Page 1

hqJ ßV´Paˆ oMyJÿh IJuLr AP∂TJu Km˜JKrf 26 kOÔJ~

SURMA 37th Year, Issue 1982, 10 - 16 June 2016, 5 - 11 rJoJÆJj 1437 Ky\rL, 27 ‰\Ôq - 2 IJwJ| 1423, 50p

ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKvr IJyoh

mJ~M hNwPer oJrJfìT k´nJm

kNmt u§Pj oOPfr xÄUqJ KÆèe

20 uJU ßuJTPT AxuJPor ZJ~JfPu @Pjj ßoJyJÿh @uL

dJTJ, 9 \Mj - KTÄmh∂L ßoJyJÿh @uLS metQmwoq @r uJüjJ-V†jJr KvTJr yP~ AxuJPor xM-vLfu ZJ~Jr KjPY YPu @PxjÇ 1964 xJPu KfKj pUj UqJKfr vLPwt, Kmvõ yqJKnSP~a YqJKŒ~jKvPk KmvõUqJf oMKÓPpJ≠J xKj KuˆjPT yJKrP~ pUj ÉïJr KhPuj, fJr ßxA ÉïJPr ßTÅPk 46 kOÔJ~

❚ mZPr 10 yJ\Jr u§jmJxLr oOfáq yfqJ gJoPZ jJ ❚ ˝J˙q^MÅKTPf aJS~Jr yqJoPuax, KjCyqJo, K^jJAhPy KyªM mJKTtÄ S ßcPVjyqJo kMPrJKyf UMj ❚ jgt S xJCg xJPTtJuJr ßrJc IJæs u dJTJ, 9 \Mj - ßhPv KjvJjJ TPr (aJPVta KTKuÄ) yfqJTJ§ gJoPZ jJÇ Y¢V´JPo kMKuv AKovPj IJjJr kKrT·jJ TotTftJr ˘LPT S jJPaJPrr JPo KUsÓJj oMKhPhJTJKjPT ❚ ßo~r xJKhT UJPjr mqm˙J V´yPe IñLTJr mzJAV´ yfqJr 48 WµJr oJgJ~ 7 \Mj,

xMroJ KrPkJat u§j, 9 \Mj - rJ\iJjL u§Pjr mJ~M hNwe oJrJfìT IJTJr iJre TPrPZÇ IJr Fr k´nJm xmPYP~ ßmvL kzPZ hJKrhskLKzf mJrJèKuPfÇ lPu u§Pjr IjqJjq ijL FuJTJr ßYP~ mJXJKu IiNqKwf kNmt u§Pj uqJÄ TqJ¿Jr, IqJ\oJxy láxláPxr KmKnjú ßrJPV KÆèe oJjMPwr oOfáq y~Ç KmsKav uqJÄ

lJCP§vPjr xJŒsKfT k´TJKvf FT KrPkJPat Foj fgq ßmKrP~ FPxPZÇ FPf ßhUJPjJ yP~PZ ßp, mJÄuJPhvL IiNqKwf aJS~Jr yqJoPuax, KjCyqJo, mJKTtÄ S ßcPVjyqJo mJrJr IKimJxLrJ ßmvL FA ˝J˙q^MÅKTPf rP~PZjÇ hNKwf mJ~M ßxmPjr lPu láxláPxr ßrJPV ßnJPV k´KfmZr k´J~ 10 yJ\Jr u§jmJxLr oOfáq y~ mPuS

17 \Mj KmùJjL mMv-Pmä~Jr IJfJCu TKrPor oJjmfJKmPrJiL FTT mÜífJ IkrJiL TáAjPoKrPf ßcÛ KrPkJat

9 \Mj - 2003 xJPu ArJT IKnpJPj pMÜrJP\qr IÄv ßj~Jr ßkZPj fUjTJr KmsKav k´iJjoπL aKj ßmä~JPrr Kx≠J∂A k´iJj nNKoTJ kJuj TPrKZuÇ F \jq fJPT oJjmfJKmPrJiL IkrJPir xJPg \Kzf mPu KmvõJx TPrj ßhvKar FTfífL~JÄv fÀeÇ fJ ZJzJ KmsKav fÀePhr híKÓPf oJjmfJKmPrJiL IkrJPi 46 kOÔJ~

u§j, 9 \Mj - u¥Pj KmùJjL ßoJyJÿh IJfJCu TKrPor FTT mÜífJr IJP~J\j TrJ yP~PZÇ u§Pjr TáAj ßorL 46 kOÔJ~

KrPkJPat CPuäU TrJ yP~PZÇ fPm u§Pjr jm-KjmtJKYf ßo~r xJKhT UJj rJ\iJjLr mJ~M hNwe ßrJPi mqm˙J V´ye TrPmj mPu IñLTJr TPrPZjÇ 2008 ßgPT 2012 xJPur cJaJ kptPmãe TPr ßhUJ ßVPZ ßp, láxláPxr ßrJPV VPz 1 \Pjr oOfáqr ^MÅKT rP~PZ mPu IjMoJj TrJ y~Ç IJr FA ^MÅKTr kKroJj aJS~Jr

yqJoPuaPx 1.292, KjCyqJo FmÄ KV´KjP\ 1.205 FmÄ IjqJjq ˙JPj 1.162Ç fPm Fr fáujJ~ u§Pjr kJvõmt ftL vyrxoNPy FA Vz ^MÅKTr kKroJj IPjT To IgtJ“ 0.7281Ç IJr oJ© TP~T oJAPur mqmiJPj u§Pjr ijL mJrJèPuJPf FA ^MÅKTr kKroJj KZPuJ 47 kOÔJ~

@KkPur kNetJñ rJ~ k´TJv

oLr TJPxPor oOfáq kPrJ~JjJ TJrJVJPr dJTJ, 9 \Mj - FTJ•Prr è¬WJfT @umhr mJKyjLr ßjfJ S \JoJ~JPf AxuJoLr ßTªsL~ KjmtJyL kKrwPhr xhxq oLr TJPxo @uLr oífMq kPrJ~JjJ \JKr TPrPZj @∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJuÇ oJjmfJKmPrJiL IkrJPir oJouJ~ oLr TJPxPor lJÅKx myJu ßrPU xPmtJó @hJuPfr kNetJñ rJ~ Vf 6 \Mj, ßxJomJr k´TJKvf yS~Jr kr FA oífMq kPrJ~JjJ \JKr TrJ y~Ç 47 kOÔJ~

100 36

oñumJr K^jJAhPy yfqJ TrJ yPuJ FT KyªM kMPrJKyfPTÇ 70 mZr m~xL FA kMPrJKyPfr jJo @jª ßVJkJu VJñMuLÇ @PVr WajJèPuJr oPfJ F WajJKaS WPaPZ k´TJvq KhmJPuJPTÇ kMPrJKyf @jª ßVJkJuPT yfqJr hJ~ ˝LTJr TPrPZ 46 kOÔJ~

ãofJir jJrLr oPiq ßvU yJKxjJ

dJTJ, 9 \Mj - KmPvõr ofJir 100 jJrLr fJKuTJ~ ˙Jj ßkP~PZj k´iJjoπL ßvU yJKxjJÇ pMÜrJÓsKnK•T ßlJmtx xJoK~TLr TrJ F fJKuTJ~ ßvU yJKxjJr ˙Jj 36foÇ F fJKuTJ~ Vf mZr KfKj 47 kOÔJ~

TJ\ jJ TrPuS jNqjfo IJ~!

30 kOÔJ~


2 UmrJUmr

10 - 16 June 2016 m SURMA

k´iJjoπL oKhjJ~

@PrJ 5 uJU vsovKÜ KjPf @V´y ßxRKhr dJTJ, 7 \Mj - mJÄuJPhv ßgPT @PrJ kJÅY uJU vsovKÜ ßjS~Jr @V´y k´TJv TPrPZ ßxRKh @rmÇ 5 \Mj, rKmmJr rJPf ß\¨J~ r~qJu TjlJPr¿ kqJPuPx k´iJjoπL ßvU yJKxjJr xPñ ßxR\jq xJãJPfr xo~ F @V´Pyr TgJ \JjJj ßhvKar vsooπL c. oMlPr\ Kmj xJh @u yJTmJKjÇ FKhPT, 6 \Mj, ßxJomJr ß\¨J ßgPT kKm© jVrL oKhjJ~ ßVPZj ßvU yJKxjJÇ ˙JjL~ xo~ xTJu 11aJr kr FTKa KmPvw lîJAPa oKhjJ~ pMmrJ\ ßoJyJÿh Kmj @mhMu @K\\ KmoJjmªPr ßkRÅPZj KfKjÇ PxRKh vsooπLr xJãJPfr KmwP~ k´iJjoπLr ßk´xxKYm AyxJjMu TKro xJÄmJKhTPhr mPuj, ÈPxRKh oπL mPuPZj, fJÅrJ @PrJ kJÅY uJU \jvKÜ KjPf YJjÇ' ßxRKhr vsooπL mPuPZj, 42 yJ\Jr jJrLxy mJÄuJPhKv vsKoTrJ xMjJPor xPñ FUJPj TJ\ TrPZjÇ vsKoPTr kJvJkJKv KYKT“xT, k´PTRvuL S KvãT ßjS~JS fJÅPhr uãqÇ xrTJKr KyxJPm mftoJPj 12 uJU 80 yJ\Jr mJÄuJPhKv ßxRKh @rPm KmKnjú ßkvJ~ KjP~JK\fÇ FA KyxJPm ßxRKh @rmA mJÄuJPhPvr xmPYP~ mz vsomJ\JrÇ mJÄuJPhPvr k´iJjoπL S ßxRKh vsooπL \jvKÜ KjP~JPV oiq˝fôPnJVLPhr ßhRrJ®q gJoJPjJr kPã of KhP~PZj mPu ßk´xxKYm \JjJjÇ ßvU yJKxjJ \jvKÜ KjP~JPV oiq˝fôPnJVLPhr xMPpJV jJ KhPf

oMlPr\ Kmj xJh @u yJTmJKjr k´Kf @øJj \JjJjÇ ßxRKh oπLS vsKoTPhr rãJ~ fJÅPhr hJK~Pfôr TgJ fMPu iPrjÇ PvU yJKxjJ mPuj, VíyTotL KyPxPm mJÄuJPhv ßgPT ßpxm jJrL mJAPr TJ\ TrPf pJPòj, fJÅPhr \jq mftoJPj ˝·Po~JKh k´Kvãe ßTJxt YJuM TrJ yP~PZÇ nKmwqPf k´Kvãe ßTJPxtr ßo~Jh mJzJPjJ yPmÇ PxRKh @rPmr mJhvJy xJuoJj Kmj @mhMu @K\P\r @oπPe kJÅY KhPjr xrTJKr xlPr Vf 3 \Mj, ÊâmJr ß\¨J~ ßkRÅPZj k´iJjoπL ßvU yJKxjJÇ SA rJPfA KfKj oÑJ~ SorJy kJuj TPrjÇ rKmmJr ßvU yJKxjJ S ßxRKh mJhvJyr oPiq KÆkãL~ QmbT y~Ç F ZJzJ ßxRKh @rPmr Igt, krrJÓs S k´KfrãJoπL, ßVJP~ªJ k´iJj, r~qJu ßTJat CkPhÓJxy TP~T\j ß\qÔ TotTftJ mJÄuJPhPvr k´iJjoπLr xPñ ßxR\jq xJãJ“ TPrjÇ F ZJzJ S@AKxr oyJxKYm S @AKcKmr nJrk´J¬ ßk´KxPc≤S ß\¨J~ k´iJjoπL ßvU yJKxjJr xPñ ßxR\jq xJãJ“ TPrjÇ 6 \Mj oKhjJ~ KmoJjmªPr ßkRÅZJr kr r~qJu uJCP† k´iJjoπLPT

InqgtjJ \JjJj oKhjJr Vnjtr pMmrJ\ l~xJu Kmj xJuoJj Kmj @mhMu @K\\ @u ßxRhÇ kPr FTKa ßoJar ßvJnJpJ©J~ fJÅPT oxK\h-AjmmLr IhNPr ßyJPau oKhjJ KyuaPj KjP~ pJS~J y~Ç oKhjJ Im˙JjTJPu k´iJjoπL F ßyJPaPuA Im˙Jj TrPmjÇ hMkMPr oxK\h-A-jmmLPf ß\JyPrr jJoJ\ @hJ~ TPrj ßvU yJKxjJÇ KhPjr IjqJjq S~JPÜr jJoJ\ S fJrJKmyr jJoJ\S KfKj ßxUJPj @hJ~ TrPmjÇ rJPf oyJjmL y\rf oMyJÿh (xJ.)-Fr rS\J ßoJmJrT K\~Jrf TrPmj KfKjÇ k´iJjoπLr xlrxñLPhr oPiq \JKfr KkfJ mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJPjr TKjÔ TjqJ ßvU ßryJjJ S krrJÓsoπL F FAY oJyoMh @uL rP~PZjÇ 7 \Mj, oñumJr xTJu xJPz 10aJ~ ßhPvr CP¨Pv oKhjJ~ pMmrJ\ ßoJyJÿh Kmj @mhMu @K\\ KmoJjmªr fqJV TPrj ßvU yJKxjJÇ xºqJ xJPz 7aJr KhPT fJÅr dJTJ~ yprf vJy\JuJu @∂\tJKfT KmoJjmªPr ßkRÅZJr TgJ rP~PZÇ xN© : mJxxÇ

Zaman Brothers CASH & CARRY

„ Special Kachi Biryani „ Grill Chicken wings „ Deshi Chana

mJÄuJ aJCPjr k´JePTPªs ImK˙f IJoJPhr F ßhJTJPj mJÄuJPhPvr pJmfL~ ¸JAx, KmKnjú fKrfrTJrL, ßpoj uJC, \JKu, TáozJ, K^ÄVJ, Kvo, uKf xy jJjJ irPer frfJ\J oJZ FmÄ fJ\J yJuJu oJÄx ßoJrV kJS~J pJ~Ç IJoJPhr FUJPj ßp ßTJj oJuJoJu kJATJrL S UMYrJ KTjPf kJPrj Ifq∂ x˜J hJPoÇ FUJPj IJKTTJr IctJr uS~J y~Ç Beef (Mix) -

Iftar ftar

Special

Takeway Box

£4.99

„ Green Salad „ Fresh Piazi „ Veg. Somosa

Special Offer

1kg = £3.50 5kg = £14.89 Whole Sheep - £3.29 per kg 4 Baby Chicken - £6.99

1 pack Hilsha fish (6 in a pack) - £7.99 Ruhi Fish (any size) - £2.89 per kg Mrigal Fish (any size) - £3.89 per kg

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

17 - 19 Brick Lane, London E1 6PU T: 0207 247 1009 M: 07983 760 908

130 Seater Restaurant with private room for 35

ßyJ~JAaYqJPku oJPTta

245-247 Whitechapel Road „ For booking: 020 7377 6112


UmrJUmr 3

SURMA m 10 - 16 June 2016

6 iJPk Kjyf 121

ßvw yPuJ rÜ^rJ KjmtJYj dJTJ, 5 \Mj - k´JeWJfL KjmtJYj ßTPz KjP~PZ @PrJ YJr\Pjr k´JeÇ ßhPvr AKfyJPx xÄWJf-xÄWPwtr ßrTct xíKÓ TrJ ACKk KjmtJYj xoJ¬ yPuJ 4 \MjÇ 6 iJPk k´go huL~ k´fLPT yS~J F KjmtJYj ßVJaJ KjmtJYjL mqm˙J~ TuPïr hJV ßaPj KhP~PZÇ rÜ ^PrPZ k´Kf iJPkAÇ Vf kJÅY iJPkr iJrJmJKyTfJ m\J~ KZu ßvw iJPkSÇ kMrPjJ hívqA ßhPUPZj ßnJaJrrJÇ ßTªs hUu, k´TJPvq Kxu oJrJ, xÄWJf, xÄWwt yP~PZ xoJjfJPuÇ oqJK\PˆsPar Skr yJouJ, TTPau KmP°Jre, èKur WajJS WPaPZÇ IKj~Por IKnPpJPV ßnJa m\tjS TPrPZj IPjT k´JgtLÇ kJvJkJKv ßmv TP~TKa ACKkr FT mJ FTJKiT ßTPªs ˙KVf TrJ yP~PZ ßnJaV´yeÇ IPjT \J~VJ~ @Ajví⁄uJ mJKyjL hJK~fô kJuj TPrPZ hvtT yP~Ç @mJr ßTJgJS ßTJgJS KjmtJYjL TotTftJrJA ßjPoKZu Kxu oJrJr hPuÇ xKyÄxfJ~ ßljL, o~ojKxÄy S ßjJ~JUJuL S xMjJoVP† Kjyf yP~PZj 4 \jÇ hMA ßo’Jr k´JgtLr xÄWPwt xMjJoVP†r iotkJvJ CkP\uJr kJATrKa ACKkr Km\~L ßo’Jr vJoxMu yPTr kM© TMKyjMr Ko~J Vf rJPf Kjyf yP~PZÇ xm KoKuP~ 6 iJPk Kjyf yP~PZ 121 \jÇ PljLPf ßxJjJVJ\LPf KjmtJYjL xKyÄxfJ~ kMKuPvr èKuPf jMr ßyJPxj Kvkj (22) jJPo FT pMmT Kjyf yP~PZjÇ @Ajví⁄uJ mJKyjLr xhxqxy 12 \j èKuKm≠ yP~PZjÇ @yf yP~PZj I∂f 20 \jÇ ßnJa V´ye ˙KVf yP~PZ Yr ‰nrm yJ\L ßfJlJP~u @yPÿh \MKj~r Có KmhqJu~ ßTPªsrÇ 800 \Ju ßnJaxy YrxJyJ KnTJrL Có KmhqJu~

ßTPªsr Kk´\JAKcÄ IKlxJr ÀÉu @KojPT @aT TPrPZ kMKuvÇ F Im˙J~ ßljL xhPrr KmFjKkr 6 ßY~JroqJj k´JgtL ßnJa m\tj TPrPZÇ ßxJjJVJ\Lr YrYJKª~J ACKj~Pjr Yr ‰nrm yJ\L ßfJlJP~u @yPÿh \MKj~r Có KmhqJu~ ßTPªsr Kk´\JAKcÄ IKlxJr \~jMu @mhLj \JjJj, xTJu 11aJr KhPT @S~JoL uLV xoKgtf hMA ßo’Jr k´JgtL jMr ßyJPxj S jJKxr CK¨j xMoPjr xogtTPhr oPiq xÄWwt y~Ç FT kptJP~ fJrJ ßTªs hUPur ßYÓJ TPr IfKTtf èKu ZMPz S TTPau KmP°Jre TPr ßTPªs yJouJ YJuJ~Ç Fxo~ fJrJ KfjKa mqJua mJé KZjfJA TPr KjmtJYjL xr†Jo nJXYMr TPrÇ kMKuv kKrK˙Kf Kj~πPe IitvfJKiT rJC¥ èKu ZMPzÇ Fxo~ WajJ˙Pu jMr ßyJPxj Kvkj jJPo FT pMmT Kjyf y~Ç Kjyf jMr ßyJPxj YrYJKª~J ACKj~Pjr oiqo YrYJKª~J V´JPor @mhMu TKroÇ ßx ßkvJ~ kJS~Jr asKuYJuTÇ xÄWPwt YJr kMKuv xhxq, Kfj @jxJr xhxq, hMA ßkJKuÄ TotTftJ xy 12\j èKuKm≠ yP~PZjÇ èKuKm≠rJ yPò- kMKuv TjPˆmu vKrlMu AxuJo, oluMr ryoJj, xyTJrL Kk´\JAKcÄ IKlxJr oJAjMK¨j S @Krl CK¨j, ßkJKuÄ IKlxJr xºqJ rJjL rJ~ k´oMUÇ o~ojKxÄPyr VlrVJÅSP~ xJuKa~J ACKj~Pjr kMUKM r~J ßTPªs KmK\Km'r iJS~J~ vJy\JyJj (45) jJPo FT mqKÜr oífMq yP~PZÇ hMkMr FTaJr KhPT kMUKM r~J ßTPªs ßo’Jr khk´JgtL ßoJrV oJTtJ ßoJvJrrl S fJuJYJKm oJTtJr @»Mu TKrPor xogtTPhr oPiq xÄWwt y~Ç Umr ßkP~ KmK\Km'r xhxqrJ xÄWPwt Ku¬ ßoJvJrrPlr S TKrPor xogtTPhr Skr mqJkT

CHAT TO OUR BUSINESS TEAM TODAY

All covered

business commercial landlord home Coversure Insurance Services is a fully FCA authorised and regulated insurance broker and has been established since 1986 and has over 90 offices nationwide.

Coversure Insurance Services in Bethnal Green Coversure Insurance Bethnal Green 71 Roman Road London, E2 0QN

0800 3081 050 0208 983 7779

coversure.co.uk/bethnalgreen

uJKbYJ\t TPr S xogtTPhr iJS~J ßh~Ç F xo~ ßTPªsr TJPZ kMUKM r~J mJ\JPr ßo’Jr k´JgtL ßoJvJrrPlr YJYJPfJ nJA vJy\JyJPjr Kjgr ßhy kPz gJTPf ßhPU mJKzr oKyuJrJ fJPT C≠Jr TPr CkP\uJ ˝J˙q ToPkäPé nKft TrPu KYKT“xJiLj Im˙J~ ßxUJPj fJr oífMq y~Ç F WajJ~ èKuKm≠ oM\JKyh (28)PT o~ojKxÄy ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPu, \JPmr (25), jJ\oMu (25)PT CkP\uJ ˝J˙q ToPkäPé nKft TrJ yP~PZÇ FA ßTPªsr ßnJaV´ye ˙KVf TrJ yP~PZÇ xTJu 9aJr KhPT Kjè~JrL ACKj~Pjr kJfuJvL xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ ßTPªs khk´JgtL xJPrJ~Jr \JyJj ÀPmu, FohJhMu yT ßxJryJm, jNÀu AxuJPor xogtTPhr K©oMUL xÄWPwt FA ßTPªsr ßnJaV´ye ˙KVf TrJ y~Ç FA ßTPªs xÄWwt gJoJPf kMKuPvr èKuPf @yPoh (26), hMuJu (45), ßrJPT~J (25), @KvT (12) @yf y~Ç @yfPhr vsLkMr CkP\uJ ˝J˙q ToPkäPé nKft TrJ yP~PZÇ xÄWPwt ßo’Jr k´JgtLPhr xogtT ßxjJmJKyjLr xhxq \Kxo CK¨j, oMj\Mr (35) xy I∂f 12 \j @yf yjÇ FKhPT, VlrVJÅS CkP\uJr KmFjKkr 2 \j ßY~JroqJj k´JgtL IKj~Por IKnPpJV FPj KjmtJYj m\tPjr ßWJweJ ßhjÇ FrJ yPuj-uÄVJAr ACKj~Pjr KmFjKkr k´JgtL @mhMu yJKoh S VlrVJÅS ACKj~Pjr KmFjKkr k´JgtL ßxJyrJm CK¨jÇ ßjJ~JUJuL xhr CkP\uJ~ ßj~J\kMr ACKj~j kKrwh KjmtJYj KjP~ hMA 4 kOÔJ~

9

On our th Anniversary, at the end of June 2016,

To our brand new exciting office!

102

Licensed Member

Brick Lane, Bangla Town,

020 7375 1188 | 07944 872 919 (Line open till 11pm) London E1 6RL

(Opposite Brick Lane Mosque)

admin@primeestateagents.co.uk

We offer

www.primeestateagents.co.uk

0% commission for lettings & sales n

*Terms and Conditions Apply


4 UmrJUmr

10 - 16 June 2016 m SURMA

rÜ^rJ KjmtJYj (3 kOÔJr kr) xhxq k´JgtLr xogtTPhr xÄWPwt FT ZJ©uLV ßjfJ Kjyf yP~PZjÇ 4 \Mj SA ACKj~Pjr ßnuJjVr FmPfhJ~L oJhrJxJ ßTPªsr mJAPr F WajJ WPa mPu \JjJj ßjJ~JUJuLr IKfKrÜ kMKuv xMkJr FPTFo \KyÀu AxuJoÇ Kjyf A~JKxj @rJlJf (23) ACKj~Pjr 3 j’r S~Jct ZJ©uLPVr xJiJre xŒJhTÇ KfKj ßnuJjVr V´JPor ßoJ. ßxKuPor ßZPuÇ IKfKrÜ kMKuv xMkJr mPuj, ßTPªsr mJAPr hMA xhxq k´JgtLr xogtTPhr xÄWPwt A~JKxj @rJlJfxy YJr \j @yf yjÇ dJTJ ßj~Jr kPg fJr oífqM y~Ç uçLkMr xhr, ToujVr S rJoV† CkP\uJr 7Ka ACKj~Pj ßTªs hUu TPr k´TJPvqA ßjRTJ oJTtJ~ Kxu oJrJ yP~PZÇ rJoVP†r ßnJuJPTJat xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ ßTPªs KjmtJyL oqJK\PˆsPar Skr yJouJ yP~PZÇ F xo~ xÄWwt S TTPau KmP°JrPer WajJ WPaPZÇ xÄWwt, jJjJ IKj~Por IKnPpJV FPj KmFjKk k´JgtLxy Ijq ßY~JroqJj k´JgtLrJ ßnJa m~Ta TPrPZÇ ˙KVf TrJ yP~PZ 5 ßTPªsr ßnJaÇ \JuPnJa, ßTªs hUu, k´nJm Km˜Jr S yJouJr WajJ~ 15 \jPT @aT TrJ yP~PZÇ FKhPT, rJoV† CkP\uJ ßnJuJPTJat S nJarJ ACKj~Pjr nJarJ xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~, vJTfuJ xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ S C•r hJxy 5Ka ßnJa ßTPªsr ßnJa ˙KVf TrJ yP~PZÇ IkrKhPT hJK~fô ImPyuJ~ S KmKnjú IKj~Por IKnPpJPV ToujVr CkP\uJr YrTJKhrJ ACKj~Pjr YrmxM kJaS~JrL kJzJ xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ ßnJa ßTPªsr Kk´\JAKcÄ IKlxJr ßoJ. ßxJuJAoJj @uL S xyTJrL Kk´\JAKcÄ IKlxJrxy hMA\jPT k´fqJyJr TrJ y~Ç ßnJa YuJTJuLj ToujVr CkP\uJr kNmt YrTJKhrJ xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ ßnJa ßTPªs \JuPnJa S ßTªs hUPur IKnPpJPV hMA ACKk xhxq k´JgtL @\Jh CK¨j S ßmuJu ßyJPxPjr xogtTPhr oPiq iJS~J-kJJ iJS~J S xÄWPwtr WajJ WPaPZÇ F ZJzJ rJoVP†r ßnJuJPTtJa xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ ßnJa ßTPªs hMA ßY~JroqJj k´JgtLr xogtTPhr oPiq xÄWPwtr WajJ WPaÇ F xo~ 20 \j @yf y~Ç FTkptJP~ kKrK˙Kf Kj~πe TrPf ßTPªs ßVPu yJouJr ˝LTJr yj hJK~fôrf KjmtJyL oqJK\Pˆsa ßoJ. vJoLo ßyJPxjÇ kPr rJ˜J~ VJZ ßlPu xzT ImPrJi TPr rJPU KmãM… ßnJaJr S xJiJre oJjMwÇ Y¢V´JPor @PjJ~JrJ~ mqJkT xÄWwt FmÄ ßTªs hUPur WajJ WPaPZÇ FPf 5 \j èKuKm≠xy @yf yP~PZ I∂f 25 \jÇ hMkMr 1aJ~ mJrJxJf ACKj~Pjr hJÀxMjJú y oJhrJxJ ßTPªs SA xÄWPwtr WajJ WPaÇ F xo~ k´J~ 8Ka mxfmJzL nJXYMr S IKVúxÄPpJV TrJ y~Ç xTJPu @S~JoL uLV xoKgtf ßY~JroqJj k´JgtLr kPã ßnJa ßTªs hUPu ßj~ pMmuLV-ZJ©uLPVr TotLrJÇ Frkr fJrJ KjP\rJA ßnJaJrPhr ßmr TPr KhP~ k´TJPvq Kxu oJrPf gJPTÇ kMKuv F hívq ßhPUS KZu jLrmÇ WajJr k´KfmJh \JjJPf xÄWm≠ yP~ KmFjKk xoKgtf ßY~JroqJj k´JgtLr kPã pMmhu-ZJ©hu TotLrJ hMkPM r ßTPªs dMTPf YJ~Ç kPr pMmuLV-ZJ©uLPVr

TotLPhr xPñ fJPhr xÄWwt ÊÀ y~Ç F xo~ k´J~ 15Ka TTPau KmP°JrPe ßnJa ßTªs FmÄ @vkJPvr FuJTJ~ @fï ZKzP~ kPzÇ FTkptJP~ Cn~ kPã mqJkT èKu KmKjoP~r WajJS WPaÇ FPf I∂f 25 \j @yf yP~PZÇ Fr oPiq pMmhu-ZJ©hPur 5\j TotL èKuKm≠ yP~PZÇ IjqKhPT F WajJr kr @S~JoL uLV S IñxÄVbPjr vfJKiT ßjfJ-TotL KmFjKk xoKgtf ßY~JroqJj k´JgtLr xogtT FmÄ @®L~˝\jPhr mJKzPf yJouJ yJuJ~Ç KxrJ\VP†r ßYRyJuLr mz ßWJr\JPj k´nJm Km˜JrPT ßTªs TPr @S~JoL uLV-KmFjKkr k´JgtLr xogtTPhr oPiq xÄWwt y~Ç F xo~ kMKuPvr èKuPf 8 \j èKuKm≠ xy I∂f 20 \j @yf yP~PZÇ ˙JjL~rJ \JjJj, ßYRyJuL ßWJr\Jj ACKkPf KjmtJYj YuJTJPu hMkPM rr KhPT mz ßWJr\Jj ßTPªs @S~JoL uLPVr ßY~JroqJj k´JgtL ro\Jj @uL FmÄ KmFjKk xoKgtf k´JgtL vKyhMu AxuJPor ßuJT\Pjr oPiq @Kikfq Km˜Jr KjP~ hlJ~-hlJ~ xÄWPwtr WajJ WPaÇ kMKuv kKrK˙Kf Kj~πPe 26 rJC¥ èKu mwte TPrÇ Cn~ kPãr 8\j èKuKm≠ xy I∂f 20 \j @yf y~Ç xJnJPr ßTªs hUu, ß\JrkNmT t ßnJa @hJ~ S KmFjKkr FP\≤Phr ßTªs ßgPT ßmr TPr ßh~Jxy mqJkT IKj~o S TJrYMKkr IKnPpJV FPj KjmtJYj m\tj TPrPZj KmFjKkr 3 ßY~JroqJj k´JgtLÇ FrJ yPòj KmÀKu~J ACKj~Pj KmFjKkr k´JgtL oJyoMhu M yJxJj @uJu, kJgJKu~J ACKj~Pj KmFjKkr k´JgtL mJPZh ßhS~Jj S nJTMfJt ACKj~Pjr xPrJ~Jr ßyJPxjÇ fJPhr IKnPpJV ßnJaV´ye ÊÀ yS~Jr kr krA @S~JoL uLPVr FP\≤rJ n~nLKf ßhKUP~ iJPjr vLPwr FP\≤Phr ßTªs ßgPT ßmr TPr

KhP~ ßnJaJrPhr TJZ ßgPT ß\JrkNmT t ßjRTJ oJTtJ~ ßnJa @hJ~ TPrÇ ßvw iJPkr F ACKk KjmtJYPj k´JgtLr xogtTPhr oPiq iJS~J-kJJ iJS~J S xÄWPwtr WajJ~ xJÄmJKhTxy @yf yP~PZj I∂f 10 \jÇ KjmtJYPj KmÀKu~J ACKj~Pj FT\j oKyuJ xyTJrL Kk´\JAKcÄ IKlxJPrr KmÀP≠ @PV ßgPTA mqJua ßkkJPr ßjRTJ k´fLPTr ßY~JroqJj k´JgtLr kPã Kxu ßoPr rJUJr IKnPpJV CPbPZÇ xr\Koj KmÀKu~J ACKj~Pjr KmFjKk huL~ ßY~JroqJj k´JgtL oJyoMhu M yJxJj @uJu ßTªsKa kKrhvtPj KVP~ IKj~oTJPu xyTJrL Kk´\JAKcÄ IKlxJrPT yJPfjJPf iPr ßlPujÇ IjqKhPT nmJjLkMr xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ ßTPªs ßnJa TJrYMKkr xo~ k´JgtLPhr xogtTPhr oPiq iJS~J-kJJ iJS~J S xÄWPwtr WajJ~ xJÄmJKhTxy @yf yj I∂f 10 \jÇ F WajJ~ fJ“ãKeTnJPm ßnJa TJrYMKk-PTªs hUu, \JuPnJa k´hJj, xÄUqJuWM KUsÓJjPhr Skr KjptJfPjr k´KfmJPh S mqJuPa Kxu ßoPr rJUJr IKnPpJV FPj KjmtJYj m\tj TPrj oJyoMhMu yJxJjÇ FZJzJ, kJgJKu~J S nJTMftJ ACKj~Pj KmFjKk xoKgtf k´JgtLPhr ßkJKuÄ FP\≤PT ßmr TPr KhP~ ßnJa TJrYMKk TrJ~ KjmtJYj m\tj TPrPZj ßoJ. mJPZh ßhS~Jj S ßoJ. xJPrJ~Jr ßyJPxjÇ TMKouäJr jJñuPTJPa mqJkT xKyÄxfJ, èKumwte, TTPau KmP°Jre, mqJua ßkkJr KZjfJA, \JuPnJa k´hJj, ßTªs ßgPT FP\≤Phr ßmr TPr ßh~J, IP˘r oyzJ S ßnJa m\tPjr oiq KhP~ KjmtJYj xŒjú yP~PZÇ KmKnjú ßTPªs xÄWwt S kMKuPvr èKu S uJKbYJP\t I∂f IitvfJKiT ßuJT @yf yP~PZjÇ @yfPhr CkP\uJ ˝J˙q ToPkäé S TMKouäJ ßoKcPTu 5 kOÔJ~

mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr

RAMZAN MUBARAK TO ALL OUR CUSTOMERS SEE IN STORE FOR RAMADAN OFFERS!

IJoJPhr FUJPj rP~PZ ßl∑v oJZ, yJuJu oJÄx, fJ\J vJT-xK«xy VOy˙JuL xTu keqÇ mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr IJkjJr Kjfqk´P~J\jL~ kPeqr ßpJVJj KhP~ gJPTÇ All major Credit & Debit Card welcome

Kl∑ kJKTtÄP~r xMKmiJ IJPZ

Bangla Town Cash & Curry Your right choice for grocery shopping

67-77 Hanbury Street, London E1 5JP Phone : 020 7377 1770


UmrJUmr 05

SURMA m 10 - 16 June 2016

rÜ^rJ KjmtJYj (4 kOÔJr kr) TPu\ yJxkJfJPu nKft TrJ yP~PZÇ FPhr oPiq TP~T\Pjr Im˙J @vÄTJ\jTÇ ßnJaV´ye ÊÀ yS~Jr krkr ßTªs ßgPT FP\≤Phr ßmr TPr KhP~ ß\JrkNmT t ßjRTJ k´fLPT k´TJPvq Kxu oJrJ, \JuPnJa k´hJjxy mqJkT IKj~Por IKnPpJV FPj ßkKz~J ACKkr KmFjKkxoKgtf ßY~JroqJj k´JgtL IqJc. @mMu mJvJr xTJu 11aJ~ KjmtJYj m\tj TPrPZjÇ FKhPT KjmtJYj YuJTJPu ßyxJUJu ACKkr ßyxJUJu xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ ßTPªs hMA ACKk xhxq k´JgtLr xogtTPhr oPiq xÄWtw mJPiÇ Fxo~ kKrK˙Kf Kj~πPe kMKuv èKu YJuJPu 5 \j èKuKm≠xy I∂f 20 \j @yf y~Ç FZJzJ FTA ACKkr hJP~oZJKf Có KmhqJu~ ßTPªs hMA ACKk xhxq k´JgtLr xogtTPhr oPiq xÄWwt YuJTJPu ACKk xhxq k´JgtL vKyhMuJä y nNAÅ ~Jxy I∂f 15 \j @yf y~Ç IkrKhPT ßkKz~J ACKkr vsLlKu~J xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ ßTPªs xÄWwt, yJouJ-kJJ yJouJ S mqJua ßkkJr KZjfJAP~r WajJ~ SA ßTPªsr ßnJaV´ye ˙KVf TrJ y~Ç ßj©PTJjJr ßTªM~J~ xÄWPwt I∂f 25 \j @yf yP~PZjÇ hMkMPr ßoJ\JlkMr ACKkr oJyoMhkMr V´JPo FA xÄWPwtr WajJ WPaÇ xÄWPwt èÀfr @yf KxrJ\ Ko~J (30), @TJfMu AxuJo (45), TJuJo Ko~J (40), x\u AxuJo (30), jJKVtZ @ÜJr (55), rLoJ @ÜJr (42), A~JxoLj (27), l\uMu yT (45), rKj Ko~J (26), xM\j Ko~J (35), xosJa (20), \oxMr Ko~J (25), uJT Ko~J (50)-Fr Im˙J ImjKf ßhUJ KhPu Tftmqrf KYKT“xT o~ojKxÄy ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPu kJKbP~PZj ßTªM~J CkP\uJ ˝J˙q ToPkäPé Tftmqrf KYKT“xTÇ k´KfkPãr Skr yJouJ, ßnJa ßTPªs ßpPf mJiJ k´hJj, mqJua ßkkJr KZjfJA S k´TJPvq Kxu oJrJ xy jJjJ IKj~Por oiqKhP~ aJñJAPur WJaJAu CkP\uJr 8 ACKj~Pj ßnJaV´ye IjMKÔf y~Ç KmKnjú ßTPªs k´KfkPãr yJouJr WajJ~ TokPã 20 \j @yf yP~PZjÇ @yfPhr oPiq èÀfr Kfj \jPT o~ojKxÄy ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPu nKft TrJ yP~PZÇ IjqrJ WJaJAu yJxkJfJu xy KmKnjú KTîKjPT KYKT“xJ KjP~PZjÇ ßnJaV´yPer ÊÀPfA WJaJAu ACKj~Pjr TJªMKu~J xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ ßTPªs @S~JoL uLV S @S~JoL uLPVr KmPhsJyL hMA ßY~JroqJj k´JgtLr oPiq iJS~J-kJJ iJS~Jr WajJ WPaÇ hMkPM r \JoMKr~J ACKj~Pjr \JoMKr~J ACKj~j kKrwh nmj ßTPªs k´TJPvq Kxu oJrJ S mqJua KZjfJAPT ßTªs TPr @S~JoL uLV S KmFjKk k´JgtLr TotLPhr oPiq yJouJr WajJ WPaÇ FPf @yf y~ 5 \jÇ rÄkMPr ACKj~j kKrwh KjmtJYPj ßnJaPTªs kKrhvtjPT ßTªs TPr @S~JoL uLV k´JgtLr xogtTPhr xPñ KmK\Km'r mJT-Kmf§J S y¢PVJu yP~PZÇ F WajJ WPaPZ hMkMPr rÄkMr VñJYzJ CkP\uJr ßmfVJKz ACKj~Pjr FTKa ßnJaPTPªsÇ k´fqãhvtL xNP© \JjJ pJ~, ßjRTJ k´fLPTr k´JgtL ßoJyJAKoj lJÀPTr xogtTrJ ßvrkMr jMrJjL yJKlK\~J oJhrJxJ ßnJa ßTPªsr Im˙J kKrhvtPj ßVPu ßxUJPj KmK\Kmr xhxqrJ fJPhrPT

mJiJ ßh~Ç FPf hM'kPãr oPiq TgJTJaJTJKa S mJTKmf§J ÊÀ yPu mqJkT y¢PVJPur xíKÓ y~Ç F xo~ kMKuv S KmK\Kmxy FuJTJr IjqPhr CkK˙KfPf kKrK˙Kf vJ∂ y~Ç F mqJkJPr IKfKrÜ ß\uJ oqJK\Pˆsa FPTFo oJÀl yJxJj mPuj, Kmw~Ka ßfoj KTZMA j~Ç xMÔM S KjrPkã KjmtJYPjr uPãq hJK~fôrf KmK\Km ßTPªsr @PvkJPvr ßuJT\jPT xrPf muPu nMu ßmJ^JmMK^r xíKÓ y~Ç KmKòjú xÄWwt, ßTªs hUu, \JuPnJa, iJS~J-kJJ iJS~J S ßmv TP~TKa ACKj~Pj KmFjKk k´JgtLPhr ßnJa m\tjxy KmKnjú WajJr oiq KhP~ TMKouäJr hJChTJKª, oMrJhjVr, jJñuPTJa, xhr hKãe S ßhKmÆJrxy 5Ka CkP\uJr 44Ka ACKj~Pj 4 \Mj, vKjmJr ßnJaV´ye IjMKÔf yP~PZÇ Fxm WajJ~ @Ajví⁄uJ mJKyjL KmKnjú ˙Jj ßgPT 11 \jPT @aT TPrPZÇ \JjJ pJ~, ß\uJr hJChTJKª CkP\uJr K\ÄuJfuL ACKj~Pjr VKu~JrYr xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ ßTPªs ßjRTJr xogtTrJ ßTªs hUPu mqgt yP~ 15-20Ka TTPaPur KmP°Jre WKaP~ FTKa ßnJa Tã ßgPT 4Ka Kxu uMPa KjP~PZÇ F xo~ kKrK˙Kf Kj~πPe kMKuv TokPã 18 rJC¥ èKu mwte TPrÇ hMkrM 12aJr KhPT F WajJ WPaÇ KmTJu 3aJr KhPT FTA CkP\uJr ßVRrLkMr ACKj~Pjr xrTJrkMr xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ ßTPªsr mJAPr kMKuv S mKyrJVfPhr oPiq xÄWwt, TTPau KmP°Jre S èKu KmKjoP~r WajJ WPaÇ FPf ßVRrLkMr lJÅKzr AjYJ\t Fx@A fkj mJV&?YLxy 5 kMKuv @yf y~Ç F xo~ FT\j xyTJrL Kk´\JAKcÄ IKlxJr @yf yjÇ F ZJzJ CkP\uJr VñJk´JxJh xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ ßTPªs hMA ßo’Jr k´JgtLr xogtTPhr oPiq xÄWPwt TokPã 10 \j @yf yP~PZÇ F xo~ kMKuv \~jJu @PmhLj jJPo FT ßo’Jr k´JgtLPT @aT TPrPZÇ Fxm WajJ~ xÄKväÓ ßTPªsr ßnJa V´ye KTZMãPer \jq mº KZuÇ FKhPT ßTªs hUu, \JuPnJa, ßTªs ßgPT ß\JrkNmT t FP\≤ ßmr TPr ßh~Jxy KmKnjú IKnPpJV FPj ß\uJr xhr hKãe CkP\uJr 5Ka, oMrJhjVPrr 14Ka, ßhKmÆJPrr 1Kaxy 20Ka ACKj~Pjr KmFjKk oPjJjLf k´JgtLrJ hMkPM r ßnJam\tPjr ßWJweJ ßhjÇ KTPvJrV† kJTMKª~J mMÀKh~J ACK~Pjr mMÀKh~J Có KmhqJu~ ßTPªs @S~JoL uLV k´JgtL ßoJ˜lJ TJoJu @Tª S @S~JoL uLPVr KmPhsJyL @jJrx k´fLPTr k´JgtL jJ\oMu ÉhJ ÀPmPur xogtTPhr oPiq xÄWPwtr WajJ WPaPZÇ FPf S~Jct @S~JoL uLV xnJkKf rfj Ko~J, @S~JoL uLV k´JgtL ßoJ˜lJ TJoJu @TPªr ßoP~ voL S UJuJPfJ nJA oKfCr ryoJjxy 5 \j @yf yP~PZjÇ @yfPhr oPiq 4 \jPT kJvõmt ftL TKa~JhL CkP\uJ ˝J˙q ToPkäPé nKft TrJ yP~PZÇ FKhPT, kJaM~JnJñJ ACKj~Pjr TJKu~JYJkzJ KYKjTu Có KmhqJu~ ßTPªs xTJu 11aJr KhPT ßjRTJ k´fLPT \Ju ßnJa ßh~JPT ßTªs TPr @S~JoL uLV S KmFjKk k´JgtLr xogtTPhr oPiq xÄWwt y~Ç FPf Cn~kPã I∂f 15 \j @yf y~Ç kPr KmKnjú ßTPªs \Ju ßnJa ßh~Jr k´KfmJPh kJaM~JnJñJ ACKj~Pjr KmFjKk k´JgtL ßoJ. @rlJj CK¨Pjr xogtTrJ KTPvJrV†-Qnrm xzPTr TJKu~JYJkzJ FuJTJ~ WµJmqJkL xzT ImPrJi TPr rJPUÇ F xo~ vSTf @uL jJPo KmFjKk k´JgtLr FT xogtTPT @aT TPr @Ajví⁄uJ mJKyjLÇ FKhPT KmKnjú ßTªs ßgPT FP\≤Phr ß\JrkNmT t ßmr TPr ßh~J, \Ju ßnJa S k´TJPvq ßjRTJ oJTtJ~

ßnJa @hJ~ TrJr k´KfmJPh jJrJªL ACKj~Pjr KmFjKkr ßY~JroqJj k´JgtL \KyÀu AxuJo ßUJTj KjmtJYj m\tPjr ßWJweJ ßhjÇ FKhPT TKroVP†r ßhɪJ ACKj~Pjr FTKa ßTPªs ßnJaV´ye ˙KVf TrJ yP~PZÇ ßhɪJ ACKj~Pjr nJKa~J Có KmhqJu~ ßTPªs xTJu xJPz 10aJr KhPT @S~JoL uLV S KmFjKk k´JgtLr xogtTPhr xÄWPwtr FTkptJP~ mqJua mJé ßnPX ßluJ y~Ç F xo~ kKrK˙Kf Kj~πPe @Ajví⁄uJ mJKyjL 10 rJC¥ èKumwte TPrÇ xÄWPwt YJr\j @yf yPu FT\jPT èÀfr Im˙J~ ß\uJ xhPrr ß\jJPru yJxkJfJPu nKft TrJ y~Ç F WajJ~ ßnJaV´ye ˙KVf TrJ yP~PZ mPu ß\uJ KjmtJYj TotTftJ ßoJ. o†MÀu @uo \JKjP~PZjÇ F ZJzJ TKroVP†r èeir ACKj~Pjr CrhLKW xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ ßTPªs \JfL~ kJKatr k´JgtL vKlTMu AxuJo nNAÅ ~J rfPjr ßuJT\j k´nJm Km˜JPrr ßYÓJ TPrÇ F xo~ CkP\uJ @S~JoL uLPVr @øJ~T jJKxÀu AxuJo UJj @SuJh mJiJ KhPf ßVPu fJPT uJKüf S oJrKka TrJ y~Ç FKhPT yJSr CkP\uJ AajJr \~KxK≠ ACKj~Pjr n~rJ xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ ßTPªs xTJu xJPz 10aJr KhPT @S~JoL uLV S KmFjKkr TotLPhr oPiq xÄWwt mJiPu ßmv TP~T\j @yf yjÇ K^jJAhPy \Ju ßnJa k´hJj S ßTªs hUu, ßnJa ßTPªs ßkJKuÄ FP\≤ KhPf mJiJ S KjmtJYj m\tPjr oiqKhP~ ‰vuTMkJ CkP\uJr 14Ka ACKj~Pj KjmtJYj xŒjú yP~PZÇ KjmtJYPjr kKrPmv ßjA Foj IKnPpJV fMPu ßnJPar FTKhj @PV ßjRTJr k´JgtL oMÜJr @yPÿh oíiJ ßnJa m\tj TPrjÇ ßnJPar Khj VfTJu ßmuJ 11aJr KhPT FP\≤Phr ßmr TPr ßh~J, ßnJaJrPhr ßjRTJ~ ßnJa KhPf mJiq TrJ S n~nLKf k´hvtPjr IKnPpJPV KmFjKkr Kfj k´JgtL ßnJa m\tj TPrjÇ KjmtJYj m\tjTJrL ßY~JroqJj k´JgtLrJ yPuj- iuyrJYªs ACKj~Pj KmFjKkr @mhMu mJrL, yJKTokMr ACKj~Pj ßoJ. j\Àu AxuJo ß\J~JhtJr FmÄ oPjJyrkMr ACKj~Pj @mMu ßyJPxj ßmuJuÇ fPm KjmtJYj TKovj muPZ fJrJ ßnJa m\tPjr ßTJPjJ TJV\ kJ~KjÇ FKhPT KmTJPu CPohkMr ACKj~Pjr mJrAkJzJ ßTPªs \Ju ßnJa k´hJPjr ßYÓJ TJPu @S~JoL uLV k´JgtLr 7 xogtTPT 35 yJ\Jr aJTJ \KroJjJ TPrj ÃJoqoJe @hJuPfr KmYJrT S KjmtJyL oqJK\Pˆsa SxoJj VKjÇ KjmtJyL oqJK\Pˆsa SxoJj VKj \KroJjJ TrJr Umr KjKÁf TPrjÇ KfKj \JjJj, mJrAkJzJ ßnJaPTPªs IQmi IjMkP´ mPvr hJP~ fJPhr \KroJjJ TrJ y~Ç KmTJu xJPz 3 aJr KhPT ‰vuTMkJr mx∂kMr ßTPªs mJmJ ßxPTªJr @uL ßoJuäJr kPã \Ju ßnJa k´hJPjr \jq ßuJT \PzJ TrPf gJPT ZJ©uLV ßjfJ vJoZMöJoJj fMKyjÇ F xo~ kMKuv uJKbYJ\t TrPu fMKyj @yf yjÇ fJPT ‰vuTMkJ CkP\uJ ˝J˙q ToPkäPé nKft TrJ yP~PZÇ F ZJzJ TJPYrPTJu, CPohkMr S K©PmjL ACKj~Pjr KmKnjú ßTPªs \Ju ßnJa S k´nJm Km˜JPrr kr¸r IKnPpJV TPrj @S~JoL uLV S FTA hPur KmPhsJyL (˝fπ) k´JgtLrJÇ SKhPT ßTªs hUu TPr \Ju ßnJa k´hJPjr ßYÓJTJPu AxuJoL KmvõKmhqJuP~r xJPmT ZJ©uLV ßjfJ vJoZMöJoJj fMKyj kMKuPvr KkaMKjPf @yf yP~PZjÇ fJPT C≠Jr TPr ‰vuTMkJ CkP\uJ ˝J˙q ToPkäPé nKft TrJ yP~PZÇ fMKyj mx∂kMr V´JPor ßxPTªJr @uL ßoJuäJr ßZPuÇ fJr mJmJ K©PmjL ACKj~Pj @S~JoL uLPVr k´JgtL KyPxPm k´KfKÆKªôfJ TrPZjÇ


6 xŒJhTL~ / Ck-xŒJhTL~

10 - 16 June 2016 m SURMA

mñmºá, Z~ hlJ S 7 \Mj ‰x~h @mMu oTxMh FOUNDER : Late Al-Haj Dr. Bashir Ahmed HONORARY EDITOR : Mrs. Ayesha Ahmed EDITOR : Ahmed Moyez

NEWS EDITOR : Abdul Quaium

MANAGING DIRECTOR : Sarzamin Ahmed

SURMA Unit B, 10 Quaker Street London E1 6SZ

Editorial: 020 7377 9717 Advertising: 020 7377 9787

www.surmanews.com EDITORIAL: news@surmanews.com ADVERTISING: sarzahmed@surmanews.com

oMyJÿh IJuLr AP∂TJu:

KfKj ÊiM méJr jj, KZPuj FT\j xMKY∂T pJrJ IJfìkKrY~ KjP~ ojQmTPuq ßnJPVj fJrJ oMyJÿh IJuLr \Lmj ßgPT IPjT KvãJ V´ye TrPf kJPrjÇ FT\j méJr KyPxPm kOKgmLPf IPjT ßuJPTr IJVoj WPaPZÇ IPjPTA KmvõYqJKŒ~Jj yP~PZjÇ KT∂á oMyJÿh IJuLr ÈhqJ ßV´Paˆ' ymJr I\tj ßp ßTmu mKéÄ ßkä-A j~, fJ fJÅr \LmPjr k´KfKa rPº∑ rPº∑ KuKkm≠ rP~PZÇ ßp xoJP\ KfKj mz yP~PZj ßxA xoJ\ fJPT KjVOyLf TPrPZ kPh kPhÇ rPXr mqmiJPj KTZá IoJjMw fJPT mJr mJr IkoJj TPr oJjmfJPT nëuMK£f TPrPZÇ oMyJÿh IJuLr FA ßmhjJyf \LmPjr xPñ mOPaPjr FT\j k´mJxL KyPxPmS IJoJPhr ßxfámºj ‰fKr yP~ pJ~Ç FUJPjS IJorJ k´KfKhj rPXr mqmiJj KjP~ FThu KjÔMr k´TíKfr oJjMPwr oMPUJoMKU yAÇ IJoJPhr xÄV´JPor \J~VJaJ fUj FTA xofPu FPx KoPv pJ~Ç IJoJPhr oMxuoJj kKrY~ KjP~S ßpUJPj IJ\PTr KmPvõ xo~ xo~ Tá£JPmJi TKr, ßxUJPj ßV´Paˆ oqJj oMyJÿh IJuL ßxA IJfìkKrY~PT IJPrJ VPmtr xJPg fáPu iPrjÇ KfKj Có˝Pr mPuj, IJKo oMxuoJj, IJKo TJPuJÇ KfKj IJPkJw TPrjKj k´JKfÔJKjT metmJPhr xJPgÇ ˆqJmKuˆoqJ≤ pUj fJr TotPãP© oMxuoJKjfô KjP~ mJVzJ ‰fKr TPr, FmÄ xo~ xo~ fJ m\tj TrJr krJovt ßh~ fUj KfKj r∆PU hJÅzJjÇ fJA KfKj ßTmu oMKÓPpJ≠J jj, FTA xPñ xJoJK\T, rJ\QjKfT IJPªJuPjr k´KfTL kMr∆wS mPaÇ oMyJÿh IJuL KjP\PT TUjA ßV´Paˆ muPfj jJ, fJ KjP~ fJr pPgˆ IJkK•S KZuÇ KfKj FToJ© IJuäJyPTA ßV´Paˆ oPj TrPfjÇ fÅJr FA hO|KYP•r KmvõJx IJ\PTr xoP~ UMmA KmruÇ F irPer CóJre fUjA TrJ pJ~ pUj FT\j oJjMw ˝iPotr k´Kf kNet IJ˜J I\tj TPrÇ IJorJ fJr xJPg IJPrJ ‰jTaqPmJi TKr F TJrPe ßp, KfKj FTA xPñ mJÄuJPhPvrS jJVKrTÇ mJÄuJPhPv oMyJÿh IJuL Ifq∂ \jKk´~ yP~ CPbKZPuj ßxA k´go ßgPT, fÅJr oqJY pUj KaKn YqJPjPu xrJxKr k´YJr TrJ y~Ç fUj xJhJTJPuJ ßaKuKnvPj IPjPTA FA mLrPT ßhPU fÅJr k´Kf oMêfJ iPr ßrPUPZj IJ\ kpt∂Ç f“TJuLj ßk´KxPc≤ K\~JCr ryoJj oMyJÿh IJuLr oPfJ mLrPT Kj\ ßhPvr jJVKrTfô KhP~ xÿJjLf TPrKZPujÇ oNuf ßTJPjJ mqKÜr xÿJPj ßx ßhvS xÿJjPmJi TPrÇ oMyJÿh IJuL ßxA irPer FT\j mqKÜfôÇ oMyJÿh IJuL pUj mPuj, È@KoS @PoKrTJj; KT∂á Foj FT\j pJPT @kjJrJ KYjPf kJrPZj jJÇ @oJPT KYPj KjjÇ @Ko TJPuJ, @®KmvõJxLÇ @oJr jJo @oJr, @oJr iot @oJr, @oJr uãq @oJrÇ @oJPT nJPuJ TPr KYPj KjjÇ' Foj IJfìKmvõJxL oJjMwPT IJorJ hÅJKzP~ ßxuMqa TKrÇ fJPT ßTmu FT\j ßkä~Jr nJmPf kJKr jJÇ KfKj FPxKZPuj pMV kKrmftPjr IJS~J\ KjP~Ç FmÄ IJoOfáq ßxA xÄV´JPo KjP\PT KjP~JK\f TPr ßrPUKZPujÇ fJr mÜmqA mPu KhPò, mMK≠ S pM≠ TPr xfqPT k´KfKÔf TrPf y~Ç ßpUJPj oMyJÿh IJuL KjP\ fJr kKrY~ fáPu irPf Tá£JPmJi TPrjKj ßxUJPj IJorJ mJÄuJPhPvr ßTJPjJ ßTJPjJ KoKc~J~ fJr oMxuoJj kKrY~PT ImùJr xJPg FKzP~ fÅJr oMKÓr vKÜPTA k´JiJjq KhP~ S KUsˆiotkKrYP~r muP~ fJPT Ck˙Jkj TPrPZÇ FaJS ßp ßxA kKÁoJiotmJhLPhr TáaYJPur IÄv fJ IJoJPhr mM^Pf mJTL gJPTKjÇ oyJj IJuäJy fJr TuqJeTr CkJhJjèPuJPT I\tj KyPxPm V´ye Tr∆j FaJA IJoJPhr fJÅr \jq k´JgtjJÇ

CKjv vfPTr @Kvr hvPT nJrfL~ \JfL~ TÄPV´x k´KfÔJr kr ßgPT FTJ•Prr oMKÜpM≠ kpt∂ 85 mZPr KmKnjú rJ\QjKfT hu KmKnjú xo~ mÉ hJKmjJoJ KjP~ @PªJuj TPrPZÇ hJKmjJoJr IKiTJÄvA KZu jqJ~xÄVf S \jxoKgtfÇ KT∂á hMKa hJKmjJoJ FA IûPur rJ\QjKfT \LmPj FPj KhP~PZ @oNu kKrmftjÇ kJP KhP~PZ rJPÓsr rJ\QjKfT nNPVJuÇ k´goKa yPuJ 1940 xJPur 23 oJYt oMxKuo uLPVr uJPyJr IKiPmvPj xmtxÿKfâPo VíyLf k´˜Jm, pJr oMUq rYK~fJ oMyÿh @uL K\júJy yPuS C™JkT KZPuj ßvPrmJÄuJ l\uMu yTÇ ßx k´˜JPmr oNu hJKm KZu ∏ nJrPfr C•r-kKÁo FmÄ kNmtJûPu oMxuoJj xÄUqJVKrÔ IûPu ˝fπ ˝JiLj rJÓs k´KfÔJÇ uJPyJr k´˜JPm FTKa rJPÓsr TgJ muJ y~Kj, muJ yP~KZu FTJKiT rJÓsÇ IgtJ“, kKÁPo kJ†Jm-KxºM k´níKf KjP~ yPm FTKa rJÓs FmÄ FKhPT mJÄuJ nJwJnJwL FuJTJ~ @r FTKa rJÓsÇ KÆfL~ hJKmjJoJKa yPuJ 1966-r ßlmsM~JKrPf C™JKkf mñmºMr Z~ hlJÇ Z~ hlJ S Fr xogtPj @S~JoL uLPVr cJTJ '66-r 7 \Mj yrfJPur Khj kMKuPvr èKuPf mÉ yfJyPfr WajJr @\ 50fo mJKwtTLÇ 1965-r ßxP¡’Pr nJrf-kJKT˜Jj pMP≠r kPr kJKT˜JPjr kKrK˙Kf KZu xÄTaJkjúÇ 1966-r ßlmsM~JKrPf uJPyJPr @yNf KmPrJiLhuL~ xnJ~ ßvU oMK\mMr ryoJPjr ßjfíPfô @S~JoL uLPVr 10 xhPxqr k´KfKjKihu ßpJV ßh~Ç kJKT˜JPjr nKmwq“ VefJKπT vJxjfπ KjP~ ßxUJPj KmKnjú hPur ßjfJrJ @PuJYjJ TPrjÇ @S~JoL uLV @VJPVJzJ ßlcJPru k≠Kfr xÄxhL~ xrTJr FmÄ @ûKuT ˝J~•vJxPjr hJKm \JKjP~ FPxPZÇ 10 ßlmsM~JKr xJmP\Ö TKoKar QmbT KZuÇ ßxUJPj ßvU oMK\m FTKa Z~ hlJ hJKmjJoJ ßkv TPrjÇ SA hJKmjJoJ fUPjJ @S~JoL uLPVr ßTªsL~ TKoKar ßTJPjJ xnJ~ VíyLf xMkJKrv j~Ç SA hJKm C™JkPjr kr kKÁo kJKT˜JKj vJxTPVJÔL FmÄ fJPhr kNmt mJÄuJr fJÅPmhJrrJ ßfPu-PmèPj \ôPu SPbjÇ fJÅrJ oMyNft ßhKr jJ TPr ßvU oMK\mPT TPbJr nJwJ~ xoJPuJYjJ TrPf gJPTjÇ fJÅPhr ßoJ¨J TgJ, ßvU oMK\m kJKT˜Jj nJXJr wzpπ TrPZjÇ Z~ hlJ k´˜JPm KZu: 1. vJxjfJKπT VqJrJK≤r @SfJ~ kJKT˜JPjr ßlcJPru rJÓs TJbJPoJr k´KfÔJ, pJr KnK• yPm 1940 xJPur uJPyJr k´˜Jm, xrTJr yPm kJutJPo≤JKr k≠Kfr, gJTPm xmt\jLj ßnJaJKiTJr S xJmtPnRo @Aj kKrwh; 2. ßlcJPru xrTJPrr yJPf gJTPm k´KfrãJ S krrJÓs Kmw~, ImKvÓ Kmw~èPuJ ßlcJPrvPjr ACKjaèPuJr yJPf gJTPm; 3. hMKa kr¸r KmKjP~JVPpJVq oMhsJ mJ kNmt kJKT˜JPjr \jq kígT mqJÄKTÄ mqm˙Jxy FTKa oMhsJmqm˙JÇ @r gJTPm kNmt ßgPT kKÁo kJKT˜JPj oNuij k´mJy ßrJPir vJxjfJKπT KmiJj k´níKfÇ Z~ hlJ hJKmr fLms xoJPuJYjJ ÊiM ßp xrTJKr hu TrKZu fJ j~, KmPrJiL hu ßgPTS Km„k xoJPuJYjJ y~Ç IPjPT muJmKu TPrj, FKa Kx@AFr QfKrÇ fJPhr pMKÜ @A~Mm xrTJr ßxP¡’Prr pMP≠r xo~ fJÅr mºM oJKTtj pMÜrJÓs ßgPT kptJ¬ xJyJpq S xogtj kJ~KjÇ fJ ZJzJ KTZMTJu ßgPT @A~Mm UJj KnP~fjJPo oJKTtj jLKfr xoJPuJYjJ TrJr H≠fq ßhUJKòPuj YLjPT UMKv TrJr \jqÇ fJÅPT YJPk rJUPf ßvU oMK\mPT KhP~ kNmt kJKT˜JPjr kNet ˝J~•vJxPjr AxMqKa xJoPj @jJ y~Ç Ijq hu ZJzJS @S~JoL uLPVr oPiqA Z~ hlJ KjP~ ofPnh KZuÇ hPur IPjT ßjfJrA Z~ hlJ~ xogtj KZu jJÇ @S~JoL uLPVr krJovthJfJ S hPur oMUk© AP•lJT-Fr xŒJhT flJöu ßyJPxj (oJKjT Ko~J) fJÅr ˛íKfTgJ~ KuPUPZj: È6-hlJr ßTJj ßTJj hlJ @Ko xogtj TKr jJ xfq, KT∂á 6-hlJ nJu KT oª, ßxA k´vú

mñmºM KuPUKZPuj: ÈAyJPf @kK•r KT @PZ? uJPyJr k´˜Jm kJKT˜JPjr \jVPer KjTa TJP~Ph @\oxy xTu ßjfJr ßhS~J KjmtJYjL S~JhJÇ 1946 xJPur xJiJre KjmtJYj [kJKT˜JPjr kPã oqJP¥a] FA k´˜JPmr KnK•PfA yA~JKZuÇ oMxKuo mJÄuJr \jVe FT mJPTq kJKT˜JPjr mJPé ßnJaS Kh~JKZPuj FA k´˜JPmr hÀjAÇ 1954 xJPur xJiJre KjmtJYPj kNmt mJÄuJr oMxKuo @xPjr vfTrJ xJPz 97Ka ßp FTMv hlJr kPã @Kx~JKZu, uJPyJr-k´˜JPmr KnK•Pf vJxjfπ rYjJr hJKm KZu fJr Ijqfo k´iJj hJKmÇ oMufmL rJKU~JS @Ko mKuPf YJA ßp, FA TotxNYL xJiJrPeq k´TJv TKrmJr kNPmt @oJr xJPg ßTy ßTJj krJovt TPr jJAÇ [kJKT˜JKj rJ\jLKfr Kmv mZr, dJTJ, 2007] hPur xJiJre xŒJhT yPuS ßvU oMK\m Z~ hlJ ßkv TPrj fJÅr mqKÜVf xMkJKrv KyPxPmÇ TP~T x¬Jy kPrA @S~JoL uLPVr TJCK¿u IKiPmvPj KfKj hPur xnJkKf KjmtJKYf yj FmÄ Z~ hlJPT IjMPoJhj TKrP~ ßjjÇ FUjTJr oPfJ Ff k©kK©TJ fUj KZu jJÇ lPu k´YJrk©, kMK˜TJ k´níKfr Skr Kjntr TrPf yPfJÇ @S~JoL uLPVr TJCK¿Pur @PV fJ\C¨Lj @yoPhr ßjJa ßhS~J Z~ hlJr FTKa kMK˜TJ ßmr y~Ç fJr KTZMKhj kr hlJèPuJr mqJUqJ KhP~ ßvU oMK\m @r FTKa kMK˜TJ k´TJv TPrjÇ k´go hlJr yJyJTJPrr \mJPm mñmºM KuPUKZPuj: ÈAyJPf @kK•r KT @PZ? uJPyJr k´˜Jm kJKT˜JPjr \jVPer KjTa TJP~Ph @\oxy xTu ßjfJr ßhS~J KjmtJYjL S~JhJÇ 1946 xJPur xJiJre KjmtJYj [kJKT˜JPjr kPã oqJP¥a] FA k´˜JPmr KnK•PfA yA~JKZuÇ oMxKuo mJÄuJr \jVe FT mJPTq kJKT˜JPjr mJPé ßnJaS Kh~JKZPuj FA k´˜JPmr hÀjAÇ 1954 xJPur xJiJre KjmtJYPj kNmt mJÄuJr oMxKuo @xPjr vfTrJ xJPz 97Ka ßp FTMv hlJr kPã @Kx~JKZu, uJPyJr-k´˜JPmr KnK•Pf vJxjfπ rYjJr hJKm KZu fJr Ijqfo k´iJj hJKmÇ...TJP\A @\ uJPyJr k´˜JmKnK•T vJxjfπ rYjJr hJKm TKr~J @Ko ßTJPjJ jfMj hJKm fMKu jJA; kNmt kJKT˜JPjr \jVPer kMrJj hJKmrA kMjÀPuäU TKr~JKZ oJ©Ç fgJKk uJPyJr k´˜JPmr jJo ÊKjPuA pJÅrJ @ÅfTJA~J CPbj, fJÅrJ y~ kJKT˜Jj-xÄV´JPo vKrT KZPuj jJ, IgmJ kNmt kJKT˜JPjr \jVPer hJKm-hJS~Jr KmPrJKifJ S TJP~oL ˝JgtLPhr hJuJuL TKr~J kJKT˜JPjr IKjÓ xJij TKrPf YJjÇ' hMA j’r hlJ xŒPTt mñmºM mPuKZPuj: ÈFA k´˜JPmr hÀjA TJP~oL ˝JPgtr hJuJurJ @oJr Ckr xmtJPkãJ ßmvL YKa~JPZjÇ @Ko jJKT kJKT˜JjPT hMA aMTrJ Trf” ±Äx TKrmJr k´˜Jm Kh~JKZÇ...@oJr k´˜JPm ßlcJPrKaÄ ACKjaPT Ík´Phv" jJ mKu~J ÍPˆa" mKu~JKZÇ AyJPf TJP~oL ˝JgtL ßvJwPTrJ \jVePT FA mKu~J ßiJÅTJ KhPf kJPr FmÄ KhPfS ÊÀ TKr~JPZ ßp, ÍPˆa" IPgt @Ko ÍAK¥PkP¥≤ ߈a" mJ ˝JiLj rJÓs mM^JA~JKZÇ KT∂á fJ xfq j~Ç ßlcJPrKaÄ ACKjaPT hMKj~Jr xmt© xm mz mz ßlcJPrvPjA Ík´Phv" mJ Ík´Kn¿" jJ mKu~J ÍPˆa&x" muJ yA~J gJPTÇ ßTªsL~ rJÓsPT ßlcJPrvj IgmJ ACKj~j muJ y~Ç oJKTtj pMÜrJÓs, ßxJKnP~f ACKj~j, ßlcJPru \JPotjL, FojKT @oJPhr k´KfPmvL nJrf rJÓs xTPuA fJPhr k´PhvxoNyPT ÈPˆa' S ßTªsPT ACKj~j mJ ßlcJPrvj mKu~J gJPTÇ' FA mqJUqJxÄmKuf kMK˜TJKa mñmºM KjP\r yJPf KuPUKZPuj, TJCPT KcTPavj KhP~ ßuUJjKj, ßx TgJ @Ko fJÅr ßTKmPjPar UJhqoπL @mhMu ßoJKoPjr TJPZ ÊPjKZÇ kMK˜TJKa ßxTJPu mqJkT k´YJKrf yP~PZÇ

@KoS @S~JoL uLV IKlx ßgPTA xÄV´y TKrÇ Z~ hlJr \jKk´~fJr TJrPe mñmºMxy @S~JoL uLV ßjfJPhr Skr ßjPo @Px KjptJfjÇ fJÅr \jxnJèPuJPf rJfJrJKf \jxoJVo mJPzÇ oJKjT Ko~J fJÅr AP•lJPTr ÈrJ\QjKfT oPû' KuPUKZPuj: È6-hlJ k´˜JPmr FA KmkMu \jKk´~fJr TJre Imvq ßTJj mqKÜ FojKT ßTJj huKmPvw j~Ç @\ ßhvmJxLr xÿMPU ßp rJ\QjKfT S IgtQjKfT FmÄ @ûKuT xoxqJ oJgJYJzJ Kh~J CKb~JPZ, 6-hlJr xMKjKhtÓ ßk´JV´JPor oPiqA ßxA mJÅYJorJr xoxqJr xoJiJPjr kg KjKyf rKy~JPZ, AyJA xmtPvseLr \jVPer KmvõJxÇ' [AP•lJT, 27 oJYt 1966] F TJPur oPfJ fUPjJ \jKk´~ KmPrJiL hPu nJXj irJPjJr IkPYÓJ yPfJÇ @S~JoL uLV S jqJPkS nJXj irJPjJ y~Ç Z~ hlJ @PªJuj hMmtu TrPf @S~JoL uLV S jqJkPT mJh KhP~ VKbf y~ kJKT˜Jj ßcPoJPâKaT oMnPo≤ (KkKcFo)Ç @a huL~ FA ß\JPa KZu jNÀu @oLj, @fJCr ryoJj UJjPhr \JfL~ VefJKπT l∑≤, UJ\J UP~rCK¨jPhr TJCK¿u oMxKuo uLV, ßVJuJo @pPor \JoJ~JPf AxuJoL, jxÀuäJy UJj, xJuJo UJPjr kJKT˜Jj @S~JoL uLV FmÄ ßoRumL lKrh @yoPhr ßj\JPo AxuJo kJKatÇ Z~ hlJr kJJ fJrJ FTKa @a hlJ ßh~Ç ßxA hMKhtPj @S~JoL uLPVr nJrk´J¬ xJiJre xŒJhT @PojJ ßmVPor nNKoTJ ˛reL~Ç KfKj KkKcFPor @a hlJ k´fqJUqJj TPr 29 ßo FT KmmíKf KhP~ Z~ hlJr xogtPj 7 \Mj yrfJu kJuPjr @øJj \JjJj @S~JoL uLV ßjfJ-TotLPhrÇ xrTJr yrfJu k´KfPrJPi xmtJ®T mu k´P~JV TPrÇ 50 mZr @PVr FA KhPjr dJTJr hívq @\ @oJrA KmvõJx y~ jJÇ ßx KhPjr yrfJPur xogtj ÊiM @S~JoL uLPVr xogtPTrJA ßh~Kj, ßvU oMK\Pmr Z~ hlJPT xogtj KhP~PZ huofKjKmtPvPw xm ßvsKer oJjMwÇ ofuKm AKfyJx KmTíKf ZJzJS IPjT xo~ IKjòJTíf nMu fgq kKrPmvPjr TJrPe FmÄ fJ mqJkT k´YJr kJS~J~ GKfyJKxT WajJr fgq KmTíf yP~ pJ~Ç ßTªsL~ mJÄuJ Cjú~j ßmJPctr kJmKuPTvj IKlxJr S ßuUT @mhMu yT fJÅr ßrJ\jJoYJ~ KuPUKZPuj 7 \MPjr hoj-kLzj xŒPTt oJSuJjJ nJxJjLr jqJvjJu @S~JoL kJKatr ßTJPjJ k´KfKâ~J ßjAÇ fJÅr nJwJ~, ÈKT∂á @ÁPptr Kmw~, jqJk xŒNet jLrmÇ hMA-Kfj Khj ßx¿rKmKi @PrJKkf yS~Jr lPu Imvq TJrS ßTJPjJ xoJPuJYjJ xÄmJhkP© k´TJKvf y~Kj, KT∂á fJr @PV ˝J~•vJxj hJKmr KmÀP≠ ßp hojjLKf S mqJkT irkJTz YuKZu jqJk ßjfímíª fJrS xoJPuJYjJ TPrjKjÇ' nJxJjL S fJÅr jqJk xŒPTt F\JfL~ mÜmq @\S IPjPT IùfJmvf xnJ-xoJPmPv mPu ßmzJjÇ FA fgq xPfqr xŒNet IkuJkÇ 8 \MPjr kPrr TP~T Khj ßTJPjJ hPur kã ßgPT ßTJPjJ KmmíKf kK©TJ~ k´TJKvf y~KjÇ 7 \Mj xŒPTt xÄmJh k´TJPv xrTJPrr TzJ KjPwiJùJ KZuÇ 7 \Mj oJSuJjJ nJxJjL KZPuj \~kMryJPar @KhmJxL mMjJ IiMqKwf FuJTJ~Ç 37 kOÔJ~

KmKnjúUmr S k´mº-Kjmº k´TJPvr \jq xJ¬JKyT xMroJ mJÄuJPhPvr \JfL~ ‰hKjT k´go IJPuJ, AP•lJT, xoTJu, pMVJ∂r, TJPur T≥, oJjm\Koj, ßnJPrr TJV\, j~JKhV∂, \jT≥, pJ~pJ~Khj S IjqJjq kK©TJr k´Kf VnLrnJPm Tífù


UmrJUmr 7

SURMA m 10 - 16 June 2016

mqJÄKTÄ UJPf xJVrYáKr yP~PZ: IgtoπL dJTJ, 8 \Mj - mqJÄT S @KgtT k´KfÔJj UJPfr KTZM KTZM ßãP© uMakJa yP~PZ mPu ˝LTJr TPrPZj IgtoπL @mMu oJu @mhMu oMKyfÇ KfKj mPuPZj, ÊiM kMTMrYMKr j~, xJVrYMKr yP~PZÇ 6 \Mj, oñumJr xÄxPh 2015-16 IgtmZPrr xŒNrT KmPur Skr @PuJYjJ~ IÄv KjP~ IgtoπL Fxm TgJ mPujÇ mqJÄT S @KgtT k´KfÔJPjr \jq 238 ßTJKa 2 uJU 44 yJ\Jr aJTJ o†MKr mrJP¨r hJKm ßfJPuj KfKjÇ Fr @PV @KgtT S mqJÄT KmnJPVr hJKmr KmPrJKifJ TPr ˝fπ xJÄxh À˜o @uL lrJ\L mPuj, mqJÄT UJf ßgPT aJTJ YMKr yP~PZÇ xm mqJÄPTr FTA Im˙JÇ mJÄuJPhv mqJÄPT kYj iPrPZÇ 800 ßTJKa aJTJ TotTftJPhr ßpJVxJ\Pv YMKr yPuJÇ xm YMKrr xPñ SA mqJÄPTr TotTftJrJ \KzfÇ 30 yJ\Jr ßTJKa aJTJ YMKr yP~PZÇ FèPuJ kMTMrYMKrÇ \mJPm @mhMu oMKyf mPuj, ÈF hJKm IKf xJoJjqÇ fPm À˜o @uL lrJ\Lr xPñ FTof yP~ muKZ, mqJÄKTÄ UJPf KTZM uMakJa yP~PZÇ FèPuJ kMTMrYMKr j~, xJVrYMKrÇ' F mqJkJPr ßpJVJPpJV TrJ yPu xJPmT f•ôJmiJ~T xrTJPrr CkPhÓJ F Km KoötJ ßoJ. @K\\Mu AxuJo VfTJu mPuj, ßTPuïJKrèPuJr fhP∂r ˝òfJ KjP~A k´vú @PZÇ Kr\Jnt YMKr KjP~ ßp rTo fh∂ yP~PZ, mz ßTPuïJKrèPuJ KjP~ ßx rTo fh∂ yPuS pfaMTM x÷m fJ kãkJfyLj yPfJÇ ßTPuïJKrr jJ~TPhr KmÀP≠ mqm˙J ßjS~JS fUj xy\ yPfJÇ TJ\Ka FUPjJ TrJ x÷m mPu KfKj oPj TPrjÇ yu-oJTt, KmxKouäJy V´∆k, ßmKxT mqJÄT ßTPuïJKr, ßv~JrmJ\Jrxy @KgtT UJf ßgPT rJ\QjKfT S xJoJK\TnJPm k´nJmvJuL mqKÜrJ 30 yJ\Jr ßTJKa aJTJ @®xJ“ TPrPZjÇ Fxm WajJ~ mqJÄT TotTftJPhr IkxJrexy KTZM KmnJVL~ vJK˜oNuT mqm˙J ßjS~J yP~PZ oJ©Ç KT∂á Igt uMakJPar hJP~ k´nJmvJuL mqKÜPhr vJK˜r @SfJ~ @PjKj xrTJr, FojKT oJouJS TPrKjÇ @KgtT ßTPuïJKrr xmtPvw xÄPpJ\j yPuJ mJÄuJPhv mqJÄPTr Kr\Jnt YMKrÇ

xÄxPh 7 \MPjr @PuJYjJr ÊÀPf IgtoπL mPuj, Èk´P\Tvj A\ k´P\TvjÇ FaJ kKrmftj yPfA kJPrÇ @orJ ßpaJ KhP~KZ, @VJoL Kfj oJx kPr ßxaJA xKbT k´oJKef yPmÇ pJrJ @kK• fMPuPZ, fJrJS ßoPj ßjPmÇ k´míK≠ ßTJPjJnJPmA 7 hvKoT 5-Fr To yPm jJÇ @oJPhr Kj\˝ VPmweJ @PZÇ @oJPhr kKrxÄUqJj mMqPrJ IPjT hãÇ @oJPhr fgq KjP~A fJrJ TJ\ TPrÇ' @PuJYjJ~ IÄv KjP~ \JfL~ kJKatr lUÀu AoJo mPuj, IgtoπL ßoJa 10Ka mJP\a KhP~PZjÇ aJjJ @aKa S \JfL~ kJKatr xoP~ hMKaÇ \mJPm IgtoπL mPuj, È@Ko TUPjJA \JfL~ kJKatr mJP\a KhAKjÇ @Ko KhP~KZ FrvJh xJPyPmr mJP\aÇ fUj \JfL~ kJKatr \jìA y~KjÇ' xŒNrT mJP\a xŒPTt KmPrJiLhuL~ xhxqPhr xoJPuJYjJr \mJPm IgtoπL @rS mPuj, Èk´T· mq~ k´JÑKuf mq~ ßgPT ßmKv yP~ pJS~J~ o†MKr hJKm FPxPZÇ @Ko ßp mJP\a KhP~KZ, fJ ßpRKÜTÇ fPm FaJ KbT, hMjtLKf k´T· mq~ mJKzP~ ßh~Ç' FoKkSnMÜ FT-fífL~JÄv KvãJk´KfÔJj UJoJUJ: KmKnjú xoP~ KvãJk´KfÔJj FoKkSnMKÜ TrJxÄâJ∂ xJÄxhPhr hJKmPT dJuJS FmÄ IPpRKÜT mPu o∂mq TPrPZj IgtoπL @mMu oJu @mhMu oMKyfÇ 7 \Mj xŒNrT mJP\Par Skr ßhS~J ZJÅaJA k´˜Jm xŒPTt @PuJYjJ~ KfKj mPuj, ßpxm k´KfÔJj FoKkSnMÜ TrJ yP~PZ, fJr FT-fífL~JÄv UJoJUJ VPz CPbPZÇ 7 \Mj xÄxPh KvãJoπL jMÀu AxuJo jJKyPhr kPã IgtoπL KvãJ oπeJuP~r \jq mJzKf Igt mrJP¨r k´˜Jm TPrjÇ F xo~ \JfL~ kJKatr TP~T\j xJÄxh mJzKf mrJ¨ o†Mr jJ TrJr hJKm \JjJjÇ fUj IgtoπL FoKkSnMKÜ KjP~ k´vú ßfJPujÇ KfKj mPuj, È1988 xJPu FoKkSnMÜ KvãJk´KfÔJj KZu 9 yJ\JrÇ FUj ßxaJ k´J~ 28

IMRAN TRAVELS 79159

yJ\Jr, pJr FT-fífL~JÄvA UJoJUJ yP~PZÇ Foj KvãJk´KfÔJj rP~PZ, ßpUJPj KvãT YJr\j @r ZJ© FT\jÇ @oJPhr xÄxh xhxqrJ FoKkSnMKÜr KmwP~ ßpnJPm ßxJóJr yj, ßxnJPm nMÅAPlJz KvãJk´KfÔJPjr KmÀP≠ ßxJóJr jjÇ FTxo~ oJiqKoT KvãJmqm˙J mqKÜ CPhqJPV kKrYJKuf yPfJÇ KvãJr k´xJPr IPjPT KjP\ ßgPTA Fxm k´KfÔJj VPz fMuPfjÇ muPf TÓ yPò, FUj IPjPT FoKkSr ßuJPn KvãJk´KfÔJj ‰fKr TrPZjÇ' IgtoπL @rS mPuj, È@oJr oPj y~, @orJ nKmwq“ k´\jì KjP~ xPYÓ jAÇ kJbqmA ßhUPu ßmJ^J pJ~ FaJ ßp Tf ßyKnÇ Fr oPiq TL TL @PZ, ßx KmwP~ @orJ xPYfj jAÇ' xŒNrT mJP\a kJx YuKf 2015-16 IgtmZPr mJP\a mrJP¨r IKfKrÜ UrY TPrPZ 38Ka oπeJu~ S KmnJVÇ F TJrPe \JfL~ xÄxPh VfTJu 19 yJ\Jr 803 ßTJKa 62 uJU 88 yJ\Jr aJTJr xŒNrT mJP\a kJx yP~PZÇ IgtoπL F-xŒKTtf KjKhtÓTre (xŒNrT) Kmu, 2016 C™Jkj TrPu T£PnJPa fJ kJx y~Ç KmPur Skr KmPrJiL hu \JfL~ kJKatr S ˝fπ xJÄxPhr ßhS~J ZJÅaJA k´˜Jm T£PnJPa jJTY y~Ç xhxqrJ ßoJa 190Ka ZJÅaJA k´˜Jm ßhjÇ k´˜JmèPuJr oPiq Igt oπeJuP~r mqJÄT S @KgtT k´KfÔJj KmnJV, k´KfrãJ oπeJu~, ˝rJÓs oπeJu~, KvãJ oπeJu~, ˙JjL~ xrTJr KmnJV S hMPptJV mqm˙JkjJ oπeJuP~r o†MKr hJKm KjP~ @PuJYjJ y~Ç YuKf IgtmZPrr TJP\r \jq oπeJu~ S KmnJVèPuJPT xÄpMÜ fyKmu ßgPT ßp IKfKrÜ Igt mrJ¨ ßhS~J yP~PZ, fJ IjMPoJhPjr \jqA kJx TrJ y~ xŒNrT KmuKaÇ KmPu mqJÄT S @KgtT k´KfÔJj KmnJPVr \jq 238 ßTJKa aJTJr hJKm IjMPoJhj ßhS~J y~Ç Fr KmPrJKifJ TPr ˝fπ xJÄxh À˜o @uL lrJ\L mqJÄT UJPfr \jq FTKa ˝fπ TKovj VbPjr hJKm \JjJjÇ \JfL~ kJKatr lUÀu AoJo mPuj, 100 ßTJKa aJTJ YMKr yP~PZ, hJKm TrJ yP~PZ 200 ßTJKa aJTJÇ IgtJ“ YMKrr KÆèeÇ FUj @mJr ßmKv mrJ¨ ßhS~Jr hJKm CPbPZÇ aJTJ To KhPu mrÄ YMKr To yPmÇ \mJPm @mMu oJu @mhMu oMKyf mPuj, ÈF UJPf IPjT ßhJw-©∆Ka @PZÇ @Ko @võ˜ TrPf YJA, Foj KTZM WPaKj ßp Fxm k´KfÔJjPT iMP~-oMPZ ßluPf yPmÇ k´KfrãJ oπeJuP~r \jq 2 yJ\Jr 309 ßTJKa 28 uJU aJTJ o†MKrr hJKm TPrj xÄxh TJP\ F oπeJuP~r hJK~fôk´J¬ oπL @KjxMu yTÇ Fr Skr ßhS~J ZJÅaJA k´˜JPm À˜o @uL lrJ\L mPuj, ÈIPjPTr iJreJ, F UJPf ˝ònJPm aJTJ UrY y~ jJÇ oπLr CKYf Kmw~èPuJ kKrÏJr TrJÇ' lUÀu AoJo mPuj, xv˘ mJKyjL @uÄTJKrT mJKyjLÇ ßxfMoπL fJPhr yJ\Jr yJ\Jr ßTJKa aJTJ KhP~PZjÇ KT∂á fJPhr TJP\ ßTJPjJ ˝òfJ ßjAÇ \mJPm @KjxMu yT mPuj, ÈF UJPfr xm aJTJ KjrLKãfÇ ˝òfJr InJm ßjAÇ'

ESTABLISHED AGENT SERVING THE COMMUNITY SINCE 1996

273A Whitechapel Road, London E1 1BY Low Cost Travel Agent. Hajj & Umrah Specialist

Appointed Agent

Direct Sylhet from £495

Low Season Fare (Terms & Conditions Apply)

UMRAH / HAJJ

Special Offer Dhaka return from £475

Low Season Fare (Terms & Conditions Apply)

We are open 7 days a week

We are approved Umrah agent by the Ministry of Hajj

n Umrah fare from £330 n Complete package from £595 For the competitive (Minimum 4 persons, 5 nights) price, check our website

www.imrantravels.co.uk

Ask for any destination & any airlines. We are the approved agent of all major airlines

Please contact: 0207 375 0800 Mob: 07984 959885 / 07828 235600

Emial: imrantravels@hotmail.com | www.imrantravels.co.uk

07770 452 128


08 UmrJUmr

10 - 16 June 2016 m SURMA

FTA TJ~hJ~ @rS hMA UMj xo~ kJPvr lîqJPar mJKxªJ vJÿL @TfJr mPuj, ÈnJKm (mJmMu @ÜJPrr ˘L) k´J~A KjrJk•JyLjfJr TgJ muPfjÇ xmJA mJxJ KYPj ßluJ~ mJxJ kKrmftPjr KY∂J TrKZPuj mPu nJKm \JKjP~KZPujÇ Kmkh-@kh ßgPT rãJr \jq mJxJ~ KouJh kKzP~KZPuj fJÅrJÇ' mJmMu @ÜJPrr ˘L oJyoMhJ UJjPor ootJK∂T oífMqPf VnLr ßvJT S hM”U k´TJv TPrPZj kMKuPvr oyJkKrhvtT (@AK\Kk) F ßT Fo vyLhMu yT, mJÄuJPhv kMKuv xJKntx IqJPxJKxP~vPjr xnJkKf S dJTJ oyJjVr kMKuv TKovjJr ßoJ. @ZJhMöJoJj Ko~J, xJiJre xŒJhT yJÀj Ir rvLhÇ fJÅrJ orÉoJr KmPhyL @®Jr vJK∂ TJojJ S ßvJTx∂¬ kKrmJPrr xhxqPhr k´Kf xoPmhjJ \JjJjÇ oJyoMhJ UJjPor orPhy Vf 5 \Mj dJTJ~ ßjS~J y~Ç ßxUJj ßgPT K^jJAhy ß\uJr QvuTMkJ CkP\uJr yJalJK\ukMr V´JPor mJKzr kJKrmJKrT Tmr˙JPj hJlPjr TgJ rP~PZÇ 2002 xJPur ßlms∆~JKrPf mJmMu @ÜJPrr xPñ oJyoMhJr KmP~ y~Ç

