Page 1

SURMA 36th Year Issue 1914 13 - 19 February 2015 24 - 30 rJmLCZ ZJjL 1436 Ky\rL 29 oJW - 6 lJ›Mj 1421 mJÄuJ 48 kOÔJ 50p www.surmanews.com ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKvr IJyoh

pMÜrJPÓs 3 oMxuoJjPT èKu TPr yfqJ

xMroJ ßcÛ u§j, 12 ßlms∆~JKr - pMÜrJPÓsr C•r TqJPrJKujJ~ FT oMxuoJj kKrmJPrr Kfj\jPT èKu TPr yfqJ TrJ yP~PZÇ Kjyf Kfj oMxuoJPjr jJo Kh~Jy vJKh 44 kOÔJ~

xJÄmJKhT IJKojMu yT mJhvJyr AP∂TJu u§j, 12 ßlms∆~JKr k´mLe xJÄmJKhT, KmPuPfr kKrKYKfoMU, oMKÜPpJ≠J @KojMu yT mJhvJy IJr ßjAÇ AjúJKuuäJKy S~JAjúJ AuJKy rJK\CjÇ Vf 9 42 kOÔJ~

¸JCx oJAPV´vj jLKf kãkJfhMÓ, KoKjˆJPrr ˝LTJPrJKÜ

KnK\a KnxJjLKfPf mqJkT kKrmftj

AK§~Jj S YJ~Kj\Phr \jq xy\ Kj~o xMroJ KrPkJat u§j, 12 ßlms∆~JKr - KnK\a KnxJ jLKfPf mqJkT kKrmftPjr kKrT·jJ KjP~PZ KmsKav xrTJrÇ mqmxJ~L, Kv·Lxy aáKrˆPhr IJTíÓ TrPf FmÄ fJPhr IJVoj xy\fr TrPf FA kKrmftPjr khPãk ßj~J yPò mPu ßWJweJ KhP~PZj ßyJo ßxPâaJrL ßgPrxJ ßoÇ APfJkNmtTJr KmKnjú irPjr 15Ka KnxJ KxPˆo mJKfu TPr ÊiMoJ© 4Ka TqJaJVKrPf KnK\arPhr KmsKav KnxJ k´hJj TrJ

hêPhr KjP~ mJKe\q!

dJTJ, 12 ßlms∆~JKr - @èPj ßkJzJ ßrJVLPhr KjP~ ‰fKr yPò KoCK\T KnKcS! yJxkJfJPur mJjt ACKjPa oOfMqr xJPg uPz pJS~J ßrJVLPhr mJjJPjJ yPò oPcuÇ pπeJ~ TJfrJPf gJTJ oJjMwèPuJPT KnKcS TqJPorJr xJoPj mJiq TrJ yPò ßkJ\ KhPfÇ TqJPorJ, xJjVJPjr fLms @PuJ, oPcu (jJK~TJ), ßoTJkoqJj, kKrYJuT @r xyPpJVLPhr KnPz KTZM xoP~r \jq mJjt ACKja yP~ CbPZ @CaPcJr ÊKaÄ ¸aÇ @r FnJPmA rJ\QjKfT jOvÄxfJr @èPj ßkJzJ ãfKmãf oJjMwPhr 43 kOÔJ~

ßT\KrS~JPur SxoJjL KhKuä \~ ßoKcTqJPu 24 WµJ~ 10 KvÊxy 32 \Pjr oOfMq dJTJ, 12 ßlms∆~JKr - ^JzM-^Pz nJrfL~ \jfJ kJKat (KmP\Kk) S TÄPV´xPT UzTMPaJr oPfJ CKzP~ KhKuä \~ Tru @o @hKo kJKat (FFKk)Ç 70 @xjKmKvÓ KmiJjxnJ~ FA hu 67 @xj K\fuÇ mJKT KfjKa @xj K\fu KmP\KkÇ KmP\Kkr oMUqoKπPfôr hJKmhJr 45 kOÔJ~

KxPua, 12 ßlms∆~JKr - KxPua FoFK\ SxoJjL ßoKcTqJu TPu\ yJxkJfJPu 24 WµJ~ 10 KvÊxy 32 \j oJrJ ßVPZjÇ KvÊPhr ˝\jPhr IKnPpJV, KYKT“xT-jJxtPhr nMu KYKT“xJ S ImPyuJr TJrPe KvÊPhr oOfMq yP~PZÇ yJxkJfJu TftOkã F IKnPpJV oJjPf jJrJ\Ç fPm ˝\jPhr IKnPpJPVr kKrPk´KãPf TftOkã ßoKcKxj KmnJPVr k´iJj AxoJAu ßyJPxj 44 kOÔJ~

yPmÇ FKk´u ßgPT jfáj FA Kj~o TJptTr yS~Jr IJPV 26 ßlms∆~JKr F xÄâJ∂ KmuKa IJPuJYjJr \jq yJCx Im ToP¿ C™Jkj TrJ yPmÇ xŒsKf ßWJKwf KnK\a KnxJjLKfPf ÊiMoJ© AK¥~Jj S YJ~Kj\Phr xy\ S KxPñu KnxJr Kj~o rJUJ rP~PZÇ Fr lPu AK¥~Jj S YJ~Kj\ aáqJKrˆrJ KxPñu KnxJ KjP~ mOPaj S IJ~JruqJ§ Ãoe TrPf kJrPmj, F\jq fJPhr IJr IJuJhJ KnxJ KjPf 42 kOÔJ~

xÄuJk CPhqJVPT FP\§JKmyLj KmsKav KoKc~J~ xÄmJh k´TJPvr mz irPjr YJk xÄuJPkr lJÅPh kJ kr TKoCKjKaPf mqJkT è†e oPj TrPZ xrTJr ßhPm jJ KmFjKk

l xÄuJPkr

l KjmtJYPjr k´˜Jm

dJTJ, 12 ßlms∆~JKr - YuoJj rJ\QjKfT xïa KjrxPj xÄuJPkr CPhqJV ßj~J xMvLuxoJP\r k´KfKjKiPhr KmfKTtf KyPxPm Ck˙JkPjr ßTRvu KjP~PZ ãofJxLj @S~JoL uLVÇ xrTJrKmPrJiL ß\JPar xJPg @kJff ßTJPjJ irPjr xÄuJk mJ xoP^JfJ~ jJ pJS~Jr Kx≠J∂ gJTJ~ F ßTRvu KjP~ FPVJPò huKaÇ ßx \jq 43 kOÔJ~

dJTJ, 12 ßlms∆~JKr - jfMj KjmtJYj IjMÔJj KjP~ xrTJPrr frl ßgPT @PuJYjJr ÈxMKjKhtÓ k´˜Jm' jJ kJS~J kpt∂ uJVJfJr @PªJuj YJKuP~ pJPm KmFjKk ßjfOfôJiLj 20 huL~ ß\JaÇ KjmtJYj ZJzJ Ijq ßTJPjJ AxMqPf ÈfgJTKgf' xÄuJPkr CPhqJPVS xJzJ ßhPm jJ FA ß\JaÇ KmFjKkr vLwt˙JjL~ FTJKiT 42 kOÔJ~

CPhqJÜJPhr KmfKTtf TrJr ßTRvu

jJ kJS~J kpt∂ uJVJfJr IJPªJuj

ImPvPw 60 yJ\Jr kJCP§ KmKmKxKx-ATmJu IJyoh oJouJr IJPkJw rlJ

xMroJ KrPkJat u§j, 12 ßlms∆~JKr - hLWt hMA mZr pJm“ xKuKxar ßjJKav YJuJYJKu IJr ßTJPat ßhRÅzJPhRÅKzr kr ImPvPw IJPkJw rlJ~ FPxPZj Cn~ kãÇ Êr∆r KhPT xoP^JfJr xTu k´PYÓJ mqgt yPuS Vf 9 ßlms∆~JKr oJouJKar ÊjJKj Êr∆r IJV oNÉPft hMA kPãr IJAj\LKmrJ ßvw kpt∂ xoP^JfJr oJiqPoA Kmw~Kar KjK• TPrjÇ IPjT hr TwJTKwr kr ATmJu IJyoh KmKmKxKxPT 60 yJ\Jr kJC§ kKrPvJPi xÿf yPu 45 kOÔJ~

jJvTfJr k´KfmJPh IJufJm IJuL kJPTt xoJPmv

u§j, 12 ßlms∆~JKr - mJÄuJPhPv yrfJu, ImPrJi KhP~ @èPj kMKzP~ oJjMw yfqJr k´KfmJPh 45 kOÔJ~


2 UmrJUmr

13 - 19 February 2015 m SURMA

ImPrJPir 36 Khj: ZJ©L xÄ˙Jr 5 TotLxy 20 hPur mÉ ßjfJTotL @aT u u u

Y¢V´Jo mªPr TTPau KmP°Jre Ve ßV´lfJr ImqJyf

dJTJ, 11 ßlms∆~JKr - ImPrJi S yrfJPur xogtPj 20 huL~ ß\JPar ßjfJTotLrJ 10 ßlms∆~JKr xJrJ ßhPv KoKZu-xoJPmv TPrPZjÇ kMKuv KmKnjú ˙JPj KoKZPu mJiJ ßh~Ç KoKZu-xoJPmvTJPu VJKz nJXYMr S IKVúxÄPpJV TrJ y~Ç 10 ßlms∆~JKr Y¢V´Jo mªPr TTPau KmP°JrPer WajJ WPaPZÇ aJñJAPur nN_JkMr CkP\uJ~ Vf 9 ßlms∆~JKr, ßxJomJr rJPf rKlTMu AxuJo jJPo FT KmFjKk TotLPT èKu TPrPZ IùJf hMm• Ot rJÇ fJPT èÀfr Im˙J~ dJTJ ßoKcTqJu TPu\ yJxkJfJPu nKft TrJ yP~PZÇ F KhPT xJrJ ßhPv kMKuPvr VePV´lfJr ImqJyf rP~PZÇ 10 ßlms∆~JKrS KmFjKk-\JoJ~Jf S Fr Iñ xÄVbjèPuJr TP~T v' ßjfJTotLPT @aT TPrPZ kMKuvÇ kMKuv ßjJ~JUJuLPf TOfL KvãJgtLPhr mOK• k´hJj IjMÔJj ßgPT AxuJoL ZJ©L xÄ˙Jr kJÅY TotLPT @aT TPrPZÇ 10 ßlms∆~JKr, oñumJr Y¢V´Jo mªr FuJTJxy TP~TKa ˙JPj TTPau KmP°JrPer WajJ WPaPZÇ Ijq KhPT ß\uJ~ KmFjKk S IñxÄVbj FmÄ \JoJ~Jf-KvKmr ßjfJTotLPhr irkJTz ImqJyf @PZÇ hNrkJuäJr mJx jVr ßZPz pJ~KjÇ fPm @AjvO⁄uJ mJKyjLr TzJ k´yrJ~ keqmJyL KTZM asJT jVr ßZPz ßpPf ßhUJ ßVPZÇ KjrJk•JyLjfJr TJrPe KvãJgtLrJ CkK˙f jJ yS~J~ jVrLr KvãJk´KfÔJjèPuJPf TîJx yPò jJÇ @KgtT k´KfÔJPj ßujPhj I˝JnJKmTnJPm TPo ßVPZÇ mqmxJ~mJKeP\q YuPZ ˙KmrfJÇ jVrLr IKiTJÄv ßhJTJjkJa S KmkKePTªs KZu mºÇ jVrLr KmKnjú ˙JPj KoKZu xoJPmv TPrPZ 20 huÇ nN_JkMr (aJñJAu) CkP\uJr KjTrJAu ACKj~Pjr kuKv~J hJKUu oJhrJxJ xÄuVú FTKa WPr Vf 9 ßlms∆~JKr, ßxJomJr ßnJrrJPf rKlTMu AxuJo (30) jJPo FT KmFjKkTotL èKuKm≠ yP~PZjÇ KfKj CkP\uJr xJr kuKv~J V´JPor oOf ojPZr @uLr ßZPuÇ fJr Im˙J @vïJ\jTÇ fJPT KYKT“xJr \jq k´gPo nN_JkMr CkP\uJ ˝J˙q ToPkäP S kPr aJñJAu ßoKcTqJu TPu\ yJxkJfJPu ßj~J y~Ç

Im˙Jr ImjKf yS~J~ fJPT dJTJ ßoKcTqJu TPu\ yJxkJfJPu nKft TrJ yP~PZÇ F mqJkJPr nN_JkMr gJjJ SKx \JjJj, Vf 9 ßlms∆~JKr, ßxJomJr ßnJrrJPf WMo∂ Im˙J~ hMÏOfTJrLrJ fJPT èKu TPrÇ 10 ßlms∆~JKr, oñumJr VJ\LkMr oyJjVrL ZJzJS v´LkMr S TJKu~JQTrxy ß\uJr KmKnjú ˙JPj KmFjKk S \JoJ~Jf-KvKmr KoKZuKkPTKaÄ TPrPZÇ v´LkMPrr mroL mJ\JPr 20 hu xogtTPhr xJPg @S~JoL uLPVr TP~T hlJ iJS~J-kJJiJS~J yP~PZÇ fPm ßTC @yf yjKjÇ kKrK˙Kf Kj~πPe rJUPf mJ\JPr kMKuv ßoJfJP~j TrJ yP~PZÇ kMKuv ß\uJr KmKnjú ˙Jj ßgPT 20 hPur TotL xPªPy @a\jPT @aT TPrPZÇ F KhPT yrfJu S ImPrJi ImqJyf rJUPf VJ\LkMrmJxLr k´Kf @øJj \JKjP~PZj VJ\LkMr oyJjVr \JoJ~JPfr @Kor Iiq Fx Fo xJjJCuäJy, ßxPâaJKr UJ~Àu yJxJj, ß\uJ \JoJ~JPfr nJrk´J¬ ßxPâaJKr ßxlJCu yTÇ rJ\iJjLr C•rJ kNmt gJjJ KmFjKkr pMVì xJiJre xŒJhT Fx@A aMaMuPT 10 ßlms∆~JKr añL gJjJ ZJ©uLPVr FT k´nJmvJuL ßjfJr VJ\LkMrJr mJxJ ßgPT ßV´lfJr TPrPZ kMKuvÇ mJKzr oJKuT SA ZJ©uLV ßjfJ aMaMPur nJPVú mPu \JjJ ßVPZÇ aMaMu C•rJ kKÁo gJjJr hM'Ka oJouJr F\JyJr jJoL~ @xJKo mPu gJjJr SKx \JjJjÇ TMKouäJ~ KvKmrTotL oPj TPr rJPxu @yPÿh (23) S @mM ACxMl (24) jJPo hMA ZJ©PT jVrLr kMKuv uJAj ßrJPc FTKa TKŒCaJr ßx≤Jr ßgPT 10 ßlms∆~JKr, oñumJr xTJu 10aJr KhPT @aT TPr kMKuvÇ hM'\Pjr mJKz ßhKmÆJr CkP\uJr FuJyJmJh FuJTJ~Ç SA TKŒCaJr ßx≤JPrr kKrYJuT oJTxMhMr ryoJj \JjJj, rJPxu S ACxMPlr oMPU hJKz gJTJ~ kMKuv KvKmr xhxq oPj TPr fJPhr @aT TPrPZÇ ßTJPfJ~JKu gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) ßUJrPvh @uo @aPTr Kmw~Ka KjKÁf TPrPZjÇ jJrJ~eVP† 10 ßlms∆~JKr, oñumJr xTJPu KoKZu S kgxnJ TPrPZ

Zaman Brothers

oyJjVrL ZJ©KvKmrÇ KoKZPu ßjfOfô ßhj oyJjVrL xnJkKf pMmJP~r ßyJPxjÇ kgxnJ~ mÜJrJ mPuj, ãofJ~ gJTJr \jq @S~JoL uLV oJjMwPT \LKmf kMKzP~ oJrPZÇ Ikr KhPT ÈmªMTpMP≠'r jJPo KvKmPrr ßoiJmL ZJ©Phr yfqJr C“xPm ßoPf CPbPZÇ @S~JoL uLV ßp uJPvr rJ\jLKf ÊÀ TPrPZ fJr kKreJo nJPuJ yPm jJÇ o~ojKxÄPyr fJrJTJªJ~ pJ©LmJyL mJPx ßkasuPmJoJ yJouJr WajJ~ o~ojKxÄy C•r ß\uJ KmFjKkr pMVì @øJ~T S fJrJTJªJ CkP\uJ kKrwPhr ßY~JroqJj ßoJfJyJr ßyJPxj fJuMThJr FmÄ lMukMr CkP\uJ ßY~JroqJj @mMu mJvJr @Tªxy hMA CkP\uJ~ 20 huL~ ß\JPar 50 ßjfJTotLr jJPo KmPvw ofJ @APj FTKa oJouJ TPrPZ kMKuvÇ fJrJTJªJ gJjJr SKx @uL @yÿh ßoJuäJ \JjJj, mJPx yJouJr WajJ~ gJjJr CkkKrhvtT (Fx@A) xJPjJ~Jr ßyJPxj mJKh yP~ 20 huL~ ß\JPar 30 ßjfJTotLr jJo CPuäU TPr FmÄ IùJfjJoJ @PrJ 20 \Pjr jJPo KmPvw ofJ @APj oJouJ TPrPZjÇ F KhPT o~ojKxÄy vyPr KoKZu TPrPZ \JoJ~JfÇ KoKZPu vyr \JoJ~JPfr TotkKrwh xhxq @u ßyuJu fJuMThJr, @PjJ~Jr yJxJj xM\j, xnJkKf \MP~u rJjJ, KvKmPrr vyr ßxPâaJKr ßr\JCu TKro, ß\uJ hKãe ßxPâaJKr S~JKuCuäJy oM\JKyh k´oMU CkK˙f KZPujÇ ßjJ~JUJuL ß\uJ vyr oJA\hLPf ß\FxKx S ß\KcKx K\KkF 5 k´J¬Phr xÄmitjJ IjMÔJj ßgPT AxuJoL ZJ©L xÄ˙Jr kJÅY TotLPT @aT TPrPZ xMiJrJo oPcu gJjJ kMKuvÇ @aTTOfrJ yPuJ∏ xMoJA~J @ÜJr, oJyoMhJfMu AxuJo, jJKlxJ AxuJo, fJZjMnJ ßoPyrLj S jJKhrJ ßlrPhRxÇ fJPhr oPiq hMA\j jmo ßv´eLr S Kfj\j TPu\ZJ©LÇ \JjJ ßVPZ, 10 ßlms∆~JKr, hMkMPr oJA\hL u'A~Jxt TPuJKjr FTKa nmPj AxuJoL ZJ©L xÄ˙J ß\FxKx S ß\KcKx krLãJ~ K\KkF 5 k´J¬Phr xÄmitjJr @P~J\j TPrÇ IjMÔJj YuJTJPu kMKuv fJPhr @aT TPrÇ xMiJrJo gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) @PjJ~Jr ßyJPxj \JjJj, fJPhr TJZ ßgPT KmKnjú k´YJreJ KulPua C≠Jr TrJ yP~PZÇ \JoJ~JPfr ß\uJ @Kor oJSuJjJ @uJCK¨j, ßxPâaJKr Kj\Jo CK¨j lJÀT FT pMÜ KmmOKfPf ZJ©L xÄ˙Jr TotLPhr ßV´lfJPrr KjªJ \JKjP~ IKmuP’ fJPhr oMKÜr hJKm TPrPZjÇ jSVJÅ yrfJPu ß\uJ vyPrr ßhJTJjkJa mº KZuÇ hNrkJuäJr pJjmJyj ßZPz pJ~KjÇ vyPr KmPãJn KoKZPu ßjfOfô ßhj ß\uJ KmFjKkr xJPmT xJiJre xŒJhT \JKyhMu AxuJo iuMÇ KoKZPu KZPuj ß\uJ KmFjKkr xJPmT xyxnJkKf KvyJm-Cu-@uo kuäm, ßkRr KmFjKkr @øJ~T ßoJ: jJKxr CK¨j, ß\uJ pMmhPur pMVì xJiJre xŒJhT ßhS~Jj ßoJ: lJÀT k´oMUÇ oyJPhmkMr gJjJ KmFjKkr k´KfmJh xnJ~ mÜmq ßhj gJjJ KmFjKkr xJiJre xŒJhT S CkP\uJ kKrwPhr ßY~JroqJj @»Mx ZJ•Jr jJjúM, CkP\uJ nJAx ßY~JroqJj S \JoJ~Jf ßjfJ rKlTMu AxuJoxy ßjfOmOªÇ bJTMrVJÅS ß\uJr yKrkMr CkP\uJ \JoJ~JPfr ßjfJ oMj&\Mr @uo 4 kOÔJ~

CASH & CARRY

mJÄuJ aJCPjr k´JePTPªs ImK˙f IJoJPhr F ßhJTJPj mJÄuJPhPvr pJmfL~ ¸JAx, KmKnjú fKrfrTJrL, ßpoj uJC, \JKu, TáozJ, K^ÄVJ, Kvo, uKf xy jJjJ irPer frfJ\J oJZ FmÄ fJ\J yJuJu oJÄx ßoJrV kJS~J pJ~Ç IJoJPhr FUJPj ßp ßTJj oJuJoJu kJATJrL S UMYrJ KTjPf kJPrj Ifq∂ x˜J hJPoÇ FUJPj IJKTTJr IctJr uS~J y~Ç Beef (Mix) -

Special Offer

1kg = £3.50 5kg = £14.89 Whole Sheep - £2.99 per kg 4 Baby Chicken - £6.99

1 pack Hilsha fish (6 in a pack) - £7.99 Ruhi Fish (any size) - £2.89 per kg Mrigal Fish (any size) - £3.89 per kg

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

17 - 19 Brick Lane, London E1 6PU T: 0207 247 1009 M: 07983 760 908

07770 452 128


KmùJkj 3

SURMA m 13 - 19 February 2015

LŸ́ LY YYÍ̈́̈́HH‚‚‚HHH‰‰n‰YYn ,ZZHHHNN€NHHH‚‚‚HHH‰‰n‰YYYL n LEE[[ZZ= =$ $YYYCCCNNNƒƒLLYŸ́ YYÍ̈́̈́[T. .= =eƒ¥¥{{,PPLL. =¥ .YYYLLL[[ÙJJ= =YYYLLLLccFFgggLL//YY*HV5 = 5[[HHEE,LLYYYggÍ g̈́ÍL„LPP~~~ÔÔÔ. .%ƒ%LLYYY5 .ƒ 5EEE[[ZZ= 5 =_LLYYY5 5EEE[[ZZ= 5 =%%LLYŸ́ = Ÿ́,ZZHHHggN€NL YÍ NLFFZZZLL33YYYMMMEEHH‚‚‚HHH‰‰n‰YYn _JJYYYEEO E\\OLLYYYggÍ gg̈́̈́ÍL„L$v $v§vv§§ƒ00= $ =*HVJJYYYEE\Eg\gOL5 5[[HHEELLYŸ́ YYÍ̈́̈́HH‚‚‚HHH‰‰n‰YYn ZZHHHNNN€NHHH‚‚‚HHH‰‰n‰YnYYLLJJggD‚F°F= =‚‚‚Ù = Ù5 5ZZZRRR= =ZZEEJJZZ˜ ˜= =_FY F°°YY. . .ZZZ= .e =.NNZZZ ,HH‚‚‚HHH‰‰n‰YYYL n LFFLL LLYYY5 5 5EEE[[ZZ= =%5 5[[HHEE,CZ C\C\ZZEEETTTYYYLLFF°°DDYYYEEZZEEETTTYYYJJ.NNZZZ ,PPggHHYYYƒYppp33HH‚‚‚HHH‰‰n‰YYYF n FF. ..=e =ƒ =¥ =¥¥{{_JJYYYEEO E\E\OZZEECCƒCMMM[[TQQgg=FFYYYggLZZ. .vvmmLLYŸ́ YÍ̈́̈́[[TTFF°IY YYÍ[ IYYHH=BBYYLLYYY5 5EEE[[ZZ= 5 = =LLZZ  TT v cÖwwZ Z Zwwwµqv µqv F°FZZZ= =G GMM F°FZZZ= =ggHHNN fBBgg. J = J\\ BBYYY. .gg= FFYYYggL EEYY_ F°F= . =‚‚Ù Ù IIYYYggHH%% CZ C\\ZZEEETTTYYYLL PPHH JJYYYEEO E\\O IIYYYMM HHYY JJwwwCC ffKK f. .YYYEE LLYYY5 5EEE[[[ZZZ= 5 =L ZZNNN. .YYYLL_ LLYYY5 . 5EEE[[ZZ= 5 =LL JJYYDD‚‚‚ggJJ%% LLYŸ́ = Ÿ́ 00999EE QQTT LLYŸ́ YÍ YYÍ̈́̈́[[TT EEYY000ZZLL. .¥¥{{ LLYYY5 5EEE[[ZZ= 5 =LL% FZ = FF°ZZ= =G = GMM_ LLYŸ́ G Ÿ́ , ZZHHHggN€NL YÍ NL, JaJMaM ZZHHHOOT JJYYYEE\Eg\gOOLL5 5[[[HHHEE_JJYYYEE\Eg\gOL5 5[[[HHHEE*HVLLYŸ́ Ÿ́,ZZHHHNN€NHHH‚‚‚HHH‰‰n‰YYn $ YÍ $ZZZHHHZZZpZp444EEExxG GgggMMLLYYY5 5EEE[[[ZZ=*HVJJYYYEE\Eg\gOL5 5 5[[[HHHEE,$ $ZZZHHHZZZpZp444EEExxZZHHO HOT_ LLYYY5 5EEE[[ZZ= 5 =5 5[[HHgggEEL$ $ZZZ= =5LLccLL[[$ $ZZZ= =’LLÀÀ¥¥{{FFa<<ƒa ƒ,$ $ZZZ= =F°FIIIYYYHHZZHH‰ HH‰§‰Y ‰§YYLLL. .YYYLLL[[$FFZZZLLLQQQYYYKKƒK‚‚ZZHHHOOT_C\CZ\ZZEETTYYYLL$ . $EEE‚‚‚YYYEEE‚‚$ $gggEE.ZZHHHOOOggTLJJ= =LLYYY5 5EEE[[[ZZZ= 5 =,J\JM\M=WC\C%\%F°F. .YYYLLIIYYYMM,JwwCCPP\\--iivvR . RbbxxwwZ Z I K-L Kzz-LLYYY5 5EEE[[ZZ= 5 =. .MMM‚‚‚YY<<,$ $. .MM‚‚YYYgg<<LL . LLYYY5 5EEE[[ZZ= 5 =JJYYYEEEHHH= =YY,FFYYYNNNHHH= = =YYYLLLLYYY5 = 5EEE[[[ZZ=E‚‚YYYTT,$ 5 $EE‚‚YYYggTLLLYYY5 5EEE[[ZZ= 5 =PPYYYHHƒH5 5EEE[[[EELLYYY5 5 5EEE[[ZZ= 5 =,f00YYYZZZÎΉA‰Y ‰YYggBƒBLLf00YYYZZZÎÎHHYYYCC[ C[LLYYY5 5EEE[[ZZ= 5 =‰A‰YYDDD[[[EEE= =YY--Aw = AwwaaK Kvvvii-FF°°00ZZ==BBYY5 K 5[[[HHHEEZZHHH. .YYYggNNLLLLYYY5 . 5EEE[[ZZ= 5 =,hh‰‰A‰LLL= =YY-``mymy¨Zv-wwbbcxxob-LLcc± = ±= =YYYLLLLYYY5 = 5EEE[[ZZ= 5 = *IIYYYggHLLYYY5 5EEE[[[ZZZ= 5 =L,C\C%\%LLccFC% C\\%DDYYYLLLYY LLggTTgg4_PP\\,. .]]fKDDYYYLLLYYYLLLLYYY5 5EEE[[[ZZ=F°FZZZ= 5 =ZZÎÎÎ= =QQggHgPDDYYYLLLYYYLLLLYŸ́ Ÿ́,LLYŸ́ YÍ Ÿ́HH‚‚‚HH‰n‰Y YÍ ‰nY*HVZZHHHNNN€€,ZZHHHNNN€€HH‚‚‚HHH‰‰‰n ‰YnY00ggR''999ggH*HVJJYYYEE\EO\OPPHHHYYY%%%gg.=CCEEaELaLLccFF°FZZZ= =G GMMfIIYY00.LLgg=QQgggHH_*..f00YYYZZZÎÎÎLL ivvR RbbxxwwZ Z I ivv5 5iiEEZZ= =. = .CCgggMMLJJYYDDDggJ.//EE,f. .YYYEE$ $HHH‰‰n‰YnYYTTPPYYYHHƒH5 5EEE[[[EEJJYYYEEZZHHH. 5 .LLYŸ́ Ÿ́HHYYPPHHJJYYYEE\Eg\gOOLL‰A‰YYDDD[[[EEE= YÍ =YY$ = $ZZDD. .YYLLZZHHH. .Y .YYYggNNLLLLYŸ́ . Ÿ́,ZZHHHNNN€€00ggR''999gg=FFYYYggLEEYYHHLL VZZHHFLL[[[= YÍ =$ $HHH‰‰n‰YnYhh= =LLL[[QQTT_ = $YYY5 $ 5gg. 5 .LL fCCNN , C\CZ\ZZEEETTTYYYTT $ $YYYJJLLYY gK DDzzVPPYYY= =. = . FFZZZLLLZZ‰n ZZ‰‰n‰nZ= =LL ZZNNN. .YYYLL 5 . 5[[[HHHgggEEELL ffKK CC\\WPPQQ ITTYYYHHHQQ ZZHHFFKKƒKTT JJYYYEEEHHH= =YYYLL fK 3LLJJ PV. = .88 meeΩΠLLyyb-¸g -i³cvvZ Z, wwbbbhhhv©vvZ Zbb--wwwbbcxxob--``my¨Zv Abb¨vq AvvwwacZ Z Z¨¨- ii‰‰A‰LLL= =YY-eeeeei©iZv = Zv¸g-i³ cvvke keeZ Zvv--PPPvv™vYYYPPM\M8\8-gNNYYYOO<-``wwwi` Z i`ªªZ Zvv--wwwbbbiv ivcËvvnnnxxxbbbZ Zvv-AvvZ Z ZsK--Aw AwwaK KvvvinxbZ inxbZ Zvv-HHYYY. Z .LLcc± ±= =YYPP= = =‚,› ›YYYgggEELF°FHHHYYYggQJJYYYLLLYYY= =. = .HHYYDDYY3= =ZZZCCƒCgƒg.ZHH. =] .= .e =LLYYY5 5EEE[[[ZZ=,LLYYY5 5 5iiEEZZ= =. = .CCgggMMMLLEEYYYggJCCYYYEEEHHH[[Thh‰‰A‰LL$FFNNNZZZ LLF°FYYYCCI  CaIIY IƒƒYYHHPPHHDDzzVVmmjjxxxjjjvvvii JaJaggMMLLgggTTTgg4ZZHHHZZZIIIEEExxFF°F. Jg . .YYYLL$FFLLLYYY5 5 5EE[ E[[ZZZ= =_*$FFLLLYYY5 5EEE[[[ZZZ= 5 =LZFF444gggEELLgggTTTgg4JJYYYEEHH= = =YYDDzzVPPYYY= = =. .ZZHHHZZZIIIEEExxJ= =HHHYYYggCCLLf00YYYZZZÎÎHHYYYCCC[[.=e =ƒ =¥ =¥¥{{F°FZ FZZ= =ÎÎYYYLLJJYYD YD‚‚ggJLLYYYÍ Ÿ́Í[ ̈́̈́[TÙJ ÙJ= =YY.] .ZZÙ .Z Ù00= =. .ggLffEEETTTYYYLL33 YYYggvv§§ZZMM¹$FFNNNZZZ  _KKYYYLLLYYZZEEEgg5LLYYHH‚‚‚= =[[[= = =PPHH JJYYYEE\Eg\gOOLL5 5[[[HHHEE,5 5[[[HHHgggEEL$ $ZZDD. .YYYLL$ . $‰‰A‰[[[. .YYYLL. . .ggLKKYYYLLLYYLLYŸ́ Ÿ́,ZZHHHggNN€€$ YÍ $EEE‚‚PPHHJJYYYEE\Eg\gOOLL$ $ZZD. .YYYLLQQLL<,PPHHJJYYYEE\Eg\gOL OLJJYYYZZZMMM. .YYYEEEYY$ . $‰‰A‰[[[. .YYYLL. . .ggLNNZZZ LLf5  5YYYggLHHMMFaFHaHHƒH. .ZZEEFF[[RRgggEEELLJJYYDDD‚‚‚ggJPPHHHYYY%%%gg.'U//YYY= =DDzzVP. .ggLg.HHMM ZZEEEgg5 5gggCCL $EE‚‚YYYTT F°FIIbI¥¥¥{{ JJYYYZZZMMM. $ .YYYEEEYY .=¥ . =ƒ =e¥¥{{ . .YYYggTJ . .ggL LLYYY///gg= 33YYYTT_ * PPHH f00YYYZZZÎÎHHYYYCCC[[ LLYYY5 5EEE[[ZZ= 5 = .//EE, DDggJƒJL JL FFZZZHHH¨¨ EEYYYJJ HH‚‚‚HHHQQQYYYLL . .ggL .//EE, 5 5YYY= =[[[TT= = =YYYHHHYYYCC . //EE, IIYYYOOOYY .//EE, fN< fNN°<<[[ fFNNYY f00YYY¨¨ H<<ƒƒ ZZHHHZZZIIIEEExx DDYYYLLLYYYTT LLYYYggÍ gg̈́̈́ÍL„L PPYYYHHƒH5 5EEE[[[EE= 5 =YY DDzzVgPPLLLLYYY5 5EEE[[ZZ= 5 =F°FZZZ= =ZZÎÎÎ= =. .ggL5 5[[HHEE,JJYYYEEEHHH= =YYDDzzVgPZZMM¹QQTT_ = ag©-``k©k©b-gZe g evvv``-5 5[[HHEEff33= =EEEYY-5 5YYY= =[[T= = =YYPPHHHYYYLL*.EETT_f00YYY¨¨-fvlv ¨-fvvlv--PPV‰‰kkeZZ= =PPHHHYYYLL*.ET_ZZ. .vmfJJjjZZMMM. .v .vm .IIYYYggHF°F. .ZZZ= .e =. = .IIYYYggHPPHHHYYY%%JJYYYEEO E\\OJJYYYEEEHHH‰‰A‰¥¥{¥YYY%%PPHH JJYYYEE\Eg\gOOLLF°FYYBBZZZJJJ. .‰A‰¥¥{¥YY,FFZZZLLL33TKKYY$ $‰‰A‰[[[. .YYYLL. . .LLLYY5 5[[[HHHEE% $‰‰A‰[[. $ .YYYLL*HVKKYYDDzzVP.LLYY5 5[[[HHHEEEgg. g. .%%DDzzVP. .LLLYY_5 5[[HHEE=BBYYJJYYYEEEHHH‰‰A‰¥¥{¥YY‰A‰[ ‰A[[. .YYYLL. . .LLLgggMM5 5[[HHgggEEELLJJYYYZZZMMM. .YYYEEEYY$ . $ZZD. .YYYLL$ $HHHNNN‚‚‚%%‰A‰[[[. .YYYLL.LLgg=QQggH_5 . 5[[[HHHgggEEL JJYYYZZZMM. .YYYEEEYY$ $ZZDD. .YYYLL‰A‰[[. . .YYYLL.LLgggMMF°Fgg=‚‚. .JJYYYEE\EO\OOgg.= =YYYLLZZHHHNN€NYYYPP$ $YYYCCCNNNƒƒZZEEEggT ‰A‰YYDDD[[[EEIIYYYggHPP= =‚‚ ,› = ›YYYgggEEELLPP¶ ¶YYYgggEEZZHHH. ¶ .ZZZNNN= . =Q,TTYYYLL$ $ZZDD. .YYYLL*HVLLYŸ́ . Ÿ́,C\CZ\ZZEEETTTYYYLL'FFLL= YÍ =YYYLLJJYYYZZZMMM. .YYYEEEYY$ . $ZZDD. .YYYLL$ . $HHHNNN‚‚‚%%‰A‰[[. .YYYLL. .LLLgg=QQggH_$BƒBY BƒYYUUF°Fgg=‚‚. .JJYYYEEO E\\O= =YYYLLZZEEE5 55 5[[HHgggEEELLJJYYYZZZMM.*HVPPZZ~ Z~ZZMMM= Z~ =IIYYYggHPPYYYLLLYYC\CZ\ZZEEETTTYYYLL$VZZNNNCCCYYYLL JJYYYZZZMMM. .fKJJYYYZZZMM. .YYYEEEYY5 5[[HHEE,C\CZZZEETTYYYLL‰„‰ÍÍÍYY,JaJMaMJJYYYZZZMMM. .CCTTTYYYJJT$ $YYYMMÒMYYYQQQ= =YY$ =Y $YYYMMMYYF°FCCC¥¥¥{{JJYYYZZZMMM. $ .YYYEEEYY,=X . =YYYLLJJQQQYYYEELLYYYPP\PM P\MPPYYYMMÒMYYYMMÒMYYYÕÕ$ $YYYMMMYYY%%%ZZZQQ,TTYY44YYYMMÒMYYYJJFF°CC¥¥¥{{,ZZEEDƒDYƒYYZZZLL=JJYYYZZZMMM. .YYYEEEYY_*JJYYYZZZMMM. . .YYYEEEYY$ . $‰‰A‰[[[. .YYYLL5 . 5[[[HHHEE%$ $‰‰A‰[[. .YYYLL5 5[[HHgggEEL PP= =‚‚%%$ $‰‰A‰[[. .YYYLL_5 5[[[HHHgggEELPP= =‚‰A‰[[. .YYYLL.LLgggMM*PP= =‚$ $HHHNNN‚‚‚%%‰A‰[[. .YYYLL. .LLLgg=QQggHfKf. .YYYEELLYŸ́ Ÿ́=BBYYC\CZ\ZZEEETTTYYff. YÍ .YYYEE*. . .. .f00YYYZZZÎÎLETPPHHJJYYYEE\Eg\gOL_ F°Fgg=‚‚. .JJYYYEEE\Eg\gOL5 5[[HHEE,C\CZ\ZZEETTYYYLL*JJYYYZZZMMM. .YYYEEEYYF°F. . .= .e =FFggÙCCTTTYYYJJJTT$ $YYYMMÒMYYYQQQ= =YYY$ = $YYYMMMYY,=X $ =YYYLLJQQYYYEELLYYYPP\PM\MPPYYYMMÒMYYYMMÒMYYYÕÕ$ $YYYMMMYYY%%%ZZZQQ,TTYY44YYYMMÒMYYYJJF°FCCC¥¥¥{{,P\P‰ P‰‰ÔÔÔÍÍÍIIIYYYggHff111YYYZZZOOO= = $ $YYYJJJYYYEEE= =KKYYYQQQYYMV11EEF°F. .= .e =FFggÙCCTTTYYYJJT$ $YYYMMÒMYYYQQQ= =YYY$ = $YYYMMMYY $ ,=X =YYYLLJJQQQYYYEELLYYYPP\PM\MPPYYYMMÒMYYYMMÒMYYYÕÕ$ $YYYMMMYY% Y%%ZZZQQ,TTYY44YYYMMÒMYYYggJJLLF°FYYY. .ZZZ= .e =.$ $MMV11ZZZEETCCYYYEE$ $‰‰A‰[[[. .YYYLLFFZZZHHH¨¨. . .gggMMMJJJYYYLL5 5[[[HHHEEff33= =EEEYY,JJƒDDYYYLLLYY$ $‰‰A‰[[. .YYYLL_PPHHF°F. .= .e =DDJJƒJ% Jƒ%PPHHJJYYYEE\Eg\gOOLL$ $ZZD. .YYYLLf11YYYOOOEEEYY. .ggLLgg4*HV*. .. .DDggJƒJL JLEEYYYggJLLYŸ́ Ÿ́f. YÍ .YYYEE DDggJJƒJLL%ZZNNNÙ ÙYYETHHLLVDDggJƒJL Ù JLFFZZZHHH¨¨EEYYYggJJLL$ $PPU$FHH‚‚‚HHHQQQYYYLL_%%PPPMMMYYYJJ$ $HHHNNN‚‚‚%%FFaa<ƒ<Y <ƒYYVV0*HV%%PPPMMMYYYggJJLLLLYYY5 5iiEEZZ= =. = .ZZCC. .CCCNNƒNEEf//MMMYYYG Ggg=%%EEEPPPYYYZZZEETTYYY= G =HHYYPPHHƒH5 5EEExxxbb gvbbeeZ 5 Zvvvii iv Z ivvóªóªee‚‚‚HH‰n‰Y ‰nY,ZZHHHNN€NHHH‚‚‚HHH‰‰n‰YnY_%%PPPMMMYYYggJJLLPPLLLYYYPPPZZZLLEEYYYggJHHYYf. .YYYEE *..f00YYYZZZÎÎLEEYYYggJLLYŸ́ Ÿ́,LLYYY5 YÍ 5iiEEEZZZ= =.CCMM%%PPPMMMYYYggJJLLF°F. .= .e =DDYYYLLLYY$ $YYYQQQgggMM4]4EExEY ExYYgg= =LLZZHHFFLLL[[[= =//YYYggL5 5[[PPYYYMMMYYYG G[[,QQYYYHHH[[ZZNNNTTTYY%%= G =‚‚‚YYYZZZCCfG = GLL. .YYYLLZZHHH. .= .e =$FFLLLYYY5 5EEE[[ZZ= 5 =KKYYYQQQYY%%PPPMMMYYYggJJLLF°F. .= .e =ZZCCC. .CCNNƒNgggEELZZHHFLL[[=LLYŸ́ Ÿ́Ù YÍ ÙJJJ= =YYYLLHHgggMMf5 = 5YYYLLFaFHaHHƒH. . ZZEEEgg5 5ggCCLL ¿¿YYv YYv§v§ J= =HHHYYYCC 33YYYZZFFgggTT FF°. .= .e = %%PPPMMMYYYJJJgg. 'U//YYYgg=L 33 YYv  YYv§v§ %%PPPMMMYYYggJJLLFFZZZHHH¨¨ EEYYYggJL . .= =ƒe¥¥{{ ZZ44ZZEEEggT ffEETTYYYLL $FFgg33ÍÍÍYY KKYYYLL G =¥ GgggMM = =YYYggCCLL PP. .MM $ . $EEE‚‚‚YYYTT EdENNVPP= =YY hh‰‰A‰LLL= = =YY ZZHHHIIUPP= = =YY FFYYFFFYYY333YYYLL $ = $ZZZHHH333YYYLL . .MMVg. .LL CCYYYTT %%PPPMMMYYYggJJLL FFZZZHHH¨¨EEYYYggJ33YYYZZZMMMggTfCCTTTYYKKYYYTT_ PPHHJJYYYEE\Eg\gOOLLLLYŸ́ Ÿ́PPHHHYYYLLLLYŸ́ YÍ Ÿ́PPYYYHHƒH5 YÍ 5EEE[[[EEJJYYYEEEHHH= 5 =YYYLLLLYYÍ = Ÿ́,C\CZ\ZZEEETTTYYFFZ Ÿ́ F°°ZZ= =ÎÎÎYYYLL5 = 5EEE‚‚PPHHJJYYYEE\Eg\gOLJJYYYZZZMM. .YYYEEEYY$ $ZZD. .YYYLLZZHHH. .YYYggNNLLLLYYY5 . 5EEE[[ZZ= 5 =$FFZZZLLLQQQYYYKKƒ_*..f00YYYZZZÎÎLQQ[[[EEE‰‰A‰YYYggBBƒƒPV. .[[<<ƒƒg00YYYZZZÎÎÎHHHYYYCCC[[LLYYY5 5EEE[[ZZ= 5 =f00YYYZZZÎΉA‰YYYggBBi Bƒƒi cvvkw kwweeeK K ivvóªóª hh= =ZZLL. .gggLL$ $EE‚PPHHHYYY%%%gg.$ $‰‰A‰[[. .YYYLL. .ggL'U//YYY= =. .ggLHHMMFaFHaHHƒH. .$ $EE‚PPHHHYYYLLZZHHHNN€NYYYPP$ $YYYCCCNNNƒƒLLcc±ZZEEEZZZOOO± ±. .ggLÙJJ= =YYYLLHHgggMMZZEEFF[[RRgggEELJJYYDD‚‚ggJZZEEEgg5 = 5gg CCLLPPHHZZ. .4]33YYYZZFFggTZZCCCggT5 5[[[HHHEELLcc±. .ggLJJYYYEEEHHH= =YYDDzzVP. = .ggL_f00YYYZZZÎÎHHYYYCCC[[LLYYY5 5EEE[[ZZ= 5 = , CCPP\P‚\‚‚= =YYYLL JJggDD‚‚ NN½ = ½ 44YYYRRRYY f. .YYYEE FFg F°°gIICC ffEE%_ f00YYYZZZÎÎHHYYYCCC[[ f00YYYZZZÎÎ ‰A‰YYYggBƒBLL LLYYY5 5EEE[[[ZZZ= 5 = KKYYYLLLYY LLYŸ́ YYÍ̈́̈́g. f.HHMM = =YYYggCCLL ZZEEEgg5 5gggCCCLL *. .. . f00YYYZZZÎÎ0= JJgggEE . .ggL *HV $ $EEE‚‚‚ggCCLL $ $‰‰A‰[[[. .YYYLL . . .ggL 5 5[[[HHHEE , JJYYYEEEHHH= =YY $ = $‰‰A‰[[. .YYYLL . .ggL KKYY $ $YYYPPPgggMM f. .YYYEE LLYYY5 5EEE[[ZZ= 5 =%% ET LLYYY5 = 5EEE[[ZZ= 5 =LL EEYYYggJ hh‰‰‰LAL CCPP = J ¨_ CCNN 5 = 5gggEEL PP~~~ÔÔÔCC *. .5 5gggEEL E gJ . 5 .ggL fG GMM ffKKJJEE CCPP = f= =JJ E . gL HHNN P , % 4 HHLL ± . .44 HHMM FH FHH. . 3 FFggT fCCTT H 4 EEggT ffEEETT , CCPP = J ¨_ * ‰‰LL CCPP = L LLYYY5 5EEE[[ZZ= 5 =%%$ = $YYY5 5CZ C\\ZZEEETTTYYYTTJJYYYEEEHHH= =YYYLLZHFFKKKTTDDzzVPPMM M LHHEE LFD E. L< K fBBgg.J = JE Q,T FFKKv Kv.//EE,J EEHHH= = ''± ± L EL FC,J JQQggHE J EEHHH= = LL Í,J E HH. .C EETT = LQQggHE _ C\CZ\ZZEETTYYYTT$ $YYY5 5JJYYYEEEHHH= =YYZZHH< N *. = .. .f0 ÎH C PPHH$FFLL 5 5EE =%$ g4 ffEE%ÉDJ EEHHH= = L L 5 5EE =_PPHHJ Eg EgOOLL. .MM <,N vLL 5 5EE =_$ JL K L fKf. EDDJJ--R R Z qZ --5 5 HHEEf33= =EE - JJ= = =FFggBBLL$ $EEP EP L % QQ%% KKYYYLLLYY ZZEEEgg5 5ggCCLL DJJƒJgg.IIYYYMMHHYYYZZZPP NN± ± . L , DJ T JM JM gH gD HHNN P . L *HV K L K L$ = F L33TT 5 HHEE f33= =EE , 5 = TT= = = L fK I ¥¥%% 00QQQEE . L E f. .EE .v L Í *. .. . DJ-GK KK K R Z- *. .. . ffNN< -*.. f0 g¨¨LL EEYYYggJf00YYYZZZÎΉA‰YYBBƒƒZZIIZ¥¥. .QQgggTTPPHHJJYYEg EgOL5 HHEE$ $‰‰ . L,$ DD. . LQQLL< HHNN P. LE =B L Í,C EETT PPHH LPPHHJ Eg EggOOL HHNN P. L*HV HHNN P. LfK J EEOOJ EEHHH‰‰‰¥¥ HH‰‰L''ggDDzz H‰ H‰J EEggOOLL5 5EE J EEOOHH‰‰L5 5EE ET LLYŸ́ Ÿ́,ZZHHHNNN€€,JJYYYEE\Eg\gOOLL5 YÍ 5EE‚PPHHJJYYYEE\Eg\gOOLL. .MM ggEEELL5 5EE = gCCLLLgg.$ $HHHNN %C EETT LPPHHH¨¨J EHH= = LL 5 5EE =00ggR= =MMMgg=QQggH J EHH= = HDDzzVP $FFLL 5 5EE =fBBgg.PPHH %%gg.PPgg33= =EE'± L,J = J. .LLLgg=QQggH*HVJ EHH= = LL 5 5EE = ZZIIZZ¥¥¥. .LLYYY5 5iiEEZZ= =. = .CCMM00ggR=] =MMMgg=QQgggHH_E QT$FFLL 5 5EE = =LL$FFNN  LLFL D EE= = ,DDzzVPPMM M fBBgg.$ J gCCLL5 HHEE,C ET .//EE,J JQQgggHHE _ gvbbee Rxxeeebb eeyyS Svv, gvbbeee¯^¯ËË¡ ,*L$ DD. . L,H ¹'FFMM ±. .LL 5 HHEE,L ggÍÍÍLLPP~~~ÔÔÔ. .H6 H6 6gg=F L L Í00999gggEELMMÙ Ù ,5 HHgggEEELL'FLL ÍH HH‰‰ L  TT F =  TT H6 H6 6gg= c i e Z Z g bbeeeZ Z i i Rbb Z I g be beeZ Z ZZHH<<YYYNNN[[ $FFLLLYYY5 5EEE[[ZZ= 5 =LL FFYYYBBBƒB. = .‚ 'FFMM ± .L K gH E _ PPHH L QQ. . *. .. . f0 ÎL . .ggL fG GMM PPHH %%gg. $ $‰‰ . L . .ggL HHMM FH FHH. . EEgg5 5ggCCLL *.. f0 Î00= = FFII¥ 3 FFgggTT fCCTT L 5 5EE = EETT $FFLL 5 5EE = *HV $ $EE T , $FL D_ * $EE T$FFLL DCCPP = L$FFLL 5 $ 5EE =L QQVVP HHgg²²OO QV‰‰= = LIT M$ 0 PPgggEEPPII = -g beeZ Z -¯ a bbZ Z - bbii cËË -A aaK K i-› EFFHH Q$ 5 HDDzzVP*HVC EETT *.. L 0 L. .OO %/ E TF LLEE=QQggTTgg4_ gCCNN,C ET TPPHHJ EEggOOLLN v- bi cË -gh gh ` -‰ D E= , HH. . gNNLL5 5EE PPHHDDJJ-``kb kb- gZcc_-5 HHEEf33= =EE -R Z qZ = Z mee i Ae Ae ` M Z eeK K k iÿ ÿ i Rb me ns¯Z Z -c keeeZ Z --eeeeiiZ Z - Ai RK KZ -DDzzVPPMM M ‰‰LLCCPP = fBBgg.PPHH LJ J5 HHgggEEL5 5EE J JL Í,J J HHNN00ggRf= M Lf. E HH. .ÇÇffEE%_J EEHHH= . = LL 5 5EE =,J EEHHH= = LL 5iiEE =.CCgggMMLJ D gJPPHHJ Eg EgOOLLL Í,PPHHJ EEggOLC ET QQgggMMM%%f.HHMMJ JL Í,J J HHNN 00ggR''999ggH E QTJ J5 HHEE J JL Í,J J HHNN00ggR''999gggHHE _J JL Í, HHNNN%%ff. .HHMMJ EEHHH= = LL Í, HHNNQQggg= =F gLfK/ ggEE HHNN P0= I gH $ CCNNN00=I gH,$BBiiiEE = =. .I gHPPHHJ EEOO= L5 5EE CCTT JJTT$ M QQ= =$M ,= LJJQQ EL PPMMP M M Õ$ M % Q,T 4 M JFFCCC¥¥F . = =. .$ D. L G GgggLLF gH_ 5 HHEEH6 H6 6gggMM 5 HHgggEELMÙ ''gg© ©NN H6 H6 6gggMM*HVFF. .= . =DDJJ,DDggJJLLMÙ ''ggg© ©NN H6 © H6 6gggMM PP= = , JB F< ,F F E T,$ $EE T A aaK K i I Abb aK i ¯ a bbZ Z I cii a bZ g jjK K b I ` mË c Z b aË I ‰‰LL= F BB. . .LLgg=F LLgggMMJ EEHHH= = L J  LLL 5 5EE =, H IIEEE gJFF33 M= HHOO $FFLL 5 5EE =F BB. . .L K ggHH E QQTTK gHE _$ $gggEEEgg.D g--R R Z qZ --gZe gZee `-g0 ¨-f l --PPV‰ =,L Í*. . L’ MMggTffG GgggMMMEE_ aggG R Z-gZee `-ggNN< -gFFNN PPHH I ¥¥gg=CCMM$ $HHHNN %QQgg=F gL .v .vL 5 5iiiEE =.CCMMQQgg=F gLE _DDgggJJLJM JM gH DL 5 5EE =,L ggÍÍÍLL$ $HHHNN % I ¥QQgg=F gLQ,T $F LQ K DDggJJLLJM JM gH DH = =PP= = - g_ c c-cY b q$EE TfH DM¹ $ M¹QQggTJ EEHHH= = HHMM¹ M¹QQggTK gH .v*..DDggJJLLE gJL ÍDDJJ HHggL D ,DDggJJLL5 5EE DDzzVP = ._*.%%II gH*. .. .5 = T= *..f0 ¨*..JJ= =H CPV/ H ÙJJ= = LHHgggMMPV HD ggEE MMgg/PPHH L'FFLL 3 FFggT CCgggMM= $ $EE PPHH L$ = ,5 HHgggEEELL'FFLL3LLJJ5M 5MJ MJ*HV. ¨JF =Î K LFF. .=00QQQEEEggK 0 = ,ÖÖCCCTT00= = I ¥B g.E $ $EE T $ $iiiHHD,$ $iiiEE =.I gHÙJJ= = Lf5 gLHHMMHUB g._ GK KK aagg--R R Z-gN< gN< I ¥¥. .CCMMMgg.L 5iiEE = =. .CCMM00EE .L QQgggMML Í$ LPPHH LB g.E PPHH L5 HHEE$ $‰‰ . LQQTT J EEHH5 HHEE$ $‰‰ . LQQTT DDggJJLLJM JM ggHH DF HH¨¨. .gggMMJ Lf3= =EE ,EEPP UQQTT f0 Î0=fG GLL ''EE . ggTTJQQTT_= %L 5 5EE =,L 5 5iiiEE =.CCMMQQgg=QQggHff. .HHMMPPHHJ EEggOOLL‰ B$ DD. . LJ M. E ,. .MM < I ¥¥. . PPHH L5 HHEE I ¥¥. . f. E*. .. .f0 Î00= =EETT =B f. .HHHMMJ ¨J EHH= = I ¥¥. . . L<P Í00= =F . =. .II gHH%% C ET PPHHJ EEgggOOL f. E*..f0 ÎLET_CCTT JT$ M QQ= = $ M = L FTT= =JJJQQ EL PM PMP M M Õ$ M % Q,T 4 M JJgg.PPHH LPPHHJ EEggOL. .MM <-¯ a bZ - bi cËË -$ DD. . L , J  LL'UPL QQJJ = MM$ M JJEEE gJ f1 OOEE . .ggLPPHH L5 HHEE,$ DD. . Lf1 OOEE . .ggLLgg44EE_ L Íg.*..JJ= =H C I ¥¥. .*..f0 Î00= =. .ggLfG GMM L ‰‰LLLCCCPP = JM JMM. .$FFLL 5 5EE =ÉDPVV1 = QV‰= V‰= ,$ $LL 5 5. .= %ii= = L. .ggLE J EEggOOLL$ = g.,. .MM OO= =. .ggL J E HH. .¿ = =¥¥,PVQ = HHEEÍ. .ggL HH‰‰H C 5 HHEEff33= =EE T$ 44EE. .ggLJ EEHHH‰‰‰¥¥ ,DDzzVP. .ggL J EEOOOgg.FFLL‰‰ÔÔÔggLLNN¨¨ *HVF N HH. .. .ggLf= ggMM DJ T,J E HH. .JM JM gH DDDzzVP. .ggL_*.J ¨ J EHH= = LL 5 5EE =%J EH‰‰¥¥ g.PL PL Ù=, HH. . NN= =. .ggLJ EHH= = L L Í PPHHJ EEgggOOOLLP HH5 5EE E. 5 .MM g<<LLL Í00ggR= =MMMgg=F gL PPHHJ Eg EgOL‰ D E= $ D. L EL FF¥¥ HH. . N E Ê=. .LLLgg=F gL_PPHHJ EEggOL‰ D E= $ D. L HH. . gNNLLJJggD PPHHDJPPHHCCNNNEEPPHH5 = TT= = PPHH L5 HHEEf33= =EE PPHH L = HH. . N,PL PLLÙ Ù E QQ= =ffKK/ ggEEf. .''ÙJ= Lf5 gL$ $EE . ''gg.CCJJJEE'U/ =L ±H /E /E.LLgg=F LLggHE PP= = ,› ggEELJ JFFHH QB . .ggH fK/ ggEEJ EEOO EEgg5LKB BF F $ $5 5EE,J  5 LLFBfHHgg4ffEEETT L*HV$ HH± ±$ D L fBBgg.J JQ,T LPgK 0M I.LLggH EEgg5L5 HHgggEEELLMMÙ Ù ,0v 0vvggH gF 4 gg= =F LLggH_ f0 ÎÎHH C CCPP I ¥¥. . J EEHHH= = HHggL D *HV DDJJ T JM JM gH D F LFFvv $FFLL 5 5EE = =LL . LLgg< ffCCN , C ET T HHLL 5 5JJ E $ $PPPQQQEE T HHggHH. . H 5 5= = $ $EE T CCPP = DDzzVPPKKK› › 'U/ = PPvv P /E /E K± K± J LLEE P , J EEHHH= = L QVP VP = . HHII 5 5EE HOOJJ fBBgg.PPHH L5 HHEE DJ ffCCN,PPJJ0 J0J EEHHH= = LLÙ Ù T 5 HHEE,J EHH= = LFE FEWF =Î T$ PPEE$ JJLL DJ5 =JJ= =FB E HHggNNggO J EEHHH= = T HHNN P =B EEgg5LJ M. E $ D. L‰ D E= LP gB$ $EE PPHH L,J M. E $ D. L‰ D E= TPPJJ0 J0J EEHHH= = L. .MM g< HHNN P PPHHJ EO EOPPHHH¨¨%%EEEPP ET =F 8H J EHH= = F 8LPV00999EE,N / 00ggR= =gggMM HHNNH F J EHH= = LJ P DDEE L HFH $ IK ¨ T* 00ggTK %_ A gi J EHH= = T HHNN P =BB PPHHJ EEggOOLLP H5 5EE EL Í,J J HHggN HHNN P C ET L EF RR= =J EEOO0<P HH5 5EE EJ EHH= 5 = LL 5 5EE =LL FFggL/ TP 99. .FFggBP 99. .MMggÙ +. HH± ±QQgggMM%J EEHHH= = DDzzVP = .$FFNN  LL $FFLL 5 5EE =CL CLQQggTK gH*HVJ JJ EHH= = LN vJT› EEJJTEE= =EE HHNN = LQQggH K H = =5 HHEE,C ET f.HHMM JB --gLZ = ggLZ --Rjg Rjg-Lb-P -PPvv P--eeeeeeiiZ - ‰‰LL-CCPP = FFLL D E= L$ D gL H< NQQgg=B . .ggH_Pg PgK CCTTH = = fKKJJJEEL =fF Q gHE f=J EJ EHH= = LL 5 5EE =,J EHH= = LL 5iiEE = =. .CCgggMMMLLJ D gJJ EEHHH= = LL Í,J EEHHH= = L HHNNH = =J EEHHH= = L'± LF = =ÎÎ I g ³ KLLEE,$ PPggHE _

*LF ǟ ǟ-- Aa cK W K IQ i A g b Rbb e Rb e bi j Bmjj g I Rbb e A Ki g¾ g b|

J H %M

www facebook com/ nsan yatparty


4 UmrJUmr

13 - 19 February 2015 m SURMA

ImPrJPir 36 Khj: (2 kOÔJr kr) SrPl oMj\M oyrLPT (65) @aT TPrPZ kMKuvÇ 10 ßlms∆~JKr, oñumJr ßmuJ xJPz 3aJr KhPT CkP\uJr TJuLV† mJ\JPr fJr Kj\ mJKz ßgPT kMKuv fJPT @aT TPrÇ yKrkMr gJjJr SKx @TfJÀöJoJj k´iJj mPuj, jJvTfJr @vïJ~ fJPT @aT TrJ yP~PZÇ oJKjTV† ß\uJ KmFjKk S IñxÄVbPjr ßjfJTotLrJ 10 ßlms∆~JKr, oñumJr hMkMPr ßTJat YfôPr KoKZu-xoJPmv TPrPZjÇ xoJPmPv ß\uJ KmFjKkr xyxnJkKf IqJcPnJPTa \JKouMr rKvh UJPjr xnJkKfPfô xoJPmPv IqJcPnJPTa @fJCr ryoJj nNÅA~J lKrh, IqJcPnJPTa @\Jh ßyJPxj UJj, pMmhPur xJPmT ßjfJ @»Mu oKfj KmvõJx, ß\uJ ß˝òJPxmThPur ßjfJ @Krl ßyJPxj Kuaj CkK˙f KZPujÇ F KhPT 9 ßlms∆~JKr, ßxJomJr ß\uJr KmKnjú FuJTJ ßgPT kMKuv KmFjKk\JoJ~JPfr kJÅY\jxy 34 \jPT @aT TPrPZÇ Fr oPiq KWSPr KmFjKk S \JoJ~JPfr hMA TotL rP~PZjÇ aJñJAu 10 ßlms∆~JKr aJñJAPu KoKZu-xoJPmv TPrPZ ß\uJ KmFjKkÇ KnPÖJKr~J ßrJPc xoJPmPv mÜmq ßhj ß\uJ KmFjKkr xJiJre xŒJhT vJoxMu @uo ßfJlJÇ aJñJAu ßgPT FmÄ ß\uJr Skr KhP~ KTZM hNrkJuäJr pJjmJyj YuJYu TrPZÇ Fr oPiq asJPTr xÄUqJA ßmKvÇ kûVPz 9 ßlms∆~JKr, ßxJomJr VnLr rJPf kMKuv \JoJ~Jf-KvKmPrr kJÅY TotL-xogtTPT @aT TPrPZÇ Fr oPiq xhr CkP\uJ~ 4 \j rP~PZjÇ F ZJzJ ßmJhJ CkP\uJr TJ\LkJzJ KvTJrkMr xrTJKr k´JgKoT KmhqJuP~r k´iJj KvãT yJ~hJr @uLxy hMA\jPT @aT TPr kMKuvÇ \JjJ pJ~, yJ~hJr @uL \JoJ~Jf jJ TrPuS fJPT \JoJ~Jf ßjfJ mPu @aT TPr kMKuvÇ kûVz ß\uJ \JoJ~JPfr @Kor xJPmT CkP\uJ ßY~JroqJj @»Mu UJPuT mPuj, @aTPhr jJPo ßTJPjJ oJouJ ßjAÇ fJrkrS @aT TrJ yP~PZÇ jLulJoJrL ß\uJr YuoJj ImPrJi S yrfJPur xogtPj jLulJoJrLr KTPvJrVP† KmPãJn KoKZu TPrPZ 20 huL~ ß\JaÇ 10 ßlms∆~JKr, oñumJr xTJPu CkP\uJ KmFjKkr xnJkKf IiqJkT rJöJTMu AxuJo rJ\Jr ßjfOPfô KmPãJn KoKZu S xoJPmv y~Ç F ZJzJ yrfJu S ImPrJPi ß\uJr ßTJgJS ßTJPjJ Ik´LKfTr WajJr Umr kJS~J pJ~KjÇ ßoRunLmJ\Jr ß\uJr 10 ßlms∆~JKr oñumJr hMkMPr KoKZu-xoJPmv TPrPZ ZJ©KvKmr ßoRunLmJ\Jr vyr vJUJÇ KoKZu krmftL xoJPmPv mÜmq ßhj vyr KvKmPrr xnJkKf oM. lUÀu AxuJo, xhr CkP\uJ xnJkKf @uJC¨Lj vJy, xJPmT vyr xnJkKf yJPl\ fJ\Mu AxuJo, ßxPâaJKr oMPvth @yoh ßYRiMrLxy ßjfOmOªÇ yrfJPur xogtPj KmKnjú CkP\uJ~ KoKZu-ImPrJi TPrPZ ZJ©KvKmrÇ F xo~ mzPuUJ ßgPT

kMKuv 2 ZJ©KvKmr TotLPT @aT TPrPZÇ xMjJoVP† kMKuPvr mJiJr oPiq KoKZu-xoJPmv TPrPZ KmFjKkÇ xoJPmPv mÜmq ßhj ß\uJ KmFjKkr @øJ~T jJKxr CK¨j ßYRiMrL, xJPmT xÄxh xhxq TKuo CK¨j @yoh Kouj, fJKyrkMr CkP\uJ ßY~JroqJj TJoÀu AxuJo, IqJcPnJPTa oJxMT @uo k´oMUÇ ß\uJ~ 4 KmFjKk-\JoJ~Jf TotLxy 13 \jPT @aT TPrPZ kMKuvÇ kMKuv xMkJr yJÀj Ir rKvh \JjJj, KmvO⁄uJ FzJPf kMKuPvr kJvJkJKv rqJm ayu KhPòÇ jrKxÄhL ß\uJ KmFjKkr xnJkKf UJ~Àu TKmr ßUJTPjr ßjfOPfô vyPr KoKZu S k´KfmJh xnJ TPrPZ KmFjKkÇ KoKZPu KZPuj vyr KmFjKkr xnJkKf F ßT Fo ßVJuJo TKmr TJoJu, xJiJre xŒJhT @uyJ\ lJÀT CK¨j nNAÅ ~J, ß\uJ KmFjKkr k´YJr xŒJhT vJy&\JyJj oKuäT, hlfr xŒJhT @KojMu yT mJóM, ß\uJ ß˝òJPxmT hu xnJkKf TKmr @yPÿh k´oMUÇ TMKzV´Jo ß\uJ~ kMKuKv mJiJ CPkãJ TPr 10 ßlms∆~JKr hMkMPr ß\uJr CKukMPr KmPãJn KoKZu S ßkJˆ IKlx ßoJPz xoJPmv TPrPZ 20 huL~ ß\JaÇ xoJPmPv mÜmq ßhj ß\uJ KmFjKkr xyxnJkKf U o vJyJ\JyJj, ßkRr KmFjKkr xnJkKf yJ~hJr @uL, jMr ßoJyJÿh, @lfJm CK¨j k´oMUÇ uJuoKjryJa ß\uJr kJaV´Jo S yJfLmJºJ CkP\uJ~ kMKuv KmFjKk S \JoJ~JPfr 3 ßjfJPT ßV´lfJr TPrPZÇ F KjP~ 5 \JjM~JKr ßgPT 10 ßlms∆~JKr kpt∂ ß\uJ~ hMA hPur ßV´lfJrTOf ßjfJTotLr xÄUqJ 327 \Pj hJÅzJuÇ yKmVP†r ßkJ¨JrmJKz FuJTJ~ 10 ßlms∆~JKr, oñumJr xTJPu ß\uJ KmFjKkr xJÄVbKjT xŒJhT FjJoMu yT ßxKuPor ßjfOPfô KmPãJn KoKZu TPrPZ KmFjKk S Iñ xÄVbjÇ KoKZPu KZPuj ßkRr kqJPju ßo~r @mMu yJKxo, xhr gJjJ ß˝òJPxmT hu @øJ~T Fo F oJjúJj, xJoZMu AxuJo oKfjxy k´oMUÇ F KhPT ß\uJ~ KmFjKk S pMmhPur 3 ßjfJPT @aT TPrPZ kMKuvÇ KhjJ\kMr @hJuf kJzJ~ yrfJPur kPã-KmkPã KoKZuPT ßTªs TPr @Aj\LmLPhr oPiq xÄWwt yP~PZÇ xÄWPwt 2 @Aj\LmLxy 4 \j @yf yP~PZjÇ @yfPhr oPiq 2 @Aj\LmLPT yJxkJfJPu nKft TrJ yP~PZÇ @yf @Aj\LmLrJ yPuj, \JfL~fJmJhL @Aj\LmL ßlJrJPor xhxq IqJcPnJPTa oJxMh SmJAhMuäJy fJPrT (42) S @S~JoL @Aj\LmL kKrwPhr xhxq IqJcPnJPTa Ko≤M TMoJr kJu (37)Ç @yf Ijq hM'\j yPuj uKflMr ryoJj (22) S @Kxl (25)Ç F WajJr kr @hJuf k´JñPe kMKuv ßoJfJP~j TrJ y~Ç lKrhkMr vyPr 10 ßlms∆~JKr, oñumJr xTJPu ß\uJ KmFjKkr xnJkKf \KyÀu yT vJy\JhJ Ko~Jr ßjfOPfô KoKZPu KZPuj ß\uJ KmFjKkr xyxnJkKf @\o UJj, pMVì xŒJhT Fo F TJPvo, KmFjKk ßjfJ Fo F oJÀl, ß\uJ ZJ©hPur pMVì xŒJhT fJjK\oMu yJxJj TJP~x, KnKk ßr\J, xMoj k´oMUÇ F KhPT VfTJuS hNrkJuäJr pJj

YuJYu mº KZuÇ jJPaJPr oñumJr hMkPM r FuK\AKc nmPjr KnfPr vKÜvJuL TTPaPur KmP°Jre WaJPjJ yP~PZÇ Fr @PV 9 ßlms∆~JKr, ßxJomJr rJPf vyPrr @uJAkMr TPuJKj oJb FuJTJ~ TP~TKa vKÜvJuL TTPaPur KmP°Jre WaJ~ IùJfrJÇ F KhPT 10 ßlms∆~JKr, oñumJr hMkMPr vyPrr @uJAkMPr FTKa k´JAPna TJr nJXYMr TrJ y~Ç ßnJuJ-YrlqJvj oyJxzPTr mJÄuJmJ\Jr FuJTJ~ 9 ßlms∆~JKr, ßxJomJr VnLr rJPf FTKa ßfumJyL aqJÄT uKrPf @èj S FTKa asJT nJXYMr TrJ yP~PZÇ ßnJuJ S ßhRufUJj gJjJr kMKuv KVP~ @èj Kj~πPe @PjÇ fPm FPf ßTJPjJ yfJyPfr Umr kJS~J pJ~KjÇ ßnJuJr xyTJrL kMKuv xMkJr rJoJjª xrTJr \JjJj, jJvTfJ ßbTJPf kMKuv ßoJfJP~j rP~PZÇ xJfãLrJ ß\uJ vyPrr ßhJTJjkJa, mqmxJ~k´KfÔJj, IKlx-@hJuf, mqJÄT-mLoJ, KvãJk´KfÔJPj CkK˙Kf To FmÄ hNrkJuäJr kKrmyj mº KZuÇ kMKuv ß\uJr KmKnjú ˙JPj IKnpJj YJKuP~ vqJojVr CkP\uJ ‰TUJuL ACKj~j \JoJ~JPfr @Kor @KojMr ryoJjxy 21 \jPT ßV´lfJr TPrPZÇ Fr oPiq KmFjKk-\oJ~JPfr hMA\j ßjfJTotL rP~PZjÇ iJoAryJPa 11 ßlms∆~JKr, mMimJr @iJ ßmuJ yrfJu ßcPTPZ CkP\uJ 20 huÇ gJjJ KmFjKkr xJiJre xŒJhT ßoJ: xJPhTMr ryoJj mPuj, Vf ßxJomJr iJoAryJPa ImPrJi S yrfJu YuJTJuLj @S~JoL uLV S KmFjKkr oPiq xÄWPwt CkP\uJ KmFjKkr xnJkKf @uyJ\ ßoJ: oJymMmJr ryoJj ßYRiMrL Ykuxy 20 hPur 20 \j ßjfJTotL oJrJ®T @yf yS~Jr WajJ FmÄ 123 \j ßjfJTotLr jJPo hJP~rTOf KogqJ oJouJ k´fqJyJPrr hJKmPf F yrfJu @øJj TrJ yP~PZÇ msJ¯emJKz~J ß\uJ KmFjKkr xnJkKf xJPmT ßkRrPo~r @uyJ\ yJKl\Mr ryoJj ßoJuäJ TKYr xnJkKfPfô xoJPmPv mÜmq ßhj ß\uJ KmFjKkr xJiJre xŒJhT \KyÀu yT ßUJTj, ß\uJ pMmhPur @øJ~T yJ\L ßoJ: oKjr ßyJPxj, ß\uJ ZJ©hu xnJkKf ßoJ: vJoLo ßoJuäJ S xJiJre xŒJhT A~JKZj oJyoMh k´oUM Ç mÜJrJ ß\uJ KmFjKkr xyxnJkKf IqJcPnJPTa xKlTMu AxuJoxy ß\uJ KmFjKk FmÄ Iñ S xyPpJVL xÄVbPjr ßV´lfJrTOf xm ßjfJr Kj”vft oMKÜ hJKm TPrjÇ F KhPT kMKuv KmFjKk-\JoJ~JPfr 6 \jPT ßV´lfJr TPrPZ mPu \JKjP~PZj IKfKrÜ kMKuv xMkJr ßoJ: \JKyhMu AxuJoÇ rJ\vJyL KmvõKmhqJu~ (rJKm) xÄuVú IÖs~ ßoJz FuJTJ~ FTKa pJ©LmJyL mJPx 9 ßlms∆~JKr, ßxJomJr rJf xJPz 10aJr KhPT TTPau yJouJ~ @yf Kfj pJ©LPT rJ\vJyL ßoKcTqJu TPu\ (rJPoT) yJxkJfJPu nKft TrJ yP~PZÇ @yfrJ yPuj∏ mJVoJrJ CkP\uJr mM\ÀUPTRz FuJTJr xJAhMr ryoJPjr ßZPu S rJ\vJyL TPuP\r oJˆJxt ßvw mPwtr KvãJgtL K\~JCu yT (28), fJPjJPrr TOÌkMr FuJTJr @xJhMöJoJj jNPrr ˘L KlPrJ\J ßmVo (48) S oyJjVrLr myrokMr FuJTJr vJyJhJ“ 5 kOÔJ~

mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr Kl∑ kJKTtÄP~r xMKmiJ IJPZ

IJoJPhr FUJPj rP~PZ ßl∑v oJZ, yJuJu oJÄx, fJ\J vJT-xK«xy VOy˙JuL xTu keqÇ mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr IJkjJr Kjfqk´P~J\jL~ kPeqr ßpJVJj KhP~ gJPTÇ All major Credit & Debit Card welcome

Bangla Town Cash & Curry Your right choice for grocery shopping

67-77 Hanbury Street, London E1 5JP Phone : 020 7377 1770


UmrJUmr 5

SURMA m 13 - 19 February 2015

ImPrJPir 36 Khj: (4 kOÔJr kr) ßyJPxj (60)Ç oKfyJr gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) @uoVLr ßyJPxj mPuj, hMmtO•Phr irPf IKnpJj YuPZ mPu \JjJj KfKjÇ F KhPT rJKm vJUJ KvKmr ßjfJ vJyJmM¨LjPT yfqJ S 6 hlJ hJKm @hJP~r uPãq @\ S TJu TqJŒJPx xmtJ®T ZJ© iotWPar cJT KhP~PZ KmvôKmhqJu~ vJUJ ZJ©KvKmrÇ ßvrkMr (mèzJ) CkP\uJr iMja ßrJPcr ßoJPz 9 ßlms∆~JKr, ßxJomJr xºqJ~ TP~T\j pMmT TTPau KmP°Jre WKaP~ 30 Ka KxFjK\ IPaJKrTvJ, 5Ka asJT S 4Ka IPaJKrTvJ S 1Ka ßTJY nJXYMr TPrÇ F KhPT ßvrkMr gJjJ kMKuv IKnpJj YJKuP~ mèzJ ß\uJ KvKmPrr xJPmT ßxâaJKr ßZJjTJ rKyoJ jSPvr @uL KcKV´ TPuP\r nNPVJPur k´nJwT @»MuäJy @u ßoJ˜JKlh jJKxoxy 6 \jPT @aT TPrPZÇ ßvrkMr gJjJr SKx fh∂ Ko\JjMr ryoJj \JjJj, fJPhr ß\uyJ\Pf ßk´re TrJ yP~PZÇ èÀhJxkMr ßkRrxhPrr YJÅYQTz FuJTJ~ asJPT IKVúxÄPpJPVr xJPg \Kzf xPªPy CkP\uJ \JoJ~JPfr @Kor @»Mu UJPuT ßoJuäJ, ßkRr KmFjKkr xJPmT xJiJre xŒJhT jJ\oMu TKro j\M S CkP\uJ KmFjKkr @øJ~T @»Mu @K\P\r ßZPu jMÀöJoJj Ko≤MPT (34) ßV´lfJr TPr kMKuvÇ gJjJr SKx ßoJyJÿh AmsJyLo mPuj, ßV´lfJrTOfPhr KmÀP≠ @PV ßTJPjJ oJouJ ßjAÇ oJouJr mJKh asJT oJKuT yJ\L r\m @uL mPuj, @oJr asJPT pJrJ @èj KhP~PZ @Ko fJPhr KYKj jJÇ rJoVKf (uçLkMr) jJvTfJr oJouJ~ rJoVKf CkP\uJ ZJ©KvKmr xnJkKf SxoJj VKjPT ßxJomJr xºqJ~ CkP\uJ xhPrr @PuT\J¥Jr mJ\Jr ßgPT pMmuLVTotLPhr xyJ~fJ~ ßV´lfJr TPrPZ gJjJ kMKuvÇ xLfJTM§ gJjJr xLoJjJ k´JYLPrr ßnfPr 9 ßlms∆~JKr, ßxJomJr rJf xJPz 10aJr KhPT TTPau yJouJ yP~PZÇ KmTa vP» F KmP°JrPer WajJ~ kMKuv S xJiJre oJjMPwr oPiq @fï xOKÓ y~Ç kMKuv xPªynJ\j KyPxPm Z~\jPT @aT TPrPZÇ xLfJTM§ oPcu gJjJr xyTJrL kMKuv xMkJr ßoJ: xJAlMu AxuJo mPuj, ybJ“ TPr hM'Ka vKÜvJuL TTPau KmP°Jre WKaP~A hMÏOfTJrLrJ kJKuP~ pJ~Ç FPf gJjJr ßTC @yf KTÄmJ xŒh yJKj WPaKjÇ TJrJ F WajJ WKaP~PZ fJ UKfP~ ßhUJ yPòÇ TJyJuM (mèzJ) 10 ßlms∆~JKr, ßxJomJr rJPf mèzJ-jSVJÅ oyJxzPTr TJyJuM CkP\uJr jJry¢ ACKj~Pjr kJVuJkLr jJoT ˙JPj mèzJVJoL iJPjr TMÅzJ ßmJ^JA (dJTJ-PoP¢J a-16-6609) asJT uãq TPr ßZJzJ ßkasuPmJoJ~ asJPT @èj iPr pJ~Ç F xo~ YJuT Kj~πe yJKrP~ ßluPu asJTKa xzPTr kJPvr VJPZr xJPg iJÑJ ßUP~ asJPTr xJoPjr

IÄv hMoPz oMYPz pJ~Ç kPr mèzJ ßgPT lJ~Jr xJKntPxr ßuJT\j FPx asJPTr @èj KjnJj FmÄ @yf asJTYJuT @Tmr @uLPT (35) C≠Jr TPrjÇ TKa~JhLPf 10 ßlms∆~JKr, oñumJr ßnJr rJPf CkP\uJr ßkRr xhPr S @YKofJ ACKj~Pjr dJTJ-KTPvJrV† oyJxzPT iJjnKft asJPT IKVúxÄPpJV S hM'Ka asJPT nJXYMPrr WajJ WPaPZÇ F WajJ~ \Kzf xPªPy kMKuv gJjJr kMKuv 10 ßlms∆~JKr, oñumJr KmPTPu CkP\uJ pMmhPur xnJkKf yJKmmMr ryoJj rJPxuPT @aT TPrPZÇ yrfJu YuPm ÊâmJr xTJu 6aJ kpt∂ YNzJ∂ kKreKfr KhPT @PªJuj : KmFjKk ßhvmqJkL âxlJ~JPrr oJiqPo IxÄUq ßjfJTotLPT yfqJ S kñM FmÄ @yf TrJr k´KfmJhxy ßmv KTZM TJrPe 20 huL~ ß\JPar cJTJ ImPrJPir kJvJkJKv YuoJj yrfJPur ßo~Jh ßlr mOK≠ TrJ yP~PZÇ @PVr ßWJweJ IjMpJ~L @\ xTJu 6aJ~ 72 WµJr yrfJu TotxNKY ßvw yS~Jr TgJ KZuÇ fPm xo~ mOK≠ TrJ~ 6 ßlms∆~JKr, ÊâmJr xTJu 6aJ~ ßvw yPm yrfJuÇ 10 ßlms∆~JKr, FT KmmOKfPf KmFjKkr pMVì oyJxKYm xJuJyCK¨j @yPoh F ßWJweJ ßhjÇ KfKj mPuj, IQmi S ßnJaJrKmyLj xrTJr KmPrJiL hPur jqJ~KnK•T VefJKπT IKiTJr @hJP~r @PªJujPT jxqJ“ TrPf YJPòÇ KT∂á \jVPer k´mu vKÜr TJPZ jKf ˝LTJr TrJ ZJzJ @S~JoL xrTJPrr ßTJPjJ CkJ~ ßjAÇ VehJKm @hJP~r uPãq YuoJj @PªJuPjr VKf ßhPU ß\Jr TPr rJÓsãofJ hUuTJrLrJ FUj fJPhr kfPjr k´yr èjPZÇ KjptJfPjr vO⁄u ßnPX FA @PªJuj FUj YNzJ∂ kKreKfr KhPT FPVJPòÇ xJuJyCK¨j @yPoh mPuj, @S~JoL xrTJr fJPhr IQmi ãofJ kJTJPkJÜ TrJr \jq Foj ßTJPjJ IkTot ßjA pJ TrPZ jJÇ pf xπJx, TNaPTRvu S ZuYJfMrLrA @v´~ KjPf ßyJT jJ ßTj, fmMS ãofJr oxjh fqJV TrJ pJPm jJ∏ F ßpj @S~JoL xrTJPrr YqJPu† yP~ hJÅKzP~PZÇ FA Ix“ CP¨vqPT xJoPj KjP~A fJrJ \jk´vJxj, kMKuv, rqJm, KmK\KmPT ßm@AKjnJPm KmPrJiL hu hoPj xm KjÔMr k´Kâ~J~ \KzP~ ßluPZÇ huL~Tre, TMãLVf KmYJrmqm˙J S huL~ oPjJnJmJkjú KmYJrTPhr oJiqPo KmPrJiLhuL~ ßjfJTotLPhr KmYJKrT KjptJfPjr oyzJ YJuJPjJ yPòÇ lPu KmFjKkr nJrk´J¬ oyJxKYmxy 20 huL~ ß\JPar vLwt ßjfOmOª S KmKnjú ˜Prr ßjfJTotLPhr kMKuKv KroJP¥ IoJjKmTnJPm KhPjr kr Khj KjptJKff yPf yPòÇ KfKj mPuj, rJf 9aJr kr oyJxzPT mJx YuJYu mº ßWJweJr oiq KhP~ k´TJrJ∂Pr xrTJPrr IK˜fôyLjfJPTA ˝LTJr TPr ßj~J yP~PZÇ IKYPrA xrTJr KhPjr ßmuJPfS xm xrTJKr IKlx mº TPr KhPf mJiq yPmÇ KmmOKfPf KfKj mPuj, 5 \JjM~JKrr ßp IQmi S nM~J KjmtJYPjr oJiqPo k´iJjoπL ãofJ @ÅTPz iPr @PZj ßxA KjmtJYPjr oJiqPo KfKj

Advice - Representation - Advocacy EEA, Immigration & Nationality applications for the UK:

˝JiLj mJÄuJPhPvr \jVePT k´fJKrf TPr VKh kJTJPkJÜ TrPf kJrPmj mPu F ßhPvr xÄV´JoL \jVe oPj TPr jJÇ ãofJ KYr˙J~LTrPe @S~JoL CV´ mJxjJA YuoJj rJ\QjKfT xïPar oNu TJreÇ xJuJyCK¨j @yPoh mPuj, ßkKvvKÜ fgJ xπJx, xKyÄxfJ S jJvTfJr mLn“x kKrPmv ‰fKr TPr IQmi S ßnJaJrKmyLj xrTJr KmPrJiL hPur jqJ~KnK•T VefJKπT IKiTJr @hJP~r @PªJujPT jxqJ“ TrPf YJPòÇ KT∂á \jVPer k´mu vKÜr TJPZ jKf ˝LTJr TrJ ZJzJ fJPhr Vfq∂r ßjAÇ KfKj mPuj, VehJKm @hJP~r uPãq YuoJj @PªJuPjr VKf ßhPU ß\Jr TPr rJÓsãofJ hUuTJrLrJ FUj fJPhr kfPjr k´yr èjPZÇ KjptJfPjr vO⁄u ßnPXA FA @PªJuj FUj YNzJ∂ kKreKfr KhPT IV´xroJjÇ FA @PªJuj Vefπ oMKÜ S VeoJjMPwr IKiTJr @hJP~r @PªJuj; Vefπ KmjJvL FmÄ Iº S IyïJrL xrTJrPT jqJpq hJKm oJjPf mJiq TrJr @PªJujÇ KmFjKkr F pMVì oyJxKYm @PrJ mPuj, KjhtuL~ KjrPkã f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPj FTKa xMÔM S xmJr TJPZ V´yePpJVq KjmtJYj IjMÔJPjr VehJKmPf 20 huL~ ß\JPar @PªJujPT CP¨vqk´PeJKhfnJPm KnjúUJPf k´mJKyf TrJr uPãq @S~JoL xrTJr KjP\rJA xKyÄx WajJ WKaP~ KmPrJiL hPur Skr ßhJw YJkJPjJr IkPTRvu Imu’j TrPZÇ KfKj mPuj, KmFjKkr ßY~JrkJrxj ßmVo UJPuhJ K\~Jr kPã 20 huL~ ß\JPar xm ßjfJTotLr k´Kf @øJj \JjJKò vJK∂kNetnJPm kKrK˙Kf ßoJTJPmuJ TPr \jVPer @PªJujPT Km\P~r ÆJPr ßkRÅPZ KhPf @kjJPhr m\sTKbj vkPgr oJiqPo TµTJTLet kg IKfâo TPr Km\~ xMKjKÁf TrPf yPmÇ VzPf yPm VefPπr xKfqTJr kKrPmv, ßpUJPj gJTPm @APjr vJxj, Vefπ, ßoRKuT S oJjmJKiTJr, VeoJiqo S KmYJr KmnJPVr xŒNet ˝JiLjfJr VqJrJK≤, rJÓsL~ K˙KfvLufJ FmÄ IgtQjKfT Cjú~j S xoOK≠r \JfL~ @TJJ kNetJñ mJ˜mJ~Pjr IñLTJrÇ xJuJyCK¨j @yPoh mPuj, ßhvmqJkL âxlJ~JPrr oJiqPo IxÄUq ßjfJTotLPT yfqJr k´KfmJPh, èKu TPr IxÄUq ßjfJTotLPT kñM S @yf TrJr k´KfmJPh, ßhvmqJkL KmPrJiLhuL~ ßjfJTotLxy KjrLy \jVePT VePV´lfJPrr k´KfmJPh, \jVPer ßnJPar IKiTJr k´KfÔJ S Vefπ kMj”À≠JPrr hJKmPf FmÄ KmYJrmqm˙J~ y˜Pãk S TMKãVfTrPer k´KfmJhxy ßmv KTZM TJrPe YuoJj ImPrJi TotxNKYr kJvJkJKv 11 ßlms∆~JKr, mMimJr xTJu 6aJ ßgPT ÊâmJr xTJu 6aJ kpt∂ xmtJ®T yrfJu TotxNKY mKitf TrJ yPuJÇ FA TotxNKY vJK∂kNetnJPm kJuj TrPf 20 huL~ ß\JPar ßjfJTotLxy ßhvmJxLPT ßmVo UJPuhJ K\~Jr kPã @øJj \JjJKòÇ VehJKmr Km\~ IK\tf jJ yS~J kpt∂ oJjMPwr VefJKπT IKiTJr @hJP~r @PªJuj ßgPT KkZkJ yPm jJ 20 huL~ ß\JaÇ \jVePT xJPg KjP~ hMmtJr @PªJuj YJKuP~ ßpPf @orJ IñLTJrJm≠Ç

WATCH Live Property Show With Kazi Arif (MARLA, MNAEA)

Live on every Thursday 9.35pm - 10.30pm on Bangla TV (Sky 786)

Asylum, Spouse, PBS incl. Students, EEA Family Members, Deportation, Bail, Human Rights, Detention, Appeals & Citizenship

krJovt - k´KfKjKifô - FcPnJPTKx AAF'r oPiq pMÜrJP\qr \jq AKoPV´vj S jqJvjJKuKa IJPmhj FxJAuJo, ˝JoL-˘L, ZJ©ZJ©L, AAF-náÜ kKrmJPrr xhxq, KcPkJPatvj, \JKoj, oJjmJKiTJr, KcPajvj, IJKku S KxKaP\jvLk KmPvwù mJÄuJ, KyªL S ChtM ßhJnJwL

Outside Leytonstone Underground Station 30 Church Lane, London E11 1HG

0203 659 4839 or 07587 980 705 www.wfib.org.uk

Letting Selling Buying

Sponsord by:

Licensed Member

8 Vallance Road, Whitechapel, London, E1 5HR T: 020 7375 1188 M: 07944 872 919 (Line open till 11pm)

0% commission for letting & sales

E-mail: admin@primeestateagents.co.uk

We offer

n

www.primeestateagents.co.uk


6 xŒJhTL~ / Ck-xŒJhTL~

13 - 19 February 2015 m SURMA

xÄTa xoJiJPj xÄuJk S xoP^JfJ FOUNDER : Late Al-Haj Dr. Bashir Ahmed HONORARY EDITOR : Mrs. Ayesha Ahmed EDITOR : Ahmed Moyez

NEWS EDITOR : Abdul Quaium

LITERARY EDITOR : Shahidul Islam Sagor

MANAGING DIRECTOR : Sarzamin Ahmed

SURMA Unit B, 10 Quaker Street London E1 6SZ

Tel: 020 7377 9787 Fax: 020 7377 9717

www.surmanews.com EDITORIAL: news@surmanews.com ADVERTISING: sarzahmed@surmanews.com

ßo~rPhr ßTîJ\c TrJr jLujéJ 2013 xJPu mJÄuJPhPv ßo~r KjmtJYPjr KjrPkãfJ ßhKUP~ ßvU yJKxjJ KjP\PT Kmvõ˜ TPr fáuPf ßYP~KZPujÇ FTA xPñ FTaJ krLãJoNuT KjmtJYPjr oJiqPo VerJ~ ßTJj KhPT iJKmf fJ FTaá krU TrJrS xMPpJV KfKj KjP~KZPujÇ ^MKTaJ ßfoj mz KTZá KZu jJÇ ßo~r KjmtJYPj xrTJr ßyPr ßVPuS Foj ßVJ-yJrJ KZu fJPhr \jq KmrJa FT IkoJj\jT kKrK˙KfÇ fUjA xrTJr Kx≠J∂ KjP~KZu, VerJ~ ßpPyfá KmPrJiL hPur kJuäJ nJKr TPrPZ fJyPu IJr ßTJPjJ KjrPkã KjmtJYj j~Ç pf xoJPuJYjJ IJr KjªJA ßyJT jJ ßTj ãofJ~ gJTPu xm KTZá Kj~πPe gJPT, ßTmu \jVe ZJzJÇ FUj mftoJj yJuyKTPfr oJiqPo IJorJ KT ßhUPf kJKò? IJorJ ¸Ó mM^Pf kJrKZ, ßo~r kh yJrJPjJr ^MKT xrTJr kMPrJkMKr TJP\ uJKVP~PZÇ ßo~rrJ ßfJ IJr rJÓs kKrYJujJ TPrj jJÇ fJPhrPT ßvw kpt∂ ãofJxLj xrTJPrr IiLPjA gJTPf y~Ç FUj ßx rToA IJorJ ßhUPf kJKòÇ ßo~rPhr \jKk´~fJA FUj fJPhr TJu yP~ hÅJKzP~PZÇ xrTJPrr ßrJwJjPu ßo~rrJ IJfKïfÇ xrTJr-KmPrJiL IJPªJuPjr k´KfPvJi fáuPf ßo~rPhr TLnJPm ßTîJ\ TrJ pJ~ ßxA jLujéJ iPr xrTJr FPVJPòÇ KxPua S yKmVP†r ßo~rÆ~PT pUj xrTJr KTmKr~J yfqJ oJouJ~ \KzP~ fJPhr ßV´lfJKr krS~JjJ \JKr TPr fUjA Kmw~aJ xPªy ‰fKr TPrKZuÇ KmPvw TPr KxPuPar ßo~r IJKrlPT pUj IT˛J“ FA oJouJr YJ\tKvPa IjMntNÜ TrJ y~ fUjA ¸Ó yP~ CPbÇ F KjP~ xmtoyu ßgPT k´KfmJPhr ^z CbPuS xrTJr TetkJf TPrKjÇ ßTj TrPm? TetkJf TrPu ßfJ IJr jLujéJ mJ˜mJK~f y~ jJÇ Fr iJrJmJKyTfJ IjMpJ~L VJ\LkMPrr KxKa TPktJPrvPjr ßo~r IiqJkT IJmhMu oJjúJjPT xrTJr IJaT TPrPZÇ KmKnjú KogqJoJouJr oJiqPo FPhrPT mKª TrJr FTKaA CP¨vq ∏ ßo~rPhr kh vNjq TPr ßh~J FmÄ krmftLPf Kj\˝ ßuJT ßxUJPj mxJPjJÇ xrTJr 5 \JjM~JKrr IJhPu ßo~r KjmtJYjS TrPf kJrPfJÇ fUj TPrKj, krLãJoNuT ^MKTr oJiqPo oJb\Krk TrJr FTaJ xMPpJV ßj~Jr \jqÇ VerJ~ ßpPyfá CP ßVPZ, fJyPu IJr ßTJPjJ rJUdJT rJUPf YJ~ jJ xrTJrÇ \JfL~ KjmtJYPjr oJiqPo xrTJr ßp Tuï ßukj TPrPZ, ßhv S KmPvõr \jVPer TJPZ ßpKa FTKa Yro k´yxjoNuT KjmtJYj KyPxPm UqJKf ßkP~PZÇ ßxUJPj KjP\PT IJr ˝ò KjmtJYPjr luJlu ÈKmFjKkk∫L ßo~r'Phr KaKTP~ rJUJ IgtyLjÇ FPf ßvU yJKxjJr Tuï WMYPm jJÇ fJA FPT FPT KmFjKkk∫L ßo~rPhr KmKnjú KogqJoJuJr oJiqPo TJrJ∂rLe TrJr wzpPπ ßoPf CPbPZ ßvU yJKxjJr fgJTKgf KjmtJKYf xrTJrÇ FUj IJoJPhr ßhUJr Kmw~, FA oJouJmJK\ TPr xrTJr TfKhj KaPT gJPTÇ ßxaJ yPf kJPr IJPrJ IithvTÇ ‰˝rJYJr FrvJhS aJjJ 9 mZr ãofJ~ KaPT KZuÇ fJPf ßhPvrS IPjT Cjú~j yP~KZuÇ KT∂á \JfL~ YKr© KZu IJ\PTr ßvU yJKxjJ xrTJPrr oPfJAÇ k´xñf” muPf YJA, Cjú~Pjr xNYT ßp TLPxr KnK•Pf irJ y~ ßxS FT ßVJuTiJiÅJÇ 16 ßTJKa oJjMPwr ßhPv 1 uã oJjMPwr IJPUr yP~ ßVPuA Cjú~Pjr oJ©J É É TPr ßmPz pJ~Ç FaJ IPjTaJ KvãJoπL jJKyh xJPyPmr krLãJ-kJPvr yJPrr oPfJAÇ FTKhPT k´vúk© lJx yPò, IjqKhPT kJPvr yJr mJzPZÇ TL IØáh! IjqJ~nJPm ãofJ~ gJTJr xPñ Cjú~Pjr xN©èPuJ \KzfÇ KmPrJiLhu xoKgtf ßo~rPhr k´Kf rJPÓsr FA KjÔMr khPãk \jVePT xrTJPrr Kmr∆P≠A ßUKkP~ fáuPmÇ FKa xrTJr pf xyP\ mM^Pm, rJPÓsr \jq ffA oñuÇ

‰x~h @mMu oTxMh ßTJPjJ \JKfr AKfyJPx hMKa xÄTa TUPjJ FTA rTo y~ jJÇ pKh FT rTo y~S fJr xoJiJPjr CkJ~ FT rTo y~ jJÇ ßTJPjJ xÄTPar xoJiJj FTJKiT CkJP~ x÷mÇ @Kvr hvPT xJoKrT ‰˝rvJxPTr xPñ ßhPvr VefJKπT vKÜèPuJr xÄWJPf xOKÓ yP~KZu FTirPjr rJ\QjKfT xÄTaÇ TP~T mZrmqJkL ßxA xÄTPar l~xJuJ y~ 1990Fr KcPx’Pr FT k∫J~Ç FTJjæAPf ImJi S xMÔM KjmtJYPjr oJiqPo k´KfKÔf y~ FTKa VefJKπT xrTJrÇ ãofJxLj hu \jKk´~ TJP\r oJiqPo kMjKjtmJt KYf yS~Jr @vJ jJ TPr YJfMPptr oJiqPo kMjrJ~ ÈKjmtJKYf' yP~ ãofJPT hLWt˙J~L TrJr kKrT·jJ TPrÇ VJP~r ß\JPr FTKa KjmtJYj TPrS ßj~ È96-Fr 15 ßlms∆~JKrÇ KjmtJYjKa KmvõJxPpJVq y~Kj TJrS TJPZÇ @S~JoL uLPVr ßjfOPfô KmKnjú VefJKπT hu hMmJt r xKyÄx @PªJuj ImqJyf rJPUÇ fPm f“TJuLj k´iJjoπL UJPuhJ K\~JPT AKfyJx oJ\tjJ TPr KhP~PZ fJÅr ÊnmMK≠ Ch~ yS~Jr TJrPeÇ KmPrJiL hPur hJKm ßoPj KjP~ KfKj Kfj x¬JPyr oPiqA khfqJV TPrjÇ jfMj KjmtJYPjr \jq FTKa IKjmtJKYf f•ôJmiJ~T k´vJxPjr TJPZ ãofJ y˜J∂r TPrjÇ krmftL KjmtJYPj fJÅr hu xÄUqJVKrÔfJ jJ ßkP~ k´iJj KmPrJiL hPur optJhJ kJ~Ç SA KjmtJYPj fJÅr hPur krJ\~ KTZMoJ© IPVRrPmr KZu jJÇ VefPπ SaJA ˝JnJKmTÇ 2001-F @S~JoL uLV S KmFjKkr CØJKmf k≠KfPfA ßp KjmtJYj y~, fJPf UJPuhJ K\~J xPVRrPm KmkMu xÄUqJVKrÔfJ KjP~ KjmtJKYf yP~ xrTJr Vbj TPrjÇ ImqmKyf kNmmt ftL k´iJjoπL ßvU yJKxjJr ßjfOfJô iLj ß\Ja KjmtJYPj krJK\f y~Ç SA krJ\~ ßvU yJKxjJr \jq KmªMoJ© IPVRrPmr KZu jJÇ VefJKπT mqm˙J~ fJ yPfA kPrÇ KT∂á ßVJuaJ mJPi fUj, pUj k´iJjoπL UJPuhJ K\~J ãofJ hLWt˙J~L TrJr lKª @ÅPaj, pJr ßTJPjJ k´P~J\jA KZu jJÇ FTKa V´yePpJVq f•ôJmiJ~T k´vJxjPT KhP~ KjmtJYj TKrP~ Km\~L huPT xrTJr VbPj KfKj xyJ~fJ KhPf kJrPfjÇ KmPrJiL hPur ßjfJ KyPxPm IKf vJK∂Pf ^JPouJoMÜ \LmjpJkj TrPf kJrPfjÇ xÄxPh S xÄxPhr mJAPr j~JkPjr rJ˜J~ ßyJT mJ ßxJyrJS~JhtL ChqJPj ßyJT, xrTJPrr nMuÃJK∂r TzJ xoJPuJYjJ TrPu \jVPer CkTJr yPfJÇ ßhPvr VefJKπT xÄÛOKf ßaTxA yPfJÇ FUj FT kã muPZ KjhtuL~ mqm˙J~ k´iJj xm hPur IÄvV´yPe FTKa V´yePpJVq KjmtJYjÇ xrTJrkã muPZ 2019-Fr FT Khj @PVS KjmtJYj yPm jJÇ pf ßmKv xo~ ãofJ~ gJTJ pJ~, ßxaJ ßpPTJPjJ xrTJrA YJAPmÇ pf fJzJfJKz ∏ kJrPu @VJoLTJuA ∏ pKh ãofJ~ pJS~J pJ~, ßxaJ KmPrJiL hu YJAPmÇ KT∂á ßhvaJ ÊiM xrTJKr hu S KmPrJiL hPur ßjfJ-TotLPhr mJx˙Jj j~Ç FUJPj @rS mÉ irPjr oJjMw mJx TPr, mÉ oPfr oJjMw mJx TPr FmÄ xÄUqJr KhT ßgPT fJrJA ßmKvÇ fJPhr @PmV-IjMnKN f, AòJ-IKjòJr oNuqaJA ßmKvÇ fJPhr oPjr Im˙J kJb TrJ k´iJj huèPuJr Imvq TftmqÇ FmÄ ßxaJA VefJKπT xÄÛOKfÇ mJÄuJPhPvr KmmhoJj hMA kPãr oPiq, KmPvw TPr hMA k´iJj ßjfJr oPiq xrJxKr @PuJYjJ mJ rJ\QjKfT kKrnJwJ~ ÈxÄuJk' ßyJT, ßxaJ xJiJre oJjMPwr k´fqJvJÇ jJVKrT xoJP\r FTPv´Ker k´KfKjKi FmÄ kKÁoJ hJfJPhvèPuJr k´KfKjKirJ xÄuJPkr TgJ ImqJyfnJPm muPZjÇ fPm fJÅPhr FA muJaJ ßfJfJ kJKUr mMKur oPfJ ßvJjJ~Ç fJÅrJ \JPjj SA muJ~ TJ\ yPm jJ, fmM muJr \jqA mPu pJPòjÇ jJVKrT xoJP\r TJrS TJrS TgJ ÊPj oPj y~ fJÅrJ @iqJK®T \VPf mJx TrPZjÇ fJÅrJ orKo nJmmJhLÇ mJ˜mfJr mÉ DP±t fJÅPhr Im˙JjÇ Imvq

@\ hMA ßj©L hMA KhPTÇ fJÅPhr xÄuJPk mxPf yJPfkJP~ irPZj IPjPTAÇ \jVeS YJ~Ç xrTJKr ßjfJrJ muPZj, ßTJPjJ xÄuJk S KjmtJYj yPm jJ 2019-Fr @PVÇ fJ-A pKh y~, fJyPu mftoJj yJPr oJrJ ßVPu @VJoL YJr mZPr âxlJ~JPr S ßkasuPmJoJ~ kMPz oJrJ pJPm 15 yJ\Jr xJiJre oJjMwÇ SA xm oOfMqr hJ~ ßT ßjPm? ßTj fJrJ orPm? „| mJ˜mmJhL fJÅrJ fUjA, pUj ßTJatTJZJKrPf pJj mJ FjK\S TotTJP§ Ku¬ gJPTjÇ mftoJj xÄTPar hMA hu xÄuJPk mxPuA xoJiJj yPm, fJ mJuT-mJKuTJrJS KmvõJx TrPm jJÇ fJ xP•ôS oJjMw xJ∂ôjJ mJ oPjr vJK∂r \jq YJ~ xÄuJk ßyJTÇ @Kvr hvPT @S~JoL uLV S KmFjKkr ßjfOfôJiLj ß\Ja pUj pMVk“ @PªJuj TrKZu fJPhr kJÅY hlJ hJKm FmÄ ßTªsL~ ZJ© xÄV´Jo kKrwPhr 10 hlJ, @Aj\LmLPhr 17 hlJ k´˜Jm FmÄ Z~ hlJ hJKmjJoJ FmÄ v´KoT TotYJrL GTq ß\JPar YJr hlJ hJKmPf, fUPjJ hMA ßj©Lr xrJxKr mxJr FTKa xmt\jLj hJKm KZuÇ fJÅPhr xJojJxJoKj mxJr mqm˙J TrPf v´P≠~ xJÄmJKhT S KvÊPfJw ßuUT lP~\ @yoh CPhqJV ßjjÇ @orJS fJÅr xyPpJVL KyPxPm TJ\ TKrÇ lP~\ @yoh xlu yjÇ FTJKiTmJr hMA ßj©Lr oPiq ‰mbT y~Ç k´gomJr fJÅPhr hM\Pjr oPiq À≠ÆJr ‰mbT y~ 1987 xJPur 28 IPÖJmr oyJUJuL˙ @eKmT vKÜ TKovPjr IKfKgvJuJ~Ç kroJeM vKÜ TKovPjr KmùJjL c. S~JP\h Ko~Jr mJxnmPj ‰mbTKa ÊÀ y~ rJf 9aJ 44 KoKjPa FmÄ ßvw y~ 10aJ 35 KoKjPaÇ ‰mbT ßvPw ßvU yJKxjJ S UJPuhJ K\~Jr kPã FTKa ßpRg ßWJweJ k´YJr TrJ y~Ç fJPf fJÅrJ mPuKZPuj: È...xTu TotxNKY GTqm≠nJPm xlu TrmÇ ßhPv VefJKπT iJrJ k´KfÔJr oJiqPo oMKÜpMP≠r ßYfjJPT kMj”k´KfÔJ TrJA @oJPhr uãqÇ' [xÄmJh, 29 IPÖJmr È87] huof-KjKmtPvPw oJjMw hMA ßj©Lr ‰mbTPT ˝JVf \JjJ~Ç krKhj fJÅrJ KÆfL~ hlJ ‰mbPT KoKuf yjÇ rJf xJPz 10aJ ßgPT VnLr rJf kpt∂ ßVJkjL~fJr xPñ fJÅrJ èuvJPjr FTKa mJKzPf ‰mbPT mPxjÇ F KhPjr ‰mbPT xJyJpqTJrL KyPxPm @a hu FmÄ xJf hPur TP~T\j ßjfJS CkK˙f KZPujÇ ÈmOy•r VeoJjMPwr @vJ-@TJ–ãJr k´Kfluj WKaP~ hMA ßj©Lr FA ‰mbT FmÄ GTqm≠ @PªJuPjr ßWJweJ ßhPvr rJ\QjKfT IñPj jfMj k´Je S VKfr xûJr TPrÇ ßTªsL~ FmÄ ß\uJ kptJP~r rJ\QjKfT TotL, xÄVbTPhr oPiq fJ KmkMu C“xJy-C¨LkjJr xOKÓ TPrÇ kJÅY mZPr pJ y~Kj, ybJ“ TPr fJ WPa pJS~J~ xrTJPrr IPjT oπLr oPiqS k´KfKâ~J uã TrJ ßVPZÇ' [QhKjT Umr] FKhPT xrTJPrr hoj-kLzj n~Jmy @TJr iJre TPrÇ KoKaÄ-KoKZPu xJrJ ßhPv kMKuPvr èKuPf oJjMw Kjyf yKòu k´KfKhjÇ xnJxoJPmPvr Skr KjPwiJùJ \JKr TrJ y~ KT∂á fJr oPiqA yrfJu FmÄ xnJ-xoJPmv-KoKZu yKòuÇ 8 jPn’r È87 hMkPM r UJPuhJ K\~Jr mz ßmJj UMrvLh \JyJPjr mjJjLr mJxnmPj ßvU yJKxjJ S UJPuhJ K\~J FT WµJ À≠ÆJr ‰mbT TPrjÇ ßxUJPj hMA ßj©Lr pMÜ KmmOKf xmJAPT kPz ßvJjJPjJ y~Ç @PªJuj ß\JrhJr y~Ç oJjMw orPf gJPT kJKUr oPfJÇ ÊiM xKYmJuP~r TJPZA Kjyf yj jNr ßyJPxj, jNÀu yT, xJAhMr ryoJj, fJ\Mu AxuJo k´oUM Ç 11 jPn’r @PoKrTJj xJÄÛOKfT ßTPªs @èj iKrP~ ßh~ \jfJÇ hMA ßj©LPT ßV´¬Jr TPr ßvU yJKxjJPT 32 j’r mñmºM nmPj FmÄ UJPuhJ K\~JPT fJÅr oAjMu ßyJPxj ßrJPcr mJxnmPj I∂rLe rJUJ y~Ç KmFjKkr oyJxKYm SmJ~hMr ryoJj, @S~JoL

uLPVr ßjfJ ßfJlJP~u @yPoh, xMKk´o ßTJat mJr xKoKfr xnJkKf S FrvJhKmPrJiL @PªJuPjr @kxyLj ßjfJ vJoxMu yT ßYRiMrLxy 300 ßjfJ-TotLPT ßV´¬Jr TrJ y~Ç hMA ßj©Lr ßV´¬JPrr ‰mifJ YqJPu† TPr ßTJPat Kra TrPf pJj ßvU yJKxjJr kPã KmFjKkr ßjfJ Ko\tJ ßVJuJo yJKl\ FmÄ UJPuhJ K\~Jr kPã @S~JoL uLPVr ßjfJ TJoJu ßyJPxjÇ ßuUT-mMK≠\LmLrJS rJ\kPg jJPojÇ KmKmKxPT rJÓskKf FrvJh mPuj: È@oJr IgKrKar KmÀP≠ YqJPu† @Ko xyq Trm jJÇ' PxA KhjèPuJ KZu F rToÇ IfLPfr ˛OKf ^JuJA TrJ hrTJr, mftoJj S nKmwqPfr k´P~J\PjÇ 1990-Fr AÄPrK\ jmmPwt @Ko xkKrmJPr TémJ\Jr pJKòuJoÇ xTJPu Y¢V´Jo ßgPT TémJ\JPrr kPg VJKzPf pJKò, ßhKU kPg ßhJTJjkJPa oJjMPwr KnzÇ ßTJPjJ V¥PVJu j~, oJjMw I˝JnJKmT CuäJx TrPZÇ KoKÓ-o§J UJPòÇ ybJ“ mqJkJr TL? FT mJ\JPr gJouJoÇ \JjuJo Vf rJPf ßvU yJKxjJr mJxnmPj UJPuhJ K\~J FPxKZPujÇ fJÅrJ oMKz, jJzM AfqJKh FTxPñ ßUP~PZjÇ fJÅPhr ßxA ßxR\jq xJãJPf VefJKπT @PªJuj ß\JrhJr y~Ç 11 oJx kr FTjJ~TPfôr ImxJj WPaÇ @\ hMA ßj©L hMA KhPTÇ fJÅPhr xÄuJPk mxPf yJPf-kJP~ irPZj IPjPTAÇ \jVeS YJ~Ç xrTJKr ßjfJrJ muPZj, ßTJPjJ xÄuJk S KjmtJYj yPm jJ 2019-Fr @PVÇ fJ-A pKh y~, fJyPu mftoJj yJPr oJrJ ßVPu @VJoL YJr mZPr âxlJ~JPr S ßkasuPmJoJ~ kMPz oJrJ pJPm 15 yJ\Jr xJiJre oJjMwÇ SA xm oOfqM r hJ~ ßT ßjPm? ßTj fJrJ orPm? PWJr v©∆r xPñS oJjMw mPx mOy•r ˝JPgtr TgJ KY∂J TPrÇ ßVKruJ ßjfJPhr xPñS xrTJrPT mxPf y~Ç rJ\jLKfPf KmPrJi gJPT, ˙J~L v©∆fJ mPu KTZM ßjAÇ mftoJj xÄTa xoJiJPj xÄuJPkr ßp TgJ muJ yPò, fJ FA oMyPN ft hMA ßj©Lr oPiqA yPf yPm, fJS j~Ç @Kvr hvPT ßpoj Ku~JP\JÅ TKoKa KZu, ßfojA Ku~JP\JÅ TKoKar oPiqS yPf kJPrÇ kPr mxPmj hMA ßj©LÇ fJ ZJzJ, rJ\QjKfT xÄuJk xm xo~ k´TJPvq @jMÔJKjT yPf yPm, fJS j~, khtJr @zJPuS yPf kJPrÇ PpPTJPjJ xoxqJr FTJKiT CkJP~ xoJiJj TrJ ßpPf kJPrÇ xÄKväÓ kã ßTJj CkJ~Ka ßmPZ ßjPm, fJr Skr Kjntr TPr xoJiJjKa xMÔM yPm KT jJÇ VefJKπT IKiTJr yre TPr, KTÄmJ VJP~r ß\JPr KTZM xoxqJ I· xoP~r \jq ßbKTP~ rJUJ pJ~, fJPf ß\Jr k´P~JVTJrLrA ãKfV´˜ yS~Jr @vïJÇ mñmºM @PuJYjJr oJiqPo FTKa V´yePpJVq oLoJÄxJ~ ßkRÅZJPf ßYP~KZPujÇ A~JKy~JKaÑJr xrTJr YJAu vKÜ k´P~JPV xoJiJjÇ lPu j~ oJPxr oPiqA 93 yJ\Jr ‰xPjqr FT hMiwt t mJKyjL oJgJ KjYM TPr KmhJ~ ßj~Ç muk´P~JV jJ TPr mMK≠, KmPvw TPr xMmKM ≠ k´P~JV TPr xÄTPar xoJiJj xÄKväÓ xmJr \jqA TuqJeTrÇ xrTJPrr jLKfKjitJrPTrJ pf fJzJfJKz Kmw~Ka IjMiJmj TrPmj, ff hs∆f ßhPv vJK∂ KlPr @xPmÇ KvãJ, xÄÛOKf S IgtjLKfPf ßhv FKVP~ pJPmÇ pJr xMlu ßTJPjJ KmPvw mqKÜ mJ hu j~; hu-of-iotmetKjKmtPvPw ßnJV TrPm xm jJVKrTÇ ßuUT : VPmwT, k´JmKºT S TuJo ßuUT

