Page 1

SURMA 36th Year Issue 1930 5 - 11 June 2015 18 - 24 vJ'mJj 1436 Ky\rL 21 - 27 ‰\Ôq 1422 mJÄuJ 48 kOÔJ 50p www.surmanews.com ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKvr IJyoh

rJKmjJ UJPjr KjmtJYjL k´Kfv´∆Kf ßWJweJ:

yJl j~ láuaJAo kJPv gJTPmJ

k´UqJf xJÄmJKhT KxrJ\Mr ryoJPjr AP∂TJu

zx kKuKxr oJiqPo rJKmjJA ßoAjKˆso:

xMroJ KrPkJat u§j, 4 \Mj - aJS~Jr yqJoPuax mJrJr KjmtJyL ßo~r kMj”KjmtJYPjr IJr oJ© 1 x¬Jy mJTLÇ FrA oPiq k´JgtLPhr ßWJKwf k´Kfv´∆Kf KjP~ xrVro yP~PZ CPbPZ KjmtJYjL kKrPmPvÇ mJrJr xTu TKoCKjKar KmKvÓ mqKÜmVtxy KmkMuxÄUqT xogtTPhr

CkK˙KfPf KjmtJYPjr oNu k´KfƪôLPhr Ijqfo ˝fπ k´JgtL, xJPmT yJCK\Ä ßTKmPja ßo’Jr TJCK¿uJr rJKmjJ UJj fJr KjmtJYjL oqJKjPlˆá ßWJweJ TPrPZjÇ FT x¬Jy IJPV Imvq ßumJPrr ßo~r k´JgtL \j KmVxS fJr KjmtJYjL oqJKjPlˆá ßWJweJ TPrjÇ 43 kOÔJ~

xJPmT ßo~r uM&lár ryoJj zx FmJrS Km\P~r Kx≠J∂ ßjPmj \jVe, ßTJPjJ \J\ j~: KkaJr yJrmJr KTCKx (\J\) zx rJKmjJ FT\j fíjoNu rJ\jLKfT FmÄ TqJPŒAjJr: ßoKV láAuPvJ zx Cjú~j FmÄ kKrmftPj rJKmjJ ßpJVqfJr k´oJe KhP~PZj: rJ\j CK¨j \JuJu zx uM&láPrr xlufJr ßkZPj rJKmjJS KZPuj: xJPmT ßumJr ßY~Jr Kuu TKu¿

xMroJ ßcÛ u§j 4 \Mj - k´UqJf xJÄmJKhT, KmKmKx mJÄuJ KmnJPVr xJPmT Ckk´iJj KxrJ\Mr ryoJj @r ßjAÇ KYKT“xJiLj Im˙J~ u¥Pjr rP~u Kls yJxkJfJPu Vf 1 \Mj, ßxJomJr xTJu 11aJ~ KfKj AP∂TJu TPrjÇ AjúJ KuuäJKy S~J AjúJ AuJAKy rJK\CjÇ hLWtKhj pJmf KfKj láxláPxr ßrJPV náVKZPujÇ oOfqá TJPu fJr m~x yP~KZPuJ 81 mZrÇ mJÄuJ nJwJ~ xJÄmJKhTfJ \VPfr FA Cöôu jãP©r \jì 1934 xJPu mOy•r ßjJ~JUJuL ß\uJr uçLkMPrÇ KmKmKx mJÄuJ KmnJPV hJK~fô kJujTJPu KfKj F ßhPvr ˝JiLjfJ xÄV´Jo ßgPT ÊÀ TPr ‰˝rJYJrKmPrJiL @PªJuPj ßrPUPZj 45 kOÔJ~

xMroJr xJPg xJãJ&TJPr metmJh AlJr KmPrJiL ßjfJ rJ\j CK¨j \JuJu lPfJ~J~ yfmJT ßvU yJKxjJ dJTJ, 4 \Mj - ÈPY~JPr mPx jJoJ\ kzJ ‰mi j~'∏ AxuJKoT lJCP¥vPjr (AlJ) \JKr TrJ jfMj F lPfJ~J ÊPj yfmJT yPuj k´iJjoπL ßvU yJKxjJÇ Vf 1 \Mj xKYmJuP~ oKπkKrwh KmnJPVr xnJTPã IjMKÔf oKπxnJr Kj~Kof ‰mbPT IKjitJKrf @PuJYjJ~ AlJr lPfJ~J ßh~J KjP~ k´iJjoπL 47 kOÔJ~

rJKmjJPT Km\~L TPr mJXJKur ßjfífô kMjPrJ≠Jr TrPf yPm c. jJKhjxy KmKvÓ\jPhr C≠íKf ßaPj KfKj mPuj, FKa FTKa IjqJ~ rJ~Ç mJXJKuPT i±Äx TrJr \jq FA rJ~Ç fPm KfKj hJr∆enJPm mqKgf yP~PZj FA ßnPm ßp, ImJXJKu fgJ KmKnjú TKoCKjKar IPjPT mOPaPjr k´go KjmtJKYf mJXJKu S oMxKuo ßo~Prr Kmr∆P≠ k´JKfÔJKjT metmJhL IJYrPer xoJPuJYjJ~ ßxJóYJr yPuS CPuäUPpJVq mJXJKuPhr ßTC FmqJkJPr oMU UMPujKjÇ u§j 4 \Mj - KmsTPuj fgJ kNmt u§j ßgPT rJ\QjKfT S xJoJK\TnJPm mOPaPj mJXJKu TKoCKjKar C™JjÇ ßxA kNmt u§j ßgPTA yJC\ Im ToP¿ k´go mJXJKu FoKkr khJktjÇ Frkr jJjJ 46 kOÔJ~

SP~ux pMmuLPVr FTA ˙JPj kJækJKæ xPÿuj: xÄWPwtr IJvïJ

xMroJ KrPkJat u§j, 4 \Mj - pMÜrJP\qr TJKctPl FTA ˙JPj kJJkJK xPÿuj ßcPTPZ pMÜrJ\q pMmuLV SP~ux vJUJÇ SP~ux pMmuLPVr xnJkKf FmÄ xJiJre xŒJhT @uJhJnJPm FTA ˙JPj FTA xoP~ xPÿuPjr fJKrU ßWJweJ TPrPZjÇ xPÿuPjr KulPuPa ßhUJ ßVPZ, @VJoL 8 \Mj ßxJomJr rJf 10aJ~ TJKctPlr oJaj ßkAx˙ 47 kOÔJ~

Get up to

£50 off RAC

breakdown cover*

Now everyone can get a hug from Massi, with up to £50 off when you sign up for annual RAC vehicle based membership. And as 92% of members would recommend the RAC to their friends and family, you’ll know you’re in safe hands. You’d better hurry, Massi is waiting.

Join today call 0330 159 1072 or visit rac.co.uk/visitauntie

HURRY

offer available

13.05.15 -15.06.15

*£10 off when you purchase Roadside & Recovery; £20 off when you purchase Roadside, Recovery & At Home; £30 off when you purchase Roadside, Recovery, At Home & Onward Travel; £50 off when you purchase Roadside, Recovery, At Home, Onward Travel and European. Discount is off our previous web prices. Offer is available on vehicle based membership on annual continuous payment only. Purchases must be made direct from RAC. Offer is only available to new RAC Members and applies for the first year of membership only. Not available to customers amending or renewing an existing policy or on purchases of breakdown during a breakdown situation. This offer is not available to customers who purchase RAC Breakdown cover via cash back or voucher websites. No cash or other alternatives available. Offer cannot be used in conjunction with any other offer and may be withdrawn at any time. †Calls are mobile-friendly, charged at national rates and included in inclusive minute plans from landlines and mobiles. Calls may be monitored and/or recorded. Lines open Mon-Fri 7am-10pm, Sat 8am-8pm, Sun 9am-5pm, Bank Holidays 9am-5pm. Breakdown cover provided by RAC Motoring Services (Registered No 01424399) and RAC Insurance Ltd (Registered No 2355834). Registered in England; Registered Offices: RAC House, Brockhurst Crescent, Walsall WS5 4AW. Breakdown cover provided by RAC Motoring Services and RAC Insurance Ltd. Arranged, sold and administered by RAC Motoring Services.


2 UmrJUmr

5 - 11 June 2015 m SURMA

oJjmkJYJrTJrLPhr @˜JjJ dJTJPfA

z KxK¥PTPar IKlx rP~PZ KmPhPvS z yAYA yPuA jPzYPz mPx

@AjvO⁄uJ rãJTJrLrJ z IPjPTr kJxPkJat @aPT yJKfP~ ßj~J yPò Igt dJTJ, 3 \Mj - ^JuTJKbr xJAhMu AxuJo (18)Ç KjoúKm• kKrmJPrr FA ßZPuKar @vJ KZu oJuP~Kv~J pJPmjÇ xJAhMPur Khjo\Mr mJmJr TJZ ßgPT ˙JjL~ FT hJuJu 30 yJ\Jr aJTJS ßj~Ç TgJ KZu KmPhv KVP~ mJKT aJTJ ßvJi TrPmjÇ ßxA @vJ~ SA hJuJPur oJiqPoA xJAhMu fJr kJxPkJat \oJ ßhj oJKumJPVr oJymMm A≤JrjqJvjJu asqJPnu FP\K¿PfÇ KhPjr kr Khj WMPrS KmPhv ßpPf kJPrjKj xJAhMuÇ CPJ @PrJ 30 yJ\Jr aJTJr \jq xJAhMPur kJxPkJat @aPT ßh~ SA FP\K¿Ç FT kptJP~ hJuJu fJPT \JyJ\PpJPV KmPhv kJbJPjJr TgJ mPuÇ KT∂á fJPf rJK\ yjKj xJAhMuÇ Kmw~Ka KfKj kMKuvPTS \JjJjÇ KT∂á ßTJPjJ k´KfTJr kJjKjÇ C≠Jr TrPf kJPrjKj kJxPkJatÇ xmPvPw TP~T\j xJÄmJKhPTr oiq˙fJ~ xJAhMu fJr kJxPkJat ßlrf kJjÇ FnJPmA K\Kÿ TPr xJiJre oJjMPwr TJZ ßgPT Igt yJKfP~ KjPò oJjmkJYJrTJrLrJÇ xÄKväÓ xN© \JjJ~, FnJPm ßmv KTZM asqJPnu FP\K¿r oJiqPo hJuJuYâ ßUJh rJ\iJjLPfA @˜JjJ ßVPzPZÇ FrJ KTZM FP\K¿PT mqmyJr TPr oJjmkJYJr TrPZ mPu IKnPpJV CPbPZÇ xÄKväÓ xN© \JjJ~, @AjvO⁄uJ mJKyjLr jJPTr cVJ~ hLWt Khj iPr xKâ~ rP~PZ kJYJrTJrL KxK¥PTPar vf vf xhxqÇ 2 \MjS rJ\iJjLr TJlÀu ßgPT rqJm xhxqrJ Foj FTKa KxK¥PTPar Kfj xhxqPT ßV´lfJr TPrPZjÇ xN© \JjJ~, rJ\iJjLr lKTrJkMu, kj,

oKfK^u, mjJjL, èuvJj, oVmJ\Jr, C•rJ, mJ`J S oKfK^u, KhuTMvJ mJKeK\qT FuJTJxy oyJjVrLr KmKnjú FuJTJ~ rP~PZ oJjmkJYJrTJrLPhr @˜JjJÇ KmuJxmÉu IKlPx mPx oJjmkJYJPrr VclJhJrrJ KxK¥PTaèPuJ Kj~πe TrPZÇ FrJ ßhPvr xy\ xru KmPhv VoPjòMT oJjMPwr TJZ ßgPT kJxPkJat xÄV´y TPrÇ FTA xJPg xJogqt IjMpJ~L SA xm ßuJPTr TJZ ßgPT Igt yJKfP~ ßj~Ç Frkr oJjMwèPuJPT K\Kÿ TPrÇ IPjPTr APò jJ gJTPuS iJrPhjJ ßvJPir @vJ~ xJVrkPg kJKz \oJ~Ç ÊiM rJ\iJjLr lKTrJkMu, kj, j~Jkj, oKfK^u FuJTJPfA oJjmkJYJrTJrL YPâr yJPf FnJPm yJ\Jr yJ\Jr kJxPkJat kPz @PZ mPu FTJKiT xN© \JKjP~PZÇ ‰miIQmi jTu S nM~J kJxPkJPatrS ZzJZKz Fxm IKlPxÇ rqJm IKnpJj YJKuP~ Vf x¬JPy FT yJ\JPrr ßmKv kJxPkJat C≠Jr TPrPZ ßUJh rJ\iJjL ßgPTÇ xÄKväÓ xN© \JjJ~, rqJm-Kx@AKc S KcKm kMKuv APfJoPiq k´nJmvJuL 20-25Ka KxK¥PTa vjJÜ TPrPZ rJ\iJjLPfÇ ˝rJÓs oπeJu~ S kMKuv ßycPTJ~JatJrS kJYJrTJrL KxK¥PTPar xhxqPhr ßV´lfJPr TPbJr KjPhtvjJ \JKr TPrPZÇ xÄKväÓ xN© \JjJ~, APfJoPiq mJÄuJPhv ßgPT oJjmkJYJr KjP~ kOKgmL\MPz xoJPuJYjJr ^z CPbPZÇ ßhv-KmPhPv oJjmkJYJr KjP~ vLwt oyPur ‰mbT yP~PZÇ FojKT \JKfx–W FA oJjmkJYJr KjP~

Zaman Brothers

KmmOKf KhP~PZÇ ßhPvr @AjvO⁄uJ mJKyjLr xhxqrJS kJYJrTJrL YPâr xhxqPhr ßV´lfJPr oJPb ßjPoPZjÇ 2 \Mj rJ\iJjLr TJlÀu FuJTJ ßgPT ßV´lfJrTOf Kfj oJjmkJYJrTJrLr ßylJ\f ßgPT C≠Jr yP~PZ hMA KnTKaoÇ rqJm \JjJ~, 2 \Mj fJrJ xJfãLrJr @vJÊKj gJjJr miNyJaJ V´JPor @»Mu TKrPor ßZPu ßoJ: S~JKxo @TfJr j~j (27), Km.mJKz~Jr mJüJrJokMr gJjJr lrhJmJh V´JPor oOf @mhMu S~JhMh xrTJPrr ßZPu ßoJ: \JoJu xrTJr (26), FmÄ rJ\iJjLr hJÀx xJuJo gJjJr 167 mJVmJzL C•r kJzJr oofJ\ Ko~Jr ßZPu ßoJ: KxKCTMr ryoJj KvKvrPT (39) oJjmkJYJPrr IKnPpJPV ßV´lfJr TPrÇ k´JgKoTnJPm \JjJ pJ~, Vf 18 oJYt rJKTm S yJKmm UªTJr jJPo hMA pMmTPT Cjúf ßmfPjr YJTKrr k´PuJnj ßhKUP~ nJrPfr ßYjúJAP~ kJbJPjJr TgJ mPu mJÄuJPhPvr xJfLrJ ß\uJ~ KjP~ pJ~Ç kPr nJrf ßgPT @xJ oJjmkJYJrTJrL YPâr xhxq ßoJ: oKjÀöJoJj cJKuPor TJPZ KmKâ TPr KhPu ßx kJxPkJat FmÄ KnxJ ZJzJA IQmikPg KnTKaoPhr nJrPf KjP~ pJ~Ç nJrPf pJS~Jr kr fJPhrPT fJKoujJzM k´PhPvr FTKa ˙JPj hMA-Kfj oJx @aPT rJPUÇ KnTKaoPhrPT KhP~ kJYJrTJrLrJ hJx „Pk KmjJ o\MKrPf TJ\ TrJ~Ç Ikr KhPT KnTKaoPhr vJrLKrT 3 kOÔJ~

CASH & CARRY

mJÄuJ aJCPjr k´JePTPªs ImK˙f IJoJPhr F ßhJTJPj mJÄuJPhPvr pJmfL~ ¸JAx, KmKnjú fKrfrTJrL, ßpoj uJC, \JKu, TáozJ, K^ÄVJ, Kvo, uKf xy jJjJ irPer frfJ\J oJZ FmÄ fJ\J yJuJu oJÄx ßoJrV kJS~J pJ~Ç IJoJPhr FUJPj ßp ßTJj oJuJoJu kJATJrL S UMYrJ KTjPf kJPrj Ifq∂ x˜J hJPoÇ FUJPj IJKTTJr IctJr uS~J y~Ç Beef (Mix) -

Special Offer

1kg = £3.50 5kg = £14.89 Whole Sheep - £3.99 per kg 4 Baby Chicken - £6.99

1 pack Hilsha fish (6 in a pack) - £7.99 Ruhi Fish (any size) - £2.89 per kg Mrigal Fish (any size) - £3.89 per kg

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

17 - 19 Brick Lane, London E1 6PU T: 0207 247 1009 M: 07983 760 908

07770 452 128


UmrJUmr 3

SURMA m 5 - 11 June 2015

ßTJPjJ ßTJPjJ ßãP© ßhUJ pJ~ FT TJ\ ßh~Jr TgJ mPu KjP~ @PrT TJP\ ßh~Ç FrJ xmA kJYJr yP~PZÇ KfKj mPuj, KmoJPjr oJiqPo ßpxm kJYJr y~ fJr xmA rJ\iJjLPTKªsT yP~ gJPTÇ

gJA ßxjJmJKyjLS \Kzf kJYJPr!

oJjmkJYJrTJrLPhr @˜JjJ (2 kOÔJr kr) KjptJfj TPr fJPhr kKrmJrPT ßlJPj muPf mJiq TPr ßp, fJrJ ßxUJPj nJPuJA @PZ FmÄ nJPuJ ßmfPjr YJTKr TrPZ KmiJ~ fJPhr nJrPf kJbJPjJ mJmh ImKvÓ mPT~J aJTJ kKrPvJi TrPf yPmÇ FnJPm KnTKaorJ hM-Kfj oJx gJTJr kr KTZM KnTKao ßTRvPu ßTJPjJ FT mJXJKur xyJ~fJ~ nJrf ßgPT kJKuP~ mJÄuJPhPv ßlrf @Pxj FmÄ rqJm-4-Fr vreJkjú yPu SA ßYRTx huKa FA KmPvw IKnpJjKa kKrYJujJ TPrÇ oyJjVr ßVJP~ªJ kMKuv Vf 31 ßo, ßrJmmJr hKãeUJPjr FTKa @mJKxT ßyJPaPu IKnpJj YJKuP~ ßVJuJo rJæJjL S vJyJhJ“ ßyJPxj oJxMo jJPo hM'\jPT ßV´lfJr TPrÇ fJPhr ßylJ\f ßgPT 18 KnTKaoPT C≠Jr TrJ y~Ç C≠JrTOf k´PfqPTr TJZ ßgPT xJf uJU aJTJ ßj~ kJYJrTJrLrJÇxÄKväÓ xN© \JjJ~, ßhvL~ oJjmkJYJrTJrLPhr xJPg KmPhPvr kJYJrTJrLPhr vKÜvJuL ßjaS~JTt rP~PZÇ FTJKiT xN© \JKjP~PZ, oJjmkJYJr KjP~ yAYA kPz ßVPu IPjPTA ßhv ßZPz KmPhPv KVP~ Im˙Jj ßj~Ç KmKnjú ßhPvr k´vJxPjr xJPg ‰mbPT

KmPhPv Im˙Jjrf TP~TKa KxK¥PTPar oNu ßyJfJPhr xŒPTt fgq @hJjk´hJjxy kJYJrTJrLPhr ßV´lfJPrr xyPpJKVfJS YJS~J yPm mPu \JjJ ßVPZÇ ßVJP~ªJPhr FTKa xN© \JKjP~PZ, mJÄuJPhv ßgPT oNuf @aKa ßhPv oJjmkJYJr yP~ gJPTÇ ßhvèPuJ yPò∏ gJAuqJ¥, oJuP~Kv~J, APªJPjKv~J, uJSx, TP’JKc~J, KxñJkMr, KlKukJAj S Ko~JjoJrÇ @mJr IPjT xo~ ßhUJ pJ~ SA xm ßhPvr oPiq FT ßhv ßgPT Ijq ßhPv kJYJr yP~ gJPTÇ TP~TKa KxK¥PTa k´KfPmvL ßhv nJrPfS oJjmkJYJr TPr gJPTÇ kPr ßxUJjTJr KxK¥PTa kJYJrTJrL SA xm @hoPhr Ijq ßTJPjJ ßhPv kJYJr TPr ßh~Ç ßTJPjJ ßTJPjJ ßhvPT ßTJPjJ ßTJPjJ KxK¥PTa Àa mJ @˜JjJ KyPxPm mqmyJr TPr gJPTÇ Fxm ßhPvr ˙JjL~ VclJhJr S FP\≤Phr xJPg ßpJVJPpJV rP~PZ mJÄuJPhvL oJjmkJYJrTJrL VclJhJrPhrÇ FPhr ßTJPjJ ßTJPjJ KxK¥PTa SA xm ßhPv fJPhr IKlxS UMPu mPxPZÇ F KhPT ßhPv oJjmkJYJPrr xJPg xrTJrhuL~ FT xÄxh xhxq, fJr nJA FmÄ TmJ\JPrr FT CkP\uJ ßY~JroqJjxy I∂f 79 \Pjr jJo CPuäU TPr k´KfPmhj hJKUPur krS fJPhr ßTC FUPjJ ßV´lfJr y~KjÇ rqJPmr KuVqJu S KoKc~J CAÄ k´iJj oMlKf oJyoMh UJj mPuj, oJjmkJYJr KmKnjúnJPm yP~ gJPTÇ ßTJPjJKa xoMhskPg y~, ßTJPjJKa KmoJjPpJPV y~, @mJr ßhUJ pJ~ nM~J TJV\k© ‰fKrr oJiqPo yPò,

dJTJ, 2 \Mj - gJAuqJP¥r ßxjJmJKyjLr KmÀP≠A FmJr Cbu oJjm kJYJrTJrL YPâ \Kzf gJTJr IKnPpJVÇ Fr @PV ßhvKar xrTJKr TotTftJ, kMKuv S oJbkptJP~r ßuJT\Pjr KmÀP≠ SA IKnPpJV CPbKZuÇ IKnPpJPVr F iJrJmJKyTfJ~ ßhvKar rJ\TL~ ßxjJmJKyjLr CkPhÓJr KmÀP≠ ßV´¬JKr kPrJ~JjJ \JKrr @Pmhj IjMPoJhj TPrPZj @hJufÇ Fr krkrA fJÅPT xJoK~T mrUJ˜ TPrPZ ßxjJmJKyjLÇ kJYJrTJrLPhr U√Pr kPz oJuP~Kv~Jr CP¨Pv kJKz \oJPjJ mJÄuJPhKv S ßrJKyñJPhr k´JgKoT V∂mq˙u FA gJAuqJ¥Ç FKhPT mJÄuJPhKvxy 65 \j IKnmJxL myjTJrL FTKa ßjRpJj APªJPjKv~J~ C≠Jr yP~PZÇ Umr FFlKk, KmKmKx S mqJÄTT ßkJPˆrÇ gJAuqJP¥r hKãeJûuL~ xÄUuJ k´PhPvr jJ gJKm FuJTJr k´JPhKvT @hJuf SA vLwt ßxjJ TotTftJr KmÀP≠ ßV´¬JKr kPrJ~JjJ \JKrr @Pmhj IjMPoJhj TPrjÇ Vf 1 ßo mJÄuJPhKv S ßrJKyñJ oMxuoJj IKnmJxLPhr k´go VeTmr @KmÏOf y~ FUJjTJrA FT VKyj \ñPuÇ gJA kMKuv mJKyjLr k´iJj ßxJo~Mf kJokJjoJÄ 1 \Mj, ßxJomJr \JjJj, rJ\TL~ ßxjJmJKyjLr ß\qÔ CkPhÓJ ßulPajqJ≤ ß\jJPru oJjMx TÄkJPjr KmÀP≠ ßV´¬JKr kPrJ~JjJ \JKrr @Pmhj TPrKZu kMKuvÇ F @PmhPj Vf 31 ßo, ßrJmmJr @hJuf xÿKf KhP~PZjÇ Frkr 1 \MjA xJoKrT TftOkã fJÅPT xJoK~T mrUJ˜ TPrPZÇ xÄUuJ~ VeTmr S kJYJrTJrLPhr @˜JjJ @KmÏOf yS~Jr kr hKãekNmt FKv~Jr oJjm kJYJr ßTPuïJKr KjP~ Kmvõ\PM z yAYA ÊÀ y~Ç fLms xoJPuJYjJr oMPU gJAuqJP¥ oJjm kJYJrTJrL YPâr KmÀP≠ IKnpJj ÊÀ TPr ßxUJjTJr ßxjJ-xoKgtf xrTJrÇ Vf k´J~ FT oJPxr IKnpJPj ßV´¬Jr yP~PZ xPªynJ\j 51 kMKuv S xrTJKr TotTftJÇ ßV´¬JKr kPrJ~JjJ \JKr TrJ yP~PZ ßoJa 82 \Pjr KmÀP≠Ç xPªynJ\j Fxm ßuJPTr oPiq FUj kpt∂ oJjMx TÄkJjA xmPYP~ èÀfôkNet mqKÜÇ 58 mZr m~xL ßxjJmJKyjLr F TotTftJ APfJoPiq IJfìxoktj TPrPZjÇ FA Umr ßmr yS~Jr @PV ßxjJmJKyjLr ToJ¥Jr ACPhJoPh\ KxfJmJfrJ mPuKZPuj, oJjm kJYJPrr xPñ ßTJPjJ ßxjJxhxq \Kzf @PZj KT jJ, fJ fJÅr \JjJ ßjAÇ PxjJ ToJ¥Jr hJKm TPrj, FA ßV´¬JKr kPrJ~JjJ ßxjJmJKyjLr \jq ßTJPjJ @WJf j~Ç SA TotTftJPT K\ùJxJmJPh kMKuvPT ˝JiLjfJ ßhS~J yPmÇ ßxjJmJKyjLr FT xN© \JKjP~PZ, kMKuPvr ßV´¬JKr kPrJ~JjJr @PmhPjr Kmw~Ka ImVf @PZj k´iJjoπL k´J~Mf YJj-SYJ 4 kOÔJ~

WATCH Live Property Show With Kazi Arif

(MARLA, MNAEA)

4RAY3IGN

Sponsord by:

Letting Selling Buying

Live on every Thursday 9.35pm - 10.30pm on Bangla TV (Sky 786)

Licensed Member

,IGHTBOX

8 Vallance Road, Whitechapel, London, E1 5HR T: 020 7375 1188 M: 07944 872 919 (Line open till 11pm)

0% commission for letting & sales

E-mail: admin@primeestateagents.co.uk

We offer

n

www.primeestateagents.co.uk


4 UmrJUmr

5 - 11 June 2015 m SURMA

fJKuTJ dJTJ~ ˝rJÓs S krrJÓs oπeJuP~ kJKbP~PZ TM~JuJuJokMPr KjpMÜ mJÄuJPhv yJATKovjÇ yJATKovPjr v´o vJUJr TJCK¿ur xJP~hMu AxuJPor mrJf KhP~ S~JtaJAox ßaJP~K≤PlJr ca To jJPor FTKa SP~mxJAPar UmPr 2 \Mj FA fgq \JKjP~ muJ y~, fJÅPhr \JfL~fJ KjKÁf yS~Jr kr ßhPv ßlrf kJbJPjJr mqm˙J TrJ yPmÇ

xrTJPrr khPãk \JjPf ßYP~PZj yJAPTJat

oJjmkJYJrTJrLPhr @˜JjJ (3 kOÔJr kr) S k´KfrãJoπL ß\jJPru k´Kmf SÄxMSjÇ Kmw~KaPf pgJpg mqm˙J KjPf fh∂TJrLPhr k´Kf xmM\ xÄPTf ßh~J yP~KZuÇ kMPrJ gJA xoJ\A kJYJPr \Kzf: gJAuqJP¥r kMPrJ xoJ\ oJjm kJYJPr \KzfÇ xŒsKf KmKmKxr FT IjMxºJjL k´KfPmhPj FojaJA hJKm TrJ yP~PZÇ KmKmKxr hKãe-kNmt FKv~Jr xÄmJhhJfJ ß\JjJgj ßyPcr F k´KfPmhjKa Vf 22 ßo KmKmKx IjuJAPj k´TJKvf y~Ç k´KfPmhPj hJKm TrJ y~, gJAuqJP¥r kMPrJ xoJ\ kJYJrTJrLPhr xyJ~fJ TrPZÇ xÄmJhhJfJr nJwq,

gJAuqJP¥r fJTM~J kJ ß\uJr k´iJj oKjf Kk~JjgÄ fJÅr TJPZ hJKm TPrPZj, ßjRTJ ßgPT IKnmJxjk´fqJvLPhr ˙JjJ∂Prr \J~VJ KyPxPm hLWtKhj iPrA fJÅr FA ß\uJPT mqmyJr TrPZ kJYJrTJrLrJÇ FaJ mº TrPf YJAPuS ßTªsL~ xrTJr mJ ˙JjL~ @AjvO⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr TJZ ßgPT ßfoj xyJ~fJ kJPòj jJ KfKjÇ gJA V´JomJxLr xJoPj kJYJrTJrLrJ TLnJPm FA mqmxJ YJuJPò ∏ FA k´Pvúr C•r UMÅ\Pf KVP~ ßyc \JjJj, kJYJrTJrLrJ fJPhr mqmxJr xPñ ˙JjL~ ßuJTPhr pMÜ TPrPZÇ FTKa V´JPor FT pMmPTr nJwq, IPgtr \jq kMPrJ V´JomJxL kJYJPrr xPñ pMÜÇ kJYJrTJrLrJ xmJAPT nJzJ TPrÇ mKªKvKmPrr Skr j\rhJKr FmÄ UJmJr xrmrJPyr \jq kJYJrTJrLrJ ßuJT nJzJ TPrÇ ßuJT nJzJ

TrPf fJrJ V´JPor WPr WPr pJ~Ç IKnmJxLmJyL ßjRTJ C≠Jr: mJÄuJPhv, Ko~JjoJr S v´LuïJr 65 \j @v´~k´JgtLPT myjTJrL FTKa ßjRpJj APªJPjKv~Jr kNmt CkTëPu C≠Jr yP~PZÇ Fr @PV ßjRpJjKa @aPT APªJPjKv~Jr \uxLoJ~ ßxKa ßbPu ßh~ IPˆsKu~Jr ßjRmJKyjLÇ ßjRpJjKar V∂mq˙u KZu KjCK\uqJ¥Ç APªJPjvL~ kMKuv 2 \Mj mPuPZ, mftoJPj FA IKnmJxLrJ FTKa kMKuv ߈vPj rP~PZjÇ 710 ÈmJÄuJPhKvr' fJKuTJ: oJuP~Kv~J~ xŒsKf C≠Jr yS~Jr kr KjP\Phr mJÄuJPhKv mPu hJKm TrJ 710 \j IKnmJxLr FTKa

dJTJ, 1 \Mj - kJYJPrr KvTJr yP~ xJVPr nJxoJj ßuJTPhr C≠JPrr mqJkJPr xrTJr TL TL khPãk KjP~PZ, fJ \JjPf ßYP~PZj yJAPTJatÇ FTKa Kra @PmhPjr k´JgKoT ÊjJKj ßvPw KmYJrkKf lJrJy oJymMm S KmYJrkKf TJ\L ßoJ. A\JÀu yT @TPªr xojõP~ VKbf yJAPTJat ßmû 31 ßo, ßrJmmJr F @Phv ßhjÇ YJr x¬JPyr oPiq xrTJrPT F KmwP~ k´KfPmhj @hJuPf hJKUu TrPf yPmÇ jqJvjJu ßlJrJo lr k´PaTvj Im KyCoqJj rJAax jJPor FTKa oJjmJKiTJr xÄVbj Vf 25 ßo FxÄâJ∂ Kra @PmhjKa TPrÇ @PmhPjr kPã ÊjJKj TPrj @Aj\LmL fJ\Mu AxuJoÇ rJÓskPã KZPuj ßckMKa IqJaKjt ß\jJPru @oJfMu TrLoÇ ÊjJKj ßvPw 2 \Mj @hJuf @Phv ßhjÇ fJ\Mu AxuJo mPuj, kJYJPrr KvTJr yP~ ßpxm jJVKrT mPñJkxJVr S @∂\tJKfT kJKjxLoJr oPiq nJxoJj Im˙J~ @PZj, fJÅPhr C≠JPrr mqJkJPr xrTJPrr KjK‘~fJPT ßTj xÄKmiJjkKrk∫L muJ yPm jJ, fJ \JjPf ßYP~ @hJuf Àu KhP~PZjÇ kJvJkJKv kJYJrTJrLPhr KmÀP≠ @AjVf mqm˙J KjPf ßTj KjPhtv ßhS~J yPm jJ, fJS @hJuf \JjPf ßYP~PZjÇ fJ\Mu AxuJo \JjJj, @VJoL YJr x¬JPyr oPiq ˝rJÓsxKYm, krrJÓsxKYm, @AjxKYm, kMKuPvr oyJkKrhvtT (@AK\Kk), TmJ\JPrr ß\uJ k´vJxT (KcKx) S kMKuv xMkJr (FxKk) FmÄ ßaTjJl gJjJr nJrk´J¬ TotTftJPT (SKx) ÀPur \mJm KhPf muJ yP~PZÇ

mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr Kl∑ kJKTtÄP~r xMKmiJ IJPZ

IJoJPhr FUJPj rP~PZ ßl∑v oJZ, yJuJu oJÄx, fJ\J vJT-xK«xy VOy˙JuL xTu keqÇ mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr IJkjJr Kjfqk´P~J\jL~ kPeqr ßpJVJj KhP~ gJPTÇ All major Credit & Debit Card welcome

Bangla Town Cash & Curry Your right choice for grocery shopping

67-77 Hanbury Street, London E1 5JP Phone : 020 7377 1770


UmrJUmr 5

SURMA m 5 - 11 June 2015

ßlÅPx pJPòj uKfl KxK¨TL dJTJ, 3 \Mj - ãofJr IkmqmyJPrr IKnPpJPVr hJKuKuT k´oJe kJS~J~ oyJP\Ja xrTJPrr xJPmT oπL @mhMu uKfl KxK¨TLr KmÀP≠ @AKj khPãk KjPf YPuPZ hMjtLKf hoj TKovj (hMhT)Ç hMhPTr Có kptJP~r FTJKiT xN© k´go @PuJPT F fgq KjKÁf TPrPZÇ \JjJ ßVPZ, TKovPjr Kx≠JP∂r kr fÅJr KmÀP≠ @jMÔJKjT oJouJ hJP~r TrJ yPmÇ fÅJPT K\ùJxJmJh TrJr TgJ nJmPZ hMhTÇ @mhMu uKfl KxK¨TLr KmÀP≠ ãofJr IkmqmyJr S hMjtLKfr IKnPpJV IjMxºJj TrPZj hMhPTr CkkKrYJuT Ko\tJ \JKyhMu @uoÇ IjMxºqJPjr KmwP~ \JjPf YJAPu KfKj Km˜JKrf \JjJPf rJK\ yjKjÇ fPm xÄ˙Jr Có kptJP~r FTJKiT xN© \JjJ~, IjMxºqJPj uKfl KxK¨TLr KmÀP≠ ãofJr IkmqmyJPrr oJiqPo xrTJPrr KmkMu kKroJe ãKfr hJKuKuT k´oJe kJS~J ßVPZÇ lPu hMhPTr oJouJ~ ßlÅPx ßpPf kJPrj @S~JoL uLPVr xJPmT F k´nJmvJuL ßjfJÇ hMhPTr xN©Ka \JjJ~, IKnPpJPVr KmwP~ KvVKVrA TJrJKmKi ßoPj uKfl KxK¨TLr mÜmq ßjS~J yPf kJPrÇ uKfl KxK¨TLr KmÀP≠ IjMxºqJPjr KmwP~ \JjPf YJAPu hMhPTr TKovjJr ßoJ. xJyJmMK¨j VfTJu ßxJomJr k´go @PuJPT mPuj, ÈpfaáTá \JKj, fÅJr xŒPTt FTKa IjMxºJj k´KfPmhj hMhPTr ‰hjKªj xnJ~ Ck˙JkPjr IPkãJ~ rP~PZÇ TKovPjr xnJ~ F KmwP~ @PuJYjJ TPr pgJpg mqm˙J ßjS~J yPmÇ' Vf mZPrr 28 ßxP¡’r KjCA~PTt FT IjMÔJPj kKm© y\ S fJmKuV \JoJf FmÄ k´iJjoπLr ßZPu x\Lm S~JP\h \~PT KjP~ Km„k o∂mq TrJ~ oKπxnJ S hu ßgPT IkxJKrf yj uKfl KxK¨TLÇ iotL~ IjMnKN fPf @WJf ßhS~Jr IKnPpJPV fÅJr KmÀP≠ dJTJ S ßhPvr 18Ka ß\uJ~ I∂f 22Ka oJouJ rP~PZÇ ßhPv KlPr @xJr Vf mZPrr 25 jPn’r @hJuPf @®xokte TrPu uKfl KxK¨TLPT TJrJVJPr kJbJPjJ y~Ç TJrJVJPr IxM˙ yP~ kzJ~ FUj mñmºá ßvU oMK\m ßoKcPTu KmvõKmhqJu~ yJxkJfJPu nKft rP~PZj KfKjÇ Vf oñumJr xJf oJouJ~ yJAPTJat ßgPT Z~ oJPxr I∂mtfL \JKoj ßkP~PZj KfKjÇ IjMxºJj xÄKväÓ FTKa xN© \JjJ~, oyJP\Ja xrTJPrr m˘ S kJa oπeJuP~r oπL uKfl KxK¨TL 2013 xJPu ãofJ ZJzJr YJr Khj @PV FUKf~Jr mKyntf N nJPm KjvJf \Ma KoPur 11 TJbJ 13 ZaJT \Ko SA mZr dJTJr Y¢V´Jo xKoKfPT 99 mZPrr \jq A\JrJ ßhj? oKfK^Pu oiMKofJ KxPjoJ yPur ßkZPj m˘ S kJa oπeJuP~r oJKuTJjJiLj SA \Kor mftoJj mJ\JroNuq 150 ßTJKa aJTJrS ßmKv mPu iJreJ TrJ y~Ç FT ßTJKa FT uJU aJTJ~ 99 mZPrr \jq Y¢V´Jo xKoKfPT \KoKa A\JrJ ßhS~J y~Ç SA xKoKfr xnJkKf uKfl KxK¨TLr ˘L uJ~uJ KxK¨TLÇ 2013 xJPur 11 \Mj Y¢V´Jo xKoKf yJxkJfJu ‰fKrr TgJ \JKjP~ oπeJuP~ \Kor \jq @Pmhj TPrÇ oyJP\Ja xrTJPrr ßo~Jh ßvw yS~Jr YJr Khj @PV 20 IPÖJmr uKfl KxK¨TL fJPf xÿKf ßhjÇ krKhj 21 IPÖJmr oπeJuP~r KxKj~r xyTJrL xKYm jLurfj xrTJr Y¢V´Jo xKoKfr fUjTJr xnJkKf ßr\JCu yT ßYRiMrL oMvfJTPT KYKb KhP~ \KoKa A\JrJ ßhS~Jr TgJ \JjJj? A\JrJoNuq k´KfmZr FT uJU FT yJ\Jr 101 aJTJ KyPxPm 99 mZPrr \jq FT ßTJKa FT uJU FT yJ\Jr 101 aJTJ mPu KYKbPf CPuäU TrJ y~Ç 5 \JjM~JKrr KjmtJYPjr kr 12 \JjM~JKr @S~JoL uLV xrTJr vkg ßj~? fJr Kfj KhPjr oJgJ~ 15 \JjM~JKr Y¢V´Jo xKoKfPT \KoKa A\JrJ hKuu TPr ßh~ oπeJu~Ç \KoKa A\JrJ IjMPoJhPjr jKgPf @mhMu uKfl KxK¨TL KuPUPZj, Èßo\mJj Y¢V´Jo xKoKfr FTKa @TwteL~ mJKwtT IjMÔJjÇ mqKÜVf \LmPj @Ko Y¢uJ TjqJr kJKe V´ye TPrKZÇ dJTJr Y¢V´Jo xKoKf FTKa xMk´KfKÔf k´KfÔJjÇ fJPhr yJxkJfJu k´KfÔJr k´PYÓJ~ FA

F ZJzJ KouKa k´JÑKuf oNPuqr ßYP~ IPjT To oNPuq KmKâ TrJ yP~PZÇ oxKuj Taj Kou IQminJPm Kmâ~ S y˜J∂r: VJ\LkMPrr TJuLVP†r oxKuj Taj Kou mJÄuJPhv \Ma Kou TrPkJPrvjPT (KmP\FoKx) jq˜ TrJ y~Ç FrkrS 2011 xJPu FKa KrlJh jJPo FTKa ßkJvJT TJrUJjJr TJPZ 135 ßTJKa aJTJ~ KmKâ TrJ y~, pJ xŒNet ßm@AKj mPu IKnPpJV rP~PZÇ KouKa I˝ò k´Kâ~J~ y˜J∂r TrJ ZJzJS Fr hJ~PhjJ S oNuq pgJpgnJPm KjitJre TrJ y~Kj mPuS IjMxºqJPj \JjJ ßVPZÇ F ZJzJS xrTJr S ßâfJ kã vsKoTPhr mPT~J kJSjJr Kmw~Ka FKzP~ pJ~Ç IKnPpJV @PZ, Fxm IKj~oPT k´vs~ KhP~PZj uKfl KxK¨TLÇ

nNKo U§Kar k´P~J\jL~fJ UMmA èÀfôkNetÇ oJjmfJr ßxmJ~ fJPhr xyPpJKVfJ TrJr ‰jKfT hJK~fôPmÅJi TrKZÇ' Imvq Vf mZPrr 21 IPÖJmr ßxA \Kor A\JrJ mJKfu TPrPZ m˘ S kJa oπeJu~Ç YáKÜKa mJKfu TPr Y¢V´Jo xKoKfr xnJkKfr TJPZ KYKbS kJbJPjJ y~Ç Y¢V´Jo xKoKfPT \Ko A\JrJ ßhS~J ZJzJS KYvKf \Ma Kou, ßoJKyjL \Ma Kou S oMxKuo Taj Kou KmjJ ßa¥JPr y˜J∂Prr Kmw~KaS IjMxºJj TrPZj hMhPTr CkkKrYJuT Ko\tJ \JKyhMu @uoÇ Fxm TJrUJjJ y˜J∂Prr ßãP©S uKfl KxK¨TL ßTJPjJ Kj~o oJPjjKj mPuS IjMxºqJPj KjKÁf yP~PZ hMhTÇ FTT Kx≠JP∂ ßoJKyjL Koux KmKâ: TáKÓ~Jr ßoJKyjL Koux KuKoPac ßuJTxJPjr TJrPe 1982 xJPu mº TPr ßhS~J y~Ç 1984 xJPu hrkP©r oJiqPo j\Àu AxuJPo jJPor FT mqKÜ ßxKa KTPj KjP~ jJoTre TPrj vJy oUhMo ßaaJAu KouxÇ fUj KouKar Kmâ~oNuq KZu 11 ßTJKa 26 uJU aJTJ FmÄ hLWtPo~JKh Ee KZu k´J~ 13 ßTJKa aJTJÇ j\Àu AxuJo aJTJ KbToPfJ kKrPvJi TrPf jJ kJrJ~ hrk© mJKfu TrJ yPu KfKj @hJuPf oJouJ TPrjÇ 2009 xJPu m˘ S kJaoπL @PuJYjJr oJiqPo Kmw~Ka l~xJuJr KjPhtv KhPu oJouJ k´fqJyJPrr vPft SA k´KfÔJjPT KTK˜, hJ~PhjJxy 49 ßTJKa aJTJ kKrPvJPir \jq muJ y~Ç kPr vJy oUhMo ßaaJAu KoPur kPã hq Kkkux ßcPnukPo≤ TrPkJPrvj jJPo FTKa oiq˙fJTJrL k´KfÔJj aJTJ kKrPvJPi rJK\ y~Ç KT∂á oJouJ k´fqJyJr mJ aJTJ kKrPvJi jJ TrJ~ oπL uKfl KxK¨TL KouKa ßlrf jJ KjP~ FTT Kx≠JP∂ @mhMu oKfj jJPor @PrT mqmxJ~Lr TJPZ KmKâr KjPhtv ßhjÇ ßvw kpt∂ KfKjS ßTJPjJ aJTJ kKrPvJi TPrjKjÇ Frkr FjJrPVJPaT jJPo @PrTKa k´KfÔJPjr oJKuT @Krlár ryoJPjr xPñ KouKa KmKâr \jq YáKÜ TrJ y~Ç KfKjS xŒNet Igt kKrPvJi TPrjKjÇ Frkr IgtQjKfT Kmw~xÄâJ∂ oKπkKrwh KmnJV mJrmJr KouKa ßmxrTJKr TKovPjr TJPZ jq˜ TrJr TgJ muPuS oπL KjP\A KouKa KmKâr TJptâo YJKuP~ ßVPZjÇ KmKâr kMPrJ k´Kâ~JKaA KZu IQmiÇ

KYvKf ßaaJAu: TáKouäJr ßhRufkMPrr GKfyqmJyL KYvKf ßaaJAPur 16 hvKoT 66 FTr \Koxy KouKa KmjJ ßa¥JPr oJ© 35 ßTJKa aJTJ~ KmKâ TrJ y~Ç IgY SA \J~VJr xmtKjoú mJ\Jr oNuq TokPã 150 ßTJKa aJTJÇ 1966 xJPu k´KfKÔf F KouKa KmjJ ßa¥JPr 2010-2011 IgtmZPr oπLr AòJ~ oJ© 35 ßTJKa aJTJ~ KmKâ TrJ y~Ç SA KouKa ßTPjj msJ¯emJKz~Jr @ox lJrJ\ TjˆsJTvj KuKoPaPcr oJKuT ßoJ. lJÀT AxuJo nNÅA~JÇ kJa S m˘ oπeJuP~r oπL gJTJr xo~ uKfl KxK¨TLr TotTJ§ KmPvw TPr SA oπeJuP~r xŒK• ßmxrTJKrTrPer ßãP© @Aj S KmKi oJjJ yP~PZ KT jJ FmÄ YáKÜr vft ßoPj xŒK• KmKâ mJ y˜J∂r yP~PZ KT jJ, fJ pJYJA TrJr \jqA Vf mZPrr 22 ßlms∆~JKr k´iJjoπLr TJptJuP~r oyJkKrYJuT kmj ßYRiMrLPT k´iJj TPr kÅJY xhPxqr TKoKa Vbj TrJ y~Ç TKoKa 31 @Vˆ Km˜JKrf k´KfPmhj ‰fKr TPrÇ k´KfPmhPj oπL @mhMu uKfl KxK¨TLr jJjJ IKj~Por Km˜JKrf Kmmre fáPu irJ y~Ç hMhPTr IjMxºJj TotTftJ k´iJjoπLr TJptJuP~r SA k´KfPmhjKaS fÅJr IjMxºqJPjr TJP\ mqmyJr TrPZjÇ @rS hJKuKuT k´oJe xÄV´y TPrPZjÇ SA TKoKa mPuKZu, kÅJY mZPr m˘ S kJa oπeJu~ 48Ka xrTJKr k´KfÔJj ßmxrTJKr UJPf y˜J∂r mJ KmKâ TPrPZÇ F xo~ hMKa ZJzJ mJKT xm k´KfÔJj KmjJ hrkP©, I˝ò k´Kâ~J~, KmjJ oNPuq mJ To oNPuq ßmxrTJKrTre mJ KmKâ TrJ y~Ç @mhMu uKfl KxK¨TL ßmKvr nJV ßãP©A FTTnJPm Kx≠J∂ KjP~ F irPjr TotTJ§ TPrPZjÇ xm irPjr @AjTJjMj, Kj~ojLKf nñ TPr KfKj xrTJKr xŒK• y˜J∂r TPrPZjÇ @Aj mJ jLKfoJuJ oJjJr ßãP© fÅJr mÜmq KZu ÈjLKfoJuJ mPñJkxJVPr KjPãk Tr'Ç k´KfPmhPj muJ y~, oyJP\Ja xrTJPrr kÅJY mZPr (2009-13) m˘ S kJa oπeJuP~r KmKaFoKx, fÅJf ßmJct, KmuM¬ \Ma TrPkJPrvj (KmP\Kx) FmÄ KmP\FoKxr ßoJa 48Ka k´KfÔJj ßmxrTJKrTre S y˜J∂r TrJ yP~PZÇ Fr oPiq Y¢V´JPor BVu ˆJr ßaaJAu KoPur EPer xMh oSTál TrJ y~Ç 30Ka k´KfÔJj kNetJñ y˜J∂r TrJ y~, 17Ka y˜J∂Prr k´Kâ~JiLjÇ Fr oPiq KmjJ hrkP© ßhS~J yP~PZ 12KaÇ FnJPm xŒK• y˜J∂Prr TJrPe \j˝Jgt ãáeú yP~PZÇ fJ ZJzJ ßmxrTJKrTre TKovj @Aj S jLKfoJuJS oJjJ y~KjÇ k´KfPmhj IjMpJ~L, 46Ka k´KfÔJj mJ nNKo y˜J∂Prr ßãP© TrJ IKj~oèPuJ yPò pgJpg oNuq KjitJre jJ TrJ, KmjJ hrkP© y˜J∂r, ßTmu oπLr Kx≠JP∂ KmjJ oNPuq ˙J~L mPªJm˜ ßhS~J, KmKâr @PV IgtQjKfT xŒTtKmw~T oKπxnJ TKoKar IjMPoJhj jJ ßjS~J, KmKâr vft jJ oJjJ, @AjVf \KaufJ Kjrxj jJ TPrA y˜J∂r AfqJKhÇ

˝rJÓs k´KfoπL, dJKmr xJPmT KnKxxy xJf\jPT yfqJr ÉoKT dJTJ, 3 \Mj - ˝rJÓs k´KfoπL @xJhMöJoJj UJj TJoJu S dJTJ KmvõKmhqJuP~r xJPmT KnKx S KmvõKmhqJu~ o†MKr TKovPjr xJPmT ßY~JroqJj IiqJkT c. F ßT @\Jh ßYRiMrLxy xJf\jPT yfqJr ÉoKT KhP~PZ @u-TJP~hJ @jxJÀuäJy mJÄuJ Kao-13Ç 2 \Mj, oñumJr hMkMr @jMoJKjT KfjaJr KhPT kJbJPjJ FT KYKbPf F ÉoKT ßhS~J yP~PZ mPu \JKjP~PZj KmvõKmhqJuP~r nJrk´J¬ k´Ör IiqJkT c. F Fo @o\JhÇ \JjJ ßVPZ, UP~rL UJPor FTKa KYKb hMkMPr xJPmT KnKx F ßT @\Jh Fr KbTJjJ~ @PxÇ uJu TJKuPf ßuUJ @uTJP~hJ @jxJÀuäJy mJÄuJ Kao-13 ˝JãKrf SA KYKbPf KfKj xy @PrJ xJf\Pjr jJo rP~PZÇ xJf\Pjr YJr\jA dJKm KvãTÇ Fr oPiq xJPmT KnKx S mftoJj k´Ör IiqJkT c. F Fo @o\Jh ZJzJS @PrJ hM\j yPòj TuJ KmnJPVr Kcj c: @UfJÀöJoJj S AKfyJx KmnJPVr IiqJkT S \ÉÀu yPur k´Jiqã IiqJkT

c. @mM oMyJÿh ßhPuJ~Jr ßyJxJAjÇ FZJzJS FA KuPˆ @PZj mftoJj xrTJPrr ˝rJÓs k´KfoπL @xJhMöJoJj UJj TJoJu S IKnPj©L voL TJ~xJrÇ KYKbPf jJPor KuPˆr CkPr ßuUJ ÈßxPT¥ Kuˆ Im ßcg'Ç xmJr jJPor kPr ßuUJ @PZ ÈoJˆ AC CAu Kk´Pk~Jr lr ßcg'Ç KuPˆr k´KfKa jJPor cJj kJPvA Knjú Knjú aqJV ßuUJ @PZÇ c. F ßT @\Jh ßYRiMrLr jJPor kJPv ßuUJ ÈAxuJKoT FKjKo'Ç FrkPrA @xJhMöJoJj Fr jJPor kJPv ßuUJ ÈKoKjˆJr ßasAar KmKc'Ç c. @mM ßoJyJÿh ßhPuJ~Jr ßyJxJAj ∏ IqJK≤ AxuJo rJAaJrÇ IKnPj©L voL TJ~xJr ÈjJK˜T'Ç @mM oMxJ oMyJÿh oJxMhMöJoJj \JTJKr~J oJxMh ÈIqJK≤ AxuJo.S~JTtJr'Ç k´ÖPrr jJPor kJPv ßuUJ ÈKcPloJr Im KcC'Ç xmtPvw c. @UfJÀöJoJj Fr jJPor kJPv ßuUJ @PZ ÈAxuJKoT FKjKo'Ç KYKb kJS~Jr kr fJ“ãKeT mqm˙J KyPxPm iJjoK¥ gJjJ~ xJiJre cJP~Kr TPrPZj KmvõKmhqJuP~r k´Ör

c. Fo @o\Jh @uLÇ F KmwP~ KmvõKmhqJuP~r nJrk´J¬ k´Ör IiqJkT c. F Fo @o\Jh \JjJj, F ßT @\Jh xqJPrr TJPZ KYKb @xJr kr @orJ KmvõKmhqJuP~r kã ßgPT iJjoK¥ gJjJ~ K\Kc TPrKZÇ fPm KfKjxy @PrJ hMA\j KvãPTr jJo KuPˆ gJTPuS fJPhr TJPZ

FUPjJ KYKb @PxKj mPu \JKjP~PZj KfKjÇ CPuäUq, Fr @PVS dJTJ KmvõKmhqJuP~r KnKx IiqJkT c. @ @ o x @PrKlj KxK¨TLxy hv\jPT yfqJr ÉoKT KhP~ KYKb kJKbP~KZu @u TJP~hJ @jxJÀuäJy mJÄuJ Kao-13 jJPor xÄVbjKaÇ


6 xŒJhTL~ / Ck-xŒJhTL~

5 - 11 June 2015 m SURMA

nJf ßhmJr oMPrJh ßjA KTu ßhmJr ßVJxJA lrLh IJyoh ßr\J FOUNDER : Late Al-Haj Dr. Bashir Ahmed HONORARY EDITOR : Mrs. Ayesha Ahmed EDITOR : Ahmed Moyez

NEWS EDITOR : Abdul Quaium

LITERARY EDITOR : Shahidul Islam Sagor

MANAGING DIRECTOR : Sarzamin Ahmed

SURMA Unit B, 10 Quaker Street London E1 6SZ

Tel: 020 7377 9787 Fax: 020 7377 9717

www.surmanews.com EDITORIAL: news@surmanews.com ADVERTISING: sarzahmed@surmanews.com

11 \MPjr KjmtJYj:

mJXJKur IJfìoptJhJr uzJA

Vf TP~T mZr iPr aJS~Jr yqJoPuaPx FTaJ rJ\QjKfT WNetj jJjJj KmÃJK∂r \jì KhP~PZÇ ßxA IJmPyr TJrPeA mMK^ KjmtJYj KkZá ZJzPZ jJÇ FTKhT ßgPT nJPuJA yPuJ ßp, xTu nJmjJ-KY∂Jr ImxJj VefJKπTnJPmA oLoJÄxJ yS~J hrTJrÇ ßo~r KjmtJYjPT ßTªs TPr ßpxm k´vú C™JKkf yP~KZu ßxxm oJouJ kpt∂ VzJPjJr ßvw Kx≠J∂ kMj”KjmtJYPj FPx ßbPTPZÇ KjmtJYj KjP~ oJouJr rJ~PT mÉ\j mÉnJPm ßhUPZjÇ kã-KmkPã pJPhr Im˙Jj fJPhr TgJ mJh KhPuS pJrJ ßo~r uM“lár ryoJjPT KYPjj jJ mJ \JPjj jJ, pJrJ mJXJKu jj, mOPaPjr \JfL~ \LmPj pJrJ CPuäUPpJVq fJrJS FA oJouJ KjP~ IPjT k´vú C™Jkj TPrPZj pJr \mJm ßTC KhPf kJPrjKjÇ VJKct~Jjxy KmKnjú oJiqPo fJPhr ¸Ó mÜmq IJorJ ßkP~KZÇ fJPhr oPiq IJAPjr KvãTS rP~PZjÇ IPjPTr k´vú, ßpxm IKnPpJPVr oJiqPo KjmtJyL ßo~Prr ãofJ ßTPz ßj~J yP~PZ ßxxm xfq yPu fJr Kmr∆P≠ vJK˜r KmiJj KT? hMjtLKf k´oJe yP~ gJTPu fJr Kmr∆P≠ ßV´lfJKr krS~JjJ ßjA ßTj? fJ pKh jJ y~, fJyPu ßTmu FT\j oJjMwPT rJ\QjKfT y~rJjLr KvTJPr kKref TrJA KT rJPÓsr TJ\? Fxm k´vú FUj IPjPTr oPjA ßãJn S ßmhjJ ‰fKr TPrPZÇ IPjPT FS oPj TPrj, FTKa FgKjT \jPVJÔLPT aJPVtPa kKref TPr KTZá oyu aJS~Jr yqJoPuaPxr nJVq KjP~ ßUuPZjÇ aJS~Jr yqJoPuaPxr mJXJKu \jPVJÔL xJrJ \Lmj ßumJrmJºm ßgPTS IJ\ ßumJPrrA rJ\QjKfT TákJjPur KvTJr yP~PZj ∏ FojS IKnmqKÜ IPjT Kmù\PjrÇ Fxm WNetPjr ßnfr KhP~ 11 \Mj 2015, aJS~Jr yqJoPuaPxr ßo~r kPh kMj”KjmtJYj yPf YPuPZÇ FA KjmtJYj ßTj mJXJKur \jq IJfìoptJhJr uzJA? Fr TJre, Vf KjmtJYjPT ßTªs TPr ßp oJouJr oMPUJoMKU yPf yP~KZu xJPmT ßo~r uM“lár ryoJjPT FKa ßTmu IJr FTT uM“lár ryoJPjr oPiq xLoJm≠ gJPTKjÇ TJre, KmYJrT ÊiM uM“lár ryoJPjr Kmr∆P≠A mPujKj KfKj ßVJaJ TKoCKjKa KjP~S IPjT fáò-fJKòuq TPrPZjÇ KfKj náunJPm mJÄuJ KoKc~JPTS mqJUqJ TPrPZjÇ u§j mJÄuJ ßk´xTîJm S xJ¬JKyT u§jmJÄuJPT FTA ßTJŒJKj mJ xÄVbj mMK^P~PZjÇ Fxm ˙Nu KmYJKrT CkuK…PT IJorJ TLnJPm ßhUPmJ? IJorJ KT IJoJPhr rPXr xJPg KoKuP~ Fr KmYJr TrPmJ, jJKT FPT KjPotJynJPm 100% xfq mPu oPj TrPmJ? IJoJPhr kNmt kMr∆Pwr xÄV´Jo ßx TgJ mPu jJÇ IJoJPhr uzJA ßp-metmJPhr Kmr∆P≠ IPjPTr TJPZ FUj V·TgJÇ KT∂á AKfyJx mPu, FaJ Kjr∂r xÄV´JPor jJoÇ IJ\PTr ßnJapM≠S Ijq FT xÄV´JPor jJo pJr oJiqPo IJoJPhr IJfìoptJhPT k´KfKÔf TrJ \r∆Kr mPu IJorJ oPj TKrÇ FaJ IJoJPhr hJK~fô S TftmqÇ IJorJ pKh k´\Pjìr TJPZ fJ k´oJKef TrPf jJ kJKr, IJorJ xKbTnJPm xKbT Kx≠J∂ V´ye jJ TrPf kJKr, fJyPu IJVJoL xo~ IJoJPhrPTA fJrJ KiÑJr ßhPmÇ xm ßvPw xTu \~-krJ\P~r krS mJXJKu \jPVJÔLr IJfìoptJhJr uzJA ßpj ImqJyf gJPT, ßTJPjJnJPmA ßpj ßYJrJkPg fJ KmuLj jJ y~ ßx KhPT uãq rJUPf yPmÇ optJhJr uzJAPT pJrJ ãe˙J~LnJPm ßhPUj ßp, IJ\ Êr∆ TruJo IJr TJu mJ krÊ Fr luPnJV TruJo fJ KT∂á ßTJPjJKhjA xKbT j~Ç Fr \jq YJA k´˜áKf S mJ˜m Kjntr TotxNKYÇ KjmtJYPjr FTKa iJk ßvPw krmftL khPãk xo~A mPu ßhPm IJorJ ßTJj KhPT kJ mJzJPmJÇ 11 \Mj KjmtJYPj KmvõmJXJKur \~ ßyJTÇ

oJjMw pUj xMU kJ~ fUj IxMPUr TgJ náPu pJ~Ç vrLPrr IxMU mz IxMUÇ aJTJk~xJr IxMUS ßZJa j~Ç PTJj TJP\r lPu oJKj-mqJPV aJj kzPu oJjMw yJ~ yJ~ TPr oJgJ YJkzJ~Ç mPu, F TL TruJo! @xjú 11 \MPjr KjmtJYj xJoPj ßrPU aJTJk~xJr FTaá KyxJm TrJ hrTJrÇ @orJ ÛáPu mJóJPhr kJbJAÇ fJPhr xJPg oJgJKkZá ßhz ßgPT hM kJC¥ KcjJr-oJKj ßhAÇ pJPhr FPTr IKiT ßZPuPoP~ fJPhr @PrJ ßmKv KhPf y~Ç TJPrJ Kfj\j ßZPuPoP~ ÛáPu PVPu hMkPM rr UJmJPrr \Pjq x¬JPy fJPhr 24 ßgPT 30 kJC¥ KhPf y~Ç oJKxT KyxJPm 96 ßgPT 120 kJC¥Ç KTZáKhj @PVS aJS~Jr yqJoPuaPxr oJmJmJ k´Kf oJPx F aJTJ UrY TPrPZjÇ FUj fJPhr ßZPuPoP~ KmjJ k~xJ~ hMkPM rr UJmJr UJ~Ç TJCK¿u F k~xJ @hJ~ TPrÇ @orJ pJrJ aJS~Jr yqJoPuaPxr mJAPr gJKT fJrJ F xMKmiJ ßgPT mKûfÇ KmjJk~xJ~ hMkPM rr UJmJr xrmrJPyr TíKffô ˝fπ ßo~r uM“lár ryoJPjrÇ k´vú yPò, 11 \MPjr KjmtJYPj rJKmjJ UJj kJv jJ TrPf kJrPu Kl∑ Ûáu Kou KT YJuM gJTPm? KTZá ßuJT Vf kÅJY mZr ßgPT uM“lár ryoJjPT hMjLtKfmJ\ ßo~r KyPxPm KY“TJr TrPZjÇ fJrJ ßTC Km\~L yPu fJrJ KT fgJTKgf hMjLtKfmJ\ ßo~Prr YJuM TrJ F xMKmiJ m\J~ rJUPmj? KmuJPfr xTu ßZPuPoP~ F ßuPmu kzJr xo~ FTaJ V´J≤ ßkPfJÇ Fr jJo KZu FcáPTvj ßoAjPaPj¿ FuJC¿Ç pfaáTá oPj kPz. Fr kKroJe KZu mZPr YJrv kJCP¥r oPfJÇ IfLPf mOPaPjr xTu F ßuPmu kzá~J ßZPuPoP~ fJ ßkP~PZÇ FUj ßxaJ mº yP~ ßVPZÇ mftoJj ãofJxLj Tj\JrPnKan kJKat 2010 xJPur IPÖJmr ßgPT fJ mº TPrPZÇ F k´xPñ @mJr @oJPhr uM“lMr ryoJPjr TgJ muPf y~Ç aJS~Jr yqJoPuax FuJTJ u¥Pjr xmPYP~ VrLm FuJTJèPuJr FTKaÇ Kjoú @P~r IPjT KkfJoJfJ FUJPj mJx TPrjÇ xrTJr FcáPTvj ßoAjPaPj¿ FuJC¿ mº TPr ßh~J~ fJrJ ãKfV´˙ yP~PZj FmÄ xÄTPa kPzPZjÇ F ßuPmu kzá~J ßZPuPoP~PT kPTa-oJKj KhPf KVP~ fJrJ KyoKvo UJjÇ fJPhr xJyJPpqr \Pjq uM“lár ryoJj FKVP~ @PxjÇ xrTJPrr mº TPr ßh~J FcáPTvj ßoAjPaPj¿ FuJC¿ KfKj aJS~Jr yqJoPuaPxr kã ßgPT PZPuPoP~Phr ßh~J ÊÀ TPrjÇ PhPvr Ijq ßTJj FuJTJ~ FaJ ßjA, ÊiM aJS~Jr yqJoPuaPxr ßZPuPoP~ F xMKmiJ kJPòÇ aJS~Jr yqJoPuaPxr oJjMw KT YJj FaJ YJuM gJT? fJPhr nJmJ hrTJr, rJKmjJ UJj kJv jJ TrPu KT FaJ YJuM gJTPm? IfLPf aJS~Jr yqJoPuaPxr mJóJrJ Kl∑Ûáu-Kou kJ~KjÇ aJS~Jr yqoPuaPxr ßZPuPoP~rJ ßuUJkzJ~ nJPuJ ßr\J≤ TPrKjÇ mrÄ ßVJaJ ßhPvr KyPxPm fJPhr ßr\J KZu IPjT UJrJkÇ u¥Pjr AjKˆKaCa Im FcáPTvj, xÄPãPk @ASA KTZáKhj @PV KvãJPãP© aJS~Jr yqJoPuax FuJTJr IV´VKfr Ckr FTKa KrPkJat k´TJv TPrPZÇ AjKˆKaCa Im FcáPTvj 2014 xJPu KvãJPãP© S~Jutc KuKcÄ ACKjKnJKxtKar optJhJ~ nNKwf yP~PZÇ fJrJ muPZ, KvãJPãP© ßãP© aJS~Jr yqJoPuax'r ÛáuèPuJ ÊiM mOPaj j~, ßVJaJ kOKgmLr \Pjq FTaJ hOÓJ∂Ç IkrKhPT, IlPˆc KrPkJat IjMpJ~L aJS~Jr yqJoPuaPxr xm Ûáu Èèc' IgmJ È@CaˆqJK¥Ä'Ç IlPˆc Fr fJKuTJ~ aJS~Jr yqJoPuaPxr ÛáuèPuJ FT xo~ xmPYP~ UJrJk Ûáu KyPxPm KZuÇ 1997 xJPur KrPkJPat ßhzv FcáPTvj IPgJKrKar oPiq aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur Im˙Jj KZu xTPur KjPYÇ 2013 xJPu FPx ßx

IfLPf aJS~Jr yqJoPuaPxr mJóJrJ Kl∑-Ûáu-Kou kJ~KjÇ aJS~Jr yqoPuaPxr ßZPuPoP~rJ ßuUJkzJ~ nJPuJ ßr\J≤ TPrKjÇ mrÄ ßVJaJ ßhPvr KyPxPm fJPhr ßr\J KZu IPjT UJrJkÇ u¥Pjr AjKˆKaCa Im FcáPTvj, xÄPãPk @ASA KTZáKhj @PV KvãJPãP© aJS~Jr yqJoPuax FuJTJr IV´VKfr Ckr FTKa KrPkJat k´TJv TPrPZÇ AjKˆKaCa Im FcáPTvj 2014 xJPu KvãJPãP© S~Jutc KuKcÄ ACKjKnJKxtKar optJhJ~ nNKwf yP~PZÇ fJrJ muPZ, KvãJPãP© ßãP© aJS~Jr yqJoPuax'r ÛáuèPuJ ÊiM mOPaj j~, ßVJaJ kOKgmLr \Pjq FTaJ hOÓJ∂Ç mqgtfJ xJlPuq „kJ∂Krf yP~PZÇ FaJ FoKj FoKj yP~ pJ~KjÇ uM“lár ryoJPjr xo~ KvãJ UJPf, Ûáu nmj KjotJPe S xÄÛJPr 380 KoKu~j kJC¥ KmKjP~JV TrJ yP~PZÇ krLãJ~ pJrJ nJPuJ TPr fJPhr k´Kf mZr xÄmitjJ ßh~J yP~PZÇ ßaJPTjoJKj yPuS fJ KhP~ fJPhr @KgtT kMrÛJr ßh~J yP~PZÇ IPjT PZPuPoP~ jfáj mJKz ßkP~ mJKzPf kzJPvJjJr kKrPmv ßkP~PZÇ FcáPTvj ßoAjPaPj¿ FuJC¿, ACKjnJKxtKa mJxtJKr, krLãJr xJlPuqr \Pjq xÄmitjJ S kMrÛJr fJPhr C“xJy KhP~PZÇ KvãJPãP© F @V´VKf KT aJS~Jr yqJoPuaxmJxL iPr rJUPf YJj? fJrJ fJ YJj KT YJj jJ ßx Kx≠J∂ fJPhrA KjPf yPmÇ aKj ßmä~Jrxy KmuJPfr xTu ZJ©ZJ©L xrTJrL k~xJ~ KmF kJv TPrPZjÇ ßmTJr nJfJr oPfJ fUj xmJA fJ ßkPfjÇ KT∂á @oJPhr ßZPuPoP~rJ FUj fJ kJ~ jJÇ aKj ßmä~JPrr ßjfíPfô ßumJr kJKat VfmJr ãofJ~ FPx ßxaJ mº TPrÇ Fr hJ~ ßaJKr kJKatrS rP~PZÇ ßaJKr xrTJPrr xo~ \j ßo\r fUj k´iJjoπLÇ ßx xo~ KvãJUJPf UrYkJKfr Ckr FTKa KrPkJat ‰fKrr hJK~fô xqJr rj Kc~JKrÄ-Fr Ckr Ph~J y~Ç ßx KrPkJPatr @PuJPT 1998 xJPu ßumJr xrTJPrr KvãJoπL ßcKna mäJPïa ßx V´J≤ mPºr ßWJweJ ßhjÇ ßZPuPoP~rJ FUj xrTJPrr KjTa ßgPT Ee KjP~ V´q\MP~vj TPrÇ Kmv ßgPT KfKrv yJ\Jr Ee oJgJ~ KjP~ fJrJ ßuUJkzJ ßvw TPrÇ fJPhr F TÓ KTZáaJ hNr TrJr \Pjq uM“lár ryoJj k´gomJPrr oPfJ ACKjnJKxtKa ˆáPc≤Phr \jq yJ~Jr FcMPTvj mJxtJKr YJuM TPrPZjÇ mJÄuJPhKv IiMqKwf aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur ˝· @P~r kKrmJPrr x∂JPjrJ FA xMPpJVKa kPòjÇ F pJm“ vf vf ZJ©ZJ©L ACKjnJKxttKa V´qJ≤ uJn TPrPZjÇ F V´JP≤r @SfJ~ \jk´Kf fJPhr FTTJuLj 15v kJC¥ TPr k´hJj TrJ y~Ç F 15v kJC¥ @oJPhr ßZPuPoP~r kPTPa @xPZÇ FUj @oJPhr Kx≠J∂ KjPf yPm, F 15 kJC¥ @orJ YJA KT YJA jJÇ 11 \MPjr KjmtJYPj FToJ© rJKmjJ UJj KjmtJKYf yPuA FaJ YJuM gJTPm mPu @orJ @vJ TrPf kJKrÇ aJS~Jr yqJoPuaPx mJKz-WPrr xÄTa KZu YrPo, FaJ TJPrJ I\JjJ j~Ç xÄÛJPrr InJPm IPjT mJKzr Im˙J KZu \rJ-\Let S kPzJ kPzJÇ k´P~J\jof jfáj mJKz-Wr KjotJPer TgJS ßumJr TJCK¿Pur KY∂J~ @PxKjÇ pJrJ TJCK¿u YJuJPfj fJPhr mJKzWr KjP~ ßTJj xoxqJ KZu jJÇ xoxqJ~ KZPuj xJiJre oJjMwÇ IxÄUq kKrmJr Kfj ßmc-ÀPor mJKz mJ lîqJPa VJhJVJKh TPr hv\j ßgPTPZjÇ Vf YJr mZr rJKmjJ KZPuj aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur yJCK\Ä KckJatPoP≤r hJK~PfôÇ KfKj TL TPrPZj fJ FuJTJmJxLr ßYJPUr xJoPj @PZÇ aJS~Jr yqJoPuaPxr ßYyJrJ mhPu ßVPZÇ 168 KoKu~j kJC¥ UrY TPr

TJCK¿Pur mftoJj WrèPuJr xÄÛJr TrJ yP~PZÇ xmtJKiT PxJxqJu yJC\ KjotJPer kMrÛJr KyPxPm xrTJPrr frl PgPT xPmtJó ÈyJCK\Ä ßmJjJx' PkP~PZ aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿u, Fr kKroJj k´J~ 50 KoKu~j kJC¥Ç Fr k´iJj TíKffô rJKmjJ UJPjrÇ YJr yJ\Jr mJKz oJjMw ßkP~PZjÇ KjmtJKYf yPu @PrJ kÅJY yJ\Jr mJKz KjotJe TrPmj mPu KfKj S~JhJ KhP~PZjÇ mJÄuJ~ FTaJ TgJ @PZ, nJf ßhmJr oMPrJh ßjA, KTu ßhmJr ßVJxJAÇ ßaJKr kJKatr mq~ xÄPTJYj jLKfr TJrPe oJjMw Yro TPÓ rP~PZÇ PmKjKla TJPar TJrPe IPjT kKrmJr Yro xÄTPa Khj TJaJPòÇ IPjT Ião mJ KcPxmu jJrL-kMÀw TJP\ ßpPf kJrPZ jJ, F TJrPe ßmKjKla kJPò jJÇ mJP\a TJa KYKT“xJ ßãP© Yro KmvOÄUuJ xOKÓ TPrPZÇ IPjT oJjMw k´P~J\jL~ KYKT“xJ-PxmJ kJPò jJÇ aJTJr InJPm KvãJUJPf xOKÓ yPò ‰jrJ\qÇ oJjMPwr @vJ KZu, KmPrJiL hu KyPxPm ßumJr kJKat \jVePT xJPg KjP~ xrTJPrr VeKmPrJiL khPãPkr KmÀP≠ TPbJr Im˙Jj KjPmÇ PumJr fJ fJ TrPf mqgt ymJr TJrPe ßaJKr kJKat FmJr xÄUqJVKrÔ hu KyPxPm ãofJ~ mPxPZÇ ßaJKr kJKatr mq~-xÄPTJYj jLKfr UJrJk k´nJm ßgPT aJS~Jr yqJoPuaPxr \jVePT rãJr \Pjq xJPmT KjmtJyL ßo~r uM“lár ryoJj @k´Je ßYÓJ TPrPZjÇ (xTu TJCK¿u-A KmKnjú IjMhJj k´hJj TPr, FaJ fJPhr hJK~fôÇ KT∂á uM“lár ryoJj IjMhJj KhPu muJ y~ FaJ WMw!) uM“lár ryoJPjr xo~ aJS~Jr yqJoPuaPxr 4 vfJKiT TKoCKjKa IVtJjJAP\vj-Fr oPiq 8 KoKu~j kJC¥ mrJ¨ TrJ yP~PZÇ FPf yJ\Jr yJ\Jr oJjMPwr TotxÄ˙Jj KjKÁf yP~PZÇ oxK\h, oKªr, KxjJVV mJ YJYt ßTC F ßgPT mJh kPzKjÇ pJrJ k´TJPvq uM“lár ryoJPjr KmÀP≠ Im˙Jj KjP~PZj fJrJS IPjT V´J≤ ßkP~PZjÇ iot-met KjKmtPvPw xTu Fr ÆJrJ CkTíf yP~PZjÇ KT∂á \jVPer ßo~r uM“lár ryoJPjr KmÀP≠ ßaJKr-PumJr ß\Ja ßmPi oJPb ßjPoKZuÇ \jVe pJPT kZª TPr, ßp \jVPer ßxmJ TPr fJr k´Kf xrTJr S KmPrJiL hu Cn~A jJPUJvÇ jJPUJv ymJr TJre TL fJ FUPjJ aJS~Jr yqJoPuaPxr oJjMw KbT oPfJ mM^Pf kJrPZ jJÇ @orJ \JKj, aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿u 1964 xJu ßgPT 1910 xJu kpt∂ ßumJr kJKatr Kj~πe TPrPZÇ oJ^UJPj KTZáKhj, IgtJ“ 1986 xJPu KumJPru FmÄ FxKcKk FuJP~¿ FmÄ 1990 xJPu Kum-Pco kJKat TJCK¿u KjmtJYPj Km\~L y~Ç F ZJzJ Vf kûJv mZr aJS~Jr yqJoPuax aJCj yu ßumJr kJKatr hUPu KZuÇ \jVPer \Pjq fJrJ TL TPrPZ fJ TJPrJ I\JjJ j~Ç T~aJ mJKz fJrJ KjotJe TPrPZ? T~aJ kKrmJr YJKyhJ oPfJ mJKz PkP~PZ? T~aJ Ûáu xÄÛJr mJ KjotJe TPrPZ? T~\j ZJ©ZJ©LPT 35 kOÔJ~

KmKnjúUmr S k´mº-Kjmº k´TJPvr \jq xJ¬JKyT xMroJ mJÄuJPhPvr \JfL~ ‰hKjT k´go IJPuJ, AP•lJT, xoTJu, pMVJ∂r, TJPur T≥, oJjm\Koj, ßnJPrr TJV\, j~JKhV∂, \jT≥, pJ~pJ~Khj S IjqJjq kK©TJr k´Kf VnLrnJPm Tífù


UmrJUmr 7

SURMA m 5 - 11 June 2015

To The Editor SURMA Unit B, 10 Quaker Street London E1 6SZ ofJoPfr \jq xŒJhT hJ~L jj

vPm mrJf: S~J\ ÊjJr rJf j~ @ou TrJr rJf 15A vJmJj rJfKa FTKa èÀfôkNet rJfÇ FA rJfPTA muJ y~ vPmmrJPfr rJfÇ F rJfKa TJPrJ xJPg TgJ j~Ç F rJf FTJ∂A @kjJrÇ F rJf yPuJ èjJy oJPlr \jq @uäJyr hrmJPr yJK\rJ ßh~Jr C•o rJfÇ oJhsJxJ mJ ÛáPu xJrJ mZr TîJx TrJr kr mZPr FTmJr krLãJ KhPf y~Ç fJA krLãJr Khj ßTJj TîJx ßjAÇ ßfoKj xJrJ mZr @ou TrJr S~J\-jKxyf ÊjPujÇ fJA @\ S~J\-jKxyf ßvJjJr hrTJr ßjA mPu oPj TKrÇ FA rJf @oPur rJfÇ FaJ TJÅhJr rJfÇ F rJPf @kKj oj UMPu TJÅhMj, èjJy oJl ßYP~ Ivs∆ ^rJPf gJTáj xsÓJr hrmJPrÇ oPj rJUPmj, vPmmrJPfr rJf xo~aáTá @kjJr \LmPj IKf oNuqmJj xo~Ç y~PfJ @r ßTJPjJ Khj FA rJPfr xMPpJV jJS ßkPf kJPrjÇ xMfrJÄ oj-k´Je KhP~ FA rJPf @kKj KjP\r oPjr TgJèPuJ @uäJy&r TJPZ xM¸Ó muPf gJTáj FmÄ èjJPyr oJl @r jJ\Jf YJAPf gJTájÇ xºqJr kr @kKj \J~jJoJ\ KmKZP~ mPx kzájÇ AmJhPf ovèu yP~ pJjÇ xJrJ rJf AmJhf TÀj @r KnUJKrr oPfJ muPf gJTáj @kjJr xm TgJ kro TÀeJo~ @uäJyr TJPZÇ nJmMj @uäJyr ÉTáo

@r ryoPfr TgJÇ TJÅhPf gJTájÇ Khu UMPu TJÅhMjÇ muMj, Py @uäJy! @\ rJPf FmJhPfr fSKlT KhP~ @kKj @oJr Skr FT mz ryof TPrPZjÇ @kjJr ryoPfr mOP•r oPiq @oJr mJKT \LmjaJ ßpj ßTPa pJ~Ç mJrmJr TJÅhPf gJTájÇ KjP\r S k´PfqT oMxuoJPjr \jq ßhJ~J TrPmjÇ @\ rJf ßpnJPm FmJhf TPr xo~ TJaJPuj @uäJyr ryoPfr ZJ~J~Ç mJKT \LmjaJ SAnJPm TJaJPf ßYÓJ TÀjÇ FnJPm @uäJy&r ÉTáPo YuPu ßhUPmj @kjJr xm TJP\ mrTf yPòÇ ßp TJ\ @PV TKbj oPj yP~PZ ßxaJ yP~ ßVPZ xy\Ç @xPu @orJ ßfJ ßTJPjJ KTZáA Kj~πe TKr jJÇ xm TJ\A xmtvKÜoJj oyJj xsÓJ Kj~πe TPr gJPTjÇ fJÅr Skr @kKj xmKTZá ßZPz KhjÇ hMKj~JPfS kJPmj Fr nJPuJ k´KfluÇ @r @PUrJPfr \LmPjS kJPmj oMKÜÇ @xMj vPmmrJPfr rJPf xTPu xTPur \jqS ßhJ~J TKr rJæMu @uJKoPjr TJPZÇ @uäJy @oJPhr xmJAPT fSKlT KhjÇ @KojÇ kJhaLTJ: kKm© vPm mrJfÇ pKhS uJU uJU iotk´Je oMxuoJj xJrJ rJf ß\PV ßgPT AmJhf mPªVL TrJr rJfÇ KT∂á @oJPhr TKbj mJ˜mfJ yPò FA ∏ xJrJmZr oxK\Phr xJPg ßTJj xJãJ“ y~ KTjJ xPªy, Foj IPjT ßuJT @fr-xMVKª uJKVP~ oyJ mqJ˜ yP~ kPzj @\PTr rJPf ßpj jJoJ\ @hJ~ TPr @uäJyr TJZ ßgPT nJu mrJfKa fJr \jq @hJ~ TPrA KjPf yPmÇ rJf 2/3aJ kpt∂ jJoJ\ kPzjÇ nJu TgJ, jJoJ\ kzJ ßhJPwr KTZá j~Ç KT∂ 2/3aJ kpt∂ jJoJ\ kPz ßUP~ ßhP~ WMKoP~ kzPmj, @r lpPrr jJoJ\ @hJ~ TrJr TgJ ßmoJuMo náPu ßVPuj, @uäJy KT @kjJPT Foj jJoJ\ kzJr TgJ mPuPZj? FA KT vPm mrJPfr ‰mKvÓ? ßoJPaA jJÇ Foj AmJhf TPr @kjJr ÊiM kKrvsoA yPm, mrJf @r kKrmftj yPm jJÇ ßhJ~J TKr @uäJy xmJAPT xyLy @ou TrJr fSKlT KhjÇ - ßoJyJÿh xJjJ-Cu VJ\L @PuT\JªsJ FKnKjC uMajÇ

IMRAN TRAVELS 79159

AorJj asJPnux

ESTABLISHED AGENT SERVING THE COMMUNITY SINCE 1996

273A Whitechapel Road, London E1 1BY Low Cost Travel Agent. Hajj & Umrah Specialist

Appointed Agent

Dhaka Return from £499. Sylhet Return from £580.

Dhaka Return from £450. One Return date change free

Umrah fare from £400

Direct to Chittagong from £495

Low season / 60 days advanch purchase

Dhaka from £450, 40kg Bagege One date change free of charge

Dhaka from £475

Ask for any destination & any airlines. We are the approved agent of all major airlines Please contact: 0207 375 0800 Mob: 07984 959885 / 07828 235600

Emial: imrantravels@hotmail.com | www.imrantravel.com

VKmtf ÀvjJrJ @uLr kJPv @PrJ hM\j ßVRrmJKjõfJ mJXJKu xÄVf TJrPeA mOPaPjr \JfL~ KjmtJYPjr KhPT C“xNT hOKÓPf kMPrJ KmvõmJxL ßYP~ gJPT , TJre FA mOPajA ßp VefPπr xNKfTJVJrÇ pJrJ xM˙ Vefπ KjP~ nJPmj xÄVf TJrPjA fJrJ Vefπ KT, KjmtJYj KT, mM^Jr \jq FmÄ ßvUJr \jqA mOPaPjr KjmtJYPjr KhPT fLptT j\r rJPUjÇ FmJrTJr KjmtJYPjr k´Kf @orJ fgJ mJXJKurJ IKf C“xJyL gJTJr TJre KZu @orJ KTKû“ yPuS IjMoJj TrPf kJrKZuJo 2010 xJPur xÄxh KjmtJYPj k´go mJÄuJPhvL xJÄxh KjmtJKYf yP~ mJÄuJr xNpqtTjqJ ÀvjJrJ @uL ßpnJPm fgJ IJoJPhr mJXJKur oMU Cöu TPrKZPuj ßxA CöufJr fLptT rvìL @PrJ hLWtfr yPòÇ mJ˜Pm yP~PZS fJAÇ 5 m“xr kNPmt ßp, AKfyJx xOKÓ TPr KZPuj ÀvjJrJ @uL, ßxUJPj fJÅr xñL yP~PZj @PrJ hMA\j mJÄuJr xNpt x∂ôJjÇ FT\j yPòj F ßhPvr KmhqJkLa ßgPT xPmtJó KcV´LiJrL ˝jJo ijq c. „kJ yT, @PrT \j yPuj mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJPjr jJfjL KaCKuk KxK¨TÇ xPmtJkKr Kj\ Kj\ ßpJVqfJr mPuA FrJ ßpJVq ˙Jj KZKjP~ FPjPZjÇ ˝PhvLPhr xyPpJKVfJr vKÜPfJ @PZAÇ ˝PhvL rJ\jLKfr ßjJÄrJ @mPft @orJ mKª jJ gJTPu ÀvjJrJ @uLr ßkZPjr uJAjaJ y~PfJ @PrJ hLWtfr yfÇ fPm @vJr @PuJ yPò @oJPhr jfáj k´\jìrJ ˙JjL~ rJ\jLKfPf \zJPòÇ FmÄ FaJ UMmA \ÀrLÇ ßpPyfá FA ßhPv pUj @oJPhr gJTPf yPm, FA ßhvaJA pUj @oJPhr, xNfrJÄ FPhPvr rJ\jLKfPf xŒOÜ yS~J @oJPhr UMmA k´P~J\jÇ vf mJÅiJ KmkK• IKfâo TPr @oJPhr KTZá xÄUqT IV´\rJ ßp ßYÓJ ÊÀ TPr KVP~KZPuj Fr FTaJ YëzJ∂ „k KhP~KZPuj @oJPhr ÀvjJrJ @uL, fJA @\PTr FA xlufJr \jq IV´\rJA k´go hJmLhJr, ÀvjJrJ

@uLPfJ ImvqA FT \ôu∂ AKfyJxÇ ÀvjJrJ @uLr ßkZPjr uJAjaJ ßpnJPm u’J yPf Êr∆ TPrPZ @Ko KmvõJv TKr FA uJAjaJ hLWt ßgPT hLWtfr yPm @r @oJPhr xmJAPT ßxA uPãqA TJ\ TPr ßpPf yPmÇ KmKnjú˙JPj ßpnJPm ßumJr kJKat xJPkJatJr V´∆k Tj\JPntKan xJPkJatJr V´∆k ‰frL yPò mJ yP~PZ fJPf Fr FTaJ ÊÀ yP~PZ mPuA k´fL~oJj yPòÇ @r FaJA yPm @oJPhr nKmwqf ßk´reJr C“xÇ - IJKor∆u AxuJo ßmuJu mJKotÄyJoÇ

mJÄuJPhPvr oJjMPwr \LmjoNuq FPfJ To ßTj? xŒsKf k´J~ k´KfKhj APªJPjKv~Jr CkTëPu S gJAuqJP§r \ñPu mJÄuJPhvL oJjMwPhr oJjPmfr \Lmj S oMKÜkPer \jq K\Kÿ yP~ gJTJr Umr k©kK©TJ~ IJxPZÇ Fxm ßhPU oPj yPò, mJÄuJPhPvr oJjMPwr \LmjoNuq muPf KTZá jJAÇ Kj\ ßhPvr oJjMwPhr IPgtr \jq FnJPm KmkPhr oMPU ßlPu KhPf Tá£JPmJi TrPZ jJ FTPv´eLr IgtKu≈M mqmxJ~LrJÇ mJXJKur FA KmTJrV´˙ oJjKxTfJr \jq hJ~L ßT? IJorJ xmtJPV´ muPmJ, FTKa rJÓsmqm˙JA FxPmr \jq hJ~LÇ rJÓs pUj oJjMwPT p©f© ßv~Ju TáTáPrr jqJ~ yfqJ TrPZ (Imvq ßv~JuTáTárPTS FnJPm oJjMw yfqJ TPr jJ), fJyPu xJiJrePT IJr ßhJw KhP~A mJ KT uJnÇ oJjKmT oNuqPmJi yJKrP~ IJ\ mJÄuJPhv FT \ñPu kKref yP~PZÇ pJrJ Fxm ßhPUS Fxm jÓ rJ\jLKfr IjMxJKr yP~ ßhv KmPhPv ßväJVJj fáPuj fJPhr \jq Tr∆eJ y~Ç fJrJ IJiMKjT KmPvõr xo˜ xMPpJV xMKmiJ ßnJV TPr Kj\ ßhvPT Ix“ oJjMwPhr yJPf fáPu KhP~ xMUKjhsJ~ IJPZjÇ k´JgtjJ TKr, fJPhr ßpj xMoKf y~Ç - IJ\j IJuL mJKotÄyJoÇ

YOUR RIGHT

SOLICITORS LTD.

IJorJ KjPoúJÜ KmwP~ ßxmJ k´hJj TPr gJKT: l TjPnP~K¿Ä l FKlPcKna F¥ ߈KaCaKr l FxJAuJo l lqJKoKu F¥ oqJKasoKj~Ju KcPTî~JPrvj l KyCoqJj rJAax l CAux F¥ FcKoKjPˆsvj l kJatjJrvLk F¥ ßTJŒJjL l KnK\ar KnxJ l kJS~Jr Im FaKjt l ßY† Im ßjo l ßxPauPo≤ KnxJ l Fokä~Po≤ l AKoPV´vj F¥ jqJvjJKuKa l IJKku Head Office 167 Cannon Street Road (1st Floor), London E1 2LX Tel: 020 7481 8922 Cell: 07985 111 295 Email: info@yrsolicitors.com

Branch Office 732 Romford Road London E12 6BT Tel: 020 3645 4317 Fax: 020 7018 1782 www.yrsolicitors.com

SURMA Subscribe to.........

