Page 1

ßxKolJAjJu KjP~ oJvrJKlr xJãJ“TJr Km˜JKrf 23 kOÔJ~ ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKvr IJyoh

SURMA 40th Year, Issue 2033, 16-22 June 2017, 21-27 rJoJÆJj 1438 Ky\rL, 01-07 IJwJ| 1424, 50p

ßTjK\ÄaPj n~Jmy IKVúTJP§ aJS~Jr nK˛nëf Kjyf 12, IJyf 75, oOPfr xÄUqJ mJzJr x÷JmjJ oJjMPwr mÅJYJS mÅJYJS IJftKY&TJr Km˜JKrf 30 kOÔJ~

^áu∂ kJutJPoPµr IJvïJA xKfq yPuJ

KjP\r TëPkA TJ& ßo, CØJKxf TrKmj

o∂mqTgJ

❚ 3 mJXJKu IJmJrS KmkMuPnJPa KjmtJKYf ❚ khfqJV jJ TPr xoJPuJKYf ßgPrxJ ßo, Kj\ hu S

FoKkPhr KmkPh ßluJr \Pjq ãoJ YJAPuj ❚ TrKmj TqJPrvoJ~ uKöf huL~PjfJrJ, vqJPcJ ßTKmPjPa IJÄKvT kKrmftj

xMroJ KrPkJat u§j, 15 \Mj - ybJ“ @VJo KjmtJYPjr ßWJweJ KhP~ mJK\oJf TrPf ßYP~KZPuj k´iJjoπL ßgPrxJ ßoÇ ßnPmKZPuj xmJAPT akPT KVP~ ãofJPT hLWt S kJTJPkJÜ TrPmjÇ KT∂á ßvw kpt∂ KjP\r TNPk KjP\A TáPkJTJf yPujÇ ßvw oMyNPft kJP ßVPuJ xm KyPxmKjPTwÇ k´iJjoπL ßgPrxJ ßo'r FTò© ãofJ uJPnr @vJ @r kNre yPuJ jJÇ 29 kOÔJ~

fíeoNPu k´mftj ßumJr hPur \~PT xMKjKÁf TPrPZ

xM\J oJyoMh SA ßp ‘yJKlÄaj ßkJˆ’-Fr SP~j ßmPjaPT Tj\JrPnKan hPur FT\j xJÄxh mPuKZPuj, ‘yqJÅ, 30 IjNi±trJ ß\PrKoPT kZª TPr KbTA, fPm TáÅPzr yJÅKz SrJ, ßnJa ßTPªs pJPm jJ SPT ßnJa KhPfÇ’ IgY, mJ˜Pm yPuJ CPæJÇ TáÅPzr hu xTJu ßmuJ~ uJAPj hJÅzJPuJ, mqJua mJé nPr Khu ß\PrKor kPãÇ hKãe kK∫ kK§fPhr oMPU YájTJKu oJKUP~ AÉKh oJP~rJ ßnJa KhP~ FPuJ ß\PrKor ßumJr hPur k´JgtL KaCKuk KxK¨KTPTSÇ jmqrãevLu KT’J jmqChJr k∫Jr k´mÜJPhr iJreJ KZu, fJPhr ImqJyf WJPf TáPkJTJf yP~ irJvJ~L yPm ß\PrKo TrKmjÇ ßp KTjJ, xπJxLPhr k´Kf xyJjMnëKfvLu, @A @r F xogtT, AÉKh 27 kOÔJ~


2 UmrJUmr

16-22 June 2017

KmFjKkr Skr \jVPer ßTJPjJ @˙J ßjA

- ßvU yJKxjJ

dJTJ, 12 \Mj - k´iJjoπL ßvU yJKxjJ mPuPZj, uMParJPhr xÄVbj KmFjKkr Skr \jVPer ßTJPjJ @˙J ßjAÇ F huKa ßTmu yfqJ, TMq S wzpPπr oiq KhP~A ãofJ hUu TPrKZu FmÄ \jVPer nJPVqr kKrmftPj ßTJPjJ KTZMA TPrKjÇ ãofJ~ gJTJTJPu fJrJ ÊiM KjP\Phr kPTa nJrL TPrKZuÇ PvU yJKxjJ mPuj, ÈpKhS KmFjKk hJKm TPr fJrJ KfjmJr rJÓsL~ ãofJ~ @xLj KZu, KT∂á FaJ xKfq ßp, \jVPer nJPVqr kKrmftPj fJrJ KTZMA TPrKjÇ fJrJ xπJx S n~-nLKfr rJ\fô TJP~o TPr ßTmu KjP\Phr nJVq VzJ~ mq˜ KZuÇ' KfKj mPuj, ÈpJrJ KjP\Phr \jq ãofJ~ @xPf YJ~, fJPhr Skr F ßhPvr \jVPer @˙J ßjAÇ KmVf KhPjr oPfJ @VJoL KjmtJYPjS \jVe fJPhr k´fqJUqJj TrPmÇ' Cjú~Pjr xMlu iPr rJUPf @VJoL KjmtJYPjS \jVe

ßjRTJ~ ßnJa KhP~ @S~JoL uLVPT Km\~L TrPm mPuS F xo~ k´iJjoπL @vJmJh mqÜ TPrjÇ KfKj mPuj, ÈmJÄuJPhPvr oJjMw @\PT @S~JoL uLVPT ßnJa KhP~ ßp Cjú~jaJ kJPò fJ k´PfqTaJ oJjMw CkuK… TPrÇ FTaJ xrTJPrr iJrJmJKyTfJ ßp FTJ∂nJPm k´P~J\j ßxaJS @\PT k´oJKefÇ' k´iJjoπL 11 \Mj xTJPu VenmPj KjP\r TJrJoMKÜ Khmx CkPu hPur ßjfJTotLPhr xJPg ÊPnòJ KmKjo~TJPu F TgJ mPujÇ KfKj mPuj, jJjJ WJfk´KfWJPfr oiq KhP~ @S~JoL uLV F KVP~ YPuPZÇ \jVeA mJrmJr ßnJa KhP~ @S~JoL uLVPT ãofJ~ KjP~ FPxPZÇ huKar fíeoNu TUPjJ nMu Kx≠J∂ ßj~ jJÇ xrTJrk´iJj mPuj, È@S~JoL uLV ãofJ~ gJTPu ßhPvr oJjoptJhJ míK≠ kJ~Ç \jVe KTZM kJ~Ç @r IjqrJ ãofJ~ @Px ÊiM KjP\Phr @PUr ßVJZJPfÇ' 10aJ~ @S~JoL uLPVr ßTªsL~ ßjfJrJ k´iJjoπLPT lMu KhP~ ÊPnòJ \JjJjÇ kPr xyPpJVL xÄVbjèPuJr kã ßgPT fJPT lMu KhP~ ÊPnòJ \JjJPjJ y~Ç hPur xJiJre xŒJhT SmJ~hMu TJPhrxy hPur ßTªsL~ KxKj~r ßjfJrJ FmÄ xyPpJVL xÄVbjèPuJr xnJkKf S xJiJre xŒJhTmíª F xo~ CkK˙f KZPujÇ k´YJr xŒJhT c. yJZJj oJyoMh IjMÔJjKa kKrYJujJ TPrjÇ PxA hM”xoP~r TgJ ˛re TPr k´iJjoπL mPuj, ßZPur mCP~r IkJPrvj, ßoP~ I∂”x•ôJ KZu ßx \jq @Ko ßhPvr mJAPr pJAÇ IgY Frkr @oJPT ßhPv @xPf ßhPm jJÇ oJouJ ßhPm, S~JPr≤ AxMq TrPmÇ FA ßUuJA fJrJ ßUuPf ßYP~PZÇ KfKj mPuj, xmJA oJouJr nP~ kJuJ~Ç @Ko ßxUJPj pJKò oJouJ ßoJTJPmuJr TrJr \jqÇ KjPhtv KZu ßTC ßpj KmoJjmªPr jJ pJ~Ç FmÄ fJrJ xÄUqJ ßmPi KhP~KZuÇ 10-20 \j fJr ßmKv ßpPf kJrPm jJÇ xm mJiJ CPkãJ TPr ßTRvPu KmoJjmªPr yJ\Jr yJ\Jr huL~ ßjfJTotL CkK˙f KZPujÇ fJPhr ßpaJ CP¨vq KZu yJ\Jr yJ\Jr oJjMw gJTJ~ fJrJ ßxaJ TrPf kJPrKjÇ k´iJjoπL TJrJ∂rLe gJTJTJuLj TgJ ˛re TPr mPuj, ÈkKrfqÜ FTKa mJKzPf @oJPT rJUJ yP~PZ 11Ka oJxÇ ßhJfuJr KjPY kpt∂ jJoPf KhPfJ jJÇ FojKT IxM˙ yPu cJÜJrS ßhUJ~KjÇ KT∂á @Ko TUPjJ oPjr ß\Jr yJrJAKjÇ' 3 kOÔJ~

Zaman Brothers CASH & CARRY

Ramadan Mubarak mJÄuJ aJCPjr k´JePTPªs ImK˙f IJoJPhr F ßhJTJPj mJÄuJPhPvr pJmfL~ ¸JAx, KmKnjú fKrfrTJrL, ßpoj uJC, \JKu, TáozJ, K^ÄVJ, Kvo, uKf xy jJjJ irPer frfJ\J oJZ FmÄ fJ\J yJuJu oJÄx ßoJrV kJS~J pJ~Ç IJoJPhr FUJPj ßp ßTJj oJuJoJu kJATJrL S UMYrJ KTjPf kJPrj Ifq∂ x˜J hJPoÇ FUJPj IJKTTJr IctJr uS~J y~Ç l cia Spe adan R a m ffe r O

Beef (Mix) -

Chickpeas 400g - 1 cage £3.49

1kg = £3.50 5kg = £15.89 Whole Sheep - £3.49 per kg 4 Baby Chicken - £7.99

Ruhi Fish (any size) - £3.89 per kg Mrigal Fish (any size) - £4.89 per kg

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

17 - 19 Brick Lane, London E1 6PU T: 0207 247 1009 M: 07983 760 908

xrTJr KmFjKkPT KjmtJYj ßgPT mJh ßh~Jr wzpπ TrPZ

- UJPuhJ K\~J

dJTJ, 12 \Mj - ßVJkj \KrPk FTJhv KjmtJYPj kKreKf ß\Pj KVP~ xrTJr KmFjKkPT KjmtJYj ßgPT mJh ßh~Jr wzpπ TrPZ mPu IKnPpJV TPrPZj KmFjKk ßY~JrkJrxj ßmVo UJPuhJ K\~JÇ 11 \Mj rJ\iJjLr èuvJPj \JfL~fJmJhL oMKÜPpJ≠J hPur CPhqJPV @P~JK\f AlfJr oJyKlPu xÄK¬ mÜPmq FA IKnPpJV TPrj KfKjÇ UJPuhJ K\~J mPuj, xrTJr YJ~ jJ KmFjKk KjmtJYPj @xMTÇ KmFjKk KjmtJYPj FPu fJPhr ßp TL kKreKf yPm, fJrJ ßVJkj Umr KjP~ ß\Pj ßVPZ, fJPhr Im˙Jj Tf KjPYÇ ßxaJ fJrJ mMP^ ßVPZÇ ßx\jqA fJrJ jJjJnJPm y~rJKj TrPZ pJPf KmFjKk KjmtJYPj jJ @Px, KmFjKkr ßuJT\jPT KTnJPm KjmtJYj ßgPT hNPr rJUJ pJ~Ç @Ko xM¸ÓnJPm mPu KhPf YJA, KmFjKkPT mJh KhP~ F ßhPv ßTJPjJ KjmtJYj yPm jJ,

yPf ßh~J yPm jJÇ F ßhPv KjmtJYj yPm xyJ~T xrTJPrr IiLPj, yJKxjJr IiLPj j~Ç 2014 xJPur 5 \JjM~JKrr oPfJ KjmtJYj mJÄuJPhPv @r yPm jJ mPu ÉÅKv~JKr KhP~ KmFjKk ßY~JrkJrxj mPuj, F ßhPv KjmtJYj yPmAÇ fPm ßxaJ yPm xyJ~T xrTJPrr IiLPjÇ ßxA KjmtJYPj xm rJ\QjKfT hu IÄvV´ye TrPmÇ @orJ YJA, xm rJ\QjKfT hPur IÄvV´yPe FTKa k´KfPpJKVfJoNuT KjmtJYj ßyJTÇ KmsPaPj xhqxoJ¬ xJiJre KjmtJYj k´xñ ßaPj UJPuhJ K\~J mPuj, k´iJjoπL ßfPrxJ ßo ßfJ n~ kJjKj, KfKj KjmtJYj KhP~PZjÇ KfKj FmJr KTZM To ßkP~PZj KxaÇ fJrkrS KfKj xJyx TPr KhP~PZjÇ ßxAnJPm @\PT @S~JoL uLPVr pKh xJoJjqfo xJyx gJPT KjrPkã KjmtJYj KhTÇ Tf IkTot fJrJ 10 mZPr TPrPZ Fr KyxJm KmFjKk pKh ßZPzS ßh~, \jVPer TJPZ k´KfKa K\KjPxr KyxJm @PZÇ KfKj mPuj, 2018 xJu ßhPvr \jVPer mZr yPm, VefPπr mZr yPm, Cjú~Pjr mZr yPm, vJK∂r mZr yPmÇ TL nJA oMKÜPpJ≠JrJ oPj gJTPm ßfJ? @orJS @KZÇ ãofJxLj hPur uMakJa-hMjLt Kfr TgJ fMPu iPr KfKj mPuj, FA 10 mZPr fJrJ pf uMa TPrPZ, pf ßUP~PZ∏ FrJ \JPj KjmtJYj TrJPfJ hNPrr TgJ, fJrJ kJuJmJrS kg kJPm jJÇ ßx\jq fJrJ FTfrlJ k´YJreJ YJKuP~ pJPòÇ ˝PWJKwf k´iJjoπL KyPxPm xm \J~VJ~ pJPòj FmÄ ßjRTJ k´fLPT k´YJreJ YJKuP~ pJPòjÇ IjqKhPT KmFjKkr AlfJr oJyKlPu kpt∂ mJiJ ßh~J yPòÇ KfKj mPuj, xrTJr \JPj FTaJ ImJi xMÔM KjmtJYj yPu TL kKreKf yPf kJPrÇ ßx \jq KmFjKkr \jKk´~ ßjfJPhr KmÀP≠ jJjJ KogqJ Ikk´YJr YJuJPòÇ ÈKnvj 2030' k´xPñ UJPuhJ K\~J mPuj, @S~JoL uLV mPu FaJ jJKT fJPhr ßgPT KjP~KZÇ F rTo Knvj fJPhr ßjA, fJPhr @PZ YMKrr KY∂JÇ @oJPhr KnvPjr YMKrr ßTJPjJ TgJ ßjAÇ TJP\A fJPhr Knvj @r @oJPhr Knvj FT yPf kJPr jJ, @oJPhr KY∂J S SPhr KY∂J FT yPf kJPr jJÇ oMKÜPpJ≠JPhr xmJAPT ßnhJPnh nMPu GTqm≠ yS~Jr @ymJj \JjJj KfKjÇ oNuoPû FuKcKkr xnJkKf IKu @yoh, KmFjKk oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLr, ˙J~L TKoKar xhxq UªTJr ßoJvJrrl ßyJPxj, 3 kOÔJ~


UmrJUmr 3

16-22 June 2017

xrTJKr o\MPh WJaKf S mjqJr I\MyJf

TíK©o xÄTa xOKÓ TPr lJ~hJ KjPò YJu mqmxJ~LrJ dJTJ, 13 \Mj - F mZPrr ÊÀ ßgPTA YJPur hJo FTaM FTaM TPr mJzKZuÇ FUj fJ Foj kptJP~ ßkRÅPZPZ ßp Kjoú S xLKof @P~r oJjMw Yro KmkJPT kPzPZÇ IKnPpJV rP~PZ, nrJ ßoRxMPoS TíK©o xÄTa ‰fKr TPr YJPur hJo ToJPò jJ mqmxJ~LrJÇ xrTJPrr YJu o\MPh WJaKf FmÄ yJSPrr mjqJPT I\MyJf mJKjP~ fJrJ k´KfKj~fA YJPur hJo mJzJPòÇ F Im˙J~ mJ\Jr Kj~πPe rJUPf ßmV ßkPf yPò xrTJrPTÇ fPm KvVKVr KmPhv ßgPT YJu @ohJKj TrJ yPm FmÄ fJPf kKrK˙Kf ˝JnJKmT yP~ @xPm mPu oPj TrPZj xÄKväÓ TotTftJrJÇ YJuTu oJKuT S KmKnjú kptJP~r mqmxJ~LPhr xPñ TgJ mPu \JjJ ßVPZ, yJSPr @VJo mjqJ FmÄ mäJˆ ßrJPVr TJrPe xJrJ ßhPvA iJPjr ßmv ãKf yP~PZÇ F TJrPe ßmJPrJ ßoRxMPo iJPjr C“kJhj IPjT TPo ßVPZÇ FPf ßmPz ßVPZ iJPjr hJoÇ iJPjr hJo mJzJ~ YJu C“kJhPjr UrYS ßmPzPZÇ UJhq oπeJuP~r fgqJjMpJ~L, F mZr k´Kf ßTK\ ßmJPrJ iJj C“kJhPj UrY yP~PZ 22 aJTJ, @r k´Kf ßTK\ YJu C“kJhPj UrY yP~PZ 31 aJTJÇ F KyxJPm xrTJr YJuTu oJKuTPhr TJZ ßgPT 34 aJTJ ßTK\Pf Kx≠ YJu FmÄ 33 aJTJ ßTK\Pf @fk YJu ßTjJr \jq hJo KjitJre TPrÇ YJuTu oJKuTrJ UJhqoπL S UJhq IKih¬Prr D±tfjPhr xPñ KoKaÄ TPr FA hJPo xrTJrPT YJu KhPf rJK\ y~Ç fPm Vf 5 ßo ßgPT xrTJr YJu xÄV´y TrPf ßVPu YJuTu oJKuTrJ xrTJPrr TJPZ YJu KmKâ TrPf I˝LTíKf \JjJ~Ç ybJ“ FA I˝LTíKfr TJre kKrÏJr yPfS xo~ uJPVKjÇ xrTJPrr yJPf YJPur o\Mh To gJTJ~ mqmxJ~LrJ mJzKf oMjJlJ TrJr xMPpJV KjP~PZÇ F xMPpJPV fJrJ mJ\JPr YJPur hJo mJzJPf gJPT AòJoPfJÇ ßhPvr xmPYP~ ßmKv oJjMw ßp ßoJaJ YJPur nJf UJ~ fJ 36-37 aJTJ ßgPT ßmPz FUj KmKâ yPò 47-48 aJTJ ßTK\ hPr; pKhS Fr KTZMKhj @PV KouJrrJA UJhqoπLr TJPZ mPuKZu mJ\JPr YJPur xÄTa hNr TrPf mqmxJ~LPhr YJu @ohJKjr xMPpJV KhPfÇ fUj xrTJr rJK\ jJ yPuS YJPk kPz jfMj TPr KY∂J ÊÀ TPr YJu @ohJKjr xMPpJV ßhS~JrÇ YJPur mJ\JPrr IK˙KfvLu kKrK˙Kf KmPmYjJ~ KjP~ UJhq IKih¬r FjKm@Prr ßY~JroqJjPT KYKb KuPU YJu @ohJKjPf Ê‹ k´fqJyJPrr \jqÇ fPm xrTJPrr oπL kptJP~r FT ‰mbPT jfMj Kx≠J∂ @PxÇ ßxUJPj Kx≠J∂ ßjS~J y~, mqmxJ~LrJ YJu @ohJKjPf Ê‹ ZJPzr xMKmiJ kJPm jJÇ xrTJKr mqm˙JkjJ~ 10 uJU ßoKasT aj YJu @ohJKj TrJ yPmÇ F Kx≠JP∂r kr ßgPTA mqmxJ~LrJ xrTJPrr TJPZ YJu KmKâ TrPf I˝LTíKf \JKjP~ @xKZuÇ TJre pf Khj kpt∂ xrTJr YJu @ohJKj TrPf jJ kJrPm ff Khj mJ\JPr ßmKv hJPoA YJu KmKâ TrJ x÷m yPmÇ ßx IjMpJ~LA YuPZ YJPur mJ\JrÇ

WATCH Live Property Show

With

Kazi Arif (MARLA , MNAEA) Property Valuer & Consultant

Letting Selling Buying

mJÄuJPhv IPaJ ßo\r yJxKTÄ S Kou oJKuT xKoKfr xJiJre xŒJhT uJP~T @uL mPuj, È@orJ TP~T Khj iPrA xrTJPrr TJPZ TP~TKa KmwP~ hJKm \JKjP~ @xKZuJoÇ @oJPhr hJKm, k´PeJhjJ ßhS~J FmÄ YJu C“kJhPj k´Tíf ßp mq~ ßx IjMpJ~L hJo KjitJre TrJÇ F ZJzJ ßpPyfM WJaKf rP~PZ ßxaJ kNrPer \jq mqmxJ~LPhrS xMPpJV ßhS~Jr \jq @orJ ßmv TP~TmJr ßoRKUTnJPm xrTJPrr TJPZ @Pmhj TPrKZuJoÇ FUj xrTJr ßpaJ nJPuJ oPj TrPm ßxaJA TrPmÇ ' UJhq oπeJuP~r fgqJjMpJ~L, jfMj iJj S YJu mJ\JPr @xJr FT oJx ßkKrP~ ßVPuS oJ© 15 yJ\Jr 335 ßoKasT aj YJu xÄV´y TrPf ßkPrPZ xrTJrÇ ßpUJPj uãqoJ©J rP~PZ @a uJU ßoKasT aj YJu xÄV´PyrÇ FKhPT xrTJPrr UJhqèhJPo FT uJU 95 yJ\Jr ßoKasT aj YJPur o\Mh rP~PZÇ pJ o\MPhr xmtKjoú kptJ~ mPu oPj TrJ yPòÇCPuäUq, Vf YJr-kJÅY mZr iPrA iJj C“kJhPjr kKroJe mJzKZu iJrJmJKyTnJPmÇ KT∂á C“kJhj mJzPuS k´Tf í hJo kJKòu jJ TíwTrJÇ TJre @ohJKj TrJ YJPu Kj~πPe KZu ßhPvr mJ\JrÇ ßp TJrPe TíwT fJr C“kJKhf iJj UrPYr ßYP~S To oNPuq mJ\JPr KmKâ TPrPZÇ xm KhT KmPmYjJ~ KjP~ xrTJr YJu @ohJKjr Skr Ê‹ @PrJPkr KY∂J TPrÇ 2015 xJPu YJu @ohJKjPf 10 vfJÄv Ê‹ @PrJk TrJ y~Ç fJr krS YJu @ohJKjr kKroJe jJ ToJ~ kPr 10 vfJÄv ßgPT mJKzP~ F Ê‹ KjP~ pJS~J y~ 25 vfJÄPvÇ xPñ @PrJ 3 vfJÄv ßrèPuaKr KcCKaÇ Frkr ßgPTA k´J~ mº yP~ pJ~ YJu @ohJKjÇ FKhPT xrTJr oJxUJPjT iPr KmKnjú ßhv ßgPT YJu @ohJKjr \jq ßYÓJ YJKuP~ pJPòÇ KT∂á xJŒ´KfT xoP~ @∂\tJKfT mJ\JPr YJPur hJo míK≠ ßkP~PZÇ oJP^ KnP~fjJPor xPñ xrTJr YJu @ohJKjr \jq YMKÜS TPrPZÇ nJrf, kJKT˜Jj, gJAuqJ¥ S KnP~fjJPo k´Kf aj YJPur mftoJj oNuq 382-428 oJKTtj cuJrÇ Fxm ßhv ßgPT @ohJKj TrPf YJAPu xrTJrPT k´Kf ßTK\ YJPu UrY TrPf yPm 35.66 ßgPT 39.53 aJTJÇ nJrf ßgPT YJu @ohJKj TrPf yPu k´Kf aPjr oNuq kzPm 410 cuJrÇ pJ FT x¬Jy @PVS KZu 397 cuJrÇ kJKT˜JPjr YJPur hJo 423 cuJr ßgPT ßmPz ajk´Kf 428 cuJPr ßkRÅPZPZÇ gJAuqJP¥r YJu 420 cuJr ßgPT ßmPz ajk´Kf 428 cuJr, KnP~fjJPo 368 cuJr ßgPT ßmPz ajk´Kf 382 cuJPr ßkRÅPZPZÇ xJrJ KmPvõA YJu xÄTPar TJrPe Vf FT x¬JPy YJPur hJo míK≠ ßkP~PZ mPu UJhq oπeJuP~r FT k´KfPmhj ßgPT \JjJ ßVPZÇ IgtJ“ KmPhv ßgPT YJu @ohJKjr ßãP©S xrTJr FT irPjr YJPkr oPiq kPzPZÇ F KmwP~ UJhq IKih¬Prr oyJkKrYJuT ßoJ. mhÀu yJxJj mPuj, È@oJPhr @xPu xÄTa ßjAÇ fPm FTaJ xÄTPar Im˙J ‰fKr TrJ yP~PZÇ KoKc~Jr k´YJreJ S yJSPr @VJo mjqJr TJrPe FaJ yP~PZÇ mJ\JPr FUj YJPur hJoS ßmv YzJÇ @orJS FTaM xoxqJr oPiq kPzKZÇ ßpnJPm KouJrPhr TJZ ßgPT YJu xÄV´y TrPf ßYP~KZ fJ kJKrKjÇ FUj kpt∂ 15 yJ\Jr ßoKasT aj YJu xÄV´y yP~PZÇ ' fPm FA xÄTa TJaJPf xrTJr hs∆f mqm˙J KjPò mPu \JKjP~PZj mhÀu yJxJjÇ hs∆f F kKrK˙Kf ßTPa pJPm CPuäU TPr KfKj @PrJ mPuj, È@orJ xÄTa TJaJPf YJu @ohJKjr ßYÓJ YJKuP~ pJKòÇ @VJoL FT oJPxr oPiqA YJu @ohJKj TrPf kJrmÇ @ohJKj yP~ ßVPu @orJ @vJmJhL mJ\JPr YJPur hJo TPo pJPmÇ ' UJhq oπeJuP~r fgqJjMpJ~L, ßhPvr UMYrJ mJ\JPr FUj ßoJaJ YJu KmKâ yPò 46-48 aJTJ~Ç pJ Vf mZPrr FA xoP~ KZu 30-32 aJTJÇ F ZJzJ KaKxKmr fgqJjMpJ~L FT mZPr FA YJPur hJo ßmPzPZ 42 vfJÄPvrS ßmKvÇ KmVf YJr-kJÅY oJPxA ßTK\Pf 10 aJTJrS ßmKv ßmPzPZÇ F ZJzJ jJK\r S KoKjPTa 52-58 aJTJ, kJA\Jo 48-54 aJTJ ßTK\Pf KmKâ yPòÇ YJPur Skr CóyJPr aqJé mxJPjJaJ ChJr @ohJKj jLKfr kKrk∫L mPu oPj TPrj mJÄuJPhv Cjú~j VPmweJ k´KfÔJPjr VPmwT c. ßoJyJÿh ACjMxÇ KfKj TJPur T£PT mPuj, FUj ßp kKrK˙Kf xíKÓ

We have moved

to our Brand

102

Your Wisest Move

New Office at

Brick Lane Bangla Town,

London E1 6RL (Opposite Brick Lane Mosque)

Live on every Thursday from 9.40pm - 10.30pm on Bangla TV (Sky 821) Sponsored by

0

We offer % commission for lettings & sales

*Terms and Conditions Apply

020 7375 1188 | 07944 872 919 (Line open till 11pm) admin@primeestateagents.co.uk www.primeestateagents.co.uk Licensed Member of ARLA & NAEA

yP~PZ ßxaJ I˝JnJKmT FTaJ Im˙JÇ 2008 xJPu F rTo yP~KZuÇ F kKrK˙Kf ßoJTJPmuJ~ @PrJ @PV YJu @ohJKjr Skr aqJé fMPu ßhS~J CKYf KZuÇ fJyPu @\PT YJPur hJo F kpt∂ @xf jJÇ KfKj mPuj, yJSPr ßp ãKf yP~PZ ßxaJ y~PfJ xJoKV´T C“kJhPjr 10-12 vfJÄvÇ KT∂á YJu mqmxJ~LrJ FaJPT mJKjP~ KhP~PZ 25 vfJÄvÇ fJrJ xMPpJV mMPM ^ YJPur o\Mh mJKzP~PZÇ ßpPyfM FUj YJPur C“kJhPjr oNu IÄvaJ fJPhr yJPf FmÄ xrTJPrr TJPZ kptJ¬ YJu ßjA, fJA mqmxJ~LrJ APòoPfJ hJo mJzJPòÇ FUj xrTJr pKh hs∆f YJu @ohJKj TrPf kJPr fJyPu ßhUJ pJPm YJuTu oJKuTrJ ßp YJuèPuJ iPr ßrPUPZ ßxèPuJS hs∆f mJ\JPr ßZPz ßhPmÇ FPf TPr mJ\JPr YJPur hJPo hs∆f AKfmJYT k´nJm kzPm mPuS oPj TPrj F VPmwTÇ

TKgf ßxA KmFjKk ßjfJ pMÜrJPÓs ßV´¬Jr dJTJ, 13 \Mj - pMÜrJPÓsr Z~ TÄPV´x xhPxqr ˝Jãr \JuTJrL KmFjKk ßY~JrkJrxPjr xJPmT ‰mPhKvT CkPhÓJ hJKmhJr \JKyh Fl xrhJr xJhLPT ßV´¬Jr TPrPZ pMÜrJPÓsr ßlcJPru mMqPrJ Im AjPnKˆPVvj (FlKm@A)Ç KfKj hLWtKhj iPr ßlrJr KZPujÇ Vf 17 ßo S~JKvÄaPj pMÜrJÓs TÄPV´x nmPjr xJoPj ßgPT fJÅPT ßV´¬Jr TrJ y~Ç Frkr fJÅPT ßlîJKrcJr IruqJP¥J~ yJA KxKTCKrKa ßlcJPru KcPajvj ßx≤JPr ßjS~J y~Ç fJÅr @PoKrTJj kJxPkJatS \» TrJ yP~PZÇ Fr @PVS KfKj KmKnjú oJouJ~ 29 mJr @aT yP~KZPujÇ fPm FmJr ßâKca TJct \JKu~JKf, Igt k´fJreJ S ßYT YMKrr IKnPpJPV fJÅPT irJ yP~PZÇ 2015 xJPur 8 \JjM~JKr \JKyh Fl xrhJr xJhL Z~ TÄPV´x xhPxqr \Ju ˝JãPr nM~J KmmíKf ‰fKr TPr 141Ka xÄmJhkP© kJKbP~KZPujÇ Fr @PV 2014 xJPuS KfKj FTJKiT nM~J Umr xJÄmJKhTPhr KhP~KZPuj mPu IKnPpJV rP~PZÇ Fr oPiq Ijqfo KZu k´iJjoπL ßvU yJKxjJr kM© x\Lm S~JP\h \P~r xPñ AxrJP~Ku jJVKrT ßoKª Fj xJlJKhr ‰mbTxÄâJ∂ KoPgq UmrKaSÇ FTKa xN© \JjJ~, \JKyh hLWtKhj iPr KjC A~Ttxy KmKnjú ˙JPj kJKuP~ ßmzJKòPujÇ IPjPTr WPrA KfKj KZPuj IKfKg KyPxPmÇ fPm TJCPTA fJÅr mqKÜVf xoxqJ mJ ßlrJKr yS~Jr Kmw~Ka \JjJjKjÇ fJÅr ßV´¬JPrr ßkZPj TuTJKb ßjPzPZj pMÜrJÓs KmFjKkrA KmKnjú V´∆k S CkV´∆Pkr ßjfJTotLrJÇ S~JKvÄaPj Im˙Jjrf pMÜrJÓs KmFjKkr FT KxKj~r ßjfJ \JKyh Fl xrhJPrr Im˙Jj \JjJPjJr krkrA fJÅPT ßV´¬Jr TrJ y~ mPu \JjJ ßVPZÇ \JKyh IruqJP¥JPf gJTJr xo~ VqJx ߈vPjr mqmxJ TrPfjÇ F xo~ KfKj KmKnjú mqJÄPTr ßâKca TJct ßYT ßoKvPjr xMKmiJ ßjjÇ mqmxJr jJPo KfKj 54Ka k´fJreJoNuT ßujPhj TPrPZj mPu IKnPpJV rP~PZÇ ACjJAPac ߈ax KcKˆsÖ ßTJat Kocu KcKˆsÖ Im ßlîJKrcJr @jJ AjcJAÖPoP≤ IKnPpJV TrJ yP~PZ, \JKyh pMÜrJPÓsr KmKnjú IgtQjKfT k´KfÔJjPT ßhCKu~J FmÄ ãKfV´˜ TrPf KmKnjú irPjr YâJ∂ S YMKrr @vs~ KjP~PZjÇ Fxm k´KfÔJPjr oPiq rP~PZ mqJÄT Im @PoKrTJ, Kllg gJct mqJÄT, S~JPTJKm~J mqJÄT, S~JKvÄaj KoCYMq~Ju mqJÄT, xJj asJˆ mqJÄT, lJˆt k´JP~JKrKa mqJÄT, @rKmKx ßx≤MrJ mqJÄT AfqJKhÇ 2006 ßgPT 2007 kpt∂ F xMKmiJ~ \JKyh 54Ka ßujPhj TPrPZj, pJr xmA KZu k´fJreJoNuTÇ hMA mZPr fJÅr oJiqPo 35 cuJr ßgPT ÊÀ TPr 25 yJ\Jr cuJr kpt∂ k´fJreJoNuT ßujPhj yS~Jr fgqk´oJe FlKm@AP~r yJPf rP~PZÇ Kmw~Ka fh∂ TPr FlKm@A Fr @PV fJÅPT ßV´¬Jr TPrKZuÇ kPr KfKj kqJPrJPu oMKÜ kJjÇ fPm KfKj kqJPrJu IKlxJPrr xPñ xJãJPfr KmiJj u–Wj TPrjÇ Fr kKrPk´KãPf 2014 xJPu fJÅr KmÀP≠ S~JPr≤ AxMq y~Ç F TJrPeA fJÅPT UMÅ\KZu FlKm@AÇ


4 UmrJUmr

16-22 June 2017

dJTJ~ pMÜrJPÓsr hNfPT fum

VOyTotLr oJouJ~ KjCA~PTt mJÄuJPhPvr TëajLKfT ßV´¬Jr

dJTJ, 14 \Mj - v´KoT kJYJr FmÄ VíyTotLPT KjptJfj S n~ ßhKUP~ KmjJ ßmfPj TJ\ TrJPjJr IKnPpJPV KjCA~PTt mJÄuJPhPvr CkTjxJu ß\jJPru ßoJ. vJPyhMu AxuJoPT kMKuv fJÅr mJxJ ßgPT ßV´¬Jr TPrPZÇ ˙JjL~ xo~ 12 \Mj, ßxJomJr xTJPu ßV´¬JPrr TP~T WµJ kr fJÅPT TMAP¿r @hJuPf yJK\r TrJ y~Ç TMAP¿r KcKˆsÖ IqJaKjt KrYJct msJCPjr h¬r ßgPT k´YJKrf FT KmmíKfPf muJ yP~PZ, vJPyhMPur KmÀP≠ FT KmPhKvPT FPj fJÅr mJxJ~ ßrPU 2012 ßgPT 2016 xJPur ßo kpt∂ KmjJ ßmfPj ß\Jr TPr TJ\ TrJPjJr WajJ~ vso kJYJr S KjptJfPjr IKnPpJV @jJ yP~PZÇ KmYJrT cqJKjP~u uMAx 50 yJ\Jr cuJPrr m¥ mJ 25 yJ\Jr cuJPr fJÅr \JKoj KbT TPr ßhj FmÄ fJÅr kJxPkJat \» TrJr KjPhtv ßhjÇ KmYJPr ßhJwL xJmq˜ yPu fJÅr xPmtJó 15 mZPrr TJrJh§ yPf kJPrÇ \JKoj ßkPu oJouJr ÊjJKjr \jq 28 \Mj vJPyhMuPT @mJr @hJuPf yJK\r yS~Jr KjPhtv ßhS~J yP~PZÇ

KmFjKkr Skr \jVPer (2~ kOÔJr kr) k´iJjoπL F xo~ fJr oMKÜr hJKmPf Ve˝Jãr xÄV´y FmÄ @S~JoL uLV S xyPpJVL xÄVbPjr ßjfJTotLPhr kJvJkJKv KmvõKmhqJuP~r ZJ©-KvTPhr @PªJujxy f•ôJmiJ~T xrTJrKmPrJiL @PªJuPjr TgJ ˛re TPrjÇ \jìuVú ßgPTA F irPjr jJjJ WJfk´KfWJPfr oiq KhP~ @S~JoL uLV FKVP~ pJPò CPuäU TPr k´iJjoπL mPuj, kJKT˜Jj @ou ßgPT @S~JoL uLPVr Skr KjptJfjÇ TJre @S~JoL uLV oJjMPwr IKiTJPrr TgJ muf, mûjJr TgJ mufÇ F xo~ \JKfr KkfJ \LKmf gJTPu ˝JiLjfJr 10 mZPrr oPiq mJÄuJPhv hKe FKv~J~ Cjúf xoí≠ ßhv KyPxPm VPz CbPf kJrf CPuäU TPr KfKj mPuj, ßhPvr ßxA Cjú~j-IV´pJ©J ÀPU KhPfA UMKj ßoJ˜JT, K\~JPhr YâJP∂ \JKfr KkfJPT yfqJ TrJ y~Ç KfKj mPuj, 21 mZr kr @S~JoL uLV ofJ~ @xJr kr ßhvPT ßp Cjúf TrJ pJ~ @orJ fJ k´oJe TrPf ÊÀ

k´xñf, rJ\QjKfT KjP~JVk´J¬ vJPyhMu AxuJo TNaQjKfT TotTftJ KyPxPm KjP~JV ßkPuS ÈTNaQjKfT hJ~oMKÜ'r IKiTJrL jJ yS~J~ ßV´¬Jr FzJPf kJPrjKjÇ 2011 xJPu KjCA~Tt KovPj TJCK¿ur kPh ßpJV ßhj KfKjÇ FKhPT, KjCA~PTt mJÄuJPhPvr TjxJu ß\jJPru ßoJ. vJoLo @yxJj 13 \Mj xºqJ~ mPuj, vJPyhMu AxuJPor VíyTotL ÀÉu @Koj 2016 xJPur 17 ßo KjPUJÅ\ yS~Jr krKhjA oJKTtj krrJÓs h¬rPT Kmw~Ka \JjJPjJ yP~KZuÇ ÀÉu @Koj CiJS yP~ pJS~Jr 13 oJx kr Fxm IKnPpJV ßTj ßfJuJ yPò, fJ ryxq\jTÇ FKhPT, KjCA~PTt vJPyhMu AxuJoPT @aPTr WajJ~ dJTJ~ pMÜrJPÓsr YJ\t hq IqJPl~Jxt ß\JP~u KrloqJjPT 13 \Mj hMkPM r krrJÓs oπeJuP~ fum TPr IxP∂Jw k´TJv TrJ y~Ç KfKj nJrk´J¬ krrJÓsxKYm oJymMm C\ \JoJPjr xPñ ßhUJ TrPu FT\j kuJfT mqKÜr TgJ~ ßTj FT\j TNajLKfTPT @aT TrJ yP~PZ, ßxKa KrloqJPjr TJPZ \JjPf

TKrÇ @S~JoL uLV xnJkKf mPuj, @xPu FTaJ xrTJr pKh iJrJmJKyTnJPm jJ YPu fJyPu Cjú~jaJ ßhUJ pJ~ jJÇ @oJPhr hMnJt Vq, @orJ 2001 xJPu ofJ~ @xPf kJruJo jJÇ fJr TJre @Ko ßhPvr ˝Jgt KmKâ TrPf YJAKjÇ KfKj KmFjKkr xJPg KmPhvL ßVJÔLr ßx xo~ ßhPvr ˝JgtKmPrJiL YMKÜ y~ oPot IKnPpJV TPr mPuj, ÈmJÄuJPhPvr VqJx KmKâ TrPf yPm @r fJr KmKjoP~ ofJ~ gJTPf yPmÇ FA rJ\jLKf mñmºM ßvU oMK\Pmr ßoP~ TPr jJÇ' KfKj mPuj, ÈpJrJ oMYPuTJ KhP~ ofJ~ FPxPZ fJrJA F ßhPv \KñmJh xπJx, mJÄuJ nJA, hMjtLKf, oJKju¥JKrÄ, IfqJYJr KjptJfj, oJjMw yfqJ, KmFjKk \JoJ~JPfr KjptJfPjr yJf ßgPT ßryJA kJ~Kj ßTCÇ' k´iJjoπL F xo~ KmFjKk-\JoJ~Jf ß\Par @oPu hMjtLKfPf 5 mJr KmvõYqJKŒ~jxy @S~JoL uLV xrTJPrr xoP~ KjmtJYj mJjYJPur jJPo @èj KhP~ kMKzP~ \Lm∂ oJjMw yfqJ FmÄ fJPhr xπJx S ‰jrJP\qr Km˜JKrf fMPu iPrjÇ KfKj F xo~ fJr rJ\QjKfT IñLTJr kMjmqtÜ TPr mPuj, @S~JoL uLV xrTJr Cjú~Pjr

YJS~J y~Ç \JjJ ßVPZ, Kmw~Ka mJÄuJPhPvr TJPZ kKrÏJr j~ mPu pMÜrJPÓsr TJPZ F KjP~ ßmv KTZM k´vú ßfJuJ yP~PZÇ vJoLo @yxJj mPuj, vJPyhMu AxuJPor \JKoPjr \jq m¥ xÄV´yxy k´P~J\jL~ xm k´Kâ~J ßvw TrPf TjxMqPua FmÄ S~JKvÄaPj mJÄuJPhv hNfJmJx oJKTtj krrJÓs h¬Prr xPñ xojõ~ ßrPU TJ\ TrPZÇ Kmw~Kar xPñ mJÄuJPhPvr nJmoNKft \Kzf mPu @hJuPf CkK˙f KZPuj oJKTtj xMKk´o ßTJatr xJPmT kJmKuT KcPl¥Jr IqJaKjt oBj ßYRiMrLÇ KfKj mPuj, vJPyhMu AxuJPor kKrmJPrr kã ßgPT @hJuPf pJS~J yP~PZÇ kJKrmJKrTnJPm Igt ß\JVJz TPr (50 yJ\Jr cuJr) @hJuPf \oJ ßhS~J yP~PZÇ fJÅr \JKoPj oMKÜ kJS~Jr Kmw~Ka k´Kâ~JiLj @PZÇ oBj ßYRiMrL @rS mPuj, vJPyhMu AxuJPor KmÀP≠ IKnPpJV UMmA èÀfrÇ KT∂á WajJ WaJr IPjT Khj kr IKnPpJVTJrL @APjr vreJkjú yP~PZjÇ ßx \jq FA xMPpJVKa vJPyhMu AxuJo ßkPf kJPrjÇ VíyTotLPT KjP~ FTA rTo \KaufJ ‰fKr yP~KZu 2014 xJPuÇ ßxmJr F rTo FT IKnPpJPV KjCA~PTt mJÄuJPhPvr fUjTJr TjxJu ß\jJPru oKjÀu AxuJPor KmÀP≠ oJouJ y~Ç SA oJouJr ßjJKav ßhS~Jr oJ^kPg KfKj KjCA~Tt ßZPz pJjÇ

iJrJmJKyTfJ m\J~ ßrPU 2021 xJPur oPiq mJÄuJPhv oiqo @P~r ßhPv FmÄ 2041 xJPur oPiq mJÄuJPhvPT FTKa Cjúf xoí≠ ßhv KyPxPm VPz fMuPmÇ @r F \jq @S~JoL uLPVr ßjfJTotLPhr \JKfr KkfJr @hPvt CÆM≠ yP~ fqJPVr oJjKxTfJ KjP~ rJ\jLKfPf msfL yS~JrS @øJj \JjJjÇ KfKj mPuj, @S~JoL uLV ßjfJTotLrJ mñmºMr @hvt KjP~ YuPm ßp ßhPvr oJjMwPT TfaMTM KhPf kJruJoÇ oJjMPwr \jq TfaMTM TrPf kJruJoÇ' ÈrJ\QjKfTPhr \LmPj xmPYP~ mz xŒh xffJ, KjÔJ, FTJV´fJÇ k´iJjoπL mPuj, ßpPTJPjJ fqJV ˝LTJPrr \jq k´˜f M @KZÇ

xrTJr KmFjKkPT KjmtJYj (2~ kOÔJr kr) TuqJe kJKatr ßY~JroqJj ‰x~h oMyJÿh AmrJKyo, Imxrk´J¬ ßo\r ß\jJPru AoJoMöJoJj, oMKÜPpJ≠J

hPur xnJkKf ‰x~h AvKf~JT @K\\ CulJf, xJiJre xŒJhT xJPhT @yPoh UJjxy k´mLe oMKÜPpJ≠JPhr KjP~ AlfJr TPrj UJPuhJ K\~JÇ AlfJPr IÄv ßjj KmFjKk ˙J~L TKoKar xhxq j\Àu AxuJo UJj, nJAx ßY~JroqJj @mhMuJä y @u ßjJoJj, yJKl\CK¨j @yPoh, ßxKuoJ ryoJj, vJy\JyJj Sor, vJoxMöJoJj hMhM, ÀÉu @uo ßYRiMrL, KxKj~r ßjfJ \~jMu @mKhj lJÀT, @mhMx xJuJo, l\uMr ryoJj, yJKmmMr ryoJj yJKmm, xM\JCK¨j, ‰x~h ßoJ~JPöo ßyJPxj @uJu, vJoJ SmJP~h, Imxrk´J¬ ßu. TPjtu \~jMu @PmhLj, vJy ßoJ: @mM \Jlr, yJxJjCK¨j xrTJr, mJÄuJPhv jqJPkr ßVJuJo ßoJ˜lJ nMAÅ ~J k´oUM Ç oMKÜPpJ≠J hPur ßjfJPhr oPiq @mMu ßyJPxj, ßoJ˜lJ xJyJmMK¨j ßr\J, Ko\JjMr ryoJj UJj, @mhMx xJoJh ßoJuäJ, @mhMu oJjúJj, oJPuT UJj, @mMu TJPvo, Fx Fo ßoJ˜lJ TJoJu, FAY@r KxK¨TL xJ\M, TJ\L jJKxr @yPoh, @mhMu yJKTo, ßoJyJÿh xJPhT, oKfCr ryoJj, TJoJuCK¨j, ß\J~JhMr rxMu mJmM, @mhMu oKfj k´oUM FA AlfJPr IÄv ßjjÇ

mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr Kl∑ kJKTtÄP~r xMKmiJ IJPZ

IJoJPhr FUJPj rP~PZ ßl∑v oJZ, yJuJu oJÄx, fJ\J vJT-xK«xy VOy˙JuL xTu keqÇ mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr IJkjJr Kjfqk´P~J\jL~ kPeqr ßpJVJj KhP~ gJPTÇ All major Credit & Debit Card welcome

Bangla Town Cash & Curry Your right choice for grocery shopping

67-77 Hanbury Street, London E1 5JP Phone : 020 7377 1770


UmrJUmr 5

16 - 22 June 2017

ßTJj oPcPur KjmtJYPjr kPg ÉhJ TKovj? dJTJ, 13 \Mj - F FT KmrJa ryxqÇ mJÄuJPhPvr AKfyJPx IfLPf Foj WajJ @r WPaKjÇ ßnJPar ßhz mZr @PVA ÊÀ yP~ ßVPZ ZJ~J k´YJreJÇ ßnJa mJfKYf YuPZ rJ\jLKfPfÇ CbPZ IKnPpJV-kJJ IKnPpJVÇ f“kr KmPhKv IKfKgrJSÇ xrm KjmtJYj TKovj xKYmJu~Ç ßxUJPj yJK\r yPòj KmPhKv TNajLKfTrJÇ mJÄuJPhPv IÄvV´yeoNuT, ImJi S xMÔM KjmtJYPjr @TJãJr TgJ mqÜ TPrPZj fJrJÇ yPrT KTKxPor KjmtJYj ßhPUPZj mJÄuJPhPvr oJjMwÇ IPkãJTíf nJPuJ ßnJa ßpoj yP~PZ, ßfoKj VJP~Km ßnJaS To y~KjÇ VefPπr xÄùJS FUJPj mhPuPZ ãPe ãPeÇ xŒ´Kf k´iJj KjmtJYj TKovjJr ßT Fo jNÀu ÉhJr xPñ ‰mbT TPrj dJTJ~ KjpMÜ oJKTtj rJÓshNf oJvtJ mJKjtTJaÇ SA ‰mbPT mJÄuJPhPvr IfLPfr hMKa KjmtJYj KmPvw @PuJYjJ~ FPxPZÇ 1996 xJPur 15A ßlms∆~JKr FmÄ 2014 xJPur 5A \JjM~JKrr KjmtJYj KjP~ @PuJYjJ y~Ç Foj KjmtJYj ßpj @r jJ y~ F mqJkJPr FTof ßkJwe TPrj k´iJj KjmtJYj TKovjJr FmÄ oJKTtj rJÓshf N Ç xmtPvw ßrJmmJr KjmtJYj TKovjJr oJyJmMm fJuMThJr mPuPZj, xMÔM KjmtJYj @®optJhJr k´fLTÇ k´vúKm≠ KjmtJYj TPr @®optJhJ Kmx\tj ßh~Jr ImTJv ßjAÇ ßuPmu ßkäK~Ä Kl ‰fKrPf KjmtJYj TKovj TJ\ TrPZ mPuS \JKjP~PZj KfKjÇ FUj k´vú yPò ßT Fo jNÀu ÉhJr ßjfífJô iLj KjmtJYj TKovPjr IiLPj IjMKÔf @VJoL KjmtJYj ßToj oPcPu yPmÇ SA KjmtJYj KT IÄvV´yeoNuT yPm? KjmtJYPj KT \jVe fJPhr ßnJaJKiTJr k´P~JV

TrPf kJrPmj? fJPhr ßh~J ßnJa KT VejJ yPmÇ xJŒ´KfT TJPu ßhUJ ßVPZ, mJÄuJPhPvr \jVPer ßnJPar k´Kf @V´y IPjTaJ TPo ßVPZÇ kptPmãTrJ muPZj, oNuf ßnJPa ßnJaJrPhr ofJoPfr k´Kfluj jJ yS~JPfA fJrJ F mqJkJPr @V´y yJrJPòjÇ ãofJxLj @S~JoL uLPVr kã ßgPT FrA oPiq kMPrJhPo ßnJPar k´˜MKf ÊÀ yP~ ßVPZÇ ßrJmmJrS k´iJjoπL ßvU yJKxjJ mPuPZj, È\jVe Cjú~Pjr xMlu iPr rJUPf ßjRTJ~ ßnJa KhP~ @S~JoL uLVPT Km\~L TrPmÇ' @VJoL KjmtJYPj k´JgtL yS~J KjP~ @S~JoL uLV huL~ IPjT mftoJj FoKkA ßajvPj rP~PZjÇ fJPhr mqJkJPr FTJKiT \Krk kKrYJKuf yP~PZÇ fPm Vf KjmtJYPj KmjJ k´KfÆKªôfJ~ KjmtJKYfPhr IPjPTA FmJr mJh kzPf kJPrj mPu iJreJ TrJ yPòÇ KmFjKk KjmtJYPj @xPu k´KfÆKªôfJ yPm FojaJ iPrA KjmtJYPjr k´˜KM f KjPò @S~JoL uLVÇ KmFjKkr ßnfPrS KTZMaJ KjmtJYjL k´˜MKf ÊÀ yP~PZÇ fPm ßnJa KjP~ huKar oPiq FUPjJ KÆiJ-ƪô rP~PZÇ ßrJmmJrS KmFjKk ßY~JrkJrxj ßmVo UJPuhJ K\~J IKnPpJV TPrPZj, xrTJr KmFjKkPT mJh KhP~ KjmtJYj TrPf YJ~Ç pKhS F irPjr KjmtJYj @r yPm jJ mPu KfKj ÉÅKv~JKr CóJre TPrPZjÇ KmFjKkPf KjmtJYPjr AvPfyJr ‰fKrr TJptâo YuPZÇ k´JgtL KjP~ Imvq huKaPf FUPjJ ßfoj ßTJPjJ TJ\ ÊÀ y~KjÇ @VJoL KjmtJYPj \JoJ~Jf S ßylJ\Pfr Im˙Jj ßToj yPm fJS yPm ßhUJr Kmw~Ç

KmKu~j cuJPrr k´vú yPò, ßToj yPm @VJoL KjmtJYjÇ FTfrlJ? IÄvV´yeoNuT? k´KfÆKªôfJkNet? k´iJjoπL ßvU yJKxjJr IiLPjA ßp @VJoL KjmtJYj IjMKÔf yPm fJ yul TPrA muJ pJ~Ç KmFjKk FrAoPiq f•ôJmiJ~T xrTJPrr hJKm ßgPT xPr FPxPZÇ huKa FUj KjmtJYjTJuLj xyJ~T xrTJPrr TgJ muPZÇ fPm ßx xrTJPrr „kPrUJ ßToj yPm ßx mqJkJPr ¸Ó iJreJ FUPjJ kJS~J pJ~KjÇ BPhr kr KmFjKk ßj©L ßmVo UJPuhJ K\~J xyJ~T xrTJPrr „kPrUJ Ck˙Jkj TrPf kJPrjÇ fPm ßx hJKm kNrPer x÷JmjJ ãLeÇ k´iJjoπL ßvU yJKxjJr xrTJrPT kNetoJ©J~ myJu ßrPU KmFjKk KT KjmtJYPj IÄv ßjPmÇ huKa KT KjmtJYPj IÄv ßj~Jr xMPpJV kJPmÇ ßmVo UJPuhJ K\~Jr oJouJr nKmwq“ nJVq FPãP© xmPYP~ èÀfôkNet nNKoTJ rJUPmÇ UJPuhJ K\~Jr hMKa oJouJ hLWtKhj iPrA YNzJ∂ kptJP~ rP~PZÇ oJouJ hMKa WMrPZÇ TUj rJ~ y~ @r TL rJ~ y~ ßxKhPTA híKÓ @kJf rJ\QjKfT kptPmãTPhrÇ ÊiM UJPuhJ K\~J j~, KmFjKkr yJ\Jr yJ\Jr ßjfJTotLr KmÀP≠ oJouJ rP~PZÇ rJ\QjKfT xKyÄxfJr Fxm oJouJr ßmKvrnJPVrA rJ~ ßWJweJ y~KjÇ Fxm oJouJ~ rJ\jLKfr nJVq KjitJre yPf kJPrÇ KmFjKkr kã ßgPT FrAoPiq oJouJ k´fqJyJPrr hJKm CPbPZÇ KT∂á xrTJKr hPur FT vLwt ßjfJ Imvq xJl mPuPZj, oJouJr xPñ KjmtJYPjr ßTJPjJ xŒTt ßjAÇ jJjJ KgSKr @PuJKYfÇ muJ yPò, @VJoL KjmtJYj yPm IÄvV´yeoNuT S k´KfÆKªôfJkNetÇ @mJr KjmtJYPj KmFjKk ßTJj„Pk IÄv ßj~ mJ ßj~Jr xMPpJV kJ~ fJS @PuJYjJ~ rP~PZÇ oJouJr TJrPe KmFjKkr xm ßjfJrJ KjmtJYPj IÄv KjPf kJPrj KT-jJ fJ KjP~S IKjÁ~fJ rP~PZÇ @VJoL KjmtJYPj \JoJ~JPfr k´TJPvq IÄvV´ye gJTPm jJÇ huKar ßTJPjJ ßTJPjJ ßjfJ y~PfJ ˝fπ ßTRvPu KjmtJYPj IÄv ßjPmjÇ ßylJ\Pf AxuJo ßTJj kPã gJTPm? xÄVbjKa ßpj xrJxKr xrTJr KmPrJKifJ~ jJ pJ~ fJ KjKÁf TrPf jJjJ TJptâo YuPZÇ mJÄuJPhPvr rJ\jLKfPf KmPhKv IKfKgrJ xmxo~A f“krÇ fPm Vf TP~T mZPr fJPhr f“krfJ IPjTaJA TPo FPxPZÇ kKrmKftf Kmvõ kKrK˙KfPf TNajLKfTrJ @PVr oPfJ èÀfôS kJPòj jJÇ fPm @VJoL KjmtJYj KjP~ dJTJ~ KjpMÜ KmPhKv hNPfrJ fJPhr TJptâo YJKuP~ pJPòjÇ oJKTtj rJÓshNPfr kr míKav yJATKovjJrS ‰mbT TPrPZj k´iJj KjmtJYj TKovjJPrr xPñÇ FUj k´vú yPò, ßTJj \MfJ~ kJ dMTJPmj KxAKx ßTFo jNÀu ÉhJÇ KfKj KT 15A ßlms∆~JKrr VJP~Km ßnJPar KhPT yJÅaPmj? jJKT 12A \MPjr ImJi, xMÔM FmÄ KjrPkã KjmtJYj IjMxre TrPmjÇ kptPmãTrJ Imvq muPZj, KjmtJYj TKovPjr FTJr kPã xm TrJ x÷m j~Ç KT∂á fJPhr k´PYÓJ gJPT ßTJjKhPT fJS yPm ßhUJrÇ ßTJj oPcPur KjmtJYj @P~J\j TPrj ßTFo jNÀu ÉhJ fJ ßhUPf IPkãJ~ gJTPf yPmÇ fPm rJ\jLKfPf nJrxJoq jJ @xPu fJr y~PfJ UMm ßmKv KTZM TrJr gJTPm jJÇ