FxKkr ˘LPT yfqJ dJTJ, 6 \Mj - CV´k∫LPhr FPTr kr FT yfqJpPùr fJKuTJ~ FmJr pMÜ yPuj \ÄKu hoj IKnpJPj xJyKxTfJr \jq khTk´J¬ FT kMKuv TotTftJr ˘LÇ 5 \Mj, ßrJmmJr xTJPu Y¢V´JPor mq˜fo FuJTJ K\AKx ßoJPz hMmtí•rJ ZMKrTJWJPfr kr èKu TPr yfqJ TPrPZ kMKuv xMkJr (FxKk) ßoJ. mJmMu @ÜJPrr ˘L oJyoMhJ UJjoPT (KofM)Ç kMKuPvr IPjT TotTftJA oPj TrPZj, \ÄKuKmPrJiL IKnpJPj mJmMu @ÜJPrr xJyxL nNKoTJr TJrPe fJÅr ˘L KjvJjJ~ kKref yP~PZjÇ ˝rJÓsoπL @xJhMöJoJj UJj TJoJu mPuPZj, ÈImqJyfnJPm \ÄKuPhr KmÀP≠ ßp IKnpJj YuPZ, \ÄKuPhr hoj S Kj~πPer \jq @oJPhr kMKuv ßlJxt ßpnJPm mLrPfôr xPñ TJ\ TrPZ, fJPhr KmÃJ∂ TrJr \jq FA kKrTK·f yfqJTJ§Ka yP~PZ mPu @orJ oPj TrKZÇ' ˝rJÓsoπL 5 \Mj hMkMPr Y¢V´JPor S @r Kj\Jo ßrJPc ImK˙f mJmMu @ÜJPrr mJxJ~ pJjÇ ßxUJPj xJÄmJKhTPhr KfKj Fxm TgJ mPujÇ kMKuv TotTftJr ˘LPT ßpnJPm yfqJ TrJ yP~PZ, fJr xPñ Vf hMA mZPr WPa pJS~J KmKnjú WajJr Kou kJS~J pJ~Ç YuKf mZr rJ\vJyL KmvõKmhqJuP~r KvãT ßr\JCu TKro KxK¨TL, aJñJAPu hrK\ KjKUu Yªs ß\J~JrhJr, kûVPzr ßhmLVP† x∂PVRrL~ oPbr Iiqã pPùvõr rJ~ FmÄ Vf mZr @ÊKu~J~ kMKuv yfqJ, dJTJ S rÄkMPr hMA KmPhKv jJVKrT yfqJxy KmKnjú WajJ~ ßhUJ ßVPZ, yJouJTJrL KZu Kfj\jÇ fJrJ ßoJarxJAPTPu @Px FmÄ I˘ KyPxPm mqmyJr TPr ZMKr, YJkJKf, Kk˜uÇ 5 \Mj mJmMu @ÜJPrr ˘L oJyoMhJ UJjoPT yfqJ~S ßoJarxJAPTPu @xJ Kfj\j \Kzf KZu FmÄ fJrJ ZMKr S Kk˜u mqmyJr TPrPZÇ \ÄKuPVJÔL jfMj oJ©J~ xKâ~ yS~Jr kr Vf mZPrr \JjM~JKr ßgPT F kpt∂ xJrJ ßhPv 45Ka yJouJr WajJ WPaPZÇ FPf Kjyf yj 47 \jÇ Fxm WajJr IPjTèPuJPfA hJ~ ˝LTJr TPrPZ oiqk´JYqKnK•T \ÄKuPVJÔL @AFx (AxuJKoT ߈a) S @u-TJP~hJr nJrfL~ CkoyJPhPvr TKgf mJÄuJPhv vJUJ @jxJr @u AxuJoÇ pKhS mJÄuJPhv xrTJr S kMKuPvr kã ßgPT mrJmrA muJ yPò, ßhPv @AFx mJ @u-TJP~hJr ßTJPjJ xJÄVbKjT Im˙Jj ßjAÇ ßhvL~ \ÄKu xÄVbj ß\FoKm mJ @jxJÀuäJy mJÄuJ KaPor (mftoJj jJo @jxJr @u AxuJo) xŒíÜfJ kJS~J ßVPZ IPjT WajJ~Ç ßhz mZr iPr \ÄKuPhr yfqJr fJKuTJ~ KZu oNuf iotL~ S ßVJÔLVf xÄUqJuWM, KnjúofJmu’L ßuUT, mäVJr, k´TJvT, KvãT, KmPhKv jJVKrT,

xoTJoLPhr IKiTJrTotLÇ FA k´go ßTJPjJ jJrL S kMKuv TotTftJr ˘L KjvJjJ~ kKref yPujÇ Fr @PV Vf mZPrr IPÖJmPr rJ\iJjLr hJÀx xJuJPo kMKuPvr FT\j xyTJrL CkkKrhvtT (FFx@A), jPn’Pr @ÊKu~J~ FT\j kMKuv TjPˆmuPT UMj TPr \ÄKurJÇ Fr oPiq @ÊKu~Jr UMjPT Y¢V´JPo \ÄKuPhr ßV´¬Jr IKnpJPj FT ß\FoKm ßjfJr yfqJr k´KfPvJi mPu iJreJ TrJ y~Ç Vf mZPrr IPÖJmPr Y¢V´JPor ßUJ~J\jVPr FTKa mJxJ~ IKnpJj YJKuP~ I˘-èKuxy kJÅY \ÄKuPT ßV´¬Jr TPrj mJmMu @ÜJrÇ FPhr oPiq \JPmh jJPor FT\j KZPuj, pJÅPT ß\FoKmr Y¢V´JPor xJoKrT k´iJj mPu \JKjP~KZu kMKuvÇ pKhS \JPmh ßV´¬JPrr kr KjP\PT @AFPxr xhxq mPu hJKm TPrKZPujÇ krKhj \JPmhPT KjP~ IKnpJPj ßVPu \ÄKuPhr QfKr ßV´Pjc KmP°JrPe KfKj oJrJ pJjÇ Frkr Vf 27 KcPx’r yJayJ\JrLPf ß\FoKmr Y¢V´Jo IûPur k´iJj rJAxMu AxuJo UJj SrPl lJrKhPjr FTKa @˜JjJr xºJj kJS~J pJ~Ç ßxUJPj mJmMu @ÜJPrr ßjfíPfô kMKuv IKnpJj YJKuP~ KmkMu I˘, èKu FmÄ ßxjJmJKyjLr 12Ka ßkJvJT S FT ß\JzJ rqJT mqJ\ C≠Jr TPrÇ FTA Khj lJrKhPjr xyPpJVL Y¢V´Jo KmvõKmhqJuP~r khJgtKmùJj KmnJPVr Kfj ZJ©PT ßV´¬Jr TrJ y~Ç Fxm IKnpJPjr TJrPe mJmMu @ÜJr \ÄKuPhr KjvJjJ~ kKref yPf kJPrj mPu KfKj @vïJ TrKZPujÇ fJÅr IiLPj \ÄKuKmPrJiL IKnpJPj KZPuj Y¢V´Jo jVr ßVJP~ªJ vJUJr xhq KmhJ~L CkkKrhvtT (Fx@A) xP∂Jw YJToJÇ KfKj k´go @PuJPT mPuj, ÈPUJ~J\jVr ßgPT yJayJ\JrL kpt∂ IKnpJj YJKuP~ \ÄKuPhr irJr kr xqJr (mJmMu @ÜJr) kKrmJr KjP~ UMmA CKÆVú gJTPfjÇ KfKj k´J~A muPfj, fJÅPT oJrPf jJ kJrPuS \ÄKurJ fJÅr kKrmJrPT ßvw TPr KhPf kJPrÇ' mJmMu @ÜJr xŒ´Kf kMKuv xMkJr KyPxPm kPhJjúKf ßkP~ dJTJr kMKuv xhr h¬Pr ßpJV ßhjÇ Fr @V kpt∂ ßVJP~ªJ kMKuPvr IKfKrÜ CkkMKuv TKovjJr (FKcKx) KyPxPm Y¢V´Jo oyJjVr kMKuPvr C•rhKãe ß\JPjr hJK~Pfô KZPujÇ KfKj 5 \Mj xTJu xJPz 10aJ~ dJTJ ßgPT ßyKuT¡JPr TPr Y¢V´JPo ßkRÅZJjÇ ˘Lr \JjJ\Jr kr mJmMu @ÜJr mPuj, È@kjJPhr ßfJ mPuKZuJo, SrJ @oJr ãKf TrPmÇ SrJ @oJr ãKf TPrPZÇ' Y¢V´JPor kMKuv TKovjJr ßoJ. ATmJu mJyJr xJÄmJKhTPhr mPuj, ÈPT mJ TJrJ TL \jq F UMPjr WajJ WKaP~PZ, fJr fh∂ TrJ yPòÇ mJmMu @ÜJr \ÄKuPhr ßV´¬Jr S IKnpJPj èÀfôkNet nNKoTJ~ KZPujÇ F TJrPe \ÄKurJ yfqJTJ§ WKaP~PZ KT jJ, fJ CKzP~ KhKò jJÇ k´JgKoTnJPm oPj yPò FKa kKrTK·f yfqJTJ§Ç' Y¢V´JPo xJPmT kMKuv TKovjJr S mftoJPj rqJPmr IKfKrÜ oyJkKrYJuT ßoJyJÿh @mhMu \Kuu o§u 5 \Mj mPuj, ÈmJmMu kMKuPvr ßYRTx TotTftJÇ @orJ mJmMuxy xÄKväÓ kMKuv TotTftJ S xhxqPhr KjP~ nJmfJoÇ hJ¬KrT xnJèPuJPf fJÅPhr xJmiJPj

YuJPlrJ TrJr krJovt KhfJoÇ' KfKj mPuj, ÈmJmMu \ÄKuPhr aJPVta yPf kJPrj, Foj @vïJ KZuÇ KT∂á fJÅr ˘LPT UMj TrJ yPm, fJ @orJ T·jJ~S @jPf kJKrKjÇ' Y¢V´JPor S @r Kj\Jo @mJKxT FuJTJr ATMAKa ßxjKas~Jo jJPor FTKa mJKzPf kKrmJr KjP~ nJzJ gJTPfj mJmMu @ÜJrÇ KfKj dJTJ~ pJS~Jr kr mJxJ~ KZPuj fJÅr ˘L, k´go ßvsKePf kzM~J ßZPu, ßkä V´∆Pk kzM~J ßoP~ S VíyTotLÇ ßpnJPm yfqJ: xTJu xJfaJÇ kJÅYuJAv gJjJr mq˜fo K\AKx ßoJzxÄuVú SP~u lMc jJPor KoKÓr ßhJTJPjr xJoPjr rJ˜JÇ ßVJukJyJPzr KhT ßgPT ßZPuPT ÛMuVJKzPf fMPu KhPf K\AKx ßoJPz @xKZPuj mJmMu @ÜJPrr ˘L oJyoMhJÇ ßoJarxJAPTPu TPr Kfj pMmT K\AKx ßoJz ßgPT @PxÇ fJPhr oPiq FT pMmT fJÅPT k´gPo ZMKrTJWJf TPr, @PrT pMmT èKu TPr oarxJAPTu KjP~ YPu pJ~Ç WajJ˙u ßgPT xÄV´y TrJ KxKx TqJPorJr KnKcS lMPa\ ßhPU Y¢V´Jo jVr kMKuPvr CkTKovjJr (C•r) kKrPfJw ßWJw FaJ \JjJjÇ KfKj mPuj, WajJ˙u ßgPT 100 V\ hNPr mJmMu @ÜJPrr mJxJÇ yfqJr irj ßhPU oPj yPò, hMmtí•rJ @PV ßgPTA WajJ˙u ßrKT TPrKZuÇ KnKcS lMPa\ ßgPT kJS~J Kfj WJfPTr ßYyJrJ ¸ÓnJPm ßmJ^J pJPò jJÇ fJrkrS fJPhr KYK¤f TrJr ßYÓJ YuPZÇ kKrPfJw ßWJw mPuj, mJmMu @ÜJPrr ˘L oJyoMhJ K\AKx ßoJPz ßkRÅZJr @PVA SP~u lMPcr xJoPj ßoJarxJAPTPu Kfj\j @PxÇ YJuPTr oJgJ~ ßyuPoa KZuÇ ßkZPj mxJ hM\Pjr oPiq oJ^UJPj mxJ pMmPTr yJPf ZMKr KZuÇ ßkZPj mxJ fífL~\Pjr yJPf KZu Kk˜uÇ fJrJ k´gPo ßoJarxJAPTu KhP~ oJyoMhJ UJjoPT iJÑJ ßh~Ç KTZM mMP^ SbJr @PVA ßoJarxJAPTPur oJP^ mxJ pMmT oJyoMhJPT CkptMkKr ZMKrTJWJf TPrÇ Frkr fífL~\j Kk˜u KhP~ èKu TPrÇ k´go èKuKa Kox y~, KÆfL~ èKu oJyoMhJr TkJPu uJPVÇ xmKTZM TrPf 40 ßgPT 50 ßxPT¥ uJPVÇ Vf 5 \Mj xTJPu WajJ˙Pu ßhUJ pJ~, rJ˜J~ kPz @PZ oJyoMhJr orPhyÇ krPj TJPuJ ßmJrTJ S oJgJ~ Ky\Jm KZuÇ uJvKaPT KWPr kMKuv S ßuJT\jÇ 5 \Mj Y¢V´Jo ßoKcPTu TPuP\ o~jJfhP∂r kr ßmuJ xJPz KfjaJ~ hJokJzJ kMKuv uJAj oJPb oJyoMhJr \JjJ\J y~Ç Frkr orPhy dJTJ~ KjP~ pJS~J y~Ç WajJ˙u ßgPT @uJof xÄV´Pyr kr Kx@AKc Y¢V´Jo IûPur kKrhvtT KofvsL mzM~J mPuj, Kjyf oJyoMhJr TkJPur mJÅ kJPv FTKa èKur KY¤ FmÄ mMT, mJÅ yJPfr mJÉ S TjMA FmÄ KkPb @aKa ZMKrr WJ KZuÇ WajJ˙u ßgPT ImqmÂf KfjKa mMPua C≠Jr TrJ y~Ç k´JgKoTnJPm iJreJ TrJ yPò, FèPuJ 7 kP~≤ 65 ßmJPrr Kk˜Pur èKuÇ WajJr kr mJmMu @ÜJPrr mJxJ~ ßhUJ ßVPZ, ßuJT\j fJÅr hMA KvÊx∂JjPT xJ∂ôjJ KhPòÇ F

UMKjPhr ßV´¬JPrr KjPhtv: mJmMu @ÜJPrr ˘Lr UMKjPhr ßpPTJPjJ oNPuq ßV´¬JPrr KjPhtv KhP~PZj nJrk´J¬ oyJkMKuv kKrhvtT (@AK\Kk) \JPmh kJPaJ~JrLÇ KfKj Vf rJPf kMKuv TKovjJPrr xPÿujTPã Y¢V´Jo oyJjVr kMKuPvr D±tfj TotTftJPhr xPñ QmbPT F KjPhtv ßhj mPu \JKjP~PZj jVr kMKuPvr IKfKrÜ CkTKovjJr (\jxÄPpJV) @PjJ~Jr ßyJPxjÇ xnJ~ muJ y~, FA yfqJ oJouJr fhP∂ jVr kMKuPvr kJvJkJKv rqJm, KkKm@A (kMKuv mMqPrJ Im AjPnKˆPVvj) S Kx@AKc xKÿKufnJPm TJ\ TrPmÇ Fr @PV dJTJ ßgPT FPx 5 \Mj KmPTPu WajJ˙u kKrhvtj TPrj nJrk´J¬ @AK\Kk \JPmh kJPaJ~JrLÇ KfKj ßxUJPj xJÄmJKhTPhr mPuj, IfLPf kMKuPvr Skr IPjT yJouJ yP~PZÇ FA k´go kMKuPvr ßTJPjJ xyiKoteLPT èKu TPr yfqJ TrJ yP~PZÇ yfqJTJP§r WajJ~ 5 \Mj rJf 11aJ~ kJÅYuJAv gJjJ~ oJouJ yP~PZÇ kJÅYuJAv gJjJr CkkKrhvtT (Fx@A) K©rfj mzM~J mJhL yP~ IùJfkKrY~ YJr-kJÅY\jPT @xJKo TPr F oJouJ TPrjÇ fPm ßTC ßV´¬Jr y~KjÇ k´KfKhj KvÊKaPT kMKuv xhxqA mJPx fMPu KhPfj kMKuv TjPˆmu xJ¨Jo ßyJPxj k´KfKhj xTJPu FPx mJóJKaPT ÛMumJPx fMPu KhPfjÇ Vf 4 \Mj, vKjmJr rJPf fJÅPT ßlJj TrJ y~KjÇ F \jq 5 \Mj, ßrJmmJr KfKj @PxjKjÇ lPu oJ oJyoMhJ UJjPor xPñA TJu mJxJ ßgPT ßmr yP~KZu ßxÇ kMKuv xMkJr mJmMu @ÜJPrr ˝\jPhr xPñ TgJ mPu F fgq \JjJ pJ~Ç mJmMu @ÜJPrr mJxJr KjrJk•Jr hJK~Pfô KZPuj kMKuPvr TjPˆmu xJ¨Jo ßyJPxjÇ mJmMu @ÜJPrr ˘L oJyoMhJ UJjo UMj yS~Jr Umr ÊPj xJ¨Jo ZMPa pJj SA mJxJ~Ç KvÊKaPT ßTJPu KjP~ TJÅhPf gJPTj KfKjÇ KY“TJr TPr muPf gJPTj, ßTj fJÅPT ßlJj TrJ y~KjÇ ßTj nJKm (oJyoMhJ) fJÅPT @xPf muPuj jJÇ xJ¨Jo ßyJPxj xJÄmJKhTPhr mPuj, È4 \Mj, vKjmJr xºqJ~ SA mJxJ ßgPT kMKuv uJAPj KVP~KZÇ 4 \Mj, vKjmJr rJPf ßTj nJKm @oJPT ßlJj TrPuj jJÇ xTJPuS ßTj \JjJPuj jJÇ @Ko pKh @xfJo fJyPu y~PfJ nJKm ßmÅPY ßpPfjÇ ... xTJPu @Ko ßTj mJxJ~ @xuJo jJ...Ç' oJyoMhJ UJjPor Foj oífMqr \jq KjP\PT KTZMPfA ãoJ TrPf kJrKZPuj jJ FA kMKuv xhxqÇ IjqrJ xJ∂ôjJ ßhS~Jr ßYÓJ TrPuS fJÅr TJjúJ gJoKZu jJÇ xTJu j~aJr KhPT KfKj pUj @Pãk @r @yJ\JKr TrKZPuj, Fr hMA WµJ @PV ßZPuPT KjP~ ÛMPu pJS~Jr kPg hMmtí•Phr iJrJPuJ IP˘r @WJPf S èKuPf UMj yj oJyoMhJ UJjoÇ WajJ˙u ßgPT SA mJxJr hNrfô mzP\Jr 100 V\Ç 9 kOÔJ~


UmrJUmr 9

SURMA m 10 - 16 June 2016

FTA TJ~hJ~ @rS hMA UMj

(8 kOÔJr kr) Y¢V´Jo jVr ßVJP~ªJ kMKuPvr IKfKrÜ TKovjJPrr hJK~Pfô KZPuj mJmMu @ÜJrÇ kMKuv xMkJr KyPxPm kPhJjúKf kJS~J~ Vf 2 \Mj, míy¸KfmJr KfKj dJTJ~ kMKuv xhr h¬Pr ßpJV ßhjÇ fJÅr ˘L hMA x∂JjPT KjP~ gJTPfj Y¢V´JPoÇ ˘L Kjyf yS~Jr kr 4 \Mj xTJu xJPz 10aJ~ r?qJPmr ßyKuT¡JPr TPr Y¢V´JPor hJokJzJ kMKuv uJAjx oJPb jJPoj KfKjÇ ßxUJj ßgPT xyTotLrJ fJÅPT Y¢V´Jo ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPur \ÀKr KmnJPV KjP~ pJjÇ fJÅPT \JjJPjJ y~ ˘L oJyoMhJ èÀfr IxM˙Ç KT∂á xyTotL S ˝\jPhr TJÅhPf ßhPU mJmMu @ÜJr mM^Pf kJPrj, fJÅr ˘L @r ßjAÇ \ÄKu hoPj xJyKxTfJr kKrY~ ßhS~J FA kMKuv TotTftJPT xJ∂ôjJ ßhS~Jr nJwJ UMÅP\ kJKòPuj jJ xyTotLrJÇ

KUsÓJj mqmxJ~LPT TáKkP~ yfqJ jJPaJPrr mzJAV´Jo CkP\uJ~ Vf 5 \Mj, ßrJmmJr hMkMPr xMjLu ßVJPo\ (60) jJPor FT mqmxJ~LPT TMKkP~ yfqJ TPrPZ hMmtí•rJÇ CkP\uJr mjkJzJ KUsÓJjkJzJ~ hMkMr 12aJr KhPT F yfqJTJP§r WajJ WPaÇ KUsÓJj iotJmu’L ãMhs mqmxJ~L xMjLu ßVJPo\PT yfqJr hJ~ ˝LTJr TPrPZ \ÄKuPVJÔL AxuJKoT ߈a (@AFx)Ç \ÄKu f“krfJ kptPmãeTJrL pMÜrJÓsKnK•T xÄ˙J ÈxJAa AP≤KuP\¿' @AFPxr xÄmJh xÄ˙J @oJPTr mrJf KhP~ FT aMAaJr mJftJ~ F Umr k´YJr TrPZÇ yfqJTJP§r TP~T WµJr oPiq hJ~ ˝LTJr TrJr hJKm \JjJu @AFxÇ FTA mJftJ~ Vf oJPx mJªrmJPj FT\j ßmR≠ KnãMPT yfqJr hJ~S ˝LTJr TPrPZ @AFxÇ jJPaJPrr kMKuv xMkJr (FxKk) vqJou TMoJr oMUJK\t mPuj, Kjyf xMjLu ßVJPo\ mjkJzJ~ KjP\r mJKzr xJPgr ßhJTJPj oMKh mqmxJ TrPfjÇ KfKj KjP\r oMKhPhJTJPj mPx KZPujÇ ßxUJPjA yJouJ TPr hMmtí•rJÇ fJÅr WJPzr ßkZPj iJrJPuJ IP˘r KfjKa @WJPfr KY¤ rP~PZÇ KUsÓJjkJzJr mJKxªJrJ \JjJj, xMjLu 5 \Mj xTJPu mJKzr kJPvr KV\tJ~ xJ¬JKyT k´JgtjJ~ ßpJV ßhjÇ k´JgtjJ ßvPw mjkJzJ mJ\JPr KTZM K\Kjxk© ßTjJr kr ßmuJ xJPz 11aJr KhPT Kj\ mJKzr xPñ uJPVJ~J oMKhPhJTJPj mPxjÇ hMkMr 12aJr KTZM kr ßhJTJPjr xJoPjr rJ˜J KhP~ pJS~Jr xo~ hM\j nqJjYJuT ßhJTJPj fJÅr oífPhy kPz gJTPf ßhPUjÇ fJÅPhr KY“TJPr @vkJPvr ßuJT\j ßxUJPj ZMPa

pJ~Ç PmuJ ßhzaJ~ WajJ˙Pu KVP~ ßhUJ pJ~, Kjyf xMjLPur vrLPrr SkPrr IÄv ßhJTJPjr mJAPrr KhPT CkMz yP~ kPz @PZÇ oJgJr ßkZPj iJrJPuJ IP˘r TP~TKa @WJPfr KY¤ rP~PZÇ yJPfr oMPbJ~ KTZM aJTJ fUPjJ irJÇ PhJTJjKa @iJ kJTJ mxfmJKzr FTKa TPã yPuS mJKzr ßnfPrr ßTC F WajJ mM^Pf kJPrKj mPu \JjJj SA mJKzPf nJzJ gJTJ KrK\~J ßmVoÇ xMjLPur ßoP~ ˝kúJ ßVJPoP\r KmP~ yP~PZ TP~T mJKz kPrAÇ ßZPu ˝kj mZr UJPjT @PV xzT hMWtajJ~ oJrJ ßVPZjÇ Umr ßkP~ ˝kúJ ZMPa @Pxj mJmJr mJKzPfÇ KfKj \JjJj, SA mJKzPf fJÅr mJmJ S oJ gJTPfjÇ hMKa Tã nJzJ ßhS~J KZuÇ oJ \JKxjfJ ßVJPo\ fJÅr IxM˙ jJKjPT ßhUPf Vf 4 \Mj, vKjmJr kJmjJr YJaPoJyPr ßVPZjÇ ˝kúJ mPuj, fJÅr mJmJ @PV KmKnjú KV\tJ~ oJKur TJ\ TrPfjÇ IxM˙ yP~ kzJ~ oJKur TJ\ ßZPz mJKzr FTKa TPã oMKhPhJTJj UMPu mPxjÇ fJÅr ßTJPjJ v©∆ KZu mPu fJÅPhr \JjJ ßjAÇ ˙JjL~ mqKÜrJ \JjJj, xJ¬JKyT k´JgtjJr Khj yS~J~ k´KfPmvLrJS SA xo~ Kj\ Kj\ mJKzPf mJ KV\tJ~ xo~ TJaJKòPujÇ fJA ßTC KTZM mM^Pf kJPrjKjÇ mjkJzJ iotkKuär xyxnJkKf mqJPjKcT ßVJPo\ \JjJj, @vïJ TrJ yPò ßp hMmtí•rJ ßâfJ ßxP\ ßhJTJPj KVP~ iJrJPuJ I˘ KhP~ TMKkP~ yfqJ TPr kJKuP~ pJ~Ç xMjLu ßVJPoP\r ßZJa nJA k´vJ∂ ßVJPo\ rÄkMr ß\uJr UJAuvJ KovPjr lJhJrÇ Fr @PV KfKj KhjJ\kMPrr oKr~JokMr YJPYtr lJhJr KZPujÇ KfKj mPuj, kKrmJPr Z~ nJAP~r oPiq Kjyf xMjLu xmJr mzÇ iJKotT S KjrLy k´TíKfr oJjMw KyPxPm xmJr TJPZ kKrKYf KZPuj KfKjÇ fJÅr ßTJPjJ v©∆ KZu jJÇ k´vJ∂ ßVJPo\ mPuj, ÈKhjJ\kMPr iotpJ\T KkP~PrJ KkYPor Skr @âoPer kr ßgPT KmKnjú KovPj Totrf pJ\PTrJ CKÆVú @PZjÇ IgY @orJ xm xo~ xoJP\r oJjMPwr TuqJPe TJ\ TKrÇ KT∂á FmJr @âoe yPuJ KUsÓJj xŒ´hJP~r xJiJre oJjMPwr SkrÇ FaJ Ik´fqJKvfÇ' Kx@AKcr âJAo Kxj ACKjPar kKrhvtT AjJo @yPoh mPuj, Vf TP~T oJPx rJ\vJyL S FA IûPur ß\uJèPuJPf iJrJPuJ I˘ KhP~ ßp yJouJèPuJ YJuJPjJ yP~PZ, ßxèPuJr xPñ FA yJouJr Kou rP~PZÇ Vf mZPrr oJ^JoJK^ xoP~ KhjJ\kMPr KUsÓJj iotpJ\T KkP~PrJ KkYo, ßyJKoS KYKT“xT FmÄ BvõrhLPf KUsÓJj pJ\T uMT xrTJrPT yfqJr ßYÓJ TPr hMmtí•rJÇ xMjLu ßVJPo\ yfqJr k´KfmJPh mjkJzJ iotkKuär kã ßgPT 5 \Mj KmPTPu mjkJzJ YJPYtr xJoPj KUsÓJj xŒ´hJP~r ßuJT\j xoPmf y~ FmÄ mjkJzJ mJ\JPr jJPaJrkJmjJ xzPT oJjmmºj TPrÇ


10 UmrJUmr

10 - 16 June 2016 m SURMA

TáKÓ~J~ ÈyJKjl uLPVr' rJ\fô dJTJ, 7 \Mj - TMKÓ~J~ @S~JoL uLPV FTò© @Kikfq FUj ßTªsL~ pMVì xJiJre xŒJhT oJymMm-Cu-@uo yJKjPlrÇ ß\uJ~ hPur hLWt KhPjr ßkJzUJS~J ßjfJPhr YuPZ hMKhtjÇ KjP\Phr Kk´~ xÄVbPj fJÅrJ CPkKãf, ßTJebJxJÇ F ßjfJPhr hJKm, TMKÓ~J~ FUj @r @S~JoL uLV ßjA, @PZ ÈyJKjl uLV'Ç F yJKjl uLPVr hJkPa IxyJ~ yP~ kPzPZ fqJVL ßjfJTotLrJÇ ß\uJ @S~JoL uLPVr xmtPvw xPÿuPj kJJkJK hMKa TKoKa VKbf yP~KZu; KT∂á KTZMKhj @PV yJKjl xoKgtf TKoKa ßTªsL~ IjMPoJhj kJS~J~ yJKjl uLPVr rJ\fô kMPrJkMKr k´KfKÔf yP~PZÇ \JjJ pJ~, ß\uJ @S~JoL uLPVr xnJkKf xhr CK¨j, xJiJre xŒJhT @\Vr @uL, oJymMm-Cu-@uo yJKjPlr YJYJPfJ nJA S vyr @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT @fJCr ryoJj @fJ, xhr CkP\uJ @S~JoL uLPVr xnJkKf S @uJokMr ACKj~Pjr ßY~JroqJj @UfJÀöJoJj KmvõJx, yJKjPlr hMA mqKÜVf xyTJrL rJ\M S aMaMPur ßjfíPfô TMKÓ~J~ VPz CPbPZ KxK¥PTaÇ fJPhr ßTJPjJ IjqJ~ Kx≠JP∂r KmPrJKifJ TrPuA ßjPo @Px \MuMo-KjptJfjÇ IKnPpJV TrJ yP~PZ, oJymMm-Cu-@uo yJKjl fJÅr huL~ kPhr IkmqmyJr TPr k´mLe S fqJVL ßjfJPhr mJh KhP~ SA KxK¥PTaPT ß\uJr rJ\jLKfPf k´KfKÔf TPrPZjÇ Vf mZr KfKj TMKÓ~J @S~JoL uLPVr xPÿuPj xhr CK¨j S @\Vr @uLPT ß\uJr xnJkKf S xJiJre xŒJhT TrJ~ Fr KmÀP≠ kJJ TKoKa ßWJweJ TrJ y~Ç F TKoKaPf TMKÓ~Jr ßkRr ßo~r S ß\uJ @S~JoL uLPVr xJPmT xJiJre xŒJhT @PjJ~Jr @uLPT xnJkKf S TMKÓ~J-4 @xPjr xÄxh xhxq @»Mr rClPT xJiJre xŒJhT TrJ y~Ç kPr yJKjl ßTPªs k´nJm UJKaP~ F mZr KjP\r IjMVf TKoKa IjMPoJhj TKrP~ ßjjÇ yJKjl xoKgtf TKoKar xnJkKf xhr CK¨j CkP\uJ ßY~JroqJj gJTJ Im˙J~ hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYPj TMKÓ~J-4 @xPj @S~JoL uLV oPjJjLf k´JgtLr KmÀP≠ k´KfÆKºfJ TPrjÇ @S~JoL uLPVr ßTªsL~ Kx≠J∂ IjMpJ~L xhr CK¨Pjr hu ßgPT mKyÏJr yS~Jr TgJÇ CPJ KfKj ß\uJr xnJkKf kh kJjÇ huL~ xN©èPuJ \JjJ~, TMKÓ~J~ FUj ßa¥Jr, KbTJhJKr, yJa-WJa A\JrJ ∏ Fxm Kj~πe TPrj yJKjPlr YJYJPfJ nJA @fJCr ryoJj @fJÇ Vf mZr ß\uJ ß˝òJPxmT uLPVr xJiJre xŒJhT xJöJh ßyJPxj xmM\ èo yS~Jr kr ßgPT @fJA Fxm Kj~πe TrPZjÇ vyr @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT oKo\Mr ryoJj oKo\PT ßTRvPu IkxJre TPr @fJPT F kPh mxJj yJKjlÇ xN©èPuJ \JjJ~, yJKjPlr mqKÜVf xyTJrL rJ\M S aMaMu jJjJ irPjr

KjP~JV-mJKe\q Kj~πe TPr gJPTjÇ fJÅr mqKÜVf xyTJrLrJ mrJmrA hMjtLKfr xPñ pMÜÇ k´iJjoπLr KmPvw xyTJrL gJTJr xoP~ fJÅr mqKÜVf xyTJrL S nJPVú rJjJr KmÀP≠ @KgtT hMjLt Kfr IKnPpJV SPbÇ F WajJ~ xrTJPrr jLKfKjitJreL kptJP~r KjPhtPv yJKjl nJPVúPT mqKÜVf xyTJrLr kh ßgPT xKrP~ KhPf mJiq yjÇ \JjJ pJ~, ß\uJ~ KjP\r FTò© Tftífô k´KfÔJ KjP~ FTJKiT xÄxh xhPxqr xPñ fLms KmPrJi YuPZ yJKjPlrÇ TMKÓ~J-4 @xPjr xÄxh xhxq @»Mr rCl pJPf KjmtJYPj \~uJn TrPf jJ kJPrj ßx \jq ßxUJPj ßjRTJr KmÀP≠ KjP\r IjMVf xhr CK¨jPT KmPhsJyL k´JgtL TPrj KfKj; pKhS rClPT KfKj yJrJPf kJPrjKjÇ \JxPhr ßTªsL~ xnJkKf S fgqoπL yJxJjMu yT AjMr KmÀP≠S yJKjl S fJÅr IjMxJrLrJ xKâ~Ç 2008 xJPu AjM oyJP\JPar k´JgtL KyPxPm ßjRTJ k´fLT KjP~ KjmtJYj TrPuS yJKjPlr IjMxJrLrJ KmFjKkr iJPjr vLPwr kPã TJ\ TPrÇ ßx xo~ ßnzJoJrJ S oLrkMPr fJÅr IjMxJrLrJ ÈiJPjr

vLw @S~JoL uLV' jJPo kKrKYKf kJ~Ç fJÅr AºPjA ßnzJoJrJ-oLrkMPr oJP^oPiqA \JxPhr ßjfJTotLPhr xPñ xÄWPwt \zJPò @S~JoL uLPVr ßjfJTotLrJÇ FPf k´JeyJKjr WajJS WPaPZÇ \JjJ pJ~, xŒ´Kf ACKj~j kKrwh KjmtJYjPT ßTªs TPr TMKÓ~J xhr CkP\uJr @uJokMr ACKj~Pj UMj yj ßY~JroqJj k´JgtL uJM ßoJuäJÇ yJKjPlr UMmA WKjÔ @S~JoL uLV ßjfJ @UfJÀöJoJj KmvõJPxr CkK˙KfPf uJMPT èKu TPr yfqJr IKnPpJV CPbPZÇ F WajJr kr ßgPT @UfJÀöJoJj kuJfTÇ \JjJ pJ~, yJKjPlr hJkPa TMKÓ~J ß\uJ @S~JoL uLPVr xJPmT xJiJre xŒJhT S ßkRr ßo~r @PjJ~Jr @uL, xÄxh xhxq @»Mr rCl, xJPmT xÄxh xhxq @lJ\ CK¨j, ß\uJ kKrwPhr k´vJxT \JKyh ßyJPxj \Jlr, oLrkMPrr k´mLe ßjfJ Kj\JoCK¨j uJP~T hPu ßTJebJxJ yP~ kPzPZjÇ fJÅPhr oPiq @lJ\ CK¨Pjr mJxJ~ TP~T mZr @PV ßmJoJ yJouJ~ hM\j Kjyf y~Ç ßx WajJ~ k´JgKoT fhP∂ yJKjPlr WKjÔ TP~T\Pjr jJo @Px; pKhS kPr YNzJ∂ k´KfPmhPj fJPhr jJo mJh ßhS~J y~Ç hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYPj @lJ\ CK¨j @S~JoL uLPVr k´JgtL yS~J xP•ôS fJÅPT yJrJPf yJKjl ˝fπ k´JgtL ßr\JCu yT ßYRiMrLr kã ßjjÇ lPu hMAmJPrr xÄxh xhxq @lJ\ CK¨j Vf KjmtJYPj krJK\f yjÇ Fxm KmwP~ jJo k´TJv jJ TrJr vPft ß\uJ @S~JoL uLPVr xJPmT FT ßjfJ mPuj, ÈP\uJ~ rJ\jLKf FUj yJAKmsc ßjfJPhr hUPuÇ TMKÓ~J~ FUj @r ÊiM @S~JoL uLV TrPu YPu jJ, yJKjl uLV TrPf y~Ç yJKjl uLPVr KmPrJKifJ TrPu @kKj @r hu TrPf kJrPmj jJÇ' xJPmT xÄxh xhxq @lJ\ CK¨j mPuj, ÈfqJVL ßjfJrJ FmJPrr ß\uJ TKoKaPf ˙Jj kJjKjÇ FUJPj mz FT\j ßjfJr TftPí fôr KmwP~ @orJ huL~ xnJkKf ßvU yJKxjJPTS \JKjP~KZÇ' @S~JoL uLPVr xN©èPuJ \JjJ~, 1996 S 2001 xJPu \JfL~ xÄxh KjmtJYPj k´KfÆKºfJ TPr KmkMu ßnJPar mqmiJPj krJK\f yj yJKjlÇ huL~ rJ\jLKfPfS ßfoj ßTJPjJ èÀfôkNet kPh KZPuj jJÇ @PuJKYf FT-FVJPrJr kr 2009 xJPu @S~JoL uLV ãofJ~ FPu nJVq UMPu pJ~ fJÅrÇ hJK~fô kJj k´iJjoπL ßvU yJKxjJr KmPvw xyTJrLrÇ Fr kPr yj hPur pMVì xJiJre xŒJhTÇ TMKÓ~J ß\uJ~ rJ\jLKf TrJ F ßjfJ ßTJPjJ Khj ß\uJr èÀfôkeN t kh kJjKjÇ Éa TPr ßTPªs èÀfôkeN t khKa ßkP~ irJPT xrJ ùJj TrPf ÊÀ TPrj KfKjÇ ßTªsL~ kh kJS~Jr krkrA TMKÓ~J @S~JoL uLPV KjP\r Tftífô k´KfÔJ~ oKr~J 11 kOÔJ~


UmrQmKY© 11

SURMA m 10 - 16 June 2016

ÈyJKjl uLPVr' rJ\fô (10 kOÔJr kr) yP~ SPbjÇ Kj~omKyntNfnJPm gJjJ kptJP~r TP~TKa TKoKa ßnPX KhP~ KjP\r IjMVfPhr Fxm TKoKar ßjfíPfô KjP~ @PxjÇ F KjP~ ˙JjL~ @S~JoL uLPVr IPjT ßjfJTotL yJKjPlr Skr ãM… yP~ SPbÇ @S~JoL uLPVr ßTªsL~ xPÿujPT xJoPj ßrPU ß\uJ xPÿuj ÊÀr kr yJKjlA FToJ© ßTªsL~ èÀfôkNet ßjfJ, pJÅr KjP\r ß\uJ~ kJJkJK TKoKa VKbf y~Ç huKar kMrPjJ ßjfJTotLPhr ßTJebJxJ TPr rJUPuS \JoJ~JfKmFjKkr ßjfJTotLPhr jJjJnJPm kíÔPkJwTfJ TPrj yJKjlÇ 2013 xJPur 31 KcPx’r TMKÓ~J ß\uJ \JoJ~JPfr ßrJTj jSPvr @uLPT @S~JoL uLPV ßnzJj yJKjlÇ KfKj ßoPyrkMPrr KmFjKk ßjfJ \ÉÀu AxuJoPT TMKÓ~J~ xrTJKr KmKnjú k´KfÔJPjr mz mz TJP\r KbTJhJKr TrJr mqm˙J TPr KhP~PZjÇ TMKÓ~J ß\uJ kKrwPhr k´vJxT \JKyh ßyJPxj \Jlr mPuj, È@orJ FTKa xojõP~r ß\uJ TKoKa ßYP~KZuJo, ßpUJPj yJKjl xJPyPmr ßuJPTrJ ßpoj gJTPmj, ßfoKj fJÅr KmPrJiL k´mLe ßjfJrJS gJTPmjÇ FPf ß\uJr rJ\jLKfPf VKf @xfÇ KT∂á fJ y~KjÇ ß\uJr xnJkKf yP~PZj xhr CK¨j UJj, KpKj ßjRTJ k´fLPTr k´JgtLr KmÀP≠ ˝fπ KjmtJYj TPrPZjÇ FKa FTKa UJrJk ChJyre yP~ hJÅzJuÇ FUj IPjPTA nJmPmj hPur Kx≠JP∂r mJAPr ßVPuS hPu kMrÛíf yS~J pJ~Ç' TMKÓ~Jr ßkRr ßo~r @PjJ~Jr @uL mPuj, È@Ko ßmKv KTZM mum jJÇ ÊiM FaMTM mum, TMKÓ~J~ ß\uJ TKoKa ßgPT ÊÀ TPr Ijq ßTJPjJ TKoKaA huL~ Vbjfπ ßoPj y~KjÇ' P\uJ ZJ©uLPVr xJPmT xJiJre xŒJhT S ß\uJ @S~JoL uLPVr xJPmT ßjfJ yJmLmMu yT kMuT mPuj, ÈTMKÓ~J~ fqJVL FmÄ oJb ßgPT CPb @xJ ßjfJPhr oNuqJ~j TrJ yPò jJÇ ß\uJ TKoKaPf @oJr oPfJ @PrJ IPjT ßjfJ, pJÅrJ hLWtKhj oJPb rJ\jLKf TrPZj, fJÅPhr rJUJ y~KjÇ FUj yJAKmsc ßjfJrJ ßjfífô KhPòjÇ ß\uJ TKoKaPf @oJPhr ˙Jj y~Kj; KT∂á KmFjKk ßgPT @xJ ßjfJrJ ˙Jj ßkP~PZjÇ @orJ @S~JoL uLV xnJkKfr TJPZ Fr KmYJr YJAÇ' xrTJrPTS Kmmsf TPrPZj yJKjl jJjJ KmfKTtf TotTJ§ S o∂mq TPr xrTJr S @S~JoL uLVPT Kmmsf TPrPZj yJKjlÇ Vf mZr k´TJvT l~xJu @PrKlj hLkj yfqJr kr fJÅr mJmJ dJTJ KmvõKmhqJuP~r KvãT c. @mMu TJPxo l\uMu yTPT UMKjPhr ofJhPvt KmvõJxL mPu o∂mq TPrj KfKjÇ F KjP~ xJrJ ßhPv k´KfmJPhr ^z SPbÇ kPr yJKjl KjP\r o∂Pmqr \jq hM”U k´TJv TrPf mJiq yjÇ xrTJPrr Vf ßo~JPhr ßvPwr KhPT huL~ FT QmbPT @S~JoL uLV xnJkKf S k´iJjoπL ßvU yJKxjJr xPñ fPTt \zJj yJKjlÇ \JxPhr xnJkKf yJxJjMu yT AjMr @xj ßgPT KjmtJYj TrPf YJS~J~ KmrÜ yj k´iJjoπLÇ ßvU yJKxjJ SA QmbPT yJKjPlr CP¨Pv mPuj, ÈPpUJPj @oJPhr GPTqr hrTJr, ßxUJPj oyJP\JPar vKrT hPur xnJkKf oPjJj~j kJPmj jJ, FaJ yPf kJPr jJÇ k´iJjoπLr TJptJuP~ mxPu IPjPTA \jKk´~ yjÇ ãofJ ßhUJPf kJPrjÇ khfqJV TPr FuJTJ~ pJSÇ ßhKU fMKo Tf \jKk´~Ç @r fUj mM^Pm, rJ\jLKf TrPf ßToj uJPVÇ' Fr kPr yJKjl k´iJjoπLr KmPvw xyTJrL kh ßgPT ImqJyKf kJjÇ ãofJ~ ßgPT TP~T mZPrA yJKjPlr KmkMu IgtKmP•r oJKuT mPj pJS~J KjP~S xrTJrPT Kmmsf yPf yP~PZÇ 2008 ßgPT 2013 ∏ FA kJÅY mZr k´iJjoπLr KmPvw xyTJrL kPh ßgPT KmkMu xŒh VPzj KfKjÇ hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYPjr xoP~ KjmtJYj TKovPj hJKUu TrJ yJKjPlr yuljJoJ~ ßhUJ pJ~, SA kJÅY mZPr k´J~ kJÅY ßTJKa aJTJ~ 70 FTr \Ko KTPjPZj KfKjÇ Fr oPiq 66 FTrA xMªrmPjr kJPv mJPVryJPar oÄuJ CkP\uJr \~oKjPVJu V´JPoÇ Kfj ßTJKa aJTJ KmKjP~JV TPr k´KfÔJ TPrPZj KfjKa jfMj mqmxJk´KfÔJjÇ VJ\LkMPr KTPjPZj Kfj FTr \KoÇ KjP\r TJPZ KZu k´J~ 44 uJU aJTJÇ ˘L S KjP\r jJPo ßv~Jr ßTjJ @PZ FT ßTJKa 22 uJU aJTJrÇ FT ßTJKa 18 uJU aJTJ~ KTPjPZj hMKa VJKzÇ 2013 xJPu rJ\iJjLr IKn\Jf FuJTJ èuvJPj kJÅY TJbJr xrTJKr FTKa käa ßjj yJKjlÇ IgY @Aj IjMpJ~L Fxm käa oMKÜPpJ≠J, vyLh kKrmJr, oπL, xÄxh xhxq FmÄ rJPÓs èÀfôkNet ImhJj rJUJ mqKÜPhr kJS~Jr TgJÇ ßx xoP~ yJKjPlr ßãP© Fr ßTJPjJKaA k´PpJ\q KZu jJÇ I∂f 10 ßTJKa aJTJ oNPuqr käaKa KfKj oJ© @zJA ßTJKa aJTJ~ mrJ¨ ßjjÇ TMKÓ~J ß\uJ @S~JoL uLPVr FTJKiT ßjfJ jJo k´TJv jJ TrJr vPft \JjJj, yJKjPlr kKrmJPrr xhxqrJ gJPT TJjJcJ~Ç KfKj ßxUJPj fJPhr FTKa mJKz KTPj KhP~PZjÇ F ZJzJ TP~T mZr @PV TMKÓ~J vyPrr KkKa@A ßrJPcS FTKa KmuJxmÉu mJKz mJKjP~PZjÇ 2008 xJPu @S~JoL uLV ãofJ~ @xJr @PV mqmxJ~L KyPxPm ßfoj xlu KZPuj jJ yJKjlÇ @Kvr hvPT KfKj mqmxJ TrPf TMKÓ~J ßZPz UMujJ~ pJjÇ ßxUJPj KYÄKzr ßWr TPr xMKmiJ TrPf kJPrjKjÇ TP~T mZr TJKaP~ @mJr TMKÓ~J~ KlPr @PxjÇ \JjJ pJ~, hPuS èÀfôkNet ßTC KZPuj jJ yJKjlÇ fJÅr mz nJA k´iJjoπLr lMlJPfJ ßmJPjr ˝JoLÇ ßxA xNP© KfKj @S~JoL uLPVr xPñ \Kzf KZPujÇ @®L~fJr xNP©A yJKjl 1996 xJPu TMKÓ~Jr oLrkMr-PnzJoJrJ ßgPT @S~JoL uLPVr oPjJj~j kJjÇ 2004 xJPur @V kpt∂ KfKj TMKÓ~J ß\uJ @S~JoL uLPVr xhxq KZPujÇ 2004 xJPu ß\uJ @S~JoL uLPVr xyxnJkKf yjÇ 2008 xJPur @V kpt∂ FKaA KZu fJÅr huL~ xPmtJó khÇ Fxm IKnPpJV KmwP~ mÜmq \JjJr \jq FTJKiTmJr ßoJmJAPu Tu ßhS~J yPuS oJymMm-Cu-@uo yJKjl ßlJj iPrjKjÇ

UJPuhJ K\~Jr KmÀP≠ ßV´lfJKr kPrJ~JjJ \JKrr @Pmhj: YJr oJouJ~ YJ\tKva dJTJ, 7 \Mj - jJvTfJr YJr oJouJ~ KmFjKkr ßY~JrkJrxj ßmVo UJPuhJ K\~Jr KmÀP≠ IKnPpJVk© hJKUu TPrPZ kMKuvÇ UJPuhJ K\~JPT IKnPpJVkP© ÉTMPor @xJKo TrJ yP~PZÇ fJPT kuJfT ßhKUP~ ßV´lfJKr kPrJ~JjJ \JKrr @Pmhj TrJ yP~PZÇ UJPuhJ K\~J ZJzJS hPur 105 \j ßjfJ-TotLPT Fxm oJouJ~ @xJKo TrJ yP~PZÇ 6 \Mj, ßxJomJr rJ\iJjLr hJÀx xJuJo gJjJr KmPvw ãofJ @APjr kígT YJr oJouJ~ Kfj\j fh∂ TotTftJ dJTJr KxFoFo @hJuPf YJ\tKvaèPuJ hJKUu TPrjÇ @hJuPf Totrf xÄKväÓ gJjJr K\@rS \JyJñLr ßyJPxj Kmw~Ka KjKÁf TPrPZjÇ KfKj \JjJj, YJr oJouJPfA @xJKorJ k´J~ IKnjúÇ @VJoL 17 \MuJA YJ\tKvaèPuJ @hJuPf Ck˙Jkj TrJ yPmÇ CPuäUPpJVq Ijq @xJKorJ yPuj, KmFjKkr ßk´x xKYm oJÀl TJoJu UJj, @oJj CuäJy @oJj, yJmLmMj jmL UJj ßxJPyu, oLr xrJlf @uL xkM, xJAlMu AxuJo jLrm, Qx~hJ @KxlJ @vrJlL kJKk~J, xMufJj xJuJCK¨j aMTM k´oMUÇ Vf mZPrr 6 \JjM~JKr hJÀxxJuJo gJjJiLj

vJy@uL oJ\Jr ßrJPcr \KohJr mJKzr kJvõtmftL FKm mqJÄPTr FKaFo mMPgr xJoPj IùJfmqKÜrJ VJKz nJÄYMr S TTPau KmP°Jre S kMKuPvr TftmqTJP\ mJiJ xíKÓ TPrÇ F WajJ~ Fx@A (Ck-kKrhvtT) TJoÀu ßyJPxj mJhL yP~ oJouJKa TPrjÇ F oJouJ~ UJPuhJxy 24 \jPT IKnpMÜ TPr Fx@A (Ck-kKrhvtT) rJ~yJjMöJoJj YJ\tKva hJKUu TPrjÇ

ß\FoKmr hM\j ÈmªMTpMP≠' Kjyf

kMKuPvr hJKm, FT\j IiqJkT ßr\JCPur ÈUMKj' dJTJ, 8 \Mj - rJ\iJjLr KorkMPrr TJuvLPf 7 \Mj, oñumJr ßnJPr kMKuPvr ßVJP~ªJ KmnJPVr (KcKm) xPñ ÈmªMTpMP≠' hM\j Kjyf yP~PZjÇ kMKuPvr hJKm, Kjyf hM\jA KjKw≠ \ÄKu xÄVbj \JoJ@fMu oM\JKyhLj mJÄuJPhPvr (P\FoKm) xhxq FmÄ fJÅPhr FT\j rJ\vJyL KmvõKmhqJuP~r AÄPrK\ KmnJPVr IiqJkT ßr\JCu TKro KxK¨TLr Ijqfo ÈUMKj'Ç kMKuv mPuPZ, Kjyf hM\j yPuj fJPrT ßyJPxj KouM SrPl AKu~Jx SrPl SxoJj S xMufJj oJyoMh SrPl rJjJ SrPl TJoJuÇ fJPrPTr mJKz \~kMryJPa FmÄ xMufJPjr mJKz KhjJ\kMPrÇ Y¢V´JPor kMKuv xMkJr mJmMu @ÜJPrr ˘L oJyoMhJ UJjo Vf 5 \Mj, ßrJmmJr xTJPu hMm• ít Phr yJPf UMj yS~Jr 48 WµJrS To xo~ kr FA ÈmªMTpM≠' WauÇ 7 \Mj KoP≤J ßrJPc dJTJ oyJjVr kMKuPvr (KcFoKk) KoKc~J ßx≤JPr KcFoKkr TJC≤Jr ßaPrJKr\o IqJ¥ asJ¿ jqJvjJu âJAo ACKja xÄmJh xPÿuPj mPuPZ, \ÄKuPhr dJTJ~ ßdJTJr Umr ßkP~ KcKm kMKuPvr FTKa hu

TJuvLPf pJ~Ç ßxUJPj ßuJyJr Kms\ FuJTJ~ ßnJr xJPz YJraJ~ \ÄKurJ KcKmPT uãq TPr èKu TPrÇ KcKm kJJ èKu YJuJ~Ç hMA kPãr ÈmªMTpMP≠' fJPrT S xMufJj èÀfr @yf yj, IjqrJ kJKuP~ pJjÇ @yf hM\jPT dJTJ ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPu ßjS~J y~Ç kPr Tftmqrf KYKT“xT fJÅPhr oíf ßWJweJ TPrjÇ SA WajJ~ kMKuPvr hM\j xhxq @yf yP~PZjÇ Kjyf hM\Pjr TJZ ßgPT FTKa Kk˜u, KfjKa mMPua S KfjKa ßmJoJ C≠Jr TrJ y~Ç xÄmJh xPÿuPj TJC≤Jr ßaPrJKr\o IqJ¥ asJ¿ jqJvjJu âJAo ACKjPar k´iJj S KcFoKkr IKfKrÜ TKovjJr oKjÀu AxuJo mPuj, fJPrT rJ\vJyL KmvõKmhqJuP~r KvãT ßr\JCu TKro KxK¨TLPT TMKkP~ yfqJ TPrjÇ KfKj SA yfqJTJP§ ßjfífô KhP~PZjÇ F ZJzJ KhjJ\kMPrr TJyJPrJPur yJouJr xPñS KfKj \Kzf KZPujÇ ßr\JCu TKroPT yfqJr WajJ~ pJÅrJ ßV´¬Jr yP~KZPuj, fJÅrJS ˝LTJPrJKÜoNuT \mJjmKªPf fJÅr jJo mPuPZjÇ

Vf mZPrr 29 \JjM~JKr hJÀxxJuJo gJjJiLj KorkMr 1jÄ oMKÜkäJ\Jr kNmt kJPvr rJ˜Jr Ckr IùJfmqKÜrJ VJKz nJÄYMr S TTPau KmP°Jre TPrjÇ kPr Fx@A (CkkKrhvtT) ßoJyJÿh @PjJ~Jr ßyJPxj oJouJKa TPrjÇ F oJouJr fh∂TJrL TotTftJ Fx@A (Ck-kKrhvtT) \MmJP~r ßyJPxj F WajJ~ 27 \Pjr KmÀP≠ IKnPpJVk© hJKUu TPrjÇ Vf mZPrr 2 ßlms∆~JKr hJÀxxJuJo gJjJiLj FqJPké ßvJÀPor xJoPj IùJfmqKÜrJ VJKz nJÄYMr S TTPau KmP°Jre TPrjÇ F WajJ~ FTA gJjJr Fx@A (Ck-kKrhvtT) @mhMr rJöJT mJhL yP~ oJouJKa TPrjÇ F oJouJ~ Fx@A (Ck-kKrhvtT) rJ~yJjMöJoJj 33 \Pjr KmÀP≠ YJ\tKva hJKUu TPrjÇ FZJzJ, Vf mZPrr 20 ßlms~M JKr hJÀx xJuJo gJjJiLj Kh~JmJKz TKmPrr ^MPar WPrr Ikr kJPv mJuMr oJb xÄuVú ˙JPj IùJfmqKÜrJ VJKz nJÄYMr S TTPau KmP°Jre S jJvTfJ TPrjÇ F WajJ~ FTA gJjJr Fx@A (CkkKrhvtT) TJoÀu ßyJPxj mJhL yP~ oJouJKa TPrjÇ oJouJ~ 21 \jPT IKnpMÜ TPr Fx@A (Ck-kKrhvtT) rJ~yJjMöJoJj YJ\tKva hJKUu TPrjÇ oKjÀu AxuJo mPuj, fJPrT C•rJûPu ß\FoKmr FT\j k´nJmvJuL ßjfJÇ yfqJr WajJr Ijqfo kKrT·jJTJrLS KZPuj KfKjÇ xMufJj oiqo xJKrr FT\j ßjfJÇ rJ\vJyLr mJVoJrJ~ Kv~J oxK\Ph KfKj èKu ZMPzKZPujÇ F xŒPTtS kMKuPvr TJPZ fgq @PZÇ KfKj mPuj, ßyJPxKj hJuJj S kMKuv xhxqPhr Skr yJouJr kr ß\FoKmr xhxqPhr IPjPTA dJTJ ßZPzKZPujÇ ßhPvr KmKnjú \J~VJ~ yJouJ YJuJPjJr kr ß\FoKmr xhxqrJ @mJrS dJTJ~ ßdJTJr ßYÓJ TrKZPuj mPu kMKuPvr TJPZ fgq @PZÇ FrA IÄv KyPxPm mz ßTJPjJ jJvTfJr kKrT·jJ KjP~ FA hM\j dJTJ~ ßdJTJr ßYÓJ TrKZPujÇ PmuJ ßhzaJ~ dJTJ ßoKcPTu TPuP\r oPVt fJPrT S xMufJPjr uJv ßhUJ pJ~Ç hM\Pjr krPjA KZu uMKñ S vJatÇ fUPjJ kpt∂ fJÅPhr ßTJPjJ ˝\j oPVt pJjKjÇ oVt xN© mPuPZ, ßnJr Z~aJ~ kuämL gJjJr CkkKrhvtT (Fx@A) lJÀT ßyJxJAj hM\Pjr uJv ßrPU ßVPZjÇ fPm fJÅPhr TJrS jJo-kKrY~ muJ y~KjÇ F KmwP~ CkkKrhvtT lJÀT ßyJxJAj mPuj, ßnJPr TJuvLr jfMjmJ\Jr FuJTJ~ KfKj ßoJmJAu KaPor hJK~fô kJuj TrKZPujÇ F xo~ S~qJrPuPx muJ y~, TJuvL ßuJyJr Kms\-xÄuVú \J~VJ~ kMKuPvr xPñ hMÏífTJrLPhr ßVJuJèKu yPòÇ fJÅrJ 10 KoKjPar oPiq ßxUJPj ßkRÅPZ ßhPUj, rJ˜Jr kJPv hM\Pjr èKuKm≠ ßhy kPz @PZÇ ßxUJPj KcKmr 8-10 \j xhxq KZPujÇ SA hM\jPT dJTJ ßoKcPTPu KjP~ ßpPf muJ y~Ç WµJUJPjT kr yJxkJfJPu KjP~ ßVPu Tftmqrf KYKT“xT fJÅPhr oíf ßWJweJ TPrjÇ CkkKrhvtT lJÀT mPuj, WajJ˙uKa oNuf Kj\tj ˙JjÇ Fr FT kJPv oJPZr ßWr FmÄ Ijq kJPv UJu-jJuJÇ WajJ˙u ßgPT ßuJTJu~ ßmv UJKjTaJ hNPrÇ xÄmJh xPÿuj ßvPw xJÄmJKhTPhr k´Pvúr \mJPm KcFoKkr IKfKrÜ TKovjJr oKjÀu mPuj, \ÄKu yJouJr ßkZPj Aºj @PZÇ FTKa kã ßhUJPf YJ~, xrTJr xÄUqJuWM S Knjú ofJmu’LPhr xMrãJ KhPf kJrPZ jJÇ pM≠JkrJPir KmYJr pJrJ YJ~ jJ, fJPhr ßpJVxN© ßjA, Foj muJrS ImTJv ßjAÇ pJrJ pM≠JkrJPir KmYJr YJ~ jJ S xrTJrPT mqgt ßhUJPf YJ~, fJrJ Fxm yJouJr ßkZPj gJTPf kJPrÇ \ÄKu yJouJr ßkZPj ßp \JfL~ S @∂\tJKfT YâJ∂ @PZ, ßxKa ßmr TrJr ßYÓJ TrPZ ßVJP~ªJ KmnJVÇ KfKj mPuj, kMKuv TotTftJ mJmMu @ÜJPrr ˘LPT UMj TPr kMKuPvr oPjJmu nJXJ pJPm jJÇ


12 UmrJUmr

mJÅvUJuLr xJÄxPhr oJouJ k´fqJyJr YJ~ @S~JoL uLV dJTJ, 7 \Mj - Y¢V´JPor mJÅvUJuL CkP\uJ KjmtJYj TotTftJPT oJriPrr WajJ~ xJÄxh ßoJ˜JKl\Mr ryoJj ßYRiMrLr KmÀP≠ TrJ oJouJ k´fqJyJPrr hJKm fMPuPZj ˙JjL~ @S~JoL uLPVr ßjfJrJÇ fJÅPhr hJKm, hPur KTZM È˝JgtJPjõwL' ßjfJ \JoJ~JfKvKmPrr xPñ FTP\Ja yP~ xJÄxPhr KmÀP≠ CkP\uJ KjmtJYj TotTftJ \JKyhMu AxuJoPT oJrir TrJr jJaT xJK\P~PZjÇ CPJ KjmtJYj TotTftJr KhPT TP~T\j k´JgtL ßfPz ßVPu xJÄxh hMA kãPT ÈvJ∂' TPrj mPu fJÅrJ hJKm TPrjÇ 6 \Mj, ßxJomJr xTJPu Y¢V´Jo ßk´xTîJPm IjMKÔf xÄmJh xPÿuPj mJÅvUJuL CkP\uJ @S~JoL uLPVr ßjfJrJ F hJKm TPrjÇ FPf KuKUf mÜmq kPz ßvJjJj CkP\uJ @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT @mhMu VlMrÇ F xo~ mJÅvUJuL ßkRr @S~JoL uLPVr @øJ~T S ßkRr ßo~r ßxKuoMu yT ßYRiMrL, Y¢V´Jo hKãe ß\uJ @S~JoL uLPVr ßjfJ ßUJrPvh @uo, xJAlMK¨j @yPoh k´oMU CkK˙f KZPujÇ xJÄxh ßoJ˜JKl\Mr ryoJj mJÅvUJuL CkP\uJ @S~JoL uLPVrS xnJkKfÇ \JoJ~Jf-KvKmPrr xPñ hPur ßTJj ßjfJrJ FTP\Ja yP~PZj ∏ xJÄmJKhTPhr FA k´Pvúr \mJPm mJÅvUJuL ßkRrxnJr ßo~r ßxKuoMu yT ßYRiMrL mPuj, pJÅrJ @VJoL xÄxh KjmtJYPj hPur oPjJj~j YJAPZj FmÄ pJÅrJ ACKk KjmtJYPj oPjJj~j jJ ßkP~ KmPhsJyL yP~PZj, fJÅPhr ßTC ßTC

10 - 16 June 2016 m SURMA

FA TJP\ \Kzf mPu KfKj oPj TPrjÇ KuKUf mÜPmq CkP\uJ @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT @mhMu VlMr mPuj, 1 \Mj xJÄxh ßoJ˜JKl\Mr ryoJj ßYRiMrL CkP\uJ xhPr ßVPu fJÅr TJPZ KmKnjú k´JgtL KjmtJYj TotTftJr KmÀP≠ IKj~o S hMjtLKfr IKnPpJV TPrjÇ kPr mJÅvUJuL CkP\uJ KjmtJyL TotTftJr (ACFjS) TJptJuP~ \JKyhMu AxuJPor TJPZ xJÄxh k´JgtLPhr TrJ IKnPpJPVr KmwP~ \JjPf YJjÇ fUj \JKyhMu AxuJo CP•K\f yP~ mPuj, KfKj Fr \mJm KjmtJYj TKovjPT ßhPmjÇ F xo~ TP~T\j k´JgtL WMw V´yPer IKnPpJV fMPu \JKyhMPur KhPT ßfPz pJjÇ fUj xJÄxh hMA kãPT vJ∂ TPrjÇ xÄmJh xPÿuPj hJKm TrJ y~, KjmtJYj TotTftJ \JKyhMu AxuJo WajJKaPT IKfrK†f TPrPZjÇ kPr KogqJ ßlR\hJKr oJouJS TPrjÇ fPm xÄmJh xPÿuPj xJÄmJKhTPhr k´Pvúr \mJPm ßjfJrJ \JjJj, fJÅrJ @hJuPf FA oJouJ uzPmjÇ oJouJKa ßp wzpπoNuT, fJ @hJuPf k´oJKef yPm mPuS fJÅrJ @vJ k´TJv TPrjÇ kZªoPfJ KjmtJYj TotTftJ KjP~JV jJ ßhS~J~ Vf 1 \Mj, mMimJr ßmuJ xJPz 11aJr KhPT mJÅvUJuL CkP\uJ KjmtJYj TotTftJ \JKyhMu AxuJoPT CkP\uJ KjmtJyL TotTftJr TJptJuP~ ßcPT ßjj ˙JjL~ xJÄxh ßoJ˜JKl\Mr ryoJj ßYRiMrLÇ fUj ACFjS fJÅr TJptJuP~ KZPuj jJÇ kPr SA TJptJuP~r hr\J mº TPr xJÄxh CkP\uJ KjmtJYj TotTftJPT oJrir TPrjÇ F IKnPpJV SbJr kr SA Khj KmPTPu KjmtJYj TKovPjr (AKx) QmbPT xJÄxPhr KmÀP≠ oJouJ TrJr Kx≠J∂ y~Ç FTA xPñ mJÅvUJuLr xm TKa ACKj~j kKrwPhr (ACKk) KjmtJYj ˙KVf TPr AKxÇ F WajJ~ 2 \Mj, míy¸KfmJr rJPf xJÄxh ßoJ˜JKl\Mr ryoJj ßYRiMrL, fJÅr mqKÜVf xyTJrL S mJyJrZzJ ACKj~Pj @S~JoL uLPVr k´JgtL fJ\Mu AxuJo FmÄ CkP\uJ SuJoJ uLPVr xnJkKf @TfJr ßyJxJAjPT @xJKo TrJ y~Ç oJouJr fhP∂r IV´VKfr KmwP~ \JjPf YJAPu mJÅvUJuL gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) ßoJ. @uoVLr ßyJPxj 6 \Mj mPuj, fh∂ YuPZÇ KjmtJYj TotTftJxy xÄKväÓ mqKÜPhr xPñ TgJ yPòÇ @xJKoPhr KmwP~ SKx mPuj, È@orJ TJCPT kJAKjÇ' FKhPT, oJouJr mJhL \JKyhMu AxuJo 6 \MPjr xÄmJh xPÿuPjr KmwP~ mPuj, È@Aj @APjr VKfPf YuMTÇ @vJ TKr fJÅPhr KogqJYJr @hJuPf k´oJKef yPmÇ èKa TP~T mqKÜr ˝Jgt C≠Jr y~Kj mPu @oJPT KjVíyLf yPf yP~PZÇ'

KmKmKxPT ˝rJÓsoπL: iJrJmJKyT yfqJTJ§ @∂\tJKfT wzpPπr IÄv

dJTJ, 7 \Mj - mJÄuJPhPv xŒ´Kf FPTr kr FT yfqJTJP§r xJPg AxrJAKu ßVJP~ªJ xÄ˙J ßoJxJPhr xŒíÜfJr AKñf TPrPZj ˝rJÓsoπL @xJhMöJoJj UJjÇ KfKj oPj TPrj, mJÄuJPhPv iJrJmJKyT yfqJTJP§r WajJèPuJ È@∂\tJKfT wzpPπr' IÄvÇ ˝rJÓsoπL mPuj, ÈAPfJoPiq mJAPrr FTKa ßVJP~ªJ xÄ˙J Fr xJPg pMÜ yP~PZÇ FèPuJ KjP~ j~J k´PYÓJ ÊÀ TPrPZÇ' ˝rJÓsoπL Fxm yfqJTJP§r \jq KmPrJiL

rJ\QjKfT huèPuJPT hJ~L TPrjÇ KfKj oPj TPrj KmFjKk FmÄ \JoJ~Jf-KvKmr Fr \jq hJ~LÇ \jJm UJj mPuj, @orJ KYK¤f TPrKZ, pJrJ KvKmr KZu fJrJA ÉK\ (yrTJfMu K\yJh) yP~PZ, fJrJA ß\FoKm yP~KZu FmÄ fJrJA @jxJÀuäJ mJÄuJKaoÇ fJrJA FPTT xo~ FPTT jJo KhP~ Fxm TrPZÇ' xŒ´Kf KmFjKkr FT ßjfJ @xuJo ßYRiMrLr xJPg AxrJAPur jJVKrT ßoKª xJlJKhr ÈQmbPTr' k´xñ ßaPj ˝rJÓsoπL mPuj, mJÄuJPhvPT FTKa ITJptTr rJÓs mJjJPjJr YâJ∂ YuPZÇ KfKj mPuj, ÈFaJ @kjJrJS nJPuJ TPr mPuPZj, AxrJAKu FT ßVJP~ªJ xÄ˙J @oJPhr rJ\QjKfT ßjfJPhr xJPg TgJ muPZÇ FaJ ßfJ @kjJrJ ÊPjPZj, ßhPUPZjÇ' FKhPT, kMKuv TotTftJr ˘LPT yfqJr WajJ~ YJr\jPT xPªymvf @aT TrJ yP~PZÇ


UmrJUmr 13

SURMA m 10 - 16 June 2016

4 S 5 ßlms∆~JKr ßlc ÈCP¨vq' \JjPf ßYP~KZu mJÄuJPhv mqJÄPTr TJPZ

YáKrr ßyJfJr xºJj TUPjJ jJ-S KouPf kJPr!

dJTJ, 7 \Mj - mJÄuJPhv mqJÄPTr YMKr yP~ pJS~J 81 KoKu~j cuJr xŒPTt jfMj TPr YJûuqTr fgq k´TJv TPrPZ r~aJxtÇ KjC A~Tt ßlcJPru Kr\JPntr ß\jJPru TJCP¿u aoJx mqJéaJr KjC A~PTtr ßcPoJPâa huL~ TÄPV´x CAPoj Ko\ TqJPrJKuj ßoPuJKjPT ßuUJ KYKbPf mPuPZj, Vf 4 ßlms∆~JKrPf pUj xJAmJr ßYJrPhr TJPZ Igt kKrPvJPi mJÄuJPhv mqJÄPTr jJPo fJrJ IjMPrJi ßkP~KZu, Frkr 4 ßlms∆~JKr S 5 ßlms∆~JKr Cn~ KhPj Fr CP¨vq \JjPf fJrJ mJÄuJPhv mqJÄPTr xPñ ßpJVJPpJV TPrKZuÇ oJKTtj k´KfKjKi kKrwPhr xhxq ßoPuJKj FmÄ ao TJrkJr, oJKTtj

KxPja ßyJouqJ¥ KxKTCKrKa TKoKar vLwt FA ßcPoJâJarJ AKfoPiq KjC A~Tt ßlPcr TJPZ jJjJ Kmw~ \JjPf ßYP~PZjÇ F x¬JPy Kh yJCx xJP~¿ TKoKa ßlcPT FT kP© \JKjP~PZ ßp fJrJ FA KmwP~ fh∂ ÊÀ TPrPZÇ KxñJkMr ßcauJAPj k´TJKvf Umr xŒPTt 6 \Mj KjC A~Tt aJAox KvPrJjJo TPrPZ, ÈmJÄuJPhv mqJÄT ßTPuÄTJKrr ßyJfJPhr @r TUjA KYK¤f jJ-S yPf kJPr: xJPmT oJKTtj TotTftJÇ' FA k´KfPmhPj r~aJxt mPuPZ, xJAmJr KjrJk•J Kmw~T xJPmT oJKTtj ßVJP~ªJ TotTftJ Kxj TJjMT mPuPZj, ßT mJ TJrJ mJÄuJPhPvr

Shasta Insurance Services

We deal with all kinds of insurace

n Business Insurance

3 3 3 3 3

Restaurants & Takeaways Fast Food & Groceries Company Liability Builders Liability Warehouse etc

n Motor Insurance

3 New Drivers & Renewals

n Home Insurance

Cheapest Quotes & Instant Cover

3 Building & Content

n PCO Car Hire Available

vJ˜J A¿MPr¿ xJKntPxx IJkKj KT xJv´~L oNPuqr A¿MPr¿ UMÅ\PZj? fJyPu IJ\A IJoJPhr xJPg ßpJVJPpJV Tr∆j

T: 0208 577 9977 Get covered straight away & start driving again

Evergreen Insurance Services is part of Paradise Financial Ltd, 1st Floor, 4a Park Road, New Malden, Surrey KT3 5AF

xJAmJr YMKrr ßyJfJ KZu fJ fh∂TJrLrJ TUjS UMÅP\ ßmr jJ-S TrPf kJPrjÇ xhq ImxPr @xJ SA oJKTtj ßVJP~ªJr iJreJ FA WajJKa ßTJPjJ FTKa k´pMKÜ KmwP~ Ifq∂ hã IkrJiL V´∆k KTÄmJ ßTJPjJ ßrRV mJ hMmtí• rJÓs Fr ßjfífô KhP~PZÇ fPm r~aJxt 6 \Mj dJTJ/KjC A~Tt ßcauJAPj @PrTKa Umr k´TJv TPr pJPf muJ y~, ßlcJPru Kr\Jnt mqJÄT Im KjC A~Tt mJÄuJPhv mqJÄPTr FTKa KyPxPm ßgPT xJAmJr ßYJrPhr TJPZ aJTJ ßk´rPer YJrKa \Ju IjMPrJi IjMPoJhPjr TP~T WµJ @PV ßlc msJû SA FTA IjMPrJi @aPT KhP~KZuÇ ßlms∆~JKrr ßp fJKrPU aJTJ YMKrr WajJ WPa ßxKhjKaPfA KjC A~Tt ßlc k´JgKoTnJPm F irPjr 35Ka \Ju IjMPrJi k´fqJUqJj TPrKZuÇ FA fgq KjC A~Tt ßlPcr FT\j FmÄ mJÄuJPhv mqJÄPTr FT\j TotTftJ r~aJPxtr TJPZ ˝LTJr TPrPZjÇ KT∂á ßlc ßTj kPr SA irPjr IjMPrJPi xJzJ KhP~KZu ßx TJrPe fJrJ ßrc lîJV mJ uJu xfTtmJftJ Kox TPrKZu KTjJ ßxA k´vú CPbPZÇ FTKa xN© mPuPZ, @orJ ßlcPT FA k´vú TPrKZ ßp pUj FTA IjMPrJi KÆfL~mJr ßkv TrJ yPuJ fUj ßTj fJrJ uJu xÄPTf ßh~Jr hrTJr IjMnm TPrKjÇ fJrJ mPuPZ, fJrJ ßVJzJPf 35Ka xPªy\jT IjMPrJi jJTY TPrKZuÇ @r pUj ßxA FTA IjMPrJi KÆfL~mJr TrJ yPuJ fUj fJrJ ßTJj KmPmYjJ~ 35Ka IjMPrJPir oiq ßgPT 5Kar KmwP~ IjMoKf KhP~ 30Ka IjMPrJi @aPT rJUuÇ ßTj? fJrJ Fr ßTJPjJ C•r KhPf kJPrKjÇ mJÄuJPhv mqJÄT S ßlc F KmwP~ ßTJPjJ o∂mq TrPf rJK\ y~KjÇ SA oJKTtj TotTftJ, KpKj oiq ßo kpt∂ xJAmJr KjrJk•J Kmw~T IKlx Im hq KcPrÖr Im jqJvjJu AP≤KuP\¿ F 5 mZr Totrf ßgPT ImxPr FPxPZj, KfKj KxñJkMPr r~aJxtPT mPuPZj, SA Igt ZJz TrJr KmwP~ KjPhtvhJfJ KyPxPm ßTJPjJ IKlKx~Ju KcaJrKoPjvj mJ xrTJKr k´oJeJKh KZu jJ FmÄ FrTo ßTJPjJ k´oJe fJrJ @r UMÅP\ ßkPf xão jJ-S yPf kJPrÇ FA TotTftJ FKv~Jr vLwt˙JjL~ KjrJk•J ßlJrJo mJKwtT xJÄKruJ xÄuJPk ßpJV KhPf KxñJkMPr FPxPZjÇ KfKj Imvq FaJS mPuPZj, mJÄuJPhv mqJÄPTr SA YMKrr WajJ xŒPTt KfKj KTZM Kmw~ ImKyf KZPuj pKhS KfKj fh∂ k´Kâ~Jr xPñ xŒíÜ KZPuj jJÇ

UKAY Fish & Meat Bazar

WHOLESALE RETAIL AND RESTAURANT SUPPLIER

roPlJct yJuJu ßgPT xo˜ oJÄx ßcKunJrL ßh~J y~Ç Quality food at low prices, fresh Bangladeshi vegetables, fish, fruits, Halal meats Discounts for restaurants

OUR MEAT IS FROM ROMFORD HALAL 251 Whitechapel Road,London E1 1DB T: 020 7247 8798 F: 020 7247 4997 E:ahfaz@ukaygroup.com


14 UmrJUmr

10 - 16 June 2016 m SURMA

Kmvõ xmM\ Cjú~j xPÿuj

ÈdJTJr xoxqJr hJ~ Cjúf KmvõPTS KjPf yPm'

dJTJ, 7 \Mj - 2015 xJPu KmPvõr kKrPmv S \umJ~M-Kmw~T YJrKa YMKÜ ˝JãKrf yP~PZÇ 2016 xJPu SA

YMKÜèPuJ mJ˜mJ~Pjr TJ\ ÊÀ TrPf yPmÇ KmvõmJxL FTof yP~ CPhqJV KjPu xmM\ kPg Cjú~j x÷mÇ

6 \Mj, ßxJomJr ßcjoJPTtr rJ\iJjL ßTJPkjPyPVPjr AVhPnh S~qJryJCx xPÿujPTPªs Kmvõ xmM\ Cjú~j xPÿuPj

(KgsK\Fl) KmPvõr 35Ka ßhPvr ßjfJrJ Foj TgJ mPuPZjÇ ßcjoJTt xrTJPrr @P~J\Pj FA xPÿuPj \JKfxÄPWr KmKnjú xÄ˙J S ßmxrTJKr UJPfr k´KfKjKirJ IÄv KjPòjÇ hMA KhPjr FA xPÿuPjr CPÆJij TPrj ßcjoJPTtr k´iJjoπL uJxt ßuJPT uJrPoJPxjÇ dJTJ C•r KxKa TrPkJPrvPjr ßo~r @KjxMu yTxy 11Ka ßhPvr oπL kptJP~r k´KfKjKirJ xPÿuPj IÄv KjPòjÇ xPÿuPj ßcjoJPTtr k´iJjoπL mPuj, kíKgmLPf pf UJmJr C“kJKhf y~, fJr 30 vfJÄvA jJjJ TJrPe jÓ y~Ç jÓ yS~J SA UJPhqr hJo 9 yJ\Jr 400 ßTJKa oJKTtj cuJrÇ jÓ yS~J SA UJPhqr ßkZPj ßp kKroJPe kJKj, \ôJuJKj, k´JTíKfT xŒh S vsovKÜ jÓ y~, fJ rãJ TrPf kJrPu kíKgmLr IPjT xoxqJr xoJiJj x÷mÇ xPÿuPj dJTJ C•Prr ßo~r @KjxMu yT mPuj, Cjúf Kmvõ fJPhr vyrèPuJPT xMªr S kKrPmvxÿf TPr VPz fMuPf IPjT CPhqJV KjPòÇ KT∂á fJPhr Cjú~Pjr lPu ßp TJmtj Kj”xre yPò, fJr k´nJPm mJÄuJPhPv mjqJ S WNKet^z ßmPz pJPòÇ mjqJ~ ãKfV´˜ oJjMw dJTJ~ @xPZ, lPu dJTJr \jxÄUqJ ßmPz pJPòÇ @KjxMu yT mPuj, dJTJr UJu nrJa yP~ \uJm≠fJ QfKr yPòÇ FA vyPrr \jxÄUqJr Wjfô FUj KmPvõ xmPYP~ ßmKvÇ FA Im˙Jr \jq Cjúf ßhPvr TJmtj Kj”xreS hJ~LÇ lPu dJTJr FA xoxqJr hJ~ Cjúf KmvõPTS KjPf yPmÇ dJTJPT rãJ~ Igt, k´pMKÜ S kKrT·jJ KjP~ Cjúf S ijL ßhvèPuJPT FKVP~ @xPf yPmÇ

@KjxMu yPTr mÜmq ßvPw IjMÔJPjr xûJuT xJjKcsj Kcéj Cjúf ßhvèPuJPT IjMjúf ßhPvr xoxqJr xoJiJPj FKVP~ @xJr @øJj \JjJjÇ fPm IfLPf xyJ~fJr Igt KhP~ xoxqJr xoJiJPjr IKnùfJ nJPuJ j~ CPuäU TPr KfKj mPuj, xm ßhvPT fJPhr KjP\Phr xoxqJr xoJiJPj KjP\Phr ßmKv CPhqJV KjPf yPmÇ xPÿuPjr k´go KhPjr IKiPmvPjr FTkptJP~ @KjxMu yT S ßTJPkjPyPVPjr ßo~r l∑Jï ß\jxPjr oPiq QmbT y~Ç @KjxMu yT dJTJr kJKj S m\qt kKrPvJij xoxqJr \jq ßcjoJTtPT FKVP~ @xJr @øJj \JjJjÇ xPÿuPj ßcjoJPTtr k´iJjoπL \umJ~M UJPf KmKjP~JPVr \jq ßcjoJTt xrTJPrr 150 ßTJKa cuJPrr FTKa fyKmu QfKrr ßWJweJ ßhjÇ xPÿuPjr CP¨vq xŒPTt @P~J\PTrJ mPuj, oNuf kqJKrx \umJ~M YMKÜ S \JKfxÄPWr ßaTxA Cjú~j uãqoJ©J (FxKcK\) kNrPer CkJ~ KjP~A FA xPÿuPj KmKnjú ßhPvr k´KfKjKirJ @PuJYjJ TrPmjÇ FUJj ßgPT FTKa TotkKrT·jJ QfKr TrJ yPmÇ IjMÔJPj A≤JrjqJvjJu ACKj~j lr Tj\JrPnvj Im ßjYJPrr oyJkKrYJuT AñjJr F¥Jrxj kKrPmPvr xoxqJr TJrPe rJ\QjKfT xÄTa xíKÓ yS~Jr ChJyre ßaPj mPuj, KxKr~J~ UrJr TJrPe VíypM≠ ßmPi ßVPZ, pJ KmvõmqJkL xoxqJ xíKÓ TPrPZÇ xPÿuPj @\ xoJkjL IKiPmvPj ßcjoJPTtr KV´j ßV´Jg ßlJrJPor ßpRg ßWJweJ ßhS~J yPmÇ

yÄTÄP~ ßoJrPvh UJPjr KmmOKfPf UJPuhJ K\~J mqJÄT KyxJm \P»r KjPhtv ßhPv ÊÀ yP~PZ KxKr~Ju KTKuÄ dJTJ, 6 \Mj - yÄTÄP~r ˆqJ¥Jct YJatJct mqJÄPT xJPmT krrJÓsoπL S KmFjKkr nJAx ßY~JroqJj Fo ßoJrPvh UJj, fJÅr ˘L jJxKrj UJj S ßZPu l~xJu ßoJrPvh UJPjr IqJTJC≤ 10 Khj \» rJUJr (Kl∑\) KjPhtv KhP~PZj yJAPTJatÇ KmYJrkKf Fo AjJP~fMr rKyo S KmYJrkKf @Kor ßyJPxPjr xojõP~ VKbf yJAPTJat ßmû 5 \Mj, ßrJmmJr FA @Phv ßhjÇ oJKj u¥JKrÄP~r FT oJouJ~ ßoJrPvh UJjxy Kfj\jPT ImqJyKf KhP~ ßhS~J YNzJ∂ k´KfPmhPjr KmÀP≠ hMjtLKf hoj TKovPjr (hMhT) FT @PmhPjr ÊjJKj ßvPw F @Phv ßhS~J yPuJÇ FTA xPñ @hJuf Àu KhP~ \JjPf ßYP~PZj, YNzJ∂ k´KfPmhj V´yPer @Phv ßTj mJKfu ßWJweJ TrJ yPm jJ FmÄ ßTj F oJouJ @mJr fhP∂r KjPhtv ßhS~J yPm jJÇ ßoJPvth UJj, fJÅr ˘L S ßZPu FmÄ xrTJrPT hMA x¬JPyr oPiq ÀPur \mJm KhPf yPmÇ 15 \Mj Kmw~Ka @mJr @PhPvr \jq yJAPTJPatr TJptfJKuTJ~ @xPmÇ oJouJr KmmrPe \JjJ pJ~, oJKj u¥JKrÄ k´KfPrJi @APj ßoJPvth UJj, fJÅr ˘L S ßZPur KmÀP≠ oJouJ TPr hMhTÇ Vf mZPrr \MuJAP~ SA oJouJ~ hMhT YNzJ∂ k´KfPmhj ßh~Ç FPf muJ y~, oJKj u¥JKrÄP~r ßTJPjJ fgq-k´oJe kJS~J pJ~KjÇ SA