IJkKj pKh cJTPpJPV xJ¬JKyT xMroJ ßkPf YJj, fPm AÄPr\LPf jJo S KbTJjJxy YÅJhJ mJmh CkpMÜ kKroJe IPgtr S ‘SURMA’ jJPo ßYT mJ ßkJÓJu IctJr xPñ KhP~ kJbJjÇ kJbJmJr KbTJjJ yPóZ :

SURMA UNIT B, 10 QUAKER ST. LONDON, E1 6SZ UK - 1 year £40.00 [ ] Six months £30.00 [ ] Europe - 1 year £70.00 [ ] Six months £45.00 [ ] International - 1 year £100 [ ] Six months £60.00 [ ]

Mr/Mrs/Miss: _______________________________________________________________ Address:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Post Code:___________________Telephone:____________________________


8 UmrJUmr

5 - 11 June 2015 m SURMA

KmP~r jMqjfo m~x KjP~ iLr VKfPf FPVJPò xrTJr dJTJ, 3 \Mj - mJmJ oJ YJAPu mJ @hJuPfr xÿKfPf 16 mZr m~Px ßoP~PT KmP~ KhPf kJrPmj KT jJ fJ xMrJyJ y~Kj FUPjJÇ Vf 12 \JjM~JKr @Aj oπeJuP~ mJuqKmmJy KjPrJi @Aj, 2014 jJPo @APjr ßp UxzJKa ofJoPfr \jq kJbJPjJ yP~PZ fJ FUPjJ ßxUJPjA @PZÇ oKyuJ S KvÊ Kmw~T oπeJu~ FmÄ @Aj oπeJuP~r xÄKväÓrJ muPZj, xrTJr F ßãP© iLr VKfPf FPVJPòÇ fPm @AjoπL @KjxMu yT UMm hs∆f F KmwP~r xoJiJj yPm mPu @võJx KhP~PZjÇ m~x xÄâJ∂ \KaufJ xŒPTt \JjPf YJAPu @AjoπL k´go @PuJPT mPuj, ÈUMm hs∆f ofJof \JKjP~ ßhS~J yPmÇ' ßoP~Phr KmP~r jqNjfo m~x 18-A gJTPZÇ fPm oJ-mJmJ YJAPu 16 mZPrS KmP~ yPf kJPrÇ KmP~r m~x 18 ßgPT 16 TrJr FA kKrT·jJ fLmsnJPm xoJPuJKYf yS~Jr kr xrTJr jfáj ßTRvu IjMxre TPrÇ oKyuJ S KvÊ Kmw~T oπeJu~ k´J~ xJPz YJr oJx @PV @Aj oπeJuP~ ofJoPfr \jq ßp UxzJ kJKbP~PZ fJPfS CPuäU TrJ KZu, ÈpMKÜxÄVf TJrPe oJ-mJmJ mJ @hJuPfr xÿKfPf 16 mZr m~Px ßTJPjJ jJrL Km~P TrPu ßxA ßãP© KfKj ÍIkKref m~Û" mPu Veq yPmj jJÇ' UxzJ IjMpJ~L, IkKref m~Û mJ ÈoJAjr' muPf kMÀw yPu IjqNj 21 FmÄ jJrL yPu IjqNj 18 mZr m~xL ßTJPjJ mqKÜPT ßmJ^JPmÇ Fr @PV UxzJ @AjKar KmwP~ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ Vf 18 KcPx’r ßp IjMvJxj KhP~PZj fJPf muJ yP~PZ, ÈKmP~r m~x 18, fPm KkfJoJfJ mJ @hJuPfr xÿKfPf 16 mZr xTPur TJPZ V´yePpJVq yPmÇ xJoJK\T xoxqJ To yPmÇ' @APjr UxzJ~ ofJof KhPf @r Tf Khj uJVPm F KmwP~ @Aj oπeJuP~r jJo k´TJPv IKjòMT FT\j D±tfj TotTftJ mPuj, ÈF @APjr UxzJKa KjP~ IPjT @PuJYjJ, xoJPuJYjJ @PZÇ xKYm xqJr

KjP\ UxzJKa KjP~ TJ\ TrPZjÇ' IjqKhPT oKyuJ S KvÊ Kmw~T oπeJuP~r jJo k´TJPv IKjòMT FT TotTftJ mPuj, ÈxrTJr F KmwP~ iLPr YPuJ jLKfPf FPVJPòÇ @r oKyuJ S KvÊKmw~T oπeJuP~r kã ßgPT @APjr UxzJKa oKπxnJ~ @mJr C™JkPjr @PVA k´iJjoπLxy IjqJjq D±tfjPhr xPñ mxJr ßYÓJ YJuJPòÇ KmPvw TPr KmP~r m~xKa KjP~ @mJr pJPf ßTJPjJ irPjr \KaufJr xOKÓ jJ y~ fJr ßYÓJ YJuJPjJ yPòÇ' oKyuJ S KvÊKmw~T oπeJuP~r k´KfoπL ßoPyr @lPrJ\ YáoKT mPuj, È@Aj oπeJuP~ UxzJKaPf ßnKaÄ (ofJof) Fr TJ\ YuPZÇ fPm @orJ Kj\ VrP\A @AjoπL @KjxMu yPTr xPñ mPxKZÇ @PuJYjJ TPrKZÇ' ÈKmP~r jNqjfo m~x 18-A gJTPZ, fPm fJr mJAPrS @rS KTZM Kmw~ @PZ' mPuS o∂mq TPrj k´KfoπLÇ Vf 15 ßxP¡’r xKYmJuP~ oKπxnJr ‰mbPT xJ\J S \KroJjJr kKroJe mJKzP~ ÈmJuqKmmJy KjPrJi @Aj, 2014' -Fr UxzJ~ jLKfVf IjMPoJhj ßhS~J y~Ç FA UxzJ~ jJmJuPTr xÄùJ~ kMÀw yPu IjqNj 21 FmÄ jJrL yPu IjqNj 18 mZPrr TgJ CPuäU KZuÇ FTA ‰mbPT 1929 xJPur KmhqoJj @Aj IjMpJ~L, ßZPuPhr KmP~r jqNjfo m~x 21 ßgPT 18 FmÄ ßo~Phr 18 ßgPT 16 TrJ pJ~ KT jJ, fJ kptJPuJYjJ TrJr \jq @Aj oπeJu~xy xÄKväÓPhr KjPhtv ßhj k´iJjoπLÇ F Umr xÄmJhoJiqPo k´TJKvf yPu KmKnjú oyu ßgPT xoJPuJYjJ S KmPrJKifJ ÊÀ y~Ç \JfL~ oJjmJKiTJr TKovjxy KmKnjú jJrL S oJjmJKiTJr xÄVbj xrTJrPT ˛JrTKuKk KhP~, oJjmmºj TPr F irPjr Kx≠J∂

jJ ßj~Jr @øJj \JjJ~Ç ßTJPjJ irPjr vft ZJzJA ßoP~Phr KmP~r jqNjfo m~x 18 mZr TrJr hJKmPf KmKnjú xÄVbPjr kã ßgPT @PªJuj FUPjJ YuPZÇ Vf 1 \Mj, ßxJomJr F hJKmPf 69Ka jJrL, oJjmJKiTJr S Cjú~j xÄVbPjr xojõP~ VKbf xJoJK\T k´KfPrJi TKoKa \JfL~ ßk´xTîJPm xÄmJh xPÿuPjr @P~J\j TPrÇ FPf mJÄuJPhv oKyuJ kKrwPhr xnJkKf @~vJ UJjo mPuj, È1929 xJPur @APj ßoP~Phr KmP~r m~x 18 TrJ y~, @r 2015 xJPu FPx xrTJr TLnJPm KmP~r m~x jqNjfo 16 TrPf YJ~ fJA @oJPhr k´vÇú ' xrTJr KmP~r m~Pxr ßãP© ßTJPjJ irPjr vft myJu rJUPu jJrL @PªJuj TPbJr TotxNKYPf pJPm mPuS xÄmJh xPÿuPj ÉÅKv~JKr CóJre TrJ y~Ç xÄmJh xPÿuPj @Aj S xJKux ßTPªsr KjmtJyL kKrYJuT xMufJjJ TJoJu, CAPoj lr CAPoPjr xnJkKf \JKT~J ßT yJxJj, VexJãrfJ IKnpJPjr KjmtJyL kKrYJuT rJPvhJ ßT ßYRiMrL, \JfL~ jJrL ß\JPar @øJ~T @lPrJ\J yT, ߈kx aáS~Jctx ßcPnukPoP≤r KjmtJyL kKrYJuT r†j TotTJr k´oMU mÜmq rJPUjÇ fÅJrJ mJuqKmmJPyr KmKnjú Tálu fáPu iPrjÇ Vf \MuJA oJPx \JKfxÄW KvÊ fyKmu-ACKjPxl S pMÜrJ\q xrTJPrr ßpRg @P~J\Pj 21 ßgPT 23 \MuJA u¥Pj IjMKÔf VJut xJKoPa IÄv KjP~ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ 2021 xJPur oPiq 15 mZr m~Pxr @PV FmÄ 2041 xJPur oPiq 18 mZPrr @PV ßoP~Phr KmP~ xŒNetnJPm mº TrJr uãqoJ©Jr TgJ \JjJjÇ

KvuÄP~ KmFjKk ßjfJ xJuJyCK¨j ßoÀh§ mqgJ~ @âJ∂ 11 oJPx ßrKoPa¿ 7 hvKoT 20 vfJÄv ßmPzPZ dJTJ, 3 \Mj - YuKf 2014-15 IgtmZPrr k´go 11 oJPx (\MuJA-ßo) k´mJxLrJ FT yJ\Jr 387 ßTJKa 46 uJU oJKTtj cuJPrr ßrKoPa¿ ßhPv kJKbP~PZjÇ @PVr IgtmZPrr FTA xoP~ pJ KZPuJ FT yJ\Jr 294 ßTJKa 16 uJU cuJrÇ F KyPxPm @PVr mZPrr FTA xoP~r fáujJ~ 93 ßTJKa 30 uJU cuJPrr ßmKv ßrKoPa¿ FPxPZ pJ vfTrJ KyPxPm 7 hvKoT 20 vfJÄvÇ ßTªsL~ mqJÄPTr yJujJVJh k´KfPmhj ßgPT F fgq kJS~J ßVPZÇ mJÄuJPhv mqJÄPTr KyxJm oPf, FTT oJx KyPxPm Vf ßo oJPx k´mJxLrJ 131 ßTJKa 88 uJU cuJPrr xokKroJe Igt ßhPv kJKbP~PZjÇ 2014 xJPur ßo oJPx Fr kKroJe KZu 121 ßTJKa 58 uJU cuJrÇ CPuäUq, hLWt xo~ iPr ßrKoPaP¿ Có k´mJy gJTPuS 2013 xJPu fJPf KTZMaJ nJaJ kPzÇ SA

xoP~ ßhPv xKyÄx rJ\QjKfT TotxNKYxy KmKnjú TJrPe \jvKÜ rlfJKj ysJx FmÄ cuJPrr KmkrLPf aJTJ vKÜvJuL yS~J~ ßrKoPa¿ k´mJy TPo KVP~KZu mPu iJreJ TrJ y~Ç fPm 2014 xJPur ÊÀ ßgPT FA kKrK˙Kfr kKrmftj y~Ç ßrKoPa¿ k´mJPy @mJPrJ VKfvLufJ xOKÓ y~Ç ßxA iJrJ FUjS ImqJyf rP~PZÇ Vf ßo oJPx rJÓsL~ oJKuTJjJr mJKeK\qT mqJÄTèPuJr oJiqPo ßrKoPas FPxPZ 41 ßTJKa 59 uJU cuJrÇ KmPvxJK~f UJPfr mJÄuJPhv TíKw mqJÄPTr oJiqPo @xJ ßrKoPaP¿r kKroJe FT ßTJKa 61 uJU cuJrÇ ßhvL~ oJKuTJjJiLj ßmxrTJKr UJPfr mqJÄTèPuJr oJiqPo FPxPZ 87 ßTJKa cuJrÇ @r KmPhvL oJKuTJjJr mqJÄTèPuJr oJiqPo @xJ ßrKoPaP¿r kKroJe hÅJKzP~PZ FT ßTJKa 60 uJU cuJrÇ

dJTJ, 2 \Mj - KvuÄP~r ßjKV´ox yJxkJfJPu KmYJKrT ßylJ\Pf KYKT“xJiLj KmFjKk ßjfJ xJuJyCK¨j @yoPhr jfMj TPr ßoÀhP§ mqgJ ßhUJ KhP~PZÇ F \jq fJPT k´KfKhj ßh~J yPò ßgrJKkÇ Fr xJPg yJat-KTcKjxy @PrJ KTZM \Kau ßrJV gJTJ~ ˝JP˙qr ßfoj FTaJ CjúKf FUPjJ y~KjÇ xM˙ jJ yS~J~ KvuÄ kMKuv fJPT @r K\ùJxJmJhS TPrKjÇ kJKrmJKrT xNP© 1 \Mj Fxm Umr \JjJ ßVPZÇ PjKV´ox yJxkJfJPur \ÀKr KmnJPV KYKT“xJ KjPòj xJuJyCK¨j @yohÇ fJr k´yrJ~ rP~PZ hMA\j kMKuv xhxqÇ fPm kMKuPvr IjMoKfxJPkPãA ˘L S nJKf\J xJuJyCK¨Pjr xJmtãKeT ßUJÅ\Umr rJUPZjÇ KhPj I∂f hM'mJr ˘L yJKxjJ @yoh ˝JoLr xJPg ßhUJ TrPZjÇ nJKf\J xJlS~JjMu TKro rJPf yJxkJfJPuA TJaJPòjÇ KvuÄP~ Im˙Jjrf KmFjKkr FT ßjfJ \JjJj, KYKT“xPTrJ xJuJyCK¨j @yohPT KjKmz kptPmãPe ßrPUPZjÇ jfMj ßTJPjJ xoxqJ ßhUJ KhPuA KYKT“xPTrJ fJr ˘L yJKxjJ @yoPhr xJPg k´P~J\jL~ @PuJYjJ TPr KjPòjÇ KmFjKkr xyhlfr xŒJhT @mhMu uKfl \Kj \JjJj, xJuJyCK¨Pjr cJ~Kr~J TPoPZÇ fPm fJr mMPT S ßoÀhP§ k´Y§ mqgJ rP~PZÇ KYKT“xPTrJ mPuPZj, mz ßTJPjJ \KaufJ ßhUJ jJ KhPu @P˜ @P˜ xM˙ yP~ CbPmj KfKjÇ F KhPT IxM˙ gJTJ~ KvuÄ kMKuv jfMj TPr @r xJuJyCK¨j @yohPT K\ùJxJmJh TrPf kJPrKjÇ xJuJyCK¨j xŒPTt kMKuv ßfoj FTaJ oMU jJ UMuPuS fJrJS kKrK˙Kf kptPmãe TrPZÇ ˙JjL~ ßVJP~ªJ xÄ˙Jr ßuJT\jS F KmwP~ f“kr rP~PZjÇ @VJoL 10 \Mj xJuJyCK¨jPT @mJPrJ @hJuPf yJK\r TrJr KjPhtv rP~PZÇ Vf 27 ßo xJuJyCK¨jPT 14 KhPjr KmYJKrT ßylJ\Pf ßj~ @hJufÇ FTA xJPg fJPT k´P~J\jL~ KYKT“xJ TrJPjJr KjPhtv ßh~J y~Ç yJxkJfJPur KjPhtv IjMpJ~L xJuJyCK¨j ßjKV´ox yJxkJfJPu KYKT“xJiLj rP~PZjÇ @VJoL 10 \Mj kpt∂ KfKj FA yJxkJfJPuA gJTPmj mPu kKrmJPrr xhxqrJ \JjJjÇ PjKV´oPxr kKrYJuT F ß\ FPyjVJr xJÄmJKhTPhr \JjJj, mMPTr mqgJr kJvJkJKv @PrJ ßmv KTZM ßrJPV nMVPZj xJuJyCK¨j @yohÇ vJrLKrT Im˙Jr CjúKf jJ yS~J kpt∂ fJr \jq VKbf KYKT“xTPhr ßmJct fJPT yJxkJfJPuA rJUPf YJAPZÇ


UmrJUmr 9

SURMA m 5 - 11 June 2015

xÄxPh @AjoπL

yrfJu-ImPrJi mPº @APjr kKrT·jJ ßjA kKrYJujJ TrJ pJPmÇ F \jq 2014 xJPur 9 \JjM~JKr oπeJu~ ßgPT xm ß\uJ S hJ~rJ \\PT kKrk© \JKr TPr KjPhtv ßh~J yP~PZÇ PxKujJ ßmVPor k´Pvúr \mJPm @AjoπL mPuj, KmFjKk-\JoJ~Jf ß\JPar fgJTKgf ImPrJPir jJPo jJvTfJr WajJ~ hJP~r TrJ oJouJèPuJ ßpxm IkrJPir \jq TrJ yP~PZ ßxxm IkrJi xMKjKhtÓ @APj xKjúPmKvf @PZ FmÄ FèPuJ KmYJPrr \jq @hJuf KmhqoJj @PZÇ fJA ßTJPjJ KmPvw asJAmMqjJu VbPjr k´P~J\j ßjAÇ dJTJ, 2 \Mj - yrfJu S ImPrJi mPº @kJff ßTJPjJ @Aj k´e~Pjr kKrT·jJ xrTJPrr ßjAÇ jJvTfJTJrLPhr KmYJPrr \jq ßTJPjJ KmPvw asJAmMqjJuS Vbj TrJ yPm jJÇ fPm yrfJu S ImPrJPir jJPo KmFjKk\JoJ~JPfr YJuJPjJ jJvTfJr KmYJr k´YKuf @APj TrJ yPmÇ 1 \Mj, ßxJomJr \JfL~ xÄxPhr wÔ IKiPmvPj ßoJ: fJ\Mu AxuJo S ßxKujJ ßmVPor kOgT hM'Ka k´Pvúr \mJPm @Aj, KmYJr S xÄxhKmw~T oπL @KjxMu yT F TgJ mPujÇ F xo~ lK\uJfMj ßjxJ mJK√r Ikr FT k´Pvúr \mJm KhPf KVP~ KmFjKk\JoJ~Jf xrTJPrr xoP~ 2002 xJPur 16 IPÖJmr ßgPT 2003 xJPur 9 \JjM~JKr kpt∂ kKrYJKuf ÈIkJPrvj KTjyJat' jJPo ßpRgmJKyjLr IKnpJj hJ~oMKÜr oJiqPo ‰mifJ ßkP~PZ mPuS \JjJj KfKjÇ PoJ: fJ\Mu AxuJPor k´Pvúr \mJPm oπL mPuj, yrfJu ImPrJi mº TrJr uPãq ßTJPjJ @Aj k´e~Pjr kKrT·jJ @kJff xrTJPrr ßjAÇ yrfJu, ImPrJi S KmKnjú irPjr jJvTfJr jJPo ßhPvr \jxJiJre S fJPhr \JjoJu pJrJ ±Äx TPrPZ fJPhrPT KmhqoJj xπJxKmPrJiL @Aj, 2009-Fr @SfJ~ FPj vJK˜r KmiJj rP~PZÇ FA @APjr xÄKväÓ KmiJj IjMpJ~L KmVf KhjèPuJPf xÄWKaf KmKnjú IkrJPir \jq xJrJ ßhPv oJouJ hJP~r TrJ yP~PZÇ Fxm oJouJr KmYJrTJ\ pJPf ßgPo jJ gJPT ßx \jq xπJxKmPrJiL @Aj, 2009-Fr 28 iJrJr 1 S 2 CkiJrJr KmiJj IjMpJ~L xπJxKmPrJiL KmPvw asJAmMqjJu Vbj S KmYJrT KjP~JV jJ yS~J kpt∂ FTA @APjr 27 iJrJr KmiJj IjMpJ~L hJ~rJ \\ mJ IKfKrÜ hJ~rJ \P\r oJiqPo Fxm oJouJr KmYJrTJ\

KmFjKk-\JoJ~Jf xrTJPrr IkJPrvj KTjyJat ‰mi lK\uJfMj ßjxJ mJK√r k´Pvúr \mJPm @KjxMu yT mPuj, KmFjKk-\JoJ~Jf xrTJPrr xo~ 2002 xJPur 16 IPÖJmr ßgPT 2003 xJPur 9 \JjM~JKr kpt∂ kKrYJKuf ÈIkJPrvj KTjyJat' jJPo ßpRgmJKyjLr IKnpJj hJ~oMKÜr oJiqPo ‰mifJ ßh~J yP~PZÇ SA IKnpJPjr xJPg xŒOÜ ßTJPjJ xhxq mJ mqKÜ mJ @AjvO⁄uJ mJKyjLr xhxqPhr oJiqPo kKrYJKuf ßpRg IKnpJPjr pJmfL~ TJptJKhr \jq fJPhrPT hJ~oMÜ TrJr uPãq ÈPpRg IKnpJj hJ~oMKÜ @Aj-2003' k´e~j TrJ y~Ç ßpPyfM \JfL~ xÄxh FA @AjKa k´e~j TPrPZ ßxPyfM FA hJ~oMKÜ ‰mifJ ßkP~PZÇ Ikr FT k´Pvúr \mJPm oπL mPuj, @PuJKYf, jOvÄx S jJrTL~ 21 @Vˆ ßV´Pjc yJouJ oJouJKa mftoJPj KmYJPrr xJãq V´ye kptJP~ rP~PZÇ FA oJouJ~ ßoJa xJãLr xÄUqJ 491 \j FmÄ @xJKo xÄUqJ 52 \jÇ 21 @Vˆ ßV´Pjc yJouJ S yfqJ oJouJ hM'KaPf F kpt∂ 145 \j TPr 290 \j xJãLr xqJV´ye TrJ yP~PZÇ @PrJ Z~\j xJãLr xqJV´yPer \jq @hJuPfr TJPZ xoj \JKr TrJr k´JgtjJ \JjJPjJ yP~PZÇ 346 \j xJãLr xqJV´ye mJKT rP~PZÇ oJouJ hM'Ka hs∆f KjK•r \jq k´PfqT x¬JPy hMA ßgPT KfjKa fJKrU kzPZÇ \JoJ~Jf KjKwP≠r Kmu oKπkKrwPh jK\mMu mvr oJA\nJ¥JrLr FT xŒNrT k´Pvúr \mJPm @AjoπL \JjJj, pM≠JkrJiL hu KyPxPm @Aj TPr \JoJ~Jf S Fr IñxÄVbjèPuJ KjKwP≠r mqJkJPr FTKa Kmu oKπkKrwh KmnJPV rP~PZÇ KmuKa oKπkKrwh KmnJPV IjMPoJhj ßkPu hs∆f xÄxPh C™Jkj TrJ yPmÇ

mJPx ßkasuPmJoJ~ hê 7 dJTJ, 3 \Mj - TáKouäJ ß\uJr YJKªjJ CkP\uJ~ pJ©LmJyL FTKa mJPx ßkasuPmJoJ yJouJ~ I∂f xJf\j hê yP~PZjÇ 2 \Mj, oñumJr KhmJVf rJPf CkP\uJr mJÄuJPhv kJa VPmweJ ßTPªsr TJPZ dJTJ-Y¢V´Jo oyJxzPT FA yJouJ YJuJPjJ y~Ç hê mqKÜPhr oPiq hM\Pjr Im˙J èÀfrÇ FA hM\j dJTJ ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPur mJjt ACKjPa KYKT“xJiLjÇ ACKjT kKrmyPjr ãKfV´˜ pJ©LmJyL mJxKa dJTJ ßgPT rJXJoJKa pJKòuÇ hê mqKÜPhr oPiq dJTJ ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPur mJjt ACKjPa KYKT“xJiLj @PZj I†j Yªs YJToJ (48) S rK†f Yªs YJToJ (45)Ç fÅJPhr mJKz rJXJoJKaÇ fÅJPhr vrLPrr 70 vfJÄv kMPz ßVPZ mPu yJxkJfJu xN© \JKjP~PZÇ TáKouäJ ß\uJ kMKuPvr KmPvw vJUJr TotTftJ

ßoJ. oJyJmMmrM ryoJPjr nJwq, pJ©LmJyL mJxKa rJf 12aJr KhPT YJKªjJ~ ßkÅRZJPu ßkasuPmJoJ yJouJr KvTJr y~Ç FPf xJf\j pJ©L hê yjÇ hê mqKÜPhr k´gPo ß\uJr mMKzrYÄ CkP\uJr AˆJjt ßoKcPTu TPuP\ ßjS~J y~Ç ßxUJj ßgPT ßjS~J y~ TáKouäJ ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPur mJjt ACKjPaÇ ßxUJj ßgPT hM\jPT dJTJ ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPur mJjt ACKjPa kJbJPjJ y~Ç TáKouäJ ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJu xN© \JjJ~, ßxUJjTJr mJjt ACKjPa KYKT“xJiLj @PZj rJXJoJKar ßUJTj Yªs YJToJ (33) S xMoj Yªs jJ- (30) FmÄ ßVJkJuVP†r ForJj ßyJPxj (25)Ç fÅJPhr vrLPrr 40 vfJÄv kMPz ßVPZÇ FTA yJxkJfJu ßgPT k´JgKoT KYKT“xJ KjP~PZj jJrJ~eVP†r \KyÀu AxuJo (45) S fÅJr ˘L uJnKu @ÜJr (28)Ç


10 KmùJkj

5 - 11 June 2015 m SURMA

IJmJr ßkJvJT TJrUJjJ~ @èj:

5Ka fuJ iPx ßVPZ

dJTJ, 2 \Mj - VJ\LkMPr v´LkMPrr KcVKjKa ßaéaJAu Koux KuKoPac ßkJvJT TJrUJjJ @èPj kMPz FUj ±Äx˜NPk kKref yP~PZÇ @èPjr C•JPk jro yP~ KˆPur ImTJbJPoJr Skr KjKotf SA TJrUJjJ nmPjr SkPrr kJÅYKa fuJ iPx kPzPZÇ F xo~ IP·r \jq k´JPe rãJ ßkP~PZj lJ~Jr xJKntPxr TotLrJÇ @èj uJVJr k´J~ 20 WµJ kr @èj ßjnJPjJ x÷m yPuS kMPrJkMKr ßjnJPf 1 \Mj, ßxJomJr xºqJ kpt∂ cqJKŒÄP~r TJ\ TrPZ lJ~Jr xJKntPxr TotLrJÇ F KhPT SA TJrUJjJr ImKvÓ v´KoTPhr ßmfj VfTJu KmPTPu kKrPvJi TrPf ÊÀ TPrPZ TJrUJjJ TftOkãÇ @èPjr WajJ fhP∂r \jq ß\uJ k´vJxPjr kã ßgPT fh∂ TKoKa TrJ yP~PZÇ lJ~Jr xJKntPxr TotL, TJrUJjJr v´KoT S ˙JjL~rJ \JjJj, 31 ßo, ßrJmmJr ßmuJ ßkRPj 2aJr KhPT UJmJPrr KmrKfr xo~ v´LkMr CkP\uJr ßmf\MrL FuJTJr KcVKjKa ßaaJAu Koux KuKoPac TJrUJjJ~ @èPjr xN©kJf y~Ç F TJrUJjJ~ k´J~ Kfj yJ\Jr v´KoT TJ\ TPrjÇ TJrUJjJ~ KmKnjú iJPk xMfJ ßgPT ÈKa vJat' ‰fKr TrJ y~Ç KˆPur ImTJbJPoJr Skr KjKotf KmvJu @TOKfr xJffuJKmKvÓ SA TJrUJjJ nmPjr fOfL~fuJr ßVJcJCPj @èPjr xN©JkJf y~ FmÄ oMyNPftA kMPrJ ßlJPr ZKzP~ kPzÇ @èPjr ßiJÅ~J ßhPU TJrUJjJr TotYJrLrJ FPx @èj ßjnJPjJr ßYÓJ TrPuS fJ Kj~πPer mJAPr YPu pJ~Ç @èPjr ßuKuyJj KvUJ kptJ~âPo TJrUJjJr SA nmPjr xJffuJ kpt∂ ZKzP~ kPz n~Jmy @TJr iJre TPrÇ F TJrUJjJr KjYfuJ~

cJK~Ä ßxTvj, KÆfL~ fuJ~ KjKaÄ, fOfL~ fuJ~ S~qJr yJC\ (èhJo), YfMgt fuJ~ TJKaÄ FmÄ kûo S wÔ fuJ~ VJPot≤ ßxTvj KZuÇ @èPjr Umr ßkP~ dJTJ, \~PhmkMr, v´LkMr, xJnJr AKkP\c S o~ojKxÄPyr nJuMTJxy lJ~Jr xJKntPxr KmKnjú ߈vPjr ßwJuKa ACKja WajJ˙Pu KVP~ @èj Kj~πPe @jJr ßYÓJ TPrÇ KT∂á @èj Kj~πPe @jPf lJ~Jr xJKntPxr TotLrJ kJKj KZaJPuS KˆPur ßlsPor nmj yS~Jr TJrPe SkPrr fuJèPuJPf kJKj @aPT rJUPf kJPrKjÇ xrmrJy TrJ xmaMTM kJKj VKzP~ KjPY kPz pJS~J~ @èPjr fLmsfJ TPoKjÇ TJrUJjJ nmPj kptJ¬ hr\J \JjJuJ jJ gJTJ~ lJ~Jr xJKntPxr TotLrJ @èj ßjnJPf nmPjr ßnfPr KbToPfJ kJKj xrmrJy TrPf kJPrKjÇ F ZJzJS KˆPur ImTJbJPoJr Skr KjKotf nmjKa @èPj IfqJKiT C•¬ yS~J~ lJ~Jr xJKntPxr TotLrJ ßmKvãe nmPj Im˙Jj TrPf kJPrKjÇ F irPjr nmPjr @èj ßjnJPjJr kNmtJKnùfJ jJ gJTJ~ lJ~Jr xJKntxTotLPhr jJjJ xoxqJr oMPUJoMKU yPf yS~J~ kKrK˙Kf @PrJ \Kau yP~ SPbÇ APfJoPiqA SA TJrUJjJ nmPjr SkPrr kJÅYKa fuJr oJuJoJu kMPz pJ~ FmÄ @èPjr C•JPk TJrUJjJ nmPjr KˆPur TJbJPoJ jro yP~ ^MÅKTkNet yP~ kPzÇ FTkptJP~ @èPjr C•JPk nmPjr KˆPur ßlso hMmtu yP~ 31 ßo, ßrJmmJr rJf ßgPTA nmPjr KmKnjú IÄv ^Pr kzPf ÊÀ TPrÇ F xo~ ImTJbJPoJ jro yP~ FTKa KxÅKzxy iPx kPz S nmPjr hKãPer IÄv mPx kPzÇ @èj kMPrJkMKr ßjnJPf VfTJu KmPTu kpt∂

cqJKŒÄP~r TJ\ TrPZj lJ~Jr xJKntPxr TotLrJÇ TJrUJjJr C“kJhj mqm˙JkT ßoJ: TJ\u \JjJj, 31 ßo, ßrJmmJr v´KoTPhr ßmfj ßh~Jr fJKrU KZuÇ SA Khj KTZM v´KoTPT ßmfjnJfJ kKrPvJi TrJ yPuS IKVúTJP§r TJrPe fJ xŒjú TrJ pJ~KjÇ fPm ßxJomJr KmPTPu ImKvÓ v´KoTPhr ßmfjnJfJ kKrPvJi TrPf ÊÀ TPrPZ TJrUJjJ TftOkãÇ @èPj TJrUJjJr ßoKvjk©, xMfJ S ‰frL ßkJvJTxy KmKnjú oJuJoJu kMPz ßVPZÇ kJÅY xhPxqr fh∂ TKoKa VJ\LkMPrr IKfKrÜ ß\uJ oqJK\Pˆsa ßoJyJÿh ßyJPxj \JjJj, @èPjr WajJ fhP∂r \jq ß\uJ k´vJxPjr kã ßgPT 31 ßo, ßrJmmJr xºqJ~ v´LkMr CkP\uJ KjmtJyL TotTftJ ßoJyJÿh xJPhTMr ryoJjPT k´iJj TPr kJÅY xhPxqr FTKa fh∂ TKoKa Vbj TrJ yP~PZÇ TKoKar Ijq xhxqrJ yPuj∏ v´LkMr gJjJr kKrhvtT fh∂ ßoJ: \JKyhMu AxuJo, VJ\LkMPrr lJ~Jr xJKntPxr TotTftJ, KmK\FoAFr k´KfKjKi S TuTJrUJjJ kKrhvtTÇ TKoKaPT kJÅY TotKhmPxr oPiq k´KfPmhj hJKUu TrPf muJ yP~PZÇ F KhPT IKVúTJP§ yfJyPfr WajJ jJ WaPuS TotyLj yP~ kPzPZj k´J~ @zJA yJ\Jr v´KoTÇ v´LkMr oPcu gJjJr SKx @xJhMöJj \JjJj, IKVúTJP§ Z~fuJ nmj kMPrJaJA Km±˜ yP~PZ KT∂á ßTJPjJ yfJyPfr WajJ WPaKjÇ


UmrJUmr 11

SURMA m 5 - 11 June 2015

xJoJK\T k´KfPrJi VPz ßfJuJr @øJj KmKvÓ mqKÜPhr

iwtPer vJK˜ ßyJT ÊiMA oOfáqh§

ßrJPT~J TmLr

dJTJ, 2 \Mj - iwtPer KmÀP≠ xJoJK\T k´KfPrJi VPz ßfJuJr @ymJj \JKjP~PZj KmKvÓ mqKÜrJÇ fJPhr oPf, iwte @PVS KZu FUPjJ rP~PZÇ fPm KoKc~Jr KmTJPvr TJrPe FUj fJ ßmKv k´TJv kJPòÇ FToJ© xJoJK\T k´KfPrJi VPz fMPuA F ßgPT kKr©Je kJS~J x÷mÇ F uPãq fJrJ jJrL KjptJfj k´KfPrJi TKoKa Vbj TrJr xMkJKrv TPrPZjÇ xŒsKf ßhPv IKnjm TJ~hJ~ iwte S ßpRj KjptJfPjr WajJ WPaPZÇ KmKnjú jJrL S oJjmJKiTJr xÄVbj hlJ~ hlJ~ oJjmmºj, xnJ, ßxKojJr, ˛JrTKuKk k´hJjxy jJjJ TotxKN Y kJuj TrPuS Fxm WajJ ToPZ jJÇ F KmwP~ jJrLPj©L, oJPjJKmùJjL, rJ\jLKfT S oJjmJKiTJr TotLrJ VnLr CPÆV k´TJv TPrPZjÇ fJrJ iwte oJouJr hs∆f KmYJr S @xJKoPhr FToJ© vJK˜ oOfMqh§ k´hJPjr hJKm \JKjP~PZjÇ jJrL k´VKf xÄPWr KjmtJyL kKrYJuT ßrJPT~J TmLr mPuj, IgtjLKfPf K\KcKkr 65 nJV I\tj ßpUJPj jJrLr, ßxA jJrLA @\ KjrJkh j~Ç fJrJ TotPã© ßgPT ßlrJr kPg iwtPer KvTJr yPòÇ KfKj iwtTPhr lJÅKxr @Phv KhP~ xoJP\ hOÓJ∂ ˙JkPjr hJKm \JKjP~PZjÇ xŒsKf rJ\iJjLPf iwtPer KvTJr VJPrJ jJrLr xmirPjr hJK~fô xrTJrPT ßj~JrS @ymJj \JjJj KfKjÇ kMKuv xhr hlfPrr fgq IjMxJPr, 2014 xJPu xJrJPhPv 4 yJ\Jr 642Ka iwte oJouJ yP~PZÇ 2013 xJPu F xÄUqJ KZu 4 yJ\Jr 538KaÇ YuKf mZPrr k´go Kfj oJPx xJrJPhPv 797Ka iwte oJouJ hJP~r TrJ yP~PZÇ F fgq IjMxJPr, ßhPv k´KfoJPx VPz I∂f 300Ka iwtPer oJouJ hJP~r yPòÇ fPm mJ˜Pm iwtPer WajJr xÄUqJ oJouJr ßYP~S KÆèe mPu oPj TPrj IPjPTAÇ oPjJPrJV KmPvwù cJ. ßoJKyf TJoJu mPuj, iwte FTKa ßYJrJè¬J yJouJr oPfJÇ xŒsKf pJrJ oJAPâJmJPx iwte TPrPZ fJrJ Fr @PV To TPr yPuS 50Kar of WajJ y~PfJ WKaP~PZÇ FTKa WajJ~ irJ kPzPZÇ KfKj iwtPer Ijqfo TJre KyPxPm oJjMPwr ‰\KmT fJzjJ, iotL~ IjMvJxj S ‰jKfTfJr InJmPT hJ~L TPr mPuj, IPjPT xoJP\ jJrLPT ßnJVqkeq KyPxPm ßhUPZÇ jJrLPT xÿJj jJ TrJr lPu F irPjr WajJ WaPZÇ KfKj mPuj, @oJPhr ßhPv kKrmJrèPuJ ßnPñ pJPò, krTL~J mJzPZ, Fxm ßhPU pUj x∂Jj ßmPz CbPZ, fUj ßxA x∂JPjr oMuqPmJi, ‰jKfTfJ TJ\ TrPZ jJÇ KfKj @rS mPuj, mftoJPj iwtPer ßpxm WajJ WaPZ fJr ßjkPgq KmvõxÄÛOKfr FTaJ mz k´nJm rP~PZÇ kPjtJV´JKlr @V´Jxj mº TPr ‰jKfTfJ YYtJ mJzJPf jJ kJrPu xoJP\ F irPjr WajJ ToJPjJ TKbj yP~ pJPmÇ

kK©TJ~ k´TJKvf fgq IjMxJPr mJÄuJPhv \JfL~ oKyuJ @Aj\LmL xKoKf \JKjP~PZ, YuKf mZPrr \JjM~JKr ßgPT 23 ßo kpt∂ xJrJ ßhPv 241Ka iwtPer WajJ WPaPZÇ xÄ˙JKar oPf, 2010 xJu ßgPTA iwtPer WajJ ßmPz YPuPZÇ fJPhr KyPxm IjMpJ~L, 2014 xJPu 789, 2013 xJPu 719, 2012xJPu 836, 2011 xJPu 603 FmÄ 2010xJPu 411Ka iwtPer WajJ WPaPZÇ oJjmJKiTJr xÄ˙J ÈIKiTJr' fJPhr k´KfPmhPj mPuPZ, YuKf mZPrr 1 \JjM~JKr ßgPT 30 FKk´u kpt∂ 158Ka iwtPer WajJ VeoJiqPo k´TJKvf yP~PZÇ Fr oPiq \JjM~JKrPf 33, ßlms∆~JKrPf 44, oJPYt 40 S FKk´Pu 41Ka WajJ WPaPZÇ FZJzJ ßo oJPx 68Ka iwtPer WajJr xÄmJh KmKnjú \JfL~ ‰hKjPT k´TJKvf yP~PZÇ KmPväwTPhr oPf, k´YKuf @APjr pgJpg k´P~JV jJ yS~J, fhP∂ iLrVKf, KmuK’f KmYJr k´Kâ~J FmÄ jJrLr k´Kf xJoJK\T hOKÓnKñr TJrPe iwtPer WajJ mJzPZÇ vLWsA FA yJr ToJPf jJ kJrPu IK˜fô yJrJPm @oJPhr oNuqPmJiÇ fJA F xoxqJ oyJoJrL @TJPr ZKzP~ kzJr @PVA xoJ\ ßgPT Fr mL\ C“kJaj TrJ hrTJrÇ mJÄuJPhPvr TKoCKjÓ kJKatr xnJkKf oM\JKyhMu AxuJo ßxKuo mPuj, iwtPer oPfJ hJjmL~ k´PfqTKa WajJr KmYJr yS~J CKYfÇ KhPjr kr Khj F irPjr WajJ mOK≠ kJPòÇ TqJ¿JPrr oPfJ xoJP\ mJxJ ßmPiPZ iwteÇ pKh Fr C“xPT C“kJaj TrPf jJ kJKr fJyPu F irPjr WajJ mJzPfA gJTPmÇ iwtPer KmÀP≠ TPbJr @PªJuj VPz ßfJuJr @ymJj \JjJj KfKjÇ iwte ßmPz pJS~Jr TJre KyPxPm KmPvwùrJ muPZj, iwtPer WajJ~ IkrJiLr hOÓJ∂oNuT vJK˜ jJ yS~J, xJoJK\T Imã~, oJjKmT èeJmuL xoO≠ KvãJ mqm˙Jr InJPmr TJrPeA oNuf F irPjr IkrJi mJzPZÇ kJvJkJKv xqJPauJAa YqJPju S A≤JrPjaxy @TJv xÄÛOKfr oJiqPo kPjtJV´JKlr ImJi Km˜Jr iwte mOK≠r ßjkPgq KmPvw nNKoTJ rJUPZ mPu \JjJj KmPvwùrJÇ fJrJ mPuj, iwte k´KfPrJPi huof KjKmtPvPw xoJP\r xmJAPT FKVP~ @xPf yPmÇ ßpUJPjA FirPjr WajJ WaPm ßxUJPjA FTxPñ k´KfPrJi VPz fMuPf yPmÇ iwte k´KfPrJPi xrTJPrr TJPZ ßmvKTZM xMkJKrv TPrPZj KmPvwùrJÇ fJrJ muPZj, iwtTPhr Foj hOÓJ∂oNuT vJK˜ ßyJT, pJ ßhPU ßTJj kMÀw ßpj @r iwte TrJr xJyx jJ kJ~Ç ßhPv @KhmJxL jJrLxy xTu jJrLr KjrJk•J KjKÁf TrPf yPmÇ @âJ∂ jJrLr y~rJKj mº FmÄ iwtTPhr hs∆f hOÓJ∂oNuT vJK˜ KjKÁf TrPf yPmÇ F ZJzJ KmhqoJj @APjr xÄÛJr, @APjr pgJpg k´P~JV, ˝rJˆs oπeJuP~ jJrL xÄxh xhxq S jJrL xÄVbPjr k´KfKjKiPhr KjP~ FTKa ÈjJrL KjptJfj k´KfPrJi TKoKa' Vbj TrJr xMkJKrv \JKjP~PZj fJrJÇ ßp TKoKa xJmtãKeT oJouJ kptPmãe TrPm FmÄ KmmOKf KhPmÇ FKhPT, FPTr kr FT iwtPer WajJr k´KfmJPh Vf 30 ßo rJ\iJjLPf 50KarS IKiT xÄVbj @P~JK\f k´KfmJh xoJPmPv S~JTtJxt kJKatr ßjfJ l\Pu ßyJPxj mJhvJ FoKk mPuPZj, kPyuJ ‰mvJPUr jJrL KjkLzPjr WajJr xMÓM fh∂ yPu, KmYJr yPu; VJPrJ jJrL iwtPer WajJ WaPfJ jJÇ xrTJPrr FTKa ßYJU S FTKa TJj jJrLPhr KjrJk•Jr \Pjq xmtãe ßUJuJ rJUJr @ymJj \JjJj KfKjÇ


12 UmrJUmr

5 - 11 June 2015 m SURMA

TJuvL asqJP\Kc:

xm pπeJ TJKaP~ SbJr ßYÓJ~ lJr\JjJ dJTJ, 1 \Mj - vrLPrr xJPg oPjr pπeJS TJKaP~ SbJr ßYÓJ TrPZ lJr\JjJÇ nMPu gJTPf YJAPZ KjP\r S kKrmJPrr Skr mP~ pJS~J ßxA k´u~ïrL ^Pzr ˛OKfÇ @èPj kMPz KjP\r vrLrA ÊiM hVhPV y~KjÇ KYrKhPjr \jq yJrJPf yP~PZ Kk´~ oJ, nJAPmJjxy kKrmJPrr 9 \jPTÇ ßmÅPY KZPuj FToJ© mJmJÇ oJPT yJrJPjJr oJ© @zJA oJPxr oJgJ~ ßxA mJmJS YPu ßVPuj jJ-PlrJr ßhPvÇ kKrmJPrr Ijq xhxqPhr TJPZÇ ßgPT ßVu ÊiM 14 mZPrr lJr\JjJÇ fJ-S @mJr vrLr\MPz ßkJzJr ãf @r mMPT KjhJÀe pπeJ KjP~Ç ßxA pπeJA TJKaP~ SbJr ßYÓJ TrPZ ßxÇ ßmÅPY gJTJr uzJAP~ ßjPoPZ KTPvJrL lJr\JjJÇ KT∂á TUPjJ TUPjJ ßkPr CbPZ jJÇ KmPvw TPr kKm© vPmmrJPfr rJfPTÇ F rJPfr TgJ oPj CbPuA mqgJ~ mMT ßnPX fJrÇ Vf mZr 14 \Mj vPmmrJPfr rJPfr ßvw KhPT KorkMPrr TJuvL TáKotPaJuJ KmyJKr TqJPŒ mJKxªJPhr xJPg mKyrJVf S kMKuPvr xÄWwt y~Ç xÄWPwtr FTkptJP~ TqJPŒr @aKa WPr IKVúxÄPpJV TrJ y~Ç pJr FTKa Wr KZu lJr\JjJPhrÇ vPmmrJPfr rJPf xmJA l\Prr jJoJ\ @hJ~ TPr WMKoP~ kPzKZPujÇ @r KbT fUjA @èj ßh~J~ k´gPo Kmw~Ka ßTC mM^Pf kJPrjKjÇ KT∂á pUj mM^Puj fJPhr WPr hJC hJC TPr @èj \ôuPZ, fUjA mJÅYJr ßYÓJ TPrj fJrJÇ KT∂á WPrr mJAPr ßgPT hr\J uJVJPjJ gJTJ~ ßTC ßmr yPf kJPrjKjÇ FPf lJr\JjJr oJ ßmKm @ÜJr, ßmJj vJyJjJ, @lxJjJ, ßrJTxJjJ, po\ hMA nJA uJuM S mMuM, mz nJA @KvT, I∂”x•ôJ nJKm KvUJ, nJPVú

oJÀl FPT FPT kMPz oJrJ pJjÇ kMKuPvr èKuPf oJrJ pJj @\Jh (35)Ç oxK\Ph gJTJ~ nJVqâPo ßmÅPY pJj fJr mJmJ A~JKxjÇ èÀfr @yf lJr\JjJPT dJTJ ßoKcTqJu TPu\ yJxkJfJPu ßj~J yPu KYKT“xPTrJ mPuj, ßx ßmÅPY @PZÇ ÊÀ y~ lJr\JjJr KYKT“xJÇ @zJA oJx mJmJ A~JKxPjr ßxmJ~ IPjTaJA ßxPr CbKZu lJr\JjJÇ mJmJS ßmÅPY gJTJ FToJ© ßoP~PT mMPT @VPu ßrPUKZPujÇ A~JKxj xmxo~ muPfj È@oJr ßoP~r \jq ßhvmJxLr TJPZ ßhJ~J YJAÇ ßoP~Ka mzA IxyJ~Ç mJmJ ZJzJ fJr ßTC ßmÅPY ßjAÇ' ßxA mJmJS IxM˙ ßoP~PT lJÅKT KhP~ KYrKhPjr \jq YPu ßVPuj @èPj kMPz KmhJ~ ßj~J kKrmJPrr Ijq 9 xhPxqr TJPZÇ Vf 6 ßxP¡’r IxM˙ lJr\JjJr \jq SwMi KTjPf KVP~ ootJK∂T xzT hMWat jJ~ Kjyf yj A~JKxjÇ ßvw yP~ pJ~ IxM˙ TkJPu yJf mMKuP~ ßh~Jr ßvw x’uaMTáÇ xm ßvw yP~S ßpj y~KjÇ mJmJ-oJ yP~ xJoPj yJK\r yP~PZj lJr\JjJr FToJ© UJuJ xJKyhJ S UJuM @xuJo UJjÇ kKrmJPrr xmJAPT yJrJPjJ ßxA 15 mZPrr KTPvJrL lJr\JjJr TgJ y~ xJÄmJKhPTr xJPgÇ k´J~ Kfj oJx KYKT“xJiLj gJTJr kr ßoJyJÿhkMPr oJPTta TqJŒ jJPo kKrKYf FTKa KmyJKr TqJPŒ UJuJ xJKyhJr mJxJ~ CPbPZÇ UJuM @xuJo UJj S UJuJ xJKyhJ kro oofJ~ @VPu rJUPZj fJPTÇ ßYÓJ TrPZj fJr KTPvJrL oj ßgPT xm hM”U TÓ oMPZ KhPfÇ lJr\JjJ \JjJ~, fJr vrLPrr ßkJzJ ãfèPuJ ÊKTP~ ßVPZÇ FUj UMm FTaJ IxMKmiJ ßmJi TPr ßxÇ vrLr ßkJzJr KhT ßgPT IPjTaJ xM˙ yPuS mJmJ-oJ nJAPmJPjr TgJ nJmPu @r nJPuJ uJPV

KUSHIARA CASH & CARRY 313-317 COMMERCIAL ROAD, LONDON E1 2PS

- Great prices & Service - Fresh fish & Vegetables - Guaranteed Halal Meat - Discounts for restaurants IJoJPhr TJPZ xm irPjr yJuJu oJÄx, ßl∑JP\j PmJjPux KYPTj, PmJjPux oJaj, uqJ’ FmÄ xm irPjr oJZ ˝·oNPuq kJS~J pJ~Ç xm irPjr YJu S o~hJ IJoJPhr TJPZ kJPmjÇ

ßrÓáPrP≤r \jq KmPvw ZJz T: 0207 790 1123 F: 0207 790 6030

jJÇ fPm UJuJ-UJuM S UJuJPfJ nJAPmJjPhr FUj KjP\r oJ-mJmJ S nJAPmJj nJmPf ÊÀ TPrPZÇ FPf IPjTaJ nMPu gJTPf kJrPZÇ lJr\JjJ mPu, @oJr \LmPj pJ WPaPZ fJr KmYJr @uäJyr Skr ßZPz KhP~KZ; TJre FUJPj ßTC jqJ~KmYJr TrPmj jJÇ ßx mPu, @oJr FTA kKrmJPrr 9 \jPT @èPj kMKzP~ yfqJ TrJ yPuJÇ Ff mz WajJ~ kMKuv yfqJTJrLPhr jJ iPr CPJ ãKfV´˜Phr Skr yJouJ ßTj? FUJPj KmYJr ßYP~ ßTJPjJ uJn ßjAÇ @oJr \LmPj pJ WPa ßVPZ ßxKaPT IfLf oPj TPr xJoPj FPVJPf YJAÇ fJA jfMj TPr kzJPvJjJ TPrKZÇ WajJr xo~ Vf mZr lJr\JjJr TqJPŒr ßnfr ACKjPxPlr FTKa ÛMPur kûo ßv´eLr ZJ©L KZuÇ IxM˙fJ S yJxkJfJPu gJTJ~ FT mZr KkKZP~ kPzPZ, ßp TJrPe ßx mJxJ~ ßTJKYÄ TrPZÇ FT\j KaYJr fJPT wÔ ßv´eLPf nKftr \jq ßTJKYÄ TKrP~ pJPòjÇ xJoPj \JjM~JKrPf lJr\JjJ ÛMPu nKft yPf YJ~Ç ßTJj ÛMPu kzPf YJ~ \JjPf YJAPu fJr UJuM @xuJo UJj mPuj, È@oJPhr (KmyJKrPhr) ßfJ mJiqmJiTfJ rP~PZÇ YJAPuA ßpPTJPjJ \J~VJ nKft yS~J pJPm jJÇ @xuJo \JjJj, WajJr kr ßgPT lJr\JjJ @r TJuvLr TáKotPaJuJ TqJPŒ pJ~ jJÇ fJPhr gJTJr WrKa Ijq FT KmyJKr kKrmJr ßorJof TPr mxmJx TrPZÇ @orJS @r SA KhPTr ßTJPjJ ßUJÅ\ Umr rJKU jJÇ oJouJr Im˙J \JjPf YJAPu @xuJo ßãJPnr xJPg mPuj, ÈoJouJr ßUJÅ\ KjP~ TL yPm? SA oJouJ~ ßTJPjJ KmYJrA kJPmJ jJ @orJÇ ÊiM ÊiM oJouJ @r kMKuPvr ßkZPj ßhRPz uJn ßjAÇ KmYJr YJAPf ßVPu pfaMTá vJK∂Pf @KZ ßxaMTáS gJTPf kJrm jJÇ KmyJKr TqJPŒr mJKxªJPhr IKnPpJV, Vf mZr 14 \Mj vPmmrJPfr rJPf TáKotPaJuJ KmyJKr TqJPŒr ßZPurJ @fvmJK\ ßlJaJ~Ç kJPvr uJuoJKa~J (rJ\M) mK˜r (mJXJKu) ßZPurJS KjP\r mK˜ FuJTJ~

@fvmJK\ ßlJaJPf gJPTÇ rJf ßvw yS~Jr kr xmJA AmJhf ßvw TPr l\Prr jJoJ\ kPz WMoJPf pJPmjÇ Foj xo~ uJuoJKa~J mK˜r TP~T ßZPu (˙JjL~ FoKkr xJPñJkJñ) KmyJKr TqJPŒr xJoPj @fvmJK\ ßlJaJ~Ç FPf TqJPŒr ßZPurJ ãá… yP~ fJPhr iJS~J ßh~Ç F KjP~ hMA kPãr oPiq iJS~JkJJiJS~J ÊÀ y~Ç kJPv @PV ßgPT Im˙Jjrf kMKuv FTmJr KmyJKrPhr @mJr mJXJKuPhr iJS~J KhPf gJPTÇ FA nJPm k´J~ ßhz WµJ YuPf gJPTÇ FTkptJP~ ßxUJPj KmkMu kMKuPvr xoJVo WPaÇ xÄWPwtr k´J~ hMA WµJ kr kMKuv S xrTJrhuL~ KmKnjú xÄVbPjr KmkMu ßjfJTotL TqJPŒr KhPT IV´xr yPf gJPTÇ fUj kMKuv oMÉotMÉ èKu, rJmJr mMPua S Ka~Jr ßvu KjPãk TrPf gJPTÇ KmyJKrrJ xmJA WPr hr\J mº TPr ßh~Ç F xo~ uJuoJKa~J mK˜, ˙JjL~ ßjfJTotL S kMKuv TqJPŒ dMPT mqJkT nJXYMr ÊÀ TPrÇ FTkptJP~ kMKuPvr CkK˙KfPf ˙JjL~rJ TqJPŒr @A-mäPTr A~JKxPjr WPr ßTPrJKxj ßdPu @èj iKrP~ ßh~Ç WrKa KZu rJ˜Jr kJPvrÇ FT ÀPor WrKa UMmA ßZJa yS~J~ xmJA xyP\A @èPj @âJ∂ yP~ WajJ˙Pu oJrJ pJjÇ kPr TqJPŒr mJKxªJ, lJ~Jr xJKntx xhxqrJ k´J~ ßhz WµJ ßYÓJ TPr @èj Kj~πe TPrjÇ Wr ßgPT FPT FPT 9Ka uJv C≠Jr TrJ yPu KmyJKrrJ ßãJPn ßlPa kPzjÇ SA Wr ßgPT \LKmf Im˙J~ C≠Jr TrJ y~ lJr\JjJPTÇ fPm fJr Im˙J KZu xïaJkjúÇ hLWt Kfj-YJr oJx dJTJ ßoKcTqJu TPu\ yJxkJfJPur mJjt ACKjPa KYKT“xJiLj gJTJr kr mJxJ~ ßlPrj ßxÇ kuämL gJjJ xN© IjMpJ~L, F WajJ~ FTKa yfqJxy kuämL gJjJ~ ßoJa Z~Ka oJouJ hJP~r TrJ y~Ç KT∂á kJÅYKa oJouJPfA ãKfV´˜ KmyJKrPhr @xJKo TrJ y~Ç fPm yfqJ oJouJr @xJKo IùJfÇ FUj kpt∂ yfqJ oJouJr ßTJPjJ @xJKoPT ßV´lfJr TrJ x÷m y~Kj mPu \JKjP~PZ kMKuvÇ

KmoJPjr ÉAuPY~JPrr ßxmJ ßgPT mKûf pJ©LrJ? dJTJ, 1 \Mj - y\rf vJy\JuJu @∂\tJKfT KmoJjmªPr ÉAuPY~JPrr ßxmJ ßgPT mKûf yPòj IxM˙ pJ©LrJÇ F xÄmJh k´TJKvf yS~Jr kr jPzYPz mPxPZj KmoJj mJÄuJPhv F~JruJA¿ TftOkãÇ F KhPT F WajJ~ KmoJj TftOkPãr kã ßgPT muJ yP~PZ, @xPu KmoJPjr ÉAuPY~JPrr ßTJPjJ xïa ßjAÇ ÊiM \jmu xïPar TJrPeA AòJ gJTJ xP•ôS IxM˙ pJ©LPhr ÉAuPY~JPrr ßxmJ KhPf kJrPZj jJ fJrJÇ ßx \jq pJ©LPhr TJPZ hM”U k´TJv TrJ ZJzJ ßfoj KTZM muJr ßjAÇ 31 ßo, ßrJmmJr ÉAuPY~Jr jJ kJS~Jr IKnPpJV KjP~ ßvw kOÔJ~ FTKa xÄmJh k´TJKvf y~Ç Frkr krA ßhv KmPhv ßgPT IxÄUq nMMÜPnJVL pJ©L S KmoJjmªr xÄKväÓrJ KrPkJat k´TJPvr \jq ijqmJh \JjJj FmÄ KmoJjmªPrr pJ©L ßnJVJK∂ KjP~ @PrJ k´KfPmhj k´TJPvr IjMPrJi \JjJjÇ FTA xJPg pJ©L y~rJKjr xJPg pJPhr KmÀP≠ IKnPpJV rP~PZ fJPhr KmÀP≠ fh∂ TPr vJK˜oNuT mqm˙J V´yPer hJKm \JjJj fJrJÇ 31 ßo rJPf KmoJj mJÄuJPhv F~JruJAP¿r oMUkJ© S ß\jJPru oqJPj\Jr (\jxÄPpJV) UJj ßoJvJrrl ßyJPxj mPuj, @xPu @oJPhr ATáAkPo≤ @PZ pPgÓ, KT∂á kptJ¬ \jmu ßjAÇ \jmu xïa FA oMyNPft oJrJ®T @TJr iJre TPrPZÇ F TJrPeA AòJ gJTJ xP•ôS IxM˙ pJ©LPhr @orJ ÉAuPY~JPrr ßxmJ KhPf kJrKZ jJÇ F xoxqJaJ k´J~A yPòÇ F \jq pJ©LPhr TJPZ @oJPhr kã ßgPT hM”U k´TJv TrKZÇ


UmrJUmr 13

SURMA m 5 - 11 June 2015

@jxJÀuäJy mJÄuJ KaPor fyKmu xÄV´Pyr \jqA cJTJKf

dJTJ, 1 \Mj - @ÊKu~Jr ToJxt mqJÄPT cJTJKfr @PV yJPf @ÅTJ ÈZT' k´˜Mf TrJ yP~KZuÇ xPñ ßjS~J yP~KZu Kk˜u, rJAPlu, ßV´Pjc, ZMKr S ßkasuÇ ßV´PjPcr IÄvKmPvw YLj ßgPT @jJ mPu \JKjP~PZ kMKuvÇ FA cJTJKfr xPñ \Kzf xPªPy @rS FT\jPT ßV´¬JPrr kr 31 ßo, ßrJmmJr F fgq \JKjP~PZ kMKuvÇ ßV´¬Jr yS~J mqKÜr jJo oJylM\Mu AxuJo SrPl vJoLo SrPl xMoj (35)Ç Vf 30 ßo, vKjmJr rJPf rJ\iJjLr C•r mJ`Jr FTKa mJxJ ßgPT fJÅPT ßV´¬Jr TrJ y~Ç kMKuPvr hJKm, F WajJ~ xojõ~PTr hJK~fô kJuj TPrKZPuj oJylM\u M Ç KfKj @jxJÀuäJy mJÄuJ KaPor FTKa CkhPur ßjfOfô KhPòjÇ VfTJu dJTJ oyJjVr kMKuPvr KoKc~J ßx≤JPr F KmwP~ xÄmJh xPÿuj y~Ç FPf mÜmq ßhj dJTJ ß\uJr kMKuv xMkJr yJKmmMr ryoJjÇ Vf 21 FKk´u rJ\iJjLr TJPZ @ÊKu~Jr TJbVzJ~ FA mqJÄT cJTJKfr WajJ~ FT cJTJfxy j~\j Kjyf yjÇ kMKuv muPZ, \Kñ TJptâPor fyKmu xÄV´Pyr \jq mqJÄT cJTJKf TrJ y~Ç FPf ßjfOfô KhP~KZPuj oJylM\MuÇ kMKuv @rS \JKjP~PZ, Vf mZPrr 23 ßlms∆~JKr o~ojKxÄPyr K©vJPu kMKuvPT yfqJ TPr Kfj \KñPT KZjfJAP~r WajJ~S oJylM\u M \Kzf gJTPf kJPrjÇ ßxA Kk´\j nqJj ßgPT kJKuP~ pJS~J \Kñ xJuJyCK¨j SrPl xJPuyLPjr xPñ oJylM\MPur WKjÔ ßpJVJPpJV KZuÇ xJPuyLPjr xPñ ßjfOfô KjP~ ÆPªôr TJrPe oJylM\Mu ß\FoKm ßZPz @jxJÀuäJy

mJÄuJ KaPo ßpJV ßhj mPu hJKm kMKuPvrÇ Kk´\j nqJj ßgPT kJKuP~ pJS~J Kfj\Pjr oPiq FT\j SA KhjA irJ kPz kMKuPvr TKgf mªMTpMP≠ Kjyf yjÇ Ijq hM\j xJPuyLj S \JKyhMu AxuJo SrPl ßmJoJ Ko\Jj FUPjJ kuJfTÇ cJTJKfr oJouJKar fh∂ TotTftJ @ÊKu~J gJjJr kKrhvtT (fh∂) hLkT Yªs xJyJ mPuj, oJylM\Muxy FA oJouJ~ FUj kpt∂ 11 \jPT ßV´¬Jr TrJ yP~PZÇ Ijq 10 \j yPuj: ßmJryJj, @u @Koj SrPl xJAlMu, Ko≤M k´iJj, mJmMu xrhJr, ßxJPyu (mqJÄPTr KjrJk•JTotL), \KxoC¨Lj, yJÀj Cr rvLh, @mhMu mJPfj, ßoJ\JPÿu yT S CKTu yJxJj SrPl ßoPyhL yJxJjÇ FÅPhr kJÅY\j ˝LTJPrJKÜoNuT \mJjmKª KhP~PZjÇ FPf oJylM\MPur jJo FPxPZÇ xJnJr xJPTtPur xyTJrL kMKuv xMkJr (FFxKk) jJ\oMu yJxJj mPuj, oJylM\MPur kKrT·jJ IjMpJ~L cJTJKfr WajJ WPaPZÇ añLPf mJxJ nJzJ KjP~ oJylM\Mu IjqPhr k´Kvãe KhPfjÇ oJylM\MPur ˘L ßrÅPi UJS~JPfjÇ añLr FA \Kñ @˜JjJ ßgPT \KñPhr KmKnjú xo~ aYtuJAa, VqJxuJAaJr AfqJKh ßZJaUJPaJ kPeqr ßlKrS~JuJ KyPxPm KmKnjú \J~VJ~ kJbJPfj oJylM\MuÇ cJTJKfr @PV mqJÄPTr ßnfPr FTJKiTmJr KVP~KZPuj KfKjÇ mqJÄPTr ßnfPrr KmKnjú IÄPvr KY©S KfKj yJPf FÅPT xmJAPT mMK^P~PZjÇ cJTJKfr \jq KfjKa hPu KmnÜ yP~ 12 \Pjr oPfJ IÄv KjP~KZPujÇ oJylM\Muxy Z~\j mqJÄPTr

UKAY Fish & Meat Bazar

WHOLESALE RETAIL AND RESTAURANT SUPPLIER

ßnfPr ßdJPTjÇ FTkptJP~ oxK\Phr oJAPT cJTJf k´KfPrJPir ßWJweJ ßhS~Jr kr \jfJ FKVP~ FPu oJylM\u M mqJÄPTr \JjJuJ KhP~ fJÅr aMaM ßmJr rJAPlu KhP~ k´go èKuKa TPrjÇ Kjyf mqKÜPhr ßmKvr nJV fJÅr rJAPlPur èKuPfA oJrJ pJjÇ WajJr kr ßgPT oJylM\Mu C•r mJ`J~ fJÅr nJAP~r mJKzPf uMKTP~ KZPujÇ vKjmJr rJPf ßxUJj ßgPTA fJÅPT ßV´¬Jr TrJ y~Ç FxKk yJKmmMr ryoJj mPuj, cJTJKf ßvPw KxKx TqJPorJr KcKn@r mé (PpUJPj lMPa\ xÄrKãf y~) ßkasu ßdPu kMKzP~ ßhS~Jr kKrT·jJ KZuÇ kPr KxKx TqJPorJr lMPa\ ßrTct yPò jJ KjKÁf yP~ fJrJ ßxKa TPrKjÇ FFxKk jJ\oMu mPuj, Fr @PV 10 oJYt VJ\LkMPrr ßmJctmJ\JPr FT KmTJv FP\≤PT UMj TPr kJÅY uJU aJTJ uMa TPrKZu oJylM\MPur ßjfOPfô FTKa huÇ \jfJr yJPf @aT @u @KojS ßxA hPu KZPujÇ @u @Koj \mJjmKªPf F TgJ ˝LTJrS TPrPZjÇ kMKuv \JjJ~, 2013 xJPur @VPˆ mèzJ xhr gJjJ FuJTJ~ xπJxLPhr FTKa k´Kvãe KvKmPr IKnpJj YJKuP~ rqJm k´YMr I˘ C≠Jr TPrÇ ßxA k´Kvãe KvKmPr fUj k´Kvãe KjKòPuj oJylM\MuÇ fPm ßV´¬Jr FKzP~ KfKj k´KvãPer FTKa rJAPlu KjP~ kJKuP~ pJjÇ kMKuv \JjJ~, oJylM\MPur mJKz \JoJukMPrÇ 2001 xJu ßgPT KfKj ß\FoKmr TJptâPo \KzfÇ KT∂á FmJrA k´go ßV´¬Jr yPujÇ

KUSHIARA

rvice Courier Se r fe s n ra T y argo Mone Open Travels C 7 days Hotline: 0207 790 1234 (PBX) a week

Direct: 0207 702 7460

10am-8pm

TRAVEL SERVICES

CARGO SERVICES IJorJ xMunoNPuq KmPvõr KmKnjú vyPr TJPVtJ TPr gJKTÇ mJÄuJPhPvr dJTJ S KxPuaxy ßp ßTJj FuJTJ~ IJkjJr oNuqmJj K\Kjxk© pfúxyTJPr ßkRPZ KhP~ gJKT

 CHEAP AIR TICKETS FOR

roPlJct yJuJu ßgPT xo˜ oJÄx ßcKunJrL ßh~J y~Ç Quality food at low prices, fresh Bangladeshi vegetables, fish, fruits, Halal meats Discounts for restaurants

OUR MEAT IS FROM ROMFORD HALAL 251 Whitechapel Road,London E1 1DB T: 020 7247 8798 F: 020 7247 4997 E:ahfaz@ukaygroup.com

INTERNATIONAL & DOMESTICFLIGHTS ON YOUR CHOICE OF DESTINATIONS HAJJ & HOLIDAY PACKAGES LOW COST FLIGHTS TO ANY CITY AROUND THE WORLD WORLDWIDE CARGO SERVICE

IJorJ KcFAYFu -F ßuaJr S kJPxtu TPr gJKT KmoJj S IjqJjq F~JruJAP¿r xMunoNPuq KaPTPar \jq IJorJ Kmvõ˜

 WE CAN HELP WITH: Passport - No

Visa - Renewal Matters

IJorJ PyJPau mMKTÄ S asJ¿PkJPatr mqm˙J TPr gJKT

Worldwide Money Transfer Bureau De Exchange We buy & sell BDTaka, USD, Euro

313-319 COMMERCIAL ROAD LONDON E1 2PS, F: 0207 790 3063 E: kushiaratravel@hotmail.com

dJTJ S KxPuaxy mJÄuJPhPvr ßp ßTJj FuJTJ~ IJkjJr lîqJa, mJxJmJKz S \Ko â~-KmâP~ IJorJ xyPpJKVfJ TKrÇ


14 UmrJUmr

5 - 11 June 2015 m SURMA

TJPuJaJTJr KYr˙J~L mPªJm˜!

dJTJ, 1 \Mj - jfMj mJP\Pa TJPuJaJTJ xJhJ TrJr xMPpJV gJTPm KT jJ ∏ ßxA KmfTt FmJr @r ßjAÇ TJre, @~Tr @APj TJPuJaJTJ xJhJ TrJr KYr˙J~L mPªJmP˜r mqm˙J TPr KhP~PZ xrTJrÇ fJrkrS aJTJ xJhJ TrPf @V´yLr xÄUqJ ToÇ k´KfmZrA mJP\a ßWJweJr xo~ WKjP~ FPuA mqmxJ~LPhr oyu ßgPT TJPuJaJTJ xJhJ TrJr xMPpJV ßhS~Jr hJKm ßfJuJ y~Ç IgtjLKfPT @rS YJXJ TrPf TotxÄ˙Jj xOKÓr \jq KmKjP~JPVr ßhJyJA KhP~ F hJKm TPrj fJÅrJÇ mJzKf KmKjP~JV S rJ\˝ @P~r ÈPmJjJx' kJS~Jr @vJ~ mZr mZr F xMPpJV KhP~ @xPZj IgtoπLÇ KT∂á TJPuJaJTJ xJhJ TrJr xMPpJVKa kJS~Jr kr mqmxJ~LPhr xm @V´y ßpj yJKrP~ pJ~Ç 2012-13 IgtmZPr @~Tr IiqJPhPv 19 jJPo jfMj FTKa iJrJ xÄPpJ\j TrJ y~Ç FA @Aj IjMpJ~L, k´h• TPrr xPñ 10 vfJÄv yJPr \KroJjJ KhP~ Ik´hKvtf @~ ‰mi TrJr xMPpJV ßhS~J y~Ç F iJrJKa FUj @~Tr IiqJPhPvr FTKa IÄvÇ IgtJ“ FKa FTKa KYr˙J~L mPªJm˜Ç \JfL~ rJ\˝ ßmJPctr (FjKm@r) xmtPvw KyxJPm ßhUJ ßVPZ, 2013-14 IgtmZPr oJ© 205 \j TrhJfJ F xMPpJV KjP~ fJÅPhr Ik´hKvtf @~ ‰mi TPrPZjÇ FPf FjKm@r Tr kJ~ oJ© 18 ßTJKa aJTJÇ YuKf IgtmZPrr KyxJm FUPjJ YNzJ∂ y~KjÇ

Fr kJvJkJKv lîqJa KTPjS TJPuJaJTJ xJhJ TrJr xMPpJV rP~PZÇ FPf ßTJPjJ \KroJjJS KhPf y~ jJÇ @~fj (mVtKoaJr) IjMpJ~L, KjKhtÓ kKroJe Tr KhPuA yPmÇ Vf IgtmZPr 2 yJ\Jr 550 \j mqKÜ lîqJa ßTjJ~ TJPuJaJTJ mqmyJr TPrPZjÇ F xMPpJVKar ßTJPjJ ßo~Jh ßjAÇ fJA @xjú 2015-16 IgtmZPrr mJP\a mÜOfJ~ IgtoπL FTKa v» CóJre jJ TPrA TJPuJaJTJ xJhJ TrJr F xMPpJV hMKa ßrPU KhPf kJPrjÇ VfmJrS FnJPmA ßrPUKZPujÇ fPm mJP\a ßWJweJr krKhj xÄmJh xPÿuPj VeoJiqoTotLrJ k´vú TrPu IgtoπL mPuKZPuj, ÈF oMyNft ßgPT TJPuJaJTJr xMPpJVKa mJKfu TrJ yPuJÇ' ßvw kpt∂ KfKj TgJ rJPUjKjÇ xMPpJVKa ßgPTA ßVuÇ TJPuJaJTJ xJhJ TrJr FA xMPpJV k´xPñ asJ¿kJPrK¿ A≤JrjqJvjJu, mJÄuJPhPvr (Ka@AKm) KjmtJyL kKrYJuT AlPfUJÀöJoJj oPj TPrj, FPf pJÅrJ ‰mi CkJP~ aJTJ @~ TPrj, fJÅPhr k´Kf ‰mwoqoNuT @Yre TrJ y~Ç mftoJPj @mJxj UJPf F xMPpJV ßhS~Jr lPu TJPuJaJTJr oJKuPTrJ xyP\A lîqJa KTPj ßluPmjÇ F UJfKa TJPuJaJTJr oJKuTPhr hUPu YPu pJPmÇ pJÅrJ ‰mi CkJP~ @~ TPrj, fJÅrJ lîqJa ßTjJr xMPpJV ßgPT mKûf yPmjÇ AlPfUJÀöJoJPjr oPf, TJPuJaJTJr xMPpJV

Mortgage Expert

LOANS l Commercial loans l Secured loans l Unsecured Loans

LONDON MORTGAGES l

First Time Buyer l Buy to let l Council right to buy l Re-mortgages

Restaurant or Takeaway Purchase? COMMERCIAL LOAN SEPCIALISTS

Azim Iqbal: 07508 720 447

2 Heigham Road, London E6 2JG

FSA regulated broker. Mortgagematch Homeloans Ltd Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on your mortgage or any other debt secured on it.

ßhS~J xÄKmiJj kKrk∫LÇ xÄKmiJPjr 20(2) iJrJ IjMpJ~L, rJÓs Foj Im˙Jr xOKÓ TrPm ßpUJPj IjMkJK\tf @~ IQmi y~Ç mJÄuJPhPv TJPuJaJTJr xKbT ßTJPjJ KyxJm ßjAÇ xJiJref mqKÜr @~ S xŒPhr kKroJe fJÅPhr Tr jKgPf CPuäU gJPTÇ KT∂á TJPuJaJTJ mJ TJPuJaJTJ~ ßTjJ xŒPhr TgJ Tr jKgPf ßhUJj jJÇ lPu Fr xKbT KyxJm TrJ pJ~ jJÇ fPm 2011 xJPu k´TJKvf asJ¿kJPrK¿ A≤JrjqJvjJu mJÄuJPhPvr (Ka@AKm) ZJ~J IgtjLKf KjP~ FT VPmweJ~ ßhUJ ßVPZ, mJÄuJPhPv ßoJa ßhv\ C“kJhPjr (K\KcKk) 24 vfJÄPvr xokKroJe TJPuJaJTJ rP~PZÇ YJr hvPT 13 yJ\Jr ßTJKa aJTJ xJhJ: 2010 xJPur ßvPwr KhPT ßv~JrmJ\JPr ix jJPoÇ fJA ßv~JrmJ\Jr YJXJ TrPf 2011-12 IgtmZPr 10 vfJÄv Tr KhP~ ßv~JrmJ\JPr KmKjP~JV TPr TJPuJaJTJ xJhJ TrJr xMPpJV ßhS~J y~Ç KT∂á ßx mZr ßv~JrmJ\JPr TJPuJaJTJ KmKjP~JV TPrj oJ©

90 \jÇ kPrr IgtmZPrS ImqJyf rJUJ y~, KT∂á xJzJ kJS~J pJ~KjÇ mftoJj xrTJPrr Vf ßo~JPh ßmv KTZM Kv· UJPf TJPuJaJTJ xJhJ TrJr xMPpJV ßhS~J y~Ç KT∂á xÄKväÓ Kv· UJPf TJPuJaJTJ KmKjP~JPVr FTKa k´˜Jm kJ~Kj FjKm@rÇ KmKjP~JV YJXJ TrJr CP¨Pvq TJPuJaJTJ xJhJ TrJr xMPpJV ßhS~J yPuS UMm ßmKv TJP\ @Px jJÇ KmVf YJr hvPT k´J~ 13 yJ\Jr ßTJKa TJPuJaJTJ xJhJ yP~PZÇ Fr oPiq k´J~ YJr yJ\Jr ßTJKa aJTJ mJ FT-fOfL~JÄPvr oPfJ xJhJ yP~PZ 2007 S 2008 xJPu ãofJxLj f•ôJmiJ~T xrTJPrr @oPuÇ 1975 xJPu xJoKrT xrTJPrr @oPu mJÄuJPhPv k´go TJPuJaJTJ xJhJ TrJr xMPpJV ßhS~J y~Ç Frkr K\~JCr ryoJj S FAY Fo FrvJPhr @oPuS F xMPpJV ßhS~J y~Ç fPm 1991 ßgPT 1996 xJPu KmFjKkr ßo~JPh F irPjr ßTJPjJ xMPpJV ßhS~J y~KjÇ Frkr @S~JoL uLV (19962001) S KmFjKkr (2001-2006) @oPuS F xMPpJV ImqJyf rJUJ y~Ç

@AFx xPªPy xJPmT ßxjJ TotTftJr ßZPu ßV´¬Jr dJTJ, 1 \Mj - @∂\tJKfT xπJxmJhL xÄVbj @AFPxr xhxq xPªPy FmJr xJPmT FT ßxjJ TotTftJr ßZPuPT ßV´¬Jr TrJ yP~PZÇ fJÅr jJo @mhMuäJy @u VJKum (25)Ç KfKj È\MjMh @f-fJSKyh S~Ju KUuJlJ' jJPo jfMj FTKa \Kñ xÄVbj k´KfÔJ TPrPZj mPu dJTJr kMKuv hJKm TrPZÇ 30 ßo, vKjmJr rJPf rJ\iJjLr mJKriJrJ KcSFAYFPxr mJxJ ßgPT VJKumPT ßV´¬Jr TPr vKjmJr rJPf oyJjVr ßVJP~ªJ kMKuv (KcKm) ßV´¬Jr TPrÇ fJÅPT 31 ßo, ßrJmmJr hMkPM r dJTJ oyJjVr kMKuPvr (KcFoKk) KoKc~J ßx≤JPr VeoJiqPor xJoPj yJK\r TrJ y~Ç F xo~ KcKmr CkTKovjJr (kKÁo) ßvU jJ\oMu @uo mPuj, VJKum xhq KjKw≠ ßWJKwf \Kñ xÄVbj @jxJÀuäJy mJÄuJ KaPor xy-xojõ~TÇ Fr @PV KfKj Ky\mMf fJysLr S ß\FoKmr xPñS pMÜ KZPujÇ ßvU jJ\oMu @uo mPuj, @AFPxr @hPu mJÄuJPhPvr KUuJlf k´KfÔJr uPãq VJKum xŒ´Kf È\MjMh @f-fJSKyh S~Ju KUuJlJ' (KUuJlPfr ‰xjqhu) jJPo xv˘ K\yJKh xÄVbj VPz fMPuPZÇ KfKj 15 ßgPT 20 \j xhxq xÄV´y TPr k´Kvãe ßhS~JS ÊÀ TPrKZPujÇ xÄmJh xPÿuPj VJKuPmr mJxJ ßgPT C≠Jr TrJ k´KvãPer FTKa KnKcSKY© ßhUJPjJ y~Ç VJKumPT ßV´¬Jr IKnpJPj ßjfOfôhJjTJrL KcKmr IKfKrÜ CkTKovjJr ßoJ. vJy\JyJj mPuj, VJKuPmr mJmJ xJPmT ßxjJ TotTftJÇ VJKum AÄPrK\ oJiqPor ÛMu ßgPT oJiqKoT (S ßuPnu) S CóoJiqKoT (F ßuPnu) kJx TPrPZjÇ 2013 xJPu KfKj ‰fKr ßkJvJT S @fPrr mqmxJ ÊÀ TPrjÇ F WajJ~ VJKuPmr KmÀP≠ TqJ≤jPo≤ gJjJ~ xπJxKmPrJiL @APj oJouJ TPrPZ kMKuvÇ VJKuPmr mJmJ IxM˙, KfKj yJxkJfJPu KYKT“xJiLj @PZjÇ ßZPur KmwP~ kKrmJPrr TJrS mÜmq ßjS~J pJ~KjÇ KcKm TotTftJrJ \JjJj, VJKuPmr TJZ ßgPT TKŒCaJPrr Z~Ka yJctKcÛ C≠Jr TrJ yP~PZÇ fJPf @AFPxr ‰fKr IPjT K\yJKh KnKcS kJS~J ßVPZÇ A≤JrPja ßgPT xÄVOyLf Fxm KnKcSr mJÄuJ IjMmJh TrPfj VJKumÇ IjMmJh TrJ Fxm KnKcS KmKnjú SP~mxJAa S ßlxmMT kJfJ~ @kPuJc TrJ yPfJ mPu KcKmr hJKmÇ xÄmJh xPÿuPj jfMj FA xÄVbPjr ÊÀr ßWJweJ xÄmKuf FTKa KnKcSKY© ßhUJPjJ y~Ç Imvq KnKcSKa Vf mZPrr 19 IPÖJmr È@f-fJyKrh KoKc~J' jJPor FTKa SP~m ßkP\S @kPuJc TrJ yP~KZuÇ KnKcS mJftJ~ TJPuJ oMPUJv krJ FmÄ @PVú~J˘ S ZMKr yJPf xJf\j fÀePT ßhUJ pJ~Ç fJrJ KjP\Phr @AFx ßjfJ @mM mTr @u mJVhJKhr IjMxJrL KyPxPm ßWJweJ TPrjÇ FTA xPñ @u-TJP~hJr ßjfJ @AoJj @u \JS~JKyKrr k´KfS @jMVPfqr TgJ \JjJj FmÄ xm \Kñr xPñ FT yP~ TJ\ TrJr ßWJweJ ßhjÇ KnKcSPf ßWJweJr kPr KZu k´KvãPer KY©Ç 10 \j fÀePT @PVú~J˘ yJPf vJrLKrT Txrf TrPf ßhUJ pJ~Ç xmJA TJPuJ oMPUJv, TJPuJ ßVK† S asJC\Jr krJÇ FTKa KaPjr YJuJ WPrr kJPv TJPuJ kKuKgj ßWrJ ßZJa CbJPjr oPfJ \J~VJ~ fJÅrJ F KY© iJre TPrjÇ KcKmr CkTKovjJr jJ\oMu @uo mPuj, ßhPvr ßnfPr ßTJPjJ \J~VJ~ fJrJ FA KnKcSKY©Ka mJKjP~PZ mPu oPj yPòÇ I˘èPuJS @xu mPu oPj yPòÇ KfKj mPuj, VJKum Fr @PV TJrJPf k´Kvãe KjP~KZPujÇ fPm FA KnKcSKYP© VJKum @PZj KT jJ, fJ FUPjJ KjKÁf yPf kJPrjKjÇ Fr @PV Vf 24 ßo @AFx xPªPy rJ\iJjL ßgPT @KojMu AxuJo ßmV S xJKTm Kmj TJoJu jJPo hM\jPT ßV´¬Jr TPr KcKmÇ SA hM\jS xòu kKrmJPrr x∂JjÇ FÅPhr oPiq @KojMu AxuJo ßTJou kJjL~ k´KfÔJj ßTJTJPTJuJr fgqk´pMKÜ TotTftJ KZPujÇ


KmùJkj 15

SURMA m­ 5 - 11 June 2015

mJ\PkK~r ß∠‰fKr TrPZ krrJÓs oπeJu~

dJTJ, 1 \Mj - oMKÜpMP≠ IxJoJjq ImhJPjr \jq nJrPfr xJPmT k´iJjoπL Iau KmyJKr mJ\PkK~PT ÈmJÄuJPhv oMKÜpM≠ xÿJjjJ' ßhS~J yPmÇ KT∂á F xÿJjjJr ß∠‰fKr TrJr hJK~fô ßhS~J yP~PZ krrJÓs oπeJu~PTÇ oMKÜpM≠ oπeJuP~r jKgkP© muJ yP~PZ, @PV xÿJjjJr ß∠‰fKrr hJK~fô KZu oMKÜpM≠Kmw~T oπeJuP~rÇ ß∠KjP~ KmfTt xOKÓ yS~J~ FmÄ F KjP~ fh∂ ImqJyf gJTJ~ k´iJjoπL FmJr ß∠‰fKrr hJK~fô krrJÓs oπeJu~PT KhP~PZjÇ krrJÓs oπeJu~ ˝JiLjfJ khTk´J¬ oMKÜPpJ≠J TPjtu (Im.) xJöJh \KyPrr xyPpJKVfJ~ ß∠‰fKrr CPhqJV KjP~PZÇ nJrPfr k´iJjoπL jPrªs ßoJKhr mJÄuJPhv xlPrr xo~ FA xÿJjjJ fJÅr yJPf fMPu ßhS~J yPmÇ F KmwP~ k´iJjoπL FTKa xJrxÄPãk IjMPoJhj TPrPZjÇ Fr @PV mJ\PkK~PT xÿJjjJ ßhS~Jr Kx≠J∂ yPuS IxM˙fJr TJrPe KfKj @xPf kJPrjKjÇ Iau KmyJKr mJ\PkK~PT ß∠ßhS~J ZJzJS FTJ•Pr oMKÜpMP≠ Kjyf nJrfL~ xv˘ mJKyjLr xhxqPhr @®fqJPVr ˝LTOKf˝„k fJÅPhr kKrmJrPT xÿJjjJ ßhS~JrS Kx≠J∂ ßjS~J yP~PZ mPu oMKÜpM≠ oπeJu~ xNP© \JjJ ßVPZÇ mJ\PkK~PT xÿJjjJ ßhS~J xÄâJ∂ k´iJjoπLr IjMPoJKhf xJrxÄPãPk muJ yP~PZ, nJrPfr xJPmT k´iJjoπL FmÄ nJrfL~ \jfJ kJKatr xJPmT xnJkKf Iau KmyJKr mJ\PkK~ oMKÜpMP≠r k´go ßgPTA mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJr kPã ß\JrJPuJ Im˙Jj ßjjÇ SA xo~ nJrfL~ \jxÄPWr xnJkKf FmÄ ßuJTxnJr xhxq KyPxPm KfKj

mñmºMr ˝JiLjfJ ßWJweJr xPñ FTJ®fJ k´TJv TPrj FmÄ oMK\mjVr xrTJrPT xogtj ßhS~Jr \jq f“TJuLj nJrf xrTJPrr TJPZ hJKm \JjJjÇ fJÅr ßjfOPfô nJrfL~ \jxÄW mJÄuJPhPvr oMKÜpMP≠r kPã xfqJV´y @PªJuj S k´KfmJh rqJKur @P~J\j TPrÇ \JfL~ S @∂\tJKfT kKro§Pu mJÄuJPhPvr oJjMPwr ˝JKiTJr @PªJuPjr kPã hO| Im˙Jj ßjj KfKjÇ Fr @PV oMKÜpM≠ oπeJu~ ßgPT kJbJPjJ xJrxÄPãPk muJ y~, Iau KmyJKr mJ\PkK~PT ßhS~Jr oPfJ oJjxŒjú ßTJPjJ ß∠mftoJPj oπeJuP~ o\Mf ßjAÇ ßpPyfM xoP~r ˝·fJ, fJA KmKi ßoJfJPmT ¸a ßTJPavj xÄV´Pyr oJiqPo kNmtJjMPoJKhf joMjJ IjMxJPr 30 nKr \JotJj KxunJPrr (PrRkq) ‰fKr \JfL~ ˛OKfPxRPir jTvJr Skr 22 TqJPra oJjxŒjú 14 V´Jo ˝Petr ßTJa FmÄ ßuJPVJ, uT S Tm\J~ 8 hvKoT 5 V´Jo ˝Petr ßTJaxy 22 hvKoT 5 V´Jo ˝Petr ß∠S xJAPavj k´˜Mf TrJ ßpPf kJPrÇ Fr @PV Vf mZPrr 18 ßxP¡’r nJrf S mJÄuJPhPvr oPiq VKbf ßpRg krJovtT TKovPjr fOfL~ ‰mbPTr xo~ mºMfôkNet xŒTt @rS ß\JrhJr TrPf Iau KmyJrL mJ\PkK~PT xÿJjjJ ßhS~Jr TgJ KZuÇ kPr oMKÜpM≠ oπeJu~ IkJrVfJ k´TJv TrJ~ fJ @r y~KjÇ ßx xo~ oMKÜpM≠ oπeJuP~r ß\qÔ xyTJrL xKYm FjJP~f CuäJy UJj krrJÓsxKYmPT ßhS~J KYKbPf \JjJj, KmPhKv mºMPhr xÿJjjJ KyPxPm ßhS~J ßâPˆ ßxJjJ-ÀkJr kKroJj S oJj KjP~ k´vú CPbPZÇ F KmwP~ TP~TKa fh∂ TKoKa Vbj TrJ yP~PZÇ xrmrJyTJrLPhr KmÀP≠ oJouJS YuPZÇ fh∂TJ\ ßvw jJ yS~J kpt∂ F oπeJu~ ßgPT jfMj TPr ß∠‰fKr mJ kMPrJPjJ ß∠ßhS~J pgJpg yPm jJÇ nJrfL~ xv˘ mJKyjLr xhxqPhr kKrmJrPT xÿJjjJ: oMKÜpMP≠ Kjyf nJrfL~ ßxjJxhPxqr kKrmJPrr k´Kf xÿJj

k´htvjxÄâJ∂ FTKa k´˜Jm k´iJjoπL IjMPoJhj TPrPZjÇ nJrfL~ k´iJjoπL mJÄuJPhv xlrTJPu KÆkJKãT @PuJYjJr xo~ k´iJjoπL F KmwP~ nJrf xrTJrPT ImKyf TrPmjÇ F-xÄâJ∂ xJrxÄPãPk muJ y~, FTJ•Prr 3 KcPx’r mJÄuJPhPvr oMKÜpMP≠ nJrPfr @jMÔJKjT IÄvV´yPer kr ßgPTA Ko©mJKyjLr IÄv KyPxPm nJrfL~ xv˘ mJKyjLr xhxqrJ ßhPvr oMKÜPpJ≠J S VeoJjMPwr xPñ FTJ® yP~ pM≠ TPrPZjÇ pM≠rf Im˙J~ nJrfL~ xv˘ mJKyjLr 1 yJ\Jr 984 \j mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJr \jq k´Je KhP~PZjÇ mJÄuJPhPvr kã ßgPT @\S fJÅPhr @jMÔJKjT ßTJPjJ ˝LTOKf mJ xÿJjjJ ßhS~J y~KjÇ Fxm vyLhPhr pgJpg rJÓsL~ xÿJj ßhS~J ßhPvr \JfL~ TftmqÇ F TJrPe vyLhPhr kKrmJPrr xhxqPhr k´iJjoπLr kã ßgPT FTKa TOfùfJxNYT k©, xjh S FTKa ßxR\jq CkyJr FmÄ \JfL~ ˛OKfPxRPir @hPu Kkfu mJ ÀkJr ß∠ßhS~J ßpPf kJPrÇ FKa hMA ßhPvr oPiq jfMj oJ©J ßpJV TrPmÇ F KmwP~ oMKÜpM≠Kmw~ToπL @ T o ßoJ\JPÿu yT mPuj, Iau KmyJKr mJ\PkK~r ßâˆKa 7 \Mj nJrPfr k´iJjoπL jPrªs ßoJKhr yJPf fMPu ßhS~J yPf kJPrÇ ßâˆKa ‰fKr TrPZ krrJÓs oπeJu~Ç F ZJzJ nJrPf KVP~ oMKÜpMP≠ Kjyf nJrfL~ xv˘ mJKyjLr xhxqPhr kKrmJrPT xÿJjjJ ßhS~J yPf kJPrÇ mJÄuJPhPvr oMKÜpMP≠ ImhJj rJUJr \jq KmPhKv mºM S xÄVbjPT KmPhKvPhr oPiq xJf kPmt 338Ka ß∠ßhS~J y~Ç KT∂á SA ßâPˆ ßxJjJ S ÀkJ \JKu~JKf y~Ç ÈPâPˆr ˝Petr 12 @jJA KoPZ!' KvPrJjJPo Vf mZPrr 6 FKk´u k´go @PuJPf Umr k´TJKvf yS~Jr kr fh∂ TKoKa, IKiTfr fh∂ TKoKa, xÄxhL~ fh∂ TKoKa Vbj TrJ y~Ç gJjJ~ oJouJ FmÄ yJAPTJPat KraS y~Ç IKiTfr fh∂ TKoKa FUPjJ k´KfPmhj ßh~KjÇ IV´VKf ßjA hMjtLKf hoj TKovPjr fhP∂rSÇ


16 UmrJUmr

5 - 11 June 2015 m SURMA

IKmrJo mwte S kJyJKz dPu KxPuPar hMA CkP\uJ~ @TK˛T mjqJ u ‰\∂JkMPr k´KfmºL KvÊ KjPUJÅ\ u ßVJ~JAjWJa CkP\uJ xhPrr xJPg xzT ßpJVJPpJV KmKòjú

KxPua, 2 \Mj - @TK˛T mwte S C\Jj ßgPT ßjPo @xJ kJyJKz dPu ‰\∂JkMr S ßVJ~JAjWJa CkP\uJ~ @TK˛T mjqJ ßhUJ KhP~PZÇ ‰\∂JkMPr FT KvÊ KjPUJÅ\ yS~Jr Umr kJS~J ßVPZÇ ßVJ~JAjWJa CkP\uJ xhPrr xJPg ßpJVJPpJPVr hM'Ka rJ˜J xJrL-PVJ~JAj S xJuMKaTr-PVJ~JAjWJa rJ˜Jr KmKnjú ˙JPj kJKj CPb pJS ~J~ CkP\uJ xhPrr xJPg xzT ßpJVJPpJV KmKòjú yP~ kPzPZÇ IKmrJo mOKÓkJf S C\Jj ßgPT ßjPo @xJ kJyJKz dPu xOÓ @TK˛T mjqJ~ ‰\∂JkMr CkP\uJr KjoúJûu käJKmf yP~ kzPZÇ CkP\uJr k´iJj k´iJj jh-jhLr kJKj mOK≠ ßkP~PZÇ xJrL jhLr kJKj Kmkh xLoJr 29 ßxK≤KoaJr Ckr KhP~ k´mJKyf yPòÇ v´LkMr, xJrLWJa S mzVJÄ ßTJ~JrLPf kJgr S mJuM CP•Juj mº rP~PZÇ Kj\kJa ACKj~Pjr è~JmJKz V´JPor fJ\Mu AxuJPor TjqJ k´KfmºL kKk ßmVo (6) dPur kJKjPf ßnPx ßVPZ mPu \JjJ ßVPZÇ CkP\uJr KmKnjú KvãJ k´KfÔJPj kJKj k´Pmv TrJ~ KmhqJuP~r kJbhJj mº rP~PZÇ ‰\∂JkMr, Kj\kJa, hrm˜, YJKrTJaJ lPfkMr S KYTjJèu ACKj~Pjr KjoúJûPur IPjT V´Jo kJKjPf fKuP~ ßVPZÇ V´JoLe rJ˜JWJa kJKjr jLPY gJTJ~ \jxJiJrePT ßjRTJ KhP~ YuJYu TrPf yPòÇ IKmrJo mOKÓkJPfr lPu kMPrJ CkP\uJr \j\Lmj Kmktp˜ yP~ kPzPZÇ 1 \Mj, ßxJomJr KmPTPu CkP\uJ kKrwh ßY~JroqJj @uyJ\ô ßoJ: \~jJu @PmhLj S CkP\uJ KjmtJyL IKlxJr ßoJyJÿh UJPuhMr ryoJj mjqJ~ käJKmf KmKnjú FuJTJ kKrhvtj TPrjÇ ‰\∂JkMr ACKj~j kKrwh ßY~JroqJj @uoVLr ßyJPxj \JKjP~PZj, ACKj~Pjr cMuKarkJr, ßTªsL, ju\MrL, @xJokJzJ, oMÜJkMr, KmzJUJA, TJaJUJu, TJKª, mJCrnJV xy ßmv KTZM V´JPor oJjMw kJKjmªL rP~PZjÇ IPjT KvãJ k´KfÔJjS V´JoLe rJ˜JWJa kJKjPf fKuP~ ßVPZÇ Kj\kJa

KauJVPz ZJ©uLPVr hM'V´∆Pkr xÄWwt KxPua, 2 \Mj - jVrLr KauJVPz ZJ©uLPVr hM'V´∆Pkr oPiq xÄWwt yP~PZÇ FPf FT ZJ©uLV ßjfJ @yf yP~PZjÇ 1 \Mj, ßxJomJr KmPTu 4aJr KhPT mJuMYr oPcu ÛMu xÄuVú ˙JPj F WajJ WPaÇ ˙JjL~ xNP© \JjJ~, mJuM CP•Juj KjP~ ZJ©uLPVr KmmJhoJj hMKa V´∆Pkr KmPrJi YuKZuÇ 1 \Mj, KmPTPu hM'V´∆k xÄWPwt \zJPu TP~TKa TTPau KmP°Jre WPaÇ F xo~ FTKa ßoJarxJAPTu nJÄYMr y~Ç xÄWPwt r†j ßhm jJPo FT ZJ©uLV ßjfJ @yf yjÇ Umr ßkP~ kMKuv FPx kKrK˙Kf Kj~πPe @PjÇ ßpJVJPpJV TrJ yPu vJykrJj gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ vJUJS~Jf ßyJPxj \JjJj, xÄWPwtr Umr ßkP~ ßlJxt kJKbP~PZjÇ fPm TJrJ xÄWPwt Ku¬ KZu fJ \JjJ pJ~ KjÇ F mqJkJPr ßTJj oJouJ y~Kj mPuS \JjJj KfKjÇ F mqJkJPr oyJjVr ZJ©uLV xnJkKf rJyJf frlhJr S xJiJre xŒJhT FoÀu Kmw~Ka ImVf jj mPu \JjJjÇ

ACKj~j kKrwPhr (nJrk´J¬) ßY~JroqJj ßoJ: A∂J\ @uL \JKjP~PZj, è~JmJKz, \JñJuyJKa, KcKmr yJSr, KWuJrQfu, j~JVKf, mJrVKf, mrJAPUu, yKjt, TJuL†LmJKz V´JPo kJKj k´Pmv TPrPZÇ Fxm V´JPor IPjT oJjMw IxyJ~ yP~ kPzPZjÇ KYTjJèu ACKj~j kKrwh ßY~JroqJj F Km Fo \JTJKr~J \JKjP~PZj, ACKj~Pjr TJkjJ TJKª,TJaM~JTJKª V´JPor oJjMw kJKjmªL yP~ kPzPZjÇ IPjT V´JoLe xzT kJKjPf fKuP~ ßVPZÇ YJKrTJaJ ACKj~j kKrwh ßY~JroqJj Fo F yT \JKjP~PZj, j~JPUu, KnK©PUu, gMmJÄ, mJKuhJzJ, xMÀPUu FuJTJ~ kJKj k´Pmv TPrPZÇ rJ˜JWJa kJKjr jLPY gJTJ~ ßuJT\jPT ßjRTJ KhP~ YuJYu TrPf ßhUJ ßVPZÇ hrm˜ ACKj~Pjr ßfKu\MrL,iotL xzT kJKjPf fKuP~ ßVPZÇ CkP\uJ KjmtJyL IKlxJr ßoJyJÿh UJPuhMr ryoJj \JKjP~PZj, mjqJ kKrK˙Kf KjP~ CkP\uJ k´vJxj xftT Im˙J~ rP~PZÇ F KmwP~ xJmtãKeT j\rhJrL rJUPf ACKj~j kKrwPhr ßY~JroqJjPhrPT KjPhtvjJ ßh~J yP~PZÇ \JjJ pJ~, kJyJKz dPu ßVJ~JAjWJa CkP\uJ~ @TK˛T mjqJ ßhUJ KhP~PZÇ IKiTJÄv FuJTJr oJjMw kJKjmªL yP~ kPzPZjÇ CkP\uJ xhPrr xJPg ßpJVJPpJV KmKòjú yP~ ßVPZÇ TP~T yJ\Jr ßyÖr \Kor @Cv iJj S xmK\ ãKfV´˜ yS~Jr @vïJ ßhUJ KhP~PZÇ ßhPvr mOy•o hMÈKa kJgr ßTJ~JrLxy FuJTJ \MPz xTu k´TJr TJptâo mº rP~PZÇ IKmrJo mOKÓ @r nJrf ßgPT ßjPo @xJ Kk~JAj S xJrL jhLr dPu CkP\uJr xmt© käJKmf yP~PZÇ mjqJr kJKj mOK≠ kJS~J~ ßrJkJ @Cv S @CPvr mL\fuJ FmÄ AKr ßãPfr mqJkT ãKfr @vïJ TrPZj xÄKväÓrJÇ ßhPvr mOy•o \JluÄ S KmZjJTJKª kJgr ßTJ~JrL hMÈKa mº rP~PZÇ FPf uãJKiT v´KoT ßmTJr yP~ kPzPZjÇ IjqKhPT kJgr mqmxJ~L S kJgr myjTJrL pJjmJyPjr oJKuTrJS

mqJkT ãKfr @vïJ TrPZjÇ Kk~JAj S xJrL jhL KhP~ @xJ dPu CkP\uJr kNmt \JluÄ ACKj~j, @uLrVJÅS ACKj~j, À˜okMr ACKj~j, ßcRmJzL ACKj~j, ßuñMzJ ACKj~j, ßfJ~JTMu ACKj~j, jªLrVJÅS ACKj~j S kKÁo \JluÄxy xmt© kJKjPf fKuP~ ßVPZÇ Fxm FuJTJr yJ\Jr yJ\Jr oJjMw kJKj mªL yP~ kPzPZjÇ fJZJzJ CkP\uJ xhPrr xJPg ßpJVJPpJPVr hMÈKa rJ˜J xJrL-ßVJ~JAj S xJuMKaTr-PVJ~JAjWJa rJ˜Jr KmKnjú ˙JPj xzPTr IÄv kJKjPf fKuP~ pJS~J~ CkP\uJ xhPrr xJPg ßpJVJPpJV KmKòjú yP~ kPzPZÇ kJKjr TJrPe KvãJ k´KfÔJjèPuJPf KvãJgtLPhr CkK˙Kf TPo ßVPZÇ IKlxkJzJ~ xrTJrL TotTftJ-TotYJrLrJ CkK˙f gJTPuS xJiJre oJjMPwr CkK˙Kf UMmA jVeqÇ 1 \Mj, ßxJomJr CkP\uJr KmKnjú FuJTJ xPr\Koj kKrhtvTJPu ßhUJ pJ~, ßmKvrnJV V´JPor YJrkJPv kJKj ‰g ‰g TrPZÇ mJKz ßgPT ßuJT\j ßmr yPf kJrPZj jJÇ Ifq∂ TPÓr oPiq KhjJKfkJf TrPZj ßuJT\jÇ \JluÄ Kk~JAj jhLPf cJCTL jhLr dPur TJrPe ßTJ~JrL mº rP~PZÇ yJ\Jr yJ\Jr ßjRTJ xJKrm≠ nJPm jhLr fLrmftL FuJTJ~ ßmÅPi rJUJ yP~PZÇ kJgr v´KoT \~jJu Ko~J \JjJj, kJKj mOK≠ kJS~J~ v´KoTrJ UMm TPÓ rP~PZjÇ hMÈFTKhPjr oPiq kJKj jJ ToPu v´KoTPhr hMPntJV YrPo ßkRÅZMPmÇ yJa-mJ\JPr mqmxJ mJKeP\qr Im˙JS UJrJkÇ ACKk xhxq vJoZMK¨j \JjJj, ßfJ~JTMu ACKj~j xŒNet fKuP~ ßVPZ, KvãJ k´KfÔJPj KvãJgtLrJ ßpPf kJrPZ jJÇ \JluÄ YJ-mJVJPjr ßjfJ S ACKk xhxq vJrPmj oJyJuL \JjJj, mJVJPjr xmt© kJKjÇ vfJKiT v´KoPTr mxfWr kJKjPf fKuP~ ßVPZÇ 1 \Mj KmPTPu F KrPktJa ßuUJ kpt∂ kJKj mOK≠ ImqJyf KZuÇ kJKj @rS mOK≠ yPu mz irPer ãKf yPf kJPr mPu iJreJ TrJ yPòÇ CkP\uJ KjmtJyL TotTftJ ßoJ. xJuJCK¨j \JjJj, kJKj mOK≠ kJS~J~ \JluÄ YJ-mJVJPjr YJ-v´KoTPhr oJP^ ÊTjJ UJmJr Kmfre TrJ yP~PZÇ KfKj mPuj, k´PfqT ACKk ßY~JroqJPjr TJZ ßgPT ã~ãKfr fJKuTJ xÄV´y TPr ß\uJ k´vJxPTr mrJmPr ©JPer \jq KuKUf k© ßk´re TrJ yPmÇ fJrJ mjqJ kKrK˙Kfr xJmtãKeT ßUJÅ\ Umr rJUPZjÇ CkP\uJ kKrwPhr ßY~JroqJj @»Mu yJKTo ßYRiMrL \JjJj, Umr ßkP~ KfKj mjqJ TmKuf FuJTJ kKrhvtj TPrPZjÇ ©JPer \jq C±tfj TftOkPãr TJPZ KuKUf @Pmhj TrJ yPm mPuS \JjJj KfKjÇ

