Page 1

SURMA 36th Year Issue 1864 21 - 27 February 2014 21 - 27 rKmCx xJKj 1435 Ky\rL 8 - 14 lJ›Mj 1420 mJÄuJ 56 kOÔJ 50p www.surmanews.com ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKvr IJyoh

CkP\uJ KjmtJYPjr 1o kmt

KmFjKk-\JoJ~Jf ß\Ja vLPwt 97

CkP\uJ~ ßnJa ßY~JroqJj kPh 96Kar ßmxrTJKr lu

34

IJ.uLV-xoKgtf k´JgLt \~L

43

KmFjKk-xoKgtf k´JgLt \~L

13

\JoJ~Jf-xoKgtf k´JgLt \~L

6

KmPhsJyL S IjqJjq k´JgLt \~L

y ßTªs hUu, mqJua ßkkJr KZjfJA 9 CkP\uJ~ ßnJa m\tj, yrfJu y \JKu~JKfr IKnPpJV KmFjKkr y KxPuPa KllKa-KllKa y KmFjKk'r IKnPpJV KogqJ-IJ.uLV dJTJ, 19 ßlms∆~JrL - KxKa TPkJtPrvj KjmtJYPjr kr CkP\uJ KjmtJYPjS KmFjKk\JoJ~Jf ß\Ja \~L yP~PZÇ Vf 5 \JjM~JrLr KmfKTtf \JfL~ xÄxh KjmtJYj KmPrJiLhu fgJ 49, 50, 51 kOÔJ~

u¥j k´mJxLPhr aJTJ IJfìxJPfr IKnPpJV

kKrYJuTxy dJTJ KrP\K¿ ßyJPaPur 3 \j ßV´lfJr o∂mqTgJ : 4

xMroJ KrPkJat u¥j, 19 ßlms∆~JrL - Igt \JKu~JKfr WajJ~ ßyJPau dJTJ KrP\K¿r hMA kKrYJuTxy Kfj\jPT ßV´lfJr TPrPZ kMKuvÇ IJaTífrJ yPuj dJTJ KrP\K¿ ßyJPau F¥ KrPxJat KuKoPaPcr kKrYJuT oMxPuy 52 kOÔJ~

kJutJPoP≤ k´iJjoπLr k´PvúJ•r kmt

hvtTPhr IKiTJrPT CPkãJ TPr IlTPor @Aj ßnPñA YPuPZ u¥j KnK•T mJÄuJ nJwJr ßaKuKnvjèPuJÇ xÄmJPhr oPfJ èÀfôkNet Kmw~PT KjrKmKòjú rJUPf KmsPaPjr @APj xÄmJh YuJTJuLj xoP~ KmùJkj k´YJPrr xo~PT xLoJm≠ TPr ßhS~J yP~PZÇ xÄmJhxy xMKjKhtÓ KTZM IjMÔJj ZJzJ ˝JnJKmT xoP~ 55 kOÔJ~

u¥j, 19 ßlms∆~JrL - vqJPcJ FcáPTvj KoKjˆJr r∆vjJrJ IJuL FoKk fr∆e ßmTJrPhr mqJkJPr \r∆rL KnK•Pf khPãk ßj~Jr \jq k´iJjoπL ßcKnc TqJPor∆Pjr k´Kf IJymJj 51 kOÔJ~

FTáPv Ior ßyJT

k´Kf mZPrr jqJ~ IJVJoL ÊâmJr mJÄuJPhvxy kMPrJ KmPvõ kJKuf yPm IJ∂\tJKfT oJfínJwJ KhmxÇ mJ~Jjú'r rÜ˚Jf nJwJ IJPªJuPj IJfìfqJVTJrL xTu mLr vyLhPhr k´Kf v´≠J \JjJPm mJXJKu \JKfxy kMPrJ KmvõmJxLÇ oyJj F nJwJ KhmPx xMroJr xTu kJbT, KmùJkjhJfJ S xMiL ÊnJTJ–ãLPhr k´Kf oyJj nJwJ KhmPxr ÊPnòJÇ F CkuPãq IJoJPhr KmPvw xJKyfq xJoK~TL kzMj 27, 28, 29 S 30 kOÔJ~

aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur gJct ßxÖr FPéPu¿ FS~Jct Kmfre

kNmt u¥Pj oKyuJ UMj oJPT UMPjr hJP~ ßZPur Kmr∆P≠ IKnpMÜ Vbj u¥j, 19 ßlms∆~JrL - kNmt u¥Pjr mJXJKu oJ lJPfoJ ßmVPor ßuJrywtT yfqJTJP¥r WajJ~ fJr ßZPur Kmr∆P≠ IKnPpJV Vbj TPrPZ kMKuvÇ IJaTíf fr∆e jMr∆u AxuJoPT Vf ÊâmJr ßTJPat yJK\r TPr kMKuv fJr Kmr∆P≠ yfqJTJP¥r 52 kOÔJ~

IlTo IJAj ßnPXA YPuPZ u§j KnK•T mJÄuJ fr∆ePhr ßmTJrfô ßrJPi mqm˙J ßj~Jr IJymJj nJwJr ßaKuKnvjèPuJ r∆vjJrJ IJuL FoKk'r \j KmVPxr KmÀP≠ IJmhMu yJA xj\M ATáP~KuKa\ TKoPvPj KhPjr kr Khj u¥j ßgPT ksYJKrf mJÄuJ ßaKuKnvj metmJhL o∂Pmqr YqJPjuèPuJ xPYfjnJPmA IlTo IJAPjr u–Wj TPr pJPóZÇ ßpPyfá ksKfKa ßaKuKnvjPTA APfJkNPmt FA IKnPpJV hJKUu KmwP~ xfTt TPrPZ IlTo, ßxPyfM IùfJr TJrPe fJrJ IJAj nñ TrPZ ∏ Foj TgJ IKmvõJxqÇ

oyJj

u¥j, 19 ßlms∆~JrL - KmKmKx'r ÈxJjPc kKuKaé' IjMÔJPj ßhS~J FT o∂Pmqr k´KfTJr ßYP~ aJS~Jr yqJoPuaPxr ßumJr huL~ ßo~r k´JgtL \j KmV&Pxr KmÀP≠ jJKuv TrJ yP~PZ ATáP~KuKa\ F¥ KyCoqJj rJAax TKoPvPjÇ 51 kOÔJ~

u¥j, 19 ßlms∆~JrL - gJct ßxÖr IPVtjJAP\vj KyPxPm kKrKYf ßmxrTJrL ß˝óZJPxmL xÄVbjèPuJ aJS~Jr yqJoPuax' mJrJ~ ßp ImhJj ßrPU YPuPZ,

fJr ˝LTíKf KhPf oñumJr 18 ßlms∆~JrL k´Kf mZPrr oPfJ IJP~J\j TrJ y~ KmPvw FT FS~Jct KmfreL IjMÔJPjrÇ 52 kOÔJ~

8 cJAPrÖrPT mJAPr ßrPU KjmtJYj xŒjú, ImxJj y~Kj I∂ÆtPªôr KmKmKxKx’r jfáj ßk´KxPc≤ oJyfJm ßYRiMrL, cJAPrÖr ß\jJPru oKym ßYRiMrL xMroJ KrPkJat u¥j, 19 ßlms∆Ä~JrL : I∂ÆtPªôr ImxJj jJ TPrA xŒjú yPuJ KmsKav mJÄuJPhv ßYÍJr Im ToJxt (KmKmKxKx)’r KjmtJYjÇ TP~T\j cJAPrÖrPT KmKnjú IKnPpJPV mKyÏJr, ImqJyKfxy jJjJ khPãPkr 51 kOÔJ~


2 UmrJUmr

21 - 27 February 2014 m SURMA

nJzJ nmPj YJuM TJrUJjJr ßkJvJT ßjPm jJ ßâfJrJ

dJTJ, 18 ßlms∆~JKr - mJÄuJPhPvr ßpxm ßkJvJT TJrUJjJ~ KjrJkh TotkKrPmv ßjA ßxèPuJPf IctJr ßhPm jJ KmPvõr jJKo-hJKo ßâfJrJÇ xJnJPrr rJjJ käJ\J iPxr kr ßâfJrJ FrA oPiq ^MÅKTkNet TJrUJjJèPuJPf ßkJvJPTr \jq IctJr ßh~J mº TPr KhP~PZjÇ ÊiM ^MÅKTkNetA j~, ßpxm TJrUJjJr Kj\˝ nmj ßjA ßxèPuJPfS IctJr jJ ßh~Jr Kx≠J∂ KjP~PZ mz ßâfJrJÇ S~JuoJat, ß\Kx ßkKj, FAYF¥Fo, aJPVta, VqJk k´níKf ßâfJ k´KfÔJj AKfoPiq \JKjP~PZ ßp, nmj nJzJ KjP~ pJrJ ßkJvJT TJrUJjJ YJuJPò fJPhr TJPZ IctJr ßh~J yPm jJÇ pMÜrJÓsKnK•T FTKa ßâfJ k´KfÔJPjr ˙JjL~ k´KfKjKi jJo k´TJv jJ TrJr vPft mPuPZj, ÈrJjJ käJ\J~ ix FmÄ fJ\Krj lqJvP¿ IKVúTJP§r kr @orJ @r nJzJ TrJ nmPj C“kJKhf kPeqr IctJr KhKò jJÇ Fxm nmPjr ßTJj ßTJj TJrUJjJ~ IctJr ˙KVf TrJ yP~PZÇ' KfKj mPuj, ßp ßTJj mz hMWtajJr kr ßâfJPhr jJo jJjJ TJ~hJ~ ßjKfmJYTnJPm k´TJKvf y~Ç FPf SA ßâfJ k´KfÔJPjr xMjJo ãMeú y~Ç TJrUJjJ oJKuTrJ muPZj, ßâfJrJ pKh KjrJk•Jr I\MyJf ßhKUP~ nJzJ TrJ nmPj YJuM TJrUJjJ~ IctJr TKoP~ ßh~ fJyPu mz irPjr Kmkh yPmÇ TJre IPjT TJrUJjJr Kj\˝ nmj ßjAÇ IctJr jJ ßkPu Fxm TJrUJjJ pKh mº yP~ pJ~ fJyPu TP~T uJU v´KoPTr YJTKr pJPmÇ VJPot≤x TJrUJjJr KjrJkh TotkKrPmv KlKrP~ @jPf ßpxm khPãk ßj~J yP~PZ ßxèPuJ mJ˜mJ~Pjr @PV pJPf IctJr mº TPr ßh~J jJ y~ fJr k´Kf ß\Jr KhP~PZj TJrUJjJ oJKuTrJÇ PkJvJT k´˜MfTJrT S r¬JKjTJrTPhr xÄVbj KmK\FoAF xN© \JKjP~PZ, rJjJ käJ\J iPxr kr ßâfJrJ FT irPjr YJk xOKÓ TPrPZÇ ßpxm TJrUJjJ nJzJ TrJ nmPj ImK˙f ßxèPuJPf IctJr KhPf fJrJ Af˜f TrPZÇ fPm rJfJrJKf Im˙Jr CjúKf x÷m j~Ç TJre FTKa TJrUJjJ xKrP~ KjPf

IPjT xo~ FmÄ IPgtr k´P~J\jÇ fPm TJrUJjJ oJKuTrJ ßp fJPhr TJrUJjJ xrJPòj jJ fJ j~Ç VJ\LkMr FmÄ @ÊKu~J~ Kj\˝ nmPj IPjPT TJrUJjJ xKrP~ KjP~PZjÇ fJr oJPj kKrK˙Kfr CjúKf yPòÇ xN© \JKjP~PZ, mftoJPj 55 vfJÄv VJPot≤x TJrUJjJ nmj Kj\˝ nmPj ImK˙fÇ 33 vfJÄv TJrUJjJ nJzJ TrJ nmPj TJ\ YJuJPòÇ KmK\FoAF-r KyPxPm mftoJPj xJrJPhPv xJPz 5 yJ\Jr TJrUJjJ rP~PZÇ Fr oPiq YJuM @PZ xJPz Kfj yJ\JrÇ ßpxm FuJTJ~ nJzJ TrJ nmPj VJPot≤x oJKuTrJ k´KfÔJj YJuJPòj ßxxm FuJTJr oPiq rP~PZ dJTJr KorkMr, pJ©JmJzL, oJKumJV, añL, KUuVJÅS, jJrJ~eV† FmÄ Y¢V´JoÇ Y¢V´JPo YJuM TJrUJjJèPuJr oPiq 70 ßgPT 80 nJV nJzJ TrJ nmPj ImK˙fÇ F KmwP~ KmK\FoAFr xJPmT xnJkKf FmÄ mJÄuJPhv r¬JKjTJrT xKoKfr xnJkKf @»Mx xJuJo oNPvtKh mPuj, APò TrPuA rJfJrJKf FTKa TJrUJjJ xKrP~ ßj~J x÷m y~ jJÇ Fr \jq xoP~r hrTJrÇ xrTJr FmÄ KmK\FoAFr CKYf yPm ßâfJPhr TJZ ßgPT ßx xo~ ßYP~ ßj~JÇ FKhPT pMÜrJÓsKnK•T 26Ka UMYrJ KmKâ k´KfÔJj FmÄ msJ¥ fJPhr Kj\˝ CPhqJPV mJÄuJPhPvr ßkJvJT TJrUJjJ~ \Krk YJKuP~PZÇ \KrPkr luJlPu ßhUJ pJ~, 30 vfJÄv ßkJvJT v´KoT oPj TPr fJrJ Yro ^MÅKTr oPiq @PZÇ KmPvw TPr TJrUJjJ~ @èj uJVPu KjrJkPh ßmr yP~ @xJr ßãP© fJPhr xÄv~ rP~PZÇ FZJzJ ßkJvJT v´KoTPhr IKVú KjmtJke Kmw~T k´Kvãe mJiqfJoNuT yPuS IPitPTr ßmKv v´KoTPT oJKuT ßTJj k´Kvãe ßh~KjÇ Vf mZPrr jPn’r S KcPx’r oJPx 28Ka TJrUJjJr ßoJa 3200 v´KoPTr Skr F \Krk YJuJPjJ y~Ç \KrPk ßhUJ pJ~ 34 vfJÄv v´KoT TJrUJjJ~ IKVúTJ§ k´fqã TPrPZjÇ Fr oPiq 27 vfJÄv v´KoT oPj TPrj IKVúTJP§r xo~ KjrJkPh ßmr yP~ @xJr \jq fJPhr kptJ¬ k´Kvãe ßjAÇ

Zaman Brothers CASH & CARRY

mJÄuJ aJCPjr k´JePTPªs ImK˙f IJoJPhr F ßhJTJPj mJÄuJPhPvr pJmfL~ ¸JAx, KmKnjú fKrfrTJrL, ßpoj uJC, \JKu, TáozJ, K^ÄVJ, Kvo, uKf xy jJjJ irPer frfJ\J oJZ FmÄ fJ\J yJuJu oJÄx ßoJrV kJS~J pJ~Ç IJoJPhr FUJPj ßp ßTJj oJuJoJu kJATJrL S UMYrJ KTjPf kJPrj Ifq∂ x˜J hJPoÇ FUJPj IJKTTJr IctJr uS~J y~Ç Beef (Mix) -

Special Offer

1kg = £3.59 5kg = £15.89 Whole Sheep - £2.89 per kg 4 Baby Chicken - £7.49

1 pack Hilsha fish (6 in a pack) - £8.49 Ruhi Fish (any size) - £2.99 per kg Mrigal Fish (any size) - £3.89 per kg

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

17 - 19 Brick Lane, London E1 6PU T: 0207 247 1009 M: 07983 760 908

15 k´JgtL yfqJ S 122 \j ßlR\hJKr oJouJr @xJKo : xM\j dJTJ, 18 ßlms∆~JKr - @xjú CkP\uJ kKrwh KjmtJYPj IÄvV´yeTJrL k´JgtLPhr yuljJoJ KjmtJYj TKovPjr SP~mxJAPa k´TJv FmÄ ßnJaJrPhr oJP^ fJ k´YJPrr CPhqJV V´yPer @øJj \JKjP~PZ xMvJxPjr \jq jJVKrT (xM\j)Ç ßxJomJr xTJPu dJTJ KrPkJatJxt ACKjKar xJVr-ÀKj KoujJ~fPj ÈxM\j'-Fr CPhqJPV @P~JK\f FT xÄmJh xPÿuPj F @øJj \JjJPjJ y~Ç k´go hlJr KjmtJYPj IÄv ßj~J ßY~JroqJj k´JgtL fgq k´TJv TPr xÄmJh xPÿuPj \JjJPjJ y~, k´JgtLPhr oPiq 122 \j KmKnjú oJouJr @xJKoÇ Fr oPiq 15 \Pjr KmÀP≠ UMjxy èÀfr IKnPpJV rP~PZÇ xM\j hJKm TPr KjmtJYj TKovPj KVP~ IjMPrJi TPrS xTu CkP\uJr k´JgtLPhr fgq ßh~J y~KjÇ fgqxoNy SP~mxJAPa k´TJPvr \jq KuKUf IjMPrJi \JjJPjJ y~Ç k©-kK©TJ~ Kmw~Ka KjP~ KjmtJYj TKovPjr xoJPuJYjJ TPr Umr k´TJPvr kNmt kpt∂ fJ SP~mxJAPa k´TJv TrJ y~KjÇ 12 ßlms∆~JKr 2014 KmTJPur KhPT SP~mxJAPa fgq k´TJv TrJ yPuS 13A ßlms∆~JKr 2014 kpt∂ k´go kptJP~r 31Ka CkP\uJr fgq kJS~J pJ~KjÇ 17 ßlms∆~JKr, ßxJommJr kpt∂ kJS~J pJ~Kj KxPuPar ‰\∂JkMr S yJayJ\JrL CkP\uJr fgqÇ xÄmJh xPÿuPj k´mPºr oJiqPo CkP\uJ KjmtJYPjr ßY~JroqJj kh k´JgtLPhr KvãJVf ßpJVqfJ S oJouJ S xŒPhr @ÄKvT KmPväwe fMPu irJ y~Ç k´mPº muJ y~, 96Ka CkP\uJr ßY~JroqJj kPh k´KfƪôL 428 \j k´JgtLPhr KvãJVf ßpJVqfJr ßãP© KmPväwPe ßhUJ pJ~, 428 \j k´JgtLr oPiq IKiTJÄvA (220 \j mJ 51.40%) ˚JfT mJ ˚JfPTJ•rÇ 428 \j k´JgtLr oPiq IKiTJÄPvr ßkvJ (51.64% mJ 221 \j) mqmxJÇ TíKwr xPñ \Kzf 21.03% (90\j)Ç oJouJxoNy KmPväwe TrPu ßhUJ pJ~, 122 \Pjr (28.50%) KmÀP≠ mftoJPj oJouJ @PZ, IfLPf oJouJ KZu 148 \Pjr (34.57%) KmÀP≠, IfLf S mftoJPj Cn~ xoP~ oJouJ KZu mJ rP~PZ Foj k´JgtLr xÄUqJ 57 \j (13.31%)Ç 428 \j k´JgtLr

oPiq mJ“xKrT 2 uJU aJTJ mJ fJr ßYP~ To @~ TPrj 132 \j (30.84%) k´JgtLÇ mJ“xKrT 1 ßTJKa aJTJr ßmKv @~ TPrj 6 \j (1.40%) k´JgtLÇ 65 \j Fr xŒh 5 uJU aJTJr ToÇ CPuäUq, IPjT k´JgtLA xŒPhr oNuq CPuäU jJ TrJ~ @KgtT oNPuq xŒPhr k´Tíf kKroJe Kj„ke TrJ x÷m y~KjÇ Ikr KhPT mftoJj mJ\JroNuq CPuäU jJ TrJr TJrPeS xŒPhr k´Tíf kKroJe Kj„ke TrJ pJ~KjÇ 428 \j k´JgtLr oPiq 62 \j (14.48%) EeV´yLfJÇ xÄmJh xPÿuPj xM\j xŒJhT c. mKhCu @uo o\MohJr mPuj, KmKiKmiJj IjMpJ~L ˙JjL~ xrTJr KjmtJYj KjhtuL~ yS~Jr TgJ gJTPuS KmKnjú rJ\QjKfT hu TftíT huL~nJPm k´JgtL oPjJj~j ßh~J yPòÇ FPf FTKhPT ßpoj k´JgtL xÄUqJ TPo pJPò, IkrKhPT ßnJaJrPhr Kx≠J∂ V´yPer kKrKiS ßZJa yP~ @xPZÇ' Kmw~Ka ˙JjL~ kptJP~ VefJKπT YYtJr kKrPmvPTS KmKWúf TrPZ mPuS KfKj of k´TJv TPrjÇ xÄmJh xPÿuPj oNu k´mº kJb TPrj xM\j ßTªsL~ xojõ~TJrL KhuLk TMoJr xrTJrÇ F xo~ CkK˙f KZPuj TJ\L FmJhMu yT, \JKTr ßyJPxj, @mhMu yT, @mMu yJxjJf k´oMUÇ


UmrJUmr 3

SURMA m 21 - 27 February 2014

xoMhs kJyJrJ~ Kj\˝ ßcsJj KmoJPjr oyzJ

ßjRmJKyjLr IfqJiMKjT \JyJ\ @r KoxJAPur mqmyJr

dJTJ, 18 ßlms∆~JKr - mPñJkxJVPrr oPiq FTKa ßZJ¢ ÆLkÇ ÆLkKa mJÄuJPhPvr hUPuÇ v©∆kã FA ÆLkKa hUPu KjPf YJ~Ç ÆLk hUPur \jq yJouJ YJuJPf k´˜Mf v©∆kãÇ k´˜Mf mJÄuJPhv ßjR mJKyjLSÇ Cn~kPã YuPZ aJj aJj CP•\jJÇ Fr oPiq ßjR mJKyjL mJÄuJPhPvr ‰fKr FTKa ßcsJj KmoJj (KrPoJa TP≤sJPur xJyJPpq kKrYJKuf FA KmPvw KmoJPj rP~PZ IfqJiMKjT KnKcS TqJPorJ) @TJPv SzJ~Ç ßcsJPjr ßnfPr gJTJ TqJPorJr xJyJPpq kJS~J ßVu v©∆r Im˙JjÇ FKhPT v©∆kã kJbJ~ @PrTKa ßcsJjÇ ßcsJjKa ßjR mJKyjLr pM≠ \JyJP\r KhPT FKVP~ @xPf ßhPU ßZJÅzJ yu KoxJAuÇ oMyNPftA ±Äx yP~ ßVu ßxKaÇ FnJPmA ÊÀ yu ßjR mJKyjLr xPñ v©∆kPãr pM≠Ç jJjJ xorJP˘r mqmyJPr ßvw kpt∂ pMP≠ \~L yu mJÄuJPhv ßjR mJKyjLÇ rãJ TrJ ßVu ÆLkKaÇ jJ FKa ßTJj @xu pM≠ j~, ßjR mJKyjLr mJ“xKrT xoMhs oyzJr KY© FKaÇ VfTJu ßxJomJr VnLr mPñJkxJVPr YJuJPjJ y~ FA oyzJÇ jJjJ TJrPeA xoMhs FUj UMm èÀfôkNetÇ xoMPhsr KjPY uMKTP~ gJTJ IPdu xŒh, IgtQjKfT @r @∂\tJKfT rJ\jLKfr TJrPe mPñJkxJVr FUj IPjPTr aJPVtaÇ Ko~JjoJPrr xPñ xoMhs xLoJjJ oJouJ~ \~L yP~ xoMPhsr KmvJu FuJTJr Kj~πe kJ~ mJÄuJPhvÇ @r FA KmvJu FuJTJr KjrJk•J~ xPYÓ mJÄuJPhv ßjR mJKyjLÇ ßjR mJKyjLr myPr pMÜ TrJ yP~PZ IfqJiMKjT pM≠ \JyJ\Ç @VJoL mZPrr oPiq hM'Ka pM≠ \JyJ\ YLj ßgPT @xPZÇ KjP\Phr CPhqJPV mJjJPjJ yPò @PrJ hM'Ka pM≠\JyJ\Ç FèPuJ ßpJV yPu mqJkT vKÜvJuL yPm mJÄuJPhv ßjR mJKyjLÇ 17 ßlms∆~JKr, ßxJomJr mPñJkxJVPr IjMKÔf oyzJ~ xmirPjr @iMKjT xr†JPor mqmyJr ßhUJPjJ y~Ç k´gPoA ßZJÅzJ y~ xJPltx aM xJPltx KoxJAuÇ ßjR mJKyjLr hM'Ka pM≠\JyJ\ (C•Ju S hMmtJr) ßgPT KoxJAuèPuJ KjPãk TrJ y~Ç FKa 16 KTPuJKoaJr hNPrr uãqm˜MPf yJouJ TrPf xãoÇ Frkr mñmºM pM≠ \JyJ\ ßgPT ßZJÅzJ y~ ßxJJr uû xJPltx aM F~Jr KoxJAuÇ v©∆kPãr ßcsJjKa ±Äx TrJ y~ FA pM≠ \JyJ\ ßgPTÇ Fr ßgPT pUj KoxJAu @TJPv CPb KmP°JKrf y~ fUj @PuJr ^uTJKj ßhUJ pJ~Ç Frkr ßZJÅzJ y~ rPTa ßckg xJYt lJ~JKrÄ (@rKcKx)Ç FKa

kJKjr KjPY Im˙Jjrf v©∆kPãr xJmPoKrj ±Äx TrPf xãoÇ FKa ßZJÅzJ y~ pM≠\JyJ\ KjotNu S hM\t~ ßgPTÇ Frkr aJPVtaPT uãq TPr pM≠\JyJ\ mñmºM, hM\t~ S KjotNu ßgPT TJoJPjr @hPu ßVJuJmwte TrJ y~Ç kPr oyzJ YPu nqJPxu ßmJa xJYt F¥ Kx\Jr KhP~Ç pUj võJxÀ≠Tr IKnpJj YuKZu fUj Ijq xTu k´KfTNufJPT CPkãJ TPr mJKeK\qT \JyJ\èPuJPf v©∆kPãr ßTC @PZ KT-jJ fJ ßhUPf ToJP¥JrJ IkJPrvj kKrYJujJ ÊÀ TPrÇ KmPvw nqJPxu ßmJa KjP~ ToJP¥JrJ IKnpJPj jJPoÇ fUj ßmv UJKjTaJ hNPr @PrJ KTZM ToJP¥J ßmJa KjP~ IPkãJ TPrÇ UMm I· xoP~r oPiqA ToJP¥JrJ fuäJxL TPr KjrJkPh YPu @PxÇ FZJzJ SA oyzJ~ 1Ka ßkPasJu CPzJ\JyJ\, 1Ka ßyKuT¡Jr, 20Ka ßZJa pM≠\JyJP\r mqmyJr ßhUJPjJ y~Ç Fr mJAPr ‰xjq KjP~ ßpPf hM'Ka yJAK¸c ßmJa, ßVJuJmJÀh KjPf 8Ka KcPl¥Jr ßmJPar Yo“TJr mqmyJr k´fqã TPrj CkK˙f xmJAÇ ßjR mJKyjLr k´iJj nJAx FcKorJu lKrh yJKmm mPuj, mJÄuJPhPvr xoMhs FUj IPjT èÀfôkNet yP~ CPbPZÇ KmPvw TPr ‰mKvõT rJ\jLKfr TJrPe FKa @PrJ ßmKv èÀfôkNetÇ @oJPhr ßjR mJKyjLr mftoJPj ßZJa-mz 70Ka pM≠ \JyJ\ rP~PZÇ KfKj mPuj, ßjR mJKyjLr ßp vKÜ hrTJr fJr \jq mftoJj xrTJr xmA TrPZÇ ßjR mJKyjLPT kNetJñ „k KhPf TJ\ TPr pJPò xrTJrÇ KfKj mPuj, @orJ xoMhsxLoJ rãJr \jq pJ pJ TrJ hrTJr xmKTZMA TrmÇ ßxJomJr FA oyzJ~ k´iJj IKfKg KyxJPm CkK˙f KZPuj k´iJjoπLr KjrJk•J Kmw~T CkPhÓJ ßo\r ß\jJPru (Im.) fJPrT @yPoh KxK¨TLÇ oyzJ ßvPw xJÄmJKhTPhr k´Pvúr \mJPm KfKj mPuj, ßnRPVJKuT TJrPe mJÄuJPhPv VnLr xoMhs mªr hrTJrÇ pJPhr IKnùfJ @PZ FmÄ mJÄuJPhPvr ˝Jgt rãJ TrPm fJPhrA mªr KjotJe TrPf ßh~J yPmÇ nJrPfr xPñ ßp oJouJ rP~PZ fJ KoPa ßVPu F mqJkJPr CPhqJV ßj~J yPmÇ FZJzJ oyzJr xo~ CkK˙f KZPuj ßxjJmJKyjLr Kk´K¿kJu ˆJl IKlxJr ßu. ß\jJPru ßoJ. @mM ßmuJu, YLl Im ß\jJPru ˆJl ßu. ß\jJPru oJAjMu AxuJo, KmoJj mJKyjLr F~Jr TPoJPcJr ÉoJ~j TmLr, dJTJ ßoPasJkKuaj kMKuv TKovjJr ßmjK\r @yPohxy Kfj mJKyjLr D±tfj TotTftJrJÇ

ßfu, VqJx CP•JuPj nJrfL~ k´KfÔJPjr xPñ YMKÜ dJTJ, 18 ßlms∆~JKr - IVnLr xoMPhsr hM'Ka mäPT ßfu, VqJx IjMxºJj S CP•JuPjr \jq nJrfL~ ßTJŒJKjr xPñ 8 mZr ßo~JKh YMKÜ TPrPZ xrTJrÇ 17 ßlms∆~JKr, ßxJomJr KmTJPu rJ\iJjLr ßkPasJPx≤JPr nJrPfr IP~u IqJ¥ jqJYJrJu VqJx TrPkJPrvj (SFjK\Kx)-Fr xPñ F YMKÜ ˝Jãr TPr ßkPasJmJÄuJÇ FPf mJÄuJPhPvr rJÓsL~ ßTJŒJKj mJPkPT 10 vfJÄv ßv~Jr ßh~J yP~PZÇ IjMÔJPj IgtoπL @mMu oJu @mhMu oMKyf, k´iJjoπLr \ôJuJKj Kmw~T CkPhÓJ ßfRKlT-A-AuJyL ßYRiMrL, KmhMq“ \ôJuJKj S UKj\ xŒh k´KfoπL jxÀu yJKoh KmkM FmÄ nJrfL~ yJATKovjJr kï\ vre CkK˙f KZPujÇ oPcu KkFxKk 2012-Fr @SfJ~ 2012 xJPur KcPx’Pr IVnLr xoMPhs 9Ka S VnLr xoMPhs 3Ka mäPTr \jq hrk© @øJj TPr ßkPasJmJÄuJÇ IVnLr xoMPhs @rS hM'Ka mäPT pMÜrJPÓsr TjPTJ KlKukx (mäT 7) FmÄ xqJP≤Jx-Kâx FjJK\tr (mäT 11)-r xPñ YuKf oJPxA YMKÜ yPm mPu ßkPasJmJÄuJ TotTftJrJ \JKjP~PZjÇ nJrPfr xPñ F YMKÜPT xJiMmJh \JKjP~ IgtoπL oMKyf mPuj, C•rJKiTJr xNP©A @orJ \ôJuJKj xïPa @KZÇ ßxaJ ßoaJPf @rS \ôJuJKj @oJPhr k´P~J\jÇ mJÄuJPhPvr xJr C“kJhj vfnJV VqJPxr Skr KjntrvLu, FZJzJ KmhMq“ C“kJhj 70 vfJÄPvr ßmKv VqJPxr Skr KjntrvLuÇ FZJzJ IjqJjq Kv·TJrUJjJ S @mJKxT KoKuP~ ßoJa k´J~ 25 uJU V´JyPTr Kj~Kof VqJx xrmrJy

TrPf KVP~ xrTJrPT KyoKvo ßUPf yPòÇ IjMÔJPj k´iJjoπLr \ôJuJKj Kmw~T CkPhÓJ c. ßfRKlT-A-FuJyL ßYRiMrL mPuj, nJrPfr xyPpJKVfJ ßkPu VnLr xoMPhsr ßfu, VqJx IjMxºJj TrJ xy\ yPmÇ oJjMw CjúKf S vJK∂ YJ~Ç Cjú~Pjr \jqA nJrPfr xPñ ßfu, VqJx IjMxºJj FmÄ CP•JuPjr FA YMKÜÇ IVnLr xoMPhsr mäT 4-Fr @~fj 7269 mVtKTPuJKoaJr FmÄ mäT 9-Fr @~fj 7026 KTPuJKoaJrÇ hM'Ka mäPTr \jqA I∂f FTKa TPr TNPk SFjK\KxPT 2200 S 1850 KTPuJKoaJr uJAj aM Kc KxxKoT xJPnt TrPf yPmÇ vft IjMpJ~L, ßfu-VqJx IjMxºJj TJP\ I∂f 50 vfJÄv FmÄ CP•Juj TJP\ I∂f 90 vfJÄv mJÄuJPhvLPT pMÜ TrPf yPmÇ Pfu-VqJx kJS~J ßVPu ßoJa VqJPxr 55 vfJÄv (Tˆ KrTnJKr) kJPm SFjK\KxÇ mJKT IÄPvr oPiq ßfu S TjPcjPxPar 70 ßgPT 90 vfJÄPv FmÄ VqJPxr ßãP© 60 ßgPT 85 vfJÄv kJPm ßkPasJmJÄuJÇ IjMxºJjTJrL k´KfÔJj CP•JKuf VqJx k´gPo ßkPasJmJÄuJr TJPZ KmKâr \jq k´˜Jm ßhPm, ßkPasJmJÄuJ k´fqJUqJj TrPu ßhPvr oPiqA fífL~ kPãr TJPZ KmKâ TrPf yPmÇ mäT 4-F 8 mZPrr (5+3) YMKÜ ßo~JPhr \jq SFjK\KxPT VqJrJK≤ Igt rJUPf yPm 58 hvKoT 4 KoKu~j cuJr (38.4+20 KoKu~j) FmÄ mäT 9-Fr F IPgtr kKroJe 86 hvKoT 4 KoKu~j cuJr (64.8+21.6 KoKu~j)Ç

CHARLES SIMMONS LANDLORD / uqJ¥uct Immigration Solicitors Practising since 1998 & former Law Society Immigration Panel Member

AKoPV´vj xoxqJ?

