Page 2

2 UmrJUmr

11 - 17 December 2015 m SURMA

KmPvõ oJgJ CÅYá TPr YuPmJ : k´iJjoπL dJTJ, 7 KcPx’r - k´iJjoπL ßvU yJKxjJ mPuPZj, mJÄuJPhPvr \jVPer xm xo~ FTgJ oPj rJUPf yPm ßp @orJ Km\~L \JKfÇ @orJ TUjS IPjqr TJPZ oJgJ jf mJ krJ\~ ˝LTJr TKr jJÇ KmPvõ @orJ oJgJ CÅYM TPr YuPmJÇ 6 KcPx’r rJ\iJjLr TáKotPaJuJ~ mñmºM KmoJjWÅJKaPf mJÄuJPhv KmoJjmJKyjLPf rJKv~Jr ‰fKr TomqJa k´Kvãe KmoJj S~JAFPT-130 FmÄ AfJKur ‰fKr IjMxºJj S C≠Jr ßyKuT¡Jr IVJˆJ F cKmäC 139 Fr I∂ntKM Ü CkuPã @P~JK\f FT IjMÔJPj Fxm TgJ mPuj KfKjÇ k´iJjoπL WÅJKaPf ßkRÅZPu KmoJjmJKyjLr k´iJj F~Jr oJvtJu @mM @xrJr S mñmºM KmoJjWÅJKar ToJ¥Jr F~Jr TPoJPcJr Fo SmJ~hMr ryoJj fÅJPT InqgtjJ \JjJjÇ oKπkKrwPhr xhxqmVt, k´iJjoπLr CkPhÓJVe, ßjRmJKyjL k´iJj, xv˘ mJKyjL KmnJPVr Kk´K¿kJu ˆJl IKlxJr, k´KfrãJ xKYm, TëajLKfT

FmÄ ß\qÔ xJoKrT S ßmxJoKrT TotTftJVe IjMÔJPj CkK˙f KZPujÇ k´iJjoπL mPuj, @oJPhr xŒPhr xLoJm≠fJ @PZÇ KT∂á @®KmvõJx S @®optJhJr ßYfjJ~ YJKuf yPu xŒPhr xLoJm≠fJ ßTJPjJ mJiJ yPf kJPr jJÇ KfKj @vJ k´TJv TPr mPuj, mJÄuJPhv @˙Jr xPñ FKVP~ pJPm FmÄ KmPvõ optJhJr ˙Jj TPr ßjPmÇ mftoJj xrTJr ßhPvr k´KfrãJ mqm˙Jr Cjú~Pjr kJvJkJKv IgtQjKfT xoOK≠r UJfPTS èÀfô KhP~PZ CPuäU TPr ßvU yJKxjJ mPuj, ßhPvr IgtjLKf VKfvLu yP~PZÇ mJÄuJPhv FUj Kmvõ xok´hJP~r TJPZ Cjú~Pjr ßrJuoPcu KyPxPm ˝LTífÇ KmVf xJPz 7 mZPr xTu oJjKmT xNYPT ßhPvr CPuäUPpJVq IV´VKf IK\tf yP~PZÇ hJKrhsqxLoJ 22.4 vfJÄPv ßjPo FPxPZ FmÄ 2021 xJPur oPiq fJ 14 vfJÄPv ysJPxr uãqoJ©J KjitJre Tr yP~PZÇ KfKj mPuj, Kmvõ IgtQjKfT oªJ xP•ôS