ZJfT ßkRrxnJr 50 ßTJKa aJTJr CjìMÜ mJP\a ßWJweJ KxPua, 2 \Mj - jfMj ßTJj TrJPrJk ZJzJA ZJfT ßkRrxnJr 2015-16 Igt mZPrr CjìMÜ mJP\a ßWJwjJ TrJ yP~PZÇ 1 \Mj, ßxJomJr hMkPM r FT \jJTLjt mJP\a IKiPmvPj ßkRrxnJr jfMj mJP\a @jMÔJKjTnJPm ßWJwjJ TPrj ßo~r @mMu TJuJo ßYRiMrLÇ mJP\Pa x÷Jmq @~ irJ yP~PZ 49 ßTJKa 73 uJU 41 yJ\Jr 1v' 75 aJTJ, mq~ irJ yP~PZ 49 ßTJKa 72 uJU 20 yJ\Jr 5v' 91 aJTJ FmÄ 1 uJU 20 yJ\Jr 5v' 84 aJTJ C≠O• fyKmu ßhUJPjJ yP~PZÇ CPuäUPpJVq KmKnjú x÷Jmq mqP~r oPiq ßkRr nmj KjotJj 3 ßTJKa 50 uJU, kJKj ßvJijJVJr KjotJj S xrmrJy 15 ßTJKa, KmhMq“ Kmu S CkTrj 12 uJU, KvãJ mq~ 11 uJU 50 yJ\Jr, ovT S TMTrM Kjij 1 uJU 50 yJ\Jr, iotL~ k´KfÔJPj @KgtT IjMhJj 3 uJU 50 yJ\Jr, ßUuJiMuJ-xÄÛOKf 3 uJU 50 yJ\Jr, kJKj xrmrJy k´TP·r \jq nMKo IKiV´yj 20 uJU k´nKO fÇ ßWJKwf mJP\Par xJKmtT KhT fMPu iPrj ßkRr xKYm oJyoMh @uo oJoMjÇ ßkRr ßo~r @mMu

TJuJo ßYRiMrLr xnJkKfPfô FmÄ xyTJrL k´PTRvuL k´hLk Yªs rJ~, TuqJemsf hJx S TKku CK¨j oJˆJPrr ßpRg kKrYJujJ~ IjMKÔf mJP\a IKiPmvPj mÜmq rJPUj CkP\uJ @S~JoL uLV @ymJ~T @uyJ\ô @mÀ Ko~J fJuMThJr, IiqJkT yKrhJx rJ~, ZJfT ßk´xTîJPmr xnJkKf ‰x~h yJÀj Ir rvLh, mqmxJK~ @»Mu yJA @\Jh, oMKÜPpJ≠J I\p ßWJw, @uyJ\ô ßVJuJo ßoJ˜lJ, xJoZMK¨j Ko~J k´oUN Ç xnJkKfr mÜPmq ßo~r @mMu TJuJo ßYRiMrL mPuj, mftoJPj ßkRxnJr jfMj rJ˜J, rJ˜J ßorJof, ßcsj KjotJjxy Iit vfJKiT Cjú~j TotTJP¥r ßa¥Jr AKfoPiqA V´yj TrJ yP~PZÇ jJVKrTPhr xyPpJKVfJ ImqJyf gJTPu ßhPvr oPiq ZJfTPT FTKa @hvt ßkRrxnJ~ „kJ∂r TrJ x÷m yPmÇ mJP\a IKiPmvPj ßkRr TJCK¿uJr fJkx ßYRiMrL, vJoZM Ko~J, ArJ\ Ko~J, Ku~JTf @uL, @UuJTMu @K’~J ßxJyJV, KhPuJ~Jr ßyJPxj, oKyuJ TJCK¿ur ßyPorJ ßmVo, xMfkJ hJx, Kouj rJjL hJx, ßkRrxnJr KyxJm

rãj TotTftJ TMuZMoJ ßmVo, mqmxJ~L @»Mu oKoj ßYRiMrL, ßfrJ Ko~J ßYRiMrL, rJKTm Ko~J ßYRiMrL, uJlJ\t TotTftJ ßvU @mMu TJuJo, xJKær ßyJPxj, mqmxJK~ yJ\L @mMu yJ~Jf, vJy Au~JZ Ko~J, Ko\JjMr ryoJj, vJoZMu AxuJo, uJu Ko~J, yJ\L @uL @Tmr, ßyuJu Ko~J, f\ÿMu UJj, x\u ßYRiMrL, oy∂ rJ~, rmLªs TMoJr hJx, @\ou ßyJPxj x\u, vJyLj ßYRiMrL, oTmMu @uL, vJyLj @yoh ßYRiMrL, ßmJryJj CK¨j, vJoZM Ko~J, vJy @»Mu yJA rJ\M, KmTJv xJyJ, k´mJxL xMhL¬ kMrTJ~˙ ßamuM, KvãT ßVJrJñ YâmftL, ßyuJuMu AxuJo, @KvTMr ryoJj, Kjfq r†j hJx, oJKjT Ko~J KuaM, ßTfTL r†j @YJpt, ˝kj kJu, @»Mu oKfj, TJ\u Ko~J, @»Mu mJKxf oJoMj, ryof @uL, Tor @uL, vJy ßoJyJÿh vJyLj, vJy lJÀT Ko~J, x\Lm oJuJTJr, Kr~Jh ßYRiMrL, xJhoJj oJyoMh xJKj, oJKyr ßYRiMrL, @»Mu TJKhr, KV~Jx CK¨j, fJPrT @yohxy ßkRrxnJr TotTftJ-TotYJrL, xJÄmJKhT, KvãT, rJ\jLKfKmh, ßkRr jJVKrTmOª CkK˙f KZPujÇ


UmrJUmr 17

SURMA m­ 5 - 11 June 2015

ÈßfJr mJxJr lîqJPa uJv kPz @PZ, KVP~ ßhU' KxPua, 2 \Mj - ÈPfJr mJxJr lîqJPa uJv kPz @PZ, KVP~ ßhUÇ' F TgJ mPuA ßlJj Tu ßTPa ßh~ nJzJPa Ko\JjÇ Frkr ßgPT fJr ßoJmJAu ßlJj mº rP~PZÇ ßT FA Ko\Jj ∏ ßxKaS mJxJr fhJrT @mhMu TJKhr xKbTnJPm \JjJPf kJPrjKjÇ F TJrPe kKrY~yLj SA fÀeLr uJv kPz @PZ SxoJjL ßoKcTqJu TPu\ yJxkJfJPur KyoJVJPrÇ kMKuv muPZ, kuJfT gJTJ Ko\JjPT ßV´¬Jr jJ TrPu SA fÀeLr kKrY~ kJS~J x÷m j~Ç fPm fJPT UMj TrJr kr Ko\Jj kJKuP~ ßVPZÇ fPm, kMKuv nJzJPar xºJj ßkPf ßV´¬Jr TPrPZ mJxJr fhJrT @mhMu TJKhrPTÇ @mhMu TJKhr kMKuPvr yJPf ßV´¬JPrr @PV xJÄmJKhTPhr \JKjP~KZu, k´J~ 15 Khj @PV Ko\JPjr lîqJPa SA fÀeL FPxKZuÇ fPm, KfKj fJr kKrY~ \JPjj jJÇ FKhPT, TPrrkJzJr FTKa nJzJ mJxJ ßgPT C≠Jr yS~J IùJfjJoJ fÀeLr uJv C≠JPrr WajJ~ oJouJ hJP~r TrJ yP~PZÇ 31 ßo, ßrJmmJr rJPf \JuJuJmJh gJjJr Fx@A k´hLk xrTJr mJhL yP~ gJjJ~ FTKa yfqJ oJouJ hJP~r TPrjÇ F WajJ~ ßV´¬JrTOf TPrrkJzJr xMKl~J oK†u ßoJyjJ Km-38/1 j’r 5o fuJ lîqJa mJKzr ßT~JrPaTJr @mhMu TJKhrPT ßrJmmJr

kMKuv 54 iJrJ~ ßV´¬Jr ßhKUP~ fJPT @hJuPf yJK\r TPrÇ kPr @hJuf fJPT ß\u yJ\Pf ßk´rPer KjPhtv ßhjÇ iOf TJKhr KmvõjJg CkP\uJr ßVJ~JyKr V´JPor oOf YoT @uLr kM©Ç ˙JjL~rJ \JjJj, aoaoYJuT kKrY~ KhP~ Ko\Jj jJPor FT mqKÜ SA 5 fuJ KmKÄP~r 4gt fuJr 401 jÄ lîqJPa nJzJ KyPxPm fJr ˘L-x∂Jjxy mxmJx TPr @xKZPujÇ Vf oJPxr 15 fJKrPU SA mJxJ~ FPx IùJf kKrY~ FT fÀeL gJTPfJÇ Vf 29 ßo xºqJr xo~ nJzJPa Ko\Jj ˘Lx∂Jj oJPTtPa pJS~Jr TgJ mPu ßT~JrPaTJr TJKhrPT mPu ßmr yP~ pJjÇ rJf 10 aJr KhPT Ko\Jj TJKhrPT oMPbJPlJPj \JjJj, ÈfJrJ rJPf mJxJ~ KlrPmj jJ'Ç krKhj xTJu 8 aJr KhPT Ko\Jj ßT~JrPaTJr TJKhrPT @mJrS ßlJPj \JjJ~, ÈPfJr mJxJr lîqJPa uJv kPz @PZ, KVP~ ßhUÇ' F Umr ßkP~ mJxJr fhJrT @mhMu TJKhr lîqJPa KVP~ ßhUPf kJj hPrJ\J ßUJuJÇ lîqJPar ßnfPr C•r kKÁo ßTJPjr ÀPo UJPar CkPr FT\j IùJfjJoJ fÀeLr uJv kPz @PZÇ kPr TJKhr mJxJr u¥j k´mJxL oJKuPTr ˘Lxy WajJKa IjqJjq ßuJT\jPT \JjJjÇ kPr WajJr Umr ßkP~ \JuJuJmJh gJjJ kMKuv

ßpRgmJKyjLr IKnpJj hKãe xMroJ~ hMA vfJKiT IQmi ˙JkjJ CPòh

WajJ˙Pu ZMPa KVP~ IùJfjJoJ kKrY~ pMmfLr uJv C≠Jr TPr o~jJfhP∂r \jq KxPua SxoJjL ßoKcTqJu TPu\ yJxkJfJPur oPVt ßk´re TPrÇ oJouJr mJhL \JuJuJmJh gJjJr Fx@A k´hLk xrTJr \JjJj, xMrfyJu k´˜MPfr xo~ uJPvr VuJ~ \UPor KY¤ kJS~J ßVPZÇ FPf kMKuPvr iJreJ TrPZ, IùJf pMmfL kKrmJPrr ßTC yPmjÇ fJPT kKrTK·fnJPm UMj TPr IjqrJ kJKuP~ ßVPZÇ F WajJ~ kMKuv nJzJPa xŒPTt fgq xÄV´y TrPf mJKzr ßT~JPaTJr @mhMu TJKhrPT @aT TPrPZÇ KxPuPar \JuJuJmJh gJjJr SKx @ÜJr ßyJPxj VfTJu \JKjP~PZj, o~jJfh∂ ßvPw Kjyf fÀeLr uJv KxPua SxoJjL ßoKcTqJu TPu\ yJxkJfJPur orYMq~JKrPf rJUJ yP~PZÇ ßTJj ˝\Pjr xºJj ßkPu fJPhr TJPZ fJr uJv y˜J∂r TrJ yPmÇ @r @mhMMu TJKhPrr oMPbJPlJjKa F yfqJTJP§r @uJof KyPxPm \» TrJ yP~PZÇ F yfqJTJP§r TîM-ChWJaPjr fh∂ YuPZÇ FKhPT, ˙JjL~ FuJTJmJxL \JKjP~PZj, ßmjJPo IPjPTA FPx SA FuJTJ~ lîqJa nJzJ KjP~ IkrJi Tot xÄVKbf TPrÇ @r IkrJi xÄVbPjr kr fJrJ ßVJkPj YPu pJ~Ç F mqJkJPr fJrJ ˙JjL~ kMKuPvr xyJ~fJ TJojJ TPrPZjÇ

KxPua, 2 \Mj - hKãe xMroJ~ ßpRgmJKyjL IKnpJj YJKuP~ hMA vfJKiT IQmi ˙JkjJ CPòh TrJ yP~PZÇ @xjú kKm© ro\Jj CkuPã \jxJiJrPer YuJYPur xMKmiJPgt 1 \Mj, ßxJomJr ThofuLr SnJr msLP\r kJv ßgPT ÊÀ yP~ xzPTr hM'kJPv IQmi ˙JkjJ, ßhJTJPjr xJoPj oJuJoJu ßrPU láakJf hUu, p©f© pJjmJyj hJÅz TKrP~ pJj\a xOKÓ, @mJKxT ßyJPauèPuJPf IxJoJK\T TJptTuJkxy KmKnjú \jèÀfôkNet KmwP~ èÀfô KhP~ F IKnpJj YJuJPjJ y~Ç ThofuL oMKÜPpJ≠J Yfôr, ÉoJ~Mj rKvh Yfôr, ßTªsL~ mJx aJKotjJu ßrJc, YJÅhjLWJa, TôLjmsL\ ßoJz, ߈vj ßrJc, mJmjJ ßoJz, ßruPVAa FuJTJ~ rqJm, kMKuv, mctJr VJct S KcKm kMKuv IKnpJPj IÄv ßj~Ç kMKuv TKovjJr TJoÀu @yxJPjr KjPhtPv F IKnpJPj ßjfOfô ßhj IKfKrÜ Ck-kMKuv TKovjJr ß\hJj @u oMxJ, hKãe xMroJ gJjJr FKx rKlTMu AxuJo, SKx FxFo @fJCr ryoJj, rqJm-9 Fr Fx @A ßxJuJ~oJj, mcJr VJct-Fr jJP~T xMPmhJr FTJmr ßyJPxj, hKãe xMroJ kMKuv lJÅKz AjYJ\t @vrJláu AxuJoÇ IKnpJj ImqJyf gJTPm mPu hKãe xMroJ gJjJr SKx FxFo @fJCr ryoJj \JjJjÇ IjqKhPT láakJf hUuoMÜ rJUJ S IQmi ˙JkjJ xKrP~ ßjS~Jr \jq FmÄ xzPTr Ckr pJjmJyj hJÅz TKrP~ pJ©L CbJjJoJ TPr pJj\a xOKÓ jJ TrJr \jq kMKuPvr kã ßgPT oJAKTÄ TrJ yPòÇ

mJZJA ßmJct KjitJre TrJ yP~PZÇ ßo~Jh ßvw yS~Jr @PVA KfKj fJÅr kZPªr 3\j k´JgtLPT KjP~JV KhPf nJrk´J¬ KnKxPT oqJPj\ TPr KmvõKmhqJu~ mº gJTJ xPfôS KxPuTvj TKoKar ßmJct KjitJre TrJj mPu \JKjP~PZ KvãTPhr FTKa Kmvõ˜ xN©Ç KmnJPV 14 \j KvãT gJTPf jfMj KjP~JPVr ßpRKÜTfJ KjP~ k´vú fMPuPZj IPjPTÇ xN© \JjJ~, oJ© 8 ßâKcPar \jq 1Ka kPh FA xJTtMuJr ßh~J yP~KZuÇ 1 \j k´nJwT xJiJref 15 ßâKca ßTJxt KjP~ gJPTjÇ xyPpJVL IiqJkT S IiqJkTrJ KjP~ gJPTj 8 ßâKcaÇ IgY FUj 8 ßâKcPar ßTJPxtr KmkrLPf 4 \jPT KjP~JPVr kJ~fJÅrJ YuPZ mPu \JjJ ßVPZÇ KmvõKmhqJuP~ V´LÚTJuLj ZMKa YuJTJPu mJZJA ßmJPctr fJKrU KjitJre TrJ~ KjP~JPVr ˝òfJ KjP~ k´vú fMPuPZj IPjT KvãTÇ FZJzJ KmnJPVr xyPpJVL IiqJkT ßoJ: lJÀT CK¨PjrS FT\j k´JgtL rP~PZj mPu \JjJ ßVPZÇ FTKa kPhr KmkrLPf FA hMA KvãPTr 4 \j kZPªr k´JgtL KjP~JV ßkPf pJPòj mPu xN© \JKjP~PZÇ TqJŒJx xN© @PrJ \JjJ~, KmnJVL~ k´iJj IiqJkT c. @»Mu VKer kZPªr k´JgtLrJ yPòj KmnJPVr 2007-08 KvãJmPwtr KvãJgtL SKyhMöJoJj Kk≤MÇ KfKj IjJPxt 2~ kK\vjiJrLÇ fJr mJzL ßjJ~JUJuL ß\uJ~Ç @PrT k´JgtL yPòj oJKr~J @ÜJrÇ KfKj 200506 KvãJmPwtr KvãJgtLÇ oJKr~J IjJxt S oJˆtJx ßTJjaJPfA k´go kK\vjiJrL KZPuj jJÇ KfKj KTPvJrV† ß\uJr mJKxªJÇ Ikr k´JgtL 2003-04 KvãJmPwtr @Kvw TMoJrÇ KfKj IjJxt S oJˆtJx ßTJjaJPfA k´go yPf kJPrKjÇ fJr TáKouäJ ß\uJ~Ç IjJPxt 9o S oJˆJPxt 6Ó ˙JjiJrL 2005-06 KvãJmPwtr ZJ© @»MuäJy @u oJoMjPTS KvãT KyPxPm KjP~JV ßh~J yPòÇ KT∂á, 2005-06 KvãJmPwt k´go ˙Jj IKiTJrL 2 \j k´JgtLPT mJh ßh~J yPò mPu \JjJ ßVPZÇ ÊiMoJ© KxPuaL yS~Jr TJrPeA fJPhrPT mJh ßh~J yPò mPu IKnPpJV CPbPZÇ

IkrKhPT, xoJ\ KmùJj KmnJPVr xyPpJVL IiqJkT ßoJ: lJÀT CK¨Pjr FToJ© kZPªr k´JgtL yPòj 2005-06 KvãJmPwtr ZJ©L uM“láPjúZJ fJKj~JÇ KfKj oJˆJPxt k´go yPuS IjJPxt IPjT KkKZP~ KZPujÇ FA 4\j k´JgtLr KjP~JV k´J~ YNzJ∂ mPu \JjJ ßVPZÇ fPm Fr mJAPrS ßoRKofJ jJPor FT k´JgtL rP~PZ IiqJkT @»Mu VKerÇ FA KjP~JPVr KmPrJiLfJ TPr nJrk´J¬ KnKxPT KmvõKmhqJuP~ ZMKa YuJ Im˙J~ KjP~JV k´Kâ~J mº TrPf mPuPZj @S~JoL xoKgtf oyJj oMKÜpMP≠r ßYfjJ~ S oMÜKY∂J YYtJ~ CÆM≠ KvãT kKrwPhr @ymJ~T k´Plxr c. @UfJÀu AxuJoÇ KfKj \JjJj, KmvõKmhqJuP~ KjP~JV FTKa YuJoJj k´Kâ~JÇ KjP~JV KhPmj, FaJ ßTJj xoxqJ j~Ç KT∂á mftoJPj KmvõKhqJu~ mº rP~PZÇ FA oMyNPft fKzWKz TPr KjP~JV ßh~Jr Kmw~Ka xPªy\jTÇ FaJ ÊPj @Ko ImJT yP~KZÇ KfKj @PrJ mPuj, KmvõKmhqJu~ IK˙KfvLu TrPfA FTKa TMYâL oyu FA TJ\Ka TrPZÇ KmvõKmhqJuP~r KnKx k´Plxr c. ßoJ: @KojMu yT nNÅA~Jr KmÀP≠ KvãT xKoKfr xnJ~ ßTJj IKnPpJV @jJ y~KjÇ KT∂á kPr ßhUJ ßVPuJ, FTKa TMYâL oyu KnKxr KmÀP≠ IPpRKÜT hJKmPf @PªJuj TrPZÇ KvãTPhr FA YâKa xmxo~A KmvõKmhqJuP~ IK˙KfvLu TrPf FPTr FT YâJ∂ TPr gJPTÇ FKaS FA YâJP∂r IÄvÇ @Ko oPj TKr, FaJ ßTJj ùJjL Kx≠J∂ j~Ç KmvõKmhqJu~ ßUJuJ gJTJ Im˙J~ F irPer Kx≠J∂ ßj~J CKYf KZuÇ mº KmvõKmhqJuP~ fKzWKz KjP~JV xPªPyr xOKÓ TPrPZÇ fJA FA Kx≠J∂ ßgPT mftoJj nJrk´J¬ KnKxr xPr @xJ CKJYfÇ IKnPpJPVr mqJkJPr KmvõKmhqJuP~ V´LÚTJuLj ZMKa YuJTJPu fKzVKz TPr ßTj KvãT KjP~JV ßh~J yPò F KmwP~ KmvõKmhqJuP~r ßTJwJiqã S nJrk´J¬ KnKx IiqJkT c. AKu~Jx CK¨j KmvõJx mPuj, KmvõKmhqJu~ mº S ZMKa mPu KTZM ßjAÇ KmvõKmhqJuP~r KnKx Khj-rJf 24 WµJ TJ\ TrPf kJPrÇ KjP~JV ßh~Jr Kmw~Ka FTKa ÀKaj S~JTtÇ KmvõKmhqJu~ mº gJTPuS @oJPT Kj~Kof IKlx TrPf yPòÇ Kj~o ßoPjA KjP~JV ßh~J yPò mPu KfKj hJKm TPrjÇ

vJKmr xoJ\ KmùJj KmnJPV kPhr KmkrLPf IKfKrÜ KvãT KjP~JPVr kJ~fJÅrJ! mJh kzPZj ßpJVq k´JgtLrJ KxPua, 2 \Mj - vJy\JuJu KmùJj S k´pMKÜ KmvõKmhqJuP~r xoJ\ KmùJj KmnJPV jLKfoJuJ uÄWj TPr k´TJKvf kPhr KmkrLPf IKfKrÜ KvãT KjP~JV ßh~Jr kJ~fJÅrJ YuPZÇ V´LÚTJuLj ZMKar mº gJTJ xPfôS KvãT KjP~JV KhPf @VJoL 4 \Mj KxPuTvj TKoKar ßmJct KjitJre TrJ yP~PZÇ kZPªr k´JgtLPT KvãT KjP~JV KhPf FA fKzVKz TrJ yPò mPu IKnPpJV CPbPZÇ Fr lPu IjJxt S oJˆtJPx k´go kK\vjiJrL IPjT k´JgtL mJh kzPf pJPòjÇ rJ\QjKfT Z©ZJ~J~ To ßpJVqfJ xŒjú k´JgtLrJA KvãT KyPxPm KjP~JV ßkPf pJPòj mPu IKnPpJV Ijq k´JgtLPhrÇ FA KjP~JPVr ßjkPgq rP~PZj xoJ\ KmùJj KmnJPVr ãofJxLj hPur hMA k´nJmvJuL KvãTÇ KmvõKmhqJu~ mº gJTJ xP•ôS fKzVKz TPr KvãT KjP~JPVr kJ~ÅfJrJ TrJ~ Kmw~Ka KjP~ ßUJh ãofJxLj hPur KvãTPhr oJP^ ßãJn ßhUJ KhP~PZÇ xÄKväÓ xNP© \JjJ ßVPZ, Vf 7 FKk´u xoJ\ KmùJj KmnJPV 1Ka k´nJwT kPh KjP~JPVr \jq kK©TJ~ KmùK¬ ßh~ KmvõKmhqJu~ TftOkãÇ 1Ka kPhr KmkrLPf TP~T c\j k´JgtL @Pmhj TPrjÇ Vf 24 FKk´u KnKx IiqJkT c. @KojMu yT nNA~J ZMKaPf pJS~Jr k´J~ 1 oJx kr Vf mMimJr nJrk´J¬ KnKxr hJK~fô kJuPjr \jq rJÓskKfr TJptJu~ ßgPT KYKb kJj KmvõKmhqJuP~r ßTJwJiqã IiqJkT c. AKu~Jx CK¨j KmvõJxÇ Vf 27 ßo, mMimJr KmPTu 4aJ~ mftoJj nJrk´J¬ KnKx IiqJkT c. AKu~Jx CK¨j KmvõJx KjmtJyL ãofJ kJS~Jr xJPg xJPgA KnKxPT oqJPj\ TPr xoJ\ KmùJj KmnJPV KvãT KjP~JPVr KxPuTvj TKoKar ßmJct KjitJre TrJj KmnJPVr KmnJVL~ k´iJj IiqJkT c. @»Mu VKeÇ kPr SA Khj KmPTPuA @VJoL 4 \Mj KxPuTvj TKoKar ßmJct KjitJre TPr ßhj nJrk´J¬ KnKxÇ KnKx IiqJkT c. @KojMu yT nNÅA~J @VJoL 24 \Mj hJK~fô V´yPer @PVA fKzVKz TPr FA KjP~JV xŒjú TrJ yPòÇ xN© \JKjP~PZ, mftoJj KmnJVL~ k´iJj IiqJkT c. @»Mu VKer ßo~Jh ßvw yPò @VJoL 6 \MjÇ fJA fKzWKz TPr 4 \Mj KjP~JV TKoKar


18

Surma

5 - 11 June 2015

oKyuJ Iñj FPxJKxP~vj ACPTr KkbJ ßouJ IjMKÔf

oKyuJ Iñj FPxJKxP~vj ACPTr CPhqJPV Vf 24 ßo, rKmmJr kMmt u¥Pjr msJKc IJatx ßx≤JPr KkbJ ßouJ S xJÄÛíKfT IjMÔJj IjMKÔf yP~PZÇ xÄVbPjr xnJkKf ßlrPhRx IJyoPhr xnJkKfPfô IjMÔJPj CkK˙f KZPuj aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur ˝fπ ßo~r k´JgtL TJCK¿uJr rJKmjJ UJj, TJCK¿uJr KxKr~J UJfáj, KjCyJPor TJCK¿uJr IJP~vJ ßYRiMrL, KojJ ryoJj, IJ†MoJj IJrJ ßmVo, oofJ\

K\~J ßxjJr TKoKa VbPj ßoJ. vKlT Ko~J u§Pj

ßmVo xy TKoCKjKar KmKvÓ mqKÜmVtÇ KkbJ ßouJ~ xJKmtT xyPpJVLfJ~ KZPuJ aJS~Jr yqJoPuax kqJPr≤x ßx≤Jr ߸uPoj Kˆsa FmÄ IV´jL KrYJxt ACPTÇ xÄVbPjr xnJkKf ßlrPhRx IJyPoh mPuj, oKyuJ IñPjr CP¨vq yPuJ oKyuJPhrPT IJfìKjntrvLu TrJ FmÄ ãáhs Km\PjPx oKyuJPhrPT CKöKmf TrJ, pJPf fJrJ KjP\r kJP~ hJÅKzP~ xoJ\ FmÄ kKrmJrPT xJyJpq TrPf kJPrÇ IjMÔJPj KmkMuxÄUqT KkbJr ˆu FmÄ

mJÄuJPhvL TJkPzr jJjJ irPjr ˆu hvtTPhr oj \~ TPrÇ CÜ IjMÔJPj xñLf kKrPmvj TPrj Ko\JjMr ryoJj Ko\Jj, yJKx rJKj, uJmjL mzM~J, T·jJ yJopJ-xy ˙JjL~ Kv·LmOªÇ FZJzJS ßZJa KvÊKv·L oJKr~J jOfq kKrPmvj TPrjÇ xmPvPw rqJPlu cs IjMKÓf y~Ç kMrÛJr Kmfre TPrj TájM KmKm, xMjJrJ oKmj, IJ†MoJj IJrJ ßmVo S IJ~vJ ßYRiMrLÇ - ßk´x KmùK¬Ç

IJfJCr ryoJj ßYRiMrLr oJVPlrJf TJojJ~ ßhJ~J oJyKlu IjMKÔf

KmsTPuAj \JPo oxK\Phr asJKˆ ßmJPctr ßY~JroqJj IJfJCr ryoJj ßYRiMrLr IJ®Jr oJVPlrJf TJojJ~ kKrmJPrr kã ßgPT KouJh oJyKlu S ßhJ~Jr IJP~J\j TrJ y~Ç Vf 24 ßo, rKmmJr KmsTPuAj \JPo oxK\Ph mJh oJVKrm IjMKÔf y~ FA KouJh S ßhJ~J oJyKluÇ KmsTPuAj \JPo oxK\Phr UKfm oJSuJjJ K\uäMr ryoJj ßYRiMrLr kKrYJujJ~ KouJh oJyKlPu xoJP\r KmKnjú˜Prr ßuJT\j

IÄvV´ye TPrjÇ ßhJ~J~ xoV´ oMxKuo CÿJyr vJK∂ TJojJ TrJ y~Ç ßhJ~J oJyKlPu IÄvV´ye TPrj pMÜrJ\q xlrrf \JKfxÄPW KjpMÜ mJÄuJPhPvr rJÓshNf S ˙J~L k´KfKjKi c. F ßT IJ»Mu ßoJPoj, orÉo IJfJCr ryoJj ßYRiMrLr ßZJa nJA, KxPua ß\uJ IJS~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT vKlTár ryoJj ßYRiMrLÇ IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr xnJkKf xMufJj oJyoMh

vrLl, KxKj~r xy-xnJkKf \JuJu CK¨j, xJiJre xŒJhT ‰x~h xJK\hMr ryoJj lJÀT, h¬r xŒJhT vJy vJoLo IJyoh, oJjmJKiTJr Kmw~T xŒJhT xJrm IJKu, pMmS âLzJ Kmw~T xŒJhT fJKrl IJyoh, KmsKav mJÄuJPhv ßY’Jr Im ToJPxt r nJrk´J¬ ßk´KxPc≤ jNr Ko~J, mqmxJ~L IJ\ou Ko~J, ßVJuJo KTmKr~J, IJ»Mu oK\h, xJPuy IJyoh, KmsTPuAj \JPo oxK\Phr nJrk´J¬ ßY~JroqJj xJöJh Ko~J, xy-xnJkKf IJ»Mr ryoJj UJKuxhJr, xJiJre xŒJhT ßyuJu CK¨j Ko~J, u¥j oyJjVr IJS~JoL uLPVr xnJkKf jMÀu yT uJuJ Ko~J, xJiJre xŒJhT IJufJlár ryoJj ßoJ\JKyh, xJÄVbKjT xŒJhT IJ»Mu ßyuJu ßYRiMrL ßxKuo, oJjmJKiTJr Kmw~T xŒJhT vJP~T IJyoh, IJ∂\tJKfT xŒJhT IJKojMu yT K\uM, KvãJ Kmw~T xŒJhT IJxJh CK¨j, pMÜrJ\q pMmuLPVr xJiJre xŒJhT ßxKuo IJyoh UJj, xJÄVbKjT xŒJhT mJmMu UJj, ß˝òJPxmT uLPVr xnJkKf xJP~h IJyoh xJh S pMÜrJ\q ZJ©uLPVr xy-xnJkKf xJrS~Jr TKmrÇ - ßk´x KmùK¬Ç

TáuJCzJmJxLr ofKmKjo~ xnJ IjMKÔf

pMÜrJP\q mxmJxrf TáuJCzJmJxLr FT ofKmKjo~ xnJ IjMKÔf y~ Vf 31 ßo, rKmmJr kNmt u¥Pjr KmsTPuPjr FTKa ßrˆáPrP≤Ç mJÄuJPhv TqJaJrJxt FPxJKxP~vPjr xJiJre xŒJhT Fo F oMKjPor CPhqJPV @P~JK\f F ofKmKjo~ xnJ~ xnJkKffô TPrj rJ\jLKfKmh S TKoCKjKa ßjfJ KxfJm Ko~JÇ mOPaPj KTnJPm TáuJCzJmJxL GTqm≠nJPm mJx TrPf kJPrj FmÄ krmftL k´\jìPT KTnJPm xTPur xJPg kKrKYf TrJ pJ~ ßx KmwP~ xmJA fJPhr mÜPmq @PuJTkJf TPrjÇ ßTJrmJjLr BPhr kr mz @TJPr u¥Pj FTKa kJKrmJKrT ßVaaáPVhJr FmÄ krmfLt k´\jìPT

SUJPj kKrKYf TrJr mqJkJPr xmJA GTqof ßkJwe TPrjÇ ofKmKjo~ xnJ~ CkK˙f KZPuj oJymMmrM ryoJj ßYRiMrL, @»Mu mJKxf ßYRiMrL, Qx~h oJyoMh @uL, lJÀT CK¨j @yPoh, ßoJ. jJ\oMu ÉhJ, ßTlJP~f ßyJPxAj UJj, oKyCK¨j ßYRiMrL, ßoJ. @»Mu ÊTár, \MmJP~r KxK¨KT ßxKuo, AxuJo CK¨j, ÀÉu @Koj, @»Mu ßoJKyf ßxJPyu, Fo Fx CK¨j \JoJu, Fx @yPoh xJoM, mhÀöJoJj UJj, @»Mu @yJh, TorCK¨j \JoJu, xJAláu @uo ßYRiMrL, oKfCr ryoJj ßYRiMrL, AorJj @yPoh, jS~Jm @uL yJxJj UJj, vKrláöJoJj ßYRiMrL fkj, @KfTár ryoJj \MPju, vJyJjMr UJj, ßoJ. l\uMöJoJj, ßoJ.

rSvj @uL, jMÀu @mxJr, ßoJ. xK\mMr ryoJj, ßoJ. xJPyh CK¨j ßYRiMrL, ßoJ. mJ√L UJj, \JyJKñr vJy\JyJj, ßoJ\JKyh @uL ßYRiMrL, ßoJyJÿJh @UfJr ßyJPxAj, ‰x~hJ jJ\Kjj xMufJjJ, yJKl\ Fo F S~JhMho k´oUM Ç FZJzJS KmKnjú IxMKmiJr TJrPe xnJ~ CkK˙f yPf kJPrjKj KoxmJy CK¨j TJoJu, fJ\ AxuJo, \~jJu @PmhLj, \Kxo C¨Lj ßYRiMrL, xJ~láu ßyJPxAjxy @rS IPjPTÇ fPm xnJr Kx≠JP∂r mqJkJPr fJPhr xÿKf ùJkj TPrjÇ FmqJkJPr Km˜JKrf \JjPf ßpJVJPpJV TrJ pJPm Fo F oMKjo, 07956 482 232Ç - ßk´x KmùK¬Ç

pMÜrJ\q KmFjKkr xJPmT ßas\JrJr S xyxnJkKf, Aˆ u¥j KmFjKkr k´KfÔJfJ xnJkKf, TáAj ßVJPj \MKmKu KxKnT FS~Jct k´J¬ TKoCKjKa ßjfJ, K\~J ßxjJr @∂\tJKfT Kmw~T xŒJhT oMKÜPpJ≠J ßoJ. vKlT Ko~J u¥Pj Im˙Jj TrPZjÇ FT mJftJ~ KfKj fJÅr hLWtKhPjr xyToLt S KxPua-2 IJxPjr x÷Jmq FoKk k´JgLt @uyJ\ô FoF oJPuT pMÜrJ\q KmFjKkr xnJkKf KjmtJKYf yS~J~ fJPÅT k´JedJuJ IKnjªj \JKjP~PZjÇ hLWtKhj pJmf KfKj mJÄuJPhPv S KmPuPf KmKnjú xoJ\ Cjú~joNuT TotTJP§r xJPg \KzfÇ u¥Pj Im˙JjTJPu KfKj K\~J ßxjJ, pMÜrJP\qr KmKnjú ß\JjJu TKoKa Vbj TrPmjÇ fJr xJPg ßpJVJPpJPVr jJ’Jr 078 3502 9292Ç - ßk´x KmùK¬Ç

yKu KxPua'r u¥j k´KfKjKi IJmMu ßyJPxAj KxPuPar xJ¬JKyT kK©TJ yKu KxPua'r u¥j k´KfKjKi KyPxPm hJK~fô ßkP~PZj IJmMu ßyJPxAjÇ Vf jPn’r ßgPT KfKj u¥j k´KfKjKi KyPxPm Kj~Kof TJ\ TrPZjÇ IJmMu ßyJPxj KxPuPa Im˙JjTJPu KmKnjú VeoJiqPor xJPg xlfJr xJPg TJ\ TPrPZjÇ u¥Pj KfKj KmKnjú k© kK©TJ~ ßuUJPuKUr xJPg pMÜÇ xJÄmJKhTfJr kJvJkJKv IJmMu ßyJPxAj TKoCKjKar KmKnjú ßxmJoNuT TJP\r xJPgS xKâ~nJPm xŒOÜ rP~PZjÇ yKu KxPua'r ßp ßTJPjJ KmwP~ IJmMu ßyJPxAPjr xJPg ßpJVJPpJPVr IjMPrJi TrJ yP~PZÇ PpJVJPpJPVr j’r: 07507 565 539Ç - ßk´x KmùK¬Ç

FcPnJPTa vJoxMu AxuJPor oyJ®JVJºL kMrÏJr uJn, KmKnjú oyPur IKnjªj @Aj ßkvJ~ KmPvw ImhJj rJUJ~ oyJ®JVJºL kMrÏJr ßkP~PZj KxPua ß\uJ \\ @hJuPfr IKfKrÜ KkKk vJoxMu AxuJoÇ Vf 18 ßo rJ\iJjL dJTJr kMrJjJ kæPjr ‰o©L KoujJ~fPj @∂\tJKfT v´KoT Khmx CkuPã mJÄuJPhv ˝kúTÅMKz lJCP¥vPjr èeL\j xÿJJjjJ k´hJj IjMÔJPj fJr yJPf F kMrÏJr fáPu ßhj IjMÔJPjr k´hJj IKfKg mJÄuJPhv @S~JoL uLPVr CkPhÓJ o¥uLr xhxq FcPnJPTa ACxMl ßyJPxj ÉoJ~MjÇ vJoxMu AxuJPor oyJ®JVJºL kMrÏJr k´JK¬Pf fJPT IKnjªj \JKjP~PZj pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr h¬r xŒJhT vJy vJoLo @yoh, pMmS âLzJ Kmw~T xŒJhT fJKrl @yoh, u¥j oyJjVr @S~JoL uLPVr xnJkKf @uyJ\ô jMÀu yT uJuJ Ko~J, xJiJre xŒJhT @ufJlMr ryoJj ßoJ\JKyh, pMVì xŒJhT ‰x~h xJPhT, xJÄVbKjT xŒJhT @»Mu ßyuJu ßYRiMrL ßxKuo, oJjmJKiTJr Kmw~T xŒJhT vJP~T @yoh, @∂\tJKfT Kmw~T xŒJhT @KojMu yT K\uM, pMÜrJ\q pMmuLPVr xJÄVbKjT xŒJhT mJmMu UJj, pMmuLV ßjfJ FoF @uL, ‰x~h fJPrT @yoh, TJoÀu AxuJo S pMÜrJ\q ZJ©uLPVr xy xnJkKf xJrS~Jr TKmrÇ fJrJ FT IKnjªjmJftJ~ mPuj, FcPnJPTa vJoxMu AxuJo @Aj\LKm KyPxPm KxPua ß\uJ \\ @hJuPf èÀfôkNet níKoTJ rJUJ ZJzJS KxPuPar KmKnjú xoJ\PxmJoNuT TJptâPo ImhJj rJUPZjÇ F kMrÏJr k´JK¬Pf fJr ßxmJoNuT TJP\r kKrKi @PrJS mOK≠ kJPmÇ - ßk´x KmùK¬Ç

xMroJ kzMj, KmùJkj Khj : 0207 377 9787


19

Surma

5 - 11 June 2015

ßvU yJKxjJr ˝Phv k´fqJmftj Khmx kJuj TPrPZ

mJÄuJPhPvr ksiJjoπL S @S~JoL uLPVr xnJPj©L PvU yJKxjJr 34fo ˝Phv ksfqJmftj Khmx kJuj TPrPZ AÓ u¥j @S~JoL uLVÇ xŒsKf ˙JjL~ FTKa yPu @P~JK\f xnJ~ xnJkKffô TPrj AÓ u¥j @S~JoL uLPVr xnJkKf @K\\Mu yTÇ AÓu¥j @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT @uyJ\ô aMjM Ko~J S pMVì xŒJhT @»Mu @uLr PpRg kKrYJujJ~ xnJ~ ksiJj IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj pMÜrJ\q xlrrf KxPua P\uJ @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT S

xJPmT FoKk @uyJ\ô vKlTMr ryoJj ßYRiMrLÇ xnJ~ ksiJj mÜJ KyPxPm mÜmq rJPUj pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr xyxnJkKf vJoxMK¨j @yoh oJÓJr, KmPvw IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr xy xnJkKf KxfJm PYRiMrL, h¬r xŒJhT vJy vJoLo @yoh, @S~JoL uLV ßjfJ xJP~T @yoh, KjoJA Ko~J, @»Mu ßyuJu ßYRiMrL PxKuo, xrS~Jr TKmr, AxuJo CK¨j, xMufJj @uL, xJPhT TáPrvL, @»Mu yJKuo, vJoxMK¨j @jS~JrL, F oKyf UZÀ,

mvLr @yoh, @»Mx xJ•Jr, l\uM Ko~J xy IPjPTÇ Fxo~ mÜJrJ mPuj, mñmºM fj~J Phvrfú PvU yJKxjJ 75 xJu PgPT Pmv TP~T mZr KmPhPv Im˙JPjr kr Phv \JKfr ˝JPgt mñmºMr @hPvtr xmt˜Prr PjfJ TotLr hJKmr oMPU 81 xJPur 17 Po ˝PhPvr oJKaPf ksfqJmftj TPrjÇ FKhj dJTJ KmoJj mªr PgPT oJKjT Ko~J FKnKjC\ kpt∂ 10 PgPT 12 uã PuJT CkK˙f yP~ mñmºMr TjqJ \jPj©L PvU yJKxjJPT x’itjJ \JjJjÇ mÜJrJ mPuj ßvU yJKxjJ ßhPv KlPr @S~JoL uLVPT GTqm≠ TPr huPT vKÜvJuL hu KyPxPm VPz ßfJPujÇ xJyxL KkfJr xJyxL x∂Jj KyxJPm IPjT mJiJ KmkK• S wzpπ IKfâo TPr KfjmJr rJÓs ãofJ~ FPxPZjÇ KfKj huPT Ppoj xÄVKbf TPrPZj PfoKj PhvPT FKVP~ KjP~ pJPòjÇ fJrJ mPuj, ßvU yJKxjJr xlu ßjfíPfô mJÄuJPhv Cjú~Pjr ˝etPpJV IKfmJKyf TrPZÇ vLwtA mJÄuJPhv oiq @P~r ßhPv kKrjf yPmÇ mÜJrJ ßvU yJKxjJr hLWtJ~M TJojJ TPrj FmÄ pMÜrJ\q ksmJxLPhr xJKmtT xyPpJKVfJ TJojJ TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

metJdq @P~J\Pj ßl∑¥x Im ZJ© ACKj~Pjr ßo Khmx kJuj

@PuJYjJ, jJaT, KmkämLPhr k´KfòKm IÄTj, jOfq FmÄ VexÄñLf Fr metJdq @P~J\Pjr oJiqPo u¥Pj kJKuf yPuJ ßl∑¥x Im ZJ© ACKj~Pjr oyJj ßo KhmPxr IjMÔJjÇ Vf 12 ßo, oñumJr kNmt u¥Pjr ßmgjJuV´Lj˙ IéPlJct yJCPx KmTJu 6aJ ßgPT rJf 9aJ 30 KoKja kpt∂ YuJ IjMÔJPj kMPrJaJA KZu ßoyjKf v´KoTPhr \Lmj @PuUq S v´oKmw~T TotxNKYÇ ßfu-VqJx-KmhqM“-mªr rãJ TKoKa pMÜrJ\q vJUJr @ymJ~T cJ. ßoJTKuZár ryoJPjr CPÆJijL ßWJweJr oJiqPo ÊÀ yS~J IjMÔJPj

@PuJYjJ~ mÜJrJ mPuj, oyJj ßo Khmx v´o\LKm oJjMPwr KmkäPmr k´KfòKmÇ mÜJrJ mJÄuJPhPvr v´KoTPhr IoJjKmT kKrv´o FmÄ fJPhr jJpq hJmL-hJS~J KjP~ rJ\jLKfKmh, oJKuTPhr IoJjKmT mqmyJr, @a W≤J TJP\r @∂\tJKfT @Aj u–Wj AfqJKh KmwP~ @PuJTkJf TrJ y~Ç FZJzJS xJŒsKfT xoP~ mJÄuJPhPv WPa pJS~J hNWtajJ ∏ rJjJ käJ\J S fJ\Krj VJPot≤x, jJrL v´KoT KjptJfj, VJPot≤x TotLr ZáKa jJ PkP~ a~PuPa x∂Jj \jìhJPjr oPfJ KjÔár IoJjKmT WajJ AfqJKhr \jq VnLr

ßãJn S k´KfmJh TrJ y~Ç FZJzJS hNWtajJ krmKft xoP~ KmKnjú hJfJ xÄ˙Jr aJTJr IJfìxJf FmÄ YuoJj hMjLtKf KmwP~ iKjTPv´eL-mM\Mt~J rJ\jLKfKmhPhr xÄKväÓfJr fLms KjªJ S WOeJ k´TJv TrJ y~Ç @PuJYjJ~ IÄv ßjj xÄVbPjr xJiJre xŒJhT ßVJuJo @Tmr oMÜJ, xÄÛíKfTotL ˛OKf @\Jh, ßo Khmx S v´KoT @PªJuj FmÄ xJŒsKfT xoP~ v´o\LKmPhr nJmjJ AfqJKh KmwP~ KuKUf k´mº kJb TPrj TKm @PjJ~JÀu AxuJo IKnÇ KÆfL~ kPmt k´hKvtf y~ oû jJaT∏ ÈÈFnJPm @r TfKhj''Ç xJŒsKfT xoP~ kr kr WPa pJS~J mäVJr yfqJ, rqJm Fr âxlJ~Jr, v´KoT KjptJfj, rJ\jLKfKmhPhr huL~ xπJxL uJujkJuj, èo, yfqJ AfqJKhr KmÀP≠ ß\PV CbJr ßYfjJKh¬ jJaPT IKnj~ TPrj l\uMu mJKr mJmM, ßVJuJo @Tmr oMÜJ, oMÜJKhr TJP~x, xJox CK¨j, k´PxjK\“ h•, \JyJjJrJ @ÜJr KvouJ, cJKu~J, ToPuv, xJoxMr ryoJj xMPouÇ jOfq kKrPmvj TPrj ßoJyJÿh hLkÇ IjMÔJPj Ijqfo CkPnJVq Kmw~ KZu KmkämLPhr k´KfòKm Iïj TPrjÇ oPû hvtTPhr xJoPj Ijjq k´KfòKm @PTj KY©Kv·L @»Mx xJoJh FmJhÇ VexñLf kKrPmvj TPrj l\uMu mJrL mJmM, fJj\Lj mJrL ßxJoJ, oMÜJKhr TJP~x, yLrT, \JyJjJrJ @ÜJr KvouJÇ IjMÔJjKa Ck˙JkjJ~ KZPuj ßl∑¥x Im ZJ© ACKj~Pjr CkPhÓJ FjJP~f xJrS~JrÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ßyKˆÄx ßmñuL ßlJrJPor jmKjtJKYf TKoKar IKnPwT 2015 xŒjú

ßyKˆÄx ßmñuL ßlJrJPor jmKjmtJKYf TKoKar IKnPwT 2015 S kKrKYKf xnJ Vf 28 ßo, mOy¸KfmJr ßyKˆÄ Fr ˙JjL~ FTKa ßrˆMPrP≤ IjMKÔf yP~PZÇ jm-KjmtJYf xnJkKf l\uMu yT ßYRiMrLr xnJkKfPfô S jmKjmtJKYf ßxPâaJrL @mMu

TJuJo @\JPhr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ mÜmq rJPUj xÄVbPjr xJPmT xnJkKf @»Mu oMKTf, xJPmT xnJkKf xJPuy @yoh ßYRiMrL @ulá, jJaqToLt jMÀu @Koj S xJPmT xnJkKf @Tou @uLÇ xnJ~ ˝JVf mÜmq rJPUj

xÄVbPjr pMVú xŒJhT KvmuM xJKhTÇ FPf @PrJ CkK˙f KZPuj xÄVbPjr xy xnJkKf @mM @yoh UxÀ, ßas\JrJr oAjMu AxuJo, K\fá Ko~J k´oMUÇ xnJr ÊÀPf kKm© ßTJr@j ßgPT ßfuJS~Jf TPrj \JKTr ßyJPxjÇ

xMroJ kzMj, KmùJkj Khj : 0207 377 9787

xnJ~ mÜJrJ mPuj, j~ mZr @PV k´KfÔJr kr ßgPT ßyKˆÄx ßmñuL ßlJrJo FuJTJr jfáj k´\jìPT mJÄuJ KvãJ k´hJj, ˙JjL~ mJKxªJPhr TJCK¿u, K\Kk xJ\tJr, ˝J˙q, yJCK\Ä xy KmKnjú \Àr Kmw~ krJovt ßxmJ oMuT TJ\ YJKuP~ pJPòÇ F ZJzJ xÄVbPjr CPhqJPV mJÄuJPhPvr KmKnjú hMPptJVTJuLj xoP~ ©Je S @KgtT xyJpq k´hJj TrJ yP~PZÇ F ZJzJ k´Kf mZr jfáj k´\jìPT mJXJKu xÄÛíKfPTr xJPg kKrKYf TKrP~ ßhS~Jr uPãq xTu \JfL~ Khmx, mJÄuJ jmmwtxy Kmnjú xJÄÛíKfT TotTJ¥ fJrJ kKrYJujJ TPr @xPZjÇ xÄVbPjr TJptâo @PrJ xŒsxJKrf TrPf xTu xhxqPhr xmtJ®T xyPpJVLfJ TJojJ TPrj jfáj TKoKar ßjfímOªÇ - ßk´x KmùK¬Ç

jmLV† ßk´xTîJPmr xJPmT xnJkKf F Ka Fo jNÀu AxuJPor AP∂TJu jmLVP†r k´mLe xJÄmJKhT S jmLV† ßk´xTîJPmr xJPmT xnJkKf FKaFo jNÀu AxuJo ßU\Mr @r ßjAÇ AjúJKuuäJKy S~JAjúJ AuJKy rJK\CjÇ Vf 23 ßo ߈sJPT @âJ∂ yP~ KxPua rJPm~J-rJVLm ßoKcPTu yJxkJfJPu KfKj ßvw KjvõJx fqJV TPrjÇ oOfáqTJPu fJr m~x yP~KZu 54 mZrÇ Vf 18 ßo xTJPu ߈sJPT @âJ∂ yPu fÅJPT yJxkJfJPu ßj~J y~ ßxUJPj KfKj KYKT“xJiLj Im˙J~ oOfMqmrj TPrjÇ 23 ßo KmPTPu jmLV† vJyL BhVJy oJPb jJoJP\ \JjJ\J ßvPw fÅJPT jmLVP†r kJKrmJKrT ßVJr˙JPj xoJKyf TrJ y~Ç oOfáqTJPu KfKj ˘L, 1 kM©, 1 TjqJ-xy IxÄUq èeV´JyL ßrPU ßVPZjÇ xJÄmJKhT ßU\MPrr jJoJP\ \JjJ\J~, jmLV† CkP\uJ ßY~JroqJj @uoVLr ßYRiMrL, ßkRr ßo~r flJöu ßyJPxj ßYRiMrL xy yKmV†-jmLVP†r xJÄmJKhTmOª S KmKnjú rJ\QjKfT xJoJK\T xÄVbPjr ßjfímOª IÄv ßjjÇ xJÄmJKhT FKaFo jNÀu AxuJo ßU\MPrr oOfáqxÄmJh u¥Pj FPx ßkRÅZJPu FUJPjS ßjPo @Px ßvJPTr ZJ~JÇ k´mLe FA xJÄmJKhPTr oOfáqPf u¥Pj mxmJxrf jmLV†mJxLr kã ßgPT VnLrnJPm ßvJT k´TJv TPrPZj fJr hLWt KhPjr xyTotL mJftJ xÄ˙J FjFjKmÈr u¥j k´KfKjKi oKf~Jr ßYRiMrL, xJ¬JKyT \joPfr ÓJl KrPkJatJr ßVJuJo KTmKr~J, KaKn Ck˙JkT \JyJKñr rJjJ, kJKãT KmsTPuT kK©TJr xŒJhT Cöu hJx, xJÄmJKhT \MP~u rJ\, yKmV† FPxJKxP~vj ACPTr xnJkKf oJyoMh F rCl, AjJfV†-hLVumJV VehJmL kKrwPhr @ymJ~T KhuS~Jr ßyJPxj hLkM, hLVumJT ACKj~j ßcnuJkPo≤ FPxJKxP~vPjr kPã xnJkKf AmsJyLo UJj, ßxPâaJrL l\uMr ryoJj xJÄVbKjT xŒJhT @KfTár ryoJj Kuaj, mqJKrÓJr oJyoMhMu yT, mqJKrÓJr vJoLo ßYRiMrL, ßV´aJr u¥j jmLV† SP~uPl~Jr FPxJKxP~vPjr ßk´KxPc≤ ßjyJr Ko~J ßYRiMrL, ßxPâaJrL flJöu ßyJPxj ßYRiMrL fáKyj, jmLV† FcáPTvj asJÓ Fr kPã FjJP~f ßyJPxj UJj k´oMUÇ ßvJT mJftJ~ fJrJ orÉPor KmPhyL @®Jr vJK∂ TJojJ TPr ßvJTx∂¬ kKrmJPrr k´Kf VnLr xoPmhjJ \JKjP~PZjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

\Jˆ ßy· lJCP¥vPjr 8o mwtkMKft CkuPã YqJKrKa KcjJr S lJ¥rJAK\Ä IjMKÔf

pMÜrJ\qKnK•T YqJKrKa xÄ˙J \Jˆ ßy· lJCP¥vPjr 8o mwtkMKft CkuPã u¥Pj IjMKÔf yP~ ßVPuJ YqJKrKa KcjJr S lJ¥rJAK\Ä IjMÔJjÇ Vf 19 ßo, oñumJr kNmt u¥Pjr KrP\≤ ßuT mqJÄTáAKaÄ yPu @P~JK\f metJdq IjMÔJPj ßpJV ßhj TKoCKjKar KmKvÓ\jÇ IjMÔJPjr ÊÀPf ˝JVf mÜmq rJPUj \Jˆ ßy· lJCP¥vPjr ßY~Jr, xJÄmJKhT Ko\JjMr ryoJj Ko\JjÇ KfKj F xo~ CkK˙f IKfKgPhr TJPZ xÄVbPjr xJKmtT TotxNKY FmÄ YuoJj k´P\Ö xŒPTt ImKyf TPrjÇ KxPuPar ßVJ~JAjWJPa k´KfKÔf \Jˆ ßy· @A yxKkaJPur xJoKV´T TJptâo fáPu iPrjÇ @VJoL \Mj oJPxr oPiqA mJÄuJPhPvr ˝jJoijq nJct @A yJxkJfJPur xyJ~fJ~ mZrmqJKk k´Kf oJPx KmKnjú FuJTJ~ xŒMjt Kl∑ @A TqJŒ kKrYJujJ TrJ yPm mPu \JjJj Ko\JjMr ryoJj Ko\JjÇ YqJPju Fx Fr xÄmJh kJKbT fJjK\jJ jMrL KxK¨TLr xûJujJ~ IjMÔJPjr ÊÀPf ßTJr@j ßfuJS~Jf TPrj TJ\L @KojMu AxuJoÇ IjMÔJPj mÜmq rJPUj yJAc S ßÓKuKmsP\r FoKk \jJgj ßrjøx, @ˆj S ßlAu&xS~JPgtr FoKk @P†uJ ßrAjJr, c. oJAPTu cJjTJj, c. \JPTr CuäJy, YqJPju Fx Fr KxAS fJ\ ßYRiMrL, YqJPju @A Fr FoKc ßr\J @yoh l~Zu ßYRiMrL ßxJP~m, FKaFj mJÄuJr FoKc ZáKl Ko~J, lJÀT @yoh FoKmA, KmKxF ßY~Jr kJvJ UªTJr, ß\FoK\ TJPVtJr ˝fôJKiTJrL oKjr @yoh, \JÓ ßy· lJCP¥vPjr dJTJ ßTJIKctPjar oKjÀöJoJj aáau á , \JÓ ßy· lJCP¥vPjr ßxPâaJrL k´nJwT jMÀöJoJj oKj, jJPxr UJj ßxJP~m, xJPmT TJCK¿uJr @»Mu oJKuT, oqJjPYÓJr Kouj V´∆Pkr ßxPâaJrL jJK\o CK¨jxy @rS IPjPTÇ IjMÔJj ßvPw lJCP¥vPjr asJKÓPhrPT xJKatKlPTa k´hJj TrJ y~ FmÄ CkK˙f IKfKgPhrPT KjP~ 8o mwtkMKftr ßTT TJPaj xÄVbPjr TotTftJmOªÇ - ßk´x KmùK¬Ç


20

Surma

5 - 11 June 2015

kqJKrx-mJÄuJ ßk´xTîJPmr TKoKb VKbf

fJPyr xnJkKf, FjJP~f xŒJhT, mJmM xJÄVbKjT

FjJP~f ßyJPxj ßxJPyu z l∑J¿ ßgPT l∑JP¿ kqJKrx mJÄuJ ßk´xTîJPmr TKoKb Vbj TrJ yP~PZÇ xŒssKf VJr ßhJ jrPhr FTKa IKn\Jf ßr˜MrJ~ kqJKrPx mxmJxrf KmKnjú Kk´≤, APuTasKjé S IjuJAj KoKc~J~ Totrf xÄmJh TotLPhr xJiJre xnJ ßvPw xmt xÿKfâPo 2015-2016 xJPur \jq 15 xhxq KmKvÓ TKoKa Vbj TrJ yP~PZÇ xJÄmJKhT @mM fJPyPrr xnJkKfPfô S oJo KyoMr kKrYJujJ xnJ~ kqJKrPxr xÄmJh oJiqoxy KmKnjú Kmw~ KjP~ mqJkT @PuJYjJ TrJ y~Ç @PuJYjJ~ IÄvV´ye TPrj FjJP~f ßyJPxj ßxJPyu, uMflár ryoJj mJmM, ßlrPhRx TKro @TK\, ßx~h xJKyu, j~j oJoMj, ßvuL ßYRiMrL, UªTJr \JKou @yoh, \MPjh lJryJj k´oMUÇ CkK˙f xTPur ofJoPfr KnK•Pf xJÄmJKhT @mM fJKyrPT (FjKaKn, jmT£) xnJkKf , xJÄmJKhT FjJP~f ßyJPxj ßxJPyuPT (KoPuKj~Jo KaKn, mJÄuJ TJV\, vqJou KxPua) xJiJre xŒJhT, uMflár ryoJj mJmMPT (mJÄuJ KaKn, mJÄuJ TJV\) xJÄVbKjT xŒJhT TPr 2015-2016 xJPur \jq 15 xhxq KmKvÓ FTKa TKoKa Vbj TrJ y~Ç TKoKar IjqJjq TotTftJrJ yPuj,xy xnJkKf xJÄmJKhT ßhPuJ~Jr ßyJPxj ßxKuo (\JuJuJmJh), xy xJiJre xŒJhT xJÄmJKhT @»Mu oJKuT KyoM (FxF KaKn,kqJKrx mJftJ), ‰x~h xJKyu (YqJPju @A,K\Km KjC\), ßTJwJiqã ßlrPhRx TKro @UjK\ (FKv~Jj KaKn), k´YJr xŒJhT j~j oJoMj (VJ\L KaKn, jmT£), xJKyfq S k´TJvjJ xŒJhj hMuj oJyoMhÇ xhxqrJ yPuj lKrh @yoh kJaá~JrL rKj (mJÄuJr @PuJ), ßxKuo ßYRiMrL (KxPuPar @uJk), Ko\JjMr ryoJj ßxJPyu (PvU KjC\), UªTJr \JKou @Pmh, oJ\yJÀu AxuJo S \MPjh lJryJj (oJjm KbTJjJ)Ç ßxA xJPg kqJKrPx Totrf ‰\Ôq xJÄmJKhTPhr F xÄVbPj CkPhÓJ S kKm© oJPy ro\JPj mJÄuJPhvL TKoCKjKaPT KjP~ AlfJr oJyKlu, Bh kMjKotujL S BPhr kr mqJkT @TJPr IKnPwT IjMÔJj TrJr Kx≠J∂ y~Ç k´LKfPnJP\r oJiqPo xnJr xoJK¬ WPaÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ßmÅPY gJTPu KmvõjJg-mJuJVP† KjmtJYjL TqJPŒAPj pJm: VJl&lJr ßYRiMrL

u¥Pj vKlTár ryoJj ßYRiMrLPT xÄmitjJ KmKvÓ xJÄmJKhT TuJKoÓ @»Mu VJl&lJr ßYRiMrL mPuPZj, ßTJj Ik´YJrA vKlTár ryoJj ßYRiMrLPT gJKoP~ KhPf kJrPm jJÇ ßx mñmºár @hPvtr QxKjTÇ vKlT @S~JoL kKrmJPrr ßuJTÇ @S~JoLuLPVr \jq vKlTár ryoJj S fJr kKrmJPrr rP~PZ hLWtKhPjr ImhJjÇ xmKTZá KmPmYjJ TPr vKlTár ryoJj ßYRiMrLPTA @VJoL KjmtJYPj k´JgtL TrJ yPmÇ VJl&lJr ßYRiMrL mPuj, @Ko PmÅPY gJTPu vKlTár ryoJj ßYRiMrLr \jq KmvõjJg mJuJVP† KjmtJYjL k´YJrjJ~ pJmÇ KfKj mPuj, vKlTár ryoJj ßYRiMrLPT jfáj TPr xÄmitjJ ßh~Jr k´P~J\j ßjAÇ fJr k´P~J\j @kjJPhr xogtjÇ @kjJrJ fJr xJPg gJTPu ßx FKVP~ pJPmÇ Vf 27 ßo, mMimJr u¥j oyJjVr @S~JoLuLPVr CPhqJPV pMÜrJ\q xlrrf KxPua ß\uJ @S~JoLuLPVr xJiJre xŒJhT xJPmT xÄxh xhxq vKlTár ryoJj ßYRiMrLr xÿJPj @P~JK\f xÄmitjJ xnJ~ VJl&lJr ßYRiMrL k´iJj IKfKgr mÜPmq F TgJèKu mPujÇ u¥j oyJjVr @S~JoLuLPVr xnJkKf jNÀu yT uJuJ Ko~Jr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT @ufJlár ryoJj ßoJ\JKyPhr kKrYJujJ~ xnJ~ KmPvw IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj pMÜrJ\q @S~JoLuLPVr xnJkKf xMufJj oJyoMh vKrl, xJiJre xŒJhT ‰x~h xJK\hMr ryoJj lJÀT, xy xnJkKf vJy @K\\Mr ryoJj, CkPhÓJ ßhS~Jj ßVRx xMufJj, xJÄVbKjT xŒJhT xJöJhMr ryoJj, h¬r xŒJhT vJy vJoLo @yoh, TKoCKjKa ßjfJ yJ\L @¬Jm @uL, aJS~Jr yqJoPuax Fr xJPmT TJCK¿uJr jNÀu yT, pMÜrJ\q @S~JoLuLPVr k´mJx Kmw~T xŒJhT @jZJÀu yT, \jxÄPpJV Kmw~T xŒJhT v´L rKmj kJu, FcáPTvj Kmw~T xŒJhT F TKro, v´o xŒJhT Fx Fo xM\j, oJjmJKiTJr Kmw~T xŒJhT xJrm @uL, mj S kKrPmv Kmw~T xŒJhT vKyhMu AxuJo uÛr ÀPoj, pMm S Kâ~J Kmw~T xŒJhT fJKrl @yoh, iot Kmw~T xŒJhT ‰x~h ZárT @uL, u¥j oyJjVr @S~JoLuLPVr KxKj~r xy xnJkKf @jyJr Ko~J, xy xnJkKf AKu~Jx Ko~J, @»Mu @uL rCl, oAjNu yT, pMVì xŒJhT @lZr UJÅj xJPhT, ‰x~h xJPhT, xJÄVbKjT xŒJhT @»Mu ßyuJu ßYRiMrL ßxKuo, AKoPV´vj Kmw~T xŒJhT ßhPuJ~Jr ßyJPxj, v´o S \jvKÜ Kmw~T xŒJhT ATmJu Fo ßyJPxj, oJjmJKiTJr Kmw~T xŒJhT vJP~T

@yoh, KmùJj S k´pMKÜ Kmw~T xŒJhT xMvJ∂ hJx è¬, iot Kmw~T xŒJhT kLr ‰x~h Táfám CK¨j mUKf~Jr, mj S kKrPmv Kmw~T xŒJhT ßoJ: jJKxr CK¨j, oMKÜPpJ≠J Kmw~T xŒJhT xMroJj ßyJPxj, Kv· S mJKj\q Kmw~T xŒJhT @ZJhMr ryoJj @ZJh, @∂t\JKfT Kmw~T xŒJhT @KojMu yT K\uM, xy h¬r xŒJhT \JKTr ßyJPxj ßxKuo, FPxé @S~JoLuLPVr xnJkKf TP~Z @yoh, AÓ @S~JoLuLPVr xnJkKf @K\\Mu yT, ß˝òJPxmT uLPVr xnJkKf xJh @yoh xJh, nJrk´J¬ xJiJre xŒJhT @mMu TJuJo @\Jh, @Aj\LmL kKrwPhr xy xnJkKf mqJKrÓJr xSVJfáu @PjJ~Jr, SP~Ó u¥j @ymJ~T @»Mu yJjúJj, @KvTáu AxuJo, ZJ©uLV xy xnJkKf xJPrJ~Jr TKmr, pMmuLPVr xJÄVbKjT xŒJhT mJmMu UJj, mJÄuJPhv SP~uPl~Jr FPxJKxP~vPjr xJiJre xŒJhT jNÀu AxuJo, @ymJm Ko~J SKx, @rKlT @uL, uMAxyJo @S~JoLuLPVr xnJkKf l\u CK¨j, @S~JoLuLV ßjfJ @»Mu oMfKum, TJoÀu AxuJo, xJPhT UMPrvL, AxuJo CK¨j, KmKvÓ mqmxJ~L yJÀj Ko~J, @»Mu ryoJj UJKuZhJr, @»Mu oMKTf UZÀ, @»Mu \Kuu ßYRiMrL, oKuäT ShMh xJTá, @PjJ~Jr AxuJo, \MuKlTJr @uL UJÅj, k´\jì 71'r mJmMu ßyJPxj, TKoCKjKa ßjfJ ßVJuJo KTmKr~J, @S~JoL uLV ßjfJ ‰x~h ßVJuJm @uL, SJo @S~JoL uLV ßjfJ @K\\Mr ryoJj, oJÓJr oxMh @yoh, jMÀu yT jNr @uL, uMaj @S~JoLuLV ßjfJ o\jM Ko~J, oKyuJ @S~JoLuLV ßj©L @†MoJjJrJ @†M, SuJoJuLPVr @ymJ~T oSuJjJ TMfám CK¨j k´oMUÇ xÄmtKif IKfKgr mÜPmq vKlTár ryoJj ßYRiMrL mPuj, KmVf KjmtJYPj \jPj©L ßvU

yJKxjJr KjPhtPv ß\JPar IÄvLhJr \JfL~ kJKatPT KmvõjJg mJuJV† S SxoJjLjVr KjP~ VKbf KxPua 2 @xj ßZPz KhP~ KZuJoÇ ßxKhj ßj©Lr @Phv ßoPj jKoPjvj k´fqJyJr TKrÇ Px xo~ IPjPTA mPuKZu ˝fπ k´JgtL yS~Jr \jqÇ KT∂á @Ko mPuKZuJo @oJr ßYP~ ßj©Lr ßh~J S~JhJr xÿJj IPjT ßmKvÇ @orJ \jPj©Lr KjPhtPv TJ\ TKr, ßTJj kh khmLr \jq j~Ç @Ko ßTJj kh khmL mqmyJr TPr hPur ˝JPgtr KmkrLPf ßTJj KTZá TKrjJÇ @\ hPu KTZá ˝Jgtkr oJjMw k´Pmv TPrPZÇ fJPhr TJrPj xMjJo jÓ yPòÇ FPhr TJZ ßgPT xmJAPT xftT gJTPf yPmÇ KfKj mPuj pMÜrJ\q @S~JoLuLPVr @\PTr FA Im˙JPjr KkZPj \jPj©L ßvU yJKxjJ KmvJu ImhJj rP~PZÇ KfKj pMÜrJP\qr KmKnjú vyPr KVP~PZjÇ xJiJre oJjMPwr xJPg KoPvPZjÇ @r mñmºár Ikr TjqJ ßvU ßrPyjJ KpKj TUPjJ rJ\jLKfPf @Pxj jJ fJrS KmvJu ImhJj rP~PZÇ KfKj @oJPhr KkZj ßgPT xJyJpq TPr pJPòjÇ fJPhr TJrPjA pMÜrJq @S~JoLuLV Ff vKÜvJuL yP~PZÇ KT∂á @\ KTZá ßuJT hPu IjMk´Pmv TPr hPu ãKf TrPf YJPòÇ fJPhr TJZ ßgPT xmJAPT xftT gJTPf yPmÇ xnJ~ xMufJj oJyoMh vKrl mPuj, vKlTár ryoJj ßYRiMrL KxPuPa ßpJVqfJr xJPg ß\uJ @S~JoLuLPVr hJK~fô kJuj TPr pJPòÇ fJr KmÀP≠ ßTJj irPjr IKnPpJV ßjAÇ KxPuPa ßx k´mJxLPhr k´KfKjKiÇ ßx nKmwqPf @PrJ nJu TÀj FaJA @orJ YJAÇ ßj©L ImvqA fJPT @PrJ oNuqJ~j TrPmjÇ xnJr ÊÀPf kKm© ßTJr@j ßgPT ßfuJS~Jf TPrj kLr Táfám CK¨j mUKf~JrÇ - ßk´x KmùK¬Ç

pMÜrJPÓs mJÄuJPhvL @PoKrTJj IqJuJP~P¿r KkTKjT IjMKÔf

ßoJyJÿhkMr SP~uPl~Jr asJPÓr xJiJre xnJ IjMKÔf pMÜrJPÓsr AK¥~JjJ IñrJP\qr ksmJxL mJÄuJPhvLPhr \jq Vf 23 ßo, vKjmJr KZPuJ FTKa IJjªWj ˛reL~ KhjÇ FKhj mJÄuJPhvL @PoKrTJj IqJuJP~¿ Fr @P~J\Pj ßaPr ya, AK¥~JjJPf C“xmoMUj kKrPmPv KkTKjT IjMKÔf y~Ç FA KkTKjPT mJÄuJPhvL TKoCKjKar k´J~ hMA vfJKiT xhxq mqJkT C“xJPyr xJPg IÄvV´ye TPrjÇ AK§~JjJkJux vyr ßgPT 70 oJAu hMPr oPjJro k´JTíKfT kKrPmPvr FTKa ßZJ¢ vyr ßaPr yaÇ FA vyPrr KYKT“xT cJ. ßoJyJÿJh @uPor FPˆPa @P~J\j TrJ yP~KZPuJ FA KkTKjTÇ VJZ-VJZJKu ßWrJ k´JTíKfT kKrPmPv IÄvV´yeTJrLrJ kMTMPr oJZ iPr, ßUuJiMuJ TPr S KvÊrJ kJPTt ßUuJ~ ßoPf CPbÇ vKjmJr ßmuJ 12aJ ßgPT KkTKjT ÊÀ ymJr TgJ

gJTPuS xTJu 10aJ ßgPTA AK¥~JjJkKux xy @vkJPvr KmKnjú vyr ßgPT @xPf ÊÀ TPrj IKfKgrJÇ \Po CPb @`J, V· S ßUuJÇ IPjPTrA ßhUJ~ y~ IPjT Khj kr FPT IkPrr xJPgÇ ßmuJ mJzJr xJPg xJPgA YuPf gJPT rJjúJr k´˜MKfÇ mJÄuJPhvL UJmJPrr kJvJkJKv mqm˙J y~ orPÑJr KmPvw UJmJr oJK¥Ç mJÄuJPhvL TKoCKjKar xhxq ZJzJS KkTKjPT IÄvk´ye TPrj KovrL~ S ˙JjL~ @PoKrTJjrJÇ Yo“TJr yJKx, @jª-CòJPxr oiq KhP~ ßkKrP~ pJ~ KhjÇ Khj ßvPw FPT FT xTPu WPr KlrPf ÊÀ TPrjÇ FirPjr xMªr ßVJZJPjJ FTKa KkTKjT @P~J\Pjr \jq IÄvVsyeTJrLrJ mJÄuJPhvL @PoKrTJj IqJuJP~¿PT @∂KrT ijqmJh \JjJj FmÄ FirPjr xJoJK\T @P~J\j @VJoLPfS fJrJ TrPmj mPu @vJ ksTJv TPr ÊnTJojJ TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

Vf 18 ßo, ßxJomJr pMÜrJP\q mxmJxrf KxPuPar hKãe xMroJr ßoJyJÿhkMPrr k´mJxLPhr xojõP~ VKbf ßoJyJÿhkMr SP~uPl~Jr asJPÓr FT xJiJre xnJ uMaj mqJKr kJTt ßrJPcr FTKa TKoCKjKa ßx≤JPr IjMKÔf y~Ç asJPÓr xnJkKf ßoJ. VRZ CK¨Pjr xnJkKfPfô IjMKÔf xnJ~ ÊÀPf TMr@j ßfuJS~Jf TPrj Qx~h xJKhT @yohÇ kPr asJPÓr ßxPâaJKr Qx~h vJKoo @yoh fJÅr ˝JVf mÜPmq asJPÓr KmKnjú KhT KjP~ @PuJYjJ TPrjÇ asJPÓr ßTJwJiqã Qx~h ßlrPhRx @uL KmVf FT mZPrr @KgtT ßujPhPjr KyxJm Ck˙Jkj TPrjÇ xnJ~ IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj asJPÓr

CkPhÓJ ßoJ” xMjM Ko~J, YqJKrKa CkPhÓJ Qx~h \JPyh @yoh (xJ\M), xy xnJkKfÆ~ Qx~h \JoJu @yoh KakM S ßoJ” xJAlMu AxuJo, xy ßTJwJiqã ßoJ” ßoJ˜lJ Ko~J u~uM, IrVJjJAK\Ä ßxPâaJKr ßoJ” KojyJ\Mu AxuJo, kJmKuT KrPuvj ßxPâaJKr ßoJ” @K\\ Ko~J, k´P\Ö oqJPj\JrÆ~ Qx~h yJ~hJr xMPyu S ßoJ” @K\\Mr ryoJj, xhxqVe yJKmmMr ryoJj, Qx~h \JoJu @yoh, xJuJo Ko~J, vyLh Ko~J, @»Mu TKro PmuJu, FxPT @\Jh k´oMUÇ kKrPvPw xJoZMu AxuJo YoPTr ßhJ~J kKrYJujJr oJiqPo xnJr xoJK¬ ßWJweJ TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

xMroJ kzMj, KmùJkj Khj : 0207 377 9787


21

Surma

5 - 11 June 2015

@j\MoJPj @u-AxuJy aJS~Jr AFuFo'r láamu aáetJPo≤ IjMKÔf: yqJoPuax vJUJr KjmtJYj xŒjú oJKr~Jo ßx≤JrPT EeoMÜ TrPf 3 yJ\Jr kJC¥ xÄV´y

ßk´KxPc≤: IJuyJ\ô oJÓJr KxrJ\Mu AxuJo

ßxPâaJKr: oJSuJjJ KxrJ\Mu AxuJo xJh

ßas\JrJr: ßoJ. oKjr jNr

@j\MoJPj @u-AxuJy aJS~Jr yqJoPuax vJUJr KjmtJYj Vf 9 Po vKjmJr IjMKÔf yP~PZÇ xnJ~ KjmtJYPjr oJiqPo 15 xhxq KmKvÓ jfáj TJptTrL TKoKa ßWJweJ TrJ y~Ç FPf KjmtJYj TKovjJr KyPxPm KZPuj @j\MoJPj @u-AxuJy u¥j KcKnvPjr ßk´KxPc≤ oJSuJjJ lKrh CK¨j ßYRiMrLÇ xyPpJVL TKovjJr KZPuj u¥j KcKnvPjr ß\jJPru ßxPâaJrL oJSuJjJ @»Mu Tá¨MZÇ xÄVbPjr Kfj mZr ßo~JhL (2015-2018) TJptTrL TKoKar xhxqVe yPòj ßk´KxPc≤ @uyJ\ô oJÓJr KxrJ\Mu AxuJo, KxKj~r nJAx ßk´KxPc≤ yJKl\ @»Mu \Kuu, nJAx ßk´KxPc≤ oJSuJjJ oMxPuy CK¨j, ß\jJPru ßxPâaJrL oJSuJjJ KxrJ\Mu AxuJo xJh, \P~≤ ßxPâaJrL oJSuJjJ @»Mu mJKfj uKfKl, ßas\JrJr ßoJ. oKjr jNr, ßk´x F¥ kJmKuKxKa ßxPâaJrL yJKl\ @»Mj jNr uKfKl, IrVJAK\Ä ßxPâaJrL oJSuJjJ ßoJ. yJKoh CK¨j, FcáPTvj F¥ TJuYJrJu ßxPâaJrL oJSuJjJ yJKl\ @PjJ~Jr ßyJPxj, ßasKjÄ F¥ FkäPo≤ ßxPâaJrL TôJrL ßoJ. jNÀu AxuJo, SP~uPl~Jr ßxPâaJrL ßoJ. KmuJu @yoh, FKéKTCKam ßo’Jr yJ\L ßoJ. @»Mu TrLo ZJjJ, ßoJ. ZJjM Ko~J, oJSuJjJ @uoJZ UJÅj, yJKl\ oJSuJjJ xJAláu AxuJoÇ - ßk´x KmùK¬Ç

u¥j, 29 ßo - fÀe S pMm xoJ\PT oxK\Phr xJPg ßmKvTPr xŒOÜTre S oJKr~Jo Px≤JrPT EeoMÜ TrPf lJ¥PrAK\ÄP~r uPãq Aˆ u¥j oxK\Phr CPhqJPV fífL~mJPrr oPfJ IjMKÔf yPuJ lJAn F xJAc láamu aáeJt Po≤Ç KmVf 2 mZPrr xlPuqr iJrJmJKyTfJ~ F mZr Vf 23 ßo vKjmJr xTJu 9aJ ßgPT kNmt u¥Pjr oJAu F¥ ßu\Jr ßx≤JPr KhjmqJkL F aájJt Po≤ IjMKÔf y~Ç aMeJt PoP≤ ßVJaJ u¥j ßgPT 28Ka Kao IÄvV´ye TPrÇ 4 V´∆Pk ßUuJ IjMKÔf y~Ç k´KfKa V´∆Pk 7Ka TPr Kao IÄvV´ye TPrÇ YázJ∂ ßUuJ~ Km\~L y~ ßxJoJKu~Jj láamu V´∆k ÈrJPUJ-F' FmÄ rJjJxt IJk y~ SP~uPˆJj rJAcJxtÇ Km\~LPhr yJPf IJTwteL~ kMrÛJr fáPu ßhS~J y~Ç xTJPu PUuJ Êr∆ yS~Jr IJPV aáeJt PoP≤r uãq CP¨vq fáPu irPf xÄK㬠CPÆJijL IjMÔJPjr IJP~J\j TrJ y~Ç Aˆ u¥j oxK\Phr KxKj~r lJ¥PrAK\Ä IKlxJr f\ÿMu IJuLr kKrYJujJ~ CPÆJijL IjMÔJPj mÜmq rJPUj Aˆ u¥j oxK\Phr oqJPj\Po≤ TKoKar xhxq KxrJ\Mu AxuJoÇ KfKj oJKr~Jo ßx≤JPrr KmKnjú xMKmiJKhr TgJ CPuäU TPr

mPuj, FA ßx≤JPr oKyuJPhr \jq jJoJP\r xMmqm˙J rP~PZÇ vrLr YYtJr \jq rP~PZ K\oÇ jJoJP\r kJvJkJKv oMxKuo jj-oMxKuPor \jq KmKnjú xJoJK\T TotTJ¥ kKrYJKuf yP~ gJPT FA ßx≤JPrÇ TKoCKjKar xJyJPpq k´KfKÔf oJKr~Jo ßx≤Jr TKoCKjKar ßxmJ~A KjPmKhfÇ KfKj ßx≤JrPT EeoMÜ TrPf xTuPT xyPpJKVfJr yJf mJKzP~ IJxJr IJymJj \JjJjÇ aáetJPo≤ Êr∆r k´JÑJPu KmUqJf láamu

Kl∑ˆJAuJr TKuj jLu Kl∑ˆJAu kJrlotPo¿ Ck˙Jkj TPrjÇ aáetJPo≤ IJP~J\Pj xyPpJKVfJ TPr mJÄuJPhv láamu FxJKxP~vj KmFlF S AxuJKoT KrKulÇ nuJK≤~Jr KyPvPm KmPvw xyPpJKVfJ~ KZPuj ßoJyJÿh KhhJr, ßoJyJÿh IJmhJu IJyoh S oJKjT Ko~JÇ CPuäUq, aáetJPoP≤ ßrK\Pˆsvj Kl ßgPT oJKr~Jo ßx≤JPrr \jq 3 yJ\Jr kJC¥ xÄVOKf y~Ç

TuPYÓJr KmFjKkr ßhJ~J oJyKlPu vyLh K\~Jr @hvt IjMxre TrJr @ymJj

xMjJoV† ß\uJ FPxJKxP~vj ACPTr jfáj TJptTrL TKoKa VKbf xnJkKf ATmJu ßyJxJAj, xJiJre xŒJhT mqJKrˆJr l\uMu yT

Vf 24 ßo kNmt u¥Pjr mäM oMj KoKc~J ßx≤JPr xMjJoV† ß\uJ FPxJKxP~vPjr FT xnJ IjMKÔf y~Ç xnJ~ xPÿuj xJm TKoKar kã PgPT ‰x~h IJmMu TJPxo xÄVbPjr kNeJt ñ TKoKa PWJweJ TPrjÇ jm VKbf TJptTrL TKoKar xnJkKf KjmtJKYf yj ATmJu ßyJxJAj FmÄ xJiJre xŒJhT KjmtJKYf yj mqJKrˆJr l\uMu yTÇ xÄVbPjr jm KjmtJKYf xnJkKf S xJiJre xŒJhT CkK˙f xmJAPT ijqmJh \JjJj FmÄ xÄVbPjr TJptâo xKbTnJPm kKrYJujJ TrJr \jq xmJr ßhJ~J S xyPpJKVfJ TJojJ TPrjÇ xyxnJkKf pgJâPo ßoJ. IJymJm Ko~J, vKlT IJyoh, vJKoo IJyoh, c. ßrJ~Jm C¨Lj, FcPnJPTa oMK\mMu yT oKj, IJyoPhJöJoJj yJxJj, TJA~Mo Ko~J, lJr∆T IJyoh, xJjJSr IJuL TP~x, ßoJjPxl ßyJPxj uJuJ, ‰x~h IJK\\Mr ryoJj vJKoo, FohJhMu yT fJuMThJr, xJA˜J Ko~J, Kobá ßYRiMrL, IJPjJ~Jr ßyJPxj fJuMThJr, vJy ßoJ” IJ»Mu IJyJh, IJ»Mu yJjúJj, Klr∆\Mu yT, \JoJj ‰x~h jJPxr, IJ»Mu oJKuT TáKa, ßVJuJo IJ\o fJuMThJr, ßoJ” lUr∆u AxuJo, j\r∆u AxuJo, KoKuäT ßYRiMrL, xKuKxar rKlT IJyoh, xJPhT ßTJPrvL, vJy xJjJSr ßyJPxj ßYRiMrL, rCl ßyJPxj, IJmMu yJxjJf fJuMThJr \MP~u S IJxTr IJuLÇ pMVì xJiJre xŒJhT UJPuh TJoJuL, Kj~J\Mu AxuJo ßYRiMrL, PoJ” IJmMu TJuJo, KuuM Ko~J fJuMThJr, TJSxJr Ko~J, oJxMT xrhJr, hMuJu IJyoh, oJxMo Ko~J fJuMThJr, lryJh IJyoh, IJKTTár ryoJj UJj, TJ\L TKmr IJyoh S k´PlxJr vJPyh IJyoh, ‰x~h \Ér∆u yTÇ FZJzJ IJPrJS IPjT xŒJhTL PkJPˆ rP~PZj pJ krmfLtPf mqJkT IJTJPr k´TJv TrJ yPmÇ - ßk´x KmùK¬Ç

KmFjKkr k´KfÔJfJ xJPmT ßk´KxPc≤ K\~JCr ryoJPjr 34fo vJyJhJ“ mJKwtTL CkuPã TuPYÓJr KmFjKkr CPhqJPV KouJh oJyKlu S @PuJYjJ xnJ xŒsKf ˙JjL~ FTKa ßrÓáPrP≤ IjMKÔf yP~PZÇ FPf KmkMuxÄUqT ßjfJTotL IÄvPjjÇ xnJ~ mÜJrJ mPuPZj, vyLh Pk´KxPc≤ K\~JCr ryoJPjr @hvt IjMxrPjr oJiqPo KmFjKkPT @mJPrJ ãofJ~ @jJ x÷mÇ TJrj vyLh K\~JPT ßhvmJxL FUPjJ nJumJPxÇ mÜJrJ mftoJj IVefJKπT xrTJPrr hoj-kLzPj vyLh K\~Jr k´Tf í IjMxJrLPhr @mJPrJ ßmVo K\~Jr kJPv hJÅzJPjJr @ymJj \JjJjÇ fJrJ ßãJn k´TJv TPr mPuj, hPu @\ xMKmiJPnJVLrJ k´iJjq kJPòÇ fJPhr TJrPjA KmFjKk @PªJuj xÄV´JPo xlu yPf kJrPZjJÇ mÜJrJ mftoJj

xoP~ K\~JCr ryoJPjr xffJ S jqJ~ krJ~jfJ IjMxre TPr PhPv KmPhPv ‰˝rJYJrL ßvU yJKxjJr KmÀP≠ Ve@PªJuj VPz fáuPf FmÄ KmFjKkr PY~JrkJxtj PmVo UJPuhJ K\~J S KxKj~r nJAx ßY~JroqJj fJPrT ryoJPjr yJfPT vKÜvJuL TrPf xmJAPT GTqm≠ yP~ @PªJuj xÄV´JPo ^JKkP~ kzJr @ymJj \JjJj fJrJÇ TuPYÓJr KmFjKkr @ymJ~T KoZmJy CK¨Pjr xnJkKfPfô S pMVì @ymJ~T oKfj Ko~Jr kKrYJujJ~ xnJ~ orÉo K\~JCr ryoJPjr \Lmj S Tot KjP~ @PuJYjJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj pMÜrJ\q KmFjKk ßjfJ AvKf~JT ßyJPxj hMhÇM k´iJj mÜJ KyPxPm mÜmq rJPUj A·MAY KmFjKkr xnJkKf @»Mu yJAÇ FZJzJS mÜmq rJPUj

KmFjKk ßjfJ vJyJm C¨Lj, vJy TJoJu, oJymMm UJj, ßfJlJP~u @yoh, @yoh @uL, jJKyh ßyJPxj, l~\Mr ryoJj, ßyJPxj @yoh, fJPrT Ko~J, UJPuh Ko~J, xJAláu AxuJo, \MmJP~r @yoh, @Krl ßyJPxj, ßyuJu CK¨j, oJoMj rKvh, ßoJ: vJyJjMr oMjJú , ÀoJj fJuMThJr, TKmr CK¨j, oJÄoJr vJrkJ, ßhS~Jj l~\Mu UJj, TJ\L mJhu Ko~J, Fx frkhJr, xJAlMu AxuJo, fJPrT ryoJj, vJP~T @PmKhj k´oUM Ç @PuJYjJ ßvPw ßhJ~J oJyKlPu vyLh ßk´KxPc≤ K\~JCr ryoJjxy KmFjKkr ßY~JrkJxtj ßmVo UJPuhJ K\~J FmÄ Kmvõ oMxKuo CÿJr vJK∂ TJojJ TPr ßhJ~J TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

ro\JPj KmvõjJg FAc ACPTr ©Je xoJV´L KmfrPer CPhqJV xoJP\r xMKmiJ mKûf oJjMPwr TuqJe S hJKrhs KmPoJYPjr uãq KjP~ VKbf YqJKrKa xÄVbj KmvõjJg FAc ACPTr TJptTKr TKoKar FT xnJ mMimJr kNmt u¥Pjr FTKa yPu IjMKÔf yP~PZÇ xnJ~ @VJoL ro\Jj oJPx KmvõjJg CkP\uJr KmvõjJg xhr, IuÄTJrL, PhRufkMr S hvWr ACKj~Pjr hKrhs IxyJ~ oJjMwPhr oPiq UJhq xJoV´L KmfrPjr Kx≠J∂ V´yj TrJ y~Ç FPf fJ“ãKjTnJPm k´J~ ßhz uJU aJTJr k´Kfv´∆Kf k´hJj TPrj CkK˙f asJKÓmOªÇ xnJ~ CkP\uJr xTu k´mJxLPhr @VJoL ro\Jj oJPx IxyJ~ oJjMwPhr TuqJPe FKVP~ @xJ FmÄ KmvõjJg FAc ACPTr oJiqPo xyPpJVLfJ TrJr @ymJj \JjJPjJ y~Ç KmvõjJg FAc ACPTr xnJkKf ßoJ. KoZmJy CK¨Pjr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT @mMu

xMroJ kzMj, KmùJkj Khj : 0207 377 9787

yJxjJPfr kKrYJujJ~ xnJ~ mÜmq rJPUj xy xnJkKf TJCK¿uJr @~JZ Ko~J, ßas\JrJr PoJyJÿh xMmyJj, xJÄVbKjT xŒJhT @mMu TJuJo, k´YJr xŒJhT vJy PxJkj, xJPmT xJiJre xŒJhT @»Mu mJKZf rKl, asJKÓ \JKTr ßyJPxj TP~Z, lJÀT Ko~J, uJAl ßo’Jr l\uM Ko~JÇ xnJ~ xÄVbPjr KÆ-mJKwtT xJiJre xnJ S YqJKrKa KcjJr kJKat @VJoL KcPx’r oJPxr oPiq xŒjú TrJr Kx≠J∂ VOKyf y~Ç xnJ~ mÜJrJ KmvõjJg FAc ACPTr uJAl ßo’Jr yS~Jr \jq xTPur k´Kf TífùfJ ksTJv TrJ y~ FmÄ nKmwqf TJptâo @PrJ VKfvLu TrPf xÄVbPjr uJAl ßo’Jr yPf xTPur k´Kf @ymJj \JjJPjJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç


22

Surma

5 - 11 June 2015

KmKmKxKx'r ßjaS~JKTtÄ KcjJr IjMKÔf

Vf 24 ßo, ßrJmmJr xºqJ~ AÓ u¥Pjr IKaso mqJjTáAKaÄ yPu KmsKav mJÄuJPhv ßY’Jr Im ToJxt F¥ A¥sJKÓsr (KmKmKxKx) ßjaS~JKTtÄ KcjJr IjMKÔf yP~PZÇ FPf k´iJj IKfKgr mÜmq rJPUj \JKfxÄPW mJÄuJPhPvr ˙J~L k´KfKjKi c. FPT IJ»Mu ßoJPojÇ mZPrr FTKa KhjPT FjIJrKm ßc ßWJweJr Ckr èr∆fôJPrJk TPr k´iJj IKfKg c. FPT IJ»Mu ßoJPoj mPuj, Fj@rKm ßc

ßWJwjJ TrJ yPu Fr oJiqPo jjPrKxPc≤ mJÄuJPhvLPhr xoxqJ x÷JmjJ kNrj TrJ x÷m, ßTjjJ FA Fj@rKmrJA ßhPvr IgtjLKfr Ijqfo YJKuTJ vKÜÇ KfKj mPuj KmvõmqJkL pUj oªJ fUj mJÄuJPhv fUj ßV´Jg TrPZ 6.2%Ç 1971 xJPu oyJj oMKÜpMP≠r xo~ k´mJxLrJ FKVP~ FPxPZj, nJrPf Kj~Kof IgtxJyJpq kJKbP~PZjÇ mftoJPj k´mJxL ßrKoaqJ¿ ßhvPT xoOK≠r kPg FKVP~ KjPf ImhJj rJUPZÇ

k´mJxL oMKÜPpJ≠JPhr rJÓsL~nJPm xÿJj k´hJPjr TgJ CPuäU TPr KfKj mPuj, @PoKrTJ~ k´mJxL oMKÜPpJ≠J UxÀöJj ßYRiMrLPT k´go rJÓsL~ xÿJj k´hJj TrJ y~Ç k´vú C•r kPmt c. @»Mu ßoJPoj mPuj, mJÄuJPhv-xy KrK\SjJu FmÄ oMxKuo ßhvèPuJr oPiq @PuJYjJr oJiqPo ßrJKyñJ xoxqJr xoJiJj x÷mÇ xnJr ÊÀPf ˝JVf mÜmq rJPUj KmKmKxKx'r u¥j KrK\SPjr ßk´KxPc≤ mKvr @yohÇ mÜmq

rJPUj KmKmKxKxÈr KcPrÖr ß\jJPru oMKym ßYRiMrL, KcPrÖr F¥ FcnJA\r KmsKav TJKr FS~JPctr k´mftT FjJo @uL FoKmA, KcPrÖr F¥ xJPmT ßk´KxPc≤ oMKTo @yPoh, KxKj~r FcnJA\r F¥ xJPmT ßk´KxPc≤ vJyVLr mUf lJÀT, nJrk´J¬ ßk´KxPc≤ FoFo jNr , KcPrÖr xJÄmJKhT vKlTáu AxuJo, KcPrÖr oKjr @yoh, xJPmT KcPrÖr ß\jJPru @mxJr Fo S~JP~Z, Fj@rKm ßx≤JPrr ßY~JroqJj ßvKTu ßYRiMrL, pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT ‰x~h xJK\hMr ryoJj lJÀT, KcPrÖr xJmKrjJ ßyJPxj, KcPrÖr oofJ\ UJjÇ k´iJj IKfKg-xy @Vf IKfKgPhr ijqmJh \JKjP~ xoJkKj mÜmq rJPUj KljJ¿ KcPrÖr xJAhMr ryoJj ßrjM ß\KkÇ - ßk´x KmùK¬Ç

@»Mu oMKjo ßYRiMrL mJmM FoKkr xJPg jmLV† SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj ACPT'r ofKmKjo~

Vf 20 ßo KmPTPu AÓ u¥Pjr ßxJjJrVÅJS ßrÓáPrP≤ pMÜrJ\q xlrrf yKmV†-1 jmLV†-mJÉmu ßgPT KjmtJKYf xÄxh xhxq @»Mu oMKjo ßYRiMrL mJmM xJPg ßV´aJr u¥j jmLV† SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj ACPTr ßjfímOPªr FT ofKmKjo~ IjMKÔf yP~PZÇ FPf @»Mu oMKjo ßYRiMrL mJmM FoKk k´mJxLPhr ˝PhPv KmKjP~JPVr @ymJj

\JKjP~ mPuPZj, ßhPv KmKnjú ßxÖPr KmKjP~JPVr kptJ¬ xMPpJV rP~PZÇ KfKj mPuj, FTKa oyu IpgJ yrfJu ImPrJPir jJPo Cjú~jPT mJiJV´˙ TrPf YJ~, PTJj mJiJA fJ mqJyf TrPf kJrPmjJÇ KfKj mPuj, @Ko KjP\S FT\j k´mJxL fJA oJKar aJPj ßhPv KlPr ßVKZÇ @oJr ˝kú jmLV†PT FTKa oPcu CkP\uJ KyPxPm

kKref TrJ FmÄ F uPãqA TJ\ TrKZÇ xÄVbPjr xnJkKf ßjyJr Ko~J ßYRiMrLr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT flJöu ßyJPxj ßYRiMrL fáKyPjr xûJujJ~ IjMKÔf ofKmKjo~ xnJ~ KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj FTJCjPa≤ oJyoMh F rCl, mqJKrÓJr @fJCr ryoJj, xJÄmJKhT oKf~Jr ßYRiMrL, mqJKrÓJr oJyoMhMu yT, FjJP~f ßyJPxj UJj, mqmxJ~L j\Àu AxuJo, mqJmxJ~L @mMu TJuJo @\Jh ßZJaj, ßyuJu ßYRiMrLÇ IjMÔJPjr ÊÀPf kKm© ßTJr@j ßgPT ßfuJSf TPrj ßoRuJjJ @mMu TJuJo @\Jh, ˝JVf mÜmq rJPUj mqJKrÓJr vJoLo ßYRiMrLÇ FZJzS @PrJ mÜmq rJPUj láamuJr vJy ßVJuJo ßoJPvth, xPYfj jJVKrT xoJ\ jmLVP†r xnJkKf oKymMr ryoJj yJ„j, IiqJkT @»Mu yJA, Kyl\Mr ryoJj ßYRiMrL, ßvU vJoLo @yoh, l\uMr ryoJj, @jZJr @yoh ßYRiMrL, vJoLo @yoh, ß\JmJP~r ßYRiMrL, oKfCr ryoJj jJjM, KV~Jx CK¨j fJuMThJr, vJy xKyh @uL k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

k´mJxL IuÄTJrL ACKj~j SP~uPl~Jr asJPÓr IjMKÔf

ß˝òJPxmL xÄVbj k´mJxL IuÄTJrL ACKj~j SP~uPl~Jr asJPÓr xJiJre xnJ Vf 24 ßo rKmmJr kNmt u¥Pjr FTKa ßrÓáPrP≤ IjMKÔf yP~PZÇ xÄVbPjr xnJkKf @mMu TJuJo @\JPhr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT @»MZ ßZJmyJPjr kKrYJujJ~ xnJ~ xÄVbPjr KÆ-mJKwtT xnJ S KjmtJYj FmÄ @VJoL ro\Jj oJPx xÄVbPjr kã ßgPT FuJTJr VrLm IxyJ~ oJjMPwr oPiq ©Jj xJoV´L Kmfrj KjP~ mqJkT @PuJYjJ y~Ç xnJ~ xÄVbPjr nKmwqf kKrT·jJ S asJKÓ xoOK≠r uPãq krJovtoNuT mÜmq rJPUj xÄVbPjr