F xŒKTtf ßp ßTJPjJ xoxqJ yPu IJoJPhr xPñ ßpJVJPpJV Tr∆j IJorJ IJkjJPhr Kmvõ˜fJr xJPg krJovt ßhPmJ IJorJ 24 IJS~Jr AoJP\tK¿ xJKntx KhP~ gJKTÇ

Nashir Uddin LLB Solicitor & Partner E:nuddin@csisolicitors.com

Entry clearence - family visitors, spouse & settlement Political Asylum and refugee cases n Child Asylum - minors n Human Rights application under ECHR n Civil Penalty emplying illegal personals n Students - Extension or further leave n Compassionate grounds - carers or elderly parents n Work permits - point based n Bail applications n Family settlements n Legacy case or further enquiries on existing applications. n If you human rights application has been refused and you think it is unfair we can always request reconsideration or seek judicial review by a High Court Judge. n

n

We also undertake work in the following areas of law: n

?

DOES YOUR AGENT HAVE? We are proud w A professional qualification?  w ARLA Membership?

0% Commission

We offer Rent Guarantee

to be ARLA member

8 Vallance Road, London E1 5HR E-mail: admin@primeestateagents.co.uk

www.primeestateagents.co.uk

Tel: 020 7375 1188 07944 872 919

Kazi Arif:Property Manager

(9am - 11pm, 7 days)

Call us TODAY!

Member of:

Criminal Matters n Civil Litigation n Family matters n Property n Probate n Bankruptcy

FREE ADVICE every Wednesday in Birmingham Office 31 York Road, Ilford, Essex IG1 3AD

T:020 8514 0000 Mobile:07949 037 203

Working with: Tower Hamlets, Newham, Barking & Degenham, Readbridge, Hackney, Waltham Forest, Southwark, Greenwich Councils.


4 KmùJkj

21 - 27 February 2014 m SURMA

yfqJxy 9 oJouJPfA @VJo \JKoj

IkrJi TPrS IirJ mJmMu

dJTJ, 18 ßlms∆~JKr - FPTr kr FT oJouJr @xJKo yP~S irJPZJÅ~Jr mJAPrA ßgPT pJPòj poMjJ V´∆Pkr oJKuT jMÀu AxuJo mJmMuÇ xŒ´Kf KjotJexJoV´L ßlPu ßoJarxJAPTu YJuTPT yfqJ FmÄ rqJPmr ßkJvJT mqmyJr TrJ oJouJ~ lJÅxPuS @APjr lJÅT VPu KjrJkPhA @PZj mJmMuÇ 45 ßTJKa aJTJrS ßmKv rJ\˝ lJÅKTxy I∂f 9Ka oJouJ~ KfKj @VJo \JKoj KjP~PZj @hJuf ßgPTÇ Vf mZPrr 31 KcPx’r mJmMPur oJKuTJjJiLj poMjJ KlCYJr kJTt nmPjr vJaJr ßnPX TMKzu WJakJzJ FuJTJr mJKxªJ vJyLj Ko~J Kjyf yS~Jr WajJ~ fJÅr mz nJA yprf @uL nJaJrJ gJjJ~ FTKa yfqJ oJouJ (jÄ-24(12)13 AÄ) hJP~r TPrjÇ Có @hJuf ßgPT \JKoPj ßmKrP~ @xJr kr ßgPTA mJmMPur xyPpJVLrJ Kjyf vJyLPjr ˝\jPhr oJouJ fMPu ßjS~Jr \jq ÉoKT KhP~ pJPòÇ mJmMPur ãofJr hJkPar TJrPe mJhL yprf @uL gJjJr kMKuPvr ßTJPjJ xyJ~fJS kJPòj jJÇ mJhLPT jJ \JKjP~ FrA oPiq yfqJ oJouJKar fhP∂r hJK~fô nJaJrJ gJjJ ßgPT KcKmPf y˜J∂r TrJ yP~PZÇ Vf mZPrr 31 KcPx’r xTJu 11aJr KhPT KjotJeJiLj poMjJ KlCYJr kJPTtr vJaJr ßnPX kPz ßoJarxJAPTPu mxJ vJyLj Ko~J (35) Kjyf yjÇ fJÅr Kjyf yS~Jr WajJ~ IxyJ~ yP~ kPz ˘L S Kfj jJmJuT x∂JjÇ ÊÀPf vJyLj yfqJ oJouJKar fh∂ TotTftJ KZPuj nJaJrJ gJjJr Fx@A @KrlÇ KfKj \JjJj, D±tfj TftíkPãr KjPhtPv oJouJKar fh∂nJr oyJjVr KcKmPf y˜J∂r TrJ yP~PZÇ F oJouJr mqJkJPr nJaJrJ gJjJr SKx ßoJyJÿh @uL mPuj, vJyLPjr o~jJfh∂ KrPkJatKa FUPjJ gJjJ~ ßkRÅZJ~KjÇ @xJKorJS \JKoPj @PZjÇ FUj oJouJKa fh∂ TrPZ KcKmÇ KjyPfr ˝\jPhr ÉoKT ßhS~Jr IKnPpJPVr xfqfJ kJS~J ßVPu ImvqA @AjVf mqm˙J ßjS~J yPmÇ xŒ´Kf jMÀu AxuJo mJmMPur KmÀP≠ @PrJ FTKa oJouJ TPrPZ rqJmÇ FKua ßlJxt rqJKkc IqJTvj mqJaJKu~Pjr (rqJm) ßkJvJTxhOv ßkJvJT mqmyJr TrJ~ poMjJ KlCYJr kJPTtr oJKuT jMÀu AxuJo mJmMuxy 13 \jPT @xJKo TPr Vf 11 \JjM~JKr rJPf nJaJrJ gJjJ~ FTKa oJouJ TPrj rqJm-1-Fr CkxyTJrL kKrYJuT kro CK¨jÇ SA Khj ßo\r UJj ßoJyJÿh @KrlMr ryoJPjr ßjfíPfô FTKa hu rqJmxhOv ßkJvJT kPr hJK~fô kJujTJPu poMjJ V´∆Pkr 12 \j KjrJk•JTotLPT ßV´¬Jr TPrÇ fJÅrJ yPòj @. yJjúJj, rJPxu vJy, oKjr ßyJPxj, vJy @uo, mJP~K\h @uo, \P~j TJK\, @mhMu @Kuo, ßxJyJV xrTJr, AxoJAu, ßoPyr @uL, xJoJh S xJAlMuÇ SA rJPfA rqJPmr CkxyTJrL kKrYJuT kro CK¨j mJhL yP~ ßV´¬JrTíf 12 KjrJk•JTotLxy poMjJ V´∆Pkr ßY~JroqJj jMÀu AxuJo mJmMuPT @xJKo TPr oJouJ TPrjÇ ßV´¬JrTífrJ kMKuPvr k´JgKoT K\ùJxJmJPh \JjJj, jMÀu AxuJo mJmMPur KjPhtPvA fJÅrJ SA ßkJvJT krPfjÇ 13 \JjM~JKr 12 KjrJk•JTotLPT TJrJVJPr kJKbP~ ßhj @hJufÇ xN© \JjJ~, vJyLj yfqJTJ§ S rqJmxhOv ßkJvJPT TKgf mJKyjL VbPjr IKnPpJPV hJP~r TrJ hMA oJouJ~ yJAPTJat ßgPT @a x¬JPyr \JKoj kJj poMjJ V´∆Pkr ßY~JroqJj jMÀu AxuJo mJmMuÇ Vf 18 \JjM~JKr @hJuPf xvrLPr yJK\r yPu ÊjJKj ßvPw KmYJrkKf jJBoJ yJ~hJr S KmYJrkKf \Jlr @yPoPhr yJAPTJat ßmû fJÅPT @a x¬JPyr \JKoj

ßhjÇ hMKa @PuJKYf oJouJ~ Có @hJuf ßgPT \JKoPj gJTJr TJrPe fh∂TJrLrJ mJmMuPT K\ùJxJmJhS TrPZj jJÇ K\ùJxJmJPhr \jq ßpJVJPpJV TrJ yPuS jMÀu AxuJo mJmMu ßTJPjJ rTo kJ•JS KhPòj jJÇ

rJ\˝ lJÅKTr 7 oJouJ 2006-07 ßgPT 2011-12 IgtmZr kpt∂ KmKnjú TrmPwt xKbTnJPm @~Tr KraJjt hJKUu jJ TrJ, KogqJ ßWJweJ KhP~ k´Tíf @~ ßVJkj ßrPU k´J~ 50 ßTJKa aJTJ Tr lJÅKTr IKnPpJPV jMÀu AxuJo mJmMu, fJÅr ˘L xJuoJ AxuJo FoKk S ßZPu vJoLo AxuJPor KmÀP≠ xJfKa oJouJ yP~PZÇ mJrmJr fJVJhJ ßhS~Jr krS mPT~J rJ\˝ kKrPvJi jJ TrJ~ FjKm@r ßgPT oJouJèPuJ À\M TrJ y~Ç Fxm oJouJ~ 155 ßTJKa 19 uJU 14 yJ\Jr 230 aJTJr fgq ßVJkj FmÄ Fr Skr k´PpJ\q 45 ßTJKa 31 uJU 28 yJ\Jr 88 aJTJ Tr lJÅKTr IKnPpJV @jJ yP~PZ fJÅPhr KmÀP≠Ç F xJf oJouJ~ Vf mZPrr 20 ßo yJAPTJPatr KmYJrkKf xJuoJ oJxMh ßYRiMrL S KmYJrkKf ßoJ. \JyJñLr ßyJPxPjr ßmû fJÅPhr FT oJPxr @VJo \JKoj ßhjÇ Frkr ßgPTA @~Tr KmnJPV hJP~r TrJ oJouJèPuJr fh∂ TJptâo K^KoP~ kPzPZÇ xÄKväÓ xN©èPuJ \JjJ~, oJouJèPuJr mJhL, FjKm@Prr CkTr TKovjJr ßoJyJÿh @fJCu yT, ßoJyJÿh \KyÀu AxuJo S hLkT TMoJr YâmftL FUj oJouJr mqJkJPr ßTJPjJ f“krfJA YJuJPòj jJÇ mJmMPur KmÀP≠ oJouJ hJP~Prr kr fJÅrJ KjP\rJA jJjJ rTo y~rJKjr KvTJr yP~PZjÇ jfMj TPr @r ßTJPjJ f“krfJ YJKuP~ jMÀu AxuJo mJmMPur ßrJPwr KvTJr yPf YJAPZj jJ fJÅrJÇ FjKm@r xN© \JjJ~, mPT~J rJ\˝ @hJP~ mJrmJr FjKm@r fJVJhJ KhPuS fJÅrJ (jMÀu AxuJo mJmMu, xJuoJ AxuJo FmÄ vJoLo AxuJo) KyxJmoPfJ rJ\˝ kKrPvJi TPrjKjÇ k´Tíf @~ ßVJkj TPr @~Tr KmmreLPf fJÅrJ KogqJ KyxJm CPuäU TPrjÇ poMjJ V´∆Pkr k´KfÔJj poMjJ ßaKuKnvj FUPjJ KyxJmoPfJ @~Tr KmmreL \oJ ßh~KjÇ poMjJ ßaKuKnvPjr jJPo AKfoPiq FjKm@r ßgPT IKca @kK• TrJ yP~PZÇ YuKf mZPrr ÊÀ ßgPTA FjKm@r rJ\˝ @hJP~ jfMj ßTRvu V´ye TPrÇ Fxm khPãPkr oPiq hLWtKhj ßgPT Tr lJÅKT KhP~ @xPZ Foj mz oJPkr k´KfÔJPjr jJPor fJKuTJ ‰fKr TrJr CPhqJV V´ye TPrÇ FjKm@Prr oNu h¬r ßgPT F KmwP~ KmKnjú Tr IûPu FmÄ Tr xJPTtPu KjPhtv ßhS~J y~Ç xÄKväÓ Tr Iûu ßgPT kJS~J fPgqr KnK•Pf FjKm@r poMjJ V´∆kPT Tr lJÅKTmJ\ KyPxPm KYK€f TPrÇ poMjJ V´∆Pkr xm KyxJmk© pJYJA-mJZJA TrPf xÄKväÓ Tr IûPur KjitJKrf Tr xJPTtuPT FjKm@Prr oNu h¬r ßgPT \ÀKr KnK•Pf KjPhtv ßhS~J y~Ç poMjJ V´∆Pkr rJ\˝ lJÅKT ßhS~J k´KfÔJjèPuJr KmÀP≠ KmKnjú IKj~o CPuäU TPr IKnPpJVoJuJ ‰fKr TPr FjKm@rÇ F ßãP© poMjJ V´∆Pkr xJfKa k´KfÔJPjr KmÀP≠ Tr lJÅKTr IKnPpJV @jJ y~Ç oJouJèPuJr oPiq YJrKaPf jMÀu AxuJo mJmMuPT mqm˙JkjJ kKrYJuT, FTKaPf ßY~JroqJj FmÄ FTKaPf k´iJj KjmtJyL KyPxPm

@xJKo TrJ yP~PZÇ IjqKhPT vJoLo TPŒJK\a Koux oJouJ~ xJuoJ AxuJoPT mqm˙JkjJ kKrYJuT S vJoLo K¸KjÄ Koux oJouJ~ ßZPu vJoLo AxuJoPT mqm˙JkjJ kKrYJuT KyPxPm @xJKo TrJ yP~PZÇ poMjJ V´∆Pkr Tr lJÅKTmJ\ k´KfÔJjèPuJr oPiq rP~PZ vJoLo TPŒJK\a Koux KuKoPac, vJoLo K¸KjÄ Koux KuKoPac, poMjJ SP~KÄ APuTPasJc KuKoPac, poMjJ K¸KjÄ Koux KuKoPac, poMjJ APuTKasT oqJjMlqJTYJKrÄ TŒJKj KuKoPac S vJoLo ßmJaj K¸KjÄ Koux KuKoPacÇ FjKm@Prr CkTr TKovjJr ßoJyJÿh @fJCu yT, ßoJyJÿh \KyÀu AxuJo S hLkT TMoJr YâmftL dJTJr ß\qÔ KmPvw \\ @hJuPf F oJouJèPuJ TPrjÇ 2006-07 ßgPT 2011-12 kpt∂ KmKnjú TrmPwt xKbT @~Tr KraJjt hJKUu jJ TrJ, KogqJ ßWJweJ KhP~ @~ ßVJkj S Tr lJÅKTr IKnPpJPV oJouJèPuJ TrJ y~Ç poMjJ V´∆Pkr k´KfÔJj poMjJ ßaKuKnvj, pJr Tr vjJÜTJrL j’r 0012014186Ç 2012-13 TrmPwt k´KfÔJjKar jJPo rJ\˝ lJÅKTr IKnPpJV rP~PZÇ F KmwP~ mz IPïr IKca @kK• rP~PZÇ F KmwP~ FjKm@Prr xÄKväÓ TotTftJ \JjJj, YuKf x¬JPy F KmwP~ xm IKj~o @kK• KjK•r \jq poMjJ ßaKuKnvj TftíkPãr oJKuPTr xPñ ßpJVJPpJV TrJ yPmÇ jJo k´TJv jJ TrJr vPft FjKm@Prr FT D±tfj TotTftJ mPuj, rJ\˝ lJÅKT KhPuS poMjJ V´∆Pkr oPfJ mz oJPkr k´KfÔJPjr KmÀP≠ FjKm@r KTZM TrPf ßVPuA @APjr lJÅT VPu Fxm hMjtLKfmJ\ k´KfÔJj kJr ßkP~ pJ~Ç Fxm mz oJPkr k´KfÔJPjr hM-FTKaPT vJK˜r @SfJ~ @jPf kJrPuA rJ\˝ lJÅKTr kKroJe TPo pJPmÇ

YJr xJÄxPhr ßkRr ßo~r kh vNjq ßWJweJ dJTJ, 18 ßlms∆~JKr : hvo \JfL~ xÄxPhr YJr\j xhxq fJÅPhr @VPu rJUJ ßkRr ßo~Prr kh ßgPT VfTJu ßxJomJr kpt∂ khfqJV TPrjKjÇ fPm Vf ßrJmmJr SA YJr ßkRr ßo~Prr kh vNjq ßWJweJ TPr KYKb KhP~PZ ˙JjL~ xrTJr KmnJVÇ SA YJr\jA kh vNjq ßWJweJxÄâJ∂ KYKb kJS~Jr Kmw~Ka KjKÁf TrPuS VfTJu kpt∂ kqJPju ßo~rPhr TJPZ hJK~fô mMK^P~ ßhjKjÇ SA YJr ßkRrxnJr kqJPju ßo~rrJ \JKjP~PZj, fJÅrJ kh vNjq yS~Jr Kmw~Ka FUPjJ \JPjj jJÇ hJK~fô KjPf ˙JjL~ xrTJr KmnJV ßgPT F-xÄâJ∂ ßTJPjJ KYKbS kJjKjÇ PkRr ßo~Prr kPh ßgPT hvo xÄxh KjmtJYPj Km\~L @S~JoL uLPVr FA YJr xJÄxh yPuj ßjJ~JUJuL-3 @xPjr oJoMjMr rvLh, ßljL-2 @xPjr Kj\Jo CK¨j yJ\JrL, YJÅkJAjmJmV†-2 @xPjr ßVJuJo ßoJ˜lJ KmvõJx S ßnJuJ-2 @xPjr @uL @\oÇ fJÅrJ pgJâPo ßYRoMyjL, ßljL, ßrJyjkMr S ßhRufUJj ßkRrxnJr ßo~rÇ ˙JjL~ xN© \JjJ~, xJÄxh KjmtJKYf yS~Jr kr k´J~ FT oJx FA YJr ßo~r hJ¬KrT TJ\ TPrPZjÇ Có @hJuPfr FTKa rJP~r xMmJPh fJÅrJ ßkRr ßo~r kPh ßgPTA xÄxh KjmtJYj TPrjÇ FÅPhr

hJK~fô mMP^ kJjKj kqJPju ßo~rrJ oPiq oJoMjMr rvLh S Kj\Jo yJ\JrL KmjJ k´KfÆKªôfJ~ KjmtJKYf yjÇ ˙JjL~ xrTJr KmnJV ßgPT ßrJmmJr SA YJr ßo~rxy xÄKväÓ mqKÜPhr kJbJPjJ KYKbPf muJ yP~PZ, oJoMjMr rvLh, Kj\Jo CK¨j yJ\JrL, ßVJuJo ßoJ˜lJ KmvõJx S @uL @\o xÄxh xhxq KjmtJKYf

yP~ vkg V´ye TrJ~ ˙JjL~ xrTJr (PkRrxnJ) @Aj, 2009-Fr 33-Fr (1) (X) CkiJrJ IjMpJ~L xrTJr SA YJr ßkRrxnJr ßo~Prr kh vNjq ßWJweJ TruÇ PkRrxnJ @APjr 19/2 iJrJ~ muJ @PZ, ßTJPjJ mqKÜ Ijq ßTJPjJ ˙JjL~ xrTJr k´KfÔJj mJ xÄxh xhxq KjmtJKYf yPu KfKj ßo~r kPh gJTJr IPpJVq yPmjÇ SA @APjr 33 iJrJ~ muJ @PZ, ßTJPjJ ßo~r xÄxh xhxq KjmtJKYf yPu ßo~Prr kh vNjq ßWJKwf yPmÇ ˙JjL~ xrTJr KmnJPVr IKfKrÜ xKYm IPvJT oJim rJ~ VfTJu mPuj, È@orJ AKfoPiq FA YJr ßo~Prr kh vNjq ßWJweJ TPr fJÅPhr KYKb kJKbP~KZÇ SA xm ßkRrxnJr kqJPju ßo~rrJA FUj ßo~Prr hJK~fô kJuj TrPmjÇ KjmtJKYf FA xJÄxPhrJ ßo~Prr kh ßgPT khfqJV TÀj mJ jJ TÀj, KYKb \JKr yS~Jr xPñ xPñ fJÅPhr kh vNjq yP~ ßVPZÇ @APj ¸Ó muJ @PZ, ßpxm ßkRr ßo~r xJÄxh yP~PZj, fJÅPhr khfqJV TrPf yPmÇ' Vf 5 \JjM~JKr IjMKÔf hvo xÄxh KjmtJYPj KjmtJKYf mqKÜPhr jJo ßVP\Pa k´TJKvf y~ 8 \JjM~JKrÇ xJÄxPhrJ vkg ßjj 9 \JjM~JKrÇ

xÄxPhr k´go ‰mbT mPx 29 \JjM~JKrÇ IKiPmvj FUPjJ YuPZÇ IKiPmvj oMufKmr xo~ FA YJr xJÄxh FuJTJ~ KVP~ ßkRrxnJ~ hJ¬KrT TJ\S TPrPZjÇ fJÅPhr oPiq oJoMjMr rvLh S Kj\Jo yJ\JrL ßkRrxnJr VJKzS mqmyJr TPrPZjÇ \JjPf YJAPu VfTJu FA YJr xJÄxhA mPuj, fJÅPhr ßo~r kh vNjq TrJ yP~PZ, KT∂á fJÅrJ khfqJV TPrjKjÇ Kj\Jo CK¨j yJ\JrL mPuj, KYKb ßkP~PZj, fPm KfKj ßo~r kh ßgPT khfqJV TPrjKjÇ fJÅPT FT\j xJÄxh S FT\j ßkRr ßo~r mPuKZPuj, FTxPñ hMA hJK~Pfô gJTJr Kmw~Ka @APj rP~PZÇ ßx \jq KfKj Ff Khj SA hJK~fô ZJPzjKjÇ @uL @\o \JjJj, È˙JjL~ xrTJr KmnJV ßgPT muJ yP~KZu, @Aj oπeJuP~r ofJof KjP~ @oJPhr Kmw~Ka kKrÏJr TrJ yPmÇ ßx \jqA @orJ Ff Khj khfqJV TKrKjÇ' PhRufUJj ßkRrxnJr kqJPju ßo~r ßoJ. @uoVLr, ßYRoMyjLr kqJPju ßo~r xJyJmMK¨j mJhu, ßljLr kqJPju ßo~r oMxPuy CK¨j yJ\JrL S ßrJyjkMPrr kqJPju ßo~r \JKyh yJxJj VfTJu xºqJ~ \JjJj, fJÅPhr FUPjJ ßTJPjJ hJK~fô ßhS~J y~KjÇ ßo~Prr kh vNjq ßWJweJ TrJr Kmw~KaS fJÅrJ \JPjj jJÇ


UmrJUmr 5

SURMA m 21 - 27 February 2014

rJokJu KmhMq“PTªs kJÅY mZPrr oPiq YJuM TrPf YJ~ xrTJr dJTJ, 18 ßlms∆~JKr - xrTJr @VJoL kJÅY mZPrr oPiq rJokJPur T~uJKnK•T KmhMq“PTªsKa YJuM TrJr uPãq TJ\ TrPZÇ F \jq ÈlJˆ asJT' TotxNKYr I∂ntMÜ TPr F k´T· mJ˜mJ~j fôrJKjõf TrJ yPòÇ YuKf mZPr k´TP·r kMPrJ TJ\ (KxKnu S~JTt) ÊÀ TrJ yPmÇ k´iJjoπLr CkPhÓJ ßfRKlT-A-AuJyL ßYRiMrL xŒ´Kf FT ßxKojJPr mPuPZj, k´TP·r kKrT·jJ~ ßpxm mqm˙J rJUJ yP~PZ, fJPf FA k´TP·r TJrPe xMªrmj ãKfV´˜ yPm jJÇ mJ˜mJ~j kptJP~S SA kKrT·jJ pgJpgnJPm TJptTr yS~Jr Kmw~Ka KjKÁf TrJ yPmÇ k´T·Ka hs∆f mJ˜mJ~j TrJ yPmÇ k´T·Ka mJ˜mJ~j TrPZ mJÄuJPhv-nJrf ßl∑¥Kvk kJS~Jr ßTJŒJKjÇ ßTJŒJKjKar KjntrPpJVq xN© \JjJ~, AKfoPiq k´TP·r oJKa nrJa ßvw yP~PZÇ xŒ´Kf ÈSjJxt AK†Kj~Jr' KyPxPm hMKa KmPhKv ßTJŒJKjPT KjP~JV ßhS~Jr k´Kâ~J YNzJ∂ kptJP~ rP~PZÇ fJrJ k´TP·r jTvJ ‰fKr TrPm FmÄ jTvJ IjMpJ~L TJ\ yPò KT jJ, fJ fhJrT TrPmÇ KmhMq“PTPªsr KjotJe KbTJhJr (AKkKx T≤sJÖr) KjP~JV S pπkJKf ßTjJr \jq hrk© YNzJ∂ TrJ yPm Z~ oJPxr oPiqÇ KmhMq“xKYm S mJÄuJPhv-nJrf ßl∑¥Kvk kJS~Jr ßTJŒJKjr mftoJj ßY~JroqJj oPjJ~Jr AxuJo mPuj, F k´TP· xPmtJ“TíÓ k´pMKÜ S mqm˙JkjJ k≠Kf k´P~JV TrJ yPmÇ xrTJr F k´T· mJ˜mJ~Pj ßTJPjJ UMÅf rJUPm jJÇ fPm k´T·Ka KjP~ kKrPmvmJhLPhr FTJÄv fLms @kK• fMPuPZjÇ FUj fJÅPhr k´iJj IKnPpJV

k´TP·r ˙Jj KjP~Ç fJÅrJ muPZj, FA k´TP·r TJrPe xMªrmj, mPjr k´KfPmv S \LmQmKY©q ãKfV´˜ yPmÇ TJP\A k´T·Ka Ijq© xKrP~ ßjS~J ßyJTÇ fJÅrJ muPZj, T~uJ kKrmyPjr xo~ Fr ãMhsJÄv ZKzP~ kPz jhL S mPjr ãKf yPmÇ T~uJ kKrmyPjr xo~ \JyJP\r vP» FmÄ rJPf YuJYuTJrL \JyJP\r @PuJPf xMªrmPjr \Lm\∂ár ˝JnJKmT \Lmj mqJyf yPmÇ KmhMq“PTPªs mqmyNf T~uJr ßiJÅ~J xMªrmjxy @vkJPvr VJZkJuJ S kKrPmv Kmkjú TPr fMuPmÇ KT∂á xrTJr S ßTJŒJKjr kã ßgPT muJ yPò-T~uJ kKrmyPjr \JyJ\èPuJ xŒNet dJTJ (TJnJrc) gJTPmÇ T~uJ SbJPjJ-jJoJPjJ yPm xŒNet ˝~ÄKâ~ k≠KfPf YuoJj KxÅKzr (TjPn~Jr ßm) xJyJPpqÇ @r @ohJKj TrJ T~uJr xmPYP~ ßZJa aMTrJKar oJkS yPm 15 ßxK≤KoaJrÇ xoMPhsr @TrJo kP~≤ mJ fJr C•Pr k´T· FuJTJ kpt∂ ßp kPg T~uJ @jJ yPm, ßx kPg mftoJPj k´KfKhj KmKnjú oJPkr k´J~ 250Ka \JyJ\ YuJYu TrPZÇ Fr oPiq \ôJuJKj ßfu, KxPo≤ KTîÄTJr S FuKk VqJPxr \JyJ\ rP~PZÇ FèPuJ Khj-rJf KjKmtPvPw YuJYu TPrÇ Fr xPñ k´KfKhj T~uJ myjTJrL FTKa mJ hMKa \JyJ\ YuPu xMªrmPjr \Lm\∂ár KmPvw ãKf yS~Jr @vïJ IoNuT mPu hJKm TrPZ k´T·xÄKväÓrJÇ KmhMq“PTPªs mqmÂf T~uJr ßiJÅ~J ßgPTS xMªrmPjr ßTJjJ ãKf yPm jJ CPuäU TPr k´T·xÄKväÓrJ mPuj, T~uJ mqmyNf yPm Cjúf oJPjrÇ @iMKjT ÈxMkJr KâKaTqJu' k´pMKÜ mqmyNf yS~J~ ãKfTr VqJx