KmKnjúUmr S k´mº-Kjmº k´TJPvr \jq xJ¬JKyT xMroJ mJÄuJPhPvr \JfL~ ‰hKjT k´go IJPuJ, AP•lJT, xoTJu, pMVJ∂r, TJPur T≥, oJjm\Koj, ßnJPrr TJV\, j~JKhV∂, \jT≥, pJ~pJ~Khj S IjqJjq kK©TJr k´Kf VnLrnJPm Tífù


UmrJUmr 7

SURMA m 13 - 19 February 2015

To The Editor SURMA Unit B, 10 Quaker Street London E1 6SZ ofJoPfr \jq xŒJhT hJ~L jj

@orJ ˝JiLj mJÄuJPhPv jJ 1971 Fr oMKÜpMP≠r xoP~r mJÄuJPhPv mJx TrKZ? xmJr \JjJ FTKa V· KhP~ @\PTr ßuUJ ÊÀ TrKZÇ fJA oJl TrPmjÇ FTKa kJKjr Tá~JPf TP~TKa mqJX ßnPx @PZÇ Ckr ßgPT TP~TKa ßZPu mqJXPhrPT kJgr KhP~ Kdu oJrPZÇ Tá~J ßgPT mqJXrJ muPZ ßfJorJ @oJPhrPT Kdu oJrPZJ ßTj? ßZPurJ muPZ @orJ ßUuKZ @oJPhr @jª uJVPZÇ mqJXrJ muPZ ßfJorJ @oJPhr Ckr Kdu ßoPr ßUuPZJ S @jª TrPZJ @r @oJPhr \Lmj YPu pJPòÇ KbT ßfoKj @\ hMA hPur hMA xfLPjr (yJKxjJ S UJPuhJ) ãofJr uzJAP~r ßUuJ~ xJiJre \jVPjr k´Je SÔJVfÇ @r fJrJ hM'\j UMm o\J TrPZjÇ @\ ßhPv YuPZ xπJxL fJ¥m, ZJ©Phr hJjmL~ „k FmÄ UMj, èo, KmYJr-mKyntëf yfqJ, YáKr, cJTJKf, KZjfJAÇ @AjvO⁄uJr Im˙J UMm UJrJkÇ k´KfKhj UMj, iwtPer WajJ @PZÇ hsmqoNPuqr hJo @TJvYá’LÇ mJx, asJT, ßasj, uPûr pJ©LrJ ImPrJPi \ôuPZÇ TíwT pMmJ, fJÅKf, o\Mr, TJoJr, TáoJPrr ßhvPfJ @\ yJ\JPrJ uJPvr ßhv

yPòÇ oPj y~ ßpj FTKa rÜJÜ TxJAUJjJr ßhvÇ ßhvaJ ßpj xπJxLPhr FT CuäJx oûÇ oPj y~ ßhvaJ ßTmuA f¬ IKVúTá¥Ç @oJPhr YJKrKhPT ÊiM oOfqMr KmnLKwTJÇ ßhPv ˝JnJKmT oOfqM @\ I˝JnJKmTÇ @orJ ßTJgJS KjrJkh jA? WPrS jJ; mJKyPrS jJÇ Kj\ WPr gJTPmj? xJVr ÀjL hŒKfPhr of UMj yPmjÇ rJóJ~ pJPmj? AKu~JPZr of èo yPmj; ßpPTJPjJ xo~ Éz oMz TPr @kjJr CkrA ßnPñ kzPf kJPr lîJA SnJPrr VJc KTÄmJ pJπLT hJjm mJx, asJPT YJkJ KhP~ ßTPz KjPf kJPr @kjJr k´JeÇ Tot˙Pu gJTPmj? xmtjJvJ @èPj ßp @ñJr yPmj jJ fJr KjÁ~fJ ßTJgJ~? jhLPf pJPmj? ßxUJPjS uû cáKmPf k´Je pJPmÇ ßTJj KjrJk•J ßjA, ßTJj VqJrJK≤ ßjA \LmPjr, pUj ßpUJPj ßxUJPj oOfqMÇ lîJASnJr ßnPñ kzPZ, Kms\ ßnPñ kzPZ, KmKÄ ßnPñ kzPZÇ pJ KTZá oJjMPwr xOKÓ, xmA ßnPñ kPz oJjMPwr SkrÇ xLoJ∂ yfqJ, èo, UMj,@r âxlJ~JPr n~Ju oOfqM @\ Sf ßkPf @PZ @oJPhr xJoPjÇ @\ ˝JnJKmT oOfqMA ßpj I˝JnJKmTÇ oJjMPw oJjMw oJrPZ Kjht~nJPmÇ vf vf oJjMw @èPj hê yP~ kMPz orPZ jJjJ hMWtajJ~Ç kPg WJPa FojKT mJxJmJKzPf oJjMw UMj yPòÇ @\ xoV´ mJÄuJPhPvr Im˙J kMrJ 71-Fr oMKÜpMP≠r xoP~r TJZJTJKZÇ 71F ßpnJPm @orJ mJ\JPr mJ vyPr ßVPu yJjJhJr kJKT˙JjLPhr èKuPf orPmJ jJ mJKzPf \Lm∂ KlPr @xJr ßTJj KjÁ~fJ KZu, KbT ßfoKj @\ FTKa ˝JiLj ßhPv mJ\JPr, ÛáPu, TJP\ mJ vyPr ßVPu mJKzPf \Lm∂ KlPr @xm jJ èo yP~ pJPmJ jJ \ôPu kMPz ZJA yPmJ jJ uJv yP~ WPr KlrPmJ fJr ßTJj KjÁ~fJ ßjAÇ @\ ˝JiLj ßhv FTKa IrJ\TfJ oOfqMkMrLPf kKref yP~ ßVPZÇ ßhPvr Im˙J FTaJ \JyJjúJPor TJZJTJKZ YPu ßVPZÇ FaJ KT @oJPhr ˝JiLj TrJ ßxA ßhv? Kk´~ kJbT, @PUrJPfr FTKhj hMKj~Jr 50yJ\Jr mZPrr xoJjÇ @PUrJPfr Khj oJjMw pUj KmYJPrr IPkãJ TrPf TrPf Vro @r TPÓr pπeJ~ Zaka TrPm @r @uäJyPT KmYJr ÊÀ TrJr lKr~Jh \JjJPm pKhS ßx \JPj KmYJPrr kr fJr Im˙J @PrJ n~Jmy yPm fmMS ßx KmYJr ÊÀ TrPf YJAPmÇ KbT ßfoKj \jVe yJKxjJ @r

UJPuhJPT mJrmJr IjMPrJi TrPZ pJ ymJr kPr yPm h~J TPr @uäJyr S~JP˜ xÄuJPk mxMjÇ \jVe @r hê yPf YJ~ jJÇ yJKxjJ S UJPuhJr YJrkJPvr ßjfJPhrPT muPmJ h~J TPr @kjJrJ KyÄxJ, KmPÆw, WOjJ ßZPz FA hMA oKyuJPT ß\Jr TPr ßTJj FTaJ ÀPor oPiq dáTJP~ mJKyr ßgPT fJuJm≠ ßrPU muMj @kjJrJ pfãe kpt∂ ßTJj Kx≠J∂ jJ ßjPmj ffãe kpt∂ @orJ fJuJ UMuPmJ jJÇ FA oMÉPft @Ko FZJzJ @r Ijq ßTJj CkJ~ ßhUKZ jJÇ @uäJy nJu \JPjjÇ - ßoJyJÿh xJjJ-Cu VJ\L @PuT\JªsJ FKnKjC uMaj, pMÜrJ\qÇ

oJjMw oJrJr rJ\jLKfPf xrTJPrr yJf rP~PZ oJjMPwr IKiTJr ßTPz KjP~ oJjMw IJAj yJPf fáPu ßj~Ç TL TrPe TgJaJ CPuäU TruJoÇ xŒsKf mJÄuJPhPv FUj IJAj ßTPz ßj~Jr fJ§m YuPZÇ \ôJuJSPkJzJ~ ∏ Fxm KmnLKwTJo~ Im˙JPT xrTJr KmPrJiL hPur WJPz YJKkP~ KhP~ IjqJ~nJPm ãofJ hUPur rJ\jLKf m\J~ rJUPf YJ~Ç TgJaJ ßp oJjMw\j mMP^ ßlPuPZ xrTJr ßxaJ oJjPf rJK\ j~Ç IgtJ“ fJr xo˜ AòJPT ß\JPrr Ckr ˙J~Lfô KhPf YJ~Ç KT∂á FaJ TfKhj x÷m? ß\JrJP\JKrr FTaJ ßvw xLoJ gJPTÇ ArJPTr ßk´KxPc≤ xJ¨Jo ßyJPxjPT IJorJ ãofJ~ gJTPf ßhPUKZÇ KfKj hLWt 30 mZr ãofJ IJTPz ßrPUKZPujÇ fJr pmKjTJ IJorJ xogtj jJ TPrS muPf kJKr, ãofJPT xJrJ \Lmj hUu TPr rJUJ ßVRrPmr Kmw~ j~Ç mrÄ IxM˙fJr uãeÇ ßvU yJKxjJ KjP\S \JPjj KfKj KTZáKhj ãofJ~ ß\Jr TPr KaPT ßVPuS xJ¨JPor oPfJ FTaJjJ K©v mZr iPr rJUPf kJrPmj jJÇ mJ˜mfJA fJ yPf ßhPm jJÇ KT∂á xrTJKr oπL FoKk, IJS~JoL ßjfJTotLxy fJr CuäœjJ ßhPU oPj y~, KfKj ßpj FUjS TKY UMKT ∏ IJmhJr iPr mPx IJPZj FTKa

uKukPkr \jq, ßpKa KfKj xJrJ\Lmj YáwPfA gJTPmjÇ xrTJr KmPrJiL huPT xyq TrPf kJrPZ jJÇ mM^uJo KmPrJiL hu fJPhr KYrv©∆Ç KT∂á aT ßvJS~JuJPhrPTS IJ\TJu IJr xPpqr oPiq jJPf kJPZ jJÇ AKfoPiq lJˆt ßvJ mº yP~ ßVPZÇ IJr pJrJ FUjS Kjná Kjná TrPZj fJPhr TkJPu TUj TL y~ xo~A fJ muPf kJrPmÇ fgJKk k´iJj FTKa TJV\, k´goIJPuJr KjrPkãfJr jJPo IJfìKm±ÄKx Im˙J IJoJPhr ßYJU FzJ~KjÇ TJV\Ka ßhPvr xÄTPar TgJ mPu jJ, mPu CxVt KjP~Ç fJPhr TuJKoˆrJ ßxA IJPuJPT xÄmJh kptJPuJYjJ TPrjÇ IgtJ“ FTaJ cJmuˆqJ§ jLKf KjP~ TJV\Ka fJr TPktJPra oJPTta hUu TPr ßrPUPZÇ hNntJVq ßp, IJoJPhr ßhPv YãáÚJj oJjMPwr xÄUqJ UMmA jVjqÇ fJrJ Fxm YJuJKT IPjT xo~ irPf kJPrj jJÇ rJ˜J~ FT\j oJjMw pUj kMPz ZJA y~ ßxaJ KjÎxPªPy FTKa VKytf TPotr luÇ oJjMw\j pUj ßhPU xrTJr Fxm TPot KjP~JK\fÇ fUj IPjqr IkrJi IJr iftPmqr oPiq ßj~ jJÇ KT∂á k´go IJPuJ ßxaJPT oNu Kmw~ oPj TPr jJÇ FTKa IQjKfT KjmtJYPjr lPuA ßp ßhPv FA Im˙J KmrJ\ TrPZ fJrJ ßxaJ \JjPuS oJjPf rJK\ jjÇ fJr TJre KT? TJre FTaJAÇ IJS~JoL uLPVr KmkrLPf KmFjKkPT fJrJ ãofJ~ ßhUPf YJj jJÇ fJrJ ãofJ~ ßhUPf YJj CV´mJhLmJoPTÇ fJPhr hNVtJnJVq, TotLyLj KjKirJo mJoPhr ßjfJxmt˝ hu KhP~ ßfJ IJr xrTJr Vbj TrJ pJPm jJÇ fJA fJrJ ßhvPT jJ\MT Im˙J~ ßrPU Ijq ßTJPjJ kPg ãofJ~ nJV mxJPjJ pJ~ KTjJ ßxA KY∂JnJmjJ~ xhJ KjP~JK\fÇ oJ^UJPj KkPw orPZ yfnJVJ \jVeÇ oJjMw ßkJzJS rJ\jLKfPf xrTJPrr yJf rP~PZÇ AKfoPiq ZJ©uLPVr IPjTPT FA TJP\ ßhUJ ßVPZÇ KT∂á xrTJr fJPhrPT kJTzJS TrPZ jJÇ mrÄ CPJ KmPrJiL hPur Ckr YJkJPf xTu KogqJYJKrfJ \JKr ßrPUPZÇ xPñ rP~PZ fJPhr huTJjJ TuJKoˆrJÇ pfKhj jJ xrTJr Fxm mº jJ TrPZ ffKhj ßhPv vJK∂ IJxPm jJÇ

IMRAN TRAVELS Water Marks Bathrooms 79159

AorJj asJPnux

ESTABLISHED AGENT SERVING THE COMMUNITY SINCE 1996

273A Whitechapel Road, London E1 1BY Low Cost Travel Agent. Hajj & Umrah Specialist

Appointed Agent

Dhaka Return from £499. Sylhet Return from £580.

Dhaka Return from £450. One Return date change free

Umrah fare from £400

Direct to Chittagong from £495

Low season / 60 days advanch purchase

Dhaka from £450, 40kg Bagege One date change free of charge

Dhaka from £475

Ask for any destination & any airlines. We are the approved agent of all major airlines Please contact: 0207 375 0800 Mob: 07984 959885 / 07828 235600

Emial: imrantravels@hotmail.com | www.imrantravel.com

- IJKmr ßYRiMrL mJKotÄyJoÇ

YOUR FRIENDLY ONE STOP SHOP FOR ALL YOUR BATHROOM AND PLUMBING NEEDS Great offers, many items discounted, we can also deliver Boilers from £460

35% off From £250

£20

£75 inc. mixer

£200

Rads from £45

T: 020 8590 7700

1061-1063 High Road, Chadwell Heath, Essex RM6 4AU


8 UmrJUmr

13 - 19 February 2015 m SURMA

ZJ©uLPVr kJÅY ßjfJ-TotLr oOfqá h§ rJ~ TJptTr YJ~ \MmJP~Prr kKrmJr

dJTJ, 9 ßlms∆~JKr - \MmJP~r @yPoh yfqJ oJouJ~ oOfMqh§JPhv kJS~J kuJfT kJÅY @xJKoPT UMÅP\ ßmr TPr rJ~ TJptTPrr hJKm \JKjP~PZj \MmJP~Prr oJ yJKxjJ @yPohÇ F oJouJr rJ~ ßvJjJr kr TJjúJ\Kzf TP£ k´KfKâ~J~ KfKj F TgJ mPujÇ \JyJñLrjVr KmvõKmhqJuP~r AÄPrK\ KmnJPVr ZJ© \MmJP~r yfqJ oJouJr rJ~ ßWJweJ TrJ yP~PZ Vf 8 ßlmM~JKr, ßrJmmJrÇ rJP~ kJÅY\jPT oOfqM h§JPhv, Z~\jPT pJmöLmj TJrJh§JPhv KhP~PZj @hJufÇ IKnPpJV k´oJKef jJ yS~J~ Ikr hMA @xJKoPT UJuJx ßhS~J yP~PZÇ dJTJr hs∆f KmYJr asJAmMqjJu-4-Fr KmYJrT F Km Fo Kj\JoMu yT F rJ~ ßWJweJ TPrjÇ oJouJr 13 @xJKoA \JyJñLrjVr KmvõKmhqJuP~r KmKnjú KmnJPVr KvãJgtL S mJÄuJPhv ZJ©uLPVr ßjfJTotLÇ oOfMqh§JPhv kJS~J kJÅY\j yPuj UªTJr @KvTMu AxuJo, rJPvhMu AxuJo, \JKyh yJxJj, oJymMm @TrJo S UJj ßoJyJÿh rAxÇ fJÅrJ xmJA kuJfTÇ pJmöLmj TJrJh§JPhv kJS~J Z~\j yPuj AvKf~JT ßoymMm, oJ\yJÀu AxuJo, vKlCu @uo, jJ\oMx xJKTm, TJoÀöJoJj S IKnjªj TM§MÇ FÅPhr oPiq Av Kf~JT kuJfTÇ oJyoMhMu yJxJj S ßoJ. jJ\oMu ÉPxAj UJuJx ßkP~PZjÇ rJ~ ßWJweJr xo~ TJrJVJPr gJTJ xJf @xJKoPT @hJuPf yJK\r TrJ y~Ç Vf 28 \JjM~JKr pMKÜ-fTt Ck˙Jkj ßvPw 4 ßlms∆~JKr FA oJouJr rJ~ ßWJweJr Khj iJpt TrJ y~Ç ImPrJi-yrfJPu TJrJVJPr gJTJ xJf

@xJKoPT KjrJk•Jr TJrPe SA Khj yJK\r jJ TrJ~ rJ~ ßWJweJr fJKrU 8 ßlms∆~JKr iJpt TPrj @hJufÇ rJP~ kptPmãe: rJP~ muJ y~, oJouJr fh∂ TotTftJ WajJr VnLPr dMPT mftoJj rJ\jLKfr Yro KmvO⁄uJ, jLKfyLj S @hvtYMqf ßYyJrJ CPjìJYj TPrPZjÇ FPf muJ y~, KmvõKmhqJuP~r xPmtJó jLKfKjitJreL TftOkã KxK¥PTaS Fxm k´KfPrJi TrPf mqgt yjÇ TJre k´KfKa kJmKuT KmvõKmhqJuP~ oJ©JKfKrÜ k´nJm KmhqoJj rP~PZÇ rJP~ muJ y~, kJmKuT KmvõKmhqJuP~ ZJ©xÄVbjèPuJr oPiq CPuäKUf IQjKfT TotTJP§r ßvw kKreKf yPò \MmJP~r yfqJTJ§Ç IjM„k IPyfMT yfqJTJ§ oJjmfJ S ‰jKfTfJPT mJrmJr k´vúKm≠ TPrÇ FPf nMÜPnJVLr kKrmJPrr Skr ßjPo @Px ßvJPTr ZJ~JÇ FojKT kJKrmJKrT, xJoJK\T S @KgtT jJjJ rTo xoxqJS kKrmJrèPuJPT V´Jx TPrÇ KmvõKmhqJuP~ ßkKvvKÜr ß\JPr ßTJPjJ irPjr xKyÄxfJ, jOvÄxfJ, IvJK∂ xOKÓ, ‰jrJ\q, KmvO⁄uJ, yJjJyJKj, CV´fJ, mmtrfJ KvãJr IjNTNu kKrPmPvr ßãP© oJrJ®T k´KfmºTfJ xOKÓ TPr, pJ TJrS TJoq yPf kJPr jJÇ kJmKuT KmvõKmhqJuP~ xÄWKaf ßTJPjJ yfqJTJ§ mJ xπxL TotTJP§r KmYJr xJŒ´KfT IfLPf jJ yS~JaJS krmftL xoP~ FTA WajJ WaJPf C“xJKyf TrPZÇ rJP~ @rS muJ y~, F rTo yfqJTJP§ ZJ©rJ\jLKf

FTáPv khPTr \jq 15 KmKvÓ jJVKrT oPjJjLf dJTJ, 9 ßlms∆~JKr - KmKnjú ßãP© èÀfôkNet ImhJPjr \jq ßhPvr 15 \j KmKvÓ jJVKrTPT 2015 xJPur FTMPv khT ßhS~Jr \jq oPjJjLf TPrPZ xrTJrÇ Vf 8 ßlms∆~JKr, ßrJmmJr xÄÛOKfKmw~T oπeJuP~r xÄmJh KmùK¬Pf FA 15 \Pjr jJo ßWJweJ TrJ y~Ç 2015 xJPur FTMPv khPTr \jq oPjJjLf mqKÜrJ yPuj nJwJ @PªJuPj Kk~JÀ xrhJr (orPeJ•r), oMKÜpMP≠ IiqJkT ßoJ. oK\mMr ryoJj ßhmhJx, nJwJ S xJKyPfq IiqJkT KÆP\j votJ S oMyÿh jNÀu ÉhJ, Kv·TuJ~ @mhMr ryoJj m~JKf (orPeJ•r), Fx F @mMu yJ~Jf S F Ka Fo vJoxMöJoJj, KvãJ~ IiqJkT cJ. Fo F oJjúJj S xj“ TMoJr xJyJ, VPmweJ~ @mMu TJuJo ßoJyJÿh pJTJKr~J, xJÄmJKhTfJ~ TJoJu ßuJyJjL, VeoJiqPo lKrhMr ßr\J xJVr, xoJ\PxmJ~ ^etJiJrJ ßYRiMrL, v´Lo“ xfqKk´~ oyJPgr FmÄ IiqJkT I„k rfj ßYRiMrLÇ xÄmJh KmùK¬Pf \JjJPjJ y~, 19 ßlms∆~JKr SxoJjL ˛OKf KoujJ~fPj @jMÔJKjTnJPm FA khT k´hJj TrPmj k´iJjoπL ßvU yJKxjJÇ

xŒPTt ßjKfmJYT iJreJr xOKÓ y~, pJ ˝JnJKmT TJrPeA ZJ©rJ\jLKfPT TPr TuKïfÇ F ßãP© KmvõKmhqJu~èPuJPf yfqJ S xπJxL TotTJ§ k´Kfyf TrJr \jq ZJ©rJ\jLKfr ßãP© pMPVJkPpJVL @YreKmKi ‰fKr TrJ xoP~r hJKm mPu k´fL~oJj y~Ç VeoJiqoTotLPhr KmKnjú k´vÄxjL~ nNKoTJr CPuäU TPrj KmYJrTÇ WajJk´mJy: 2012 xJPur 8 \JjM~JKr \MmJP~rPT ZJ©uLPVr k´KfkPãr ßjfJ-TotLrJ TqJŒJPx TMKkP~ \Uo TPrjÇ krKhj ßnJPr rJ\iJjLr ACjJAPac yJxkJfJPu KYKT“xJiLj Im˙J~ KfKj oJrJ pJjÇ kaM~JUJuLr TuJkJzJ CkP\uJr oKhjJmJV jJmuJkJzJr ßoJ. ßfJlJP~u @yPoPhr ßZPu KfKjÇ @Aj\LmL xN© \JjJ~, \MmJP~r yfqJr WajJ~ KmvõKmhqJu~ k´vJxj @ÊKu~J gJjJ~ oJouJ TPrÇ oJouJ~ 2013 xJPur 8 FKk´u kMKuv 13 ZJP©r KmÀP≠ @hJuPf IKnPpJVk© hJKUu TPrÇ SA mZPrr 8 ßxP¡’r IKnPpJV Vbj TrJ y~Ç oJouJ~ 37 \j xJãLr oPiq 27 \Pjr xJãq V´ye TrJ y~Ç rJÓskPã xyTJrL kJmKuT k´KxKTCar fJZKuoJ A~JxKoj KhkJ FmÄ @xJKokPã @Aj\LmL ‰x~h ßr\JCr ryoJj S \JoJu CK¨j UªTJr oJouJ kKrYJujJ TPrjÇ rJ~ TJptTr YJ~ kKrmJr: rJP~ xP∂Jw k´TJv TPrPZ TuJkJzJr (kaM~JUJuL)

Kjyf \MmJP~Prr kKrmJrÇ rJP~ UMKv \JyJñLrjVr KmvõKmhqJuP~r KvãT S KvãJgtLrJSÇ fJÅrJ mPuPZj, FA rJP~ jqJ~KmYJr k´KfKÔf yP~PZÇ rJP~ TL yPf kJPr, fJ KjP~ TP~T Khj iPr hMKÁ∂J~ KZPuj \MmJP~Prr mJmJ ßjRmJKyjLr Imxrk´J¬ xhxq ßfJlJP~u @yPoh S oJ VOKyeL yJKxjJ @yPohÇ TuJkJzJ CkP\uJ ˝J˙q ToPkäPé KYKT“xJ KjP~ xTJPu fJÅrJ mJxJ~ ßlPrjÇ hMkMPr TuJkJzJ ßkRr vyPrr oKhjJmJPVr mJxJ~ TgJ y~ \MmJP~Prr mJmJ-oJP~r xPñÇ TgJ muJr xo~ TJjúJ~ ßnPX kPzj fJÅrJÇ TJjúJ\Kzf TP£ yJKxjJ @yPoh mPuj, ÈTL rJ~ y~, fJ ßhUJr \jq @Ko KaKnPf ßYJU ßrPU mPx KZuJoÇ ßp rJ~ yP~PZ, fJPf @orJ UMKvÇ FUj @oJPhr FTaJA YJS~J, rJ~ TJptTr TrJ ßyJTÇ lJÅKx yS~J ßpxm @xJKo kuJfT rP~PZ, fJPhr UMPÅ \ ßmr TPr rJ~ TJptTr TrJ ßyJTÇ' PfJlJP~u @yPoh mPuj, È@Ko YJA KmvõKmhqJu~ ßpj ÊiM kzJPvJjJr \J~VJ y~Ç ßxUJPj ßpj ßoiJr k´KfPpJKVfJ y~Ç xrTJPrr TJPZ fJA FTaJA YJS~J, KmvõKmhqJuP~ xπJx mº TÀjÇ kzJPvJjJr kKrPmv KjKÁf TÀjÇ' \MmJP~Prr xykJbL @Kmh @\Jh rJP~ xP∂Jw k´TJv TPr mPuj, È@PªJuPjr lPuA @orJ F rJ~ ßkP~KZÇ' xoJ\fJKπT ZJ©l∑P≤r KmvõKmhqJu~ vJUJr xJPmT @øJ~T ‰o©L mote mPuj, rJ~ TJptTr TrJr \jq k´P~J\jL~ CPhqJV V´ye TrPf yPm, kuJfTPhr ßV´¬Jr TrPf yPmÇ FTA xPñ TqJŒJPxr rJ\QjKfT kKrPmv mhuJPf yPmÇ jJ yPu Foj WajJr kMjrJmOK• yPmÇ jOKmùJj KmnJPVr KvãJgtL \MjJjK\jJ @yPoh mPuj, ÈKmvõKmhqJu~\LmPj @oJr mºMPhr oPiq FT\j UMj yP~PZ @r Ijq 13 \j UMKj yP~PZÇ KT∂á fJrJ ßTC UMKj KZu jJÇ ßp kg KhP~ FT\j ZJ© UMKj yP~ SPb, ßxA kg @oJPhr mº TrPf yPmÇ' rJP~ xP∂Jw \JKjP~PZj xrTJr S rJ\jLKf KmnJPVr KvãT jJKxo @UfJr ßyJxJAj, jAo xMufJj, hvtj KmnJPVr rJ~yJj rJAj, F Fx Fo @PjJ~JÀuäJy nNÅA~J, AKfyJx KmnJPVr F Ka Fo @KfTMr ryoJj, @KjZJ kJrnLj, jJaT S jJaqf•ô KmnJPVr ßoJ. @KojMu AxuJo, kKrPmvKmùJj KmnJPVr ßoJ. \JoJu CK¨j k´oMUÇ AKfyJx KmnJPVr KvãT ßoJyJÿh ßVJuJo ræJjL mPuj, È\MmJP~r yfqJr kr KmvõKmhqJuP~r ZJ©KvãPTrJ FTxPñ @PªJuj TPrPZj, @PªJuj ImqJyf ßrPUPZjÇ fJr lu yPuJ FA rJ~Ç'

yJKxjJr khfqJV, jfáj KjmtJYj ZJzJ xïPar xoJiJj yPm jJ dJTJ, 12 ßlms∆~JKr - k´iJjoπL ßvU yJKxjJr khfqJV S jfáj KjmtJYj ZJzJ mftoJj xïPar ßTJj xoJiJj yPm jJÇ mJftJ xÄ˙J FFlKkíPT ßh~J FT xJãJfTJPr F TgJ mPuPZj xJPmT k´iJjoπL S KmFjKk ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~JÇ VfTJu KfKj ßaKuPlJPj FFlKkPT SA xJãJfTJr ßhjÇ FT oJPxrS ßmKv xo~ Kj\ TJptJuP~ ImÀ≠ gJTJ Im˙J~ FaJA ßTJj kKÁoJ KoKc~JPT ßh~J fJr k´go xJãJfTJrÇ FPf KfKj mPuj, ßhPvr KmPmT ßmJi xŒjú k´KfKa oJjMw \JPjj ßp, mftoJj rJ\QjKfT xïa xoJiJPjr FTKaA oJ© kg @PZÇ fJ yPuJ xmJr IÄvV´yeoNuT, k´KfÆKªôfJoNuT S IgtkNet KjmtJYjÇ KfKj @r mPuj, pf hs∆f fJ @P~J\j TrJ yPm ffA fJ xmJr \jq oñu\jT yPmÇ Kmu’ TrJ yPu xïa @rS \Kau @TJr iJre TrPf kJPrÇ FFlKk fJr KrPkJPat mPuPZ, mJÄuJPhPvr k´iJj KmPrJiL hu

KmFjKkÇ @r F hPur ßjfíPfô rP~PZj ßmVo UJPuhJ K\~JÇ KfKj k´iJjoπL ßvU yJKxjJr xPñ KjmtJYjL TJbJPoJ KjP~ GToPfq ßkRÅZJPf ßYP~KZPujÇ KT∂á F \jq KfKj ßp k´óJm KhP~PZj Fr @PV, ßx KmwP~ ßTJj xJzJ kJjKjÇ UJPuhJ K\~J mPuj, @orJ mPuKZ xMÔá KjmtJYj yPf yPm @PuJYjJr oJiqPo S xm hPur GToPfqr KnK•PfÇ @orJ ßxaJA ßYP~KZÇ xm hPur \jq pJPf xoJj ßã© (PuPnu ßkäAÄ Kl) ‰fKr y~ ßx \jq @oJPhrPT KjmtJYj TKovj, k´vJxj S KjmtJYjL @Aj KjP~ KTZá Kx≠JP∂ @xPf yPmÇ KTZáKhj @PV @orJ xJf hlJ k´óJm KhP~KZÇ KT∂ fJPhr TJZ ßgPT F KmwP~ ßTJj xJzJ kJAKjÇ CPuäUq, Vf 3rJ \JjM~JKr ßgPT èuvJPj fJr TJptJuP~ ImÀ≠ TrJr kr ßgPT rJ\QjKfT xKyÄxfJ~ TokPã 80 \Pjr oOfqM yP~PZÇ UJPuhJ K\~J

xzT ImPrJPir cJT ßh~Jr kr ßmKvr nJV oJjMw oJrJ KVP~PZj ßmJoJ yJouJ~Ç ßkasu ßmJoJ yJouJr \jq UJPuhJ K\~J SA xJãJfTJPr hJ~L TPrj ßvU yJKxjJr @S~JoL uLVPTÇ KfKj mPuj, Fxm xKyÄxfJr ßjkPgq rP~PZ @S~JoL uLVÇ fJrJA F WajJ WKaP~ @oJPhr ßhJwJPrJk TrPZÇ @orJ UmPrr TJVP\ kPzKZ, KTnJPm @S~JoL uLV IKlPx kJS~J ßVPZ ßkasu ßmJoJÇ FFlKk fJr KrPkJPat mPuPZ, UJPuhJ K\~J hJKm TPrPZj, F mZPrr ÊÀ ßgPT KmPrJiL hPur 18,000 ßjfJTotLPT ßV´¬Jr TrJ yP~PZÇ Fr @PV Vf mMimJr fJr xPñ fJr TJptJuP~ xJãJf TPrj mOKav yJA TKovjJr rmJat KVmxjÇ KfKj xm huPTA fJPhr TotTJ§ KmPmYjJr @øJj \JjJjÇ mPuj, ßhPvr \JfL~ ˝JPgtr @rS ãKf y~ Foj TotTJ§ mº TrJ CKYfÇ KrPkJPat muJ y~, Vf mZr FTfrlJ KjmtJYPjr kr k´iJjoπL yJKxjJr Skr jfáj KjmtJYj ßh~Jr \jq KmKnjú KhT ßgPT @øJj \JjJPjJ yKòuÇ ßvU yJKxjJr Skr @∂\tJKfT YJkPT ˝JVf \JKjP~KZPuj UJPuhJ K\~JÇ KfKj mPuj, Kmvõ xŒ´hJP~r CKYf xrTJPrr Skr TPbJr S IKiT TJptTr YJk ßh~J, pJPf fJrJ xoP^JfJ S xÄuJPk @PxÇ


UmrJUmr 9

SURMA m 13 - 19 February 2015

ÈmªMTpMP≠r' ßkJˆoPato

kMKuv k´KfPmhj S xMrfyJu KrPkJat kr¸rKmPrJiL dJTJ, 10 ßlms∆~JKr - @xPu TL WPaPZ? KvKmr ßjfJ \Kxo CK¨j kMKuPvr ÈmªMTpMP≠' Kjyf yP~PZj, jJ IùJf KyPxPm fJr uJv C≠Jr yP~PZ? gJjJr SKxr k´KfPmhPj mªMTpMP≠r TgJ CPuäU TrJ yP~PZÇ @r kMKuPvr xMrfyJu KrPkJPat mªMTpMP≠r Kmw~Ka CPuäU jJ TPr uJv C≠JPrr TgJ muJ yP~PZÇ kMKuPvr FA kr¸rKmPrJiL mÜPmq \joPj xPªy-xÄv~ ßhUJ KhP~PZÇ k´vú ß\PVPZ, FT\j ZJP©r uJv KjP~ kMKuPvr ßTj FA uMPTJYMKr? \Kxo mªMTpMP≠ Kjyf yPu xMrfyJu k´KfPmhPj ßTj Kmw~Ka FKzP~ pJS~J yPuJ? FojKT Kjyf yS~Jr xo~ xŒPTtS kr¸rKmPrJiL fgq rP~PZ hM'Ka k´KfPmhPjÇ Vf 8 ßlms∆~JKr, ßrJmmJr xTJPu \Kxo CK¨Pjr uJv dJTJ ßoKcTqJu TPu\ yJxkJfJPu KjP~ pJ~ ßvPrmJÄuJjVr gJjJr Fx@A @»Mr rClÇ KfKj uJPvr xMrfyJu KrPkJat ‰fKr TPrjÇ ßxUJPj CPuäU TrJ y~, ÈgJjJr KcCKa IKlxJr Fx@A ßoJ: AKhsxMr ryoJj ßmfJr pPπr oJiqPo rJf IjMoJj 3aJ 45 KoKjPa fJPT \JjJj ßp, fJufuJ jfMj rJ˜J~ FT\j ßuJT oOf Im˙J~ kPz @PZÇ FA Umr ßkP~ KfKj xñL~ ßlJxt KjP~ 8 ßlms∆~JKr 5aJ 5 KoKjPa WajJ˙Pu ßkRÅPZ \KxPor uJv ßkP~ xMrfyJu KrPkJat ‰fKr TPrjÇ xMrfyJu KrPkJPat uJvKa TLnJPm ßkPuj, vrLPr T~Ka èKu @PZ AfqJKh CPuäU TrJ y~Ç xMrfyJu KrPkJPat KfKj CPuäU TPrj, ÈFofJm˙J~ oOfMqr xKbT TJre KjetP~r \jq TjPˆmu vKyhMu AxuJPor oJiqPo k´P~J\jL~ TJV\k©xy dJTJ ßoKcTqJu TPuP\r IiqJkT S KmnJVL~ k´iJj lPrjKxT ßoKcKxj KmnJPVr KjTa ßk´re TrJ yPuJÇ' ßkJˆoPato KrPkJat xrmrJPyr \jq IjMPrJi TrJ y~Ç F KhPT Vf 8 ßlms∆~JKr rJPf ßvPrmJÄuJjVr gJjJr SKx VPjv ßVJkJu KmvõJx ˝JãKrf FT k´KfPmhPj CPuäU TrJ y~, 7 ßlms∆~JKr xTJu 8aJ 10 KoKjPa ßvPrmJÄuJjVr gJjJiLj KvÊPouJ âKxÄxÄuVú asJKlT mäPTr xJoPj KmFjKk S \JoJ~Jf xoKgtf ßuJT\j FT©nJPm Tftmqrf xJP\t≤ ßoJ: ßVJuJo oJSuJ, asJKlT kKÁo KmnJV, ßoJyJÿhkMr, KcFoKk, dJTJr Skr TTPau YJ\t TPr FmÄ oJgJ~ FPuJkJfJKznJPm Aa KhP~ @WJf TPr oJrJ®T \Uo TPr FmÄ pJjmJyj nJXYMr TPrÇ kMKuv kKrK˙Kf Kj~πe S @®rãJPgt YJr rJC¥ vatVJj S YJr rJC¥ Kk˜Pur èKu TPrÇ @xJKorJ kuJ~jTJPu @mhMuJä y (25), mJP~K\h (20), xK\m (22), vJyJhJ“ ßyJPxj (20), AxoJAu ßyJPxj SrPl KkkJx (27) S ßoJ: \Kxo CK¨jxy (23) Z~\jPT yJPfjJPf irJ y~Ç fJrJ xmJA KvKmPrr ßjfJTotL mPu \JjJ pJ~Ç fJrJ WajJr TgJ ˝LTJr TPrÇ SA WajJxÄâJP∂ Fx@A ßoJ: Ko\JjMr ryoJPjr IKnPpJPVr kKrPk´KãPf ßvPrmJÄuJjVr gJjJr oJouJ jÄ-06, fJKrU 07-02-15 AÄ, iJrJ-143 / 186 / 333 / 353 / 307 / 427 / 109 ßkjJuPTJc f“xy KmP°JrT CkJhJjJmuL @Aj 1908

(xÄPvJijL/2002)-Fr 3/4/5/6 iJrJ FmÄ ßvPrmJÄuJjVr gJjJr oJouJ jÄ-07, fJKrU 07-02-15AÄ, iJrJ-1974 xPjr KmPvw ãofJ @APjr 15(1)(T)(3)/25-W À\M y~Ç iOf CKuäKUf @xJKo ßoJ: \Kxo CK¨j (23) ˝LTJr TPr S \JjJ~, KvKmPrr xπJxL ßhPuJ~Jr fJr ßuJT\j FmÄ I˘ S KmP°JrTxy fJufuJ jfMj rJ˜J~ rJf 3aJ ßgPT 4aJr oPiq Im˙Jj TrPmÇ SA xÄmJh D±tfj TotTftJPhr ImKyf TPr Fx@A ßoJyJÿh ßfJlJöu ßyJPxj xñL~ ßlJxt S KcKmr (kKÁo) IKlxJr ßlJxtxy SA ˙JPj 8 ßlms∆~JKr rJf ßkRPj 4aJr xo~ @xJKo \Kxoxy yJK\r yS~JoJ© C•r KhT ßgPT ßhPuJ~Jr S fJr xyPpJVL xπJxLrJ kMKuvPT uãq TPr FPuJkJfJKz TTPau KmP°Jre S èKumwte TPrÇ xπJxLrJ èKumwte S ßkasuPmJoJ KmP°JrPer oJiqPo @xJKo ßoJ: \Kxo CK¨jPT (23) KZKjP~ KjP~ pJ~Ç kMKuv @®rãJPgt S KZKjP~ ßj~J @xJKoPT ßV´lfJPrr uPãq 21 rJC¥ vatVJPjr èKu TPrÇ FTkptJP~ xπJxLrJ kJKuP~ ßpPf xão y~Ç SA ˙JPjr @vkJPv ßUJÅ\ KjP~ ßhUJ pJ~ @xJKo ßoJ: \Kxo CK¨j CKuäKUf xπJxLPhr ßZJzJ èKuPf Km≠ yP~ fJufuJ jfMj rJ˜Jr C•r kJPvr kNmt ßTJjJ~ ßcsPjr kJPv kPz @PZÇ kPr Fx@A ßoJ: @mhMr rCl \KxPor uJPvr xMrfyJu ‰fKr TPr dJTJ ßoKcTqJu TPu\ yJxkJfJPu ßk´re TPrÇ SA WajJ~ KcKmr Fx@A ßoJ: rKvhMu yT @yf yP~ rJ\JrmJV kMKuv yJxkJfJPu nKft @PZjÇ WajJ˙u ßgPT hM'Ka IKmP°JKrf fJ\J TTPau S YJrKa ßkasuPmJoJ C≠Jr TrJ y~Ç IjMxºJPj ßhUJ ßVPZ, k´KfPmhj hM'Ka kr¸rKmPrJiLÇ IgY FTA gJjJr TotTftJrJ FA k´KfPmhj ‰fKr TPrPZjÇ xMrfyJu KrPkJPat \KxPor kKrY~Ka FKzP~ pJS~J yP~PZÇ IgY \Kxo SA gJjJ~A WajJr k´J~ 20 WµJ @PV ßV´lfJr yP~PZjÇ Kjyf yS~Jr @PVA fJr KmÀP≠ oJouJ yP~PZÇ KfKj kMKuPvr xJPg ÈmªMTpMP≠' Kjyf yPuS xMrfyJu k´KfPmhPj muJ yP~PZ oOfMqr xKbT TJre KjetP~r \jq dJTJ ßoKcTqJu TPuP\ ßk´re TrJ yPuJÇ k´KfPmhPj CPuäU TrJ yP~PZ, KZKjP~ ßj~J @xJKo \KxoPT ßV´lfJPrr uPãq ßVJuJèKur FTkptJP~ xπJxLrJ kJKuP~ pJ~Ç SA ˙JPjr @vkJPv ßUJÅ\ KjP~ ßhUJ pJ~ @xJKo \Kxo xπJxLPhr ßZJzJ èKuPf èKuKm≠ yP~ kPz @PZÇ IgY xMrfyJu KrPkJPat CPuäU TrJ yP~PZ, ÈgJjJr KcCKa IKlxJr Fx@A ßoJ: AKhsxMr ryoJj ßmfJr pPπr oJiqPo rJK© IjMoJj 3aJ 45 KoKjPa fJPT \JjJj ßp fJufuJ jfMj rJ˜J~ FT\j ßuJT oOf Im˙J~ kPz @PZÇ' CPuäUq, FA \Kxo CK¨jxy ßoJa YJr\jPT Vf 7 ßlms∆~JKr xTJPu ßvPrmJÄuJjVr gJjJ FuJTJ ßgPT @aT TPr kMKuvÇ SA Khj KmKnjú oyu ßgPT kMKuPvr TJPZ fJPhr @aPTr Kmw~Ka \JjPf YJS~J yPuS Kmw~Ka fJrJ FKzP~ pJ~Ç 8 ßlms∆~JKr xTJPu \KxPor uJv yJxkJfJu oPVt KjP~ pJ~ kMKuvÇ

mº yu aTPvJ l∑≤uJAj dJTJ, 9 ßlms∆~JKr - mº yP~ ßVu \jKk´~ aTPvJ Èl∑≤uJAj'Ç mJÄuJKnvj Tftk O ã IjMÔJjKa mº TPr KhP~PZ mPu \JjJ ßVPZÇ F mqJkJPr ßpJVJPpJV TrJ yPu IjMÔJjKar Ck˙JkT KxKj~r xJÄmJKhT oKfCr ryoJj ßYRiMrL mPuj, ßvJKa mº yP~ ßVPZÇ fPm TL TJrPe mº yP~PZ fJ KfKj \JPjj jJÇ k´J~ kJÅY mZr iPr xŒ´YJKrf xoxJoK~T rJ\jLKf-Kmw~T aTPvJ l∑≤uJAj KmkMu \jKk´~fJ ßkP~KZuÇ F IjMÔJPj jJVKrT xoJP\r k´KfKjKi, rJ\QjKfT ßjfOmª O xy xoJP\r jJjJ ßkvJr KmKvÓ mqKÜrJ IÄv KjPfjÇ ßaKuPlJPj xJiJre hvtTPhrS IÄv ßj~Jr xMPpJV KZuÇ


10 UmrJUmr

13 - 19 February 2015 m SURMA

@èj KhPò TJrJ fJ KjP~ jJjJ k´vú:

ßYJrJPVJ¬J yJouJ~ yfn’ @AjvO⁄uJ mJKyjL dJTJ, 9 ßlms∆~JKr - @èPj kMPz ZJA yPò KjrLy oJjMwÇ ITJfPr k´Je KhPò jJrL, kMÀw, KvÊ S mO≠Ç kMzPZ pJ©LmJyL mJx, keqmJyL asJT, uû S ßasjÇ @yf yPòj pJ©L, YJuT S ßyukJrÇ ã~ãKf yPò vf vf ßTJKa aJTJr xŒPhrÇ oyJxzTèPuJPf @AjvO⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr ßYJPUr xJoPjA WaPZ Fxm IKVúTJP§r WajJÇ FPTr kr FT FA jOvÄxfJ~ fJrJ KrKfoPfJ Kmmsf-yfn’Ç ÊiM fJ-A j~, ßhv\MPz xÄWKaf xKyÄxfJr hJ~ oMyPN ftA KmPrJiL hPur Skr YJKkP~ ßh~J yPòÇ kJvJkJKv nJKr yPò @AjvO⁄uJ mJKyjLr mqgtfJr hJ~Ç YuPZ yK’f’L @r hJ~ YJkJPjJ rJ\jLKfr ßUuJÇ KT∂á jOvÄxfJr k´TOf KY© \jYMr @zJPuA rP~ pJPòÇ F KjP~ ßUJh KjrJk•JhJfJ xÄ˙JèPuJr oJbkptJP~r xhxqPhr oJP^A xOKÓ yP~PZ iNos\JuÇ fJPhr TJjJWMwJ~ ßmKrP~ @xPf ÊÀ TPrPZ jLujTvJr jJvTfJr n~Jmy xm KY©Ç kMKuv-KmK\Kmr Tctj S rJ˜J~ rJ˜J~ TzJ kJyJrJr oPiqS KTnJPm hMm•Ot rJ @èj uJVJPò fJ KjP~ ßhUJ KhP~PZ jJjJ k´vÇú @AjvO⁄uJ mJKyjLr FTJKiT xhxq S kKrmyj ßjfJrJ muPZj, ßYJrJè¬J yJouJr TJPZ fJrJ IxyJ~Ç @mJr @èj uJKVP~ mJ ßkasuPmJoJ KjPãk TPr hMmtO•rJ KjKmtPWúA xaPT kzPZÇ Fxm WajJ~ xrTJr kã ßgPT hJ~L TrJ yPò 20 huL~ ß\JPar ßjfJTotLPhrÇ Ikr KhPT ÊÀ ßgPTA 20 huL~ ß\JPar kã ßgPT Fxm jOvÄx WajJr xJPg KjP\Phr \Kzf jJ gJTJr KmwP~ ß\JzJPuJ k´KfmJh \JKjP~ @xPZÇ fJrJ Fr xJPg \KzfPhr ßV´lfJr TPr hOÓJ∂oNuT vJK˜r hJKm \JKjP~PZ mJrmJrÇ APfJoPiqA Fxm KjP~ kKrmyj oJKuT-v´KoT, IKVúhê oJjMw S fJPhr ˝\j FmÄ xMvLuxoJ\ k´vú fMPuPZjÇ IPjPTA Knjú AKñf TPrPZjÇ KjTa IfLPf F irPjr kKrTK·f jJvTfJr jK\r rP~PZÇ ßp ryxq krmftL xoP~ k´TJv ßkP~ pJ~Ç F KhPT Ff Khj pJjmJyj YJuJPjJr mqJkJPr xrTJPrr oπL S @AjvO⁄uJ mJKyjLr kã ßgPT fJKVh ßh~J yPuS Vf vKjmJr kMKuPvr @AK\ F ßT Fo vyLhMu yT rJf 9aJr kPr hNrkJuäJr mJx jJ ZJzPf IjMPrJi \JKjP~PZj oJKuT xKoKfPTÇ IjMxºJPj ßhUJ ßVPZ, yrfJu S ImPrJi TotxKN YPT KWPr Vf TP~T KhPj oyJxzPT ßpxm pJjmJyPj IKVúxÄPpJV S ßkasu fJr IKiTJÄvA kMKuv Tctj IgmJ kMKuPvr xJoPjA WPaPZÇ KT∂á kMKuvxy @AjvO⁄uJ rãJmJKyjLr xhxqrJ CkK˙f gJTJ xP•ôS fJrJ fJ k´Kfyf TrPf mJ WajJ˙u ßgPT TJCPT ßV´lfJr TrPf kJPrjKjÇ

VJAmJºJr fMuKvWJPa Vf ÊâmJr rJPf kMKuv kJyJrJr oPiq dJTJVJoL FTKa pJ©LmJyL mJPx ßkasuPmJoJ yJouJr WajJ WPaÇ FPf Z~\j Kjyf FmÄ I∂f 40 \j IKVúhê y~Ç ÊâmJr rJf xJPz 8aJr KhPT FA ootJK∂T WajJ WPaÇ VJAmJºJr xMªrV† ßgPT FA pJ©LPhr KjP~ jJkM F≤Jrk´JAP\r FA mJxKa dJTJ~ @xKZuÇ kPg fMuKvWJa FuJTJ~ ßkRÅZPu @AjvO⁄uJ mJKyjLr xhxqPhr TctPj gJTJ mJxKa uãq TPr ßT mJ TJrJ ßkasuPmJoJ KjPãk TPrÇ FPf oMyPN ftA mJxKaPf @èj iPr pJ~Ç k´fqãhvtL S kMKuv xN© \JjJ~, WajJr xo~ mJPxr ßmKvr nJV pJ©L WMKoP~ KZPujÇ mJxKar VKf KZu k´J~ 120 KTPuJKoaJrÇ Ff hs∆f VKfr FTKa mJPx KTnJPm hMm•Ot rJ yJouJ Tru fJ KjP~S ryPxqr xOKÓ yP~PZÇ Vf vKjmJr ßnJPr mKrvJPur ßVRrjhL gJjJr hKãe oJKyuJrJ~ FTKa asJPT ßkasuPmJoJ KjPãPkr WajJ~ asJTYJuT S ßyukJrxy Kfj\j Kjyf yP~PZjÇ ßnJPr ßkJuKas Klc ßmJ^JA FTKa asJT @AjvO⁄uJ mJKyjLr kJyJrJ~ lKrhkMr ßgPT mKrvJu pJKòuÇ kPg ßT mJ TJrJ ßkasuPmJoJ KjPãk TrPu asJTKa Kj~πe yJKrP~ ßlPuÇ @èPj asJPTr xJoPjr IÄv kMPz pJ~Ç FPf asJTYJuT S ßyukJrxy Kfj\j Kjyf y~Ç Vf 23 \JjM~JKr rJPf rJ\iJjLr pJ©JmJzL FuJTJ~ ßVäJKr kKrmyPjr FTKa pJ©LmJyL mJPx ßkasuPmJoJ yJouJr WajJ WPaÇ FPf SA kKrmyPjr I∂f 35 \j pJ©L IKVúhê yjÇ pJr oPiq FT\j kPr KYKT“xJiLj Im˙J~ oJrJ pJjÇ ˙JjL~ xN© \JjJ~, FA WajJr xo~ kJPvA hJÅzJPjJ KZu kMKuvÇ I˘iJrLrJ mJPx @èj KhP~ kMKuPvr xJoPj KhP~ YPu pJ~Ç Vf 21 \JjM~JKr kMKuv kJyJrJ~ VJKzmyr YJÅkJAjmJmV† ßgPT dJTJ~ @xJr kPg rJ\vJyL ßrvo nmPjr xJoPj ßkasuPmJoJ yJouJr KvTJr y~Ç Vf 2 ßlms∆~JKr rJPf TmJ\Jr ßgPT @ATj kKrmyPjr FTKa mJx dJTJ~ @xJr kPg TMKouäJ~ ßkasuPmJoJ yJouJr KvTJr y~Ç FPf SA kKrmyPjr xJf pJ©L kMPz oJrJ pJjÇ ˙JjL~ xN© \JjJ~, @AjvO⁄uJ mJKyjLr xhxqPhr kJyJrJ~ SA mJxKa dJTJ~ @xKZuÇ fJPhr xJoPjA mJxKaPf ßkasuPmJoJ yJouJr WajJ WaPuS WajJ˙u ßgPT TJCPT ßV´lfJr TrPf kJPrjKj fJrJÇ èKur KjPhtv gJTPuS fJ fJrJ TPrjKjÇ hJK~fôrfrJ mPuPZj, yJouJr xo~ fJrJ FTaM hNPr YPu KVP~KZPujÇ

k´J~ 100 KTPuJKoaJr ßmPV YuJ mJxKaPT yJouJTJrLrJ IjMxre TPr @xKZu KTjJ fJS fJrJ muPf kJPrjKjÇ CPuäUq, TmJ\Jr ÀPa ybJ“ TPrA @ATj kKrmyPjr @VojPT IPjPTA ryxqo~ mPuPZjÇ fJ ZJzJS F ÀPa F mJxKar ßTJPjJ kJrKoa KZu jJÇ xÄKväÓ xN© \JjJ~, Vf 11 \JjM~JKr ßgPT dJTJxy xJrJ ßhPv ßkasuPmJoJ yJouJ S IKVúxÄPpJPVr WajJ~ I∂f 46 \j Kjyf yP~PZjÇ IjMxºJPj ßhUJ ßVPZ IPjT WajJA WPaPZ @AjvO⁄uJ mJKyjLr xhxqPhr CkK˙KfPf, pJ KjP~ FUj jJjJ k´Pvúr xOKÓ yP~PZÇ @r IKiTJÄv ßãP©A ßhUJ ßVPZ hMm•Ot rJ Foj Kjoto WajJ WKaP~ KjKmtPWú kJKuP~ ßVPZÇ Fxm WajJr xJPg xŒOÜ gJTJr IKnPpJV FPj 20 huL~ ß\JaPj©L ßmVo UJPuhJ K\~Jxy KmKvÓ rJ\jLKfKmh, KvãJKmhPhr FTJKiT oJouJ~ ÉTMPor @xJKo TrJ yP~PZÇ @xJKo TrJ yP~PZ KmFjKk S \JoJ~JPfr TP~T yJ\Jr ßjfJTotLPTÇ VJKz ßkJzJPjJ oJouJ~ KmPrJiL ßjfJTotLxy xJiJre oJjMwPT ßV´lfJr TrJ yP~PZ S yPò kJATJKr yJPrÇ kptPmãT oyPur oPf, KmPrJiL hPur Skr jOvÄxfJr hJ~ YJkJPjJr IkrJ\QjKfT ßTRvPur TJrPe IfLPfr oPfJ FmJPrJ k´Tf O WajJ iJoJYJkJ kPz ßpPf kJPrÇ FTJKiT kKrmyj ßjfJ mPuPZj, FA kKrK˙KfPf ßp KjrJk•J ßh~J yPò fJ kptJ¬ j~Ç F TJrPe @PV ßgPTA fJrJ pJjmJyj xLKof @TJPr YJuJPjJ, @mJr ßTJPjJ ßTJPjJ oJKuT kMPrJkMKr jJ YJuJPjJr kPãA KZPujÇ mJÄuJPhv asJT-TJnJctnqJj oJKuT xKoKfr xJiJre xŒJhT ßoJ: À˜Mo @uL UJj mPuPZj, vfnJV KjrJk•J k´hJj TrJ x÷m yPm jJ FaJA ˝JnJKmTÇ KfKj mPuPZj, ybJ“ ybJ“ VJKzmyPr yJouJr WajJ WaPZÇ yJouJTJrLrJ KTnJPm kJKuP~ pJPò fJ-S vjJÜ TrJ x÷m y~ jJÇ KfKj mPuj, V´JoVP† ßYJrJPVJ¬J yJouJ yPòÇ KfKj mPuj, ßTJPjJ FuJTJ~ yJouJr WajJ WaPu fJr @vkJPv hMA YJr KTPuJKoaJPrr oPiq pJrJ xPªynJ\j gJPT fJPhr ßV´lfJr TrJ y~Ç KT∂á fJrkrS ßYJrJPVJ¬J yJouJ gJoPZ jJÇ F KhPT FA kKrK˙KfPf kMKuvk´iJj F ßT Fo vyLhMu yT kKrmyj oJKuT-v´KoT ßjfJPhr xJPg ‰mbT TPrjÇ KfKj rJf 9aJr kPr pJ©LmJyL mJx jJ YJuJPjJr IjMPrJi TPrjÇ KfKj mPuPZj, ßTJPjJ oJKuT pKh Kj\ hJK~Pfô mJx YJuJPf YJj fPm @AjvO⁄uJ mJKyjLr KjrJk•Jr Skr KnK• TPr YJuJPf kJPrjÇ F KjP~ kKrmyj oJKuTPhr oJP^ Kov´ k´KfKâ~Jr xOKÓ y~Ç IPjPTA F krJovt IV´Jyq TPr mJx YJuJPjJr Kx≠J∂ ßjjÇ


UmrJUmr 11

SURMA m 13 - 19 February 2015

ßkasuPmJoJ yJouJ ImqJyf IKVúhê hMA\Pjr oOfMq

dJTJ, 9 ßlms∆~JKr - @AjvO⁄uJ mJKyjLr mqJkT j\rhJKr xP•ôS ßhPvr KmKnjú ˙JPj mJx S asJPT ßkasuPmJoJ yJouJ ImqJyf rP~PZÇ Fxm WajJ~ @yf hMA\Pjr VfTJu oOfMq yP~PZÇ @yf yP~PZj YJr\jÇ 7 ßlms∆~JKr, vKjmJr rJPf mèzJ-jJPaJr oyJxzPTr vJ\JyJjkMr CkP\uJr ÀKkyJPr rJf xJPz 8aJr KhPT mèzJVJoL FTKa asJPT ßkasuPmJoJ KjPãk TPr ßT mJ TJrJÇ FPf IKVúhê yP~ asJPTr ßyukJr yJKxm (35) oJrJ ßVPZjÇ vyLh K\~JCr ryoJj ßoKcTqJu TPu\ yJxkJfJPu KYKT“xJiLj Im˙J~ ßrJmmJr rJf 3aJ~ KfKj oJrJ pJjÇ yJKxm KxrJ\V† ß\uJr rJ~V† CkP\uJr ßxJjJoMUL kJÅYVJKZ V´JPor @mhMx xJ•JPrr ßZPuÇ F WajJ~ hê mèzJ vyPrr mzTMKozJ V´JPor mJKxªJ asJTYJuT ßVJuJo ßoJ˜lJ (40), jJPaJPrr KxÄzJ CkP\uJr YTjSVJÅ V´JPor mqmxJ~L \JyJñLr ßyJPxj (30) S FTA CkP\uJr YTxJgL V´JPor U~mr @uLr ßZPu mqmxJ~L @mhMu @K\\ (47) vyLh K\~JCr ryoJj ßoKcTqJu TPu\ yJxkJfJPu KYKT“xJiLj rP~PZjÇ FKhPT Vf 24 WµJ~ ß\uJr KmKnjú ˙Jj ßgPT KmFjKk S \JoJ~Jf-KvKmPrr 15 ßjfJTotLPT ßV´lfJr TrJ yP~PZÇ fJPhr oPiq oKxCr ryoJj jJPo KvKmPrr FT ACKj~j xnJkKf rP~PZjÇ \JjJ pJ~, 8 ßlms∆~JKr, ßrJmmJr ßljLr KfjKa ˙JPj mJx-asJPT @èj ßh~J yP~PZÇ F WajJ~ YJuT Æê yP~PZjÇ FTKa xN© \JjJ~, dJTJ-Y¢V´Jo oyJxzPTr ßljL IÄPvr TJK\rhLKWPf VJPot≤ xJoV´L myjTJrL dJTJVJoL TJnJctnqJPj (dJTJPoPasJ-a-11-9894) IKVúxÄPpJV TPr IùJf mqKÜrJÇ F xo~ YJuT ßoJ: kJrPn\ S ßyukJr @uJCK¨j Æê yjÇ @fï ZzJPf IKVúxÄPpJVTJrLrJ ßmv TP~TKa TTPau KmP°Jre WaJ~ S FTJKiT VJKz nJXYMr TPrÇ Umr ßkP~ kMKuv S ˙JjL~ ACKk ßY~JroqJj TJoÀöJoJj fJuMThJr WajJ˙u ßgPT @yfPhr C≠Jr TPr ßljL @iMKjT xhr yJxkJfJPur mJjt ACKjPa kJbJjÇ @yf kJrPn\ ßxJjJVJ\Lr Yr TOÌ V´JPor lKTr @yoPhr ßZPuÇ FKhPT oyJxzPTr uJuPkJPu FTKa TJnJctnqJPj @èj ßh~ ßT mJ TJrJÇ kMKuv WajJ˙Pu pJS~Jr @PVA IKVúxÄPpJVTJrLrJ kJKuP~ pJ~Ç F ZJzJ ßljL-oJA\hL @ûKuT oyJxzPTr kJÅYVJKZ~J mJ\JrxÄuVú ˙JPj vKjmJr rJPf xMVºJ kKrmyPj (PjJ~JUJuLm-1777) IKVúxÄPpJV TPr IùJf mqKÜrJÇ Umr ßkP~ lJ~Jr xJKntPxr ßuJT\j WajJ˙Pu KVP~ @èj Kj~πPe @PjÇ VJAmJºJr fMuxLWJPa pJ©LmJyL mJPx

ßkasuPmJoJ~ hê @mMu TJuJo @\Jh (35) jJPor @PrJ FT\j oJrJ ßVPZjÇ KfKj VJAmJºJr xMªrVP†r kJbJjkJzJ FuJTJr @mhMu VlMPrr ßZPuÇ 7 ßlms∆~JKr, ßrJmmJr hMkMPr rÄkMr ßoKcTqJu TPu\ yJxkJfJPu KYKT“xJiLj Im˙J~ KfKj oJrJ pJjÇ F KjP~ F WajJ~ oOPfr xÄUqJ hJÅzJu @a \PjÇ F WajJ~ VJAmJºJ ß\uJ KmFjKk xnJkKf @KjxMöJoJj UJj mJmM, xhr CkP\uJ kKrwh nJAx ßY~JroqJj ßoJPvth yJmLm ßxJPyuxy 60 \Pjr jJo CPuäU TPr 90 \Pjr KmÀP≠ yfqJxy KmPvw ãofJ @APj VJAmJºJ xhr gJjJ~ oJouJ hJP~r TPrPZ kMKuvÇ oJouJr mJhL xhr gJjJr Fx@A oJyJmMm @uoÇ Vf 7 ßlms∆~JKr, vKjmJr rJf 2aJr KhPT KYKrrmªr CkP\uJr dJTJ-KhjJ\kMr oyJxzPTr jJKz~JmJ\Jr jJoT˙JPj FTKa keqmJyL TJnJctnqJPj ßkasuPmJoJ KjPãk TPr ßT mJ TJrJÇ FPf TJnJct nqJPjr YJuT @mhM ryoJj (24) oJrJ®T @yf yjÇ fJPT KhPoT yJxkJfJPu nKft TrJ yP~PZÇ VJKzroJKuT KhuhJr @uLr nJA KxrJ\Mu AxuJo \JjJj, I∂f 20-25 \Pjr FTKa hu VJKzKaPf @âoe TPr k´gPo kJgr FmÄ kPr ßkasuPmJoJ ZMPz kJKuP~ pJ~Ç Y¢V´JPor KorxrJA ßgPT TJntJcnqJjKa KmÛMa KjP~ @xKZuÇ TJnJctnqJjKa jJKz~JmJ\JPr ßkRÅZPu rJ˜J~ VJZ TJaJ ßhPU nqJjKa ßkZj KhPT ßj~Jr xo~ yJouJTJrLrJ VJKzPf FPuJkJfJKz kJgr KjPãk TrPf gJPTÇ FTkptJP~ krkr KfjKa ßkasuPmJoJ KjPãk TPrÇ FPf VJKzr AK†j S ßnfPr rJUJ I∂f xJPz 4 yJ\Jr TJatMj KmÛMa S 250/300 m˜J kPaPaJ xŒNet n˛LnNf yP~ pJ~Ç kMKuv @èj ßjnJPjJr ßYÓJ TPrÇ kPr lJ~Jr xJKntx FPx @èj Kj~πPe @PjÇ rJPfA KmK\Km S rqJPmr ayu hu WajJ˙u kKrhvtj TPrPZÇ Y¢V´JPor oJK^ryJa ßgPT xJrPmJ^JA FTKa asJT 8 ßlms∆~JKr, ßrJmmJr ßnJPr ßYRoMyjLPljL xzPTr KxuKj~J FuJTJ~ FPu asJTKaPf ßkasuPmJoJ ZMÅPz oJPr IùJf mqKÜrJÇ FPf asJT ßyulJr ßuJToJj @yf yjÇ èÀfr @yfJm˙J~ fJPT ßjJ~JUJuL ß\jJPru yJxkJfJPu nKft TrJ y~Ç kJmjJ vyPr FTKa mJPx ßkasuPmJoJ yJouJ YJuJPjJ yP~PZÇ fPm F WajJ~ ßTC yfJyf y~KjÇ Ijq KhPT YJaPoJyPr FxFxKx krLãJ ßTPªsr ßVaxy TP~TKa ˙JPj xJfKa TTPau KmP°Jre WKaP~PZ hMmtO•rJÇ F WajJ~ pMmT ˝kj Ko~J (24) @yf yP~PZjÇ vKjmJr rJPf FA kOgT hM'Ka WajJ WPaÇ kMKuv kJÅY KmFjKk TotLPT ßV´lfJr TPrPZÇ


12 UmrJUmr

13 - 19 February 2015 m SURMA

KmKnjú hNfJmJPx èo-UMPjr fJKuTJ KhP~PZ KmFjKk dJTJ, 9 ßlms∆~JKr - YuoJj @PªJuj xÄV´JPo @AjvO⁄uJ mJKyjLr yJPf Vf FT oJPx KmPrJiL hPur ßpxm ßjfJTotLPT èo mJ UMj TrJ yP~PZ fJPhr FTKa fJKuTJ @∂\tJKfT oJjmJKiTJr xÄ˙Jxy KmPhvL hNfJmJPx kJKbP~PZ KmFjKkÇ @∂\tJKfT oJjmJKiTJr xÄ˙JèPuJr hOKÓ @Twte TPr F KmwP~ fJPhr xPr\Koj fh∂ TrJr \jq IjMPrJiS \JKjP~PZ huKaÇ @VJoL x¬JPy ACPrJkL~ ACKj~Pjr (AAC) FTKa CókptJP~r k´KfKjKihu mJÄuJPhPvr xJŒ´KfT oJjmJKiTJr kKrK˙Kf ßhUPf dJTJ~ @xJr TgJ rP~PZÇ Foj ßk´ãJkPa KmFjKkr kã ßgPT FA fJKuTJ ßh~J y~ mPu KmFjKkr hJK~fôvLu xN© \JKjP~PZÇ F KmwP~ KmFjKk ßY~JrkJrxPjr KmPvw xyTJrL IqJcPnJPTa vJoxMr ryoJj KvoMu KmvõJx \JjJj, 5 \JjM~JKr ßgPT xJrJ ßhPv ßpRg IKnpJPjr jJPo KmFjKkxy 20 huL~ ß\JPar IxÄUq ßjfJTotLPT ßV´lfJPrr kJvJkJKv TKgf mªMTpMP≠ xJ\JPjJ jJaPTr oJiqPo yfqJTJ§ WaJPjJ yP~PZÇ xrTJPrr TPbJr ßx¿rKvPkr oPiqS F KmwP~ KmKnjú \JfL~ ‰hKjPT Umr k´TJKvf yP~PZÇ 5 \JjM~JKr k´KfÆKªôfJyLj KjmtJYPjr mwtkNKft CkPu ÈVefπ yfqJ Khmx' kJuPj KmFjKkxy 20 huL~ ß\JPar ßjfJTotLrJ @AjvO⁄uJ mJKyjL, rqJm, kMKuvxy xJhJ ßkJvJPT ãofJxLj hPur TqJcJrPhr yJPf 78 \j k´Je yJKrP~PZj, pJr oPiq KmPrJiL hPur ßjfJTotLr xÄUqJ 43 \j mPu kJbJPjJ fJKuTJ~ hJKm TrJ y~Ç huL~ xN© \JjJ~, KjyfPhr oPiq rÄkMr,

TMKzV´Jo, rJ\iJjL dJTJr pJ©JmJzL, mKrvJPu CK\rkMr, TMKouäJr ßYR¨V´Joxy ßhPvr KmKnjú ß\uJr ßjfJTotL S xJiJre oJjMw rP~PZjÇ Vf FT oJPx 18 yJ\Jr ßjfJTotL, xJiJre oJjMw ßV´lfJr yP~PZjÇ oJouJ~ @xJKo TrJ yP~PZ k´J~ xJf uJPUr IKiT ßjfJTotLPTÇ Fr mJAPr oJouJ~ IùJfxÄUqT ßuJTPT @xJKo fJKuTJ~ pMÜ TrJ yP~PZÇ IùJf FA fJKuTJ~ kPr ßV´lfJrTOf KmPrJiLhuL~ ßjfJTotLPhr @xJKo KyPxPm I∂ntMÜ TrJ yPòÇ KvoMu KmvõJx mPuj, 5 \JjM~JKrr kr TP~TKa èÀfôkNet WajJ KmPvw TPr KmPrJiL hPur ßjfJTotLPhr TKgf ÈâxlJ~Jr', ÈmªMTpM≠' S asJPTr KjPY ßlPu yfqJr kJvJkJKv kMKuKv ßylJ\Pf ßjfJTotLPhr èKu TPr kñM TrJ yPòÇ KfKj mPuj, F kpt∂ KmPrJiL hPur ßjfJTotL-xogtT pJrJ yfqJr KvTJr yP~PZj fJrJ yPuj∏ jJPaJPrr ßfmJKz~Jr rJKTm oMK¿ (KmKmF xÿJj), rJ~yJj @uL (ZJ©hu), rJ\vJyL oyJjVPrr @AjMr ryoJj oMÜ (KmFjKk), rJ\vJyL KmvõKmhqJuP~r vJyJmMK¨j (AxuJoL ZJ©KvKmr), mJPjvõPrr oK\rC¨Lj (KmFjKk), ßVJhJVJzLr ßoJ: FxuJo (pMmhu), KmPjJhkMPrr jNÀu AxuJo vJKyj (TPu\KvãT), YJÅkJAjmJmVP†r TJjxJPar \oPxh @uL (KmFjKk), jmJmVP†r @xJhMuäJy fMKyj (AxuJoL ZJ©KvKmr), KvmVP†r oKfCr ryoJj (ZJ©hu), ßjJ~JUJuLr ßYRoMyjLr Ko\JjMr ryoJj (pMmhu), oyKxj CK¨j (ZJ©hu), ]PmVoVP†r ßoJ: ßxJPyu (pMmhu),

ßxJjJAoMKzr ßoJrPvh @uo kJrPn\ (ZJ©hu), YM~JcJñJr vïrYªskMPrr KxrJ\Mu AxuJo (KmFjKk), jzJAPur ˙JjL~ ßkRr TJCK¿ur AoÀu TJP~x (\JoJ~JPf AxuJoL), dJTJr KUuVJÅSP~r jNÀöJoJj \Kj (ZJ©hu), dJTJ TPuP\r FohJh CuäJy (AxuJoL ZJ©KvKmr), @∂\tJKfT AxuJoL KmvõKmhqJuP~r dJTJ TqJŒJPxr ZJ© @KrlMu AxuJo oMTMu (ZJ©hu), oJfM~JAPur xJUJS~Jf ßyJPxj rJyJf (ZJ©hu), oM\JKyhMu AxuJo \JKyh, nJxJjPaPTr @u @oLj, @VJrVJÅSP~r \KxoCK¨j (AxuJoL ZJ©KvKmr), xhr CkP\uJr ßxJuJAoJj CK¨j (ZJ©hu), Y¢V´JPor ßuJyJVzJr xJKTmMu AxuJo (AxuJoL ZJ©KvKmr), rJñMKj~Jr K\uärM ryoJj nJ§JrL (pMmhu), ßnJuJ xhPrr @mMu TJuJo (v´KoT), K^jJAhPyr ‰vuTMkJr xMufJj @uL KmvõJx (v´KoT), YrlqJxPjr yJÀj Ir rvLh (ZJ©hu), xJfLrJr fJuJ CkP\uJr rKlTMu AxuJo (xJiJre \jfJ), rJojVPrr vyLhMu AxuJo (\JoJ~JPf AxuJoL), o~ojKxÄPyr jJªJAPur @Kxl kJrPn\ aMTMj (ZJ©hu), pPvJPrr ßYRVJZJr @mhMx xJoJh ßoJuäJ (KmFjKk), oKjrJokMPrr ßoJ: ACxMl (pMmhu), hMVtJkMPrr ßoJ: Kuaj (pMmhu), xhPrr rJ\M (KmFjKk), KxrJ\VP†r CuäJkJzJr xJAhMu AxuJo (\JoJ~JPf AxuJoL), TMKouäJ xhr ßKher TJuJ ˝kj (KmFjKk), ßYR¨V´JPo xJyJmMK¨j kJPaJ~JKr (AxuJoL ZJ©KvKmr), KkPrJ\kMPrr mJóM Ko~J (\JoJ~JPf AxuJoL) k´oMPUr jJo S KbTJjJr kJvJkJKv yfqJr Kmmre ßh~J yP~PZÇ Ikyre S èPor KmwP~ muJ yP~PZ 20 huL~ ß\JPar IPjT ßjfJTotLr xºJj KouPZ jJÇ fJPhr kKrmJPrr xhxqrJS jJjJnJPm ßUJÅ\Umr KjPòjÇ KT∂á KjrJk•Jr KhTaJ KmPmYjJ~ ßrPU SA fJKuTJ ßh~J y~KjÇ KvoMu KmvõJx hPur xJÄVbKjT xŒJhT Fo AKu~Jx @uL, dJTJ KxKa TrPkJPrvPjr KjmtJKYf TJCK¿ur ßYRiMrL @uoxy 2012 xJPu èo-UMPjr Kmw~èPuJS CPuäU TPrjÇ

A≤JrjqJvjJu âJAKxx V´∆Pkr 3 k´˜Jm dJTJ, 10 ßlms∆~JKr - A≤JrjqJvjJu âJAKxx V´∆k mJÄuJPhPvr rJ\QjKfT xïa xoJiJPjr uPãq fJPhr SP~mxJAPa Kfj hlJ k´˜Jm KhP~PZÇ fJPhr oNu mÜmq xÄPãPk FUJPj fMPu irJ yPuJ : mJÄuJPhPvr rJ\QjKfT xïa hs∆fA ÈkP~≤ Im ßjJ KraJjt'-Fr KhPT iJKmf yPòÇ xÄKväÓ kãèPuJ \ÀKr KnK•Pf CP•\jJ k´voPj khPãk jJ KjPu n~JmynJPm IK˙KfvLu yPf kJPr ßhvÇ F kKrPk´KãPf xïa xoJiJPj Kfj hlJ k´˜Jm KhP~PZ A≤JrjqJvjJu âJAKxx V´∆kÇ 9 ßlms∆~JKr xÄVbPjr SP~mxJAPa FA k´˜Jm ßh~J yP~PZÇ k´˜Jm KfjKa yPuJ FT. rJ\QjKfT KnjúofJmu’LPhr KmÀP≠ KjkLzj mPº k´Kfv´∆Kfm≠ yPf yPm @S~JoL uLV xrTJrPTÇ @Aj k´P~JVTJrL xÄ˙JèPuJr KmÀP≠ oJjmJKiTJr u–WPjr IKnPpJPVr KmwP~ \mJmKhKyfJ KjKÁf TrPf yPmÇ xMvLuxoJP\r ˝JiLjfJ Umt TPr Foj khPãk kJJPf yPmÇ xÄUqJuWM xŒ´hJ~, fJPhr xyJ~xŒK• S mqmxJ~ k´KfÔJj rãJ TrPf yPm yJouJr yJf ßgPTÇ hMA. VefJKπT vJxPj k´fqJmftj TrPf xoP^JfJr \jq @S~JoL uLVPT k´P~J\j yPu KmFjKkr KxKj~KrKar Kjoúfo kptJ~PT @oπe \JjJPjJ CKYfÇ Fr xJPg IñLnNf gJTPm KjmtJYjL xÄÛJrÇ xrTJPr CKYf yPm dJTJ~ ßo~r KjmtJYj TrJÇ Kfj. KmFjKkr CKYf xKyÄxfJ kKryJPr k´Kfv´∆Kfm≠ yS~JÇ fJPhr CKYf \JoJ~JPf AxuJoLr xñ fqJV TrJÇ

kM K uv mJKyjLr ßUJrJKT mJmh KUSHIARA 21 ßTJKa aJTJ \ÀKr ZJz CASH & CARRY 313-317 COMMERCIAL ROAD, LONDON E1 2PS

- Great prices & Service - Fresh fish & Vegetables - Guaranteed Halal Meat - Discounts for restaurants IJoJPhr TJPZ xm irPjr yJuJu oJÄx, ßl∑JP\j PmJjPux KYPTj, PmJjPux oJaj, uqJ’ FmÄ xm irPjr oJZ ˝·oNPuq kJS~J pJ~Ç xm irPjr YJu S o~hJ IJoJPhr TJPZ kJPmjÇ

ßrÓáPrP≤r \jq KmPvw ZJz T: 0207 790 1123 F: 0207 790 6030

dJTJ, 10 ßlms∆~JKr - kMKuv mJKyjLr ÈPUJrJKT' mJmh k´J~ 21 ßTJKa aJTJ \ÀKr KnK•Pf ZJz TrJ yP~PZÇ ˝rJÓs oπeJuP~r k´˜JPm Igt oπeJu~ ßgPT Vf 9 ßlms∆~JKr F Igt ZJz TrJ y~Ç YuKf 2014-2015 IgtmZPr ÈmJÄuJPhv kMKuv IKihlfPrr kMKuv xhr hlfPrr ßUJrJKT xÄPpJ\j' UJf ßgPT F Igt mrJ¨ ßh~J yP~PZÇ Igt oπeJu~ ßgPT \JKr TrJ FT k´ùJkPj F TgJ muJ yP~PZÇ xN© \JjJ~, 35 Khj iPr 20 huL~ ß\JPar ßhvmqJkL uJVJfJr ImPrJi S yrfJu YuPZÇ rJ\QjKfT F TotxNKY ßoJTJPmuJ~ KmkMu kMKuv KjP~JV TrJ yP~PZÇ kMKuv mJKyjLr Fxm xhxq rJf-Khj @AjvO⁄uJ rãJ~ mq˜ rP~PZÇ Igt ZJz xŒKTtf k´ùJkPj muJ yP~PZ, ßoJa kJÅY UJPf FA Igt mrJ¨ ßh~J yP~PZÇ ßoPasJkKuaj kMKuPvr \jq ßUJrJKT mJmh mrJ¨ TrJ yP~PZ Kfj ßTJKa aJTJÇ dJTJ ßoPasJkKuaj kMKuPvr \jq mrJ¨ 9 ßTJKa 27 uJU 75 yJ\Jr aJTJÇ ß\uJ kMKuPvr \jq xJf ßTJKa 50 uJU aJTJÇ ßruSP~ kMKuPvr \jq 20 uJU aJTJ FmÄ ß¸vJu msqJPûr \jq 83 uJU aJTJ mrJ¨ ßh~J yP~PZÇ fPm FA Igt ZJzJr xJPg ßoJa KfjKa vft \MPz KhP~PZ Igt

oπeJu~Ç FA vPftr oPiq rP~PZ, ÈkMj”CkPpJK\f Igt mqP~ pJmfL~ @KgtT KmKiKmiJj FmÄ @KgtT Kmw~JmKu pgJpg IjMxre TrPf yPmÇ kMj”CkPpJK\f Igt YuKf IgtmZPrr xÄPvJKif mJP\Pa ˝rJÓs oπeJuP~r xÄKväÓ UJfxoNPy xojõ~ yPm FmÄ ImqK~f Igt 30 \Mj 2015-Fr oPiq xokte TrPf yPmÇ jJo k´TJPv IKjòMT FT kMKuv xhxq mPuPZj, ImPrJPir @PV rJ˜J~ KcCKarf kMKuvPhr asJT mJ nqJPj TPr UJmJr xrmrJy TrJ yPfJÇ KT∂á ImPrJPir TJrPe FKa FUj x÷m yPò jJÇ @r mftoJj kKrK˙KfPf TUj ßTJgJ~ TJr KcCKa kPz fJrS KjKhtÓ ÈaJAo-PaKmu' KbT rJUJ x÷m yPò jJÇ fJA Fxm jJ˜J, hMkMr

S rJPfr UJmJPrr \jq Igt mrJP¨r k´P~J\j rP~PZÇ \JjJ ßVPZ, @AjvO⁄uJ rãJr ßhvmqJkL 94 yJ\Jr 949 kMKuv ßoJfJP~j rP~PZÇ Fr oPiq 62 yJ\Jr 802 \j KhPjr ßmuJ~ KcCKa kJuj TrPZÇ mJKT 32 yJ\Jr 147 \j rJPf KcCKa TrPZÇ Fxm kMKuPvr \jq k´KfKhj UJmJPrr mrJP¨r k´P~J\j xJf ßTJKa aJTJÇ F KyxJPm kMKuv xhxq k´Kf\j k´J~ 75 aJTJ TPr mrJ¨ kJPmjÇ Igt oπeJuP~r ZJzTOf 21 ßTJKa aJTJ UJmJr ßTjJr TJP\ mqmyJr TrJ yPmÇ CPuäUq, IPjT Khj iPr kMKuv mJKyjLr xhxqrJ ^MÅKTkNet TJ\ TrJr \jq oNu ßmfj IKfKrÜ 30 vfJÄv nJfJ ßkP~ @xPZj


UmrJUmr 13

SURMA m 13 - 19 February 2015

\JfL~ xÄuJPkr @øJj

rJÓskKf, k´iJjoπL S KmFjKkr ßY~JrkJrxjPT jJVKrT xoJP\r KYKb

nJrf hs∆f xïPar xoJiJj YJ~, kãkJf YJ~ jJ dJTJ, 10 ßlms∆~JKr - KhKuä YJAPZ mJÄuJPhPvr xïaaJ hs∆f KoaMT; KT∂á ßxA xoJiJPj nJrPfr ßpj ßTJPjJ ZJ~J mJ kãkJf jJ ßhUJ pJ~, nJrfL~ rJÓshNPfr xJPg nJrPfr krrJÓsoπLr @PuJYjJ~ FA Kmw~Ka SPb FPxPZÇ mJÄuJPhPv IvJ∂ kKrK˙Kf xJouJPf ßvU yJKxjJr xrTJr k´P~J\Pj @PrJ TPbJr mqm˙J ßjPm mPu k´KfPmvL nJrfPT fJrJ @võ˜ TPrPZ mPu \JjJ ßVPZÇ ßvU yJKxjJr xrTJPrr jLKfKjitJrTPhr xJPg @PuJYjJr KnK•Pf dJTJ~ nJrfL~ hNfJmJxS oPj TrPZ kKrK˙Kf yJPfr mJAPr YPu pJ~Kj FmÄ Im˙J xJoJu KhPf \ÀKr Im˙J mJ xJoKrT y˜PãkS FUjA k´P~J\j yPm jJÇ mJÄuJPhPv nJrPfr yJATKovjJr kï\ vre 9 ßlms∆~JKr KhKuäPf krrJÓsoπL xMwoJ ˝rJ\PT mJÄuJPhPvr xJŒ´KfT kKrK˙Kf KjP~ FA oPotA ÈKmsl' TPrPZj mPu KmKmKx \JjPf ßkPrPZÇ nJrf FA ‰mbT KjP~ xrTJKrnJPm oMU ßUJPuKjÇ mrû muJ yP~PZ, FaJ Kj~Kof ÀKaj mJKwtT ‰mbTÇ ÊiM kï\ vreA jj, @xPu FA oMyPN ft hMKj~J\MPz nJrPfr pf rJÓshNf @PZj fJrJ xmJA KhKuäPf

FPxPZj fJPhr mJKwtT xPÿuPj ßpJV KhPfÇ KhKuäPf krrJÓs oπeJuP~r KjntrPpJVq xNP© KmKmKx \JjPf ßkPrPZ Ko. vre fJr oπLPT FaJA \JKjP~PZj ßp, mJÄuJPhv xrTJr FUPjJ oPj TrPZ kKrK˙Kf fJPhr Kj~πPe @PZ FmÄ hrTJPr fJrJ @PrJ TPbJr mqm˙J KjPfS k´˜f M Ç KT∂á \ÀKr Im˙J mJ xJoKrT mJKyjL jJoJPjJr oPfJ Im˙J FUPjJ y~KjÇ nJrPfr krrJÓs oπeJuP~r KjntrPpJVq xN©èPuJ KmKmKxPT mPuPZ, mJÄuJPhPvr k´iJjoπL ßvU yJKxjJr @®KmvõJPx KYz iPrPZ mJ KfKj @kPxr \jq k´˜f M Foj ßTJPjJ AKñf KT∂á fJrJ FUPjJ kJjKjÇ mrÄ KfKj @PrJ TzJ yJPf xKyÄxfJr ßoJTJPmuJ TrPmj mPuA TgJ KhP~PZjÇ

UKAY Fish & Meat Bazar

ßkasuPmJoJ S KmFjKkr \jKk´~fJ: dJTJ~ nJrfL~ hNfJmJPxr @r FTKa oNuqJ~j∏ KmPrJiL KmFjKkr ßkZPj pPgÓ \jxogtj gJTJ xP•ôS Vf FT oJPxr aJjJ ImPrJi mJ ßkasuPmJoJyJouJr ß\Pr ßxA \jKk´~fJPfS KT∂á @P˜ @P˜ nJaJ kzPZÇ

WHOLESALE RETAIL AND RESTAURANT SUPPLIER

roPlJct yJuJu ßgPT xo˜ oJÄx ßcKunJrL ßh~J y~Ç Quality food at low prices, fresh Bangladeshi vegetables, fish, fruits, Halal meats Discounts for restaurants

OUR MEAT IS FROM ROMFORD HALAL 251 Whitechapel Road,London E1 1DB T: 020 7247 8798 F: 020 7247 4997 E:ahfaz@ukaygroup.com

xJiJre oJjMw @P˜ @P˜ TîJ∂, KmrÜ yP~ kzPZj mPuA fJPhr iJreJÇ KhKuä YJAPZ mJÄuJPhPvr xïaaJ hs∆f KoaMT; KT∂á ßxA xoJiJPj nJrPfr ßpj ßTJPjJ ZJ~J mJ kãkJf jJ ßhUJ pJ~Ç FA Kmw~aJ KjP~S nJrfL~ rJÓshPN fr xJPg nJrPfr krrJÓsoπLr @PuJYjJ yP~PZ mPu \JjJ ßVPZÇ KT∂á nJrf mJÄuJPhPv xïPar KbT TL irPjr xoJiJj ßhUPf YJAPZ? FA k´Pvú nJrPfr TotTftJrJ muPZj, K˙KfvLufJA k´iJj TJoqÇ fJrJ muPZj, mJÄuJPhPv KmhMq“-Pru-kKrmyj AfqJKh jJjJ UJPf nJrfL~ ßTJŒJKjèPuJ TP~T mZr iPr vf vf ßTJKa aJTJ uKVú TPrPZÇ KT∂á aJjJ ImPrJi @r IK˙rfJ~ ßxxm KmKjP~JPVr nKmwq“ KjP~S FUj CPÆV mJzPZÇ nJrfL~ TotTftJrJ muPZj, ˆsqJPaK\T KhT ßgPT nJrPfr TJPZ mJÄuJPhPvr èÀfô IPjTÇ KT∂á FTAxJPg IgtjLKfr KhT ßgPTS mJÄuJPhPvr èÀfô Khj Khj mJzPZÇ ßx\jqA nJrf ßx ßhPv FTaJ xMK˙r VefJKπT TJbJPoJ YJ~, pJ mqmxJmJKe\qPT xJyJpq TrPmÇ

dJTJ, 10 ßlms∆~JKr - GToPfqr KnK•Pf \JfL~ xïa KjrxPjr \jq \JfL~ xÄuJPkr @øJj \JKjP~ rJÓskKf ßoJ: @mhMu yJKoh, k´iJjoπL ßvU yJKxjJ FmÄ KmFjKkr ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~JPT KYKb KhP~PZj jJVKrT xoJP\r mqJjJPr FTKa ßlJrJoÇ F ßlJrJPor ßjfOfô KhPòj xJPmT k´iJj KjmtJYj TKovjJr (KxAKx) F Ka Fo vJoxMu ÉhJÇ ßhPvr YuoJj xïa Kjrxj S x–WJfkNet Im˙J ßgPT hs∆f C•rPe \JfL~ xÄuJPkr @øJjPT TJptTr TrPf jJVKrT k´KfKjKiPhr KjP~ VKbf y~ FA ßlJrJoÇ Vf 7 ßlms∆~JKr AK†Kj~Jxt AjKˆKaCvj ßxKojJPr KmKnjú ßv´eL ßkvJr jJVKrTPhr ofKmKjoP~r FTkptJP~ xmJr xÿKfPf jJVKrT xoJP\r mqJjJPr F ßlJrJo VKbf y~Ç F Ka Fo vJoxMu ÉhJr ßjfOPfô 9 ßlms∆~JKr jJVKrT xoJP\r FT ‰mbT IjMKÔf y~Ç ‰mbPT k´JgKoTkptJP~ rJÓskKf, k´iJjoπL FmÄ KmFjKkr ßY~JrkJrxjPT KYKb ßh~Jr Kx≠J∂ ßj~J y~Ç 9 ßlms∆~JKr KmPTPu jJVKrT xoJP\r kã ßgPT FT\j mJyTPT KhP~ SA KYKb ßh~J y~ mPu ‰mbPTr FTKa xN© \JjJ~Ç KYKbPf rJÓskKfr TJPZ ßhPvr FT\j IKnnJmT KyPxPm xÄuJPkr Ên CPhqJV V´yPer KmPvw nNKoTJ rJUPf xKmj~ IjMPrJi \JjJPjJ y~Ç Ikr KhPT k´iJjoπL ßvU yJKxjJPT xrTJPrr kPã xÄuJPkr Ên CPhqJV V´yPer xKmj~ IjMPrJi \JjJPjJ y~Ç @r jJVKrT xoJP\r kã ßgPT KmFjKkr ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~JPT ßuUJ KYKbPT fJPhr ßk´Krf k´˜JmjJr @PuJPT xÄuJPkr Ên CPhqJV TJojJ TrJ y~Ç CPuäUq, KYKbr xJPg jJVKrT xoJP\r kã ßgPT F Ka Fo vJoxMu ÉhJ ˝JãKrf FTKa k´˜JmjJ xÄPpJK\f TrJ y~Ç Vf 7 ßlms∆~JKr AK†Kj~Jxt AjKˆKaCvj ßxKojJPr KmKnjú ßv´eL ßkvJr jJVKrTPhr ofKmKjoP~r FTkptJP~ xmJr xÿKfPf SA k´˜JmjJKa ‰fKr TrJ y~Ç

KUSHIARA 24hours Hotline: 0207

Open 7 days a week

790 1234

TRAVEL SERVICES - CHOICE OF AIRLINES

- CHEAP AIR TICKETS FOR INTERNATIONAL & DOMESTIC FLIGHTS ON YOUR CHOICE OF DESTINATIONS - HAJJ & HOLIDAY PACKAGES - LOW COST FLIGHTS TO ANY CITY AROUND THE WORLD - WORLDWIDE CARGO SERVICE - WE CAN HELP WITH:Passport - No Visa - Renewal Matters

TRAV-

ELS & by FSA & HM Custom & Excise Regulated & registered

n n n n

Worldwide Money Transfer Bureau De Exchange Best Currency Rate

We buy & sell BD Taka, USD, Euro

Money exchange opening hour 10am-7pm 0207 790 9888

313-319 COMMERCIAL ROAD, LONDON E1 2PS T: 0207 790 1234 / 0207 702 7460 F: 0207 790 3063

WE BUY & SELL LAND & FLATS IN BANGLADESH


14 UmrJUmr

13 - 19 February 2015 m SURMA

ßhPvr KvãJTJptâo u§n§ dJTJ, 9 ßlms∆~JKr - u§n§ yP~ ßVPZ ßhPvr KvãJTJptâoÇ YuoJj rJ\QjKfT IK˙rfJ~ xLoJyLj IKjÁ~fJ~ kPzPZ k´JgKoT ßgPT CóKvãJ ˜r kpt∂ xmt©Ç KvãJ\Lmj KjP~ IKj~Á~fJ~ kPzPZ YJr ßTJKa 74 uJU 52 yJ\Jr 374 \j KvãJgtL S fJPhr IKnnJmPTrJÇ KvãJgtLPhr xmPYP~ èÀfôkNet kJmKuT krLãJ FxFxKxr xo~xNKY APfJoPiqA ßnPX fZjZ yP~ ßVPZÇ ßTJPjJoPf hM'Ka krLãJ ßj~J yPuS krmftL krLãJ IjMÔJPj rP~PZ IKjÁ~fJÇ @xjú FAYFxKx krLãJ KjP~S xÄv~ TJaPZ jJÇ mZPrr ÊÀr Khj ßgPTA k´JgKoT S oJiqKoT ˜Prr TîJx ÊÀr TgJ gJTPuS ßTJgJS Kj~Kof TJx ÊÀ y~KjÇ ÛMuèPuJPf Kr-IqJcKovj FUPjJ ßvw y~KjÇ TPuP\ @xjú FAYFxKx krLãJr k´˜MKfPfS nJaJ kPzPZÇ kJmKuT KmvõKmhqJu~èPuJPf TîJx S krLãJ yPò iMÅPT iMÅPTÇ ßmxrTJKr KmvõKmhqJu~èPuJ mºÇ ßmxrTJKr KmvõKmhqJuP~ ßxvj \Par @fï ßhUJ KhP~PZÇ PhPvr YuoJj rJ\QjKfT xïPa xrTJr S KmPrJiL hPur Ijz Im˙JPjr TJrPe kMPrJ KvãJmqm˙J goPT ßVPZÇ yrfJPur oPiqA k´JgKoT-oJiqKoT ˜Prr KvãJgtLPhr yJPf jfMj mA fMPu ßh~J yPuS kPr uJVJfJr ImPrJi TotxNKYPf Fxm KvãJk´KfÔJPj TJx ÊÀ TrJ pJ~KjÇ k´JgKoT-oJiqKoT ÛMPu KvãJgtLPhr jfMj TJPx nKft FUPjJ ßvw y~KjÇ ßhPvr ßxrJ KvãJk´KfÔJjèPuJr Ijqfo KnTJÀj KjxJ jNj ÛMPu kMj”nKftr xo~ jfMj TPr ßWJweJ TrJ yP~PZÇ Vf 8 ßlms∆~JKr ßgPT kMj”nKftr jfMj xNKY ßWJweJ TrJ yP~PZÇ @PrT ßxrJ ÛMu @AKc~Ju ÛMu IqJ¥ TPuP\r kMj”nKftr xo~S mJzJPjJ yP~PZ mPu VfTJu \JKjP~PZj Iiqã c. vJyJj @rJÇ KfKj mPuj, YuoJj rJ\QjKfT IK˙rfJr TJrPe ImPrJPir oPiqS TîJx YJuM rJUPf yPòÇ KT∂á KvãJgtLr CkK˙Kf ToÇ @r yrfJPur oPiq TîJx mº rJUJ y~Ç KvãJ TqJPu¥JPrr FT oJx ßTJPjJ TJx TrJ pJ~KjÇ FxFxKx krLãJ ßj~J pJPò jJÇ @xjú FAYFxKxr TL yPm? KfKj mPuj, F„k IKjÁ~fJr ImxJj yS~J hrTJrÇ KnTJÀj KjxJ ÛMu IqJ¥ TPu\ TftOkã \JKjP~PZ, KÆfL~ ßv´eL ßgPT jmo ßv´eLPf kMj”nKftr \jq 8, 9 S 10 ßlms∆~JKr KjitJKrf vJUJ ßgPT nKft lro S ßmfPjr rKxh xÄV´y TPr \oJ KhPf muJ yP~PZÇ

YuoJj rJ\QjKfT IK˙rfJ~ \JjM~JKr oJPx nKftTJptâo xŒjú TrJ x÷m y~KjÇ fJA jfMj fJKrU ßWJweJ TrJ y~Ç kMrJj dJTJr GKfyqmJyL kPVJ\ ÛMPur wÔ ßv´eLr FT KvãJgtLr oJ ßmVo CPjìyJjL UJjo mPuj, x∂JPjrJ jfMj TîJPx CPbPZÇ @jªUMKvPf jfMj mA KjP~ ÛMPu pJPmÇ KT∂á mZPrr ÊÀr Khj ßgPTA rJ\QjKfT IK˙rfJr KvTJr yPf yP~PZ KvãJgtLPhrÇ IKnnJmT KyPxPm KfKj F IYuJm˙Jr ImxJj YJPòjÇ PoJyJÿhkMr Kk´kJPraKr CóKmhqJuP~r Iiqã ßmuJP~f ßyJPxj \JjJj, KjKhtÓ xoP~ KxPumJx ßvw TrPf yPmÇ ImPrJi gJTPuS KxPumJx ßvw TrJr \jq ÊâmJr TîJx ßj~J yPòÇ Px≤ ßpJPvl CóoJiqKoT KmhqJuP~r Iiqã msJhJr rKm KkCKrKlPTxj mPuj, FT mZPrr oPiqA ßZPuPoP~Phr ßTJxt ßvw TrPf yPmÇ FUj TJx TrPf jJ kJrPu fJrJ KkKZP~ kzPmÇ Vf 2 ßlms∆~JKr ßgPT FxFxKx krLãJ ÊÀ yS~Jr TgJ gJTPuS aJjJ ImPrJPir oPiq jfMj TPr yrfJu pMÜ yS~J~ F kpt∂ YJrKa KmwP~r krLãJ ßkZJPjJ yP~PZÇ IjqJjq KmwP~r krmftL krLãJèPuJ ßWJKwf xoP~r oPiq ßj~J pJPm KT jJ fJ KjP~ @vïJ-yfJvJ rP~PZ krLãJgtL S IKnnJmTPhr oPiqÇ xKyÄxfJr @vïJ~ TPu\èPuJ FAYFxKx krLãJgtLPhr oPcu ßaˆ S ßTJKYÄ mº rP~PZÇ TPu\èPuJPf FAYFxKx krLãJr k´˜MKfr \jq oPcu ßaˆ ßj~J pJPò jJÇ krLãJgtLrJ ßTJKYÄ ßx≤JrKjntr yP~ kPzPZÇ @VJoL FKk´u ßgPT ÊÀ yS~J FAYFxKx krLãJ~ KvãJgtLPhr ßvw oMyNPftr k´˜MKfPf xoxqJ yPòÇ Ijq KhPT ImqJyf yrfJu-ImPrJPir k´nJm kPzPZ ßhPvr Có KvãJñPjSÇ k´J~ xm kJmKuT KmvõKmhqJuP~ KmrJ\ TrPZ IK˙rfJ˙KmrfJÇ FTJKiT kJmKuT KmvõKmhqJuP~ kJbhJj, TîJx S KaCPaJKr~Ju krLãJ mº rP~PZÇ ßpèPuJPf TJx yPò ßxèPuJPf KvãJgtLr CkK˙Kf ToÇ KmvõKmhqJuP~r kKrmyjmqm˙J xYu jJ gJTJ~ F kKrK˙Kf xOKÓ yP~PZÇ KmvõKmhqJu~ kptJP~ 2014-15 KvãJmPwtr ˚JfT (xÿJj) ßv´eLr TJx ÊÀr TgJ gJTPuS fJ x÷m y~Kj KcKV´ S ˚JfT kptJP~r TPu\èPuJPf TîJx S krLãJ ßj~JÇ KvãJ oπeJuP~r KyxJm oPf, k´JgKoT S oJiqKoT ˜Pr YJr ßTJKa 44

uJU 52 yJ\Jr 374 \jÇ Fr mJAPr ßhPvr 34Ka kJmKuT S 80Ka ßmxrTJKr KmvõKmhqJuP~r k´J~ 30 uJU KvãJgtL rP~PZÇ ßUJÅ\ KjP~ \JjJ ßVPZ, ImPrJPir oPiq ßhPvr xmtmOy“ kJmKuT KmvõKmhqJu~ dJTJ KmvõKmhqJuP~r hlfr S KmKnjú KmnJPVr KvãPTrJ fJPhr IKlx ßUJuJ ßrPUPZjÇ \VjúJg KmvõKmhqJu~ FmÄ ßvPrmJÄuJ TOKw KmvõKmhqJuP~r hlfr S KmnJV ßUJuJ rJUJ yPòÇ Y¢V´Jo KmvõKmhqJu~, \JyJñLrjVr KmvõKmhqJu~, \VjúJg KmvõKmhqJu~xy FTJKiT KmvõKmhqJuP~r KvãJTJptâo KmKWúf yPòÇ fPm ßmKvr nJV KmnJPVA ßTJPjJ TîJx mJ krLãJ ßj~J yPò jJÇ TP~TKa KmnJPV TîJx ßj~J yPuS ßxUJPj KvãJgtLPhr CkK˙Kf KZu ToÇ KmvõKmhqJu~èPuJ ßgPT KvãJgtLPhr @jJ-Pj~Jr \jq ßTJPjJ kKrmyj ßZPz pJPò jJÇ PjJ~JUJuL KmùJj S k´pMKÜ KmvõKmhqJu~ TftOkã \JKjP~PZ, 20 hPur YuoJj ImPrJPi KmvõKmhqJuP~r 2014-15 KvãJmPwt k´go mwt ˚JfT (xÿJj) ßv´eLr nKftTJptâo ˙KVf TrJ yP~PZÇ Fr @PV k´go mPwtr nKftk´Kâ~J 11 ßgPT 15 \JjM~JKr kpt∂ YuJr ßWJweJ ßh~J yP~KZuÇ KjrJk•JyLjfJr vïJ ßgPT IPjT KvãJgtL kJmKuT KmvõKmhqJu~èPuJr @mJKxT yuS ßZPz KhP~PZÇ fgq IjMpJ~L KmvõKmhqJu~èPuJPfS jfMj KvãJmPwt ˚JfT ßv´eLr KvãJgtLPhr TîJx ÊÀr oSxMo YuPZÇ KT∂á rJ\QjKfT TotxNKYr TJrPe TîJx ÊÀ TrJ pJ~KjÇ KmvõKmhqJu~èPuJ ßgPT KvãJgtLPhr @jJ-Pj~Jr \jq ßTJPjJ kKrmyj ßZPz pJPò jJÇ \JyJñLrjVr KmvõKmhqJuP~ k´J~ xm KmnJPV TîJx-krLãJ ßoJaJoMKa yPòÇ fPm CkK˙Kf ßmv ToÇ dJTJ ßgPT FPx ßpxm KvãJgtL TîJx TrPZj fJPhr TîJx To yPòÇ rJ\vJyL KmvõKmhqJuP~ vLfTJuLj ZMKa ßvPw Vf 12 \JjM~JKr KmvõKmhqJu~ UMPuPZÇ Vf 10 ßlms∆~JKr, oñumJr ßgPT k´go mPwtr KvãJgtLPhr TîJx ÊÀ yP~PZÇ Y¢V´Jo KmvõKmhqJuP~ AÄPrK\, @rKm, hvtj, CKØhKmhqJ, k´JKeKmhqJ, AxuJPor AKfyJx S xÄÛOKf KmnJVxy KmKnjú KmnJPVr kNmtKjitJKrf krLãJ ˙KVf TrJ yP~PZÇ Ijq KmnJPV TJx-krLãJ Kj~Kof yPòÇ TMKouäJ KmvõKmhqJuP~ 2014-15 KvãJmPwtr k´go mPwtr nKftTJptâo mº rP~PZÇ krLãJr lu k´TJPvr oJx ßkKrP~ ßVPuS nKftr xJãJ“TJr ÊÀ TrPf kJPrKj TftOkãÇ UMujJ KmvõKmhqJuP~ k´J~ FT oJx iPr xm KmnJPVr TJx mº rP~PZÇ TMKÓ~Jr AxuJoL KmvõKmhqJuP~r Im˙J xmPYP~ n~JmyÇ hMA oJx iPrA mº rP~PZ FKaÇ FPf IKjÁ~fJr oPiq kPzPZj TP~T yJ\Jr KvãJgtLÇ APfJoPiqA ßxvj \a Yro @TJr iJre TPrPZÇ FA KmvõKmhqJuP~r ßYP~ Ijq KmvõKmhqJuP~r KvãJgtLrJ hMA-Kfj ßxKoˆJr FKVP~ ßVPZÇ \JjJ ßVPZ, FT\j KvãJgtL Kjyf yS~Jr WajJ~ Vf mZPrr 29 jPn’r AxuJoL KmvõKmhqJu~ mº ßWJweJ TrJ y~Ç Frkr 6 \JjM~JKr kpt∂ aJjJ 37 Khj mº KZu KmvõKmhqJu~KaÇ 7 \JjM~JKr UMuPuS FT \ÀKr KxK¥PTa xnJ~ IKjKhtÓTJPur \jq KmvõKmhqJu~ mº ßWJweJ TrJ y~Ç vJy\JuJu KmùJj S k´pMKÜ KmvõKmhqJuP~ Vf mZPrr 5 \JjM~JKrr KjmtJYPjr @PV S kPr rJ\QjKfT IK˙rfJ~ k´J~ xm T'Ka KmnJPVr KvãJgtLrJ @a oJPxr ßxvj \Pa KZPujÇ YuKf mZPrr 5 \JjM~JKr ßgPT @PrJ k´J~ FT oJx ßpJV yP~PZÇ F Im˙J~ ßxvj \a hLWtJK~f yS~J KjP~ vKïf KvãJgtLrJÇ xm T'Ka KmnJPV TJx-krLãJ yPò jJÇ rJ\vJyL k´PTRvu S k´pMKÜ KmvõKmhqJu~ Vf 5 \JjM~JKrr kr ßgPT oJ© YJr Khj TîJx-krLãJ yPuS mJKT KhjèPuJ mº ßgPTPZ TîJxkrLãJÇ rJ\QjKfT IK˙rfJ~ FPTr kr FT krLãJ ßkZJPjJ yPòÇ mftoJPj KmKnjú mPwtr KvãJgtLrJ k´J~ kJÅY ßgPT Z~ oJPxr ßxvj \Pa rP~PZjÇ Y¢V´Jo k´PTRvu S k´pMKÜ KmvõKmhqJuP~ TJx S krLãJ YuPuS mº rP~PZ Kj\˝ mJx xJKntxÇ lPu ßnJVJK∂Pf kPzPZj KvãJgtLrJÇ rJ\QjKfT IK˙rfJr TmPu kPzPZ ßmxrTJKr KmvõKmhqJu~èPuJÇ ßxvj \aoMÜ ßmxrTJKr KmvõKmhqJu~èPuJPf Vf FT oJPx TîJx S krLãJ jJ yS~J~ k´J~ k´KfKa ßmxrTJKr KmvõKmhqJuP~ ßxvj \Par @vïJ TrPZj xÄKväÓrJÇ ImPrJPir oPiq TîJx-krLãJ YJuJPjJr Kx≠J∂ gJTPuS IKnnJmTPhr IjMPrJPi FmÄ yrfJPu fJ mº rJUPf mJiq yPò TftOkãÇ Fxm KmvõKmhqJuP~ oiq ßlms∆~JKrPf ÈKoc aJot' krLãJ IjMKÔf yS~Jr TgJÇ rJ\QjKfT IK˙rfJr ImxJj jJ yPu ÈKoc aJot' krLãJ ßkZJPjJ yPf kJPr mPu ßvJjJ pJPòÇ