ßas\JrJr Fo F xJuJo, xy xnJkKf oT¨MZ @uL, cJ: vJjMr @uL oJoMj, xy xJiJre xŒJhT @Pmh ßYRiMrL, xJÄVbKjT xŒJhT FcPnJPTa rKvh @uL, xy xJÄVbKjT xŒJhT AKu~Jx @uL kJvJ, k´YJr xŒJhT \JKTr ßyJPxj TP~Z, xhxq yJ\L \MjJm @uL, oMKojMr ryoJj oMrJh, oKjr Ko~J, olöMu @uL, oJxMT @uL, @uTJZ @uL, vJyLjMr ryoJj, @jZJr @uL xy IPjPTÇ Fxo~ ßjfímOª FuJTJr @gt xJoJK\T Cjú~Pj ACKj~Pjr xTu k´mJxLPhr asJKÓ yS~Jr @ymJj \JjJjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

A~JyA~J ßYRiMrL FoKkr xJPg u¥Pjr ßoAPcjPyc Fr ksmJxLPhr ofKmKjo~ KxPua 2 @xPjr xÄxh xhxq FmÄ mj S kKrPmv oπjJuP~r xÄxhL~ ˙J~L TKoKar xhxq A~JyA~J ßYRiMrLr xJPg u¥Pjr ßoAPcjPyc ksmJxLPhr FT ofKmKjo~ xnJ xŒsKf TJjJAWJa FcáPTvj asJPÓr xnJkKf Fo F vJTár KxK¨TLr mJxnmPj IjMKÔf y~Ç xnJ~ k´mJxLPhr KmKnjú hJmL-hJS~J xÄxh xhxq A~Jy&A~J ßYRiMrLrPT fáPu irJ y~Ç KmPvw TPr dJTJ S KxPua F~JrPkJPat k´mJxL y~rJjL mº, k´mJxLPhr \J~VJ xŒK• rãJ FmÄ KxPua A≤JrjqJvjJu F~JrPkJat ßgPT xrJxKr y\ô lîJAa S KmKnjú A≤JrjqJvjJu lîJAa SbJ jJoJr kNet xMPpJV k´hJPj xÄxPh k´˜Jm fáuPf FoKk A~Jy&A~Jr k´Kf IjMPrJi \JjJPjJ y~Ç TJjJAWJa FcáPTvj asJPÓr xnJkKf Fo F vJTár KxK¨TLr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT ßoJ˜lJ TJoJu Fr kKrYJujJ~ ofKmKjo~ xnJ~ KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr pMVì xŒJhT @PjJ~JÀöJoJj ßYRiMrL, KxPua KxKa TPkJtPrvPjr TJCK¿uJr @\JhMr ryoJj @\Jh, pMÜrJ\q pMmuLV ßjfJ vJoLo @yohÇ xnJ~ CkK˙f KZPuj oJSuJjJ @»Mx ßZJmyJj, oJxMo @yPoh, @mMu lP~\, IK\ CK¨j oJÀT, vJy \JyJj Ko~J, mJyJj CK¨j, Ku~JTf @uL, m\uMu yT k´oMUÇ xnJ~ FoKk A~Jy&A~J ßYRiMrL mPuj, xrTJr k´mJxLPhr hJmL hJS~J kNrPe UMmA @∂KrTÇ KfKj k´mJxLPhr xTu hJmL pgJpg TíKfkPãr xJPg fáPu irJr k´Kfv´∆Kf k´hJj TPrj FmÄ ksmJxLPhr ßhPv KVP~ KmKjP~JPVr @ymJj \JjJjÇ KfKj fJr mÜPmq TJjJAWJa FcáPTvj asJPÓr xnJkKf Fo F vJTáPrr FTT k´PYÓJ~ FuJTJ~ Kms\ KjotJexy FuJTJr Cjú~Pj TJ\ TrJ~ fJr k´Kf TífùfJ k´TJv TPrjÇ pMÜrJ\q @S~JoLuLV pMVì xJiJre xŒJhT @PjJ~JÀöJoJj PYRiMrL FoKk A~Jy&A~J ßYRiMrLr TfítT FuJTJr Cjú~Pj TJ\ TPr pJS~J~ fJPT ijqmJh \JjJj FmÄ FuJTJr Cjú~Pj xrTJPrr xJKmtT xyPpJKVfJ TrPf xrTJPrr ksKf IjMPrJi \JjJjÇ xnJ~ KxPua KxKa TPkJtPrvPjr TJCK¿uJr @\JhMr ryoJj PhPv k´mJxLPhr KmKnjú \jKyfTr TJP\r k´vÄxJ TPr mPuj, ßhPv KmPvw TPr KxPuPa k´mJxLPhr ßpPTJj irPjr xoxqJ xoJiJPj fJrJ @∂KrTnJPm TJ\ TPr pJPmjÇ pMÜrJ\q pMmuLV ßjfJ vJoLo @yoh KxPua ßgPT kNetJñr‡Pk xTu irPjr lîJAa YJuM TrPf xÄxPh k´˜Jm fáuPf FoKk A~Jy&A~Jr k´Kf IjMPrJi \JjJPu KfKj fJ fáuPmj mPu \JjJjÇ xnJkKfr mÜPmq TJjJAWJa FcáPTvj asJPÓr xnJkKf Fo F vJTár KxK¨TL xnJ~ CkK˙f yS~Jr \jq xTuPT ijqmJh \JjJj FmÄ ßhPv k´mJxLPhr xTu irPjr Cjú~j TotTJP¥ xrTJPrr xyPpJKVfJ TJojJ TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

hvWr ACKj~Pjr pMÜrJ\q k´mJxLPhr xJPg vKlTár ryoJj ßYRiMrLr ofKmKjo~ pMÜrJ\q xlrrf KxPua ß\uJ @S~JoLuLPVr xJiJre xŒJhT KmvõjJg mJuJV† S SxoJjLjVr CkP\uJr xJPmT xÄxh xhxq @uyJ\ô vKlTár ryoJj PYRiMrL Kj\ ACKj~j hvWr ACKj~Pjr pMÜrJ\q k´mJxLPhr xJPg FT ofKmKjo~ xnJ mOy¸KfmJr kNmt u¥Pjr @oJjJ ßx≤JPr IjMKÔf yP~PZÇ Fxo~ k´mJxL ßjfímOª KmVf KhPj vKlTár ryoJj ßYRiMrLr oJiqPo hvWr ACKj~jxy KmvõjJg CkP\uJ~ mqJkT Cjú~j TrJ~ fJr k´Kf TífùfJ \JjJjÇ ßjfímOª hvWr ACKj~Pjr ßmv TP~TKa rJ˜Jr ßorJf FmÄ kJTJ TrPj vKlTár ryoJj ßYRiMrLr xyPpJKVfJ TJojJ TPrjÇ

ofKmKjo~ xnJ~ mÜJrJ @VJoL KjmtJYPj vKlTár ryoJjPT @mJPrJ FoKk KyPxPm PhUPf YJj mPu IKnof \JjJj FmÄ FuJTJr x∂Jj KyPxPm fJrJ vKlTár ryoJj ßYRiMrLr kJPv xmxo~ gJTPmj mPu \JjJjÇ vKlTár ryoJj ßYRiMrL fJr mÜPmq xTu k´mJxLPhr xyPpJKVfJ TJojJ TPr mPuj, FuJTJr Cjú~Pj KfKj xm xo~ @∂tKrT KZPuj nKmwqPf gJTPmjÇ KfKj KmVf KhPj fJr kJPv gJTJr \jq xTPur k´Kf TífùfJ k´TJv TPrjÇ KfKj mPuj, ßhv FUj IPjT FKVP~ ßVPZÇ xrTJr ßhPvr Cjú~Pj

xrTJr TJ\ TPr pJPòÇ KfKj FuJTJr Cjú~Pj k´mJxLPhr xJKmtT xyPpJVLfJr \jq CkK˙f xTuPT ijqmJh \JjJjÇ xnJ~ xnJkKffô TPrj TKoCKjKa ßjfJ FPTFo ßxKuoÇ mqmxJ~L oKjr @uLr kKrYJujJ~ xnJ~ mÜmq rJPUj TKoCKjKa ßjfJ oJyoMh ÉPxj, @K\\Mr ryoJj UJj, xJK\h @uL, @»Mu Vlár, KZP¨T @uL, ßoJyJÿh @lZr Ko~J Záaá, uJKT Ko~J, ßjZJSr @uL, ßxJPuoJj @uL, UJKuT Ko~J, TJoJu CK¨j, lJÀT Ko~J k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç


KmPjJhj 23

SURMA m 5 - 11 June 2015

KnjúiotL IjMÔJj Ck˙JkjJ~

TáTPá rr kr FmJr mJhMz! TMTMr KjP~ ^JPouJaJ KoPaPZ KT ßoPaKj, FrA oPiq jfMj Umr hM~JPr TzJ jJzPZÇ TMTMPrr kr FmJr mJhMz! yKuCPcr fJrTJrJ Tf KTZMA jJ vU TPr ßkJPwjÇ ÊiM ßkJPwj muPu nMu yPm, rLKfoPfJ x∂JPjr oPfJ h•TS ßjjÇ fJA mPu mJhMz! TJ§aJ \Kj ßck TPrPZj mPuA ImJPTr oJ©J UJKjTaJ ToPZÇ IPˆsKu~J~ hMA ßkJwJ TMTMr KjP~ KVP~ @AKj ^JPouJ~ kzJ F IKnPjfJ FmJr FTaJ mJhMz h•T KjP~PZjÇ fJr @mJr VJunrJ jJo KhP~PZj È\qJKT ¸qJPrJ'! kJAPrax Im hq TqJKrKm~Jj: ßcc ßoj ßau ßjJ ßaux-Fr ÊKaÄ TrPf ßck FUj IPˆsKu~J~Ç ßxUJPjA ÊKaĸPa FTKa mJhMz IxyJP~r oPfJ kPz KZuÇ KjP\r hMA ßkJwJ TMTMPrr \jq KpKj 10 mZPrr ß\Pur ÉoKTr kPrJ~J TrPZj jJ, IxyJ~ mJhMPzr \jq oj ßfJ fJÅr TJÅhPmAÇ mJhMzKaPT h•T ßjS~Jr kJvJkJKv KjP\r KmUqJf YKr©Kar jJPo jJoTreS TPrPZjÇ

IKk TKro

@mJrS Ck˙JkjJ~ KlrPuj IKnPj©L S oPcu IKk TKroÇ vJyKr~Jr vJKTPur kKrYJujJ~ ßxKuPmsKa aT ßvJ ÈFxKTC uJAax IKlx ßVäJK~Ä ßY~Jr' jJPor FTKa IjMÔJj Ck˙JkjJ TPrPZj KfKjÇ FA @P~J\Pj fJr IKfKg yP~PZj kKÁomPñr \jKk´~ ßuUT S CkjqJKxT xoPrv o\MohJr, Vek´\JfπL mJÄuJPhv xrTJPrr xÄÛOKfKmw~T oπeJuP~r oJjjL~ xÄÛOKfoπL @xJhMöJoJj jNr, xJrJ ßmVo TmrL, KY©jJK~TJ ßoRxMoL, @l\Ju ßyJPxj, xMmetJ oM˜JlJ, xJrJ pJPTr, @mMu yJ~Jf, fJKrT @jJo UJj, \MP~u @AY, KmkJvJ yJ~Jf, ßfRTLr @yPoh, voL TJ~xJr, vJKlj @yPoh, KY©jJ~T Sor xJKj, Kr~J\, ßlrPhRx, vŒJ ßr\J, xñLfKv·L xJKojJ ßYRiMrL, lJyKohJ jmL, jqJK¿, fJyxJj S jMxrJf AoPrJf KfvJÇ IKk TKro mPuj, ÈIPjTKhj kr @mJrS iJrJmJKyT ßTJPjJ IjMÔJPjr Ck˙JkjJ TruJoÇ oNuf IjMÔJPjr Kmw~m˜MA FA TJ\Ka TrPf @oJPT @V´yL TPrPZÇ @vJ TKr Kk´~ fJrTJPhr KjP~ KjKotf FA @P~J\jKa xm ßv´eLr hvtTPhr nJPuJ uJVPmÇ' KjotJfJ vJyKr~Jr vJKTu muPuj, È@oJPhr ßhPvr KaKn YqJPjuèPuJPf FUj ßpxm ßxKuPmsKa aT ßvJ ßhUJPjJ y~ ÈFxKTC uJAa IKlx ßVäJK~Ä ßY~Jr' ßxèPuJ ßgPT xŒNet @uJhJÇ pJ IjMÔJjKa ßhUPuA hvtTrJ iJreJ TrPf kJrPmj mPu @vJ TrKZÇ' ÈFxKTC uJAa IKlx ßVäJK~Ä ßY~Jr' @VJoL 12 \Mj ßgPT VJ\L KaKnPf k´Kf ÊâmJr rJf 9aJ 10 KoKjPa k´YJr yPm mPu \JKjP~PZj kKrYJuT vJyKr~Jr vJKTuÇ CPuäUq, Fr @PV IKk TKro vJyKr~Jr vJKTPur kKrYJujJ~ FTKa ßaKuZKm S FTKa KmùJkjKYP© IKnj~ TPrKZPujÇ

¸qJKjv KVaJPrr xMr dJTJ~

YqJPuK†Ä YKrP© Kk´~JïJ ßYJkzJ x†~ uLuJ mJjxJKur mJK\rJS oJ˜JjL oMKÜ kJPm YuKf mZPrr 25 KcPx’rÇ F ZKmPf oJrJKb ßpJ≠J ßkvS~J mJK\rJSFr k´go ˘L TJKvmJB YKrP© IKnj~ TPrPZjÇ YKr©Ka yPò FT KjptJKff @®Jr V· KjP~Ç Kk´~JïJ mPuj, FKa @oJr TqJKr~JPr xmPYP~ YqJPuK†Ä YKr©Ç KT∂á Fr @PVA 32 mZr m~xL fJrTJ Kk´~JïJr @PrTKa ZKm oMKÜ kJPò 5 \MjÇ \~J @UfJr kKrYJKuf F ZKmPf fJr YKr© @P~vJ ßoyrJ hvtTPhr @PmV ßTPz KjPf kJPr mPu KfKj oPj TPrjÇ KfKj mPuj, ÈxKfqTgJ muPf TL, Ff @PmVWj YKr© @Ko @PV TUjS TKrKjÇ ßxKhT ßgPT muPf ßVPu TJKvmJB @r @P~vJ hMPaJ YKr©A @oJPT ßmv ßmV KhP~PZÇ hMA kKrYJuPTr TJPZA @Ko EeLÇ'

TñjJ~

oJf mKuCc TMAj-Fr ßrv TJaPf jJ TJaPfA @mJrS mKuCc oJf TrPuj TñjJ rPjRfÇ fJÅr ZKm fjM SP~cx ojM KraJjtx hJKkP~ ßmzJPò m IKlPxÇ @P~r KhT ßgPT ZJKkP~ pJPò xmJAPTÇ oMKÜr k´go x¬JPyA ZKmKa @~ TPrPZ 82 ßTJKa 90 uJU ÀKkÇ FUj IPkãJ 100 ßTJKar TîJPm ßdJTJrÇ fPm F-A mJ To TL? ßxrJ IKnPj©Lr \JfL~ kMrÛJr \P~r kr m IKlx \~ TrJS xy\ TgJ j~Ç F \jqA Vf mMimJr rJPf TñjJ fJÅr xJluq ChqJkPjr \jq FT \oTJPuJ kJKat KhP~KZPujÇ FPf IÄv ßjj mKuCPcr jJoL fJrTJrJÇ hKãeL IKnPjfJ iJjMv ßgPT ÊÀ TPr vyLh TJkMr, xMvJ∂ KxÄ rJ\kMf xmJA KZPuj TñjJr IKfKgr fJKuTJ~Ç fPm mKuCPcr k´go xJKrr IKnPj©LPhr ßhUJ pJ~Kj

FA @P~J\PjÇ hLKkTJ, @jMvTJ KTÄmJ TqJaKrjJ IjMkK˙f KZPuj kJKatPfÇ @Ku~J nJa kJKatPf jJ gJTPuS aMAa TPr IKnjªj \JKjP~PZj TñjJPTÇ fPm mKuCc fJrTJrJ ßpxm kKrYJuPTr xPñ TJ\ TrPf oMKUP~ gJPTj, fJÅPhr xmJAPTA SA Khj ßhUJ ßVPZ

TñjJr kJPvÇ rJ\TMoJr KyrJKj, IjMrJV TJvqk, oiMr nJ¥JrTr, Tre ß\Jyr-KjP\Phr ÊnTJojJ KjP~ xvrLPr yJK\r yj TñjJr hJS~JPfÇ kKrYJuTPhr FA u’J uJAj ßhPU mM^Pf KjÁ~A mJKT gJTPZ jJ ßp TñjJr xJoPj FUj ÊiMA xMKhj!

KnÖr oPñP¸j ßgPT dJTJ~ CPz FPxPZj KVaJrKv·L KnÖr oPñÇ KfKj @\ ÊâmJr xºqJ Z~aJ~ mJÄuJPhv Kv·TuJ FTJPcoLr \JfL~ jJaqvJuJ KoujJ~fPj kKrPmvj TrPmj ¸qJKjv lîqJPoPïJ KVaJr kKrPmvjJÇ Kv·TuJ FTJPcoLr xyPpJKVfJ~ ÈKxrJKjPfJ' KvPrJjJPor FA KVaJrxºqJr @P~J\j TPrPZ dJTJ KmvõKmhqJuP~r @iMKjT nJwJ AjKˆKaCaÇ lîqJPoPïJ yPuJ ߸Pjr ßuJT\ xÄÛOKfr FT èÀfôkNet IÄvÇ ß¸Pjr lîqJPoPïJ jJY, VJj FmÄ pπxÄVLf kKrPmvjJ KmvõmqJkL hJÀe \jKk´~Ç F TJrPeA dJTJ~ @\ mxPZ lîqJPoPïJ KVaJr kKrPmvjJr FA @P~J\jÇ @\PTr IjMÔJPj hvtT TJfJPr IKfKg KyPxPm gJTPmj dJTJ KmvõKmhqJuP~r CkJYJpt @ @ o x @PrKlj KxK¨T, dJTJ KmvõKmhqJuP~r @iMKjT nJwJ AjKˆKaCPar ߸Pjr nJwJ S xÄÛOKf KmnJPVr xojõ~TJrL @okJPrJ ßkJftJ KrnJx FmÄ mJÄuJPhv Kv·TuJ FTJPcoLr oyJkKrYJuT Ku~JTf @uLÇ

KmvõjJgjPT @KoPrr YqJPu†

UJj xJPyPmr xJyx @PZ muPf yPmÇ hJmJ ßUuPf mPx ßVPuj Foj FT\Pjr xPñ, WMÅKa YJuJYJKuPf pJÅr KmvõP\JzJ UqJKfÇ j~ mZr iPr Kmvõ YqJKŒ~Pjr oMTMaS iPr ßrPUKZPujÇ V´qJ¥oJˆJr KmvõjJgj @jªPTA xJjPª YqJPu† \JjJPuj @Kor UJjÇ luJlu pJ yS~Jr fJ-A yP~PZÇ xJhJ WMÅKa KjP~ ßUuJ @Kor yJr ßoPjPZjÇ KT∂á ImJT TrJr Kmw~ yPuJ, yJr oJjJr @PV @iWµJ KfKj xoJPj uzJA YJKuP~ ßVPZjÇ FT\j vPUr hJmJzMr kPã @jªPT @iWµJ @aPT rJUJS ßfJ KmrJa KTZMÇ @jª fJA FA k´vÄxJk© KhPòj, È@Kor @oJr ßhUJ xmPYP~ KxKr~Jx IPkvJhJr hJmJzMÇ' mPuPZj, ÈPUuJaJ xŒPTt @KoPrr UMm nJPuJ iJreJ @PZÇ TLnJPm ßUuPm, rePTRvu TL yPm, ßxaJ S nJPuJnJPmA ßmJP^Ç S hMhtJ∂ ßUPuPZÇ ßUuJaJ ßvw yS~Jr @V kpt∂ uzJAaJ xoJPj-xoJPjA yKòuÇ' FA k´go ßTJPjJ mKuCc fJrTJr xPñ hJmJ ßUuPuj @jªÇ @r KoˆJr kJrPlTvKjˆS mMK^P~ KhP~PZj, ßTj KfKj mJKTPhr ßYP~ @uJhJÇ KaS@AÇ


5 - 11 June 2015

24-25 SURMA

ßâJ z k ©

20

FqJPrJP¸Ax ßasPnux-Fr 20 mZr kNKft IjMÔJPj KmPuPfr KmKnjú ˙Jj ßgPT IJVf k´KfÔJPjr V´JyT, ÊnJjMiqJ~L FmÄ TKoCKjKar ßjfímOª

˝JVf mÜmq rJUPZj FqJPrJP¸Ax ßasPnu'Pxr ˝fôJKiTJrL FmÄ mqm˙JkjJ kKrYJuT, KvãT F ßT Fo A~Jy'A~J

mÜmq rJUPZj aJS~Jr yqJoPua'Pxr K¸TJr IJmhMu oMKTf YájúM FoKmA

mÜmq rJUPZj mJÄuJPhv KmoJj ACPT F§ IJ~JruqJP§r TJK≤s oqJPj\Jr ßoJ. vKlTáu AxuJo

FqJPrJP¸Ax asJPnu'x-Fr m&xr kNKft

kNmt u§Pjr FqJPrJP¸Ax asJPnu FP\≤x KuKoPac ChpJkj TrPuJ fJPhr mqmxJK~T IV´pJ©Jr 20 mZrÇ Vf 17 ßo, ßrJmmJr S~JaJr KuKu yPu F CkuPã FT \JT\oTkNet IjMÔJPjr IJP~J\j TrJ y~Ç IjMÔJPj k´iJj IKfKg KZPuj KÆfL~mJr KjmtJKYf ßmgjJu KV´j F§ ßmJ IJxPjr FoKk r∆vjJrJ IJuL FmÄ aJS~Jr yqJoPuaPxr K¸TJr IJ»Mu oMKTf YájM FoKmAÇ KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj mJÄuJPhv KmoJj ACPT F§ IJ~JruqJP§r TJK≤s oqJPj\Jr ßoJ. vKlTáu AxuJoÇ IjMÔJPjr Êr∆Pf FoKk r∆vjJrJ IJuLPT FPrJP¸Ax asJPnuPxr kã ßgPT láPur ßfJzJ KhP~ mre TPrj mJÄuJPhv ßgPT IJVf FqJPrJP¸Ax-Fr ˝fôJKiTJrL FPTFo A~Jy&A~Jr nJKfK\ KvÊ xJ~oJ, IJPoKrTJ ßgPT IJVf nJKVú xJKj~J, FmÄ AÄuqJP§ mxmJxrf IJPrT nJKVú IJKjTJÇ oJSuJjJ IJ»Mu mJKxPfr ßTJrIJj ßfuJS~JPfr oJiqPo Êr∆ yS~J IjMÔJPj KmVf 20 mZPr FqJPrJP¸Ax asJPnux-Fr KmKnjú ÊnJTJ–ãL S TKoCKjKar ßjfímª O pJrJ krPuJTVoj TPrPZj fJPhr IJfìJr oJVPlrJPfr \jq ßhJ~J kKrYJujJ TPrj KmsTPuAj \JPo oxK\Phr UKfm oJSuJjJ K\uärM ryoJj ßYRiMrLÇ KmkMuxÄUqT V´JyT, ÊnJjMqiJ~L FmÄ TKoCKjKar ßjfímPO ªr CkK˙KfPf oMUKrf F IjMÔJPj ˝JVf mÜmq rJPUj k´KfÔJjKar ˝fôJKiTJrL S mqm˙JkjJ kKrYJuT F ßT Fo A~Jy&A~JÇ KfKj FqJPrJP¸Ax asJPnux-Fr xÿJKjf V´JyTmOª FmÄ TotTftJxy IJPrJ pJrJ F k´KfÔJjKaPT iJPk iJPk FKVP~ KjPf xmtJfìT

xJyJpq S xyPpJKVfJ TPrPZj fJPhr xmJAPT ijqmJh \JjJj FmÄ fJPhr k´Kf TífùfJ k´TJv TPr nKmwqPfS FqJPrJP¸Ax asJPnuPxr k´Kf fJPhr xJyJpq S xyPpJKVfJ ImqJyf rJUPf IjMPrJi \JjJjÇ IjMÔJPjr FT kptJP~ FqJPrJP¸Ax asJPnuxPT KmKnjúnJPm xyPpJKVfJ TrJr \jq k´KfÔJjKar FTCP≤≤, mqJÄT ÈmqJÄT Im AK§~J' FmÄ ÊnJTJ–ãLPhr FS~Jct k´hJj TrJ y~Ç FZJzJS xffJ, KjÔJ FmÄ KjPmKhfk´JPe TJ\ TrJr ˝LTíKf FmÄ TífùfJ ˝r‡k FqJPrJP¸Ax Fr TotTftJ vJy IJTmr IJuL, kLr oMTu á ßoJxJK¨T FmÄ ßoJ. xJAhMöJoJjPT FS~Jct khJj TrJ y~Ç k´KfÔJjKar FTJCP≤≤ xJfkJu kM~Jr-Fr yJPf ß∠ßfJPu ßhj aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur K¸TJr IJmhMu oMKTf YájMú FoKmAÇ mqJÄT Im AK§~J AˆyJo vJUJr ßckMKa oqJPj\Jr rJ\M mJuxJrJ S KxKj~r TotTftJ Ch~ TáoJPrr yJPf ß∠ßfJPu ßhj mJÄuJPhv KmoJj ACPT F§ IJ~JruqJP§r TJK≤s oqJPj\Jr ßoJ. vKlTáu AxuJoÇ ÊnJTJ–ãL ßoJ. IJfJCr ryoJjPT ß∠ßfJPu ßhj c. ßoJ. IJmhMu yJjúJjÇ FqJPrJP¸Ax Fr TotTftJ vJy IJTmr IJuLPT FS~Jct k´hJj TPrj K¸TJr IJmhMu oMKTf YájMú FoKmA, ToTftJ kLr oMTu á ßoJxJK¨TPT FS~Jct k´hJj TPrj KmoJPjr TJK≤s oqJPj\Jr ßoJ. vKlTáu AxuJo FmÄ TotTftJ ßoJ. xJAhMöJjPT FS~Jct fáPu ßhj KmKvÓ KvãJKmh c. ßoJ. IJmhMu yJjúJj FmÄ aJS~Jr yqJoPuaPxr k´go mJXJKu ßo~r \jJm ßVJuJo oft\ M JÇ CotL oJ\yJr S IJoLj rJ\Jr ßpRg Ck˙JkjJ~

IjMÔJPj k´iJj IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj pgJâPo r∆vjJrJ IJuL FoKk FmÄ aJS~Jr yqJoPuaPxr K¸TJr IJmhMu oMKTf YájMú FoKmAÇ KmPvw IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj mJÄuJPhv KmoJj ACPT IJ~Jr uqJP§r TJK≤s oqJPj\Jr ßoJ. vKlTáu AxuJoÇ ÊPnòJ mÜmq rJPUj KmsKav kJutJPoP≤r ßTKmPja IKlPxr KxKj~r cJAPrÖr l~xu UJj FmÄ KxPua ßY’Jr Im ToJPxtr cJAPrÖr FKaFo ßxJP~mÇ IJVf IKfKgmOªPT ijqmJh \JKjP~ mÜmq rJPUj yJlxJ A~Jy&A~JÇ IjMÔJPj IJVf IjqJjq IKfKgr oiq ßgPT FqJPrJP¸Ax-Fr ˝fôJKiTJrL F ßT Fo A~Jy&A~JPT k´KfÔJPjr 20 mZr kNKft CkuPã ÊPnòJ FmÄ ijqmJh ùJkj TPrj YqJPju Fx'r KxAS fJ\ ßYRiMrL, u§j mJÄuJ ßk´xTîJPmr xJiJre xŒJhT FohJhMu yT ßYRiMrL, xJ¬JKyT kK©TJr k´iJj xŒJhT ßoJyJÿh ßmuJu IJyoh, ACPT IJS~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT ‰x~h xJK\hMr ryoJj lJr∆T, KvãT \JoJu IJyoh, KvãT ‰x~h IJlxJr CK¨j, KvãT IJ»Mu S~JhMh oMTu á , KvãT ßoJ. AoKf~J\ IJyPoh, KvãT ‰x~h IJmhMr rKTm, KxPua FoKx TPuP\r xJPmT IiqJkT KmKvÓ VKefù ßoJ. IJmhMu oJKuT, KxPua xrTJrL IV´VJoL mJKuTJ KmhqJuP~r xJPmT k´iJj KvKãTJ jNr∆júJyJr ßYRiMrL, KjuMlJr IJPjJ~Jr, pMÜrJ\q \JfL~ kJKatr xnJkKf KvãT oMK\mMr ryoJj, cJ. ßoJ. l\uMu yT, cJ. vJKTr, xJÄmJKhT vJoLo IJyPoh, IJS~JoL uLV ßjfJ vJy IJ»Mu IJK\\, ßoJ. AKu~JZ Ko~J, TKoCKjKa ßjfJ ßoJ. IJ»Mu yJKoh, IJmMu TJPvo, ßoJ. TKuo CK¨j, oM˜JKl\Mr ryoJj ßYRiMrL, ßoJ. jMr∆u AxuJo S IJu IJKoj asJPnuPxr ˝fôJKiTJrL j\r∆u AxuJo, ß\FoK\ F~Jr TJPVtJr FoKc oKjr IJyoh k´oUM Ç FZJzJS YqJPju IJA ACPrJPkr FoKc ßr\J IJyoh l~xu ßYRiMrL ßxJP~m FqJPrJP¸Ax-Fr ˝fôJKiTJrL FPTFo A~Jy&A~JPT láPur ßfJzJ KhP~ ÊPnòJ \JjJjÇ xmPvPw ßjkJPur n~Jmy nëKoTPŒ ãKfV´˜Phr \jq xÄVOyLf IPftr \jq KmKâf rJPlu cs IjMKÔf y~Ç FPf Km\~L yj ryoJj asJPnuPxr TetiJr ßoJ. AorJj ßyJPxAjÇ FqJPrJP¸APxr ßxR\Pjq ßh~J kMrÏJr u§j-KxPua-u§j KraJjt KaPTa KfKj KjP\ jJ KjP~ fJ IjMÔJPjr Ijqfo Ck˙JkT CKot oJ\yJrPT KhP~ ßhjÇ IjMÔJPjr Ijq FTkptJP~ IJVf xTu IKfKgPT FqJPrJP¸Ax asJPnux-Fr kã ßgPT FTKa TPr KVla mé k´hJj TrJ y~Ç IjMÔJPj VJj kKrPmvj TPrj xñLfKv·L IJoLj rJ\J, vfJK» Tr S jJKh~JÇ kKrPvPw IJVf IKfKgPhr ‰jvPnJP\r IJkqJ~Pjr oJiqPo IjMÔJPjr xoJK¬ WPaÇ

k´iJj IKfKg ßmgJu KV´j F§ IJxPjr FoKk r∆vjJrJ IJuLPT FqJPrJP¸Ax-Fr kã ßgPT láPur ßfJzJ KhP~ mre TrPZ mJÄuJPhv ßgPT IJVf xJ~oJ, IJPoKrTJ ßgPT IJVf xJKj~J FmÄ AÄuqJP§ mxmJxrf IJKjTJ

FS~Jct V´ye TrPZj mqJÄT Im AK§~Jr (AˆyJo vJUJ) ßckMKa oqJPj\Jr Ko. rJ\M mJuxJrJ FmÄ KxKj~r TotTftJ Ko. Ch~ TáoJr

FS~Jct V´ye TrPZj FqJPrJP¸Ax-Fr TotTftJ vJy IJTmr IJuL

TárIJj ßfuJS~Jf TrPZj oJSuJjJ ßvU IJmhMu mJKxf

mÜmq rJUPZj KmsKav kJutJPoP≤r ßTKmPja IKlPxr KxKj~r cJAPrÖr l~xJu UJj

mÜmq rJUPZj mJÄuJPhv ßgPT IJVf KxPua ßYÍJr Im ToJPxtr cJAPrÖr KmKvÓ mqmxJ~L F Ka Fo ßxJP~m

FqJPrJP¸Ax kKrmJPrr kã ßgPT CKot oJ\yJPrr yJPf rqJPlu cs kMrÛJr fáPu ßh~J y~

FqJPrJP¸Ax-Fr x•ôJKiTJrL S mqm˙JkjJ kKrYJuT F ßT Fo A~JyA~JPT láPur ßfJzJ KhP~ ÊPnòJ \JjJj ßYPju IJA ACPrJk-Fr FoKc ßr\J IJyoh l~xu ßYRiMrL ÊP~m

FS~Jct V´ye TrPZj FqJPrJP¸Ax-Fr TotTftJ kLr oMTáu ßoJxJK¨T

k´mLj mqKÜfô vJoxMu ÉhJ fkJhJr FmÄ KxPua xrTJrL mJKuTJ KmhqJuP~r xJPmT k´iJj KvKãTJ jNr∆júJyJr ßYRiMrLr xPñ FqJPrJP¸Ax kKrmJPrr xhxqrJ FmÄ mJÄuJPhv ßgPT IJVf IKfKgmOª

ßhJ~J kKrYJujJ TrPZj KmsTPuAj oKxP\hr UKfm oJSuJjJ K\uäMr ryoJj ßYRiMrL

KVla mPér ßoJzT CPjìJYj TrPZj mJ ßgPT vJoxMu ÉhJ fkJhJr, ßVJuJo oftM\J ßoJ. vKlTáu AxuJo, c. ßoJ. IJmhMu yJjúJj FmÄ K¸TJr IJmhMu oMKTf YájúM FoKmA

mJo ßgPT yJlxJ A~JyA~J, AxrJf \JyJj fáKu (mJÄuJPhv ßgPT IJVf), jNxrJf UJj kKu, yJKohJ IJÜJr oMKjú (IJPoKrTJ ßgPT IJVf), oofJ\ ryoJj, \JyJjJrJ ryoJj

FS~Jct V´ye TrPZj FqJPrJP¸Ax-Fr FTJCP≤≤ Ko. xJfkJu kM~Jr

FS~Jct V´ye TrPZj FqJPrJP¸Ax-Fr TotTftJ ßoJ. xJAhMöJoJj

mJÄuJPhv ßgPT IJVf ßxRrn S ßxJyJj FmÄ IJPoKrTJ ßgPT IJVf yJKohJ IJÜJr oMKjúr xPñ FqJPrJP¸Ax kKrmJPrr FS~Jct V´ye TrPZj FqJPrJP¸Ax-Fr ÊnJTJ–ãL ßoJ. IJfJCr ryoJj ßxJyJV A~JyA~J S vJSj A~JyA~J

IjMÔJPj IJVf IKfKgPhr FTJÄv

xñLf kKrPmvj TrPZj Kv·L vfJK» Tr


26 ßUuJiMuJ

5 - 11 June 2015 m SURMA

kJKT˜JPjr ˝K˜ S vÄTJ

2 \Mj - K\’JmMP~r KmkPã KxKr\aJ nJPuJ~ nJPuJ~ ßvw TrPf ßkPr yJÅl ßZPz ßmÅPYPZ kJKT˜JjÇ Z~ mZr kr ßhPvr oJKaPf FTKa @∂\tJKfT KxKrP\r xlu @P~J\j hJÀe ˝K˜ KhPò kJKT˜Jj KâPTa ßmJctPT (KkKxKm)Ç fPm ˝K˜r xPñ IKjKÁf nKmwq“ KjP~ rP~PZ YJkJ vÄTJÇ hMKa Ka 20'r kr Kfj oqJPYr S~JjPc KxKr\S

2-0Pf K\PfPZ kJKT˜JjÇ ßrJmmJr ßvw oqJYKa mOKÓPf ßnPx pJ~Ç ßxJomJr ßnJPr kJKT˜Jj ßZPzPZ K\’JmMP~ huÇ KxKr\ ß\fJr ßYP~ IKfKgPhr KjrJkPh KmhJ~ \JjJPf kPrA ßmKv fO¬ KkKxKmÇ fJPhr @vJ, FmJr Ijq KmPhvL huèPuJS Kj~Kof kJKT˜Jj xlPr @xPmÇ KT∂á ßxaJ UMm xy\ yPm jJÇ K\’JmMP~r KmkPã KÆfL~ S~JjPc

YuJTJuLj uJPyJPr ߈Kc~JPor mJAPr FT @®WJfL ßmJoJ yJouJ~ hM'\j Kjyf yP~KZPujÇ @®WJfL ßmJoJÀr uãq KZu ߈Kc~JoÇ FrkrS xlr mJKfu TPrKj K\’JmMP~Ç KT∂á SA WajJ~ IPjPTA muPZj, KmPhvL huèPuJr \jq FUjS KjrJkh j~ kJKT˜JjÇ K\’JmMP~ ßmJPctr kKrYJuT IqJKuˆJr TqJŒPmu ßhPv ßlrJr @PV KâPTa KjP~ kJKT˜JPjr oJjMPwr C“xJy S CjìJhjJr k´vÄxJ TPrPZjÇ KkKxKmr @vJ, K\’JmMP~r kr FmJr kJKT˜Jj xlPr @xPm v´LuÄTJÇ uÄTJj KâPTPar I∂mtftL TKoKar ßY~JroqJj KxhJg SP~KaoMKj FUj kJKT˜JPjÇ KâPTa KjP~ kJKT˜JKjPhr CjìJhjJ fJPTS oMê TPrPZÇ KT∂á v´LuÄTJr kJKT˜Jj xlPrr mqJkJPr ßTJPjJ KjÁ~fJ KhPf kJPrjKj KfKjÇ vÄTJ FUJPjA!

âáAPlr KvwqrJ dJTJ, 2 \Mj - Axof ßvPjJ~JKr dJTJ~ FPx k´gPoA ßUJÅ\ KjP~PZj ßTJY ßuJcKnT Kc âMAPlrÇ @lVJj KocKlJPrr xPñ mJÄuJPhv \JfL~ hPur cJY ßTJPYr xŒTtaJ ßp ßmv kMPrJPjJÇ Z~ mZr @PV Kc âMAPlr ZJ© KZPuj ßvPjJ~JKrÇ ÊiM FA KocKlJrA jj, mJÄuJPhPv ßUuPf @xJ @lVJKj˜Jj hPur @PrT láamuJr @jMv h˜VLrS ßUPuPZj Kc âMAPlr IiLPjÇ Axof S @jMv fUj ßUuPfj yuqJP¥r KÆfL~ KmnJPVr TîJm FjAKxr pMm hPuÇ dJTJ~ FPx xJPmT ßTJPYr xPñ ßhUJ TPr CòôKxf ßvPjJ~JKrÇ Kc âMAPlr TJPZ ßp fJÅr IPjT Ee, È@Ko fUj FjAKx TîJPmr IjN±t-15 hPu ßUKuÇ KjP\PT k´oJe TrJr \jq SaJ IPjT mz mqJkJr KZuÇ ßxA xMPpJVaJ ßTJYA @oJPT TPr KhP~KZPujÇ' k´J~ kJÅY mZr kr Kk´~ ßTJPYr xPñ TgJ yP~PZ h˜VLPrrÇ Kc âMAPlr k´vÄxJ ^ru fJÅr oMPUS,

ÈPTJY @oJPT KvKUP~PZj láamPu vO⁄uJ TfaJ èÀfôkNetÇ KfKj mJÄuJPhPvr ßTJY yP~PZj ÊPj UMm UMKv yP~KZuJoÇ' FTA xoP~ l~xJu vJAP~P˙ ßUuPfj yuqJP¥r @PrT TîJm FlKx ßaJP~K≤PfÇ fUj ßgPTA ßuJcKnT Kc âMAPlr xPñ kKrY~ FA KocKlJPrrÇ aMTaJT KakxS ßkP~PZjÇ mftoJPj gJAuqJP¥r TîJPm ßUuJ l~xJuS UMm UMKv Kc âMAPlr TJP\, ÈxmtPvw hKãe ßTJKr~J~

ßkPur ßZPu mrUJ˜

2 \Mj - KÆfL~ xJKrr hu ßoJKV KoKrPor k´iJj ßTJPYr kh ßgPT mrUJ˜ TrJ yP~PZ msJK\Pur KTÄmhK∂ láamuJr ßkPur ßZPu FKcjPyJPTÇ 44 mZr m~xL FKcjPyJr mrUJP˜r Kmw~Ka \JKjP~PZj msJK\Pur KmvõTJk\~L xhxq KrnJuPhJÇ TîJmKar ßk´KxPcP≤r kPh @PZj KfKjÇ KrnJuPhJ mPuj, ÈPkvJhJr láamu xm xo~A lPur Skr KjntrvLuÇ FKcjPyJ KhPjr kr Khj fJr xPmtJó ßYÓJ TPrPZjÇ KT∂á fJr TîJm KvwqrJ nJPuJ kJrlot TPr ßhUJPf

aJAVJrPhr jfáj \JKxt CPjìJYj

fJÅPT ßhPUKZuJo FKv~Jj ßVoPxÇ fJÅr ßTRvPur TJPZA ßfJ ßyPr KVP~KZuJo SA oqJPYÇ @vJ TKr, mJÄuJPhPvr láamu fJÅr yJf iPr @rS FKVP~ pJPmÇ' Pp ßTJPYr TJPZ láamPur I-@T-U KvPUPZj @\ fJÅr hPur KmkPãA ßUuPf jJoPmj ßvPjJ~JKr S h˜VLrÇ ßmv ßrJoJKûf uJVPZ ßvPjJ~JKrr, È@oJr ßfJ nJPuJA uJVPZ FaJÇ @vJ TKr @\ @orJA K\fmÇ'

dJTJ, 2 \Mj - ßaKuTo ßTJŒJKj rKm S mJÄuJPhv KâPTa ßmJct (KmKxKm) aJAVJrPhr jfMj \JKxt CPjìJYj TPrPZÇ hMA mZPrr \jq mJÄuJPhv hPur ¸¿r yS~Jr kr ßxJomJr \JKxt CPjìJYj Tru rKmÇ mJÄuJPhv hPur S~JjPc IKijJ~T oJvrJKl oMft\J, fJr ßckMKa xJKTm @u yJxJj, ßaˆ IKijJ~T oMvKlTMr rKyo, oJyoMhCuäJy FmÄ ÀPmu ßyJPxj rKmr ßuJPVJ xÄmKuf jfMj \JKxt kPr fJ CPÆJij TPrjÇ ÀPmu ßyJPxj Fr @PV rKmr FTKa KmùJkPjS TJ\ TPrPZjÇ KorkMr ßvPrmJÄuJ \JfL~ ߈Kc~JPo \JKxt CPjìJYj IjMÔJPj CkK˙f KZPuj KmKxKm xnJkKf jJ\oMu yJxJj, KmKxKm oJPTtKaÄ S ToJKvt~Ju KmnJPVr ßY~JroqJj TJ\L AjJo @yPoh, KâPTa

IkJPrv¿ TKoKar ßY~JroqJj jJBoMr ryoJj, KoKc~J TKoKar ßY~JroqJj \JuJu ACjMx, xyxnJkKf oJymMmu M @jJo S k´iJj KjmtJyL TotTftJ Kj\JoCK¨j ßYRiMrLÇ rKmr kPã CkK˙f KZPuj oqJPjK\Ä KcPrÖr S KxAS xMkMj mLrJKxÄPy S k´iJj KjmtJyL TotTftJ oJyfJmCK¨j @yPohÇ rKmr Ijq TotTftJrJS IjMÔJPj CkK˙f KZPujÇ \JKxt CPjìJYPjr kr jJ\oMu yJxJj mPuj, ÈrKmPT \JfL~ KâPTa hPur kOÔPkJwT KyPxPm ßkP~ @orJ @jKªfÇ KmPvõ @oJPhr mftoJj xJluq iPr rJUPf ßhPvr Ijqfo ßoJmJAu ßlJj msqJ¥ rKmr xPñ @oJPhr mºj xJrJ ßhPv KâPTa ImTJbJPoJPT xMxÄyf TrPf xyJ~T yPmÇ' xMkMj mLrJKxÄPy

\JKjP~PZ, Kfj xhPxqr FA kKrwPhr TJPZ ßpPTJPjJ KmwP~ krJovt YJAPf kJrPmj nJrf KâPTa hPur ßUPuJ~JPzrJÇ F ZJzJ ßmJct YJAPZ, ßpPTJPjJ èÀfr @∂\tJKfT aMjtJPoP≤r @PV mqJaxoqJjrJ ßpj ßa¥MuTJPrr krJovt ßjjÇ KmPvw TPr KmPhPvr oJPb hPur xJlPuqr ZT TwPmj xJPmT IKijJ~T ßxRrnÇ @r hPur xJogqt mJzJPjJ S jfMj k´KfnJPhr UMÅP\ ßmr TrJr TJ\Ka TrPmj uçeÇ KmKxKx@A xnJkKf \VPoJyj cJuKo~JS èÀfôkNet KâPTaL~ Kx≠J∂ ßjS~Jr KmwP~ FA CkPhÓJ kKrwPhr xPñ krJovt TrPmjÇ cJuKo~J ßmJct xnJkKfr hJK~fô kJS~Jr kr ßgPTA mJfJPx è†j KZu, nJrfL~ KâPTa hPur ßTJY KTÄmJ Kao kKrYJuT KyPxPm KjP~JV kJPmj ßxRrn VJñMuLÇ kPr ßvJjJ pJKòu yJAkJrlroqJ¿ oqJPj\Jr yPf pJPòj KfKjÇ ßvw kpt∂ CkPhÓJ kKrwPh ßxRrPnr ßpJVhJPjr oiq KhP~ AKñf Kouu, rKm vJ˘LA y~PfJ gJTPZj Kao kKrYJuPTr hJK~PfôÇ

mPuj, È\JfL~ KâPTa hPur xPñ pMÜ yPf ßkPr @orJ xKfqA VKmtfÇ aJAVJrrJ ßpj KâPTaPT @rS FT iJk FKVP~ KjP~ ßpPf kJPr fJr ßk´reJ ß\JVJPfA @oJPhr KâPTPar xPñ pMÜ yS~JÇ' rKmr k´iJj KjmtJyL oJyfJmCK¨j @yPoh mPuj, ÈxKÿKuf vKÜPT TJP\ uJVJPf kJrPu @orJ TL TrPf kJKr, aJAVJrrJ fJ mJrmJr k´oJe TPrPZÇ \P~r @nJ xoJP\r KmKnjú ˜Pr ZKzP~ ßh~Jr \jq rKm S KâPTa ßmJct FTxPñ TJ\ TrPmÇ' TJ\L AjJo @yPoh mPuj, È\JfL~ KâPTa hPur k´KfPpJKVfJoNuT oPjJnJPmr xPñ rKmr fJÀeqoJUJ k´JPeJòu nJPuJnJPmA pJ~Ç ßhPvr KâPTPar âoJVf Cjú~Pj @orJ rKmr xPñ TJ\ TPr ßpPf YJAÇ'

aJjJ YJr yPuJ jJ vJrJPkJnJr

fJÅPhr jfáj AKjÄx 2 \Mj - mqJa yJPf Tf TJu\~L AKjÄx ßUPuPZj fJÅrJ Kfj\jÇ nJrPfr KâPTa AKfyJPx KjP\Phr jJo KuKUP~PZj ßxJjJr IãPrÇ vYLj ßa¥MuTJr, ßxRrn VJñMuL S KnKnFx uçeónJrfL~ KâPTPar FA Kfj KTÄmhK∂ FmJr ÊÀ TrPuj TqJKr~JPrr jfMj AKjÄx! nJrfL~ KâPTa ßmJPctr (KmKxKx@A) CkPhÓJ KyPxPm ßpJV KhP~PZj fJÅrJÇ Kfj KTÄmhK∂PT KjP~ VzJ CkPhÓJ kKrwh KâPTaxÄKväÓ xm KmwP~ krJovt ßhPm KmKxKx@APTÇ KmKxKx@AP~r SP~mxJAPa FT xÄmJh KmùK¬Pf muJ yP~PZ, xnJkKf \VPoJyj cJuKo~Jr k´˜Jm xJjPªA V´ye TPrPZj ßa¥MuTJr, ßxRrn S uãeÇ TOfùfJ \JKjP~ cJuKo~J mPuPZj, È@Ko UMm @jKªf ßp @oJPhr FA KmUqJf Kfj KâPTaJr fJÅPhr IKnùfJ S hNrhKvtfJ nJrfL~ KâPTPar Cjú~Pjr TJP\ uJVJPf FKVP~ FPxPZjÇ KoKufnJPm @orJ nJrfL~ KâPTaPT jfMj CófJ~ KjP~ pJmÇ' aJAox Im AK¥~JPT KmKxKx@AP~r FTKa xN©

kJPrKjÇ F\jq FKcjPyJPT mrUJ˜ TrJ yP~PZÇ' msJK\Pur KÆfL~ xJKrr 20Ka huPT KjP~ aMjtJPoP≤r @P~J\j TrJ y~Ç ßpUJPj FKcjPyJr hu 18fo Im˙JPj rP~PZÇ YJrKa oqJPYr hMKaPf krJ\~ @r hMKa oqJY cs TPrPZ huKaÇ xmtPvw SP~xPar xPñ KoKro ßVJuvNjq cs TrJr krA FKcjPyJPT hJK~fô ßgPT ImqJyKf ßh~J y~Ç KoKrPor ßTJY yS~Jr @PV xJP∂JPxr xyTJrL ßTJY KyPxPm hJK~fô kJuj TPrPZj FKcjPyJÇ

2 \Mj - xmtPvw 2007 xJPu \JKˆj ßyKjj yJKctj VPzKZPuj TLKftaJÇ Frkr ßoP~Phr ßTC ßlsû SPkPjr KvPrJkJ iPr rJUPf kJPrjKjÇ oJKr~J vJrJPkJnJPT yJfZJKj KhKòu ßxA TLKftÇ xPñ aJjJ YfMgt lJAjJu ßUuJr yJfZJKj ßfJ KZuAÇ KT∂á fJr

IPjT @PVA ßgPo ßpPf yPuJ KÆfL~ mJZJA vJrJPkJnJPT, TJu ßYT k´\JfPπr uMKx xJlJPrJnJr TJPZ ßyPr ßVPZj 7-6 (7/3), 6-4 ßVPoÇ k´go Kfj rJCP¥r hMhtJ∂ vJrJPkJnJPT TJu UMÅP\A kJS~J pJ~KjÇ krJ\P~r \jq ßTJPjJ TJre Imvq hJÅz TrJjKj Àv fJrTJ, ÈÊÀaJ nJPuJA yP~KZu, KT∂á Frkr ßTj ßpj ßUA yJKrP~ ßluuJoÇ ßx @oJr ßYP~ IPjT ßmKv iJrJmJKyT S @âoeJ®T KZu, ßvw kpt∂ FaJA mqmiJj VPz KhP~PZÇ xm KoKuP~ KhjaJ ßoJPaA nJPuJ pJ~KjÇ' vJrJPkJnJ krJ\~ mJh KhPu TJu mz ßTJPjJ IWaj WPaKjÇ kMÀwPhr KmnJPV KÆfL~ mJZJA r\Jr ßlPhrJr 6-3, 4-6, 6-4, 6-1 ßVPo yJKrP~PZj lsJP¿r VJP~u ojKlKuxPTÇ ßvw @Pa k´Kfkã ˝PhKv ˜JKjxäJx nJnKrïJÇ \~ ßkP~PZj fOfL~ mJZJA IqJK¥ oJPrS, ImJZJA ß\PrKo YJKhtr xPñ fJÅr \~aJ 6-4, 3-6, 6-3, 6-2 ßVPoÇ xy\ \~ ßkP~PZj ßjJnJT ß\JPTJKnY, yJKrP~PZj KrYJct VqJxPTaPTÇ ßTJ~JatJr lJAjJPu vLwt mJZJAP~r k´Kfkã rJlJP~u jJhJu, pMÜrJPÓsr \qJT xTPT yJKrP~PZj j~mJPrr YqJKŒ~jÇ ßoP~Phr vLwt mJZJA ßxPrjJ CAKu~JoPxr xPñ nJPuJA k´KfPrJi VPzKZPuj ßxäJ~JPj KˆPnjxÇ ßvw kpt∂ ßxPrjJ K\PfPZj 1-6, 7-5, 6-3 ßVPoÇ


˝J˙q 27

SURMA m 5 - 11 June 2015

\rJ~MV´LmJr TqJ¿Jr \rJ~MV´LmJr TqJ¿Jr Ifq∂ k´JgKoT Im˙J~ Kjet~ TrJ @\ @r ßoJPaS TKbj Kmw~ j~Ç k´P~J\j ÊiM FT\j IKnù KYKT“xPTrÇ fJr ßYP~S ßmKv k´P~J\j KjP\Phr ˝J˙q xŒPTt oKyuJPhr @PrJ xPYfj yS~J, TMxÄÛJr fqJV TrJ FmÄ ßrJVPT YJKkP~ rJUJr k´mefJ fqJV TrJÇ KuPUPZj cJ: xMufJjJ \JyJj \rJ~M TqJ¿JPr @âJ∂ yj xJiJref 40 ßgPT 45 mZPrr oKyuJrJÇ fPm F k´JeWJfL ßrJPVr k´JgKoT kptJP~r C“kK• mJ xNYjJ y~ Fr I∂f 10 mZr @PV IgtJ“ 30 mJ 35 mZr m~Pxr oPiqÇ F Im˙JPT muJ y~ ÈTJrKxPjJoJ Aj KxaM' mJ ßTJPwr oPiq ßp TqJ¿Jr FUPjJ @m≠ @PZÇ Fr TJre TL TL? TqJ¿Jr xJrKnTx mJ \rJ~MV´LmJr TJre xKbTnJPm Kj„ke TrJ x÷m y~Kj @P\JÇ fPm KTZM KTZM fgq FmÄ kKrPmv kptJP~r TJre @iMKjT KYKT“xJKmùJPjr VPmweJ IjMpJ~L ßmr TrJ x÷m yP~PZÇ ßpxm TJrPe TqJ¿Jr xJrKnTPxr oPfJ WJfT mqJKir @âoe yP~ gJPT, ßxèPuJ yPuJ : (1) mÉ TJrPer oPiq FTKa Ijqfo TJre yPò Ifq∂ I· m~Px ßoP~Phr KmP~ yS~JÇ (2) mÉ x∂JPjr \jjLPhr oPiq TqJ¿Jr xJrKnTPxr k´mefJ Ifq∂ ßmKvÇ F ßgPT IjMoJj TrJ y~ IKiT x∂Jj S Wj Wj x∂Jj k´xm TqJ¿Jr xJrKnTPxr TJreÇ (3) ßpxm oKyuJ ßjJÄrJ mJ I˝J˙qTr kKrPmPv \LmjpJkj TPrj fJPhr oPiqS TqJ¿Jr xJrKnTPxr k´mefJ ßmKv ßhUJ pJ~Ç (4) V´JoJûPur S vyPrr KjoúKm• IPjT oKyuJA oJKxT EfMxsJPmr xo~ kMrPjJ TJkz mJ jqJTzJ mqmyJr TPrj FmÄ ßxèPuJ Kj~Kof kKrÏJr TPrj jJÇ FKa \LmJeM xÄâoPer FTKa k´iJj CkJ~Ç TJre, \LmJeM jqJTzJr VJP~ ßuPV gJTJ rPÜr xĸPvt FPu hs∆f míK≠ ßkPf kJPrÇ (5) ßpxm oKyuJr TqJ¿Jr xJrKnTx k´JgKoT kptJP~ irJ kPzKj mJ KYKT“xJ y~Kj fJPhr oPiq krmftLkptJP~ F TqJ¿JPrr k´mefJ 30-40 vfJÄv ßmPz pJ~Ç (6) TqJ¿Jr xJrKnTPxr TJre KyPxPm KmùJjLrJ FT irPjr nJArJx vjJÜ TPrPZj, pJr jJo KyCoqJj kqJKkPuJoJ

nJArJx-2Ç F nJArJx I˝J˙qTr S ßjJÄrJ kKrPmPv ßmÅPY gJPT FmÄ mÄv Km˜Jr TPrÇ (7) oKyuJPhr TqJ¿Jr xJrKnTPxr TJre KyPxPm ˝JoLPhr xJrTJoKxvj jJ TrJPjJPTS hJ~L TrJ y~Ç (8) k´KoCKTCKa mJ mÉ ßpRjxñLr xJPg KouPjr oJiqPoS FT\j oKyuJ TqJ¿Jr xJrKnTPx @âJ∂ yPf kJPrÇ

Kfj ßgPT YJr vfJÄv oKyuJr \rJ~MV´LmJr ßTJw kqJKkPuJoJ nJArJx ÆJrJ @âJ∂ yPu ßTJPw I˝JnJKmT ßhUJ pJ~; KT∂á IjqPhr ßãP© F irPjr I˝JnJKmT ßTJw TqJ¿Jr ßTJPw kKref y~Ç FT xoP~ fJ kMPrJ \rJ~MV´LmJ~ ZKzP~ kPz FmÄ @jMwKñT \KaufJ KjP~ @®k´TJv TPrÇ

nJArJx KTnJPm @âoe xíKÓ TPr? PhUJ ßVPZ, nJArJx ßpRjJPñ k´PmPvr kr FT irPjr @m xíKÓ TPrÇ kPr xM˙xmu ßTJPw dMPT ßTJPwr oJuovuJ KjP~ nJArJx KjP\r mÄv Km˜Jr TPrÇ nJArJx ßTJPjJ mJiJ jJ ßkPu APòoPfJ TJ\ TPr pJ~Ç fJrJ FPTr kr FT ßTJwPT @âoe TPr pJ~ FmÄ ßTJwèPuJ IKjKπfnJPm xÄUqJ~ mJzPf gJPTÇ Fr lPuA xíKÓ y~ @m Im˙JrÇ Im˙J @PrJ UJrJk yPu ßTJPwr oKfVKf kJP pJ~ FmÄ fJr hs∆f TqJ¿JPr @âJ∂ y~Ç KmPvwùrJ KyxJm TPr ßhPUPZj, 90 vfJÄv \rJ~MV´LmJr TqJ¿JPrr xJPg kqJKkPuJoJ nJArJx \Kzf rP~PZÇ oJjMPwr vrLPr I∂f 70 rTPor kqJKkPuJoJ nJArJx mxf VJzPf kJPrÇ FrJ fôT, oMUVør, oN©jJuL, ßpRjJPñr K^Kuäxy KmKnjú @mreL TuJ~ @mJx ßVPz gJPTÇ

k´KfPrJPir CkJ~ mJuqKmmJy mJ I· m~Px ßoP~Phr KmP~ ßh~Jr ßp k´gJ FUPjJ @oJPhr xoJP\ rP~PZ, fJ mº TrPf yPmÇ TJre I· m~Px ßpRjxño TqJ¿Jr xJrKnTxxy @PrJ IPjT \KaufJr FTKa @®WJfL mqm˙JÇ FTKa ßoP~r TokPã 18 mZr m~Px IgtJ“ kKrkNet ‰hKyT KmTJv xMxŒjú yS~Jr krA ßTmu KmP~ yS~J CKYfÇ Wj Wj x∂Jj \jìhJj ßgPT Kmrf gJTPf yPmÇ @oJPhr xoJP\ F mqJkJPr xJiJref oKyuJPhr kPã ßTJPjJ Kx≠J∂ ßj~J x÷m j~Ç IgY FT\j oKyuJPTA xmtPfJnJPm Fr TMlu ßnJV TrPf y~Ç fJA TUj x∂Jj ßjPmj FmÄ TfKa x∂Jj ßjPmj F mqJkJPr Kx≠J∂ V´yPer ßãP© FT\j oKyuJrA IV´JKiTJr gJTJ CKYfÇ PjJÄrJ S I˝J˙qTr kKrPmPv V´Joq iJ©Lr oJiqPo k´xm TrJPjJr xo~ ßmKvr nJV ßãP©A oKyuJPhr ßpJKjk´PhPv k´hJy S

xÄâoPer xíKÓ y~ FmÄ FT xo~ âKeT xJrKnTPx @âJ∂ y~Ç Fr kKreKf˝„k TqJ¿Jr xJrKnTx ßhUJ ßh~Jr x÷JmjJ gJPTÇ FT\j VntmfL oKyuJPT VntJm˙J~ xMKYKT“xJ TrJPjJr kJvJkJKv IKnù KYKT“xPTr f•ôJmiJPj k´xm TrJPjJ CKYf, pJPf VntTJuLj xm \KaufJ pPgJkpMÜnJPm ßoJTJPmuJ TrJ pJ~Ç ßrJV Kjet~ 35 D±t m~Px TJPrJ pKh ßTJPjJ I˝JnJKmT xJhJ xsJm, hMVtºpMÜ xsJm mJ IKj~Kof oJKxT EfMxsJm y~ fJyPu \ÀKr KnK•Pf IKnù KYKT“xPTr krJovt KjPf yPmÇ Pkkx K˛~Jr ßaˆ FTKa xy\ krLãJ, pJr xJyJPpq TqJ¿Jr xJrKnTx k´JgKoT Im˙J~A Kjet~ TrJ x÷mÇ F krLãJKa KmPvw TPr 35 mZPrr ßmKv m~Pxr oKyuJPhr k´Kf Z~ oJx I∂r FTmJr TrJ CKYfÇ FPT mPu KÙKjÄÇ ÊiM F irPjr xPYfjfJ S ˝J˙qKvãJ k´xJPrr oJiqPoA TqJ¿Jr xJrKnTx k´KfPrJi TrJ x÷m FmÄ TqJ¿Jr yPuS IïMPr cJ~JVPjJKxx S xy\ IP˘JkYJPrr oJiqPo fJ KjotNu TrJ x÷mÇ KmKnjú ߈\ mJ kptJ~ KYKT“xJKmùJPj TqJ¿Jr xJrKnTxPT

TP~TKa kptJP~ nJV TrJ y~ : Pˆ\ '0' mJ FPTmJPr k´JgKoT Im˙J : F Im˙JPT KmKnjú krLãJ-KjrLãJ~ ßrJV Kjet~ TrJ x÷mÇ F Im˙J~ ßrJV irJ kzPu KYKT“xJ~ IKf xyP\A ßrJKVjL xŒNet @PrJVq uJn TrPf kJPrjÇ ßkkx K¸~Jr S mJP~JkKx Cn~ krLãJ~A F ߈P\ ßrJV Kjet~ TrJ x÷mÇ Pˆ\ È1' : F Im˙J~ ßrJV irJ kzPu ‰vuq-KYKT“xJ mJ IP˘JkYJr KTÄmJ KyPˆJkqJguK\r KrPkJat IjMpJ~L ßrKcSPgrJKk ßh~Jr k´P~J\j yPf kJPrÇ fPm pPgJkpMÜ KYKT“xJ TrJPu ßrJKVjL xŒNet @PrJVq uJn TPrjÇ Pˆ\ È2F' : F Im˙J~ ßrJV irJ kzPu ‰vuq-KYKT“xJ S ßrKcSPgrJKk Cn~ KYKT“xJ xÄpMÜnJPm TrJPjJr k´P~J\j y~Ç CkpMÜ KYKT“xJ~ ßrJKVjLr xŒNet @PrJVq uJPnr x÷JmjJ gJPTÇ Pˆ\ È2Km' : F Im˙J~ ßrJV irJ kzPu ÊiM ßrKcSPgrJKk mJ TqJ¿JPrr ßxÅT ßh~J y~Ç ßrJKVjL IPjTJÄPv @PrJVq uJn TPrÇ Pˆ\ È3-F', È3-Km' S ߈\ È4-F', È4Km' : Fxm ߈P\ ßrJV irJ kzPu muPf yPm ßrJV IPjT hNr FKVP~ ßVPZ mJ YNzJ∂kptJP~ YPu ßVPZÇ F„k Im˙J~ ßrJV ÊiM \rJ~MV´LmJ~ gJPT jJ~∏ fJ oN©gKu, ouÆJr S vrLPrr IjqJjq IÄPv ZKzP~ kPzÇ fmM F Im˙J~ ßrKcSPgrJKkr mqm˙J TrPu ßrJKVjL IPjTJÄPv CkxVtoMÜ gJTPf kJPrÇ CkxÄyJr xmPvPw @Ko muPf YJA, @oJPhr oJP~Phr S ßoP~Phr xM˙ vrLPr ßmÅPY gJTJr \jq ˝J˙q xŒPTt fJPhr KjP\PhrA @PrJ ßmKv xPYfj yPf yPmÇ xm rTo KÆiJ-\zfJ hNr TPr KjP\Phr ˝J˙q xŒPTt xKbT Kx≠J∂Ka xKbT xoP~ KjPf yPmÇ Km: hs: \rJ~M oMPU mJ xJrKnTPxr TqJ¿Jr k´KfPrJPi KaTJ∏ 9 mZr ßgPT 45 mZr kpt∂Ç k´KfKa ßoP~ mJ oKyuJrJ FA KaTJ KjPf kJPrjÇ AjPcTvj xJrnJKrTx k´go oJPx FTKa krmftL oJPx KÆfL~Ka FmÄ Z~ oJx kPr fífL~Ka KhPf yPmÇ k´P~J\jL~ krLãJ-KjrLãJ TrJr kPrÇ - cJ: xMufJjJ \JyJj IiqJKkTJ S ˘LPrJV KmPvwù

KmmJKyf \LmPjr xoxqJ KmmJKyf \LmPj IPjT rTo xoxqJ gJTPf kJPrÇ fJr oPiq ßpRj xoxqJ FTKa Ijqfo k´iJj xoxqJÇ @mJr mÉKmi S mÉ k´TJPrr ßpRj xoxqJS gJTPf kJPr IPjPTr hJŒfq \LmPjÇ Fxm xoxqJr oPiq FTKa CPuäUPpJVq xoxqJ yPò xymJxTJuLj mqgJÇ FA xoxqJ gJTJr TJrPe kMÀw S oKyuJ CnP~r ˝JnJKmT ßpRj\Lmj mqJyf yPf kJPrÇ F xoxqJr IKnPpJV kMÀwPhr fMujJ~ oKyuJrJA ßmKv TPr gJPTjÇ KmPvw TPr I· m~Pxr oKyuJ, oJKxT mº VntmfL oiqm~xL oKyuJ S pMmfL m~Pxr oKyuJrJ fJPhr ˝JoLr xJPg xymJxTJuLj mqgJ IjMnPmr IjMPpJV TPr gJPTjÇ KmPvw TPr pUj ˘L ßpRjJñ pPgÓ KkKòu yS~Jr @PVA ˝JoL xymJPxr ßYÓJ YJKuP~ gJPTÇ FA irPjr xoxqJr xoJiJPj KTZMaJ ßpRjùJj gJTPu, FA irPjr xoxqJ TJKaP~ SbJ x÷mÇ IPjT oKyuJ FA irPjr xoxqJ xP•ôS uöJ-xPïJY AfqJKhr TJrPe cJÜJPrr vreJkjú yj jJ FmÄ KYKT“xJr ßYÓJS TPrj jJÇ FojKT mÉ oKyuJ fJPhr ˝JoLPTS oMU lMPa jJ mPu jLrPm xP~ pJjÇ FaJ KbT j~Ç FTKa xMUL hJŒfq \LmPjr \jq xM˙ S xy\ ßpRj\LmPjr k´P~J\jL~fJ rP~PZÇ FTKa

oJjMwPT xM˙ muJ pJPm jJ pKh ßx vJrLKrT, oJjKxT S xJoJK\TnJPm xM˙ jJ y~Ç ßfoKj FTKa hJŒfq \LmjPT xM˙ S xMªr muJ pJPm jJ pKh fJPhr ßpRj \Lmj xoxqJKmyLj, xy\ S xJmuLu jJ y~Ç oKyuJPhr mqgJ: oKyuJPhr m\qtKjmíK•r xo~ FA xoxqJ ßmKv ßhUJ pJ~Ç TJre FA xo~ ßpRjJPñr mKa @mre kJfuJ yP~ pJ~ FmÄ ˙JjL~ Kj”xreS TPo pJ~Ç FmÄ FaJ vrLPr ˘L yrPoJj AP≤JP\j TPo pJS~Jr lPuA xÄWKaf yP~ gJPTÇ fJZJzJ ßpxm oKyuJr cJ~JPmKax rP~PZ fJPhr ßãP©S FA xoxqJ gJTPf kJPrÇ Imvq cJ~JPmKaT oKyuJPhr ßãP© ˙JjL~ Kj”xre TPo pJS~J ßfoj oMUq j~Ç pKhS oKyuJPhr ßãP© fJPhr xymJxTJuLj mqgJ xoxqJ fMujJoNuTnJPm IfíK¬\Kjf xoxqJr fMujJ~ To, fgJKk mÉ oKyuJ xymJxTJuLj mqgJr TgJ mPu gJPTj, TJre F mqgJ fJPhr ˝JnJKmT ßpRjKâ~Jr mqgJS xíKÓ TPr gJPT ßpaJ KT jJ ßpRjfJr YrofíK¬ jJ @xJ\Kjf xoxqJ~ ßhUJ pJ~Ç xymJxTJuLj mqgJr KYKT“xJr @PV oKyuJ ßrJVLr xŒNet vJrLKrT ßYT@Pkr k´P~J\jL~fJ rP~PZÇ

pJPhr ßrJPVr xJPg uãe @PZ fJPhr ßãP© nJPuJ TPr ßhUJ CKYf ßp, fJPhr ßpRj @Twte KbT @PZ KT jJ, ßpRjJñ KkKòu yPò KT jJ, hLWtTJumqJkL xymJx TrJ y~ KT jJ IgmJ ßZJaUJPaJ AjPlTvj rP~PZ KT jJÇ fJ ZJzJ @PrJ KTZM oJrJ®T ßrJPVr ßãP© \rJ~M IgmJ \rJ~M oMPUr TqJ¿Jr gJTPu TUPjJ xymJxTJuLj mqgJ xíKÓ TrPf kJPrÇ fPm xymJxTJuLj mqgJ xJiJref TqJ¿JPrr k´JgKoT kptJP~ gJPT jJ mrÄ Yro kptJP~r KhPT xoxqJ y~Ç @mJr IPjT xo~ \rJ~Mr oMPUr TqJ¿JPr ßrJKVjL xymJx-krmftL rÜãrPer xoxqJr TgJS muPf kJPrjÇ fPm IkJPrvj-krmftL xymJxTJuLj mqgJr xoxqJ uJWm yPf kJPrÇ fPm xymJxTJuLj mqgJr \jq ßrJKVjLr xymJxTJuLj @xPjr Im˙JS \JjJ hrTJrÇ TJre FA xoxqJ~ KmKnjú @xPj TrPf KVP~S ßhUJ KhPf kJPr mJ ßpRjJPñr xoxqJr \jqS yPf kJPrÇ TJre : xymJxTJuLj mqgJr KmKmi TJre gJTPf kJPrÇ ßpoj- pKh xfLPòh khtJ mJ yJAPoj Ifq∂ hí| gJPT mJ K˙Kf˙JkTfJ jÓ yP~ pJ~, FP¥sJ ßxasJASKxx ßrJV gJPT, m~Pxr TJrPe ßpRjJñ TMYKTP~ pJ~Ç KTÄmJ fuPkPa KaCoJr gJTPu FA

irPjr xoxqJ yPf kJPrÇ Kmru ßãP© ˘L \jjfPπr I˝JnJKmTfJ gJTPu mJ xfLPòh khtJ KZhsKmyLj gJTPuS FA xoxqJ yPf kJPrÇ ßpRjJPñr ßpPTJPjJ IÄPv ßTJPjJ TJrPe k´hJy yPu xymJxTJuLj mqgJ yPf kJPrÇ ˙JjL~ FuJTJr @WJf, KaCoJr AfqJKh gJTPuS yPf kJPrÇ KYKT“xJ: pKh ˘L ßpRjJPñr Kj”xre TPo pJ~ FmÄ FA TJrPe pKh mqgJ y~ fJyPu ˙JjL~nJPm KTZM KkKòu \JfL~ Kâo mqmyJr TPr IgmJ APˆsJP\j Kâo mqmyJr TPr FA xoxqJ ßgPT kKr©Je kJS~J ßpPf kJPrÇ fPm oMPU UJS~Jr APˆsJP\j \JfL~ yrPoJj ßamPuPar nNKoTJ KT∂á jVeqÇ Ijq KhPT m~xTJPu IgtJ“ m\qtKjmíK•r mJ oJKxT mº yP~ pJS~Jr @PV mJ kPr APˆsJP\j SwMi mqmyJPr xymJxTJuLj mqgJr xoJiJj yPu Fxm SwMi mqmyJr KT∂á KjrJkh mJ ^MÅKTKmyLj j~Ç FèPuJr mqmyJr \rJ~Mr TqJ¿JrS yPf kJPrÇ fJA KYKT“xTPT xJmiJjfJr xJPg FA \JfL~ xoxqJr xMrJyJ TrPf yPmÇ - cJ: Fo. ßlrPhRx IiqJkT S KmnJVL~ k´iJj TMoMKhjL CAPojx ßoKcTqJu TPu\


28 AxuJo iot

5 - 11 June 2015 m SURMA

kJKrmJKrT IK˙rfJ S xKyÄxfJ ßrJPi iotL~ oNuqPmJi oMlKf oMKjÀu AxuJo UJj kKrmJrPTKªsT VPz SbJ Cjúf xÄÛOKfr TJrPe kKÁoJ IjqJjq ßhPvr fMujJ~ mJÄuJPhPvr oJjMw oJjKxT KhT ßgPT IPjT xMULÇ ßjJPmu Km\~L Iofqt ßxj @oJPhr xMUL yS~Jr FA KhTaJ KjP~ KuPUPZjSÇ ßnJVmJhL oJjKxTfJ S kKrmKftf xoJ\mqm˙Jr TJrPe mftoJPj ßx xMPUr \J~VJ~ KYz iPrPZÇ kJKrmJKrT xMUmºjèPuJ KYPz aMTPrJ aMTPrJ yP~ pJPòÇ Fr xPñ pMÜ yP~PZ iwte, ˝\j yfqJ, kJKrmJKrT UMPjJUMKj S @®yjPjr ÈxÄÛOKf'Ç kMKuv xhr h¬Prr kKrxÄUqJPj ßhUJ ßVPZ, kJKrmJKrT TuPyr ß\r iPr ßhPv k´KfKhj VPz 13 \j UMj yPòÇ k´KfKhj @®yfqJ TrPZ 29 \jÇ dJTJ KmvõKmhqJuP~r xoJ\KmùJj IjMwPhr IiqJkT K\jJf ÉhJ mPuj, ÈkJKrmJKrT mºj hMmtu yP~ pJS~Jr TJrPeA F irPjr WajJ mJzPZÇ IgtQjKfT hMrm˙J, krTL~J xŒTt, oJhTJxKÜ, oJjKxT hNrfô yfqJ mJ @®yfqJr oPfJ IkrJPir KhPT ßbPu KhPòÇ Fr ßkZPj rP~PZ @®PTKªsT oJjKxTfJ, Kj”xñ \LmjpJkj, IxM˙ M k´KfPpJKVfJoNuT oPjJnJm, KmTOf KaKn KxKr~Ju FmÄ xJoJK\T oJiqPor ßjKfmJYT k´nJmÇ' (TJPur T£ : 22 ßo, 2015) xPªy ßjA ßp F kKrK˙Kf mJXJKur yJ\Jr mZPrr AKfyJPxr xPñ xÄVKfkNet j~Ç CKuäKUf TJreèPuJ xJoJK\T ImãP~r CkxVt oJ©Ç ßoJaJ hJPVr Skr Fr ßVJzJr KhPTr TJre UMÅ\Pu ßhUJ pJ~, IKf @iMKjTfJ, TKgf k´VKfmJKhfJ, pJKπT xnqfJ S ßnJVmJhL oJjKxTfJ mJXJKur \LmjJYJr S TJuYJr kJP KhP~PZÇ mJXJKu xÄÛOKfPf kKÁoJ xÄÛOKfr k´nJm @iMKjT xnqfJ S jJrL KmwP~ oNuqJ~j TrPf KVP~ TKm Àhs oMyÿh vKyhMuäJy fJÅr ÈFT VäJx IºTJr yJPf' TKmfJ~ KuPUj : hOvqoJj k´pMKÜr/\aJ\MPa ImÀ≠ TJu,/kNKetoJr YJÅh/PgPT ^Pr kPz ßxJjJuL IxMU.....xoTJuLj xMªrLVe/IKf hs∆f CPb pJPò/IKn\Jf ßmcÀPo,/oNuqmJj @xmJmkP©r ofj KjKmtTJr/xnqfJ fJKTP~ @PZ fJr/ I∂Vtf ã~/@r k´vÄKxf kYPjr KhPTÇ ...cLk lsLP\ KyoJK~f TPÓr kJPvA k´PuJnj,/IfO¬ vrLrèPuJ UMÅP\ KjPò/PYJrJkg-PxPcsjÇ @xPu @iMKjT xnqfJr mÉ nJPuJ KhPTr kJvJkJKv Fr oPiq xoJ\,

kKrmJr S xnqfJKmPrJiL mÉ CkJhJjS rP~PZÇ oNuf ACPrJPkr ßVJaJ xJoJK\T hOvqka mhPu ßVPZ Kv· KmkäPmr IKnWJPfÇ vyPrr oPfJ V´JoLe \LmPjS xNKYf yP~PZ FT @oNu kKrmftjÇ kMPrJkMKr ßnPX pJ~ kJKrmJKrT \LmPjr KnfÇ jJrL FmÄ KvÊrJ mJiq y~ Wr ßZPz Tu-TJrUJjJ~ TJ\ TrPfÇ @PV kKrmJPrr xhxqPhr oPiq ß˚y-oofJr FTaJ VnLr mºj KZu, FA kKrmftPjr iJÑJ~ fJ FTho KvKgu yP~ pJ~Ç ßpRg hJK~fôPmJi @r xomJK~T jLKfPf FfTJu xMxÄWm≠ KZu V´JoLe \LmjÇ vyPr ßTC TJPrJ iJr iJPr jJÇ Umr rJPU jJ WPrr TJPZr kzKvrÇ FA @®PTKªsT \LmPj IPjqr k´Kf hJKãPeqr FmÄ ChJr xyJjMnNKfr oPjJnJm yJKrP~ ßlPu oJjMwÇ ˝Jgtkr FA xoJP\ kMrPjJ xm oNuqPmJi CPb ßVPZÇ CPkKãf yP~PZ xJPmT pMPVr ‰jKfT IjMvJxj FmÄ YJKrK©T jLKfPmJiÇ ‰jKfTfJr ßTJPjJ ßfJ~JÑJ jJ TPr fJrJ xMPpJV ßkPuA yPjq yP~ fO¬ TPr ‰\KmT ãMiJÇ IÊn FA k´mefJr lPu ‰mmJKyT \Lmj FmÄ kKrmJr k´KfkJuPj Yro IjLyJ xOKÓ yP~PZ FA ßv´Ker oPiqÇ mftoJPj kKÁoJ ßhvèPuJPf KmmJy k´gJ FPTmJPrA nñMrÇ fJrJ FUj ImJi ßpRj \LmPj Inq˜ yP~ kPzPZÇ KmmJymKyntf N ‰\KmT YJKyhJ ßoaJPjJr xm CkTre fJPhr gJTJ xP•ôS fJrJ KjP\Phr kKrmJr k´gJ KaKTP~ rJUPf kJrPZ jJÇ ßxxm ßhPv fJuJPTr xÄUqJ Khj Khj mJzPZÇ Fr xPñ pMÜ yP~PZ iwte ÈxÄÛOKf'Ç IPˆsKu~J~ k´Kf Z~\Pj FT\j jJrL iwtPer KvTJr y~Ç TJjJcJ~ k´KfmZr YJr uJU 60 yJ\Jr iwtPer ßTx @PxÇ Fr mJAPr @PrJ @PZ IPjT iwteÇ 16 mZPrr KjPY iwtPer yJr 17 vfJÄvÇ AK¥~J~ k´Kf 20 KoKjPa FT\j jJrL iKwtf y~Ç @PoKrTJ~ k´Kf Kfj\Pj FT\j jJrL iKwtf y~Ç 18 mZPrr @PV 40 vfJÄv iwtPer KvTJr @r 107 ßxPTP¥ FT\jÇ ßxUJPj 68 vfJÄv iwtPer KrPkJat y~ jJÇ 98 vfJÄv iwtPTr vJK˜ y~ jJÇ Imvq Fxm IkTot TrJr @PV fJrJ FèPuJ hJvtKjT KnK•r Skr hJÅz TKrP~PZÇ lrJKx hJvtKjT KoPvu lMPTJ ßpRj hvtPjr Skr fJÅr GKfyJKxT V´∫ ÈKyKˆs Im ßxM~JKuKa' KuPUPZj Kfj UP§Ç ßxUJPj KmP~ @r kKrmJr mJh KhP~ ßpRj xÄÛOKf YJuMr Èhvtj' fMPu irJ yP~PZÇ mJasJt ¥ rJPxuS mA KuPUPZj KmP~ k´gJr KmÀP≠Ç F mqJkJPr xmPYP~ ßmKv ImhJj xoJ\fJKπT mMK≠\LmLPhrÇ TKoCKj\o ßTmu oJjMPwr IgtQjKfT \LmPjA xJoq

@jPf YJ~Kj; ßpRj\LmPjS xofJr KmiJj TrPf ßYP~PZÇ fJrJ oPj TPr xoJ\, xJosJ\q S kKrmJrF KfjKaA kMÅK\mJPhr mJyT S xogtTÇ fJA fJrJ kKrmJPrr ß˚Pyr jLz nJXJr KjPhtv KhP~PZÇ oJhJr ÀKv~J'r KmUqJf ßuUT oKrx Kojcáx-Fr CKÜ FUJPj k´KeiJjPpJVq : I¢ FmÄ KyÄxs T£ IKnvJk, \JhMTrL kMKÅ \mJh S ßpJVq jJv UJrJk UJrJk k´KfoNKft KyxJPm kKrmJr x∂JPjr KhPT AKñf TrPuj, KZu. @PZ V´∆k, kMrPjJ xoJP\r fJPhr ImùJ jJ ÊiMoJ© fJr IgtQjKfT @PhPvr KmÀP≠ KmPhsJy pJ pMmT, KTZM KZu, KT∂á kKrmJr fJr ‰jKfTfJ, fJr Kv·, fJr xJoJK\T rLKfjLKf KmÀP≠ FmÄ TJre (oJfJr rJKv~J, Kk. 240)Ç Fr luJlu TL yP~PZ? TKm ßVJuJo ßoJ˜lJ mPuj, ÈIgQjKfT @Kn\JPfqr xPñ xPñ ßxJKnP~f rJKv~J jJrL \JKfr @Kn\Jfq, xfLfô-PVRrm FmÄ x◊oPTS aJKj~J iMuJr @xPj jJoJA~JPZÇ kNPmt rJKv~Jj kKrmJPr ßp ˝JnJKmT ßk´o S ß˚y-oofJr mºj KZu FUj fJyJ jJA mKuPuA YPuÇ ImJi ßpRj-KouPjr lPu xoJP\ jJjJ mqKnYJr S CòO⁄ufJ dMKT~JPZÇ KmmJy FmÄ fJuJT ßxUJPj FT VäJx kJKj UJAmJr ofA KjfqQjKoK•T mqJkJr yA~J hJÅzJA~JPZÇ' (AxuJo S TKoCKj\o, ßVJuJo ßoJ˜lJ, kO. 109) mftoJPj ßxJKnP~f ACKj~Pjr rLKfjLKf S fJr IKikKfrJ AKfyJPxr @ŘJTMPz KjK㬠yPuS fJPhr m˜JkYJ iqJjiJreJèPuJr hMVPt º oJjmxoJP\r \Lmj hMKmtwy yP~ CPbPZÇ kMKÅ \mJhL S xoJ\fJKπT xJosJ\qmJhLPhr Èk´KfKjKi'rJ mJXJKur yJ\Jr mZPrr xÄÛOKfr xPñ ßmAoJKj TPr ßxxm ßhPvr xÄÛOKf FPhr @ohJKj TrJr yJ\JPrJ k´Kâ~J ImqJyf ßrPUPZÇ mJÄuJPhPvr xJŒ´KfT WajJèPuJ k´oJe TPr, fJrJ fJPhr k´PYÓJ~ xlu yP~PZÇ kJKrmJKrT Tuy S xKyÄxfJ ßrJPi AxuJPor KjPhtvjJ kOKgmLr AKfyJPx AxuJoA xmtk´go jJrL \JKfr ©JeTftJ KyPxPm @KmntNf yP~PZÇ AxuJo jJrLPT mÉoMUL KjptJfj-KjkLzPjr yJf ßgPT rãJ TPr kro xÿJKjf @xPj xoJxLj TPrPZÇ kKrmJr yPuJ IlMr∂ xMPUr C“xÇ AxuJPo ßZJa-mz, FTJjú-FTT xm irPjr kKrmJr VbPjr xMPpJV rP~PZÇ kJKrmJKrT \Lmj IKiTJPrr TwJTKwPf jJ ßlPu AxuJo ˝JoL˘LPT k´LKf-nJPuJmJxJ, ÂhqfJ S ßxRyJhqtkNet \LmjpJkPjr KjPhtv KhP~PZÇ @uäJy fJ~JuJ mPuj, ÈPfJorJ jJrLPhr xPñ C•o CkJP~ \Lmj pJkj

TPrJÇ' (xMrJ KjxJ : 19) Ijq @~JPf @uäJy mPuj, È@uäJyr FTKa Kjhvtj FA ßp ßfJoJPhr \jq ßfJoJPhr oiq ßgPT ßfJoJPhr ˘LPhr xOKÓ TPrPZj, pJPf ßfJorJ fJPhr TJPZ vJK∂Pf gJTPf kJPrJ FmÄ KfKj ßfJoJPhr oPiq kJr¸KrT xŒ´LKf S h~J xOKÓ TPrPZjÇ' (xMrJ Ào : 21) fJA AxuJPo kKrmJr k´gJr KmPvw èÀfô rP~PZÇ xJÄxJKrT \LmPj KfÜfJ xOKÓ yPu AxuJo ßxKaPT IKnoJjL vpqJ fqJV, ßmJ^JkzJ KTÄmJ xJKuPxr oJiqPo oLoJÄxJ TrPf mPuPZÇ mftoJPj KmmJy nJXJr FTKa TJre ßpRfMTÇ AxuJPo ßpRfMT k´gJ ßTmu KjKw≠A j~; Ckr∂á KmmJPyr xo~ jVh mJ mJKTPf jJrLPT xÿJj\jT ßoJyrJjJ ßhS~Jr KjPhtv ßhS~J yP~PZÇ mftoJPj krTL~J oyJoJrLr @TJr iJre TPrPZÇ Fr KmkrLPf xMrJ KjxJr 24fo @~JPf krTL~J mJ IPjqr ˘Lr xPñ IQmi xŒTt KTÄmJ KmP~ KjKw≠ ßWJweJ TPrPZÇ xPñ xPñ jJrLPhr k´Kf khtJ S vJuLj ßkJvJT kKriJPjr KmiJj \JKr TPrPZ FmÄ kMÀwPhr YãM xÄpf rJUJ S K\jJ-mqKnYJPrr iJPrTJPZS ßpPf KjPwi TrJ yP~PZÇ AxuJo jJrLr IgtQjKfT ˝JmuK’fJPT CPkãJ TPr jJÇ fJA ßfJ AxuJo C•rJKiTJr xŒPh jJrLr \jq IÄv KjitJre TPr KhP~PZÇ KT∂á jJrLr x◊o rãJPgt AxuJo jJrL-kMÀPwr kOgT TotPãP©r TgJ mPuPZÇ kJKrmJKrT yfqJTJ§ ßfJ hNPrr TgJ, AxuJo ßpPTJPjJ yfqJPT kOKgmLr xm oJjMwPT yfqJr xofMuq IkrJi oPj TPrÇ ßTmu ˝JoL-˘LA j~; kKrmJPrr IjqJjq ßpPTJPjJ xhPxqr xPñ xMxŒPTtr fJKVh AxuJoA xmPYP~ ßmKv KhP~ gJPTÇ oJhTJxKÜS kJKrmJKrT IK˙rfJr TJreÇ AxuJPo xm irPjr oJhThsmq V´ye-Pxmj KjKw≠ TrJ yP~PZÇ mftoJPj ‰\KmT YJKyhJ kNrPer oJiqo S CkTre ßmPz pJS~J~ IPjPT kKrmJr ßgPT oMU KlKrP~ KjPòÇ AxuJo KmmJymKyntNf IQmi CkJP~ xm irPjr ‰\KmT YJKyhJ ßoaJPjJr Skr KjPwiJùJ @PrJk TPrPZÇ @uäJy mPuj, ÈoMKoj fJrJA, pJrJ KjP\Phr ßpRjJñPT xÄpf rJPUÇ' (xMrJ oMKojMj : 5) Ijq @~JPf @uäJy mPuj, ÈPfJorJ mqKnYJPrr TJPZS ßpP~J jJÇ KjÁ~A FaJ IväLu TJ\ S oª kgÇ' (xMrJ mKj AxrJAu : 32) FnJPmA AxuJo kJKrmJKrT \LmjPT xMUo~ TPr ßfJuJr \jq KmKnjú KjPhtvjJ \JKr TPrPZÇ ßuUT : AxuJoL VPmwT

TuqJeo~ ßxRnJVq r\jLr èÀfô ‰x~h ßVJuJo ßoJrPvh vPmmrJfÇ oMxuoJPjr \jq FT èÀfôkNet r\jLÇ oMxuoJPjr KmvõJx F ßoJmJrT r\jLPf @uäJykJT krmftL FT mZPrr \jq fJÅr k´KfKa xOKÓr yJ~Jf, oCf, KrK\T, ßhRuf AfqJKh pJmfL~ Kmw~ KjitJre TPr gJPTjÇ IgtJ“ muJ pJ~ fTKhPrr mJP\a ßkv TPr gJPTjÇ ArJj S mJÄuJ-kJT-nJrf CkoyJPhPv F r\jLPT vPmmrJf muJ y~, pJr Igt KjÏOKfr rJf, kJk oJ\tjJr rJf mJ nJVq r\jLÇ yJKhx vKrPl CPuäU, SA rJf @uäJy xmtKjoú @TJPv KmrJ\ TPrj FmÄ oJjMwPT fJPhr kJk oJ\tjJr k´JgtjJr @øJj \JjJj FmÄ fJPhr nJVq KjitJre TPr gJPTj (KfrKoKp)Ç yJKhPx @rS CPuäU, vJmJj oJPx rJxNuMuäJy (xJ.) IjqJjq oJx IPkãJ IKiT ßrJ\J rJUPfj FmÄ rJPf \JjúJfMu mJKTPf KVP~ oOf mqKÜPhr oJVKlrJPfr \jq ßhJ~J TrPfj FmÄ xJrJ rJf jlu AmJhf TrPfj, CÿfPhrS fJA TrJr KjPhtv KhP~PZj (mMUJKr, oMxKuo, KfrKoKp AfqJKh)Ç 14 vJmJj KhmJVf rJf yPò SA oKyoJKjõf rJf mJ vPmmrJfÇ ÈuJAuJfMu KjxKl Koj vJmJj' yJKhPx fJ k´oJKefÇ kKm© ßTJr@Pj F xŒPTt muJ yP~PZ, ÈAjúJ @†JujJ É Kl uJAuJKfo oMmJrJTJKfj AjúJ TMjJú oMK†Krj, Kl yJ AClrJTM TMuMä @oKrj yJKTo'Ç [xNrJ hMUJj :3-4] Igt : @Ko fJ TuqJeo~ r\jLPf jJK\u TPrKZÇ @KoA xfTtTJrLÇ @oJr @PhPv k´PfqT èÀfôkeN t xoxqJ oLoJÄKxf y~Ç @~JPf ÈuJAuJfMo oMmJrJTJf' mPu ßp v» @PZ fJPf @uäJykJT ßTJj rJfPT mMK^P~PZj fJ KjP~ oMlJxKxrPhr oPiq of-kJgtTq rP~PZÇ oMlKf xKlr oPf, ÈuJAuJfMo oMmJrJTJf' muPf @uäJykJT vPmThrPTA mMK^P~PZjÇ fJPhr oPf, vPmThPr kKm© ßTJr@j jJK\u yS~Jr mqJkJPr ßTJPjJ ofPnh ßjAÇ xNrJ hMUJPj ÈoMmJrT r\jLPf fJ jJK\u TPrKZ'F TgJ~ SA vPmThPrr r\jLPTA @uäJykJT ÈoMmJrT r\jL' mPu CPuäU TPrPZj mPu fJPhr iJreJÇ

ATKroJ k´oMU TP~T\j oMlJxKxr ßgPT mKetf, SA @~JPf ÈoMmJrT rJK©' mJ mrTPfr rJf muPf vPmmrJf fgJ vJmJj oJPxr kPjr fJKrPUr rJfPTA mM^JPjJ yP~PZÇ x÷mf hMA kOgT rJPf kKm© ßTJr@j jJK\u yP~PZ FrTo iJreJr TJrPe SA oMmJrT rJf KjP~ fJPhr oPiq F of-kJgtPTqr xOKÓ yP~PZÇ IgY SA hM'@~JPfr ßTJPjJaJPfA @uäJykJT ÈPTJr@j' v»Ka CPuäU TPrjKjÇ ÈÉ' v»Ka CPuäU TPrPZj pJr Igt ÈAyJ'Ç SA ÈAyJ' ßTA fJrJ kKm© ßTJr@j mPu iPr KjP~PZjÇ IgY xNrJ mJTJrJr 185 jÄ @~JPf @uäJy ¸Ó nJwJ~ ßWJweJ TrPZj, ÈvJyÀ rJoJhJjJuäJK\ CjK\uJ Kl Kyu ßTJr@jM ÉhJKuäjJú Kx'Ç IgtJ“ kKm© ro\Jj oJPx jJK\u y~ ßTJr@j pJ oJjm\JKfr \jq ßyhJ~JfÇ oMlJxKxrrJ iPr KjP~PZj ßp, @uäJyr kã ßgPT jJK\u yS~Jr K\Kjx yPò FToJ© ßTJr@jÇ IgY y\rf @ho (38:72,15:29), BxJ (2:253,5:110) S oKr~o (@.) (19:17)-Fr Skr @uäJyr kã ßgPT È„y' FmÄ oMKojPhr TuqJPer \jq ßuRy jJK\u (57:25) yS~Jr TgJS kKm© ßTJr@Pj CPuäU yP~PZÇ xmtkg´ o kKm© ßTJr@Pjr @~Jf kKm© ro\Jj oJPx jJK\u yPf kJPr, pJr xogtj @orJ kKm© ßTJr@PjA kJA (2:185)Ç KT∂á xm ßTJr@j kKm© ro\Jj oJPx jJK\u yP~PZ Foj ßTJPjJ k´oJe, fgq, hKuu S GKfyJKxTKnK• @oJPhr yJPf ßjAÇ oMlKf xKlr oPf, kKm© ßTJr@j FTxPñ FT hlJ~ k´go @xoJPj jJK\u y~ FmÄ fJ iLPr iLPr âoJjõP~ hLWt ßfAv mZr iPr rJxNuuM Jä y (xJ.)-Fr Skr jJK\u y~Ç fJr F TgJS kKm© ßTJr@j xogtj TPr jJÇ kKm© ßTJr@j muPZ- xOKÓ \VPf Foj ßTJPjJ m˜M ßjA pJ SA @oJjfPT (PTJr@j) iJre TrPm FToJ© oJjMw (oMyJÿh xJ.) ZJzJ [33:72]Ç kKm© ßTJr@j ßTJgJ~ @PZ FmÄ ßTJgJ ßgPT jJK\u y~ fJS kKm© ßTJr@Pj ¸Ó nJwJ~ mKetf rP~PZÇ ÈmJu É~J TMr@jMo oJK\hMj Kl uJSKyo oJylM\' [xNrJ mMÀ\ : 22-23]Ç IgtJ“ SA kKm© ßTJr@j uJSPy oJylM\ (xMMrKãf fÜJr Skr)-F xÄrKãfÇ ÈuJ