Zaman Brothers

KmVf mZrèPuJPf 6 vfJÄPvrS ßmKv k´mKO ≠ IK\tf yP~PZÇ ‰mPhKvT oMhsJr Kr\Jnt 6 èe ßmPzPZÇ \jVPer UJhq KjrJk•J FmÄ xJoJK\T KjrJk•JS KjKÁf TrJ yP~PZÇ mftoJj xrTJPrr k´iJj uãq yPò k´PfqT oJjMPwr \jq xoOK≠r mqm˙J TrJÇ pJPf fJrJ ˝JòPªq \LmjpJkj TrPf kJPrÇ KmoJjmJKyjLr @iMKjTJ~Pj xrTJPrr ßj~J KmKnjú khPãPkr Kmw~Ka CPuäU TPr k´iJjoπL mPuj, fÅJr xrTJr 1996 xJPu ãofJ~ @xJr kr k´go IfqJiMKjT KoV-29 xMkJrxKjT lJAaJr, xMkKrxr Kx-130 TJPVtJ ßkäj S Có ãofJxŒjú @TJv k´KfrãJ rJcJr â~ TPrPZÇ kptJ~âPo Fl-7 KmK\@A lJAaJr, Fo@A-171 FxFAY ßyKuT¡Jr, @iMKjT @TJv k´KfrãJ KovJAu FxFFo FlFo-90 KmoJjmJKyjLPf xÄPpJK\f yP~PZÇ xm irPjr F~JrâJlP&ar xÄÛJPrr \jq mñmºM FPrJjqJKaTqJu ßx≤Jr k´KfÔJ FmÄ kNetJñ WÅJKa KyPxPm mñmºM KmoJjWÅJKa S TmJ\Jr KmoJjWÅJKa KjotJe TrJ yP~PZÇ KfKj mPuj, ßhPvr IgtjLKf pf vKÜvJuL yPm fÅJr xrTJr KmoJjmJKyjLr \jq ff @rS jfMj jfMj xÄPpJ\Pjr CPhqJV KjPf xão yPmÇ KmoJjmJKyjLPf KvVKVrA 5Ka jfMj Fo@A-171 FxFAY ßyKuT¡Jr FmÄ 12 KkKa-6 k´Kvãe KmoJj pMÜ TrJxy lJAaJr ßkäj YJuJPf xão hã ‰moJKjT ‰fKr TrPf Cjúf k´Kvãe ß\a ßTjJ yPò mPu ßvU yJKxjJ ßWJweJ TPrjÇ F xo~ KfKj @vJ k´TJv TPr mPuj, S~JAFPT k´KvãTVe k´KvãeJgtLPhr ^MÅKT ToJPm S KmoJjmJKyjLr ‰moJKjTPhr Cjúf k´Kvãe KhPf xyJ~fJ TrPm FmÄ xJoPjr KhPT FKVP~ pJPmÇ Fr xPñ FcKmäC-139 ßyKuT¡Jr ßhPvr hLWt CkTëPu hMPptJVTJuLj @myJS~J~ IjMxºJj S C≠Jr f“krfJ~ xyJ~fJ TrPmÇ TáKotPaJuJ~ mñmºM WÅJKaPf ßkRÅZJPjJr kr F CkuPã @P~JK\f hvtjL~ TáYTJS~J\ kKrhvtj S IKnjªj V´ye TPrj k´iJjoπLÇ KfKj FcKmäC139'r xÄPpJ\j @Phv-Fr IKlxJr ToJK¥Ä KmFFl CAÄ ToJ¥Jr Fo @æJx @uL FmÄ cKmäC FPT-130'r xÄPpJ\j @Phv Fr IKlxJr ToJK¥Ä KmFFl CAÄ ToJ¥Jr yJxJj @vrJláöJoJPjr TJPZ y˜J∂r TPrjÇ TáYTJS~JP\r kr k´iJjoπL F~JrâJl&a S ßyKuT¡JPrr lîJAÄ KcxPkä FmÄ jfMj xÄPpJK\f k´Kvãe F~JrâJlP&ar ˆqJKaT KcxPkä k´fqã TPrjÇ F ZJzJ mñmºM FPrJjqJKaTqJu ßx≤JPrr xÄÛJr TJptâoS kKrhvtj TPrj KfKjÇ rJKv~J~ ‰fKr ßlJgt käJx k´\Pjìr k´Kvãe pM≠ KmoJj S~JAFPT-130 Fr xPñ AK≤PV´Pac ßjKnPVvj KxPˆo, IqJaJT KxPˆo S KcK\aJu lîJA-mJA-S~Jr lîJAa TP≤sJu KxPˆo xKöf rP~PZÇ AfJKur IVJˆJSP~ˆuqJ¥ F cKmäC 139 ßyKuT¡JPrr ‰mKvÓq yPuJ kNetJñ AK≤PV´Pac Fn~Kj KxPˆo S 4 FKx KcK\aJu IPaJ lîJAa TP≤sJu KxPˆoxy Cjúf k´pMKÜr xKjúPmvÇ ßjR VPmweJ S C≠Jr IKnpJPjr \jq ßyKuT¡JrKaPf Cók´pMKÜr lPrJ~Jct uMKTÄ Ajl∑JPrc KxPˆo, cJAPrTvj lJA¥Jr, jJAa Knvj èVux, xJYt uJAa, yAˆ KTa, ßlîJa KTa S IèPojPac ßyJnJr oMc xKöf rP~PZÇ

CASH & CARRY

S~Ju Kˆsa lPré u¥j KuKoPac mJÄuJPhPv aJTJ kJbJPjJr KjntrPpJVq k´KfÔJj mJÄuJPhv ZJzJS IJorJ kOKgmLr KmKnjú ßhPv aJTJ kJKbP~ gJKTÇ Ppoj: mJÄuJ aJCPjr k´JePTPªs ImK˙f IJoJPhr F ßhJTJPj mJÄuJPhPvr pJmfL~ ¸JAx, KmKnjú fKrfrTJrL, ßpoj uJC, \JKu, TáozJ, K^ÄVJ, Kvo, uKf xy jJjJ irPer frfJ\J oJZ FmÄ fJ\J yJuJu oJÄx ßoJrV kJS~J pJ~Ç IJoJPhr FUJPj ßp ßTJj oJuJoJu kJATJrL S UMYrJ KTjPf kJPrj Ifq∂ x˜J hJPoÇ FUJPj IJKTTJr IctJr uS~J y~Ç Beef (Mix) -

Special Offer

1kg = £3.50 5kg = £14.89 Whole Sheep - £3.29 per kg 4 Baby Chicken - £6.99

1 pack Hilsha fish (6 in a pack) - £7.99 Ruhi Fish (any size) - £2.89 per kg Mrigal Fish (any size) - £3.89 per kg

roPlJct yJuJu ßgPT xo˜ oJÄx ßcKunJrL ßh~J y~Ç WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

17 - 19 Brick Lane, London E1 6PU T: 0207 247 1009 M: 07983 760 908

IJorJ xrJxKr 24 W≤J ßgPT 48 We have arrangements with all W≤Jr oPiq aJTJ kJKbP~ fJKT major banks in Bangladesh

mJÄuJPhPvr ßp ßTJj mqJÄPTr ßp ßTJj vJUJ~ IJkKj KjKÁP∂ aJTJ kJbJPf kJPrj

Surma issue 1957  
Surma issue 1957  
Advertisement