KmoJPj u¥j-KxPua ÀPa IJoJPhr ßxmJ V´ye TÀj

We provide 24 hours telephone services IJorJ 24 W≤J ßaKuPlJj xJKntx KhKò

Biman Approved

79162

xMun hJPo SorJr mMKTÄ ßj~J yPóZ oqJjPYÓJr S jPgtr pJ©LPhr \jq KmPvw xMPpJV rP~PZÇ Book with us for any destiation in the world Save money and time

Hillside Travels

Km. hs: V´JyTPhr xMKmiJPgt vKjmJr KmPTu 4aJ kpt∂ ßUJuJÇ Unit-3, 388 Green Street, London E13 9AP

Tel : 0208 552 2033 | 0208 552 9888 Fax : 0208 552 7538 sales@hillsidetravels.com www.hilsidetravels.com

FOR SALE

Luxury Apartments With Car Parking SYLHET AMBER KHANA

An excellent opportunity to buy luxury apartments in the heart of Sylhet Town, Amber Khana. Ideal for your own family residence or brilliant as a property investment with rental income for life. Fully completed and ready to move in or rent out. Hazrat Shah Jalal (Ra) Mazar 5 min walk w 3/4 Bed Room w 1 Living Room w 1 Dining w 1 Kitchen w 2 Verandahs w 3 Bathroom w 1 Lobby w Fire Exit w 24h Lift

w Generator w Gas w Electricity w Water w Cable w Security w Intercom w Underground Car Parking w 1480 SFT w Price: Taka 49,00000 Lakh

For more details contact:

Mr. Shajid Ali 07568 055768 (London) Or Mr. Khoyrul Annam 01711 013328 (Sylhet)


6

UmrJUmr

16 - 22 June 2017

FOUNDER: Late Al-Haj Dr. Bashir Ahmed HONORARY EDITOR: Mrs. Ayesha Ahmed EDITOR: Ahmed Moyez

NEWS EDITOR : Abdul Quaium

SPECIAL CORRESPONDENT: K M Abu Taher Choudhury

SPECIAL CONTRIBUTOR: Dr. M Mujibur Rahman

MANAGING DIRECTOR: Thufayel Ahmed

SURMA, The Whitechapel Centre (Room S6)

85 Myrdle Street, London E1 1HL Editorial: 020 7041 9494 Advertising: 020 7377 9787

www.surmanews.com EDITORIAL: news@surmanews.com ADVERTISING: thufayel@surmanews.com

fmMS TrKmjPTA IKnjªj ImPvPw KcACKkr xPñ ßTJ~JKuvj Vbj TPrPZ Tj\JrPnKan huÇ jfáj xrTJrPT ÊPnòJ \JjJPjJr ßrS~J\ gJTPuS TrKmjPTA IKnjKªf TrPf yPòÇ ßpnJPm YJrkJPvr IPxR\jqoNuT IJâoePT ßbKTP~ KfKj FTKa huPT jfájnJPm vKÜvJuL TPr fáPuPZj ßxaJPT TrKmjL~-TqJPrvoJKaT muPfA yPmÇ IJorJ ßp xo~ IKfâo TrKZ FKa UMm ˝JnJKmT mJ xM˙q xo~ muJ pJPm jJÇ FaJ pMP≠rTJuÇ pM≠pM≠ ßUuJ KmVf hMA hvT kOKgmLr Igtmqm˙JPT kñM TPr fáPuPZÇ pKhS ijLPhr VJP~ IÅJYzKaS kPzKjÇ IJPrJ pM≠ ßiP~ IJxPZ kOKgmLPfÇ IJrmnëKoPf mÉKhj iPr pM≠ YuPZÇ IrKãf kqJPuˆJAjnëKo xπJxL-rJÓs AxrJAPur jPUr gJmJ~ TPfJnJPm ãfKmãf yP~PZ ßx AKfyJx xmJr \JjJÇ jfáj TPr IJrmPVJÔL ßgPT TJfJrPT FT WPr TrJr oJiqPo ßcJjJ asJŒ IJfì-IyKoTJ~ mPuPZj, IJoJr IJrm xlPrr luJlu mJ˜m yPf Êr∆ TPrPZÇ rJ\jLKfr Foj IrJ\QjKfT IJYrPer oPiq ßgPTS TrKmj kOKgmLr cJjmuP~r ãofJ~Pj KjP\PT vKÜvJuLr‡Pk FT\j KyPxPm Ck˙Jkj TPrPZjÇ fJPT TKoCKjˆ, IJAFx ∏ F irPer Yrok∫L ßhKUP~ cJjk∫L kK©TJèPuJ ßpnJPm KjmtJYjL ßk´JkJVJ§J TPrPZ fJ KfKj CfPr CPbPZj 40% ßnJaJPrr xogtj IJhJ~ TrJr oJiqPoÇ fíeoNu oJjMPwr TJPZ TrKmj yP~ CPbPZj jfáj \LmjiJrJr jJ~TÇ mO≠ m~Px fr∆ePhr oj \~ TrJ FS FT IJÁpt WajJ mPaÇ oNuf” oJjMPwr ßkJwJTL fJr∆eq IJr xoP~r xJPg, ßxsJPfr xJPg xÅJfJr TJaJr fJr∆eq FT K\Kjx j~Ç ß\PrKo TrKmj ßx fJr∆eq ßk´P\µ TrPf ßkPrPZj xKbTnJPmÇ Fr \jqA jfáj ßnJaJrrJ fJPT KmsPaPjr FA âJK∂TJPur xyJ~T KyPxPm ßhPUPZÇ ßgPrxJ ßo TPfJaJ xMKmiJmJhL KucJr ßxaJ fJr l∑µ uJAPj IJxJr nKñKaA mPu ßh~Ç ßmsKéPar kPã jJ Kmr∆P≠ ßxaJ fJr oNu Kmw~ j~Ç KfKj TUPjJ kPã TUPjJ Kmr∆P≠ Im˙Jj KjP~PZjÇ KfKj fJu xJouJPf ßYÓJ TPrPZj FA nJPm ßp, oJjMPwr rJ~ ßTJj KhPT iJKmf yPm ßxaJPT xKbTnJPm krU TrJÇ ßxaJ KfKj xlunJPm krU TPrPZj FmÄ pgJpgnJPm TJP\ uJKVP~PZjÇ ßmsKéa KjP~ nJPuJ-oª ßTJPjJ pMKÜ fJr oPiq TJ\ TPrKj, KfKj oNuf” xMPpJVxºJjL KZPujÇ xo~ ßmPi KfKj TqJPor∆Pjr ßmsKéa TqJPŒAPjr kPãS TJ\ TPrPZj Kmr∆P≠S TJ\ TPrPZjÇ IfFm F KjmtJYj ßvPw ßgPrxJ ßo'r ÈßmsKéPar xlufJ \jVePT kJAP~ ßhPmj' Foj mÜmq yJxqTrS mPaÇ ßp ßmsKéa KjmtJYPjr krkrA fJrJ KjP\Phr KogqJYJr KhP~ Êr∆ TPrKZPuj ßxaJr xMlu TL TPr FPj ßhPmj fJ IJoJPhr mMP^ IJPx jJÇ fPm IJorJ FaJ ßhUPf kJKò∏ KmsPaPjr FTKa ß\jJPrvjPT IJVJoL TP~T hvT IPjT TPÓ \Lmj-pJkj TrPf yPmÇ TJre, FTKa KmvJu \m oJPTta ßgPT ßmKrP~ FPx ãáhs IJ~fPj oJjMwPT xyxjL~ TPr ßfJuJ UMmA TKbj TJ\Ç Fr \jq FTKa k´\jìPT ßfJ ImvqA mKuhJj KhPf yPmÇ fJrJ nJPuJ \m kJPm jJ, nJPuJ KvãJ kJPm jJ, nJPuJ KYKT“xJ kJPm jJÇ Fxm KjP~, FxPmr YJk KjP~ rJÓsãofJ~ pJrJ jfájnJPm FPxPZj fJrJ TLnJPm rJÓs kKrYJujJ TrPmj IJVJoL KhPjA nJPuJ muJ pJPmÇ KvãJ, KYKT“xJ~ âov” kptmKxf mOPaPjr jfáj k´\jì TLnJPm jfáj KmPvõr xPñ k´KfPpJKVfJ TrPm ßxaJ FA ßaJKr xrTJr IJoPu KjPf YJ~ jJÇ ijLPhr mOPaj ijL yP~ gJTPm ∏ FA oJªJfJoPur oJjx FUj IJr TJ\ TrPm jJÇ k´\Jfπ IJr Vefπ xJÄWKwtT Kmw~Ç \jVe rJPÓsr k´\J j~, jJVKrTÇ jJVKrPTr IKiTJr IJr k´\Jr IKiTJr xoJj j~Ç ßp oJjMw k´\J ßgPT oMKÜ WKaP~PZ fJPT jfájnJPm k´\J~ r‡kJ∂r TrJ TKbj yPmÇ IfFm ßaJKr xJmiJjÇ

oJjmfJr ro\Jj S mhPrr KvãJ vJBU oMyJÿJh CZoJj VjL mhr FTKa jJo, FTKa ˙Jj, FTKa AKfyJxÇ KÆfL~ Ky\Kr xj fgJ Ky\rPfr KÆfL~ mZr ro\Jj oJPxr 17 fJKrU mhr pM≠ xÄWKaf y~Ç F mZrA k´go Cn~ BPhr k´mftj S xNYjJ y~Ç mhPrr Km\P~r 13 Khj kr 1 vJS~Ju k´go BhMu Klfr (PrJ\Jr Bh) ChpJkj TrJ y~ FmÄ oKhjJr xMhPUJr oyJ\j AÉKh mjM TJAjMTJ xŒ´hJ~PT krJ˜ TrJr kr 10 K\uy\ BhMu @\yJ (PTJrmJKjr Bh) kJuj TrJ y~Ç ryof, oJVKlrJf S jJ\JPfr oJx ro\JjÇ KmvõoJjmfJr oMKÜr hNf @u @Koj KmvõJxLUqJf KmvõjmL S @PUKr jmL ryofMKuäu @uJKoj y\rf oMyJÿJh oM˜JlJ @yoJh oM\fmJ (xJ.)-Fr jmM~Jf S KrxJuJPfr ßWJweJ k´TJv y~ ro\Jj oJPxAÇ ro\Jj oJPxA jJK\u y~ kKm© ßTJr@jÇ jmL-rxMuVe xfq, xMªr S jqJP~r mJeLr hJS~Jf KhP~PZj IKyÄx k∫J~Ç Kk´~ jmLK\S Fr mqKfâo jjÇ fJrkrS IxMr vKÜ k´LKfr TgJ~ Ik´LKfTr WajJ WaJ~, vJK∂r mJeLPf IvJK∂r xíKÓ TPrÇ Kfj mZr pJm“ @uäJyr yJKmm (xJ.)-PT ÈKv@mM @KmfJPuPm' jJoT TJrJVJPr mªL TPr rJPUÇ hJS~JKf TJP\ fJP~l Voj TrPu Kjoto KjptJfPj \\tKrf TPrÇ oÑJ~ KlPr @xPf YJAPu k´PmPv mJiJ ßh~Ç ÈhJÀj jJhS~J'~ mMPzJ v~fJPjr krJoPvt yfqJr wzpπ TPrÇ xm YzJA-CfrJA kJKz KhP~ jmM~JPfr 13fo mZPr @uäJyr KjPhtPv oyJjmL (xJ.) 623 KUsÓJP» rKmCu @C~Ju oJPx Kk´~ \jìnNKo oÑJ vKrl ßZPz Ky\rf TPr oKhjJ vKrPl YPu pJjÇ oKhjJr vJK∂TJoL KjrLy oJjMw FPf @jKªf y~Ç UJ\rJ\ mÄPvr ßkR•KuT ßjfJ @mhMuJä y AmPj CmJ~ AmPj xuMPur \jq jmKjKotf ˝etoT M aM jmLK\ (xJ.)-Fr khk´JP∂ C“xVt TPr fJrJÇ oJjmfJr hrKh VKrPmr mºM jmLK\ (xJ.) ßx oMTaM o˜PT iJre jJ TPr fJ KmKâ TPr hM”ULPhr ßxmJ~ KmKuP~ ßhjÇ @r oMTMa yJrJPjJr ßmhjJ~ k´KfKyÄxJkrJ~e yP~ SPb oMjJKlT ßjfJ @mhMuäJy AmPj CmJ~Ç mZr ßpPf jJ ßpPfA fJrA k´PrJYjJ~ oMjJKlT YPâr wzpPπ oÑJr TMrJAv ßkR•KuTrJ Ky\rPfr KÆfL~ mZr 624 KUsÓJP» È@vÉPr ÉÀo' mJ pM≠KjKw≠ oJx YfMÔP~r Ijqfo ro\JPjA oKhjJ @âoe TPr mPxÇ TMrJAv mJKyjLr 1 yJ\Jr ‰xjq, 100Ka ßWJzJ, 700Ka Ca KZuÇ @mM xMKl~JPjr ˘L KyªJr KkfJ CfmJ, YJYJ vJ~mJ, nJA S~JKuh FA hPur ßjfíPfô KZuÇ TMrJAvrJ 450 KTPuJKoaJr hNPr FPx @âoe TruÇ jmLK\ (xJ.) oKhjJr kKm©fJ S KjrJk•Jr UJKfPr oMyJK\r S @jxJr xJyJKmPhr xPñ krJovtâPo oKhjJ vKrl ßgPT 150

mhr pMP≠r kr jmLK\r (xJ.) Im˙Jj KZu krJK\f @®xokteTJrLPhr yfqJ jJ TrJ S TÓ jJ ßhS~JÇ pM≠ ßvPw jmLK\ (xJ.) k´go ßWJweJ TrPuj: ÈfJPhr yfqJ ßTJPrJ jJÇ' ÈmhPrr mKªKhPVr k´Kf y\rf ßp @hvt mqmyJr ßhUJPuj, \VPfr AKfyJPx fJr fMujJ ßouJ nJrÇ y\rPfr @PhPv oKhjJ~ @jxJr FmÄ oMyJK\rVe xJiqJjMxJPr mKªKhVPT KjP\Phr oPiq nJV TPr KjP~ @kj @kj VíPy ˙Jj KhPuj FmÄ @®L~-TMaMPor oPfJA fJPhr xKyf mqmyJr TrPujÇ' mªLPhr ˝VPfJKÜ KZu-ÈoKhjJmJxLKhPVr Skr @uäJyr ryof jJK\u ßyJTÇ fJrJ @oJKhVPT CPa YzPf KhP~ KjP\rJ kJP~ ßyÅPa ßVPZ, KjP\rJ ÊÏ ßU\Mr ßUP~ @oJKhVPT ÀKa ßUPf KhP~PZÇ' KTPuJKoaJr hNrPfô mhPr FPx k´KfPrJi TrJr Kx≠J∂ KjPujÇ FA @®rãJoNuT k´KfPrJipMP≠ IÄvV´yeTJrL xJyJKm KZPuj 313 \j, xPñ oJ© 2Ka ßWJzJ S 70Ka CaÇ fJÅrJ oKhjJ yPf Kfj KhPj mhr KVKr k´J∂Pr ßkRÅZJPujÇ ßjfíPfô KZPuj jmLK\r YJYJ @Kor yJo\J (rJ.)Ç k´gPo rLKf IjMpJ~L FTT ouäp≠ M y~Ç FPf CfmJr ßoJTJKmuJ TPrj @Kor yJo\J, vJ~mJr ßoJTJKmuJ TPrj CmJ~hJ, S~JKuPhr ßoJTJKmuJ TPrj y\rf @uL (rJ.)Ç Kfj\j Kfj\jPT mi TrPuj FmÄ CmJ~hJ (rJ.) vyLh yPujÇ oM@\ S oM@Kæ\ (@mhMuJä y) jJoT hMA fÀe xJyJKm xPyJhr nJA @mM\JPyuPT yfqJ TrPujÇ mhPrr pM≠ KZu AxuJPor IK˜fô rãJr k´go pM≠Ç F pMP≠ oMxuoJjrJ IxJiJre Km\~ uJn TPrj FmÄ TJPlrrJ ßvJYjL~nJPm krJK\f y~Ç F pMP≠ TMrJAvPhr 70 \j Kjyf y~ FmÄ 70 \j mªL y~Ç 14 \j xJyJKm vyLh yjÇ fJÅPhr 13 \Pjr Tmr FmÄ jJoluT mhr k´J∂Pr xÄrKãf rP~PZÇ FT\j xJyJKm @yf KZPujÇ oKhjJr ßlrJr kPg KTZM hNr xJoPj FPu KfKj vJyJhPfr IKo~ xMiJ kJj TPrjÇ ßxUJPj fJÅr xoJKi y~Ç F pMP≠ oMxuoJjPhr ßTC mªL yjKjÇ mhr pMP≠r kr jmLK\r (xJ.) Im˙Jj KZu krJK\f @®xokteTJrLPhr yfqJ jJ TrJ S TÓ jJ ßhS~JÇ pM≠ ßvPw jmLK\ (xJ.) k´go ßWJweJ TrPuj: ÈfJPhr yfqJ ßTJPrJ jJÇ' ÈmhPrr mKªKhPVr k´Kf y\rf ßp @hvt mqmyJr ßhUJPuj, \VPfr AKfyJPx fJr fMujJ ßouJ nJrÇ y\rPfr @PhPv oKhjJ~ @jxJr FmÄ oMyJK\rVe xJiqJjMxJPr mKªKhVPT KjP\Phr oPiq nJV TPr KjP~ @kj @kj VíPy ˙Jj KhPuj FmÄ @®L~-TMaPM or oPfJA fJPhr xKyf mqmyJr TrPujÇ' mªLPhr

˝VPfJKÜ KZu ∏ ÈoKhjJmJxLKhPVr Skr @uäJyr ryof jJK\u ßyJTÇ fJrJ @oJKhVPT CPa YzPf KhP~ KjP\rJ kJP~ ßyÅPa ßVPZ, KjP\rJ ÊÏ ßU\Mr ßUP~ @oJKhVPT ÀKa ßUPf KhP~PZÇ' (KmvõjmL, ßVJuJo oM˜lJ, kíÔJ 160)Ç jmLK\ (xJ.) Km\P~r @jPªr xMxÄmJh KjP~ kJuT kM© \JP~h AmPj yJPrxJ S TKm @mhMuäJyPT kJKbP~ KhPujÇ @u @KTT CkfqTJ~ ßgPT @mhMuäJy ßTJmJr kJmtfq FuJTJ~ FmÄ \JP~h oKhjJ jVPrr KhPT ßVPujÇ \JP~Phr mJyj KZu jmLK\r Kk´~ È@u TJZS~J' jJoT CaÇ fJÅrJ hs∆f FPx oKhjJ~ Km\P~r mJftJ k´YJr TrPujÇ krKhj jmLK\ (xJ.) Km\~L ßmPv oKhjJ~ k´fqJmftj TrPujÇ mhPrr mLrPfô x∂áÓ yP~ jmLK\ KlPr FPxA ˝L~ TjqJ lJPfoJPT y\rf @uLr (rJ.) xPñ KmP~ KhPujÇ VKjoPfr FT-kûoJÄv xrTJKr ßTJwJVJPr ßrPU mJKT YJr IÄv xm ßpJ≠Jr oPiq xoJjnJPm mµj TPr KhPujÇ @mM\JPyPur È\MuKlTJr' jJoT frmJKrKa jmLK\ (xJ.)-Fr nJPV kzu, pJ kPr y\rf @uL S y\rf ÉxJAj (rJ.) uJn TPrKZPujÇ mhr pMP≠r mªLPhr xy\ vPft oMKÜ ßhS~J yP~PZÇ fJPhr IPjPTA AxuJPo oMê yP~ oMxuoJj yPujÇ oMKÜkPer oNuq KZu 2 yJ\Jr KhryJo (PrRkqoMhJs ) ßgPT 6 yJ\Jr KhryJoÇ VKrmPhr KmjJ kPeA oMKÜ KhPujÇ KvKãf mªLPhr TJZ ßgPT KjPuj KvãJPxmJÇ 1 \j mªL 10 \j mJuTPT ßuUJkzJ ßvUJPu fJPT oMKÜ KhPujÇ KyxJm TrPu 1 \j mJuPTr ßuUJkzJ ßvUJr KmKjo~ kPz VPz 600 KhryJoÇ ßuUT : pMVì oyJxKYm, mJÄuJPhv \JfL~ AoJo xKoKf, xyTJrL IiqJkT, @y&?ZJKj~J AjKˆKaCa Im xMKl\oÇ

KmKnjúUmr S k´mº-Kjmº k´TJPvr \jq xJ¬JKyT xMroJ mJÄuJPhPvr \JfL~ ‰hKjT k´go IJPuJ, AP•lJT, xoTJu, pMVJ∂r, TJPur T≥, oJjm\Koj, ßnJPrr TJV\, j~JKhV∂, \jT≥, pJ~pJ~Khj S IjqJjq kK©TJr k´Kf VnLrnJPm Tífù


UmrJUmr

16 - 22 June 2017

KmFlACP\-KcACP\r IKnPpJV

ßUJÅzJ I\MyJPf UJPuhJ K\~JPT AlfJPr @xPf mJiJ ßh~J yPò

dJTJ, 13 \Mj - mJÄuJPhv ßlcJPru xJÄmJKhT ACKj~j (KmFlACP\) S dJTJ xJÄmJKhT ACKj~Pjr (KcACP\) CPhqJPV \JfL~ ßk´x TJPm @P~JK\f AlfJr oJyKlPu KjrJk•Jr ßUJÅzJ I\MyJPf KmFjKk ßY~JrkJrxj S xJPmT k´iJjoπL ßmVo UJPuhJ K\~JPT @xPf mJiJ ßh~J yPò mPu IKnPpJV TPrPZj KmFlACP\ S KcACP\r ßjfJrJÇ \JfL~ ßk´x TîJPmr Kfj fuJ~ TjlJPr¿ yPu ১২ \Mj FT xÄmJh xPÿuPj fJrJ F IKnPpJV TPrjÇ KuKUf mÜPmq KmFlACP\ xnJkKf vSTf oJyoMh mPuj, UJPuhJ K\~J ßk´x TîJPmr IhNPr xMKk´o ßTJat @Aj\LmL xKoKf, AjKˆKaCvj Im AK†Kj~Jxt, KcPkäJoJ AK†Kj~Jxt S kNmtJeL ßyJPaPu AlfJr oJyKlPu IÄv KjPòjÇ ßTJgJS KjrJk•Jr ßTJPjJ xoxqJ y~Kj FmÄ @Ajví⁄uJ rJTJrL mJKyjLS ßTJgJS mJiJ k´hJj TPrKjÇ fJA TJm Tftk í Pr FKa ßUJÅzJ I\MyJf mPu @orJ oPj TKrÇ KfKj mPuj, 21 \Mj \JfL~ ßk´x TJPm KmFlACP\KcACP\ @P~JK\f AlfJr oJyKlPu KmFjKk ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~J IÄv ßj~Jr xÿKf \JKjP~PZjÇ @orJ Kmw~Ka \JKjP~ k´gPo ßk´x TJPmr xJiJre xŒJhTPT \JjJPu KfKj ßoRKUT xÿKf ßhjÇ Frkr KuKUf @Pmhj TrJ y~, pJPf TJPmr xJiJre xŒJhT IjMPoJhj ßhj FmÄ @orJ

ßx IjMpJ~L k´˜KM f ßj~J ÊÀ TKrÇ KT∂á Fr hMA Khj kr mqm˙JkjJ TKoKa ‰mbT ßcPT KjrJk•Jr TJre ßhKUP~ UJPuhJ K\~JPT ßk´x TîJPm @xPf jJ ßh~Jr Kx≠J∂ ßj~J y~Ç SA xnJ~ hM'\j xhxq Fr k´KfmJPh S~JT@Ca TPrjÇ KfKj mPuj, ßVJP~ªJ xÄ˙J S KcFoKk TKovjJPrr ßhJyJA KhP~ ßmVo UJPuhJ K\~Jr ßk´x TJPm @VoPj mJiJ ßh~J ßTJPjJnJPm TJoq j~Ç ßmVo UJPuhJ K\~JPT Vf mZr TJPmr TKoKa @xPf mJiJ k´hJj TPrPZÇ mftoJj KjmtJKYf TKoKar TJZ ßgPT Foj @Yre @orJ ßTJPjJnJPm @vJ TKrKjÇ vSTf oJyoMh mPuj, xJÄmJKhPhr ßpRg Kx≠J∂ IjMpJ~L ÊiM ‰˝rJYJr FrvJPhr F TJPm k´PmPvr mqJkJPr KjPwiJùJ KZuÇ pKhS hMnJt PVqr Kmw~ @\ kKff ‰˝rJYJr FrvJhPT TJPm @xPf ßh~J yPòÇ IgY ßhPvr xmtmíy“ VefJKπT hPur ßj©L ßmVo UJPuhJ K\~JPT mJiJ ßh~J yPòÇ KfKj mPuj, \JfL~ ßk´x TJm hLWt KhPjr FTKa \JfL~ VefJKπT k´KfÔJjÇ FUJPj VefJKπT hPur ßjfJ-Pj©LPhr @xJr ÆJr CjìMÜÇ ‰˝rJYJr FrvJhKmPrJiL @PªJuPjr xoP~ hMA ßj©L ßmVo UJPuhJ K\~J S ßvU yJKxjJ mJrmJr F TJPm FPxPZj FmÄ KmKnjú TotxKN YPf ßjfífô KhP~PZjÇ @orJ oPj TKr mftoJj TJm TftíkPr F Kx≠J∂ \JfL~ ßk´x

TJPmr hLWt KhPjr VefJKπT GKfyq S nJmoptJhJPT YronJPm jxJ“ TPrPZÇ @orJ @vJ TKr, xm ofk´TJPvr oû KyPxPm KmPmYjJ TPr TJPmr nJmoptJhJ kMjÀ≠JPrr ˝JPgt TJm Tftk í fJPhr Kx≠J∂ kMjKmtPmYjJ TrPmÇ \JfL~ ßk´x TîJPmr xJPmT xnJkKf Kr~J\ CK¨j @yPoh mPuj, ßmVo UJPuhJ K\~JPT FUJPj @xPf jJ ßh~J KmwP~ ßk´x TJPmr Kx≠JP∂ @Ko UMmA mqKgf yP~KZÇ FaJ \JfL~ ßk´x TJPmr nJmoptJhJPT nNuMK£f TPrPZÇ \JfL~ ßk´x TJm yPuJ @AuqJ¥ Im ßcPoJTsqJKx, SPvj Im IPaJTsqJKxÇ jæAP~r Ve-@PªJuPjr xo~ xJrJ ßhPv pUj hJÅzJPjJr \J~VJ KZu jJ, fUj xm rJ\jLKfKmh, Kv·L, mMK≠\LmL xmJA @xPfj F ßk´x TJPmÇ ßxA TJPmr hr\J mº TPr ßh~J yPuJ ßhPvr xmPYP~ mz rJ\QjKfT hPur ßj©Lr \jqÇ FaJ UMmA hM”U\jTÇ @Ko Fr KjªJ TrKZÇ IjMPrJi TrKZ, ßk´x TJm TKoKa fJPhr Kx≠J∂ kMjKmtPmYjJ TPr xJmt\jLj VefJKπT nJmoptJhJ KlKrP~ @jPmÇ KfKj @PrJ mPuj, 1990 xJPu hJKm CPbKZu, ßk´x TJmPT ßcPoJTsqJKx Û~Jr KyPxPm jJoTre TrJr \jq, F ßcPoJTsqJKx Û~JPr ‰˝rfPπr ZJ~J ßhUPf kJKò @orJÇ KmFlACP\r xJPmT xnJkKf ÀÉu @Koj VJ\L

IMRAN TRAVELS KmxKouäJy 79159

ESTABLISHED AGENT SERVING THE COMMUNITY SINCE 1996

273A Whitechapel Road, London E1 1BY

Low Cost Travel Agent. Hajj & Umrah Specialist

Appointed Agent

We are the highest selling agents of Biman Bangladesh, ask for special offers

Special Offer Dhaka from £475 Dubai from £350 Open 7 days a week

UMRAH - UMRAH - UMRAH

MINISTRY OF HAJJ APPROVED AGENT 5 NIGHTS SPECIAL PACKAGE FROM £595 (Terms 7 conditions apply) WORLDWIDE HOLIDAY - SPECIAL OFFER

Antalya, Turkey from £200 / Malaga, Spain from £210

Worldwide offers: www.imrantravels.co.uk

Please contact:

0207 375 0800 or 0207 375 0500 Mob: 07984 959885 / 07828 235600 Email: imrantravels@hotmail.com

7

mPuj, k´Kf mZr ro\JPj ßk´x TJm Yfôr KmFlACP\ S KcACP\r CPhqJPV AlfJr oJyKlPur @P~J\j TrJ y~; pJPf k´iJj IKfKg gJPTj KmFjKk ßY~JrkJrxj S xJPmT k´iJjoπL ßmVo UJPuhJ K\~JÇ FKa hLWt KhPjrA FTKa ßrS~J\Ç mftoJj k´iJjoπL ßvU yJKxjJ KmPrJiLhuL~ ßj©L gJTJm˙J~ ßk´x TJPm AlfJr oJyKlPu FPxPZjÇ fJPT TUPjJ mJiJ ßh~J y~KjÇ KT∂á Vf mZr UJPuhJ K\~JPT @xPf ßh~J y~KjÇ F mZrS ßUJÅzJ I\MyJf ßhKUP~ UJPuhJ K\~JPT @xPf jJ ßh~Jr Kx≠J∂ KjP~PZ ßk´x TJm TftíkãÇ FKa ßTJPjJnJPmA TJoq yPf kJPr jJÇ FnJPm YuPf gJTPu ßk´x TJm fJr xJmt\jLj YKr© yJKrP~ ßluPmÇ @vJ TKr TJm mqm˙JkjJ TKoKa Kmw~Ka kMjKmtPmYjJ TrPmjÇ \JfL~ ßk´x TJPmr mqm˙JkjJ TKoKar pMVì xŒJhT AKu~Jx UJj mPuj, KjrJk•Jr k´vú ßhUJPjJr Kmw~Ka ßUJÅzJ pMKÜ, yJxqTrÇ @Ko S @oJPhr @PrT\j xhxq yJxJj yJKl\ mqm˙JkjJ TKoKar ‰mbPT mJrmJr k´KfmJh TPrKZ, KT∂á @oJPhr mÜmq @oPuA ßj~J y~KjÇ Ifq∂ yJxqTrnJPm fJrJ F Im˙Jj KjP~PZÇ ßvw kpt∂ @orJ k´KfmJh \JKjP~ xnJ ßgPT S~JT @Ca TPr YPu FPxKZÇ xÄmJh xPÿuPj CkK˙f KZPuj KmFlACP\ xJPmT oyJxKYm Fo F @K\\, dJTJ xJÄmJKhT ACKj~Pjr xnJkKf @mhMu yJA KvThJr, xJiJre xŒJhT \JyJñLr @uo k´iJj, \JfL~ ßk´x TJPmr xJPmT xJiJre xŒJhT ‰x~h @mhJu @yoh, xJPmT pMVì xŒJhT TJPhr VKj ßYRiMrL, KmFlACP\ xJÄVbKjT xŒJhT vKyhMu AxuJo S KcACP\ pMVì xŒJhT vJyLj yJxjJfÇ Pk´x TJm xJiJre xŒJhPTr mÜmq : F KhPT \JfL~ ßk´x TJPmr xJiJre xŒJhT lKrhJ A~JxKoj FT KmmíKfPf mPuPZj, mqm˙JkjJ TKoKar 10 \MPjr xnJr Kx≠J∂ IjMpJ~L ßmVo UJPuhJ K\~Jr KjrJk•Jr ˝JPgt ßk´x TJPm KcACP\ S KmFlACP\ (FTJÄPvr) AlfJPr IÄvV´yPer IjMoKf ßh~J y~KjÇ xÄmJh xPÿuPjr KuKUf mÜPmq TJm xJiJre xŒJhPTr jJo CPuäU TPr ßmVo UJPuhJ K\~JPT k´iJj IKfKg TPr ßk´x TJPm AlfJr oyKlu TrJr \jq ßoRKUT IjMPoJhj ßh~Jr ßp TgJ muJ yP~PZ fJ Ixfq S CP¨vqk´PeJKhfÇ

mJh AKmr cJP~Kr ßgPT

dJTJ, 13 \Mj - mJÄuJPhPvr xÄKmiJPjr ÊÀPf FmÄ \JfL~ xÄxh nmPj rP~PZ KmxKouäJKyr rJyoJKjr rJKyoÇ xÄKmiJj S xÄxPh gJTPuS AxuJoL KmvõKmhqJuP~r cJP~KrPf ÈKmxKouäJKyr ryoJKjr rKyo' mJh ßh~J yP~PZÇ xJf mZr kr k´TJKvf AKmr mJKwtT cJP~KrPf FojKa WPaPZÇ F KhPT Kmw~Ka @PuJYjJ~ @xJr kr ÆJ~nJr KjPf jJrJ\ k´vJxjÇ cJP~Kr k´TJv Tftíkã muPZ, Èßp CKÜKa ßh~J yP~PZ fJ mftoJj xrTJPrr ßxäJVJjÇ ACK\Kx ßgPT kJbJPjJ TJV\kP© SA mJTqKa gJPT mPu @orJS KhP~KZÇ F ZJzJ ßhPvr Ijq ßTJPjJ KmvõKmhqJuP~r cJP~KrS KmxKouäJy KhP~ ÊÀ y~ jJÇ' fPm @VJoL KhPj k´TJKvf cJP~KrPf KmxKouäJKyr ryoJKjr rJKyo ßh~J yPm mPu \JKjP~PZj KnKx k´Plxr c. rJKvh @xTJrLÇ KfKj mPuj, Kmw~Ka KoPˆTS yPf kJPrÇ KmVf mZrèPuJr cJP~Kr kptPmãe TPr ßhUJ pJ~, cJP~Krr k´go kJfJr vLPwt ÈKmxKouäJKyr ryoJKjr rJKyo' mJTqKa ßuUJ rP~PZÇ TP~T kíÔJ kPrA rP~PZ AxuJoL KmvõKmhqJu~ k´KfÔJr uãqÇ k´KfÔJuVú ßgPT 1995 xJu kpt∂ k´TJKvf cJP~KrèPuJ KmxKouäJy KhP~ ÊÀÇ 1996 ßgPT 2002 kpt∂ cJP~KrPf KmxKouäJy& ßjAÇ @mJr 2002 ßgPT 09 xJu kpt∂ cJP~KrèPuJ ÊÀ yPfJ KmxKouäJy& KhP~AÇ fPm mftoJj xrTJr ãofJ~ @xJr kr k´TJKvf k´go cJP~KrPf KmxKouäJy& ßjAÇ AxuJoL KmvõKmhqJu~ @Aj 1980 (37) iJrJ IjMpJ~L ßxUJPj muJ @PZ, Èiotf•ô, AxuJKo

KvãJ, fMujJoNuT @AjvJ˘ FmÄ IjqJjq Kvãe vJUJxoNPy AxuJoL híKÓPTJe ßgPT KvãJ YYtJr mqm˙J TrJÇ' KmxKouäJy& mJh KhP~ mftoJj k´vJxj @APjr F iJrJ I˝LTJr TPrPZ mPu hJKm TrPZj KvãPTrJÇ FKhPT, k´TJKvf cJP~Krr èeVf oJj KjP~ k´vú CPbPZÇ KvãTPhr jJPo KxKj~KrKa IjMxre jJ TrJxy KmKnjú IxñKfÇ KxKj~KrKa KmwP~ fh∂ TKoKaS Vbj y~Ç fJrkPrS nMuxy k´TJv TrJ y~ cJP~KrÇ KmVf mZrèPuJPf k´TJKvf cJP~KrPf AxuJoL KmvõKmhqJu~ k´KfÔJr uãq FmÄ k´KfÔJfJr jJo gJTPuS FmJPrr cJP~KrPf fJ ßjAÇ \JjJ pJ~, k´KfÔJfJ rJÓsk´Kf K\~JCr ryoJj yS~J~ cJP~KrPf fJr jJo ßh~J KjP~ KmfTt xíKÓ y~ mftoJj xTrTJPrr @oPuÇ oNuf F TJrPeA xJf mZr ßTJPjJ cJP~Kr k´TJv TrPf kJPrKj TftíkãÇ oMhse TKoKar @øJ~T c. rJKmCu ßyJPxj mPuj, ÈdJTJ KmvõKmhqJuP~r @PuJPT cJP~Kr k´TJPvr KjPhtvjJ KZuÇ @orJ ÊiM IjMxre TPrKZÇ ßp CKÜKa ßh~J yP~PZ fJ mftoJj xrTJPrr ßxäJVJjÇ ACK\Kx ßgPT kJbJPjJ KmKnjú TJVP\ SA ßxäJVJjKa ßuUJ gJPTÇ'


8

KmùJkj

16 - 22 June 2017

Delivering inn Pakistan, India I , My Myanmar m Bangladesh,, Gaza, Syriaa, Yeemen e Kenya, Somaaliland, Gambia m andd Albania n . (Contents may varry according to the h regional requiremen me ts)

RAMADAN FOOD PACK K

SAVE LIVES NO OW W

£50

03000 999 786

Feeds a family of 5 for a month h

www.alkhair.orrg

Registered Charity No: 112 26808

@AK KF_Social

akflondon

alkhairfoundation

AlkhairFoundation t


UmrJUmr

16 - 22 June 2017

9

23 xyTJrL IqJaKjt ß\jJPruPT ImqJyKf: ßrJcoqJk IjMpJ~L 27 \jPT jfáj KjP~JV oNuij xÄrãe yPò jJ dJTJ, 13 \Mj - Có @hJuPf rJÓsPk oJouJ kKrYJujJr hJK~Pfô gJTJ 23 xyTJrL IqJaKjt ß\jJPruPT ImqJyKf KhP~ jfMj TPr 27 \j @Aj\LmLPT KjP~JV ßh~J yP~PZÇ 12 @Aj KmYJr S xÄxhKmw~T oπeJuP~r @Aj S KmYJr KmnJPVr hM'Ka kígT KmùK¬Pf ImqJyKf S KjP~JPVr FA @Phv ßh~J yP~PZÇ KmùK¬Pf ImqJyKf ßh~J TotTftJPhr fJPhr KjP~JVJPhv mJKfPur Kmw~Ka CPuäU TrJ yP~PZÇ @Aj oπeJuP~r xÄKväÓ xNP© \JjJ ßVPZ, Fxm @Aj TotTftJr KmVf KhPjr kJrlroqJ¿ xP∂Jw\jT jJ yS~J~ fJPhrPT ImqJyKf ßh~J yP~PZÇ oπeJuP~r Ikr FTKa xN© \JKjP~PZ, jfMj S mKûfPhr xMPpJV KhPf F Kx≠J∂ ßj~J yP~PZÇ @S~JoL uLV ßjfífôJiLj ß\Ja xrTJPrr xoP~ SA 23 xyTJrL IqJaKjt ß\jJPruPT @Aj TotTftJ KyPxPm KjP~JV ßh~J yP~KZuÇ ImqJyKf kJS~J 23 \j @Aj TotTftJ yPuj- xJij TMoJr mKjT, ßhPuJ~JrJ ßmVo ßmuJ, A~JKh~J \JoJj, ßoJZJ. @PjJ~JrJ UJjo, KmuKTZ lJPfoJ, ßoJ. oKfCr ryoJj yJSuJhJr, ßoJ. @mhMu mJrL, ßoJ. jMÀu yT, ßoJ. oPjJ~Jr ßyJPxj, @»Mr ryoJj yJSuJhJr, mJyJCK¨j @yJPÿh, ßfRKyhJ UJfMj (KrjJ), @mM xJPuy ßoJyJÿh l\Pu rJæL UJj, ßoJ. \JPmr, ßoJ. ßoJ\JPÿu yT rJjJ, ßUJªTJr ßoJhJrPrx FuJyL (KfÀ), Ko~J KxrJ\Mu AxuJo, Fx Fo @xJhMuäJy fJPrT, ßoJ. vyLhMu AxuJo UJj, F Km Fo oJymMm, ßoJ. oJojMr rKvh, ßoJ: ßxJP~m UJj FmÄ jS~JK\v @rJ ßmVoÇ xyTJrL IqJaKjt ß\jJPru kPh jfMj KjP~JVk´J¬ 27 \j yPuj- ‰x~hJ xJKmjJ @yPÿh (oKu), @KllJ ßmVo, @KjY Cu oJS~J (@r\M), xJArJ lJAr\, ßyPujJ ßmVo (YJ~jJ), ßoJ. @xJhMöJoJj, uJTL ßmVo, ßoJ. ßvJKlTMöJoJj, Ko\JjMr ryoJj UJj, ßoJyJÿh @TfJr ßyJPxj, ‰x~h mKvr ßyJPxj ßYRiMrL, jMxrJf \JyJj, ßoJ. @mMu TJuJo UJj (hJCh), xºqJ ßWJw, ßoJ. jJKxo AxuJo, ßoJyJÿh oK\mMr ryoJj, ßoJ. @vrJl CK¨j UJj, ßoPyhL yJxJj, Kjrou TMoJr hJx, \JKyr @yPÿh, xJgL vJyJ\JyJj, \JKTr ßyJPxj, @AKrj \JyJj, k´yuJh ßhmjJg, @mMu ßyJPxj ßoJ. K\~JCK¨j, @KvT ÀmJA~Jf FmÄ jJK\oMu AxuJo (rJ\M)Ç jfMj KjP~JVk´J¬rJ yJAPTJat KmnJPVr fJKuTJnMÜ @Aj\LmLÇ ImqJyKf S jfMj KjP~JV KjP~ FUj xyTJrL IqJaKjt ß\jJPrPur xÄUqJ hJÅzJu 98 \PjÇ FZJzJ IqJaKjt ß\jJPrPur ßjfíPfô 46 \j ßckMKa IqJaKjt ß\jJPru S 2 \j IKfKrÜ IqJaKjt ß\jJPru xrTJPrr kPã Có @hJuPf oJouJ kKrYJujJ TrPZjÇ

z @∂\tJKfT oJjhP§ KkKZP~ kzPZ mqJÄKTÄ UJf z xrTJKr mqJÄTA k´iJj mJiJ oPj TrPZ ßTªsL~ mqJÄT

dJTJ, 13 \Mj - @∂\tJKfT oJjhP§ CjúLf TrPf ßhPvr mqJÄKTÄ UJPfr \jq ßrJcoqJk KhP~KZu mJÄuJPhv mqJÄTÇ 2015 xJPu ßh~J F ßrJcoqJk IjMpJ~L @VJoL mZPrr oPiq ßhPvr mqJÄKTÄ UJfPT ^MÅKTKnK•T xŒPhr KmkrLPf xJPz 12 vfJÄv yJPr oNuij xÄrãe TrPf yPmÇ KT∂á ßrJcoqJk IjMpJ~L oNuij xÄrãe TrPf kJrPZ jJ mqJÄTèPuJÇ mJÄuJPhv mqJÄPTr kKrxÄUqJj IjMpJ~L, Vf oJYt kpt∂ oNuij xÄrãe yP~PZ 10 hvKoT 68 vfJÄv yJPrÇ IgY F xoP~ yS~Jr TgJ KZu 11 hvKoT 25 vfJÄvÇ mJÄuJPhv mqJÄT ßgPT F \jq k´iJj mJiJ KyPxPm ßhUPZ xrTJKr mqJÄTèPuJPTÇ F TJrPeA @∂t\tJKfT oJjhP§ ßhPvr mqJÄKTÄ UJf KkKZP~ kzJr @vïJ TrJ yPòÇ mJÄuJPhv mqJÄPTr xÄKväÓ xN© \JKjP~PZ, ßrJcoqJk IjMpJ~L

oNuij xÄrãe TrPf jJ kJrJr Ijqfo TJre D±toMUL ßUuJKk EeÇ ßUuJKk EPer @KiTq ßmxrTJKr mJKeK\qT mqJÄTèPuJr ßYP~ xrTJKr mqJÄTèPuJr ßmKvÇ F TJrPe xrTJKr mqJÄTèPuJ k´P~J\jL~ k´Knvj xÄrãe TrPf kJPrKjÇ lPu oNuij WJaKfr oMPU kPzPZ xrTJKr mqJÄTèPuJÇ @r Fr k´nJm kPzPZ ßVJaJ mqJÄKTÄ UJPfÇ mJÄuJPhv mqJÄPTr kKrxÄUqJPj ßhUJ pJ~, Vf oJYt ßvPw ^MÅKTKnK•T xŒPhr KmkrLPf kMPrJ mqJÄKTÄ UJf VPz oNuij xÄrãe TrPf ßkPrPZ 10 hvKoT 68 vfJÄv yJPrÇ Fr oPiq 39Ka mJKeK\qT mqJÄT VPz oNuij xÄrãe TrPf ßkPrPZ 12 hvKoT 22 vfJÄv yJPrÇ @r 9Ka KmPhvL mqJÄT ^MÅKTKnK•T xŒPhr KmkrLPf oNuij xÄrãe TPrPZ 23 hvKoT 91 vfJÄv yJPrÇ KT∂á rJÓsJ~• 6 mqJÄT oNuij xÄrãe TPrPZ oJ© 5 hvKoT 92

vfJÄv yJPrÇ @r KmPvwJK~f hMA mqJÄT (mJÄuJPhv TíKw mqJÄT S rJ\vJyL TíKw Cjú~j mqJÄT) ^MÅKTKnK•T xŒPhr KmkrLPf oNuij xÄrãe TPrPZ EeJ®T 35 hvKoT 23 vfJÄv yJPrÇ oNuij xÄrãPer F kKrxÄUqJPj ßhUJ pJ~, 2018 xJu ßvPw @∂\tJKfT oJjhP§ CjúLf TrPf ßmxrTJKr mqJÄTèPuJ oNuij xÄrãPer uãqoJ©J hMA mZr @PVA IKfâo TrPf ßkPrPZÇ KT∂á rJÓsJ~• S KmPvwJK~f mqJÄTèPuJ k´P~J\jL~ oNuij xÄrãe TrPf mqgt yS~J~ fJr k´nJm ßVJaJ mqJÄKTÄ UJPfr Skr kPzPZÇ mJÄuJPhv mqJÄPTr FT xN© \JKjP~PZ, @VJoL h&AM mZPrr oPiq xrTJKr mqJÄTèPuJr ßUuJKk EPer kKrK˙Kf rJfJrJKf CjúLf yS~J x÷m j~Ç mrÄ mqmxJmJKeP\q oªJ S jJjJ TJrPe xrTJKr mqJÄTxy xJoKV´T mqJÄKTÄ UJPfr ßUuJKk Ee @PrJ ßmPz ßpPf kJPrÇ @r FaJ yPu k´Knvj

WJaKf @PrJ ßmPz pJPmÇ FoKj kKrK˙KfPf @VJoL hMA mZPrr oPiq mJÄuJPhv mqJÄPTr ßrJcoqJk IjMpJ~L mqJÄKTÄ UJPfr oNuij xÄrãe KTnJPm xJPz 12 vfJÄPv CjúLf yPm fJ KjP~ xÄv~ rP~PZÇ xÄKväÓ xN© \JKjP~PZ, @∂\tJKfT oJjh§ IjMpJ~L oNuij xÄrãe TrPf jJ kJrPu jJjJKmi xoxqJ ßhUJ ßhPmÇ Fr Ijqfo yPuJ @∂\tJKfT mJKe\q KjK•Pf mq~ ßmPz pJPmÇ TJre oNuij WJaKf gJTPu mqJÄKTÄ UJPfr ßrKaÄ UJrJk yPmÇ lPu keq @ohJKjPf ßhvL~ mqJÄTèPuJr V´yePpJVqfJ TPo pJPmÇ lPu gJctkJKat VqJrJK≤r oJiqPo keq @ohJKj TrPf yPmÇ FPf mq~ ˝JnJKmPTr ßYP~ ßmPz pJPmÇ kKrK˙Kfr CjúKf TrPf yPu mqJÄTèPuJPT @PrJ xfTtfJr xJPg Ee Kmfre TrPf yPmÇ kJvJkJKv ßUuJKk Ee @hJP~ xoKjõf CPhqJV KjPf yPmÇ

asJAmMqjJPu hMA ZJ©L iwte oJouJ

dJTJ, 13 \Mj - rJ\iJjLr IKn\Jf FuJTJ mJjLPf ImK˙f YJrfJrJ ßyJPau ßrAjKasPf hMA ZJ©L iwte oJouJKa KmYJr S KjK•r \jq dJTJr KxFoFo @hJuf-PgPT jJrL S KvÊ KjptJfj hoj asJAmMqjJu2 F ˙JjJ∂r TrJ yP~PZÇ KmYJrT vKlCu @\o oJouJr jKg kptJPuJYjJ TPr oJouJr IKnPpJVk© V´yeKmw~T ÊjJKjr \jq 19 \Mj Khj iJpt TPrjÇ F Khj @xJKoPhr CkK˙f TrJr \jq yJK\Kr kPrJ~JjJ AxMq TrJ yP~PZÇ Vf 8 \MuJA mjJjLr ßrAjKas ßyJPaPu KmvõKmhqJuP~r hMA ZJ©LPT iwtPer IKnPpJPV TrJ oJouJ~ jJBo @vrJl, xJlJf @yPohxy kJÅY\Pjr KmÀP≠ @hJuPf YJ\tKva ßh~J y~Ç SA Khj dJTJr KxFoFo @hJuPf kMKuPvr jJrL xyJ~fJ S fh∂ KmnJPVr kKrhvtT Axof @rJ FqJKo F YJ\tKva hJKUu TPrjÇ pJPhr KmÀP≠ YJ\tKva ßh~J yP~PZ fJrJ yPuJ∏ @kj \MP~uJPxtr oJKuT KhuhJr @yPoPhr ßZPu

xJlJf @yPoh, fJr mºM xJhoJj xJKTl, jJBo @vrJl, xJlJPfr VJKzYJuT KmuäJu ßyJPxj S ßhyrãL ryof @uLÇ oJouJr YJ\tKvPa muJ y~, @xJKo jJBo S xJlJf mJKhjLPT iwte TPr iwtPer @uJof jÓ TrJr \jq fJPhr \jìKjPrJiT SwMi UJS~JPjJr ßYÓJ TPrÇ mJKhjL SwMi ßxmj jJ TrJ~ SwMi ßxmPj rJK\ TrJPf fJPhr mºM vJyKr~JrPT muJ y~Ç vJyKr~Jr F TJP\ xyJ~fJ jJ TrJ~ @xJKo xJlJf fJPT oJrir TPr FmÄ oJriPrr ZKm csJAnJr KmuäJu KnKcS TPrÇ FA \jìKjPrJiT SwMi KmuäJuPT KhP~ xJlJf ßhJTJj ßgPT @jJ~Ç WajJr Khj xJlJPfr KjPhtPv fJr csJAnJr WajJ˙Pu KnTKao S mJKhjLPT KjP~ @Px \jì KhPjr TgJ mPuÇ ßxUJPj fJrJ @xPu ZJPhr SkPr @xJKo xJlJf, jJBo, xJhoJj xJKTl S KnTKao fÀeLÆ~ KZPujÇ @xJKorJ fJPhr ZJh ßgPT jJoPf mPuÇ Frkr KnTKao S mJKhjLPT xJlJf S jJBo iwte TPrÇ iwtPer ZKm

csJAnJr KmuäJu KnKcS TPrÇ YJ\tKvPa fh∂TJrL TotTftJ @PrJ CPuäU TPrj∏ ßyJPaPu pJS~Jr @PV mJKhjL S fJr mJºmLPT muJ yP~KZu, FTaJ mz IjMÔJj yPm, IPjT ßuJT\j gJTPmÇ IjMÔJj yPm ßyJPaPur ZJPhÇ ßxUJPj pJS~Jr kr fJrJ ßTJPjJ nhsPuJTPT ßhPUjKjÇ ßxUJPj @PrJ hMA fÀeL KZPujÇ mJKhjL S fJr mJºmL ßhPUj xJlJf S jJBo SA hMA fÀeLPT ZJh ßgPT KjPY KjP~ pJPòÇ F xo~ mJKhjLr mºM vJyKr~Jr S @PrT mJºmL ZJPh @PxjÇ kKrPmv nJPuJ jJ uJVJ~ fJrJ YPu ßpPf YJjÇ F xo~ @xJKorJ VJKzr YJKm vJyKr~JPrr TJZ ßgPT KjP~ ßj~Ç fJPT UMm oJrir TPrÇ iwtPer xo~ xJlJf VJKzYJuTPT KnKcS TrPf mPuÇ mJKhjLPT jJBo @vrJl oJrir TPrÇ kPr mJKhjL k´KfmJh TPrj mPu \JjJjÇ @xJKo jJBo S Ijq @xJKorJ KnTKaoPhr FTKa TPã KjP~ iwte TPrÇ mJKhjLr mJºmLPT iwte TPr jJBo @vrJlÇ Frkr mJKhjL S fJr mJºmLr mJxJ~ ßhyrãL ryofPT kJbJPjJ y~ fgq xÄV´Pyr \jqÇ fJrJ FPf n~ kJjÇ ßuJTuöJr n~ FmÄ oJjKxT IxM˙fJ TJKaP~ CPb kPr @®L~-˝\Pjr xPñ @PuJYjJ TPr fJrJ oJouJr Kx≠J∂ ßjjÇ F TJrPe oJouJ TrPf Kmu’ y~Ç k´xñf, Vf 28 oJYt mjJjLr ÈPrAjKas' ßyJPaPu xJlJf @yPoh jJPo FT mºMr \jìKhPj ßpJV KhPf FPx mºMPhr ßpJVxJ\Pv iwtPer KvTJr yj KmvõKmhqJuP~r hMA ZJ©LÇ iwtPer KvTJr SA hMA ZJ©L 6 ßo xºqJ~ mjJjL gJjJ~ iwtPer IKnPpJPV kJÅY\jPT @xJKo TPr oJouJ TPrjÇ ßV´lfJPrr kr @xJKorJ xmJA WajJ~ \Kzf gJTJr TgJ ˝LTJr TPr \mJjmªL ßh~Ç mjJjL gJjJ kMKuv k´gPo oJouJ KjPf VKzoKx TPr mPu IKnPpJV TPrj iKwtfJPhr FT\jÇ Frkr @xJKo irPfS

kMKuPvr IjLyJr IKnPpJPVr oMPU oJouJr fh∂nJr kMKuPvr CAPoj KnTKao xJPkJat IqJ¥ AjPnKˆPVvjPT ßh~J y~Ç mjJjL @mJKxT FuJTJr ßT mäPTr 27 j’r xzPTr 49 j’r mJKzPf ßrAjKas ßyJPaPur oJKuTJjJ~ @PZ @S~JoL uLPVr xÄxh xhxq Km FAY yJÀPjr kKrmJrÇ ßyJPaPur kKrYJujJ kwtPh gJTJ fJr YJr ßZPur oPiq FAY Fo @hjJj yJÀj @PZj mqm˙JkjJ kKrYJuPTr hJK~PfôÇ fPm ßhUJÊjJ TPrj fJr nJA oJKyr yJÀjÇ oJKyPrr mºM kKrY~ KhP~A xJlJf iwtPer WajJr Khj SA ßyJPaPu CPb mPu ßyJPauTotLrJ kMKuvPT \JjJjÇ mjJjL gJjJr kKrhvtT (fh∂) @»Mu oKfj ßxAKhj oJouJr Kmw~ mPuKZPuj∏ 40 Khj @PV iwtPer KvTJr SA hMA ZJ©L Kmkpt˜ KZPujÇ oJouJ TrPu KTÄmJ @APjr @vs~ KjPu mJ kMKuv-rqJmPT \JjJPu fJPhr yfqJ TrJ yPm mPu ÉoKT ßh~J yKòuÇ ßp TJrPe oJouJ TrPf xJyx kJjKj mPu \JjJj fJrJÇ YJ\tKvPa fh∂TJrL TotTftJ @PrJ CPuäU TPrPZj, Vf 25 ßo ßrAjKas ßyJPaPu hMA ZJ©L iwtPer oJouJ~ jJBo @vrJl IkrJPir TgJ ˝LTJr TPr ˝LTJPrJKÜoNuT \mJjmªL ßh~ @hJuPfÇ Vf 25 ßo fJKrPU oJouJr fh∂TJrL TotTftJ KnTKao xJPkJat ßx≤JPr kMKuv kKrhvtT Axof @rJ FqJKo 7 KhPjr KroJ¥ ßvPw @xJKo jJBPor ˝LTJPrJKÜoNuT \mJjmªL ßrTct TrJr \jq KxFoF @hJuPf @Pmhj TPrjÇ @hJuf SA @PmhPjr ßk´KãPf oqJK\Pˆsa xfqmsf KvThJrPT hJK~fô ßhjÇ ßmuJ 11aJr xo~ KmPvw kMKuv kJyJzJ~ jJBoPT @hJuPf yJK\r TrJ y~Ç oqJK\Pˆsa F hJK~fô ßkP~ @xJKoPT 3 WµJ xo~ ßhjÇ 3 WµJ IKfmJKyf yS~Jr kr iwtPer TgJ @hJuPf ˝LTJr TPr @xJKoÇ ˝LTJPrJKÜ ßvPw fJPT TJrJVJPr ßk´rPer KjPhtv ßh~J y~Ç