Kj”xOf yPm xyjL~ oJ©J~Ç KmhMq“PTPªsr KYoKjr CófJ yPm 275 KoaJr (k´J~ 20 fuJ nmPjr xoJj)Ç lPu ßp ßiJÅ~J Kj”xOf yPm fJ SA CófJr KYoKj KhP~ D±tJTJPv YPu pJPmÇ xPmtJkKr KmhMq“PTPªsr YJrkJPv hMA uJU VJZ uJKVP~ TJmtjcJA IJAPcr hNwe jNqjfo kptJP~ rJUJ pJPmÇ FA KmhMq“PTPªs k´KfmZr ZJA ‰fKr yPm j~ uJU ajÇ fPm Fr FTKa ZJAS mJfJPx CzPm jJÇ xm ZJA iPr rJUJr k´pMKÜ rP~PZÇ FA ZJA IPjT hJPo KmKâ y~ mPu fJ jÓ TrJ y~ jJÇ fPm Fxm pMKÜ FmÄ ÈlJˆ asJT' TotxNKYPf I∂ntMÜ TrJ yPuS k´T·Ka mJ˜mJ~Pj FUPjJ ßmv KTZM YqJPu† rP~A ßVPZÇ Fr Ijqfo yPò, T~uJr KjntrPpJVq C“x KjKÁf TrJÇ k´T· mJ˜mJ~jTJrL ßTJŒJKj Imvq APªJPjKv~J, IPˆsKu~J S hKãe @Kl∑TJPT C“x KyPxPm KjitJre TPrPZÇ 2015 xJPu Fr ßpPTJPjJ FTKa ßhPvr xPñ YMKÜS TrJr TgJÇ KT∂á KmhMq“PTPªsr @~MÏJu 25 mZr iPr FT vfJÄPvr To xJulJrpMÜ KmkMu kKroJe T~uJr xrmrJy xŒPTt FUPjJ KjKÁf yPf kJPrKj fJrJÇ KmhMq“PTªsKa kNet ãofJ~ YJuJPf k´KfKhj k´J~ 12 yJ\Jr ßoKasT aj T~uJ uJVPmÇ fJ ZJzJ APªJPjKv~J~ ßp T~uJ kJS~J pJPm, fJPf xJulJPrr kKroJe To yPuS fJkoJj To (k´Kf ßTK\ kJÅY yJ\Jr 100 ßgPT kJÅY yJ\Jr 700 KTPuJTqJuKr)Ç FA T~uJ k´Kf aPjr hJo mftoJPj k´J~ 150 oJKTtj cuJrÇ @jJr UrY kzPm k´Kf aPj k´J~ 27 cuJrÇ

hKãe @Kl∑TJ S IPˆsKu~J~ k´Kf ßTK\Pf kJÅY yJ\Jr 800 ßgPT Z~ yJ\Jr 300 KTPuJTqJuKr kpt∂ fJkoJPjr T~uJ kJS~J pJPmÇ ßx T~uJr hJo ajk´Kf 160 cuJPrrS ßmKvÇ @jJr UrY kzPm k´Kf aPj k´J~ 39 cuJrÇ TJP\A T~uJr oJj S hJPor oPiq xojõP~r TKbj TJ\Ka TrPf yPmÇ KÆfL~ YqJPu† yPuJ T~uJ kKrmyjÇ UrY IPkãJTíf To rJUJr \jq 80 yJ\Jr ßoKasT aPjr \JyJP\ TPr T~uJ @ohJKj TrPuA nJPuJ y~Ç KT∂á FA oJPkr \JyJ\ xoMhs ßoJyjJr @TrJo kP~≤ (oÄuJ mªPrr ß\Ka ßgPT 44 jKaTqJu oJAu hKãPe) @jPf yPuS KTZMaJ UjjTJ\ TrPf yPmÇ TJre, @TrJo kP~P≤r hKãPe xoMPhsr fuPhv nrJa yP~ ß\PV CPbPZÇ Imvq Fxm YqJPu† ßoJTJKmuJ TPrA x÷Jmq hs∆ffo xoP~ k´T·Ka mJ˜mJ~j TrJ x÷m yPm mPu KmhMq“ xKYm mPujÇ ßUJÅ\ KjP~ \JjJ ßVPZ, @TrJo kP~≤ ßgPT k´T· FuJTJ kpt∂ jhL Ujj ÊÀ TrJ yP~PZÇ Fr FTJÄv TrPZ oÄuJ mªr TftíkãÇ FTJÄv TrPm KmhMq“ Cjú~j ßmJct (KkKcKm)Ç 2010 xJPu k´iJjoπL ßvU yJKxjJr nJrf xlPrr xo~ KmhMq“ S \ôJuJKj UJPf kJr¸KrT xyPpJKVfJr uPãq FTKa xoP^JfJ ˛JrT (FoSAC) ˝JãKrf y~Ç fJrkr FA xPypJKVfJr ßã© KYK¤f TPr nJrPfr xrTJKr-PmxrTJKr UJf ßgPT 500 ßoVJS~Ja KmhMq“ @ohJKj FmÄ KkKcKm-FjKaKkKxr ßpRg CPhqJPV rJokJPu SA T~uJKnK•T KmhMq“PTªsKa ˙JkPjr Kx≠J∂ KjP~ fJ mJ˜mJ~Pjr k´Kâ~J ÊÀ TrJ y~Ç

Looking for for low low cost looking business insurance? business insurance? n Restaruants & & cafes Cafes  restaurants n Takeaways  takeaways n Shops  shops n Pubs  pubs

& wine Wine bars Bars & n factories Factories 

noffices Offices

nbuy Buyto tolet letowners ownersncommercial Commercial landlords Landlordsnvans Vansnmotor Motor trade Trade

 

call us today for a free no obligation quotation

020 8983 7779 or 0800 308 1050

over 85 branches nationwide 07581 350 868

Coversure Insurance Services 71 Roman Road London E2 0QN

Coversure Insurance Services are authorised and regulated by the Financial Services Authority.


6 xŒJhTL~ / Ck-xŒJhTL~

21 - 27 February 2014 m SURMA

KvãJr mJKeK\qTre” IT˛J“ IPgtJ≠Jr! FOUNDER : Late Al-Haj Dr. Bashir Ahmed HONORARY EDITOR : Mrs. Ayesha Ahmed EDITOR : Ahmed Moyez

NEWS EDITOR : Abdul Quaium

CONTRIBUTER : Shahidul Islam Sagor

MANAGING DIRECTOR : Sarzamin Ahmed

SURMA Unit B, 10 Quaker Street London E1 6SZ

Tel: 020 7377 9787 Fax: 020 7377 9717

www.surmanews.com EDITORIAL: news@surmanews.com ADVERTISING: sarzahmed@surmanews.com

nJwJr oJx ßlms∆~JKr oyJj FTáPv ßlms∆~JKrÇ mJXJKur nJwJ @PªJuPjr oJxÇ 1952 xJPur FA KhPjA mJXJKur hJoJu ßZPuPhr rÜ ^PrKZu oJfínJwJ mJÄuJr \jqÇ mJXJKur @®kKrY~ KyPxPm FTáPv ßlms∆~JKrPT oJAuluT KyPxPm KYK¤f TrJ y~Ç ßxA xo~ mJÄuJjJoT nNUP¥ mJÄuJnJwJPT rJÓs nJwJ KyPxPm k´KfÔJ TrJr ßp xÄV´Jo, ßxA xÄV´JPo rJ\QjKfT xŒOÜfJ FPTmJPr ßjA muPuA YPuÇ ÊÀPf KZPuj xJÄÛíKfT @PªJuPjr TotLmJKyjL S @®PYfjJ~ C¨L¬ FThu ßuUT S KvãJKmh ∏ pJPhr ãáhs ãáhs k´PYÓJ FTxo~ FT oKyÀPy kKref yP~KZuÇ f“TJuLj rJ\QjKfT ßjfímOª FPTmJPrA xPYfj KZPuj jJ muJ pJPm jJÇ fPm fJPhr TJPZ rJ\QjKfT Totk∫Jr oJiqPo k´JiJjq KZu rJÓs ãofJÇ rJPÓsr IÄKvhJKrfô KjP~ fJrJ KZPuj mq˜Ç Fxm nJwJPTªsLT @PªJujPT fJrJ ßhPUKZPuj IPjTaJ \JfL~-U¥ KY∂Jr IÄv KyPxPmÇ fJrJ y~PfJ nJmPfj, rJÓs hÅJKzP~ ßVPu nJwJ-xÄÛíKf FoKjPfA k´KfÔJ kJPmÇ FKZu FTKa ßv´eLPVJÔLr nJwJ @PªJuj KjP~ k´JgKoT iJreJÇ pUj Fr fLmsfJ ßmV ßkPf gJPT fUj ßTC ßTC Fr xPñ KjP\Phr xŒOÜ TrPf C“xJyPmJi TPrjÇ KT∂á rJ\QjKfT FP\¥J KyPxPm KTÄmJ huL~ TotxNYL KyPxPm mJXJKu rJ\jLKfKmhrJ FPT V´ye TrPf mqgt yP~KZPujÇ mJXJKur nJwJr uzJA jOfJK•ôTnJPm @PuJYjJ~ ßVPu @orJ F uzJAPT yJ\Jr mZPrr uzJA KyPxPm ßhUPf kJAÇ Y\tJkPhr TKmPhr Ckr xÄÛífnJwL msJ¯erJ ßp IfqJYJr-KjptJfj YJKuP~KZu fJS KuUqnJwJ~ @\ k´oJKefÇ FThu jovNhsPVJÔL pUj fJPhr ßhmPhmLr k´Kf ˝L~ nJwJ~ k´JgtjJ rYjJ TrPfJ, KjoúmPetr nJwJPT TaJã TPr ßxA TNuLjPVJÔL mJÄuJnJwJr ßuUPhr Ckr KjkLzj YJuJPfJÇ Y\tJkPhr TKmPhr láa∂ ßfPur oPiq ßlPu yfqJr TJKyjL AKfoPiq rKYf yP~PZÇ @\PTr FTáPv ßlms∆~JKr yPuJ xoTJKuj AKfyJxÇ AKfyJx @\ fJr x∂JjPhr KjptJfPjr FTA xoJ∂rJPu hÅJz TKrP~ KhP~PZÇ @oJPhr @\PTr xJuJo, rKlT, \æJrrJ fJPhrA krŒrJoJ©Ç FUj k´vú yPuJ, KjptJfPjr FA hLWt khpJ©J~ @orJ @oJPhr nJwJPT TfaJ optJhJr @xPj k´KfÔJ TrPf ßkPrKZÇ ßp nJwJ @oJPhr @®optJhJ~ @xLj TPrPZ @orJ TL ßxA nJwJ KjP~ @PhR ßTJPjJ VmtPmJi TKr? kOKgmLPf Knjú nJwJ KvãJV´ye ßTJPjJ kJk j~Ç mrÄ IiLT nJwJùJPjr oJiqPo oJjMw KjP\PT ßpoj E≠ TPr, \JKfrJPÓsr \jqS kg IPjT xMVo TPr fáPuÇ FA V´ye yPuJ KjP\Phr k´P~J\PjÇ KT∂á ßxaJ pKh @®optJhJr ßã© yP~ hÅJzJ~ fJyPu Kj\ nJwJ @r TNu kJ~ jJÇ k´KfÔJ ßfJ IPjT hNPrr Kmw~ yP~ hÅJzJ~Ç mJÄuJPhPvr rJÓsL~ nJwJ mJÄuJ mPu @orJ pfA Vmt TKr jJ ßTj, ßTmu mJÄuJ \JjJ ßuJPTr Thr S IgtQjKfT xJluq hKrhsxLoJ~ mJx TrPZÇ fJr xPñ IKlx @hJuPf mJÄuJ nJwJ mqmyJPrr ßãP© ßp IjLyJ rP~PZ fJ k´oJe TPr rJPÓsr @jMTNuq ßTmu ßTfJKm TgJmJftJ ZJzJ @r KTZáA j~Ç FUj kOKgmLr KmKnjú \J~VJ~ ßpUJPj mJXJKu rP~PZj ßxUJPjA nJwJr vyLhPhr ˛rPe FTKa vyLh KojJr k´KfÔJ TrJr ßrS~J\ UMm YJuM rP~PZÇ fJPf ßTJPjJ ßhJPwr KTZá j~ KT∂á vyLhKojJr xmt˝ nJwJ ßk´o mJÄuJ nJwJnJKw \jPVJÔLr ßTJPjJ CkTJPr @xPm mPu oPj y~ jJÇ oNuf” YYtJr oJiqPoA oNuqJK~f yPf kJPrÇ mOPaPjr KmKnjú k´JP∂ mJXJKu \jPVJÔL ßmv KTZá vyLh KojJr VPz fáPuPZjÇ mÉmPetr xÄÛíKfr ßTªs yS~J~ mOPaPjr rJÓsmqm˙J FKaPT UMmA optJhJr xJPg ßhPUÇ lPu @orJS Fr xMPpJV KjP~KZ pPgÓÇ KT∂á mJXJKu ÛáuèPuJPf IjqJjq nJwJ KvãJ~ @oJPhr x∂JjPhr pfaJ @V´y ßhKU Kj\ nJwJ KvãJ ßj~Jr ßãP© ßfoj @V´y kKruKãf y~ jJÇ mOPaPjr KTZá KTZá ÛáPu oNu TJKrTuJPor xJPg xJo†xq ßrPU mJÄuJ KvãJr xMPpJV gJTPuS @orJ mJXJKurJA oNuf” ßxA KvãJhJPjr ßãP© pPgÓ KkKZP~ rP~KZÇ @oJPhr mJXJKu x∂JjrJ ßTj Kj\ nJwJ KvUPf ßfoj @V´y ßhUJ~ jJ? FaJ KT @oJPhr x∂JjPhr ßhJw jJKT fJPhrPT @V´yL TPr fáuPf @orJ mqgt yP~KZ ∏ fJ FUj ßhUJr Kmw~Ç IKnùrJ Kmw~Ka KjP~ nJmPmj mPu @orJ @vJ TrPf kJKrÇ mJÄuJnJwJr vyLhPhr k´Kf rAPuJ Ilár∂ nJPuJmJxJÇ

oJxMh rJjJ

- oyJ oMvKTu yPuJ PfJ! keq yPò PTJPoJKcKa - IgtJ“, IPgrs KmKjoP~ unq móM mJ PxmJÇ

TUjS FTJ S TUjS mÉ\j KoPu, TUjS mqKÜ S TUjS xÄVbj PgPT ksYrM PuUJ yP~PZ FmÄ FUjS yPò KvãJr mJKeK\qTre KTÄmJ mJKeK\qTLTrPer KmÀP≠Ç KT∂á PTJgJ~S xÄùJ PjA KvãJr mJKeK\qTrPer, pKhS CÚJ @PZ ksYrM Ç FA pUj kKrK˙Kf, fUj @oJr @\PTr PuUJr ÊÀ PyJT FTaM jJaTL~nJPmÇ @Ko muPf YJAKZ, jJaPTr xÄuJkJTJPr KuKUf PyJT @\PTr PuUJÇ fJPf FTPWP~Ko TJaPmÇ ksxñ” KvãJr mJKeK\qTreÇ PksãJka” rJ\vJyL KmvõKmhqJuP~ KvãJ mJKeK\qTrPer KmÀP≠ KmhqJgtLPhr xÄVsJo, @r Px-xÄVsJPo xrTJrL hPur kMKux S ksJAPna mJKyjLr èKumwteÇ mJÄuJPhPvr PTJPjJ FT vyPr TgJ muPZj hMA mJXJuL, pJÅPhr oPiq FT yPuj jJoTrJ S CóKvKãf kK§f\j FmÄ Ijq\j yPu&j AÄuqJP§ vsKoPTr TJ\-TrJ S ˝Phv-PlrJ FT IKf xJiJreÇ ˙Jj” kK§Pfr KuKnÄÀo mJÄuJPhPv pJPT muJ y~ csK~ÄÀoÇ

- m˜M mMP^KZÇ KT∂á PxmJ TL? - PxmJ oJPj xJKntxÇ oJPj, oJPj...muJ pJ~, FPTr YJKyhJ kNreJPgt IPjqr vsoÇ

- xqJr, @Ko TKbj mJÄuJ mMK^ jJÇ KT∂á rJ\vJyL KmvõKmhqJuP~ ZJ©-ZJ©LPhr Skr yJouJr Umr kPz UMm TÓ PkP~KZÇ - KbTA mPuPZj, FKa UMmA hM”PUr FmÄ uöJrÇ FAPfJ mJÄuJPhv! @kjJrJ nJPuJ @PZjÇ @òJ, muMj PfJ FA oJAPVsvj TrPf YJAPu, TPfJ AjPnÓPoµ...Ç - xqJr, @oJPT KT TJA§Ku muPmj, KvãJr mJKeK\qTre muPf TL PmJ^J~? - FKa mM^Puj jJ? oJPj yPò, ToJKvt~JuJA\vjÇ IgtJ“ KvãJ KjP~ mJKe\q TrJÇ - mJKe\q oJPj TL? - yJ, yJ, yJ...Ç mJKe\q oJPjS mMP^j jJ? mJKe\q oJPj yPò mqmxJÇ - @r mqmxJ oJPj? - mPu TL! mqmxJ oJPj yPò KmK\PjxÇ oJPj, IPgtr KmKjoP~ keq yóJ∂rÇ - keq oJPj TL?

- @òJ, KvãPhr PmuJ~ ÈPmfj' oJPj aJTJ PjS~J, KT∂á ZJ©Phr PmuJ~ ÈPmfj' oJPj aJTJ PhS~J PTPjJ? FTA vP»r hMA Igt PTPjJ? - iM•KM r! FT kqJÅYJPur oPiq @PrT kqJÅYJu @jPmj jJ PfJÇ oNu TgJ~ gJTMjÇ - KbT @PZÇ PxKaA muMjÇ - muuJo PfJÇ - muKZ KT, ZJ©-Pmfj @r KvãT-Pmfj PfJ xmxo~A @PZÇ FKaA PfJ IPgrs KmKjo~ PxmJ? KbT KT-jJ? fJyPu KvãJ KjP~ mJKe\q jfMj TL? - KvãJr mJKeK\qTre y~ fUj, pUj ZJ©Pmfj IPjT èe PmPz pJ~Ç - @òJÇ TPfJèe mJzPu PxKa mJKe\q y~? IgtJ“, kKroJPe TPfJaMTM kKrmftj yPu èPer KhT PgPT kKrmftj WPa KvãJ kKref y~ mJKeP\q, xqJr? - \JKj jJ, pJj! pP•Jxm! F-\PjqA @kjJPhr oPfJ IKvKãf oJjMPwr xJPg TgJ mKu jJÇ - rJVPZj PTPjJ xqJr? @kKj PfJ KvKãf S mMK≠\LmL oJjMwÇ mMK^Kj mPuA PfJ @kjJPT ksvú TruJoÇ - mMK≠\LmL yPuA KT xm lJufM ksPvúr C•r KhPf yPm? - @òJ, lJufM oJPj TL? - @Pr, nJA, @kKj KT kJVu jJKT? lJufM mMP^j jJ? lJufM oJPj @kKjÇ @kjJr oPfJ pJPhr PUP~-PhP~ PTJPjJ TJ\ PjA, PTmu fqJjJ kqJÅYJ~Ç - hJÀj PfJ! @òJ, FA ÈfqJjJ kqJÅYJPjJ' TgJaJ TLnJPm FPuJ? ÈfqJjJ kqJÅYJPjJ'r IgtaJ TL? - Cl! @kjJr oPfJ Foj jJPZJzmJªJ PfJ TUjS PhKUKj!

- PhUMj xqJr, @kKj @oJPT ÈlJufM' mPuPZj KTZM, mKuKjÇ KT∂á ÈmJªJ' muPmj jJÇ mJªJ jA TJPrJÇ @Ko oMÜ ˝JiLj oJjMw, ˝JiLj KY∂J TKrÇ fJA xm KTZMPTA ksvú TKrÇ C•r \JjJ jJ gJTPu muPmj \JKj jJÇ KT∂á PrPV-PoPV VJKu PhPmj jJ! - TL muPu? @Ko \JKj jJ? PmÀS, PmÀS FãMKeÇ @A Pxq PVa @Ca l∑o Py~JrÇ - pJKò xqJrÇ fJr @PV mKu, TgJaJ ÈPVa @Ca l∑o' j~, yPm ÈPVa @Ca Il'Ç @r ÈPy~Jr' j~, yPm ÈKy~Jr'Ç - TL muKu? PZJPaJ PuJT PTJgJTJr! @oJPT FPxKZx AÄrK\ PvUJPf! @oJPT KYKjx? \JKjx @Ko PT? - jJÇ @kKj PT? FUj @kjJPT KYjPf kJrKZ jJÇ @oJPT ksgo È@kKj', fJrkr ÈfMKo', @r FUj ÈfMA' muPZjÇ @Ko xKfq @kjJPT KYjPf kJrKZ jJÇ KT∂á @kKj KT KjP\ KYjPf PkPrPZj @kKj PT, xqJr? - @um“ KYKjÇ KT∂á PfJr oPfJ IKvKãPfr TJPZ @oJr oPfJ CóKvãPfr kKrY~ KhPf yPm jJÇ u§Pj gJKTx PfJ TL yP~PZ? PfJr oPfJ PuJTPT @Ko @oJr mJzLr YJTr KyPxPmS PpJVq oPj TKr jJÇ TL oNuq @PZ PfJr? TPfJ aJTJ Pmfj kJx fMA? AÄuqJP§ gJTPu @oJr Pmfj TPfJ yPfJ \JKjx? - PkP~KZ! PkP~KZ! KvãJr mJKeK\qTrPer Igt PkP~KZ! - oJPj? TL muPZj @kKj? - yJ, yJ, yJ...Ç È@kKj' j~, ÈfMA'-A \JKr rJUMj xqJrÇ FPfA @kjJPT PmKv oJjJ~Ç @r, KvãJr mJKeK\qTre oJPj yPò, oJjMwPT oNuqmJj kPeq kKref TrJr TJrmJrÇ ijqmJh, ijqmJh xqJr! - @Ca! @Ca!! \Jˆ @Ca, AC yJrJo\JhJ @jFcMTPac FqJ§ AVPjJPr≤! - gqJï AC, gqJï AC xqJr, lr ACr ToKkäPoµx! PjnJr aM xL AC FqJPVAj! mJA! oñumJr, 18 Plms∆~JrL 2014 KjCmJrL kJTt FPxé, AÄuqJ§ masudrana1@gmail.com

FTMPv mAPouJ ßorLjJ ßYRiMrL xMoyJj FTMPv ßlms∆~JKr @oJPhr \JfL~ \LmPjr FT Ior IiqJ~Ç @oJPhr GKfyq S IyÄTJPrr rÜKxÜ Khj, ßYfjJ~ k´öôKuf KbTJjJÇ nJwJ @PªJuPjr ßYfjJo~ F ßouJ FUj kKref yP~PZ mJXJKur V´P∫r ßouJ~Ç FaJ @oJPhr xO\jvLufJr k´fLTÇ k´KfmZr oJxmqJkL mJÄuJ FTJPcKo k´Jñe oMUKrf y~ kJKUPhr TuTJTKuPf j~, oJjMPwr kJP~r vP», @uJk-@PuJYjJ~Ç ßVJiNKu ßdPT pJ~ oJjMPwr kJP~ kJP~ SzJ iNPuJ~Ç hNr-hNrJ∂ ßgPT mAPk´oL oJjMw FPx ‰iptxyTJPr uJAPj hJÅKzP~ ßouJ~ ßdJPTÇ ˆu WMPr WMPr hM'YJrPa mAS ßfJ oJjMw ßTPj KjZT ßTRfNyPur mPvÇ APò jJ gJTPuS kJfJ SfiJ~Ç FnJPmA mA kzJr InqJx ‰fKr y~Ç Fr ßTJjS fJ“ãKeT oNuq jJS gJTPf kJPr KT∂á xoJP\r TJPZ Fr oNuq xMhNrk´xJrLÇ pJr lu krmftL k´\Pjìr oPiq kJS~J pJPmÇ mAPouJr KmPvw @Twte, ßxaJ yPò kJbTPuUPTr FTaJ ßhUJ-xJãJ“ S KouPjr nNKoÇ ßpUJPj ßuUT, kJbT, oπL, @ouJ, TKm, ZJ©, KvãT- xmJA FT \J~VJ~ FTxPñ TP~TKhPjr \jq @kj @kj ßã© ßZPz, ßUJux ßZPz FA KoujnNKoPf CkK˙f y~Ç IgtJ“ mAPouJ FTaJ ÈA≤qJPuTYM~Ju oMnPo≤' FaJ I˝LTJr TrJ pJPm jJÇ mAPouJ Ifq∂ èÀfôkNet TJre FaJ FTaJ o\Jr KoujPã©Ç dJTJ vyPr FUj Kjotu @jª kJS~Jr of \J~VJr mz InJmÇ

mAPouJ ßxA xMPpJV TPr KhPòÇ mZPr FA FTKa CkuPã TJPZ-hNPr ZKzP~ KZKaP~ gJTJ mºM-mJºm, kKrKYf\Pjr xPñ ßhUJ y~, @`J y~Ç FA @TwteS IPjT mzÇ @mJr ßouJ~ If mAP~r oJ^UJPj WMPr ßmzJPjJr FTaJ @uJhJ o\J @PZÇ mAPouJ Fxm hJK~fô kJuj TPr YPuPZÇ FmJr mAPouJr kKrxr Km˜íf yP~PZÇ mJÄuJ FTJPcKo S ßxJyrJS~JhtL ChqJPj mAPouJr @P~J\j TrJ yP~PZÇ Km˜íf FuJTJ~ mqJkT ßuJT xoJVo yPò, IPjTaJ KmkMu C“xJyC¨LkjJ~Ç ChqJPjr hMA \J~VJ~ KvÊKTPvJr S k´J¬m~ÛPhr \jq @uJhJ @uJhJ mAP~r ˆu TrJ~ xTPu @jKªfÇ KT∂á C¨LkjJ S @jª ßpj ÊiM KTZMKhPjr \jqÇ @oJr mqKÜVf IKnùfJ~ muPf kJKr xJrJKmPvõ kzM~Jr xÄUqJ TPo ßVPZÇ mJÄuJPhvS Fr mqKfâo j~Ç mA kzJ FTaJ InqJx, xÄÛíKfÇ ß\Jr TPr ßTC ßfJ mA kzJPf kJPr jJÇ FUj KaKn, KnKcS, TKŒCaJr AfqJKh xoJP\ ßpnJPm k´nJm ßlPuPZ fJPf mA kzJr InqJxaJA TPo pJPòÇ @oJPhr mA kzJr InqJx TPo ßVPZ jJ mPu mrÄ muJ nJu ToJPf @orJ mJiq yP~KZÇ ZJ©ZJ©LPhr TPoPZ kJbqmAP~r ßmJ^Jr YJPk, YJTMPrPhr TPoPZ ßrJ\VJr mJzJmJr iJªJ~ @rS ßmKv xo~ YPu pJPò mPuÇ FZJzJ mAP~r mqmyJrS TPo ßVPZÇ KmP~-\jìKhj, krLãJ~ nJu lu F xmKTZMr \jq CkyJr KyPxPm mA ßh~Jr Yu KTZMKhj @PV kpt∂ KZuÇ FUj @r oJjMw mA CkyJr ßh~ jJÇ IjqKhPT TJPur mqmiJPj oJjMPwr

nJwJr k´Kf nJumJxJ ßpj K˜Kof yP~ pJPòÇ k´KfmZr ßlms∆~JKr oJx FPuA ÈoJfínJwJ' optJhJ rãJr FA ßYfjJ~ CÆM≠ y~ oJjMwÇ mZPrr Ijq xo~ ßTJjS f“krfJ ßhUJ pJ~ jJÇ FaJ Ifq∂ hM”U\jTÇ xmPYP~ @vÄTJr Kmw~ mJÄuJnJwJr oPiq AÄPrK\ nJwJr k´mu IjMk´Pmv WPaPZÇ @orJ AÄPrK\ nJwJr k´Kf Ff ßmKv ^MÅPTKZ ßp x∂JjPT AÄPrK\ oJiqo ÛMPu nKft TKrP~ @®k´xJh IjMnm TKrÇ @orJ AÄPrK\ mJ Ijq nJwJ KvUm jJ ßTj, ImvqA KvUm KT∂á Kj\ nJwJPT mJh KhP~ j~Ç @orJ nMPu ßVKZ oJfínJwJr \jq uzJA TrJ \JKf KyPxPm @oJPhr kKrY~Ç kOKgmLr ßTJjS ßhPv Foj @®hJPjr TJKyjL ßTJgJS ßjAÇ FTMPv ßlms∆~JKr ÊiM vyLh Khmx mPuA kKrKYf j~, ACPjPÛJ FTMPv ßlms∆~JKrPT @∂\tJKfT oJfínJwJ Khmx ßWJweJ TrJ~ KmvõmqJkL F Khmx kJKuf y~Ç fJA F KhmPxr ßYfjJ rãJ S nJumJxJr fJKVPhA mJÄuJ nJwJ YYtJ mJ KmTJPv kKrmJr S KvãJñj xmt©A mJÄuJr k´Kf v´≠JvLu yPf yPmÇ @Ko @vJ TrPmJ FTKa oJPxA ßpj FTMPv ßlms∆~JKr xLoJm≠ jJ gJPT, FTMPv ßlms∆~JKr xmxo~ ßpj @oJPhr YuJr xJPg gJPTÇ mA oJjMPwr ùJj, k´ùJ mOK≠, KvãJ S ßoiJ mJzJ~Ç fJA mAPouJ dJTJPTKªsT jJ yP~ ßpj ß\uJ vyrèPuJPfS mAPouJr CPhqJV ßj~J y~Ç FPf oJjMw mA kzJr k´Kf @V´yJKjõf yPmÇ FPf mAPouJr @P~J\j TrJS xJgtT yPmÇ ßuUT : VPmwT