YNzJ∂ k´KfPmhj Vf 15 FKk´u Kjoú @hJuf V´ye TrPu ßoJPvth UJjxy IjqrJ IKnPpJV ßgPT ImqJyKf kJjÇ @hJuPf hMhPTr kPã ÊjJKj TPrj @Aj\LmL UMrvLh @uo UJjÇ @PhPvr kr KfKj k´go @PuJPT mPuj, ßoJPvth UJjxy Kfj\Pjr yÄTÄP~r mqJÄT KyxJm 10 Khj \» rJUJr KjPhtv KhP~PZj yJAPTJatÇ FA k´go mJÄuJPhPvr yJAPTJat k´go ßTJPjJ KmPhKv mqJÄPTr KyxJm \P»r KjPhtv KhPujÇ 2012 xJPur oJKj u¥JKrÄ k´KfPrJi @APjr 14 iJrJ IjMxJPr ßhPv mJ KmPhPv oJKj u¥JKrÄ-xÄâJ∂ ßpPTJPjJ xŒK• @hJuf oPj TrPu \» TrJr @Phv KhPf kJPrjÇ UMrvLh @uo UJj mPuj, yÄTÄP~r ˆqJ¥Jct YJatJct mqJÄPTr SA KyxJmKa 2008 xJu ßgPT FT k´vJxKjT @PhPv \» TPr rJPU yÄTÄ kMKuvÇ Frkr fJrJ mJÄuJPhPv KYKb KhP~ \JjJ~, jfMj ßTJPjJ khPãk jJ gJTPu SA mqJÄT KyxJm fJrJ UMPu ßhPmÇ SA Im˙J~ hMhT oJouJKa kMjÀöLKmf TrJr CPhqJV KjP~ kMj”fhP∂r \jq KmYJKrT @hJuPfr IjMoKf YJ~Ç fPm 2 \Mj dJTJr oyJjVr KmPvw \\ @hJuf hMhPTr @Pmhj UJKr\ TPr ßhjÇ Kjoú @hJuPfr SA @PhPvr KmÀP≠ hMhT yJAPTJPat ßVPu 10 Khj \» rJUJr @Phv @PxÇ

dJTJ, 7 \Mj - KmFjKk ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~J mPuPZj, ÈPhPv ÊÀ yP~PZ KxKr~Ju KTKuÄÇ Im˙JhíPÓ oPj y~∏PhPv ßpj k´KfoMyPN ft ßVJr˜JPjr kKrxrA Km˜íf yPòÇ ßhvmJxL ßpj FT KjrJk•JyLj IºTJr èyJ~ mxmJx TrPZÇ YJrKhPT n~, vïJ @r @fï KjP~A ßhPvr oJjMw FUj IKjKÁf \LmjpJkj TrPZÇ' 6 \Mj, ßxJomJr VeoJiqPo kJbJPjJ FT KmmíKfPf UJPuhJ K\~J Fxm TgJ mPujÇ hPur KxKj~r pMVì oyJxKYm ÀÉu TmLr Kr\nL ˝JãKrf KmmíKfPf KmFjKk ßY~JrkJrxj Y¢V´JPo kMKuv TotTftJr ˘L oJyoMhJ UJjo S jJPaJPrr mzJAV´JPor mqmxJ~L xMjLu hJKjP~u ßVJPo\PT yfqJr WajJ~ CPÆV k´TJv TPrj S KjªJ \JjJjÇ KfKj mftoJj kKrK˙Kf C•rPe huof KjKmtPvPw GTqm≠nJPm k´KfPrJi VPz ßfJuJr @øJj \JjJjÇ FPTr kr FT yfqJTJ§ yPuS xrTJr KjKmtTJr rP~PZ mPu IKnPpJV TPrPZj UJPuhJ K\~JÇ KfKj mPuj, ÈPhPv FThuL~ hM”vJxPjr jJjJ kJvõtk´KfKâ~Jr FTKa yPò FA \ÄKu f“krfJÇ' KmFjKk ßY~JrkJrxj mPuj, ÈmftoJj ßnJaJrKmyLj xrTJr rJ\QjKfT IºTJPr kJ ßrPUPZÇ ßhPvr @Aj k´P~JVTJrL xÄ˙J, k´vJxj xmJAPT ßfJ~JÑJ jJ TPr k´TJPvq I˘ KhP~ mJrmJr yfqJTJ§ WaJPjJr

krS FT KjKmtTJr ChJxLjfJ k´hvtj TrPZ xrTJrÇ @xPu FA mmtPrJKYf WajJèPuJr ryxq TL FmÄ F KjP~ xrTJr, \ÄKurJ ßT TL mJftJ KhPf YJAPZ, fJ KjP~ \jVPer oPiq FT mz k´vú ßhUJ KhP~PZÇ' KmFjKkk´iJj mPuj, ÈxrTJr \ÄKuPhr f“krfJ hoj TrJr kKrmPft KmPrJiL hPur Skr hJ~ YJKkP~A hJK~Pfôr xoJK¬ WaJPuS KjP\rJ KjÏuï yPf kJrPZ jJÇ fJA IjMxºJj TPr k´Tíf hMÏífTJrLPhr ßV´¬JPrr kKrmPft KmÃJK∂oNuT TgJmJftJ ZzJPòÇ FA xMPpJPV \ÄKurJ @PrJ ßmKv vKÜvJuL yS~Jr xMPpJV kJPòÇ \ÄKurJ k´TJvq KhmJPuJPT KjntP~ yfqJTJ§ xÄWKaf TrPZ IgY xrTJr FèPuJPT @oPuA KjPò jJÇ' UJPuhJ K\~J mPuj, ÈKmPhKv yfqJ ßgPT ÊÀ TPr KyªM-PmR≠-KUsˆJj xŒ´hJP~r ßuJT\j S fJPhr iotèÀ, oxK\Phr AoJo, Kv~J oMxuoJj, kLr S kLPrr Kvwq ßTCA WJfTPhr k´TJvq IP˘r @WJf ßgPT ßryJA kJ~KjÇ \jkPhr kr \jkPh FUj ßvJPTr oJfo CPbPZÇ FA rÜjhL @r Tf hNr mAPm fJ ßTC \JPj jJÇ ßhPvr FT k´J∂ ßgPT @PrT k´J∂ kpt∂ Km˜íf ãofJ m\J~ rJUPf KVP~ xrTJr KjP\A rÜJÜ yJjJyJKjr kg ßmPZ KjP~PZÇ pJr jVú mKy”k´TJv @orJ ßhPUKZ xŒ´Kf IjMPÔ~ ˙JjL~ xrTJr KjmtJYjèPuJPfÇ'


UmrJUmr 15

SURMA m 10 - 16 June 2016

hMPptJV ßoJTJKmuJ~ jJrLrJ KkKZP~ dJTJ, 7 \Mj - mrèjJ xhPrr kJgrWJaJ ACKj~Pjr kJKU ßmVo KlPr ßVPuj 2007 xJPur KxcPrr KhPjÇ Ff mz mjqJ yPm KfKj mM^Pf kJPrjKjÇ ßaKuKnvPj Umr ßhPU kJKU ßmVPor nJA Y¢V´Jo ßgPT ßmJjPT xfTt TPrKZPujÇ KT∂á ˝JoL ßvw oMyNft kpt∂ KmvõJx TPrjKj ßxKhj KTZM FTaJ WaPf pJPòÇ @vs~PTPªs pJS~Jr TgJ muPu ßYRKTPf ÊP~ gJTJ ˝JoL VJuJVJuS TPrjÇ fPm FTxo~ kJKjr ßfJPz kJKU ßmVo ßZJa ßoP~r yJf iPr xJÅfPr ßmr yjÇ ˝JoL S Ijq ßZPuPoP~rJS ßmr yPf ßkPrKZPujÇ fPm kJKjr ßfJPz Wr, 14Ka ZJVu, kMTMPrr oJZ ∏ xmA ßnPx pJ~Ç kJKU ßmVo ÊiM IPYjJ KnPaPf KlPr @Pxj, fPm hPo pJjKjÇ ˙JjL~ FT xÄVbPjr TJZ ßgPT k´Kvãe ßjS~Jr kr ßxuJA ßoKvj kJjÇ mJ\Jr ßgPT aMTrJ TJkz KTPj ÊÀ TPrj mqmxJÇ kJgrWJaJr 5 j’r S~JPctr FA jJrLr IÓo ßvsKePf kzJ Im˙J~ KmP~ yPuS KfKj fJÅr mz ßoP~PT KcKV´ kpt∂ kKzP~ KmP~ KhP~PZjÇ @PrT ßoP~ ˚JfT kzPZjÇ ßZPuPT kKzP~PZj FxFxKx kpt∂Ç ÊiM fJ-A j~, kJKU ßmVo mftoJPj xMªrmj jJrL hPur xnJkKfÇ KfKj V´JPor jJrLPhr KjP~ CbJj QmbT TPr hMPptJV ßoJTJKmuJr TgJ mPujÇ F irPjr k´KvãPe @xPuA ßTJPjJ uJn y~ KT jJ F KmwP~ kJKU ßmVo hí|nJPmA muPuj, 2007 xJPur kr KmKnjú k´JTíKfT hMPptJPVr @PV S kPr KfKj ßp Kmw~èPuJ KvPUPZj, fJ TJP\ uJVJPjJr ßYÓJ TPrjÇ Ijq mqKÜrJS FUj IPjT xPYfjÇ @r kJKU ßmVPor nJwJ~ mz kKrmftj yPò, È˝JoLS FUj @oJr TgJ ßvJPjÇ @PV mJKzr mJAPr pJAPf kJrfJo jJ, @r FUj dJTJ kpt∂ @xPf kJrKZÇ' VfTJu ßxJomJr rJ\iJjLr èuvJPj FTKa ßyJPaPu @∂\tJKfT

xJyJpq xÄ˙J IqJTvjFAc mJÄuJPhv @P~JK\f ÈKo\JKrÄ ßrKxKuP~¿: CAPojx kJrxPkKÖn' vLwtT @PuJYjJ xnJ ßvPw TgJ y~ kJKU ßmVPor xPñÇ FA xnJ~ ÊiM kJKU ßmVo jj, kJgrWJaJr k∞J jhL jJrL hPur xnJkKf vJKyhJ, lKrhkMPrr jgt YqJPju YPrr hã iJA KyPxPm TJ\ TrJ xNpt ßmVo, lKrhkMPrrA rJPvhJ ßmVo, kaM~JUJuLr TuJkJzJ ßgPT @xJ uJAuL ßmVoxy TP~T\j jJrLr xPñ TgJ y~Ç IqJTvjFAPcr xyJ~fJ~ ˙JjL~ KmKnjú FjK\Sr TJZ ßgPT k´Kvãe ßkP~ fJÅrJ FUj \JPjj, TLnJPm hMPptJV ßoJTJKmuJ TrPf y~Ç FA jJrLrJA IqJTvjFAc kKrYJKuf ÈCAPoj ßrKxKuP~¿ AjPcé: TKoCKjKa KxYMP~vj' Kmw~T kKrYJKuf jfMj \KrPkS IÄv ßjjÇ VfTJu FA \KrPkr luJlu @jMÔJKjTnJPm \JjJPjJ y~Ç \Krk IjMpJ~L, jJrLPhr pJfJ~Jfxy jJjJ xLoJm≠fJr TJrPe hMPptJV ßoJTJKmuJ~ jJrLrJ kMÀPwr fMujJ~ 24 vfJÄv To xãofJxŒjúÇ IgtQjKfT, xJoJK\T, ImTJbJPoJ S k´JKfÔJKjT xNYPT jJrLr ßÛJr 40 @r kMÀPwr ßÛJr 55Ç xnJr mÜJPhr oPf, hMPptJPVr xo~ jJrLrJ KjP\ Kx≠J∂ KjPf kJrPu fJ @rS TJptTr nNKoTJ rJUPmÇ IqJTvjFAc Fr @PV ÈxJCg FKv~Jj CAPojx ßrKxKuP~¿ AjPcé' vLwtT @PrTKa \Krk YJuJ~, ßxUJPj hKãe FKv~Jr (@lVJKj˜Jj ZJzJ) ßhvèPuJr oPiq

Wishing you all a very Happy Ramadan

Le Chef PLC T/A ChefOnline 218A Brick Lane, London E1 6SA | T: 0203 598 5956 | M: 07770 04 04 04

mJÄuJPhPvr Im˙Jj KZu wÔÇ hKãe FKv~J~ kKrYJKuf \KrkPT xJoPj ßrPUA mJÄuJPhPv kaM~JUJuL, mrèjJ S lKrhkMr ß\uJr YJrKa ACKj~Pj mftoJj \KrkKa kKrYJujJ TrJ y~Ç FPf IÄv ßjj 261 \j, pJÅPhr oPiq 132 \j KZPuj jJrLÇ 36Ka k´Pvúr KnK•Pf fgqCkJ• xÄV´y TrJ y~Ç FPf CPb FPxPZ, 53 vfJÄv jJrL hMPptJPVr xÄPTf kJS~Jr krS @vs~PTPªs ßpPf kJPrj jJÇ 6 \Mj xnJ~ \JKfxÄPWr jJrLr k´Kf xTu k´TJr Qmwoq KmPuJk xjh (KxcS) TKoKar xJPmT ßY~JrkJrxj xJuoJ UJj mPuj, KjptJfPjr KvTJr jJrLPT fgq ßhS~J yPuS fJÅrJ @vs~PTPªs pJS~Jxy KmKnjú xMPpJV-xMKmiJ KjPf kJrPmj KT jJ, fJ-S FTKa mz k´vúÇ IqJTvjFAc mJÄuJPhPvr ßhvL~ kKrYJuT lJrJy& TKmr mPuj, hMPptJPVr xo~ jJrLr KY∂J gJPT kKrmJr S x∂JjPT KjP~Ç KjP\r \jq @uJhJ TPr KY∂J TrJr ImTJv ßjAÇ fPm jJrLr F Im˙Jj ˝LTíKf kJ~KjÇ mJÄuJPhv kKrxÄUqJj mMqPrJr oyJkKrYJuT ßoJyJÿh @mhMu S~JP\h, AjKcPkjPc≤ KmvõKmhqJuP~r A≤JrjqJvjJu ßx≤Jr lr TîJAPoa ßY† IqJ¥ ßcPnukPo≤ KmnJPVr kKrYJuT xKuoMu yT, IPˆsKu~J yJATKovPjr ß\qÔ ßk´JV´Jo oqJPj\Jr vJvõfL Kmkäm @PuJYjJ~ IÄv ßjjÇ


16 UmrJUmr

10 - 16 June 2016 m SURMA

ACKk KjmtJYj: xÄmJh KmPväwe

\LmPjr hJo To k´oJPer ke TPrKZu AKx

dJTJ, 6 \Mj - k´iJj KjmtJYj TKovjJrPT ijqmJh ßp KfKj ITkPa FTKa xfq TgJ mPuPZjÇ KfKj mPuPZj, FUj ßp Im˙J YuPZ fJPf xm K\KjPxr hJo mJzPZ, ToPZ FToJ© oJjMPwr \LmPjr hJoÇ k´J~ Kfj oJx iPr Z~ hlJ~ fíeoNPur Vefπ ∏ ACKj~j kKrwh KjmtJYPjr k´yxPj Kjyf I∂f 110 \Pjr (kK©TJ∂Pr xÄUqJKa 120rS ßmKv) \LmPjr oNuq ßmJ^Jr oPfJ ßTJPjJ k´KfÔJj ßp ßhPv ßjA, fJ KfKj ˝LTJr TPr KjPujÇ fJ jJ yPu Fxm oífMqr \jq KjmtJYj TKovjPT (AKx) \mJmKhKy TrPf yPfJÇ KjPhjkPã rJ\QjKfT huèPuJ S xMvLu xoJ\ Fxm oífMqr k´KfmJh \JjJfÇ Imvq, KjmtJYPjr YJrKa kPmt 69 \Pjr k´JeyJKjr kr ˙JjL~ xrTJr KmPvwù ßfJlJP~u @yPoh rJÓskKfr CP¨Pv È\jVPer k´JeKnãJr @Pmhj' KvPrJjJPo FT ßUJuJ KYKbPf (14 ßo, 2016) mJKT hMA kPmtr KjmtJYj mPºr @øJj \JKjP~KZPujÇ rJ\QjKfT hu, xrTJr S KjmtJYj TKovj SA @øJPj xJzJ KhPu y~PfJ 39 \Pjr \Lmj rãJ ßkfÇ oJjMPwr \LmPjr hJo ToPZ ∏ Foj FTKa KjÔMr xfq k´oJPer \jq KjmtJYj TKovj ßTj ke TPr mPxKZu, FUj ßxA k´vúKa KjÁ~A @r CPkãeL~ j~Ç ACKj~j kKrwh KjmtJYPj @fï\jT xKyÄxfJ FmÄ ßrTctxÄUqT k´JeyJKjr hJ~ TJr, fJ KjP~ Km˜r KmfPTtr kr xrTJPrr hJK~fôvLu oπLrJ mPuPZj, xoJP\ IK˙rfJ ßmPz pJS~Jr TJrPeA FojKa WPaPZÇ KT∂á xoJP\ IK˙rfJ ßmPzPZ ßTj? ßx k´Pvúr ßTJPjJ C•r ßjAÇ mZPrr 365 Khj 24 WµJr KaKn YqJPjuèPuJPf @orJ oπL S xrTJKr hPur ßjfJPhr TJZ ßgPT Cjú~Pjr ß\J~Jr mP~ pJS~Jr TJKyKj ÊKjÇ Fxm Cjú~Pjr ßZJÅ~J~ xJiJre oJjMPwr nJVq pKh mhPu KVP~ gJPT fJyPu KT xJoJK\T IK˙rfJ FA oJ©J~ gJTJr TgJ ßp kJzJ~kJzJ~, V´JPo-V´JPo ãofJr ƪô k´JeWJfL „k ßjPm? ãofJxLPjrJ ßp IK˙rfJr TgJ muPZj, ßxA IK˙rfJr C“x IjMxºJPj ßhUJ pJPò, FKa k´iJjf nr TPrPZ ãofJxLj hPur ßnfPrAÇ Z~ hlJ KjmtJYPjr luJlu muPZ @S~JoL uLPVr k´KfƪôL @S~JoL uLVÇ huL~ oPjJj~Pj Km\~LPhr KjTafo k´KfƪôL yPòj hPur KmPhsJyLrJÇ @mJr, Km\~LPhr rJ\QjKfT kKrY~ KmPväwPeS ßhUJ pJPò, KmFjKk pfèPuJ \J~VJ~ K\PfPZ, fJr ßYP~ ßmKv \J~VJ~ K\PfPZ @S~JoL uLPVr KmPhsJyLrJÇ hMntJVq\jTnJPm xKyÄxfJr KvTJr mqKÜPhr oPiqS @S~JoL uLPVr huL~ k´JgtLr xogtPTrJA xmPYP~ ßmKvxÄUqJ~ k´Je yJKrP~PZjÇ fJrkr @PZ @S~JoL uLPVr KmPhsJyL k´JgtLPhr xogtPTrJÇ @S~JoL uLPVr IK˙rfJ S xKyÄxfJr FA KjÔMr CkJhJjKaPT ßTC ßTC È˝\JKfnãPer' rJ\jLKf KyPxPmS IKnKyf TPrPZjÇ k´vú yPò, ãofJxLj hPur rJ\jLKfr FA ImjKf ßTj? huKa KjÁ~A fJr @®JjMxºJj TrPmÇ

@VJoL TJCK¿PuS fJ yPf kJPrÇ fPm rJ\QjKfT KmPväwTPhr IPjPTA Imvq Fr \jq hJ~L TPrPZj huKar Inq∂Pr VefπYYtJr \J~VJ~ Tftf í mô Jh ßmKv kZªjL~ yS~JPTÇ hPur jJjJ ˜Pr FA TftífômJh FmÄ ãofJPfJwPer jLKf k´KfKÔf yP~PZÇ ß\uJ~ ß\uJ~ oπL-FoKkPhr FTPYKa~J hJka ßfojaJA xJãq ßh~Ç ßp TJrPe Y¢V´JPo xJÄxh oM˜JKl\Mr ryoJj ßYRiMrLr mqKÜVf xyTJrLPT ACKj~j kKrwPhr ßY~JroqJPjr kPh mxJPjJr \jq KjmtJYjL IKiTftJPT oJriPrr WajJ WPaÇ IjqrJ xJÄxh oM˜JKlP\r oPfJ KvPrJjJo jJ yPuS ßTC TJrS ßYP~ To pJj jJÇ FPhr IPjPTr ohPhA KmPhsJyLrJ KmKnjú \J~VJ~ yP~ ßVPZj ßmkPrJ~JÇ V´JoJûPur rJ\QjKfT TJbJPoJPfS ßmv KTZMKhj iPr mz irPjr „kJ∂r WaPZÇ ACKk ßY~JroqJjrJ FUj fJÅPhr Kj\ Kj\ ACKj~jPT FPTTaJ ãMhs rJ\q mJKjP~ KjP~PZjÇ SA IeMrJP\q ßY~JroqJjA xmÇ ACKj~j kKrwPh ßY~JroqJjrJ\ k´KfÔJr ßmv KTZM Umr AKfoPiqA xÄmJhoJiqPo FPxPZÇ ßY~JroqJjrJ FuJTJr ßZJaUJPaJ ^VzJ-KmmJh, hJñJyJñJoJ S \Ko\oJ-xÄâJ∂ KmKnjú KmwP~ xJKux TPrj FmÄ fJÅPhr KTZM KTZM ãofJ @APjS ˝LTífÇ KT∂á ãofJ S @APjr Ikk´P~JVA ßfJ FUjTJr rLKfÇ ãofJxLj @S~JoL uLPVr IPjT ßjfJA FUj ˝LTJr TrPZj ßp huL~ oPjJj~j S k´fLPT ACKj~j kKrwh KjmtJYPjr Kx≠J∂ V´yPe FTaM fJzJÉPzJ yP~ ßVPZÇ @PVr ßTJPjJ IKnùfJ KZu jJ FmÄ huS xJÄVbKjTnJPm k´˜Mf KZu jJÇ lPu oJKxT Kfj yJ\Jr aJTJ xÿJjLr ACKk ßY~JroqJj khKar huL~ oPjJj~Pjr oNuq ßTJKa aJTJ~ ßbPTPZÇ @r, huL~ KaKTa ßkPf ßTJKa aJTJ UrY yPu ßpPTJPjJ k´JgtLA ßp ß\fJr \jq oKr~J S ßmkPrJ~J yP~ CbPmj, ßxaJA ßfJ ˝JnJKmTÇ xMfrJÄ, oπLrJ ßp IK˙rfJr TgJ muPZj ßxA IK˙rfJr hJ~, fgJ ßx TJrPe WPa pJS~J vfJKiT oífMqr hJ~ fJÅrJ TLnJPm FzJPmj? Fr @PVS ACKj~j kKrwPhr KjmtJYj yP~PZ, nKmwqPfS yPmÇ KT∂á 2016 xJPu KjmtJYPj @oJPhr ßp IKnùfJ, fJ FPTmJPrA jfMjÇ KjmtJYPjr UmrJUmr KjPf pJÅrJ oJbkptJP~ ßVPZj, fJÅPhr xPñ TgJ mPu FmÄ xÄmJhoJiqPo k´TJKvf S k´YJKrf k´KfPmhjèPuJ ßgPT iJreJ kJS~J pJ~ ßp FmJr 50 vfJÄPvrS ßmKv \J~VJ~ ßnJaJrrJ ßY~JroqJj kPh ßnJa ßhS~Jr xMPpJVA kJjKjÇ fJÅPhr y~ muJ yP~PZ, ÈPY~JroqJj kPh ßnJa ßhS~J yP~ ßVPZ, @kKj ÊiM ßnJa ßhPmj ßo’Jr kPhÇ' j~PfJ muJ yP~PZ, ÈPY~JroqJj kPhr ßnJa k´TJPvq KhPf yPmÇ' ßY~JroqJj kPh @PV ßgPT ßnJa KjP~ ßjS~Jr YYtJKa Foj mqJkTfJ kJ~ ßp ßvw kpt∂ Vf 28 ßo kûo hlJr ßnJPar kr xºqJr xÄmJh xPÿuPj k´iJj KjmtJYj TKovjJr hJKm TPrj, FmJr @r @PVr oPfJ rJPfr ßmuJ~ mqJua mJé nPr rJUJr WajJ WPaKjÇ jJVKrTPhr ßnJaJKiTJr yre

FmÄ KjmtJYj TKovPjr fJ ßoPj ßjS~Jr F FT jfMj jK\rÇ ÊÀPfA ßhUJ ßVu ãofJxLj hPur ßTRvu yPò KmjJ ßnJPa KjmtJKYf yS~Jr ßYÓJÇ FTmJr KjmtJKYf ßWJKwf yPu fJ ßnJaJrKmyLj, KT To ßnJPar, ßx k´Pvú yAYA ßp ßmKv Khj ßaPT jJ, fJ ßfJ FmJPrr \JfL~ xÄxh KjmtJYPjr ßãP©A k´oJKefÇ xMfrJÄ ãofJirPhr k´go ßTRvu KZu @S~JoL uLPVr oPjJj~j KjKÁf yPu IjqPhr k´JgtL yPf jJ ßhS~JÇ huL~nJPmS @S~JoL uLPVr ßjfJPhr IPjPT nJmPuj, KmFjKkr k´JgtL jJ gJTPu hu KyPxPm fJrJ ßp IK˜Pfôr ÉoKTPf kPzPZ, ßxaJ k´KfKÔf yP~ pJPmÇ xMfrJÄ ß\uJ~ ß\uJ~ ÊÀ y~ n~nLKf ßhKUP~ IgmJ aJTJk~xJ KhP~ k´KfƪôLPhr oJbZJzJ TrJr ßYÓJÇ ßxUJPjS ßhUJ ßVu KjmtJYj TKovPjr ryxq\jT jLrmfJ S KjKÙ~fJÇ IgY x÷Jmq k´JgtLPT oPjJj~jk© \oJ KhPf mJiJ ßhS~Jr IKnPpJPV KjmtJYj ˙KVf TrJr híÓJ∂ F ßhPvA rP~PZÇ ßl~Jr APuTvj S~JKTtÄ V´∆Pkr KjmtJyL kKrYJuT @uLoMöJoJPjr oMU ßgPT ßvJjJ FKaÇ FTKa ßmxrTJKr KaKn YqJPjPu KfKj muKZPuj ßp ßnJuJ~ FTKa ßkRrxnJr KjmtJYPj k´JgtLPhr oPjJj~jk© \oJ ßhS~J~ mJiJ ßhS~Jr TJrPe xJPmT k´iJj KjmtJYj TKovjJr @mM xJBh ßxA KjmtJYj ˙KVf TPr KhP~KZPujÇ TJ\L rKTmC¨Lj @yoPhr ßjfífôJiLj TKovj IPjT ßhKrPf IjuJAPj oPjJj~jk© \oJ ßjS~Jr mqm˙J TrPuS fJ UMm FTaJ TJP\ uJVu jJÇ FmJPrr KjmtJYPjr @PrTKa QmKvÓq yPuJ k´vJxPjr Skr xmKTZM ßZPz KhP~ TKovPjr hvtPTr @xj V´yeÇ ÊÀPfA k´vú CPbKZu Kj\˝ KjmtJYjL TotTftJ

gJTPfS TKovj IpgJA huL~TrPer ßhJPw hMÓ k´vJxPjr Skr KjmtJYPjr xm hJK~fô KhPò ßTj? @oJPhr ˝JiLj KjmtJYj TKovj ßx IKnPpJV V´JyqA Tru jJÇ @mJr, @Ajví⁄uJ rãJr \jq kMKuvrqJm-KmK\Kmxy KmKnjú mJKyjLr k´iJjPhr ßcPT KjP~ k´P~J\jL~ KjPhtvjJ ßhS~Jr mhPu ßhUJ ßVu ÊiM KYKb kJKbP~A TKovj fJr hJK~fô ßvw TPrPZÇ FT\j TKovjJr FojKT KmKnjú mJKyjLr k´iJPjr IKlPx KVP~S irjJ KhPujÇ KT∂á ßTJPjJ kptJP~A TJrS \mJmKhKy KjKÁf TrPf kJrPuj jJÇ xJfãLrJr FxKk FmÄ TP~T\j kMKuv TftJPT TKovPj ßcPT kJbJPjJPfA ßvw yPuJ \mJmKhKy @hJ~Ç VJ\LkMPrr FxKkPT k´fqJyJPrr ßjJKav myJu gJTJ Im˙J~ ˝rJÓs oπeJu~ fJÅPT @mJr fJÅr @PVr \J~VJ~ KlKrP~ KjPu FTKa nNfJPkã KYKb @hJ~ TrJ ZJzJ TKovj @r KTZMA Tru jJÇ F rTo ßoÀh§yLj S Ião TKovPjr @Phv ÊjPf xrTJr mJ k´vJxPjr mP~A ßVPZ! TKovj oJPYtr YfMgt x¬Jy ßgPT ÊÀ TPr \MPjr k´go x¬Jy kpt∂ k´J~ xJPz Kfj oJx iPr kptJ~âPo ßnJa IjMÔJPjr ßp Kx≠J∂ KjP~KZu, fJr ßkZPj pMKÜ ßhS~J yP~PZ YJr yJ\JPrr SkPr ACKkPf FTxPñ FTA KhPj KjmtJYj @P~J\Pjr \jq k´P~J\jL~ xJogqt @oJPhr ßjAÇ FTJKiT kPmt nJV TPr KjmtJYj TrPu @vkJPvr ß\uJ ßgPT @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr mJzKf vKÜ KjmtJYjL FuJTJèPuJPf ßoJfJP~j x÷m yPm, fJ kKrK˙Kf Kj~πPe TJP\ uJVPmÇ mJ˜Pm yP~PZ fJr CPJÇ ãofJir k´JgtLPhr \jq @vkJPvr FuJTJèPuJr hMmtí•Phr KjmtJYjL FuJTJ~ \PzJ TrJ xy\ yP~PZÇ lPu xKyÄxfJS rÜã~L S k´JeWJfL „k KjP~PZÇ KjmtJYjL IKj~o, ßTªs hUu, ßnJa KZjfJAP~r oPfJ IkrJi mJ IjqJP~r k´KfTJr YJAPf xÄãM… k´JgtLrJ pUj TKovPjr ÆJr˙ yPuj, fUj @mJrS ßhUJ ßVu fJPhr hJ~ FzJPjJr FT jfMj ßTRvuÇ TKovj Kj\˝ @Aj KmPvwùPhr krJoPvtr k´Kf ÃMPãk jJ TPr xÄãM… k´JgtLPhr @Pmhj ÊjPf I˝LTíKf \JjJuÇ ßhKUP~ Khu @hJuPfr hr\JÇ IgY ÊÀr KhPT hUumJ\Phr KvãJ ßhS~Jr oPfJ Kx≠J∂ KhP~ hM-FTKa híÓJ∂ QfKr TrPu kPrr KhPT ^KÑ ToJPjJ x÷m yPfJÇ 4 yJ\Jr 88Ka ACKj~j kKrwPhr KjmtJYPj mrJ¨ KZu xJPz kJÅYv' ßTJKa aJTJrS ßmKvÇ KT∂á GKfyJKxT ßrTPctr KhT KhP~ FA KjmtJYjKa KZu xmPYP~ k´JeWJfL FmÄ rÜã~L (Kjyf 109 \j FmÄ @yf kJÅY yJ\JPrr oPfJ)Ç @r, IjqJjq oJkTJKbPf Foj FTKa hM”˝Pkúr KjmtJYj, pJr kMjrJmíK• @r ßTC TUPjJA YJAPmj jJÇ jæAP~r hvPT @S~JoL uLV KjmtJYjL mqm˙Jr xÄÛJPrr \jq hJKm fMPu mPuKZu, ÈPyJ¥J-è¥Jr KjmtJYj YuPf kJPr jJ'Ç hMntJVq\jTnJPm ßxA ßyJ¥J-è¥Jr KjmtJYjPTA KlKrP~ FPjPZ rKTm TKovj FmÄ fJr ßYP~S mz ãKf ßpKa yPuJ, fJ yPò KjmtJYjL mqm˙Jr k´Kf \jVPer @˙Jr ±ÄxxJijÇ


KmùJkj 17

SURMA m 10 - 16 June 2016

12

Ramadan projects. Ways to make a difference.

ivgv`vb †gveviK

RAMADAN FOOD PACK

£50

Feeds a family of 5 for a month

#TheirTomorrow

Registered Charity No 1126808

f alkhairfoundation t @AKF_Social  akflondon y AlkhairFoundation

www.alkhair.org 03000 999 786


18 UmrJUmr

10 - 16 June 2016 m SURMA

uJC~JZzJr TJjúJ ßvJPj jJ ßTC KxPua, 5 \Mj - mÉoMUL ÈIfqJYJPr' ãfKmãf yPò uJC~JZzJ \JfL~ ChqJj! ßhPvr FTKa Kovs KYryKr“ mj KyxJPm FKa kKrKYfÇ xJŒ´KfT TJPu mPjr oiq KhP~ pJS~J ßru S xzT kPg pJjmJyPjr YJTJ~ FmÄ KmhMq“ uJAPj kPz KkÓ yP~ oJrJ pJPò mPjr k´JKeTMuÇ F ZJzJ mjqk´JKer UJhq xÄTa, ChqJPjr VJZ kJYJr, oJ©JKfKrÜ kptaPTr @Voj ∏ xm KoKuP~ FA \JfL~ ChqJPjr \LmQmKY©q FUj ÉoKTr oMPUÇ 1996 xJPu ßoRunLmJ\Jr ß\uJr TouV† CkP\uJr kKÁo nJjMVJPZr xÄrKãf mPjr 1250 ßyÖr \J~VJ KjP~ FKaPT \JfL~ ChqJj ßWJweJ TrJ y~Ç mj KmnJPVr fgq oPf, FA mPj KmPvõr KmuM¬k´J~ mjqk´JKer @mJx˙u rP~PZÇ ChqJj ßWJweJr kr ßgPTA FUJPj VJZ YMKr míK≠ kJS~J~ ChqJPjr VyLj Ireq âPoA ysJx kJPòÇ KjKÁ¤ yP~ pJPò IreqKjntr vf k´\JKfr k´JeL S CKØhÇ KvTJrLPhr yJPf ZJzJS pJjmJyPjr YJkJ~ oJrJ kzPZ mPjr k´JeLÇ \JjJ ßVPZ, Vf kJÅY oJPx rJ˜J~ pJjmJyPj YJTJ~ KkÓ yP~ 2Ka KTÄ ßTJmrJ, 2Ka uöJmKf mJjr, 2Ka YvoJkrJ yjMoJj FmÄ VPmweJnMÜ FTKa kJAgj ßrukPg TJaJ kPz oJrJ ßVPZÇ fPm ˙JjL~Phr oPf, FA xÄUqJ @PrJ ßmKv yPmÇ uJC~JZzJ mjqk´JKe KmnJPVr FT TotTftJ mPuj, FUJPj mjqk´JKer UJhq WJaKf ßhUJ KhP~PZÇ Vf TP~T mZPr FA ChqJPj luh ßTJPjJ VJZ uJVJPjJ y~Kj FmÄ FA VJZ uJVJPjJr ßTJPjJ kKrT·jJS ßjAÇ lPu UJmJPrr xºJPj ßuJTJuP~ KVP~ k´Je yJrJPò mjqk´JKeÇ UJhq xÄTa @r @mJx˙u KjP~ ÉoKTr oMPU rP~PZ fJrJÇ F ZJzJ kptaTPhr ßhRrJ®q, oJAT @r pJjmJyPjr Có vP»r TJrPe \Lm\∂á S kÊkJKUr xYrJYr ßhUJ KouPZ jJÇ IjqKhPT rJPfr @ÅiJPr FojKT KhmJPuJPTS FA mj ßgPT VJZ YMKrr mqJkTfJ C•PrJ•r mJzPZÇ nNKo \Krk jJ yS~J~ ßmhUu yPò mjÇ VPz CbPZ ßumM, @jJrx, @oxy KmKnjú lPur mJVJjÇ IgY Kma TotTftJ, lPrˆJr, VJct S oJKu kPh 21 \Pjr ˙Pu KmvJu FA mPj @PZj oJ© 7 \jÇ fJPhr \jq ßjA pJjmJyPjr ßTJPjJ mqm˙JÇ ßp TKa I˘ rP~PZ ßxèPuJS KmTuÇ S~JA uJAPlr \jq mqmyJpt ßTJPjJ pπkJKfS ßjAÇ

˙JjL~ FT KvãT mPuj, 1997 xJPu FA mPj IKéPc≤JPur oJèrZzJ VqJxTNPk n~Jmy IKVúTJP§ mj S k´JKexŒPhr mqJkT ãKf y~Ç kPr ACPjJTu yP~ VqJx TNPkr hJK~fô kJ~ ßvnrjÇ ßvnrj 2008 xJPu xÄrKãf FA mPjr ßnfPr K©-oJK©T nNfJK•ôT \Krk TJptâPo Kfj yJ\JPrrS ßmKv KmP°Jre WaJ~Ç ßxxo~ mPjr KauJ, mJKzWPr lJau ßhUJ ßh~Ç mjqk´JKe ßuJTJuP~ ßmKrP~ @Px FmÄ oJrJ kPzÇ FKhPT xŒ´Kf mJKeK\qT k´P~J\Pj FA mPjr KauJ ßTPa ‰fKr TrJ yPò KrPxJatÇ uJC~JZzJ ChqJPj ßrˆ yJCx, mJWoJrJ FuJTJ~ ˆMPc≤ crPoaKr, \JjKTZzJ~ k´TKí f mqJUqJ ßTªsxy KmKnjú k´KfÔJj ˙Jkj TrJ~ mjqk´JKer ImJi YuJYu KmKWúf yPòÇ ßoRunLmJ\Jr mjqk´JKe KmnJV xNP© \JjJ pJ~, uJC~JZzJ ChqJPj 460 k´\JKfr k´JeL ‰mKYP©qr ßnfr 167 k´\JKfr CKØh, 4 k´\JKfr CnYr k´JeL, 6 k´\JKfr xKrxík, 246 k´\JKfr kJKU, 20 k´\JKfr ˜jqk´J~L FmÄ 17 k´\JKfr ßkJTJoJTz rP~PZÇ 2006 xJPu uJC~JZzJ~ 69Ka CuäT M KZu, pJ KTjJ ßhPvr ßTJPjJ FTKa \J~VJ~ CuäPM Tr xmtJKiT xÄUqJÇ FUJPj rP~PZ KmKnjú k´\JKfr mjqk´JKe S rX-PmrPXr kJKUr In~JvsoÇ FUJPj KmvJuJTíKfr míãrJK\ xoí≠ Wj k´JTíKfT mj gJTPuS VJZ ßYJr YPâr @V´JxL gJmJ~ fJ ±ÄPxr ÆJrk´JP∂ ßkRÅZPf ßmKv mJKT ßjAÇ FA mPjr oNuqmJj k´\JKfr míã KjiPjr lPu kÊ-kJKUrJ yJKrP~ ßluPZ ˝JnJKmT \Lmj-pJkPjr kKrPmvÇ F mqJkJPr uJC~JZzJ mjKma TotTftJ (mjqk´JKe) ßr\JCu TKro mPuj, ChqJPjr ßnfr KhP~ ßp xzTkg YPu ßVPZ, ßxKa UMmA ^MKÅ TkNeÇt FA kPg oJrJ pJPò k´JeLrJÇ F KmwP~ nJmJ hrTJrÇ F ZJzJ kptaT xÄUqJ TKoP~ mjqk´JKer UJmJPrr mqm˙J TrJ \ÀKrÇ KfKj mj rãJ~ kptJ¬ ßuJTmu, I˘ S pJjmJyj xMKmiJ ßhS~Jr hJKm \JjJjÇ mzPuUJ~ kJyJz-KauJ TJaJr oPyJ“xm ßoRunLmJ\JPrr mzPuUJ CkP\uJ~ ImJPi kJyJz-KauJ TJaJ YuPZÇ kKrPmv @Aj u–Wj TPr FaJ YuPuS F mqJkJPr k´vJxPjr CPhqJV jJ gJTJ~ kJyJzPUPTJPhr @V´Jxj mJzPZÇ Fr lPu FuJTJr k´JTíKfT nJrxJoq KmjÓ yPòÇ

\JjJ ßVPZ, CkP\uJr kJyJKz FuJTJ xhr ACKj~Pjr KcoJA, ßTZKrèu, VñJr\u, hKãenJV hKãe ACKj~Pjr TJPvojVr, yJTJK~Kf, kNmyt JfKu~J, hKãe vJymJ\kMr ACKkr ßmJmJrgu, ßoJyJÿhjVr, ßZJaPuUJ, ßWJuxJ, YK¥jVr, oMzJCu, IKlx mJ\Jr, C•r vJymJ\kMr ACKkr mz-@Au, jJªM~J, kNmt mJjLPTJjJ, vsLhrkMrxy KmKnjú V´JPo k´TJPvq kJyJz-KauJ TJaJ yPòÇ k´nJmvJuLPhr Z©òJ~J~ kJyJz-KauJr oJKa TJaPf KjP~JK\f rP~PZ k´J~ vfJKiT asJÖrÇ FPhr IKiTJÄPvrA TJV\k© ßjAÇ asJÖPrr xJyJPpq oJKa myj TrJ~ CkP\uJr KmKnjú V´JoLe xzT S CkP\uJ vyPrr k´iJj xzT ãKfV´˜ yPòÇ CkP\uJr C•r vJymJ\kMr ACKj~Pjr jJªM~J FuJTJ~ ßVPu xhq ßTPa ßjS~J kJyJPzr hívq ßhUJ pJ~Ç ˙JjL~Phr xPñ TgJ mPu \JjJ ßVPZ, FuJTJr mJKxªJ mKvr @uLr ßZPu Tor CK¨j kJyJz TJaJPòjÇ hKãe vJymJ\kMr ACKj~Pjr mzPuUJ-vJymJ\kMr KxIqJ¥Km xzPTr kNmt kJPvr YK¥jVr xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ uJPVJ~J lxKu \Ko nrJa TrJ yPò kJyJKz KauJr oJKa KhP~Ç oJKa nrJa TrJPòj \Kor oJKuT KxPuPar Km~JjLmJ\Jr CkP\uJr k´mJxL uJuJ Ko~JÇ ßxUJPj oJKa TJaJr TJ\ ßhUJ-PvJjJ TrPZj ˙JjL~ ACKk xhxqJr ßZPu S KbTJhJr @»Mx ÊÑMrÇ KauJr oJKa ßTPa lxKu \Ko nrJPar KmwP~ kKrPmv IKih¬Prr ßTJPjJ IjMoKf KjP~PZj KTjJ K\Pùx TrPu KfKj mPuj, ÈTJPrJ IjMoKf ßjS~Jr k´P~J\j @PZ mPu @oJr \JjJ ßjAÇ' IjqKhPT xhr ACKj~Pjr VñJr\u V´JPor @Kor Ko~J kJyJKz KauJr oJKa ßTPa KmKâ TrPZjÇ VfTJu vKjmJr ˙JjL~ ßuJT\j fJr oJKa ßmJ^JA FTKa asJÖr @aT TPr oJKa TJaPf KjPwi TPr ßh~ mPu \JjJ ßVPZÇ F mqJkJPr CkP\uJ KjmtJyL TotTftJ FxFo @»MuJä y @u oJoMj mPuj, ÈkJyJz-KauJ TJaJ k´KfPrJPi k´vJxj f“kr rP~PZÇ F KmwP~ AKfoPiq kKrPmv IKih¬Pr 10Ka oJouJ kJbJPjJ yP~PZÇ pgJrLKf @AjJjMV mqm˙J V´ye TrJ yPmÇ fPm kJyJz-KauJ TJaJ mPº k´vJxjPT xyPpJKVfJxy ˙JjL~ \jVePTS FKVP~ @xPf yPm mPu KfKj \JjJjÇ

KxPuPa TJr-KxFjK\ IPaJKrTvJr SxoJjL KmoJjmªPr xÄWPwt ˝JoL-˘L Kjyf KxPua, 8 \Mj - KxPua jVrLr KauJVPz k´JAPna TJr S KxFjK\ IPaJKrTvJr oMPUJoMKU xÄWPwt ˝JoL-˘L Kjyf yP~PZjÇ èÀfr @yf yP~PZj fJPhr ßoP~ ß˚yJ rJ~Ç ßx ÛuJxtPyJo ÛMu IqJ¥ TPuP\r wÓ ßvseLr ZJ©LÇ 7 \Mj xTJu 9aJr KhPT KauJVz vJy ohjL BhVJPyr xJoPj ootJK∂T F hMWtajJKa WPaÇ KjyfrJ yPujÛuJxtPyJo ÛMu IqJ¥ TPuP\r k´vJxKjT TotTftJ IrK\f rJ~ S fJr ˘L hKãe xMroJr oyJuçL xrTJKr k´JgKoT KmhqJuP~r k´iJj KvKTJ xMKofJ hJxÇ fJPhr mJxJ UJKhokJzJ ACKj~Pjr vJykrJe KjPkJmj @mJKxT FuJTJ~ mPu \JjJ ßVPZÇ

k´fqhvtL xNP© \JjJ pJ~, mJxJ ßgPT KxFjK\ IPaJKrTvJ~ ˘L S ßoP~PT KjP~ vJyL BhVJPyr ÛuJxtPyJo ÛMPur CP¨Pvq @xKZPuj IrK\f rJ~Ç KauJVPzr vJy ohjL vJyL BhVJPyr xJoPj @xJr kr KmkrLf KhT ßgPT @xJ FTKa k´JAPna TJPrr xJPg IPaJKrTvJr oMPUJoMKU xÄWwt y~Ç FPf WajJ˙PuA oJrJ pJj IrK\f rJ~Ç @vïJ\jT Im˙J~ xMKofJ hJxPT SxoJjL ßoKcTqJu TPu\ yJxkJfJPu ßj~Jr kr KYKT“xT fJPT oíf ßWJweJ TPrjÇ Kjyf hŒKfr ßoP~PT èÀfr @yfJm˙J~ KxPua FoFK\ SxoJjL ßoKcTqJu TPu\ yJxkJfJPu nKft TrJ yP~PZÇ

u¥j ßgPT @xJ pJ©Lr uJPVP\ 150Ka èKu

KxPua, 5 \Mj - KxPuPar FoFK\ SxoJjL @∂\tJKfT KmoJjmªPr VfTJu vKjmJr xTJPu u¥j ßgPT @xJ FT pJ©Lr TJZ ßgPT 150Ka vaVJPjr èKu C≠Jr TrJ yP~PZÇ uJPV\ ÛqJj TrJr xo~ Fxm èKu C≠Jr TPr @»Mx xmMr (45) jJPor SA mqKÜPT @aT TrJ y~Ç KmoJjmªr S TJˆox xN© \JjJ~, u¥j

ßgPT ßZPz @xJ KmoJj mJÄuJPhv F~JruJAjPxr FTKa lîJAa xTJu xJPz j~aJ~ KmoJjmªPr Imfre TPrÇ F xo~ oyJjVr kMKuPvr CókptJ~ ßgPT FT pJ©Lr TJPZ èKu gJTJr Kmw~Ka TJˆoxPT \JjJPjJ y~Ç FA fPgqr KnK•Pf xTJu 10aJr KhPT TJˆox xm pJ©Lr uJPV\ ÛqJj TrJr xo~ u¥jk´mJxL @mhMx xmMPrr uJPVP\ 150Ka èKu kJS~J pJ~Ç KfKj KxPuPar Km~JjLmJ\Jr CkP\uJr oJKgCrJ V´JPor ßoJ. @mhMx vyLPhr ßZPuÇ

KmoJjmªr TJˆoPxr xyTJrL TKovjJr UJ~Àu mJvJr mPuj, èKu rJUJr ‰mifJr ßTJPjJ k´oJek© ßhUJPf jJ kJrJ~ TJˆox Tftíkã @mhMx xmMrPT @aT TPrÇ fJÅPT oyJjVr kMKuPvr KmoJjmªr gJjJ~ y˜J∂Prr k´Kâ~J YuPZÇ PpJVJPpJV TrPu oyJjVr kMKuPvr IKfKrÜ CkTKovjJr (VeoJiqo) ßoJ. ryof CuäJy k´go @PuJPT mPuj, @aT mqKÜ TJˆox ßylJ\Pf rP~PZjÇ F WajJ~ oJouJ TPr fJÅPT KmoJjmªr gJjJ~ y˜J∂r TrJ yPmÇ


UmrQmKY© 19

SURMA m 10 - 16 June 2016

vïJyLj V´Jo! 5 \Mj - FTKa V´JoÇ xhr hr\J ßjAÇ ßhJTJjkJa yrho ßUJuJÇ KjrJk•J KjP~ TJPrJ hMKÁ∂J ßjAÇ nJrPfr oyJrJÓs rJP\qr vKjKvÄjJkMr V´JPor V· FKaÇ V´JoKar mJKxªJPhr Foj KjrJkh ßmJPir ßkZPjr fJPhr nVmJj vKjr k´Kf KmvõJxA TJreÇ F ßhmfJA fJPhr V´JPor IKnnJmTÇ FojKaA oPj TPrj V´JomJxLÇ FTKa V· YJuM @PZ, 300 mZr @PV mjqJ~ V´JoKar kJv KhP~ mP~ pJS~J kJjJxjJuJ jhLr kJKjPf FTKa mz TJPuJ kJgr V´JoKar KhPT YPu @PxÇ V´JomJxL kJgrKa uJKb KhP~ @aTJPu Fr ßnfr ßgPT rÜmet ßmr yPf gJPTÇ rJPf SA V´JPor ßoJzu ˝Pkú ßhPUj vKj ßhmfJPTÇ ˝Pkú fJPT muJ y~, kJgrKa @xPu fJrA k´KfTíKfÇ fJPT F V´JPo IKiKÔf TrPf KjPhtv ßh~J y~Ç fPm vft yPò, ImvqA ßUJuJ \J~VJ~Ç ßxUJj ßgPT kMPrJ V´JoPT ßpPTJPjJ Kmkh ßgPT rJ TrPf kJPrjÇ V´JPor V´JePTPªs vKj ßhmfJr k´KfTíKf KyPxPm kJgrKa ˙Jkj TrJ y~Ç V´JomJxL mJKzWPrr xm hr\J S fJuJ UMPu ßlPujÇ V~jJ, IgtTKz xm KTZM rJr hJK~fô vKj ßhmfJPT KhP~ KjKÁP∂ gJPTj V´JomJxLÇ Fr kr ßgPT F iJrJA YPu @xPZÇ V´JPor ßTC Ijq ßTJgJS ßVPu ßhUnJPur \jq TJCPT KTZMA mPuj jJÇ k´YKuf @PZ, ßTJPjJ ßYJr YMKr TrPu IoKj Iº yP~ pJPmÇ ßTC IkTot TrPu fJPT xJPz xJf mZr hMntJVq mP~ ßmzJPf yPmÇ ßvJjJ pJ~, FTmJr FT ßuJT fJr mJKzr laPT TJPbr hr\J uJKVP~KZPujÇ Fr krA VJKz hMWtajJ~ kPzj KfKjÇ V´JoKaPf jfMj ßpxm ImTJbJPoJ QfKr yPò, ßxUJPjS F Kj~o ßoPj YuPf y~Ç Vf mZPrr ßxP¡’Pr V´JoKaPf k´gomJPrr oPfJ kMKuv ߈vj ˙Jkj TrJ y~Ç FUj kpt∂ ßTJPjJ IKnPpJV @PxKjÇ 2011 xJPu V´JoKaPf ACjJAPac ToJKvt~Ju mqJÄPTr vJUJ ˙Jkj TrJ y~Ç vJUJKaPf ˝òfJr k´fLT KyPxPm TJPYr k´PmvÆJr QfKr TrJ yP~PZÇ V´JomJxLr KmvõJPxr k´Kf vs≠J \JKjP~ FUJPj UMm ToA hNrKj~Kπf fKz“-YM’TL~ fJuJ mqmyJr TrJ y~Ç Fxm TJrPe vKjKvÄjJkMr kMPrJ nJrPf FT @TwtPe kKref yP~PZÇ I∂f k´KfKhj 40 yJ\Jr kptaT vKj ßhmfJPT

k´TíKfr xOKÓ ˙JkjJ 5 \Mj - VPmwPTrJ KV´T ÆLk \qJKTjPgJPx kJKjr KjPY FTKa @Ápt ˙JkjJr xºJj ßkP~PZjÇ fJrJ iJreJ TrKZPuj FKa KV´T xnqfJr yJrJPjJ ßTJPjJ

KxÄPyr oMPU xJyxL KvÊ

@oJPT vKÜ \MMKVP~PZÇ' FT v' mZr mJÅYJr ˝kú ßhUJ KyrJfJr F KcKV´ I\tPj xo~ ßuPVPZ 11 mZrÇ KÆfL~ KmvõpM≠TJPu KfKj ßjRmJKyjLPf TJ\ TPrjÇ

6 \Mj : WajJKa WPaPZ \JkJPjr FT KYKz~JUJjJ~Ç @r Fr k´iJj YKr©, jJ; Fr jJ~T FT kMÅYPTÇ m~x mZr hMP~T yPmÇ oJ-mJmJr xJPg SA KYKz~JUJjJ~ KVP~KZu KvÊKaÇ FT xo~ fJPhr yJf ßZPz ßx KVP~ hJÅzJ~ KxÄPyr ÈUJÅYJr' xJoPjÇ UJÅYJ muPf, ßuJyJr UJÅYJ j~; TJY KhP~ ßWrJ KZu KxÄPyr gJTJr \J~VJKaÇ PZJ¢ KvÊKa hNr ßgPT KxÄyKaPT ßhPU @jª kJKòuÇ @r yJf ßjPz TJPZ cJTKZuÇ Ikr KhPT KvTJrPT ßhPU ßYJUP\JzJ \ôu \ôu TrKZu KxÄyKarÇ KbT SA oMyNPftA

FmJr rJUJu ßrJma

5 \Mj - \JkJPjr 96 mZr m~xL FT jJVKrT @PVr xm ßrTct ßnPX xmPYP~ ßmKv m~Px ˚JfT KcKV´ I\tj TPrPZjÇ oí“KvP· KfKj F KcKV´ kJjÇ Fr lPu KfKj KmvõKmhqJu~ ßgPT KmPvõr xmPYP~ m~Û ˚JfT KcKV´iJrLr ˝LTíKf kJjÇ 4 \Mj, vKjmJr ˙JjL~ xÄmJhoJiqPor UmPr muJ y~, F mZPrr ßVJzJr KhPT KTP~JPaJ ACKjnJKxtKar @atx IqJ¥ Kc\JAj ßgPT mqJPYur Im @atx KcKV´ I\tPjr kr \JkJKj jJVKrT KvPVKo KyrJfJ KVPjx S~Jt ßrTPctr xjh I\tj TPrjÇ Fr lPu 1919 xJPur KyPrJKvoJr FTKa UJoJrmJKzPf \jì ßj~J KyrJfJr jJo TqJŒJPx ZKzP~ kPzÇ KfKj \JkJPjr AP~JKoCKr kK©TJPT mPuj, ÈKvJgtLrJ jJ KYjPuS fJPhr IPjPT @oJPT ÊPnòJ \JjJPf ßlJj TPrPZ, pJ

6 \Mj - Ff Khj iPr VíykJKuf kÊ YrJPjJr TJ\Ka oJjMPwrA KZuÇ FmJr ßxA rJUJPur \J~VJKaPfS nJV mxJPò ßrJmaÇ IPˆsKu~Jr FT\j IiqJkT Foj FTKa ßrJma mJjJPòj, pJ oJPb YPr ßmzJPjJ VmJKhkÊr Skr j\r rJUPf kJrPmÇ KxcKj KmvõKmhqJuP~r ßrJPmJKaTPxr IiqJkT xJuJy xMTJKrP~y& oPj TPrj, rJUJuPhrS m~x y~, xJogqt TPoÇ F ßãP© CkpMÜ xoJiJj yPf kJPr ßrJmaÇ IPˆsKu~Jj lJot AjKˆKaCa muPZ, ßhvKaPf TíwTPhr Vz m~x 52 mZrÇ xMTJKrP~y& ßp ßrJma mJjJPòj, fJPf YJrKa YJTJ uJVJPjJÇ YuPm KmhMq“ S ßxRrvKÜPfÇ oJPbr YJrkJPv WMrPm FmÄ TqJPorJr xJyJPpq kÊPhr Skr j\r rJUPmÇ F ZJzJ ßrJmaKa gJotJu ßx¿r S Ajl∑JPrc k´pMKÜ mqmyJr TrPmÇ FnJPm fgq xÄV´y FmÄ KnKcS lMPa\ KmPväwe TPr \JjPf kJrPm ßTJPjJ kÊ UMÅKzP~ YuPZ KT jJÇ \∂áèPuJr VJP~ uJVJPjJ gJTPm ßrKcS aqJVÇ FPf FPhr vrLPr fJkoJ©Jr fJrfoq yPuA irJ kzPmÇ oJPbr @~fj, WJPxr Im˙J S rPXr mqJkJPr pJmfL~ fgqS xÄrãe TrPm SA ßrJma rJUJuÇ lPu UJoJroJKuT mM^Pf kJrPmj, TUj kÊèPuJPT oJPbr ßTJj \J~VJ~ kJbJPf yPmÇ @r FA ßrJmaPT YJuJPjJr \jq ßTJPjJ oJjMPwr hrTJr ßjAÇ FKa ˝~ÄKâ~nJPm YuPmÇ ßTJPjJ kÊr pfú ßjS~Jr \jq oJjMPwr k´P~J\j yPu UJoJroJKuPTr TJPZ ßkRÅPZ pJPm ßxA mJftJÇ IiqJkT xMTJKrP~y& YuKf mZPrr ßvPwr KhPT FA ßrJmPar krLãJoNuT mqmyJr ÊÀr kKrT·jJ TrPZjÇ F irPjr ßrJma KjP~ UJoJroJKuPTrJS @vJmJhLÇ TJre, F rTo pπoJjm 24 WµJA kÊPhr xñ KhPf kJrPmÇ pMÜrJPÓsr STuJPyJoJr UJoJroJKuT IqJPxJKxP~vPjr KjmtJyL xyxnJkKf oJAPTu ßTuKx mPuj, Foj ßrJma ßYJr irPf xJyJpq TrPmÇ VíykJKuf kÊ ßhUJPvJjJr \jq hNrKj~Kπf Cz∂ pJj mJ ßcsJPjr mqmyJr AKfoPiq ÊÀ yP~PZÇ

yPuS FKa @xPu mqJTPaKr~Jr rJ\qÇ k´iJj VPmwT \MKu~Jj IqJ¥À\ mPuj, ßVJuJTJr xJKr xJKr ˜r KoPu ‰fKr TJbJPoJKa k´JYLj ˙JkjJr oPfJ ßhUPf oPj yPuS k´JYLj xnqfJr ßTJPjJ Kjhvtj ßxUJPj kJS~J pJ~KjÇ VPmwPTrJ FA TJbJPoJ ‰fKrr k´Kâ~JKa krLãJ

TPr ßhPUPZj, FKa mqJTPaKr~Jr xíKÓÇ VPmwT IqJ¥À\ mPuj, È@orJ SA FuJTJKa krLãJ TPr ßhPUKZ, hMA ßgPT kJÅY KoaJr kJKjr KjPYr SA ˙JkjJ k´TKí fVfÇ IVnLr kJKjPf F irPjr ˙JkjJ kJS~J hMun t Ç xJiJref VnLr kJKjr KjPY F irPjr ˙JkjJ ‰fKr yPf ßhUJ pJ~Ç'

KvÊKa ßkZj KlPr y~PfJ fJr oJ-mJmJPT UMÅ\Pf gJPTÇ @r FA xMPpJPV ßfPz @Px KxÄyKaÇ n~ïr CP¨Pvq

hvtj TrPf SA V´JPo pJjÇ xrTJKr fgq IjMpJ~L, F V´JPo mZPrr kr mZr YMKrr ßTJPjJ WajJ WPaKjÇ KmKmKxÇ

oqJrJgj aJAPmsTJr! 6 \Mj - ßYT k´\JfPπr kûo KmnJPVr FTaJ KuPV Vf ÊâmJr ÈoqJrJgj aJAPmsTJr' yP~PZÇ FxPT mJfn S FlKx Kl∑xfJPTr ßUuJaJ KjitJKrf xoP~r oqJY 3-3 ßVJPu cs yP~KZuÇ IKfKrÜ xoP~S hMA hPur ßTC ßVJu TrPf kJPrKjÇ kPr oqJYaJ VzJ~ aJAPmsTJPrÇ ßvw kpt∂ oqJYaJ 22-21 mqmiJPj K\PfPZ mJfnAÇ Imvq \P~r xMPpJV ßmKv ßkP~KZu Kl∑xfJTAÇ 4-4, 11-11 S 14-14Pf xofJ gJTJr xo~ ßkjJK ßgPT ßVJu TrPf kJrPuA fJrJ K\Pf pJPm Foj xoLTre KZuÇ KT∂á k´KfmJrA ßxA xMPpJV fJrJ yJKrP~PZÇ ßvw KhPT ßfJ hMA huA ßoJaJoMKa KmrÜ yP~ KVP~KZu va KjPf KjPfÇ SA xo~ oJPb xJTPuq 150 hvtT CkK˙f KZPujÇ fJPhr oPiq FT hvtT kMPrJ Êa@CPar KnKcS TPrPZjÇ kPr KfKj ßxKa ßkJˆ TPrj KjP\r ACKaCPmÇ xPñ xPñ ßxKa ZKzP~ ßVPZÇ ˝LTíf lMamPu FaJA xmPYP~ hLWt xo~ iPr

vyr yPf kJPrÇ fPm Vf 3 \Mj, ÊâmJr ÈPoKrj IqJ¥ ßkasKu~Jo K\SuK\' xJoK~TLPf k´TJKvf KjmPº fJrJ hJKm TPrPZj, FKa yJrJPjJ ßTJPjJ xnqfJr IÄv j~Ç FKa uJPUJ mZr @PV k´JTíKfT ßTJPjJ WajJr lPu xíÓ FTKa TJbJPoJÇ fJrJ muPZj, k´JYLj KV´TPhr ‰fKr ßTJPjJ ˙JkjJ oPj

hs∆fVKfPf ßhRPz @Px KvÊKar KhPTÇ KT∂á UJÅYJKa TJPYr ßh~Ju KhP~ ßWrJ gJTJ~ oMU gMmPz kPz KxÄyKaÇ A≤JrPjaÇ

aJAPmsTJrÇ 2008 xJPu jJKoKm~Jj TJPk ßTPT kqJPux S KxKnTPxr Êa@Ca 48 KTT kpt∂ VKzP~KZuÇ KVPjx mMT Im ßrTctPx FUj kpt∂ ßxA oqJPYrA jJo @PZÇ A≤JrPja

96 mZr m~Px ˚JfT


20

Surma

10 - 16 June 2016

u§j oyJjVr @S~JoL uLPVr xnJ~ k´KfoπL Fo F oJjúJj k´mJxLPhr ãKf y~ Foj @Aj xÄxPh kJx yPm jJ

@Tmr @uL YqJPju @A'r jgtJŒaj k´KfKjKi @Tmr @uL YqJPju @A ACPrJk-Fr jgtJŒaj k´KfKjKi KyPxPm hJK~fô ßkP~PZjÇ xŒ´Kf YqJPju @A ACPrJPkr oqJPjK\Ä cJAPrÖr ßr\J @yoh l~Zu ßYRiMrL xMP~m jgtJŒaj k´KfKjKi KyPxPm @Tmr @uLPT hJK~fô k´hJj TPrPZjÇ FUj ßgPT @Tmr @uL jgtJŒaPj YqJPju @A'r k´KfKjKi KyPxPm xÄmJh ßk´re, KmùJkjxy xÄKväÓ xTu KmwP~ hJK~fô kJuj TrPmjÇ fJr xJPg ßpJVJPpJPVr ßaKuPlJj yPuJ-

pMÜrJ\q xlrrf mJÄuJPhv xrTJPrr Igt S kKrT·jJ k´KfoπL Fo F oJjúJj mPuPZj, k´mJxLPhr ãKf y~ Foj ‰Æf jJVKrTfô @Aj xÄxPh kJx TrJ yPm jJÇ xŒsKf kNmt u¥Pjr IKas~Jo ßx≤JPr u§j oyJjVr @S~JoL uLV @P~JK\f \jxnJ~ pMÜrJ\q @S~JoL uLV S Iñ xÄVbPjr ßjfJTotLPhr ‰Æf jJVKrTfô @APjr KmKnjú k´Pvúr \mJPm fJPhr Kjnt~ KhP~ KfKj @PrJ mPuj, @oJr ßZPu ßoP~ FPhPv gJPT, k´iJjoπLr ßmJj FPhPv gJPTj, fJA k´mJxLPhr ˝Jgt KmPrJiL ßTJPjJ @Aj yPm jJÇ fJrkrS k´mJxLPhr CPÆPVr TgJ k´iJjoπLPT \JjJPmj mPu KfKj IJvõJx ßhjÇ u§j oyJjVr @S~JoL uLV xnJkKf jNÀu yT uJuJ Ko~Jr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT @ufJlár ryoJj ßoJ\JKyPhr kKrYJujJ~ xnJ~ KmPvw IKfKgr mÜmq rJPUj, pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr xnJkKf xMufJj oJyoMh vKrl, u§j xlrrf yKmV†-uJUJA @xPjr xÄxh xhxq @uyJ\ô FcPnJPTa ßoJ. @mM \JKyr, pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT ‰x~h xJK\hMr ryoJj lJÀT, xJÄVbKjT xŒJhT @uyJ\ô xJöJh Ko~J, @»Mu @yJh ßYRiMrL, k´mJx Kmw~T xŒJhT @jxJÀu yT, oJjmJKiTJr xŒJhT xJrm @uL, oKyuJ xŒJKhTJ ßoPyr KjVJr

ßYRiMrL, v´o S \jvKÜ Kmw~T xŒJhT Fx Fo xM\j Ko~J, pMm Kmw~T xŒJhT ‰x~h fJKrl @yoh, iot Kmw~T xŒJhT ‰x~h xÀT @uL, oKyuJ uLPVr xy-xnJkKf ßyJxPj @rJ oKfj, u§j oyJj @S~JoL uLPVr xy-xnJkKf AKu~Jx Ko~J, vKlT @yoh, ‰x~h @yxJj, pMVì xJiJre xŒJhT @\yJÀu AxuJo KvkJr, xJÄVbKjT xŒJhT @»Mu ßyuJu ßYRiMrL ßxKuo, AKoPV´vj Kmw~T xŒJhT ßhPuJ~Jr ßyJPxj, v´o S \jvKÜ Kmw~T xŒJhT ATmJu Fo ßyJPxj, oKyuJ xŒJKhTJ lJPfoJ jJKVtx, oJjmJKiTJr Kmw~T xŒJhT vJP~T @yoh, KmùJj S k´pMKÜ Kmw~T xŒJhT xMvJ∂ hJx è¬, xJÄÛíKfT Kmw~T xŒJhT yJxjJf @yoh YájúM, Kv· S mJKe\q xŒJhT @xJhMr ryoJj @xJh, xy k´YJr xŒJhT KhkJÄTr fJuMThJr, xhxq @ñMr @uL, TKm j\Àu AxuJo, FUuJZár ryoJj, vJoxMu AxuJo @PjJ~JrL, oKfCr ryoJj, @\o fJuMThJr,pMÜrJ\q pMmuLPVr xJiJre xŒJhT ßxKuo @yoh UJj, pMVì xŒJhT \JoJu @yoh UJj, xJÄVbKjT xŒJhT mJmu @yoh UJj, h¬r xŒJhT IK\f uJu hJx, AÓ u§j @S~JoL uLPVr xnJkKf @K\\Mu yT, xy-xnJkKf ‰x~h ßVJuJm @uL, SP~Ó u§j @S~JoL uLPVr pMVì @ymJ~T @»Mu yJjúJj, KjCyJo

@S~JoL uLPVr xnJkKf ßoJmJrT @uL, ß˝òJPxmT uLPVr xJiJre Ko~J @ÜJr ßyJPxj xJjM, pMVì xJiJre xŒJhT @mMu TJuJo @\Jh, v´KoT uLV @ymJ~T vJoLo @yoh, xhxq xKYm ATmJu ßyJxj, TíwT uLV @ymJ~T ‰x~h fJPrT @yoh, xhxq xKYm Fo F @uL, fJfL uLV @ymJ~T @»Mx xJuJo, xhxq xKYm vJy Kvkj TáPrvL, k´\jì 71Èr xnJkKf mJmMu ßyJPxj mJmMu, fÀe uLPVr xnJkKf \MmJP~r @yoh, TotL uLV xJiJre xŒJhT @»u mJKZf, pMÜrJ\q ß˝òJPxmT uLV ßjfJ @»Mu oMKyf ÀPyu, xJPyh @yoh, TíwT uLV ßjfJ rKlT Ko~J, xJPhT ßYRiMrL, @rvJh ßYRiMrL, pMÜrJ\q @S~JoLuLV ßjfJ \Kuu ßYRiMrL, oKfCr ryoJj, hJrJ Ko~J, KjrJkh xzT YJA xÄVbPjr xJiJre xŒJhT lUÀu AxuJo \JoJu, ZJ©uLPVr xJPmT ßTªsL~ xhxq vJy\JyJj TKmr, ß˝òJPxmT uLV ßjfJ FcPnJPTa vJoxMu AxuJo ßYRiMrL, v´KoTuLV ßjfJ Yªj Ko~J, @rT ßYRiMrL, k´oMUÇ KmkMuxÄUqT ßjfJTotLPhr CkK˙KfPf xnJ~ k´iJj IKfKg Fo F oJjúJj, fJPrT ryoJPjr xoJPuJYjJ TPr mPuj, KmPhPv mPx ßhPvr KmÀP≠ wzpπ jJ TPr ßhPv KVP~ rJ\jLKf TÀjÇ Fxo~ KfKj xrTJPrr KmKnjú Cjú~j TotTJ§ fáPu iPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

xJPxé mJÄuJPhvL TqJaJrJxt FPxJKxP~vPjr fífL~ ßrJc ßvJ IjMKÔf

ÈxJPxé ßvl Im Kh A~Jr-2016È ksKfPpJVLfJ S \JT\oT VJuJ KcjJr @P~J\j TrPf pJPò xJPxé mJÄuJPhvL TqJaJrJxt FPxJKxP~vjÇ jPn’Prr 1 fJKrPU VJuJ KcjJr IjMÔJPjr oJiqPo Km\~LPhr xÿJjjJ \JjJPjJ yPmÇ Vf 29 ßo, rKmmJr Aˆ xJPxPér rJ\kNf ßrˆPrP≤ F CkuPã fífL~ ßrJcPvJr @P~J\j TPr xÄVbjKaÇ FPf \JjJPjJ y~ xJPxéPT 5Ka FuJTJ~ nJV TPr ßoJa 2Ka KmnJPV 20 \j ßvlPT xÿJjjJ \JjJPjJ yPmÇ hã KmYJrTPhr oJiqPo Km\~LPhr jJo ßWJweJ TrJ yPmÇ F\jq mOy•r xJPxÛPT 5Ka FuJTJ~ nJV TPr TP~TKa CkTKoKa Vbj TrJ yP~PZÇ @P~J\TrJ k´KfPpJKVfJ~ IÄvV´yPe @V´yLPhr @VJoL 31 \MuJAP~r oPiq oPjJj~jk© xÄV´y TPr \oJ hJPjr IjMPrJi \JKjP~PZjÇ xÄVbPjr ßxPâaJrL @xTr @uLr kKrYJujJ~

ßrJcPvJPf xnJkKffô TPrj xÄVbPjr nJrk´J¬ xnJkKf Fo F TJA~Mo Ko~JÇ xnJr ÊÀPf kKm© ßTJr@j ßfuJS~Jf TPrj ˙JjL~ TqJaJrJr S IjMÔJPjr ßyJˆ xJKær @yoh xJPyhÇ mÜmq rJPUj k´mLe TqJarJr @fr @uL, AoJjMöJoJj oKy, jMÀu AxuJo, ßoJyJÿh S~JKyh, KxrJ\Mu AxuJo, \JTJKr~J @yPoh, @»Mu ßoJKyf jNr, ‰x~h vJoLo ksoMUÇ @P~J\TrJ oPj TPrj F ksKfPpJVLfJr oJiqPo ßvlPhr oNuqJ~Pjr kJvJkJKv mqmxJr Cjú~Pj F CPhqJV èÀfôket níKoTJ rJUPmÇ IjMÔJPj @PrJ mÜmq rJPUj mqmxJ~L fJKyh Ko~J TP~x, oJyfJm Ko~J, AxoJAu ßyJPxj, U~Àu AxuJo, ‰x~h TJoJu, ßoJyJÿh xJoM, ÀPou ßYRiMrL, FohJh CK¨j, oAj CuäJy, vJoLo @yoh, l~\Mu AxuJo, @mMu TJuJo, mhÀr yT k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

07956995161Ç - ßk´x KmùK¬Ç

ßlûáV† TuqJe xKoKf ACPTr IJPuJYjJ xnJ IjMKÔf

ßlûáV† TuqJe xKoKf ACPTr CPhqJPV 22 ßo, ßrJmmJr kNmtu§Pjr FTKa ßrˆáPrP≤ FT @PuJYjJ xnJ IjMKÔf y~Ç TKoCKjKa mqKÜfô l\uMr ryoJPjr xnJkKfPfô IjMKÔf xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj mqJKrˆJr j\r∆u Uxr∆Ç mJÄuJPhPvr k´˜JKmf ‰Æf jJVKrTPfôr x÷Jmq k´KfKâ~J xŒPTt @PuJYjJ TrJ y~ IjMÔJPjÇ FZJzJS FA xÄVbPjr oJiqPo @PrJ ß\JrJPuJ nJPm TJ\ TrJr Kx≠J∂ ßj~J y~Ç xnJ~ IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj l\uMr ryoJj, @TfJr @yoh, \JyJñLr UJj, FjJoMu yT ßYRiMrL, oMK\mMr ryoJj, @uoVLr, oMrJh ßYRiMrL, @uL @yoh UJj, ßxJPyu, rJ\J Ko~J, ‰x~h vJy ßj~J\, ‰x~h vJPyh, xJAlár ryoJj ßxJPyu S oMrJh ßYRiMrL k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

jm-KjmtJKYf \MzL SP~uPl~Jr FPxJKxP~vPjr KÆmJKwtT xnJ IjMKÔf ßY~JroqJj ZJPuT @yohPT IKnjªj ACKk KjmtJYPj ßoRunLmJ\JPrr rJ\jVr CkP\uJr 3jÄ oMK¿mJ\r ACKj~j kKrwh KjmtJYPj pMmuLV ßjfJ ZJPuT @yoh (ZJPuT Ko~J) @S~JoL uLPVr k´JgtL KyPxPm ßjRTJ k´fLT KjP~ \~uJn TrJ~ mOPaPj mxmJxrf oMK¿mJ\Jr ACKj~Pjr k´mJxLmOª IKnjªj \JKjP~PZjÇ FZJzJS k´mJxL ßoRumLmJ\Jr ßTjPxurJA\ FPxJKxP~vPjr kã ßgPT IKnjªj \JKjP~PZj KmsKav mJÄuJPhvL TqJaJrJrxt FPxJKxP~vPjr KxKj~r nJAx ßk´KxPc≤ S ßTjPxurJA\ FPxJKxP~vPjr ßk´KxPc≤ @uyJ\ô fJrJCu AxuJo, ßoJyJÿh xKyhMr ryoJj, xJöJh Ko~J, yJÀjMr rKvh, rJPxu @yoh k´oMUÇ IKnjªj mJftJ~ fJrJ mPuj, ZJPuT Ko~Jr ßjfíPfô oMK¿mJ\Jr ACKj~jPT FTKa @iMKjT ACKj~Pj r‡kJ∂r TrJ x÷mÇ ACKj~jPT FKVP~ KjPf fJr TJP\ k´mJxLPhr kã ßgPT xmirPjr xyPpJKVfJr @võJx k´hJj TPrj k´mJxL ßjfímOªÇ - ßk´x KmùK¬Ç

Vf 17 ßo, oñumJr xºqJ~ \MzL SP~uPl~Jr FPxJKxP~vPjr KÆmJKwtT xPÿuj kNmt u§Pjr oJAPâJKm\Pjx ßx≤JPr ßoJ. ACjMZ Ko~Jr xnJkKfPfô FmÄ xJPuy IJyoPhr kKrYJujJ~ IjMKÔf y~Ç yJKl\ TJor∆öJoPjr ßTJrIJj ßfuJS~JPfr oJiqPo TJ\ Êr∆ yS~J xnJ~ mftoj xnJkKf ˝JVKfT mÜmq rJPUjÇ k´go kPmt mftoJj xnJkKf ACjMZ Ko~J, xJiJre xŒJhT ßoJ. xJPuy IJyoh S ßas\JrJr \Kyr∆u AxuJo \JPmu pgJâPo fJPhr mJ“xKrT IJKgtT KrPkJat ßkv TPrjÇ xnJ~ xmtxÿKfâPo mftoJj TKoaPT 15 xhxq ßgPT mKitf TrJr Kx≠J∂ ßj~J y~Ç 2~ kPmt FPxJKxP~vPjr jfáj TJptTrL TKoa Vbj TrJr uPã xmtxÿKfâPo oJSuJjJ IJ»Mu oMKojPT k´iJj KjmtJYj TKovjJr S ßoJ. ACKjZ Ko~J S TáuxMoJ UJjo KjuMPT xyTJrL TPr KjmtJYj TKovj Vbj TrJ y~Ç jfáj TKoKar KjmtJKYfrJ yPuj xnJkKf ßoJyÿh xJoZáK¨j, xyxnJkKf IJKuoMr ryoJj S IJZJh CK¨j AlPfUJr, xJiJre xŒJhT IJ»Mx xJoJh IJ\Jh, xy-xJiJre xŒJhT xJPyh IJyoh fJuMThJr, ßTJwJiqã \Kyr∆u AxuJo \JPmu, xy-ßTJwJiqã ßoJ\JKyh IJuL xMoj, k´YJr S xJÄVbKjT xŒJhT ßoJ. uM“lár ryoJj, xy-k´YJr S xJÄVbKjT xŒJhT oJr∆l IJyoh FmÄ TJptTrL xhxqrJ yPuj pgJâPo ßoJ. ACjMZ Ko~J, xJPuy IJyoh, ßoJ. lJr∆T IJyoh, ßoJ. lUr∆u AxuJo, UJ~r∆u yJxJj vJKyj S ßoJ. Kr~J\ CK¨j, \JuJu IJyohÇ krmfLtPf jfáj TKoKar xmJA mPx IJPuJYjJ xJPkPã TKoKaPT mKitf TrJr Kx≠J∂ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç


21

Surma

10 - 16 June 2016

ÀvjJrJ @uLPT ACPTKmKxKx@A'r xÄmitjJ

mJÄuJPhPvr xPñ pMÜrJP\qr mqmxJ-mJKe\q @rS mzJPjJr @V´y ßhKUP~PZj mJÄuJPhPv pMÜrJP\qr mJJKe\q hNf ÀvjJrJ @uL FoKkÇ xŒsKf kKÁo u§Pjr FTKa ßyJPaPu fÅJPT ßh~J FT xÄmitjJ IjMÔJPj mJÄuJPhvL mÄPvJØáf KmsKav FoKk ÀvjJrJ mPuj, mJÄuJPhPv KmKjP~JV mJzJPf ßYÓJ TrPZj KfKjÇ ACPT mJÄuJPhv TqJaJKuˆ Im ToJxt F¥ A¥JˆsL\ (ACPTKmKxKx@A) @P~JK\f xÄmitjJ IjMÔJPj KfKj Fxm TgJ mPujÇ IjMÔJPjr ÊÀPf ACPTKmKxKx@A'r ßk´KxPc≤ m\uMr rvLh FoKmA mPuj, ÀvjJrJ @uL mJKeK\qT hNf yS~J~ @orJ UMKvÇ @orJ hMA ßhPvr oPiq mJKeK\qT KmKjP~JV KTnJPm mJzJPjJ pJ~ ßx KmwP~ TJ\ TrPf YJAÇ xÄVbjKar ßY~JroqJj ATmJu @yoh SKmA mPuj, KmKjP~JPVr ßã© xŒsxJKrf TrPf xTu mÅJiJ IkxJrPj ÀvjJrJ @uLr xJPg @orJ TJ\ TrPf YJAÇ ÀvjJrJ @uL mPuj, mJÄuJPhPv KmKjP~JV TrJ mz hPvèPuJr FTKa pMÜrJ\qÇ KfKj mPuj, pMÜrJP\qr 240Ka ßTJŒKj mJÄuJhPvr KmKnjú UJPf TJ\ TrPZÇ ÀvjJrJ @uL mPuj, hMA hPvr oPiq 2 hvKoT 3 KmKu~j kJCP¥r Ckr mJKe\q y~Ç FKa FTKa KmvJu IÄT FmÄ fJ @rS mJzJPjJ ßpPf kJPrÇ F\jq @KgtT k´mOK≠ S xoOK≠r xPñ xPñ mJÄuJPhPv xMvJxj k´KfÔJr CkrS èÀfôJPrJk TPrj KfKjÇ xJnJPrr rJjJ käJ\J ootJK∂T hMWtajJr TgJ CPuäU TPr F irPjr WajJ ßrJPi mqmxJ k´KfÔJPjr kJvJkJKv xrTJrPTS hJK~fô ßjS~Jr @ymJj \JjJj

ÀvrJjJÇ mJÄuJPhvr ‰fKr ßkJvT KvP· kKrK˙Kfr CjúKf yPuS fJ kpt¬ j~ mPu o∂mq TPrj KfKjÇ ßrJvjJrJ @uL mPuj, hJK~fô ßjS~Jr @PV pMÜrJP\q k´iJjoπLr IKlPx @Ko vft KhP~KZuJo, v´KoTPhr Cjúf kKrPmPv, xMÔá k´vJxj S oJjMPwr xJPg nJPuJ @Yre TrJ jJ ßVPu mJKe\q S @KgtT k´mOK≠ k´PoJa TrPf kJrPmJ jJÇ nJPuJ TgJ yPò , hMA PhPvr xrTJrA F KmPwP~ FTof yP~PZÇ mJÄuJPhv fJr ÂhP~ rP~PZ CPuäU TPr ÀvjJrJ hKrhs hMrLTre, IQjKfT Cjú~, \umJ~M kKrmftxy jjJ irPjr k´KfmºTfJ ßoJTJPmuJ~ xJyJpq TrJr AòJ k´TJv TPrjÇ KmsPaPjr ACPrJkL~ ACKj~Pj gJTJ jJ gJTJ KjP~ \MPj @P~JK\f VePnJPa k´mJxL mJÄuJPhKvPhr ßnJa hS~JrS @ymJj \JjJj KfKjÇ mqJKrˆJr @jS~Jr mJmMu Ko~Jr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj ACPTKmKxKxKx@A Fr nJAx ßk´KxPc≤ Fo, F rCl, u§j˙ mJÄuJPhv yJATKovjJr IJ»Mu yJjúJjÇ IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj ACPTKmKxKx@A Fr xy-xnJkKf FoF oJPuT, lJAjJ¿ cJArÖr jJ\oMu AxuJo jMÀ, cJAPrÖr Im A≤JrjqJvjJu ßasc FPl~Jxt @\Jh @uLÇ FZJzJ ßms≤ TJCK¿Pur ßo~r kJrPn\ @yoh S u§j mJÄuJ ßk´xTîJPmr xnJkKf jmJm CK¨j mÜmq ßhjÇ xnJ ßvPw ACPTKmKxKx@A Fr kã ßgPT ÀvjJrJ @uLr yJPf xÿJjjJ ˛JrT fáPu ßhS~J y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

ACPrJKk~Jj ACKj~Pjr xJPg IJP~mJ ßjfímOPªr ‰mbT

ACPrJPk mxmJxrf mJÄuJPhvL IKnnJmxLPhr ‰miTrPe TJptTr khPãk KjPf ACPrJkL~Jj ACKj~jPT IjMPrJi \JKjP~PZ Iu ACPrJKk~Jj mJÄuJPhv FPxJKxP~vj (IJP~mJ)Ç Vf x¬JPy ßmuK\~JPor rJ\iJjL msJPxuPx ACPrJKk~Jj ACKj~Pjr ßTªsL~ TJptJuP~ ACPrJKk~Jj FéaJjtJu FqJTvj xJKntx KmnJPVr k´iJj oJKr~J TJK˜~ lJrjJPªPxr xJPg IJP~mJr 9 xhPxqr FTKa k´KfKjKi hu xJãJfTJPu FA IjMPrJi \JjJPjJ y~Ç IJP~mJr k´iJj CkPhÔJ IJyoh Cx xJoJh ßYRiMrLr ßjfíPfô k´KfKjKi hu ACPrJPkr KmKnjú ßhPv mxmJxrf mJÄuJPhvLr KTnJPm ‰mifJ k´Kâ~Jr oPiq KjP~ IJxJ x÷m fJr kPã KmKnjú pMKÜ FmÄ FPhrPT ‰mi TrPu fJrJ xÄKväÓ ßhvèPuJr \jq KTnJPm IgtQjKfT xoOK≠ mP~ IJjPm fJ xKm˜JPr fáPu iPrjÇ k´KfKjKi hPu KZPuj IJP~mJr

oyJxKYm TJ\L FjJP~f CuäJ, ßTJwJiqã oMKymMr ryoJj oMKym, xy xnJkKf lUr∆u IJTo ßxKuo S K\júMrJAj \J~VLrhJr, xJÄVbKjT xŒJhT jMr∆u S~JKyh S mJÄuJPhv PTJIKctPjar fJjKnr KxK¨TLÇ ‰mbPT AAC TotTfJ oJKr~J lJrjJPª\ mPuj, AAC xm xo~A AKoPV´≤ AxNqPT oJjKmT hOKÓPf ßhPUÇ fJrJ IJP~mJr mÜmq S hJmLèPuJPT èr∆Pfôr

xJPg KmPmYjJ TrPmjÇ IJP~mJ oyJxKYm TJ\L FjJP~f CuäJy mPuj, k´mJPx mxmJxTJrL vKïf mJÄuJPhvLPhr kJPv xm xo~ xmtvKÜ KjP~ gJTPm IJP~mJÇ k´mJxLPhr IKiTJr IJhJP~ ACPrJPkr xTu k´mJxL xÄVbjèPuJr kJvJkJKv mJÄuJPhv xrTJPrrS xyPpJKVfJ KfKj TJojJ TPrjÇ ∏ ßk´x KmùK¬Ç

ÈAÄKuv ßaˆ ßaJK~T' oJouJ~ mJÄuJPhvL mqKrˆJPrr xJluq mOPaPj kzPf @xJ vf vf KvãJgLtPhr oPiq IPjPTA 'AÄKuv ßaˆ ßaJK~T' Fr TJrPe mOPaj ZJzPf mJiq yP~PZ @mJr IPjPTA FUPjJ rP~PZ KmvõKmhqJu~ nKftxy AKoPV´vj ßnJVJK∂PfÇ @r ßaJK~T krLãJ~ IÄvV´ye TrJ FT KvãJgtLPT mOPaPj gJTJr IjMoKf KjP~ asJAmMqjJPu @Kku TPr rJP~ Km\~L yjÇ FA @AjL uzJAP~r oJiqPo k´gPoA PyPr KVP~KZPuj mJÄuJPhvL mÄPvJØáf mqKrˆJr @mM xMKl~JjÇ kPr, fJr pMKÜ PoPj KjP~ G KvãJgtLr kPãA rJ~ ßhj mOKav @hJufÇ ßx≤sJu u§Pjr ˆsqJ¥ ßY’JPxtr mJÄuJPhvL mÄPvJØáf mqKrˆJr @mM xMKl~Jj xŒsKf kNmt u§Pjr ˙JjL~ FT ßrÓáPrP≤ IJP~JK\f xnJ~ Fxm fgq \JjJjÇ KfKj @PrJ mPuj, rJ~

kptJPuJYjJ TPr ßhUJ pJ~ G KvãJgtL IjqJjq AKoPV´vj Kj~ojLKf oPj YuPZ FmÄ mOPaPjr gJTJr ‰mifJr @PmhPj ßaJK~T KjP~ ßTJPjJ KogqJ mPuKjÇ FA rJ~ mJÄuJPhvLxy k´J~A 33yJ\Jr KvãJgtLr \jq @VJoLPf IjMTreL~ yP~ gJTPm FmÄ Fr ßgPT xMlu

kJS~J pJPmÇ mJÄuJPhvL TKoCKjKar ßp TJCPTA xrJxKr xirPer @AjL xyJ~fJ k´hJPjr @võJx KhPu mqKrˆJr @mM xMKl~JjÇ FA xo~ @PrJ CkK˙f KZPuj ˆsJ¥ ßY’Jrx Fr KcPrÖr oJAPTu S~Ja, mqKrˆJr oMTJfJKTo, ßoJ. \JuJu CK¨jÇ - ßk´x KmùK¬Ç

jJVKrTfô @Aj 2016 xÄPvJhPjr hJmL 15 \Mj KmKnjú ßhPv mJÄuJPhv yJATKovPj ˛JrTuLKk k´hJj

xŒsKf mJÄuJPhPvr oπLxnJ~ jLKfVfnJPm IjMPoJhj ßkP~PZ k´˜JKmf jJVKrTfô @Aj 2016Ç pJ kJv yPu KmPvõr KmKnjú ßhPv jJVKrTfô V´yeTJrL mJÄuJPhvLrJ Km’zjJr KvTJr yPmjÇ Vf 30 ßo, ßxJomJr nP~x lr mJÄuJPhPvr CPhqJPV kNmt u§Pjr oJAPâJKm\Pjx ßx≤JPr xÄVbPjr ßTªsL~ TKoKar @ymJ~T @fJCuqJy lJÀPTr kKrYJujJ~ xÄmJh xÿuPj dJTJ KmvõKmhqJuP~r xJPmT IiqJkT c. yJxjJf ßyJxJAj FoKmA KuKUf mÜPmq FA TgJ \JjJjÇ KfKj @PrJ mPuj, mJÄuJPhPv k´gomJPrr oPfJ FTKa KmKim≠ jJVKrTfô @Aj TrJr CPhqJVPT ˝JVf \JjJPjJ ßVPuS @AjKar hMmtu UxzJ FmÄ nMumvf mJ IPxYfjoNuTnJPm xÄPpJK\f KTZM iJrJ xKfqTJr IPgtA @APj ÀkJ∂Krf yPu k´mJxL pJrJ ‰Æf jJVKrTfô V´ye TPrPZj fJrJ nLwenJPm ãKfV´˜ yPmjÇ Fxo~ @PrJ CkK˙f KZPuj xJÄmJKhT ßT Fo @mM fJPyr ßYRiMrL, @Aj\LKm mqJKrˆJr jJK\r @yoh, \JuJuuJmJh FPxJKvP~xPjr xnJkKf @KvTár ryoJj @KvT, KmFxAC'r xJiJre xŒJhT Fx FAY ßxJyJV, nP~r lr mJÄuJPhv ACPTr @ymJ~T l~xJu \JKou, mJÄuJPhvL kNftVJu FPxJKx~vPjr xJiJre xŒJhT @mM \Jlr, TJKjx lJPfoJ, lryJh ßyJPxj, @uJCK¨j rJPxu, kJrKnj mKm, l~xJu @yoh, oJyoMhMu yJxJj, uM“flár ryoJj S @mhMuäJy @u ßjJoJj Ç xÄmJh xPÿuPj IJPrJ \JjJPjJ y~, @VJoL 15 \Mj KmPvõr 30 ßhPvr k´mJKx mJÄuJPhvLrJ mJÄuJPhv yJATKovPjr oJiqPo k´iJjoπL mrJmr