10

UmrJUmr

16 - 22 June 2017

Z~ oJPx \JKoPj oMÜ 148 Yrok∫L, jfáj ^MÅKTr vïJ dJTJ, 13 \Mj - jmq ß\FoKmr ßjfJ @mhMr rCl k´iJjPT Vf \JjM~JKrPf dJTJ ßgPT ßV´¬Jr TPr kMKuvÇ Frkr KfKj @hJuPf ˝LTJPrJKÜoNuT \mJjmKª ßhjÇ 2 \Mj TJKvokMr ßTªsL~ TJrJVJr ßgPT \JKoPj oMKÜ kJjÇ FTA Khj \JKoPj oMÜ yj kMPrJPjJ ß\FoKmr xhxq xJPuy @yPohÇ fJr @PVr Khj ßmr yj @jxJÀuäJy mJÄuJ KaPor xhxq @KrlMu AxuJoÇ F KjP~ Vf Z~ oJPx TJrJVJr ßgPT \JKoPj ßmr y~ 148 \j Yrok∫LÇ FPTr kr FT Yrok∫L \JKoPj ßmKrP~ pJS~J~ CPÆV \JKjP~PZj kMKuPvr TJC≤Jr ßarKr\o KmnJPVr TotTftJrJÇ fJÅrJ mPuj, ßp yJPr Yrok∫LrJ \JKoPj ßmr yPò, fJPf k´PfqPTr Skr j\rhJKr TrJ TKbjÇ Fxm Yrok∫L jfMj TPr ^MÅKTr TJre yP~ CbPf kJPrÇ kMKuv S TJrJVJr xN© \JjJ~, YuKf mZPrr \JjM~JKr ßgPT 11 \Mj, ßrJmmJr kpt∂ TJKvokMr ßTªsL~ TJrJVJr ßgPT 148 Yrok∫L \JKoPj oMÜ y~Ç Vf \JjM~JKr S ßlms∆~JKrPf \JKoPj ßmr yj 13 \jÇ oJYt ßgPT ßo kpt∂ Kfj oJPx 114 \j \JKoPj oMÜ yjÇ YuKf oJPxr Vf 11 KhPj \JKoPj ßmr \j 21 \jÇ fJÅPhr KmÀP≠ rJ\iJjLr KmKnjú gJjJ S dJTJr CkT£ xJnJr S @ÊKu~J gJjJ~ xπJxKmPrJiL @APj oJouJ rP~PZÇ fJÅPhr oPiq @AFx ofJhvt IjMxreTJrL jmq ß\FoKm, kMPrJPjJ ß\FoKm (\JoJ@fMu oM\JKyhLj mJÄuJPhv), @jxJÀuäJy mJÄuJ Kao, yrTJfMu K\yJh (ÉK\-Km) S KypmMf fJy&rLPrr xhxqrJ rP~PZjÇ

TJC≤Jr ßarKr\o KmnJPVr (KxKa) CkTKovjJr ßoJyJÿh oKymMuäJy UJj mPuj, Yrok∫LPhr \JKoPj ßmKrP~ pJS~Jr Kmw~Ka CPÆV\jTÇ F KjP~ kMKuPvr D±tfj TotTftrJ pgJpg TftíkPãr xPñ ßpJVJPpJV TrPZjÇ KfKj mPuj, \JKoPj ßmKrP~ pJS~J Yrok∫LrJ pJPf jJvTfJ xíKÓ TrPf jJ kJPr, ßx mqJkJPr fgq xÄV´y TPr fJÅPhr Skr j\rhJKr TrJr ßYÓJ YuPZÇ ÉK\-Kmr xhxq vKrlMöJoJjPT 2013 xJPur 6 IPÖJmr rJPf C•rJr @mhMuäJkMr ßgPT ßV´¬Jr TrJ y~Ç fJÅr KmÀP≠ mjJjL gJjJ~ xπJxKmPrJiL @APj oJouJ rP~PZÇ KfKj Vf 10 oJYt TJrJVJr ßgPT ßmr yjÇ kMPrJPjJ ß\FoKm xhxq YJ~jMu ryoJj SrPl mJmMu ßmr yj Vf 10 \JjM~JKrÇ fJÅr KmÀP≠ xJnJr gJjJ~ KmP°JrT S xπJxKmPrJiL @APj hMKa oJouJ rP~PZÇ KorkMr gJjJ~ xπJxKmPrJiL @APj TrJ oJouJr @xJKo ß\FoKmr fJSKyh Kmj @yPoh 1 \Mj \JKoPj oMKÜ kJjÇ TJrJ TotTftJrJ mPuPZj, IKiTJÄv Yrok∫LA Có @hJuf ßgPT \JKoj ßkP~PZjÇ F KmwP~ IqJaKjt ß\jJPru oJymMPm @uo mPuj, ÈYrok∫LrJ ßp \JKoPj ßmKrP~ pJPò, ßxaJ @oJr jPuP\ @PZÇ Yrok∫LrJ pJPf \JKoj jJ kJ~, ßx mqJkJPr khPãk ßjS~J yP~PZÇ' fPm dJTJ oyJjVr kMKuPvr TJC≤Jr ßarKr\o KmnJPVr FTJKiT TotTftJ mPuj, hLWtKhPjr ßYÓJ~ fJÅrJ Yrok∫LPhr ßV´¬Jr TPrjÇ

KTZM WajJ~ ßhUJ ßVPZ, Yrok∫LrJ \JKoj ßkP~ ßmKrP~ @mJr mz irPjr WajJ S yJouJ~ \KzP~ kPzÇ ChyJre KyPxPm fJÅrJ mPuj, kMPrJPjJ ß\FoKmr ßjfJ lJÀT \JKoPj TJrJVJr ßgPT ßmKrP~ 2014 xJPu K©vJPu Kk´\jnqJPj yJouJ YJKuP~ Kfj Yrok∫LPjfJPT KZKjP~ ßjjÇ Vf mZPrr ßvPwr KhPT nJrPf ßV´¬Jr yj FA lJÀTÇ TJrJ TftíkPãr xNP© \JjJ ßVPZ, xJrJ ßhPvr KmKnjú TJrJVJPr FUj 669 \j Yrok∫L @PZÇ FPhr oPiq KmKnjú xÄVbPjr vLwt ßjfJxy hMitwt Yrok∫LPhr TJKvokMPrr yJAKxKTCKrKa TJrJVJPr rJUJ y~Ç VfTJu ßrJmmJr kpt∂ yJAKxKTCKrKaxy TJKvokMPrr YJrKa TJrJVJPr KZu 245 Yrok∫LÇ Fr oPiq yJAKxKTCKrKaPf 200 \j, TJKvokMr-1-F 17 \j, TJKvokMr-2-F 20 \j S TJKvokMr-3-F 8 \j @PZÇ FPhr oPiq 8 \j jJrL, mJKTrJ kMÀw @xJKoÇ F KmwP~ mJÄuJPhv AjKˆKaCa Im Kkx IqJ¥ KxKTCKrKa ˆJKcP\r KrxJYt ßlPuJ vJlTJf oMjLr mPuj, mJÄuJPhPv Yrok∫LmJPhr mqJkT ÉoKT rP~PZÇ xÄPvJij yS~Jr @PV hMitwt Yrok∫LrJ pKh \JKoPj TJrJVJr ßgPT ßmKrP~ pJ~, fJPf mz irPjr ^MÅKT ßgPT pJ~Ç KfKj mPuj, TJrJVJr ßgPT ßmKrP~ Yrok∫LPhr ßm@AKj TJP\ Ku¬ yS~Jr @vïJ gJTPu, fJPhr Skr j\rhJKr TrPf yPmÇ k´YKuf @AjPT TLnJPm vKÜvJuL TrJ pJ~ ßx KmwP~ nJmPf yPmÇ Yrok∫LrJ pJPf xÄPvJiPjr kr ßmr yPf kJPr, ßxKa KmPmYjJ~ KjPf yPmÇ


UmrQmKY©

16 - 22 June 2017

@ÅTJ xMAPY \ôuPm mJKf 13 \Mj - pMÜrJP\qr ßm~Jr TjcJKÖn jJPor FTKa k´KfÔJj KmPvw KmhMq“ kKrmJyL TJKu @KmÏJr TPrPZÇ fJPrr mhPu ßxA TJKu KhP~A KmhMq“ xûJuj x÷mÇ k´KfÔJjKar xyk´KfÔJfJ oqJa \jxj \JjJj, fJrJ ßp TJKu @KmÏJr TPrPZj fJ IPjTaJ fru fJPrr oPfJÇ pJ KhP~ xMAPYr oPfJ TJ\S x÷mÇ xŒ´Kf FT KnKcSPf ßxA TJKur KmPvwfô KfKj xmJr xJoPj Ck˙Jkj TPrjÇ KnKcSKaPf ßhUJ pJ~, ‰mhMqKfT mJKf \ôJuJPjJr \jq ßTJPjJ xMAPYr k´P~J\j ßjAÇ ßh~JPu ßxA TJKu KhP~ xMAY @ÅTJr krA fJ KhP~ mJKf \ôuPZÇ FA k´xPñ \jxj mPuj, ßxA TJKuPf @xPu TJmtj ßpJV TrJ yP~PZÇ lPu FA TJKu KmhMq“ kKrmJyL KyPxPm TJptTr yPf ßhUJ ßVPZÇ KmPvw TJmtj TJKur mqmyJr Imvq @PV ßgPTA yPòÇ ßpoj ßoJmJAu KTÄmJ TKŒCaJPrr KT-PmJPct FA KmPvw TJmtj ßh~J y~Ç @mJr xJKTtPaS TJmtPjr k´P~JV ßhUJ pJ~Ç u¥Pjr ˆMKcSKa ßxA TJmtjPTA TJKuPf ßpJV TPr Fr TJP\r kKrKi mJKzP~PZÇ \jxj fJr mJhqpPπS FA TJKu mqmyJr TPr ßmv xMlu ßkP~PZjÇ KnKcSKa xJoJK\T ßpJVJPpJVoJiqPo k´TJPvr kr nJArJu yP~PZÇ ÊiM KT fJA? IPjPTA FA KmPvw TJKur k´Kf @V´y ßhKUP~PZjÇ @KmÏJrT Imvq muPZj, FKa FUPjJ krLãJiLj rP~PZÇ fPm FA TJptTJKrfJ k´oJe TrPZ nKmwqPf KmhMq“ mqmyJPr pMVJ∂TJrL kKrmftj @jPm FA TJKuÇ A≤JrPjaÇ

mJKuPvr TnJr KhP~ xJk irJ 11 \Mj - IKlx ßgPT xPm mJKz KlPrPZjÇ YJ yJPf KjP~ xPm mxJr WPr ßY~JPr vrLraJ FKuP~, FTaM @rJo TrPmj mPu nJmPujÇ ybJ“ ßhUPuj, WPrr ßTJPe aJj aJj yP~ KhKmq ÊP~ @PZ k´J~ xJPz kJÅY lMa u’J, KjTw TJPuJ FT xJk! TL TrPmj? nP~ KxÅKaP~ pJS~J ZJzJ @r TL-A mJ TrJr! KT∂á, xJkaJPT ßhPU FTaMS WJmzJjKj oJKTtj aqJaM-Kv·L xJjxJAj oqJTTqJKrÇ mrÄ KfKj pJ TPrPZj, fJ ßhUPu @kKjS YoPT CbPmj! UJKu yJPf mJKuPvr TnJr KhP~A xJkKa iPr ßlPuj SA oKyuJÇ Fr kr xpPfú xJkKaPT mJKzr mJAPr mJVJPjr oPiq ßZPzS KhP~ @Pxj KfKjÇ @r ßVJaJ WajJKa ßoJmJAu mªL TPr KnKcSKa KjP\r ßlxmMPT ßkJˆS TPrj xJjxJAjÇ FA oMyNPft ßxA KnKcSKa ßja hMKj~J~ nJArJuÇ Vf 1 \Mj KnKcSKa ßxJxqJu KoKc~J~ ßkJˆ TrPfA k´J~ 41 uJU hvtT fJ ßhPU ßlPuPZjÇ xJjxJAPjr FA KnKcSKa ßlxmMPT ßv~Jr TPrPZj 37 yJ\Jr oJjMwÇ FmÄ 8 yJ\Jr k´KfKâ~J FPxPZ FA KnKcS~Ç aqJaá-Kv·Lr xJyx ßhPU fJr xJyKxTfJr k´vÄxJ TPrPZj IPjPTAÇ A≤JrPjaÇ

aJjJ 3 mZr FT \J~VJ~ mPx 13 \Mj - hKãe ßTJKr~Jr lM Kv jJPo FA TMTMrKaPT xJrJ kíKgmLr oJjMwA KYPj ßlPuPZÇ ßTjjJ aJjJ Kfj mZr ßrJ\ rJ˜Jr iJPr mPx gJTf TMTMrKaÇ FT nJPm FT bJ~ ßpj TJPrJ k´fLãJ~Ç fJr FA mPx gJTJr ZKm A≤JrPjPa nJArJu yP~ pJ~Ç fJrkr ßgPTA xmJr TJPZ kKrKYf lá KvÇ KT∂á ßTj ßx mPx gJPT FojnJPm? ßx TJKyjL xKfqA UMm hM”PUrÇ

\JjJ ßVPZ, hKãe ßTJKr~Jr mMvJPjr mJKxªJ FT mí≠J lM KvPT KjP\r TJPZ ßrPUKZPuj ßmv TP~T mZrÇ ßmv xMPUA Khj TJaKZu lá Kv S fJr oJuKTPjrÇ KT∂á Kfj mZr @PV oK˜PÏ rÜãre yS~J~ IxM˙ yP~ kPzj mí≠JÇ fJPT jJKxtÄ ßyJPo nKft TrJ y~Ç F KhPT lJÅTJ mJKzPf fJr IPkãJ~ Khj TJaPf gJPT lM KvrÇ Fr kPr jJKxtÄ ßyJPo oJrJ pJj SA mí≠JÇ ßxA ßgPT ßmYJKr ßkJwq IPkãJ~ gJPT fJr oJuKTPjrÇ ßx ßfJ \JPj jJ, fJr oJuKTj @r KlrPmj jJÇ PrJ\ xTJPu Kj~o TPr rJ˜Jr iJPr FTKa KjKhtÓ ˙JPj lM Kvr IPkãJr hívq ßYJPU kPz k´KfPmvLPhrÇ fJrJA KjP\Phr UJmJPrr CKòÓ ßUPf KhPfj lM KvPTÇ KT∂á pf Khj pJKòu fJrJ ßhUPf kJKòPuj, âov ßnPX kzPZ lM KvÇ UJS~J-hJS~JPf fJr @V´y ßjAÇ ßvw kpt∂ kÊ KYKT“xTPhr Umr ßh~ k´KfPmvLrJÇ KYKT“xJ ÊÀ y~ lM KvrÇ lM Kvr WajJ IPjTPT oPj TKrP~ ßhPm yJKYPTJr TgJÇ pJPT KjP~ IxJiJre FT KxPjoJS yP~ ßVPZÇ ßxS fJr oJKuPTr \jq IPkãJ~ KZu hLWt 9 mZrÇ ImPvPw oífMqr kr fJr IPkãJr ßvw y~Ç fPm lM Kvr TJKyjLr ßvwaJ KT∂á KmP~JVJ∂T j~Ç FTKa kKrmJr KoKc~Jr ßhRuPf ZKzP~ kzJ lM Kvr UmPr ootJyf y~Ç fJrJ fJPhr mJKzPf KjP~ FPxPZj lM KvPTÇ FUj jfMj oJKuT S oJuKTPjr xJPg KhKmq nJPuJ @PZ lM KvÇ FUj Imvq fJr jJo lM Kv j~Ç ßx jfMj jJo ßkP~PZ∏ ÛJAÇ A≤JrPjaÇ

KjmtJYPj ßumJr hPur luJlPur nKmwqÆJeL jJ ßouJ~ 12 \Mj - nKmwqÆJeL ßoPuKjÇ mJK\ iPrKZPuj nKmwqÆJeL jJ KouPu fJr KjP\r ßuUJ mA KYKmP~ UJPmjÇ KmsPaPjr xJiJre KjmtJYPjr luJlu ßmPrJPfA ßhUJ ßVu mJK\ ßyPrPZj oqJKgCÇ ßpoj TgJ ßfoj TJ\Ç nKmwqÆJeL jJ ßouJ~ uJAn ßvJP~ KjP\r mA KYKmP~ ßUPuj KfKjÇ KmsPaPjr xJiJre KjmtJYPj ßumJr kJKatr UJrJk lu KjP~ pJrJ nKmwqÆJeL TPrKZPuj, oqJKgC VcCAj KZPuj fJPhr IjqfoÇ ÈPmsKéa : ßyJ~JA KmsPaj ßnJPac aá Kun hq ACPrJKk~Jj ACKj~j' mAKar ßuUT oqJKgC Vf oJPx KmsPaPjr xJiJre KjmtJYj KjP~ FTaJ aMAa TPrKZPujÇ KfKj aáAPa hJKm TPrj, 8 \Mj KjmtJYPj ßumJr kJKat 38 vfJÄPvrS To ßnJa kJPmÇ @r fJr TgJ pKh jJ ßoPu fJ yPu fJr ßuUJ mAaJ KYKmP~ ßUP~ ßluPmjÇ 9 \Mj ßnJPar lu k´TJv yPu ßhUJ pJ~, KbT CPJaJA WPaPZÇ ßpUJPj fJrJ 38 vfJÄPvrS To ßnJa kJPm mPu hJKm TPrKZu oqJKgC, ßxUJPj fJr nKmwqÆJeL nMu k´oJe TPr ßumJr kJKat 40.3 vfJÄv ßnJa kJ~Ç FPf aáAaJPr mqJkT ßasJuc yj oqJKgCÇ ßumJr kJKatr xogtTPhr aMAa fJPT Km≠ TrPf gJPTÇ ßTC ßTC @mJr fJPT mA KYKmP~ UJS~Jr TgJS oPj TKrP~ ßhjÇ Fr krA aáAa TPr mA KYKmP~ UJS~Jr TgJ ßWJweJ TPrj KfKjÇ aMAa TPrj, È@òJ @kjJrJA K\PfPZjÇ @KoS FT TgJr oJjMwÇ @\ KmPTu xJPz 4aJ~ ÛJA KjCP\r IKlPx @Ko @oJr ßh~J TgJ rJUmÇ' yuS fJAÇ SA Khj ÛJA KjCP\r IKlPx FT uJAn ßaKuKnvj ßvJP~ KfKj KjP\r ßuUJ mAKa ßUP~ ßlPujÇ fJr mA UJS~Jr kmt kMPrJaJA xŒ´YJKrf y~Ç ßhUJ pJ~, mAP~r kJfJ KZÅPz oMPU kMrPZj oqJKgCÇ ßmv TÓ TPrA ßxèPuJ KYmJPòjÇ fPm ÛJA KjCP\r kã ßgPT \JjJPjJ yP~PZ, oqJKgC mAKa KYKmP~ ßluPuS KVPu ßlPujKjÇ

11


12

Surma

16 - 22 June 2017

TJKctPl yJATKovPjr TjxNuJr xJKntx k´hJj

Vf 21 ßo mOPaj˙ mJÄuJPhv yJATKovPjr mJKotÄyJPor xyTJrL yJATKovPjr xJKmtT mqm˙JkjJ~ S TKoCKjKa ßjfJPhr

xyPpJVLfJ~ TJKctPlr ßV´†aJCj Kh yqJn TKoCKjKa ßx≤JPr KhjmqJkL TjxNuJr xJKntx k´hJj TrJ yP~PZÇ SP~uPxr

TJKctl ZJzJS ßxJ~JjxL KjCPkJat KmsP\§ S mJrLxy KmKnjú vyr ßgPT TjxNuJr xJKntPx k´Yár ßuJPTr xoJVo WPaÇ xyTJrL yJATKovjJr ßoJyJÿh \MuTJr jJBPjr ßjfíPfô yJATKovPjr IjqJjq IKlxJr mOPªr oPiq 2~ xKYm ßoJyJÿh ßr\JCu TKro, k´vJxKjT IKlxJr ßoJyJÿh oKjÀu AxuJo, vKrláu AxuJo, AvKf~JT @Tmr, ßoJvJrl ßyJPxj S \~jJu @PmhLj FA xJKntx k´hJj TPrjÇ xTJu 10 WKaTJ ßgPT xºqJ 6aJ kp˜ IjMKÔf TjxNuJr xJKntPxr ÊÀ ßgPT ßvp ImKi TKoCKjKa KucJr @uyJ\ô @PjJ~Jr @uL, TKoCKjKa xÄVbT xJÄmJKhT oKTx ojxMr @yoh, \JKTr ßyJPxj k´oMU ßjfímOª TJKctl fgJ SP~uxmJxLr kã ßgPT FA xJKntx k´hJPj xyPpJKVfJ TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

vJykrJj oxK\h AnKjÄ ohsJxJr KvãJgtLPhr oJP^ xjh Kmfre IjMKÔf Vf 21 ßo, KmkMuxÄUqT IKnnJmT S oMxKuäPhr CkK˙KfPf vJykrJj oxK\h AnKjÄ oJhsJxJr ZJ©-ZJ©Phr mJKwtT xjh k´hJj IjMKÔf yP~PZÇ oxK\Phr k´iJj yPu IjMKÔf xjh Kmfre IjMÔJPj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj oxK\Phr ßY~JrkJxtj S ßxPâaJrL pgJâPo @uyJ\õ jNr mTv S TJCK¿uJr oMyJÿJh @jxJr oMxfJKToÇ IjMÔJPjr ÊÀPf TJuJPo kJT ßgPT ßfuJS~Jf TPrj oJhsJxJr ZJ© oMxJ FmÄ Igt kJb TPrj oJhsJxJr ZJ©L \~jmÇ

oxK\Phr ßY~JrkJxtj @uyJ\õ jNr mTv oJhsJxJr xJKmtT f•ôJmiJj S TJptâo fáPu iPr mqm˙JkjJ TKoKa, KvãT TKoKaxy xTuPT ijqmJh \JjJjÇ ACPrJPkr oJuKaTJuYJrJu ßxJxJAKaPf IjqJjq iotJu’LPhr kJPv xy-Im˙Jj TPr ßhPvr xMjJVKrT FmÄ FT\j oMxuoJj KyPxPm VPz fáuPf AxuJoL KvãJ ZJ©ZJ©LPhrPT TLnJPm xJyJpq TrPf kJPr fJ xŒPTt mÜmq rJPUj IjMÔJPjr IKfKg mÜJ TJCK¿uJr oMyJÿJh @jxJr

oMxfJKToÇ IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj xJ¬JKyT ßhv kK©TJr xŒJhT fJAKxr oJyoMh, oxK\Phr AoJo S UKfm yJKl\ oJSuJjJ vKlTáu AxuJo, ßxPT§ AoJo oJSuJjJ FUuJxMr ryoJj, A\MPTvj ßxPâaJrL @uyJ\& @KfT Ko~J, asJKˆ oJSuJjJ ßyuJu CK¨j, @ñMr Ko~J, KvãT oJSuJjJ vSTf, oJSuJjJ \~jMu ßyJPxj k´oMUÇ IjMÔJPj vfJKiT TífTJpt ZJ©ZJ©LPhr oJP^ kMrÏJr Kmfre TPrj oxK\Phr ßY~JrkJxtj S ßxPâaJrL pgJâPo @uyJ\õ

mOPaj k´mJxLPhr IgtJ~Pj ßoRunLmJ\JPrr 1 yJ\Jr KvãJgtLr oPiq KvãJ CkTre Kmfre

jMr mTv S aJS~Jr yJoPuax& TJCK¿Pur TJCK¿uJr Kuc ßo’Jr lr VnjtPj¿ TJCK¿uJr oMyJÿJh @jxJr oMxfJKTo, A\MPTvj ßxPâaJrL @uyJ\& @KfT Ko~J, fJAKxr oJyoMh, asJKˆ oJSuJjJ ßyuJu CK¨j, @ñMr Ko~J, KvãT oJSuJjJ vSTf, oJSuJjJ \~jMu ßyJPxjxy IPjPTÇ ßhJ~J S ßoJjJ\JPfr kr oiqJ¤PnJP\r oiqKhP~ xnJr xoJK¬ ßWJweJ TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

@PoKrTJ~ ßu. TPetu vJy& @uo ßYRiMrLPT ßoRunLmJ\Jr KcKˆsÖ ßxJxJAKar xÄmitjJ @jªWj kKrPmPv ßoRunLmJ\Jr KcKˆsÖ ßxJxJAKa Im ACFx- Fr CPhqJPV KjCA~Tt KxKar FxPaJKr~Jr \JuJuJmJh IKlPx xŒ´Kf xºqJ~ @PoKrTJr ßu. TPetu vJy& @uo ßYRiMrLPT xmÄitjJ k´hJj TrJ y~Ç IjMÔJPj KmKnjú KxKa ßgPT KmKnjú˜Prr ßjfímOPªr CkK˙Kf WPaÇ ßoRunLmJ\Jr ßxJxJAKar xnJkKf ßxJyJj @yoh aáaáPur xnJkKfPfô FmÄ ß\jJPru ßxPâaJrL ‰x~h oJoMPjr kKrYJujJ~ IjMÔJPj xÄmKitf IKfKg ZJzJ S KmPvw IKfKgr mÜmq rJPUj ßoRunLmJ\JPrr ‰hKjT ßoRoJKZ TP£r Ijqfo CkPhÓJ V\jlr @uL ßYRiMrL. ‰x~h ojKmr @yoh, ßYRiMrL xJPuy, ‰x~h KZK¨Táu yJxJj, ohmKmr ßyJPxj, ßfJ\Jÿu ßyJPxj, ‰x~h ZJKhT @yoh, yJÀj Ko~J, KoZmJ oK\h, xJPyh ßYRiMrL, Ko\JjMr ryoJj frlhJr ßyuJu, ro\Jj @uL, FohJh ryoJj frlhJr, ‰x~h ÀÉu @uL, vJKyj @yoh, \JPmh CK¨j, l\u ßYRiMrL, \JyJñLr @uo, vJlJP~f @yoh vKl, oj\Mr ßYRiMrL \VuM, KxPfv ir, @KojMr ryoJj kJ√M, ßoJyj AxuJo, fáKyj UJÅj, \JoJu CK¨j Kuaj, kJrPn\ @yPoh,@uyJ\ mJKr UJÅj, ‰x~h vSTf @uL. ‰x~h vJKoo, xMoj @yoh S ‰x~h j\Àu ßyJPxj k´oMUÇ ÊÀPf xÄmKitf IKfKg ßu. TPetu vJy& @uo ßYRiMrL Ko\tJPT láPuu ÊPnòJ \JjJPjJxy KcjJrkJKatr S @P~J\j TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

Kingdom Solicitors Commissioner for OATHS Our Services

ITJumjqJ~ ãKfV´˜ ßoRunLmJ\JPrr TJC~JKhWLr yJSr kJPrr lPfykMr ACKj~Pjr KvãJgtLPhr oPiq KvãJ CkTre Kmfre TPrPZ ßoRunLmJ\Jr xhr CkP\uJr FTJaájJ ACKj~Pjr k´KfnJ pMm xÄWÇ FTJaájJ ACKj~j ßcPnJuJkPo≤ F§ SP~uPl~Jr lJCP∏vj Im ßoRunLmJ\JPrr mOPaj k´mJxLPhr IgtJ~Pj Vf 17 ßo, mMimJr lJCP§vPjr k´KfÔJfJ S mOPaPjr TKoCKjKa KucJr xJÄmJKhT oKTx ojxMr @yoPhr xJKmT mqJm˙JkjJ~ k´KfnJ pMm xÄPWr CPhqJPV FA TJptâo YJuJPjJ y~Ç F xo~ rJ\jVr CkP\uJr TJC~JKhWLr yJSr kJPzr lPfykMr ACKj~Pjr jfáj ßxJjJkMr xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~, AxuJokMr xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~, hKãe IP˜yrL xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~xy IP˜yrL @htv Có KmhqJuP~rFT yJ\Jr KvãJgtLr k´PfqTPT hMKa TPr UJfJ S hMKa Tuo ßhS~J yP~PZÇ Kmfre TJptâPor xojõ~T KyPxPm hJK~fô kJuj TPrj ßoRunLmJ\Jr ßk´xTîJPmr k´go pMVì xŒJhT S ßhv KaKnr ß\uJ k´KfKjKi xJÄmJKhT xJPuy FuJyL TáKaÇ k´iJj IKfKg KyPxPm ßoRunLmJ\JPrr lPfykMr

ACKj~Pjr ßY~JroqJj jTáu hJx CkK˙f ßgPT KvãJ CkTre Kmfre k´TP·r CPØJij TPrjÇ FPf IjqJjPhr oPiq CkK˙f KZPuj k´KfnJ pMm xÄPWr xnJkKf \JTJKr~J @yoh, xJiJre xŒJhT Àoj @yoh, pMVì xŒJhT l~xu ojxMr, pMVì xŒJhT ßoJ. ÀPmu Ko~, xJÄVbKjT xŒJhT jJ≤á ßh, xJÄVbKjT KjPTv ßhm, xJÄÛíKfT xŒJhT \MmJP~r fáKyj, @TrJo @yoh S xJjMr @yohÇ KvãJ CkTre KmfreTJPu mÜJrJ FTJaájJ ACKj~j lJCP¥vj S k´KfnJ pMm xÄPWr në~vL k´vÄxJ TPr mOPaj ßgPT ßpxm k´mJxLrJ @KgtTnJPm xyPpJVLfJ TPrPZj xmJAPT ijqmJh \JKjP~ xoJ\PxmJoNuT TJP\ k´mJxLPhr @rS FKVP~ @xJr @ymJj \JjJjÇ FKhPT, pMÜrJ\q ßgPT ßaKuTjlJPrP¿r oJiqPo KvãJ CkTre KmfreTJPu TKoCKjKa KucJr S xJÄmJKhT oKTx ojxMr @yoh fJr mÜPmq FA oyKf TJP\ pJrJ xyPpJKVfJ TPrPZj xmJr k´Kf TífùfJ \JKjP~ @VJoLPfS FrTo k´T· YJuM rJUJr hO| k´fq~ mqJÜ TPr xmJr @rS xyPpJKVfJ TJojJ TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

y Immigration y Family & Children y Employment y Litigation y Benefit y Landlord & Tenant y Lease Transfer y Force Marriage Problem

AKoPV´vPjr IJPmhj S IJKkuxy ßp ßTJj KmwP~ IJorJ IJAjL xyJ~fJ KhP~ gJKTÇ

Tareq Chowdhury

Principal

This firm is Authorised and regulated by Solicitors Regulation Authority

M: 07961 960 650 T: 020 7650 7970

53A Mile End Road First Floor, London E1 4TT DX Address: DX155249 TOWER HAMLETS 2


13

Surma

16 - 22 June 2017

ßoAcˆj ßmñuL TJuYJrJu FPxJKxP~vPjr CPhqJPV ßmcKo≤j aájtJPo≤j IjMKÔf

ßoAcˆj ßmñuL TJuYJrJu FPxJKxP~vPjr CPhqJPV ßoAcˆj ßmñuL ßmcKo≤j TîJm ßYKŒ~jKvk aájtJPo≤j IjMKÔf y~ Vf 23 ßoÇ CÜ aájtJPoP≤r IJP~J\T S kKrYJujJr hJK~Pfô KZPuj TîJm ßTJ IKctPjar Fo F oKfj (oMjúJ) FmÄ kKrYJujJ~ xyPpJVLfJ~ KZPuj xJAP~h xJr~Jr r∆Pmh, xJAP~h?vJPyh IJuL(˝kj) S \JyLr∆u AxuJoÇ aMjtJPo≤ k´go kMrÛJr Km\~L

yP~PZj TJ\L oKjr S IJmM \Jlr, KÆfL~ kMrÛJr Km\~L yP~PZj fJ\Lj IJyoh S FohJh ÉxJAj (KhuM) FmÄ fígL~ kMrÛJr Km\~L yP~PZj Fo F oKfj (oMjúJ) S xJAP~h?vJPyh IJuL (˝kj)Ç aájtJP≤ IÄvV´yj TJrL IjqJjqrJ yPuj xJAP~h ßVJuJo xJrS~Jr (r∆Pmh), ßoJ. ßVJuJo xJrS~Jr, \JyLr∆u AxuJo IJ~Mm UJj,?l~xJu IJyoh SPoJyJÿh IJuo (xJKTm), rjL,

IJTmr ÉxJAj (jJKho), ßoJyJÿh?vyLh, \MPmr Ko~JÇ PrlJrL KyxJPm hJK~fô kJuj TPrj AxlJT IJyPoh ßYRiMrL, r∆Pmu Ko~J S jJKxr CK¨jÇ kKrPvPw Km\~LPhr yJPf kMrÏJr fáPuPhj TîJPmr ßTJ IKctPjar Fo F oKfj (oMjúJ)Ç IJPuJ\jJ xnJ~ mÜmq rJPUj xJAP~h xJrS~Jr (r∆Pmh), \JyLr∆r AxuJo, xJAP~h?vJPyh IJuL (˝kj) FmÄ xoJkjL mÜmq rJPUj aájtJPo≤r IJP~J\T S ßoAcˆj ßmñuL ßmcKo≤j TîJm ßTJ-IKctPjar Fo F oKfj (oMjúJ)Ç ßoAcˆPj mJñJuL xÄÛíKfPT fáPu irPf nKmwqPf xTPur GTqof S xyPpJKVfJr TJojJ TPrj IJP~J\TÇ - ßk´x KmùK¬Ç

xJPxé KmFjKkr jfáj TKoKa mJKfPur hJmL

mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL huKmFjKk'r PY~JrkJxtj, xJPmT ksiJjoπL PmVo UJPuhJ K\~Jr èuvJj TJptJuP~ kMKuvL fuäJxLr jJPo nJñYMPrr k´KfmJh S xJPxé KmFjKkr jfáj TKoKa mJKfPur hJmL \JKjP~ Vf 24 ßo mMimJr rJPf xnJ yP~PZ ˙JjL~ FTKa ßrˆáPrP≤Ç xJPxé KmFjKkr mqJjJPr IjMKÔf xnJ~ xJPxé KmFjKkr k´KfÔJfJ ßjfímª O xy xJPmT S mftoJj TKoKar ßjfímª O CkK˙f KZPujÇ k´mLe rJ\jLKfKmh yJ\L @»Mu oJjúJj oJKuPTr xnJkKfPfô S @»Mu S~JKyh Fr kKrYJujJ~

xnJ~ mÜmq rJPUj xJPxé KmFjKkr xJPmT xnJkKf yJ\L rKlT Ko~J, KmFjKk ßjfJ yJ\L @»Mj jNr, @»Mu oJKjT, KoKuäT ßYRiMrL, rKlT Ko~J, mUKf~Jr UJj, xJAláu AxuJo, oJxMh rJjJ \~, xJKTm @yoh, @\Jh @uL, lUr CK¨j, @Pu @yoh, @»Mu oKfj, @»Mu @K\\, oJSuJjJ @lZr @uL, oAj CuäJy, Fo F TJA~Mo, l~Zu xy IPjPTÇ xnJ~ mÜJrJ ßmVo K\~Jr TJptJuP~ kMKuvL fJuäJKvr fLms KjªJ S k´KfmJh \JjJjÇ FZJzJ xnJ~ xJPxé KmFjKkr xhq

VKbf TKoKaPf fqJVL kKrv´oL ßjfJTotLPhr mJh KhP~ pJrJ KmFjKkr rJ\jLKfr xJPg \Kzf j~ Foj mqKÜmVt KhP~ TKoKa Vbj TrJ yP~PZ mPu IKnPpJV TrJ y~Ç fJrJ IKmuP’ FA TKoKa mJKfu TPr fqJVL ßjfJTotLPhr KhP~ TKoKa Vbj TrPf pMÜrJ\q KmFjKkr ßjfímPO ªr k´Kf @ymJj \JjJjÇ mÜJrJ mPuj, hLWtKhj pJmf pJrJ xJPxé KmFjKkr xJPg \Kzf, KmKnjú @PªJuj xÄV´JPo pMÜrJ\q KmFjKkr xJPg xyPpJKV yP~ TJ\ TPrPZj fJPhr mJh KhP~ pJrJ ßTJj Khj KmFjKkr rJ\jLKfr xJPg \Kzf KZPuj jJ Foj mqKÜmVt, @S~JoLuLV S \JfL~ kJKatr xogtTPhr KhP~ TKoKa Vbj TrJ yP~PZÇ fJrJ xJPxPé KmFjKkPT GTqm≠ TrPf mftoJj TKoKa mJKfu TPr jfáj TKoKa Vbj TrPf pMÜrJ\q KmFjKkr k´Kf @ymJj \JjJPjJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

KmvõjJPg ksmJxL fKo\-PrK\~J-QfoMZ @uL asJPˆr UJhq Kmfre

KmvõjJg CkP\uJ kKrwPhr PY~JroqJj xMPyu @yoh PYRiMrL mPuPZj, ksmJxLrJ ksKf mZr ro\Jj oJx @xPuA UJhq xJoVsL Kmfre TPrjÇ FPf FuJTJr yf-hKrhs kKrmJPr oJjMw CkTíf yjÇ Km•mJjPhr xŒPh VrLPmr IKiTJr rP~PZÇ fJA xoJP\r ImPyKuf-mKûf VrLm-hM”˙ oJjMPwr PxmJ~ Km•mJjPhr FKVP~ @xPf yPmÇ ksmJxL fKo\-PrK\~J-QfoMZ asJÓ ksKf mZr FuJTJr VrLm oJjMPwr oPiq ro\Jj oJPxr UJhq xJoVsL

Kmfre TPr @xPZÇ FiJrJ Ppj ImqJyf gJPT,Px\jq KfKj asJPˆr TftíkPãr ksKf @ymJj \JjJjÇ KfKj Vf 25 ßo míy¸KfmJr PmuJ 3aJ~ KmvõjJPg ksmJxL fKo\-PrK\~J-QfoMZ asJPˆr CP¨qJPV vfJKiT oJjMPwr oPiq CkP\uJr yKrTux VsJPo ro\JPjr UJhq xJoVsL KmfreL IjMÔJPj ksiJj IKfKgr mÜmq Fxm TgJèPuJ mPujÇ FuJTJr KmKvÓ oMræL fJPum @uLr xnJkKfPfô S KxPua P\uJ ZJ©hPur pMVì-xŒJhT

@mhMu TJA~MPor kKrYJujJ~ IjMÔJPj KmPvw IKfKgr mÜmq rJPUj CkP\uJ KmFjKkr xJiJre xŒJhT KuuM Ko~J PY~JroqJj, pMVì-xŒJhT yJ\L @mhMu yJAÇ Fxo~ CkK˙f KZPuj ˙JjL~ ACKk xhxq PyuJu Ko~J, oMræL fmJrT @uL, yJ\L xMjJ Ko~J, KmvõjJg PksxTîJPmr PTJwJiqã PoJyJÿh @uL Kvkj, xJÄmJKhT @mhMx xJuJo, mqmxJ~L ZJKuT Ko~J,@mhMu oMKTf, \MjJm @uL, @mhMu TM¨MZ rJ\M, xMjJlr @uL, @yoh @uL, xJjMr @uL, @jr @uL, @mhMu @yJh, P\uJ ZJ©hu PjfJ xJAlMu @uo PTJPrv, uJKT Ko~J, KmvõjJg KcKVs TPu\ ZJ©hu PjfJ FPT rJ\M ksoMUÇ F UJhq xJoVsL asJPˆr PY~JroqJj, yKrTux VsJPor KmKvÓ xoJ\PxmT, TKoCKjKa PjfJ QfoMZ @uLr xJKmtT xyPpJKVfJ~ Kmfre TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

kqJKrx-mJÄuJ ßk´xTîJm l∑JP¿r AlfJr S ßhJ~J oJyKlu IjMKÔf FjJP~f ßyJPxj ßxJPyu ❚ kqJKrx ßgPT kqJKrx-mJÄuJ ßk´xTîJm, l∑JP¿r AlfJr S ßhJ~J oJyKlu IjMKÔf yP~PZÇ l∑JP¿ mxmJxrf k´mJxL mJÄuJPhvLPhr xÿJjJPgt F AlfJPrr @P~J\j TrJ y~Ç AlfJPr KmKnjú rJ\QjKfT xJoJK\T S KmKnjú ßvseL ßkvJr IÄvV´ye KZu uãqeL~Ç Vf 31 ßo, mMimJr kqJKrPxr käJx hM uJ lJPfr ßoyrJm ßrÓáPrP≤ ßk´xTîJm xnJkKf FjJP~f ßyJPxj ßxJPyPur xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT uMflár ryoJj mJmMr kKrYJujJ~ IjMKÔf y~Ç AlfJr S KouJh oJyKlukNmt @PuJYjJ~ IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj SxoJjLjVr SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj l∑JP¿r xnJkKf oMKÜPpJ≠J jNr KvThJr, KxPua KmnJV xoJ\TuqJe xKoKfr CkPhÔJ ßxJjJo CK¨j UJKuT, @Ko n~JP\r ßY~JroqJj FxFAY yJ~hJr, l∑J¿ @S~JoL uLPVr xy-xnJkKf \Kxo CK¨j lJÀT, @vrJláu AxuJo, kqJKrx-mJÄuJ ßk´xTîJPmr xJPmT xnJkKf @mM fJKyr, l∑J¿ \JKf~fJmJhL jJVKrT oMKÜ kKrwPhr xnJkKf vJKooJ @ÜJr ÀKm, fíjoNu KmFjKk l∑JP¿r xnJkKf ATmJu ßyJPxj @uL, l∑J¿ @S~JoL uLPVr xJÄVbKjT xŒJhT @uL ßyJPxj, l∑J¿ @S~JoL uLPVr pMVì xy-xJiJre xŒJhT Ko\Jj xrTJr, mJÄuJPhv hNfJmJx TotTftJ @mMu ßyJPxj, ßuUT vrLl @yoh ‰xTf, xJKyfq \KoPjr xŒJhT xJAláu AxuJo, KmTKvf jJrL xÄPWr xnJPj©L ßfRKlTJ vJPyh, xJiJre xŒJKhTJ xMoJ hJx, xJÄVbKjT xŒJhT KmCKa ßYRiMrL k´oMUÇ

F xo~ mÜJrJ mPuj, l∑J¿ k´J~ kûJv yJ\Jr k´mJxL mJÄuJPhKvPhr xJKmtT TuqJPe kqJKrx-mJÄuJ ßk´xTîJm k´KfKjKifô TrPZÇ KcK\aJu mJÄuJPhv KmKjotJPe S k´mJxLPhr IKiTJr @hJP~ F xÄVbj èÀfôkNet nëKoTJ rJUPZÇ mÜJrJ ßk´xTîJPmr IV´pJ©J~ xTPur xmtJfôT xyPpJVLfJ TJojJ TPrjÇ AlfJr oJyKlPu CkK˙f KZPuj ßk´xTîJPmr KxKj~r xy-xnJkKf vJoxMu AxuJo, l∑J¿ @S~JoL uLV ßjfJ yJÀj @u rvLh, Kcso S~Jt APuÖsKjPér ˝fôJKiTJrL @TrJo ßyJPxj Ko≤á, Km~JjLmJ\Jr CkP\uJ xoJ\TuqJe xKoKf l∑JP¿r CkPhÔJ \JKyh ßyJPxj, TáuJCzJ xKoKf l∑JP¿r xJiJre xŒJhT I\~ hJx, ßoRunLmJ\Jr ß\uJ pMm xKoKf l∑JP¿r @»MuäJy @u fJP~l,xJAhMu xJBh, KmTKvf jJrL xÄPWr xJiJre xŒJKhTJ xMoJ hJx, xJÄVbKjT xŒJhT KmCKa ßYRiMrL, kqJKrx- mJÄuJ ßk´xTîJPmr xJÄVbKjT xŒJhT j~j oJoMj, xy xJÄVbKjT xŒJhT \JKTr ßyJPxj, xy-xnJkKf ßlrPhRx TKro @UK†, xy xJiJre xŒJhT @»Mu @K\\ ßxKuo, @»Mu TKro, k´YJr xŒJhT ßr\JCu TKro, h¬r xŒh @mMu TJuJo oJoMj, kqJKrx-mJÄuJ ßk´xTîJPmr TJptTrL TKoKar xhxq @K\\Mr ryoJj, Ko\JjMr ryoJjÇ @»MuäJy fJP~l, Sor lJÀT, xJAoj AnJj, jJrL ßj©L xrTJr ßhPuJ~JrJ ßmVo, Fj@rJl kKrYJuT ßoJ @mMu l\u, jJ\oMu AxuJo Kobá, ßoJ. Kr~J\Mu AxuJo Kaaá k´oMUÇ AlfJr S ßhJ~J oJyKlu kKrYJujJ TPrj oJSuJjJ TJ\L @»Mu oMKyf S oJSuJjJ @»MuäJyÇ


14 UmrJUmr

16 - 22 June 2017

KmYJrkKf xMPrªs TMoJr KxjyJ ÛMu F¥ TPuP\r pJ©J ÊÀ

IjV´xr xoJP\ KvãJr xMPpJV xOKÓr \jq TJ\ Trm - k´iJj KmYJrkKf KxPua, 12 \Mj : ßoRunLmJ\JPrr TouVP† KmYJrkKf xMPrªs TMoJr KxjyJ ÛMu IqJ¥ TPuP\r @jMÔJKjT CPÆJij ßWJweJ TrJ yP~PZÇ VfTJu rKmmJr KmTJu 3aJ~ FA k´KfÔJjKar CPÆJij TPrj KvãJoπL jNÀu AxuJo jJKyh S k´iJj KmYJrkKf xMPrªs TMoJr KxjyJÇ xÿJKjf IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj nJrfL~ yJATKovjJr ywtmitj KvsÄuJÇ FKhPT nJrf xrTJPrr IgtJ~Pj TouVP† hMKa iotL~ k´KfÔJPjr KnK•k´˜r ˙Jkj TrJ yP~PZÇ FèPuJ yPuJ, KfuTkMr xJmt\jLj kN\JoKªr S o§k FmÄ KfuTkMr uKufPoJyj-ijmfL oyJvìvJjWJaÇ VfTJu TouVP†r KfuTkMr V´JPo F hMKa iotL~ k´KfÔJPjr KnK•k´˜r ˙Jkj TPrj nJrfL~ yJA TKovjJr ywtmitj KvsÄuJÇ nJrf xrTJPrr IgtJ~Pj 2 ßTJKa 53 uã 3 yJ\Jr 416 aJTJ mqP~ KfuTkMr xJmt\jLj kN\JoKªr KjotJe FmÄ 87 uã aJTJ mqP~ uKufPoJyj-ijmfL oyJvìvJjWJa KjotJe TrJ yPmÇ KmYJrkKf xMPrªs TMoJr KxjyJ ÛMu IqJ¥ TPuP\r CPÆJij ßvPw IjMKÔf xMiL xoJPmPv k´iJj KmYJrkKf mPuj, @oJr FT @®L~ @oJr KjP\r jJPo KvãJ k´KfÔJj ˙Jkj TrJ~ KmmsfPmJi TrKZÇ fPm FuJTJr KvãJr Cjú~Pjr ˝JPgt KmPvw TPr jJrL, oKjkMrL, YJ mJVJj S IjV´xr xoJP\r x∂JjPhr KvãJr xMPpJV xíKÓr \jq TJ\ TPr pJPmJÇ FA k´KfÔJjKa Cjú~Pj xTPur TJ\ TrJ CKYfÇ KvãJr xMÔM kKrPmv m\J~ rJUPf FA k´KfÔJPjr ZJ©-ZJ©LPhr kígT ßyJPˆu ˙JkPjr KY∂JnJmjJ rP~PZ mPu KfKj o∂mq TPrjÇ KvãJoπL jNÀu AxuJo jJKyh mPuj, FTKa oy“ CP¨Pvq FA KvãJ k´KfÔJj TrJ yP~PZÇ pJr oNu uãq yPò- kÁJhkh FA IûPur ßZPu-PoP~Phr \jq KvãJ KjKÁf S KvãJr xMPpJV xOKÓ TrJÇ k´KfÔJjKa KjoúoJiqKoT, oJiqKoT S CóoJiqKoT kptJP~ yPuS FUj KjoúoJiqKoT S oJiqKoT kptJP~ IjMoKf ßh~J yPm FmÄ krmftLPf KvãJgtLrJ FTJhv ßvsKePf CjúLf yPu CóoJiqKoPT kKref TrJ yPmÇ KfKj mPuj, @oJPhr k´J~ 40Kar ßmKv jíPVJÔL mJ \JKfx•J FUJPj mxmJx TrPZÇ @orJ ßhvPT VPz fMuPf YJA @oJPhr xTPur xMU vJK∂r \jqÇ KmKnjú \JKfPT fJPhr KjP\r nJwJ~ ßuUkzJ TrPf @orJ CÆM≠ TrKZÇ ßx\jq pgJ xoP~ mAkM˜T KvãJgtLPhr yJPf fMPu ßh~J yPòÇ xmPvPw TouV† CkP\uJ kKrwPhr CPhqJPV k´fq∂ IûPur 80 \j ZJ©Lr oPiq mJAxJAPTu Kmfre TPrj KvãJoπLÇ nJrfL~ yJATKovjJr mPuj, nJrf xrTJPrr IgtJ~Pj KfuTkMr V´JPo hMKa k´TP·r KnK•k´˜r ˙Jkj TPrKZÇ mJÄuJPhPv F rTo IPjT k´TP·r IgtJ~j TPrPZ nJrfÇ mJÄuJPhPvr k´iJjoπLr nJrf xlrTJPu FTKa jfMj EeYMKÜ ßWJKwf y~Ç FA k´T·èPuJ yPuJ mJÄuJPhPvr oJjMPwr CkTJPrr \jq, pJPf fJrJ CkTíf yjÇ KfKj mPuj, mJÄuJPhPvr oJjMPwr xMKmiJPgt UMm hs∆f KxPuPa FTKa xyTJrL yJATKovjJr IKlx k´KfÔJ TrJ yPmÇ KmhqJu~ kKrYJujJ TKoKar xnJkKf xMK\f TMoJr KxÄPyr xnJkKfPfô xMiL xoJPmPv KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj CkJiqã Fo F vyLh FoKk, @S~JoL uLPVr ßTªsL~ TKoKar xJÄVbKjT xŒJhT IqJc. KoZmJy C¨Lj KxrJ\ S KxPua KvãJ ßmJPctr ßY~JroqJj k´Plxr F ßT Fo ßVJuJo KTmKr~J fJkJhJr k´oMUÇ

k´TJKvf xÄmJPhr k´KfmJh u§j, 15 \Mj - xJ¬JKyT xMroJ 02-04 \Mj xÄUqJ, AxMq 2031 Fr 15 jJ’Jr kOÔJ~ k´YJKrf KxPua-3 @xPjr xJÄxh oJyoMhCx-xJoJh ßYRiMrL TP~Z xŒPTt k´TJKvf xÄmJhKa KogqJ, mJPjJ~Ja S CP¨vqk´PeJKhf CPuäU TPr Fr k´KfmJh TPrPZj KmKnjú xJoJK\T xÄVbPjr xJPg \Kzf, I© FuJTJr mJKxªJ S KmPuPfr kKrKYfoMU ßoJyJÿh jJKxr CK¨jÇ KmKxF-r ßxqJKvP~u S TJuYJrJu ßxPâaJKr,