KmKnjúUmr S k´mº-Kjmº k´TJPvr \jq xJ¬JKyT xMroJ mJÄuJPhPvr \JfL~ ‰hKjT k´go IJPuJ, AP•lJT, xoTJu, pMVJ∂r, TJPur T≥, oJjm\Koj, ßnJPrr TJV\, \jT≥ S pJ~pJ~Khj kK©TJr k´Kf VnLrnJPm Tífù


cJTmJé 7

SURMA m 21 - 27 February 2014

hMA jÍrL kOKgmLPf KmruÇ KmFjKkr ßuJPTrJ TgJ~ TgJ~ K\~JCr ryoJjPT ‘vyLh K\~J’ mPu VuJmJK\ TPr gJPTjÇ fPm FT\j oJjMw vyLh yS~J mJ TJCPT vyLh muPf fJr ßpxm IJYJr-IJYre, èeJmuL, TotTJ¥ gJTPf y~ K\~Jr oPiq fJr ßTJjaJA ßjA mJ KZu jJÇ K\~J IVKjf oMKÜPpJ≠J ‰xKjT yfqJTJrLÇ \JKfr \jT S \JfL~ YJr ßjfJxy IPjPTr yfqJTJP¥r Ijqfo jJ~T K\~JCr ryoJjÇ fJA FT\j UMjLPT vyLh muJ k´Tíf mJ IJxu vyLPhr ImoJjjJr vJKouÇ K\~J mJÄuJPhPv yfqJr rJ\jLKfr ksmÜJÇ 27 oJPYtr K\~Jr ßWJweJ kJbPT 26 oJYt kJb TrJ yP~PZ mPuS \Wjq KogqJYJKrfJ TrJ y~Ç K\~JCr ryoJj G xo~ mñmºár jJPo pJ mPuKZPuj fJS KmFjKkr iNftrJ KoKaP~ KhPf YJ~Ç mñmºá ßvU oMK\Pmr ßhS~J GKfyJKxT 7A oJPYtr nJwe ßp nJwe ÊjPu FUjS k´KfKa mJñJKur ÂhP~ ˝JiLjfJr C&xJy C¨LkjJ \JVKrf y~ ßxA nJwe S kÅKYPv oJYt mñmºár ˝JiLjfJr ßWJwjJr mJjL KmFjKk S IJS~JoL KmPÆwL rJ\JTJr S fJPhr mºáPhr kJKT˜JjLPhr of VJ\ôJuJ iPrÇ kÅYJ•Prr 7A jPnÍr KhjKa IJxPu rJ\JTJr k´KfÔJ S oMKÜPpJ≠J ‰xKjT yfqJ KhmxÇ F KhmxPT KmFjKkr ßuJPTJr KxkJyL \jfJr Kmkäm Khmx mPu kJuj TPr \jVPer xJPg k´fJreJ TrPZÇ \JKfr \jPTr yfqJr kr ßxjJmJKyjLr oPiq ãofJr uzJA Yro IJTJr iJre TPrÇ fJPhr FA uzJAP~ ßp V´∆k ãofJ hUu TrPf xão yu fJrJ KjP\PhrPT ßhvPk´KoT xJ\JPuJÇ IJr pJrJ krJK\f yPuJ fJPhrPT nJrPfr hJuJu ßhvPhsJyL IJUqJK~f TPrPZÇ IxÄUq oMKÜPpJ≠Jr rPÜr Ckz KhP~ K\~JCr ryoJj S fJr xogtTrJ ãofJ hUu TPr ˝JiLfJr oNuqPmJi S fJr ßYfjJPT KoKaP~ KhPf f&kr yuÇ rJÓsPT ˝JiLjfJr IJhPvtr KmkrLf KhPT kKrYJKuf TPr ßhPvr xm rJ\JTJrPhr FPT FPT rJPÓsr xmtPãP© CóYJxPj k´KfKÔf TrJr pJ©J Êr∆ yuÇ kJATJrL yJPr oMKÜPpJ≠J ‰xKjT Kjij IJrÍ yuÇ kYJ•Prr xJf jPnÍr ßxjJmJKyjL KjP\Phr oPiq yJjJyJKxy ãofJr uzJAP~ xJiJre oJjMPwr ßTJj xŒTt KZu jJÇ IJr xÄyKfÇ KTPxr xÄyKf? TJr xJPg xÄyKf? kYJ•Prr 7 jPnÍr IJxPu KhmxKa rJ\JTJr k´KfÓJ KhmxÇ F KhjKa mJñJKu \JKfr \jq TuÄKTf S IKnv¬ KhjÇ KmFjKk KhjKa rJ\JTJrPhr KjP~ WaJ TPr kJuj TPrÇ K\~JCr ryoJj ãofJ hUu TrJ~ rJ\JTJrrJA CuäJPx ßlPa kPzÇ K\~J k´Tíf kPã rJ\JTJrPhrA ßjfJÇ \JKfr \jT mñmºáPT yfqJr 87 Khj kr oLr\Jlr UªTJr oMvfJT IkxJKrf yPu kYJ•Prr Z~ jPnÍr KmYJrkKf xJP~o rJÓskKf yPujÇ rJÓskKf KyPxPm xJP~o Kx≠J∂ KjPuj 77 xJPur 28 ßlms∆~JrL xJiJre KjmtJYj TPr Vek´KfKjKiPhr yJPf ãofJ y˜J∂r TPr ßhPv Vefπ ksKfKÔf TrJÇ xJiJre KjmtJYj TrJr xÄmJh K\~Jr TJPj ßkÅRZPu rJÓskKfr FA Kx≠JP∂r Kmr∆P≠ Im˙Jj KjP~ K\~J KjmtJYj IJaKTP~ ßhjÇ ßpPyfá K\~J IKf CóYJKnuJwL S ãofJ Ku≈MT mqKÜÇ rJÓskKfr kh hUu TrJA K\~Jr oNu uãqÇ fJA xJiJre KjmtJYj xŒjú yP~ Ve k´KfKjKiPhr yJPf ãofJ y˜J∂r TPr ßhPv Vefπ k´KfKÔf yP~ ßVPu K\~J rJÓskKf yS~Jr ßp ˝kú fJ mJ˜mJK~f yS~Jr ßTJj xMPpJV gJTPm jJÇ fJA K\~J lKª IJaPuj- ßxjJ k´iJPjr hJK~Pfôr xJPg k´iJj xJoKrT vJxPTr hJK~fôaJS rJÓskKfr yJf ßgPT Kj\ yJPf IJjPf kJrPu rJÓskKfr kh hUu TrJ ÊiM xoP~r mqJkJrÇ K\~J FT xºqJ~ fJr xyPpJVL KTZá kh˙ ßxjJTotTftJ S

To The Editor SURMA Unit B, 10 Quaker Street London E1 6SZ ofJoPfr \jq xŒJhT hJ~L jj

KmFKkr k´KfKa ßãP© hMA jÍrL f&krfJ KmFjKk Foj FTKa rJ\QjKfT hu pJr KnK•r k´KfKa ßãP© hMA jÍrL f&krfJ~ KjntuvLuÇ fJPhr hPur ßj©Lr \jì Khmx hMA jÍrL ZJzJS ˝JiLjfJr ßWJwT, mÉ huL~ VefPπr k´mÜJ, vyLh, \JfL~fJmJh, në~J Tmr, xÄyKf Kmkäm Khmxxy ˝JiLjfJr ˝kPãr hu KyPxPm KjP\Phr hJmL pJmfL~ KmFjKkr hMA jÍrL ßUuJÇ KmFjKk Ixfq WajJPT KjP\Phr IjMTáPu k´nJKmf TrPf rÄYÄ uJKVP~ xJK\P~ èKZP~ \jVPer TJPZ fáPu iPr KmÃJK∂ xOKÓPf S˜JhÇ KmFjKkr xJPg IjqJjq ßp xm hu rP~PZ fJrJ jJPo oJ© huÇ KmFjKkr xJPg ß\JPa jJ IJxPuS KjmtJYPj fJrJ mrJmrA KmFjKkPT xogtj KhP~ pJPóZÇ fJA KmFjKkr xJPg ß\JPar FT hKzPf jJo KuUJ IJr jJ KuUJPjJr oPiq ßTJj kJgtTq ßjAÇ fJ ßTJj KyxJPmS kPz jJÇ KmFjKk ßj©L UJPuhJ K\~J nJrPfr \ukJA èKzPf \jì V´ye TPrjÇ fJr KkfJ AZTJªJr 84 xJPu FTKa kK©TJ~ xJãJ&TJPr fJr ßoP~ UJPuhJ UJjo kMfáPur \jì 1945 xJPur 5A ßxP¡Ír mPu \JKjP~PZjÇ UJPuhJ K\~Jr Ûáu xJKatKlPTPaS \Pjìr fJKrU 5 ßxP¡ÍrÇ 91 xJPu ãofJ~ IJxJr kr UJPuhJ K\~J fJr \Pjìr fJKrU kJKæP~ 19Pv IJVÓ mPu xm fgq KmmrjLPf fáPu irJ y~Ç ãofJYáqf yS~Jr kr \JKfr \jPTr vJyJhf Khmx \JfL~ ßvJT KhmxPT KjP~ CkyJx TrJr uPãq 96 xJu ßgPT UJPuhJr \jìKhj 15A IJVÓ mPu YJKuP~ ßh~Ç 15 IJVÓ UJPuhJ K\~Jr \jì fJKrU j~ FaJ xmJr TJPZ kKrÛJrÇ 15A IJVÓ UJPuhJ K\~J fJr \jì Khmx FnJPm kJuPj fJr huL~ IPjT ßjfJ TotLPhrS KÆof rP~PZÇ ßmVo K\~J fJr k´KfKyÄxJ YKrfJgt TrPfA në~J \jì Khmx xJK\P~ ßTT TJaJ, jJYJjJKY, IJPoJh lárKf TPrj fJ PhvmJxLPT mM^Pf ßTJj IxMKmiJr TgJ j~Ç KjP\r \jìKhj KjP~ UJPuhJ K\~Jr of Kjut\q IJPrT

D E S I G N E D

W I T H

P A S S I O N

Ci±tfj mqKÜPhr xJPg KjP~ rJÓskKfr mJxnmPj yJK\r yjÇ xºqJ 7aJ ßgPT rJf 1aJ kpt∂ IPjT TgJ TJaJTJKa S mJhJjMmJPhr kr rJÓskKf xJP~o K\~Jr TJPZ k´iJj xJoKrT vJxPTr hJK~fô KhPf mJiq yjÇ Fr KTZáKhPjr oPiq K\~J xJP~Por yJf ßgPT ß\JrkNmtT rJÓskKfr kh hUu TPr ßjjÇ K\~J rJÓskKf yP~ FPTr kr FT yfqJpùxy IVKjf oMMKÜPpJ≠J ‰xKjT yfqJr xJPg KjP\r rJ\QjKfT hu Vbj TrJxy ãofJ kJTJPkJÜ S KYr˙J~L jJ yS~J kpt∂ hMA mZr kr 79 xJPu 18A ßlms∆~JrL oJvtJu u Fr IiLPj TJPrJ ßTJj oJyJfú k´YJr TrJ pJPmjJ vPft- KjmtJYj ßWJwjJ TrJ yuÇ IJS~JoL uLV mñmºá, \JKfr KkfJ CPuäU TrJ~ Kjmºj V´yePpJVq jJ yS~J~ Fxm mJh KhP~ IJmJr IJPmhj TrPf yuÇ K\~JCr ryoJjPT pJrJ mÉhuL~ VefPπr ksmÜJ mPu ßYÅYJPoYL TPrj fJrJ \JKfr xJPg ßmBoJjL S k´fJreJ TrPZÇ K\~JCr ryoJj rJÓskKfr kh hUu S ãofJ TáKãVf TrPf Vefπ k´KfÓJ~ k´KfmºTfJ xOKÓTJrL ãofJ Ku≈MT KcTPaaJr KZPujÇ mJÄuJPhPvr oJjMw jJVKrTPfô mJÄuJPhvL S \JfL~fJmJPh mJñJKu pJ KYrxfqÇ mJñJKu \JfL~fJmJPhr KnK•PfA ˝JiLjfJ IK\tf yP~PZÇ jJVKrTfô kKrmftjvLu fPm \JfL~fJmJh kKrmftjvLu j~Ç jJVKrTfô S \JfL~fJmJh hMPaJ kOgT x•ôJÇ ßp ßTJj ßhPvr ßnRVKuT xLoJr oPiq jJVKrTfô ßhPvr jJoJjMxJPr gJPTÇ fPm FTA \JfL~fJmJPhr ßuJT FTJKiT ßhPvr mJKxªJ ßfoKj FTJKiT \JfL~fJmJKhrJ FTA ßhPvr mJKxªJÇ kOKgmLPf fJr IPjT hOÓJ∂ rP~PZÇ KmFjKk ßYR¨ ßVJÓLr mMKj~JKh kKrKYKf KjP\Phr IJr mJñJKu mPu kKrY~ KhPf YJ~ jJÇ fJrJ jJKT jJVKrTPfô IJr \JfL~fJmJPh mJÄuJPhvLÇ KT IKnjm S jTu \JfL~mJKhrJÇ 5 \JjM~JrLr KjmtJYjPT ßTªs TPr KmFjKkr ßuKuP~ ßhS~J xπJxL S \KñrJ ßasj uJAj fáPu KhP~ pJ©L nKft mKVPf IJèj KhP~ yfqJTJ¥Ç pJ©L nKft mJPx ßkasu PmJoJ KhP~ KjrJkrJi KvÊ oKyuJxy oJjMw yfqJr ßp ÉKu ßUuJ TPrPZ fJPf ßhvmJxLxy Kmvõ KmPmTPT jJzJ KhP~PZÇ UJPuhJ K\~Jr ßuKuP~ ßhS~J è¥J mJKyjLr ãoJr IPpJVq IkrJPir hJ~ IPjqr WJPz YJKkP~ KhPf fJrJ hMA jÍrL ßUuJ~ ImfLjt yP~ Yro KogqJYJKrfJ, iNftJoL S WOjq TgJmftJ~ Ku¬ yP~PZÇ fJZJzJ KmYJr mKynëtf yfqJTJP¥r \jq oJ~JTJjúJr jfáj ßUuJ Êr∆ TPrPZÇ pJrJ IJAjvO–UuJ rãJ mJKyjLPT IJâoe TPr fJPhrPT yfqJ TrPf I˘v˘ KjP~ yJouJ TPr IJfìrãJxy FPhrPT hoj mJ k´Kfyf TPr \jVPer \JjoJPur KjrJk•J KhPf xÄWPwt IgmJ IjqPT yfqJ TrPf FPx pJrJ oJrJ pJj fJrJ ßTyA KjrJkh ßuJT j~Ç ßTJj ßuJPTr oOfáq TJPrJ TJoq j~Ç xπJxLPhr hoj TrPf IJAj vO–UuJ mJKyjL mqgt yPuPfJ ßhPv IJr ßTJj IJAj vO–UuJ gJTPm jJÇ \jVPer \Jj oJPur KjrJk•Jxy IJAj vO–UuJ rãJr TgJ pJrJ mPuj fJrJA IJmJr hMiwt cJTJf, xπJxL xoJP\r vJK∂ vO–UuJ KmWúTJrLPhr hoPj pgJpg mqm˙J V´yPeS xoJPuJYjJ TPrjÇ Fr∆k KÆoMUL- TgJmJftJ ryxq\jT S CP¨vq k´PjJKhfÇ KmFjKk ˝JiLjfJr kPãr hu-jJrJ\JTJrPhr kPãr hu fJ fJPhr TotTJP¥A IJ\ k´oJKefÇ PpPyfá- VJZ fJr lPuA kKrY~Ç vJoxMK¨j IJyoh oJÓJr xy-xnJkKf, pMÜrJ\q IJS~JoL uLVÇ

IMRAN TRAVEL 79159

AorJj asJPnux

ESTABLISHED AGENT SERVING THE COMMUNITY SINCE 1996

273A Whitechapel Road, London E1 1BY

Appointed Agent

Biman Bangladesh Airlines

Qatar Airlines Special fare: Direct to Sylhet from £565. (World 5 star airlines) Direct to Dhaka from £490. DAC FROM £475 RTN Low season fare (upto 30 Nov). Subject to Availability. T/C apply

designer

y takeawa

s u n

me

NATIONWIDE

DELIVERY

Kk´K≤Ä \VPf IJorJA ßxrJ D E S I G N

P R I N T

F I N I S H

FREE

D E L I V E R E D

Tel: 020 7168 1224 Unit C, Cable Street Studios, 566 Cable Street, London E1W 3HB e: sales@impressmediauk.com w: www.impressmediauk.com

CARGO SERVICE AVAILABLE / LOW RATE AND QUICK SRVICE/ FREE PICK UP FROM YOUR HOME.

Saudia Special Agent

Oman Air Cosolidated Agent

Umrah Special from £450

Direct to Chittagong from £495

We are the approved agent of all major airlines Please contact: 0207 375 0800 Mob: 07984 959885

Emial: imrantravels@hotmail.com


8 UmrJUmr

21 - 27 February 2014 m SURMA

cuJr-rqJm-kMKuv

dJTJ, 18 ßlms∆~JKr - cuJr S ˝et kJYJrTJrL YPâr xhxqPhr iPrPZ rqJKkc IqJTvj mqJaJKu~j (rqJm)Ç FÅPhr oPiq @PZj kMKuPvr TotTftJ, xJPmT ßxjJxhxq, xJPmT ACKk ßY~JroqJjÇ C≠Jr yP~PZ hMKa Kk˜u, 17Ka èKu, FTKa ßoJar-xJAPTu, ßZJrJ, rc S yJfTzJÇ ÊiM cuJr C≠Jr TrJ x÷m y~KjÇ fPm ßV´¬Jr yS~J ÈkJYJrTJrL' xJoZMu yPTr hJKm, rqJm fJÅr TJZ ßgPT 14 yJ\Jr 650 cuJr KjP~ ßVPZÇ rqJPmr hJKm, IKnpJPjr xo~ ßUJTj jJPor FT mqKÜ cuJr KjP~ xaPT kPzjÇ IxÄVKf @PZ rqJPmr TqJP¡j jJKyh @u-@Koj @yf yS~Jr fgq KjP~SÇ rqJPmr TrJ oJouJ~ muJ yP~PZ, kJYJrTJrLPhr FT\j fJÅPT rc KhP~ KkKaP~PZjÇ KYKT“xPTr mqm˙JkP© @PZ, KfKj xzT hMWtajJ~ @yf (@rKaF) yjÇ oJouJ~ WajJr xo~ muJ yP~PZ rJf KfjaJÇ KT∂á @yf yP~ TqJP¡j jJKyh yJxkJfJPu nKft yP~PZj rJf 11aJ 10 KoKjPaÇ oJouJ~ muJ yP~PZ, IKnpJPjr xo~ (ÊâmJr rJPf) TqJP¡j jJKyhPT KkKaP~KZPuj aJñJAPur Ko\tJkMr CkP\uJr mÉKr~J ACKj~Pjr xJPmT ßY~JroqJj @mhMx xmMr (67)Ç rqJPmr xÄmJh KmùK¬Pf muJ yP~PZ, vKjmJr hMkMr FTaJ 30 KoKjPa @ÊKu~Jr ßhJxJAh mJ\Jr ßgPT ˝et S cuJr ßYJrJYJuJj YPâr oNu ßyJfJ xmMr ßY~JroqJjPT @aT TrJ y~Ç rqJPmr yJPf ßV´¬JrTífrJ yPuj xJnJr oPcu gJjJr FFx@A lK\TMu AxuJo (35), Imxrk´J¬ ‰xKjT ßr\JCu yT (40), ßoJ. xM\j ßvU (25), KorJj UJj (35), xJoZMu yT (58), xJPmT ßY~JroqJj @mhMx xmMr (67)Ç FÅPhr KmÀP≠ Vf ßrJmmJr hMKa oJouJ TPrPZ rqJmÇ FTKa @AjvO⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr nM~J kKrYP~ rqJPmr Skr yJouJÇ IjqKa I˘ @APjÇ rqJPmr xÄmJh KmùK¬Pf muJ yP~PZ, xJoZMu yPTr ßhS~J fgqoPf xmMr ßY~JroqJjPT @aT TrJ y~Ç xJnJr oPcu gJjJ~ @jJ yPu @mhMx xmMr mPuj, È@Ko hMkMPr mJ\JPr mPx YJ UJKòuJoÇ rqJm @oJPT KjP~ FPxPZÇ ßTj FPjPZ mM^Pf kJrKZ jJÇ' rqJm-4-Fr IKijJ~T ßo\r

ßoJ˜JKl\Mr ryoJj mPuPZj, IKnpJPjr xo~ ßUJTj jJPor FT mqKÜ cuJr KjP~ xaPT kPzjÇ fPm rqJPmr oJouJ~ ßUJTj SrPl xJöJh jJoKa CPuäU gJTPuS KkfJr jJo S KbTJjJ ßhS~J ßjAÇ cuJPrr k´xñ ßjAÇ oPcu gJjJ xN© \JjJ~, K\ùJxJmJPh FFx@A lK\TMu \JKjP~PZj, ßUJTPjr ßhS~J fgq IjMpJ~L KfKj IKnpJPj ßVPZjÇ ßUJTPjr mJKz aJñJAPur Ko\tJkMrÇ KfKj @AjvO⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr ßxJxt KyPxPm TJ\ TPrjÇ

k´go UMPh mJftJ: Vf vKjmJr xTJu ßkRPj j~aJ~ rqJm ßgPT VeoJiqoTotLPhr oMPbJPlJPj kJbJPjJ UMPh mJftJ~ (FxFoFx) muJ y~, xJnJPr xπJxLPhr @âoPe FT\j rqJm xhxq èÀfr @yfÇ KfKj mftoJPj dJTJ KxFoFAPY (xKÿKuf xJoKrT yJxkJfJu) KYKT“xJiLjÇ I˘xy kJÅY xπJxL @aTÇ KÆfL~ UMPh mJftJ: ßmuJ ßkRPj hMAaJr KhPT kJbJPjJ @PrTKa FxFoFPx muJ y~, rqJPmr IKnpJPj nM~J @AjvO⁄uJ mJKyjLr kKrYP~ IkyrPer xo~ ˝et S cuJr ßYJrJYJuJj YPâr FT\j xhxq FmÄ IkyreTJrL YPâr oNu ßyJfJ FFx@A lK\TMu S YJr xhxq @aTÇ xÄmJh KmùK¬: SA Khj rqJPmr kJbJPjJ xÄmJh KmùK¬Pf muJ y~, ÊâmJr rqJPmr FTKa ßVJP~ªJ hu \JjPf kJPr, pPvJr ßgPT BVu kKrmyj mJPx ßUJTj S xJoZMu jJPor hM\j xJPmT ßY~JroqJj xmMPrr FTKa cuJPrr YJuJj KjP~ dJTJ~ @xPmjÇ KT∂á ßUJTj KmvõJxWJfTfJ TPr SA cuJPrr YJuJjKa FTKa IkyreTJrL hPur oJiqPo KZjfJA TrJPmÇ FrA iJrJmJKyTfJ~ rqJm-4-Fr FTKa hu ÊâmJr rJf xJPz j~aJ~ xJnJr FuJTJ~ IKnpJPjr kKrT·jJ YNzJ∂ TPrÇ xJoZMu S ßUJTj AKfoPiq kJaMKr~J WJPa BVu kKrmyj ßgPT ßjPo Ijq FTKa mJPx dJTJr KhPT rSjJ ßhjÇ KT∂á ybJ“ fJÅrJ xJnJr mJxˆqJP¥ ßjPo pJjÇ Frkr fJÅrJ @ÊKu~J

pJS~Jr \jq rJ˜J IKfâo TPr KxKa ßx≤JPrr xJoPj pJjÇ xJoZMu F xo~ @ÊKu~J pJS~Jr \jq FTKa ßuJTJu mJPx SPbjÇ ßr\JCu, lK\TMu S fJÅr xyPpJVLrJ SA mJPx CPb xJoZMuPT Ikyre TPr KjPY jJKoP~ @PjjÇ F kptJP~ SA YPâr FT\j xhxq xJoZMPur TJZ ßgPT cuJPrr kqJPTaKa ßTPz ßjjÇ F xo~ rqJPmr huKa WajJ˙Pu ßkRÅPZ IkyreTJrL YPâr YJr\jxy ßYJrJYJuJjTJrL xJoZMuPT @aT TPrÇ xÄmJh KmùK¬Pf muJ y~, kuJfT xhxqPhr irJr \jq rqJm fJÅPhr KkZM ßj~Ç KTZMãe kPr TqJP¡j jJKyPhr ßlJj ßgPT rqJmPT \JjJPjJ y~, KfKj xJnJr ßgPT @a KTPuJKoaJr hNPr Kr~Jh VqJPrP\r TJZJTJKZ @yf Im˙J~ rJ˜Jr kJPv kPz @PZjÇ fJÅPT C≠Jr TPr xJnJPrr FjJo ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPu ßjS~J y~Ç oJouJ~ pJ @PZ: @ÊKu~Jr jmLjVr FuJTJ~ Tftmq kJuPjr xo~ rqJm xhxqrJ ÊâmJr KhmJVf rJf KfjaJr KhPT \JjPf kJPrj, xJnJPrr ßxJmJyJjmJV FuJTJ~ KxKa ßx≤JPrr xJoPj dJTJ-@KrYJ oyJxzPTr kKÁo kJPv TKfk~ hMÏífTJrL nM~J @AjvO⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr xhxq kKrY~ KhP~ IkrJi TrJr \jq Im˙Jj TrPZjÇ Umr ßkP~ rqJm xhxqrJ rJf ßkRPj YJraJr KhPT ßxUJPj IKnpJj YJKuP~ FFx@A lK\TMu AxuJo, ßr\JCu yT, xM\j ßvU, KorJj UJj, xJoZMu yT S @mhMx xmMrPT @aT TPrjÇ F xo~ ßUJTj jJPor FT\j kJKuP~ pJjÇ PV´¬JPrr xo~ @mhMx xmMr rc KhP~ rqJm TotTftJ TqJP¡j jJKyh @u@KojPT @WJf TrPu fJÅr oJgJ ßlPa pJ~ FmÄ cJj ßYJ~Ju ßgÅfPu pJ~Ç fJÅr hMKa hJÅf ßnPX pJ~Ç fJÅPT xJnJPrr FjJo ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPu nKft TrJ y~Ç kPr dJTJr xKoûKuf xJoKrT yJxkJfJPu ˙JjJ∂r TrJ y~Ç FjJo ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPur jKg S mqm˙JkP© ßhUJ pJ~, TqJP¡j jJKyhPT nKft TrJ y~ ÊâmJr rJf 11aJ 10 KoKjPaÇ KfKj xzT hMWtajJ~ @yf (@rKaF) yj mPu mqm˙JkP© CPuäU TrJ y~Ç

PV´¬JrTífPhr IKnPpJV: xJoZMu yTPT xJnJr gJjJ~ @jJ yPu KfKj mPuj, È@Ko xJfãLrJxy xLoJ∂mftL ß\uJ ßgPT kJKrv´KoPTr KmKjoP~ cuJr myj TPr xJnJr S rJ\iJjLr mqmxJ~LPhr ßkRÅPZ KhAÇ ÊâmJr xJfãLrJ ßgPT 14 yJ\Jr 650 @PoKrTJj cuJr KjP~ BVu kKrmyPjr FTKa mJPx FPx rJf j~aJr KhPT xJnJr mJxˆqJP¥r IhNPr KxKa ßx≤JPrr xJoPj jJKoÇ ßxUJj ßgPT xJnJr@ÊKu~Jr mJPx CbPf ßVPu ßr\JCu S KorJj @oJPT jJoPf mJiq TPrjÇ F xo~ xJhJPkJvJPT rqJm xhxqrJ @oJPhr ßWrJS TPr @oJr kJP~ mJÅiJ gJTJ cuJr KjP~ ßjjÇ' FFx@A lK\TMu mPuj, ÈcuJr @xJr Umr ßkP~ rJf j~aJr KhPT @Ko xJhJPkJvJPT mJxˆqJ¥ FuJTJ~ pJAÇ cuJrxy xJoZMuPT mJx ßgPT jJoJPjJr krkrA rqJm xhxqrJ @oJPhr KWPr ßlPujÇ @Ko kKrY~ ßhS~Jr krS rqJm @oJPhr @aT TPrÇ' kMKuv TotTftJrJ pJ mPuj: xJnJr oPcu gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) ßoJ˜lJ TJoJu mPuj, fgqhJfJr (PxJxt) oJiqPo Umr ßkP~ @oJPTxy D±tfj TftíkãPT jJ \JKjP~ FFx@A lK\TMu ßxJxt KjP~ ÊâmJr rJf j~aJr KhPT KxKa ßx≤JPrr xJoPj pJjÇ xJoZMu yT mJx ßgPT jJoPu lK\TMu S fJÅr ßxJxt fJPT @aT TrJr ßYÓJ TPrÇ KT∂á FTA ßxJPxtr oJiqPo Umr ßkP~ rqJm xhxqrJS ßxUJPj CkK˙f y~ FmÄ xmJAPT @aT TPrÇ SKx mPuj, FFx@A lK\TMPur ßoJarxJAPTu KjP~ dJTJ~ pJS~Jr kPg dJTJ-@KrYJ oyJxzPT asJPTr xPñ iJÑJ ßUP~ @yf yj rqJPmr TqJP¡j jJKyhÇ fUj rJf 10aJÇ ˙JjL~rJ fJÅPT C≠Jr TPrjÇ Kmw~Ka rqJmPT \JjJPjJ yPu fJrJ fJÅPT FjJo ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPu KjP~ nKft TPrjÇ k´fqãhvtLPhr mÜmq: nJTMftJ ßxfMr kJPvr Kr~Jh AK†Kj~JKrÄ S~JTtvPkr KoK˘ TmLr ßyJPxj mPuj, ÈÊâmJr rJf 10aJr KhPT oJgJ S oMPU @WJf uJVJ FT ßuJTPT xzPTr Skr kPz TJfrJPf ßhKUÇ fJÅPT C≠Jr TPr S~JTtvPk KjP~ pJAÇ fJÅr oMPbJPlJj ßgPT ßlJj TPr \JjPf kJKr KfKj

rqJPmr TotTftJÇ kPr rqJPmr ßuJT\j FPx fJÅPT yJxkJfJPu ßjjÇ' rqJm TotTftJr mÜmq: rqJm-4 xJnJr TqJPŒr IKijJ~T ßo\r ßoJ˜JKl\Mr ryoJj mPuj, rqJPmr KmÀP≠ kMKuv S @xJKoPhr IKnPpJV xfq j~Ç rqJm ßTJPjJ cuJr C≠Jr TrPf kJPrKjÇ IKnpJPjr xo~ ßUJTj jJPor FT mqKÜ cuJr KjP~ xaPT kPzjÇ KfKj mPuj, @xJKoPhr rPcr @WJPfA TqJP¡j jJKyh @yf yj, xzT hMWtajJ~ j~Ç xmtPvw: oJouJr fh∂nJr rqJmPT ßhS~Jr \jq Vf ßrJmmJr IKfKrÜ kJmKuT k´KxKTCar ßoJ. xJoxMr ryoJj dJTJr ß\qÔ KmYJKrT yJKTo vyLhMu AxuJPor @hJuPf @Pmhj TPrPZjÇ

poMjJ V´∆Pkr KmÀP≠ 1100 ßTJKa aJTJ ãKfkNre oJouJ

jMÀu AxuJo mJmMu, fJÅr ˘L ßZPuxy Iñk´KfÔJjèPuJr KmÀP≠ xoj \JKr

dJTJ, 18 ßlms∆~JKr - poMjJ V´∆Pkr ßY~JroqJjxy xJf\Pjr KmÀP≠ FT yJ\Jr 100 ßTJKa aJTJ ãKfkNrPer oJouJ TPrPZ mxMºrJ V´∆Pkr Iñk´KfÔJj Aˆ SP~ˆ k´kJKat ßcPnukPo≤Ç 17 ßlms∆~JKr, ßxJomJr dJTJr k´go pMVì ß\uJ \\ @hJuPf Aˆ SP~ˆ k´kJKat ßcPnukPoP≤r ßY~JroqJj S FoKc @uyJ\ @yPoh @Tmr ßxJmyJj mJhL yP~ oJouJKa TPrjÇ fJÅr kPã IqJcPnJPTa oJoMj ßYRiMrL @hJuPf oJouJ hJKUu TPrjÇ oJouJ~ poMjJ V´∆Pkr ßY~JroqJj S poMjJ Kk´K≤Ä IqJ¥ kJmKuPTvjPxr FoKc jMÀu AxuJo mJmMu, fJÅr ˘L xJuoJ AxuJo, ßZPu vJoLo AxuJo, ‰hKjT pMVJ∂Prr xŒJhT xJAlMu AxuJoxy poMjJ Kk´K≤Ä IqJ¥ kJmKuPTvjx, pMVJ∂r, poMjJ KlCYJr kJTt jJPor k´KfÔJjèPuJPT KmmJhL TrJ yP~PZÇ KmYJrT ßoJ. l\Pu FuJyL nMA~J oJouJKa V´ye TPr KmmJhLPhr k´Kf xoj \JKrr KjPhtv ßhjÇ FTA xPñ @VJoL 31 oJYt xoj ßlrPfr \jq Khj iJpt TPrjÇ oJouJr @rK\Pf muJ y~, Vf mZPrr 28 IPÖJmr KmmJhLPhr oJKuTJjJiLj ‰hKjT

pMVJ∂r kK©TJr k´go kOÔJr 4 j’r TuJPo ÈmxMºrJ yJKfP~ KjP~PZ 50 yJ\Jr ßTJKa aJTJr xŒK• : oπL, xKYPmr KmÀP≠ 3 yJ\Jr ßTJKa aJTJ WMw V´yPer IKnPpJV : hs∆f fhP∂r hJKm TPr k´iJjoπLr y˜Pãk TJojJ'FA KvPrJjJPo FTKa k´KfPmhj k´TJv TrJ y~Ç @rK\Pf muJ y~, k´KfPmhjKa Yro KogqJ, KmÃJK∂Tr S KnK•yLjÇ krKhj 29 IPÖJmr ÈcqJk, CkTKoKar \JKu~JKfr WajJ~ ßfJukJz S Km˛~' KvPrJjJPo FTA kK©TJ~ FTA KmwP~ KogqJ, KmÃJK∂Tr mÜmq KhP~ @PrJ FTKa KogqJ xÄmJh ZJkJ y~Ç oJouJr mJhLr kã ßgPT @xJKoPhr kK©TJ~ mxMºrJr KmÀP≠ k´TJKvf xÄmJhKa nMu KZu oPot FTKa k´KfmJh ZJkJPjJr \jq IjMPrJi \JjJPjJ y~Ç