˛JrTKuKk k´hJj TPr @AjKa xÄPvJij TrJr @ymJj \JjJPmjÇ xÄmJh xPÿuj ßgPT k´mJxLPhr k´˜JKmf jJVKrTfô @Aj 2016 KmwP~ xPYfj yS~Jr kJvJkJKv FA @AjKa xÄPvJij TPr k´mJxL mJÄuJPhvLPhr jJVKrT IKiTJrèPuJ ßpj IãMjú rJUJ y~ ßx KmwP~ xrTJrPT IjMPrJi TrJ y~Ç CPuäUq, pKh xKfqTJrnJPmA k´˜JKmf @AjKa ÉmÉ kJv yP~ pJ~ fJyPu k´mJxLrJ fJPhr oJfínNKor xJPg Pp xŒTt rãJ TPr @xPZj fJ KmKWúf ymJr x÷JmjJ rP~PZÇ @AjKar UxzJ k´˜JPm muJ yP~PZ pJrJ k´mJxL jJVKrPTr optJhJ kJPmj fJrJ ßmv KTZM IKiTJr yJrJPmj, ßpoj mJÄuJPhPv KmKjP~JV FmÄ mqmxJ mJKj\q kKrYJujJr ßãP© mJiJr xÿMULj yPm, jfáj k´\jìPT C•rJKiTJr xNP© mJÄuJPhvL xŒK• y˜J∂r TrPf \KaufJ~ kzPf yPm, mÄvxNP© jJVKrTfô kJS~Jr ßãP© vft xJPkPã KkfJoJfJPT FA @Aj TJptTr yS~Jr kNPmt mJÄuJPhPvr jJVKrTfô V´ye TrPf yPmÇ \JfL~ xÄxh KjmtJYj, rJÓskKf KjmtJYj FmÄ ˙JjL~ xrTJrxy ßTJPjJ kPh KjmtJYj TrPf kJrPmjjJÇ Có @hJuPfr KmYJrTxy k´\JfPπr ßTJPjJ TPot KjP~JV uJn TrPf kJrPm jJ FmÄ ßTJj rJ\QjKfT xÄVbPjr xhxq yPf kJrPmjjJÇ @AjKa xÄKmiJPjr KTZM KTZM IjMPòPhr xJPgS xJÄWKwtTÇ xÄKmiJj ßpUJPj xTu jJVKrPTr \jq xoJj IKiTJPrr xMPpJV KhP~PZ ßxUJPj FA @Aj kJv yPu ‰Æf jJVKrTfô I\tjTJrLrJ ‰mwPoqr ˝LTJr yPmjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

oKyuJ hPur CPhqJPV K\~JCr ryoJPjr vJyJhf mJKwtTL kJuj pMÜrJ\q \JfL~fJmJhL oKyuJ hPur CPhqJPV vyLh rJÓskKf K\~JCr ryoJPjr 35fo vJyJhJf mJKwtTL ChpJkj TrJ y~Ç Vf 5 \Mj, ßrJmmJr kMmtu§Pjr KmFjKk TJptJuP~ xÄVbPjr IJymJ~T ßlrPhRx ryoJPjr xnJkKfPfô S xhxqxKYm I†jJ IJuPor kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q KmFjKkr xnJkKf FoF oJKuTÇ IjMÔJPj vyLh ßk´KxPc≤ K\~JCr ryoJPjr \LmjL S

TotTJP§r Ckr KvÊPhr FT k´KfPpJVLfJ IjMKÔf y~ FmÄ Km\~LPhr oJP^ kMrÛJr Kmfre TPrj IKfKgVjÇ IjMÔJPj IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj oKyuJ hPur ßj©L IJxoJ IJÜJr, xJKmrJ uMjJ, IJr\M oJj oMjúL, ZJ~J IJÜJr, oKr~Jo ßmVo, ßryJjJ IJÜJr xMoL, vJKrKoj m¤L ß˝òJPxmT hPur xJiJre xŒJhT IJmMu ßyJPxj, KmFjKkr \P~≤ ßxPâaJrL vKyhMu AxuJo oJoMj, K\~JCu yT K\~J, xrlá IJyPoh xlM S oJSuJjJ vJKoo IJyPoh k´oMUÇ

- ßk´x KmùK¬Ç


22

Surma

10 - 16 June 2016

FcPnJPTa @mM \JKyr FoKkr xJPg ßV´aJr KxPua TJCK¿u ßjfímOPªr ofKmKjo~

ßV´aJr KxPua ßcPnJuJkPo≤ F§ SP~uPl~Jr TJCK¿u ACPTr CPhqJPV pMÜrJ\q xlrrf yKmV†-uJUJA @xPjr @S~JoL uLV huL~ FoKk S yKmV† ß\uJ @S~JoL uLPVr xnJkKf FcPnJPTa @mM \JKyPrr xJPg FT ofKmKjo~ xnJ Vf 5 \Mj, rKmmJr xÄVbPjr ßTªsL~ IKlPx IjMKÔf yP~PZÇ xÄVbPjr nJAx ßY~JroqJj Fo F oJjúJPjr xnJkKfPfô S ß\jJPru ßxPâaJrL ‰x~h @»Mu TJA~Mo T~ZPrr kKrYJujJ~ xnJ~ k´mJxLPhr KmKnjú xoxqJ S hJmL KjP~ mÜmq rJPUj TKoCKjKa

ßjfJ ßTFo @mM fJPyr ßYRiMrL, TJCK¿uJr vJy @uo, ßV´aJr KxPua xJCg AÓ KrK\SPjr xnJkKf ßoJyJÿh AZmJy CK¨j, K\FxKxr ßTªsL~ ßjfJ FoF @K\\, TKm KvyJmMöJoJj TJoJu, TKoCKjKa ßjfJ yJ\L lJÀT Ko~J, \JuJu @yoh, @oLr @uL k´oMUÇ xnJ~ mÜJrJ xŒsKf oπL kKrwPh IjMPoJhjk´J¬ ‰Æf jJVKrTfô @Aj KjP~ CPÆV k´TJv TPrj FmÄ xÄxPh k´mJxLPhr kPã TgJ muPf FcPnJPTa @mM \JKyr FoKkPT @ymJj \JjJjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ßV´aJr hJSrJA TKoCKjKa FPxJKxP~vj ACPTr mJKwtT xJiJre xnJ S KjmtJYj xŒjú

pMÜrJ\q˙ \VjúJgkMr CkP\uJr ßV´aJr hJSrJA TKoCKjKa FPxJKxP~vj ACPTr mJKwtT xiJre xnJ S KjmtJYj u§j oMxKuo ßx≤JPr IjMKÔf y~Ç xÄVbPjr ßY~JroqJj @\Jh Ko~J lJr∆PTr xnJkKfPfô S ßxPâaJrL ßhPuJ~Jr ßyJPxj UJPjr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ mÜmq rJPUj @jyJr Ko~J, oBj CK¨j UJj, lJr∆T Ko~J K\uäMu, Fo F TJSZJrxy xÄ˙Jr ßjfímOªÇ IjMÔJPj ßV´aJr hJSrJA TKoCKjKa FPxJKxP~vj ACPTr xhxqPhr ßnJPar oJiqPo 20016-18 xJPur \jq 27 xhxqKmKvÓ FKéKTCKan TKoKa

KjmtJYj TrJ ypÇ kPr FKéKTCKKan ßmJPctr xhxqPhr ÆJrJ ßY~JroqJj kPh @r\M Ko~J FoKmA, KxKj~r nJAx ßY~JroqJj kPh @\Jh Ko~J lJr∆T, nJAx ßY~JroqJj kPh oBj CK¨j UJj, ßxPâaJrL kPh ßhPuJ~Jr ßyJPxj UJj, \P~≤ ßxPâaJrL kPh r∆Éu @oLj, ßas\JrJr kPh fJKrl UJjPT KjmtJKYf TrJ y~Ç CÜ KjmtJYPj TKovjJr KyxJPm hJK~fô kJuj TPrj mqJKrÓJr jJK\r @yohÇ - ßk´x KmùK¬Ç

u§Pj ßTJ~J≤Jo KyKuÄ S xJAKT SKrP~P≤vj ßxKojJr IjMKÔf ßTJ~J≤Jo u§j vJUJr CPhqJPV Vf 22 ßo, u§Pj k´gomJPrr oPfJ IjMKÔf yPuJ ßTJ~J≤Jo KyKuÄ S xJAKT SKrP~P≤vj ßxKojJrÇ SKrP~P≤vjKa kKrYJujJ TPrj mJÄuJPhv ßgPT IJVf ßTJ~J≤Jo KyKuÄ S xJAKT SKrP~P≤vj ocJPrar ßoJ. xLfJm IJuLÇ xyPpJVL IJPuJYT KyPxPm CkK˙f KZPuj ßTJ~J≤Jo kqJPrK≤Ä SKrP~P≤vj S yJat TîJPmr Ijqfo xhxq cJ. IJyPoh orfá\J ßYRiMrLÇ KjP\r S IPjqr KjrJo~ S TuqJe TJojJ~ ßoKcPavjPT KTnJPm TJP\ uJVJPjJ x÷m ßx xŒPTt Km˜JKrf ImVf yj IÄvV´yeTJrLrJÇ FPf ßpJVhJjTJrLrJ ßpoj KjP\r KjrJo~ k´Kâ~JPT fôrJKjõf TrPf ßkPrPZj, ßfoKj IjqPT KjrJo~ TrJr ãofJS

ßxKojJPr mÜmq rJUPZj (mJÅ ßgPT) mJÄuJPhv ßgPT IJVf ßoJ. xLfJm IJuL S cJ. IJyPoh orfá\J ßYRiMrL

uJn TPrPZj fJrJÇ ßxKojJPr IJfìKjrJo~ uJPnr k´Kâ~J, IPjqr ßrJV Kjet~, ßrJV KjrJo~ S TuqJe TJojJr k´Kâ~J, kJKrmJKrT S hJŒfq xŒTt Cjú~j, A≤JrKnC S nJAmJ ßmJPct xJluq, ßkvJVf CjúKfr \jq IPjqr xyPpJKVfJ uJnxy ToJ§ ßx≤JPrr xJKmtT

mqmyJPrr vKÜ, TgJ~, TJP\ S Kx≠JP∂ k´ùJ, CkuK…r Knjú oJ©J S Fr ùJjPT TJP\r uJVJmJr xJogtq, xO\jvLu S CØJmjL TotTJP§ hãfJ, nJPuJ TJP\ IjqPT CÆM≠ TrJr ãofJ AfqJKh IPjTèPuJ èr∆fôkNet KmwP~ IJPuJYjJ IjMKÔf y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

FPxJKxP~vj Im AxuJoL KaYJxt ACPTr KÆmJKwtT xPÿuj S KjmtJYj xŒjú

Vf 30 ßo, ßxJomJr kNmtu§Pjr hJr∆u CÿJy ßx≤JPr FPxJKxP~vj Im AxuJoL KaYJxt ACPTr KÆmJKwtT xPÿuj S KjmtJYj xŒjú yP~PZÇ FPxJKxP~vPjr ßY~JrkJxj oJSuJjJ ßyuJu C¨Lj IJyoPhr xnJkKfPfô S yJPl\ xJPuy IJyoPhr TárIJj ßfuJS~JPfr oJiqPo FmÄ ß\jJPru ßxPâaJrL oJSuJjJ IJ»Mu TKrPor kKrYJujJ~ xTJu 10aJ~ ßk´JVJo Êr∆ y~Ç xÄVbPjr ß\jJPru ßxPâaJrL KmVf 2 mZPrr KrPkJat FmÄ ßas\JrJr ßas\JrLr KrPkJat kJb TPrjÇ xnJ~ IJVf xhxqmOª KrPkJPatr Ckr xP∂Jw k´TJv TPr fJ IjMPoJhj ßhjÇ KjmtJYj TKovjJr KyxJPm hJK~fô kJuj TPrj k´iJj KjmtJYj TKovjJr yJPl\ oJSuJjJ IJmMu ßyJxJAj UJj, oJSuJjJ IJ»Mr ryoJj IJu-oJhJjL S oJSuJjJ ZJKhTár ryoJjÇ k´iJj KjmtJYj TKovjJr CkK˙f ßnJaJrPhPT ijqmJh \JKjP~ KjmtJYPjr Kj~o TJjMj S k≠Kf mMK^P~ ßhjÇ xTJu 12 aJ ßgPT ßxJ~J 3aJ kpt∂ ßnJa V´ye YPuÇ ßnJPa IJVJoL hMA mZPrr \jq (20162018) ßY~JkJxtj KjmtJKYf ßyJj oJSuJjJ IJ»Mu TKro, KxKj~r xy-xnJkKf kPh oJSuJjJ FKmFo

yJxJj, ß\jJPru ßxPâaJrL kPh oJSuJjJ IJmMu yJxjJf ßYRiMrL, xy-P\jJPru ßxPâaJrL kPh oJSuJjJ vJy ßrhS~JjMr ryoJj, ßas\JrJr kPh oJSuJjJ ZJPuy IJyoh náA~J, xy-ßas\JrJr kPh oJSuJjJ IJ»Mu IJyJh KjmtJKYf yjÇ FZJzJS KjmtJKYf ßY~JrJxtj, ßxPâaJrL ß\jJPru FmÄ ßas\JrJPrr krJoPvtr oJiqPo kMet TKoKa VKbf y~Ç jfáj TKoKar IjqJjq xhxqrJ yPòj: xy-xnJkKf oJSuJjJ xJKhTár ryoJj S oJSuJjJ ßhPuJ~Jr ßyJPxj, xy xJiJre xŒJhT oJSuJjJ IJ»Mu UJKuT xJPyh, xJÄVbKjT xŒJhT yJKl\ TJoJr∆öJoJj, xy xJÄVbKjT xŒJhT yJKl\ ßyJxJAj IJyoh, ßk´x F¥ kJmKuKxKa xŒJhT TJ\L oJSuJjJ ßoJ. jJKxr CK¨j, xy ßk´x F¥ kJmKuKxKa xŒJhT oJSuJjJ ßvU r∆ÿJj IJyoh, IKlx ßxPâaJrL oJSuJjJ \JKmr IJyoh, FcáPTvj ßxPâaJrL oJSuJjJ IJ»MuäJy IJu oJyoMh, ßxJKxP~u SP~uPl~Jr ßxPâaJrL TôJrL ßvU oPjJ~Jr ßyJPxj, ßasKjÄ ßxPâaJrL oJSuJjJ jMlJAx IJyoh, AKx xhxq yJKl\ oJSuJjJ jKxr CK¨j IJyoh FmÄ yJKl\ IJ»Mu yTÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ßV´aJr ßjJ~JUJuL FcáPTvj asJˆ F ßT IJ\Jh ßY~JroqJj S vJoxMu IJuo Kuaj ßxPâaJKr KjmtJKYf

ßV´aJr ßjJ~JUJuLr KmKvÓ mqKÜmVt S KvãJjMrJVLPhr FT xnJ Vf 22 ßo kMmtu§Pjr Kh FKas~JPo IjMKÔf y~Ç xnJ~ ßV´aJr ßjJ~JUJuL fgJ mJÄuJPhPvr KkKZP~ kzJ \jPVJÔLr ùJj-KmùJj FmÄ KvãJr Cjú~Pj ACPrJPk FTKa k´KfÔJj VPz ßfJuJr Kx≠J∂ ßj~J y~Ç ßV´aJr ßjJ~JUJuL FPxJKxP~vPjr k´KfÔJfJ xJiJre xŒJhT F ßT IJ\JPhr CPhqJPV IJP~JK\f FA xnJ~ fÅJrA xnJkKfPfô S xJÄmJKhT xJoxMu IJuo KuaPjr kKrYJujJ~ xnJ~ CkK˙f KZPuj dJTJ KmvõKmhqJuP~r xJPmT ßas\JrJr S IJ∂\tJKfT xŒTt KmnJPVr IiqJkT c. IJmMu TJuJo, A≤JrjqJvjJu ßoJmJAu ßxPauJAa IPVtjJAP\vPjr KcPrÖr ß\jJPru oAj IJyPoh, KmsKav ßlJct ßTJŒJjLr ßk´JVJo oqJPj\Jr c. lP~\ oJyoMh, cJÜJr yJr∆jMr rKvh, VPmwT S TuJKoˆ IJUuJT IJyPoh, Aˆ u¥j ACKjnJKxtKar KvãT c. vKrláu AxuJo, mqKrˆJr IJmM xJP~o, KvãJKmh IJuoVLr TKmr, mqKrˆJr yJr∆jMr rKvh, FPŒJKr~Ju TPuP\r KTîKjPTu KuTYrJu c. o†Mr vSTf TKY, KxKj~r FTCJP≤≤ oMK\mMr ryoJj, cJ. IJKjxMu AxuJo IJKrl, mqJKrˆJr oMK\mMu yT, mqJKrˆJr ßmuJP~f ßyJPxj, mqJKrˆJr \JKyh, AK†Kj~Jr oM~JPöo ßyJPxj ná_J, mqmxJ~L vyLhMuäJy UJj, IJ»Mr rJöJT, IJvrJl C¨Lj,

TíKwKmh yJxJjMöJoJj, ßo\r (Im) \Kyr, cJ. ßoJyJÿh vJy\JyJj, mqÄTJr ßoJ. UMrKvh IJuo k´oMUÇ asJˆ VbPjr uPã Km˜JKrf IJPuJYjJ ßvPw asJPˆr Vbjfπ xJoK~TnJPm VOyLf y~ FmÄ asJPˆr TJptâoPT ßhPvr xTu IûPur KvãJgLt S IxyJ~Phr TuqJPe TJ\ TrJr IñLTJr mqÜ TrJ y~Ç xnJ~ F ßT IJ\JhPT ßY~JroqJj S vJoxMu IJuo KuajPT ßxPâaJKr KjmtJKYf TPr xmtxÿKfâPo asJPˆr TJptTrL TKoKa VbPjr Kx≠J∂ ßj~J y~Ç xnJ~ IJVJoL Kfj oJPxr oPiq FTKa A≤Jr FTKan S IJ∂\tJKfT oJjxŒjú SP~m ßkJatJu QfrLr Kx≠J∂ y~, pJr oJiqPo mJÄuJPhPvr ßp ßTJj k´JP∂r KvãJgLtrJ IjuJAPj xTu

Cjúf KvãJ CkTre ßkPf xão yPmÇ FZJzJ Có-KvãJr \jq fJPhr KmPvõr jJo\JhJ KvãJ k´KfÔJPj nKft S VPmweJr xMPpJV xOKÓPf k´P~J\jL~ mqm˙J V´ye TrJ yPmÇ IJVJoL Kfj oJPxr oPiq asJPˆr kMetJñ Vbjfπ FmÄ TJptâo YázJ∂TrPer Kx≠J∂ ßj~J y~Ç FZJzJ xnJ~ ACPrJk fgJ pMÜrJP\q ImK˙f ßV´aJr ßjJ~JUJuLr xTu IJV´yL IKimJxLPhrPT asJPˆr xJPg \Kzf yP~ KvãJ S Cjú~Pj ImhJj rJUJr \jq KmPvwnJPm IJymJj \JjJPjJ y~Ç jm KjmtJKYf ßY~JrkJxtj F ßT IJ\JPhr ßjfíPfô K\-PjPar xJlPuqr \jq xTPur xJyJpq S xyPpJVLfJr TJojJ TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç


KmPjJhj 23

SURMA m 10 - 16 June 2016

ßrAjPmJ’r

25 mZr

Pjw”PÎ mgvR cwieZ©‡b ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv †i‡L Avm‡Q| †h †Kvb welq wKsev GKUv †MvUv mgvR, Zvi e¨e¯’v Zz‡j aiv hvq Pjw”P‡Î gva¨‡g| †h‡nZz Pjw”P‡Îi GKwU wbR¯^ fvlv i‡q‡Q ZvB Pjw”P‡Îi NUbv cÖevn eyS‡Z Kv‡iv Lye GKUv Amyweav nq bv| Rwni ivqnv‡bi Ô÷c †R‡bvmvBW' Avgv‡`i gyw³hy‡×i ¯^c‡ÿ AvšÍR©vwZK mngwg©Zv †c‡Z ¸iæZ¡c~Y© f…wgKv †i‡L‡Q| wbw`©×vq ejv hvq Pjw”PÎ mgvR cwieZ©‡bi nvwZqvi| ZvB Pjw”PÎ wbg©vY, cÖ`k©b GKwU mgvR ms¯‹viK Kv‡R iƒcvšÍwiZ n‡Z cv‡i|

Pjw”PÎ n‡”Q †h †Kvb wkí gva¨‡gi PvB‡Z AwaKZi kw³kvjx| wkí gva¨‡gi cÖvq meKwU gva¨‡gi cÖ‡qvM GB Pjw”P‡Î| Pjw”PÎ wbg©vY †hgb GKwU RwUj cÖwµqv, mv‡_ mv‡_ GUv me PvB‡Z AvKl©Yxq gva¨gI e‡U| Pjw”PÎ Ges Rxeb P‡j mgvšÍivj c‡_| Pjw”PÎ †`L‡Z wM‡q IJorJ fz‡j hvB GUv ev¯Íe bq| ZvB Pjw”P·K aiv nq Rxe‡bi cÖwZdjb wn‡m‡e| Aek¨ evwbwR¨K Pjw”P‡Îi K_v Avjv`v| Pjw”PÎ mgvR cwieZ©‡b ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv †i‡L Avm‡Q| †h †Kvb welq wKsev GKUv †MvUv mgvR, Zvi e¨e¯’v Zz‡j aiv hvq Pjw”P‡Î gva¨‡g| †h‡nZzPjw”P‡Îi GKwU wbR¯^ fvlv i‡q‡Q ZvB Pjw”P‡Îi NUbv cÖevn eyS‡Z Kv‡iv Lye GKUv Amyweav nq bv| Rwni ivqnv‡bi Ô÷c †R‡bvmvBW' Avgv‡`i gyw³hy‡×i ¯^c‡ÿ AvšÍR©vwZK mngwg©Zv †c‡Z ¸iæZ¡c~Y© f…wgKv †i‡L‡Q| wbw`©×vq ejv hvq Pjw”PÎ mgvR cwieZ©‡bi nvwZqvi| ZvB Pjw”PÎ wbg©vY, cÖ`k©b GKwU mgvR ms¯‹viK Kv‡R iƒcvšÍwiZ n‡Z cv‡i| Pjw”PÎ msm` Ggb GKwU msMVb †hLv‡b bv›`wbK Pjw”PÎ cÖ`k©b, Av‡jvPbv BZ¨vw`i gva¨‡g mgvR cwieZ©‡b fzwgKv ivL‡Z cv‡i| mvavibZ evwbwR¨K avivi evB‡ii Pjw”PÎ wb‡qB KvR K‡i GKwU Pjw”PÎ msm`| c~e© jÛ‡b hLb †Kvb wm‡bgv wKsev evsjv †Uwjwfkb †`Lvi my‡hvM wQj bv, ZLb Pjw”P·K fv‡jv‡e‡m Ges GB AfveUv‡K cyib Kivi j‡ÿ MwVZ nq †iBb‡ev wdj¥ †mvmvBwU| 1991 mv‡j msMwVZ GB msm‡`i AvbyôvwbK hvÎv ïiæ nq GB eQ‡ii 16B wW‡m¤^i| †nvqvBU P¨v‡cj AvU© M¨vjvix‡Z evsjv‡`‡ki weRq w`em‡K mvg‡b †i‡L wKQzgyw³hy× wfwËK Pjw”PÎ cÖ`k©xZ nq| cÖv_wgKfv‡e ïiæi ci †_‡KB †KejgvÎ Pjw”PÎ cÖ`k©b bq, Pjw”PÎ wbg©vY †KŠk‡ji Av‡qvRb K‡i †iBb‡ev wdj¥ †mvmvBwU| 2000 mv‡ji 30†k GwcÖj †_‡K 7B †g ch©¨šÍ evsjv‡`‡ki me©‡gvU 30 Pjw”PÎ wb‡q cÖ_g Pjw”PÎ Drm‡ei Av‡qvRb Kiv nq gvBjG¨v‡Ûi †R‡bwmm wm‡bgv n‡j| Gi ci avivevwnKfv‡e cÖwZ eQi Av‡qvwRZ n‡q Avm‡Q Pjw”PÎ Drme| GB Drm‡ei cvkvcvwk †gvU 12wU Pjw”PÎ cÖwkÿY Kg©kvjvi Av‡qvRb Kiv nq| evsjv‡`kxmn wewfbœ fvlvfvlxi †jvKRb GB cÖwkÿ‡Y †hvM †`q| cÖwZwU †Kvm© cÖvq 16 mßvne¨vcx P‡j| GB cÖwkÿ‡Y AskMÖnbKvixiv cÖ‡Z¨‡K GKwU K‡i ¯^í‰`‡N©¨i Pjw”PÎ wbg©v‡Yi my‡hvM cvq| GB cÖwkÿY †KejgvÎ we‡bv`‡bi Rb¨ bq| A‡bK cÖwkÿYcÖvßiv GB gva¨‡g KvR K‡i GUv‡K †ckv wn‡m‡e †e‡Q wb‡q‡Qb| wkï wK‡kvi‡`i we‡bv`‡bi Rb¨ †iBb‡ev wdj¥ †mvmvBwU MZ 25 eQ‡i `yB mßvne¨vcx cÖvq 30wU QzwUKvjxY cÖwkÿ‡YiI e¨e¯’v K‡i‡Q| 2016 mv‡j †iBb‡ev wdj¥ †mvmvBwU 25Zg cÖwZôvevwl©Kx D`hvcb Ki‡Q| GB Dcj‡ÿ 2015 mv‡ji wW‡m¤^i †_‡K 2016 mv‡ji wW‡m¤^i ch©¨šÍ GKeQi e¨vcx wewfbœ Kvh©¨Kjv‡ci

Av‡qvRb Ki‡Q GB msMVbwU| Gi g‡a¨ m`¨ mgvß 17Zg †iBb‡ev Pjw”PÎ Drme D‡jø¨L‡hvM¨| 29 †k †g †_‡K 5B Ryb ch©¨šÍ c~e© jÛ‡bi †R‡bwmm wm‡bgv, wiP wg· †m›Uvi, eªvwW AvU©m †m›Uvi Ges Uviwjs Kgy¨wbwU †m›Uv‡i evsjv‡`‡ki †gvU 12 wU Pjw”PÎ cÖ`wk©Z nq| D‡Øvabx Abyôv‡b cÖavb AwZw_ wn‡m‡e Dcw¯’Z wQ‡jb ¯’vbxq msm` m`m¨ iækbviv Avjx| Drm‡e Av‡iv Dcw¯’Z wQ‡jb UvIqvi n¨vg‡jU‡mi Gw·wKDwUf †gqi Rb weMm, MvwW©qvbL¨vZ wewkô Pjw”PÎ mvsevw`K †W‡iK g¨vjKg, K¨vbvix Iqvd© MÖæ‡ci RvwKi Lvb, UvIqvi n¨vg‡jUm KvDw݇ji KvDwÝji Avmgv †eMg, KvDwÝji †Wwbm †RvÝ, wewkó Kgy¨wbwU e¨w³Z¡¨ gwZby¾vgvb | D‡Øvabx Abyôvb †k‡l jÛb Ges jÛ‡bi evB‡i wewfbœ kni †_‡K AvMZ Kvbvq Kvbvq c~Y© `k©K‡`i Rb¨ cÖL¨vZ ‡jLK ûgvqyb Avn‡g‡`i Mí Aej¤^‡b Ges †g‡ni Avd‡ivR kvIb cwiPvwjZ ÔKzòcÿÔ QvqvQwe cÖ`wk©Z nq| GB Drm‡e †gv¯Ídv mv‡ivqvi dviæKx cwiPvwjZ e¨v‡Pji I _vW© cvimb wm½yjvi bv¤^vi, AvjgMxi

Kwei cwiPvwjZ wmgvbv †cwi‡q, bvwmiæwÏb BDmyd cwiPvwjZ †Mwijv, Lvwj` gvngy` wgVz cwiPvwjZ Mwn‡b kã, AvKivg Lvb cwiPvwjZ Nvmdzj, †gv‡k©`yj Bmjvg cwiPvwjZ †LjvNi, bv‡`i ‡PŠayix cwiPvwjZ jviPi, kvn‡bIqvR KvKjx cwiPvwjZ Dˇii myi Ges Aveykv‡n` Bgb cwiPvwjZ Rvjv‡ji Mí cÖ`kx©Z nq| jvjPi Pjw”P‡Îi cwiPvjK bv‡`i †PŠayix Drm‡e Dcw¯’Z wQ‡jb| †iBb‡ev wdj¥ †mvmvBwUi Zid †_‡K Zv‡K we‡kl m¤^©abv †`qv nq| cÖ`k©bx †k‡l cwiPvjK `k©K‡`i GB Pjw”PÎ msµvšÍ wewfbœ cÖ‡kœi Reve †`b| GB Drm‡ei we‡kl AvKl©Y wQj †kl `yB w`‡bi cÖ`k©bx| c~e© jÛ‡bi Uviwjs Kgy¨wbwU †m›Uv‡i GB `yB w`b wZbwU K‡i †gvU QqwU cÖ`k©bxi Av‡qvRb Kiv nq| cÖvq cÖwZwU cÖ`k©bx †k‡l `k©K‡`i AskMÖn‡Y we‡kl Av‡jvPbvi Av‡qvRb Kiv nq| Abyôv‡bi †kl w`b Uviwjs ‡m›Uv‡ii cwiPvjK gvBK †U‡ij Dcw¯’Z †_‡K fwel¨‡Z GB Drm‡ei Rb¨ Uviwjs †m›Uv‡ii cÖvwß wbwðZ K‡ib| - KlYJrk´KfPmhj


10 - 16 June 2016

24-25 SURMA

oKyuJñj

KmK\Kmr k´go jJrL xhxq FmJr xLoJ∂ rãJ~ jJrL KjP\Phr ßpJVqfJ KhP~A F kpt∂ FPxPZj, FmJr k´oJPer kJuJÇ KjP\Phr ßpJVqfJ KhP~A F kpt∂ FPxPZj, FmJr k´oJPer kJuJÇ PZJaPmuJ ßgPTA ßxjJmJKyjLPf YJTKr TrJr ˝kú ßhUPfj mèzJr ßoP~ \JyJjJrJ @ÜJrÇ ˝kú mJ˜mJ~Pj TPuP\ nKft yP~ mJÄuJPhv jqJvjJu TqJPca ßTJPrr (KmFjKxKx) TJptâPo pMÜ yjÇ iLPr iLPr KjP\PT QfKr TrPf gJPTjÇ \JyJjJrJ FUj ßpJV KhP~PZj mctJr VJct mJÄuJPhPvr (KmK\Km) QxKjT kPhÇ fPm F KjP~ ßTJPjJ hM”U ßjA fJÅrÇ ßhPvr IU§fJ S xJmtPnRofô rãJr TJP\ KjP\Phr xŒíÜ TrPf ßkPr ßVRrm ßmJi TrPZj fJÅr oPfJ 97 jJrL xhxqÇ fJÅrJA KmK\Kmr k´go jJrL xhxqÇ KmK\Kmr 88fo mqJPYr 1 yJ\Jr 144 xhxq k´J~ Z~ oJPxr k´Kvãe ßvPw 5 \Mj xTJPu xoJkjL TMYTJS~JP\ IÄv ßjjÇ fJÅPhr oPiq KZPuj 97 \j jJrLÇ Y¢V´JPor xJfTJKj~J CkP\uJr mJ~fMu AöPfr mctJr VJct ßasKjÄ ßx≤Jr S ÛMPur kqJPrc oJPb F TMYTJS~J\ IjMKÔf y~Ç xTJu xJPz 8aJ ßgPT 10aJ kpt∂ IjMKÔf y~ oNu TMYTJS~J\Ç k´iJj IKfKg ˝rJÓsoπL @xJhMöJoJj UJPjr mÜífJ S kMrÛJr Kmfre FmÄ xhxqPhr vJrLKrT Txrf k´hvtjLr @jMÔJKjTfJ ßvw y~ ßmuJ 11aJ~Ç TMYTJS~JP\r kr TgJ y~ \JyJjJrJ @ÜJPrr xPñÇ fJÅr ßYJPUoMPU CkPY kzPZ @jª @r CòôJPxr ßdCÇ FA @jª Z~ oJPxr TPbJr k´Kvãe ßvPw KmK\KmPf ßpJV ßhS~JrÇ FA CòôJx jJrL QxKjTPhr oPiq ßxrJPhr ßxrJ yS~Jr @jPªÇ k´go @PuJr xPñ TgJ mPuj ÀoJ UJfMj S vsJm∂L xoJ¨Jr jJPor @rS hMA jJrL xhxqÇ mJKyjLr k´go jJrL xhxq KyPxPm fJÅPhr oPiq ßVRrm ßpoj @PZ, ßfoKj hJK~fô kJuPjr xo~ Cöôu híÓJ∂S ˙Jkj TrPf YJj fJÅrJÇ pJPf krmftL k´\jì F mJKyjLPf @xPf CÆM≠ yjÇ mèzJ xrTJKr @KppMu yT TPuP\r KmKmF fífL~ mPwtr ZJ©L \JyJjJrJ @ÜJr mPuj, ÈmJmJ ßxjJmJKyjLPf Totrf KZPujÇ KmK\KmPf ßpJV KhP~ KjP\PT ßVRrmJKjõf oPj yPòÇ ßTjjJ @orJA F mJKyjLr k´go jJrL xhxqÇ' jJrL S oJhT kJYJr ßrJPi TJ\ TrPf @V´yL hMA ßmJj S FT nJAP~r oPiq mz \JyJjJrJ @ÜJrJ mPuj, ÈPpUJPjA hJK~fô ßhS~J yPm, ßxUJPjA TJ\ Trm FmÄ hJK~fô kJuPj KjP\r vfnJV C\Jz TPr ßhmÇ k´KvãPer xo~ k´KvãPTrJ IPjT KTZM KvKUP~PZjÇ fJ FUj Tot\LmPj k´P~JV TrPf YJAÇ @r Foj TJ\ TrPf YJA, pJPf IjqrJ @oJPhr ßhPU FA mJKyjLPf TJ\ TrPf CÆM≠ yjÇ' Vf mZr FAYFxKx kJx TPrj pPvJPrr ÀoJ UJfMjÇ mJmJ ßoJ. ßfJlJöu ßyJPxj TíKwTJ\ TPrjÇ fJÅr krJoPvt KmK\KmPf @Pmhj TPrKZPuj ÀoJÇ muPuj, È@Ko FUj KmK\Kmr QxKjTÇ FaJ nJmPfA @jª yPòÇ hãfJr xPñ hJK~fô kJuj TrPf YJAÇ ßYÓJ Trm jJrL kJYJr ßrJPi TJ\ TrJrÇ' KmK\Kmr @PrT jJrL xhxq vsJm∂L xoJ¨Jr k´go @PuJPT mPuj, ÈpMm xoJP\r mz v©M yPò oJhTÇ oJhPTr TJrPe pMm xoJ\ ±Äx yP~ ßpPf kJPrÇ FPf ßhPvr nKmwq“ IºTJr yP~ pJS~Jr @vïJ rP~PZÇ fJA oJhT kJYJr ßrJPi TJ\ TPr pJS~Jr AòJ rP~PZÇ' TMYTJS~J\ ßvPw ˝rJÓsoπL @xJhMöJoJj UJj xJÄmJKhTPhr mPuj, k´iJjoπL ßvU yJKxjJr AòJ~ KmK\KmPf jJrLPhr pMÜ TrJ yP~PZÇ KfKj mPuj, ÈKmK\Kmr \jq @\ ˛reL~ KhjÇ @oJPhr ßoP~rJS ßp KkKZP~ ßjA, @\ kqJPrPcr oJiqPo fJÅrJ ßxaJ k´oJe TPrPZjÇ'

kMÀw @®yfqJ TPrÇ Kmvõ ˝J˙q xÄ˙Jr SA k´KfPmhPj @rS muJ yP~PZ, mJÄuJPhPv 2012 xJPu 10 yJ\Jr 167 \j oJjMw @®yfqJ TPrPZ, pJr oPiq 5 yJ\Jr 773 \j jJrLÇ IjqKhPT 4 yJ\Jr 394 \j kMÀw @®yfqJ TPrPZÇ KmPvõ @®yfqJ~ mJÄuJPhPvr Im˙Jj hvoÇ 2014 xJPu k´KfPmhjKa k´TJKvf y~Ç k´KfPmhPj CPuäU TrJ y~, k´KfmZr KmPvõ @a uJPUr ßmKv oJjMw @®yfqJ TPrÇ @r k´Kf 40 ßxPTP¥ FT\jÇ 15 ßgPT 29 mZr m~xL oJjMw ßp T~Ka TJrPe oJrJ pJ~, fJr oPiq @®yfqJ KÆfL~Ç KmPvõ jJrLPhr fMujJ~ k´J~ Kfj èe kMÀw @®yfqJ TPrÇ fPm FA yJr IjMjúf ßhPvr fMujJ~ Cjúf ßhPv fMujJoNuT ßmKvÇ mJÄuJPhPv jJrLPhr ßmKv oJ©J~ @®yfqJr TJre KyPxPm KjptJfj, xKyÄxfJ, KjrJk•JyLjfJ, ImPyuJPTA KYK¤f TPrPZj KmKvÓ\PjrJÇ ßmxrTJKr xÄ˙J msqJPTr FT VPmweJ~ ßhUJ pJ~, 2006 ßgPT 2009 xJPur oPiq pf jJrL @®yfqJ TPrPZ, fJPhr oPiq vfTrJ 86 nJVA kJKrmJKrT KjptJfPjr KvTJrÇ F KmwP~ dJTJ KmvõKmhqJuP~r CAPoj IqJ¥ ß\¥Jr ˆJKcP\r xyPpJVL IiqJkT ßyuJu ßyJPxj dJuL mPuj, È@oJPhr xJoJK\T TJbJPoJKa FojnJPm VPz CPbPZ, ßpUJPj jJrLPT xmKTZMr \jq ÍPhJwJPrJk" TrJ y~Ç jJrLr @®kã xogtPjr xMPpJVS gJPT jJ IKiTJÄv xo~Ç kJvJkJKv kMÀwfJKπT kKrPmPvr TJrPe jJrLr TÓ, IkoJj mJ oJjKxT YJk ToJPjJr ßfoj ßTJPjJ xMPpJV ßjAÇ' fPm CØNf ßpPTJPjJ kKrK˙Kf Kj~πe mJ YJk xJouJPjJr ßTRvu jJ \JjJ IgmJ F xŒPTt IùfJr TJrPe @®yfqJ y~ mPu oPj TPrj mñmºM ßvU oMK\m ßoKcPTu TPu\ S KmvõKmhqJuP~r oPjJPrJVKmhqJ KmnJPVr IiqJkT xJuJy&C¨Lj TJCxJrÇ KfKj mPuj, È@oJPhr ßhPv jJrLPT ˝JnJKmTnJPmA ßmKv oJ©J~ Imhoj TrJxy KmKnjúnJPm Kj~πe TPr rJUJ y~Ç' @®yfqJ ImvqA k´KfPrJi TrJ x÷m, CPuäU TPr KfKj @rS mPuj, ÈÛMu kptJ~ ßgPTA FTKa mJóJPT ßvUJPf yPm, TL TPr KmKnjú rTo YJk xJouJPf yPm, KjP\r rJV mJ @PmVPT Kj~πe TrPf yPmÇ mM^Pf yPm \LmPjr ßgPT ßTJPjJ KTZMA oNuqmJj j~Ç KjP\PT nJPuJmJxJPf yPmÇ' @®yfqJ k´KfPrJPi kKrmJPrr kJvJkJKv KnTKaPor KjP\r xPYfjfJS UMm \ÀKr mPu oPj TPrj mJÄuJPhv oKyuJ kKrwPhr xJiJre xŒJhT S jJrLPj©L oJPuTJ mJjMÇ TJCP¿KuÄA Fr Ijqfo xoJiJj CPuäU TPr KfKj mPuj, ÈPpxm jJrL @®yfqJ TPr, fJrJ ßTJPjJ jJ ßTJPjJ asoJ~ nMPV gJPTÇ IgY kKrmJr ßx Kmw~Ka @oPu ßj~ jJÇ fJPhr TJCP¿KuÄ TrJPjJ y~ jJÇ @®yfqJ mº TrPf xrTJrxy xmJAPT TJ\ TrPf yPmÇ'

Iaáa @PZ Èmºj' l xJKoyJ xMufJjJ IjjqJ

vsJm∂L, ÀoJ, \JyJjJrJPhr ˝kú xJgtT yPf YPuPZÇ @\ fJÅrJ @jKªfÇ fJÅPhr xJoPj FUj èÀhJK~fôÇ FA hJK~fô kJuPjr \jq k´˜Mf fJÅrJÇ fJÅPhr ßYJPUoMPU @jPªr K^KuTÇ ßrJmmJr TMYTJS~JP\r xo~ kMPmr @TJPv ßnPx pJKòu xJhJ ßoPWr ßnuJÇ fJrA lJÅPT CÅKT KhKòu xNptÇ ZzJKòu ßxJjJKu @PuJÇ ßxA @PuJ~ @PuJKTf yP~ CbPZ \JyJjJrJPhr oMUèPuJÇ FA 97 \j jJrL kKgTí“ yP~ gJTPmj @rS IPjT jJrLr TJPZ, pJÅrJ nKmwqPf YqJPuK†Ä ßkvJ~ @xPf YJjÇ

xJAPTu ßYPk ÛMPu l K\ Fo x\u

V´JoLe \jkhÇ FT^JÅT ÛMu ZJ©L FmPzJ ßgmPzJ kJTJ xzT KhP~ pJPòÇ xTPur krPj FTA rPXr ßkJvJTÇ fJPhr V∂mq mèzJ xhPrr xJfKvoMKu~J KÆ-oMUL Có KmhqJu~Ç ÛMPur TJPZr mJÅPT KVP~ ßhUJ ßVu Ijq kJPvr xzT KhP~ @PrJ TP~T\j ZJ©L FTAnJPm xJAPTu ßpJPV ÛMPu @xPZÇ @mJr ÛMu ßvPw fJrJ xJAPTPu ßYPkA KlPr pJ~ fJPhr Kj\ Kj\ WPrÇ PTC fJPhr C•qÜ TPr jJÇ ÛMPu rJUPf IKnnJmTPhr @xPf y~ jJÇ @r ÛMu xTJu 10aJ~ ÊÀ yPuS xTPuA ßkRÅPZ xTJu xJPz 8aJr oJP^AÇ TJre ÛMu ÊÀr @PVA fJPhr ßTJKYÄ TrJj ÛMPur KvãTrJAÇ mJKzPf fJA @r k´JAPna kzPf y~ jJÇ @mJr ÛMPu dMTPfA k´KfKa KvãJgtL hJÅKzP~ xJuJo KmKjo~ TPr @V∂áTPhr xJPgÇ F ßpj Knjú FT vJ∂ KjKmz KvãJPTªsÇ ßpUJPj ßZPu-PoP~ FTA xJPg kPz, KT∂á CkyJPxr ZPu ßTC TJCPT fJKòuq TPr jJÇ fJPhr oJP^ ßpj ßTC mMPj KhP~PZj KvÓfJr xTu KvãJÇ ßmKvrnJV ßoP~ KvãJgtLA fJPhr xykJbL ßZPu KvãJgtLPhr oPfJA mJAxJAPTu YJKuP~ ÛMPu @Px pJ~Ç nKmwqPf k´PTRvuL ymJr APò ßkJweTJrL oJlÀyJ jJ\jLj xJfKvoMKu~J KÆ-oMUL Có KmhqJuP~r 7o ßvsKer ZJ©LÇ ßkvJ~ ßkJˆ oJˆJr mJmJr ßoP~ jJ\jLjÇ oJ nJA KjP~ kJvõtmftL KhWuTJKª V´JPo mxmJx fJPhrÇ k´KfKhj k´J~ 30 KoKja xJAPTPu ßYPk 5 KTPuJKoaJr kg kJKz KhP~ ÛMPu @PxjÇ fJr nJAP~r TJZ ßgPT xJAPTu YJuJPjJ KvPUPZj ÛMPu @xJ pJS~Jr \jqÇ jJ\jLj \JjJj mJKz hNPr yS~J~ @PV ÛMPu @xPf ßhKr yfÇ fJA nJAP~r TJZ ßgPT xJAPTu YJuJPjJ KvPU FUj xo~oPfJ ÛMPu ßkRÅZPf ßkPr ßx UMKvÇ jJ\jLPjr oPfJ 10o ßvsKer ZJ©L jMr IlPrJ\ ßjnL, 8o ßvsKer ZJ©L rJKl~J @ÜJr S fJxKuoJ UJfMj, \JjúJfMu oJS~J, 7o ßvsKer ZJ©L xMojJ UJfMj, FTA ßvsKer vJroLj @ÜJr, @KrKlj \JyJj, 6Ô ßvsKer ZJ©L ÀyJjL UJfMj, xJjK\hJ oJÀlJ, KmgL UJfMj S IKjTJxy k´J~ Iitvf KvãJgtL Kj~Kof mJAxJAPTu YJKuP~ ÛMPu @xJ pJS~J TPrjÇ fJPhr xTPuA \JjJPuj, mèzJr Ijqfo xmK\ C“kJhjTJrL FuJTJ yS~J~ FA FuJTJ~ InJm ßfoj ßjAÇ ÛMPu @xJ pJS~Jr rJ˜J UJrJkÇ @mJr ÛMPur Kj\˝ ßTJPjJ nqJj mJ VJzLS ßjAÇ FofJm˙J~, k´KfKhj ÛMPu @xJ pJS~J TrJr \jq FToJ© mJyj nqJjÇ KT∂á xmK\ myPjr nJzJ ßmKv yS~J~ ßTC Ffkg KvãJgtLPhr

KjP~ @xPf YJ~ jJÇ hMFT\j @xPuS nJzJ yJPT KÆèeÇ FnJPm mq~ ßmPz pJ~Ç F ZJzJS xo~oPfJ pJj kJS~J pJ~ jJÇ @r xJAPTPu ßYPk @xPu UrY xo~ hMAA mJÅPYÇ @xJ pJS~Jr kPg ÛMPur ßZPu xykJbLrJS fJPhr xJPgA @xJ pJS~J TPrÇ @r ÛMuKar k´Kf xmJr j\r gJTJ~ ßTC ßTJPjJ KmmsfTr Im˙J~ kPzKj F kpt∂Ç ÛMPur ßkJvJT ßhUPuA xTPuA \JPj ßp ßTJgJ~ V∂mqÇ xmKoKuP~ xJAPTu KjP~ ÛMPu @xJ pJS~JaJPT fJrJ CkPnJV TPr gJPTÇ @r ^z míKÓr KhPj KTZMaJ hMPntJV ßkJyJPf y~, fJrkrS míKÓr Tmu ßgPT mJÅYPf míKÓ k´KfPrJiT ßkJvJT (PrAj ßTJa) KjP~PZ k´J~ xTPuAÇ @r KvãJ uJn TrPf KVP~ KTZMaJ ßnJVJK∂ yPuS ßxKa fJPhr TJPZ ßTJPjJ ßnJVJK∂A j~ mPu \JjJPuj ùJj IPjõwPe @xJ FA \JKfr @VJoLr Fxm TetiJrrJ Ç mèzJ xhPrr xJfKvoMKu~J ÛMPur xyTJrL KvãT vJoLo @uL S AorJj ßyJPxj \JjJPuj, @vkJPvr V´Jo ZJzJS IjqJjq ACKj~Pjr ßZPu ßoP~Phr TJPZ FKa FTKa Kk´~ ÛMuÇ IKnnJmTPhr TJPZS ÛMuKar èÀfô IPjTÇ TJre FTaJA luJluÇ mrJmrA FA ÛMu ßgPT FxFxKx krLãJ~ IÄv ßjS~J KvãJgtLrJ vfnJV kJPxr xJluq mP~ FPjPZÇ @r fJA @KgtT xòufJ gJTJ xP•ôS kJKrmJKrT jJjJ TJrPe IKnnJmTPhr oPiq pJPhr kPã vyPr jJoL hJoL ÛMPu ßZPu-PoP~ kzJPjJ x÷m j~, fJPhr TJPZ FA ÛMuKaA FToJ© nrxJÇ kJP~ ßyÅPa IPjPTA hLWtkg kJKz KhP~ ÛMPu @xPfJ ßoP~rJÇ FrA oJP^ 2/1 \j ßoP~ V´JoJûPur VfJjMVKfT k´gJ ßnPX fJPhr ßZPu xykJbLPhr oPfJ mJAxJAPTu KjP~ @xPf ÊÀ TPrÇ KT∂á IjMoKf jJ gJTJ~ FmÄ KvãTPhr mTMKjr nP~ k´go KhPT fJrJ ÛMPur TJPZr ßTJPjJ mJKzPf xJAPTu ßrPU @xPfJÇ ÛMu ZMKar kr xmJA pJmJr kr @mJr ßxA xJAPTu ßpJPV mJKz KlrPfJÇ KT∂á ßmKvKhj YJkJ gJPTKj Kmw~KaÇ j\Pr kPz ÛMPur TP~T\j KvãT S kKrYJujJ TKoKar xhPxqrÇ xmJAPT ImJT TPr KhP~ ßTJPjJ ßjKfmJYT iJreJ ßkJwe jJ TPr Kmw~Ka KjP~ nJmPf gJPTj ÛMPur k´iJj KvãTÇ @PuJKTf oJjMw VzJr FA TJKrVr mM^Pf kJPrj fJr ÛMPur ßoP~ KvãJgtLPhr TÓÇ fJA ßhKr jJ TPr ˙JjL~ \jk´KfKjKi, ÛMu TKoKar xhxqxy IKnnJmTPhr xJPg @PuJYjJ TPrjÇ Frkr Kmw~Ka KjP~ KmKnjú FuJTJ~ \jxPYfjfJ VPz ßfJPuj, pJPf TPr ßoP~rJ xJAPTPu TPr ÛMPu @xJr kPg ßTC fJPhr C•qÜ mJ CkyJx KTÄmJ ßTJPjJ k´KfmºTfJ xíKÓ jJ TPrÇ xTPuA ÛMPur KvãTPhr xJPg FTJ®fJ ßkJwe TPrjÇ 2011 xJu ßgPT ÛMPu xJAPTu KjP~ @xJr IjMoKf kJ~ ZJ©LrJSÇ IP\JkJzJ VJÅ FuJTJ~ jfMj pMPVr xNYjJ TPrj xJfKvoMKu~J ÛMPur KvãTrJÇ xJAPTu KjP~ k´PmPvr IjMoKf ßhmJr kr ßgPTA ÛMPu hNPrr V´JPor ZJ©LPhr xÄUqJ mJzPf gJPTÇ ßZPuPhr kJvJkJKv ßoP~rJS xJAPTPu ßYPk ÛMPu @Px pJ~Ç kPg fJPhr ßTC mJiJ ßh~ jJ, C•qÜ TPr jJÇ mrÄ FA @vkJPvr IPjT ÛMPuA FUj ZJ©LrJ xJAPTu KjP~ pJfJ~Jf TPrÇ ÛMPur k´iJj KvãT yJKl\Mr ryoJj mPuj, xJfKvoMKu~J ÛMPu ÊiM kJbq mAP~r KvãJ j~, kJvJkJKv oJjKmTfJ, QjKfTfJ FmÄ ÃJfífôPmJixy jJrLr k´Kf xÿJj k´hvtPjr KvãJ ßhS~J y~Ç @r F TJrPeA IP\JkJzJ VJÅ FuJTJ~ ˙JKkf GKfyqmJyL ÛMuKar k´Kf xTPur FTKa KmPvw j\r rP~PZÇ IKnnJmTrJ FUJPj ßZPu-PoP~Phr kJKbP~ KjKÁP∂ gJPTjÇ luJlPur KhTKaS nJPuJÇ ÛMPu-PoP~Phr xJAPTPu ßYPk @xJ

pJS~Jr mqm˙J jJrLr IKiTJr k´KfÔJr híÓJ∂Ç FA FuJTJr IKnnJmTxy ßjfí˙JjL~ mqKÜPhr ChJr oJjKxTfJr iJrTS FKaÇ

ßhPv jJrLr @®yfqJr yJr ßmKv

l oMxKuoJ \JyJj

˝JoL S hMA x∂Jjxy ßxKujJ ßmVo rJ\iJjLr KmoJjmªr FuJTJ~ mJx TrPfjÇ KT∂á @KgtT aJjJPkJPzPjr TJrPe ˝JoLr AòJ~ fJÅPT V´JPor mJKz KlPr ßpPf y~Ç mJiq yP~ V´JPo FA KlPr pJS~JaJ ßoPj KjPf kJPrjKj 27 mZPrr FA VíymiNÇ fJA ßmPZ ßjj @®yjPjr kgÇ FT x∂JjPT VuJ KaPk yfqJ TPr KjP\ ^MPu kPzj WPrr @zJr xPñÇ WajJKa jJPaJPrr mzJAV´Jo CkP\uJr nJ¥Jrhy V´JPo WPaPZÇ (xN©: k´go @PuJ)Ç k´KfKhj ßhPvr ßTJgJS jJ ßTJgJS ßTJPjJ jJ ßTJPjJ jJrL @®yfqJ TrPZjÇ KvÊTjqJ ßgPT mJh pJPò jJ wJPaJ±t mí≠JSÇ IjqJjq ßhPvr fMujJ~ mJÄuJPhPv jJrLPhr oPiq @®yfqJr yJr fMujJoNuT IPjT ßmKvÇ Kmvõ ˝J˙q xÄ˙Jr ÈKk´PnjKaÄ xMAxJAc: @ ßVäJmJu AoPkrJKan' vLwtT k´KfPmhPj muJ yP~PZ, kíKgmLr ßmKvr nJV ßhPvA jJrLPhr fMujJ~ kMÀPwrJ ßmKv @®yfqJ TPr gJPTÇ IgY mJÄuJPhPv kMÀPwr fMujJ~ jJrLrJ ßmKv @®yfqJ TPr gJPTÇ @oJPhr kJPvr ßhv nJrPfS jJrLr fMujJ~ k´J~ KÆèe

mMvrJ @r ßfRKyh nJPuJPmPx KmP~ TPrPZÇ hM'mZr yP~ ßVu, KT∂á oPj y~ FA ßfJ ßxKhPjr TgJÇ K\Pùx TruJo, ßToj @PZj? hM'\PjA ryxqo~ hMÓM yJKx ßyPx muPuJ, ÈFUPjJ ˝Pkúr \VPfÇ yJS~J~ nJxKZÇ @orJ FPTr oPiq hMAÇ' pJKπT vyPrr mqKfmq˜fJ~ xmJA mq˜Ç FA mq˜fJr oJP^ ˝JoL-˘Lr hJŒfq \LmPj kr¸Prr \jq xo~ ßmr TrJS ßmv TKbjÇ KmPvw TPr pKh ˝JoL-˘L hM'\Pjr ZMKar KhjKa mJ Tot-xo~ @uJhJ y~, fPm xoxqJKa @rS fLms „k iJre TPrÇ Fr oJP^S \Lmj mP~ YPu fJr Kj\ VKfPf, Kj\ „PkÇ kr¸Prr mºjPT hí| TrPf @KmÏíf y~ Kjfq jfMj CkJ~Ç kr¸r Knjú ßkvJ~ ßgPTS KTnJPm FPT IkrPT mMP^, xo~ KhP~ kJr¸KrT mºjPT xMhí| TrJ pJ~ ßx xŒPTt @PuJYjJ yKòu jm hŒKf mMvrJ oJy\JmLj FmÄ ßfRKyhMu AxuJo UJPjr xJPgÇ mMvrJ oJy\JmLj mftoJPj dJTJ KmvõKmhqJuP~ AÄPrK\ KmnJPV ßuTYJrJr FmÄ ßfRKyhMu AxuJo UJj dJTJ KasKmCPj KxKj~r ˆJl xJm FKcar KyPxPm TJ\ TrPZjÇ fJPhr kKrY~ ZJ©\Lmj ßgPTÇ hM'\PjA dJTJ KmvõKmhqJuP~ AÄPrK\ KmnJPV xykJbL KZPujÇ ZJ©\LmPj FTxJPg jJaT TPrPZj, ßrKcS aMPc-PfS TJ\ TrPfjÇ KmvõKmhqJu~ \Lmj ßgPT fJPhr mºMfô, ßk´o If”kr KmP~Ç fJPhr hJŒfq \LmPjr hM'mZr yPuJÇ mMvrJ oJy\JmLj mPuj, @oJr KmvõKmhqJuP~ TîJPxr xo~ xJPz @aaJ ßgPT @zJAaJ kpt∂Ç Sr IKlx ÊÀ KmTJu xJPz YJraJ~ FmÄ ßvw yPf yPf FVJPrJaJ mJP\Ç @Ko mJKzPf @Kx @r S TJP\r \jq ßmKrP~ pJ~Ç FrkrS rJPfr TP~T W≤J ÊiM KjP\Phr \jqA rJKU, kr¸rPT xo~ ßhS~Jr ßYÓJ TKrÇ FojKT ÊâmJrS Sr IKlx TrPf y~Ç fJA @oJPhr x¬JPy hM'\PjrA FTKaoJ© ZMKar Khj, ßxKa vKjmJrÇ k´go k´go UMm oj UJrJk yPfJÇ FTJ FTJ xo~ TJaPf YJAf jJÇ FUj KjP\rJ ßpaMTM xo~ kJA ßYÓJ TKr KxPjoJ ßhPU mJ ßTJgJS ßmKzP~ CkPnJV TrPfÇ pJ @oJPhr xŒTtPT @PrJ VJ| TPrÇ @oJPhr hM'\Pjr ßkvJ Knjú yPuS Sr YJTKr-\V“ xŒPTt @Ko ßpoj \JKj, ßfoKj @oJr YJTKr-\Lmj xŒPTtS S \JPjÇ @oJPhr hM'\Pjr ßkvJ @uJhJ yPuS kzJr Kmw~ FTÇ fJA @oJr xyTotLPhr S nJu TPr ßYPjÇ KTnJPm jfMj ZJ©-ZJ©LPhr kzJm F xŒPTt S xyPpJKVfJ TrPf kJPrÇ @oJPhr hM'\Pjr YJTKr-\V“ hM'\Pjr TJPZA kKrKYfÇ YJTKrPãP© jJjJ k´KfTNufJ hM'\j KoPu xoJiJPjr ßYÓJ TKrÇ IPjT xo~ @oJPT jJjJ TJP\ ßasKjÄP~ ßpPf yPu S ßxaJ mM^Pf ßYÓJ TPrÇ ßfoKj Sr mq˜fJr \jq @xPf IPjT rJf yPu @KoS fJ mMK^Ç fmM KjrJk•Jr TgJ ßnPm KY∂J uJPVÇ @oJPhr kJKrmJKrTnJPm mJmJ-oJ xmxo~A xJyJpq TrPZj S C“xJy KhPòj, fJA @orJ hMA Knjú ßkvJ~ ßgPTS \Lmj YJKuP~ ßpPf kJrKZÇ PfRKyhMu AxuJo UJj muKZPuj, F hM'mZPr CkuK… TPrKZ ßpoj hM'\Pjr kr¸Prr \jq xo~ k´P~J\j, ßfoKj KjP\r \jq KTZM xoP~rS hrTJr rP~PZÇ ßpaMTM xo~ @orJ FTJ gJKT ßx xo~ KjP\Phr k´P~J\jL~ TJ\aMTM ßxPr KjAÇ mJKT xo~aMTM ßTmu hM'\jJrA gJPTÇ xJ¬JKyT ZMKar KhjèPuJPfS kK©TJ IKlx ßUJuJ gJPT, fJA ßpPf y~Ç ßx\jq jJjJ IjMÔJj mJ hJS~JPf IÄv KjPf kJKr jJÇ pJ @oJPhr hM'\Pjr \jqA TÓTrÇ KmKnjú IjMÔJPj SPT y~f FTJA ßpPf y~Ç TJP\r IKfKrÜ mq˜fJ~ ßpaMTM hNrfô QfKr y~ xMPpJVof WMrJWMKr TPr fJ hNr TrJr ßYÓJ xmxo~A @oJPhr kã ßgPT gJPTÇ k´Kf mZr TokPã FTmJr yPuS ßhPvr oPiq IgmJ ßhPvr mJAPr ßTJgJS ßmzJPf pJS~Jr ßYÓJ TKrÇ TP~TKhj ÊiMoJ© hM'\Pj FPT IkPrr xJPg gJTPu xJrJ mZr xo~ KhPf jJ kJrJr ßp IkNetfJ fJ hNr yP~ pJ~Ç KjP\Phr kJr¸KrT mºj @rS hí| y~Ç


26 ßUuJiMuJ

10 - 16 June 2016 m SURMA

ßoJyJÿh @uLr KTZM ˛reL~ CKÜ ❚ @KoS @PoKrTJj; KT∂á Foj FT\j pJPT @kjJrJ KYjPf kJrPZj jJÇ @oJPT KYPj KjjÇ @Ko TJPuJ, @®KmvõJxLÇ @oJr jJo @oJr, @oJr iot @oJr, @oJr uãq @oJrÇ @oJPT nJPuJ TPr KYPj KjjÇ ❚ pKh @Ko oJgJ KhP~ mM^Pf kJKr, Âh~ KhP~ KmvõJx TrPf kJKr, fJyPu ßpPTJPjJ xJluq I\tj TrPf kJrmÇ ❚ ÈYqJKŒ~jrJ K\Po QfKr y~ jJÇ pJPhr I∂Prr VnLrfo IÄPv rP~PZ ˝kú, hNrhíKÓ S xlu yS~Jr fLms AòJ, FToJ© fJrJA YqJKŒ~j yP~ ßhUJPf kJPrÇ' ❚ ÈKjP\r Skr KmvõJx jJ gJTPu ßTJPjJ YqJPu† KjPf kJrPm jJÇ @Ko KjP\r Skr KmvõJx rJKUÇ'

hq ßV´Paˆ oMyJÿh IJuLr KmhJ~ dJTJ, 5 \Mj - ßoJyJÿh @uLÇ KfKj ßYP~KZPuj ÊiM F jJPoA fJPT cJTJ ßyJTÇ fJr nJwJ~, TqJKx~Jx oJPxtuJx ßTîr \Lmj KZu hJPxrÇ ßx \Lmj ßgPT oMKÜ ßkP~ KfKj yj ßoJyJÿh @uLÇ hq ßV´Paˆ lrFnJrÇ 61 oqJPY 56 \~Ç KfjmJPrr Kmvõ YqJKŒ~jÇ mKéÄP~r KrÄP~ fJr oPfJ ßTC @\S @PxjKjÇ ßTJPjJKhj @xPmjS jJÇ Vf vfJ»Lr ßxrJ âLzJKmh KZPuj KfKjÇ TJrS TJrS oPf KfKj, xmtTJPur ßxrJÇ ÊiM âLzJKmh ßTj? oJjMw ßoJyJÿh @uL KT fJr ßYP~S mz KZPuj jJ? TJPuJ oJjMwPhr IKiTJr @hJP~r xÄV´JPo KfKj xm xo~ KZPuj xJoPjr TJfJPrÇ KnP~fjJo pMP≠ ßpJV ßh~Jr k´˜Jm k´fqJUqJj TPr KfKj kJj 5 mZPrr xJ\JÇ fmMS Ijz gJPTj ßoJyJÿh @uLÇ 1978 xJPu mJuJPhPv FPxKZPuj F oyJjJ~TÇ m˜Mf KfKjA KZPuj mJÄuJPhPvr k´go @∂\tJKfT hNfÇ mKéÄ KrÄP~ IkrJK\f ßoJyJÿh @uL ßyPr ßVPuj \LmjpMP≠Ç ßTJKa ßTJKa âLzJPk´oLPT TJÅKhP~ YPu ßVPuj krkJPrÇ 3 \Mj, ÊâmJr rJPfr ßvwKhPT pMÜrJPÓsr IKrP\JjJ rJP\qr KlKjé FuJTJr yJxkJfJPu ßvw Kj”võJx fqJV TPrj FA KTÄmhK∂ méJr (AjúJKuuäJKy S~JAjúJ AuJAKy rJK\Cj)Ç ßmv KTZMKhj iPr FUJPjA fJr ßvw KYKT“xJ YuKZuÇ xmtPvw fJr võJxTÓ ßhUJ KhPu míy¸KfmJr F yJxkJfJPu nKft TrJ y~Ç oífMqr xo~ fJr ˘L ßuJKj S ßoP~rJ @uLr kJPv KZPujÇ oífqTJPu fJr m~x yP~KZu 74 mZrÇ KmPvõr IPjT vKÜvJuL méJrPT TJmM TrJ ßoJyJÿh @uL ßxA 1984 xJu ßgPT uzKZPuj hMrJPrJVq mqJKi kJrKTjxPjÇ fJr oJgJxy xo˜ vrLr xmxo~ TJÅkPfJÇ @r ßvwKhPT fJr ˛íKf vKÜS ßuJk ßkP~ KVPpKZuÇ KmÄv vfJ»Lr ßxrJ âLzJKmh ßoJyJÿh @uL ßTmu KrÄP~r ßvsÔPfôr \jq j~, KfKj KYr ˛reL~ S xÿJjL~ fJr YJKrK©T hí|fJ @r oJjmfJmJhL oPjJnJPmr \jqÇ ßoiJ, ‰vuL, YJfMpt, xJyx, hMr∂ VKf fJPT k´KfKÔf TPr Ijjq FT âLzJKmh KyPxPmÇ oJKatj uMgJr KTÄ TíÌJñPhr ßjfJ KyPxPm ßjJPmu kMrÛJr ßkPuS fJr ßmv @PV ßgPTA KmPvõr xm TJPuJ pMmTPhr @hvt kMÀPw kKref yj ßoJyJÿh @uLÇ TJPuJPhr k´Kf oJKTtj ßvõfJñPhr ImPyuJA @uLPT @rS vKÜvJuL TPr ßfJPuÇ KfKj KjP\A KjP\PT hq ßV´Paˆ CkJKi KhP~PZjÇ KfjmJPrr ßyKnSP~a KvPrJkJ\~L @uL mPuj, @Ko ßTmu ßV´Paˆ jA, @Ko cJmu ßV´PaˆÇ @oJr oPfJ ßvsÔ mqKÜr Kmj~L yS~J TKbjAÇ fJr @PV ßTC F TíKffô ßhUJPf kJPrjKjÇ 1981 xJPur KcPx’Pr mKéÄ KrÄ ßgPT ImxPr pJj pJj KfKjÇ k´go ßkvJhJr \LmPj 131 uzJAP~r oPiq oJ© FTKaPf yJPrj KfKjÇ ZPª @r jíPfq ßpnJPm KfKj k´KfkãPT WJP~u TrPfj fJ oMKÔpM≠PT FTJaJ KmPvw KvP· kKref TPrKZPuj KfKjÇ @uL pUj hMPu hMPu k´KfkãPT @WJf TrPfj fUj KfKj k´\JkKfr oPfJ CzPfj mPu oPj yPfJÇ lMamPu ßkPu jJ oqrJPcJjJ, KâPTPa vYLj jJ uJrJ, msqJcoqJj jJ ßxJmJxt, ßaKjPx ßlPhrJr jJ xJŒ´Jx ßxrJ fJ KjP~ KmfTt YuPf kJPr hLWtÇ KT∂á mKéÄP~ @uL KZPuj IfMujL~Ç vrLPr ßTJPjJ mJzKf ßoh KZu jJÇ yJuTJ kJfuJ Vzj KZuÇ ßhUPf KZPuj UMmA xJhJxJaJÇ KT∂á oMKÔPf KZu IxLo vKÜÇ @r oPjr ß\JraJ KZu fJr @rS IPjTèe ßmKvÇ wJPar hvPT fJr ßxrJ xoP~ oJKTtj xrTJPrr KmÀ≠JYre TPr Kfj mZr KjKw≠ gJPTj mKéÄ ßgPTÇ 25 ßgPT 28 mZr m~Px KfKj pKh uzPf kJrPfj fPm fJr xJluq @rS Km˜íf yPfJÇ KfKj ßpoj KZPuj KmPhsJyL, ßfoj KZPuj \jhrhL, oJjmKyQfwLÇ F TJrPe SA xoP~ KfKj ßhPv IPjPTr TJPZ IKk´~ yPuS KmvõmqJkL fJr nÜ xÄUqJ ßmPz pJ~Ç fJr oPiq hJvtKjT oPjJnJm ßpoj KZu ßfoj rxPmJiS KZu k´muÇ fJr IPjT TgJA FUj IoífmJeLr oPfJ yP~ @PZÇ ßoJyJÿh @uL xmxo~A IjMk´JKef KZPuj fJr KjP\r @hPvtr ßYfjJ~Ç 1942 xJPur 17 \JjM~JKr \jìV´ye TPrj KfKjÇ fJr jJo KZu TqJKx~Jx ßTî \MKj~rÇ 12 mZr m~PxA fJr mKéÄ KrÄP~ kJ rJUJÇ fJr xJAPTu YMKr pJS~Jr WajJ~ @uL \KzP~ kPzj mKéÄP~Ç ßZJanJA ryoJj

@uLS krmftLPf mKéÄ KrÄP~ @PxjÇ pKhS KfKj ßx rTo @PuJ ZzJPf kJPrjKj IgmJ @uLr @PuJ~ yJKrP~ pJjÇ ryoJj \JjJj, @uL ‰vvm ßgPTA ßmv yJKx UMKv KZuÇ mKéÄ ßvUJr ÊÀ ßgPTA KmvõPxrJ yS~Jr ˝kú ßhUPfj KfKjÇ uMAPxKnPuPf ˙JjL~ KvÊ yJxkJfJPur \jq fyKmu xÄV´Pyr \jq fJr k´go ßkvJhJr uzJAP~ IÄvV´yeÇ 1960 xJPur 29 IPÖJmr 18 mZr 286 KhPj ßoJyJÿh @uLr mKéÄ KrÄP~ IKnPwT y~, k´Kfkã KZu aJKj yJjPxTJrÇ fJrkr 1963 xJu kpt∂ 19Ka oqJY ßUPu xmèPuJPfA ß\PfjÇ Fr oPiq 15Ka \~ KZu ÈjT @CPa'Ç ßx xo~ @uL K\o rKmjxj, ßyjKr TMkJr, \\t ßuJVJj, @uP¿J \jxj S \Kj Klî oqJPjr oPfJ méJrPhr yJrJjÇ 1962 xJPu yJrJj @KYt oMrPTSÇ 1963 xJPu @uL S cJV ß\JP¿r oqJYKa KZu ÈlJAa Im hq A~Jr'Ç oqJYKa yP~KZu KjC A~PTtr ÈoqJKcxj Û~Jr VJPctPj'Ç Frkr 1963 xJPu k´go ßhPvr mJAPr pJjÇ ßxmJr u¥Pj fJr k´Kfkã KZPuj ˙JjL~ méJr ßyjKr TMkJrÇ 1964 xJPu k´go ßyKnSP~a KvPrJkJ ß\Pfj xKj KuˆjPT yJKrP~Ç x¬o rJCP¥ KfKj xKjPT krJ˜ TPrjÇ 1974 xJPu \J~JPrr rJ’u Aj hq \JñuUqJf uzJAP~ \\t ßlJroqJjPT yJKrP~ KÆfL~mJr ßyKnSP~a KvPrJkJ ß\Pfj KfKjÇ Frkr 1978 xJPu @uL fJr fífL~ ßyKnSP~a KvPrJkJ ß\Pfj KuS K¸ÄxPT yJKrP~Ç 1960 xJPu ßrJo IKuKŒPT mKéÄP~ ˝etkhT \~L ßUPuJ~Jz yS~Jr krS ßrJPor FTKa ßrˆMPrP≤ fJÅPT UJmJr KhPf I˝LTíKf \JjJPjJ y~Ç ÈIkrJi' KfKj KZPuj TíÌJñ! rJPV, hM”PU, IkoJPj @uL IKuKŒT ßoPcuKa aJAKV´x jhLPf ßlPu ßhjÇ 1961 xJPu @PoKrTJj TíÌJñ ßjfJ oJPuT Fu vJymJP\r (oqJuTo Fé) IjMPk´reJ~ AxuJo iot V´ye TPrjÇ fJrkr ßgPT kKrKYf yj ÈPoJyJÿh @uL' jJPoÇ pMÜrJPÓsr yP~ KnP~fjJo pMP≠ ßpPf I˝LTíKf \JjJPjJr TJrPe fJr ßyKnSP~a KvPrJkJ ßTPz ßj~J y~Ç pMÜrJPÓsr @hJuf fJPT kJÅY mZPrr TJrJh§ ßh~Ç pKhS fJPT ßvw kpt∂ TJrJVJPr ßpPf y~KjÇ 1971 xJPu xMKk´o ßTJat fJPT KjPhtJw ßWJweJ TPrÇ fPm xJPz Kfj mZr KfKj KjKw≠ gJPTj KrÄ ßgPTÇ ßUuJr \V“ ßgPT Imxr ßj~Jr krS jJjJ kMrÛJr @r CkJKiPf nNKwf yj KfKjÇ @uLr FT ßoP~ uJ~uJ @uLS mKéÄ \VPf xMjJo TMzJjÇ KfKj uJAa KocuSP~a KvPrJkJS ß\PfjÇ mqKÜ \LmPj KfKj YJr KmP~ TPrjÇ FPhr WPr xJf ßoP~ S hMA ßZPur \jT KfKjÇ 1996 xJPu pMÜrJPÓsr @auJ≤J~ IjMKÔf IKuKŒT ovJu k´\ôuPjr VPmtr hJK~fôS kJuj TPrj KfKjÇ 2005 xJPu \\t cKmäC mMv fJPT ßk´KxPcK¿~Ju ßoPcu Im Kl∑co khPT nNKwf TPrjÇ KjptJKff-KjkLKzf oJjMPwr kJPv hJÅzJPf KfKj kíKgmLr KmKnjú ßhv Ãoe TPrjÇ 1978-F @uL mJÄuJPhvS xlr TPrjÇ SA xo~ mJÄuJPhPvr jJVKrTfôS ßh~J y~Ç dJTJ~ mJÄuJPhPvr mKéÄ ßˆKc~JoKaS ßoJyJÿh @uLr jJPo k´KfKÔfÇ

@uLr IgtxŒh KjP~ ÆPªôr vïJ 7 \Mj - xhq k´~Jf KTÄmhK∂k´Kfo âLzJKmh oMKÓPpJ≠J ßoJyJÿh @uLr ßrPU pJS~J IgtxŒPhr C•rJKiTJr KjP~ kKrmJPrr xhxqPhr oPiq @AKj uzJA ÊÀ yPf kJPrÇ @uLr kKrmJPrr xhxqPhr oPiq Kmw~Ka KjP~ Æj&ÆA yPm Fr TJreÇ k´~Jf oMKÓPpJ≠Jr ßrPU pJS~J IgtxŒPhr oNuqoJj @a ßTJKa oJKTtj cuJr mPu oPj TrJ yPòÇ PoJyJÿh @uL KmP~ TPrKZPuj YJrmJrÇ fJÅr ßoJa ßZPu-PoP~r xÄUqJ j~\jÇ @uLr Hrx\Jf (fJÅr kJuTkM©S @PZj) FToJ© ßZPu ßoJyJÿh @uL \MKj~r fJÅr YfMgt oJ ßuJKj @uLr KmÀP≠ xŒ´Kf fJÅr k´Kf mûjJr IKnPpJV TPrPZjÇ PoJyJÿh @uL \MKj~r (44) FUj ßmv InJPmA @PZjÇ KfKj gJPTj KvTJPVJr IkrJik´me FuJTJ KyPxPm kKrKYf xJCg xJAPcÇ @uLr YfMgt ˘L ßuJKjr (59) KmÀP≠ @uL \MKj~Prr mz IKnPpJV, ßZJaPmuJ~ FA oJ fJÅPT mJmJr TJZ ßgPT KmKòjú TPrPZjÇ \MKj~r mPuPZj, fJÅr hMKa ßoP~ @PZÇ oJ© hMA WPrr FTKa lîqJPa fJrJ mz yPòÇ IPgtr InJPm KfKj KmhMq“ Kmu KhPf kJPrj jJÇ UJS~J-krJr

\jq hJfmq k´KfÔJPjr xyJ~fJS KjPf yP~PZ fJÅPTÇ @uL \MKj~Prr oJ ßoJyJÿh @uLr KÆfL~ ˘L ßmKu¥J mP~cÇ 17 mZr m~Px ßmKu¥J 24 mZPrr oMKÓPpJ≠J @uLPT KmP~ TPrjÇ ßmKu¥JS iotJ∂Krf yP~ oMxKuo yj FmÄ jJo ßjj UKuuJ @uLÇ KmP~r Kfj mZr kr \MKj~Prr \jìÇ FrkrA ßoJyJÿh @uL fífL~ ˘L ßnPrJKjTJ ßkJrPvr xPñ ßk´Po \KzP~ kPzjÇ ßnPrJKjTJ yj fJÅr fífL~ ˘LÇ \MKj~r @uL mPuj, ßZJaPmuJ~ KjP\PT KfKj kKrfqÜ oPj TrPfjÇ ÛMPuS fJÅPT KjV´Pyr KvTJr yPf yPfJÇ YfMgt oJP~r Skr ßm\J~ ãM… \MKj~r xŒ´Kf FT xJãJ“TJPr mPuj, ÈKfKj FTKa K\KjxA mhuJPf kJrPmj jJ, fJ yPuJ CAu (hJjk©)Ç mJmJ ßpnJPm CAu TPrPZj, fJr mJAPr SA Igt mqP~r FUKf~Jr TJrS ßjAÇ' fPm aJTJk~xJr nJV KjP~ ßãJn-PÆw pJ-A gJTMT, @uLr IK∂o xoP~ KT∂á \MKj~r fJÅr ßmJj, Ijq x“PmJj FmÄ @uLr kJuT ßZPu @xJh @Koj @uLr (30) xPñ yJxkJfJPu FTxPñA KZPujÇ @uL S fJÅr YfMgt ˘L @xJhPT h•T KjP~KZPujÇ PoJyJÿh @uL 2006 xJu fJÅr xm ZKmr 80 vfJÄv ˝fô kJÅY ßTJKa cuJPr KmKâ TPr ßhjÇ fJA FuKnx Kk´xKu mJ ßoKrKuj ojPrJr ZKm KjP~ ßp Æj&Æ ÊÀ yP~KZu, ßx rTo y~PfJ @uLr ßãP© yPm jJÇ IqJKccJxxy oJ© TP~TKa mJKeK\qT k´KfÔJj FUj Èhq ßV´Paˆ'-Fr ZKm mqmyJr TrPf kJPrÇ FTKa KnKcS ßVo QfKrr ßTJŒJKjrS ßx IKiTJr rP~PZÇ fPm ßoJyJÿh @uLr ßrPU pJS~J IPgtr Iï KjP~ kK©TJèPuJr KyxJPm KnjúfJ @PZÇ FéPk´x kK©TJ muPZ,Fr kKroJe xJPz Kfj ßTJKa kJC¥Ç xJj KuUPZ Z~ ßTJKa kJC¥Ç

ßoJyJÿh @uLr \jq @∂iotL~ ßvwTífq 6 \Mj - ßpUJj ßgPT @xJ, KbT ßxUJPjA KlPr pJS~J! Kk´~ oJjMwPhr KmhJ~ muJr kr y~PfJ F TgJKaA xJ∂ôjJ yP~ gJPT, WMPrKlPr jLPzA bJÅA ßoPu xmJrÇ KTÄmhK∂ ßoJyJÿh @uLr ßãP© KbT fJ-A yPò, jLPz KlrPZj KfKjÇ \jì˙Jj uMAKnPuA @VJoL ÊâmJr xoJKyf yPmj FA oyJjJ~TÇ Vf 3 \Mj, ÊâmJr jJ-PlrJr ßhPv YPu ßVPZj ßoJyJÿh @uL, hq ßV´PaˆÇ ÊiM KrÄP~ ßjPo pJ TPrPZj ßxKaA KTÄmhK∂ yS~Jr \jq pPgÓ KZuÇ KT∂á mKéÄP~r oPfJ FTKa ßUuJPT KvP· „k KhP~PZj, pM≠ S @V´JxPjr KmÀP≠ TgJ mPuPZj, oJjmfJr kPã uPz oJjMPwr ÂhP~ KYr˙J~L \J~VJ TPr KjP~PZjÇ \Lmjnr KmPvõr oJjMwPT IjqJ~ S hM”vJxPjr KmÀP≠ uzJr ßk´reJ S xJyx \MKVP~PZjÇ Pk´reJhJ~L FA oJjMwKaA \LmPjr FTKa mz xo~ kJKTtjx¿ ßrJPV nMPVPZjÇ fmM oífMqr xo~ TÓ KjP~ j~, kKrmJPrr xmJAPT kJPv KjP~A @jPªr xPñ KmhJ~ KjP~PZj KfKjÇ fJÅr TjqJ yJjJ @uLr ßYJPU FKaA xJ∂ôjJ, È@orJ IPjT TÓ kJKòÇ KT∂á mJmJr \jq UMKv, KfKj FUj oMÜÇ @orJ xmJA fJÅr kJPv KZuJoÇ fJÅr yJf iPr AxuJKo ßhJ~J kPzKZÇ Ijq xm Iñ ßgPo pJS~Jr kr @rS 30 KoKja fJÅr “TŒ ÊPjKZÇ FPfA ßmJ^J ßVPZ TL ßf\ @r AòJvKÜ KjP~ KfKj ßmÅPY KZPujÇ' kKrmJPrr xmJA fJÅPT oífMqvpqJ~ KmhJ~ mPuPZjÇ Ijq KjTaJ®L~rJS pJPf KjníPf fJÅPT KmhJ~ \JjJPf kJPrj ßx \jq 2 \Mj, míy¸KfmJr kJKrmJKrTnJPm FTKa KmPvw ßvwTíPfqr @P~J\j yPmÇ KT∂á FT\j ÈPoJyJÿh @uL' ßfJ ÊiM fJÅr kKrmJPrr jj, xJrJ KmPvõrÇ ßx \jq fJÅr IxÄUq nÜ-IjMrJVLPTS KmhJ~ muJr xMPpJV TPr ßhS~J yPòÇ @uL kKrmJPrr oMUkJ© mm VJPju \JKjP~PZj, KTÄmhK∂ méJr KjP\A jJKT ˛rexnJr kKrT·jJ TPr ßVPZjÇ ßxA IjMpJ~L @VJoL ÊâmJr 10 \Mj ßT≤JKTr uMAKnPur ßTFlKx A~Jo ßx≤JPr fJÅr IP∂qKÓKâ~J yPmÇ @∂iotL~ FA ßvwTífqJjMÔJPj oMxKuo rLKf ßoPj FT\j AoJoS gJTPmjÇ ˛rexnJ~ xJPmT oJKTtj ßk´KxPc≤ Kmu KTîjaj, TPoKc~Jj KmKu KâˆJu S âLzJ xJÄmJKhT msJ~J≤ VJoPmPur mÜífJ ßhS~Jr TgJ @PZÇ Frkr ßpUJPj ßmPz CPbKZPuj FA KTÄmhK∂, ßxA uMAKnPur rJ˜J~ ßoJyJÿh @uL ßx≤JPrr kJv KhP~ ßoJyJÿh @uL jJoJKïf mMqPunJct WMKrP~ @jJ yPm fJÅPTÇ fJÅPT ßvwmJPrr oPfJ xÿJj \JjJPjJr xMPpJV TPr ßhS~J yPm nÜPhrÇ xm @jMÔJKjTfJr ßvw yPm ßTnKyu xoJKi˙Pu, ßxUJPjA hJlj TrJ yPm xmtTJPur ßvsÔ âLzJKmhPTÇ PT≤JKTr uMAKnu ßgPT CPb FPx xJzJ KmvõPT TJÅKkP~ KhP~KZPuj, KmvõPT TJÅKhP~ @mJr KlPr pJPòj ßxA uMAKnPuA∏SA ßp ÈZJA ßgPT ZJA, iMPuJ ßgPT iMPuJ!'