KxPua xhr FPxJKxP~vj S hKãe xMroJ xoJ\TuqJe xKoKf ACPTr Ijqfo xhxq FmÄ u§j @S~JoL uLV ßjfJ ßoJyJÿh jJKxr CÜ xÄmJPhr k´KfmJh \JKjP~ FT KmmOKf mPuj, TP~Z ßYRiMrL mftoJj xrTJPrr Ifq∂ kKrv´oL FoKk KyPxPm FTJiJPr kqJPju K¸TJr, xÄxhL~ TKoKar xhxqÇ k´KfrãJ/k´mJxLTuqJe oπeJu~xy xrTPrr KmKnjú èÀfôkNet kPh IKiKÔfÇ jJKxr CK¨j KmmOKfPf @PrJ mPuj, oJyoMhCx-xJoJh ßYRiMrL TP~Z k´iJjoπL ßvU yJKxjJr Ifq∂ Kk´~nJ\j FT\j FoKkÇ KmKvÓ Kv·kKf FA mqKÜfô rJPxu ˛OKf xÄxPhr oyJxKYmÇ Cjú~Pjr KhT ßgPT kMPrJ mJÄuJPhPvr 10Ka @xPjr oPiq KxPua-3 @xj FTKa mPu hJmL TPr KfKj mPuj, Fxo˜ TJrPe ˙JjL~ KTZá xÄUqT ßjfJTotLrJ KyÄxJr mvmftL yP~ FA ˝jJoijq ßjfJr ßkZPj Tá“xJ rajJ TrPf mqKfmq˜ yP~ CPbPZÇ xÄmJPh jJo k´TJPv IKjòáTPhr CP¨Pvq KfKj mPuj, xJyx gJTPu jJoxy k´oJe KjP~ @xPu KfKj fJr FA Kk´~ ßjfJr yP~ rJ\jLKf ßZPz ßhPmjÇ FZJzJ KfKj CPuäU TPrj ßp, vJy\JuJu xJr TJrUJjJ~ KmªMoJ© IKj~o mJ FxPmr xJPg FoKkr ßTJPjJ xŒOÜfJ k´oJe TrPf kJrPu xÄxh xhxq kh ßZPz ßhPmj mPu TP~Z ßYRiMrL

KjP\S APfJoPiq \JKjP~PZjÇ KfKj mPuj, KbTJhJr l~xPur mJ l~xu F§ ßTJŒJKjr xJPg ßTJPjJ xŒTt ßjA mPuS FoKk \JKjP~PZjÇ jJKxr CK¨j mPuj, oJyoMh-Cx-xJoJh ßYRiMrL TP~Z KmPuf ßgPT ßlrf pJS~Jr kr ßgPT jJoL-hJoL VJKz YPz Inq˜, pJr VJKzPf k´iJjoπLS @PrJyj TPrPZjÇ KfKj mPuj, ßlûáV† vJy\JuJu (ry.) xJr TJrUJjJ mftoJj xrTJPrr FTKa KmvJu Cjú~j k´T·, pJ @oJPhr xJÄxPhr Ijqfo k´PYÓJr lxuÇ KT∂á k´T·Ka xrJxKr k´iJjoπLr TJptJu~ ßgPT fhJrKTr oJiqPo mJ˜mJK~f yPòÇ @r TáKv~JrJ kJS~Jr ßTJŒJKj KuKoPac FTKa \P~≤ ßn†Jr ßTJŒJKj FmÄ FKar xJPg TP~Z ßYRiMrL xÄKväÓÇ fJA Fr oJKuTJiLj KyPxPm Fr VJKz KfKj KjP\ mqmyJr TPrjÇ oJyoMh-Cx-xJoJh ßYRiMrL TP~PZr rJ\QjKfT-xJoJK\T KmKnjú TotTJP§r KlKrK˜ fáPu iPr S k´vÄxJ TPr jJKxr CK¨j mPuj, xTu ßrTct nñ TPr 9o S 10o xÄxh ßo~JPh KxPua-3 @xPjr xJr TJrUJjJxy k´J~ 7 yJ\Jr ßTJKa aJTJr Cjú~j yP~PZÇ KfKj oJyoMh-Cx-xJoJh ßYRiMrL TP~PZr KmÀP≠ IKnPpJVTJrLPhr Iº, ùJjkJkL S FuJTJr v©∆ o∂mq TPr mPuj, VbjoNuT xoJPuJYjJ TrPu @KoS fJ ˝JVf \JjJPmJÇ

v´LoñPu k´mJxLPT TáKkP~ xJPz 3 uJU aJTJ KZjfJA KxPua, 13 \Mj ßoRunLmJ\JPrr vsLoñPu KhjhMkMPr pMmTPT TMKkP~ xJPz 3 uJU aJTJ KZjfJAP~r WajJ WPaPZÇ 12 \Mj hMkMr xJPz 12aJ~ vyrfKur C•rxNr KmKxT Kv· FuJTJ~ dJTJKxPua @ûKuT oyJxzPT F WajJ WPaÇ KZjfJATJrLPhr ZMKrTJWJPf KvyJm CK¨j oJxMT (38) @yf yP~PZjÇ KfKj TP~T Khj @PV ßhPv KVP~KZPujÇ \JjJ ßVPZ, nNjmLr ACKj~Pjr @G V´JPor oíf olM Ko~Jr kM© hMmJA k´mJxL KvyJm CK¨j oJxMT ßmuJ 12aJ~ vyPrr 1jÄ kMu FuJTJr k´JAo mqJÄPTr vJUJ ßgPT fJr KcKkFPxr xJPz 5 uJU aJTJ KjP~ FTKa KxFjK\Pf mJKz KlrKZPujÇ KxFjK\Ka vyrfKur C•rxNr KmKxT Kv· FuJTJ~ ßkRÅZJr

krkrA 2Ka ßoJarxJAPTPu @xJ 5 \j KZjfJATJrL fJr VKfPrJi FmÄ aJTJr mqJV KZKjP~ ßj~Jr ßYÓJ TPrÇ F xo~ KvyJm mJiJ KhPu KZjfJATJrLrJ KvyJmPT IPaJKrTvJ ßgPT jJKoP~ iJrJPuJ I˘ KhP~ ßTJkJPf gJPTÇ kPr KZjfJATJrL S KvyJm CK¨j aJTJr mqJV KjP~ aJjJPyÅYzJ TrJr FTkptJP~ mqJV KZPz k´J~ 2 uJU aJTJ

rJ˜J~ ZKzP~ kPzÇ F xo~ KZjfJATJrLrJ mqJPV gJTJ mJKT xJPz 3 uJU aJTJ KjP~ kJKuP~ pJ~Ç ˙JjL~rJ rJ˜J~ KZaJPjJ aJTJ S @yf KvyJm CK¨jPT C≠Jr TPr CkP\uJ ˝J˙q ToPkäPé ßk´re TPrjÇ vsLoñu kMKuv WajJ˙u kKrhvtj TPrPZÇ vsLoñu gJjJr SKx ßT Fo j\Àu \JKjP~PZj, KZjfJATJrLPhr @aPTr ßYÓJ YuPZÇ

hKãe xMroJ~ k´KfkPãr yJouJ~ k´KfmºL @yf KxPua, 12 \Mj - KxPuPar hKãe xMroJr hJChkMr V´JPor k´KfkPãr yJouJ~ k´KfmºL mJuT @yf yP~PZÇ ÊâmJr hMkMPr hJChkMr V´JPor oíf xMÀ\ @uLr kM© k´KfmºL \JoJu Ko~JPT FTA V´JPor TKfk~ ßuJT fJr Ckr yJouJ YJuJ~Ç F xo~ yJouJTJrLrJ k´KfmºL \JoJuPT èÀfr @yf TPrÇ kPr fJPT KxPua SxoJjL ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPu nKft TrJ yP~PZÇ fJr oJgJ~

@WJPfr lPu TP~TKa ßxuJA KhPf yP~PZÇ k´KfmºL mJuPTr oJ krKfÄVJ ßmVo vKjmJr ßoJVuJmJ\Jr gJjJ~ FTA V´JPor \MPmhJ ßmVo, lMuoKf ßmVo, vJPyjJ ßmVo, ZuoJ ßmVoPT @xJKo TPr FTKa KuKUf IKnPpJV hJP~r TPrjÇ ßoJVuJmJ\Jr gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ UJ~Àu l\u WajJKar xfqfJ KjKÁf TPrPZjÇ KfKj \JjJj, fh∂ xJPkPã mqm˙J ßj~J yPmÇ

ÈKxPuPa KvVKVrA nJrfL~ hNfJmJx YJuM yPò' KxPua, 12 \Mj - mJÄuJPhPv KjpMÜ nJrfL~ yJATKovjJr ywtmitj KvsÄuJ mPuPZj, mJÄuJPhPvr xPñ nJrPfr UMmA nJPuJ xŒTtÇ fJA KxPuPa nJrPfr @PrTKa hNfJmJx KvVKVrA YJuM TrJ yPòÇ cJCKT, ßoWJu~, @xJPor xLoJ∂ FuJTJr IPjT CjúKf yP~PZÇ KxPuPar k´PmvÆJr oJimkMr nJrPfr UMm TJPZ ImK˙fÇ FUJPj YJ mJVJPjr k´vÄxJ TPr KfKj mPuj, fJr Kj\ vyr hJK\tKuÄS YJ mJVJj rP~PZÇ KfKj YJ mJVJPjr ßxRªPpt oMê yP~PZjÇ KfKj ßrJmmJr xTJPu ßoRunLmJ\Jr ß\uJr TouV† pJmJr kPg oJimkMPr xzT S \jkg KmnJPVr cJT mJÄPuJPf pJ©J KmrKfTJPu CkPrJÜ TgJèPuJ mPujÇ F xo~ CkK˙f KZPuj k´iJj KmYJrkKf FxPT KxjyJ, KvãJoπL jMÀu AxuJo jJKyh, yKmV†-4 (oJimkMr- YMjJÀWJa) @xPjr xÄxh xhxq FcPnJPTa oJymMm @uL, yKmV† ß\uJ k´vJxT xJKmjJ @uo, kMKuv xMkJr \~Phm TMoJr nhs, oJimkMr CkP\uJ KjmtJyL TotTftJ ßoJ. ßoJTPuZMr ryoJj, ßkRr ßo~r KyPrªs uJu xJyJ, @S~JoL uLV S xyPpJVL xÄVbPjr ßjfímíª, KmKnjú xJoJK\T xÄVbPjr ßjfímíª, mqmxJ~LrJ CkK˙f KZPujÇ

AEROSPACE TRAVEL AGENTS LTD

mJÄuJPhv xy KmPvõr ßp ßTJj ßhPv x˜J~ IJTJv ÃoPer \jq IJorJ xm F~JruJAP¿r KaPTa KhP~ gJKTÇ Unit 4D, 63-65 Princelet Street, London E1 5LP

74437

IJoJPhr xJPg IJ\A ßpJVJPpJV Tr∆j

T: 020 7377 5767

We also do Money Transfer

www.aerospacetravel.co.uk E: info@aerospacetravel.co.uk

Mon-Fri: 10:00am to 6.00pm Sat: 10.00am to 3.00pm

IJorJ IKf To UrPY kKm© SorJr mMKTÄ KjKóZ Appointed Agent


KmPjJhj

16 - 22 June 2017

15

\Kj ßckPT ßkZPj ßluPuj @Kor lrJKx vyPr È@¥Jr T¿asJTvj' Vf 7 \Mj l∑JP¿ oMKÜ ßkP~PZ mJÄuJPhKv YuKó© È@¥Jr T¿asJTvj'Ç kqJKrxxy l∑JP¿r @aKa vyPr oMKÜ ßkP~PZ ZKmKaÇ ZKmKa kKrYJujJ TPrPZj ÀmJA~Jf ßyJPxjÇ CPÆJijL k´hvtjLPf CkK˙f KZPuj ZKmr hMA IKnPj©L vJyJjJ ßVJ˝JoL S KofJ ryoJjÇ Frkr l∑J¿ S ACPrJPkr IjqJjq vyPrS oMKÜ ßhS~J yPm mPu \JjJj kKrPmvT ßTJŒJKj TP≤sTJPr≤x-Fr kKrYJuT ßyPuj ßTxM S ßjPoKxx ßxJrÇ ÀmJA~Jf ßyJPxPjr KÆfL~ YuKó© È@¥Jr T¿asJTvj'Ç F ZKmPf xoTJuLj dJTJ vyPrr ßk´ãJkPa r~J jJPor oiqKm• FT jJrLr @®-IjMxºJPjr KY© fMPu irJ yP~PZÇ

KgP~aJrTotL r~J oPû rmLªsjJPgr ÈrÜTrmL' jJaTPT KmKjotJPer oiq KhP~ KjotJeJiLj dJTJ vyrPT pãkMrLr xPñ k´KffMujJ TPrjÇ IjqKhPT VJPot≤x vsKoT o~jJr xPñ r~Jr \LmPjr fMujJr oiq KhP~ jVr\LmPj jJrLr xÄV´JPor Knjú oJ©J lMKaP~ ßfJuJr k´~Jx TrJ yP~PZ ZKmKaPfÇ ZKmPf IKnj~ TPrj vJyJjJ ßVJ˝JoL, KofJ ryoJj, KrKTfJ jKªjL, ßxJPyu o¥u, vJyJh“ ßyJPxj S rJÉu ßmJxÇ @my xÄVLf TPrPZj vJ~Jj ßYRiMrL Ietm FmÄ rmLªsjJPgr FTKa VJPj T£ KhP~PZj vJyJjJ mJ\PkK~Ç' ZKmKa k´PpJ\jJ TPrPZ UjJ aKT\Ç

CiJS yP~ pJPò xm k´˜Mf VJPjr hu KYrTMPar fífL~ IqJumJoÇ YuKf oJPxA VJj ßvJjJr ßoJmJAu IqJk AP~J¥Jr KoCK\PT k´TJKvf yPm Z~Ka VJPjr IqJumJo CiJSÇ BhMu KlfPrr kr KouPm KxKcÇ VfTJu míy¸KfmJr hMkMPr xÄmJhk©PT jfMj F IqJumJo xŒPTt mPuj huKar Ijqfo xhxq xMKoÇ FT mZr iPr IqJumJPor \jq jfMj VJj TPrPZ KYrTMaÇ F \jq hPur xhxqPhr TPbJr vso KhPf yP~PZÇ IqJumJPor VJjèPuJ yPuJ ÈKaKn', ÈKj~o mMK^ jJ', ÈCiJS', ÈfJÀeq', ÈPTC ß\JjJT \ôJPuJ', ÈTJÅaJfJr'Ç KuPUPZj xMKo KjP\AÇ ÈKaKn' VJjKa KuPUPZj ßpRgnJPm xJAlMu @Tmr UJPjr xPñÇ Fr oPiq TP~TKa TjxJPat ÈfJÀeq' VJjKa ÊKjP~PZ huKaÇ jfMj IqJumJPor Kmw~m˜M xŒPTt \JjPf YJAPu xMKo mPuj, ßk´o-nJPuJmJxJ, ojMwqfô, kJKU, xmM\ mj; pJ KTZM xMªr Fr xmA CiJS yP~ pJPò Khj KhjÇ oJjMPwr ßnfPr IK˙rfJ FmÄ oJjMPwr oJP^ hNrfô mJzPZÇ FA ßmhjJPmJi KjP~A

ÈCiJS' VJjKaÇ IjqJjq VJj fJÀPeqr FKVP~ pJS~J S IjMPk´reJ KjP~Ç KfKj \JjJj, pJKπT, TJKrVKr, xMr S v» iJrPer KhPT KmPvwnJPm j\r ßhS~J yP~PZÇ xJKmtT KmPmYjJ~ IqJumJPor xJruq m\J~ ßrPUPZj fJÅrJÇ KmVf KhjèPuJPf pMÜrJÓs, vsLuïJ, jrSP~, nJrf, oJuP~Kv~Jxy KmKnjú ßhPvr C“xPm VJj TPrPZ KYrTMaÇ Kj~Kof VJj TrPZ mJÄuJ KxPjoJ~Ç @xPZ cMm, n~ÄTr xMªr ZKmPfS gJTPm fJPhr VJjÇ Fr @PV 2013 xJPu k´TJKvf y~ KYrTMPar IqJumJo \JhMr vyrÇ huKar mftoJj xhxqrJ yPuj csJoPx kJPnu @rLj, KVaJr-mJP†J-oJP¥JKuPj Aoj ßYRiMrL, KTPmJPct \JKyh Kjrm, ßm\ KhhJr yJxJj FmÄ KuKrT, KaCj S TP£ vJroLj xMufJjJ xMKoÇ

KmvJu nrÆJP\r ZKmPf IkrJi\VPfr TMUqJf cPjr YKrP© ßhUJ pJPm hLKkTJ kJzMPTJjPTÇ @r mKuCc xMªrLr KmkrLPf gJTPmj ArlJj UJjÇ KkTM ZKmr kr mKuCPcr hMA fJrTJPT @mJr FTxPñ ßhUJ pJPmÇ jJo KbT jJ yS~J FA ZKmPf oM’JAP~r TMUqJf IkrJiL ÈrKyoJ UJj' SrPl È˝kúJ KhKh'r YKrP© IKnj~ TrPmj KkTMUqJf IKnPj©LÇ xJKyKfqT Fx ÉPxj \JAKhr mA oJKl~J TMAjx Im oM’JA-Fr FTKa IiqJP~r KnK•Pf KjotJe TrJ yPò ZKmKaÇ KmvJu nrÆJP\r F ZKmPf ArlJj UJjPT ßhUJ pJPm ˙JjL~ VqJĈJPrr nNKoTJ~Ç hLKkTJ S ArlJPjr ZKmKa kKrYJujJ TrPmj SoTJrJ, TJKoPj FmÄ CzfJ kJ†Jm-Fr xykKrYJuT yJKj ßã©yJjÇ ZKmKar k´PpJ\T KmvJu mPuj, ÈhLKkTJr xPñ @oJr TJ\Ç@oJr FA ZKmPf hLKkTJ IKnj~ TrJ~ @Ko UMmA CòôKxfÇ @Ko oPj TKr, ßhPvr Ijqfo ßxrJ IKnPj©L KfKjÇ' hLKkTJ FUj mq˜ x†~ uLuJ mJjxJKurk∞JmfLr ÊKaÄP~Ç x÷mf @VJoL mZPrr \JjM~JKr ßgPT KmvJu nrÆJP\r jJo KbT jJ yS~J ZKmKar ÊKaÄ ÊÀ yPmÇ KkTMPf kJPvr mJKzr ßoP~, x†P~r @VJoL ZKmPf rJKj k∞JmfLr nNKoTJ~, FmJr mKuCc xMªrL IkrJi\VPfr TMUqJf mqKÜfô∏xKfq FTA IPñ Tf „kÇ

oM’JA cj hLKkTJ

@Kor UJPjr Èhñu' mé IKlPx nJPuJA ßUu ßhUJuÇ 2016 xJPur KcPx’Pr oMKÜ kJS~J FA ZKm nJrfL~ xoJPuJYT S nÜPhr x∂áÓ ßfJ TPrAPZ, YuKf mZr YLPj FA KxPjoJ oMKÜ ßhS~Jr kr WPa FT InNfkNmt WajJÇ Fr @PV ßx ßhPv ßTJPjJ KyKª ZKm ßhUJr \jq yPu Foj CkPY kzJ Knz y~KjÇ Kmvõ\MPz mqJkT xlufJ kJS~Jr kr 2016 xJPu vLwt @~TJrL 30fo KxPjoJ KyPxPm jJo ßuUJu KjPfv KfS~JKr kKrYJKuf Èhñu'Ç kJ†JPmr yKr~JjJr FT @ûKuT TMK˜VLr oyJmLr KxÄ ßlJVJf S TojSP~ug ßVoPx TMK˜Pf ˝et\~L fJÅr hMA ßoP~ VLfJ S mKmfJPT KjP~A FA ZKmr V·Ç xKfq WajJr Skr KjKotf FA ZKm @P~r KhT ßgPT ßkZPj ßlPu KhP~PZ \Kj ßcPkr yKuCc ZKm ÈIqJKux gsM hq uMKTÄ VäJx'-PTSÇ \Kjr FA ZKmr @~ 299 KoKu~j oJKTtj cuJPrr xJoJjq ßmKvÇ @r Èhñu'-Fr ^MKuPf FUj kpt∂ CPbPZ 301 KoKu~j oJKTtj cuJrÇ Fr @PV ßTJPjJ KyKª ZKm @P~r KhT ßgPT FA Im˙JPj ßkRÅZJPf kJPrKjÇ fgqKa aMAaJPr k´TJv TPrPZj nJrPfr ßasc IqJjJKuˆ rPov mJuJÇ fPm, YLPj Èhñu' KhP~ @Kor UJj hJÀe \jKk´~fJ ßkPuS @KgtTnJPm FKhT ßgPT UMm FTaJ uJnmJj yPf kJPrjKj KfKjÇ TJre YLjJ xrTJPrr Kj~o IjMpJ~L KmPhKv ßTJPjJ ZKm YLPj oMKÜ ßkPu ßoJa rJ\P˝r ßTmu 25 vfJÄv fJÅrJ WPr KjPf kJrPmÇ ßpUJPj pMÜrJÓs KmPhKv ZKmr @P~r 50 vfJÄv KhP~ ßh~Ç IjqJjq ßhvèPuJ KhP~ gJPT 40 vfJÄvÇ YLPjr Kj~o ßoPj fJA Èhñu'-Fr Ijqfo kKrPmvT ACKaKn YLj ßgPT @~ mJmh kJPm oJ© 275 ßTJKa ÀKkÇ @r Ijqfo k´PpJ\T KyPxPm FA @P~r FTKa IÄv kJPmj @KorÇ fJPf TL pJ~ @Px? YLPjr ßk´KxPc≤ Kv K\jKkÄ nJrPfr k´iJjoπL jPrªs ßoJKhr TJPZ KjP\ @KoPrr IKnjP~r k´vÄxJ TPrPZj, FaJA mJ To TLPx? @r ßx ßhPvr oJjMPwr TJPZS ßfJ @Kor FUj ˝Pkúr jJ~TÇ AK¥~Jj FéPk´x


16 - 22 June 2017

16-17 SURMA

TjqJ-\J~J-\jjL ÈFaJ @oJr \jq FTaJ YqJPu†' msjvc A_©vr ci¯úi ci¯ú‡ii m‡½ K‡_vcK_b AZ¨šÍ Riæwi| GKB Qv‡`i bx‡P emevm A_P K_vevZ©v †bB| G cwiw¯’wZ ¯^vgx ¯¿x m¤úK©‡K w`b w`b `~‡i †V‡j w`‡Z Z¡ivwš^Z K‡i| ¯¿x wK ej‡Z Pvq Zv ¯^vgxi ˆah©¨mnKv‡i †kvbv †hgb AZ¨vek¨K ‡Zgwb ¯^vgxi wK gZvgZ Zv ¯¿x‡K Aek¨ Rvbv DwPZ| GgZve¯’vq, mvwjwmi f~wgKv AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y©|

weevn weåvU (26 kOÔJr kr) `yB †g‡q| wejv‡Z Rb¥ I †e‡o DVv| †g‡q `y‡UvB D”P wkÿvq wkwÿZ| Kg©Rxe‡bI mycÖwZwôZ| bR‡i covi gZ †Pnviv Qwe| gyw¯‹j nj, we‡qi evRv‡i †Zgb `vg †bB| eÜz `¤úwZ n‡Y¨ n‡q Dchy³ cvÎ Lyu‡R †eov‡”Q| GK ch©¨v‡q, †Q‡ji wkÿvMZ †hvM¨Zv, PvKzix, esk cwiPqI †MŠY n‡q `uvovj| ZeyI RyU‡Q bv| K_vq e‡j, Rb¥, g„Zz¨ I weevn-me wKQzAvjøvn cv‡Ki nv‡Z| Ae‡k‡l, GK my›`i mKv‡j eÜzi eo †g‡qi we‡qi `vIqvZ †cjvg| Wv³vi †Q‡j| cwievi cwiRb wb‡q jÛ‡bi evB‡i GK nvmcvZv‡j Kg©iZ| eQi Nyi‡Z bv Nyi‡ZB †QvU †g‡qiI we‡q n‡q †Mj| eÜz`¤úwZ cy‡ivcywi Sv‡gjvgy³| N‡i weevn‡hvM¨ †Q‡j| gv_v e¨_v †bB e‡jøB P‡j| Z‡e, Kvwnbx kxl© we›`y‡Z wM‡q †cuŠ‡Q‡Q| †Uwj‡dvb †e‡R DVj| ej‡Q,ÔmvivÿY †g‡qi evev gvÔi †Uwj‡dvb| Kvb Svjvcvjv K‡i w`‡”Q| GKUzI

dyimZ cvw”Q bv| GZw`b Avgv‡K Nyi‡Z n‡q‡Q †Q‡ji evev gvÔi wc‡Q wc‡Q| iv‡Zi Nyg nvivg K‡i w`‡qwQj| GLb Iiv gRv eySzK|Ô mwZ¨ K_v ej‡Z wK, wb‡RI K‡qKRb †g‡qi cÖ¯Íve wb‡q G‡mwQjvg| wKš‘ bv| nvm‡Z nvm‡Z ej‡Q, GKUz †gvUv| ‡ek LvU| eqm †ewk| is Kv‡jv| esk cwiPq Lye GKUv fvj bv| mvgvwRK c`gh©¨`vq Lvc Lv‡”Q bv| Mqin| †klKv‡j e‡jB emj, ÔGLb Avwg †Q‡ji gv| Avgvi cv‡qi Kv‡Q †g‡qi evev gvÔiv ûgwo †L‡q coyK- GUvB PvB|Ô g‡b coj, cÖev` evK¨wU, GKevi †bŠKv D‡V Mvoxi Dci, Avevi Mvox D‡V †bŠKvi Dci| KZB bv A™¢zZ gvbe PwiÎ! wnsmv, nxb‡PZv, cÖwZ‡kvag~jK AvPiY my›`i mgvRUv‡K Kzi Kzi K‡i Lv‡”Q| N‡i N‡i Dchy³ †ckvRxwe †g‡q wb‡q Amnvq evev gv| we‡qi eqmI cvi n‡q hv‡”Q| wPwKrmvkv¯¿g‡Z, w·kva© †Q‡j wKsev †g‡q‡`i kix‡i †ivM e¨vwa evmv euva‡Z kyiæ K‡i| ¯^vfvweK cÖwµqvq cÖm‡e gyw¯‹j †`Lv †`q| fwel¨Z eskai iæMœ, `ye©j GgbwK

weKj½v nIqviI m¤¢ebv| my‡Li welq, wWwRUvj hy‡M †Q‡j †g‡q †KDB e‡m ‡bB| SUcU Ab jvB‡b †hvMv‡hvM K‡i wb‡R‡`i cQ›`gZ Rxeb mv_x †e‡Q wb‡”Q| msmvi cvZ‡Z gnv‡`k †_‡K gnv‡`‡k cvwi w`‡”Q| RvZ, ag©, eskwKQzB evav n‡q `uvov‡”Q bv| GKB gbgvbwmKZv, mgiæwPm¤úbœ nIqvB me‡P‡q eo PvIqv I cvIqv| KmmJy KmPóZh’KmJ TfaJ WaPZ? ‡mKv‡j Dfq c‡ÿi evev gv ev AwffveK‡`i cQ›`mB cvÎ cvÎxi g‡a¨ we‡qi Av‡qvRb m¤úbœ Kiv nZ| `v¤úZ¨ Rxeb ïiæ| mšÍvbmšÍwZ wb‡q ‡gvUvgywU my‡Li msmvi| K_vq e‡j, Ômsmvi my‡Li nq, igYxi ¸‡YÔ| ci¯úi ci¯úi‡K †g‡b †bqv I †mB m‡½ mg‡SvZvi gva¨‡g KwVb Kjn Ø›Ø weev` my›`i myivnv n‡q †hZ| mvgvwRK gh©`v, L¨vwZ iÿv LvwZ‡i weeªZKi Ae¯’v Gov‡bvi Rb¨ Dfq cwiev‡ii Zid †_‡K m‡e©v”P cÖ‡Póv Pvjv‡bv nZ| weevn-we‡”Q` NUbv wQj weij| msmvi ag© - eo ag©| ¯^vgx ¯¿x- mg AwaKvi wb‡q G

SAFE Pickup and Drop-Off Service Centre for success...

Maths, English, Science Creative Writing General Knowledge Verbal and Non-Verbal Reasoning

11 Plus (Grammar School Preparation) SATs and KS1 - GCSE Tuition

Book your FREE! Session 0203 793 3445 www.epsilon.education 16B Blount St. Limehouse, London E14 7BZ. Email: tuition@epsilon.education, Offer Code: eesujj

20 % OFF Valid From : 01/06/2017

Valid Until : 30/07/2017

ag© cvj‡b gb cÖvY wewj‡q w`‡q hveZxq KvR `yR‡bB mvi‡Z n‡e| my‡L `yt‡L G‡K Ac‡ii cv‡k `uvov‡bv| wKš‘ ev¯Í‡e †`Lv hvq wecixZ| ¯^vgx ¯¿xi msmvi gv‡bB ¯^vgxi KZ…©Z¡ LvUv‡bv| we‡qi KvMRcÎ mB n‡q †M‡j ‡NvgUvciv †g‡qwU n‡q hvq wb‡Ri m¤úwË| ¯¿xi cÖwZ cyiæl kvwmZ mgv‡Ri KZB bv eo AwePvi! GKwesk kZvwã‡Z we‡q G‡Mvq K‡qK av‡c| cÖ_g avc; ‡Q‡j †g‡qiv wb‡R‡`i cQ›`mB m½x Luy‡R wb‡”Q| GKB eqm| eo †Rvi `y GK eQ‡ii Zdvr| dm©v, Kv‡jv, j¤^v, LvU, †gvUv, cvZjv; GgbwK †ewk eqmI - †Kvb evav n‡q `uvovq bv| eÜzZ¡I P‡j w`b, gvm, eQi a‡i | ci¯úi ci¯úi‡K Rvb‡Z ev eyS‡Z h‡_ó mgq my‡hvM wgj‡Q| D‡jøL¨, cwðgv‡`‡k mnevm A_©vr we‡q bv K‡iI cwZ cZœx (cvU©bvi) wnmv‡e _vKv AvBbwm×| wØZxq avc; `yÔc‡ÿi AwffveK‡`i m‡½ Avjvc cwiPq| K_v cvKvcvwK| Z…Zxq avc: aygavg we‡q Av‡qvRb| we‡qi Avm‡i myLx `¤úwZ| Avm‡j wK ZvB? gayPw›`ªgv mgq †ciæ‡Z bv †ciæ‡ZB dvUj †`Lv †`q| cÖkœ Rv‡M, GZ hvPvB evQvB K‡i g‡bi gZ m½x‡KI we‡qi e܇b AvUKv‡bv hv‡”Q bv †Kb? MjwZ †Kv_vq? ag© e‡j, Pvwn`v hZ evov‡e, Rxe‡b AkvwšÍ ZZ evo‡e| Aí‡Z Zzó _vKv- ˆeevwnK Rxe‡bi eo g~j¨‡eva| ¯^vgx ¯¿xi cÖwZ Av¯’v‡eva - `v¤úZ¨ Rxe‡bi wfZ| m¤£g‡eva, mwnl&TzZv -weevn eÜb‡K †hgb AUzU iv‡L †Zgwb ‡cÖg fvjevmvq ficyi K‡i †`q| gZvgZ Rwi‡c weevn we‡”Q‡`i c‡ÿ hyw³ fzwi fzwi| mgvavb KwVb| cwZ cZœxi g‡a¨ Av¯’vnxbZv, AkÖ×v‡eva, cÖZviYv- weevn e܇b wPi aivi Ab¨Zg AvjvgZ e‡j avibv Kiv nq| mvgvb¨ ZK©vZwK©, nvZvnvwZ ciewZ©‡Z Lyb- Lvivwe‡Z cwiYZ nq| KaPT rJUJr CkJ~: msjvc A_©vr ci¯úi ci¯ú‡ii m‡½ K‡_vcK_b AZ¨šÍ Riæwi| GKB Qv‡`i bx‡P emevm A_P K_vevZ©v †bB| G cwiw¯’wZ ¯^vgx ¯¿x m¤úK©‡K w`b w`b `~‡i †V‡j w`‡Z Z¡ivwš^Z K‡i| ¯¿x wK ej‡Z Pvq Zv ¯^vgxi ˆah©¨mnKv‡i †kvbv †hgb AZ¨vek¨K ‡Zgwb ¯^vgxi wK gZvgZ Zv ¯¿x‡K Aek¨ Rvbv DwPZ| GgZve¯’vq, mvwjwmi f~wgKv AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y©| cwðgv‡`‡k MxR©vq AbywôZ cy‡ivwn‡Zi ZZ¡veav‡b ¯^vgx I ¯¿x Dfq‡K cÖPwjZ KZ¸‡jv ‰eevwnK cªwZkÖæwZ D”Pvib Ki‡Z nq Ñ Ck^‡ii Dcw¯’wZ‡Z AvR †_‡K AvMvgx w`b¸‡jv‡Z fvj ev g›`, abx ev wbt¯^, my¯’ ev Amy¯’ †h‡Kvb Ae¯’vq g„Zz¨ ch©šÍ hZœmnKv‡i ‡`Lv‡kvbv K‡i hve| Ôweevn we‡”Q`Ô- G Aïf wPšÍv gv_vq Puvov ‡`qvi AvM gyn~‡Z© fiv Avm‡i D”PvwiZ my›`i kc_ evK¨¸‡jv cybive„wË Kiv g›` wK! N‡i N‡i ‰eevwnK cyZ cweÎ eÜb AUzU _vKzK| kÖ×v fvjevmvq `v¤úZ¨ Rxeb n‡q DVzK ficyi| Ryb 2017

\JKfxÄPW mJÄuJPhPvr k´go jJrL k´KfKjKi AxoJf \JyJj ACPrJkL~ ACKj~j xhr h¬Pr oMxKuo ßhvèPuJr ß\Ja IVtJjJAP\vj Im AxuJKoT ßTJIkJPrvPjr (S@AKx) k´KfKjKifô TrPZj mJÄuJPhPvr AxoJf \JyJjÇ KfKj \JKfxÄPW mJÄuJPhPvr KjpMÜ k´go jJrL ˙J~L k´KfKjKiÇ jJrL IKiTJr S xãofJ~j xÄâJ∂ KmKnjú TJptâPor xPñ xŒíÜÇ AxoJf \JyJj hMA mJr \JKfxÄPWr jJrLr KmÀP≠ ‰mwoq hNrLTre TKoKar (KxcS) xhxq KjmtJKYf yjÇ FA TKoKaPf nJAx-PY~JroqJPjr hJK~fôS kJuj TPrj KfKjÇ dJTJ KmvõKmhqJu~ ßgPT IgtjLKfPf xPmtJó KcKV´ ßjS~Jr kr 1982 xJPu krrJÓs oπeJuP~ ßpJV ßhjÇ kPr pMÜrJPÓsr ßmJˆj ßgPT u IqJ¥ KcPkäJoqJKxPf oJˆJxt xŒjú TPrj xJlPuqr xPñÇ S~JKvÄaPjr \\taJCj KmvõKmhqJuP~r xJPmT ÈPlPuJ' AxoJf \JyJj xŒ´Kf ßhPv FPu mJÄuJPhPvr jJrLr Im˙Jj S KxcSr hMA iJrJr xÄrãe KjP~ TgJ mPujÇ - KuPUPZj rJPm~J ßmmL KxcS hMA iJrJr xÄrãe k´KfmZrA xrTJPrr kã ßgPT muJ y~ 2 S 16.1(V) iJrJ ßgPT xÄrãe fMPu ßj~Jr khPãk V´ye TrJ yPòjÇ KT∂á FmJr muJ yPò @oJPhr ßhPv @xPu FA hMA iJrJ fMPu ßj~Jr \jq kKrPmv ‰fKr j~Ç KxcS TKoKa TgJaJ ÊjPuS KÆiJyLjnJPm

oJjPf rJK\ j~Ç FA kKrPmv ‰fKr TrJr \jq xrTJr KT KT khPãk KjP~PZ fJ \JjPf YJAÇ hMAKa iJrJr xÄrãe fMPu ßj~Jr \jq xo~aJ ßmKv yP~ pJPòÇ fMPu ßj~Jr \jq KT TrPf yPm mJÄuJPhv IPjT FKVP~PZÇ ß\¥Jr VqJPkr KhT KhP~ @orJ hKãe FKv~J~ nJu Im˙JPf @KZ Foj KT nJrf ßgPTS FKVP~Ç jJrLr ãofJ~PjS @oJPhr Im˙J nJu fPm jJrLr xTu k´TJr ‰mwoq FmÄ KjptJfj ßrJPi TJK⁄f uPã ßkZJPf kJrPmJ jJ FA xÄrãe fMPu jJ KjPuÇ Fr \jq hJ~m≠fJ S AòJ vKÜ hrTJrÇ xJiJre oJjMw S jLKf KjitJrT FmÄ xÄxh xhxqPhr oPiq @PuJYjJ hrTJrÇ F KmwP~ xÄxPh FUj kpt∂ @PuJYjJ yP~PZ KTjJ fJ @oJr \JjJ ßjAÇ @oJPhr ßhPvr jJrL @PªJuj jJrLr IKiTJr k´KfÔJ~ CPuäUPpJVq ImhJj rJUPZÇ fJPhr V´yePpJVqfJS @PZ fJPhrS Kmw~Ka KjP~ mJr mJr TgJ muJ k´P~J\jÇ mJÄuJPhPvr jJrLr Im˙J jJrLrJ hívqoJj nJPm FKVP~PZÇ KjP\r k´PYÓJ~ @\ IPjT jJrL vLwt kptJP~ TJ\ TrPZÇ jLKf KjitJreL kptJP~S @PZÇ IPjT Khj pJmf k´iJjoπL

KmPrJiLhPur ßj©L jJrLÇ xÄxPh xrJxKr KjmtJYPj jJrL IÄv KjPòÇ èÀfôkeN t oπjJuP~r hJK~fô jJrLrÇ K¸TJr jJrLÇ fJrkrS xrTJPrr KyxJm oPf, jJrL kJKrmJKrT KjptJfPjr KvTJrÇ xŒK•ôPf xoJj IKiTJr ßjAÇ iPotr IkmqJUqJ jJrLr IV´VKf KmPrJKifJ TPrÇ FèPuJ hM”U\jTÇ IPjT nJu nJu @Aj gJTPuS k´JP~JKVT KhTaJ ßhUJ pJ~ jJÇ xMPpJV gJTPu KTZM KTZM ßãP© jJrLrJ ‰mwPoqr KvTJr y~Ç FoKcK\Pf @orJ ßpoj FKVP~KZ FxKcK\ I\tPj @oJPhr ßxA iJrJ iPr rJUPf FA ‰mwoq hNr TrPf yPmÇ lPrj xJKntx FmÄ jJrL 1982 xJPu KmvõKmhqJu~ ßgPT IgtjLKfPf IjJxt oJÓJxt TPr lPrj xJKntPx ßpJV ßhj Axof \JyJjÇ ßx xo~ FA KmnJPV @r hMA\j jJrL TJ\ TrPfJÇ kMÀw Kj~Kπf lPrj xJKntx, jJrL TJ\ TrPf kJPr ßxA iJreJ KZu jJÇ fJA ßxUJPj TJP\r kKrPmvaJ jJrLmJºmS KZu jJÇ TJP\ FTaJ YqJPu† KZuÇ @Ko ßxA YqJPu†aJ KjP~KZÇ pKhS xyTotLrJ IxyPpJVL KZPuj jJÇ fPm ImTJbJPoJVf IPjT KTZMA KZu jJÇ @\ FUJPj IPjT ßoP~A TJ\ TPrj KjP\Phr hãfJ ßpJVqfJPT k´oJe TrPZj IPjT nJu TrPZj fJrJÇ lPrj xJKntPx ßoP~Phr j~ FA Kmw~Ka FUj @r ßTC muPf kJrPmjJÇ

@Ko FmÄ @oJr kKrmJr @oJr oJ KZPuj jJrL IKiTJr xŒtPT fLms IjMnKN fxŒjú& FT\j jJrLÇ @orJ YJrPmJj hMAnJAÇ oJ xmJAPT xoJjnJPm KvKãf TPrPZjÇ xm ßmJPjrJ ßkvJVf \LmPj k´Pmv TPrPZjÇ IPjT ßZPuPmuJPf mJmJPT yJrJA, oJ-A @oJPhr xm hJK~fô kJuj TPrjÇ yKuâx ÛMu TPu\ ßgPT oJiqKoT S Có oJiqKoPT ßoiJ fJKuTJ~ ˙Jj TPr dJTJ KmvõKmhqJuP~ nKft yAÇ @orJ xm nJAPmJjA kzJÊjJ~ nJu KZuJoÇ \LmPjr k´KfKa kptJP~ Kj~oJjMmKftfJ @oJPhr kJPg~ KZuÇ \JKfxÄPW mJÄuJPhPvr KjpMÜ k´go jJrL ˙J~L k´KfKjKi FaJ @oJr \jq @r FTaJ YqJPu† KZuÇ k´KfKa KoKaÄF @Ko mJÄuJPhPvr ˝Jgt KjP~ TgJ mufJoÇ ßxaJ @oJr \jq ImvqA ßxRnJPVqr KZuÇ oPj yf @Ko xÿJKjf yKòÇ Foj IPjT kPhA k´go jJrLrJ IÄv KjP~ jJrLr \jq kgaJ CjìMÜ TrPZÇ ˝kú ßhKU jJrLrJ FnJPmA xofJ I\tj TrPmÇ AxuJPor xJPg jJrLr IV´VKfr ßTJj KmPrJi ßjAÇ AxuJoA jJrLPT xÿJj KhP~PZ, jJrLPT IKiTJr KhP~PZÇ ßxA AxuJPor IkmqJUqJ @oJPhr ßrJi TrPf yPmÇ

mMvrJr ÈC“xPmr mJÄuJPhv' k´KfmZr uJPUJ kptaT @Pxj mJÄuJPhPvr KmKnjú C“xPm IÄv KjPf, C“xPmr rPX KjP\PT rJKXP~ fMuPfÇ @r mJÄuJPhPvr FA xTu C“xmPT VJPjr TgJ S xMPrr oJiqPo fMPu irJr CPhqJV KjP~PZj fÀe k´\Pjìr FT\jÇ jJo mMvrJ vJyKr~JrÇ ÈC“xPmr mJÄuJPhv' jJPor FA CPhqJPVr KhT-KjPhtvjJ KhP~PZj èeL KjotJfJ ßjJoJj rKmjÇ TqJPorJ~ KZPuj ßjkJPur fÀe S èeL KxPjoJPaJV´JlJr xJÀj oJjJºJrÇ ßTJKrSV´JKlPf KZPuj mJÄuJPhPvr \jKk´~ Èhq FP†ux'-Fr Kk´¿ S fJr huÇ FUJPj mJÄuJPhPvr k´iJj k´iJj iotL~, \JfL~ S @ûKuT C“xmxoNy fMPu irJ yPmÇ ßpoj- Bh, kN\J-kJmte, kPyuJ ‰mvJU, WMKz C“xm, @KhmJxL C“xm k´níKfÇ APfJoPiq vNKaÄ yP~PZ KxPuPar (100 YJ vsKoTxy) YJ mJVJPjr @KhmJxL \jVePT KjP~ mJªrmJPjS vNKaÄ yP~PZÇ

EPOS LIVE L FROM £1295

130gsm, A4, Full colour, Folded, Designed, Print nt & deliv delivered

SPECIFIC ATION

Admin Panel Sync Online

*T&C and VA AT may apply where applicable.

WWW.CHEFONLINE .C OM

O Su nlin Ta bs e O O ble crip rde w M ne Re tio rin Ch ana rs ser n To g W ef ge Co vat C eb On m nt io he si fO te lin en rol n nl e t A Pa in Ap p ne e p p l

FREE ONLINE O ORDERING WEBSITE 0203 598 59566 | 07770 04 04 04 218A Brick Lane, London E1 6SA


18

UmrJUmr

16 - 22 June 2017

xzT hMWtajJ S hMWtajJ~ KjyPfr xÄUqJ ysJx kJPò - SmJ~hMu TJPhr dJTJ, 14 \Mj - xzT kKrmyj S ßxfM oπL SmJ~hMu TJPhr mPuPZj, xrTJr VíyLf KmKnjú TotxNKY mJ˜mJ~Pjr lPu xzT hMWtajJ S hMWtajJ~ KjyPfr xÄUqJ âoJjõP~ ysJx kJPòÇ KfKj @\ xÄxPh xrTJKr hPur xhxq ßmVo KkjM UJPjr fJrTJ KYK¤f FT k´Pvúr \mJPm F TgJ mPujÇ oπL mPuj, \JKfxÄW ßWJKwf ßaTxA Cjú~j uãqoJ©J 2030 Fr IjMxogtjTJrL ßhv KyPxPm mJÄuJPhv 2020 xJPur oPiq xzT hMWtajJ~ @yf S KjyPfr xÄUqJ IPitPT jJKoP~ @jPf IñLTJrm≠Ç KfKj mPuj, xzT hMWtajJ ysJxTP· KgsA

(AK†Kj~JKrÄ, FcMPTvj S FjPlJxtPo≤) KmPmYjJ~ KjP~ xzT kKrmyj S xzT KmnJV iJrJmJKyTnJPm k´T·, TJptâo S TotxNKY mJ˜mJ~j TPr pJPòÇ SmJ~hMu TJPhr mPuj, AK†Kj~JKrÄ CPhqJV KyPxPm ßhPvr oyJxzT ßjaS~JTt krLãJ TPr 227Ka mäqJT ¸a KYK¤f TrJ yP~PZÇ FroPiq vfJKiT mäqJT ¸Pa k´KfTJroNuT mqm˙J V´ye TrJ yP~PZÇ mJTLèPuJ xŒjú TrPf 165 ßTJKa aJTJ mqP~ FTKa k´T· mJ˜mJ~jJiLj rP~PZÇ FcMPTvj TotxNKYr @SfJ~ xrJPhPv F KmwP~ \jxPYfjfJoNuT TJptâo iJrJmJKyTnJPm ImqJyf rP~PZÇ FjPlJxtPoP≤r IÄv KyPxPm

KmKxFr jfáj TKoKa ßas\JrJr xJAhMr ryoJj KmkMu, IPVtjJAK\Ä ßxPâaJrL Kobá ßYRiMrL, ßk´x F∏ kJmKuPTvj ßxPâaJrL lryJh ßyJjJAj KakMÇ KmKxF-r Vbjfπ ßoJfJPmT TqJaJrJrxt ßjfímOPªr oPiq @PuJYjJ xJPkPã xTPur ofJoPfr KnK•Pf @r ßTJPjJ k´KfƪôL kqJPju jJ gJTJ~ xmtxÿKfâPo jfáj TKoKaPT 2017-2019 xJPur \jq KjmtJKYf TrJ y~Ç KjmtJYj TKovjJr oJyoMh yJxJj FoKmA, @K\\Mr ryoJj ßYRiMrL S TJCK¿uJr @»Mu @K\\ fKT KuKUfnJPm jfáj TKoKaPT IjMPoJhj TPrjÇ

IJ»Mu ofKuPmr AP∂TJu AjúJKuuäJKyr rJK\CjÇ oOfáqTJPu fJÅr m~x yP~KZu 85 mZrÇ KfKj 7 kM©, 6 TjqJ xy IxÄUq èeVsJyL ßrPU ßVPZjÇ krKhj rKmmJr mJh ß\Jyr dJTJhKãe oJhsJxJ oJPb jJoJP\ \JjJpJ ßvPw fJPT kJKrmJKrT Tmr˙JPj hJlj xŒjú y~Ç KmPuPfr xMkKrKYfoMU, orÉPor ßZPu ßuUT-xJÄmJKhT IJPjJ~Jr vJy\JyJj fJÅr mJmJr r∆Pyr oJVPlrJf TJojJ TKmCKjKar xmJr TJPZ ßhJ~J ßYP~PZjÇ orÉPor \JjJ\J~ IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj ßVJuJkV† CkP\uJ kKrwPhr ßY~JroqJj yJKl\ j\oMu AxuJo, CkP\uJ KmFjKkr xnJkKf S uãeJmª ACKk ßY~JroqJj jKZr∆u yT vJKyj, CkP\uJ IJS~JoL uLPVr xy-xnJkKf cJ. IJ»Mr ryoJj, CkP\uJ \JoJ~JPfr IJoLr IJ»Mx xJuJo IJ\Jh, dJTJhKãe ACKk ßY~JroqJj oJSuJjJ FxFo IJ»Mr rKyo, dJTJhKãe mÉoMUL CóKmhqJu~ S TPuP\r Kk´K¿kJu ßr\JCu IJoLj, xJPmT k´iJj KvãT IJ»Mu ofKum, dJTJhKãe mJKuTJ CóKmhqJu~ S TPu\ kKrYJujJ TKoKar xnJkKf vJyJm CK¨j, dJTJhKãe \JPo~J AxuJKo~J Ûáu kKrYJujJ TKoKar ßY~JroqJj rvLh IJyoh, CkP\uJ KmFjKkr xJÄVbKjT xŒJhT oKjr∆öJoJj Cöôu, xJ¬JKyT ßVJuJkV†-Km~JjLmJ\Jr xÄmJPhr Ck-xŒJhT l~Zu IJuo, ßxRrn xJKyfq kKrwPhr xŒJhT IJmMu yJxjJf, ßVJuJkV† ßk´xTîJPmr ßxPâaJKr oJylá\ IJyoh ßYRiMrL, ßVJuJkV† lJCP§vPjr xnJkKf mJP~K\h oJyoMh l~Zu, KY©Kv·L mJAx TJKhr, ßVJuJkV† IjuJAj ßk´xTîJPmr xnJkKf ßoJyJÿh IJ»Mu \Kuu, xJÄmJKhT oJymMmMr ryoJj ßYRiMrL, xJÄmJKhT ACjMx ßYRiMrL, xJÄmJKhT ßVJuJo h˜KVr UJj ZJKoj, xJÄmJKhT AorJj IJyoh k´oMUÇ FZJzJ orÉPor AP∂TJPu Km~JjLmJ\Jr xÄmJh xŒJhT FcPnJPTa oJSuJjJ rKvh IJyoh ßVJuJkV† ßk´xTîJPmr xnJkKf IJ»Mu IJyJh, xJiJre xŒJhT oJylá\ IJyoh ßYRiMrL, xJ¬JKyT xTJPur KhV∂

ßhPvr 22Ka \JfL~ oyJxzPT Kgs-ÉAuJr mJ IjM„k pJjmJyj YuJYu KjKw≠ TrJ yP~PZÇ KfKj mPuj, kMKuv KmnJPVr fgq IjMpJ~L YuKf

xŒJhT ‰x~h ß\uS~Jr ßyJPxj ˝kj, IJoJr mJÄuJPhPvr xŒJhT IJK\\ UJj ßvJT k´TJv orÉPor r∆Pyr oJVPlrJf S ßvJTx∂¬ kKrmJPrr k´Kf xoPmhjJ \JKjP~PZjÇ FKhPT, orÉo @»Mu oMfKuPmr AP∂TJPu xJ¬JKyT xMroJ kKrmJPrr kã ßgPT VnLr ßvJT k´TJv TPr kKrmJrmPVtr k´Kf xoPmhjJ ùJkj TrJ yP~PZÇ FZJz orÉPor r∆Pyr oJVPlrJf TJojJ TPr VnLr ßvJT ksTJv TPrPZj ksmJPxr KjCP\r xŒJhT ßVJuJo xJhf \MP~u S KjmJyL xŒJhT FmÄ 71 KaKnr cMmJA ksKfKjKi uM&flMr ryoJj , ACPT KmKc aJAox 24 Fr xŒJhT @»Mu TJA~Mo, @rm mJÄuJ hktPjr xŒJhT mMumMu @yoh, \JuJuJmJh P¸JKaÄ FPxJKxP~vj TMP~Pfr xnJkKf PoJyJÿh vSTf @uL, VsLj âLPx≤ PxJxJAKa ksP\PÖr cJ~PrÖr vJy ßoJyJÿh mhÀöJoJj, VsLj âLPx≤ ßxJxJAKar nJAx PksKxPc≤ ß\¨J ksmJxL ßoJyJÿh jMÀöJoJj, TMP~f \JuJuJmJh FPxJKxP~vPjr xnJkKf @»Mu yJA oJoMj, mJÄuJPhv keq @ohJjLTJrT xKoKf ßxRKh @rPmr xnJkKf TJ¬Jj ßyJPxj, Kr~Jh \JuJuJmJh FPxJKxP~vPjr xnJkKf @»Mr ryoJj ßYRiMrL, mJyrJAj \JuJuJmJh FPxJKxP~vPjr xnJkKf ßoJ. TP~x @yoh, KxPua KmnJV ksmJxL kKrwPhr xnJkKf S VsLj âLPx≤ PxJxJAKar nJAx ßksKxPc≤ ßoJ. @»Mu @K\\ oJxMT, ßx≤sJu ßlîJKrcJ oyJjVr @S~JoL uLPVr xnJkKf oJymMmMr ryoJj Kouj, \JuJuJmJh FPxJKxP~vj ßx≤sJu PlîJKrcJr xhxq ACjMx ßyJPxj S ATmJu @yoh FmÄ xJhf lJCP§vPjr ßTJ-PY~JroqJj oJylM\J xJhfÇ KmmíKfhJfJrJ ßvJTJyf kKrmJPrr ksKf VnLr xoPmhjJ \JKjP~ orÉo @»Mu ofKuPmr @®Jr oJlPlrJf TJojJ TPrjÇ CPuäUq, yJ\L IJ»Mu ofKum hLWtKhj kKÁo rJ~Vz oxK\Phr oMfJS~JKuä, IJPjJ~Jr vJy\JyJj k´JgKoT KmhqJuP~r nëKohJfJxy KmKnjú xoJ\TuqJeoNuT TJP\ xŒOÜ KZPujÇ

\MP~u IJyoPhr AP∂TJu rJK\CjÇ krKhj 9 \Mj, ÊâmJr mJh \MÿJ hMkMr 2aJ30 KoKjPa fJr Kj\ FuJTJr yJ\L rJKvh @uL C KmhqJu~ k´JñPj IjMKÔf jJoJP\ \JjJpJ ßvPw fJPT kJKrmJKrT Tmr˙JPj hJlj TrJ y~Ç CPuäUq, mMimJr xTJPu ßmsAjPˆsJPT @âJ∂ yP~ oJC≤ FPcJrJ yJxkJfJPur @AKxACPf KYKT“xJiLj KZPuj KfKjÇ ßxUJj ßgPT Cjúf KYKT“xJr \jq fJPT dJTJ~ ßk´re TrJ y~Ç KxPuPar @ûKuT jJaPT ˝· xoP~ hJÀe \jKk´~ yP~KZPuj \MP~u @yPohÇ CkyJr KhP~KZPuj hvtTPhr ßaÑJ UJPjr oPfJ mqmxJ xlu TPoKc jJaTÇ YJj KoP~ YKrP© IKnj~ TPr UqJKf kJS~J \MP~Pu ITJu oOfMq ßoPj

mZPrr \JjM~JKr ßgPT FKk´u kpt∂ xJrJPhPv 929Ka xzT hMWtajJ~ 888 \j Kjyf FmÄ 716 \j @yf yP~PZÇ