KT∂á @xJKorJ k´KfmJhk©Ka hJ~xJrJnJPm k´TJv TPrjÇ @rK\Pf IKnPpJV TrJ y~, KmmJhLrJ KjP\Phr mqmxJK~T ˝Jgt yJKxPur \jq fJÅPhr oJKuTJjJiLj ‰hKjT pMVJ∂r kK©TJr oJiqPo TM“xJoNuT, KogqJ, KmÃJK∂Tr S oJjyJKjTr xÄmJh k´TJv TPr hLWtKhj iPr mxMºrJPT y~rJKj TPr @xPZÇ FA xÄmJh k´TJPvr lPu ßhPvr \jVe S xMiLxoJP\r TJPZ mxMºrJ V´∆Pkr oJjyJKj WPaPZ FmÄ FT yJ\Jr 100 ßTJKa aJTJr mqmxJK~T ãKf yP~PZÇ k´xñf, Fr @PV Vf 9 ßlms∆~JKr pMVJ∂r kK©TJr oJKuT jMÀu AxuJo mJmMu, xŒJhT xJuoJ AxuJoxy ßoJa kJÅY\jPT @xJKo TPr oJjyJKjr oJouJ TPrj mxMºrJ V´∆Pkr KxKj~r Ckmqm˙JkjJ kKrYJuT ßoJ. ßmuJP~f ßyJPxjÇ SA Khj dJTJr oyJjVr yJKTo ßoJ. fxÀöJoJj mJhLr mÜmq V´ye TPr ÊjJKj ßvPw IKnPpJV @oPu ßjjÇ FTA xPñ @hJuf nJaJrJ gJjJr nJrk´J¬ TotTftJPT IKnPpJPVr KmwP~ fh∂ TPr k´KfPmhj hJKUPur \jq @VJoL 14 FKk´u Khj iJpt TPrjÇ


UmrJUmr 9

SURMA m 21 - 27 February 2014

KmFjKkr xPñ iotKnK•T huèPuJr aJjJPkJPzj

dJTJ, 18 ßlms∆~JKr - KmFjKkr xPñ ß\JPar vKrT iotKnK•T huèPuJr xŒPTtr aJjJPkJPzj YuPZÇ 5 \JjM~JKrr KjmtJYPjr kr ÊÀ yS~J F aJjJPkJPzj Khj Khj mJzPZÇ iotKnK•T huèPuJr xPñ KmFjKkr xUq KaPT gJTJ-jJ gJTJ KjP~S FTrTo xÄvP~r xOKÓ yP~PZ mPu xÄKväÓ FTJKiT xN© \JKjP~PZÇ KmFjKkr ßjfífôJiLj 19-huL~ ß\JPa iotKnK•T YJrKa hu rP~PZÇ ßxèPuJ yPuJ \JoJ~JPf AxuJoL, AxuJoL GTqP\Ja, ßUuJlf o\Kux S \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJoÇ huèPuJr vLwt˙JjL~ TP~T\j ßjfJ \JjJj, KmFjKk FUj @∂\tJKfT oyuPT ßhUJPf YJPò ßp ß\JPar vKrT yPuS AxuJok∫L huèPuJ KmFjKkr Skr ffaJ k´nJm rJPU jJ mJ huèPuJr Skr KmFjKk KjntrvLu j~Ç F TJrPe KmFjKk hOvqf FTirPjr hNrfô m\J~ rJUPf YJAPZÇ \JoJ~Jf AxuJoL S ßylJ\Pf AxuJo ßgPT xM¸Ó hNrfô m\J~ rJUJr \jq KmFjKkr k´Kf ACPrJkL~ kJutJPoP≤r k´˜JPmr kr ßgPT huKar ßjfJrJ Foj oPjJnJm ßhUJPòjÇ FPf AxuJok∫L huèPuJ I˝K˜Pf kPzPZÇ xmtPvw CkP\uJ kKrwPhr KjmtJYPj k´JgtL YNzJ∂ TrJr ßãP©S \JoJ~Jfxy iotKnK•T huèPuJ KmFjKkr TJPZ èÀfô kJ~KjÇ KmFjKkr xPñ xoP^JfJ jJ yS~J~ F KjmtJYPjr k´go hlJr 97 CkP\uJr oPiq 28KaPf \JoJ~Jf k´JgtL KhP~PZÇ Fr ßmKvr nJV ßãP©A KmFjKkr ßjfJrJ k´JgtL yP~PZjÇ @mJr AxuJoL GTqP\Ja TP~TKa CkP\uJ~ ßY~JroqJj S nJAx ßY~JroqJj kPh fJÅPhr hu ßgPT k´JgtL KhPf ßYP~S KmFjKkr vLwt ßjfíPfôr TJZ ßgPT xJzJ kJ~KjÇ huL~ xNP© \JjJ ßVPZ, KmFjKkr xPñ AxuJoL

GTqP\JPar oPjJoJKuPjqr xN©kJf y~ 15 \JjM~JKr KmFjKkr ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~Jr xÄmJh xPÿuPjÇ SA Khj ß\JPar IjqJjq ßjfJr xPñ IjMÔJPj ßpJV ßhj AxuJoL GTqP\JPar ßY~JroqJj @mhMu uKfl ßj\JoLSÇ KT∂á mxJr ßY~Jr jJ ßkP~ KfKj rJV TPr xPÿuj˙u fqJV TPrjÇ Kmw~Ka fUj KmFjKkr hJK~fôvLu ßjfJPhr j\Pr @jJ yPuS fJÅrJ èÀfô ßhjKjÇ Frkr UJPuhJ K\~Jr 5 ßlms∆~JKrr xÄmJh xPÿuPj @oπe ßkP~S AxuJoL GTqP\JPar ßTJPjJ ßjfJ pJjKjÇ Frkr 20 \JjM~JKr rJ\iJjLr ßxJyrJS~JhtL ChqJPj 19-huL~ ß\JPar KjmtJYPjJ•r k´go xoJPmPv iotKnK•T huèPuJPT @xPf KjPwi TrJ y~Ç F KjP~ huèPuJr oPiq k´KfKâ~J yP~PZ mPu \JjJ ßVPZÇ F TJrPe \JoJ~JPf AxuJoL, AxuJoL GTqP\Ja S \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo SA xoJPmPv pJ~KjÇ fPm ßUuJlf o\KuPxr ßTªsL~ ßjfJ oMK\mMr ryoJj ßkvS~JKr xoJPmPv ßVPuS mÜífJ ßhS~Jr xMPpJV kJjKjÇ FojKT fJÅr CkK˙Kfr TgJS oJAPT muJ y~KjÇ KT∂á ß\JPar mJKT vKrT huèPuJr ßjfJrJ mÜífJ TPrPZjÇ FPf ßUuJlf o\KuPxr ßjfJrJ ãM… yjÇ \Ko~Pfr ßjfJrJ \JjJj, fJÅPhr oyJxKYm oMlKf S~JÑJx IPjT Khj iPr TJrJVJPr @PZjÇ fJÅPT oMÜ TrJr \jq ß\JPar k´iJj vKrT KmFjKkr TJZ ßgPT ßTJPjJ @AKj xyJ~fJ ßoPuKjÇ F \jq \Ko~Pfr oPiqS ßãJn @PZÇ iotKnK•T huèPuJr ßjfJPhr hJKm, KmFjKkr xPñ WKjÔfJr TJrPe fJÅrJ yJouJ-oJouJ S y~rJKjr KvTJr FmÄ xrTJKr xÄ˙JèPuJr TPbJr j\rhJKrPf @PZjÇ ßTJPjJ ßTJPjJ

huPT ß\Ja ßgPT ßmr TPr @jPf xrTJKr oyu ßgPT f“krfJS @PZÇ F Im˙J~ KmFjKkr FKzP~ YuJr oPjJnJm fJÅPhr yfJv TPrPZÇ ßTC ßTC KmT· KY∂J TrPZjÇ F KjP~ KjP\Phr oPiq FTJKiT ‰mbTS yP~PZÇ \JjPf YJAPu AxuJoL GTqP\JPar ßY~JroqJj @mhMu uKfl ßj\JoL KmFjKkr xPñ AxuJok∫L vKrT huèPuJr oJjKxT hNrfô xOKÓr TgJ ˝LTJr TPrjÇ KfKj mPuj, ß\JPa gJTJ iotKnK•T huèPuJr KmFjKkr xŒPTt ßoJyoMKÜ WaPf pJPòÇ huèPuJr èÀfôkNet TP~T\j ßjfJ \JjJj, xŒPTtr F aJjJPkJPzj ß\JPar nJXPjr kptJP~ pJPm KT jJ, fJ Kjntr TrPZ KmFjKkr SkrÇ KjP\rJ ß\Ja ßgPT ßmKrP~ ßVPu fJÅPhr xrTJPrr ÈhJuJu' KyPxPm KYK¤f TrJ yPf kJPrÇ fJÅrJ FA IkmJh KjPf YJj jJÇ PUuJlf o\KuPxr oyJxKYm @yoh @mhMu TJPhr mPuj, vKrTPhr mqJkJPr KmFjKkr vLwt˙JjL~ ßjfJPhr oPiq ofKmPrJi @PVS KZuÇ KT∂á FUj fJ k´Ta yP~PZÇ F Im˙J~ ß\JPar ßYP~ huL~ TJptâPo fJÅrJ ßmKv C“xJyL mPu KfKj \JjJjÇ P\JPar FTJKiT xN© \JjJ~, KjmtJYPjr kr ßgPT ß\JPa \JoJ~JPfr Skr KjntrvLufJ ToJPf KmFjKkr jLKfKjitJrTPhr FTKa IÄv f“kr rP~PZÇ F IÄv oPj TPr, ßhz-hMA mZr iPr \JoJ~Jf rJ\kPg ßp xKyÄx @PªJuj TPrPZ, fJPf huKa xŒPTt ßhvKmPhPv ßjKfmJYT iJreJ ‰fKr yP~PZÇ F TJrPe huKa ßgPT KjrJkh hNrfô m\J~ rJUJr ßTRvu Imu’j TPrPZ KmFjKkÇ F TJrPe \JoJ~JfS KmFjKkr Skr Ix∂áÓÇ

mJÄuJ jJ ßvUJr TJrPe AÄPr\L oJiqPor KvãJgtLrJ IitKvKãf dJTJ, 19 ßlms∆~JKr - AÄPr\L oJiPo pJrJ kzJPvJjJ TrPZ fJrJS IitKvKãf TJre fJrJ mJÄuJ nJwJ KvUPZ jJÇ FojKT mJÄuJPhPvr AKfyJx, ˝JiLjfJ xÄV´Jo KTZáA fJrJ \JjPZ jJÇ mJÄuJ FTJPcKor oyJkKrYJuT vJoxMöJoJj UJj Fxm TgJ mPujÇ mqKÜVf ßjoPkäa, ßlˆáj, mqJjJr FojKT mqKÜVf VJKzr j’r ßkäPaS mqmyJr TrPf yPm mJÄuJ nJwJÇ FT oJPxr oPiqA FKa mJ˜mJ~j TrJr KjPhtv xPmtJó @hJuPfrÇ @r VeoJiqo, k´vJxPj ßTj mJÄuJ nJwJ mqmyJPrr KjPhtv ßh~J yPm jJ FA KmwP~ xrTJPrr TJPZ \mJm ßYP~PZ yJAPTJatÇ fPm KmPhKv hNfJmJx S k´KfÔJPjr ßãP© FA @Phv k´PpJ\q yPm jJÇ ßoJPhr Vrm ßoJPhr @vJ, @oKr mJÄuJ nJwJÇ ßlms∆~JKr @xPuA mJÄuJ nJwJr k´Kf xTPur hrh ßmPz pJ~Ç Fr xMrãJ~ jJjJ KhT KjP~ ÊÀ y~

@PuJYjJÇ KT∂á oMhsJr CPJ KkPbA ßYJPU kPz Knjú KY©Ç rJ˜J~ ßmr yPuA ßYJPU kPz AÄPr\L nJwJ~ ßuUJ mJyJKr ßkJˆJr S KmuPmJctÇ KmPhKv nJwJ~ ßuUJ KmuPmJct èPuJr kJPv mJÄuJ ßuUJèPuJ mzA ŸJjÇ FojKT KmvõKmhqJu~ kptJP~S IPjTaJA KjmtJKxf mJÄuJ nJwJÇ FTA ßxsJPf VJ nJKxP~PZ VeoJiqoèPuJÇ ßaKuKnvPjr KmùJkjèPuJPfS InJm rP~PZ mJÄuJrÇ FA mJÄuJ nJwJPT rJPÓsr xm ßãP© k´KfKÔf TrPf 1987 xJPu @Aj TrJ y~Ç IPjT xrTJKr TJP\r of FA @APjr TJptTJTPrr ßãP©S iNPuJ \PoPZ 27 mZr iPrÇ ßvw kpt∂ Vf ßrJmmJr Kmw~Kar \jq Có @hJuPfr TJPZ @K\t \JjJPjJ y~Ç @r ßxJomJr yJAPTJat FT oJPxr oPiq KmKnjú KmùJkjxy ßmvKTZá KmuPmJct, xJAjPmJct mJÄuJ~ ÀkJ∂Prr @Phv \JKr TPrÇ

Kr\Jnt ßnPX k∞J ßxfá j~ : oMKyf

dJTJ, 18 ßlms∆~JKr - \ôJuJKj ßfu S xJr @ohJKjr oPfJ k≠KfPf FuKx UMPuA k∞J ßxfá KjotJPer \jq k´P~J\jL~ KmPhvL ßTjJTJaJ FmÄ ‰mPhKvT oMhsJr xÄ˙Jj yPm mPu \JKjP~PZj IgtoπL @mMu oJu @mhMu oMKyfÇ 17 ßlms∆~JKr, ßxJomJr xKYmJuP~ FT xÄmJh xPÿuPj IgtoπL mPuj, Kr\Jnt ßnPX k∞J ßxfá KjotJe TrJ yPm mPu VeoJiqPo ßpxm Umr k´TJKvf yPò fJ KbT j~Ç ßTJPjJ Im˙JPfA Kr\Jnt ßnPX k∞J ßxfá KjotJe TrJ yPm jJÇ KfKj mPuj, @orJ ßpnJPm \ôJuJKj ßfu, xJr S Vo @ohJKjr ßãP© FuKx ßUJuJr \jq ‰mPhKvT oMhsJr xÄ˙Jj TKr, ßxnJPmA FA ßxfá KjotJPe IPgtr ß\JVJj ßh~J yPmÇ KfKj mPuj, k∞J ßxfá KjotJPer \jq k´Kf mZrA mJP\Pa FTKa mrJ¨ ßh~J yPmÇ kÅJY mZr iPr SA mrJ¨ ßh~J yPmÇ k´go mZr ÊiM \JK\rJ kP~P≤ jhL vJxPjr TJ\ yS~J~ ßmKv UrY y~KjÇ mz mz TjˆsJTvPjr KTZM y~Kj FUPjJÇ k∞J ßxfá KjotJPe ßp cuJr uJVPm, fJ ß\JVJPjJr @võJx ßTªsL~ mqJÄT ßh~Jr kr KmFjKkr kã ßgPT hJKm TrJ y~, FPf Kr\JPnt YJk kzPm FmÄ fJr lu KyPxPm IgtjLKfPf Kmkpt~ ßhUJ KhPf kJPrÇ Fr kKrPk´KãPf IgtoπL mPuj, k∞J ßxfá KjotJPer \jq ßp KmPhvL oMhsJr k´P~J\j yPm ßxaJ mJP\Pa mrJ¨Tíf aJTJ KhP~ mJ\Jr ßgPT ßTjJ yPmÇ Fr kPrS pKh cuJPrr k´P~J\j y~ ßxaJS @orJ (xrTJr) aJTJ KhP~ mJÄuJPhv mqJÄT ßgPT KTjPmJÇ ßTJPjJ Im˙JPfA Kr\Jnt ßnPX k∞J ßxfá KjotJe TrJ yPm jJÇ oMKyf mPuj, Kr\Jnt UJS~Jr \jq jJÇ k´P~J\j yPu xrTJr aJTJ KhP~ Kr\Jnt ßgPT cuJr KTPj k∞J~ mqmyJr TrPmÇ mJÄuJPhv mqJÄPTr Vnjtr @KfCr ryoJj mPuj, k∞J ßxfá KjotJPe KmPhvL ßTjJTJaJr FuKx UMuPf xrTJr IV´eL mqJÄPT FTKa KyxJm UMPuPZÇ xrTJr aJTJ KhPu IV´eL mqJÄT ßxA aJTJ~ cuJr KTPj FuKx UMuPmÇ FPãP© IV´eL mqJÄT fJr KjP\r TJPZ xÄVOyLf cuJr FmÄ k´P~J\Pj mJ\Jr ßgPT cuJr xÄV´y TrPmÇ FrkPrS pKh cuJPrr k´P~J\j y~ fPm ßTªsL~ mqJÄPTr Kr\Jnt ßgPT aJTJ KhP~ cuJr KTPj FuKx UMuPmÇ k∞J ßxfá KjotJPe x÷Jmq mq~ irJ yP~PZ 291 ßTJKa cuJrÇ KjotJPe KmPhvL ßTjJTJaJ~ hMAv ßTJKa cuJPrr oPfJ k´P~J\j yPm mPu iJreJ TrJ yPòÇ

ToJKvt~Ju \ ToJKxt Ju oPVt orPV\ FmÄ FmÄ ßcma PcmboqJPj\Po≤ PoPj\Po≥ EXPRESS

SECURED LOANS

• CCJ, Defaults, Mortgage Arrears :No problem • Up to 85% LTV

ToJKvt \ ToJKxt~Ju ~JuoPVtorPV\ • Purchase • Re- Mortgage for better Interest Rate

• We deal with majority high street Lenders

ßcma PcmboqJPj\Po≤ PoPj\Po≥ • One single affordable payment. • Stop demands from your Creditor. • Freeze or reduce interest & charge. • Arrange IVA & Bankruptcy.

• No Account Required • Completion within 2 week • Loans for any purpose

Kk-Kk @A Kr - PTîAo& • If you have taken loan, Secured Loan, Credit Card & HP before April 2007. • If you had Payment Protection Insurance. If the answer is YES, we can re-claim back all the policy with interest & compensation.

WELCOME ENTERPRISE

HOTLINE: 020 8586 6877 T-MOBILE:

0798 4131 376 FAX: 0208 470 9962

Email: amcmahi@yahoo.co.uk Web: www.welcome-enterprise.co.uk Address: 6 STAFFORD ROAD, LONDON E7 8NN / CCL No- 581106, DP: Z9303661


10 UmrJUmr

21 - 27 February 2014 m SURMA

oJjmfJ KmßrJiL IkrJßir KmYJr: Kj\JoLr rJP~r kr mJ˜mJ~j

iwt P er KnKcSKY© hMKa asJAmqMjJuPT FTKaPf KjP~ @xJr kKrT·jJ oMPbJPlJPj ZzJPjJ~ jJrLr @®yfqJ

dJTJ, 16 ßlms∆~JKr - FTJ•Prr oJjmfJKmPrJiL IkrJPir KmYJPr VKbf hMKa @∂\tJKfT IkrJi asJAmqMjJuPT xÄTMKYf TPr FTKaPf KjP~ @xJr kKrT·jJ TrPZ xrTJrÇ \JoJ~JPf AxuJoLr @Kor oKfCr ryoJj Kj\JoLr KmÀP≠ oJjmfJKmPrJiL IkrJPir oJouJr rJ~ ßWJweJr krkr FA kKrT·jJ mJ˜mJ~j yPf kJPrÇ @Aj oπeJuP~r hJK~fôvLu xN© \JjJ~, vLwt˙JjL~ oJjmfJ-KmPrJiL IkrJiLPhr ßmKvr nJPVr KmYJPrr TJ\ ßvw yPf pJS~J~ xrTJr FA Kx≠JP∂r TgJ nJmPZÇ \JjPf YJAPu @AjoπL @KjxMu yT mPuj, ÈTJ\ TPo ßVPu asJAmqMjJu FTKa yPm-FaJA ˝JnJKmTÇ' Vf 19 \JjM~JKr FTJ•Prr WJfT hJuJu KjotNu TKoKar k´KfÔJmJKwtTLr IjMÔJPjS @AjoπL mPuKZPuj, Èpf Khj kpt∂ oJjmfJKmPrJiL IkrJPir KmYJr ßvw jJ yPm, ff Khj kpt∂ asJAmqMjJu YuPmÇ y~PfJ kKrxr TPo pJPm, hMPaJ ßgPT FTaJ yPmÇ' fPm fh∂xÄKväÓ mqKÜrJ muPZj, FTKa asJAmqMjJu TrJr kKrT·jJ mJ˜mJK~f yPu oJjMPwr TJPZ nMu mJftJ pJPmÇ TJre, oJjmfJKmPrJiL IkrJPir IKnPpJPV IPjPTr

KmÀP≠ FUPjJ fh∂ YuPZÇ FA Im˙J~ asJAmqMjJPur TJ\ @rS VKfvLu TrJ k´P~J\jÇ oJjmfJKmPrJiL IkrJPir fh∂ xÄ˙Jr xyxojõ~T Fo xJjJCu yT mPuj, xJrJ ßhPvr kJÅY vfJKiT IKnPpJV fh∂ xÄ˙J~ \oJ yP~ @PZ, 15 \Pjr KmÀP≠ fh∂ YuPZÇ F Im˙J~ FTKa asJAmqMjJu ToJPjJ yPu ˝JnJKmTnJPmA Fxm IKnPpJPVr KjK• yPf ßhKr yPmÇ fPm asJAmqMjJu FTKa jJ hMKa gJTPm, fJ xrTJPrr Kx≠J∂Ç oMKÜpM≠TJPur oJjmfJKmPrJiL IkrJPir KmYJPrr \jq 2010 xJPur 25 oJYt k´go asJAmqMjJu Vbj TrJ y~Ç kPr oJouJ hs∆f KjK•r \jq 2012 xJPur 22 oJYt @PrTKa asJAmqMjJu Vbj TrJ y~Ç FT mZPrr oPiq asJAmqMjJu-2 Vf mZPrr 21 \JjM~JKr k´go oJouJr rJ~ ßWJweJ TPrjÇ oMKÜpM≠TJPu VeyfqJ S oJjmfJKmPrJiL IkrJPir hJP~ SA rJP~ \JoJ~JPfr xJPmT xhxq (ÀTj) kuJfT @mMu TJuJo @pJhPT oOfqMh§JPhv ßhS~J y~Ç KÆfL~ rJ~S @Px asJAmqMjJu-2 ßgPTÇ Vf mZPrr 5 ßlms∆~JKr SA rJP~ \JoJ~JPfr xyTJrL ßxPâaJKr ß\jJPru @mhMu TJPhr ßoJuäJPT pJmöLmj TJrJh§JPhv ßhjÇ kPr

xMKk´o ßTJPatr @Kku KmnJV TJPhr ßoJuäJPT oOfqMh§ ßhjÇ 12 KcPx’r rJPf TJPhr ßoJuäJr oOfqMh§ TJptTr TrJ y~Ç asJAmqMjJu-2 @rS YJrKa oJouJr rJ~ KhP~PZjÇ Fr oPiq rP~PZ \JoJ~JPfr ßxPâaJKr ß\jJPru @uL @yxJj ßoJyJÿJh oM\JKyh, @PrT xyTJrL ßxPâaJKr ß\jJPru oMyJÿh TJoJÀöJoJj, KmFjKk ßjfJ @mhMu @uLo FmÄ kuJfT @umhr ßjfJ ßYRiMrL oMBjM¨Lj S @vrJlMöJoJj UJPjr KmÀP≠ oJouJèPuJr rJ~Ç rJP~ @uLoPT @oOfqM TJrJh§ FmÄ IjqPhr oOfqMh§JPhv ßhS~J y~Ç asJAmqMjJu-1 F kpt∂ KfjKa oJouJr rJ~ KhP~PZjÇ Vf 28 ßlms∆~JKr asJAmqMjJu-1 k´go rJP~ \JoJ~JPfr jJP~Pm @Kor ßhuJS~Jr ßyJxJAj xJBhLPT oOfqMh§JPhv ßhjÇ Frkr ßhS~J hMKa rJP~ \JoJ~JPfr xJPmT @Kor ßVJuJo @poPT 90 mZPrr TJrJh§JPhv S KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq xJuJCK¨j TJPhr ßYRiMrLPT oOfqMh§JPhv ßhjÇ mftoJPj k´go asJAmqMjJPu kJÅYKa FmÄ KÆfL~ asJAmqMjJPu KfjKa oJouJr KmYJr YuPZÇ Fr oPiq asJAmqMjJu-1-F Kj\JoLr KmÀP≠ oJouJr TJptâo 13 jPn’r ßvw y~Ç FUPjJ rJ~ ßWJweJ y~KjÇ TJre, KmYJrkKf F Ka Fo l\Pu TmLr 31 KcPx’r ImxPr ßVPu asJAmqMjJu-1-Fr ßY~JroqJPjr khKa vNjq rP~PZÇ @r asJAmqMjJu-2-F \JoJ~JPfr jJP~Pm @Kor F ßT Fo ACxMPlr oOfqMPf fJÅr KmÀP≠ KmYJrJiLj oJouJKar TJptâo Vf mMimJr xoJ¬ ßWJweJ TrJ yP~PZÇ @Aj oπeJuP~r FT\j TotTftJ \JjJj, Kj\JoLr KmÀP≠ oJouJKar rJ~ ßWJweJ mJKT gJTJ~ KvVKVrA asJAmqMjJu-1-F ßY~JroqJPjr vNjq kPh KjP~JV ßhS~J yPmÇ FA rJP~r krA jfMj kKrT·jJ mJ˜mJ~j TrJ yPmÇ

dJTJ, 16 ßlms∆~JKr - K^jJAhPyr TJuLV† CkP\uJ~ iwtPer KnKcSKY© mJ\JPr ZJzJr kr iwtPer KvTJr KmCKa UJfMj (22) jJPor FT jJrL Vf ÊâmJr rJPf @®yfqJ TPrPZjÇ KmCKar xJPmT ˝JoL KobM kMjrJ~ ˘L KyPxPm V´ye TrJr k´Kfv´∆Kf KhP~ mJKz ßgPT ßcPT KjP~ mºMPhr KhP~ fJÅPT iwte TrJj FmÄ KnKcSKY©Ka iJre TPrj mPu IKnPpJV kJS~J ßVPZÇ KmCKa UJfMj CkP\uJr KkPrJ\kMr V´JPor vKyhMu AxuJPor ßoP~Ç KmCKar nJA KobMj AxuJo \JjJj, kJÅY mZr @PV fJÅr FToJ© ßmJj KmCKar KmP~ y~ FTA CkP\uJr ßT~JmJVJr V´JPor KobMr xPñÇ KobM S fJÅr kKrmJPrr ßuJT\j k´J~A ßpRfMPTr \jq KmCKaPT oJrir TrPfjÇ FT mZr hMA oJx @PV KobM KmCKaPT fJuJT ßhjÇ Frkr KmCKa fJÅr mJmJr mJKzPfA KZPujÇ Kfj oJx @PV KobM kMjrJ~ ˘L KyPxPm V´ye TrJr k´Kfv´∆Kf KhP~ KmCKaPT fJÅr mJmJr mJKz ßgPT KjP~ pJjÇ ßxUJPj TP~T Khj gJTJr kr @mJr mJmJr mJKzPf KlPr @Pxj KmCKaÇ @xJr kr ßgPT KmCKa Kmweú gJTPfjÇ fUj Kmw~Ka KmCKar kKrmJPrr ßTC mM^Pf kJPrjKjÇ YJr-kJÅY Khj @PV KmCKa S fJÅr kKrmJPrr ßuJT\j iwtPer KnKcSKY© ZzJPjJr Kmw~Ka \JjPf kJPrjÇ Frkr KmCKa fJÅr kKrmJPrr xhxqPhr TJPZ WajJKa UMPu mPujÇ KmCKa fJÅr kKrmJPrr xhxqPhr \JjJj, ˝JoL KobM KÆfL~ hlJ~ mJKz ßgPT fJKzP~ ßhS~Jr xo~ fJÅPT lJÅTJ oJPbr oPiq KjP~ pJjÇ ßxUJPj KobM fJÅr mºMPhr KhP~ KmCKaPT iwte TrJjÇ KobMj @rS \JjJj, KnKcSKY© ZzJPjJr WajJ \JjJr kr ßgPT KmCKa xJrJãe TJjúJTJKa TrPf gJPTjÇ ÊâmJr rJf j~aJr KhPT TJCPT KTZM jJ mPu KjP\r TPã mJÅPvr xPñ SzjJ kqJÅKYP~ @®yfqJ TPrj KmCKaÇ F WajJ~ TJuLV† gJjJ~ oJouJ yP~PZÇ oJouJr fh∂TJrL TotTftJ SA gJjJr CkkKrhvtT (Fx@A) oMK\mr ryoJj mPuj, KnKcSKYP©r TJrPe ßoP~Ka @®yfqJ TrPf mJiq yP~PZjÇ @xJKoPT ßV´¬JPrr ßYÓJ YuPZÇ