IxJo†xqkNet k´˜JPm Ix∂áÓ KmYJrPTrJ

k´vJxPjr TotTftJ KmYJr KmnJPVr mhKu fJKuTJ~ dJTJ, 9 ßlms∆~JKr - k´vJxj TqJcJPrr FT TotTftJPT KmYJr KmnJPV Totrf ßhKUP~ mhKur k´˜Jm TPrPZ @Aj oπeJu~Ç vfÀkJ fJuMThJr jJPor SA TotTftJPT TmJ\JPrr xyTJrL \\ CPuäU TPr aJñJAPur \MKcKv~Ju oqJK\Pˆsa KyPxPm mhKu TrJ yP~PZÇ IgY F jJPo ßTJPjJ TotTftJ TmJ\Jr KTÄmJ KmYJr KmnJPVS ßjAÇ IgY Vf 26 \JjM~JKr oπeJu~ ßgPT yJAPTJPatr ßrK\ˆsJPrr TJPZ KmYJr KmnJPV Totrf ßp 158 TotTftJr mhKur k´˜Jm kJbJPjJ y~, fJPf 6 j’Pr FA jJoKa rP~PZÇ \JjJ pJ~, vfÀkJ fJuMThJr jJPo k´vJxj TqJcJPrr FA TotTftJ oNuf rJ\mJzL ß\uJ k´vJxT TJptJuP~ xyTJrL TKovjJr kPh TotrfÇ

xÄKväÓ FTJKiT xN© \JjJ~, xJiJref ßpUJPj KmYJr KmnJPVr TotTftJPhr Kj\ ß\uJ~ khJ~j jJ TrPuS TJZJTJKZ ß\uJ~ mhKu TrJ y~Ç KT∂á FmJPrr mhKur k´˜JPm IPjTPTA IPjT hNPrr ß\uJ~ mhKu TrPf muJ yP~PZÇ @mJr FT\j KmYJrTPT fJÅr Kj\ ß\uJPfA mhKur k´˜Jm TrJ yP~PZÇ ÈIxJo†xqkNet' F k´˜Jm KjP~ IPjT xyTJrL S KxKj~r xyTJrL \\ FmÄ KmYJKrT yJKToPhr oPiq Ix∂áKÓ ‰fKr TPrPZ mPuS \JjJ ßVPZÇ FrA oPiq 45 \j KmYJrT fJÅPhr Tot˙u mhKur k´˜Jm kMKjmtPmYjJr \jq xMKk´o ßTJPatr ßrK\ˆsJPrr h¬Pr @Pmhj (KrPk´P\jPavj) \oJ KhP~PZjÇ fJPf fJÅrJ muPZj, mhKur F k´˜Jm mJ˜mxÄVf j~Ç KmYJr KmnJPVr TotTftJPhr mhKur k´˜Jm TPr @Aj

oπeJu~Ç KT∂á xMKk´o ßTJPatr k´vJxKjT (K\F) TKoKa fJ IjMPoJhj TPrÇ Frkr @Aj oπeJu~ ßVP\a \JKr TPrÇ @Aj oπeJu~ xNP© \JjJ ßVPZ, 158 \j TotTftJr mhKur FTKa @Phv Vf 26 \JjM~JKr xMKk´o ßTJPatr ßrK\ˆsJPrr TJPZ pJ~Ç Fr kPrA TotTftJrJ SA fJKuTJr KmwP~ \JjPf kJPrjÇ k´˜JPm ßhUJ pJ~, mJªrmJPj pJÅr mJKz, fJÅPT TMKzV´JPo mhKur k´˜Jm TrJ yP~PZÇ TP~T\j jJrL TotTftJPTS Kj\ ß\uJ ßgPT IPjT hNPrr ß\uJ~ mhKu TrPf muJ yP~PZ, pJ fJÅPhr \jq ßnJVJK∂ yPu mPu fJÅrJ \JKjP~PZjÇ hNPrr ß\uJ~ mhKur fJKuTJ~ pJÅPhr jJo rP~PZ, fJÅPhr mz IÄPvr mJKz Y¢V´Jo KmnJPVÇ @mJr C•rJûPur FT\j

KmYJrTPT fJÅr Kj\ ß\uJPfA mhKur k´˜Jm TrJ yP~PZÇ jJo k´TJPv IKjòMT TP~T\j KmYJr KmnJVL~ TotTftJ mPuj, fJKuTJKa ßp èÀfô KhP~ TrJ y~Kj, fJr mz k´oJe fJKuTJr 6 j’Pr gJTJ vfÀkJ fJuTMhJrÇ \jk´vJxj oπeJu~ S rJ\mJzL ß\uJ k´vJxPTr h¬Pr ßUJÅ\ KjP~ \JjJ ßVPZ, vfÀkJr KmYJr KmnJV S k´vJxj-hMKaPfA YJTKr yP~KZuÇ KT∂á KfKj ßpJV ßhj k´vJxj TqJcJPrÇ lPu TmJ\JPrr xyTJrL \\ KyPxPm aJñJAPu mhKur k´˜Jm ImJ˜mÇ F KmwP~ @Aj oπeJuP~r xKYm @mM xJPuy ßvU ßoJ. \KyÀu yT \JjJj, KfKj Kmw~Ka pJYJA TPr ßhUPmjÇ


UmrJUmr 15

SURMA m­ 13 - 19 February 2015

hKãe xMroJ CkP\uJr xJPmT ßY~JroqJj ßuJToJj @yoh @aT KxPua, 9 ßlms∆~JKr - hKãe xMroJ CkP\uJ kKrwPhr xJPmT ßY~JroqJj S \JoJ~JPf AxuJoL ß\uJ hKãPer ßxPâaJrL oJSuJjJ ßuJToJj @yohPT VfTJu ßrJmmJr KmPTu xJPz 3aJ~ mrATJKª ACKj~Pjr TJoMvJjJ V´JPor Kj\ mJKz ßgPT @aT TPrPZ hKãe xMroJ lJÅKz kMKuvÇ lJÅKz kMKuPvr AjYJ\t xKlTMu AxuJo UJPjr ßjfOPfô FThu kMKuv VfTJu KmPTu xJPz 3aJ~ oJSuJjJ ßuJToJj @yoPhr mJKzPf IKnpJj YJuJ~Ç F xo~ kMKuv ßuJToJj @yohPT @aT TPr KjP~ @PxÇ kPr fJPT hKãe xMroJ gJjJ~ y˜J∂r TrJ y~Ç hKãe xMroJ lJÅKzr AjYJ\t xKlTMu AxuJPor xJPg ßpJVJPpJV TrJ yPu KfKj \JjJj oJSuJjJ ßuJToJj @yoPhr KmÀP≠ KmP°JrT @APj oJouJ rP~PZÇ VfTJu fJPT KmPTPu @hJuPf ßxJkht TrJ yP~PZ mPu hKãe xMroJ gJjJr SKx UJ~Àu l\u \JjJjÇ

ßoRunLmJ\Jr xrTJKr TPuP\ IiqPãr TPã ZJ©uLPVr fJuJ KxPua, 9 ßlms∆~JKr - ßoRunLmJ\Jr xrTJKr TPuP\r IiqPãr IKlPx 8 ßlms∆~JKr, ßrJmmJr hMkMPr ZJ©uLV fJuJ uJKVP~ ßh~Ç TPu\xy ˙JjL~ xN© \JjJ~, xrTJKr @PhPv 9 ßlms∆~JKr, ßxJomJr (9 ßlms~JrL) TPuP\r nJAx Kk´K¿kJu mhÀöJoJj ßYRiMrL TPu\ Iiqã KyPxPm ßpJVhJPjr TgJÇ 8 ßlms∆~JKr, ßrJmmJr xTJPu KfKj IKlx TrPf ßVPu TPu\ ZJ©uLV fJPT Tã ßgPT ßmr TPr hr\J~ fJuJ uJKVP~ ßh~Ç k´Plxr mhÀöJoJj \JjJj, xrTJKr @PhPv @oJr Iiqã KyPxPm FA TPuP\ hJK~fô V´yPer TgJ 9 ßlms∆~JrLÇ 8 ßlms∆~JKr, ßrJmmJr hMkMr ßkRPj mJPrJaJ~ ZJ©uLV TotLrJ FPx @oJPT mPu Iiqã KyPxPm @oJPT FUJPj fJrJ gJTPf ßhPmjJÇ

ßoRunLmJ\JPr ACKk ßY~JroqJj ßV´lfJr KxPua, 9 ßlms∆~JKr - ßoRunLmJ\Jr xhr CkP\uJr @UJAuTMzJ ACKj~j kKrwPhr ßY~JroqJj S KmFjKk ßjfJ vJKoo @yohPT jJvTfJ, kMKuPvr Ckr yJouJxy TP~TKa oJouJ~ 8 ßlms∆~JKr, ßrJmmJr hMkPM r @hJuf xzT ßgPT @aT TPrPZ oPcu gJjJ kMKuvÇ kMKuv xNP© \JjJ pJ~, Vf 5 \JjM~JrL KmFjKkr KoKZu ßgPT kMKuPvr Ckr yJouJ, jJvTfJ, yfqJ S KmKnjú IKj~o, hMjtLKf S ÛMPur aJTJ @®xJ“ xy TP~TKa oJouJ~ fJPT @aT TrJ yP~PZÇ oPcu gJjJr IKlxJr AjYJ\t @»Mx ZJPuT WajJr xfqfJ KjKÁf TPr mPuj, ßVJkj xÄmJPhr KnK•Pf KmFjKk ßjfJ ßY~JroqJj vJKooPT @aT TrJ yP~PZÇ fJr KmÀP≠ FTJKiT oJouJ rP~PZÇ

jVrLPf ZJ©uLPVr hMA V´∆Pk yJfJyJKf KxPua, 9 ßlms∆~JKr - KxPuPa 8 ßlms∆~JKr, ßrJmmJr 14 hPur oJjm mºj YuJTJPu ZJ©uLPVr hMA V´∆Pkr oPiq yJfJyJKfr WajJ WPaPZÇ F TJrPe oJjm mºPj KTZMaJ CP•\jJTr kKrK˙Kfr xOKÓ y~Ç k´fqãhvtLrJ \JjJj, oJjmmºj YuJTJPu KmTJu ßkRPj 4aJr KhPT K\ªJmJ\Jr IV´VJoL Có KmhqJuP~r xJoPj Im˙JjTJrL ZJ©uLPVr KauJVz S ßfKuyJSr V´∆Pkr ßjfJTotLPhr oPiq mqJjJPrr xJoPj hJÅzJPjJ KjP~ @TK˛T ±˜J±K˜ ÊÀ y~Ç F Im˙J~ oJjm mºPj IÄv ßj~J ßjfJ-TotLrJ KhTKmKhT ZMPaJZMKa ÊÀ TPrjÇ kPr @S~JoL uLPVr vLwt ßjfOmOª WajJ˙Pu KVP~ hs∆f kKrK˙Kf vJ∂ TPrjÇ ßTJf~JuL gJjJr SKx @xJhMöJoJPjr ßjfOPfô FThu kMKuvS WajJ˙Pu ZMPa @PxÇ ßpJVJPpJV TrJ yPu ß\uJ ZJ©uLPVr xnJkKf vJyKr~Jr @uo xJoJh \JjJj, oJjmmºPj uJAPj hJÅzJPjJ KjP~ ZJ©uLPVr \MKj~r hMA TotLr oPiq iJÑJiJKÑ y~Ç fJ“ãKjTnJPm @orJ Kmw~Ka oLoJÄxJ TPr ßhAÇ FT kptJP~ ßT mJ TJrJ è\m ZzJ~ ßp, ÈKvKmr FPxPZ'Ç FaJ ÊPj ZJ©uLV TotLrJ Èir ir' mPu K\ªJmJ\Jr kpt∂ FKVP~ pJ~Ç ßTJat kP~≤ ßgPT KxKj~r ßjfOmOªS ZMPa @Pxj IV´VJoL Có KmhqJuP~r xJoPjÇ

Mortgage Expert

LOANS l Commercial loans l Secured loans l Unsecured Loans

LONDON MORTGAGES l

First Time Buyer l Buy to let l Council right to buy l Re-mortgages

Restaurant or Takeaway Purchase? COMMERCIAL LOAN SEPCIALISTS

Azim Iqbal: 07508 720 447

2 Heigham Road, London E6 2JG

FSA regulated broker. Mortgagematch Homeloans Ltd Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on your mortgage or any other debt secured on it.

ßaÄrJKauJ~ kKrfqÜ VqJPxr KmköjT mqmyJr ImqJyf : mO≠J IKVúhê KxPua, 9 ßlms∆~JKr - ßhJ~JrJmJ\Jr CkP\uJr ßaÄrJKauJ VqJx ßãP© KmköjTnJPm VqJx mqmyJPrr xo~ @èPj \ôuPx ßVPZ FT mO≠Jr vrLrÇ Vf 7 ßlms∆~JKr, vKjmJr KhmJVf rJPf CkP\uJr ßaÄrJKauJ V´JPo F ootJK∂T hMWtajJ WPaPZÇ k´fqãhvtLrJ \JjJj, rJf 8aJr KhPT @»MZ ßxJmyJPjr mxfWPrr IQmi xÄPpJVTOf VqJPxr YMuJ ßgPT @èj iPr hê yP~PZj oJjKxT nJrxJoqyLj FT mO≠JÇ ˙JjL~rJ rJPfA fJPT CkP\uJ ˝J˙q ToPkäPé nKft TPrjÇ ßxUJPj KmjJ KYKT“xJ~ Ixyq pπeJ~ TJfrJPf gJTPu 8 ßlms∆~JKr, ßrJmmJr hMkPM r ACKk ßY~JroqJj vJy\JyJj oJˆJr S ACFjS TJoÀöJoJj Cjúf KYKT“xJr \jq KxPua SxoJjL ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPu fJPT ßk´re TPrjÇ IùJf kKrY~ G mO≠J hLWtKhj iPr ˙JjL~ ßaÄrJ mJ\JPr gJTPfj mPu \JjJj ˙JjL~rJÇ ˙JjL~rJ \JjJj, hLWtKhj iPr ßaÄrJKauJ VqJxKl FuJTJr kJvõmt ftL FuJTJ\MPz mMhmMh @TJPr ßmr yS~J VqJx KjP\Phr k≠KfPf xÄrãe TPr KmköjTnJPm mqmyJr TrPZ IPjTèPuJ kKrmJrÇ jJAPTJxy

˙JjL~ k´vJxj ^MKTkNet VqJPxr KmköjT mqmyJr KjPwi TrPuS IQmi VqJx mqmyJrTJrLPhr ßTCA fJPf TetkJf TPrKjÇ FUj @PrJ ßmkPrJ~J yP~ CPbPZ fJrJÇ F KmwP~ \JjPf YJAPu ßaÄrJKauJ VqJxPãP©r jJAPTJ'r KjrJk•J TotTftJ @»Mu yJKTo mPuPZj, KmköjTnJPm VqJPxr mqmyJr TrPf KjPwi xPfôS ßTCA fJ oJjPZjJÇ FmqJkJPr mqm˙J KjPf ß\uJ k´vJxTxy ˙JjL~ k´vJxjPT ImKyf TrJ yP~PZÇ ˙JjL~ mJKxªJ È@mJKh TOwT' @»Mu @S~Ju \JjJj, hLWtKhj iPr ßaÄrJKauJ VqJxPãP©r @vkJPv \Ko, kMTrM , KaCmSP~u KhP~ mMhmMh @TJPr ßmr yS~J VqJx KmköjTnJPm mqmyJr TrPZ @mMu TJPxoxy @PrJ IPjPTAÇ fJr KjTamftL mxfWPrr IQmi VqJx xÄPpJPVr YMuJ~ rJjúJ TrPf KVP~ oJjKxT nJrxJoqyLj SA oKyuJ hê yP~PZjÇ ACKk ßY~JroqJj vJy\JyJj oJˆJr \JjJj, hLWtKhj iPr ^MKÅ TkNen t JPm VqJx mqmyJr TrJ~ k´J~A hMWat jJ WaPZÇ mJrmJr KjPwi TrPuS IQmi xÄPpJVTJrLrJ VqJPxr KmköjT mqmyJr mº jJ TPr @PrJ ßmkPrJ~J yP~ CPbPZÇ

COMMERCIAL MORTGAGE SPECIALIST • PURCHASE & RE-MORTGAGE • POOR CREDIT HISTORY ACCEPTED • MISSED PAYMENTS ACCEPTED • OFFER WITHIN 15 DAYS • VALUATION INSTRUCTION WITHIN 48 HRS

WELCOME ENTERPRISE HOT LINE: 020 8586 6877 MOBILE:

0798 4131 376 FAX: 0208 470 9962

Email: welcome-enterprise@hotmail.com Web: www.welcome-enterprise.co.uk Address: 6 KINGS GARDENS ILFORD ESSEX IG1 4AJ CCL No- 581106, DP: Z9303661


16

Surma

13 - 19 February 2015

IJrJlJf ryoJj ßTJPTJr AP∂TJPu pMÜrJ\qxy ACPrJPkr KmKnjú ßhPv ßhJ~J oJyKlu IjMKÔf, ßjfJTotLPhr ßvJT k´TJv ImqJyf KmFjKkr k´KfÔJfJ, xJPmT rJÓskKf K\~JCr ryoJj S xJPmT k´iJjoπL, KmFjKk ßY~JrkJxtj ßmVo UJPuhJ K\~Jr ßZJa ßZPu IJrJlJf ryoJj ßTJPTJ'r IJTK˛T AP∂TJPu pMÜrJ\qxy ACPrJPk mxmJxrf huL~ ßjfJTotLPhr ßvJT k´TJv ImqJyf rP~PZÇ KmKnjú ßhPv KmFjKk-xy vJUJ xÄVbjxoNPyr CPhqJPV ßvJTxnJ, ßhJ~J oJyKlu IjMKÔf y~Ç Fxm ßhJ~J oJyKlPu huL~ ßjfJTotLrJ IJrJlJf ryoJj ßTJPTJr IJfìJr oJVPlrJPfr \jq xmJr TJPZ ßhJ~J ßYP~ ßvJTx∂¬ kKrmJPrr k´Kf xoPmhjJ \JKjP~PZjÇ

pMÜrJ\q ß˝òJPxmT hu

l∑J¿ KmFjKk

pMÜrJ\q \JxJx

pMÜrJ\q ß˝òJPxmT hPur CPhqJPV KmFjKk PY~JrktJxj S xJPmT k´iJjoπL PmVo UJPuhJ K\~Jr ßZJa PZPu @rJlJf ryoJj PTJPTJr ÀPyr oJVPlrJf TJojJ~ Vf 30 \JjM~JKr, pMÜrJ\q KmFjKk IKlPx ÊâmJr xTJu 10aJ ßgPT \MoJ'r jJoJP\r kNmt kpt∂ UfPo ßTJr@j FmÄ mJh \MoJ kNmt u¥Pjr KmsTPuj \JPo oxK\Ph FT KouJh S ßhJ~J oJyKlu IjMKÔf yP~PZÇ orÉo @rJlJf ryoJj ßTJPTJr ÀPyr oJVPlrJf TJojJ TPr ßhJ~J kKrYJujJ TPrj KmsTPuj \JPo oxK\Phr UKfm ßoRuJjJ K\uärM ryoJj ßYRiMrLÇ FZJzJ ßhJ~J oJyKlPu ßhvPj©L KmFjKk ßY~JrkJxtj ßmVo UJPuhJ K\~J S KxKj~r nJAx ßY~JroqJj fJPrT ryoJPjr xM˙fJ TJojJ TrJ y~Ç ßhJ~J oJyKlPu CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q ß˝òJPxmT hPur xhxq xKYm @mMu ßyJPxj, pMÜrJ\q KmFjKkr xnJkKf vJP~˜J ßYRiMrL TM¨MZ, xJiJre xŒJhT T~Zr Fo @yPoh, KxKj~r xnJkKf @»Mu yJKoh ßYRiMrL, xyxnJkKf QfoMZ @uL, @mMu TJuJo @\Jh, @UfJr ßyJPxj, xJÄmJKhT KV~Jx CK¨j Kroj, pMÜrJ\q KmFjKkr xyxJiJre xŒJhT xJoxMr ryoJj oJfJm, FnPnJPTa fJKyr rJ~yJj ßYRiMrL kJPmu, fJ\ CK¨j, xJÄVbKjT xŒJhT \Kxo CK¨j ßxKuo, P˝òJPxmT hPur KxKj~r xhxq @mMu yJxjJf Krkj, KoZmJ ßYRiMrL, ßoRuJjJ vJoLo @yPoh, @Tou ßyJPxj, @fJCr ryoJj KolfJ, rKlTáu AxuJo xK\m, jMPr @uo KxK¨TL, jJKxr ßyJPxj, oMrJh @yPoh, @»Mu yJKTo, ßoRuJjJ @»Mu Tá¨ZM , yJKl\ ojxMr @yPoh, vJy \JoJu, FcPnJPTa oJymMm l~xu k´oNUÇ pMÜrJ\q ß˝òJPxmT hPur @øJ~T jJKxr @yPoh vJyLj UfPo ßTJr@j S ßhJ~J oJyKlPu CkK˙f yS~Jr \jq xmJAPT ijqmJh \JKjP~ orÉo vyLh ßk´KxPc≤ K\~JCr ryoJj, orÉo @rJlJf ryoJj ßTJPTJr \jq ßhJ~J TJojJr kJvJkJKv KmFjKk ßY~JrkJxtj ßmVo UJPuhJ K\~J S fJPrT ryoJPjr xM˙qfJ S hLWtJ~Mr \jqS ßhJ~J TJojJ TPrjÇ UfPo ßTJr@Pj CkK˙f KZPuj yJKl\ ojxMr @yPoh, ßoRuJjJ @»Mu Tá¨ZM , PoRuJjJ vJoLo @yPoh, yJKl\ \MjjMú , ßoRuJjJ yJKmm @yPoh k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

vyLh ßk´KxPc≤ K\~JCr ryoJj S KmFjKk ßY~JrkJxtj ßmVo UJPuhJ K\~Jr TKjÔ kM© @rJlJr ryoJj ßTJPTJr ÀPyr oJVPlrJf TJojJ TPr l∑J¿ KmFjKk Vf 30 \JjM~JrL mJh \MoJ l∑JP¿r FTKa oxK\Ph ßhJ~J S KouJh oJyKlPur @P~J\j TPrÇ l∑J¿ KmFjKkr xnJkKf ‰x~h xJAlár ryoJj, xJiJre xŒJhT Fo F fJPyr, xy-xnJkKf @»Mr ryLo, xy-xnJkKf xJPjJ~Jr ßyJPxAj, vJy\JoJu, xJÄVbKjT xŒJhT UJj \JuJu, Kmv huL~ ß\Ja ßjfJ yJmLmMr ryoJj, l∑J¿ KmFjKkr xy-xJiJre xŒJhT TmLr ßyJPxAj kJPaJ~JrL, ßr\JCu TrLo, \MPjh @yoh, Igt xŒJhT xJAláu AxuJo, oJZáhMr ryoJj, ÀPmu @yoh-xy huL~ vLwt ßjfJ TotLrJ ßTJPTJr ÀPyr oJVPlrJf TJojJr ßhJ~J oJyKlPu IÄvV´ye TPrjÇ Fxo~ mÜJrJ ßTJPTJr \LmjL KjP~ xÄK㬠@PuJYjJ S ßhJ~J oJyKlPu K\~J kKrmJr fgJ ßvJTJV´˙ ßTJPTJr oJ KmFjKkr ßY~JrkJxtj ßmVo UJPuhJ K\~J, vyLh K\~JCr ryoJj S fJPrT ryoJPjr \jqS ßhJ~J TrJ y~Ç mÜJrJ mPuj, ßTJPTJr oOfMqPf ßTJKa ßTJKa oJjMPwr ÂhP~ ßvJPTr ZJ~J ßjPo FPxPZ @r FA ßvJTPTA vKÜPf ÀkJ∂Krf TPr ßhv rãJ~ xmJAPT CöôLKmf TrPf yPmÇ fJ jJ yPu FA IQmiq xrTJr ßTJj kKrmJPrr oPiq vJK∂ rJUPm jJÇ - ßk´x KmùK¬Ç

xJPmT rJÓskKf K\~JCr ryoJj S xJPmT ksiJjoπL PmVo UJPuhJ K\~Jr PZJa PZPu @rJlJf ryoJj PTJPTJr ÀPyr oJVPlrJf TJojJ TPr xŒsKf u¥Pjr KmsTPuj oxK\Ph PhJ~J oJyKlu TPrPZ pMÜrJ\q \JxJxÇ KouJh PvPw KmFjKk S Fr Iñhu FmÄ ksmJxLrJ IÄv KjP~ @rJlJf ryoJj PTJPTJr ÀPyr oJVPlrJf, KmFjKk PY~JrkJxtj PmVo UJPuhJ K\~J FmÄ KxKj~r nJAx PY~JroqJj fJPrT ryoJPjr PvJT xAmJr vKÜ TJojJ TPr PhJ~J PoJjJ\Jf TrJ y~Ç FTAxPñ YuoJj Phv rãJr @PªJuPj vyLhPhr @®Jr oJVPlrJf S PvJTx∂¬ kKrmJPrr ksKf xoPmhjJ \JjJj CkK˙f rJ\jLKfTrJÇ PhJ~J PoJjJ\JPf mJÄuJPhPv \jVPer oMKÜ FmÄ Vefπ kMjÀ≠JPrr @PªJuPjr xlufJ S PhvmJxLr TuqJj TJojJ TrJ y~Ç oJyKlPu IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q KmFjKkr xnJkKf vJP~˜J PYRiMrL TM¨xM , xJiJre xŒJhT T~Zr Fo @yPoh, KxKj~r xyxnJkKf @mhMu yJKoh PYRiMrL, xyxnJkKf @uyJ\ fAoMZ @uL, pMÜrJ\q \JxJx xnJkKf FoF xJuJo, xJiJre xŒJhT ATmJu PyJPxj, \JxJx xyxnJkKf ßvU Ko\JjMr ryoJj, fKrTMr rvLh PYRiMrL, vSTf PyJPxj, vJoxMu AxuJo vJKyj, xJÄVbKjT xŒJhT @mMu PyJPxj @uo, ß˝òJPxmT hPur @øJ~T jJKxr @yPoh vJyLj, xhxq xKYm @mMu PyJPxj, @Krl @yoh, PfRKlT PYRiMrL, PoJ” PyuJu @yPoh, c” ÀÉu @Koj yJSuJhJr, xKuKxar @PjJ~Jr PyJPxj, xKuKxar PoJ” ATrJoMu yT, fÀe hPur xhxq xKYm PxKuo @yoh, oJSuJjJ vJoLo @yPoh, x\Lm @yPoh, @Ku @yPoh Pr\J ksoUM Ç - ßk´x KmùK¬Ç

#&! '% '$# #*'() '%%#))#'& ( '(

+(

(,#

)

' #$ "'& #$

&

'

)* $''(

'& '&

KmFjKk u¥j oyJjVr mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL hu KmFjKk u¥j oyJjVr TfítT mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJr PWJwT K\~JCr ryoJPjr TKjÔ kM©

IJrJlJf ryoJPjr ITJu oOfqá Pf FT ßvJT xnJ S ßhJ~J oJyKlu Vf 27 \JjM~JrL pMÜrJ\q KmFjKk TJptqJuP~ vJUJ xnJkKf S pMÜrJ\q KmFjKkr xy xnJkKf ßoJ” fJ\Mu AxuJPor xnJKfPfô IjMKÔf y~Ç xJiJre xŒJhT FjJoMu yPTr kKrYJuJjJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm

mÜmq rJPUj pMÜrJ\q KmFjKkr xnJkKf vJP~˜J ßYRiMrL Tá¨MxÇ k´iJj mÜJ KmFjKkj xJiJre xŒJhT T~Zr Fo IJyPohÇ KmPvw IKfKg KZPuj pMÜrJ\q KmFjKk'r xy xnJkKf IJ»Mu yJKoh ßYRiMrL, Fo uMflár ryoJj, c. IJ»Mu IJK\\, pMVú xnJkKf FcPnJPTa fJKyr rJ~yJj ßYRiMrL kJPmu, ßyuJu jJKZoMöJoJj, xy xJÄVbKjT xŒJhT FcJPnJPTa UKuuMr ryoJj, oyJjVr KmFjKkr pMVú xŒJhT ßrJoJj IJyJh ßYRiMrLÇ mÜmq rJPUj IJmMu yJxjJf Krkj, yqJPnj UJj, Thr CKhh'j, ßxJPyu IJyoh mhr∆umr, ß˝óYJPxmT hPur

pMÜrJ\q IJymJ~T jJKZr IJyoh vJyLj, xhxq xKYm IJmMu ßyJPxj, pMmhu ßjfJ Ko\tJ KjTZj, fr∆j hPur pMVú IJymJ~T Fo ßxKuo CK¨j, IJ»Mx xJ•Jr, xrlrJ\ IJyoh, rKlTáu AxuJo xK\m, \MPjh IJyoh k´oNUÇ KouJh ßhJ~J kKrYJuJ TPrj oJSuJjJ ßoJ” vJoLo IJyohÇ mÜJrJ IJrJlf ryoJPjr ITJu oOfáqPf VnLr ßvJT k´TJv TPr fJr IJfìJr oJVPlrJf TJojJ TPr ßvJT x∂¬ kKrmJrPT FA ßvJT xKymJr vKÜ hJj TrJr \jq ßoJjJ\Jf TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

xMroJ kzMj, KmùJkj Khj : 0207 377 9787


17

Surma

13 - 19 February 2015

jMr∆öJoJj \Kj yfqJr k´KfmJPh KmsKav kJutJPoP≤r xJoPj pMÜrJP\q mxmJxrf xJPmT ZJ©hu ßjfímOPªr KmPãJn

KUuVJÅS gJjJ ZJ©hPur xJiJre xŒJhT jMr∆öJoJj \Kj yfqJr k´KfmJh, k´iJjoπL ßvU yJKxjJr khfqJV, KmFjKk PY~JrkJxtj PmVo UJPuhJ K\~JPT Imr∆≠ S KmFjKkr KxKj~r nJAx PY~JroqJj fJPrT ryoJPjr mÜmq k´YJr S k´TJPv KjPwiJùJxy mftoJj xrTJPrr IxÄKmiJKjT, IVefJKπT S PmA@AjL TJptTuJPkr k´KfmJPh yJCx Im ToP¿r xJoPj KmPãJn xoJPmv TPrPZ pMÜrJP\q mxmJxrf xJPmT ZJ©hu PjfímíªÇ xŒsKf IjMKÔf KmPãJn xoJPmPv PjfJTotLrJ PvU yJKxjJr khfqJV FmÄ KjrPkã xrTJPrr IiLPj KjmtJYj @P~J\Pj YJk k´P~JPVr \jq míKav xrTJPrr k´Kf híKÓ @Twte TPrjÇ xnJ~ KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq S dJTJ

oyJjVr KmFjKkr @ymJ~T Ko\Jt @æJx ßaKuTjlJPrP¿ mPuj, 5 \JjM~JrL Vefπ yfqJ S TJPuJ Khmx CkuPã PmVo UJPuhJ K\~J Q˝rJYJrL xrTJPrr yJf PgPT Vefπ kMer∆≠JPrr Pp cJT KhP~PZj Px cJPT xmJAPT ^JÅKkP~ kzPf yPmÇ KmFjKkr KxKj~r nJAx PY~JroqJj fJPrT ryoJPjr KjPhtv oPfJ PvU yJKxjJ khfqJV jJ TrJ kpt∂ xmJAPT rJ\kPg Im˙Jj TrPf yPmÇ KUuVJÅS gJjJ ZJ©hPur xJiJre xŒJhT jMr∆öJoJj \KjPT âxlJ~JPrr jJPo yfqJr WajJ~ fLms KjªJ \JKjP~ PvU yJKxjJr kfj jJ yS~J kpt∂ @PªJuj YJKuP~ pJmJr k´fq~ mqÜ TPrjÇ KmPãJn xoJPmPv xnJkKffô TPrj pMÜrJ\q ZJ©hPur xJPmT xJÄVbKjT xŒJhT

xrlrJ\ @yPoh xrláÇ mÜmq rJPUj xJPmT ZJ©hu PjfJ @mM jJPxr ßvU, xJAláu AxuJo KorJ\, SKuCr ryoJj ßYRiMrL lJKyo, Fx Fo @KfTár ryoJj, vKlCu @uo oMrJh S oLr oJxMh ßx\Jj Fr PpRg kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj pMÜrJ\q KmFjKkr xnJkKf vJP~˜J ßYRiMrL Tá¨MxÇ KmPvw IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj KxKj~r xyxnJkKf @mhMr yJKoh ßYRiMrL, xyxnJkKf @mMu TJuJo @\Jh, @uøJ\ ‰foM\ @uL, o†Mr∆xxJoJh ßYRiMrL oJoMj, xy xJiJre xŒJhT FcPnJPTa fJKyr rJ~yJj ßYRiMrL kJPnu, ßyuJu jJKxoMöJoJj, xJPhT Ko~J, vJoZár ryoJj oJyfJm, xJÄVKbT xŒJhT \Kxo CK¨j ßxKuo, CkPhÓJ vJKoo @yPoh k´oMUÇ xnJ~ mÜJrJ mPuj, 5 \JjM~JrLr k´yxPjr KjmtJYPjr oJiqPo ãofJ hUPur kr PgPTA IQmi k´iJjoπL PvU yJKxjJ KmPrJiL PjfJTotLPhr yfqJ, UMj S èo ImqJyf PrPUPZjÇ FA KjmtJYPjr KhjKaPT ÈVefπ yfqJ S TJPuJ Khmx' KyPxPm PWJweJ KhP~ PxKa kJuPjr \jq xoJPmPvr cJT Ph~J~ KfjmJPrr k´iJjoπL S KmFjKk PY~JrkJxtj PmVo UJPuhJ K\~JPT Imr∆≠ TPr PrPUPZ xrTJrÇ PmVo UJPuhJ K\~J yPuj ÈoJhJr Im PcPoJPâxL' @UqJK~f TPr mÜJrJ mPuj, fJPT mKª PrPU xrTJr TJptf VefπPTA mKª TPr PrPUPZÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ryoJj VKj, oBj CK¨j o~jJ, IJKuo CK¨j, \~jJu IJPmKhj, FjJoMu yT, T~Zr IJyPoh, \Kxo CK¨j, j\Àu AxuJo, jJK\o CK¨j, ßrJTj CK¨j IJyoh, ßyuJu CK¨j oMÜJr k´oMUÇ

xnJ~ KmPvw IKfKg KvãJKmh IJvrJl CK¨jPT láu KhP~ mre TPrj xÄVbPjr xJiJre xŒJhT ßrJTj CK¨j, xy xnJkKf jJK\o CK¨j S j\Àu AxuJoÇ - ßk´x KmùK¬Ç

oJKjTPTJjJ Cjú~j xÄ˙Jr xnJ IjMKÔf IJgt oJjmfJr uãq KjP~ VKbf oJKjTPTJjJ Cjú~j xÄ˙Jr xJiJre xnJ 10 ßlms∆~JKr, oñumJr 3 ßlms∆~JrL kNmt u¥Pjr FTKa yPu IjMKÔf yP~PZÇ TKoCKjKa ßjfJ xÄVbPjr xnJkKf oMÜJKhr IJuLr xnJkKfPfô S TKkj CK¨j IJyoPhr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ FuJTJr Cjú~j FmÄ xÄVbjPT VKfvLu TrPf krJovt oNuT mÜmq rJPUj KvãJKmh IJvrJl CK¨j, TKoCKjKa ßjfJ oJKjTár

mJuJV†-SxoJjLjVr \JfL~fJmJhL pMm GTq kKrwh ACPT'r TKoKa VKbf

xnJkKf: vJy\JyJj @uo

xJiJre xŒJhT: ßoJ” vJjMr Ko~J

xJÄVbKjT xŒJhT: mJmMu VKe

pMÜrJP\q mxmJxrf mJuJV†-SxoJjLjVr FuJTJr \JfL~fJmJhL ofJhvLtPhr KjP~ VKbf yP~PZ mJuJV†-SxoJjLjVr \JfL~fJmJhL pMm GTq kKrwh ACPTÇ vJy\JyJj @uoPT xnJkKf, ßoJ” vJjMr Ko~JPT xJiJre xŒJhT S PoJ” mJmMu VKePT xJÄVbKjT xŒJhT TPr 61 xhxq KmKvÓ kNeJt ñ TKoKa Vbj TrJ y~Ç TKoKar IjqrJ yPuj KxKj~r xnJkKf @fJCr ryoJj KolfJ, xyxnJkKf oMhJKòr UJj, \JyJKñr @uo, KxrJ\Mu AxuJo oJoMj, ‰x~h vJKoo @yoh, ßrhS~Jj @yoh. ßxJkJj @yPoh (ßxJkJj), @ZJm Ko~J, @KxT @\Jh, @KfTár ryoJj ßoJyj, ßuJToJj ßyJPxj, rJPxu @yoh xM\j, @mMu UP~r, pMVì xJiJre xŒJhT @fJCr ryoJj, @»Mx ZJ•Jr Aoj, xyxJiJre xŒJhT ‰x~h xMPyu @yoh, xMPyu rJjJ, fáKyj @yoh, rJKoo @yoh, xJÄVbKjT xŒJhT PoJ” mJmMu VKe, xyxJÄVbKjT xŒJhT \JKou @yPoh UJj, l\u Ko~J, ZájM Ko~J, PTJwJiqã @KxT Ko~J, xyPTJwJiqã vJoxM Ko~J, h¬r xŒJhT ßoJ” ZJjJSr @uL (SxoJj), k´YJr xŒJhT oL\tJ \KyÀu AxuJo, iotKmw~T xŒJhT xJPuy @yoh, xJÄÛOKfT xŒJhT @\o @uL, KvãJ Kmw~T xŒJhT @»Mu oK\h rJK\m, pMm Kmw~T xŒJhT jMÀu @Koj, âLzJ Kmw~T xŒJhT @uLo @u yJhL mMryJjÇ xhxqrJ yPuj @ÜJr @yPoh vJKyj, jMÀu @uL Krkj, oJyoMh @uL, KxmJT @yPoh, @yPoh ßyJPxj xMrT, rJöJT Ko~J, ßoJ” uJuj Ko~J, @\Jh Ko~J, vJy ßxKuo, ßr\S~Jj Ko~J, @»Mu @yoh, UxÀ Ko~J, l~Zu Ko~J, xM\j Ko~J, mMumMu @yPoh, yJÀjMr rKvh ßYRiMrL, \JPyh Ko~J, Ko\Jj @yoh, FjJo yT, vJy vJoLo, uJKyj @yPoh, @vrJl @yPoh TP~Z, KhuM Ko~J, lP~\ @yoh, oM\JKyh UJj, UJPuh Ko~J, xJKær UJjÇ TKoKaPf CkPhÓJ kKrwPhr xhxq KyPxPm rP~PZj AxPf~JT ßyJPxj hMh,M ßoJ” @»Mu yJA, @»Mx xJuJo, ßoJ” @mMu TJuJo ßxfá, ßoJ” @»Mu TJACo, ßfJlJP~u @yPoh (PfJlJ), ßoJ” rKlT @yPoh, ßoJ” mhÀu AxuJo, xJöJh Ko~J, j\Àu AxuJo rJ\M, ßoJ” ßumM Ko~J, UxÀöJoJj UxÀ, @yoh @uL, @ZJm @uL, vKlT Ko~J, ‰x~h \JoJu @yoh Ko\Jj, @»Mr rKvh (ß\JjJm @uL )Ç - ßk´x KmùK¬Ç

TáKTÄ TáAj Kx\j aá'r V´qJ¥ KljJPu S VJuJ KcjJr

u¥Pjr k´nJfL xÄPWr ˝rxfLkN\J IjMKÔf

Vf 25 \JjM~JKr, rKmmJr jgt

u¥Pjr k´nJfL xÄPWr CPhqJPV

u¥Pj ˝r˜L kN\J IjMKÔf yP~PZÇ k´nJfL xÄPWr CPhsJPV xÄW k´KfmZrA FA kM\Jr IJP~J\j TPr gJPTÇ IJz’rkNet IjMÔJjoJuJr oPiq KZPuJ kM\J FmÄ nÜmOª TfítT oJP~r YrPj I†MrL k´hJjÇ kM\Jr hJK~PPfô KZPuj ‰Txuq ßhm, Km\~JPhm FmÄ KoKu ßhmÇ kM\Jr xŒjJPr KZPuj jgt u¥Pjr CjúfoJPjr

ßrˆáPr≤ ßhvL KTPYjÇ ßZJa ßZJa UMTáoKjPhr IJmOK•, VJj jJY pJyJ nÜmOªPhr Âh~ ßTPz ßj~Ç xÄVLPfr xJKmtT f•ôJmiJPj KZPuj oyJoJ~J vLu, \Ér uJu vLu S ÊnJx PhmÇ xJÄÛíKfT IjMÔJPj CkK˙f KZPuj KmkJvJ, AKvfJ, xLorj, VPyjJ, xLojJ S TíÓ k´oNUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

KhrJA SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj xJPxé Fr IJfìk´TJv pMÜrJP\qr xJPxPé Im˙Jjrf KhrJA mJxLr xKÿKuf k´PYÓJ~ KhrJA SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj xJPxé jJPo jfáj FTKa xJoJK\T xÄVbPjr IJfìk´TJv yP~PZÇ xÄVbPjr IJymJ~T TJA~Mo Ko~Jr xnJkKfPfô FmÄ pMVú IJymJ~T KoKuäT ßYRiMrLr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ kKm© ßTJrIJj ßgPT ßfuJS~Jf TPrj l~xu yJxJjÇ Vf 12 \JjM~JKr, ßxJomJr xJPxPér fJªMrL

jJAa ßrˆáPrP≤ IjMKÔf xJPxé F mxmJxrf KmkMu xÄUqT KhrJAmJxLr CkK˙KfPf 10 xhxq KmKvÓ FTKa TJptTrL TKoKa Vbj TrJ ypÇ TJptTrL TKoKar xhxqrJ yPuj xnJkKf TJA~Mo Ko~J, xJiJre xŒJhT KoKuäT ßYRiMrL, xy xJiJrj xŒJhT KakM Ko~J ßYRiMrL, ßas\JrJr oMPvth IJyoh, xy ßas\JrJr ˝kj xrhJr, xJÄVbKjT xŒJhT oKjr∆öJoJj rP~u, xy xJÄVbKjT xŒJhT IJ~jJ Ko~J,

iot xŒJhT xJPmT IJuL, k´YJr xŒJhT xMPyu rJjJ ßYRiMrL, S xy k´YJr xŒJhT mJhvJ Ko~JÇ CÜ xnJ~ u¥j ßgPT IKfKg KyxJPm CkK˙f KZPuj KhrJA gJjJ ßcPnuJkPo≤ ACPTr xJPmT ßas\JrJr IJKor∆u yT, xJPmT xJiJre xŒJhT Kj~J\Mu AxuJ ßYRiMrL FmÄ pMVú xŒJhT oJxMT xrhJrÇ - ßk´x KmùK¬Ç

u§j, 12 ßlms∆~JKr - mOKav ßasAKjÄ A¿KaKaCa FoFxKa'r CPhqJPV S FjKaKn ACPrJPkr xJKmtT mqm˙JkjJ~ \oTJPuJ @P~J\Pj 20 \JjM~JKr, oñumJr IjMKÔf yP~ ßVPuJ KrP~KuKa ßvJ TáKTÄ TáAj Kx\j aM'r V´qJ¥ KljJPu S VJuJ KcjJr IjMÔJjÇ u¥Pjr r~qJu KrP\K¿ yPu IjMKÔf oJuKaTJuYJrJu FA APnP≤ IÄvV´yeTJrLrJ ZJzJS CkK˙f KZPuj uct @yPoh, mqJPrJPjx kuJ oK†uJ CK¨j, pMÜrJ\q˙ APªJPjKv~Jj rJÓshNf FmÄ KmKnjú TKoCKjKar KmKvÓ mqKÜmVtÇ FmJPrr k´KfPpJKVfJ~ KmKnjú PhPvr k´KfPpJVLPT ßkZPj PlPu YqJKŒ~j ymJr ßVRrm I\tj TPrPZj APªJPjKv~Jr AjJ jVÀyÇ lJˆt rJjJr @k yS~Jr ßVRrm I\tj TPrj mJÄuJPhPvr xJmKrjJ yT FmÄ ßxPT¥ rJjJr @k yP~PZj AK¥~Jr nqJKjaJ TJuJKr~JÇ Km\~L TáKTÄ TáAjPT ÈTáKTÄ TáAj âJCj' ZJzJS 2000 kJC¥ k´JA\oJKj, F~Jr asJPnu KaPTa, P∠S xJKatKlPTa k´hJj TrJ y~Ç FZJzJS k´go S KÆfL~ rJjJxt @k ßkP~PZj pgJâPo Pâˆ, xJKatKlPTa, 1000 kJC¥ k´JA\oJKj, ßaKuKnvj FmÄ ßâˆ, xJKatKlPTa, 500 kJC¥ k´JA\oJKj S ßaKuKnvjÇ ßmˆ kJrlotJr KyPxPm KjmtJKYf yj lJryJjJPT mJKrÇ xÅJzJ\JVJPjJ FA KrP~KuKa ßvJ'Pf mJKotÄyqJo, oqJjPYˆJr, uMaj, PV´aJr u¥jxy mOPaPjr KmKnjú k´J∂ PgPT IÄv Pjj k´KfPpJVLrJÇ mJÄuJPhv, nJrf, kJKT˜Jj, v´LuÄTJ, PjkJu FmÄ APªJPjJKv~Jxy FKv~Jr KmKnjú ßhPvr k´KfPpJVLPhr IÄvV´yPe FmJPrr TáKTj TáAj KxP\j aM xKfqTJr IPgtA yP~ CPbKZu oJuKaTJuYJrJu FTKa APn≤Ç xoJkjL IjMÔJPj FjKaKn ACPrJPkr KxAS xJmKrjJ ßyJxJAj TáKTÄ-F IÄvV´yeTJrL xTu k´KfPpJVL FmÄ ¸¿rxy xTuPT ijqmJh \JjJjÇ - ßk´x KmùK¬Ç


18

Surma

13 - 19 February 2015

k´nJmvJuL KmsKav mJÄuJPhKvPhr fJKuTJ k´TJv mZPrr ßxrJ mqKÜfô \J\ ˝kúJrJ UJfáj

KmsPaPj xlu mJÄuJPhKvPhr xJluqVJgJ \JjJj KhPf KmsKav mJÄuPhKv kJS~Jr FqJ¥ A¿KkPrvj 2015 fJKuTJ (KmKmkJS~Jr FqJ¥ A¿KkPrvj) k´TJKvf yP~PZ Vf 27 \JjM~JrL oñumJrÇ mrJmPrr oPfJ FmJrS 20Ka TqJaJVKrPf FT v’ k´nJmvJuL KmsK'av mJÄuJPhKv mqKÜfôPT FA fJKuTJ~ I∂nëtÜ TrJ y~Ç FKa KmKmkJS~Jr-Fr Yfágt IJxrÇ u¥Pjr cTuqJP¥r IKn\Jf ßnjMq TqJjJKr ßyJ~JPlt FT KmPvw IjMÔJPjr oJiqPo fJKuTJnáÜ mqKÜPhr jJo ßWJKwf y~Ç FPf k´iJj IKfKg KyxJPm CkK˙f KZPuj xJPmT krrJÓsoπL S KucJr Im hqJ yJCx Im To¿ Ko. CAKu~Jo yqJV FoKkÇ k´iJj IKfKg FA k´gomJPrr oPfJ I∂nëtÜ TqJaJVKr ‘kJrxj Im hqJ A~Jr’ Fr jJo ßWJweJ TPrjÇ mZPrr ßxrJ mqKÜfô 2015 KjmJtKYf yj KmYJrkKf ˝kúJrJ UJfájÇ KfKj k´go mJÄuJPhKv mÄPvJØáf KmsKav jJVKrT KpKj KxKj~r kPh KmYJrkKf KyxJPm KmsKav KmYJr KmnJPV KjP~JV kJjÇ kJKrmJKrT S IkrJi xÄâJ∂ KmwP~ láu aJAo \J\ ˝kúJrJ UJfáj Fr \jì KxPuPar Km~JjL mJ\JPr FmÄ I· m~Px oJ mJmJr xJPg KmsPaPj IJPxjÇ

IJAj KmwP~ 24 mZPrr IKnùfJ xŒjú ˝kúJrJ 2014 xJPur oJYt oJPx KmYJrkKf KjP~JV kJjÇ KmKmkJS~Jr-Fr uãq yu KmsPaPj Kj\ Kj\ ßãP© xlu FmÄ oNuiJrJ~ IxJiJre xJluq I\tj TPrPZ Foj KmsKav mJÄuJPhKvPhr UÅMP\ ßmr TPr TKoCKjKar xJPg kKrY~ TKrP~ ßh~JÇ k´Kf mZr KmKmkJS~Jr FTv \j k´nJmvJuL mJXJKur fJKuTJ k´TJv TPrÇ 20Ka TqJaJVKrPf Fxm k´nJmvJuLPhr mJZJA TrJ y~Ç Fr mJAPr mZrmqJkL KmsKav mJÄuJPhKvPhr nJu KTZá TrPf CÆM≠ TrJr \jq jJjJ TJptâo kKrYJujJ TPr KmKmkJS~JrÇ KmsKav mJÄuJPhKv kJS~Jr FqJ¥ A¿KkPrvPjr fJKuTJ k´TJv IjMÔJPj xJPmT krrJÓsoπL CAKu~Jo yqJV ZJzJS CkK˙f KZPuj xJPmT ßyJo ßxPâaJrL FuJj \jxj, PumJr huL~ rJ\jLKfKmh ßcAo ßaxJ \JSP~u FoKk, r∆vjJrJ IJuL FoKk, FqJj ßoAj FoKkxy fJKuTJnáÜ k´nJmvJuL FTv’ mqKÜPfôr IPjPTAÇ k´nJmvJuLPhr fJKuTJ~ KmKnjú TqJaJVKrPf Ppoj rP~PZj mqmxJ~L ATmJu IJyoh SKmA, PxKuo IJyoh FoKmA, IJKoj IJuL, FjJo

IJuL FoKmA, oJoMj ßYRiMrL k´oMU PfoKj rP~PZj jfáj k´\Pjìr FP≤sPk´Jjr FP~PTJKjÄ S~JøtS~JAc Fr k´KfÔJfJ vrLl IJu mJjúJ, FTKa k´xJijL msJP¥r k´KfÔJfJ r∆Km yqJoJrÇ rJ\jLKfPf rP~PZj r∆vjJrJ IJuL FoKk, ßo~r uM&lár ryoJj, ßumJr huL~ FoKk k´JgLt KaCKuk KxK¨TL S r∆kJ yTÇ IJAj ßkvJ~ rP~PZj xhq KjP~JV k´J¬ hMA \j KTCKx (TáA¿ TJCP¿u) mqJKrÓJr IJUJuJT ßYRiMrL, mqJKrÓJr PoJyJÿh yT KTCKx S IJ\oJuMu ßyJPxj KTCKxÇ rP~PZj TáajLKfT IJPjJ~Jr ßYRiMrL,IJKxl IJyoh S oTmMu IJuLÇ IJPjJ~Jr ßYRiMrL Pkr∆Pf KmsKav rJÓshNf S IJKxl IJyoh KlKukJAPj KmsKav rJÓshMfÇ oTmMu IJuL Kfj\j KmsKav krrJÓsoπLr CkPhÓJ KyxJPm TJ\ TPrj FmÄ mftoJPj KuKm~J~ k´iJjoπL ßcKnc TqJPorPjr YLl Im ˆJPlr CkPhÓJ KyxJPm hJK~fôrf rP~PZjÇ xJÄmJKhTPhr fJKuTJ~ rP~PZj KmKvÓ xJÄmJKhT IJ»Mu VJllJr ßYRiMrL, mscTJÓJr KuxJ IJK\\ k´oMUÇ FA k´gomJPrr oPfJ KmKmkJS~Jr FqJ¥ A¿KkPrvPjr IjMÔJPj mJÄuJPhvLPhr mºá KyxJPm kJÅY\j KmPhKvPT xÿJjjJ ßh~J y~Ç FrJ yPuj, l∑JÄT cmxj FoKk, FqJj ßoAj FoKk, uct KmKuPoJKr~J, PaxJ \JSP~u FoKk S TqJjJrL ßyJ~JPltr ÓsJPaK\T FcnJAxr yJS~Jct ßcJnJrÇ KmKm kJS~Jr FqJ¥ A¿KkPrvj xŒPTt k´iJj IKfKg CAKu~Jo yqJV FoKk mPuj, mqmxJ, k´pMKÜ, FmÄ kJmKuT uJAlxy KmsKav xoJ\ mqm˙Jr xTu ßãP© KmsKav mJÄuJPhKv TKoCKjKar ImhJPjr ˝LTíKfr FA IjMÔJPj IJxPf ßkPr IJKo IJjKªfÇ KmsKav mJÄuJPhKvrJ ImvqA KmsPaPjr Pp xJluqVJÅgJ rP~PZ Fr FTKa KmPvw IÄvÇ KmKmkJS~JPrr k´KfÔJfJ IJmhJu CuäJy S IJP~vJ ßTJPrKv mPuj, KmKm kJS~Jr FqJ¥ A¿KkPrvj Khj Khj vKÜvJuL yPóZÇ IJorJ Ifq∂ IJjKªf ßp FmZr ßxrJ mqKÜfô KyxJPm KmYJrkKf ˝kúJrJ UJfáj KjmJtKYf yP~PZjÇ KfKj ÊiM KmsKav mJÄuJPhKv fr∆e fr∆eLPhr IjMPk´reJA jj fJr oPfJ mqKÜPfôr xJluqPT KxPuPmsa TrPfA KmKm kJS~Jr Fr pJ©J Êr∆ yP~PZÇ KmYJrkKf ˝kúJrJ UJfájPT FmÄ 100 \j fJKuTJnáÜPT fJrJ IKnjªj \JjJjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

u§j˙ k´mJxL Y¢V´JomJxLPhr xÄVbj ÈY¢V´Jo asJˆ'-Fr CPhqJPV kgKvÊPhr oJP^ UJhqxJoV´L Kmfre

xŒsKf ‰hKjT @\JhLr KYl KrPkJatJr yJxJj @Tmr mPuPZj, kgKvÊPhr xJPg KovPf yPmÇ xoJP\r KmKnjú ˜Prr k´KfKÔf oJjMPwr xJoPj xMKmiJmKûf KvÊPhr ÈPmÅ P Y gJTJr Tr∆e mJ˜mfJ' fáPu irPf yPmÇ ˝kú kNrPer ßãP© FT\j mJ FTKa k´KfÔJPjr kPã pJ x÷m j~, IPjT oJjMw KTÄmJ IPjT k´KfÔJj fJ xKÿKufnJPm IjJ~JPx kNre

TrPf kJPrÇ ßmxrTJKr xÄ˙J ÈIkrJP\~ mJÄuJPhv' Fr 50 \j xM K miJmKûf kgKvÊr oJP^ UJhqxJoV´ L Kmfre IjMÔJPj k´iJj IKfKgr mÜífJ~ FTgJ mPuj KfKjÇ Y¢V´JPor u¥j˙ k´mJxL Y¢V´JomJxLPhr xÄVbj ÈY¢V´ J o as J ˆ' Fr CPhqJPV xŒs K f jVrLr ThofuL FuJTJ~ UJhqxJoV´L Kmfre TrJ y~Ç

hMVtJkJvJ ACKj~j asJÓ ACPTr xnJ IjMKÔf hMVtJkJvJ ACKj~j asJÓ ACPTr KÆ-mJKwtT xnJ S KjmtJYj Vf 18 \JjM~JrL rKmmJr kNmt u¥Pjr oJAPâJ Km\Pjx ßx≤JPr IjMKÔf yP~PZÇ ATmJu PyJPxj S KhPuJ~Jr ßyJPxj Fr ßpRg kKrYJujJ~ xnJr Êr∆Pf kKm© ßTJrIJj ßgPT ßfuJS~Jf TPrj oJSuJjJ TôJrL IJ»Mu oMKyfÇ xnJ~ xnJkKffô TPrj xÄVbPjr xJPmT xnJkKf xJPmT TJCK¿uJr oKfjMöJoJjÇ Frkr xÄVbPjr KjmtJYPj KjmtJYj TKovjJr KyPxPm hJK~fô kJuj TPrj TKoCKjKa ßjfJ AlPfUJr

FPf xnJkKffô TPrj ÈY¢V´Jo asJˆ' Fr pMVì @ymJ~T S Y¢V´JoKnK•T IjuJAj KjC\PkJatJu KxKaK\ KjC\ caTPor xŒJhT ßxJP~m TmLrÇ Fxo~ IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj KxKaK\ KjC\ caTo Fr KjmtJyL kKrYJuT ÉoJ~Mj TmLr ßyuJuL, Y¢V´Jo KmvõKmhqJuP~r ßpJVJPpJV S xJÄmJKhTfJ KmnJPVr xyTJrL IiqJkT oJim hLk, IkrJP\~ mJÄuJPhv Fr k´T· mqm˙JkT oJymMm @uo, KxKaK\ KjC\ caTo Fr KxKj~r KrPkJatJr \JuJuCK¨j xJVr, KmùJkj mqm˙JkT jNr CK¨j KYvfL, KY©Kv·L ßoJ” @uoVLr, Kj\˝ @PuJTKY©L @Tou ßyJPxj rJSK~, xJ¬JKyT KjC\ Knvj Fr KjmtJyL xŒJhT TJ\L ÉoJ~Mj TmLr, mJxM TJK∂ vLu,xMk´nJf mJÄuJPhPvr Kj\˝ @PuJTKY©L IjMko mzá~J IjMk k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ßyJPxj ßYRiMrL, xJPmT ßo~r IJ»Mu IJK\\ xrhJr S KvãJKmh c. ßrJ~Jm CK¨jÇ KjmtJYPj k´KfƪôL ßTJj kqJPju jJ gJTJ FToJ© kqJPjuPT Km\~L ßWJwjJ TrJ y~Ç FPf KjmtJKYf yP~PZ xnJkKf \JoJu ßyJPxj ßYRiMrL, xJiJre xŒJhT IJ»Mu mJyJr ßxJPyu, ßas\JrJ ßoRuJjJ TôJrL IJ»Mu oMKyf, KxKj~r xy xnJkKf ATmJu PyJPxj, xy xnJkKf oMKmj UJj TKmr, \JKTr ßyJPxj ßYRiMrL, IJuyJ\ô ATmJu ßyJPxj, xJÄVbKjT xŒJhT IJ»Mx vKyhÇ jm KjmtJKYf TKoKar xhxqPhr kKrY~ TKrP~Phj xJPmT ßas\JrJr KhPuJ~r ßyJPxjÇ Fr xJPmT TKoKar xnJkKf jm KjmtJKYf TKoKar TJPZ hJK~fô y˜J∂r TPrjÇ Fxo~ IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj TKoCKjKa

ßUuJlf o\Kux u¥j oyJjVrLr KjmtJYj xŒjú xnJkKf oJSuJjJ fJ~LhMu AxuJo, ßxPâaJrL oJSuJjJ @»Mu @yJh

ßUuJlf o\Kux u¥j oyJjVrLr 2014 ßxvPjr o\KuPx ÊrJ~ ksiJj IKfKg S Kjmt J Yj TKovjJPrr hJK~fô kJuj TPrj PUuJlf o\KuPxr PTªsL~ pMVì oyJxKYm S pMÜrJ\q vJUJr xnJkKf IiqJkT oJSuJjJ @»Mu TJKhr xJPuyÇ Vf 27 \JjM~JKr AÓ u¥jJ˙ @u ÉhJ AxuJKoT Px≤JPr ßUuJlf o\Kux u¥j oyJjVrLr 2015 ßxvPjr kMjVtbPjr \jq o\KuPx ÊrJr IKiPmvj IjMKÔf y~Ç hMA IKiPmvPj IjMKÔf xnJr 1o IKiPmvj u¥j oyJjVr xnJkKf oJSuJjJ fJ~LhMu AxuJPor xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT oJSuJjJ @»Mu @yJPhr kKrYJujJ~ IjMKÔf y~Ç 2~ IKiPmvj ÊÀ y~ KjmtJYj TKovjJPrr xJKmtT mqJm˙JkjJ~Ç xyTJrL KjmtJYj TKovjJr KyPxPm CkK˙f KZPuj pM Ü rJ\q ßUuJlPf o\KuPxr xy-xnJkKf oJSuJjJ yJxJj jNrL ßjfJ j\Àu yT uJuJ Ko~J, IJ»Mu IJuL rCl, IJufJlár ryoJj ßoJ\JKyh, oMK\mMr ryoJj, IJmMu yJxjJf YájúM, ‰x~h ZJK~h, IJymJm Ko~J, IJmMu ßuAZÇ jm VKbf TKoKar xhxqPhr oPiq mÜmq rJPUj IJ»Mu rJyJr, ATmJu ßyJPxj, oMKmj UJj, IJ»Mv vKyh, yJ\L ATmJu ßyJPxj, YájM Ko~J, IJ»Mr röJT, jJjM Ko~J, IJjZJr Ko~J, kJPmu IJyoh, KmKvÓ mqmxJ~L F mJyJrÇ xnJ~ xoJkjL mÜPmq jm KjmtJKYf xnJkKf \JoJu ßyJPxj ßYRiMrL xTPur k´Kf TífùfJ \JKjP~ xÄVbjPT IJPrJ VKfvLu TrPf xmJAPT GTqm≠ yP~ TJ\ TrJr IJymJj \JjJj FmÄ xTPur xyPpJVLfJ TJojJ TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ßYRirLÇ o\KuPx ÊrJr 23 \j xhxqPhr CkK˙KfPf, ßVJkj mqJPuPar oJiqPo KjmtJYj xŒjú TrJ y~Ç ÊrJr xhxqPhr PnJPar oJiqPo 2015 PxvPjr \jq kMj” xnJkKf KjmtJKYf yj oJSuJjJ fJ~LhMu AxuJo FmÄ xJiJre xŒJhT KyPxPm KjmtJKYf yj oJSuJjJ @»Mu @yJhÇ jfMj TKoKar IjqJjq hJK~fôvLurJ yPòj xy-xnJkKf yJKl\ oJSuJjJ xJKhTMr rJyoJj, yJKl\ oJSuJjJ FjJoMu yT, oJSuJjJ l\uMr rJyoJj, oJSuJjJ ÉoJ~Mj rKvh jMrL, yJKl\ oJSuJjJ @vsJl PYRirL S oMlfL @»Mr rJöJT, xJiJre xŒJhT oJSuJjJ @»Mu @yJh, xy-PxPâaJrL oJSuJjJ @»Mu oJKuT, oJSuJjJ \JKmr @yPoh, xJAhMr rJyoJj xJAh, mJ~fMuoJu xŒJhT oJSuJjJ @KjxMr rJyoJj, xJÄVbKjT xŒJhT oMyJÿJh jJ\Àu AxuJo, ksKvãj xŒJhT oJSuJjJ ÉoJ~Mj rKvh rJ\L, IKlx xŒJhT yJKl\ @yoJh ÉxJAj, ksYJr xŒJhT oJSuJjJ jM l JAZ @yoJh, hJS~J xŒJhT oJSuJjJ TJPvo C¨Lj PYRirL, xy hJS~J xŒJhT oJSuJjJ PvU ÀÿJj @yoJh, ZJ© S pMm Kmw~T xŒJhT oJSuJjJ lM\JP~u @yoJh jJ\oMu, xoJ\ TuqJe xŒJhT oMyJÿJh @»Mu VlMr, kJbJVJr xŒJhT oMyJÿJh AxmJy C¨Lj TJoÀuÇ KjmtJyL xhqxq yPuj @uyJ\ @K\\Mr rJyoJj, PvU lUÀu @PmhLj oMrPvh, yJKl\ @»Mu yT, oJSuJjJ @»Mu UJKuT, oMlfL @KfTM r rJyoJj, yJKl\ UKuuM r rJyoJj, oJSuJjJ rKvh @yoJh, oJSuJjJ \J~jM u @PmhLj, yJKl\ KvrJ\Mu AxuJo, oJSuJjJ @vrJlMu PoRuJ, oMyJÿJh xJjJCu yT, yJKl\ jMÀu yT \JKou, oJSuJjJ vJy\JyJjÇ - ßk´x KmùK¬Ç


19

Surma

6 - 12 February 2015

VrLm F§ FKfo asJˆ lJ¥ ACPT S FTJaájJ ACKj~j lJCP¥vPjr CPhqJPV vLfm˘, ÉAuPY~Jr S ßxuJA ßoKvj Kmfre

ßoRunLmJ\Jr ß\uJ xhPrr FTJaájJ ACKj~j ßcPnuJkPo≤ F¥ SP~uPl~Jr lJCP¥vj S jJ\JPf AxuJoL oJrTJ\, VrLm F§ FKfo asJˆ lJ¥ ACPT Fr ßpRg CPhqJPV VrLm IxyJ~ oJjMPwr oPiq vLfm˘, ÉAu ßY~Jr, ßxuJA ßoKvj Kmfre TrJ yP~PbÇ Vf 1 ßlms∆~JKr, ßrJmmJr hMkPM r FTJaájJ ACKj~j lJCP¥vPjr k´KfÔJfJ, TKoCKjKa FKÖKnˆ oKTx ojxMr @yPoPhr TYá~J˙ mJxnmj k´JñPj ßvU ßmJryJj CK¨j AxuJoL ßxJxJAKar ßY~JroqJj Fo oMKymMr ryoJj oMKyPmr Ck˙JkjJ~ IjMKÔf KmfreL IjMÔJPj xnJkKffô TPrj ßoRunLmJ\Jr gJjJ @S~JoLuLPVr xJiJre xŒJhT @jTJr @yPohÇ FPf k´iJj S KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj oMxKuo TJCK¿u Il AC ßT

ßY~JroqJj oJSuJjJ xJoxMu yT S jJ\JPfr ßY~JroqJj, KaKn Ck˙JkT oJSuJjJ mqJKrˆJr xJPuy @yoh yJKohL, FTJaájJ AC Kk ßY~JroqJj ßoJ” @mM xMKl~Jj, FTJaájJ lJCjP¥vPjr asJKÓ @»Mu uKfl T~Zr, ßV´aJr KxPua TJCjKxu ACPTr xJPmT ßY~JrkJxj Fo @uJCK¨j @yoh, ßcAKu KxPua S ‰hKjT ßoRunLmJ\Jr ca To Fr kKrYJuT vJy vJKl TJKhr, xJÄmJKhT mTKv ATmJu @yoh, xJÄmJKhT xPrJ~Jr @yoh, xJ¬JKyT kJfJTáKzr ßhPvr xŒJhT jNÀu AxuJo ßxláu, ßoRoJKZ T£ xŒJhT ßvU KxrJ\Mu AxuJo, FuJTJr k´mLe mqKÜfô @uyJ\ô èu\Jr ßyJPxj ujKo~J, l~xu ojxMr, TJoJu @yoh, xJPmT ACKk xhxq xKlTár ryoJj, @uyJ\ô hMÀh Ko~J, mOPaj k´mJxL ßoJ” vKlT Ko~J, @PjJ~Jr ßyJPxj,

FTJaájJ ACKj~j @S~JoLuLPVr xJiJre xŒJhT ßoJ” KxrJ\Mu AxuJo ACKk xhxq j\Àu AxuJo, ßxKuo ßr\J frlhJr, FTJaájJ mJ\Jr TKoKar xnJkKf ßoJ” oMK\mMr ryoJj oMK\m, ßoJ” oMK\m Ko~J, ßoJ” oxJKyh Ko~J, ßoRunLmJ\Jr ß\uJ ZJ©uLV ßjfJ ßoJ” @»Mu @K\\, ßoJ” l~Zu @yoh, Àoj @yoh ßoRunLmJ\Jr TPu\ ZJ©hPur xnJkKf ßoJ” ÀPmu @yoh, ßoJ” rJKyj @yoh, ßoJ” ßoJ˜JKTo @uL k´oUM Ç IjMÔJj YuJTJPu u¥j ßgPT ßaKuTjlJPrP¿r oJiqPo FTJaájJ ACKj~j lJCP¥vPjr k´KfÔJfJ S ‰hKjT ßoRunLmJ\Jr ca TPor xŒJhT oKTx ojxMr @yoh FA CPhqJVPT ˝JVf \JKjP~ FmÄ k´iJj S KmPvw IKfKgPT ijqmJh \JKjP~ jJ\JPfr ßY~JroqJj oJSuJjJ xJPuy @yoh yJKohLPT k´KfmZr VrLm S IxyJ~ oJjMPwr \jq FirPjr CPhqJV V´yPer @øJj \JKjP~ FTJaájJ ACKj~j lJCP¥vj ßgPT xmthJ xyPpJKVfJ TrJr k´Kfvs∆Kf mqJÜ TPrjÇ IjMÔJPj KmPvw IKfKg jJ\JPfr ßY~JroqJj oJSuJjJ xJPuy @yoh yJKohL fJr mÜPmq FTJaájJ ACKj~j lJCP¥vjPT xyPpJKVfJ TrJr \jq ijqmJh \JKjP~ FAxm TotTJP¥ k´mJxLPhr @PrJ xyPpJKVfJ TrJr @øJj \JjJjÇ CÜ IjMÔJPj 70 \j vLfJft oJjMPwr oPiq vLf m˘, 5Ka ÉAu ßY~Jr, 3Ka ßxuJA ßoKvj Kmfrj TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

@Aj vO⁄uJmJKyjLr k´iJjPhr KxKaP\j oMnPo≤'r ÉKv~JrL: èo, yfqJ~ ßoPf CbPmj jJ

ACPrJkKnK•T xÄVbj KxKaP\j oMnPo≤'r @øJ~T FoF oJPuT @Aj vO⁄uJmJKyjLr k´iJjPhr ÉKv~Jr TPr KhP~ mPuPZj, È@kjJrJ IQmi k´iJjoπL ßvU yJKxjJPT rãJr \jq èo S yfqJ~ PoPf CPbPZj; FUjS xo~ @PZ, \jVPer kPã hJÅzJj, VefPπr kPã hJÅzJj, \jVe @kjJPhr kPã gJTPmÇ Vf 1 ßlms∆~JKr, ßrJmmJr kNmt u¥Pjr ˙JjL~ FTKa ßrÓáPrP≤ FT Koa hqJ ßk´x IjMÔJPj KfKj Fxm TgJ mPujÇ KuKUf mÜPmq Fo F oJPuT

mPuj, kMKuPvr jfMj @AK\ vKr~fkMPrr F PT Fo vyLhMu, UMjL mJKyjL KyPxPm kKrKYf rqJPmr KcK\ ßVJkJuVP†r ßmj\Lr @yPoh, KcFoKk'r TKovjJr lKrhkMPrr @xJhMöJoJj Ko~J FmÄ KmKc@r Fr KcK\ @K\\ FUj yP~PZjÇ IQmi PvU yJKxjJPT fJrJ Pp PTJj oMPuq ãofJ~ rJUPf YJjÇ KfKj kMKuv, rqJm, KmKc@rxy @Aj vO⁄uJmJKyjLr k´iJjPhr CP¨Pvq mPuj, Èxo~ gJTPf xJmiJj PyJjÇ \jVe @kjJPhrPT mJr mJr @r

jJvTfJ S ‰jrJP\qr k´KfmJPh l∑J¿ @S~JoL uLPVr xnJ xŒsKf kqJKrPxr @APlu aJS~JPrr kJhPhPvr oJjmJKiTJr YfôPr l∑J¿ IJS~JoL uLPVr CPhqJPV mJÄuJPhPvr xJŒsKfT jJvTfJ S ‰jrJP\qr k´KfmJPh FT xoJPmv IjMKÔf yP~PZÇ l∑J¿ @S~JoL uLPVr xnJkKf ßmjK\r @yoh ßxKuPor xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT @mMu TJPvPor kKrYJujJ~ IjMKÔf k´KfmJh xoJPmPv mÜmq JPUj, l∑J¿ @S~JoL uLPVr xy-xnJkKf @»MuäJy @u mJKT, FoF TJPvo, S~JKyh mJr fJPyr, TJoÀu ßyJPxj mTáu, K\~JCu yT jJKxr

IjMPrJi TrPm jJ, xPyqr mÅJi PnPñ PVPu KT∂á kJuJmJr kg UMP\ kJPmj jJÇ Fo F oJPuT mPuj, IQmi yJKxjJ 2014 xJPur 5 \JjM~JrL KjmtJYPjr jJPo ksyxPjr oJiqPo PhPvr rJÓsãofJ hUu TPr @PZjÇ yJKxjJPT \jVe WíeJnPr ksfqJUqJj TPrPZÇ fmMS fJrJ ãofJ~Ç TLnJPm fJrJ ãofJ~ rP~PZj, Vf 20 jPn’r dJTJ KmvõKmhqJuP~r FTKa IjMÔJPj PxKa mPu KhP~PZj IQmi ksiJjoπL PvU yJKxjJr IQmi S hMjLt KfmJ\ CkPhÓJ FAY

ßYRiMrL, l∑J¿ @S~JoL uLPVr pMVì xJiJre xŒJhT oK\mMr ryoJj, KhuS~Jr ßyJPxj TP~x, oMKÜPpJ≠J xÄyKf kKrwh l∑JP¿r xnJkKf \JKoÀu AxuJo Ko~J \JKo, l∑J¿ @S~JoL uLPVr xJÄVbKjT xŒJhT @TrJo UJj, k´YJr xŒJhT jMÀu yT náA~J, xy k´YJr xŒJhT j\Àu AxuJo ßYRiMrL, KyªM ßmR≠ KâˆJj GTq kKrwh l∑JP¿r xnJkKf ˝Phv mÀ~J, l∑J¿ jVr @S~JoL uLPVr xnJkKf xJAláu AxuJo UJj, l∑J¿ @S~JoLuLV ßjfJ ßvU Ko\JjMr ryoJj, rJjJ ßYRiMrL, l∑J¿ @S~JoLuLPVr xhxq @uL ßyJPxj, lJ~xu CK¨j, jMÀu @PmKhj, @Koj UJj yJ\JrL, l∑J¿ @S~JoL uLV ßjfJ ÊÃf naJYJpt Ên, ßoJ˜lJ yJxJj, l∑J¿ @S~JoL fÀe uLPVr xnJkKf KogMj xJyJ, @S~JoLuLV ßjfJ @KojMr ryoJj lJÀT, AohJhMu yT ˝kj, l∑J¿ @S~JoL uLPVr pMm xŒJhT ßxKuo S~JhJ ßxuM k´oMUÇ

Ka AoJoÇ 5 \JjM~JrLr KjmtJYj xŒPTt KfKj mPuPZj, Í@Ko IPjT CkP\uJ~ KVP~KZÇ PxUJPj @oJPhr KrâMPac pJrJ KZu fJPhr xPñ TgJ mPu KjmtJYj TPrKZÇ fJrJ @oJPhr kJPv @PZÇ fJrJ mMT PkPf KhP~PZ"Ç IgtJ“ \jVPer PnJPa j~ fJrJ ãofJ hUu TPr @PZ r?qm kMKuPvr mªMPTr P\JPrÇ @r FUjS mªMPTr ß\JPr ãofJ~ gJTPf YJ~, KT∂ mJÄuJPhPvr oJjMw fJ ßoPj KjPm jJÇ Koa hqJ ßk´x IjMÔJPj IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj oMlKf xhÀK¨j, mqJKrÓJr @mM mTr ßoJuäJ, pMÜrJ\q KmFjKkr xyxnJkKf @UfJr ßyJPxj, vyLh K\~J ˛OKf ßTªs ACPTr @øJ~T vrLláöJoJj ßYRiMrL fkj, pMÜrJ\q KmFjKkr pMVì xJiJre xŒJhT jJKxo @yPoh ßYRiMrL, xyxJiJre xŒJhT fJ\ CK¨j, KmFjKk ßjfJ TJoJu CK¨j, jJ\oMu ßyJPxj ßYRiMrL, @»Mu mJKZf mJhvJ, ßoJ” yJxJj, KakM @yPoh, FP\ Kuoj, oJKjT @yPoh, ßuJToJj ßyJPxj, @KojMu AxuJo, \JKyh VJ\L, oKy CK¨j k´oUN Ç - ßk´x KmùK¬Ç

KmFjKk ßjfJ oMK\Pmr u§Pj k´fqJmftj, KmoJjmªPr huL~ ßjfJTotLPhr láPuu ÊPnòJ mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL hu KmFjKk pMÜrJ\q vJUJr Ijqfo CkPhÓJ S pMÜrJ\q pMmhPur xJPmT xnJkKf oMK\mMr ryoJj oMK\m mJÄuJPhPv hLWtKhj IkÂf gJTJr kr IkyrjTJrLPhr Tmu yPf oMKÜ PkP~ mJÄuJPhPv @AjL \KauaJ PvPw Vf 2 ßlms∆~JKr, rKmmJr mJÄuJPhv KmoJj ßpJPV pMÜrJ\q KlPr @xPZjÇ KygPrJ KmoJj mªPr pMÜrJ\q KmFjKk, pMmhu, P˝òJPxmThu, \JxJx, @Aj\LmL ßlJrJPor ßjfímOª fJPT láu KhP~ mrj TPrjÇ Fxo~ KfKj ßmv @PmV @käMf yP~ kPzjÇ KfKj fJr oMKÜr \jq k´mJxL mJÄuJPhvL, pMÜrJ\q KmFjKk S Iñ xÄVbPjr ßjfímOª ßp @PªJuj xÄV´Jo TPrPZ F\jq KfKj xTPur TJPZ TfíùfJ k´TJv TPrjÇ Fxo~ CkK˙f KZPuj oMK\mMr ryoJj oMK\Pmr mqKÜVf @Aj\LmL msJ~Jj S PyJo IKlPxr hMA \j k´KfKjKiÇ FZJzJS KmFjKk ßjfímOPªS oPiq CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q KmFjKkr xJiJre xŒJhT T~Zr Fo @yoh, xy-xnJkKf @mMu TJuJo @\Jh, KmFjKk ßjfJ xrlrJ\ @yPoh @\Jh, @»Mu oJKuT TáKa, oMK\mMr ryoJj, @xJm @uL, ‰x~h K\uäMu yT, @Tmr ßyJPxj, ßyuJu jJKxoMöJoJj, Táfám CK¨j, PoJ” xJKhT Ko~J, ßvT lJÀT @yoh uJTL, FohJh ßyJPxj KakM, KoxC\öJoJj ßxJPyu, \JKyh ßYRiMrL, oMK\mMr ryoJj ßYRiMrL, @l\Jr ßyJPxj, \JxJx xnJkKf Fo F xJuJo, @Aj\LmL ßlJrJo ßjfJ mqJKrÓJr fKo\ CK¨j, mqJKrÓJr @KojMu yT Kuaj, yJKohMu yT @KlKª, j\Àu AxuJo, P˝òJPxmT hPur @ymJ~T jJKxr @yoh vJKyj, xhxq xKYm @mMu ßyJPxj, pMVì @ymJ~T Fx Fo Kuaj, rKlTáu AxuJo xK\m, pMmhu ßjfJ ßhS~Jj @»Mu mJKZf, xJKær @yoh o~jJ, ßxJ~JPuKyj TKro ßYRiMrL, KxKær xMoj, ßoJ” TKmr Ko~J, ßvU ojxMr ryoJj, xMufJj @yoh Aoj, \JKTr ßyJPxj, xJKhTár ryoJjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ZJfT KxKmKk TKoCKjKa asJPÓr jfMj TKoKa VbPjr uPãq xnJ IjMKÔf ZJfT KxKmKk TKoCKjKa asJPÓr jfMj TKoKa VbPjr uPãq ks˜áKfoNuT FT xnJ Vf 20 \JjM~JKr, oñumJr u§Pjr asJPnu FP\K¿ IKlPx IjMKÔf y~Ç xnJ~ xnJkKffô TPrj xÄVbPjr @ymJ~T ßVJuJo @po fJuMThJrÇ ksiJj IKfKg KyxJPm mÜmq kshJj TPrj xJPmT xnJkKf mJmMu @TfJr fJuMThJrÇ KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj xJPmT xy-xnJkKf @Tu Ko~JÇ xnJ~ IjqJjqPhr oPiq pJrJ mÜmq rJPUj K\uäMr @yPoh fJuMThJr, IJ»Mx vyLh fJuMThJr, IJ»Mu oKfj fJuMThJr, vJy-\JyJj fJuMThJr, xJoxMu AxuJo fMKyj fJuMThJr, UJPuhMr ryoJj fJuMThJr, fáKyj fJuMThJr, xMPyu @yPoh, ATmJu ßyJPxj, @xuo ßyJPxj S @vrJl @yPoh KakM fJuMThJrÇ xnJ~ mJCr KjmJxL S~JKrx @uL fJuMThJPrr oOfáqPf ßvJT k´˜Jm VOyLf y~ FmÄ orÉPor IJfìJr oJVKlrJf TJojJ TPr ßhJ~J TrJ y~Ç xnJ kKrYJujJ TPrj xJPmT xJiJre xŒJhT TP~xMöJoJj @jJ fJuMThJrÇ - ßk´x KmùK¬Ç

xoJPmPv mÜJrJ mPuj, pJjmJyPj ßkasuPmJoJ ZáPz S @èj KhP~ KjrLy oJjMwPhr yfqJr xPñ pJrJ \Kzf fJrJ Vefπ, oJjmfJ S

xnqfJr v©∆Ç ãofJr ßuJPn KmFjKk ImPrJixy FTaJr kr FTaJ yrfJu KhP~ pJPòÇ - ßk´x KmùK¬Ç


20

Surma

6 - 12 February 2015

kqJKrPx oJjm mºj S k´KfmJh xoJPmPv UJPuhJ K\~JPT oJhJr Im ßcPoJPâxL IJS~JoL ß˝òJPxmT uLV, uMaj pMÜrJP\qr CkJKi ßWJweJ IKnPwT S k´KfmJh xnJ Vf 26 \JjM~JrL mJÄuJPhPv KmFjKk \JoJPfr \ôJuJS PkJzJS S QjrJP\qr k∑KfmJPh uMaj IJS~JoL P˝òJPxmT uLV uMaj˙ IJjª oyu PrP˜JrJ~ FT k∑KfmJh xnJr IJP~J\j TrJ y~Ç FPf xJiJre xŒJhT xJ\Jrìu AxuJo xJ\Pjr xûJujJ~ PhPuJ~Jr PyJPxj Kyr∆r xnJkKfPfô k∑iJj IKgKf KyxJPm mÜmq rJPUj mJÄuJPhv IJS~JoL P˝òJPxmT uLPVr xy-IJ∂\tJKfT Kmw~T xŒJhT PoJ: IJÜJr PyJPxj nMA~J Korj, k∑iJj mÜJ KyxJPm mÜmq rJPUj pMÜrJ\q P˝òJPxmT uLPVr xnJkKf xJP~h IJyPoh xJh, KmPvw IKgKf KyxJPm mÜmq rJPUj u¥j oyJjVr IJS~JoLuLPVr xy-xnJkKf oAjMu yT, h¬r xŒJhT xJPmT ZJ©PjfJ AK†: xJoZMu AxuJo mJîYM ,KmùJj S k∑pMKÜ Kmw~T xŒJhT xMvJ∂ hJx è¬, xJPmT ZJ©PjfJ vJy PoJyJÿh Kr~Jh fMwJr, FPf mÜJrJ mJÄuJPhPv xJiJre oJjMPwr Ckr yrfJu ImPrJPir jJPo Kjry oJjMwPT kMKzP~ oJrJr fLm∑ KjªJ ùJkj TPrj PxA xJPg iÄxJfìT rJ\jLKf kKryJr TPr xM˙ rJ\jLKfr kg PmPZ PjS~Jr IJyæJj \JjJjÇ FPf IJPrJ mÜmq rJPUj pMÜrJ\q IJS~JoL P˝òJPxmT uLPVr Ijqfo xhxq FjJoMu yT, TJoJu CK¨j, KmuJu IJyPoh, u¥j oyJjVr IJS~JoL P˝òJPxmT uLPVr nJrk∑J¬ xnJkKf oJylM\ IJyPoh PYRiMrL vyLh, xy-xnJkKf \~jJu IJPmKhj, xJVr PoJ” xJjM, xJiJre xŒJhT jMrìöJoJj PYRiMrL rìPmu, pMVú xJiJre xŒJhT IJmM A~JKy~J xJPhT, h¬r xŒJhT jMr∆u ÉhJ PYRiMrL kJPnu, IJ∂\tJKfT Kmw~T xŒJhT vJPyhMr ryoJj, xhxq xMjúJ IJyPoh, uMaj IJS~JoL P˝òJPxmT uLPVr xy-xnJkKf Qx~h IJPjJ~Jr PyJPxj, PoJ” ATmJu PyJPxj, pMVú-xJiJre xŒJhT IK\ CK¨j, lJKyo IJyPoh, xJÄVbKjT xŒJhT oMK\mr ryoJj PYRiMrL, IJ»Mu oK\h Ên, h¬r xŒJhT KolfJ IJyPoh, oKyuJ Kmw~T xŒJKhTJ TíÌJ rJjL TotTJr, xhxq fJrJkh xrTJr, KvyJm IJyxJj, KjvJj AxuJo, lJ~\Mu jJKxo k∑oMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

èo, UMPjr k∑KfmJPh pMmhu mJKotÄyJo vJUJr xnJ IjMKÔf

PhPv Vefπ kMjPrJ≠Jr, KjrPkã f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPj KjmtJYPjr hJmLPf 20 huL~ ß\Ja ßj©L ßmVo UJPuhJ K\~J S ßhvjJ~T fJPrT ryoJPjr cJPT ßhvmqJkL vJK∂kNet ImPrJPi mftoJj xrTJr nLf yP~ kPzPZÇ \jVPjr ˝f”°ëft IÄv V´yPj yrfJu ImPrJPi xrTJr ßhv kKrYJujJ~ mqgt yP~ Kj\ hPur TqJcJrPhr KhP~ ßkasu ßmJoJ KjPãk TPr xJiJrj oJjMwPT yfqJ TrPZ mPu IKnPpJV TPrPZj pMÜrJ\q pMmhPur xJPmT xJiJre xŒJhT S mftoJj IJymJj TKoKar Ijqfo xhxq IJ»Mu mJKZf mJhvJÇ KfKj Vf 20 \JjM~JKr, oñumJr PhvmqJkL ImPrJPir xogtPj, KmFjKkr PjfJTotL èo, UMPjr k∑KfmJPh mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL pMmhu mJKotÄyJo vJUJr xJPmT PjfímíPªr CPhqJPV IJP~JK\f xnJ~ k´iJj IKfKgr FTgJ èKuPT mPujÇ KfKj mPuj YuoJj VeIJPªJuPjr oJiqPo PvU yJKxjJr kfj IKjmJptÇ mJKotÄyJo pMmhPur xJPmT xnJkKf èu\Jr IJyoh l~xJPur xnJkKfPfô xJPmT xJiJre xŒJhT rJPxu IJyoh Fr kKrYJujJ~ xnJr ÊÀPf kKm© PTJrIJj PfuJ~Jf TPrj xJPmT iot xŒJhT oTThMx IJuLÇ xnJ~ KmPvw IKfKg KZPuj SP~ˆKocuqJ¥ KmFjKkr pMVú IJøJ~T IJ»Mu IJK\\ KVuoJj, Fo AKu~Jx IJuL oMKÜ kKrwh IJøJ~T ZKor IJuL, mJKotÄyJo pMmhPur xJPmT xy xnJkKf T~&xr IJuL vJyLj, mMryJj CK¨j, u¥j KxKa pMmhPur pMVú IJøJ~T \JKTr ÉPxj, SP~ˆKocuqJ¥ pMmhPur xJPmT KxKj~r xy xnJkKf TJ~xJr∆u AxuJo xMoj, xJPmT xJÄVbKjT xŒJhT o\jM Ko~J, mJKotÄyJo P˝òJPxmT IJøJ~T rKlTMr rJyJoj rlM, SP~ˆKocuqJ¥ KmFjKkr xhxq \MPmr IJyoh, IJTrJo ÉPxj, mÜmq rJPUj mJKotÄyJo pMmhPur xJPmT xJÄVbKjT xŒJhT IJ»Mu TJ~Co, xy xnJkKf FKy~J UJj, pMVú xŒJhT \Kyr∆u AxuJo, uJu Ko~J, l\r IJuL, xy xJÄVbKjT xŒJhT oAj CK¨j UJj, h¬r xŒJhT vKlTMu AxuJo rJ\J, xJKyfq xŒJhT AoJj IJuL, KmFjKkr PjfJ mJmMu Ko~J, aMjM Ko~J, xox C¨Lj, IJñMr Ko~J, IJKvT IJuL Po’Jr, mJKotÄyJo pMmhPur PjfJ IJKTT IJyoh, \MPjh ÉPxj, hMuJu IJyoh, ForJj ÉPxj, IJPjJ~Jr ÉPxj, vJKTu IJyoh, IJ»Mx vyLh, YJj Ko~J, IJ»Mu ojúJj, oKyjMr ÉPxj, \JyJñLr IJuo, oJymMm IJuo, hMhM Ko~J, K\fM Ko~J, hMuM Ko~J, PvU lKrh, ÀoJj Ko~J k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

FjJP~f ßyJPxj ßxJPyu ❙ kqJKrx ßgPT l∑JP¿r rJ\iJjL kqJKrPxr GKfyJKxT KrkJmKuT YfôPr UJPuhJ K\~JPT oJhJr Im ßcPoJPâxL CkJKi ßWJweJ ßh~J yP~PZÇ l∑J¿ KmFjKk S xPYfj jJVKrT xoJP\r CPhqJPV @P~JK\f oJjm mºj S k´KfmJh xoJPmPv F ßWJweJ ßh~J y~Ç xŒsKf KjrPkã f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPj xTu hPur IÄvV´yPer KnK•Pf jfáj KjmtJYPjr oJiqPo VefJKπT xrTJr mqm˙J k´KfÔJ, xTu rJ\mªLPhr oMKÜ FmÄ ßhvmqJkL rJÓsL~ xπJx S IjqJ~ TotTJP¥r k´KfmJPh F oJjmmºj S k´KfmJh xoJPmv IjMKÔf y~Ç l∑J¿ KmFjKkr xnJkKf ‰x~h xJAlár ryoJPjr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT FoF fJPyPrr kKrYJujJ~ IjMKÔf k´KfmJh xoJPmPv F xo~ mÜJrJ mPuj, ßhv FUj VefPπr kKrmPft ßvU yJKxjJr oPjJfπ FmÄ AòJfPπ k´Pmv TPrPZÇ AòJoPfJ èKu TPr @PªJujTJrLPhr yfqJr uJAPx¿ ßh~J yP~PZ huL~TreTíf @AjvO⁄uJ rãJTJrL mJKyjLPT FmÄ hJK~fô TJÅPi KjP~PZj k´iJjoπL KjP\Ç fJrJ mPuj, \jVPer jqJ~xñf @PªJujPT TuMKwf TrJr Tá-oJjPx xrTJKr

FP\≤Phr oJiqPo ßkPasJu ßmJoJ yJouJr oJiqPo oJjMw yfqJ TPr fJr hJ~-hJK~fô KmFjKkxy 20 huL~ ß\JPar Skr ßhJw YJkJPjJr kMrPjJ ßTRvu Imu’j TrPZ FA IQmi xrTJrÇ Ifq∂ YJfárfJr xPñ dJTJ ßoKcPTPur mJet ACKjaPT @S~JoL k´YJr ßTPªs kKref TPrPZÇ m˜MfkPã FaJ GKfyqVfnJPm @S~JoL IkrJ\jLKfr kMrPjJ xÄÛíKfÇ xoJPmPv mÜJrJ ßmVo UJPuhJ K\~JPT oJhJr Im ßcPoJPâxL CkJKi ßWJweJ TPrj FmÄ ßmVo UJPuhJ K\~Jr TJptJuP~r KmhqMf, VqJx, kJKjr uJAj S A≤JrPja, Kcv uJAPjr xÄPpJVxoNy ßTPa ßh~J~ ßvU yJKxjJr fLms xoJPuJYjJ TrJ y~Ç xnJ~ mÜmq rJPUj l∑J¿ KmFjKkr CkPhÔJ Ko~J KxrJ\Mu AxuJo, xy xnJkKf yJ\L yJKmm, Ko\JjMr ryoJj KvThJr, vJPyh @uL, Fo F rKyo, oofJ\ @PuJ, ßyjM Ko~J, vJy\JoJu, oKjr ßyJPxj UJj, xJPjJ~Jr ßyJPxj UJj, vJy \JoJu Fo F rKvh kJPaJ~JrL, k´Plxr fxKuo CK¨j, m\uMr rKvh ßYRiMrL, l∑J¿ KmFjKkr pMVì xŒJhT TKmr ßyJPxj kJb~JrL, ßVJuJo @PmKhj

TJSZJr, ßr\JCu TKro, \MPjh @yoh, @Krl yJxJj, xJÄVbKjT xŒJhT, yJ\L \JuJu UJj, oJjmJKiTJr TotL @u @oLj, ßVJuJo lJÀT nëA~J, j\Àu AxuJo, xy xJÄVbKjT xŒJhT lJÀT ßyJPxj, oJÀl ßyJPxj oMjJú , l\uMr TKro vJKoo, h¬r xŒJhT, oJxMhrM ryoJj oJxMh, Igt xŒJhT, xJAláu AxuJo, oJjmJKiTJr xŒJhT, AmsJKyo fJrJ, KvãJ xŒJhT @yPoh oJPuT, âLzJ xŒJhT @»Mu Tá¨xM , xJKyfq xŒJhT TKm ÀPmu @yoh, vso Kmw~T xŒJhT vJKyjMu AxuJo, Kv· Kmw~T xkJhT fxKuo UJj xmM\, KmùJj S k´pKM Ü Kmw~T xŒJhT \JKyhMu AxuJo KvkJrxy l∑J¿ KmFjKkr KmKnjú ßjfJ TotLrJÇ KmTJu 3aJ ßgPT 5aJ kpt∂ IjMKÔf oJjmmºj S k´KfmJh xnJ~ ßjfJ TotLrJ KmKnjú nJwJ~ käJTJct k´hvtj S mJÄuJPhPvr mftoJj YuoJj kKrK˙Kf FmÄ xJKmtT \MuoM KjptJfPjr metjJ x’Kuf KulPua Kmfre TPrjÇ F xo~ l∑J¿xy KmKnjú ßhPvr xJÄmJKhT S oJjmJKiTJr TotL S KmKnjú ßvseL ßkvJr ßuJT\j oJjmmºj S k´KfmJh xoJPmv ImPuJTj TrPf ßhUJ pJ~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

aJS~Jr yqJoPuax ßT~JrJrxt FPxJKxP~vPjr xnJ IjMKÔf Vf 18 \JjM~JrL rKmmJr oJAuqJ¥ ßrJc˙ dJTJ KmKr~JjL ßrÓáPrP≤ aJS~Jr yqJoPuax ßT~JrJrx FPxJKxP~vPjr TJptTrL kKrwPhr FT xnJ xÄVbPjr xnJkKf xJyJj IJyoh ßYRiMrLr xnJkKfPfô IjMKÔf y~Ç xnJr ÊÀPfA xÄVbPjr xy PxPâaJrL ßvU fJjnLr KmVf xnJr TJptKmmrjL ßkv TrPu xmtxÿKfâPo xnJ~ fJ VOyLf y~Ç kPr KjKhÓ IJPuJYjJ IjMpJ~L xÄVbPjr cJAPrÖrxLk KjP~ mqJkT IJPuJYjJ y~Ç FPf FPxJKxP~vPjr mftoJj cJAPrÖr ßlrPhRx IJyoh ßYRiMrL fJrJ cJAPrÖr kh ßgPT ImqJyKf YJAPu 7 xhxq KmKvÓ cJAPrÖrPhr jJo FPxJKxP~vj cJAPrÖr KyPxPm I∂nëtÜ TrJr ks˜Jm VOKyf y~Ç CÜ cJAPrÖr kPh pgJâPo vJyJj IJyoh ßYRiMrL, FPTFo ßyuJu, \VuMu ßyJPxj UJj, KlPrJ\ IJyoh, IJufJlár ryoJj, l\uMr ryoJj, \JPyh Ko~J FA xJf\jPT xÄVbPjr cJAPrÖr KyPxPm xmt xÿKfâPo oPjJjLf TrJ y~Ç CÜ xnJ~ IjqJjqPhr oPiq mÜmq rJPUj KoZmJÉu AxuJo, \VuMu ßyJPxj, FPTFo ßyuJu, \JKTr ßyJPxj, \JPyh Ko~J, xlr CK¨j, ‰x~h IJmMu ßoJ˜lJ, ßfJlJP~u IJyoh, l\uMr ryoJj, xktrJ\ UJj, IJuJ

ßVRKrkMr ACKj~j Cjú~j xÄ˙J ACPTr xnJ IjMKÔf pMÜrJP\q mxmJxrf k´mJxL kNmt ßVRKrkMr ACKj~j Cjú~j xÄ˙Jr xJiJre xnJ Vf 12 \JjM~JrL ßxJomJr uMaPjr IJjªoyu ßrÓáPrP≤ IjMKÔf yP~PZÇ xÄVbPjr xnJkKf IJuyJ\ô KxrJ\ CK¨j ßmV Fr

CK¨j IJyohÇ xnJ~ mÜJrJ xÄVbPjr oMu uãq S CP¨vq mJ˜mJ~Pjr uPãq xmJAPT FT pMPV TJ\ TPr pJS~Jr ChJS IJymJj \JjJjÇ xnJ~ IjqJjqPhr oPiq CkK˙f KZPuj IJufJlMr ryoJj, vJoLoJ IJÜJr, vyLhMu AxuJo, IJPjJ~JrJ ßmVo, KhhJÀu

IJuo, IJmMu ßyJPxj, vKlTáu AxuJo k´oMUÇ xnJr xoJkjL mÜPmq xnJkKf xJyJj IJyoh ßYRiMrL xJPmT xnJkKf Pr\JCr ryoJj SKur k´Kf TífùJ k´TJv TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT ßoJ” IJ»Mu mJKZf ßYRiMrLr kKrYJujJ~ xnJr ÊÀPf kKm© ßTJrIJj ßgPT ßfuJS~Jf TPrj ßvU ßoJ” oPjJ~Jr ßyJPxjÇ xnJ~ ßmv KTZá èÀfôkNet KmwP~ Kx≠J∂ VOKyf y~Ç Fr oPiq CPuäUPpJVq yPò. xÄVbPjr xÄKmiJj xŒPTt Kmwh IJPuJYjJr kr xnJkKf S xJiJre xŒJhPTr ßjfíPf xÄKmiJj YázJ∂ TrJ y~Ç 2. S~JhJTíf Igt IJhJP~r \jq xnJkKf S xJiJre xŒJhTPT hJK~fô ßh~J y~Ç xÄVbPjr krmftL xnJ 24 oJYt oñumJr kNmt u¥Pjr KmsTPuAPj IjMKÔf yPmÇ FPf xTPur CkK˙f gJTJr \jq IJymJj \JjJPjJ

yP~PZÇ xnJ~ KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj KmKvÓ KvãJKmh KkKk Fo yJA ÛáPur xJPmT k´iJj KvãT ßoJ” IJvrJl CK¨jÇ xnJ~ IjqJjqPhr oPiq CkK˙f KZPuj ßoJ” IJ»Mu \JKyr ßmV, PoJ” \~jJu Ko~J, ßoJ” IJ»Mu yJjúJj ßYRiMrL, ßoJ” ßhPuJ~Jr ßyJPxj ßmV, ßvU IJKfTár ryoJj, ßoJ” vJy \JyJj ßmV (oJoMj), ForJj ßmV, TJorJj ßmV, ßoJ” rJjJ fJuMThJr, ßoJ” lryJh IJyoh fJuMThJr, xMoj ßmV, IJ»MuäJy ßmV, PoJ” ZJKhTáu mJKZf ßYRiMrLÇ - ßk´x KmùK¬Ç


21

Surma

6 - 12 February 2015

xJPmT xÄxhx xhxq ßoJyJÿJh k´mJxL pM≠JPhr KjP~ mJKotÄyJPo ÈKr ACKj~j ßoPoJrL 1971' IjMKÔf ßxKuPor AP∂TJPu u§j oyJjVr IJS~JoL uLPVr ßvJT ksTJv

pMÜrJP\q mxmJxrf \JfL~ PjfJ ßTkPaj Fo ojxMr IJuLr PZPu FmÄ IJS~JoL uLV Pk∑KxKc~Jo xhxq S ˝J˙qoπL PoJyJÿh jJKxPor mz nJA c. ßoJyJÿh ßxKuo (71) míy¸KfmJr u¥Pj Kj\ mJxnmPj oífqMmre TPrPZjÇ AjúJ--rJK\CjÇ KfKj KxrJ\VP†r xJPmT xÄxh xhxq KZPujÇ oOfqá TJPu KfKj ˘L, FT PZPu S FT PoP~xy IxÄUq èeV∑JyL PrPU PVPZjÇ fJr oOfqá Pf VnLr ßvJT k´TJv TPrPZ pMÜrJ\q IJS~JoLuLV u¥j oyJjVr vJUJÇ FT PvJT mJftJ~ fJrJ orÉPor KmPhyL IJfìJr oJVPlrJf TJojJ TPrj FmÄ ßvJTJyf kKrmJPrr k´Kf VnLr xoPmhjJ k´TJv TPrjÇ \JjJPVPZ IJVJoL PrJmmJr xTJPu fJr orPhy KmoJjPpJPV Pj~J IJjJ yPm FmÄ \JfL~ xÄxh nmj YfôPr k∑go jJoJP\ \JjJpJ IjMKÔf yPmÇ Frkr PyKuT¡JrPpJPV fJr \jìn Ko KxrJ\VP†r TJK\kMPr IJjJr kr mJh PpJyr \JjJpJ PvPw kMjrJ~ PyKuT¡JrPpJPV dJTJ~ KjP~ mjJjL Tmr˙JPj fJPT hJlj TrJ yPmÇ c. PoJyJÿh PxKuo 1996 xJPur CkKjmtJYPj KxrJ\V†-1 (TJK\kMr) IJxj PgPT xÄxh xhxq KjmtJKYf yjÇ FZJzJS KfKj mJÄuJPhv IJS~JoL uLPVr Pk∑KxKc~Jo xhxq S CkPhÓJo¥uLr xhxq KyPxPm hJK~fô kJuj TPrPZjÇ u¥j oyJjVr IJS~JoLuLPVr xTu ßjfímPO ªr kPã ßvJT \JKjP~ KmmOKf KhP~PZj xÄVbPjr xnJkKf j rÕu yT uJuJ Ko~J, xJiJre xŒJhT IJuflár ryoJj ßoJ\JKyh, xJÄVbKjT xŒJhT IJ»Mu ßyuJu ßYRiMrL ßxKuoÇ - ßk´x KmùK¬Ç

SmJ~hMu TmLr ßUJTj l mJKotÄyJo ßgPT mJÄuJPhPvr oyJj oMKÜpMP≠ k´mJx ßgPT pJrJ xJyx S vKÜ pMKVP~KZPuj ßxA xTu k´mJxL pM≠JPhr KjP~ mJKotÄyJPo ÈKr ACKj~j ßoPoJrL 1971' IjMKÔf yP~PZÇ mJKotÄyJPor ˛uKyg˙ ˙JjL~ FTKa ßrÓáPrP≤ ßoPoJrL Il hqJ APˆJrL Il AjKcPkP¥j ˆsJVu Aj mJÄuJPhv Fr @P~J\Pj FA kMjtKoujL IjMKÔf y~Ç TKoCKjKa mqKÜfô oKlTár @K’~J ßYRiMrLr xnJkKfPfô S rJ\jLKfKmh vJy @Pmh @uLr kKrYJujJ~ FPf ˝JVf mÜmq rJPUj hKmr @yohÇ IjMÔJPj k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj yJxj rJ\J asJPˆsr ßY~JroqJj ßhS~Jj @uo jNr rJ\JÇ mÜJrJ oMKÜpM≠TJuLj xoP~r KmKnjú ˛OKfYJre

ßxJ~JjxL pMmhPur @øJ~T TKoKar IjMPoJhj uJn mJÄuJPhv \JfL~fJmJKh pMÜrJ\q pMmhu TftT O Vf 23 \JjM~JrL ßxJ~JjxL pMmhPur 31 xhxq KmKvÓ @ymJ~T TKoKaPT IjMPoJhj k´hJj TrJ yP~PZÇ pMÜrJ\q pMmhPur ßxJ~JjxL vJUJr jfáj @øJ~T yPòj ßoJ” ßuJToJj ßyJPxj, pMVì @øJ~T pgJâPo ßoJ” oBj CK¨j KoxmJy,