A~JoJxxMÉ AuäJu oMfJyJÀj' [xNrJ S~JKT~Jy : 7779]Ç Igt- kNf kKm©Ve (jmL-rJxNPur kKm© @®J) mqfLf ßTC fJ ¸vt (iJre) TrPf kJPr jJÇ SA uJSPy oJylM\ ßgPT fJ rJxNuMuäJy (xJ.)-Fr kKm© @®J~ âoJjõP~ ImfLet yP~PZ mPuS kKm© ßTJr@j xJãL KhPò (xNrJ mJTJrJ : 97)Ç PpPyfM k´go @xoJj xOÓm˜M fJA ßTJPjJ xOÓ m˜Mr Skr ßTJr@j ImfLet yPu fJ ßnPX UJj UJj yP~ ßpf mPuS kKm© ßTJr@j ßWJweJ TrPZ (xNrJ yJxr : 21)Ç kKm© ßTJr@j F TgJS xJãq KhPòj ßp, uJSPy oJylM\ ßgPT kKm© ßTJr@j jmL\Lr (xJ.) I∂”TrPe âPo âPo jJK\u yP~PZ (xNrJ ßlJrTJj : 32)Ç IPjT @iqJK®T S \JVKfT TuqJPer TJrPe, kKm© ßTJr@j S rJxNuMuäJy (xJ.)-Fr yJKhPxr ßk´KãPf vPmmrJPfr optJhJ S èÀfô @oJPhr TJPZ IkKrxLoÇ KmPvw rJPfr KmPvw èÀfô S optJhJ @uäJykJT S rJxNu (xJ.) KjitJre TPr KhP~PZjÇ xMfrJÄ SA xm KmPvw rJPf ßmKv ßmKv TPr @uäJyr TJPZ TJjúJTJKa TrJ, AmJhf-mPªKV TrJ, ryof S oJVKlrJf TJojJ TrJ CÿPfr \jq IPvw TuqJeo~ fJPf ßTJPjJ xPªy ßjAÇ PTJPjJ KjKhtÓ KhPjA ßyJT mJ IKjKhtÓ KhPjA ßyJT AmJhf-mPªKVPf mJiJ KhPf ßjAÇ @oJPhr ßhPv k´YKuf KmvõJx ßoJfJPmT vPmmrJPf, vPmThPr ßmKv ßmKv TPr AmJhf TrPf ßhUJ pJ~Ç KT∂á @orJ pKh mZPrr k´KfKa rJfPTA vPmmrJf S vPmThPrr oPfJ oNuqJ~j TPr AmJhf-mPªKV TKr fJyPu TfA jJ nJPuJ yPfJÇ FTKa nMu iJreJ @oJPhr oPiq KmrJ\ TrPZ ßp, vPmmrJPf oKyoJKjõf @uäJy jJKT xJf @xoJj ßgPT k´go @xoJPj ßjPo @Pxj FmÄ mJªJPhr Im˙J kptPmãe TPr krmftL mZPrr \jq fJPhr nJPVqr nJPuJ-oPªr mJP\a KjitJre TPr gJPTjÇ FKa FTKa ImJ˜m, ßTJrJ@jKmPrJiL IuLT T·jJ ZJzJ @r KTZMA j~Ç @uäJykJT kKm© ßTJr@Pj F irPjr IoNuT iJreJPT KogqJ mPu CPuäU TPrPZjÇ ßhUMj kKm© ßTJr@Pjr @~Jf, ÈfJrJ F k´fLãJ~ (KogqJ

iJreJ~) @PZ ßp, fJPhr TJPZ @uäJy CkK˙f yPmj ßoWkM† ZJ~J~ (IgtJ“ k´go @xoJPj) KlPrvfJ xPof FmÄ xm KTZM oLoJÄxJ (fTKhPrr mJP\a) TPr ßhPmj... (xNrJ mJTJrJ : 210)Ç IgY @orJ kOKgmLPf pJ KTZM ßnJV TrKZ fJ xmKTZM @uäJy @PVA uJSPy oJylMP\ KuKkm≠ TPr ßrPUPZj (xNrJ yJKhh : 22)Ç @uäJyr AmJhf TrPf yPm Kj”˝JgtnJPm (xNrJ \JKr~qJf : 56) ßTJPjJ KTZM kJS~Jr CP¨Pvq @uäJyr AmJhf TrPu fJ yPm k´mKO •r hJxfô, ßyJT jJ fJ \JjúJPfr \jq (xNrJ @rJl : 176, \JKx~J : 23, lMrTJj : 43 )Ç @uäJoJ ATmJu mPuj, ÈPfrJ Khu ßfJ yqJ~ xjo @vúJ/ fMP\ TqJ~J KoPuVJ jJoJ\ ßo? IgtJ“ ßfJoJr I∂”Tre kMPrJaJA m˜Mk\ N J~ kKrmO•Ç xMfrJÄ jJoJP\r @˝Jhj fMKo KT IjMnm TrPm? @orJ @» (mJªJ) @r KfKj oJmMh (xOKÓTftJ)Ç @» FmÄ oJmMPhr xŒPTtr AmJhPf hMKj~J S @KUrJPfr ßTJPjJ k´JK¬ ßuJn, uJuxJ AfqJKhr mºj @xPf kJrPm jJÇ xMfrJÄ lr\ AmJhPfr oPfJ jlu AmJhfS Kj”˝JgtnJPm yPf yPmÇ pJrJ Fxm jlu AmJhPfr oPiq KvKrT S ßmh@Pfr Vº UMÅP\ kJ~ fJPhr TgJ @uJhJÇ vPmmrJPf @oJPhr ßhPv WPr WPr yJuM~J-ÀKa FmÄ nJPuJ UJmJPrr @P~J\j TrJ FTKa xJoJK\T GKfPyq kKref yP~PZÇ FKa AxuJoL xÄÛOKf S AmJhPfr FTKa xMªrfo IñÇ SA KhPj nJPuJ UJmJPrr mqm˙J TrJ FmÄ fJ VKrm-KoxKTjPhr UJS~JPjJ, hJj-U~rJf TrJ, mM\Vt S SKu-@uäJyPhr oJ\Jr ß\J~Jrf TrJ, jlu AmJhf TrJ, ßrJ\J rJUJ- F xmA Ifq∂ ßjT IouÇ Kk´~jmL (xJ.) FrvJh TPrj, ÈKjÁ~ @uäJyfJuJ vJmJPjr 15 rJK©Pf ßTuJm, rJKm~J S ßoJhJr ßVJP©r ßoPwr ßuJo xÄUqT èjJyVJr CÿJyPT ãoJ S ryof TPrj (y\rf lKrhMK¨j @ÜJr rKYf fJ\KTrJfMu @CKu~J)Ç @uäJy @oJPhr k´PfqTPT @PvPT rJxNu (xJ.) Im˙J~ oOfqM mre TrJr ßfRKlT hJj TÀeÇ @oLj! ßuUT : k´JmKºT, VPmwT


AxuJo iot 29

SURMA m 5 - 11 June 2015

jJrLr xMrãJ~ AxuJPor nJmjJ \Kyr CK¨j mJmr xJŒ´KfT xoP~ oPj y~, ßhPv I˝JnJKmT yJPr ßmPz ßVPZ iwtPer WajJÇ TJre k´KfKhjA FTJKiT iwte S VeiwtPer Umr VeoJiqPo k´TJv yPòÇ VeoJiqPo @PxKj Foj WajJS To WaPZ jJÇ ybJ“ TPr xJoJK\T FA Imã~ nJKmP~ fMPuPZ xmt˜Prr oJjMwPTÇ Fr ÆJrJ @∂\tJKfTnJPm mJÄuJPhPvr APo\ hJÀenJPm ãMeú yPòÇ xJoJK\T K˙KfvLufJ, kJKrmJKrT GKfyq FmÄ iotL~ vJuLjfJPmJPir ßp GKfyq @oJPhr KZu Fxm WajJ~ fJ Kos~oJe yP~ pJPòÇ iwte, jJrL KjV´y, jJrLr k´Kf IKmYJr Fxm WajJ @PVS WPaPZÇ fPm mJÄuJPhPvr oPfJ FTKa oMxKuo ßhPv F irPjr WajJ ybJ“ ßmPz pJS~J xKfqA @fKïf yS~Jr Kmw~Ç FUjA F mqJkJPr k´P~J\jL~ khPãk jJ KjPu @oJPhr xJoJK\T ix ßTJPjJnJPmA ßbTJPjJ pJPm jJÇ jJrLr KjrJk•J S xMrãJ~ khPãPkr ßTJPjJ ToKf ßjAÇ jJrLr k´Kf IKmYJr ÀUPf pf ßYÓJ YuPZ, Fr xPñ kJuäJ KhP~ mJzPZ jJrLPT

ImhKof TrJr ßYÓJÇ ßTJPjJ k´PYÓJA pUj jJrLPT xMrKãf TrPf kJrPZ jJ fUj FToJ© AxuJoA kJPr jJrLPT k´TOf ˝K˜ S KjrJk•J KhPfÇ TJre k´TOKf S oJjmfJr iot AxuJo FPxPZ jJrLPhr \jq @vLmtJh KyPxPmÇ AxuJoA k´go ÆqgtyLj TP£ ßWJweJ TPr, jJrLrJS oJjMwÇ fJPhrS xhJYre kJS~Jr IKiTJr @PZÇ fJPhr k´Kf ßTJPjJ irPjr ImùJ, ImPyuJ S IkoJj xyq TrJ yPm jJÇ ßTJr@Pj @uäJy mPuj, ÈfJrJ (jJrLrJ) ßfJoJPhr ßkJvJT S ßfJorJ fJPhr ßkJvJTÇ' mqKÜVf, kJKrmJKrT, xJoJK\T, rJÓsL~, IgtQjKfT, rJ\QjKfT fgJ xm ßãP© jJrL IKiTJr k´KfÔJr IV´hNf AxuJoÇ oJjm\LmPjr Foj ßTJPjJ ßã© ßjA, ßpUJPj jJrLPhr mqJkJPr AxuJPor jqJ~JjMV S KmPmYjJk´xNf KjPhtvjJ IjMkK˙fÇ jJrL xMrãJ~ AxuJo ßmv KTZM khPãk V´ye TPrPZÇ jJrLr k´Kf kMÀPwr hOKÓnKñPfA kKrmftj FPjPZ AxuJoÇ AxuJo oJjMPwr k´mKO •PT xjúqJxLr oPfJ TPr hoj TPr jJ, @mJr uJVJoyLjS ßZPz ßh~ jJ, mrÄ FaJPT KmP~r oJiqPo xLKof TPrÇ AxuJo FTKhPT jJrLPhr vJuLj ßkJvJPT gJTPf

mPuPZ; IjqKhPT kMÀwPhr hOKÓ Imjf rJUJaJS mJiqfJoNuTÇ ßTJr@Pj muJ yP~PZ, ÈoMKojPhr muMj, fJrJ ßpj fJPhr hOKÓ jf rJPU FmÄ fJPhr uöJ˙JPjr ßylJ\f TPrÇ FPf fJPhr \jq UMm kKm©fJ @PZÇ KjÁ~ fJrJ pJ TPr @uäJy fJ ImKyf @PZjÇ' AxuJPo IväLufJ ZKzP~ kzJr ßTJPjJ xMPpJV ßjAÇ AxuJPo ßoP~Phr vrLr KhP~ KmYJr TrJ y~ jJ, KmYJr TrJ y~ fJTS~J KhP~Ç AxuJo FTKhPT ßpoj iwtT VPz SbJr rJ˜J mº TPr KhPò, ßfoKj iwtPTr CkpMÜ vJK˜S KjKÁf TrPZÇ xJoJK\T xm irPjr xMrãJr krS ThJKY“ ßTJPjJ iwtPer WajJ WaPu AxuJPor KmiJj IjMpJ~L Fr KmYJr yPò oOfMqh§Ç @r AxuJPo oOfMqh§ k´TJPvq TJptTr TrJr TgJ muJ yP~PZÇ @kJfhOKÓPf FaJPT IoJjKmT oPj yPuS Fr ÆJrJ oJjMPwr oj ßgPT iwte AòJ KYrfPr hNr yP~ pJPmÇ @orJ \JKj, väLufJyJKjr WajJ~ ßoP~PhrA ßmKv ãKf y~Ç xoJ\, rJÓs S k´vJxj jJrLPT F \jq xJyx ß\JVJPm, k´P~J\Pj kJPv hJÅzJPmÇ ßuUT : @Puo S xÄmJhTotL

oJjmJKiTJr xMrãJ~ AxuJo c. oMyJÿh @mhMu oMKjo UJj oJjmJKiTJr muPf oJjMPwr ßxA ßoRKuT IKiTJrPT mM^J~ pJ KjP~ ßx \jìuJn TPrÇ mqKÜ KyPxPm, xoJP\r xhxq KyPxPm xm oJjMPwr rP~PZ xMªrnJPm ßmÅPY gJTJr IKiTJrÇ xoJP\ oJjMw xÿJj KjP~ mxmJx TPrÇ ˝JiLjnJPm YuJYu TPrÇ k´PfqPT Kj\ Kj\ ioJjmJKiTJr xMrãJ~ AxuJoot kJuj TPrÇ KmkPh kzPu KjrJk•J uJn TPrÇ \JKf-iot-met huof KjKmtPvPw xmJA Fxm IKiTJr ßnJV TrPf kJPrÇ oJjMPwr IKiTJr xJoJK\T, IgtQjKfT, rJ\QjKfT, rJÓsL~, iotL~pJA ßyJT jJ ßTj oJjmJKiTJr fJr jqJpq kJSjJÇ oJjMPwr F IKiTJrèPuJ KmvõmqJkL ˝LTOfÇ AxuJPo oJjMPwr ßoRKuT oJjmJKiTJPrr Kmw~Ka \LmPjr xTu ßã© S KmnJPV kKrmqJ¬Ç AxuJo oJjm \JKfPT ßv´ÔPfôr ßVRrmo~ IKiTJr S optJhJ k´hJj TPrPZÇ AxuJoA xmtk´go oJjMwPT xJPoqr mJeL ÊKjP~PZÇ \JKfVf ßv´Ôfô, mÄvL~ optJhJ, ßv´Ke ‰mwoq S met k´gJr KmuMK¬ ßWJweJ TPrPZÇÈ@vrJlMu oJUuMTJf' mJ xOKÓr ßxrJ \Lm KyPxPm oJjm \JKfr xÿJj S optJhJr IKiTJr, Ijú, m˘, mJx˙Jj, KvãJ S KYKT“xJ k´nOKf \LmjpJ©Jr ßoRKuT IKiTJr, mqKÜVf,

kJKrmJKrT, xJoJK\T, rJ\QjKfT, IgtQjKfT, xJÄÛOKfT S iotL~ IKiTJr, \Lmj rãJ S xŒPhr KjrJk•Jr IKiTJr, mqKÜ ˝JiLjfJ, of k´TJv S mJT-˝JiLjfJ, IjqJP~r KmÀP≠ k´KfmJh, FTfJ, xÄWm≠ S xJPoqr IKiTJr, yJuJu CkJ\tPjr IKiTJr, A~JfLo, KoxKTj, IxyJ~, jJrL S KvÊr IKiTJr, k´KfPmvLr IKiTJr, TOwT-v´KoPTr IKiTJr, k´KfmºLPhr IKiTJr k´nOKf xm mqJkJPrA kNetJñ \Lmj mqm˙J S TJu\~L KYr∂j @hvt KyPxPm AxuJo oJjMPwr ßoRKuT IKiTJr xÄrãPer \jq xM¸Ó jLKfoJuJ S KhTKjPhtvjJ k´hJj TPrPZÇ AxuJPor AKfyJPx k´go KuKUf xÄKmiJj ÈohLjJ xjPh' \JKf-iot-met KjKmtPvPw xm oJjMPwr jqJpq IKiTJr S optJhJr xJmt\jLj ßWJweJ rP~PZÇ AxuJo \JKfxÄPWr ßWJweJrS k´J~ ßYR¨v' mZr kNPmt oJjm xoJP\r xJmt\jLj oJjmJKiTJr rãJr xM¸Ó ßWJweJ KhP~PZÇ KmvõjmL (x) hvo Ky\rLPf KmhJ~ yP\r ßp nJwe k´hJj TPrKZPuj fJ KZu xJmt\jLj oJjmJKiTJr xMrãJr FT GKfyJKxT ßWJweJÇ AxuJo oJjm\LmPjr KjrJk•Jr KjÁ~fJ KmiJj TPrPZÇ rJPÓsr Inq∂rLe ßVJuPpJV, mKy”@âoe mJ Ijq ßp ßTJj k´TJPrr Kmkh ßgPT jJVKrTPhr rãeJPmãPer hJK~fô rJÓsPT myj

TrPf yPmÇ AxuJo xm oJjMPwr ‰minJPm xŒh I\tj, @~-mq~, ßnJV S xûP~r IKiTJr KhP~PZÇ F mqJkJPr rJÓs jJVKrPTr xŒPhr KjrJk•J KmiJj TrPmÇ jmL TKro (x) oÑJ Km\P~r kr IoMxKuoPhr \Jj-oJu S xÿJj rãeJPmãe TPrPZjÇ ßTJj oJjMPwr ij-xŒh ß\JrkNmT t hUu mJ @®xJ“ TrJ AxuJoxÿf j~Ç AxuJo oJjMPwr k´JePT IkKrxLo oNuqmJj mPu ßWJweJ TPrPZ FmÄ fJA IjqJ~nJPm FT\j oJjMPwr yfqJPT xTu oJjMPwr yfqJ mPu ßWJweJ TPrPZÇ IjM„knJPm mPuPZ, ßp FT\j oJjMPwr k´Je mJÅYJPjJ ßx ßpj xoV´ oJjm\JKfr k´Je rãJ TruÇ KjrJkrJi oJjMw yfqJr k´Kf TPbJr KjPwiJùJ @PrJk TPr kKm© ßTJr@Pj ArvJh yP~PZ, ÈjryfqJ IgmJ kOKgmLPf ±ÄxJ®T TotTJP§r IkrJPi IKnpMÜ mqKÜ ZJzJ ßTC TJCPT yfqJ TrPu ßx ßpj hMKj~Jr xoV´ oJjmPVJÔLPT yfqJ TruÇ @r ßTC TJPrJ k´Je rãJ TrPu ßx ßpj kOKgmLr xoV´ oJjmPVJÔLPT k´JPe rãJ TruÇ' (xNrJ @u-oJK~hJ, @~Jf: 32) (YuPm) ßuUT : ßY~JroqJj, AxuJKoT ˆJKc\ KmnJV, hJÀu AyxJj KmvõKmhqJu~, iJjoK§, dJTJ

AxuJo S xJoJK\TfJ : kzKvr xPñ xMxŒPTtr fJKVh oMlKf l~xJu ACjMZ AxuJPor xJoJK\T ßxRªpt KmPvõr ßpPTJPjJ iot, ofJhvt S xnqfJr ßYP~ xm oJjMPwr \jq ßmKv TuqJeTJoL S KjrJk•JmJyLÇ k´KfKa AmJhPfr ßãP©A AxuJo xJoJK\TfJ S oJjKmTfJr k´Kf KmPvw hOKÓ KhP~PZÇ mftoJj KmPvõ oJjMPwr IKiTJr @hJP~r uPãq xÄV´Jorf xÄ˙Jr xÄUqJ ßpoj mJzPZ, ßfoKj IKiTJr mKûf oJjMPwr xÄUqJS mJzPZÇ @Ápt yPuJ, ßhKv-KmPhKv ßTJPjJ oJjmfJmJhL xÄ˙J FUj kpt∂ kzKv S k´KfPmvLr IKiTJr KjP~ ßxJóJr y~KjÇ IgY oJjmfJr iot AxuJo yJ\JPrJ mZr @PV kzKvr IKiTJr k´KfÔJ TPrPZÇ kMKÅ \mJhL S ßnJVmJhL xoJ\mqm˙J~ FTKa xMªr k´KfPmKvfôouN T xoJ\ KmKjotJPer ˝kú @\ xMhNrkrJyfÇ ˙J~L KTÄmJ I˙J~LnJPm kJvJkJKv mxmJxTJrL xmJA FPT IPjqr k´KfPmvLÇ FojKT pJ©JkPg pJjmJyPj KTÄmJ Tot˙Pur ßuJPTrJS kr¸r k´KfPmvLÇ k´KfPmvL TP~T irPjr yPf kJPrÇ oMxKuo @®L~ k´KfPmvL, oMxKuo IjJ®L~ k´KfPmvL S IoMxKuo k´KfPmvLÇ fJPhr xmJA AxuJPor Èk´KfPmvLr IKiTJPr'r xMlu ßnJV TrPf kJPrÇ oNuf \JKf, iot, met, ßVJ©, @®L~, IjJ®L~- KjKmtPvPw FTKa mOy“ \JKfx•J VbPjr

ßVRrm ßTmu AxuJPorA rP~PZÇ fJA oMxKuo k´KfPmvLPhr oPfJ IoMxKuo k´KfPmvLrJS k´KfPmKvPfôr IKiTJr rJPUÇ k´KfPmvLr k´Kf TreL~ k´KfPmvLr IKiTJr rãJ~ k´PfqPTr KTZM TreL~ rP~PZÇ pgJ FT. k´KfPmvLr xPñ nJPuJ mqmyJr TrJÇ rJxMu (xJ.) mPuj, ÈfMKo k´KfPmvLr xPñ xÆqmyJr TPrJ, fPmA fMKo k´TOf oMxKuo yPf kJrPmÇ' hMA. xm irPjr KjrJk•J k´hJj TrJÇ Kfj. InJm ßoJYPj xJyJpq TrJÇ YJr. ãMiJft yPu Ijú hJj TrJÇ rJxMu (xJ.) mPuPZj, ÈPp mqKÜ ßka nPr @yJr TPr IgY fJr k´KfPmvL ãMiJft gJPT, ßx k´TOf oMKoj j~Ç' kJÅY. k´KfPmvLPT TÓ jJ ßhS~JÇ oyJjmL (xJ.) mPuPZj, ÈpJr k´KfPmvL fJr IKjÓ ßgPT KjrJkh j~, ßx \JjúJPf k´Pmv TrPm jJÇ' Z~. k´KfPmvLr ßhJw©∆Ka ßVJkj rJUJÇ ßhJPwèPeA oJjMwÇ @r oJjMPwr ßhJw-èe fJr k´KfPmvLA ßmKv \JPjÇ fJA k´KfPmvLr mqKÜVf ßhJw-©∆Ka ßVJkj rJUJ Ijq k´KfPmvLr FTJ∂ TftmqÇ rJxMuuM Jä y (xJ.) mPuPZj, ÈPp mqKÜ fJr nJAP~r ßhJw©∆Ka ßVJkj rJUPm, @uäJy fJ~JuJ KT~JoPfr Khj fJr ßhJw©∆Ka ßVJkj rJUPmjÇ' xJf. ßhUJ yPu (oMxKuo) k´KfPmvLr xPñ xJuJo

S TMvu KmKjo~ TrJÇ IoMxKuo yPu nJPuJoPªr ßUJÅ\Umr ßjS~JÇ @a. IxM˙ yPu ßxmJ-Êv´NwJ TrJÇ j~. KmkhJkPh xJyJpq TrJÇ hv. xŒPhr KjrJk•J ßhS~JÇ Kk´~ jmL (xJ.) mPuPZj, ÈPp mqKÜ IjqJ~nJPm TJPrJ FT aMTPrJ \Ko hUu TPr ßj~, KT~JoPfr Khj fJr xJfèe \Ko SA mqKÜr VuJ~ ^MKuP~ ßhS~J yPmÇ FVJPrJ. oJP^oPiq k´KfPmvLPT hJS~Jf ßhS~J, CkPdRTj KmKjo~ TrJ S nJPuJ UJmJPr vKrT TrJÇ mJr. k´KfPmvLr YuJr kg k´v˜ TrJÇ ßfPrJ. k´KfPmvLr oOfqM yPu \JjJ\J~ IÄvV´ye TrJ, x÷m yPu TJlj-hJlPjr mqm˙J TrJÇ @ûKuT S @∂\tJKfT k´KfPmvLr IKiTJr kJvJkJKv Im˙Jj TrJ hMKa rJÓs kr¸r @ûKuT S @∂\tJKfT k´KfPmvLÇ iotL~ hOKÓPTJPer kJvJkJKv @∂\tJKfT @APjS fJPhr k´PfqPTr KTZM hJ~m≠fJ @PZÇ k´KfPmvL ßhPv ßYJrJYJuJj, xLoJ∂ yfqJ, è¬YrmOK•, @V´Jxj, rJxJ~KjT krLãJ YJuJPjJ ßTJPjJ iot S @AjA xogtj TPr jJÇ mftoJPjr âomitoJj oJjmkJYJr ßrJPiS k´KfPmvL ßhvèPuJr ßxRyJhqtkNe xŒPTtr KmT· ßjAÇ ßuUT : oJhsJxJ KvãT

F x¬JPyr

jJoJPpr xo~xNYL IJu IJTxJ oxK\h

05 \Mj, ÊâmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

02-47 01-03 06-34 09-17 10-25

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

06 \Mj, vKjmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

02-46 01-03 06-34 09-18 10-25

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

07 \Mj, rKmmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

02-45 KoKja 01-03 KoKja 06-35 KoKja 09-19 KoKja 10-26 KoKja

08 \Mj, ßxJomJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

02-44 KoKja 01-04 KoKja 06-35 KoKja 09-20 KoKja 10-26 KoKja

09 \Mj, oñumJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

02-42 01-04 06-36 09-21 10-27

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

10 \Mj, mMimJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

02-41 01-04 06-36 09-21 10-27

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

11 \Mj, mOy¸KfmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

02-40 01-04 06-37 09-22 10-28

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja


30 IJ∂\tJKfT

\qJTxPjr xŒK•Pf ÈnëPfr mJx'! 1 \Mj - oJAPTu \qJTxPjr xŒK• KTjPf @V´yL mqKÜrJ FUj KkKZP~ @xPZjÇ TJre @r KTZMA j~ nNPfr n~Ç FT oJKTtj Kv·kKf k´J~ KTPjA ßlPuKZPuj FoP\r xŒK• S mJx˙JjÇ KT∂á FuJTJr ˙JjL~ oJjMwPhr TgJ ÊPj KkKZP~ @Pxj KfKjÇ \JjJ ßVPZ, ˙JjL~ oJjMwrJ jJKT kk xosJPar Kk´~ mJx˙Jj ÈPjnJruqJ¥ rqJPû' ∏ FUPjJ oJAPTu \qJTxJPjr @®J ßhUPf kJjÇ mJKzr CPJ KhPT mJx TrJ FT mqKÜ \JjJPuj, oOfMqr krS oJAPTu FUPjJ SA mJKzPf nNf yP~ ßWJPrjÇ oJP^oPiqA rJPf jJKT \qJTxPjr Wr ßgPT IØMf @S~J\ @PxÇ FT oJKTtj SP~mxJAa @mJr \JKjP~PZ, KxKxKaKn lMPaP\ jJKT oOfMqr kPrS oJAPTu \qJTxPjr ZJ~J ßhUJ ßVPZÇ k´J~ 10 ßTJKa cuJPr KmKâ yPf kJPr kk xosJPar F mJx˙JjÇ kk xosJa ßmÅPY gJTPfA TJptf yJfZJzJ yP~KZu F xŒK•KaÇ 2008 xJPu EeV´˜ oJAPTPur TJZ ßgPT k´J~ hMA ßTJKa 35 uJU cuJPrr KmKjoP~ ßjnJruqJ¥ hUPu ßj~ ÈTPuJKj TqJKkaJu'Ç fUj ßgPTA Fr ßhUJPvJjJ TrJr \jq k´Kf mZr xÄ˙JKar UrY yPò k´J~ 50 uJU cuJrÇ 1998 xJPu Vul ßTJxt KjotJfJ CAKu~Jo ßmJPjr TJZ ßgPT \Ko FmÄ mJKzKa KTPj KZPuj oJAPTu \qJTxjÇ FUJPj rP~PZ hMAKa ysh, KmKnjú rJAc, KYKz~JUJjJ, UMPh ßasj, ßZJa \JyJ\, KxPjoJyu, KmKY© ßUuJiMuJr @P~J\jxy IPjT KTZMÇ

ßYyJrJ ßhPU V´JyT KYjPm FKaFo 2 \Mj - V´JyPTr ßYyJrJ ßhPUA KYjPf kJrPm Foj FT irPjr FKaFo (˝~ÄKâ~ aJTJ CP•Juj pπ) @KmÏJr TPrPZ YLjJ KmPvwùrJÇ ßmAK\ÄP~r KxjÉ~J KmvõKmhqJu~ S yJÄ^M KnK•T IgtQjKfT KjrJk•JKmw~T k´KfÔJj ß\TS~Jj ßpRgnJPm FA jfMj TqJv pπKa CØJmj TPrPZÇ YLPjr xrTJKr VeoJiqo FA Umr KhP~PZÇ P\TS~JPjr ßY~qJroqJj S hMjtLKf k´KfPrJi KmPvwù è K\TMj mPuj, ÈFA k´pMKÜ FKaFo TJct oJKuTPhr @PrJ ßmKv KjrJk•J KjKÁf TrPm'Ç pπKa xrTJKr xjh uJn TPrPZ FmÄ KvVKVrA fJ mJ\JPr @xPm mPu \JKjP~PZj FA k´pMKÜKmhÇ jfMj FA FKaFo V´JyPTr ßYyJrJr oqJKkÄ cJaJ xÄV´y TPr fJ xJntJPr xÄrKãf @AKc cJaJPmP\r xJPg KoKuP~ xKbT V´JyT vjJÜ TrPmÇ IgtJ“ FT\j TJctiJrL ßoKvPjr TJPZ @xJoJ© ßoKvj fJr ßYyJrJr ZKm S fgq xÄV´y TrPm FmÄ FTJCP≤r xJPg xÄrKãf fJr fPgqr xJPg KoKuP~ ßhUPmÇ fgq KoPu ßVPu ßoKvj KjKÁf yPm ßp TJctiJrL k´TOf V´JyTÇ fJrkrA ßTmu ßoKvj ßxA V´JyTPTr YJKyhJ oPfJ Igt k´hJj TrPmÇ xJiJref j\rhJKrr ßãP© mqmÂf FA k´pMKÜPT muJ mJP~JPoKasT vjJÜTre pπ pJPf ßYyJrJr ‰mKvÓq mqmÂf y~Ç @KmÏJrPTrJ muPZj, oMPUr ‰mKvÓq kKrmftj yPuS FA pπ fJ KYK¤f TrPf kJrPmÇ KT∂á YLPjr xmtmOy“ xJoJK\T ßpJVJPpJV oJiqo SP~APmJ mqmyJrTJrLrJ FA k´pMKÜr TJptTJKrfJ KjP~ xPªy ßkJwe TrPZjÇ TJSKTKmj jJPor FT mqmyJrTJrL o∂mq TPrPZj, ÈFKa mJ˜m xÿf j~, FKaFPor ßãP© kJxS~JPctr mqmyJr KjrJkh S xMKmiJ\jTÇ ßYyJrJ ßhPU ßYjJr hrTJr KT? pUj @orJ mq˜ gJTm fUj Ijq TJPrJ oJiqPo aJTJ fMuPf ßVPu ßToj yPm! A~JÄKVKrKu~JÄKV jJPo @PrT\j KuPUPZj, xoP~r xJPg ßYyJrJ kJJPfA kJPr, KmPvw TPr pJrJ käJKˆT xJ\tJKr TrPf kZª TPrj fJPhr ßãP© KT yPm! @XMPur ZJk ßhPU vjJÜ TPr Foj TqJv ßoKvj KYKu, TuK’~Jr oPfJ ßhvèPuJPf \jKk´~fJ ßkPuS mJP~JPoKasT FKaFo mJ\JPr ZJzJ y~Kj UrY S KjrJk•Jr TgJ KY∂J TPrÇ IPjqr FTJCP≤ k´Pmv ßbTJPjJr oPfJ FA FKaFo \Ju ßjJaS vjJÜ TrPf kJrPmÇ KmKnjú oMhsJ vjJÜ TrJr ßãP© FA pπ KmvõmqJkL mqmÂf xJiJre FKaFPor ßYP~ 20 vfJÄv ßmKv KjntMu mPu hJKm TPrPZj è K\TMjÇ

5 - 11 June 2015 m SURMA

kJgr ZMÅzPuA 10 mZPrr ß\u

2 \Mj - AxrJAPur @AjvOÄUuJ mJKyjLr xhxqPhr uãq TPr kJgr ZMÅzPuA 10 mZPrr ß\uÇ ZMÅPz oJrJ kJgPr ßTC yfJyf jJ yPuS TJrJh§ ßh~J yPmÇ Vf 30 ßo, ßrJmmJr ßhvKar oKπxnJ~ jfMj FA @AjKa kJx TrJ yP~PZÇ AxrJAPur KmYJroπL @P~Puf vJPTh 31 ßo, ßrJmmJr FT aMAa mJftJ~ F TgJ \JjJjÇ Umr @u\JK\rJrÇ YuKf mZr ßjfJKj~JÉ YfMgtmJPrr oPfJ ãofJ V´yPer krkrA jfMj F k´˜mKa C™Jkj TPrj vJPThÇ FKhPT, jfMj F @AjPT KlKuK˜Kjr k´Kf @PrTKa ‰mwoqoNuT @Yre KyPxPm ßhUPZj KlKuK˜KjrJÇ KmKnjú xo~ AxrJAKu mJKyjLr mmtrfJr \mJPm KmPãJn YuJTJuLj @AjvOÄUuJ mJKyjLr xhxqPhr uãq TPr Aa-kJgr ZMÅPz gJPT KlKuK˜KjrJÇ oNuf, KmPãJnTJrL SA KlKuK˜KjPhr TPbJr vJK˜ KhPfA F @Aj TrPf pJPò AxrJAu xrTJr ∏ FojKaA oPj TrPZ KlKuK˜j TftOkãÇ

S~JKvÄaj˙ KkFuSr (kqJPuˆJAj KumJPrvj IVtJjJAP\vj) k´iJj @PuJYT oAj rKvh mPuj, KlKuK˜Kj S AxrJAKur ßãP© AxrJAu xrTJr hMA irPjr KmYJKrT mqm˙J YJuM TPrPZÇ FTKa AxrJAPur jJVKrTPhr \jq, IjqKa KlKuK˜KjPhr \jqÇ KfKj mPuj, @Ko oPj TKr FaJ (Kmu) AxrJAKuPhr Skr ßTJPjJ k´nJm ßluPm jJÇ TJre FaJr vftJmuL ÊiM KlKuK˜KjPhr \jqA k´PpJ\qÇ FaJ KlKuK˜KjPhr k´Kf metmJhoNuT @YreÇ AxrJAKu oKπxnJ~ IjMPoJKhf SA KmuKa

@APj kKref TrPf yPu ßhvKar xÄxPh fJ kJx TrPf yPmÇ ßhvKaPf mftoJPj ßZJÅzJ kJgPr oJrJ®T @yf jJ yPu KjPãkTJrLPT xPmtJó Kfj oJPxr TJrJh§ KhP~ gJPTj KmYJrTrJÇ @AjvOÄUuJ mJKyjLr xhxqPhr uãq TPr Aa-kJgr ZMÅPz oJrJr hJP~ 20 mZPrr TJrJhP§r KmiJj ßrPU AxrJAPur xÄxPh Vf mZr @Aj kJPxr k´JgKoT IjMPoJhj ßh~J y~Ç SA @Aj IjMpJ~L, @AjvOÄUuJ mJKyjLr xhxqrJ vJrLKrTnJPm @yf yPu F TJrJh§ ßh~J yPmÇ

nJrPf mOKÓr \jq jrmKu 2 \Mj - nJrPfr ^JzU§ k´PhPv mOKÓ S nJPuJ luPjr @vJ~ FT mqKÜPT mKu ßh~J yP~PZÇ k´PhPvr èouJ ß\uJr UrmJKhyThoPhJyJr V´JPo F WajJ WPaPZÇ ^JzU§ kMKuv Kmw~Kar xfqfJ KjKÁf TPrPZÇ mKur KvTJr mqKÜKar jJo ßgkJ UKr~JÇ m~x 55Ç SA V´JPor FTKa iotL~ ßVJÔL STtJx WKaP~PZ F jOvÄx TJ§Ç SA ßVJÔL oMhTJfmJ jJPoS kKrKYfÇ \JjJ pJ~, FA ßVJÔLr fJKπPTrJ UrJ hNr TrPf FmÄ nJPuJ luj KjKÁf TrPf Fr @PVS jrmKu ßh~Jr WajJ WKaP~PZÇ Kjyf UKr~Jr kKrmJr kMKuvPT \JjJ~, 1 \Mj, ßxJomJr ßgkJ UKr~JPT mJKzPf FTJ ßrPU kKrmJPrr xmJA TJP\

mJAPr KVP~KZuÇ KlPr FPx fJr oJgJKmyLj vrLr WPr kPz @PZ ßhUPf kJ~Ç FuJTJmJxL \JjJ~, lxKu \KoPf xoJKyf TrJr CP¨Pvq STtJxrJ UKr~Jr oJgJ ßTPa KjP~ ßVPZÇ x¬JyTJumqJkL nJrPf YuPZ fLms fJmhJyÇ ^JzU¥S Fr Ijqfo KvTJrÇ mOKÓr \jq yJyJTJr SUJPj YrPo ßkRÅPZPZÇ ßãPfr lxu kJKjr InJPm jÓ yPf YPuPZÇ TP~T KhPjr oPiq ˝K˜r mOKÓ F KhPT aJAox Im AK¥~J \JjJ~,fJkhJPyr fLmsfJ ßgPT oMKÜ KhPf ImPvPw ˝K˜r mOKÓ jJoPf pJPò C•r-kKÁo nJrPfÇ fPm fJkhJPy xmPYP~ ßmKv @âJ∂ Iºsk´Phv S

ßfPuñjJ~ mOKÓr ßhUJ KouPf @PrJ TP~T Khj uJVPf kJPrÇ nJrfL~ @myJS~J KmnJV \JKjP~PZ, kKÁo KhT ßgPT @hst mJfJx mAPf ÊÀ TPrPZÇ \ÿM S TJKvìPrr Skr KhP~ F mJfJx mP~ pJPòÇ Fr k´nJPm yKr~JjJ ßgPT ÊÀ TPr rJ\iJjL KhKuäxy C•r-kKÁoJûPu ^z S mOKÓkJf WaPf kJPrÇ kNmtJnJPx muJ yP~PZ, mOKÓkJf ÊÀ yPu SA IûPu fJkoJ©J 40 KcKV´ ßxuKx~JPxr KjPY ßjPo @xPmÇ @rm xJVPr xOKÓ yS~J oSxMKo ^z S mOKÓkJf @P˜ @P˜ hKãe S kNmt nJrPfS @ZPz kzPmÇ 5 \Mj ßgPT ßTrJuJ~ mOKÓkJf ÊÀ yPf kJPr mPu kNmtJnJPx \JjJPjJ yP~PZÇ F xo~ SA IûPuS fJkoJ©J TPo @xPmÇ

TP~TKa ßhv S fMrPÛr oJiqPo @KgtT, xJoKrT S \ÀKr jJjJ xJyJpq KhP~ @xPZÇ 2012 xJPu @VPˆ ‰fKr ßk≤JVPjr SA KrPkJPat muJ yP~PZ, KxKr~J~ IK˙KfvLufJ xOKÓTJrL k´iJj vKÜèPuJ yPuJ oMxKuo msJhJrÉc S @uTJP~hJ Aj ArJT mJ FKTC@AÇ KrPkJPat Kls KxKr~Jj @Kotr jojL~ mJ oiqk∫L KmPhsJyL S TKgf AxuJok∫L KmPhsJyLPhr oPiq ßTJPjJ kJgtTq TrJ y~Kj FmÄ mJvJr xrTJPrr KmÀP≠ xKyÄxfJ S KmPrJKifJr oPiqS ßTJPjJ kJgtTq ßhUJPjJ y~KjÇ TKgf AxuJok∫L KmPhsJyL ßVJÔLèPuJr xojõP~ VPz SbJ KxKr~Jr KmPhsJyL ß\JaPT k´go ßgPTA xyJ~fJ KhKòu xπJxL ßVJÔL @uTJP~hJ Aj ArJTÇ kJÁJfq @uTJP~hJPT FTKa xπJxL ßVJÔL

mPu k´YJr TPr FPuS KxKr~J~ @uTJP~hJPT @xJPhr KmÀP≠ xm irPjr xyJ~fJ KhP~ FPxPZÇ ACPrJPkr TP~TKa ßhv @AFPxr TJZ ßgPT ßfu KTjPZ mPu 2014 xJPur ßxP¡’Pr ArJPT KjpMÜ ACPrJkL~ ß\JPar krrJÓs TKoKar TotTftJ \JjJ yJAmxPTJnJ \JKjP~KZPujÇ @AFx 2013 xJPur FKkPu KxKr~Jr yJxJTJ S ßhAr AöPrr ßfuP©èPuJ hUu TPrÇ @r Fr krkrA fJrJ kKÁoJ Igt xJyJpq ßkP~PZÇ xJPmT oJKTtj krrJÓsoπL KyuJKr KTîjaj, mftoJj oJKTtj nJAx ßk´KxPc≤ ß\J mJAPcj S KrkJmKuTJj huL~ xJPmT ßk´KxPc≤ khk´JgtL \j oqJTPTAj @AFx xOKÓPf oJKTtj xrTJPrr nNKoTJr TgJ CPuäU TPrPZj k´TJPvqAÇ

KxKr~J~ oJKTtj jLKfr lxu @AFx 2 \Mj - oiqk´JPYqr KmPhsJyL xÄVbj AxuJKoT ߈a (@AFx) KxKr~J~ oJKTtj jLKfrA k´fqã lxuÇ xÄVbjKar @®k´TJPvr Kmw~Ka ßk≤JVj Kfj mZr @V ßgPTA \JjfÇ oJKTtj k´KfrãJ oπeJu~ ßk≤JVPjr lJÅx yS~J TP~T mZr @PVr FT KrPkJPat Kmw~Ka CPuäU TrJ yP~KZuÇ KrPkJatKa \MKcKv~Ju S~JY jJPo S~JKvÄaPjr FTKa @AKj k´KfÔJPjr y˜Vf y~Ç oJKTtj k´KfrãJ ßVJP~ªJ xÄ˙Jr (Kc@AF) ßVJkj F KrPkJat IjMpJ~L @AFxPT KxKr~J~ mJvJr @u @xJh xrTJrPT IK˙KfvLu TrJr kKÁoJ k´PYÓJr x÷Jmq lxu KyPxPm ßhUJ yPòÇ mJvJr xrTJrPT FTWPr mJ ßTJebJxJ TrJ FmÄ ArJT xrTJrPT hMmtu TrJr \jqA VPz ßfJuJ yP~PZ @AFxPTÇ kKÁoJ xrTJrèPuJ KxKr~J~ ÈKmPhsJyL V´∆kèPuJPT' CkxJVrL~


IJ∂\tJKfT 31

SURMA m 5 - 11 June 2015

fífL~ ßhPv j~, Ko~JjoJPrA ßrJKyñJPhr jJVKrTfô KhPf yPm : oJKTtj TotTftJ 2 \Mj - pMÜrJPÓsr FT\j Cókh˙ TotTftJ mPuPZj, hKãe-kNmt FKv~Jr ßjRTJPrJyL ßuJTPhr fOfL~ ßTJPjJ ßhPv kMjmtJKxf TrJ FA ß\J~Jr ßbTJPjJr k´KfTJr j~Ç KfKj ßrJKyñJ oMxKuoPhr jJVKrTfô ßh~Jr \jq Ko~JjoJr xrTJPrr k´Kf @øJj \JKjP~PZjÇ pMÜrJPÓsr \jxÄUqJ, IKmnJxj S vreJgtLKmw~T xyTJrL oπL IqJj KrYJct mPuj, xm ßrJKyñJPT pMÜrJPÓs kMjmtJKxf TrPu IjqrJ fJPhr oJfOnKN o ZJzPf k´u… M yPmÇ Kfj KhPjr oJuP~Kv~J xlr ßvPw KfKj mPuj, FA AxMqr xoJiJj vJK∂ S K˙KfvLufJ FmÄ Ko~JjoJPrr rJUJAj rJP\q ßrJKyñJPhr jJVKrTfô ßh~JÇ @r FaJA xoJiJjÇ KfKj mPuj, ÈFA oMyPN ft rJUJAj rJP\q ßrJKyñJPhr Skr n~Jmy \MuoM , KjptJfj yPòÇ fJPhr ßTJPjJ jJVKrTfô ßjA, @orJ fJPhr oJjmJKiTJr KjP~ CKÆVúÇ' Po oJPxr ÊÀr KhPT hKãe-kNmt FKv~J~ kJKjPf nJxPf gJTJ YJr yJ\Jr 600 \jPT cJñJ~ @jJ yP~PZÇ fJrJ xmJA Ko~JjoJr S mJÄuJPhPvr oJjMwÇ KrYJct mPuj, pMÜrJPÓs CÆJ˜MPhr kMjmtJxPjr \jq 18 ßgPT 24 oJx uJVPf kJPrÇ KfKj xfTt TPr mPuj, FaJ KmPvõr ßoJa CÆJ˜MPhr ßZJa FTaJ IÄvÇ KfKj mPuj, KmPvõr ßmKvr nJV CÆJ˜Mr \jq kMjmtJxj ßTJPjJ xoJiJj j~Ç xmPYP~ èÀfôkeN t xoJiJj yPuJ ßuJT\jPT ßpj fJPhr mJKzWr ZJzPf jJ y~Ç FUPjJ Ko~JjoJr CkTëPu @aTJ KmPhvVJoLrJ: @aT yS~Jr kr aJjJ Kfj Khj iPr Ko~JjoJPrr CkTëPu Im˙Jj TrPZ KmPhvVJoLmJyL 727 \jPT myjTJrL ßjRTJÇ Ko~JjoJr xrTJPrr kã ßgPT muJ yP~PZ, @aT KmPhvVJoLPhr kKrY~ Kjet~ YuPZÇ Ko~JjoJr xrTJPrr oMUkJ© AP~ y&ff M 1 \Mj, ßxJomJr mPuj, ÈxrTJr fJPhr (KmPhvVJoL) kKrY~-KjrLãJ TrPZÇ fJrJ TL TrPf YJ~ FmÄ ßTJgJ~ ßpPf YJ~ ßx mqJkJPr K\ùJxJmJh TrJ yPòÇ' KmPhvVJoLmJyL ßjRTJKa ßTJgJ~ rP~PZ F xŒPTt KTZM \JjJjKj y&ff M Ç KfKj mPuj, ÈxJiJref ßmKvr nJV ßuJT\jA mJÄuJPhPv KlPr ßpPf YJ~Ç fJA @orJ fJPhr AòJjMpJ~L ßlrf pJS~Jr mqm˙J TrmÇ' ßhvKar xrTJPrr kã ßgPT FUPjJ Vf 29 ßo, ÊâmJr @aT yS~J SA xm KmPhvVJoLr jJVKrTfô xŒPTt KTZM \JjJPjJ y~KjÇ Ko~JjoJr xrTJr ßrJKyñJ oMxKuo S mJÄuJPhvL jJVKrT xmJAPT ÈmJXJKu' mPu @UqJK~f TPr gJPTÇ fJrJ ßrJKyñJPhr KjP\Phr jJVKrT KyPxPm ˝LTOKf ßh~ jJÇ xJÄmJKhT S oJjmJKiTJr TotLPhr k´PmPv mJiJ: KmPhvVJoLPhr ßhUPf pJS~J xJÄmJKhT S @∂\tJKfT xÄ˙JèPuJr oJjmJKiTJr TotLPhr @aPT KhP~PZ Ko~JjoJPrr ßjRmJKyjLÇ xoMhs CkTëPu Vf 31 ßo, ßrJmmJr fJPhr mJiJ ßh~J y~Ç KmPhvVJoLmJyL ßjRTJr UJKjTaJ TJZJTJKZ KVP~ xJÄmJKhPTrJ ZKm S KnKcS TrPu ßjRmJKyjLr TotTftJrJ fJPhr TqJPorJ ßTPz ßjjÇ Frkr ßxèPuJ ßgPT ZKm S KnKcSèPuJ oMPZ ßlPuj fJrJÇ FojKT xJÄmJKhTPhr KhPT rJAPlu fMPu iPrj FT jJKmTÇ F xo~ KyCoqJj rJAax S~JY S \JKfxP–Wr vreJgtLKmw~T xÄ˙Jr xhxqPhrS k´Pmv TrPf ßh~J y~KjÇ FTkptJP~ fJPhr ßjRTJèPuJ KlKrP~ ßh~J y~Ç IPjPTA rJUJAj nJwL: jJo k´TJPv IKjòMT ßjRmJKyjLr FT TotTftJ r~aJxtPT \JjJj, @aT yS~J ßjRTJPrJyLPhr IPjPTA rJUJAj nJwJ~ TgJ muPf kJPrjÇ Ko~JjoJPrr ßrJKyñJ IiMqKwf rJUJAj k´PhPvr nJwJ rJUJAjÇ F nJwJ~ ßTJPjJ mJÄuJPhvL TgJ mPuj jJÇ KT∂á ßhvKar xrTJr KmPhvVJoLPhr mJÄuJPhvL KyPxPm fMPu irJr ßYÓJ TrPf kJPrÇ Fr @PV @aT yS~J FTKa ßjRTJr xm @PrJyLPT ÈmJÄuJPhvL' KyPxPm CPuäU TPr Ko~JjoJrÇ r~aJPxtr FT k´KfPmhPj muJ yP~PZ, SA ßjRTJ~ ßrJKyñJrJS KZu, pJPhr @PVA xKrP~ ßh~J y~Ç

Ko~JjoJr xrTJPrr hJKm, ßhvKar rJUJAj k´PhPv mxJmJxTJrL ßrJKyñJ oMxKuorJ mJÄuJPhv ßgPT @xJÇ fJA FrJ mJÄuJPhPvr jJVKrTÇ Ijq KhPT ßrJKyñJPhr hJKm, yJ\Jr mZr iPr mxmJx TPr @xJ \jìnNKo Ko~JjoJPrr ‰mi jJVKrT fJrJÇ mJÄuJPhv xrTJrS ßrJKyñJPhr Ko~JjoJPrr jJVKrT KyPxPmA KmPmYjJ TPrÇ @∂\tJKfT xŒshJP~r kã ßgPTS Ko~JjoJrPT ßrJKyñJPhr jJKVrTfô KhPf mJrmJr @øJj \JjJPjJ yPòÇ v´LuïJ-Ko~JjoJPr oMxuoJjPhr Skr KjÔMrfJ: IKyÄxJjLKf ßmR≠ KvãJr oNu Kmw~ yPuS v´LuïJ~ IPjT ßmR≠ KnãMr KmÀP≠ Ijq iotJmu’L S \JKfVf xÄUqJuWMPhr Skr yJouJ YJuJPf Aºj ßh~Jr IKnPpJV rP~PZÇ F ßãP© fJPhr IxKyÌMfJ âPoA CPÆV mOK≠ TrPZÇ TuP’Jr vyrfKur ßZJ¢ FTKa ob mJ ßmR≠ oKªrÇ oKªrKaPf xMoxJo jLrmfJÇ xJhJ S ßmèKj rPXr k∞ láu KhP~ KWPr rJUJ yP~PZ mMP≠r FTKa ZKmÇ ßh~JPu xJKr xJKr mMP≠r ZKm aJXJPjJÇ KT∂á Skr fuJ~ VJ| TouJ rPXr ßkJvJT @mOf FT\j ˙MuTJ~ KnãM \JjJPuj, FA oKªrKa FTKa T¢rk∫L ßmR≠ xÄVbPjr k´iJj TJptJu~Ç KxÄyKu nJwJ~ xÄVbjKar jJo miNmJuJ ßxjJ, AÄPrK\Pf mMK≠ˆ kJS~Jr ßlJxt (KmKmFx)Ç KnãM VJuJVcJ FKgKg VJjJjJxJrJ KgPrJ iot KjP~ @PuJYjJ~ ÈvJK∂kNet Kj~oTJjMPjr' \jq ßmR≠ iPotr FTKa kKròjú APo\ @PZ mPu hJKm TPrjÇ FUJjTJr ßmKvr nJV ßmR≠A \JKfVf KxÄyKuÇ KxÄyKurJ ÆLk ßhvKar ßoJa \jxÄUqJr YJr nJPVr Kfj nJVÇ VJjJjJxJrJ KgPrJ rJVf ˝Pr mPuj, FA ßhvKa ßTmu KxÄyKuPhr, KxÄyKurJA FUJjTJr xnqfJ, xÄÛOKf S \jmxKf VPz fMPuPZÇ ßvfJñrJA xm xoxqJr xOKÓ TPrPZÇ fJr oPf, KmsKav HkKjPmKvTrJ v´LuïJPT ±Äx TPrKZu FmÄ FUJjTJr mftoJj xJÄÛOKfT xoxqJS mKyrJVfPhr xOÓÇ mKyrJVf muPf KfKj fJKou S oMxuoJjPhr mMK^P~PZjÇ k´Tf O kPã v´LuïJr fJKou xÄUqJuWMrJ YJ mJVJPjr v´KoT KyPxPm nJrf ßgPT FPuS oMxuoJPjrJS KxÄyKu, fJPhr ßvTzS KxyÄKuPhr oPfJA TP~T v' mZPrrÇ VJjJjJxJrJ KgPrJ mPuj, @orJ ßhvKaPT KxÄyKuPhr ßhPv kKref TrPf YJAÇ fJ jJ TrJ kpt∂ @oJPhr uzJA YuPmÇ PmR≠ iPotr FA Yro IxKyÌM oPjJnJm v´LuïJr \jq jfMj j~Ç KmÄv vfJ»Lr ßmR≠ kMj\tJVrPer Ijqfo mqKÜfô @jJVJKrTJ iotkJuJ IKxÄyKuPhr k´Kf @PrJ ßmKv KmPÆwkNet KZPujÇ KfKj oPj TrPfj, @pt KxÄyKurJ FA ˝VtL~ ÆLk ‰fKr TPrPZ, KUsÓJj S ßkR•KuTrJ pJ ±Äx TPrKZuÇ oMxuoJjPhr xŒPTt KfKj muPfj, FA oJKar x∂JjPhr Kj”Pvw TPr KhP~ fJrJ Km˜Jr uJn TPrPZÇ kPr 1959 xJPu k´iJjoπL FxcKmäC@rKc mªjJP~T FT\j ßmR≠ KnãMr yJPf UMj yjÇ pKhS FA yfqJTJP§r xM¸Ó TJre \JjJ pJ~Kj, fPm xrTJr KxÄyKu \jVPer KjrJk•J KhPf mqgt∏ Foj IKnPpJV k´YKuf KZu fUjÇ FmÄ ßxA ßãJn ßgPTA SA KnãM k´iJjoπLPT yfqJ TrPf kJPrjÇ Vf 30 ßo, vKjmJr KmKmKx ßrKcS-4 F ÈPmR≠ iPotr IºTJr KhT' jJPo FTKa IjMÔJj k´YJKrf y~Ç fJKou \jPVJÔLr kPã TgJ muJ xKyÄx KmPhsJyL V´∆k fJKou aJAVJrPhr KmÀP≠ hLWt KhPjr uzJAP~r lPu ßmR≠ T¢rk∫L iJreJ ßlr \JV´f y~Ç FA uzJAPT KxÄyKu S ßmR≠ iotPT k´KfPrJPir uzJA KyPxPm @UqJK~f TPr 2004 xJPu j~\j KnãM \JfL~fJmJhL hu ßgPT xÄxh xhxq KjmtJKYf yjÇ ßx xo~ FKaA KZu ßmR≠ \JfL~fJmJhLPhr oNu hu, kPr VJjJjJxrJ KgPrJ ßxKa ßnPX mftoJj hu miNmJuJ ßxjJ (KmKmFx) Vbj TPrjÇ FTA irPjr @hPvtr KmKnjú xÄVbPjr oPiq FKa mftoJPj F iJrJr oNu xÄVbj KyPxPm KmPmKYf yPòÇ 2012 xJu kpt∂ KmKmFx IjqJjq xo\JfL~ xÄVbPjr oPfJ xrJxKr yJouJ-xKyÄxfJ~ Ku¬ y~Ç fJrJ oMxuoJjPhr TxJAUJjJ~ yJouJ YJuJ~Ç fJrJ IKnPpJV TPr ßp, oMxuoJPjrJ kÊ \mJAP~r ßãP© @Aj u–Wj TrPZÇ Fr xhxqrJ @PrTmJr oMxuoJjPhr kPã krLãJr

luJlu k´nJKmf TrJr KogqJ IKnPpJPV FTKa @Aj TPuP\r xJoPj KmPãJn TPrÇ pMP≠ fJKourJ krJK\f yS~Jr kr oMxuoJPjrJ FUj FA ßmR≠ CV´k∫LPhr k´iJj aJPVtPa kKref yP~PZÇ FTA xJPg KUsÓ iotL~ kJKhsrJS, fJPhr KmÀP≠ fJrJ KogqJ S iNff t Jr xJyJPpq ßmR≠Phr KUsÓJj mJjJPjJr IKnPpJV TrJ yPòÇ KmFxKmPT KT xKyÄx hu muJ ßpPf kJPr∏ Foj k´Pvú xÄVbjKar oMUkJ© KhuJjgJ CAgJjJP\ mPuj, pUjA ßmR≠ KnãárJ nMu KTZM TPrPZ, @oJPhr \jKk´~fJr \jq fJr hJ~ @oJPhr Skr kPzPZÇ AxuJKoT ߈Par (@AFx) xoV´ FKv~JPT FTKa oMxKuo rJ\fô ßWJweJr ÉoKTr TgJ CPuäU TPr KfKj hJKm TPrj, ÈKmFxKm ßTJPjJ xπJxL xÄVbj j~, FKa TJPrJ KmkPã xKyÄxfJ CxPT ßh~ jJ; KT∂á @orJ KmPvw KTZM KmwP~r KmPrJKifJ TKrÇ' v´LuïJ~ oMxuoJjPhr xJoJK\T rãevLufJ mOK≠Pf ÊiM KxÄyKurJAP~ I˝K˜ k´TJv TPr fJ j~Ç @PVr ßYP~ jJrLrJ IPjT ßmKv Ky\Jm mqmyJr TrPZÇ ßhPvr KmKnjú IÄPv ßxRKh @rPmr k´nJKmf S~JyJKm oMxuoJPjrJ @PrJ ßmKv ChJrfJKmoMUÇ v´LuïJ~ oMxuoJjPhr oPiq ßTJPjJ irPjr xKyÄx ßoRumJh gJTJr k´oJe ßjAÇ mrÄ fJrJA ßmKv IjqPhr ÆJrJ @âJ∂ yPòÇ Vf \Mj oJPx ßZJ¢ vyr @fJuMñJoJ~ KmKmFx S Ijq ßmR≠ KnãárJ oMxuoJj IiMqKwf FuJTJ~ oMxuoJjKmPrJiL rqJKu TrPu fJ ßgPT xOÓ xÄWPwt Kfj\j Kjyf y~Ç SA xoP~ oMxuoJjPhr mJKzWr S ßhJTJPj yJouJ nJXYMr S IKVúxÄPpJV TrJ y~Ç fJPhr IPjPTA FUj I˙J~L CÆJ˜M KyPxPm KmKnjú ÛMPu @v´~ KjP~PZÇ IPjT ChJr ßmR≠rJS T¢r ßmR≠Phr aJPVtPa kKref yP~PZjÇ Vf mZr ßrn KnKögJ jJPo FT ßmR≠ mqKÜPT Ikyre TrJr kr IùJj TPr xMjúPf UfjJ TPr ßh~J y~Ç SA mqKÜ oMxuoJj S ßmR≠Phr oPiq xyPpKVfJr xŒTt ˙JkPj TJ\ TPrj mPu T¢rk∫L ßmR≠rJ FA TJ\ TPrPZÇ ßmR≠ KnãárJ Fr xJPg \Kzf mPu KfKj oPj TPrjÇ TP~T x¬Jy @PV @PrTKa WajJ~, KnKögJ oMxuoJj xŒshJPpr IKnPpJVèPuJ fMPu irJr \jq FTKa xÄmJh xPÿuPjr @P~J\j TPrjÇ KmKmFx ßxA xPÿuPj yJouJ YJKuP~ k§ TPr ßh~Ç VJjJjJxJrJ fJPT IkoJj S ÉoKT KhP~ mPuj, ÈfMKo pKh FA irPjr KmvõJxWJfTfJoNuT TJP\r xJPg \Kzf yS, ßfJoJPT fMPu KjP~ oJyJSP~Ku jhLPf ZMPz ßluJ yPmÇ' xŒsKf @PrJ FTKa ßhPvr ßmR≠Phr KyÄxsfJ @PuJYjJ~ FPxPZÇ Ko~JjoJPr oMxKuoKmPrJiL ßmR≠ xÄVbj È969 @PªJuj'-Fr k´PrJYjJ~ mz irPjr xKyÄxfJ xÄWKaf yP~PZÇ FA xÄVbjKar ßjfJ Kvj CArJgM xŒsKf KmKmFPxr @oπPe v´LuïJ~ pJjÇ Cn~ xÄVbj muPZ, pKhS fJPhr Kj\ Kj\ ßhPv ßmR≠ iot YJuM @PZ fgJKk fJ ÉoKTr oMPU rP~PZÇ KmKmFPxr oMUkJ© KhufJj CAgJPj\ mPuj, È@orJ FKa k´KfPrJi TrPf YJA, IfFm @orJ hMA ßhPvr oPiq ßmJ^JkzJ FmÄ ß\Ja VbPjr FTKa ˛JrT xA TPrKZ'Ç YuKf mZr v´LuïJr \JfL~ KjmtJYPj xŒNet Ik´fqJKvfnJPm ‰oKgskJuJ KxKrPxjJ ßk´KxPc≤ KjmtJKYf yjÇ KfKj mPuPZj, xmJA \JPj ßp KmKmFPxr C™Jj TrJr xoP~ yP~PZÇ kPrJãnJPm KfKj KmKmFPxr C™JPjr \jq fJr kNmmt ftL ßk´KxPc≤ oJKyªs rJ\JkJTPxr k´vJxjPT hJ~L TPrjÇ kNmmt ftL xrTJr FA xÄVbjKar xJPg Ifq∂ WKjÔ KZuÇ jfMj xrTJPrr ßmR≠ iotKmw~T oπL TJÀ \~xMKr~J oPj TPrj, @APjr vJxj ßnPX kzJr TJrPeA xÄVbjKa Km˜Jr uJn TPrPZÇ fJr xoP~ FA CV´mJKh xÄVbjKaPT Kj~πe TrJ yPm mPu KfKj \JjJjÇ Vf 27 ßo, mMimJr VJjJjJxJrJ KgPrJPT IjMoKf ZJzJ FTKa KmPãJn TrJr \jq kMKuv @aT TPrÇ kPr Imvq KfKj \JKoPj oMKÜ kJjÇ oPj yPò FTKa vKÜvJuL ßmR≠ \JKf~fJmJhL hu I∂ntMÜ mftoJj xrTJrS @PVr xrTJPrr oPfJA ßmR≠ KnMPhr KmÀP≠ TgJ muPf n~ kJPòÇ PmR≠ KnMr Kj~oTJjMPj ßpxm ‰jKfTKmw~ xÄpMÜ TrJ yP~PZ fJr oPiq xmtJPV´ KZu \Lm yfqJ jJ TrJr k´KfùJÇ FmÄ IKyÄxJA ßmR≠ iPotr k´iJj oNujLKfÇ fJyPu ßTj KnMrJ oMxuoJjPhr KmÀP≠ KmPÆwoNuT mJeL k´YJr TrPZ FmÄ Foj xm xoJPmv TrPZ, pJPf IxÄUq oJjMw oJrJ pJPòÇ


32 xJãJ“TJr

5 - 11 June 2015 m SURMA

xJŒ´hJK~TfJ CkoyJPhPvr IKnjú v©∆ xLfJrJo AP~YMKr Vf FKk´Pu nJrfL~ TKoCKjˆ kJKat (oJTtxmJhL) mJ KxKkFo-Fr xmtnJrfL~ xJiJre xŒJhT KjmtJKYf yP~PZjÇ KfKj 2005 xJu ßgPT rJ\qxnJ xhxqÇ 1992 xJPu KfKj KxKkFo kKuamMqPrJr xhxq yjÇ Fr @PV 1984 xJPu huKar ßTªsL~ TKoKaPf TKjÔfo xhxq KyPxPm I∂ntMÜ yjÇ fJr rJ\QjKfT \Lmj ÊÀ y~ 1974 xJPu ˆMPc≤ ßlcJPrvj Im AK¥~J~ ßpJVhJPjr oiqKhP~Ç 1978 xJPu KfKj ZJ© xÄVbjKar xmtnJrfL~ xJiJre xŒJhT S kPr xnJkKf KjmtJKYf yjÇ Ko. AP~YMKrr KvãJ\Lmj UMmA TOKffôkNetÇ Có oJiqKoT kptJP~ KfKj xmtnJrPf k´go ˙Jj IKiTJr TPrKZPujÇ kPr KhKuär ßx≤ KˆPl¿ TPu\ S \S~JPyruJu ßjyÀ ACKjnJKxtKa ßgPT k´go ßv´eLPf pgJâPo ˚JfT S ˚JfPTJ•r KcKV´ I\tj TPrjÇ KfKj 1977-78 ßo~JPh ß\FjAC ZJ© xÄxPhr xnJkKf KZPujÇ hMA hvT iPr KfKj KxKkFo oMUk© ÈKkkux ßcPoJPâKx'r xŒJhT FmÄ KyªM˜Jj aJAoPxr Kj~Kof TuJKoˆÇ xoJ\, rJ\jLKf S IgtjLKf KmwP~ fJr CPuäUPpJVqxÄUqT V´P∫r oPiq 2014 xJPu k´TJKvf yP~PZ ÈPoJKh VnjtPo≤: KjC xJr\ Im TKoCjJKu\oÇ' fJr \jì 1952 xJPu ßYjúJAPfÇ xoTJPu ßxR\Pjq xMroJr kJbTPhr \jq fáPu irJ yPuJÇ

k´vú : @orJ \JKj, @kKj S~JTtJxt kJKatr k´KfÔJfJ xnJkKf ToPrc Iou ßxPjr \jìvfmJKwtTLr IjMÔJPj ßpJVhJPjr \jq FmJr mJÄuJPhPv FPxPZjÇ @xPu FUJjTJr k´VKfvLu S mJokK∫ rJ\QjKfT huèPuJr xPñ @kjJr hLWtKhPjr WKjÔfJÇ FPhPv mJokK∫ rJ\jLKf xŒPTt @kjJr kptPmãe TL? C•r : ßhUMj, nJrfL~ CkoyJPhPv, IKmnÜ mJÄuJ~ mJ @\PTr mJÄuJPhPv mJokK∫ rJ\jLKf xmxo~A èÀfôkNet nNKoTJ kJuj TPrPZÇ FUjS FUJjTJr k´VKfvLu @PªJuPj, oJjMPwr IKiTJr @hJP~ fJrJ IV´eL nNKoTJ kJuj TPr pJPòÇ @kKj pKh ßnJPar rJ\jLKf mJ xJÄVbKjT vKÜ KhP~ mJokK∫ rJ\jLKfPT oJkPf YJj, fJyPu pgJgt yPm jJÇ xÄUqJ~ fJrJ IjqPhr fMujJ~ To yPf kJPr; KT∂á @hKvtT KhT ßgPT, ßhPvr ˝Jgt rãJr ßãP©, oJjMPwr IKiTJPrr TgJ muJr ßãP© fJPhr T£A xmPYP~ ß\JrJPuJÇ fJrJA xmPYP~ ßmKv nNKoTJ rJUPZÇ fPm yqJÅ, FUJjTJr mJokK∫ huèPuJr Im˙Jj @rS nJPuJ yPf kJrfÇ @Ko xmxo~A k´fqJvJ TKr fJrJ @rS xoO≠ ßyJT, vKÜvJuL ßyJTÇ k´vú : @oJPhr jmo S hvo \JfL~ xÄxPh mJokK∫ rJ\QjKfT huèPuJr k´KfKjKifô ßmPzPZÇ FUJPj l\Pu ßyJPxj mJhvJ nJA rP~PZjÇ fJr oPfJ IKnù S KjPmKhfk´Je ßjfJrJ xÄxh xhxq KjmtJKYf yP~PZjÇ x¬o S IÓo \JfL~ xÄxPh ßxA fMujJ~ mJokK∫Phr k´KfKjKifô IPjT To KZuÇ muPf ßVPu yfJvJ\jTA KZuÇ Vf hMA xÄxPh ßxA KY© kKrmKftf yP~PZÇ KT∂á @orJ ßhUKZ, xLoJP∂r FkJPv pUj xÄxPh mJokK∫Phr k´KfKjKifô mJzPZ,

xLfJrJo AP~YMKr KxKkFo-Fr xmtnJrfL~ xJiJre xŒJhT

fUj SkJPv @kjJr ßhPv hMA ßuJTxnJ KjmtJYPj mJokK∫Phr k´KfKjKifô âPo ToPZÇ TJre TL? C•r : yqJÅ, I˝LTJr TrJr CkJ~ ßjA ßp nJrPf mJokK∫Phr k´KfKjKifô TPoPZÇ ßTmu ßuJTxnJ j~, rJ\q KmiJjxnJèPuJPfSÇ KmPvw TPr ßTrJuJ S kKÁomPñ mJokK∫rJ ãofJxLj ßgPT KmPrJiL hPu kKref yP~PZÇ Fr ßkZPj ßmvKTZM xJÄVbKjT S k´vJxKjT Kmw~ rP~PZÇ xJÄVbKjTnJPm KTZM hMmtufJ ‰fKr yP~PZÇ fJr lPu oJbkptJP~ TJptTr ßjfOfô ImqJyf rJUJ pJ~KjÇ @mJr kKÁomPñ Kv·J~Pjr oPfJ AxMqPf mJols≤ xrTJr hLWtPo~JPh Cjú~Pjr TgJ ßnPmPZÇ fJPf TPr KTZM oJjMw y~PfJ ˝·Po~JPhr uJn-ãKf ßhPU ãM… yP~PZÇ KmPrJiLrJ ßxaJPT AxMq TPr mJols≤KmPrJiL k´YJreJ YJKuP~PZÇ @mJr ßTªsL~ xrTJPr ßpPyfM xmxo~A I-mJokK∫ xrTJr ßgPTPZ, fJrJ FA hMA rJP\q k´vJxKjTnJPm xmxo~ mJokK∫Phr KmkPã khPãk KjP~PZÇ lPu rJ\q hMKaPf mJokK∫rJ ãofJYMqf yP~PZ; Fr oJPj FA j~ ßp rJ\QjKfTnJPm SA hMA rJP\q mJok∫Jr k´JxKñTfJ TPoPZÇ @kKj ßhUPmj, K©kMrJPf KT∂á mJols≤ xrTJrA ImqJyf gJTPZÇ ßTmu gJTJ j~, KmkMu ßnJa ßkP~ ãofJ~ gJTPZÇ KmP\Kk ßp Ff mz xÄUqJVKrÔfJ ßkP~PZ, fJPhr ßnJa KT∂á 31 vfJÄvÇ K©kMrJ~ mJolsP≤r ßnJa ßuJTxnJ S xmtPvw KmiJjxnJ KjmtJYPj 53 vfJÄPvr ßmKvÇ Fr TJre ßxUJPj @orJ xJÄVbKjTnJPm xKbT khPãk KjPf ßkPrKZÇ k´vú : kKÁomPñ mJokK∫Phr \jq kKrK˙Kf ßfJ FUj @rS \Kau yP~ kPzPZÇ kMrPjJ k´Kfkã fOeoNu TÄPV´x ßfJ @PZA, ßxUJPj xJŒ´hJK~T hu KmP\Kkr CkK˙KfS âov ß\JrJPuJ yPòÇ ßxA KmP\Kk @mJr ßTªsL~ xrTJPr KjrïMv xÄUqJVKrÔÇ C•r : kKÁomPñ KmP\Kkr C™JjPT @Ko xJoK~T oPj TKrÇ @xPu ãofJxLj fOeoNu TÄPV´x oJb kptJP~ fJPhr KmPrJiL ßnJaJrPhr Skr \MuMoKjptJfj YJKuP~ pJPòÇ KmKnjú ˙JPj mJols≤ ßjfJ-TotL-xogtTPhr Skr Yro KjptJfj YJuJPjJ yPòÇ fJPhr mJKzWr, mqmxJ k´KfÔJPj yJouJ yPòÇ kKÁomPñ @oJPhr kJÅY vfJKiT ßjfJTotL yfJyf yP~PZÇ 50 yJ\JPrr ßmKv oJjMw WrZJzJÇ xJiJre xogtT pJrJ fJPhr FTKa IÄv FA KjptJfj ßgPT mJÅYPf xJoK~TnJPm KmP\Kkr @v´~ KjPòÇ TJre xJÄVbKjT hMmtufJr TJrPe mJols≤ FUj fJPhr xMrãJ KhPf kJrPZ jJÇ fOeoNPur @âoPer oMPU KmP\Kk fJPhr \jq xJoK~T @v´~; TJre fJrJ ßTªsL~ xrTJPr rP~PZÇ @Ko KmvõJx TKr, kKrK˙Kf ˝JnJKmT yPu fJrJ @mJr mJolsP≤A KlPr @xPmÇ k´vú : hLWtPo~JPh FA kKrK˙Kf xJoJu ßhPmj TLnJPm? C•r : kKÁomPñr kKrK˙Kf KjP~ @orJ KjP\Phr

oPiqS @PuJYjJ-kptJPuJYjJ YJKuP~KZÇ rJ\QjKfT S xJÄVbKjT ßTRvu KjitJre TPrKZÇ @orJ ßTRvu KjP~KZ ßp k´gPo ßp ix ßhUJ KhP~PZ, ßxaJPT ÈIqJPrˆ' TrPf yPmÇ Frkr @orJ xJÄVbKjTnJPm ÈKrKasa' TrmÇ fJrkr @orJ FA ãKf @mJr KrTnJr TrmÇ k´vú : yJrJPjJ \Ko kMjÀ≠Jr TrJ KT x÷m yPm? C•r : ImvqA yPmÇ TJre fOeoNu TÄPV´x S KmP\Kk kKÁomPñ @xPu xJŒ´hJK~T ÈoqJY KlKéÄ' TrPZÇ fJrJ KyªM S oMxKuo xJŒ´hJK~T TJct ßUuPZÇ KmP\Kk oMxuoJjPhr jJjJnJPm n~ ßhUJPò, fJrJ pJPf fOeoNu TÄPV´Px KVP~ ßnPzÇ fOeoNuS fJPhr iotL~ IjMnNKf KjP~ rJ\QjKfT ßUuJ~ ßoPfPZÇ ßoRumJh CxPT KhPòÇ @mJr fOeoNu, fJr xogtTPhr mJAPr mJokK∫Phr KjptJfPjr jJPo @xPu xÄUqJVKrÔ KyªMPhr KmP\Kkr KhPT ßbPu KhPòÇ hMA kãA @xPu mJokK∫Phr KmÀP≠ rJ\QjKfT ßUuJ~ ßjPoPZÇ KT∂á kKÁomPñ FA xJŒ´hJK~T ßUuJ ßmKvKhj YuPf kJPr jJÇ TJre FPf TPr TJrS hLWtPo~JPh uJn y~ jJÇ kKÁomPñr \jVe FA ßUuJ AKfoPiq mM^Pf ßkPrPZ FmÄ yJS~J WMPr pJPòÇ @kKj ßhUPmj, 2009 xJPur KmiJjxnJ KjmtJYPj mJolsP≤ ix ßjPoKZuÇ 2014 xJPur ßuJTxnJ KjmtJYPjS ßxA ix ImqJyf KZuÇ KT∂á fJr kPr kûJP~f S KoCKjKxkqJKuKa KjmtJYPj mJols≤ WMPr hJÅzJPf ÊÀ TPrÇ KoCKjKxkqJKuKa KjmtJYPj mJols≤ @mJr KÆfL~ Im˙JPj FPxPZÇ KmP\Kk ßxUJPj KcxaqJ¥ gJctÇ k´vú : KT∂á ßVJaJ nJrPf ßfJ KmP\Kkr xogtj âov mJzPZÇ @xJPor @xjú KmiJjxnJ KjmtJYPj fJrJ TÄPV´xPT yKaP~S KhPf kJPrÇ C•r : KmP\Kk ßVJaJ nJrPf @xPu jVú xJŒ´hJK~T TJct ßUuPZÇ fJrJ xŒ´Kf ÈWr ~Jkx' TotxKN Y ßWJweJ TPrPZÇ Fr oJiqPo mJÄuJPhv mJ kJKT˜Jj ßgPT nJrPf pJS~J KyªM S KvUrJ jJVKrTfô kJPmÇ KT∂á oMxuoJjPhr IQmi IKnmJxL @UqJ KhP~ fJrJ ßmr TPr KhPf YJ~Ç @kjJPT mM^Pf yPm, KmP\Kkr \jìA @xPu xJŒ´hJK~TfJ ßgPTÇ fJPhr oNu xÄVbj yPò CV´ KyªMfômJhL @rFxFxÇ fJrJ ßxTáquJr nJrfPT KyªM nJrPf kKref TrPf YJ~Ç KyªM iPotr ßpxm Kog rP~PZ; ßxèPuJPT fJrJ FUj AKfyJx KyPxPm fMPu irPf YJ~Ç KmP\Kk xrTJr nJrPfr kJbqâPo F irPjr kKrmftPjr CPhqJV KjPòÇ KmP\Kkr mz irPjr C™Jj yP~PZ IPpJiqJ~ mJmKr oxK\h nJXJr oiqKhP~Ç fJrJ k´oJe TrPf YJ~ ßp KoPgr YKr© rJo @xPuA mJ˜m KZu FmÄ IPpJiqJ~ fJr \jìÇ jPrªs ßoJKh KjP\ KjmtJYj TPrPZj KyªMPhr fLgtnNKo mJrJjKx ßgPTÇ FUj @mJr KfKj jfMj xrTJPrr FT mZrkNKft IjMÔJj TrPZj @PrT ßkRrJKeT YKr© TOPÌr \jìnNKo ogMrJ

KmP\Kkr \jìA @xPu xJŒ´hJK~TfJ ßgPTÇ fJPhr oNu xÄVbj yPò CV´ KyªMfômJhL @rFxFxÇ fJrJ ßxTáquJr nJrfPT KyªM nJrPf kKref TrPf YJ~Ç KyªM iPotr ßpxm Kog rP~PZ; ßxèPuJPT fJrJ FUj AKfyJx KyPxPm fMPu irPf YJ~Ç KmP\Kk xrTJr nJrPfr kJbqâPo F irPjr kKrmftPjr CPhqJV KjPòÇ KmP\Kkr mz irPjr C™Jj yP~PZ IPpJiqJ~ mJmKr oxK\h nJXJr oiqKhP~Ç fJrJ k´oJe TrPf YJ~ ßp KoPgr YKr© rJo @xPuA mJ˜m KZu FmÄ IPpJiqJ~ fJr \jìÇ

ßgPTÇ nJrPf FUj xJŒ´hJK~T k´YJreJ @PVr fMujJ~ IPjT ßmPz ßVPZÇ oπL S FoKkrJ kpt∂ Yro xJŒ´hJK~T TgJmJftJ muPZjÇ rJ\qxnJ S ßuJTxnJ~ @orJ FèPuJr k´KfmJh TPr @xKZÇ mPuKZ ßp KmP\Kkr oπL-FoKkrJ nJrPfr xÄKmiJj u–Wj TrPZj, fJrJ ßlR\hJKr IkrJi TrPZjÇ KT∂á xÄUqJVKrÔfJr ß\JPr KmP\Kk xrTJr fJ mº TrPZ jJÇ xŒ´Kf jPrªs ßoJKh KjP\ xJP~¿ xPÿuPj mPuPZj, nJrPf yJ\Jr yJ\Jr mZr @PV käJKˆT xJ\tJKrr ùJj KZuÇ fJ jJ yPu VPev TLnJPm x÷m yPuJ? KmP\Kk ßxTáquJr nJrfPT xJŒ´hJK~T nJrPf „kJ∂Pr CPbkPz ßuPVPZÇ FPf TPr nJrPfr hLWtPo~JPh ãKf yP~ pJPòÇ k´vú : yqJÅ, @kjJr xmtPvw mAKaS ßoJKh xrTJPrr IiLPj nJrPf ÈxJŒ´hJK~T \PuJòôJx' KjP~Ç KT∂á FaJ ßrJUJr CkJ~ TL? C•r : F\jq ÊiM KmP\KkKmPrJiL rJ\QjKfT ß\Ja mJKzP~ yPm jJÇ KmPrJiL rJ\QjKfT huèPuJPT xJÄVbKjTnJPm xÄVKbf yPf yPm FmÄ xJŒ´hJK~TfJKmPrJiL k´YJreJ WPr WPr KjP~ ßpPf yPmÇ ÛMPu-TPuP\ KVP~ KmP\Kkr ofum xŒPTt FmÄ xJŒ´hJK~TfJr Kmkh xŒPTt k´YJreJ YJuJPf yPmÇ ßxTáquJr nJrfPT mJÅYJPf yPu Fr KmT· ßjAÇ m˜Mf xmtPvw TÄPV´Px KxKkFPor kã ßgPT @orJ ßxA Kx≠J∂A KjP~KZÇ nJrPfr jqJvjJu TÄPV´x kJKatPTS FTA irPjr CPhqJV KjPf yPmÇ xJŒ´hJK~TfJr yJf ßgPT nJrfPT mJÅYJPf @oJPhr xmJAPT KjP\r KjP\r \J~VJ~ S ßpUJPj k´P~J\j FTPpJPV TJ\ TrPf yPmÇ k´vú : @r TP~TKhj kr nJrPfr k´iJjoπL jPrªs ßoJKh mJÄuJPhPv @xPZjÇ hMA ßhPvr ˙u xLoJ∂ YMKÜ mJ˜mJ~Pj FA xlr èÀfôkNetÇ @orJ \JKj, rJ\qxnJ S ßuJTxnJ~ @kjJrJ xmJA FA YMKÜr kJPv xogtj KhP~PZjÇ KT∂á Kf˜Jr kJKj YMKÜ ßTj @aPT @PZ? C•r : ßhUMj, @orJ xmxo~A Kf˜Jr kJKj mµPj ˙J~L mqm˙Jr kPãÇ KT∂á KmP\Kk S fOeoNu TÄPV´Pxr oPfJ xJŒ´hJK~T rJ\QjKfT huèPuJ xÄTLet rJ\QjKfT ˝JPgt FA AxMq mqmyJr TrPf YJ~Ç @Ko KjP\ rJ\qxnJ~ mPuKZ, YLPjr xPñ pKh xLoJ∂ KmwP~ ˙J~L mqm˙J gJPT; pKh kJKT˜JPjr xPñ ˙J~L mqm˙J gJPT; mJÄuJPhPvr xPñ gJTPm jJ ßTj? mJÄuJPhv ßfJ mºMrJÓs! k´vú : kJKT˜JPjr xPñ KxºM jhLr kJKj mµj KjP~S ˙J~L mqm˙J rP~PZÇ C•r : KbTA mPuPZjÇ kJKT˜JPjr xPñ x÷m yPu mJÄuJPhPvr xPñ x÷m yPm jJ ßTj? @Ko ßfJ YJA xm IKnjú jhL KjP~ nJrf-mJÄuJPhv ˙J~L mqm˙J k´KfKÔf ßyJTÇ F mqJkJPr @orJ xm kptJP~ xogtj KhP~ pJmÇ @Ko S K©kMrJr KxKkFo ßjfJ ßVRfo hJx ßojj nJA (rJPvh UJj ßojj), mJhvJ nJAxy (l\Pu ßyJPxj mJhvJ) @kjJPhr k´iJjoπL ßvU yJKxjJr xPñ xJãJ“ TrPf KVP~KZuJoÇ fJPTS FA TgJ mPuKZÇ mPuKZ ßp nJrf S mJÄuJPhPvr oPiq xm xoxqJr ˙J~L xoJiJPjr kPã @orJÇ F\jq ßpUJPj pJ TrJ k´P~J\j, ßpnJPm nNKoTJ rJUJ k´P~J\j rJUmÇ xJŒ´hJK~TfJ CkoyJPhPvr IKnjú v©∆Ç xJŒ´hJK~T vKÜA CkoyJPhPvr ßhvèPuJr oPiq KmPrJi K\AP~ rJUPf YJ~Ç Fr KmÀP≠ @oJPhr xmJAPT FTPpJPV TJ\ TrPf yPmÇ k´vú : @kjJPT ijqmJhÇ C•r : IPjT ijqmJhÇ Ên rJK©Ç xJãJ“TJr V´ye : ßvU ßrJTj


oMÜKY∂J 33

SURMA m 5 - 11 June 2015

K\~J yfqJTJ§: ßpxm k´Pvúr C•r TUPjJ KouPm jJ K\~JCK¨j ßYRiMrL ßuUT : 1978-81 xJu kpt∂ Y¢V´JPor ß\uJ k´vJxT KZPujÇ IqJxJKxPjvj Im K\~JCr ryoJj IqJ¥ hq @laJroqJg (ACKkFu, 2009) V´P∫r ßuUTÇ AÄPrK\ ßgPT IjNKhf

hM”˝Pkúr ˛OKfYJreJ TUPjJA xMUTr mqJkJr j~Ç fJrkrS k´KfmZr FA xoP~ @oJr oj 1981 xJPur 30 ßor ßxA @fï\jT xTJPu YPu pJ~, ˙Jj Y¢V´Jo xJKTta yJCxÇ ßxA xTJPu f“TJuLj rJÓskKf @ffJ~Lr yJPf Kjyf yjÇ vfJ»Lr k´JYLj nmjKar IÄvKmPvw ßnPX YMroJr yP~ pJ~, Kfj\j KjrLy oJjMwS Kjyf y~Ç ˙JjL~ ßxjJKjmJx ßgPT @xJ FThu CKhtiJrL oJjMw FPhr xmJAPT yfqJ TPrKZuÇ @Ko pUj ßnJrPmuJ WajJ˙Pu ßkRÅZJA, fUj ßxUJPj nMfMPz jLrmfJ KmrJ\ TrKZuÇ oPj yKòu, WµJ UJPjT @PVA ßxUJPj rLKfoPfJ pM≠ yP~PZÇ xJKTta yJCPxr mJrJªJ FmÄ SkPrr mqJuTKjr FTKa IÄv nJXJ Im˙J~ kPz KZuÇ hM\j CKhtiJrL oJjMPwr Kjgr ßhy KxÅKzPf kPz KZu-FTKa KZu kMKuPvr, @PrTKa KZu ßxjJxhPxqr ßhyÇ KT∂á xmPYP~ Kmkpt~Tr S oot KmhLet TrJ mqJkJr KZu rJÓskKf K\~JCr ryoJPjr mMPuaKm≠ ßhyÇ ßp xMqPa KfKj KZPuj, fJr UJKjT hNPrA kPz KZu fJÅr Kjgr ßhyKaÇ ßxA hOvqKa @oJPT mÉTJu fJKzP~ ßmKrP~PZ, FojKT FUPjJ fJ @oJPT fJKzP~ ßmzJ~Ç mqJkJraJ IKmvõJxq KZuÇ ßhPvr xmPYP~ ãofJir oJjMwKar cJPT ßpUJPj kMPrJ ßxjJmJKyjL

ßoP^Pf VzJVKz ßUPf k´˜Mf KZu, ßxA rJÓskKf KTjJ fJÅr KjP\r FT ßuJPTr yJPf FnJPm UMj yPujÇ rJÓskKf K\~JCr ryoJjPT UMj TrJr FA IKnpJj x÷mf FT WµJ ˙J~L yP~KZuÇ F TgJ muKZ TJre, ßxKhj @Ko ßnJrrJf KfjaJr KhPT x÷mf k´go èKur v» ÊPjKZuJoÇ @oJr mJÄPuJ ßgPT xJKTta yJCPxr hNrfô KZu oJ© FT oJAPur oPfJÇ kMKuv Kj~πeTã ßgPT FT WµJ kr @oJPT \JjJPjJ y~, rJÓskKfPT UMj TrJ yP~PZÇ @Ko xJKTta yJCPx ßkRÅZJr FT WµJ @PVA UMKjrJ ßxA ˙Jj fqJV TPrKZuÇ IKnpJjKa UMm xMkKrTK·f KZu, fJr uãqS KZu FTKaÇ KT∂á krmftLTJPu ßp Umr ßmPrJ~, fJ KZu @rS IxJo†xqkNet S hMPmtJiqÇ rJÓskKfr xPñ UMm I·xÄUqT oJjMPwr FT k´KfKjKihu KZu, fJÅPhr xmJA rJPf xJKTta yJCPxA KZPujÇ rJÓskKfr mqKÜVf TotTftJ ZJzJ FA hPu KZPuj KmFjKkr oyJxKYm cJ. mhÀP¨J\J ßYRiMrL, CkPhÓJ c. @KojJ ryoJj S @rS FT\j k´KfoπLÇ UMKjrJ ßxUJPj ßdJTJr kr fJÅrJ jJKT UJPar KjPY @v´~ KjP~KZPujÇ @orJ xJKTta yJCPx ßkRÅZJr kr fJÅrJ FPT FPT ßmr yP~ @Pxj, Kmøu KYP• fJÅrJ nP~ TJÅkKZPujÇ ßxUJPj ßp ßuJTaJ xmPYP~ vJ∂ KZPuj, fJÅr xJoKrT ACKjlotS KZu FTho kKrkJKa, ßu. TPjtu oJylM\, rJÓskKfr mqKÜVf xKYmÇ @oJPhr ßhPU ßmKrP~ @xJr xo~ KfKj ßmfJr ßlJPj TgJ muKZPujÇ KfKj UMm vJ∂ VuJ~ @oJPhr \JjJj, ˝rJÓsoπL S ßxjJk´iJj ß\jJPru FrvJh ßyKuT¡JPr rSjJ yP~PZjÇ fJÅr ßo\JP\r k´vJK∂ ßhPU oPj yKòu jJ ßp ßxUJPj ßTJPjJ Kmkpt~ WPaPZÇ fJÅr nJm ßhPU oPj yKòu, xmKTZMA Kj~πPe @PZ; FThu KmkgVJoL WJfPTr yJPf rJÓskKf UMj yP~PZjÇ Pp oJjMwPhr K\~JCr ryoJj Kj\ yJPf VPz fMPuKZPuj, fJÅPhr yJPfA ßp KfKj UMj yPmj, ßxaJ hMWtajJ j~Ç @mJr FThu ãM… mqKÜr @PmVk´me Kx≠JP∂r TJrPe KfKj UMj yP~PZj, mqJkJraJ ßfojS j~Ç TP~T mZr iPr fJÅPT UMj TrJr FA kKrT·jJ yP~PZÇ ßhv S @oJPhr oPfJ hPur mJAPrr oJjMwPhr \jq FaJ UMmA hMntJPVqr Kmw~ yPò, UMPjr k´TOf xfq TUPjJA ßmPrJPm jJ, IgY

TávLuPmrJ FaJ KjP~ TávufJr xPñ Tf jJ jJaT TrPmjÇ Fr xPñ @rS KTZM ßpJV TrPf yPmÇ FA UMPjr kr @rS IPjT I˝JnJKmT S kKreJoI\JjJ WajJ WPaPZ, FèPuJ ßhPU @orJ yfmMK≠ yP~ ßVKZ; pJr ßrv FUPjJ @PZÇ PxKhj xTJPu ßu. TPjtu oJylMP\r ryxqo~ @YrPer kJvJkJKv k´go uãeL~ mqJkJr KZu xJKTta yJCx k´JñPe ßxjJ IjMkK˙KfÇ oJylM\ hJKm TPrj, ßxjJk´iJj S ˝rJÓsoπLr xPñ KfKj TgJ mPuPZjÇ KT∂á fJ xP•ôS WajJr Kfj WµJ kr kpt∂ ßrKcS mJ Ijq ßTJPjJ oJiqPo F-xÄâJ∂ ßWJweJ @PxKjÇ @oJPhr frl ßgPT xTJPur KhPT @orJ ˝rJÓs oπeJu~PT ßlJPj WajJKa \JjJAÇ Frkr Y¢V´JPor xPñ mJAPrr ßaKuPpJVJPpJV mº yP~ pJ~, krmftL 48 WµJ kpt∂ fJ myJu gJPTÇ ßyKuT¡Jr @PxKj, dJTJ ßgPTS ßTC @PxKjÇ rJÓskKf K\~Jr UMPjr k´go ßWJweJKa @Px Y¢V´Jo ßmfJr ßgPT, FT\j IùJf ßxjJ TotTftJ F ßWJweJ ßhjÇ KfKj mPuj, K\~JCr ryoJPjr xrTJrPT yKaP~ ÈKmkämL TJCK¿u' ãofJ hUu TPrPZÇ Z~ WµJ kJr yS~Jr @PV xrTJPrr frl ßgPTS IKnPpJV U§j TrJ y~KjÇ fUj CkrJÓskKf

FT ßrKcS nJwPe fgJTKgf InMq™JPjr KjªJ \JjJj, @r Fxm KTZMr hJ~ YJkJj Y¢V´Jo ßxjJKjmJPxr K\SKx ßo\r ß\jJPru o†MPrr TJÅPiÇ @r FA fgJTKgf InMq™JjA mJ Y¢V´JPo TLnJPm mqgt yPuJ? FT c\j ßxjJ Y¢V´Jo ßaKuPlJj nmj FmÄ @PrT hu KaKn S ßrKcS nmj hUu TPr ßj~Ç FT\j ßxjJS vyPr kqJPrc TPrKj, @mJr ÈKmPhsJyL ßxjJhu' pJjmJyj YuJYu mº TrJr ßYÓJ TPrKjÇ ßhPv TL WPaPZ, fJ KjP~ kMPrJ vyPr @fï KmrJ\ TrKZu, kMPrJ vyrA fUj KÆiJV´˜ KZuÇ Fr krmftL IkKreJohvtL WajJ KZu ßo\r ß\jJPru o†MPrr @Yre, KmPhsJPyr IjMKof ßjfJÇ KfKj @oJPT (P\uJ k´vJxT) S KmnJVL~ TKovjJrPT ßxjJKjmJPx ßcPT KjP~ KjP\PT fgJTKgf KmkämL TJCK¿Pur oMUkJ© KyPxPm ßkv TPrjÇ @Ko pUj K\Pùx TruJo, FA KmkämL TJCK¿Pu ßT ßT @PZj, fUj KfKj ßx k´xñ FKzP~ pJS~Jr ßYÓJ TPrjÇ I˝JnJKmT mqJkJr yPò, fJÅr TgJ ÊPj oPj yKòu KfKj oMU˙ KÙ¡ IjMxJPr TgJ muPZj (xrTJrPT 40 kOÔJ~

K\~J ßTj k´go ßxjJk´iJj yjKj S~JKuCu yT ßuUT : KmPväwT

ßxjJmJKyjLPf ß\qÔfJ nPñr k´go jK\r ˙Jkj TPrPZ @S~JoL uLVÇ 1972 xJPur \JjM~JKrPf fhJjL∂j @S~JoL uLV xrTJr ß\qÔ ßxjJTotTftJ K\~JCr ryoJjPT KcKXP~ ßT Fo xKlCuäJyPT ßxjJk´iJj KjpMÜ TPrÇ K\~JCr ryoJjPT mJh KhP~ ßTj xKlCuäJyPT ßxjJk´iJj KjpMÜ TrJ yP~KZu ßx mqJkJPr @S~JoL uLPVr frl ßgPT ßTJPjJ TJre hvtJPjJ y~KjÇ KmKvÓ oMKÜPpJ≠J S krmftLTJPu f•ôJmiJ~T xrTJPrr CkPhÓJ KyPxPm hJK~fô kJujTJrL ßo\r ß\jJPru (Im:) oAjMu ßyJPxj ßYRiMrL mLr Kmâo fJr ÈFT ß\jJPrPur jLrm xJãq : ˝JiLjfJr k´go hvT' mAP~ KuPUPZj, ÈÈ1972 xJPur \JjM~JKr oJPxA TPjtu ßgPT xrJxKr ß\jJPru kPh kPhJjúKf KhP~ SxoJjLPT ßxjJmJKyjL ßgPT

ImqJyKf ßh~J y~ FmÄ ßTKmPja oπL KjP~JV TPr ßmxJoKrT KmoJj kKrmyj, ßjRYuJYu S \JyJ\ oπeJuP~r hJK~fô ßh~J y~Ç fPm fJr oPiq k´KfrãJoπL yS~Jr FTaJ xM¬ @TJ–ãJ KZuÇ ßu. TPjtu rmPT ßo\r ß\jJPru kPh kPhJjúKf KhP~ ßxjJmJKyjL ßgPT ImqJyKf ßh~J y~Ç TPjtu SxoJjL S ßu. TPjtu rm Cn~A kJKT˜Jj @Kot ßgPT Imxr ßj~Jr kr 1970 xJPu @S~JoL uLPVr oPjJj~j KjP~ mOy•r KxPua ßgPT xÄxh xhxq (FoFjF) KjmtJKYf yP~KZPuj FmÄ ˝JiLjfJpMP≠ IÄv ßjj Ç oMKÜpMP≠r xo~ kPhJjúKf kJS~J ßu. TPjtu, TPjtu S kPr KmsPVKc~Jr xKlCuäJyPT kPhJjúKf KhP~ ßo\r ß\jJPru TrJ y~ FmÄ ßxjJk´iJj KyPxPm KjP~JV ßh~J y~Ç K\~JCr ryoJj S xKlCuäJy FTA KhPj kJKT˜Jj KoKuaJKr IqJTJPcKo TJmMPu ßpJVhJj TPrj S FTA KhPj TKovj ßkP~ ßxPT¥ ßulPajqJ≤ kPh KjP~JV kJjÇ (fUj Kj~Kof TKovPjr \jq xJoKrT IqJTPcKoPf k´KvãPer ßo~Jh KZu hM'mZr, kPr @oJPhr xoP~ fJ mJKzP~ @zJA mZr TrJ y~)Ç @KotPf IKlxJrPhr ß\qÔfJ Kjet~ TrJ y~ fJPhr xJoKrT k´KvãPer xJKmtT luJlPur KnK•PfÇ FTA KhPj K\~JCr ryoJj S xKlCuäJy TKovj ßkPuS k´KvãPer luJlPur KnK•Pf K\~JCr ryoJjPT ß\qÔfJ ßh~J y~Ç ß\jJPru K\~J ß\qÔ yS~J xP•ôS fJPT @KotPf ßrPU ß\jJPru xKlCuäJyPT ßxjJk´iJj KjP~JV TrJ~ ‰jKfT KhT KhP~ ßxjJmJKyjL kKrYJujJ~ ˝nJmfA fJr hMmtufJ gJTJr TgJÇ ÍF KjP~JV xŒPTt krmftLTJPu @Ko TgJ k´xPñ ß\jJPru rmPT K\Pùx TKrÇ C•Pr KfKj @oJPT \JjJj, Èk´iJjoπL S k´KfrãJoπL ßvU oMK\Pmr TJPZ ˝JiLjfJpMP≠ IÄvV´yeTJrL KxKj~r IKlxJrPhr fJKuTJ KfKj FmÄ ß\jJPru SxoJjL