KjPf kJrPZj jJ fJr nÜ FmÄ ˝\jrJÇ \MP~u IJyoPhr AP∂TJPu fJÅr k´mJxL \MPjh IJyoh orÉPor r∆Pyr oJVPlrJf TJojJ TPr xmJr TJPZ ßhJ~J ßYP~PZjÇ FKhPT, \MP~u AP∂TJPu xJ¬JKyT xMroJ kKrmJPrr kã ßgPT ßvJT k´TJv TPr kKrmJPrr k´Kf xoPmhjJ \JjJPjJ yP~PZÇ

mqJÄT ßujPhPj mKitf FKa KjP~ ‰yQY TrPZJÇ FA Kmw~Ka @PV ßgPTA KZuÇ KT∂á FmJrA k´go oJjMw FaJr KmÀP≠ TgJ muPf ÊÀ TPrPZÇ @r FojnJPm TgJ yPò ßp FaJ jfMj FTaJ K\KjxÇ xMfrJÄ Ê‹ fMPu ßh~Jr KTZM ßjAÇ fPm ÊP‹r yJPr kKrmftj @xPf kJPrÇ CPuäUq, 2017-18 IgtmZPrr k´˜JKmf mJP\Pa muJ yP~PZ, mZPrr ßpPTJPjJ xo~ mqJÄT KyxJPm FT uJU aJTJr ßmKv K˙Kf gJTPu @mVJKr Ê‹ 500 ßgPT mJKzP~ 800 aJTJ TrJ yPmÇ @r 10 uJU aJTJ ßgPT FT ßTJKa aJTJ kpt∂ FT yJ\Jr 500 aJTJr kKrmPft hMA yJ\Jr 500 aJTJ, FT ßTJKa ßgPT kJÅY ßTJKa aJTJ kpt∂ xJf yJ\Jr 500 aJTJr kKrmPft 12 yJ\Jr aJTJ FmÄ kJÅY ßTJKa aJTJr ßmKv ßujPhPj 15 yJ\Jr aJTJr kKrmPft 25 yJ\Jr aJTJ @mVJKr Ê‹ @PrJk TrJr k´˜Jm TrJ y~Ç

pMÜrJP\q gJTJr IjMoKf k´J~ 14 mZr @PV oJ© 5 mZr m~xL @mhMu yJxJjPT fJÅr mJmJ-oJ u¥Pj ßmzJPf FPx UJuJr TJPZ ßrPU KVP~KZPujÇ mftoJPj 19 mZr m~xL yJxJPjr mJÄuJPhPvr ßTJPjJ ˛OKfA oPj ßjAÇ Fr oPiq KfKj F ßuPnu ßvw TPr KmvõUqJf KyxJm KjrLãJ k´KfÔJj PTKkFoK\Pf KvãJjKmv KyPxPm TJP\r xMPpJV kJjÇ YJTKr KjPf KVP~A yJxJj pMÜrJP\q mxmJPxr ‰mi TJV\k© jJ gJTJr ßnJVJK∂ ßar kJjÇ Frkr fJÅPT mJÄuJPhPv KlPr ßpPf mPu pMÜrJP\qr ˝rJÓs KmnJV (PyJo IKlx)Ç F xo~ fJÅr kJPv FPx hJÅzJ~ fJÅr KmsKav mºMrJÇ fJÅrJ yJxJjPT ˙J~L mxmJPxr IjMoKf kJAP~ KhPf IjuJAPj Ve˝Jãr IKnpJj YJuJjÇ k´J~ 25 yJ\Jr ˝Jãr kPz FA KkKavPj; pJ KfKj @hJuPf Ck˙Jkj TPrjÇ F WajJ pMÜrJP\qr oNuiJrJr VeoJiqoèPuJPf ßmv xJzJ ßlPuÇ @mhMu yJxJj xÄmJh oJiqoPT mPuj, pMÜrJ\qPT KjP\r ßhv oPj TPrA KfKj mz yP~PZjÇ KfKj ßZJaPmuJ ßgPT IjqPhr oMPU ÊjPfj ßp, fJÅr pMÜrJP\q gJTJr ‰mi TJV\k© ßjAÇ Kmw~Ka KfKj fUj mM^Pfj jJÇ F KjP~ ßp fJÅr nKmwq“ FfaJ IKjÁ~fJ~ kzPm, ßxaJ TUPjJ nJmPf kJPrjKjÇ mJÄuJPhPv yJxJPjr mJKz KxPuPaÇ ßxUJPj fJÅr oJ @PZjÇ FT ßmJjS @PZjÇ KT∂á fJÅPhr xPñ UMm FTaJ ßpJVJPpJV y~ jJÇ TJre oJ KxP\JPl∑Kj~J ßrJPV @âJ∂Ç @r ßmJPjr xPñ TUPjJ ßhUJ y~KjÇ mJÄuJPhPvr ßTJPjJ ˛OKf oPj ßjA fJÅrÇ yJxJj mPuj, pMÜrJP\q kzJPvJjJ TrPf KVP~ fJÅr ßTJPjJ xoxqJ y~KjÇ 2015 xJPu KfKj pMÜrJP\q ˙J~L mxmJPxr ‰mifJ ßYP~ @Pmhj TPrjÇ 2016 xJPur ßlms∆~JKrPf ßxA @Pmhj jJTY TPr ßh~ IKnmJxj KmnJVÇ lPu SA Kx≠JP∂r KmÀP≠ @hJuPfr @vs~ ßjj KfKjÇ ßTKkFoK\Pf yJxJj 6 mZPrr \jq KvãJjKmv KyPxPm xMPpJV ßkP~PZjÇ ßxUJPj TJP\r kJvJkJKv KfKj YJatJct IqJTJCPaK¿ KmwP~ kzJPvJjJ TrPmjÇ 2016 xJPur ßxP¡’r ßgPT fJÅr ßTKkFoK\Pf ßpJV ßhS~Jr TgJ KZuÇ ßxA xMPpJV FUj YuKf mZPrr ßxP¡’r kpt∂ mJzJPjJ yP~PZÇ yJxJPjr kPã KkKavj YJuM TrJ mºM ßyTar SíKv xJÄmJKhTPhr mPuj, ëxJf mZr iPr yJxJjPT KYKjÇ ßx Ifq∂ ßoiJmL FmÄ kKrvsoLÇ UqJfjJoJ FTKa k´KfÔJPj ßx TJP\r xMPpJV ßkP~PZÇ ßx @oJr oPfJA KmsKav xoJP\r IÄvÇ fJPT pMÜrJP\q gJTPf jJ ßhS~JaJ yPfJ Yro uöJrÇ


AxuJo

16 - 22 June 2017

\JTJf IjMTŒJ j~ hJK~fô c. ßoJyJÿh ForJj ßyJPxj AxuJKo vKr~Jr FTKa èÀfôkNet KmiJj yPuJ \JTJfÇ xyJ~-x’uyLj oJjmfJr IgtQjKfT KjrJk•Jr VqJrJK≤ yPuJ \JTJfÇ @u TMr@Pjr KmKnjú metjJ ßgPT mM^J pJ~ ßp, k´PfqT jmLr CÿPfr Skr jJoJP\r oPfJ \JTJPfr KmiJjS YJuM KZuÇ @uäJy rJæMu @uJKoj \JTJPfr KmiJj YJuM TPr @ftoJjmfJr k´Kf Yro IjMTŒJ k´hvtj TPrPZjÇ \JTJf vP»r @KniJKjT Igt : \JTJf vP»r @KniJKjT Igt xŒPTt KmKvÓ IKniJjPm•J Amj oJjpNr ÈKuxJjMu @rJm' V´P∫ mPuj, \JTJf vP»r @KniJKjT Igt yPuJ∏ kKm©fJ, âomOK≠, k´mOK≠ S k´vÄxJ TrJÇ oM\JoMu S~JKxf jJoT IKniJj k´PefJ mPuj∏ \JTJf Igt k´míK≠, âomíK≠, kKm©fJ, xÄPvJij S ßTJPjJ K\KjxPT kKrÏJr TrJÇ \JTJf KhPu oJu kKm© y~ FmÄ \JTJf hJjTJrLr @®J S ojS kKm© y~Ç \JTJf oJuPT mOK≠ TPrÇ F míK≠ mJKyqT híKÓPfS yPf kJPr, @mJr IgtVf S fJ“kptVf KhT ßgPTS yPf kJPrÇ TJP\A kKm© TrJ S míK≠ TrJ FA hMA IPgtA \JTJfPT \JTJf muJ y~Ç \JTJPfr kJKrnJKwT xÄùJ : vKr~Pfr kKrnJwJ~ \JTJf muJ y~∏ vKr~Pfr KjPhtv S KjitJre IjMpJ~L KjP\r oJPur FTJÄPvr ˝fôJKiTJr ßTJPjJ InJKm VKrPmr k´Kf Ikte TrJ FmÄ Fr uJnJuJn ßgPT KjP\PT xŒNet mKûf TrJÇ @u AoJo jJmJKm (r:) mPuj∏ ij S oJu ßgPT FTKa KjKhtÓ IÄv ßmr TrJPT \JTJf mPuÇ @u Tár@j S yJKhPx \JTJf v»Ka xJhJTJy IPgt mqmÂf y~Ç ßpoj @uäJy xMrJfMf fJSmJr 103 j’r @~JPf mPuj∏ ÈfJPhr xŒh ßgPT xJhJTJy V´ye TÀjÇ Fr oJiqPo @kKj fJPhrPT kKm© S kKrÊ≠ TrPmj'Ç \JTJPfr KjxJm S UJfèPuJ : TJPrJ TJPZ 52.5 ßfJuJ ßrRkq mJ 7.5 ßfJuJ ˝et mJ Cn~ m˜Mr ßpPTJPjJ FTKar IPgtr xokKroJe xŒh TJPrJ TJPZ gJPT fPm fJPT mZrJP∂ 2.5 vfJÄv yJPr FmÄ míKÓr kJKjPf C“kJKhf lxPur ÈCvr fgJ FT hvoJÄv S ßxPY C“kJKhf lxPur Iit ÈCvr fgJ 20 nJPVr FT nJV \JTJf @u TMr@Pj mKetf UJfèPuJPf k´hJj TrPf yPmÇ @u TMr@Pj mKetf UJfèPuJ yPuJ∏ 1. lKTr (pJr KTZMA ßjA) 2. KoxKTj (pJr KTZM @PZ, fPm KjxJm kKroJe j~) 3. \JTJf @hJP~ KjpMÜ TotYJrL 4. (IoMxKuoPhr) oj \~ TrJr \jq 5. hJxoMKÜr \jq 6. @uäJyr ÆLPjr xJyJpqJPgt 7. EeoMKÜr \jq S 8. oMxJKlr (KpKj ÃoeTJPu IjaPj kKff yP~PZj)Ç \JTJPfr èÀfô S fJ“kpt : AxuJPor kû ˜P÷r oPiq \JTJPfr ˙Jj fífL~Ç KmKvÓ xJyJKm y\rf @»MuäJy Amj Cor (rJ:) ßgPT mKetf, jmL xJ: mPuj∏ ÈAxuJPor KnK• kJÅYKaÇ FA xJãq ßh~J ßp, @uäJy ZJzJ ßTJPjJ CkJxq ßjA FmÄ oMyJÿJh xJ: @uäJyr rJxNuÇ jJoJ\ TJP~o TrJ, \JTJf ßh~J, y\ TrJ FmÄ ro\Jj oJPxr ßrJ\J rJUJ'Ç (xJKyÉu mMUJKr, yJKhx j’r 8)Ç \JTJf lr\ FKa KmvõJx TrJS lr\ FmÄ @ou TrJS lr\Ç KmvõJx jJ TrPu TJKlr mPu kKrVKef yPm FmÄ @ou jJ TrPu IgtJ“ \JTJf @hJ~ jJ TrPu TKmrJ èjJy yPmÇ jmL xJ:-Fr AK∂TJPur kr FTKa ßVJÔL \JTJf KhPf I˝LTíKf \JjJPu UKulJ y\rf @mM mTr (rJ:) fJPhr KmÀP≠ pM≠ TrPmj mPu ßWJweJ TPrjÇ F ßgPT mM^J pJ~ ßp, AxuJPo \JTJPfr èÀfô Tf ßmKvÇ @uäJy rJæMu @uJKoj @u TMr@Pj 30 mJr \JTJPfr TgJ CPuäU TPrPZjÇ Fr oPiq 27 mJr jJoJP\r krkrA CPuäU TPrPZjÇ ßpoj∏ @uäJy rJæMu @uJKoj xMrJfMj jNPrr 56 j’r @~JPf mPuj∏ ÈPfJorJ jJoJ\ TJP~o TPrJ, \JTJf hJS FmÄ rJxNu xJ:-Fr @jMVfq TPrJÇ x÷mf ßfJorJ IjMV´yk´J¬ yPm'Ç

AxuJKo hvtj IjMpJ~L kíKgmLr xoMh~ xŒK•r oJKuT @uäJyÇ @uäJy @oJPhr xMKjKhtÓ k∫J~ ßnJVJKiTJr k´hJj TPrPZjÇ xoMh~ xŒK•Pf xm oJjMPwr IKiTJr rP~PZÇ @uäJy TJCPT Totão TPrPZj FmÄ TJCPT TPot Ião TPrPZjÇ pJrJ Totão fJPhr xŒK•Pf TPot IãoPhr IKiTJr rP~PZÇ @uäJy rJæMu @uJKoj xMrJfM\ \JKr~Jf Fr 19 j’r @~JPf mPuj∏ ÈfJPhr xŒPh k´JgtL S mKûfPhr IKiTJr rP~PZ'Ç IjM„knJPm @uäJy xMrJfMu yP\r 41 j’r @~JPf mPuj∏ È@Ko pKh fJPhrPT kíKgmLPf ãofJ k´hJj TKr fPm fJrJ jJoJ\ TJP~o TrPm FmÄ \JTJf hJj TrPm'Ç \JTJf FTKa èÀfôkNet AmJhf yS~J~ FKa @hJP~ ßpoj IPvw xS~JPmr TgJ ßWJKwf yP~PZ, ßfoKj @hJ~ jJ TrPu n~Jmy kKreKfr TgJS Kmiíf yP~PZÇ @uäJy rJæMu @uJKoj xMrJfMu mJTJrJr 34 j’r @~JPf mPuj∏ ÈpJrJ ˝et S ßrRkq VKòf TPr rJPU, @uäJyr rJ˜J~ UrY TPr jJ fJPhr kLzJhJ~T vJK˜r xMxÄmJh hJS'Ç F mqJkJPr jmL xJ:-Fr yJKhPxS TPbJr mJeL CóJKrf yP~PZÇ y\rf @mM ÉrJ~rJy (rJ:) ßgPT mKetf, KfKj mPuj, rJxNuMuäJy xJ: mPuj∏ È@uäJy pJPT ijxŒh hJj TPrPZj IgY ßx fJr \JTJf @hJ~ TPr jJ, KT~JoPfr Khj SA ijxŒh fJr \jq FTKa aJT oJgJS~JuJ Kmwir xJPk „kJ∂Krf yPm, pJr (PYJU hMPaJr Skr) hM'Ka TJPuJ KmªM gJTPm FmÄ SA xJk fJr VuPhPv ßkÅYJPjJ yPmÇ If”kr xJkKa SA mqKÜr Cn~ ßYJ~Ju TJoPz iPr muPm∏ @KoA ßfJoJr ij-xŒh, @Ko ßfJoJr xKûf nJ§JrÇ \JTJf VKrPmr yT, IjMTŒJ j~ : AxuJKo hvtj IjMpJ~L kíKgmLr xoMh~ xŒK•r oJKuT @uäJyÇ @uäJy @oJPhr xMKjKhtÓ k∫J~ ßnJVJKiTJr k´hJj TPrPZjÇ xoMh~ xŒK•Pf xm oJjMPwr IKiTJr rP~PZÇ @uäJy TJCPT Totão TPrPZj FmÄ TJCPT TPot Ião TPrPZjÇ pJrJ Totão fJPhr xŒK•Pf TPot IãoPhr IKiTJr rP~PZÇ @uäJy rJæMu @uJKoj xMrJfM\ \JKr~Jf Fr 19 j’r @~JPf mPuj∏ ÈfJPhr xŒPh k´JgtL S mKûfPhr IKiTJr rP~PZ'Ç \JTJf xoJP\ IgtQjKfT nJrxJoq rãJ TPr : \JTJPfr Ijqfo CP¨vq yPuJ IgtQjKfT nJrxJoq rãJ TrJÇ ßTC IPgtr kJyJz VPz fMuPm @r ßTC fLms ãMiJr \br-\ôJuJ KjmJrPer \jq FToMPbJ UJmJr kJPm jJ FKa AxuJPo ˝LTíf j~Ç F irPjr ‰mwoq KmrJ\oJj gJTPu xoJP\ vJK∂ví⁄uJ myJu gJTPf kJPr jJÇ Kj~πeyLj mqKÜ ˝JgtPTKªsT kMÅK\mJhL Igtmqm˙J YJuM gJTJ~ mftoJj kíKgmLPf ijLVKrPmr mqmiJj @TJv-kJfJuÇ mftoJj pMVPT Cjú~Pjr pMV muJ yPuS FKa k´TífkPã Cjú~j j~, mrÄ FKa Cjú~Pjr KaCoJrÇ KaCoJr pf mz yPm \LmPjr \jq fJ ff ßmKv ãKfTrÇ 2016 xJPur FT kKrxÄUqJPj ßhUJ pJ~ ßp, kíKgmLr oJ© 1 vfJÄv oJjMPwr TJPZ 99 vfJÄv xŒh rP~PZÇ oJ© 62Ka kKrmJPrr yJPf kíKgmLr IPitT xŒh kM†LnNf yP~PZÇ IkrkPã IxÄUq oJjMw hJKrPhsqr TvJWJPf

\\tKrfÇ lPu xoJ\ ßgPT @\ vJK∂ jJoT xMUkJKUaJ KYrKmhJ~ V´ye TPrPZÇ mJÄuJPhPvr KY©S Fr mqKfâo j~Ç kíKgmLr ‰mwoq kmtfxo muPu mJÄuJPhPvr ‰mwoq kJyJzxo muPf y~Ç 2016 xJPur FT VPmweJ \KrPk ßhUJ ßVPZ∏ mJÄuJPhPvr oJjMPwr ßoJa @P~r k´J~ IPitT YPu pJ~ oJ© hv vfJÄv ijLr kPTPaÇ @r \LmjoJPjr KjPYr KhPT gJTJ YKuäv vfJÄv VKrPmr kPTPa pJ~ oJ© 13 vfJÄv @~Ç (kJS~Jr IqJ¥ kJKatKxPkvj KrxJYt ßx≤Jr Fr ÈrJ\jLKf, xMvJxj FmÄ oiqo @P~r @TJéãJ: mJ˜mfJ S YqJPu†xoNy' vLwtT VPmweJ k´KfPmhj, k´go @PuJ, 9 \Mj, 2016)Ç 2 FKk´u 2017 KUsÓJP» dJTJ~ IjMKÔf A≤Jr-kJutJPo≤JKr ACKj~Pjr (@AKkAC) FT IKiPmvPj ßjJPmu vJK∂ kMrÛJr Km\~L ‰TuJv xfqJgtL mPuPZj∏ KjrJk•J S xJoJK\T vJK∂r ßãP© xmtJPkãJ mz ÉoKT yPò IgtQjKfT ‰mwoq S @~ mqmiJjÇ (QhKjT TJPur T£, 2 FKk´u, 2017)Ç mftoJPj kíKgmLr IPitT oJjMPwr xŒh 8 mqKÜr TJPZ kM†LnNfÇ @∂\tJKfT hJfmq xÄ˙J ÈIéPlJct TKoKa lr ßlKoj KrKul' (IélJo) Fr k´KfPmhPj muJ y~∏ KmPvõr xmPYP~ ijL @a ijTMPmPrr yJPf hKrhsfo 50 vfJÄv oJjMPwr xokKroJe xŒh TMKãVf yP~ @PZÇ (QhKjT pMVJ∂r, 17 \JjM~JKr, 2017 KUs: ‰hKjT k´go @PuJ, 18 \JjM~JKr, 2017 KUs:)Ç FnJPm pJPf èKaTP~T oJjMPwr yJPf kíKgmLr xoMh~ xŒh TMKãVf jJ y~ ßx \jqA AxuJPo \JTJf k´gJr k´mftjÇ @uäJy fJ~JuJ xMrJfMu yJvPrr 7 j’r @~JPf mPuj∏ ÈpJPf ßfJoJPhr ijLPhr oPiq xŒh TMKãVf jJ y~'Ç \JTJf Tot xÄ˙Jj ‰fKr Trf hJKrhsqKmPoJYj TPr : \JTJPfr Ijqfo CP¨vq yPm TotxÄ˙Jj ‰fKrr oJiqPo hJKrhqsKmPoJYjÇ Foj k´Kâ~J~ \JTJf ßh~J xoLYLj j~ pJPf VKrm VKrmA ßgPT pJ~ FmÄ k´Kf mZr ßx oJjMPwr ÆJPr ÆJPr WMPrÇ FT\j \JTJfhJfJ ßTJPjJ VKrm mqKÜPT 10 ßTK\ YJu mJ FTKa vJKz mJ KTZM aJTJ mJ FA \JfL~ KTZM KhPuJ, ßx TP~T KhPj aJTJ mJ YJu ßvw TPr KhPuJ, TJkzKa ßx kKriJj TPr kMrPjJ TPr KhPuJÇ lPu ßx VKrmA ßgPT ßVuÇ \JTJPfr Igt KhP~ TotxÄ˙Jj TrJ CKYf pJPf ßx ˝Jmu’L yP~ KjP\r kJP~ hJÅKzP~ xÄxJr kKrYJujJ TrPf kJPrÇ hKrhsPT KT kKroJe \JTJf KhPf yPm F xŒPTt AxuJPor KÆfL~ UKulJ y\rf ÈCoJr (rJ:) mPuj∏ ÈpUj ßfJorJ KhPm fUj ijL mJKjP~ hJS'Ç (oMyJÿJh ßuJToJj yJKTo, hJKrhsqKmPoJYPj \JTJPfr nNKoTJ, kí. 138)Ç \JTJf @hJ~ TrJ AxuJKo rJPÓsr hJK~fôÇ rJÓs \JTJf @hJ~ TPr hJKrhsq KmPoJYj, TotxÄ˙Jj xíKÓ, oJjmxŒh Cjú~j S xoJ\CjúP~ mq~ TrPmÇ oMKÓPo~ TP~TKa ßhPv xrTJKr @Aj mJ KjPhtPv S rJÓsL~nJPm \JTJf @hJ~ y~Ç Fxm ßhPvr oPiq rP~PZ ßxRKh @rm, kJKT˜Jj, ArJj, oJuP~Kv~J, KuKm~J, \htJj, mJyrJAj, ßumJjj, xMhJj, TMP~f S AP~PojÇ mJÄuJPhPvS F CP¨Pvq \JTJf ßmJct k´KfKÔf y~ 1982 KUsÓJP»Ç (k´JèÜ, kí. 164-165)Ç KT∂á F ßmJct oJjMPwr @˙J I\tj TrPf kJPrKjÇ lPu xJiJre oJjMw F ßmJPct \JTJf \oJ ßh~ jJÇ lPu @oJPhr ßhPv oxK\hKnK•T mJ FuJTJKnK•T (Ppoj∏ACKj~jKnK•T mJ CkP\uJKnK•T mJ ß\uJKnK•T) @Kuo S KmKvÓ mqKÜPhr KjP~ \JTJf ßmJct Vbj TPr kKrTK·f CkJP~ \JTJPfr oJiqPo hJKrhsq KmPoJYPj mJ oJjmxŒh CjúPj nNKoTJ rJUJ ßpPf kJPrÇ ßmJPctr @SfJiLj FuJTJr \JTJPfr yThJr mqKÜPhr fJKuTJ ‰fKr TPr IV´JKiTJPrr KnK•Pf \JTJPfr Igt KhP~ TotxÄ˙Jj ‰fKr TrJ ßpPf kJPrÇ ßpoj∏ Kj”˝ pMmTPT FTKa nqJj â~ TPr ßh~J pJ~, hM˙ oKyuJ yPu fJPT FTKa ßxuJA ßoKvj â~ TPr ßh~J pJ~, m~Û yPu fJr \jq FTKa ßhJTJPjr mqm˙J TrJ pJ~ AfqJKhÇ ßTC TPot Ião yPu fJr \jq FTKa IPaJKrTvJ mrJ¨ KhP~ nJzJ~ UJaJPjJ pJ~Ç ßuUT : Iiqã

F x¬JPyr

jJoJPpr xo~xNYL IJu IJTxJ oxK\h

16 June, Friday Fajr Zuhr Asr Maghrib Isha

02:37 01:05 06:39 09:25 10:30

Fajr Zuhr Asr Maghrib Isha

02:37 01:05 06:39 09:25 10:31

Fajr Zuhr Asr Maghrib Isha

02:37 01:06 06:39 09:26 10:31

Fajr Zuhr Asr Maghrib Isha

02:37 01:06 06:40 09:26 10:31

Fajr Zuhr Asr Maghrib Isha

02:37 01:06 06:40 09:26 10:31

Fajr Zuhr Asr Maghrib Isha

02:37 01:06 06:40 09:27 10:32

Fajr Zuhr Asr Maghrib Isha

02:37 01:07 06:40 09:27 10:32

17 June, Saturday

18 June, Sunday

19 June, Monday

20 June, Tuesday

21 June, Wednesday

22 June, Thursday

19


20

Surmanews

Restaurant, Businesses & Property For Sale + Restaurant Services

WWW.

Busy Takeaway For Sale

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property

Located near Heathrow with weekly takings £4.5k+ each week with the potential to grow. Rent is £12,000 per year with a 15 year lease. No staff accomodation. Call for more details. Genuine buyers only. 07572026604 16/6/17

Land/ Building For Sale

IN DHAKA EXCELLENT LOCATION! 6.5 Kottah plot (0.3 Bigha) in Mirpur 10 Senpara Area. 100% legitimate paperwork. Has 2 floor building with 4 apartments. Permission to build 10 floor building with 36 apartments. Each apartment valued at £55k GBP and rented for 15,000 tk p/m. Please call Tanzil on 07956 735 188

awal.tanzil@gmail.com

Well Established

RESTAURANT For Sale

In Northampton. Established since 1994. New OPEN lease for 20 years. 5 yearly rent review. Rent £18K p.a. Rates £3K p.a. 90 covers. Selling due to commuting and retirement. For more information and details please call after 6pm

Mr Boksh or Mr Miah 01604 230 628

7/7/17

7/7/17

KxPuPa mJxJ KmKâ KxPua vyPrr ßYRKTKhWLr rÄijM IJmJKxT FuJTJ~ F~JrPkJat ßrJPc ‰x~h jJKxr CK¨Pjr oJ\JPrr KjTPa 3 fuJ lJCP§vPjr 1 fuJ KjKotf 10 r∆o KmKvÓ FTKa mJxJ KmKâ yPmÇ mJxJ~ nëKor kKroJe 8 ßcKxPou, ßoJa r∆o 10Ka, mJgr∆o 2Ka, a~Pua 2KaÇ Km˜JKrf \JjPf ßpJVJPpJV Tr∆j: yJK\ IJ»Mu TJKhr - 0161 628 0452 jJjM Ko~J - 0161 345 7439

Rates For Classified

16 - 22 June 2017

1 week £50 2 weeks - £80 3 weeks - £120 4 weeks - £130 *6 weeks - £150 *Free six months newspapers T: 020 7377 9787

Indian Takeaway For Sale in Kent.

22/6/17

Prime location in Tunbridge Wells, Kent. Excellent opportunity to buy a well established, fully fitted running business. With flat above with potential for let, guaranteed to bring great extra income. Staff accommodation available. 17 years open lease. Currently doing excellent business. Premium negotiable. For more details and enquiries

Please call 07850 254 443 07/07/17

KxPua IJUJKu~J~ mJxJ Kmâ~ KxPua IJUJKu~Jr ßj~JKr kJzJ IJmJKxT FuJTJ~ 11 ßcKxPou \J~VJr Ckr 4 fuJ lJCP§vPjr 2 fuJ ToKkäa FTKa mJxJ Kmâ~ yPmÇ k´Kf fuJ~ 2 ACKja TPr ßoJa 4Ka ACKja IJPZÇ k´KfKa ACKjPa 3Ka ßmcr∆o, 2Ka mJgr∆o, KTPYj, cJAKjÄ r∆o FmÄ KxKaÄ r∆o rP~PZÇ mJxJr xJPg VJKz rJUJr VqJPr\S IJPZÇ mftoJPj nJzJ ßh~J IJPZ ßpUJj ßgPT k´Kf oJPx 40 yJ\Jr aJTJ nJzJ IJPxÇ oNuq IJPuJYjJ xJPkPãÇ IJV´yLrJ ßpJVJPpJV Tr∆j: Ko. ßfrJm IJuL 07424 432 893 01706 222 563

(Monday to Thursday from 5:00pm and Saturday and Sunday anytime)

14/7/17

Restaurant For Sale

A3 Takeaway for Sale

Restaurant For Sale IN KENT

In London prime location 40 seater restaurant fully licensed with air conditioned. 13 years open lease remaining. Buisness is very good £4500 taking weekly. Cheap rent £1250 monthly Very flexible & understanding landlord. Business has very good potential to do more. Please call Mr Wahid 07535484949

Next to Lea-Bridge Roundabout. Off-street Parking. Close to BSIX College and Clapton Station with good footfall. Refurbished, CCTV, fixture, fittings and equipment provided. Just-eat & HungryHouse registered. 9 years on Lease with option to extend. Rent £12,000 p.a. On sale for £45,000. Please call: 07961002125 07931310405.

New Ash Green. Rent £10,500 p.a No business rates. Weekly takings: £3,500 to £4,000. 15 years open lease. Situated in prime location, with potential to increase turnover. A great opportunity. Quick SALE Price Negotiable For more information please contact: Junu Mob:07951 479363 Raja Mob:07896 415 317

COOK or 2nd CHEF 28/4/17

28/4/17

Restaurant For Sale

28/7/17

WANTED

Basha For Sale

Facilities include family accommodation. Located near Brighton. This job is ideal for anyone bringing family from Bangladesh. We provide high salary and full family accommodation. Please Contact: 07710 592 960 (Mob) 01273 513308 (after 6pm) Mr Shukur Ahmed

In Bournemouth, 11 years open lease, rent £11,000, 3 bedroom living accommodation above, newly refurbished, 54 seater, excellent location and reputation. Fully licensed. For further details please call 07931348830

Jahanpur Majortila, Sylhet, ground floor basha, 4 bedrooms, 2 bathrooms, kitchen, 4 decimal, foundation up to 3rd floor, no time wasters, serious buyers only please. Contact Abdul on 07539 316 014

SURMA 5/5/17

Subscribe to......... 7/7/17

SURMA 34th Year, Issue 1773, 25 - 31 May 2012

ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKvr IJyoh

FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr r IJyoh cJ” mKv IJuyJ\ : orÉo ksKfÔJfJ

~qJr Ju KmPyKn FK≤ ßxJv

, Issue 34th Year SURMA

May 2012 25 - 31 1773,

kOÔJ mJÄuJ 64 ‰\qÔ 1419 11 - 17

2 yJ\Jr 5v kJC¥ \KroJjJr KmiJj

50p

JyJrJ KmFjKk oJouJr JrlÅoJoJPhuJ~Khv9 @VPˆr oPiq rJ~? 33 ßjf

ßjfJr FUj 33 Ç kPr rJÓs ∂ yP~ CbPZ KmPrJKifJrksvú âov \ôu vj mJ oJouJr jr fLms ßxA xKTC ßo - \JKoP ÅTPZ KTjJ yPuJ ksK TJrPe IPjT dJTJ, 23 TrJr KhPT ^M gJPTÇ KT∂á rJÓs hr nNKoTJr kzPf kJPrÇ h§ KjKÁf KTZM muJ Pãr @Aj\LmLP mJ ksv˜ yP~ J rJÓsk @APj IPjT xMPpJV xLKof KjP~JV kJS~ 57 kOÔJ~ T vKÜÇ oNu Kj~Jo Pfr KTZM TrJrhuL~ KmPmYjJ~ xo~ @hJuPjJr oJouJ~ mJx ßkJzJ

JC¥ 2 yJ\Jr 5v kKmiJj \KroJjJr

∑¥PT UMj ßoP~r m~Pl IKnpMÜ TrJr hJP~ mJXJKu oJ yPuj FT

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr (IxJoJK\T IJYre) k´KfPrJPi TPbJr khPãk KjPf pJPóZ ßTJ~JKuvj xrTJrÇ F \jq kMKuvPT IJPrJ ßmKv ãofJ k´hJjxy xPmtJóY 2 yJ\Jr 5v kJC¥ kpt∂ \KroJjJr KmiJj ßrPU pgJpg IJAKj xÄÛJr xJij TrJ yP~PZÇ Vf 21 ßo, oñumJr ßyJo ßxPâaJKr ßfPrxJ ßo FK≤ ßxJxqJu KyPmKn~qJr Krlot KmuKa yJC\ Im ToP¿ C™Jkj TPrjÇ jfáj IJAPj ßp ßTJPjJ irPer FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr ßpoj 59 kOÔJ~

at xMroJ KrPkJ KmKm jJPor ßo - ßVhM oJ UMPjr u¥j, 23m~Û FT mJXJKu jÇ fJr 47 mZr IKnpMÜ yP~PZ fJr 13 KfKj r IJYre) hJP~ at IKnPpJV xMKyjJ UJjPoUMj xMroJ KrPkJ ~qJr (IxJoJK\TxrTJrÇ F Kmr∆P≠ r ßoP~ IJWJf dJTJ,TPr 23 ßo KmPyKn ßTJ~JKuvj 5v fJr- KmFjKk S fJPhr ßjfífôJiLj KmPrJiLhuL~ ß\Ja \JKjP~ KhP~PZ, ßp jJPoA cJTJ ßyJT, mZr m~Px ßxJvJu oJgJ~ 2 yJ\Jr pJPóZ f•ôJhJP~ miJ~T xrTJr mqm˙J kMjmtyJPur ksKfvs∆Kf ßkPu fJrJ xrTJPrr xPñ @PuJYjJ~ mxPf ks˜MfÇ xPmtJóY xJij ßo - FK≤ m~Pl∑¥PTFmÄ FA UMPjr k KjPf KhPf u¥j, 23i TPbJr khPã ãofJ k´hJjxy IJAKj xÄÛJr J ßo xrTJPrr IiLPj KjmtJYPj IÄv ßjS~Jr ksvúA SPb jJÇ KT∂á ãofJxLj @S~JoL uLV xJl YJKkP~ huL~ Sø TPrPZj Ckr ßTJPjJ k´KfPrJP IJPrJ ßmKvKmiJj ßrPU pgJpgßxPâaJKr ßfPrxToP¿ ÊjJjL mPußvPw KhP~PZ, KmPrJiL hu YJAPu I∂mtftLTJuLj xrTJPrr IiLPj KTnJPm KjmtJYj xMÔM TrJ pJ~ ßx ßoP~r hLWt uvPT K Ç Im ßyJo \jq kM yJC\ \KroJjJr yPfkOkJPrÇ ßVhM KmKmPT ÔJ~ KT∂á f•ôJmiJ~PTr vft \MPz ßhS~J xÄuJk TUPjJA j~Ç hMA kPãr FA oMPUJoMKU oñumJr ßYP~KZPuj f @PuJYjJ 60 kJC¥ kpt∂ Ç Vf 21 ßo,~qJr Krlot KmuKa ßmAKu IJhJu Im˙JPj IKjÁ~fJA mJzPZ ßTmuÇ yfJvJ mJzPZ xJiJre oJjMPwrÇ xÄuJPkr x÷JmjJS xMhNrkrJyfÇ ~qJr ßpoj TrJ yP~PZ Ju KyPmKn u KmPyKn 59 kOÔJ~ YuoJj IK˙r xo~PTA ßTmu ksuK’f TrPZ ßhPvr hMA ksiJj rJ\QjKfT hPur FA Ijz Im˙JjÇ FK≤ ßxJvJ FK≤ ßxJxq TPrjÇ ßTJPjJ irPer C™Jkj ßp jfáj IJAPj

v ÑPr ßh J~T’ Y ‘f•ôJmi

‘f•ôJmiJ~T’ YÑPr ßhv

F KjmtJYj Jr 1917, KmKx yJPur ßn muPfSzJ∂ ßp jJPoA ßyJT KmFjKk &lrkMjmtßo Ja TgJJaKm Ki YN jJrJ\ @S~JoL uLV hJKm @hJP~ Ijz ßoJ\Jl e oJ KrPkJ at TqJaJrJxt IiqJkTh @r ßjA- KmKvÓ IJYr KmPrJiL hu f•ôJmiJ~T xrTJr jJoKa xMrpfA YJkJYJKk mJÄuJPhvzJ∂ ßnJaJr IJxjú xrTJr TÀT,ßof•ô-JmiJ~T pKh ksiJjoπLr kZª jJ Pj Yá KjmtJYPj 23 ßo T @yo 23 e KjmtJY

cJTJ ßyJT, Z, ßp jJPoAmxPf ks˜MfÇ ~ KhP~P xJl ß\Ja \JKjP xPñ @PuJYjJ~@S~JoL uLV KmPrJiLhuL~fJrJ xrTJPrr pJ~ ßx ãofJxLj ßjfífôJiLj ßkPu jJÇ KT∂á m KjmtJYj xMÔM TrJFA oMPUJoMKU Kk S fJPhr JPur ksKfvs∆Kf Jr ksvúA SPb KTnJP hMA kPãr xMhNrkrJyfÇ ßo - KmFjr mqm˙J kMjmty Pj IÄv ßjS~ xrTJPrr IiLPj JA j~Ç JS dJTJ, 23 KjmtJY xrTJ Im˙JjÇ kr x÷Jmj tLTJuLj xÄuJk TUPj f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPjYJAPu I∂mtf \MPz ßhS~J e oJjMPwrÇ xÄuJP hPur FA Ijz vft hu ßTJPjJ huL~ Z, KmPrJiL f•ôJmiJ~PTr J mJzPZ xJiJr ksiJj rJ\QjKfT hMA mPu KhP~P kJPrÇ KT∂á ßTmuÇ yfJv ßhPvr yPf uK’f TrPZ @PuJYjJ IKjÁ~fJA mJzPZ ßTmu ks Im˙JPj IK˙r xo~PTA Jr jJoKajJ YuoJj iJ~T xrT

jKk ßyJT KmF ßp jJPoA@hJP~ Ijz muPfS hJKm f•ôJm kZª r TgJ JPjJ JjoπLr pKh ksi ßãP© ßpPT KT∂á kMjmtyJPu @S~JoL uLV JKk y~ ßx fJ yPf kJPrÇ jjJrJ\ KmPrJiL hu pfA YJkJY jJPoA xrTJr JPrr IiLP

dJTJ, IiqJk IjojL~ y~ ßx ßãP© ßpPTJPjJ xJiJr ãofJxLj u¥j, ksPvú Pjr Ç ßxA xJPg 59 kOÔJ~ h @r xP~v IgtjLKfKmh uLVÇyP~PZ F mqJkJPr jJPoA fJ yPf kJPrÇ KT∂á FPxJK@S~JoL lr @yo rJPf k´TJvjJTrJ ßoJ\Jl& ßTJPjJ rTPorfJKuT ZJz JßhPm fJrJÇ KjhtuL~ KjmtJYj yPf yPm KjhtuL~ xrTJPrr IiLPjoñumJr ßjAÇ KjrPkãÔJ~xrTJPrr @jMÔJKjT ßWJweJr vPft F mqJkJPr Iau KmFjKkÇ FA xrTJPrr jJo JjLr KfKj rJ\i KmPrJiL 59 kO hu KmFjKk xrTJPrr xPñ xÄuJPk TL yPm ßxKa KjP~S @PuJYjJ yPf kJPrÇ

28/04/17

11 - 17 ‰\qÔ 1419 mJÄuJ 64 kOÔJ 50p

oJouJr lÅJPh KhvJyJrJ KmFjKk

33 ßjfJr oJouJ~ 9 @VPˆr oPiq rJ~?

dJTJ, 23 ßo - \JKoPjr fLms KmPrJKifJr kPr rJÓs FUj 33 ßjfJr h§ KjKÁf TrJr KhPT ^MÅTPZ KTjJ ßxA ksvú âov \ôSUR u∂ yP~ CbPZÇ MA 34th @APj IPjT KTZM muJ gJPTÇ KT∂á rJÓs yPuJ ksKxKTCvj mJ oJouJr Year, Issu oNu Kj~JoT vKÜÇ rJÓskPãr @Aj\LmLPhr nNKoTJr TJrPe IPjT e 1773 , 25 xo~ @hJuPfr KTZM TrJr xMPpJV xLKof mJ ksv˜ yP~ kzPf kJPrÇ 31 May 2012 mJx ßkJzJPjJr oJouJ~ huL~ KmPmYjJ~ KjP~JV kJS~J 57 kOÔJ~

FK≤ ßoP~r m~Pl∑¥PT UMj ßxJvJu

ksKfÔJfJ

: orÉo IJuyJ\ cJ” mKv r IJyoh

KmPyKn~qJ oJouJr r 33 ßjfJr oJolÅuJ~JPh KhvJyJrJ KmFjKk

2 yJ\Jr 5v k \KroJjJr KmiJjJC¥

TrJr hJP~ IKnpMÜ yPuj FT mJXJKu oJ

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - ßVhM KmKm jJPor 47 mZr m~Û FT mJXJKu oJ UMPjr hJP~ IKnpMÜ yP~PZjÇ fJr Kmr∆P≠ IKnPpJV KfKj fJr 13 mZr m~Pxr ßoP~ xMKyjJ UJjPor m~Pl∑¥PT oJgJ~ IJWJf TPr UMj TPrPZj FmÄ FA UMPjr hJP~ fJr ßoP~r Ckr YJKkP~ KhPf ßYP~KZPujÇ hLWt ÊjJjL ßvPw Sø ßmAKu IJhJuf ßVhM KmKmPT 60 kOÔJ~

IiqJkT ßoJ\Jl&lr KmKxF KjmtJYj ßoJa ßnJaJr 1917, @yoh @r ßjA IJYre KmKi YNzJ∂ dJTJ, 23 ßo - KmKvÓ IgtjLKfKmh IiqJkT ßoJ\Jl&lr @yoh @r ßjAÇ oñumJr rJPf KfKj rJ\iJjLr 59 kOÔJ~

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - IJxjú mJÄuJPhv TqJaJrJxt FPxJKxP~vPjr xJiJre KjmtJYPj YázJ∂ ßnJaJr fJKuTJ k´TJv TrJ yP~PZÇ ßxA xJPg KjmtJYPj 59 kOÔJ~

‘f•ôJ

iJ~T’ jfáj IKlPx mIJkJPx∫ YÑPr

11 - 17

‰\qÔ 1419

mJÄuJ 64 kOÔJ

9 @VPˆr oPiq

50p

rJ~?

dJTJ, 23 h§ KjKÁf ßo - \JKoPjr @APj IPjTTrJr KhPT ^M fLms KmPrJKifJr KTZM muJ ÅTPZ KTjJ ßxA kPr rJÓs FUj oNu Kj~Jo xo~ @hJuT vKÜÇ rJÓskgJPTÇ KT∂á rJÓs ksvú âov \ôu∂ 33 ßjfJr mJx ßkJzJ Pfr KTZM TrJrPãr @Aj\LmLPyPuJ ksKxKTCvj yP~ CbPZÇ PjJr oJou hr mJ xM J~ huL~ PpJV xLKof mJ nNKoTJr TJrPe oJouJr ksv˜ KmPmYjJ~ IPjT KjP~JV yP~ kzPf kJPrÇ kJS~J 57 kOÔJ~

ßoP~r m~ TrJr hJ Pl∑¥PT UMj yPuj FT P~mJ IKnpMÜ XJKu oJ

u¥j, 23 k´KfPrJP ßo - FK≤ ßxJvJxMroJ KrPkJat i TPbJr \jq kMKuvPT khPã u KmPyKn~qJr (IxJ kJC¥ kpt∂ IJPrJ ßmKvk KjPf pJPóZ ßTJ~J oJK\T IJYr u¥j, 23 xMroJ KrPkJ ãofJ k´ TrJ yP~PZ \KroJjJr hJjxy Kuvj xrTJ e) 47 mZr ßo - ßVhM at FK≤ ßxJxq Ç Vf 21 ßo,KmiJj ßrPU pgJpg xPmtJóY 2 yJ\JrrÇ F KmKm m~Û FT hJP~ oñum Ju IJAKj xÄÛJr 5v mJXJKu jJPor C™Jkj TPrjÇ KyPmKn~qJr KrloJr ßyJo ßxPâ Kmr∆P≠ IKnpMÜ yP~PZ oJ UMPjr jfáj IJAPj aJKr ßfPrxxJij t KmuKa mZr m~PxIKnPpJV KfKj jÇ fJr J ßo ßp ßTJPj yJC\ Im fJr r ßoP~ J irPer m~Pl∑¥ ToP¿ xMKyjJ UJjPo13 FK≤ ßxJvJ TPrPZj PT oJgJ~ IJWJf r u KmPyKn ~qJr ßpoj ßoP~r FmÄ FA UMPjr TPr UMj ßYP~KZPuj Ckr YJKkP hJP~ fJr 59 kOÔJ~ Ç hLWt ÊjJjL ~ KhPf ßmAKu IJhJu ßvPw f ßVhM KmKmPT Sø

dJTJ, 23 f•ôJmiJ~Tßo - KmFjKk ßTJPjJ huL~ xrTJr mqm˙S fJPhr ßjfíf J kMjmtyJPur ôJiLj KmPrJi xrTJPrr mPu xMroJ LhuL~ KrPkJatß\Ja IiLPj KjmtJY ksKfvs∆Kf @PuJYjJKhP~PZ, KmPrJiL uJKjtÄ~ KhP~P u¥j, 23 ßkPu ßofJrJ- \JKjP Pj IÄv ßjS~ hu xrTJ˙Prr Im˙JPj yPf kJPrÇ KT∂á YJAPu I∂mtf KcxFmøPhr ßjfí JjL~xPñ Z, ßp jJPoA cJTJ ksvúA SPb IKjÁ tLTJuLj Jr \Pjq @PuJ jJÇ KT∂á ßyJT, YuoJj IK˙r ~fJA mJzPZf•ôJmiJ~PTrß˝óZJPxmL xrTJPrrIJkJPx∫-Fr vft \MPz xÄVbj ãofJxLjYjJ~ mxPf ks˜ IiLPj KTnJP ßTmu xo~PTA MfÇ ßhS~J xÄuJk @S~ jfáJjmJzPZ IkJPrvjJu ßycPTJ~JaJxt Sm ßTmu ks Ç yfJv TUPjJA KjmtJYj xMÔM TrJJoL uLV xJl uK’f TrPZ TKoCKjKa xJiJr yJm-Fr e oJjMPwIJjMÔJKjT j~Ç pJ~ ßx ßhPvr rÇ xÄuJP CPÆJij CkuPã FTkr hMA kPãr FA hMA ksihMJj’KhjmqJKk oMPUJoMKU rJ\QjyP~PZ metJdq TotxNKY kJKuf KfT hPurx÷JmjJS xMhNrkrJyf FA Ijz PxJomJr 21 ßo S oñumJr 22 ßo Im˙JjÇ Ç 56 kOÔJ~ KmPrJ

ßhv

IiqJkT @yoh ßoJ\Jl&lr @

60 kOÔJ~

KmKxF Kjm tJYj

r ßjA kMjmtyJPu ßoJa ßn r TgJ jJrJ\ @S muPf IJYre JaJr 1917, JkJPx∫ ~JoL uLV S ßp jJPoA KmKi YNz ßyJT J∂ KlPx I jfáj ITqJPorJr ßYJPU mJÄuJaJCPjr ‰mvJUL ßouJ 1419 hJKm @hJP~ IjKmFzjKk jf áj IKlPx IJkJPx ∫

jJo xrT iJ~T KjhtuL~ FA xrTJPrr TÀT, f•ôJmjL~ ãofJxLjPr kJPrÇ yPf yPm KkÇ ksPvú IjouLVÇ F mqJkJ L~ KjmtJYj Pr Iau KmFj @PuJYjJ yPfiL hPur @S~JoL jJ fJrJÇ KjhtuvPft F mqJkJ ßxKa KjP~S Jr FUj KmPrJ yPmÇ mJiq ZJz ßhPm JKjT ßWJweJr Pk TL yPmJr hJkPa xrT o~ oJjPf 56 kOÔJ~ xÄuJ rTPor ãof oJjPuS FTx ßTJPjJ xrTJPrr @jMÔ JPrr xPñ AxMqPf jJ FA KjrPkã hu KmFjKk xrT JoL hJKm TrPuS KmPrJiL @Vsy ksTJv S rJK\ j~ @S~ 61 kOÔJ~ mxJr @PuJYjJ TrPf J ßTJPj

mxJr @Vsy ksTJv TrPuS FA AxMqPf ßTJPjJ @PuJYjJ TrPfS rJK\ j~ @S~JoL 61 kOÔJ~

ãofJr hJkPa xrTJr FUj KmPrJiL hPur hJKm jJ oJjPuS FTxo~ oJjPf mJiq yPmÇ 56 kOÔJ~

at xMroJ KrPkJ - uJKjtÄ 23 ßo ßjfí˙JjL~ u¥j, r \Pjq x∫-Fr KcxFmøPh xÄVbj IJkJP J~JaJxt S ß˝óZJPxmL rvjJu ßycPTIJjMÔJKjT jfáj IkJP yJm-Fr JKk FT TKoCKjKaCkuPã hM’Khjmq yP~PZ CPÆJij TotxNKY kJKuf Jr 22 ßo metJdq 21 ßo S oñum 56 kOÔJ~ Jr PxJom

19 ßouJ 14 ‰mvJUL JaJCPjr JPU mJÄu ßY r rJ TqJPo

kOÔJ~ 32-33

iL hu pfA TÀT, f•ôJm YJkJY iJ~T xrTJKk ksPvú Ijo Jr ßTJPjJ jL~ ãof @S~ f•ôJmiJ~T JxLj KjrPkã rTPor ZJz ßhPmJoL uLVÇ F xrT pKh ksi KmPrJiL xrTJPrr @jMÔ jJ fJrJÇ mqJkJPr 32-33y~ kOÔJ~ JjoπLr Jr jJoKa hu KmFj Kjhtu ßx ßãP© kZª jJ mxJr @Vsy Kk xrT JKjT ßWJweJr L~ KjmtJYj vPft JPrr xPñ yPf yPm jJPoA fJ yPf ßpPTJPjJ ßTJPjJ @Pu ksTJv kJPrÇ KT∂á JYjJ TrPfTrPuS FA xÄuJPk TLF mqJkJPr Iau KjhtuL~ xrT KmFj JPrr AxMqP yPm S rJK\ j~ @S~ f ãofJr ßxKa KjP~S KkÇ FA xrT IiLPjJPrr jJo JoL hJKm @Pu hJkP 61 kOÔJ~ jJ oJjPu a xrTJr FUjJYjJ yPf kJPrÇ S FTx o~ oJjPfKmPrJiL hPur mJiq yPmÇ 56 kOÔJ~

dJTJ, 23 IgtjLKfKmh ßo - KmKvÓ IiqJkT ßoJ\Jl& lr @yo ßjAÇ oñumJr h @r KfKj rJ\i rJPf JjLr 59 kOÔJ~

u¥j, xMroJ 23 FPxJKxP~v ßo - IJxjKrPkJat ú mJÄuJ Pjr fJKuTJ k´TJv TrJxJiJre KjmtJYPj Phv TqJaJrJxt Yá yP~PZÇ ßxA xJPgzJ∂ ßnJaJr KjmtJYPj 59 kOÔJ~

TqJPorJ r ßYJPU mJÄuJaJC Pjr ‰mv JUL ßou J 1419

xMroJ KrPkJ u¥j, at KcxFmøPh23 ßo ß˝óZJPxmL r \Pjq - uJKjtÄ jfáj IkJP xÄVbj IJkJPßjfí˙JjL~ TKoCKjKa rvjJu ßycPT x∫-Fr J~JaJx yJm-Fr CPÆJij IJjMÔJKjTt S metJdq CkuPã hM’Khjmq PxJomJr TotxNKY kJKuf JKk FT 21 ßo S oñumJr yP~PZ 22 ßo 56 kOÔJ~

32-33 kOÔJ~

IJkKj pKh cJTPpJPV xJ¬JKyT xMroJ ßkPf YJj, fPm AÄPr\LPf jJo S KbTJjJxy YÅJhJ mJmh CkpMÜ kKroJe IPgtr S ‘SURMA’ jJPo ßYT mJ ßkJÓJu IctJr xPñ KhP~ kJbJjÇ kJbJmJr KbTJjJ yPóZ :

SURMA UNIT B, 10 QUAKER ST. LONDON, E1 6SZ UK - 1 year £40.00 [ ] Six months £30.00 [ ] Europe - 1 year £70.00 [ ] Six months £45.00 [ ] International - 1 year £100 [ ] Six months £60.00 [ ]

PAYMENTS CAN BE MADE BY CREDIT OR DEBIT CARD.

PLEASE CALL 020 7377 9787


16 - 22 June 2017

WWW.

Kebab Shop For Sale

Grill Piri Piri Chicken, Burger & Doner Kebab Shop. Located in very busy prime location. BIGGIN HILL, KENT TN16 3BA. Very good trade and area. Fully fitted. For more details on price and weekly takings etc Please Contact: MR MOHAMMED 07415401088 9/6/17

Surmanews

CLASSIFIED SECTION

21

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property Karim Ullah Market

Shops For sale

BONDAR BAZAR SYLHET Ground Floor No.42 & Fourth Floor (Pas Tala) No. 35 Both shops are currently rented. Receieving 7,000 taka. Tenancy ends Dec 2017. Owner in London, Asking Price for both shops only 32 Lakh (London) Mr. Ahmed 07956 237 128  (Sylhet) Tajul Islam 01819 657 846 25/8/17

Takeaway For Sale

In Strood, Rochester, Kent. Well established business, 8 years open lease remaining. Rent £15,000 pa, no rates, 2 bedroom accommodation above, selling due to running issues, massive potential, priced for quick sale at £42000 [negotiable], weekly takings: £2700-£3300pw. Please Call: Noor 07878 199 482 Mamun 07763 685 229 25/8/17

Groom Wanted kJ© YJA

Bride is of Muslim faith. She is a university graduate. Very family oriented, currently living with her family in England. We are seeking a groom aged between 33-36 years. Muslim, and preferably a graduate. But we are open minded and will consider anyone who is decent, respectful and honourable. We will consider students and non-UK based grooms too. ßpJVq kJ© yPu ˆáPc≤ IgmJ jj-ACPT'r kJ©PT KmPmYjJ TrJ yPmÇ Please send CV to: mojala@sky.com Or call Dr Jalal on 07397 566 979 (10am to 10pm) 16/6/17

Looking for a Bride kJ©L YJA

The famous Syed families, highly educated (Master’s degree with honors), thirty years old Bangladeshi visitor groom looking for a British Muslim bride. It is worth mentioning that all his brothers and sisters are settled permanently in England. x◊J∂ ‰x~h mÄvL~, Có KvKãf (IjJxt xy oJˆJxt kJv) K©v mZr m~xL mJÄuJPhvL KnK\ar kJP©r \jq KmsKav oMxKuo kJ©L k´P~J\jÇ CPuäUq ßp kJP©r nJA ßmJj xTPuA AÄuqJP¥ ˙J~LnJPm mxmJxrfÇ IJV´yLrJ ßpJVJPpJV Tr∆j: Please contact: Guardians on 07835 357222

Solicitors

MAC

âJAo (Crime)

(Masud & Co.)