TPrj FmÄ hLWtKhj kr Kk´~ xyTotLPhr kJPv ßkP~ @PmPV @kä∆f yP~ kPzjÇ mÜJrJ mPuj, oyJj oMKÜpM≠TJuLj xoP~ k´mJPx k´go pMÜrJP\qr mJKotÄyJPo 28 oJYt ßp xoJPmv yP~KZu ßxKa KZu mJÄuJPhPvr mJKyPr k´go vkg KhmxÇ ßxA xoP~ yJKfofJA ßoJ” @lPrJ\ Ko~Jr @ymJPj xJrJ KhP~ k´mJPx ßV´c KmsPaPjr KmKnjú vyr ßgPT mJKotÄyJo ˛uKyg kJPTt k´J~ 10 yJ\Jr ßuJT vkg V´ye IjMÔJPj ßpJVhJj TPrKZPujÇ fJrJ mJÄuJPhv fgJ k´mJPx pJrJ pMÜpM≠TJuLj xoP~ ImhJj ßrPUPZj fJPhr xTPur xKbT AKfyJx Kjet~ TrPf xÄKväÓ xTPur k´Kf @ymJj \JjJj FmÄ F AKfyJx KmTíKfr yJf ßgPT oMKÜpMP≠r ImhJjPT rãJ TrPf xrTJPrr k´Kf IjMPrJi \JjJjÇ F xo~ oyJj oMKÜpM≠TJuLj xoP~ k´mJPx pJrJ ImhJj

@l\u ßyJPxj, ßvU Krkj Ko~J, jJ\oMu ÉhJ, j\Àu AxuJo S ßhuS~Jr CK¨j, xhxqrJ yPòj mJmMu ßyJPxj, TJCxJr @yoh, ZJuJy CK¨j, @mM ßuAZ, jJ\oMu @uo, oKfCr ryoJj oKfj, TJCxJr @yoh rJKTm, ZJPmr UJj, @fJCr ryoJj, @K\\Mr ryoJj, ‰x~h oMxKlT ryoJj, TJoÀu yJxJj, ZJKoÀu AxuJo, \MP~u @yoh, KTmKr~J UJj, rKxh @Ku, ‰x~h \MmJ~hMr, oJKjT ßYRiMrL, AorJj UJj, rJK\m @yoh, PxJP~u Ko~J, @fJCr \JoJj, CmJ~hMr ryoJj S ßoJ” ZJKuT Ko~JÇ PxJ~JjxL pMmhPur @øJ~T TKoKaPT pMÜrJ\q KmFjKk'r xy-v´o

ßrPUPZj ßxA xTu ßjfífôhJjTJrL orÉo ßjfímPO ªr ImhJj v´≠Jr xJPg ˝re TrJ y~Ç ˛reTífPhr oPiq yJKfofJA ßoJ” @lPrJ\ Ko~J, \oPvh Ko~J, xmMr ßYRiMrL, \Ér @uL oJÓJr, ßr\JCr ryoJj \JVLrhJr, \VuMu kJvJ, @K\\Mu yT nëA~JÅ, bJTár Ko~J IjqfoÇ mÜmq rJPUj, ßoJyJÿh ßoJfKòo @uL Kxfá Ko~J, TJCK¿uJr @»Mu TJKhr K\uJjL, ßvU ßoJ” @»Mu Vlár, ßoJ” oMK\mMr ryoJj UJjÅ, ßoJ” UKuuMr ryoJj, mKvr Ko~J TJKhr, ßoJ” l\r @uL, @uyJ\ô lUr CK¨j, ßxJ\J UJj ßoJ˜lJ, \Kyr Ko~J, oKyCK¨j @yoh, ‰x~h uMflr ryoJj S vKlTár ryoJj (@ymJm TJPmrL), KxfJm UJj, ßoJ” o\Kux Ko~J, ßoJ” xMKl Ko~J, @uyJ\ô oJKuT Ko~J, ‰x~h \Kyr Ko~J k´oUM Ç - ßk´x KmùK¬Ç

xŒJhT ßxJ~JjxLr xJPmT ßk´KxPc≤ @yPoh @uL, ßxJ~JjxL KmFjKkr xJPmT ßxPâaJrL @mMu TJuJo, ßxJ~JjxL KmFjKkr k´JÜj xJÄVbKjT xŒJhT @jxJr Ko~J, xJCgSP~ux TJKctl pMmhPur xJPmT xnJkKf ßoJ” K\uäuM ßYRiMrL S xJPmT ßxPâaJrL \MmJP~r @yoh ßYRiMrLxy IjqJjq ßjfímª O IKnjªj \JKjP~PZjÇ pMÜrJ\q pMmhPur IJymJ~T TKoKaPT IjMPoJhj ßh~Jr \jq ßxJ~JjxL pMmhPur @ymJ~T PuJToJj ßyJPxjxy IjqJjq xhxqmOª ACPT ßjfímPO ªr k´Kf TífùfJ ùJkj TPrPZjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

h~JoLr ACKj~j SP~uPl~Jr asJˆ ACPT'r xnJ IjMKÔf

pMÜrJP\q mxmJxrf KxPuPar SxoJjLjVr CkP\uJr h~JoLr ACKj~jmJxLPhr xÄVbj, h~JoLr ACKj~j SP~uPl~Jr asJˆ ACPTr @ymJ~T TKoKar CPhqJPV FT xnJ IjMKÔf yP~PZÇ

Vf 19 \JjM~JrL, ßxJomJr kNmt u¥Pjr oK≤KlCrL Px≤JPr F xnJ IeMKÔf y~Ç xÄVbPjr @ymJ~T ßoJ” @mMu TJuJPor xnJkKfPfô FmÄ @»Mx x•Jr Aoj S @mMu lP~P\r ßpRg kKrYJujJ~ ÊÀPf

ßTJr@j ßfuJS~Jf TPrj @ l o ÊP~mÇ ÊPnòJ mÜmq rJPUj xÄVbPjr pMVì @ymJ~T \JoJu @yoh UJjÇ FZJzJS IjqJjqPhr oPiq mÜmq rJPUj k´mLe TKoCKjKa ßjfJ

TKmr CK¨j, xhÀöJoJj UJj, @»Mu ShMh, vKlTáu VKj oJyfJm, ßoJ” jMr Ko~J, @uJ CK¨j, C˜Jr Ko~J, Kyl\Mr ryoJj, KxrJ\ @uL, xJAhMr ryoJj, ßoJ” mJyJ CK¨j, @jZJr CK¨j, fÉr @uL, xJAhMu @uo ßYRiMrL, KhPuJ~Jr Ko~J, ßxKuo Ko~J, PZJrJm @uL, l~\Mr ryoJj lP~\, TP~Z Ko~J, ßxJroJj @uL, ZJKuT Ko~J, @»Mu UJKuZ, oJymMmMr ryoJj, \MjJ ßYRiMrL, xJPhT Ko~J, ßxJPuoJj CuäJy k´oUM Ç xnJ~ xmtx˛KfâPo xÄVbPjr Vbjfπ IjMPoJhj TrJ y~Ç FmÄ @VJoL 17 oJYt kpt∂ xÄVbPjr ßo’JrvLk V´yPjr ßvw fJKrU KjiJtrj TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

u§Pj xMjJVP†r jJªKjTfJr V· muPuj mqJKrÓJr Aoj

u¥Pj xMjJVP†r jJªKjTfJr V· muPuj xMjJoV† P\uJ kKrwPhr ksvJxT mqJKrÓJr FjJoMu TmLr AojÇ KfKjA jJªKjT xMjJoVP†r ˝kúhÓs JÇ AÓ u¥Pj xŒsKf 'ß\PV CPbJ jJªKjT xMjJoV†' vLwtT FT mqJKfâoiotL IjMÔJPjr @P~J\j TPrj KfKjÇ kMPrJ KmsPaj PgPT 4 vfJKiT xMjJoV†mJxLr CkK˙KfPf mqJKrÓJr Aoj fJr mÜPmq ßfJPu

iPrj, KTnJPm xMjJoVP†r \u P\JZjJ, xŒh, kptaj, mJCu VJj, oMKÜpMP≠r AKfyJxPT FTKa xNfJ~ ßmPiPZjÇ KjP~ FPxPZj FTKa msqJP¥, jJªKjT xMjJoV†Ç jJªKjT xMjJoVP†r @SfJ~ AKfoPiq 13Ka híKÓjªj vyLh KojJr KjotJj TrJ yP~PZÇ TrJ yP~PZ rJiJroj ˛íKf luT, yJPf jP~J yP~PZ rJiJroj FTJPcoLr TJ\Ç FTAnJPm vJy @»Mu TKrPor xoJKi S

nJÛpt QfKrr TJ\S Pj~J yP~PZ, hNKmtj vJyxy IjqJjq oroLPhr ˛íKfPT \JKVP~ rJUPf Pj~J yP~PZ FTA irPjr CPhqJVÇ FZJzJ xMjJoVP†r KTÄmh∂L rJ\jLKfKmhrJS PmÅPY gJTPmj nJÛPptÇ QfKr TrJ yP~PZ mñmºMr oMqrJuÇ ßaKuKnvj Ck˙JKkTJ CKot oJpyJPrr Ck˙JkjJ~ ÊÀPf mÜmq rJPUj PmJPmgjJuVsLj FoKk ÀvjJrJ @uLÇ Frkr mqJKrÓJr AoPjr mÜífJr kr PhUJPjJ y~ jJªKjT xMjJoVP†r Ckr KjKotf FTKa fgqKY©Ç IjMÔJPj mÜífJr lMu^MKr KZPuJjJ KZPuJ ksv-ú C•r kmtÇ @oKπf xMjJoV†mJxL Kj\ @xPj mPx krJovt S hJmL hJS~Jr Kmw~ fMPujÇ mqJKrÓJr Aoj ßxAxm ksPvúr C•r PhjÇ krJovt Pjj KTnJPm jJªKjT xMjJoV† FKVP~ pJPmÇ IjMÔJPjr xm ßvw @P~J\j KZPuJ VJjÇ FPf VJj kKrPmvj TPrj u¥Pjr \jKks~ Kv·L ßVRrL ßYRiMrL S xJöJhÇ - ßk´x KmùK¬Ç

@u AxuJy u¥j KcKnvPjr CPhqJPV kKm© KouJhMjúmL (x.) oJyKlu IjMKÔf Vf 6 \JjM~JKr, oñumJr @j\MoJPj @u AxuJy ACPT u¥j KcKnvPjr CPhqJPV kKm© BPh KouJhMjúmL (x.) oJyKlu kMmtu¥Pjr hJÀu yJKhx uKfKl~J yPu vJUJr xy-xnJkKf yJKl\ ßoJ” @»Mx vKyPhr xnJkKfPfô S ßxPâaJrL oJSuJjJ ßoJ” @»Mu Tá¨MPZr kKrYJujJ~ IjMKÔf y~Ç FPf k´iJj IKfKg KyPxPm @PuJYjJ ßkv TPrj oMlKf ßoJyJÿh oM\JKyh CK¨j ßYRiMrL hMmJVLÇ KmPvw IKfKg KyPxPm @PuJYjJ ßkv TPrj oJSuJjJ K\uärM ryoJj ßYRiMrL, oJSuJjJ KxK¨Tár ryoJj ßYRiMrL, oJSuJjJ yJKl\ S~JKyh KxrJ\L S oJSuJjJ @»Mu \KuuÇ yJKl\ xJKær @yoPhr kKm© ßTJr@j ßfuJS~Jf S yJKl\ l~xu @yoPhr jJKvh kKrPmvjJr oJiqPo ÊÀ yS~J xnJ~ KmkMu xÄUqT @KvPT rJxMu (x.) CkK˙f KZPujÇ IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj oJSuJjJ @»Mx xmMr, oJSuJjJ PvyJm CK¨j, oJSuJjJ @»Mu @C~Ju PyuJu, oJSuJjJ @»Mu TJyyJr, oJSuJjJ oJÀl @yoh, yJKl\ @jyJÀr ryoJj, yJKl\ oJSuJjJ TP~ZáöJoJj, yJKl\ oJSuJjJ @PjJ~Jr ßyJPxj, oJSuJjJ @mM mTr KxK¨T, oJSuJjJ SKuCr ryoJj ßYRiMrL, oJSuJjJ FjJoMu yT, oJSuJjJ @K\\Mr ryoJj, ßoJyJÿh ZhÀu AxuJo, ßoJyJÿh j\Àu AxuJo V\jmL, oAjMu AxuJo ßUJTj, oJSuJjJ oMxPuy CK¨j, oJSuJjJ @»Mx vKyh, oJSuJjJ @Koj CK¨j S TôJrL ßuJToJj @yoh k´oNUÇ xnJ~ @PuJYTmOª BPh KouJhMjmú L (x.) Fr èÀfô fáPu iPr ßTJr@j yJKhPxr @PuJPT KouJhMjúmLr oJyKlu kJuj TrJr pMKÜTfJ fáPu iPrjÇ mÜJVj oyJjmL (x.) Fr @hvtPT k´PfqT oMxuoJj iJre TPr \Lmj kKrYJujJ TrJr @ymJj \JjJj FmÄ oyJjmL (x.) Fr \LmPjr KmKnjúKhT @PuJYjJ TPrjÇ KouJh vrLl kJb TPr ßhJ~Jr oJiqPo oJyKlu xoJ¬ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç


22 cJP~rLr

13 - 19 February 2015

kJfJ

m Surma

IKnv¬ pJ KTZá

KmPV´Kc~Jr ß\jJPru jJ\oMu ÉxJAj (Im:)

Km@A@rKx'ßf kJkJ mLr kNmt k´TJPvr kr 2. ßrK\PoP≤r xTu ß\KxS FmÄ IjqJjq khmLr ‰xKjTmOPªr kPhJjúKf krLãJ ßxjJxhr yPf k´h• jLKfoJuJ IjMpJ~L (Table of Organigation and Equipment, TO&E) Kj\˝ ßrK\Po≤Ju ßx≤JPr yS~Jr KjPhtv gJTPuS mftoJPj CÜ krLãJ yPò lrPovPjr f•ôJmiJPjÇ FojKT ß\KxS FmÄ IjqJjq khmLr \jq kPhJjúKf xÄâJ∂ TqJcJrS lrPovPjr f•ôJmiJPj kKrYJKuf yPòÇ lPu ßrK\PoP≤r kPhJjúKfk´J¬ FTA kPhr ß\KxS FmÄ ‰xKjTPhr oPiq KmKnjú oJPjr (Standard) ßkvJhJKrfô kKruKãf yPòÇ F k´xPñ FTaJ TgJ CPuäU jJ TPr kJrKZ jJ ßp, ßTJj ßTJj lrPovPjr K\SKx huL~ xrTJPrr ‰jTaq uJPnr @vJ~ FmÄ rJ\QjKfT hPur xJPg KjP\r xÄKväÓfJ ßhUJPf G rJ\QjKfT hPur k´~Jf ßjfJ, fÅJr rJ\QjKfT S xÄV´JoL \Lmj AfqJKh Kmw~JKh KmKnjúú TqJcJPrr I∂ntMÜ TPrPZjÇ IgY F irPjr rJ\QjKfT mÜmq S rJ\QjKfT nJmJhPvtr ßTJj Kmw~ ßxjJmJKyjLPf I∂ntMÜ TrJr ßTJj xMPpJV ßjAÇ ßpPyfá kPhJjúKf TqJcJr kKrYJujJ FmÄ krLãJ ßjS~J xÄâJ∂ @Phv ßxjJxhPrr xJoKrT k´Kvãe kKrh¬r yPf k´hJj TrJ y~ fJA mLPrr ÈkJkJ mLr' KyxJPm mÉmJr TPetu Im Kh ßrK\Po≤ (KpKj @mJr ßxjJk´iJj)xy ßxjJxhPrr hOKÓ @Twte TrJr ßYÓJ TPrKZÇ Foj KT @Kot ßasKjÄ F¥ cTKasjJu ToJ¥ k´KfKÔf ymJr kr K\SKx'r xJPg k©JuJk ZJzJS pUjA xMPpJV ßkP~KZ, F Kmw~ KjP~ @uJk TPrKZ KT∂á ßTCA x÷mf” huL~ xrTJrPT ojãájú TrPf YJj jJ IgmJ ßrK\PoP≤r mºj o\mMf yCT FaJ YJj jJÇ fJA fJrJ KjÁák gJTJaJA ßv´~ oPj TPrjÇ IgY AÓ ßmñu ßrK\Po≤ FmÄ mJÄuJPhv AjPlK≤s ßrK\Po≤ ZJzJ mJTL xTu @otx F¥ xJKntPxPxr kPhJjúKf TqJcJr xy kPhJjúKf\Kjf krLãJ ˝ ˝ ßx≤Jr F¥ ÛáPu kKrYJKuf y~Ç ˝nJKmTnJPmA k´vú @xJ CKY“ AKm@rKx FmÄ Km@A@rKx'Pf j~ ßTj? ßpPyfá @oJPhr ßxjJmJKyjL khJKfT Kjntr fJA Fr kPjr xÄUqJS IKiTÇ mJÄuJPhv ßxjJmJKyjLr IPitPTr ßmvL \jmu khJKfT mJKyjLrÇ FrJA yPò @oJPhr ßxjJmJKyjLr YJKuTJ vKÜÇ vJK∂Pf mJ xoPr FrJA xmtJPV´ ßhPvr ßxmJ~ ^JKkP~ kPz fJA fJPhrPT Kj~πPer ßTRvu KyPxPm lrPovPjr f•ôJmiJPj (pJ ßx≤JPrr hJK~Pfô yS~Jr TgJ) kPhJjúKf TqJcJrS fJrJ kKrYJKuf TrPZÇ TgJ~ @PZ jJ, ßp VÀ hMi ßh~, ßx uJKg KhPuS nJPuJÇ ßpPyfá kPhJjúKfr kMPrJ YâKa lrPovj TfítT kKrYJKuf yPò fJA P\KxS FmÄ IjqJjq khmLr ‰xKjTPhr @jMVfqfJS lrPovPjr KhPTÇ FojKT ßxjJmJKyjLr fíeoNu kptJP~ lrPovPjr Tfítfô m\J~ rJUPf \JKfxÄW vJK∂rãL mJKyjLPf KjmtJYPjr jJPo ß\KxS FmÄ IjqJjq khmLr ‰xKjTPhr ßãP© 65% kPjr K˙Kf \jmu FmÄ 35% ßrK\Po≤Ju ‰\qÔfJr KnK•Pf KjmtJYj TrJr Kj~o gJTPuS lrPovPjr @PhPv 35% Fr \jq kwth ‰frL TPr KjP\Phr oMUPYjJ S kZPªr xJoKrT S ßmxJoKrT ßuJTmu KjmtJYPjr k´oJe @orJ mÉmJr ßhPUKZÇ kPjr K˙Kf \jmPur 65% KjmtJYPjr ßãP© ßrK\PoP≤r ßrTct CAÄ TfítT ‰\qÔfJr KnK•Pf KTZá ß\KxS FmÄ QxKjTPhr ßrK\PoP≤r Ijq kPjr KmPvw k´P~J\Pj KjmtJKYf TrJ y~Ç fUj lrPovjS kPjr IKijJ~TPT F vNjqkhèPuJPf KjP\Phr kZªof ßuJT KjmtJYPjr \jq k´nJKmf TrPf gJPTÇ IPjT ßãP© ß\KxS FmÄ IjqJjq khmLr ‰xKjTPhr kPhJjúKfr ßmuJ~S FojKa k´PpJ\qÇ ßx KmwP~ krmftLPf @PuJYjJ~ @xPmJÇ ßrK\PoP≤r Ckr ßx≤Jr ToJ¥qJ≤ mJ ÈkJkJmLr' Fr Pp @˙J I\tPjr TgJ fJ CPuäKUf TJrPe mÉuJÄPv ãKfV´˙ yPòÇ k´YKuf ßYAj Im ToJP¥r Ckr lrPovPjr @˙J jJ gJTJr TJrPe kPjr Ckr KjP\Phr IKiTJr k´KfÔJ TrPfA SjJrJ ˝JZªq ßmJi TPrjÇ

3. mLPrr ßp xTu ß\KxS'ßhr YJTárL 22 mZPrr CkPr IgY TUjS kJmtfq Y¢V´JPo YJTárL TPrjKj Foj K\KxS'ßhr jJoL~ fJKuTJ k´˜Mf TrJ~ ßhUJ pJ~ ßp, 5 mLPr Foj YJr\j ß\KxS KmhqoJj pJrJ TUjS kJmtfq Y¢V´JPo hJK~fô kJuj TPrjKjÇ fJA Km@A@rKx'Fr ßrTct CAÄ TfítT SjJPhrPT kJmtfq YasV´JPor KmKnjú mLr kPj ˙J~L mhuL @Phv \JrL TrJ y~Ç FrA ßk´KãPf rÄkMPrr K\SKx @oJPT FTmJr ßaKuPlJj TPrj FmÄ mhuLTíf ß\KxS'ßhr KfKj ZJzPmj jJ mPu \JjJjÇ @Ko TJre \JjPf YJAPu KfKj mPuj, FrJ xJPkJat mqJaJKu~Pjr ksKvãek´J¬ ß\KxS, kPjr oJj iPr rJUPf SjJPhr k´P~J\j @PZÇ fJr Ckr xTuPT kJmtfq Y¢V´JPo YJTárL TrPf yPm ßxjJmJKyjLPf Foj ßfJ ßTJj @Aj ßjAÇ C•Pr @Ko muPf mJiq yA ßp, ßrK\PoP≤r Pnfr @∂”mhuL FTKa ˝JnJKmT k´Kâ~JÇ khJKfT mJKyjLr xhxq KyxJPm 22 mZPrr CkPr YJTárL IgY kJmtfq Y¢V´JPo TUjS YJTárL TPrKj FaJ FTKa I˝JnJKmT mqJkJrÇ kJmtfq Y¢V´JPo YJTárL TrPfA yPm Foj Kj~o ßpoj ßjA ßfoKj kJmtfq Y¢V´JPo mhuL TrJ pJPm jJ F irPer ßTJj Kj~oS ßjAÇ fÅJPT fUj FaJS oPj TKrP~ ßhA ßp, khJKfT mJKyjLr IKlxJrPhr kPhJjúKfr \jq @kjJrJ kJmtfq Y¢V´JPo YJTárL TrJr ßãP© mJzKf kP~≤ KxPÓo YJuM TPrPZj FmÄ fJPhr ßmuJ~ kJmtfq Y¢V´JPo YJTárL TrJ mJiqfJoNuT TPrPZj IgY ß\KxS'ßhr ßmuJ~ Ff oJ~JTJjúJ ßTjÇ F kptJP~ KfKj @oJPT F mhuL @Phv ßmr TrJr kNPmt ßxjJxhPrr xÿKf KjP~KZ KT jJ \JjPf YJjÇ FmÄ @oJPT FS K\ùJxJ TPrj, YJr ß\KxS'T FT xJPg ßTj mhuL TrJ yPuJÇ C•Pr @mJrS @oJPT muPf mJiq TrJ y~ ßp, kJkJ mLr KyxJPm @Ko mLPrr @AKx ßrTctPxrS hJK~fô kJuj TKrÇ ßxjJxhPrr xÿKf KjP~ mhuL @Phv ßmr TrJ @oJr hJK~fô jJÇ khJ~Pjr TJrPe @Ko F ßpJVqfJ rJKUÇ ffãPe KfKj ßrPV ßfPu ßmèPj \ôPu CPbj FmÄ @oJPT @mJrS \JjJj ßp, KfKj ß\KxS'ßhr ZJzPmj jJÇ FmJr @Ko FTaá KmjP~r xJPg fÅJPT ßmJ^JPjJr ßYÓJ TKr ßp, mLPrr xTu mhuL, ßk´wjJ, \JKfxÄW vJK∂rãL mJKyjLr YázJ∂ KjmtJYj, xojõ~ Km@A@rKx yPf Kj~Kπf y~ fJA kj mJ lrPovj FPf krJovt KhPf kJPr fPm Kx≠J∂ VOyLf yPm FUJj yPfÇ @kjJr @PhPv kj pKh CPuä K Uf ß\KxS'ßhr pJ©J @Phv (Movement order) jJS ßh~ fJyPu Km@A@rKx ßrTct CAÄ yPf fJPhr jJPo pJ©J @Phv ßhS~J yPmÇ fJA @kKj mrÄ FPf jJ \KzP~ kjPT ßrTct xÄâJ∂ KmwP~ Km@A@rKx'r xJPg ßpJVJPpJPVr KjPhtv KhPf kJPrjÇ KfKj ßpPyfá YJr ß\KxS'ßT PTj FTxJPg mhuL TrJ yPuJ fJr mqJUqJ \JjPf ßYP~KZPuj fJA fÅJPT mKu, FaJ xojõP~r TJrPj TrJ yP~PZ FmÄ fJPhr kKrkNrT KyPxPm xJPkJat mqJaJKu~Pjr \jq ßpJVq YJr\j ß\KxS'ßT Ijq kj yPf 5 mLPr mhuLS TrJ yP~PZÇ fJA kPjr pM≠JPkJpMÜfJr oJj ßTJj âPoA ãájú yPò jJÇ krmftLPf kj IKijJ~T @oJr xJPg ßpJVJPpJV TrPu \JjJ pJ~ ßp, ßxjJ kptJP~r @∂”lrPovj k´KfPpJKVfJ~ CPuäKUf ß\KxSrJ nJu ßUPuJ~Jz yS~Jr xMmJPh K\SKx KjP\r lrPovj KaPo fJPhr I∂ntMÜ TPrKZPujÇ FofJm˙J~ SPhr mhuL @Phv \JrL yS~J~ kj IKijJ~T Kmw~Ka K\SKx'ßT \JjJjÇ fJA K\SKxS kj IKijJ~TPT G ß\KxS'ßhr ZJzPf oJjJ TPrKZPujÇ IVfqJ Kj~o jLKfr TJrPe FmÄ ßrK\PoP≤ ˝òfJ m\J~ rJUJr fJKVPh Km@A@rKx ßrTct CAÄ yPf AxMqTíf pJ©J @PhPvr oJiqPo G ß\KxS'Phr kJmtfq Y¢V´JPor jfáj mhuLTíf kPj ßpJVhJj KjKÁf TrJ y~Ç 4. ßxjJmJKyjLr k´YKuf Kj~o IjMpJ~L lJAKaÄ @otPxr (ßpoj khJKfT S @otJct ßTJr) ß\KxS

FmÄ IjqJjq khmLr ‰xKjTPhr kPhJjúKf kj kpt J P~ kwt P hr oJiqPo ßhS~J y~Ç GKfyqVfnJPm Fr kPã IPjT ßpRKÜT TJreS @PZÇ KT∂á ßxjJk´iJj ßTj \JKj ybJ“ oPj TrPuj k´YKuf Kj~o mJh KhP~ xJPkJKatÄ @otx xy xJKntPxPxr jqJ~ khJKfT S @otJct ßTJPrr ß\KxS FmÄ IjqJjq khmLr kPhJjúKf ˝ ˝ ßx≤Jr F¥ ÛáPur ßrTct CAÄ TfítT k´hJj TrJ yCTÇ fJA 2008 xJPur oJ^JoJK^ xoP~ ßxjJk´ i Jj AKm@rKx, Km@A@rKx, @ot c ßx≤Jr F¥ Ûáu FmÄ @KatuJrL ßx≤Jr F¥ ÛáPur ToJ¥qJ≤PT SjJr IKlPx cJPTjÇ ßxjJk´iJPjr pMKÜ KZu, khJKfT kPjr IKijJ~T xy IKlxJrPhr WjWj mhuL FmÄ Aˆ ßmñu ßrK\Po≤ S mLPrr kPj IKlxJrPhr YJTárL TrJr TJrPe ßTJj ßrK\Po≤PTA khJKfT IKlxJrrJ FTJ® TrPf kJrPZ jJÇ fJA ß\KxS FmÄ IjqJjq khmLr ‰xKjPTrJ kPjr kPhJjúKf kwtPhr Ckr nrxJ kJ~ jJÇ lPu ßxjJk´iJj @KatuJrL ßx≤Jr F¥ ÛáPur jqJ~ khJKfT S @otc ßTJPrr ßmuJ~S ˝ ˝ ßrTct CAÄ TfítT kPhJjúKf ßhS~Jr \jq ofJof k´hJj TPrjÇ CPuäU TrJ k´P~J\j ßp, lJAKaÄ @otPxr kPhJjúKf GKfyqVfnJPm kPjr IKijJ~T TfítT KjitJKrf yP~ @xPZ TJre F mJKyjLèPuJ kj IKijJ~T fgJ IKlxJr FmÄ ß\KxS'Phr ßoRKUT @PhPv fJPhr \LmjPT Kmx\tj TPr yPuS IKktf hJK~fô kJuj TPrÇ F TJrPeA khJKfT S @otJct ßTJPrr QxKjT S IKlxJrrJ FTJ® KyxJPm pMV pMV iPr KmPmKYf yP~ @xPZÇ fJA kPjr IKijJ~T TfítT k´YKuf Kj~Po kPhJjúKf kwth VbPjr oJiqPo ß\KxS FmÄ IjqJjq khmLr ‰xKjTPhr kPhJjúKf ßhS~Jr Kj~o YuoJj rJUJr kPã @Ko S @otJct ßx≤Jr F¥ ÛáPur ToJ¥qJ≤ @oJPhr ofJof \JjJAÇ @PuJYjJ~ F pMKÜèPuJ CPb FPu ßxjJksiJj KTZMãe KjÁák gJTJr kr ‰xKjPTr xM-@Yre nJfJ k´ h Jj KjKÁfTrPjr k´ x ñ fá P ujÇ ‰xKjPTr FT KjKhtÓ xo~TJuLj YJTárL \LmPj ßxjJmJKyjL S fJr kPjr k´Kf @jMVfqfJ, KmvõJxPpJVqfJ FmÄ xPmtJkKr fJr ßkvJVf oPjr Ckr Kjntr TPr kj kptJP~ ‰xKjTPT xM@Yre nJfJ ßhS~J y~Ç ßxjJk´iJj k´vú fMPuj, ‰xKjT TfítT F KjKhtÓ xo~ IKfâo TrPuA ßTj xTu ‰xKjTPT xM-@Yre nJfJ ßhS~J y~ jJ? k´xñKa kPjr ßjfíPfôr xJPg xrJxKr \Kzf yS~J~ k´YKuf Kj~o \JrL rJUJr kPã @oJPhr ofJof \JjJPu xnJKa SUJPjA ßvw y~Ç 5. Km@A@rKxPf @oJr hJK~fôTJuLj xoP~ @Ko KmKnjú xoP~ k´Kvãerf Krâáa S xÄKväÓPhr xJPg @jMÔJKjT @PuJYjJ S of KmKjoP~r oJiqPo ßp Kmw~Ka \JjPf kJKr fJ uöJ\jT yPuS xfq ßp, IPgtr KmKjoP~ ßxjJmJKyjLPf ßuJT nKft TrJÇ ßxjJmJKyjLr of FTKa ßpJVq ks K fÔJPj F irPer IKnPpJV m˜M f A oPjJkLzJhJ~TÇ ßxjJmJKyjLPf Krâáa nKftPf k´fqã mJ kPrJã @KgtT ßujPhPjr Kmw~Ka hLWt Khj iPr ÊjJ pJKòuÇ hM'FTKa ßãP© pgJpg IjMxºJPjr oJiqPo F irPer WajJ k´oJKef yPuS IKiTJÄv ßãP©A Igt k´hJeTJrLPhr ßoRjfJ mJ IxyPpJVLfJr TJrPe ksTíf WajJ mJ WajJr xJPg xŒOÜ mqKÜmVt @zJPuA ßgPT ßVPZÇ TotxÄ˙JPjr ˝·fJ FmÄ hJKrhsfJr TJrPe IPjT IKnnJmT xyJ~-xŒK• Kmâ~u» aJTJ uKVú TPr ßTmuoJ© x∂JPjr nKmwqPfr \jq Kmw~Ka ßVJkj TPr pJjÇ lPu FA xMPpJPV IQmi IgtV´yeTJrLrJ ßmÅPY pJ~Ç F irPer KmKnjú kKrK˙Kf kptJPuJYjJ TPr ßhUJ pJ~ xv˘ mJKyjL yPf k´iJjf” Imxrk´J¬ ß\KxS FmÄ FjKxSVe FmÄ ßTJj ßTJj ßãP© Imxrk´J¬ IKlxJrPhr xŒOÜfJ ¸ÔnJPm k´oJKefÇ xmPYP~ kKrfJPkr Kmw~ yPò fJrJ xTPu KrâáKaÄ TJPpt KjP~JK\f IKlxJPrr xJPg k´ J KfÔJKjT mJ mqKÜVf kKrY~PT kMÅK\ TPr mJ fJr jJo nJKñP~ F IQmi TJptâo kKrYJujJ TPr gJPTjÇ kKrKYf mqKÜPT

CkTJr TrJr AòJ KjP~ TJ\ TrPuS k´Tíf WajJ ˝JnJKmTnJPmA KrâáKaÄ IKlxJPrr IùJPf ßgPT pJ~Ç lPu ßmxrTJrL kKro¥Pu S FT\j KrâáPar YJTárL \LmPjr ÊÀPfA ßxjJmJKyjL mJ FT\j IKlxJr xŒPTt Km„k iJreJr mL\ ßk´JKgf yP~ pJ~Ç F ZJzJS, KrâáKaÄ Fr xo~ KrâáKaÄ IKlxJrVe xJoKrT, ßmxJoKrT FmÄ rJ\QjKfT IñPjr Cókh˙ mqKÜmPVtr TJZ ßgPT CPuäUPpJVq xÄUqT xMkJKrvk© ßkP~ gJPTj pJ ßpJVq mqKÜ KjmtJYPjr ßãP© KÆiJÆPªr \jì ßh~ FmÄ FrA oJ^ KhP~ xM k JKrvTJrLr FmÄ Kjmt J YjTJrLr IùJPf oiq˝fôiJrL TfítT @KgtT ßujPhPjr oJiqPo IQminJPm ßxjJmJKyjLPf ßuJT nKft yP~ pJ~Ç IQmi ßuj-PhPjr oJiqPo nKft yS~J FT\j Krâáa fJr krmftL ‰xKjT \LmPj TUPjJA fJr ßkvJPT v´ ≠ JnPr V´ y e TrPf kJPr jJÇ ßjKfmJYT iJreJr k´nJPm KmKnjú IQmi TotTJP¥ xŒOÜ yP~ kzJr FTKa k´mefJ fJr oJP^ ʬ ßgPT pJ~Ç Fr k´fqã FmÄ kPrJã @Pmv âoJjõP~ xo˜ ksKfÔJPj ZKzP~ kzJr x÷JmjJ rP~PZ pJ ßxjJmJKyjLr of FTKa xM v O ⁄ umJKyjLr nKmwqPfr \jq ±ÄxJfú T Ç k´YKuf Kj~o IjMpJ~L mJÄuJPhv KrâáKaÄ ACKja (Km@rAC), FKr~J KrâáKaÄ Kao (F@rKa) ZJzJS xÄKväÓ @otx F¥ xJKntPxx ßx≤Jr TfítT ßxjJxhr yPf k´h• @xPjr (PTRaJ) KnK•Pf ßuJT nKft TrJ y~Ç IPjT xo~ ß\uJ KnK•T ßTRaJr TJrPe ßpJVq k´JgtL gJTJr krS ßTRaJr ˝·fJPyfá nKft TrJ pJ~ jJÇ xoKkt f @xjxoNPyr \jq ßTªsL~nJPm Km@rAC TfOtT dJTJ~ KrâáKaÄ jJ TPr ß\uJ ßTRaJ xojõP~r oJiqPo F@rKa TfítT ˝ ˝ FuJTJ~ KrâáKaÄ TrJ ßpPf kJPrÇ TJre ßTªsL~ KrâáKaÄ Fr xo~ hNr hNrJ∂ ßgPT @Vf k´JgtLVe IKf xyP\A IxJiM YPâr kJuäJ~ kPz FmÄ @KgtT ßujPhPj \KzP~ kPzÇ KrâáKaÄ F KjP~JK\f mqKÜmVtPT k´nJKmf jJ TPr ˝JnJKmT TJP\r kKrPmv xOKÓ TPr FmÄ IQmi ßuj-PhPjr xJPg \KzfPhr hOÓJ∂oNuT vJK˜ k´hJj FmÄ xMkJKrv k´hJj KjKw≠ TrJr oJiqPo ßxjJmJKyjLPf Krâá K aÄ F IQmi ßujPhPjr xMPpJV TKoP~ KTZáaJ ˝òfJ @jJ ßpPf kJPrÇ 6. vJrLKrTnJPm IPpJVq yS~J xP•ôS KmKnjú KrâáKaÄ xÄ˙J TfítT KTZá KTZá k´JgtLPT Krâáa kPh nKft TPr ßxjJmJKyjLPT hNmtu TPr YPuPZÇ k´J~ k´KfKa mqJPY ßx≤JPr ßpJVhJPjr kr xÄKväÓ xKÿKuf xJoKrT yJxkJfJPu YMzJ∂ ˝J˙q krLãJ TrJr xo~ IPpJVq yS~Jr TJrjèPuJ kKrÛJrnJPm KYK¤f yPòÇ Km@A@rKxPf ßpJVhJPjr kr 1o mqJY yPf 18fo mqJY kpt∂ 150 \jPT k´ J gKoT cJÜJrL krLãJ~ vJrLKrTnJPm IPpJVqfJr TJrPj mKyÛJr TrJ y~ pJ @jMoJKjT k´Kvãe YuJTJuLj xoP~ IjqJjq TJrexy (Ppoj krLãJ~ ßlu, IxhM k J~ Imu’j, ˝J˙qVf TJre AfqJKh) TqJ\M~JKuKar k´J~ vfTrJ yJr 40%Ç IKiTJÄv ßãP©A jJT, TJj S VuJr xoxqJ ZJzJS yÅJaár xoxqJ (jT jL) xy k´JgtLPTS nKft TrJ yPòÇ Foj KT FT\j KrâáPar (18fo mqJPYr I˙J~L jÄ- 19520 Krâáa (ßasc-1) ßoJ” oJylM\ @yPoh) cJj yJf u’J~ mJo yJPfr fáujJ~ @jMoJKjT @zJA AKû UJPaJ yS~J xP•ôS Krâáa KyxJPm KjmtJYj TrJ y~Ç IgY KrâáKaÄ ACKja/xÄ˙J TfítT k´YKuf Kj~o ßoPj cJÜJrL krLãJ xŒjú TrJ yPu F irPer ©∆KapMÜ mqKÜPhr xÄKväÓ KrâáKaÄ Kao fgJ PoKcTqJu IKlxJr TfítT kNPmtA xjJÜ TPr xJoKrT mJKyjLPf YJTárLr \jq IPpJVq TrJ ßpfÇ ßmxJoKrT kKro¥PuS ßxjJmJKyjLr nJmoNKft k´Pvúr xÿMULj yPfJ jJÇ kNPmtS F irPer WajJ kKruKãf yS~J~ ßxjJxhrPT mJrmJr ImVKf TrJPjJr krS pJPhr TJrPe F irPer vJrLKrT ©∆KapMÜ mqKÜPhr ßxjJmJKyjLPf nKft TrJr k´~Jx YJuJPjJ yP~PZ ßTj \JKj fJPhr KmÀP≠ hOÓJ∂oNuT vJK˜r mqm˙J TrJ y~ jJÇ YuPm...


KmPjJhj 23

SURMA m 13 - 19 February 2015

ÈKxPjoJ'~ ÀKy TgJ KZu VäqJoJr yPm ÀKyr k´go ZKmÇ TuTJfJr FA ZKmr kKrYJuT oÉ~J YâmftLÇ mZr kJÅPYT @PV ZKmKar xPñ pMÜ yj ÀKyÇ IgY VäqJoJr yP~ ßVu fJÅr Kfj j’r ZKmÇ KT∂á ÀKy muPuj, ÈVäqJoJrPT @Ko Kfj j’r ZKm muPf YJA jJÇ TJre @oJr ßfJ FTA KhPj hMKa ZKm oMKÜ ßkP~PZÇ dJTJ~ K\PrJ KcKV´ @r TuTJfJ~ VäqJoJrÇ FA hMKaA @oJr hMA j’r ZKmÇ' ÊâmJr xTJPu dJTJ~ ˆJr KxPjPkäPé hvtTPhr xPñ mPx ZKmKa ßhPUPZj ÀKyÇ SA Khj KmPTPu KfKj YPu pJj TuTJfJ~Ç xºqJ~ IÄv ßjj xJCg KxKa @Aj yPu VäqJoJr ZKmr CPÆJijL k´hvtjLPfÇ FUJPj @rS CkK˙f KZPuj ZKmr IKnj~Kv·L kromsf YP¢JkJiqJ~, xmqxJYL YâmftL, kJPetJ Ko© @r kKrYJuT oÉ~J YâmftLxy IPjPTÇ K\PrJ KcKV´ ZKmr kKrYJuT IKjPow @AYÇ ÀKyxy F ZKmPf @rS IKnj~ TPrPZj oJylM\ @yPoh S \~J @yxJjÇ ÀKyr k´go ZKm xÄV´JoÇ oMKÜ ßkP~PZ Vf mZrÇ kKrYJujJ TPrPZj fJÅr ˝JoL ojxMr @uLÇ u¥jKnK•T FA KjotJfJ FmJr jfMj ZKm ‰fKr TrPmjÇ jJo KxPjoJÇ VfTJu oñumJr xTJPu TuTJfJ ßgPT KlPrPZj ÀKyÇ \JjJPuj, YuKóP©r ßkZPjr V· KjP~ KxPjoJ ZKmr TJKyKjÇ FA ZKmPf IKnj~ TrPmj KfKjÇ FUj ZKmr Ijq Kv·LPhr YNzJ∂ TrJr TJ\ YuPZÇ

ÈKorKY KoCK\T IqJS~Jct' kJPòj ÀjJ uJ~uJ kKÁomPñr FlFo ßrKcS ߈vj KorKYÇ k´KfmZr fJrJ @P~J\j TPr ÈKorKY KoCK\T IqJS~Jct'Ç F mZr FA @xPr xÿJjjJ ßhS~J yPm CkoyJPhPvr \jKk´~ xÄVLf fJrTJ ÀjJ uJ~uJPTÇ @∂\tJKfT IñPjr xÄVLPf KmPvw ImhJPjr \jq FA kMrÛJr ßhS~J yPò fJÅPTÇ 18 ßlms∆~JKr xºqJ~ TuTJfJr j\Àu oPû fJÅr yJPf kMrÛJrKa fMPu ßhS~J yPmÇ ÀjJ uJ~uJ mPuj, ÈVf ßxJomJr kMrÛJPrr Umr ßkP~KZÇ mqKÜVfnJPm xÿJj k´JK¬r kJvJkJKv F irPjr kMrÛJr @oJPhr ßhPvr \jqS mz I\tjÇ'

ryPxq remLr-TqJaKrjJ xŒTt

KjrJk•Jr hJo 40 uJU!

u’J KmrKf ßvPw GvõKr~J rJA mój KlrPuj YuKóP©Ç ÊÀ yPuJ fJÅr ZKm \J\mJr ÊKaÄÇ fJÅr FA k´fqJmftjPT KWPr mKuCc FUj xrVroÇ @TMu fJÅr nÜrJSÇ xmJr FA mqJTMufJ ßhPU ZKmr kKrYJuT UJKjTaJ KYK∂fÇ Ff C“xJPyr k´nJm jJ \JKj kPz ZKmr ÊKaÄP~! F \jqA ÊKaÄ KjKmtWú @r ZKmr jJK~TJPT KjrJkPh rJUPf kKrYJuT x†~ è¬ KjrJk•Jmqm˙Jr \jq UrY TrPuj 40 uJU ÀKkÇ Vf oJPxA ÊÀ y~ \J\mJ ZKmr ÊKaÄÇ FTKa xN© \JKjP~PZ, ÊKaÄ ÊÀ yS~Jr FT oJx jJ ßkPrJPfA x†~ è¬ KjrJk•J mJmh UrY TPr ßlPuPZj 40 uJU ÀKkÇ F UrPYr KxÄynJVA jJKT GvõKr~Jr \jq TrJÇ TJre x†~ YJj jJ, kJÅY mZr kr YuKóP© ßlrJ IqJv ßTJPjJnJPmA KjrJk•JyLjfJ IjMnm TÀTÇ fJA x†~ ÊiM GvõKr~Jr \jqA 10 ßgPT 12 \j ßhyrãL KjP~JV TPrPZjÇ ßoJ¨JTgJ, x†~ fJÅr jJK~TJPT xKfqTJr IPgtA ßdPT rJUPZj KjrJk•Jr YJhPrÇ nÜrJ ßfJ hNPr gJT, ÊKaÄ ACKjPar ßTJPjJ ßuJT\jS xyP\ KnzPf kJrPZ jJ IqJPvr @vkJPvÇ

ßjkJu-mJÄuJPhv ßl∑¥Kvk TjxJat

15 ßlms∆~JKr TJboJ§MPf IjMKÔf yPf pJPò ÈPjkJu-mJÄuJPhv ßl∑¥Kvk TjxJat'Ç dJTJr APn≤ oqJPj\Po≤ ßTJŒJKj ÈA-PoTJr'-Fr xJKmtT f•ôJmiJPj F IjMÔJPj VJj VJAPmj- jVr mJCu ß\ox, TjJ, ßrovL S mJÄuJPhv @AcPur @KrlÇ FPf jJY kKrPmvj TrPmj uJ xMªrL ß\Kmj S ChL~oJj IKnPjfJ @Krl ITtÇ IjMÔJjKa Ck˙JkjJ TrPmj ßhmJvLw KmvõJx S jNxrJf lJKr~JÇ F IjMÔJPj IÄv KjPf pJS~J IPjPTA KmPhPv FTJKiT IjMÔJj TPrPZjÇ fPm uJ xMªrL ß\Kmj k´gomJPrr oPfJ kJrlrPo¿ TrPf pJPòj KmPhPvÇ F k´xPñ ß\Kmj mPuj, ÈkOKgmLr IPjT ßhPv @Ko ßmzJPf KVP~KZÇ KT∂á kJrlrPo¿ TrJr xMPpJV y~KjÇ FmJrA k´go KmPhPv kJrlrPo¿ TrPf pJKòÇ ßmv nJPuJ uJVPZÇ @vJ TKr ßhPvr xÿJj rJUPf kJrmÇ' ßjkJu-mJÄuJPhv ßl∑¥Kvk TjxJPat IÄv ßj~J k´xPñ F CkoyJPhPvr UqJfjJoJ mqJ¥Kv·L ß\ox mPuj, ÈkOKgmLr KmKnjú ßhPv @Ko TjxJat TrPuS FmJrA k´go ßjkJPu IjMÔJj TrPf pJKòÇ @vJ TrKZ mJÄuJPhPvr VJj oMê TrPm ßxUJjTJr hvtTPhrÇ fJrJ mJÄuJPhPvr xÄÛOKf xŒPTt xMªr iJreJ kJPmjÇ'

oJKyr xmKTZMA KogqJ KogqJ ßWJweJ KhP~ @uJhJ k´YJPrr @PuJ~ @xPf ßYP~PZj KmfKTtf KY©jJK~TJ oJKy~J oJKyÇ ßlxmMPT KjP\r FTJCP≤ @PoKrTJ~ kzPf pJS~Jr TgJ mPu YuKó© ßZPz ßh~Jr ßWJweJ KhP~KZPuj KfKjÇ KT∂á fJr kMPrJaJA KZu KoPgqÇ IjMxºJPj \JjJ ßVPZ, oJKy FAYFxKx kJx TPrjKjÇ dJTJ KxKa TPu\ ßgPT fJr K\KkF-5 kJS~Jr UmrKaS xŒNet nM~JÇ oJKyr WKjÔ mºM \JKjP~PZj, ÊKaÄP~r \jq FAYFxKxr lJAjJPu k´qJTKaPTu krLãJ~ KfKj IÄvV´ye TPrjKjÇ k´qJTKaPTu krLãJ ZJzJ TLnJPm kJx TrJ x÷m? K\KkF-5 ßfJ k´vúA @Px jJ! fJyPu TLnJPm @PoKrTJ~ kzPf pJj KfKj? KbT F rTo KogqJYJr TPrPZj xŒ´Kf YuKó© ßZPz ßh~Jr ßWJweJ~Ç IjMxºJPj @rS \JjJ ßVPZ, oNuf mJÄuJPhv ßgPT @PoKrTJ~ ÊKaÄP~r \jq pJS~Jr ßTJPjJ IjMoKf jJ ßkP~ oJKy KogqJ ßWJweJ KhP~ @PoKrTJ~ KVP~ ÈIKVú-2' ZKmr ÊKaÄ TrPZjÇ oNuf dJTJ˙ @PoKrTJj hNfJmJxPT lJÅKT KhPfA F KogqJYJr TPrPZj KfKjÇ oJKyr Foj KogqJYJPr YuKó© xÄKväÓ IPjPTA KmrÜ yP~PZjÇ TJre @PoKrTJr oPfJ FTKa ßhPv FnJPm KogqJ TgJ mPu pJS~JaJ Kv·L xoJ\, KmPvw TPr mJÄuJPhPvr \jq ãKfTrÇ IoptJhJTrS mPaÇ ÊiM mqKÜ ˝Jgt C≠JPrr \jq ßhvPT IkoJj TrJr TJrPe oJKyr k´Kf ßãJn k´TJv TPrPZj YuKó© xÄKväÓ IPjPTAÇ F mqJkJPr oJKyr xPñ ßlxmMPT ßpJVJPpJV TrJ yPu KfKj ßTJPjJ C•r ßhjKjÇ ÊiM fJA j~, mJÄuJPhPvr KoKc~Jr TJrS xPñA F mqJkJPr TgJ muPf rJK\ yjKj mPu \JjJ ßVPZÇ

FTxPñ lîqJa KjP~ ßmv nJPuJnJPmA KhjJKfkJf TrKZPuj remLr TJkMr S TqJaKrjJ TJAlÇ FfKhj kpt∂ mKuCcxy fJoJo hMKj~J FojaJA \JjfÇ KT∂á yJPu remLr KhPuj Ijq UmrÇ nÜrJ pUj \JPjj, remLr-TqJaKrjJ FjPVA\c, KbT fUj remLr \JjJPuj, KfKj FjPVA\c jj! xŒ´Kf FT xJãJ“TJPr remLr TJkMPrr Foj o∂Pmq mKukJzJ~ ßmv è†j CPbPZÇ fPm KT hM\jJr ßk´Po nJaJ kPzPZ? jJKa KmPòPhr WµJ mJ\PZ? jJKT KjP\Phr k´Kf hOKÓ mJzJPfA remLPrr Foj CKÜ? Foj yJ\JrS k´Pvú rLKfoPfJ KhPvyJrJ xoJPuJYTrJÇ remLr Imvq @rS mPuPZj, kJKrmJKrT \LmjPT KfKj KlKuì hMKj~J ßgPT FPTmJPr @uJhJ rJUPf YJjÇ mqKÜVf \LmjPT KfKj ßVJkPj rJUPfA kZª TPrjÇ FPfA mJPi KmkK•Ç ßVJkj rJUJ FT K\Kjx @r xŒTt jJ gJTJ @r FTÇ remLr KT∂á TqJaKrjJr xPñ xŒPTtr mqJkJPr ¸Ó TPr KTZM mPujKjÇ KTZMKhj @PVA fJPhr mJVhJj xŒjú yP~KZu mPuS Umr ßmKrP~KZuÇ WajJr xfqfJr TgJS ˝LTJr TPrPZj hM'\jJr WKjÔrJÇ FUj ÊiM KmP~r IPkãJÇ pKhS mJVhJPjr TgJ xŒNet I˝LTJr TPrPZj hM'\PjAÇ Fr oPiq @mJr remLPrr k´JÜj ßk´KoTJ hLKkTJr I∂ntMKÜaJS k´vúKm≠Ç TJre hLKkTJ Khj TP~T @PV remLrPT krJovt KhP~KZPuj TqJaKrjJPT KmP~ jJ TrJr \jqÇ fPm KT hLKkTJr TgJ ßoPj KjP~A remLr Foj o∂mq TrPuj? jJKT hLKkTJr xPñ ßlr ßrJoJPû \KzP~PZj? FUj ÊiM xoP~r IPkãJÇ TqJaKrjJ jJKT hLKkTJ, TJPT ßmPZ ßjPmj remLr?

FT mZr kr jJaT KjotJPe BKvfJ hvtTKk´~ IKnPj©L ÀoJjJ rvLh BKvfJ k´KfmZrA FTKa jJaT IgmJ ßaKuKluì KjotJe TPrjÇ ßxA iJrJmJKyTfJ~ FA mZPrr ÊÀPfS BKvfJ hvtPTr \jq FTKa jJaT KjotJe TrPZjÇ jJaPTr jJo ÈKlPr FPxJ ßk´o'Ç jJaTKa rYjJ S kKrYJujJ TrPZj BKvfJ KjP\AÇ Vf 8 ßlms∆~JKr ßgPT rJ\iJjLr C•rJr FTKa ÊKaÄ yJCP\ jJaTKar ÊKaÄ ÊÀ yP~PZÇ F jJaPTr V· k´xPñ BKvfJ \JjJj, FPTmJPrA xoP~JkPpJVL FTKa V· KjP~ jJaTKa KjKotf yPòÇ ßpUJPj FTKa xo~ FPx FT ßk´KoT pMVu @mJr jfMj TPr fJPhr oPfJ TPr jfMj \Lmj ÊÀ TrJr ˝kú ßhPUÇ BKvfJ mPuj, ÈjJaPT pJrJ TJ\ TrPZj fJPhr ßmKvrnJVA KmKnjú k´KfPpJKVfJ ßgPT FPxPZjÇ FZJzJ @K\\Mu yJKTo nJA FmÄ oMKjrJ ACxMl ßooL hM'\PjA IxJiJre IKnj~ TrPZjÇ @Ko ßYÓJ TrKZ nJPuJnJPm TJ\Ka ßvw TrJrÇ'


(ZKm @PZ TzYJ ZKm jÄ 3)

13 - 19 February 2015

24-25 SURMA

UmrQmKY©

KmPhKv nJwJ KvUPf kJPr KvŒJK†!

pMVuPhr \jq 9 ßlms∆~JKr - ßk´KoPTr yJf iPr ßmKrP~ kPzj mªjJÇ ßZPz FPxPZj oJ-mJmJ, mºM-mJºm S kzJPvJjJÇ FUj uJn ToJP¥J jJPor FTKa ßxmJoNuT xÄVbPjr TuqJPe oJgJr Skr FTKa ZJh \MPaPZ SA jmhŒKfrÇ nJrPfr rJ\iJjL j~JKhKuäKnK•T xÄVbjKa 2010 xJPu k´KfÔJ TPrj x†~ xJYPhm jJPor FT\j xJPmT xJÄmJKhTÇ fJrJ TP~T yJ\Jr hM”xJyxL pMVuPT KjrJkh @v´~ S @AKj krJovt KhP~PZÇ xÄVbjKa j~JKhKuä vyPr xJfKa IqJkJatPo≤ kKrYJujJ TPrÇ x†~ mPuj, nJrPf KjP\Phr kZPª \LmjxñL mJZJA TPr fÀe-fÀeLPhr IPjPTA FUPjJ xKyÄxfJr KvTJr yPòjÇ

Kj^Mo ÆLPkr Kj\tjfJ~

ßVKruJPhr k´˜Jm 9 ßlms∆~JKr - TuK’~Jr lJTt ßVKruJrJ xrTJPrr xPñ vJK∂ @PuJYjJ~ xyPpJKVfJ TrPf ßhvKar xhq Kox ACKjnJxt KvPrJkJiJrL kKujJ ßnVJPT IjMPrJi TPrPZjÇ lJPTtr SP~mxJAPa FT KmmOKfPf FA IjMPrJi \JjJPjJ y~Ç KTCmJr rJ\iJjL yJnJjJ~ TuK’~Jr xrTJr FmÄ ßVKruJrJ FTKa YMKÜ xŒJhPjr \jq ßYÓJ TrPZÇ fPm ßxA k´Kâ~J~ FUj IYuJm˙J ‰fKr yP~PZÇ lJPTtr KmmOKfPf Kox ACKjnJxt kKujJPT yJnJjJ xlPrr @oπe \JjJPjJ y~Ç fPm FA @oπPer kPr kKujJr kã ßgPT Fr ßTJPjJ \mJm ßhS~J y~KjÇ ßrnuMvjJKr @otc ßlJPxtx Im TuK’~J Kkkux @Kot mJ lJTt 50 mZr iPr xrTJrKmPrJiL ßVKruJ pM≠ YJuJPòÇ

ßuJTxJPj aáAaJr dJTJ, 9 ßlms∆~JKr - ßuJTxJj èjPf yPò aMAaJrPTÇ YuKf IgtmZPrr ßvw Kfj oJPx fJrJ ßuJTxJj TPrPZ mPu xÄ˙Jr frPl \JjJPjJ yP~PZÇ xÄ˙Jr KrPkJPat ßhUJ ßVPZ, YuKf IgtmZPrr ßvw Kfj oJPx xÄ˙Jr ßoJa ßuJTxJPjr kKroJe 12 ßTJKa 50 uJU cuJrÇ fPm xÄ˙Jr @~ CPuäUPpJVqnJPm mJzPZÇ KrPkJPat ßhUJ ßVPZ, xÄ˙Jr ßoJa @~ mOK≠ ßkP~ 47 ßTJKa 80 uJU cuJr yP~PZÇ kJvJkJKv aMAaJr mqmyJrTJrLr xÄUqJS CPuäUPpJVq yJPr mOK≠ ßkP~PZÇ ßvw KrPkJPat ßhUJ ßVPZ, mftoJPj xKâ~ aMAaJr mqmyJrTJrLr xÄUqJ 20 ßTJKaÇ xÄ˙Jr frPlS aMAaJr \jKk´~ TPr ßfJuJr ßYÓJ TrJ yPòÇ IKf xŒ´Kf èVu S aMAaJPrr oPiq FTKa YMKÜS ˝JKrf yP~PZÇ FmJr ßgPT èVPur xJYt KuPˆS aMAaJr mJftJ ßhUJr mPªJm˜ TrJ yP~PZ xÄ˙Jr kã ßgPTÇ FUj ßhUJr Kmw~, \jKk´~fJ mOK≠r xJPg xJPg aMAaJPrr @~ mOK≠ ßkP~ xÄ˙J uJPnr oMU ßhPU KT jJÇ

8 ßlms∆~JKr - oJjMw pUj ßp xoJ\-xÄÛOKfr oPiq mJx TrPf ÊÀ TPr, fUj ßxUJPjA UJk UJAP~ ßj~Ç @kj TPr KjPf ßvPU ßxA nJwJaJSÇ Ff Khj kpt∂ F èeKa ßTmu oJjMPwr ßãP© k´PpJ\q mPu irJ yPuS mqJkJr KT∂á fJ j~Ç KmùJPjr nJwJ~ @oJPhr \JfnJA KvŒJK†rS @PZ ßxA FTA èeÇ KvŒJK†TMPur F èeKa uã TPrPZ ACPrJkL~ KmùJjLPhr FTKa huÇ VPmwThPu KZPuj pMÜrJP\qr ACKjnJKxtKa Im A~Tt FmÄ xMA\JruqJP¥r ACKjnJKxtKa Im \MKrPUr KmùJjLrJÇ TJPr≤ mJP~JuK\ xJoK~TLPf k´TJKvf k´KfPmhPj KmùJjLrJ \JjJj, ßjhJruqJ¥Pxr FTKa xJlJKr kJTt ßgPT FThu KvŒJK†PT 2010 xJPu ÛauqJP¥r FKcjmrJ~ FT kJPTt KjP~ @xJ

y~Ç ßjhJruqJ¥Px mJx TrJr xo~ SA KvŒJK†rJ luoNPur \jq ßpxm v» Trf, ÛauqJP¥ @xJr Kfj mZPrr oJgJ~ ßxèPuJ kJP pJ~Ç ßjhJruqJ¥Pxr KvŒJK†rJ mrÄ ÛauqJP¥r KvŒJK†Phr

v»èPuJ KvPU KjP~PZÇ hMA hPur oPiq mºMfS ô yP~ ßVPZ ßmvÇ ßjhJruqJ¥Pxr KvŒJK†rJ jfMj xoJP\ ßmv nJPuJnJPmA KjP\Phr oJKjP~ KjP~PZÇ ßpojaJ oJjMwS TPr gJPTÇ

IkrJiPmJPir fJzjJ~... l

oM˜JKl\ oJoMj l

IrPeq ßWrJ Kj^Mo ÆLkÇ Kj\tj jLrmfJ~ Ãoe pJPhr kZª, fJPhr \jq F \J~VJKa IjmhqÇ ßjJ~JUJuL ß\uJr yJKf~J CkP\uJr ßZJ¢ FTKa ÆLk Kj^Mo ÆLkÇ FUJjTJr \JfL~ ChqJPj @PZ IxÄUq KY©J yKreÇ Kj^Mo ÆLPkr oPfJ ßhPvr Ijq ßTJPjJ mPj TJZJTJKZ ßgPT Ff ßmKv KY©J yKre ßhUJ pJ~ jJÇ vLPf jJjJ rTo kKrpJ~L kJKU F ÆLPk ßmzJPf @PxÇ Kj^Mo ÆLPk kptaTPhr gJTJr nJPuJ mqm˙JS @PZ Ç nJPuJmJxJ KhmPx Kk´~\jPT KjP~ WMPr @xPf kJPrj xMªr F ÆLk ßgPTÇ PjJ~JUJuL ß\uJr hKãeJÄPv yJKf~J CkP\uJ~ mPñJkxJVPrr ßoJyjJ~ ß\PV SbJ ßZJ¢ ÆLk FKaÇ TKgf @PZ, SxoJj jJPo FT mqKÜ fJr oKyPwr mJgJj KjP~ xmtk´go F ÆLPk mxKf VzJr kr fJr jJPoA ÆLkKa kKrKYKf kJ~Ç 70-Fr hvPTr kr F ÆLPkr jJoTre y~ Kj^Mo ÆLkÇ muäJr Yr, TJouJr Yr, Yr SxoJj S Yr oMKr jJPor k´iJj YJrKa ÆLk S ßZJa ßZJa TP~TKa Yr KjP~ F ÆLkÇ C•r hKãPe F ÆLk k´J~ j~ KTPuJKoaJr u’J @r kNmt kKÁPo k´J~ xJf KTPuJKoaJr YSzJÇ Kj^Mo ÆLPk @PZ KmvJu @TJPrr võJxoNuL~ mjÇ 70-Fr hvPT FUJPj mj KmnJPVr TJptâo ÊÀÇ 2001 xJPu Kj^Mo ÆLk \JfL~ ChqJPjr optJhJ kJ~Ç 1974 xJPu F mPj xmtk´go xMªrmj ßgPT YJr ß\JzJ KY©J yKre ImoMÜ TrJ y~Ç fJ ßgPT mÄv Km˜Jr TPr F mPj mftoJPj yKrPer

xÄUqJ Kmv yJ\JPrrS ßmKvÇ xMªrmPjr oPfJ mj yPuS ßTJj KyÄxs k´JeL jJ gJTJ~ F mPj UMm TJPZ ßgPT xyP\A KY©J yKre ßhUJ pJ~Ç Kj^Mo ÆLk \JfL~ ChqJPjr k´iJj k´JeL KY©J yKreÇ F ZJzJ F mPj @rS @PZ CKÆzJu, ßoPZJ mJW, ßUTKv~Ju AfqJKhÇ F ÆLPk kJKUPhr oPiq CPuäUPpJVq yPuJ KjKvmT, TJKjmT, ßVJmT, kJjPTRKz, iNxr mT, TJhJPUJÅYJ, mJKuyJÅx, uJukJ S jJjJ \JPfr oJZrJñJ AfqJKhÇ Kj^Mo ÆLPk ßmzJPjJr oNu @Twte FUJjTJr mjÇ nJPuJnJPm \ñu ßhUPf yPu jJoJ mJ\JPrr kJPvr UJu iPr ßjRTJ~ YPz ßpPf yPm ßYRiMrLr UJPuÇ F UJuKa FPTmJPr \ñPur ßnfPr YPu ßVPZÇ ßmKv yKre ßhUPf yPu ßjRTJ~ KTÄmJ mPjr kJPv ßTJgJS KjP\Phr @zJu TPr jLrmfJ Imu’j TPr IPkãJ TrPf yPmÇ F ZJzJ Kj^Mo ÆLPk @PZ xoMhs ‰xTfÇ \joJjmyLj F ‰xTPfS ßmzJPf kJPrjÇ F ZJzJ FUJjTJr IKimJxLPhr \LmjpJ©J ßhUPf nMuPmj jJÇ

FTT ßTKmj 900-1000 aJTJ, ‰Æf ßTKmj 1500-1800 aJTJÇ dJTJ ßgPT KmPTu kJÅYaJ~ ßZPz krKhj xTJPu ßkRÅZJ~ foÀK¨Ç ßxUJj ßgPT IPaJ KrTvJ KjP~ ßpPf yPm mªrKauJ WJaÇ Kr\Jnt KjPu nJzJ 400-500 aJTJ nJzJÇ pJS~J pJPm 3/4 \jÇ ßxUJPj asuJPr YqJPju kJr yPuA mªrKauJÇ FrkPr @mJr Kj^Mo ÆLPkr jJoJ mJ\Jr ßpPf yPm KrTvJ KTÄmJ IPaJ KrTvJ~Ç nJzJ 80-150 aJTJÇ xºqJ~ dJTJ ßgPT pJ©J TPr krKhj hMkMPr ßkRÅZJPjJ pJPm Kj^Mo ÆLPkÇ Kj^Mo ÆLPk pJS~Jr Ijq ÀaKa yPuJ xzT kPg ßjJ~JUJuLr ßxJjJkMr ßpPf yPmÇ ßxUJj ßgPT IPaJ KrTvJ KjP~ ßpPf yPm Yr \æJr WJPaÇ FrkPr Kx asJT KTÄmJ A†j ßjRTJ~ YPz ßpPf yPm yJKf~Jr juKYrJ WJaÇ ßxUJj ßgPT @mJr mJx KTÄmJ IPaJ KrTvJ~ \JyJ\oJrJ mJ\JrÇ \JyJ\oJrJ mJ\Jr ßgPT @mJr AK†j ßjRTJ~ ßpPf yPm Kj^Mo ÆLkÇ fPm ÃoPe ßVPu dJTJr xhrWJa ßgPT uPû pJS~JA nJPuJÇ

TLnJPm pJPmj dJTJ ßgPT hMA kPg Kj^Mo ÆLk pJS~J pJ~Ç fMujJoNuT @rJohJ~T S xy\ kgKa yPuJ dJTJr xhrWJa ßgPT uPû yJKf~Jr foÀ¨LÇ xhrWJa ßgPT FTKa TPr uû k´KfKhj foÀ¨Lr CP¨Pv ßZPz pJ~Ç F kPg YuJYuTJrL uûèPuJ yPuJ Fo Kn KakM 5 S FoKn kJjJoJ, FoKn lJryJj 3 FmÄ lJryJj 4Ç uPû ßcPT \jk´Kf nJzJ 350 aJTJÇ k´go ßv´eLr

ßTJgJ~ gJTPmj Kj^Mo ÆLPk gJTJr \jq FToJ© nJPuJ oJPjr \J~VJ yPuJ ImTJv kptaPjr Kj^Mo KrPxJatÇ FUJPj 2 vpqJr Tã nJzJ 1500 aJTJ, 3 vpqJr Tã 1800 aJTJ, 4 vpqJr Tã 2000 aJTJ, 5 vpqJr crKoaKrr nJzJ 18000 aJTJ, 12 vpqJr crKoaKr 3000 aJTJÇ dJTJ ßgPT F KrPxJPatr mMKTÄ ßhS~J pJ~Ç

ßxRªPpt jJrLPhr ßvn 10 ßlms∆~JKr - ÃM käJT TrJ @r ßbJÅPar SkPrr ßuJo ßfJuJr xPñ ßlKx~JuA FfKhj kpt∂ jJrLr oMUo§Pur „kYYtJr IjMwñ KZuÇ KT∂á yJu @oPu FPx ßhUJ pJPò Knjú hOvq! jJrLrJS FUj kMÀPwr oPfJ kMPrJ oMU ßvn TrPZjÇ ßmäc KTÄmJ ßr\Prr WwJ ßUP~ YJozJ kMÀ yP~ pJ~ mPu ßp xJiJre iJreJ, ßxaJPT nMu k´oJe TPrA jJrLrJ fJPhr oMPUr jojL~fJ mJzJPf ßvn TrPZjÇ FojKT fôT KmPvwùPhrS hJKm, ßvKnÄ YJozJr \jq CkTJrLÇ \JkJPjr jJrLrJ ßfJ oPj TPrj, ßvKnÄ fJÀeq iPr rJUPfS xyJ~TÇ yrPoJPjr k´nJPm FTaJ KjKhtÓ m~Pxr kr kMÀPwr hJKz-PVJÅl VJ\J~ FmÄ fJPhr Kj~Kof ßxaJ TJoJPf y~Ç KT∂á jJrLPhr F ^JPouJ ßkJyJPf y~ jJÇ @kJfhOKÓPf oPj TrJ yPfJ, F TJrPeA kMÀPwr fMujJ~ jJrLPhr fôT ßmKv TojL~Ç KmPvw TPr oMUo§Pur jro ßTJou fôT IjJ~JPx jJrL-kMÀPwr oPiq kJgtTq TPr ßh~Ç KT∂á F kJgtTq @r oJjPf rJK\ jj IPjPTÇ fJA ßfJ KmsPaPjr IPjPTA @\TJu mJKzPf Kj~Kof ßvn TrPZjÇ @r \JkJPjr KmCKa xqJujèPuJA ßfJ ßlKx~JPur kJvJkJKv ßvnS TPr ßh~Ç Imvq jJrLPhr ßvKnÄP~r xo~aJ Kjntr TPr fôPTr irj S ßuJPor mOK≠r SkrÇ ßTC k´Kf EfMPf FTmJr F ßxmJ ßjjÇ @mJr IPjPT oJPx FTmJr KjP\Phr oMUo§u ßvn TrJPòjÇ muJ y~, KoxPrr rJjL KTîSPkasJ ßgPT ÊÀ TPr yKuCc fJrTJ ßoKrKuj ojPrJ S FKu\JPmg ßaur kpt∂ ßYyJrJ KbT rJUPf Kj~Kof ßvn TrPfjÇ \JkJPjr fôT KmPvwùrJS oPj TPrj, ßrJ\ ßvn TrPu TîJK∂ S oJjKxT ImxJh TPoÇ lPu ßYyJrJ~ fJÀeq lMPa SPb, ßp TJrPe IKnù TJrS yJPf jJrLrJ FaJ TrJPf kJPrjÇ fPm pJPhr mse, ßoZfJ KTÄmJ IqJuJK\tr xoxqJ @PZ, fJPhr FaJ jJ TrJA

nJPuJÇ @r KmsKav KmPvwù c. oJAPTu k´qJVJr oPj TPrj, ßvn TrPu ßuJo @rS Wj FmÄ ßoJaJ y~, F iJreJS nMuÇ fJ ZJzJ ßvn TrPu ßTJuJP\j yrPoJj C“kJhj mJPzÇ F \jqA kMÀwPhr m~x 30 kJr yPu ßYyJrJr ß\uäJ mJPzÇ FTaM ßmKv m~xL jJrLPhr Kj~Kof ßvn TrPu oMUo§Pur YJozJ TMÅYPT pJ~ jJÇ mJ\JPr F \jq KmPvw irPjr ßvKnÄ ßr\rS kJS~J pJPòÇ

kqJPT\ Ãoe ßpJVJPpJVmqm˙Jr TJrPe Kj^Mo ÆLPk kqJPT\ aMqPr Kj^Mo ÆLk ßVPu ^JPouJ S UrY hMPaJA fMujJoNuT ToÇ Ãoe xÄ˙J ImTJv kptaj FUJPj Kj~Kof kqJPT\ aMqPrr @P~J\j TPr gJPTÇ xÄ˙Jr mqm˙JkjJ kKrYJuT KvmuMu @\o ßTJPrKv \JjJPuj, fJPhr @KfPg~fJ~ ßVPu kptaTPhr fJrJ foÀK¨ ßgPT xrJxKr Kj\˝ AK†j ßmJPa Kj^Mo ÆLk KjP~ pJjÇ fJr k´KfÔJj hMA irPjr kqJPT\ kKrYJujJ TPr gJPT F \J~VJ~Ç dJTJ-Kj^Mo ÆLk-dJTJ, 4 rJf 3 KhPjr FKKTCKan kqJPT\ oNuq 9500 aJTJ \jk´KfÇ dJTJ ßgPT foÀK¨ uPûr ßTKmPj, ßxUJj ßgPT AK†j ßmJPa xrJxKr Kj^Mo ÆLkÇ @r Kmv \Pjr IKiT KvãJgtL hPur \jq FUJPj 4 rJf 3 KhPjr kqJPT\ oNuq 5500 aJTJÇ FPãP© uPûr ßcPT foÀK¨, ßxUJj ßgPT AK†j ßmJPa FPTmJPr KrPxJPatr ßhJrPVJzJ~Ç kqJPT\ aMqPrr \jq ßpJVJPpJV TrPf yPm ImTJv kptaPjr SkPrr KbTJjJ~Ç xPñ pJ ßjPmj F xoP~ Kj^Mo ÆLk ÃoPe xPñ KjPf yPm kptJ¬ vLPfr TJkz, TJj aMKk, ßrJh aMKk, \ñu Ê, ßyc uqJŒ KTÄmJ aYt, mJAPjJTMuJr, TqJPorJ, hrTJKr SwMi, SrxqJuJAj, kfñjJvT Kâo AfqJKhÇ

rJ˜Jr mKcKmJr 6 ßlms∆~JKr - jJo xJ~JV \qJTMP~xÇ ßjA oJgJPVJÅ\Jr bJÅAÇ ßUPf y~ ßYP~KYP∂Ç gJPTj kOKgmLr Ijqfo mq~mÉu vyr kqJKrPxr kPg, fJÅmM aJKjP~Ç oh mJ KmKzKxVJPrPar ßjvJ jJ gJTJ~ \LmjpJ©Jr mq~S ToÇ ßTJPjJoPf YJKuP~ ßjS~J \Lmj yPuS @vJyf jj KfKjÇ vrLrYYtJ fJr vUÇ fJA 50 mZr m~PxS BwteL~ ßhy fJrÇ mqJ~JPor CkJhJj ßTjJr xJogqt jJ gJTPuS FrA oPiq Kx kqJT ‰fKr TPr ßlPuPZjÇ TP~T mZr iPr kqJKrPxr rJ˜J~ fJr IØMf CkK˙Kfr \jq IPjPTA fJPT ßYPjjÇ fJPhr ßhS~J aJTJ KhP~ KfKj fJr vrLr VbPjr CkPpJVL UJmJr KTPj UJjÇ mqJ~JPor \jq fJr @iMKjT ßTJPjJ pπkJKf ßjAÇ F\jq FTKa fJr, TP~TKa hKzA fJr x’uÇ FèPuJ uqJŒPkJPˆr xPñ ßmÅPi KfKj kMu@k, kMv@k, kMuSnJPrr oPfJ vrLr VbPjr jJjJ Txrf TPr pJj KjÆKtiJ~Ç rJ˜J~ mqJ~Jo TrJr xo~ ßT TL nJmu, ßxKhPT ßgJzJA ßT~Jr \qJTMP~PxrÇ Vf mZPrr ßTJPjJ FTKhj FnJPm mqJ~Jo TrJr xo~ fJr kJv KhP~ pJKòPuj lrJKx kKrYJuT \MKuP~j ßVJCKcYJCcÇ o\J ßkP~ TgJ mPuj \qJTMP~Pxr xPñÇ \qJTMP~x fJPT \JjJj, fJr mqJ~Jo, UJS~J, gJTJxy

\LmjpJ©Jr jJjJ Kmw~Ç oMê kKrYJuT fJr TgJ ÊPj fJPT KjP~ FTKa vatKluì ‰fKrr Kx≠J∂ KjP~ ßlPujÇ F mqJkJPr \qJTMP~Pxr xÿKfS ßjj KfKjÇ hs∆fA ‰fKr TPr ßlPuj 6 KoKja ‰hPWqtr KnKcSKaÇ FPf ßhUJ pJ~, Ijjq k≠KfPf \qJTMP~Pxr mqJ~Jo S \LmjpJ©Jr KY©Ç ÈKˆsa lJAa' jJo KhP~ F KnKcSKa Vf jPn’Pr KnKcSKmw~T SP~mxJAa KnKoSPf ZJPzj \MKuP~jÇ FPfA mqJkT xJzJ kPzÇ hs∆fA 40 uJU oJjMw ßhPU KnKcSKaÇ Fr @PV \MKuP~j ßTmu KjP\r mºMPhr ßhUJr \jq ßlxmMPT ßkJˆ TPrKZPuj F KnKcSÇ FPãP©S WPaKZu InNfkNmt WajJÇ oJ© ßhz x¬JPyA 5 uJU ßuJT ßhPU ßlPu FKaÇ \MKuP~j muKZPuj, FA KnKcSPT ijqmJhÇ TJre ßlxmMPT ZJzJr kr \qJTMP~Pxr ßZPu ßrKo fJr WrZJzJ mJmJr xºJj ßkP~ fJr xPñ ßhUJ TPrjÇ ÊiM fJA j~, Frkr ßZPu @r jJKfr xPñ mzKhj ChpJkj TPrj KfKjÇ Frkr KmKnjú KaKn \qJTMP~Pxr mqJkJPr @V´yL yP~ SPbÇ KT∂á KfKj KaKnPf ßpPf @V´yL KZPuj jJÇ ßvwPow @kK• xP•ôS \MKuP~Pjr oiq˙fJ~ \qJTMP~x FTKa KaKnPf xŒ´Kf xJãJ“TJr KhP~PZjÇ hvtTPhr \JKjP~PZj fJr IØMf \LmjpJ©Jr TgJÇ

IKfmOP≠r fÀe oK˜Ï! 10 ßlms∆~JKr - Foj ßmv TP~T\j mOP≠r ßhUJ ßkP~PZj KmùJjLrJ, èeJèe KmYJPr pJÅPhr oK˜PÏr m~x oJ© 50 mZrÇ FPTmJPr mMKzP~ pJS~J SA xm mqKÜr oK˜PÏr Foj fÀe Im˙J KmùJjLPhr oPiq @vJr @PuJ \ôJKuP~PZÇ TJre Fr oiq KhP~ mO≠Phr IPjT oJjKxT \KaufJr xoJiJj UMÅP\ kJS~Jr @vJ TrPZj fJÅrJÇ \JjtJu Im KjCPrJxJP~P¿r 28 \JjM~JKr xÄUqJ~ k´TJKvf F-xÄâJ∂ VPmweJ Kjmº ßgPT \JjJ pJ~, pMÜrJPÓsr jgtSP~ˆJjt ACKjnJKxtKa ßlAjmJVt ÛMu Im ßoKcKxPjr TVKjKan KjCPrJuK\ IqJ¥ @uP^AoJrx KcK\\ ßx≤JPrr KmùJjLrJ 2007 xJPu k´go TP~T\j gMzgMPz mMPzJr ßhUJ kJjÇ SA m~PxS fJÅPhr oK˜PÏr ßpxm ‰mKvÓq KmùJjLrJ UMÅP\ ßkP~PZj, fJ FTA m~xL Ijq mO≠Phr oPiq ßhUJ pJ~ jJÇ KmùJjLPhr nJwJ~, SA xm mOP≠r vrLPrr m~x IPjT ßmKv yPuS fJÅPhr oK˜PÏr m~x ßpj oJ© 50 mZrÇ fJÅPhr ˛OKfvKÜS fJÅPhr fMujJ~ I·m~xL mqKÜPhr oPfJÇ UMm mMKzP~ pJS~Jr krS fJÅPhr ImiJreVf ãofJ~ KmK˛f KmùJjLrJÇ SA xm mOP≠r oK˜Ï krLãJr oJiqPo KmùJjLrJ mO≠Phr KcPojKv~Jxy jJjJ irPjr oJjKxT \KaufJr xoJiJj UMÅP\ kJPmj mPu @vJ TrPZjÇ

8 ßlms∆~JKr - pMÜrJP\qr FTKa vyPr lJˆlMPcr ßhJTJj ßgPT ãáiJft x∂JPjr \jq Kk“\J YMKr TPrKZPuj FT ßuJTÇ 13 mZr @PVr TgJÇ fUj KfKj KZPuj yfhKrhs FT mqgt oJjMwÇ FA 13 mZr iPr TPbJr kKrv´o TPr KfKj fJr nJVq KlKrP~PZjÇ Kk“\J YMKrr ßxA IkrJiPmJi KfKj oj ßgPT KTZMPfA oMPZ ßluPf kJPrjKjÇ KfKj ßxA Kk“\J ßhJTJj oJKuPTr @PZ oJl ßYP~ FTKa KYKb FmÄ ßYT kJKbP~ ßhjÇ Ff KhPjr uJnxy ßYPT SA Kk“\Jr oNPuqr xokKroJe IPgtr CPuäU KZuÇ

ßTJoJ ßgPT CPbA AÄPrK\ muJ 6 ßlms∆~JKr - yJxkJfJPur ßTJoJ ßgPT CPbA YLPjr FT mO≠J AÄPrK\ muJ ÊÀ TPr ßhjÇ KfKj FUj @r YJ~Kj\ muPf mJ mM^Pf kJPrj jJÇ KuC K\AC jJPo 95 mZPrr xJPmT SA AÄPrK\ KvT ߈sJT TPr kPjr Khj @PV yJxkJfJPu nKft yP~KZPujÇ Ff Khj ßTJoJ~ gJTJr kr KfKj pUj ùJj KlPr kJj, xmJAPT ImJT TPr KhP~ AÄPrK\ muJ ÊÀ TPrj SA mO≠JÇ FPTmJPr xM¸Ó FmÄ IjVtuÇ AÄPrK\Pf KfKj K\Pùx TPrj, È@Ko ßTJgJ~? TL WaPZ Fxm'? AfqJKhÇ xmJA @PrJ ImJT yj pUj fJrJ ßhUPf ßkPuj, KfKj oJfOnJwJ FPTmJPrA nMPu ßVPZjÇ ßTC muPuS fJ mM^Pf kJrPZj jJÇ KuCr kKrmJPrr kã ßgPT muJ y~, KuC Vf 30 mZr iPr jJKT AÄPrK\A mPujKjÇ mO≠Jr AÄPrK\ muJ ÊPj cJ: fJS ßyJC mPuj, F irPjr WajJ @Ko \LmPj TUPjJ ÊKjKjÇ YLPjr YJÄvJ IûPur SA yJxkJfJPur cJÜJrrJ F KmwP~ FTKa mqJUqJ hJÅz TrJjÇ fJrJ mPuj, oKyuJr oK˜PÏr ßp IÄPvr ßxPu YLjJ nJwJ xÄrKãf KZu ßxA IÄv ãKfV´˜ yP~PZÇ fJA oJfOnJwJ nMPu ßVPZj KfKjÇ fJrJ mPuj, iLPr iLPr oK˜Ï fJr ãKfV´˜ ßxu xÄPvJij TPr KjPf kJrPmÇ @r fUj KfKj YJ~Kj\ nJwJ muJ S mM^Jr ãofJ KlPr kJPmjÇ F \jq @PrJ KTZM Khj IPkãJ TrPf yPm fJPTÇ

Kfj\Pjr FT x∂Jj! 5 ßlms∆~JKr - hMA jJrL S FT kMÀPwr mÄvVKfr (KcFjF) xojõP~ xM˙ x∂Jj \jì ßhS~Jr k´Kâ~J IjMPoJhj ßkP~PZ KmsKav kJutJPoP≤r KjoúTã yJCx Im TojPxÇ FUj IPkãJ kJutJPoP≤r CóTã yJCx Im uctPxr IjMPoJhPjrÇ KmùJjLPhr k´fqJvJ, @AjKa kJx yPu @VJoL mZPrr oPiq Kfj\j mqKÜr mÄvVKfr xojõP~ x∂Jj \jì ßhS~J x÷m yPm KmsPaPjÇ Cjúf irPjr @AKnFl fgJ Aj KnPasJ lJKatuJAP\vPjr oJiqPo x∂Jj \jì ßhS~Jr kPã yJCx Im ToP¿ ßnJa kPzPZ 382Ka FmÄ KmkPã 128KaÇ FUj yJCx Im uctPx @AjKa kJx yPu KmsPajA yPm KmPvõr k´go ßhv ßpUJPj Kfj\Pjr mÄvVKfr xojõP~ FTKa KvÊr \jì yPf kJPrÇ iJreJ TrJ yPò, FA ßTRvu ßgPT mZPr 150 \Pjr oPfJ hŒKf uJnmJj yPf kJrPmjÇ fPm FA k´˜Jm KmsPaPj fLms ‰jKfT KmfPTtr \jì KhP~PZÇ YJPYtr vLwt˙JjL~ mqKÜrJ F CPhqJV @aPT ßhS~Jr ßYÓJ YJKuP~ pJPmj mPu \JKjP~PZjÇ

mÄvVf ßrJPVr TJrPe IPjPTA x∂Jj yJrJPòÇ KmsPaPj ßfojA FT oJ oJAPaJTK¥s~Ju IxMPUr TJrPe fJÅr xJf x∂Jj yJKrP~PZjÇ SA xJf KvÊA ßrJVKa fJPhr oJP~r TJZ ßgPT ßkP~KZuÇ oJAPaJTK¥s~Ju xoxqJ~ x∂Jj oOfqM ßbTJPfA Cjúf @AKnFl k≠Kf CØJmj TPrPZj KjCTqJPxu KmvõKmhqJuP~r KmùJjLrJÇ F k≠KfPf oJ-mJmJr mÄvVKfr xPñ @PrT\j xM˙ jJrLr mÄvVKf ßgPT xÄVOyLf oJAPaJTK¥s~J ßpJV TrJ y~Ç FnJPm \jì ßjS~J KvÊr TJZ ßgPT SA xM˙ oJAPaJTK¥s~J mP~ ßpPf gJTPm k´\jì ßgPT k´\jìJ∂PrÇ oJAPaJTK¥s~J yPò ßhyPTJPwr ßnfPrr ãMhs FT vKÜWr, pJ oJjMPwr V´ye TrJ UJhq ßgPT vrLPrr \jq k´P~J\jL~ \ôJuJKj ‰fKr TPrÇ KT∂á ©∆KakNet oJAPaJTK¥s~Jr TJrPe oK˜Ï\Kjf ßrJV, ÂhPrJV FmÄ Iº yS~Jr @vïJ gJPTÇ @AKnFl k≠KfPf oJP~r ©∆KakNet oJAPaJTK¥s~Jr \J~VJ~ FT\j xM˙ jJrLr oJAPaJTK¥s~J k´Kf˙Jkj TrJ y~Ç


26 ßUuJiMuJ

SURMA m 13 - 19 February 2015

hMKÁ∂J hNr yP~PZ fJKooPT KjP~

dJTJ, 11 ßlms∆~JKr - KmvõTJPkr @PV mJÄuJPhPvr hMKÁ∂J KZu fJKoo ATmJuPT KjP~Ç k´go @jMÔJKjT k´˜KM f oqJPYr kr ßx @vÄTJ IPjTaJA ßTPa ßVPZÇ fJKoo FUj k´J~ kMPrJkMKr KlaÇ n~ KZu Ff Khj kr Aj\MKr ßgPT KlPr lPot gJTPmj KTjJ F KjP~Ç ßxA hMKÁ∂JS ßTPa ßVPZÇ @VJoLTJu KÆfL~ k´˜MKf oqJPY mJÄuJPhv oJPb jJoPm

@~JruqJP¥r KmkPãÇ mJÄuJPhPvr V´∆Pk rP~PZ ÛauqJ¥Ç TJu @~JruqJP¥r KmkPã ÛauqJ¥ 179 rJPjr \~ kJ~Ç KÆfL~ k´˜KM f oqJY @VJoLTJu KxcKjPf ÊÀ yPm mJÄuJPhv xo~ ßnJr 5aJ~Ç fJKoo ATmJu TJu FFlKkPT mPuPZj, IP˘JkYJPrr kr KlPrA nJPuJ kJrlot TrPf ßkPr @Ko x∂áÓÇ @oJr FToJ© uãq FUj mJÄuJPhPvr \P~ nNKoTJ

rJUJÇ mJÄuJPhv kJKT˜JPjr KmkPã Kfj CAPTPa ßyPr pJS~J oqJPY 81 rJj TPrPZj fJKoo ATmJuÇ xPñ ZPª gJTJ oJyoMhCuäJy TPrj 83Ç fPm mJÄuJPhPvr jfMj n~ @PrT SPkjJr FjJoMu yTPT KjP~Ç IPˆsKu~J xlPrr kr Kfj oqJPY rJj kJjKj KfKjÇ kJKT˜JPjr KmkPã rJj kJS~J~ @®KmvõJxS KlPr ßkP~PZj mPu \JjJj fJKooÇ KfKj mPuj, KlPrA @Ko nJPuJ TrPf ßkPrKZÇ F\jq @Ko UMKvÇ oNukPmtr @PV I®KmvõJPxr \jq Foj FTaJ AKjÄx hrTJr KZuÇ FKhPT TJu KxcKjPf ßjPaA ßmKv ßoJjPpJVL KZPuj KâPTaJrrJÇ k´go k´˜KM f oqJPY jJKxr ßUPujKjÇ @VJoLTJu ÛauqJP¥r KmkPã oJPb jJoPmj KfKjÇ FTKa xN© \JKjP~PZ, TJu ßjPaS IPjTaJ xo~ TJKaP~PZj KfKjÇ TJu mqJKaÄ IjMvLuPj ojPpJVL KZPuj oMvKlT, jJKxr, oMKojMu, oJyoMhCuäJy, ßxRoqrJÇ ßmJKuÄP~ xo~ KhP~PZj @u-@Koj, fJxKTj, ÀPmurJÇ fJKoo \JKjP~PZj, @lVJKj˜JjPT yJKrP~ KmvõTJPk nJPuJ ÊÀ TrPf YJ~ mJÄuJPhvÇ TqJjPmrJ~ 18 ßlms∆~JKr @lVJKj˜JPjr KmkPã k´go oqJPY oJPb jJoPm mJÄuJPhvÇ

KâPTaJrPhr kJP~ ßvTu! 11 ßlms∆~JKr - @AKxKx FmJPrr KmvõTJPk KâPTaJrPhr Skr ßpxm KjPwiJùJ \JKr TPrPZ, fJPf fJPhr k´J~ IjN±t-15 KaPo „kJ∂Krf yS~Jr CkâoÇ 14 hPur 210 KâPTaJPrr Skr ßpxm KjPwiJùJ ßYPkPZ, fJ jK\rKmyLj! KmvõTJPkr 40 mZPrr AKfyJPx @r TUjS FojKa y~Kj! 1. KjP\r ßoJmJAu ßlJj j’r KhPf yPm @AKxKxr TJPZÇ ßTJPjJ ßVJkj j’r rJUJ YuPm jJÇ pJPf k´P~J\Pj ßVJP~ªJrJ ßpPTJPjJ xo~ ßp TJrS ßlJPj @Kz kJfPf kJPrjÇ 2. ßyJPaPur WPr mJAPrr TJCPT KjP~ pJS~J pJPm jJÇ pKh FTJ∂ k´P~J\j y~, Kao oqJPj\JPrr IjMoKf KjPf yPmÇ KfKj

@mJr @AKxKxr IkrJi hoj vJUJr xÿKf KjP~ fPmA IKfKgPT WPr dMTPf ßhPmjÇ 3. @AKxKxr IjMoKf ZJzJ xJÄmJKhPTr xPñ TgJ muJ pJPm jJÇ 4. IkKrKYf @TwteL~ oKyuJPhr xŒPTt KmPvw xfTt gJTPf yPmÇ fJrJ jJjJnJPm nJm \oJmJr, WKjÔ yS~Jr ßYÓJ TrPmÇ FPhr ßTJPjJoPfA k´v´~ ßh~J pJPm jJÇ mMKTrJ FPhr Yr KyPxPm kJbJPf kJPr, FojA @vÄTJÇ 5. ßyJPaPur mJAPr ßTJgJS ßpPf yPu ÊiM \JKjP~A j~, xPñ KjrJk•JrãL KjP~ ßpPf yPmÇ FPhr @AKxKx IjMPoJKhf yS~J YJAÇ jJ \JKjP~ hMohJo ßmKrP~ pJS~J pJPm

jJÇ 6. oJPb ßTJPjJnJPmA mPur KmTOKf WaJPjJ YuPm jJÇ TqJP¡jPT F mqJkJPr mJzKf hJK~fô KjPf yPmÇ jAPu KTZM WaPu fJPT ßhJwL xJmq˜ TrJ yPmÇ 7. k´Kf KaPor xPñ KjrJk•JrãL FT\j ßgPT mJKzP~ Kfj\j TrJ yPmÇ 8. ßxJvqJu ßjaS~JKTtÄ xJAa aMjtJPo≤ YuJTJuLj mqmyJPrr mqJkJPr KmYãefJ ßhUJPf yPmÇ ßlxmMPT jfMj ßl∑¥ KrPTJP~ˆ jJ ßj~JA mMK≠oJPjr TJ\ yPmÇ 9. aMAaJr mqmyJPrr mqJkJPr xfTtfJ Imu’j TrPf yPmÇ 10. jfMj ßTJPjJ ¸¿Prr xPñ KmvõTJPkr xo~ VJ ßWÅwJPWÅKw jJ TrJA nJPuJÇ

Kj~Kf ßoPj KjP~PZj Kc oJKr~J 11 ßlms∆~JKr - oJ^rJPf KT hM”˝kú ßhPU izlz TPr ß\PV SPbj IqJPñu Kc oJKr~J? VVjKmhJrL KY“TJPr k´TKŒf oJrJTJjJ ߈Kc~Jo, ybJ“ oJKrS ßVJaPv ˙Kmr TPr KhPuj @TJKv-jLPur CòôJxÇ Ião Kc oJKr~J oJPbr mJAPr ßgPT ßhUPZj \JotJjPhr CuäJxÇ KTZM TrJr ßjA, ßYJPar TJrPe YJAPuS ßp oJPb jJoPf kJrPZj jJ! TqJKr~JPr IPjT KTZM K\PfPZj, @rS IPjT KTZM K\fPmjSÇ KT∂á Kc oJKr~Jr SA @Pãk y~PfJ TUPjJA WMYPm jJÇ IPjT @P\t≤JAPjr @lPxJx, KmvõTJPk hMhtJ∂ lPot gJTJ Kc oJKr~JPT ßkPu lJAjJPur luaJ Ijq rToS yPf kJrfÇ KT∂á KfKj KjP\S KT fJA oPj TPrj? KllJcaToPT ßhS~J xJãJ“TJPr oqJjPYˆJr ACjJAPaPcr @P\t≤JAj CAñJr Kj~KfPTA ßoPj KjPuj, Èy~PfJ BvõPrrA AòJ KZu @Ko lJAjJPu ßUuPf kJrm jJÇ ßx \jqA y~PfJ @Ko SUJPj gJTPf kJKrKjÇ ßUPuJ~JPzrJ ßfJ KjP\Phr ßxrJaJA ßdPu KhP~KZuÇ SA oqJY ß\fJr IPjT xMPpJV @orJ ßkP~KZuJo, KT∂á mu ßpj ßnfPrA dMTPf YJKòu jJÇ SrJ ÊiM hMKa xMPpJV ßkP~KZu-FTaJ ßkJPˆ ßuPVKZu, @PrTaJ ßVJu yP~ pJ~Ç FaJA lMamuÇ' Vf mZraJA Imvq FA CAñJPrr WajJmÉu ßVPZÇ KmvõTJk lJAjJPu ßyPr pJS~Jr IfOK¬ ßpoj @PZ, Kr~Ju oJKhsPhr yP~ uJ ßcKxoJ \P~r I\tjS @PZ

VuJVKu TPrÇ o\Jr mqJkJr, Kc oJKr~J KT∂á lJAjJPu ßyPr pJS~Jr ßYP~ SbJaJPTA ßhUPuj mz TPr, ÈIØMf ßvJjJPf kJPr, KT∂á KmvõTJk lJAjJPu SbJaJPTA @Ko Vf mZPrr ˛reL~ oMyNft mumÇ TUPjJA KY∂J TKrKj F rTo FTaJ KTZMr IÄv yPf kJrfÇ @oJr TqJKr~JPrrA xmPYP~ ˛reL~ oMyNft FaJÇ' \JfL~ hPu ßUuJr xMmJPh KuSPju ßoKxPT ßhPUPZj UMm TJZ ßgPTÇ @mJr TîJPm KâKˆ~JPjJ ßrJjJuPhJPT ßkP~PZj xfLgt KyPxPmÇ Kc oJKr~J TJPT FKVP~ rJUPmj? 26 mZr m~xL CAñJr TNaQjKfTA yPuj F ßãP©, ÈPhUMj, SrJ KT∂á kMPrJkMKr Knjú

irPjr ßUPuJ~JzÇ KuS k´KfaJ oqJPYA hJÀe xm Kcsmu TPr, hM-Kfj\Pjr oPiq ßgPTS mu KjP~ ßmKrP~ @xPf kJPrÇ KâKˆ~JPjJ Kjntr TPr vKÜr Skr, hNrkJuäJr vPar SkrÇ @Ko KllJ yPu hMKa mqJuj Kc'Ir rJUfJoÇ FTaJ SPhr hM\Pjr \jq, IjqaJ mJKTPhr \jqÇ' PoKxr TîJm ZJzJr è†jaJ ßmv TP~T KhjA mJfJPx ßnPxKZuÇ Kc oJKr~J Imvq oPj TPrj, @P\t≤JAj xfLgt mJPxtPuJjJPfA ßgPT pJPmjÇ fPm ßyJPx oKrjPyJr xPñ kMjKotuPjr x÷JmjJ CKzP~ ßhjKjÇ fJr oJPj KT oKrjPyJPTA mJxtJ~ ßhUPZj Kc oJKr~J!

aqJKé YuPm jJ SA Khj! 11 ßlms∆~JKr - 15 ßlms∆~JKr KmvõTJPkr oyJrPe oMPUJoMKU yPm hMA KYrk´KfƪôL nJrf S kJKT˜JjÇ nJrf-kJT oqJY oJPjA oJhJr Im Iu mqJau? ßxA KhjA aqJKéyLj yS~Jr @vÄTJ ßhUJ KhP~PZ IqJKcPuc vyr\MPz? nJzJ mJzJPjJr hJKmPf ßTJPjJ iotWa j~, aqJKé jJ YuJr ßkZPj rP~PZ KmvõTJPkr oqJY! SA Khj aqJKéYJuTrJ FTKhPjr \jq TJ\ nMPu oJPb gJTJr Kx≠J∂ KjP~PZjÇ IqJKcPuPcr 60 ßgPT 70 vfJÄv aqJKéYJuT nJrfL~ mÄPvJØNfÇ fJrJ IqJPxJKxP~vPjr TJPZ FTKhPjr \jq VeZMKar @Pmhj TPrPZj? xmKTZM nMPu SAKhj ÊiM nJrf-kJT oqJY CkPnJV TrPf YJjJ fJrJÇ FT aqJKéYJuT \JKjP~PZj, 20 cuJPrr KaKTa TJPuJmJ\JPr 200 cuJPr KmKâ yPòÇ fJA xmJA oJPb KVP~ ßUuJ ßhUPmj FojaJ j~, pJrJ kJrPmj jJ fJrJ mJAPr \J~J≤ KÙPj ßUuJ ßhUPmj mPu \JKjP~PZj SA aqJKéYJuTÇ

S~JPjtr ÛqJ¥Ju

11 ßlms∆~JKr - 11 ßlms∆~JKr 2003Ç IPˆsKu~J FKhj fJPhr KmvõTJk KvPrJkJ IãMeú rJUJr uzJA ÊÀ TPrÇ FTA Khj ÛqJ¥JPur KvTJr ßvj S~JjtPT KlPr ßpPf y~ ßhPvÇ csJV ßaPˆ irJ kPzKZPuj KfKjÇ fJr hJKm KZu, TqJPorJr xJoPj pJPf fJPT nJPuJ ßhUJ~ ßx\jq oJP~r krJoPvt KfKj aqJmPua ßUP~KZPujÇ fJr hJKm ßiJPk ßaPTKjÇ FT mZPrr \jq xm irPjr KâPTa KjKw≠ yP~KZPuj KfKjÇ

nJrfL~ ßV´aPhr ßlnJKra IPˆsKu~J 11 ßlms∆~JKr - ßT K\fPm FmJPrr KmvõTJk? jJjJ oMKjr jJjJ ofÇ ßlnJKra KyPxPm WMPrKlPr IPˆsKu~J, hKãe @Kl∑TJ, KjCK\uqJ¥ S nJrPfr jJo @xPZÇ KT∂á mftoJj YqJKŒ~j nJrPfr ßTJPjJ @vJ ßhUPZj jJ ßUJh nJrfL~ ßV´arJA! xMjLu VJnJÛJr, ßxRrn VJñMuL, KnKnFx uãe, oKyªr IorjJg ßgPT ÊÀ TPr TLKft @\JhxmJr ßlnJKra IPˆsKu~JÇ ßyJo TK¥vj, xJŒsKfT kJrlroqJ¿, ßUPuJ~JzPhr lot- xm KmPmYjJ TPr ßlnJKrPar fJKuTJ~ Ijq xmJr ßYP~ IPˆsKu~JPT IPjT FKVP~ rJUPZj fJrJÇ Vf TP~T oJx iPr hMhtJ∂ lPot @PZ KmvõTJPkr xy-@P~J\TrJÇ KjP\Phr oJPb ßUuJr mJzKf xMKmiJ TJP\ uJKVP~ IPˆsKu~J kûomJPrr oPfJ KmvõTJk K\fPf jJ kJrPu ßxaJA yPm IWajÇ IjqPhr ßYP~ IPˆsKu~JPT FKVP~ rJUJr TJre mqJUqJ TrPf KVP~ VJnJÛJr mPuPZj, KmvõTJPk Ijq huèPuJr ßYP~ ßmKv ßlnJKra IPˆsKu~JÇ TJre nJrxJoqkNet FTKa hu rP~PZ fJPhr FmÄ KjP\Phr oJPb ßUuJr mJzKf xMKmiJ kJPm fJrJÇ fJZJzJ Vf ßhz mZr iPr KjP\Phr Ik´KfPrJiq k´oJe TPrPZ fJrJÇ IPˆsKu~Jr ßmJKuÄ @âoePTA fJPhr oNu vKÜ KyPxPm ßhUPZj nJrPfr xJPmT IKijJ~T, Kãk´fJr xPñ CAPTa ßj~Jr oPfJ hJÀe ßmJKuÄ @âoe rP~PZ fJPhrÇ xLKof SnJPrr KâPTPa pJ UMmA èÀfôkNetÇ k´KfkãPT To rJPj ßmÅPi rJUPf kJrPu mqJaxoqJjPhr \jq mJKT TJ\aJ xy\ yP~ pJ~Ç nJrPfr xJPmT mqJaxoqJj KnKnFx uçe @mJr FKVP~ rJUPZj IPˆsKu~Jr mqJKaÄ vKÜPT, IPˆsKu~JPT @Ko FKVP~ rJUmÇ TJre fJPhr mqJKaÄP~ VnLrfJ rP~PZÇ IPˆsKu~Jr mqJKaÄ FUj @PVr ßpPTJPjJ xoP~r ßYP~ ßmKv vKÜvJuLÇ \\t ßmAKu ZJzJ hPur xm mqJaxoqJj hMhtJ∂ lPot rP~PZÇ FZJzJ ßvj S~Jaxj, KoPYu oJvt S ß\ox lTjJPrr oPfJ TJptTr IurJC¥Jr @PZ fJPhrÇ VJnJÛJr S uçPer oPfJ KmvõTJPk iJrJnJwq KhPf ßxRrnS FUj IPˆsKu~J~Ç ˝JVKfTPhr @èPj lot ßhPU nJrfPT KjP~ @vJmJhL yPf kJrPZj jJ hJhJ, IPˆsKu~JPT FmJr xmPYP~ vKÜvJuL hu mPu oPj yPòÇ KjP\Phr ßhPv YqJKŒ~j yPf oKr~J fJrJÇ xm kK\vPjr \jq ßxrJ KâPTaJr ßmPZ ßrPUPZÇ hMhtJ∂ lPot rP~PZ S~JjtJrrJÇ ßiJKjPhr Skr @˙J rJUPf kJrPZj jJ oKyªr IorjJgS, xKfq muPf KT, nJrfPT ßhPU YqJKŒ~j yS~Jr oPfJ hu oPj yPò jJÇ IPˆsKu~JPT ßhUPuA YqJKŒ~j oPj y~, ßpoj oPj yPfJ SP~ˆ AK¥\PTÇ TUjS K\fPmj, TUjS yJrPmj KT∂á oJjKxTfJ AKfmJYT yS~J \ÀKrÇ nJrPfr FA huaJr oPiq ßxA oKr~J nJmaJA ßhUPf kJKò jJÇ nJrPfr k´go KmvõTJk \P~r (1983) @PrT jJ~T TLKft @\Jh @rS TzJ nJwJ~ mPuPZj, FA jzmPz ßmJKuÄ @âoe KjP~ KmvõTJk ß\fJr ßTJPjJ @vJ ßjA nJrPfrÇ fJPhr @®KmvõJx FTho fuJKjPf KVP~ ßbPTPZÇ @oJr TJPZ IPˆsKu~JPTA xmPYP~ nJrxJoqkNet hu oPj yPòÇ