UmrJUmr 11

SURMA m 21 - 27 February 2014

xMvJxj KjP~ KkKk@rKxr VPmweJ k´KfPmhj k´TJv @˙J TPoPZ rJ\QjKfT ßjfíPfôr k´Kf

dJTJ, 16 ßlms∆~JKr - xMvJxPjr KhT ßgPT rJ\QjKfT ßjfíPfôr k´Kf oJjMPwr @˙J xmPYP~ ToÇ IjJ˙Jr KhT ßgPT Fr kPrA rP~PZ kMKuPvr jJo FmÄ FA fJKuTJ~ fífL~ yPò KmYJr KmnJVÇ F ZJzJ, YJr mZr @PV 53 hvKoT 2 vfJÄv oJjMw KjrJk•JyLj gJTJr TgJ \JjJPuS FUj FTA TgJ muPZ 57 hvKoT 2 vfJÄvÇ VPmweJ xÄ˙J kJS~Jr IqJ¥ kJKatKxPkvj KrxJYt ßx≤JPrr (KkKk@rKx) ÈmJÄuJPhv 2013: xMvJxj k´mefJ S iJreJxoNy' vLwtT VPmweJ k´KfPmhPj FA KY© CPb FPxPZÇ FPf @rS muJ yP~PZ, 10 mZr @PVr fMujJ~ ßhPv oJjMw yfqJ, jJrLr k´Kf xKyÄxfJ fgJ iwte, KvÊ KjptJfj, Ikyre S oJjm kJYJr ßmPzPZÇ rJ\iJjLr KmKu~J KoujJ~fPj Vf 15 ßlms∆~JrL vKjmJr KkKk@rKxr FA k´KfPmhj k´TJv TrJ y~Ç F CkuPã @P~JK\f IjMÔJPj k´iJj IKfKg KZPuj KmKvÓ IgtjLKfKmh S ßx≤Jr lr kKuKx cJ~JuPVr (KxKkKc) ßY~JroqJj ßryoJj ßxJmyJjÇ xJPmT f•ôJmiJ~T xrTJPrr CkPhÓJ @Tmr @Ku UJPjr xnJkKfPfô FPf KjitJKrf @PuJYT KZPuj @PrT xJPmT CkPhÓJ yJKl\CK¨j UJj, asJ¿kJPrK¿ A≤JrjqJvjJu mJÄuJPhPvr (Ka@AKm) KjmtJyL kKrYJuT AlPfUJÀöJoJj, @AK\Fx msqJPTr KjmtJyL kKrYJuT xMufJj yJKl\ ryoJj, mJÄuJPhv kKrPmv @AjKmh xKoKfr (PmuJ) k´iJj KjmtJyL ‰x~hJ Kr\S~JjJ yJxJj S IqJTvjFAPcr TJK≤s KcPrÖr lJrJy& TmLrÇ oNu mÜmq fMPu iPrj KkKk@rKxr KjmtJyL ßY~JroqJj ßyJPxj K\uäMr ryoJjÇ 2013 xJPur ßxP¡’Pr dJTJr KmKnjú ßv´eL-PkvJr 500 UJjJr Skr TrJ \Krk FmÄ 2011 xJPur @hoÊoJKrPf gJTJ 25Ka xrTJKr xÄ˙Jr fgq KjP~ ‰fKr TrJ y~ FA k´KfPmhjÇ FPf 2001-2010 IgtJ“ 10 mZPrr yfqJ, Ikyre S kJYJr, kMKuKv y~rJKj, oJouJ KjK•, gJjJ S @hJuPf oJouJ, @KgtT IkrJPir KY© CPb FPxPZÇ k´KfPmhPjr @˙J xNYT KjetP~ rJ\QjKfT ßjfífô, kMKuv, KmYJr KmnJV, @APjr vJxj S rqJKkc IqJTvj mqJaJKu~jPT (rqJm) KmPmYjJ~ ßj~ KkKk@rKxÇ FPf muJ y~, 75 hvKoT 6 vfJÄv oJjMw oPj TPr rJ\QjKfT ßjfíPfôr k´Kf fJÅPhr @˙J TPoPZÇ 71 hvKoT 2 vfJÄPvr @˙J TPoPZ kMKuPvr k´KfÇ KmYJr KmnJPVr k´Kf @˙J TPoPZ 53 hvKoT 4 vfJÄPvrÇ F ZJzJ @APjr vJxPjr k´Kf 50 hvKoT 6 FmÄ rqJPmr k´Kf 26 hvKoT 8 vfJÄPvr @˙J TPoPZÇ k´KfPmhPj muJ yP~PZ, 2001 xJPu oJjMw yfqJ KZu Kfj yJ\Jr 479 \jÇ 2010 xJPu fJ ßmPz yP~PZ Kfj yJ\Jr 830 \jÇ 10 mZPrr Vz Kfj yJ\Jr 766 hvKoT 3Ç k´Kf uJPU oJjMw yfqJ mOK≠r yJr 2 hvKoT 5 vfJÄvÇ F ZJzJ 2001 xJPu iwte KZu Kfj yJ\Jr 189Ka, 2010 xJPu FA xÄUqJ Kfj yJ\Jr 342Ç Ikyre, kJYJr S IjqJjq KoKuP~ 2001 xJPu KZu 834Ka WajJÇ 2010 xJPu FPx fJ ßmPz hJÅzJ~ 870KaPfÇ KvÊ KjptJfPjr yJr 10 mZPr @vïJ\jTnJPm ßmPzPZÇ 2001 xJPu ßp xÄUqJ KZu 380, 2010 xJPu fJ ßmPz hJÅzJ~ FT yJ\Jr 542Ç k´KfPmhjoPf, I˘, KmP°JrT S ßjvJ\JfL~ hsmq, ßYJrJYJuJPjr oJouJ 10 mZr @PVr fMujJ~ KÆèe ZJKzP~ ßVPZÇ 2001 xJPu Fxm KoKuP~ KZu 17 yJ\Jr 394Ka oJouJÇ 2010 xJPu fJ hJÅzJ~ 36 yJ\Jr 739KaPfÇ @KgtT IkrJiS KÆèe ZJKzP~PZÇ 2001 xJPur 165Ka ßgPT ßmPz 2010 xJPu yP~PZ 387KaÇ kMKuv mJ @Aj k´P~JVTJrL xÄ˙Jr oJiqPo y~rJKjr WajJ 2001 xJPu KZu 344Ka, 2010 xJPu yP~PZ 401KaÇ Pmfj S xMPpJV-xMKmiJ To gJTJ~ TKovj, KjP~JVmJKe\q AfqJKhr oJiqPo @ouJrJ hMjtLKf TPrj mPu KkKk@rKxr k´KfPmhPj CPuäU TrJ y~Ç k´KfPmhPj muJ yP~PZ, 70 hvKoT 9 vfJÄv oJjMw IkrJPir k´KfTJr ßYP~ KmYJrk´JgtL yj jJÇ mJKT 29 hvKoT 3 vfJÄPvr oPiq kMKuPvr TJPZ IKnPpJV TPrj oJ© 3 hvKoT 4 vfJÄvÇ Fr oPiq kMKuvPT WMw ßhj 5 hvKoT 2 vfJÄvÇ @rS muJ y~, nNKoxÄâJ∂

oJouJr oPiq 66 hvKoT 6 vfJÄvA KogqJ oJouJÇ k´iJj IKfKgr mÜPmq ßryoJj ßxJmyJj mPuj, ‰mKvõT KmKnjú Cjú~j xNYPT mJÄuJPhPvr Im˙Jj oª j~, \JfL~ k´mOK≠S nJPuJÇ KT∂á xMvJxPjr ßãP© FUPjJ hMmtuÇ KfKj mPuj, Kjoú @hJuPf rJ\QjKfT TJrPe \JKoPjr WajJ ßhUJ ßVPuS xrTJKr jKgPf Kmw~Kar CPuäU gJPT jJÇ xMvJxj kKroJPkr ßãP© kMKuv, @hJuf mJ xrTJKr kKrxÄUqJPjr oJj KjP~ k´vú ßfJPuj KfKjÇ @Tmr @Ku UJj mPuj, ÈPhPvr xMvJxj k´KfÔJ TrPf yPu xMvJxjKmw~T nJPuJ FTKa xNYT ‰fKr TrPf yPmÇ KmvõmqJÄT xMvJxjKmw~T xNYT ‰fKr TrPuS ßxKa @oJPhr ßhPvr \jq mqmyJr CkPpJVL

j~Ç fJA ßhvL~nJPmA FA xNYT ‰fKr TrPf yPmÇ' rJfJrJKf TrJ pJPm jJ CPuäU TPr KfKj mPuj, KkKk@rKx k´JgKoTnJPm F irPjr xNYT ‰fKrr TJ\ ÊÀ TPrPZÇ yJKl\CK¨j UJj mPuj, xrTJKr TotTftJ-TotYJrL KjP~JV, khJ~j S kPhJjúKfr ßãP© ˝òfJ KjKÁf TrJ jJ yPu xMvJxPjr xoxqJ hNr yPm jJÇ F ßãP© KjP~JV TJptâPor ÊÀPfA mz irPjr Vuh rP~PZÇ xrTJKr TotTftJ KjP~JPVr @PV kMKuv pUj fgq pJYJA TrPf pJ~, \JjPf YJS~J y~ KfKj ZJ©hu jJKT ZJ©uLV TPrjÇ xmtPvw TJPT ßnJa KhP~PZj AfqJKhÇ Qx~hJ Kr\S~JjJ yJxJj mPuj, KmYJrmKyntNf

yfqJTJP§r KmwP~ rqJm ßp mÜmq ßh~, ßxaJ xm xo~ FTAÇ xm xo~ pKh FTA irPjr WajJ WPa, fJyPu ßVJP~ªJ xÄ˙JèPuJ TPr TL? lJrJy& TmLr mPuj, ÊiM y~rJKj j~, k´v´~ muPf FTKa Kmw~ @PZ, pJ @rS oJrJ®TÇ rJÓsL~, xrTJKr S xJoJK\T kptJP~ IkrJiLPhr k´v´~ ßhS~Jr xÄÛíKf YJuM yP~PZÇ pJr ßTJPjJ \mJmKhKy ßjAÇ oMÜ @PuJYjJ~ IÄv KjP~ xJPmT oKπkKrwh xKYm @uL AoJo o\MohJr mPuj, xrTJKr YJTKrr ßãP© ßTJaJ k≠Kfr TJrPe ßoiJmLrJ mKûf yPòjÇ FA kPmt @rS mÜmq rJPUj rJÓsKmùJjL KhuJrJ ßYRiMrL, ˙kKf ßoJmJPvõr ßyJPxj k´oMUÇ

KmP~ TrPZj ? IKnjªj! u¥Pj jfáj SP~KcÄ ßnjMq oKyuJ S kMr∆Pwr \jq xŒMet IJuJhJ mxJr mqm˙J Full Segregation Available

IJKr~JjJ mqJÄTáP~KaÄ yu FTKa xMªr S k´v˜

\J~VJ\MPz u¥Pjr IKn\Jf FuJTJ~ ImK˙fÇ xmM\ mOãrJ\Lr xoJPrJPy oPjJro k´JTíKfT ßxRªPpt ßWrJ UMmA ACKjT S FéTîMKxn FTKa SP~KcÄ ßnjMqÇ


12 UmrJUmr

14 - 20 February 2014 m SURMA

mJx CPfi 7 KvãJgtL Kjyf : ßYJPUr kJKjPf ßvwKmhJ~

dJTJ, 17 ßlms∆~JKr : mjPnJ\Pjr ßTJuJyu ßgPT KlPr VfTJu SPhr ÛMuoJPbr ßTJuJyPu ßpJV ßhS~Jr TgJ KZuÇ KT∂á yJ\JPrJ oJjMPwr ßvJPTr ßxsJPf ßnPx krkJPr YPu ßVu xJfKa TMÅKzÇ pPvJPrr ßmjJPkJu muKl oJPb \JjJ\J ßvPw hJlPj ßjS~Jr xo~ ßfJuJ ZKm Ç k´go @PuJPmjJPkJu muKl oJPb kJvJkJKv xJfKa TKljÇ TKljèPuJPf TJlPjr TJkz krJPjJ xJfKa ßZJ¢ Kjgr ßhyÇ ßn\J ßYJPU TKljèPuJPT KWPr hJÅKzP~ yJ\JPrJ ßvJTJft oJjMwÇ èÅKz èÅKz mOKÓÇ k´TíKfS ßpj ßpJV KhP~PZ Iv´∆iJrJr xPñÇ VfTJu ßrJmmJr ßmuJ hMAaJ~ muKl oJPb xJf KvÊ KvãJgtLr \JjJ\J~ KZu Foj ßvJTÇ Vf vKjmJr rJPf pPvJPrr ßYRVJZJ-oPyvkMr xzPTr ^JCfuJ~ KvãJxlPrr mJx CP Kjyf y~ fJrJÇ \JjJ\Jr kr fJPhr hJlj TrJ y~ Kj\ Kj\ V´JPoÇ kKrmJr, ˝\j, xykJbL, KvãT, k´KfPmvL-xmJA ßYJPUr kJKjPf ßvwKmhJ~ \JjJ~ fJPhrÇ hMWtajJ~ Kjyf KvÊ ÀjJr oJ KuKk ßmVoPmjJPkJu xrTJKr k´JgKoT KmhqJuP~r FA xJf KvãJgtLr ITJuoOfMqPf ßvJTKmøu yP~ kPzPZ vJvtJ CkP\uJr kJvJkJKv Kfj V´Jo ßZJa @ÅYzJ, jJoJ\ S VJ\LkMrÇ Kjyf xJf\Pjr oPiq kJÅY\jA ßmjJPkJu ßkRrxnJxÄuVú V´Jo ßZJa @ÅYzJr, FPhr @mJr YJr\Pjr mJKz FT kJzJ~Ç ßmKv oJfoS SA kJzJ~Ç SA YJr\j yPuJ: ‰x~h @uLr hMA ßoP~ kûo ßv´eLr ZJ©L CPÿ xMrJA~J @lKrj S fífL~ ßv´eLr oJxMoJ @TfJr, TJuM Ko~Jr ßoP~ kûo ßv´eLr KoKj @TfJr ÀjJ S ßuJToJj ßyJPxPjr ßZPu @vrJlMöJoJj vJ∂Ç k´KfKhj xTJPu fJrJ FTxPñ KmhqJuP~ ßpf S ZMKar kr mJKz KlrfS FTxPñÇ KvãJxlPr KVP~ FTxPñA YPu ßVu jJPlrJr ßhPvÇ @zJA mZr @PV FT vKjmJPrA ˘LPT yJrJj ‰x~h @uLÇ Vf vKjmJr yJrJPuj hMA ßoP~PTÇ ˘Lr oOfMqr kr hMA ßoP~ ßZJa @ÅYzJ V´JPo jJjJmJKzPf ßgPTA ßuUJkzJ TrfÇ VfTJu SA mJKzr @KXjJ~ rJUJ

ßoP~Phr uJPvr kJPv KjmtJT mPx KZPuj ßvJPT ˜… ‰x~h @uLÇ KmuJPkrS nJwJ ßpj yJKrP~PZj KfKjÇ @vrJlMöJoJj vJ∂, KoKj @TfJr ÀjJ, @ÅKU UJfMj, oJxMoJ @TfJr, xJKær ßyJPxj S xMrJA~J @lKrjhr\J~ mPx KmuJk TrKZPuj xMrJA~JPhr jJKj jNrjJyJr mJjMÇ ÈmM YPu ßVuJo, mPu xJuJo KhP~ fJrJ (xMrJA~J S oJxMoJ) YPu ßVuÇ @r KlPr Fu jJÇ xJrJ Khj fJPVr xJPg TgJ muPf kJruJo jJ'PvJTJft jNrjJyJPrr FA @yJ\JKr ZKzP~ kPz kMPrJ FuJTJ~Ç PZPu vJ∂r orPhPyr kJPv @ftKY“TJr TrKZPuj ßuJToJj ßyJPxjÇ Kfj\j fJÅPT iPr ßrPUPZjÇ TJÅhPf TJÅhPf ßuJToJj mPuj, ÈxTJPu S (vJ∂) pUj pJPò, fUj mJKzr ßoJmJAuaJ SPT KhuJoÇ xJrJ KhjA fJr xPñ TgJ yP~PZÇ hMWtajJr @iJ WµJ @PVS TgJ mPuKZÇ Frkr ßlJPj @r fJPT ßkuJo jJÇ' mJx UJPh kzJr kr rJPf C≠JrTJP\ IÄv ßjS~J ßYRVJZJr ^JCfuJ FoPTFjK\ oJiqKoT KmhqJuP~r xyTJrL KvãT @mhMx xJoJh xTJPu ßZJa @ÅYzJ V´JPo @PxjÇ KfKj mPuj, ÈuJuvJPTr mL\ ßmr TrJr \jq ˙JjL~ V´JomJxL rJ˜Jr Skr uJuvJT ÊTJPjJr \jq ßdPu ßrPUKZuÇ hMkMPr mOKÓPf rJ˜J KkKòu yP~ pJ~Ç SA xo~ KmYJKur FTKa asKuPT kJv TJaJPf KVP~ Kj~πe yJKrP~ KvãJxlPrr mJxKa

xJAjPmJct S j’r ßkäa mJÄuJ~ ßuUJr KjPhtv

xmt˜Pr mJÄuJr mqmyJr ßTj j~ - yJAPTJat dJTJ, 18 ßlms∆~JKr - hNfJmJx S KmPhvL k´KfÔJj ZJzJ ßhPvr xm xJAj ßmJct, ßjAoPkäa S VJKzr j’r ßkäa mJÄuJ~ ßuUJr KjPhtv KhP~PZj yJAPTJatÇ FTKa Kra @PmhPjr k´JgKoT ÊjJKj TPr KmYJrkKf TJ\L ßr\J-Cu yT S KmYJrkKf F Km Fo @ufJl ßyJPxPjr ßmû VfTJu ßxJomJr F @Phv ßhjÇ KraTJrL ACjMx @uL @Tª \JjJj, FT oJPxr oPiq FA @Phv mJ˜mJ~j TrPf yPmÇ FZJzJ VeoJiqoxy xmt© mJÄuJ nJwJ mqmyJPrr KjPhtv ßTj ßh~J yPm jJ∏ fJ \JjPf ßYP~ FTKa ÀuS \JKr TPrPZj @hJufÇ oKπkKrwh, @Aj, ˝rJÓs S xÄ˙Jkj xKYmPT hMA x¬JPyr oPiq ÀPur \mJm KhPf yPmÇ @hJuPf ACjMx @uL @Tª KjP\A ÊjJKj TPrjÇ rJÓskPã KZPuj ßckMKa IqJaKjt ß\jJPru KmvõK\“ rJ~Ç mJÄuJ nJwJ k´Yuj @Aj yS~Jr kr 27 mZr ßTPa ßVPuS Fr mJ˜mJ~j jJ yS~J~ ßrJmmJr FA Kra TPrj ACjMxÇ KfKj mPuj, 1987 xJPur oJPYt kJx yS~J SA @Aj IjMpJ~L mJÄuJPhPvr xmt©

fgJ xrTJKr IKlx, @hJuf, @iJ-xrTJKr, ˝J~•vJKxf k´KfÔJj KmPhPvr xPñ ßpJVJPpJPVr k´P~J\j ZJzJ IjqJjq xm ßãP© mJÄuJ mqmyJr TrPmÇ jKg S KYKbk©, @Aj @hJuPfr xS~Ju \mJm FmÄ IjqJjq @AjJjMVf TJptJmuL ImvqA mJÄuJ~ KuUPf yPmÇ CPuäKUf ßTJPjJ Tot˙Pu pKh ßTJPjJ mqKÜ mJÄuJ nJwJ mqfLf Ijq ßTJPjJ nJwJ~ @Pmhj mJ @Kku TPrj fJyPu fJ ßm@AKj S ITJptTr mPu Veq yPmÇ pKh ßTJPjJ TotTftJ mJ TotYJrL FA @Aj IoJjq TPrj fJyPu CÜ TJP\r \jq KfKj xrTJKr TotYJrL vO⁄uJ S @Kku KmKir IiLPj IxhJYre TPrPZj mPu Veq yPm FmÄ fJr KmÀP≠ KmKi IjMxJPr mqm˙J V´ye TrJ yPmÇ KrPa muJ y~, @Aj k´e~Pjr kr FPfJKhj IKfmJKyf yPuS xrTJKr TotTftJ mJ TotYJrLrJ FA @Aj dJuJSnJPm IoJjq TPr pJPòjÇ FUj kpt∂ TJPrJ KmÀP≠ KmKi IjMxJPr ßTJPjJ mqm˙JS ßj~J y~KjÇ F \jq @AjKa mJ˜mJ~Pj Có @hJuPfr @Phv k´P~J\jÇ

vqJokMPrr 42 TJrUJjJPT ßxJ~J ßTJKa aJTJ \KroJjJ

Kv· FuJTJ FmÄ vqJokMPr ImK˙f SA 42Ka cJAÄ S S~JKvÄ TJrUJjJr kKrPmvVf ZJzk© FmÄ FèPuJPf fru m\qt kKrPvJijJVJr (AKaKk) KZu jJÇ fJrJ IkKrPvJKif fru m\qt UJPur oJiqPo kJPvr mMKzVñJ jhLPf ßluKZuÇ F hNwPer oJiqPo kKrPmv S k´KfPmPvr ãKfxJij TrJ~ TJrUJjJèPuJPT \KroJjJ TrJ y~Ç PoJ” @uoVLr mPuj, vqJokMr FuJTJ~ hNwPer TJrPe mMKzVñJ jhL Kmkjú yPf YPuPZÇ fJA hNweTJrL k´KfÔJjèPuJr KmÀP≠ @rS TPbJr vJK˜r mqm˙J TrJ yPmÇ ÊjJKjPf k´KfÔJjèPuJr kPã CkK˙f oJKuT mJ k´KfKjKirJ IkrJi ˝LTJr TPr ãoJ YJjÇ k´KfÔJjèPuJr k´KfKjKirJ hs∆f AKaKk ˙JkPjr IñLTJr TPrj FmÄ F @Phv kJuPj mqgtfJ~ TJrUJjJ mº TPr ßhS~Jr Kx≠J∂ ßoPj ßjj mPu kKrPmv IKih¬r ßgPT \JjJPjJ yP~PZÇ

dJTJ, 18 ßlms∆~JKr - kKrPmvhNwPer hJP~ 42Ka cJAÄ TJrUJjJPT FT ßTJKa 26 uJU aJTJ \KroJjJ TPrPZ kKrPmv IKih¬rÇ 17 ßlms∆~JKr, ßxJomJr hNwPer IKnPpJPV SA TJrUJjJr oJKuT FmÄ mqm˙JkjJ TftíkãPT kKrPmv IKih¬Pr ÊjJKjr \jq cJTJ y~Ç ÊjJKjPf hNwPer IkrJi k´oJKef yS~J~ kKrPmv IKih¬Prr kKrYJuT (FjPlJxtPo≤) ßoJ” @uoVLr F \KroJjJ TPrjÇ kKrPmv IKih¬r ßgPT \JjJPjJ yP~PZ, vqJokMr

UJPh kPz pJ~Ç rJPf mJPxr TJY ßnPX xmJAPT @orJ C≠Jr TPrKZÇ KvÊPhr oMUèPuJ ßnPx SbJ~ xJrJ rJf WMoJPf kJKrKjÇ' KoKguJ UJfMjKjyf Ijq Kfj\j yPuJ ßZJa @ÅYzJr ACjMY @uLr ßoP~ KoKguJ UJfMj, jJoJ\ V´JPor yJxJj @uLr ßoP~ @ÅKU UJfMj S VJ\LkMr V´JPor ßxPTªJr @uLr ßZPu xJKær ßyJPxjÇ fJrJS kr¸r mºMÇ PvJPT xTJu ßgPT ßmjJPkJu ßkRr vyPr ßjPoPZ jLrmfJÇ oJP^oPiq oJAPT ßvJjJ pJPò KjyfPhr \jq ßmjJPkJu ßkRrxnJr Kfj KhPjr ßvJT kJuPjr ßWJweJÇ @r xJf\j KvãJgtL yJrJPjJ ßmjJPkJu xrTJKr k´JgKoT KmhqJuP~ ßvJPTr KY€ myj TrPZ FTKa TJPuJ kfJTJÇ xMjxJj KmhqJuP~ ßUJuJ ßTmu KvãTPhr TãÇ hMWtajJTmKuf mJxKaPf KZPuj KmhqJuP~r xyTJrL KvãT jJ\oJ UJfMjÇ KmhqJuP~r kJPvA fJÅr mJKzPf @uJkTJPu KfKj mPuj, ÈvKjmJr xTJu xJfaJ~ ßoPyrkMPrr oMK\mjVPrr CP¨Pvq ÛMu ßgPT mJxKa ZJPzÇ xºqJr @PVA KlrKf kPg mJx ZJzJ y~Ç ^JCfuJ~ mJxKa ßkRÅZJPu ybJ“ KmTa v» y~Ç Fr krA mJPxr ßnfPrr mJKf mº yP~ pJ~, @orJ kJKjr oPiqÇ KY“TJr @r @ftjJh ÊPj FuJTJr ßuJT\j @oJPhr C≠Jr TPr KjP~ pJ~ yJxkJfJPuÇ'

hMWtajJ~ @yf 30 \Pjr oPiq 11 \j yJxkJfJPu KYKT“xJiLjÇ fJPhr 16 ßlms∆~JKr pPvJPrr xKÿKuf xJoKrT yJxkJfJPu nKft TrJ y~Ç FPhr oPiq FT\j KvãTÇ FT mJPx 101 \j: \JjJ pJ~, 52 @xPjr SA mJxKaPf VJhJVJKh TPr mxJPjJ yP~KZu 101 \jPTÇ Fr oPiq 92 \j KZu KvãJgtLÇ KvãT KZPuj Z~\j S KmhqJu~ kKrYJujJ TKoKar Kfj\jÇ IKfKrÜ pJ©L hMWtajJ~ oOPfr xÄUqJ ßmPzPZ mPu xÄKväÓ mqKÜPhr iJreJÇ \JjPf YJAPu vJvtJ CkP\uJr KvãJ TotTftJ SPyhMu AxuJo mPuj, ÈIKfKrÜ YJkJYJKk-VJhJVJKhr TJrPe y~PfJ oOPfr xÄUqJ ßmPz gJTPf kJPrÇ TL mqm˙JkjJ~ ÛMu ßgPT KvãJxlPr pJPò, fJ @oJPhr \JjJPjJ y~KjÇ mqm˙JkjJ~ ©∆KaS gJTPf kJPrÇ' hMWtajJr TJre UKfP~ ßhUPf ß\uJ k´vJxj S kMKuv k´vJxPjr kã ßgPT FTKa TPr fh∂ TKoKa Vbj TrJ yP~PZÇ @VJoL Kfj KhPjr oPiq hMKa fh∂ TKoKaPTA fh∂ k´KfPmhj hJKUu TrPf muJ yP~PZÇ mJxKar YJuT pPvJPrr K^TrVJZJ CkP\uJr muäJ V´JPor AxrJKlu S fJÅr xyTJrL oyrroPT @xJKo TPr VfTJu ßYRVJZJ gJjJ~ FTKa oJouJ TPrPZj gJjJr CkkKrhvtT (Fx@A) xJyJmMu @uoÇ ßYRVJZJ gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) oKf~Jr ryoJj \JjJj, mJPxr YJuT S xyTJrL kuJfTÇ fJÅPhr ßV´¬JPrr ßYÓJ YuPZÇ mJxKa kMKuPvr ßylJ\Pf rP~PZÇ pPvJPr KvãJxlPrr mJx hMWtajJ~ VfTJu ßvJT k´TJv TPrPZj KvãJoπL jMÀu AxuJo jJKyh, \jk´vJxj k´KfoπL AxoJf @rJ xJPhT, k´JgKoT S VeKvãJoπL ßoJ˜JKl\Mr ryoJjÇ Kjyf xJf\Pjr KmPhyL @®Jr oJVKlrJf TJojJ TPr @\ ßxJomJr ßhPvr xm xrTJKr k´JgKoT KmhqJuP~ KmPvw k´JgtjJr @P~J\Pjr Kx≠J∂ KjP~PZ k´JgKoT S VeKvãJ oπeJu~Ç

KUSHIARA CASH & CARRY

313-317 COMMERCIAL ROAD, LONDON E1 2PS

- Great prices & Service - Fresh fish & Vegetables - Guaranteed Halal Meat - Discounts for restaurants IJoJPhr TJPZ xm irPjr yJuJu oJÄx, ßl∑JP\j PmJjPux KYPTj, PmJjPux oJaj, uqJ’ FmÄ xm irPjr oJZ ˝·oNPuq kJS~J pJ~Ç xm irPjr YJu S o~hJ IJoJPhr TJPZ kJPmjÇ

ßrÓáPrP≤r \jq KmPvw ZJz T: 0207 790 1123 F: 0207 790 6030


UmrJUmr 13

SURMA m 21 - 27 February 2014

@hJuPf hMhPTr YNzJ∂ k´KfPmhj

k∞Jr FoKcxy 91 \Pjr KmÀP≠ mqm˙Jr xMkJKrv dJTJ, 17 ßlms∆~JKr : rJÓsL~ ßfu Kmkej xÄ˙J k∞J IP~u ßTJŒJKjr mqm˙JkjJ kKrYJuTxy (FoKc) D±tfj Kfj\j TotTftJ S jfMj KjP~JV kJS~J 88 TotYJrLr KmÀP≠ @hJuPf YNzJ∂ k´KfPmhj hJKUu TPrPZ hMjLt Kf hoj TKovj (hMhT)Ç k´KfPmhPj IKnpMÜ mqKÜPhr KmÀP≠ mqm˙J V´yPer xMkJKrv TrJ yP~PZÇ FKhPT IKnpMÜ mqKÜPhr mqJkJPr YNzJ∂ k´KfPmhj hJKUu TrJ yPuS hMhT @hJuPf IKnPpJVk© hJKUu TPrKjÇ @r F mqJkJPr ßTJPjJ xhM•r KhPf kJPrKj hMhTÇ PTJŒJKjPf IQminJPm KjP~JVhJPjr IKnPpJPV TrJ oJouJ~ Vf 29 \JjM~JKr fh∂TJrL TotTftJ S hMhPTr CkxyTJrL kKrYJuT FAY Fo @UfJÀöJoJj F YNzJ∂ k´KfPmhj \oJ ßhjÇ \JjPf YJAPu FAY Fo @UfJÀöJoJj 16 ßlms∆~JrL ßrJmmJr mPuj, È@Ko Y¢V´JPo oJx UJPjT y~ ßpJVhJj TPrKZÇ hMhPTr k´iJj TJptJu~ ßgPT IjMoKf kJS~Jr kr YNzJ∂ k´KfPmhj hJKUu TPrKZÇ' kK©TJ~ KmùJkj ßhS~J S KjP~JV TKoKa Vbj

ZJzJA 88 \j TotYJrLPT YJTKr ßhS~J~ Vf mZPrr 10 \MuJA Y¢V´JPor xhrWJa gJjJ hMhPTr CkkKrYJuT ßoJ. ßoJrPvh @uo mJhL yP~ kígT KfjKa oJouJ TPrKZPujÇ oJouJ~ @xJKoPhr KmÀP≠ 1974 xJPur hMhT @APjr 5(2) iJrJ FmÄ h§KmKir 409 S 109 iJrJ~ IKnPpJV @jJ yP~KZuÇ IKnPpJPV muJ y~, CKuäKUf TotTftJrJ ãofJr IkmqmyJr TPr kr¸r ßpJVxJ\Pv FmÄ @KgtTnJPm uJnmJj yS~Jr CP¨Pvq SA 88 \jPT IQminJPm KjP~JV ßhjÇ FPf rJÓsL~ FA k´KfÔJj ãKfV´˜ yP~PZÇ oJouJr @xJKorJ yPuj k∞J IP~Pur mqm˙JkjJ kKrYJuT @mMu UJP~r, oyJmqm˙JkT (Igt) ßyuJu @yPoh ßYRiMrL, xyTJrL oyJmqm˙JkT ßoJ. rKlTMu yJxJj S jfMj KjP~JV kJS~J 88 TotYJrLÇ FA TotYJrLPhr KjP~JV Knjú Knjú fJKrPU yS~J~ kígT Kfj oJouJ TrJ y~Ç KT∂á oJouJèPuJPf CPuäU TrJ IkrJPir irj FTA rToÇ oJouJr k´J~ Z~ oJx kr fh∂TJrL TotTftJ SA YNzJ∂ k´KfPmhj hJKUu TrPujÇ YNzJ∂ k´KfPmhPj CPuäU TrJ yP~PZ, fh∂TJPu \» TrJ ßrTctk©,