IJkjJr ˝J˙q 27

SURMA m­ 10 - 16 June 2016

cJCj ßmKm

ßxmJr yJf mJKzP~ Khj ©∆Ka xJoJjqA, KT∂á ß\PjKaT mJ K\jVf FA ©MKar \jq FT\j oJjMwPT xJrJ \Lmj TJaJPf y~ ImetjL~ TPÓÇ ßTJPw K\Pjr ToKfr \jq j~, FTKa K\Pjr mJzKf CkK˙Kfr \jqA ‰fKr y~ cJCj KxjPcsJoÇ FUj ßrJVKa oJfíVPntA Kjet~ TrJ pJ~ FmÄ ßx IjMpJ~L mqm˙J V´ye TrJ pJ~Ç krJovt KhP~PZj Y¢V´Jo ßoKcTqJu TPu\ S yJxkJfJPur KvÊ KmnJPVr IiqJkT cJ. k´em TMoJr ßYRiMrL ß\PjKaT KcxIctJr mJ K\jVf ©∆Ka FA ßrJVÇ xJiJref oJjmPhPy IPaJxoJu ßâJo\Por I˝JnJKmTfJ gJPTÇ VntJm˙J~ jfMj ‰fKr ÃNe ‰fKrr xo~ ßâJPoJ\o 21 ßgPT IKfKrÜ FTKa IÄv @PxÇ FA IKfKrÜ K\j S KcFjFr TJrPe ÃNe I˝JnJKmTnJPm ‰fKr y~Ç ßp TJrPe ßp KvÊKa kPr \jì ßj~ ßx vJrLKrT S oJjKxT k´KfmKºfJr KvTJr y~Ç F ßrJVKaA cJCj KxjPcsJo mJ cJCj ßmKm jJPo kKrKYfÇ xJiJref k´Kf 691Ka KvÊr FTKa cJCj KxjPcsJPo @âJ∂ y~Ç ßTj y~? oJjm ßTJPw 23 ß\JzJ ßâJPoJ\o gJPTÇ FèPuJ IPaJ\o jJPo kKrKYfÇ FTP\JzJ mJ hMKa gJPT ßxé ßâJPoJ\o mJ IqJPuJ\oÇ oJfíVPnt pUj Kc’JeM ÊâJeM KhP~ KjKwÜ yP~ ÃNe ‰fKr y~, fUj oJP~r Kc’JeM ßgPT k´Kf ß\JzJ ßâJPoJ\Por FTKa (k´Kf ß\JzJr IPitT) TPr @Px, mJmJr ÊâJeM ßgPTS FTAnJPm k´Kf ß\JzJ ßâJPoJ\Por FTKa (k´Kf ß\JzJr IPitT) TPr IÄv FPx kNetJñ FTKa ßTJw mJ \JAPVJa ‰fKr y~Ç FaJr ßTJwA kPr KmnJK\f yP~ oJjmKvÊ ‰fKr y~Ç FUJPjS k´KfKa ßTJPw 23 ß\JzJ IPaJ\o S FTP\JzJ ßxé ßâJPoJ\o gJPTÇ cJCj ßmKmPf 21 j’r ß\JzJ ßâJPoJ\oKa pUj ‰fKr y~, fJPf IKfKrÜ @PrTKa ßâJPoJ\o ‰fKr y~Ç lPu SA KvÊr ßTJPw 23 ß\JzJ IPaJ\o mJ 46Ka ßâJPoJ\Por kKrmPft 47Ka IPaJ\o gJPTÇ 95 vfJÄv cJCj ßmKmr ßãP©A FojKa WPaÇ Fr KTZM mqKfâoS @PZÇ cJCj KxjPcsJPor uãe ßmKvr nJV ßãP© cJCj KxjPcsJPor ßrJVLPT ßhPUA vjJÜ TrJ x÷mÇ u xJiJref FPhr oJgJ @TJPr ßZJa y~Ç u WJz UmtJTíKfr y~Ç u oMU YqJ¡J ßhUPf y~Ç u ßYJPUr kJfJ FTaM SkPrr KhPT aJjJ gJPTÇ u TJj ˝JnJKmT Im˙JPjr FTaM SkPrr KhPT gJPT FmÄ YqJ¡J @TíKfr y~Ç u K\øJ ˝JnJKmPTr ßYP~ mz y~ FmÄ ßmKvr nJV ßãP© oMU ßgPT uJuJ kPz, K\øJr UJKjTaJ IÄv ßmKrP~ @PxÇ u yJPfr kJfJ ßmKv ZzJPjJ y~ KT∂á @XMuèPuJ u’J~ ßZJa y~Ç u IK˙xKº hMmtu y~Ç u oJÄxPkKv jro y~, lPu ßrJVL yJf-kJ vÜ TrPf kJPr jJÇ u vJrLKrT míK≠ mqJyf y~Ç u \Pjìr xo~ ˝JnJKmT vJrLKrT S\j S míK≠ gJTPuS kPr pgJpgnJPm mJPz jJÇ u xJiJre kMÀw ßrJVLrJ xPmtJó kJÅY lMPar oPfJ y~, ßoP~rJ xJPz YJr lMa mJ fJr ßYP~ FTaM ßmKv CófJr y~Ç u m~Pxr xPñ xPñ vrLr oMKaP~ pJ~Ç u oJjKxT KmTJv pgJpg y~ jJÇ u TgJ KvUPf IPjT ßhKr y~ mJ nJPuJ TPr TgJ muPf kJPr jJÇ u IPjPTr TJPj ÊjPfS IxMKmiJ gJPTÇ u ˝JnJKmT yJÅaJYuJ iLrVKfr y~Ç ßrJV Kjet~ oJfíVPnt gJTJ Im˙JPfA cJCj KxjPcsJo Kjet~ TrJ pJ~Ç @PV F ßaˆKa mJÄuJPhPv jJ yPuS FUj ßmv TP~TKa ßx≤JPr cJCj KxjPcsJo ßrJV Kjet~ mqm˙J @PZÇ KvÊ oJfíVPnt gJTJr KÆfL~ S fífL~ asJAoˆJr mJ nJPV oJP~r rÜ krLãJ S @uasJxPjJV´JPor oJiqPo cJCj KxjPcsJoxy K¸jJ

mJAKlcJ S IjqJjq K\jVf ©MKa KjP~ KvÊ \jìJPò KT jJ ßx xŒPTt iJreJ kJS~J pJ~Ç pKh k´JgKoT F krLãJ~ ßTJPjJ xPªy irJ kPz, fPm @PrJ KTZM krLãJr oJiqPo KjKÁf yS~J pJ~Ç ßpoj IqJoKjSPxP≤Kxx S ßTJKrSKjT KnuJx xqJŒKuÄÇ IqJoKjPxP≤Kxx krLãJ~ @uasJxPjJV´JPor xyJ~fJ~ FT irPjr xMY k´Pmv TKrP~ VPntr KvÊr YJrkJPv gJTJ fru (pJ \Pjìr xo~ kJKjnJXJ jJPo kKrKYf) xÄV´y TPr IjJVf KvÊr 21 j’r ßâJPoJ\Po ßTJPjJ I˝JnJKmTfJ @PZ KT jJ fJ ßhUJ y~Ç @r ßTJKrSKjT KnuJx xqJŒKuÄP~ VPntS KvÊr xPñ oJP~r ßp jJKz xÄpMÜ gJPT (käJPx≤J) fJ ßgPT xJoJjq KTZM ßTJw xÄV´y TPr fJ krLãJ TrJ y~Ç KYKT“xJ PrJVKa kMPrJkMKr nJPuJ yS~Jr ßTJPjJ KYKT“xJ FUj kpt∂ @KmÏíf y~KjÇ mftoJPj KYKT“xJr Igt yPò ßrJVLPT pgJpg xJoJK\T, oJjKxT S vJrLKrTnJPm xyJ~fJ TrJÇ cJCj KxjPcsJPor TJrPe Ijq ßp IxMUKmxMU yPò fJr pgJpg KYKT“xJ TrJÇ ßpoj mÉ cJCj ßmKmr yJPat xoxqJ gJPT, kKrkJTfπ xKbTnJPm ‰fKr y~ jJ ∏ Fxm ßãP© xJ\tJKrr k´P~J\jS yPf kJPrÇ @mJr cJCj ßmKmrJ ßhKrPf VzJVKz KhPf ßvPU, ßhKrPf yJÅaPf ßvPU, TJPj To ßvJPj mJ ßvJPj jJ, ˝JnJKmT oJjMPwr oPfJ TgJ muPf ßvPU jJ mJ TgJ KvUPf TÓ S ßhKr y~Ç Fxm TJrPe fJPT kKrmJr ßgPT ßpoj xm xo~ xyPpJKVfJ TrPf

y~, ßfoKj K¸Y ßgrJKk, KlK\TqJu ßgrJKk, ITMPkvjJu ßgrJKk S IjqJjq ßrJPVr KYKT“xJr mqm˙J TrPf y~Ç IjqJjq \KaufJ IKfKrÜ K\Pjr CkK˙Kfr TJrPe mÉ irPjr vJrLKrT S oJjKxT IxMKmiJ KjP~ cJCj ßmKmrJ ßmPz SPbÇ muJ y~, cJCj ßmKmPhr k´J~ k´PfqT IñA @xPu FA IKfKrÜ K\Pjr TJrPe ãKfV´˜ y~, pJ fJPT xJrJ \Lmj myj TrPf y~Ç ßhUJ ßVPZ, cJCj KxjPcsJPor ßrJVLPhr 50 vfJÄPvrA \jìVf yJPatr IxMU gJPTÇ ßmKvr nJV ßãP© gJPT FP¥JTJKct~Ju TMvj KcPlÖ mJ FKas~Ju ßx¡Ju KcPlÖ (FFxKc), ßnK≤sTMuJr ßx¡Ju KcPlÖ (KnFxKc)Ç kKrkJTfPπr Vbj IxŒNet gJPTÇ ßpoj TJPrJ ßãP© ãMhsJPπr k´go IÄv ‰fKr y~ jJ, TJPrJ kJ~UJjJr rJ˜J gJPT jJÇ cJCj ßmKmPhr lMxlMPxr AjPlTvj ßpoj KjCPoJKj~J ßmKv y~Ç mMT\ôuJ ßrJV ßmKv y~Ç míyhJPπS KTZM IxJo†xqfJ ßhUJ KhPf kJPrÇ cJCj ßmKmrJ nJPuJ ßhUPf kJ~ jJÇ IqJxKaVoqJKa\o, ˆsJKmxoJx, ZJKj, VäMPTJoJ AfqJKhS fJPhr yS~Jr ^MÅKT ßmKvÇ IPjPTr ßYJPUr ßj©jJKu KbToPfJ ‰fKr y~ jJ mPu ßYJPU mJrmJr AjPlTvj yPf ßhUJ pJ~Ç VbjVf IxŒNetfJr \jq TJPjS AjPlTvj ßmKv y~Ç mJrmJr TJPj AjPlTvj yS~J~ vsMKfãofJ TPo pJ~ mJ yJKrP~ pJ~Ç K\øJ mz S mJAPrr KhPT gJTJ~ Kxäk IqJkKj~J mJ WMPor oPiq võJx

mº yP~ pJS~J ßrJVS y~Ç F ZJzJ yJAPkJgJAr~Kc\o, cJ~JPmKax, KuCPTKo~J mJ mäJc TqJ¿JrS ßmKv y~Ç xJiJref cJCj KxjPcsJPor ßrJVLPhr 40 mZPrr kr IqJuP^AoJxt mJ ˛íKfÃÓ ßrJV y~Ç fJ ZJzJ fJPhr ˝JnJKmT @~MÏJuS To y~Ç ßmKvr nJV cJCj ßmKm \Pjìr FT mZPrr oPiqA oJrJ pJ~Ç Fr TJre yJPatr I˝JnJKmTfJ S lMxlMPxr AjPlTvjÇ KvÊTJPur \KaufJ pJPhr kPã FzJPjJ x÷m y~, fJrJ 50 mZr mJ fJr ßYP~ ßmKv KhjS mJÅYPf kJPrÇ ßbTJPjJ pJ~? PrJVKa \jìVf mPu ßbTJPjJ mJ k´KfPrJi TrJ pJ~ jJÇ fPm @iMKjT krLãJ-KjrLãJr TuqJPe oJfíVPntA cJCj ßmKm KxjPcsJo Kjet~ TrJ pJ~Ç fUj oJ-mJmJr AòJr Skr Kjntr TPr IjJVf KvÊKar kíKgmLPf @xJ jJ @xJÇ KTZM ßãP© cJCj ßmKm \jìJPjJr ^MÅKT ßmKv gJPTÇ ßpoj oJP~r m~x ßmKv yPuÇ 40 mZPrr ßmKv m~xL oJP~Phr ßãP© k´Kf 50Ka KvÊr FTKa cJCj ßmKm yPf kJPrÇ fJA ßmKv m~Px Vnt iJre jJ TrJ ßrJVKa ßgPT KvÊPT rãJr FTaJ CkJ~Ç @mJr pJPhr FTKa x∂Jj cJCj KxjPcsJPo @âJ∂, krmftL xoP~ x∂Jj KjPu ßxS cJCj KxjPcsJPo @âJ∂ yPf kJPrÇ cJCj KxjPcsJPo @âJ∂ ßoP~rJ x∂Jj \jì KhPf kJPr, fPm F ßãP©S @PrTKa cJCj ßmKm \jìJPjJr ^MÅKT ßmKv gJPTÇ

k´Kâ~J\Jf TJmtyJAPcsPa TqJ¿Jr ^MÅKT mJPz

k´Kâ~J\Jf mJ Kaj\Jf UJmJPr oMKaP~ pJS~Jxy @PrJ KTZM ßrJPVr ^MÅKT ‰fKr y~Ç Kmw~Ka

@PV IPjT VPmweJPfA k´oJKef yP~KZuÇ jfMj FT VPmweJ~ ßhUJ ßVPZ, k´Kâ~J\JfTíf

TJmtyJAPcsa oJjmPhPy TqJ¿JPrr ^MÅKTS IPjT mJzJ~Ç TqJKuPlJKjt~J~ IjMKÔf

@PoKrTJj ßxJxJAKa lr KjCKasvPjr mJKwtT IKiPmvPjr xJP~K≤KlT ßxvPj VPmweJKa k´TJv TrJ yP~PZÇ VPmweJ~ muJ yP~PZ, KoKÓ S TJmtyJAPcsapMÜ UJmJr ßk´JPˆa TqJ¿JPrr ^MÅKT mJzJ~ k´J~ Kfj èe, ˜j TqJ¿JPrr ^MÅKT mJzJ~ KÆèeÇ VPmweJKa kKrYJujJ TPrPZj KjC A~Tt ACKjnJKxtKar FThu VPmwTÇ kKrYJKuf yP~PZ Kfj yJ\Jr 100 oJjMPwr SkrÇ 1991 xJu ßgPT fgq xÄV´y ÊÀ y~Ç VPmwThu @PrJ ßhPU, pJÅrJ Kvo, ßuaMx∏F irPjr xmK\ ßmKv ßUP~PZj, fJÅPhr ˜j, ßk´JPˆa S ßTJPuPrÖJu TqJ¿JPrr ^MÅKT 32 vfJÄv TPo ßVPZÇ ßxJyJjL rJKVm ßoKcTqJu KjC\ aMPc ßgPTÇ


28 AxuJo

10 - 16 June 2016 m SURMA

@yuJj xJyuJj oJPy ro\Jj ßoJ: ßfRKyhMu AxuJo

@uäJy fJ~JuJr mrTf S TÀeJiJrJ~ @oJPhr \LmjèPuJPT KxÜ TrPf kKm© oJPy ro\Jj KlPr FPuJ @PrTmJrÇ ro\JPjr k´KfKa KhPj xNPptJhP~r xJPg xJPg IVKef mJªJy k´nMr @jMVfq S x∂áKÓr \jq KjP\Phr vrLPrr k´P~J\jL~ YJKyhJ FmÄ Qmi @TJéJ kKrfqJV TPr xqJ ßh~ ßp, ßTmu @uäJy fJ~JuJA fJPhr k´nM @r FToJ© fJr x∂áKÓr oPiqA KjKyf rP~PZ I∂Prr k´vJK∂Ç FA oJPxr k´KfKa oMyNPftr oPiq Ff ßmKv mrTf uMKTP~ @PZ ßp, FA oJPx TrJ jlu TJ\èPuJ lr\ TJP\r optJhJ kJ~, @r lr\ TJ\èPuJ x•r èe IKiT optJhJ kJ~ (mJ~yJKT)Ç Èro\Jj FPu @TJPvr hr\JèPuJ UMPu ßh~J y~, x“kPg YuJr kg xy\ yP~ pJ~, v~fJjPT KvTPu @m≠ TrJ y~' (mMUJKr S oMxKuo)Ç ÈIjqJ~ S kJkTJ\ ßgPT hNPr gJTPf ßrJ\J dJu˝„kÇ IfFm, ßp mqKÜ ro\JPjr ßrJ\J FKTj S @®xoJPuJYjJr oJiqPo rJUPm fJr IfLf S mftoJPjr xm èjJy oJ TPr ßh~J yPm' (mMUJKr)Ç ThPrr rJPf ßp mqKÜ KT~JPor oJiqPo rJf TJKaP~ ßhPm fJPhrS oJ TPr ßh~J yPm ÊiMoJ© FA vPft ßp, @uäJy fJ~JuJr mJeL @r S~JhJPT fJrJ xfq oPj TrPm, mJªJy KyPxPm KjP\r xm hJK~fô Kmvõ˜fJr xJPg kJuj TrPm (mMUJKr)Ç FA oJx Kj”xPªPy @®optJhJ S mrTPfr oJxÇ VfJjMVKfTfJr ˝JnJKmT k´mJPy pJrJ F oJxPT IKfmJKyf TrPm, Fr optJhJ S mrTf fJPhr \jq j~Ç ChJyre˝„k míKÓr kJKj xmJr \jqA ryofÇ míKÓPf FTKa VäJx rJUPu ßp kKroJe kJKj irPm fJ TUPjJA FTKa kMTMPrr xoJj yPm jJÇ @mJr FTKa Km˜Let oÀnNKo mJ IjMmtr nNKoPf kzPuS nNKo fJ ßgPT CkTíf yPf kJPr jJÇ KT∂á ßxA kJKj Cmtr nNKoPf kzPuA lxu \Lm∂ yP~ SPbÇ KbT ßfoKj ro\Jj ßgPT ßT TfaMTM lJ~hJ yJKxu TrPm fJ Kjntr TrPm Kj~f, xKbT kKrT·jJ, Totk´PYÓJ @r @oPur SkrÇ rJxNu xJ: mPuj, ßTC fJr KhPT FT yJf IV´xr yPu @uäJy fJr KhPT hMA yJf IV´xr yjÇ fJr KhPT ßp ßyÅPa pJ~, @uäJy fJr KhPT ßhRPz IV´xr yj (oxMKuo)Ç ßrJ\J @Px ßrJ\J pJ~ fmMS TJPrJ TJPrJ fyKmu vNjqA ßgPT pJ~, Foj hMntJVJPhr TJfJPr @uäJy ßpj @oJPhr jJ rJPUjÇ rJxNu xJ: mPuj, IPjT ßrJ\JhJr @PZj pJPhr nJPVq ãMiJ-KkkJxJ ZJzJ @r KTZMA ß\JPa jJ, IPjPT xJrJ rJf pJkj TPrj, KT∂á fJ rJK© \JVre ZJzJ @r KTZMA y~ jJ (oMxKuo)Ç FA oJx @®Jr kKrÊK≠ S kKrfíK¬ I\tPjr oJx,

BoJPjr xÄÛJr TrJr oJxÇ @K®T S YJKrK©T vKÜ KlKrP~ @jJr oJx, jlPxr k´míK•PT Kj~πe TrJr oJx, TMk´míK•PT hoj TrJr oJx, xPmtJkKr oJjMw yS~Jr oJxÇ oMxuoJjrJ F oJPxr IPkãJ~ gJPTj IiLr @V´PyÇ ro\JPj IK\tf y~ fJTS~J, mJ˜mJ~j y~ @uäJyr KjPhtvoJuJÇ vJKef y~ AòJÇ IK\tf y~ GTq, oyæf S ÃJfífôÇ IjMnm TPr ãMiJPftr ãMiJÇ FKa fqJV, mhJjqfJ @r @®L~fJr mºj rãJr oSxMoÇ ßp mqKÜ ßrJ\J rJUPm fJr „y kKm© yPmÇ Âh~ jro yPmÇ IjMnNKfèPuJ vJKef yPm, @YreèPuJ Kmjoss yPmÇ F oJPx oMxuoJjrJ @uäJyr oMUJPkãL yS~Jr IjMnNKf I\tj TPrÇ F oJPx FT\j oMxKuo k´Kvãe ßj~ @®hJPjrÇ oyJj @uäJy fJ~JuJ F oJPx IxLo @V´Py oJjmfJPT ijq TPrPZj, oJjm\JKfPT kg k´hvtPjr xŒNet kqJPT\ (TMr@jMu TJKro) hJj TPrPZjÇ ßTJjKa xKbT @r ßTJjKa j~ fJ krU TrJr \jq ÃJK∂-mâfJ-KmTíKfoMÜ FT TKÓkJgr @oJPhr hJj TPrPZjÇ ßrJ\J rJUJ KTÄmJ TMr@j ßfuJS~Jf TrJr \jq F oJPxr ßvsÔfôô y~Kj mrÄ kKm© TMr@j jJK\u yS~Jr oyJj WajJr TJrPe F oJPxr oyfô S ßvsÔfô yP~PZÇ fJA ÊiM ßfuJS~Jf j~ mrÄ TMr@jPT Igtxy mMP^ mMP^ Iiq~j TrJ ro\JPjr èÀfôkNet hJKmÇ @uäJy mPuj, Èro\Jj ßxA oJx ßp oJPx oJjm\JKfr kg k´hvtPjr KjhvtjèPuJ S jqJ~-IjqJP~r kJgtTqTJrL TMr@j jJK\u yP~PZÇ IfFm ßp FA oJx ßku ßx ßpj ImvqA ßrJ\J rJPU' (xNrJ mJTJrJ : 185)Ç Kj”xPªPy TMr@j oJjm\JKfr ßvsÔ ßj~JofÇ @r ßp ßj~Jof pf ßmKv oNuqmJj, fJr yT @hJ~ TrJr hJK~fôS ff ßmKvÇ \LmPjr @xu CP¨vq S uãqkJPj ßkRÅZmJr \jq ßp KTfJm xKbT kg k´hvtj TPr, @uäJyr k´KfKjKi KyPxPm FmÄ ßxA KTfJPmr mJyT KyPxPm @oJPhr hJK~fôS IPjT ßmKv S fJ“kptkNetÇ F \jq k´KfKjKi KyPxPm 1. @oJPhr KjP\Phr Fr k´hKvtf kPg YuJ FmÄ KjP\r oj, KY∂J, Tot, YKr© S f“krfJPT Fr ZJÅPY ßdPu xJ\JPjJr @k´Je k´PYÓJ YJuJPjJ FmÄ 2. FA ßyhJP~f ÊiM KjP\r mqKÜ\LmPj j~ mrÄ fJ xmJr TJPZ ßkRÅZJPjJ, Fr k´hKvtf kPg YuJr \jq @øJj \JjJPjJ S IºTJr kgèPuJPT @PuJKTf TrJ \ÀKrÇ KÆfL~ hJK~fôKa k´go hJK~Pfôr IKjmJpt hJKmÇ TJre KÆfL~ hJK~fô kJuj ZJzJ k´go hJK~fô kJuj kNetJñ y~ jJÇ @uäJyr ßWJweJ∏ ÈPfJoJr k´nMr ßvsÔfô @r oy•ô ßWJweJ Tr FmÄ fJPhr Skr fJr ßvsÔfô S oy•ô k´KfÔJ Tr' (xNrJ oM¨JxKxr : 2-3)Ç oMxKuo CÿPfr xíKÓ oNuf F TJrPeA TrJ yP~PZÇ PrJ\J rJUJr CP¨vq mJ luJlu xŒPTt muJ yP~PZ

FA oJx @®Jr kKrÊK≠ S kKrfíK¬ I\tPjr oJx, BoJPjr xÄÛJr TrJr oJxÇ @K®T S YJKrK©T vKÜ KlKrP~ @jJr oJx, jlPxr k´míK•PT Kj~πe TrJr oJx, TMk´míK•PT hoj TrJr oJx, xPmtJkKr oJjMw yS~Jr oJxÇ oMxuoJjrJ F oJPxr IPkãJ~ gJPTj IiLr @V´PyÇ ro\JPj IK\tf y~ fJTS~J, mJ˜mJ~j y~ @uäJyr KjPhtvoJuJÇ vJKef y~ AòJÇ IK\tf y~ GTq, oyæf S ÃJfífôÇ IjMnm TPr ãMiJPftr ãMiJÇ FKa fqJV, mhJjqfJ @r @®L~fJr mºj rãJr oSxMoÇ ßp mqKÜ ßrJ\J rJUPm fJr „y kKm© yPmÇ Âh~ jro yPmÇ IjMnNKfèPuJ vJKef yPm, @YreèPuJ Kmjoss yPmÇ F oJPx oMxuoJjrJ @uäJyr oMUJPkãL yS~Jr IjMnNKf I\tj TPrÇ F oJPx FT\j oMxKuo k´Kvãe ßj~ @®hJPjrÇ ÈpJPf ßfJorJ fJTS~J I\tj TrPf kJPrJ' (xNrJ mJTJrJ : 183)Ç IgtJ“ ßrJ\J rJUJr oJiqPo fJTS~J mJ ßUJhJnLKfr ßxA èeA I\tj TrPf yPm pJr lPu TMr@j KjPhtKvf kPg YuJ xy\ yP~ pJ~ FmÄ TMr@Pjr yT @hJ~ TPr pgJpgnJPm k´KfKjKir hJK~fô kJuj TrJ pJ~Ç fJTS~J Foj FTKa K\Kjx pJr oJiqPo xm xoxqJ ßoJTJPmuJ TrJr FTKa kg kJS~J pJ~Ç fJTS~Jr oJiqPo KrK\PTr hr\J CjìMÜ yP~ pJ~, ÆLj S hMKj~Jr TJ\ xy\ yP~ pJ~Ç @uäJy fJ~JuJ èjJyèPuJ ãoJ TPr ßhjÇ oM•JKTPhr \jq Foj xMxÄmJh ßh~J yP~PZ ßp, ÈpJr k´v˜fJr oPiq kMPrJ kíKgmL dMPT pJPm' (xNrJ @rJl : 96)Ç I∂r, „y, ùJj S xPYfjfJ, @V´y S AòJ, @ou S Totf“krfJr ßxA vKÜ S ßpJVqfJr jJo fJTS~J pJr k´nJPm ãKfTr S UJrJk TJ\PT @orJ WíeJ TKr @r nJPuJ TJP\r Skr hí| yP~ pJA S xKbT oPj TPr Totf“krfJ YJuJAÇ ro\Jj oJjMwPT fJr rPmr IKiTJr KmwP~ xPYfj TPrÇ FA oyJj oJPxr @VoPj xmJr \LmPj @xMT xMU S xoíK≠Ç pJrJ @jMVfqvLu, F oJPx fJPhr CKYf ßjT TJ\ mJKzP~ ßh~JÇ fJA @K®T S m˜MVf xm ßrJ\J nñTJrL Kmw~èPuJ @oJPhr ß\Pj ßj~J hrTJrÇ yJuJu ÀK\ AmJhf TmMPur kNmtvftÇ ro\Jj oJjMwPT yJrJo ßgPT hNPr gJTPf xJyJpq TPrÇ ro\Jj ßgPT oMxKuo CÿJy GTJK∂TnJPm KvãJ ßj~, ßmÉhJ TJ\ ßgPT Kmrf gJPT, K\øJ~ uJVJo aJPj, Âh~ kKròjú rJPU, mqmyJrPT xMªr TPr, KyÄxJ-PrwJPrKw ßgPT oMKÜ uJPnr KvãJ ßj~Ç lPu KmKòjú Âh~èPuJ IKnjú xMPfJ~ ßmÅPi ßj~Jr xMPpJV kJ~Ç ro\Jj \LmPjr

KovjPT @~• TrJr FT KmrJa xMPpJVÇ fJA @uäJyr k´vÄxJ S TífùfJ k´TJPvr oJiqPoA ˝JVf \JjJPf yPm ro\JjPTÇ xm kJk S èjJy ßgPT fSmJr oJiqPo ˝JVf \JjJPf yPm oJPy ro\JjPTÇ pJPhr IKiTJr yre TrJ yP~PZ fJPhr IKiTJr KlKrP~ ßh~Jr oJiqPoA ˝JVf \JjJPf yPm ro\JjPTÇ nJPuJ TJP\r oPiq Khj pJkPjr oJiqPo ˝JVf \JjJPf yPm oJPy ro\JjPTÇ ro\Jj vJxT S vJKxPfr oJP^ ßpJVJPpJPVr FTKa CkuãÇ ßZJa-mz, ijL-hKrhs, CÅYM-KjYMPhr oPiq xŒTtPxfMr FTKa mz oJiqoÇ Ix“ TJ\ ßgPT oJjMwPT mJre TrJr FT KmrJa xMPpJVÇ ro\Jj xJoJK\T, KY∂JVf IK˙rfJ ßgPT oMÜ gJTJr FTKa CkuãÇ oMxuoJjPhr Skr IKktf hJK~fô kJuPjr ßoJão xo~ ro\JjÇ fJA fJPhr CKYf ro\Jj FPu ßmKv ßmKv @®xoJPuJYjJ~ oPjJPpJVL yS~JÇ fJTS~J IK\tf yPuA ßTmu ßrJ\J @oJPhr kJkPT \ôJKuP~ ßhPmÇ fJA ÊiM ßfuJS~Jf j~ mrÄ TMr@jPT Igt mqJUqJxy kPz @ou TrJ \ÀKrÇ Fr oJiqPoA @orJ mM^Pf kJrm @oJPhr \LmPjr CP¨vq TL, \LmPjr kJrkJx TL, @oJPhr hJK~fô TL @r kÊr oPfJ ßhyKa KTnJPm kKref yPm oJjMPwÇ @PrJ mM^Pf kJrm∏ ßrJ\J @Px ßrJ\J pJ~ fmMS xoJ\ ßgPT kJkJYJr, IjqJ~, kÊfô, rJyJ\JKj ßTj hNr y~ jJÇ fJA FA ro\Jj ßyJT KjP\PT mhPu ßh~Jr, kJk TJKuoJPT oMPZ ßh~Jr, @r @uäJyr ryof kJS~Jr CkPpJVL TPr KjP\PT VPz fMumJrÇ @yuJj xJyuJj oJPy ro\JjÇ ßuUT : mqJÄTJr

ßTJou ÂhP~ ro\Jj KopJjMr ryoJj \JoLu mzPhr oPfJ ßZJaPhrS gJPT ˝kú-@vJÇ gJPT oj nrJ nJPuJmJxJ @r mMT nrJ @jª-CòôJxÇ KT∂á fJrJ FèPuJ xMªrnJPm k´TJv TrPf kJPr jJÇ @r fJA fJPhr F k´TJvnKñr „k y~ ImM^ oPjr ImM^ yJKx @r @jªaJAÇ pUj x∂Jj @PrTaM mz y~ fUj ßx mMP^ ßT oJ @r ßT mJmJÇ xJf mZr mJ fJr ßYP~ FTaM mJzPu mJ mM^Pf xo yPu ßx fUj nJPuJ-UJrJk K\KjxS ßoJaJoMKa IjMoJj TrPf kJPrÇ F \jq mzPhr ßhPU ßhPU ßZJarJ IPjT xo~ mzPhrTíf TJ\ KjP\rJ TrPf ßYÓJ TPrÇ mzrJ pJ TPr fJPTA fJrJ nJPuJ KyPxPm iPr ßj~Ç mzrJ jJoJ\ kzPu ßxKaPT @hJ~ TrPf fJrJS (SbJ-mxJr oJiqPo) ßYÓJ TPrÇ FojKT oxK\PhS KjP~ ßpPf mJ~jJ iPrÇ fhs‡k ro\Jj FPu ßrJ\J rJUJr ßãP©S fJrJ C“xJyL yP~ SPbÇ vf mJrPeS fJPhr ßx @PmV ßrJUJ pJ~ jJÇ mJmJ-oJP~r @hPrr Fxm ij-rfú FojKa TrPu FT KhPT ßpoj IKnnJmTPhr oPj @jª Kvyre ßUPu pJ~Ç @uäJyr KmiJj mJ˜mJ~Pj FTKa ßTJou Âh~ C“xJyL yPu ßxKa mJmJ-oJP~r VPmtr Kmw~ ßZJaTJu

ßgPT ßrJ\J gJTJ~ ßYÓJ TrJÇ fJyPu pUj fJrJ k´J¬m~Û yPm fUj ßrJ\Jr k´Kf ßTJPjJ ImPyuJ xíKÓ yPm jJÇ F \jq k´PfqT x∂JPjr \LmPjr ÊÀr KhTPT iotL~ TíKÓ-TJuYJr FmÄ C“xJy-C¨LkjJ KhP~ ßmÓj TPr rJUJ mJüjL~Ç TJre @\PTr KvÊ @VJoL KhPjr TetiJrÇ hM”PUr Kmw~ @\ @oJPhr xoJP\r KhPT fJTJPu ßhUJ pJ~, IPjT k´J¬m~Û ßZPu x∂JjA oJPy ro\Jj FPu ßrJ\Jr k´Kf YronJPm VJPlu yP~ pJ~Ç muPf KÆiJ ßjA ßp, FrJA FT xo~ ùJjmMK≠xŒjú yP~ ßrJ\Jr KhPj mJ\Jr mJ rJ˜J~ ImK˙f ßrˆMPr≤èPuJPf uJu khtJr Inq∂rPT nrkMr rJPUÇ mJmJ-oJ pKh ßrJ\J rJPU fJrJ ßTj rJUPf kJru jJ! ßxyKrr xo~ ßp x∂Jj WPr gJPT, mJmJ-oJP~r CKYf fJPT WMo ßgPT @hr FmÄ pPfúr xJPg ßxyKrr \jq \JVJPjJÇ @r ßZPux∂Jj @PV \JVPu mJmJ-oJPT WMo ßgPT \JVJPjJr ßãP© fJPhrS nNKoTJ gJTPf yPmÇ FPf mJmJ-oJ S ßZPux∂JPjr oPiq FT Ihívq oyæf S nJPuJmJxJ xíKÓ y~Ç x∂Jj TÓ kJPm Foj ßnPm pKh ßTJPjJ mJmJ-oJ Kj\ x∂JjPT ßrJ\J rJUJPf Inq˜ jJ TPr fPm FPf ßTJPjJ xPªy ßjA ßp fJPhr Skr FA xMPpJV k´hJjaJA FTxo~ Yro IKmYJr KyPxPm xJmq˜ yPmÇ TJre FA WMo FmÄ FA IuxfJr \jq

hM”PUr Kmw~ @\ @oJPhr xoJP\r KhPT fJTJPu ßhUJ pJ~, IPjT k´J¬m~Û ßZPu x∂JjA oJPy ro\Jj FPu ßrJ\Jr k´Kf YronJPm VJPlu yP~ pJ~Ç muPf KÆiJ ßjA ßp, FrJA FT xo~ ùJjmMK≠xŒjú yP~ ßrJ\Jr KhPj mJ\Jr mJ rJ˜J~ ImK˙f ßrˆMPr≤èPuJPf uJu khtJr Inq∂rPT nrkMr rJPUÇ mJmJ-oJ pKh ßrJ\J rJPU fJrJ ßTj rJUPf kJru jJ! ßxyKrr xo~ ßp x∂Jj WPr gJPT, mJmJ-oJP~r CKYf fJPT WMo ßgPT @hr FmÄ pPfúr xJPg ßxyKrr \jq \JVJPjJÇ @r ßZPux∂Jj @PV \JVPu mJmJ-oJPT WMo ßgPT \JVJPjJr ßãP© fJPhrS nëKoTJ gJTPf yPmÇ @uäJyr KmiJj ßgPT KmoMU gJTJr TJrPe mJmJ oJA oNuf hJ~L gJTPmjÇ F \jq @oJPhr oPfJ @oJPhr ßZPux∂JjS ßpj oJPy ro\JPjr mrTf ßgPT oJyÀo jJ y~Ç xoJP\r WPr WPr ImK˙f IjJVf KhPjr k´KfKa

KvÊrJ yP~ CbMT @VJoL KhPjr oMKÜ S TuqJPer KhvJKrÇ oJ-mJmJr @uäJynLKf ZKzP~ pJT VíPyr k´KfKa ÂhP~Ç @xMj @orJxy mJKzr ßZJaPhr, @oJPhr x∂JjPhrPT Kx~Jo kJuPj CÆM≠ TKrÇ ßuUT : k´mºTJr


AxuJo 29

SURMA m 10 - 16 June 2016

TífùfJ k´TJPvr lK\uf KlPrJ\ @yoJh TífùfJr xy\ mJÄuJ yPuJ ÊTKr~J k´TJv TrJÇ @uäJyr ßj~JoPfr k´Kf fMÓ yS~JÇ fMKÓ k´TJv TrJ oJjMPwr oJjmL~ èeèPuJr oPiq xmPYP~ C•o èeÇ @r ßp mJ pJrJ IP· KjP\r k´Kf fMÓ gJPTj \VPf fJrJA xmPYP~ xMULÇ oMKoj mJªJrJ xm xo~ IP· fMÓ gJPTjÇ oMjJPlT xm xo~ jJA jJA UJA UJA kJA jJA TPrÇ oMKoj mJªJrJ xMPU-hM”PU Kmkh-@kPh @uäJyr ßj~JoPfr ÊTKr~J ùJkj TPrjÇ fJrJ Kmkh-@khPT @uäJyr kã ßgPT ßj~Jof KyPxPm KmPmYjJ TPrjÇ TJre xíKÓ\VPfr k´Kf @uäJyr ßYP~ h~JmJj @r KÆfL~ ßTC ßjAÇ x∂JPjr k´Kf ßpoj oJP~r nJPuJmJxJr fMujJ ßjAÇ fhs‡k mJªJr k´Kf @uäJyr h~J kKroJk TrJr oPfJ ßTJPjJ pπ ßjAÇ oJjMw xíKÓr @PV @uäJy xMmyJjMfJ~JuJ fJÅr mJªJr \jq KrK\T mrJ¨ TPr ßrPUPZjÇ xJoJK\T mºj xMhí| rJUJr \jq k´PfqT jmLr CÿfPT FTKa \Lmj KmiJj KhP~PZjÇ Yªs-xNpt-@TJv-mJfJx kJKj jh-jhL k´níKfr ßj~JoPfr \jq @orJ ßTC @uäJyr TJPZ hrUJ˜ TKrKjÇ @uäJy @kj oKyoJ~ fJÅr mJªJPhr Fxm hJj TPrPZjÇ @uäJy xMmyJjMfJ~JuJ hMKj~Jr \KoPj fJÅr mJªJPhr IPjT ßj~Jof KhP~PZjÇ FmÄ @uäJy fJÅr ßjT mJªJPhr krTJPu IPjT ßj~Jof hJj TrPmjÇ oJjMw xíKÓr ßvsÔ \LmÇ oJjMw hMKj~Jr \KoPj @uäJyr k´KfKjKiÇ hMKj~Jr \KoPj oJjMwPT @uäJy fJÅr AmJhPfr \jq kJKbP~PZjÇ ßpj fJÅr mJªJ @KUrJPf xMPU vJK∂Pf TJaJPf kJPrÇ hMKj~Jr \Koj yPuJ @uäJyr ßj~JoPfr ÊTKr~J k´TJPvr C•o ˙JjÇ mJªJ TífùfJ k´TJv TrPu @uäJy UMKv yjÇ mJªJr k´Kf @uäJyr ßj~Jof mÉ èe ßmPz pJ~Ç mJ˜m KY© yPuJ∏ @uäJy pf ßj~JofA ßhjjJ ßTjÇ @orJ @PrJ YJAÇ @oJPhr YJS~JkJS~Jr ßvw ßjAÇ @oJPhr oPiq ÊTKr~J ßjAÇ TMr@j kJPT @uäJy ßWJweJ TPrPZj, ÈIKiT (xŒh) uJPnr k´KfPpJKVfJ ßfJoJPhr VJPlu

mJªJ TífùfJ k´TJv TrPu @uäJy UMKv yjÇ mJªJr k´Kf @uäJyr ßj~Jof mÉ èe ßmPz pJ~Ç mJ˜m KY© yPuJ∏ @uäJy pf ßj~JofA ßhjjJ ßTjÇ @orJ @PrJ YJAÇ @oJPhr YJS~J-kJS~Jr ßvw ßjAÇ @oJPhr oPiq ÊTKr~J ßjAÇ TMr@j kJPT @uäJy ßWJweJ TPrPZj, ÈIKiT (xŒh) uJPnr k´KfPpJKVfJ ßfJoJPhr VJPlu TPr ßrPUPZÇ ßp kpt∂ jJ ßfJorJ TmPrr TJPZ KVP~ CkK˙f yPmÇ' (xNrJ fJTJxMr : 1-2)Ç TPr ßrPUPZÇ ßp kpt∂ jJ ßfJorJ TmPrr TJPZ KVP~ CkK˙f yPmÇ' (xNrJ fJTJxMr : 1-2)Ç hMKj~Jr IgtKm• ßuJn oJjMwPT ßoJyV´˜ TPr ßrPUPZÇ TífùfJ k´TJv TrJ xŒPTt kKm© TJuJoMuäJy vKrPl @uäJy mPuj, ÈPfJorJ @oJr ßj~JoPfr ÊTKr~J @hJ~ Tr, ITífù yP~J jJÇ' (xNrJ mJTJrJ : 15)Ç ÈIfFm, @uäJJyrA AmJhf Tr S fJÅr k´Kf Tífù ySÇ' (xNrJ pMoJr : 66)Ç È(Py mJªJ) pKh ßfJorJ @oJr ßvJTrPVJ\JKr yS, fPm @Ko ßfJoJPhr \jq @oJr ßj~JofPT @PrJ mJKzP~ ßhPmJÇ @r pKh ßfJorJ @oJr ßj~Jof I˝LTJr Tr (IgtJ“ ITífù yS) fPm KjÁ~ ß\Pj ßrPUJ @oJr @\Jm mz TKbjÇ' (xNrJ AmsJKyo : 7)Ç TífùfJ k´TJv TrJ xŒPTt @mM hJCh vKrPl y\rf AmPj Sor (rJ:) ßgPT mKetf yP~PZ y\rf rJxNu xJ: mPuPZj, È@uäJyr ßvJTr KpKj @oJr k´P~J\j KoKaP~ KhPuj, @oJPT rJP© @vs~ KhPuj, @oJPT kJjJyJr TrJPuj, KpKj @oJr k´Kf IjMV´y TrPuj FmÄ KmPvw IjMV´y TrPuj, IKiT kKroJPe hJj TrPuj, xMfrJÄ ßxA @uäJyr ßvJTr xmtJm˙J~Ç' Tár@j S yJKhx KmPväwe TrPu ßhUJ pJ~, TífùfJ

k´TJPvr oJiqPo oJjMPwr Kmj~ k´TJv kJ~Ç Tífùf ßmJi ßvJTrPVJ\JKr oJjMPwr oPjr k´vJK∂ mJKzP~ ßh~Ç TífùfJ ßmJi oJjMwPT fJr IfLf \Lmj ˛re TKrP~ ßh~Ç FA èPe oJjMPwr kJr¸KrT, kJKrmJKrT S xJoJK\T mºj xMhí| y~Ç mJ˜m ßãP© ßhUJ pJ~, ßTC FTKa CkTJr @oJr Tru fJ ˛re rJKU jJÇ @orJ xyP\ IfLf nMPu pJAÇ oJP^ oPiq Foj @Yre k´hvtj TKr ßpj CkTJrL mqKÜr xJPg ßTJPjJ kKrY~ xŒTt ßjAÇ IgY @uäJy TMr@Pj ¸ÓnJPm fJÅr mJªJPhr \JKjP~ KhP~PZj ßp, ITífù mJªJr k´Kf KfKj ßj~Jof TKoP~ ßhjÇ ITífù mJªJPhr KfKj kZª TPrj jJÇ @r @uäJy pKh fJÅr mJªJr k´Kf Ix∂áÓ yjÇ fJyPu yJvPrr o~hJPj mJªJr kJr yS~Jr ßTJPjJ CkJ~ gJTPm jJÇ @r @uäJy fJÅr mJªJPhr xfTt TPr KhP~PZj ßp, ITífù mJªJPhr KfKj TKbj vJK˜ ßhPmjÇ @orJ pKh @KUrJPf jJ\Jf ßkPf YJA FmÄ @PrJ ßmKv ßj~Jof YJA fJyPu @uäJy xMmyJjMfJ~JuJ Ix∂áÓ yj KTÄmJ yPmjÇ F \JfL~ TJ\Tot ßgPT @oJPhr xmJAPT hNPr gJTPf yPmÇ ßuUT : k´JmKºT

ßrJ\J ßfJ @uäJyr \jqA

jJoJPpr xo~xNYL IJu IJTxJ oxK\h

10 \Mj, mMimJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

02-41 01-04 06-36 09-21 10-27

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

11 \Mj, mOy¸KfmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

02-40 01-04 06-37 09-22 10-28

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

12 \Mj, mOy¸KfmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

02-40 01-04 06-37 09-23 10-28

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

13 \Mj, mOy¸KfmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

@uäJoJ lrLh C¨Lj oJxDh ßrJ\J @uäJyr \jqÇ ßTJPjJ oJjMPwr \jq j~, @®L~-˝\Pjr \jq j~Ç mJªJ pUj ßrJ\J rJPUj∏ FT\jPTA UMKv TrJ fJr CP¨vq gJPTÇ xMmPy xJKhT ßgPT ÊÀ TPr xNptJ˜ kpt∂ ßrJ\J rJUJr FTaJA CP¨vq, FTaJA uãq, TJKãf ßxA oyJj k´nMr nJPuJmJxJ I\tjÇ @uääJy fJ'@uJ rJxNPu kJT xJuääJuääJÉ @uJAKy S~JxJuääJoPT FTKa yJhLPx TMhxLPf mPuj, (TMhxL muJ y~ ßp yJhLx rJxNPu kJT xJuääJuääJÉ @uJAKy S~JxJuääJo @uääJyr kã ßgPT @uääJyr nJwJ~ mPuj ) @Ko muKZ, @xxJSoM Ku- ßrJ\J @oJr \jqÇ jJoJ\ @oJr F TgJ mPujKj, jJoJ\aJ yPuJ mJªJrÇ @uääJy xmPYP~ mz, @uääJy TJPT Kx\hJ TrPmj? @uääJy TJPT ÀTM TrPmj? jJCpMKmuääJy! @uääJy ßhPjS~JuJ, FT mZr aJTJ \oJ ßrPU fJrkPr pJTJf ßh~J uJPV jJKT @uäJyr? TUPjJA jJÇ @uääJy fJ'@uJ xm AmJhPfr fáujJ~ muPZj, @xxJSoM Ku∏ ßrJ\J yPuJ @oJr, F TJ\aJ @oJrÇ @uääJyr UJPhqr k´P~J\j ßjA, @uääJyr kJjLP~r ßTJPjJ k´P~J\j ßjA, @uääJy ßTJPjJ K\KjPxr oMUJPkãL jjÇ mJªJ fJr èPer oPiq @uäJyr xmPYP~ KjTamftL y~ ßrJ\Jr oPiqÇ ßrJ\Jr xo~aJ ßx ßTJPjJ„k k´mKí •r YJKyhJ kNre TrJr KY∂J TPr jJÇ FojKT yJuJu KmKmr KhPTS ßTC pKh TJojJr híKÓPf ßrJ\J ßrPU fJTJ~ fJyPu FaJS oJT„y yPm fJrÇ ßrJ\JS KT yPm fJr? oJT„y yPmÇ @uääJy fJ'@uJr ßWJweJ, ÈPrJ\J yPuJ @oJr'Ç Tf mz optJhJ, @oJr muJaJ, KjP\r muJaJÇ xMfrJÄ ßrJ\Jr mhuJ TL

F x¬JPyr

02-39 KoKja 01-05 KoKja 06-38 KoKja 09-23 KoKja 10-29 KoKja

14 \Mj, mOy¸KfmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

02-38 KoKja 01-05 KoKja 06-38 KoKja 09-24 KoKja 10-29 KoKja

15 \Mj, mOy¸KfmJr

yPm? ßp mJªJ @oJr yPf YJAPm @Ko KjP\ fJr yP~ pJPmJÇ È@jJ @\Kp Kmy' @KoA fJr KmKjo~Ç IgtJ“ @uäJy fJ'@uJA ßrJ\Jr KmKjo~ Kj\ yJPf ßhPmjÇ ßrJ\JhJr mJªJr k´Kf TfUJKj nJPuJmJxJ @uäJyrÇ Ppoj TMr@j S yJhLPx @PZ ßp jJoJ\ kPz ßmPyvf kJmJ, foMTaJ TPr Ér kJmJ, foMTaJ TPr ßmPyvPfr VJZ kJmJ, foMTaJ TPr KmKÄ kJmJ, foMTaJ TPr jyr kJmJ, @r ßrJ\Jr ßmuJ~ mPuPZj TL? È@jJ @\Kp Kmy' pKh ßrJ\J rJPUj, ßrJ\Jr yT @hJ~ TrPf kJPrj, fJyPu È@jJ @\Kp Kmy' FA ßrJ\Jr KmKjoP~ @oJPTA ßkP~ pJPmjÇ mJªJr ßfJ @uäJyr x∂áKÓ S nJPuJmJxJA CP¨vqÇ Fr ßYP~ mz mJªJr

kJS~Jr @r TL @PZ? ÈKrhS~JjMuäJKy @TmJr' @uääJyPT kJS~J, @uääJyr x∂áKÓPT kJS~Jr jJo yPuJ @uääJyPT kJS~JÇ oJKuT pUj x∂áÓ yP~ pJj, oJKuT pUj UMKv yP~ pJj fUj ßVJuJPor @r ßTJPjJ KY∂J gJPT jJÇ @uäJyr x∂áKÓ uJn yPuJ mJªJr xmPYP~ mz xlufJÇ \Lmj rJXJPf FA xlukg oJzJPf yPm k´PfqT oMKojPTÇ fJyPuA TJKãf uãq I\tj TPr krTJuLj xlufJ~ KjP\PT rJXJPf kJrPmJÇ @uäJy fJ'@uJ @oJPhr fJSKlT KhjÇ @oLjÇ ßuUT : vJAUMu yJKhx, oyJkKrYJuT, \JKo@ ATrJ mJÄuJPhv S GKfyJKxT ßvJuJKT~Jr V´J¥ AoJo

l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

02-38 01-05 06-38 09-24 10-30

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

16 \Mj, mOy¸KfmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

02-37 01-05 06-39 09-25 10-30

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja


30 IJ∂\tJKfT

10 - 16 June 2016 m SURMA

IJu mMr∆\ ßk´Pxr xyPpJKVfJ~ oxK\Ph IJu IJTxJ~ hM˙VrLmPhr oJP^ AlfJr ßkRÅPZ Khj 2014 FmÄ 2015 xJPu oxK\Ph IJu IJTxJ~ yJ\JPrJ hM˙VrLmPT IJu mMr∆\ ßk´Pxr CPhqJPV AlfJr Kmfre TPrPZÇ FmZr IJmJPrJ IJu mr∆\ ßk´x vPm Tôhr xy IjqJjq rJPf VrLmPhr TJPZ AlfJr ßkRÅPZ ßh~Jr CPhqJV V´ye TPrPZÇ F k´P\PÖ oJjMPwr hJj TrJ IPgtr xŒNetaJA AlfJr mJm“ UrY TrJ y~Ç hJPjr Igt ßgPT ßTJj FcKoj mJ asJPnu UrY myj TrJ y~ jJÇ

FmZr IJu mMr∆\ ßk´x ßgPT vfJKiT ToLt pJPò hM˙-VrLmPhr oMPU AlfJr fáPu KhPfÇ IJr F k´P\Ö xlu TrPf IJkjJPhr xTPur xyPpJKVfJ k´P~J\jÇ FA k´P\PÖ F mZr ßkKj IJkLu FmÄ IJu mMr∆\ ßk´x FT xJPg TJ\ TrPZÇ AxuJPor k´go KTômuJ oJxK\Ph IJu IJTxJ FmÄ Fr IJPv hM˙-VrLmPhr yJPf xrJxKr AlfJr ßkRÅPZ KhPf IJkjJr hJPjr yJf xMk´xJKrf Tr∆jÇ

TJ\ jJ TrPuS jNqjfo @~! 6 \Mj - k´PfqT jJVKrPTr \jq jqNjfo ßoRKuT @P~r KjÁ~fJ ßhS~J yPm KTjJ, F k´Pvú 5 \Mj, ßrJmmJr xMA\JruqJP¥ FTKa VePnJa IjMKÔf yP~PZÇ k´J¬m~Û jJVKrPTrJ Totrf mJ ßmTJr pJ-A gJTMT, fJÅPhr vftyLj oJKxT Igt mrJP¨r ßhS~Jr TgJ muJ yP~PZ k´˜JmKaPfÇ PpPTJPjJ KmwP~ k´˜JPmr kPã FT uJPUr ßmKv ˝Jãr \oJ kzPuA fJ KjP~ VePnJPar @P~J\j TrJ pJ~ kKÁo ACPrJPkr Cjúf ßhv xMA\JruqJP¥Ç VfTJu VePnJPar k´˜JmKaPf KjKhtÓ ßoRKuT @~ CPuäU TrJ y~KjÇ fPm F CPhqJPVr ßjkPgq gJTJ mqKÜPhr k´˜Jm IjMpJ~L k´PfqT k´J¬m~Û mqKÜr x÷Jmq oJKxT @~ yPm @zJA yJ\Jr xMAx l∑Jï (2,555 oJKTtj cuJr) FmÄ k´PfqT KvÊr \jq fJ yPm 625 xMAx l∑JïÇ fPm Có ßmfjPnJVL ßuJTPhr Skr Fr TL k´nJm kzPm fJ FPf ¸Ó TrJ y~KjÇ k´˜JmKar kPã rJ\jLKfKmhPhr oPiq xogtj xJoJjqAÇ kJutJPoP≤r ßTJPjJ huA Fr kPã FKVP~ @PxKjÇ k´˜JPmr xoJPuJYPTrJ muPZj, FKa TJ\ TPr Igt @~ TrJr ßp k´YKuf k≠Kf fJPT CPkãJ TPrÇ FKa xoJP\r \jq ãKfTr yPmÇ KT∂á k´˜JmKar kPã \jof xÄV´Py oJPb jJoJ k´YJreJ V´∆k ßmKxT AjTJo xMA\JruqJP¥r

10 mZr TJrJh§ 7 \Mj - xπJxL TotTJP§r IKnPpJPV oJuÆLPkr xJPmT nJAx ßk´KxPc≤ @yPoh @KhPmr 10 mZr TJrJh§ yP~PZÇ fJÅr @Aj\LmL oMxJ KxrJ\ 5 \Mj, ßxJomJr F TgJ \JjJjÇ KfKj \JjJj, @KhPmr KmÀP≠ Vf mZPrr ßo oJPx KmPrJiL rJ\QjKfT hPur FTKa xoJPmPv èKu TrJr IKnPpJV @jJ y~Ç Vf 5 \Mj, ßrJmmJr rJPf À≠ÆJr xJãq V´yPer kr @hJuf FA rJ~ ßhjÇ @Aj\LmL oMxJ KxrJ\ mPuj, ÈF KmYJr kãkJfhMÓÇ @orJ Fr KmÀP≠ yJAPTJPat @Pmhj TrmÇ'

ßY S~JVjJr mPuj, ÈFKa KTZM jJ TPrA Igt kJS~J yPm jJÇ xMA\JruqJP¥ ßoJa TJP\r 50 vfJÄPvr ßmKv KmjJ IPgtA TrJ y~Ç Fr oPiq pfú@K•r TJ\, WPrr TJ\S rP~PZÇ FnJPm ßoRKuT @P~r oiq KhP~ TJ\ @rS ßmKv oNuqJK~f yPmÇ'

kJutJPoP≤ cJjk∫L xMAx Kkku kJKatr FT\j FoKk uMKx ˆJo k´˜JPmr KmPrJKifJ TPr mPuj, ÈpKh xMA\JruqJ¥ FTKa ÆLk yPfJ, fJyPu fJK•ôTnJPm Fr C•r yPfJ ÈyqJÅ'Ç KT∂á CjìMÜ xLoJP∂ FKa kMPrJkMKr Ix÷m TJ\Ç'

ßnPj\MP~uJr xogtPj rJCu TJP˘J

@r TUPjJA SFFPx KlrPm jJ KTCmJ 6 \Mj - KTCmJr ßk´KxPc≤ rJCu TJP˘J mPuPZj, fJÅr ßhv @r ßTJPjJ KhjA @PoKrTJ oyJPhPvr ßhvèPuJr ß\Ja IVtJjJAP\vj Im @PoKrTJj ߈aPx (SFFx) KlPr pJPm jJÇ pMÜrJPÓsr ßjfífôJiLj xÄVbjKar oyJxKYm uMAx @uoJPVtJ xŒ´Kf KTCmJr WKjÔ Ko© ßnPj\MP~uJr xhxqkh ˙KVf TrJ S ßhvKar Skr KjPwiJùJ @PrJPkr @øJj \JjJjÇ Fr kKrPk´KãPfA ßnPj\MP~uJr ãofJxLj KjPTJuJ oJhMPrJr xrTJPrr k´Kf xÄyKf k´TJv TPr rJCu TJP˘J F ßWJweJ ßhjÇ TqJKrmL~ ÆLkPhv KTCmJ~ KlPhu TJP˘Jr ßjfíPfô KmkäPmr oJiqPo xoJ\fJKπT xrTJr k´KfKÔf yS~Jr kr 1962 xJPu SFFx ßhvKaPT ß\Ja ßgPT mKyÏJr TPrÇ hLWtKhj kr xŒ´Kf S~JKvÄaPjr xPñ yJnJjJr xŒTt Cjú~Pjr

k´Kâ~J~ mz IV´VKfr kr IPjPTA muPZj, KTCmJ pMÜrJPÓsr ßjfíPfô gJTJ xÄVbjKaPf @mJr ßpJV KhPf kJPrÇ KT∂á rJCu fJr x÷JmjJ xrJxKr jJTY TPr KhPujÇ yJnJjJ~ IjMKÔf TqJKrmL~ ßhvèPuJr FT vLwt xPÿuPj rJCu TJP˘J SFFxPT ÈxJosJ\qmJhLPhr @KikPfqr yJKf~Jr' mPu @UqJK~f TPrjÇ PnPj\MP~uJr ãofJxLj mJok∫L ßk´KxPc≤ KjPTJuJ oJhMPrJr k´Kf xogtj \JKjP~ TJP˘J mPuj, ÈPnPj\MP~uJr nJAPhr k´Kf, fgJ KjPTJuJ oJhMPrJr Qmi xrTJPrr k´Kf @oJPhr hí| xogtj gJTPmÇ' xŒ´Kf ßnPj\MP~uJ~ xrTJrKmPrJiL @PªJuj ßmPz pJS~Jr kKrPk´KãPf SFFx-k´iJj mPuj, xÄVbjKar xjh IjMxJPr ßnPj\MP~uJr xhxqkh ˙KVf TrJ CKYfÇ

oPjJj~j ßkPf k´P~J\j 2383

KyuJKrr @r YJA oJ© 26 ßcKuPVa

7 \Mj - kMP~PftJKrPTJPf IjMKÔf ßcPoJPâKaT kJKatr 5 \Mj, ßrJmmJPrr k´JAoJKr KjmtJYPj K\PfPZj KyuJKr KTîjajÇ oJKTtj pMÜrJÓsKj~Kπf FA nNUP§r oJjMw @VJoL jPn’Prr ßk´KxPc≤ KjmtJYPj ßnJa KhPf jJ kJrPuS mJZJA kPmtr KjmtJYPj fJÅPhr IÄv ßjS~Jr IKiTJr rP~PZÇ KyuJKr KTîjaj FUJPj 64 vfJÄv ßnJa ßkP~PZjÇ FA Km\P~r lPu huL~ oPjJj~j ßkPf KyuJKrr @r k´P~J\j kzPm oJ© 26 \j ßcKuPVPar xogtjÇ @\ oñumJr TqJKuPlJKjt~J S KjC \JKxtxy ßoJa Z~Ka IñrJP\q ßnJa V´ye yPmÇ fJPf KyuJKrr oPjJj~j KjKÁf yPm, F mqJkJPr xmJA FTofÇ @\ KhPjr ßvw ßnJaKa yPm mz S \jmÉu IñrJ\q TqJKuPlJKjt~J~, ßxUJPj KyuJKr S KxPjar mJKjt xqJ¥Jxt ßoJa 475 \j ßcKuPVPar xogtj @hJP~r \jq ßnJapMP≠ IÄv ßjPmjÇ IKiTJÄv \jof \KrPk fJÅrJ hM\j xoJPj xoJj yP~ uzPZjÇ @jMkJKfT luJlPur Kj~o gJTJ~ fJÅrJ CnP~ KjitJKrf ßcKuPVa KjP\Phr oPiq ToPmKv xoJj nJPV nJV TPr ßjPmjÇ fPm FA ßnJa YNzJ∂ KjmtJYjL luJlPu ßfoj ßyrPlr TrPm jJÇ FTA Khj KjC \JKxtPf ßp ßnJa yPm, fJPf KyuJKr xyP\A K\fPmj FmÄ FA IñrJP\qr 51 \j ßcKuPVPar IKiTJÄv xÄV´y TPr huL~ oPjJj~j KjKÁf TrPf xão yPmj, F KmwP~ xm nJwqTJrA FTofÇ IPjT hNrPfôr TJrPe TqJKuPlJKjt~Jr xo~ Kfj WµJ KkKZP~ gJTJ~ ßxUJPj ßnJa V´ye ßvw jJ yS~Jr @PVA FA luJlu YNzJ∂ yP~ pJPmÇ xqJ¥Jxt Imvq huL~ oPjJj~j kJS~Jr @vJ FUPjJ fqJV TPrjKjÇ KfKj @vJ TrPZj, @\PTr KjmtJYPj mz rTPor \~ ßkP~ KfKj hPur ÈxMkJr ßcKuPVaPhr' TJPZ KjP\r k´JKgtfJr xogtPj pMKÜ fMPu irPf xão yPmjÇ hPur k´J~ 500 xMkJr ßcKuPVa (hPur KjmtJKYf k´KfKjKi S huL~ TotTftJ) AKfoPiq KyuJKrr kPã fJÅPhr xogtj ßWJweJ TPrPZjÇ xqJ¥Jxt @vJ TrPZj, @\ nJPuJ lu TrJ x÷m yPu ßTJPjJ ßTJPjJ xMkJr ßcKuPVa fJÅPhr Kx≠J∂ mhuJPf C“xJKyf yPmjÇ KjP\r oPjJj~j KmwP~ VnLr @˙J xP•ô&S TqJKuPlJKjt~J~ xqJ¥JPxtr ZMPz ßhS~J YqJPu† UMm èÀPfôr xPñA V´ye TPrPZj KyuJKrÇ FA IñrJP\q krJ˜ yPu fJÅr \jq ßxKa Ifq∂ KmmsfTr yPf kJPrÇ k´VKfvLu S Kovs mPetr FA IñrJ\q jPn’Prr KjmtJYPj ßcPoJTsqJaPhr Km\P~ èÀfôkNet nNKoTJ rJUPm mPu nJmJ yPòÇ KT∂á xqJ¥Jxt S fJÅr fÀe xogtPTrJ pKh hPur oPjJjLf k´JgtLPT xogtj \JjJPf I˝LTJr TPrj, fJ KyuJKrr \jq Kmkpt~ ßcPT @jPf kJPrÇ Foj Kmkh ßbTJPf KfKj TqJKuPlJKjt~J~ fJÅr k´YJreJ ImqJyf ßrPUPZjÇ

yJXPrr yJouJ~ 6 \Mj - IPˆsKu~Jr kKÁoJûuL~ jVrL kJPgtr CkTNPu 5 \Mj, ßrJmmJr FT jJrLr oífPhy kJS~J ßVPZÇ yJXPrr @âoPe KfKj oJrJ ßVPZj mPu iJreJ TrJ yPòÇ FTA CkTNPu yJXPrr yJouJ~ @PrT mqKÜr oífMqr oJ© hMA Khj kr FA jJrLr oífPhyKa kJS~J ßVuÇ 5 \Mj kMKuv \JjJ~, SA jJrLr vrLPr mz irPjr ßmv TP~TKa \Uo KZuÇ Fr TJre fJ“ãKeTnJPm KjKÁf yS~J pJ~Kj, fPm \UPor irj yJXPrr @âoPer xPñ ßoPuÇ SP~ˆJjt IPˆsKu~J (cKmäCF) kMKuv Tftíkã mPuPZ, kMKuv FTKa ßjRTJr TJPZ oífPhyKa kJ~Ç Fr KTZMãe @PV QxTPfr TJPZ SA jJrLPT @yf Im˙J~ ßhUJ pJ~ mPu Umr kJ~ kMKuvÇ Fr TJZJTJKZ xJVPr FTKa yJXr ßhUPf kJS~Jr TgJ \JKjP~KZu xJltJrPhr FT xÄVbjÇ


IJ∂\tJKfT 31

SURMA m 10 - 16 June 2016

pMÜrJPÓsr ßk´KxPc≤ KjmtJYj

xmtPvw k´JAoJKr ßnJPar kr ßcPoJPâKaT kJKatr ßk´KxPc≤ k´JgtL ßT yPòj, ßx TgJ kKrÏJr yP~ pJPmÇ FA KyxJm oJgJ~ ßrPU ßk´KxPc≤ SmJoJ FA x¬JPyA KyuJKrr kPã fJÅr xogtj ßWJweJ TrPmj mPu \JjJ ßVPZÇ ßyJ~JAa yJCPxr IjJoL xNP©r C≠íKf KhP~ KjCA~Tt aJAox \JKjP~PZ, SmJoJ fJÅr hPur kPã k´YJreJ~ IÄv KjPf @V´yLÇ

k´go jJrL k´JgtL yPòj KyuJKr!

ßcÛ KrPkJat 8 \Mj - pMÜrJPÓsr AKfyJPx k´go jJrL KyPxPm ßk´KxPc≤ kPh oPjJj~j KjKÁf TPrPZj ßhvKar xJPmT lJˆt ßuKc S krrJÓsoπL KyuJKr KTîjajÇ ßcPoJPâKaT kJKatr k´JgtL oPjJj~Pjr \jq Z~ IñrJP\q k´JAoJKr ßnJa IjMKÔf yS~Jr TgJ KZu VfTJu oñumJrÇ fPm Fr @PVA oJKTtj mJftJ xÄ˙J IqJPxJKxP~Pac ßk´x (FKk) \JKjP~PZ, Vf 5 \Mj, ßrJmmJr pMÜrJÓsKj~Kπf nNU§ kMP~PftJKrPTJPf IjMKÔf k´JAoJKrr kr KyuJKr oPjJj~Pjr \jq k´P~J\jL~ 2 yJ\Jr 383 ßcKuPVPar xogtj ßkP~ ßVPZjÇ FaJPTA fJÅr oPjJj~j KjKÁf yS~Jr KnK• KyPxPm irJ yPòÇ KyuJKr KTîjaj FKkr FA ßWJweJPT ˝JVf \JKjP~PZj, KT∂á fJÅr k´KfƪôL KxPjar mJKjt xqJ¥Jxt mPuPZj, FKkr hJKm xfq j~Ç xMkJr ßcKuPVaPhr IPjPTr fJÅr kPã ßnzJr x÷JmjJ rP~PZ FUPjJÇ mJftJ xÄ˙J FKkr ßWJweJ~ F kpt∂ IjMKÔf k´JAoJKr KjmtJYPjr lPu xÄVíyLf ßcKuPVa ZJzJS ÈxMkJr ßcKuPVa'Phr xÄUqJ ßpJV TrJ yP~PZÇ ßx TgJ CPuäU TPr xqJ¥JPxtr KjmtJYjL h¬r ßgPT muJ yP~PZ, xMkJr ßcKuPVarJ \MuJAP~r ßvw x¬JPy huL~ xPÿuPj ßnJa ßhPmjÇ Fr @PVA fJÅPhr xÄUqJ KyxJPm @jJ IPpRKÜTÇ xqJ¥Jxt @vJ TrPZj, xmtPvw k´JAoJKrPf Yo“TJr lu ßkP~ KfKj xMkJr ßcKuPVaPhr of kKrmftj TPr

fJÅr kPã @jPf xão yPmjÇ PcPoJPâKaT kJKatr KjmtJKYf k´KfKjKi S huL~ TotTftJPhr oPiq IPjPTA xMkJr ßcKuPVa KyPxPm huL~ xPÿuPj ßnJa ßhS~Jr IKiTJr rJPUjÇ fJÅPhr k´J~ 400 \j mJZJA kPmtr KjmtJYj ÊÀ yS~Jr @PVA KyuJKrr kPã KjP\Phr xogtj ßWJweJ TPrjÇ AKfoPiq fJÅPhr ßoJa xÄUqJ ßmPz 571-F hJÅKzP~PZÇ IjqKhPT

xqJ¥JPxtr kPã rP~PZj oJ© 48 \j xMkJr ßcKuPVaÇ FUPjJ 93 \j xMkJr ßcKuPVa fJÅPhr Kx≠J∂ k´TJv TPrjKjÇ xqJ¥Jxt pMKÜ ßhKUP~PZj, IKiTJÄv \jof \Krk IjMpJ~L, xrJxKr k´KfÆKªôfJ~ KfKj KrkJmKuTJj k´JgtL ßcJjJ asJŒPT IjJ~JPx krJK\f TrPf xãoÇ ßx TJrPe hPur ˝JPgt xMkJr ßcKuPVaPhr CKYf Kx≠J∂ mhPu fJÅPT xogtj TrJÇ

KjmtJYjL KmPvwPùrJ muPZj, xMkJr ßcKuPVaPhr xogtj ZJzJ ÊiM mJZJA kPmtr KjmtJYj ßgPT KyuJKr mJ xqJ¥Jxt ßTCA k´P~J\jL~ xÄUqT ßcKuPVa xÄV´Py xão yPmj jJÇ \jof \Krk IjMxJPr, Vf 7 \MPjr k´JAoJKrPf fJÅrJ hM\j @jMkJKfT yJPr ßcKuPVa nJVJnJKVr kPrS KyuJKrr I∂f 200 ßcKuPVPar ToKf kzPmÇ IjqKhPT xqJ¥JPxtr WJaKfr kKroJe gJTPm 500-Fr ßmKvÇ xmtPvw k´JAoJKr ßnJPar kr ßcPoJPâKaT kJKatr ßk´KxPc≤ k´JgtL ßT yPòj, ßx TgJ kKrÏJr yP~ pJPmÇ FA KyxJm oJgJ~ ßrPU ßk´KxPc≤ SmJoJ FA x¬JPyA KyuJKrr kPã fJÅr xogtj ßWJweJ TrPmj mPu \JjJ ßVPZÇ ßyJ~JAa yJCPxr IjJoL xNP©r C≠íKf KhP~ KjCA~Tt aJAox \JKjP~PZ, SmJoJ fJÅr hPur kPã k´YJreJ~ IÄv KjPf @V´yLÇ ßk´KxPc≤ KyPxPm fJÅr I\tj pJPf mígJ jJ pJ~, ßx \jq SmJoJ FT\j ßcPoJPâKaT k´JgtLPT ßyJ~JAa yJCPx ßhUPf YJjÇ @r ßx k´JgtL ßp KyuJKr KTîjaj, fJPfS TJptf ßTJPjJ xPªy ßjAÇ KjCA~Tt aJAox \JKjP~PZ, SmJoJr FTJKiT CkPhÓJ KyuJKrr k´YJreJ TKoKar xPñ ßpJVJPpJV rãJ TPr YPuPZjÇ

IJxMj IJuäJyr WrPT EeoMÜ TKr

oJKr~Jo ßx≤JPrr CPuäUPpJVq KjotJe mq~ kKrPvJi TrJ yP~PZ TôrP\ yJxJjJ xÄV´Pyr oJiqPoÇ Vf mZr oxK\h xÄuVú KxjJVV nmjKa â~ TrJ yP~PZ IJPrJ 1KoKu~j kJC¥ TôrP\ yJxJjJ KjP~Ç FUj FA Igt KlKrP~ KhP~ IJorJ IJuäJyr WrPT EeoMÜ TrPf YJA AjvJuäJyÇ 18 \Mj vKjmJr KmPTu 3aJ ßgPT l\r kpt∂ YqJPju Fx-F IjMKÔfmq uJAn IqJKkPu IJkjJr kKrmJPrr xhxq S mºá-mJºmPhrPT ßlJj TPr xJyJPpqr yJf mJKzP~ KhPf muMjÇ

Aˆ u¥j oÛ

uJAn Ij YqJPju Fx 814

SKY 814

cPjvj yauJAj : 020 8523 1666 vKjmJr, 18 \Mj 2016 KmPTu 3aJ ßgPT ßlJj Tr∆j, oMÜ yP˜ hJj Tr∆j


32 xJãJ“TJr

10 - 16 June 2016 m SURMA

KoxPrr xJoKrT Ináq™JPj pMÜrJPÓsr ohh KZu oPj TKr jJ KoxPr È@rm mx∂' xJŒ´KfT AKfyJPxr xmPYP~ @PuJKYf WajJÇ FTjJ~TfJKπT, ˙Kmr FTKa IûPu jfMj TPr k´JPer xûJr TPrKZu Ve@PªJujKaÇ KfCKjKx~J~ Fr xN©kJf yPuS ßyJxKj ßoJmJrPTr kfjA KZu xmPYP~ èÀfôkeN t WajJ; KT∂á ßxA mx∂ ˙J~L y~KjÇ xJoKrT Q˝rJYJr ßhvKaPf @PrJ TPbJrnJPm ßYPk mPxPZÇ KoxPrr È\JjM~JKr 25' jJPo kKrKYf KmkämKaPf oNu nNKoTJ kJuj TPrKZu oMxKuo msJhJrÉcÇ fJPhr SkrA YPu @iMKjT AKfyJPxr \Wjqfo KˆoPrJuJrÇ huKar vLwtkptJP~r xm ßjfJPT oífqM h§ ßh~J yP~PZÇ FTKa @hPvtr \jq VKbf @PªJujKaPT kMPrJkMKr ßvw TPr ßh~Jr xm ßYÓJA TrJ yP~PZ; KT∂á fJ x÷m y~KjÇ msJhJrÉcS yJu ZJPzKjÇ fPm fJrJ FUj TL nJmPZ? KT∂á ßTJj kPg fJrJ WMPr hJÅzJPmÇ F KjP~ @PªJujKar Ijqfo ßjfJ, xJPmT kKrT·jJ S @∂\tJKfT xyPpJKVfJKmw~T oπL @or hJrJV xŒ´Kf @u-oKjaPr xJãJ“TJr KhP~PZjÇ xJãJ“TJrKa V´ye TPrPZj @mPhu ryoJj ACxMlÇ mftoJj xoP~r ßk´ãJkPa xJãJ“TJrKa UMmA èÀfôkeN Çt IjMmJh TPrPZj ßoJyJÿh yJxJj vrLlÇ IJu-oKjaPrr ßxR\Pjq xMroJr kJbTPhr \jq fáPu irJ yPuJ: k´v:ú Ik´TJKvf Kmw~èPuJr TL yPuJ? k´KfPmhjKaPf gJTJ jJjJ ßjKfmJYT iJreJ msJhJrÉc KTnJPm k´voj TrPm? @or hJrJV : FA KmvJu k´KfPmhPj [pJr mz IÄv @orJ \JKj] IPjT KTZM @PZÇ 10 mZr iPr u¥j oxK\Phr xJPg ßTJPjJ ßTJPjJ Yrok∫Lr xŒíÜ gJTJr oPfJ mJP\ WajJS @PZÇ FTA xJPg msJhJrrJ oxK\hKaPf WjWj pJfJ~JfTJrL fÀPerJ pJPf KmvõJxKa xŒPTt pgJgt iJreJ kJ~, ßx mqJkJPr AKfmJYT k´nJm xíKÓr TJ\ ÊÀ TPrPZÇ k´KfPmhjKaPf ßUJuJPouJnJPmA ˝LTJr TPr muJ yP~PZ, Yrok∫J S xKyÄxfJ ßoJTJPmuJ~ KmsPaPj msJhJrÉc AKfmJYT nNKoTJ kJuj TPrPZÇ xKfqTJr IPgt k´KfPmhjKaPf oJrJ®T KTZM WPa ßpPf kJPr, Foj KTZM jJ gJTPuS FaJ msJhJrÉPcr xMjJo IV´yePpJVqnJPm ãMeú TPrPZÇ @orJ pJ TrKZ fJ yPuJ, @oJPhr @Aj\LmLrJ msJhJrÉPcr xMjJo ãMeú TrPf kJPr, Foj ßpPTJPjJ ßjKfmJYT Kmw~ hNr TrPf fJ KjP~ KmsKav xrTJPrr xJPg @AKj CkJP~ ßYÓJ TrPZjÇ msJhJrÉPcr n~ kJS~Jr oPfJ KTZM ßjA, @r @oJPhr xMjJo ãMeú yPf kJPr Foj ßTJPjJ TJP\S @orJ \Kzf jAÇ k´v:ú oJKTtj TÄPV´Px yJC\ \MKcKv~JKr TKoKar k´KfPmhj xŒPTt KTZM muMjÇ @or hJrJV : IPjT Khj iPrA FmÄ IPjTmJrA

@or hJrJV KoxrL~ ßjfJ

KmPvw TPr KrkJmKuTJj kJKatr KTZM xhxq FmÄ KmPvw TPr @KorJKf uKmr xJPg ß\Ja mJÅiJ xhxqrJ [KrkJmKuTJj] msJhJrÉcPT È@PoKrTJ~ KYK¤f KmPhvL xπJxL xÄ˙Jr' fJKuTJ~ I∂ntÜ M TrJr ßYÓJ YJKuP~PZÇ Kmw~Ka @u-oKjaPr @PVS k´TJKvf yP~PZÇ F ZJzJ @PrJ KTZM ßuJT @PZ, fJrJ FA xo~aJPf rJ\QjKfT lJ~hJ yJKxu TrPf YJ~Ç @orJ KmvõJx TKr, ßpxm WajJ WaPZ, ßxèPuJPT KjmtJYjL oSxMPo lJ~hJ yJKxPur \jq xJiJrenJPm AxuJo, oMxKuo S fJPhr xJPg xŒKTtf xm KTZMr KmÀP≠ GTqm≠nJPm k´YJr TrJ yPòÇ Kmw~Ka @orJ KmPvwnJPm ßhUKZ ßcJjJ asJPŒr k´JKgtfJ xŒPTtÇ fJr k´YJr TrJ WíeJkNet iJrJ IPjT @PoKrTJj k´fqJUqJj TPrPZÇ k´v:ú @kjJrJ KTnJPm AxMqKa ßoJTJPmuJ TrPmj? @or hJrJV : FaJ kKrÏJr ßp, mftoJj oJKTtj k´vJxj TKoKar xMkJKrvoJuJr k´Kf TetkJf TPrKjÇ oiqk´JYqKmw~T CkkrrJÓsoπL ¸ÓnJPm \JKjP~ KhP~PZj, fJrJ SA k´KfPmhj KjP~ nJmPZj jJÇ IKiT∂á fJrJ mM^Pf kJrPZ, Foj irPjr hJK~fôyLj kPPhkr kKreKf ßTJj kpt∂ VzJPf kJPrÇ fPm @orJ KmkPh kzPf kJKr pKh [pJ WaPf kJPr] TÄPV´Px KrkJmKuTJjPhr xÄUqJVKrÔfJr xJPg SA hu ßgPTA ßk´KxPc≤ KjmtJKYf yPuÇ F TJrPeA @orJ \jxÄPpJV TotxKN Yr IÄv KyPxPm x÷m xm CkJP~ k´KfKjKi kKrwPh Cn~ hPur xPmtJó xhPxqr TJPZ ßkRÅZJPjJr ßYÓJ TrKZÇ Fr oJiqPo @orJ ßmJ^JPjJr ßYÓJ Trm, oMxKuo msJhJrÉc @xPu TL, fJPhr nNKoTJ TL, oiqk∫Jr kKroJPk Fr Im˙Jj ßTJgJ~, KmPvw TPr \jxŒíÜfJr ßãP© fJr Yrok∫J, xπJxmJh S xKyÄxfJ ßoJTJPmuJ~ èÀfôkeN t nNKoTJr Kmw~èPuJÇ @orJ FaJS ßmJ^JPjJr ßYÓJ Trm, KnK•yLj IKnPpJV @jJ TfaJ KmköjTÇ k´v:ú msJhJrÉPcr KTZM fÀe xhxq V´∆kKar ßjfJPhr KmPmYjJ TPr kJÁJfq S @PoKrTJPT fMÓ TrJr ßYÓJ~ KjP~JK\f FmÄ fJPhr KjKÜPf KjP\Phr vJK∂kNet yS~Jr oJ©JPT fMujJTJrL mPu IKnKyf TPr gJPT FmÄ [mPu] fJrJ kJÁJPfqr TftPí fôr ví⁄Pu mªLÇ F mqJkJPr @kjJr k´KfKâ~J TL? @or hJrJV : mKyKmtvõ S krJvKÜèPuJr xJPg TJ\ TrJ KjP~ xJiJrenJPm hM'Ka iJrJ rP~PZÇ k´goKaPf oPj TrJ y~, QmKvõT vKÜr rJv kJÁJPfqr KmPvw TPr pMÜrJPÓsr TJPZ FmÄ Fxm hu hUu TrPf @xJ ßp TJPrJ xJoPj fJPhr I˘v˘ xokte TPrÇ Foj iJreJ ßkJweTJrLrJ oPj TPr, Fxm vKÜr IjMVf gJTJA nJPuJ, I∂f fJPhr xJPg xŒTtPòh

ßgPT Kmrf gJTJ CKYfÇ FaJ xïLet híKÓnKñÇ FaJ IPjT mqJkJPrA IKf xruLTre nJmjJÇ oMxKuo msJhJrÉc Foj iJreJ~ KmvõJxL j~Ç oMxKuo msJhJrÉc fJr AKfyJPx FA KmvõJPx IV´xr yP~PZ ßp, mJAPrr @KikfqmJhL vKÜ FmÄ IfqJYJrLPhr KmÀP≠ hí| k´KfPrJi VPz fMuPf yPmÇ fJrJ kKrmftj xJiPjr uPãq vJK∂kNet S xÄÛJrmJhL käqJalot V´ye TrPf TJPrJ YJk @xJr \jq IPkJ TPrKjÇ TUPjJ xKyÄxfJr kg Imu’j TPr gJTPu ßxaJ KZu hUuhJr FmÄ fJPhr hJuJuPhr KmÀP≠, @r ßxaJ FUj ßgPT 70 mZr @PVÇ ßvw kpt∂ KmsKav vJxPjr ImxJj WaPu oMxKuo msJhJrÉc \j˝Jgtou N T TJP\ KjP~JK\f yP~ kPzÇ ßxA xJPg Ijq \jPVJÔLPT @âoe TPr FmÄ KjrLy ßuJT\jPT xπ˜ TrJr jLKfr KmPrJKifJ TrJr oNuqPmJi uJuj TPr @xPZ, ßxA xJPg VefJKπT TJptâo IjMxre TrPZ, \jVPer AòJr xJPg fJu KoKuP~ YPuPZÇ FPTmJPr ÊÀ ßgPTA \jVPer k´Kf oMxKuo msJhJrÉPcr \mJmKhKyfJ rP~PZ, @PoKrTJ mJ kJÁJPfqr TJPZ j~Ç FTA xJPg ßx fJr xMjJoyJKjr \jq kKrYJKuf mqJkT TJptâo, pJ msJhJrÉc FmÄ xJKmtTnJPm AxuJok∫LPhr xKfqTJPrr Im˙JPjr \jq Ifq∂ KfTr, k´KfPrJi TPr pJPòÇ msJhJrÉc KmPvõr KmKnjú \jPVJÔLr TJPZ kKrK˙Kf fMPu irPf FmÄ fJPhr xJPg nJmKmKjoP~ @V´yLÇ @orJ @oJPhr kPg YuJ ImqJyf ßrPUKZÇ xJoKrT InMq™JPjr @zJA mZr krS @orJ @oJPhr kgYuJ~ KmrJo ßhAKj, TJre KoxrL~ \jVe VefJKπT kPg YuJr IKiTJr rJPUÇ k´v:ú msJhJrÉc S @PoKrTJr oPiq xŒPTtr k´TKí f TL? oJKTtj k´vJxj S msJhJrÉPcr ßjfíPfôr oPiq xojõ~ mJ xyPpJKVfJr ßTJPjJ Kmw~ rP~PZ? @or hJrJV : ßTJPjJ irPjr xojõ~oNuT CPhqJV ßjA FmÄ ßx irPjr ßTJPjJ ßpJVJPpJV ßjAÇ pJ y~, ßxèPuJr xmA IjJjMÔJKjT QmbT, ßxaJ yPf kJPr TÄPV´x xhxqPhr xJPg mJ KgÄTaqJÄPTr xJPgÇ @orJ @PoKrTJ~ ßVPu KoxrKmw~T VPmwTPhr IPjPTr xJPg xJJ“ TKr, TÄPV´Pxr ßTJPjJ ßTJPjJ xhPxqr xJPg ßhUJ TPr YuoJj WajJ xŒPTt fJPhr TJPZ Km˜JKrf mqJUqJ Ck˙Jkj TKrÇ @r @orJ TUPjJA oJKTtj k´vJxPjr k´KfKjKiPhr xJPg ßhUJ TrPf YJA jJ, fJrJS @oJPhr xJPg mxPf YJ~KjÇ IgtJ“ xlrèPuJ y~ @oJPhr híKÓnKñ mqJUqJ TrJ KTÄmJ VPmwTPhr k´Pvúr \mJm ßh~J KjP~Ç Fr mJAPr KTZMA ßjAÇ k´v:ú xJiJrenJPm KoxrL~ xïa KjrxPj @PoKrTJr nNKoTJPT @kKj KTnJPm KmPmYjJ TPrj? msJhJrÉc FmÄ xrTJPrr oiqTJr KmPrJikNet xŒPTt xÄVbjKar nNKoTJ TL? @or hJrJV : xKfqTJPrr mqJkJr yPuJ, mftoJPj @ûKuT AxMqèPuJ KjrxPjr CPhqJPV KoxrPT pMÜrJÓs fJr IV´JKiTJr fJKuTJr xmPYP~ KjPY ßrPUPZÇ FaJr C“x [oJKTtj k´vJxPjr] ßTRvuVf Knvj ßgPTÇ @orJ ßpojKa nJmPf Inq˜, ßxnJPm FA KnvPj IûuKaPT xJKmtTnJPm ßhUJ y~ jJÇ fJr krS muJ pJ~, KmPvõr k´iJj krJvKÜ KyPxPm @PoKrTJr KTZM KjKhtÓ hJ~hJK~fô rP~PZÇ hJ~hJK~Pfôr oPiq rP~PZ fJr k´TJPvq ßWJKwf oNuqPmJièPuJ rJ TrJÇ @PoKrTJ ß\JPrPvJPr mPu gJPT, fJrJ oJjmJKiTJr S VefPπr iJrT-mJyT; @rm mx∂ ZKzP~ kzPu ßx \jVPer xJPg fJ ChpJkj TPrPZ, fJPf xogtj KhP~PZ; KT∂á

xJoKrT InMq™Jj \jVe FmÄ fJPhr VefJKπT xrTJPrr Skr ßYPk mxPu oJKTtj k´vJxj xoP~r kKrâoJ~ fJr xJPg xyPpJKVfJ TrPf gJPTÇ KoxrL~ ßxjJmJKyjLr k´Kf xyJ~fJ~ mJiJr xíKÓ y~KjÇ KÆoMUL jLKf ßmv k´TanJPm ßhUJ ßVPZÇ @r FaJA AxuJKo fÀePhr FmÄ mqJkTnJPm FA kMPrJ IûPur fÀePhr pMÜrJÓsPT Yro ßjKfmJYT @PuJPf ßhUPf mJiq TPrÇ xPmtJkKr ßhvKa KjP\A KjP\PT KÆoMUL jLKfPf Ck˙Jkj TPrPZ FmÄ KjP\r ˝Jgt ZJzJ ßx oJjmJKiTJr KjP~ TgJ muPf KjhJÀenJPm mqgt yP~PZÇ FaJ kMPrJ IûuPT k´nJKmf TPrPZ, fJ Q˝rfJKπT-mqm˙Jr Km˜Jr KTÄmJ VefJKπT kg mhPu KhPf YJS~Jr lPu xíÓ VíypMP≠r mqJkJPrA ßyJTÇ @Ko oPj TKr, ˝· S oiqo ßo~JPh, k´iJj krJvKÜ KyPxPm pMÜrJPÓsr Im˙JPjr mqJkJPr FaJ Yro ßjKfmJYT k´nJm Km˜Jr ImqJyf rJUPmÇ TJre FaJAÇ k´v:ú fJyPu TgJ hJÅzJPò, msJhJrÉPcr IPjPTr FmÄ KmPvw TPr fÀePhr IPjPT ßp of ßkJwe TPrÇ IgtJ“ @PoKrTJA FA xJoKrT InMq™JPj IÄv KjP~PZ, fJr xJPg @kKj FTof? @or hJrJV : @Ko FA pMKÜr xJPg FTof jAÇ TJre @PoKrTJjrJ fJ ¸ÓnJPm I˝LTJr TPrPZÇ fPm xfqaJ @oJPhr ßYJPUr xJoPjS nJxPZÇ FA InMq™JPjr mqJkJPr @PoKrTJ ßYJU mº TPr ßrPUKZu, FPT K˙KfvLu TrPf xyPpJKVfJ TrKZu, FPT k´KfÔJ TrPf xJyJpq TrPZÇ ßp ßTCA @rm mx∂ ZKzP~ kzJr xo~ Fxm KmkäPmr k´Kf @PoKrTJr xogtj TrJ FmÄ fJrkr fJPhr KmÀP≠ TrJ xJoKrT InMq™JjPT xÄyf TrJ~ @PoKrTJr IÄvV´yPer KmwP~ fMujJ TrPf kJPrjÇ Im˙J Foj kptJP~ VzJ~ ßp, @PoKrTJ UMj, @aT S KjptJfPjr mqJkJPr ßYJU mº TPr rJPUÇ F TJrPe @PoKrTJPT ImvqA mz IÄPvr hJ~hJK~fô KjPf yPmÇ k´v:ú oMxKuo msJhJrÉPcr KmÀP≠ IKnPpJV @jJ y~, fJrJ ßrJo YMKÜ xA TrJr xMPpJVKa jÓ TPrPZÇ FUj fJPhr oNuq KhPf yPòÇ TJre FUj KxKxPT @∂\tJKfT ßlR\hJKr @hJuPf (@AKxKx) yJK\r TrPf kJrPZ jJÇ @or hJrJV : @AKxKxPf ßpJVhJPjr Kmw~Ka kJutJPoP≤r CkK˙Kfr xJPg xŒKTtf FmÄ k´PfqPTA \JPj, ßTJj kKrK˙KfPf KoxPr kJutJPo≤ ßnPX ßh~J yP~KZuÇ fPm fJr krS muJ pJ~, ßrJo YMKÜ IjMpJ~L @AKxKxr TJPZ @Pmhj \JjJPf kJPr ßTmu rJÓsÇ KT∂á pUj F irPjr FTKa @Pmhj c. oMrKxr kã ßgPT TrJ yP~KZu, fUj fJ V´ye TrJ y~Kj FA pMKÜPf ßp, F irPjr @Pmhj \JjJPjJr Im˙JPj KfKj ßjA, FojKT pKhS KfKj KZPuj KjmtJKYf ßk´KxPc≤Ç KfKj fJr mrUJP˜r Kmw~Ka fh∂ TrJr hJKm \JKjP~KZPujÇ @r FaJ @xPu @∂\tJKfT k´KfÔJjèPuJr InMq™JjPT QmifJ k´hJj TrJr IÄvKmPvwÇ fJ ZJzJ Fxm ßhj-hrmJr @PrJ IPjT rJ\QjKfT S @∂\tJKfT xoP^JfJr Kmw~Ç @mJr @AKxKxr IKnPpJV C™JkPjr krS IPjT ßk´KxPc≤ jJjJ lJÅT-PlJTr VKuP~ ofJ~ KaPT @PZjÇ IPjPTA \JPjj, \JKfx–W KjrJk•J kKrwPh IKnPpJV C™JkPjr @V kpt∂ hJK~fô gJTJ k´\JfPπr ßk´KxPc≤ IPjT IKnPpJV ßgPT xMrKf gJPTjÇ @r mftoJj rJ\QjKfT kKrK˙KfPf KjrJk•J kKrwh TUPjJ F irPjr Kx≠JP∂ @xPf kJPr jJÇ (xÄPãKkf)


oMÜKY∂J 33

SURMA m 10 - 16 June 2016

KmhJ~ ßoJyJÿh @uL! Kj~J\ ßoJrPvh ßuUT: CkoyJPhPvr k´go VsqJ¥oJˆJr

T·jJ ßpKhj ßjPo FPxKZu mJ˜Pm ybJ“ TPrA FTKhj xTJPu UJj xqJr ßlJj KhPujÇ k´~Jf c. F @r UJj KZPuj f“TJuLj dJTJ KmvõKmhqJuP~r lKuf khJgtKmùJPjr k´iJj FmÄ FTA xPñ hJmJ ßlcJPrvPjr xJiJre xŒJhTÇ KfKj @oJr oJPT muPuj, 10aJr oPiq ßpj @oJPT ߈Kc~JPo kJKbP~ ßhS~J y~Ç @Ko 1978 xJPur ßlms∆~JKrr TgJ muKZÇ fUPjJ dJTJ ߈Kc~Jo mñmºM ߈Kc~Jo y~Kj FmÄ ÈPˆKc~Jo' muPf oJjMw SA FTKa \J~VJPTA mM^fÇ @Ko xo~oPfJ FPx FjFxKxr uJu APar nmPj dMTPfA ßhKU, @rS KTZM xÄVbT FmÄ ßUPuJ~JzPhr xPñ c. UJj mxJÇ @oJPT ßhPU oMYKT ßyPx muPuj, ÈFPxJ Kj~J\, ßoJyJÿh @uLr xPñ yqJ¥PvT TrPf yPmÇ' ÊPjA YoPT CbuJoÇ fJr kPrr IjMnNKf @r TL mum! BPhr Khj xTJPu ßpoj uJPV, ßfoKj UMKvPf ojaJ nPr CbuÇ

xo~aJ mM^Pf yPmÇ fUj jJ KZu ßxuPlJj, jJ A≤JrPjaÇ KaKn KZu, KT∂á xJhJ-TJPuJÇ FTKa oJ© YqJPju ∏ KmKaKnÇ fJPf x¬JPy FTaJ @iJ WµJr TJatMj ßhUJf; @r ßxaJ ßhUJr \jq 11 mZPrr @Ko @r @oJr xJf mZPrr ßZJa nJA rKj YJfT kJKUr oPfJ x¬Jynr IPkãJ~ gJTfJoÇ F Im˙J~ pUj k´go FT\j Kmvõ\~L oMKÓPpJ≠Jr uzJA xrJxKr KmKaKnPf k´YJr TrJ yPuJ, fUj @r @a ßTJKa \jfJr xPñ xPñ @Ko @r rKjS @oJPhr jfMj KyPrJPT UMÅP\ ßkuJoÇ 1975 xJPu ßoJyJÿh @uL mjJo ß\J mJVjJPrr oqJYKa KZu KmKaKnPf xrJxKr k´YJKrf k´go KhPTr mz APn≤èPuJr IjqfoÇ Frkr SA FTA mZr ß\J ßl∑K\~JPrr xPñ oqJYKa k´YJKrf yPu kr @uL mJÄuJPhPv \jKk´~fJr fMPñ CPb pJjÇ ÈKgsuJ Aj oqJKjuJ' @oJr ¸Ó oPj @PZÇ fMoMu CP•\jJkNet FA oqJPY ßrlJKr ßvw rJCP¥r @PV @uLr kPã ßUuJ mº TPr KhPu @orJ xmJA yJÅl ßZPz mJÅKYÇ 1964 xJPu xKj KuˆjPT yJKrP~ ßoJyJÿh @uL pUj k´go Kmvõ ßyKnSP~a KvPrJkJ ß\Pfj, fUj @oJr \jì y~KjÇ Frkr @uLr KnP~fjJo pMP≠ jJ-pJS~J, KvPrJkJ yJrJPjJ FxmS @oJr IPjT kPr ßvJjJÇ Frkr pUj @mJr KrÄP~ KlPr FPuj, fUjTJr KTZM ZKm @Ko kPr KjC\CAT FmÄ aJAo xJoK~TLPf ßhPUKZÇ @orJ pUj fJÅPT KaKnPf k´go ßhKU, fUj KfKj \\t ßlJroqJPjr TJZ ßgPT Kmvõ ßyKnSP~a ßUfJm KZKjP~ KjP~PZjÇ fJr krS KaKnPf k´YJKrf mJVjJr S ßl∑K\~JPrr xPñ SA hMKa uzJA-A @uLPT KjP~ @Px mJÄuJPhPvr xm oJjMPwr xPñ @oJrS IPjT TJZJTJKZÇ xTJu 10aJ ßgPT ßmv TP~T WµJ FjFxKx nmPj IPkãJ TrJr kr ImPvPw ßxA xo~ FuÇ hMkMPrr UJmJPrr kr @oJPhr KjP~ pJS~J yPuJ ߈Kc~JPoÇ fUjS @uLr @xPf IPjT xo~ mJKT KZu; KT∂á

߈Kc~Jo AKfoPiqA k´J~ kNet yP~ KVP~KZuÇ xmJA fJÅPhr ˝Pkúr jJ~TPT hNr ßgPT yPuS FTmJr ßhUPf YJ~Ç ImPvPw @uL FPujÇ KjP\r jJPo oMKÓpM≠ ߈Kc~Jo CPÆJij TPr @xJ~ FTaM ßhKrPfAÇ ßpUJPj KjP\r jJoJKïf mKéÄ ßˆKc~JPo FTKa k´LKf oqJPY 12 mZPrr FT KTPvJPrr WMKwPf jT@Ca yP~ pJS~Jr IKnj~ TPr xmJAPT @jPª oJKfP~ FPxPZjÇ @orJ uJAj iPr hJÅKzP~ KZuJo fJÅr \jqÇ @Ko uJAPjr k´go KhPTA KZuJoÇ @uL ßjPoA @oJPhr k´go TP~T\jPT uãq TPr ßUuJòPu TP~TKa \qJm oJPrjÇ fJÅr krPj KZu uJu FTKa ߸JKatÄ VJCjÇ fJÅr mJÅ yJfKa hM-KfjmJr @oJPhr ßYyJrJr xJoPj KhP~ WMKrP~ @Pjj KfKj, xPñ ßhUJj fJÅr hMhJt ∂ lMaS~JPTtr k´hvtjLSÇ Fr kr FPT FPT yJf ßouJPuj IKnnNf âLzJKmhPhr xPñÇ @oJPT ßhPU oíhM Km˛P~r yJKx yJPxj∏x÷mf IjqPhr ßYP~ @Ko

IPjT ßZJa KZuJo mPuÇ @r T·jJr jJ~PTr xPñ mJ˜Pm Trohtj TPr @Ko fUj Kmøu FmÄ IKnnNfÇ FUPjJ ßTJPjJ KaKn YqJPjPu ßoJyJÿh @uLr kMPrJPjJ ßTJPjJ lMPa\ ßYJPU kzPu @Ko TJ\ mº TPr IiLr @V´Py fJKTP~ gJKTÇ ßTJj lJAa FKa? Kuˆj? jJKT ßl∑K\~Jr? jJKT ßTj jatj? ˛íKfr kJfJ yJfzJA, TL yP~KZu Frkr! KT∂á Vf TP~T mZr pUjA IxM˙ mJ kJrKTjxP¿ @âJ∂ @uLPT ßhUJPjJ yPfJ ßTJgJS, @Ko AòJ TPrA ßxaJ ßhUfJo jJÇ fJÅr oífMqxÄmJPhr oPfJA @oJr TJPZ ßxA hívq KZu IKmvõJxq, ßTmu oPj yPfJ ßTJgJS ßTJPjJ nMu yPòÇ FaJ @uL jjÇ TJre FUPjJ ßYJU mº TPr ßoJyJÿh @uLr TgJ nJmPu ojÁPã ¸Ó ßhUPf kJA, @oJr KhPT oMYKT ßyPx ßUuJòPu \qJm ZMzPZj uJu ßcsKxÄ VJCj VJP~ FT KmvJuTJ~ oyJjJ~T!