˝J˙q 27

SURMA m 13 - 19 February 2015

KvÊ KT oqJPuKr~J~ @âJ∂? oqJPuKr~J jJPor ßrJVKa mftoJPj KmPvõr 100Ka ßhPv FUPjJ mz irPjr ˝J˙qxoxqJ, pJr KvTJr k´J~ kOKgmLr 160 ßTJKa oJjMwÇ mJÄuJPhvS F ^MÅKTr mJAPr j~Ç FPhr oPiq ßmKvr nJVA KvÊÇ IqJPjJKlKux \JfL~ ˘L ovJr TJoPzr oJiqPo käJ\PoJKc~Jo jJPor \LmJeM oJjMPwr rPÜ ßoPvÇ KjKhtÓ xo~ kr vrLPr F xÄâoPer CkxVt k´TJv kJ~Ç AhJjLÄ käJ\PoJKc~Jo ßjJPuKx jJPor jfMj oqJPuKr~J \LmJeMr @KmntJm yP~PZ, pJ ßhUJ pJPò oJuP~Kv~J, APªJPjKv~J, KxñJkMr, KlKukJAj k´nOKf ßhPvÇ mJÄuJPhPv KnnJ ßVJP©r k´JhMntJm ßmKvÇ FPT @kJfKjrLy muJ yPuS F ßgPT KvÊoOfMqr yJr FPTmJPr To j~Ç IxMPUr k´iJj k´iJj uãe yPuJ: TJÅkMKj KhP~ \ôr, \ôPrr oJ©J xJiJref IPjT ßmKv, WJo KhP~ \ôr ZJzJ, IPjT xo~ KjKhtÓ xo~ kr kr \ôr @xJ, TîJK∂, rÜJ·fJ, iLPr iLPr käLyJ °LKf AfqJKhÇ IPjT xo~ \ôr ßmPz KVP~ KvÊ IùJj yP~ ßpPf kJPrÇ k´Y§ \ôr FmÄ \ôPrr xPñ IPYfj yP~ kzJr WajJ~ IjqJjq \LmJeMWKaf TJrPer xPñ oqJPuKr~JPTS KmPmYjJ~ rJUJ CKYfÇ KmPvw TPr KmVf KTZMKhPjr oPiq pKh KvÊr ßhPv-KmPhPv ßTJPjJ

kJyJKz mJ \ñu FuJTJ~ ßmzJPf pJS~Jr AKfyJx gJPTÇ fPm ßTmu kJyJKz FuJTJ~ ßVPuA ßp oqJPuKr~J yPm, Foj ßTJPjJ TgJ ßjAÇ KYKT“xT xKbT ßrJV Kjet~ TPr oMPU UJmJr SwMi mJ AjP\Tvj KhPf kJPrjÇ yJxkJfJPu nKft TrPf kJPrjÇ fPm oqJPuKr~J k´KfPrJPi IKnnJmPTr IPjT KTZM TrJr @PZÇ ßpoj KvÊPT ovJr TJoz ßgPT rãJ TrJr \jq-PTJgJS ßmzJPf ßVPu ImvqA ovJKr mqmyJr TÀjÇ lMuyJfJ \JoJ-kqJ≤ FmÄ ßoJ\J S \MfJ krJPmjÇ k´P~J\Pj oqJPuKr~Jk´me FuJTJ~ WMrPf ßVPu kJrKoKgsjpMÜ KmPvw ovJKr mqmyJr TrPmjÇ KYKT“xPTr krJovt KjP~ Sxm FuJTJ~ ßmzJPf pJS~Jr FT-hMA x¬Jy @PV ßgPT oqJPuKr~J k´KfPrJiL SwMi ßxmj TrJPf ÊÀ TÀj FmÄ KlPr @xJr kr YJr x¬Jy kpt∂ fJ YJKuP~ ßpPf yPmÇ KmVf hM-FT oJPxr oPiq oqJPuKr~Jk´me FuJTJ~ pJS~Jr IKnùfJ gJTPu KvÊr \ôr mJ IxM˙fJ~ ImvqA fJ KYKT“xTPT ImKyf TÀjÇ - cJ. k´em TMoJr ßYRiMrL KvÊ˝J˙q KmnJV, Y¢V´Jo ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJu Ç

mqJ~Jo ßTJormqgJ~ mqJ~Jo yJzã~, TqJuKx~Jo S @~rPjr InJm, hLWt xo~ mPx gJTJxy jJjJ TJrPe ßTJoPr mqgJ y~Ç Iito“PxJªsJxPjr oJiqPo xyP\ oMKÜ ßkPf kJPrj ßTJormqgJ ßgPTÇ KTnJPm TrPmj \JjJPuj KcC csk K\Por FkJat KmªM KmvõJx: Iito“PxJªsJxj KTnJPm TrPmj k´gPo ßoÀh§ ßxJ\J ßrPU oJKaPf hMA kJ ZKzP~ mxMjÇ FmJr mJo kJP~r yJÅaM ßnPX cJj kJP~r KjY KhP~ KjP~ FPx cJj DÀr xPñ uJKVP~ oJKaPf rJUMjÇ kJP~r kJfJ oJKa ßgPT SkPrr KhPT gJTPmÇ FmJr cJj kJ fMPu mJo kJP~r DÀr Skr KhP~ KjP~ FPx yJÅaMr TJPZ UJzJ Im˙J~ rJUMjÇ kJP~r kJfJ oJKaPf ßuPV gJTPmÇ kJP~r @XMu xJoPjr KhPT ZzJPjJ gJTPm (1jÄ ZKmr oPfJ)Ç FmJr mJo yJf cJj yJÅaMr Skr KhP~ KjP~ FPx mJo yJÅaM iÀj FmÄ cJj yJfKa ßTJoPrr TJZ ßgPT ßkZj KhPT WMKrP~ KjP~ FPx mJo kJPvr ßTJoPrr TJPZr Kkb yJf KhP~ ¸vt TÀjÇ yJPfr kJfJ SkPr gJTPmÇ oJgJ pgJx÷m cJj KhPT WMKrP~ ßkZPj ßhUJr ßYÓJ TÀjÇ võJx-k´võJx ˝JnJKmT gJTPmÇ F Im˙J~ 10 ßgPT 15 ßxPT¥ Im˙Jj TÀjÇ FnJPm FTmJr cJj kJ SkPr cJj yJf ßkZPj ßrPU @r FTmJr

mJo kJ SkPr mJo yJf ßkZPj ßrPU ßYÓJ TÀjÇ cJPj S mJPo KoPu FT k´˙ IgtJ“ FTmJr yPmÇ FnJPm 3 ßgPT 5 k´˙ TrPf kJPrjÇ FTA Kj~Po k´gPo cJj kJP~ kPr mJo kJP~ ImvqA TrPf yPmÇ pUj Inq˜ yP~ pJPmj, fUj FPTT kJP~ FT kJPv xKbT nKñoJ~ 1 KoKja TPr Im˙Jj TrPf kJPrjÇ 2 kJP~ 2 KoKjaÇ fPm k´go Im˙J~ yJf-kJ ß\Jr TPr xKbT nKñoJ~ @jPf pJPmj jJÇ pfaMTM xy\nJPm kJrPmj TÀjÇ Kj~Kof YYtJ~ vrLr jojL~ yPu xKbT nKñoJ~ kJrPmjÇ xKbT nKñoJ~ jJ yPuS lu kJPmjÇ CkTJKrfJ m F @xPj ßoÀhP¥r oJ^UJPjr TPvÀTJèPuJPf KmPvw YJk kPz lPu ßoÀhP¥r oiqnJV jojL~ y~, ˚J~Mr Totf“krfJ mJPz Ç m I· m~x ßgPT @xjKa IPnqx TrPu ßoÀhP¥r yJPzr xoxqJ y~ jJÇ ßTJoPzr mqgJ kMPrJkMKr YPu pJ~Ç m pTO“, käLyJ, kJT˙uL, mOÑ, FKcsjJu VäqJ¥ S ßVJjJc VäqJ¥ k´nOKfPf rÜ YuJYu mJKzP~ ˝JnJKmT rJPUÇ m pJPhr TJÅi CÅYM-KjYM fJPhr @xjKa ImvqA TrJ CKYfÇ pJrJ ßUuJiNuJ mJ mqJ~Jo TPrj jJ fJPhr \Pjq F @xjKa Ifq∂ èÀfô&mkNetÇ

KvÊ kzMT @V´y KjP~ IoPjJPpJVL x∂JjPT kzJPvJjJ~ @V´yL TPr ßfJuJr \jq IPjT oJ-mJmJA YJk k´P~JV, nJPuJ UJmJrhJmJr, mA mJ hJKo CkyJr AfqJKh KhP~ ßYÓJ TPr gJPTjÇ fJr krS ßhUJ pJ~ x∂Jj kzJPvJjJ~ @V´yL yPò jJÇ oPjJQmùJKjT KTZM ßTRvu mqmyJr TPr x∂JjPT xyP\A kzJPvJjJ~ @V´yL TPr fMuPf kJPrj: ˝kú ßhUJPjJ, ˝kú YJkJPjJ j~ x∂JPjr \LmPjr uãq KbT TrPf xJyJpq TÀjÇ oPj rJUPmj k´KfKa oJjMw @uJhJÇ k´PfqPTr Kj\˝ kZª-IkZª gJPTÇ KjP\r ˝kúPT ß\Jr TPr YJKkP~ ßhPmj jJÇ mrÄ k´KfKa ßkvJr xMKmiJIxMKmiJèPuJ \JKjP~ fJPT Kx≠J∂ KjPf xJyJpq TÀjÇ oPj rJUPf yPm ßTJPjJ KTZMr ˝kú ßhUJr Igt yPuJ fJ I\tj TrJr @TJãJ, KhmJ˝kú j~Ç oJrir j~ ßmKv ß\JrJ\MKr TrPu kzJr @V´y yJKrP~ pJ~Ç IPjT IKnnJmT kzJr \jq UMm oJrir TPrjÇ FPf TPr KvÊ oPj kzJr k´Kf nLKfr xOKÓ y~Ç kzJr TgJ ÊjPuA @Å“PT SPbÇ kzJr xo~ kzJr Kmw~m˜Mr ßYP~ TUj oJr ßhPm ßxA KhPTA ßmKv oPjJPpJV gJPTÇ lPu fJrJ ßmKv kzPuS nJPuJ

lu uJn TrPf kJPr jJÇ fJA kzPf jJ kJrPu mJ mM^Pf jJ kJrPu ßTJPjJnJPmA oJrir mJ oJjKxT vJK˜ ßhS~J pJPm jJÇ C“xJyoNuT TgJ muJ S xJyx ßhS~J KvÊPT ÈPfJr ÆJrJ KTZM yPm jJ' F \JfL~ TgJ muPu ßx @PrJ yfJv y~Ç fJÅr oPiq jJ kJrJr n~ \jì ßj~Ç fJA x∂JjPT xm xo~ ÈfMKo kJrPm, ßYÓJ TrPf gJT', ÈluJlu nJPuJ-UJrJk krLãJr kr ßhUJ pJPm, pfaMTM x÷m ßYÓJ Tr' F \JfL~ TgJ muPmjÇ IKfKrÜ hMKÁ∂J TUPjJA xMlu ßhPm jJÇ xlu oJjMwPhr \LmjTJKyjL kzPf Khj x∂JjPT xlu oJjMwPhr xlufJr TJKyjL KnK•T mA kzPf KhjÇ fPm mAKa yPf yPm fJr m~x CkPpJVL TPr ßuUJÇ mAKa kzJr \jq C“xJy Khj, UMm ß\Jr TrPmj jJÇ F irPjr mA kzPu fJr oPiq mz yS~Jr IjMPk´reJ ‰fKr yPf kJPrÇ KvÊ kzMT @V´y KjP~ Có KvãJk´KfÔJj Ãoe KvÊ-KTPvJrPhr Có KvãJk´KfÔJPj Ãoe TrJPu fJPhr oPiq ßxUJPj kzJPvJjJ TrJr @V´y mOK≠ kJ~Ç SA Có KvãJk´KfÔJPj @xJr YJKyhJ IjMnm

SP~mxJAa Kc\JAj

oJP~r oJjKxT YJPk VPntr x∂JPjr ãKf I∂”x•ôJ jJrLr oJjKxT YJk Vnt˙ x∂JPjr KmTJPv ßjKfmJYT k´nJm ßluPf kJPrÇ hq \JjtJu Im KlK\SuK\ xJoK~TLPf k´TJKvf FT VPmweJ k´KfPmhPj F TgJ muJ yP~PZÇ pM&ÜrJP\qr rP~u TPu\ Im xJAKT~JKasPˆr FThu VPmwT muPZj, oJP~r vrLPr oJjKxT YJk xOKÓr \jq hJ~L FTKa yrPoJPjr oJ©J mJzPu VPntr ÃNe ãKfV´˜ yPf kJPrÇ fJA oJjKxT YJk FKzP~ k´vJ∂ gJTPf yPmÇ FPf oJ S KvÊ hM\PjrA xM˙fJ KjKÁf yPmÇ VPmwPTrJ ßhUPf kJj, VäMPTJTKatTP~c jJPor yrPoJj jJrLr Vnt˙ ÃNPer kMKÓ Kj~πe TPrÇ oJP~r vrLPr yrPoJjKar oJ©J mOK≠ ßkPu jJKzr oiq KhP~ VäMPTJ\ xrmrJy TPo pJ~Ç FPf Vnt˙ KvÊr S\j TPo pJS~Jr ^MÅKT rP~PZÇ FPf \Pjìr krS SA KvÊ hLWtPo~JKh jJjJ rTPor ˝J˙q xoxqJ~ nMVPf kJPrÇ vLwt VPmwT SP~j nj mPuj, ßpxm jJrL VntJm˙J~ oJjKxT YJk, hMKÁ∂J mJ CPÆPV ßnJPVj IgmJ fJÅPhr vrLPr VäMPTJTKatTP~cx ßmKv oJ©J~ gJPT, fJÅPhr x∂Jj ^MÅKTkNet ˝J˙q KjP~ \jìJPf kJPrÇ oJjKxT YJPk gJTJ Im˙J~ jJKzr KjKhtÓ KTZM K\j „kJ∂Krf y~Ç Fr oPiq ßrcS~Jj jJPor FTKa K\j IKP\Pjr oPfJ IjqJjq CkJhJPjr CkK˙Kfr xÄPTf ßh~ FmÄ ÃNPer mOK≠ S kMKÓ Kj~πPer \jq @∂PTJwL~ kPg xKâ~fJ KjPhtv TPrÇ

TPrÇ fPm k´KfÔJjKar nmj ßhUJPjJ oNu CP¨vq j~; mrÄ k´KfÔJjKar ZJ©ZJ©LPhr kzJPvJjJ, uJAPmsKr, KvÊPhr TJPZ nJPuJ uJVPm Foj k´T·VPmweJ mJ Kv·, xJÄÛOKfT TotTJ§, yu\Lmj S @`J-Fr xmA ßhUJr xMPpJV TPr KhPf yPmÇ xJAPTJcsJoJKaT ojZKm ‰fKr TÀj T·jJr ßYJPU KjP\PT TJKãf ßkvJr oJjMw KyPxPm ßhUPf muMj S IjMnm TrPf muMjÇ T·jJ TrPf muMj ßxA ßkvJ~ ßx ßToj IjMnm TrPZ? xmJA fJr xPñ ßTojnJPm TgJ muPZ? ßvPw KTnJPm ßx F ßkvJ~ ßkRÅZJu K\ùJxJ TÀjÇ Frkr fJPT @mJr mftoJPj KlKrP~ KjP~ @xMjÇ F TJ\Ka mJrmJr TrJr ßTJPjJ k´P~J\j ßjAÇ ßTJj TÓaJ ßjPm x∂JjPT oPj TKrP~ Khj oJjMPwr \LmPj TÓ TrPf y~Ç y~ mftoJPjr TP~T mZPrr kzJr TÓ TrPf yPm, j~PfJ krmftL \LmPj hLWt xoP~r TÓ S IxÿJj KjP~ ßmÅPY gJTPf yPmÇ fJPT K\ùJxJ TÀj ßx ßTJj TÓKa KjPf YJ~Ç \LmPjr \jq kzJ ÊiM krLãJr \jq j~, kzPf y~ \LmPjr \jq, mJ˜Pmr \jqÇ k´KfKa kzJ mqKÜVf S ßkvJVf \LmPj KTnJPm TJP\ uJVPm fJ KY∂J TPr kzPu @r FTPWÅP~Ko uJPV jJ FmÄ nJPuJ oPj gJPTÇ fJA KvÊPT mJ˜Pmr xPñ KoKuP~ KTnJPm TJP\

IJkjJr mqmxJ k´KfÔJj, ßp ßTJj xÄVbj IgmJ mqKÜVf ßk´JlJAPur SP~mxJAa ‰frLr \Pjq IJoJPhr xJPg ßpJVJPpJV Tr∆j:

uJVJPm fJ KY∂J TPr kzPf C“xJKyf TÀjÇ kMrÛJr vJK˜ j~ ßTJPjJ @Yre mJzJPf yPu kMrÛJr FmÄ ToJPf yPu vJK˜ KhPf y~Ç fJA kzJPT mJzJPf yPu vJK˜ j~; mrÄ ßZJa ßZJa iJPkr k´KfKa I\tPjr \jq kMrÛJr KhjÇ TJre UMÅP\ ßmr TÀj oJjMPwr \Lmj IxÄUq TJrPe k´nJKmf S kKrmKftf yPf kJPrÇ ßxèPuJ @kjJr x∂JPjr KvãJ\LmPjr SkrS k´nJm ßluPf kJPrÇ fJA SkPrr ßTRvuèPuJ k´P~JPVr krS ßTJPjJ CjúKf jJ yPu Ijq ßTJPjJ TJre @PZ KT jJ fJ IjMxºJj TÀjÇ ßpxm Kmw~ IjJV´Pyr \jq hJ~L fJPhr oPiq rP~PZ : ˝· mMK≠ (@AKTC), \LmPjr xMKjKhtÓ uãq KbT TrPf jJ kJrJ, kzJPf o\J UMÅP\ jJ kJS~J, hMÓM mºMPhr k´nJm, IjqJjq TJP\ IKfKrÜ xo~ mq~ TrJr mJiqTfJ IjMnm TrJ, jJ kJrJr n~, IKnnJmPTr YJPkr TJrPe kzPf yPò IjMnm TrJ, Ijq ßTJPjJ hMKÁ∂J mJ oJjKxT YJk AfqJKhÇ FèPuJ UMÅP\ mqm˙J KjjÇ k´P~J\Pj KTîKjTqJu xJAPTJuK\Pˆr xyPpJKVfJ KjPf kJPrjÇ - fJjK\r @yÿh fMwJr KTîKjTqJu xJAPTJuK\ˆ S xyTJrL IiqJkT oPjJKmùJj KmnJV rJ\vJyL KmvõKmhqJu~

07927 426261


28 AxuJo iot

13 - 19 February 2015 m SURMA

KmP~r jJPo KmzÍjJ S FTKa IJhvt oMxKuo kKrmJr oMyJÿJh \JuJuM¨Lj TJuJr∆TL kNPmt k´TJKvPfr kr (5o kmt) 1o xÄUqJ~ KZPuJ∏ KmP~Pf Kj\˝ ˝JiLjfJ S ioLt~ oNuqJ~j, kuJ~j TPr KmP~∏mºj FmÄ xJoJK\T S rJÓsL~ xyJ~fJ, KmP~r m~x, ‘KmP~∏mºPj xoxqJr C&x S xoJiJj’ ßpoj∏ (1) kJ©∏kJ©L nJPuJPmPx KmP~ TrJ (2) kJ©∏kJ©Lr CóYfr KcV´L jJ gJTJ (3) x∂áw\jT m~x jJ gJTJ (4) kJ©∏kJ©Lr IJKgtT Im˙J x∂áw\jT jJ gJTJ (5) kJ©∏kJ©L xMhvtj jJ kJS~JÇ Fr kr 2~ xÄUqJ~ KZPuJ∏ (6) ßpJVJPpJPVr k´JiJjq gJTJ (7) kKrKYKfr k´go kPmt k´fqJUJj yS~J (8) kZPªr ßãP© xoKÓVf Kx≠J∂ yS~J (9) xJojJ∏xJoKj ßhUJr kr GTqoPfq jJ ßkRZJ (10) kJ©L ßhPU FT frlJ kJ© kPãr IkZª TrJ (11) ßTRvPu ßpRfáT hJmL TrJ, KmP~r rlJ∏hlJ~ YJuJKT S IJuäJyPT ßiÅJTJ ßh~Jr \Wjqfo ChJyre, ßhj∏ßoJyPrr IÄv mq~ KjP~ IKf YJuJKT k´xñÇ Fr kr 3~ xÄUqJ~ KZPuJ∏ ßhj∏ßoJyr mqmyJPr ©∆Ka, KmP~r mJ\JPr TPj kPãr GKóZT TJkz∏ßYJkz âP~r ßTRvu, KmP~r mJ\JPr mr kPãr k´KfPvJi V´yPer joMjJ, IuÄTJr ‰frLPf \JKu~JKf, ßoJyr Fr oJKuTJjJ k´KfÔJ~ ˝JgtkrfJ, mrpJ©Lr xÄUqJ Kjr‡ke S UJjJr oJj KjitJre FmÄ VJP~ yuMh, ßoPyKh S Kluì ‰frLÇ Fr kr 4gt xÄUqJ~ KZPuJ∏ TPjPT ßVJxu ßhS~JPjJ S xvP» TJjúJ k´xñ, kMr∆w∏oKyuJr Kov´ mrpJ©J S jJoJp fqJPVr Kjut\q kKrPmv, KmP~r ßVAPa IPgtr ßuj∏ßhj S pMmfL ßoP~Phr Im˙Jj, IjMÔJj yPu kJj m≤Pj nJzJPa oJjMw ßj~J, IjMÔJj yPu IJTh xŒjú, TPjr ‘AKpj’ V´ye S CKTu KjP~JV KjP~ KmÃJK∂ (CKTuPT ‘CKTu∏mJk’ muJ)Ç FmJr 5o xÄUqJ~ rP~PZ∏ CKTPur kPã TPjr IjMoKf V´yPer Kj~o ‘A\Jm’ S ‘TmMu’ yPóZ KmmJy mºPjr oNu ˜÷; FaJr oJiqPoA hM’ \Pjr oPiq ˝JoL∏˘L KyPxPm xŒTt ˙Jkj yP~ gJPTÇ IJoJPhr xoJP\ xJiJref KmP~r IJTh∏Tot xŒjú TrJr TJP\ xyPpJKVfJ TPrj FT\j IJKuo mJ AoJoÇ KfKj iJptTíf CKTuPT TPjr TJZ ßgPT ‘Apj’ mJ IjMoKf IJjJr \jq hJK~fô k´hJj TPrj IgmJ CKTu KjP\A Kj~Kof mJTq KmKjoP~r oiq KhP~ AKpj∏Tot xŒjú TPr gJPTjÇ FA AKpj∏Tot xMªrnJPm xŒJhPj xyJ~T KyPxPm FTKa xJrJÄv∏mJTq ßkv TrJ yPóZÇ ßpoj∏ (KkfJr kKrY~ KhP~ mPrr jJo) IoMT Fr kM© IoMT Fr TJPZ, FPfJ aJTJ ßhjPoJyr (aJTJ/kJC¥ AfqJKh) Fr Ckr oMyJÿJhL YJr vPftr KnK•Pf IJkjJPT KmP~ ßh~Jr \jq hM’ \j xJãLr CkK˙KfPf IjMoKf YJAÇ Frkr TPj ¸ÓnJPm ‘IjMoKf KhuJo’ IgmJ ‘KhuJo’ muPmjÇ FUJPj oJxIJuJ IjMpJ~L xMPpJV rP~PZ ßp, ßoP~rJ xJiJref oJjKxT KhT KhP~ hMmtu gJPTÇ fJA YJkJYJKk TPr ‘IjMoKf KhuJo’ IgmJ ‘KhuJo’ TgJKa IJhJ~ TrPf jJ kJrPuS KmT· xMPpJV rP~PZÇ ßpoj∏ TPj pKh ßyPx mJ ßTÅPh ßlPu IgmJ FPTmJPr Yák gJPT, fJyPuS IjMoKf yP~PZ mPu irJ pJPmÇ uãeL~ ßp, TPj pKh ¸ÓnJPm ‘jJ’ mPu, fUjA xÿKf ßjA mPu irJ yPmÇ CKTu pKh KogqJ TgJ mPuj FmÄ xJãLVeS FPf xogtj TPrj fJyPu G TPj KmP~ ßxóZJ~ KmP~ nñ TrJr IKiTJr rJPUj; ßpPyfá mJKuVJ ßoP~r IjMoKf ZJzJ ß\JrkNmtT KmP~ ßh~Jr IKiTJr TJPrJ ßjA FojKT IKnnJmTS ßx hJKm rJPUj jJÇ IjMoKf V´yPer jJPo TPjr TJZ ßgPT TmMKu~f V´yPer yJxqTr Kj~o FTKa Kmw~ UMmA k´YKuf yP~ ßVPZ ßp, AKpj mJ IjMoKf V´yPer jJPo IPjT ßãP©A CKTu TPjr TJPZ KVP~ ˝JoL TmMPur TgJ mPu gJPTjÇ TgJKa yJxqTr mPaÇ TJre CKTu TPjr TJPZ KVP~ gJPTj IjMoKf V´yPer CP¨Pvq KT∂á ßxUJPj KVP~ mPuj ‘˝JoL TmMPur TgJ’Ç ChJyre yPuJ∏ IoMPTr kM© IoMT, FPfJ aJTJ ßoJyPrr Ckr IJkjJPT KmP~r k´˜Jm KhP~PZj, IJkKj fJPT

˝JoL TmMu TPrj KT? F irPjr TgJ~ ßTC náu irPf YJj jJ; ßp TJrPe ‘ßVJkj náu’ ßgPTA pJ~Ç FT kptJP~ YJPkr oMPU TPj ‘TmMu’ mPuA gJPTjÇ CKTPur oJiqPo mPrr TJPZ KmP~ ßh~Jr Kj~o FmJr mPrr TJZ ßgPT ‘˘L’ TmMKu~f∏kmt IJhJP~r CP¨Pvq hM’ \j xJãL KjP~ CKTu IJKuo mJ AoJo Fr xÿMPU CkK˙f yjÇ fJA pUj G IJKuo mJ AoJo K\Pùx TPrj ßp, AKpj (IjMoKf) KjP~ FPxPZj KT? CKTu C•Pr mPuj∏ ‘K\ yÅqJ’Ç Fr kr CKTu ßp TgJKa mPuj fJPf G ‘PVJkj náu’ v»Ka mPuA gJPTjÇ ßpoj mrPT CP¨vq TPr mPuj∏ IJoJr ßoP~ IgmJ IoMPTr ßoP~ IoMT, FPfJ aJTJ ßhjPoJyr Ckr hM’ \j xJãLr CkK˙KfPf IJkjJPT ˝JoL TmMu TPrPZj, IJkKj fJPT ˘L TmMu TPrj KT? Kmw~Ka yPuJ∏ TPjr TJZ ßgPT ‘IjMoKf V´yPer’ jJo KhP~ ‘˝JoL TmMPur’ TgJ V´ye TrJ y~ KTnJPm? FUJPj náu FaJAÇ fJA oNu Kj~o ßTJjKa fJ FTj\r ßkv TrJ yPuJÇ ˝JnJKmT Kj~o TPjr KkfJ KjP\ CKTu yPu muPmj IJoJr ßoP~ IoMT (PoP~r jJo)Ç Ijq ßTC CKTu yPu KkfJr kKrY~ KhP~ muPmj∏ IoMPTr ßoP~ IoMTPT FPfJ aJTJ ßhj∏PoJyr Fr Ckr, oMyJÿJhL YJr vPftr KnK•Pf ßoP~r IjMoKfâPo hMA xJãLr CkK˙KfPf IJkjJr TJPZ KmP~ KhuJoÇ IJkKj fJPT ˘L KyPxPm TmMu TPrj KT? fUj mr xMªrnJPm muPmj ‘TmMu TruJo’Ç FUJPj mPu rJUPf y~ ßp, IPjPTC mPu ßlPuj∏ ‘IJuyJohM KuuäJy’Ç KmP~r CP¨vq yJKxu yPuS oNu TgJ yPuJ∏ ‘˘L TmMu TPrj KT?’ k´Pvúr \mJPm muJ CKYf∏ ‘TmMu TruJo’Ç Fr kr ‘IJuyJohM KuuäJy’ muJ nJPuJÇ Frkr KmP~r UMfmJ kJb S oMjJ\JPfr oiq KhP~ IJKuo mJ AoJo IJTh∏kmt xŒjú TPrjÇ IjMÔJj yPu VJj∏mJ\jJr IJP~J\j Frkr Êr∆ y~ UJjJ UJS~JPjJr kmtÇ ßTJPjJ ßTJPjJ \J~VJ~ IJKuo mJ AoJo IJr KmP~r yPu Im˙JPjr k´P~J\j oPj TPrj jJ IgmJ hJS~Jf IJPZ KyPxPm ßgPTA pJjÇ oPj rJUPf yPm ßp, IJTPhr xo~ oJjMw k´Je nPr IJuäJyr TJPZ oMjJ\Jf TPr gJPTj, fUj IJuäJykJT xJoPj IJPZj fJ oPj TrJ y~Ç KT∂á pUjA vrL~fKmPrJiL ßTJPjJ TJ\ TrJ y~ fUj ßxA IJuäJy IJr IJPZj mPu ˛re gJPT jJ mJ˜mxÿfnJPmÇ fJ jJ yPu IJuäJyr jJrJK\r TJ\ TrJ yPfJ jJÇ KmP~∏vJhL pKhS jmLK\r FTKa UJZ xMjúf mPu IJorJ \JKj, KT∂á UMKvPf IJaTJjJ yP~ ßVPu IPjPTr IJr Év gJPT jJ pgJpgÇ KmP~r o\KuPx IJTh xŒjú TrPf IKlKxP~u ßhJPwr KTZá ßjAÇ fPm ßTJPjJ ßTJPjJ \J~VJ~ jJ TrPu nJPuJ mPu Kmù IJKuoVe mPu gJPTjÇ TJre FTaJA ßp, ßxUJjTJr kKrPmv IKiTJÄv ßãP© nJPuJ gJPT jJÇ ßpUJPj oKyuJPhr ImJi YuJPlrJ ßxUJPj ioLt~ xJoJK\TfJ rãJ TrJ TKbjÇ IJTh IjMÔJj oxK\Ph mJ Ijq ßTJgJS IJhJ~ TPr KjPu nJPuJÇ fPm Fxm KTZá ÊiM fJPhr \jq k´P~J\j, pJrJ IxMKmiJ oPj TPrjÇ pJPhr IPgtr Im˙J nJPuJ j~ FPhr vU \JVPu IJr TL TrJ pJ~Ç fUj KmP~r KhPjr lëKftaJ ˛OKf˝r‡k iPr rJUJr \jq KjP\r jJ gJTPuS iJr TPr ßrTPctc mqm˙J~ IgtJ& ßak ßrTctJr KhP~ mJ TPur VJj AfqJKhr oJiqPoS VJj v´mPer IJP~J\j TrJ y~Ç FT xo~ KmhMqPfr mqm˙J KZPuJ jJ fUj ßrTct TrJ VJPjr oJiqPoS lëKftr mqm˙J TrJ yPfJÇ IJ\∏TJu KmhMqf mqm˙Jr CjúKf yS~J~ KcKnKc ßkä~Jr KhP~S KoKj KxPjoJr IJP~J\j TrJ xy\ y~Ç IJoJPhr ß\Pj gJTJ CKYf ßp, ßTJPjJ ßoKvjJKr pPπr ßhJw gJTPf kJPr jJ mrÄ pPπr mqmyJr k≠Kf nJPuJ, jJ oª fJ Kjntr TrPm IJoJPhr oJjMPwr CkrÇ ßp pπ KhP~ ßVJjJPyr CkTre ‰frL TrJ pJ~ ßxaJ KhP~ Fr KmkrLPf ßjTLr uãeS ‰frL TrPf xoxqJ ßjAÇ F KmwP~ Km˜JKrf mqJUqJr k´P~J\j ßjAÇ ßp

IJKuo mJ AoJoVPer oPiq pJrJ ÊiM KmPvw hJK~fô kJuPjr \jq F irPjr IJP~J\Pj KVP~ gJPTj fÅJrJ KjP\r IJfì optJhJ iPr rJUJr \jq IJk´Je ßYÓJ TPr gJPTjÇ KT∂á FT ßv´eLr IJKuo mJ AoJo rP~PZj pJPhrPT k´TífkPã oJjMw n~ TPrj jJÇ TJre FrJ KjP\r ˝Jgt rãJ~ pJ TPrj uöJ∏vro fJPhr TJPZ ßTJPjJ Kmw~ j~Ç FrJ y~PfJ KTZá ˝JPhr UJmJr ßUP~ gJPTj FmÄ nJPVq gJTPu kPTanKft KTZáS ßkP~ gJPTjÇ lPu ˝Jgtkr oJjMw KhP~ IJorJ nJPuJ oJjMPwr ChJyre KhPf kJKr jJÇ F KmwP~ IJP~J\TrJA oNu hJ~L gJTPmj TJre xm KTZá pJPhr IKiTJPr rP~PZ fJPf IjqPhr ßhJw ßh~J pJ~ jJÇ ßrKcS mJ KaKnPf vrL~f KmmK\tf IjMÔJj gJPT ßxUJPj vrL~fxÿf IjMÔJPjr IJP~J\j yPóZ IyryÇ ßx TJrPe FTPYJUJ ßhJw IJPrJk TrJr xMPpJV ßjAÇ TPjr mJKzr ßYP~ fáujJoNuT mPrr mJKzPf IJjª∏CuäJx gJPT KmiJ~ mPrr mJKzPf oKyuJrJ VLPfr IJP~J\j TPrj xTP≥Ç Fr k´iJj TJre yPuJ∏ jmmiNr IJVoj IJjªhJ~TÇ AoJo S IJKuoVPer ryxq\jT jLrmfJ k´J~ KmP~r o\KuPx ßhUJ pJ~ oMrm±LPhr xJPg IJKuo∏CuJoJS gJPTjÇ FT ßv´eLr hMÎxJyxL oJjMw TJCPT ßfJ~JÑJ jJ TPr Êr∆ TPr ßh~ lëKftr mqm˙JÇ lPu ßrTPctc VJPjr IJP~J\j y~Ç ßTJgJ~S IJmJr xrJxKr VJj v´mPer \jq VJ~T∏VJK~TJ IJjJ y~Ç IJoJPhr xoJP\ ßkvJ\LKm oJjMw rP~PZj FmÄ FPhr xJyJPpq F irPjr lëKftr mqm˙J TrJ y~Ç pJrJ oPj TPrj IJTh∏kmt ßvw yP~ ßVPu IJr KmPmYjJr Kmw~ ßjA, ßx TJrPeA y~PfJ vrL~f KmmK\tf TJ\ TrPf KÆiJ ßjAÇ Kmw~Ka xŒNet KmkrLfÇ TJre IJuäJy xmUJPj xm xo~ KmhqoJj F KmvõJx jJ gJTPu BoJj IJ\tj yPm jJÇ IJKuo mJ AoJoVPer oPiq pJrJ ÊiM KmPvw hJK~fô kJuPjr \jq F irPjr IJP~J\Pj KVP~ gJPTj fÅJrJ KjP\r IJfì optJhJ iPr rJUJr \jq IJk´Je ßYÓJ TPr gJPTjÇ KT∂á FT ßv´eLr IJKuo mJ AoJo rP~PZj pJPhrPT k´TífkPã oJjMw n~ TPrj jJÇ TJre FrJ KjP\r ˝Jgt rãJ~ pJ TPrj uöJ∏vro fJPhr TJPZ ßTJPjJ Kmw~ j~Ç FrJ y~PfJ KTZá ˝JPhr UJmJr ßUP~ gJPTj FmÄ nJPVq gJTPu kPTanKft KTZáS ßkP~ gJPTjÇ lPu ˝Jgtkr oJjMw KhP~ IJorJ nJPuJ oJjMPwr ChJyre KhPf kJKr jJÇ F KmwP~ IJP~J\TrJA oNu hJ~L gJTPmj TJre xm KTZá pJPhr IKiTJPr rP~PZ fJPf IjqPhr ßhJw ßh~J pJ~ jJÇ IJfìL~∏˝\Pjr iJKotTfJr jJjJKmi r‡k KmP~r IjMÔJPj hJS~JKf ßoyoJjrJ yJKpr yj KjP\r oPfJ TPrÇ IgtJ& ßp ßpnJPm Kj\˝ rLKf nJPuJ kJj fJrJ FaJ TPr gJPTjÇ Fxm ßãP© ßp ßpoj TPrA ßyJT kJKrmJKrT TJuYJr mJ kJKrmJKrT rLKf∏IJhvt m\J~ rJPUjÇ FPf hM’ rTPor kKrPmv xOKÓ yPf kJPrÇ IJoJPhr oMxuoJj xoJP\ FUPjJ KmKnjú rTPor iJKotT oJjMPwr IK˜fô rP~PZÇ ßpoj∏ rãevLu iJKotT, xMKmiJPnJVL iJKotT S IJiMKjT iJKotTÇ FrJ xKfqTJr IPgt FT rTPor j~Ç KjPoú F KmwP~ xÄK㬠IJPuJTkJf TrJ yPóZÇ (T) rãevLu iJKotT : FrJ yPuj k´go ßv´eLr iJKotT oJjMwÇ F ßv´eLr xTuA IJKuo∏CuJoJ kptJP~r j~ mrÄ jj IJKuo ßv´eLr oJjMwS rP~PZjÇ oJjMwPT IJuäJykJT KmPmT KmPmYjJ KhP~PZj mPu fJrJ nJPuJ∏oª mM^Pf kJPrjÇ F

xMroJ SP~mxJAa - www.surmanews.com

TJrPe fJrJ nJPuJ kKrPmv jJ ßkPu xTu rTPor IJP~JK\f IjMÔJPj KjP\ CkK˙f yPf YJj jJ FojKT kKrmJPrr TJCPTS pJS~Jr k´Kf IJTíÓ TPrj jJÇ hJS~JfhJfJ mJ ßo\mJj yPf kJPrj Knjú ßv´eLr fJA mPu ßTC TJCPT YJk xOKÓ TrPf YJj jJÇ xMfrJÄ rãevLu oMxuoJjrJ hJS~JfhJfJPT UMKv jJ TPr kKrPmPvr TJrPe IJuäJyPT UMKv rJUJr CP¨PvqA oPjr KmkrLf ßTJgJS IÄvV´ye TPrj jJÇ F irPjr iJKotPTr k´Tíf ˙Jj ßTmu fJPhr oPfJ oJjMPwr TJPZÇ (U) xMKmiJPnJVL iJKotT : IJoJPhr xoJP\ IJPrT ßv´eLr KmPmTmJj oJjMw rP~PZj pJrJ pgJxoP~ kKrPmv rãJr ßYÓJ TPrjÇ IgtJ& ßpUJPj ßpoj ßxUJPj ßfojÇ F ßv´eLr ßuJT\j KjP\ iJKotT jJ yPuS iJKotTfJPT nJPuJ ßYJPU ßhPUjÇ FrJ Kj~Kof jJoJp jJ kzPuS xoJ\m≠ yP~ gJTJr ˝JPgt jJoJpL oJjMPwr xJPg xo~ KhPf TÓ ßmJi TPrj jJÇ fJA ßpUJPj iJKotTfJ kKryJr TrJ pJ~ jJ ßxUJPj fJrJ UMm xªMr TPr nJPuJ kKrPmv rãJr ßYÓJ TPrjÇ F rTPor oJjMwS IvJK∂r TJre yPf kJPr jJÇ fJrJ xTu ˜Prr IJP~J\Pj ßpPf kJPrjÇ rãevLuPhr TJPZ ßpoj nJPuJ IJiMKjTPhr TJPZS nJPuJÇ F ßv´eLr oJjMPwr FTaJ KhT nJPuJ IJr mJTLaJ ˝JPgtr TJrPe jÓ y~Ç fJA fJrJ YJAPu rãevLuPhr oPfJ YuPf kJPrjÇ IJorJ IJvJ TrPf kJKr KmPmTmJjrJ ßpPjJ KmPmT TPr YPujÇ (V) IJiMKjT iJKotT : IJiMKjT kKrPmPv YuPf kJPrj mJ F irPjr xoJ\PT pJrJ nJPuJmJPxj fJrJS xKfqTJr IPgt KmPmTmJj oJjMw fgJ KvKãfÇ fPm fJrJ IjqPhrPT mJiJ jJ KhPuS KjP\rJ iJKotTfJr k´Kf IJTíÓ jjÇ fPm xmPYP~ nJPuJ krJovt yPuJ ßTC ß˝óZJ~ iJKotT yPf jJ YJAPu fJPT ß\Jr TrJr hJK~fô TJPrJ ßjA fPm ßxR\jqoNuT IJYrPer oJiqPo ÆLKj hJS~JKf TJP\r k´P~J\j rP~PZÇ Frkr IJPrT ßv´eLr oJjMw rP~PZj pJrJ IJxPuS KjoúoJPjr oJjKxTfJ rJPUjÇ FPhr TgJ jJ muJA nJPuJÇ FPhrPT iJKotT ßv´eLr ßuJT\j ßpoj nJPuJ ßYJPU ßhPUj jJ KbT IJiMKjT oPjr oJjMPwrJS YuJPlrJ KjoúoJPjr yS~Jr TJrPe nJPuJ ßYJPU ßhPUj jJÇ FUJPj muJ k´P~J\j ßp, IPjT ßãP© ßo\mJj iJKotT ßv´eLr yPu IJfìL~∏˝\j Foj jJ yPu ßo\mJj x∂áÓ gJTPmj jJ FaJ ˝JnJKmTÇ fJA KmP~∏vJhLr ioLt~ kKrPmv rãJ~ IJfìL~∏˝\Pjr IJ∂KrT xyPpJKVfJ gJTJr IJmvqTfJ rP~PZÇ KmP~∏vJhLr kKrPmvPT lëKft∏IJPoJPhr IJxr oPj TrPuA xoxqJ ßxUJPjÇ IJoJPhr mM^J CKYf ßp, KmP~∏vJhLr IP~J\j k´TífkPã FTKa ioLt~ TJ\Ç IJorJ xYrJYr iotL~ kKPmPv ßpxm IJP~J\j TPr gJKT KbT KmP~∏vJhLPTS IjMr‡k oPj TrPf yPmÇ fJ jJ yPu KmP~∏vJhLr kKrPmv KmzÍjJr KhPTA YPu pJPmÇ YuPm.. xJPmT xMkJr, TJuJr∆TJ uKfKl~J


AxuJo iot 29

SURMA m 13 - 19 February 2015

oJP~r nJwJ~ iot kJb oBj KYvfL ÈS @oJr mJÄuJ oJ ßfJr @TMu TrJ „Pkr xMiJ~ Âh~ @oJr pJ~ \MKzP~' F xMPrr ßrv iPrA muPf YJA mJÄuJ nJwJr xMPrr ßp ^ÄTJr fJ Ijq nJwJ~ UMÅP\ kJS~J hJ~Ç nJwJ @uäJyr KmPvw ßj~Jof S KjhvtjÇ TJuJPo kJPTr nJwJ~ ÈUJuJTJu AjxJjJ @uäJoJÉu mJ~JjÇ @uäJy oJjMw ‰fKr TPr TgJ muJr vKÜ KhP~PZj'Ç F vKÜr jJoA nJwJÇ kOKgmLr xm nJwJA @uäJyr nJwJ FmÄ fJÅr KjhvtjÇ @uäJy mPuj, ÈS~J Koj @~JKfKy UJuTMxxJoJS~JKf S~Ju @rKÆ S~JUKfuJlM @uKxjJKfTMo' È@r fJÅr Kjhvtj yPò @xoJj \KoPjr xOKÓ FmÄ ßfJoJPhr nJwJr KmKnjúfJ'Ç k´PfqT \JKfr nJwJA fJr KmPvw hJjÇ k´PfqT \JKfr nJwJr ˝LTOKfA KfKj KhP~PZj ßx \JKfr nJwJ~ jmL kJKbP~Ç TJuJPo kJPT @PZ, ÈIoJ @rxJujJ Kor rJxNKu AuäJ Km KuxJKj TJSKoKy'Ç @Ko k´PfqT \JKfr TJPZ ßx \JKfr Kj\˝ nJwJKnK•T rJxNu kJKbP~KZÇ rJxNPur vJK»T Igt hNf mJ xÄmJh mJyTÇ nJwJ ZJzJ xÄmJh yPf kJPr jJ fJA rJxNu FmÄ nJwJ SfPk´JfnJPm \KzfÇ Kj\ Kj\ jmL-rJxNu KYjPuA iot xÄÛOKf nJwJPT ßYjJ xy\ yP~ pJPmÇ F\jqA oPj y~ uJuj ßVP~KZPuj, ÈjmL jJ oJPj pJrJ ßoJ~JPyh TJPlr fJrJ'Ç jmLPT oJjJ nJPuJmJxJ oyJj oJKuT @uäJyr ÉTMo, pKh @oJPT nJPuJmJxPf YJS @oJr jmLPT IjMxre TrÇ @orJ oMxKuo KyPxPm xm jmLr @hvtA @oJPhr @hvtÇ ßTJr@j k´oJe TPr nJwJ k´P~JV ßãP© TJrS hMmtufJ gJTPu fJr xJyJpqTJrL KjP~ ßj~JÇ jmLPhr xMjf ú ßpoj oMxJ (@.)-Fr K\øJ~ \zfJ gJTJ~ KfKj mPuj, ÈS~J @KU yJÀj @r @oJr nJA yJÀj, É~J @lxJÉ KoKjú KuxJjJj'Ç KfKj @oJr ßYP~ k´J†unJwL, lJ @rKxuÉ oJK~ ÀhJjÇ fJPT @oJr xyPpJVL TPr KhjÇ TJuJPo kJPTr F

@~Jf ßgPT mM^J pJ~ jmL-rJxNuPhr TgJ oJjMPwr ßmJiVoq yS~J \ÀKrÇ KT∂á @orJ ßp ßfJfJ kJKUr oPfJ ßTJr@j-yJKhPxr mMKu @SKzP~ pJKò ßmJ^Jr KY∂J TrKZ jJ jJjJ pMKÜ ßhKUP~ \MoJr UMfmJ @\S oMxKuäPhr ßmJiVoq xoxJoK~T nJwJ~ ßh~J yPò jJÇ @oJPhr AoJoPhr \Lmj kJb TrPu ßhKU ãofJ fJPhr yJfZJKj KhP~ ßcPTPZ, KT∂á fJrJ ÆLKj VPmweJ~ KmYMqKf WaPm F\jq ãofJ ßgPT hNPr ßgPTPZjÇ pJPhr mM^JPjJr hJK~fô fJrJS ßx hJK~fô pgJpg kJuj jJ TPr msJ¯e kMPrJKyfPhr oPfJ iotPT fJrJ KjP\Phr @~P• ßrPU mPuPZ iotL~ KmwP~r YYtJ iotL~ nJwJ Knjú Ijq nJwJ~ ‰mi j~Ç IgY F ßhPv ßpxm xMKl ÆLPjr hJS~Jf KjP~ FPxPZj fJrJ F ßhPvr nJwJPTA KjP\r nJwJ TPr KjP~PZjÇ \jfJr xPñ \jfJr nJwJ~ FKuaPhr xPñ FKuaPhr nJwJ~ TgJ mPuPZjÇ KhKuär Kj\JoMK¨j @CKu~Jr TgJ ßT jJ \JPjjÇ KfKj ãofJ FmÄ ãofJS~JuJr TJZ ßgPT hNPr gJTPfj lPu \jVe fJPT @kj oPj TPr fJr UJjTJ~ Knz TrfÇ F\jq KyÄxJ yPfJ xMufJj KV~JxMK¨j fMWuPTrÇ rJ\ hrmJPr cJTPuS KfKj muPfj rJ\J-mJhvJr TJPZ @oJr ßTJPjJ TJ\ ßjA, lKTPrr @˜JjJA @oJr mJuJUJjJÇ fMWuT UJ\J Kj\JoPT fJr k´Kfkã oPj TrPuS \jfJ KmVPz pJPm F nP~ KTZM mPujKjÇ fMWuT TftOT mñKm\P~r lPu KfKj oPj TrPuj \jof ßfJ Km\~Lr kPãA gJPT fJA hNf oJrlf KYKb kJbJPujÇ @Ko KhKuä @xJr @PVA @kKj KhKuä ßZPz YPu pJPmj, jfMmJ @Ko FPx @kjJr @˜JjJ èÅKzP~ ßhmÇ KYKb ßkP~ UJ\J Kj\Jo \mJmL kP© KuUPuj, ÈKhKuä yjM\ hMrJ˜' (KhKuä ßfJ mÉ hNr) F TgJr yJKTTf mJhvJy jJ mMP^ kJKrwhmVtPT fJr Km\P~r xÄmitjJr @P~J\j TrPf mPu mJAPr Im˙Jj TrPf gJPTjÇ Fr oPiq k´mu ^Pz fJr I˙J~L k´JxJh ßnPX KfKj

F x¬JPyr

oOfMqmre TPrjÇ KT∂á UJ\J Kj\JoMK¨j FUjS KhKuäPf ÊP~ ßgPT KhKuämJxLPT „yJKj vJxj TPr pJPòjÇ rJÓsL~ vJxj pJrJA TÀj jJ ßTj @oJPhr „yJKj vJxTrJ pgJpg hJK~fô kJuj jJ TrJr lPu @oJPhr TKu\Jr aMTrJ x∂JjrJ iot KvãJ ßgPT KmoMU yP~ @oJPhr iotL~ xJoJK\T xJÄÛOKfT oNuqPmJi yJKrP~ @oJPhr yJ\Jr mZPrr kJKrmJKrT GKfyq ßnPX ßluPZÇ xÄÛOKf muPu IPjPTA VJj-mJ\jJ jJaq jOfq mMP^ gJPTj @xPu KT∂á fJ j~Ç KmÊ≠ oPf xÄÛOOKf yu KmvõJx-ÀKY InqJx-@hPvtr jJoÇ oJKTtj AKfyJxKmh CAu cMrJj xÄÛOKfr xÄùJ KhPf KVP~ mPuj, ÈxÄÛOKf xnqfJr Inq∂r ßgPT @kjJ @kKj CPb @xJ Kmw~'Ç fJr oPf FUJPj ßTJPjJ K\Kjx ß\Jr TPr YJKkP~ ßh~J pJ~ jJÇ \JfL~ xnqfJr k´nJPm ßpxm @hfInqJx, ˝nJm-YKr© @kjJ ßgPT ßVJaJ \JKfr oPiq ZKzP~ gJPT fJ-A xÄÛOKfÇ \JfL~ xÄÛOKf jJo KhP~ ßTJPjJ K\Kjx ß\Jr TPr YJuM TrJ pJ~ jJÇ F\jqA ßhKU F IûPu pUj \JfL~ GPTqr TgJ mPu ChtM nJwJPT YJKkP~ ßh~Jr ßYÓJ yP~PZ F IûPur oJjMw VP\t CPbPZÇ oJfOnJwJr optJhJ nNuMK£f yPò fJ xyq TPrKj mJÄuJr hJoJu ßZPurJÇ kJzJ-oyuäJ~ \jof ‰fKr TPr nJwJr optJhJ k´KfKÔf TPrPZ fJrJÇ KT∂á ßx nJwJ @\S hMKUjL metoJuJr xJ\JPjJ ßvJKkx ZJzJ @r KTZMA j~Ç xoJP\r FKua ßv´eL AÄPrK\ KjP~ mq˜Ç iotL~ ßv´eL @rKm ChtM KjP~ mq˜Ç xÄÛOfPxmLrJ KyKª VJPjr xNr KjP~ mq˜Ç KxPjoJS~JuJrJ mKuCPcr KyKª Kluì KjP~Ç @r WPrr miNrJ nJrfL~ KaKn YqJPju KjP~ mq˜Ç F ßpj @Kvr hvPT ˚J~MpM≠ YuJTJPur rKYf ZzJ ÈoJKTtKj, ßTC ßTC ÀvL/PTC mJ YLjJ fJA UMKv/PhPvr Knfr ßjA ßhvL'Ç mJÄuJ @oJr oJP~r nJwJ oJPT KjP~ ßpoj @oJPhr Vmt ßfoKj oJP~r nJwJ KjP~S Vmt TKrÇ

jJoJPpr xo~xNYL IJu IJTxJ oxK\h

13 ßlms∆~JrL, ÊâmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-01 KoKja 12-19 KoKja 03-22 KoKja 05-17 KoKja 06-35 KoKja

14 ßlms∆~JrL, vKjmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

05-59 12-19 03-24 05-18 06-36

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

15 ßlms∆~JrL, rKmmJr

AjxJl, IKiTJr S ˝JiLjfJ k´xñ UªTJr oMyJÿh yJKohMuäJy ßp xoJP\ oJjMw AjxJl S jqJ~KmYJr-mKûf y~, ˝JiLjfJ Umt y~; ßxUJPj IkrJik´mefJ vKÜxûP~r oSTJ kJ~; ãMiJ-kLKzf oJjMw KmhqoJj @Aj S KmYJrmqm˙Jr k´Kf @˙J yJrJ~Ç iot-met-hu-PVJÔL KjKmtPvPw oJjMw pUj ‰mwoqyLj jqJpqfJr KnK•Pf fJr IKiTJr mMP^ kJ~ jJ; fUj IKiTJPrr \jq ßx uzJA-xÄV´JPor kg ßmPZ ßj~Ç IKiTJryJrJ oJjMPwr mûjJPmJi pUj YrPo CPb, fUj fJrJ KjKmtYJr k´KfWJPfS k´PrJKYf yPf kJPrÇ ßoJaJ hJPV @orJ \Lmj S xŒPhr KjrJk•J, UJhq-m˘-KvãJ-KYKT“xJ S mJx˙JPjr KjÁ~fJ, jqJ~KmYJr k´JK¬r, KY∂J, of k´TJv S KjKmtPWú Kj\˝ Kx≠J∂ ßjS~Jr ˝JiLjfJr TgJ CPuäU TrPf kJKrÇ xmJr k´Jkq F IKiTJrèPuJ pUj KZKjP~ ßjS~Jr ßYÓJ TrJ y~, fUj xoJP\ Fr jJjJ CkxVt ßhUJ ßh~Ç pJ YNzJ∂ KmPmYjJ~ TJPrJ \jq TuqJeTr y~ jJÇ fJA AxuJo AjxJl, oJjmJKiTJr S oJjMPwr ˝JiLjfJr k´Kf IfqKiT èÀfôJPrJk TPrÇ PoRKuT IKiTJPrr xÄK㬠AKfyJx : KV´T hJvtKjTVe Kj”xPªPy @APjr rJ\fô S jqJ~ AjxJPlr Skr pPgÓ èÀfôJPrJk TPrPZj FmÄ Fr k´P~J\jL~fJ S èÀfô xŒPTt Ifq∂ kJK§fqkNet V´∫JmKu rYjJ TPrPZjÇ KT∂á fJÅPhr ßuUJ~ @orJ oJjmL~ xofJr ßTJPjJ iJreJ kJKò jJÇ fJÅrJ KyªM˙JPjr msJ¯e, ãK©~, TJ~˙ (xrTJKr TotYJrL) S jo”vNhs AfqJKh ßv´Ker oPfJ oJjm \JKfPT KmKnjú ßv´KePf KmnÜ TPrj FmÄ ojMvJP˘r oPfJ fJPhr FUJPjS YJrKa ßv´Ke KmhqoJjÇ ßkäPaJ (UO.kN. 427-347) fJÅr k´\Jfπ V´P∫ vJxj-Tftf O ô ÊiM hJvtKjTPhr hJj TPrj FmÄ xoJP\r ImKvÓ ßuJTPhr TOwT, ‰xKjT, hJx AfqJKh ßv´KePf KmnÜ TPrjÇ KfKj mPuj, ÈjJVKrTVe! ....PfJoJPhr oPiq TfPTr rJ\fô TrJr (@uäJyk´h•) ßpJVqfJ @PZ FmÄ fJPhr ßUJhJ fJ~JuJ ßxJjJ KhP~ ‰fKr TPrPZjÇ TfTPT ÀkJ KhP~ ‰fKr TPrPZj FmÄ fJrJ kNPmtJÜPhr

xJyJpqTJrL, fJrkr @PZ TOwT S y˜Kv·L, pJPhr KfKj Kkfu S ßuJyJ KhP~ ‰fKr TPrPZjÇ" jqJ~KmYJr k´xñ : @orJ Km˛P~r xPñ uãq TrKZ ßp, hJvtKjT ßkäPaJS jqJ~KmYJPrr ßãP© xJPoqr k´mÜJ jjÇ KfKj k´PfqT ßv´Ker oJjMPwr \jq kOgT kOgT @APjr xogtTÇ âLfhJxPhr xŒPTt KfKj fJÅr @AjV´P∫ KuPUPZj, "âLfhJxPhr ßxA vJK˜A kJS~J CKYf, pJr fJr ßpJVqÇ fJPhr ˝JiLj jJVKrPTr oPfJ ÊiM KfrÛJr S n“txjJ TPrA ßZPz ßhS~J CKYf j~Ç (G, kO. 238)Ç KfKj jJrL-kMÀPwr oJP^S xofJr xogtT jjÇ KfKj mPuj, Èx“TJP\r mqJkJPr jJrLPhr k´TOKf kMÀwPhr fMujJ~ yLjfrÇ' (G, kO. 280)Ç ßkäPaJr oPfJ fJÅr Kvwq FKrˆauS (UO. kN. 384-322) ßv´Ke ‰mwoqoNuT xoJ\mqm˙Jr k´mÜJÇ kJÁJPfqr KmKnjú ßhPvr xÄKmiJPj oJjmJKiTJPrr iJrJ I∂ntKM Ü : 1355 KUsÓJP» KmsKav kJutJPo≤ oqJVjJTJatJr ˝LTOKf KhPf KVP~ @AjVf xoJiJj IPjõwPer KmiJj o†Mr TPrÇ 14v vfT ßgPT 16v vfT kpt∂ ACPrJPk ßoKT~JPnKur hvtPjr \~\~TJr KZu, KpKj ‰˝rfPπr yJf vÜ TPrKZPuj, rJ\JPhr vKÜ pMKVP~KZPuj FmÄ ãofJ hUuPT \LmPjr CP¨Pvq kKref TPrjÇ 1789 KUsˆJP» @PoKrTJr TÄPV´x @Aj TJptTr TrJr Kfj mZr kr fJPf Foj 10Ka xÄPvJijL o†Mr TPr, pJ ÈIKiTJr @Aj' jJPo k´Kx≠Ç FTA mZr l∑JP¿r \JfL~ kKrwh ÈoJjmJKiTJPrr ßWJweJk©' IjMPoJhj TPrÇ l∑J¿ fJr 1946 xJPur xÄKmiJPj 1789 xJPur oJjmJKiTJPrr ßWJweJk© vJKou TPrÇ FTA mZr \JkJj ßoRKuT IKiTJrPT xÄKmiJPjr IÄPv kKref TPrÇ 1948 xJPur 10 KcPx’r \JKfxÄPWr ÈoJjmJKiTJr xjh' ßWJKwf y~Ç PoRKuT oJjmJKiTJr k´KfÔJ~ AxuJPor pMVJ∂TJrL khPãk : KmhJ~ yP\r nJwPe FmÄ oKhjJ xjPh KmvõjmL oMyJÿh (xJ.) oJjmJKiTJPrr ßp mJ˜PmJKYf xjh ßWJweJ TPrj, fJ xoJ\ S rJÓsL~ \LmPj k´JP~JKVT k´Kfluj WKaP~PZÇ pJ kptJPuJYjJ TrPu k´oJKef y~, oJjmJKiTJr

k´KfÔJ~ AxuJPor ImhJj pMVJ∂TJrL S IKmxÄmJKhfÇ Fr kJvJkJKv oKhjJr xoJP\ xKyÌMfJ, ãoJ, k´KfhJj, IñLTJr rãJ, xffJ, @oJjfhJKr, xÆqmyJr, xhJYJr, @®fqJV, kPrJkTJr ßxR\jq k´hvtj S xMToM Jr YYtJr FT IjMko @hvt ˙JKkf y~Ç KmhJ~ yP\r nJwPe mÄvoptJhJ, Km•-Qmnm @r VJP~r rPXr KnK•Pf oJjMPw oJjMPw ßnh-mMK≠r k´YKuf iJreJPT èÅKzP~ KhP~ KfKj xmtoJjKmT xofJ S xoIKiTJPrr InNfkNmt xjh ßWJweJ TPrjÇ ßx nJwPer ZP©ZP© Fr xfqfJ k´°KN af y~Ç PUJuJlJP~ rJPvKhPjr k´go UKulJ S rJxMPur kr kOKgmLPf KpKj ßv´Ô @PuJKTf oJjMw y\rf @mM mTr KxK¨T (rJ.) rJPÓsr vJxjnJr V´yPer ImqmKyf kr k´h• nJwPe mPuKZPuj, ÈPfJoJPhr oPiq hMmu t fo mqKÜS @oJr TJPZ xmu, pKh ßx jqJ~xÄVf Im˙JPj gJPTÇ @r ßfJoJPhr oPiq xmtJKiT k´nJmvJuL S vKÜoJj mqKÜPTS @Ko @APjr k´Pvú, IPjqr IKiTJPrr k´Pvú ZJz ßhm jJÇ' mftoJj xoJP\ IPjT ßãP© jqJ~KmYJrk´JK¬r k´Pvú KmYJrk´JgtL mJ xJiJrPer IjMnNKf k´TJPvr ˝JiLjfJr kg À≠ TrJ yP~PZÇ ßpj ßx muPf jJ kJPr @Ko jqJ~KmYJr kJAKj KTÄmJ IoMT KmYJrT @oJr k´Kf IKmYJr TrPujÇ AxuJo mPu, UKulJ, vJxT-k´vJxT, KmYJrT ßTC ßlPrvfJ jj; xoJPuJYjJr DP±t jj; hJ~oMÜ jjÇ y\rf @uL (rJ.) ãofJ~ gJTJTJPu f“TJuLj KmYJrkKf ÊrJAyP~r TJbVzJ~ hJÅKzP~KZPujÇ ßxKhjTJr kJr¸KrT mÜmq @r ÊjJKj @\S ßVJaJ hMKj~Jr TJPZ IjMko hOÓJ∂ yP~ @PZÇ FT\j oJjMwPT fJr TOfTot KhP~ KmYJr TrJ yPm; fJr TJP\r oNuqJ~Pjr ßãP© KmKi-KjPwi ßTj gJTPm? ˜rPnPh mqKÜr optJhJr k´Kf pgJpgnJPm xÿJj k´hvtj TPrS ßTj fJr TPotr KmYJr-KmPväwe TrJr IKiTJr gJTPm jJ? AjxJlPT ßTj KTfJPm mKª @r IKiTJr S ˝JiLjfJ ßTj xmPur xŒK• yPm @r hMmtPur \jq yPm IuLT ˝kú? F ‰mwPoqr ßh~Ju nJXPf AxuJPor @hvtA KT FToJ© KmT· j~!

l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

05-58 12-19 03-26 05-20 06-37

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

16 ßlms∆~JrL, ßxJomJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

05-56 12-19 03-27 05-22 06-39

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

17 ßlms∆~JrL, oñumJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

05-54 12-19 03-29 05-24 06-41

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

18 ßlms∆~JrL, mMimJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

05-52 12-19 03-31 05-26 06-43

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

19 ßlms∆~JrL, mOy¸KfmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

05-50 12-19 03-32 05-28 06-44

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja


30 IJ∂\tJKfT

13 - 19 February 2015 m SURMA

pMÜrJÓsPT kMKfPjr ÉKv~JKr

10 ßlms∆~JKr - ACPâPjr Inq∂rLe KmwP~ y˜Pãk jJ TrPf pMÜrJÓs S fJr kKÁoJ Ko©Phr TzJ ÉKv~JKr KhP~PZj rJKv~Jr ßk´KxPc≤ näJKhKor kMKfjÇ ACPâj xÄTPar \jq

kKÁoJ ßhvèPuJPT hJ~L TPr KfKj fJ xoJiJPjr \jq \JotJKj S lsJP¿r k´˜JKmf vJK∂ kKrT·jJ mJ˜mJ~Pj TJ\ TrJr TgJS \JKjP~PZjÇ Koxr xlPr pJS~Jr @PV 8

ßlms∆~JKr, ßrJmmJr ßhvKar rJÓsL~ xÄmJhoJiqo @u-@yrJoPT ßh~J FT xJãJ“TJPr KfKj mPuj, È@oJPhr ßTJPjJ ofJof jJ KjP~ ACPâPjr Inq∂rLe KmwP~ pMÜrJÓs S fJr kKÁoJ Ko© ßhvèPuJr jJT VuJPjJr kKreKf n~Jmy yPm mPu @orJ xfTt TrKZÇ kMKfj mPuj, kKÁoJ ßhv fJPhr xJoKrT xÄVbj jqJPaJr @SfJ mJzJPf rJKv~J S Fr Ko©Phr oPiq KmvOÄUuJr mL\ ßrJke TrPZÇ ACPâj xÄTPar \jq kKÁoJ ßhvèPuJ~ hJ~LÇ fJrJ KTP~Pnr CV´ \JfL~fJmJhLPhr CxPT KhPòÇ rJKv~J ACPâPj ßxjJ kJKbP~ KmPhsJyLPhr xJyJpq TrPZ kKÁoJ ßhPvr Foj IKnPpJV I˝LTJr TPr KfKj mPuj, rJKv~J fJr Ko© ßhvPT TUPjJA xoxqJ~ ßlPu jJÇ ßâoKuPjr F mqJkJPr ßTJPjJ yJf ßjAÇ AKfoPiq \JotJKj S lsJP¿r vJK∂ k´˜JPm rJK\ yP~PZ ACPâj S rJKv~JÇ Vf 6 ßlms∆~JKr, ÊâmJr lsJ¿ S \JotJj ßjfJrJ oPÛJ~ SA k´˜Jm KjP~ kMKfPjr xPñ ‰mbT TPrjÇ

ACPâPj YuoJj IK˙rfJ S xKyÄxfJr \jq rJKv~Jr ßk´KxPc≤ näJKhKor kMKfjPT FT\j ‰˝rJYJrL vJxT KyPxPm @UqJK~f TPrPZj KmsKav krrJÓsoπLÇ kJvJkJKv pMÜrJ\q muPZ, FToJ© rJ\QjKfT xoJiJjA kJPr kNmt ACPâPjr rÜã~L IiqJP~r kKrxoJK¬ aJjPfÇ KmsKav krrJÓsoπL KlKuk yqJo¥ mPuPZj, ÈÀv mJKyjLPT yJrJPf kJrPm jJ ACPâPjr \jfJÇ FaJ ßTJPjJ mJ˜m xoJiJj j~Ç ImvqA Fr FTaJ rJ\QjKfT xoJiJj gJTPf yPmÇ' Àv ßk´KxPc≤ näJKhKor kMKfj k´xPñ KlKuk mPuj, ÈFA oJjMwaJ @∂\tJKfT FT xLoJP∂ fJr ‰xjqhu kJKbP~PZjÇ Ijq FTKa ßhPvr ßaKraKrPT IKiV´ye TPrPZjÇ FA FTKmÄv vfPT KfKj ßpj Kmv vfPTr oJ^JoJK^ xoP~r FT ‰˝rvJxPTr nNKoTJ~ ImfLet yP~PZjÇ ßTJPjJ xnq \JKf Foj @Yre TrPf kJPr jJÇ' kNmt ACPâPjr hUu S Kj~πePT ßTªs TPr KTP~Pnr ßxjmJKyjLr xPñ xv˘ KmPhsJyLrJ uzJA TrPZÇ

nJrPf iwtek´mefJ mJzPZ 10 ßlms∆~JKr - mZr KfPjT @PV KhKuäPf Yu∂ mJPx FT jJrLPT iwte TPr yfqJr WajJ~ Kmvõ\MPz @PuJYjJ~ @Px nJrPfr jJrL KjptJfjÇ ßhvmqJkL mqJkT k´KfmJh KmPãJn yPuS Khj Khj ßpj ßmPzA YuPZ iwtek´mefJÇ nJrf yP~ CPbPZ iwtPer In~Jv´oÇ nJrPfr CKzwqJ~ oJAjr ÛMPu xrTJKr ßyJPˆPu 5o S 6Ô ßv´eLr hMA ZJ©Lr x∂Jj k´xPmr WajJ~ ßfJukJz xOKÓ yP~PZÇ oJ© kPjr KhPjr oPiqA FA hMKa x∂Jj k´xPmr WajJ WPaÇ 9 ßlms∆~JKr, ßxJomJr aJAox Im AK¥~J \JjJ~, CKzwqJr ßTJrJkMa ß\uJr CoMKr @v´o ÛMuKa flKxKu \JKf S Ck\JKfPhr \jq rJÓsL~ @mJKxT ÛMu KyPxPm kKrYJKufÇ Vf 4 ßlms∆~JKr wÔ ßv´eLPf Iiq~jrf FT\j ZJ©L kM©x∂JPjr \jì ßhjÇ Fr 12 Khj @PV FA ÛMPur kûo ßv´eLr @PrT ZJ©LS kM©x∂JPjr \jì KhP~ Umr y~Ç F hMKa k´xPmr WajJ~ ÛMu TftOkPãr KmÀP≠ pgJpg hJK~fô kJuPj mqgtfJr IKnPpJV CPbPZÇ 8 ßlms∆~JKr, ßrJmmJr SA ÛMPur k´iJj KvãT ‰TuJxYre ms¯JPT S ZJ©JmJx xMkJr xKmfJ èÀPT ßV´lfJr TPrPZ kMKuvÇ UMmPu KjP~PZ “Kk§, lMxlMx nJrPfr rJ\iJjL KhKuär TJZJTJKZ FTKa vyPr oJjKxT k´KfmºL FT oKyuJPT Veiwte TPr lMxlMx S ÂhKk§ UMmPu KjP~PZ KmTOf uJuxJr hMmtO•rJÇ F WajJ~ IKnpMÜPhr fjúfjú TPr UMÅ\PZ kMKuvÇ 8 ßlms∆~JKr, PrJmmJr mÉ oKyuJxy v' v' oJjMw ßrJfJT jJPo vyrKar kJPv KhKuäoMUL FTKa oyJxzT ImPrJi TrJr kr yKr~JjJ rJP\qr kMKuv jPzYPz mPxPZÇ 28 mZPrr SA oKyuJPT 1 ßlms∆~JKr ßgPT kJS~J pJKòu jJÇ Frkr 4 ßlms∆~JKr FTKa ßUJuJ oJPb fJr KZjúKnjú ßhy UMÅP\ kJS~J pJ~Ç o~jJfhP∂ KjKÁf TrJ y~ oOfMqr @PV SA oKyuJ iwtPer KvTJr y~Ç FmJr \JkJKj kptaTPT iwte nJrPfr C•rJûuL~ GKfyJKxT jVrL \~kMPr \JkJPjr FT jJrL kptaTPT (20) iwte TPrPZ FT VJAcÇ 9 ßlms∆~JKr, ßxJomJr SA oKyuJ kMKuPvr TJPZ F IKnPpJV TPrPZjÇ FT kMKuv TotTftJ \JjJj, 8 ßlms∆~JKr, ßrJmmJr KmTJPu SA jJrLPT FT\j VJAc fJr ßoJarmJAPT \~kMPrr KmKnjú ˙Jj WMKrP~ ßhUJPjJr TgJ mPu FTKa Kj\tj ˙JPj KjP~ fJPT iwte TPrÇ kMKuPvr oyJkKrhvtT iroYJÅh ‰\j mPuj, È9 ßlms∆~JKr \JkJPjr FT jJrL kptaTPT ˙JjL~ FT mqKÜ iwte TPrPZ mPu @oJPhr TJPZ IKnPpJV TPrPZjÇ'

˙u yJouJ ÊÀ TrPf pJPò ArJKT mJKyjL @AFPxr Skr \ctJPjr 56 mJr KmoJj yJouJ

10 ßlms∆~JKr - KxKr~J S ArJPTr KmvJu FuJTJ hUu TPr ßUuJlf ßWJweJTJrL xÄVbj AxuJKoT ߈Par (@AFx) Im˙JPjr Skr hlJ~ hlJ~ KmoJj yJouJ YJuJPjJr ßWJweJ KhP~PZ \ctJjÇ fJPhr KmÀP≠ @∂\tJKfT IKnpJPjr IÄv KyPxPm 5 ßlms∆~JKr, mOy¸KfmJr ßgPT 56 mJr KmoJj yJouJ YJKuP~PZ @ÿJjÇ F KhPT ArJKT mJKyjL ßx ßhPv @AFPxr KmÀP≠ KvVKVrA ˙u yJouJ ÊÀ TrPf pJPòÇ oJKTtj xN© F fgq \JKjP~PZÇ \ctJj KmoJjmJKyjLr k´iJj ßo\r ß\jJPru ojxMr ß\JmJr 8 ßlms∆~JKr, ßrJmmJr mPuj, @AFPxr KmÀP≠ @∂\tJKfT IKnpJPjr IÄv KyPxPm 5 ßlms∆~JKr, mOy¸KfmJr ßgPT 56 mJr KmoJj yJouJ YJKuP~PZ @ÿJjÇ @AFx xŒ´Kf \ctJPjr KmoJjmJKyjLr FT kJAuaPT \Lm∂ kMKzP~ oJrJr FTKa n~ïr KnKcS k´TJv TPrÇ Frkr \ctJj F WajJr ÈhJÅfnJXJ' \mJm ßh~Jr IñLTJr TPrÇ ß\JmJr mPuj,

ÈKmoJjmJKyjLr kJAua oM~J\ @u-TJxJxPmy yfqJr k´KfPvJi KjPf IKnpJPjr k´go KhPj @AFPxr k´KvãeKvKmr S xr†JoJKhxy 19Ka Im˙Jj ±Äx TPr ßh~J yP~PZÇ' KfKj mPuj, @AFx KmPrJiL ß\JPar KmoJj yJouJ~ \tcJt j IÄv ßj~Jr kr F kpt∂ fJPhr xJf yJ\JPrrS ßmKv ßpJ≠J Kjyf yP~PZjÇ FT\j vLwt oJKTtj hNf mPuPZj, @VJoL TP~T x¬JPyr oPiq @AFPxr KmÀP≠ ArJKT ‰xjqrJ mz irPjr ˙u IKnpJj ÊÀ TrPmÇ @AFx KmPrJiL kKÁoJ S @rm ßhvèPuJr ß\JPar oJKTtj xojõ~T \j IqJPuj mPuj, È@VJoL TP~T x¬JPyr oPiq fJPhr KmÀP≠ ArJKT ‰xjqrJ mz irPjr ˙u IKnpJj ÊÀ TrPmÇ KfKj \ctJPjr xrTJKr xÄmJh xÄ˙J ßk©JPT mPuj, ArJKT mJKyjL ˙u IKnpJj ÊÀ TrPu fJPhr xyJ~fJ TrPf ß\JaS mz irPjr yJouJ YJuJPmÇ' @AFx ßpJ≠JrJ KxKr~J S ArJPTr Km˜Let FuJTJ hUu TPr AxuJKo ßUuJlf ßWJweJ TPrPZÇ

AP~PoPj xïa KjrxPj xmthuL~ ‰mbT 10 ßlms∆~JKr - AP~PoPj rJ\QjKfT xïa KjrxPj \JKfxP–Wr f•ôJmiJPj 9 ßlms∆~JKr KmmhoJj huèPuJ Fm ‰mbPT KoKuf y~Ç ãofJ hUuTJKr yJCKZ KmsPhsJyLrJ FA k´gomJPrr oPfJ k´KfƪôL huèPuJr xJPg ‰mbPT xÿf yS~Jrkr FA ‰mbT IjMKÔf yPuJÇ \JKfxP–Wr AP~Poj k´KfKjKi \JoJu ßmPjJoJr ßrJmmJr \JKjP~KZPuj, AP~PoPjr KmxÄmJhL huèPuJ vJK∂ k´KfÔJr uPãq FTKa ‰mbPT mxPf xÿf yP~PZÇ mftoJPj Kv~J ßVJÔLKa kJutJPo≤ KmuM¬ TrJ S jfMj kKrwh VbPjr ßWJweJ KhP~ mqJkTnJPm xoJPuJKYf yP~PZÇ AP~PoPj vJK∂ k´KfÔJ~ \JKfxP–Wr oiq˜fJ k´˜JPm @kJff xJzJ FPuS oyJxKYPmr @TJ–ãJr KmkrLPf @mJPrJ KmfTt CbPf kJPrÇ mJj KT oMj YJAPZj khfqJVTJrL ßk´KxPc≤ @maM rJKæy ojxMr yJKh kMjrJ~ hJK~fô kJuj TÀjÇ KfKj ßhvKar Foj rJ\QjKfT xïPar ßkZPj yJCKZPhr ßhJwJPrJk TPrPZjÇ yJCKZPhr ãofJPrJyPj kKrK˙Kfr @PrJ ImjKf WaPm mPu KmvõJx TPrj KfKjÇ fPm kKrwh VbPjr ßWJweJr kPã yJCKZrJ pMKÜ k´hvtj TPrPZÇ fJPhr nJwq ßk´KxPc≤ khfqJPVr kr ßpUJPj kKrwh @kjJPfA KmuM¬ yP~ ßVPZ, ßxUJPj xïa ßoJTJPmuJ~ jfMj kKrwPhr ßWJweJ k´hJj ZJzJ KÆfL~ ßTJPjJ kg fJPhr xJoPj ßUJuJ KZu jJÇ CPuäUq, yJCKZrJ rJ\iJjL xJjJr hUu kMPrJkMKr KjP~ ßj~Jr kr pUj ßk´KxPc≤ S k´iJjoπLr mJxnmj ImÀ≠ TPr, fUj ßk´KxPc≤ khfqJPVr ßWJweJ ßhjÇ 7 ßlms∆~JKr vKjmJr yJCKZrJ ßhv YJPuJPjJr k´Pvú AP~PoPjr rJ\QjKfT huèPuJr xJPg FTPpJPV TJ\ TrPf @V´yL mPu \JjJ~Ç


IJ∂\tJKfT 31

SURMA m 13 - 19 February 2015

@u\JK\rJ xJÄmJKhPTr oMKÜr @øJj TJjJcJr 10 ßlms∆~JKr - @u\JK\rJ KaKn YqJPjPur xJÄmJKhT ßoJyJÿh lJyKoPT IKmuP’ oMKÜ KhPf 8 ßlms∆~JKr, ßrJmmJr KoxPrr k´Kf @øJj \JKjP~PZ TJjJcJÇ ßhvKar krrJÓsKmw~T oπL Kuj AKuY mPuj, xyTotL KkaJr ßV´Pˆr xJPg lJyKoPTS oMKÜ ßh~Jr @võJx xP•ôS @mJr KmYJPrr fJKrU ßh~J~ TJjJcJ VnLrnJPm CKÆVúÇ FT KmmOKfPf KfKj mPuj, TJjJcJ lJyKoPT IKmuP’ oMKÜ ßh~Jr @øJj \JjJPòÇ oMxKuo msJhJrÉcPT xyPpJKVfJr IKnPpJPV TJfJrKnK•T @u\JK\rJr lJyKo S KoxPrr mJPyr ßoJyJÿhPT oNuf 10 mZPrr TJrJh§ ßh~J yP~KZuÇ KT∂á \JjM~JKrPf @Kku @hJuf F rJ~ mJKfu TPr @mJr KmYJPrr KjPhtv ßh~Ç @mJr KmYJr 5 ßlms∆~JKr, mOy¸KfmJr ÊÀ yPòÇ F KhPT KkaJr ßV´Pˆ ßk´KxPcP≤r KcKâ mPu 1 ßlms∆~JKr oMKÜ kJ~ FmÄ Kj\ ßhv IPˆsKu~J KlPr pJ~Ç lJyKo fJr oMKÜ KjKÁf TrPf KoxrL~ jJVKrTfô m\tj TPr TJjJcJ KlPr pJS~Jr IPkãJ TrPZÇ TJre lJyKo TJjJcJrS jJVKrTÇ

@l\Ju èÀr lJÅKxr KÆfL~ mJKwtTLPf TJKvìPr iotWa 10 ßlms∆~JKr - TJKvìPrr ˝JiLjfJ @PªJuPjr ßjfJ oMyJÿh @l\Ju èÀPT ßVJkPj lJÅKx ßh~Jr KÆfL~ mJKwtTLPf 9 ßlms∆~JKr nJrf IKiTOf \ÿM S TJKvìPr xmtJ®T iotWa kJKuf y~Ç TJKvìPrr V´LÚTJuLj rJ\iJjL v´LjVPr ßhJTJjkJa S IKlx-@hJuf mº gJPTÇ rJ˜JWJPa ßTJPjJ oJjMw KZu jJÇ vf vf kMKuv S ‰xjq jVrLr rJ˜J~ ayu ßh~Ç v´LjVPrr TP~TKa FuJTJ~ TJrKlC \JKr TrJ yP~PZ FmÄ vfJKiT ßuJTPT ßV´lfJr TrJ yP~PZÇ 2013 xJPur 9 ßlms∆~JKr KhKuär FT ß\Pu ßVJkPj TJKvìPrr ˝JiLjfJ @PªJuPjr ßjfJ @l\Ju èÀPT lJÅKx ßh~J y~Ç 2001 xJPu nJrfL~ ßuJTxnJ~ yJouJr WajJ~ \Kzf xPªPy fJPT oOfMqh§ ßh~J y~Ç SA yJouJ~ 9 \j Kjyf y~Ç TJKvìKrrJ oPj TPrj, @l\Ju èÀ jqJ~KmYJr kJjKjÇ èÀ TJKvìPr ˝JiLjfJr \jq 1989 xJu ßgPT YuoJj xv˘ uzJAP~r xJPg \Kzf KZPujÇ F uzJAP~ F kpt∂ xrTJKr KyxJPm Kjyf yP~PZ 64 yJ\Jr oJjMwÇ

FFlKkr KmPväwe

oqJP¥uJr ßhPv metmJPhr oJgJYJzJ 10 ßlms∆~JKr - metmJPhr n~ÄTr IKnùfJr oiq KhP~ ß\PV SbJ ßhv hKãe @KlsTJ @\ metmJh KjotNPu xJrJ KmPvõr @hvtÇ fPm ßhvKar metmJhKmPrJiL @PªJuPjr k´JekMÀw ßjuxj oqJP¥uJr ßrPU pJS~J metmJhKmPrJiL @hPvt lJau iPrPZ mPu oPj yPòÇ hLWt TJrJPnJPVr kr oqJP¥uJ oMKÜ kJj 1990 xJPur 11 ßlms∆~JKrÇ ßxA KhjKar 25 mZr kNKft yPò 11 ßlms∆~JKr, mMimJrÇ KT∂á @\S metmJPhr KmnJ\Pjr xPñ uzPf yPò oqJP¥uJr ßhPvr oJjMwPTÇ metmJPhr KmnJ\j hNr TPr xÄyKf KlKrP~ @jPf asgM IqJ¥ KrTjKxKuP~vj TKovj (Ka@rKx) Vbj TPrKZPuj oqJP¥uJÇ @\S TJ\ TPr pJPò FA TKovjÇ fPm xJoJK\T KmPnh WMYPZ jJÇ mrÄ, kKrK˙Kf ßhPU oPj yPò, xJŒ´KfT xoP~ fJ @mJr oJgJYJzJ KhP~ CbPZÇ TOÌJñ S ßvõfJñPhr @∂xŒTt KjP~ hvTmqJkL YuJ FTKa VPmweJr luJlPu ßhUJ ßVPZ, FA pMPVS hKãe @KlsTJr ßvõfJñPhr oPiq 47 vfJÄv metmJhPT oJjmfJr KmÀP≠ IkrJi mPu oPj TPr jJÇ VPmweJKa kKrYJujJ TPr AjKˆKaCa Im \JKˆx IqJ¥ KrTjKxKuP~vj jJPor FTKa k´KfÔJjÇ xÄ˙JKa muPZ, 2010 ßgPT 2013 xJPur oPiq kKrYJKuf VPmweJ~ ßhUJ ßVPZ, FA xoP~ TOÌJñ S ßvõfJñ oJjMPwr xojõP~ VzJ FTKa hKãe @KlsTJ VzJr AòJ IPjTaJA ToKfr KhPTÇ

@˙J ßnJPa K\Pf ßVPuj IPˆsKu~Jr k´iJjoπL

Pjuxj oqJP¥uJ lJCP¥vPjr VPmweJ S @TtJAn KmnJPVr kKrYJuT nJrPj yqJKrx mPuj, ÈmetQmwPoqr KmÀP≠ xÄyKf k´T· KmkPhr oMPU @PZÇ oPj y~ @KlsTJr oJjMw IfLPfr KyxJm UMm hs∆f KoKaP~ KjPf YJPòÇ IPjT ßhv Fr \jq IPkãJ TPrÇ I∂f 20 mZrÇ fPm @orJ IPkãJ TrPf kJruJo jJÇ' yqJKrx \JjJj, xŒ´Kf ßTkaJCPjr FTKa xzPTr jJoTre hKãe @KlsTJr metmJhL @oPur ßvõfJñ ßjfJ FcKmäCKc TîJPTtr jJPo TrJr k´KfmJh \JjJ~ ˙JjL~ TOÌJñrJÇ hKãe @KlsTJ~ metQmwPoqr KmÀP≠ fJÅr nNKoTJ KjP~ k´vú fMPuPZj fJÅrJÇ

CóKvãJmKûf VJ\Jr ZJ©rJ xJKatKlPTa nJKxP~ KhPuJ xoMPhs

10 ßlms∆~JKr - KlKuK˜Pjr ImÀ≠ VJ\J CkfqTJr mÉxÄUqT ZJ©ZJ©L CóKvãJ KjPf jJ ßkPr KjP\Phr xJKatKlPTa xoMPhs nJKxP~ KhP~PZÇ AxrJAPur kJvJkJKv Koxr VJ\Jr rJlJy âKxÄ mº TPr ßh~J~ fJrJ mKyKmtPvõr xJPg ßTJPjJ rTo ßpJVJPpJV TrPf kJPr jJ : lPu fJrJ ßTJPjJ rTo CóKvãJ KjPf kJrPZ jJÇ ImÀ≠ F Im˙Jr k´KfmJPh fJrJ fJPhr oJiqKoT S KcPkäJoJ kptJP~r xJKatKlPTa xoMPhs nJKxP~ KhP~PZÇ 8 ßlms∆~JKr, ßrJmmJr xoMPhs xJKatKlPTa nJKxP~ ßh~J FT ZJ© mPuPZ, È@Ko @∂\tJKfT xŒ´hJ~ S \JKfx–W oJjmJKiTJr kKrwPhr oJjmfJPmJPir Skr @˙J yJKrP~ ßlPuKZÇ' @PrT ZJ©L mPuPZ, ßx KmPhvL FTKa KmvõKmhqJuP~ nKft yS~Jr xMPpJV ßkP~PZ KT∂á ImPrJPir TJrPe VJ\J ßgPT ßmr yPf kJrPZ jJ FmÄ ßuUJkzJS ImqJyf rJUJ TKbj yP~ kPzPZÇ F Im˙J~ VJ\Jr KvãJgtLrJ @∂\tJKfT xoJ\ KmPvw TPr @rm KuV S AxuJKo xyPpJKVfJ xÄ˙J mJ S@AKxPT fJPhr hJK~fô xKbTnJPm kJuPjr @øJj \JKjP~PZÇ VJ\J pMP≠r kr rJlJy FmÄ Ijq âKxÄ k´P~≤èPuJ UMPu ßh~Jr TgJ gJTPuS @\ kpt∂ AxrJAu S Kovr fJ TPrKjÇ F TJrPe I∂f 25 yJ\Jr ßrJVL S KvãJgtL VJ\J ßgPT KmPhPv pJS~Jr \jq IPkãJ~ rP~PZÇ rJlJy âKxÄ mº rJUJ~ IPjT @∂\tJKfT KmPväwT muPZj, Koxr xrTJr AxrJAPur yP~ KlKuK˜KjPhr KmÀP≠ TJ\ TrPZÇ

oqJP¥uJPT TJrJVJr ßgPT oMÜ TrPf FmÄ metmJhL @Aj mJKfPu KcTîJPTtr nNKoTJ KZuÇ 1993 xJPu ßjuxj oqJP¥uJr xPñ ßjJPmu vJK∂ kMrÛJr ßkP~KZPuj KcTîJTtÇ yqJKrx mPuj, ÈhKãe @KlsTJr ßmKvr nJV oJjMw @\S metmJPhr KmnJK\f xoJP\ mJx TPrÇ FaJ fJPhr ãM… TPrÇ kMPrJPjJ KmnJ\j FmÄ kMPrJPjJ metmJh FUj @rS ¸ÓÇ' ACKjnJKxtKa Im Kls ߈Par AjKˆKaCa lr KrTjKxKuP~vj IqJ¥ ßxJvqJu \JKˆPxr kKrYJuT @Pªs KTa mPuj, È@oJPhr \JfL~ rJ\jLKfr ßp YKr©, fJ hMA xŒ´hJP~r oPiq GTq VPz fMuPf xyJ~T j~Ç'

hKãe @KlsTJr rJ\QjKfT ßjfJPhr TgJmJftJ~ metmJhL ßZJÅ~J @\S k´TaÇ hKãe @KlsTJ~ @VojTJrL k´go cJY jJVKrT \Å lj KrPmTPT CP¨v TPr Vf oJPx ßk´KxPc≤ \qJTm \MoJ mPuj, fUj ßgPTA xm xoxqJr ÊÀÇ FA o∂Pmq Klsco ls≤ käJx kJKat \MoJr KmÀP≠ WOeJ ZzJPjJr IKnPpJPV oJouJ TrJr ÉoKT ßh~Ç KTa mPuj, KmnJ\Pjr TJre, FUJPj ßTmu Ka@rKxr oJiqPo GTq VzJr k´Kâ~J~ oPjJPpJV ßhS~J yP~PZÇ VefJKπT rJ\QjKfT k´Kâ~Jr oJiqPo ßToj TPr GTq @jJ x÷m, ßx Kmw~Ka CPkKãfA ßgPT ßVPZÇ

vJKut FmhMr TJatMPjr k´KfmJPh u¥Pj mqJkT KmPãJn 10 ßlms∆~JKr - lsJP¿r Kmhs‡kJ®T oqJVJK\j vJKut FmhMPf oyJjmL xJ:Fr TJatMj k´TJPvr k´KfmJPh Vf 8 ßlms∆~JKr, ßrJmmJr k´iJjoπL ßcKnc TqJPorPjr mJxnmPjr xJoPj KmPãJn TPrj yJ\Jr yJ\Jr KmsKav oMxKuoÇ cJCKjÄ KˆsPar KhPT pJS~Jr xo~ KmPãJnTJrLPhr mqJjJPr ßuUJ KZu, ÈvJKut yPò oJjyJKjr TJrUJjJ', È@orJ @oJPhr \LmPjr ßYP~ oyJjmL xJ:-PT ßmKv nJPuJmJKx,' ÈKmhs‡k ßTJPjJ ˝JiLjfJ j~'Ç TJatMj ZJkJPjJr k´KfmJh \JKjP~ TqJPorPjr IKlPx FT uJU KmsKav oMxKuo ˝JãKrf FTKa ˛JrTKuKk \oJ ßh~J y~Ç Fr @PV fJrJ FTKa ßhJ~J IjMÔJj TPrjÇ ˛JrTKuKkPf oyJjmL xJ:-Fr TJatMj k´TJvPT xnq xoJP\r Kj~Por Skr @WJf mPu metjJ TrJ y~ Ç \JjM~JKr oJPx lsJP¿r rJ\iJjL kqJKrPx vJKut FmhMr IKlPx n~Jmy yJouJ y~Ç KT∂á Fr krmftL xÄUqJ~S kK©TJKa k´go kOÔJ~ oyJjmL xJ:-Fr TJatMj k´TJv TPrÇ Imvq ßmKvr nJV KmsKav VeoJiqo SA TJatMj k´TJv TPrKjÇ ßTjjJ oyJjmL xJ:-Fr ZKm k´TJv TrJ KjKw≠ yS~J~ fJ oMxKuoPhr TJPZ FTKa IkrJiÇ KmPãJPnr @P~J\T xÄ˙J oMxKuo IqJTvj ßlJrJPor oMUkJ© vJ~U ßfRKTr AxyJT mPuj, ÈvJK∂Kk´~ ßmKvr nJV oJjMwPT KmvõmqJkL vJuLjfJ S hJK~fôkNet @PuJYjJr kPã ßxJóJr yPf yPm'Ç KfKj mPuj, ÈnKmwqPf SA irPjr WajJr kMjrJmOK• ßbTJPf mftoJj xoP~r IKfKrÜ CP•\jJ S @PmV Kj~πe TrJ Ifq∂ èÀfôkNet'Ç FA KmPãJn YuJTJPu rJ˜Jr Ikr k´JP∂ T¢r cJjk∫LrJ KmsPaPjr kfJTJ yJPf kJJ KmPãJn TPrÇ fJPhr mqJjJPr ßuUJ KZu, ÈKmsPaj lJˆ : ßaT @S~Jr TJjKas mqJT' mJ KmsPaj xmJr @PV : @oJPhr ßhv KlKrP~ @PjJÇ

10 ßlms∆~JKr - huL~ ßjfOPfôr krLãJ~ C“Pr ßVPuj IPˆsKu~Jr k´iJjoπL aKj IqJPmJaÇ 9 ßlms∆~JKr, ßxJomJr hPur oPiq @˙J ßnJPa KaPT pJS~Jr kr KfKj KmmJh ImxJPjr @øJj \JKjP~PZjÇ KumJPru kJKatr FoKkrJ F @˙J ßnJPa IÄv ßjjÇ fJrJ ßVJkj mqJuPar oJiqPo ßnJa ßhjÇ FPf aKj IqJPmJPar kPã 61Ka FmÄ KmÀP≠ 39Ka ßnJa kPzÇ IqJPmJPar TP~TKa jLKf KjP~ Vf TP~T x¬Jy iPr KumJPru kJKatr ßjfOfô KjP~ aJjJkPzPjr kr F @˙J ßnJPar @P~J\j TrJ y~Ç fPm k´iJjoπL mPuj, ÈKumJPru kJKatPf ßp xoxqJ ßhUJ KhP~KZu fJr xoJiJj yP~PZÇ ßxèPuJ FUj IfLfÇ' KfKj mPuj, È@orJ oPj TKr @kKj pUj FTKa xrTJrPT KjmtJKYf TrPmj, FT\j k´iJjoπLPT KjmtJKYf TrPmj, @kKj @kjJr kZª kKrmftj TrJr krmftL xMPpJV jJ kJS~J kpt∂ @kKj ßxA xrTJr S k´iJjoπLPT rJUPf xPYÓ yPmjÇ' IqJPmJa xÄmJh xPÿuPj ˝LTJr TPrj, xJŒ´KfT x¬JyèPuJ IPjT TKbj KZuÇ KfKj mPuj, È@orJ ßumJr kJKatr IV´pJ©J ãKfV´˜, hPur oPiq KmnKÜ S xrTJrPT ITJptTr yPf KhPf kJKr jJÇ' KfKj mqJTPmû TKoKar ßY~JroqJjPhr xJPg Kj~Kof ‰mbT TrJr IñLTJr TPrj FmÄ ˝LTJr TPrj ßp Vf mZPrr mJP\a IPjT mz KZu FmÄ xoP~r @PVA ßh~J yP~KZuÇ ßnJPar kr ßaKuKnvPj k´YJKrf FT xÄK㬠nJwPe fJr revLu hPu ßjfOfô KjP~ IKjÁ~fJ ßTPa ßVPZ mPu hJKm TPrj IqJPmJaÇ nJwPe KfKj hPur oPiq S ßhv vJxPj GTq m\J~ rJUJr @øJj \JjJjÇ IqJPmJa Imvq Fr @PV ßpPTJPjJ YqJPu† ßoJTJPmuJr IñLTJr TPrKZPujÇ fPm rJjL FKu\JPmPgr ˝JoL Kk´¿ KlKukPT IPˆsKu~Jr jJAa CkJKi ßh~J KjP~ rãevLu ßjfJ IqJPmJaPT mqJkT xJoPuJYjJr oMPU kzPf y~Ç F kKrK˙KfPf IjMKÔf @˙J ßnJPa KaPT ßVPZj KfKjÇ fPm ßjfOfô m\J~ gJTPuS hPur ßnfr ÆPªô fJr Im˙Jj hMmtu yP~PZ mPu iJreJ TrPZj KmPväwPTrJÇ ßjfOfô rJ ßkPuS fJr KmkPã IPjT ßnJa kzJ~ KmPrJiLPhr xJPg IqJPmJaPT xoP^JfJ TrPf yPm mPu iJreJ TrJ yPòÇ FPf KfKj k´iJjoKπfô iPr rJUPuS ÈPUJÅzJ yJÅPx' kKref yPmj mPu IPjPT oPj TrPZjÇ


32 oMÜKY∂J

13 - 19 February 2015 m SURMA

rJ\jLKfKmPhrJ @oJPhr oJgJ ßyÅa TrJPmj jJ Fo xJUJS~Jf ßyJPxj ßuUT : Imxrk´J¬ KmsPVKc~Jr ß\jJPru xJPmT KjmtJYj TKovjJr

Vf oJPxr ßvPwr KhPT TuTJfJ yP~ @ªJoJj ÆLkkM† ßmzJPf KVP~KZuJoÇ @ªJoJPjr rJ\iJjL ßkJat ßmä~Jrxy @rS KfjKa ÆLk KjP~ ßoJa kJÅY rJf TJKaP~KZuJo ÆLkkMP†Ç @oJPhr ßhPv pJrJ CkoyJPhPvr AKfyJPxr xPñ kKrKYf, @ªJoJj fJPhr TJPZ IkKrKYf j~Ç FTxo~TJr ÈTJuJkJKj' @ªJoJj, KmsKavKmPrJiL KmkämLPhr ßuJTYãMr I∂rJPu rJUPf nJrPfr oNu nNU§ ßgPT KmKòjú FA ÆLkkMP† xJrJ \LmPjr \jq I∂rLe rJUJ yPfJÇ F TJrPeA 1906 xJPu ßkJat ßmä~JPrr xmPYP~ Có nNKoPf 693Ka TãKmKvÓ TJrJVJr ‰fKr TrJ y~Ç TJrJVJrKar jJo ÈPxuMuJr ß\u'Ç ß\uKar ‰mKvÓq KZu ßp oJ^UJPj xMCó kptPmãe S KjrJk•J aJS~JrPT KWPr YJrKhPT xJfKa CAÄ ‰fKr TrJ yP~KZuÇ CAÄèPuJ FojnJPm ‰fKr yP~KZu ßp FT CAÄ ßgPT xJoPj-PkZPjr CAÄP~r mªLPhr ßhUJ ßpf jJÇ k´KfKa CAÄ KZu KfjfuJÇ oNuf k´KfKa ßxPu FT\j mªLPT rJUJ yPfJÇ fJÅPhr KxÄynJV KZPuj ˝JiLjfJ ßxjJjL KmkämL Im˙J~ rJ\mªLÇ PxuMuJr ß\uKa FUj kNeJt ñ Im˙J~ ßjAÇ oJ© KfjKa CAÄ ßrPU ßhS~J yP~PZÇ ˝JiLjfJr kNmt xoP~ nNKoTPŒ ãKfV´˜ hJuJjèPuJPT ßnPX yJxkJfJu VPz fMuPuS KfjKa CAÄ ßgPT pJ~Ç kMjKjtoJt e TrJ y~ TjPco ßxu-xÄuVú lJÅKxr k´PTJÔÇ FUJPj k´J~ 82 \jPT lJÅKxS ßhS~J yP~KZuÇ FUj FA xŒNet \J~VJKa nJrPfr \JfL~ ˛OKf˛JrTÇ C“xVt TrJ yP~PZ 1858 ßgPT 193738 kpt∂ @ªJoJPj xJ\Jk´J¬ xm \JfL~fJmJhLr CP¨PvÇ FKa FUj @ªJoJPjr rJ\iJjL ßkJat ßmä~JPrr Ijqfo kptajPTªsÇ kptaj ßoRxMPo yJ\Jr yJ\Jr nJrfL~ S mKyKmtPvõr kptaT @Pxj FA ˙JkjJKa ßhUPfÇ fPm @oJr ßYJPU ßmv KTZM KmPhKv kptaT kzPuS AÄPrK\ nJwJnJwL TJCPT ßhKUKjÇ TJre, VJAc S uJAa IqJ¥ xJC¥ ßvJr metjJ~ FUJjTJr mªLPhr Skr IfqJYJPrr ßp TJKyKj m~Jj TrJ y~, fJPf y~PfJ mftoJj KmsKav k´\jì uKöf ßmJi TPrÇ @ªJoJj mJ ÈTJuJkJKjr' FA ˙JjKa ßhUJr xo~ ßxA xPñ ˝JiLjfJTJoLPhr @®fqJPVr TgJ oPj TrPu nJmJPmPVr \jì y~Ç FA ˝JiLjfJTJoLrJ xmtnJrPfr ˝JiLjfJ ßYP~KZPuj KmsKav IQmi vJxTPhr TJZ ßgPTÇ fJrJ Kmkäm TPrKZPuj KmPhKv k´nf M ô ßgPT KjP\Phr oMÜ TPr ˝JiLjnJPm gJTPfÇ xMCó VJct ßYRKT mJ aJS~JPrr VJP~ k´YrM jJo ßuUJ rP~PZ, pJÅPhr TJuJkJKjPf kJbJPjJ yP~KZu

oπLPhr mJÅKv S (37 kOÔJr kr) hM”xy IfLPfr TgJ mJh KhP~ ÊiM 1995 S 96 Fr TgJ ˛rPe rJPU fJyPuS @S~JoL uLPVr PjfJ Pj©Lr TJZ PgPT mJÄuJPhPv Ijq PTJPjJ rJ\QjKfT huPT xπJxL muJaJ PmoJjJj S yJxqTrÇ PhPvr oJjMPwr ˛íKfvKÜ FfaJ hMmu t jJ Pp TJrJ 1995 xJPu xrTJr KmPrJiL @PªJuj TrPf KVP~ f“TJuLj ksiJjoπL PmVo UPuhJ K\~Jr VJKz myPr yJouJ TPrKZu fJ nMPu pJPmÇ fUj TJrJ K¸TJPrr ÀPo dMPT xπJxL TJ¥TJrUJjJ TPrKZu, TJrJ ksiJj KmYJrkKfr hr\J~ uJKg KhP~ hr\J nJñJr PYÓJ TPr KmYJrJuP~r kKm©fJ ãMjú TPrKZu, KmYJrTPhr VsJPor mJKzPf kJÅYKa PmJoJ PoPr TJrJ yJouJ TPrKZu, xrTJrL TotTftJPhr TJrJ KÆV’r TPrKZu, PruSP~r Klx Pkäa fMPu TJrJ jJvTfJ TPrKZuÇ @r 1996 xJPu xrTJr KmPrJiL @PªJuPjr jJPo oJxPT oJx PhvPT IYu TPr Ph~J yP~KZuÇ f•ôJmiJ~T xrTJPrr hJKmPf fUj @PªJuj TrPf KVP~ 173 Khj yrfJu TJrJ

pJmöLmj S oOfqM h§ KhP~Ç fJÅPhr oPiq IPjT KmUqJf jJo rP~PZ, pJr oPiq KmkämL nJVf KxÄP~r mJXJKu xyYr maPTvõr h•, AKfyJxUqJf @uLkMr oJouJ~ IKnpMÜ pfLªsjJg oMUJK\t SrPl mJWJ pfLPjr ßmv KTZM WKjÔ xyYPrr jJoÇ mJKrªs TMoJr ßWJw, CPkªsjJg mqJjJK\t, mLPrªs Yªs ßxj k´oPM Ur jJoS UKYf rP~PZ, pJÅrJ SA xo~TJr ÈpMVJ∂r' S ÈIjMvLuj' xKoKfr xPñ \Kzf KZPuj, xhxqPhr ßmKvr nJV KZPuj FA ßxuMuJr ß\PuÇ nJPuJ ßuPVKZu FaJ ßhPU ßp nJrf ˝JiLj TrPf KVP~ pJÅrJ KmkämL yP~ TJuJkJKj mJ ßhvJ∂r yP~ FA ß\Pu FPxKZPuj, fJÅPhr KxÄynJV KZPuj mftoJj mJÄuJPhPvr mJXJKuÇ FUJPj TP~T\j KZPuj xNpt ßxPjr xyPpJVL Y¢V´Jo I˘JVJr uM£Pjr xPñ \Kzf KmkämLÇ FA ßxuMuJr ß\Pu pJÅr TãKa vjJÜ TPr @uJhJnJPm xÄrKãf, KfKj nJrPfr rJ\QjKfT AKfyJPxr Ijqfo KmfKTtf mPu KmPmKYf mqKÜ KmjJ~T hJPoJhJr xJnJrTJrÇ FTA xPñ fJÅr nJA nLr xJnJrTJrS FUJPj pJmöLmj TJrJhP§ hK§f KZPuj, pJ hJPoJhJr xJnJrTJr \JjPf kJPrjKjÇ FA oyJrJÓsL~ TKm, ßuUT, hJvtKjT S KmkämL mqKÜ KZPuj mftoJj KyªMfô fP•ôr CØJmTÇ fJÅrA IjMxf O ÈWr S~JkKx' mJ KyªMiPot KlPr @xJr jLKf mftoJPj ÈKmvõ KyªM kKrwh' IjMxre TrPZÇ nJrPfr k´iJjoπL jPrªs ßoJKh @hvtVfnJPm hJPoJhJr xJnJrTJPrr xogtTÇ KyªM \JfL~fJmJPhr FA k´mÜJ KZPuj @rFxFx mJ rJÓsL~ ßxmT xÄPWr fJK•ôT èÀ, jPrªs ßoJKh FTxo~ pJr xhxq yP~KZPujÇ hJPoJhJr xJnJrTJr KZPuj ßWJrfr TÄPV´xKmPrJiL nJrf KmnKÜr T¢r KmPrJiLÇ nJrf KmnKÜr \jq KfKj xmtPfJnJPm TÄPV´x S VJºLPT IKnpMÜ TPrjÇ krmftL xoP~ jJgMrJo VcPx VÄPT VJºL yfqJ~ CÆM≠ TrJr IKnPpJPV xJnJrTJrPT IKnpMÜ TrJ yPuS ITJaq k´oJPer InJPm ImqJyKf ßhS~J yP~KZuÇ ßjyÀ FmÄ krmftL xoP~ TÄPV´Pxr Ijq ßjfJrJ xJnJrTJPrr xPñ ßpJVJPpJVS rãJ TPrjKjÇ fPm ßjyÀr oOfqM r kr uJumJyJhMr vJ˘L xJnJrTJrPT ßkjvj k´hJj TPrjÇ xJnJrTJr IjqPhr xPñ 1937 xJPu ßxuMuJr ß\u ßgPT oMKÜ ßkP~KZPujÇ mftoJPj FA ß\Pur xJnJrTJr k´PTJÔ fLgtnKN oPf kKref yP~PZÇ ˝JiLjfJr kr ßjyÀ xŒNet ß\uKaPT ±Äx TrPf ßYP~KZPujÇ IPjPTA oPj TPrj ßp hJPoJhJr xJnJrTJPrr xPñ TÄPV´Pxr nJmJhvt FmÄ mqKÜ xÄWJPfr TJrPe SA xoP~r ßTJPjJ TÄPV´x ßjfJA ßxuMuJr ß\Pu xJnJrTJPrr k´PTJÔ ßhUPf pJjKjÇ mftoJPj k´iJj laPTr mJAPrr ßZJa mJVJjKaPf k´PmPvr oMPUA hJPoJhJr xJnJrTJPrr oNKft ˙JKkf rP~PZ FmÄ ßkJat ßmä~JPrr KmoJjmªPrr jJo hJPoJhJPrr nJA nLr xJnJrTJPrr jJPo rJUJ yP~PZÇ k´xñf, VJºL S rmLªsjJPgr Ckptk M Kr hJKm FmÄ k´go KmvõpPM ≠ KmsKav nJrPfr IÄvV´ye AfqJKhr TJrPe KÆfL~ KmvõpPM ≠r k´JÑJPu ßxuMuJr ß\u ßgPT rJ\QjKfT mªLPhr ßZPz ßhS~J y~ FmÄ Ijq TP~KhPhrS ßlrf @jJ y~Ç @ªJoJPj ßxuMuJr ß\u ‰fKrr @PV xŒNet ÆLkKaA KZu CjìMÜ mKªvJuJÇ FUJPj 1858 ßgPT 1857 xJPur k´go ˝JiLjfJpMP≠, pJr Ikr jJo ÈKxkJKy Kmkäm', IÄvV´yeTJrL IKnpMÜPhr FA ÆLPk pJmöLmj vJK˜ ßnJV TrPf KjP~ @xJ y~Ç fUPjJ KhP~KZuÇ PyJPau PvrJaPjr xJoPj VJj kJCcJr KhP~ mJx \ôJKuP~ 11 \j KjrLy mJxpJ©LPT kMKzP~ oJrJr WajJS oJjMw nMPu pJ~KjÇ xPmtJkKr 2006 xJPu 28 IPÖJmr PTJj hPur Pj©Lr ksTJvq @ymJPjr oJiqPo dJTJ~ uKV QmbJ KhP~ xJPkr of oJjMwPT KkKbP~ yfqJ TrJ yP~KZuÇ @r mftoJPj jJvTfJr xMKmiJPnJVL TJrJ FmÄ Vf TP~TKhPj xrTJPrr TPbJr Kj~πPjr oiq PgPTS KoKc~J~ Pp KT~hÄv Pmr yP~ @xPZ FmÄ @Aj ví⁄uJ mJKyjLr yJPf pJrJ irJ kzPZ fJPfA kKrÛJr mM^J pJ~ TJrJ jJvTfJ TPr oJjMw oJrPZÇ fJA xπJxL xÄVbPjr TgJ mPu gM gM CkPrr KhPT KhPu KjP\r VJP~A kzJr x÷JmjJ PmvLÇ fJr PYP~ mrÄ PhPvr \jVPer vJK∂ KjrJk•J S VefPπr iJrJmJKyTfJr ˝JPgt @uJk @PuJYjJr oJiqPo PhPvr mftoJj xoxqJr xoJiJj \ÀKrÇ @r xrTJPr pJrJ gJPTj fJPhrPTA FPãP© IVseL nNKoTJ rJUPf y~Ç jJ y~ IKjKÁf nKmwqPfr pJ©L @orJ PTCA xMPU vJK∂Pf mxmJx TrJ hNPrr TgJ nKmwq“ ks\Pjìr \jq PrPU pJm KY∂J PYfjJ~ FTaJ UK¥f S IjVsxr mJÄuJPhv Ç pJ ˝JiLj PhPvr jJVKrT KyPxPm TJPrJ TJoq yPf kJPr jJÇ