KjP~ ßVPu ßvU oMK\m xKlCuäJyPT ßxjJk´iJj KjP~JV TPrjÇ F mqJkJPr fJr FmÄ ß\jJPru SxoJjLr ßTJPjJ xMkJKrv KZu jJ mPu KfKj @oJPT \JjJjÇ'' (kOÔJ : 40 S 41) @oJr iJreJ, @S~JoL uLV x÷mf KfjKa TJrPe K\~JCr ryoJjPT ßxjJk´iJj TPrKjÇ k´go TJre yPò, K\~JCr ryoJj ˝JiLj mJÄuJ ßmfJr ßTPªsr oJiqPo ˝JiLjfJr ßp GKfyJKxT ßWJweJKa ßhj, fJ @S~JoL uLPVr \jq KZu FTKa IkZªjL~ Kmw~Ç TJre, mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJr \jq @S~JoL uLV mÉ mZr iPr TJ\ TrPuS k´TJPvq ßTJPjJ Khj ˝JiLjfJr TgJ ß\Jr VuJ~ muPf kJPrKjÇ FojKT 1971 xJPur 25 oJYt rJPfS fJrJ ˝JiLjfJr ßWJweJ KhPf mqgt y~Ç pKhS @S~JoL uLPVr kã ßgPT FUj muJ yPò, Y¢V´Jo @S~JoL uLPVr ßjfJ Fo F yJjúJj ˝JiLj mJÄuJ ßmfJr ßTªs ßgPT k´go ˝JiLjfJr ßWJweJ ßhjÇ KT∂á hM”PUr Kmw~ yPò, Fo F yJjúJPjr SA ßWJweJ mJÄuJPhPvr oJjMw ÊjPf kJPrKj; fJrJ ÊPjPZ K\~JCr ryoJPjr ßWJweJÇ lPu \jVPer oPiq fJr ßp @uJhJ nJmoNKft ‰fKr yP~KZu ˝JiLjfJ-krmftL @S~JoL uLV ßjfJrJ ßxaJPT ˝JnJKmTnJPm KjPf kJPrjKjÇ fJrJ ßxaJPT mJÅTJ ßYJPUA ßhPUPZjÇ KÆfL~ TJre yPò, K\~JCr ryoJj oMK\mjVr xrTJr VKbf yS~Jr @PVA FTKa k´mJxL xrTJr VbPjr CPhqJV KjP~KZPujÇ k´UqJf xJKyKfqT S KvãJKmh c. @KjxMöJoJPjr ßuUJ È@oJr FTJ•r' mAP~ F xŒKTtf fgq kJS~J pJ~Ç c. @KjxMöJoJj fJr SA mAP~ KuPUPZj, ÈÈFKhPT FTaJ TJjJWMwJ ÊjPf ßkuJoÇ nJrPfr TJZ ßgPT @PrJ I˘v˘ kJS~Jr @vJ~ ßo\r K\~J jJKT CPhqJV KjP~PZj c. oKuäTPT k´iJj TPr xrTJr VbPjrÇ F KmwP~ oKuäT xJPym TUPjJ KTZM mPujKj @oJPT, @KoS fJPT K\Pùx TKrKjÇ mÉ

TJu kPr, TuTJfJ~, fJ\C¨Lj @yoh KjP\r ßgPTA FTKhj @oJr TJPZ \JjPf ßYP~KZPuj F xŒPTtÇ fJA TgJKa ßp rPaKZu, fJPf xPªy ßjAÇ ßvJjJ ßVu, @oJPhr ßTC ßVPZj @VrfuJ~ F KmwP~ @uJk TrPfÇ @mJr ßvJjJ ßVu, KfKj KlPr FPxPZj FA Umr KjP~ ßp, @S~JoL uLPVr ßjfJrJ hM-FT KhPjr oPiqA xrTJr Vbj TrPf pJPòjÇ'' (kOÔJ : 49 S 50) mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ pM≠ hKuuk© : kûhv UP§ oMKhsf Y¢V´Jo ß\uJ @S~JoL uLPVr xnJkKf Fo @r KxK¨TLr KmmOKf ßgPTS k´mJxL xrTJr Vbj xŒKTtf CkPrJKuäKUf fPgqr KTZMaJ xfqfJ UMÅP\ kJS~J pJ~Ç SA KmmOKfPf \jJm KxK¨TL I˘ xrmrJPyr mqJkJPr nJrf xrTJPrr xJPg ßpJVJPpJV TrJr \jq ßo\r K\~Jr IjMPrJPir TgJ CPuäU TPr \JjJj, Y¢V´Jo, ßjJ~JUJuL S TáKouäJ ßgPT KjmtJKYf \JfL~ S k´JPhKvT kKrwh xhxqrJ nJrf xrTJPrr xJPg @PuJYjJ TrJr xMKmiJPgt FTKa I∂mtftLTJuLj xrTJr VbPjr \jq fJr Skr YJk xOKÓ TrPu KfKj ‰x~h j\Àu AxuJo, UªTJr ßoJvfJT, fJ\C¨Lj @yoh, TJoÀöJoJj S ojxMr @uLr oPfJ ßjfJPhr IjMkK˙KfPf xrTJr VbPj I˝LTOKf ùJkj TPrjÇ fUj fJPT K©kMrJr oMUqoπL vYLªs KxÄP~r TJPZ KjP~ pJS~J y~Ç Ko. KxÄ xJPg xJPgA KoPxx AKªrJ VJºLPT ßaKuPlJj TPrj FmÄ @uJk ßvPw Fo @r KxK¨TLPT KhKuäPf pJS~Jr krJovt ßhjÇ SA KhjA KmKvÓ IgtjLKfKmh c. @KjxMr ryoJj S k´Plxr ßryoJj ßxJmyJj @VrfuJ ßkRÅZPu Fo @r KxK¨TL fJPhr hM'\jPT fJr xJPg j~JKhKuä pJS~Jr IjMPrJi \JjJjÇ KyªM jJo iJre TPr fJrJ KhKuäPf ßkRÅZJPjJr kr nJrPfr xJPmT KvãJoπL K©èjJ ßxj FmÄ ˝rJÓs S krrJÓs oπeJuP~r ßmv 40 kOÔJ~


34 oMÜKY∂J

5 - 11 June 2015 m SURMA

huL~ xrTJr YJAPuS V´yePpJVq KjmtJYj TrPf kJrPm jJ c. oMyJÿh A~JyA~J @UfJr ßuUT : IiqJkT, rJ\jLKf KmùJj KmnJV, Y¢V´Jo KmvõKmhqJu~

KjmtJYj yu k´KfKjKifôvLu VefPπr k´JePnJorJÇ oMÜ S ImJi KjmtJYj IjMÔJPjr oiqKhP~ Foj VefPπr TJptTJKrfJ k´KfKÔf y~Ç KT∂á ßpxm ßhPv Vefπ k´JKfÔJKjTfJ kJ~Kj ßxxm ßhPv KjmtJYj ˝ònJPm IjMKÔf y~ jJÇ Fxm ßhPv rJ\QjKfT huèPuJ xKbTnJPm Vefπ YYtJ TrPf kJrPZ jJÇ huèPuJ FUjS krJ\~ ßoPj ßj~Jr ßpJVqfJ @~• TrPf kJPrKjÇ F rTo ßhvèPuJPf ßp hu ãofJ~ @Px ßx hu @r ãofJ ZJzPf YJ~ jJÇ \jKk´~fJ yJrJPu KjmtJYPj AK†Kj~JKrÄ TPr yPuS ãofJ~ gJTPf YJ~Ç rJPÓsr k´vJxj S xJÄKmiJKjT k´KfÔJjèPuJPf huL~Tre WKaP~ FmÄ ˜JmT S jf\JjM mqKÜPhr SA xm k´KfÔJPj KjP~JV KhP~ KjP~JVTOf mqKÜPhr @jMTNuq V´ye TPr ãofJxLj huèPuJ ãofJ hLWtJK~f TrPf YJ~Ç F k´Kâ~J~ ãofJxLj hu KmPrJiL huPT vKÜvJuL yPf KhPf YJ~ jJÇ Kj~ofJKπT @PªJuPj mJiJ KhP~ hojkLzPjr oJiqPo KmPrJiL huPT jJ˜JjJmMh TPr xmt˜Pr xrTJKr hPur FTT k´JiJjq k´KfÔJ TrPf YJ~Ç mJuJPhPv Vefπ FUj FojA Im˙J~ @PZÇ F ßhPvr xrTJr KjmtJKYf yPuS SA KjmtJYPj \jVe ßnJa KhPf kJPrjKjÇ IKiTJÄv xÄxh xhxq

\jVPer xogtj jJ KjP~A xÄxh xhxq yP~PZjÇ KjmtJYj m\tjTrL k´iJj KmPrJiL hu rP~PZ xÄxPhr mJAPrÇ F hPur ßjfJ-TotLPhr IPjPTA ß\PuÇ mJKTrJ oJouJ-yJouJ~ kpthM ˜Ç Imvq \JfL~ xÄxPh @PrTKa KmPrJiL hu @PZÇ F huKa yu xrTJPrr oKπxnJ~ ßpJVhJrTJrL jJoTJS~JP˜r KmPrJiL huÇ FA KmPrJiL hPur Skr jJVKrTPhr ßTJPjJ @˙J ßjAÇ FUJPj xrTJr xÄxPhr mJAPrr k´Tf O KmPrJiL huPT Kj~ofJKπT xrTJrKmPrJiL @PªJuj TrPf mJiJ xOKÓ TrPZÇ KjP\Phr ãofJPT hLWtJK~f TrJr uãq KjP~ xrTJKr hu KmPrJiL huPT oJouJ-yJouJ~ TJmM TPr IPjTaJ KjK‘~ TPr ßrPUPZÇ xrTJr FUj Vefπ mJ ßnJaJKiTJr jJ KhP~ jJVKrTPhr Cjú~j mJ lîJASnJr KhP~ x∂áÓ rJUPf YJAPZÇ oπLrJ mJrmJr ßTmu oJuP~Kv~J @r KxñJkMPrr ChJyre KhPòjÇ KT∂á fJrJ FaJ mM^Pf YJAPZj jJ ßp, F ßhPvr oJjMw VKrm yPuS fJrJ Cjú~Pjr KmKjoP~ fJPhr ßnJaJKiTJr yJrJPf TUjS rJK\ yPmj jJÇ F ßhPvr IKiTJÄv oJjMw I· KvKãf yPuS fJrJ KT∂á UMmA IKiTJr xPYfjÇ ßnJaJKiTJrPT fJrJ fJPhr kKm© @oJjf oPj TPrj FmÄ ßnJaJKiTJr k´P~JPVr oJiqPo k´KfKjKi KjmtJYPjr TJ\KaPT fJrJ FTKa optJhJkNet hJK~fô mPu KmPmYjJ TPrjÇ F TJrPe xrTJKr k´YJreJ~ pfA Cjú~Pjr TgJ muJ ßyJT jJ ßTj, xrTJKr hu \jKk´~ yPf kJrPZ jJÇ ßhPvS vJK∂ S K˙KfvLufJ k´KfKÔf yPò jJÇ PhPv mftoJPj ßToj ßpj FTKa gogPo nJm KmrJ\ TrPZÇ k´TOf KmPrJiL hPur ßTJPjJ ˝JnJKmT TotTJ§ ßjAÇ xm ßpj ßToj YMkYJk yP~ rP~PZÇ k´TKO fPf ^Pzr @PV ßpoj ßTJPjJ mJfJx gJPT jJ, IPjTaJ ßx rToÇ KmPrJiL hPur ßTJPjJ KoKaÄKoKZu mJ ßTJPjJ xrTJrKmPrJiL TotTJ§ ßjAÇ FojKT KaKn aTPvJèPuJPfS k´KgfpvJ KmPrJiLhuL~ ßjfJPhr CkK˙Kf jJ gJTJ~ xŒ´Kf rJPfr \jKk´~ aTPvJèPuJ âoJjõP~ I\jKk´~ yP~ hvtT-Pv´JfJ yJrJPòÇ xrTJKr hPur ßjfJPhr oPiqS FTKa ßmkPrJ~J FTfrlJ nJm kKruKãf yPò, pJ Vefπ YYtJr \jq ßoJPaS nJPuJ j~Ç 28 FKk´u Kfj KxKa KjmtJYPj TJrYMKk TPr Km\~ TrJ~• TrJr kr xrTJrhuL~ ßjfJ-TotLPhr oPiq ßTJPjJ uJ\-uöJr uãe ßhUJ pJPò jJÇ Fr kKrmPft fJPhr oPiq mJyJhMKr k´hvtPjr oPjJnJm uã TrJ

mJuJPhPv Vefπ FUj FojA Im˙J~ @PZÇ F ßhPvr xrTJr KjmtJKYf yPuS SA KjmtJYPj \jVe ßnJa KhPf kJPrjKjÇ IKiTJÄv xÄxh xhxq \jVPer xogtj jJ KjP~A xÄxh xhxq yP~PZjÇ KjmtJYj m\tjTrL k´iJj KmPrJiL hu rP~PZ xÄxPhr mJAPrÇ F hPur ßjfJTotLPhr IPjPTA ß\PuÇ mJKTrJ oJouJ-yJouJ~ kptMh˜Ç Imvq \JfL~ xÄxPh @PrTKa KmPrJiL hu @PZÇ F huKa yu xrTJPrr oKπxnJ~ ßpJVhJrTJrL jJoTJS~JP˜r KmPrJiL huÇ FA KmPrJiL hPur Skr jJVKrTPhr ßTJPjJ @˙J ßjAÇ pJPòÇ TfaJ KmPmTyLj yPu Foj FTKa IV´yePpJVq KjmtJYPj K\Pf ßTJPjJ ßTJPjJ k´JgtL jJVKrT xÄmitjJ V´ye TrPf kJPrj! KxKa KjmtJYPjr kr oJKTtj krrJÓs hlfPrr rJ\jLKfKmw~T @¥Jr ßxPâaJKr SP~K¥ vJroqJPjr xPñ IjMKÔf ‰mbPT oJjjL~ k´iJjoπL KjmtJYjL mqm˙Jr xÄÛJr KjP~ nJmPZj mPu fJPT ImKyf TPrPZjÇ xÄxh KjmtJYPj APuTasKjT ßnJKaÄ ßoKvj (AKnFo) YJuMxy KjmtJYj k≠Kfr @iMKjTJ~Pj xrTJKr oPjJPpJPVr TgJS KfKj fJPT mPuPZjÇ fPm @VJoL xÄxh KjmJYj TUj FmÄ ßToj xrTJPrr IiLPj yPm, ßx xŒPTt k´iJjoπL vJroqJjPT KTZM mPujKjÇ k´iJjoπLr oPjJnJm KmPväwe TrPu IjMiJmj TrJ pJ~, huL~ xrTJPrr IiLPj KjmtJYj TrJPTA xrTJKr hu fJPhr KjmtJYjL Km\P~r \jq KjrJkh oPj TrPZÇ F TJrPeA y~PfJ oJjjL~ k´iJjoπL KjhtuL~ xrTJPrr IiLPj @VJo oiqmftL xÄxh KjmtJYPjr mqm˙J TrPmj KT-jJ ßx xŒPTt ¸Ó TPr KTZM mPujKjÇ huL~ xrTJPrr IiLPj krkr IjMKÔf FTKa xÄxh (hvo xÄxh) FmÄ hMKa ˙JjL~ xrTJr (YfMgt CkP\uJ kKrwh FmÄ Kfj KxKa TPktJPrvj) KjmtJYPjr YKr© S ‰mKvÓq KmPväwe TrJr kr xrTJrk´iJj ßTJj oMPU huL~ xrTJPrr IiLPj

˝ò KjmtJYj IjMÔJPjr KjÁ~fJ ßhPmj? @r ßx rTo KjÁ~fJ KhPuS KT fJ ßTC KmvõJx TrPm? Imvq TP~T\j xrTJrhuL~ ßjfJ-oπLr oMPU ßfJ KTZMA @aTJ~ jJÇ fJrJ y~PfJ muPf kJPrj, KmPrJiLhuL~ IxyPpJKVfJ, xrTJPrr mhjJo TrJr \jq jJjJ wzpπ FmÄ jJjJ TJrPe huL~ xrTJPrr IiLPj IjMKÔf Vf KfjKa KjmtJYPj KTZM KmKòjú hMjLt Kf S ßjKfmJYT WajJ WPaPZÇ Fxm WajJ ßgPT KvãJ KjP~ nKmwqPf @VJoL xÄxh KjmtJYj huL~ xrTJPrr IiLPj xmJr xyPpJKVfJ~ xŒNet hMjtLKfTJrYMKkoMÜnJPm TrJ x÷m yPmÇ KmPrJiL hPur CKYf yPm SA KjmtJYPj IÄvV´ye TPr KjP\Phr \jKk´~fJ pJYJA TrJÇ F rTo mÜmq k´hJjTJrL ßjfJPhr kPã @rS IPjT KTZM muJ x÷mÇ KT∂á Fxm mÜmq jJVKrT xoJP\r TJPZ TfaJ KmvõJxPpJVq yPm ßxaJA KmPmYjJr Kmw~Ç xrTJrhuL~ CkKrCÜ mqJUqJ pKh xfqS iPr ßj~J pJ~, fJyPuS KT huL~ xrTJPrr IiLPj @VJoL xÄxh KjmtJYj ˝ònJPm TrJ x÷m yPm? xrTJr pKh KjP\Phr rJ\QjKfT uJn-PuJTxJj nMPu KVP~ xKfqA KjmtJYPj ˝òfJ k´KfÔJ TrPf YJ~, fJ TrJS KT xrTJPrr kPã x÷m yPm? xÿJKjf kJbT, @xMj 40 kOÔJ~

xJVPr nJxJ oJjMPwr hM”PUr VÅJgJ oj\MÀu yT ßuUT : KvãT S xJÄmJKhT

yqJÅ, ßxxm KjkLKzf-mKûf oJjMPwr TgJ @Ko muKZ, ßTC pJPhr KjPf YJ~ jJÇ mJjnJKx oJjMw, xJVrnJKx oJjMw, InMÜ oJjMw, oOfMqPfS pJPhr ßoPu jJ Tmr, mrÄ ZMPz ßluJ y~ IgA xJVPr xoMhs-k´JeLr UJmJr KyPxPmÇ oJjmfJr FA ImoJjjJ FTKmÄv vfJ»Lr YoT \JVJPjJ IV´VKfr oPiqS @oJPhr ßhPU ßpPf y~ FmÄ @orJ mMhÅ yP~ gJKT A≤JrPja, ßlxmMT @r ßxuKl TJuYJPrÇ @r oOfMqr ßTJPu ßdJPu kPz @oJrA kJPvr V´Jo KTÄmJ kJzJr ßTJPjJ FT IxyJ~ fÀe, \LmjpMP≠ krJK\f jJ yS~Jr k´Y§ mJxjJ pJPT I\JP∂A @aPT ßlPuKZu hJuJu-lKz~Jr U√PrÇ IxyJ~ Fxm oJjMPwr TgJ muPf ßVPu fJA I\JP∂A @oJPhr YJrkJPv WMPr ßmzJPjJ KTZM IoJjMPwr TgJS FPx pJ~, ßuJn @r ßoJy pJPhr KjP~ ßVPZ Foj FT IºTJr TMbMKrPf, pJmfL~ oJjKmT èe ßpUJPj fJrJ

mºT ßrPUPZ jVhk´JK¬r TJPZÇ @r F hMA hPur oJP^ @PZ @rS FTPv´Ker oJjMw, mJKyqT kKrYP~ pJPhr Im˙Jj @oJPhr oPfJ jVeq võJx\LmLPhr IPjT SkPr, fPm TJPZ ßgPT ßYJU mMKuP~ KjPu ßhUJ pJPm pJr xmaJA yPò ßUJuxÇ @r ßxA IoJjMw @r IPitT oJjMwPhr IPjqr \Lmj KjP~ KZKjKoKj ßUuJ~ o• yS~Jr oMPU KjP\Phr oJjm kKrY~ ßgPT mKûf yP~ IgA xoMPhs oOfqM r k´yr èjPf yPò k´fJKrf KTZM oJjMwPTÇ ßx rTo FT asqJK\T jJaPTr @orJ yuJo IxyJ~ KTZM hvtTÇ Ko~JjoJPrr ßrJKyñJPhr k´Kf @oJr ßp UMm IjMrJV @PZ, fJ j~Ç Fr ßkZPj k´fqã ßp TJre, fJr oNPu @PZ KfÜ FT mqKÜVf IKnùfJÇ ßmv TP~T mZr @PV ßaJKTSPf ßrJKyñJ vreJgtLPhr hMhvt Jr TgJ fMPu irJ FTKa xÄmJh xPÿuPj xûJuPTr hJK~fô @Ko kJuj TPrKZuJoÇ xÄmJh xPÿuPj mÜmq KhPf FPxKZPuj fÀe TP~T\j ßrJKyñJ, \JkJPj vreJgtL optJhJ uJPnr @Pmhj pJÅrJ TPrKZPuj FmÄ fJÅPhr ßxA @PmhPjr KjK• yS~Jr IPkãJ~ fJÅrJ KZPujÇ xÄmJh xPÿuPjr ßvPw FÅPhr ßjfJr TJPZ @Ko \JjPf ßYP~KZuJo, mJÄuJPhPvr vreJgtL KvKmPr mxmJPxr IKnùfJ fJÅr yP~PZ KT jJÇ fÀe ßxA ßrJKyñJ ßjfJr fJ“ãKeT \mJm KZu AKfmJYT FmÄ @oJPT KfKj mPuKZPuj ßp mZr kJÅPYT ßxUJPj KfKj TJKaP~PZjÇ ßxA xNP© fJÅr TJPZ @Ko @rS \JjPf ßYP~KZuJo, mJÄuJ nJwJr xPñ kKrY~ yS~Jr xMPpJV fJÅr @PhR yP~KZu KT jJÇ FmJPrr C•r ßTmu ßjKfmJYTA KZu jJ, mrÄ @oJPT KfKj @rS mPuKZPuj ßp mJÄuJ nJwJ KfKj ßvPUjKj, fPm vreJgtL KvKmPrr oMxuoJj nJAPhr xyJ~fJ~ @rKm @r ChtM nJwJ KfKj ßxUJPj r¬ TrJr xMPpJV kJjÇ PhPv KjkLzPjr KvTJr yP~ kJKuP~ @xJ ßrJKyñJ vreJgtLPhr KjP~ ßp ßmv mz rTPor ZT-TwJ ßUuJ

IPjT Khj ßgPT YuPZ, fJPf oPj y~ IPjPTA FTof yPmjÇ fPm Fr Igt FaJ j~ ßp jqJpq IKiTJr ßgPT ßrJKyñJPhr mKûf TrJr \Wjq ßp ßUuJ~ Ko~JjoJPrr k´vJxj @r ßmR≠ iotJmu’LPhr FTKa IÄv o• rP~PZ, fJr k´KfmJh @orJ Trm jJ FmÄ ÈPfJoJr ^JPouJ @oJr j~' mPu ßYJU mº TPr gJTmÇ PrJKyñJPhr hJmJr WMÅKa yP~ SbJ~ uJnmJj yPò KjÁ~ FTPv´Ker oJjMw FmÄ FPhr KYK¤f TrJ FUj oPj y~ mJÄuJPhPvr ˝JPgtA IPjT ßmKv k´P~J\jL~Ç jVh IPgtr ßujPhj ßpUJPj WKjÔnJPm \Kzf, oiMPuJnL ßoRoJKZr Knz ßxUJPj ˝JnJKmTÇ ßrJKyñJ vreJgtLPhr hKãe-kNmt FKv~Jr KTZM ßhPv k´PmPvr xMPpJV TPr KhP~ Cjúf \LmPjr ˝kú fJPhr ßhKUP~ FPhr TJZ ßgPT xyP\A \LmPjr ßvw x’u yJKfP~ ßjS~Jr FT k´JeWJfL ßUuJ~ pJrJ KjP~JK\f, fJPhr oPiq mJÄuJPhPvr KTZM fgJTKgf k´nJmvJuL oJjMw\jS \KzfÇ xJŒsKfT xoP~ mJÄuJPhv S KmPvõr IjqJjq ßhPvr xÄmJhoJiqPo k´TJKvf UmrJUmPr ßxA xfqfJrA AKñf KhPòÇ IPgtr KmKjoP~ ^MÅKTkNet ßjRpJ©J~ ßrJKyñJPhr FrJ fMPu KhPòÇ @r IxyJ~ ßrJKyñJPhr TJZ ßgPT Igt @hJ~ x÷m jJ yPu ˝kúYJrL mJÄuJPhKv fÀPerJ ßfJ @PZA, KmPhPv ÈCjúf \LmPjr ˝Pkú' FrJ FfaJA k´nJKmf ßp \Ko KmKâ KTÄmJ iJPrr IPgt yPuS KcKX ßjRTJ~ CkTëu kJr yP~ IhNPr IPkãoJe oJZ irJr asuJPr CPb pJS~Jr @PV IKjKÁf \LmPjr KY∂J FPhr oJgJ~ FTmJPrr \jqS ßUPu pJ~ jJÇ IjqKhPT 800 ßrJKyñJr KnPz v UJPjT mJÄuJPhKv ˝kúYJrL fÀe asuJPr \J~VJ TPr ßjS~J~ Ko~JjoJr xrTJPrr kPã F rTo @∂\tJKfT k´YJPr Ku¬ yS~J xy\ yP~ CbPZ ßp xoMPhs nJxoJj IxyJ~ ßxxm oJjMw ßhvfqJVL vreJgtL ßoJPaS j~, mrÄ fJrJ yPò IgtQjKfT

IKnmJxjk´fqJvL mJÄuJPhKvÇ @oJPhr @∂\tJKfT nJmoNKft IPjTaJA nNuMK£f TPr KhPòÇ Fr mJAPr Knjú FTKa KhT ßgPTS @oJPhr nJmoNKft k´vúKm≠Ç mJÄuJPhPvr xrTJr ß\Jr VuJ~ mPu @xPZ ßp oiq @P~r ßhv yP~ SbJ @oJPhr \jq FUj xoP~r mqJkJrÇ KTZMKhj @PV ßhPvr oJgJKkZM @~ 1 yJ\Jr 300 oJKTtj cuJr ZJKzP~ pJS~Jr Umr xÄmJhoJiqPo ßmv èÀPfôr xPñ k´YJKrf y~Ç ßx rTo FTKa ßhv ßgPT Ff ßmKv fÀPer Cjúf \LmPjr xºJPj ßpPTJPjJ CkJP~ Ijq ßTJgJS kJKuP~ pJS~Jr ßfJ TgJ j~Ç fPm FrkrS fJ yPò FmÄ ßTj yPò, ßxKhPT oPj y~ xrTJr @r jLKfKjitJrTPhr j\r ßhS~J hrTJrÇ oJgJKkZM @~ FTKa ßhPvr xJKmtT Im˙Jr ^JkxJ KTZM ZKmA ßTmu @oJPhr xJoPj fMPu irPf xãoÇ ^JkxJ ßxA ZKm ¸Ó TPr fMuPf yPu oJgJKkZM @P~r mµPjr KhPTS j\r KhPf yPmÇ k´JK¬r xmaJA pKh vÉPr Km•mJj ßv´Ker yJPf pJ~, fJyPu oJgJKkZM @P~r °LKf ßTJPjJ TJP\ @xPm jJ FmÄ hMVto kKuä Iûu @r vyPrr nJxoJj hKrhs \jPVJÔLr fÀe k´\Pjìr xJoPj IKjKÁf xoMhspJ©J ZJzJ ßTJPjJ kg ßUJuJ gJTPm jJÇ FA hKrhs oJjMwèPuJr k´fJKrf yP~ KmPhv pJS~Jr ßkZPj ßp @gtxJoJK\T xoxqJ @PZ, ßxèPuJ hNr TrPf \jof VPz ßfJuJ \ÀKrÇ F ßãP© xrTJPrr kJvJkJKv xoJP\r KmKnjú IÄPvr oJjMwPT FKVP~ @xPf yPmÇ @r fJA hJfJPhrS FKhPT ßmKv hOKÓkJf TrJ hrTJrÇ fPm hJfJrJ oPj y~ Ko~JjoJPrr ßjJPmu vJK∂ kMrÛJr Km\~L IÄ xJj xM KYr m~JPj oMêÇ xM KY mPu YPuPZj, ßrJKyñJrJ Ko~JjoJPrr jJVKrT KT jJ, ßxA k´oJe fJPhr KhPf yPmÇ ßnJPar KyxJm ßp oJjKmTPmJiPTS Kmx\tj KhPf kJPr, ßxaJA k´oJe TrPuj k´KfPmvL ßhPvr FA vJK∂Pf ßjJPmu kMrÛJr Km\~LÇ


oMÜKY∂J 35

SURMA m 5 - 11 June 2015

\Lmj KjP~ mJKeP\qr mKu oM\JKyhMu AxuJo ßxKuo ßuUT : xnJkKf, mJÄuJPhPvr TKoCKjˆ kJKat

mÉ pMV @PV xoJP\ YJuM KZu âLfhJx mqm˙JÇ hMv' mZr @PVS @KlsTJr ÈTJPuJ oJjMwPhrPT' KjP~ âLfhJx-mJKe\q YuPfJÇ muJ yP~ gJPT ßp, ßx pMPVr ImxJj yP~PZÇ KT∂á FTgJ KT xmtJÄPv xfq? xŒ´Kf Foj xm UmrJ-Umr k´TJv ßkP~PZ pJPf muJ pJ~ ßp, FTxoP~r ßx âLfhJx-mJKeP\qr ßYP~ @PrJ n~Jmy S KjÔMr ÈoJjm-mJKe\q' @\TJu @oJPhrA ßhJrPVJzJ~ WPa YPuPZÇ âLfhJxmJKeP\qr ßãP© k´KfKa hJx KZu IKf oNuqmJj Èkeq'Ç ßxA ÈkeqPT' Kmkej TPr KmkMu oMjJlJ yJKfP~ ßj~Jr \jq hLWt xoMhs pJ©JkPg S fJr @PV-kPr, Fxm âLfhJxPT xM˙-xmu „Pk mJÅKYP~ rJUJaJ mJKeK\qT ˝JPgtA k´P~J\j yPfJÇ âLfhJx kJYJrTJrL S oJKuTrJ hJxfômºPj @m≠ Fxm k´KfKa ÈTJPuJ oJjMPwr' \Lmj rãJr hJK~fô kJuj TrPfJÇ KT∂á xŒ´Kf @oJPhr ßhJrPVJzJ~ ßp ÈoJjm-mJKe\q' YuPZ fJPT ÈoOfqM mJKe\q' @UqJK~f TrJaJ nMu yPm jJÇ @\TJu kJYJr yS~J oJjMwPhrPT mJÅKYP~ rJUJr ßTJPjJ hJ~-hJK~fô kJYJrTJrLPhr ßjAÇ FrJ KmPmKYf y~ ÈS~Jj aJAo AC\' irPjr keq „PkÇ fJA kJYJrTJrLPhr ˝Jgt yJKxu yS~Jr kr fJPhr Ckr oOfqM r TJPuJ ZJ~J ßiP~ @xPf Kmu’ TPr jJÇ ßTC ßTC fJ ßgPT ßmÅPY @xPf kJrPuS xmJA fJ kJPr jJÇ FUj YuPZ hJKrPhsqr TwJWJPf TJfr oJjMwPT k´u… M TPr jJrTL~ ÈoOfqM mqmxJr' TJrmJrÇ mJÄuJPhv S Ko~JjoJr ßgPT, mPñJkxJVr S @ªJoJj xJVr yP~, gJAuqJ¥-oJuP~Kv~Jr KjnOf \ñuJûu S KlKukJAj-APªJPjKv~Jr CkTNPu FTpMPVrS ßmKv xo~ iPr WPa YuPZ FA ÈoOfMq mqmxJr' TJrmJrÇ FxPmr ßkZPj FTKhPT TJ\ TPrPZ hJKrhsqkLKzf IxyJ~ oJjMwPhr oJP^ nJPuJnJPm ßmÅPY gJTJr Ihoq fJKVh, IjqKhPT TJ\ TPrPZ fJPhr FA Ihoq ßmÅPY gJTJr fJKVhPT kMKÅ \ TPr FThu jrKkvJPYr xLoJyLj oMjJlJ TJoJA TrJr hJjmL~ uJuxJÇ FA ÈoOfqM mqmxJ' YuPZ IPjTKhj iPrÇ oJ© KTZMKhj @PV ßxxPmr Kmmre mz TPr k´TJv yPf ÊÀ TPrPZÇ WajJmuLr KvCPr SbJ xm Kmmre \JjPf ßkPr YoPT CPbPZ oJjMwÇ yfmJT S KmYKuf yP~PZ xTPuÇ xoJPuJYjJ S CPÆPVr ^z CPbPZ KmvõmqJkLÇ pJrJ FA ÈoOfMq mJKeP\qr' KvTJr fJPhr IKiTJÄv mJÄuJPhPvr jJVKrT yS~J xP•ôS FPhPv rJÓsL~ S xrTJKr kptJP~ F KmwP~ k´KfKâ~J ÊÀ ßgPTA KjfJ∂A To ßgPTPZÇ xJVPr nJxoJj yJ\Jr yJ\Jr ÈorepJ©L' jJVKrTPT mJÅYJPjJr \jq mJÄuJPhPvr CKYf KZu \ÀKrKnK•Pf pM≠\JyJ\, ßjRpJj, ßyKuT¡Jr AfqJKh TJP\ uJVJPjJÇ ßx„k ßTJPjJ khPãk V´ye ßfJ hNPrr TgJ, rJPÓsr TftJmqKÜrJ hJK~fô FKzP~ pJS~Jr \jq muJr ßYÓJ TPrKZPuj ßp Fxm nJxoJj S mªL KvKmPr @aT oJjMwrJ mJÄuJPhPvr jJVKrT j~Ç fJrJ Ko~JjoJPrr ßrJKyñJÇ kPr k´TJv ßku ßp FPhr 60 vfJÄv yPuJ

nJf ßhmJr oMPrJh (6 kOÔJr kr) kMrÛJr KhP~PZ? IPjPT hv mZr yJCK\Ä fJKuTJ~ gJTJr krS mJKz kJjKj, KT∂á FUj fJrJ kJPòjÇ Vf kÅJY mZPr aJS~Jr yqJoPuax FuJTJ~ ßp IV´VKf yP~PZ fJ Vf kûJv mZPrS y~KjÇ Fr IKiTJÄv xo~ TJCK¿Pur hJK~Pfô KZu ßumJr kJKatÇ pJr xJPf y~ jJ fJr xJfJPvS y~ jJÇ \j

mJÄuJPhPvr jJVKrTÇ fJrJ nJPuJnJPm mJÅYJr @vJ~ TJP\r xºJPj hJuJuPhr U√Pr kPz xJVPr ßnPxPZÇ Kj\ ßhPvr IxyJ~ S Yro hMVtKfPf KjkKff Fxm oJjMPwr k´Kf rJÓs S xrTJPrr FPyj hJK~fôyLj S IoJjKmT @Yre KT ßoPj ßj~J pJ~? ÊiM fJA j~, muJ yPuJ ßp, pJrJ IQmi k∫J~ \JyJP\ YPz KmPhPv pJS~Jr ßYÓJ TPr, fJPhr oK˜PÏ ßVJuoJu @PZÇ fJZJzJ, ÉoKT KhP~ muJ yPuJ ßp pJrJ FnJPm KmPhPv kJKz \oJPjJr ßYÓJ TrPm fJPhrPT vJK˜ ßh~J yPmÇ F irPjr TgJ pJrJ mPujfJrJ KT oJjMPwr IxyJ~fô KjP~ KjÔMr fJoJvJ TrPZ jJ? lrJxL KmkäPmr xo~ ßxPhPvr ãM… \jVPer nMUJKoKZu ßhPU ßx ßhPvr rJeL K\Pùx TPrKZPuj-ÈFrJ KoKZu TrPZ ßTj?' fJPT muJ yPuJ ßp ÈUJS~Jr \jq ÀKa jJ kJS~J~ fJrJ KoKZu TrPZÇ' FTgJ~ rJeL ImJT yP~ muPuj: ÈÀKa ßjA fJPf xoxqJ KT? SrJ ßfJ ßTT ßUPuA kJPrÇ' FUPjJ KT FTA„k KjÔMr rKxTfJ TrJ yPò jJ? FT\j oJjMw fJr \LmPjr ^MKÅ T KjP~S FnJPm KmPhPv kJKz \oJPf kJVu yP~ SPb ßTj? F TgJ ßmJ^Jr AòJ mJ ãofJ fJPhr ßjAÇ ÈKT pJfjJ KmPw mMK^Pm ßx KTPx TnM @KvKmPw hÄPvKj pJPr?' k´gPo gJAuqJP¥r xLoJP∂ xºJj kJS~J KVP~KZu âLfhJx-TPuJjL, mªL-KvKmr, VeTmr AfqJKhrÇ kr krA FPuJ xJVPr nJxoJj oOfqM kgpJ©L yJ\Jr-yJ\Jr yfhKrhs v´o\LmL jJrL ∏ kMÀPwr UmrÇ @PrJ kPr k´TJv yP~ kzPuJ oJuP~Kv~Jr 3 KTPuJKoaJr FuJTJ \MPz 28Ka @iJ-˙J~L mªL KvKmPrr S 139Ka VeTmPrr xºJj kJS~Jr UmrÇ KyauJPrr mªLKvKmPrr TJ~hJ~ kKrYJKuf Fxm WJÅKaPf kJYJrTOfPhr @aPT ßrPU IfqJYJr YJuJPjJ yPfJ, ßhv ßgPT oMKÜkPer aJTJ KjP~ @xPf mJiq TrJ yPfJÇ pJrJ oOfMqmre TrPfJ mJ pJPhrPT KmKnjú TJrPe yfqJ TrJ yPfJ fJPhr ˙Jj yPfJ VeTmrèPuJPfÇ ßTC-PTC kJKuP~ ßpPf xão yPfJÇ kJKuP~ ßuJTJuP~ KVP~S fJrJ xTPu TJ\ ßkf jJÇ ßV´lfJr yP~ fJPhr IPjTPT ß\u UJaPf yPfJÇ y~ oOfMq, jJ y~ nJPVq gJTPu ß\u ßUPa xmt˝J∂ yP~ ßYJPUr kJKj ßluPf ßluPf ßhPv KlPr @xJÇ kJYJrTOfPhr oPiq FTKa IÄv Imvq hJuJuPhr xyJ~fJ~ jJooJ© o\MKrPf ßTjJ ßVJuJPor oPfJ TJ\ TrJr ÈxMPpJV' ßkfÇ fJrJA xmPYP~ nJVqmJjÇ KT∂á x˜J v´ovKÜ mqmyJr TPr KmkMu oMjJlJ TJoJA TrPf kJrJ~ F ßgPT xmPYP~ ßmKv uJn CKbP~ @jPf xão yPfJ oJuP~Kv~Jr KjP~JVTftJrJÇ k´Tf O nJVqmJj yP~ CbPfJ fJrJAÇ oJjm kJYJPrr Fxm Kmmre k´TJPvr kr TP~TKhj iPr \·jJ-T·jJ S fTt-KmfTt YPuKZu F k´vú KjP~ ßp, kJYJrTOf oJjMwPhr kKrY~ KT? fJrJ ßTJj& ßhPvr ßuJT? fJPhr KjP~ oJgJmqgJr hJK~fô TJr? KT KjÔMr xm k´v!ú oJjMw orPZÇ fJPT mJÅYJPjJaJ yPuJ vftyLj k´JgKoT oJjKmT hJK~fôÇ ßx hJK~fô kJuj TrJr mhPu ßTC pKh Fxm k´vú fMPu yJf èKaP~ mPx gJPT fJyPu ßx KjP\PT oJjm kKrY~ xŒjú mPu hJKm TrPf kJPr KT? TKm j\Àu KuPUPZj: ÍKyªM jJ SrJ oMxKuo, K\ùJPx ßTJj \j/ TJ§JrL mPuJ cMKmPZ oJjMw, x∂Jj ßoJr oJ'r"Ç F TgJ KT FUPjJ xfq S k´JxKñT j~? KmvõJ~Pjr pMV YuPZ mPu @orJ FUj TPfJ jJ ßuTYJr ÊPj YPuKZÇ IKnjú Kmvõ, ßVäJmJu KnPu\, Kmvõ oJjKmT FP\¥J S Tftmq-AfqJKh KmwP~ f•ôTgJ ÊjPf ÊjPf @oJPhr TJj ^JuJkJuJÇ KT∂á FPãP©, @xu k´P~J\Pjr xo~, oJjKmT hJK~fô kJuj TrJr Tftmq pUj xmPYP~ \ÀKrnJPm CkK˙f, fUj fJPhr ßxxm f•ôTgJr ßTJgJ~ TL? KmPvõ xJosJ\qmJhL @Kikfq IãMeú rJUJr k´Pvú Kmvõ xŒ´hJP~r ßoJzu mPu hJKmhJr vKÜèPuJ xJoJjq I\MyJPf (KT’J k´P~J\Pj KogqJ xJ\JPjJ I\MyJf ‰fKr TPr) ßxjJmyr kJbJPf oMyf N t Kmu’ TPr jJÇ KT∂á FPãP© yJ\Jr-yJ\Jr oJjMPwr oOfqM @vïJr Umr \JjJ xP•ôS

FrJA fJPhrPT mJÅYJPjJr \jq Kmvõ-oJjKmT Tftmq kJuPj ãoJyLj KjKut¬fJ k´hvtj TrPuJÇ ßvwPow KTZM ÈKuk xJKntx' S ßuJT nMuJPjJ CkrnJxJ khPãk ZJzJ @r KTZMA fJrJ TrPuJ jJÇ @PoKrTJ @oJPhr ßhvPT ÈyJjJ' YMKÜPf @m≠ TPr ßrPUPZÇ FA YMKÜ mqmyJr TPr TP~TmJr FPhPvr xoMPhs S oJKaPf @PoKrTJ fJPhr ßxjJ S ßjR-PxjJ kJKbP~PZjÇ KT∂á FmJr kJYJrTOfPhr mJÅYJPf ßxA ÈyJjJ' YMKÜr k´P~JV y~Kj ßTj? Fxm ßgPT mM^Pf IxMKmiJ y~ jJ ßp xJosJ\qmJh S fJr Kj~Kπf ÈKmvõ xŒ´hJP~r' TJPZ oJjKmTfJr TgJmJftJr KmªMoJ© oNuq ßjAÇ KmvõmqJkL fJPhr ßvJwe S @Kikfq m\J~ rJUJr \jqA ßTmu fJrJ oJjKmTfJr mMKuPT mqmyJr TPr gJPTÇ F WajJ~ fJ @mJr ¸Ó yPuJÇ mftoJj KmPvõ IKnmJxj S CÆJ˜M xoxqJ âoJVfnJPm mOK≠ kJPò S \Kau yP~ CbPZÇ TfT ßãP© FèPuJ pM≠KmV´y, xJŒ´hJK~T yJjJyJKj, metmJh, rJ\QjKfT xÄWJPfr luJluÇ KT∂á ßmKvrnJV ßãP© âomitoJj IKnmJxj xoxqJr ßkZPj rP~PZ IgtQjKfT TJreÇ xJrJKmPvõ ßp uJU-uJU oJjMw Kj\ ßhPvr xLoJ∂ IKfâo TPr ßhvJ∂Kr y~ fJPhr KxÄynJV fJ TPr IgtQjKfT TJrPeÇ ßoKPTJ ßgPT xLoJ∂ ßkKrP~ pMÜrJPÓs, @KlsTJ ßgPT xJVr kJKz KhP~ ACPrJPkr jJjJ ßhPv, mZr-mZr IQmi IKnmJxLrJ k´Pmv TrPZÇ mJÄuJPhv ßgPTS FnJPm IPjT oJjMw pJPò @PoKrTJ-ACPrJPkÇ fJrJ xLoJ∂ ßkKrP~ pJPò nJrPfÇ FrJ xmJA \LKmTJr xºJPj yPjq yP~ ZMaPZ FPhPv-SPhPvÇ fJ TrPf KVP~ fJrJ KvTJr yPò k´fJreJr S oOfqM -lJÅPhrÇ kMKÅ \mJhL KmvõJ~Pjr luv´∆KfPf FT ßhPvr xJPg Ijq ßhPvr FmÄ kJvJkJKv FTKa ßhPvr Inq∂Prr ãMhs FT IÄPvr oJjMPwr xJPg mOy•r IÄPvr oJjMPwr oPiq ‰mwoq âoJVf ßmPz YPuPZÇ ijL ßhv mjJo VKrm ßhv, ijLT ßv´Ke mjJo VKrm \jVe-FA hMA ßoÀr oPiq mqmiJj ßmPz YPuPZÇ VKrm ßhPvr VKrm oJjMwPhr v´ovKÜ ßvJwe TPrA ijLrJ @PrJ ijL yPò FmÄ TKfk~ ijL ßhv @PrJ lMPu-PlÅPk @TJvYMK’ xŒPhr oJKuT yPòÇ xŒPhr TKMxf ßTªsLnmj S ‰mwoq FT mLn“x „k iJre TPrPZÇ FPyj kMKÅ \mJhL KmvõJ~j k´Kâ~J~ FTò© @Kikfq TrPZ xJosJ\qmJhL ijL ßhvèPuJÇ fJPhr xJPg rP~PZ ßhPv-PhPv fJPhr khPuyL uMParJ ijLT ßv´KeÇ hKrhs ßhPvr oJjMwPhr FTKa mz IÄv CkpMÜ TotxÄ˙JPjr InJPm xyJ~-xÄ˙JjyLj ßmTJrPfôr n~Jft KmnLKwTJ~ Khj TJaJPòÇ fJPhr FA IxyJ~fôA yP~ rP~PZ oyJKm•vJuL ßhv S mqKÜxoNPyr @PrJ Km•mJj yS~Jr FTKa k´iJj Imu’jÇ x˜J v´ovKÜ yPuJ fJPhr mKitf oMjJlJr C“xÇ IjqKhPT x˜J v´Por ßhPv kMÅK\ r¬JKj TPr fJrJ KmkMu oMjJlJ yJKfP~ KjPòÇ F\jq ÈImJi ßUJuJmJ\Jr IgtQjKfT mqm˙J' V´ye TrPf fJrJ xm ßhvPT mJiq TPrPZÇ mJ\Jr IgtjLKfr YJKuTJvKÜ yPuJ ÈImJi

k´KfPpJKVfJ'Ç FqJcJo K˛Pgr f•ô IjMpJ~L ÈImJi k´KfPpJKVfJr' FTKa @mKvqT vft yPuJ C“kJhPjr CkJhJjxoNPyr ImJi YuJYPur KjÁ~fJÇ mJ\Jr IgtjLKf IjMxre TrPf yPu kMKÅ \, v´o, keq AfqJKh xmKTZMr ImJi YuJYu KjKÁf yS~J IkKryJptÇ Fr ÆJrJA kMKÅ \, v´o, keq AfqJKhr YJKyhJ S xrmrJPyr xJo†xq KmiJPjr oJiqPo xm ßhPv FxPmr mJ\Jr oNuq ˝~ÄKâ~nJPm xooJ©J~ K˙r yP~ pJS~Jr TgJÇ KT∂á ÈmJ\Jr IgtjLKfr' @iMKjT kN\JrLrJ kMKÅ \, keq AfqJKhr k´mJyPT ImJi TrJr \jq k´JekJf TrPf k´˜Mf gJTPuS, v´Por ImJi k´mJyPT ßoPj ßj~Jr mhPu fJ À≠ TrPf xokKroJPe k´KfùJm≠Ç kMKÅ \, oMjJlJ, keq AfqJKh @PoKrTJ S mJÄuJPhPvr oPiq ImJPi k´mJKyf yPf kJrPm, IgY mJÄuJPhPvr v´KoT ImJPi @PoKrTJr v´o mJ\JPr dMTPf kJrPm jJ ∏ F ßToj TgJ? FKaPT ÈImJi mJ\Jr' mqm˙J muJ ßpPf kJPr jJÇ FKa yPuJ @xPu ijLT ßv´Ker ˝JPgt ÈKj~Kπf mJ\Jr' mqm˙JÇ FnJPmA, mJÄuJPhv S fJr oPfJ VKrm ßhPv v´ovKÜr hJo TKoP~ rJUJr oJiqPo fJrJ IKfKrÜ ßvJwPer xMPpJV TPr KjPf xão y~Ç KT’J k´TJrJ∂Pr, KjP\Phr ßhPv ßxAxm oJjMw FPj fJPhr x˜J v´Por xMmJPh IKfKrÜ oMjJlJ TrPf xão y~Ç x˜J v´ovKÜr k´JK¬ KjKÁf TrJr \jq fJrJ fJA oJjMPwr \Lmj KjP~ ßUuPf KÆiJ TPr jJÇ Ijq @PrTKhT ßgPTS Fr ÆJrJ FTPv´Ker hMmtO• KmvJu Igt ÈCkJ\tj' TrPf kJPrÇ fJr hOÓJ∂S FUj CPjìKYf yP~PZÇ mftoJPj FA IûPu ÈoMKÜkemqmxJ' mZPr 10 yJ\Jr ßTJKa aJTJr ÈmJKeP\q' kKref yP~PZÇ YuKf mZPrr k´go Kfj oJPx ßTmu mJÄuJPhPvA FPãP© 250 ßTJKa aJTJr ßujPhj yP~PZÇ muJr IPkãJ rJPU jJ ßp, KnxJoMÜ Kmvõ, CjìMÜ v´o mJ\Jr AfqJKh KjKÁf TrJ yPu x˜J v´o, IKnmJxPjr du, oMKÜke-mqmxJ AfqJKhr mJ˜m KnK• S x÷JmjJr xOKÓ yPfJ jJÇ ImxJj WaPfJÇ FA pMKÜ I˝LTJr TrJr CkJ~ @PZ KT? oJjMw CkpMÜnJPm mJÅYJr \jq ÈCjúf' ßhPv kJKz KhPf oKr~JÇ TPfJaJ oKr~J-fJr hOÓJ∂ ßhUJ KVP~KZu hM'Ka WajJ~Ç ACPrJPkr ßhPv CPzJ\JyJ\ oJKa ¸vt TrJr kr FTmJr FT\j mJÄuJPhKvPT vLPf \Po oOf Im˙J~ kJS~J KVP~KZu CPzJ\JyJ\Kar YJTJr UJÅYJ~Ç @PrTmJr @PrT\Pjr FTA„Pk oOfPhy kJS~J KVP~KZu oJuJoJPur ÈPyJ' ßUJuJr krÇ TPfJaJ ßmkPrJ~J yPu FA oJjMwèPuJ KmPhv ßpPf FirPjr KmkPhr kg Imu’j TrPf kJPr, fJ mM^Pf IxMKmiJ yS~Jr TgJ j~Ç Foj WajJ ßT gJoJPm? ßpxm IoJjKmT oJjm kJYJPrr WajJ xJŒ´KfT xoP~ CPjìJKYf yP~PZ, IgtjLKfr ßãP© Knjúfr Kmvõ mqm˙J~ C•re WaJPf jJ kJrPu fJr kMjrJmOK• ßrJi TrJ x÷m yPm jJÇ k´KfÔJ TrPf yPm jfMj xJoqKnK•T @∂\tJKfT IgtQjKfT xŒTt FmÄ ßhPv ßhPv xJoqKnK•T IgtQjKfT-xJoJK\T mqm˙J ∏ xJoqmJhÇ

KmVx KjmtJKYf yPu aJS~Jr yqJoPuax @PVr Im˙J~ ÊiM KlPr pJPm fJ j~, @PrJ UJrJk ymJr x÷JmjJ rP~PZÇ ßaJKr kJKatr mq~ xÄPTJYj jLKfr ßoJTJPmuJ TPr KfKj aJS~Jr yqJoPuaPxr \jVPer \Pjq KTZáA TrPf kJrPmj jJÇ aJS~Jr ßyoPuaPxr KjoúKm• oJjMPwr xoxqJ FmÄ @vJ@TJ⁄J IjMiJmj TrJr AòJ FmÄ ãofJ ßTJjaJA fÅJr @PZ mPu nJmJ pJ~ jJÇ kãJ∂Pr rJKmjJ UJj mOPaPjr Ijqfo VrLm mrJr xmPYP~ VrLm S~Jct

ßvcSP~Pur \jk´KfKjKiÇ Kjoú @P~r oJjMPwr xoxqJ KfKj IjMnm TPrj FmÄ fJ hNr TrJr mqJkJPr @∂KrTfJr k´oJe KfKj KhP~PZjÇ F \PjqA ßvcSP~Pur oJjMw fÅJPT hM hM mJr KjmtJKYf TPrPZÇ TJP\r oJiqPo KfKj oJjMPwr xJPg yJKhtT xŒTt ˙Jkj TPrPZjÇ F TJrPe ßumJr kJKatr \Pjq TJ\ TrPZj Foj ßuJTS mPuPf mJiq yPòj, ßo~r k´JgLt KyPxPm rJKmjJ UJj xmPYP~ PpJVq k´JgLtÇ

aJS~Jr yqJPuaPxr oJjMw KT YJj FuJTJ~ mJKzWr QfKr S xÄÛJPrr F iJrJ ImqJyf gJT? KvãJPãP© YuoJj xyJ~fJ S IV´VKf YJuM gJT? KmKnjú xÄ˙J S k´KfÔJj TJCK¿u ßgPT ßp xJyJpq S xyPpJKVfJ kJPò fJ m\J~ gJT? TJPuJ FmÄ xJhJr oPiq ßTJj ‰mwoq jJ ßyJT? F xm YJAPu rJKmjJ UJj ZJzJ fJPhr xJoPj Ijq ßTJj KmT· ßjAÇ u¥j, 3 \Mj 2015

mftoJj KmPvõ IKnmJxj S CÆJ˜M xoxqJ âoJVfnJPm mOK≠ kJPò S \Kau yP~ CbPZÇ TfT ßãP© FèPuJ pM≠KmV´y, xJŒ´hJK~T yJjJyJKj, metmJh, rJ\QjKfT xÄWJPfr luJluÇ KT∂á ßmKvrnJV ßãP© âomitoJj IKnmJxj xoxqJr ßkZPj rP~PZ IgtQjKfT TJreÇ xJrJKmPvõ ßp uJU-uJU oJjMw Kj\ ßhPvr xLoJ∂ IKfâo TPr ßhvJ∂Kr y~ fJPhr KxÄynJV fJ TPr IgtQjKfT TJrPeÇ ßoKPTJ ßgPT xLoJ∂ ßkKrP~ pMÜrJPÓs, @KlsTJ ßgPT xJVr kJKz KhP~ ACPrJPkr jJjJ ßhPv, mZr-mZr IQmi IKnmJxLrJ k´Pmv TrPZÇ mJÄuJPhv ßgPTS FnJPm IPjT oJjMw pJPò @PoKrTJ-ACPrJPkÇ fJrJ xLoJ∂ ßkKrP~ pJPò nJrPfÇ FrJ xmJA \LKmTJr xºJPj yPjq yP~ ZMaPZ FPhPv-SPhPvÇ fJ TrPf KVP~ fJrJ KvTJr yPò k´fJreJr S oOfMq-lJÅPhrÇ


36 oMÜKY∂J

5 - 11 June 2015 m SURMA

KmsPaPj oJjmJKiTJr @APjr lJÅT xJPuyJ ßYRiMrL ßuUT : KmsPaj k´mJxL TgJxJKyKfqT

KmsPaPj 1998 xJPu KyCoqJj rJAax IqJÖ mJ oJjmJKiTJr @Aj jfMj TPr ‰fKrr xo~ 15Ka KmwP~ ß\Jr ßhS~J yP~KZuÇ ßpoj∏ 1. k´KfKa oJjMPwr \Lmj rãJr IKiTJr; 2. ßp ßTJPjJ IfqJYJr ßgPT mJÅYJr IKiTJr; 3. ˝JiLjnJPm S KjrJkPh mJÅYJr IKiTJr; 4. hJx mJ âLfhJx jJ yS~Jr IKiTJr; 5. KbToPfJ KmYJr kJS~Jr IKiTJr; 6. @Aj ZJzJ TJCPT vJK˜ jJ ßhS~Jr IKiTJr; 7. kKrmJPrr S oJjMPwr ßVJkjL~fJr IKiTJr; 8. pJr pJr iot S KmvõJx KjP~ gJTmJr IKiTJr; 9. k´PfqT oJjMPwr Kj\˝ KY∂Jr IKiTJr; 10. xnJ-xKoKfr IKiTJr; 11. KmmJy S x∂Jj k´KfkJuPjr IKiTJr; 12. met, ß\¥Jr, m~x, ßhPvr TJrPe ‰mwPoqr KvTJr jJ yS~Jr IKiTJr; 13. xŒK• ßhUJPvJjJ S ßnJV TrJr IKiTJr; 14. kzJPvJjJr IKiTJr S 15. KjmtJYPj hJÅzJPjJr IKiTJrÇ Fxm IKiTJPrr mPu FUJPj KTZM IkrJiLS IjqJ~ xMPpJV KjPf ÊÀ TPrPZÇ ßpoj 2006 xJPu ßxJoJKu~Jr @mhMu oK\h @uPoJKh \Wjq TJrmJr TPr ß\Pu pJ~Ç SrJ TP~T\j KoPu FT ßoP~PT Veiwte S fJ TqJPorJmKª TPrKZuÇ ßoP~Ka uöJ~nP~ ßhv ßgPT kJKuP~ pJ~Ç KmYJPrr kr ßoJKhPT ß\Pu kJbJPjJ y~Ç KmYJrT mPuKZPuj∏ ßoJKh ßTmu iwte j~, kJvKmT TJ\ TPrPZÇ xJ\J ßvPw fJPT

KmsPaj ßgPT mKyÏJr TrJ yPmÇ ßx @r TUjS F ßhPv @xPf kJrPm jJÇ 1971 xJPur ÈAKoPV´vj @Aj' IjMpJ~L èÀfr IkrJiLPhr F ßhv ßgPT ßmr TPr ßhS~J y~Ç ßhUJ pJPò, ßoJKh ß\u ßgPT ßmr yP~ KcPkJat y~Kj; mrÄ ßTJPTj KmKâ TrPZÇ kMKuv fJPT @mJr iPrPZÇ fJPT ßTj mKyÏJr TrJ y~Kj? TJre ÈmMK≠oJj' ßoJKh KmP~ TPrPZ FmÄ muPZ, F ßhPv ßgPT x∂Jj k´KfkJuPjr IKiTJr fJr @PZÇ KT∂á ßoJKh AKoPV´vj @APjr xm Tî\ nJPuJ TPr \JPj jJÇ FA @APjr kJÅY j’r TîP\ muJ yP~PZ ∏ ßTJPjJ IkrJiLPT ßhv ßgPT mKyÏJr TPr ßhS~Jr kr x∂Jj fJr oJP~r TJPZ gJTPm @r oJ IkrJiL yPu mJmJr TJPZÇ ßoJKh ßmJiy~ FmJr @r oJjmJKiTJr @APjr ßiJ~J fMPu KmsPaPj gJTPf kJrPm jJÇ PTmu ßoJKhr F WajJ j~, Foj yJ\Jr yJ\Jr WajJ~ Kmmsf KmsPajÇ FUj jfMj TPr oJjmJKiTJr @Aj xÄPvJij TrPf yPmÇ KuUPf yPm∏ KâKojJPur \jq KmsPaj j~Ç FT kKrxÄUqJPj muJ yP~PZ, KmsPaPj FA mZr YJr yJ\Jr 903 \j Foj IkrJiL ß\u ßgPT ßmKrP~ jJjJ IkrJi TrPZÇ pJPhr ß\u ßgPT ßmKrP~ ßhPv YPu pJS~Jr TgJ KZu fJrJ ßTC FUjS pJ~KjÇ FPhr oPiq oJ© kJÅY\jPT ß\u ßgPT ßmr yS~Jr xPñ xPñ ßhPv kJbJPjJ yP~PZÇ mJKTrJ oJjmJKiTJr @APjr ßhJyJA KhP~ rP~ ßVPZÇ F ZJzJ jJjJ ÈAKuäVJu AKoVsqJ≤' pJrJ IkrJi TrPZ FmÄ ßToj TPr kJKuP~ ßmÅPY @PZ ßx FT ryxqÇ jJAP\Kr~Jr oJAPTu @cPjKm jJPor Foj FT\j kMKuvPT VJKz YJkJ KhP~ yJS~J yP~ pJS~Jr kr irJ kPzPZÇ ßoPasJkKuaj kMKuv KckJatPo≤ muPZ, FA @hPjKmPT IPjT @PVA ßhPv kJbJPf yPfJÇ TJre IPjT Khj ßgPT S ohqk Im˙J~ VJKz YJKuP~ TP~T\jPT @yf TPrPZ, pJr oPiq FT\j kMKuv IKlxJrS @PZÇ @Ápt WajJ j~ KT! Frkr fJrJ muPZ, Foj KâKojJuPT oJ© hMA mZr ß\u ßhS~J yP~KZu ßTj? FUJPj ßTJj oJjmJKiTJr Kj~o TJ\ TPrPZ? SrJ FmJr muPZ∏ ßmJi TKr F TJrPeA xJrJ kOKgmLr \Wjqfo KâKojJu KmsPaPj dMPT kPz k´Je mJÅYJPf YJAPZÇ Foj WajJ ßgPT oPj y~ KmsPaPj ßTJgJ~ ßpj @APjr FTKa mz lJÅT rP~ ßVPZÇ xoMPhs xoMPhs

ßTmu ßoJKhr F WajJ j~, Foj yJ\Jr yJ\Jr WajJ~ Kmmsf KmsPajÇ FUj jfMj TPr oJjmJKiTJr @Aj xÄPvJij TrPf yPmÇ KuUPf yPm∏ KâKojJPur \jq KmsPaj j~Ç FT kKrxÄUqJPj muJ yP~PZ, KmsPaPj FA mZr YJr yJ\Jr 903 \j Foj IkrJiL ß\u ßgPT ßmKrP~ jJjJ IkrJi TrPZÇ pJPhr ß\u ßgPT ßmKrP~ ßhPv YPu pJS~Jr TgJ KZu fJrJ ßTC FUjS pJ~KjÇ FPhr oPiq oJ© kJÅY\jPT ß\u ßgPT ßmr yS~Jr xPñ xPñ ßhPv kJbJPjJ yP~PZÇ mJKTrJ oJjmJKiTJr @APjr ßhJyJA KhP~ rP~ ßVPZÇ WMPr KmsPaPj dMTPf kJrPm jJ∏ rJ~ ßhS~J yP~PZÇ TJre FnJPm ßdJTJ pJ~ mM^Pf kJrPu ßhUJ pJPm xmJA FTaJ mz \JyJ\ mJKjP~ xoMPhs ßnPx ßnPx Ijq ßhPv dMPT kzJr ßYÓJ TrPmÇ KT∂á pJrJ FUj KmsPaPjr mJfJx nJKr TrPZ, ßmKjKla KjPò, KmjJ k~xJ~ \Lmj TJaJPf TJaJPf csJV, jJrL, YMKr, iwte, KZjfJA TrPZ, fJrJ TPm irJ kzPm? fJr oJPj FA j~, KmsPaPj AÄPr\, ÛKav, @AKrv IkrJiL ßjAÇ @PZÇ fPm SrJ F ßhPvr, FaJ fJPhr ßhvÇ SPhr FA TJrPe ßTJgJS ßpPf yPm jJÇ FUj ßp TgJ xmJA muPZ fJ yPuJ∏ Fxm mJAPrr KâKojJuPT ß\Pur nJf UJS~JPf pf aJTJ UrY y~ xm ßfJ aqJPk~JPrr aJTJÇ fJA CKYf yPm∏ xm KâKojJuPT KjP\r ßhPv kJbJPjJÇ pJr pJr ßhPvr xrTJr fJPhr ß\Pur UrY YJuJTÇ y~PfJ FTKhj ßxaJA @Aj yPmÇ FT\j TP~KhPT rJUPf xJrJ mZPr xrTJPrr jJKT 50 yJ\Jr kJC¥ UrY y~Ç F ßhPv IPjPT @PZj kKuKaTqJu IqJxJAuJPoÇ ÈKyCoqJj rJAax' @APjr jJ’Jr S~Jj TgJ∏ mJÅYJr IKiTJrÇ fJrkr ßx IKiTJr kJS~Jr kr IPjqr mJÅYJr IKiTJPr @WJf yJjPZ KTZM KâKojJuÇ @Ko ßp Kfj\Pjr TgJ muuJo ßx yPuJ ÈKak Im hq @AxmJVt'Ç FA IkrJiLr fJKuTJ~ kOKgmLr xm ßhPvr oJjMPwr jJo ßuUJ @PZÇ @r Foj WajJ WaPuA @orJ mKu KmsPaj ßrKxˆÇ

ßx Ijq V·Ç fPm pJrJ Fxm TPr fJPhr ÈPxJuxJKYtÄ'-Fr xo~ FPx ßVPZÇ FT\j nJrfL~ cJÜJr fJr FT xMªrL ßrJVLPT ßycoqJxJ\ KhPf KVP~ fJr xPñ IQmi xŒTt TrPf pJjÇ FUj KfKj ß\PuÇ @r ßTJPjJKhj KfKj cJÜJKr TrPf kJrPmj jJÇ KmsPaPj Foj IPjT mäqJTKuPˆc cJÜJr @PZjÇ @r FT\j cJÜJr FmÄ fJr ˘L mJKzPf FT\jPT 24 mZr ßrPUKZPuj hJx KyPxPmÇ oJjmJKiTJr @APjr YJr j’r TgJ∏ TJCPT TUjS F ßhPv hJx mJjJPjJ pJPm jJÇ KTZMKhj @PV KlKukJAPjr KnPÖJKrPjJ YM~J jJPo FT\j ßou jJxtPT irJ yP~PZÇ ßp \Ju xJKatKlPTa KjP~ FPx FUJPj jJxt KyPxPm TJ\ TrKZuÇ yJxkJfJPu TJ\ TrPf TrPf nM~J AjxMKuj AjP\Tvj KhP~ TP~T\jPT ßoPr ßlPuPZÇ 28 \jPT k´J~ oOfqM r TJPZ KjP~ ßVPZÇ ßTj? oJjMPwr \Lmj KjP~ ßUuPf Sr ßmv ßjvJr oPfJ uJPVÇ ßhUJ ßVPZ, Fr @PVS ßx 11 ßrJVLPT ßoPr ßlPuPZÇ FUj xmJA muPZ KmsPaPj pf cJÜJr, jJxt, KaYJr mJ Ijq ßkvJ~ mKyrJVf ßuJT\j @PZ fJPhr xmJr xJKatKlPTa KbT KT-jJ fJr KmYJr TrJ ßyJTÇ Fxm KâKojJPur TJrPe oJ^UJj ßgPT KTZM nJPuJ oJjMPwr jJP\yJu Im˙J yP~ ßpPf kJPrÇ TgJ~ @PZ jJ∏ jVr kMKzPu ßhmJu~ KT FzJ~? (nJrfYªs rJ~èeJTr)Ç

kMrJPjJ KhPjr VJjèPuJ ˛OKfr oMTáPr k´Kf±Kjf yPò, hKhjèKu ßoJr ßxJjJr UJÅYJ~, rAu jJ, rAu jJ, ßxA ßp @oJr jJjJ rPXr KhjèKuÇ FT aJjJ TP~T v' oJAu kJKz KhP~ ßTJY iLr VKfPf KunJrkMu ßkJPat dáPT kzuÇ VJX KYPur fL㶠ßVJXJKj TJPj KmÅiPZÇ xJKr KhP~ pJ©LrJ ßYKTÄ kP~P≤ hJÅKzP~Ç ßmJKctÄ kJx yJPf KjP~ mqJV S vrLr fuäJKx yS~Jr kr V´∆k uqJPV\ aqJV @aTJPjJ xMPaãxèPuJ TjPn~Jr ßmP KhP~ \JyJP\ k´PmvÇ FPpj, ÊiM kJxPkJat KnxJZJzJ kMPrJh˜Mr F~JrPkJat ßYKTÄ mqm˙JÇ W≤J Kfj xJVPr nJxPf nJxPf V∂mq ˙Jj cVuJx Kx aJKotjJPu \JyJ\ ßjJXr TruÇ ^aka WMetoJj ßm ßgPT uqJPV\ KjP~ @mJPrJ ßTJPY @PrJyjÇ KoKja 5 pJ©J~ FPx ßkRÅZJPjJ ßVu ßyJPau ßYˆJryJC\ FÇ xJVroMUL ßyJPau KmKÄ hr\Jr CkPr ßuUJ :

ßYˆJryJC\, KjPY ßuUJ : KxäKk SP~u ßyJPauÇ YJr rJPfr mJKxªJ @orJ 32 \jÇ TJPrJr nJPVq \MPaKZu xoMhos UM L WrÇ \JjJuJ UMuPuA xoMPhsr xPñ ßTJuJTáKuÇ YJr mºM KoPu KmTJPuA xoMPhsr kJv KhP~ FT Yfôr WMPr FuJoÇ rJóJr oJ^ KhP~ asJo uJAjÇ YuoJj ßZJa mz k´JAPna VJzL S mJPxr xPñ kJuäJ KhP~ hMëkJv ßUJuJ ßWJzJ YJKuf uJu VJzL aTJaT aTJaT @S~J\ fáPu asJo uJAj KhP~ KhKæ pJfJ~Jf TrPZÇ KjhOÓ \J~VJ ßgPT pJ©L fáPu 20 KoKja kPg @PrT k´JP∂ jJKoP~ KhPòÇ KlrKf pJ©J mJmh nJzJ 5.70 ßkKjÇ pfmJr UMvL FojKT krKhjS FTA KaKTa mum“Ç kJuJâPo, pJ©J kPg VJzL gJKoP~ ßWJzJ mhu TrJr xo~Ç rJóJr kJPvA @óJmuÇ KlrKf kPg ßWJzJPT VJzLr xJoPj FPj uJKVP~ ßh~J yPòÇ CkKmÓ pJ©LPhr Kxa kKrmftj 42 kOÔJ~

ÆLPkr oPiq ÆLk fJyKojJ ßyJPxj ßuUT : KmsPaj k´mJxL KvKãTJ

oJx láKrP~ Khj, Khj láKrP~ W≤J, ImPvPw ßxA TJÄKUf xo~Ç fJKrUaJ KZu vKjmJr, 23 ßoÇ TJTcJTJ ßnJr 4.45 KoKjaÇ mJékqJarJ KjP~ VqJ≤x Kyu uJAPmsrL TJr kJPTt ÃojTJrLrJ ßTJPY CbPf mq˜Ç haJrjJrx Im FPxéë Fr xJoPj mz TPr ßuUJ: @Au Im oqJjÇ 49 KxaJr ßTJPY CkKmÓ 32 \jÇ yJf kJ ZKzP~, @rJPo @~JPx hLWt pJ©J kJKz ßh~J; oª KT! ßrcmsL\ ßmÄVuL FqJPxJKxP~xj TftíT @P~JK\f 2015 Ãoj pJ©JÇ ßnRVKuT Im˙Jj ßgPT kOKgmLr oJjKYP© ßV´amOPaj YJrKhT xoMhs ßmKÓfÇ hNr k´JPYq ImK˙f \JkJj ßhv IPjTaJ FTA rToÇ ßpj kOKgmL jJoT V´Pyr hMA k´JP∂ nJxoJj ÆLkÆ~Ç mOPaj oMu nëUP¥r hKãj S kKÁo xJVPr KZKaP~ ZKzP~ ßZJa ßZJa IPjT ÆLkÇ kptaj kanëKoTJ~ ÆLkèPuJr èÀfô IPjTÇ FT TgJ~ muJ pJ~,

kptaTPhr vyrÇ FT KhPT ßpoj k´JTíKfT ßxRªPpqtr ImJi uLuJnëKo, IjqKhPT, hMKj~JUqJf GKfyJKxT ˙JkjJ S TJÀTJpqtKv· xÄrãj ßTªsÇ mZr\MPzA KmPvwTPr, ˝·TJuLj ˙J~L V´LÚ EfáPf nLz gJPT bJxJÇ hKãj mOPaPjr ßTJu ßWÅPw, h@Au Im S~JAaë ßlrL kPg oJ© 30 ßgPT 45 KoKjaÇ yLrTJTJr ßZJ¢ ÆLkKa ßZJa ßZJa KvÊPhr ZáKa KmPjJhPjr CkpMÜ ˙Jj mPa! C•r kKÁo mOPaj S @~JruqJP¥r oJ^JoJK^ jgt @AKrv Kxër mMT KYPr hJÅKzP~ @PZ FTKa ÆLkÇ jJo h@Au Im oqJjÇ Ãoj kKrT·jJ~ KunJrkMu ßgPT ßlrL xo~xNYL xTJu 11.15KoKjaÇ oJ^ kPg KmrKfxy mJzKf KTZá xo~ yJPf KjP~A haJrjJrx Im FPxéë Fr IKnù xPYfj YJuT KbT KjKhtÓ oMyNPft YJTJ WMKrP~ KhuÇ oJAT yJPf oKyuJ VJAc TqJru CAux (x÷mf”) ßkJPat ßkRÅPZ ÃojTJrLPhr KT KT TrjL~ fJ KmvhnJPm mMK^P~ KhuÇ vKjmJr xTJPur k´go k´yrÇ u¥Pjr rJóJ \jJTLet yS~Jr @PVA oarSP~Pf ßTJY YPu FPxPZÇ YuPZëf YuPZAÇ u’J vLf TJKaP~ k´TíKfr ßTJPu V´LÚ @Kx @Kx TrPZÇ hMkJv oJAPur kr oJAu xmM\ @mJr ßTJgJS VJ| mJhJKo YKwtf \KoPf dJTJÇ V´LÚTJuLj lxPu nPr pJS~Jr k´˜MKf KjPòÇ hNPr V´JoxLoJjJ~ CÅKT oJrPZ TíwTPhr UJoJr xÄuVú mxf-mJKzÇ kKrkJKa KZoZJo oJPb jJhMx-jMhMx TJPuJ xJhJ, mJhJoL VÀ mJZáPrr kJuÇ ßTJgJSmJ YPr ßmzJPò kMÀ ßuJoS~JuJ xJhJ ßnzJr huÇ KkPZ KkPZ WMrPZ fáufáPu vJmT ^JÅTÇ oJ^ xTJPu xJKntx ßx≤JPr ßTJY KnzuÇ fôKr“ k´TíKfr cJPT xJzJ KhP~ xmJA ßUJuJ @TJPv oMÜ yJS~Jr ˝Jh @˝Jhj TrPZÇ FqJPxJKxP~xPjr kã ßgPT KmKu TrJ yu oMUPrJYT ßmsTlJˆÇ @mJPrJ pJ©JÇ fjoj YJñJÇ VJj mJ\jJ~ ßTJY oMUKrfÇ


oMÜKY∂J 37

SURMA m 5 - 11 June 2015

Ijq iPotr IxÿJj TJoq j~ ATPfhJr @yPoh ßuUT : xJPmT \\, xÄKmiJj S rJ\QjKfT KmPväwT

nJrfmwt KmnJ\j-krmftL 1947 xJPu pUj ˝JiLj nJrf rJPÓsr CØm WPa, fUj FKa iotKjrPkã rJÓs KZu jJÇ nJrPfr xÄKmiJPjr 42fo xÄPvJijLr oJiqPo 1976 xJPu FKar k´˜JmjJ~ nJrfPT iotKjrPkã rJÓs ßWJweJ TrJ y~Ç nJrPf iotKjrPkãfJr Igt rJÓs TftOT xm iPotr k´Kf xo@Yre; pKhS nJrPfr xÄKmiJj mJ ßTJPjJ @APj iot S rJPÓsr xŒPTtr mqJUqJ ßh~J y~KjÇ mJÄuJPhv rJÓsKar \jìuJn-krmftL 1972 xJPu pUj xÄKmiJj k´eLf y~, fUj xÄKmiJPjr k´˜JmjJ S IjMPòh j’r 8-F iotKjrPkãfJ rJPÓsr Ijqfo oNujLKf KyPxPm mKetf KZuÇ kPr xÄKmiJPjr KÆfL~ ßWJweJk© @Phv, 1978 ÆJrJ k´˜JmjJ S IjMPòh j’r 8-F rJPÓsr Ijqfo oNujLKf KyPxPm iotKjrPkãfJr kKrmPft xmtvKÜoJj @uäJyr Skr kNet @˙J S KmvõJx∏ F jLKfKa k´Kf˙JKkf y~Ç Frkr xÄKmiJPjr kûhv xÄPvJijLr oJiqPo kMj”rJ~ Cn~ ˙JPj iotKjrPkãfJ k´Kf˙JKkf y~Ç nJrf xJÄKmiJKjTnJPm iotKjrPkã rJÓs yPuS ßxUJPj k´iJj iotL~ ßVJÔL KyªM xŒshJ~ IjqJjq iotJmu’LPhr fMujJ~ xm ßãP© rJÓsL~ kOÔPkJwTfJ~ IKiT xMPpJV-xMKmiJ ßnJV TPr gJPTÇ mftoJPj nJrPfr \jxÄUqJ 130 ßTJKaÇ Fr oPiq KyªM 100 ßTJKa, oMxKuo 22 ßTJKa, KUsÓJj xJPz Kfj ßTJKa, KvU @zJA ßTJKa, ßmR≠ FT ßTJKa, ‰\j 60 uJU FmÄ IjqJjq iotJmu’L 40 uJUÇ nJrfmwt KmnJ\Pjr xo~ ßuJTxÄUqJ KZu 33 ßTJKa FmÄ fUj KyªM S oMxKuo \jxÄUqJ KZu pgJâPo 24 S @a ßTJKaÇ mftoJPj kJKT˜JPjr \jxÄUqJ 18 ßTJKa FmÄ mJÄuJPhPvr \jxÄUqJ 16 ßTJKaÇ kJKT˜JPj KyªM iotJmu’Lr xÄUqJ xJoKV´T \jxÄUqJr k´J~ 2 vfJÄvÇ mJÄuJPhPv F xÄUqJ xJoKV´T \jxÄUqJr 8 vfJÄvÇ nJrf KmKnjú \JKf xojõP~ VKbf FTKa ßhvÇ Ikr KhPT, mJÄuJPhv FTT \JKf xojõP~ FTKa ßhvÇ mJÄuJPhPv KmKnjú ãMhs jO-PVJÔLr xÄUqJ xJoKV´T \jxÄUqJr 1 vfJÄPvrS ToÇ mJÄuJPhPvr IKimJxLrJ mJXJKu jJPo IKnKyfÇ mJXJKuPhr oPiq KyªM S oMxKuo Cn~ iotJmu’L rP~PZÇ kJKT˜JPjr IKimJxLrJ YJrKa oNu \JKfx•J~ KmnÜÇ F YJrKa \JKf yPuJ kJ†JKm, KxKº, mJuMY S kJbJjÇ kJ†JKm S KxKº F hM'Ka \JKf KyªM S oMxKuo Cn~ iotJmu’L xojõP~ VKbfÇ KmPvõr k´KfKa \JKfr kOgT xÄÛOKf rP~PZÇ fPm ßpxm \JKf iot KhP~ KmnJK\f fJPhr iotL~ xÄÛOKf Knjúfr yP~ gJPTÇ oJjMPwr UJhqJnqJx FTKa \JKfr xÄÛOKfr IÄvÇ FTKa \JKfr UJhqJnqJx IKnjú yP~ gJTPuS iotL~ xÄÛOKfr TJrPe ßhUJ pJ~ KTZM KTZM UJhq FTKa iotJmu’Lr m\tjL~,

@mJr ßxèPuJ Ikr iotJmu’Lr V´yeL~Ç ßpoj KyªM iotJmu’LrJ VÀr ßVJvf UJ~ jJÇ KT∂á oMxuoJjPhr ßãP© VÀr ßVJvf UJS~J iotL~ KmKiKjPwi ßjA; fPm AxuJo iPotr KmiJj IjMpJ~L FT\j oMxKuoPT yJuJu KyPxPm ˝LTOf ßpPTJPjJ \LPmr ßVJvf ßUPf yPu \LmKaPT ImvqA iotL~ KmiJj ßoPj yJuJunJPm \mJA TrPf y~Ç FT\j KyªMr \jq ßpoj iotL~ KmiJj IjMpJ~L VÀr ßVJvf KjKw≠, IjM„k yJuJunJPm \mJATOf j~ Foj VÀr ßVJvfS FT\j oMxKuPor \jq KjKw≠Ç mJXJKu \JKfnMÜ KyªMrJ mqJkTnJPm TJKZo S TJÅTzJ UJhq KyPxPm V´ye TPrÇ fJ ZJzJ vNTPrr oJÄx UJS~Jr ßãP©S KyªM iPot ßTJPjJ mJiJKjPwi ßjAÇ pKhS IPjT KyªM iotJmu’L KjrJKowPnJ\L yS~J~ vNTrxy IkrJkr k´JeL ßpoj∏ VÀ, ZJVu, oKyw k´nOKfr ßVJvf UJS~J ßgPT Kmrf gJPTÇ FT\j oMxuoJPjr \jq vNTPrr oJÄx UJS~J xŒNetrNPk yJrJoÇ nJrfmPwtr KyªM iotJmu’LrJ VÀr ßVJvf UJ~ jJ; Ikr KhPT, oMxKuorJ VÀr ßVJvf UJ~Ç F TJrPe KmKnjú rJP\q VÀ \mJA TrJ pJPm KT pJPm jJ F KjP~ k´J~A hJñJyJñJoJ y~Ç Fxm hJñJ~ @AjvO⁄uJr KmWúxy \LmjyJKj WPa gJPTÇ nJrPf ßpoj oMxKuoPhr VÀ \mJAP~ mJiJ ßh~J y~, Fr KmkrLPf mJÄuJPhPv TUPjJ KyªMPhr vNTr mKu FmÄ TJKZo S TJÅTzJ ßUPf mJiJ ßh~J y~ jJÇ KyªMiPotr AKfyJx Iiq~Pj \JjJ pJ~, k´JYLj nJrPf VÀr I∂ntMÜ wJÅz ßhmfJr CP¨Pvq mKur kr Fr oJÄx UJS~J yPfJ KT∂á hMi ßh~J VÀr I∂ntMÜ VJnL \mJA KjKw≠ KZuÇ KyªMPhr k´JYLj iotV´∫ ßmPh VJnLPT ßhmfJ CPuäUkNmtT ßhPmr oJfJ KyPxPm CPuäU TrJ yP~PZÇ KyªMiPot VÀPT UJPhqr C“x FmÄ \LmPjr k´Kf„k KyPxPm xÿJPjr xJPg ßhUJ y~Ç IPjT KyªMiotmKyntNf oJjMw oPj TPr gJPT, KyªMrJ VÀr CkJxjJ TPrÇ @xPu mqJkJrKa fJ j~Ç xKbTnJPm muPf ßVPu muPf y~ KyªMiPot VÀ kKm© yS~Jr ßYP~ \mJA KjKw≠Ç oPj TrJ y~ ‰\j iPotr k´nJm ßgPT KyªMiPot VÀ Kjij mº TrJ y~Ç k´JYLj nJrPf KyªMPhr oPiq pUj VÀr ßVJvf UJS~Jr IjMoKf KZu, fUPjJ ßmPh KjrJKowPnJ\LPhr C“xJKyf TrJ yP~KZuÇ VÀr ßVJvf mJXJKu oMxuoJjPhr FTKa Kk´~ UJmJr yS~J~ k´Kf mZr nJrf ßgPT mJÄuJPhPv ‰miIQminJPm 25-30 uJU VÀr k´Pmv WPaÇ mJÄuJPhPv VJnLmKyntNf VÀ rlfJKj TPr nJrf KmkMu ‰mPhKvT oMhsJ I\tj TPr gJPTÇ nJrPfr mftoJj ãofJxLj KmP\Kk KTZM CV´ KyªMiotL~ hu ßpoj KvmPxjJ, KyªM oyJxnJ, @rFFx, m\rÄ k´nOKfr xogtj ßnJV TPr gJPTÇ Fxm CV´k∫L KyªM hu nJrPf VÀ Kjij mºxy mJÄuJPhPv VÀ rlfJKj mPºr mqJkJPr ßxJóJrÇ FrA mKy”k´TJPv ßhUJ ßVu, nJrPfr \QjT ßTªsL~ oπL nJrfmJÄuJPhv xLoJ∂PYRKT kKrhvtPjr xo~ KmFxFl xhxqPhr CP¨Pv mPuj, mJÄuJPhPv nJrfL~ VÀ ßpj k´Pmv TrPf jJ kJPr ßx mqJkJPr fJPhr TPbJr yPf yPm pJPf ßx ßhvKaPf VÀr ßVJvPfr hJo mOK≠r TJrPe oMxuoJjPhr fJ UJS~J TKbj yP~ hJÅzJ~Ç nJrPfr CV´ iotJº KyªMfômJhL huèPuJr KTZM ßjfJr @vïJ, ßx ßhPv ßp yJPr oMxuoJjPhr xÄUqJ mOK≠ kJPò fJPf IKYPrA fJrJ k´nJmvJuL yP~ CbPmÇ oMxuoJjPhr mÄvmOK≠ ßrJPi F xm ßjfJ oMxKuo xão kMÀwPhr KjmtLptTrPer TgJ muPZjÇ F irPjr CKÜ Cn~ xŒshJP~r xJŒshJK~T xyJm˙JjPT ßp ãáeú TrPZ fJPf ßTJPjJ xPªy ßjAÇ ÊiM fJ-A j~, fJrJ oMxuoJjPhr CkJxjJu~ oxK\Phr Inq∂Pr KyªMPhr ßhmPhmLr oNKft ˙JkPjr hJKmS fMuPZjÇ F irPjr hJKmr ßrv ßaPj iPr rJUJ jJ ßVPu

kJrPn\ IJyoh (58 kOÔJr kr) ßumJr rJ\jLKfr xJPg pMÜÇ 2014 xJPu KfKj k´gomJPrr oPfJ TJCK¿ur KjmtJKYf yjÇ Fr IJPV 2002 xJPg k´go ßTJPjJ mJXJKu KyPxPm YªsJ TKmr ßms≤ TJCK¿Pur TJCK¿uJr KjmtJKYf yjÇ 2006 xJPu @PrT mJÄuJPhKv mÄPvJØëf KujJ @yPoh TJCK¿uJr KjmtJKYf yjÇ KujJ @yPoh kJrPn\ @yoPhr ˘LÇ

@oJPhr F kOKgmLPf KmKnjú iotJmu’Lr mJxÇ kOKgmLr ßmKvr nJV ßhPvA ßhUJ pJ~ KmKnjú iotJmu’L FPT IkPrr iPotr k´Kf v´≠J S xÿJj ßrPU kJr¸KrT ßxRyJhqt S xŒsLKfr KnK•Pf mxmJx TPrÇ k´JYLjTJu ßgPTA @PVTJr nJrfmwt FmÄ mftoJPjr nJrf, kJKT˜Jj S mJÄuJPhPv KyªM S oMxuoJPjrJ FPT IkPrr iot KmvõJPxr k´Kf v´≠J S xÿJj ßrPU ßxRyJhqt S xŒsLKfr KnK•Pf mxmJx TPr @xKZuÇ nJrPf oJP^ oJP^ KyªM CV´ iotJº hu oMxKuoPhr VÀ \mJAPT Ckuã TPr xJŒshJK~T KmPÆPwr mKy”k´TJv WaJ~Ç F KmPÆPwr pUj CkK˙Kf, fUj nJrf VÀr ßVJvf rlfJKjTJrT ßhv FmÄ KmkMuxÄUqT nJrfL~ VJKioJA C“xPm ßpJVhJj TPr VÀKjiPjr oJiqPo ßhmLr x∂áKÓ I\tPj o•Ç KT∂á F KmwP~ Fxm KyªM CV´ iotJº hPur ßTJPjJ o∂mq ßjAÇ xJŒshJK~T xŒsLKf KmjPÓr kJvJkJKv CV´ xJŒshJK~TfJr mKy”k´TJv WaPm, pJ ßhvKar xÄKmiJPjr kKrk∫LÇ nJrPf pUj CV´JmJhL KyªM huèPuJ VÀ \mJA xŒNet mPºr \jq ßxJóJr FmÄ fJPhr @PªJuPjr ßk´KãPf KTZM KTZM rJP\q pUj VÀ \mJAP~r Skr KjPwiJñJ @PrJKkf yP~PZ, fUj ßhUJ pJ~ nJrf kOKgmLr KÆfL~ mOy•o VÀr ßVJvf rlfJKjTJrT ßhvÇ 2013 xJPur kKrxÄUqJPj ßhUJ pJ~, SA mZr nJrf 17 uJU 65 yJ\Jr aj VÀr ßVJvf rlfJKj TPrPZ, pJ kOKgmLr xJoKV´T VÀr ßVJvf rlfJKjr FT-kûoJÄvÇ nJrPfr ßTªsL~ @APj hMi ßh~J VÀ S oKyw \mJA KjKw≠ yPuS kMÀw S IjM“kJhjvLu VÀ S oKyw ßxUJjTJr mqmxJ~LPhr TJPZ Igt CkJ\tPjr FTKa ßã©Ç nJrPfr ßTªsL~ oπL mJÄuJPhPv VÀ k´Pmv KjKw≠ TrJr TgJKa CóJrPer kr ßx ßhPvr IgtjLKfKmw~T kK©TJ~ VPmweJu… k´KfPmhPj CPuäU TrJ y~, mJÄuJPhPv k´Kf mZr ßpxm kMÀw S IjM“kJhjvLu VÀ rlfJKj TrJ y~ fJ mº TrJ yPu FèPuJ rãeJPmãPer \jq nJrPfr k´Kf mZr jNqjkPã 20 yJ\Jr ßTJKa aJTJ ãKf yPm, pJ nJrPfr \jq xŒNetrNPk IjM“kJhjvLu mq~Ç nJrf KyªM xÄUqJVKrÔ ßhv yPuS KyªMrJÓs j~Ç F kOKgmLr mMPT FToJ© KyªMrJÓs ßjkJuÇ ßjkJPur KyªMrJ nJrPfr KyªMPhr oPfJ FTA iotL~ IjMvJxj IjMxre TPr gJTPuS ßxUJjTJr KyªMrJ k´Kf kJÅY mZr I∂r nJrPfr KmyJr rJP\qr xLoJ∂mftL mJrJ ß\uJr mJKr~JrkMPr VJKioJA C“xPm ßhmLPT fMÓ TrJr uPãq uãJKiT VÀ, oKyw, ZJVu k´nOKf mKur oJiqPo C“xVt TPr gJPTÇ KyªM iotJjMpJ~L VJKioJA yPuJ vKÜr ßhmLÇ F ßhmLr CP¨Pvq KmKnjú irPjr kÊ KjijkNmtT C“xVt TrJ yPu KyªM iotJmu’LPhr iJreJ fJrJ FT KhPT IÊn vKÜr ãKf ßgPT ßryJA kJPmj, Ikr KhPT kÊ mKur oJiqPo ßhmLr x∂áKÓr TJrPe fJPhr \Lmj ßhmLr vKÜr k´nJPm k´KfkK• S Gvõpt KhP~ kKrkNet yP~ CbPmÇ VJKioJA oKªr k´JñPe IjMKÔf kÊKjij C“xPm IÄvV´yeTJrLPhr vfTrJ 80 nJV nJrPfr KmyJr S C•r k´PhPvr IKimJxLÇ F C“xPm 25 uãJKiT nJrfL~ S ßjkJKu iotk´Je KyªMr xoJPmv WPaÇ C“xPmr kr ßhUJ pJ~ kÊr oJÄx, yJz S YJozJ nJrf S ßjkJPur ßTJŒJKj oJKuTPhr TJPZ KmKâ TrJ y~Ç F C“xPm ßpxm kÊ mKu ßh~J y~ Fr ßmKvr nJVA @Px nJrPfr KmyJr S C•r k´Phv rJ\q ßgPTÇ IPjT k´VKfmJhL KyªM pJrJ KmvõJx TPrj VÀ Kjij S VÀr ßVJvf UJS~Jr KmwP~ xrJxKr KyªMiPot ßTJPjJ KmKiKjPwi ßjA fJPhr IKnof CV´mJhL ßpxm KyªM Kj\ ßhPv VÀ yfqJ

mftoJPj ßms≤ TJCK¿Pu xJªsJ TKmr, xJKmjJ UJj S kJrPn\ @yoh F Kfj\j mJXJKu TJCK¿uJr rP~PZjÇ kJPn\ IJyoh mPuj, ßckMKa ßo~r kPh YJr\j k´JgtL KZPujÇ hPur 56 \j TJCK¿uJr ßVJkj mqJuPar oJiqPo ßckMKa ßo~r S ßo~r KjmtJKYf TPrÇ xŒsKf IjMKÔf yS~J ßnJaJnáKaPf KfKj 2015-16 xJPur \jq ßckMKa ßo~r FmÄ 2016-17 xJPur \jq ßo~r KyPxPm KjmtJKYf yP~PZjÇ ßumJrV´∆k KjmtJKYf TrPuS krmftLPf TJCK¿Pur kNet KoKaÄP~ Kmw~Ka IjMPoJhj KhPf y~Ç Vf 20 ßo TJCK¿Pur KoKaÄP~ ßckMKa ßo~r kPh KfKj ßxA IjMPoJhj ßkP~PZjÇ FTAnJPm ßo~r kPh hJK~fô k´yPer kNPmt fÅJPT TJCK¿Pur KoKaÄP~r IjMPoJhj

KjKwP≠r \jq @PªJujrf fJPhr VJKioJA C“xPm VÀ Kjij KmwP~ KjÁMk gJTJ nJrPfr xmt© VÀ Kjij KjKw≠ @PªJuPjr xJPg kKryJx j~ KT! KyªM iotJmu’LPhr kMPrJKyfrJ VÀ Kjij KjKwP≠r ˝kPã ßp pMKÜ ßhUJj fJ yPuJ, VJnLr hMi S VJnL ßgPT C“kJKhf kJÅYKa keq pgJ hMi, hA, oJUj, oN© S ßVJmr KmKnjú ßhmPhmLr kN\J~ mqmÂf y~Ç nJrfmPwt k´JYLjTJPu pUj KyªMiPotr @KmntJm WPa, fUj F ßhPvr IgtjLKf xŒNetrNPk TOKwKjntr KZuÇ ßx TOKwKjntr IgtjLKfr k´JevKÜ KZu VÀÇ Fr TJre KyPxPm ßp pMKÜ ßh~J yPfJ fJ yPuJ, VÀ yJuYJPw mqmÂf y~, VÀ KhP~ iJj oJzJA TrJ y~, VÀr ßVJmr TOKw C“kJhj mOK≠Pf xyJ~T C•o xJr KyPxPm mqmÂf y~ FmÄ VÀr hMi kKrmJPrr xhxqPhr UJhq S kMKÓr YJKyhJ ßoaJ~Ç ßmR≠iPot FThJ ßpPTJPjJ irPjr \Lm yfqJ KjKw≠ KZuÇ KT∂á @\ \LKmTJr k´P~J\Pj ßx KjPwiJñJ ßmR≠iPot KmvõJxLr ßãP© FPTmJPrA ITJptTr yP~ kPzPZÇ @oJPhr F kOKgmLPf KmKnjú iotJmu’Lr mJxÇ kOKgmLr ßmKvr nJV ßhPvA ßhUJ pJ~ KmKnjú iotJmu’L FPT IkPrr iPotr k´Kf v´≠J S xÿJj ßrPU kJr¸KrT ßxRyJhqt S xŒsLKfr KnK•Pf mxmJx TPrÇ k´JYLjTJu ßgPTA @PVTJr nJrfmwt FmÄ mftoJPjr nJrf, kJKT˜Jj S mJÄuJPhPv KyªM S oMxuoJPjrJ FPT IkPrr iot KmvõJPxr k´Kf v´≠J S xÿJj ßrPU ßxRyJhqt S xŒsLKfr KnK•Pf mxmJx TPr @xKZuÇ nJrPf oJP^ oJP^ KyªM CV´ iotJº hu oMxKuoPhr VÀ \mJAPT Ckuã TPr xJŒshJK~T KmPÆPwr mKy”k´TJv WaJ~Ç F KmPÆPwr pUj CkK˙Kf, fUj nJrf VÀr ßVJvf rlfJKjTJrT ßhv FmÄ KmkMuxÄUqT nJrfL~ VJKioJA C“xPm ßpJVhJj TPr VÀKjiPjr oJiqPo ßhmLr x∂áKÓ I\tPj o•Ç KT∂á F KmwP~ Fxm KyªM CV´ iotJº hPur ßTJPjJ o∂mq ßjAÇ iotKmvõJx yPuJ GvõKrT vKÜr TJPZ @®xokteÇ F KmvõJx IPjqr iPotr TaJãPT FmÄ IPjqr iPotr rLKfjLKfPT Kmhs‡k TrJ IjMPoJhj TPr jJÇ mJÄuJPhPv mxmJxrf oMxuoJPjrJ fJPhr iPot IjMPoJKhf j~ KyªM iotJmu’LPhr Foj ßTJPjJ TJP\r mqJkJPr pUj mJiJ KyPxPm hJÅzJ~ jJ, fUj nJrPf mxmJxrf KyªM iotJmu’LPhrS CKYf oMxuoJjPhr iot ÆJrJ IjMPoJKhf Foj irPjr TJP\ ßTJPjJ irPjr mJiJ xOKÓ jJ TrJÇ @orJ pKh FPT IkPrr iPotr k´Kf v´≠JvLu S xÿJj ßhUJA fJyPu fJ @oJPhr Cn~ ßhPv Cn~ iotJmu’LPhr \jq kJr¸KrT ßxRyJhqt S xŒsLKfr mºPj mxmJPxr kg k´v˜ TrPm, pJ k´TJrJ∂Pr Cn~ ßhvPT xoOK≠r KhPT KjP~ pJPmÇ

KjPf yPmÇ SP~’uL FKrjJ FmÄ SP~’uL ߈Kc~JPor \jq KmUqJf ßms≤ TJCK¿Pur xmtPoJa \jxÄUqJ k´J~ Kfj uJU 11 yJ\JrÇ FroPiq 18 vfJÄv ßrP~Zj ßvõfJñ KmsKavÇ 18 hvKoT 6 vfJÄv nJrfL~Ç kJKT˜JKj rPpPZj 4 hvKoT 6 vfJÄv FmÄ mJÄuJPhKvPhr xÄUqJ oJ© vNeq hvKoT 6 vfJÄvÇ mJrJr 63 \j TJCK¿uJPrr oPiq 56 \j yPuj ßumJPrrÇ kJrPn\ @yoh \JjJj, FUJPj mJXJKu ImJXJKu ßTJPjJ AxMq j~Ç xmKTZáA Kjntr TPr KjP\r ßpJVqfJ, TJ\ FmÄ hPur kKuKxr SkrÇ kJrPn\ IJyoh mJÄuJPhv TqJaJrJxt FPxJKxP~vPjr (KmKxF) xJPmT ßxPâaJKrÇ


Surmanews

38 Restaurant, Businesses & Property For Sale + Restaurant Services

WWW.