KjÕKuKUf KmwP~ IJorJ KmPvwù

w Road Traffic Offence w KoKjTqJm IPl¿ / aJCKaÄ w KâKojJu ßcPo\ w kMKuv ߈vj KcPl¿ F¥ oJP\Pˆsa ßTJat KcPl¿

w AKoPV´vj F¥ FxJAuJo IJKku w \MKcKv~Ju KrKnC (JR) w FK≤s KTî~JPr¿ w KxKaP\jvLk w FxJAuJo lqJKoKu u w KcPnJxt (Divorce) w cPoKˆT nJP~JPu¿ w KYuPcsj T≤sJT SctJr w Non Molestation Order w Aj\Jïvj

Masud Chowdhury

Solicitor of England & Wales, Barrister of Lincoln’s Inn (NP)

MHF

Unit 1, 1-13 Adler Street, (Near Altab Ali Park) Whitechapel, London E1 1EG

T/F: 020 7377 5280 E:masudandco@googlemail.com Free Estimates

All work guaranteed

Established Company for many years

l

w ßmAu FKkäPTvj (Bail) w KcPajvj w jJo kKrmftj w KyCPoj rJAax w kJS~Jr Im FaKjt w ¸¿rvLk KcTîJPrvj

AKoPV´vj (Immigration)

Km\Pjx uL\

w mJAK~Ä FmÄ PxKuÄ Km\Pjx w Trust Deeds w uqJ¥uct F¥ ßaPj≤ AKnTv¿ w Civil Penalty w mqJÄT âJK≈ w Debt Recovery w Partnership deed & Disputes

METAL WORK CELiK KAPi

TqJjJKkx l ßoaJu ߈k l FéaJTar lqJj l ˆLPur hr\J/ßVAa l ˆLPur ßaKmu l l∑Mc ßxu&l FZJzJS ßhJTJj, ßrˆáPr≤, ßaTSP~, IKlPxr lJKjtYJr KlKaÄPxr \jq KmPvwùÇ

LTD

IKlPxr xo~: xTJu 9.30-KmPTu 6.30 \ÀrL ßpJVJPpJPVr \jq 07958 615 904

24 HOUR SERVICE

28/7/17

Karim Ullah Market Two Shops For sale

BONDAR BAZAR SYLHET

Ground Floor No.42 & Fourth Floor (Pas Tala) No. 35. Both shops are currently rented out to very good tenants. Receieving 7,000 taka for both shops, but will rise to 11,000 taka once tenancy ends in Dec 2017 and new deeds are made. Owner is in London. Asking Price for both shops only 32 Lakh (London) Mr. Ahmed 07956 237 128  (Sylhet) Tajul Islam 01819 657 846 or Rumel:01711 396 963

TKro CuäJy oJPTtPa 2Ka ßhJTJj Kmâ~ KxPuPar mªrmJ\JPr ImK˙f TKro CuäJy oJPTtPa 2Ka ßhJTJj ßTJbJ KmKâ yPmÇ KjY fuJ~ ßhJTJj jÄ 42 FmÄ kûo fuJ~ ßhJTJj jÄ 35Ç hMPaJ ßhJTJj ßTJbJA mftoJPj nJzJ ßh~J IJPZ ßpUJj ßgPT nJzJ IJPx 7 yJ\Jr aJTJÇ mftoJj ßaPjK¿ FKV´Po≤ 2017 xJPur KcPx’Pr ßvw yPu nJzJ 11 aJTJ kpt∂ mJzJPjJ ßpPf kJPrÇ ßhJTJPjr oJKuT u§Pj k´mJxLÇ hMPaJ ßhJTJj ßTJbJr oNuq 32 uã aJTJÇ IJV´yLrJ ßpJVJPpJV Tr∆j: (u§j) Ko. IJyPoh 07956 237 128 (KxPua) Ko. fJ\Mu AxuJo 01819 657 846 IgmJ Ko. r∆Pou 01711 396 963

25/8/17

Canopies l Metal Steps Extractor fans l Steel doors / gates l Steel tables l Fruit Sheleves l All fittings for all kinds of shops, restaurants, takeaways and offices! l l

Emergency Call: 07903 037 068 Haci: 07957 611 499 / Fatih: 07939 232 524 Unit 1, Burwell Road, London E10 7QG T/F: 0208 558 3271


22

IJ∂\tJKfT

16 - 22 June 2017

ßjJPmu kMrÛJr KjP~ xMAPcPj k´vú

\JKfxÄPWr fh∂ rJUJAPj CP•\jJ CxPT ßhPm: xM KY

13 \Mj - Ko~JjoJPrr krrJÓsoπL IÄ xJj xM KY oPj TPrj, ßrJKyñJPhr Skr xv˘ mJKyjLr oJjmJKiTJr u–WPj \JKfxÄPWr fh∂ rJUJAj rJP\q CP•\jJ CxPT KhPf kJPrÇ fPm xMAKcv k´iJjoπL ߘlJj ßuJlPnj o∂mq TPrPZj, rJUJAPjr kKrK˙Kf KjP~ xMAPcj CKÆVúÇ VfTJu ßxJomJr ˆTPyJPo hMA ßjfJ fJÅPhr @PuJYjJ ßvPw ßpRg xÄmJh xPÿuPj ßrJKyñJ kKrK˙Kf KjP~ KjP\Phr Im˙JPjr TgJ \JjJjÇ xÄmJh xPÿuPjr ÊÀPf xMAPcPjr k´iJjoπL ߘlJj ßuJlPnj mPuj, È@PuJYjJ~ rJUJAj rJP\qr kKrK˙Kf KjP~ @orJ CPÆV \JKjP~KZÇ xoxqJr xoJiJPjr \jq @orJ Fr oNPu pJS~Jr k´xñKa èÀPfôr xPñ mPuKZÇ oJjmJKiTJr u–WPjr WajJ~ pJrJ hJ~L, fJPhr \mJmKhKyr @SfJ~ @jPf yPmÇ' PrJKyñJPhr Skr ßxjJmJKyjLr KjptJfPj \JKfxÄPWr oJjmJKiTJr TKovPjr fh∂ ßTj KfKj k´fqJUqJj TrPZj \JjPf YJAPu xM KY mPuj, ÈKo~JjoJr Inq∂rLenJPm FA IKnPpJPVr fh∂ TrPZÇ @jJj TKovjS pPgÓ KjrPkãfJr xPñ fh∂ YJuJPòÇ \JKfxÄPWr fh∂ KmKnjú xŒ´hJP~r oPiq ‰mKrfJ @rS mJKzP~ KhPf kJPrÇ @orJ oPj TKr, SA IûPur ßuJT\Pjr oPiq xÄyKf S ßmJ^JkzJr uPãq fJPhr oiq hLWtKhPjr @fï hNr TrPf @orJ pJ TrKZ, FA fh∂ fJr xPñ xÄVKfkNet j~Ç' \JKfxÄPWr xJPmT oyJxKYm TKl @jJPjr ßjfífôJiLj TKovPjr FA KmwP~ TJ\ TrJr xMPpJV ßjA, Foj k´Pvúr C•Pr xM KY mPuj, ÊÀPfA xoJPuJYjJ jJ TPr TKovj KbToPfJ TJ\Ka TrPZ KT jJ, ßxA xMPpJV fJPhr ßhS~J CKYfÇ TKovj rJUJAPjr xoxqJr oNPu ßpPf YJ~Ç rJUJAj rJP\qr xoxqJ xoJiJPj FToJ© TKl @jJj TKovPjr xMkJKrvA KfKj V´ye TrPmjÇ PjJPmu vJK∂ kMrÛJr Km\~L KyPxPm ßrJKyñJPhr KjP~ fJÅr jLrmfJ KjP~ xoJPuJYjJ @PZÇ ßjJPmu vJK∂ kMrÛJraJ TUPjJ TUPjJ ßmJ^J y~ KT jJ-Foj k´Pvúr C•Pr KfKj ßjKfmJYT C•r ßhjÇ xM KY mPuj, È@orJ ÊiM FTKa xŒ´hJP~r kPã TgJ muPf kJKr jJÇ ßuJT\j KT∂á nMPu pJj rJUJAjrJ xÄUqJuWMÇ xJrJ ßhPv oMxKuoPhr fMujJ~ rJUJAPjr xÄUqJ @rS ToÇ TJP\A hMA xŒ´hJP~r mqJkJPr @oJPhr nJrxJoq rJUJ CKYfÇ'

CkxJVrL~ ßhvèPuJr CPÆPVr TgJ ÊjPf k´˜Mf TJfJr 13 \Mj - TJfJPrr xPñ TNaQjKfT S IgtQjKfT xŒTt KZjú TrJ CkxJVrL~ rJÓsèPuJr CPÆPVr TgJ ÊjPf FUj k´˜Mf @PZ ßhvKaÇ Vf 11 ßo, ßrJmmJr F TgJ \JKjP~PZ TMP~fÇ ßxRKh @rm, Koxrxy k´KfPmvLPhr ImPrJPir KvTJr TJfJPrr xoxqJr xoJiJPj TMP~f ÊÀ ßgPTA @V´y k´TJv TrPZÇ ßhvKar krrJÓsoπL ßvU xJmJy @u-UJKuh @u-xJmJy mPuj, CkxJVrL~ rJÓsèPuJr CPÆPVr TgJ ÊjPf TJfJPrr nJAPhr k´˜MKfr TgJ TMP~f KjKÁf TrPZÇ fJrJ nJAPhr TPÓr KhTKa ßmJP^ FmÄ ßxUJPj K˙KfvLufJ S Kjrk•J rãJr \jq fJr ßhv khPãk ßjPmÇ Fr k´KfKâ~J~ xÄpMÜ @rm @KorJPfr krrJÓsoπL @PjJ~Jr VJrWJx aMAaJPr ßuPUj, ÈFKa KT KmYãefJ S pMKÜxÄVf KY∂Jr ÊÀ? @Ko fJA oPj TrKZÇ' CkxJVrL~ ßhvèPuJr TJPZr Ko© orPÑJ Vf ßrJmmJr \JKjP~PZ, fJrJ F mqJkJPr KjrPkã gJTPm FmÄ @PuJYjJr k´˜Jm ßhPmÇ Fr @PV Kr~Jh, @mMiJKm S ßhJyJr oPiq

oiq˙fJr ßYÓJ TPrj TMP~Pfr @Kor ßvU xJmJy @u-@yoJh @u-\JPmr @uxJmJyÇ pKhS fJ“ãKeTnJPm xJluq I\tPj mqgt yj KfKjÇ @u-\JK\rJr UmPr muJ y~, TJfJPrr krrJÓsoπLr xπJx hojKmw~T FT ß\qÔ CkPhÓJ ßhJyJr Skr CkxJVrL~ ßhvèPuJr YJk xíKÓr TzJ xoJPuJYjJ TPrPZjÇ TJfJPrr ßvU ßoJyJÿh Kmj @mhMuryoJj @u-gJKjr FA KmPvw hNf oMfuJT @u-TJyfJKj mPuj, FKa yPuJ È@Kikfq S Kj~πPer ßTRvu'Ç oMfuJT @u-TJyfJKj mPuj, xπJPx IgtJ~Pjr IKnPpJV fMPu TJfJPrr xPñ ßxRKh @rmxy Z~ @rm ßhPvr TNaQjKfT xŒTt KZjú TrJr Kx≠J∂ xlu yPm jJÇ @u-\JK\rJPT oMfuJT @u-TJyfJKj mPuj, ÈxπJPx IgtJ~j S xπJx hojKmw~T @oJPhr Kj\˝ \JfL~ TKoKa @PZÇ xπJx k´KfPrJi @oJPhr TotkKrT·jJS @PZÇ xπJxmJPhr oNu TJre ßoJTJKmuJ~ @orJ xmtJ®T xPYÓ @KZÇ' fJPumJjPT TJfJr @vs~-k´vs~ ßh~ KT jJ, \JjPf YJAPu KfKj mPuj, fJ

KZu pMÜrJPÓsr IjMPrJPiÇ È@orJ oJKTtj, fJPumJj S @lVJj xrTJPrr xPñ @PuJYjJr ßYÓJ YJKuP~KZÇ TJre FaJA @oJPhr krrJÓsjLKfÇ' F xo~ KfKj F-S mPuj, xoxqJ xoJiJPj TNaQjKfT k´PYÓJ ImqJyf gJTPmÇ FA CkPhÓJ hJKm TPrj, IjqrJ pJ nJPmj, fJr ßYP~ TJfJPrr Ko© ßhv ßmKv @PZÇ ßxRKh @rmxy Z~ @rm ßhv TJfJPrr xPñ TNaQjKfT xŒTt KZjú FmÄ mªr S KmoJj YuJYu mº TrJ~ ßhvKaPf UJhqxÄTa ßhUJ ßhS~J~ Vf ßrJmmJr ßhvKaPf UJhqPmJ^JA kJÅYKa CPzJ\JyJ\ kJbJ~ ArJjÇ CPuäUq, @AFx, @u-TJP~hJxy \Kñ S xπJxLPhr ohh ßhS~Jr IKnPpJPV Vf kJÅY \Mj TJfJPrr xPñ TNaQjKfT xŒTt KZjú TPr ßxRKh @rm, mJyrJAj, xÄpMÜ @rm @KorJf, Koxr, AP~Poj S KuKm~J FmÄ hKãe FKv~Jr ßhv oJuÆLkÇ krKhj oñumJr CkxJVrL~ @rm ßhvèPuJ ßgPT TJfJrPT FTWPr TrJr ßãP© KjP\r TíKfPfôr TgJ \JjJj oJKTtj ßk´KxPc≤ ßcJjJ asJŒÇ

rJKv~J~ KmPrJiL ßjfJ jJnJuKjr h§ 13 \Mj - rJKv~Jr KmPrJiLhuL~ ßjfJ IqJPuKé jJnJuKjPT 30 KhPjr h§ KhP~PZj ßhvKar FTKa @hJufÇ 13 ßo, oñumJr KmKmKx IjuJAPjr k´KfPmhPj \JjJPjJ y~, xnJ @P~J\Pjr ßãP© mJrmJr @Aj u–WPjr hJP~ 30 KhPjr k´vJxKjT ßV´¬JKr h§ ßkP~PZj jJnJuKjÇ h§ ßhS~Jr @PV 12 ßo, ßxJomJr oPÛJ~ Kj\ mJKzPf @aT yj rJKv~Jr FA KmPrJiL ßjfJÇ oPÛJ~ hMjtLKfKmPrJiL \oJP~Pfr cJT KhP~KZPuj jJnJuKjÇ SA \oJP~Pf ßpJV ßhS~Jr @PVA fJÅPT @aT TrJ y~Ç jJnJuKj @aT yS~Jr krS oPÛJ, ßx≤ KkaJxtmJVtxy ßhvKar KmKnjú vyPr KmPãJn TPr KmPrJiLrJÇ F xo~ TP~T v mqKÜPT @aT TrJ y~Ç oPÛJr ßTªs˙Pu KmPãJPnr xo~ pJPT kJS~J pJ~, fJPTA fMPu ßj~ hJñJ kMKuvÇ 12 ßo oPÛJr FTKa @hJuf jJnJuKjr mqJkJPr h§ ßWJweJ TPrjÇ ÊjJKjPf jJnJuKjr @Aj\LmL fJÅr oPÑPur KmÀP≠ @jJ IKnPpJV jJTY TrJr \jq @hJuPfr TJPZ @rK\ \JKjP~KZPujÇ FA @rK\ UJKr\ TPrj @hJufÇ @VJoL mZr rJKv~J~ IjMPÔ~ ßk´KxPc≤ KjmtJYPj k´KfÆKªôfJ TrPf @V´yL jJnJuKjÇ


ßUuJiMuJ

16 - 22 June 2017

YqJKŒ~jx asKl

ßxKolJAjJu KjP~ mJÄuJPhv hPur IKijJ~T

fPm oPj ßfJ ImvqA KZu

mzP\Jr 230-240 fJzJ TrJ x÷m oPj TrfJoÇ FUj FA TK¥vPjS oPj TKr, k´KfkãPT Kfj vr oPiq rJUPf kJrPu ß\fJ x÷mÇ oJjKxTfJr kKrmftPjr xPñ xPñA FèPuJ @P˜ @P˜ yP~ pJPmÇ @orJ xMPpJV KjPf ßkPrKZ, FaJA ßmKv èÀfôkeN Çt

dJTJ, 12 \Mj - YqJKŒ~jx asKlr ßxKolJAjJPu SbJ KjKÁf yP~ pJS~Jr @iWµJ kr Vf krÊ TJKctPlr Kao ßyJPaPu mJÄuJPhv t Jr oMPUJoMKU C“ku Êà IKijJ~T oJvrJKl Kmj oMf\ k´v:ú FTaM @PV ßlJPj ßxKolJAjJPu SbJr k´KfKâ~J \JjPf YJS~J~ k´go ßp v»aJ @kKj muPuj, ßxaJ yPuJ ÈIKmvõJxq'Ç ßp oMyPN ft \JjPuj ßxKolJAjJPu CPb ßVPZj, @kjJr IjMnKN faJ @xPu ßToj KZu? ßTJgJ~ KZPuj fUj? oJvrJKl Kmj oMf\ t J: @Ko ßyJPaPur KhPT ßyÅPa @xKZuJo...FTJ FTJÇ xTJPu mJóJrJ YPu ßVu, ojaJ FTaM UJrJk KZuÇ ÈIKmvõJxq' mPuKZuJo, TJre @orJ ßp V´∆kaJ ßkP~KZuJo, ßxUJj ßgPT ßxKolJAjJPu pJS~JaJ xy\ KZu jJÇ FPT ßfJ @orJ rqJKïÄP~ KjPY, fJr Skr @mJr FA TK¥vjÇ Ijq V´∆Pk pJrJ KZu fJPhr xmJr \jqA TK¥vj FTA rTo KZu-TKbjÇ KT∂á @oJPhr V´∆Pkr mJKT Kfj hPur \jq FaJ IPjTaJA ßYjJÇ @oJPhr y~PfJ nJVqS FTaM xJyJpq TPrPZ, fJrkrS KjCK\uqJP¥r KmkPã oqJYaJ ßfJ @oJPhr K\fPfA yPfJÇ @oJr iJreJ, aMjJt PoP≤r ÊÀPf 99 vfJÄv oJjMw, FojKT mJÄuJPhPvr oJjMPwr TgJS pKh mPuj, ßTC oj ßgPT KmvõJx TPrKj ßp mJÄuJPhv ßxKolJAjJPu ßUuPmÇ ßx \jqA mPuKZ, FaJ @oJPhr \jq IKmvõJxq FTaJ mqJkJrÇ k´v:ú ßhPv gJTPf YqJKŒ~jx asKl KjP~ ßhS~J xJãJ“TJPr mPuKZPuj, ÈoPj mz FTaJ KY∂J @PZÇ' @mJr FaJS mPuKZPuj, ÈPTJPjJ KTZMA Ix÷m j~Ç' FA aMjJt Po≤ KjP~ @kjJr nJmjJaJ @xPu TL KZu? oJvrJKl: ßhUMj, IPˆsKu~Jr oPfJ IPjT hu @PZ, pJrJ oqJPYr @PV IPjT KTZM mPuÇ @oJPhr FA @PZ, @orJ SA TrmÇ FaJ SPhr irjÇ @oJr TJPZ oPj y~, FèPuJ ßxsl mz mz TgJÇ oJPb @Ko ßToj ßUuKZ, Fr SkrA xmKTZM KbT y~Ç @oJr ßUPuJ~JKz \LmPjA @Ko TUPjJ F irPjr TgJ mKuKj, muJ @oJr kZªS jJÇ oPj ßpaJ @PZ, ßxaJ ßfJ @PZAÇ @Ko muuJo, @orJ ßxKolJAjJPu pJm, KT∂á ßpPf kJruJo jJ, K\KjxaJ ßToj yPuJ? @oJPhr xMPpJV @PZ, @orJ nJPuJ ßUPu pJmÇ FaJ muJA ßvs~Ç fPm oPj ßfJ ImvqA KZuÇ \JjfJo, TKbj, fPm Foj ßfJ jJ ßp Ix÷mÇ SA KmvõJxaJ @oJr oPj KZuÇ k´v:ú IPˆsKu~Jr KmkPã míKÓr TJrPe kJS~J 1 kP~≤ TJP\ FPxPZÇ @mJr FaJS ßfJ xKfq, ßvw oqJPY hMA hPurA \~ hrTJr KZuÇ mJÄuJPhv ßkPrPZ, IPˆsKu~J kJPrKj... oJvrJKl: KbT, @oJPhr \jq ßp rTo xoLTre KZu, IPˆsKu~Jr \jqS ßfJ ßx rToA KZuÇ IPˆsKu~Jr mrÄ xMKmiJ KZu, FA TK¥vj SPhr oMU˙, SPhr Foj KTZM ßUPuJ~Jz @PZ, pJrJ ßxPTP¥r oPiq oqJY WMKrP~ KhPf kJPrÇ @KÛÄ ßra @Pa gJTPuSÇ @oJPhr y~PfJ @KÛÄ ßra 8 yP~ ßVPu oqJY WMKrP~ ßhS~Jr oPfJ ßUPuJ~Jz ßjAÇ @KÛÄ ßra 6 yP~ ßVPu y~PfJ @orJ kJrmÇ KTZMKhj @PVS @orJ

k´v:ú 2015 KmvõTJPkr ßTJ~JatJr lJAjJu @r YqJKŒ~jx asKlr ßxKolJAjJu-FA hMKar pKh fMujJ TrPf mKu... oJvrJKl: oû pKh mPuj, KmvõTJk xm xo~A @uJhJÇ fPm YqJKŒ~jx asKlS ßTJPjJ IÄPv To jJÇ KmvõTJPk ÈTJo mqJT' TrJr xMPpJV gJPTÇ TJre IPjTèPuJ oqJYÇ ßxaJ mz hPur KmkPã yPuSÇ FUJPj ßTJPjJ xMPpJVA ßjAÇ FT x¬JPyr oPiq KfjKa oqJY ßvwÇ nJmJrS xMPpJV ßjA, huS ßmKv ßjAÇ SA híKÓPTJe ßgPT ßhUPu FaJr èÀfô FTaM ßmKvÇ k´v:ú ßxKolJAjJPu SbJr k´KfKâ~J~ @kKj muPuj, I∂f @VJoL 15 fJKrU kpt∂ xmJA mJÄuJPhvPT xÿJPjr ßYJPU ßhUPmÇ @kKj ßfJ IxÿJPjr KhjèPuJPfS KZPujÇ FaJPT KT xmPYP~ mz kJS~J oPj y~? oJvrJKl: FT\j ãMhs oJjMwS KT∂á fJr xÿJj KjP~ ßmÅPY gJTPf YJ~Ç FT\j ßUPuJ~Jz KyPxPm @KoS YJA, @oJr FTaJ xÿJj gJTMTÇ @Ko ßZJa ßUPuJ~Jz yP~S @uäJyr ryoPf IPjT mz mz \J~VJ~ ßUuJr xMPpJV ßkP~KZÇ @Pl∑J-FKv~J TJPk ßUPuKZÇ ßcsKxÄÀPo @oJr xPñ ßTC KT∂á FPx TgJ mPuKjÇ y~PfJ @Ko KVP~ mPuKZÇ hPur ßUJÅ\S ßTC ßj~KjÇ ßx \J~VJ ßgPT ImvqA VmtPmJi yPòÇ xmJA @oJPhr KjP~ aMAa TrPZ, fJS @mJr mz hPur ßUPuJ~JPzrJÇ ybJ“ TPr yS~J~ FaJPT FTaJ iJÑJS muPf kJPrjÇ TL mqJkJr, FUj aMAa TrPZ! FaJA hMKj~Jr Kj~oÇ KT∂á @oJPhr \jq KTZMaJ IKmvõJxqÇ oJ© hMA-Kfj mZPrr oPiqA IPjT kKrmftj ßhUKZ ßfJ, KjP\r TJPZA nJPuJ uJPVÇ k´v:ú mJÄuJPhv ßxKolJAjJPu CbPf jJ kJrPuS KjCK\uqJP¥r KmkPã oqJYaJ KmPvw KTZMA yP~ gJTfÇ ßp Im˙J ßgPT mJÄuJPhv K\PfPZ, ßxKa ßfJ IKmvõJxqÇ SA oqJYaJ ßgPT xmPYP~ mz kJS~J TL? oJvrJKl: KmvõJxÇ FaJ KZu jJ mum jJ, KmvõJx mJzJuÇ xmJA mM^u, ßTJj kKrK˙Kf ßgPT @orJ K\fPf kJKr! F rTo oqJY \P~r ßYP~ mz KvãJ @r KTZM yPf kJPr jJÇ @kKj pUj FTaJ KTZM TPr ßluPmj, fJr oJPj FaJ x÷mÇ kPrr iJk TL, ßxaJS y~PfJ x÷mÇ ßp kKrK˙Kf ßgPT K\PfKZ, FTaJ Ix÷m K\Kjx x÷m yP~PZÇ KâPTPa mJP\ xo~ @Px, @xPm-FaJA ˝JnJKmTÇ KT∂á FA ßp KmvõJxaJ FPxPZ, fJPf ßUPuJ~JzPhr oPj gJTPm, ßTJPjJ kKrK˙KfPfA yJu ZJzJ pJPm jJÇ k´v:ú ßp hM\j oqJYaJ ß\fJPuj, ßxA xJKTm-oJyoMhCuäJy ßfJ fJÅPhr KjP~ xoJPuJYjJr \mJmS KhPujÇ mJÄuJPhPv FA ßp hMA-KfjKa oqJY UJrJk ßUuPuA xmJA ^JÅKkP~ kPz, KâPTaJrPhr Skr Fr TfaJ

Ramadan Mubarak AlfJrLr ßxa ßojM ßU\Mr, KkÅ~J\M, YJjJ, TÅJYJ YJjJ, xJuJh, IJuMYk, ßmèKj, ßkJuJS, KUYMrL, Vro K\uJmL, vrmf S l∑Ma xJuJhÇ FZJzJS AlfJPrr \jq KoKÓr mqm˙J IJPZ; ßpoj Vro K\uJmL, UJ\J, KjoKT IJrS IJPZ IJuMYk, ßmèKj, KUYMrL, ßkJuJS, xoMYJ FmÄ YJjJ AfqJKhÇ

Gram Bangla Restaurant 68 Brick Lane, London E1 6RL Tel: 020 7377 6116

23

k´nJm kPz? oJvrJKl: FaJ ßfJ @kKj ßbTJPf kJrPmj jJÇ xmPYP~ nJPuJ, FxPm TJj jJ ßhS~JÇ lPuJ jJ TrJÇ TJrJ ßTJgJ~ xoJPuJYjJ TrPZ, Fxm ßfJ ßUPuJ~JzPhr TJPj @PxS jJÇ fPm ßhUJ pJ~, xm KoKuP~ FTaJ kKrK˙Kf ‰fKr yPuJ, ßpKa KjmtJYT-PmJPctr TJPZ pJ~Ç fUj y~PfJ ßUPuJ~Jz mM^Pf kJPr ßTJPjJ YJk ‰fKr yP~PZÇ @Ko xmJAPT mKu, ßlxmMPT ßT TL KuUPZ, F KjP~ nJmJrA hrTJr ßjAÇ ßxJvqJu KoKc~J TUPjJ TUPjJ UMm @âoeJ®T yP~ SPbÇ FTaJ KTZM ßkPuA yPuJÇ @oJPhr ‰iptaJ ToÇ @mJr FaJS xKfq, @orJ I·PfA UMKv yP~ pJAÇ nJPuJ-UJrJk hMA KhTA @PZÇ fPm UJrJk KhTA ßmKvÇ xmKTZMr nJrxJoq gJTJ CKYfÇ FTaJ hu, FT\j ßUPuJ~JzPT hJÅz TrJPf KhPjr kr Khj xo~ uJPVÇ @oJPhr oJjMPwr yJPf SA xo~aJ ßjAÇ @orJ mM^Pf kJKr jJ, mM^Pf YJA jJÇ Vc KVlPac hM-FT\Pjr TgJ mJh KhPu kíKgmLPf ßTJPjJ ßUPuJ~Jz kKrvso ZJzJ y~KjÇ fPm TgJ yPm; FaJA ˝JnJKmTÇ ßUPuJ~JzPhr fJ ßoPj KjPf yPm; FaJS ˝JnJKmTÇ hvtPTrJ KZu mPuA mJÄuJPhPvr KâPTa FA kpt∂ FPxPZÇ mJÄuJPhv hPur To yJr fJrJ ßhPUKjÇ fJrkrS xogtj TPr ßVPZ KhPjr kr KhjÇ @r FTaJ TgJ-oJjMPwr TgJr \mJm ßUPuJ~JzPhr TgJ KhP~ ßhS~J oJjJ~ jJÇ CKYfS jJÇ @PrTaJ TgJ, aJTJ KhP~ IKnùfJ ßTjJ pJ~ jJÇ IKnùfJ oJPj IKnùfJÇ k´v:ú mJÄuJPhv hu pUj oqJPYr kr oqJY ÊiM ßyPrA ßpf, fUPjJ @kKj hPu KZPujÇ FUPjJ @PZjÇ oNu kKrmftjaJ ßTJgJ~ yP~PZ? oJvrJKl: oJjKxTfJr kKrmftjÇ KmvõJxaJ @jJ UMm \ÀKr KZuÇ n~ jJ kJS~JaJÇ KjP\r k´Kf kNet @˙J ßrPU ßUuJÇ UJrJk xo~ @xPm, UMmA ˝JnJKmTÇ ßxaJPT jJ KjP~ nJPuJr \jq ßpPf yPmÇ mJP\ Khj ßpPfA kJPr ßmJuJPrr, kíKgmLr ßTJj ßmJuJPrr jJ pJPò! AÄuqJP¥r \qJT mu k´go oqJPY @oJPhr xPñ @a SnJPr 80 rJj KhP~PZÇ FaJ mJÄuJPhPvr ßTJPjJ ßmJuJr KhPu fJr Im˙J UJrJk yP~ ßpfÇ ßmj ߈JTx AÄuqJ¥PT Ka-PaJP~K≤ KmvõTJk lJAjJu yJKrP~ KhP~PZÇ FaJ mJÄuJPhPv yPu @kKj FTaM ßnPm ßhPUj, Sr TqJKr~Jr gJTf KT jJÇ @orJ ÊPjKZ TLnJPm kMPrJ hu ßmj ߈JTPxr kJPv KZu, oqJPj\Po≤, AÄuqJP¥r oJjMw SPT xogtj TPrPZÇ Ka-PaJP~K≤Pf pMmrJP\r TJPZ Z~ mPu Z~ ZÑJ UJS~Jr kr FUj ˆM~Jat msPcr ßaPˆ k´J~ 400 CAPTaÇ FPhr Tf ‰ipt nJPmjÇ fJr oJPj SrJ ßUuJaJ ßmJP^Ç TJPT KhP~ yPm, TJPT KhP~ yPm jJ, ßxaJ mMP^ SrJ TJ\ TPrÇ @oJPhr hPu FUj k´YrM k´KfnJÇ pKh @orJ SPhr Skr Ik´P~J\jL~ YJk jJ KhA, FrJS ßhUPmj, FTKhj mz mz ßUPuJ~Jz yP~ pJPmÇ k´v:ú ßxKolJAjJPu ßfJ CPb ßVPujÇ hPur ßUPuJ~JzPhr k´Kf @kjJr mJftJ TL yPm? oJvrJKl: ßpnJPm ßUuKZuJo, KbT ßxnJPm ßUuJÇ YJk jJ KjP~ kKrmJr ZJzJ mJKT xmKTZM ßgPT hNPr gJTJÇ KjP\r ßUuJr k´Kf oPjJPpJV KhP~ YJkoMÜ yP~ ßUuJÇ @oJPhr lJAjJPu SbJr xMPpJV @PZ, FA KY∂J ßpj oJgJ~A jJ @PxÇ Fxm nJmPuA @orJ UJrJk ßUumÇ KjCK\uqJP¥r KmkPã ßpnJPm ßUPuKZ, ßxnJPm ßUuPu nJPuJ ßUuJr xMPpJV @PZÇ ßTJPjJ KTZM ßnPm oJPb jJKoKjÇ FTaJA kKrT·jJ KZu-Pvw mu kpt∂ @orJ ßUuJ ZJzm jJÇ oJPb jJoJr @PVA @orJ FA k´KfùJ TPrKZuJoÇ k´v:ú @kKj lJAjJPur TgJ oJgJ~ jJ @jPf muPujÇ KT∂á ßhPvr oJjMw ßfJ FUj YqJKŒ~j yS~Jr hJKm fMuPmÇ KoKc~JPfS IPjT KTZM ßuUJ yPmÇ FA YJk xJouJPjJr ßTJPjJ kg KT ßnPm ßrPUPZj? oJvrJKl: oJjMw ßfJ YJAPmA, KoKc~JS KoKc~Jr TJ\ TrPmÇ FaJ ßfJ ßbTJPf kJrPmj jJÇ @Ko hPur xmJAPT mum, FèPuJr \mJm ßhS~Jr hrTJr ßjA, lPuJ TrJr hrTJr ßjAÇ kKrmJr ZJzJ xmKTZM ßgPT mJAPr gJTPf yPmÇ kPrr YJraJ Khj UMm èÀfôkeN Çt vJrLKrT, oJjKxT S hãfJ Kfj ßãP©AÇ YJr Khj IjMvLuj TPr ßfJ @r KTZM mhuJPjJ pJ~ jJÇ fPm TJrS pKh ßTJPjJ KTZM gJPT, ßxèPuJPf ‰fKr yS~JÇ vJrLKrT S oJjKxTnJPm ‰fKr yS~JÇ

TjlJPr¿ r∆o kJKat A r J f l A jq IJ\ \ MmKTÄP~r Tr∆jÇ ßlJj

ßp ßTJj irPjr KoKaÄ IgmJ ßk´x TjlJPrP¿r \jq ßrÓáPrP≤r CkPr rP~PZ 40 IJxj KmKvÓ KoKaÄ ÀoÇ

AlfJr kJKat, ßxKojJr, ßk´x-TjlJPr¿ xy ßp ßTJj kJKatPf IJorJ CjúfoJPjr UJmJr UMm To xoP~ xrmrJy TPr gJKTÇ


24

oMÜKY∂J

16 - 22 June 2017

IjqJP~r xPñ @kxyLjfJr KvãJ oMlKf vJPyh ryoJKj ßuUT : KxAS, ßx≤Jr lr AxuJKoT APTJjKoTx mJÄuJPhv, mxMºrJ, dJTJ

17 ro\Jj, GKfyJKxT mhr KhmxÇ 624 KUsˆJP»r 16 oJYt, Ky\Kr KÆfL~ mPwtr 17 ro\Jj 313 \j xJyJKmPT xPñ KjP~ oyJjmL (xJ.) oKhjJ vKrPlr hKãe-kKÁo ßTJPe mhr jJoT ˙JPj TJKlrPhr xPñ FT rÜã~L pMP≠ KoKuf yjÇ F pM≠PT Èmhr pM≠' jJPo IKnKyf TrJ y~Ç AxuJo S oMxKuoPhr AKfyJPxr IPjT èÀfôkNet S fJ“kptkNet WajJ mMPT iJre TPr @PZ F ro\Jj oJxÇ ßxèPuJ KmPvwnJPm oMxuoJjPhr fqJV, Km\~ S xlufJr AKfyJxxoí≠Ç c. SyJmJ \MyJAKu (ry.) fJÅr \VKÆUqJf V´∫ È@u KlTÉu AxuJoL S~J @KhuäJfMÉ'r oPiq oJPy ro\JPjr ‰mkäKmT KhT KjP~ @PuJYjJ TPrPZjÇ KfKj ßhKUP~PZj, pMPV pMPV oMxuoJjrJ KTnJPm ro\Jj ChqJkj TPrPZjÇ oMxuoJjrJ vJ∂nJPm Kx~Jo xJijJ TPrÇ KmfTt S KmPmTyLj TJ\Tot kKryJr TPr fJrJ ßrJ\J rJPUÇ KT∂á ßTC IjqJ~ TrPu fJPT k´vs~ ßh~ jJÇ IjqJP~r xPñ @kx TPr jJÇ Fr \ôu∂ híÓJ∂ GKfyJKxT mhr pM≠Ç oÑJr

IhNPr mhr jJoT ˙JPj F oJPxA xÄWKaf yP~KZu BoJj S TMlPrr oPiq k´go pM≠Ç 624 KUsˆJP» fgJ KÆfL~ Ky\Krr 17 ro\Jj F k´J∂PrA xÄWKaf yP~KZu oMxKuo S TJKlrPhr oiqTJr F GKfyJKxT pM≠Ç F pMP≠ oJ© 313 \j k´J~ Kjr˘ oMxuoJPjr ßoJTJPmuJ~ ßvJYjL~ krJ\~ mre TrPf y~ TJKlr mJKyjLr xyxsJKiT xv˘ ‰xjqPTÇ @uäJy fJ@uJr kã ßgPT xrJxKr Kfj ßgPT kJÅY yJ\Jr ßlPrvfJ KhP~ oMxuoJjPhr xJyJpq TrJ y~Ç F pMP≠r oiq KhP~ kíKgmLr AKfyJPx oyJKmkäm xJKif yP~PZÇ fJA kKm© ßTJr@Pj F pM≠PT ÈA~JSoMu ßlJrTJj' mPu @UqJK~f TrJ yP~PZÇ mhr pMP≠ @mM \JPyu, CfmJ, vJ~mJxy ßoJa 70 \j TJKlr Kjyf y~Ç @PrJ 70 \j TJKlr oM\JKyhPhr yJPf mKª y~Ç IjqKhPT 14 \j oMxKuo oM\JKyh mLrKmâPo uzJA TPr vJyJhJPfr ßVRrm I\tj TPrjÇ mKªPhr xPñ rJxMu (xJ.)-Fr ãoJxMun @Yre ßhPU oMê yP~ krmftL xo~ IPjPTA AxuJo iot

UKAY Fish & Meat Bazar

WHOLESALE RETAIL AND RESTAURANT SUPPLIER

roPlJct yJuJu ßgPT xo˜ oJÄx ßcKunJrL ßh~J y~Ç Quality food at low prices, fresh Bangladeshi vegetables, fish, fruits, Halal meats Discounts for restaurants

OUR MEAT IS FROM ROMFORD HALAL 251 Whitechapel Road,London E1 1DB T: 020 7247 8798 F: 020 7247 4997 E:ahfaz@ukaygroup.com

V´ye TPrPZjÇ F ZJzJ @PrJ mÉ WajJ @PZ, ßpèPuJ ro\JPjr ‰mkäKmT KhT ¸Ó TPr ßfJPuÇ ßpoj-IÓo Ky\Krr 20 mJ 21 ro\Jj \MoJmJr rJxMu (xJ.) S xJyJmJP~ ßTrJo oÑJ Km\~ TPrjÇ IÓo Ky\Krr 25 ro\Jj oyJjmL (xJ.) y\rf UJPuh AmPj S~JKuh (rJ.)-Fr ßjfíPfô FThu ‰xjqmJKyjL ßk´re TPrj jJUuJ jJoT \J~VJr FTKa míyhJTJr oNKft IkxJrPer \jq, TJKlrrJ Fr kN\J Trf, pJr jJo KZu CöJÇ y\rf UJPuh AmPj S~JKuh (rJ.) Kj\ yJPf SA oNKft IkxJre TPrjÇ Frkr KfKj mPuj, @r TUPjJ FUJPj CöJr CkJxjJ yPm jJÇ (@uKmhJ~Jy S~JjKjyJ~Jy : 4/316) jmo Ky\Krr ro\Jj oJPx fJP~Plr xJKTl ßVJ© ß˝òJ~ AxuJo iot V´ye TPr FmÄ fJrJ KjP\rJA ˝f”°NftnJPm KjP\Phr CkJxq ÈuJf' jJoT oNKft IkxJre TPrÇ (@uKmhJ~Jy S~JjKjyJ~Jy : 5/316)

FT metjJ IjMpJ~L TJPhKx~J pM≠ 15 Ky\Kr xPjr ro\Jj oJPx xÄWKaf y~Ç xJh Kmj @Km S~JÑJZ (rJ.)-Fr ßjfíPfô oMxuoJj S r˜Mo lJrrJU\JPhr ßjfíPfô kJrKxTPhr oPiq F pM≠ xÄWKaf y~Ç (@uKmhJ~Jy S~JjKjyJ~Jy : 9/613) F pMP≠ oMxKuo ‰xjq KZu xmtxJTPuq 36 yJ\Jr mJ fJr ßYP~ KTZM ßmKvÇ @r TJKlrPhr ‰xjq KZu hMA uJUÇ YJr Khj S Kfj rJf k´Y§ pM≠ YuJr kr TJPhKx~J pMP≠r kKrxoJK¬ WPaÇ oJ© 36 yJ\Jr oMxKuo ‰xjq hMA uJU xMxKöf kJrKxT mJKyjLPT krJK\f TPrÇ F pMP≠r lPu SA Iûu ArJPTr I∂ntMÜ yP~ pJ~ FmÄ ßxUJPj AxuJPor k´YJrk´xJPrr xm mJiJ hNrLnNf y~Ç 92 Ky\Kr xPjr 28 ro\Jj KxkJyxJuJr fJPrT Kmj K\~JPhr ßjfíPfô oMxKuo mJKyjL rcJKrPTr ‰xjqPT krJK\f TPr ߸j \~ TPrÇ ß¸j \~ ACPrJPk AxuJo k´YJPr xKmPvw nNKoTJ rJPUÇ Fxm AKfyJx oMxuoJjPhr KTZMPfA nMPu pJS~J CKYf j~Ç


oMÜKY∂J

16 - 22 June 2017

IPÖJmPr mJÄuJPhPv FjIJrKm lqJKˆnqJu j\r∆u AxuJo mJxj ßuUT : xMroJr xJPmT xŒJhT

KmsKav mJÄuJPhKv ßY’Jr Im ToJxt S KxPua ßY’Jr Im ToJPxtr CPhqPV IJVJKo 21 ßgPT 27 IPÖJmr kpt∂ KxPua IJmMu oMKyf ߈Kc~JPo FjIJrKm CAPTr IJP~J\j TrJ yP~PZÇ FA FjIJrKm CAT xlunJPm ChpJkj TrPf kJrPu krmfLtTJPu FKa FTKa mJKwtT FjIJrKm lqJKˆnqJu mJ k´mJxL C“xm KyPxPmS kKrKYKf uJn TrPf kJPr mPu xÄKväˆrJ oPj TrPZjÇ IKf xŒsKf 19Ka ßhPvr k´KfKjKiPhr CkK˙KfPf FjIJrKm CAPTr CP≠Jij TrJ yP~PZ u¥Pjr IJKat~Jo yPu, APfJoPiq Vek´\JfπL mJÄuJPhv xrTJr mZPrr FTKa KhjPT k´mJxL Khmx ßWJweJr Kx≠J∂ KjPf pJPò mPu \JjJ ßVPZÇ oJjjL~ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ y~PfJ G xo~ mZPrr FTKa KhjPT FjIJrKm Khmx KyxJPm ßWJweJ KhPf kJPrjÇ F KhT

KmPmYjJ ßrPU mOKav TJKr FS~Jct UqJf KmKmKxIJA FjJo IJKu S KxPua ßY’Jr Il ToJxt k´mJxLPhr FA TJK–ãf C“xmKa KxPuPar oJKaPf IJP~J\Pjr CPhqJVKa KjP~PZjÇ FjIJrKm CAPT ßpxm Kmw~ rJUJ yPf kJPr ßxèPuJ yu, IJ∂\tJKfT KvãJ k´KfÔJjèPuJ KjP~ FcáPTvj ßl~Jr, ßyug ßl~Jr, ßasc ßl~Jr, lqJvj ßvJ, ßjRTJ ßhRz, jVr Cjú~j S IJAKa ßxÖr KjP~ ßxKojJr AfqJKhÇ k´xñf CPuäU TrJ pJ~ ßp xŒsKf TîJAPoa PYA† Fr Ckr mÜmq rJUJr \Pjq xJPmT mOKav k´iJjoπL ßcKnc TqJorjPT dJTJ KjP~ KVP~ FjJo IJKu FT YoT xOKÓ TPrPZj, Fr ßrv ßvw yPf jJ yPf KxPuPa FjIJrKm CAT IJP~J\Pjr ßWJwjJ IJPrTKa YoT KyxJPm iPr Pj~J pJ~, CPuäUq ßp FjJo IJKur FTT IJP~J\Pj mOKav TJKr FS~Jct IjMÔJPj f&TJKuj k´iJjoπL ßcKnc TqJorj ßpJV KhP~KZPuj,mJKwtT mOKav TJKr FS~Jct IjMÔJPj mOKav FoKk, oπLPhr kJvJkJKv ßxKuKmsKarJ CkK˙f ßgPT IjMÔJjKar optJhJ mJKzP~ gJPTj, mOKav TJKr FS~Jct KmPuPf mJXJKuPhr oMuPxsJPfr xJPg KovmJr Pmv FTaJ xMPpJV TPr ßh~ Fr IKnùfJ ßgPTA FjIJrKm CAT k´mJKxPhr xJPg ßhPvr PkvJ\LmLPhrr FTKa ßpJVxM© xOKÓ TPr KhPf kJPrÇ F mZPrr mOKav TJKr FS~JPctr IJP~J\j TrJr kNPmtA KmKmKxIJA ßk´KxPc≤ FjJo IJKu KxPuPa FjIJrKm CAT kJuPjr CPhqV KjP~PZjÇ F Kmw~Ka oJgJ~ ßrPU fJr jfáj CPhqPVr TJrj \JjPf YJAPu fJr TJZ ßgPT ßpaJ \JjJ pJ~ ßxaJ yPóZ Pp ßTJj xrTJPrr TJZ ßgPT ßTJj KTZá IJhJ~ TrPf yPu AKfmJYT khPãk KjPf yPmÇ PxKhPT uãq ßrPU KmPvõr ZKzP~ KZKaP~ gJTJ ßkvJhJr IjJmJKx mJXJKuPhr FTK©f TPr fJPhr PpJVqfJr TgJ Có oyPu fáPu irPf yPmÇ PkvJhJrL oJjKxTfJ KjP~ FKa FTKa xoKjõf CPhqV KyxJPm ßhUJPf yPmÇ KmPvõr KmKnjú ßhPvr oMuPxsJPf ßp xm KmùJKj, KYKT“xT, KvãJKmh, ˙kKf, IJAKa ߸vJKuˆ TJ\ TrPZj fJPhrPT FT ZJfJr jLPY IJjJ k´JgKoT CPhqV KyxJPm FA FjIJrKm CAPTr IJP~J\j TrJ yP~PZÇ IJoJPhr k´KfPmKv ßhv nJrf S oJuP~Kv~J, KxÄVJkMr fJPhr IjJmJKx FékJatPhr

ßhPv KlKrP~ KjP~ ßVPZÇ pMÜrJPˆsr KxKuTj nqJKur IJhPu VPz CPbPZ nJrPfrmqJXJPuJr KxKa, oJuP~Kv~J~ VPz CPbPZ kM©\J~J, KxÄVJkMr, YLjJ, KnP~fjJo AfqJKh ßhv vQe vQe VKfPf FKVP~ YuPZÇ k´mJKx KmùJKj, KYKT“xT, KvãJKmh. ˙kKf, IJAKa ߸vJKuˆ mJÄuJPhPvr Cjú~Pj KmrJa náKoTJ rJUPf kJrPmj fJA fJPhrPT ßxA xMPpJV TPr ßh~Jr \PjqA FA CPhqVÇ IJoJPhr FTaJ \J~VJ ßgPT Êr∆ TrPf yPmÇ mJÄuJPhPvr IV´pJ©J~ vrLT yPf yPu KÆkJKãT nJPm xyPpJKVfJr yJf mJzJPf yPmÇ mJÄuJPhv FKVP~ YPuPZ fPm FjJo IJKur mºá xJPmT mOKav k´iJjoπL ßcKnc TqJPorPjr nJwJ~ muPf y~ mJÄuJPhv FKVP~ YuPZ fPm mJÄuJPhPvr xJoPj YqJPu† S IJPZÇ xMvJxPjr \Pjq Vjfπ k´P~J\j, FéKaso\o S TîJAPoa ßY† FTKa KmrJa ßVäJmJu xoxqJ, Fxm xoxqJ xoJiJPj mJÄuJPhvPT KmrJa náKoTJ rJUPf yPmÇ IJr FA \J~VJPf FjIJrKm FékJatrJ fJPhr mxmJxTJKr PhPvrIm˙Jj ßgPT mJÄuJPhvPT xyPpJKVfJ TrPf kJrPmjÇ Fxm TJ\ TrPf ßVPu rJPˆsr kJPv hJzJPf yPm ßTJj hu mJ xrTJPrr oMUJPkKã jJ yP~Ç rJˆs pKh fJr ßkvJhJr x∂JPjr ßxmJ KjPf YJ~ fJyPufJr xMPpJVq x∂Jj S FKVP~ pJPmÇ ßT jJ YJ~ fJr KjP\r ßhvPT Cjúf ßhUPf? PhPvr CjúKfr uPãq FjIJrKm CAT FékJatPhr ßhPvr \Pjq TJ\ TrJr xMPpJV TPr KhPf kJPr mPu xÄKväˆrJ oPj TPrjÇ fPm FA irPjr FTKa IjMÔJj TrJ UMm xy\ mqJkJr j~ mPu IPjPT oPj TPr, PjfíPfôr ßuJPn mKûf PTC ßTC ßp FaJ n¥Mu TrJr ßYˆJ TrPmj jJ FaJ yuk TPr muJ pJ~ jJ, CjúJKxT xrTJKr IJouJPhr S KmPrJiLfJ gJTPm IJr kKuKaTqJu uLcJrPhr TJPrJ TJPrJ ‰mKrfJ S ßp gJTPm jJ fJ j~Ç fPm KmKmKxIJA S KxPua ßY’Jr Im ToJPxtr IKnù xÄVbTrJ F irPjr IjMÔJj TrPf xão mPuA PhvPk´KoT FjIJrKmPhr k´fqJvJÇ xTPur xyPpJKVfJ KjP~ FjIJrKm lqJKˆnqJu mJ k´mJKx C“xm FTKa Kouj ßouJ~ kKrjf ßyJTÇ u§j 06 06 19

25


26

oMÜKY∂J

16 - 22 June 2017

weevn weåvU Zvnwgbv †nv‡mb ßuUT : KvãT

weevn-eÜb, AwZ cweÎ eÜb| gvbemf¨Zvi Avw`Kvj †_‡K weevn-cÖ_v Pvjy n‡q Avm‡Q| ¸nvhy‡M cyiæl gwnjv †hb‡ZbcÖKi‡Y wgj‡bi gva¨‡g ‡hŠb Lv‡qk †gUv‡Zv| wVK †hgbwU K‡i Avm‡Q m„wói ïiæ †_‡K Avjøvncv‡Ki m„ó Ab¨vb¨ RxeRš‘| mf¨ mgv‡R GKRb cyiæl I gwnjvi m‡½ m¤úK© ¯’vcb QvovI weevn-e܇b K‡qKwU w`K we‡kl ¸iæZ¡ cvq| weevn GKUv mvgvwRK cÖwZôvb| eske„w× I †mB m‡½ KZ¸‡jv AwjwLZ mvgvwRK wewagvjv Abyhvqx mšÍvbvw` cvj‡b GKUv my¯’ wbivc` cwi‡e‡ki my‡hvM| ci¯ú‡ii cÖwZ AK…wÎg fvjevmv, kÖ×v‡eva I `„p eÜz‡Z¡i †mvcvb| A_©‰bwZK wbivcËv I mvgvwRK gh©`vi mb`| g~jZt ‰eevwnK m¤úK©‡K cvKv‡cv³ Ki‡Z †h welq¸‡jv ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv cvjb K‡i †m¸‡jv nj; mÁv‡b Df‡qi m¤§wZ| AvBwb cÖwµqv A_©vr mxj‡gvni hy³ `wj‡j mB I mvÿx mvey`| wewfbœ RvwZ wewfbœ a‡g© weevn ixwZbxwZ wfbœ n‡jI AvBbwm× cÖ_v‡K m‡e©v”P cÖvavb¨ †`qv n‡q _v‡K|

mJÄuJPhv, KmmJy k´xñ: evsjv‡`k Z_v mgMÖ fviZ Dcgnv‡`‡k we‡q ce© Abyôv‡b mvgvwRK ixwZbxwZ cvj‡b †ek wgj ‡`Lv hvq| K_vq e‡j, we‡q‡Z Pwjøk K_v| gvgywj K‡b †`Lv ce© †kl n‡jI gyiweŸ ch©v‡q K_v PvjvPvwj Pj‡ZB _v‡K| wesk kZvwãi cÖ_gv‡a© Avgvi AveŸvRvb we‡q K‡iwQ‡jb| ‡m hy‡M d‡Uv bvgK wRwblwUi bvg MÜI wQjbv| ï‡bwQ, Avgvi Av¤§vRvb‡K bv †`‡LB we‡q‡Z gZ w`‡qwQ‡jb| ga¨weË `yB wkwÿZ cwiev‡i m¤úK© m¤¢ebv| gyiweŸ‡`i g‡Z GUvB wQj gyL¨| eo ai‡bi `vex `vIqv wQj ‡MŠY| †mKv‡j ei K‡bi we‡qi eqm wba©vi‡b ‡Kvb AvBwb gvic¨vP wQj bv| Pvjy wQj evj¨weevn cÖ_v| ninv‡gkvB AwffveK‡`i cÖ‡ivPbvq AcÖvß eq¯‹ †Q‡j †g‡q‡`i we‡qi wcuwo‡Z em‡Z nZ| NU‡Ki `vcU wQj Lye †ekx| mywbcyb `ÿZvi mv‡_ `yB cwiev‡ii g‡a¨ we‡qi e‡›`ve¯Í Kiv Gu‡`i †ckv| Dchy³ cvÎ cvÎxi mÜv‡b w`bivZ e¨¯Í mgq cvi KiZ| AwffveK ch©v‡q Dfq cwiev‡ii Aby‡gv`b mv‡c‡ÿ PzovšÍ wm×všÍ| w¯’i Kiv nZ we‡qi w`bÿY, mvgvwRK ixwZbxwZi Av‡qvRb e¨e¯’v| gRwjmx LvIqvi cvkvcvwk PjZ Mvb evRbv XvK †Xvj Abyôvb| wWMªx cixÿvq m¤§vbmn wØZxq †kÖYx‡Z cÖ_g ¯’vb jvf K‡i wkÿv Rxeb †kl K‡iwQ‡jb Avgvi AveŸvRvb| †mKv‡j ev_© mvwU©wd‡K‡Ui †Kvb evjvB wQj bv| g¨vwUªK mvwU©wd‡K‡U D‡jøwLZ Rb¥ ZvwiL AvBwb `wjj wnmv‡e MY¨ Kiv nZ| AveŸvRvb I Av¤§vRv‡bi eqm dvivK cÖvq `k eQi| wkÿvMZ †hvM¨Zvi dvivK wQj Av‡iv †ekx| wkÿK evevi AwZ Av`y‡i †g‡q nIqvq bvbvb evnvbvq Av¤§vRvb ¯‹zj‡K Gwo‡q P‡jwQ‡jb| AmvaviY eyw×gËvi †Rvi LvwU‡q w`weŸ ¯^vgxi mv‡_ nv‡Z nvZ wgwj‡q msmvi ag© cvjb K‡i wM‡q‡Qb| FTJu k´xPñ KTZá TgJ: GKwesk kZvwã cvwi w`‡”Q wWwRUvj hyM| AZ¨vaywbK Z_¨ cÖhyw³i e‡`Šj‡Z nv‡Zi gy‡Vvq `ywbqv P‡j G‡m‡Q| we‡qi evRviI n‡q D‡V‡Q