ßjRYuJYuA mº y~Kj, kJKjk´mJy mº yS~J~ k´YrM TYMKrkJjJ \PoPZÇ FxPmr lPu UJuèPuJ ß\JÅT S ovJr \jì˙JPj kKref yP~PZÇ hKãeJûu, KmPvw TPr mKrvJu FuJTJ~ Fxm xoxqJr CØm yP~PZ ßmKvÇ ßTjjJ QmPhKvT xJyJpq mqmyJPrr CkpMÜfJ pgJpgnJPm pJYJA jJ TPr f“TJuLj xrTJPrr kJKjxŒhoπLr ß\uJ~ mKrvJu AKrPVvj k´P\Ö (Km@AKk) jJPo FTaJ xÄ˙J xí\jTrf F irPjr IPjT äMAx ßVa KjotJe TPrÇ lPu ßjRYuJYu mº yS~J~ Fr KmÀP≠ ßmxJoKrT KmoJj kKrmyj S kptajoπLr ßjfíPfô IPjT @PªJuj yP~PZÇ kPr Imvq Km@AKk KmuM¬ yP~ pJ~Ç @r Fxm TJrPe UJPu ßjRYuJYu mº yS~J~ TíwPTrJ IgtTrL lxu @U S kJaYJw k´J~ mº TPr KhP~PZjÇ kJKjr xJPg \Lmj, \LKmTJ, kKrPmv, k´KfPmv, mqmxJ~, mJKe\q k´nKí f SfPk´JfnJPm \KzfÇ fJA \Lm S \LKmTJr k´P~J\Pj fgJ xJKmtT IgtjLKfr ˝JPgt kJKjr C“xèPuJ kMjÀöLmPjr uPãq FèPuJ xÄrãPer hJKm \JKjP~PZ kKrPmvxPYfj TP~TKa xÄVbjÇ Fxm xoxqJr @Ê xoJiJPj TJuPãke TrJr ßTJPjJ ImTJv ßjAÇ TJre jhjhL S UJuKmu

mJÄuJPhPvr iojL, pJr oiq KhP~ Fr IgtjLKfr rÜ xûJKuf y~Ç jhjhL S UJuKmPur xJPg mJÄuJPhPvr rP~PZ jJKzr xŒTtÇ jhjhL S UJuKmu rãJr \jq KjPoú KTZM xMkJKrv rJUJ yPuJ:

Kmkjú jhjhL S UJuKmu ßoJ: oKfCr ryoJj ßuUT: xJPmT xKYm, mJÄuJPhv xrTJr

jhLjJuJ S UJuKmPur ßhv mJÄuJPhvÇ k´JTíKfT QmKYP©q nrkMr F ßhPv rP~PZ ßZJamz KoPu IxÄUq jhjhL S UJuKmuÇ FTxo~ jhjhL S UJuKmu KZu pJfJ~JPfr k´iJj kgÇ Â“KkP§ iojL ßp èÀfô myj TPr, jhjhL FmÄ UJuKmu mJÄuJPhPvr IgtjLKfr ßãP© ßx„k èÀfô myj TPrÇ FT KhPT fUj rJ˜JWJa FUjTJr oPfJ Ff Cjúf KZu jJ, Ijq KhPT ßjRkPg pJfJ~Jf FmÄ keq kKrmyj fMujJoNuT KmYJPr KZu x˜JÇ xzT, ßru S ßjRkg ∏ FA KfjKa kPgr oPiq ßjRkPgA xmPYP~ ßmKv ßuJT pJfJ~Jf TPr FmÄ keq kKrmyjS F kPg xmtJKiTÇ KT∂á ßhPvr jhjhL FmÄ UJuKmPur Im˙J UMmA TÀeÇ FèPuJr ßmKvr nJVA @\ yJ\Jo\J FmÄ jJmqfJ yJKrP~ ßlPuPZÇ KmPvw TPr ÊTPjJ oSxMPo Fr ßmyJu hvJ k´TanJPm hívqoJj y~Ç fUj ßjRkPgr pJjmJyjèPuJ TUPjJ YPr @aPT kPz, @mJr TUPjJ WMrkPg YuJYu TrPf y~Ç FPf Igt S xo~ jÓ y~Ç jhjhLèPuJ Yr kzJ S jJmqfJ yJrJPjJr xmPYP~ mz TJre lJrJÑJ mJÅPir Km„k k´nJmÇ 1972 xJPu f“TJuLj xrTJPrr xÿKf KjP~

krLãJoNuT ˝·TJPur \jq nJrf xrTJr lJrJÑJ mJÅi YJuMr TgJ mPu fJPT ˙J~L „k ßh~Ç FaJ FT KhPT @∂\tJKfT @Aj S rLKfjLKfr ¸Ó u–Wj, Ijq KhPT FTJ nJrf xrTJPrr k´KfvsMKfr mrPUuJkÇ ÊTPjJ oSxMPo kJaMKr~J-PhRufKh~J S @KrYJ-jVrmJzL WJPa ßVPu ßhUJ pJ~ FTxoP~r k´o•J k∞J~ ß\PV SbJ IxÄUq Yr lJrJÑJr KjÔMr ßZJmPur xJãL yP~ @PZÇ F TJrPe hLWtvJõ x @Px ∏ yJ~Pr k∞JÇ nJrPfr IjqJjq mJÅiS mJÄuJPhPvr TíKw, oJZYJw FmÄ \LmQmKYPfsqr IPjT ãKf TrPZÇ @r ˝JiLjfJkNmt FmÄ krmftLTJPu KmKnjú xrTJPrr @oPu xmM\ Kmkäm S mjqJ Kj~πPer jJPo IkKrTK·fnJPm mJÅi KjotJe jhjhLèPuJr nJPuJr ßYP~ oªA TPrPZ mPu IPjPTr IKnofÇ lJrJÑJxy Ijq xm mJÅPir k´nJm ÊiM jhjhLr SkrA kPzKj, jhjhLr Skr KjntrvLu UJuKmPur SkPrS kPzPZÇ ÊTPjJ oSxMPo UJuèPuJ FPTmJPrA kJKjvNjq gJPT, jhjhLr Skr KjntrvLu UJuKmPur SkPrS kPzPZÇ ÊTPjJ oSxMPo UJuèPuJ FPTmJPrA kJKjvNjq gJPT, ßTJPjJ ßTJPjJ UJuKmu ÊKTP~ pJS~J~ ßxYTJ\ mqJyf y~, lPu lxu C“kJhPj kJKjr xoxqJ ßhUJ KhP~PZÇ ßTJPjJ ßTJPjJ ÊTPjJ UJu @VJZJ~ nPr ßVPZÇ @r ßTJPjJ ßTJPjJ UJPu mJÅi KhP~ oJZ YJw TrJ yPòÇ V´JoJûPu UJPur FT kJPz rJ˜J FmÄ Ikr kJPz lxKu \KoÇ ßuJTxÄUqJ míK≠ kJS~Jr xJPg xJPg lxKu \KoPf ßmPz CbPZ WrmJKzÇ Fxm UJPu mJÅi KhP~ pJfJ~JPfr kg mJKjP~PZÇ ßTJgJS ßTJgJS UJPur KTZM IÄv hUu TPr k´nJmvJuLrJ ßhJTJjWr mJKjP~PZjÇ Fr lPu Fxm UJPu ßjRYuJYu KYrTJPur \jq mº yP~ ßVPZÇ Fxm ßm@AKj TJ\ ßhUJr \jq oPj yPò ßTC ßjAÇ IgY ˙JjL~ k´vJxPjr FèPuJ j\Pr @xJr TgJ FmÄ \jVPer mqmyJPrr kg fgJ xrTJKr \J~VJ rãeJPmãe S xMrãJr hJK~fô KT∂á ˙JjL~ k´vJxPjrÇ Im˙JhíPÓ oPj yPò, ß\Jr pJr oMuäMT fJrÇ @mJr kJKj Cjú~j ßmJPctr hNrhKvtfJr InJPm IkKrTK·fnJPm UJPu AMä x ßVa KjotJe TrJ~ ßjRYuJYu mº yP~ ßVPZÇ @r ßTJPjJ UJPur C“xoMPU mJÅi KjotJe TrJ~ ÊiM

01. jJmqfJ yJrJPjJ jhjhLèPuJr ßcsK\ÄP~r mqm˙J TrPf yPmÇ ßTC ßTC y~PfJ muPmj, muJ pf xy\ TrJ ff xy\ j~Ç fJrJ y~PfJ xŒPhr InJPmr TgJ muPmj; KT∂á oJjMPwr xJPiqr mJAPr KTZMA ßjAÇ F \jq k´P~J\j hí| AòJvKÜ FmÄ rJ\QjKfT IñLTJrÇ F TJP\ QmPhKvT xJyJpq YJAPf FmÄ KjPf yPmÇ KmPvw TPr F irPjr TJP\ ßjhJruqJ¥Pxr kJrhKvtfJ S hLWt IKnùfJ gJTJ~ ßx ßhPvr @KgtT S k´pKM ÜVf xyJ~fJ ßj~J ßpPf kJPrÇ pKh kptJ¬ QmPhKvT xJyJpq kJSjJ jJ pJ~ fPm ßhvL~ xŒhPT xŒNrT xŒh KyPxPm mqmyJr TrPf yPmÇ CPuäUq, QmPhKvT xJyJpq ZJzJ pKh xrTJr k∞J ßxfM mJ˜mJ~Pj yJf KhPf xJyx xûJr TrPf kJPr, fJ yPu jhjhL ßcsK\ÄP~r oPfJ \JfL~ 35 kOÔJ~


34 oMÜKY∂J

10 - 16 June 2016 m SURMA

vyLPhr rPÜ ßuUJ Z~ hlJ ßfJlJP~u @yPoh ßuUT : @S~JoL uLV ßjfJ, mJKe\qoπL, Vek´\JfπL mJÄuJPhv xrTJr

1966-Fr FA KhPj mJÄuJr VeoJjMw ˝JKiTJr S \JKfr \jT mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJjxy xTu rJ\mªLr oMKÜr hJKmPf @S~JoL uLPVr ßjfíPfô kJKT˜JKj vJxTPVJÔLr KmÀP≠ xmtmqJkL yrfJu kJuj TPrKZuÇ Q˝rvJxT @A~Mm UJj FPhPvr VefJKπT vKÜPT KjKÁ¤ TPr xÄUqJèÀ mJXJKu \JKfPT ßVJuJKor víÄUPu KYr˙J~LnJPm víÄUKuf TrJr \jq ßp wzpπ TPrKZu, fJr KmkrLPf mJÄuJr k´JeKk´~ ßjfJ mñmºM ßvU oMK\m, '66-Fr kJÅY ßlmsM~JKr uJPyJPr xKÿKuf KmPrJiL huxoNPyr FT TjPnjvPj mJÄuJr VeoJjMPwrJ®Kj~πe IKiTJPrr hJKmx’Kuf mJXJKur ÈoqJVjJTJatJ' UqJf GKfyJKxT Z~ hlJ C™Jkj TPr fJ Kmw~xNKYPf I∂ntMÜ TrJr k´˜Jm TPrjÇ KT∂á xnJr xnJkKf ßYRiMrL ßoJyJÿh @uL Z~ hlJ hJKm KjP~ Km˜JKrf @PuJYjJ~ I˝LTíKf ùJkj TrPu ßlmsM~JKrr 11 fJKrU mñmºM ßhPv KlPr dJTJ KmoJjmªPr xÄmJh xPÿuPj FKmwP~ Km˜JKrf fMPu iPrj S 20 ßlms~M JKr fJKrPU @S~JoL uLPVr S~JKTtÄ TKoKar QmbT ßcPT Z~ hlJ IjMPoJhPjr Kx≠J∂ ßjjÇ If”kr ßlmsM~JKrr 20 fJKrPU @S~JoL uLPVr S~JKTtÄ TKoKar QmbPT Z~ hlJ huL~ TotxNKY KyPxPm V´ye TrJ y~Ç Z~ hlJ k´YJr S k´TJPvr \jq mñmºMr ßjfíPfô Z~ xhxqKmKvÓ Ck-TKoKa Vbj TrJ y~ FmÄ fJÅrA jJPo kMK˜TJKa oMKhsf y~Ç mJÄuJr oJjMPwr oMKÜxjh Z~ hlJ ßWJweJr kr \jof xÄVKbf TrPf mñmºM fJÅr xlrxñLxy '66-Fr 25 ßlmsM~JKr Y¢V´JPor uJuhLKW o~hJPjr \jxnJ~ Z~-hlJPT ÈjNfj KhVP∂r jNfj oMKÜxjh' KyPxPm CPuäU TPr Y¢V´JomJxLr CP¨Pv mPuj, ÈFTKhj xoV´ kJT-nJrPfr oPiq míKav xrTJPrr \mrh˜ vJxjmqm˙JPT CPkãJ TPr FA Y¢V´JPor \JuJuJmJh kJyJPzA mLr Y¢Pur mLr x∂JPjrJ ˝JiLjfJr kfJTJ C`Lj TPrKZPujÇ @Ko YJA ßp, kNmt kJKT˜JPjr mKûf oJjMPwr \jq hJKm @hJP~ xÄV´JoL kfJTJS Y¢V´JomJxLrJ Y¢V´JPoA k´go C`Lj TÀjÇ' Y¢V´JPor \jxnJr kr hPur @xjú TJCK¿u xJoPj ßrPU Z~-hlJr ßpRKÜTfJ fMPu irPf KfKj FPTr kr FT \jxnJ TPrjÇ FrA IÄv KyPxPm 27 ßlms∆~JKr ßjJ~JUJKur oJA\Kh, SAKhjA ßmVoV†, 10 oJYt o~ojKxÄPyr oMÜJVJZJ, 11 oJYt o~ojKxÄy xhr S 14 oJYt KxPuPa IjMKÔf \jxnJ~ \jfJr hrmJPr fJÅr mÜmq ßkv TPrjÇ Z~ hlJ xŒPTt mñmºM muPfj, ÈxJÅPTJ KhuJo, ˝JKiTJr ßgPT ˝JiLjfJ~ CjúLf yS~Jr \jqÇ' m˜Mf Z~ hlJ KZu ˝JiLjfJ xÄV´JPor mL\oπ fgJ IïMrÇ TL KZu Z~-hlJPf: FT jÄ hlJPf muJ yP~KZu, uJPyJr k´˜JPmr KnK•Pf ßlcJPru rJÓs; xÄxhL~ k≠Kfr xrTJr; xJmt\jLj ßnJaJKiTJr FmÄ Fr KnK•Pf xrJxKr ßnJPa KjmtJYjÇ hMA jÄ hlJPf ßlcJPru xrTJPr hMPaJ Kmw~ jq˜ gJTPm, k´KfrãJ S krrJÓs; Ijq xTu Kmw~ ßlcJPrvPjr ACKjaèPuJr yJPf jq˜ gJTPmÇ Kfj jÄ hlJPf hMKa kígT IgY ImJPi KmKjo~PpJVq oMhsJ hMA IûPu k´mftj IgmJ FTT oMhsJÇ KT∂á ßxPãP© kNmt ßgPT kKÁo kJKT˜JPj oNuij kJYJr mPº vJxjfJKπT KmiJj gJTPf yPmÇ kígT mqJÄKTÄ Kr\Jnt rJUPf yPm FmÄ kNmt kJKT˜JPjr \jq kígT rJ\˝ S oMhJs jLKf V´ye TrPf yPmÇ YJr jÄ hlJPf ßlcJPrvPjr ACKjaèPuJr yJPf TrJPrJk S rJ\˝ xÄV´Pyr ãofJ jq˜

gJTPmÇ ßlcJPru ßTPªsr yJPf FrTo ßTJPjJ ãofJ gJTPm jJÇ fPm ßTªs fJr Kj\ mq~ mJ YJKyhJ ßoaJPjJr \jq k´PhvèPuJr TPrr FTaJ IÄv kJPmÇ kJÅY jÄ hlJ~ ßhPvr hMA IûPur QmPhKvT oMhsJ CkJ\tPjr \jq hM'Ka kígT QmPhKvT KmKjo~ oMhJs r KyxJm rJUJ; FPhPvr IK\tf QmPhKvT KmKjo~ oMhsJ FPhPvr xrTJPrr Kj~πPe FmÄ kKÁo kJKT˜JPj IK\tf QmPhKvT oMhsJ kKÁo kJKT˜JPjr xrTJPrr Kj~πPe gJTPm; ßlcJPru xrTJPrr QmPhKvT oMhsJr k´P~J\j hMA Iûu TftíT xoJjyJPr IgmJ KjitJrePpJVq IjMkJPf hMA Iûu TftíT ßoaJPjJ yPm; ßhv\ keq ßhPvr hMA IûPur oPiq Ê‹oMÜnJPm ImJPi YuJYu TrPm; xJÄKmiJKjT ãofJmPu ßlcJPrvjnMÜ ACKjPar xrTJrèPuJ KmPhPv mJKe\q Kovj ßUJuJ FmÄ KmPvõr KmKnjú ßhPvr xJPg mJKe\q xŒTt ˙Jkj TrPmÇ xmtPvw Z~ jÄ hlJPf kNmt kJKT˜JPjr \jq FTKa xJoKrT mJ @iJ-xJoKrT mJKyjL Vbj TrPf yPmÇ Z~-hlJr oNu Kmw~m˜M KZu @ûKuT ˝J~•vJxjÇ Z~ hlJr kPã \jVPer FA ˝f”°Nft xogtPjr TJre yPò, FA hJKmèPuJ k´TífkPã ÊiM mJÄuJ j~ ff&TJuLj kJKT˜JPjr IjqJjq IûPur oJjMPwrS hLWtTJPur hJKmÇ 1966 xJPur 18-20 oJYt kpt∂ @S~JoL uLPVr Kfj KhjmqJkL TJCK¿u IKiPmvPjr xlu xoJK¬r kr mñmºM xJrJ ßhv YPw ßmzJjÇ 26 oJYt xj&ÆLk FmÄ 27 oJYt xJfTJKj~Jr KmvJu \jxnJ~ nJwehJj TPrjÇ Frkr C•rJûu xlPr pJj '66'r 7 FKk´uÇ GKhj kJmjJ S jVrmJKzr \jxoJPmPv KfKj mÜífJ TPrjÇ If”kr FTA oJPxr @a fJKrU mèzJ, j~ fJKrU rÄkMr, 10 fJKrU KhjJ\kMr, 11 fJKrU rJ\vJyL, 14 fJKrU lKrhkMr, 15 fJKrU TMKÓ~J, 16 fJKrU pPvJr FmÄ 17 fJKrU UMujJ~ KmvJu xm \jxnJ~ Z~-hlJr Km˜JKrf mqJUqJKmPväwexy mÜífJ TPrjÇ FnJPm xJrJ ßhPv 35 KhPj ßoJa 32Ka \jxnJ~ KfKj mÜífJ TPrjÇ KmkMu xÄUqT \jfJr IÄvV´yPe IjMKÔf uJVJfJr \jxnJ~ mñmºMr mÜífJ~ Z~-hlJr xkPã \jof k´mu yP~ SPbÇ lPu mñmºM ßvU oMK\mxy @S~JoL uLV ßjfímíPªr Ckr ßjPo @Px Q˝rvJxT @A~MPmr Kjoto ßV´¬Jr-KjptJfjÇ k´PfqT ß\uJ~ IjMKÔf xnJ~ k´h• mÜífJr k´KfkJhq Kmw~m˜Mr Skr KnK• TPr mñmºMPT k´PfqT ß\uJ ßgPT \JKrTíf S~JPr≤ mPu ßV´lfJr k´Kâ~J YuPf gJPTÇ FKk´Pur 17 fJKrU rJf YJraJ~ UMujJ~ FT \jxnJ~ nJwehJj ßvPw dJTJ ßlrJr kPg rojJ gJjJr \JKrTíf S~JPr≤ IjMpJ~L kJKT˜Jj ßhvrãJ @APjr 47 (5) iJrJ mPu kMKuv mñmºMPT ßV´lfJr TPrÇ pPvJr oyTMoJ yJKTPor F\uJx yPf KfKj \JKoj kJjÇ Frkr ßxKhjA rJf j~aJ~ KxPuPa ßV´lfJr, kMjrJ~ \JKoPjr @Pmhj, 23 fJKrU \JKoj uJnÇ 24 FKk´u o~ojKxÄPy ßV´lfJr, 25 FKk´u \JKojÇ Z~ hlJ k´YJrTJPu Kfj oJPx mñmºMPT xmtPoJa @amJr ßV´lfJr TrJ y~Ç FnJPmA @A~MPmr hoj jLKf ImqJyf gJPTÇ FTA mZPrr @a ßo jJrJ~eVP†r YJwJzJ~ GKfyJKxT ÈPo Khmx' ˛rPe vsKoT \jfJr FT KmrJa xoJPmPv vsKoTrJ mñmºMPT KmkMu xÄmitjJ ùJkj TPr FmÄ kJPar oJuJ~ nNKwf TPrÇ nJwehJj ßvPw rJf FTaJ~ KfKj pUj mJxJ~ ßlPrj fUj kJKT˜Jj ßhvrãJ @APjr 32 (1) ÈT' iJrJ mPu fJÅPTxy fJÅr WKjÔ rJ\QjKfT xyTotLPhr ßV´lfJr TrJ y~Ç Z~ hlJ ßhS~Jr IkrJPi mñmºMPT ÈKmKòjúfJmJhL' KyPxPm IKnKyf TrJ y~Ç Frkr ßhvrãJ @APjr @SfJ~ YuPf gJPT @S~JoL uLPVr Ckr ImqJyf ßV´lfJr-KjptJfjÇ xJoKrT xrTJPrr FPyj TJptTuJPkr KmÀP≠ @S~JoL uLPVr @øJPj 13 ßo xoV´ k´PhPv Èk´KfmJh Khmx' kJKuf y~Ç k´KfmJh KhmPxr \jxnJ~ Z~-hlJr k´Kf VeoJjMPwr KmkMu xogtj k´TJv kJ~Ç TP~T xyxs vsKoT FKhPj ˝f”°Nft yrfJu kJuj TPr FmÄ kPj IjMKÔf \jxnJ~ CkK˙f yP~ xrTJPrr hoj jLKfr fLms k´KfmJh TPrÇ Fr krkrA hPur jm-KjmtJKYf xJiJre xŒJhT fJ\C¨Lj @yPohPT ßV´lfJr TrJ yPu xJÄVbKjT xŒJhT Ko\Jj ßYRiMrL I˙J~L xJiJre xŒJhPTr hJK~fô V´ye TPrjÇ ßjfímíPªr ßV´lfJr-KjptJfPjr KmÀP≠ 20 ßo @S~JoL uLPVr S~JKTtÄ TKoKar QmbPT xJfA \Mj yrfJu @øJj TrJ y~Ç xJfA \MPjr yrfJPu xoV´ kNmt mJÄuJ ßpj IKVúVntÇ KmãM… oJjMw ßxKhj ˝JKiTJr S mñmºMxy xTu rJ\mªLr oMKÜr hJKmPf

ßxJóJr yP~ CPbKZuÇ @Ko fUj dJTJ KmvõKmhqJuP~r ZJ©, ZJ©uLPVr xJmtãKeT TotL, ATmJu yu (mftoJPj xJP\t≤ \ÉÀu yT yu) ZJ© xÄxPhr KjmtJKYf KnKkÇ ßvU l\uMu yT oKj, @oJPhr Kk´~ oKj nJAP~r ßjfíPfô @orJ pJrJ ZJ©uLPVr ßjfJ-TotL KZuJo∏xmt\jJm KxrJ\Mu @uo UJj, @»Mr rJöJT, @oLr ßyJPxj @oM, Qx~h oJ\yJÀu yT mJTL, @»Mr rCl, UJPuh ßoJyJÿh @uL, jNPr @uo KxK¨TLxy @PrJ IPjPT ∏ @orJ ßxKhj yrfJu TotxNKY kJuPjr k´˜MKf KjKòuJoÇ @oJr ˛íKfkPa FUPjJ nJ˝r yP~ @PZ ßxKhjKaÇ KmvõKmhqJu~ TqJŒJPx oKj nJA FPxPZj yrfJPur xkPã k´YJr TJ\ YJuJPjJr \jqÇ KfKj fUj ZJ© jjÇ c. ShMhMr ryoJj KmvõKmhqJuP~r k´Ör KZPujÇ KfKj oKj nJAPT muPuj, ÈoKj, fMKo FUj ZJ© jSÇ fMKo TqJŒJPx Im˙Jj TPrJ jJ, YPu pJSÇ fMKo pKh jJ pJS fPm @oJr YJTKr pJPmÇ' oKj nJA xqJPrr TgJ~ xKmjP~ xÿKf \JKjP~ @oJPhrPT yrfJu TotxNKY pgJpgnJPm kJuPjr KjPhtv KhP~ TqJŒJx fqJV TPrjÇ ßxKhPjr yrfJu TotxNKYPf iotWaL ZJ©\jfJPT Z©nñ TrJr \jq xrTJPrr KjPhtPv kMKuvmJKyjL KjKmtYJPr èKumwte TPrÇ lPu ßf\VJÅ~ vsKoT ojM Ko~J, oMK\mMuäJyxy FVJPrJ\j vyLh yj FmÄ k´J~ @av' ßuJTPT ßV´lfJr TrJ y~Ç ßf\VJÅ Kv·JûPu yrfJu xlu TrJr hJK~Pfô KZPuj ZJ©PjfJ UJPuh ßoJyJÿh @uL S jNPr @uo KxK¨TLÇ fJÅrJ ßxUJPj mÜífJ TPrjÇ k´TífkPã xJfA \Mj KZu ˝JKiTJr ßgPT ˝JiLjfJr kPgr @r÷˙u fgJ pJ©JKmªMÇ @r @orJ pJrJ ZJ©uLPVr TotL KZuJo, @oJPhr rJ\QjKfT ßYfjJr KnK•S ˙JKkf yP~KZu FKhjKaPfAÇ 1952-Fr 21 ßlmsM~JKrr oyJj nJwJ @PªJuj ßgPT ÊÀ TPr '62-Fr 17 ßxP¡’Prr KvãJ @PªJuj, '66-Fr xJf \Mj Z~ hlJ @PªJuj, '69-Fr 17 ßgPT 24 \JjM~Krr Ve@PªJuj-VeInMq™JjÇ j~ ßlmsM~JKr 11-hlJ mJ˜mJ~j S mñmºMr oMKÜr hJKmPf vkg Khmx kJujÇ Q˝rvJxT @A~Mm UJPjr khfqJV, @VrfuJ wzpπ oJouJ k´fqJyJr S mñmºMxy xTu rJ\mªLr Kj”vft oMKÜr hJKmPf 15, 16, 17, 18, 19, 20 S 21 ßlmsM~JKr uJVJfJr xÄV´Jo ßvPw 24 WµJr @KPoaJo k´hJjÇ If”kr 22 ßlms∆~JKr xTu rJ\mªLr oMKÜr kr mñmºMr oMKÜ uJnÇ 23 ßlmsM~JKr GKfyJKxT ßrxPTJxt o~hJPj (mftoJPj ßxJyrJS~JhtL ChqJj) 10 uãJKiT oJjMPwr CkK˙KfPf oMÜ oJjm ßvU oMK\mPT ÈmñmºM' CkJKi k´hJjÇ kûJPvr hvT ßgPT mJXJKur \JfL~ oMKÜxÄV´JPor uPãq VPz ßfJuJ xTu @PªJuj xÄV´JPo ßjfífô KhP~KZu ZJ©uLVÇ Z~-hlJPT k´Kfyf TrJr \jq kJKT˜JKj vJxTPVJÔL mÉ wzpπ TPrPZÇ KT∂á Z~-hlJr k´Kf mñmºMr hí| K˙rk´KfùJPmJi fJÅPT \joPj \jVeoj IKijJ~PTr @xPj IKiKÔf TPrPZÇ '66'r @a ßo mñmºMPT TJrJVJPr KjPãk TPr fJÅr KmÀP≠ FPTr kr FT oJouJ KhP~S Z~-hlJr @PªJujPT pUj ßrJi TrJ pJKòu jJ, fUj mñmºMPT lJÅKxTJPÔ ^MKuP~ KYrfPr fJÅr T£ ˜… TPr ßhS~Jr \jq Q˝rvJxT @A~Mm UJj wzpπoNuT @VrfuJ oJouJ ßhjÇ Z~ hlJ hJKm @hJP~ FmÄ mñmºMPT TJrJoMÜ TrPf mJÄuJr xmt˜Prr oJjMwxy @orJ pJrJ ZJ© rJ\jLKfr xPñ pMÜ KZuJo fJrJ '69-Fr \JjM~JKrr YJr fJKrPU

ZJ©uLPVr k´KfÔJmJKwtTLr KhjKaPf xmthuL~ ZJ© xÄV´Jo kKrwh Vbj TPr Z~-hlJPT hJKz, ToJ, ßxKoPTJujxPof FVJPrJ hlJ~ I∂ntMÜ TPr xJrJ mJÄuJr V´JPo-VP†-vyPr-mªPr-TPu-TJrUJjJ~ ZKzP~ KhP~KZuJoÇ luv´∆KfPf FVJPrJ hlJ @PªJuPjr xkPã xJrJPhPv ßp VeP\J~Jr QfKr y~ fJPf ßhPv QmkäKmT kKrK˙Kfr CØm WPaÇ FofJm˙J~ vJxTPvsKe @oJPhr @PªJujPT jxqJf& TrPf @oJPhr ÈKmKòjúfJmJhL' KyPxPm KYK©f TPrÇ fJPhr FA Ikk´~JPxr xoMKYf \mJm KhPf '69-Fr j~ ßlms~M JKr GKfyJKxT kj o~hJPj xmthuL~ ZJ© xÄV´Jo kKrwPhr vkg KhmPxr \jxoMPhs mñmºM oMK\Pmr KjPhtPv mPuKZuJo, ÈkNmt mJÄuJr oJjMw ßTJPjJKhj KmKòjúfJPT k´vs~ ßh~Kj FmÄ KmKòjúfJ~ KmvõJxLS j~Ç TJre fJrJ xÄUqJ~ vfTrJ 56 \jÇ pKh TJPrJ kNmt mJÄuJr xJPg gJTPf @kK• gJPT fPm fJrJ KmKòjú yP~ ßpPf kJPrÇ' ßjfJr FA KjPhtv @orJ ßvw oMyNft kpt∂ ßoPj YPuKZÇ xJfA \MPjr yrfJu xŒPTt vs≠JnJ\j \jJm flJöu ßyJPxj oJKjT Ko~J QhKjT AP•lJPT ßuPUj: ÈpKhS k´KfKâ~JvLurJ IfLPfr ofA KmKiKjPwi @PrJkT mqm˙JKhr kMjrJmíK• WaJPò FmÄ oJ© FTKamJPrr \jq yPuS AKfyJPxr kMrPjJ kJfJr k´Kf híT&kJf oJ© jJ TPrA jqJ~xñf VefJKπT @PªJujPT jxqJf& TrJr ßYÓJ TrPZ fmM FmJr \jVe fJPhr kNet IKiTJr @hJP~ xÄT·m≠Ç' Z~-hlJr kPã xJfA \MPjr yrfJu FfaJA xmtmqJkL KZu ßp, F xŒPTt ßTJPjJ rTo k´KfPmhj oMhse S k´TJPvr Ckr xrTJKr KjPwiJùJ mumf& KZuÇ KmKi-KjPwi xP•ôS oJKjT Ko~J fJÅr TuJPo ßuPUj: ÈZ~ hlJ @PªJujPT jxqJf& TrJr \jq VíyLf KjÔMr mqm˙JKhr TJrPe ootJK∂T kKrK˙KfPf FToJ© xJ∂ôjJr Kmw~ yPuJ FA ßp, \jxJiJre Z~ hlJ @PªJuj fgJ @ûKuT ˝J~•vJxPjr @PªJujPT fJPhr KjP\Phr @PªJuj KyPxPm V´ye TPrPZÇ' Z~ hlJr kPã xJfA \MPjr xmtJ®T yrfJu TotxNKYr kPã \jof QfKrPf AP•lJPTr nNKoTJ~ ãM… yP~ '66'r 16 \Mj kJKT˜Jj k´KfrãJ KmKir 32(1) iJrJr @SfJ~ flJöu ßyJPxj oJKjT Ko~JPT ßV´lfJr FmÄ hq KjC ßjvj Kk´K≤Ä ßk´x mJP\~J¬ TPrÇ krmftLPf '69-Fr VeInMq™JPjr oiqKhP~ QhKjT AP•lJT FmÄ mJP\~J¬Tíf KjC ßjvj Kk´K≤Ä ßk´xKa ßlrf k´hJPj Q˝rvJxT mJiq yP~KZuÇ @\ xJfA \MPj IfLPfr IPjT ˛íKf @oJr oJjxkPa ßnPx SPbÇ KmPvw TPr mñmºMr ˛íKf @oJPT nLwenJPm jJzJ ßh~Ç mñmºMr ß˚Py @oJr \Lmj ijqÇ xJfA \MPjr ßYfjJmy FA KhjKa @oJr \LmPj IŸJj yP~ @PZÇ xJfA \MPj ßp xTu vyLh nJA fJÅPhr mMPTr fJ\J rÜ KhP~, \Lmj KhP~, mJÄuJr oJjMPwr oMKÜr kgPT k´v˜ TPr KVP~PZj, @\ fJÅPhrPT kro vs≠J~ ˛re TKrÇ fJÅPhr Ior k´JPer KmKjoP~ xÄV´Jo krŒrJ~ FT xJVr rPÜr KmKjoP~ ˝JiLj S xJmtPnRo mJÄuJPhv TJP~o yP~PZÇ vyLPhr rPÜr KxÅKz ßmP~ \JKfr KkfJr xÄV´JoL ßYfjJr KnK•Pf, mñmºM TjqJ \jPj©L ßvU yJKxjJr ßjfíPfô @\ @orJ Cjú~Pjr jmKhVP∂r xNYjJ TPrKZÇ k´Tf í kPã GKfyJKxT xJfA \Mj KZu @oJPhr ˝JKiTJr S ˝JiLjfJr ßYfjJr k´Jr÷ KmªMÇ FA KhjKaPf xJfA \MPjr vyLhPhr k´Kf vs≠J KjPmhj Tftmq mPu oPj TKrÇ


oMÜKY∂J 35

SURMA m 10 - 16 June 2016

oMKÜpMP≠r V· KuPU ß\u UJaPf yPm? oKvCu @uo ßuUT : xJKyKfqT S xJÄmJKhT

FT oJP~r kJÅY ßZPu oMKÜpMP≠ KVP~ vyLh yP~PZj Kfj\j ∏ F rTo FTaJ Umr ßkP~ ßmv @PuJKzf yP~ ZMPa KVP~KZuJo \LKmf hMA nJAP~r xPñ V· TrPfÇ ßnPmKZuJo, fJÅPhr KjP~ k´gPo FTaJ KlYJr KuUm k´go @PuJPfÇ fJrkr FTaJ V·, FojKT CkjqJx ßuUJr nJmjJS CÅKT KhP~KZu oPjÇ k´gPo ßhUJ TruJo mz nJAP~r xPñÇ hLWt @uJk yPuJ: FTJ•Prr kÅKYPv oJPYtr rJPf dJTJ~ kJKT˜JKj mJKyjLr yfqJpù ßgPT ÊÀ TPr ßhv ˝JiLj yS~J kpt∂ kMPrJ xoP~r V·A KfKj @oJPT muPujÇ kÅKYPv oJPYtr rJPf TL ßhUPuj, fJrkr TJrKlC CPb ßVPu nJAPhr KjP~ TLnJPm dJTJ ßgPT K©kMrJr @VrfuJ~ kJKuP~ ßVPuj, ßxUJPj Tf Khj gJTPuj, oMKÜpM≠ xÄVbPjr TJP\ TLnJPm IÄv KjPuj, fJÅr nJAP~rJ ßT ßTJj TqJPŒ k´Kvãe KjPf ßVPuj, fJrkr TPm TLnJPm @VrfuJ ßgPT TuTJfJ ßVPuj ∏ xmKTZMA muPuj KfKjÇ fJrkr ßVuJo fJÅr ßZJa nJAP~r xPñ ßhUJ TrPfÇ KfKj @oJPT muPuj, fJÅr mz nJAKa @oJPT ßpxm V· mPuPZj, xm KogqJ, xm mJPjJ~Ja; KfKj oMKÜpMP≠ IÄv ßjjKjÇ k´gPo Kfj oJx @VrfuJ~, fJrkr mJKTaJ xo~ TuTJfJ~ fJx ßUPu TJKaP~ KhP~PZjÇ ßZJa nJA @oJPT @rS muPuj, È@kKj @oJr TJPZ @xPmj ßhPU @oJr nJKf\JrJ @oJPT ßlJj TPr @PVA mPu ßrPUPZ, ÍYJYJ, k´go @PuJ ßgPT @kjJr TJPZ ßuJT pJPmÇ @kKj Kkä\, @æJr oJjxÿJj rJUPmjÇ" KT∂á @Ko fJr oJjxÿJj rJUm TLnJPm? ßx ßfJ oMKÜpM≠ KjP~ mJPjJ~Ja TgJmJftJ mPu ßmzJ~Ç' KlPr FPx IKlxPT xmKTZM muuJoÇ IKlx @oJPT muu, ÈmJh hJS'Ç @Ko mJh KhuJoÇ KT∂á nJmjJaJ oj ßgPT ßVu jJÇ nJAP~ nJAP~ KmPrJPir TgJ ßp FA k´go \JjuJo, fJ ßoJPaA j~Ç FT nJA @PrT nJAP~r mMPT ZMKr ßoPrPZ ∏ Foj WajJr TgJS @Ko \JKjÇ KT∂á hMA xPyJhr oMKÜPpJ≠J pMP≠ fJÅPhr IÄvV´ye xŒPTt xŒNet KmkrLf TgJ muPmj, FT\j @PrT\Pjr nNKoTJPT xŒNetnJPm jJTY TPr xJãq ßhPmj ∏ F

Kmkjú jhjhL (33 kOÔJr kr) IgtjLKfr \jq IfLm èÀfôkNet TJ\ ßTj xŒjú TrPf kJrPm jJ? k´P~J\Pj To èÀfôkNet k´T· mJh KhP~ FmÄ IjM“kJhjvLu UJPfr fgq rJ\˝ UJPfr mq~ S KmKnjú IjMÔJPjr mJÉuq mq~ TKoP~ xJvs~Tíf Igt ßcsK\ÄP~r TJP\ uJVJPjJ ßpPf kJPrÇ CPuäUq, Tíòf s JxJij ßhvPk´Por IjMwñÇ @r ßjRkKrmyj oπeJuP~r IiLPj KmPvw k´T· V´ye TrPf yPmÇ 02. yJ\Jo\J UJuKmuèPuJ xÄÛJPrS xrTJrPT msfL yPf yPmÇ \JfL~nJPm UJu-KmuèPuJ kMj”UjPjr TotxKN Y V´ye TrPf yPmÇ F \jq ßTJPjJ QmPhKvT xJyJpq k´P~J\j yPm jJÇ @r ß˝òJvsPo TJ\ TrPf ßTC FKVP~ @xPm, fJ @vJ TrJ mJfMufJÇ ß\Jr\mrhK˜ vso @hJ~ TrJ xJÄKmiJKjT fgJ ßoRKuT IKiTJPrr kKrk∫LÇ xMfrJÄ hMPptJV

rTo @Ko TUPjJ nJmPf kJKrKjÇ @Ko mrÄ ÊPjKZ, oMKÜpMP≠ IÄvV´yeTJrLrJ FPT IkPrr \jq k´Je KhP~PZj, FT oJP~r x∂Jj jJ yP~SÇ 2. @Ko pUjA @oJr KjP\r vyPr pJA, ßxUJjTJr m~Û ßuJT\Pjr TJPZ oMKÜpMP≠r TJKyKj ÊjPf YJAÇ FaJ oMKÜpM≠ KjP~ FTaJ CkjqJx ßuUJr k´˜MKfr IÄvÇ FTmJr ÊjuJo, FTJ•Prr FKk´u oJPxr ßvw KhPT ßpKhj kJKT˜JKj ßxjJmJKyjL SA vyPr k´go ßdJPT, oMxKuo uLPVr xogtT S kJKT˜Jjk∫L KTZM xJiJre ßuJT uKVr oJgJ~ kJKT˜JKj kfJTJ ßmÅPi ÈkJKT˜Jj K\ªJmJh' @r ÈPUJv @oPhh' ßxäJVJj KhPf KhPf KoKZu KjP~ FKVP~ pJ~ kJKT˜JKj mJKyjLr TqJPŒr KhPTÇ kJKT˜JKj mJKyjL ßhPU, mJXJKurJ KoKZu KjP~ FKVP~ @xPZ, fJrJ TL ßxäJVJj KhPò @r KTPxr ^J¥J mP~ KjP~ @xPZ, fJPf KTZM FPx-pJ~ jJÇ QxjqrJ KoKZu uãq TPr èKu ZMzPf ÊÀ TPrÇ 11 \j mJXJKu ÈkJKT˜Jj K\ªJmJh' ßxäJVJj KhPf KhPf rJ˜J~ uMKaP~ kPzÇ SA 11 \j mJXJKuA @oJr vyPrr kJKT˜JKj ßxjJPhr yJPf k´go Kjyf y~, pJrJ @rS KTZMKhj ßmÅPY gJTPu rJ\JTJr mJKyjLPf ßpJV KhP~ oJPxJyJrJr KmKjoP~ kJKT˜JKj mJKyjLr mJXJKu-Kjij IKnpJPj IÄvV´yPer xMPpJV ßkfÇ FT\j @oJPT mPuj, SA 11 \Pjr oPiq @oJPhr vyPrr FT xJPmT ßo~Prr mJmJS KZPuj, pJÅr jJo FUj ÈvyLh oMKÜPpJ≠J' KyPxPm xrTJKr jKgnMÜ FmÄ fJÅr kKrmJr xrTJKr nJfJ kJPòÇ @Ko @rS ÊjPf kJA, FTJ•Prr 1 oJYt A~JKy~J UJj kJutJPoP≤r IKiPmvj ˙KVf ßWJweJ TrJr kr mñmºMr cJPT pUj IxyPpJV @PªJuj ÊÀ y~, fUj @oJr vyPrr @vkJPvr V´JoèPuJ ßgPT mJXJKurJ FPx @âoe YJuJ~ @oJr vyPrr FToJ© KmyJKrkJzJ~Ç ßx kJzJr FTaJ kMTMPr KmyJKrPhr KfjaJ uJv nJxPf ßhUJ pJ~Ç FTJ•Pr @oJr vyr k´go ßp KfjaJ uJv ßhPU, ßxèPuJ KZu KmyJKrPhrÇ @mJr, ßuJT\j @oJPT F TgJS mPuKZu ßp KmyJKrkJzJr oJjMwèPuJPT rãJ TrJr \jq ZJ© ACKj~j S ZJ©uLPVr ßZPurJ rJf ß\PV kJyJrJ KhP~KZuÇ @Ko k´fqãhvtLPhr oMPU ÊPjKZ, FTJ•Pr kJKT˜JKj mJKyjL xJ∂JyJr ßkRÅZJr kr ßxA \ÄvPjr jJo kJP ßrPUKZu ÈvyLhJmJh'Ç TJre, kJKT˜JKj mJKyjL ßxUJPj ßkRÅZJr @PV mJXJKuPhr yJPf KmyJKrrJ k´YMr xÄUqJ~ oJrJ kPzKZuÇ 3. FT ßjRToJP¥J, KpKj oÄuJ-xMªrmj FuJTJ~ oMKÜmJKyjLr xMAxJAc ßÛJ~JPcr Èl∑VoqJj' KZPuj, mMPT KuoPkc oJAj ßmÅPi oJAPur kr oJAu xJÅfPr KVP~ KmPhKv \JyJP\r VJP~ oJAj ßxÅPa KhP~ hs∆f KjrJkh hNrPfô xPr ßpPfj, KfKj @oJPT mPuKZPuj lKrhkMPrr @ulJcJñJ ßgPT ßyÅPa pPvJr FuJTJr xLoJ∂ kJKz KhP~ kKÁomPñ KVP~ pMP≠r k´Kvãe ßjS~Jr IKnùfJr V·Ç xLoJ∂ kJr yS~Jr @PVr rJPf KfKj S fJÅr FT xyPpJVL @vs~ KjP~KZPuj xLoJP∂r KbT uJPVJ~J FT V´JPor mqm˙JkjJ S ©Je oπeJuP~r TJKmUJ TotxKN Yr oJiqPo F TotxKN Y mJ˜mJ~j TrJ pJ~Ç ÊiM k´P~J\j xrTJPrr xKhòJÇ Imvq F \jq TJKmUJ TotxNKYPT mqJkTKnK•T TrJr k´P~J\j rP~PZ FmÄ F \jq SA oπeJuP~r mrJ¨ ßmv mJzJPf yPmÇ KT∂á \JfL~ ˝JPgt Fr ßTJPjJ KmT· ßjAÇ @mJr ©Je oπeJu~ ßgPT FoKkPhr ßTJaJ~ Vo, YJu, aJTJ mrJ¨ jJ KhP~ ß\uJ k´vJxTPhr oJiqPo k´Kf ACKj~j ßgPT k´Kf mZr FTKa TPr UJu KjitJre TPr hMPptJV mqm˙JkjJ S ©Je oπeJuP~r TJKmUJ TotxKN Yr oJiqPo mJ˜mJ~j TrPf yPmÇ UJuèPuJ KjmtJYPj ACKj~j kKrwh FmÄ FTJKiT ACKj~j mqJ¬ UJuèPuJr ßãP© CkP\uJ kKrwhèPuJPT xŒíÜ TrPf yPmÇ @r UJu kMj”Ujj TotxNKY xMÔMnJPm mJ˜mJ~Pjr uPãq ß\uJ S CkP\uJ k´vJxPjr TPbJr j\rhJKr gJTPf yPmÇ @r mz mz UJu Ujj FmÄ kMj”UjPjr uPãq kJKjxŒh oπeJuP~r fgJ kJKj Cjú~j ßmJPctr mrJ¨ mJzJPf yPmÇ 03. ßpxm UJPu ˙JjL~ ßuJT\j KjP\Phr mJKzWPr pJfJ~JPfr \jq mJÅi KhP~ YuJr kg mJKjP~

xrTJPrr jLKfKjitJrT, @Ajk´PefJ k´oMU mz mz oJjMw pKh oPj TPrj, Kv·-xJKyfq ßVRe Kmw~, Kv·L-xJKyKfqTPhr oPjr ˝JiLjfJr \jq oyJj oMKÜpMP≠r AKfyJxPT ÈIrKãf' rJUJ YPu jJ, fJyPu @rS mz k´vú fMKu: oMKÜpMP≠r AKfyJPxr oJKuT ßT? xrTJr? ßTJPjJ rJ\QjKfT hu? @r AKfyJx ÈrãJ' TrJr @Aj k´e~Pjr IKiTJr mJ ãofJ ßT TJPT KhP~PZ? fJr ßYP~S mz k´vú: oMKÜpMP≠r AKfyJx KT FfA ßZJa Kmw~ ßp fJPT @Aj KhP~ mJÅiJA TrJ pJPm? FTaJ mJKzPfÇ ßxA mJKzr oJKuT KZPuj FT m~Û oJjMw, hJKz-PVJÅPl nrJ oMU, oJgJ~ xm xo~ aMKkÇ @oJr ßjRToJP¥J mºMKa ßx xo~ \JjPfj jJ ßp SA ÈoMrKæ' KZPuj FT\j mz ÈrJ\JTJr', ßxUJjTJr vJK∂ TKoKar ßY~JroqJjÇ SA mJKzPf ßxA rJPf @oJr mºMKa ßp UJmJr ßUP~KZPuj, fJr TgJ FUPjJ nMuPf kJPrjKjÇ fJrkr fJÅPhr WMoJPjJr \J~VJ ßhS~J yP~KZu, ßnJrrJPf l\Prr jJoJP\r @\JPjr v» pUj ßnPx @xKZu, fUj ßxA mwtL~Jj VíyTftJ @oJr mºM S fJÅr xñLPT WMo ßgPT fMPu mPuKZPuj, ÈFUj kJKT˜JKj QxjqPhr KcCKa mhu yPmÇ FA lJÅPT ßfJorJ xLoJ∂ kJr yP~ YPu pJSÇ' FnJPm @oJr mºMKa FT\j KmrJa ÈrJ\JTJPrr' xyPpJKVfJ~ xLoJ∂ kJr yP~ nJrPf KVP~ pMP≠r k´Kvãe KjP~ oMKÜpMP≠r reJñPj KVP~KZPuj, oJAj ßkPf KmPhKv \JyJ\ cMKmP~ KhP~KZPuj, kJKT˜JKj QxjqPhr VJjPmJPar KmÀP≠ \upMP≠ uPzKZPujÇ ßhv ˝JiLj yS~Jr kr KfKj @mJr KVP~KZPuj ßxA V´JPo, ßxA oMrKæPT UMÅ\Pf, fJÅPT ijqmJh \JjJPfÇ KT∂á KVP~ ÊjPf kJj, 16 KcPx’Prr kr @vkJPvr V´JPor oMKÜPpJ≠JrJ fJÅPT ßoPr ßlPuPZjÇ TJre, KfKj KZPuj KmrJa rJ\JTJr, vJK∂ TKoKar ßY~JroqJjÇ 4. Kk´~ kJbT, FUj oJYt mJ KcPx’r j~Ç oMKÜpM≠ KjP~ xÄmJhkP©r kJfJ~ KTZM ßuUJr ßoRxMo \Mj oJx j~Ç fmM SkPrr TgJèPuJ KuUuJoÇ TJre, @oJPhr xrTJr oyJj oMKÜpMP≠r AKfyJxPT ÈKmTíKf' S ÈI˝LTJr' ßgPT rãJ TrJr oJjPx FTaJ @Aj QfKrr CPhqJV KjP~PZÇ SA @APj muJ yP~PZ, oMKÜpMP≠r @jMÔJKjT TJukPmt ßpxm WajJ WPaPZ, fJ I˝LTJr TrJ pJPm jJÇ F ZJzJ oMKÜpMP≠r AKfyJx xŒPTt xrTJKr nJPwq F kpt∂ pJ k´TJKvf yP~PZ, fJr ÈnMu KmPväwe' mJ ÈxoJPuJYjJ', oMKÜpMP≠r AKfyJx xŒPTt ÈnMu fgq mJ Igt-xfq' k´YJr TrJ pJPm jJÇ Fxm TJ\ yPm h§jL~ IkrJi, Fxm IkrJPir \jq KmKnjú oJ©J~ TJrJh§ S Igth§ yPmÇ UJuèPuJPf YuJYu mº TPrPZ ßxxm mJÅi FmÄ IjqJjq ˙JkjJ IkxJreTrf xÄKväÓ mqKÜPhr KmÀP≠ TPbJr @AjJjMV mqm˙J KjPf KmnJVL~, ß\uJ S CkP\uJ k´vJxjPT oKπkKrwh ßgPT KjPhtv ßh~J ßpPf kJPrÇ 04. @r Ffmz \JfL~ TotpùPT FTKa @PªJuPj kKref TPr FPT xlu TrJr uPãq xÄKväÓ \jVPer xyPpJKVfJr \jq KmKnjú VeoJiqPo mqJkT k´YJr YJuJPf yPmÇ 05. xÄKväÓ oπeJu~/KmnJPVr FmÄ FèPuJr ˙JjL~ TotTftJPhr xyJ~fJ kJS~Jr uPãq oKπkKrwh KmnJV ßgPT xJTtu M Jr \JKr TrPf yPmÇ 06. kJKjxŒh oπeJu~, ßjRkKrmyj oπeJu~ FmÄ hMPptJV mqm˙JkjJ S ©Je oπeJuP~r oPiq xojõ~ TPr kJÅY xJuJ kKrT·jJ V´ye S mJ˜mJ~j TrPf yPmÇ

F rTo FTaJ @Aj TrJr CPhqJV ßjS~J yP~PZ ß\Pj oPj k´vú \JVu, FmJr KT V·-CkjqJx KuPU ß\u UJaPf yPm? mzA oMvKTPur TgJÇ oMKÜpMP≠r AKfyJx ßTJjaJ? SA hMA xPyJhr oMKÜPpJ≠Jr oPiq TJr nJwq @Ko ßjm? @oJr vyPrr SA 11 \j oJjMwPT @orJ TL mum? fJrJ KT ÈvyLh'? KmyJKrkJzJr kMTMPr Kfj KmyJKrr uJv ßnPxKZu, F WajJ @oJr VP· gJTPu, KTÄmJ xJ∂JyJr \ÄvPjr jJo ÈvyLhJmJh' \Ävj yP~KZu, KTÄmJ vJK∂ TKoKar FT ßY~JroqJj oMKÜPpJ≠JPhr xLoJ∂ kJr yPf xyPpJKVfJ TPrKZPuj, @mJr pM≠ ßvPw Ijq oMKÜPpJ≠JrJ fJÅPT yfqJ TPrKZPuj ∏ Fxm WajJ @oJr CkjqJPx gJTPu KT kÅKYPv oJYt ßgPT 16 KcPx’r kpt∂ xÄWKaf WajJmKu I˝LTJr TrJ yPm? ßxA IkrJPi hK§f yP~ @oJPT TJrJVJPr ßpPf yPm? pJrJ V·-CkjqJx, jJaT AfqJKh ßuPU, YuKó© mJjJ~, ZKm @ÅPT, VJj VJ~∏IgtJ“ xí\jvLu KvP·r xPñ \Kzf xmJr oPj F rTo FTaJ @Aj TL irPjr k´KfKâ~J xíKÓ TrPf kJPr? xrTJPrr jLKfKjitJrT, @Ajk´PefJ k´oMU mz mz oJjMw pKh oPj TPrj, Kv·-xJKyfq ßVRe Kmw~, Kv·LxJKyKfqTPhr oPjr ˝JiLjfJr \jq oyJj oMKÜpMP≠r AKfyJxPT ÈIrKãf' rJUJ YPu jJ, fJyPu @rS mz k´vú fMKu: oMKÜpMP≠r AKfyJPxr oJKuT ßT? xrTJr? ßTJPjJ rJ\QjKfT hu? @r AKfyJx ÈrãJ' TrJr @Aj k´e~Pjr IKiTJr mJ ãofJ ßT TJPT KhP~PZ? fJr ßYP~S mz k´vú: oMKÜpMP≠r AKfyJx KT FfA ßZJa Kmw~ ßp fJPT @Aj KhP~ mJÅiJA TrJ pJPm? jJÇ oMKÜpM≠ IPjT IPjT mz Kmw~, Fr AKfyJPxr UMm xJoJjq IÄvA ßuUJ yP~PZ; IjJVf yJ\Jr mZr iPr KfPu KfPu rKYf yPm Fr AKfyJxÇ ÊiM @orJ KuUm jJ, KuUPm @oJPhr x∂JPjrJ, fJPhr x∂JPjrJ, fJPhrS x∂Jj-x∂KfrJÇ pJÅrJ xÄTLet rJ\QjKfT ˝JPgtr bMKu ßYJPU kPr @oJPhr oyJj oMKÜpMP≠r AKfyJPxr KjotL~oJe ßxRiKaPT UmtJTíKf mJoj TPr rJUJr mPªJm˜ TrPf YJAPZj, fJÅPhr xMoKf KlÀT∏TJ~oPjJmJPTq FA TJojJ TKrÇ 07. F KmvJu TotxKN Y mJ˜mJ~Pjr uPãq Inq∂rLe Igt xÄV´Pyr \jq Inq∂rLe rJ\˝ mJzJPjJr KhPT j\r KhPf yPmÇ @r ßxA xMPpJV S x÷JmjJ @PZÇ CPuäUq, KmPvõr ßpxm ßhPv K\KcKk ßgPT Tr @hJP~r yJr xm ßYP~ To, mJÄuJPhv fJr oPiq IjqfoÇ mJÄuJPhPv rJ\˝ @~ xoV´ IgtjLKfr oJ© 11 vfJÄvÇ @VJoL kJÅY mZPr xrTJr K\KcKk ßgPT Tr @hJP~r yJr 14 vfJÄPv CjúLf TrJr uãqoJ©J KjitJre TPrPZÇ FA uãqoJ©J I\tj TrPf yPu Tr k´vJxjPT hMjtLKfoMÜ TrPf FmÄ TPrr @SfJ mJzJPf yPm FmÄ Tr ßh~J ^JPouJoMÜ S xy\ TrPf yPmÇ ßxAxJPg Ê‹ S nqJa k´vJxjPTS hMjtLKfoMÜ TrPf yPmÇ F ZJzJ jhjhL S UJuKmu Ujj-kMj”UjPjr lPu CkTíf ß\Pu xKoKf KTÄmJ \uoyJu A\JrJhJr FmÄ mz YJKwPhr Skr Cjú~j xJrYJ\t @PrJk TrJ ßpPf kJPrÇ @vJ TKr xrTJr ßhPvr IgtjLKfr \jq jhjhL S UJuKmPur èÀfô CkuK… TPr ßpJVJPpJV, ImTJbJPoJ, KmhMq“ FmÄ fgqk´pMKÜ UJPfr oPfJ IV´JKiTJr KhP~ SA xMkJKrvoJuJ mJ˜mJ~Pj oPjJPpJV ßhPmjÇ


36 oMÜKY∂J

10 - 16 June 2016 m SURMA

huL~ xrTJPrr IiLPj KjmtJYPjr QjKfT KnK• @r ßjA ATPfhJr @yPoh ßuUT : xJPmT \\, xÄKmiJj, rJ\QjKfT S IgtQjKfT KmPväwT

ßhPvr k´PfqT jJVKrPTr \jq @Aj ßoPj YuJ ßpoj Tftmq, KbT ßfoKjnJPm xrTJPrr hJK~fô @Aj IjMpJ~L ßhv kKrYJujJ TrJÇ xÄKmiJj ßhPvr IjqJjq @APjr oPfJ FTKa @Aj; fPm IjqJjq @APjr ßYP~ xÄKmiJPjr Im˙Jj DP±tÇ k´KfKa @Aj k´e~Pjr uãq S CP¨vq gJPTÇ FA uãq S CP¨vq IjMpJ~L @AjKa k´KfkJKuf yS~Jr ßkZPjA KjKyf @PZ Fr QjKfT KnK•Ç kíKgmLr k´KfKa ßhPv FTKa xÄxPhr ßo~Jh ImxJPj TUj FmÄ ßTJj irPjr xrTJPrr IiLj KjmtJYj IjMKÔf yPm ßx KmwP~ xÄKmiJPj xM¸Ó KjPhtvjJ ßh~J @PZÇ F ßãP© @oJPhr ßhvS mqKfâo j~Ç @oJPhr '72 xJPur xÄKmiJPj xÄxh KjmtJYj IjMÔJj KmwP~ ßp KmiJj KZu, fJPf CPuäU KZu ∏ ßo~Jh ImxJPjr TJrPe xÄxh ßnPX pJS~Jr ßãP© ßnPX pJS~Jr kNmtmftL 90 KhPjr oPiq FmÄ ßo~Jh ImxJj mqfLf Ijq ßTJPjJ TJrPe xÄxh ßnPX pJS~Jr ßãP© ßnPX pJS~Jr krmftL 90 KhPjr oPiq xÄxPhr xJiJre KjmtJYj IjMKÔf yPmÇ xÄxPhr ßo~Jh KmwP~ @oJPhr xÄKmiJPj CPuäU rP~PZ ßp, rJÓskKf kNPmt ßnPX jJ KhP~ gJTPu k´go QmbPTr fJKrU ßgPT kJÅY mZr IKfmJKyf yPu xÄxh ßnPX pJPmÇ CkKrCÜ KmiJjJmKu ImPuJTj TrPu ßhUJ pJ~, ßo~Jh ImxJPjr TJrPe xÄxh ßnPX pJS~Jr ßãP© huL~ mJ ãofJxLj xrTJPrr IiLj KjmtJYj IjMÔJPjr TgJ muJ yP~PZÇ xÄxhL~ k≠Kfr xrTJrmqm˙J~ k´\JfPπr KjmtJyL ãofJ k´iJjoπL TftíT mJ fJr TftíPfô k´pMÜ y~Ç '72 xJPur xÄKmiJPj xÄxhL~ k≠Kfr xrTJrmqm˙J TJptTr KZuÇ F irPjr xrTJrmqm˙J~ k´iJjoπLr ßjfíPfô xrTJr kKrYJKuf y~Ç '72 xJPur xÄKmiJPj k´iJjoπLr C•rJKiTJrL TJptnJr V´ye jJ TrJ kpt∂ KfKj ˝L~ kPh myJu gJTPmj oPot CPuäU KZuÇ xÄxh KjmtJYjxÄâJ∂ CkrCKuäKUf KmiJjKa wÔ xÄxPh 1996 xJPu ©P~Jhv xÄPvJijLr oJiqPo rKyf TPr jfMj KmiJj k´mftj TPr muJ y~∏ ßo~Jh ImxJPjr TJrPe IgmJ ßo~Jh ImxJj ZJzJ Ijq ßTJPjJ TJrPe xÄxh ßnPX pJS~Jr krmftL 90 KhPjr oPiq xÄxPhr KjmtJYj IjMKÔf yPmÇ wÔ xÄxh KjmtJYj IjMÔJPjr @PV ßp kJÅYKa xÄxh KjmtJYj IjMKÔf yP~KZu Fr k´goKa IjMÔJjTJPu ßhPv xÄxhL~ k≠Kfr xrTJr mqm˙J myJu KZuÇ Ikr KhPT KÆfL~, fífL~ S YfMgtKa IjMÔJjTJPu rJÓskKf vJKxf xrTJrmqm˙J myJu KZuÇ kûo xÄxh KjmtJYj IjMÔJPjr xo~ Totrf k´iJj KmYJrkKfr ßjfífJô iLj I˙J~L xrTJr ßhPvr KfjKa kígT rJ\QjKfT ß\JPar „kPrUJ IjMpJ~L xJoK~T xoP~r \jq rJÓs kKrYJujJr hJK~fô V´ye TPr KjmtJYj IjMÔJPjr TJ\Ka xoJiJ TPrÇ k´go ßgPT

YfMgt F YJrKa xÄxh KjmtJYj huL~ mJ ãofJxLj xrTJPrr IiLj IjMKÔf y~ FmÄ F YJrKa xÄxh KjmtJYPjA ãofJxLj hu Km\~L y~Ç I˙J~L xrTJPrr IiLj IjMKÔf kûo xÄxh KjmtJYPj KmFjKk (mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL hu) Km\~L yP~ xrTJr Vbj TPr FmÄ kPr f“TJuLj k´iJj KmPrJiL hu @S~JoL uLPVr xJPg xoP^JfJ~ CkjLf yP~ xÄKmiJPj ÆJhv xÄPvJijL k´mftPjr oiq KhP~ rJÓskKf vJKxf xrTJr mqm˙Jr ImxJj WKaP~ xÄxhL~ k≠Kfr xrTJr mqm˙J~ KlPr @PxÇ kûo xÄxh myJu gJTJr xo~ @S~JoL uLV, \JoJ~JPf AxuJoL S \JfL~ kJKatr kã ßgPT hJKm ßfJuJ y~∏ huL~ xrTJPrr IiLj KjmtJYj IjMKÔf yPu KjmtJYj xMÔM y~ jJÇ @r fJA ßo~Jh ImxJj mJ fJ ZJzJ Ijq ßTJPjJ TJrPe xÄxh ßnPX ßVPu KjhtuL~ f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLj KjmtJYj IjMÔJPjr KmiJj TrPf yPmÇ F irPjr KmiJj TJptTr TrPf yPu xÄKmiJj xÄPvJiPjr @mvqTfJ rP~PZÇ kûo xÄxPh xÄKmiJj xÄPvJij TrJr oPfJ KmFjKkr hMA-fífL~JÄv xÄUqJVKrÔfJ KZu jJÇ SA xÄxPhr oJiqPo KjmtJYj IjMÔJPjr \jq KjhtuL~ f•ôJmiJ~T xrTJPrr KmiJj TJptTr TrPf yPu KmFjKkr k´P~J\jL~ xÄUqJVKrÔfJ jJ gJTJ~ @S~JoL uLPVr xyJ~fJ V´yPer @mvqTfJ KZuÇ ßx xÄxPh \JoJ~JPf AxuJoL S \JfL~ kJKatr ßp @xj xÄUqJ KZu fJr xyJ~fJ~ KmFjKkr kPã hMA-fífL~JÄv xÄUqJVKrÔfJ jJ yS~J~ xÄKmiJPj xÄPvJijL TJptTr TrJ x÷m KZu jJÇ kûo xÄxh ßgPT @S~JoL uLV, \JoJ~JPf AxuJoL S \JfL~ kJKat FTPpJPV khfqJV TrPu FT KhPT SA xÄxh TftíT KjhtuL~ f•ôJmiJ~T xrTJr mqm˙J k´mftPjr KmiJj À≠ y~, Ikr KhPT ßo~Jh ImxJPjr @PVA mJiq yP~ KmFjKkPT xÄxh ßnPX KhP~ @VJo KjmtJYPjr mqm˙J TrPf y~Ç wÔ xÄxh KjmtJYjKa hvo xÄxh KjmtJYPjr oPfJ FThuL~ S FTfrlJ KZuÇ ßx KjmtJYj @S~JoL uLV, \JoJ~JPf AxuJoL S \JfL~ kJKat m~Ta TPrÇ F KfjKa hPur xKÿKuf mJiJr oMPU ßx KjmtJYPj xπJx, Kmví⁄uJ S ßVJuPpJV y~Ç wÔ xÄxh KjmtJYj krmftL KmFjKk ßjfífô pgJgtA CkuK… TrPf kJPr ßp, F xÄxh myJu ßrPU xrTJr kKrYJKuf yPu fJ ßhPvr K˙KfvLufJ Kmkjú TPr Cjú~j S IV´pJ©JPT mqJyf TrPmÇ @r fJA ßhvPT IrJ\TfJ S QjrJ\qTr kKrK˙Kfr oMPUJoMKU jJ TPr huKa wÔ xÄxPhr oJiqPo KjhtuL~ f•ôJmiJ~T xrTJPrr KmiJj k´mftjxÄâJ∂ xÄPvJijL TJptTr TPr xÄxPhr ImuMK¬r oiq KhP~ SA xrTJPrr IiLj x¬o xÄxh KjmtJYj IjMÔJPjr kg xMVo TPrÇ KjhtuL~ f•ôJmiJ~T xrTJrmqm˙J k´mftj FmÄ kPr x¬o S IÓo xÄxh KjmtJYj F xrTJPrr IiLj IjMKÔf y~Ç Cn~ KjmtJYPjr ßãP© ßhUJ ßVPZ ãofJxLj hu Km\~ I\tPj mqgt yP~PZÇ kíKgmLr IjqJjq ßhPv huL~ mJ ãofJxLj hPur IiLj IjMKÔf KjmtJYPj ãofJxLj mJ KmPrJiL hu ßp huA Km\~ I\tj TÀT jJ ßTj ßhUJ pJ~ KmK\f hPur k´iJj krJ\P~r mqgtfJ KjP\r TJÅPi KjP~ Km\~L hPur k´iJjPT IKnjªj \JjJj FmÄ xyPpJKVfJr @võJx ßhjÇ @oJPhr wÔ S x¬o xÄxh KjmtJYj KjhtuL~ f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLj IjMKÔf yS~J xP•ôS KmK\f hPur k´iJj Km\~L hPur k´iJjPT IKnjªj \JjJPjJ ßfJ hNPrr TgJ, mrÄ KjmtJYPj TJrYMKk S TuMwfJr IKnPpJV @PjjÇ CPuäUq, x¬o xÄxh KjmtJYPj @S~JoL uLV FmÄ IÓo xÄxh KjmtJYPj KmFjKk Km\L~ y~Ç F TgJKa xfq, kíKgmLr IjqJjq ßhPv huL~ xrTJPrr IiLj KjmtJYj TKovj KjP\PT xm irPjr KmfPTtr DP±t ßrPU hãfJ, KjÔJ S FTJV´fJr xJPg KjmtJYj kKrYJujJ TPr, KT∂á @oJPhr ßhPvr

KjhtuL~ f•ôJmiJ~T xrTJrmqm˙J k´mftj FmÄ kPr x¬o S IÓo xÄxh KjmtJYj F xrTJPrr IiLj IjMKÔf y~Ç Cn~ KjmtJYPjr ßãP© ßhUJ ßVPZ ãofJxLj hu Km\~ I\tPj mqgt yP~PZÇ kíKgmLr IjqJjq ßhPv huL~ mJ ãofJxLj hPur IiLj IjMKÔf KjmtJYPj ãofJxLj mJ KmPrJiL hu ßp huA Km\~ I\tj TÀT jJ ßTj ßhUJ pJ~ KmK\f hPur k´iJj krJ\P~r mqgtfJ KjP\r TJÅPi KjP~ Km\~L hPur k´iJjPT IKnjªj \JjJj FmÄ xyPpJKVfJr @võJx ßhjÇ @oJPhr wÔ S x¬o xÄxh KjmtJYj KjhtuL~ f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLj IjMKÔf yS~J xP•ôS KmK\f hPur k´iJj Km\~L hPur k´iJjPT IKnjªj \JjJPjJ ßfJ hNPrr TgJ, mrÄ KjmtJYPj TJrYMKk S TuMwfJr IKnPpJV @PjjÇ CkrCKuäKUf hM'Ka f•ôJmiJ~T xrTJr S fJPhr IiLj˙ KjmtJYj TKovj KjrPkãfJ, hãfJ, KjÔJ S FTJV´fJ KmwP~ ßx oJPjr mKy”k´TJv WaJPf kJPrKjÇ IÓo xÄxPhr ßo~Jh ImxJPj krmftL KjhtuL~ f•ôJmiJ~T xrTJPrr jJPo k´gof ßp xrTJrKa VKbf yP~KZu, ßxKa FA xrTJr VbjxÄâJ∂ xJÄKmiJKjT KmiJj ImùJ S CPkãJ TPr huL~ rJÓkKfr IiLj VKbf yP~KZuÇ pJ ßyJT, ßx xo~TJr KmPrJiL hPur @PªJuj Ckuã TPr ßxjJ y˜PãPk ßx f•ôJmiJ~T xrTJr khfqJPV mJiq yPu IxJÄKmiJKjTnJPm FTKa ßxjJxoKgtf f•ôJmiJ~T xrTJr VKbf y~Ç ßx ßxjJxoKgtf f•ôJmiJ~T xrTJr k´J~ hMA mZr ãofJxLj gJTJm˙J~ ßp KjmtJYPjr @P~J\j TPr fJPf IÓo xÄxPh KmPrJiL hPur nNKoTJ~ ImfLet @S~JoL uLV nNKoix Km\~ uJn TPrÇ F KjmtJYjKa ©MKakNet S TJKuoJpMÜ KZu oPot KmFjKkr kã ßgPT k´go ßgPTA Fr KjrPkãfJr KmwP~ k´vú ßfJuJ yP~KZuÇ jmo xÄxh myJu gJTJTJuLj @S~JoL uLV fJr hMA-fífL~JÄv xÄUqJVKrÔfJPT kMÅK\ TPr ßhPvr k´iJj KmPrJiL hu KmFjKkr hJKm S \jofPT CPkãJ TPr KjhtuL~ f•ôJmiJ~T xrTJr KmwP~ Kj\ hPur @PVTJr Im˙Jj S ofJhvt ßgPT KmYMqf yP~ xÄxh myJu ßrPU huL~ xrTJPrr IiLPj KjmtJYj IjMÔJPjr \jq xÄKmiJPj kûhv xÄPvJijL TJptTr TPrÇ AKfyJPxr Kjoto kKryJx ßp, KmFjKk xJoKV´TnJPm KjhtuL~ f•ôJmiJ~T xrTJPrr KmPrJiL KZu, ßx KmFjKkr yJPfA xÄKmiJj xÄPvJiPjr oiq KhP~ F KmiJjKa k´mKftf y~Ç @r ßp @S~JoL uLV FTKjÔnJPm KjhtuL~ f•ôJmiJ~T xrTJrmqm˙Jr xogtT KZu, ßx @S~JoL uLVA F mqm˙JKar KmPuJk xJij TPrÇ KjhtuL~ f•ôJmiJ~T xrTJrxÄâJ∂ KmiJPjr KmPuJkkrmftL @S~JoL uLV xÄxh KjmtJYj KmwP~ '72 xJPur xÄKmiJPj ßp KmiJj KZu fJ kMj”k´mftj TPrÇ lPu hvo xÄxh KjmtJYjKa xÄxh myJu gJTJm˙J~ huL~ xrTJPrr IiLj IjMKÔf y~Ç jmo xÄxPhr k´iJj KmPrJiL hu ãofJxLj hu TftíT CP¨vqoNuTnJPm KjmtJYPj fJPhr Km\~ jxqJ“ TrJr k´~JPx FTfrlJnJPm KjhtuL~ f•ôJmiJ~T xrTJPrr KmPuJk xJij TrJ~ SA KjmtJYj ßgPT xPr hJÅzJ~Ç F KjmtJYjKaPf mqJkT xKyÄxfJ y~ FmÄ xJoKV´TnJPm F KjmtJYjKa I˝ò S TuMwfJ~ nrkMr KZuÇ F KjmtJYjKar k´iJj ßp ßjKfmJYT KhT fJ yPuJ∏ FTT @ûKuT KjmtJYjL FuJTJ ßgPT k´fqã KjmtJYPjr \jq CjìMÜ 300 @xPjr IPitPTrS ßmKv @xPjr k´JgtL KmjJ k´KfÆKj&ÆfJ~ KjmtJKYf yP~KZPujÇ FnJPm KjmtJKYf yS~J xÄKmiJPjr IjMPòh jÄ 65(2)-Fr KmiJPjr kKrk∫LÇ hvo xÄxh KjmtJYPjr xo~ ãofJxLj hPur

SP~m Kc\JAj IJkjJr mqmxJ k´KfÔJj, ßp ßTJj xÄVbj IgmJ mqKÜVf ßk´JlJAPur SP~mxJAa ‰frLr \Pjq IJoJPhr xJPg ßpJVJPpJV Tr∆j:

vLwtkptJ~ ßgPT muJ yP~KZu ßjyJf xJÄKmiJKjT iJrJmJKyTfJ rãJr ˝JPgt F KjmtJYjKa IjMÔJPjr mqm˙J TrJ yP~PZ FmÄ IKYPrA xm hPur IÄv ßj~Jr oiq KhP~ mJ˜m IPgtA FTKa ImJi, xMÔM S KjrPkã KjmtJYPjr mqm˙J TrJ yPmÇ hvo xÄxh KjmtJYj IjMÔJj krmftL xrTJr VbPjr kr @S~JoL uLV oiqmftL KjmtJYj IjMÔJPjr Im˙Jj ßgPT KlPr @Px FmÄ huKar kã ßgPT muJ y~ xÄKmiJPj kûhv xÄPvJijLr oJiqPo k´mKftf KmiJj IjMpJ~L FTJhv xÄxh KjmtJYj huL~ xrTJPrr IiLj IjMKÔf yPmÇ hvo xÄxh KjmtJYjKa mqJkT xKyÄxfJr oPiq I˝ò S TuMKwfkNetnJPm IjMKÔf yS~J~ F ßhPvr xJiJre oJjMPwr TJPZ S @∂\tJKfTnJPm V´yePpJVq y~Kj; fPm @oJPhr kJPvr rJÓs nJrf FTfrlJnJPm F KjmtJYjKa @P~J\Pj xrTJrPT xm irPjr xogtj KhP~KZuÇ mJÄuJPhv InMqh~krmftL hLWtTJu iPr ˙JjL~ xrTJrèPuJr KjmtJYj KjhtuL~nJPm IjMKÔf yPfJÇ hvo xÄxPh @S~JoL uLPVr Km\~krmftL F huKa ˙JjL~ xrTJrèPuJr KjmtJYj huL~ oPjJj~Pj, huL~ k´fLPTr KnK•Pf IjMÔJPjr mqm˙J k´mftj TPrÇ F mqm˙J k´mftPjr kr ßhUJ ßVu hvo xÄxh KjmtJYj ßp oJ©J~ I˝ò S TuMwfJ~ nrkMr KZu ˙JjL~ xrTJPrr k´KfKa KjmtJYjS FTA oJ©J~ I˝ò S TuMwfJ~ nrkMrÇ mJÄuJPhPv KjmtJYj kKrYJujJr \jq mftoJPj ßp KjmtJYj TKovjKa rP~PZ KmKnjú IKj~o S ßm@AKj TJptTuJkPT k´vs~ ßh~J~ FKa FfA KmfKTtf ßp, Fr V´yePpJVqfJ ãofJxLj hu mqfLf Ikr xmJr TJPZ vNPjqr ßTJbJ~ FmÄ FKar TJptTuJk ßhvmJxLr TJPZ yJPxqJ¨LkT S mJuKUuq˝„kÇ PpPTJPjJ xrTJr xÄKmiJj S @Aj IjMpJ~L kKrYJKuf yPu ßx xrTJPrr kPã \jxogtj IaMa gJPT; KT∂á pUj ßTJPjJ xrTJr \joPfr CPkãJ~ ˝L~ CP¨vq yJKxPur \jq xÄKmiJj S @AjPT Kj\ ˝JPgt mqmyJPrr k´~Jx ßj~, fUj fJ xJoK~T fJPhr ˝K˜ KhPuS kKreJPo Fr lu TUPjJ Ên y~ jJÇ F ßhPvr xJiJre oJjMPwr k´fqJvJ FTKa xrTJPrr ßo~Jh ImxJPj ImJi, xMÔM S KjrPkã KjmtJYj IjMÔJPjr oiq KhP~ krmftL xrTJr VKbf yPmÇ @oJPhr ßhPv FUj kpt∂ huL~ xrTJPrr IiLj xÄxh S ˙JjL~ KjmtJYj ImJi, xMÔM S KjrPkã y~ Foj @˙J S KmvõJx @orJ xJiJre \jVPer oPiq xíKÓ TrPf kJKrKjÇ FTKa xrTJr TftíT xJiJre \joJjMPwr oPiq fJr TJptTuJk KmwP~ @˙J S KmvõJPxr xíKÓA ßx xrTJrKar QjKfT KnK•Ç xŒ´Kf xÄxh S ˙JjL~ KjmtJYjèPuJ k´fqã TrJr kr huL~ xrTJPrr IiLj KjmtJYj IjMÔJPjr QjKfT KnK•r ImKvÓ ßp @r KTZMA ßjA, F ßhPvr oJjMPwr ßx KmvõJx ßp hí|fr yP~PZ F KmwP~ ßTJPjJ xÄv~ ßjAÇ