5 - 11 June 2015 m SURMA

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property

Takeaway Takeaway ßrÓMPr≤ Kmâ~ Restaurant xJPr yKut FuJTJ~ 40 IJxj KmKvÓ For Lease For Sale For Sale FTKa gJA ßrÓMPr≤ KmKâ yPmÇ 8 15 years open lease. In Nottingham, rent Lease for sale,in mZPrr IPkj uL\Ç ßr≤ mZPr Purley, good location. Includes 4 bedrooms and a bathroom with toilet, Kitchen upstairs to let. Rent income of 17k per year. Lease rent 14k per year. Please contact on 07984 830 750

Restaurant For Sale 12/06/15

Bournmouth, Dorset. Prime location in Ferndown Town centre 34 seats . Mostly takeaways and deliveries. Free parking at front. 8 years of trading,11 years left on lease. Weekly £9,000 TO £10,000 . Rent and rates £15,800. Separate staff flat available above restaurant. Rent £9,600.00. Please call: 07501 599 134 28/8/15

£1,060 per month, no rates, 12 years open lease, 4 bedroom accommodation above, rental income £6,000 per year, takings between £2,000 - £2,200 per week. Mr Hussain 07941 341 4949 or Mr Kamran 07447 999961 10/7/15

Restaurant & Takeaway For Sale In Christchurch in Dorset near Bournemouth, Established over 35 years. Has 40 covers & separate takeaway entrance 6 bedroom upstairs. 5 years left on open lease with rent & rate £19,445 p.a. taking £2,500. to £3000. week, please contact Mr Ahmed if interested. 07788 694 913 28/8/15

20,800 kJC¥ FmÄ PrAa 5,300 kJC¥Ç mqmxJ x¬JPy 7000 kJC¥Ç CkPr 4 ßmcr∆Por lîJa IJPZÇ 4Ka TJr kJKTtÄP~r mqm˙J IJPZ FmÄ 6 oJAPur oPiq IJr ßTJj gJA ßrÓMPr≤ ßjAÇ ßrÓMPrP≤r xÿMU k´Pmv kg hMA KhPTÇ oNuq 95,000 kJC¥Ç oJKuPTr vJrLKrT IxM˙fJr \jq KmKâ yPmÇ IJV´yLrJ ßpJVJPpJV Tr∆j: ßoJyJÿh

07951 958325 12/6/15

Restaurant For Sale

In Tring (near Berkhamstead). This is a fantastic opportunity to obtain a very well established 70 seater restaurant with living accommodation. Detached building adjacent to town car park. Rent £15000 with open lease, rate £4900. This restaurant has great potential and viewing is highly recommended. Please call Shahed on 07877176285 28/8/15

Market Rasen, Lincolnshire. 2 storage, 80 seater. Weekly taking 9/10k (average) call Mr Sanu Meah on 07985 481 100 26/6/15

Indian Takaway For Sale

Dorset area, 5 miles way from Bournemouth It's next to Town hall very good business, two bedroom flat with bathroom upstairs separate entrance, Four stars hygienic rating newly done front bar & kitchen has got everything that you need, 1 cold room, 2 deep freeze. 15 years open Lease Rent & rate £10,000 PA. Taking between £2600 to £3000. Price negotiable. Parking avilable. No time waster please.Please Call: 07780 295 698 24/7/15

Profitable Restaurant For Sale

25 Years of family run restaurant and take away for sale. Situated in town centre of Kettering, Northamptonshire. 80 seat restaurant freshly refurbished to high standard. There is accommodation for up to 6 people, a private access for vehicle to deliver goods conveniently. 25 years of excellent business reputation and vast customer loyalty. Cheap business rates. Truly a great opportunity to make profit from first day. For quick sale due to ill health. Lease or freehold - offers invited. Contact: Mr Miah 07900 320382

DEADLINE FOR ADVERTS IS WEDNESDAY 4.00 PM T:2073779787 05/06/15

Restaurant To Let

In Crystal Palace, London SE19. Prime high street location, best position in town. 60 seat restaurant with 3 room upstairs, air conditioning and full license. Rent is £22,500, no premium. Please contact: 07988 581982 07951 197154 17/7/15

Investment Property For Sale

In Sandiacre, Nottingham NG10 5AP. Current lease for 20 years from 2008, rental income £13,920 p.a. 5 self contained rooms above shop, currently running as an Indian Takeaway. Priced reasonably for quick sale £169,950. Thornton Heath, Surrey, 8 burner chester cooker, tandoori oven, large stainless steel table, small and large cooking pots Call Abdul Rajak on: 07975 954 912

Sylhet Basha Sale

12/6/15

(22,000,000 Tk)

Majortila, Chamelibagh. 12.40 Decimal (5400 sq ft), 2 Floor. 8 bedroom, 6 bathroom. See map & images (www.bdproperty.webeden.co.uk). Sylhet Contacts: (0088)01720115393, (0088)01975049407 U.K Contact:0775 268 4948 Email: m-mohammed@hotmail.co.uk. 19/6/15

aJaTJ oJZ, fKrfrTJrL, yJuJu oJÄx S WPrr Kjfq ksP~J\jL~ K\KjPxr \jq IJu AxuJ FTKa Kmvõ˙ ksKfÔJjÇ

International Spiritual Healer & Clairvoyant

Sheikh Jabbie

30 Years of Experience in the Spiritual World

Specialized in helping people with problems including: Breaking Black Magic, Court Cases, Family Problems Relationships, Marriages, Bringing Back Loved Ones, Good Luck, Sucess In Business, Careers, Job Interviews,Immigration, Breaking Bad Luck, Stress, Addiction,Infertility, Impotency, Protection Against Evil Eyes,and Black Magic, Blocking Enemiesand Bad Neighbours Pay After Positive Results - 100% Guarantee 1 Min from Upton Park Station

Contact: 0208 503 5388 / 0793 580 8200


SURMA m 5 - 11 June 2015

WWW.

Surmanews

.com

CLASSIFIED SECTION 39

Over 25% of readers are looking to buy your property mJxJ S \J~VJ Kmâ~

C•r mJuMYr k´JAoJrL ÛáPur KjTPa rJ˜Jr kJPv 8 ßcKxPou \J~VJr Ckr hMA fuJ mJzL KmKâ yPmÇ mftoJj nJzJ oJPx 20 yJ\Jr aJTJÇ 1o fuJ~ 4Ka ßmcr∆o, KxKaÄ r∆o, cJ~KjÄ r∆o, ߈Jr r∆o S 3Ka mJgr∆o rP~PZÇ 2~ fuJ~ 2Ka lîJaÇ k´Kf lîqJPa 3Ka mz r∆o, 2Ka kOgT rJjúJ Wr, 2Ka kOgT mJg, a~Pua rP~PZÇ VqJx, APuTKasT S kJKjr mqm˙J rP~PZÇ KvmV† ‰mvJUL o\MohJr kJzJ~ mJzL TrJr CkPpJVL ßh~Ju ßWrJ 7 ßcKxPou \J~VJ KmKâ yPmÇ \J~VJKa rJ˜Jr iJPrÇ \J~VJ~ 2Ka Kaj ßxc Wr, APuTKasT, 1Ka kJTJ a~Pua S KaCmSP~u rP~PZÇ oNuq IJPuJYjJ xJPkãÇ Km˜JKrf \JjPf IJV´yL ßâfJVe ßpJVJPpJV Tr∆jÇ Mr Abu 07459 736339

käa / \Ko KmKâ

dJTJr k´JePTPªs xŒNet KjÏ≥T, KjPnt\Ju Im˙J~ FTKa mqKÜVf käa Kmâ~ yPmÇ ÊiMoJ© IJV´yL ßâfJrJ ßpJVJPpJV Tr∆j:

07542 603 358 5/6/15

Takeaway For Sale

In Twickenham, Near Rugby Stadium and Station, Very busy place Rugby Time, Prime location, Rent £1200, Rate £850, 14 years open lease, Can be converted into Restaurant, website:www.marblehilltandoori.co.uk Call Mr Khaled on 07860 813 434

SURMA DEADLINE WEDNESDAY 5.00 PM Call: 0207 377 9787 26/6/15

24/7/15

Restaurant For Sale

Most established restaurant, take away and delivery service in Medway, Kent for lease. Family run for more than 30 years and has in excess of 55 covers. Reasonable rent and long term lease. Take advantage of this rare opportunity and contact Mr Malik on 07740 117 855 for further details.

Takeaway For Sale 10/07/15

Romford, Essex. 3 year renewal lease. Two bedroom living accommodation above rental income £1000 monthly, 2 car park spaces. Weekly business taking £2000 - £2500 genuine. Rent £14000 annually, rate £850. Selling for £45000. Please contact Mr.Miah 07533 318 802. No time wasters. 19/6/15

Restaurant For Quick Sale

In Chelmsford, Gulshan Restaurant, 50 seats, 20 years open lease. 5 bed room flat above. 2 air condition, £25,000 rent per year. Selling due to family problem. For more details please call: Mr Chowdhury 07445 554 425

MAC Solicitors (Masud & Co.) KjÕKuKUf KmwP~ IJorJ KmPvwù

AKoPV´vj

6 mJjtJPrr ßYˆJr TáTJr Kmâ~

07903 613601 07453 288197 12/6/15

w oar IPl¿ w TqJKmÄ IPl¿ / aJCKaÄ w KâKojJu ßcPo\ w oJrJoJKr w kMKuv ߈vj ßoaJr F¥ oJP\P≤sa ßTJat

w AKoPV´vj F¥ FxJAuJo IJKku w \MKcKv~Ju KrKnC w FK≤s KTî~JPr¿ w KxKaP\jvLk w FxJAuJo w ßmAu FKkäPTvj w KcPajvj w jJo kKrmftj w KyCPoj rJAax w kJS~Jr Im FaKjt w ¸¿rvLk KcTîJPrvj

17/7/15

FPxPér ßV´APx FTKa 6 mJjtJPrr ßYˆJr TáTJr KmKâ yPmÇ FZJzJS VqJx ya ßkäa FmÄ FTKa ßvl ßaKmu KmKâ yPmÇ TáTJPrr oNuq 300 kJC¥, VqJx ya ßkäa 200 kJC¥ FmÄ ßvl PaKmu 100 kJC¥Ç ÊiMoJ© IJV´yL ßâfJrJ ßpJVJPpJV Tr∆j:

âJAo

lqJKoKu u

w KcPnJxt w cPoKˆT nJP~JPu¿ w KYuPcsj T≤sJT SctJr w \MKcKv~Ju ßxkJPrvj

Km\Pjx uL\

w mJAK~Ä FmÄ PxKuÄ Km\Pjx w uL\ mJ asJ¿lJr w ß\jJPru FKV´Po≤ w ßaPjK¿ FKV´Po≤ w yJCK\Ä w mqJÄT âJK≈ w ßxJxqJu KxKTCKrKar IJKku w kJatjJrvLk Kcc

IKlPxr xo~: xTJu 9.30-KmPTu 6.30 \ÀrL IgmJ ZMKar KhPj ßpJVJPpJPVr \jq 07958 615 904

Masud Chowdhury

T/F: 020 7377

S m a rt

Solicitor of England & Wales Barrister of Lincoln’s Inn (NP)

Unit 1, 1-13 Adler Street (Near Altab Ali Park) Whitechapel, London E1 1EG 5280 E:masudandco@googlemail.com

E.P.O.S

Sunny Shopfront Shutters

24 HOUR EMERGENCY REPAIR & SERVICES RESTAURANT & TAKEAWAY SPECIALISTS

WE CARRY OUT ALL WORKS ON SHOP FRONTS, GARAGE SHUTTERS, DOOR REPAIRS, ELECTRIC REMOTE, GRILLES, BLINDS AND GLASS REPLACEMENT

RESTAURANTT, TAKEEAWAYS

FASTTFO F OD, SH HISH HA BARS

NEWSAGENTS

l IJoJPhr ßhJTJPj Ifq∂ xMun oNPuq mJÄuJPhvL oJZ, fJ\J frTJrLxy Kjfq k´P~J\jL~ K\KjPwr FToJ© k´KfÔJj l IJ\A IJxMj S oNuq pJYJA Tr∆j l ßrÓMPrP≤r \Pjq KmPvw ßrAa Fr xMPpJV rP~PZ l ßcKunJrLr mqm˙J rP~PZÇ

RETAIL STTO ORES OR

͙^ŽůƵƚŝŽŶĨŽƌ

Easy to use EPOS with multiple options: Web integration, Kitchen print Caller ID ,Map view, Tablet Device, Marketing tools

..and many more features. FOR: RELIABILITY,

USABILITY & AFFORDABILITY

visit: www.shopfrontsandshutters.co.uk

Æ\RXQHHGRXUHSRVVROXWLRQDQGVHUYLFH

T: 07584 023 969 or 07950 921 868

Tel: 0203 411 3362 / 0776 462 7379

CALL US FOR FREE DEMO (Line p oen r fom 11am to 7pm )

114b B ethnalG reenR oad,London E 2 6DG (B By appoint t m men t only)


40 oMÜKY∂J

5 - 11 June 2015 m SURMA

FT\j m˜MKjÔ xÄmJPhr „kTJr yJxjJf ßoJmJrT ßuUT : Fo Fx Fx, rJÓsKmùJj KmnJV, xrTJKr @K\\Mu yT TPu\, mèzJ

xMªrmPjr ßTJuPWÅwJ xmM\Jn \KoPjr oJ^ UJj KhP~ mP~ ßVPZ @ÅÅTJmJÅTJ TJuLVñJ, mPuvõr, hJPohr jhLÇ xMhNr KhV∂ Km˜Of lxPur oJb ZMÅP~PZ FA jhLèPuJÇ jhLVPntr mMT KYPr VPz CPbPZ ßp \jkh, ßxA \jkhmJuJPhr WMo nJPX jhLr TufJPjÇ jhLr mMT nrJ ßdCP~r CòôJx, @mJr lxPur oJPb xmMP\r xoJPrJyÇ FrA oJP^ VPz CPbPZ ßp \jkh fJr jJo KkPrJ\kMrÇ 1911 xJu AKfyJPxr ˛reL~ FTaJ IiqJ~Ç FA xJPu mñnñ rh TrJ yP~KZuÇ FA xJPuA f“TJuLj KkPrJ\kMr oyTáoJr (mftoJj KkPrJ\kMr ß\uJ) nJ§JKr~J~ \jìV´ye TPrj flJöu ßyJPxj oJKjT Ko~JÇ KpKj oJKjT Ko~J jJPoA xoKiT kKrKYfÇ mJXJKu \JfL~fJmJPhr k´JT C™JjkPmt

\jì ßj~J FA oJjMw Kj\ k´ùJ S ßoiJr èPe Tot ßã© ßgPT ÊÀ TPr @oJPhr xJoJK\T S rJ\QjKfT \LmPj yP~ SPbj KTÄmh∂LfMuqÇ KmPvw TPr mJÄuJPhPvr xJÄmJKhT \VPf FT Có oJVtL~ mqKÜfô„Pk ˙Jj V´ye TPrjÇ f“TJuLj kNmt kJKT˜JPjr @S~JoL uLPVr oMUk© KyPxPm ßp kK©TJKar @®k´TJv WPa fJr jJo ÈQhKjT AP•lJT'Ç ßx KyxJPm @S~JoL uLPVr \jì @r AP•lJPTr \jì FTA xJPgÇ @r FA ÈQhKjT AP•lJT' kK©TJKar k´KfÔJfJ xŒJhT KpKj KZPuj fJÅr jJo flJöu ßyJPxj oJKjT Ko~JÇ FA ãMriJr Tuo ßpJ≠JPT muJ yP~ gJPT mJÄuJPhPvr xJÄmJKhT \VPfr is∆m fJrJÇ pJÅr hMhtoL~ ßoiJr TJPZ f“TJuLj kJKT˜JKj vJxT ßVJÔL jf\JjM y~ mJrmJrÇ xÄmJhk© ßp rJPÓsr hkte ßx TgJ k´oJe TPrj FA Cöu jã©Ç rJPÓsr hkte KyPxPm ∏ \jVPer IKf TJPZ ßkRÅPZ KhP~PZjÇ kJKT˜JKj TáYâL oyPur TáaYKrP©r oMPUJv CPjìJYj TPrPZj IKf xyP\AÇ ßx\jq fJÅPT jJjJ Kjoto IfqJYJrS xyq TrPf yP~PZÇ xJÄmJKhTfJr \jq fJÅPT TJrJmreS TrPf yP~PZÇ @kho˜T xJÄmJKhT oJKjT Ko~J xJÄmJKhTfJr ßkvJPT k´JKfÔJKjTnJPm „khJjTJrL mqKÜS mPaÇ xJÄmJKhTfJr ßkvJPT mre cJuJ~ IWqt xJK\P~ V´ye TPr KjP~ KZPujÇ mftoJPjr IPjT ßoiJmL xJÄmJKhTPhr yJPfUKz oJKjT Ko~Jr yJf iPrAÇ FA k´KgfpvJ xJÄmJKhT mqKÜ \Lmj ZJKkP~ yP~ SPbj xJmt\jLj @oJPhr oJKjT nJAÇ oJKjT Ko~J FT\j xMÓiJrJ~ rJ\jLKf ojÛ mqKÜfôS KZPuj mPaÇ \JKfr \jPTr xJPg fJÅr ßmv KofJuL KZuÇ \JKfr \jT mñmºM oJKjT Ko~JPT @oJPhr oJKjT nJA mPu xP’Jij TrPfjÇ mñmºM fJÅr FT nJwPe mPuj, È@oJr \LmPj oJKjT nJAP~r ImhJj k´YMrÇ' VefPπr oJjxkM© ßyJPxj vyLh ßxJyrJS~JhtLr ßmv xJKjúiq ßkP~KZPuj

K\~J yfqJTJ§: ßpxm k´Pvúr C•r TUPjJ KouPm jJ (33 kOÔJr kr) FTho iMP~ KhP~ KfKj dJTJr xPñ IxyPpJKVfJr TgJ mPuKZPuj, pfãe jJ xrTJr KmkämL TJCK¿Pur hJKm ßoPj jJ ßj~)Ç o†Mr xJiJref vJ∂ S Kj~Kπf mqKÜPfôr oJjMw KZPuj, fJÅr TgJ~ Tftf O ô KZuÇ KT∂á krmftL Khj xJÄmJKhT, TotTftJ S Y¢V´JPor KmKnjú ßv´Ke-PkvJr oJjMPwr xPñ TgJ muPf KVP~ fJÅr xMr Knjú ßvJjJuÇ o†MPrr oPiq ßT nr TPrKZu? FTA Khj (31 ßo) ßo\r ß\jJPru o†Mr TotTftJPhr xPñ vuJkrJoPvtr \jq Aˆ ßmñu ßrK\PoP≤r ßTPªs pJj, KfKj dJTJr xPñ KmrJoyLjnJPm TgJ YJuJPf gJPTjÇ @orJ FaJS \JKj jJ, S-k´JP∂ ßT KZPujÇ fPm xJiJrenJPm iJreJ TrJ y~, KfKj ßu. ß\jJPru vSTPfr xPñ TgJ muKZPujÇ KT∂á @oJr xN© @oJPT \JKjP~PZ, ßxA ‰mbPT pJÅrJ KZPuj, fJÅPhr krmftLTJPu K\~Jr UMPjr xPñ \zJPjJ yP~KZu, FojKT fJÅPhr IPjPTA o†MPrr KmÀP≠ xJãqS KhP~PZjÇ @oJr TJPZ mqJkJraJ mâJWJf oPj y~ F TJrPe ßp ßxjJKjmJPx o†MPrr xPñ @oJPhr ‰mbPT vfJKiT TotTftJ KZPuj, pJÅrJ fJÅr xPñ ‰mbPTr \jq @oJPhr @PVA ßxUJPj CkK˙f yP~KZPujÇ ßxUJPj ßTC mPujKj ßT TJPT xogtj TrPZjÇ hM”U\jTnJPm K\~J yfqJr Kfj x¬Jy kr KmYJrPTr UJxTJorJ~ IjMKÔf ßTJat oJvtJPu KmPhsJPyr TKgf ßjfJr nJwq kJS~J pJ~Kj, FA KmYJPr 13 \j TotTftJPT lJÅKx ßhS~J yP~KZuÇ @orJ TUPjJA k´Tf O WajJ \Jjm jJÇ FA UMPjr kKrT·jJ TJrJ TPrKZPuj, fJÅPhr KYjPf kJrm jJÇ xfq KYrTJuA ryxqJmOf yP~ gJTPmÇ @PãPkr mqJkJr yPò, FaJ jK\r KyPxPm ßgPT pJPm, @oJPhr nKmwq“ rJ\jLKfPTS fJ fJKzP~ ßmzJPmÇ

K\~J ßTj k´go ßxjJk´iJj yjKj (33 kOÔJr kr) KTZM TotTftJr xJPg fJPhr TgJmJftJ y~ FmÄ kr Khj k´iJjoπL AKªrJ VJºLr xJPg xJãJPfr xo~xNKY KbT TrJ y~Ç SA Khj xºqJ~ KfKj \JjPf kJPrj ßp, mJÄuJPhv ßgPT @PrJ FT\j ßjfJ KhKuä ßkRÅPZPZjÇ fUj KfKj fJr xJPg xJãJ“ TrPf ßVPu ßhUPf kJj, @Vf ßjfJ yPòj fJ\C¨Lj @yoh FmÄ fJr xJPg rP~PZj mqJKrˆJr @KoÀu AxuJoÇ KfKj fJ\C¨Lj @yohPT k´iJjoπL AKªrJ VJºLr xJPg xJãJ“ TrJr IjMPrJi \JKjP~ @VrfuJ KlPr @PxjÇ'' (kOÔJ : 124 S 125) fJyPu ßhUJ pJPò, c. @KjxMöJoJj È@oPhr ßTC ßVPZj @VrfuJ~ F KmwP~ @uJk TrPf' mPu uJAjKa KuPUPZj fJr FTKa xfqfJ rP~PZ FmÄ @uJkTJrL SA mqKÜKa KZPuj Fo @r KxK¨TL KpKj ßhv ˝JiLj yS~Jr kr oπLr hJK~fôS kJuj TPrjÇ fOfL~ TJreKa yPò, ˝JiLjfJ pM≠ YuJTJPu ßo\r K\~J FTKa pM≠ kKrwh mJ S~Jr TJCK¿u VbPjr k´˜Jm TPrjÇ rJ\QjKfT ßjfOPfôr IiLPj ßpnJPm oMKÜpM≠ YuKZu ßxjJTotTftJrJ fJPf x∂áÓ KZPuj jJÇ fJrJ oPj

metJdq FA xJÄmJKhTÇ mz ImJT TrJ mqJkJr FA k´ùJmJj oJjMwKa TUjS ãofJPT kMÅK\ KyPxPm mqmyJr TPrjKjÇ @kho˜T x“ S KjKntTfJrxJPg \Lmj kJr TPrPZjÇ fJÅr pJKkf \LmPjr WsJPe ÊjPf kJS~J pJ~ ßoyjKf oJjMPwr oMKÜr cJTÇ xJÄmJKhTfJr oJiqPo fMPu iPrPZj hLj hKrhsPhr TgJÇ \Lmj xÄV´JoL FA xJyxL xJÄmJKhPTr ImhJj IPvwÇ fJÅr GTqJK∂T k´PYÓJ~ ÈQhKjT AP•lJT' kK©TJKa FTKa ˝Jf∂sq ˙JPj ßkRÅPZPZÇ kJKT˜JKj ‰˝rvJxj KmPrJiL @PªJuPj oJKjT Ko~Jr ImhJj Ij˝LTJptÇ fJÅr @hPvt @hKvtf yS~J fÀePhr TJPZ ßk´reJÇ KmKnjú xJoJK\T @PªJuPjS xKbT ßjfOfô hJPj IkKrxLo nNKoTJ kJuj TPrj KfKjÇ ßpoj 1964

TrKZPuj, pMP≠r Kmw~Ka ßxjJTotTftJPhr yJPfA gJTJ CKYfÇ 1971 xJPur \MuJA oJPx TuTJfJ~ oMKÜpMP≠r ßxÖr ToJ¥JrPhr ßp xPÿuj IjMKÔf yP~KZu fJPf S~Jr TJCK¿u VbPjr Kmw~Ka Km˜JKrfnJPm @PuJKYf yP~KZuÇ F k´xPñ F~Jr nJAx oJvtJu F ßT UªTJr mLr C•o fJr È1971 : KnfPr mJAPr' mAP~ KuPUPZj, ÈÈPxÖr IKijJ~TPhr xPÿuj ÊÀr @PVA KmKnjú ßxÖr IKijJ~T S ßxjJTotTftJPhr oiq ßgPT FTaJ è†j SPb ßp fJrJ ßpnJPm pM≠ YJuJPf YJj, TPjtu SxoJjLPT k´iJj ßxjJkKf ßrPU ßxaJ x÷m yPm jJÇ pM≠PT VKfvLu TrJr \jq ßxÖr IKijJ~PTrJ pM≠ kKrwh mJ S~Jr TJCK¿u Vbj TrJr kPã of ßhjÇ xPÿuPj ßxÖr IKijJ~TPhr kã ßgPT xmtxÿfnJPm TPjtu SxoJjLPT k´iJj ßxjJkKfr hJK~fô ßgPT ImqJyKf ßh~Jr hJKm SPb, ÊiM UJPuh ßoJvJrrl F KmwP~ @kK• \JjJjÇ ßmKvr nJV ßxÖr IKijJ~PTr pMKÜ KZu, TPjtu SxoJjL Ifq∂ k´mLe FmÄ ßVKruJpMP≠r rLKfjLKf KmwP~ IjKnù; F ZJzJ ofJof V´ye S k´hJPjr mqJkJPrS KfKj Ifq∂ IjojL~Ç ßxÖr IKijJ~PTrJ fJPT ßhvrãJoπLr oPfJ FTaJ xÿJj\jT kPh rJUJr kPã of ßhjÇ oMKÜpMP≠ ßpJV ßh~J mJXJKuPhr oPiq xmPYP~ ß\qÔ xJoKrT TotTftJ KyPxPm @oJPT FA pM≠ kKrwPhr k´iJj TrJr k´˜Jm TrJ y~Ç ßo\r UJPuh ßoJvJrrl FA ofJoPfr KmPrJKifJ TPrjÇ KfKj TPjtu SxoJjLPT k´iJj ßxjJkKfr kPh ßrPU xm ßxÖr IKijJ~TPT KjP~ pM≠ kKrwh mJ S~Jr TJCK¿u Vbj TPr fJPhr yJPf pM≠ kKrYJujJr hJK~fô jq˜ TrJr kPã of ßhjÇ pM≠ kKrwh mJ S~Jr TJCK¿Pur iJreJKar xN©kJf TPrKZPuj ßo\r K\~J FmÄ ßmKvr nJV ßxÖr IKijJ~PTr TJPZ k´˜JmKa V´yePpJVq TPr fMPuKZPujÇ TPjtu SxoJjL Kmw~Ka \JjJoJ© k´iJj ßxjJkKfr kh ßgPT khfqJV TrJr TgJ mPu @PmPVr kKrY~ ßhj S rJ\QjKfT xoxqJr xOKÓ TPrjÇ ÈPo\r K\~Jxy ßmKvr nJV xJoKrT TotTftJ pM≠ kKrwPhr k´iJj KyPxPm @oJr jJo k´˜Jm TrJ~ @Ko ßmv KmmsfTr Im˙J~ kPz pJAÇ TPjtu SxoJjLPT @Ko ßTJPjJnJPmA UJPaJ TrPf YJAKjÇ xKfqTJr IPgt ßxA xo~ @Ko Kmw~Ka KjP~ KmPvw ßTJPjJ KY∂JS TKrKjÇ @oJr k´iJj uãq KZu, ßpPTJPjJ oNPuq pM≠ ßvw TPr ˝JiLjfJ I\tj TrJÇ pM≠ kKrwh Vbj TrJr mqJkJPr K\~JCr ryoJj S UJPuh ßoJvJrrPlr Im˙Jj KZu KmkrLfoMULÇ fJrJ fJPhr Kj\ Kj\ KmvõJx ßgPTA FaJ TPrKZPujÇ ßo\r K\~Jxy ßmKvr nJV ßxÖr IKijJ~TA ßYP~KZPuj ßp oMKÜpMP≠ VKfvLufJr \jq @oJPT k´iJj TPr FTaJ pM≠ kKrwh Vbj TrJ ßyJTÇ F mqJkJPr fJrJ ßmv ßxJóJr KZPujÇ" (kOÔJ : 113 S 114) oMKÜpMP≠r xmtJKijJ~T TPjtu Fo F K\ SxoJjL S KYl Im ˆJl ßu. TPjtu Fo F rm KZPuj @S~JoL uLV ßgPT KjmtJKYf xÄxh xhxqÇ ßx TJrPe ßxjJTotTftJPhr oPj ßx xo~ FA iJreJr xOKÓ y~ ßp, oMK\mjVr xrTJr fJPhr Skr rJ\QjKfT ßjfJPhr YJKkP~ KhP~PZÇ IjqKhPT pM≠ kKrwh mJ S~Jr TJCK¿u VbPjr k´˜Jm C™JKkf yS~Jr TJrPe rJ\QjKfT ßjfJrJ oPj TrPf gJPTj ßp, ßxjJTotTftJrJ rJ\QjKfT ßjfJPhr IiLPj TJ\ TrPf AòMT jjÇ fJPhr TJPrJ TJPrJ oPiq ãofJ hUPur xM¬ KY∂JnJmjJ rP~PZÇ ßpPyfM ßo\r K\~J pM≠ M kKrwh VbPjr mqJkJPr KmPvw CPhqJVL KZPuj ßx TJrPe krmftLTJPu KfKj @S~JoL uLPVr ßTJkJjPu kPzjÇ

xJPu TJKvìPr xÄVKbf hJñJr ßrv dJTJPf ZKzP~ kzPu oJKjT Ko~JPT hJñJ k´KfPrJi TKoKar xnJkKf TrJ y~Ç fUj KfKj KjÔJr xJPg Tftmq kJuj TPrjÇ FT TgJ~ KfKj Ê≠ ojjvLufJr k´fLT KZPujÇ k´LKf S xok´LKfr xØJr fJÅr YKrP© lMPa CPbPZÇ fJÅr mqKÜfô \MPz KmªMoJ© TuMwfJr ZJk ßjAÇ ßjfOfôPpJVq FA oJjMwKa jLKf S @hPvt xJmtãKeT Iau KZPujÇ @PkJxyLj FA oJjMwKa ßhv oJfOTJr Vnt\Jf x∂JjÇ pMPV pMPV TJPu TJPu oJKjT Ko~Jr oPfJ x∂JjPhr TJPZA EeL @orJÇ fJA fJÅr oPfJ @hvtmJj oJjMw xoJP\ UMm k´P~J\jÇ 1969 xJPur 1 \Mj rJS~JuKkK¥Pf \Lmj WKjÔ FA oyJj xJÄmJKhPTr k´Jek´hLk KjPn pJ~Ç

huL~ xrTJr YJAPuS V´yePpJVq KjmtJYj TrPf kJrPm jJ (34 kOÔJr kr) Kmw~Ka FTaM KmPväwe TPr ßhUJ pJTÇ k´gof, huL~ xrTJPrr IiLPj xÄxh KjmtJYj yPu xrTJPrr oPj ybJ“ xJiM-xjúqJxL mJ @CKu~J-hrPmv yP~ pJS~Jr mJxjJ \JVPm- FojaJ KmvõJx TrJr TJre ßjAÇ ãofJr o\J kJS~J xrTJr KTZMPfA ãofJ yJrJPf YJAPm jJÇ ßp ˙JjL~ xrTJr KjmtJYPj ßyPr ßVPu xrTJPrr ßTJPjJ ãKf yPfJ jJ, ãofJ yJrJPf yPfJ jJ, ßfoj hMKa KjmtJYPjA (CkP\uJ S Kfj KxKa) xrTJr xKyÌM yP~ KjrPkãfJ ßhUJPf kJPrKjÇ TJP\A ßp KjmtJYPj ßyPr ßVPu ãofJ yJrJPf yPm, ßfoj èÀfôkeN t xÄxh KjmtJYj TrPf KVP~ ybJ“ xrTJr xffJr ChJyre xOKÓ TPr KjrPkã @Yre TrPm, Foj pMKÜ ßoPj ßj~J UMmA TKbjÇ fPTtr UJKfPr pKh Foj pMKÜ ßoPjS ßj~J y~, fJyPuS KT xrTJPrr kPã @VJoL xÄxh KjmtJYj hMjLt Kf-TJrYMKkoMÜnJPm xŒjú TrJ x÷m yPm? @xPu xrTJr YJAPuS KT mftoJj Im˙J~ huL~ xrTJPrr kPã nJPuJ KjmtJYj TrJ x÷m? xJiJre KmPmYjJ~ oPj y~, xrTJr YJAPuS fJ kJrPm jJÇ FTaJ ChJyre KhP~ muPu Kmw~Ka mM^Pf xMKmiJ yPmÇ mPU pJS~J ßZPuPT k´go Khj KxVJPra lMT Å Pf ßhPU mJmJ pKh KTZM jJ mPuj, KÆfL~ Khj fJPT KxVJPra ßUPf ßhPU pKh jJ ßhUJr nJj TPrj, fOfL~ Khj fJPT FTA TJ\ TrPf ßhPU ßTJPjJ vJK˜ jJ KhP~ pKh kPrJãnJPm C“xJy ßhj, fJyPu YfMgt Khj fJPT FTA TJ\ TrPf ßhPU SA TJ\ TrPf mJre TrPuS mJmJr SA KjPwiJùJ k´KfkJKuf yPm jJÇ FTAnJPm, hvo xÄxh KjmtJYPj ßpxm huL~ ßjfJ-TotL-TqJcJr KjmtJYPj hMjLt Kf-TJrYMKk TPr kJr ßku, YfMgt CkP\uJ KjmtJYPj fJrJ @mJr xrTJrhuL~ k´JgtLr kPã ßTªs hUu, ßnJa \JKu~JKf S mqJuPa Kxu oJrJoJKr TPr ßTJPjJ vJK˜ ßku jJ, ßxA xrTJrhuL~ k´JgtLr kPãr ßjfJ-TotL-TqJcJrrJA @mJr Kfj KxKa KjmtJYPj ßnJa cJTJKf TPr fJPhr k´JgtLPT K\KfP~ vJK˜r mhPu k´vÄxJ ßkP~PZÇ Foj Im˙J~ @VJoL xÄxh KjmtJYPjr xo~ pKh xrTJr Fxm huL~ TotL-TqJcJrPT mPu ßp, F KjmtJYPj ßfJorJ xm nJPuJ yP~ pJS, fJyPu ßx krJovt k´KfkJKuf yPm jJÇ TJP\A xrTJr @∂KrTnJPm YJAPuS huL~ xrTJPrr IiLPj nJPuJ KjmtJYj TrPf kJrPm jJÇ @r nJPuJ KjmtJYj jJ TrPf kJrPu ßhPv vJK˜ S K˙KfvLufJ k´KfKÔf yPm jJÇ KmrJK\f mJ˜mfJ~ oMÜ, ImJi S IÄvV´yeoNuT xÄxh KjmtJYj TrPf yPu huL~ xrTJPrr IiLPj KjmtJYj TrJr KY∂J kKryJr TrPf yPmÇ ßToj irPjr KjhtuL~ xrTJPrr IiLPj @VJoL xÄxh KjmtJYj IjMKÔf yPm ßx KmwP~ xrTJrPTA ßnPmKYP∂ FTKa kg ßmr TrPf yPmÇ xrTJr TJrS xPñ ßTJPjJ @uJk-@PuJYjJ jJ TPr FTTnJPm F TJ\ TrPf kJPrÇ IgmJ, xrTJr KTZMaJ ChJr S VefπojJ yP~ èÀfôkNet rJ\QjKfT huèPuJr xPñ Igtmy @uJk-@PuJYjJ TPr FTKa V´yePpJVq KjmtJYjTJuLj xrTJr mqm˙J CØJmj TrPf kJPrÇ k´go CkJP~r ßYP~ KÆfL~ CkJP~ KjmtJYjTJuLj xrTJr mqm˙J k´KfÔJ TrJ yPu SA mqm˙J IKiTfr KjntuM , V´yePpJVq S ßaTxA yPm mPu oPj TrJ pJ~Ç ßhUJ pJT, xrTJr Fxm pMKÜ ßoPj KjP~ ßhPvr vJK∂ S Cjú~Pjr \jq F uPãq TJ\ ÊÀ TPr KT-jJÇ


oMÜKY∂J 41

SURMA m 5 - 11 June 2015

ßjRTJ láPaJr rJ\jLKf mº ßyJT, @xMj xmJA mJÅKY ßrJoJj mUf ßYRiMrL ßuUT : xJÄmJKhT

22 ßo 2015, hMkMr 1:15Ç ÊâmJrÇ xmM\ kJfJ ßvJKnf ^T^PT ßrRhsöôu KhjÇ Aˆ u¥Pjr ßlJct Û~Jr oxK\Ph @Kx \MoJ'r jJoJ\ kzPfÇ oxK\Ph dMTm Foj xo~ ßYJPU kzu rJ˜Jr Ikr kJPvõt \j KmVPxr of ßTC FT\j hÅJKzP~Ç FTaM @Ápt ßbTuÇ KmVx jJ @r ßTCÇ I· ßYjJ\JjJr xMP© yJf CÅKYP~ KmVx mPu cJT KhuJo KjKÁf yS~Jr \jqÇ ßhUuJo KfKjS yJf AvJrJ~ @oJPT IKnmJhj \JjJPujÇ KjKÁf yuJo, @Pr F ßfJ KmVx ovJA! KfKj FTJA hÅJKzP~ @PZj! Kmw~ KT, FTJ ßTj ∏ F KjP~ FTaM iJÅiJ uJVPuS oMyNPftA mM^uJo, xñL xJgLPhr y~PfJ oxK\Ph kJKbP~PZj AoJoPT mKuP~ oMxKuäPhr ßhJ~Jr \jq pJPf IJVJoL ßo~r KfKj yjÇ KmVx \JPjj VfmJr uM“lMr ryoJj FA ßhJ~Jr mrTPf KÆfL~ ßo~JPh C“Pr KVP~KZPujÇ Fr @PVrmJrS TôJmJr AoJPor TJPZ ßhJ~J ßYP~ uM“lMr ryoJj kJv TPrKZPujÇ KmVx oMxuoJj jJ yPuS IKf xŒsKf F KmvõJx m≠oNu yP~PZ ßp, AoJo @r oMxKuäPhr ßhJ~J TJptTrLÇ SKhPT, KmYJrT oCKr xJPym ßfJ ÈK¸KrYM~Ju AjlîMP~¿' KT fJ mMK^P~A KhP~PZj fJÅr rJP~Ç ßmYJrJ KmVx FT hOPÓ fJKTP~ @PZj oxK\Phr oMxKuäPhr @jJPVJjJr KhPTÇ @r y~PfJ KnfPr KY∂Jr kJyJz VPzPZj ßnPm ßp, ßhJ~J TJ\ TPr KTnJPm FTaá pKh ßhUJ ßpfÇ jJoJ\ @r÷ yP~ ßVPZÇ @Ko @r ßhKr jJ TPr oxK\Ph dMPT kzuJoÇ jJoJ\ ßvPw ßhKU KmVx xJPym bÅJ~ hÅJKzP~Ç jJoJK\Phr xJPg yJf KoKuP~, yJf ßjPz, ßYJU AvJrJ~ xJKmtT IJr xm IñnKñr ÆJrJ \JjJj KhPòj, KfKj xJoPjr ßo~rJu APuTvPj hJÅKzP~PZj, @r F\jq ßnJa hrTJrÇ yJPf gJTJ KulPua @r FA xm KTZMr CP¨vq FTaJA ∏ APuTvPjr ßnJa k´JgtjJÇ ÊPjKZ Vf ÊâmJrS KfKj @PrT oxK\h KmsTPuj YPwPZj oMxKuäPhr ßnJa ßh~J mJ ßhJ~Jr @vJ~Ç kJÁJfq xÄÛíKfr FA FTaJ xJmiJjL KhT ßp, fJÅrJ Knjú ofJuK’r xJPgS FPTmJPr mºMr oPfJ @Yre TPrjÇ @uJPk-@YrPj mM^JA pJPm jJ ßp I∂Pr ßx @kjJPT IkZª TPrÇ FTaJ ßascoJTt oMYKT yJKx SPhr ßbJÅPar ßTJPe xmthJA ßuPV gJPTÇ @xPu G yJKxaJA KoZKrr ZáKr, mMK^ SPhr Kmvõ \P~r TJreÇ mOKavnJrPfr pMPVS ßxA yJKx ImiJKrf KZPuJÇ yJKxr @zJPu @xu Kmw~ @VPu ßrPU IJum“ ßnmJPYTJ mJKjP~ rJPU ßTJouoKf xru oJjMwPhrÇ k´Je xÄyJKr FA yJKxr pJhM IfLPf KZu mftoJPj @PZ nKmwqPfS gJTPmÇ KmVx \JPjj ßp oxK\Phr KnfPrr 99 vfJÄv ßuJTA uM“lMrPT xogtj TrPmjÇ uM“lMPrr kg iPr @xJ ßjfJPTA IgtJ“ rJKmjJPT @mJPrJ KmkMu ßnJPa

KjmtJKYf TrJr ßYÓJ TrPmjÇ TJre fJrJ xmJA \JPjj ßp, uM“lMr pJ TPrPZj fJ TKoCKjKar ˝JPgtA TPrPZjÇ KjmtJYjL ßoP¥Pcr k´KfòKm KZu uM“lMPrr TífTPotÇ KÆfL~ ßo~JPh KjmtJKYf yS~Jr @PV uM“lMPrr KZPuj FT\j @˙JnJ\j S \jKk´~ ßjfJÇ nJmoNKft KZu xmJr TJPZ V´yePpJVqÇ uM“lMr KmPrJiLPhr TJPZ fJÅr pf ßhJw, ßTj KfKj yJ\Jr yJ\Jr yJCK\Ä TPrPZj, KvãJ xŒ´xJrPe ÛMu mJjJPòj, Có KvãJr xMPpJV QfKrr \jq ACKjnJrKxKa V´J≤ YJuM TPrPZj, KmPjJhPjr \jq kJTt xÄÛJr @r xŒ´xJre TPrPZj, Kl∑-ÛMu-Kou YJuM TPrPZj, ˝·oNPuq hJlPjr \jq Tmr˙Jj QfKr TPrPZj, KmKnjú iot KmvõJPxr ßuJT\Pjr \jq ßlAg lJ¥ VPzPZj, KrP\jJPrvPjr @SfJ~ IPjT kMrPjJ kKrfqJÜ TJCK¿u KmuKcÄ ßnPñ jfMjnJPm mJKzWr KjotJe TPrPZj (rKmj Éc VJPctjx Ijqfo), aJS~Jr ßyoPuaPxr mq~mÉu IKlx nmj oJuPmKr yJCx ßgPT xKrP~ ßyJ~JAa YqJPkPu Kj\˝ nmPj ˙JjJ∂r TrPf ßYP~PZj, kKrfqÜ kkuJr mJPg IfqJiMKjT ߸Jatx ßx≤Jr S @mJKxT lîqJa KjotJe TPrPZj, ßYP~PZj @rS \LmjoJj Cjú~jTP· xMKYf IPjT xJyxL k´T· pJ VrLm @r KkKZP~ kzJ jJoiJrL aJS~Jr ßyoPuaPxr IkmJh hNr TrPf xJyJpq TrPmÇ F xmA fJr ßhJwÇ yqJ FaJ xfq ßp, FA xm TotxNKYr xMluPnJVL yPmj aJS~Jr ßyoPuaPx mxmJxTJrL ßmvLrnJV AKoV´J≤xy mJÄuJPhKvrJA pJrJ k´TífkPã VrLm S xMKmiJmKüfÇ mJÄuJPhPvr xoJ\mqm˙J~ ßhUJ ßpf, @PVTJr \KohJr mJ nN˝JoLrJ VsJPor TíwT mJ oM\MrrJ KvKãf yPf YJAPu KjÀ“xJy KhPfj mJ jJjJj mJyJjJ~ fJ ßgPT Kmrf rJUJr ßYÓJ TrPfjÇ Fr FTaJA TJre, FA YJwJnMwJrJ KvKãf yPu nN˝JoLr \KohJrL YuPm KTnJPm? TJPur KmmftPj y~f SA KvKãf YJwJnMwJr TgJ ÊjPf yPf kJPrÇ KjP\rJ KkKZP~ kzPmj FA @vÄTJr Imvq÷JmL @Voj ß\Pj @PVTJr ßmvLrnJV xoJ\kKfrJ xJiJrPeq KvãJ S xJoJK\T Cjú~Pjr KY∂J TrPfj jJÇ FTKa TgJ KbT ßp, @kjJr Im˙Jj KbT rJUPf yPu IkPrr CjúKfPT mJiJVs˙ TrPfA yPm pJ QjKfTfJ mJ IQjKfTfJr oJjhP§ KmPmYq j~Ç uM“láPrr of FgKjT oJAjKrKar FT\j FPx kKuKx mJjJPmÇ fJr TgJ ÊjPf yPmÇ fJ yPf kJPrjJÇ ßoKT xnqfJr mOKav xoJP\S IfqJYJrL \KohJrLr k´Kf±Kj yPò uM“lMPrr KmhJ~ WµJr oJiqPoÇ F xoJ\ mMK^P~ Khu F rJÓsmqm˙J fJPhr, xoJ\ fJPhr, @Aj TJjMjS fJPhr, xMfrJÄ KmYJr fJPhr oK\toJKlTA yPf yPmÇ Ko. KmVx ßTj ßnJPar IJPV oxK\Ph pJfJ~Jf mJKzP~PZj? F k´vú mJr mJr xmJr oPj WMrkJT UJPò? CP¨vq FTaJAÇ G ßTRKeT oMYKT yJKxr \JhMPf nqJmJPYTJ mJjJPjJÇ TKoCKjKaPf FTaJ lJau mJ KmnJ\j irJPjJÇ FA lJau mJ KmnJ\j pJA mKu jJ ßTj FxmA xJosJ\qmJhLPhr vJxj @r ßvJwPer yJKf~Jr ßxA IjJKhTJu ßgPTÇ KmVx \JPjj ßp, FPhr ßnJa KfKj kJPmj jJÇ fmMS pKh FTaJ KTZM TPr ßnJaJrPhr oPj uM“lMr xŒPTt xPªy KTÄmJ k´Pvúr CPhsT TrJPf kJPrjÇ @r fJPfA xlufJ irJ KhPf kJPrÇ KmVx xJPym iPrA KjP~PZj ßp, mOPaPjr FT ßv´eLr cJjk∫L KoKc~J ßpnJPm uM“lMrPT ÈAxuJPoJPlJKmT kJrxj' KyPvPm nJmoNKft VPz fMuPf ßkPrPZ, fJPf fJr KjP\r kKro§Pu @r ßTJj TqJPŒAj jJ TrPuS YuPmÇ mrÄ IKvKãf(!) xru mJÄuJPhvLPhr ßmJTJ mJjJPjJr TJP\ yJf ßh~JA nJPuJÇ @vJ TrJ pJ~, aJS~Jr ßyoPuaPxr FgKjT mJKxªJPhr pPgÓ ùJj @PZ SA AvJrJ AÄKVf IJr lÅJhJ V· mM^JrÇ @r xJPg xJPg ˛re TKrP~ KhPf YJA, Vf @xPr KmKmKxr kqJjrJoJ kJPrKj uM“lMPrr Ckr TKoCKjKar @˙J nJXPfÇ FaJ mJÄuJPhv j~

ßcPoJPâa ßjfJ YJutx (58 kOÔJr kr) y~ ßxJxqJu ßcPoJPâKaT kJKatr oJiqPoÇ oJ© 23 mZr m~Px ÛauqJP¥r hqJ ßrJx, ßâJPoK¢ FmÄ ÛL ßgPT k´go FoKk KjmtJKYf yjÇ 83 xJu ßgPT 2015 xJPur KjmtJYPj ÛKav jqJvjJu kJKatr TJPZ krJK\f ymJr @V kpt∂ KfKj F @xPjr FoKk KZPujÇ fJr @TK˛T oOfáqPf mOKav rJ\QjKfT IñPjr ßvJPTr ZJ~J kPzPZÇ VnLr ßvJT k´TJv TPrPZj k´iJjoπL ßcKnc ßTorj, KumcPo KucJr KjT TîqJV, KumPcPor xJPmT KucJr kqJKc @vcJCj, xJPmT k´iJjoπL aKj ßmä~Jrxy KmKnjú rJ\QjKfT ßjfJÇ Khjnr ßaKuKnvjèPuJPf YJutx ßTPjKc ˛rPe fJr rJ\QjKfT \LmPjr

ßp Vo YMKrr FTaJ Umr raJPu xJzJ kPr pJPm ßp ßmaJ oPj y~ ßYJrÇ Foj j~ ßp oj YJAu @r @kKj TJCK¿Pur FT m˜J YJu FT\j kKrKYf hM”˙PT KhP~ KhPujÇ FUJPj TJP\r TP~TKa iJk @PZ ßpUJPj FTKa kptJP~ uM“lMr ryoJj KjP\r kJS~Jr FéJrxJA\ TrPf kJPrjÇ uM“lMr ryoJPjr rJP~r lPu xJKmtT KmYJr k´Kâ~J~ FTaJ Kk´KxPc≤ QfKr yu ßp, nKmwqPf @r ßTC FrTo ßTJj CkJxjJuP~ KVP~ ßnJa mJ ßhJ~J YJAPu KmYJrTrJ YJAPu fJÅr khYqMKf WaJPf kJPrjÇ F KjP~ KY∂J~ @PZj oPj y~ TqJPorj oPyJh~Ç TJre KfKjS Vf 7 ßor xÄxh KjmtJYPjr @PV jgt u¥Pjr FTKa oKªr kKrhvtj TPrPZjÇ fJÅr xÿMPU fJÅr hPur k´Kf KyªM iotL~ FT ßjfJr xJKmtT xogtPjr Kmw~Ka KZu ßUJuJPouJÇ KyªM ßlJrJo Im mOPaPjr ßk´KxPc≤ Ko. kqJPau ßumJr S KumJPru ßcPoJPâa hPur xrJxKr xoJPuJYjJ TPr mOPaPjr KyªM \jVePT Tj\JrPnKan hPur kPã ßnJa ßh~Jr IñLTJr S IjMPrJi TPrj pJ KZu aJS~Jr ßyoPuaPx 101 \j AoJPor @ymJPjr IjM„kÇ TJre Tj\JrPnKan hu KyªMPhr met k´gJr @AjPT xMrãJ KhPmj Foj k´Kfv´∆Kf KhP~PZjÇ ßumJr S KumJPru ßcPoJPâPar ßhJw KZu fJÅrJ Fr met k´gJr @Aj ßm@AKj ßWJweJPT xogtj KhP~KZuÇ pKhS xmJA ßoPj KjPmj, metk´gJ FTKa TJPuJ k´gJ mJ TMxÄÛJr pJ KyªM xoJP\ @P\J xKâ~nJPm KmrJ\oJjÇ ÊiMoJ© ßnJPar \jq ImetjL~ hM”UVJÅgJ FA metk´gJPT xogtPjr Kmw~Ka TfaMTM QjKfT fJ xyP\A IjMPo~Ç fPm k´vú yPò, FKa xogtj TrJr ÆJrJ KT FTKa iotèKÓr ßnJa @hJP~ ÈK¸KrYM~Ju AjlîMP~¿' y~ Kj? KjÁ~A yP~PZÇ pMKÜr UJKfPr fJyPu muPfA y~, uM“lMPrr IjM„k WajJ~ k´iJjoπL TqJPorjS ßhJwLÇ xMfrJÄ CKuäKUf TJrPe ßTC pKh FTaJ @AKj mqJUqJ hJmL TPrj ßp, k´iJjoπL TqJPorPjr khYqMKf ßTj yPmjJ? fJyPu mM^J pJPm míKav @Aj k´P~JV KT ß˝òJYJrL jJ xmJr \jq xoJjÇ KyªM iotL~ ßjfJ Ko. ßkPaPur @ymJPj Tj\JrPnKan hPur kPã ßnJa ßh~J pKh K¸rYM~Ju AjlîMP~¿ jJ y~ fPm aJS~Jr ßyoPuaPx 101 \j AoJPor uM“lMPrr kPã ßnJa @ymJPjr Kmw~Ka yPm jJÇ fJA aJS~Jr yqJoPuaxmJxL IJVJoL 11 \Mj \jfJr @hJuPf rJP~r IPkãJ~Ç FmJr KmVx xJPyPmr @PrTKa KmwP~ @Kx, KfKj ßp KmKnjú oxK\Ph Kj~Kof pJPòj ßnJPar @ymJPj KTÄmJ ßhJ~J ßYP~, fJ KT @AjKx≠? uM“lMr ryoJj FT\j oMxuoJj, AxuJo iotL~ @YJrJKh kJuPj fJPT k´J~A oxK\Ph ßpPf y~Ç ßnJPar xo~ fJÅr TKoCKjKar ßuJT\Pjr TJPZ ßnJa YJS~J ˝JnJKmTÇ FA xJiJre Kmw~Ka ÊiMoJ© uM“lMr ryoJPjr ßãP© ßToj TPr IxJiJre iotL~ k´nJm yP~ pJ~ @r \j KmVPxr ßãP© y~jJ, FaJ FUj VefPπ S KjmtJYjL @YrPjr xÄùJ~ kKrÏJr TrJ hrTJrÇ KmVx xJPyPmr KjmtJYjL k´Kfv´∆Kf yS~J CKY“ KZu uM“lMr ryoJPjr xo˙ IQjKfT TotTJ§ \jVPer TJPZ ßUJuJxJ TrJÇ fJPhr nJwJ~ uM“lMr ßp VKytf mJ IjqJ~ TJ\ TPrPZj fJr KyxJm \jVPer TJPZ ßh~JÇ KjmtJKYf yPu fJr k´KfKa ITJP\r kJA kJA TPr KmYJPrr xÿMULj TrJ yPmÇ KfKj fJ jJ TPr muPZj, KfKj KjmtJKYf yPu 4 ßo @ufJm @uL Khmx kJuj TrPmj, Kfj\j ßckMKa ßo~r mJjJPmj (oMuJ ^MKuP~PZj!)Ç aJS~Jr ßyoPuaPx mMK^ @r ßTJj TJ\ ßjA! KmVPxr k´Kfv´∆Kf ßhPU oPj y~ fJr FA TJP\r \jqA kMj” KjmtJYPjr flxLu ßWJweJ yP~PZÇ @xPu uM“lMPrr k´Kf \jVPer @˙J S \jKk´~fJ ßp Tf VnLr fJ KfKj \JPjjÇ xMfrJÄ uM“lMr ryoJPjr KmÀP≠ KTZM muJ ßp ßmJTJKo yPm fJ KmVx nJuA \JPjjÇ

oNuqJ~j TPrPZj rJ\jLKfT, xJÄmJKhTxy YJutx ßTPjKcr xoTJKujrJÇ 2002 xJPu KfKj KmP~ TPrjÇ 2005 xJPu fJPhr k´go ßZPu x∂JPjr \jì y~Ç FT j\Pr YJutx ßTPjKcr rJ\QjKfT \Lmj: YJutx ßTPjKc \jì V´ye TPrj 1959 xJPuÇ 1983 xJPu KfKj k´go FoKk KjmtJKYf yjÇ fUr fJr m~x KZPuJ oJ© 23 mZrÇ 1988 xJPu ßxJxqJu ßcPoJPâKaT kJKat KumPcPor xPñ FTJfì y~Ç 1999 xJPur 9 @VÓ KfKj f“TJKuj KumPco KucJr ßkKc IqJvcJCPjr TJZ ßgPT hPur ßjfífô V´yj TPrjÇ rJ\QjKfT \LmPj 8Ka kJutJPo≤ KjmtJYPj IÄv KjP~PZj YJutxÇ Fr oPiq 2Ka KjmtJYPj KfKj KumPco kJKatr ßjfífô ßhjÇ 2001 FmÄ 2005 xJPur KjmtJYPj KfKj kJKatr KucJr KZPujÇ 2001 xJPur KjmtJYPj fJr ßjfíPfô KumPco

oMxKuo IiqMKwf aJS~Jr ßyoPuaPx AxuJo iotPT ßTªs TPr KmKnjú oxK\h S TJuYJrJu ßx≤Jr VPz CPbPZÇ fJr oPiq Aˆ u¥j oxK\h S KmsTPuj oxK\h IjqfoÇ ÊiM mJÄuJPhvLPhr ÆJrJA IxÄUq oxK\h QfKr yP~PZ ßpèPuJPf Kj~Kof jJoJ\ S IjqJjq AxuJKoT TJptâo mqJkTnJPm YuPZÇ oxK\h S AxuJKoT TJptâPor k´xJr fgJTKgf iot KjrPkã míKav xoJP\ FTaJ KmPvw k´nJm kPzPZÇ FPf TPr mqJkTnJPm AxuJo VsyPer yJr ßmPz ßVPZÇ FUj @r rÜkJf TPr ßhv hUu TrPf y~jJÇ kKuKx ßuPnPu KjP\Phr ßuJT gJTPuA yuÇ ßpoj mJÄuJPhv YuPZ! G kKuKx QfKrr TJKrVr mhPu ßVPuA ßhv hUu yP~ pJ~Ç kKuKx ßuPnPu oMxuoJj mJzJ oJPjA IJvÄTJÇ FA @vÄTJ ßgPT FmJr FPhr VKfPrJi TrPf yPmÇ hrTJr KTZM ßoJão WíKef vP»r ßoJzPT KmvõJxPpJVq V·Ç AxuJPoJlKm~J @r FéKasKo\oÇ FA hMKa vP»r ßoJzPT AxuJoPT dMTJPf kJrPuA ßhv rãJr jJPo KTZM @Aj TJjMj QfKr TrJ pJPmÇ F TPbJr @Aj S vJK˜r KmiJPjr oJiqPo AxuJo YYtJ, VPz CbJ AxuJoL k´KfÔJj ±Äx KTÄmJ Fr Kj~πe ßj~JA Fr k´iJj CP¨vq yPmÇ fUj AxuJoL \JVrPer VfKmKi j\Pr @jJ pJPmÇ @r @APjr oJiqPo KTZM TrPu TJrS KTZM muJr jJAÇ @r FZJzJ AxuJoPT @aTJPjJr ßTJj CkJ~S jJAÇ ßhKU QfKr TrJ V· @r KmiJfJr KmYJr KT y~? KmiJfJ xmxo~A KmYJPrr Kj~πeaJ @oJPhr yJPfA ßhjÇ FA 11 fJKrPUr KjmtJYjaJ KmYJrkKfr KmYJr TrJr ßoJão xMPpJVÇ Fr FTKa FTKa TPr ßnJPar ÆJrJ VPz CbPm FTKa KmvJu rJ~Ç 11 \Mj, míy¸KfmJr KjmtJYjÇ FA KjmtJYPj uM“lMr ryoJj ßjAÇ ßTj ßjA fJ @orJ xmJA \JKjÇ rJKmjJ UJjPT oPjJjLf TrJ yP~PZ uM“lMr ryoJPjr TJ\PT kNetr‡k ßh~Jr \PjqÇ rJKmjJ UJj FT\j xlu TqJKmPja ßo’JrÇ fJr ßpJVqfJ KjP~ ßTJj TgJ muJr ßjAÇ fJPT ßnJa ßh~J oJPj uM“lárPT j~ IJoJPhr TKoCKjKaPT xYu TrJÇ \JKjP~ ßh~J @PVrmJPrr ßh~J ßnJaKa lîMT j~Ç ß\Pj mMP^A KhP~KZÇ 101 AoJoPhr TgJ~ IºnJPm ßhAKjÇ @uäJy& nJPuJ oPªr KmPmYjJPmJi xmJAPT KhP~PZjÇ fJA mqmyJr TPrKZÇ mMK^jJ AoJoPhr @r ßUP~ ßhP~ ßTJj TJ\ ßjAÇ 101 \j ß\Jam≠ yPf yPm ßTj? CjJrJ ß\Jam≠ yPuA KT ßTC kJv TrPm? @Pr v©Mkã oMKUP~ @PZ irJr \jq @r CjJrJ \JjJj KhPòj ∏ @orJ 101 \j ß\Jam≠Ç ßo~rJu @jMTNuq kJS~Jr \jq KT IKnjm k∫J? ß\Jam≠ yS~J IjqJ~ j~ fPm \JjJPjJaJ IxMªrÇ ßuJT ßhUJPjJ AmJhf ßpoj IxMªrÇ ˝òfJ @r ßTRvuL gJTJaJ \ÀrLÇ TJre AxuJPor ChJrfJr xMPpJV KjP~ v©∆rJ \Lmj Kmkjú TPr fMuPf kJPr ßp ßTJj oMÉPftÇ @\ uM“lMPrr ImxJPj fJrA k´oJe KoPuÇ ßTC FT\j ßjRTJ lMPaJ TPr pKh ßjRTJr @r xmJAPT cMKmP~ oJrPf YJj fJyPu KfKjS orPmjÇ F KjKÁfÇ pJrJ uM“lMrPT cMKmP~ KjP\rJ mJÅYPf ßYP~PZj fJÅrJ TUjA mJÅYPf kJrPmj jJÇ uM“lMr ryoJPjr nMu TrPf kJPrjÇ fJPT KmYJr TrJr ãofJS @PZ TKoCKjKarÇ @Ko KmvõJx TKr uM“lMr ryoJj ßTJj IQjKfT TJ\ TPr gJTPu fJr xoMKYf \mJm kJPmj ßUJh FA TKoCKjKa ßgPTÇ fPm FKa oPj rJUJ YJA, @orJ mJÄuJPhvLrJ FA KmPuPf mJ KmPhPv xmJA FTA ßjRTJr pJ©LÇ TJhJ ZMzJZMKz @r ßjRTJ lMPaJ TrJr rJ\jLKf TrPu @orJ ßTCA mJÅYmjJ, xmJAPTA cMPm orPf yPmÇ TJP\A xmJA mJÅYPf kJrJr FTKa xMKYK∂f ofJof k´KfKÔf TrJ hrTJr @VJoL 11 \MPjr KjmtJYPjÇ

52 Kxa KjP~ fífL~ @xPj KZPuJÇ Fr @PV KZPuJ 46 KxaÇ FTA KjmtJYPj aKj ßmä~JPrr ßjfíPfô ßumJr ßkP~KZPuJ 4v 13 KxaÇ @r CAKu~Jo ßyAPVr ßjfíPfô ßaJKr 1v 66 Kxa KjP~ KÆfL~ Im˙JPj KZPuJÇ 2005 xJPur KjmtJYPj YJutx ßTPjKc huPT 62 Kxa CkyJr ßhjÇ pJ 1923 xJPur kr hPur xmYJAPf nJPuJ Im˙Jj mPu oPj TPrj rJ\QjKfT KmPväwTrJÇ FTA KjmtJYPj 3v 24 @xj KjP~ KÆfL~mJPrr oPfJ k´iJjoπL yj ArJT pMP≠r jJ~T aKj ßmä~JrÇ oJAPTu yJS~JPctr ßjfíPfô ßaJKr 1v 98 @xj kJ~Ç 2006 xJPu IKfoJ©J~ ohqkJj\Kjf xoxqJr TJrPe hPur KucJrkh ßgPT xPr hJÅzJj YJutx ßTPjKcÇ Frkr ßgPT hPur l∑≤ uJAPj jJ gJTPuS ÛauqJP¥ fJr KjmtJYKj @xj ßgPT FoKk KjmtJKYf yP~ @xKZPuj KfKjÇ 2015 xJPur KjmtJYPj ÛKav jqJvjJu kJKatr TJPZ krJK\f yj YJutx ßTPjKcÇ


42 UmrJUmr

5 - 11 June 2015 m SURMA

KxrJ\Mr ryoJj: xJÄmJKhTfJr kKgTí“ c Fo oMK\mMr ryoJj ßuUT : VPmwT S KmPväwT

FT: @orJ FPTr kr FT ßhvPksKoT èeL\jPT yJrJKòÇ FT\j yJrJPjJr ßvJT jJ TJaPfA @PrT\j krkJPrr pJ©L yPòjÇ FnJPm @orJ I· xoP~r mqmiJPj ksUqJf xJÄmJKhT S PhvPksKoT @fJCx xJoJh, FKmFo oNxJ, IiqJkT c. Kk~Jx TKro, nJwJ ‰xKjT oKfjxy ßmv TP~T\j èeL\jPT yJrJuJoÇ FmJr @oJPhr PZPz jJ PlrJr PhPv YPu PVPuj KmKmKx UqJf xJÄmJKhT KxrJ\Mr ryoJjÇ mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ, oMKÜpM≠ S Q˝rJYJr KmPrJiL xÄVsJoxy mÉ GKfyJKxT WajJr YJãMx xJãL ksUqJf xJÄmJKhT KxrJ\Mr ryoJjÇ mJÄuJPhvL \JfL~fJmJh S AxuJoL oNuqPmJPir kPã fJÅr ãMriJr PuUjL oMKÜTJoL oJjMwPT KhP~PZ @PªJuj xÄVsJPo CöLmjL PksreJÇ KmKmKx mJÄuJ KmnJPVr xJPmT CkksiJj KxrJ\Mr ryoJj 1 \Mj PxJomJr xTJu 11 aJr KhPT u¥Pjr r~qJu Kl∑ yxKkaJPu yJxkJfJPu KfKj AP∂TJu TPrPZj... (AjúJ KuuäJKy S~J AjúJ AuJAKy rJK\CjÇ KxrJ\Mr ryoJj (kMPrJ jJo @jo KxrJ\Mr ryoJj) 1934 xJPu PjJ~JUJuLPf \jìVsye TPrjÇ KxrJ\Mr ryoJPjr VsJPor mJKz PjJ~JUJuL P\uJ~ yPuS ÛMu\Lmj PTPaPZ TuTJfJ~Ç fJÅr xJÄmJKhTfJrS ÊÀ TuTJfJ~Ç PoKasT krLãJr @PV TuTJfJ~ PpJV Phj QhKjT @pJh kK©TJ~Ç 1947 xJPu Phv KmnJPVr kr dJTJ~ PlPrj kKrmJPrr xPñÇ mJmJ oJSuJjJ PoJyJÿh yJKmmMr ryoJj KZPuj TuTJfJ @uL~J oJhrJxJr KvãTÇ dJTJ TPuP\r ZJ© KyPxPm KxrJ\Mr ryoJj IÄv Pjj nJwJ @PªJuPjÇ mftoJPj mJÄuJPhPv ksYKuf \JfL~ xñLPfr IKlKx~Ju Pp KoCK\TKa rJÓsL~ IjMÔJPj mJ\JPjJ

y~ ßxaJ ‰fKrr ßkZPj oNu nNKoTJ KZu fJÅrÇ A≤JrKoKcP~a IiqJ~j Im˙J~ QhKjT AjxJl S AP•yJh kK©TJ~ mJftJ xŒJhPTr hJK~fô kJuj TPrj KfKjÇ kptJ~âPo ‰hKjT @pJh, ‰hKjT AP•lJT, AP•yJh, kJKT˜Jj Im\JrnJr, ‰hKjT KouäJf S ‰hKjT AjxJPl KmKnjú kPh YJTKr TPrjÇ kJvJkJKv TuTJfJr xmPYP~ \jKks~ kK©TJ ÈxfqpMV'-F kNmt kJKT˜Jj ksKfKjKi KyxJPm hLWt Khj hJK~fô kJuj TPrjÇ KmKmKxPf YJTKr yS~Jr kr 1960 xJPu KfKj KmKmKx S~Jt xJKntPx PpJVhJj TPrj FmÄ 1994 xJPur PlmsM~JKr oJPx KmKmKx mJÄuJ KmnJV ßgPT Imxr Vsye TPrjÇ 34 mZr TJKaP~PZj KmKmKx PrKcSr u¥Pjr ksiJj TJptJuP~Ç Imxr KjP~PZj hMA hvT @PVÇ 1971 xJPu mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ pMP≠r xo~ KmKmKxr mJÄuJ PrKcS IjMÔJPj fJÅr ImhJPjr \jq KxrJ\Mr ryoJj mJÄuJPhPvr \jVPer TJPZ FT KTÄmh∂LPf kKref yjÇ 1994 xJPu KmKmKx PgPT Imxr ßj~Jr kr KfKj KmKnjú k©-kK©TJ~ Kj~KofnJPm TuJo KuUPfjÇ orÉo KxrJ\Mr ryoJj oífáqTJPu mí≠J ˘LPT ßrPU PVPZjÇ KfKj KZPuj hMA x∂JPjr \jT pJrJ @PVA oOfáqmre TPrjÇ KfKj xmthJ ßhv, \JKf S xoJ\ KjP~ nJmPfj, TgJ muPfj S KuUPfjÇ ßhv-KmPhPvr KmKnjú k©kK©TJ~ ßuUKj FmÄ mÜífJr oJiqPo \JKfPT KhP~PZj IPjT KhT KjPhtvjJÇ @\Lmj KfKj xfq S jqJP~r kPg xÄVsJo TPr PVPZjÇ xJiJre oJjMPwr IKiTJr rãJ~ FmÄ vJxTPVJÔLr IjqJ~-IKmYJPrr KmÀP≠ KfKj KZPuj xmthJ PxJóJr S FT uzJTM Tuo ‰xKjTÇ hMA: ßnJaJKiTJr ksKfÔJ, Vefπ rãJ mJ Q˝rJYJr KmPrJiL @PªJujPT KnjúUJPf ksmJKyf TrPf KyauJPrr fgqoπL PVJP~muxL~ TJ~hJ~ vfoMPU KogqJ ksYJreJr oJiqPo xfq mJjJPjJr yLj ksPYÔJ~ AP~JPuJ \JjtJKu\o mJ yuMh xJÄmJKhTfJ~ mJÄuJPhPvr KTZM VeoJiqo IPjT PmvL xlufJ PhKUP~PZÇ FUj @r FTJTL j~, rLKfof KxK¥PTa TPr Pmv P\JPrPvJPr Fr YYtJ YPu FUJPjÇ AKfyJx WJaPu PhUJ pJ~ AP~JPuJ \JjtJKu\o mJ yuMh xJÄmJKhTfJr \jì KhP~KZPuj pMÜrJPÓr xÄmJhk© \VPfr hMA KTÄmhK∂ KjCA~Tt \JjtJPur ksKfÔJfJ Àcul yJˆt S KjCA~Tt S~tJ Fr ksKfÔJfJ P\JPxl kMKu“\JrÇ yJˆt S kMKu“\Jr ksgPo FPT IkPrr xJÄmJKhTPhr PmKv Pmfj KhP~ KjP\r ksKfÔJPj KjP~ @xJr ksKfPpJKVfJ ÊÀ TPrjÇ Fr kr fJrJ YJûuqTr xÄmJh ksYJPrr ksKfPpJKVfJ ÊÀ TPrj pJ xoTJuLj ÀKYr xLoJ ZJKzP~ pJ~Ç

ÆLPkr oPiq (36 kOÔJr kr) TrJr k´P~J\j ßjAÇ KxPar yJfPu YJk KhP~ YJuPTr xyPpJVL oMyPN ft mxJr \J~VJ xÿMUKhT TPr KhuÇ xJoJjq TJKrVrL hãfJ mPa KT∂á pJ©LrJ yfmJT! KrPvkxPjr hM-kJPv ßUJuJPouJ \J~VJ~ ßxJlJPxaÇ uJPVJ~J uJAPmsrLPf (TftíkPãr IjMoKf xJPkPã) k´Kf rJPfA Yuf YáKaP~ @`JÇ UJS~J hJS~J~ KZu FuJKy TJrmJrÇ Kfj ˜Pr jJvfJ mqm˙JÇ l∑Ma \Mx ßgPT ÊÀ TPr yPrT rTo Vro UJmJr kKrPmvj TrJ yPòÇ pJPT mPu, Aa ßmsTlJˆ uJAT F KTÄÇ rJPfr KcjJr KZu @PrJ rJ\TL~Ç xhJ yJKxoMPU IKfKgPhr @kqJ~j TrPf SP~aJrrJ oyJ mq˜Ç UJhq fJKuTJ~ Kjfqjfáj xM˝JhM UJmJrÇ UJS~J ßvPw cJAKjÄ Ào nrkMr yP~ Cbf ßkvJhJr mJhqmJhTPhr oPjJoMêTr kKrPmvjJ~Ç kMPrJ Kfj KhPjr Ãoj kKrT·jJ KZu bJxJÇ ßTªsKmªM rJ\iJjL cVuJx ßgPT ÊÀ TPr @Au Im oqJj ÆLkKar C•r hKãj kNmt kKÁo YPw ßmzJPjJ YJK¢UJKj TgJ j~Ç @myJS~J ßhmLS KZPuj xMk´xjúÇ 24 ßo, rKmmJrÇ xTJu 9.30 KoKjPa h@Au Im oqJj xlr ÊÀÇ ÆLPkr C•Pr ImK˙f uJéJx pJ©JÇ xofu nëKo ßkKrP~ ßTJY iLPr iLPr kJyJPzr VJ ßmP~ CkPr CPb ßVuÇ ß˚Klu oJCP≤Aj KmhqM“ YJKuf ßasj KjP~ ßVu kJyJz YëzJ~Ç nëkOÓ ßgPT CófJ 2,036 láaÇ pJ©L @kqJ~Pj xMªr KZoZJo ßrÓáPr≤Ç kJP~ ßyÅPa IKnpJj kJyJz vLPwtÇ ßdJTJr oMPUA kzPf yu @YoTJ Kyo bJ¥J k´mu hoTJ mJfJxÇ IV´VJoLPhr xJmiJj mJeL ßvJjJ pJPòÇ vJj mJÅiJPjJ YuJr kg iJPk iJPk CkPr YPu ßVPZÇ ßrKuÄ iPr CkPr pJS~Jr xMªr KjrJkh mqm˙JÇ FPyj KjrJk•J gJTJ xPfôS mrl bJ¥J mJfJPxr fLmsfJ kJyJz YëzJ @PrJyjPT Ix÷m TPr fáuPZÇ mJfJx ßbPu ßbPu CkPr CbJ, FPpj mJfJPx oJjMPw pM≠Ç ßp ßTJj oMyNPft

KjCA~Tt S~JPt ÈAP~JPuJ KTc' jJPo TJatMj Pmr yPfJÇ yJˆt KjCA~Tt S~Jt PgPT TJatMKjˆ KrYJct @CaTPT nJKVP~ KjP\r ksKfÔJPj KjP~ @PxjÇ IjqKhPT kMKu“\Jr @PrT TJaMKjˆ \\t PT KhP~ AP~PuJ KTc @ÅTJ ImqJyf rJPUjÇ lPu hMKa kK©TJ~ xoJj fJPu AP~JPuJ KTc @ÅTJ yPf gJPTÇ FA AP~JPuJ KTc TJaátj ßgPT AP~JPuJ \JjtJKu\o TgJKar C“kK•Ç yJˆt S kMKu“\Jr Foj ksKfPpJKVfJ ÊÀ TPrj pJ pMÜrJÓsPT Yro KmkptP~r oMPU PbPu Ph~Ç 1898 xJPu pMÜrJPÓsr FTKa pM≠\JyJ\ yJnJjJr TJPZ cMPm pJ~Ç yJPˆtr KjCA~Tt \JjtJu F\jq P¸Pjr wzpπPT hJ~L TPr xÄmJh ZJPkÇ lPu pMÜrJÓs TÄPVsx IKiPmvPj P¸Pjr KmÀP≠ pM≠ PWJweJ TPrÇ FnJPm P¸Pjr KmÀP≠ pM≠ PWJwjJ TrPf pMÜrJÓsPT pPgÓ ksnJKmf TPr KjCA~Tt \JjtJPur ÈIjMoJj Kjnrs' FTKa xÄmJhÇ @\ yJˆt PjA, kMKu“\JrS PjAÇ KT∂á fJPhr xíÓ yuMh xJÄmJKhTfJ cJukJuJ VK\P~ KvTz PVPzPZ PVJaJ KmPvõÇ KxrJ\Mr ryoJPjr ãMriJr PuUjL FA yuMh xJÄmJKhTfJr KmkrLPf KZu xfq S jqJ~ ksKfÔJr FT Kjrux ksPYÓJÇ xJÄmJKhTrJ pUj fJPhr kKrPmKvf xÄmJPh ksTíf xfqPT @zJu TrJr PYÓJ TPrj, fUj fJPT yuMh xJÄmJKhTfJ mPuÇ xJÄmJKhTrJ pUj xÄmJPhr m˜áKjÔfJ rãJ jJ TPr mqKÜVf @PmV mJ ofJof ÆJrJ ksnJKmf yP~ IgmJ PTJj mqKÜ mJ PVJÔLr YJPk jp?PfJ mJ fJPhr ˝Jgt rãJPgt kJbT S hvtTPhrPT ksfJKrf TrPf ZuYJfMKr S mJTYJfMPprs @vsp? Pj~JS yuMh xJÄmJKhTfJÇ FPãP© xJÄmJKhTrJ IPjTaJ xo~ xÄVíyLf ZKm S KnKcS lMPa\ Ck˙JkPjr xo~ KfuPT fJu S fJuPT Kfu TPr

CKzP~ KjP~ pJS~Jr CkâoÇ @mJr, FA @TJv ßZJÅ~J \J~VJPf KZKaP~ ZKzP~ gJTJ k´TíKfr ITíK©o FT võJxÀ≠Tr hOvq ∏ ßT jJ ßhUPf YJ~! KhPjr ßvw hvtj hMKj~JUqJf, huJéJx S~JaJr ÉAuÇ j~jJKnrJo xoMhsfLrmKft V´JPo ßV´a uJéJx ÉAu FT j\r ßhUJr \jq hvtjJgtLPhr CkPkrJ nLzÇ AKfyJx Km\Kzf FA S~JaJr ÉAu k´JYLj pMPV UKj Ujj TJpqt k≠Kfr FT @Ápqt\jT IjM˛JrTÇ oJKar KjPY UKj vsKoTPhr Ujj TJ\ xMKmiJPgt WNjtoJj YJTJ YJKuP~ kJPŒr xJyJPpq kJKj KjÛJxj TPr nëVnt˙ ßoP^ Ijmrf kJKj Êjq rJUJ yfÇ KmPvw @Twtj, ‰hfqJTJr aTaPT uJu rÄP~r S~JaJr ÉAu @\ ImKi TJPptJkPpJVL Im˙J~ @PZÇ hMKj~Jr oPiq FToJ© TJptTr S~JaJr ÉAu ˝YPã ßhUJr IKnùfJ ßT yJf ZJzJ TrPf YJ~! hPu mPu KaKTa ßTPa UJÅzJ ßxJkJj KcKñP~ CkPr CbJ yu mPa KT∂á @TJv YáK’ ßvw mqJuTKjPf xÀ KxÅKz ßmP~ ßkRÅZJPf kJru IxJiJrj xJyxL oPjJmu xŒjú \jJ TP~TÇ 25 ßo, ßxJomJr xlr KZu kKÁo ÆLPk ImK˙f FTKa ßZJ¢ V´JoÇ ßTJY gJou ßx≤ \j YqJPkPur xJoPjÇ VJAPcr oMPU \JjJ ßVu, mOKav xJosJP\qr IiLj yPuS @Au Im oqJj xrTJr ˝J~•vJKxfÇ 5 \MuJA \JfL~ Khmx (˙JjL~ nJwJ~, aJAjS~J ßc) ChpJkj KhjÇ yJ\Jr mZr iPr YJuMrJUJ hMKj~Jr oPiq FToJ© ßUJuJ @TJPvr jLPY xÄxh IKiPmvj YPuÇ ÆLPkr mJKxªJ ßp ßTC xÄxh xhPxqr TJPZ xrJxKr IKnPpJV mJ jJKuv ßkv TrPf kJPrÇ oJ^ xTJPu ßTJY Záau ÆLPkr Ijqfo @Twtj \JhMWr hq yJC\ Im oqJjJjÇ hMA yJ\Jr mZr k´JYLj oqJïx TíKÓ, xÄÛíKf,xnqfJr FT IKÆfL~ xÄrãjÇ KmvJu khtJ~ \Lm∂ yP~ CPbPZÇ V· mPu pJPò nJAKTÄ TJ·KjT xoMhs ßhmfJ oqJjJjÇ jrSP~ ßgPT oqJj @AuqJP¥ @xJr mJyj xoMhsVJoL nJAKTÄ k´TJ¥ u’J TJPbr ßjRTJKa FTKmÄv vfJ»L hvtjJgtLPhr oPj \JVJPò FT KmÚ~Tr IjMnëKfÇ nr hMkMPr ßkRÅZJj ßVPuJ kKÁo xoMhs CkTáPu oJZ mªr, ßkJat Im

PhUJPjJr PYÓJ TPrj pJ TJPrJ TJoq j~Ç mJÄuJPhPv yuMh xJÄmJKhTfJ S ˝JiLjfJ ksJ~ xom~xLÇ ˝JiLjfJ krmftL xrTJr fJPhr kPã xÄmJh ksYJr TrPf S xrTJrKmPrJiL xÄmJh ksYJr jJ TrPf xÄmJhk©èPuJr SkPr YJk xíKÓ TPr xrTJPrr xJPg @PkJw jJ TrJ~ xrTJr xogtT YJrKa kK©TJ YJuM PrPU mJKT xm kK©TJ mº TPr Ph~J y~Ç PxKhj xrTJPrr YJPkr TJPZ jKf ˝LTJr TPrjKj xJÄmJKhTrJÇ krmftLPf Q˝rJYJr KmPrJiL @PªJuPjS xmPYP~ mz nNKoTJ PrPUKZu xJÄmJKhTPhr TotKmrKfÇ KT∂á Q˝rJYJr kfPjr kr mÉhuL~ Vefπ ksKfKÔf yPuS xŒ´xJremJh S xJosJ\qmJhLPhr âLzjT KyPxPm yuMh xJÄmJKhTfJS iLPr iLPr KmTKvf yPf ÊÀ TPrÇ IPjPTr oPf mftoJj xoP~ FPx mJÄuJPhPv yuMh xJÄmJKhTfJ xPmtJó C“TwtfJ I\tj TPrPZÇ @\ xJÄmJKhT hŒKf xJVr ÀKjr yfqJr KmYJPrr mJeL KjníPf TJÅPiÇ mrÄ fJÅPhr KmYJPrr hJKmPT ksvKof TrPf yJuM~J ÀKar oJiqPo xJÄmJKhTPhr oPiq huJhKu xíKÔ TrJ yP~PZÇ ßnJaJrKmyLj KjmtJYPjr oJiqPo xÄxh hUPur of KjmtJYj mqKfPrPT vJxT PVJKÔr ksfqã y˜PãPk PksxTîJm hUPur Kjutö oyzJ YuPZÇ mqKfâo ImvqA @PZÇ fPm xMKmiJmJh @r iJªJmJP^r PhRrJ® FfA ksTa Pp xKfqTJPrr xJÄmJKhPTPhr kPã oJj xÿJj KjP~ \LKmTJ I\tj TrJ TÔxJiq yP~ kzPZÇ Ff KTZMr kPrS Vf KxKa KjmtJYPj KTZM x“ S KjPmKhf xJÄmJKhPTr TJrPeA oNuf xrTJPrr PnJa TJrYMKkr ksTJvq oyzJ KmvõmJxL PhUPf PkPrPZÇ KxrJ\Mr ryoJPjr of xJÄmJKhPTrJ FUPjJ @PZj mPuA PhvmJxL xfq S m˙MKjÔ Umr KTZMaJ yPuS kJPòjÇ 47 kOÔJ~

KkuÇ YzJA C“rJA ßkKrP~ ^PzJ bJ¥J mJfJx oJgJ~ KjP~ kptaTPhr du ßjPoPZÇ KmPvw @Twtj; ßrJh ßkJyJj Im˙J~ Kxu oJZ mJ yJñr hvtjÇ hNPr IVnLr xoMPhs kJyJPzr KauJ~ FT ^JÅT Kxu VJhJVJKh TPr KmvsJo TrPZÇ F hNun t hOvq iPr rJUPf TqJPorJ yJPf ÃojTJrLrJ yPjq yP~ ßVPZÇ fPm, yJñPrr KZaJ ∏ PlJÅaJS ßhUJ ßVu jJ ßTJgJSÇ 26 ßo, oñumJrÇ hKãj KhT ÃojÇ \J~VJr jJo TqJPxuaJCjÇ @Au Im oqJjFr kMrJfj rJ\iJjLÇ kJgr mxJPjJ ßZJa ßZJa rJóJÇ hvtjJgtLrJ nLz TrPZ ÀPxj hMPVtr xJoPjÇ uJAj KhP~ KaKTa TJaPZÇ \JjJpJ~, ACPrJPkr oPiq xPmtJ“TíÓ xMrKãf oiqpMVL~ hMVKt a FTTJPu rJ\J S oqJj vJxTPhr hUPu KZuÇ @PrJ FTKa èÀfôkNjt ˙JkjJr jJo: hq yJC\ Im KT\Ç mOPaPjr yJC\ Im Tojx Fr of FUJPj Kj~Kof IKiPmvj mPxÇ xoMhf s LPr nJaJ~ ßjJXr TrJ @PZ xJKr xJKr ßjRTJÇ kPgr iJPr xJAj ßmJPct ßuUJ: oJZ irJ k´KfPpJKVfJr KmmrjÇ KxÅKz ßmP~ FTaá CkPr ßZJ¢ mJzLr @KXjJ~ lunKft VJZÇ ^áuPZ axaPx KkYluÇ TJPZ KVP~ yfmJT yPf yuÇ TíK©o lPur mJyJrÇ yJPfr TqJPorJ mqó yP~ CbuÇ KhPjr ßvw hvtj KZu ßVJuJmJzLS~JuJ FTaJ ßZJ¢ V´JoÇ jJo ßâVKjvÇ oJºJfJ k≠KfPf FUjS YJwJmJh yP~ @xPZÇ UJoJPr VOykJKuf kÊ kJULPhr oPiq hvtjL~, ßu\yLj KmzJu S YJr KxÄS~JuJ ZJVuÇ C“xJyL ßTC ßTC F hNun t @TíKfKmKvÓ kÊPhr ZKm TqJPorJ~ mªL TPr ßluäÇ 27 ßo, mMimJrÇ xJf xTJPu KmhJ~ k´˜MKfPf xmJA mqóÇ 32 ÃojTJrLPhr KjP~ ßTJY iLr VKfPf ßlKr WJPa YPu FuÇ WKzr TJÅaJ 7aJ ZáAÅ ZáAÅ Ç oqJï ßlKr IQg ßuJjJ kJKjPf hMuPf ÊÀ TPrPZÇ V∂mq ˙Jj @PrJ C•Pr ßkJat Im ßyAvqJoÇ KkPZ ßlPu FuJo 33 oJAu u’J, 13 oJAu k´vó ßZJ¢ ÆLk @Au Im oqJjÇ @AKrv Kxër oiqoKj yP~ oJgJ CÅKYP~ @PZÇ mMPT iJrj TPr @PZ 10 yJ\Jr mZPrr AKfyJxÇ


UmrJUmr 43

SURMA m 5 - 11 June 2015

u§Pj ‰x~hkMr pMm kKrwPhr TKoKa Vbj ßx≤JPr TKoKa VbPer uPã FT IJPuJYjJ xnJ IjMKÔf y~Ç xÄVbPjr IJymJ~T ‰x~h xJPhPTr xnJkKfPfô IjMKÔf xnJ~ kKm© ßTJrIJj ßgPT ßfuJS~Jf TPrj ‰x~h oJoMjÇ ‰x~h fJPrT IJyoPhr kKrYJujJ~ xnJ~ k´iJj IKfKgr mÜífJ TPrj xJ¬JKyT \joPfr k´iJj xŒJhT ‰x~h jJyJx kJvJÇ KfKj mPuj, ßhPv-KmPhPv ‰x~hkMPrr x∂JjrJ TíKfPfôr xJPg TJ\ TrPZjÇ ‰x~hkMPrr GKfyqPT fáPu iPr jJyJx kJvJ mPuj, Qx~hkMPrr x∂JjrJ Phv FmÄ TKoCKjKar \jq jJjJ ßãP© ßVRrm mP~ KjP~ IJxPZjÇ ‰x~h jJyJx kJvJ mPuj, IJoJPhr IV´\rJ F TKoCKjKar \jq TJ\ TPrPZj FmÄ IJ\S IJoJPhr pMm xoJP\r ßjfímOª ßx iJrJmJKyTfJ ImqJyf ßrPUPZjÇ KfKj mPuj, F TKoCKjKaPf IJoJPhr ßVRrm ‰x~h jMÀu AxuJPor ImhJj IPjTÇ KfKj k´mJPx ‰x~hkMrmJxLr GTqS Cjú~Pjr \jq TJ\ TPrPZj mqJkTÇ KfKj jmVKbf TKoKar ßjfímOªPT IKnjªj \JjJj

yJl j~ láuaJAo Vf 2 \Mj, oñumJr xºqJ~ kNmt u§Pjr \JPVJjJrL ßx≤JPr IJP~JK\f IJjMÔJKjT oqJPjPlˆá ßWJweJ TPr ßo~r k´JgtL rJKmjJ UJj mPuj, IJKo aJS~Jr yqJoPuaxmJxLr xJKmtT Cjú~Pjr ˝JPgt yJlaJAo j~ láuaJAo ßo~r yPf YJAÇ KfKj ßo~r KjmtJKYf yPu xJPmT ßo~r uM“lár ryoJPjr Cjú~j TJ\ ImqJyf rJUJr kJvJkJKv xTu TKojCKjKar oJjMPwr \jq TJ\ TrJr \jq KfKj xmJr xyPpJKVfJ TJojJ TPr ßmvL TPr yJCK\Ä KjotJe, FcáPTvj ßoAjPaPj¿ FuJC¿ ImqJyf rJUJr kJvJkJKv ßmKjKla Tftj ßrJPi TJptTr khPãk V´yPer IñLTJr mqÜ TPrjÇ rJKmjJ UJj ßo~r KjmtJYPjr Ijqfo k´KfƪôL \j KmVx S ßumJr kJKat xŒPTt xoJPuJYjJ TPr mPuj, FA mJrJ xŒPTt KmVPxr ßTJPjJ Knvj ßjAÇ IJr ßumJr fJPhr ˝L~ kKuKx náPu ßVPZ mPuA fJrJ \JfL~ KjmtJYPj krJK\f yP~PZÇ 11 \MPjr ßo~r kMj”KjmtJYjPT xJoPj ßrPU ˝fπ ßo~r k´JgtL rJKmjJ UJj jfáj FT ˝kú FmÄ \jVPer IJTJÄUJr mJ˜mJ~Pj TuqJeTr ßmvKTZá kKuKx FmÄ k´Kfv´∆Kf fáPu iPrPZjÇ oqJKjPlˆá ßWJweJ CkuPã xÄmJh xPÿuPj fJPT ßnJa ßh~Jr kPã jJjJ pMKÜ fáPu iPr 8Ka KmnJPV fJr TotxYN L ßWJweJ TPrjÇ IjMÔJPj CkK˙f k´J~ xTu mÜJA mPuj, FTKa KmYJPrr oJiqPo k´J~ 38 yJ\Jr ßnJPa KjmtJKYf ßo~r uM“lárPT xKrP~ ßh~J yP~PZÇ KT∂á \jVePT k´oJe TrPf yPm fJrJA vKÜvJuL, fJrJ FA Km\~PT IJmJPrJ KlKrP~ IJjJPf kJPrjÇ pgJgt \mJm KhPf kJPrj 11 \Mj ßnJPar oJiqPoÇ IJr rJKmjJ UJj FA GKfJyKxT xMPpJV TPr KhP~PZjÇ \jVe ßxA xMPpJV KjP~ 1o jJrL, fJS KmFoF TKoCKjKar jJrL KyPxPm mOPaPjr AKfyJPx jJo ßuUJPmj rJKmjJ UJjÇ FPf xJÄmJKhT ZJzJS ˙JjL~ S \JfL~ kptJP~r ßmv TP~T\j FKÖKnˆ FmÄ xJPmT ßumJPrr ßjfOmª CkK˙f KZPujÇ Ijqfo mÜJ KZPuj mäJT u A~Jxt FPxJKxP~vPjr ßY~Jr FmÄ \J\ KkaJr yJrmJrÇ rJKmjJ UJj mPuj, FT\j Tot\LKm oJ (S~JKTtÄ oJo) ßuUT S TqJPŒAjJr KyPxPm FmÄ xPmtJkKr 5 mZPrr yJCK\Ä TqJKmPja ßo’Jr KyPxPm IJKo IJoJr TJP\r k´oJe ßrPUKZÇ oJ© 3 mZr m~Px FPhPv FPxKZ FmÄ 20 mZr pJmf aJS~Jr yqJoPuaPx mxmJx TrKZÇ IJKo nJPuJ TPr \JKj IJxPu oJjMPwr YJKyhJ TL, IJvJ IJTJÄUJ TLÇ KmPvw TPr IJKo yJCK\Ä âJAPxx TKoP~ IJjJ FmÄ PmKjKla TJPar TJrPj IxyJ~ mJ KmkPh kzJ oJjMPwr \jq vÜnJPm hÅJzJPf YJAÇ oJjMPwr TJPZ KkkMux ßTJP~vj aJAo TotxYN Lr oJiqPo Kj~Kof \mJmKhyL yPf YJAÇ TJCK¿uJr rJKmjJ UJj KmKnjú k´Pvúr \mJPm mPuj, ßTJPatr rJP~ uM“lár ryoJPjr ßo~r kh mJKfu yP~ ßVPZÇ FaJ mz yfJvJ FmÄ hM”PUr Kmw~Ç F \jq IJoJr FA oMÉM Pft ßTJPjJ IJTJÄUJ jJ gJTJr krS ßo~r kPh hJÅzJPf yP~PZÇ fPm IJKo KmvõJx TKr, 2014 xJPu ßp k´J~ 38 yJ\Jr oJjMw ßnJa KhP~ ßo~r KjmtJKYf TPrKZPuj, fJrJ \JPjj fJrJ xKbT Kx≠J∂ KjP~KZPujÇ fJrJ ßTJPjJ náu TPrjKj, FmJr