Zvj †eZvj| NUv K‡i K‡b †`Lv D‡V‡Q Zz‡½| Lye †ekx w`‡bi K_v bq| K‡b n‡Z n‡e iƒ‡c ¸‡Y Avnvgwi| `y‡a AvjZv n‡Z n‡e Mv‡qi is| G cÖm‡½, Avgvi AveŸvRvb hyw³ ‡ck Ki‡Zb GKUz wfbœ Avw½‡K| ej‡Zb, Ôhw` me cwievi K‡b cQ›`c‡e© G gvcKvwV e¨envi K‡i Zvn‡j Avjøvn&i `ywbqv Kv‡jv KzrwmZ †g‡q w`‡q f‡i †hZ|Ô wZwb Av‡iv ej‡Zb,Ô evQvBKiv dm©v my›`i ‡Q‡ji ‡eŠ Avgvi AvwObvi †kvfv eשb Ki‡Q| wKš‘ †Kvb cwiev‡i Avgvi †g‡q‡`i ¯’vb n‡e? Zuvi Av`k©evYxwU wQj,Ô‡Q‡j we‡q †`e, †hŠZzK †be bv| †g‡q we‡q †`e †hŠZzK †`e bvÔ| ev¯ÍeRxe‡b cvjbI K‡iwQ‡jb Aÿ‡i Aÿ‡i| fve‡Z AevK jv‡M, wWwRUvj hy‡MI gvÜvZv Avg‡j cÖewZ©Z †hŠZzK cÖ_v envj Zweq‡Z ejer| miKvi AvBb K‡i bv cvij evj¨weevn iæL‡Z, bv cvij ‡hŠZzK‡ekx mvgvwRK fqvj e¨vwai cÖv`yf©ve wbg~©j Ki‡Z| D‡jøL¨, Dcgnv‡`kxq †`k¸‡jvi g‡a¨ fviZ, evsjv‡`k, cvwK¯Ív‡b G e¨vwai cÖ‡Kvc †ekx| ‡hŠZz‡Ki ewj Aejv bvixi Dci wbôzi, ee©‡ivwPZ AZ¨vPv‡ii Lei AninB cÎ cwÎKvq wk‡ivbvg n‡q cÖKvwkZ n‡”Q| Mv‡q †K‡ivwmb †X‡j N‡ii †eŠ‡K RxešÍ cy‡o gvi‡Q| †KD †KD Mjvq `wo †cuwP‡q AvZ¥nZ¨v Ki‡Q| †KDev PjšÍ †Uª‡bi Zjvq Suvwc‡q co‡Q| jvMvg Qvov Ô†hŠZzKÔ bv‡gi cvMjv †Nvov we‡qi wcuwo †_‡K K‡b‡K DwV‡q wb‡q `vewo‡q ‡d‡j w`‡”Q g„Zz¨MÖv‡m| KwZcq we‡eKewR©Z gvbyl Øviv mf¨ mgvR AvR KjywlZ| `v¤úZ¨ Rxe‡bi g~j gš¿; ‡cÖg, fvjevmv, Av¯’v, kÖ×v‡eva, mvgvwRK gh©`v - †hŠZz‡Ki welai giY Kvg‡o QviLvi| weev‡ni cweÎ eÜb Uz‡U hv‡”Q| w`‡knviv n‡q co‡Q bvevjK mšÍvbiv| AwbwðZ fwel¨Z|

wkïwU my¯’, mej n‡q Rb¥MÖnb KiæK- GUvB gv evevi Kvg¨ nIqv DwPZ| weKjv½ †Q‡j wkï - ïayevev gvÔi Kv‡QB bv, mgv‡RiI †evSv| cwiev‡i †g‡q‡`i Zzjbvq †Q‡j‡`i Av`i hZœ Lye †ekx| A‡bK mgq AwZwi³ Av`i Avn¬v‡` mšÍvb weM‡o hvq| aiv‡K miv g‡b K‡i| bvbv AmvgvwRK, Acivag~jK Kg©Kv‡Û wjß nq|

iot KT mPu? BwZnv‡mi cvZvq cÖvM Bmjvg hyM, ÔRvwnwjqvÔ A_©vr AÁZvi hyM bv‡g cwiwPZ| wkï Kb¨v‡K RxešÍ Kei †`qv cyiæl kvwmZ mgv‡R webvwØavq ¯^xKvi K‡i †bqv nZ| weevn evRv‡i cY¨`ª‡e¨i gZ †g‡q‡`i wewKwKwb nZ| Ggwb hv‡”QZvB Ae¯’v wQj Bmjvgc~e© bvix RvwZi|

wcÛ i³`jv, Mf©avwiYx gv‡qi AvKzj wgbwZ AiY¨‡iv`‡b cwiYZ nq| cwiZv‡ci welq, ‡`‡k G ai‡bi nZ¨vKv‡Ûi †Kvb AvBwb wePvi †bB| bvix RvwZi kZ †`vl| M‡f© mšÍvb avib Kivi AÿgZv- ¯¿xi Dc‡iB Pvcv‡bv nq| G‡Ki ci GK †g‡q mšÍvb Rb¥ †`qvI ¯¿xi †`vl| esk cwiPq iÿv‡_© ¯^vgx wØZxq ¯¿x N‡i wb‡q Av‡m| cÖ_g ¯¿xi Kcv‡j ‡Rv‡U mZx‡bi msmvi| wkïwU my¯’, mej n‡q Rb¥MÖnb KiæK- GUvB gv evevi Kvg¨ nIqv DwPZ| weKjv½ †Q‡j wkï - ïay evev gvÔi Kv‡QB bv, mgv‡RiI †evSv| cwiev‡i †g‡q‡`i Zzjbvq †Q‡j‡`i Av`i hZœ Lye †ekx| A‡bK mgq AwZwi³ Av`i Avn¬v‡` mšÍvb weM‡o hvq| aiv‡K miv g‡b K‡i| bvbv AmvgvwRK, Acivag~jK Kg©Kv‡Û wjß nq| m¤úªwZ (†g 2017) XvKv, ebvbx †nv‡U‡j al©‡Yi NUbv GK RvR¦j¨gvb D`vniY| AMva abm¤ú` Avcb Ry‡qj©vm gvwj‡Ki †Q‡j| hvi ‰`wbK nvZ LiP `yB jvL UvKv (cywj‡ki Kv‡Q ¯^xKv‡ivw³) Zvi Kv‡Q G ai‡bi j¤úUwMwi, KvgyKZvKiv gvgyjx e¨vcvi ‰e Avi wKQz bv| G‡nb, KzmšÍvb cwiev‡ii Rb¨ÔZ e‡UB, mviv †`k, RvwZi Kj¼|

FTKmÄv vfJK»Pf jJrLr Im˙Jj: we‡k^ Rbeûj †`k¸‡jvi ZvwjKvq ‡QvÆ evsjv‡`‡ki ¯’vb †ek D‡a©| Rb¥wbqš¿Y j‡ÿ¨ K‡qK eQi Av‡M miKvi RvwiK…Z †¯øvM¨vbwU (Av`k© evYx) wQj: †Q‡j ‡nvK, †g‡q †nvK-`y‡Uv mšÍvbB h‡_ó| a‡i †bqv hvK, miKv‡ii †Pv‡L †Q‡j †g‡q; `yÔRbB mgvb| we‡eP¨ welq nj; cwievi cwiKíbv| N‡i N‡i †Q‡j mšÍvb‡KB cÖvavb¨ †`qv nq| gvZ…M‡f© wZ‡j wZ‡j †e‡o DVv mšÍvb †Q‡j bv †g‡q - Gi Rb¨ bq gvm `k w`b A‡cÿvi `iKvi nq bv| AZ¨vaywbK Z_¨ cÖhyw³ cÖ‡qv‡M M‡f©B mšÍv‡bi wj½ Rvbvhvq| M‡f© we`¨gvb ÿz`ªvKvi gvbe Aw¯ÍZ¡ Kb¨vmšÍvb n‡j åæ‡YB bó K‡i †djv nq| cÖwZ‡ekx †`k fvi‡Z Av‡iv KiæY wbôzi Ae¯’v| †Q‡j mšÍv‡bi Rb¨ P‡j eQi eQi †Póv| Avi cÖwZ †Póvq KvswLZ mšÍv‡bi †`Lv bv wgj‡j gvbe åæYwUi c„w_exi Av‡jv †`Lvi †mŠfvM¨ nqbv| †c‡Ui mšÍvb, †nvK bv †Kb GK

KmP~r mftoJj mJ\Jr S KTZá TgJ: we‡qi evRv‡i †Q‡ji gv evevi Ae¯’vb †cvqvev‡iv| M‡e© ‡hb cv gvwU‡Z c‡i bv| cÿvšÍ‡i, †g‡qi evev‡K _vK‡Z nq, nvZ‡Rvo mwbe©Ü Aby‡iva Ae¯’vq| wKš‘ †Kb? GKUv †Q‡j mšÍvb‡K gvbyl Ki‡Z gv evevi †h cwigvb UvKv LiP jv‡M, GKUv †g‡qi gv evev‡KI D”P wkÿvq wkwÿZ Ki‡Z GKB e¨q LiP enb Ki‡Z nq| eis †ekx| †g‡qwUi wbivcËv iÿvq evowZ LiPcvwZ I †mB m‡½ `ywðšÍvÔZ Av‡QB| hyM cvëv‡”Q| wkÿv cÖwZôvb¸‡jv‡Z †Q‡j‡`i ‡P‡q †g‡qiv Zzjbvg~jKfv‡e fvj dj Ki‡Q| D”P wkÿvq wkwÿZ n‡q †ewi‡q Avm‡Q| †ekx UvKv KvgvB Ki‡Q| G †nb, †mvbvi wWgcvov ivRnuvm‡KI we‡qi evRv‡i `y‡f©v‡Mi wkKvi n‡Z nq| cÖm½µ‡g, ¯^xq AwfÁZvi wKwÂZ weeiY Zz‡j aiwQ: eÜz`¤úwZi †QvÆ cwievi| GK †Q‡j, 16 kOÔJ~

l IJoJPhr ßhJTJPj Ifq∂ xMun oNPuq mJÄuJPhvL oJZ, fJ\J frTJrLxy Kjfq k´P~J\jL~ K\KjPwr FToJ© k´KfÔJj l IJ\A IJxMj S oNuq pJYJA Tr∆j l ßrÓMPrP≤r \Pjq KmPvw ßrAa Fr xMPpJV rP~PZ l ßcKunJrLr mqm˙J rP~PZÇ


UmrJUmr

16 - 22 June 2017

fíeoNPu k´mftj ßumJr hPur \~PT xMKjKÁf TPrPZ

ãofJxLj hPur ßjfífô S xJÄxh hJK~fônJr fáPu KhPuj FThJ ßmsKéa KmPrJiL KT∂á ßx~JjJ oiq˙JTJKr ßaPrxJ ßo-r yJPfÇ oJ^ kPg k´iJj oπL yPuj KfKjÇ ÊÀ yPuJ ßmsKéa KjP~ TotTJ§Ç A AC @KatPTu 50 ßoJfJPmT FèPuj KfKj KjfJ∂ hMmtu Im˙Jj KjP~Ç TJre, Kj\ ßhPvr @aYKuäv vfJÄv, k´J~ IPitT ßmsKéa YJ~ jJAÇ AKfoPiq Inq∂rLe xoxqJ k´Ta yPò, kKÁoJ yJS~J~ ßxJvqJu ßcPoJPâKx xïPar @mPftÇ l∑JP¿r KjmtJYPj jqJvjJKu\o krJ˜Ç KmvõmqJkL AxuJoL xπJxmJh ßrJi TrPf mqgt, oiqk´JYq ±Äx pPù kMKaPjr kJJ vKÜ k´hvtj, asqJPŒr oJKTtj pMÜrJÓs jqJPaJ-r vKÜ mOK≠Pf pMÜrJ\qPT YJ~ ∏ xm KoKuP~ KmsPaj IK˙KfvLuÇ IjqKhPT, aKj ßmä~JPrr jmqrãjvLu ßumJr hPu kKrmftj @jPf ß\PrKo TrKmPjr @KmntJm, pJPT ßoPj KjPf kJrPZ jJ rãjvLu ßhJxrrJÇ xMfrJÄ FA xMPpJV! @mJr rJ~ ßjS~J pJT, ßmsKéPar kPã VjrJ~ ßkPu xm k´KfTëufJ TJaJPjJ pJPmÇ ÊiM fJA j~, Inq∂rLe KmwP~ pPgòJr TrJ pJPm, xmtJKiT xJÄxh KmKvÓ SP~ˆ KoKjˆJPrr xJyJPpqÇ ßcKnc TqJPoÀPjr oPfJ k´iJj oπL ßaPrxJ ßo kJvJr YJu KhPuj oiqmftL KjmtJYj KhP~Ç k´YJr TrPuj, È8A \MPj FTZ© Tj\JrPnKan xJÄxh KjmtJKYf TPr @oJr yJfPT vKÜvJuL TÀj, @Ko @kjJPhr ßmsKéa xlufJ CkyJr KhmÇ' mJ˜Pm yPuJ Knjú k´KfKâ~JÇ @r Fr oMUq nëKoTJ~ ImfLet yPuj ß\PrKo TrKmjÇ hPur xo˜ k´KfmºTfJPT ß^Pz ßlPu KfKj @o \jfJr YJKyhJ, hJKm hJS~JPT k´JiJjq KhPujÇ ßp fÀe ßnJaJrrJ VePnJPa IÄv ßj~ jJA, KfKj fJPhr C“xJKyf TrPujÇ ßp oJP~rJ, jJPxtrJ, oiqKmP•rJ náÜPnJVL fJPhr TJPZ ßVPujÇ ßhv KmKjotJPer TotxNKY KhPujÇ ßmsKéa KjP~ KjmtJYPjr kJu KZÅPz ßlPu jfáj oqJjMPlPˆJ ßkv TPr I-PmsKéa KjmtJYPj kKrmKftf TrPuj 8A \MPjr KjmtJYjPTÇ luJlu ßku vsKoThu mJ ßumJr kJKatr mqJua mJPéÇ fJÅr KmÀP≠ CPbkPz uJVJ ßk´x KoKc~J kK§f rJ\jLKfKmh KogqJ k´oJKef yPuJ ÊiM muPu náu yPmÇ fJPhr oMPU Yáj TJKu ßuPk KhPuj ß\PrKoÇ FT j~J ßoJPz hJÅz TrJPuj KmsPaPjr rJ\jLKfPTÇ FA IKnùfJ ßgPT FUj KvãJ ßjPm ACPrJPkr kJKatèPuJ, KvãJ ßjPm pMÜrJPÓsr huèuÇ KfKj aKj ßmä~JPrr cJj ßWÅwJ ßumJr kJKatPT xlunJPm kKref TrPuj mJo ßWÅwJ oiqkK∫ (ßx≤Jr-ßula) kJKatPfÇ huPT ßkRÅPZ KhPuj fíjoNu kptJP~Ç ßp kJKat \jVPer TgJ ÊjPm, \j˝JPgt TgJ muPmÇ fJÅr ßxäJVJj, xÄUqJ VKrPÔr \jq, TKfkP~r \jq j~ (“For the many, not the few”) FUj KmvõmqJkL @o \jfJr hJKmPTA xogtj TPrÇ ijL hKrPhsr @TJvYá’L ijQmwoq FmÄ xrTJPrr jJVKrT ˝Jgt KmPrJiL xrTJKr mq~ xPïJYj jLKfr KmÀP≠ ß\PV CbJ Vj\JVrPe xyJ~T nëKoTJ kJuj TrPm FmJPrr KjmtJYjÇ ßuUT: xJÄmJKhT, TuJKoˆ S rJ\QjKfT KmPväwT

KmPÆwL, oJAPuJPxKnT-Fr IkrJi ßYJPU ßhPU jJ, C•r ßTJKr~Jr k´vÄxJ TPr, kMKaPjr nÜ, yJoJx-Fr mºM, xqJP¥u kPr YJwJnáwJr oPfJ, ˜JKuj- asaxTJAˆ, Yro mJok∫L oJétmJhL, KmsPaPjr v©∆ ∏ Foj mqKÜr ßjfífôJiLj ßumJr hu 8A \MPjr KjmtJYPj ßpj \~L yPf jJ kJPrÇ KmPvw ßVJÔLr TPktJPra Kj~Kπf xÄmJh oJiqo Ifq∂ @˙J KjP~ F k´YJreJ YJKuP~PZ KjutönJPmÇ fJPhrA Kj~Kπf xoLãJr kr xoLãJ ßumJr hPur krJ\~ ßhPUPZ xmtPfJnJPmÇ kK§f-KmPväwT ßTC mJh pJ~ jJA FA iJrjJr mu~ ßgPTÇ Foj KT Kj\ hPur ßjfíPfô gJTJ IPjT ßuJnLrJS jJÇ KT∂á @o \jfJ xKbT Kx≠J∂ KjPf náu TPr jJAÇ mqJuPar kKrxÄUqJj fJA mPuÇ SA ßp ÈyJKlÄaj ßkJˆ'-Fr SP~j ßmPjaPT Tj\JrPnKan hPur FT\j xJÄxh mPuKZPuj, ÈyqJÅ, 30 IjN±trJ ß\PrKoPT kZª TPr KbTA, fPm TáÅPzr yJÅKz SrJ, ßnJa ßTPªs pJPm jJ SPT ßnJa KhPfÇ' IgY, mJ˜Pm yPuJ CuPaJÇ TáÅPzr hu xTJu ßmuJ~ uJAPj hJÅzJPuJ, mqJua mJé nPr Khu ß\PrKor kPãÇ hKãe kK∫ kK§fPhr oMPU YájTJKu oJKUP~ AÉKh oJP~rJ ßnJa KhP~ FPuJ ß\PrKor ßumJr hPur k´JgtL KaCKuk KxK¨KTPTSÇ ßcKnc TqJPoÀj KmsPaPjr ACPrJkL~ ACKj~Pj pMÜ gJTJ, jJ gJTJr VePnJa TPrKZPuj jmqrãjvLuPhr YJPkÇ mq~ xPïJYj TPr oMjJlJ yPò jJ, IKnmJxLrJ IjMk´Pmv TPr xm uMPakMPa KjPò, ACPrJkL~ oJjmJKiTJr KmYJrJuP~ KmsPaPjr ßhS~J rJ~ kJP KhPò, KmsPaPjr IPgt ACPrJk ijL yPò, IpgJ KmKu~j KmKu~j kJC¥ xhxq YJÅhJ KjPò AAC AfqJKh AfqJKhÇ IfFm xMªr FTaJ v» ‰fKr yPuJ ßk´Pxr mPhRuPf, ßmsKéaÇ KmsPaPjr ACPrJkL~ ACKj~j ßgPT FKéa, xÄPãPk ßmsKéaÇ FKhPT xJrJ ßhv\MPz @o \jfJr IgtQjKfT Im˙J hMKmtwyÇ ßxJvqJu KxKTCKrKar ZJÅa, ßk¿jJrPhr mrJ¨ ZJÅa, ÛáPu kzá~J KvÊPhr UJhq mº, Có KvãJr IjMhJj @r j~ (kzPf yPu T\t KjP~ kPzJTJ\ TPr ßvJi KhS) IgtJ“ ZJ© Ee, KjKÁf Tot xÄ˙Jj jJA, hsmqoNuq mOK≠, ßmfj ysJx, VOy xïa, ˝J˙q kKrPwmJ xïa fgJ Fj FAY Fx ßnPñ oMjJlJoMKU TPktJPraJiLj KYKT“xJ ßTªs YJuMr kJÅ~fJrJ, mqKÜoJKuTJKij pJfJ~Jf (ßru) nJzJr uJVJoyLj mOK≠ ∏ xoxqJr ßvw jJAÇ xm xoxqJr xoJiJj ßmsKéPaÇ @r ßmsKéa yPu @PrT oyJ xoxqJr KvTz C“kJaj yPm, AxuJoL xπJxL yJouJÇ ßcKnc VePnJPa rJ~ ßkPujÇ IPitPTr ßgPT oJ© hMA vfJÄv ßmvL oJjMw ßmsKéa YJ~Ç @aYKuäv vfJÄv ACPrJkL~ ACKj~Pj gJTJaJA ßYP~PZÇ xÄUqJVKrPÔr rJ~ ßoPj KjP~ KfKj khfqJV TrPuj k´iJj oπLr kh ßgPTÇ

S U R M A

Subscribe to.........

SURMA 34th Year, Issue 1773, 25 - 31 May 2012

ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKvr IJyoh

FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr ksKfÔJfJ

r IJyoh cJ” mKv IJuyJ\ : orÉo

~qJr Ju KmPyKn FK≤ ßxJv

1773, , Issue 34th Year SURMA

May 2012 25 - 31

kOÔJ mJÄuJ 64 ‰\qÔ 1419 11 - 17

2 yJ\Jr 5v kJC¥ \KroJjJr KmiJj

50p

JyJrJ KmFjKk oJouJr JrlÅoJoJPhuJ~Khv9 @VPˆr oPiq rJ~? 33 ßjf

ßjfJr FUj 33 Ç kPr rJÓs ∂ yP~ CbPZ KmPrJKifJrksvú âov \ôu vj mJ oJouJr jr fLms ßxA xKTC ßo - \JKoP ÅTPZ KTjJ yPuJ ksK TJrPe IPjT dJTJ, 23 TrJr KhPT ^M gJPTÇ KT∂á rJÓs hr nNKoTJr kzPf kJPrÇ h§ KjKÁf KTZM muJ Pãr @Aj\LmLP mJ ksv˜ yP~ J rJÓsk @APj IPjT xMPpJV xLKof KjP~JV kJS~ 57 kOÔJ~ T vKÜÇ oNu Kj~Jo Pfr KTZM TrJrhuL~ KmPmYjJ~ xo~ @hJuPjJr oJouJ~ mJx ßkJzJ

JC¥ 2 yJ\Jr 5v kKmiJj \KroJjJr

∑¥PT UMj ßoP~r m~Pl IKnpMÜ TrJr hJP~ mJXJKu oJ yPuj FT

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr (IxJoJK\T IJYre) k´KfPrJPi TPbJr khPãk KjPf pJPóZ ßTJ~JKuvj xrTJrÇ F \jq kMKuvPT IJPrJ ßmKv ãofJ k´hJjxy xPmtJóY 2 yJ\Jr 5v kJC¥ kpt∂ \KroJjJr KmiJj ßrPU pgJpg IJAKj xÄÛJr xJij TrJ yP~PZÇ Vf 21 ßo, oñumJr ßyJo ßxPâaJKr ßfPrxJ ßo FK≤ ßxJxqJu KyPmKn~qJr Krlot KmuKa yJC\ Im ToP¿ C™Jkj TPrjÇ jfáj IJAPj ßp ßTJPjJ irPer FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr ßpoj 59 kOÔJ~

at xMroJ KrPkJ KmKm jJPor ßo - ßVhM oJ UMPjr

‘f•ôJmiJ~T’ YÑPr ßhv

u¥j, 23m~Û FT mJXJKu jÇ fJr 47 mZr IKnpMÜ yP~PZ fJr 13 KfKj r IJYre) hJP~ at IKnPpJV xMKyjJ UJjPoUMj xMroJ KrPkJ ~qJr (IxJoJK\TxrTJrÇ F Kmr∆P≠ r ßoP~ IJWJf dJTJ,TPr 23 ßo KmPyKn ßTJ~JKuvj 5v fJr- KmFjKk S fJPhr ßjfífôJiLj KmPrJiLhuL~ ß\Ja \JKjP~ KhP~PZ, ßp jJPoA cJTJ ßyJT, mZr m~Px ßxJvJu oJgJ~ 2 yJ\Jr pJPóZ f•ôJhJP~ miJ~T xrTJr mqm˙J kMjmtyJPur ksKfvs∆Kf ßkPu fJrJ xrTJPrr xPñ @PuJYjJ~ mxPf ks˜MfÇ xPmtJóY xJij ßo - FK≤ m~Pl∑¥PTFmÄ FA UMPjr k KjPf KhPf u¥j, 23i TPbJr khPã ãofJ k´hJjxy IJAKj xÄÛJr J ßo xrTJPrr IiLPj KjmtJYPj IÄv ßjS~Jr ksvúA SPb jJÇ KT∂á ãofJxLj @S~JoL uLV xJl YJKkP~ huL~ Sø TPrPZj Ckr ßTJPjJ k´KfPrJP IJPrJ ßmKvKmiJj ßrPU pgJpgßxPâaJKr ßfPrxToP¿ mPußvPw KhP~PZ, KmPrJiL hu YJAPu I∂mtftLTJuLj xrTJPrr IiLPj KTnJPm KjmtJYj xMÔM TrJ pJ~ ßx ßoP~r Ç hLWt ÊjJjL ßyJo \jq kMKuvPT \KroJjJr yJC\ Im yPfkOkJPrÇ ßVhM KmKmPT ÔJ~ KT∂á f•ôJmiJ~PTr vft \MPz ßhS~J xÄuJk TUPjJA j~Ç hMA kPãr FA oMPUJoMKU oñumJr ßYP~KZPuj f @PuJYjJ 60 kJC¥ kpt∂ Ç Vf 21 ßo,~qJr Krlot KmuKa ßpoj ßmAKu IJhJu Im˙JPj IKjÁ~fJA mJzPZ ßTmuÇ yfJvJ mJzPZ xJiJre oJjMPwrÇ xÄuJPkr x÷JmjJS xMhNrkrJyfÇ ~qJr yP~PZ TrJ u KmPyKn 59 kOÔJ~ Ju KyPmKn YuoJj IK˙r xo~PTA ßTmu ksuK’f TrPZ ßhPvr hMA ksiJj rJ\QjKfT hPur FA Ijz Im˙JjÇ FK≤ ßxJvJ FK≤ ßxJxq TPrjÇ ßTJPjJ irPer C™Jkj ßp jfáj IJAPj

v ÑPr ßh J~T’ Y ‘f•ôJmi

F KjmtJYj Jr 1917, KmKx yJPur ßn muPfSzJ∂ ßp jJPoA ßyJT KmFjKk &lrkMjmtßo Ja TgJJaKm Ki YN uLV jJrJ\ @S~JoL hJKm @hJP~ Ijz ßoJ\Jl e oJ KrPkJ at TqJaJrJxt IiqJkTh @r ßjA- KmKvÓ IJYr KmPrJiL hu f•ôJmiJ~T xrTJr jJoKa xMrpfA YJkJYJKk mJÄuJPhvzJ∂ ßnJaJr IJxjú xrTJr TÀT,ßof•ô-JmiJ~T pKh ksiJjoπLr kZª jJ Pj Yá KjmtJYPj 23 ßo T @yo 23 e KjmtJY

cJTJ ßyJT, Z, ßp jJPoAmxPf ks˜MfÇ ~ KhP~P xJl ß\Ja \JKjP xPñ @PuJYjJ~@S~JoL uLV KmPrJiLhuL~fJrJ xrTJPrr pJ~ ßx ãofJxLj ßjfífôJiLj ßkPu jJÇ KT∂á m KjmtJYj xMÔM TrJFA oMPUJoMKU Kk S fJPhr JPur ksKfvs∆Kf Jr ksvúA SPb KTnJP hMA kPãr xMhNrkrJyfÇ ßo - KmFjr mqm˙J kMjmty Pj IÄv ßjS~ xrTJPrr IiLPj JA j~Ç JS dJTJ, 23 KjmtJY xrTJ Im˙JjÇ kr x÷Jmj tLTJuLj xÄuJk TUPj f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPjYJAPu I∂mtf \MPz ßhS~J e oJjMPwrÇ xÄuJP hPur FA Ijz vft hu ßTJPjJ huL~ Z, KmPrJiL f•ôJmiJ~PTr J mJzPZ xJiJr ksiJj rJ\QjKfT KhP~P A KT∂á yfJv mPu ßhPvr hM ßTmuÇ yPf kJPrÇ uK’f TrPZ @PuJYjJ IKjÁ~fJA mJzPZ ßTmu ks Im˙JPj IK˙r xo~PTA jJoKa xrTJr YuoJj

muPfS r TgJ kMjmtyJPu @S~JoL uLV YJkJYJKk jJrJ\

jKk ßyJT KmF ßp jJPoA@hJP~ Ijz hJKm iJ~T

dJTJ, IiqJk IjojL~ y~ ßx ßãP© ßpPTJPjJ xJiJr ãofJxLj u¥j, ksPvú Pjr Ç ßxA xJPg 59 kOÔJ~ h @r xP~v IgtjLKfKmh uLVÇyP~PZ F mqJkJPr jJPoA fJ yPf kJPrÇ KT∂á FPxJK@S~JoL lr @yo rJPf k´TJvjJTrJ ßoJ\Jl& ZJz JßhPm fJrJÇ KjhtuL~ KjmtJYj yPf yPm KjhtuL~ xrTJPrr IiLPjßTJPjJ rTPorfJKuT oñumJr ßjAÇ KjrPkãÔJ~xrTJPrr @jMÔJKjT ßWJweJr vPft F mqJkJPr Iau KmFjKkÇ FA xrTJPrr jJo JjLr KfKj rJ\i 59 kO

ÈFFKa' IqJS~Jct ßvwKhPj KmKnjú TqJaJVKrPf xlu 5 \jPT IqJS~Jctx k´hJj TrJ y~Ç FToJ© mJÄuJPhvL mJ KmFoA KyPxPm ßoAjKˆso FA IqJS~Jct Km\~L yP~PZj kNmt u¥Pjr fJ\ FTJCjPa≤x Fr oqJPjK\Ä cJAPrÖr @mMu yJ~Jf jMÀ\öJoJjÇ F CkuPãq CAj\Prr FT IKn\Jf ßyJPaPu xJrJPhv ßgPT lJAjqJKuˆ FTJCP≤≤ mJ FTJCP≤K¿ k´KfÔJj ZJzJS A¥sJKˆsr vLwt mqKÜfôrJ ßpJVPhjÇ IjMÔJPj mÜmq rJPUj FPxJKxP~vj Im FTJCK≤Ä ßaTKjKv~Jj (FFKa)-Fr KxAS oJTt lJrJrÇ IjMÔJPj ÈuJAPx¿ ßo’Jr Im hq A~Jr IqJS~Jctx' Km\~L @mMu yJ~Jf jMÀ\öJoJj xŒPTt FFKa'r kã ßgPT KmPvw k´vÄxJ TrJ y~Ç 4'v TîJP~≤iJrL fJ\ FTJCP≤≤xPT FTKa IjMTreL~ hOÓJ∂ KyPxPm Ck˙Jkj TPr ßoJa 5 \j xatKuPˆc lJAPjKuˆ ßgPT Km\~L ßWJweJ TrJ y~Ç @mMu yJ~Jf jMÀ\öJoJj fJÅr xJlPuqr k´KfKâ~J~ mPuj, @orJ ßp CóoJPjr xJKntPxr oJiqPo FKVP~ pJS~Jr ßYÓJ TrKZ, FA IqJS~Jctx fJrA ˝LTíKfÇ @Ko FmÄ @oJr Kao ßo’Jr xTPuA FA xJlPuq hJÀj @jKªf S VKmtfÇ fPm FKa TKoCKjKar k´PlvjJu xJKntx k´nJAcJrPhrS C“xJKyf TrPm mPu @Ko oPj TKrÇ KfKj mPuj, FTJCK≤Ä PkvJ~ ßTJ~JKuKlPTvj FmÄ CóoJj UMmA \ÀKrÇ IjqgJ~ TîJP~≤ mJ FTJCP≤K¿ k´KfÔJj hM'kPãrA ^ÅáKT rP~PZÇ @orJ ÊÀ ßgPTA mz mz k´KfÔJPjr kJvJkJKv, TKoCKjKa fgJ fíeoMu kptJP~ xJKntx KhP~ IJxKZÇ IjMÔJPj rJAK\Ä ˆJr TqJaJVKrPf K\jJ VJctjJr FmÄ FFKa FcPnJPTa KyPxPm cJ~JjJ IqJS~Jctx Km\~L yjÇ FZJzJS KxKkKc S k´PlvjJu ßo’Jr TqJaJVKrPfS IqJS~Jct k´hJj TrJ ßh~J y~Ç F xo~ FFKa'r ßk´KxPc≤ KjKT KlxJrS CkK˙f KZPujÇ IjMÔJPj ßaTPjJuK\'r kJvJkJKv k´iJj èÀfô KZPuJ Cjúf oqJPj\oqJ≤ KÛu, CóoJj FmÄ xKbT FTJCP≤K¿r SkrÇ CPuäUq, fJ\ FTJCP≤ax ÊÀr ßgPTA Km\Pjx ˆJatJk, KrPTJnJKr, FcnJAx, ßk-Àu, @CaPxJxt FTJCP≤K¿, aqJé KraJet S ßk´JkJKa ßr≤Ju FTJCK≤Ä AfqJKh KmKnjú kptJP~r ßxmJ KhP~ @xPZÇ jMÀöJoJj YqJKrKa, ßxmJ S TKoCKjKa TJptâPo xKâ~nJPm \Kzf rP~PZjÇ KfKj mOPaPjr mJÄuJPhvL mqmxJ~LPhr k´KfKjKifôvLu xÄVbj mOKav-mJÄuJPhv ßY’Jr Im ToJPxtr A≤JrjqJvjJu KcPrÖrÇ APfJkNPmt KfKj TKoCKjKaPf KmKnjú ImhJPjr \jq ßms≤ TJCK¿u IqJS~Jctx, xJjrJA\ ßrKcS mJÄuJ IqJS~Jctxy KmKnjú IqJS~JPct nëKwf yP~PZjÇ jMr∆öJoJPjr ßhPvr mJKz KxPua xhr CkP\uJr yJaUuJ ACKj~Pjr KhWLr kJr rJ\Jr VJÅS V´JPoÇ KfKj kNmt u¥Pjr ߈kjL V´LPj ˝kKrmJPrr mxmJx TPrjÇ 2010 xJPu ßV´PaJPré KˆsPar oJAPâJKm\Pjx ßx≤JPr ãáhs kKrxPr fJ\ FTJCP≤≤x pJ©J Êr∆ TPrjÇ xJlPuqr iJrJmJKyTfJ~ kmmfLtPf kNmt u¥Pjr 69 nqJPu¿ ßrJPc mOy“ kKrxPr IKlx CPÆJij TPrjÇ

ALAMIN TRAVELS Ltd Tel: 020 7375 2669 74056

11 - 17 ‰\qÔ 1419 mJÄuJ 64 kOÔJ 50p

oJouJr lÅJPh KhvJyJrJ KmFjKk

33 ßjfJr oJouJ~ 9 @VPˆr oPiq rJ~?

dJTJ, 23 ßo - \JKoPjr fLms KmPrJKifJr kPr rJÓs FUj 33 ßjfJr h§ KjKÁf TrJr KhPT ^MÅTPZ KTjJ ßxA ksvú âov \ôSUR u∂ yP~ CbPZÇ MA 34th @APj IPjT KTZM muJ gJPTÇ KT∂á rJÓs yPuJ ksKxKTCvj mJ oJouJr Year, Issu oNu Kj~JoT vKÜÇ rJÓskPãr @Aj\LmLPhr nNKoTJr TJrPe IPjT e 1773 , 25 xo~ @hJuPfr KTZM TrJr xMPpJV xLKof mJ ksv˜ yP~ kzPf kJPrÇ 31 May 2012 mJx ßkJzJPjJr oJouJ~ huL~ KmPmYjJ~ KjP~JV kJS~J 57 kOÔJ~

FK≤ ßxJv Ju

ßoP~r m~Pl∑¥PT UMj TrJr hJP~ IKnpMÜ yPuj FT mJXJKu oJ

ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKv r IJyoh

KmPyKn~qJ oJouJr r 33 ßjfJr oJolÅuJ~JPh KhvJyJrJ KmFjKk

2 yJ\Jr 5v k \KroJjJr KmiJjJC¥

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - ßVhM KmKm jJPor 47 mZr m~Û FT mJXJKu oJ UMPjr hJP~ IKnpMÜ yP~PZjÇ fJr Kmr∆P≠ IKnPpJV KfKj fJr 13 mZr m~Pxr ßoP~ xMKyjJ UJjPor m~Pl∑¥PT oJgJ~ IJWJf TPr UMj TPrPZj FmÄ FA UMPjr hJP~ fJr ßoP~r Ckr YJKkP~ KhPf ßYP~KZPujÇ hLWt ÊjJjL ßvPw Sø ßmAKu IJhJuf ßVhM KmKmPT 60 kOÔJ~

IiqJkT ßoJ\Jl&lr KmKxF KjmtJYj ßoJa ßnJaJr 1917, @yoh @r ßjA IJYre KmKi YNzJ∂ dJTJ, 23 ßo - KmKvÓ IgtjLKfKmh IiqJkT ßoJ\Jl&lr @yoh @r ßjAÇ oñumJr rJPf KfKj rJ\iJjLr 59 kOÔJ~

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - IJxjú mJÄuJPhv TqJaJrJxt FPxJKxP~vPjr xJiJre KjmtJYPj YázJ∂ ßnJaJr fJKuTJ k´TJv TrJ yP~PZÇ ßxA xJPg KjmtJYPj 59 kOÔJ~

‘f•ôJ

iJ~T’ jfáj IKlPx mIJkJPx∫ YÑPr

11 - 17

‰\qÔ 1419

mJÄuJ 64 kOÔJ

9 @VPˆr oPiq

50p

rJ~?

dJTJ, 23 h§ KjKÁf ßo - \JKoPjr @APj IPjTTrJr KhPT ^M fLms KmPrJKifJr KTZM muJ ÅTPZ KTjJ ßxA kPr rJÓs FUj oNu Kj~Jo xo~ @hJuT vKÜÇ rJÓskgJPTÇ KT∂á rJÓs ksvú âov \ôu∂ 33 ßjfJr mJx ßkJzJ Pfr KTZM TrJrPãr @Aj\LmLPyPuJ ksKxKTCvj yP~ CbPZÇ PjJr oJou hr mJ xM J~ huL~ PpJV xLKof mJ nNKoTJr TJrPe oJouJr ksv˜ KmPmYjJ~ IPjT KjP~JV yP~ kzPf kJPrÇ kJS~J

ßoP~r m~ TrJr hJ Pl∑¥PT UMj yPuj FT P~mJ IKnpMÜ XJKu oJ

57 kOÔJ~

u¥j, 23 k´KfPrJP ßo - FK≤ ßxJvJxMroJ KrPkJat i TPbJr \jq kMKuvPT khPã u KmPyKn~qJr (IxJ kJC¥ kpt∂ IJPrJ ßmKvk KjPf pJPóZ ßTJ~J oJK\T IJYr u¥j, 23 xMroJ KrPkJ ãofJ k´ TrJ yP~PZ \KroJjJr hJjxy Kuvj xrTJ e) 47 mZr ßo - ßVhM at FK≤ ßxJxq Ç Vf 21 ßo,KmiJj ßrPU pgJpg xPmtJóY 2 yJ\JrrÇ F KmKm m~Û FT hJP~ oñum Ju IJAKj xÄÛJr 5v mJXJKu jJPor C™Jkj TPrjÇ KyPmKn~qJr KrloJr ßyJo ßxPâ Kmr∆P≠ IKnpMÜ yP~PZ oJ UMPjr jfáj IJAPj aJKr ßfPrxxJij t KmuKa mZr m~PxIKnPpJV KfKj jÇ fJr J ßo ßp ßTJPj yJC\ Im fJr r ßoP~ J irPer m~Pl∑¥ ToP¿ xMKyjJ UJjPo13 FK≤ ßxJvJ TPrPZj PT oJgJ~ IJWJf r u KmPyKn ~qJr ßpoj ßoP~r FmÄ FA UMPjr TPr UMj ßYP~KZPuj Ckr YJKkP hJP~ fJr 59 kOÔJ~ Ç hLWt ÊjJjL ~ KhPf ßmAKu IJhJu ßvPw f ßVhM KmKmPT Sø

dJTJ, 23 f•ôJmiJ~Tßo - KmFjKk ßTJPjJ huL~ xrTJr mqm˙S fJPhr ßjfíf J kMjmtyJPur ôJiLj KmPrJi xrTJPrr mPu xMroJ LhuL~ KrPkJatß\Ja IiLPj KjmtJY ksKfvs∆Kf @PuJYjJKhP~PZ, KmPrJiL uJKjtÄ~ KhP~P u¥j, 23 ßkPu ßofJrJ- \JKjP Pj IÄv ßjS~ hu xrTJ˙Prr Im˙JPj yPf kJPrÇ KT∂á YJAPu I∂mtf KcxFmøPhr ßjfí JjL~xPñ Z, ßp jJPoA cJTJ ksvúA SPb IKjÁ tLTJuLj Jr \Pjq @PuJ jJÇ KT∂á ßyJT, YuoJj IK˙r ~fJA mJzPZf•ôJmiJ~PTrß˝óZJPxmL xrTJPrrIJkJPx∫-Fr vft \MPz xÄVbj ãofJxLjYjJ~ mxPf ks˜ IiLPj KTnJP ßTmu xo~PTA MfÇ ßhS~J xÄuJk @S~ jfáJjmJzPZ IkJPrvjJu ßycPTJ~JaJxt Sm ßTmu ks Ç yfJv TUPjJA KjmtJYj xMÔM TrJJoL uLV xJl uK’f TrPZ TKoCKjKa xJiJr yJm-Fr e oJjMPwIJjMÔJKjT j~Ç pJ~ ßx ßhPvr rÇ xÄuJP CPÆJij CkuPã FTkr hMA kPãr FA hMA ksihMJj’KhjmqJKk oMPUJoMKU rJ\QjyP~PZ metJdq TotxNKY kJKuf KfT hPurx÷JmjJS xMhNrkrJyf FA Ijz PxJomJr 21 ßo S oñumJr 22 ßo Im˙JjÇ Ç 56 kOÔJ~ KmPrJ

ßhv

IiqJkT @yoh ßoJ\Jl&lr @

60 kOÔJ~

KmKxF Kjm tJYj

r ßjA kMjmtyJPu ßoJa ßn r TgJ jJrJ\ @S muPf IJYre JaJr 1917, JkJPx∫ ~JoL uLV S ßp jJPoA KmKi YNz ßyJT J∂ KlPx I jfáj ITqJPorJr ßYJPU mJÄuJaJCPjr ‰mvJUL ßouJ 1419 hJKm @hJP~ IjKmFzjKk jf áj IKlPx IJkJPx ∫

jJ f•ôJm iJjoπLr kZª JPjJ pKh ks ßãP© ßpPT KT∂á y~ ßx fJ yPf kJPrÇ jJr hu pfA jJPoA xrTJPrr IiLPjJo KmPrJiL f•ôJmiJ~T xrTJxLj KjhtuL~ FA xrTJPrr TÀT, kJPrÇ jL~ ãof Pr yPf yPm KkÇ ksPvú IjouLVÇ F mqJkJ L~ KjmtJYj Pr Iau KmFj @PuJYjJ yPfiL hPur @S~JoL jJ fJrJÇ KjhtuvPft F mqJkJ ßxKa KjP~S Jr FUj KmPrJ yPmÇ mJiq ZJz ßhPm JKjT ßWJweJr Pk TL yPmJr hJkPa xrT o~ oJjPf 56 kOÔJ~ rTPor xPñ xÄuJ f ãof jJ oJjPuS FTx ßTJPjJ xrTJPrr @jMÔ JPrr AxMqP FA KjrPkã hu KmFjKk xrT JoL hJKm TrPuS KmPrJiL @Vsy ksTJv S rJK\ j~ @S~ 61 kOÔJ~ mxJr @PuJYjJ TrPf ßTJPjJ

KmPrJiL hu KmFjKk xrTJPrr xPñ xÄuJPk mxJr @Vsy ksTJv TrPuS FA AxMqPf ßTJPjJ @PuJYjJ TrPfS rJK\ j~ @S~JoL 61 kOÔJ~

TL yPm ßxKa KjP~S @PuJYjJ yPf kJPrÇ ãofJr hJkPa xrTJr FUj KmPrJiL hPur hJKm jJ oJjPuS FTxo~ oJjPf mJiq yPmÇ at 56 kOÔJ~ oJ KrPkJ uJKjtÄ

xMr 23 ßo ßjfí˙JjL~ u¥j, r \Pjq x∫-Fr KcxFmøPh xÄVbj IJkJP J~JaJxt S ß˝óZJPxmL rvjJu ßycPTIJjMÔJKjT jfáj IkJP yJm-Fr JKk FT TKoCKjKaCkuPã hM’Khjmq yP~PZ CPÆJij TotxNKY kJKuf Jr 22 ßo metJdq 21 ßo S oñum 56 kOÔJ~ PxJomJr

uJ 1419 vJUL ßo JCPjr ‰m U mJÄuJa JP ßY r TqJPorJ

kOÔJ~ 32-33

iL hu pfA TÀT, f•ôJm YJkJY iJ~T xrTJKk ksPvú Ijo Jr ßTJPjJ jL~ ãof @S~ f•ôJmiJ~T JxLj KjrPkã rTPor ZJz ßhPmJoL uLVÇ F xrT pKh ksi KmPrJiL xrTJPrr @jMÔ jJ fJrJÇ mqJkJPr 32-33y~ kOÔJ~ JjoπLr Jr jJoKa hu KmFj Kjhtu ßx ßãP© kZª jJ mxJr @Vsy Kk xrT JKjT ßWJweJr L~ KjmtJYj vPft JPrr xPñ yPf yPm jJPoA fJ yPf ßpPTJPjJ ßTJPjJ @Pu ksTJv kJPrÇ KT∂á JYjJ TrPfTrPuS FA xÄuJPk TLF mqJkJPr Iau KjhtuL~ xrT KmFj JPrr AxMqP yPm S rJK\ j~ @S~ f ãofJr ßxKa KjP~S KkÇ FA xrT IiLPjJPrr jJo JoL hJKm @Pu hJkP 61 kOÔJ~ jJ oJjPu a xrTJr FUjJYjJ yPf kJPrÇ S FTx o~ oJjPfKmPrJiL hPur mJiq yPmÇ 56 kOÔJ~

dJTJ, 23 IgtjLKfKmh ßo - KmKvÓ IiqJkT ßoJ\Jl& lr @yo ßjAÇ oñumJr h @r KfKj rJ\i rJPf JjLr 59 kOÔJ~

u¥j, xMroJ 23 FPxJKxP~v ßo - IJxjKrPkJat ú mJÄuJ Pjr fJKuTJ k´TJv TrJxJiJre KjmtJYPj Phv TqJaJrJxt Yá yP~PZÇ ßxA xJPgzJ∂ ßnJaJr KjmtJYPj 59 kOÔJ~

TqJPorJ r ßYJPU mJÄuJaJC Pjr ‰mv JUL ßou J 1419

xMroJ KrPkJ u¥j, at KcxFmøPh23 ßo ß˝óZJPxmL r \Pjq - uJKjtÄ jfáj IkJP xÄVbj IJkJPßjfí˙JjL~ TKoCKjKa rvjJu ßycPT x∫-Fr J~JaJx yJm-Fr CPÆJij IJjMÔJKjTt S metJdq CkuPã hM’Khjmq PxJomJr TotxNKY kJKuf JKk FT 21 ßo S oñumJr yP~PZ 22 ßo 56 kOÔJ~

32-33 kOÔJ~

IJkKj pKh cJTPpJPV xJ¬JKyT xMroJ ßkPf YJj, fPm AÄPr\LPf jJo S KbTJjJxy YÅJhJ mJmh CkpMÜ kKroJe IPgtr S ‘SURMA’ jJPo ßYT mJ ßkJÓJu IctJr xPñ KhP~ kJbJjÇ kJbJmJr KbTJjJ yPóZ :

SURMA, The Whitechapel Centre (Room S6) 85 Myrdle Street, London E1 1HL UK - 1 year £40.00 [ ] Six months £30.00 [ ] Europe - 1 year £70.00 [ ] Six months £45.00 [ ] International - 1 year £100 [ ] Six months £60.00 [ ]

Mr/Mrs/Miss: _______________________________________________________________ Address:_____________________________________________________________ _______________________________________________________________________

Post Code:___________________Telephone:____________________________

27

Sylhet Direct Return £565 Call for Booking T: 020 7375 2669 | M: 07903 568 723 London Office: ALAMIN TRAVELS Ltd 66 Hanbury Street London E1 5JL Fax: 020 7247 0616

Sylhet Office: ALAMIN TRAVELS Ltd Hotel Al-Amin Ltd. Puran Lane Lal Bazar, Sylhet 3100 Bangladesh, Tel: 718220, 721811

alamintravl@yahoo.co.uk | www.alamintravels.co.uk


28

KmùJkj

16 - 22 June 2017

Present

FREE Nominations

At A tt the he

Nominate now! Complete the form below or visit

www.bbwhoswho.co.uk Celebrating the best of the British Bangladeshi community Media M edi a P a rtner s: Partners:

Please P lease n nominate ominate y yourself ourself o orr ssomeone omeone y you ou k know now b by y fi filling lling th the e fform orm b below elow NAME N A ME

AGE A GE

ADDRESS A D D RES S

POSTCODE P OSTCODE

TELEPHONE T EL E P H O N E

MOBILE M O BI L E

SSECTOR EC TOR

BUSINESS B US I N E S S

EDUCATION E DUC ATION

FFAMILY AMILY B BACKGROUND ACKGROUND

CHARITY C H A RI T Y O OR R C COMMUNITY O MMUNI T Y W WORK O RK

OTHER O T H ER N NOTABLE OTABLE A ACHIEVEMENTS C H I E V EM E N T S

OTHER O THER IINFORMATION NFORMATION

Please fill in the form and send it to: British Bangladeshi Who’s Who 2017, Unit 2, 60 Hanbury Street, London E1 5JL Email: info@bbwhoswho.co.uk, Website: www.bbwhoswho.co.uk


UmrJUmr

16 - 22 June 2017

KjP\r TëPkA k´goKhPT ßkJu \KrPk Tj\JrPnKan FmÄ ßumJr kJKatr oPiq Km˜r mqmiJj ßhUJ ßVPuS ßvwKhPT FPx xm xoJ∂rJPu KoPv pJ~Ç KjmtJYPjr TJZJTJKZ FPx rJ\QjKfT KmPväwT S ßkJu \KrPkr @vïJA mJ˜mfJ ßkPuJÇ ybJ“ TPr cJTJ KjmtJYPj ßvw kpt∂ ^áu∂ kJutJPo≤A ßkPuJ mOPajÇ FA ^Mu∂ kJutJPoP≤ T~Khj KaPT fJ KjP~ FUj ßgPTA Êr∆ yP~PZ TJjJPWJwJÇ khfqJV jJ TPr ßlr k´iJjoπLfô V´ye TrJ~ mqJkT xoJPuJYjJr oMPU kPzPZj ßgPrxJ ßoÇ KmkrLPf ßumJr ßjfJ ß\PrKo TrKmj ˝oKyfJ~ CØJKxf yP~PZjÇ mqJkTfJ ßkP~PZ fJÅr \jKk´~fJÇ mOPaPjr rJ\jLKfPf fÀePhr IÄvVsye mJKzP~ jfMj FT \JVre ‰fKr TPrPZjÇ cJjkK∫ KoKc~Jxy KmPrJiL rJ\jLKfTPhr jJjJoMUL IJâoPer ßTJPjJ rTo ßfJ~JÑJ jJ TPr FKVP~ ßVPZj mÉhNrÇ fJÅr Foj TqJKrvoJ~ KmK˛f xmJAÇ huL~ KucJrvLk ßhRPz mJrmJr \jKk´~fJ pJZJAP~r kr KjmtJYPj FPxS ßxA k´oJe rJUPf xogt yPuj KfKjÇ \jVPer TJPZ TrKmjA FUj xmPYP~ \jKks~ S ksnJmvJuL rJ\jLKfKmhÇ Vf 8 \Mj, mOy¸KfmJPrr KjmtJYPj Tj\JrPnKan hu 318 @xj ßkP~ míy•o hPur Im˙Jj iPr PrPUPZÇ fPm huKa 13Ka @xj yJrJPjJr TJrPe FTTnJPm xrTJr Vbj TrPf kJrPZ jJÇ IgY ßgPrxJ ßo vfJKiT @xPjr xÄUqJVKrÔfJ KjP~ @rS mKu~Jj yP~ ãofJ~ KlrPmj mPu PnPmKZPujÇ IjqKhPT, KmPrJiL hu PumJr kJKatr nrJcMKm yPm nJmJ yPuS huKa @PVr YJAPf 30Ka @xj ßmKv ßkP~PZÇ ßumJPrr PoJa ksJ¬ @xj 262Ç KumJPru ßcPoJâqJax hPur ksJ¬ @xj 12 pJ @PVr fMujJ~ 4Ka PmKvÇ ÛKav jqJvjJKuˆ kJKatr @xj xÄUqJ FmJr 21Ka TPo yP~PZ 35Ç KVsj kJKat fJPhr FTKa @xj iPr PrPUPZÇ jhtJj @~JruqJP¥r ßcPoJâqJKaT ACKj~Kjˆx kJKat (KcACKk) 10Ka FmÄ Kvj ßlAj ßkP~PZ 7Ka @xjÇ SP~uPxr käJAc TJoÀ ßkP~PZ 4 @xjÇ IjqKhPT ßnJPar rJ\jLKf PgPT IPjTaJ KjKÁf yP~ ßVPZ IKnmJxjKmPrJiL hu ACPT AK¥PkjPc≤ kJKat (ACKTk)Ç FmJPrr KjmtJYPj PnJaJr KZPuj ksJ~ 4 PTJKa 9 uJUÇ FroPiq 68 hvKoT 7 vfJÄv PnJaJr PnJa KhP~PZj, pJ VfmJPrr YJAPf 2 vfJÄv PmKvÇ Vf KjmtJYPj fÀe PnJaJrPhr CkK˙Kf KZu oJ© 43 vfJÄvÇ FmJr fJ PmPz yP~PZ 72 vfJÄvÇ @\Lmj pM≠KmPrJiL PjfJ P\PrKo TrKmPjr FTT TíKfPfôr TJrPe fÀerJ rJ\jLKfPf FfaJ xŒíÜ yP~PZj mPu oPj TrJ y~Ç míy¸KfmJr mOPaj\MPz kJutJPo≤ KjmtJYj ßvw yS~Jr ksJ~ 24 WµJ kPr oiq u§Pj ßTjKxÄaj @xPjr Km\~L yP~PZ ßumJr huÇ F @xPjr ßnJa kr kr KfjmJr VejJ TrJ yP~PZÇ ßxUJPj oJ© 20

xoJPuJYjJr oMPUS kzPf yP~PZÇ APfJoPiq KmKnjú KhT ßgPT fJÅr khfqJPVrS hJmL CPbPZÇ ßgPrxJ ßoS KjP\r IkKreJohvtLfJ ˝LTJr TPr mPuPZj, huPT FA xoxqJ~ ßluJr \jq @KoA hJ~L FmÄ fJ ßgPT @KoA C•re TrPmJÇ fJÅr cJTJ KjmtJYPjr TJrPe KZÅaPT kzJ huL~ FoKkPhr TJPZS KfKj ãoJ ßYP~PZjÇ FKhPT, ßumJr ßjfJ ß\PrKo TrKmj huL~ @nq∂rLe ßTJªPu KZPuj IPjTaJ IfLÓÇ xoJjfJPu KmrÜ KZPuj cJjkK∫ KoKc~Jr Km„k @YrPeÇ KmkMu \jxogtjPT kMÅK\ TPr FPT FPT pUj Fxm hoJPf mq˜Ç KbT fUjA jfáj YqJPu†! oJ© 2 oJPxr oPiq KjmtJYjÇ fmM ßpj rPe nñ ßhmJr kJ© jj KfKjÇ ˝JnJKmTnJPm ˝JVf \JjJj ßgPrxJ ßo-r ßWJweJPTÇ ßjPo kPzj k´YJreJ~Ç ˝L~ KmvõJPx Iau ßgPT oJ© T'KhPjr k´YJreJ~ oj \~ TPr ßjj xJiJre \jVPerÇ FTA xJPg ßoKjPlˆáPf ˝J˙q, ßpJVJPpJVxy KmPvw KmPvw UJfPT KrkJmKuPT\JAvj TrJr ßWJweJr oJiqPo \jVPer @vJ-@TJãJr k´Kf èÀfô ßhS~Jr kJvJkJKv KvãJgtLPhr KaCvj Kl mJKfu TrJrxy fÀe xoJ\PT @TíÓ TPr FT InNfkNmt xJzJ ßlPu ßhjÇ pJr lPu rJ\QjKfT KmPväwTPhr k´goKhTTJr xm iJreJ S ßkJu \KrPkr KmrJa mqmiJPjr x÷Jmq @nJx ßvw KhPT xoJ∂rJPu FPx KoPu pJ~Ç pJr k´Kfluj KjmtJYjL luJlPu kKrÏJr irJ kPzÇ Vf KjmtJYPj 232 Kxa kJS~J @nq∂rLe ßTJªPu Ku¬ ßumJr huPT 262 KxPa KjP~ @xLj TPrjÇ @r mJK\oJf TrJr @vJ~ ybJ“ KjmtJYj ßWJweJTJrL ßgPrxJ ßo fJÅr hu Tj\JrPnKan huPT 331 ßgPT 318 KxPa jJKoP~ @PjjÇ Ijq hPur xogtPj ãofJ iPr rJUPf xão yPuS xmt© xoJPuJKYf yPòj KfKjÇ @r ß\PrKo TrKmj k´iJjoπL jJ yPf kJrPuS xTu mJiJ oJKzP~ ˝L~ ßjfíPfô KkKZP~ kzJ huPT xÿJj\jT ˙JPj FPj ˝oKyoJ~ CØJKxf yP~PZjÇ fJÅr ßjfíPfôr TqJKrvoJ~ KmK˛f Kj\ hPur KmPrJiLrJS ßvw kpt∂ IxyJ~ @®xoktPj mJiq yP~PZjÇ oMPU TJKu kPzPZ CP¨vqoNuT IPyfMT xoJPuJYTPhrÇ è†j KZPuJ KjmtJYPjr krkrA vqJPcJ ßTKmPjPa kKrmftj @jPmj TrKmjÇ KT∂á ßvw FxPm jJ KVP~ xKÿKufnJPm ßaJKr xrTJPrr @KikfqmJhL jLKfr KmÀP≠ vÜ Im˙JPjrA ßWJweJ KhP~PZj KmkMunJPm \jKk´~ oJjmfJmJhL FA rJ\QjKfTÇ ßumJr hPur Foj IksfqJKvf luJluPT ß\PrKo TrKmPjr FTT Tíff í ô mPu o∂mq TPrPZj IPjPTÇ ßTjjJ ßjfífô KjP~ ßTJªPu KmnÜ ßumJr hPur ksnJmvJuL ßjfJPhr ksYJPrr oJPb ßhUJ pJ~KjÇ TrKmj KmPrJiLPhr ksfqJvJ KZu KjmtJYPj ßumJr hu @xj yJrJPu fJPT ßjfífô ßgPT mJh ßh~J xy\ yPmÇ FUj ßgPrxJr FTT xÄUqJVKrÔfJ ^MKuP~ ßh~J~ T¢r xoJPuJYTrJS TrKmPjr k´vÄxJ~ kûoMUÇ F KjmtJYj TrKmPjr ßjfífôPT IJPrJ ßmKv xMxÄyf TPrPZÇ ßumJr ßjfJ ß\PrKo TrKmj ßgPrxJ ßoPT