Please Call us on

07507 293 904

85 Myrdle Street, London E1 1HL


oMÜKY∂J 37

SURMA m 10 - 16 June 2016

KjmtJYj xmtjJv ßcPT @ju yJ~hJr @Tmr UJj rPjJ ßuUT : rJ\jLKfKmh

KjmtJYj yPò VefPπr Ijqfo KnK•Ç KjmtJYj mJPh @r pf pJA gJTMT, fJPT VefJKπT xoJ\ muJ pJ~ jJÇ KT∂á KjmtJYj pKh KjmtJYj jJ yP~ ßTmu KjmtJYPjr jJPo k´yxj y~, fJyPu fJ mrÄ CPJ VefPπr \jq n~ÄTr ãKfTJrTÇ @oJPhr ßhPv k´go ßgPTA ßpPTJPjJ KjmtJYPj, fJ \JfL~ KjmtJYj mJ ˙JjL~ xrTJr KjmtJYj pJA ßyJT, fJPf ToPmKv \Ju ßnJa y~ mPu ÊPjKZÇ TUPjJ TUPjJ ßTªs hUPur oPfJ WajJS WPaPZÇ FrvJPhr xJoKrT vJxjJoPu hMAmJr \JfL~ KjmtJYj yP~KZu, pJPT ßTJPjJ ÊnmMK≠r oJjMw KjmtJYj mPu ßoPj ßj~KjÇ KmFjKk @oPu oJèrJ~ CkKjmtJYj KjP~ IPjT yAYA yP~KZuÇ ßxA oJèrJr AxMqPT ßTªs TPr @S~JoL uLV @PªJuj TPr KjmtJYjTJuLj f•ôJmiJ~T xrTJPrr hJKm k´KfÔJ TrPf ßkPrKZu∏pJ krmftL xoP~ fJrJ KjP\rJA mJKfu TPrKZuÇ @S~JoL uLPVr jæAP~r hvPTr rJ\fôTJPu aJñJAPu TJPhr KxK¨TLr CkKjmtJYPj ßp mqJkT TJrYMKk yP~KZu, fJS mÉu k´YJKrf S @PuJKYf Kmw~Ç KT∂á xm ßrTct nñ TPr FUj ßpxm ˙JjL~ xrTJPrr KjmtJYj yPò, fJ @xPuA fMujJyLjÇ FPT KjmtJYj jJ muJA nJPuJÇ 2008 xJPu ßvU yJKxjJr ßjfífôJiLj @S~JoL uLV xKfqA KmkMu ßnJPa Km\~L yP~ ãofJxLj yP~KZuÇ 2014 xJPu hPur \jKk´~fJ ßxA \J~VJ~ KZu jJÇ KT∂á xm KmPrJiL hu KjmtJYj m\tj TPrKZuÇ x÷mf @S~JoL uLV ßYP~KZu KmPrJiLrJ m~Ta TÀTÇ @r ßxA lJÅPh kJ KhP~KZu KmFjKkÇ TKoCKjˆ kJKatxy xm mJo hu FmÄ oiqk∫L ChJrQjKfT huèPuJ ßxA KjmtJYj m\tj TPrÇ @S~JoL uLV S fJr ß\Ja xñLrJ 300 @xPjr oPiq 153Ka @xPj KmjJ k´KfÆKj&ÆfJ~ Km\~L yP~KZuÇ FA rTo KjmtJYPjr @AjVf QmifJ @PZ, KT∂á QjKfT ß\Jr ßjAÇ TJre FTKa ßnJa kzPuS xÄKmiJj oPf fJ KjmtJYj yPmÇ @r FT\j k´JgtL gJTPu fJÅPTS KmjJ ßnJPa KjmtJKYf TrJr KmiJj @PZÇ fmM mum, 2014 xJPur KjmtJYPjr QjKfT V´yePpJVqfJ KZu jJÇ pJT ßxxm TgJÇ Fr kPrr ßpxm ˙JjL~ xrTJr KjmtJYj yP~PZ, fJPf KmFjKkxy Ijq xm hu k´KfÆKj&ÆfJ TPrPZÇ k´go Kfj hlJ CkP\uJ KjmtJYPj ßhUJ ßVu @S~JoL uLPVr nrJcMKmÇ vJxThPur @r xyq yPuJ jJÇ krmftL xoP~ hMA hlJ CkP\uJ KjmtJYPj vJxThu Kj~ojLKfr ßfJ~JÑJ jJ TPr FTPYKa~J K\Pf Kju k´TJvq TJrYMKkr oJiqPoÇ ßxA ßp k´TJvq TJrYMKk ÊÀ

yPuJ, fJ ImqJyf gJTu krmftL xm KjmtJYPjÇ dJTJ S Y¢V´JPor ßo~r KjmtJYj, ßkRrxnJ KjmtJYj FmÄ xmPvPw ACKk KjmtJYPjSÇ ÊÀ yPuJ @PVr rJPf mqJuPa Kxu oJrJÇ kMKuv S Kk´xJAKcÄ IKlxJrrJS Kxu oJrJ~ IÄv KjP~PZjÇ @ùJmy S Yro IPpJVq KjmtJYj TKovj ßYJU mMP\ rAuÇ Ff Kjutö KjmtJYj TKovj Fr @PV @r TUPjJ ßhUJ pJ~KjÇ KTPvJrV† ß\uJr mJK\fkMPrr ßkRrxnJ KjmtJYj k´xPñ vJxThu @S~JoL uLPVrA xJiJre xŒJhT S oπL Qx~h @vrJlMu AxuJo mPuKZPuj, È@Ko FaJ ßoPj KjPf kJKr jJÇ mJK\fkMPr ßyPr ßVPu KT @orJ ãofJ ßgPT xPr ßpfJo?' m˜Mf Foj CkuK… vJxThPur ßmKvr nJPVr oPiqA IjMkK˙fÇ ACKj~j kKrwPhr KjmtJYPj vJxThPur nNKoTJ @PrJ uöJ\jTÇ k´gof, k´TJvq TJrYMKkÇ k´vJxPjr xrJxKr kãkJKffôÇ IgtJ“ VefPπr YNzJ∂ KmjJvÇ KÆfL~f, KmjJ k´KfÆKj&ÆfJ~ ß\fJr k´mefJ S QjKfT Imã~Ç fífL~f, oPjJj~j mJKe\q FmÄ vJxThPur Yro @hvtyLjfJ S aJTJr ßUuJÇ YfMgtf, n~Jmy rTPor xKyÄxfJÇ kûof, V´Jo xoJP\r ví⁄uJ ßnPX kzJÇ @PVA mPuKZ, \Ju ßnJa, KTZMaJ TJrYMKk AfqJKh @PVS ToPmKv yP~PZÇ KT∂á Foj k´TJvq TJrYMKkÇ pJPT ßnJa cJTJKf muPuS To muJ yPm, Fr @PV TUPjJ y~KjÇ kMKuv k´TJPvq Kxu oJrPZÇ ßnJPar @PVr rJPfA Kxu oJrJr TJ\ xŒjú yP~PZÇ Kk´xJAKcÄ IKlxJr KjP\ Kxu oJrPZjÇ IPjT \J~VJ ßgPT IKnPpJV FPxPZ, k´vJxKjT TotTftJrJ muPZj, ÈxmJr xJoPj ßjRTJ~ Kxu oJÀj, jJ yPu YPu pJjÇ' IgmJ ÈPY~JroqJPjr ßnJaaJ @oJPhr xJoPj Khj, ßo’JPrraJ ßnfPr KVP~ ßVJkPj KhjÇ' dJTJr ßo~r KjmtJYPjr xo~ @Ko ßnJaPTPªs KVP~ ßhPUKZ, KmvJu ÛMPu (PnJaPTªs) ßTJPjJ ßnJaJr ßjA, KTZM fÀe k´TJPvqA ßjRTJ~ Kxu oJrPZÇ lPu ßhUJ pJPò, FTPYKa~J ßjRTJr k´JgtL Km\~L yPòjÇ F Km\~ ßp Km\~ j~, FA CkuK…S ßmJi y~ vJxThPur ßmKvr nJPVr oPiq ßjAÇ Fr lPu pJ hJÅKzP~PZ fJ yPuJ, KjmtJYPj ß\fJr \jq oJTtJ kJS~JaJA yPuJ èÀfôkNetÇ fJrkr k´YJPrr ßfoj k´P~J\j ßjAÇ aJTJ-k~xJ UrPYrS hrTJr ßjAÇ k´vJxj S KjmtJYj TKovjA ß\fJr TJ\aJ TKrP~ ßhPmÇ Fr xPñ @PrTaJ k´mefJS pMÜ yP~PZ vJxThPur oPiqÇ ßjRTJr k´JgtLr oPiq KmjJ k´KfÆKj&ÆfJ~ ß\fJr k´mefJÇ 2014 xJPu

mñmºá, Z~ hlJ (6 kOÔJr kr) KfKjA ßp ÊiM yfqJTJP§r KjªJ \JjJj fJ-A j~, fJÅr hPur ßTªsL~ ßjfJrJS SA Khj KmPTPu hLWt KmmíKf ßhjÇ ßTJPjJ KmmíKfA kK©TJ~ @PxKjÇ fJr krKhj 8 \Mj jqJk ßjfJrJ fJÅPhr KmmíKf FTKa kMK˜TJ @TJPr k´TJv TPrjÇ KmmíKfPf jqJPkr kã ßgPT muJ yP~KZu: È\JKuovJyLr èKuPf @mJr \jfJr rÜ ^Kr~JPZÇ 7A \Mj dJTJ, jJrJ~eV†, ßf\VJÅ~ kMKuPvr èKuPf F ßhPvr vJK∂TJoL oJjMwPT @mJr \Lmj Kmx\tj KhPf yA~JPZÇ xrTJKr KyxJm oPfA èKumwtPe KjyPfr xÄUqJ FVJrÇ IVKef oJjMw @yf yA~JPZjÇ ... C•Ju Ve-

153 \j ßpnJPm KmjJ ßnJPa K\fPf ßkPrKZPuj, ßfojKa kJrPu ßfJ xmPYP~ nJPuJÇ aJTJ UrY TrPf yPò jJ, k´vJxjPTS TJP\ uJVJPf yPò jJÇ 2014 xJPur 5 \JjM~JKrr KjmtJYj FTKa Yof&TJr híÓJ∂ yP~ @PZÇ KmjJ k´KfÆKj&ÆfJ~ K\fPf yPu IjqJjq hu mJ ˝fπ k´JgtLPT mKxP~ KhPf yPmÇ ßxUJPj Imvq ÉoKT KhPf yPm IgmJ KTZMaJ aJTJ UrY TrPf yPmÇ pJA ßyJT, FmJPrr ACKk KjmtJYPjS ßhUJ ßVu, KmkMuxÄUqT KmjJ k´KfÆKj&ÆfJ~ Km\~L k´JgtL rP~PZjÇ muJ mJÉuq, uãeKa Ên j~Ç Fxm Umr KoKc~J~ FPxPZÇ KT∂á xrTJr mJ KjmtJYj TKovj KjKmtTJrÇ FUj KjmtJYj oJPj yPuJ, ßpnJPmA ßyJT ßjRTJ oJTtJaJ KjPf yPmÇ fJyPu Km\~ KjKÁfÇ muJ mJÉuq, k´Tíf ßnJPa j~Ç \jKk´~fJr TJrPe j~Ç k´vJxj S KjmtJYj TKovjA FA TJ\aJ TPr ßhPmÇ lPu k´iJj TJ\ hJÅKzP~PZ, ßpoj TPr ßyJT oJTtJaJ @PV xÄV´y TrPf yPm FmÄ ßxaJ xÄV´y TrPf yPu vJxThPur ˙JjL~ TKoKa S Cófr TKoKaPT x∂áÓ TrPf yPmÇ yqJÅ, ßxUJPj aJTJ UrPYr Kmw~Ka @xPZÇ IgtJ“ oPjJj~j mJKe\q YuPZÇ ßjRTJ oJTtJ FUj ßTjJPmYJ y~Ç I∂f ACKk KjmtJYPjr ßãP© ßfJ mPaAÇ pKhS oPjJj~jk©Ka huk´iJj S k´iJjoπL ßvU yJKxjJr ˝JãPrA @PxÇ KT∂á FaJ UMmA ˝JnJKmT ßp fJÅr kPã ACKj~j kptJP~ Umr rJUJ S oPjJj~j KjitJre TrJ x÷m j~Ç FA TJ\Ka TPr ˙JjL~ kptJP~ vJxThu mJ ßTJPjJ ßTJPjJ ßãP© FTaM SkPrr TKoKaÇ ßxUJPj ßp aJTJ ßujPhj y~, fJ FUj @r ßTJPjJ I\JjJ Kmw~ j~Ç TJPur T£'r 1 \Mj fJKrPUr xÄUqJ~ TgJxJKyKfqT S xJÄmJKhT ßoJ˜lJ TJoJu FT KjmPº KuPUPZj, Ík´JgtL oPjJj~Pjr ßãP© aJTJ-k~xJr ßujPhj yS~J~ ÈPpJVq S \jKk´~' mqKÜKa huL~ oPjJj~j kJjKjÇ xÄVf TJrPeA KfKj KmPhsJyLÇ" mJÄuJPhv k´KfKhPjr @PrT k´KfPmhPj FA xŒPTt UMm xMKjKhtÓ fgq @PZÇ SA kK©TJr 18 FKk´u xÄUqJ~ FTKa k´KfPmhj @PZ FA KvPrJjJPo ÈoPjJj~j mJKeP\qr IKnPpJV @oPu KjPò @S~JoL uLVÇ' rKlTMu AxuJo rKjr k´KfPmhj ßgPT k´go TP~TKa mJTq C≠íf TrJ pJTÇ ÈaJTJr hJuJKu TKrx jJ, pJPT-fJPT ßjRTJ Khx jJ, jfMj ßTJPjJ mqmxJ ir, jKoPjvj mJKe\q mº Tr' ∏ FA ßxäJVJj KhP~ Vf ÊâmJr Y¢V´Jo hKãe ß\uJ @S~JoL uLPVr TJptJuP~ nJXYMr S yJouJ YJKuP~PZ KmãM… ßjfJTotLrJÇ k´KfPmhPj @PrJ muJ y~, ÈÊiM

@PªJuPjr ßoJTJKmuJ~ VeKmPrJiL xrTJr IP˘r nJwJPTA x’u TKr~JPZÇ dJTJ-jJrJ~eVP†r C•Ju \jxoMPhs CK™f ÍrJ\mªLPhr oMKÜ S @ûKuT ˝J~•vJxPjr" hJKmr \S~Jm @Kx~JPZ TJoJjmªMPTr nJwJ~∏oífMqr KyovLfu ßZJÅ~J~Ç... UMjL \JKuPor KmÀP≠ \jfJr GTqm≠ @PªJujPT hMmtJr S ß\JrhJr TKr~J ßfJuJA k´KfmJPhr FToJ© kgÇ...xTu rJ\QjKfT hu, Ve-k´KfÔJj S \jVPer k´Kf @Pmhj \JjJAPfKZ: (1) ßhPvr xPmtJó KmYJr KmnJV S xKfqTJr Vek´KfKjKi xojõP~ VKbf fh∂ TKovj oJrlf 7A \MPjr èKumwte S @jMkNKmtT WajJr fh∂, ßhJwLPhr @hvt vJK˜r mqm˙J, Kjyf-@yfPhr CkpMÜ ãKfkNre hJjÇ FA CkuPã @aT S xJ\Jk´J¬ xTPur oMKÜ, 144 iJrJxy @PrJKkf xTu KmKi-KjPwi k´fqJyJrÇ (2) xTu rJ\mªLr oMKÜ, ÉKu~J k´fqJyJr, \ÀrL Im˙J k´fqJyJr TrJ, hojoNuT xTu KmKi-KjPwi mJKfu TrJÇ (3) kNmt kJKT˜JPjr @ûKuT ˝J~•vJxj: ßhvrãJ,

Y¢V´JPoA j~, Fr @PV ßmv TP~TKa ß\uJr KmKnjú ˙JPj ACKj~j kKrwh KjmtJYPj fíeoNPur ofJofPT CPkãJ TPr oPjJj~j mJKeP\qr oJiqPo huL~ oPjJj~j ßhS~J~ huL~ TJptJuP~ yJouJ-nJXYMr TrJ y~Ç' oPjJj~j mJKe\q FUj ßTmu vJxThPur oPiqA xLoJm≠ ßjAÇ IjqJjq hu pJrJ TJptf jJoTJS~JP˜ KjmtJYj TrPZ, ßxUJPjS oPjJj~j mJKe\q YPuÇ mz hPur oPjJj~j ßkPu FT irPjr ߈aJx QfKr y~Ç FojKT vJxThPur k´JgtLr TJZ ßgPT nJPuJ aJTJS CkJ\tj TrJ pJ~Ç QjKfTfJr Imã~ xmt˜PrÇ KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq k´nJmvJuL ßjfJ oJymMmMr ryoJj ¸ÓA mPuPZj, ÈKjmtJYPj oPjJj~j mJKe\q rJ\QjKfT xÄÛíKf yP~ ßVPZ∏FaJ ToPmKv xm hPuA @PZÇ' Fr ßYP~ hMntJPVqr @r KT yPf kJPrÇ Fr lPu ßpaJ hJÅKzP~PZ fJ yPuJ IjqJjq hu TJptf hívqka ßgPT CiJS yP~ ßVPuS @S~JoL uLV mjJo @S~JoL uLV k´KfÆKºfJ yPò KmKnjú ˙JPjÇ IgtJ“ oPjJj~jk´J¬ @S~JoL uLV ßjfJ mJ TotLr xPñ KmPhsJyL @S~JoL uLV ßjfJ mJ TotLr k´KfPpJKVfJÇ CnP~A aJTJ UrY TrPf kJPrjÇ KmPhsJyL k´JgtLS IPjTJÄPv k´vJxjPT k´nJKmf TrPf kJPrjÇ @r F TJrPeA xKyÄxfJr oJ©J ßVPZ ßmPz mÉ èeÇ ACKk KjmtJYPjr kûo kmt IjMKÔf yS~J kpt∂ (30 ßo) KjmtJYPjr KhPjr FmÄ @PV kPrr KjmtJYjxÄâJ∂ xKyÄxfJ~ oífMqr xÄUqJ 96Ç kNmtmftL KjmtJYj TKovPjr xhxq KmsPVKc~Jr (Im.) Fo xJUJS~Jf ßyJPxj hJKm TPrPZj, 2011 xJPur ACKk KjmtJYPj KjmtJYj-krmftL xKyÄx WajJ~ oJrJ KVP~KZPuj YJr\jÇ FmJPrr @yPfr xÄUqJ @a yJ\JPrr ßmKvÇ FA ßp mqJkTxÄUqT @yfKjyf fJPhr k´J~ xmJA vJxThu @S~JoL uLPVr, y~ oPjJj~jk´J¬ k´JgtL, jJ y~ KmPhsJyL k´JgtLr xogtTÇ Ff mqJkT oJ©Jr xKyÄxfJ KjmtJYPjr KmvõJxPpJVqfJPTS k´vúKm≠ TPrPZÇ m˜Mf FA KjmtJYj nJPuJ KTZM TPrKjÇ ßcPT FPjPZ xmtjJvÇ xmtjJv yP~PZ hMA KhT KhP~Ç CkP\uJ, dJTJY¢V´JPor ßo~r, ßkRrxnJ S xm ßvPw ACKk KjmtJYPj ßp jK\r ˙JKkf yPuJ, fJPf mÉ KhPjr \jq xKfqTJPrr KjmtJYj S Vefπ KjmtJKxf yPuJÇ @r ACKk KjmtJYPjr Foj n~Jmy xKyÄxfJ~ V´Jo xoJP\ xÄyKf S vJK∂kNet xyJm˙JPjr ßp GKfyq KZu, ßxaJS ±Äx yPuJÇ @oJr KmPmYjJ~, ßxaJA ßhv S xoJP\r \jq xmPYP~ mz ãKf yP~ ßVuÇ

krrJÓsjLKf S oMhsJ∏oJ© FA KfjKa ãofJ ßTªsL~ xrTJPrr yJPf rJKU~J mJKT xTu ãofJ kNmt kJKT˜Jj S kKÁo kJKT˜Jj @ûKuT xrTJrÆP~r yJPf jq˜ gJKTPmÇ (4) ßlcJPru S kJutJPo≤JrL vJxj mqm˙Jr k´KfÔJÇ AfqJKh...Ç' [jqJPkr k´YJrk©, Aˆ kJKT˜Jj ßk´x, 263 mÄvJu ßrJc, dJTJ, 8 \Mj 1966] Z~ hlJ jJ KhPu mñmºM S fJÅr hPur ßjfJPhr Skr KjptJfj ßjPo @xf jJÇ xrTJr @VrfuJ oJouJS y~PfJ ßlÅPh mxf jJÇ x•Prr KjmtJYPj @S~JoL uLPVr oqJP¥aS S rTo yPfJ jJÇ fJr kPrr AKfyJx xTPurA \JjJÇ PvsKeKmnÜ xoJP\ vyLPhrS ßvsKeYKr© gJPTÇ 7 \Mj pJÅrJ ˝JKiTJPrr \jq @®JÉKf KhP~KZPuj, fJÅPhr mÄviPrrJ @\ ßT ßTJgJ~ @PZj \JKj jJÇ rJÓsS \JPj jJÇ Z~ hlJr k´PefJ mñmºM S 7 \MPjr vyLhPhr ˛íKfr k´Kf VnLrfo vs≠JÇ ßuUT: TuJKoˆ S VPmwT


Surmanews

38 Restaurant, Businesses & Property For Sale + Restaurant Services

WWW.

10 - 16 June 2016 m SURMA

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property mJxJ nJzJ ßhS~J yPm

KxPuPar KvmVP† 6 ßmcr∆Por FTKa mJxJ nJzJ ßhS~J yPmÇ xŒNet lJKjtvc, 6Ka mJgr∆o, cáPkäé yJC\Ç nJzJ IJPuJYjJ xJPkãÇ x·Po~JhL nJzJ ßhS~J yPmÇ 2Ka VJKz kJKTtÄ FmÄ xŒNet KjrJk•J mqm˙J IJPZÇ Mr Choudhury 07931 738846 020 3514 4047 08/07/2016

ßpJVJPpJV Tr∆j:

8/7/16

\Ko KmâL

4 plots of land, Fenchuganj Kuchua Bahr. Plot sizes 45, 28, 20, 20 decimal. Price 1 - 1.5 lak per decimal. Good price for quick sale. Land just off main road. Boundary wall. Main plot has building with electric and gas. Please call Abdul Wajed for details and pictures 07795 20 65 11

Halal Restaurant For Sale

In High Wycombe, Buckinghampshire, 43 seater, unlicensed currently but license can easily be obtained if require, £12,500 rent (long lease), £4,000 £5,000 weekly takings. £85,000 ovno + SAV, genuine buyers only, no time wasters. Call Islam on: 07830 971 826

Takeaway For Sale 15/7/16

In south Croydon area 24 years open lease 35 years old stablest very good business for sale. Rent £1280 pound monthly. No rate. Upstairs one bedroom flat including.monthly rental income from upstairs £660 pound. Weekly turn over £2800-£3000 pound. More information please call on MR RAHMAN 07961574281

Restaurant For Sale

In Bournemouth, 11 years open lease, rent £11,000, living accommodation above, newly refurbished, 50 seater, excellent location. Fully licensed. For further details please call 07931 348 830 3/6/16

Restaurant & Takeaway For Sale In Colchester. Fully licensed and air conditioned. Profitable business running sucessfully, takings £6k. On Colchester High Street, Next to the famous Castle Park, 35 seats, our customers book in advance to avoid dissapointment. Large basement, parking facility, 16 years open lease, rent at £18k per annum. Premium £75k negotiable. Please call Ansar on: 07904372804

Classifieds

10/6/16

15/7/16

8/7/16

1 week - £50 2 weeks - £80 3 weeks - £120 4 weeks - £130 6 WEEKS @ £150 + 6 months newspapers FREE. 12 weeks @ £200 + 6 months. Cheques made payable to: Surma. Send to: Unit B, 10 Quaker Street, London E1 6SZ Tel: 020 7377 9787

SURMA

Subscribe to.........

IJkKj pKh cJTPpJPV xJ¬JKyT xMroJ ßkPf YJj, fPm AÄPr\LPf jJo S KbTJjJxy YÅJhJ mJmh CkpMÜ kKroJe IPgtr S ‘SURMA’ jJPo ßYT mJ ßkJÓJu IctJr xPñ KhP~ kJbJjÇ kJbJmJr KbTJjJ yPóZ :

SURMA UNIT B, 10 QUAKER ST. LONDON, E1 6SZ UK - 1 year £40.00 [ ] Six months £30.00 [ ] Europe - 1 year £70.00 [ ] Six months £45.00 [ ] International - 1 year £100 [ ] Six months £60.00 [ ]

Mr/Mrs/Miss: _______________________________________________________________ Address:_____________________________________________________________ _______________________________________________________________________

Post Code:___________________Telephone:____________________________

Restaurant For Sale

In Hertfordshire, in St Albans, 20 years established Business, 50 seater, with large parking facility, living accommodation above. It's in a prime location, for further information call: Mr Shikdar on 07950 497600 15/7/16

Unlicensed Restaurant For Sale

In Morecambe, Lancs.60 seater restaurant located in basement. Rent £12,000 P/A including living accommodation. Rate currently £500 P/A. Lease £54,950 including fixture & fitting. New lease is available upon negotiation. Well established business that has been running for 15 years. Genuine buyers only. Call MD Quadir 07818 448 544

Restaurant For Lease 12/8/16

Address: 152 Upminister Road, Upminister Bridge, Upminister, Essex RM14 2RB.

16 mZPrr uL\, ßr≤ mZPr 19 yJ\Jr kJC¥, 4 mZr I∂r ßr≤ KrKnC, oNuq 95 yJ\Jr kJC¥Ç ßrAa, xTu KrPk~JKrÄ FmÄ IjqJjq ACKaKuKa UYr uLP\r I∂nëtÜÇ ßâfJPT 3 oJPxr ßr≤ IV´Lo, 6 oJPxr ßr≤ KcPkJK\a FmÄ xo˜ KuPVu UrY kKrPvJi TrPf yPmÇ T: 07983 160 574

Takeaway For Lease Locally very popular in

South Ealing London W5.Well fitted, long lease,low rent and rate,with flat.Very good business,big customer database.Design and technology used are very unique. Weekly taking of 4 to 5k. Genuine buyers only please. Call before 4pm. Abdul 07951 965 587

Restaurant For Sale 3/6/16

In north London Barnet Whetstone, good location 80 seater restaurant. Fully licensed with air condition,12 years open lease, very good business. Excellent potential to do more, weekly taking 5 to 6k. Quick sale. Call Mr Islam 07811156677 or 07903871813

Restaurant For Sale 1/7/16

Licenced Restaurant 15 years lease for sale. Est 1989. Offers 46 seat, party room, bar, lounge, outdoor drinking smoking area, 2 flats above restaurant. Suitable for all types of cuisine and only restaurant in town. Location - off A14 Kettering area, Northamptonshire. One flat rental income £5400, Rent £15,000 Lease or Freehold available Call Mr Boksh on 07752 182581 only serious buyers, no time wasters

Restaurant For Sale

In Hornchurch, Essex, 12 years open lease, 58 seater, with parking, rent & price is negotiable, living accommodation is available subject to price. T: 07538 887 376 15/7/16

Building in Sylhet For Sale

Large detached freehold 4 story building for sale in prime location. Sylhet-Jail road. Ground floor commercial market consisting of 7 large shops & 1 small shop. 1st & 2nd floor- 2x4 bedroom flats. 3rd floor- 6 bedroom flat. 7 decimal plot with huge potential. Entire building let out generating substantial income. Please call Mr Rahman 07521740377 07725 440 612 16/9/16

UJKhokJzJ~ \J~VJ KmKâ

KxPua vyPrr KjTamfLt UJKhokJzJ ACKj~Pjr huAkJzJ V´JPo 63 ßcKxPou KjPnt\Ju \J~VJ KmKâ yPmÇ \JTJKr~J KxKaPf k´PmPvr IJPV ImK˙f F \J~VJKa mJxJ KTÄmJ ßpPTJj mqmxJ k´KfÔJj KjotJPer \jq CkPpJVLÇ oMuq IJPuJYjJ xJPkãÇ IJV´yLrJ ßpJVJPpJV Tr∆j: Rufa Miah 01223 570 951 07907 555 239

Mr Ahmed Bamba International Spiritual Healer and Clairvoyant

10/6/16

24/6/16

17/6/16

With 37 years of experience

Inherited through family, with reputation of helping people all over the world, therefore I strongly believe I can solve your problems in the quickest way. Are you suffering from evil influences, blockages, unknown diseases or unhappy situations that you can not get out or? If so don’t hesitate to contact Mr Ahmed Bamba who can solve all your problems within 7 nights especially:

Personal problems - relationshsips - Bad Luck Business Matters - Black Magic - Exams - Court Cases - Unhappy Marriage or relationship and many more... call now on:

T: 0203 105 7553 M: 07949 152 240

100% guaranteed service. work by correspondance also available 24 hours - Pay after result


SURMA m 10 - 16 June 2016

WWW.

PLOTS FOR SALE Sylhet Town (plots for sale) mJxJr \J~VJ KmâL yPm or may use for private clinic contact: 07736 520 681

Takeaway For Sale In Ashford, Kent, 16 12/8/16

years open lease. Rent £11,000 pa. Rent review every 4 years. Business £3500 weekly. 4 bed accomodates in 1 room. Price £50,000 pound. Please Call 07956 654584 07956 160444 15/7/16

Large Restaurant For Sale

Outskirts of Chelmsford Essex. Prime village location establish for 15 years restaurant has lots of potential. Only Indian restaurant in the town. parking space for 20 cars can accomandate upto 120 plus more sitting can be arrange upstairs . It has 4 rooms for staff accomandation For info call 07503 602 815

Restaurant For Sale 1/7/16

In Dulwich, South London, 20 years open lease, rent £47,000, rates £7,000, two bedroom flat above with a rental income of £15,000 per year. Currently taking £6,000 plus per week without alcohol, can increase takings, license is available. Price £115,000 o.n.o T: 07538 247 485

Restaurant For Sale 15/7/16

In Essex. Restaurant & Takeaway. Est since 1982. Busy ocation near station & pubs. 70 seats, 4 bedrooms upstairs, free parking, 9 years left on open lease with rent and rates only £14000. Good business & great potential. Selling due to retirement, exception rare opportunity. Guide price £159,900 – Serious interest only, please call: 07581 078 244 29/7/16

Surmanews

.com

CLASSIFIED SECTION 39

Over 25% of readers are looking to buy your property Cash & Carry For Sale

On Plashet Road, East London, 15 years open lease, running for past two years, rent £13,520, rates £1,000, large shop, selling due to management probelms. Call: 07957 294 102 or 07930 339 834

Indian Takeaway For Sale 1/7/16

Restaurant For Quick Sale In Chingford,London E4 est. over 30 years. 40 Seats with scope for expansion to 80. Free Parking, Long Open Lease. Rent &Rates £16,000p.a. Selling due to retirement-price £39,000. Genuine Buyers Only Please Call 07476 362 288

Restaurant For Sale 17/6/16

In Colchester. Rent £12000, premium can be negotiated.Current business is £2000-2500 without advertising. Accommodation available Empty shop for rent / lease In Colchester. Suitable for Pizzeria, kebab etc. Everything is ready for operation, minor work remaining. Rent £12,000 plus deposit. Accommodation available. MD MOTIN MIAH 07817 687 936

In central Bournemouth. Prime location. 80-100 seater restaurant. Fully licensed with air conditioning. 4 bedroom accommodation. Rent £23,000. Rate £8,000. Very good business with excellent reputation, one of top Indian restaurant in Bournemouth. Please call for more details 07984 805205 or 07501 041945

In Camden Town, Prime Location, Fully Fitted and Running business. Machines and Stock all included. One Car Space, CCTV fitted. Just over 11 Years open lease. Business is starting to pick up and average of 2k per week takings. Great potential. Please Call for more information Zain 07739984116 or Ahmed 07852882382

Village location in Rochester, Kent. Fully licensed & air conditioned. With delivery service (NO JUST EAT) Upto 50 seater 3ys old 25ys open lease.Rent £15,000,Rate £600 p.a.Weekly taking £5,500-£6k excellent location with potential. Currently trading 6 days 1day closed. Price £110,000. Please call Ripon 07985 999 309

Tyre Fitting Garage For Sale 10/6/16

Restaurant For Sale 17/6/16

Classifieds 3/6/16

17/6/16

1 week - £50 2 weeks - £80 3 weeks - £120 4 weeks - £130 6 WEEKS @ £150 + 6 months newspapers FREE. 12 weeks @ £200 + 6 months. Cheques made payable to: Surma. Send to: Unit B, 10 Quaker Street, London E1 6SZ Tel: 020 7377 9787 E: sarzahmed@surmanews.com

Solicitors

MAC

âJAo (Crime)

(Masud & Co.)

KjÕKuKUf KmwP~ IJorJ KmPvwù

w Road Traffic Offence w KoKjTqJm IPl¿ / aJCKaÄ w KâKojJu ßcPo\ w kMKuv ߈vj KcPl¿ F¥ oJP\Pˆsa ßTJat KcPl¿

w ßmAu FKkäPTvj (Bail) w KcPajvj w jJo kKrmftj w KyCPoj rJAax w kJS~Jr Im FaKjt w ¸¿rvLk KcTîJPrvj

AKoPV´vj (Immigration)

w AKoPV´vj F¥ FxJAuJo IJKku w \MKcKv~Ju KrKnC (JR) w FK≤s KTî~JPr¿ w KxKaP\jvLk w FxJAuJo lqJKoKu u w KcPnJxt (Divorce) w cPoKˆT nJP~JPu¿ w KYuPcsj T≤sJT SctJr w Non Molestation Order w Aj\Jïvj

Masud Chowdhury

Solicitor of England & Wales, Barrister of Lincoln’s Inn (NP)

Unit 1, 1-13 Adler Street, (Near Altab Ali Park) Whitechapel, London E1 1EG

T/F: 020 7377 5280 E:masudandco@googlemail.com

Km\Pjx uL\

w mJAK~Ä FmÄ PxKuÄ Km\Pjx w Trust Deeds w uqJ¥uct F¥ ßaPj≤ AKnTv¿ w Civil Penalty w mqJÄT âJK≈ w Debt Recovery w Partnership deed & Disputes IKlPxr xo~: xTJu 9.30-KmPTu 6.30 \ÀrL ßpJVJPpJPVr \jq 07958 615 904

CHAT TO OUR BUSINESS TEAM TODAY

All covered

business commercial landlord home Coversure Insurance Services is a fully FCA authorised and regulated insurance broker and has been established since 1986 and has over 90 offices nationwide.

Coversure Insurance Services in Bethnal Green Coversure Insurance Bethnal Green 71 Roman Road London, E2 0QN

0800 3081 050 0208 983 7779

coversure.co.uk/bethnalgreen


40 oMÜKY∂J

10 - 16 June 2016 m SURMA

ACKj~j kKrwh KjmtJYPjr KY© mhÀ¨Lj Cor ßuUT : xnJkKf, \JfL~ oMKÜ TJCK¿u

4 \Mj, 2016 fJKrPU ACKj~j kKrwPhr KjmtJYj ßvw yP~PZÇ YJr oJx iPr YuJ Z~ iJPk KjmtJYPjr FaJA KZu ßvw iJkÇ FA KjmtJYj k´xPñ èÀPfôr xPñ k´go kíÔJ~ ZJkJ xoTJPur FTKa KrPkJat k´gPoA C≠íf TrJ hrTJrÇ FPf muJ yP~PZ, 'Pvw iJPkS mº yPuJ jJ rÜkJfÇ vKjmJr KZu Z~ kPmtr ACKj~j kKrwh (ACKk) KjmtJYPjr ßvw iJkÇ FKhjS xKyÄxfJ~ YJr\j Kjyf yP~PZjÇ Fr oPiq ßljL, o~ojKxÄy, ßjJ~JUJuL S xMjJoVP† FT\j TPr Kjyf yjÇ KmKnjú ˙JPj @yf yP~PZj hMA vfJKiTÇ ßoJa Z~ iJPk IjMKÔf Kfj yJ\Jr 968Ka ACKk KjmtJYPj F KjP~ 121 \j Kjyf yPujÇ @yf TP~T yJ\JrÇ F ZJzJ kJmjJ~ 28 ßor kûo iJPkr KjmtJYPj @yf @PrT\j VfTJu oJrJ ßVPZjÇ FKhPT @PVr KjmtJYjèPuJr iJrJmJKyTfJ~ VfTJuS KmKnjú ˙JPj ßTªs hUu, \Ju ßnJa, mqJua ßkkJr KZjfJA, TJrYMKkxy mqJkT IKj~Por IKnPpJV kJS~J ßVPZÇ Fr IKiTJÄv WajJr xPñA ãofJxLj hPur k´JgtLPhr xogtTrJ \Kzf KZu mPu \JjJ ßVPZÇ KmFjKkr IPjT k´JgtL KjmtJYj m\tPjr ßWJweJ ßhjÇ' FUJPj pJ CPuäUPpJVq fJ yPuJ, KjmtJYPjr FA Im˙J xP•ôS k´iJj KjmtJYj TKovjJr TJ\L rKTmC¨Lj xJÄmJKhTPhr TJPZ mPuj ßp, 'èKaTP~T oJrJoJKr ZJzJ xJKmtTnJPm ßnJa vJK∂kNet yP~PZ!' k´iJj KjmtJYj TKovjJPrr CkPrJÜ hJKm xP•ôS 4 \MPjr xoTJuxy k´PfqTKa xÄmJhkP© ßhv\MPz xKyÄxfJr ßp KY© kJS~J pJ~ fJr ßgPT ßmJ^Jr

IxMKmiJ ßjA ßp, ACKj~j kKrwh KjmtJYPjr jJPo pJ yP~PZ fJPT ßTJPjJnJPmA xMÔM S vJK∂kNet KjmtJYj muJ YPu jJÇ F k´xPñ xJPmT KjmtJYj TKovjJr Fo xJUJS~Jf ßyJPxPjr mÜmq KmPvwnJPm CPuäUPpJVqÇ KfKj mPuj, 'xhq xoJ¬ 2016 xJPur KjmtJYj ßToj yP~KZu, FA k´vú FUj xmt©Ç fPm FT TgJ~ muPf y~, Foj rÜJÜ KjmtJYj @oJPhr ßhPvr IfLPfr ßTJPjJ KjmtJYj k´Kâ~J YuJTJPu WPaKjÇ 109 \Pjr oPfJ oJjMwPT k´Je yJrJPf yP~PZ FA KjmtJYjPT ßTªs TPrÇ k´J~ yJ\Jr kJÅPYT oJjMw @yf yP~PZ mPu k©kK©TJ∂Pr k´TJvÇ KjmtJYj k´Kâ~J YuJTJuLj KmKnjú irPjr IP˘r oyzJ, TTPau mqmyJr, mqJua ßkkJr KZjfJA, mqJua ˆJKlÄ, ßnJaJrPhr ßnJaPTPªs pJS~J ßgPT mJiJ ßhS~J, ßnJaPTPªs k´TJPvq Kxu oJrJr WajJ FmÄ k´KfkãPT k´Kfyf TrJ ßgPT ÊÀ TPr KjmtJYjPT Ixlu TrJr pf irPjr CkJ~ rP~PZ k´J~ xmA mqmyJr TrJ yP~PZÇ ßmKvrnJV ßãP© k´vJxj S @Aj-ví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr kãkJKfPfôr IKnPpJV kJS~J ßVPZÇ xPmtJkKr KjmtJYj TKovPjr Kj~πeyLjfJ, IxyJ~fô S Imqm˙JkjJÇ KjmtJYj TKovj S xrTJKr huxy rJ\QjKfT huèPuJ, @APjr kKrmftPjr xPñ kKrmKftf kKrK˙Kfr oNuqJ~j S pgJpg k´˜MKfr InJmg FèPuJrA ßpJVlu yPò FA KjmtJYjÇ FaJ Foj FTKa ©∆KakNet KjmtJYj, pJ mJÄuJPhPvr AKfyJPx xmPYP~ mJP\ KjmtJYj KyPxPm @UqJK~f yP~ gJTPmÇ' FUJPj xJPmT KjmtJYj TKovjJr xJUJS~Jf ßyJPxj È@APjr kKrmftPjr' ßp TgJ mPuPZj ßxaJ yPuJ, ACKj~j kKrwh KjmtJYPj huL~ k´JgtL KyPxPm KjmtJYPjr mqm˙JÇ AKfkNPmt F KjmtJYPj huL~ k´JgtL ßhS~Jr ßTJPjJ mqm˙J KZu jJÇ FmJr ACKj~j kKrwh KjmtJYPj ßY~JroqJj khk´JgtLPhr huL~nJPm oPjJj~j ßhS~Jr mqm˙J gJTPuS xJiJre ßo’JrPhr ßãP© ßx mqm˙J ßjA! fJrJ ßTJPjJ huL~ oPjJj~j ZJzJA KjmtJYPj k´KfÆKj&ÆfJ TPrPZj! FaJ ßp FT IØMf mqJkJr FPf xPªy ßjAÇ KT∂á FaJ @r IØMf mPu oPj yPm jJ, pKh FnJPm oPjJj~Pjr oNu CP¨Pvqr KhPT fJTJPjJ pJ~Ç FA CP¨vq yPuJ KÆKmiÇ k´gof, rJ\QjKfT; KÆfL~f, WMw-hMjtLKfÇ huL~nJPm ßY~JroqJj oPjJj~j ßhS~Jr TJre fíeoNu kpt∂ xrTJKr hPur ãofJ xMxÄyf TrJr ßYÓJÇ hPu ßpnJPm ßrwJPrKw, Æj&Æ S k´KfÆKj&ÆfJ míK≠ ßkP~PZ fJPf KjhtuL~nJPm @S~JoL xogtT kpt∂ ßTC KjmtJKYf yPuS hPur k´Kf fJr @jMVfq KjKÁf TrJr KmwP~ xrTJKr hu FPTmJPrA Kj”xPªy KZu jJÇ huL~ k´JgtL KyPxPm

KT∂á FnJPm huL~ oPjJj~j ßhS~J xP•ôS @S~JoL uLPVr Ijq ˙JjL~ ßjfJrJ fJ ßoPj jJ KjP~ xrTJKr k´JgtLr KmÀP≠ KjmtJYj TPrPZjÇ Fr lPu ˙JjL~nJPm @S~JoL uLV hPur oPiq xíKÓ yP~PZ Yro Kmví⁄uJÇ ßp xKyÄxfJ FA KjmtJYPjr xo~ ßhUJ ßVPZ ßxaJ IKiTJÄv ßãP© KmPrJiL hPur k´JgtLPhr xPñ @S~JoL uLV k´JgtLr KmPrJKifJr TJrPe WPaKjÇ FaJ WPaPZ @S~JoL uLPVr oPiq I∂ÆtPj&Ær TJrPe, fJPhr KjP\Phr huL~ ßuJT\j xrTJKr k´JgtLr KmÀP≠ hJÅKzP~ KjP\Phr vKÜ k´P~JPVr TJrPeÇ xrTJKr oPjJj~j ßhS~Jr Igt yPuJ, oPjJj~jk´J¬ k´JgtLr kPã FaJ iPr ßjS~J ßp, KjmtJYj TKovj S kMKuPvr xJyJPpq mqJkT TJrYMKkr oJiqPo FmÄ hPur ß\JPr \~ KjKÁf yS~JÇ FaJA @mJr hMjtLKfr k´go TJreÇ FnJPm \~ pJPf KjKÁf y~ ßx \jq ßY~JroqJj khk´JgtLrJ ˙JjL~ @S~JoL uLV ßjfífôPT WMw KhP~ oPjJj~j uJPnr ßYÓJ TPrPZjÇ FnJPm KjmtJYj yP~ hJÅKzP~PZ hMjtLKfr @UzJÇ xrTJKr hu F TJ\ ß\PjÊPjA TPrPZÇ Fr ÆJrJ fJrJ FPTmJPr fíeoNu kptJP~ WMw-hMjtLKfr oJiqPo KjP\Phr huL~ ßjfJPhr kPãA TJptTr mqm˙J TPrPZÇ TJP\A ACKj~j kKrwPhr FA KjmtJYPj huL~ oPjJj~j ßhS~Jr \jq xJrJPhPv ˙JjL~ ßjfJrJ k´JgtLPhr TJZ ßgPT oPjJj~j mJmh KmrJa IPïr aJTJ kPTa˙ TPrPZjÇ KT∂á FnJPm huL~ oPjJj~j ßhS~J xP•ôS @S~JoL uLPVr Ijq ˙JjL~ ßjfJrJ fJ ßoPj jJ KjP~ xrTJKr k´JgtLr KmÀP≠ KjmtJYj TPrPZjÇ Fr lPu ˙JjL~nJPm @S~JoL uLV hPur oPiq xíKÓ yP~PZ Yro Kmví⁄uJÇ ßp xKyÄxfJ FA KjmtJYPjr xo~ ßhUJ ßVPZ ßxaJ IKiTJÄv ßãP© KmPrJiL hPur k´JgtLPhr xPñ @S~JoL uLV k´JgtLr KmPrJKifJr TJrPe WPaKjÇ FaJ WPaPZ @S~JoL uLPVr oPiq I∂ÆtPj&Ær TJrPe, fJPhr KjP\Phr huL~ ßuJT\j xrTJKr k´JgtLr KmÀP≠ hJÅKzP~ KjP\Phr vKÜ k´P~JPVr TJrPeÇ mJÄuJPhPv KjmtJYj mqm˙J @\ ßp kptJP~ FPx hJÅKzP~PZ fJPf \jk´KfKjKi KjmtJYj KyPxPm KjmtJYPjr @r ßTJPjJ KmvõJxPpJVqfJ ßjAÇ F KjmtJYPj \jVe j~, xrTJPrr IjMVf KjmtJYj

TKovj FmÄ kMKuvA KbT TrPZ, TJrJ '\jk´KfKjKi' KyPxPm KjmtJKYf yPmÇ F k´xPñ 'PnPX kPzPZ KjmtJYj mqm˙J' vLwtT k´go @PuJ~ Ijq FTKa KrPkJat ZJkJ yP~PZÇ ACKj~j kKrwh (ACKk) KjmtJYPjr xKyÄxfJ, k´JeyJKj, vKÜ k´P~JV, KmjJ k´KfÆKj&ÆfJ~ \~ @r KjmtJYj TKovPjr mqgtfJr TJrPe KjmtJYj mqm˙J ßnPX kPzPZ mPu oPj TPr ßmKvrnJV rJ\QjKfT huÇ huèPuJ oPj TrPZ, FA KjmtJYPjr oJiqPo KjmtJYj TKovj S ßnJPar k´Kf xJiJre oJjMPwr @˙Jr xÄTa QfKr yP~PZÇ @xPu KjmtJYj mqm˙J ßnPX kzJ FmÄ vf vf k´JgtL KmjJ k´KfÆKj&ÆfJ~ KjmtJYj ZJzJA \~L yS~Jr mqJkJrKa FA KjmtJYPj jfMj ßhUJ pJ~KjÇ KjmtJYj mqm˙J ßnPX ßluJr TJ\ F ßhPv Kj~Kof S kKrTK·fnJPm ãofJxLj hu S fJPhr xrTJr TPr @xPZÇ Fr xm ßgPT CPuäUPpJVq ChJyre KZu 2014 xJPur \JjM~JKrPf IjMKÔf \JfL~ xÄxh KjmtJYjÇ ßp KjmtJYPj 300 k´JgtLr oPiq 153 \j KmjJk´KfÆKj&ÆfJ~ S KmjJ KjmtJYPj \~L yP~ xrTJKr hu @S~JoL uLV ãofJ~ KlPr @xJr oPfJ k´P~J\jL~ @xu uJn TPrKZu! Foj KjmtJYj KmPvõr ßTJPjJ ßhPv ßTJPjJTJPu Fr @PV y~KjÇ FmJr ACKj~j kKrwh KjmtJYj k´TífkPã 2014 xJPur \JfL~ xÄxh KjmtJYPjr iJrJmJKyTfJ rãJ TPrA kKrK˙KfPT rLKfoPfJ n~Jmy TPrPZÇ Fr lPu mJÄuJPhPv FUj KjmtJYPjr xPñ \jk´KfKjKifô KjmtJYPjr ßTJPjJ xŒTt @r ßjAÇ ßx KyPxPm KjmtJYj mqm˙J muJ YPu mJÄuJPhPv CPòh yP~ ßVPZÇ


oMÜKY∂J 41

SURMA m 10 - 16 June 2016

Foj KjmtJYj @orJ YJA jJ yJ~hJr @Tmr UJj rPjJ ßuUT : rJ\QjKfT KmPväwTÇ xnJkKfo§uLr xhxq, mJÄuJPhPvr TKoCKjˆ kJKatÇ

mèzJr  FT  ßTPªs  @jxJPrr  xyJ~fJ~  FTxPñ ßnJa  KhPòj  hM\jKjmtJYj  yPò  ßpPTJPjJ  irPjr VefJKπT mqm˙Jr k´JgKoT FmÄ Ijqfo k´iJj vftÇ FaJ ßpoj \JfL~ KjmtJYPjr ßãP© xfq, ßfoKj ˙JjL~  xrTJr  KjmtJYPjr  ßãP©S  xfqÇ  fíeoNPu Vefπ KmTKvf jJ yPu \JfL~ kptJP~ Vefπ kNet „k uJn TrPf kJPr jJÇ k´vJxjmqm˙J~  FPTmJPr  fíeoNu  yPuJ  ACKj~j kKrwh (ACKk)Ç mrJmr ßhUJ ßVPZ, ACKk KjmtJYj y~ xmPYP~ ßmKv C“xmoMUrÇ FA KjmtJYPj xmtJKiT oJjMw  IÄvV´ye  TPrÇ  xJiJref  k´JgtLPhr mqKÜVfnJPm  ßYPjj  ßnJaJrrJÇ  @Ko  ßhPUKZ, dJTJ~ Totrf ßuJT\jS ZMPa pJ~ Kj\ V´JPo ACKk KjmtJYPjr xo~Ç UMmA k´KfÆKªôfJoNuT y~ Fxm KjmtJYj,  KT∂á  xKyÄxfJ  ßhUJ  pJ~  jJÇ GKfyqVfnJPm V´JoLe xoJP\ FTaJ xMkJ´ YLj ví⁄uJ m\J~ gJPTÇ xŒ´LKfS jÓ y~ jJÇ KT∂á  FmJPrr ACKk  KjmtJYj  xmKhT  KhP~A  jK\rKmyLjÇ  Vf ßlms∆~JKrPf Z~ iJPk KjmtJYPjr flKxu ßWJweJ yP~KZuÇ 4 \Mj ßvw iJPkr KjmtJYj xoJ¬ yP~PZÇ FA  xo~TJPu  KjmtJYjPTKªsT  xKyÄxfJ~  Kjyf yP~PZj 113 \j FmÄ @yf mqKÜr xÄUqJ kJÅY yJ\JPrr ßmKvÇ 5 \MPjr k´go @PuJ~ Kuc KjCP\r KvPrJjJo KZu ÈPvw yPuJ k´JeWJfL KjmtJYj'Ç FTA k´KfPmhPjr k´go mJTqKa KZu, ÈjK\rKmyLj xKyÄxfJ, k´JeyJKj, Kmví⁄uJ  S  \Ju  ßnJPar  oiq  KhP~  ßvw  yPuJ ACKj~j kKrwh KjmtJYjÇ' KjmtJYPj Ff xKyÄxfJ FmÄ Ff Kjyf yS~Jr WajJ @PV TUPjJ ßhKUKj, ÊKjKjÇ KTZMKhj @PV k´go @PuJ~  k´TJKvf  xJPmT  KjmtJYj  TKovjJr KmsPVKc~Jr (Im.) xJUJS~Jf ßyJPxj FA KjmtJYPjr xPñ 2011 xJPu IjMKÔf ACKk KjmtJYPjr fMujJ TPrKZPujÇ  fUj  \Ju  ßnJPar  IKnPpJV  ßfoj ßvJjJ  pJ~KjÇ  @r  ßxmJr  xKyÄxfJr  WajJ  KTZM KZu, KT∂á  UMmA xJoJjqÇ Kjyf mqKÜr xÄUqJ KZu YJr\jÇ Vf 7 ßo k´go @PuJ~ TKm ßxJyrJm yJxJPjr ßuUJ

FT KjmPºr KvPrJjJo KZu ÈFA KjmtJYj KT @orJ ßYP~KZuJo?' C•raJ KfKjS KhP~PZj FmÄ @orJS \JKjÇ  jJ,  Foj  KjmtJYj  @orJ  YJAKjÇ  KjmtJYj ImvqA VefPπr Ijqfo oNu KnK•Ç KT∂á KjmtJYPjr jJPo pKh Ijq KTZM y~ FmÄ fJPT pKh KjmtJYj mPu YJuJPjJ  y~,  fPm  fJ  yPm  Ifq∂  ãKfTrÇ KjKÁfnJPm fJ TJoq j~Ç 2014 xJPur 5 \JjM~JKrr KjmtJYj KZu FTfrlJ KjmtJYj,  ßpUJPj  300  @xPjr  oPiq  154  \j KZPuj KmjJ k´KfÆKªôfJ~ KjmtJKYfÇ TJre @S~JoL ß\JanMÜ hu ZJzJ xmJA KjmtJYj m\tj TPrKZuÇ fJA ‰jKfTnJPm SA KjmtJYPjr V´yePpJVqfJ KZu jJÇ KT∂á  @APjr KhT KhP~ fJ KZu Ê≠Ç TJre xÄKmiJjoPf FT\j k´JgtL gJTPuS fJÅPTA KjmtJKYf mPu  oJjPf  yPm  FmÄ  FTKa  ßnJa  kzPuS  fJ KjmtJYj mPu Veq yPmÇ Fr  krmftL  ˙JjL~  xrTJPrr  KjmtJYjxoNy ßTJPjJnJPmA V´yePpJVq yPf kJPr jJ, pKhS xm huA  ToPmKv  IÄv  KjP~PZÇ  CkP\uJ  KjmtJYj yP~KZu kJÅY hlJ~Ç k´go Kfj hlJ~ ßhUJ ßVu vJxT hu @S~JoL uLPVr nrJcMKmÇ lPu vJxT hu  FmJr  jfMj  ßTRvu  KjuÇ  k´TJvq  S  jVú TJrYMKkr @vs~ KjuÇ ßnJaPTªs hUu, @PVr rJPf Kxu oJrJ, Kk´xJAKcÄ TotTftJ IgmJ kMKuvPT KhP~ mqJua ßkkJPr Kxu oJrJ AfqJKh IKnPpJV @xPfA uJVuÇ CkP\uJ KjmtJYPjr ßvw hMA kPmt; dJTJY¢V´JPor ßo~r KjmtJYj S ßkRrxnJ KjmtJYPj FTA ßTRvu ImqJyf gJTuÇ vJxT hu @S~JoL uLPVr FTPYKa~J Km\~Ç KT∂á  F Km\~ ßp @xu Km\~ j~, mrÄ nKmwqPfr \jq n~ÄTr KmkPhr \J~VJ ‰fKr TrJ yPò, ßxA CkuK… vJxTPhr IKiTJÄPvr oPiq  KZu  jJÇ  KTPvJrV†  ß\uJr  mJK\fkMPrr ßkRrxnJ  KjmtJYj  k´xPñ  mqJkT  TJrYMKkr  TgJ k´TJrJ∂Pr  ˝LTJr  TPr  ˝~Ä  @S~JoL  uLPVr xJiJre xŒJhT S oπL ‰x~h @vrJlMu AxuJo mPuKZPuj, È@Ko FA KjmtJYPjr KTZM Kmw~ KTZMPfA ßoPj  KjPf  kJKr  jJÇ...pKh  @orJ  mJK\fkMPr krJK\f yfJo, fJyPu KT fJrJ @oJPhr xrTJrPT CPòh TPr Khf?' k´go @PuJ 17 \JjM~JKr 2016Ç Foj CkuK… vJxTPhr IKiTJÄPvr oPiq IjMkK˙f rP~PZÇ  2015  xJPur  KcPx’Pr  IjMKÔf  ßkRr KjmtJYj k´xPñ xJPmT KjmtJYj TKovjJr KmsPVKc~Jr (Im.) xJUJS~Jf ßyJPxj k´go @PuJ~ FT KjmPº mPuPZj  ßp  ßkRr  KjmtJYPjr  74  vfJÄv  ßnJa ˝JnJKmT KZu jJÇ TJrYMKk  S  xKyÄxfJ  Cn~  KhT  KhP~  @PVr  xm KjmtJYjPT yJr oJKjP~PZ xhq xoJ¬ ACKk KjmtJYjÇ TJrYMKkr Kmw~Ka Ff k´TJvq S jVú KZu ßp vJxT hPur k´fLT ßjRTJ oJTtJ ZJzJ Ijq TJPrJr kPã ß\fJ x÷m j~Ç fJA xmt© ßjRTJ K\PfPZÇ KT∂á \jVPer ßnJPa j~, k´vJxj S @ùJmy KjmtJYj TKovPjr xrJxKr xyJ~fJ~Ç 4 \Mj IjMKÔf ßvw kPmtr  KjmtJYPjr  KbT  @PV  @PV  Y¢V´JPor mJÅvUJuLr  FTKa  ACKkr  KjmtJYPj  xJÄxPhr TgJoPfJ  IQmi  TJ\  TrPf  rJK\  yjKj  KmiJ~ KjmtJYj TotTftJ \JKyh ßyJPxj xJÄxh oM˜JKl\Mr ryoJj ÆJrJ k´Âf yPujÇ

SA  xJÄxh  hMKa  mz  IkrJi  TPrPZjÇ  k´gof, KjmtJYPj y˜Pãk TrJ; KÆfL~f, oJrir TrJÇ Imvq IPjT  xJÄxhA  FUj  èKu  YJKuP~  KvÊPT  @yf TrJ,  oJrir  TrJ,  KvãT,  AK†Kj~Jr,  xrTJKr TotYJrLPhr  Yz-gJ√z  oJrJ  AfqJKh  TJ\  TPr KoKc~J~ @PuJKYf yP~PZjÇ Foj xJÄxhPhr FT hLWt fJKuTJ S fJÅPhr IkrJPir KlKrK˜ fMPu iPr TKm ßxJyrJm yJxJj mPuPZj, ÈoJjjL~ xJÄxPhrJ pKh ãqJoJ ßhj...Ç' k´go @PuJ, 4 \Mj, 2016Ç xJÄxh, xrTJKr hu S k´vJxPjr xrJxKr y˜Pãk, jVú  TJrYMKk S KjmtJYj TKovPjr KjKut¬fJ∏xmaJ KoKuP~ pJ yP~PZ, fJ yPuJ ßjRTJ oJTtJaJ ßkPuA Km\~ KjKÁfÇ fJrkr @r ßjRTJr k´JgtLrJ k´YJr TrJrS hrTJr oPj TPrj jJÇ fJA k´go @PuJr 12 ßor xÄUqJ~ Kuc KjCP\r KvPrJjJo KZu F„k: ÈoPjJj~Pj aJTJ uJPV, ßnJa TrPf j~Ç' yqJÅ, ßjRTJr k´JgtLPT fJA oPjJj~j KTjPf y~ YzJ hJPoÇ ˙JjL~ @S~JoL uLV TKoKar ßjfJrJ, TUPjJ TUPjJ SkPrr ßjfJrJ nJPuJA oPjJj~j-mJKe\q TPrPZjÇ  hMjtLKf  FUj  Tf  hNr  kpt∂  k´xJKrf yP~PZÇ  @PrTaJ  o\Jr  mqJkJr  yPò  FA  ßp oPjJj~j-mJKe\q KT∂á  k´iJj rJ\QjKfT k´Kfkã KmFjKkr  oPiqS  ßhUJ  pJPòÇ  KmFjKkr  k´JgtL K\fPm jJ ß\PjS oJTtJr \jq TJzJTJKz TrPZj, x÷mf V´JoLe xoJP\ fgJTKgf ˆqJaJPxr \jqÇ F \jq KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq oJymMmMr ryoJj mPuPZj,  ÈKjmtJYPj  oPjJj~j-mJKe\q  rJ\QjKfT xÄÛíKf yP~ ßVPZÇ FaJ ToPmKv xm hPuA @PZÇ' fPm  muJA  mJÉuq,  vJxT  hPu  FA  mJKe\q  yPò xmPYP~  roroJÇ  F  \jq  Vf  FKk´u  oJPxr  15 fJKrPU Y¢V´JPor hKãe ß\uJ @S~JoL uLV IKlPx FT InNfkNmt WajJ WPa ßVuÇ oPjJj~j-mJKeP\qr TJrPe FThu @S~JoL uLV TotL ãM… yP~ IKlx nJXYMr  TPrKZPujÇ  fJÅrJ  ßxäJVJj  KhP~KZPuj, ÈaJTJr hJuJKu TKrx jJ, pJPr fJPr ßjRTJ Khx jJ', ÈjfMj  ßTJPjJ  mqmxJ  ir,  jKoPjvj  mJKe\q  mº Tr'Ç oPjJj~j  kJS~Jr  ßãP©  pUj  aJTJaJA  mz  yP~

V´Jo mJÄuJ ßrÓáPr≤ AlfJrLr ßxa ßojM ßU\Mr, KkÅ~J\M, YJjJ, TÅJYJ YJjJ, xJuJh, IJuMYk, ßmèKj, ßkJuJS, KUYMrL, Vro K\uJmL, vrmf S l∑Ma xJuJhÇ   FZJzJ AlfJPrr \jq KoKÓr mqm˙J IJPZ; ßpoj Vro K\uJmL, UJ\J, KjoKT IJrS IJPZ IJuMYk, ßmèKj, KUYMrL, ßkJuJS, xoMYJ FmÄ YJjJ AfqJKh v rP~u∏Fr KmKnjú irPjr KoKÓ FUj V´JomJÄuJ~ kJS~J pJ~Ç 

SPb,  fUj  ßpJVq  S  \jKk´~  k´JgtL  mKûf  yPmj, FaJA ˝JnJKmTÇ IKiTJÄv ßãP© yP~PZS fJAÇ fJA  ƪô,  k´KfPpJKVfJ  S  xÄWJf-xÄWwt  yP~PZ k´iJjf @S~JoL uLPVr hMA IÄPvr oPiqÇ pJÅrJ Kjyf mJ @yf yP~PZj, fJÅPhr k´J~ xmJA FTA hPur  TotL∏vJxT  hu  @S~JoL  uLVÇ  FPf @S~JoL  uLPVr  huL~  ví⁄uJ  fíeoNu  kptJP~ FPTmJPr  ßnPX  kPzPZÇ  k´go  @PuJr  30  ßor xÄUqJ~ k´go kJfJ~ k´go k´KfPmhPjr KvPrJjJo KZu ÈxKyxÄfJr mz TJre ãofJxLj hPur Tuy'Ç FmJPrr KjmtJYPjr @PrTKa ‰mKvÓq yPuJ IPjT \J~VJ~ 213Ka ACKkPf vJxT hPur k´JgtL KmjJ k´KfÆKªôfJ~  KjmtJKYf  yP~PZjÇ  Kmw~Ka  ßoJPaA ˝JnJKmT j~Ç 2014 xJPur 5 \JjM~JKrr KjmtJYPj vJxThuL~  ß\JPar  154  \j  KmjJ  k´KfÆKªôfJ~ KjmtJKYf yS~Jr WajJ hPur Kjoú kptJP~r ßjfJPhrS k´nJKmf  TPrPZÇ  fJÅrJA  mJ  KmjJ  k´KfÆKªôfJ~ KjmtJKYf yPf kJrPmj jJ ßTj? KmPrJiL hPur k´JgtL mJ  ˝fπ  k´JgtLPT  n~  ßhKUP~  IgmJ  aJTJ  KhP~ mKxP~  KhPf  kJrPuA  ßfJ  KjmtJYPjr  TJ\aJ  Tf xy\ yP~ pJ~Ç FA k´mefJ xoV´  rJ\QjKfT S xJoJK\T  kKrPmvPT  YronJPm  TuMKwf  TPrPZÇ @r  xmPYP~  UJrJk  ßpaJ  KZu  fJ  yPuJ  KjmtJYj TKovPjr nNKoTJÇ wÔ hlJ KjmtJYPjr kr k´iJj KjmtJYj  TKovjJr  TJ\L  rKTmC¨Lj  @yoh mPuPZj, ÈFmJr @r @PVr rJPfr Kxu oJrJr WajJ ßjAÇ' fJr oJPj, @PV F rTo WajJ WPaPZÇ KT∂á KfKj KT mqm˙J KjP~PZj? TKhj @PV KfKj FT yJxqTr o∂mq TPrPZj, ÈxKyÄxfJ mJzPuS Kxu oJrJr WajJ TPoPZÇ' 2016 xJPur ACKk KjmtJYj @oJPhr AKfyJPx FT Tuï\jT IiqJ~ KyPxPm gJTPmÇ Fr lu IPjT xMhNrk´xJrLÇ  Foj  Kjutö  TJrYMKk  hMjtLKfPT hJÀenJPm C“xJKyf TrPmÇ @r KjmtJYjPTKªsT Foj xKyÄxfJ V´JoLe \LmPjr xÄyKf, pJ @oJPhr KmPmYjJ~,  FaJA  xmPYP~  mz  ãKf  yP~  ßVuÇ xJoJK\T  Ii”kfPjr  kg  @rS  CjìMÜ  yPuJÇ xKfqA Foj KjmtJYj @orJ YJAKjÇ

rJoJÆJj ßoJmJrT AlfJr kJKat, ßxKojJr, ßk´x-TjlJPr¿ xy ßp ßTJj kJKatPf IJorJ

AlfJr kJKat CjúfoJPjr UJmJr UMm To xoP~ xrmrJy TPr gJKTÇ  mMKTÄP~r \jq IJ\A x TjlJPrP¿r \jq ßrÓáPrP≤r ßlJj Tr∆jÇ  ßp ßTJj irPjr KoKaÄ IgmJ ßk´ CkPr rP~PZ 40 IJxj KmKvÓ KoKaÄ ÀoÇ  68 Brick Lane, London E1 6RL Tel: 020 7377 6116


42 oMÜKY∂J

10 - 16 June 2016 m SURMA

VOymiN Kofá j~ rJÓsL~ vKÜr Skr TJPuJ vKÜr @WJf kLr yJKmmMr ryoJj ßuUT: k´iJj xŒJhT, kNmtkKÁoKmKc.To

kMKuv oJjMPwr mºM, kMKuPvr Skr oJjMPwr @˙J S KmvõJx ßvw yP~ pJ~KjÇ fJr \Lm∂ KTÄmhK∂ yP~ CPbKZPuj mJmMu @ÜJrÇ @r fJA yJayJ\JrL xJPTtPur hJK~fô kJuPjr xo~ ßoJmJAu ßlJj KbT TrPf pUj vyPr FPuj fUj ßhJTJjhJPrr k´vú KZu, @kKj KT kMKuPv YJTKr TPrj? yqJÅ-xNYT \mJm KhPu ßhJTJKj \JjPf ßYP~KZPuj, Tot˙u ßTJgJ~? yJayJ\JrL muPfA ßhJTJKjr k´vú KZu, mJmMu @ÜJrPT ßYPjj? KfKj mPuKZPuj yqJÅÇ Kmu ‰fKrr xo~ mJmMu @ÜJr jJo ßhPU @PmV-@käMf ßhJTJKj mPuKZPuj, @kjJr of nJu oJjMPwr TJZ ßgPT @Ko aJTJ ßjm jJÇ @kKj @oJr FT @®LP~r CkTJr TPrKZPujÇ yJayJ\JrL ßgPT KmhJ~ ßjS~Jr xo~ kMKuv KmnJV fJPhr ßpJVq IKlxJr mJmMu @ÜJrPT xMqa CkyJr KhP~KZuÇ ßaAuJPxt oJk KhPujÇ jfMj Tot˙u TémJ\JPr hs∆f YPu pJS~J~, xMqPar ßcKunJKr ßjS~J y~KjÇ x“, hã S xJyxL kMKuv TotTftJ mJmMu @ÜJr ßkvJhJKrfô KhP~A oJjMPwr @˙J S KmvõJx I\tj TrKZPujÇ @r TPrKZPuj mPuA \Kñ xπJxL IkrJiLPhr KYK€f v©∆Pf kKref yP~KZPujÇ k´KfKyÄxJ @r k´KfPvJPir @èPj FTKa TJPuJ vKÜ rKmmJr xTJu ÊÀ yPfA jJ yPfA mJmMu @ÜJPrr ˘L oJyoMhJ @ÜJr KofMPT èKu S ZMKrTJWJPf jívÄxnJPm yfqJ TPrPZÇ kMKuv Tftíkã muPZ, FKa \KñPhr TJ\Ç FmÄ fJrJ @vJmJhL IkrJiL hMmtí•Phr irPf kJrPmÇ kMKuv TotTftJ mJmMu @ÜJPrr ˘LPT pJrJ yfqJ TPrPZ fJrJ KT CV´kK∫ \ÄKu? ßkvJhJr UMKj? jJKT TJPuJ vKÜr k´KfKjKi? pJrJ ßhPvr kKrK˙KfPT jJ\MT TrPf YJ~? FA TJPuJ vKÜr @âoe FT\j kMKuv TotTftJ mJmMu @ÜJPrr SkPrA @PxKjÇ FA @âoe fJr \Lmj ßgPT Kk´~foJ xñLPT KYrKhPjr \jq KmKòjú TPr fJPT oJjKxTnJPm vJK˜ k´hJPjr \jqA WPaKjÇ FTKa KvÊPT oJ-yJrJ TrJr \jq WaPjJ y~KjÇ kMKuv IKlxJr mJmMPur ˘LPT yfqJ TrJ yP~PZ ßVJaJ kMKuv KmnJPVr oPjJmu ßnPX KhPfÇ ßVJaJ @Aj-ví⁄uJ mJKyjLr kKrmJrkKr\Pjr oPiq n~ @r @fï ZKzP~ fJPhrPT hJK~fô kJuPjr \J~VJ ßgPT hMmtu TPr KhPfÇ FA TJPuJ vKÜr @xu vKÜr C“x ßTJgJ~? FKT ÊiM ßhPvr Inq∂Pr xÄWKaf CV´kK∫Phr oPiqA xLoJm≠? jJKT mJÄuJPhPvr Inq∂rLe Kmw~ KjP~ ßpxm ßhv @ftjJh TPrj, ãM… k´KfKâ~J mqÜ TPrj, ßx xm ßhPvr Ihívq TJPuJ yJf \KzP~ @PZ? xmtV´JxL oNuqPmJPir ImãP~r iJrJ~ jLKfyLj rJ\QjKfT FmÄ kKrK˙Kfr oMPUJoMKU xTu ßvsKePkvJr k´KfKjKifôTJrL mqKÜmVt ßpUJPj k´vúKm≠, ßxUJPj kMKuPvr mqJkJPr IPjPTr IPjT k´vú rP~PZÇ ßxUJPj FKaS xfq jJjJ xLoJm≠fJr oPiq kMKuv mJKyjLr xhxqrJ xπJx-\ÄKumJh S IkrJi hoPj TîJK∂yLj kKrvso TrPZjÇ xTu ßvsKe-PkvJr KTZM KTZM oJjMw pUj rJ\QjKfT huL~ ofJhPvt Iº yP~ TJ\ TrPZj, fUj kMKuv mJKyjLr KTZM xhxqS fJPhr TJfJPr jJo ßuUJPòjÇ fJrkrS mJÄuJPhv kMKuv mJKyjLPf FThu KvKãf ßYRTx IKlxJr CóKvãJ KjP~ oJjKmT oNuqPmJPi xÄKmiJj S @APjr k´Kf vs≠JvLu yP~ ßkvJhJKrPfôr xPñ hJK~fôvLu nNKoTJ kJuj TrPZjÇ xJiJre oJjMPwr KjrJk•J KjKÁf TrPf VuhWot yPòjÇ IkrJiLPhr KkZM ZMaPZjÇ IKf xŒ´Kf dJTJr xJPmT kMKuv xMkJr S kPhJjúKf kJS~J Kc@AK\

IkÂf KvÊPT hs∆f xo~ C≠Jr TPr IxyJ~ oJmJmJr TJPZ KlKrP~ ßhjÇ hM'oJx @PV kMKuv xMkJr yP~ kPhJjúKf KjP~ dJTJ~ kMKuv ßycPTJ~JatJPr @xJr @PVA mJmMu @ÜJr Y¢V´JPo ßVJP~ªJ kMKuPvr hJK~fô kJuj TPrjÇ ßx xo~ fJr ßjfíPfô FTJKiT ß\FoKmr @˜JjJ ßgPT KmkMu KmP°JrTxy 5 \jPT ßV´lfJr TPrKZPujÇ KjP\S yJouJr KvTJr yP~KZPujÇ xπJxL S IkrJiL hoPj fJr xJyxL ßjfíPfô k´vÄxJ KZu xmt©Ç mJr-mJr ÉoKTS FPxKZu fJr Skr mªr jVrL Y¢V´JPo TîMPux 5Ka yfqJTJP§r ryxqA ChWJaj TPrjKj, \KñPhr @˜JjJA hUu TPrjKj, ßV´lfJr IKnpJPjS xlu yP~KZPujÇ Y¢V´JPor ßVJP~ªJ kMKuPvr Ck-TKovjJr gJTJTJPu TetlMuLr ßUJ~J\ jVr ßgPT ÊÀ TPr yaJyJ\JrL @KojmJ\JPr YJKuP~KZPuj aJjJ IKnpJjÇ fJr Skr ßV´Pjc yJouJ yP~PZÇ k´JPe rãJ ßkP~PZjÇ fmM hPo pJjKjÇ ßycPTJ~JatJPr FPuS fJr ßkJKˆÄ y~KjÇ \LmPjr KjrJk•JyLjfJr oPiq kKrmJr Y¢V´JPoA KZPujÇ Y¢V´JPo K\AKx ßoJPz gJTPfjÇ mJxJ mhPur TgJ-mJftJS mPuKZPuj fJr ˘LÇ KT∂á Kj~Kf ßvw rãJ yPf ßh~KjÇ ßZPuPT ÛMu mJPx fMuPf mJxJ ßgPT ßmr yP~ TP~T V\ hNPr K\AKx ßoJPz ßpPfA oarxJAPTPu TPr @xJ Kfj hMmtí• mJmMPur ˘L oJyoMhJ @ÜJrPT TkJPu S WJPz ZMKrTJWJf FmÄ oJgJ~ èKu TPr yfqJ TPrÇ k´KfPmvL vJrKoj @ÜJr VeoJiqPT mPuPZj, Kjyf KofM @vïJ KjP~A TP~TmJr mPuKZPuj, ÍFA mJxJ xmJA KYPj ßVPZ, FKa mhuJPf yPmÇ" xŒ´Kf FPT FPT WPa pJS~J xTu jívÄx yfqJTJ§A k´vJxjPT KhP~PZ ^JÅTMKj, ßhvmJxLPT TPrPZ mqKgf S KmãM…Ç rJ\vJyL KmvõKmhqJuP~r IiqJkT ßr\JCu TKro KxK¨TL, oJKTtj hNfJmJPxr xJPmT TotTftJ \MuyJx KojyJ\ S fjì~ yfqJTJP§r kr rKmmJr xTJPu Y¢V´Jo jVrLPf x“xJyxL kMKuv TotTftJr KjrLy ˘L KofMr jívÄx yfqJTJ§ ßVJaJ ßhvmJxLPT ˜K÷f TPrPZÇ kMKuv mJKyjLA j~ fJPhr kKrmJr-kKr\jPTS ßvJTKmøu TPrPZÇ dJTJ~ mPxA iotk´Je ˘Lr yfqJTJP§r Umr ÊPj mJr mJr ùJj yJKrP~PZj Ihoq xJyxL mJmMu @ÜJrÇ FTKa KmPvw ßyKuT¡JPr Y¢V´Jo ßkRÅZJj KfKjÇ ßxUJj ßgPT ˘Lr uJv ßhUPf Y¢V´Jo ßoKcTqJu TPuP\ KVP~A TJjúJ~ ßnPX kPzjÇ oJjKxTnJPm Km±˜ yS~J~ KYKT“xTrJ k´gPo ˘Lr orPhy ßhUPf ßhjKjÇ F xo~ mJmMPur @yJ\JKrPf kMKuv, KYKT“xT,

yJxkJfJPur ˆJl S Y¢V´JPor oJjMPwr ßYJU ßmP~ kJKj kzPf gJPTÇ ˘L-yJrJ mJmMu @ÜJr, oJ-yJrJ hM'KvÊ x∂Jj oJKy S fJmJx&xMoxy Y¢V´JoA j~, ßVJaJ mJÄuJPhvA TJÅhKZuÇ ßp kMKuv IKlxJPrr nP~ Y¢V´JPo \Kñ S IkrJiLrJ n~ S @fPï gJTf, è¬WJfPTrJ ßxUJPj FT\j KjrLy VíymiNA j~, kMKuv KmnJPVr SkPrA yJouJ TPrPZÇ mJmMu @ÜJr KZPuj kMKuPvr IyÄTJrÇ rJÓskKf khTxy jJjJ khT kJS~J Ihoq xJyxL CóKvKãf mJmMu @ÜJr 2005 xJPu kMKuv KmnJPV ßpJV KhP~KZPujÇ Y¢V´JPor TîPM ux 5Ka yfqJTJP§r ryxq ChWJaPjr kr xJoJK\T ßpJVJPpJV oJiqo ßlxmMPT ßp ˆqJaJx KhP~KZPuj, ßxKa fMPu irJ yPuJ∏ÍKTPvJr m~Px kzJr ßaKmPu mPx YMKr TPr vJutT ßyJox kzPf kzPf ryPxqr hMKj~JPf yJKrP~ ßpfJoÇ nJmfJo Tf xyP\A vJutT ßyJox ryPxqr \a UMPu ßlPuÇ KTPvJr ßkKrP~ ßpRmPj FPxKZ ßx ßouJ KhjÇ kMKuPv FPxKZ fJS 10 mZr ßkKrP~ ßVuÇ FUj mMK^ vJutT ßyJox yS~J Tf TPÓr, Tf xJijJrÇ FTaJ \Kau ryPxqr \a CPjìJYj TrJ KyoJu~ KcXJPjJr ßYP~ To j~Ç mJP~JK\h gJjJ FuJTJ~ Vf oJPxr uqJÄaJ lKTr S fJr UJPho UMj yS~Jr kr ßgPT ßxA ßp WMo yJrJo yPuJ, FrA oPiq @mJr xhrWJa gJjJPf BPhr 1 Khj @PV WPa ßVu Kfj UMj!! kMPrJ Y¢V´Jo ßoPasJkKuaj kMKuPvr WMo yJrJoÇ jJjJ xN© iPr FèPf FèPf aJjJ kKrvso TrPf yP~PZÇ rJPf mJxJ~ jJ KlPr, x∂JjPhrPT jJjJ TgJ~ nMKuP~ jVPr, mªPr, V´JPo, kJyJPz, IKu-VKuPf ßyÅPa, TJhJ-kJKj oJKzP~ xmPvw ßhUJ Kouu TJKãf uPãqrÇ @aT yPuJ 5 \KñÇ C≠Jr yPuJ 9Ka yqJ¥ ßV´Pjc, 1Ka KmPhKv Kk˜u, 120 rJC¥ fJ\J TJftM\, KmkMu kKroJe ßmJoJ ‰fKrr xr†JoJKh S K\yJKh mA, \KñPhr mqmyNf ßoJarxJAPTu S mJAxJAPTuÇ IP·r \jq \KñPhr ßZJÅzJ ßV´Pjc yPf ßmÅPY ßVuJo @Ko, @oJr KaPor kJÅY xhxq FmÄ mJKzS~JuJr ˘LÇ ßkuJo jfMj \Lmj, ÊTKr~J V´ÓJrÇ @aT \KñrJ ˝LTJr TrPuJ CÜ kJÅY yfqJTJP§r TgJÇ fJPhr TgJof C≠Jr yPuJ jqJÄaJ lKTr S fJr UJPho yfqJTJP§ mqmyNf hJ S rÜoJUJ TJkz-PYJkz S mJAxJAPTuÇ KZjfJAP~r xo~ (K©ku oJctJr) mqmyNf ßoJarxJAPTuÇ Pvw yPuJ FTKa oJPxr kKrvso, CPjìKYf yPuJ \oJa mJÅiJ ryxq, ßp ryPxqr KZu jJ ßTJPjJ TNuKTjJrJ ( TîM-Pux âJAo)Ç ßp ryPxqr ÊÀ yP~KZu mJP~JK\Ph, ßx ryxq vf oJb-WJa, vyr, mªr,

kJyJz, jhL kJr yP~ FPx ßvw yPuJ TetlMKur ßUJ~J\jVPrÇ xqJr @gtJr ßTJjJj cP~Pur vJutT ßyJoPxr IKnpJj ßvPw TîJK∂ FPx nr Trf KTjJ \JKj jJ fPm @oJr oJP^ oJP^ TîJK∂ @PxÇ fJrkrS xmxo~ mKu-ÍTîJK∂ @oJ~ ãoJ TPrJ ßy k´nM"Ç' kMKuv oJjMPwr mºM, kMKuPvr Skr oJjMPwr @˙J S KmvõJx ßvw yP~ pJ~KjÇ fJr \Lm∂ KTÄmhK∂ yP~ CPbKZPuj mJmMu @ÜJrÇ @r fJA yJayJ\JrL xJPTtPur hJK~fô kJuPjr xo~ ßoJmJAu ßlJj KbT TrPf pUj vyPr FPuj fUj ßhJTJjhJPrr k´vú KZu, @kKj KT kMKuPv YJTKr TPrj? yqJÅ-xNYT \mJm KhPu ßhJTJKj \JjPf ßYP~KZPuj, Tot˙u ßTJgJ~? yJayJ\JrL muPfA ßhJTJKjr k´vú KZu, mJmMu @ÜJrPT ßYPjj? KfKj mPuKZPuj yqJÅÇ Kmu ‰fKrr xo~ mJmMu @ÜJr jJo ßhPU @PmV-@käMf ßhJTJKj mPuKZPuj, @kjJr of nJu oJjMPwr TJZ ßgPT @Ko aJTJ ßjm jJÇ @kKj @oJr FT @®LP~r CkTJr TPrKZPujÇ yJayJ\JrL ßgPT KmhJ~ ßjS~Jr xo~ kMKuv KmnJV fJPhr ßpJVq IKlxJr mJmMu @ÜJrPT xMqa CkyJr KhP~KZuÇ ßaAuJPxt oJk KhPujÇ jfMj Tot˙u TémJ\JPr hs∆f YPu pJS~J~, xMqPar ßcKunJKr ßjS~J y~KjÇ KTZMKhj kr FTKa kJPxtu Fu fJr KbTJjJ~, UMPu ßhPUj ßxA xMqPar kJvJkJKv @PrTKa xMqa fJPT CkyJr ßhS~J yP~PZÇ KfKj ßaAuJPxtr oJKuTPT ßlJj TrPuj, Ikr k´J∂ ßgPT fJPT muJ yPuJ, ÈxqJr @kKj @oJPhr IPjT CkTJr TPrPZjÇ TUPjJ KTZM TrPf kJKrKjÇ KTZM oPj TrPmj jJ, F ÊiM nJumJxJÇ xJiJre oJjMPwr KmvõJx I\tj TrKZPuj mPuAÇ Y¢V´Jo AKkP\c gJjJ FuJTJ ßgPT IkÂf yj YJTKr\LmL @mMu TJuJoÇ mJmJ ßmuJP~f KmvõJPxr TJPZ Z~ uJU aJTJ oMKÜke hJKm TPr IkyreTJrLrJÇ ˙JjL~Phr krJoPvt nJA vyLhMu AxuJo ZMPa @Pxj mJmMu @ÜJPrr TJPZÇ IkyrPer kMPrJ mí•J∂ ÊPj xPñ xPñ TJP\ ßjPo kzPuj mJmMuÇ IkyreTJrLPhr ßhS~J ÈKmTJv' j’r KjP~ ß\Pj KjPuj ßxKa ßTJgJ~ mqmyJr TrJ yPòÇ @PrJ KTZM fgq C≠JPrr kr ßlJj TrPuj ßxA j’Pr, È@Ko mJmMu @ÜJr muKZ, ßfJoJr j’Pr aJTJ kJbJPf muJ yP~PZÇ @Ko ßfJoJr Im˙Jj ßhUPf kJKòÇ fMKo SPhr mPuJ TJoJuPT ßZPz KhPfÇ jJ yPu @Ko @xKZÇ SPhr xPñ fMKoS ß\Pu pJPmÇ' IkyreTJrLrJ F TgJ ÊPj TJuJoPT ßZPz ßh~Ç ^Ma-^JPouJ ZJzJA nJAPT KlPr kJ~ nJA, ßZPuPT KlPr kJj mJmJÇ


UmrJUmr 43

SURMA m 10 - 16 June 2016

FUj ßgPT ßpRj y~rJKjr IKnPpJV @jPf kJrPm ßZPurJS

mJVoJrJ~ TJKh~JjLPhr k´JgtjJuP~ ßmJoJ yJouJ Kjyf pMmPTr kKrY~ KoPuPZ

8 \Mj - nJrPfr TPu\ KmvõKmhqJuP~ ßTJPjJ ZJ© ßpRj ßyj˙Jr KvTJr yPu fJrJS FmJr ßgPT IKnPpJV hJP~r TrPf kJrPmÇ KmvõKmhqJu~ o†MrL TKovPjr kMrPjJ Kj~o IjMpJ~L FfKhj ÊiM ZJ©L mJ jJrL KvãT-TotLrJA ßpRj ßyj˙Jr IKnPpJV \JjJPf kJrPfjÇ fPm mZr TP~T @PV KhKuär FTKa TPuP\r hMA ZJ© fJPhr FT KvKãTJr ÆJrJ ßpRj ßyj˙Jr KvTJr yS~Jr kPrA Kj~o mhPur Kx≠J∂ KjP~PZ KmvõKmhqJu~ o†MrL TKovjÇ fJPhr KjPhtKvTJ~ muJ yP~PZ k´KfKa TPu\ KmvõKmhqJu~PT FUj ßgPT jJrL-kMÀw KmYJr jJ TPrA ßpRj ßyj˙Jr IKnPpJVPT xPmtJó èÀfô KhPf yPmÇ ÊiM jJrL mJ kMÀw j~, fífL~ KuPñr mqKÜrJS pJPf ßpRj ßyj˙Jr KvTJr jJ yj, ßxA mqJkJPrS TPbJr yPf TPu\ KmvõKmhqJu~èKuPT KjPhtv KhP~PZ TKovjÇ PpRj ßyj˙J ßrJPi @rS KTZM jfMj Kj~o YJuM TrJ yP~PZ FTA KjPhtKvTJ~Ç ßpoj, FUj ßgPT ÊiM

ßyj˙Jr KvTJr yS~J mqKÜA j~, 90 KhPjr oPiq IKnPpJV hJP~r TrPf kJrPm fJr IKnnJmTrJSÇ FA jfMj Kj~o xŒPTt o∂mq TrPf KVP~ kKÁomPñr jJrL @PªJuPjr ßj©L IiqJKkTJ vJvõfL ßWJw KmKmKxPT muKZPuj, ÍPZPuPhrS ßp ßpRj ßyj˙Jr ßgPT rãJ TrJr CPhqJV AC K\ Kx KjP~PZ, ßxaJ nJu TgJÇ KT∂á mJ˜maJ ßfJ yu ZJ©LrJA ßmKv ßpRj ßyj˙Jr KvTJr yjÇ KmPvwf VPmweJr xoP~ IPjT kMÀw IiqJkTA FirPer xMPpJV ßj~Jr ßYÓJ TPrjÇ fJA ZJ©LPhr mJ jJrL KvãT-TotYJrLPhr IKnPpJVèPuJr KhPT ßpj ßmvL j\r gJPTÇ PpRj ßyj˙J ßrJPi ßp Inq∂rLe TKoKa ‰frL TrJr Kj~o rP~PZ nJrPfr k´KfKa k´KfÔJPj, ßxèPuJPT @rS xYu TrJr TgJS mPuPZ KmvõKmhqJu~ o†MrL TKovjÇ @r TKovj KjPhtv KhP~PZ ßpRj ßyj˙J ßrJPi fJPhr KjPhtKvTJ jJ oJjJ yPu TzJ mqm˙J ßjS~J yPm TPu\ KmvõKmhqJu~èKur KmÀP≠ - pJr oPiq o†MrLr mrJ¨ aJTJ ßTPa ßj~Jr oPfJ vJK˜S rP~PZÇ

dJTJ, 8 \Mj - rJ\vJyLr mJVoJrJ CkP\uJr ‰x~hkMr YTkJzJ V´JPor TJKh~JjL xŒ´hJP~r k´JgtjJuP~ Vf KcPx’Pr ßmJoJ KmP°JrPe Kjyf pMmPTr kKrY~ KoPuPZÇ kMKuv muPZ, Kjyf pMmPTr jJo fJPrT @K\\ (22)Ç yJouJr CP¨Pvq KfKj ßmJoJ myj TrKZPujÇ FKhPT, @aT yS~Jr kr fJÅr FT xyPpJVL Vf ßxJomJr KhmJVf rJPf rJ\vJyLr ßVJhJVJzLPf kMKuPvr xPñ ÈmªMTpMP≠' Kjyf yP~PZjÇ mªMTpMP≠ Kjyf mqKÜr jJo \JoJu CK¨j (25)Ç KfKj YJÅkJAjmJmV† ß\uJr KvmV† CkP\uJr TJKujVr uçLkMr V´JPor fJ\mMu yPTr ßZPuÇ VfTJu oñumJr hMkMPr Kj\ TJptJuP~ xÄmJh xPÿuPj rJ\vJyLr kMKuv xMkJr KjvJÀu @Krl mPuj, Vf 25 KcPx’r ßmJoJ KmP°JrPe Kjyf pMmT fJPrT @K\\ YJÅkJAjmJmVP†r FTKa kKuPaTKjT AjKˆKaCPar ZJ© KZPujÇ mJKz KvmV† CkP\uJr „kjVr V´JPoÇ fJÅr mJmJ @mM xJPuT (55) xJPmT ßxjJxhxqÇ kMKuv xMkJr mPuj, ßVJP~ªJ fPgqr KnK•Pf ßxJomJr rJPf rJ\vJyLr ßVJhJVJzL gJjJr mJmMcJAÄ FuJTJ ßgPT \JoJu CK¨jPT @aT TPr kMKuvÇ k´JgKoT K\ùJxJmJPh \JoJuA k´TJv TPrj fJPrPTr kKrY~Ç \JoJu \JjJj, mJVoJrJ~ ßmJoJ yJouJr xo~ KfKj, fJPrT S @PrT pMmT KZPujÇ fJPrT KjP\ ßmJoJ myj TrKZPujÇ TJKh~JjLPhr k´JgteJuP~ yJouJA oNu uãq KZuÇ KT∂á yJouJr @PVA ßmJoJ KmP°JrPe fJPrT oJrJ pJjÇ kMKuv xMkJr @rS mPuj, K\ùJxJmJPhr kr \JoJuPT KjP~ fJPrPTr mJKzPf IKnpJj YJuJ~ kMKuvÇ ßxUJj ßgPT \JoJuPT KjP~ Ikr xyPpJVLPT irJr \jq ßVJhJVJzLr lrJhkMPr IKnpJj YJuJ~ kMKuvÇ kMKuPvr CkK˙Kf ßar ßkP~ \JoJPur xyPpJVLrJ fJÅPhr uãq TPr èKu S TTPau KjPãk TPrÇ kMKuvS kJJ èKu YJuJ~Ç F xMPpJPV \JoJu kJKuP~ pJS~Jr ßYÓJ TrPu fJÅr oJgJ~ S mMPT èKu uJPVÇ fJÅr xyPpJVLrJ KkZM yaPu kMKuv WajJ˙u ßgPT FTKa Kk˜u, FTKa rJohJ, kJÅYKa TTPau S hMKa èKu C≠Jr TPrÇ