FmÄ xoJP\r Cjú~Pj TJ\ TrJr IJymJj \JjJjÇ xnJ~ KmPvw IKfKgr mÜífJ TPrj \VjúJgkMr mOKav mJÄuJ FcáPTvj asJPˆr ßxPâaJKr oKuäT vJTár S~JhMh, xMjJoV† ß\uJ xKoKfr pMVì xŒJhT pMmPjfJ fJKrl IJyoh, TKoCKjKa ßjfJ ‰x~h IJyoh vrLl IJxKTr, TKoCKjKa ßjfJ ‰x~h AvJth IJuL IJ\Jh, ‰x~h ßyJxJAj IJyPohÇ xnJ~ xmtxÿKfâPo ‰x~h xJPhTPT xnJkKf, K\~JCu AxuJo ‰x~h xJiJre xŒJhT S TJoÀu AxuJoPT ßas\JrJr TPr 71 xhxq KmKvÓ TKoKa Vbj TrJ yP~PZÇ TKoKaPf xy xnJkKf KyPxPm ‰x~h fJPrT IJyoh, ‰x~h IJvlJT IJyoh, ßoJ. ßUJTj TáPrvL, ßoJ. vyLhMu AxuJo UJj, ‰x~h ojxMr IJuo mJmMu, ßoJ. ßxJPyu IJyoh, ‰x~h oJÀl IJyoh, oJSuJjJ ‰x~h jJBo IJyoh, ‰x~h ßyJxJAj IJyoh xJ\jM, pMVì xJiJre xŒJhT ßoJ. xJK\hMr ryoJj, ßvU ßr\S~JjMr ryoJj, ‰x~h ßmuJu IJyoh, ‰x~h \JKou IJyoh, xJÄVbKjT xŒJhT KyPxPm ‰x~h ZJKmr IJyoh, rKlTáu yJxJj Kyrj, k´YJr xŒJhT ‰x~h IJfJCr ryoJj, xy k´YJr ‰x~h \JKou IJyoh, h¬r

IJmJPrJ fJrJ Fr k´oJe ßhPmj, IJoJPT ßnJa KhP~ fJrJ ßxA Cjú~j FmÄ kKrmftPjr iJrJ ImqJyf rJUPmjÇ k´oJe TrPmj fJrJ xKbT KZPujÇ rJKmjJ UJj mPuj, uM“lMr ryoJPjr nJPuJ TJ\ ImqJyf rJUJr oJiqPo KfKj pKh fJr xyPpJKV KyPxPm KmPmKYf yj, fJPf fJr ßTJPjJ hM”U ßjA, mrÄ KfKj VKmtfÇ KfKj mPuj, fPm IJKo KTZá mqKfâo FmÄ IJPrJ Knjú KTZá TrJr ßYÓJ TrPmJ pJ IJoJr k´Kfv´∆KfPf fáPu iPrKZÇ ßckMKa ßo~r TJCK¿uJr SKuCr ryoJPjr kKrYJujJ~ xÄmJh xPÿuPj rJKmjJ UJPjr oqJKjPlˆáPT xo~ CkPpJVL FmÄ \joMUL KyPxPm IJUqJK~f TPr mÜífJ TPrj xJPmT KjmtJyL ßo~r uM“lár ryoJj, IJ∂\tJKfT oJjmJKiTJr Kmw~T IJAj\LKm FmÄ \J\ KkaJr yJrmJr, ßxAn IJS~Jr xJ\tJrL TKoKa ßY~Jr ßoKV láAuPxJ S cJ. IJjJ KuKnĈj, ßumJPrr xJPmT KckMKa KucJr k´VKfvLu ßjfJ rJ\j CK¨j \JuJu, ßumJr kJKatr k´mLe FTKaKnˆ xJPmT mJrJ ßY~Jr Kuu TKu¿, FK≤ S~Jr ßTJ~JKuvj ßjK© KuK¿ \JotJj, FjACKa ßjfJ ku oJVJr, TKoCKjKa ßjfJ mqJKrˆJr IJfJCr ryoJj, K\FxKx ßjfJ jMr∆u AxuJo oJymMmÇ FZJzJS IPjPTr oPiq CkK˙f KZPuj xJPmT ßYuKx láamuJr KoKT IJoPmsJ, ßyJ~JaYqJku mqmxJ~L xKoKf ßjfJ IJlJ\ Ko~J, IJmM fJPyr ßYRiMrL, lJr∆T IJyoh, IJl\u KxK¨TLxy Pmv TP~T\j TJCK¿uJrÇ mÜJrJ mPuj, xJPmT ßo~r uM“láPrr ßjfíPfô rJKmjJ fJ fJr TJP\r k´oJe KhP~PZj, KfKj pJ mPuj fJ TPrjÇ IJorJ KmvõJx TKr, KfKj IJVJoLPfS xm TKoCKjKar \jq TJ\ TrPmjÇ TgJ rJUPmjÇ rJKmjJ ßoAjKˆsPor TJPZ hJ~m≠ j~, \jVPjr TJPZ hJ~m≠ FmÄ kKuKxr oJiqPo KfKjS ßoAjKˆso: xJPmT Po~r uM“lár ryoJj xJPmT ßo~r uMflár ryoJj mPuPZj, IJKo ßo~r gJTJTJPu rJKmjJ yJCK\Ä TqJKmPja xhxq KyPxPm TLnJPm KhjrJf FTKa k´Kfv´∆Kf KjP~ TKbj kKrv´o TPrj, fJr k´oJe ßkP~KZÇ fJrA ßjfíPfô IJorJ FPhPv xmPYP~ ßmvL ßxJxqJu yJC\ KjotJe TPrKZÇ 2 KoKu~j kJC¥ mJP\Par Kk´PnK≤Ä ßyJoPuxPjx lJ¥ VbPjS fJr xKâ~ nëKoTJ KZPuJÇ IJKo xmJAPT IJTáu IJymJj \JjJA rJKmjJPT KjmtJKYf TPr k´oJe Tr∆j IJkjJrJ n~ kJjKj, IJkjJrJA ßjfífô KjmtJKYf TrPf kJPrjÇ FZJzJ Km\~L yPu rJKmjJ ßoAjKˆsPor TJPZ j~, \jVPjr TJPZ hJ~m≠ yPmjÇ fPm fJr kKuKxr oJiqPo KfKjS ßoAjKˆso yPmjÇ FmJrS Km\P~r Kx≠J∂ ßjPmj \jVj, ßTJPjJ \J\ j~: KkaJr yJrmJr KTCKx (\J\) IJ∂\tJKfT oJjmJKiTJr IJAj\LKm S \J\ KkaJr yJrmJr KTCKx mPuj, FgKjT TKoCKjKar jJrLrJ rJ\jLKfPf nëKoTJ rJUPmj, FaJ xmxo~ xMUTr, IJr rJKmjJ UJPjr oPfJ mqKÜfôrJ FPãP© IJPrJ KmPvwnJPm KmPmKYf yPmjÇ TJrj, KfKj FTA xJPg ßuKUTJ, TqJPŒAjJrrJ FmÄ yJCK\Ä TqJKmPja ßoomJrÇ KpKj xmxo~ xoIKiTJPrr \jq uPzPZjÇ TKoCKjKa KnK•T Cjú~j kKrT·jJ, jJrLPhr TotxÄ˙JPjr mqJkJPr KmPvw TotxYN L, ˝òfJ

xŒJhT ‰x~h oJoMj IJyoh, âLzJ xŒJhT ‰x~h A~JKoj IJyoh, fgqS VPmweJ Kmw~T xŒJhT ‰x~h xMoj, ßpJVJPpJV xŒJhT ‰x~h mJyJr Ko~J, KvãJ S xJÄÛíKfT xŒJhT ‰x~h vJPyh IJyoh, mJKj\q Kmw~T xŒJhT ‰x~h rJPvh, iot Kmw~T xŒJhT ‰x~h ÊP~m IJyoh, IJAj Kmw~T xŒJhT ‰x~h ACjMx Ko~J, ©Je S xoJ\TuqJe Kmw~T xŒJhT ‰x~h IJulá Ko~J, IJkqJ~j Kmw~T xŒJhT ‰x~h IJmM ßyjJ rJ\J, AKoPV´vj Kmw~T xŒJhT ßvU FohJh, oJjmJKiTJr Kmx~T xŒJhT ‰x~h xJ\Jh IJuL, IJ∂\tJKfT Kmw~T xŒJhT ‰x~h x\jM xy ßTJwJiqã oKuäT KhuJuÇ xhxq ‰x~h ßyJxJAj IJyoh, ßoJ. ßoJ˜TáöJoJj ßUJTj, ‰x~h yJxj jNr, ‰x~h TJoÀöJoJj Kvkj, oKuäT IJ»Mu VJllJr KvÊ, ojvJh ßTJPrvL, ßoJ. rJP~x Ko~J, IJ»Mu IJKuo rKj, ßoJ. IJ»Mr rJöJT, ‰x~h IKu IJyoh, \MPjh Ko~J, ‰x~h FUuJxMr ryoJj Kr~Jh, ‰x~h jMÀöJoJj ßyJPxj, ‰x~h Krkj IJyoh, vJoLo IJyoh, ßoJ: \MP~u Ko~JÇ

FmÄ \mmJKhyLfJr k´Kfv´∆KfA mPu KhPò rJKmjJ UJj \JPjj oJjMPwr YJS~J TLÇ KfKj ßxKa KjKÁf TrJr mqm˙JS ßjPmjÇ KkaJr IJPrJ mPuj, 11 \Mj IJmJPrJ rJKmjJr Km\~ yPu FaJ uM“láPrr Km\~ KyPxPm KmPmKYf yPmÇ TJrj, \jVj KmvJu ßnJPa fJPT KjmtJKYf TPrKZPuJ, IJr FT\j \J\ fJPT IkxJKrf TPrPZjÇ FUj \jVj k´oJe KhPf kJPrj fJrJA Km\P~r Kx≠J∂ ßjj, PTJPjJ \J\ j~Ç uM“láPrr xlufJr ßkZPj rJKmjJS KZPuj: xJPmT ßumJr ßY~Jr Kuu TKu¿ ßumJPrr xJPmT mJrJ ßY~JrkJxtj Kuu TKu¿ mPuj, rJKmjJ IPjT ßumJr ßjfJ ßgPTS ßmvL ßumJPrr jLKf S IJhvt uJuj

TPrjÇ KfKj VrLm oJjMw, ßmKjKla TJPatr TJrPj KmkPh kzJ oJjMPwr YJS~J kJS~J TL, fJ nJPuJ TPr \JPjj FmÄ KmPvw TPr yJCK\Ä âJAPxx Fr mqJkJPr FTKa pgJxJiq xoJiJPjr ßYÓJ TrPZjÇ uM“láPrr xJPg TJ\ TPr PpJVqfJr k´oJj KhP~PZj FmÄ uM“láPrr xlufJ~ rJKmjJr ImhJj rP~PZÇ Cjú~j FmÄ kKrmftPj rJKmjJ UJj ßpJVqfJr k´oJe KhP~PZj: rJ\j \JuJu TJCK¿Pur xJPmT ßumJr KckMKa KucJr rJ\j CK¨j \JuJu mPuj, Cjú~j FmÄ kKrmftPjr ßãP© rJKmjJPT IJKo UMmA ßpJVq oPjTKrÇ IJorJ fJr xJPg KxKa YqJPuj\-F TJ\ TrJr xMPpJV yP~PZ, 44 kOÔJ~


44 UmrJUmr

5 - 11 June 2015 m SURMA

yJl j~ láuaJAo

mM^Pf kJrPmj, IJKo TL TL TotxYN L KjP~ IJxKZÇ FTA xJPg IJvJ TKr xmJA IJoJr TJP\r ßrTct ßhUPmjÇ

IJKo ßhPUPZ, KfKj Tf ßpJVqfJr xJPg xKâ~ gJPTjÇ PmKjKla TJaxy IJPrJ jJjJ TJrPj YuoJj xÄTPa rJKmjJ KmT· ßjfífô yPf kJPrjÇ

rJKmjJ UJPjr CPuäUPpJVq 20Ka KjmtJYjL k´Kfv´∆Kf yPuJ: 1) 5500 yJC\ KjotJe 2) aJS~Jr yqJoPuax ßyJoxPT TJCK¿Pu KlKrP~ IJjJ 3) ßyJ~JAaYqJkPu aJCj yu KjotJe S Knvj mJ˜mJ~j 4) To UrPY Tmr˙JPjr TJptTr mJ˜mJ~j 5) 20 yJ\Jr YJTrL S 14 yJ\Jr ßasKjÄ F xyPpJKVfJ 6) 1000 kJKTtÄ ß¸Ax k´KfÔJ 7) TJCK¿u aqJé jJ mJKzP~ Kls\ rJUJ 8) Kj~Kof KkkMux ßTJP~vj aJAo IJP~J\j 9) \jVPer TJPZ \mJmKhyLfJ 10) ˙JjL~ mqmxJ~LPhr \jq 40% T≤sJÖ 11) ksJAoJrL ÛáPur KvÊPhr \jq Kl∑ Ûáu Kou ImqJyf 12) FcáPTvj FuJC¿ (FoAF) FmÄ ACKjnJKxtKa V´J≤ ImqJyf 13) ßoJmJAu kMKuv ߈vj k´KfÔJ 14) IJPrJ ßmvL K\Kk xJ\tJrL 15) KvÊPhr \jq xMKmiJ xy oKyuJPhr YJTMrL yJm 16) PmgjJuKV´Pj jfMj IJAKc~J ߈Jr ˙Jkj, 16) m~ÛPhr \jq Kl∑ ßyJo ßT~Jr 17) xTu ßxÖPrr xJluq ChpJkPj ßo~r TKoCKjKa FS~Jct YJuM 18) kkuJr mJg ßu\Jr FmÄ ßˆkKjPf j~J A~Mg ßx≤Jr YJuM 19) aJS~Jr yqJoPuax TJct YJuM TPr \jVPjr Igt xJv´~ 20) j\r∆u ßx≤JPr KmKjP~JV TPr xKâ~fJ IJjJ FmÄ mJrJr \jq TJuJYJrJu ˆsJPaK\ VsyeÇ

ßumJr kJKat Tot\LKm oJjMPwr TgJ KmPmYjJ~ rJPUjJ: KuK¿ \JotJj, FK≤ S~Jr ßTJ~JKuvj: FUj ßumJr kJKat IPjT ßãP© hKrhs FmÄ Tot\LKm oJjMPwr TgJ KmPmYjJ~ rJPUjJÇ F TJrPj fJrJ Phv\MPz krJK\f yP~PZÇ rJKmjJ UJj I∂f aJS~Jr yqJoPuaPxr oPfJ VrLm mJrJ~ vÜ nJPm hJzJPf kJrPmj, oJjMPwr ˝JPgt TJ\ TrPmjÇ Fr ksoJe KfKj KhP~PZjÇ rJKmjJ FT\j fíjoNu rJ\jLKfT FmÄ TqJPŒAjJr: PoKV láAuPvJ,PxAn xJ\tJrL PxAn IJS~Jr xJ\tJrL TqJPŒAj-Fr ßY~Jr ßoKV láAuPvJ mPuPZj, IJPrJ ßmvL xJ\tJrLr mqJkJPr rJKmjJ k´Kfv´∆Kf KhP~PZjÇ KfKj FT\j fíjoNu rJ\jLKfT KyPxPm xrTJPrr FjFAYFx TJPar Kmr∆P≠ TqJPŒAPj pMÜ IJPZjÇ rJKmjJ UJj ßo~r KjmtJKYf yS~Jr Igt yPYZ xJiJrj oJjMPwr kJPv hJzJPjJÇ KmkhVs˜Phr xyPpJKVfJ TrJÇ rJKmjJr Km\~ KjKÁf TrPf yPm: mqJKrˆJr IJfJCr ryoJj 11 \Mj xmJAPT PnJa KhPf ßmr yPf yPmÇ FPT IjqPT xyPpJKVfJ TrPf yPm, pJPf xmJA rJKmjJ UJPjr TotxYN L FmÄ ßpJVqfJ xŒPTt mM^Pf kJPrjÇ FUj Km\~ KjKÁf TrJA IJoJPhr k´iJj TJ\Ç rJKmjJ UJPjr \~ yPm mJrJr xJiJrj oJjMPwr \~: jMr∆u AxuJo oJymMm, K\FxKx ßY~Jr aJS~Jr yqJoPuaPx ßp kKrmftj yP~PZ, FaJ FTKa kã ßoPj KjPf kJrPZ jJÇ fJrJ YJAPZ ßxA IJPVr oPfJ FTKa Tr∆j Im˙JPj kPz gJTáT kMPrJ mJrJÇ rJKmjJ UJj krJK\f yPu ßxA kãA xMKmiJ ßjPm, KT∂á krJK\f yPmj xJiJrj \jVjÇ KvãJPãP© rJKmjJr mqKfâoL TotxYN L IJvJmJhL TPr: ku oJVJr, FjACKa KaYJxt ACKj~Pjr FA ßjfJ mPuj, aJS~Jr yqJoPuax FToJ© rJrJ Vmt TPr muPf kJPr, fJrJ ACKjntJKxKa V´J≤x ßh~, AFoF FmÄ Kl∑ Ûáu KouS IJPZÇ rJKmjJ UJj FA xlu TotxYN L ImqJyf rJUPmj, Fr ßYP~ mz IJvJmJh TL yPf kJPrÇ k´iJjfo 20Ka IñLTJr: rJKmjJ UJj muPZj, ÊiM IfLPfr xlufJ KjP~ TgJ muPf YJA jJÇ IJmJr mftoJj xÄTa mJ xoxJK~T KmfPTtS pMÜ yPf YJAjJÇ FTKa jfáj ˝kú FmÄ IJvJ KjP~ xJoPjr KhPT xmJAPT KjP~ FPVJPf YJAÇ xmJA pKh IJoJr kNjJt ÄV PoPjJlqJPˆJ ßhPUj, kPzj fPm Km˜JKrf

5 mZPr TJP\r k´oJe FmÄ 10Ka ßrTct rJKmj UJj ImvqA fr∆eÇ fJrkrS fJr TJP\r ßmv KTZá ßrTct mJ k´oJe IJPZÇ FT\j TqJKmPja xhxq KyPxPm FmÄ TqJPŒAjJr FmÄ TJCK¿uJr KyPxPm KfKj fJr xlufJr KTZM KY© fáPu iPrjÇ (1) 3 mZr ßxJxqJu yJC\ KjotJPj mOPaPjr ßxrJÇ Vf aJPot k´J~ k´J~ 4 yJ\Jr Wr KjotJe FmÄ 50 KoKu~j kJC¥ KjCPyJo ßmJjJx kMrÛJr uJnÇ (2) ßmcr∆o aqJPé ãKfV´˜Phr kPã TqJPŒAjÇ (3) k´go aJPot 500 ßyJo KnK\a FmÄ 3600 kJmKuT AjPTJ~JKr (\j xoxqJ xoJiJPj) KjP~ TJ\Ç (4) 1 yJ\Jr SnJrâJCc kKrmJrPT KryJC\ TrJr ßãP© nëKoTJ FmÄ kkuJr yJCK\Ä ß\Jj k´KfÔJ~ ßjfífÇô (5) KcPxAKmKuKa xMKmiJr \jq TqJPŒAjÇ (6) PmKjKla TJPar TJrPj KmkPh kzJ kKrmJrèPuJr \jq 2 KoKu~j kJC¥-Fr Kk´PnK≤Ä ßyJoPuxPjx lJ¥ VbPj oNu nëKoTJ kJujÇ (8) ßmJ Ûáu, CuPoJr k´JAoJrL Ûáu FmÄ SPxj FPˆa PcPmuJkoqJP≤ ßjfífô k´iJj,Có oJPjr \jq SPxj FPˆa-Fr xJjPc aJAox kMrÛJr uJnÇ (9) ˙JjL~ GKfyq (ßyKrPa\) rãJ~ xKâ~ nëKoTJÇ 10) ߸vJu FcMTqJvj Kjcx FmÄ ßrJc ßxAlKar \jq TqJPŒAPj pMÜ gJTJÇ ßo~r k´JgtL rJKmjJ UJj fJr oqJKjPlˆMr KmPvw KTZá k´Kfv´∆Kfr Km˜JKrf mqJUqJ KhP~PZjÇ ˝òfJ FmÄ \mJmKhyLfJ k´xPñ mPuPZj, mJrJr \jVPer TJPZ IJPrJ ßmvL \mJmKhyLfJ S ˝òfJr \jq IJKo Kj~Kof KkkMux ßTJP~vj aJAo IJP~J\j TrPmJÇ TKovjJr FmÄ TotTftJPhr xyPpJKVfJ KjP~ FKVP~ pJPmJÇ TJCK¿u TjxJuPa≤Phr UrY pgJgt TL jJ kptJPuJYjJ TrPmJÇ Kj~Kof k´KfKjKifôvLu mqKÜmVt FmÄ ßasc ACKj~j FmÄ KmKnjú rJ\jLQjKfT VsPM kr xJPg KoPuKoPv TJ\ TrJr ßYÓJ TrPmJÇ láu TJCK¿u KoKaÄ FmÄ ÙáPaJKj TKoKar KoKaÄ-F k´Pvúr \mJm ßhPmJÇ

5500 yJCK\Ä S TJCK¿u aqJé jJ mJzPjJ KmwP~ mPuj, 5500Ka FPlJPctmu yJCx KjotJe TrJr ßp k´Kfv´∆Kf KZPuJ ßxaJ ImqJyf rJUPmJÇ yJCK\Ä kJatjJrPhr TJZ ßgPT xPmPYP~ ßmvL xMKmiJ IJhJP~r khPãk gJTPmÇ Tmr˙Jj k´xPñ mPuPZj, TKoCKjKar \jq FTKa Tmr˙JPjr TJptTr mJ˜mJ~j TrPmj FmÄ AKfoPiq Fr \jq 3 KoKu~j kJC¥ KhP~ nëKo ßTjJ yP~PZÇ FaJ pJPf ßTJPjJ ^ÅKM TPf jJ kPz ßxA mqm˙J ßjPmj KfKjÇ Kl∑ Ûáu KoPur IJSfJ~ k´JAoJrL ÛáPur xTu TîJPxr (25 yJ\JPr PmvL) ˆáPc≤PhrPT IJjJr kJvJkJKv FoAF FmÄ ACKjnJKxtKa V´J≤x YJuM ßrPU KmT· k∫J~ TPuP\r ˆáPc≤Phr \jq mZPr 4v kJC¥ FcáPTvj ßojPaAPj¿ FuJC¿ S ACKjnJKxtKaPf VojTJrLPhr \jq 15v kJC¥ V´J≤x k´hJj ImqJyf gJTPmÇ ßyug, K\Kk xJ\tJrL FmÄ Kl∑ ßyJo ßT~Jr ßxmJ k´hJjTJrL FToJ© mJrJ KyPxPm FA ßrTct ImqJyf rJUJr ßWJweJ KhP~ muJ yP~PZ, m~ÛrJ pJPf \jKmKòjú jJ yj ßxA mqm˙J ßj~J, uJû TîJm IJPrJ mOK≠ TrJ FmÄ WPrr oPiq \LmPjr ßvw k´JP∫r ßxmJPT IJPrJ xoO≠ TrJÇ xrTJPrr FjFAYFx TJat Fr KmPrJiLfJ TrJr xJPg xJPg ßcPnuJkJrPhr TJZ ßgPT IJhJ~Tíf Igt KmKjP~JPVr oJiqPo K\Kk xJ\tJrL mOK≠ TrJÇ IJat F§ TJuYJrJu KhPTr xoOK≠ \Pjq mJrJ~ jfáj FTKa TJuYJr ˆsJPaK\ ßj~Jr k´Kfv´∆Kf KhP~ ßmgjJuKV´Pj FTKa IJAKc~J ߈Jr YJuM TrJr k´Kfv´∆Kf TPrPZj rJKmjJ UJjÇ 35 KoKu~j UrPY jfáj nmPj kkuJr mJg (2Ka xMAKoÄkMuxy jJj xMKmiJ) FmÄ ßˆkKj ßcoTPua yJCx A~Mg ßx≤JPrr xNYjJ TrJr xJPg xJPg ßyJ~JAaYqJku KnvPjr IÄv KyPxPm jfáj IJat F¥ KoKc~J ßx≤Jr YJuM TrJÇ xoJP\ Ijjq nëKoTJ kJujTJrLPhr \jq ßo~rx KkkMux FS~Jct YJuM TrJ KrYKoé ßx≤JPrr xJPg xŒTt KrKnC TrJ ßo~r TJk láamu ImqJyf rJUJ FmÄ TKm j\r∆u ßx≤JPr KmKjP~JV TPr FPT IJPrJ xKâ~ TrJr k´Kfv´∆Kf rP~PZ ˝fπ k´JgtL rJKmjJ UJPjr KjmtJYjL oqJKjPlˆáPfÇ

mJÄuJPhvL TqJaJrJxt FjJoMu TKro, TJCK¿uJr @KfTáu yT, TJCK¿uJr vJoxMu AxuJo ßxKuo, xMufJj mJmr, FuJP~x Ko~J oKfj, TJoJu ß\ Ko~J, F Tá¨ZM , fJrJCu AxuJo, vKyhMr ryoJj, FPT IJ\Jh xMufJj, F xJuJo, ßxKuo k´oUM Ç ßk´x TjlJPrP¿ \JjJPjJ y~ @VJoL 10 \Mj mMimJr kNmt u¥Pjr rP~u KrP\K¿ yPu xÄVbPjr @jMÔJKjT IKnPwT IjMKÔf yPmÇ KmKmKxF ßjfímª O mPuj, KmKmKxF TJKrKvP·r Cjú~Pjr uPãq KmKnjú xoxqJ KjrxjPT IV´JKiTJr KhP~ TJ\ TrJr CPhqJV KjP~PZÇ ßmv KTZá Kmw~PT oNu FP\¥J KyxJPm V´ye TPrPZÇ Fr oPiq k´gPoA rP~PZ TqJaJrJxtPhr ˝Jgt rãJ TrJÇ xrTJPrr KmKnjú khPãk fJPhrPT ImVf TrJÇ nKmwq“ TreL~ x’Pº xyPpJVLfJ TrJÇ fJrJ mPuj, @orJ TJKr mqmxJr Cjú~Pj FTKa käJalot KyxJPm TJ\ TrmÇ xmJA FT yPf kJrPu ImvqA mz KTZá I\tj yPf kJPrÇ fJrJ mPuj, @orJ


UmrJUmr 45

SURMA m 5 - 11 June 2015

KxrJ\Mr ryoJPjr èÀfôkNet nNKoTJÇ AP∂TJPur xo~ fJr ˘L ßxJKl~J ryoJjPT ßrPU ßVPZjÇ fJr FT ßZPu S ßoP~ @PVA AP∂TJu TPrjÇ fPm KxrJ\Mr ryoJPjr \JjJpJ S hJlj TUj yPm FmqJkJPr FUPjJ KjKÁf yS~J pJ~KjÇ KmKnjú krLãJ xŒjú yPf IJPrJ KTZá Khj xo~ ßuPV ßpPf kJPr mPu fJr kJKrmJKrTxNP© \JjJ ßVPZÇ KmKmKx UqJf KxrJ\Mr ryoJPjr T£˝r mJÄuJnJwJnJwL ßrKcS ßv´JfJr IKf kKrKYfÇ ÈKxrJ\Mr ryoJj muKZ- u¥j ßgPT' fJr F T£˝r mJÄuJPhPvr k´KfKa @PªJuj-xÄV´JPo ßk´reJ KyPxPm TJ\ TPrPZÇ ‰TPvJPr fJr xJÄmJKhTfJr yJPfUKz y~ TuTJfJr ‰hKjT @\Jh kK©TJ~Ç Frkr KfKj k~VJo, AP•lJT, KouäJf k´nOKf kK©TJ~ TJ\ TPrjÇ ßxA ßgPT @r xJÄmJKhTfJr \V“ ßZPz YPu pJjKjÇ kKrmftj WPaPZ oJiqPorÇ 1960 xJPu KfKj KmKmKx S~Jt xJKntPx ßpJVhJj TPrjÇ1971 xJPu mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ pMP≠r xo~ KmKmKxr mJÄuJ ßrKcS IjMÔJPj fJr ImhJPjr \jq KxrJ\Mr ryoJj mJÄuJPhPvr \jVPer TJPZ FT KTÄmh∂LPf kKref yjÇ 34 mZr KfKj KmKmKx mJÄuJ KmnJPV TJ\ TPrPZjÇ ˝JiLjfJpMP≠r xo~ mJÄuJPhPvr oJjMw fJr oMPU Umr ßvJjJr \jq ChV´Lm yP~ gJTfÇ KfKj mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJpMP≠r IPjT WajJr xJãLÇ oSuJjJ nJxJjL, ßvU oMK\mMr ryoJj, K\~JCr ryoJj ßgPT ÊÀ TPr mJÄuJPhPvr rJ\QjKfT ßjfJPhr xJPg fJr WKjÔ xŒTt KZuÇ KfKj KmKmKx ßgPT Imxr ßjj 1994 xJPuÇ Frkr ßgPT KfKj xÄmJhkP©

TuJo ßuUJ ÊÀ TPrjÇ \JfL~ S @∂\tJKfT KmwP~ KuUPfjÇ KxrJ\Mr ryoJPjr KkfJ oJSuJjJ ßoJyJÿh yJKmmMr ryoJj KZPuj TuTJfJ @Ku~J oJhrJxJr KvãTÇ 1947 xJPu ßhv KmnJPVr kr KfKj kKrmJPrr xJPg dJTJ ßlPrjÇ TuTJfJPfA ßoKasT krLãJr @PVA xJÄmJKhTfJ ÊÀ TPrjÇ ßhPv ßlrJr kr dJTJ TPuP\ nKft yjÇ F xo~ KfKj nJwJ @PªJuPj \KzP~ kPzjÇ mJÄuJPhPvr mftoJj \JfL~ xñLPfr IKlKx~Ju ßp KoCK\TKa mJ\JPjJ y~ fJ ‰fKrr ßkZPj oNu nNKoTJ rJPUj KxrJ\Mr ryoJjÇ oMKÜpMP≠ Km\P~r xÄmJh fJr TP£A k´YJr TPrKZu KmKmKxÇ fJr ˘L ßxJKl~J ryoJj \JjJj, xTJPu KfKj yJxkJfJPu pJS~Jr k´˜MKf KjKòPujÇ Foj xo~ yJxkJfJu TftOkã ßaKuPlJPj fJPT KxrJ\Mr ryoJPjr Im˙Jr ImjKfr TgJ \JjJ~Ç F xÄmJh kJS~Jr xJPg xJPg KfKj mJxJ ßgPT ßmr yP~ yJxkJfJPur CP¨Pv rSjJ ßhjÇ KT∂á KfKj ßkRÅZJr @PVA KxrJ\Mr ryoJj oJrJ pJjÇ o~jJfh∂ ßvPw fJPT ˙JjL~ ßyjcj Tmr˙JPj hJlj TrJ yPmÇ oJrJ pJS~Jr @PV KfKj KjP\r S ˘Lr \jq ßxUJPj TmPrr \J~VJ KTPj ßrPUKZPujÇ FUJPj fJr ßZPu S ßoP~r Tmr rP~PZÇ CPuäUq, KxrJ\Mr ryoJj xkKrmJPr jgt u¥Pjr ßyjcj FuJTJ~ gJTPfjÇ 2011 xJPu fJr ßZPu xJAlár ryoJj S 2002 xJPu ßoP~ jJ\Kjj ryoJj oJrJ pJjÇ Frkr KfKj hMA jJKf fJjKnr ryoJj S Zu ryoJjPT KjP~ FTA mJxJ~ gJTPfjÇ KxrJ\Mr ryoJj IPjT mA KuPUPZjÇ Fr oPiq rP~PZ Èk´LKf Kjj xTPu', ÈKmKmKxr hOKÓPf

St Paul’s Paul’ sW Way Way ay

mJÄuJPhv : ˝JiLjfJr kPjr mZr' rJ\QjKfT k´mº, ß\j IKˆPjr IjMmJhV´∫ k´JAc IqJ¥ ßk´\MKcx, @∂j ßYUPnr jJaT, YJutx KcPTP¿r ßV´a FPkTPav¿, vJPutPa ms∆K≤r ß\j F~Jr, F ZJzJ KxrJ\Mr ryoJj fJr @®\LmjL; FT \Lmj, FT AKfyJx' KuPU ßVPZjÇ

ßjfífô KjP~ KucPx WPaÇ ßxUJPj hMA vfJKiT mqKÜ CkK˙f KZPujÇ fJrJ FT kã IJPrT kãPT uJKb IJr ßY~Jr KhP~ KkKaP~ ãqJ∂ y~Kj; ßx≤JPrr hr\J \JjJuJ~S nJÄYMr YJuJ~Ç F WajJ~ kMKuv 6 \jPT IJyf Im˙J~ C≠Jr TPr KYKT“xJr mqm˙J TPrÇ TKoCKjKa ßx≤JPrr \Kzf ˙JjL~ hMA \j mJKxªJ xJ¬JKyT xMroJr xJPg IJuJkTJPu \JKjP~PZj, k´Kf 2 mZr kr kr KjmtJYPjr oJiqPo ßx≤JrKa kKrYJKuf yP~PZ IJxPZÇ KT∂á xŒsKf KjmtJYjPT ßTªs TPr hM'Ka hPu KmnÜ yP~ kPz ßx≤JPrr xJPg xÄKväÓrJÇ jJo k´TJPv IKjòMT ßx≤JPrr ßjfífôhJjTJrL FT\j TKoCKjKa ßjfJ \JjJj, FTKa kã ßWJKwf FK\Po jJ IJxJr ßWJweJ KhPuS fJrJ SAKhj KbTA IJPx xÄWPwt \KzP~ kPzÇ fPm KfKj F WajJr FUJPjA xoJK¬ ßhUPf YJjÇ FuJTJr IJPrT mJKxªJ S cJAPrÖr khk´JgtL A~JSr Ko~J mPuj, IJKgtT KyPxPm-KjPTPwr IKj~o, ßnJaJr fJKuTJ~ IKj~Por IKnPpJV S mftoJPj KjP~JVTíf FT\j KjmtJYj TKovjJPrr k´Kf FT kPãr Ij˙Jr TJrPj KmPrJPir xN©kJf

   

         

Summer F Festival estival

Saturday 6th June 201 2015 5

11am 11am - 4pm

Outside St Paul’ Paul’s sW Way ay TTrust rust School School

LIVE MUSIC

125 St Paul’ Paul’s sW Way, ay, London, London,E3 E34FT 4FT

FREE ENTRANCE RAFFLE

You Y ou can hir hire e a stall at £15.00 for a table-top pitch. For information or to book a stall contact :: mrana@spwt.net Masud Rana at mrana@spwt.net tel. 0207 987 1883 or 0207 987 9503 ext. 401 401 The Linc Centre, Centre, 0207 538 5748

Want W ant to get involved and perform on stage as part of the open mic session? from Then we want to hear fr om you! For information, contact Poplar HARCA: HARCA: The Linc Centr Centre, e, 0207 538 5748

LIVE ENTERTAINMENT ENTERTAINMENT INTERNATIONAL INTERNA TIONAL FOOD FAMILY F AMILY AMIL Y FUN & ACTIVITIES

WPaÇ Fr IJPV Vf 26 ßo KjmtJYPjr fJKrU ßWJKwf yPuS fJ ˙KVf yP~ pJ~Ç KT∂á 21 KhPjr ßjJKav mqKff FT x¬JPyr oPiq KjmtJYj IJymJjPT ßTªs xÄWwt WPaPZS mPu hJmL TPrj KfKjÇ xÄWPwtr ßoJmJAPu ßfJuJ FTKa KnKzSKY© xJoJK\T ßpJVJPpJV oJiqo ßlA\mMPT ZKzP~ kzPu rLKfof ßfJuJkJz xOKˆ y~Ç FPf ßhUJ pJ~, kMKuPvr CkK˙KfPf FT kã IJPrT kPãr KhPT ßY~Jr ZMPz oJrPZ, ßY~Jr KhP~ IJWJf TrPZ FmÄ uJKb KhP~ KkaJPòÇ TJPrJ mJ VJP~r vJat UMPu ßj~J yP~PZÇ Kj~Kπe TrPf KVP~ kMKuvS IJâoPer KvTJr y~Ç ßrJmmJPrr oPiq FT uJPUr ßmKv oJjMw ßlAxmMPT SA KnKzS KY© ßhPUPZÇ TP~T v mqKÜ WajJr KjªJ \JKjP~ ofJof KhP~PZÇ SA KnKzS KYP©r xN© iPr KmsPaPjr AÄPr\L ‰hKjTèPuJS xÄPwtr Umr ZJPkÇ IjuJAPj k´TJKvf SA xÄmJPhr KjPY KmPhKv kJbTrJS SA WajJr KjªJ \JjJj, fJrJ mJÄuJPhPvr rJ\jLKf S mJÄuJPhKv TKoCKjKa KjP~ jJjJ Kmhs∆kJffôT o∂mq TPrjÇ ßmKvr nJV kJbTA muPf ßYP~PZj ßp, ÈKmsPaPjr of IJiMKjT VefJKπT ßhPv mxmJx TPrS FrJ jJ KvUPuJ xnqfJ, jJ KvUPuJ Vefπ'Ç IJmJr IPjPT mPuPZj, ÈFÅrJ mJÄuJPhPvr ßjJÄrJ rJ\jLKfPT KmsPaPj IJohJjL TrPZ'Ç ÊiMoJ© ßcAKu ßoAPur IjuJAPj k´TJKvf xÄmJhKa TP~T W≤Jr oPiq xJPz YJr yJ\Jr oJjMw ßv~Jr TPr FmÄ xJf vfJKiT mqKÜ ofJof KuPUÇ oNuf, KucPxr WajJr KjªJ TPr Fxm o∂mq IJxPuS xoV´ mJÄuJPhKv TKoCKjKa F uöJr nJr KjPf yPò mPu oPj TPrj IPjPTÇ fJPhr oPf, FT kr FT ßjKfmJYT WajJ KmsPaPj mJÄuJPhKv TKoCKjKar xMjJo ãájú TrPZÇ \JjJ ßVPZ, KucPxr ßy~JrKyuPxr rJC¥Py ßrJPz ImK˙f mJÄuJPhKv TKoCKjKa ßx≤JPrr 12 \j xhPxqr FTKa kKrYJujJ kwth rP~PZÇ ßY~JroqJj @l\u ßyJPxPjr ßjfíPfô xJf\j FmÄ xhxq @mMu @PmKhPjr ßjfífô kÅJY\Pj SA kwth KmnÜÇ FA ßx≤JPrr Kj~πPe kJPv FTKa oxK\hS rP~PZÇ k´fãqhvtL FTJKiT mqKÜ \JjJj, xÄWPwtr @vïJ~ @PV ßgPTA SA xnJ˙Pu Kfj\j kMKuv CkK˙f KZPujÇ fJPhr CkK˙PfA yJfJyJKf ÊÀ yPu kKrK˙Kf Kj~πPe @PrJ kMKuv cJTJ y~Ç kKrK˙Kf Kj~πPe kMKuvPT ßmv ßmV ßkPf y~Ç k´J~ hMA vfJKiT mqKÜ SA xnJ~ CkK˙f KZPujÇ fJrJ \JjJj, ÊâmJr \MoJr jJoJP\ xJiJre xnJr ßWJweJ ßh~Jr xo~S hMA kPãr oPiq y¢PVJPur xOKÓ y~Ç ßp TJrPe vKjmJPrr xnJ~ xÄWPwtr \jq hMA kãA k´˜Mf KZPuJÇ SP~ˆ A~TtvJ~Jr kMKuv \JjJ~, vKjmJr hMkMr xJPz mJraJ~ Umr ßkP~ fJrJ KucPxr ßy~JKyuPxr mJÄuJPhKv TKoCKjKa ßx≤JPr pJ~Ç Ff mz xÄwPwtr WajJ Kj~πPe fJPhr ßmv ßmV ßkPf y~Ç fJrJ kMKuv xhPxqr SkrS IJâoe TPrÇ F WajJ~ ßrJmmJr kpt∂ 13\jPT ßV´lfJr TrJ yP~PZ \JKjP~ kMKuv \JjJ~, F xÄUqJ IJPrJ mJzPf kJPrÇ ßx≤JPrr @vkJPvr rJ˜J~ pJj YuJYu mº TPr KhP~ fÅJrJ WajJr fh∂

YJuJPòÇ FuJTJ~ kMKuPvr mJzKf ayPur mqm˙J TrJ yP~PZÇ

u§Pj K\~JCr ryoJPjr kKrmJrKa FUj \jKmKòjúÇ \jVPer xPñ xŒTt gJTPu KmPvw KjrJk•J @APjr k´P~J\j y~jJÇ xŒ´Kf \jVPer ßnJJaJKiTJr k´KfÔJ~ \jVPer xPñ KoPv KVP~ †ßmVo UJPuhJ K\~J FKa k´oJe TPrPZjÇ mJÄuJPhPvr iotL~ kJKrmJKrT GKfPyq kM© x∂Jj KhP~ C•rJKiTJr KmPmYjJ TrJ y~Ç ßxA KyxJPm ßvU oMK\Pmr kKrmJPrr KmPvw KjrJk•Jr jJPo FUj cÖr S~JP\Phr kKrmJr KmPvw KjrJk•Jr @SfJ~ @xPf kJPrj KT jJ FKa KjP~S k´vú rP~PZÇ Vf 2 \Mj xJPmT ßk´KxPc≤ K\~JCr ryoJPjr 34fo oOfáq mJKwtTL CkuPã oñumJr pMÜrJ\q KmFjKk @P~JK\f IjMÔJPj KmFjKkr KxKj~r nJAx ßY~JroqJj fJPrT ryoJj FA xm TgJ mPujÇ fJPrT ryoJj mPuj, ßvU oMK\mMr ryoJPjr hLWt YKuvk~fJKuv mZPrr rJ\QjKfT \LmPjr IKiTJrL yS~J ˝P•ôS K\~JCr ryoJPjr oJ© YJr-kÅJY mZPrr rJ\QjKfT \LmPjr xJlPuqr TJPZ ßvU oMK\Pmr nëKoTJ IPjT xJoJjqÇ vyLh K\~JCr ryoJj FTmJr †ßvU oMK\mPT FmÄ FTmJr @S~JoL uLVPT mÅJKYP~PZjÇ 1971 xJPur 26 oJYt K\~JCr ryoJj KjP\PT I˙J~L rJÓskKf KyPxPm k´go ˝JiLjfJr ßWJweJ ßhjÇ krKhj 27 oJYt kMjrJ~ ˝JiLjfJr †ßWJweJ~ Ij KmyJl Im ßvU oMK\m CPuU TPrjÇ @S~JoL uLV FUj oMKÜpMP≠ ßvU oMK\Pmr nëKoTJr TgJ k´oJe TrPf KVP~ K\~JCr ryoJPjr KÆfL~mJPrr ˝JiLjfJr ßWJweJKa C≠íf TPrjÇ mJómfJ yPuJ, K\~JCr ryoJPjr oMPU PxA xo~ ßvU oMK\Pmr jJoKa CóJKrf jJ yPu oMKÜpMP≠r AKfyJPx ßvU oMK\Pmr jJoKa UÅMP\ kJS~J ßpfjJÇ SFjKm @PrJ \JjJ~, ßvU oMK\Pmr KjKw≠ ßWJKwf @S~JoL uLV FUj Kj\ jJPo mJÄuJPhPv rJ\jLKf TrJr xMPpJV kJPò ßxKaS K\~JCr ryoJPjr mhJjqfJ~Ç TJre K\~JCr ryoJPjr Ckr rJÓs ãofJ jqJ˜ yPu KfKj mÉhuL~ Vefπ k´KfÔJ TPrjÇ ßxA xMPpJPV mJTvJPur kKrmPft @S~JoL uLV Kj\ jJPo rJ\jLKf TrJr xMPpJV ßYP~ @Pmhj TPrÇ 1976 xJPur 4 jPn’r kMjrJ~ fJrJ @S~JoL uLPVr jJPo rJ\jLKf ÊÀ TPrÇ KmFjKkr nJAx ßY~JroqJj mPuj, ßvU oMK\m ßpUJPj Kmvõ hrmJPr mJÄuJPhvPT maoPux mJPÛa KyxJPm kKrKYf TKrP~PZ †ßxUJPj K\~JCr ryoJj ßfJr I· TP~TKhPjr vJxjTJPuA ßhvPT UJPhq ˝~ÄxŒNet TPr KmPhPvS UJhq r¬JjL TPrKZPujÇ ßvU oMK\Pmr xo~ mº yP~ pJS~J Kv· TJrUJjJ YJuM TPrKZPujÇ KmPhPv \jvKÜ FmÄ VJPotµx xJoV´L r¬JKjS K\~JCr ryoJPjr yJf iPrA yP~KZPuJÇ

KmoJPj

u¥j -KxPua ÀPa IJoJPhr ßxmJ V´ye TÀj

Our telephone services 24 hours from 1st of May IJorJ 1 ßo ßgPT 24 W≤J ßaKuPlJj xJKntx KhKò

Biman Approved

79162

xMun hJPo SorJr mMKTÄ ßj~J yPóZ oqJjPYÓJr S jPgtr pJ©LPhr \jq KmPvw xMPpJV rP~PZÇ

Book with us for any destiation in the world Save money and time Km. hs: V´JyTPhr xMKmiJPgt vKjmJr KmPTu 4aJ kpt∂ ßUJuJÇ

HILLSIDE TRAVELS Unit-3

388 Green Street London E13 9AP Tel:

0208 552 2033 0208 552 9888 Fax : 0208 552 7538 sales@hillsidetravels.com www.hilsidetravels.com


46 UmrJUmr

5 - 11 June 2015 m SURMA

xMroJr xJPg xJãJ&TJPr metmJh KmPrJiL ßjfJ rJ\j CK¨j \JuJu

YzJA-C“rJA ßkKrP~ KmkM u xÄUqT mJXJKu IiNqKwf aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pu k´go mJXJKu KjmtJyL ßo~Prr IKnPwTÇ If”kr mJXJKu ßjfífôJiLj ßxA aJS~Jr yqJoPuaPxA mJXJKur mftoJj xïa ßhPU ãá≠ S KmYKuf FT xoP~r fáPUJz rJ\QjKfT S Ijqfo metmJh KmPrJiL ßjfJ rJ\j CK¨j \JuJuÇ ˝JgtPjõwL oyu KmPvPwr xOÓ mftoJj FA xïPa mqKÜ˝JPgt ßTJPjJ ßTJPjJ mJXJKur Aºj S xŒOÜfJ~ KfKj @PrJ ßmvL ãá≠ S KmK˛fÇ fJr oPf, FTPv´eLr cJjk∫L KoKc~Jr Ikk´YJr FmÄ KmfKTtf KmYJKrT @Phv fgJ AˆJmKuvPoP≤r xKÿKuf TJrxJK\Pf nNuK£fk´J~ aJS~Jr yqJoPuax mJrJr VefJKπT mqm˙J KmPvw TPr mJXJKu ßjfífôPT ßTJjbJxJ TrJr jJjJoMUL Ikf“krfJ ÀPU hJÅzJPf GTqm≠ @PªJuPjr KmT· ßjAÇ pJrJ IJoJPhrPT yJAPTJat, kMKuv FmÄ ßoAjˆsLo KoKc~Jr oJiqPo ßYJr, \JKu~Jf FmÄ xπJxmJhL ßUfJm KhPf YJ~ TKoCKjKar kã ßgPT VefJKπT k∫J~ fJPhr CkpMÜ \mJm KhPf yPmÇ pJrJ IJoJPhrPT jJjJ ßTRvPu hKoP~ rJUPf YJ~, fJPmhJr ßVJÔLPf kKref TrPf YJ~ fJPhrPT IJoJPhr ßVRPrJöôu IfLf FmÄ kMmt-kMr∆wPhr hM”xJyxL vKÜ KjP~ ßoJTJKmuJ TrPf yPmÇ IJoJPhr oJfínJwJ k´KfÔJr IJPªJuj FmÄ ßhPvr \jq xÄV´Jo TrJr jqJ~ KmsPaPjS IJoJPhr oJjxÿJj FmÄ IKiTJr IJhJ~ TrJr \jqS IJPªJuj TrPf yPmÇ metmJhLPhr oPfJ IJYrePT YqJPu† TrPf yPmÇ Vf 2 \Mj, oñumJr aJS~Jr yqJoPuaPxr mftoJj FA xïa KjP~ ßUJuJPouJ TgJ mPuPZj mJXJKu TKoCKjKar hLWt YuJr \Lm∂ xJãL FA metmJh KmPrJiL ßjfJÇ xJ¬JKyT xMroJPT ßh~J FTJ∂ FT xJãJ“TJPr mftoJj FA xïa ßgPT C•re fgJ mOPaPj mJXJKu TKoCKjKaPT oJgJ fáPu hJÅzJPf ˝fπ k´JgtL rJKmjJ UJjPT 11 \MPjr KjmtJYPj Km\~L TrJr oJiqPo WMPr hJÅzJmJrS @ymJj \JjJj rJ\j CK¨j \JuJuÇ fJr oPf, rJKmjJ UJPjr Km\~A KmkMuxÄUqT mJXJKu IiNqKwf kNmt u§Pj mJXJKur Âf ßVRrmhL¬ ßjfífô kMj”k´KfÔJ~ Ijqfo Kj~JoT vKÜr xûJrT yPf kJPrÇ KfKj mPuj, rJKmjJ krJK\f yPu IJoJPhr ßoÀh§ ßnPñ pJPm, ßckMKa kh KjP~ x∂áÓ gJTPf yPm mJXJKuPhrÇ fPm 11 \MPjr KjmtJYPjr luJlu pJA ßyJT aJS~Jr yqJoPuaPx mJXJKu TKoCKjKar GKfyq S vÜ Im˙Jj xoMjúf rJUPf YuoJj IJPªJuj ImqJyf rJUJr k´Kf ß\JrJPuJ ofJof mqÜ TPrj KfKjÇ rJ\j CK¨j \JuJu fJr hLWt xÄV´JoL kgYuJr APfJmO• metjJ TPr mPuj, xJoJK\T xÄVbj mJÄuJPhv A~Mg oMnPoP≤r oJiqPo mJXJKur hJmLhJS~J @hJP~r @PªJuPj 1978 xJu ßgPT xKâ~ yj KfKjÇ mJÄuJPhv A~Mg oMnPo≤ VKbf y~ ßxA 1975/76 xJPur KhPT FmÄ FUjS xÄVbjKa xKâ~ @PZ \JKjP~ mPuj, KbT FTA xoP~ fJr rJ\QjKfT \LmPjrS xNYjJÇ KfKj 1978 xJuPT FTKa aJKjtÄ kP~≤ @UqJK~f TPr mPuj, F xoP~ metmJh KmPrJiL @PªJuj IPjTaJ fáPñ ßkRÅZJ~Ç ßkJvJT v´KoT @ufJm @uL S AxyJT @uL yfqJr k´KfmJPh KmPãJPn ßlPa kPzj fUjTJr mJXJKurJÇ mqJau Im KmsTPuPjr oJiqPo ÊÀ y~ jqJvjJu l∑≤ KmPrJiL @PªJujÇ ßxA xo~ mJXJKur Im˙Jj KZPuJ oNuf” KmsTPuj fgJ A-1 ßTKªsTÇ KjP\Phr IK˜fô KaKTP~ rJUPf ÊÀ yS~J fUjTJr mJXJKur @PªJuj iLPr iLPr fJ V´yePpJVqfJ ßkPf ÊÀ TPrÇ KTZá KTZá KoKc~JrS ßlJTJPx

metmJhKmPrJiL ßjfJ \JuJu CK¨j rJ\Pjr xJPg TgJ muPZj xMroJr mJftJ xŒJhT IJmhMu TJA~No

@PxÇ mJXJKur âomitJj @PªJuPjr lPuA FT xo~ j\Àu ßx≤Jr-xy KmKnjú k´KfÔJj k´KfÔJ uJn TPrÇ FTA xJPg mJXJKur hLWtKhPjr TJK–ãf xMPpJV-xMKmiJr hr\JS UMuPf ÊÀ TPrÇ fPm KfKj oPj TPrj, mOPaPj metmJh FUPjJ @PZ FmÄ jfáj „k KjP~PZÇ aJS~Jr yqJoPuax ßgPT mJXJKur VeP\J~JPrr xNYjJ CPuäU TPr rJ\j CK¨j \JuJu mPuj, GKfyJKxT TJrPe FUJPjA mJXJKurJ vKÜ ßhUJmJr ãofJ rJPUjÇ KfKj mPuj, FPfJKhPj mJXJKurJ @PrJ CP±t gJTJr TgJ KZPuJÇ KT∂á WJkKa ßoPr gJTJ metmJPhr jJjJoMUL wzpPπ KmKnjú xoP~ fJ mJiJr xÿMULj yP~PZÇ FA wzpπ @\S KmKnjúnJPm ImqJyf @PZÇ Fr oPiq FUj oJrJ®T A¿KaKaCvjJu mJ k´JKfÔJKjT metmJh oJgJYJzJ KhP~ CPbPZ mPuS KfKj o∂mq TPrjÇ xJŒsKfT APuPÖsJrJu TKovPjr rJ~ k´xPñ rJ\j CK¨j \JuJu mPuj, FA rJ~ APfJoPiq KmKnjú \Pjr mÜmq, KmmOKf FmÄ VbjoNuT xoJPuJYjJ~ KmfKTtf KyPxPm KYK¤f yP~PZÇ xJPmT u§j ßo~r ßTj KuKnÄPˆJj, xJÄmJKhT S Kk´ˆ Im hqJ YJYt Im AÄuqJ¥ \JAu ßl∑\Jr FmÄ KmvõKmhqJu~ KvãT c. jJKhj @u AjJKjxy KmKnjú KmKvÓ\jPhr C≠íKf ßaPj KfKj mPuj, FKa FTKa IjqJ~ rJ~Ç mJXJKuPT ±Äx TrJr \jq FA rJ~Ç fPm KfKj hJÀenJPm mqKgf yP~PZj FA ßnPm ßp, ImJXJKu fgJ KmKnjú TKoCKjKar IPjPT mOPaPjr k´go KjmtJKYf mJXJKu S oMxKuo ßo~Prr KmÀP≠ k´JKfÔJKjT metmJhL @YrPer xoJPuJYjJ~ ßxJóJr yPuS k´KfKÔf ßTJPjJ mJXJKu FmqJkJPr FUPjJ oMU UMPujKjÇ CPuäUq, xJPmT ßo~r uM“lár ryoJPjr KmÀP≠ ßh~J APuPÖsJrJu TKovPjr rJ~PT xJÄmJKhT S Kk´ˆ \JAu ßl∑\Jr ÈA\ Aa S~Jj ßrJu lr hqJ KyªM\ F§ FjJhJr lr hqJ oMxKuox?' mPu VJKct~JPj ßuUJ o∂mq k´KfPmhPj TzJ xoJPuJYjJ TPrPZjÇ FTA irPjr xoJPuJYjJ TPrPZj c. jJKhj @u AjJKjÇ ÈPyJ~JA oMxKuox ßTj ja asJˆ hqJ KuVqJu KxPˆo' k´vú ßfJPu KfKj fJr ßuUJ~ uM “ lá r ryoJPjr KmÀP≠ ßh~J rJ~PT A¿KaKaCvjJu ßrKx\o mPu o∂mq TPrPZjÇ FA rJP~r KmÀP≠ xKÿKuf @PªJuj \ÀrL o∂mq TPr rJ\j CK¨j \JuJu mPuj, FirPjr ßp ßTJPjJ @PªJuPj KfKj xKâ~ nNKoTJ rJUPf k´˜MfÇ ßumJr kJKatr ßo~r k´JgtL \j KmVx xŒPTt o∂mq TrPf KVP~ KfKj mPuj, \j KmVx xmxo~ mJXJKu KmPÆwLÇ KfKj mPuj, \j KmVx xŒPTt IJKo ßTJPat xJãL ßh~Jr xo~S FTA TgJ mPuKZÇ KT∂á kãkJfhMÓ \J\ IJoJr TgJ IJoPu ßjjKjÇ aJS~Jr yqJoPuax mJrJr ßo~r KjmJtYj Kmw~Ka

KjP~ ßTJPat KkKavj TrJ k´xPñ KfKj mPuj, pJrJ FKa TPrPZj fJrJ FaJA k´oJe TrPZj ßp, aJTJr ß\Jr gJTPu \jVPer rJ~PTS k´vúKm≠ TrJ pJ~Ç KfKj mPuj, KmKnjúnJPm ß\PjKZ, FA KkKavj hJP~r TrJr \jq uã uã kJCP§r VqJrJK≤ ßhS~J yP~KZPuJ KkKavjJrPhr kã ßgPTÇ IkrKhPT FaJS k´oJKef yPuJ ßp, IJorJ mJXJKurJA KjP\r jJT ßTPa IPjqr pJ©Jnñ TrJr \jq YqJKŒ~Jj! yJAPTJPat KjmJtYj ßTJPatr ÊjJKj xŒPTt mPuj, FaJ yJAPTJPatr oJouJ KZu jJÇ FaJ KZu FTKa KmPvw asJAmMjJPur ÊjJKjÇ FA oJouJr ÊjJKj aJS~Jr yqJoPuaPxr ßp ßTJPjJ FTKa kJmKuT KmKÄP~S yPf kJrPfJÇ fPm FTKa oyu \JjPfj ßp, mJXJKuPhrPT yJAPTJPat r n~ ßhUJPf yPmÇ fJrJ iPrA KjP~PZj, mJXJuPT yJAPTJPatr cJ§J ßhUJPjJ ßVPu fJPhr bJ§J rJUJ pJPmÇ FrJ KvãJ KjP~PZj xJosJ\qmJhLPhr TJZ ßgPTÇ IJKo FT\j xJãL KyPxPm ßTJPat CkK˙f yS~Jr xMmJPh KmYJrPTr jJjJ irPjr o∂mq FmÄ IJYre ßhPU IJoJr TJPZ KmYJrTxMun oPj y~Kj∏ Fxm FT\j KmYJrPTr KjrPkãfJPT k´vúKm≠ TPr mPu IJKo oPj TKrÇ xŒsKf vyLh @ufJm @uL ßc TJCK¿Pur TqJPu§JPr pMÜ TrJr KmwP~ \j KmVPxr ßh~J KjmtJYjL k´Kfv´∆Kfr xoJPuJYjJ TPr KfKj mPuj, FaJ kKuKaTqJu ˆqJ§Ç KfKj CPJ k´vú ßfJPuj @ufJm @uLr k´Kf pKh FPfJ hrh KZPuJ Vf 3 mZr fJrJ ßTJgJ~ KZPuj? KfKj FTA k´vú rJPUj xJPmT KucJr ßyuJu @æJx-xy mJXJKu ßjfJPhr k´KfS ∏ ßTj fJrJ fJ TrPuj jJ? IfLPfr Fxm IkTPotr \jq fJPhr ãoJ YJS~J hrTJr mPuS o∂mq TPrj FA metmJh KmPrJiL ßjfJÇ KjP\PT ßumJr kJKatr kMPrJPjJ xÄVbT hJmL TPr rJ\j CK¨j \JuJu mPuj, FA xMmJPh IJKo aJS~Jr yqJoPuaxxy ßumJr kJKatr IjqJjq Kmw~ xŒPTt ùJj rJKUÇ KfKj mPuj, IJoJr TqJŒAj yJPfPVJjJ TP~T\j hMÛíKfTJKrPhr Kmr∆P≠Ç FPhr metmJhL IJYre xŒPTt IfLPf fgq KhP~KZÇ FrJ mZPrr kr mZr IJoJPhr rJ\QjKfT IV´VKf hJKmP~ ßrPUPZjÇ KfKj mPuj, IJkjJPhrPT ˛re TKrP~ KhPf YJA ßp, \\t VqJuSP~ jJ IJxPu aJS~Jr yqJoPuaPx IJVJoL hMA Kfj pMPVS mJXJKu FoKk ßkPfj jJÇ IJoJr TqJŒAj fJPhr Kmr∆P≠, pJrJ ßumJr kJKatPT mqmyJr TPr fJPhr mqKÜVf rJ\QjKfT ˝Jgt yJKxu TrPf YJjÇ ÈIJorJ KT KYK¤f ‰mwoqmJhLPhr xogtj TrPmJ? pJrJ metmJhPT uJuj-kJuj TPrj fJPhrPT xogtj TrPmJ? pJrJ ACKTk Fr oPfJ rJ\QjKfT

hPur ofJhPvt KmvõJxL, IJorJ KT fJPhrPT xogtj TrPmJ?' k´vú ßrPU KfKj mPuj, Imvq FaJ IJoJr kPã x÷m j~Ç IJKo IfLPfS IJoJr mÜífJ, KmmOKf FmÄ KjmPº KuPUKZ KT KT TJrPer \jq IJKo \j KmVxPT xogtj TrPf kJKr jJÇ fjìPiq Ijqfo yPò ∏ KfKj ßTJPjJ KhjA oxK\h mJ IjqJjq ioLt~ xÄVbj k´KfÔJ~ C“xJyL KZPuj jJ FmÄ APuTvJj ßTJPatr xJãL KhPf KVP~ mPuPZj, KfKj ßTJPjJ iPot KmvõJx TPrj jJÇ f“TJKuj ßumJr V´∆Pkr KoKjax KmmrPe C≠íKf KhP~ KfKj mPuj, \j KmVx mJÄuJ aJCj, vyLh KojJr FmÄ IJufJm IJuL kJTt k´KfÔJr Kmr∆P≠ KZPujÇ mJXJKu mJ oMxKuo IiMqKwf aJS~Jr yqJoPuaPxr kKÁo FuJTJ~ KrP\jJPrvPjr KmPrJKifJ~ ßxJóJr KZPuj \j KmVxÇ fJr ßjfíPfô mJXJKu TKoCKjKa xÄVbjèPuJr ßrKnKjC lJK§Ä xKrP~ KjP~ ßvõfJñ ßjfífôJiLj xÄVbPj KmfrPer TJrPe IJ\ IPjT TKoCKjKa ßx≤JPr fJuJ ^MuPZÇ FUjS mJXJKurJ 8% Fr ßmKv V´JP≤r ßv~Jr kJjjJ, pKhS Kck´ J APnvj AjPcé IjM p J~L mJXJKu xÄVbjèPuJr 40%∏50% V´J≤ kJS~J CKYfÇ \j KmVx mJXJKuPhr IV´VKf mJiJ ßh~Jr Ijqfo jJ~TÇ KfKj mJXJKuPhrPT ßckMKa IgmJ fJPmhJr mJKjP~ rJUPf YJjÇ KfKj muPfj∏ mJXJKuPhr xÿPº FTmJr TgJ muPu ßumJr kJKat 400 vf ßnJa yJrJ~Ç fPm KfKj pKh mhPu KVP~ gJPTj fJyPu fJr FUjA xMPpJV mJXJKuPhr TJPZ ãoJ YJS~JrÇ FZJzJS KfKj k´vú rJPUj ßumJr kJKat KT ßo~r yS~Jr oPfJ ßTJPjJ mJXJKu k´JgtL ßUJÅP\ kJ~Kj? KrYJct oJSrLr \J\Po≤ Fr xoJPuJYjJ TPr KfKj mPuj, oJSrL ßrKx\oPT ßZJa TPr ßhPUPZjÇ FA rJP~ k´oJKef y~ ßp, FPhPv IJr metmJhLPhr Kmr∆P≠ IJkKj IKnPpJV TrPf kJrPmj jJÇ AxuJoPlJKm~Jr Kmr∆P≠ IJkKj k´KfmJh TrPf kJrPmj jJÇ IJkKj r∆PU hÅJzJPf kJrPmj jJ k´JKfÔJKjT metmJPhr Kmr∆P≠Ç IJr fJ TrPu IJkjJr kKreKf yPm uM“lár ryoJPjr oPfJÇ FmÄ IJkjJr uã uã kJCP§r fyKmu jJ gJTPu IJkKj IJAPjrS IJv´~ KjPf kJrPmj jJÇ fJyPu IJkKj jqJ~KmYJr kJPmj ßToj TPr? mOPaPj mJXJKu TKoCKjKar nKmwqf x÷JmjJ S IV´VKf KjP~S TgJ mPuj rJ\j CK¨j \JuJuÇ KfKj mPuj, IJoJPhr \jxÄUqJ IjMpJ~L FUj TKoCKjKa ßgPT yJC\ Im ToP¿ TokPã 6/7 \j FoKk gJTJr TgJ KZPuJÇ KT∂á KmKnjúoMUL mJiJ S wzpPπr TJrPe fJ yP~ SPbKjÇ aJS~Jr yqJoPuaPx IJoJPhr ßjfí f ô kM j PrJ≠JPrr kJvJkJKv kMPrJ mOPajmqJkL IJoJPhr ßjfífô S vÜ nLPfr Km˜í K f WaJPf yPmÇ aJS~Jr yqJoPuaPxr kJvõtmftL mJrJ KmkMuxÄUqT mJXJKu IiNqKwf KjCyJo, ßToPcj mJrJ-xy u§Pjr IhNrmftL KÆfL~ mOy•o KxKa mJKotÄyJPoS mJXJKu TKoCKjKar Im˙Jj vÜ KnPfr Ckr k´KfÔJr uPãq xmJr x\JV hOKÓr krJovt ßhj rJ\j CK¨j \JuJuÇ CPuäUq, rJ\j CK¨j \JuJPur \jì mJÄuJPhPvr ßoRunLmJ\Jr ß\uJr mzPuUJ~Ç 1972 xJPur 31 ßo kKrmJPrr xJPg mOPaPj @Voj TPrj FmÄ mJKotÄyJPo mxmJx ÊÀ TPrjÇ mJmJ-oJ ßhPv KlPr pJmJr kr 1973 xJPu u§Pjr aJS~Jr yqJoPuaPx YPu @PxjÇ ßxA ßgPT hLWtKhj CÜ FuJTJ~ mxmJx TPrj FmÄ metmJh KmPrJiL @PªJuPj xŒOÜ yS~Jr oJiqPo rJ\QjKfT S KmKnjú xJoJK\T-xJÄÛíKfT TotTJP§r xJPg xKâ~ nNKoTJ rJUPf ÊÀ TPrjÇ 1978 xJPur CV´ metmJhLPhr jJjJoMUL IfqJYJPr \\tKrf mJXJKu TKoCKjKar WMPr hJÅzJmJr TKbj xoP~ metmJhL @PªJuPjr kJvJkJKv ßumJr kJKat xhxq yP~ rJ\jLKfPfS xKâ~ yP~ CPbj KfKjÇ hLWtKhj ßumJPrr rJ\jLKf TrJr kr 2002 xJPu ß˝òJ~ xPr hJÅzJjÇ

AEROSPACE TRAVEL AGENTS LTD

mJÄuJPhv xy KmPvõr ßp ßTJj ßhPv x˜J~ IJTJv ÃoPer \jq IJorJ xm F~JruJAP¿r KaPTa KhP~ gJKTÇ Unit 4D, 63-65 Princelet Street, London E1 5LP

74437

IJoJPhr xJPg IJ\A ßpJVJPpJV Tr∆j

T: 020 7377 5767

We also do Money Transfer

www.aerospacetravel.co.uk E: info@aerospacetravel.co.uk

Mon-Fri: 10:00am to 6.00pm Sat: 10.00am to 3.00pm

IJorJ IKf To UrPY kKm© SorJr mMKTÄ KjKóZ Appointed Agent


UmrJUmr 47

SURMA m 5 - 11 June 2015

SP~ux pMmuLPVr mJÄuJPhv ßx≤JPr pMÜrJ\q pMmuLV SP~ux vJUJr xPÿuj 2015 Fr fJKrU KjiJtre TrJ yP~PZÇ xPÿujPT xJoPj ßrPU SP~ux pMmuLPVr xnJkKf \~jJu CK¨j @yPoh KvmuM FmÄ xJiJre xŒJhT Fx @A ßYRiMrL mJmuM KjP\PhrPT xPÿuj k´˜KM f TKoKar @ymJ~T hJmL TPr @uJhJ @uJhJ KulPua PZPkPZjÇ fPm fJPhr k´PfqPTr KulPuPaA k´iJj IKfKg, xPÿuPjr CPÆJiT FmÄ KmPvw IKgKf KyPvPm FTA mqKÜPhr jJo rJUJ yP~PZÇ FojKT FTA fJKrPU FTA ˙JPj xPÿuPjr cJTJ yP~PZÇ kJJkJK FA xPÿuj IjMÔJPjr \jq CP•\jJ ßhUJ KhP~PZ SP~ux pMmuLPVr ßjfJToLtPhr oJP^Ç oNuf xnJkKf FmÄ xJiJre xŒJhPTr ÆPªôr TJrPeA Foj kKrK˙Kf QfrL yP~PZ mPu \JKjP~PZj jJo k´TJPv IKjòMT SP~ux pMmuLPVr FT ToLtÇ F mqJkJPr xJ¬JKyT xMroJr kã ßgPT SP~ux pMmuLPVr xJiJre xŒJhT Fx @A ßYRiMrL mJmuMr TJPZ \JjPf YJS~J yPu KfKj mPuj, kJJkJK xPÿuj cJTJr Umr xKbTÇ fPm FA Im˙Jr xOKÓ yP~PZ mftoJj xnJkKfr IVefJKπT @YrPer TJrPeÇ F mqJkJPr @Ko ßTªsL~ pMmuLPVr hOKÓ @Twtj TrPuS fJrJ ßTJj TJptTr CPhqJV V´ye TPrjKjÇ xŒsKf pMmuLPVr xPÿujPT ßTªs TPr mOPaPjr KmKnjú vyPr ßp KmvO⁄uJ yP~PZ,SP~uPxS fJr kMjJmtKO •r @vÄTJ TrPZj KfKjÇ fPm pMÜrJ\q pMmuLV ßTªs ßgPT ßTJPjJ TJptTr CPhqJV V´ye TrPu KfKj xPÿuj IjMÔJj @P~J\j ßgPT xPr @xPmj mPu \JjJj Fx @A ßYRiMrL mJmuMÇ xPÿuPjr IJPrT CPhqJÜJ \~jJu C¨Lj IJyPoh KvmuMr xPñ xMroJr kã ßgPT ßpJVJPpJV TrJ yPu fJPT ßlJPj kJS~J pJ~KjÇ nP~\ ßoAPu ßoPxAx rJUJ yPuS F KrPkJat ßuUJ kpt∂ KfKj IJr ßpJVJPpJV TPrjKjÇ fPm KvmuM V´∆Pkr xPÿuPjr k´˜áKf TKoKar xhxq xKYm S SP~ux pMmuLPVr nJrk´J¬ xJiJre xŒJhT rKTmMr ryoJj \JjJj, IJorJ ßp xPÿuj TrKZ FKaA oNuf V´yePpJVq TKoKaÇ IjqKhPT ßp mJ pJrJ

KxrJ\Mr ryoJj: (42 kOÔJr kr) kKref m~Px fJÅr oífqM yPuS PhPvr FA xÄTao~ oMyNPft fJÅr oPfJ xJyxL S jqJ~KjÔ oJjMPwr InJm \JKf UMmA IjMnm TrPmÇ fJÅr oífqMPf @orJ PvJTJyfÇ TJre fJr vNjqfJ PTJPjJnJPmA kNre ymJr j~Ç fJÅr oífqMPf \JKfr Pp IkNreL~ ãKf yPuJ, KmPvw TPr PhvPksKoT \JfL~fJmJhL vKÜr \jq KfKj KZPuj FT KjUJi IKnnJmT pJ ßTJPjJnJPmA kMKwP~ PjmJr j~Ç fJÅr xTu ImhJPjr TgJ \JKf xmthJ vs≠JnPr ˛re rJUPm mPuA @oJPhr ksfqJvJÇ PxA xPñ fJÅr \Lmj S Tot @oJPhr nKmwq“ ks\Pjìr TJPZ IjMTreL~ S kJPg~ yP~ gJTPmÇ Kfj: ksmLe F xJÄmJKhT hLWtKhj iPrA u¥Pj mxmJx TPr @xKZPujÇ oMKÜpMP≠r \Lm∂ AKfyJx S TJPur xJãL KZPuj KxrJ\Mr ryoJjÇ oMKÜpMP≠ Km\P~r xÄmJh fJr TP£A ksYJr TPrKZu KmKmKxÇ ÈFT \Lmj FT AKfyJx' jJPor @®\LmjLoNuT VsP∫ KfKj metjJ TPrPZj jJjJ GKfyJKxT WajJÇ fJÅr PuUJ ÈksLKf Kjj xTPu' mAKaPf metjJ TPrPZj oMKÜpMP≠r Km\P~r IPjT WajJÇ fJÅr rKYf VsP∫r xÄUqJ 17KaÇ Fxm mAP~ CPb FPxPZ mJÄuJPhPvr xoJ\ xÄÛíKf, AKfyJx S GKfPyqr jJjJ Kmw~Ç mJÄuJ xJÄmJKhTfJ~ \Lm∂ KTÄmhK∂ KZPuj KfKjÇ kJKT˜Jj PxjJ mJKyjLr @®xoktPer UrmKa fJÅr TP£A ksYJr TPrKZu KmKmKxÇ fJÅr TP£A Km\P~r xÄmJh ÊjPf kJ~ KmvõmJxLÇ TJre fUj KjntrPpJVq xÄmJh muPf FToJ© KmKmKx KZu xmJr nrxJÇ Km\P~r xÄmJh ÊjPf oJjMw pUj fLPgtr TJPTr

of IPkãJ~ fUjA KxrJ\Mr ryoJPjr TP£ KmKmKx ksYJr TPr kJKT˜JjLPhr krJ\P~r UmrÇ 1971 xJPur 16 KcPx’r kJKT˜JjL mJKyjLr @®xoktPjr oJiqPo Km\P~r UmrA ÊiM j~, kJKT˜JPjr TJrJVJr PgPT PvU oMK\mMr ryoJPjr oMKÜr UmrS fJÅr TP£A ksgo ksYJr TPrKZu KmKmKxÇ PvU oMK\mMr ryoJj kJKTóJPjr TJrJVJr PgPT oMKÜr kr 1972 xJPur 8 \JjM~JKr ksgo FPxKZPuj u¥PjÇ PhPv PlrJr kPg u¥Pj FPx ˝JiLj mJÄuJPhPvr jJVKrT KyxJPm ksgo pJr oMU PhPUj KfKjS yPuj FA KxrJ\Mr ryoJjÇ oMKÜpM≠ YuJTJuLj @∂\tJfT VeoJiqPo ˝JiLjfJr ˝kPã Kmvõ\jof VPz fMuPf Kjrux kKrvso TPrKZPuj KfKjÇ KmKmKx mJÄuJ~ u¥Pj ksiJj TptJuP~ TJ\ TrPfjÇ FA xMmJPh @∂\tJKfT KoKc~Jr xJPg PpJVJPpJV ˙Jkj fJÅr kPã xy\ yP~KZuÇ FA xMPpJVKa TJP\ uJKVP~KZPuj oMKÜpMP≠r kPã Kmvõ\jof VbPjÇ Vf mZr u¥Pj Im˙Jjrf QhKjT @oJr Phv-Fr KmPvw ksKfKjKi IKuCuäJy PjJoJj Fr xJPg FT xJãJf&TJPr mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ S oMKÜpMP≠r KTZM KmwP~ KxrJ\Mr ryoJPjr YJãMw hNutn WajJmuL KoKc~J~ ksTJKvf yP~PZÇ xJŒ´KfT xoP~ Phv KmPhPv @PuJYjJr ^z fMPuPZ Foj hMA FTKa ksxñ FUJPj fMPu irJ yPuJ : 26 oJPYtr ˝JiLjfJr PWJweJ KmKmKxPf ksYJPrr ksxPñ orÉo KxrJ\Mr ryoJj mPuKZPuj, ˝JiLjfJr ßWJweJ ksgo KhPjA KmKmKxPf ksYJr TrJ x÷m y~KjÇ TJre, ßxaJ ksgo Khj fJÅrJ kJjKjÇ fPm 26 oJYt kJKT˜JKj @Kotr TsqJTcJCPjr xÄmJh ksYJr TrJ yP~KZuÇ KfKj CPuäU TPrj @rKaFl (PrKcS PaKuKnvj

kJ© YJA oJˆJr KcKV´ xŒjú TrJ YJTáKrrf x◊J∂ oMxKuo kKrmJPrr FToJ© ßoP~r \jq \jìxNP© KmsKav FmÄ TokPã V´J\MP~a S YJTáKr\LKm kJ© IJmvqTÇ kJP©r m~x 30-35 mZr yPu nJPuJÇ CkpMÜ kJ© KTÄmJ IKnnJmTVe kJ©Lr IKnnJmPTr xJPg PpJVJPpJV Tr∆j: ßoJmJAu: 07466 297 999

05/06/15

xPÿuj IJymJj TPrPZj fJr ßTJPjJ KnK• ßjAÇ IJorJ ßTPªsr KjPhtvJjMpJ~LA xPÿuj IJymJj TPrKZÇ

IJoJPhr mJÄuJ mäPVr

vÄTr hN\t~, Fo ßoJxJAh UJj, @rJlJf fJKjoxy K©v \j TKmr TKmfJ @mOK•Ç @P~J\T @oJPhr mJÄuJ mäPVr kPã oMKjrJ kJrnLj S ßVJuJo TKmr @Vf hvtTPhr TífùfJ \JjJjÇ

TKm @mM oTxMPhr TKmfJ~ pUj oMKjrJ kJrKnPjr TP£ KaPjr YJPu mOKÓr ^áo vP»r ˛OKfYJre TPrj @mJr krãPe mJgaJPm AakJgPrr vyPrr pJKkf \LmPjr kJgtTq UMPÅ \jÇ hvtTPhr oπoMPêr oPfJ oMyPN ftA mJÄuJPhPvr ßZPuPmuJ~ KlKrP~ ßj~ KTZáaJ xoP~r \jqÇ KTÄmJ oMK\m Aro pUj fJÅr TjqJmKf TKmfJ~ fJÅr Còôu ‰TPvJr Fr TgJ mPuj uMKTP~ yPu KVP~ KxPjoJ ßhUJr TgJ mPuj KY©kPa TKm ßpj xmJr ßZPuPmuJPT FÅPT KhP~PZj @kj oJiMrLPfÇ TJoÀj jJyJr ÀKj ÈkKm© jTvJ~ oJ vLPfr ßnJPr hNPrr @mZJ V´Jo yP~ fáKo yJfZJKj hJS ... ßpj TPfJ \jì iPr ßhKUjJ kKm© \J~jìJP\ foJr kKm© jTvJ' TKmr ßxA @TáufJ mqJTáu TPr @Vf hvtTPhrPTSÇ xJiJref KmKnjú IjMÔJPj jJY VJj, mÜífJr lJÅPT lJÅPT @mOK• ÊPj gJPTj hvtTrJÇ ÊiMoJ© TKmfJ KjP~ Foj @P~J\j TKmfJPk´KoPhr \jq ßoW jJ YJAPf mOKÓr oPfJA KZuÇ KmPuPfr KmKnjú vyr ßgPT @xJ ßvsJfJPhr xJoPj @mOK• TPrj KmKvÓ @mOK•TJr oMKjrJ kJrnLj, xor xJyJ, vyLhMu AxuJo xJVr, xJuJ C¨Lj vJKyj S vfr‡kJ ßYRiMrL IjqJÇ TKm KhuM jJPxr S ‰x~h ÀÿJPjr CkJ˙JkjJ~ Kv·LrJ @mOK• TPrj TKm @xJh oJjúJj ,@fJCr ryoJj KouJh, lJÀT @yPoh rKj, oM˜JKl\ vKl, oMK\m Aro, KhuM jJPxr, ßvJ~JAm K\mrJj, Kouaj ryoJj, o~jMr ryoJj mJmMu, ATmJu ßyJPxj mMumMu, oK\mMu yT oKj, ßVJuJo TKmr, @mM fJPyr, fáKyj ßYRiMrL, oMKjrJ ßYRiMrL, TJ\u rvLh, @mM oTxMh, ßr\M~Jj oJÀl, ATmJu ßyJPxj mJuìLKT, ßoJyJÿh ßVJuJo KTmKr~J, @yoh ßyJPxj mJmuM, @PjJ~JÀu AxuJo IKn, xJVr ryoJj, Ch~

AlJr lPfJ~J~

l∑J¿) jJPo l∑JP¿r FTKa VeoJiqo K\~JCr ryoJPjr ˝JiLjfJr ßWJweJ FTKhj kr ksYJr TPrÇ fJrJ FA ßWJweJr FTKa ßrTct ßkP~KZuÇ KfKj mPuj, fJPhr (@rKaFl) KjTa PgPT PrTctKa xÄVsy TPr krmftLPf KmKmKxPf ksYJr TrJ yP~KZuÇ u¥Pj KmKmKx'r xJÄmJKhT KyxJPm ˝JiLjfJr kPã \jof VbPj TJ\ TrJr TgJ CPuäU TPr oMKÜpMP≠ ksmJxLPhr ImhJPjr TgJ Tífù KYP• ˛re TPrjÇ KfKj mPuj ksmJxLrJ fUj ˝JiLjfJr kPã Kmvõ \jof VbPj èÀfôkeN t nNKoTJ kJuj TPrPZÇ muJ pJ~ oMKÜpMP≠r 50 nJV yP~PZ PhPv, mJTL 50 nJV TJ\ yP~PZ mJÄuJPhPvr mJAPr mKyKmtPvõÇ ksmJxLrJ Kj\ Kj\ Im˙Jj PgPT oMKÜpMP≠r kPã \jof VbPj xKâ~ nëKoTJ PrPUPZjÇ ßvU oMK\mMr ryoJj kJKT˜Jj ßgPT FTJA AÄuqJP¥ FPxKZPuj, jJKT xPñ @PrJ PTC KZPuj FA ksPvúr C•Pr KfKj mPuj, kJKT˜Jj PgPT fJÅr xPñ FPxKZPuj kJKT˜Jj @Kotr KxKTCKrKa AjYJ\t Pu. TPetu Kr~J\Mu AxuJoÇ KfKj KmoJPj fJÅr kJPv mPx FPxKZPujÇ FZJzJ c. TJoJu PyJPxj ˝kKrmJPr FPxKZPuj FTA KmoJPjÇ fJrJ oMK\m nJAP~r kJPv mxPf kJPrjKjÇ c. TJoJu PyJPxjPT F~JrPkJPat KrKxn TPrj fJÅr nKVúkKf @oJjMuäJy UJjÇ F~JrPkJat PgPT @oJjMuJä y UJPjr mJxJ~ KjP~ pJS~J y~ c. TJoJu PyJPxjxy kKrmJrPTÇ oMK\m nJAPT AK¥~Jj yJATKovjJr KjP~ @Pxj m¥KˆsPa TîJKr\Jx PyJPaPuÇ' ßTJj ßhPvr kJxPkJat KjP~ ßvU oMK\mMr ryoJj u¥Pj FPxKZPuj? FA ksPvúr \mJPm KfKj mPuj ÈkJKT˜JPjr kJxPkJat KjP~ KfKj FPxKZPujÇ TJre oMK\m nJAP~r iJreJ KZu ˝J~•ôvJxj ßkP~KZ @orJÇ ˝JiLjfJ j~Ç fJ jJ yPu YJAPu KfKj \JKfxÄPWr asJPnu cTáPo≤x KjP~ KlrPf kJrPfjÇ \JKfxÄPWr asJPnu cTMPo≤x jJ KjP~ kJKT˜JPjr jJVKrT KyxJPmA KfKj PhPv KlPrPZjÇ' u¥j PgPT mJÄuJPhPvr kPg PvU oMK\mMr ryoJPjr xPñ TJrJ KVP~KZPuj? F ksPvúr C•Pr KfKj mPuj, Èu¥j PgPT PlrJr kPg KmoJPj xPñ KZPuj u¥Pj AK¥~Jj yJATKovPj KjpMÜ r'-Fr f“TJuLj Pˆvj YLl vvJï mqJjJK\t (FxFx mqJjJK\t)Ç u¥j PgPT PlrJr kPg oMK\m nJA KhuäLPf pJ©JKmrKf TPrjÇ KoPxx

xrTJrPT ãofJ PgPT jJoJPjJÇ' mJÄuJ xJÄmJKhTfJr \VPf KxrJ\Mr ryoJPjr oífqá PT jãP©r kfj muPu IfáqKÜ yPm jJÇ orÉo KxrJ\Mr ryoJj KZPuj mJÄuJPhPv xJÄmJKhTfJr AKfyJPx FT\j kKgTí“ mqKÜfô S ksmJhksfLo kMÀwÇ mJÄuJPhvL \JfL~fJmJh fgJ FT\j PhvPksKoPTr mJ˜moMUL rJ\QjKfT S @gt-xJoJK\T TotxKN Yr hvtPj CÆM≠ TPr, ksKfKa oJjMwPT ˙JjL~ S \JfL~ kptJP~, fJr mqKÜVf S xKÿKuf hJK~fô xŒPTt xPYfj S KjÔJmJj TPr jJrL-kMÀw KjKmtPvPw, fJPhr ksPfqPTr Phv S fJr \jVe FmÄ KmvõmJxLr

AKªrJ VJºLr xJPg QmbT TPrj PxUJPjÇ' mftoJPj mJÄuJPhPvr rJ\jLKf xŒPTt KfKj mPuj, ÈmftoJPj mJÄuJPhPv rJ\jLKfr jJPo pJ YuPZ FaJ yPò FT ksTJr è§JKoÇ mJÄuJPhv jJoT rJÓsKa FUj hUKu ˝Pfô kKref yP~PZÇ FTaJ vNjqfJ~ rJÓs hUu TPr KjP~PZ mftoJj vJxTPVJÔLÇ FUj è§JmJKyjL KhP~ Phv YJuJPjJ yPòÇ oπLPhr TgJ~ ÊiM hMVtº ZzJ~Ç FaJPT rJ\jLKf muJ pJ~ jJÇ è§JmJKyjL KhP~ kKrYJKuf xrTJrPT ãofJ PgPT jJoJPf hrTJr \jVPer @PªJujÇ @PªJuPjr oJiqPo ImvqA x÷m

Foj k´KfKâ~J \JjJjÇ \JjJ ßVPZ, Kj~Kof FP\¥J KjP~ @PuJYjJr kr AxuJKoT lJCP¥vPjr \JKr TrJ jfMj lPfJ~Jr Kmw~Ka KjP~ oKπxnJr FT KxKj~r oπL TgJ ßfJPujÇ Frkr k´iJjoπLxy oKπxnJr @rS TP~T xhxq SA @PuJYjJ~ IÄv ßjjÇ FT oπL \JjJj, oKπxnJr IKjitJKrf @PuJYjJr xo~ VeoJiqPo k´TJKvf AxuJKoT lJCP¥vPjr jfMj lPfJ~Jr Kmw~Ka ßfJPuj TOKwoπL oKf~J ßYRiMrLÇ TOKwoπLr mÜPmqr \mJPm k´iJjoπL F xo~ mPuj, ßY~JPr mPx jJoJ\ kzJ ‰mi jJ yPu IxM˙ mqKÜPhr KT Im˙J yPm? k´iJjoπLr oPjJnJPmr Kmw~Ka \JjPf ßkPr TP~T\j oπLS F @PuJYjJ~ IÄv ßjjÇ oπLrJ fJPhr @PuJYjJ~ mPuj, ßhPvr KmKvÓ @Puo-SuJoJPhr ofJof jJ KjP~ AxuJKoT lJCP¥vj lPfJ~J \JKr TrJr TJrPe KmfTt xOKÓ yPmÇ fJA F KmwP~ Km˜JKrf \JjJPjJr \jq AxuJKoT lJCP¥vjPT mqJUqJ ßh~J hrTJr mPuS of ßhj ßTJj ßTJj oπLÇ F xo~ oπLrJ fJPhr @PuJYjJ~ ßY~JPr mPx jJoJ\ @hJ~TJrL oπLPhr AKñf TPr TgJ mPujÇ Fr @PV Vf 31 ßo, ßrJmmJr AxuJKoT lJCP¥vPjr kqJPc ÈkLKzf Im˙J S ßY~JPr mPx jJoJ\ @hJ~ k´xñ' xÄâJ∂ FTKa lPfJ~J VeoJiqPo kJbJPjJ y~Ç FPf k´KfÔJjKar VPmweJ KmnJPVr oMlKf ßoJyJÿh @mhMuäJyr ˝Jãr rP~PZÇ 12Ka kP~P≤ oMlKf @mhMuäJy ßY~JPr mPx jJoJ\ kzJ ßTj ‰mi j~ fJr mqJUqJ KhP~PZjÇ xyLy ßmJUJrL, xyLy oMxKuo S @mM hJChxy 11Ka xN© KfKj CPuäU TPrPZjÇ TuqJe TrJr xMPpJV TrJr ksfqP~ fJÅr nNKoTJ KZu IKm˛reL~Ç KfKj KZPuj xKfqTJrnJPm oMKÜpM≠, Vefπ, xJoq, ImJi fgqksmJPyr kPãr ßuJTÇ KfKj KZPuj @kJho˜T FT\j PhvPksKoT \JfL~fJmJhLÇ ßhv-KmPhPvr mJÄuJPhPvr oJjMPwrJ Foj FT\j xMPpJVq TLKftoJj kMÀwPT yJKrP~ PvJPT oMyqoJj S PmhjJTJfrÇ orÉPor PvJT x∂¬ kKrmJr@®L~˝\j S IxÄUq èeVsJyLr ksKf VnLr xoPmhjJ ksTJv TrJr kJvJkJKv fJÅr ÀPyr oJVPlrJf TJojJ TrKZÇ @r PhJ@ TrKZ xmtvKÜoJj oyJj @uäJy fJÅPT xPmtJó ksKfhJj hJj TÀjÇ


SURMA

Britain's Highest Circulated Bangla Newsweekly

ßjfífô KjP~ KucPx mJXJKuPhr rÜã~L xÄWwt, ßV´lfJr 13, KjmtJYj ˙KVf

TKoCKjKar nJmoNKft ãájú TrJ~ oqJPj\PoP≤r ãoJk´JgtjJ

xMroJ ßcÛ u¥j, 4 \Mj - KucPxr mJÄuJPhKv TKoCKjKa ßx≤JPrr ßjfífô KjP~ hMA kPãr oPiq xÄWKaf xÄWtPwr WajJ~ TuKïf yP~PZ KmsPaPjr xoV´ mJÄuJPhKv TKoCKjKaÇ KmKnjú

xJoJK\T ßpJVJPpJV oJiqo FmÄ AÄPr\L ‰hKjTèPuJr IjuJAPj xKY© xÄmJh k´TJKvf yS~Jr lPu mOPajxy KmPvõr uã uã oJjMw ßhUPf ßkP~PZj FA jqJÑJr\jT WajJÇ WajJr xo~ WajJ˙u ßgPT 13

kJrPn\ IJyoh ßms≤ TJCK¿Pur ßckMKa ßo~r KjmtJKYf u¥j, 4 \Mj - u¥Pjr ßms≤ TJCK¿Pur ßckMKa ßo~r kPh hJK~fô kP~PZj kJrPn\ @yohÇ ßumJr Kj~Kπf mJrJr ßumJr hPur TJCK¿uJrPhr ßnJPa KfKj F hJK~Pfôr \jq KjmtJKYf yjÇ kJrPn\ IJyoh mJÄuJPhKv mÄPvJØNf k´go ßTJPjJ mqKÜ KpKj ßms≤ TJCK¿Pur ßckMKa ßo~r kPh hJK~fô ßkPujÇ ˙JjL~ ßumJr V´∆Pkr Kx≠J∂ IjMpJ~L, kJrPn\ IJyoh 2015-16 xJPur \jq ßckMKa ßo~r FmÄ 16-17 xJPur \jq TJCK¿Pur ßo~r KyPxPm hJK~fô kJuj TrPmjÇ hMA x∂JPjr \jT kJrPn\ @yoh k´J~ 3 hvPTr ßmKv xo~ iPr 37 kOÔJ~

u§Pj ‰x~hkMr pMm kKrwPhr TKoKa Vbj

ßxPâaJKr: K\~JCu AxuJo ‰x~h

ßas\JrJr: TJoÀu AxuJo

u§j, 4 \Mj - u§Pj ‰x~hkMr pMm kKrwPhr TKoKa Vbj TrJ yP~PZÇ TKoKaPf pMmPjfJ ‰x~h xJPhT IJyohPT xnJkKf, K\~JCu AxuJo ‰x~h xJiJre xŒJhT S TJoÀu AxuJoPT ßas\JrJr TrJ yP~PZÇ Vf 1 \Mj, ßxJomJr kNmt u¥Pjr oJAPâJ Km\Pjx 43 kOÔJ~

\Pjr ßTC vftxJPkPã FmÄ ßTC KmjJvPft \JKoPj oMÜ rP~PZjÇ fPm FrA oPiq TKoCKjKa ßx≤JrKar oqJPj\Jr IØáf kKrK˙Kfr \jq KucPxr IKimJxLPhr TJPZ ãoJ ßYP~PZj mPu ˙JjL~ AÄPr\L xÄmJhk© A~TtPv~Jr AKnKjÄ ßkJPˆr IjuJAj nJxtPj xÄmJh k´TJKvf yP~PZÇ FPf muJ yP~PZ ßp, ßx≤JPrr KxKx TqJPorJ~ SA oqJPj\JPrr ZKm irJ kPzÇ xÄWPwtr kKrPk´KãPf 3 \MPjr KjitJKrf KjmtJYjS KxKa TJCK¿u FmÄ ˙JjL~ kMKuPvr kã ßgPT ˙KVf ßWJweJ TrJ yP~PZÇ Vf 30 ßo vKjmJr KucPxr mJÄuJPhKv TKoCKjKa ßx≤Jr (KmKxFu) Fr FK\FPo hMA kPãr oPiq fáoMu FA xÄWPwtr WajJ 45 kOÔJ~

u§Pj K\~JCr ryoJPjr oOfáqmJKwtTLPf fJPrT

\jVPer xPñ xŒTt gJTPu KmPvw KjrJk•Jr k´P~J\j y~ jJ

u§j, (SFjKm) 4 \Mj - ßhPvr oJjMPwr ßpUJPj KjrJk•J ßjA ßxUJPj FTKa kKrmJPrr \jq KmPvw @Aj TPr KmPvw KjrJk•J ãofJr IkmqmyJr ZJzJ KTZMA j~Ç fJPhr \jq KmPvw KjrJk•Jr k´P~J\j TJre, fJPhr xPñ \jVe ßjAÇ F irPer @Aj k´oJe TPr FA 45 kOÔJ~

ßcPoJPâa ßjfJ YJutx ßTPjKcr \LmjJmxJj u§j 4 \Mj - ArJT pM≠ FmÄ ßTJ~JKuvj KmPrJiL KumPru ßcPoJPâa ßjfJ S xJPmT mOKav FoKk YJutx ßTPjKc @TK˛TnJPm oOfqMmre TPrPZjÇ Vf 2 \Mj, oñumJr ÛauqJP¥r yJAuqJP¥ Kj\ TPaP\ oJ© 55 mZr m~Px KfKj oOfqMmre TPrjÇ YJutx ßTPjKcr rJ\jLKf ÊÀ 41 kOÔJ~

mJÄuJPhvL TqJaJrJxt FPxJKxP~Pjr xÄmJh xPÿuj

TqJaJrJrPhr ˝Jgt rãJr IñLTJr xMroJ ßcÛ u§j, 4 \Mj - KmsPaPjr mJÄuJPhvL ßrÓáPr≤èPuJr ˝Jgt rãJr uãq KjP~ VKbf KmsKav mJÄuJPhvL TqJaJrJxt FPxJKxP~vj (KmKmKxF) Fr xÄmJh xPÿuPj TqJaJrJxtPhr ˝Jgt rãJr IñLTJr mqÜ TPrPZj Fr xJPg xÄKväÓrJÇ Vf 2 \Mj, oñumJr kNmt u¥Pjr ßxJjJrVJÅS ßrÓáPrP≤ xÄVbPjr KxKj~r ßjfímOPªr

CkK˙KfPf IjMKÔf yP~PZÇ Fxo~ ßjfímOª mPuj, TJKr A¥sJKˆs rãJ~ fJPhr oNu uãq yPm jfáj k´\Pjìr KmsKav mJÄuJPhvLPhr F KvP· \Kzf TrJ, fJPhrPT C“xJKyf TrJ FmÄ Fr oJiqPo ˆJl xÄTa hNr TrJÇ

xÄVbPjr k´˜JKmf ßk´KxPc≤ A~Jlr @uLr xnJkKfPfô S k´˜JKmf ß\jJPru ßxPâaJrL vJyjMr UJPjr kKrYJujJ~ Fxo~ CkK˙f KZPuj @KfTár ryoJj UJj, ßxKuo ßYRiMrL, 44 kOÔJ~

kNmt u¥Pjr msJKc @at ßx≤JPr Vf 31 ßo, rKmmJr xºqJ 7aJ ßgPT rJf 10aJ kpt∂ YuJ @mOK• xºqJ TKm S TKmfJPk´oLPhr FT Kouj ßouJ~ kKref y~Ç

Kkjkfj jLrmfJ~ KT ßmJPctr xMPrr oMZtjJ @r @mOK•TJPrr xJmuLu @mOK•Pf ßpj ^áomOKÓ kMPrJ yu\MPzÇ 47 kOÔJ~

IJoJPhr mJÄuJ mäPVr IJmOK• xºqJ z

xnJkKf: ‰x~h xJPhT

SURMA 36th Year Issue 1930 Friday 5 - 11 June 2015

\MP~u rJ\ z

ÈK\øJ~ CóJKrf k´KfaJ xfq v» TKmfJ/ TKwtf \Kor k´KfaJ vxqhJjJ TKmfJ/ ßp TKmfJ ÊjPf \JPjjJ ßx ^Pzr @ftjJh ÊjPmÇ ßp TKmfJ ÊjPf \JPj jJ ßx KhVP∂r IKiTJr ßgPT mKûf yPm' TKm @mM \Jlr SmJP~hCuäJyr TKmfJr uJAPjr @oπkP©r Foj cJPT xJzJ KhP~KZPuj KmPuPfr TKm S TKmfJPk´oLrJÇ @oJPhr mJÄuJ mäPVr @P~J\Pj IjMKÔf y~ TKmfJ xºqJ ÈCóJre'Ç

SURMA News Group Ltd - Unit B, 10 Quaker Street, London E1 6SZ. Tel: 020 7377 9787, Fax: 020 7377 9717, for NEWS email: news@surmanews.com, for ADVERTISING : sarzahmed@surmanews.com, www.surmanews.com Registered as a Newspaper at the Post Office. Distributed throughout the E.U.

Surma issue 1930