ßnJPar mqmiJPj Km\~L yP~PZj ßumJr hPur FoJ ßc≤ PTJcÇ fJr ksKfÆj&ÆL KZPuj Tj\JrPnKan hPur KnPÖJKr~J PmJrCATÇ Pc≤ PTJc PkP~PZj 16 yJ\Jr 333 PnJaÇ KnPÖJKr~J ßkP~PZj 16 yJ\Jr 313 ßnJaÇ Fr lPu YNzJ∂ KyxJPm 650 @xPjr yJCx Im ToP¿ Tj\JrPnKanrJ ßkP~PZ 318 @xjÇ ßumJr 262 @xjÇ @xjKa FA ksgo ßumJr ksJgtL Km\~L yPuJÇ ßgPrxJ ßor KjmtJYj ßWJweJr @PV ßumJr hPur xJPg ãofJxLjPhr kJgtTq 20 vfJÄPvr ßmKv KZuÇ KT∂á YNzJ∂ luJlPu ßhUJ pJPò, Tj\JrPnKan ßkP~PZ 42 hvKT 4 vfJÄv ßnJaÇ @r ßumJr ßkP~PZ 40 vfJÄv ßnJaÇ 2015 xJPur fMujJ~ ßumJr hPur ksJ¬ ßnJa xJPz 10 vfJÄv ßmKv pJ 1945 xJPu KÆfL~ KmvõpMP≠r kr ßumJr hPur xPmtJó ßnJa kJS~Jr ßrTctÇ 2015 xJPur KjmtJYPj FTT xÄUqJVKrÓJ KjP~A ãofJ~ KZPuJ Tj\JrPnKan huÇ ßmsKéa AxMqPf cJTJ ßrlJPr§JPo KrPoAj kPã ßyPr KVP~ f“TJuLj k´iJjoπL ßcKnc TqJPorPjr ß˝òJ~ k´iJjoπLfô S FoKk kh ßZPz ßh~Jr ßk´KãPf ãofJ~ @Pxj xJPmT ßyJo ßxPâaJKr ßgPrxJ ßoÇ KfKj KjP\ KrPoAj kPãr yS~J xP•ôS Kun kPãr xMj\r ßkPf ãofJ V´yPer krkrA mhPu pJjÇ ÊÀ TPrj mJVJz’rÇ ÈPmsKéa A\ ßmsKéa' ÈPjJ ACaJjt' ÈyJct ßmsKéa' AfqJKh jJjJ TKbj TgJ mPu YuPuS IjqJjq rJ\QjKfT hPur kã ßgPT ßTJPjJ xyPpJKVfJ kJKòPuj jJÇ fJr Ckr ÛKav jqJvjJKuÓ kJKatr (FxFjKk) KucJr S lJˆt KoKjˆJr KjPTJuJ ˆJK\tPjr ßmsKéa KmPrJiLfJ S ÛauqJP§r ˝JiLjfJ k´Pvú KÆfL~ ßrlJPr§Jo AxMqPf jJjJ TKbj TgJ~ KZPuj IPjTaJ IKfÓÇ huL~ xÄUqJVKrÓfJ gJTJ xP•ôS yJct ßmsKéa AxMqPf IjqJjq hPur xKÿKuf KmPrJiLfJ ßoJTJPmuJ~ fJ pPgÓ KZPuJ jJÇ lPu yJC\ Im To¿ S yJC\ Im uctx Cn~ TPãA IPjTaJ IxyJ~ yP~ kPzKZPujÇ fJA ãofJ V´yPer kr mJrmJr 2020 xJPur @PV ßTJPjJ KjmtJYj j~ mPu @xPuS 18 FKk´u ybJ“ TPrA KjmtJYPjr ßWJweJ KhP~ mPxj ßgPrxJ ßoÇ TJre CPuäU TPr mPuj, ßhv GTqm≠ yPuS SP~ˆKojˆJr IgtJ“ kJutJPo≤ GTqm≠ j~Ç fJÅr KjmtJYj ßWJweJr krkrA xmt© ÊÀ y~ jJjJ TJjJPWJwJÇ k´iJj KmPrJiL hu ßumJPrr @nq∂rLe KmvOÄUuJ S Ik´˜MKfPT TJP\ uJKVP~ ßgPrxJ ßoÈr FTò© ãofJ kJTJPkJÜ TrJr Kmw~Ka xJoPj YPu @PxÇ FTA xJPg ßkJu \KrkèPuJS Km˜r mqmiJPjr @nJx ßh~J ÊÀ TPrÇ KT∂á ßTJPjJ KTZáA @r TJP\ @PxKjÇ FTò© ãofJPfJ kJS~Jr hNPr gJT, ßvw kpt∂ huL~ xÄUqJVKrÓJfJ yJKrP~ ãofJ nJVJnJKV TPr ßTJ~JKuvj xrTJPrA bJA yPuJÇ KT∂á FPfS xoJPuJYjJr fLr ßgPT KjP\PT mJÅYJPf kJrPZj jJ ßgPrxJ ßoÇ mOKav rJ\QjKfT KlPuJxKlr xJPg IPjTaJ xJoJ†qyLj jhtJj @~JruqJP§r ßcPoJPâKaT jqJvjJKuˆ kJKatr (KcACKk) xJPg ßTJ~JKuvj TrJ~ xmt© Yro

Iftar

Special

Takeway Box £4.99 14 Items Iftar £7.99 Discount on Buffet Group Booking

Buffet £9.99

30+ items

130 Seater Restaurant with private room for 35

Mishti

30%

Discount Minimum Spend £20

Whitechapel Market

ßyJ~JAaYqJPku oJPTta

For booking: 020 7377 6112

ning entio d on mcount li a v r dis ffe This o rtisement adve

29

khfqJPVr @ymJj \JKjP~ mPuj, ßgPrxJ fJÅr Pjfífô vKÜvJuL TrJr \jq \jrJ~ ßYP~PZjÇ KT∂á KfKj ßnJa yJKrP~PZj FmÄ @xj yJKrP~PZjÇ Foj rJ~ Por khfqJPVr \jq pPgÓ mPu oPj TPrj TrKmjÇ TrKmj mPuj, \jrJ~ IjMpJ~L xrTJr VbPjr xMPpJV TPr KhP~ ßgPrxJr CKYf ßTPa kzJÇ ßhPvr ßxmJ TrJr \jq fJÅr hu ks˜áf mPu \JjJj TrKmjÇ ÛKav \JfL~mJhL hu (FxFjKk) 21Ka @xj yJKrP~ ßkP~PZ oJ© 35 @xjÇ huKar krJK\f FoKkPhr oPiq yJC\ Im ToP¿r KucJr IqJñJx rmJatxj FmÄ ÛauqJP¥r xJPmT lJˆt KoKjˆJr IqJPué xqJoP§r oPfJ ksnJmvJuL ßjfJrJS rP~PZjÇ Fr lPu ÛauqJP§r ˝JiLjfJ ksPvú huKar xMr KTZMaJ jojL~ yPm mPu oPj TrJ yPòÇ IjqKhPT KumJPru PcPoJTsqJax hPur xJPmT ßjfJ S xJPmT Ck ksJiJjoπL KjT ßTîVS @xj yJKrP~PZjÇ fPm 2015 xJPu krJK\f yS~J huKar ksnJmvJuL ßjfJ Kn¿ TqJmu, Fc ßcKnxxy TP~T\j ßjfJ FmJr \~ ßkP~ rJ\jLKfr oJPb KlPrPZjÇ FxFjKk FmÄ KumPco huS ßgPrxJ PoPT khfqJPVr @ymJj \JKjP~ mPuPZ, xŒNet mqKÜVf rJ\QjKfT ˝JPgt ßo FA KjmtJYj YJKkP~ KhP~KZPujÇ FKhPT, k´Y§ rKxT KyPxPm kKrKYf K¸TJr \j mJrPTJ kMjrJ~ yJC\ Im ToP¿r K¸TJr KjmtJKYf yP~PZjÇ fJPT ˝JVf \JKjP~ k´iJjoπL ßgPrxJ ßo mPuPZj, I∂f” FT\j ßfJ xÄUqJVKrÓfJ ßkP~PZjÇ fPm ßaJKr kJKat xÄUqJVKrÓfJ ßkPu fJÅr IJmJr K¸TJr yS~J IPjTaJ YqJPuP†r oMPU kzPfJ mPu iJreJ TrJ y~Ç TJre KfKj KZPuj ßmsKéa AxMqPf KrPoAPjr kPãÇ K¸TJr fJÅr mÜífJ~ mPuj, IJKo xm kJKatr xoJj IÄvV´yPer Kmw~Ka KjKÁf TrJr kJvJkJKv xrTJPrr \mJmKhKyPfJ Iãájú rJUPf mqJTPmûJrPhr mÜPmqr xMPpJV ßhPmJÇ 3 mJXJKu IJmJrS KmkMuPnJPa KjmtJKYf: KmsKav kJutJPoP≤ FmJr ßmvT\j mJÄuJPhKv mÄPvJØëf k´JgtL k´KfÆKªôfJ TPrKZPujÇ KT∂á ßvw kpt∂ Kfj\jA kMjrJ~ Km\~L yP~PZjÇ k´go FoKk KjmtJKYf yP~ AKfyJx xOKÓTJrL ÀvjJrJ @uL, KaCKuk ßr\S~JjJ KxK¨T S „kJ yT KmvJu \~ ßkP~ @mJrS FoKk KjmtJKYf yP~PZjÇ fJrJ VfmJPrr ßYP~ IPjT ßmKv ßnJPar mqmiJPj \~L yjÇ u§j ßgPT KjmtJKYf FA Kfj FoKkA ßumJr huL~ rJ\jLKfTÇ fJPhr FA KmvJu mqmiJPj kMj”KjmtJKYf yS~JPT rJ\QjKfT KmPväwTrJ hPur ßjfJ ß\PrKo TrKmPjr TqJPrvoJr lxu KyPxPm KmPmYjJ TrPZjÇ ßumJr hPur ßjfJ ß\PrKo TrKmj FmJPrr KjmtJYjL AvPfyJr S IKnjm k´YJr KhP~ ßp xJzJ ßlPuPZj, ßx TJrPeA mJXJKu Fxm FoKkr ßnJa @PVr YJAPf IPjT ßmPzPZÇ KmPvw TPr KaCKuk S „kJr @xj hMKa KZu FmJrS ^áÅKTkNetÇ KT∂á luJlPu ßhUJ ßVu @xj hMKaPf IjJ~JPxA \~ ßkP~PZj SA hM\jÇ ßhvmqJkL ßumJr 10 vfJÄv ßnJa mOK≠ TPr FmÄ 30Ka @xj ßmKv K\Pf ßp xJzJ ßlPuPZ fJrA ßZJÅ~J ßuPVPZ Fxm @xPjÇ FTAnJPm, ÀvjJrJ @uLr @xjKa KjrJkh yPuS fJÅr k´J¬ ßnJa 42 yJ\Jr ZJKzP~ pJS~Jr ßkZPj ßTJPjJ mqKÜVf TíKffô rP~PZ mPu ßTC oPj TrPZj jJÇ Vf 8 \Mj, mOykKfmJr mOPaPjr oiqmftL xJiJre KjmtJYj IjMKÔf y~Ç F KjmtJYPj 4 ˝fπ k´JgtLxy ßoJa 14 \j mJÄuJPhKv mÄPvJØëf k´JgtL KZPujÇ pJr oPiq KjmtJKYf yP~PZj ßTmu @xj iPr rJUJr uzJAP~ jJoJ SA Kfj mJXJKuÇ kNmt u§Pjr ßmgjJu V´Lj IqJ§ ßmJ @xPj ÀvjJrJ @uL aJjJ fífL~ ßo~JPh KjmtJKYf yPujÇ C•rkKÁo u¥Pjr yqJŒPˆc IqJ¥ KTumJet @xPj KaCKuk KxK¨T FmÄ AKuÄ ßx≤sJu IqJ¥ IqJTaj @xPj „kJ yT KÆfL~ ßo~JPh KjmtJKYf yjÇ k´iJjoπL ßgPrxJ ßo @TK˛TnJPm oiqmftL KjmtJYPjr cJT ßh~J~ Fxm FoKkPhr @xj iPr rJUJr uzJAP~ jJoPf y~Ç KmsKav xÄxPh mJÄuJPhKv mÄPvJØëf k´go FoKk ÀvjJrJ @uL FmJr 35 yJ\Jr 593 ßnJPar mqmiJPj KmvJu FT \~ ßkP~PZjÇ fJÅr k´J¬ ßnJa 42 yJ\Jr 969, pJ k´h• ßnJPar 71 vfJÄvÇ KjTafo k´KfƪôL Tj\JrPnKan kJKatr YJuta KYKrPTJ ßkP~PZj 7 yJ\Jr 576 ßnJaÇ kNmt mJÄuJPhKv mÄPvJØëf ßmgjJu V´Lj IqJ¥ ßmJ @xPj ßumJr hPur Km\~ IPjTaJ ImiJKrf mPu irJ y~Ç KT∂á Ff KmvJu mqmiJPj \~ kJPmj fJ IPjPTr KyPxPm KZPuJ jJÇ 2015 xJPu KÆfL~ hlJ KjmtJYPj fJÅr \P~r mqmiJj KZu 24 yJ\JPrr ßmKvÇ Km\~L nJwPe ÀvjJrJ ßumJr hPur TotL S xogtTxy ßnJaJrPhr k´Kf TífùfJ \JjJjÇ KfKj mPuj, Ff mz \~ fJÅr nJmjJr IfLf KZuÇ ˙JjL~ mJKxªJPrr kPã 30 kOÔJ~


30

UmrJUmr

16 - 22 June 2017

ßTjK\ÄaPj n~Jmy IKVúTJP§ aJS~Jr nK˛nëf

xMroJ KrPkJat u§j, 15 \Mj - ßx≤sJu SP~ˆ u§Pj n~Jmy FT IKVúTJP§ kMPz xŒNetr‡Pk nK˛nëf yP~ ßVPZ 24 fuJ KmKvÓ FTKa xMCó aJS~JrÇ jKaÄKyu FuJTJr ßV´jPlu jJoT SA aJS~JPr WPa pJS~J ootJK∂T WajJ~ F kpt∂ 12 mqKÜr oOfáq, 75 \j IJyf S 120Ka kKrmJr ãKfV´˜ yS~Jr xÄmJh kJS~J ßVPZÇ \JjJ pJ~, 14 \Mj, mMimJr ßnJr rJf 1aJr xo~ jgt ßTKjÄaPjr V´LePlu aJS~JPr IKVúTJP§r xN©kJf y~Ç IJèj oMyNPftr oPiq 25 fuJ KmKvÓ xJrJ mäPT ZKzP~ kPzÇ IJèPjr ßuKuyJj KvUJ~ 120Ka kKrmJPrr xmt˝ \ôPu ZJA yP~ pJ~Ç WajJr IJTK˛TfJ~ YJrkJPv Âh~KmhJrT ßvJTJmy kKrPmPvr xOKÓ y~Ç 200 \j lJ~Jr lJAaJr, 40Ka lJ~Jr AK†j S 100 xhPxqr ßoKcPTu KaoPT WajJ˙Pu kJbJPjJ y~Ç hLWt TP~T W≤J ßYÓJ YJKuP~ lJ~Jr KmsPVc IJèj Kj~πPe IJjPf xão y~Ç mäPTr ßnfPr F KrPkJat ßuUJ kpt∂ IJèj \ôuPZÇ k´Tíf oOPfr xÄUqJ IJPrJ mJzPm mPu lJ~Jr KmsPVc \JKjP~PZÇ u§Pjr lJ~Jr KmsPVc TKovjJr ßcjL Taj mPuPZj ßp, KfKj 29 mZPrr YJTárLr \LmPj Foj IJèj TUPjJ ßhPUjKjÇ ßoa kMKuv ToJ§Jr ˆá~Jat mPuPZj ßp, IKVúTJP§ ãKfV´˜ kKrmJPrr xJPg KfKj xyJjMnëKf k´TJv TrPZjÇ FUJPj CPuäUq ßp, FA mäTKa hLWtKhPjr

KjP\r TëPkA (29 kOÔJr kr) xÄxPh @rS ß\JrJPuJ nëKoTJ ßrPU ÀvjJrJ Fr k´KfhJj KhPf YJjÇ IéPlJctkzá~J ÀvjJrJr \jì KxPuPar KmvõjJPgÇ xJf mZr m~Px KfKj oJ-mJmJr xPñ pMÜrJP\q FPxKZPujÇ u§Pjr yqJŒPˆc IqJ§ KTumJet @xPj VfmJPrr fáujJ~ @rS mz mqmiJPj KjmtJKYf yP~PZj mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJPjr jJfKj KaCKuk ßr\S~JjJ KxK¨TÇ fJÅr \P~r mqmiJj VfmJPrr 1 yJ\Jr 138 ßgPT ßmPz FmJr yP~PZ 15 yJ\Jr 560Ç KaCKuPkr k´J¬ ßnJa 34 yJ\Jr 464, pJ ßoJa k´h• ßnJPar k´J~ 59 vfJÄvÇ fJÅr KjTafo k´KfƪôL Tj\JrPnKan hPur k´JgtL ßTî~Jr uMAY KuuqJ¥ ßkP~PZj 18 yJ\Jr 904 ßnJaÇ Tj\JrPnKan hPur k´JgtLPT xogtj KhP~ cJjk∫L ACPT AK§PkjPc≤ kJKat FA @xPj ßTJPjJ k´JgtL ßh~Kj, pJ KaCKuPkr YqJPu†PT @rS mJKzP~ KhP~KZuÇ vKlT KxK¨T S ßvU ßryJjJr ßoP~ KaCKuk fJÅr Km\~L nJwPe CòJx k´TJv TPr mPuj, yqJoPˆc IqJ§ KTumJPjtr mJKxªJrJ fJPT @mJrS ImJT TPrPZÇ Vf 26 mZr iPr @xjKaPf jJrL FoKk KjmtJKYf TrJ~ KfKj FuJTJmJxLPT KmPvw ijqmJh \JjJjÇ FTKhPT kJKrmJKrT kKrY~, IjqKhPT u§Pjr fáoMu k´KfÆKªôfJkNet @xPj k´JgtL yS~J~ KfKj @PuJYjJr ßTPªs KZPujÇ u§Pjr AKuÄ ßx≤sJu IqJ§ IqJTaj @xPj 2015 xJPu oJ© 274 ßnJPa \~ kJS~J „kJ yT FmJr Km\~L yP~PZj 13 yJ\Jr 807 ßnJPar mqmiJPjÇ KÆfL~ ßo~JPh KjmtJKYf „kJr k´J¬ ßnJa FmJr 33 yJ\Jr 37, k´J~ 60 vfJÄvÇ fJÅr KjTafo k´KfƪôL Tj\JrPnKan hPur k´JgtL \~ ßoJKrKx ßkP~PZj 19 yJ\Jr 230 ßnJaÇ

kMrJPjJ S \rJ\Let KZuÇ ßTJj wzpπ Fr ßkZPj gJTPf kJPr mPu IKnPpJV rP~PZÇ WajJr krkrA ˙JjL~ oxK\h ßgPT fJrJKmPyr jJoJP\r kr oMxuäLrJ KnTKaoPhr xJyJPpqr \jq FKVP~ IJPxjÇ Aˆ u§j oxK\Ph 14 \Mj mJh ß\Jyr xyJ~fJr \jq lJ§ ßrA\ TrJ y~Ç xmtPvw Umr IjMpJ~L IKVúÆê 68 mqKÜPT yJxkJfJPu ˙JjJ∂r TrJ yP~PZÇ fjìPiq 18 mqKÜr Im˙J IJvÄTJ\jTÇ ˙JjL~ IJu-oJjJr oxK\h ßgPT rJf 1aJ ßgPT KnTKaoPhr xJyJpq TrJ yPòÇ oMxKuo TJCK¿u Im KmsPaj KnTKaoPhr xJyJpqJPgt kNmt u§Pjr hJr∆u CÿJ~ xJyJpq ßx≤Jr YJuM TPrPZÇ ˙JjL~ \jVe ßxUJPj T’u, UJhq, kJKj, TJkz, mJóJPhr \jq jqJkL k´nKí f \oJ TrPZjÇ ßx≤sJu u§Pjr KmKnjú oxK\h, rJVmL ßkJatJmPuJ asJˆ, ßx≤ KTîPo≤x YJYt, ßamJrjJau KUsÓJj ßx≤Jr, KyCPoj FAc, KyCPoj IJkLu k´níKf xÄVbj KnTKaoPhr xyJ~fJ k´hJj TrPZÇ KmPvw TPr oMxKuo pMmTrJ ßxUJPj k´vÄxjL~ nëKoTJ kJuj TPrPZÇ IJèPj ßkJzJ oJjMwPhr xJyJpqJPgt xmJA FKVP~ FPxPZjÇ fJrJmLyr jJoJP\ IKiT rJf ß\PV oMxuoJjrJ jJoJ\ kzJr TJrPe xJyJpq TrPf ßkPrPZjÇ KmKnjú ßx≤JPr S ßyJPaPu KnTKaoPhr gJTJr mqm˙J TrJ yP~PZÇ pJrJ Kjyf S IJyf yP~PZj fJPhr oPiq IPjT mJÄuJPhKv, oPrJÑJj S IJrm oMxuoJj FmÄ ßvõfJñ ßuJT\j rP~PZj mPu \JjJ ßVPZÇ FT\j oMxKuo oKyuJ Kfj\j x∂Jj mJxJ~ ßrPU fJrJmLyr jJoJP\ YPu pJS~J~ xmJA \ôPukMPz ZJrUJr yP~ ßVPZÇ FT\j oMxuoJj mqKÜ mPuPZj, KfKj SAKhjA SorJ~ pJS~Jr TgJ KZuÇ KT∂á IKVúTJP§r TJrPe fJr xm ˝kú YároJr yP~ ßVPZÇ u¥Pjr oPiq ÀkJ yPTr @xjKaA FmJr xmPYP~ k´KfÆKªôfJkNet KZuÇ F @xPj ãofJxLj Tj\JrPnKan hPur k´JgtL \~ ßoJKrPxr Km\~ ßbTJPf kKrPmvmJhL V´Lj kJKat ßTJPjJ k´JgtL ßh~KjÇ fJrJ ßumJr k´JgtL ÀkJPTA xogtj KhP~PZÇ IjqKhPT cJjk∫L ACPT AK¥PkjPc≤ kJKat (ACKTk) Tj\JrPnKan k´JgtLPT xogtj KhP~ F @xPj ßTJPjJ k´JgtL ßh~KjÇ oJ© Kfj\j k´JgtL F @xPj k´KfÆKªôfJ TPrjÇ yJ`JyJK`r F @xPj „kJr Ff mz mqmiJPj \~ kJS~JaJ xKfqA YoTk´hÇ „kJ ˙JjL~ oJjMPwr TuqJPe fJÅr xÄV´Jo ImqJyf rJUJr ßWJweJ ßhjÇ KTÄxaj ACKjnJKxtKar xoJ\KmùJPjr ß\qÔ KvãT „kJ u§Pj \jìV´ye TPrjÇ mJÄuJPhPv fJÅr @KhmJKz kJmjJ~Ç krJK\f k´JgtLrJ: mJÄuJPhvL mÄPvJØNf krJK\f mJTL ßumJr k´JgtLPhr oPiq SP~uCAj yqJaKlx @xPj @PjJ~Jr mJmMu Ko~J 19 yJ\Jr 5 ßnJa, ßmPTjyJo @xPj ßoKrjJ @yoh 15 yJ\Jr 545 ßnJa, ßgPja xJCg @xPj rSvj @rJ 18 yJ\Jr 875 ßnJa, ßkJatxoJCg jgt @xPj ÀPou Ko~J 15 yJ\Jr 895 ßnJa FmÄ uJnmrJ @xPj \MP~u Ko~J 22 yJ\Jr 753 ßnJa ßkP~PZjÇ fJrJ xmJA ˝ ˝ @xPj KÆfL~ yP~PZjÇ ßumJr hPur @PrT k´JgtL l~xJu ßYRiMrL FKcjmrJ xJCg SP~ˆ @xPj fífL~ yP~PZj 13 yJ\Jr 213 ßnJa ßkP~Ç KumJPru ßcPoJTqtJax hPur FToJ© k´JgtL xJ\M Ko~J S~JA~Jr lPrˆ @xPj 1943 ßnJa ßkP~ fífL~ yP~PZjÇ ˝fπ k´JgtLPhr oPiq ßmgjJu V´Lj IqJ§ ßmJ @xPj @\ou oJvÀr 3 yJ\Jr 888, kkuJr IqJ§ uJAoyJC\ @xPj SKuCr ryoJj 1 yJ\Jr 477, AˆyqJo @xPj Ko\tJ K\uäMr ryoJj 130 FmÄ mJKotÄyJo A~JctKu @xPj @mM jSvJh 100 ßnJa ßkP~PZjÇ fJPhr k´PfqPTA \JoJjf UMP~PZjÇ


UmrJUmr

16 - 22 June 2017

kJyJziPx Kjyf yP~KZuÇ rJXJoJKar IKfKrÜ ß\uJ k´vJxT k´TJv TJK∂ ßYRiMrL mPuj, ß\uJ xhPr 53 \j, TJCUJuLPf 23 \j, TJ¬JAP~ 18 \j FmÄ KmuJAZKz 2 \j S \MrJZKzPf 2 \j TPr kJyJziPx oJrJ ßVPZjÇ ß\uJr KmKnjú CkP\uJ~ kJÅY vfJKiT mJKzWr jÓ yP~PZÇ rJXJoJKa vyrS KmhMq“KmKòjú Im˙J~ rP~PZÇ kJyJziPx k´JeyJKj ßbTJPf @PVA k´˜MKf ßjS~J ßpf mPu oPj TPrj dJTJ KmvõKmhqJuP~r hMPptJV mqm˙JkjJ KmnJPVr KvãT VSyJr jBo S~JrJÇ KfKj mPuj, IfLPf kJyJz ±Äx TrJ yP~PZÇ FUPjJ kJyJz TJaJ yPòÇ hUu YuPZÇ kJyJPz mxKf mqm˙JkjJ~ Kj~o-ví⁄uJ @jJ jJ ßVPu nKmwqPf @rS mz xoxqJ ßhUJ ßhPmÇ FA IiqJkT mPuj, FmJr ßp @VJo mwtJ yPm, fJ WNKet^z ÈPoJrJ' pJS~Jr xo~A mPu KVP~KZuÇ KT∂á fJ ßTC TJPj ßfJPuKjÇ kJyJzUJhT hUuhJPrrJ mJÅYJr @vJ KjP~ @xJ oJjMwPhr kJyJPz mKxP~ ßh~Ç CÆJ˜Mr @vJ oJgJ ßVJÅ\Jr bJÅA, @r hUuhJrPhr @vJ \Ko-oJKa-aJTJÇ xofPur mJXJKurJ kJyJPz mxKf VzJr TJ~hJ-TJjMj \JPj jJÇ fJrJ oJKa @r kJyJPzr flJf mM^Pf kJPr jJÇ kJyJPz mxmJPxr fKrTJ r¬ TrJr @PVA hMWtajJ WPa pJ~Ç ^MÅKTPf gJTJ ßuJT\jPT xPr ßpPf oJAKTÄ TrJr krS ßTC xPrKj mPu \JjJj rJXJoJKar ß\uJ k´vJxT ßoJyJÿh oJj\JÀu oJjúJjÇ KfKj mPuj, ß\Jr TPr ßfJ @r TJCPT xrJPjJ x÷m j~Ç kJyJPzr Fxm Wr IQmiÇ kJyJz ßTPa Kj~ojLKf jJ ßoPj Fxm mxKf TrJ yP~PZÇ rJXJoJKa vyPrr KmKnjú FuJTJ~ kJyJzix ÊÀ y~ 13 \Mj ßnJr 5aJ ßgPTÇ Frkr ßmuJ 11aJ kpt∂ Z~ WµJ~ vyPrr ßnhPnKh, rJñJkJKj, pMm Cjú~j, KaKn ߈vj, ßrKcS ߈vj, Kr\Jnt mJ\Jr, ßoJjWr, KvoMufKu S fmuZKz FuJTJ~ kJyJziPxr WajJ WPaÇ vyPrr pMm Cjú~j FuJTJ~ oJ-PZPur oífMq yP~PZÇ fJrJ yPuJ ßxJjJKu YJToJ (30) S fJÅr ßZPu IKo~ YJToJ (7)Ç SA xo~ ßxJjJKu YJToJr

˝JoL \Lmj YJToJ WPr KZPuj jJÇ FTA FuJTJ~ k´J~ 500 V\ hNPr oJKa YJkJ kPz oJrJ ßVPZj FT kKrmJPrr Z~\j-yJP\rJ ßmVo (40), ÀoJ @ÜJr (25), ßoJ. ßxJyJV (13), jNrL @ÜJr (3) ßoJ. vKrl (26) S ßxJyJjJ @ÜJr (20)Ç 13 \Mj KmPTu YJraJ~ vyPrr pMm Cjú~j FuJTJ~ k´KfKjKir xPñ TgJ y~ yJP\rJ ßmVPor ßZPu ßoJ. ÀPmPur (25) xPñÇ TJÅhPf TJÅhPf KfKj mPuj, WajJr xo~ KfKj S fJÅr mJmJ jmL ßyJPxj WPr KZPuj jJÇ fJÅrJ hM\j ZJzJ kKrmJPrr @r ßTC ßmÅPY ßjAÇ pMm Cjú~j FuJTJ~ WajJr k´fqãhvtL ßvlJuL YJToJ mPuj, È@oJPhr mJKzr kJPv hMA kKrmJr oJKaYJkJ kPzPZÇ Fr oPiq oJ-PZPur uJv C≠Jr TrJ y~Ç oJKar KjPY @rS FT kKrmJPrr oJ S hMA ßoP~ KjPUJÅ\ rP~PZÇ' vyPrr ßnhPnKh FuJTJ~ ßnJPr WMo∂ Im˙J~ FT kKrmJPrr xmJA oJrJ ßVPZjÇ fJÅrJ yPuj Kuaj oKuäT (28), YMoKT oKuäT (22) S fJÅPhr ßZPu @~Mv oKuäT (2) oJrJ ßVPZÇ ßoJjWr FuJTJ~ oJrJ ßVPZj oJ-PoP~ KjKu YJToJ (30) S ßlK¿ YJToJ (4)Ç ßnhPnKh FuJTJ~ C≠JrTotL ßoJ. TJoJu ßyJPxj 13 \Mj ßmuJ hMAaJ~ mPuj, ÈxTJu ßgPT @orJ TP~T mºM kJyJzixTmKuf ßuJT\jPT C≠Jr f“krfJ YJuJKòÇ Fr oPiq FT kKrmJPrr hM\jPT ßTJPjJrTPo \LKmf C≠Jr TrPf ßkPrKZÇ FUPjJ ßmv KTZM oJjMw oJKar KjPY YJkJ kPz @PZÇ' rJXJoJKar KxKnu xJ\tj vyLh fJuMThJr mPuj, ß\jJPru yJxkJfJPur oPVt 25 \Pjr uJv rJUJ rP~PZÇ yJxkJfJPu KjP~ @xJr @PVA fJÅPhr oífMq y~Ç F ZJzJ 77 \Pjr ßmKv @yf mqKÜPT yJxkJfJPu nKft TrJ yP~PZÇ rJXJoJKa vyr ßgPT k´J~ YJr KTPuJKoaJr hNPrr oJKjTZKz ßxjJTqJŒ ßgPT C≠Jr f“krfJ YJuJPf KVP~ oJrJ ßVPZj 5 \jÇ fJÅrJ rJXJoJKaY¢V´Jo xzPT kJyJziPxr oJKa xrJPjJr TJ\ TrKZPujÇ fUj fJÅPhr Skr kJyJPzr KmrJa FTKa U§ iPx kPzÇ FPf k´Je yJrJj ßo\r ßoJyJÿh oJylM\Mu yT, TqJP¡j ßoJ. fJjnLr xJuJo, TrPkJrJu ßoJyJÿh @K\\Mu yT S ‰xKjT

oJPx IJ~ Tr∆j TokPã 500 ßgPT TP~T yJ\Jr kJC¥

IJkKj KT kJat-aJAo/láu-aJAo TJ\ UMÅ\PZj? IgmJ YJTáKr mJ mqmxJr kJvJkJKv mJzKf IJP~r \Pjq TJ\ TrPf YJj? IgmJ jfáj mqmxJ Êr∆ TrPf YJj? F\Pjq AÄPrK\ nJwJ \JjJr hrTJr ßjAÇ IJkjJr IJ~ yPf kJPr oJPx TokPã 500 kJC¥ ßgPT TP~T yJ\Jr kJC¥ kpt∂Ç IJkjJr ßTJPjJ \JoJjf uJVPm jJÇ ßTJPjJ kMÅK\r hrTJr kzPm jJÇ ßasKjÄ, ßy· F¥ xJPkJPatr mqm˙J IJPZÇ

M Amil : 07958 690 720, 07748 844 762

ßpJVJPpJV Tr∆j:

ßoJ. vJKyj @uoÇ Kjyf Ijq FT\j vsKoPTr jJo kJS~J pJ~KjÇ rJXJoJKar ß\uJ k´vJxT ßoJ. oJj\JÀu oJjúJj mPuj, kKrK˙Kf kptPmãPer \jq TPasJu Ào ßUJuJ yP~PZÇ KmKnjú FuJTJ~ lJ~Jr xJKntPxr TotLrJ C≠Jr f“krfJ YJuJPòjÇ Y¢V´JPor rJñMKj~J CkP\uJr rJ\JjVr S AxuJokMr ACKj~Pj kJyJziPx 13 \Mj ßnJPr YJr kKrmJPrr 21 \Pjr oífMq yP~PZÇ rJñMKj~Jr CkP\uJ KjmtJyL TotTftJ ßoJyJÿh TJoJu ßyJPxj Kmw~Ka KjKÁf TPrPZjÇ CkP\uJ k´vJxj xN© \JjJ~, rJ\JjVr ACKj~Pjr mVJKmuL aJATqJPWJjJ FuJTJ~ TJÅYJ mxfWPrr Skr kJyJziPx FT kKrmJPrr YJr\j oJrJ ßVPZjÇ FTA ACKj~Pjr mJuMUJuL FuJTJ~ kJyJziPx @PrTKa kKrmJPrr @rS YJr\j oJrJ ßVPZÇ FKhPT, CkP\uJr AxuJokMr ACKj~Pj oAjqJrPaT FuJTJ~ oJKa YJkJ kPz oJrJ pJ~ FT hŒKfÇ FTA WajJ~ FA kKrmJPrr @rS Kfj\j oJrJ ßVPZÇ F ZJzJ AxuJokMr ACKj~Pjr kJyJzfuLPWJjJ FuJTJ~ kJyJziPx @a\j oJrJ ßVPZjÇ hMPptJVkNet @myJS~Jr TJrPe C≠Jr f“krfJ YJuJPjJ pJPò jJ mPu \JjJj CkP\uJ k´vJxPjr TotTftJrJÇ F ZJzJ mJªrmJPj YJr\j S Y¢V´JPor YªjJAv CkP\uJ~ Kfj\j Kjyf yP~PZjÇ KjPUJÅ\ rP~PZj oJKaYJkJ kzJ @rS hM\jÇ @yf yP~PZj Z~\jÇ @yf mqKÜPhr oPiq YJr\jPT mJªrmJj xhr yJxkJfJPu nKft TrJ yP~PZÇ mJªrmJj lJ~Jr xJKntx S ß\uJ k´vJxPjr TotTftJrJ \JjJj, vyPrr TJuJWJaJ, vyrfKur ßuoMK^KrkJzJ S ßuoMK^Kr @VJkJzJ FuJTJ~ kJyJziPx YJr\j k´Je yJKrP~PZjÇ ßuoMK^KrkJzJ~ FTA kKrmJPrr WMo∂ Kfj KvÊ S TJuJWJaJ~ FT TPu\ZJ© Kjyf yP~PZjÇ mJªrmJj xhr CkP\uJr TMyJuÄ ACKj~Pjr kKÁo èÄèÀ ßU~JÄkJzJ~ Kfj\Pjr oífMq yP~PZ (PU~JÄkJzJKar FTJÄv mJªrmJPj FmÄ Ikr IÄv Y¢V´JPor YªjJAv CkP\uJ~ kPzPZÇ oíf Kfj\Pjr mJKz YªjJAv IÄPv)Ç

31

13 \Mj KmPTPu xJÄmJKhTrJ ßuoMK^KrkJzJ~ pJjÇ ßxUJPj KVP~ ßhPUj, ˙JjL~ mJKxªJ ˝kj mzM~Jr mJKz oJKar xPñ KoPv ßVPZÇ fJÅr k´KfPmvL xMoj mzM~J mPuj, rJf KfjaJr KhPT nJrL míKÓ yPu kJyJz ßgPT ßjPo @xJ kJKj mJKzPf dMTPf gJPTÇ fUj ˝kj mzM~J S fJÅr ˘L mJKzr kJKj xrJPjJr ßYÓJ TrKZPujÇ fJÅPhr Kfj KvÊx∂Jj WMKoP~ KZuÇ F xo~ KmTa vP» kJyJPzr FTKa mz U§ WMo∂ KvÊPhr Skr kPzÇ FPf fJÅPhr Kfj x∂Jj ßxfM mzM~J (10), Âh~ mzM~J (7) S ufJ mzM~J (3) oJrJ pJ~Ç PuoMK^Kr @VJkJzJ FuJTJ~ kJyJPzr kJhPhPv @K\\Mr ryoJPjr mJKzÇ KfKj mPuj, rJPf kJyJPzr oJKa iPx kPz WPrr SkrÇ KfKj ßTJPjJrTPo rãJ ßkP~PZjÇ fJÅr ˘L TJoÀjúJyJr (45) S ßoP~ xMKU~J @ÜJr (14) oJKar KjPY YJkJ kPzÇ mJªrmJPjr lJ~Jr xJKntPxr ߈vj TotTftJ ˝kj TMoJr ßWJw mPuj, 10 lMa oJKa xKrP~S @K\\Mr ryoJPjr ˘L S ßoP~PT kJS~J pJ~KjÇ hMKa oíf ZJVu kJS~J ßVPZÇ rJf FTaJr KhPT ß\uJ vyPrr TJuJWJaJ~ FTKa mJxJ~ kJyJz iPx kPzÇ FPf WMo∂ Im˙J~ ßrnJ K©kMrJ (22) jJPo FT\j TPu\ZJ© oJKa YJkJ kPz oJrJ pJjÇ mJªrmJj ß\uJ kKrwPhr xhxq S èÄèÀ ßU~JÄkJzJr (Y¢V´JPor YªjJAv CPk\uJ) mJKxªJ osJ YJ ßU~JÄ mPuj, rJf hMAaJr KhPT fJÅPhr kJzJr YªjJAv CkP\uJr IÄPv YJAyîJ C ßU~JÄP~r mJKzr Skr kJyJz iPx kPzÇ F xo~ YJAyîJ C ßU~JÄP~r oJ oTJÄP_J ßU~JÄ (60), ßZPu TqxJ ßU~JÄ (7) FmÄ fJÅPhr mJKzPf ßmzJPf @xJ nJVKj oqJosJC (14) ßU~JÄ oJKaYJkJ~ oJrJ pJ~Ç TqxJ ßU~JÄ KÆfL~ ßvsKePf S oqJosJC IÓo ßvsKePf kzJPvJjJ TrfÇ YJAyîJ C ßU~JÄ (40) S fJÅr ßoP~ xJjM ßU~JÄPT @yf Im˙J~ mJªrmJj xhr yJxkJfJPu nKft TrJ yP~PZÇ mJªrmJj xhr gJjJr CkkKrhvtT ßoJyJÿh ßmuJu mPuj, mJªrmJPj Kjyf YJr\Pjr uJv ˝\jPhr TJPZ y˜J∂r TrJ yP~PZÇ KjPUJÅ\ hM\jPT C≠JPr f“krfJ YJuJPjJ yPòÇ


SURMA

Britain's Highest Circulated Bangla Newsweekly

kJyJziPx Kjyf 126 dJTJ, 15 \Mj - ßTC yJKrP~PZj ˘L-x∂Jj, ßTC yJKrP~PZj oJ S nJAPmJjÇ @mJr TP~TKa kKrmJPrr ßTC ßmÅPY ßjAÇ ˝\Pjr TJjúJ @r IKmrJo míKÓ ßpj KoPuKoPv FTJTJrÇ Y¢V´Jo, rJXJoJKa S mJªrmJPjr KmKnjú ˙JPj kJyJziPx I∂f

126 \Pjr oífMq yP~PZÇ Fr oPiq xmPYP~ mz Kmkpt~ WPaPZ rJXJoJKaPfÇ ßxUJPj kJyJziPx oJrJ ßVPZj 98 \jÇ fJÅPhr oPiq rP~PZj ßxjJmJKyjLr hMA TotTftJ S hMA ‰xKjTÇ kJyJziPx mº yP~ pJS~J rJXJoJKa-Y¢V´Jo xzT YJuM

KmKxFr jfáj TKoKa Vbj â ßk´KxPc≤ ßoJ˜lJ TJoJu â ßxPâaJrL ß\jJPru IKu UJj â ßas\JrJr xJAhMr ryoJj KmkMu

u§j, 15 \Mj - mJÄuJPhv TqJaJrJrxt FqJPxJKxP~vj KmKxF-r jfáj TKoKa 2017-2019 Vbj TrJ yP~PZÇ Vf 21 ßo hMkMPr xÄVbPjr yqJPrJ ßrJPcr TqJaJrJrxt nmPj KmhJ~L TKoKar ßk´KxPc≤ kJvJ UªTJr S ßxPâaJrL ß\jJPru Fo F ßoJKjPor ßjfíPfô jfáj TKoKar TJPZ hJK~fô y˜J∂r TrJ y~Ç jfáj TKoKar ßk´KxPc≤ KyPxPm hJK~fô ßkP~PZj ßoJ˜lJ TJoJu A~JTám, ßxPâaJrL ß\jJPru IKu UJj, YLk 18 kOÔJ~

ÈFFKa' IqJS~Jct ßkPuJ fJ\ FTJCP≤≤x u¥j, 15 \Mj - KmPvõr 140 yJ\Jr xhxqiJrL mOKav FTJCK≤Ä k´PlvjuJPhr k´KfÔJj ÈFFKa'r hM'KhjmqJkL TjlJPr¿ S IqJS~Jctx IjMÔJj Vf 8 \Mj, mOy¸KfmJr IjMKÔf yP~PZÇ TjlJPrP¿r 27 kOÔJ~

TrPf KVP~ k´Je yJrJj fJÅrJÇ F ZJzJ Y¢V´JPor rJñMKj~J~ 21 \j S YªjJAv CkP\uJ~ 3 \j FmÄ mJªrmJPj kJyJziPx 4 \Pjr oífMq yP~PZÇ Vf 12 \Mj, ßxJomJr oiqrJf S 13 \Mj, oñumJr ßnJPr kJyJziPx fJÅrJ oJrJ pJjÇ k´JeyJKj @rS

mJzPf kJPr mPu @vïJ TrPZj rJXJoJKa ß\uJ k´vJxPjr TotTftJrJÇ lJ~Jr xJKntx S ß\uJ k´vJxj 13 \Mj rJf @aaJ kpt∂ C≠Jr f“krfJ YJKuP~PZÇ hMVto ßpJVJPpJVmqm˙J S hMPptJVkNet @myJS~Jr TJrPe Vf 13 \Mj rJf @aaJ~ C≠Jr TJptâo ˙KVf TrJ y~Ç Y¢V´Jo lJ~Jr xJKntPxr 60 \Pjr FTKa hu @\ mMimJr rJXJoJKa KVP~ C≠JrTJP\ IÄv ßjPmÇ Fr mJAPr ßh~Ju YJkJ kPz Y¢V´Jo jVPrr yJKuvyPr FT\Pjr oífMq yP~PZÇ Vf j~ mZPrr oPiq kJyJziPx k´JeyJKjr FKa xmPYP~ mz WajJÇ Fr @PVr WajJKaS \Mj oJPx WPaKZuÇ 2007 xJPur 11 \Mj Y¢V´Jo jVPrr KmKnjú ˙JPj kJyJziPx 127 \j Kjyf 31 kOÔJ~

SURMA 40th Year Issue 2033, Friday 16 - 22 June 2017

xJÄmJKhT IJPjJ~Jr vJy\JyJPjr KkfJ yJ\L IJ»Mu ofKuPmr AP∂TJu u§j, 15 \Mj - ßuUT xJÄmJKhT @PjJ~Jr vJy\JyJPjr KkfJ, KxPuPar ßVJuJkVP†r KmKvÓ xoJ\PxmL yJK\ @»Mu oMfKum TMjM Ko~J Vf 10 \Mj, vKjmJr u§j xo~ rJf 8aJ 30 KoKjPar xo~ mJÄuJPhPv AP∂TJu TPrPZjÇ AjúJKuuäJKy S 18 kOÔJ~

fr∆e jJaqTotL \MP~u IJyoPhr AP∂TJu u§j, 15 \Mj - KxPuPar @ûKuT jJaPTr \jKk´~ TPoKc~Jj YJj Ko~J UqJf \MP~u @yPoh @r ßjAÇ Vf 8 \Mj, mOy¸KfmJr dJTJr FTKa yJxkJfJPu KYKT“xJiLj Im˙J~ KfKj AP∂TJu TPrjÇ AjúJKuuäJKy S~J AjúJ AuJKy 18 kOÔJ~

pMÜrJP\q gJTJr IjMoKf ßkPuj @mhMu yJxJj

mqJÄT ßujPhPj mKitf @mVJKr Ê‹ kKrmftPjr AKñf

u§j, 15 \Mj - IPjT ßYÓJr kr pMÜrJP\q gJTJr IjMoKf ßkPuj @mhMu yJxJjÇ pMÜrJ\qPT KjP\r ßhv KyPxPm ß\Pj mz yS~J @mhMu yJxJjPT mJÄuJPhPv KlPr ßpPf mPuKZu ßhvKar ˝rJÓs KmnJV (PyJo IKlx)Ç Frkr KfKj vreJkjú yj @hJuPfrÇ @hJuf Vf mOykKfmJr fJÅPT ˙J~L mxmJPxr IjMoKf ßhjÇ @mhMu yJxJj mPuj, Vf mOykKfmJr @hJuPf ÊjJKj KZuÇ mJ˜mfJ S oJjKmT KhT

dJTJ, 15 \Mj - KkZM yaPZj IgtoπL @mMu oJu @mhMu oMKyfÇ Vf 1 \Mj \JfL~ xÄxPh 2017-2018 IgtmZPrr k´˜JKmf mJP\Pa mqJÄT @oJjf S ßujPhPjr Skr @mVJKr Ê‹ mJzJPjJr k´˜Jm TPrPZjÇ F KjP~ FUj ßhPv S xÄxPh fMoMu KmfTt YuPZÇ FrA oJP^ IgtoπL mPuPZj, mJP\Pa k´˜JmTíf @mVJKr Ê‹ kKrmftPjr ßTJPjJ xMPpJV ßjAÇ KT∂á 14 \Mj, mMimJr KfKj kNPmtr Im˙Jj ßgPT KkZM ybJr AKñf KhPujÇ muPuj, mqJÄPT

KmPmYjJ~ KjP~ @hJuf fJÅPT ˙J~L mxmJPxr IjMoKf KhPf ˝rJÓs KmnJPVr k´Kf @Phv \JKr TPrPZjÇ 18 kOÔJ~

@oJjf S ßujPhPjr Ckr @mVJKr ÊP‹r yJr kKrmftj yPf kJPrÇ mJP\a k´˜Jm TrJ yP~PZÇ FUPjJ mJP\a kJv y~KjÇ Kmw~Ka KjP~ xÄxPh @PuJYjJ YuPZÇ @PuJYjJr kr FKa kKrmftj yPf kJPrÇ 14 \Mj, mMimJr xKYmJuP~ xrTJKr â~ xÄâJ∂ oKπxnJ TKoKar ‰mbT ßvPw KfKj xJÄmJKhTPhr F TgJ mPujÇ IgtoπL mPuj, @mVJKr Ê‹ jfMj ßTJPjJ Kmw~ j~Ç KT∂á ßfJorJ (xJÄmJKhT/VeoJiqo) 18 kOÔJ~

xMKl~J UJPjr È\Lmj jhLr oPfJ' V´P∫r k´TJvjJ IjMKÔf u§j, 15 \Mj - ßV´aJr uJoJTJK\ FPxJKxP~vj ACPTr CPhqJPV Vf 31 ßo, mMimJr KjCyJPor APŒ´vj yPu xMKl~J UJPjr ßuUJ È\Lmj jhLr oPfJ' V´P∫r k´TJvjJ C“xm S FT AlfJr oJyKlu IjMKÔf y~Ç xÄVbPjr xnJkKf xJPhTáöJoJPjr xnJkKfPfô S ßxPâaJKr @»Mx xJuJPor kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ IKfKg mÜJ KyPxPm mÜmq rJPUj ÀvjJrJ @uL FoKk, K¸TJr TJCK¿uJr xJKmjJ @ÜJr, ßckMKa ßo~r KxrJ\Mu AxuJo, K\FuF ßo’Jr CPov ßhvJA, xJÄmJKhT S TKoCKjKa ßjfJ ßT Fo @mMfJPyr ßYRiMrL, KvãT KjuMlJr ßoJPoj, ßY~JroqJj yLrj Ko~J k´oMUÇ xnJ~ ßuUT xMKl~J UJPjr xhq k´TJKvf È\Lmj jhLr oPfJ' V´P∫r ßoJzT CPjìJYj

TrJ y~ FmÄ ßuUTPT mJ˜m S \LmjiotL mA rYjJ TrJr \jq ijqmJh \JjJPjJ y~Ç IKfKgmOª ßuUT S xÄVbPjr hM\j nuJK≤~JrPT ß∠k´hJj TPrjÇ ßuUT fJÅr mAP~r KmKâf Igt uJoJTJK\ SP~uPl~Jr

IVtJjJAP\vjPT hJj TPrjÇ AlfJr oJyKlPu ßhJ~J kKrYJujJ TPrj TôJKr oJSuJjJ yJKmmMr ryoJjÇ AlfJr oJyKlPu TKoCKjKar ßjfímOª, xJÄmJKhT S KmkMu xÄUqT xMiL CkK˙f KZPujÇ

SURMA News Group Ltd - The Whitechapel Centre (Room S6), 85 Myrdle Street, London E1 1HL EDITORIAL Call: 0207 041 9494 or Email: news@surmanews.com ADVERTISING: 0207 377 9787 or Email: thufayel@surmanews.com www.surmanews.com

Surma issue 2033  
Surma issue 2033  
Advertisement