@yf Im˙J~ \JoJuPT C≠Jr TPr rJ\vJyL ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPu KjP~ pJS~J yPu Tftmqrf KYKT“xT fJÅPT oíf ßWJweJ TPrjÇ ßVJhJVJzL gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) @mM lryJh mPuj, fJPrPTr mJxJ~ IKnpJj YJKuP~ ßhUJ pJ~, fJÅr mJmJ @mM xJPuT \JoJ~JPfr xhxqÇ KfKj kuJfT rP~PZjÇ mJxJ ßgPT mJmJ S ßZPur kJxPkJat FmÄ \JoJ~JPfr xJÄVbKjT mA C≠Jr TrJ yP~PZÇ kJxPkJPatr fgq IjMpJ~L 2013 xJPu fJPrT S fJÅr mJmJ nJrPf KVP~KZPujÇ kMKuv ßxJomJr rJPf IKnpJPjr xo~ fJPrPTr x“oJ fJxKuoJ UJfMjPT @aT TPr gJjJ~ KjP~ @PxÇ Vf 7 \Mj ßVJhJVJzL gJjJ~ fJxKuoJ mPuj, fJPrT ßp oJrJ ßVPZj fJ kKrmJPrr xhxqrJ \JjPfj jJÇ fJPrPTr hMKa KTcKjA jÓ yP~ KVP~KZuÇ k´Kf x¬JPy FTmJr TPr rJ\vJyLPf cJ~JuJAKxx TrJPf yPfJÇ ßx \jq rJ\vJyL jVPrr mºPVa FuJTJr FTKa ßoPx fJÅPT rJUJ yP~KZuÇ k´J~ Z~ oJx iPr fJPrT KjPUJÅ\ KZPujÇ kMKuv rJPf mJKz ßgPT fJÅPT hMA KvÊx∂Jjxy iPr KjP~ FPxPZÇ fPm SKx @mM lryJh mPuj, fJxKuoJ kMKuPvr TJPZ ˝LTJr TPrPZj ßp ßZPu oJrJ pJS~Jr Umr fJÅrJ \JPjjÇ KT∂á FuJTJr ßuJT\j ß\Pj ßluPm FA nP~ k´TJv TPrjKjÇ fPm fJPrPTr xyPpJVL \JoJu kMKuPvr xPñ ÈmªMTpMP≠' Kjyf yS~J~ CPÆVS k´TJv TPrPZj mJVoJrJr TJKh~JjL xŒ´hJP~r ßuJT\jÇ Kjyf pMmPTr xyPpJVL ßmÅPY gJTPu KmP°JrPer ryxq C≠Jr S FA WajJr xPñ ˙JjL~ TJrJ \Kzf KZPuj, fJ \JjJ x÷m yPfJ mPu ˙JjL~ ßuJT\j o∂mq TPrjÇ Vf mZPrr 25 KcPx’r \MoJr jJoJP\r xo~ TJKh~JjL xŒ´hJP~r SA k´JgtjJuP~ KmP°JrPe ßmJoJ myjTJrL pMmT Kjyf yjÇ F ZJzJ @a\j oMxKuä @yf yjÇ ßmJoJr KmP°Jre WaJPjJr kr oxK\Phr kJPvr rJ˜J~ gJTJ IùJf hMA pMmT ßoJarxJAPTPu TPr kJKuP~ pJ~ mPu k´fqãhvtLrJ \JKjP~KZPujÇ

l IJoJPhr ßhJTJPj Ifq∂ xMun oNPuq mJÄuJPhvL oJZ, fJ\J frTJrLxy Kjfq k´P~J\jL~ K\KjPwr FToJ© k´KfÔJj l IJ\A IJxMj S oNuq pJYJA Tr∆j l ßrÓMPrP≤r \Pjq KmPvw ßrAa Fr xMPpJV rP~PZ l ßcKunJrLr mqm˙J rP~PZÇ


44 UmrJUmr

10 - 16 June 2016 m SURMA

IxM˙ oJjúJ AmsJKyo TJKct~JPT

dJTJ, 8 \Mj - jJVKrT GPTqr @øJ~T TJrJÀ≠ oJyoMhMr

ryoJj oJjúJPT AmsJKyo TJKct~JT yxKkaJu IqJ¥ KrxJYt AjKˆKaCPa nKft TrJ yP~PZÇ KfKj Âhqπ S KTcKjr xoxqJ~ nMVPZjÇ 8 \Mj, mMimJr ßmuJ 1aJr KhPT oJyoMhMr ryoJj oJjúJPT ßxUJPj nKft TrJ yP~PZ mPu \JKjP~PZ yJxkJfJu TftíkãÇ Fr @PV Vf 31 ßo yJAPTJat oJyoMhMr ryoJj oJjúJPT AmsJKyo TJKct~JT yJxkJfJPu KYKT“xJ

KxPua KvãJ ßmJct ßY~JroqJjPT CKTu ßjJKav ßh~Jr KjPhtv ßhjÇ jJVKrT GPTqr ZJ©xÄVbj jJVKrT ZJ©GPTqr @øJ~T jJ\oMu yJxJj mPuj, oJyoMhMr ryoJj oJjúJr ÂhqPπ KrÄ krJPjJ yP~KZu @PVAÇ fJÅr Im˙Jr ImjKf yP~PZÇ yJxkJfJPu @jJr kr fJÅr KTcKjr xoxqJS irJ kPzPZÇ KfKj FUj TJKctSuK\ KmnJPVr ß\qÔ krJovtT IiqJkT ßoJ. Ku~JTf @uLr IiLPj nKft @PZjÇ

KxKxKaKnPf ßhUJ ßxA TJPuJ oJAPâJmJxKa @aT

dJTJ, 8 \Mj - kMKuv xMkJr mJmMu @ÜJPrr ˘L oJyoMhJ UJjo KofM yfqJr WajJ~ mqmÂf ßoJarxJAPTuKaPT IjMxre TrJ TJPuJ oJAPâJmJxKa @aT TPrPZ kMKuvÇ KxKxKaKnr lMPaP\ FA oJAPâJmJxKaPT ßhUJ ßVPZÇ Y¢V´Jo ßoPasJkKuaj kMKuv (KxFoKk) TKovjJr ATmJu mJyJr oJAPâJmJxKa @aPTr

Umr KjKÁf TPrjÇ Y¢V´Jo vyr ßgPTA oJAPâJmJxKa @aT TrJ yP~PZ KfKj \JKjP~PZjÇ oJAPâJmJPxr fgq UKfP~ ßhUJ yPò mPuS \JjJj TKovjJrÇ KxFoKk'r IKfKrÜ TKovjJr (IkrJi S IKnpJj) ßhmhJx n¢JYJpt \JjJj, yfqJTJP§r kr SA TJPuJ oJAPâJmJxKa ßoJarxJAPTPur ßkZj ßkZj ßTJgJ~ KVP~KZu kMKuv fJ \JjJr ßYÓJ TrPZÇ FA oJAPâJmJxKaPT yfqJTJrLrJ KmT· pJj KyPxPm ßrPUKZu mPu kMKuv xPªy TrPZÇ KxFoKk TKovjJr mPuKZPuj, ÈxJiJref \KñrJ fJPhr

IKnpJPjr xo~ KmT· mqm˙J rJPUÇ k´P~J\j kzPu fJrJ y~PfJ FaJ (oJAPâJmJxKa) mqmyJr TrPfJÇ' Fr @PV yfqJTJP¥ mqmÂf ßoJarxJAPTuKar KjKhtÓ KTZM ÈxoP~r' oJKuTPT @aT TPr kMKuvÇ ßoJarxJAPTuKa Fr @PV TP~TmJr KmKâ yP~KZu mPuS \JjPf ßkPrPZj fJrJÇ CPuäUq, Vf ßrJmmJr xTJu xJPz 6aJr KhPT Y¢V´Jo jVrLr K\AKx ßoJPz kMKuv xMkJr mJmMu @ÜJPrr ˘L oJyoMhJ UJfMj KofMPT ZMKrTJWJf S èKu TPr yfqJ TPr hMmtí•rJÇ F WajJ~ IùJf Kfj\jPT @xJKo TPr oJouJ hJP~r TrJ y~Ç

mzPuUJr vJymJ\kMr Ûáu F¥ TPuP\r KjmtJYj mJKfPur hJmL KxPua k´KfKjKi - ßoRunLmJ\Jr ß\uJr mzPuUJ CkP\uJr vJymJ\kMr Ûáu F¥ TPuP\r VnKetÄ mKcr KjmtJYPj ojVzJ ßnJaJr fJKuTJ ‰fKr TPr PnJa \JKu~JKfr oJiqPo kZPªr k´JgtLPhr Km\~L TrJr IKnPpJV CPbPZÇ fJZJzJ ßnJaJr fJKuTJ~ jJo jJ gJTJ xP•ôS FT k´JgtL KjmtJYPj k´KfÆKªôfJ TPr VnKjtÄ mKcr xhxq KjmtJKYf yS~Jr jK\rKmyLj WajJ WPaPZÇ KjmtJYPj k´KfƪôL IKnnJmT xhxq khk´JgtL oyJh @yoh CÜ KjmtJYj mJKfu TPr jfáj TPr KjmtJYj IJP~J\Pjr hJmL \JKjP~ KxPua KvãJPmJPctr PY~JroqJj mrJmPr CKTu ßjJKav kJKbP~PZjÇ mJÄuJPhv xMKk´o ßTJPatr FcPnJPTa ßoJ” oMxPuy CK¨j nëA~Jr dJTJ˙ TJptJu~ ßgPT Vf 30 ßo FA IJAjL ßjJKavKa ßk´re TrJ yP~PZÇ IJAjL ßjJKav S IjqJjq xMP© \JjJ pJ~, CkP\uJr xLoJ∂mftL vJymJ\kMr Ûáu F¥ TPuP\r VnKetÄ mKcr KjmtJYj Vf 3 ßo IjMKÔf y~Ç KjmtJYPj Kk´xJAKcÄ IKlxJPrr hJK~fô kJuj TPrj CkP\uJ oJiqKoT KvãJ IKlxJr xoLr TJK∂ ßhmÇ Ûáu S TPu\ vJUJ~ hMA\j TPr 4 IKnnJmT xhxq kPh PoJa 11 k´JgtL k´KfÆKªôfJ TPrjÇ TPuP\r Iiqã kZPªr k´JgLtPhr Km\~L TrPf jJjJ IKj~Por @v´~ PjjÇ ßnJa \JKu~JKfr xMKmiJPgt PnJaJr fJKuTJ~ KvãJgtLPhr V´JPor TuJo rJPUjKjÇ IPjT oOf IKnnJmTPT PnJaJr fJKuTJ~ I∂ntNÜ TPrjÇ @mJr IPjT KvãJgtLr mJmJ \LKmf gJTJ Im˙J~ oJ'PT IKnnJmT TPrjÇ YMzJ∂ PnJaJr fJKuTJ~ jJo jJ gJTJ xP•ôS ß\JPmr @yoh jJPo FT IKnnJmTPT IQminJPm k´JgLt TPr \Ju PnJPar oJiqPo fJPT Km\~L TPrjÇ @»Mu oK\h jJoT PnJaJr k´mJPx gJTPuS fJPhr PnJaS TJˆ TrJ y~Ç IKnnJmT xhxq rfj TáoJr ir, K\uäMr

ryoJj, @»Mj jMr, rAZ @uL, @»Mx xJuJo, @»Mx xJoJh k´oMU \JjJj, ßnJa KhPf KVP~ PhPUj fJPhr PnJa ßT mJ TJrJ KhP~ PVPZÇ fJrJ IKnPpJV TPrj PnJaJr fJKuTJ~ jJo jJ gJTJ xP•ôS PnJPar Khj @»Mh hJA~Jj jJPo FT IKnnJmTPT Iiqã PnJa KhPf Phj IgY fJKuTJ~ jJo gJTJ 40-50 \j k´Tíf PnJaJrPT jJjJ I\MyJPf PnJa KhPf ßh~J y~KjÇ IKnnJmT xhxq kPhr k´KfƪôL k´JgLt oyJh @yoh \JjJj, VnKetÄ mKcr KjmtJYPj Yro IKj~o S ßnJa \JKu~JKfr TJrPe KjmtJYj mJKfPur hJmLPf KfKj k´JgKoTnJPm KxPua KvãJ PmJPctr PY~JroqJPjr KjTa KuKUf IKnPpJV hJKUu TPrjÇ KT∂á ßmJct ßY~JroqJj F mqJkJPr TJptTr ßTJPjJ mqm˙J V´ye jJ TrJ~ FmJr IJAjL ßjJKav kJbJjÇ ßjKav ßk´rPer 7 KhPjr oPiq KjmtJYj mJKfu jJ TrPu KfKj @hJuPfr vrjJkjú yPmj mPu \JKjP~PZjÇ TPuP\r Iiqã @»Mu mJKZf \JjJj, ßnJPar @PV fJKuTJr nMu©∆Kar KmwP~ PTJj k´JgLtA PUÅJ\ Umr PjjKjÇ KjmtJYPj PyPr IKj~Por IKnPpJV fMPuPZjÇ fJKuTJ~ PnJaJPrr V´JPor jJo CPuäU gJTJr Kj~o PjAÇ ZJ©ZJ©LrJ TîJPx KbTof @Px jJÇ fJA nKft PrTct IjMpJ~L PnJaJr TPrPZjÇ FPãP© oOf mqKÜ PnJaJr yPu fJr KTZM TrJr PjAÇ CkP\uJ oJiqKoT KvãJ IKlxJr xoLr TJK∂ Phm \JjJj, KvãJgtLr nKft PrTct IjMpJ~L j~ (IKnnJmT oJrJ PVPu) yJujJVJh fgq IjMpJ~L PnJaJr (IKnnJmT) KjitJrPjr Kj~o rP~PZÇ fJKuTJ~ PnJaJPrr V´JPor jJo CPuäU gJTPu \Ju PnJPar x÷JmjJ To gJPTÇ CPuäUq, CKTu ßjJKaPvr TKk k´iJj KjmtJYj TotTftJ mzPuUJ CkP\uJ KvãJ TotTfJt S vJyJmJ\kMr Ûáu F¥ TPuP\r Iiqã mrJmPr ßk´re TrJ yP~PZÇ


UmrJUmr 45

SURMA m 10 - 16 June 2016

KmoJPj

u¥j -KxPua ÀPa IJoJPhr ßxmJ V´ye TÀj

Our telephone services 24 hours from 1st of May IJorJ 1 ßo ßgPT 24 W≤J ßaKuPlJj xJKntx KhKò

Biman Approved

79162

xMun hJPo SorJr mMKTÄ ßj~J yPóZ oqJjPYÓJr S jPgtr pJ©LPhr \jq KmPvw xMPpJV rP~PZÇ

Book with us for any destiation in the world Save money and time Km. hs: V´JyTPhr xMKmiJPgt vKjmJr KmPTu 4aJ kpt∂ ßUJuJÇ

HILLSIDE TRAVELS Unit-3

388 Green Street London E13 9AP Tel:

0208 552 2033 0208 552 9888 Fax : 0208 552 7538 sales@hillsidetravels.com www.hilsidetravels.com

IJufJm IJuL kJPTtr ßjfíPfô ßoJa 54Ka mJÄuJPhvL xÄVbPjr IJKgtT xyPpJKVfJ~ aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿u IJufJm IJuL kJPTtr vyLh KojJrKa KjotJj TPrÇ 3 \Mj, ÊâmJr KmTJPu aJS~Jr yqJoPuaPxr KjmtJyL ßo~r \j KmVx IJjMÔJKjTnJPm FA jJo luPTr CPÆJij TPrjÇ Fxo~ fJr xJPg CkK˙f KZPuj Kuc ßo’Jr lr TJuYJr TJCK¿uJr IJxoJ ßmVo, vyLh KojJr TKoKar P\jJPru ßxPâaJrL jMr∆u AxuJoxy hJfJ xÄVbPjr k´KfKjKirJÇ luT CPÆJij TPr ßo~r \j KmVx fJr k´KfKâ~J~ mPuj, FKa FTKa IxoJ¬ TJ\ KZPuJÇ IJ\ FPT xŒNet TrPf ßkPr IJKo IJjKªfÇ TJrj FA vyLh KojJrKa IPjT mqJKÜ FmÄ xÄVbPjr xyPpJKVfJ~ KjKotf yP~PZÇ Fr oJiqPo fJPhr ImhJjPT IJ\ KmPvw xÿJj \JjJPjJ yPuJÇ IJvJ TKr FKa IjMTreL~ yP~ gJTPmÇ nJPuJ TJP\ IJoJPhrPT C“xJKyf TrPmÇ TJCK¿uJr IJxoJ ßmVo mPuj, FTKa nJPuJ TJP\r ˝JãL yPf ßkPr IJKo IJjKªfÇ vyLh KojJr TKoKar P\jJPru ßxPâaJrL jMr∆u AxuJo jJo luTKa ˙JkPjr \jq Po~r \j KmVx FmÄ TJCK¿uJr IJxoJ ßmVoPT KmPvw ijqmJh \JjJjÇ KfKj mPuj, Fr oJiqPo hJfJ xÄVbjèPuJPT ßh~J IJoJPhr k´Kfv´∆Kf mJ˜mJK~f yPuJÇ Fxo~ IJPrJ mÜmq rJPUj IJS~JoL uLV xnJkKf xMufJj vrLlÇ KfKjS fJr mÜPmq jJo luTKar \jq ßo~rxy xmJAPT ijqmJh \JjJjÇ CPÆJijL IjMÔJPj IJPrJ CkK˙f KZPuj IJ»Mu IJuL rCl, IJufJl ßyJPxj oM\JKyh, oxMh IJyoh, \JoJu UJj k´oMUÇ

Iitxyxs mJÄuJPhvLPT FTJKiT TëaQjKfT xNP© FA fgq KoPuPZÇ IQmi IKnmJxL k´Pvú \JotJKjxy AACnáÜ ßhvèPuJ ßmv TP~T mZr iPr xrmÇ G ß\JPa gJTJ 28 rJPÓsr k´PfqPT FTT FmÄ ß\JaVfnJPm IQmiPhr KmÀP≠ mqm˙J KjPòÇ \JotJKjPf k´J~ 5v mJÄuJPhKvr ‰mifJr @Pmhj k´fqJUqJj TrJ yP~PZ mPu fJPhr IKmuP’ G nëU- ZJzPf yPm, FA oPot mJKutj˙ mJÄuJPhv hNfJmJPx FTKa TëaQjKfT k© kJKbP~PZ ßhvKar krrJÓs h¬rÇ Vf oJPx rJÓshNf ßoJyJÿh @uL xrTJr mrJmr kJbJPjJ G kP© CKuäKUf IQmi mJÄuJPhKvPhr ßhPv ßlrJPjJr k´Kâ~J hs∆ffr TrJr fJKVh ßh~J yP~PZÇ F KmwP~ Vf 25Pv FKk´u mJKutPj ߈a ßxPâaJKr ßuPnu ‰mbPT krrJÓs xKYm ßoJ. vyLhMu yPTr xPñ @PuJYjJr Kmw~KaS CPuäU TrJ yP~PZÇ muJ yP~PZ- F KjP~ krrJÓs xKYPmr IñLTJPr mJKutj UMmA UMKvÇTëaQjKfT kP©r ÊÀPf krrJÓs xKYPmr xPñ ‰mbT FmÄ ßxA xoP~ rJÓshPN fr mJxJ~ @P~JK\f KcjJPrr në~xL k´vÄxJ TrJ y~Ç ßxUJPj YuKf mZr\MPz mJÄuJPhPvr xnJkKfPfô ßVäJmJu ßlJrJo Ij oJAPV´vj IqJ¥ ßcPnukPo≤ mJ K\FlFoKc ßpxm TJptâo kKrYJKuf yPò fJPf \JotJKjr WKjÔ xyPpJKVfJ ImqJyf rJUJr ßWJweJ ßh~J y~Ç kP© muJ y~, IQmi IKnmJxPjr xPñ ‰mi IKnmJxj xrJxKr pMÜÇ \JotJKj ZJzPf mJiq Foj 5v IQmi mJÄuJPhKvr KmwP~ (PTx) krrJÓs xKYPmr xPñ @PuJYjJ yP~PZÇ fJPhr Kmw~Ka IPjT Khj iPr ^áPu @PZÇ xKYm fJPhr jJVKrTfô pJYJA mJZJA (PnKrKlPTvj) k´Kâ~J ßvw TrJr IñLTJr TPrPZjÇ \JotJKjr xPñ mJÄuJPhPvr @PuJYjJr Kmw~Ka \JjPf YJAPu krrJÓs xKYm Fo vyLhMu yT mMimJr mPuj, ACPrJkL~ ACKj~j (AAC) ß\JPar KmKnjú ßhPv IQmi yP~ kzJ mJÄuJPhKvPhr jJVKrTfô pJYJA mJZJA TrJ yPòÇ jJVKrTfô KjKÁf yPuA fJPhr ßlrf @jJ yPmÇ FTA xPñ ‰minJPm AACnáÜ ßhvèPuJPf mJÄuJPhKv ßk´rPer \jq xrTJr pgJpg khPãk KjPò \JKjP~ xKYm mPuj, F KmwP~ FTKa S~JKTtÄ V´∆k TJ\ TrPZÇ pJr FTKa ‰mbT dJTJ~ yP~PZ, krmftL ‰mbT msJPxuPx yPmÇ \JotJKj YJ~ Kmw~Ka YuKf mZPrr oPiqA xŒjú TrPfÇ kP© mZr ßvw yS~Jr @PV ßnKrKlPTvj xŒjú TrPf Fr xyJ~T FTKa oqJTJKj\Por k´óJm TPr \JotJKjÇ Kmw~Ka KjP~ ßhvKar ˝rJÓs oπeJuP~r xPñ krrJÓs oπeJuP~r @PuJYjJ yP~PZ \JKjP~ muJ y~, ßxUJPj ßp krJovt FPxPZ fJ yPuJ \JotJKj˙ mJÄuJPhv hNfJmJPxr TjxqMuJr ßxTvPjr TotTftJrJ fJKuTJnáÜ IQmi mJÄuJPhKvPhr Kj~KofnJPm xJãJ“TJr KjPf kJPrjÇ KmP~uPl lPrjJxt IKlPxr xPñ ßpJVJPpJV TPr ßxA xJãJ“TJr ßj~J ßpPf kJPrÇ ßxUJPj mJÄuJPhKv jJVKrT KyPxPm pJrJ xPªyJfLfnJPm k´oJKef yPmj fJPhr ßhPv

ßlrJr \jq hNfJmJPxr TotTftJ fJ“ãKeT asJPnu cTáPo≤ AxqM TrPf kJPrjÇ xJãJ“TJPrS pJPhr jJVKrTPfôr KmwP~ KmvõJxPpJVq fgq kJS~J pJPm jJ mJ xPªy yPm fJPhr Kmw~Ka dJTJr KmPmYjJ~ kJbJPjJ yPmÇ

YLPj ßrJ\J rJUJr ZJ© S jJmJuPTrJ ro\JPj Kx~Jo kJuj TrPf kJrPmj jJÇ ßTJPjJ rTo iotL~ IjMÔJPjS fJPhr ßpJV ßh~J KjPwiÇ ro\Jj YuPZ mPu UJmJr S kJjLP~r ßmYJPTjJ mº rJUJS YuPm jJÇ iotL~ TJrPe TJPrJ ßpj xïa jJ y~ fJ ßhUJr \jqA FA Kx≠J∂Ç fPm oMxKuo ßr˜rJÅ oJKuPTrJ ßhJTJj ßUJuJ rJUPmj KT jJ, ßxKa fJPhr mqJkJrÇ xrTJKr TotLPhr KjPhtv ßh~J yP~PZ, mJmJ-oJP~r xJPg TgJ muPf, pJPf ro\JPjr xo~ fJrJ ßrJ\J jJ rJPUjÇ YLjJ xrTJPrr FA Kx≠JP∂r xoJPuJYjJ TPrPZ S~Jt CAWMr TÄPV´xÇ fJPhr hJKm, YLj @vïJ TrPZ, CAWMPrr oMxKuorJ ßmAK\ÄP~r kPã KmköjTÇ YLPjr FA @vïJ IoNuTÇ K\ÄK\~JÄ k´PhPv mJx TPrj FT ßTJKarS ßmKv CAWMr oMxKuoÇ

Kh ßxJxJAKa Im Im mJÄuJPhvL xKuKxarPxtr KÆmJKwtT xnJ IjMKÔfÇ xnJr k´goJPit Vf mZPrr KmKnjú xKYm S ßTJwJiqPãr KrPkJat k´hJj TrJ y~Ç xmJr xÿKfâPo ßxJxJAKar jJo kKrmftj TPr ÈKh ßxJxJAKa Im KmsKav mJÄuJPhvL xKuKxarx' jJo TrJ y~Ç xnJr KÆfL~ kPmt oPjJù xJÄÛíKfT IjMÔJPjr kJvJkJKv xhxqPhr ˝f”°ëft IÄvV´yPe ßnJa k´hJj Êr∆ y~Ç ßnJa k´hJj ßvPw APuTvj TKovjJrPhr kPã KjmtJYjL ßr\J ßWJweJ TPrj xKuKxar ßoJ. IJmMu TJuJoÇ KjmtJYPj 54 ßnJa ßkP~ xnJkKf kPh KjmtJKYf yj xKuKxar FyxJjMu yTÇ ßxPâaJKr kPh ßTJPjJ k´KfÆKªô jJ gJTJ~ xKuKxar xJAláK¨j UJPuh KmjJ k´KfÆKªôfJ~ KjmtJKYf yjÇ TJptTrL TKoKaPf IjqJPjqr oPiq KjmtJKYf xy-xnJkKf TJor∆u yJxJj, IJmMu TJuJo ßYRiMrL, fJPrT ßYRiMrL, lKrhJ yJKTo, \P~≤ ßxPâaJKr IJmM AKu~Jx, ATrJoMu yT o\MohJr, IVtJjJAK\Ä ßxPâaJKr IJmMu UJP~r ßoJ. yJxjJf, ßTJwJiqã ßoyhL yJxJj, pMVì ßTJwJiqã IJlPrJ\J, FcáPTvj F§ ßasKjÄ jNr∆u VJllJr, ßk´x F§ kJmKuKxKa ßhS~Jj ßoyhL ßYRiMrL, TJuYJrJu ßxPâaJKr Kk~JrJ oJAKjj Kk~JÇ

pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr xŒJhT IJPjJ~JÀöJoJj ßYRiMrLr kKrYJujJ~ IjMKÔf xoJPmPv oMKÜPpJ≠J vJoxMr ryoJj vrLl mPuj, \jPj©L ßvU yJKxjJr ßjfífôJiLj xrTJr mJÄuJPhPvr oJjMPwr \Lmj mhPu KhP~PZÇ mJÄuJPhPvr oJjMw xoIKiTJr ßnJV TrPZÇ IJ\PT Khjo\MMPrr ßZPu-ßoP~rJS KmKxFx TqJcJr yPòÇ ßhPvr 100% ßZPu ßoP~ ÛáPu pJPòÇ KvãJr yJr ßmPzPZÇ oJjMPwr \LmjoJPjr Cjú~j yP~PZÇ ßhPvr xmt© Cjú~j yPòÇ vJoxMr ryoJj vrLl IJPrJ mPuj, mJÄuJr oJKaPf pM≠JkrJiLPhr KmYJr yP~PZ, mñmºár UMjLPhr KmYJr yP~PZ, 21ßv IJVPˆ ßV´Pjc yJouJr oNu ßyJfJ fJPrT ryoJPjrS KmYJr yPmÇ xnJ~ IjqJPjqr oPiq mÜífJ TPrj pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr CkPhÓJ kKrwPhr ßY~JroqJj vJoxMK¨j UJj, pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT ‰x~h xJK\hMr ryoJj lJÀT, KxKj~r xy xnJkKf \JuJu CK¨j, xy xnJkKf FoF yJPvo, pMVì xŒJhT jBoMK¨j Kr~J\, xJÄVbKjT xŒJhT IJ»Mu IJyJh ßYRiMrL, h¬r xŒJhT vJy vJoLo IJyoh, ©Je S xoJ\TuqJj xŒJhT yJKmmMr ryoJj yJKmm, vso S \jvKÜ xŒJhT FxFo xM\j Ko~J, KvãJS oJjmxŒh xŒJhT UxÀöJoJj, Kv·S mJKe\q xŒJhT IJxo KoxmJ, xy k´YJr xŒJhT uM“lár ryoJj ZJ~Jh k´oMUÇ

Ggwm GKv‡Wwgi KwgDwbwU †bZv Avãyj nvB‡qi mfvcwZ‡Z¡ AbywôZ mfvq e¨vcK Avjvc-Av‡jvPbvi c‡i, B‡Zvc~‡e© MwVZ 7m`m¨wewkó AvnevqK KwgwU‡K ewa©Z K‡i 21 m`m¨wewkó AšÍeZx©Kvjxb wjquv‡Rv KwgwU MVb Kiv nq| KwgwUi

news@surmanews.com

AvnevqK wbe©vwPZ nb Ñ Avãyj nvB, hyM¥-AvnevqK: dviæK Avng`, Avdmiæj Bmjvg, †gvnv¤§` nvwdRyi ingvb, Av‡bvqviæj Bmjvg (Rev) I Avwid gÄy†PŠayix (wgVz)| m`m¨: gywgbyj nK †PŠayix, gKmy`iy ingvb †PŠayix, Avwgbyi ikx`, dviæK †PŠayix, wgmevDj nK gvmyg, Avãyj jwZd, wejv`yi ingvb Kv‡mg, Zzwnb cvi‡fR, kvgxg Avng` †PŠayix, †di‡`Šm Avjg, Avwgbyj Bmjvg iv‡ej, †iRvDj Bmjvg wejøvn, Ry‡qjyi ie †PŠayix, wgbnvR †PŠayix I bvRwgb AvLZvi|wgmevDj nK gvmy‡gi Dc¯’vcbvq mfvq DwjøwLZ cÖv³b Qv·`i cvkvcvwk cyybwg©jbx wel‡q civgk©g~jK e³…Zv K‡ib: †njvj DwÏb Avng`, Avãyj evwi wbmvi, byiæj Bmjvg, kvnRvnvb Avng`, ûgvq~b Kwei †PŠayix (GKwjg), Gbvg DwÏb, wgUz Avng` †PŠayix, w``vi Avng` †PŠayix, †ejvj DwÏb, †gv, Avãyj dBqvR, iwd Avng` †PŠayix, Rv‡n` Avng`, wm G we †PŠayix (gybvœ ), Avjx AvgRv` †PŠayix (†nv‡mBb), Aveyj Kvjvg, †gv. ZwgRyi ingvb iÄy, gywgbyj nK †PŠayix, bvwn` †PŠayix, †gv. Rvnvw½i †iRv ivRy, iæ‡ej Avng`, mv‡jn Avng`, Rvgvj DwÏb, AvwZKzj Bmjvg †PŠayix, `wei e³ †PŠayix, Biv`Z Gjvwn †PŠayix, kv‡n` Avng`, †e`vi Avng` †PŠayix, †gv. Ry‡qjyi ie †PŠayix, bvwRg Avng` cÖgyL QvÎ| mfvq ïfvKvw•ÿ wn‡m‡e Dcw¯’Z wQ‡jb †MvjvcMÄ †njwcs n¨vÛ‡mi Ab¨Zg Dc‡`óv †`jIqvi †nv‡mb †jey, cÖwZôvZv mfvcwZ mv‡q` Avng` mv`, cÖwZôvZv m`m¨ Avãyj evwQi, mv‡eK µxov m¤úv`K †ivgvb Avng` †PŠayix, eZ©gvb hyM¥-m¤úv`K Kvgvj Avng` cÖgyL|

u§Pj cJ. KmKm ßYRiMrLr mJÄuJPhvL @Aj\LKm mqJKrÓJr oPjJ~Jr ßyJPxAjÇ jJVKrT ßvJTxnJ TKoKar xhxqxKYm vJyKr~Jr Kmj @uLr kKrYJujJ~ IjMKÔf ßvJT xnJ~ ˝JVf mÜmq rJPUj TKoKar @ymJ~T @jxJr @yPoh CuäJÇ FPf k´~Jf KmKm ßYRiMrLr ßZPu x†~ ßYRiMrLxy TKoCKjKar vLwt˙JjL~ mqKÜmVt mÜmq rJPUjÇ ßvJTxnJ~ IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj u§j mJrJ Im aJS~Jr yqJoPuaPxr K¸TJr TJCK¿uJr UJKux CK¨j, pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr xnJkKf xMufJj vrLl, TKoCKjKa ßjfJ S ßuUT oJyoMh F rCl, ChLYL Kv·L ßVJKÔr xJPmT xnJkKf cJ. rKlTáu yJxJj UJj K\júJy, cJ. @»Mx xJ•Jr, TKoCKjKa ßjfJ S ßuUT @»Mu @K\\ fKT, pMÜrJ\q FTJ•Prr WJfT hJuJu Kjotëu TKoKar xJiJre xŒJhT ‰x~h @jJx kJvJ, KxKkKmr xJiJre xŒJhT ‰x~h FjJoMu AxuJo, \Jxh xnJkKf yJÀjMr rvLh, ßmñuL A≤JrjqJvPjPur \JoJu UJj k´oMUÇ xnJr ÊÀPf cJ. ßYRiMrLr \LmjL kJb TPrj vJPyhJ AxuJoÇ mÜJrJ cJ. KmKm ßYRiMrr ˛OKfYJre TPr mPuj, KfKj KZPuj fqJKV S xoJ\ xPYfjÇ pMÜrJP\qr jqJvjJu ßyug xJKntPx cJÜJr KyPxPm FTaJjJ 25 mZPrrS ßmKv hJK~fô kJujTJuLj xo~ ßxmJ KhP~ KfKj \~ TPrKZPuj fJr ßrJVLPhr Âh~Ç xo~ IxoP~ KfKj KZPuj ßrJKVPhr yJPfr jJVJPuÇ mÜJPhr ˛OKfYJrPe CPb @Px u¥Pj hLWtKhj K\Kk'r (cJÜJr) hJK~fô kJujTJuLj k´mLe FA KYKT“xPTr ßxmJ TJrpâPor KmKnjú KhTÇ fJrJ mPuj, fUjTJr xoP~ yJPf ßVJjJ ßpT\j mJXJKu mOPaPjr jqJvjJu ßyug xJKntPx (FjFAYFx) K\Kk KyPxPm KjP~JV ßkP~KZPuj cJ. ßYRiMrL KZPuj fJPhr IjqfoÇ ßhv ßgPT ÃoPe FPx IxM˙ yP~ kzJ mJ KYKT“xJr \jq @xJ IPjPTA KmKnjú xo~ cJ. ßYRiMrLr xyJ~fJ~ mOPaPjr Cjúf KYKT“xJ ßxmJ uJPn xão yP~PZjÇ TKoCKjKar xJiJre oJjMwPhr ßxmJ KhPf KVP~ metmJhL yJouJr KvTJrS yPf yP~PZ fJÅPTÇ oJfínëKo mJÄuJPhPvr KmKnjú hMPptJV-hM”xoP~ ßp T\j TKoCKjKa ßjfJ ßjfíPfôr nëKoTJ KjP~ kJPv hJzJPfj cJ. ßYRiMrL KZPuj fJPhr IjqfoÇ xrTJrL YJTárL ßgPT Imxr ßj~Jr kr xJmtãKeT rJ\jLKf S xoJ\TPot oPjJKjPmv TPrj k´~Jf FA ßjfJÇ mÜJrJ mPuj, KyªM xŒ´JhJ~náÜ FT\j yP~ iotL~ kKrYP~r CPit KZPuJ fJÅr Im˙JjÇ KfKj KZPuj FT\j oJjmfJmJhL kMÀwÇ mOPaPj metmJh, xJŒ´hJK~TfJ S ßoRumJh KmPrJiL xÄV´JPo KmKm ßYRiMrL KZPuj xJoPjr TJfJPrr FT\j ‰xKjTÇ FTJ•Prr oMKÜpMP≠ Kmvõ\jof xÄV´Py k´~Jf KmKm ßYRiMrLr ImhJPjr TgJ vs≠Jr xJPg ˛re TPr mÜJrJÇ IjMÔJj ßvPw xPfqj ßxj Ûáu Im kJrlKotÄ @atx S ChLYL Kv·L ßVJKÔr Kv·LrJ VJPj VJPj ˛re TPrj k´~Jf cJ. KmKm ßYRiMrLPTÇ CPuäUq, Vf 1 ßo dJTJr VJ\LkMPr ßvw Kj”võJx fqJV TPrj cJ.KmKm ßYRiMrLÇ fJÅr m~x yP~KZPuJ 85 mZrÇ oOfMqTJPu KfKj ˘L YªsJ xMKr~J, hMA ßZPu cJ. x†~ ßYRiMrL S xK†f ßYRiMrLxy IxÄUq èeV´JyL ßrPU ßVPZjÇ

TKoCKjKa xÄmJh kJbJPjJr APou


46 UmrJUmr

10 - 16 June 2016 m SURMA

yfqJ gJoPZ jJ \JjJ~ \ÄKu f“krfJ kptPmãeTJrL pMÜrJÓsKnK•T xÄ˙J xJAa AP≤KuP\¿Ç Vf 5 \Mj, ßrJmmJr jJPaJPr KUsÓJj oMKhPhJTJKj xMjLu ßVJPo\PT (60) yfqJrS hJ~ ˝LTJr TPr @AFxÇ fPm SA Khj Y¢V´JPo kMKuv TotTftJr ˘L oJyoMhJ UJjoPT yfqJr hJ~ FUj kpt∂ ßTJPjJ ßVJÔL ˝LTJr TPrKjÇ @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr TotTftJrJ oPj TrPZj, Fr @PVr F irPjr yfqJTJP§r oPfJ xmtPvw F KfjKa WajJ~S \ÄKuPVJÔL \KzfÇ xJŒ´KfT IjqJjq aJPVta KTKuÄP~r xPñ xmtPvw KfjKa yfqJTJP§r Kou rP~PZÇ kMKuv S ˙JjL~ xN©èPuJ \JjJ~, 7 \Mj, oñumJr xTJu j~aJr kr K^jJAhy xhr CkP\uJr jucJñJ ACKj~Pjr oKywJrnJVJz FuJTJ~ @jª ßVJkJu VJñMuLPT TMKkP~ S VuJ ßTPa yfqJ TPr hMmtí•rJÇ @jª ßVJkJPur mJKz xhr CkP\uJr TrJKfkJzJ V´JPoÇ KfKj jucJñJ mJ\JPr FTKa hMVtJoKªPrr kMPrJKyf KZPujÇ kJvJkJKv KmKnjú V´JPo kN\J-IYtjJ TrPfjÇ UMPjr WajJr k´fqãhvtL TJCPT kJS~J jJ ßVPuS xTJPu oJPb TJ\ TrPf pJS~J TíwPTrJ TrJKfkJrJ-jJrJ~ekMr xzPTr Skr @jª ßVJkJPur uJv kPz gJTPf ßhPU kMKuPv Umr ßhjÇ kPr K^jJAhy xhr gJjJr kMKuv uJv C≠Jr TPr yJxkJfJu oPVt KjP~ pJ~Ç o~jJfh∂ ßvPw VfTJu xºqJ~ TrJKfkJzJ vìvJPj @jª ßVJkJPur ßvwTífq xŒjú y~Ç @jª ßVJkJPur jJfKj ‰mvJUL VJñMuL mPuj, fJÅr bJTMrhJ Kj\ mJKzPf kN\J TPr xmJAPT k´xJh KhP~ xTJu ßkRPj j~aJr KhPT mJAxJAPTu KjP~ ßmr yjÇ KfKj UzJÊKj V´JPo pJKòPujÇ FT WµJ kr fJÅrJ Umr kJj oJPbr oPiq bJTMrhJPT yfqJ TPr ßlPu ßrPU ßVPZ hMmtí•rJÇ K^jJAhy xhr gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) yJxJj yJKl\Mr ryoJj mPuj, ˙JjL~ TP~T mqKÜ kMKuvPT \JKjP~PZ, @jª ßVJkJu mJAxJAPTPu YPz pJKòPujÇ F xo~ fJÅr KkZM KkZM FTKa ßoJarxJAPTu pJKòuÇ PoJarxJAPTPu Kfj\j @PrJyL KZPujÇ KTZMãe kr ßoJarxJAPTuKa hs∆fVKfPf YPu pJ~Ç Frkr rJ˜Jr kJPvr \KoPf kMPrJKyPfr uJv kPz gJTPf ßhPUj TíwPTrJÇ SA Kfj ßoJarxJAPTu @PrJyL yfqJr xPñ \Kzf gJTPf kJPrj mPu kMKuv xPªy TrPZÇ SKx \JjJj, @jª ßVJkJu k´J~A SA rJ˜J KhP~ pJfJ~Jf TrPfjÇ fJA yfqJTJrLrJ @PV ßgPTA fJÅr VKfKmKi xŒPTt \Jjf mPu iJreJ TrJ yPòÇ KfKj mPuj, F UMPjr xPñ ßhPvr KmKnjú ˙JPj xŒ´Kf ßp yfqJTJ§èPuJ WaPZ, ßxèPuJr Kou gJTPf kJPrÇ fPm FUjA xmKTZM muJ x÷m yPò jJÇ @jª ßVJkJPur ßoP~ KrjJ VJñMuL mPuj, fJÅr mJmJ mJKz mJKz kN\J TrPfjÇ xTPuA fJÅPT nJPuJ mJxPfjÇ ßp oJjMwKa xTPur TJPZ Kk´~, ßxA oJjMwPT ßTC oJrPf kJPr jJÇ ˙JjL~ ÛMuKvãT jLurfj rJ~ mPuj, ÈkMPrJKyf TJTJ KjrLy, xy\-xru oJjMw KZPujÇ kN\J-IYtjJ TrPfjÇ fJÅr ßTJPjJ v©∆ ßjAÇ TJrJ, ßTj oJru, fJ mM^Pf kJrKZ jJÇ' F KjP~ YuKf mZr ßTmu K^jJAhPy FTA TJ~hJ~ Kfj\j iotL~ S ßVJÔLVf xÄUqJuWMPT yfqJ TrJ yPuJÇ k´go WajJ WPa Vf 7 \JjM~JKrÇ SA Khj K^jJAhPyr xhr CkP\uJr ßmPuUJu mJ\JPr Kj\ ßyJKoS KYKT“xJuP~ UMj TrJ y~ ZJKor @uLPT (82)Ç krKhj @AFPxr jJPo hJ~ ˝LTJr TPr hJKm TrJ y~, KUsÓiPot iotJ∂Krf yS~Jr TJrPe ZJKor @uLPT yfqJ TrJ yP~PZÇ Frkr 14 oJYt TJuLV† CkP\uJ~ Kv~J xŒ´hJP~r ßjfJ @mhMr rJöJT (48) jJPor FT ßyJKoS KYKT“xTPT TMKkP~ yfqJ

TrJ y~Ç SA yfqJr hJ~S ˝LTJr TPr @AFxÇ F hMKa yfqJ WajJr fhP∂ FUj kpt∂ ßTJPjJ TMuKTjJrJ TrPf kJPrKj kMKuvÇ

mMv-Pmä~Jr @∂\tJKfT \ÄKuPVJÔL AxuJKoT ߈a (@AFx)Ç @AFPxr TKgf xÄmJh xÄ˙J È@oJT'-Fr mrJf KhP~ F fgq xÄKväÓPhr fJKuTJ~ rP~PZj xJPmT oJKTtj ßk´KxPc≤ \\t cKmäC mMPvr jJoSÇ fPm xmPYP~ ßmKv oJjmfJKmPrJiL KyPxPm \JotJKjr FTjJ~T IqJcul KyauJPrr jJoKaA CóJre TPrPZj ßmKvr nJV fÀeÇ KjC TJuYJrJu ßlJrJPor TrJ FT \KrPk CPb FPxPZ Foj fgqÇ TKoCKjˆPhr jívÄxfJ\Kjf fgqèPuJ xŒPTt KmsKav fÀePhr iJreJ To ßhUJ ßVPZÇ 16-24 mZr m~xL 883 \j KmsKaPvr oPiq TJuYJrJu ßlJrJPor \KrkKa kKrYJujJ TrJ yP~PZÇ fJPhr xJoPj 22 \j ßjfJr jJo rJUJ y~Ç \KrPk IÄv ßjS~JPhr oPiq 34 vfJÄvA oPj TPrj xJPmT ßumJr ßjfJ aKj ßmä~Jr oJjmfJKmPrJiL IkrJPir xJPg xÄKväÓÇ 39 vfJÄv oPj TPrj oJKTtj ßk´KxPc≤ \\t cKmäC mMv F irPjr IkrJPir xJPg \KzfÇ pMÜrJP\q ßp TKoCKjˆ ‰˝rvJxTPhr jívÄxfJèPuJ fÀe k´\jìPT \JjJPjJ y~ jJ F \KrkKar oiq KhP~ fJA k´oJe y~ mPu CPuäU TrJ yP~PZ k´KfPmhPjÇ

20 uJU ßuJTPT AxuJPor CbPuJ xJrJKmvõ, SA xo~A KfKj ßWJweJ ßhj, @A IqJo ßV´PaˆÇ @\ ßgPT @Ko @r TqJKx~Jx oJPxtuJx ßTî jA, @\ ßgPT @Ko ßoJyJÿh @uLÇ oJgJ CYMÅ TPrA gJTPmJ @\ ßgPTÇ TJre, ßoJyJÿh TUjS oJgJ jLYM TrPf \JPj jJÇ TqJKx~Jx oJPxtuJx ßgPT ßoJyJÿh @uL- fJr KjP\r oMU ßgPT iot kKrmftPjr TgJ ßvJjJr kr ßpj xJrJKmPvõr Knjú iotJmu’LPhr oJgJ~ mJ\ kzJr of Im˙J y~Ç xmJA ˝-Km˛P~ uãq TPr, KmPvõr xmPYP~ vKÜoJj oJjMwKa AxuJPor ZJ~JfPu FPx ßToj mhPu KVP~PZj, xoJ\ mhPu ßh~Jr \jq KTnJPm xJrJ\LmjaJ mq~ TPrPZjÇ hq ßV´Paˆ, ßoJyJÿh @uL k´J~A muPfj, @oJr \LmPj xmPYP~ xMPUr oMyNftaJ yPuJ pUj KjP\PT AxuJPor oPiq KmuLj TPr KhPf kJKrÇ Kmvõ jJVKrT KyPxPm kKrKYKf kJS~J ßoJyJÿh @Kur \Lmj KZu jJjJ YzJA-CfrJAP~ kKrkNetÇ xmPYP~ xmPYP~ mz oJAuluT KZu 1964 xJPu KfKj pUj AxuJo V´yPer ßWJweJ ßhjÇ IgY SA xo~aJ KfKj KZPuj TqJKr~JPrr FPTmJPr fMPñÇ AxuJo V´yPer xPñ xPñA IfLf \LmjPT ècmJA \JKjP~ ßhj KfKjÇ V´ye TPrj AxuJoL \LmjÇ AxuJPor xm @Aj-TJjMj KjP\r mqKÜVf \LmPj kM⁄JjMkM⁄„Pk kJuj TrJr ßYÓJ TrPf ÊÀ TPrjÇ KjP\r xoP~r xPñ xPñ IgtS AxuJPor \jq mq~ TrJ ÊÀ TPrj KfKjÇ PoJyJÿh fJoJKx FTKa mA rYjJ TPrj, ÈIqJTPxP¡¿ Il AxuJo mJA ßV´a kJrPxJjJKuKa\ IqJ¥ KgïJxt' jJPoÇ ßoJyJÿh @uLr AxuJo V´ye xŒPTt KuUPf KVP~ KfKj ßxUJPj fJr (PoJyJÿh @uL) KjP\rA mÜmq fMPu iPrj KTnJPm AxuJPo hLKãf yj KfKjÇ È1964 xJPu ßlîJKrcJ~ xmtk´go @Ko ÊjuJo, xíKÓTftJ FT\jÇ FaJ ßvJjJr kr ßfJ pJrkrjJA ImJT yuJoÇ SA xo~A @Ko \JjPf kJKr, ßoJyJÿh xJuäJuäJÉ @uJAPy S~J xJuäJo yPuj xmtPvw jmLÇ KpÊKUsˆS @uäJy TftíT ßk´Krf FT\j jmLÇ FaJ KZu @oJr TJPZ FPTmJPr jfMj FmÄ FaJ @oJr Skr ßmv k´nJm ßluPf xão y~Ç AxuJo V´ye TrJr kr @Ko xKfqTJPrr vJK∂

FmÄ xfq CkuK… TrPf kJruJoÇ KTnJPm xJuJf @hJ~ TrPf y~, ßrJ\J rJUPf y~ FmÄ @uäJyr xPñ xŒTt VPz fMuPf y~, fJ KvUPf gJTuJoÇ' oJjMPwr oJP^ AxuJPor hJS~Jf ßh~J KjP~ ßoJyJÿh @Ku mPuj, ÈksqJTKaTqJu oMxKuo yS~Jr kr @Ko Kx≠J∂ KjuJo AxuJPor xMoyJj mJeL ZKzP~ KhPf ÊÀ TrPmJ xJiJre oJjMPwr oJP^Ç @uäJyr IjMV´Py, @Ko 20 uJU @PoKrTJjPT AxuJPor @PuJ~ @PuJKTf TrPf ßkPrKZÇ @oJr mJ“xKrT @~ (k´J~ 20 ßTJKa cuJr) AxuJPor kPg mqJ~ TrPf ÊÀ TruJoÇ @oJr ˘L KTÄmJ x∂JjPhr Fr C•rJKiTJrL mJjJAKjÇ' KjP\r mJKzPf oxK\h mJjJPjJ k´xPñ ßoJyJÿh @Ku mPuj, È@Ko @oJr mJKzPT FTKa míy“ oxK\h FmÄ ßTJrJKjT KvãJr ßx≤Jr„Pk „kJ∂r TKrÇ Fr kJvJkJKv @Ko KvTJPVJPf @PoKrTJr xmtmíy“ oxK\h ‰frLr TJ\ ÊÀ TKrÇ ßpaJ yPm @mJr AxuJKoT ßx≤JrÇ fUj ßgPTA @Ko @PoKrTJj oMxKuoPhr oJP^ Kl∑ AxuJKoT mA Kmfre ÊÀ TKrÇ' FT xJãJ“TJPr FTmJr ßoJyJÿh @uL mPuj, ÈFTxo~ @Ko mí≠ yPmJ FmÄ oífMqS mre TrPmJÇ fJr @PV @uäJy @oJPT KmPvõr ßxrJ ßUPuJ~Jz mJKjP~PZjÇ FojKT KmPvõr Ijqfo xMkKrKYf oJjMPw kKref TPrPZjÇ @Ko ßpj @oJr FA IxJiJre \jKk´~fJPT @uäJyr kPgA mq~ TrPf kJKrÇ @Ko ßpj AxuJPor KvãJ xmJr oJP^ ZKzP~ KhPf kJKrÇ FTA xPñ ßpj IjqJ~, IjJYJr, \MuMo-KjptJfj, oJhTJvKÜ, csJVx FmÄ ßmvqJmíK•r KmkPã uzJA TrPf kJKrÇ' FTmJr FT @PuJYjJ~ xπJxmJh, Yrok∫J, AxuJPor k´Kf ßmPz SbJ KmfíÌJ xŒPTt KfKj mPuj, È@Ko FT\j oMxKuoÇ FUJPj KjrJkrJi oJjMw yfqJr ßTJj ImTJv ßjAÇ ßxaJ ßyJT kqJKrx KTÄmJ KmPvõr ßp ßTJj ˙JPjÇ xKfqTJPrr oMxKuo oJ©A \JPj, xπJxmJh yPò AxuJPor ßoRKuT Kj~o-jLKf kKrk∫LÇ' hq ßV´Paˆ IqJgPua Ij hq @gt, ßoJyJÿh @Ku ßTî 74 mZr m~Px oífMqmre TPrj ÊâmJr rJPf, IqJKrP\JjJ~ ßlJKj FPrjJ yJxJkJfJPuÇ

17 \Mj KmùJjL IJfJCu

KmvõKmhqJuP~r ÈKh ßoxj ßuTYJr KgP~aJPr (The Mason Lecture Theatre, Queen Mary University London E1 4NS) IJVJoL 17 \Mj, ÊâmJr KmPTu 3.00 aJ~ fJ IjMKÔf yPmÇ mÜífJkPmtr ßvPw gJTPm k´PvúJ•r kmtÇ xmJr \jq CjìMÜ F IJPuJYjJ xnJ~ ßpJVhJPjr \jq IjMPrJi

\JjJPjJ yP~PZÇ ACKjnJKxtKa Im oqJxJYMPxax (cJatoJCg) Fr nJAx YqJP¿uJr S k´PnJˆ k´Plxr ßoJyJÿh IJfJCu TKro FT xÄK㬠xlPr 16 \Mj pMÜrJP\q IJxPZjÇ TáAj ßorLr KmPvw mÜífJ KjP~ ßp ßTJj ßpJVJPpJV : 07949 029 112

ACPrJKk~Jj ßTJPatr rJ~ pJrJ IQminJPm ACPrJPk k´Pmv TrPm ßTmu fJPhr ßãP©A F rJ~ TJptTr yPmÇ xŒ´Kf YqJPju aJPjPu k´Pmv TrJr xo~ WJjJr FT jJVKrT ßmuK\~Jo ÃoPer ná~J TJV\k©xy lrJKx kMKuPvr yJPf irJ kPzjÇ ßxKujJ @láo jJPor SA jJrLPT IQmikPg l∑JP¿ k´PmPvr hJP~ kMKuKv ßylJ\Pf ßjS~J y~Ç pKhS AAC-KraJjt KcPrTKan IjMpJ~L F @aT ßm@AKjÇ kPr l∑J¿ @láPor oJouJKa ACPrJPkr xPmtJó @hJuf ACPrJKk~Jj ßTJat Im \JKˆPx kJbJ~Ç @láPor TrJ @PmhPjr kKrPk´KãPfA F rJ~ ßh~ @hJufÇ AAC-r KraJjt KcPrTKan IjMpJ~L, ßvjP\j IûPu IQmikPg k´Pmv TrJ ßTJjS vreJgtLPT 30 KhPjr oPiq ßxUJj ßgPT ß˝òJ~ YPu ßpPf muPf yPmÇ pKh SA xoP~r oPiq ßx jJ pJ~ fPm fJPT fJzJPf IKfoJ©J~ ß\Jr TrJ pJPm jJ mJ fJr \Lmj ^áÅKTr oPiq ßluJ pJPm jJÇ fPm ßTJPjJ vreJgtLPT KmfJzj TrJr Kx≠J∂ V´ye TrJr kr ßx pKh ßpPf rJK\ jJ y~ IgmJ KmfJKzf TrJr krS ßTJjS vreJgtL pKh kMjrJ~ ßvjP\j IûPu k´PmPvr ßYÓJ TPr fPm Tftíkã fJPhr KmÀP≠ mqm˙J V´ye TrPf kJrPmÇ fPm F rJ~ pMÜrJ\q S @~JruqJP¥ TJptTr yPm jJÇ TJre, FA hMAKa ßhv ßvjP\j IûunëÜ j~Ç ßcjoJPTtS FA @Aj TJptTr yPm jJÇ pKhS ßhvKa ßvjP\j IûunëÜÇ KT∂á AAC-r KmYJr ßTRvPur xPñ fJPhr ofKmPrJi rP~PZÇ

jJKyh TKro mJmMr KjmJx KxPua xhPrr hKãe xMroJr uJC~JAÇ mftoJPj KjCA~PTtr yJxkJfJPur oqJPjK\Ä ßkJPˆ Totrf jJKyh nKmwqPf FTA KmwP~ KkFAYKc KcV´L I\tj TrPf YJjÇ jJKyh TKro mJmMr YJYJ kNmt u§Pjr kkuJPrr mJKxªJ, KmKvÓ TKoCKjKa FKÖKnˆ S KvãT, mJÄuJPhv KaYJxt FPxJKxP~vj ACPTr ßk´KxPc≤ IJmM ßyJxJAj fJÅr nJKf\Jr C•PrJ•r xJluq TJojJ TPr xmJr ßhJ~J ßYP~PZjÇ

èr∆ EKwK\ KpKj IJkjJr TgJ muJr kNPmtA IJkjJr xoxqJxoNy KuPU ßlPuj krJoPvtr \jq PTJj Kl KhPf yPm jJÇ 1973 xJu PgPT KfKj krJovt KhP~ IJxPZjÇ KfKj IJiqJKfìT ßaKuSkqJKgT ãofJ xŒjú mqKÜ FmÄ Fr xJyJPpq KfKj IJkjJr xoxqJr xoJiJj KhPf kJrPmjÇ ˝J˙qxÄâJ∂, mqmxJK~T, IJKgtT, YJTárL, ßk´o, pJhM AfqJKh KmwP~ KfKj IJiqJKfìT ãofJ k´P~JPV IJkjJPT xJyJpq TrPf kJrPmjÇ f“xPñ KxKnu, ToJKvt~Ju S mqKÜVf mqJkJPrS KfKj xoJiJj KhP~ gJPTjÇ KmvõmqJKk IjMxJrLPhr oJiqPo FA KmùJkj ßh~J x÷m yP~PZÇ IjMV´ykNmtT FkP~≤PoP≤r \jq ßlJj Tr∆j:

020 8554 2177 / 020 8518 2201

50 Vaughan Gardens, Gants Hill, Ilford, Essex IG1 3PD

AEROSPACE TRAVEL AGENTS LTD

mJÄuJPhv xy KmPvõr ßp ßTJj ßhPv x˜J~ IJTJv ÃoPer \jq IJorJ xm F~JruJAP¿r KaPTa KhP~ gJKTÇ Unit 4D, 63-65 Princelet Street, London E1 5LP

74437

IJoJPhr xJPg IJ\A ßpJVJPpJV Tr∆j

T: 020 7377 5767

We also do Money Transfer

www.aerospacetravel.co.uk E: info@aerospacetravel.co.uk

(cJTPpJPV krJovt Ph~J y~ jJ) EKwK\ IJiqJKfìT fJKπTfJ iJreTJrL UJKa oKewL FmÄ fJyJr KjTa rP~PZ ßxJjJuL oPπr YJKmTJKbÇ

Mon-Fri: 10:00am to 6.00pm Sat: 10.00am to 3.00pm

IJorJ IKf To UrPY kKm© SorJr mMKTÄ KjKóZ Appointed Agent


UmrJUmr 47

SURMA m 10 - 16 June 2016

mJ~M hMwPer oJrJfìT SP~ˆKojˆJPr 0.6969 FmÄ ßTjK\Äaj F§ ßYuKxPf 0.6424Ç u§Pjr jm-KjmtJKYf ßo~r xJKhT UJj u§Pjr hNKwf mJ~M ßvJiPj khPãk V´yPer IñLTJr ßWJweJ TPr mPuPZj, oJrJfìT CPÆV\jT FA KrPkJPat u§Pjr ˝J˙qVf IxofJr KY© láPa CPbPZÇ ßxA xJPg oJrJfìT mJpM hNwe TLnJPm KmPvw TPr u§Pjr mKûf FuJTJr oJjMPwr ˝JP˙qr \jq aJAo ßmJoJr oPfJ ÉoKT yP~ hÅJzJPò ßxaJrS k´TJv WPaPZÇ KfKj IJPrJ mPuj, IJKo u§Pjr xMKmiJmKûf FuJTJr mJKxªJPhrxy IJoJr jJVJPur S hNPrr xmJr \jq ˝J˙qVf IxofJ hNr TrPf k´KfùJm≠Ç xJPmT ßo~r pJ TrPf IPjTJÄPv mqgt yP~PZjÇ FaJ TrJr C•o k∫J yPuJ ßp, u§Pjr oJrJfìT hNKwf mJ~M k´KfPrJi TrJÇ IJr FaJS KjKÁf TrPf yPm ßp, \jVPer \jq KmÊ≠ mJ~M V´yPer mqm˙J TrJ TíkJ j~, FaJ fJPhr IKiTJrÇ KrPkJatKaPf ßhUJPjJ yP~PZ ßp, 2003 ßgPT 2012 xJPur oPiq KjCyqJo mJrJr oOfáqmreTJrL mJKxªJPhr ßmvLrnJV IqJ\oJ S F\JfL~ ßrJPVr ^MKÅ TPf KZPuj FmÄ aJS~Jr yqJoPuaPxr mJKxªJPhr oOfáqr k´iJj TJre KZPuJ âKjT KcK\\ FmÄ KÆfL~ TJreKaA KZPuJ uJÄ TqJ¿JrÇ FKhPT, KrPkJat k´TJPvr kr ßo~r xJKhT UJj u§Per mJ~M KmÊ≠ Tre KmwP~ kKrT·jJ ßWJweJ TPrPZj FmÄ IJVJoL TP~T x¬JPyr oPiq IJjMÔJKjTnJPm Fr kKuKx TjxJuPavj k´TJv TrJ yPmÇ k´˜JmjJxoNPy 2020 xJPur IJPVA jgt xJPTtJuJr ßrJc FmÄ xJCg xJPTtJuJr ßrJc kpt∂ IJuasJ u APoJvj ß\Jj FuJTJ Km˜íf TrJr kKrT·jJ rP~PZÇ FZJzJ 2017 xJu ßgPT u§jmqJkL ßmvL hNwe KjVtoTJrL pJjmJyPj IKfKrÜ TjP\vj YJ\t IJPrJkxy 2020 xJu ßgPT nJrL pJjmJyjèPuJPTS IJuasJ u APoJvPj I∂ntÜ N TrJÇ KmsKav lJCP§vPjr YLl FKéKTCKan c. ßkKj Ccx fJr k´KfKâ~J \JKjP~ mPuj, mJ~M hNwe IJoJPhr xmPYP~ ^MÅKTPf gJTJ jJVKrTPhr ˝JP˙qr \jq xmxo~ ÉoKT FmÄ hLWt˙J~L ãKfr TJre yPf kJPrÇ IJorJ ßhUPf YJA ßp ßo~r u§Pjr mJ~M hNwe ToJPf TfaáTá khPãk KjP~PZjÇ CPuäUq, Vf oJPx xJPmT ßo~r mKrx \jxj TfítT u§Pjr mJ~M hNwe xÄâJ∂ KrxJYt KrPkJPatr YJkJ ßh~J lJAu mftoJj ßo~r xJKhT UJj TfítT k´TJPvr CPhqJV V´yPer FTKa xÄmJh k´TJKvf y~Ç IJzJA mZPrrS ßmKv xo~ iPr lJAu YJkJ KrPkJatKa k´TJPvr CPhqJV FTKa KmkämL nëKoTJ KyPxPm IJPuJKYf yS~Jr kJvJkJKv FPf \joPj IJvJr xûJr yP~PZÇ KrPkJatKaPf u§Pjr mJ~MPf oJrJfìT ãKfTr jJAPasJP\j cJA-IéJAPcr xLoJKfKrÜ CkK˙Kfr CPuäU rP~PZ, pJ ACPrJKk~Jj ACKj~Pjr mJ~M hNwe jLKfoJuJ u–Wj TPrPZÇ k´J~ IJzJA mZr mJ~M hNwe KmwP~ KrxJYt xoJ¬ yPuS F xÄâJ∂ KrPkJatKa k´TJv TrJr ßTJPjJ CPhqJV ßjjKj xJPmT ßo~r mKrx \jxjÇ ßV´aJr u§j IPgJKrKar IJSfJ~ AK§PkP§≤ TjxJuPaK¿ FgJPrr kKrYJujJ~ F VPmweJKa Êr∆ y~ 2013 xJPur k´go KhPTÇ FA FTA mZPrr ßxP¡’Pr VPmweJ ßvw y~Ç FjJuJAK\Ä F~Jr kKuCvj FéPkJ\Jr Aj u§j jJPor F KrPkJPat muJ yP~PZ ∏ 2010 xJPu k´J¬ fgq IjMpJ~L 433Ka KxKar FTKa yPò u§j ßpUJPj 1777Ka k´JAoJrL Ûáu mJ~MhNKwf FuJTJ~ ImK˙fÇ pJr 83 vfJÄv xMKmiJmKûf Ûáu FmÄ Fr oPiq 40 vfJÄv ZJ©ZJ©LrJ ÛáPur Kl∑-Kou ßxmJ V´ye TPrÇ F KmwP~ AK§PkP§≤ TjxJP≤K¿ FgJr mPuPZ ßp KrPkJatKa TUjA k´TJv TrJ y~KjÇ

F KmwP~ KTîj F~Jr Aj u§Pjr lJC§Jr S cJAPrÖr xJAoj mJPTta mPuPZj, xJKhT UJj Foj FTKa ÊnãPe u§jPT kMjr∆≠Jr TrPf FPxPZj pUj IJorJ xmJA FTKa hNweoMÜ u§j YJAÇ

ßvU yJKxjJ 36 KZPuj 59fo Im˙JPjÇ FPf ãofJir 100 jJrLr fJKuTJ ßh~Jr kJvJkJKv KmPvõr rJ\jLKfPf xmPYP~ ofJir 26 jJrLr fJKuTJ fMPu irJ y~Ç Fr oPiq ßvU yJKxjJr Im˙Jj 15foÇ oñumJr jfMj fJKuTJ k´TJv TPrPZ ßlJmtxÇ ãofJir vf jJrLr fJKuTJ~ rJÓs mJ xrTJrk´iJj @PZj 11 \jÇ Fr oPiq rJKj FKu\JPmgS rP~PZjÇ 100 \Pjr fJKuTJ~ lJˆt ßuKc ßgPT ÊÀ TPr @PZj @∂\tJKfT @KgtT k´KfÔJj S KmKnjú Kv·k´KfÔJPjr vLwt TotTftJrJÇ KmPjJhj \VPfr mqKÜrJS mJh kPzjKj fJKuTJ ßgPTÇ ãofJir vf jJrLr fJKuTJ~ k´go ˙JPj @PZj \JotJKjr YqJP¿ur @PñuJ oqJPTtuÇ KfKj F fJKuTJ~ Z~ mZr iPr vLwt˙Jj iPr ßrPUPZjÇ KÆfL~ Im˙JPj @PZj pMÜrJPÓsr xJPmT krrJÓsoπL FmÄ ßhvKar @xjú ßk´KxPc≤ KjmtJYPj ßcPoJâqJKaT kJKatr oPjJj~jk´fqJvL KyuJKr KTîjajÇ pMÜrJPÓsrA ßlcJPru Kr\JPntr k´iJj ß\Pja AP~Puj @PZj fífL~ Im˙JPjÇ fJKuTJ~ YfMgt Im˙JPj @PZj k´pMKÜk´KfÔJj oJAPâJxlPar k´iJj Kmu ßVaPxr ˘L ßoKu¥J ßVaxÇ ß\jJPru ßoJarPxr k´iJj KjmtJyL TotTftJ ßoKr ßaPrxJ mJrrJ kûo FmÄ @∂\tJKfT oMhsJ fyKmPur (@AFoFl) k´iJj KâKˆjJ uqJVJPht @PZj wÔ Im˙JPjÇ oJKTtj ßk´KxPc≤ mJrJT SmJoJr ˘L KoPvu SmJoJ @PZj ãofJir vf jJrLr fJKuTJr ©P~Jhv Im˙JPjÇ

oLr TJPxPor FTJ•Pr KTPvJr oMKÜPpJ≠J \KxoPT yfqJr hJP~ Vf 8 oJYt oLr TJPxPor lJÅKx myJu ßrPU xÄK㬠rJ~ ßWJweJ TPrKZPuj xMKk´o ßTJPatr @Kku KmnJVÇ Frkr oñumJr hMkPM r @Kku KmnJPVr xÄKväÓ vJUJ ßgPT 244 kíÔJr kNeJt ñ rJ~ k´TJKvf y~Ç KmPTPu xMKk´o ßTJat ßgPT fJ kJbJPjJ y~ asJAmMqjJPur ßrK\ˆsJPrr h¬PrÇ xºqJ~ asJAmMqjJPur ßY~JroqJj KmYJrkKf @PjJ~JÀu yTxy Kfj xhxq oLr TJPxPor oífqM kPrJ~JjJ~ xA TPrjÇ Frkr kNeJt ñ rJ~xy oífqM kPrJ~JjJ uJuxJuMPf oMPz dJTJ ßTªsL~ TJrJVJPr kJbJPjJ y~Ç dJTJ ßTªsL~ TJrJVJPrr TJrJiqã ßjxJr @uo mPuj, rJf @aaJr KhPT asJAmMqjJu ßgPT oífMq kPrJ~JjJ TJrJVJPr FPx ßkRÅZJ~Ç oLr TJPxo FUj VJ\LkMPrr TJKvokMPr TJrJVJPr @PZjÇ oífMq kPrJ~JjJ ßxUJPj kJbJPjJ yPmÇ Kj~o IjMxJPr, oífMq kPrJ~JjJ kJS~Jr kr TJrJ Tftk í ã lJÅKx TJptTPrr k´Kâ~J mJ k´˜KM f ÊÀ TrPf kJrPmÇ fPm rJ~ \JjJr mJ IjMKuKk kJS~Jr 15 KhPjr oPiq @Kku KmnJPV rJ~ kMjKmtPmYjJr (KrKnC) @Pmhj TrJr xMPpJV kJPmj oLr TJPxoÇ pKh FPfS fJÅr oífqM h§ myJu gJPT, fJyPu ßvw xMPpJV KyPxPm KfKj rJÓskKfr TJPZ k´JeKnãJ YJAPf kJrPmjÇ fJ jJ TrPu mJ SA @Pmhj jJTY yPu lJÅKx TJptTr TrPf kJrPm xrTJrÇ oñumJr kNeJt ñ rJ~ k´TJPvr kr IqJaKjt ß\jJPru oJymMPm @uo xJÄmJKhTPhr mPuj, KrKnC @PmhPjr rJP~r SkrA Kjntr TrPm h§ TJptTr-k´Kâ~Jr

oJPx IJ~ Tr∆j TokPã 500 ßgPT TP~T yJ\Jr kJC¥

IJkKj KT kJat-aJAo/láu-aJAo TJ\ UMÅ\PZj? IgmJ YJTáKr mJ mqmxJr kJvJkJKv mJzKf IJP~r \Pjq TJ\ TrPf YJj? IgmJ jfáj mqmxJ Êr∆ TrPf YJj? F\Pjq AÄPrK\ nJwJ \JjJr hrTJr ßjAÇ

IJkjJr IJ~ yPf kJPr oJPx TokPã 500 kJC¥ ßgPT TP~T yJ\Jr kJC¥ kpt∂Ç IJkjJr ßTJPjJ \JoJjf uJVPm jJÇ ßTJPjJ kMÅK\r hrTJr kzPm jJÇ ßasKjÄ, ßy· F¥ xJPkJPatr mqm˙J IJPZÇ

M Amil : 07958 690 720, 07748 844 762

ßpJVJPpJV Tr∆j:

krmftL TJptâoÇ @xJKokã KrKnC @Pmhj TrPu fJ KjKÁ∂ yS~Jr @V kpt∂ h§ TJptTr TrJ pJPm jJÇ oLr TJPxPor ßZPu @Aj\LmL oLr @yPÿh Kmj TJPxo xJÄmJKhTPhr mPuj, kNeJt ñ rJ~ yJPf kJS~Jr kr fJÅrJ KrKnC @Pmhj TrJr k´˜KM f ßjPmjÇ 1971 xJPu Y¢V´JPor KTPvJr oMKÜPpJ≠J \KxoPT yfqJr hJP~ @umhr mJKyjLr ßjfJ oLr TJPxPor lJÅKx myJu ßrPU 8 oJYt rJ~ ßWJweJ TPrj k´iJj KmYJrkKf xMPrªs TMoJr KxjyJr ßjfífôJiLj @Kku KmnJPVr kJÅY xhPxqr ßmûÇ FA ßmPûr Ikr xhxqrJ yPuj KmYJrkKf Qx~h oJyoMh ßyJPxj, KmYJrkKf yJxJj lP~\ KxK¨TL, KmYJrkKf Ko\tJ ßyJPxAj yJ~hJr S KmYJrkKf ßoJyJÿh m\uMr ryoJjÇ rJP~ @rS Z~Ka IKnPpJPV (2, 3, 7, 9, 10 S 14) fJÅr KmKnjú ßo~JPh TJrJh§ myJu rJPUj @hJufÇ KfjKa IKnPpJV (4, 6, 12) ßgPT fJÅPT UJuJx ßhS~J y~Ç Fr oPiq FTJ•Pr rK†f ßxj S aM≤M hJxPT yfqJr (12 j’r IKnPpJV) hJP~ lJÅKxr @Phv KhP~KZPuj asJAmMqjJuÇ 2012 xJPur 17 \Mj oJjmfJKmPrJiL IkrJPir oJouJ~ oLr TJPxoPT ßV´¬Jr TrJ y~Ç 2013 xJPur 5 ßxP¡’r fJÅr KmÀP≠ 14Ka IKnPpJV Vbj TPr KmYJrTJ\ ÊÀ TPrj asJAmMqjJuÇ 2014 xJPur 2 jPn’r asJAmMqjJPur rJP~ muJ y~, oLr TJPxPor KmÀP≠ 10Ka IKnPpJV k´oJKef yP~PZÇ Fr oPiq hMKa IKnPpJPV fJÅPT lJÅKxr @Phv S @aKa IKnPpJPV KmKnjú ßo~JPh TJrJh§ ßhS~J y~Ç asJAmMqjJPur ßhS~J rJP~r KmÀP≠ 2014 xJPur 30 jPn’r @Kku TPrj oLr TJPxoÇ Vf 9 ßlms~M JKr SA @KkPur ÊjJKj ÊÀ y~, ßvw y~ 24 ßlms~M JKrÇ oJjmfJKmPrJiL IkrJPir hJP~ \JoJ~JPfr @Kor oKfCr ryoJj Kj\JoL, ßxPâaJKr ß\jJPru @uL @yxJj ßoJyJÿJh oM\JKyh, hMA xyTJrL ßxPâaJKr ß\jJPru ßoJyJÿh TJoJÀöJoJj S @mhMu TJPhr ßoJuäJ FmÄ KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq xJuJCK¨j TJPhr (xJTJ) ßYRiMrLr lJÅKxr h§ TJptTr TrJ yP~PZÇ È25 KoKu~j cuJr KhPf xão oLr TJPxo': oLr TJPxPor oJouJ~ pMKÜ Ck˙JkPjr ÊÀPf IqJaKjt ß\jJPru oJymMPm @uo mPuKZPuj, oLr TJPxo ÊiM AxuJoL ZJ© xÄPWr ßjfJ S Y¢V´Jo @umhPrr k´iJj KZPuj jJ, KfKj \JoJ~JPfr IPgtr xmPYP~ mz ß\JVJjhJfJÇ oJjmfJKmPrJiL IkrJPir KmYJr mJjYJu

TrPf xrTJPrr Skr YJk xíKÓr \jq pMÜrJPÓsr uKmˆ lJot TqJKxKc IqJ¥ IqJPxJKxP~axPT KfKj 25 KoKu~j oJKTtj cuJr ßhjÇ SA Igt kKrPvJPir FTKa rKxh IqJaKjt ß\jJPru @hJuPf Ck˙Jkj TPrjÇ F k´xPñ kNeJt ñ rJP~ @Kku KmnJV mPuPZj, uKmˆ lJot KjP~JPVr Kmw~Ka KbT yPfS kJPr, @mJr jJ-S kJPrÇ fPm IqJaKjt ß\jJPru ßp rKxhKa @hJuPf KhP~PZj, fJ ßgPT ßmJ^J pJPò oLr TJPxo FT\j xŒhvJuL mqKÜÇ oJouJr jKg ßgPTS FaJ k´oJKefÇ KfKj 2012 xJPur 19 \Mj asJAmMqjJPu \JKoPjr @Pmhj TPrKZPuj, fJPf KfKj KjP\PT FT\j xlu S xÿJjL~ mqmxJ~L KyPxPm CPuäU TPrjÇ SA jKg ßgPT ßmJ^J pJ~, KfKj FTKa míy“ mqmxJK~T TrPkJPrvPjr oJKuT FmÄ KmYJr mJjYJu TrJr \jq uKmˆ lJot KjP~JV TPr 25 KoKu~j cuJr KhPf KfKj xãoÇ ÈrJÓskPã xojõ~ KZu jJ': asJAmMqjJPu oLr TJPxPor KmÀP≠ oJouJ kKrYJujJ~ rJÓskPãr ßTRÅxMKuPhr hMmtufJ KYK€f TPr kNetJñ rJP~ @Kku KmnJV mPuPZj, nKmwqPf F irPjr oJouJ @rS èÀPfôr xPñ KjPf yPmÇ asJAmMqjJPu oLr TJPxPor oJouJ kKrYJujJ TPrj rJÓskPãr ßTRÅxMKu ß\~Jh-@u-oJuMo S xMufJj oJyoMhÇ asJAmMqjJPu fJÅPhr xJãqV´ye-k´Kâ~J xŒPTt xPmtJó @hJuf o∂mq TPrPZj, È@orJ Kj”xÄPTJPY muPf kJKr, fJÅPhr oPiq ßTJPjJ xojõ~ KZu jJÇ' rJP~ @Kku KmnJV mPuPZj, IKnPpJV Ck˙JkPjr ÊÀ ßgPT oPj yP~PZ, oLr TJPxoPT IkrJi xÄWaPj xyJ~fJTJrL KyPxPm k´oJPer ßYÓJ TPrPZ rJÓskãÇ KT∂á xJãLPhr xJãq Ck˙JkPjr kr ßhUJ pJ~, IkrJPi xrJxKr IÄvV´yPer k´oJeS @xJKor KmÀP≠ rP~PZÇ @Kku KmnJPVr oPf, rJÓskPãr hM\j ßTRÅxMKu kígTnJPm UP§ UP§ FA oJouJ kKrYJujJ TrJ~ Foj yP~PZÇ @Kku KmnJPVr o∂mq k´xPñ \JjPf YJAPu ß\~Jh@u-oJuMo k´go @PuJPT mPuj, ÈoJjmfJKmPrJiL IkrJPir oJouJr \MPrxk´MPc¿ KjP~ IqJaKjt ß\jJPrPur TJptJuP~r @rS \JjJPvJjJr k´P~J\j @PZÇ' Ikr ßTRÅxKM u xMufJj oJyoMh mPuj, ÈxPmtJó @hJuf ßp kptPmãe KhP~PZj, nKmwqPf fJr KnK•Pf xmtJ®TnJPm oJouJ kKrYJujJr ßYÓJ TrmÇ fPm IqJaKjt ß\jJPrPur TJptJuP~r xPñ pfaJ xojõ~ yS~J CKYf KZu, ffaJ y~KjÇ fJrJ y~PfJ @oJPhr xKbTnJPm Ck˙Jkj TrPf kJPrKjÇ'

Waterfields Solicitors We are an Immigration & Nationality specialist Firm and the work undertaken includes:

4 4 4 4 4 4 4 4

Spouse applications Asylum Indefinite Leave to Remain All types of entry clearance applications Naturalisation/Registration applications Various visa extension applications Entrepreneur Business Visa applications Student Visa applications, etc.

Other work undertaken

1. Residential Conveyancing 2. Commercial Conveyancing 3. Landlord & Tenant 4. Family & Matrimonial 5. Wills & Probate 6. Civil Litigation 7. Employment Law 8. Debt & Bankruptcy Law 9. Consumer General Contracts 10.Commissioners of Oaths

Waterfields Solicitiors is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority

Soil Ullah

Waterfields making law simple!

All enquiries please contact Mr Soil Ullah (Solicitor/Partner)

445 Roman Road, London E3 5LX

Tel: 0208 981 4460 Mobile: 07515 447030 Email: s.ullah@waterfieldssolicitors.co.uk


SURMA

SURMA 37th Year Issue 1982 Friday

Britain's Highest Circulated Bangla Newsweekly

10 - 16 June 2016

ACPrJKk~Jj ßTJPatr rJ~

IJufJm IJuL kJPTtr vyLh KojJPr jJo luPTr CPÆJij TrPuj ßo~r \j KmVx

u§j, 9 \Mj - kNmt u¥Pjr IJufJm kJPTt FTáPvr nJwJ vyLhPhr ˛rPe KjKotf vyLh KojJPr KmPvw jJo luT mxJPjJ yP~PZÇ vyLh KojJr KjotJPj aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur xJPg xyPpJKVfJTJrL xÄVbjèPuJr jJo FPf ßUJhJA TPr PuUJ yP~PZÇ CPuäUq ßp, 1999 xJPu mJÄuJPhv SP~uPl~Jr FPxJKxP~vPjr 45 kOÔJ~

IQmi jj-AC jJVKrTPhr ß\uh§ ßh~J pJPm jJ

u§j, 9 \Mj - ACPrJkL~ ACKj~Pjr (AAC) xhxq j~ Foj ßTJjS ßhPvr jJVKrT pJrJ IQminJPm AACnëÜ ßhvèPuJPf k´Pmv TPrPZ, fJPhrPT ÊiMoJ© IQmi k´PmPvr TJrPeA @aT TrJ pJPm jJ mPu rJ~ KhP~PZ ACPrJKk~Jj ßTJat Im \JKˆxÇ rJP~ muJ y~, IjMk´PmvTJrL vreJgtLPhr @aT jJ TPr mrÄ ßpxm IKnmJxL IQminJPm AACnáÜ ßhvèPuJPf Im˙Jj TrPZ fJPhr Kj\ ßhPv ßlrf kJbJPjJr mqm˙J ßjS~J ßpPf kJPrÇ ACPrJPkr ßvjP\j kJxPkJatoÜ M FuJTJ KhP~ 46 kOÔJ~

Iitxyxs mJÄuJPhvLPT ßlrf kJbJPò \JotJj YLPj ßrJ\J rJUJr Skr KmKiKjPwi

u§j, 9 \Mj - ‰mifJr @AKj uzJAP~ ßyPr pJS~J~ k´J~ 5v mJÄuJPhKvPT IQmi IKnmJxL KyPxPm TJPuJ fJKuTJnáÜ TPrPZ \JotJj xrTJrÇ pJr lPu YuKf mZPrr oPiqA fJPhr ßhPv ßlrJPjJr k´Kâ~J xŒjú TrPf YJ~ ßhvKar xrTJrÇ ßhvKar Tftk í ã \JKjP~PZ, ‰mifJr @AKj uzJAP~ fJrJ ßyPr ßVPZjÇ FKhPT

k´KfKj~f Kmw~Ka KjP~ fJKVh KhP~ pJPò \JotJKjÇ IjqKhPT F KjP~ hMA ßhPvr oPiq Có kptJP~r TotTftJPhr @jMÔJKjT @PuJYjJ YuPZÇ dJTJr frl ßgPT Imvq fJPhr V´yPe I˝LTíKf \JjJPjJ y~KjÇ fPm fJKuTJnáÜPhr jJVKrTPfôr Kmw~Ka KjKÁf yPf KTZáaJ xo~ YJS~J yP~PZÇ 45 kOÔJ~

ßcÛ KrPkJat 9 \Mj - K\ÄK\~JÄ k´PhPv ßrJ\J rJUJr Skr jJjJ KmKiKjPwi \JKr Tru YLj xrTJrÇ oMxKuo IiMqKwf FA k´PhPv ro\JPjr xo~ FmJr ßgPT ßr˜rJÅ ßUJuJ gJTPmÇ ro\Jj YuJTJPu xJiJre oJjMw pJPf UJmJPrr xoxqJ~ jJ ßnJPVj, ßx \jq FA ßWJweJ mPu fJrJ

\JKjP~PZÇ F ZJzJ hLWt Khj iPrA K\ÄK\~JÄP~ xrTJKr TotLrJ ro\JPjr Kx~Jo kJuPj IÄv KjPf kJPrj jJÇ FTAnJPm KjPwiJùJ rP~PZ ZJ©ZJ©L S ßZJa ßZPuPoP~Phr SkPrSÇ YLPjr ofJxLj TKoCKjˆ kJKat ßjJKav KhP~ \JKjP~PZ, huL~ xhxq, TqJcJr, xrTJKr TotL, 45 kOÔJ~

Kh ßxJxJAKa Im KmsKav mJÄuJPhvL pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr xnJ~ nëKooπL vJoxMr ryoJj vrLl mJÄuJr oJKaPf fJPrT ryoJPjrS KmYJr yPm xKuKxarPxtr KjmtJYj xŒjú

FyxJjMu yT xnJkKf

xJAláK¨j UJPuh ßxPâaJKr

u§j, 9 \Mj - mOPaPjr mJÄuJPhvL IJAj\LmLPhr xÄVbj ßxJxJAKa Im xKuKxarPxtr KÆmJKwtT xnJ S KjmtJYj xŒjú yP~PZÇ KjmtJYPj ßxPâaJKr kh ZJzJ mJTL khèPuJPf k´KfÆKªôfJ~ IÄv ßjj k´JgtLrJÇ Vf 4 \Mj, vKjmJr kNmt u§Pjr FKas~Jo yPu Kh ßxJxJAKa 45 kOÔJ~

u§j, 9 \Mj - AxrJBuL ßVJP~ªJ xÄ˙J ßoJxJhPT xPñ

KjP~ mJÄuJPhv KmPrJiL YâJP∂r k´KfmJPh xoJPmv TPrPZ

pMÜrJ\q IJS~JoL uLVÇ Vf 5 \Mj, rKmmJr IjMKÔf xoJPmPv k´iJj IKfKgr mÜífJ TPrj pMÜrJ\q xlrrf Vek´\JfπL mJÄuJPhv xrTJPrr nëKo oπL, kJmjJ ß\uJ IJS~JoL uLPVr xnJkKf vJoxMr ryoJj vrLl FoKkÇ pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr xnJkKf xMufJj oJyoMh vrLPlr xnJkKfPfô S pMVì 45 kOÔJ~

u§Pj cJ. KmKm ßYRiMrLr jJVKrT ßvJTxnJ

Ggwm GKv‡Wwgi AšÍeZx©Kvjxb iotL~ kKrYP~r CPi±t wjquv‡Rv KwgwU MwVZ KZPuJ fJÅr Im˙Jj

u§j, 9 \Mj - MZ 1 Ryb †MvjvcMÄ Dc‡Rjvi HwZn¨evnx we`¨vcxU Gg wm GKv‡Wwgi QvÎQvÎx‡`i cybwg©jbx Abyôv‡bi wØZxq cÖ¯‘wZ mfv c~e© jÛ‡bi weªK †jB‡b AbywôZ nq| cÖv³b QvÎ I 45 kOÔJ~

u§j, 9 \Mj - u§j k´mJxL UqJKfoJj KYKT“xT, FTJ•Prr WJfT hJuJu Kjotëu TKoKa pMÜrJ\q vJUJr xhq k´~Jf xnJkKf cJ. ßmjM nëwe ßYRiMrL (KmKm ßYRiMrL) ˛rPe jJVKrT ßvJTxnJ IjMKÔf yP~PZÇ xnJ~ cJ. KmKm ßYRiMrLr ˝JnJKmT oOfMq KjP~ xPªy k´TJv TPr Fr fh∂ hJKm TPrPZj fJÅr ˝\jrJÇ xŒsKf

kNmt u§Pjr IéPlJct yJCPx k´~Jf cJ. ßYRiMrL ˛rPe @P~JK\f FT jJVKrT ßvJT

xnJ~ FA hJKm C•Jke TPrj fJÅr WKjÓ IjMxJrL S mOPaPjr 45 kOÔJ~

jJKyh TKro mJmMr yqJntJct ACKjnJKxtKa ßgPT KcV´L uJn u§j, 9 \Mj - KmvõKmUqJf KmhqJkLb yqJntJct ACKjnJKxtKa ßgPT VnetPo≤ F§ KyPˆJKrPf V´qJ\MP~vj xŒjú TPrPZj jJKyh TKro mJmMÇ KjCA~tPTr \qJPoATJr mJKxªJ FTJCP≤≤ ßfJlJöu TKro (IJmM fJAP~qm) FmÄ ‰x~hJ jJ\Kjj xMufJjJr TKjÔ kM© jJKyh TKrPor \jì mJÄuJPhPvr dJTJ~ yPuS ßuUJkzJ S ßmPz CbJ IJPoKrTJ~Ç fJPhr ‰kfíT 46 kOÔJ~

SURMA News Group Ltd - Unit B, 10 Quaker Street, London E1 6SZ EDITORIAL Call: 020 7377 9717 or Email: news@surmanews.com ADVERTISING: 0207 377 9787 or Email: sarzahmed@surmanews.com www.surmanews.com

Surma issue 1982  
Surma issue 1982  
Advertisement