SkPr @ªJoJj @r fJr xÄK㬠AKfyJx fMPu iruJo FrA xNP© @oJPhr ßhPvr @\PTr kKrK˙Kfr p“xJoJjq @PuJYjJ TrPfÇ oPj rJUPf yPm, nJrfL~Phr I∂”PTJªu, IK˙KfvLu ˝JgtkrfJ S ãofJr ÆPªôr lJÅTPlJTr KhP~A Aˆ AK¥~J ßTJŒJKj F ßhPvr Inq∂rLe KmwP~ y˜Pãk ÊÀ TPrKZuÇ @\S Aˆ AK¥~J ßTJŒJKjr ßk´fJ®J WMPr ßmzJPò @oJPhr F IûPuÇ ßTJPjJ ß\u ‰fKr y~KjÇ ÊiM ßhvJ∂Krf TrJ yPfJÇ kPr 1872 xJPu f“TJuLj KmsKav nJrPfr nJAxr~ uct ßoP~Jr FT ßhvJ∂Kr ßvr @uL @Kl∑Kh TftT O FA ÆLPk yfqJr kr ß\u ‰fKr TrJ y~Ç mÉ KmkämL @r ˝JiLjfJ ßxjJjLr \LmjJmxJj y~ FA ÆLPkÇ kJuJPjJr CkJ~ KZu jJÇ ß\u ßgPT kJuJPjJr k´J~ 300 WajJ WaPuS ßTCA ßhPv \LKmf KlPr ßpPf kJPrjKjÇ FojA @ªJoJj fgJ TJuJkJKjr AKfyJxÇ @ªJoJj CkoyJPhPvr ˝JiLjfJr AKfyJPxr FT mz IiqJ~Ç CkoyJPhvPT KmsKav HkKjPmKvT vKÜ ßgPT ˝JiLj yPf k´J~ 190 mZr IPkãJ TrPf yP~KZuÇ xÄV´Jo TrPf yP~KZu 90 mZrÇ 1857 xJu ßgPTA xv˘ KmPhsJy ÊÀ yP~KZuÇ uJPUJ k´JPer KmKjoP~ FPxKZu CkoyJPhPvr ˝JiLjfJÇ nJrf ˝JiLj y~ k´J~ 63 mZr @PVÇ FA Z~ hvT ˝JiLj nJrf mÉhNr FKVP~PZÇ KmPvõr Ijqfo vKÜvJuL VefJKπT ßhv KyPxPm hJÅKzP~PZ Fr ßkZPj uJU uJU ITMPfJn~ oJjMPwr ImhJj rP~PZÇ ˝JiLjfJ I\tj TrJ Ifq∂ TKbj, fPm @rS TKbj rãJ TrJÇ SkPr @ªJoJj @r fJr xÄK㬠AKfyJx fMPu iruJo FrA xNP© @oJPhr ßhPvr @\PTr kKrK˙Kfr p“xJoJjq @PuJYjJ TrPfÇ oPj rJUPf yPm, nJrfL~Phr I∂”PTJªu, IK˙KfvLu ˝JgtkrfJ S ãofJr ÆPªôr lJÅTPlJTr KhP~A Aˆ AK¥~J ßTJŒJKj F ßhPvr Inq∂rLe KmwP~ y˜Pãk ÊÀ TPrKZuÇ @\S Aˆ AK¥~J ßTJŒJKjr ßk´fJ®J WMPr ßmzJPò @oJPhr F IûPuÇ @oJPhr ßhPvr ˝JiLjfJpM≠ If u’J xoP~r jJ yPuS rÜã~L KZuÇ uJPUJ k´JPer KmKjoP~ j~ oJPxr pMP≠ IKfTPÓr IK\tf @oJPhr FA ˝JiLjfJÇ ˝JiLjfJr FfèPuJ mZr kPr @orJ FT n~Jmy âJK∂uVú IKfâo TrKZÇ mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJr ßYfjJr k´iJj CkJ• KZu Z~ hlJÇ pJr KnK•A rKYf yP~KZu IgtQjKfT oMKÜ S Vefπ k´KfÔJr FTA xPñ oJjmJKiTJr k´KfÔJrÇ mftoJPj ˝JiLjfJr ßYfjJr oNu Kmw~èPuJ mJh KhP~ Ijq Kmw~èPuJS CóJKrf yPò IyryÇ mJÄuJPhPvr oMKÜpMP≠r kr ßgPT VefPπr @TJãJ~ TJKaP~PZ ßhv k´J~ hMA hvTÇ jæAP~r kPr p“xJoJjq pJ IK\tf yP~KZu, fJ-S FUj uMK£f Im˙J~ rP~PZÇ PhPvr kKrK˙Kf ßoJPaS nJPuJ j~Ç F TgJ ITkPa \JKjP~PZj IgtoπLÇ ßhPv n~Jmy rJ\QjKfT xKyÄxfJ YuPZÇ Fr ßvw ßTJgJ~, ßTC yul TPr

YJr. @Aj ví⁄uJ mJKyjLr TftJ mqKÜrJ ksKfKj~f PhPvr \jVjPT vJKxP~ ÉïJr KhPòjÇ \jVPer TPrr aJTJ~ PTjJ I˘ KhP~ @PV jJ KT yJcMcM PUuJ yP~PZÇ fJA FUj PmjK\r, vyLhMu @r @K\\ xJPyPmr kã PgPT pgJpg mqmyJPrr KjÁ~fJ Ph~J yP~PZ! fPm @orJ \JKj PTJPjJ ksKfÔJPjr KmvõJxPpJVqfJ, VsyePpJVqfJ pf TPo, fJr TftJmqKÜPhr yJÅTcJT, uœ^œ ff mJPzÇ xrTJPrr KTuJr mJKyjL rqJPmr ksiJj PVJkJuVP†r PmjK\r @yPoh PhUPf xMhvtj yPuS oJAPTr xJoPj TgJ muJr xo~ PYyJrJ PToj \JKj oKuj yP~ pJ~Ç PrPV PâJPi TgJ muPf PhUJ pJ~Ç oJjMw xJyx yJrJPu PrPV pJ~ @r TgJ~ @PZ PrPV PVPujPfJ PyPr PVPujÇ FPf xrTJPrr kJP~r fuJ~ Pp FUj @r oJKa jJA fJ xyP\A mM^J pJ~Ç kJÅY. KmFjKkr PY~JrkJrxj PmVo UJPuhJ K\~JPT Vf KTZM Khj iPr xŒNet KmKòjú TPr rJUJ yP~PZÇ PoJmJAu A≤JrPja uJAj mº TrJr kJvJkJKv

muPf kJrPZ jJÇ pJÅrJ FA IYu Im˙Jr \jq hJ~L, ßxxm rJ\jLKfKmhS muPf kJrPZj jJ FA xÄTPar xoJiJj ßTJgJ~Ç FojA kKrK˙Kf ßp rJ\jLKfKmPhrJ Kj~πe yJKrP~ ßlPuPZjÇ @r @AjvO⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr kã ßgPTS FTk´TJr yfJvJ mqÜ TrJ yPòÇ F kKrK˙Kf ßgPT C•re WaJPjJr ßTJPjJ ßhKv lotu M J ãofJxLj IgmJ KmPrJiLrJ V´ye TrJr oPfJ oJjKxTfJ rJUPZj jJÇ pJr TJrPe ßUJuJUMKunJPm KmPhKvPhr y˜PãPkr k´PYÓJ YuPZ mPuS ßTC ßTC oPj TPrjÇ oJ© TP~T Khj @PV oπLxy ãofJxLj hPur TP~T\j ßjfJ dJTJ~ KjpMÜ ACPrJkL~ ACKj~Pjr rJÓshNPfr mJxJ~ ‰mbT TPrPZj, @PuJYqxNKY Knjú yPuS rJ\QjKfT xÄTa KjP~S fUj TgJmJftJ yP~PZÇ xÄxPhr @iJxrTJKr KmPrJiL hPur k´iJj S k´iJjoπLr KmPvw hNf xJPmT rJÓskKf ÉPxAj oMyÿh FrvJh xŒsKf 32 \j rJÓshPN fr xPñ @PuJYjJ TPrPZjÇ Km˜JKrf \JjJ pJ~Kj, fPm @nJx-AKñPf FaJ ßmJ^J pJ~ ßp mJÄuJPhPvr mftoJj rJ\QjKfT kKrK˙Kf KjP~ ßx xoP~ @PuJYjJ yP~PZÇ FaJ hMnJt Vq ßp @oJPhr mftoJj xÄTa pJ @oJPhr rJ\jLKfKmPhrJA xoJiJj TrPf kJPrj, ßxèPuJ FUj KmPhKvPhr @PuJYjJr KmwP~ kKref yP~PZÇ @orJ KT jmq Aˆ AK¥~J ßTJŒJKjr \jq rJ˜J UMPu KhKò? Fr xKbT C•r ßT ßhPmj \JKj jJÇ @oJPhr F xoxqJ @oJPhrA xoJiJ TrJ CKYfÇ xoJiJj rJ\jLKfKmhPhr yJPf rP~PZ, KmPhKvPhr yJPf ßZPz ßhS~J yPm @oJPhr ßhPvr \jq KmkPhr rJ˜J UMPu ßhS~JÇ oPj rJUPf yPm, CkoyJPhPvr FmÄ krmftL xoP~ 1971 xJPu @oJPhr ˝JiLjfJ FA CkoyJPhPvr FmÄ mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJr \jq uJPUJ k´JPer @®JÉKf F Iûu S ßhPvr @kJor \jxJiJre KhP~PZÇ KjP\Phr @®optJhJ rãJPgt mÉ KmkämL, mÉ oMKÜPxjJ \Lmj KhP~PZj KT∂á oJgJ jf TPrjKjÇ @orJ fJÅPhr C•rxNKr, FTKmÄv vfJ»LPf KmvõmJxLr TJPZ oJgJ jf TrPf YJA jJÇ @orJ VefJKπT S VKmtf \JKf KyPxPm FPVJPf YJAÇ rJ\jLKfKmPhrJ h~J TPr @oJPhr oJgJ ßyÅa TrJPmj jJÇ xÄTPar xoJiJj KjP\rJA TrJr kg ßmr TÀjÇ F ßãP© k´iJj hJK~fô xrTJPrrÇ TJre, fJPhr yJPfA ãofJÇ ßTJPjJnJPmA jmq Aˆ AK¥~J ßTJŒJKjPT @oJPhr Inq∂rLe KmwP~ pMÜ TrJ V´yePpJVq yPm jJÇ TJPrJ xJPg xJãJ“ kpt∂ TrPf Ph~J yPò jJÇ @hJufPT mqmyJr TPr KmFjKkr KxKj~r nJAx PY~JroqJj fJPrT ryoJPjr mÜmq KoKc~J~ ksTJPv KjPwiJùJ \JKr TrJ yP~PZÇ KmFjKkr PY~JrkJrxPjr èuvJPjr rJ\QjKfT TJptJuP~ huL~ KxKj~r Pjfímª í PTS PpPf Ph~J yPò jJÇ KT∂á @S~JoL uLV, ZJ©uLPVr PjfJrJ PmVo UJPuhJ K\~Jr èuvJPjr IKlx @èPj kMKzP~ Ph~Jxy fJÅr ksJejJPvr ÉoKT KhPò FmÄ xrTJr rJÓsvKÜPT mqmyJr TPr PUuPZ Ijq PUuJÇ @S~JoL huL~ PuJT\Pjr xJPg aJTJ KhP~ nJzJ TPr oJjMw FPj TJkPjr TJkz kKzP~ PmVo UJPuhJ K\~Jr èuvJj IKlPxr xJoPj KoKZu xoJPmv TrJPòÇ PTJPjJ xrTJrA KYrKhj ãofJ~ gJTPf kJPr jJÇ PhPvr xMvLu xoJ\ S rJ\QjKfT KmPväwTrJ oPj TPrj, F irPer PUuJr kKreKf TUPjJ Ên y~ jJÇ xrTJr pKh KmFjKkxy KmPrJiL rJ\QjKfT P\JaPT fJPhr rJ\QjKfT TotxYN L kJuj TrPf KhPfJ fJyPu kKrK˙Kfr Ff ImjKf yPfJ jJÇ fJA PhPvr \jVPjr ksfqJvJ, xrTJPrr Ên mMK≠r Ch~ yPm @r Phv oMKÜ kJPm IKjKÁf V∂mq PgPTÇ


oMÜKY∂J 33

SURMA m 13 - 19 February 2015

xÄTa C•rPer YJKm hMA ßj©Lr yJPf AlPfUJÀöJoJj ßuUT : asJ¿kJPrK¿ A≤JrjqJvjJu mJÄuJPhPvr (Ka@AKm) KjmtJyL kKrYJuT

KmFjKkxy KmPrJiL rJ\QjKfT ß\JPar aJjJ ImPrJi, Kj~Kof yrfJu S ßxA xPñ jJvTfJ YJKuP~ oJjMw yfqJr WajJ~ FT Yro IKjKÁf kKrK˙Kfr oiq KhP~ pJPò ßhvÇ FA kKrK˙Kf C•rPer kg KjP~?ofJof KhP~PZj AlPfUJÀöJoJjÇ PhPvr KmKvÓ jJVKrPTrJ FA ^ƒJKmãM… kKrK˙KfPf xÄTa KjrxPj ßp \JfL~ xÄuJPkr @øJj \JKjP~PZj, fJ @oJPhr @vJ-@TJãJr k´Kfluj WKaP~PZÇ FA CPhqJVPT ˝JVf \JjJPjJ CKYfÇ FTA xPñ pJÅrJ FA xÄTa Kjrxj TrPf kJPrj, fJÅPhrS F CPhqJVPT èÀPfôr xPñ KmPmYjJ TrJ CKYfÇ FUj fJÅPhr krLãJ ßhS~Jr xo~ FPxPZ, fJÅPhr ãofJ~ gJTJr mJ ãofJ~ pJS~Jr rJ\jLKf @xPu TfaJ \j˝JgtoMULÇ xJŒ´KfT ootJK∂T \JfL~ kKrK˙KfA FA krLãJr fJKVh xOKÓ TPr ßrPUPZÇ fPm pf Khj pJPò, ffA Fr k´P~J\jL~fJ mOK≠ kJPòÇ Kmw~aJ @oPu KjPu fJÅPhr uJn ‰m ãKf yPm jJÇ FaJ nJPuJ ßp ßhPvr jJVKrPTrJ FA xÄTa KjrxPj

jJVKrT YJKyhJr xOKÓ TPrPZjÇ IPjT TgJA ßfJ yPò ∏ xÄuJk, @PuJYjJ S xoP^JfJÇ KT∂á TgJ yPò, FA xoxqJr YJKmTJKb rP~PZ ßhPvr hMA k´iJj ßj©Lr yJPfÇ fJÅPhr oPj pKh FA CkuK… @Px ßp, jJ IPjT yP~PZ, FUj FA yJjJyJKjr AKf WaJPjJ CKYfÇ Foj CkuK… FPuA ßTmu fJÅrJ xÄuJk S xoP^JfJr Fxm CkJP~r xÆqmyJr TrPf kJrPmjÇ FmJr FTaM @PmPVr TgJ mKuÇ ßhPvr 64Ka ß\uJ ßgPT 32 \j ZJ© S 32 \j ZJ©LPT ‰hmY~Pjr KnK•Pf mJYJA TPr hMA ßj©LPT fJÅPhr oMPUJoMKU TrJ ßyJTÇ FPf fJÅrJ ßhPvr fÀePhr TgJ xrJxKr ÊjPf kJrPmj FmÄ ImvqA mM^Pf kJrPmjÇ ßxA k´Kâ~J~ ßTJPjJ jJVKrT, rJ\jLKfKmùJjL ∏ TJrS nNKoTJr k´P~J\j ßjAÇ fJÅrJ KjP\rJA ÊjPmj, mM^Pmj FmÄ ßxA IjMxJPr mqm˙J ßjPmjÇ \JKfr xmPYP~ KjrLy S x\Lm IÄPvr oMPUJoMKU yS~Jr x“ xJyx fJÅPhr @PZ KT jJ, ßxaJA k´vúÇ fPm FaJ yPu xmPYP~ nJPuJ yPfJÇ hMA ßj©LrA FaJ oJgJ~ rJUPf yPm ßp FA Im˙J ßmKv Khj YuPf gJTPu rJ\jLKfr Kj~πe fJÅPhr mJAPr YPu ßpPf kJPrÇ fJÅrJ ßp IVefJKπT kKrPmPvr xOKÓ TrPZj, fJPf ßhPv l∑JPïjˆJAPjr \jì yPf kJPrÇ ßxA TgJ ßnPmS fJÅPhr Ijz Im˙Jj ßgPT xPr @xJ CKYfÇ xÄTa C•rPer YJKmTJKb fJÅPhr yJPfAÇ TgJ yPò, KmPrJiL huPT xKyÄx kg ßgPT xPr @xPf yPmÇ fJPhr ˝LTJr TrPf yPm, FA kg nMu KZuÇ fJPhr muPf yPm, FA xKyÄxfJr xPñ pJrJ \Kzf, fJPhr KmYJPrr @SfJ~ KjP~ @xJ ßyJTÇ @orJ FaJ xogtj TKr jJÇ ßoJ¨J TgJ, fJPhr VbjoNuT AKfmJYT rJ\jLKfPf KlPr @xPf yPmÇ Frkr Z~ oJx fJrJ @®KmPväwe TrPmÇ FA rJ\jLKf ßZPz fJPhr rJ\jLKfr oNu kMÅK\r ÆJr˙ yPf yPmÇ ßxaJ yPò \jxogtjÇ fJPhr ßfJ \jxogtj @PZ, FaJ nMPu pJS~J YuPm jJÇ ßxA kMÅK\ nJKXP~ fJPhr rJ\jLKf TrJ CKYfÇ ßxA kPg ßpPf yPu fJPhr krmftL KjmtJYPjr \jq TotxNKY KbT TrPf yPmÇ ßxA TotxNKY IjMxJPr fJPhr IV´xr yPf yPmÇ jAPu mftoJj iJrJ~ YuPf gJTPu fJ @oJPhr xmJr \jq @®WJfL yPmÇ @r xrTJrPT @VJoL KjmtJYPjr xo~ KjitJre

KmPrJiL huPT xKyÄx kg ßgPT xPr @xPf yPmÇ fJPhr ˝LTJr TrPf yPm, FA kg nMu KZuÇ fJPhr muPf yPm, FA xKyÄxfJr xPñ pJrJ \Kzf, fJPhr KmYJPrr @SfJ~ KjP~ @xJ ßyJTÇ @orJ FaJ xogtj TKr jJÇ ßoJ¨J TgJ, fJPhr VbjoNuT AKfmJYT rJ\jLKfPf KlPr @xPf yPmÇ Frkr Z~ oJx fJrJ @®KmPväwe TrPmÇ FA rJ\jLKf ßZPz fJPhr rJ\jLKfr oNu kMÅK\r ÆJr˙ yPf yPmÇ ßxaJ yPò \jxogtjÇ fJPhr ßfJ \jxogtj @PZ, FaJ nMPu pJS~J YuPm jJÇ ßxA kMÅK\ nJKXP~ fJPhr rJ\jLKf TrJ CKYfÇ ßxA kPg ßpPf yPu fJPhr krmftL KjmtJYPjr \jq TotxNKY KbT TrPf yPmÇ TrPf yPmÇ I∂f Z~ oJx @PV fJ ßWJweJ TrPf yPmÇ Frkr fJPhr Skr @PrTKa èÀhJK~fô mftJ~Ç ßxaJ yPò, KjmtJYj pJPf ImJi, xMÔM S IÄvV´yeoNuT y~, fJ KjKÁf TrPf yPm fJPhrÇ Fr \jq k´P~J\jL~ xÄÛJrS TrPf yPmÇ k´P~J\j yPu KjmtJYj TKovjPT @rS vKÜvJuL TrPf xÄÛJr k´˜Jm @jJ ßpPf kJPrÇ KjmtJYjTJuLj k´vJxKjT mqm˙J ßToj yPm, fJr „kPrUJ KjitJre TrPf @PuJYjJ yPf kJPrÇ FTA xPñ xrTJrPT @rS KTZM Kmw~ KjKÁf TrPf yPm: 1) xMKjKhtÓ IKnPpJV ZJzJ KmPrJiL hPur xm ßjfJ-TotLr KmÀP≠ hJP~rTOf oJouJ fMPu KjPf yPmÇ 2) KmYJrmKyntNf yfqJr KmYJr S xKyÄxfJ~ hJ~L mqKÜPhr UMÅP\ ßmr TPr fJPhr KmYJPrr oMPUJoMKU TrPf yPmÇ xrTJrPT hJK~fô KjP~ FKVP~ @xPf yPmÇ xmJA ßVÅJ iPr mPx gJTPu ßfJ yPm jJÇ fPm FèPuJ xm ˝·Po~JKh TotxNKYÇ @oJPhr xJoKV´T rJ\QjKfT xÄÛOKfr C•rPe hLWtPo~JKh khPãk ßjS~J hrTJrÇ ßpoj: @oJPhr rJ\jLKfT, jJVKrT xoJ\, rJÓsKmùJjL, xJÄmJKhT-

xmJAPT KjP~ FTKa \JfL~ GTofq TKovj Vbj TrJ ßpPf kJPr, ßp TKovPjr hJK~fô yPm \j˝JgtPT k´JiJjq KhP~ TLnJPm rJ\jLKf TrJ pJ~, ßx kg UMÅP\ ßmr TrJÇ FPf ßhPvr jJVKrT xoJ\ @rS TJptTr nNKoTJ kJuj TrPf kJrPm mPu @oJr KmvõJxÇ TgJ yPò, FA hLWt ßo~JPh CPÆV S C“T£J @oJPhr rJ\jLKfr \jq xMUTr j~Ç @oJPhr k´iJj hMA hu y~PfJ oPj TrPZ, xJoK~TnJPm fJrJ FPT IkrPT WJP~u TrPf xão yP~PZÇ KT∂á ßkasuPmJoJ, xKyÄxfJ S xyjvLufJr InJm ßp ßvwPov l∑JPïjˆJAj yP~ CbPf kJPr, ßx KmwP~ @oJPhr VnLrnJPm nJmPf yPmÇ KTZMKhj @PV dJTJ~ @AFPxr TP~T\j ßjfJPT ßV´¬Jr TrJ yP~PZÇ fJPhr KmwP~ @xPu TL TrJ yP~PZ, fJ @orJ \JKj jJÇ F Im˙J @rS KTZMKhj YuPu @®WJfL ßmJoJ yJouJS yPf kJPrÇ Foj Im˙J ‰fKr TrJr YâJ∂ ÊiM ßhPvA j~, @∂\tJKfT kKrxPrS rP~PZÇ @oJPhr xfTt yPf yPm, KjP\Phr IK˜Pfôr ˝JPgtAÇ

rJ\QjKfT S xJoJK\T YáKÜ \ÀKr AoKf~J\ @yPoh ßuUT : IiqJkT, @∂\tJKfT xŒTt KmnJV, dJTJ KmvõKmhqJu~

KmFjKkxy KmPrJiL rJ\QjKfT ß\JPar aJjJ ImPrJi, Kj~Kof yrfJu S ßxA xPñ jJvTfJ YJKuP~ oJjMw yfqJr WajJ~ FT Yro IKjKÁf kKrK˙Kfr oiq KhP~ pJPò ßhvÇ FA kKrK˙Kf C•rPer kg KjP~?ofJof KhP~PZj AoKf~J\ @yPohÇ oJjPfA yPm ßp @\PTr VnLr rJ\QjKfT xÄTa S fLms xÄWJPfr ßVJzJ~ rP~PZ KjmtJYPjr oJiqPo ãofJ y˜J∂r KjP~ KmmJhÇ ßTJj irPjr k≠KfPf KjrPkã kKrPmPv KjmtJYj IjMÔJj TrJ pJPm, fJ

KjP~ @oJPhr KTZM IKnùfJ yP~PZÇ f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPj FojKT ãofJxLj xrTJPrr IiLPjS KjmtJYj yP~PZÇ FTaJ Kmw~ kKrÏJr fJ yPuJ f•ôJmiJ~T xrTJrmqm˙J~ KjmtJYPjr lotMuJ FTKa mz hu oJjPm jJÇ 5 \JjM~JKrr KjmtJYjL lotu M J @PrTaJ mz ß\Ja oJjPm jJÇ FUj @oJPhr k´P~J\j fOfL~ @PrTaJ lotMuJ, pJ @PVr hMKar oPfJ yPm jJÇ F irPjr k´˜Jm xrTJKr hu ßgPT @xJA mJüjL~-PpPyfM KmVf xoP~r ßT~JrPaTJr FmÄ 5 \JjM~JKr oPcPu KjmtJYPjr lotMuJ ßx xoP~r ãofJxLj xrTJPrr TJZ ßgPTA FPxKZuÇ rJ\jLKfr mJ\JPr @rS pJ KY∂J @PZ, fJ @oPu KjP~ xm hPur IÄvV´yPe xMÔM KjmtJYj xŒjú TrJr lotMuJA FUj @oJPhr UMÅ\Pf yPmÇ FmÄ FaJ xrTJrA nJPuJ \JjPm ßp TL TrPu IjqrJ KjmtJYPj @xPmÇ FA uPãq xrTJPrr CPhqJPV rJ\QjKfT ßVJÔLèPuJPT oLoJÄxJ~ @xPf yPmÇ FPT @orJ rJ\QjKfT YMKÜ mJ rJ\QjKfT mPªJm˜ muPf kJKrÇ fPm ßTmu KjmtJYjL oLoJÄxJ ZJzJS \jVPer KhT ßgPT @rS KTZM YJKyhJ C™JKkf yP~PZÇ ßhUJ pJ~, KjmtJYj @xjú yP~ CbPuA KjmtJYjPTKªsT xÄWJPfr lPu \jVPer ßnJVJK∂ mJPzÇ ãofJr TJzJTJKzr mz ßUxJrfaJ fJÅPhrA \Lmj S xŒPhr oNPuq KhPf y~Ç ßx TJrPe fJÅrJS nrxJ YJj ßp nKmwqPf @r F rToaJ yPm jJÇ ßx \jqA KÆfL~ @PrTaJ YMKÜ yPf yPmÇ FaJ yPm rJ\QjKfT huèPuJr xmJr xPñ \jVPer YMKÜÇ fJA FPT muKZ xJoJK\T YMKÜÇ F hMA xoP^JfJr TfèPuJ ßoRKuT KhT FUJPj CPuäU TrKZ: 1. 1971-Fr mqJkJPr ßTJPjJ @kx jJ TrJÇ ßpoj:

pM≠JkrJi pKh ßTC TPr, ßxA IkrJiPT ßlR\hJKr IkrJi KyPxPmA ßhUPf yPmÇ fPm FPT ßpj huL~ rJ\jLKfr IÄv KyPxPm jJ ßhUJ fgJ Fr rJ\jLKfTre TrJ pJPm jJÇ F Kmw~KaPT KjmtJYj mJ rJ\jLKfr DP±t rJUPf yPmÇ ßpPyfM FaJ \jVPer hJKm, fJA @APjr vJxPjr IÄv KyPxPmA FPT ßhUPf yPmÇ xrTJr kKrmftPjr xPñ Fr ßTJPjJ xŒTt ßjAÇ 2. \JKfr KkfJr mqJkJPr, fJÅr ImhJPjr ˝LTOKf KmwP~ \JfL~nJPm Im˙Jj V´ye TrPf yPmÇ 3. mJÄuJPhPvr lJCK¥Ä KyPrJ fgJ k´KfÔJ jJ~PTrJ ßpoj oSuJjJ nJxJjL, fJ\C¨Lj @yoh, K\~JCr ryoJjxy pJÅrJ ˝JiLjfJxÄV´JPor KmKnjú ßãP© mz ImhJj ßrPUPZj, fJÅPhr Có xÿJPjr @xj KhPf yPm-kPr fJÅPhr nNKoTJ pJ-A ßyJTÇ 4. WOeJKmPÆPwr nJwe fgJ ÈPyAa K¸Y' ßgPT Kmrf gJTJÇ ßxaJ xÄxPhr ßnfPr mJ mJAPr ßpUJPjA TrJ ßyJTÇ rJ\QjKfT ßjfJ, xrTJKr TotTftJ, KxKnu ßxJxJAKa mJ Ijq ßpUJPjA ßTC gJTMj, xmJAPTA F mqJkJPr hJK~fôvLu yPf yPmÇ 5. yrfJu cJTJ ßpPf kJPr, KT∂á KkPTKaÄ TrJ mJ TJCPT mJiq TrJ pJPm jJÇ FPT \jVPer Skr ßZPz KhPf yPmÇ KkPTKaÄ mJ xKyÄxfJ yPu fJ ßlR\hJKr IkrJi mPu Veq yPmÇ 6. huèPuJr Inq∂rLe Vefπ KjKÁf TrPf yPmÇ rJ\QjKfT hu ßpPyfM \jVPer mqJkJPr Kx≠J∂ ßj~, ßxPyfM fJrJ muPf kJPr jJ fJrJ KjP\Phr oPfJ TPr hPur Kj~oTJjMj KbT TPr ßjPmÇ xm huL~ kPh huL~ KjmtJYj KhPf yPm FmÄ ßTJPjJ ßjfJ FT kPh hMA ßo~JPhr ßmKv gJTPf kJrPmj jJÇ SA kPh KlPr @xPf yPu fJÅPT oJ^UJPj

KmrKf KhP~ @xPf yPmÇ 7. xÄxPh hMA-fOfL~JÄv @xPjr ß\JPr xÄKmiJj xÄPvJij TrJ pJPm jJÇ ßhUJ pJ~ 50 vfJÄPvr To ßnJa ßkP~ xÄxPh xÄUqJVKrÔfJ kJS~J x÷mÇ xMfrJÄ ßoRKuT KmwP~ Kx≠J∂ KjPf yPu VePnJa KhPf yPmÇ FA rJ\QjKfT S xJoJK\T YMKÜ FTxPñA yPf yPmÇ k´vú yPuJ, ßT TrPm? rJ\QjKfT YMKÜr k´˜Jm xrTJPrr frPlA @xPf yPmÇ @r xJoJK\T YMKÜ xoJP\r KmKnjú kã KoPu ‰fKr TrPmÇ KxKnu ßxJxJAKa ßgPT ÊÀ TPr iotxoJ\, xJoKrT xoJ\; xmJrA ofJof KjPf yPmÇ FnJPm rJ\jLKfKmhPhr xoJP\r xPñ xoP^JfJ~ @xPf yPmÇ @Ko oPj TKr, F irPjr xJf-@aaJ KmwP~ xoP^JfJ yPu nKmwqPf ßp-A ãofJ~ @xMT, \jVe @võ˜ yPm ßp @mJr @PVr xÄWJfk´JeyJKjr kKrK˙Kf KlPr @xPm jJÇ mJÄuJPhPv KjmtJYPj ßp ßyPr pJ~, fJr SkPr hojkLzPjr xMjJKo ßjPo @PxÇ F \jqA ãofJ~ gJTJTJPu fJrJ KjmtJYPj y˜Pãk TPr ãofJ KaKTP~ rJUPf YJ~Ç FaJ ßrJi TrPf yPu F irPjr xoP^JfJ S oLoJÄxJ hrTJrÇ fJyPu oPj yPm ßp FT \J~VJ~ @orJ gJouJoÇ jJVKrT xoJ\ F k´˜JmèPuJ @rS kKrÏJr TPr @PuJYjJ TrPf kJPrÇ \jVe S rJ\jLKfKmh, xmJrA ˝f”Kx≠ IKiTJr @PZ rJ\jLKfr mqJkJPr of ßhS~JrÇ ßpPyfM jJVKrPTrJ ßnJa ßhj, ßxPyfM fJÅrJS rJ\QjKfT x•JiJrLÇ ßxPyfM rJ\jLKfr FUKf~Jr ßTmu rJ\jLKfKmhPhr yPf kJPr jJÇ rJ\QjKfT xoxqJ xoJiJPj xoJP\r IjqJjq IÄPvrS nNKoTJ rP~PZÇ


34 oMÜKY∂J

13 - 19 February 2015 m SURMA

Kk~JÀ xrhJr: kûJP~f k´iJPjr ßYP~ mz pJr ImhJj oM\JKyhMu AxuJo ßxKuo ßuUT : xnJkKf, mJÄuJPhPvr TKoCKjˆ kJKat (KxKkKm)

mZr WMPr @mJr KlPr FPxPZ nJwJ xÄV´JPor oJx, Ior ÈFTMPvr' oJx-Plms∆~JKr oJxÇ ßlms∆~JKr FmJr FPxPZ Foj FT xoP~ pUj ßhv \MPz YuPZ yfqJ, UMj, IKVúhyj, jJvTfJr ‰kvJKYT xm WajJmuLr ImqJyf fJ§mÇ ßhvmJxL Khj TJaJPò KmnLKwTJo~ @fPïr jJrTL~ pπeJ~Ç FA hM”xy Im˙J TPm mJ KTnJPm ßvw yPm-PTC fJ \JPj jJ, mJ fJ muPf kJPr jJÇ FojA Kmwo~ hMKhtPjr oPiqA IoOf x†LmjL xMiJ KjP~ oJjMPwr ßhJrPVJzJ~ @mJr FPxPZ TJu\~L ÈFTMPvr' oJx-Ior ÈPlms∆~JKr' oJxÇ ßx TJrPe muPf y~ÈlMu lMaMT jJ lMaMT, @\ mx∂'Ç CKjv v' mJ~Jjúr FTMPv ßlms∆~JKrÇ ßxKhj xOKÓ yP~KZu pMVJ∂TJrL j~J AKfyJxÇ xOKÓ yP~KZu IKiTJr k´KfÔJr xÄV´JPor ßãP© GKfyJKxT jm IiqJ~Ç nJwJ vyLhPhr @®hJj S mLr \jfJr ITMPfJn~ k´KfPrJPi ßxKhj mJXJKu \JKfr xJoPj CKhf yP~KZu \JfL~ @®k´KfÔJr kPg jfMj KhV∂Ç yJ\Jr mZr iPr Km\JfL~ vJxj-PvJwPe khJjf \JKf x†LKmf yP~KZu IKiTJr @hJP~r I∂yLj @®k´fqP~Ç FTMPv ßlms∆~JKr KZu \JKfr FTKa ßv´Ô TLKftÇ FA Iã~ TLKftKar jJ~T KZPuj FPhPvr ZJ© xoJ\, KvKãf S KmPmTmJj oJjMw S ßUPa-UJS~J xJiJre \jVeÇ ßhPv ßhPv FirPjr pMVJ∂TJrL xÄV´Jo S Kmkäm pUjA xÄWKaf yP~PZ, fUjA ßkZPjr xJKrPf KjÁMk S KjK‘~ yP~ kPz gJTJ xJiJre oJjMPwr oiq ßgPTA \JVKrf yP~PZ IxJiq xJiPj CöLKmf fJPhr IjjqxJiJre xO\jvLu xKâ~fJÇ mJ~Jjúr FTMPv ßlms∆~JKrPfS WPaKZu ßfojKaAÇ KmkämL TotTJP§ AKfyJx xOKÓTJrL ImhJj rJUJ xJiJre oJjMPwr Ijjq ßpxm TLKftr Kmmre xmxo~ KuKUf AKfyJPx I∂ntMÜ y~ jJÇ fJÅPhrPT xmxo~ k´Jkq optJhJS k´hJj TrJ y~ jJÇ fJÅPhr âJK∂TJuLj Fxm ImhJPjr IPjT TgJ S TJKyjLA I\JjJ ßgPT pJ~Ç FTMPv ßlms∆~JKrr ßxxm TLKftoJj oJjMPwr oJP^ FT\j KZPuj dJTJr jJK\oCK¨j ßrJPcr ßyJPxjL hJuJj FuJTJr Kk~JÀ xrhJrÇ FA IxJiJre oJjMwKaPT KjP~ @\ KTZM KuUPmJÇ '60-Fr hvPT ZJ© @PªJuPjr xJPg pMÜ ymJr FPTmJPr xNYjJTJu ßgPTA Kk~JÀ xrhJPrr jJPor xJPg @oJr kKrY~Ç @Ko KZuJo mJokK∫ k´VKfvLu ZJ© xÄVbj ZJ© ACKj~Pjr FT\j TotLÇ È60-Fr hvPTr ÊÀr KhT ßgPT oMKÜpMP≠r @PV kpt∂ ßVJaJ @A~MmL vJxjJou \MPz FTaJjJ k´J~ FT hvTTJu iPr ZJ© ACKj~Pjr ßTªsL~ IKlx KZu 31/1 jÄ ßyJPxjL hJuJj ßrJPcÇ ZJ© ACKj~Pjr IKlPxr \jq FA FuJTJKa ßmPZ ßj~J yP~KZu ÊiM F TJrPe j~ ßp, fJ KZu dJTJ KmvõKmhqJu~, ßoKcTqJu TPu\, k´PTRvu KmvõKmhqJu~˙ dJTJr k´iJj Có

KmhqJkLbèPuJr UMm TJZJTJKZ FmÄ Fxm k´KfÔJj S fJPhr yu-PyJPˆu ßgPT yJÅaJ kPgr hNrPfôr oPiqÇ FA FuJTJPf ZJ© ACKj~Pjr IKlx TrJr @PrTKa mz TJre KZu FUJPj IKlx gJTPu fJ Kk~JÀ xrhJPrr k´PaTvj kJPmÇ FuJTJKa KZu Kk~JÀ xrhJPrr k´nJmJiLj FuJTJÇ Kk~JÀ xrhJPrr jJoKaA mJokK∫ S @A~Mm-KmPrJiL VefJKπT vKÜr \jq FTKa vKÜvJuL k´PaTvjFKaA KZu FTKa xmt\jLj xru KmvõJxÇ F„k iJreJ S KmvõJx ßgPTA Kk~JÀ xrhJPrr kKrYP~r FTKa èÀfôkNet ‰mKvÓq ¸Ó yP~ SPbÇ Kk~JÀ xrhJr KZPuj dJTJr 22 kûJP~f k´iJPjr oPiq Ijqfo FT\jÇ 1911 xJPu fJÅr \jìÇ fJÅr KkfJ oMjúM xrhJPrr oOfMqr kr ˝JnJKmT ßrS~J\ IjMpJ~L 1944 xJPu 33 mZr m~Px jmJm yJKmmMuäJ fJÅPT kJVKz kKrP~ xrhJr CkJKiPf nNKwf TPrjÇ 17 mZr kûJP~f xrhJPrr hJK~fô kJuj ßvPw 1961 xJPu 50 mZr m~Px KfKj oOfMqmre TPrjÇ KT∂á k´~Jf yS~Jr kPrS fJÅr kûJP~fnMÜ FuJTJ~, pJr oPiq ßyJPxjL hJuJj FuJTJS I∂ntMÜ KZu, Kk~JÀ xrhJPrr k´nJm ßp TfaJ vÜnJPm myJu KZu, fJr k´fqã xJãL @Ko KjP\AÇ Kk~JÀ xrhJPrr IjMkK˙KfPf fJÅr ßZPurJ KkfJr GKfyq S k´nJmPT ImqJyf rJUPf xão yP~KZuÇ ßyJPxjL hJuJj FuJTJKa ÊiM Kk~JÀ xrhJPrr kûJP~fnMÜA KZu jJ, FA FuJTJPfA KZu fJÅr mJKz-Wr S IKlxÇ ZJ© ACKj~Pjr ßTªsL~ ßpJVJPpJV ßTªs S IKlPxr \jq fJA pgJgtnJPmA Kk~JÀ xrhJPrr k´nJPmr @v´~JiLj fJÅr Kj\˝ oyuäJ ßyJPxjL hJuJj FuJTJKaPT ßmPZ ßj~J yP~KZuÇ Kk~JÀ xrhJPrr k´nJmJiLj gJTJr TJrPe FA FuJTJ~ @A~Mm-PoJjJP~Por ßkPaJ~J mJKyjLr è§JrJ mJ k´KfKâ~JvLurJ TUjA yJouJ TrPf mJ hJka ßhUJPf kJPrKjÇ Kmkh-@kPh xmxo~ @v´~ S xyJ~fJ kJS~J ßVPZ FuJTJmJxLrÇ Kk~JÀ xrhJPrr oPfJ KjrJkh @v´~˙u mJokK∫-k´VKfvLuPhr \jq @r ßTJgJ~AmJ kJS~J ßpf? Fxm TJrPeA hLWtKhj iPr Kk~JÀ xrhJPrr ßyJPxjL hJuJj FuJTJPfA YJuM ßgPTPZ ZJ© ACKj~Pjr IKlxÇ PVJkj TKoCKjˆ kJKatr @¥JrV´JC¥ ßjfJPhr oMPU FTJKiT k´xPñ Kk~JÀ xrhJPrr jJo ÊPj FTgJ @oJPhr mM^Pf IxMKmiJ y~Kj ßp, dJTJr FA ÈKk~JÀ xrhJr' S fJÅr mJKzr xJPg kJKatr FTKa xMxŒTt rP~PZÇ kJKatr kuJfT ßjfJPhr oPiq ToPrc oKj KxÄy, ToPrc lryJh, ToPrc ùJj YâmftL FmÄ xJKyKfqT-xJÄmJKhT ToPrc rPev hJvèP¬r oMPU Kk~JÀ xrhJPrr jJo ÊPjKZ FTJKiTmJrÇ ßZJa-UJPaJ ‰mbT TrPf, FojKT @¥JrV´JC¥ ßjfJPhr rJf TJaJPjJr \jq @v´~˙u KyPxPmS mÉmJr fJÅr mJxJPT mqmyJr TrJ yP~PZÇ FojKT ToPrc oKj KxÄy KjP\A È50-Fr hvPTr oJ^JoJK^ xoP~ Kk~JÀ xrhJPrr mJxJ~ kuJfT Im˙J~ FTmJr rJf TJKaP~PZj mPu ÊPjKZÇ Kk~JÀ xrhJPrr jJo CöôuJãPr ßuUJ rP~PZ GKfyJKxT nJwJ @PªJuPjr Ior IiqJ~ mJ~Jjúr FTMPv ßlms∆~JKr S fJr krmftL WajJmuLr xJPgÇ Kk~JÀ xrhJPrr mJKzr IhNPrA KZu ßru uJAj, pJr SkJPvA dJTJ KmvõKmhqJuP~r @ofuJÇ fJÅr mJKzr ZJPh hJÅKzP~ ßmv ßar kJS~J ßpf ∏ @ofuJ~ TL yPò, dJTJ KmvõKmhqJuP~r ZJ©ZJ©LrJ TL TrPZÇ KmvõKmhqJuP~r ZJ© xoJP\r k´VKfvLu @PªJuPjr mJfJx ZKzP~ kPz dJTJr ßp oyuäJKaPT xmPYP~ @PV xMmJKxf TPrKZu, ßxKa yPuJ Kk~JÀ xrhJPrr ßyJPxjL hJuJj S mTxLmJ\Jr FuJTJÇ FA FuJTJèPuJ FTA xJPg yP~ CPbKZu @PªJujrf ZJ©Phr @v´~˙uÇ kMKuv yJouJ TrPu ZJ©-ZJ©LrJ Ya& TPr ßru uJAj kJr yP~ dMPT kzPfJ ßyJPxjL hJuJj oyuäJ~Ç Ka~Jr VqJx KjPãk TrPu ßx VqJx ßyJPxjL hJuJj FuJTJPfS ZKzP~ kzPfJÇ fUj ZJ©PhrPT ßYJPU kJKj KhP~ \ôJuJ ToJPjJr \jq

mJ~Jjúr FTMPv ßlms∆~JKr nJwJr IKiTJPrr \jq xÄV´JoPT FKVP~ KjPf KmvõKmhqJuP~r @ofuJ ßgPT xrTJr ßWJKwf 144 iJrJ IoJjq TPr ZJ©rJ KoKZu ßmr TrPu FTkptJP~ KoKZPur Skr kMKuv èKu YJuJ~Ç ZJ©Phr rPÜ rJ\kg uJu yP~ SPbÇ vyLh yj mrTf, xJuJo, vKlT, rKlT, \æJrÇ @yf S mªL yj vf vf ZJ©-ZJ©LÇ èKumwtPer krmftLPf xrTJr S vJxThu oMxKuo uLV k´Y§ hoj-kLzj ImqJyf rJPUÇ YfMKhtPT KogqJ è\m S Ikk´YJPrr käJmj mAP~ ßh~Ç xJiJre oJjMPwr oJP^ ZKzP~ ßh~J y~ CØa S KogqJ xm Ikk´YJrÇ Kk~JÀ xrhJr KjP\A KjP\r mJxJ~ mJuKf TPr kJKj ß\JVJz TPr rJUPfjÇ ZJ© xoJ\ S oyuäJmJxLPhr oPiq FnJPm VPz CPbKZu FTKa WKjÔ xMxŒTtÇ ZJ©-\jfJr KouPjr IjMWaT KyPxPm Kk~JÀ xrhJr kJuj TPrKZPuj FT VnLr fJ“kptkNet nNKoTJÇ mJ~Jjúr FTMPv ßlms∆~JKr nJwJr IKiTJPrr \jq xÄV´JoPT FKVP~ KjPf KmvõKmhqJuP~r @ofuJ ßgPT xrTJr ßWJKwf 144 iJrJ IoJjq TPr ZJ©rJ KoKZu ßmr TrPu FTkptJP~ KoKZPur Skr kMKuv èKu YJuJ~Ç ZJ©Phr rPÜ rJ\kg uJu yP~ SPbÇ vyLh yj mrTf, xJuJo, vKlT, rKlT, \æJrÇ @yf S mªL yj vf vf ZJ©-ZJ©LÇ èKumwtPer krmftLPf xrTJr S vJxThu oMxKuo uLV k´Y§ hoj-kLzj ImqJyf rJPUÇ YfMKhtPT KogqJ è\m S Ikk´YJPrr käJmj mAP~ ßh~Ç xJiJre oJjMPwr oJP^ ZKzP~ ßh~J y~ CØa S KogqJ xm Ikk´YJrÇ YJuJPjJ yPf gJPT ∏ nJwJ @PªJuj yPuJ AxuJPor \jq UJfJrjJT, jJK˜TPhr wzpπ, TKoCKjˆPhr YâJ∂, nJrf ßgPT @xJ ÈiMKf ßZPz uMKñ krJ Z∞Pmv iJreTJrL' IjMk´PmvTJrLPhr TJ\ ∏ AfqJKh TgJmJftJr k´kJVJ§JÇ FA kKrK˙Kfr oJP^A Kk~JÀ xrhJr fJÅr ßhvPk´Por kKrY~ ßhjÇ oj vÜ TPr KjP\ xJyPxr xPñ FKVP~ @Pxj nJwJ @PªJujPT xyJ~fJ TrPfÇ 21 ßlms∆~JKrr FTKhj kPrA ZJ©rJ ojK˙r TPr ßp, nJwJ vyLhPhr ˛rPe fJrJ FTKa ˛OKf˜÷ ‰fKr TrPmÇ ßp ˙JPj èKu yP~PZ ßxUJPj KjotJe TrPm ÈvyLh ˛OKf˜÷' jJo UKYf ˛OKfr KojJrÇ FA vyLh ˛OKf˜÷A kPr yP~ SPb ÈvyLh KojJr'Ç 23 ßlms∆~JKrr @PVA ÈvyLh ˛OKf˜P÷r' jTvJ ‰fKr TrJ y~Ç ßoKcTqJu TPu\ nmPjr xŒ´xJrPer ßp TJ\ YuKZu fJr KbTJhJr KZPuj Kk~JÀ xrhJrÇ ßxUJPj TJP\r \jq ßp mJuM S Aa o\Mf KZu, vyLh KojJr KjotJPer \jq fJ KZu kptJ¬Ç KT∂á KxPo≤ rJUJ KZu fJuJm≠ èhJPoÇ èhJPor YJKmKa KZu ßUJh Kk~JÀ xrhJPrr TJPZÇ dJTJ ßoKcTqJu TPuP\r hM'\j ZJ©-TotLPT kJbJPjJ y~ fJÅr TJPZ, KxPoP≤r \jq @mhJr KjP~Ç FA IjMPrJPir k´KfKâ~J~ TL muPmj Kk~JÀ xrhJr? F @mhJr KjP~ hMÀ hMÀ mMPT fJrJ CkK˙f yPuj Kk~JÀ xrhJPrr TJPZÇ xm ÊPj Kk~JÀ xrhJr Kj”vP» mJKzr ßnfPr YPu ßVPujÇ YJKm yJPf KlPr FPx fJ ZJ©Phr yJPf fMPu KhPujÇ ÊiM muPuj, TJ\ ßvw TPr krKhj ßpj YJKmKa fJPT ßlrf KhP~ ßh~J y~Ç FnJPm Kk~JÀ xrhJPrr xÿKfPf Aa, mJuM, KxPo≤ ß\JVJz yP~ pJ~Ç FA xÿKf ßh~JPf Kk~JÀ xrhJPrr Ckr mz rTo KmkhS ßjPo @xJr @vïJ KZuÇ KfKj fJr kPrJ~J TPrjKjÇ dJTJ~ TJrKlC \JKr KZuÇ ßxA TJrKlCr oPiqA pgJx÷m jLrPm vf-vf ß˝òJTotLr kKrv´Po 23 ßlms∆~JKr xJrJrJf ß\PV TJ\ TPr rJfJrJKf ßxA

xMroJ APou news@surmanews.com

k´go vyLh KojJr ßxKhj KjotJe TrJ yP~KZuÇ 6 lMa YSzJ S 10 lMa CÅYM ßxA ˛OKf˜÷Ka KZu vÜ KnPfr Skr KjKotfÇ 24 ßlms∆~JKr xTJPu CPb xmJA rJfJrJKf KjotJe yP~ pJS~J È˛OKf˜÷Ka' ßhPU @jPª-@PmPV @käMf yP~ pJ~Ç hPu hPu oJjMw @xPf gJPT ßxKaPT ßhUPfÇ ßmKhPf lMu KhP~ xmJA v´≠J \JjJPf gJPT mLr vyLPhr k´KfÇ ßoP~rJ kMJ†Kur xJPg vrLr ßgPT VyjJ UMPu KjPmhj TPr vyLh KojJPrr kJhPhPvÇ IPjPT aJTJ-k~xJ ßrPU ßh~Ç PxA k´go KjKotf vyLh KojJrKa 26 ßlms∆~JKr ßnPX ßh~J yP~KZuÇ KT∂á È54 xJPu pMÜl∑≤ ãofJ~ @xJr kr Kk~JÀ xrhJPrr KjotJe k´KfÔJj FmÄ fJÅr f•ôJmiJPj ßxKa @mJr @rS mz TPr KjotJe TrJ yP~KZuÇ '71-F yJjJhJr mJKyjL TJoJj hJKVP~ ßxKa @PrTmJr ßnPX KhP~KZuÇ oMKÜpMP≠r Km\P~r kr vyLh KojJr kMj”KjotJe TrJ yP~PZÇ @VJPVJzJA \JKfr rJ\QjKfT AKfyJx rYjJr ßãP© ÈvyLh KojJr' kJuj TPrPZ FT IoNuq CkJhJPjr nNKoTJÇ ÈvyLh KojJrPT Imu’j TPr VPz SbJ xÄV´JPor iJrJ @oJPhrPT oMKÜpMP≠r Km\~xy xm k´VKfvLu xJluq I\tj TrPf xJyx pMKVP~PZÇ Kk~JÀ xrhJPrr KxPo≤, Aa, mJuM KhP~ mJ~Jjúr k´go vyLh KojJr KjotJe TrPf kJrJr TJrPeA fJ x÷m yP~PZÇ vyLh KojJr yP~ CPbPZ VexÄV´JPor fLgt˙Jj S vkg ßmKhÇ Kk~JÀ xrhJPrr jJoKa ßxA k´go ÈvyLh KojJr' KjotJPer xJPg pMÜ rP~PZÇ fJA xñfnJPmA @\ k´vú TrJ pJ~, Kk~JÀ xrhJrPT ÈnJwJ ‰xKjT' mPu Veq TrJaJ pgJgt yPm jJ ßTj? fJÅPT CkpMÜ xÿJj S optJhJ ßh~J yPò jJ ßTj? Kk~JÀ xrhJr KZPuj nJwJ ‰xKjTPhr FT\jÇ VefJKπT S k´VKfvLu @PªJuPjr xJPg fJÅr ÂhqfJr IPjT hOÓJ∂ rP~PZÇ fJÅr oOfMqr kPrS k´VKfvLurJ Kk~JÀ xrhJPrr kKrmJPrr @v´~ S xyJ~fJ ßkP~PZÇ KmkPh kzPu xJyJpq ßkP~PZÇ ßVJkj ‰mbT TrJr ßãP© xyJ~fJ ßkP~PZÇ ßTJPjJ ßTJPjJ TKoCKjˆ ßjfJ fJÅr S fJÅr nJAP~r mJxJ~ nJzJ gJTPfjÇ 1971-Fr 25 oJYt xºqJr kPr ßxrTo FTKa mJxJPf kJKatr vLwt˙JjL~ @¥JrV´JC¥ ßjfJPhr FTKa ‰mbT YuKZuÇ yJjJhJr mJKyjLr ßVJuJèKu S xmtJ®T @âoe ÊÀ yS~Jr @V kpt∂ kJKatr ßjfJrJ ßxUJPj mPx KjPhtvJmuL k´hJjxy \ÀKr TJ\èPuJ xŒJhPj mqm˙J KjP~KZPujÇ @Ko KjP\ FA WajJr TgJ \JKjÇ FA WajJ ßgPT @ÅY TrJ pJ~ ßp, Kk~JÀ xrhJr jJPor ßxA IxJiJre xoJ\TftJr xJPg TKoCKjˆPhr xUq Tf I∂rñ KZuÇ pJÅrJ oJjMwPT nJumJPx, pJÅrJ ojMwqPfôr ßxmJ TPr-fJÅrJ TKoCKjˆ, k´VKfvLu, VefJKπT, IxJŒ´hJK~T oJjmfJmJhL x“ oJjMwPhr ˝JnJKmT xMÂh S @®L~Ç Kk~JÀ xrhJr KZPuj ßxA èeJmuLxŒjú FT\j xoJ\ jJ~TÇ


oMÜKY∂J 35

SURMA m 13 - 19 February 2015

A~JñMPjr cJP~Kr: ßrJKyñJ-mJXJKu KmfTt S KÆkãL~ xŒTt ßxJyrJm yJxJj ßuUT : TKm, xJÄmJKhT

iot-metKjKmtPvPw k´PfqT \J~VJr oJjMwPT KjP~ nJmPf yPm FmÄ fJPhr IjMnm TrPf yPmÇ m˜MVf KmwP~r mJAPr oJjMPwr \LmPjr ßp Igtmy IK˜fô gJTPf kJPr, fJ VnLrnJPm CkuK… TrPf yPmÇ Ko~JjoJPrr VefPπr ßj©L IÄ xJj xM KY xŒPTt mJÄuJPhPvr IKiTJÄv oJjMPwr FTKa nMu iJreJ @PZ ßp KfKj ßrJKyñJ oMxuoJjPhr hM”U-hMhtvJ xŒPTt pPgÓ xÄmPhjvLu jjÇ ßrJKyñJPhr k´Kf Ko~JjoJr xrTJPrr IoJjKmT @Yre xŒPTt K\ùJxJ TrJ yPu IPjT xo~A KfKj FKzP~ pJjÇ TUPjJ TUPjJ Ko~JjoJPr Vefπ FPu xm jJVKrPTr IKiTJr k´KfKÔf yPm mPu fJÅPT hJ~xJrJ o∂mq TrPf ßhUJ pJ~Ç KT∂á Vf oJPx A~JñMPj mJÄuJPhKv mºMPhr xPñ TgJ mPu KbT KmkrLf KY©KaA ßkuJoÇ ßlxmMPT IÄ xJj xM KYr KmÀP≠ ImqJyf Ikk´YJPrr ßmv KTZM fgq-k´oJe yJK\r TrPuj fJÅrJÇ FTKa ˆqJaJPx xM KYPT ßmR≠KmPrJiL S oMxuoJjKyQfwL KyPxPm k´oJe TrJr ßYÓJ TrPf KVP~ fJÅr oJgJ~ Ky\Jm kKrP~ ßhS~J yP~PZÇ FTKa ZKmPf ßhUJ pJ~, KfKj Ky\Jm kPr Ko~JjoJPrr oMxuoJj ßjfJPhr xPñ TgJ muPZjÇ ßpPyfM IÄ xJj xMKY oMxuoJj ßjfJPhr xPñ ‰mbT TrPZj, ßxPyfM KfKj oMxuoJjPhr hJuJuÇ F irPjr rJ\QjKfT Ikk´YJr ßTmu Ko~JjoJPrr j~, mJÄuJPhPvr ßjfJ-Pj©LPhr jJPoS k´Kfkã TPr gJPTÇ @oJPhr ˛re gJTJr TgJ, 1988 xJPu ßmR≠ KnãM S ZJ©rJA Ko~JjoJPr @PªJuj ÊÀ TPrKZPuj FmÄ IÄ xJj xM KYPT fJÅrJ ßj©L KyPxPm mre TPr KjP~KZPujÇ krmftLTJPu xJoKrT xrTJr ßmR≠ KnãM S xM KYr xogtTPhr Skr KjÔMr KjptJfj YJuJ~Ç VefPπr @PªJuj TrPf KVP~ IÄ xJj xM KYPT 16 mZPrr ßmKv xo~ I∂rLe gJTPf yP~PZÇ @oJPhr F-S oPj rJUJ hrTJr ßp Ko~JjoJPrr 90 vfJÄv oJjMw ßmR≠iotJmu’L, pJr oPiq 64 vfJÄv mJKot\Ç xM KY ãofJ~ ßpPf YJjÇ lPu fJÅPT ßnJPar rJ\jLKf TrPf y~Ç ßhPv ßhPv xÄUqJVKrPÔr \JfqKnoJj FfA k´Ta ßp xyP\ ß^Pz ßluJ pJ~ jJ (mJXJKu \JfL~fJmJhL @PªJuPjr k´mÜJS kJyJKzPhr mJXJKu yP~ ßpPf mPuKZPuj)Ç fJr krS Ko~JjoJPrr oMxuoJj FmÄ IjqJjq iotL~ S jOfJK•ôT xÄUqJuWM \jPVJÔL oPj TPr, xM KYA ßvw nrxJÇ @xPu jPn’Prr KjmtJYjPT KWPr FTKa oyu k´YJreJ YJuJPò ßp xM

ZJ©uLV ßTJgJ~? (36 kOÔJr kr) ÈPyj TPrñJ ßfj TPrñJ' ∏ \JfL~ YJkJmJK\ TPrPZj, KoKc~J ßxèPuJ luJS TPr k´YJr TPrPZÇ KoKc~J k´ Y Jr TPrPZ oπLPhr I∂”xJrvNjqfJaJ \jVPer xJoPj fMPu irPfÇ oπLrJ ßxaJ mMP^ CbPf ßkPrPZj mPu oPj y~ jJÇ fJÅrJ mrÄ KoKc~Jr TJnJPr\ ßhPU KÆèe C“xJPy Kfj èe YJkJmJK\Pf ßoPf CPbPZjÇ @S~JoL uLV jJPor ßp xÄVbjKa FUj rJÓsL~ ãofJ~, ßhPvr mftoJj xÄTPa ßxA xÄVbjKaPT KT ßTJgJS kJS~J ßVPZ? rJ\iJjL dJTJ~, KmnJVL~ vyPr, ß\uJ CkP\uJ~ ∏ ßTJgJS KT @S~JoL uLV KZu? ßTJgJS KT @S~JoL uLV @PZ? jJjJ jJPor Ff ßp IñxÄVbj huKar, fJPhr IK˜fôS ßfJ ßTJgJS ßhUJ pJ~KjÇ yqJÅ, FTKa IñxÄVbPjr f“krfJr Umr kK©TJ~ ßhUJ ßVPZÇ ßxKa yPò @S~JoL SuJoJ uLVÇ ÈKyªM k´iJj KmYJrkKf' IkxJrPer xJŒ´hJK~T hJKm

KY xÄUqJVKrÔ ßmR≠Phr xPñ ßjAÇ FA k´YJreJ fJÅr rJ\QjKfT k´Kfkã IgtJ“ ãofJxLjPhr xMKmiJ FPj ßhPmÇ fJA fJÅPT k´KfKa TgJ muPf y~ KyxJm TPrÇ xPªy ßjA, Ko~JjoJPr ßrJKyñJrJ UMmA hM”U-hMhtvJr oPiq @PZÇ pJrJ KjP\Phr mJXJKu mPu kKrY~ KhPf I˝LTJr TrPZ, fJrJ FUj Kj\ ßhPv krmJxLÇ ßTJPjJ rTo jJVKrT-xMKmiJ kJ~ jJÇ ßpxm KmPhKv xJyJpq xÄ˙J ßrJKyñJPhr KjP~ TJ\ TrPZ, fJPhrS jJjJ xoxqJ~ kzPf yPòÇ xŒ´Kf \JKfxÄW oJjmJKiTJrKmw~T KmPvw rqJPkJKat~Jr A~JÄKy Ku rJUJAj rJ\q kKrhvtj TPr ßxUJjTJr kKrK˙KfPf CPÆV k´TJv TPrjÇ IPjT ßrJKyñJ fJÅPT mPuPZj, È@oJPhr mJXJKu mJ ßrJKyñJ pJ-A muJ ßyJT jJ ßTj, @orJ jJVKrTfô TJct YJAÇ' TqJŒèPuJPf ßrJKyñJrJ oJjPmfr \Lmj pJkj TrPf mJiq yPòÇ TftOkPãr IjMoKf ZJzJ ßTC TqJPŒr mJAPr ßpPf kJPr jJÇ pJÅrJ mJXJKu kKrY~PT ßoPj KjP~PZ, fJÅrJ KÆfL~ ßv´Ker jJVKrT KyPxPm xLKof xMPpJV-xMKmiJ ßkPuS TUPjJ KjmtJYPj k´KfÆKªôfJ TrPf KTÄmJ rJ\QjKfT hPur xhxq yPf kJrPmj jJÇ PrJKyñJrJ AKfyJPxr KvTJrÇ ßpojKar KvTJr mJÄuJPhPv mxmJxTJrL KmyJKrrJÇ mJÄuJPhPv 43 mZr iPr TP~T uJU KmyJKr ßrc KâPx≤ TqJPŒ @PZ, ßTC mJ mK˜PfÇ fJPhr k´Kf rJPÓsr @Yre Yro ‰mrL S ‰mwoqoNuTÇ @orJ ßrJKyñJPhr KmwP~ pfaJ ßxJóJr, KmyJKrPhr k´Pvú ffaJA jLrmÇ FaJS mJXJKu oMxuoJPjr ˝KmPrJKifJÇ Ko~JjoJPr 1962 xJPu xJoKrT vJxT k´eLf @APj ßrJKyñJPhr jJVKrT IKiTJr yre mJ Umt TrJ yP~PZÇ KT∂á FA \jPVJÔL FfaJA hMmtu S hKrhs ßp fJrJ Fr KmÀP≠ TJptTr @PªJuj TrPf kJPrKjÇ mrÄ hJKrPhsqr xMPpJPV oiqk´JPYqr KTZM ßoRumJhL S \KñmJhL xÄVbj jJjJnJPm fJPhr k´PrJKYf TPr YPuPZ, ßp TJrPe ßrJKyñJPhr k´Kf Ko~JjoJPrr xÄUqJVKrÔ oJjMw @rS ßmKv KmKÆÓÇ @r ßmR≠ rJUJAjPhr xPñ ßrJKyñJ oMxuoJjPhr pM≠aJ TP~T v mZPrr kMPrJPjJÇ KmsKav @oPu ßpxm rJUJAj mJÄuJPhv mJ f“TJuLj IKmnÜ nJrf ßgPT KVP~PZ mJ ßpPf mJiq yP~PZ, oJfOnNKo yJrJPjJr TÓ KT∂á fJPhrS To j~Ç A~JñMPjr mJÄuJPhKv mqmxJ~L S KmKnjú xÄ˙Jr TotTftJPhr xPñ @uJk TPr ß\PjKZ, Ko~JjoJPrr xrTJr S k´vJxj ßrJKyñJPhr ßgPT Ijq oMxuoJjPhr @uJhJnJPm ßhPUÇ IgtJ“ v©∆ nJPm jJÇ A~JñMj, oJªJPuxy KmKnjú IûPu mxmJxTJrL oMxuoJjrJ ßoJaJoMKa xòuÇ IKiTJÄvA mqmxJmJKeP\qr xPñ \KzfÇ kMPrJPjJ A~JñMPj ßmv T\j oMxuoJj jJrL-kMÀPwr xPñ @uJk yPuJÇ fJÅPhr oJfOnJwJ mJÄuJ yPuS Ko~JjoJPrr nJwJ, xÄÛOKf S xJoJK\T rLKfPT @®˙ TPr KjP~PZjÇ k´PfqPTr hMKa jJo ∏ FTKa iotL~ mJ kJKrmJKrT, @PrTKa mJKot\Ç k´KfPmvLPhr xPñ fÅJrJ mKot nJwJ~A TgJ mPujÇ k´KfPmvLrJS fJÅPhr xPñ xØJm ßrPU YPuÇ KT∂á Ko~JjoJPrr ßTJgJS xJŒ´hJK~T CP•\jJ ßhUJ KhPu KTÄmJ IWaj WaPuA fJr ßrv FPx fJÅPhr SkrS kPzÇ fUj @fPï gJTPf y~Ç xÄUqJuWMr FA pJfjJ ßTJgJ~ ßjA? xrTJr ÈPyJ~JAa TJct' jJPo ßrJKyñJPhr I˙J~L kKrY~k© KhP~PZÇ pJÅrJ I˙J~L TJct ßjjKj, fJÅPhr

TqJPŒA k´J~ mKª\Lmj TJaJPf y~Ç xmPYP~ IoJjKmT yPuJ KmP~ TrPf mJ x∂Jj KjPfS ßrJKyñJPhr xrTJPrr IjMoKf KjPf y~Ç fJÅrJ hMKar ßmKv x∂Jj KjPf kJPrj jJÇ KT∂á Ko~JjoJPrr Ijq ßTJPjJ \jPVJÔLr Skr F KjPwiJùJ ßjAÇ Ko~JjoJPrr xÄUqJVKrÔ mJKot\rJ oPj TPr, rJUJAj oMxuoJjrJ mKyrJVfÇ IgY AKfyJx fJPhr FA hJKm xogtj TPr jJÇ CAKTKkKc~J S KmKnjú xN© ßgPT \JjJ pJ~, IÓo S jmo vfPT pUj @rmrJ F IûPu mqmxJ-mJKe\q TrPf @Px, fUjA kKÁo Ko~JjoJPr oMxuoJjrJ mxKf ÊÀ TPrÇ rJUJAj k´PhPvr 40 uJU mJKxªJr oPiq 30 uJU ßmR≠ iotJmu’L, pJrJ rJUJAj jJPo kKrKYfÇ mJKT 10 uJU AxuJo iotJmu’L FmÄ ßmKvr nJVA mJÄuJnJwLÇ @rS KjKhtÓ TPr muPu, Y¢V´JPor @ûKuT nJwJ~ TgJ mPuÇ PrJKyñJrJ FUj Kj\ ßhPv ßTmu krmJxL j~, kOKgmLr xmPYP~ k´JK∂T S KjptJKff \jPVJÔLèPuJr FTKaÇ IgY GKfyJKxTnJPm fJrJ ÊiM Ko~JjoJPrr IKmPòhq IÄvA j~, ßhvKar ˝JiLjfJxÄV´JPoS IV´eL nNKoTJ ßrPUPZÇ 1947 xJPu IÄ xJPjr xPñ ßp T\j ˝JiLjfJxÄV´JoL Kjyf yj, fJÅPhr oPiq FT\j KZPuj ßrJKyñJ oMxuoJjÇ 1988 xJPu IÄ xJj xM KYPT rJ\jLKfPf @jJr ßãP©S ßrJKyñJ oMxKuo ßuUT S rJ\jLKfT oÄ gM TJr (oMxKuo jJo jNr ßoJyJÿh) nNKoTJ KZuÇ KfKj kPr FjFuKcr ßTªsL~ TKoKar xhxq yjÇ KT∂á xÄUqJVKrÔ mJKot\ vJxPTrJ Fxm oPj rJPUjKjÇ fJÅrJ \JKfKmPÆPwr mvmftL yP~ ßrJKyñJPhr KmÀP≠ xmtJ®T pM≠ ßWJweJ TPrjÇ FPf ãKfV´˜ yP~PZ Ko~JjoJPrr mÉ\JKfT S VefJKπT YKr©Ç Ko~JjoJPr 135Ka jOfJK•ôT \jPVJÔL @PZ, KT∂á fJPhr oPiq ßrJKyñJ ßjAÇ PrJKyñJ vreJgtL xoxqJKa hLWtKhPjrÇ Fr xoJiJPj ßp @∂\tJKfT YJk xOKÓ TrJr k´P~J\j KZu, mJÄuJPhv fJ TrPf mqgt yP~PZÇ oJP^oPiq kKÁoJ ßjfJrJ fJÅPhr mÜOfJ-KmmOKfPf ßrJKyñJPhr Kmw~Ka mPujÇ ßTJPjJ TJ\ y~ jJÇ FUj k´vú, ßrJKyñJ xoxqJr xoJiJj jJ yS~J kpt∂ KT mJÄuJPhv-Ko~JjoJr xŒTt ˝JnJKmT yPm jJ? @orJ KT kNmtKhPTr hr\J mº TPr rJUm? nJrf S YLPjr oPiq xLoJ∂KmPrJi @PZÇ KmPrJi @PZ Kfæf KjP~SÇ fJA mPu ßfJ fJrJ FPT IkPrr

hr\J mº TPr rJPUKjÇ KmPrJi ßoPj KjP~A nJrfYLj mqmxJ-mJKe\q mJzJPòÇ KmKjP~JV TrPZÇ Vf mZPrr oJPYt k´iJjoπL ßvU yJKxjJ pUj KmoxPaPTr vLwt xPÿuPj ßpJV KhPf Ko~JjoJPr KVP~KZPuj, fUj KfKj ßrJKyñJ vreJgtL xoxqJ xŒPTt ßk´KxPc≤ ßgAj KxP~Pjr hOKÓ @Twte TPrjÇ \mJPm KgP~j KxP~j vJK∂kNet CkJP~ xoxqJr xoJiJPjr TgJ mPuKZPujÇ fPm @PVr S kPrr KTZM WajJ KÆkãL~ xŒPTtJjú~Pj mJiJ yP~ @PZ mPu rJ\QjKfT KmPväwPTrJ oPj TPrjÇ 2012 xJPu mJÄuJPhPv rJoM asqJP\Kcr kr Ko~JjoJPrS TP~T hlJ oMxuoJjKmPrJiL hJñJ y~Ç KÆfL~f, hMA ßhPvr oPiq rJ\QjKfT kptJP~ ßpxm Kx≠J∂ y~, fJr mJ˜mJ~Pj @ouJfπ VKzoKx TPr gJPTÇ A~JñMPj mxmJxTJrL mJÄuJPhKvrJ hMA ßhPvr oJjMPwr xPñ ßpJVJPpJV mJzJPjJr Skr ß\Jr KhPujÇ mftoJPj ßpaMTM ßpJVJPpJV @PZ, xrTJKrnJPmÇ hMA ßhPvr oPiq xJÄÛOKfT S mMK≠mOK•T ßujPhj yS~J k´P~J\j mPuS fJÅrJ \JjJjÇ FUJjTJr ßuUT, KvãJKmh, xJÄmJKhT, Kv·LrJ pKh SUJPj pJj; @r SUJjTJr ßuUT, KvãJKmh, Kv·LrJ pKh FUJPj @Pxj, kr¸rPT \JjPf kJrPmjÇ nMu ßmJ^JmMK^r ImxJj WaPmÇ Vf KcPx’r oJPx Ko~JjoJPrr kKrPmvKmhPhr FTKa hu mJÄuJPhPv FPxKZuÇ huKar xhxqrJ TMKÓ~J, kJmjJ, rÄkMr S mèzJr oyJ˙JjVz WMPr ßVPZjÇ FA xlPr FPx fJÅrJ k´go mJÄuJPhPvr ßmR≠KmyJrèPuJ xŒPTt \JjPf kJrPujÇ Vf oJPx dJTJ ßgPTS KvãJKmh S jJVKrT xoJP\r FTKa k´KfKjKihu A~JñMj KVP~KZu hMA ßhPvr KmÆ“ xoJP\r oPiq ßpJVJPpJV mJzJPfÇ F TgJ KbT ßp mJÄuJPhv S Ko~JjoJPrr oPiq mqmxJ-mJKe\q mJzPZÇ ßpJVJPpJV mJzJPjJrS ßYÓJ YuPZÇ A~JñMPj mJÄuJPhv hNfJmJPx KVP~ ÊjuJo, rJÓshNf xKlCr ryoJj KxaM KVP~PZj K©kãL~ xzT ßpJVJPpJPVr FTKa ‰mbPT ßpJV KhPfÇ nJrf yP~ mJÄuJPhPvr xPñ Ko~JjoJPrr xrJxKr xzTPpJVJPpJV ˙JKkf yPm, pJr xPñ YLPjr k´˜JKmf Kx‹ ßrJc pMÜ yPmÇ A~JñMPjr jJVKrT xoJP\r TP~T\j k´KfKjKir xPñ TgJ mPu mM^uJo, mJÄuJPhv xŒPTt fJÅPhr iJreJ AKfmJYTÇ muPuj, mJÄuJPhv FTKa VefJKπT ßhvÇ KT∂á Ko~JjoJr xŒPTt @orJA mJ TfaJ \JKj?

KjP~ xÄVbjKa KoKZu TPrPZÇ @S~JoL SuJoJ uLV KT @S~JoL uLPVr @hPvtr xÄVbj j~? fJyPu Foj Yro xJŒ´hJK~T hJKmPf mqJjJraqJjJr KjP~ fJrJ KoKZu TPr KTnJPm? \JoJ~Jf-PylJ\fS ßfJ FA hJKm TPrKj, ßpaJ TPrPZ @S~JoL uLPVr IñxÄVbj SuJoJ uLVÇ KT∂á @èj xπJx, ßkasu xπJPxr KmÀP≠ oJjMwPT xJyx KhP~ fJPhr kJPv hJÅzJPjJr oPfJ TJP\ F xÄVbjKaPT kJS~J pJ~KjÇ kJS~J pJ~Kj @xPu ßTJPjJ IñxÄVbjPTAÇ FA ßp rJ\jLKfr jJPo oJjMw UMPjr C“xm ÊÀ yP~PZ mJÄuJPhPvÇ IK˙r FA xo~aJ~ FoKkrJ ßTJgJ~ KZPuj? xÄxh IKiPmvj ßfJ oJ© ßxKhj ÊÀ yPuJÇ fJr @PV? fJÅrJ KT fJÅPhr KjmtJYjL FuJTJ~ KVP~ oJjMPwr kJPv hJÅKzP~KZPuj? FT@imJPrr \jq KjP\r KjmtJYjL FuJTJ~ KVP~PZj T\j oπL? ßTªsL~ ßjfJrJ? @PrT KxKj~r xJÄmJKhT \Jlr S~JP\h ßlxmMT ߈aJPx k´vú TPrPZj, È@S~JoL uLV S fJr IñxÄVbjèPuJ pKh vKÜvJuL yPfJ, fPm krJK\f vKÜ KmFjKk\JoJ~Jf xJrJ ßhPv jJvTfJ TrPf kJrf KT?'

F k´vúKaS KT∂á èÀfôkNetÇ ßTmu @AjvO⁄uJ rãJTJrL mJKyjL KhP~ F irPjr rJ\QjKfT xπJx hoj TrJ TKbjÇ rJ\QjKfT vKÜ \jVPer kJPv hJÅzJPu, \jVe xπJPxr KmÀP≠ CöLKmf yPf xJyx kJ~Ç KT∂á @S~JoL uLPVr oPfJ FTKa xÄVbj @PZ ßpA xrTJPrr, ßxA xrTJr ßTmu @AjvO⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr Skr Kjntr TPr kKrK˙Kf ßoJTJKmuJ TrJr ßYÓJ TrPZ ßTj? @r xrTJPrr KjntrfJr xMPpJV ßp @AjvO⁄uJ rãJTJrL mJKyjLS KjP~PZ, ßxKa ßfJ kKrÏJrAÇ KmKnjú mJKyjLr k´iJjrJS rJ\QjKfT ßjfJPhr oPfJ ÈPyj TPrñJ, ßfj TPrñJ' mPu mÜOfJmJK\ TPrPZjÇ KT∂á TJP\r TJ\ ßp ßfoj FTaJ TPrPZj fJr k´oJe kJS~J pJ~KjÇ FTaJ xo~ KZu ∏ pUj xJŒ´hJK~T CjìJhjJ, xπJx AfqJKhr KmÀP≠ jJjJ ßkvJr oJjMwPT oJPb jJoPf ßhUJ ßpfÇ xJÄÛOKfT ß\Ja, ßkvJ\LmL ß\Ja, KmKnjú rJ\QjKfT huPT xKâ~ ßhUJ ßpf xπJPxr KmÀP≠Ç FUj @r ßxA f“krfJèPuJ ßjAÇ ßTj ßjA? FA ßp ßkasuPmJoJr mLn“xfJ, @èPj kMKzP~ oJjMw yfqJr KjotofJ ∏ fJr

KmÀP≠ xJoJK\T vKÜr ßfoj ßTJPjJ k´KfmJh ßjA ßTj? FT-@imJr yJuTJkJfuJ KTZMaJ ÈoqJS oqJS'-\JfL~ v» ßvJjJ KVP~KZu mPa; KT∂á ßxèPuJ @r Km˜Of y~KjÇ ßTj y~Kj? mJo-TKoCKjˆPhr FTKa IÄv k´J~ \JoJ~JfKmFjKk yP~ @PZÇ @PrT IÄvPT xrTJr fMòfJKòuq TPr hNPr xKrP~ ßrPUPZÇ KT∂á xrTJPrr pJrJ IÄvLhJr, fJrJ KT FA xπJPxr KmÀP≠ ßTJPjJ TotxNKY KjP~ oJPb ßjPoPZ? \JfL~ kJKat\Jxh ∏ FPhr ßTJPjJ f“krfJ @PZ ßTJgJS? rJÓs kKrYJujJ TrPZ ßp rJ\QjKfT vKÜ fJPhr @vkJPv rJ\QjKfT Ko© ßTC KT @PZ? pJrJ xrTJPrr hM”xoP~ xrTJPrr kJPv hJÅzJPf kJPrÇ pJrJ ßhPvr hM”xoP~ oJjMPwr kJPv hJÅzJPf kJPr! @∂\t J KfT AxuJoL xπJxmJhL ßVJÔLèPuJr @hPu mJÄuJPhPv ßp xKyÄxfJ ÊÀ yP~PZ, fJr kPã Im˙Jj ßjS~Jr oPfJ rJ\QjKfT vKÜ @PZÇ ßxA vKÜèPuJ k´TJvq S ßxJóJrÇ xKyÄxfJr KmÀP≠, oJjMPwr kJPv hJÅzJPjJr ßTJPjJ rJ\QjKfT vKÜ ßTJgJS @PZ KT?

Ko~JjoJPr 1962 xJPu xJoKrT vJxT k´eLf @APj ßrJKyñJPhr jJVKrT IKiTJr yre mJ Umt TrJ yP~PZÇ KT∂á FA \jPVJÔL FfaJA hMmut S hKrhs ßp fJrJ Fr KmÀP≠ TJptTr @PªJuj TrPf kJPrKjÇ mrÄ hJKrPhsqr xMPpJPV oiqk´JPYqr KTZM ßoRumJhL S \KñmJhL xÄVbj jJjJnJPm fJPhr k´PrJKYf TPr YPuPZ, ßp TJrPe ßrJKyñJPhr k´Kf Ko~JjoJPrr xÄUqJVKrÔ oJjMw @rS ßmKv KmKÆÓÇ @r ßmR≠ rJUJAjPhr xPñ ßrJKyñJ oMxuoJjPhr pM≠aJ TP~T v mZPrr kMPrJPjJÇ


36 oMÜKY∂J

13 - 19 February 2015 m SURMA

ßxRKh @rPm kKrmftj @mPhu @K\\ @mM @uM~JAPvV ßuUT : CkxJVrL~ xyPpJKVfJ xÄ˙Jr krrJÓs Kmw~T xyTJrL oyJxKYm @rm KjC\ ßgPT nJwJ∂r xMnJw xJyJ

ßxRKh @rPmr mJhvJy @mhMuäJy Vf 23 \JjM~JKr AP∂TJPur kr fJr C•rxNKr KyPxPm mJhvJy xJuoJPjr TJPZ xKºyLjnJPm ãofJ y˜J∂r k´Kâ~JKa xŒjú yP~PZÇ Fr oJiqPo ßxRKh @rPm TLnJPm hs∆ffJr xPñ rJ\QjKfT ãofJ y˜J∂r xŒjú y~, fJr k´oJe kJS~J ßVuÇ k´fqJKvfnJPmA AxuJPor hMKa kKm©fo ˙JPjr ßylJ\fTJrL mJhvJy xJuoJj FTA Khj KxÄyJxPjr C•rJKiTJrL pMmrJ\ oMTKrjPT Ckk´iJjoπL kPh KjP~JVhJj TPrjÇ FKhj xTJPu mJhvJy xJuoJj pMmrJ\ oMyJÿh Kmj jJAlPT KxÄyJxPjr Ck-C•rJKiTJrL pMmrJ\ S KÆfL~ Ckk´iJjoπL KyPxPm KjP~JV TPrjÇ ßp KcKâ \JKr TPr FPhr hJK~fô ßhS~J yP~PZ fJr oMUmPº TL TJrPe mJ ßpJVqfJmPu FPhr KjP~JV ßhS~J y~, fJr CPuäU rP~PZÇ m˜Mf @jMVfqvLu FA TJCK¿uA FPhr KjpMKÜPT k´gJKx≠ TPrÇ 2006 xJPu @iMKjT ßxRKh @rPmr k´KfÔJfJ mJhvJy @mhMu @K\\ fJr x∂Jj S jJKfPhr xhxq TPr FA TJCK¿u Vbj TPrjÇ FA TJCK¿uA ßxRKh @rPmr mJhvJKyfPπr fgJ KxÄyJxPjr C•rJKiTJrL KjmtJYj TrJ ßgPT Ijq AxMqèPuJ KjK•r mqJkJPr TJptTr nNKoTJ kJuj TPrÇ pMmrJ\ oMyJÿh Kmj jJAl mJhvJy @mhMu @K\P\r k´go jJKf KyPxPm KxÄyJxPjr

C•rJKiTJrâPo fJr jJo pMÜ yP~PZÇ IfLPf mJhvJy @K\P\r ßZPurJA KxÄyJxPjr C•rJKiTJrâPo gJTPfjÇ F TJrPe ßxRKh @rPmr mJAPr Ijq ßhvèPuJPf KxÄyJxPjr C•rJKiTJrL KjmtJYj KjP~ xÄTPar CØm WPa gJTPf kJPr mPu k´YJr kJ~Ç FaJPT ßTC \J~oJj xÄTa mPuS IKnKyf TPrjÇ Knjú Knjú hOvqka T·jJ TPr KmKnjú k´mº-Kjmº, FojKT mA kpt∂ k´TJv ßkP~PZÇ Fxm kK§Pfr iJreJèPuJ VPz CPbPZ IuLT T·jJ ßgPTÇ FPf xPfqr ßuvoJ© ßjAÇ fJA FPhr nKmwqÆJeLèPuJ xfq y~ jJÇ m˜Mf FPhr nKmwqÆJeLPT ßxA kMrPjJ, ÈpJrJ \JPj fJrJ TgJ mPu jJ @r pJrJ \JPj jJ fJrJA TgJ mPu'∏ k´mYPjr xPñ fMujJ TrJ pJ~Ç Vf 23 \JjM~JKrPf FA fôKrf S KjetJ~T kKrmftPjr ßWJweJ mJhvJy xJuoJPjr hLWtTJPur TJP\r iJrJPTA k´KflKuf TPrÇ FT x¬JPyr oPfJ xoP~ 29 \JjM~JKr @rS 30Kar ßmKv rJ\TL~ lroJj \JKr TrJ yP~PZÇ Fxm lroJPjr oPiq k´KfrãJ, ßVJP~ªJ xÄ˙J, ßmxJoKrT k´vJxj, ˝J˙q, TOKw, xJoJK\T Kmw~T, fgq, ßaKuPpJVJPpJV, ßkRr Kmw~T S Ijq Kmw~èPuJ rP~PZÇ IjqJjq lroJPjr oPiq \jk´vJxj kMjVtbPjr oPfJ èÀfôkNet Kmw~ rP~PZ vLPwtÇ FTKa èÀfôkNet KcKâr oJiqPo 12Ka Có ãofJxŒjú TJCK¿u S TKoKa mJKfu TPr ßhS~J yP~PZÇ FèPuJr oPiq rP~PZ :\JfL~ KjrJk•J TJCK¿u, AxuJoL Kmw~T xMKk´o TJCK¿u, xMKk´o IgtQjKfT TJCK¿u, ßkPasJKu~Jo S KojJPrux xŒKTtf xMKk´o TJCK¿u, k´vJxKjT xÄ˙J xŒKTtf xMKk´o TKoKa, KxKnu xJKntx TJCK¿u, KvãJ xŒKTtf xMKk´o TJCK¿u, KvãJjLKf xŒKTtf xMKk´o TKoKa, CóKvãJ Kmw~T TJCK¿u, KmùJj S k´pMKÜ xŒKTtf mJhvJy @mhMu @K\\ KxKa Kmw~T xMKk´o TKovj (PTFKxFxKa) FmÄ @eKmT S jmJ~jPpJVq vKÜ xŒKTtf mJhvJy @mhMu @K\\ KxKa Kmw~T xMKk´o TJCK¿uÇ CPuäU TrJ pJ~ ßp, ßvPwJÜ 5Ka TKoKa S TJCK¿u KvãJ S ‰mùJKjT VPmweJTPotr KmKyf TrfÇ hMKa TJCK¿u IgtQjKfT Kmw~JmKur xPñ \Kzf KZuÇ hMKa KxKnu xJKntx xÄÛJr ßhUfÇ FPhr hJK~fô kJuj pMVk“nJPm WafÇ lPu hMKar xPñA @uJhJ

Fr ˝JnJKmT kKreKf yPuJ Kmu’ WaJ, TUjS TUjS kJr¸KrT xÄWJPf \KzP~ kzJ S KjK‘~fJÇ 29 \JjM~JKr ßp TJbJPoJ ßWJweJ TrJ yP~PZ ßxUJPj hMKa TJCK¿u gJTJr TgJ muJ yP~PZÇ FA TJCK¿u hMKa @mJr oKπkKrwh mqm˙Jr xPñ FTLnNf gJTPmÇ TJCK¿Pur ßTJPjJ @uJhJ @ouJfπ gJTPm jJÇ oKπkKrwh xKYmJu~ jmPWJKwf TJCK¿u hMKar pJmfL~ TJ\Tot TrPmÇ @uJhJnJPm @PuJYjJ TrPf yPfJ KjKhtÓ KmwP~ Kx≠J∂ V´yPer \jqÇ FPf Kx≠J∂ V´yPer \jq hLWt xo~ ßuPV ßpfÇ TJre FPhr oPiq pfãe GTofq k´KfKÔf jJ y~, ßx kpt∂ Kx≠J∂ V´ye @aPT gJTfÇ xÄ˙JèPuJr Kj\˝ @ouJPVJÔL KZuÇ IfFm, FUJPjS uJu KlfJr ßhRrJ®q KZuÇ FPf xÄWJf, mq~ Cn~ k´TJPrr ãKf ˝LTJr TrPf yPfJÇ F TJrPe Fr xPñ pMÜ TJCK¿Pur xPñ oπeJu~èPuJr TjKlCvj ßhUJ Khf S TJP\ Kmu’ WafÇ I· TgJ~ muPf ßVPu @orJ xrTJPrr Có kptJP~ SnJruqJKkÄ, cMKkäPTvj S U§Tre xoxqJr oPiq rP~KZÇ Fr ˝JnJKmT kKreKf yPuJ Kmu’ WaJ, TUjS TUjS kJr¸KrT xÄWJPf \KzP~ kzJ S KjK‘~fJÇ 29 \JjM~JKr ßp TJbJPoJ ßWJweJ TrJ yP~PZ ßxUJPj hMKa TJCK¿u gJTJr TgJ muJ yP~PZÇ FA TJCK¿u hMKa @mJr oKπkKrwh mqm˙Jr xPñ FTLnNf gJTPmÇ TJCK¿Pur ßTJPjJ @uJhJ @ouJfπ gJTPm jJÇ oKπkKrwh xKYmJu~ jmPWJKwf TJCK¿u hMKar pJmfL~ TJ\Tot TrPmÇ TJCK¿u hMKar oPiq FTKa yPuJ∏ rJ\QjKfT S KjrJk•J Kmw~T TJCK¿u, pJr k´iJj gJTPmj KÆfL~ Ck-k´iJjoπLÇ KfKj @mJr ˝rJÓs oπeJuP~r hJK~fô xJouJPmjÇ FA TJCK¿Pur pJrJ xhxq gJTPmj fJPhr oPiq rP~PZj∏ krrJÓs

Kmw~T, \JfL~ rãLmJKyjL, k´KfrãJ, fgq S AxuJoL Kmw~T oπL S xJiJre ßVJP~ªJ xÄ˙Jr k´iJjÇ TJCK¿Pu @rS hM'\j k´KfoπL pMÜ gJTPmjÇ fJr xKYm KyPxPm hJK~fô kJuj TrPmj oKπkKrwPhr ßxPâaJKr ß\jJPruÇ KÆfL~Ka yPuJ IgtQjKfT S Cjú~j Kmw~T TJCK¿u, ßpaJr k´iJj gJTPmj k´KfoπLr khoptJhJ~ pMmrJ\ oMyJÿh Kmj xJuoJjÇ Fr xhxq yPmj xrTJPrr k´J~ Ijq xm Kmw~ KjjúTJrL 21 \j IKfKrÜ oπLÇ FA TJCK¿Pur xKYm KyPxPm FTA oKπkKrwPhr ßxPâaJKr ß\jJPru hJK~fô kJuj TrPmjÇ FA hMKa TJCK¿uPT IPjTaJ oKπkKrwPhr xJm-TKoKa KyPxPm hJK~fô kJuj TrPmÇ fJPhr xMkJKrvèPuJ @kjJ@kKjA Kx≠J∂ V´yPer \jq oKπkKrwPh pJPmÇ jfMj FA TJbJPoJ IKiTfr Kãk´ S hãfrÇ Fr lPu Kx≠J∂ V´ye k´Kâ~JKa hs∆ffr S hO|m≠ yPmÇ IfLPfr \KaufJ IPjTJÄPv TPo @xPmÇ FA xÄÛJPrr @rS FTKa CP¨vq rP~PZÇ ßxKa yPuJ mJhvJyr kPr oKπkKrwh, xPmtJó @Aj k´e~jTJrL xÄ˙J S KjmtJyL TftOkãPT ãofJmJj TrJÇ KcKâr oMUmPº Kmw~Ka ¸Ó TrJ yP~PZÇ ßxUJPj muJ yP~PZ, TJCK¿u k´KfrãJ, IgtQjKfT, KljqJ¿ S KvãJxy Inq∂rLe S ‰mPhKvT Kmw~ KuKkm≠ TrJ S mJ˜mJ~j kptPmãe TrPmÇ

ZJ©uLV ßTJgJ~? @S~JoL uLV ßTJgJ~? vSVJf @uL xJVr ßuUT : arP≤J ßgPT k´TJKvf ÈjfMjPhv'-Fr k´iJj xŒJhT

@PªJuPjr jJPo ßhvmqJkL xπJx, @èPj kMKzP~ oJjMw yfqJr oòPmr oPiq k´gomJPrr oPfJ ãofJxLj @S~JoL uLPVr TJptKjmtJyL kKrwPhr ‰mbT IjMKÔf yPuJÇ ßhPvr KmhqoJj kKrK˙KfPf ãofJxLj hPur F irPjr ‰mbT KjP~ rJ\jLKfr mqJkJPr @V´yL oJjMwA ßTmu j~, xJiJre oJjMPwrS KjKmz @V´y KZuÇ ÈUMjUJrJKmr' F kKrK˙KfPf ãofJxLj rJ\QjKfT huKar nJmjJkhPãPkr mqJkJPrA oNuf oJjMPwr @V´y KZuÇ ‰mbT ßvPw KoKc~J~ ‰mbT xŒPTt ßp Umr k´TJKvf/k´YJKrf yP~PZ, fJPf ˝K˜ kJS~Jr oPfJ ßTJPjJ fgq KZu jJÇ mrÄ TfèPuJ k´vú S vïJA oJjMPwr oPj hJjJ ßmÅPi CPbPZÇ k´vú ‰fKr yP~PZ,

xrTJKr k´vJxj pPπr mJAPr ãofJxLj ßp rJ\QjKfT huKa @PZ, ßxKa @xPu ßTJgJ~? xJoJK\T ßpJVJPpJPVr oJiqo ßlxmMPT ßmv TP~T Khj @PVA k´vúaJ TPrKZPuj KxKj~r xJÄmJKhT ‰x~h AvKf~JT ßr\JÇ KfKj mPuKZPuj, ÈZJ©uLVJrèPuJ ßTJgJ~? xJrJ mZr ßfJ IPjT oJrKka TruJ, fJ-S KjP\rJ KjP\rJA...FUj FTaM pJSjJ hê oJjMPwr kJPv, kJkPoJYj ßyJT...Ç' @S~JoL uLPVr TJptKjmtJyL kKrwPhr ‰mbPTr kr KbT F k´vúKaA oPj yP~PZ, @S~JoL uLV ßTJgJ~? @èPj kMKzP~ oJjMw yfqJr oòPm huKar rJ\QjKfT Im˙Jj TL? TotxNKYA mJ TL? jJ, TJptKjmtJyL kKrwPhr xnJ ßgPT ßx irPjr ßTJPjJ TotxNKYr ßWJweJ @PxKjÇ rJ\QjKfT hu KyPxPm ßhPvr F kKrK˙KfPf @S~JoL uLPVr ßp KTZM TrJr @PZ, fJ KjP~ ßTJPjJ irPjr @PuJYjJ yP~PZ mPuS AKñf kJS~J pJ~KjÇ fJyPu @S~JoL uLV ßTJgJ~? KbT F k´vúKaA CPbKZu Vf mZPrr xJiJre KjmtJYPjr @PVSÇ ßx xo~S KmFjKk\JoJ~Jf ß\Ja KjmtJYj ßbTJPjJr jJPo xJrJ ßhPv xπJPxr rJ\fô TJP~o TPrKZuÇ ßxA xo~aJ~ xJiJre oJjMPwr kJvJkJKv kMKuvPTS KkKaP~ oJrJ yP~PZÇ FTKa rJ\QjKfT ß\Ja pUj xπJx TPr, oJjMw ßoPr KjmtJYj ßbTJPjJr ßYÓJ TrPZ, ßxA xo~aJPfS rJ\QjKfT vKÜ KyPxPm @S~JoL uLPVr IK˜fô ßar kJS~J pJ~KjÇ xrTJr muPf ßTmu k´vJxjPT kJS~J ßVPZÇ FmJrS KbT FTA Im˙Jr kMjrJmOK• yPòÇ KxKj~r xJÄmJKhT ‰x~h AvKf~JT ßr\J k´vú TPrKZPuj, ÈZJ©uLVJrèPuJ ßTJgJ~?' KbT Fr krkrA ZJ©uLPVr xJiJre xŒJhT KxK¨TL

jJ\oMu @uPor FTKa ÉÄTJr ßgPT ZJ©uLPVr IK˜Pfôr xºJj kJS~J KVP~KZuÇ jJ, ‰x~h AvKf~JT ßr\Jr krJovt ÊPj mJÄuJPhv ZJ©uLV IKVúhê oJjMPwr kJPv ZMPa pJ~KjÇ mrÄ ÈPkasu KhP~ @èj \ôJuJPjJ'r ßWJweJ KhP~ KjP\Phr CkK˙Kf FmÄ Im˙JPjr \JjJj KhP~KZPuj FA ZJ©PjfJÇ Y¢V´JPor KorxrJAP~r Kj\JokMr TPuP\ ZJ©uLPVr FT xnJ~ KfKj mPuKZPuj, ÈFxFxKx krLãJ~ IÄv ßjS~J ßTJouoKf KvãJgtLPhr Skr pKh ßkasPur @ÅY uJPV, pKh fJrJ yJouJr KvTJr y~, fJyPu ßmVo K\~Jr èuvJj TJptJu~ ßWrJS TPr ßkasu KhP~ @èj ßhS~J yPmÇ' fJr @PVS KfKj ßlxmMT ߈aJPx KmFjKk ßjfJPhr ÈPjKz TM•Jr oPfJ ßkaJPjJr' ÉoKT KhP~ @PuJYjJ~ FPxKZPujÇ KmFjKk ßjfJPhr ÈPjKz TM•Jr oPfJ ßkaJPjJr ÉoKT' KhPuS F ZJ©uLV ßjfJr ßxA irPjr Totf“krfJ ßYJPU kPzKjÇ ßxKa ImvqA xMPUr TgJÇ KfKj KmFjKk ßjfJPhr ßkaJPf pJPmj, ßxaJ ßTJPjJnJPmA @orJ YJA jJÇ fPm KxK¨TL jJ\oMu F irPjr FTKa ÉoKT KhP~ ãofJxLj xrTJr @r fJr KjP\r ßjfOfôJiLj xÄVbjPT ÈPkaJPjJr' FTaJ xMPpJV TPr KhP~KZPuj ImvqAÇ KoKc~JS~JuJrJ, aT ßvJS~JuJrJ fJÅr TgJr xN© iPr xrTJrPT nJPuJA ÈKkKaP~PZ' TP~T KhjÇ ßhvmqJkL ßkasuPmJoJ @r @èPj kMPz pJS~J IxÄUq jJrL, KvÊxy oJjMPwr @yJ\JKrPf xJrJ ßhv pUj pπeJTJfr fUj FA ZJ©PjfJ UJPuhJ K\~Jr IKlPx ßkasu ßdPu @èPj kMKzP~ ßhS~Jr UJP~v mqÜ TPr mrÄ xrTJrPTA Km„k xoJPuJYjJr oMPU ßbPu KhP~KZPujÇ

ZJ©uLV ßTJgJ~?- F k´vúKa Fr @PVS CPbKZuÇ pM≠JkrJiLPhr KmYJr, xJBhLr oJouJr rJ~PT KWPr pUj xJrJ ßhPv \JoJ~Jf-KvKmr xKyÄxfJ ÊÀ TPr fUPjJ IPjPTA ßTRfNyuL KZu ZJ©uLPVr mqJkJPrÇ Vf mZPrr xJiJre KjmtJYPjr @PV KmFjKk-\JoJ~Jf ß\Ja pUj KjmtJYj ßbTJPjJr jJPo KvãJk´KfÔJPj, mJPx @èj KhKòu, @èPj kMKzP~ oJjMw oJrKZu fUPjJ k´vúaJ CPbKZuZJ©uLV ßTJgJ~? @S~JoL uLPVr Vf kJÅY mZPrr kMPrJ ßo~JhaJA ZJ©uLV xπJx, UMjJUMKjr hJP~ KoKc~Jr KvPrJjJo yP~PZÇ ßp xÄVbjKa KjP\Phr oPiq oJrJoJKr TPr xJrJ mZr TJaJ~, ßxA xÄVbjKa Kj\ hu @âJ∂ yPu fJ k´KfPrJPir ßYÓJ jJ TPr gJPT TL TPr? x÷mf F irPjr nJmjJ ßgPTA ÈZJ©uLV ßTJgJ~'- K\ùJxJaJr Km˜Jr WPaKZuÇ jJ, KmFjKk-KvKmPrr xπJPxr KmÀP≠ rJ˜J~ ßjPo ZJ©uLVS xπJx TÀT, ßxaJ @orJ YJKò jJÇ @orJ mrÄ YJKò, ßYP~KZ- ZJ©uLV xπJxL APo\ ßgPT ßmr yP~ @xMTÇ ZJ©uLV rJ\QjKfT nJmoNKft KjP~ @kj oKyoJ~ Cöôu ßyJTÇ Vf xJiJre KjmtJYPjr @PV ZJ©uLPVr ßxA xMPpJVaJ KZuÇ xJrJ ßhPv @âJ∂ oJjMwèPuJr k´Kf xyJjMnNKfr yJf mJKzP~ KhP~ fJPhr kJPv hJÅzJPf kJrf ZJ©uLVÇ FmJrS @èPj ßkJzJ oJjMwèPuJr kJPv oJjKmTfJr yJf mJKzP~ KhPf kJrf ZJ©uLVÇ xJÄmJKhT ‰x~h AvKf~JT ßr\JS F TgJKaA mPuPZj fJÅr ßlxmMT ߈aJPxÇ KT∂á F irPjr ßTJPjJ f“krfJ~ ZJ©uLVPT ßhUJ pJ~KjÇ ßhUJ pJ~Kj @S~JoL uLVPTSÇ xrTJPrr oπLrJ 35 kOÔJ~


oMÜKY∂J 37

SURMA m 13 - 19 February 2015

xÄTPar ßTPªs hOKÓ KhPf yPm FoJ\C¨Lj @yoh ßuUT : xJPmT CkJYJpt, dJTJ KmvõKmhqJu~

UJPuhJ K\~J 20 huL~ ß\JPar ImPrJi TotxNKYPf Ff Ijz ßTj, fJ xM¸Ó yPu IPjT nMu ßmJ^JmMK^r ImxJj yPf kJPrÇ 2014 xJPur 5 \JjM~JKrr FTfrlJ KjmtJYPjr mwtkNKftPT ßTªs TPr dJTJ~ 20 huL~ ß\JPar cJTJ oyJxoJPmv TrPf jJ KhP~ ß\JaPj©L ßmVo K\~J ßpj rJ\kPg jJoPf jJ kJPrj ßx \jq èuvJPjr TJptJuP~ fJÅPT ImÀ≠ TrJ y~Ç Fr @PV fJÅPT ßjJÄrJ ßTRvPu VJ\LkMPrr \jxnJS TrPf ßhS~J y~KjÇ ImPrJi TotxNKYPf xJiJre oJjMPwr TÓ yPò fJ xfq FmÄ \JfL~ IgtjLKfS ãKfV´˜ yPòÇ KT∂á F ImPrJi S ImPrJik´xNf ãKfA ÊiM KTZM mMK≠\LmLr ßYJPU kzPZ, Ijq Kmw~ xŒPTt fJÅrJ FTKa TgJS CóJre TrPZj jJ ∏ fJ ßpRKÜT oPj yPò jJ KmKnjú TJrPeÇ TJreèPuJr metjJ~ kPr @xKZÇ FaMTM muPf YJA, ßkasuPmJoJr @èPj pJrJ yfJyf yP~PZ FmÄ IjqnJPm pJrJ ãKfV´˜ yP~PZ, fJPhr TJPZ FT\j xJiJre jJVKrT KyPxPm @Ko VnLr

hM”U k´TJv TrKZÇ @uäJy fJ~JuJr TJPZ ßoJjJ\Jf ∏ F irPjr ojMwqxOÓ hMKmtkJT ßgPT KfKj ßpj @oJPhr oMKÜ ßhjÇ @oJPhr rJ\jLKfTPhr oPj ßpj ÊnmMK≠r Ch~ y~Ç KmwJÜ rJ\jLKfr ßjJÄrJ kg kKryJr TPr fJÅrJ ßpj xM˙ rJ\jLKf IjMxre TPrjÇ vJK∂kNet k´Kâ~J~ xoxqJ xoJiJPjr \jq rJ\jLKfr \jì yP~PZ, xoxqJ xOKÓr \jq j~Ç xJiJre oJjMwPT Cjúf \LmPjr @˝Jh ßhS~Jr \jqA rJ\jLKfÇ \LmjPT xLoJyLj pπeJr oPiq ßlPu, KyÄxJ-KmPÆw-k´KfPvJPir TotxNKY rJ\QjKfT TotxNKY yPf kJPr jJÇ xÄTPar ßTPªs hOKÓ KhPf yPm VefPπr Km\~ Ch&pJkj TPrPZ ãofJxLj hu; KT∂á KmPrJiL hu mJ huèPuJr k´KfmJPhr xm kg mº TPr ßTJj VefPπr Km\~ Ch&pJkj TrPf yPm? KoKaÄ-KoKZPur xm k∫J mº TPr ßTJj VefPπr IjMxJrL yP~ kPzPZ ãofJxLj kro krJâovJuLrJ? xnJ-xKoKf IjMÔJPjr \jq IjMoKf KjPf yPm FmÄ fJ-S kMKuPvr mz TftJPhr TJZ ßgPTÇ ßhvaJPT Foj kMKuKv rJPÓs „kJ∂Krf jJ TrPu yPfJ jJ? 5 \JjM~JKr KmPrJiL ß\Ja dJTJ~ FTaJ oyJxoJPmv TrPu xrTJPrr \Jf ßpf KT? 5 \JjM~JKrr ßnJaJrKmyLj FmÄ k´KfƪôLKmyLj KjmtJYPj, KmPvw TPr \JfL~ xÄxPhr xÄUqJVKrÔ IÄv 154 \j IPaJ xÄxh xhxq yPf kJPrj, ßTJPjJ xÄPTJY jJ ßrPU xhxq KyPxPm vkg V´ye TrPf kJPrj, oyJxoJPmv ßgPT SA xm TgJ CóJKrf yPu jfMjnJPm uöJ ßkPfj KT? 146 \j Foj KjmtJYPj KjmtJKYf yPuj, ßpUJPj k´J¬ ßnJPar KyxJm KhPf vrPo oPr pJjÇ FT xÄmJPh k´TJv, SA KjmtJYPj 41Ka ßTPªs FTKa ßnJaS kPzKjÇ 154 \Pjr ßãP© SA xm ßnJaPTPªs ßnJaJKiTJr ßgPT mKûf yP~PZj k´J~ YJr ßTJKa 83 uJU ßnJaJrÇ ImPrJPi xJiJre oJjMw ßnJahJj ßgPT mKûf yP~PZj, fJr KyxJm KjP~PZj KT? k´iJjoπLr \QjT CkPhÓJ ßUJuJUMKu mPuPZj,

146 \Pjr KjmtJYPj fJÅrJ TL TL TPrPZjÇ ßoJaTgJ, 2014 xJPur 5 \JjM~JKr ßp KjmtJYj y~, fJ ÊiM k´vúKm≠ j~, fJ @kK•Tr, IQjKfTÇ F KjmtJYPjr oJiqPo ãofJxLj hu \jVPer oqJP¥a uJn TPrKjÇ F KjmtJYj jLKf-QjKfTfJ ÆJrJ xoKgtf j~Ç F TgJ k´iJjoπL S fJÅr KTZM oπL xM¸ÓnJPm mPuPZj ßp 5 \JjM~JKrr KjmtJYj Kj~o rãJr hvo xÄxh KjmtJYjÇ KfKj S fJÅrJ F ßWJweJS KhP~KZPuj ßp @uJk-@PuJYjJr oJiqPo xm hPur TJPZ V´yePpJVq FTJhv xÄxh KjmtJYPjr \jq k´P~J\jL~ rJ\QjKfT FmÄ KjmtJYjmqm˙Jr xÄÛJPrr CPhqJV V´ye TrJ yPmÇ 2013 xJPur 19 KcPx’r k´iJjoπL ßvU yJKxjJ mPuKZPuj, ÈxoP^JfJ~ FPu hvo xÄxh ßnPX KhP~ xÄKmiJj IjMpJ~L FTJhv xÄxh KjmtJYPjr mqm˙J TrJ yPmÇ' @PuJYjJ YuPf gJTPm mPuS KfKj @võJx KhP~KZPujÇ KjmtJYPjr kPr KT∂á fJÅr S fJÅr hPur ßjfJPhr xMr kJP ßVuÇ 2019 xJu kpt∂ oyJP\Ja jJKT ãofJ~ gJTPmÇ FUj FT mZr ßkKrP~ pJS~J xP•ôS pUj @PuJYjJ 2019 xJPur KjmtJYPjr Ff @PV ÊÀ TrJr ßTJPjJ pMKÜ ßjA mPu ãofJxLj ß\JPar kã ßgPT muJ yPò, fUj UJPuhJ K\~Jr F Ijz Im˙JjPT KT IPpRKÜT muJ pJPm? mJÄuJPhPvr xm kPãr k´Kf xÄpo k´hvtj, @APjr k´Kf v´≠J k´hvtj S xÄuJPk mxJr @øJj \JKjP~PZ pMÜrJP\qr kJutJPo≤Ç mMimJr KmsKav kJutJPoP≤r SP~mxJAPa k´YJKrf ÈkKuKaTqJu âJAKxx Aj mJÄuJPhv : \JjM~JKr aM gJCP\¥ KllKaj @kPca' Tojx uJAPmsKr ˆqJ¥Jct ßjJa vLwtT FT k´KfPmhPj mftoJj IK˙rfJ KjrxPj xm kãPT xKyÄxfJ ßgPT Kmrf gJTJr FmÄ xÄuJPk mxJr @øJj \JjJPjJ yP~PZÇ KmsKav @Aj k´PefJPhr \jq k´KfPmhjKa ‰fKr TPrPZj To¿xnJr uJAPmsKrr KxKj~r KrxJYt IqJjJKuˆ \j uMjÇ

IjqKhPT xJŒ´KfT rJ\QjKfT xKyÄxfJ~ VnLr CPÆV k´TJv TPrPZ ACPrJkL~ kJutJPoP≤r hKãe FKv~JKmw~T k´KfKjKihuÇ mJÄuJPhPv YuoJj rJ\QjKfT xKyÄxfJ~ CPÆV k´TJv TPr xm kãPT xPmtJó xÄpo ßhUJPjJr @øJj \JKjP~PZ hKãe FvL~ ACPrJkL~ kJutJPoP≤r k´KfKjKihuÇ F k´KfKjKihPur k´iJj \qJÅ uqJ’Jat xŒsKf FT KmmOKfPf mPuj, mftoJPj mJÄuJPhPv ßp kKrK˙Kf KmrJ\ TrPZ, fJ VnLrnJPm CPÆV\jTÇ KfKj mPuj, xm rJ\QjKfT huPTA \jVPer ImJi YuJPlrJ, xoJPmv S of k´TJPvr ˝JiLjfJr k´Kf v´≠JvLu yPf yPmÇ xm kãPT xÄpo k´hvtPjr @øJj \JKjP~ uqJ’Jat mPuj, xrTJr S KmPrJiL hu xmJr TJPZ @oJPhr FA k´fqJvJ, mJÄuJPhPv VefPπr nKmwq“ pJPf @PrJ KmkPhr oMPU jJ kPz fJ KjKÁf TrPf huèPuJPT xKfqTJPrr @∂KrTfJ S hJK~fô KjP~ xÄuJPk mxJr @øJj \JKjP~PZ ACPrJkL~ kJutJPo≤Ç xÄPãPk mJÄuJPhPv ßp rJ\QjKfT xÄTPar xOKÓ yP~PZ, fJr ßTªsKmªM yPuJ 2014 xJPur 5 \JjM~JKrr IV´yePpJVq KjmtJYj FmÄ xoJiJj KjKyf rP~PZ FTKa oiqmftL KjmtJYj IjMÔJPjr oPiqÇ F \jq xrTJr S 20 huL~ ß\JPar oPiq xÄuJk IjMÔJj Ifq∂ \ÀKrÇ rJPÓsr IKnnJmT KyPxPm FmÄ rJÓsk´iJj KyPxPm oyJoJjq rJÓskKf \JfL~ xÄTaTJPu èÀfôkNet nNKoTJ kJuj TrPf kJPrjÇ KmPrJiL hPur of k´TJPvr \jq ßp k´Kâ~J S k≠Kf KmhqoJj, fJ CjìMÜ TrJr krJovt KhPf kJPrj xrTJrPTÇ KmPrJiL huPT ImPrJi fMPu KjP~ vJK∂kNet k´Kâ~J~ KmPrJKifJr k∫J IjMxrPer TgJ muPf kJPrjÇ xmPvPw kKrPmv vJK∂kNet yPu xrTJPrr \jxÿKf fgJ vJxPjr \jq oqJP¥Par uPãq oiqmftL KjmtJYPjr TgJ muPf kJPrjÇ xÄKmiJPj fJÅr F nNKoTJr TgJ ßjA mPu KfKj FKzP~ ßpPf kJPrj; KT∂á \JKfr IKnnJmT KyPxPm, KmPvw TPr F xÄTaTJPu KfKj KT jLrPm gJTPf kJPrj?

oπLPhr mJÅKv S AoJo xJPyPmr CkuK» c Fo oMK\mMr ryoJj ßuUT : VPmwT S rJ\QjKfT KmPväwT, xJPmT xyTJrL IiqJkT vJy\JuJu KmùJj S k´pMKÜ KmvõKmhqJu~

FT. ßhv kMzPZ, PkPasJu PmJoJr @WJPf oJjMw orPZÇ KmjJKmYJPr ksKfKhj KmPrJiL hPur PjfJ TotLPhr èo TPr âxlJ~JPrr jJPo èKu TPr yfqJ TrJ yPòÇ rãTrJ @\ nãPTr nNKoTJ~Ç PnJaJrKmyLj KjmtJYPj FoKk yP~ oπL vJy\JyJj UJj @r yJxJjMu yT AjMrJ rJ˜J~ FUj mJÅKv mJ\JPòj! xrTJPrr kJÅY oπL xmtxJTMPuq 41 \jPT xPñ KjP~ mJÅKv mJK\P~ yrfJu-ImPrJPir ksKfmJh \JKjP~PZjÇ KmjJ TJrPe yet mJ\JPjJ KjPwiÇ mJÅKv mJK\P~ v» hNwj; FaJ KT @APjr uÄWj j~? fJS @mJr oπL FoKkPhr ÆJrJ ! fPm oπL mPu TgJ! PhPvr oJjMw oPj TPrj FA xrTJPrr oπLrJ FUj P\JTJPr kKref yP~PZjÇ yrfJu ImPrJPir KmÀP≠ ksKfmJPhr \jq PhPvr ksYKuf @Aj nñ Qmi yPu; \jVPer PnJPar IKiTJr, mJT ˝JiLjfJr of oJjMPwr PoRKuT IKiTJr, hM”vJxj S VefPπr \jq @PªJuPjr xm kg pUj mº TPr Ph~J y~ fUj Q˝rvJxPjr

KmÀP≠ yrfJu ImPrJiPT IQmi muJaJ fJPhr oNPU KT oJjJ~? fPm Im˙JhíPÓ oPj yPò ãofJr Pvw mJÅKvS @Aj jJ PoPj mJ\JPjJ yP~ PVPuJÇ oπLPhr mJÅKv mJ\JPjJ PhPU oPj kPz pJ~ xosJa KjPrJr TgJÇ ÈPrJo pUj kMzKZu fUj xosJa KjPrJ mJÅKv mJ\JKòPuj'Ç KjPrJ FT h~J-oJ~JyLj KyÄxs vJxPTr ksfLTÇ VP· @PZ, xosJa KjPrJ KjP\A @èj uJVJPjJr mqm˙J TPrKZPujÇ xosJa KjPrJ PrJo jVrL \ôuPf PhPUS mJÅKv mJK\P~PZjÇ PrJo jVrL iÄx yPuS KjÔMr KjPrJr KTZM pJ~ @Px jJÇ PfoKj mJÄuJPhv iÄx yP~ PVPuS PvU yJKxjJ, vJy\JyJj UJj S AjMPhr KTZM pJ~ @Px jJÇ Foj TrJaJ I˝JnJKmT j~; KjPrJr Ppoj \jVPer ksKf PTJPjJ TKoaPo≤ KZujJ PfoKj \jVPer ÆJrJ KjmtJKYf j~ KmiJ~ PvU yJKxjJxy fJÅr xnJxPhr \jVPer ksKf PTJPjJ TKoaPo≤ gJTJr TgJ j~Ç AKfyJPx FA TgJ ImvqA PuUJ gJTPm, Ppoj xosJa KjPrJr TgJ PuUJ @PZÇ hMA. UªTJr PoJvfJT xrTJPrr vk“ kKrYJujJTJrL @S~JoL uLV xnJPj©L PvU yJKxjJr rJ\QjKfT CkPhÓJ FAY Ka AoJo TMKouäJr PYR¨VsJPo QjvPTJPY jJvTfJPT ÈKoKuaJKr IkJPrvj' mPu CPuäU TPrPZjÇ KfKj mPuPZj '@âoe PhPU oPj y~, FKa KoKuaJKr IkJPrvj'Ç ksKvãeksJ¬ PuJPTrJ jJ KT, PrKT TPr Fxm jJvTfJ YJuJPòÇ FAY Ka AoJPor mÜPmq @oJr o∂mq PjAÇ TJre KfKj IKnù fJA IPjT KTZMr ˝JãLÇ 5 \JjM~JKrr KjmtJYj xŒPTtS rJUdJT jJ TPr KfKj @xu TgJ lJx TPr KhP~PZjÇ fJyPu FA xrTJPrr KmÀP≠ KmFjKkr PjfíPfô ÊiM 20 huA Pp @PªJuj TrPZ jJ FAY Ka AoJPor mÜPmq fJ kKrÛJrÇ mftoJj @PªJuj ÊiM Pp KmFjKkr @PªJuj jJ FmÄ FA xrTJrPT 20 hPur kJvJkJKv Ijq IPjT ksKfKÔf vKÜS Pp YJAPZjJ xrTJPrr ÆJK~fôvLurJ FaJ ˝LTJr TPr KjPujÇ

Vf TP~T x¬Jy iPr xrTJPrr PjfJ oπLrJ muPZj Pp FT x¬JPyr oPiq PhPvr kKrK˙Kf Kj~πPe @jJ yPmÇ PhPvr \jVe TPm PgPT x¬Jy ÊÀ yPm PxaJ mM^Pf kJrPZj jJÇ TJre KmK\Km @r rqJPmr ksyrJ KhP~S rJ˜J~ VJKz jJoJPjJ pJPòjJÇ oJP^ oPiq KmK\Km rqJm ksyrJ~ TP~TKa VJKz YJKuP~ kKrK˙Kf vJ∂ muJr Txrf PhUJPjJ yPuS mJ˜mfJPT fJrJ I˝LTJr TrPf kJrPZj jJÇ fJA FAY Ka AoJo KmK\Km-kMKuv kJyJrJ~ oyJxzPT VJKz YuPuS fJPf @âoe yPò mPu ˝LTJr TPrPZjÇ fJyPu FaJ FUj kKrÛJr Pp vKÜ ksP~JV TPr PhPvr mftoJj kKrK˙Kf @r Kj~πPe @jJ x÷m j~Ç Kfj. @S~JoL uLPVr pMVì xŒJhT oJymMmMu @uo yJKjl xŒsKf FT mÜPmq mPuPZj KmFjKk jJ KT FTKa xπJxL xÄVbjÇ \JoJ~Jf yPuJ fJPhr TJPZ pM≠JkrJiLr hu @r IrJ\QjKfT PylJ\f yPò

\ñL xÄVbjÇ ˝nJmfA ksvú \JPV fJyPu KT mJÄuJPhPv ÊiM @S~JoL uLPVr KTZM PkJwJ jJo xmt˝ hu FmÄ PvU oMK\mMr ryoJPjr yfqJr Pã© ks˜MfTJrL AjMVÄ KjP~ @S~JoL uLV gJTPmÇ FaJ KT PhPvr oJjMw PoPj KjPm? PhPvPfJ IPjT fMWuKT TJ¥TJrUJjJ ksKfKhj YuPZÇ mftoJj ãofJxLjrJ pKh oPj TPrj \JoJ~Jf pM≠JkrJiLr hu fJyPu \JoJ~JfPT KjKwÆ TrPZj jJ PTPjJ? FaJ fJrJ TrPmj jJÇ TJre \JoJ~Jf AxMq K\AP~ PrPU PhPvr oJjMwPT SrJ PmJTJ mJjJPf YJ~Ç rJ\QjKfT KmPväwTrJ oPj TPrj @VJoLPf y~PfJ \JoJ~JfPT xJPg KjP~ IfLPfr oPfJ @mJr FTxJPg @PªJuj TrPf yPf kJPr KmiJ~ @S~JoL uLV \JoJ~JfPT KjKw≠ jJ TPr pM≠JkrJiL pM≠JkrJiL mPu rJ\QjKfT lJ~hJ yJKxu TrPf YJ~Ç @r xπJxL xÄVbPjr mqJUqJ @S~JoL uLPVr TJZ PgPT \jVe PoPj KjPm jJÇ TJre PTC pKh 72 PgPT 75 xJPur @S~JoL uLPVr AKfyJPxr 32 kOÔJ~


Surmanews

38 Restaurant, Businesses & Property For Sale + Restaurant Services

WWW.