IQmi VqJxuJAj IkxJre ÊÀ oJouJ-K\Kc yPuS mqm˙J ßjA dJTJ, 17 ßlms∆~JKr - dJTJ S Fr YJrkJPvr gJjJèPuJPf KffJPxr IQmi VqJxuJAj ˙JkPjr WajJ~ oJouJ S xJiJre cJP~Kr (K\Kc) yPuS ßTJPjJ mqm˙J ßjS~J y~ jJÇ Vf k´J~ @a oJPx IQmi VqJxuJAPjr Kfj vfJKiT WajJ KYK¤f TPrPZ KffJxÇ k´KfKa WajJ~ gJjJ~ oJouJ S K\Kc TrJr CPhqJVS ßjS~J y~Ç KT∂á k´J~ hMA v WajJ~ kMKuv ßTmu IKnPpJV KjP~PZÇ mJKT WajJ~ xJfKa oJouJ S 50Ka K\Kc yP~PZÇ Fxm WajJr oPiq mftoJj UJhqoπL TJoÀu AxuJo Vf xrTJPrr @oPu @Aj k´KfoπL gJTJr xoP~ ÈxJnJr-nJTMftJ ACKj~Pj VqJxxÄPpJV' jJPo ßp uJAjKar CPÆJij TPrKZPuj, ßx WajJ~S KffJx K\Kc TPrKZuÇ ßTrJjLV† oPcu gJjJ~ TrJ SA K\Kcr j’r 280Ç fJKrU 08/10/13Ç fPm SA K\KcPf TJoÀu AxuJPor jJo CPuäU TrJ y~KjÇ xPªynJ\j KyPxPm FuJTJmJxL S mJPrT VJ\Lr jJo KZuÇ F KmwP~ \JjPf YJAPu 16 ßlms∆~JrL ßrJmmJr gJjJr CkkKrhvtT (Fx@A) ßoJ. xm\u mPuj, KTZM KTZM K\Kcr ßãP© @hJuPfr KjPhtv xJPkPã fhP∂ ßpPf y~Ç KT∂á @hJuf ßgPT F kpt∂ ßfoj ßTJPjJ KjPhtv kJS~J pJ~KjÇ \ôJuJKj oπeJuP~r xN© \JjJ~, KffJPxr oJouJ S K\Kcr kKrPk´KãPf ßTJPjJ mqm˙J ßjS~J jJ yPuS Vf TP~T Khj KmKnjú VeoJiqPo IQmi VqJxuJAj xŒPTt Umr k´TJKvf yS~J~ xrTJr TPbJr mqm˙J KjPf YJPòÇ 16 ßlms∆~JKr xTJPu k´iJjoπLr TJptJu~ ßgPT \ôJuJKj oπeJuP~ ßaKuPlJj TPr F mqJkJPr khPãk KjPf muJ yP~PZÇ \ôJuJKj oπeJu~ ßgPT ßkPasJmJÄuJ S KffJPxr vLwt˙JjL~ TotTftJPhr \JKjP~ ßhS~J yP~PZ, IQmi uJAj S xÄPpJV KmKòjú TrPf yPm FmÄ Fr xPñ \Kzf mqKÜPhr KmÀP≠ mqm˙J KjPf yPmÇ

k´P~J\Pj xrTJPrr D±tfj TotTftJrJS WajJ˙Pu pJPmjÇ xrTJPrr CókptJP~r SA KjPhtvjJ IjMpJ~L 16 ßlms∆~JKr xTJu ßgPTA KffJPxr xÄKväÓ TotTftJTotYJrLrJ dJTJ S Fr YJrkJPvr ß\uJèPuJr k´vJxPjr xyJ~fJr IPkãJ~ KZPujÇ KT∂á FxFxKx krLãJ S hMPptJVkNet @myJS~Jr TJrPe VfTJu ÊiM xJnJPr FTKa ZJzJ @r ßTJPjJ IKnpJj YJuJPjJ pJ~KjÇ fPm @\, @VJoLTJu FmÄ ßpKhj ˙JjL~ k´vJxPjr xyJ~fJ kJS~J pJPm, ßxKhjA F IKnpJj YuPmÇ KffJx xN© \JjJ~, FT\j oqJK\Pˆsa S ˙JjL~ kMKuv k´vJxPjr xyJ~fJ~ VfTJu xJnJPrr ßffMuP^JzJ FuJTJ~ k´J~ 250 lMa IQmi uJAj IkxJre TrJ y~Ç F xo~ FTKa ßkJvJT TJrUJjJ S FTKa S~JKvÄ TJrUJjJr IQmi VqJx-xÄPpJVS KmKòjú TrJ y~Ç F ZJzJ iJorJA FuJTJ~ IQminJPm mxJPjJ TP~T v lMa uJAj xÄKväÓ mqKÜrJA ˝f”k´PeJKhf yP~ fMPu ßlPuPZjÇ F ZJzJ añL IûPu Totrf KffJPxr hMA TotYJrL@mhMr rKyo S ßUJrPvh @uo kJPaJ~JrLPT VfTJu xJoK~T mrUJ˜ TrJ yP~PZÇ VfTJu k´go @PuJPf k´TJKvf k´KfPmhPj IQmi xÄPpJV ßjS~J TP~T\j V´JyPTr \mJKjPf fJÅPhr jJo k´TJPvr kr KffJx Tftíkã fJÅPhr KmwP~ ßUJÅ\ KjP~ S krLãJ-KjrLãJ TPr mrUJP˜r Kx≠J∂ ßj~Ç \JjPf YJAPu KffJPxr mqm˙JkjJ kKrYJuT jSvJh AxuJo mPuj, ÈIQmi uJAj mxJPjJ S xÄPpJV mº TrJr \jq ßp kptJP~ ßpaMTM TrJr ãofJ @oJPhr @PZ, ßxaMTM @orJ TPr pJKòÇ KT∂á ˙JjL~ k´vJxPjr k´fqã xyJ~fJ ZJzJ IQmi uJAj IkxJre @oJPhr kPã x÷m yPò jJÇ'

k´J¬ fgqJKh S xÄKväÓ mqKÜPhr mÜmq kptJPuJYjJ~ ßhUJ pJ~, ßTJPjJ k´TJr KjP~JV KmùK¬ jJ KhP~, KjP~JVxÄâJ∂ ßTJPjJ TKoKa Vbj jJ TPr, ßTJPjJ irPjr KjP~JV krLãJ jJ KjP~ FmÄ pgJpg KjP~JV-k´Kâ~J IjMxre jJ TPr 2009-10 IgtmZPr k∞J IP~u ßTJŒJKj KuKoPaPcr KmKnjú kPh 88 \jPT KjP~JV ßhS~J yP~PZÇ IQminJPm KjP~JPVr KmwP~ xJãq-˛JrT hJKUu TrJ yP~PZÇ xJãq-˛JrPTr kKrPk´KãPf hMhT, k´iJj TJptJu~ dJTJr ˛JrT j’r Kx 122, 13 Y¢V´Jo IÄv (1).29492, fJKrU 4-11-13 oNPu IKnpMÜ mqKÜPhr KmÀP≠ Fl@A@r hJKUu FmÄ k∞J IP~Pur IKnpMÜ mqm˙JkjJ kKrYJuT @mMu UJP~r S Ijq mqKÜPhr KmÀP≠ KmnJVL~ vJK˜oNuT mqm˙J V´yPer xMkJKrv TPr xJãq-˛JrTKuKk hJKUu TrJ y~Ç SA xJãq-˛JrPTr @PuJPT hMhT k´iJj TJptJu~ dJTJr ˛JrT j’r Kx 122, 13 Y¢V´Jo IjMxºJj S fh∂ 2.962, fJKrU 12-0114 oNPu oJouJèPuJPf YNzJ∂ k´KfPmhj hJKUPur KjPhtv ßhS~J y~Ç hMhT Y¢V´JPor kKrYJuT @mhMu @K\\ nMA~J mPuj, ÈIQminJPm YJTKr ßjS~J mqKÜPhr KmÀP≠ KmnJVL~ mqm˙J V´yPer \jq @orJ xMkJKrv kJKbP~KZÇ' FKhPT fhP∂ IKnPpJV k´oJKef yPuS IKnPpJVk© jJ KhP~ YNzJ∂ k´KfPmhj ßhS~J yPuJ ßTj, Foj k´Pvúr \mJPm KfKj mPuj, È@Ko KTZMA \JKj jJÇ' hMhPTr @Aj\LmL oJyoMhMu yPTr TJPZ IKnPpJVk© jJ KhP~ YNzJ∂ k´KfPmhj hJKUu TrJ k´xPñ \JjPf YJAPu KfKj F KmwP~ ßTJPjJ o∂mq TrPf rJK\ yjKjÇ F k´xPñ oJouJr mJhL ßoJ. ßoJrPvh @uo mPuj, ÈhLWt IjMxºJPjr kr @orJ rJÓsL~ ßfu Kmkej xÄ˙J k∞J IP~u ßTJŒJKjr vLwt Kfj TotTftJxy 91 \Pjr KmÀP≠ IKnPpJPVr xfqfJ kJAÇ @xJKorJ SA xm KjP~JPVr oJiqPo ãofJr IkmqmyJrxy k´KfÔJPjr ãKf TPrPZjÇ fJA @orJ mqm˙JkjJ kKrYJuTxy xÄKväÓ xmJr KmÀP≠ hMhT S h§KmKi @APj KfjKa oJouJ TKrÇ FUj fhP∂r kr ßTj YNzJ∂ k´KfPmhj ßhS~J yPuJ fJ @oJr \JjJ ßjAÇ'

KmFjKkPT VefPπr TJfJPr @xJr @øJj dJTJ, 17 ßlms∆~JKr - \JxPhr xnJkKf S fgqoπL yJxJjMu yT AjM \Kñ S \JoJ~JPfr xñ fqJV TPr KmFjKkPT VefPπr TJfJPr @xJr @øJj \JKjP~PZjÇ KfKj mPuPZj, È2008 xJPu KjmtJYPj krJK\f yPuS \KñmJPhr WJÅKa KjotNu y~KjÇ FPhr k´iJj kíÔPkJwT yPòj UJPuhJ K\~JÇ' Vf 16 ßlms∆~JrL ßrJmmJr \JxPhr ßjfJ TJ\L @Prl @yPoPhr 15fo oOfMqmJKwtTL CkuPã FT @PuJYjJ xnJ~ xnJkKfr mÜPmq KfKj Fxm TgJ mPujÇ @~oJj @u-\JS~JKyKrr xJŒ´KfT mÜmq CxTJKjoNuT-Foj o∂mq TPr yJxJjMu yT AjM mPuj, ÈUJPuhJ K\~JPTA k´oJe TrPf yPm, fJÅr xPñ @u-TJP~hJr ßTJPjJ xŒTt ßjAÇ ßTjjJ, @u-TJP~hJ S @∂\tJKfT xπJxmJPhr xPñ mJÄuJPhPvr \KñmJPhr xŒTt fJÅr xrTJPrr vJxjJoPuA WPaPZÇ' F xo~ @rS CkK˙f KZPuj xJŒ´hJK~TfJ S \KñmJhKmPrJiL oPûr @øJ~T I\~ rJ~, \JxPhr CkPhÓJo§uLr xhxq xJP\t≤ rKlTMu AxuJo, xJiJre xŒJhT vrLl jMÀu @K’~J, pMVì xJiJre xŒJhT ßoJyJÿh UJPuh, xJÄVbKjT xŒJhT o†Mr @yPoh k´oMUÇ

Money Transfer Transfer & TTravels ravels & Tours Tours KUSHIARA Money 0207 790 1234

24hours H Hotline: otline: 02035880031 Regulated Regulated and Registared Registared by by FSA & HM Custom Custom & Excise Excise

Open 7 days 24 hours anytime

Worldwide Money Transfer Bureau De Change Cheque Casher First & Instant Service Best Currency rate Bank Draft Foreign Currency TT

W Wee buy & sell FForeign Currencies. urrencies. oreign C TRAVEL SERVICES Airlines. TR AVEL SER VICES --Choice Choice of A irlines. Cheap Air Tickets for International & Domestic Flights on Your Choice of Destinations.

-Hajj & Holiday Packages -Worldwide Cargo Services -Low cost Flights to any city around the world -Passport-No Visa-Renewal Services 3550

Wee ar aree main agen agents ts W for for most Airlines Airlines

313-319 Commercial Commercial road, road, London London E1 2PS, Fax: Fax: 0207 790 6030

We We Buy & Sell Sell Land Land & Flats Flats in Bangladesh. Bangladesh.


14 UmrJUmr

21 - 27 February 2014 m SURMA

mAP~r ßouJ k´JPer ßouJ dJTJ, 17 ßlms∆~JKr - mAP~r ßouJ k´JPer ßouJÇ ÈpKh mPwt oJPWr ßvw, ijq rJ\Jr kMeq ßhv'Ç UjJr mYjKa ßpj 16 ßlms∆~JKr, ßrJmmJr ßTRfMPT kKref yPuJ Ior FTMPv V´∫PouJ~Ç dJTJr @TJPv k´J~ xJrJ KhjA KZu ßoPWr WjWaJÇ ITJPur FA ßoW \J~VJ TPr Kju Ior FTMPv V´∫PouJ~ IÄv ßjS~J k´TJvT S Kmâ~TotLPhr oPjSÇ ˆPu mPx mA KmKâ ßfJ hNPrr TgJ, mOKÓr kJKj ßgPT mAèPuJPT rãJ TrJ~ mq˜ KZPuj Kmâ~TotLrJÇ xhq KmhJ~ Kju oJWÇ KT∂á Éa TPrA Vf vKjmJr ßgPT vLPfr k´fqJmftj! SA Khj rJPfA mOKÓS ßhUJ ßh~ ybJ“ TPrAÇ pKhS mOKÓPf ßxKhj ßouJr KmWú WPaKjÇ KT∂á 16 ßlms∆~JKrr mOKÓ fZjZ TPr Khu ßouJPTÇ xJ¬JKyT TotKhmPxr k´go Khj 16 ßlms∆~JKr Ior FTMPv V´∫PouJr ÆJr UMPuKZu ßmuJ KfjaJ~Ç KT∂á ^JÅk UMPu oPjr oPfJ mA KmKâ TrJr CkJ~ ßTJgJ~Ç @P~J\TPhr kKrT·jJr hMmtufJr ßUxJrf KhPf yPuJ k´TJvTPhrÇ yJÅaPf ßVPu TJÅhJ~ KmKfKTKò Im˙JÇ ˆPur Skr K©ku KhP~ KakKak kJKjr ßmrKxT CkK˙KfÇ ˆu UMuPuS KmKâ TrPf KVP~S KyoKvo ßUPf yP~PZÇ KmPTu kJÅYaJ~S ßmv TP~TKa k´TJvjJr ˆu UMuPuS KmKâ TPrjKj Kmâ~TotLrJÇ @mJr xºqJr krkr IPjT k´TJvT ^JÅk ßlPu mJKz KlPr pJjÇ pJÅrJ mA KTPjKZPuj, fJÅrJ kPz ßVPuj oMvKTPuÇ jVh aJTJ~ ßTjJ jfMj mA ßfJ @r kJKjPf jÓ yPf ßhS~J pJ~ jJÇ FKhPT kgWJaS KkKòuÇ mOKÓPf mA rãJr \jq ˆuTotLPhr k´JeJ∂ ßYÓJÇ FTaM krkr SkPrr ZJCKjPf kJKj \oKZuÇ vatxJKTtPar @vïJ~ KmhMqPfr xÄPpJV ßh~Kj ßouJ TftíkãÇ fJA oMPbJPlJPjr aYt @r ßoJPor @PuJA nrxJÇ ßouJ KjP~ ofKmKjo~ ßouJr ßwJzv KhPjr KmPTPu xJÄmJKhTPhr xPñ ofKmKjo~ TPrPZj FTJPcKor oyJkKrYJuT vJoxMöJoJj UJjÇ KfKj mPuj, FmJPrr ßouJ yPò

mAP~r ßouJ k´JPer ßouJ KlPrPZ ˝JnJKmT ßYyJrJ

mOKÓPf IjJxíKÓ

jfMj @KñPT, Knjú kKrxPrÇ mJÄuJ FTJPcKor kJvJkJKv ßxJyrJS~JhtL ChqJPj ZKzP~ ßhS~J yP~PZ mAPouJÇ UMm I· xoP~ ßnfPr FA @P~J\Pjr lPu KTZM xoxqJ gJTPuS F kpt∂ ßouJ UMm nJPuJ pJPòÇ @r ßpxm ©∆KaKmYMqKf @PZ, fJ @VJoLmJr ßgPT KbT TPr ßluJ yPmÇ FTMPvr mAPouJPT @∂\tJKfT „khJj k´xPñ vJoxMöJoJj UJj mPuj, È@Ko CPÆJijL IjMÔJPj ßouJPT @∂\tJKfT TrJr TgJ mPuKZuJoÇ IPjPTA Kmw~Ka nMunJPm V´ye TPr oPj TPrKZPuj, FA ßouJ~ mMK^ KmPhKv k´TJvjL S ßuUTPhr \jq CjìMÜ TPr ßhS~J yPmÇ Kmw~Ka fJ j~Ç PhPvr k´TJvT S ßuUTPhr ˝Jgt ãMeú TPr @Ko KmPhKv mA KmKâ TrJr TgJ mKuKjÇ @orJ @VJoLmJr ßgPT ßouJ~ @∂\tJKfT xJKyfq KTÄmJ xÄVLf xPÿuj TrPf kJKrÇ KmPhKv ßuUTPhr FPj fJÅPhr xJKyfq xŒPTt \JjPf kJKrÇ lPu ßouJaJ FTaJ @∂\tJKfT „k ßjPmÇ'

ßyJPxjÇ jfMj @PuJPT \LmjJjPªr ÈmjufJ ßxj' PouJ~ k´goJ k´TJvj FPjPZ @Tmr @Ku UJPjr YJKmTJKbr ßUJÅP\Ç \LmjJjª-YYtJr ßãP© FA mA FTKa mqKfâoiotL rYjJ mPu o∂mq TrPuj k´KfÔJjKar FT k´KfKjKiÇ FA mAP~ \LmjJjPªr mjufJ ßxj TJmqV´P∫r TKmfJèPuJr KjKmz KmPväwe TPr ßhUJPjJ yP~PZÇ F V´∫ k´oJe TPrPZ, \LmjJjPªr TKmfJ FUPjJ IjJKmÏíf oyJPhPvr oPfJ, jfMj TPr fJPT @KmÏJPrr k´P~J\j rP~PZÇ F ZJzJ ßouJr 16fo KhPj jfMj mA FPxPZ 59KaÇ Fr oPiq mMTx ßl~Jr FPjPZ dJTJ KmvõKmhqJuP~r hMA KvãT yJKTo @Krl S fJSKyhJ \JyJPjr ßuUJ ßpJVJPpJVKmùJj S nJwJVf IxñKf, xNKYk© FPjPZ ßoJyJÿh @mhMu yJAP~r mJXJKur iotKY∂J, jKªfJ FPjPZ ßoJjJP~o xrTJPrr yJ\Jr mZPrr mJÄuJ VJj, GKfyq FPjPZ @KrlMr ryoJPjr mJÄuJPhv, v»QvuL FPjPZ ßlrPhRxL Kk´~nJKweLr KjKªf jªjÇ

jfMj mAP~r ßoJzT CPjìJYj VfTJu FTJPcKor vJoxMr rJyoJj ßxKojJr yPu KZu @KojMr ryoJPjr xJÄmJKhTfJ ßgPT ßxuMuP~c-xoP~r ßxrJ TPgJkTgj vLwtT mAP~r ßoJzT CPjìJYj TrJ y~Ç IqJcjt ßgPT k´TJKvf mAKar ßoJzT CPjìJYj TPrj fgqoπL yJxJjMu yT AjMÇ F xo~ mPreq KY©Kv·L rKlTMj jmL, jJaqmqKÜfô jJKxr C¨Lj ACxMl, xKÿKuf xJÄÛíKfT ß\JPar xJiJre xŒJhT yJxJj @Krl, mLr oMKÜPpJ≠J yJKmmMu @uo, k´TJvT ‰x~h \JKTr ßyJxJAj k´oMU CkK˙f KZPujÇ IjMÔJPj KmPvw IKfKg KZPuj KmKvÓ TKm S ßuUT cPrJKg~J oMuJrSgÇ j\Àu oPû 13Ka mAP~r ßoJzT CPjìJYj TrJ y~Ç Y¢V´Jo ACKr~J xJr TJrUJjJ ÛMPur KvãT TqJjxJPr @âJ∂ TKm k´e~ TJK∂ jJPgr k´go TJmqV´∫ mMK≠r oMKÜ S ßmhjJ oJiMrL FmÄ IkrJK\fJ IjMr TJmqV´∫ ßfJoJr xoJxPñ TKmfJr CPbJj mAP~r ßoJzT CPjìJYj TPrj TgJxJKyKfqT ßxKujJ

ßouJ oPûr @P~J\j KmPTPu V´∫PouJr oNu oPû IjMKÔf y~ ÈùJjKnK•T xoJ\ S KcK\aJu mJÄuJPhv KjotJPe fgq-k´pMKÜ' vLwtT @PuJYjJ IjMÔJjÇ IjMÔJPj k´mº Ck˙Jkj TPrj fgq S ßpJVJPpJVk´pMKÜ oπeJuP~r xKYm j\Àu AxuJo UJjÇ @PuJYjJ~ IÄv ßjj ßoJ˜JlJ \æJr, fJKrT xM\Jf, IkPrv mPªqJkJiqJ~ FmÄ oJymMm \JoJjÇ xnJkKffô TPrj IiqJkT \JKouMr ßr\J ßYRiMrLÇ

dJTJ, 18 ßlms∆~JKr - Ff Khj mAPouJr oJb KZu iMuJ~ iNxrÇ FUj ßxKa TJhJ~ KkKòuÇ FTmJr mAP~r ouJPa, FTmJr oJPbr ÊTPjJ \J~VJèPuJr KhPT fJKTP~ xfTt yP~ YuPf yKòu V´∫JjMrJVLPhrÇ Vf ßrJmmJr ßfoj oMwuiJrJ~ mOKÓ jJ yPuS u’J xo~ iPr YuPf gJTJ KZPaPlJÅaJ mwtPe FTJPcKo FmÄ ßxJyrJS~JhtL Cn~ IÄPvA ßouJr oJb TJhJkJKjPf KkKòu yP~ SPbÇ VfTJu ßxJomJr Imvq oJPb \oJ kJKj ÊTJPf mJuM ßluJ yP~PZ, AaS KmKZP~ ßhS~J yP~PZ ßxJyrJS~JhtL IÄPvr k´PmvkPg, KT∂á TJhJ kMPrJkMKr ÊTJ~Kj KhPj ßfoj ßrJPhr ßhUJ ßoPuKj mPuÇ fPm mOKÓr Kmz’jJ jJ gJTJ~ ßouJ @mJr KlPr ßkP~PZ fJr ˝JnJKmT \jxoJVoÇ KmPvw TPr, ßmuJ kPz FPu mrJmPrr oPfJA ßmzJPjJ KTÄmJ jfMj mAP~r ßUJÅP\ IPjPTA @Pxj ßouJ k´JñPeÇ kJbPTrJ ßouJ~ FPuS ßuUTPhr ßfoj ßhUJ pJ~Kj ßouJr oJPbÇ KmPâfJPhr xPñ TgJmJftJ mPu \JjJ ßVu, @PVr Khj KmKâPf ßp nJaJ kPzKZu, fJ kMPrJkMKr jJ TJaPuS VfTJu ßuJT\Pjr CkK˙Kf mJzJ~ KmKâS KTZMaJ ßmPzPZÇ KmKnjú k´KfÔJPjr Kmâ~ k´KfKjKirJ \JjJPuj, TJhJkJKjr xoxqJ~ ßâfJPhr YuPf IxMKmiJ yPòÇ IPjT ˆPur xJoPjA kJKj \Po @PZÇ ßnfPr ßp mJuM ßluJ yP~PZ, fJ kptJ¬ j~Ç Fr lPu ßpxm ˆPur xJoPj TJhJkJKj \Po @PZ, ßâfJrJ ßxUJPj pJPòj jJÇ PouJr ßnfPrr hOvqKaS k´TífkPã F rToA KZuÇ ÊTPjJ \J~VJèPuJPf ßuJT\Pjr \auJ, TJhJkJKjr \J~VJèPuJ lJÅTJÇ lPu k´TJvTPhr xmJA ßâfJPhr TíkJhOKÓ kJjKj ßxJomJrÇ

metPouJ

FTMPv ßlms∆~JKr dJTJ, 17 ßlms∆~JKr - FTMPv ßlms∆~JKrPf dJTJ S Y¢V´JPo ßfJoJr kJbJPjJ jJjJ„Pkr mPet xJ\Pm FTMPv ßlms∆~JKrr metPouJÇ fMKo pKh IjN±t hvo ßv´eLr KvãJgtL yS, met kJKbP~ ßouJ~ IÄv ßjS~Jr xMPpJV gJTPZ FUjAÇ F k´KfPpJKVfJ~ IÄv KjPf met mJKjP~ kJKbP~ hJSÇ mJZJA TrJ Fxm mPetr k´hvtjL yPm metPouJ~Ç @r ßxrJPhr \jq gJTPm kMrÛJrÇ met mJjJPjJr k´KfPpJKVfJ~ IÄv KjPf xyP\ jÓ y~ jJ, Foj ßpPTJPjJ m˜M KhP~ ßfJoJr Kk´~ met mJKjP~ kJKbP~ hJS k´go @PuJPfÇ dJTJr metPouJ~ IÄv KjPf YJAPu met kJbJPf yPm k´go @PuJr dJTJ TJptJuP~ @r Y¢V´JPor \jq Y¢V´Jo TJptJuP~r KbTJjJ~Ç xrJxKr mJ cJTPpJPV met kJbJPjJ pJPm 19 ßlms∆~JKr kpt∂Ç dJTJ S Y¢V´JPo FmJrS metPouJ mJÄuJ met, nJwJ S nJwJ @PªJuPjr oKyoJ jfMj k´\Pjìr oPiq ZKzP~ ßhS~Jr uPãq FTMPv ßlms∆~JKr k´go @PuJr CPhqJPV kûomJPrr oPfJ @P~JK\f yPò KhjmqJkL @jªoMUr metPouJÇ mPetr FA mKetu ßouJ mxPm dJTJ~ iJjoK¥r xMufJjJ TJoJu oKyuJ âLzJ ToPkäPé FmÄ Y¢V´JPor jJKxrJmJh xrTJKr mJuT CóKmhqJuP~Ç ßouJ ÊÀ yPm xTJu j~aJ ßgPT, YuPm KmPTu kJÅYaJ kpt∂Ç

ßnRKfT CkjqJx nNPf KmvõJx gJT @r jJA gJT, nNPfr TJKyKjr k´Kf @uJhJ FTKa @Twte mrJmrA gJPT xm m~Pxr kJbPTrÇ TJu k´goJ k´TJvPjr ˆPu FPxPZ vKrlMu AxuJo nNÅA~Jr VJ ZoZPo ßnRKfT CkjqJx KUuaMPxr U√PrÇ Fr kJvJkJKv k´goJr ˆPu VfTJu rJ~yJj rJAPjr CkjqJx @èj S ZJ~J, @Tmr @Ku UJPjr k´mº YJKmTJKbr ßUJÅP\, oBjMx xMufJPjr ÃoeTJKyKj K\’JmMP~ ßmJmJ kJgr xJuJKjKj ßmv nJPuJ YPuPZÇ ßoJzT CPjìJYj S jfMj mA 17 ßlms∆~JKr 10Ka jfMj mAP~r ßoJzT CPjìJYj yP~PZ j\Àu oPûÇ Fr oPiq KZu oLrJPÑuUqJf @mM ßyjJ rKjr ßTRfMT uqJS ßbuJ S @PjJ~JÀu @uo x\Pur yJ ÉfJvÇ mA hMKar ßoJzT CPjìJYj TPrj @yxJj yJmLmÇ k´TJv TPrPZ „k k´TJvjÇ Km„k @myJS~Jr TJrPe jfMj mAP~r k´TJvjJPfS nJaJr aJj kPzPZÇ fgqPTPªsr fJKuTJ~ VfTJu jfMj mAP~r jJo KZu 58KaÇ Fr TP~TKa yPuJ: Ijqk´TJv ßgPT @KfCr ryoJPjr mqJÄKTÄKmw~T oJjKmT mqJÄKTÄ, IjjqJ ßgPT oMyJÿh \JyJñLPrr k´mº jfMj iJrJr rJ\jLKf S xrTJr, IqJcjt ßgPT KojJr ojxMPrr ßk´Por TKmfJ,

2014

F ZJzJ FTMPv ßlms∆~JKrPf metPouJ~ IjN±t hvo ßv´eLr KvãJgtLPhr KfjKa KmnJPV IjMKÔf yPm xMªr yJPfr ßuUJ S KY©Jïj k´KfPpJKVfJÇ KY©Jïj k´KfPpJKVfJ yPm xTJu 9 aJ 30 KoKja ßgT 10 aJ 30 KoKja kpt∂Ç xMªr yJPfr ßuUJ k´KfPpJKVfJ yPm ßmuJ 11aJ ßgPT 11aJ 30 KoKja kpt∂Ç k´KfPpJVLPhr ßouJ k´JñPe k´KfPpJKVfJr 30 KoKja @PV YPu @xPf yPmÇ KhjmqJkL metPouJ~ gJTPZ mJÄuJ metoJuJ KjP~ KmKnjú k´hvtjL, jJVrPhJuJ, kMfMu ßUuJ, KxKxokMr, met KhP~ Ka-vJPatr jTvJ, met TqJjnJx, oMPUJv k´hvtjLxy jJjJ @P~J\jÇ mJÄuJ metoJuJ KjP~ UJmJr, ßkJvJT, mA AfqJKh k´hvtj S KmâP~r mqm˙JS gJTPm ßouJ~Ç metPouJr Ijqfo @Twte met kKrYP~r C“xm ÈyJPfUKz'Ç ßZJ¢ ßxJjJoKePhr yJPfUKz KhPf metPouJ~ CkK˙f gJTPmj ßhvrmPreq TKm, ßuUT, Kv·L S KvãJKmPhrJÇ dJTJ S Y¢V´Jo ßgPT xJrJ Khj metJPouJ xrJxKr xŒ´YJr TrPm YqJPju jJAjÇ k´go @PuJr @P~J\Pj metPouJr KmPvw xyPpJVL xJlt FPuÇ xyPpJKVfJ TrPZ ßkkPxJPc≤, uJAlm~, KkCr Aa, ßoKru ßmKm S ßxJvqJu AxuJoL mqJÄT KuKoPacÇ xŒ´YJr xyPpJVL YqJPju jJAj S FKmKx ßrKcSÇ

xNKYk© ßgPT yJxJj yJKlP\r KvÊPfJw YJwLr VJnL S Kfj ßZPu, Ê≠˝r ßgPT k´vJ∂ oOiJr CkjqJx \u S \Pur frñ FxmÇ F ZJzJ FmJPrr ßouJr TP~TKa jfMj mAP~r oPiq @PZ ßmñu kJmKuPTv¿ ßgPT Kv·L rKlTMj jmLr ZzJ S ZKmr mA ßjJaj ßjJaj ßZJaj kJKUÇ Kv·L @\ oñumJr S TJu mMimJr KmPTPu ˆPu mPx mAPf IPaJV´Jl ßhPmj mPu \JjJPuj KmPâfJrJÇ F ZJzJ Imxr ßgPT FPxPZ xoJ\fPπr YYtJ S xJPmT ßxJKnP~f ACKj~Pjr kfj KjP~ mPrj YâmftLr hLWt CkjqJx rJKv~Jr ßoP~, VKfiJrJ FPjPZ S~JKTu @yoPhr k´mº WJaM VJjÇ k´fLT ßgPT FPxPZ S~JKxl-F-PUJhJr xŒJKhf ZzJV´∫ ZzJ ßaJTJA, \JVOKf ßgPT @x\JhMu KTmKr~Jr k´mº IgtjLKfr Ijgt, ßrJPhuJ ßgPT FPxPZ k´mJxLPhr \LmjpJ©J KjP~ @A~Mm @yPoPhr mJuMTJPmuJ, Ê≠˝r ßgPT vJyJhMöJoJj S AlPfUJr oJyoMPhr k´m≠ TmLr n\j ÊPj kMeqmJjÇ ßouJ oPû 17 ßlms∆~JKr KmPTPu ßouJoPû KZu ÈoJyoMhMu yPTr TgJxJKyPfq VhqvJxj' vLwtT @PuJYjJÇ k´mº kPzj @mM ßyjJ ßoJ˜lJ FjJoÇ @PuJYjJ TPrj @KjxMu yT S @yoJh ßoJ˜lJ TJoJuÇ xnJkKffô TPrj rKlT TJ~xJrÇ kPr KZu ßuJTxÄVLPfr IjMÔJjÇ