Restaurant For Sale

In Medweals Aberaeron open lease, rent £13440.00, rates £1,500, two badroom living accomodation 52 seater plus pub, full licensed. Very good busines, good location please contact Md Ali 07960 642 520

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property CkvyPr mJKz Exchange/KmKâ ‘E’ Block F 6 fuJ Foundation Fr Kfj fuJ ToKkäaÇ \r∆Kr KnK•Pf KmKâ IgmJ u¥Pj exchange. IJV´yLrJ ßpJVJPpJV Tr∆j: Dr. Tafader 07951 630621

PLOT For Sale

Purbachal: Rajuk Purbachal Sector # 08, Road No. # 403/C, Plot # 01, Dhaka. A 5 katha plot (1 installment due) will be sold. Contact: 07939 311 361

Indian Takeaway For Sale in Hackney - Stoke Newington 27/02/15

13 - 19 February 2015 m SURMA

03/04/15

27/2/15

Based in N16 prime location capturing key postcodes including N1, N4, N5, N15, N17, E5, E8, E9, deliveries within 3 mile. £10,000 rent, no rates, long open lease with exclusive rights, very good takings; established business with almost 10 years market presence and regular customers. Comes with business car, 20,000 new menus and own independent website; several equipment still under warranty. Convenient location for parking cars, especially for delivery drivers. Opening hrs from 5pm – 11pm Mon to Thur, and 5pm – 11:15pm Fri, Sat and Sunday. Genuine parties please as this is a successful business.

Contact: 07707 989 075

20/03/15

Restaurant & Takeaway For Sale IN ESSEX. Established over 30 years. Busy location near train station & other pubs and restaurants - 4 big bedrooms for staff, free parking, 10 years left on open lease, rent and rates £14,000. very good business and potential, selling due to retirement. Exceptional rear opportunity. Must see: 07581 078 244 1/05/15

Restaurant For Sale

Freehold or leasehold, 80 seating capacity, very good business. Busy restaurant in high class area, fully licensed and air conditioned. A prime location in the heart of Harpenden, Hertfordshire, quick sale, no time wasters, only serious buyers. Freehold £895,000, lease £595,000. Contact: Mr F. Ahmed 07440 630 199 or Mr M.Miah 07710 472 419 03/04/15

SURMA RATES: SIX WEEKS ADVERTS ONLY £150 OR 12 WEEKS ADVERT FOR £200 & GET SURMA FREE FOR SIX MONTHS Call: 0207 377 9787

Bargain Takeaway For Sale

Well Established Takeaway Running for 20 years. Excellent Town Centre Location, Taunton TA1 3EW. Only One Other Indian Takeaway in Town. Very Large Storage, Recently Refurbished Front. Four Bedroom Accommodation Upstairs. Good Lease Offer - Short or Long. Rent Only £10Kand Only £150 Business Rates. For Quick Sale Price of Only £5000 to Cover Equipment Costs. Selling due to Management Problems. Excellent Opportunity to Start New Business. Serious Callers Only. Call: 07971 292956

DEVELOPMENT LAND FOR SALE 13/2/15

BDT 3.75 lac per dcm. 35 dcm in total 100% ownership guaranteed Land is located in Little London. 10 min walk from Osmani International Airport. Huge potential for building Apartments. Access to Fibre Optic Internet. 18 ft road adjacent to the land. Reduced for quick sale. Call Mr Ayub Ali on: 07411 775 518 / 07933 323 000 03/04/15

Grill Restaurant For Sale

An established Grill Restaurant for sale in Mile End Road. Seating capacity 130 - 150 within the 2 floors. Newly decorated. Rent £36,000 + VAT p/a and Rate £10,400 p/a. 15 years open lease. Very good business. Selling due to management problem. Asking price £200,000. For further details please call Mr Rahman on 07946 246 615 or 07845 419 016

KV´u ßrÓMPr≤ KmKâ yPm

oJAuF¥ ßrJPc FTKa k´KfKÔf KV´u ßrÓMPr≤ kKrYJujJr IxMKmiJ~ KmKâ yPmÇ IJxj xÄUqJ hMA ßlîJPr 130 - 150Ç jfMj ßcPTJPrvj TrJÇ ßr≤ mZPr 36 yJ\Jr kJC¥ + KnFKa FmÄ PrAa mZPr 10 yJ\Jr 4v kJC¥Ç 15 mZPrr IPkj uL\Ç mqmxJ nJuÇ oNuq 200 yJ\Jr kJC¥ IJPuJYjJ xJPkãÇ Km˜JKrf \JjPf ßpJVJPpJV Tr∆j: Ko. ryoJj 07946 246 615 or 07845 419 016

Rates For Classified 20/2/15

1 week £50 2 weeks - £80 3 weeks - £120 4 weeks - £130 *6 weeks - £150 *12 weeks - £200 *Free six months newspapers T: 020 7377 9787 www.surmanews.com


SURMA m 13 - 19 February 2015

WWW.

Restaurant For Sale

In Crystal Palace, London SE19. Prime high street location, best position in town. 60 seat restaurant with 3 room upstairs, air conditioning and full license. Rent is £23,000, premium is £15,000. Please contact: 07988 581982 07951 197154

PFC For Sale or Partnership 21/2/15

In Bethnal Green, 400 Hackney Road, London E2 7AP, 15 years open lease, £18,500 p.a rent & rates, plus one room above. Good takings, sale due to running problems, or you can sub-lease. Jakir Hussain Shomon T: 07940 757 594

Restaurant For Sale

In Wallington, Surrey, currently 32 seats, can increase, rent £10,000 p.a. rates only £800 p.a., 2 bedroom livinging accommodation above with separate entrance, 20 years open lease, good takings, parking available. Price negotiable No time wasters please. T: Belal Uddin 07957 146 293

Freehold Restaurant For Sale 13/3/15

mJxJS\J~VJ Kmâ~

Mr Abu 07459 736339

In historic and antique town of Essex.prime location.Fully licensed with air condition.7 years open lease.Very low rent and rate.52 covers with function room. 3 bed room living accommodation above.No competition,very good business,excellent potential for more.Ample parking. Genuine reason for retirement.please call Mr.Ahmed 07960 668 572

C•rmJuMYrk´JAoJrLÛáPur KjTParJ˜JrkJPv8ßcKxPou \J~VJrCkrhMAfuJmJzL KmKâyPmÇmftoJjnJzJoJPx 20yJ\JraJTJÇ1ofuJ~4Ka ßmcr∆o,KxKaÄr∆o,cJ~KjÄr∆o, ߈Jrr∆oS3KamJgr∆o rP~PZÇ2~fuJ~2KalîJaÇ k´KflîqJPa3Kamzr∆o,2Ka kOgTrJjúJWr,2KakOgTmJg, a~PuarP~PZÇVqJx,APuTKasT SkJKjrmqm˙JrP~PZÇ KvmV†‰mvJULo\MohJrkJzJ~ mJzLTrJrCkPpJVLßh~JußWrJ 7ßcKxPou\J~VJKmKâyPmÇ \J~VJKarJ˜JriJPrÇ\J~VJ~ 2KaKajßxcWr,APuTKasT, 1KakJTJa~PuaSKaCmSP~u rP~PZÇoNuqIJPuJYjJxJPkãÇ Km˜JKrf\JjPfIJV´yLßâfJVe ßpJVJPpJVTr∆jÇ 26/6/15

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property

In Hereford, prime location. Established over 32 years.55 seater restaurant with two floor accommodation. Fully licensed with air condition and private parking.Good business low rates with good potential.Selling due to retirement. Quick sale, £285000 fixture & fittings. Call Mr Ali 01432 278 005 or 07894 350 027 Genuine buyers only

1/5/15

Surmanews

CLASSIFIED SECTION 39

Restaurant For Sale 20/03/15

27/2/14

Indian Takeaway For Sale

In Biggin Hill, Wester Ham, Kent TN16, prime location, 12 years open lease, rent £20,000, rates £2,000, business 5500+ weekly. genuine callers only. Please call: 07415 401 088

Restaurant For Sale 20/03/14

Bournmouth, Dorset. Prime location in Ferndown Town centre 34 seats . Mostly takeaways and deliveries. Free parking at front. 8 years of trading,11 years left on lease. Weekly £9,000 TO £10,000 . Rent and rates £15,800. Separate staff flat available above restaurant. Rent £9,600.00. Please call: 07501 599 134

Restaurant Takeaway For Sale 20/03/15

£35000. In Braintree, Essex, excellent location in middle of town centre. Fully licensed. 56 seats. 7 years open lease. Rent: £18000 pa. Rate: £4600. 4 bedrooms on first floor - rental income £8000. Parking at rear and free customer parking nearby. Taking is £2500 to £3000 a week. Sale due to management problems. No time wasters. Call Mr Rahman on 07708 077 764 06/03/15

l IJoJPhr ßhJTJPj Ifq∂ xMun oNPuq mJÄuJPhvL oJZ, fJ\J frTJrLxy Kjfq k´P~J\jL~ K\KjPwr FToJ© k´KfÔJj l IJ\A IJxMj S oNuq pJYJA Tr∆j l ßrÓMPrP≤r \Pjq KmPvw ßrAa Fr xMPpJV rP~PZ l ßcKunJrLr mqm˙J rP~PZÇ

Indian Takeaway For Sale

In Orpington high st, Bromley Kent. Excellent potential to do more. Open only 7 month Price £20,000. Legal costs will be fulfilled by the buyer. Rent £13,000, 12 years lease. Call Mr Khan 07825 447 195 06/03/15

mJxJKmKâyPm KxPuParIJ’rUJjJ ßuJyJrkJzJ~ßoAjßrJPc9 ßcKxPou\J~VJrCkr5 fuJlJCP¥vPjr2fuJ ToKkäaFTKamJxJKmKâ yPmÇKjYfuJ~FTKa ACKjPa4ßmcr∆o,KxKaÄ r∆o,cJ~KjÄr∆oFmÄ3Ka mJgr∆oSa~PuaIJPZÇ2~ fuJ~2ACKjPark´KfKaPf 2ßmcr∆o,KxKaÄr∆o, cJ~KjÄr∆oFmÄ2KamJgr∆o Sa~PuaIJPZÇoNuq IJPuJYjJxJPkãÇKm˜JKrf \JjPfIJV´yLßâfJrJ ßpJVJPpJVTr∆j: Ko.yJxJj 07826 539755 06/03/15

IMMIGRATION

MAC (Masud & Co.) Solicitors

KjÕKuKUf KmwP~ IJorJ KmPvwù

w AKoPV´vj w KxKaP\jvLk w S~JTt kJrKoa w FxJAuJo w FK≤s KTî~JPr¿ w Km\Pjx Ku\ w KYuPcsj T≤sJT SctJr w TqJKmÄ IPl¿ w xm irPjr Kccku w jJo kKrmftj w KyCPoj rJAax w kJS~Jr Im FaKjt w ¸¿rvLk KcTîJPrvj

w AKoPV´vj \MKcKv~Ju KrKnC w xJAj mJ KuVqJu cTáPoP≤vj w oar IPl¿ w xm irPer ßxJxqJu KxKTCKrKar IJPmhj w ßmAu FKkäPTvj w asJ¿Puvj FmÄ A≤JrKk´KaÄ w AKoPV´vj IJKku w FŒä~Po≤ w mqJÄT âJK≈ w KcPnJxt w yJCK\Ä w PaPjK¿ FKV´Po≤

AKoPV´vj IJKku / lqJKoKu u h~J TPr FkP~≤Po≤ TPr Kjj IKlPxr xo~: xTJu 9.30-KmPTu 6.30 KxPuKa/mJÄuJ~ IJoJPhr xJPg TgJ muMj \ÀrL IgmJ ZMKar KhPj ßpJVJPpJPVr \jq 07958 615 904

Masud Chowdhury BA (Hons), Law LLPGD(London) Unit 1, 1-13 Adler Street (Near Altab Ali Park) Whitechapel, London E1 1EG

T/F: 020 7377 5280 E:masudandco@googlemail.com

aJaTJoJZ,fKrfrTJrL,yJuJuoJÄxSWPrr KjfqksP~J\jL~K\KjPxr\jqIJuAxuJFTKa Kmvõ˙ksKfÔJjÇ


40 oMÜKY∂J

6 - 12 February 2015 m SURMA

mJÄuJPhPv rJ\jLKfr IKVú-C“kJf jJ\oJ ßoJ˜lJ ßuUT : k´mJxL xJÄmJKhT

xmMP\r ßhPv n~JjT yuJyPur oJP^ rJ\QjKfT C•JPk ßhv ßnPx pJPòÇ CAKu~Jo oJAuJo FT\j ßuUT xJÄmJKhT S~JKvÄaj KcKxr CPcsJ CAuxj ßx≤JPrr KxKj~r ÛuJrÇ @PV KfKj kJKT˜Jj S mJÄuJPhPvr @PoKrTJr FoPmPxcJr KZPujÇ fJA Fxm ßhPvr oJKar xJPg fJr KTZá ßpJVxN© uãq TrJ pJ~ fJr IfLf AKfyJPxÇ KmPvw TPr kJKT˜Jj S mJÄuJPhPvr o~hJj fJr TJPZ IKfKrÜ ¸Ó mPuA oPj yP~PZÇ xŒsKf KfKj FTKa TuJo KuPUPZj 16 \JjM~JrL 2015 fJKrPUÇ ßuUJKa IjuJAj hqJ l∑JAPc aJAox ca To ßZPkPZÇ ßuUJKar jJo yPò ÍFj Au CA¥ mäC\ l∑o hqJ Aˆ" IgtJ“ ÍkNmt ßgPT FTKa IxM˙ mJfJx mAPZ"Ç PuUJKa mJÄuJPhv kKrK˙Kfr Ckr ßuUJ pJ @oJPhPr ˛re TKrP~ ßh~ fJr FTJ®fJ ßhvKar k´KfÇ xŒsKf fJr C“T£Jr TJre yPò oJjmfJr TJrPe náuMK£f yPò FfhIûu, pJr \jq fJr xJÄmJKhT oPjr C“T£J fJr ßuUKjPf láPa CPbPZÇ fJr vÄTJ yPò ßp UMm KjTa xoP~ mJ ßhrLPf yPuS FTKa n~JjT kKreKfr @vïJ KfKj TrPZjÇ fJr ßuUJPf FKaS láPa CPbPZ ßp KTnJPm oMKÜPpJ≠JrJS izkJTz S TJrJVJr Kmz’jJr KvTJr yPòjÇ KfKj rJUdJT jJ ßrPUA ¸Ó TPrA mJÄuJPhv xrTJPrr IjJYJPrr TgJ ITkPa k´TJv TPrPZjÇ fJr ßuUJPfS @PZ KoKc~J YJPkr oMPU xo~ kJr TrPZÇ @PrTKa ßuUJ @Px xoxJoK~T xoP~A TáuhLk jJ~Jr nJrPfr oJjmfJmJhL ßuUT S xJÄmJKhT S rJ\QjKfT KmPväwT, KfKj @mJr 1997 xJPu nJrfL~ kJutJPoP≤r xhxq KZPujÇ fJr TuJPor jJo yPò ÍhqJ asJP\Kc Im mJÄuJPhv" oJPj ÍmJÄuJPhPvr hMPntJV" FKa ßZPkPZ kJKT˜Jj aáPc ca To, 18 \JjM~JrL 2015 fJKrPUÇ FUJPjr hM\jA C“TK£f, mJ˜m Im˙Jr ßk´KãPfÇ KT∂á hM\j hM ßoÀr mJKxªJ mPuA oPj yPòÇ TáuhLk jJ~JPrr ßuUJPf FT\j mJÄuJPhvL KyxJPm ßmhjJ IjMnm TPrKZÇ TJre Foj \Kau xoP~ KfKj Ff FTPkPv PToj TPr yj ßpUJPj KfKj oJjmfJmJhL

@r fJr Ckr xJÄmJKhTÇ xfq k´YJrA pJPhr FToJ© mÅJYJ orJ, fJr ßkvJ fJA KjPhtv TPrÇ fJr mÜPmq FKa UMm ¸Ó yP~ láPa CPbPZ ßp, UJPuhJ K\~J APuTvj m~Ta TPr náu TPrPZj, pMKÜ ßhKUP~PZj TJre Fr lÅJPT ßhPv Kl∑ FmÄ ßl~Jr APuTvj yP~PZ Foj KT KmPrJiL huS @PZÇ KfKj Pmv KTZá CkPhvS KmKu TPrPZj ßp ßhvKa xOKÓr ßkZPj nJrPfr xyPpJKVfJ KZu ßx KyxJPm @P\J F KmkPhr KhPj nJrf xyPpJKVfJ KhPf kJPrÇ KfKj FKaS mPuPZj FUJPjr oJjMw iJKotT @mJr KumJPru, xyooLtÇ FT KoKu~j KyªM FUJPj mJx TPr, ^JPouJ KmyLjA muJ YPuÇ fJrkr KfKj PjKfmJYT pJ mPuPZj fJ yPò FrJ xm xo~ mJAPrr PgPT xJyJpq ßj~, @r G nrxJPf mÅJPYÇ FaJ fJPhr \jq nJPuJ jJÇ fJPhPrPT fJPhr KjP\r KhPT fJTJPf yPmÇ hMA ßmVoA mJAPrr KhPT fJKTP~ gJPTjÇ xm xoxqJr YJKm yJKxjJr yJPf mPuA KfKj oPj TPrjÇ FKaS KfKj mPuj ßp FKa UJPuhJr \jq ßmvL YJS~J yP~ pJ~ KjmtJYPjr hJmLaJÇ fJrkrS KfKj CnP~r oJP^ FTKa jfáj ÊÀr @vJ ßrPU TuJo ßvw TPrjÇ CnP~r lÅJT VKuP~ KTZá TgJ \Po ßVPZ pJ mJÄuJPhPvr \jfJr kã ßgPT muJ hrTJr oPj yPòÇ oPj yPò mJÄuJPhPvr Kmkh oJAuJo IÅJY TrPf kJrPuS jJ~Jr mJÄuJPhPvr KY∂J~ ßjAÇ jJ~Jr mJÄuJPhvLPhr ˛re TKrP~ ßhj YJr kP~P≤r Ckr T¿KaKaCvj Fr TgJÇ m˜Mf F ßhv ˝JiLj y~ YJr kP~P≤r Ckr j~, y~PfJ jJ~Jr FKa To ß\PjPZj, fJA ¸Ó TrPf YJKò, FT\j oMKÜ ßpJ≠Jr pMKÜA @jPmJÇ TgJèKu xJiJrPer j~, FT\j oMKÜPpJ≠Jr KuKUf V´∫ ÍIrKãf ˝JiLjfJA krJiLjfJ" V´∫ ßgPTA xÄPpJ\j TrKZ Í72F @S~JoL uLPVr Foj ßTJj ‰mi IKiTJr KZu jJ pJPf TPr fJrJ ßhv S \JKfr Ckr FTKa ojVzJ xÄKmiJj @PrJk TrPf kJPrÇ fmMS fJrJ fJ \mrhK˜ TPrPZÇ ßhPvr \jVPer KY“TJr k´KfmJh ßTJj TJP\A @PxKjÇ FnJPmA pMP≠J•r Km±˜ mJÄuJPhPvr ßTJKa ßTJKa mMnMã oJjMPwr \jq IjúmP˘r kNPmtA rJÓsL~ oNujLKf FPx oJgJ~ ßYPk mPxÇ FA 4 oNujLKf @PrJk TrJr oiqKhP~ KhuäLr TftJrJ fJPhr oNu uãqA K˙r ßrPUPZ ßTmuÇ" PuUT mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJr pMP≠ jmo ßxÖPrr ToJ¥Jr KZPujÇ FnJPmA UMm ßTRvPu mJÄuJPhvLr oVP\ SKa ßxPa ßh~J y~Ç fJA jJ~Jr Kmw~KaPf ßpnJPm xy\ mPu k´YJr TrPf YJPòj Kmw~Ka Ff xy\ ßoJPaS j~Ç FA ßp KmP°Jre FKa k´˜Mf yPò ßmv xo~ ßgPT; muJ YPu YKuäv ßgPTAÇ Tho Tho yJaJ YuJ KvUPf KvUPf FUj \JKfr ÂhKkP¥ TJoz kzPZÇ ßp ˝òfJ FT\j oJAuJo ßhUPf kJPrj, ßxKa ßTj jJ~Jr ßhUPf kJPrj jJ ßxKa mMP^ @Px jJÇ Pp ˝kú KjP~ oJjMw pM≠ TPrKZu ßx pM≠ @P\J ˝kúJfLf rP~ ßVPZÇ mJÄuJPhPvr oJjMw KT YJAPm jJ YJAPm fJ fJr KjP\r mqJkJrÇ Pp mJÄuJPhv kJKT˜JPjr ßVJuJoL TrPuJ jJ, ßx ßToj TPr nJrPfr ßVJuJoL TrPm ßxKa KT fJrJ mMP^Pf

kJPrj jJÇ Fxm oiqpMVL~ KY∂J ßgPT ßmr yP~ YuJA FTKmÄv vfPTr \jq oñuÇ xJrJ Kmvô \JPj, nJrfL~ KoKc~JPf FKa FPxPZ ßp fJrJ KjmtJYPj FTKa huPT WMw Ph~Ç FKa KT oJjKmT @Yre? FmJPrr KjmtJYPj 1,000 ßTJKa aJTJ @PVr KjmtJYPj 800 ßTJKa aJTJ Fxm KyxJm nJrPfr KoKc~JA k´YJr TPrPZÇ 71 kNmt oMKÜpM≠Ka ßTJj xo~A iotpM≠ KZu jJ, pJ IPjPT ßVuJPf YJPòjÇ SKa KZu kNmt S kKÁPor IgtQjKfT S rJ\QjKfT ‰mwPoqr uzJAÇ 6 hlJr uzJAPf ßxTáuJKr\Por YJr ˜P÷r uzJA SKa KZu jJÇ PxKhj oMxKuo oMxKuPor KmÀP≠ uPzPZ nJV mJPaJ~JrJr k´PvúÇ jJ~Jr muPf YJPòj @PoKrTJ mz @TJPr mJÄuJPhPvr TftOPfô @PZ KT∂á PVJaJ \JKf ßhUPZ nJrPfr TftOfô, IKfKrÜ hJhJKVKrÇ nJrPfr TgJ muPf kJPrj jJ, xfq k´TJPv jJ~JPrr Ff vÄTJ ßTj? FmJr KjmtJYj KjP~ FA IQmi xrTJr pJ TPrPZ PxKa nJrf ZJzJ @r ßTC ˝LTíKf ßh~ KjÇ mrÄ xmJA k´KfmJh TPr pJPòÇ PxKhj @S~JoL uLVrJS ßnJa KhPf pJ~ KjÇ SKa ßTJj ßnJa KZu jJ KZu k´fJreJr ßUuJÇ ßnJPar oJb kJyJrJ KhP~PZ TáTárÇ @r ßnJa KhP~PZ KTZá ImtJKYj 9/10 mZPrr ßZPu ßkPu \Ju ßnJa KhP~PZÇ Ffxm TPr xrTJr ßkP~PZ oJ© 5% ßnJa, xrTJrL KyxJm xŒNet KogqJYJr ZJzJ @r KTZá j~Ç F xrTJr xfq UMCmA To mPuÇ ImvqA xJiJrenJPmS xrTJr Fr ßYP~ ßmvL ßnJa ßkPfJ KT∂á ßx nrxJ @\ @r fJPhr ßjA mPuA Ff KjmtJYjL ßUuJ, ßxKa mMP^S jJ mM^Jr nJj nJrfL~ xJÄmJKhTPTA oJjJ~ nJPuJÇ 153 \j KmjJ ßnJPa ß\fJ xhxq mJTLrJ 5% VKh rãJ TKoKaÇ fJPhr KY“TJr ßYYJPoKYPf ßhv ±ÄPxr kJPr FPx ßVPZÇ nJrf mPu mJÄuJPhPvr @nq∂Krj KmwP~ y˜Pãk TPr jJÇ KT∂á xJrJ \JKf \JPj, nJrPfr xMwoJ xrJ\PT FPx FrvJhPT iJÑJ KhPf yP~PZ, KfKj ßxJ\J YPu pJj FrvJPhr oK†PuÇ \mrhK˜ TPr KmzJu xrTJr fáPu ßj~ AÅhMr FrvJhPT yJxkJfJßu, ßxUJj ßgPT Vul ßUuJ, ßUuJ ßgPT KjmtJYPjr kr xÄxPh pJS~J FA ßfJ KmPrJiL hPur ‰˝rJYJrL jJYjÇ FPhr muJ y~ VOykJKuf KmPrJiL huÇ ãofJ yJPf KjP~ IKf I· KhPjr oJP^ KmKc@r KoCKaKj WKaP~ PhmJr hãfJ~ nJrPfr yJf IPjT ßp u’J KZu, fJ ßfJ ßhvmJxL ß\PjPZ, vf vf WajJ fJr Kjrm KhThvtT yP~ \jfJPT VJAc KhP~ YPuPZÇ PulPaPj≤ ß\jJPru \JyJKñr @uo ßYRiMrLr TrJ fh∂ KrPkJat k´iJjoπLPT x∂áÓ TrPf kJPr jJA mPu ßxKa \jxoPã k´YJKrf y~KjÇ mrÄ fJr oMU ßgPT ßmr y~, fJ yPu @oJr jJoKaS ßpJV TPr hJS! xrTJr pKh \Kzf gJPT fPm ßTj fJr jJo @xPm jJ, ßxKa \JKfr k´vú? \Kñr ßUuJ ßTC jJ ßhUPuS xrTJr ßhPU, xJPg nJrfS ßx FT ßYJU KhP~A ßhPUÇ xrTJr S nJrPfr ßYJU ßToj TPr FT y~, ßxKaA \JKfr k´vú? k´iJjoπLr kM© \~ ÍKÓKoÄ hqJ rJA\ Im AxuJKoT FéKasKo\o Aj mJÄuJPhv" KuPU cJaJ ßhj ßp, mJÄuJPhPvr KmFjKk ß\JPar

xoP~ 30% oJhsJxJ ZJ©PT ‰xjq mJKyjLPf KjP~JV ßh~J yP~PZÇ Fr ˝kPã ßTJj k´oJe jJ gJTPuS @∂\tJKfT oJjmJKiTJr xÄ˙J, yfqJ èPor KmÀP≠ FlPrAc xÄ˙JKa xrTJPrr yfqJ, èo izkJT[, KjptJfj xm irPer IjJYJPrr KmÀP≠ ß\Jr k´KfmJh TPr YPuPZÇ FPTr kr FT ßVJkj YáKÜr oJiqPo \JfL~ ˝JiLjfJ Kmkjú yP~ kzPZÇ mftoJj xrTJPrr IkrJi Ff mqJkT ßp fJ mPu @r ßvw TrJ pJPm jJÇ fJrJ ho ZJzPuA KmwJÜ VqJx ßmr y~Ç fJPhr humJ\rJ KjP\rJA lÅJx TPr YPuPZ YJrKhPTr xm IkTotÇ \JKfr ßYJU TJj @\ IKfKrÜ ßUJuJÇ @kjJrJ @r WMo kJzJKj~J VJj VJAPmj jJÇ CkPr ßp xJÄmJKhPTr ßuUJ KhP~ ßuUJKa ÊÀ TPrKZuJo fJr @r FTKa CKÜ k´KeiJjPpJVq mPuA oPj TrKZÇ mJÄuJPhPv KjpMÜ G oJKTtj xJPmT rJÓshNf fJr ßuUJ mAF G o∂mqKa IfLPf TPrKZPujÇ ÈFKa iJreJ TrJ UMmA TKbj pKh K\~JCr ryoJj 1981 xJPu jJ oPr 1975 xJPu oJrJ ßpPfj fJyPu FKa FTKa @lVJKj˜JPjr @hPu IgmJ uJAPmKr~Jr oPfJ ßhv yPfJÇ K\~J mJÄuJPhvPT G hNntJPVqr yJf ßgPT mÅJKYP~KZPujÇ' ÍmJÄuJPhv IqJ¥ kJKT˜Jj: lîJrKaÄ CAg ßlAKu~r Aj xJCg FKv~J V´P∫r 69 kOÔJPf TgJKa FPxPZÇ FT\j xJÄmJKhT KyxJPm fJr F oNuqJ~jPT @orJ Ifq∂ mJ˜m S \Lm∂ mPuA oPj TKrÇ xfqPT xfq muPf kJrJr xJyPxr \jq yJ\JPrJ xJuJo fJr kJSjJ yP~ gJTPmÇ @\PTr pMPV xmJr oMU KhP~ xfq ßmr y~ jJÇ IPjPTA xfq muPf TáK£f gJPTÇ mJÄuJPhPvr KoKc~J vf pJfjJr xo~ kJr TrPZÇ fJA xfq UMm ToA k´TJv kJ~Ç fJrkrS pJrJ ITkPa xfq k´TJv TPrj fJPhPr yJ\JPrJ uJu xJuJoÇ ÍoMKÜpMP≠r hLWt j'Ka oJPxr IxLo fqJV KfKfãJ FmÄ @®JÉKfr oiqKhP~ rKYf Km\~ kmt FnJPmA nJrfL~ vJxT Yâ ÆJrJ uMK£f yP~ pJ~Ç xÄV´JoL, uzJTá mJXJuL \JKf k´Jeke pM≠ TPrS ßpj Km\~L yPf kJru jJ, kJru ßTmu IkPrr TÀeJr Km\~ ßmJi hNr ßgPT IjMnm TrPfÇ Km\P~r xrJxKr ˝Jh ßgPT ßTmu mJXJuL \JKf mKûf yPuJ jJ, mKûf yPuJ k´Tíf ˝JiLjfJ ßgPTAÇ xMfrJÄ ßxA mûjJTJrLPhr Tmu ßgPT mKûfPhr jqJpq kJSjJ @hJ~ TrJr uPãq @r FTKa k´Tíf oMKÜpMP≠r k´P~J\j KT FUjS rP~ pJ~ Kj? FTKa rÜã~L oMKÜpMP≠r oiqKhP~ @orJ ImMP^r of ßTmu 4Ka ˜÷A iJr TruJo, KjrJkh FTKa mJxVOy ‰frL TrJr k´˜MKf KjuJo jJÇ ßhPvr ßTJKa ßTJKa KjptJKff oJjMw FmÄ ßfRKyhL \jVe @\ ßxA KjrJkh FTKa mJxVOyA TJojJ TPr, KmPhvL k´nMPhr TJZ ßgPT kJS~J ˜÷ KmKvÓ AoJrf j~Ç" TgJèKu KZu ßo\r \KuPur mA ÍIrKãf ˝JiLjfJA krJiLjfJ" V´P∫r ßvw ßkrJÇ @\ ßVJaJ ßhvA ßo\r \KuPur xJPg FTJfôfJ ßWJwjJ TrPZÇ ßx FTJfôfJr KrKjK^Kj KT jJ~JrrJ mM^Pf kJPrj jJ, jJ mMP^S jJ mM^Jr nJj TPrj? 27 \JjM~JrL 2015Ç


oMÜKY∂J 41

SURMA m 13 - 19 February 2015

mZPrr ßvw, ^aka mJÄuJPhv fJyKojJ ßyJPxj ßuUT : KvãT

ÊÀ yP~KZu @\ ßgPT YJr pMPVrS ßmvL xo~ ßgPTÇ ßpRmj ßTPa oiqm~Pxr ÆJrk´JP∂ FPx ßkRÅPZKZÇ nJrL uJPV\ ßaPj FkJPr F~JrPkJPatr ßhJr ßVJzJ~ fJrkr Z~ yJ\Jr oJAu @TJv kg ßkKrP~ SkJPr asKu ßmJ^JA dJTJ KmoJj mªr ßgPT ßmr yS~J ∏ F ßpj ßmJ^J aJjJr pM≠ mZr mZr iPrÇ mJÄuJ~ k´YKuf TgJaJ yPò: Ixyq k´xm ßmhjJ~ k´xKN f mPu; @r jJÇ FA ßvwÇ oJfínKë o ßhv xlr FTgJA oPj TKrP~ ßh~Ç ßvTPzr aJj @r TJPT mPu! KcPx’Pr ßhv Ãoj Kjotu @jª vJKrrLT TîJK∂PT oMyPN ft náKuP~ ßh~Ç @Twte FTaJAÇ Vf vfJK»r jæA hvT ßgPT mJÄuJ FTJPcKo k´h• @oJr @æJ\JPjr jJPo hxJhf @uL @Uª xJKyfq kMrÛJr YJuM yP~ @xPZÇ FTJPcKor mJKwtT xJiJre xnJ FTJPcKo k´Jñj maoNPu j\Àu oPû KmvJu @P~J\Pj ßhPvr mPreq mqKÜPfôr CkK˙KfPf IjMKÔf y~ KcPx’Prr ßvw x¬JPyÇ 2014-r @oKπf KYKb (A-PoAu) ßkuJo ßvw oMyPN ftÇ ^aka KaKTa ßTjJ ßVu mPa KT∂á mJÄuJPhv KmoJPjr kKrTK·f lîJAaKa xrJxKr KxPuaÇ @iJ W≤J KmrKfr kr dJTJÇ TgJ~ mPu, KnãJr YJu, TJÅzJ @r @TJÅzJÇ kMPrJ rJf @TJPv TJKaP~ oJ^ xTJPu SxoJKj KmoJj mªPrr oJKa ¸vtTruÇ ^aka pJ©L ßjPo ßVuÇ KjitJKrf @iJ W≤J ßkKrP~ ßVPZ IPjTãeÇ ßhrLr ßyfáS ßWJweJ yPò jJÇ FT KmoJjmJuJr hOKÓ @Twte TrPf jJ TrPfA C•r ßkP~ ßVuJoÇ KmvJu ßhy KWPr \jJ TP~T pJ©Lr k´PmvÇ KkZPj KmoJjmJuJr yJPf UJmJrnKft ßasÇ oJjjL~ Igt oKπr ÊnJVojÇ k´vú \JPV, \jVPer \jq xrTJr, jJ xrTJPrr \jq \jVj? mJÄuJPhPv Vefπ YPu CPJ kPgÇ xJiJre \jVeA xrTJPrr ßxmJ~ xJrJãe KjP~JK\fÇ nr hMkPM r yprf vJy\JuJu KmoJjmªr nëKo ¸vt TruÇ ßrJ¨Mr ^uoPu mJÄuJr ˝ò jLu @TJvÇ oMyPN ft KjWtoM TîJ∂ fjoj kMuKTf yP~ CbuÇ yJfnKft uJPV\ KjP~ AKoPV´vj uJAPjÇ ßvw k´JP∂ ßZJ¢ WPr mxJ hMA IKlxJrÇ nhsPuJT UMKÅ aP~ UMKÅ aP~ uJu kJxPkJa ßhUPZÇ oJgJ CÅKYP~ ßZJ¢ k´v:ú KnxJ ßTJgJ~? muäJo, jfáj kJxPkJatÇ k´v:ú kMrJfjaJ ßTJgJ~? muäJo, xPñ ßjAÇ mM^Pf ßhrL yujJÇ KnxJ ZJzJ dáTPf kJrm jJÇ \ÀrL KnK•Pf KnxJ KjPf yPmÇ yJPfr AvJrJ~ hNPr FTaJ IKlx Wr ßhKUP~ KhuÇ uJPV\ aJjKZ @r nJmKZ, KxPua KmoJjmªPr fTKul j’r FPTr iTu TJKaP~ CbPf jJ CbPfA hMAP~r oMPUJoMULÇ 45 cuJr KhP~ 30 KhPjr KnxJ Kxu oJrJ kJxPkJa yJPf KjP~ Kj\ ßhPv k´PmvÇ mz rTo ßmJTJoLr ßUxJrf @r KT! ÊÀ yu fTKul j’r KfjÇ KmoJjmªPr ßkRÅPZ ßoJmJAu KjP~ ^JPouJ ßkJyJPf y~ k´KfmJrAÇ FmJr u¥j ßgPTA xm k´˜KM f KjP~ FPxKZÇ V´JoLj Kxo TJctxy kOgT ßoJmJAu ßxa mqJPV rJUJÇ xPñ Kfj KkjS~JuJ YJr\JrÇ u¥j ßgPT kMPrJ YJ\tc S YJuM rJUJ ßoJmJAu F oMyPN ft KxVjqJu KhPò ∏ AjxJat Kxo TJctÇ hMKÁ∂J \JVPZ, Kxo TJct ßdJTJPjJ ßxa KjP~ ßTj F oKZmf! KmoJjmªPrr mJAPr jJ \JKj Tf W≤J iPr @oJPT ßj~Jr \jq ßuJT hJÅKzP~ @PZ! fTKul j’r YJrÇ TjPn~Jr ßm KWPr asKu yJPf pJ©LPhr nLzÇ uqJPVP\r ßhUJ ßouJf hNPrr TgJ, ßm ßmoJuMo K˙r yP~ @PZÇ WMrPZ jJÇ IiLr IPkãJ~ ßTC ßTC asKuPf mPx kPzPZÇ TfãPe WNjot Jj ßm YJuM yPm @r TUj TJÄKUf uqJPVP\r ßhUJ KouPm! fTKul j’r kJÅYÇ ßhUPf ßhUPf KZaJPlJaJ pJ©L j\Pr @xPZÇ Kfj uqJPVP\r FTaJrS ßhUJ KouPZ

jJÇ vïJ \JVPZ, náPu KxPua YPu pJ~KjfÇ ßvw kpt∂ kJgr nJKr oJuèPuJ KjP\PTA asKuPf fáuPf yuÇ fTKul j’r Z~Ç ImPvPw ßvw ßmuJ~ ßyJo, xMAa ßyJPo ßkRÅZJj ßVuÇ ‰y ‰Y V· è\mÇ xPñ náKz ßnJ\Pj oiq rJf YPu FuÇ TîJ∂ ßhy KmZJjJ ZáPÅ fA xrJxKr WMo rJP\qÇ ßnJr rJPf ovJKr CÅKYP~ @K≤ hJÅKzP~Ç oMPU FTrJv hMKÁ∂JÇ muPZj, FãáKj ßhPvr mJKz VJAmJºJ ßpPf yPmÇ FT WKjÔ @fìL~ èÀfr IxM˙Ç WMo \Kzf ßYJPUA izlz TPr CPb ^aka KjP\PT ‰fKr TPr ßluäJoÇ ßoP^nKft KZKaP~ ZKzP~ mJé kqJarJÇ ßZJ¢ xMaPTx yJPf KjP~ @mJPrJ pJ©JÇ dJTJ VJmfuL mJx aJKotjJPuÇ Vf @Kv jæA vfPT C•r mPñ pJfJ~Jf KZu kMPrJ @iJKhPjr oJouJÇ poMjJ ßxfá KjP~ Fu FT IKmvõJxq @KvtmJhÇ fPm, mZr \MPzA YPu oyJxzPT ßorJof TJ\Ç lPu, mJzKf TP~T W≤J ßuPV pJ~ V∂mq ˙JPj ßkRÅZJPfÇ kz∂ KmTJPu dJTJVJAmJºJ pJ©J KmrKf WauÇ IxM˙ ßrJVLPT KWPr oJjMPwr @jJPVJjJr ßvw ßjAÇ ßoRunL xJPym ßhJ~J kzPZjÇ xmJA vKrT yP~PZjÇ Kj\ kKrT·jJ~ ‰fKr @Pïu @K≤Phr mJxJ VJAmJºJ vyPr ßTªsKmªMPfÇ mz rJ˜Jr ßTJu ßWÅPw fJuJmº k´TJ§ ßuJyJr ßVAaÇ CkPr ßZJ¢ TPr ßuUJ hhLkjÇ \JjJ ßVu, mJmJ, oJ, nJAPmJj xmJr jJPor @Kh Iãr KhP~ jJoTrPer o\Jr ãáhs AKfyJxÇ ßnfr mJzLr KmvJu @KXjJ ßZJaUJPaJ \KohJr mJzLr TgJ oPj TKrP~ ßh~Ç mJo ßh~Ju ßWÅPw xJKr ßh~J @TJvoMUL jJKrPTu xMkJKr VJZÇ KTZá \J~VJ\MPz láu mJKVYJÇ ßkZj mJVJj nKft @o, TJbJu, \Jo, YJufJ, ßk~JrJ, TJorJñJ VJZÇ ßoyKVKj VJZèPuJS xJKr KhP~ oJgJ CÅKYP~ @PZÇ xJoPj k´v˜ mqJuTKjS~JuJ ßhJfJuJ hJuJjÇ FPyj @KuvJj mJzLPfS fTKul @oJr KkZá ZJPzKjÇ TP~ToJx fJuJm≠ gJTJ~ aqJï kJKj vNjqÇ ßoJar TJ\ TrPZ jJÇ mJAPrr kJAPk ßVJuoJuÇ mz irPjr xoxqJÇ Khjnr ßUJÅzJUMKzr kr KoK˘ jfáj kJAk mKxP~ mJxJ~ kJKj xrmrJy YJuM TPr Khu hMKhj krÇ hkJKjr Ikr jJo \Lmj ∏ F TgJA mJrmJr oPj yKòuÇ I\JjJ IPYjJ VJAmJºJ~ KhjèPuJ ßmv nJuA TJaKZuÇ Iux xoP~r FToJ© mºM ßaKuKnvjÇ WPr mPx xJrJ ßhv fgJ xJrJ hMKj~Jr Umr ßYJPUr xJoPjÇ jJY VJj S ßxA xPñ \jKk´~ ßk´JV´JoèPuJ oPjr ßUJrJT \MVJKòu ßmvÇ KT∂á jJÇ @mJPrJ fTKulÇ @YoTJ ßaKuKnvj ßxPar v» pπ KmTu yP~ ßVuÇ ßmJmJ ZKm @r Tf ßhUJ pJ~! @myJS~Jr kNmn t JPw \JjJ ßVu KcPx’Prr KÆfL~ x¬Jy ßgPT ßhPvr C•rJûPu ‰vfqk´mJy YuPmÇ xTJPu Wj Tá~JvJ~ oyJxzPT pJjmJyj YuJYu KmWú yS~Jr @vïJÇ èÀfr ^áKÅ T oJgJ~ KjP~A dJTJr CP¨Pvq rSjJÇ yJPfVjJ pJ©L KjP~ mJx ZJzu mPa KT∂ kPg TP~TaJ \J~VJ~ nJrL VJAa fáuPf mq˜ yP~ kzuÇ 6/7 \j ßuJT ßoJaJ mJÅPvr uJKbPf nr TPr ßVJaJ 6 ßfJwPTr VJAa mJPxr ZJPh fáPu KhuÇ mJx FTKhPT TJf yP~ auPf auPf Wj Tá~JvJ ßnh TPr oyJxzT kPg FèPòÇ oPj oPj @uäJy rxMPur jJo \kPf ÊÀ TPr KhuJoÇ mJx ˆPk ACKjlro krPj KkZPj ÈkMKuv' ßuUJ KjrJk•J mJKyjLr ßuJT CbuÇ jJooJ© fuäJKv YJuJuÇ FTrJv KmrÜ oMPU KjP~ K\ùJxJ TruJo, pJ©LmJyL mJPxr ZJPh VJAPa VJAPa nJrL oJu myj TrJ KT @AjKx≠? FTaá ßyPx C•r Khu, csJAnJrPT mPujÇ oPj kPz, KcPx’r 2013 yrfJu ImPrJPi ßhv jJ˜JjJmMh yP~ kPzKZuÇ oJYt lr ßcPoJPâKx KZu f“TJuLj KmPrJiLhPur ore TJozÇ 2014-r KcPx’r oJjMw ßmv CkPnJV TrPZÇ x˘LT mºMmr ^aka rJ\iJjLr mJAPr ßTJgJS pJS~Jr Kx≠J∂ KjPujÇ TJTfuL~nJPm mºMmPrr mJxJ~ hjJ~JV´J ßkJvJT Kv· oJKuPTr xPñ kKrY~Ç xUqfJr UJKfPr hJS~Jf KhP~ mxPuj fJÅr mJVJjmJzL ßhUJrÇ vft yu VJ\LkMr YªsJ ßoJPz TJrUJjJ WMPr @xPf yPmÇ k´TJ§ ßuJyJr ßVAa UMPu VJzL xrJxKr TJrUJjJr KnfPr dáPT kzuÇ VuJ~ kKrY~ k© ß^JuJPjJ FT ßT•JhMr˜ nhsPuJT yJKxoMPU @oJPhr InqftjJ \JjJPujÇ ÊÀ yu, W≤mqJkL VJAPcc aáqrÇ k´Y§ Totmq˜ TJrUJjJÇ fTfT ^T^PT ßoP^Ç xMfJ ‰frL ßgPT TJkz, rÄ, Kc\JAj, TJKaÄ, ßxuJA, AK˘, kqJKTÄ WNKjt ßmPr ßvw oJgJ~ oJj Kj~Kπf yP~ ßkJvJPTr mJK¥u mJAPr ß^JuJPjJ ßYJPñr Knfr KhP~ KjPY rJUJ mJPé mJ\Jr\Jf yPòÇ \JjJ ßVu, TJrUJjJ ßgPT KjVtf KmwJÜ khJgt KrxJAKTîKjÄ-Fr oJiqPo kKrPvJij TPr FuJTJ kKrPmvmJºm rJUJ

TP~T FTr\MPz mJVJj mJzLPf TP~T yJ\Jr VJZÇ \JjJ ßVu, KmKnjú k´\JKfr Kfj v @o VJZ mJVJPjÇ WJa mJÅiJ kMTáPr TP~T mºM oJZ irPf mq˜Ç mxJr ßmûèPuJ mJVJPj VJzJ ßoyKVKj VJPZr TJb KhP~ ‰frLÇ KxÅKz ßmP~ FTaá CkPr VJPZr ZJ~J~ TJPbr TáKarÇ ßoP^Pf KmZJjJ kJfJÇ FTkJPv jJoJP\r xMªr mqm˙JÇ ßZJa ßZJa VJPZr KjPY ßhJujJ ^áuPZÇ yP~PZÇ muJmJÉuq, AhJKjÄ mJÄuJPhvL ‰frL ßkJvJTKv· KmvõmJ\JPr ßmv xMjJo TáKzP~PZÇ oJ^ hMkPM r oyJxzPT VJzL ßmVmJj yPf jJ yPfA oJKuPTr KjPhtvjJ~ mJo rJ˜J~ ßoJz KjuÇ xJAj ßmJct ßuUJ: ßVJ~Ju mJgJjÇ TJÅYJ rJ˜J~ VKf iLrÇ hMkJPv KZoZJo FTfuJ mxfmJKaÇ VJZVJZzJA ßmvLÇ KoKja hPvr rJ˜J FPx ßbTPuJ mjmjJjL ßWrJ FT KjrJuJ @mJx˙PuÇ jJo ÈPUJÅzJ ß\JzJ'Ç ßmv Zªo~Ç hM”PUr Kmw~, jJoTre TJKyjL \JjJr láxr“ ßoPuKjÇ rJ\iJjLr ßTJu ßWÅPwÇ ßjA ßTJj TJj ^JuJkJuJ v» hMwj, ho mº mJ~M hMwj, ßhUJ KouPZ jJ Tot\LKm oJjMPwr ßhRz^JkÇ oKuäTJ láPur ^Jz @òJKhf ßVAa KhP~ oJgJ jMAP~ mJVJjmJzL k´PmvÇ mJokJPv, xmM\ kJfJr lJÅPT lJÅPT ßgJTJ~ ßgJTJ~ rÜTmrL láuÇ ßoyoJjPhr \JjJPò láPuu x÷JwjÇ cJj kJPv, ßVJ~Ju WPr jJhMx jMhxM VÀèPuJ ßYJU mº TPr KmvsJo TrPZÇ WPrr ßkZPj ßVJmr ßgPT ‰\m VqJx C“kJhj k´Kâ~J ßhKUP~ KhPuj oJKuTÇ xJr ZJzJS ‰hjKªj rJjúJ~ VqJx mqmyJPr \ôJuJKj xJvs~ y~ ‰mKT! TP~T FTr\MPz mJVJj mJzLPf TP~T yJ\Jr VJZÇ \JjJ ßVu, KmKnjú k´\JKfr Kfj v @o VJZ mJVJPjÇ WJa mJÅiJ kMTPá r TP~T mºM oJZ irPf mq˜Ç mxJr ßmûèPuJ mJVJPj VJzJ ßoyKVKj VJPZr TJb KhP~ ‰frLÇ KxÅKz ßmP~ FTaá CkPr VJPZr ZJ~J~ TJPbr TáKarÇ ßoP^Pf KmZJjJ kJfJÇ FTkJPv jJoJP\r xMªr mqm˙JÇ ßZJa ßZJa VJPZr KjPY ßhJujJ ^áuPZÇ KvÊ KmPjJhPj rP~PZ TfèPuJ ßUuJr xr†JoÇ kMTrá kJz ßWÅPw ZPjr ZJhQfKr WrÇ TJPbr ßaKmu KWPr 8 UJjJ ßY~JrÇ uJPVJ~J mz S~Jv ÀoÇ Vro bJ¥J kJKjr mqm˙JÇ kKrkJKa ˝J˙qTr kKrPmvÇ ßaKmunKft lPur mJyJrÇ \JjJ ßVu, ÊiM @Pku @Äèr ZJzJ mJVJj ßgPT @jJ yP~PZ, ßU\Mr rx, ßkPk, TuJ, TJorJñJ, Táu, @UÇ kMTPá rr SkJPr kJKjr Ckr nJxoJj ßrKuÄ ßWrJ mxJr \J~VJÇ TJPbr KxÅKz ßmP~ ßpPf y~Ç ßVJuJTJr TJPbr ßaKmu KWPr èKa TfT käJKˆPTr ßY~JrÇ V· è\Pmr xPñ @PrJ KTZá yJ‹J UJS~J ßWJrJPjJ ßaKmPu kKrPmvj TrJ yuÇ UJmJPrr CKòÓ kJKjPf ßlPu ßh~Jr Kj~oÇ oJPZr UJmJrÇ FT TgJ~, kMPrJ mJVJj mJKzPf xm KTZáA ßTJj jJ ßTJj TJP\ mqmyJr TrJ yPòÇ muJ pJ~, ßwJu @jJ kKrPmvmJºm mJVJj mJKzÇ oiqJ¤ ßnJP\r @P~J\j KZu @PrJ rJ\TL~Ç kMTrá ßgPT ßfJuJ ÀA oJPZr ßhJPkÅ~J\JÇ kMTPá rr o˜ mz ßfuJKk~J oJPZr oYoPY nJ\JÇ ßUJuJ mJVJPj YPr ßmzJPjJ oMrVL ßrJˆ, VÀ nájJÇ KcPx KcPx rToJKr oJZ nftJÇ mJVJPjr aJaTJ vLfTJuLj v«L rJjúJÇ ßx FT FuJKy TJrmJr! kz∂ KmTJPu mxu kMTrá WJPa YJP~r @xrÇ VÀr aJaTJ hMPir ‰fKr KoÓJjúÇ WKjP~ Fu KmhJ~uVúÇ oJKuT nhsPuJT xmJr yJPf CKbP~ KhPuj CkyJr ßoJzTÇ jJ~JV´J ßkJvJT TJrUJjJr ‰fKr rÄPmrÄP~r vLf \qJPTaÇ xlPrr ßvw x¬JPy KhjèPuJ KZu Ifq∂ mq˜mÉuÇ ßaKuPlJj ßmP\ CbuÇ ‰fKr yS~Jr xo~ oJ© 20 KoKjaÇ IVfqJ mJxJnKft ßoyoJj ßrPUA ^ala ßmr yS~JÇ mºMkKfúxy Kfj\j VJzLPfÇ xºqJ @PuJ~ rJ\iJjLr rJóJ ^uouÇ KT∂á KbTJjJ bJSr TrPf KyoKvo UJPòj mºM ßmYJrJÇ ÊiM FaáTá \JjJ, @ÊKu~J~ ovJr TP~u TJrUJjJ uJPVJ~J rJ˜JÇ mJPo KmrJa k´JYLr ßWÅPw xÀ rJ˜JÇ ßUJuJPouJ YfôPr VJzLr xJKrPf @oJPhr VJzL xJKou yP~ ßVuÇ xºqJ rJPf kMÀw, oKyuJ S KvÊPhr TuTJTKuPf kMPrJ @KXjJ oMUKrfÇ \J~VJ~ \J~VJ~ xJhJ käJKˆPTr ßY~Jr kJfJÇ yJKxoMPU kKrKYfrJ FPT IkrPT

@Kuñj TrPf mq˜Ç mºMkKfú @oJPT kKrY~ TKrP~ KhPujÇ FT kptJP~ Kjoπe TftJ (oKyuJ) FPx kJPv mxPujÇ oJoMuL @uJPk \JjJ ßVu, F oyJ @P~J\Pjr ßyfáÇ xkKrmJPr @PoKrTJ KvTJPVJPf mxmJx TrPZj mÉ mZr iPrÇ vyr ßgPT hNPr F FuJTJ~ FTTJPu KjP\Phr TJrUJjJ KZuÇ mftoJPj mJVJj mJzLPf „kJ∂Krf yP~PZÇ k´Kf KcPx’Pr kKrmJr KjP~ dJTJ~ ZáKa TJaJPf @PxjÇ gJPTj k´J~ hMoJxÇ @Kh mJzL KxPuaÇ @fìL~˝\j mºMmJºm xmJA KZKaP~ ZKzP~ dJTJ vyPrÇ Ff I· xoP~ xmJr xJPg yqJA, yqJPuJ muJrS xMPpJV yP~ CPb jJÇ FT^uPT xmJr xJPg KoKuKov TrJr F oyJKouj mqm˙JÇ @KXjJr FTkJPv k´TJ§ mJr-KmKTC YáuJ VVe TPr \ôuPZÇ gPr gPr ^uxJPjJ yPò oxuJ oJUJPjJ oMrVLr mz mz aáTrJÇ Kj”xPªPy, F IKnjm @P~J\Pjr fJKrl TrPf y~ ‰mKT! @KXjJ ßkKrP~ KmvJu FTfuJ hJuJjÇ TJÅYdJTJ k´v˜ yu WrÇ cJj kJPv TJPkta KmZJPjJ ßoP^Pf ßxJlJ ßxaÇ ßvw k´JP∂ a~PuaÇ yu Wr xÄuVú kr kr Kfj ßvJ~Jr WrÇ uJPVJ~J mzxz mJgÀoÇ IfqJiMKjT xr†JPor ToKf ßjAÇ yu WPrr mJo kJPv k´TJ§ ßaKmPu ˜Pr ˜Pr xJ\JPjJ oMUPrJYT UJmJr kKrPmvj TrJ yPòÇ mJÄuJPhv ßZJ¢ ßhv mPa KT∂á C•r hKãe kNmt kKÁo nëUP§ k´YKuf @ûKuT nJwJ Ijq \J~VJr nJwJnJKwPhr xJPg nJm KmKjoP~r ˝f”°ëff t J yJKrP~ ßlPuÇ WKjÔ mºMrJ ßZJa ßZJa @xr mKxP~ YáKaP~ V· YJKuP~ pJPòÇ @ûKuT mJYPj xmJA ovèuÇ kMPrJ IjMÔJPjr oNu @Twte KZu∏ KxPua IûPu GKfyqmJyL UJmJr ∏ ßYJñJoMUL nJfÇ @KXjJr mJo kJPv FTaá hNPr VJZVJZJuL ßWrJ \J~VJ~, dJTJ∏ @èPjr ˜MPk YuPZ Fr k´˜KM fÇ FTA oJPk TJaJ TKY mJÅPvr ßYJñJr oPiq @iJ ßn\J KmÀA YJu dáKTP~ ßh~J yPòÇ ßVJZJ~ ßVJZJ~ mJÅPvr ßYJñJèPuJ @èPjr ˜MPk rJUJ yPò KjKhtÓ xo~ iPrÇ ßkJzJPjJ ßYJñJ ßgPT nJf ßmr TPr ßasPf xJK\P~ ßaKmPu kKrPmvj TrJ yPòÇ KjoKπf IKfKgrJ ßkäPa CKbP~ KjPòÇ xPñ ‰h \JfL~ KoKÓ xxÇ kro fíK¬nPr CkPnJV TrPZÇ IKf @V´yL IKfKgrJ rJjúJTrJ ßYJñèPuJ UmPrr TJVP\ oMKzP~ VJzLr KkZPj fáPu KjPòÇ ÊÀ yu KmhJ~ @KuñPjr kJuJÇ ßTj \JKj KjP\PT UMm ßxRnJVqmJj oPj yPòÇ FmJr ^aka mJÄuJPhv xlPr IK\tf yu mÉTJK–ãf mJVJjmJzLr IKnùfJÇ Ûáu kzJTJuLj \JjfJo, KmvJu \Ko\oJr FTò© oJKuT \KohJrPhr mJVJjmJzLr TJKyjLÇ xTJu xºqJ kJAT ßk~JhJ, k´\JPhr @jJPVJjJ, ‰y ‰Y o\KuxL UJS~J hJS~J ∏ FPyj @KuvJj \JÅT\oT mq˜mÉu \Lmj ßgPT xJoK~T Kj˜Jr uJPnr xºJPj Kj\tj KjrJuJ @˜JjJ∏ mJVJjmJKzPf Kj^tƒJa @rJo @~JPx oVú gJTPfj \KohJrmJmMrJÇ KhPj kÊ KvTJr @r rJfnr Yuf mJA\Lr jJY-VJjÇ FT x¬JPy hMA hMA mJVJjmJzL hvtjÇ hMA mJzLr Im˙JjA vyr ßgPT C•Pr Kj\tj ßuJTJuP~Ç FTTJPur TJrUJjJPT mJVJjmJzLPf „kJ∂rTreÇ @PÓKkPÓ ßuP¡ @PZ @iMKjTfJr ßZJÅ~JÇ Kj\˝ fhJrKTPf FT CjúfoJPjr ßrˆ yJC\ muJ pJ~Ç kKrmJr kKr\j KjP~ u’J ZáKa TJaJPjJr oPjJro \J~VJ mPa! TP~T FTr\MPz ÈßUJÅzJ ß\JzJ' mJVJjmJzL YPr ßmzJPjJ kMPrJ Khj hrTJrÇ KvãJoNuT k´PoJhÃoj CkpMÜ ˙JjÇ TouoKf KvÊPhr yJPf TuPo k´TKí f-\LmQmKY© Kmw~T ùJjhJPjr xMªr C“xÇ KZoZJo ßTJuJyuoMÜ kKrPmvmJºm KvãJu~ muPuS IfáqKÜ yPm jJÇ


42 UmrJUmr

¸JCx oJAPV´vj yPm jJÇ Vf IPÖJmPr ßyJo ßxPâaJKr ßgPrxJ ßo FmÄ IJAKrv KoKjˆJr lr \JKˆx F§ ATáq~JKuKa l∑JP¿x Kla\qJrJæ ßpRgnJPm FA KnK\a KnxJjLKfr IJjMÔJKjT ßWJweJ k´hJj TPrj, pJ 10 ßlms∆~JKr ßgPT TJptTr yPf Êr∆ TPrPZÇ FKhPT, ¸JCx oJAPV´vj jLKf kãkJfhMÓ mPu ˝LTJr TPr ßyJo IKlx KoKjˆJr ß\ox ms∆PTjvJ~Jr mPuPZj, KmsPaPj \jì ßj~J ßpxm jJVKrT fJPhr ¸JCx (˝JoL KTÄmJ ˘L) ßT AC'r mJAPr ßgPT KjP~ IJxPf YJj fJPhr ßãP© FKa FTKa pπeJhJ~T jLKfÇ 2012 xJPu k´mKftf IJAPj FT\j ¸¿rPT fJPhr jj-ACPrJKk~Jj ¸JCxPT (˝JoL mJ ˘L) mOPaPj KjP~ IJxPf fJPhr UrY mJmh mZPr 18,600 kJC§ CkJ\tj ßhUJr Kj~o YJuM TrJ y~Ç KT∂á F Kj~o mOPaPj mxmJxrf ACPrJKk~ ACKj~Pjr ßhvèKur jJVKrTPhr ßãP© k´PpJ\q j~Ç IJvJr TgJ yPuJ ßp, ßyJo IKlx KoKjˆJr ms∆PTjvJ~Jr Ixo FA KnxJjLKf mPº KfKj ßYÓJ YJKuP~ pJPmjÇ 2012 xJPu jMjqfo IJP~r k´P~J\jfJ YJuM yS~Jr kr ßgPT yJ\Jr yJ\Jr KmsKav jJVKrT fJPhr jj-AC ¸JCxPT mOPaPj KjP~ IJxPf mqgt yP~PZjÇ xÄPvJKif KnxJjLKf xŒPTt ßyJo ßxPâaJKr ßgPrxJ ßo mPuPZj, kKrmKftf Kj~Po mOPaj ÃoPeòM kptaT FmÄ pJrJ KmP~ TrPf mOPaPj IJxPf YJj fJPhr IJVoe xy\fr yS~Jr kJvJkJKv IJPmhj k´Kâ~Jr ßãP© IJouJfJKπT \KaufJ ToPmÇ APfJkNPmt mOPaPj yKuPc TJaJPjJ FmÄ mqmxJK~T TJptâPor \jq IJuJhJ KnxJr Kj~o gJTPuS FUj IJr fJr k´P~J\j yPm jJÇ FA kKrmftPjr lPu IJVojTJrL mqKÜ FTA KnxJ mqmyJr TPr mOPaPj yKuPc CkPnJVxy mqmxJK~T TJptâo xŒjú TrPf kJrPmjÇ FTA xJPg IjqJjq ÃoeTJrLrJS mOPaPj Im˙JjTJPu FTA KnxJ~ mOy•r kKrxPr fJPhr TJptâo YJuJjJPjJr IjMoKf kJPmjÇ xŒsKf u§Pjr mqmxJ~L ßjfJrJ IKnPpJV TPrj ßp, YuoJj KnxJ k´KT~J UMmA TÓTr FmÄ IgtQjKfT Cjú~Pj fJPhr mqmxJ k´xJPrr ßãP© I∂rJ~Ç rJ\iJjLr Kmvõ Kv·TuJr xJPg xÄKväÓ ßjfJrJrJS IKnPpJV TPrPZj ßp, mOPaPj k´KfnJmJjPhr IJVoPjr ßãP©S FA KnxJjLKf IxMKmiJr xOKÓr TPrÇ Cn~ V´∆k YuoJj k´Kâ~JVf \KaufJ~ CPÆV k´TJPvr kJvJkJKv fJ KjrxPj TL TJptTr khPã xŒPTt \JjPf YJjÇ ßgPrxJ ßo TjPlcJPrvj Im KmsKav A¥JKˆsr ßjfJPhr xJPg k´JAPna KoKaÄP~ jfáj kKrT·jJr TgJ \JKjP~ fJPhr IJvõ˙ TPrj ßp, FA kKrmftj mqJkT CjúKf KjP~ IJxPmÇ ßgPrxJ ßo CkK˙f ßjfJPhr IJPrJ mPuj, mqmxJ~L S kptaTPhr ßpnJPm IJTwtPer ßYÓJ TrKZ Fr oJiqPo IJ∂\tJKfT mJ\JPr IJoJPhr k´KfPpJVLPhr ßgPT IJoJPhrPT FKVP~ gJTJr Kmw~Ka KjKÁf TrPf yPmÇ kKrmKftf 4 k´Kâ~Jr KnxJjLKfPf ˆqJ¥Jat KnxJ pJr IiLPj KnK\aPhr kJvJkKv ßkvJhJr TjxJat, KgP~aJr S Kv·TuJ k´hvtPeòMPhr I∂ántNÜ TrJ yP~PZÇ jfáj FA KnxJjLKf vfJKiT mqmxJ~L V´∆k, kptaj xÄ˙Jr k´KfKjKiPhr xJPg krJovt TPr k´e~j TrJ yP~PZ mPu ßyJo kã ßgPT \JjJPjJ y~Ç CPuäUq, xJŒsKfT kKrxÄUqJPj ßhUJ ßVPZ ßp, Vf mZr 2 KoKu~Pjr xJojq To KnK\a KnxJ AxMq TrJ y~Ç 2013 xJPu fJ oJ© 1% CKjúf yP~PZ FmÄ k´J~ 1v' yJ\Jr IJPmhj k´fqJUJf yP~PZÇ xN©: AKnKjÄ ßˆ§Jct, KmKmKxÇ

FP\§JKmyLj xÄuJPkr ßjfJ mPuPZj, fJPhr YuoJj @PªJuPjr oNu hJKmA yPò jfMj KjmtJYjÇ F hJKmPf FT oJPxrS ßmKv xo~ iPr xJrJ ßhPv \jVPer xrJxKr xogtPj fMoMu @PªJuj VPz CPbPZÇ FA kptJP~ FPx FP\¥JKmyLj xÄuJPkr lJÅPh fJrJ kJ ßhPm jJÇ huKar ßjfJrJ oPj TrPZj, xrTJr 20 huL~ ß\JPar @PªJujPT jJvTfJ~ „k ßh~Jr ßYÓJ TrPZ; KT∂á fJPf ßTJPjJ uJn yPm jJÇ TJre jJvTfJr xJPg fJrJ \Kzf j~, CPJ KmKnjú ˙JPj xrTJKr hPur ßjfJTotLPhrA jJvTfJr TJrPe yJPfjJPf irJ yPòÇ KvVKVrA xïa C•rPer kg ßmr TrJ jJ yPu kKrK˙Kf ßpPTJPjJ xo~ @PrJ ImjKf yPf kJPr Foj @vïJr TgJS muPZj KmFjKkr ßjfJrJÇ jJVKrT xoJP\r xÄuJPkr CPhqJV k´xPñ KmFjKkr FT ßjfJ 11 ßlms∆~JKr mPuPZj, ÈjJVKrT xoJ\ jfMj KjmtJYPjr \jqA xÄuJPkr CPhqJPVr TgJ \JKjP~PZÇ KT∂á xrTJr fJPf TetkJf TrPZ jJÇ kKrK˙Kf @ÅY TPr xrTJPrr oPiq ßmJPiJh~ jJ yPu jJVKrT xoJP\r CPhqJV YNzJ∂nJPm TJP\ jJS @xPf kJPrÇ'

13 - 19 February 2015 m SURMA

KmFjKk ßjfOfJô iLj 20 hPur ImPrJi 36fo KhPj kPzPZÇ 6 \JjM~JKr ßgPT ÊÀ yS~J FA ImPrJi FT KhPjr \jqS KvKgu TrJ y~Kj; mrÄ ImPrJi TotxNKY TPbJr rJUPf xJrJ ßhPv uJVJfJr yrfJuS KhP~ @xPZ ß\JaÇ Vf hMA x¬Jy iPr xrTJKr ZMKar Khj mJPh aJjJ yrfJu YuPZÇ KmFjKk xNP© \JjJ ßVPZ, @PªJuj hs∆f FTKa kKreKfr KhPT FKVP~ KjP~ ßpPf jJjJ kKrT·jJ TrJ yPòÇ ImPrJPir kJvJkJKv aJjJ yrfJu UMmA TJptTr yPò mPu oPj TrPZ KmFjKkr yJAToJ¥Ç yrfJu Êâ-vKjmJrS YJKuP~ pJS~Jr krJovt KhPòj ßTC ßTCÇ TotxNKY KjitJrPe @PªJuPjr xJPg xŒOÜ ßjfJPhr krJovt KjPuS 20 hPur k´iJj ßmVo UJPuhJ K\~J FTTnJPm xm ßãP© YNzJ∂ Kx≠J∂ KjPòjÇ pf Khj uJPV, KjmtJYPjr hJKm @hJP~ IjzS rP~PZj KfKjÇ KmFjKk ˙J~L TKoKar xhxq mqJKrˆJr rKlTMu AxuJo Ko~J hPur Im˙Jj xM¸ÓnJPm fMPu iPr mPuPZj, hPur ßjfJTotLrJ xmJA GTqm≠ @PZjÇ pfãe jJ KjhtuL~ xrTJPrr IiLPj KjmtJYPjr hJKm ßoPj jJ ßj~J yPm, ffãe kpt∂ vJK∂kNet ImPrJi-yrfJu YuPmÇ hPur KxKj~r ßjfJrJ \JKjP~PZj, @PªJuj k´Pvú KmFjKkr GPTq lJau irJPjJr jJjJoMUL ßYÓJ xP•ôS xm KTZM kKrTK·fnJPm FKVP~ YuPZÇ xrTJPrr Èhoj jLKfr' TJrPe k´TJPvq jJ FPuS hJK~fôkJ´ ¬ xm ßjfJ TJptTr nNKoTJ ßrPU YuPZjÇ UJPuhJ K\~J KxKj~r ßjfJ ßgPT ÊÀ TPr fOeoNu kpt∂ ßjfJPhr @PªJuPjr oJPb xKâ~ rJUPf Kj~Kof fJPhr xJPg ßpJVJPpJV rJUPZjÇ 20 hPur vLwt ßjfJPhr xJPgS TgJ mPu jJjJ KhTKjPhtvjJ KhPòj KfKjÇ KmFjKkr vLwtkptJP~r ßmKvr nJV ßjfJA mPuPZj, xrTJr xrJxKr KjmtJYj KjP~ @PuJYjJr k´˜Jm jJ ßh~J kpt∂ @PªJuj ˙KVPfr ßTJPjJ kKrT·jJ KmFjKk ßjfOfôJiLj 20 huL~ ß\JPar ßjAÇ uJVJfJr @PªJuj YJKuP~ ßpPf kJrPu hs∆ffo xoP~r oPiq xJluq @xPm mPuS oPj TrPZj fJrJÇ KmFjKk ˙J~L TKoKar xhxq oJymMmMr ryoJj mPuj, mftoJj xïa C•rPe xrTJrPTA FKVP~ @xPf yPmÇ KfKj \JjJj, fJPhr hJKm ¸Ó; KjhtuL~ xrTJPrr IiLPj xm hPur IÄvV´yPe FTKa ImJi S xMÔM KjmtJYjÇ xrTJr pKh @jMÔJKjTnJPm xm hPur IÄvV´yPe hs∆f KjmtJYPjr ßWJweJ KhP~ xÄuJPk mxPf YJ~ fPmA fJrJ @PªJuj ˙KVf TrJr KmwP~ KY∂JnJmjJ TrPmj, IjqgJ~ j~Ç \JjJ ßVPZ, FT oJx kJr yP~ ßVPuS KmFjKkr fOeoNu kptJ~ ßgPT @PªJuj YJKuP~ pJS~JrA krJovt ßh~J yP~PZÇ ß\uJ kptJP~r ßjfJrJ ßTªsPT \JKjP~PZj, È@PªJuj FTKa ZPT YPu FPxPZÇ F Im˙J~ hJKm @hJ~ jJ yS~J kpt∂ @PªJuj YJKuP~ ßpPf yPmÇ' Y¢V´Jo KmFjKkr ßjfJ oJymMmMr ryoJj vJoLo mPuj, @PªJuPj Km\~ IK\tf jJ yS~J kpt∂ @r WPr ßlrJr xMPpJV ßjAÇ fOeoNPur ßjfJTotLrJ GTqm≠ @PZjÇ FrA oPiq fJPhr @PªJuPjr TJrPe xrTJr ßhPvr Skr Kj~πe yJKrP~ ßlPuPZÇ oyJxzPT rJPf mJx YuJYu ßWJweJ KhP~ mº TrJ yP~PZÇ

IJKojMu yT mJhvJyr AP∂TJu ßlms∆~JKr, ßxJomJr rJf 11aJ 30 KoKjPa SKktÄaj yJxkJfJPu xhJ yJxqPöôJu FA mqKÜKa AP∂TJu TPrjÇ 13 ßlms∆~JKr, ÊâmJr mJh \MoIJ KmsTPuj \JPo oxK\Ph orÉPor jJoJP\ \JjJpJ IjMKÔf yPmÇ mZPrr IKiTJÄv xo~ iPr vJrLKrT jJjJ \KaufJ~ nëVKZPuj IJKojMu yT mJhvJ, xmtPvw KjCPoJKj~J\Kjf ßrJPV oOfáqmre TPrj mPu \JjJ ßVPZÇ oífáqTJPu fJr m~x yP~KZPuJ 70 mZrÇ KfKj ˘L, FT ßZPu, FT ßoP~, @®L~˝\j S IxÄUq èeV´JyL ßrPU ßVPZjÇ IJKojMu yT mJhvJ xkKrmJPr u¥Pj gJTPfjÇ fJr oOfáqr xÄmJPh pMÜrJ\q S dJTJr xJÄmJKhT xoJP\ VnLr ßvJT ßjPo @PxÇ KmKnjúxNP© \JjJ ßVPZ, KmKvÓ xJÄmJKhT-TuJKoˆ @mhMu VJllJr ßYRiMrL fJr orPhy KjP~ ßhPv pJPmjÇ kJKrmJKrT Kx≠J∂ IjMpJ~L fJPT dJTJ IgmJ TMKÓ~J~ kJKrmJKrT Tmr˙JPj hJlj TrJ yPmÇ CPuäUq, @KojMu yT mJhvJ mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJPjr k´go ßk´xxKYm KZPujÇ 1963 xJPu dJTJ KmvõKmhqJuP~ nKft yP~ xoJ\KmùJj KmwP~ Fo F KcKV´ I\tj TPrjÇ kJKT˜JKj xJoKrT vJxT @A~Mm UJPjr xo~ ZJ© rJ\jLKfPf \Kzf gJTJr TJrPe KmKnjú xo~ KfKj TJrJPnJV TPrPZjÇ f“TJuLj kNmt kJKT˜Jj ZJ©uLPVr xJÄVbKjT xŒJhT S dJTJ KmvõKmhqJuP~r f“TJuLj ATmJu yPur xJiJre xŒJhT KZPuj KfKjÇ @KojMu yT mJhvJ oMK\mjVPrr ˝JiLj mJÄuJ ßmfJr ßTPªsr Ijqfo k´KfÔJfJ S KjPmKhfk´Je TotL KZPujÇ KfKj oMK\mjVr mJÄuJPhv KovPjr mKy”k´YJr KmnJPVr kKrYJuT KZPujÇ mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJj 1969 xJPu @VrfuJ oJouJ ßgPT oMKÜ kJS~Jr kr @KojMu yT mJhvJ fJr ßk´xxKYm KjpMÜ yjÇ 1971 xJPur 7 oJYt ßrxPTJxt o~hJPjr ßxA GKfyJKxT \jxoMPhs mñmºMPT KWPr ßpxm ZJ©PjfJ oPû KZPuj- fJPhr FT\j KZPuj FA UªTJr @KojMu yT mJhvJÇ 1975 xJPur ßvw KhPT xJoKrT vJxPjr TJrPe KfKj u¥Pj YPu IJxPf mJiq yjÇ TáKÓ~Jr GKfyqmJyL xJÄÛíKfT kKrmJPrr \PjìKZPuj IJKojMu yT mJhvJÇ fJPhr KZPuJ 9 nJA S 1 ßmJPjr KmvJu kKrmJrÇ mJmJ orÉo UªTJr uMfláu yT KZPuj IJAj\LmL S TuTJfJ ßoJyJPocJj TîJPmr TíKf láamuJrÇ

yrfJu ImPrJPir k´KfmJPh pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr xoJPmv

mJÄuJPhPv KmFjKk \JoJPfr yrfJu ImPrJPir k´KfmJh \JKjP~ xoJPmv TPrPZ pMÜrJ\q IJS~JoL uLVÇ Vf 29 \JjM~JKr, mOy¸KfmJr kNmt u¥Pjr ˙JjL~ FTKa yPu IJP~JK\f k´KfmJh xoJPmPv xnJkKffô TPrj pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr xy xnJkKf oJˆJr vJoxMK¨j IJyohÇ xÄVbPjr nJrk´J¬ xJiJre xŒJhT oJÀl IJyoh ßYRiMrLr kKrYJujJ~ k´KfmJh xoJPmPv mÜJrJ mPuj, kJmKuT kKrmyPj , mJPx IJèj KhP~, ßkPasJu ßmJoJ ßoPr oJjMw yfqJ, rJ\jLKf j~Ç FaJ KmFjKk \JoJPfr \jVPer KmÀP≠ Im˙JjÇ ßhPvr xJiJre oJjMwPT kMKzP~ yfqJ, KmFjKk \JoJPfr WOeq IkTot ZJzJ IJr KTZM j~Ç ßhPv pUj ßTJouoKf KvÊPhr FxFxKx krLãJ ÊÀ yPò, fUj KvÊPhr TgJ KY∂J jJ TPrA, uJU uJU KvãJgtLPhr KvãJ\LmjPT ±Äx TrPf YPuPZjÇ mÜJrJ mPuj, KmFjKk \JoJf mJÄuJr oJjMPwr Vev©∆Ç FrJ ßTJjKhj mJÄuJr oJjMPwr nJPuJ

YJ~KjÇ mJÄuJPhv pUj ßhvrfú, \jPj©L ßvU yJKxjJr ßjfíPfô FKVP~ pJPò KcK\aJu mJÄuJPhv mJ˜mJ~Pjr KhPT, KbT fUjA ßhvKmPrJiL Yâ jJjJ wzpPπ ßhPvr IV´VKfPT mJiJV´˙ TrPZÇ mJÄuJPhPvr Cjú~j ßhPU KmFjKk \JoJf KhPvyJrJ, fJA fJrJ IJèPj oJjMw kMzJPjJr Cjì•fJ~ ßjPoPZÇ k´KfmJh xoJPmPv mÜmq rJPUj pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr CkPhÓJ kKrwPhr ßY~JroqJj IJuyJ\ô vJoxMK¨j UJj, xJÄVbKjT xŒJhT IJuyJ\ô xJöJh Ko~J, IJmhMu IJyJh ßYRiMrL, h¬r xŒJhT vJy vJoLo IJyPoh, k´mJx TuqJe KmwT xŒJhT IJjxJÀu yT, Kv· S mJKe\q Kmw~T xŒJhT IJxo KoxmJy, fgq S VPmweJ Kmw~T xŒJhT mqJKrˆJr TJuJo ßYRiMrL, iot Kmw~T xŒJhT xMÀT Ko~J, xy k´YJr xŒJT uMflár ryoJj xJ~Jh, u¥j oyJjVr IJS~JoL uLPVr xnJkKf jMÀu yT uJuJ Ko~J, xJiJre xŒJhT IJufJlár ryoJj ßoJ\JKyh, oKyuJ IJS~JoL uLPVr xy xnJkKf ßyJxPj IJrJ

oKfjÇ 9 ßlms∆~JKr, ßxJomJr KmPTu 5.30 KoKjPa IjMKÔf k´KfmJh xoJPmPvr ÊÀPfA ßTJrIJj ßgPT ßfuJS~Jf TPrj kLr Táfmá CK¨j mUKf~JrÇ xnJ~ IjqJPjqr oPiq mÜífJ TPrj u¥j oyJjVr IJS~JoL uLPVr xy xnJkKf o~jMu yT, xJÄVbKjT xŒJhT IJ»Mu ßyuJu ßYRiMrL ßxKuo, oJjmJKiTJr Kmw~T xŒJhT vJP~T IJyoh, SP~ˆ u¥j IJS~JoL uLPVr oJymMmrM ryoJj ßUJTj, IJS~JoL IJAj\LKm kKrwPhr xnJkKf mqJKrˆJr oKyCK¨j, IjMTu M fJuMThJr cJj, mqJKrˆJr FjJo, mqJKrˆJr l\uMu yT, ßxòJPxmTuLPVr xJP~h IJyoh xJh, pMÜrJ\q pMmuLPVr nJrk´J¬ xJiJre xŒJhT \JoJu IJyoh UJj, xJÄVbKjT xŒJhT oJyoh IJKu, pMÜrJ\q ZJ©uLPVr xy xnJkKf xJrS~Jr TKmr, \JKTr IJUfJÀöJoJj, xMoj IJyoh, IJKvTmJmM nJjL, pMVì xŒJhT jJ\oMu AxuJo Aoj, xJÄVbKjT xŒJhT KvyJm CK¨j, KakM xMufJj k´oUM Ç - ßk´x KmùK¬Ç


UmrJUmr 43

SURMA m 13 - 19 February 2015

xÄuJk CPhqJVPT mz

hêPhr KjP~

xMvLuxoJP\r k´˜Jm k´fqJUqJj TPr KhP~ CPJ fJPhr k´fqã xoJPuJYjJ~ ßoPfPZj k´iJjoπLxy hu S xrTJPrr KxKj~r ßjfJoπLrJÇ hPur FTJKiT xN© F fgq KjKÁf TPrPZÇ xN©èPuJ @PrJ \JjJ~, YuoJj xïa KjrxPj xMvLuxoJP\r xÄuJk CPhqJVPT mz irPjr FTKa YJk mPu oPj TrPZ xrTJrÇ fJA fJPhr KmfKTtf KyPxPm Ck˙Jkj TPr xÄuJk CPhqJV n§Mu TPr ßh~Jr oJiqPo @kJff ßxA YJk xJoJu ßh~Jr ßYÓJ TrJ yPòÇ @S~JoL uLPVr FTJKiT xN© \JjJ~, Vf 6 ßlms∆~JKr, ÊâmJr VenmPj IjMKÔf @S~JoL uLV ßTªsL~ TJptKjmtJyL xÄxPhr ‰mbPT xJŒsKfT rJ\QjKfT kKrK˙Kf KjP~ Km˜r @PuJYjJ-kptJPuJYjJ ßvPw KmFjKk ß\JPar xJPg ßTJPjJ irPjr xÄuJk mJ xoP^JfJ~ jJ pJS~Jr Kx≠J∂ ßj~J y~Ç ßx \jq xMvLuxoJP\r xÄuJk CPhqJPV xJzJ jJ KhP~ CPhqJÜJPhr jJjJ xoJPuJYjJ TrJ yPòÇ xMvLuxoJ\PT FT-FVJPrJr TMvLum @UqJ KhP~ muJ yPò, xMvLuxoJ\ jJoiJrL Fxm mqKÜ VefJKπT k´Kâ~J mJiJV´˜ TrPf kKrTK·fnJPm oJPb ßjPoPZjÇ fJA fJPhr xÄuJk k´˜Jm ßTJPjJnJPmA V´yePpJVq j~Ç ßTC ßTC fJPhrPT xMKmiJmJhL, humJ\ S kãkJfhMÓ mPuS IKnPpJV TPrjÇ fJrJ muPZj, xJPmT k´iJj KjmtJYj TKovjJr F Ka Fo vJoxMu ÉhJr IiLPj IjMKÔf KjmtJYPjr oJiqPo ãofJ~ FPx xrTJr xÄKmiJj xÄPvJij TPrPZÇ ßxA xÄKmiJj IjMpJ~L ßhv kKrYJKuf yPòÇ fJA fJr F CPhqJV ˝KmPrJiLÇ ßTC ßTC @mJr @PrTaM mJKzP~ mPuj, FT-FVJPrJr kr FA vJoxMu ÉhJr ßjfOPfô xÄÛJrmJhLPhr KhP~ @S~JoL uLV S KmFjKkPT nJXJr ßYÓJ TrJ y~Ç fJA KfKj FT\j Yro KmfKTtf ßuJTÇ Ijq KhPT c. TJoJu ßyPxj FTKa rJ\QjKfT hPur k´iJjÇ fJA KfKj xMvLuxoJP\r ßTC yPf kJPrj jJÇ @r oJyoMhrM ryoJj oJjúJS @S~JoL uLPVr FT\j huZMa ßjfJÇ fJA fJPhr CPhqJPV xÄuJk k´˜JPm xJzJ ßh~J yPm jJÇ FZJzJ c. TJoJu S oJjúJ ßoKcTqJPur mJjt ACKjPa hêPhr xoPmhjJ \JjJPf jJ KVP~ hM'\jA @rJlJf ryoJj ßTJPTJr oOfqM Pf xoPmhjJ \JjJPf UJPuhJ K\~Jr TJptJuP~ KVP~ KmfKTtf yP~ ßVPZjÇ fJA fJPhr @ymJPj xÄuJPk mxPm jJ xrTJrÇ xÄKväÓ xN© oPf, KmPrJiL ß\JPar YuoJj xrTJrKmPrJiL @PªJuPj IKVúhê yP~ APfJoPiqA IitvfJKiT oJjMw Kjyf yP~PZjÇ FTA AxMqPf kMKuv S rqJPmr âxlJ~JPr Kjyf yP~PZj @PrJ IPjPTÇ uJVJfJr ImPrJi-yrfJPu ßhPvr IgtjLKf VnLr UJPhr KTjJPr KVP~ hJÅKzP~PZÇ kPg mxPf mPxPZj TOwT, v´KoT S mqmxJ~Lxy KmKnjú ßv´eL-PkvJr oJjMwÇ Foj ßk´ãJkPa @uJk-@PuJYjJr oJiqPo xïa KjrxPjr fJKVh KhPòj-PhPvr KmKnjú rJ\QjKfT hu, xMvLuxoJ\ FmÄ pMÜrJÓs, pMÜrJ\q S \JKfx–Wxy Cjú~j xyPpJVL ßhv S @∂\tJKfT xÄ˙JèPuJÇ KT∂á hMA rJ\QjKfT ß\JPar Ijz Im˙JPjr TJrPe fJ ßTJPjJnJPmA @PuJr oMU ßhUPZ jJÇ F kKrK˙KfPf xrTJr S KmPrJiL ß\JaPT xÄuJPk mxJPjJr CPhqJV ßj~ ßhPvr xMvLuxoJ\Ç fJrA IÄv KyPxPm Vf 9 ßlms∆~JKr, ßxJomJr rJÓskKf, k´iJjoπL S KmFjKk ßY~JrkJrxj ßmVo UJPuhJ K\~JPT @jMÔJKjT KYKbS ßh~J y~ CPhqJÜJPhr kã ßgPTÇ KT∂á KmFjKk ß\JPar xJPg @kJff ßTJPjJ irPjr xÄuJk mJ xoP^JfJ~ jJ pJS~Jr Kx≠J∂ gJTJ~ xÄuJPkr CPhqJV ßj~J xMvLuxoJP\r Fxm k´KfKjKiPT KmfKTtf TrJr F ßTRvu KjP~PZ xrTJrÇ ßx \jq xMvLuxoJP\r k´fqã xoJPuJYjJ~ oJPb ßjPoPZj hu S xrTJPrr TftJmqKÜrJÇ @S~JoL uLV CkPhÓJ kKrwh xhxq xrTJPrr KxKj~r oπL ßfJlJP~u @yPoh xÄuJk k´˜Jm k´fqJUqJj TPr KhP~ 10 ßlms∆~JKr mPuPZj, fJPhr SA k´˜Jm ImJ˜m S IV´yePpJVqÇ xπJx, jJvTfJ S xπJxL f“krfJPT @zJu TrJr \jq FmÄ FTKa VefJKπT huPT fJPhr xJPg FTA TJfJPr hJÅz TrJPjJr ßYÓJ TPrPZ jJVKrT xoJ\Ç KfKj mPuj, pJrJ oJPT x∂JjyJrJ TrPZ, x∂JjPT oJ-yJrJ TrPZ, ßkasuPmJoJ KhP~ KjrLy oJjMwPT ßkJzJPò, fJPhr xJPg xÄuJPkr k´vAú @Px jJÇ vJoxMu ÉhJ ßTj? ßp ßTCA muMT jJ ßTjÇ KfKj @PrJ mPuj, xMvLu jJoiJrL xÄuJk CPhqJÜJrJ rJÓskKf, k´iJjoπL S ßkasuPmJoJ yJouJr KjPhtvhJfJ UJPuhJ K\~JPT FTA nJwJ~ KYKb KhP~PZjÇ FKa fJPhr KbT y~KjÇ xÄuJPkr CPhqJÜJPhr KhPT AKñf TPr fgqoπL yJxJjMu yT AjM mPuj, @kjJrJ @èj xπJxLPhr xJPg KoaoJPar TgJ muPZj, fJ y~ jJÇ rJ\JTJPrr xJPg oMKÜPpJ≠Jr KoaoJa y~ jJÇ ‰˝rvJxPjr xJPg VefPπr KoaoJaS y~ jJÇ KfKj mPuj, pJrJ xoP^JfJr TgJ muPZj, fJPhr mum, UJPuhJ K\~JPT @èj xπJx mº TrPf mJiq TÀjÇ fJrkr xm yPmÇ xrTJr ÈQ˝rJYJrL' yP~ ßVPZ, F IKnPpJPV @kjJrJ @èj xπJxPT C“xJKyf TrPmj, fJ yPf kJPr jJÇ KmKvÓ jJVKrTPhr xoJPuJYjJ TPr ßmxJoKrT KmoJj S kptajoπL rJPvh UJj ßojj mPuj, VJP~ oJPj jJ @kKj ßoJzuÇ @èPj ßkJzJ oJjMwèPuJ xŒPTt KmKvÓ jJVKrTrJ FPTmJPrA jLrm, ßpj mftoJj xïPa FPhr ßTJPjJ nNKoTJ jJAÇ oPj yPò, ßhPvr VKrm oJjMwèPuJr k´Kf FPhr ßTJPjJ hJK~fôS ßjAÇ hJK~fô gJTPu k´gPo fJrJ @èj-xπJx mº TrPf muPfjÇ \JfL~ xÄuJPkr k´˜JmT c. TJoJu ßyJPxj xŒPTt ßojj mPuj, FaJ fJr FT irPjr KmuJKxfJÇ x÷mf FmJr vLPf KmPhPv fJr ßTJPjJ Kmsl ßjAÇ ßp TJrPe ßhvmJxLr oPjJPpJV kJS~Jr \jq KTZM FTaJ TrJÇ KjKÁf TPr muJ pJ~, T'Khj kPr fJPT ßhPv kJS~J pJPm jJÇ Fr @PV xMvLuxoJ\PT ßhPvr TqJ¿Jr KyPxPm @UqJK~f TPrj UJhqoπL IqJcPnJPTa TJoÀu AxuJoÇ

KjP~ mqmxJ~ ßoPf CPbPZ FTPv´eLr xMPpJVxºJjLÇ fJrJ yJxkJfJPur ßmPc pπeJ~ TJfr ßrJVLPhr ßkJzJ-^uxJPjJ ßYyJrJ jJjJnJPm KnKcS TPr S ZKm fMPu mqmyJPrr xMPpJV KhP~ yJKfP~ KjPò aJTJÇ dJTJ ßoKcTqJu TPu\ yJxkJfJPur mJjt ACKjPa WPaPZ F irPjr xLoJyLj IoJjKmT WajJÇ ßrJVLPhr ˝\jPhr ßh~J fPgq \JjJ ßVPZ, yrfJu-ImPrJi YuJTJPu ßkasuPmJoJ~ hê IxyJ~ ßrJVLPhr KjP~ rLKfoPfJ KoCK\T KnKcSr ÊKaÄ TrJ yP~PZÇ F ZJzJ èÀfr IxM˙ FT\j ßrJVLr hMA yJf SkPr fMPu hJÅzJPjJ Im˙J~ ßkZPj TJPuJ khtJ iPr ZKm ßfJuJr hOvq k´TJKvf yS~Jr kr F KjP~ xoJPuJYjJr ^z CPbPZÇ \JjJ ßVPZ, k´KfKhj KmkMuxÄUqJT KaKn TqJPorJr kJvJkJKv xÄmJhoJiqo FmÄ IjuJAPjr IxÄUq xJÄmJKhT S TqJPorJ kJxtjPhr Knz ßkJyJPf yPò pπeJKTîÓ ßkJzJ ßrJVLPhrÇ âoJVf KnKcS FmÄ lPaJ ßfJuJr WajJ~ IKfÓ ßrJVL FmÄ fJPhr @®L~˝\PjrJÇ fJPhr TJrPe ßrJVLrJ KjitJKrf Kmv´Jo kpt∂ KjPf kJrPZj jJÇ fJr Skr hê ßrJVLPhr KjP~ FTPv´eLr ßuJPTr mqmxJr WajJ~ Kmowt mJjt ACKjPar ßTJPjJ ßTJPjJ ßrJVL FmÄ fJPhr @®L~˝\jÇ Vf 5 ßlms∆~JKr dJTJ ßoKcTqJPur mJjt ACKjPar kptPmãe TPã @èPj ßkJzJ FT ßrJVLr kJPv FT\j jJrL oPcuPT hJÅz TKrP~ FTKa KoCK\T KnKcSr hOvq iJre TrJ y~Ç yJAKyu kKrKyf vÉPr FT xMªrL oPcuTjqJ @èPj ßkJzJ ßrJVLr oJgJ~ yJf ßrPU KnKcS hOvq TPrjÇ Fr @PV ßxUJPjA fJPT V´JoLe dXP~ FTKa ßYT vJKz kKrP~ ßh~J y~Ç FPuJYMPu ßkJzJ ßrJVLPT ßhPU TJjúJr KnKcS hOvq iJre TrJr xo~ oPcu ßTJPjJnJPmA ßYJPU kJKj @jPf kJrKZPuj jJÇ fUj kKrYJuPTr KjPhtPv kJv ßgPT FT xyPpJVL oPcPur ßYJPU KVäxJKrj uJKVP~ ßh~Ç @mJr ÊKaÄ ÊÀ y~Ç F xo~ @vkJv ßgPT IPjT ßuJT \PzJ y~ ÊKaÄ ßhUJr \jqÇ ßTC ßTC KVP~ hJÅzJ~ TqJPorJr xJoPj KjP\Phr ßYyJrJ KnKcS hOPvq iJre TrJr \jqÇ ffãPe ßVJaJ mJjt ACKjPar ßrJVLPhr Im˙J TJKyuÇ ßrJVLPhr ˝\PjrJ \JjJj, k´J~ xmtãeA ßTJPjJ jJ ßTJPjJ KaKnr kã ßgPT mJjt ACKjPa KnKcS TrJr WajJ WPaÇ mJjt ACKjPar oPiq F irPjr KoCK\T KnKcSr WajJ ßhPU ßxUJPj CkK˙f Ijq xJÄmJKhPTrJ KoCK\T KnKcSr TqJPorJoqJjPT YqJPu† TPrjÇ fUj KfKj KjP\PT xJÄmJKhT kKrY~ ßhjÇ fJr jJo rKlTîM AxuJoÇ ßTJj KaKnr xJÄmJKhT \JjPf YJAPu rKlTMu AxuJo \JjJj, mJÄuJPhv ßaKuKnvPj FTKa VJPjr KnKcS xrmrJy TrJr \jq KfKj F KnKcS ‰fKr TrPZjÇ KmKaKnr TgJ muJPf ßTC @r CómJYq jJ TrPuS F irPjr TJP§ fJPhr xoJPuJYjJr oMPU kzPf y~Ç fPm yJxkJfJu Tftk O Pãr hJK~fôyLjfJr Kmw~Ka TJPrJ j\r FzJ~KjÇ ßxA WajJr kr Vf 7 ßlms∆~JKr, vKjmJr mJjt ACKjPar kptPmãe ACKjPa FT\j jJrLxy Z~\Pjr FTKa ÊKaÄ hu ßxUJPj k´Pmv TPr ßkJzJ ßrJVLPhr hOvq KnKcS TrJr ßYÓJ TPrÇ fUj ßrJVLPhr @®L~˝\jPhr @kK•r oMPU yJxkJfJu Tftk O ã fJPhr ßxUJj ßgPT ßmr TPr ßh~Ç mJjt ACKjPar yJA KcPkjPcK¿ ACKjPa (FAYKcAC) oJrJ®T ßkJzJ ßrJVLPhr rJUJ y~Ç ßxUJPj KVP~ ßhUJ pJ~ ßmPc ÊP~ @PZj TMKouäJ ßgPT @xJ ßUJTj jJPor FT @èPj ßkJzJ ßrJVLÇ fJr oMUo§u FojnJPm hê yP~PZ ßp, fJr KhPT fJTJPjJ pJKòu jJÇ FA ßUJTjPTA hJÅz TKrP~ ZKm ßfJuJr WajJ ZKmxy KmKnjú VeoJiqPo k´TJKvf yP~PZÇ k´TJKvf ßx ZKmPf ßhUJ pJ~ ßUJTj fJr ßkJzJ hMA yJf mqJP¥\ TrJ Im˙J~ SkPr fMPu hJÅKzP~ @PZÇ fJr ßkZPj mz FTKa TJPuJ khtJ aJjJPjJÇ @r ßUJTPjr xJoPj hJÅKzP~ FT\j ßuJT ZKm fMuPZÇ ßp KY©V´JyT ßUJTjPT FnJPm hJÅz TKrP~ TJPuJ khtJ uJKVP~ ZKm fMPuPZ fJPT KjP~ TPbJr xoJPuJYjJ YuPZÇ ßkvJVf hJK~fô kJuPjr jJPo F irPjr TJ\ ßTC TrPf kJPr KT jJ∏ F \JfL~ ‰jKfT k´vú CPbPZÇ rKlTMu AxuJPor TJPZ \JjPf YJS~J yP~KZu ZKmPf ßrJVLr kJPv ßUJuJ YMPu VJP~ vJKz ßkÅKYP~ hJÅKzP~ gJTJ oKyuJKa fJyPu ßTÇ KfKj mPuj, @Ko fJ \JKj jJÇ ßxUJPj CkK˙f ßTC FT\j FnJPm hJÅKzP~PZÇ ßxUJPj @PrJ 10-15 \j TqJPorJoqJj ÊKaÄ TrKZuÇ IPjT ßuJPTr Knz KZuÇ ÊKaÄ TrJr xo~ TJjúJr ßYyJrJ ßhUJPjJr \jq ßYJPU KVäxJKrj uJVJPjJr WajJS KT KogqJ? F k´Pvúr \mJPm rKlTMu AxuJo mPuj, mJjt ACKjPa IPjT k´Tf O TJjúJr hOvq kJS~J pJ~Ç KVäxJKrj uJVJPf yPm ßTj? kK©TJ~ ßp ZKm ZJkJ yP~PZ ßx Kmw~Ka KfKj FKzP~ pJjÇ mJjt ACKjPa ÊKaÄ KhP~ KfKj TL TrPmj \JjPf YJAPu rKlTMu AxuJo mPuj, @VJoL 14 ßlms~JKr vyLh KojJPr yrfJu-ImPrJi FmÄ xKyÄxfJr KmÀP≠ FTKa k´KfmJh xoJPmv yPmÇ mJÄuJPhv KyCoqJj rJAax TJCK¿u jJPo FTKa xÄVbj Fr @P~J\j TrPmÇ ßxUJPj KfKj fJr F KnKcS k´hvtj TrPmj mPu \JjJjÇ rKlTMu AxuJo \JjJj, KoCK\T KnKcSr \jq KfKj FTKa VJj KuPUPZj pJr k´go uJAjèPuJ FrTo∏ ÈoOfqM r xJPg kJ†J uPz mJjt ACKja y~ KbTJjJ/IxyJ~ oJjMPwrJ Kmkjú @\ xnq \V“ ßkZPj ßYP~ ßhPU jJÇ rKlTMu AxuJo \JjJj, ÈCjú~Pjr iJrJ mAPZPr mAPZ, \jPj©L yJu iPrPZ' jJPo fJr ßuUJ FTKa VJj KmKaKnPf k´YJKrf yP~PZÇ 2011 xJPu KmvõTJk KâPTa CkuPãS fJr FTKa VJj KmKaKnPf k´YJr yP~PZÇ rKlTMu AxuJo \JjJj, ‰hKjT FA mJÄuJPhv jJPo FTKa kK©TJr KfKj

mJftJ xŒJhTÇ fJr KnK\ÄKaÄ TJPct xJ¬JKyT hMjLt Kf KrPkJat jJPo FTKa oqJVJK\Pjr jJoS ßuUJ rP~PZÇ rKlTMu AxuJPor k´iJj kKrY~ FmÄ ßkvJ TL \JjPf YJAPu KfKj mPuj, YuKó© kKrYJuT, TKm FmÄ ßuUTA fJr k´iJj kKrY~Ç ßkJzJ ßrJVLr ßkZPj khtJ uJKVP~ ZKm ßfJuJ KmwP~ TgJ y~ lPaJV´JlJr xJAlMu yT IKor xJPgÇ xJAlMu yT mPuj, @oJr ZKm ßfJuJr KmwP~ kK©TJ~ ßp ZKm ZJkJ yP~PZ FmÄ fJr ßp Kmmre ßh~J yP~PZ ßxnJPm pKh xKfqA ßTC ZKm fMPu gJPT fJyPu ImvqA ßxaJ vJK˜PpJVq IkrJiÇ KT∂á @Ko F irPjr ßTJPjJ IkrJi TKrKjÇ FnJPm ßTJPjJ ßrJVLr ZKm @Ko fMKuKjÇ @oJPT xŒNet nMunJPm Ck˙Jkj TrJ yP~PZÇ @Ko ZKm ßfJuJr xo~ ßTJPjJ ßrJVLPT FT ßxPTP¥r \jqS KmrÜ TKrKj, FT AKûS TJCPT fJr \J~VJ ßgPT xrPf mKuKjÇ ZKmr \jq TJCPT ßkJ\ KhPf mKuKjÇ yJf fMPu hJÅz TrJPjJr ßfJ k´vAú @Px jJÇ fJyPu kK©TJ~ yJf CÅYM TPr hJÅKzP~ gJTJ FT ßrJVLr ZKmKa @xPu KTnJPm ‰fKr yP~PZ \JjPf YJAPu KfKj mPuj, @Ko ‰fKr TrJ ZKmPf TUPjJA KmvõJxL jA, pJ ßpnJPm @PZ ßxnJPmA @Ko fJ fMPu irPf ßYÓJ TKrÇ KT∂á ßxKhj SUJPj ßpxm ßrJVL KZu fJrJ IPjPTA Foj kK\vPj KZu ßp, fJ ZKm ßfJuJ~ ßfoj xyJ~T KZu jJÇ TJre @Ko kK©TJr \jq ZKm fMKu jJÇ @Ko oMÜ lPaJV´JlJrÇ @oJr ZKm FTaM Knjú yPf y~Ç fJA @Ko IPkãJ TrKZuJo nJPuJ ZKm kJS~Jr \jqÇ @Ko fUj ßUJTj jJPo SA ßrJVLr kJPv KZuJoÇ FT xo~ ßUJTj TJKv KhP~ KmZJjJ ßZPz Cbu FmÄ pπeJ ßgPT rãJr \jq yJf jJzJYJzJr ßYÓJ TruÇ fJr yJf kMPz pJS~Jr TJrPe ßx xmxo~ yJf SkPr fMPu rJPUÇ KjPY jJoJPf kJPr jJÇ ßUJTj pUj KjP\r k´P~J\Pj KjP\r AòJPfA hJÅKzP~ yJf CÅYM TPr hJÅKzP~ KZu fUj @Ko fJr IjMoKf KjP~ FTKa ZKm fMKuÇ Frkr fJPT fJr \J~VJ ßgPT FT AKûS jJ xKrP~ @Ko @oJr xyTotLPT KhP~ ßUJTPjr IjMoKf KhP~ ßkZPj FTKa TJPuJ TJkz fMPu irPf mKu FmÄ ZKm fMKuÇ ßkJzJ ßrJVLPhr ZKm KhP~ KfKj TL TrPmj \JjPf YJAPu xJAlMu yT IKo \JjJj, ÈKyPrJ\ ßjnJr cJA-Paux Im kKuKaTqJu nJP~JPu¿ Aj mJÄuJPhv Aj 2006' jJPo fJr FTKa mA k´TJKvf yP~PZÇ FrA IÄv KyPxPm KfKj FUPjJ kKuKaTqJu nJP~JPu¿ (rJ\QjKfT xKyÄxfJ) KmwP~ ZKm ßfJPuj FmÄ ßx \jqA KfKj mJjt ACKjPa KVP~KZPuj rJ\QjKfT xKyÄxfJr KvTJr IxyJ~ ßkJzJ ßrJVLPhr ZKm fMuPfÇ ZKm ßfJuJ KjP~ Kmz’jJ KmwP~ FAYKcACPf oJrJ®T ßkJzJ ßrJVLr FT\j @®L~ jJo k´TJv jJ TrJr IjMPrJi TPr mPuj, @orJ UMm IxyJ~Ç ßp ßpnJPm kJrPZ ZKm KjPò, KnKcS TrPZÇ @orJ mJiJ KhPf kJKr jJÇ IPjPT jJ TrPuS mM^Pf YJ~ jJÇ fJrJ mPu, FaJ jJKT fJPhr TJ\Ç KaKnPf ßhUJPmÇ fJA @oJPhr xmJr TgJ ÊjPf mJiq yKòÇ KfKj \JjJj, TL mPu @mJr ßTJj Kmkh ßcPT @Kj \JKj jJÇ @PrT\j ßrJVLr FT @®L~ \JjJj, mJjt ACKja ßpj FUj ÊKaÄP\JjÇ ‰x~h xJAlMu @uo ßvJnPjr kKrKYf FT ßkJzJ ßrJVL ImPrJPir k´go KhPT nKft yj mJjt ACKjPaÇ KaKn xJÄmJKhTPhr Kmz’jJr IKnùfJ metjJ TPr ßvJnj mPuj, KaKn xJÄmJKhT, TqJPorJoqJj @r lPaJV´JlJrPhr pπeJ~ IKfÓ KZuJo @orJÇ ZKm ßfJuJr xo~ FTmJr mPu cJPj ßlPrj, @mJr mPu mJPo ßlPrjÇ @r xJãJ“TJr KhPf KhPf \Jj pJ~ ßrJVLPhrÇ ßvJnj mPuj, fJr @®LP~r T£jJuL kpt∂ ßkJzJ~ ãf yP~PZÇ KT∂á fJrkrS fJPT ßryJA ßh~J y~Kj xJãJ“TJr ßgPTÇ KaKn xJÄmJKhPTrJ k´Pvúr kr k´vú TPrÇ ßvJnPjr oPf, FnJPm VeyJPr ßuJT\j k´Pmv TrPf ßh~J CKYf j~Ç FTaJ KTZM Kj~ojLKf gJTJ CKYf xJÄmJKThPhr \jqSÇ ßTjjJ Fxm ßkJzJPrJVLr ßmKvr nJVA oJrJ pJ~ \LmJeMr xÄâoe ßgPT, pJ mKyrJVfPhr oJiqPo @PxÇ ßrJVLPhr @®L~˝\PjrJ \JjJj, ßrJVLr ßYP~ xJÄmJKhT @r hvtjJgtL ßmKvÇ KaKn xJÄmJKhTPhr Knz ßfJ @PZA fJr Skr @PrJ jJjJ ßv´eLr ßuJT\j @Px FUJPjÇ ßTJPjJ jfMj ßrJVL FPuA KaKn xJÄmJKhPTrJ ÉoKz ßUP~ kPzÇ PkJzJ ßrJVLPhr xJyJPpq KoCK\T KnKcS FmÄ ÊKaÄP~r WajJ~ fLms ßãJn k´TJv TrPZj IPjPT KmKnjú xJoJK\T ßpJVJPpJVoJiqPoÇ xoJPuJYjJr oMPU kPzPZ dJTJ ßoKcqTJPur mJjt ACKja TftOkãSÇ FnJPm ImJPi ßpPTJPjJ ßuJT\Pjr pUj-fUj ßrJVLPhr TPã k´PmvJKiTJr gJTJ~ ßTC ßTC xoJPuJYjJ TPrPZjÇ jJo k´TJPv IKjòMT FT\j xoJ\TotL \JjJj, yrfJu-ImPrJi ÊÀr kr ßTJPjJ ßTJPjJ VeoJiqPor KmPvw TPr KaKnr FToJ© V∂mq yP~ ßVPZ mJjt ACKjaÇ mJjt ACKjaA FUj IPjT KaKnr k´iJj ßUJrJTÇ ßTC ßTC muPZj, xrTJPrr AòJPfA ßkJzJ ßrJVLPhr ßmKv ßmKv TPr KaKnr khtJ~ ßhUJPjJr ßTRvu KyPxPmA mJjt ACKjaKa xmJr \jq CjìMÜ TPr ßh~J yP~PZÇ ßp jK\r kOKgmLr @r ßTJgJS ßjAÇ mJjt ACKjPa ÊKaÄ KmwP~ \JjPf YJAPu \JfL~ mJjt IqJ¥ käJKˆT xJ\tJKr AjKˆKaCPar CkPhÓJ xJo∂ uJu ßxj mPuj, FaJ Ifq∂ \Wjq FTKa TJ\Ç pJrJ F TJ\ TPrPZ fJPhr KmPmT muPf KTZM ßjAÇ xJÄmJKhTPhr fJPhr hJK~fô kJuj TrPf KhPf y~Ç KT∂á FrA lJÅPT FaJ yP~ ßVuÇ KfKj mPuj, FTKa ßrK\Pˆsvj mA ßojPaAj TrJ yPm FUj ßgPTÇ pJrJA @xPm fJPhr jJo-kKrY~ FmÄ KbTJjJ KuPU k´PmPvr mqm˙J TrJ yPmÇ

AEROSPACE TRAVEL AGENTS LTD

mJÄuJPhv xy KmPvõr ßp ßTJj ßhPv x˜J~ IJTJv ÃoPer \jq IJorJ xm F~JruJAP¿r KaPTa KhP~ gJKTÇ Unit 4D, 63-65 Princelet Street, London E1 5LP

74437

IJoJPhr xJPg IJ\A ßpJVJPpJV Tr∆j

T: 020 7377 5767

We also do Money Transfer

www.aerospacetravel.co.uk E: info@aerospacetravel.co.uk

Mon-Fri: 10:00am to 6.00pm Sat: 10.00am to 3.00pm

IJorJ IKf To UrPY kKm© SorJr mMKTÄ KjKóZ Appointed Agent


44 UmrJUmr

SxoJjL ßoKcTqJPu kJaS~JrLPT k´iJj TPr Kfj xhPxqr FTKa fh∂ TKoKa Vbj TPrPZjÇ 10 KvÊ ZJzJ mJKT ßp 22 \Pjr oOfMq yP~PZ fJ ˝JnJKmT mPu hJKm TPr yJxkJfJu Tftk O ã \JjJ~, fJrJ KmKnjú ßrJPV ßnJPV oJrJ ßVPZjÇ FTKa xN© \JKjP~PZ, Vf oJPx F yJxkJfJPu k´KfKhj VPz 14 \j oJrJ ßVPZjÇ oJrJ pJS~J KvÊrJ yPò∏ KxPuPar ßVJ~JAjWJPar xJ~oJ (ßhz mZr), \KTVP†r hvV´JPor @TJv (xJf Khj), jVrLr ßvUWJPar lJPfoJ A~JxKoj KjuMlJr jm\JfT ßoP~, vJykrJe FuJTJr @xoJ S xºqJ rJjLr jm\JfT ßoP~, xMjJoV† xhPrr fJ\Kr~J (xJPz Kfj mZr), ßoPyhL (@zJA oJx), ZJfPTr vJlrJ\ (Kfj mZr), Kmvõ÷rkMPrr jJKhjJ (Z~ oJx) S yKmVP†r A~JxKoj (Kfj Khj)Ç yJxkJfJPur fgq IjMpJ~L ߈sJPT YJr\j, xzT hMWat jJ~ YJr\j, KoSTJKct~Ju AjPlTvPj Kfj\j, ßxkKaKxKo~J~ YJr\j, ßkJˆ jJaJu IqJaJT (KkFjF, ߈\-3) YJr\j, KjCjJaJu ßxkKxx FT\j, msï KjCPoJKj~J~ hMA\j, AjPaxKajJu ImxasJTvPj FT\j, TJKct~JT IqJPrPˆ FT\j, IqJKjKo~J~ hMA\j, TqJ-PoaJPaKxx FT \j, msa ßca FT\j, FjPxKkuJAKax-F FT\j, @jPjJj k~\KjÄP~ FT\j, IqJx FT\j, TukJuPoJjJKr KaKm FT\j FmÄ KTaj mKc cJ~JPmKaPx FT\j ßrJVLr oOfqM yP~PZÇ F KhPT oOf KvÊPhr ˝\jPhr IKnPpJV, 9 ßlms∆~JKr, ßxJomJr rJf 10aJr kr KvÊ S~JPct ßTJPjJ KYKT“xT UMÅP\ kJS~J pJ~KjÇ KvÊPhr Im˙Jr ImjKf WaPu fJrJ jJxtPhrS ßcPT @jPf

13 - 19 February 2015 m SURMA

kJPrjKjÇ FPTr kr FT KvÊ oOfMqr ßTJPu dPu kPzÇ rJf 3aJr kr ßgPT ßnJr kpt∂ j~Ka KvÊ oJrJ pJ~Ç SA xo~ S~JPct ßTJPjJ KYKT“xT KZPuj jJÇ @r jJxtPhr vreJkjú yPu fJrJ ßrJVLr ˝\jPhr xJPg hMmqtmyJr TPr xTJu 7aJr kPr @xPf mPujÇ KvÊ @TJPvr jJjL oJr\Jj ßmVo mPuj, cJ~Kr~J~ @âJ∂ @oJr jJKfPT 9 ßlms∆~JKr, ßxJomJr KmPTPu yJxkJfJPu nKft TKrÇ rJf 3aJr KhPT ßx oJrJ pJ~Ç oJrJ pJS~Jr @PV Im˙J @vïJ\jT yS~J~ jJxtPhr TJPZ ßVPu fJrJ hMmqtmyJr TPr KlKrP~ ßhjÇ Frkr h&AM WµJ~ 9 \j KvÊr oOfqM y~Ç oJrJ pJS~J FT KvÊr UJuJ ßrUJ rJjL \JjJj, rJf 10aJr kr fJr ßmJPjr ßoP~ Zala ÊÀ TrPu fJrJ S~JPct ßTJPjJ cJÜJr UMPÅ \ kJjKjÇ KvÊKaPT FTmJr ßhPU pJS~Jr \jq KfKj jJxtPhr kJP~ kpt∂ iPrjÇ KT∂á jJxtrJ @PxjKjÇ ßnJPr KvÊKa oJrJ pJ~Ç oJrJ pJS~J @PrT KvÊr mJmJ @u @Koj \JjJj, 8 ßlms∆~JKr, ßrJmmJr KmPTu 5aJ~ fJr I∂”x•ôJ ˘L lJPfoJPT SxoJjL yJxJkJfJPu nKft TPrjÇ KvÊ KmnJPVr 22 j’r S~JPct x∂Jj k´xPmr kr ˘LPT KÆfL~ fuJ~ kJKbP~ ßh~J y~Ç 9 ßlms∆~JKr, ßxJomJr KmPTu ßgPT mJóJ IxM˙ KZuÇ hMiS UJKòu jJÇ KfjmJr KfKj cJÜJPrr TJPZ ßVPZjÇ cJÜJr SwMi KuPU KhP~PZjÇ mPuPZj, mJóJ ˝JnJKmT @PZÇ 10 ßlms∆~JKr, oñumJr l\Prr jJoJP\r kPr cJÜJr fJr mJóJPT oOf ßWJweJ TPrjÇ yJxkJfJPur IPjT ßrJVLr IKnnJmT IKnPpJV TPrj, rJPf pUj ßrJVLr xoxqJ y~, fUj fJrJ cJÜJr-jJxtPhr cJTJcJKT TPrS kJj jJÇ FTaJ S~JPct I∂f YJr\j jJxt gJTJ CKYf, ßxUJPj gJPTj FT\jÇ fJS rJPf fJPT y~ WMPo, jJ y~ oMPbJPlJPj

@uJkrf kJS~J pJ~Ç WMo ßgPT \JVJPu KmrÜ yjÇ KcCKa ÀPo cJÜJr gJTJr TgJ gJTPuS fJr hr\J mº gJPTÇ hJK~Pfô ImPyuJr TJrPeA FTxJPg Ff KvÊr oOfqM yP~PZ mPu fJrJ oPj TrPZjÇ \JjJ pJ~, ßrJVLPhr oPiq @fï KmrJ\ TrPZÇ ZJzk© jJ KjP~A IPjPT ßrJVL KjP~ yJxkJfJu ZJzPZjÇ ZJfPTr KvoMu fuJr ßrJPT~J ßmVo mPuj, È@oJr jJfKj IAPxÇ A S~JPct mJóJ yUu (mJóJrJ) oJrJ pJS~Jr Umr ÉAjúJ (ÊPj) mJKz pJAfJo ZJArJo, KT∂á jJxtrJ pJAPf ßh~ jJÇ' yJxkJfJPur kKrYJuT KmsPV´Kc~Jr @»Mx ZmMr Ko_J \JjJj, 9 ßlms∆~JKr, ßxJomJr rJPf 75 \j ßrJVL FPx KvÊ S~JPct nKft y~Ç oJrJ pJS~J KvÊPhr KmKnjú Iûu ßgPT @vïJ\jT Im˙J~ FPj nKft TrJ yP~KZuÇ fJrJ KmKnjú ßrJVJâJ∂ yP~ oJrJ pJ~Ç KfKj mPuj, FrkrS KYKT“xJr ImPyuJ~ oOfqM yP~PZ KTjJ Kmw~Ka fh∂ TPr ßhUJ yPòÇ yJxkJfJPur CkkKrYJuT cJ: @»Mx xJuJo 10 jm\JfPTr oOfMqr Kmw~Ka KjKÁf TPr mPuPZj, võJx-k´vJõ x S \jìVf ©∆Kar TJrPe Fxm KvÊr oOfqM yP~PZÇ KfKj \JjJj, k´KfKhj VPz SxoJjL yJxkJfJPu 10 \j ßrJVL oJrJ pJjÇ Fr oPiq hMFT\j KvÊ gJPTÇ fPm FTA xJPg 10 KvÊ oOfqM r Kmw~Ka I˝JnJKmTÇ F ßãP© xÄKväÓ KYKT“xT S jJPxtr ßTJPjJ VJKluKf @PZ KT jJ fJ UKfP~ ßhUPf k´Plxr cJ: AxoJAu kJPaJ~JrLPT k´iJj TPr Kfj xhPxqr FTKa fh∂ TKoKa Vbj TrJ yP~PZÇ TKoKaPT xJf TJptKhmPxr oPiq KrPkJat KhPf muJ yP~PZÇ KrPkJPat xÄKväÓPhr KmÀP≠ hJK~Pfô ImPyuJr IKnPpJV kJS~J ßVPu TPbJr @AjJjMV khPãk V´ye TrJ yPm mPu \JjJj cJ: @»Mx xJuJoÇ KfKj xÄKväÓPhr @fKïf jJ yS~Jr krJovt KhP~ mPuj, KxPua KmnJPVr xmPYP~ mz yJxkJfJu SxoJjL ßoKcTqJu TPu\ yJxkJfJuÇ FUJPj KmhqoJj KxPar KÆèe-Kfjèe ßrJVL nKft gJPTjÇ Vf oJPxr KyxJm ßhKUP~ KfKj mPuj, Vf oJPxS FUJPj VPz k´KfKhj 14 \j ßrJVL oJrJ pJS~Jr kKrxÄUqJj rP~PZÇ yJxkJfJPur KvÊ S~JPctr A≤JKjt KaKT“xT \JKTr \JjJj, FA yJxJxkJfJPu KvÊPhr \jq rP~PZ ßoJa YJrKa ACKjaÇ IxM˙ KvÊrJA ßmKvr nJV xo~ nKft y~Ç k´KfKhj FPTT ACKjPa hM-FT\j ßrJVL oJrJ pJ~Ç FaJ ˝JnJKmT KY©Ç KT∂á xm KoKuP~ pUj 10 oJrJ pJ~ fUj FTaM I˝JnJKmT uJVPuS oJP^ oPiq Foj WajJ WPaÇ k´KfKhjA ßp \jì oOfáqr KyxJm

FTA irPjr gJPT fJ j~Ç kMPrJ yJxkJfJPu oOfqM r xÄUqJ k´KfKhj CbJjJoJ TPr mPu KfKj \JjJjÇ @PrJ FT\j KYKT“xT \JjJj, È˝JnJKmT jJ I˝JnJKmT oOfMq yP~PZ fJ \JjJ pJPm fh∂ TKoKar KrPkJPat kr'Ç FUj F mqJkJPr @orJ KTZMA muPf kJrm jJÇ

pMÜrJPÓs 3 oMxuoJjPT mJrJTJf (23), fJr ˘L ACxr ßoJyJÿh (21) S vqJKuTJ r\j ßoJyJÿh @mM xJuyJ (19) mPu \JKjP~PZ kMKuvÇ F Umr KhP~PZ hq AK¥PkjPc≤Ç WajJ˙Pu fJPhr oOfPhy kPz gJTPf ßhPU kMKuvÇ @vkJPvr IPjT mJKxªJ \JKjP~PZ, kMKuv @xJr @PV fJrJ WajJKa xŒPTt \JjPfS kJPrKjÇ fJrJ ßTJj èKur v»S ßvJPjjKj mPu \JjJjÇ ßâV KˆPlj KyTx jJPor 46 mZr m~xL FT mqKÜPT WajJr xPñ \Kzf xPªPy @aT TrJ yP~PZÇ F WajJr lPu xJoJK\T ßpJVJPpJV oJiqPo fLms k´KfKâ~J \JjJPòj IPjPTÇ IPjPT Kjyf SA hŒKfr ZKm ßkJˆ TrPZj KjP\Phr IqJTJCP≤Ç Kjyf mJrJTJf KZPuj @PoKrTJj láamu S mJPÛamPur nÜÇ iJreJ TrJ yPò, ACKjnJKxtKa Im jgt TqJPrJKujJr ßc≤JPur ZJ© KZPuj KfKjÇ FZJzJ KfKj KlKuK˜Pjr KvÊPhr KmjJ oNPuq KYKT“xJPxmJ k´hJj TPr Foj FTKa hJfmq xÄ˙Jr xPñ \Kzf KZPujÇ xJoJK\T ßpJVJPpJPVr KmKnjú oJiqPor Kj~Kof mqmyJrTJrL mJrJTJf \JjM~JKrPf aáAaJPr KuPUKZPuj, FaJ UMmA hM”PUr Kmw~ pUj oJjMw mPu AÉKhPhr ßoPr ßlu, KTÄmJ KlKuK˜KjPhr ßoPr ßluÇ nJmUJjJ Foj ßoPr ßluPuA xm xoxqJr xoJiJj yP~ pJPmÇ fJr ˘L A~xr ßoJyJÿh jgt TqJPrJKujJ ߈a ACKjnJKxtKaPf Vf V´LPÚ nKft yP~KZPuj ˙JkfqKmhqJ S kKrPmv Kmw~T jTvJ KmnJPVÇ fPm ßp nmPj fJPhr èKu TPr yfqJ TrJ yP~PZ, ßx nmPj mJx TrJ @PrT mJKxªJ S KmvõKmhqJu~ KvãJgtL KâPˆj ßmJKuÄ mPuPZj, SAKhj KmTJu ßgPTA KfKj WPr gJTPuS kMKuv @xJr @V kpt∂ ßTJjS KTZá ßvJPjjKj KfKjÇ @PrT mJKxªJ ßmgJKj ßmJKrÄS FTA TgJ mPuPZjÇ SA Kfj oMxKuoPT yfqJ TrJr TJre xŒPTt Km˜JKrf KTZá \JjJPf kJPrKj kMKuvÇ


UmrJUmr 45

SURMA m 13 - 19 February 2015

xJPmT FoKk vKlT ßlms∆~JKr, oñumJr KmPTu ßxJ~J 5aJr KhPT Umr ßkP~ kMKuv KVP~ mJxJr ßVAPar uJAPar KZhs ßgPT TTPauKa C≠Jr TPrÇ vJykrJe gJjJr SKx xJUJS~Jf ßyJPxj mJxJr k´yrLr mrJf KhP~ \JjJj, @mhMu yT jJPor G k´yrL mJxJr ßVAPar k´iJj laPTr uJAa \ôJuJPf pJjÇ F xo~ KfKj uJAPar mé nJXJ S ßnfPr uJu ÛYPak ßoJzJPjJ FTKa TTPau rJUJ ßhUPf kJjÇ Kmw~Ka @mhMu yT mJxJr oJKuT xJPmT xJÄxh vKlTMr ryoJj ßYRiMrLPT ImVf TrPu KfKj kMKuvPT Umr TPrjÇ Frkr kMKuv KVP~ ßxA TTPauKa C≠Jr TPr mPu \JjJj SKx vJUJS~JfÇ FZJzJ F WajJ~ gJjJ~ ßTJj K\Kc mJ IKnPpJV TrJ y~Kj mPuS \JjJj KfKjÇ

KmKmKxKx-ATmJu mÉu IJPuJKYf FA oJouJKar xNrJyJ y~Ç rP~u Im \JKˆPxr KmYJrT yqJ§ KTCKxr xJoPj Cn~ kã SA xoP^JfJ TPrjÇ fPm APfJoPiq ATmJu IJyoh S KmKmKxKx'r oiqTJr Kmw~Ka KmsKav KoKc~J~ xÄmJPhr ßUJrJT ßpJVJ~Ç xŒsKf FxÄâJ∂ xÄmJhKa oNuiJrJr xÄmJhk© ßoAu Ij xJjPc, hq aJAox FmÄ ßcAKu Korr F k´TJPvr kr TKoCKjKaPf mqJkT IJPuJYjJ-xoJPuJYjJr \jì ßh~Ç KmsKav mJÄuJPhv ßY’Jr Im ToJxt F§ A§JKˆs (KmKmKxKx) Fr ßk´KxPc≤ oJfJm ßYRiMrL ˝JãKrf KmmOKf hJmL TrJ yP~PZ ßp, 60 yJ\Jr kJCP§r KmKjoP~ KmKmKxKx'r xJPg xoP^JfJ TrPf mJiq yP~PZj KmKvÓ mqmxJ~L ATmJu IJyoh SKmAÇ FPf IJPrJ hJmL TrJ y~, KmKmKxKx'r VJuJ KcjJPrr ¸¿rKvk mJmh ATmJu IJyoPhr ßTJŒJKj AmPTJ Ku. FmÄ xL oJTt KkFuKx'r TJPZ 40 yJ\Jr kJC§ kJSjJ KZPuJ fJPhrÇ mJrmJr IJPkJw rlJr k´˜Jm \JjJPjJ yPuS SA Igt kKrPvJi jJ TrJ~ ßvw kpt∂ IJhJuPfr vreJkjú y~ KmKmKxKxÇ FPf muJ y~, Vf 9 ßlms∆~JKr SA oJouJr ÊjJKj Êr∆r IJPVA IJhJuPf ATmJu IJyoPhr IJAj\LKm IJTK˛TnJPm IJCa Im ßTJat ßxPauPoP≤r k´˜Jm ßhjÇ ATmJu IJyoh KmKmKxKxPT 60 yJ\Jr kJC§ KhPf xÿf yPu SA oJouJr xoJK¬ WPaÇ FTA xJPg ATmJu IJyoh KmKmKxKx'r TJPZ 38 yJ\Jr kJC§ kJPmj mPu ßp kJæJ CKTu ßjJKav kJbJj ßxA hJmLS KfKj k´fqJyJr TPr KjP~PZjÇ KmmOKfPf KmKmKxKx'r kã ßgPT IJPrJ muJ yP~PZ ßp, ATmJu IJyoh k´KfÔJjKar ßk´KxPc≤ gJTJTJuLj xoP~ 2010 xJPur 31 IPÖJmr FTKa VJuJ KcjJPrr IJP~J\j TPrjÇ SA VJuJ KcjJPrr ¸¿r TPrKZPuj ATmJu IJyoPhr ßTJŒJKj AmPTJ Ku. S xL oJTt KkFuKxÇ SA ¸¿Prr Igt KjP~A fJPhr oPiq KmPrJi xOKÓ y~Ç ßmv TP~TmJr KmKmKxKx'r frl ßgPT FmÄ TKoCKjKar kã ßgPT SA KmPrJi KoaJPjJr \jq ßYÓJ TrJ y~Ç KT∂á ATmJu IJyoh xoP^JfJr ßTJPjJ k´˜JPmA AKfmJYT xJzJ ßhjKjÇ ßvw kpt∂ 2012 xJPu KmKmKxKx SA Igt IJhJP~r \jq IJhJuPfr hJr˙ yPf mJiq y~ FmÄ oJouJ hJP~Prr kS KmKmKxKx xoP^JfJr oJiqPo Kmw~Ka xNrJyJ TrPf ßYP~KZPuJÇ KT∂á ßxxm ßYÓJS mqgt y~Ç FrA oPiq ATmJu IJyoh CKTu ßjJKav kJKbP~ KmKmKxKx'r TJPZ 38 yJ\Jr kJC§ hJmL TPrjÇ FZJzJS KfKj pUj ßk´KxPc≤ KZPuj fUj KmKnjú ßrˆáPrP≤r UJmJPrr Kmu, KmKnjú xÄVbjPT fJr KjP\r jJPo ßh~J IjMhJj FmÄ KTZá asJPnu KaPTPar Igt KfKj KmKmKxKx'r TJPZ hJmL TPrjÇ FKhPT, ATmJu IJyoh SKmA KmKmKxKx'r xJPgr oJouJ IJhJuPfr mJAPr KjÀK• yS~J xŒPTt fJr mÜmq xJ¬JKyT xMroJ~ APoAu TPrPZjÇ FPf muJ yP~PZ, ‘‘KmsKav mJÄuJPhv ßYÍJr Im ToJPxtr IgJt& KmKmKxKxr hJP~r TrJ oJouJ IJhJuPfr mJAPr KjÀK• yS~J~ IJKo Ifq∂ IJjKªf F TJrPe ßp, FA xÄVbPjr FT\j k´KfÔJfJ xhxq KZuJo IJKo hLWtKhj FmÄ jgt SP~Ó KrK\SPjr ßk´KxPc≤ KyxJPm hJK~fô kJuj TKr 19 mZrÇ krmfLtPf KmKmKxKxr ßk´KxPc≤ Fr hJK~fôS kJuj TKrÇ IJoJr mqKÜVf S mqmxJK~T \LmPj IJKo xmxo~A TKoCKjKaPT k´JiJjq KhP~KZÇ IJKo KmrJoyLj mJÄuJPhv S KmsKav mJÄuJPhKvPhr k´PoJa TrJr \jq TJ\ TPr pJKóZÇ IJKo oPj TKr TKoCKjKar k´Kf IJoJr FTKa hJ~PmJiS rP~PZÇ IJoJr Kmr∆P≠ hJP~r TrJ oJouJKar KkZPj ÊiMoJ© IJKgtT Kmw~ IJv~A KZujJ, FPf Fr ßYP~S ßmKv KTZá CP¨vq KZuÇ FTKa mqmxJK~T xÄVbj KyxJPm KmKmKxKxr Kmr∆P≠ IJoJr ßTJj AxMq ßjAÇ fgJKk IJoJr kKrmJr, mºámJºm S TKoCKjKar KTZá xÄUqT ßjfímOPªr krJoPvt Kmw~Ka FnJPm oLoJÄxJ yS~J~ IJKo UMmA UMKvÇ IJKo fJPhrPT S pJrJ IJoJr kJPv hJÅKzP~KZPuj fJPhr xmJAPT I∂Prr I∂”˙u PgPT ijqmJh S TífùfJ \JjJAÇ IJKo IJvJ TKr FUJPjA FA IiqJP~r AKf WaPuJÇ FKhPT KmKnjú mJÄuJ KoKc~J~ k´TJKvf ATmJu IJyoh SKmA'r mÜPmq S o∂Pmq k´Kf~oJj yP~PZ ßp, ATmJu IJyoh oJouJ IJPkJPw KjÀK•r oJiqPo KmKmKxKxPT Tr∆eJ TPrPZjÇ Fr k´KfKâ~J~ KmKmKxKx'r ßk´KxPc≤ oJfJm ßYRiMrL mPuPZj, FaJ hM”U\jTÇ ßpxm KoKc~J ATmJu IJyoPhr FirPjr mÜmq k´TJKvf yP~PZ fJ xKbT j~Ç KfKj IJPrJ mPuj, oJjMw náu TPrÇ KT∂á náu ßgPT IJoJPhr KvãJ ßj~J CKYfÇ CPuäUq, F KjP~ xŒsKf oNuqiJrJr xÄmJhk© k´TJKvf

k´KfPmhPj muJ y~, ATmJu IJyoh 2011 xJPu KmKmKxKxr ßk´KxPc≤ gJTJTJuLj xoP~ Tj\JrPnKan kJKatPT 12 yJ\Jr kJC¥ IjMhJj ßhjÇ KfKj SA Igt FUj ßY’JPrr TJPZ kJSjJ mPu hJKm TrPZjÇ KT∂á Tj\JrPnKan kJKatr IjMhJj fJKuTJ~ xL oJTt V´∆k ßgPT SA IjMhJj V´ye TrJ yP~PZ mPu CPuäU rP~PZÇ k´KfPmhj IjMpJ~L ATmJu IJyoh TftT O ßY’JPrr TJPZ hJKmTíf IPgtr oPiq 252 kJCP¥r FTKa uJû Kmu, KYjJoj TîJm TJKr ßrˆáPrP≤ 338 kJC¥ Kmu, uJPyJr TJmJm yJCP\r 55 kJC¥ Kmu FmÄ 27.55 kJCP¥r FTKa jJªMPxr KmuS rP~PZÇ

jJvTfJr k´KfmJPh IJufJm xoJPmv IjMKbf yP~PZ u¥PjPr @ufJm @Ku kJPTtÇ Vf 9 ßlms∆~JKro, ßxJomJr hMkrM 2.30 KoKjPa IjMKÔf xπJxKmPrJiL xmthuL~ ß\JPar oyJxoJPmPv xnJkKffô TPrj pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr nJrk´J¬ xnJkKf @uyJ\ô \JuJu CK¨jÇ pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT ‰x~h xJK\hMr ryoJj lJÀPTr kKrYJujJ~ xoJPmPv mÜJrJ mPuj, @èPe kMKzP~ oJjMw yfqJr jJo rJ\jLKf j~Ç KmFjKk- \JoJf ßhPvr xJiJre oJjMPwr KmÀP≠ pM≠ TrPf YJAPZÇ ßkPasJu ßmJoJ KhP~ oJjMw kMKzP~ ãofJ~ pJS~J pJ~ jJÇ ãofJ~ ßpPf yPu ßhPvr oJjMPwr oj \~ TrPf yPmÇ mÜJrJ mPuj, \jPj©L ßvU yJKxjJr xrTJr pUj mJÄuJPhvPT FTKa Cjúf rJPÓsr KhPT FKVP~ KjP~ pJPò, mJÄuJPhPvr xNYPTr yJr pUj CP≠t, KmFjKk-\JoJf fUj rJPÓsr KmÀP≠, oJjMwPT k´KfKyÄxJr @èPe ßk´PasJu ßmJoJ KhP~ kMKzP~ oJrJr Cjì•fJ~ ßoPf CPbPZÇ KmFjKk ßjfífJô iLj 20 huL~ ß\JPar yrfJu ImPrJPir jJPo KjKmtYJPr ßkasu ßmJoJ ZáPÅ z xJiJre oJjMw yfqJr k´KfmJPh @P~JK\f xoJPmPv mÜJrJ IKmuP’ FA xπJPxr rJ\jLKf mPºr @øJj \JjJjÇ mÜJrJ 20 huL~ ß\JPar k´Kf k´vú ßrPU mPuj, @kjJrJ ãofJ~ KVP~ TL TrPmj? TJPhr CjúKf TrPmj? oJjMPwr jJ KT KjP\Phr? pKh oJjMPwr Cjú~j TrPf YJj fJyPu oJjMw kMKzP~ oJrPZj ßTj? Fr @PVS mÉ @PªJuj mJÄuJPhPv yP~PZÇ KT∂á FA irPjr @fìWJKf y∂JrPTr nëKoTJ~ ßTC jJPoKj! ëACPT IukJKat IqJuJP~¿ IqJPVA¿a nJP~JPu¿ IqJ¥ ßaPrJKr\o Aj mJÄuJPhvíFr mqJjJPr pMÜrJP\qr oMKÜpMP≠r ˝kPãr vKÜPf KmvõJxL k´J~ 30Ka xÄVbj ßgPT TP~T vf ßjfJ-TotL xoJPmPv CkK˙f yjÇ F xoP~ fJrJ xπJx, ßkasu ßmJoJ yJouJ YJKuP~ KjKry oJjMw yfqJr k´KfmJPh KmKnjú ßväJVJj ßuUJ mqJjJr S käJTJct k´hvtj TPrÇ pMÜrJ\q @S~JoL uLV xJiJre xŒJhT ‰x~h xJK\hMr ryoJj lJÀT mPuj, xπJxL ßpA ßyJT fJPT ImvqA KmYJPrr @SfJ~ @jPf yPmÇ KfKj mPuj, \JoJ~JfKmFjKk ßp xπJxL TotTJ§ kKrYJujJ TrPZ fJr xPñ @∂t\JKfT YâJ∂ \KzfÇ xoJPmPv IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj \JxPhr xnJkKf yJÀjMr rvLh, S~JTJx kJKar xJiJre xŒJhT AxyJT TJ\u, mJxPhr V~JxMr ryoJj, pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr vJoxMK¨j oJˆJr, vJy @K\\Mr ryoJj, oJÀl ßYRiMrL, xJöJh Ko~J, @»Mu @yJh ßYRiMrL, TJCK¿uJr UKuu TJ\L, jqJk Fr @K\\Mr ryoJj, ‰x~h yJxJj, TKoCKjKa ßjfJ oMK\mMu yT oKj, @S~JoL uLV ßjfJ vJy vJoLo @yPoh, @xo KoxmJy, TJSxJr @yoh ßYRiMrL, pMmuLPVr lUÀu AxuJo oiM, ßxKuo @yoh, fÀe uLPVr \MmJP~r @yoh, FjJoMu TKmr, @Aj\LKm kKrwPhr mqJKrˆJr xSVJfáu @PjJ~Jr UJj, oKyuJ @S~JoL uLPVr UJPuhJ ßTJPrvL, ÉxPj @rJ oKfj, u¥j oyJjVr @S~JoL uLPVr jMÀu yT uJuJ Ko~J, KjrJkh xzT YJA Fr @»Mu ßyuJu ßYRiMrL ßxKuo, ßxòJPxmTuLPVr xJP~h @yoh xJh, k´\jì 71 Fr mJmMu @yoh, pMm oKyuJ uLPVr A~JxKoj @UfJr kKuj, AK†Kj~Jr xMvJ∂ hJx è¬, fJKoo @yPoh, kMKÀfJ è¬J lJÀT @yoh k´oUN Ç

ßT\KrS~JPur KhKuä nJrPfr k´go jJrL @AKkFx (AK¥~Jj kMKuv xJKntx) TotTftJ KTre ßmhL TOÌjVr ßTPªs @zJA yJ\Jr ßnJPa ßyPrPZjÇ FKa KZu KmP\Kkr hMVtÇ ßTªsL~ oπL ywtmitj @PVrmJr FUJj ßgPT 25 yJ\Jr ßnJPa K\PfKZPujÇ FA k´go TÄPV´x KhKuäPf FTKa @xjS ßku jJÇ xm KhT ßgPT KhKuä KmiJjxnJr FmJPrr ßnJa GKfyJKxT S InNfkNmt yP~ rAuÇ TÄPV´Pxr xPñ yJf KoKuP~ xrTJr VPzS 49 Khj rJ\Pfôr kr Vf mZPrr 14 ßlms∆~JKr A˜lJ KhP~KZPuj FFKkr k´iJj IrKmª ßT\KrS~JuÇ ßxA 14 ßlms∆~JKrA GKfyJKxT rJouLuJ o~hJPj KfKj S fJÅr oKπxnJ vkg ßjPmj ∏ FaJA hPur k´JgKoT Kx≠J∂Ç \~ KjKÁf S KjrïMv \JjJr kr ßT\KrS~Ju huL~ TJptJuP~r xJoPj xogtTPhr CP¨Pv mPuj, FA rJ~ IfqJÁptÇ KfKj F TgJS mPuj, FA \~ xffJ S xPfqr \~Ç FTA xPñ KfKj oPj TKrP~ ßhj, ßTC ßpj C≠f jJ y~Ç pJÅr @PªJuPj CÆM≠ yP~ ßT\KrS~JPur rJ\QjKfT @®k´TJv WPaKZu, ßxA k´mLe VJºLmJhL @júJ yJ\JPr ßT\KrS~JuPT IKnjªj \JKjP~PZjÇ kJvJkJKv FThJ fJÅr KvwqPT F

TgJS oPj TKrP~ KhP~PZj, IfLPf ßp nMu KfKj TPrKZPuj, fJr kMjrJmOK• ßpj jJ WaJjÇ @r KfKj ßpj Foj xJiJreA gJPTj, xJiJre \Lmj pJkj TPrjÇ PT\KrS~JuPT IKnjªj \JKjP~PZj k´iJjoπL jPrªs ßoJKhSÇ nJKm oMUqoπLPT KfKj YJP~r @oπe \JKjP~ mPuPZj, YuMj, yJPf yJf KoKuP~ @orJ jfMj KhKuä VPz fMKuÇ ßoJKhr CP¨Pv FFKk ßjfJ TMoJr KmvõJx mPuKZPuj, KmP\KkvJKxf rJ\qèPuJPT KfKj pf ß˚y TPrj, ßxA ß˚y-nJPuJmJxJ KhKuär xrTJr ßpj kJ~Ç \mJPm ßoJKh mPuPZj, KhKuär KmTJPv ßTªs kNet xyPpJKVfJ TrPmÇ FPTr kr FT ßTPªs krJ\~ KjKÁf ß\Pj KhKuär k´YJrJKnpJPjr ßjfOPfô gJTJ TÄPV´x ßjfJ I\~ oJPTj hPur xJiJre xŒJhT kPh A˜lJ ßhjÇ fJÅr \JoJjfS mJP\~J¬ yP~PZÇ \JoJjJf mJP\~J¬ yP~PZ rJÓskKf k´em oMUJK\tr TjqJ vKotÔJrSÇ KfKj ßV´aJr ‰TuJx ßTPªs TÄPV´Pxr k´JgtL KZPujÇ @ÁPptr Kmw~, ßp KhKuä aJjJ 15 mZr TÄPV´x vJxj TPrPZ, ßxUJPj 53 ßTPªs \JoJjf yJKrP~PZ fJrJÇ hPur AKfyJPx FaJS InNfkNmtÇ KTre ßmhLS yJPrr kr ßT\KrS~JuPT IKnjªj \JKjP~PZjÇ ßxA xPñ KfKj yJPrr hJ~ kJKatr Skr YJKkP~ KhP~ mPuPZj, Èhu ßpnJPm mPuPZ ßxnJPmA @Ko YPuKZÇ FaJ fJA hPur krJ\~Ç' 10 ßlms∆~JKr, oñumJr ßnJa VejJ ÊÀ y~ xTJu @aaJ ßgPTÇ 17Ka VejJ ßTPªs TPbJr KjrJk•Jr oPiq k´go ßVJjJ y~ ßkJˆJu mqJuaÇ fUj ßgPTA FFKk FKVP~Ç Frkr APuTasKjT ßnJKaÄ ßoKvj ßUJuJ y~Ç FPTr kr FT ßoKvPjr lu FFKkr KhPT @xPf gJPTÇ ßxA xPñ ÊÀ y~ CuäJxÇ kKÁo KhKuäPf kqJPau jVPr FFKkr TJptJuP~r xJoPj oû mJÅiJ y~ @PVr rJPfÇ oñumJr xTJu ßgPTA ßxA Iûu ßuJPT ßuJTJreqÇ yJPf ^JzM, oJgJ~ @o @hKo aMKk FmÄ \JfL~ kfJTJ yJPf IKf xJiJre oJjMw FT FTKa \P~r UmPr CuäKxf yPf gJPTÇ kJvJkJKv kK§f k∫ oJPVt rJ\q KmP\Kkr IKlPx WjJPf gJPT KmweúfJÇ ^T^PT Khj yPuS hMkrM 12aJr @PVA ßxUJPj ßjPo @Px IºTJrÇ xogtTPhr yJ-ÉfJPvr oJP^ IPvJTJ ßrJPc hPur xhr h¬Pr oJ^JKr oJPkr ßjfJrJ KjP\Phr oPiq mq˜ gJPTj KmkptP~r KmPväwPeÇ TL TPr FFKkr kPã FA I˝JnJKmT \~ x÷m yPuJ? KTÄmJ ßTj KmP\Kk S TÄPV´Pxr FA Kmkpt~? TJre KmPväwPer k´gPoA CPb @xPZ ßnJPar xo~ KjmtJYPj nMu TrJÇ FT mZr rJÓskKf vJxPjr @SfJ~ KhKuäPT jJ ßrPU ßuJTxnJ ßnJPar xoP~A KhKuär ßnJa TrJ yPu FA Kmkpt~ Waf jJÇ fUj ßoJKh yJS~J KZu, FFKkS fUj ßfoj xÄVKbf KZu jJÇ KmP\Kkr KÆfL~ nMu KTre ßmhLPT hPu ßaPj fJÅPT oMUqoπL khk´JgtL ßWJweJ TrJÇ hPur AKfyJPx Foj TUPjJ WPaKjÇ KTrePT hPu aJjJr k´Pvú rJÓsL~ ˝~Ä ßxmT xÄWS (@rFxFx) Yro IUMKv KZuÇ FA Kx≠JP∂ KhKuär pMpiM Jj ßjfJrJS FTP\Ja yP~ ÈmKyrJVf' KTrePT ÈKvãJ' KhPf xPYÓ yPujÇ fOfL~ nMu, KmhMq“-kJKjr Kmu ToJPjJr KmwP~ FFKk ¸Ó k´Kfv´∆Kf KhPuS KmP\Kk ÈkkMKu\o'-Fr iJrTJZ KhP~ yJÅPaKjÇ FFKk ßpUJPj oNuqmOK≠ KjP~ k´go ßgPTA xrm, KmP\Kk ßxUJPj FTaJ TgJS mPuKjÇ IgY Vf hMA oJPx KcP\Pur hJo KuaJrk´Kf 13 ÀKk TPoPZÇ KT∂á KjfqKhPjr mJ\JPr ßxA oNuqysJPxr ßTJPjJ k´Kfluj WPaKjÇ hMjtLKf ßrJi S IPaJKrTvJYJuT-yTJrPhr Skr kMKuKv ÈIfqJYJPrr' KmÀP≠ FFKk k´go ßgPTA xrmÇ KmP\Kk ßxUJPj FPTmJPrA jLrmÇ KmP\Kkr k´YJPr ßoJKhr xJluq, nJrPfr IV´VKf, @∂\tJKfT ˜Pr ßhPvr CjúLf yS~J FmÄ IgtQjKfT vKÜ KyPxPm nJrPfr C™Jj k´JiJjq ßkP~PZ, ßpUJPj FFKk fMPu iPrPZ xJiJre S oiqKm• oJjMPwr ‰hjKªj \Lmj pJkPjr hMhv t J ßWJYJPjJr IñLTJrÇ @r FxPmr oiq KhP~ FFKk ßnPX KhP~PZ \JfkJf, iot, @ûKuTfJ S ijL-hKrhsoiqKmP•r ßmzJÇ KT∂á ÊiM FA-A j~Ç TÄPV´Pxr Ik´JxKñT yP~ pJS~J FA KjmtJYPj FFKkr TJPZ ßpoj ßkRw oJx yP~ FPxPZ, ßfojA KmP\Kkr TJPZ yP~PZ xmtjJPvr TJreÇ FT mZr @PV KhKuä KmiJjxnJr ßnJPa TÄPV´x ßkP~KZu 25 vfJÄv ßnJa S @aKa @xjÇ Vf ßuJTxnJ ßnJPa ßxA yJr 15 vfJÄPv ßjPo pJ~Ç FmJr TÄPV´x ßkP~PZ oJ© 9 vfJÄv ßnJaÇ TÄPV´x yLjmu ßhPU fJPhr fqJV TPrPZ oMxuoJj S flKxu ßnJaJrÇ FA KmkMu xogtj ßpoj kJuäJ ^MKuP~PZ FFKkr, ßfojA yP~ hJÅKzP~PZ KmP\Kkr xmtjJPvr TJreÇ k´vú CbPZ jPrªs ßoJKhPT KjP~Ç fPm KT ßoJKh-yJS~J KlPT yPf ÊÀ TPrPZ? KjKÁf TPr FA C•r ßhS~Jr xo~ FUPjJ y~KjÇ pKhS FaJS KbT, Vf j~ oJPx xJiJrPer \j\LmPj CPuäUPpJVq ßTJPjJ kKrmftj FUPjJ WPaKjÇ KmPvwf oNuqmOK≠ ßrJUJr ßãP©Ç FA mZPrr IPÖJmPr KmyJr KmiJjxnJr ßnJaÇ rJÓsL~ \jfJ hPur (@rP\Kc) ßjfJ uJuMk´xJh mPu KhP~PZj, KmP\KkKmPrJKifJ~ SA rJP\q KmPrJiLrJ FTP\JaÇ Kfj KhPjr oJgJ~ kKÁomPñ hMKa CkKjmtJYjÇ KmP\Kk ßxUJPj ßToj TPr, ßx KhPTS rP~PZ rJ\jLKfTPhr j\rÇ FA iJÑJ TJvìLPr xrTJr VbPj KmP\Kkr CPhqJPV iJÑJ ßhPm KT jJ ßxA k´vú CbPZÇ ßxA xPñ rP~PZ FA @V´y, @xjú mJP\Pa oNuqmOK≠Pf Kmkjú oiqKm•Phr \jq ßTJPjJ xMUmr @Px KT jJÇ

KmoJPj

u¥j -KxPua ÀPa IJoJPhr ßxmJ V´ye TÀj

Our telephone services 24 hours from 1st of May IJorJ 1 ßo ßgPT 24 W≤J ßaKuPlJj xJKntx KhKò

Biman Approved

79162

xMun hJPo SorJr mMKTÄ ßj~J yPóZ oqJjPYÓJr S jPgtr pJ©LPhr \jq KmPvw xMPpJV rP~PZÇ

Book with us for any destiation in the world Save money and time Km. hs: VsJyTPhr xMKmiJPgt vKjmJr KmPTu 4 aJ kpt∂ ßUJuJÇ

HILLSIDE TRAVELS Unit-3

388 Green Street London E13 9AP Tel:

0208 552 2033 0208 552 9888 Fax : 0208 552 7538 sales@hillsidetravels.com www.hilsidetravels.com


46 UmrJUmr

xJÄmJKhT hŒKf TNu-KTjJrJ TrPf kJPrKjÇ F KhPT xJVr-ÀKjr UMKjrJ vjJÜ jJ yS~J~ ˝\jPhr ßãJn @r yfJvJr kJuäJ nJrL yP~ CbPZÇ kM© S kM©miNr ßvJPT kJgr yfnJKVjL oJP~r K\ùJxJ∏ x∂Jj yJrJPjJr KmYJr ßkPf @r Tf xo~ IPkãJ TrPf yPm? xJVPrr oJ xJPuyJ oMKjr @Pãk TPr mPuj, @r Tf Khj mMPTr Skr kJgrYJkJ TÓ KjP~ ßmÅPY gJTmÇ xrTJr @oJPhr @r Tf @võJx ßhPmÇ FmJr IPkãJr kJuJ ßvw ßyJTÇ jJKf xJVPrr x∂Jj ßoPWr nKmwq“ KjP~S KYK∂f KfKjÇ oJouJr mJKh S ßoPyÀj ÀKjr nJA jSPvr @uo ßrJoJj mPuj, hLWtvJõ x S yfJvJ mJzPZÇ FUj @vJ ßZPz KhP~KZÇ ßTJPjJ IV´VKf ßjAÇ @oJPhr xJPg fh∂ xÄKväÓPhr ßTC ßfoj FTaJ ßpJVJPpJVS rJPUj jJÇ ßoW mz yPò @r oJ-mJmJPT yJrJPjJr TÓ @PrJ ¸ÓnJPm mM^Pf kJrPZ ßxÇ 2012 xJPur 11 ßlms∆~JKr rJPf rJ\iJjLr kKÁo rJ\JmJ\JPrr nJzJ mJxJ~ UMj yj xJÄmJKhT hŒKf xJVr-ÀKjÇ 12 ßlms∆~JKr xTJPu SA mJxJ ßgPT kMKuv fJPhr fKmf uJv C≠Jr TPrÇ SA Khj f“TJuLj ˝rJÓsoπL IqJcPnJPTa xJyJrJ UJfMj 48 WµJr oPiq UMKjPhr ßV´lfJPrr ßWJweJ ßhjÇ 13 ßlms∆~JKr kMKuv xhr hlfPrr Kj~Kof âJAo TjlJPrP¿ xJÄmJKhTPhr xJPg ofKmKjo~ xnJ~ f“TJuLj kMKuv oyJkKrhvtT yJxJj oJyoMh UªTJr mPuKZPuj, ÈfhP∂ k´KeiJjPpJVq IV´VKf yP~PZÇ KvVKVrA Fr ryxq CPjìJYj TrJ yPmÇ KT∂á Khj, x¬Jy, oJx ßkKrP~ Kfj mZr kJr yPuS jOvÄx FA yfqJTJP§r fh∂ rP~PZ ßxA KfKoPrAÇ kJPPZ oJouJr fh∂ xÄ˙JÇ fmM UMKjrJ FUPjJ IirJÇ yfqJr ßoJKan KTÄmJ UMKjPhr @PhR ßV´lfJr TrJ x÷m yPm KT jJ ßxA @vïJ Khj Khj mJzPZÇ gJjJ kMKuv S dJTJ oyJjVr ßVJP~ªJ xÄ˙Jr (KcKm) fhP∂ mqgtfJr kr @hJuPfr KjPhtPv 2012 xJPur FKk´u ßgPT oJouJKar fh∂ TrPZ rqJmÇ K\ùJxJmJh TrJ y~ hMA vfJKiT mqKÜPTÇ @hJuPfr KjPhtPv 2012 xJPur 26 FKk´u yfqJr 75 Khj kr Tmr ßgPT uJv fMPu KnPxrJ krLãJ TrJ y~Ç KnPxrJ KrPkJPatr oJiqPo rqJm vjJÜ TrPf ßYP~KZu xJVr-ÀKjPT yfqJr @PV Kmw k´P~JV TrJ yP~KZu KT-jJÇ fPm uJv kYj irJ~ SA k´KfPmhPj Foj @uJof kJS~J pJ~KjÇ fhP∂r hJK~fô kJS~Jr kr rqJm 32 mJr fhP∂r IV´VKf k´KfPmhj @hJuPf \oJ KhP~PZÇ xmtPvw k´KfPmhj ßh~J y~ 2 ßlms∆~JKrÇ xJVr-ÀKj yfqJTJP§r WajJ~ F kpt∂ xJf\jPT ßV´lfJr TPr rqJmkMKuvÇ mftoJPj fJrJ TJrJmªLÇ fJrJ yPuj∏ rKlTMu AxuJo, mTMu Ko~J, ßoJ: xJBh, Ko≤M, TJoÀu yJxJj SrPl IÀe, xJVr-ÀKjr nJzJ mJxJr KjrJk•JTotL kuJv Àhs kJu S FjJoMuÇ F ZJzJ xPªynJ\j KyPxPm ßV´lfJr yS~J fJjnLr ryoJj jJPo FT\j xŒsKf \JKoj ßkP~PZjÇ oJouJr fh∂ xN© \JjJ~, xJVr-ÀKj yfqJ ryxq CPjìJYj TrPf 21 \Pjr KcFjF @uJof ZJzJS @PrJ KTZM @uJof pMÜrJPÓs kJbJPjJ y~Ç ßxUJj ßgPT SA xm @uJoPfr KcFjF k´KfPmhj fh∂ xÄ˙Jr TJPZ ßkRÅPZPZÇ xmtPvw yJPf kJS~J KTZM @uJof FUj kptPmãe TrPZ rqJmÇ YJûuqTr FA yfqJ oJouJr fhP∂r IV´VKf xŒPTt rqJPmr KuVqJu IqJ¥ KoKc~J CAÄP~r kKrYJuf ToJ¥Jr oMlKf oJyoMh mPuj, CPuäU TrJr oPfJ ßfoj IV´VKf ßjAÇ fPm yfqJryxq CPjìJYPj ßYÓJr ßTJPjJ ©∆Ka ßjAÇ Ifq∂ xfTtfJr xJPg FmÄ èÀfô KhP~A fh∂ TJ\ YuPZÇ KfKj mPuj, KmPhPv ßpxm KcFjF @uJof kJbJPjJ yP~KZu, fJr xm k´KfPmhj ßhPv FPxPZÇ KcFjF krLãJr @uJof S IjqJjq fgq kptJPuJYjJ TrJ yPòÇ FTA xJPg @hJuPfr KjPhtPv oJouJ~ ßV´lfJrTOf @xJKo kuJv Àh&s kJu S FjJoMu yTPT KroJP¥ KjP~ kMjrJ~ K\ùJxJmJh TrJ yP~PZÇ fJPhr ßh~J \mJjmªL ßrTct TPr ßxèPuJ pJYJAmJZJA TrJ yPòÇ

èo-yfqJr k´KfmJPh

& ß& jfJTotL IÄv ßjjÇ FPf ßvU yJKxjJ xrTJPrr khfqJV S KjhtuL~KjrPkã ßT~JrPaTJr xrTJPrr IiLPj KjmtJYPjr hJKmPf YuoJj ImPrJi S yrfJPu rJ\iJjLxy ßhPvr KmKnjú ˙JPj VePV´lfJr, @AjvO⁄uJ rãJTJrL mJKyjL TftT í èPor WajJ, è¬yfqJ, xJrJPhPv xrTJrhuL~ xπJxLPhr fJ¥m, KmPrJiL ßjfJTotL @aT TPr gJjJ~ KjP~ kJP~ èKu TPr KYrfPr kñM TPr ßh~J FmÄ KmFjKk ßY~JrkJxtj ßmVo UJPuhJ K\~J S KxKj~r nJAx ßY~JroqJj fJPrT ryoJPjr KmÀP≠ KogqJ oJouJr fLms KjªJ S k´KfmJh \JjJPjJ y~Ç xoJPmv ßvPw KmsKav k´iJjoπLr TJptJu~ 10 cJCKjÄ KˆsPa pMÜrJ\q KmFjKkr kã ßgPT ˝JrT KuKk k´hJj TrJ y~Ç pMÜrJ\q KmFjKkr xnJkKf vJ~˜J ßYRiMrL Tá¨PM Zr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT T~Zr Fo @yoh Fr kKrYJujJ~ KmPãJn xoJPmPv mÜmq rJPUj KmFjKkr @∂\tJKfT Kmw~T xŒJhT oJKyhMr ryoJj, xJPmT @ymJ~T Fo F oJPuT, xJPmT xJiJre xŒJhT mqJKrÓJr Fo F xJuJo, pMÜrJ\q KmFjKkr KxKj~r xy xnJkKf @»Mu yJKoh ßYRiMrL, xy xnJkKf @mMu TJuJo @\Jh, @uyJ\ô ‰foMZ @uL, fJ\Mu AxuJo, @TfJr ßyJPxj, pMVì xŒJhT jJKxo @yoh ßYRiMrL, fJ\Mu AxuJo, FcPnJPT fJKyr rJ~yJj ßYRiMrL kJPmu, xJÄVbKjT xŒJhT \Kxo CK¨j ßxKuo, \~jJu @PmKhj, pMmhPur @ymJ~T ßhS~Jj ßoJTJP¨o ßYRiMrL Kj~J\, pMmhu ßjfJ ßhPuJ~Jr ßyJPxj KhkM, ßhS~Jj @»Mu mJKZf, @»Mu mJKZf mJhvJ, @»Mu yT rJ\, @l\Ju ßyJPxj, ßxJ~JPuKyj TKro ßYRiMrL, xMroJj UJj, mJmr ßYRiMrL, ‰x~h uJP~T ßoJólJ, @»Mu UP~r, vJPyh @yoh, KTmKr~J AxuJo, \JoJu UJPuh, FcPnJPT YJÅj Ko~J, mUKf~Jr UJj, ß˝òJPxmT hPur @ymJ~T jJKxr ßyJPxj vJKyj, xhxq xKYm @mMu ßyJPxj, @Aj\LKm ßlJrJo ßjfJ mqJKrÓJr fKo\ CK¨j, Kuaj @PlKª, ßTªsL~ K\~J kKrwPhr @∂\tJKfT xŒJhT Fo F \Kuu UJj k´oUM Ç xnJ~ ßjfímª O ßhPvr mftoJj kKrK˙KfPf VnLr CPÆV S vïJ k´TJv TPr mPuj, @Aj vO⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr IKf-C“xJyL xhxq pJrJ k´PrJKYf TPr IgmJ xrJxKr èKu TPr KjrLy, vJK∂Kk´~ oJjMw yfqJ Ku¬ fJPhr @APjr @SfJ~ FPj KmYJPrr xÿMKUj TrPf yPmÇ fJrJ mPuj, IQmi, \jKmKòjú xrTJPrr kJPv huL~ xπJxL S rJÓsL~ mJyLKj ZJzJ

13 - 19 February 2015 m SURMA

@r ßTC ßjAÇ @PªJuj hoPjr jJPo @S~JoL uLV FUj \jVPer KmÀP≠ pM≠ ßWJweJ TPrPZÇ k´KfKhj rJ\iJjLxy ßhPvr KmKnjú k´JP∂ KmPrJiL hPur ßjfJTotLPhr Ckr @AjvO⁄uJ rãJTJrL mJKyjLPT KhP~ yfqJpù YJKuP~ ßpUJPj ßxUJPj uJv ßlPu rJUPZÇ mJxJ-mJKz, Tot˙u KTÄmJ rJ˜J ßgPT ßV´lfJPrr kr KroJP¥r jJPo YJuJPjJ yPò Kjoto KjptJfjÇ ßryJA kJPò jJ xJiJre oJjMwSÇ Fxm ßrJPi ßjfímOª @∂\tJKfT xyJ~fJ TJojJ TPrjÇ

mJÄuJPhPv KogqJ xJ\JPjJ oJouJ~ xoj \JKr TrJ hM”U\jTÇ mJÄuJPhPv KogqJ oJouJr y~rJKj mº TrPf mJÄuJPhv u' Krlot ßxJxJAKa (KmFu@r) jJPo FTKa ßk´vJr V´∆Pkr k´KfÔJfJ FmÄ kKrYJuT FA xJPmT méJrÇ @uL \qJPTJ hJKm TPrj, mJÄuJPhv mKéÄ ßlcJPrvPjr ßxPâaJKr FmÄ fÅJr FuJTJ ZJfPTr @»Mu h~Jx jJPo FT mqKÜ pzpPπr oJiqPo fÅJr KmÀP≠ Fxm oJouJ hJP~r TrPZjÇ @»Mu h~JPxr xJPg ZJfPTr FTKa ßhJTJPjr oJKuTJjJ KjP~ fÅJr kKrmJPrr KmPrJi @PZÇ IjqKhPT méJr mJZJA TrPf KVP~ ßlcJPrvPjr ßxPâaJKr @»Mu Tá¨PM xr xJPg fÅJr hMrfô xOKˆ y~Ç Fr xMPpJV KjP~ @»Mu h~Jx ßxPâaJKr Tá¨PM xr xJPg yJf KoKuP~PZ mPu hJKm \qJPTJrÇ xÄmJh xPÿuPj KuKUf mÜPmq muJ y~, Vf hMA mZr pJmf @uL \qJPTJ mJÄuJPhv ßgPT méJr FPj KmsPaPj k´Kvãe ßh~Jr \jq ßYÓJ TrPZjÇ ßhPvr k´Kf nJumJxJ ßgPT xŒNet KjP\r UrPY KfKj F k´KvãPer mqm˙J TrPmjÇ xmtPvw Vf ßxP¡’r oJPx KfKj méJr mJZJA FmÄ fJPhr KmsPaPj @jJr @jMxKñT TJ\ xJrPf KfKj âLzJ k´KfoπL @Krl UJj \P~r @oπPe mJÄuJPhPv pJjÇ méJr mJZJAP~r \jq mJÄuJPhv mKéÄ ßlcJPrvPjr xyJ~fJ~ FTKa k´KfPpJKVfJ @P~J\j TrJ y~Ç @uL \qJPTJ Z~\j méJrPT mJZJA TPrjÇ KT∂á ßlcJPrvPjr ßxPâaJKr @»Mu Tá¨x M méJr ßh~Jr KmKjoP~ @uL \qJPTJr TJPZ aJTJ hJKm TPrjÇ KfKj mPuj, È@uL \qJPTJ xJm mJÄuJPhPv aJTJ ZJzJ KTZá jPz jJ'Ç FT kptJP~ méJrPhr kKrmJr ßgPT aJTJ @hJP~r k´˜Jm ßhj Tá¨x M UJjÇ Fxm k´˜JPm rJK\ jJ yS~J~ @uL \qJPTJr xJPg ƪô ÊÀ y~Ç @uL \qJPTJ mPuj, G WajJr kr mJÄuJPhPv fÅJr jJPo hMKa KogqJ oJouJ hJP~r TrJ yP~PZÇ Vf 7 KcPx’r hJP~r TrJ FTKa oJouJ~ fÅJr KmÀP≠ @ho kJYJPrr lÅJh ßkPf Igt @®xJf FmÄ KkKaP~ @yf TrJr IKnPpJV @jJ y~Ç \QjT @KojMu AxuJo jJPo FT mqKÜ FA oJouJKa TPrjÇ Vf 25 KcPx’r SA oJouJ~ \JKoj KjP~ KfKj 7 \JjM~JKr u¥Pj KlPr @PxjÇ KT∂á Vf 9 \JjM~JKr fJr jJPo YÅJhJmJK\r IKnPpJV FPj \QjT @»Mu xMoj @PrTKa oJouJ hJP~r TPrjÇ @uL \qJPTJ mPuj, Fxm oJouJr mJKh FmÄ fJPhr IKnPpJPVr xJPg fÅJr ßTJPjJ xŒTt ßjAÇ oJouJr mJKh fJr IKnPpJPVr ˝kPã ßxxm k´oJeJiL \oJ KhP~PZj ßxxPmr IjMKuKk xÄmJh xPÿuPj xJÄmJKhTPhr TJPZ xrmrJy TPrj @uL \qJPTJÇ FPf ßhUJ pJ~, @uL \qJPTJr jJPo ßjJaJKr kJmKuPT ßh~J xJãPrr xJPg fJr kJxPkJPatr xJãPrr ßTJPjJ Kou ßjAÇ FZJzJ ßoKcPTu xJKatKlPTa FmÄ KcxYJ\t xJKatKlPTPa ßp WajJr fJKrU WwJoJ\J TrJ yP~PZ fJ ¸ÓnJPm hOvqoJjÇ oJouJr IKnPpJPV CPuäU TrJ nJAP~r jJo FmÄ ßjJaJKr kJmKuPT CPuäU TrJ nJAP~r jJPo ßTJPjJ Kou ßjAÇ ÊiM oJouJr xJPg \oJ ßh~J TJV\ k© ßp ná~J fJ j~; KfKj mqKÜVfnJPm IjMxºJj YJKuP~ ßhPUPZj ßp, oJouJ~ mJKhr ßp KbTJjJ ßh~J yP~PZ ßxA KbTJjJ~ mJKhr jJPo ßTJPjJ mqKÜr IK˜fô ßjAÇ @uL \qJPTJ mPuj, oJjMPw oJjMPw KmPrJi gJTPfA kJPrÇ KT∂á @Aj FmÄ k´vJxjPT mqmyJr TPr xŒNet KogqJ FmÄ mJPjJ~Ja oJouJ KhP~ pKh IjqPT y~rJKj TrJr xMPpJV ßh~J ßTJPjJnJPm V´yePpJVq yPf kJPrjJÇ KfKj mPuj, xJiJrPer ßYJPU hOvqoJj Ff IxÄVKfkNet FTKa oJouJ~ xoj \JKrr @PV WajJr jNjfo xfqfJ pJYJAP~rS k´P~J\jPmJi TrJ y~Kj mPu KfKj o∂mq TPrjÇ KfKj mPuj, pJrJ Fxm oJouJ V´ye TPrj KTÄmJ fh∂ k´KfPmhj ‰fKr TPrj fJrJ hJK~fôyLjfJr kKrY~ KhP~PZjÇ Ff ^JPouJ TPr méJr @jJr k´P~J\j TLx Foj k´Pvúr C•Pr @uL \qJPTJ mPuj, xoJP\r KTZá hMÓ ßuJPTr TJrPe ßTJPjJ nJu CPhqJV PgPT KkZá yaPf KfKj rJK\ jjÇ KfKj YJAPu mqKÜVfnJPm méJr mJZJA TPr KjP~ @xPf kJPrjÇ KT∂á ßlcJPrvPjr oJiqPo @jJr TJre yu, KmsPaPj nJu TrPf jJ kJrPuS pJPf SAxm méJr ßlcJPrvPj KlPr KVP~ fJPhr ßkvJ YJKuP~ ßpPf kJPrÇ @uL \qJPTJ mPuj, KfKj ßTJPjJ KTZá kJS~Jr \jq j~, fÅJr ßpPyfá xMPpJV @PZ ßx\jq ßxA xMPpJVKa mJÄuJPhPvr méJrPhr \jq TJP\ uJVJPf ßYP~PZjÇ ßhPvr k´Kf nJumJxJ ßgPT fJr FA k´PYÓJÇ

ßlcJPrvPjr ßxPâaJKr Tá¨x M UJPjr xJPg Vf hMA mZPrr APoAu YJuJYJKur IjMKuKk ßhKUP~ FA âLzJKmh mPuj, KfKj TUPjJ ßTJPjJ IPgtr TgJ mPujKjÇ xmxo~ mPuPZj, méJr @jJr KmoJjnJzJxy KmsPaPj Im˙Jj FmÄ @jMxKñT xTu UrY KfKj KjP\ myj TrPmjÇ @uL \qJPTJ mPuj, méJr @jJr jJPo pKh KfKj @ho mqmxJ TrPfj, fJyPu KfKj mJÄuJPhv mKéÄ ßlcJPrvj FmÄ âLzJ k´KfoπLr xJPg ßpJVJPpJV TrPfj jJÇ KfKj Kj\ FuJTJ KxPua ßgPT ßuJT KjP~ @xPf kJrPfjÇ xÄmJh xPÿuPj IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj, KmsKav mJÄuJPhv ßY’Jr Im ToJPxtS KcK\ oMKym ßYRiMrL, nP~x lr \JKˆPxr ßT Fo @mM fJPyr ßYRiMrL, ßV´aJr KxPua ßcPnuJkPoP≤r ßk´KcPc≤ k´oUM Ç fJrJ @uL \qJPTJr KmÀPÆ KogqJ oJouJ hJP~Prr WajJ~ CPÆV k´TJv TPrjÇ

xMjJoV† ß\uJ xKoKfr xMjJoVP†r k´PfqTKa CkP\uJr IKimJxLr xoxqJ~ xMjJoV† ß\uJ xKoKf TJptTrL nëKoTJ kJuj TrPm mPu CPuäU TPrjÇ mJÄuJPhPv FmÄ k´mJPx xMjJoV†mJxLr xoxqJr xoJiJPjS xMjJoV† ß\uJ xKoKf TJ\ TrPmÇ xJiJre xŒJhT mqJKrˆJr lU„u IJuo ßYRiMrL vJoLPor kKrYJujJ~ xnJ~ mÜífJ TPrj xÄVbPjr CkPhÓJ kKrwPhr ßY~JroqJj IJuyJ\ô jMÀu yT uJuJ Ko~JÇ mÜmq rJPUj IJuyJ\ô xJöJh Ko~J, KxKj~r xy xnJkKf IJufJlár ryoJj ßoJ\JKyh, xy xnJkKf Fo AKu~Jx Ko~J, ACxMl TJoJuL, IJ\yJr CK¨j KvkJr, oKuäT vJTár S~JhMh, \JyJj Ko~J,ATmJu ßyJPxj, ßoJ: IJvrJláu AxuJo, IJKvT ßYRiNrL, ßoJ: fJKrl IJyoh, oMK\mMr ryoJj oMK\m, kLr Táfmá CK¨j mUKf~Jr, IJUuJx Ko~J, vKlCu IJuo mJmM, xJPhT ßYR:, ßoJ: oMK\mMu yT ßYRiMrL, Fo FAY kJPnu ßYRiMrL, ‰x~h fJPrT IJyoh, IJuoVLr ßyJPxAj ßYRiMrL, IJ»Mu yJKuo, IJmMu TJuJo IJ\Jh, oMK\mMu yT oKj, ÀKm yT, IJñMr IJKu, \JKTr ßyJPxj ßxKuo, ßoJ: IJ»Mu TJA~Mo, IJmMu UJP~r, l\Àu yT FjJo, oMK\mMr ryoJj, ßoJ: rKlT Ko~J, ßoJ: TJoÀu AxuJo, vJy ßTJPrvL Kvkj, ßoJ: TJoJu ßyJPxAj, IJ»Mu TJKhr, Fo IJ»MuJä y, IJmMu TJuJo ßYRiMrL, KoKuäT ßYRiMrL, IJKojMu AxuJo xrhJr, IJ»Mv vyLh, AxuJo CK¨j, xJAláu IJuo xMKl~Jj, KxK\u Ko~J, l~xu Ko~J, fJPyr TJoJuL, ßoJ: vJyJj Ko~J, IJ»Mu TJPyr, IJmhMr ryoJj, Kmkäm xrhJr, ßoJ: oJxMo IJyoh, ÉoJ~Mj xrhJr, , ßoJ: rAx CK¨j, IJ»Mx xJuJo, IJmMu ßyJPxAj, vJy Ka IJyPoh, ATmJu ßyJxJAj, l\uMu TKro, ßoJ: Ko\JjMr ryoJj, ÊPym IJyPoh, jJ\oMu yJxJj IJjM k´oUN Ç

yKmVP† oJjmfJ KmPrJiL ßV´lfJrrJ yPuj ∏ mJKj~JYÄ CkP\uJr UJVJCzJ ACKj~Pjr xJPmT ACKk ßY~JroqJj oKymMr ryoJj mz Ko~J (70) S fJr ßZJa nJA mftoJj ACKk ßY~JroqJj oMK\mMr ryoJj @ñMr Ko~J (65)Ç \JjJ pJ~, 1971 AÄPr\L xJPu oyJj oMKÜpMP≠r xo~ ßV´lfJr oKymMr ryoJj mz Ko~J S oMK\mMr ryoJj @ñMr Ko~J FuJTJ~ rJ\JTJr mJKyjL VPz ßfJPujÇ fJrJ FuJTJr oMKÜPpJ≠JPhr kJKT˜JjL mJKyjLr yJPf iKrP~ ßhjÇ FojKT fJPhr KmÀP≠ FTA FuJTJr @Tu Ko~J S r\m @uL jJPo hMA oMKÜPpJ≠JPT yfqJr IKnPpJVS kJS~J pJ~Ç F ZJzJ fJrJ oMKÜpMP≠r Ck-xmtJKijJ~T orÉo ßo\r ß\jJPru Fo F rPmr mJKzPf kJKT mJKyjLr xyPpJKVfJ~ IKVúxÄPpJV S uMafrJ\ TPrÇ CkPrJÜ IKnPpJV FPj 2009 xJPu oMKÜPpJ≠J @Tu Ko~Jr ˘L KnÄrJ\ KmKm yKmVP†r Kmù \MKcKx~Ju oqJK\Pˆsa TVKjP\¿-4 Fr KmYJrT rJ\Lm TMoJr KmvõJPxr @hJuPf oKymMr ryoJj mz Ko~J S oK\mMr ryoJj @ñMr Ko~Jr KmÀP≠ oJjmfJKmPrJiL IkrJPir IKnPpJV FPj oJouJ (jÄ- 270/09) hJP~r TPrjÇ Kmù KmYJrT oJouJKa @oPu KjP~ 25 TJptKhmPxr oPiq mJKj~JYÄ gJjJ kMKuvPT F KmwP~ fh∂ k´KfPmhj hJKUPur KjPhtv ßhjÇ kPr oJouJKa Kmù @hJuf ßgPT @∂\tJKfT IkrJi asJAmMjqJPu kJbJPjJ y~Ç Vf 2014 xJPur 26 jPn’r @∂\tJKfT IkrJi asJAmMjqJPur k´iJj xojõ~TJrL Imxrk´J¬ @AK\ xJjJCu yPTr ßjfOPfô VKbf fh∂ hu yKmVP† @PxjÇ kPr fJrJ F KmwP~ fh∂ TPr oKymMr ryoJj mz Ko~J S oK\mMr ryoJj @ñMr Ko~Jr KmÀP≠ @jLf oJjmfJKmPrJiL IkrJPir xfqfJ kJjÇ FrA kKrPk´KãPf oñumJr hMkPM r yKmV† kMKuPvr ßVJP~ªJ vJUJr Ck-kKrhvtT (Fx @A) xMÆLk rJP~r ßjfOPfô kMKuPvr FTKa hu jmLVP†r AoJomJKz FuJTJ ßgPT oKymMr ryoJj mz Ko~J S oK\mMr ryoJj @ñMr Ko~JPT ßV´lfJr TPrÇ yKmVP†r xyTJrL kMKuv xMkJr (xhr) oJxMhrM ryoJj oKjr ßV´lfJPrr xfqfJ KjKÁf TPrPZjÇ

IJS~JoLuLV ßjfJ IJPjJ~Jr∆öJoJj ßYRiMrL KyPgsJ F~JrPkJPat xÄmKitf

pMÜrJ\q IJS~JoLuLV ßjfJ IJPjJ~Jr∆öJoJj ßYRiMrL mMimJr KyPgsJ F~JrPkJPat pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr ßjfJToLtr CPhqJPV láPuu xÄmKitf yjÇ Fxo~ CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q IJS~JoLuLPVr ©Jj S xoJ\TuqJe xŒJhT yJKmmMr ryoJj yJKmm, pMÜrJ\q pMmuLPVr

xnJkKf lUr∆u AxuJo oiM, xJiJre xŒJhT ßxKuo UJj, pMVú xŒJhT yJKl\Mr ryoJj ßxKuo, xJÄVbKjT xŒJhT oJyoMh IJuL, u¥j oyJjVr pMmuLPVr xnJkKf fJPrT IJyoh, xJiJre xŒJhT l~xu ßyJPxj xMoj, xy xnJkKf IJ\yJr IJyoh, pMVú

xŒJhT rJPxu IJyoh \MP~u, ßoJ~JPöo ßYRiMrL Krkj S IJKojMu AxuJo TJKmh, mJKutÄ pMmuLPVr xJiJre xŒJhT xJhJf ßyJPxj, IJ»Mu ßvU, ßoJyJÿh vJyjMr, \MP~u IJyoh, yJKl\Mr ryoJj mJmuN S IJPjJ~Jr UJjÇ - ßk´x KmùK¬Ç


UmrJUmr 47

SURMA m 13 - 19 February 2015

oMxKuo k´PlvjJux

u§j oyJjVr vJUJ

KmPvw TPr oMxuoJjPhr ßnJaJr yS~Jr \jq C“xJy FmÄ ßTC pJPf ßnJa ßrK\Pˆsvj TrPf náPu jJ pJj fJr Ckr èr∆fôJPrJk TrJ y~Ç Vf 10 ßlms∆~JrL ßxJomJr oMxKuo k´PlvjJu ßlJrJPor CPhqJPV kNmt u¥Pjr oK≤KlCKr ßx≤JPr @P~JK\ xÄmJh xPÿuPj ßmvKTZá fgq-CkJgq fáPu irJ y~Ç FPf muJ~ y~ KjmtJYPj kNPmt ßnJaJr ßrK\PÓsvj èÀfôkNetÇ ßnJa ßrK\PÓsvPj xmJAPT IÄvV´ye S ßTJj oJAPjJKrKa ßgPT FPxPZj fJS CPuäU TrJ CKYfÇ xÄmJh xPÿuPj muJ y~, k´PfqTKa k´iJj hPur k´JgtL yP~ 8 \j mJÄuJPhvL mÄPvJØáf k´JgtLxy mäJT F§ oJAPjJKrKa FgKjT TKoCKjKa (KmFoA) fgJ xÄUqJuWM xŒ´hJ~ ßgPT 2 vfJKiT k´JgtL KjmtJYPj k´KfKjKi yP~PZjÇ KTZá @xj KjrJkh @PZ, IjqJjqrJ k´KfÆKªôfJ @xj K\fJr Im˙J~ rP~PZjÇ KT∂á pKh KmFoA xŒ´hJP~r xhxqVe KjmtJYPj FAxm k´JgtLPhr ßnJa KhPf C“xJyL yj, fJyPu fJPhrPT ImvqA KjmKºf yPf yPmÇ xÄmJh xPÿuPj KuKUf mÜmq kJb TPrj xÄVbPjr ßY~JrkJxtj mqJKrˆJr ßoJyJÿh UJPuh jNrÇ Fxo~ CkK˙f KZPuj IkJPrvj mäJT ßnJPar ßckMKa IJPvJT KmvõjJgj, oJAV´qJ≤ F§ KrKlCK\ TKoCKjKax ßlJrJPor KâKx KjTuxj FmÄ ß\KxcKmäCIJA'r yJKmmMr ryoJjÇ FZJzJS CkK˙f jJ yPf ßkPr ßaéa oqJPx\ kJbJj FoKxKm'r xJPmT ßxPâaJrL ß\jJPru c. IJ»Mu mJrLÇ xÄmJh xPÿuPj 2011 xJPur IJho ÊoJKrr CPuäU TPr muJ y~, AÄuqJ§ S SP~uPxr \jxÄUqJ 56 KoKu~j KZPuJÇ FA 56 KoKu~Pjr oPiq 48 KoKu~j ßuJTPT 'xJhJ' KmnJPV ßv´eLm≠ TrJ y~ FmÄ ImKvÓ 8 KoKu~j ßuJT TJPuJ \JKfVf xÄUqJuWM (KmFoA)Ç IJhoÊoJKr ßgPT FaJS ßhUJ pJ~ ßp, 2.71 KoKu~j oMxKuo AÄuqJ¥ S SP~uPx IJPZj pJ ßoJa \jxÄUqJr 4.8%Ç ÛauqJP§ 77 yJ\Jr FmÄ jhtJj IJ~JruqJP§ IJjMoJKjT oMxKuo \jxÄUqJ 4 yJ\Jr \jÇ F KyPxPm oMxuoJjrJ yPuj mOPaPjr KÆfL~ mOy•o iotL~ V´∆kÇ FPf IJPrJ muJ y~, oMxuoJjrJ xm iotL~ \JKfPVJKÔr ßYP~ \JKfVfnJPm ‰mKY©o~Ç xJCg FKv~Jj, IJKl∑TJj FmÄ oiqk´JPYqr mqJTV´J§ ßgPT ßmvKTZá xÄUqT oMxuoJj rP~PZj kJvJkJKv xJhJ FmÄ TJPuJrJS oMxuoJj yPòjÇ mJÄuJPhvLrJ yPuj ACPTr FTKa mOy•o IKnmJxL V´∆k, IJjMoJKjT 5 uã \jxÄUqJ KjP~ fJrJ TKjÔ FmÄ hs∆ffo âomitoJj xŒshJ~Ç KÆfL~ k´\Pjìr oMxKuo \jxÄUqJr 1.2 KoKu~Pjr \jì mOPaPjÇ xÄmJh xPÿuPj KmFoA xŒ´hJP~r ßuJTPhr ßnJaJr ßrK\PÓsvPj jJo Kjmºj FmÄ xTPur k´Kf xofJ S jqJ~KmYJPrr \jq k´YJrJKnpJj ÊÀ TrJr Ckr èr∆fôJPrJk TrJ y~Ç IJr ßrK\PÓsvj TqJPŒAjPT xJPkJat TrJr \jq KmKnjú TKoCKjKar mqmxJ~L, oxK\h, nu≤JKr FmÄ k´PnvjJu xÄVbjxoNPyr ßjfímOªxy k´PfqT kKrmJPr k´Kf @ymJj \JjJPjJ y~Ç FZJzS oMxKuo fÀePhr IÄvV´ye KjKÁf TrJr kJvJkJKv ÊiMoJ© KjP\Phr KjP~ jJ ßnPm xoJP\r mOy•r ßVJÔLPT KjP~ nJmJr Ckr èr∆fôJPrJk TrJ y~Ç FTA xJPg IJxjú xJiJre KjmtJYPjr èÀfô ßfJPu iPr xmJAPT ßnJaJr ßrK\PÓsvPj CÆM≠ TrPf FKv~Jj, oMxKuo KoKc~J FmÄ mJÄuJ S APuTasKjT KoKc~Jr xyPpJKVfJ TJojJ TrJ y~Ç

Imr∆≠ TPr rJUJ, ßjfJToLtPhr èKu TPr yfqJr k´KfmJPh IJ∂\tJKfT YJk k´P~JV TrJr \jq KmsKav kJutJPoP≤r FoKk r∆vjJrJ IJuLPT ˛JrTKuKk k´hJj TPrjÇ Vf 6 ßlms∆~JKr, ÊâmJr ßmgjJuV´Lj˙ ßumJr kJKatr TJptqJuP~ FA k´KfKjKi hPur xJPg KZPuj u¥j oyJjVr KmFjKkr xnJkKf ßoJ: fJ\Mu AxuJo, xJiJre xŒJhT FjJoMu yT FjM, pMVú xŒJhT ßyuJu jJKxoMöJoJj, FcPnJPTa UKuuMr ryoJj UKuuÇ Fxo~ r∆vjJrJ IJuL FoKk mPuj, mJÄuJPhPv VefπPT ImqJyf rJUPf fJr xmtJfôT k´PYÔJ gJTPmÇ

Ve\JVre oû pMÜrJ\q ßpJVJPpJV oJiqo ÛJAKkr oJiqPo AorJj xrTJrS mÜmq rJPUjÇ pMÜrJ\q @S~JoL uLV, \Jxh, mJxh, ChLxL, pMm ACKj~j, TKoCKjˆ kJKatxy KmKnjú k´VKfvLu xÄVbPjr pMÜrJ\q vJUJr ßjfTotLrJ xnJ~ IÄv ßjjÇ ÛJAKkr oJiqPo AorJj FAY xrTJr mPuj, KoxPr oMxKuo msJhJrÉc xÄUqJVKrÔfJ ßkP~ xrTJr VbPjr krS \JfL~ ˝Jgt KmPmYjJ~ huKaPT KjKw≠ TrJ yP~PZÇ IgY \JoJ~Jf AxuJPor \jxogtj hMA KT Kfj vfJÄPvr ßmKv yPm jJÇ @S~JoL uLPVr jJo CóJre jJ TPr AorJj mPuj, mftoJj xrTJPrr mz huKar ãáhs hOKÓPTJj FmÄ huL~ FP\¥J mJ˜mJ~Pjr KhPT j\r ßh~Jr TJrPe Ve\JVre oû hNmtu yP~PZÇ pJr TJrPe mftoJj kKrK˙Kfr xOKÓ yP~PZ mPu fÅJr hJKmÇ KfKj IKnPpJV TPrj, xrTJPrr kã ßgPT mz mz KmmOKf ßh~J yPuS jJvTfJ hoPj KTÄmJ IkrJiLPhr ßV´lfJPr ßxrTo ßTJPjJ IKnpJj ßYJPU kPzKjÇ mftoJj mJÄuJPhPv xJŒshJK~T vKÜ pfaJ GTqm≠ k´VKfvLu vKÜ ffaJA KÆiJKmnÜ mPu fÅJr o∂mqÇ KfKj mPuj, oPûr ßjfJTotLPhr Skr yJouJ, oJouJ FmÄ KjptJfj xP•ôS fJrJ xmKTZá náPu IKyÄx @PªJuPjr kPg Ijz rP~PZjÇ xÄTa KjrxPj xTu k´VKfvLu vKÜr GTq \ÀKr mPu KfKj oPj TPrjÇ TJPhr ßoJuäJr lÅJKxr hJKmPf 2013 xJPur 5 ßlms∆~JKr vJymJPV Ve\JVre oPûr xNYjJ yP~KZuÇ SA @PªJuPjr xJPg xÄyKf k´TJv TPr FTA mZPrr 8 ßlms∆~JKr kNmt u¥Pjr @ufJl @uL kJPTt Ve\JVre oû pMÜrJ\q vJUJr pJ©J ÊÀ y~Ç Vf 8 ßlms∆~JKr, ßrJmmJr KÆfL~ mwtkNKftr xnJ~ mÜJrJ mJÄuJPhPv oJjMw kMKzP~ oJrJr WajJ~ CPÆV k´TJv TPr mPuj, pJrJ jJvTfJr xJPg \Kzf fJPhr ZJz ßh~Jr ßTJPjJ xMPpJV ßjAÇ ßp ßTJPjJ oNPuq FA jJvTfJ mPºr \jq xrTJPrr k´Kf fJPhr @ymJj \JjJjÇ ovÉh @yoPhr xnJkKfPfô FmÄ vJyKr~JPrr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj, oMKÜPpJ≠J ßuJToJj @yoh, pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT ‰x~h xJK\hMr ryoJj lJÀT, Ve\JVre oû pMÜrJ\q vJUJr kOÔPkJwT oOhMu TJK∂ jJg, oMUk© I\∂J ßhm rJ~, @Aj\LmL Kj^áo o\MohJr, pMÜrJ\q \JxPhr xnJkKf oMKÜPpJ≠J yJÀjMr rKvh, pMÜrJ\q ChLYLr xJiJre xŒJhT rKmCu yT ßuKjj, pMÜrJ\q pMm ACKj~Pjr xnJkKf \MmJ~hJ jJxKrj TjJ k´oMUÇ

‰x~hkMr pMm xoJP\r CPhqJPV ßhJ~J oJyKlu IjMKÔf

xŒsKf ‰x~hkMr ‰x~h vJy vJoxMK¨j mJKuTJ oJhsJxJr Kk´K¿kJu oJSuJjJ IJUfJr ÉPxj IJñMr Ko~Jr IJ®Jr oJVPlrJf TJojJ TPr Qx~hkMr pMm xoJP\r CPhqJPV ßhJ~J u¥Pjr KmsTPuAj \JPo oxK\Ph oJyKlu IjMKÔf y~Ç ßhJ~J oJyKlu ßgPT xhq k´~Jf oJSuJjJ IJUfJr ÉPxj IJñMr Ko~Jr ßvJTx∂¬ kKrmJr kKr\Pjr k´Kf VnLr xoPmhjJ k´TJv TrJ y~Ç ßhJ~J oJyKlPu IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj ‰x~h xJK\hMr ryoJj lJÀT, IJufJlár ryoJj ßoJ\JKyh, ‰x~i \MPjh Ko~J, ‰x~h vyLhMu AxuJo, ßvU IJ»Mj

jNr, kLr ‰x~h Táfám CK¨j mUKf~Jr, xJPhT ßTJPrvL, ‰x~h ÉPrv Ko~J, oJSuJjJ ‰x~h lJÀT IJyoh, ßoJ: uM“lár ryoJj, ßoJ: lPrx Ko~J, oKuäT vJTár S~JhMh, IJ»Mu TJKhr IJñMr, fJKrl IJyoh, l\Àu yT FjJo, ‰x~h IJvlJT, ‰x~h xJPhT IJyoh, ‰x~h IJxKTr Ko~J, K\~J vyLh, ‰x~h A~JKoj, Qx~h ßmuJu, ‰x~h oJÀl, ßoJ: rKlT Ko~J, ßoJ: TJoÀu AxuJo, ‰x~h fJPrT IJyoh, ‰x~h xMoj IJyoh, ßvU ßr\S~Jj, IJmMu UJP~r, oMK\mMr ryoJj, o\MohJr Ko~J, ‰x~h IJfJCr xy IPjPTÇ - ßk´x KmùK¬Ç

11 oJYt mOKav mJÄuJPhvL k´gomJPrr oPfJ \JT\oTkNet IJP~J\Pj mJKotÄyJPor KmÄuL yPu IjMKÔf yPm mOKav mJÄuJPhvL Km\Pjx FqJS~JctÇ pJ APfJoPiqA kMPrJ mOPaj \MPz mqJkT xJzJ ßlPuPZ mPu @P~J\TrJ \JKjP~PZjÇ ßhv lJCP¥vPjr CPhqJPV @P~JK\f FA FqJS~Jct IjMÔJPj mJÄuJPhv ßgPTS ßmv TP~T\j @oKπf yP~ @xPZj mPu \JjJ ßVPZÇ FZJzJ FPhPvr ßoAj KˆsPor TP~T\j ßxKuKmsKa Ck˙JkT IjMÔJj kKrYJujJ TrPmjÇ ßoJa 21Ka TqJaJVrLPf FqJS~Jct k´hJj TrJ yPmÇ KmPvw TPr pJrJ Kj\ ßoiJ S hãfJ~ FPhPv k´KfKÔf yP~PZj FmÄ FPhPvr oJKaPf mJÄuJPhPvr nJmoNKft Cöôu TPr pJPòj fJPhrPT ˝LTíKf \JjJPfA FA oyfL CPhqJV ßj~J yP~PZÇ CPhqJÜJPhr xJPg @uJk TPr \JjJ ßVPZ, FPhPv mJXJKurJ KmKnjú ßxÖPr fJPhr ßoiJr KmTJv WKaP~ pJPòj jLrPmÇ KT∂á FToJ© ßrÓáPr≤ mqmxJr xJPg \Kzf pJrJ fJPhrPTA k´Kf mZr mOKav TJrL FqJS~Jct mJ ßvl FqJS~JPctr oJiqPo ˝LTíKf k´hJj TrJ y~Ç KT∂á mJ˜KmT IPgt IjqJjq ßãP©r xlu mqKÜPhr FirPjr ˝LTíKf k´hJPjr CPhqJV ßfoj FTaJ ßYJPU kPzKjÇ oNuf” FAxm mqKÜPhr ˝LTíKf k´hJj S fJPhrPT TKoCKjKar xJPg xŒOÜ TrPfA mOPaPj k´gomJPrr oPfJ mOKav mJÄuJPhvL Km\Pjx FqJS~Jct k´hJj TrJ yPòÇ @r pKh FA ßk´JV´Jo xlu y~ fPm fJ k´Kf mZr YJKuP~ pJmJr AòJ rP~PZ mPu @P~J\Tr \JKjP~PZjÇ oNuf 21Ka TqJaJVrLPf FqJS~Jct k´hJj TrJ yPmÇ Fr oPiq rP~PZ rJAK\Ä ˆJr Im hq A~Jr, KucJr Im hq A~Jr, F≤JrPk´jJr Im hq A~Jr, KljJK¿~Ju xJKntx, ßmˆ AjPnˆr Aj mJÄuJPhv, KoKc~J F¥ @atx, k´PlvjJu xJKntx FqJ~Jct, F≤JrPk´jJr FKYnPo≤, ßmˆ Km\Pjx oqJj ≤JrPk´jJr, ßmˆ Km\Pjx SPoj F≤JrPk´jJr, TqJaJKrÄ xJkäJA~Jr Im cq A~Jr, ßmˆ YqJKraL IVtJjJAP\vj, TKoCKjKa FKéPu¿, @CaˆqJK¥Ä FKYnPo≤ Aj asJPnu F¥ aqMKr\o ßxÖr, FKéPu≤ FKYnPo≤ Aj FcáPTvj, @Ca ˆqJK¥Ä FKYnPo≤ Aj TJrL A¥sJKˆs, xMkJr oJPTta Im hq A~Jr, A≤JrjqJvjJu ßasc, uJAlaJAo Km\Pjx FKYnPo≤, kJPxtJjJKuKa Im hq A~Jr, FKéPu¿ Aj TJˆoJr xJKntxÇ Fxm TqJaJVrLPf APfJoPiqA k´Yár

jKoPjvj \oJ kPzPZÇ jKoPjvj \oJ ßh~Jr ßvw fJKrU KZPuJ 31 \JjM~JrLÇ FKhPT FqJS~Jct xŒPTt xJiJre oJjMwPT ImVf TrPf APfJoPiqA mOPaPjr 8Ka vyPr ßrJc ßvJ TPrPZ ßhv lJCP¥vjÇ Fxm ßrJc ßvJ'ßf xJiJre oJjMPwr mqJkT IÄvV´ye fJPhrPT IjMkJ´ Kjf TrPZ FmÄ xJoPj FKVP~ pJmJr C“xJy KhP~ pJPò mPu @P~J\TrJ \JKjP~PZjÇ mJKotÄyJoPT ßTPjJ FA FqJS~Jct k´hJPjr ˙Jj KyPxPm ßmPZ ßj~J yPuJ Foj k´Pvúr \mJPm ßhv lJCP¥vPjr ßY~JroqJj S FqJS~Jct IjMÔJPjr Ijqfo CPhqJÜJ KoxmJCr ryoJj \JjJj, u¥Pjr kr mJXJKu IiqMKwf KÆfL~ mOy•o vyr mJKotÄyJoÇ xm irPjr xMPpJV xMKmiJ gJTPuS ÊiMoJ© nJPuJ CPhqJÜJr InJPm mJKotÄyJPo Fr @PV FirPjr mz ßTJj IjMÔJj @P~J\j TrJ x÷m y~KjÇ fJA FmJr mqKfâoiotL F @P~J\j fJrJ mJKotÄyJomJxLPT CkyJr KhPf YJjÇ KfKj mPuj, Vf 10 jPn’r Fr TJptâo ÊÀ ymJr kr fJrJ xJiJre oJjMPwr TJZ ßgPT mqJkT xJzJ kJPòjÇ @r FA k´gomJPrr oPfJ KmKnjú ßxÖPrr oJjMwPhr KjP~ F irPjr @P~J\j TrJ yPòÇ FA FqJ~JPctr oJiqPo mOKav mJÄuJPhvL Km\PjxoqJjPhr @jMÔJKjT ˝LTíKf k´hJj TrJ yPmÇ KfKj IjMÔJj xlu TrPf xTPur xyPpJKVfJ TJojJ TPrjÇ ßhv lJCP¥vPjr nJAx ßY~JroqJj, xJÄmJKhT ‰x~h jJKxr @yoh \JjJj, mOKav mJÄuJPhvL Km\Pjx FqJS~Jct Fr oJiPo pJrJ jLrPm FA TKoCKjKaPT ßxmJ k´hJj TPr pJPòj fJPhrPT TKoCKjKar xJoPj fáPu irJr k´PYÓJ TrJ yPmÇ FZJzJ FPfJ mz FA @P~J\Pj pJrJ ¸¿r KyPxPm xyPpJKVfJr yJf mJKzP~PZj fJPhrPT @∂KrT TífùfJ \JKjP~ KfKj mPuj, mJÄuJPhvL TKoCKjKa @\ mOPaPj fJr Kj\˝ Im˙Jj ‰frL TPr KjP~PZÇ fJA FUjA xo~ pJrJ KjruxnJPm TJ\ TPr pJPòj fJPhrPT ˝LTíKf k´hJj TrJÇ ßhv lJCP¥vPjr oqJPjK\Ä cJAPrÖr, fÀj mqmxJ~L vJoLo @yoh ßYRiMrL \JjJj, Km\Pjx F≤JrPk´jJrPhr C“xJy ßpJVJPfA FA @P~J\jÇ KfKj mPuj, FA ^JT^oTkNet IjMÔJPjr oJiqPo ßhv lJCP¥vj k´oJe TPr KhPf YJ~ ßp mJKotÄyJPo S IPjT KTZá TrJ x÷mÇ FZJzJ IjMÔJPj mOKav S mJÄuJPhvL TJuYJr pgJpgnJPm láKaP~ fáuJ yPm mPuS KfKj \JjJjÇ


SURMA

SURMA 36th Year Issue 1914 Friday 13 - 19 February 2015

Britain's Highest Circulated Bangla Newsweekly

oMxKuo k´PlvjJux ßlJrJPor xÄmJh xPÿuj

jqJvjJKuˆPhr ßbTJPf IKnmJxLPhr ßnJaJr yS~Jr IJymJj

xMroJ KrPkJat u§j, 12 ßlms∆~JKr - IJxjú KmsKav kJutJPo≤ KjmtJYPj oMxKuo fgJ KmKnjú xÄUqJuWM xŒshJP~r ßnJaJrrJ oNUq nëKoTJ kJuj TrPmjÇ k´J~ 74Ka IJxPjr nJVq KjitJre TrPmj oJAV´qJ≤ TKoCKjKaÇ fJZJzJ VefJKπT xoJP\ KjP\Phr IKiTJr IJhJP~ kJutJPoP≤ KjP\Phr k´KfKjKi ßk´rPer Kmw~KaS èr∆fôkNetÇ fJA IJxPZ KjmtJYPj KjP\Phr kZPªr k´Kfluj WaJPjJr kJvJkJKv CV´mJhL jqJvjJKuˆ kJKatr C™Jj ßbTJPf oJAVqJ≤ TKoCKjKar xmJAPT 47 kOÔJ~

xJPmT FoKk vKlT ßYRiMrLr mJxJ ßgPT TTPau C≠Jr

KxPua, 12 ßlms∆~JKr - KxPua jVrLr KauJVPz ß\uJ @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT S KxPua-2 (KmvõjJg-mJuJV†) @xPjr xJPmT xÄxh xhxq vKlTMr ryoJj ßYRiMrLr mJxJ ßgPT FTKa fJ\J TTPau C≠Jr TrJ yP~PZÇ Vf 10 45 kOÔJ~

r∆vjJrJ IJuL FoKkr xJPg u§j oyJjVr KmFjKkr xJãJ“ S ˛JrTKuKk k´hJj

u§j, 12 ßlms∆~JKr - mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL hu KmFjKk u¥j oyJjVr vJUJr CPhqJPV mJÄuJPhPv mftoJj kKrK˙Kf KmPvw TPr KmFjKk ßY~JrkJxtj S xJPmT k´iJjoπLPT fJr huL~ TJptqJuP~ 47 kOÔJ~

11 oJYt mOKav mJÄuJPhvL Km\Pjx FqJS~Jct

mOPaj\MPz mqJkT xJzJ, k´˜Mf mJKotÄyJo

ßoJ” @KfTár ryoJj z mJKotÄyJo ßgPT

mJKotÄyJo, 12 ßlms∆~JKr - mOPaPj mJXJKu TKoCKjKar xmPYP~ mz APn≤ @P~J\Pjr \jq k´˜Mf yPò mJKotÄyJoÇ iJrjJ TrJ yPò, mOKav TJrL FS~JPctr kr FaJA yPf pJPò mOKav mJXJKuPhr \jq Ijqfo ßk´KˆK\~Jx APn≤Ç @r FA APnP≤r \jq IiLr @V´Py IPkãJ TrPZj mOPaj S ACPrJPk mxmJxrf mJÄuJPhvLrJÇ @VJoL 11 oJYt 47 kOÔJ~

yKmVP† oJjmfJ èo-yfqJr k´KfmJPh KmsKav k´iJjoπLr xJÄmJKhT hŒKf KmPrJiL IkrJi TJptJuP~r xJoPj pMÜrJ\q KmFjKkr KmPãJn xJVr-r∆Kj oJouJ~ hMA nJA u§j, 12 ßlms∆~JKr - mJÄuJPhPv yfqJoJouJr 3 mZr dJTJ, 12 ßlms∆~JKr - Kfj Vefπ KlKrP~ @jJ S KmPrJiL ßV´lfJr mZPrS vjJÜ y~Kj xJÄmJKhT huL~ ßjfJTotLPhr èo, yfqJ

KxPua, 12 ßlms∆~JKr - yKmVP† oJjmfJ KmPrJiL oJouJ~ hMA nJAPT ßV´lfJr TPrPZ kMKuvÇ Vf 10 ßlms∆~JKr, oñumJr hMkMPr jmLV† CkP\uJr AoJomJKz FuJTJ ßgPT fJPhr hMA\jPT ßV´lfJr TPrPZ yKmV† ßVJP~ªJ kMKuvÇ 46 kOÔJ~

hŒKf xJVr xPrJ~Jr S ßoPyÀj ÀKjr yfqJTJrLrJÇ @PuJKYf FA oJouJr fhP∂r IV´VKf KjP~ ßTJPjJ @vJr mJeL ßjA fh∂ xÄKväÓPhr TJPZÇ oJouJKar mftoJj fh∂ xÄ˙J rqJm FUPjJ yfqJryPxqr 46 kOÔJ~

mPº @∂\tJKfT xyJ~fJ TJojJ TPr KmsKav k´iJjoπLr TJptJuP~r xJoPj pMÜrJ\q KmFjKkr KmPãJn xoJPmv TPrPZÇ 10 ßlms∆~JKr, oñumJr KmPãJn xoJPmPv pMÜrJP\qr KmKnjú vyr ßgPT vf vf 46 kOÔJ~

Ve\JVre oû pMÜrJ\q vJUJr 2~ mwtkNKftPf mÜJrJ

xMjJoV† ß\uJ xKoKfr TJptTrL xrTJr jJvTfJ hoj S TKoKar xnJ IjMKÔf IkrJiLPhr ßV´lfJPr mqgt

u§j, 12 ßlms∆~JKr - xMjJoV† ß\uJ xKoKfr TJptTrL TKoKar k´go xnJ IjMKÔf yP~PZÇ Vf 2 \JjM~JKr, ßxJomJr kNmt u¥Pjr oJAPâJ Km\Pjx ßx≤JPr IjMKÔf xnJ~ xnJkKffô TPrj xÄVbPjr xnJkKf IJ»Mu IJuL rClÇ mÜJrJ mPuj, pMÜrJP\q mxmJxrf xMjJoV†mJxLr käJalot yPuJ xMjJoV† ß\uJ xKoKf pMÜrJ\qÇ 46 kOÔJ~

ZKm z Kobá

u§j, 12 ßlms∆~JKr - Ve\JVre oû pMÜrJ\q vJUJr KÆfL~ mwtkNftL CkuPã Vf 8 ßlms∆~JKr, ßrJmmJr kNmt u§Pjr oK≤KlCKr ßx≤JPr @P~JK\f FT xnJ IjMKÔf y~Ç IjMÔJPj dJTJ ßgPT xJoJK\T 47 kOÔJ~

mJÄuJPhPv KogqJ oJouJr KvTJr KTT méJr IJuL \qJPTJ

u§j, 12 ßlms∆~JKr - mJÄuJPhv ßgPT méJr @jPf KVP~ KogqJ oJouJ~ y~rJKjr KvTJr yPòj mPu IKnPpJV TPrPZj kÅJYmJPrr Kmvõ KTT mKéÄ YqJKŒ~Jj F @uL \qJPTJÇ Vf 6 ßlms∆~JKr kNmt u¥Pjr oJAPâJ Km\Pjx ßx≤JPr @P~JK\f FT xÄmJh xPÿuPj KfKj F IKnPpJV TPrjÇ F xo~ KfKj fÅJr KmÀP≠ hJP~r TrJ oJouJr jKgk© ßhKUP~ mPuj, ßTJPjJ irPjr pJYJA mJZJA ZJzJ F irPjr 46 kOÔJ~

SURMA News Group Ltd - Unit B, 10 Quaker Street, London E1 6SZ. Tel: 020 7377 9787, Fax: 020 7377 9717, for NEWS email: news@surmanews.com, for ADVERTISING : sarzahmed@surmanews.com, www.surmanews.com Registered as a Newspaper at the Post Office. Distributed throughout the E.U.

Surma issue 1914