UmrJUmr 15

SURMA m­ 21 - 27 February 2014

hNrfô ßWJYJPjJr ßYÓJ~ pMÜrJPÓs krrJÓsxKYm dJTJ, 17 ßlms∆~JKr - mJÄuJPhPvr Vf 5 \JjM~JKrr KjmtJYj, ‰fKr ßkJvJTKvP·r v´ooJj S V´JoLe mqJÄTPT ßTªs TPr xrTJPrr Im˙Jj KjP~ CPÆV rP~PZ pMÜrJPÓsrÇ Fxm KmwP~ pMÜrJPÓsr xPñ hNrfô ßWJYJPjJr IÄv KyPxPm krrJÓsxKYm ßoJ. vyLhMu yT 16 ßlms∆~JKr, ßrJmmJr rJPf S~JKvÄaj ßVPZjÇ \JjPf YJAPu k´iJjoπLr TJptJuP~r hJK~fôvLu FTKa xN© mPuPZ, rJ\QjKfT kKrK˙Kfr kJvJkJKv TJrUJjJr kKrPmv S V´JoLe mqJÄT KmwP~ xrTJPrr nNKoTJ KjP~ pMÜrJPÓsr ßjKfmJYT oPjJnJm rP~PZÇ @rS rP~PZ KmYJrmKyntNf yfqJ S èo KjP~ CPÆVÇ oNuf F CPÆVèPuJ xŒPTt oJKTtj TotTftJPhr TJPZ xrTJPrr Im˙Jj fMPu irPf krrJÓsxKYm pMÜrJPÓs ßVPZjÇ F xlPrr kr xrTJPrr CókptJP~r FT k´KfKjKir S~JKvÄaj pJS~Jr kKrT·jJ rP~PZÇ Vf 5 \JjM~JKrr KjmtJYPjr oJiqPo mftoJj xrTJr ãofJ~ @xJr kr krrJÓsxKYPmr kJÅY KhPjr F xlrKa yPm mJÄuJPhv ßgPT pMÜrJPÓs CókptJP~r k´go ßTJPjJ xlrÇ \JjPf YJAPu krrJÓsxKYm ßoJ. vyLhMu yT Vf vKjmJr xºqJ~ fJÅr h¬Pr mPuj, pMÜrJÓs xlPrr xo~ hKãe S oiq FKv~JKmw~T xyTJrL oJKTtj krrJÓs k´KfoπL KjvJ ßhvJA KmxS~JPur xPñ 18 ßlms∆~JKr @jMÔJKjT ‰mbT yPmÇ SA ‰mbPT KÆkãL~ xŒPTtr xJoKV´T Kmw~ KjP~ @PuJYjJ yPmÇ SA ‰mbT ZJzJS pMÜrJPÓsr \JfL~ KjrJk•J TJCK¿u, krrJÓs, mJKe\q S v´o h¬rxy xÄKväÓ TP~TKa h¬Prr ß\qÔ TotTftJPhr xPñ fJÅr ‰mbT yPmÇ dJTJr FTKa TNaQjKfT xN© FA k´KfPmhTPT \JKjP~PZ, krrJÓsxKYPmr pMÜrJPÓs Im˙JPjr xo~ rJ\jLKfKmw~T @¥Jr ßxPâaJKr SP~K¥

vJrPoPjr S~JKvÄaj ßlrJ xJPkPã fJÅPhr oPiq FTKa ‰mbT IjMKÔf yS~Jr x÷JmjJ rP~PZÇ KxKr~J~ vJK∂-k´Kâ~J KjP~ @PuJYjJr \jq SP~K¥ vJrPoj FUj ß\PjnJ~ rP~PZjÇ TNaQjKfT xNP© \JjJ ßVPZ, pMÜrJPÓs mJÄuJPhPvr kPeqr IV´JKiTJroNuT mJ\JrxMKmiJ (K\FxKk) KlPr ßkPf S~JKvÄaPjr ßhS~J TotkKrT·jJ mJ˜mJ~Pj xrTJPrr F kpt∂ ßjS~J khPãk xŒPTt xÄKväÓ oJKTtj TotTftJPhr ImKyf TrPmj krrJÓsxKYmÇ F ZJzJ @VJoL 15 FKk´Pur TotkKrT·jJ mJ˜mJ~Pjr YNzJ∂ xo~xLoJr @PV ImKvÓ vft kNrPe mJÄuJPhPvr kKrT·jJ TLnJPm FPVJPò, ßxKaS KfKj oJKTtj TotTftJPhr \JjJPmjÇ \JjPf YJAPu xJPmT rJÓshNf @vlJTMr ryoJj mPuj, ÈoJKTtj KxPjPar ÊjJKjPf rJ\jLKf, oJjmJKiTJr, v´ooJjxy mJÄuJPhPvr YuoJj KmKnjú KmwP~ pMÜrJPÓsr CPÆPVr Kmw~èPuJ k´KflKuf yP~PZÇ SA ÊjJKjr @PVA mJÄuJPhPvr Im˙Jj fMPu irPf k´KfKjKihu kJbJPjJ CKYf KZuÇ pJPyJT, ßvw kpt∂ krrJÓsxKYPmr ßjfíPfô FTKa k´KfKjKihu pMÜrJPÓs pJPòÇ fPm F xlr pMÜrJPÓsr CPÆV hNr TrPf TfaJ TJptTr yPm, fJ KjP~ @oJr xÄv~ rP~PZÇ' mJÄuJPhPvr KjmtJYj, rJ\QjKfT kKrK˙Kf, v´ooJj, V´JoLe mqJÄT S ßjJPmu Km\~L IgtjLKfKmh c. oMyJÿh ACjNxPT KjP~ xrTJPrr nNKoTJ~ ßjKfmJYT oPjJnJm ßkJwe TPr pMÜrJÓsÇ 11 ßlms∆~JKr oJKTtj KxPjPar krrJÓsKmw~T TKoKar ÊjJKjPf oJKTtj TotTftJPhr kJvJkJKv ßx ßhPvr KxPjarPhr mÜPmqS Foj IKnof CPb FPxPZÇ ÊjJKjPf Vf 5 \JjM~JKrr KjmtJYjPT pMÜrJÓs ÈIfq∂ ©∆KakNet' S \jVPer @vJ-@TJãJr ÈKmvõJxPpJVq k´Kfluj' j~ mPu IKnKyf TPrPZÇ

@jªmJ\JPrr k´KfPmhj

yJKxjJ-ojPoJyj ßvw ‰mbT oJPYt Ko~JjoJPr

dJTJ, 18 ßlms∆~JKr : @VJoL oJPYt Ko~JjoJPr mJÄuJPhPvr k´iJjoπL ßvU yJKxjJr xPñ nJrPfr k´iJjoπL ojPoJyj KxÄP~r ßvw ‰mbT IjMKÔf yPm mPu nJrPfr @jªmJ\Jr kK©TJr FT k´KfPmhPj muJ yP~PZÇ 17 ßlms∆~JKr, ßxJomJr kK©TJKaPf k´TJKvf SA k´KfPmhPj muJ y~, Ko~JjoJPr IjMPÔ~ KmoxPaT xPÿuPjr lJÅPT yJKxjJ-ojPoJyPjr ‰mbTKa IjMKÔf yPmÇ k´KfPmhPj muJ y~, ßhvP\JzJ ßnJa-mJKhqr oPiqA Kj”vP» FTKa xŒPTtr pmKjTJkJf yPf YPuPZ @VJoL oJPxr ßVJzJ~Ç k´iJjoπL KyPxPm ojPoJyj KxÄ FmÄ ßvU yJKxjJr hLWt TNaQjKfT xŒTtÇ oJPYt mJÄuJPhPvr k´iJjoπL ßvU yJKxjJr xPñ ßvwmJPrr oPfJ vLwt ‰mbPT mxPZj ojPoJyj KxÄÇ KmoxPaT xPÿuPj ßpJV KhPf fJÅr ßo~JPhr ßvw KmPhv xlPr Ko~JjoJr pJPòj ojPoJyjÇ nJrf FmÄ Ko~JjoJr ZJzJS FA ßVJÔLPf rP~PZ nMaJj, ßjkJu, mJÄuJPhv, v´LuïJr oPfJ ßhvÇ TNaQjKfT xNP©r Umr, oNu xPÿuPjr lJÅPT ‰mbT yPm ojPoJyj-yJKxjJrÇ k´KfPmhjKaPf muJ y~, FT\j kJÅY mZPrr ßo~Jh ßvw TPr xhq kMjKjtmJKYf, Ijq\j hv mZPrr ßo~Jh ßvw TPr k´˙JPjr kPgÇ FaJ ¸Ó ßp TÄPV´x mJ ACKkF ãofJ~ KlrPuS ojPoJyj @r gJTPmj jJ FA kPhÇ fJA ojPoJyj-yJKxjJr @xjú ‰mbPT FTKhPT gJTPm Vf kJÅY mZPrr YJS~J-kJS~Jr KyxJm, kJvJkJKv xJCg mäPTr frPl dJTJPT \JjJPjJ yPm ßp xrTJr mhu yPuS mJÄuJPhPvr xPñ nJrPfr xŒPTtr ßTJPjJ kKrmftj yPm jJÇ krrJÓs oπeJuP~r TgJ~, ßp xrTJrA ßTPªs @xMT, nJrPfr Kj\˝ ßTRvuVf FmÄ KjrJk•Jr ˝JPgtA dJTJr xPñ xŒJKhf xm mJKeK\qT FmÄ ßTRvuVf khPãk @PrJ FKVP~ KjP~ pJS~J yPmÇ @jªmJ\Jr \JjJ~, xŒ´Kf mJÄuJPhPvr K¸TJr KvrLj vJrKoj ßYRiMrL j~JKhKuä FPx k´iJjoπLr xPñ hLWt ‰mbT TPr ßVPZjÇ hNfJmJx xNP©r Umr, SA ‰mbPT ojPoJyj KxÄ xLoJ∂ KjrJk•J ßãP© TJptTrL mqm˙J ßjS~Jr \jq KvrLPjr oJiqPo mJÄuJPhv xrTJrPT ijqmJh KhP~PZjÇ ßx ßhPvr ßnJa-

krmftL xoP~ xoJP\r FTKa KmPvw IÄPvr SkPr ßp IfqJYJPrr WajJ WPaKZu, fJPf pJrkrjJA vKïf KZu nJrfÇ xLoJP∂ YNzJ∂ xfTtfJ KjPf KjPhtvS ßhS~J yP~KZu mJÄuJPhPvr xLoJ∂mftL rJ\qèPuJPTÇ KmkMu IjMk´Pmv FmÄ xLoJP∂ KyÄxJrS @vïJ KZuÇ krmftLTJPu KhKuär xrTJr \JKjP~PZ ßp pPgÓ nJPuJnJPmA kKrK˙Kfr ßoJTJKmuJ TPrPZ dJTJr jfMj xrTJrÇ k´iJjoπL mJÄuJPhPvr K¸TJrPT @võJxS KhP~PZj ßp nKmwqPf nJrPfr mJÄuJPhv jLKfPf ImvqA k´JiJjq kJPm mJKe\q WJaKf ToJPjJ FmÄ IKfKrÜ KmhMq“ r¬JKjr oPfJ èÀfôkNet Kmw~èPuJÇ k´KfPmhPj muJ y~, fPm rJ\QjKfT KmPvwùPhr mÜmq, mJÄuJPhv k´Pvú Kj\˝ xrTJPrr mqgtfJ KjP~ KTZM yfJvJS rP~PZ ojPoJyPjrÇ KfKj 2011 xJPu dJTJ xlPr KVP~ TgJ KhP~KZPuj, fJÅr mftoJj ßo~JPhA Kf˜J FmÄ ˙uxLoJ∂ YMKÜ xŒJhj TrPmjÇ ßxA oPot KjPhtvS ßhS~J y~ xÄKväÓ oπeJu~èPuJPfÇ hMA ßhPvr oPiq mJrmJr TNaQjKfT @PuJYjJS yP~PZ Kmw~Ka KjP~Ç KT∂á ßhPvr Inq∂rLe huL~ rJ\jLKfr DP±t CPb FA YMKÜèPuJ mJ˜mJK~f TrJ x÷m y~Kj ojPoJyj KxÄP~r kPãÇ Kf˜J ßlÅPx ßVPZ kKÁomñ xrTJPrr @kK•PfÇ ˙uxLoJ∂ YMKÜKa xÄxPh kJx TrJPjJr \jq k´P~J\j KZu hMA-fífL~JÄv xogtjÇ KT∂á ßvw oMyNPft k´iJj KmPrJiL hu KmP\Kk ßmÅPT mxJ~ fJ-S „kJK~f TrJ pJ~KjÇ yJKxjJPT ßxA yfJvJr TgJ FmJr KmvPh muPmj ojPoJyjÇ fPm xJCg mäPTr TftJPhr mÜmq, FA YMKÜ hMKa jJ yPuS KjrJk•J FmÄ mJKeK\qT ßujPhPjr k´Pvú IPjTaJA FKVP~ ßVPZ hMA ßhvÇ oh FmÄ fJoJT\Jf hsmq ZJzJ mJÄuJPhPvr xm keqPTA nJrPf mJ\Jr\Jf TrJr IjMoKf KhP~PZ j~JKhKuäÇ To xMPh mz IPïr Ee ßhS~Jxy @PrJ ßmv KTZM ßãP© IgtQjKfT xyPpJKVfJ @VJPVJzJ YJKuP~ ßVPZ j~JKhKuäÇ IjqKhPT mJÄuJPhPvr oJKa ßgPT CulJxy nJrfKmPrJiL C•r-kNmtJûPur xπJPxr WJÅKa k´J~ KjotNu TPrPZ yJKxjJ xrTJrÇ

pMÜrJÓs mJÄuJPhPv rJ\QjKfT xKyÄxfJr KmPrJKifJr kJvJkJKv ÊjJKjPf @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr yJPf èo S KmYJrmKyntNf yfqJr KjªJ \JKjP~PZÇ pMÜrJPÓs mJÄuJPhPvr kPeqr IV´JKiTJroNuT mJ\JrxMKmiJ (K\FxKk) KlPr ßkPf v´ooJPjr Cjú~Pj mJÄuJPhvPT @rS khPãk ßjS~Jr TgJ muPZ pMÜrJÓsÇ @r V´JoLe mqJÄT ßgPT ßjJPmu Km\~L IgtjLKfKmh c. oMyJÿh ACjNPxr IkxJrePT pMÜrJÓs ÈKjÔMr KmhsNk' KyPxPm IKnKyf TPrPZÇ jJjJ CPÆV gJTJr krS rJ\QjKfT kKrK˙Kf S v´ooJPjr Cjú~Pj mJÄuJPhPvr xPñ pMÜ ßgPTA F Kmw~èPuJPf YJk ImqJyf rJUJr TgJ \JKjP~PZ pMÜrJÓsÇ k´˜JKmf xπJxmJh fyKmu ßgPT xyJ~fJ fíeoNu kptJP~ xπJxmJh hoPjr uPãq pMÜrJÓs FTKa fyKmu VbPjr CPhqJV KjP~PZÇ 30Ka ßhPvr ß\Ja ßVäJmJu TJC≤Jr ßarKr\o ßlJrJPor (K\KxKaFl-QmKvõT xπJxmJh hoj ßlJrJo) oJiqPo ÈPVäJmJu lJ¥ lr TKoCKjKa FjPV\Po≤ IqJ¥ ßrK\KuP~¿' jJPor fyKmuKa Vbj TrJ yPmÇ xŒ´Kf S~JKvÄaj xlPrr xo~ oJKTtj krrJÓs h¬Prr xπJxmJh hoj mMqPrJr Ckxojõ~TJrL \JKˆj KxPmPru FA k´KfPmhTPT \JjJj, k´JgKoT kptJP~ k´J~ 233 KoKu~j ( 23 ßTJKa 30 uJU) cuJPrr fyKmu Vbj TrJ yPmÇ hMA mZr kr fyKmPur kKroJe mJzJPjJ yPmÇ ÊÀPf k´˜JKmf fyKmu ßgPT TP~TKa ßhvPT fíeoNu kptJP~ xπJxmJh hoPj @KgtT xyJ~fJ ßhS~J yPmÇ @VJoL \MPj SA fyKmPur k´Kâ~J mJ˜mJK~f yS~Jr TgJ rP~PZÇ krrJÓs oπeJuP~r TotTftJrJ \JjJj, fyKmPur xojõ~ TKoKar KÆfL~ xnJ 20 ßlms∆~JKr S~JKvÄaPj IjMKÔf yS~Jr TgJ rP~PZÇ

mJÄuJPhPvr krrJÓsxKYm SA ‰mbPT fyKmu ßgPT mJÄuJPhPvr xyJ~fJ kJS~Jr kPã pMKÜèPuJ fMPu irPmjÇ TNaQjKfT xNP© \JjJ ßVPZ, xπJxmJh hoj @Ajxy xÄKväÓ @Aj, F-xÄâJ∂ \JfL~ TKoKar gJTJxy xrTJPrr KmKnjú xÄ˙Jr oJiqPo ˙JjL~ kptJP~ k´Kvãe xMKmiJr jJjJ vft mJÄuJPhv kNre TrPf kJPrÇ Fxm KmPmYjJ~ k´˜JKmf fyKmu ßgPT mJÄuJPhv xyJ~fJ ßkPf pJPòÇ @VJoL \MPj fyKmu YNzJ∂ yS~Jr kr k´JgKoT kptJP~ mJÄuJPhvxy TP~TKa ßhvPT krLãJoNuTnJPm hMA mZPrr \jq @KgtT xyJ~fJ ßhS~J yPmÇ F ZJzJ F fyKmPur kKrYJujJ ßmJPct mJÄuJPhPvr xhxq KyPxPm I∂ntMKÜr x÷JmjJ rP~PZÇ


16 UmrJUmr

21 - 27 February 2014 m SURMA

15 mZPrS YJozJ Kv· jVr yPuJ jJ : ßTmuA xo~ S mq~ mJPz dJTJ, 17 ßlms∆~JKr - KmPvõr vLwt kûo hNweTJrL FuJTJ dJTJr yJ\JrLmJVÇ ßxUJj ßgPT YJozJKv· xKrP~ ßjS~Jr TJ\Ka ßvw TrJr TgJ KZu 2005 xJPuÇ mJ˜Pm FUPjJ FA TJP\r IV´VKf k´J~ vNjqÇ kMPrJ TJ\Ka TrJr TgJ kKrPmv rãJr \jqÇ F \jq k´P~J\j ßTmu FTKa ßTªsL~ m\qt kKrPvJijJVJr (KxAKaKk)Ç k´J~ 15 mZPrS FA TJ\ TrPf kJPrKj xrTJrÇ Fr lPu IjqJjq ImTJbJPoJ yPuS xJnJPrr ßyoJP~fkMPr YJozJjVr ˙JkjS @r yPò jJÇ yJ\JrLmJPVr aqJjJKrèPuJ ßxUJj ßgPT ˙JjJ∂r FmÄ kKrPmvmJºm CkJP~ YJozJ S YJozJ\Jf Kv·keq C“kJhPj @∂\tJKfT YJk rP~PZÇ @PZ @hJuPfr @PhvÇ YJozJKv· jVr k´TP·r TotTftJPhr Kfj oJx kr kr yJAPTJPat TJP\r IV´VKf k´KfPmhj kJbJPf y~Ç Ff xm YJPkr krS hlJ~ hlJ~ xo~ mJKzP~S Kv·jVrKar TJ\ ßvw y~KjÇ Kv· oπeJu~, mJÄuJPhv ãMhs S TMKar Kv· TrPkJPrvj (KmKxT) FmÄ Kv·jVr k´TP·r TotTftJrJA ˝LTJr TrPZj, KxAKaKkr KjotJeTJP\r IV´VKf @vJmq†T j~Ç IgY ßyoJP~fkMPr 200 FTr \J~VJ\MPz YJozJKv· jVPr ßpPf Vf mZPrr 13 IPÖJmr KmKxT S aqJjJKrr oJKuTPhr hMA xÄVbPjr oPiq FTKa xoP^JfJ ˛JrT xA yP~PZÇ ˛JrT IjMpM J~L, 2014 xJPur KcPx’Prr oPiq yJ\JrLmJPVr xm aqJjJKr ˙JjJ∂r FmÄ C“kJhj ÊÀ TrPf yPm

oJKuTPhrÇ FKaS yPò jJÇ mJÄuJPhv kKrPmv @AjKmh xKoKfr (PmuJ) k´iJj KjmtJyL ‰x~hJ Kr\S~JjJ yJxJj F KmwP~ mPuj, ÈyJ\JrLmJV ßgPT YJozJKv· ˙JjJ∂r KjP~ xrTJr ßpnJPm TJ\ TrPZ, fJPf oPj y~ kKrPmv @Aj, jhLhNwe @Aj-PTJPjJ KTZMA SA xm TJrUJjJr oJKuTPhr \jq k´PpJ\q j~Ç F KjP~ FUj pJ yPò, fJ yPuJ oMuJ ßhUJPjJÇ xrTJr ßTmu xo~A mJzJPòÇ' 2003 xJPur 16 @Vˆ \JfL~ IgtQjKfT kKrwPhr KjmtJyL TKoKar xnJ~ (FTPjT) YJozJKv· jVr k´TP·r IjMPoJhj ßhS~J y~Ç TJ\ ßvw yS~Jr TgJ KZu 2005 xJPuÇ k´go hlJ~ k´T·Ka xÄPvJij TPr ßo~Jh mJzJPjJ y~ 2010 xJu kpt∂Ç mq~ ßmPz hJÅzJ~ 545 ßTJKa 36 uJU aJTJ~Ç fJPfS TJ\ ßvw y~KjÇ @mJrS 2012 xJu kpt∂ ßo~Jh mJzJPjJ y~Ç xmtPvw 2013 xJPur 13 @Vˆ KÆfL~ hlJ~ xÄPvJKif k´TP·r IjMPoJhj y~ FTPjPTÇ F xo~ mq~ ßmPz hJÅKzP~PZ FT yJ\Jr 78 ßTJKa 71 uJU aJTJ~Ç Kv· oπeJuP~r F k´T· mJ˜mJ~j TrPZ KmKxTÇ Kv·jVPr 205Ka käPa 155Ka TJrUJjJ ˙Jkj TrJr TgJ rP~PZÇ YJozJKv· jVr k´TP·r kKrYJuT KxrJ\Mu yJ~hJr mPuj, KxAKaKkr KjotJeTJ\ FT mZPrr ßmKv xo~ ßgPo KZuÇ KbTJhJKr k´KfÔJjPT FT hlJ xo~ mJKzP~ ßhS~J y~Ç FUj fJrJ @mJrS xo~ mJzJPjJr @Pmhj TPrPZÇ Kmw~Ka k´Kâ~JiLj @PZÇ

@rS xo~ YJ~ KbTJhJr: YLj-mJÄuJPhv ßpRg k´KfÔJj ß\FuAKkKxF-KcKxFu ß\KnPT 2012 xJPur 11 oJYt YJozJKv· jVPr KxAKaKk KjotJPer TJptJPhv ßh~ Kv· oπeJu~Ç vft KZu, 18 oJPx TJ\ ßvw TrPf yPmÇ SA ßo~Jh ßvw y~ Vf mZPrr 17 ßxP¡’rÇ Frkr fJPhr xo~ ßhS~J y~ F mZPrr 6 \JjM~JKr kpt∂Ç fPm KmKxT xN© muPZ, UMmA jVeq kKroJPe TJ\ yP~PZÇ KbTJhJKr k´KfÔJj FrA oPiq xo~ mJzJPjJr \jq k´T· mJ˜mJ~jTJrL TftíkPãr TJPZ @Pmhj TPrPZÇ xN© \JjJ~, ßo~Jh ßvw yS~Jr @PVA Vf 27 KcPx’r k´go hlJ~ FmÄ 6 \JjM~JKr KÆfL~ hlJ~ @Pmhj TPr k´KfÔJjKaÇ Vf mMimJr Kv·jVr FuJTJ WMPr ßhUJ ßVPZ, Kv·jVPr käa, rJ˜JWJa S ßcsj ‰fKr yP~ @PZÇ fPm mqmyJr jJ yS~J~ käa S ßcsPj mz mz WJx \PjìPZÇ käPa FUj VÀ YPrÇ kJKj xrmrJPyr \jq ßTªsL~ kJKjr kJPŒr KjotJeTJ\ ßvw kptJP~ @PZÇ kuäL KmhMqfJ~j ßmJct 10 FoKn ãofJxŒjú FTKa KmhMq“ CkPTªs AKfoPiq ˙Jkj TPrPZ, @PrTKa KjotJeJiLjÇ @r KxAKaKk KjotJPer \jq KjitJKrf ˙JPj KbTJhJr ÊiM mJuMA ßlPuPZÇ KxAKaKk KjotJPer xPñ \Kzf v´KoTPhr gJTJ FmÄ KbTJhJKr k´KfÔJPjr TotTftJPhr mxJr \jq ßmv TP~TKa Tã ‰fKr TrJ yP~PZÇ kJPvA kPz @PZ ßmv KTZM rc, xmèPuJA orPY kzJÇ Fr mJAPr ßTJPjJ TJ\A y~KjÇ

mJxJ pPvJPrr K^TrVJZJ FuJTJ~Ç krKhj KcKm kMKuPvr cámMKr hu rJ\JrmJV kMKuv uJAjPxr FTKa kMTár ßgPT jJjúMr oJgJ C≠Jr TPrÇ FTA Khj KmPTu xJPz KfjaJr KhPT UMujJr ßfrUJhJ gJjJ kMKuv CkP\uJr o§uVJfL KmPu \QjT KuaPjr ßWPrr oiq ßgPT mJyJÀu @uo UÅJ (30) jJPo FT pMmPTr VuJTJaJ uJv C≠Jr TPrPZÇ Vf 17 \JjM~JKr VJ\LkMr ßTJjJmJzL nJrJ§J FuJTJ ßgPT @PjJ~JrJ ßmVo (55) jJPo FT VOyT©tLr VuJTJaJ uJv C≠Jr TPr kMKuvÇ rJf @aaJr KhPT IùJf hMmtO•rJ @PjJ~JrJ ßmVPor WPr dáPT fJPT VuJ ßTPa yfqJ TPr kJKuP~ pJ~Ç Vf 15 \JjM~JKr KxrJ\VP†r TJoJrUª CkP\uJ ßgPT IùJf kKrY~ FT pMmPTr VuJTJaJ uJv C≠Jr TPr kMKuvÇ xTJPu SA FuJTJr ßruuJAPjr kJv ßgPT @jMoJKjT 25 mZr m~xL SA pMmPTr uJv C≠Jr TrJ y~Ç Vf 14 \JjM~JKr Y¢V´Jo oyJjVrLr UMuvL gJjJr @omJVJj FuJTJ ßgPT FT pMmPTr VuJTJaJ uJv C≠Jr TPr kMKuvÇ FTA Khj TáKzV´JPo FTA kKrmJPrr YJr\Pjr VuJTJaJ uJv C≠Jr TPr kMKuvÇ ß\uJr nëÀñJoJrL CkP\uJr Kh~JcJñJ V´Jo ßgPT xMufJj @yPoh (55), fJr ˘L yJP\rJ ßmVo (45), jJfKj ßrJoJjJ ßmVo (14) S @KjTJr (7) uJv C≠Jr TrJ y~Ç Vf 11 \JjM~JKr kaá~JUJuLr hvKojJ CkP\uJ~ @mM fJPum Ko~J jJPo FT @ho mqmxJ~Lr VuJTJaJ uJv C≠Jr TPr kMKuvÇ ˙JjL~Phr TJZ ßgPT Umr ßkP~ hMkMPr kMKuv mz ßVJkJuhL FuJTJr Kmu ßgPT uJvKa C≠Jr TPrÇ Vf kPyuJ \JjM~JKr rJ\iJjLr C•rJ~ ßrJK\jJ jJPo xJf mZPrr @PrT KvÊr VuJTJaJ uJv C≠Jr TPr kMKuvÇ

YuPZA kKrPmvhNwe: yJ\JrLmJPVr aqJjJKr TJrUJjJxÄKväÓ FuJTJ WMPrS ßhUJ ßVPZ, uJumJV ßgPT rJP~rmJ\Jr miqnNKor @V kpt∂ kMPrJ FuJTJr rJ˜Jr hMA kJPv YJozJ ÊTJPjJ yPòÇ F ZJzJ FTaM KjYM \J~VJ @r ßcJmJ~ ßluJ yP~PZ YJozJr m\qtÇ FPf kMPrJ FuJTJ~ ÊiMA hMVtºÇ yJ\JrLmJPVr Fxm mP\qtr k´J~ kMPrJaJA KVP~ kzPZ mMKzVñJ~Ç FPf jhLKar Im˙J Khj Khj @rS TÀe yP~ kzPZÇ @∂\tJKfT hMA VPmweJ xÄ˙J KjCA~TtKnK•T mäqJTK˛g AjKˆKaCa FmÄ xMA\JruqJ¥KnK•T KV´j âx Vf mZPrr 5 jPn’r ßpRgnJPm KmPvõr vLwt kKrPmvhNweTJrL FuJTJ KjP~ FTKa k´KfPmhj k´TJv TPr, pJr kûo ˙JPj rJUJ y~ yJ\JrLmJVPTÇ FPf muJ y~, yJ\JrLmJV ßgPT KjVtf ãKfTr rJxJ~KjT khJPgtr KmwKâ~Jr KvTJr yPò FT uJU 60 yJ\Jr oJjMwÇ FUJjTJr aqJjJKrèPuJ k´KfKhj 22 yJ\Jr WjKoaJr IkKrPvJKif m\qt, KmPvw TPr ßâJKj~Jo KjVtoj TrPZ; pJr ßmKvr nJV KVP~ kzPZ mMKzVñJ jhLPfÇ

Mortgage Expert

ßhz oJPx 90Ka C≠Jr : VuJTJaJ S m˜JmªL uJPvr xÄUqJ mJzPZA dJTJ, 18 ßlms∆~JKr - rJ\iJjLxy ßhPvr KmKnjú ˙JPj VuJTJaJ S m˜JmªL uJPvr xÄUqJ @vïJ\jT yJPr ßmPz ßVPZÇ Vf ßhz oJPx KmKnjú ˙Jj ßgPT Foj 90Ka uJv C≠Jr TPrPZ kMKuvÇ Fr oPiq kKrY~ KoPuPZ 22Ka uJPvrÇ xmtPvw Vf x¬JPy jVrLr xJP~hJmJh mJx aJKotjJPur kJPv FT fÀeLr xMaPTxmªL aáTPrJ uJv C≠Jr TPr kMKuvÇ Fr @PV oJfá~JAPu cJKŒÄ ¸Pa hM\Pjr m˜JmªL UK§f uJv kJS~J pJ~Ç pPvJr In~jVPr KoPuPZ IùJf mqKÜr m˜JmªL uJvÇ F kpt∂ Foj ßpxm uJPvr kKrY~ kJS~J ßVPZ fJr oPiq rP~PZj ACKk ßY~JroqJj, ßo’Jr, mqmxJ~L S rJ\QjKfT ßjfJTotLÇ ßmKvrnJV uJvA gJTPZ IùJfÇ kKrY~ jJ kJS~J uJv KTZáKhj oPVt ßlPu rJUJr kr ßmS~JKrv KyPxPm hJlj TrPZ @†MoJj oKlhMu AxuJoÇ fPm Fxm yfqJTJP§r IKiTJÄvA TîáPux FmÄ UMKjrJ IirJ gJTPZÇ yJxkJfJu xN© oPf, Vf 22 \JjM~JKr mMimJr oM¿LV† xhr CkP\uJr vÅJUJrLmJ\Jr FuJTJ ßgPT ßoJ” Kuïj (18) jJPo FT hK\t v´KoPTr VuJTJaJ uJv C≠Jr TPr kMKuvÇ uJv kJS~Jr YJr Khj @PV Kuïj KjPUÅJ\ yP~KZPujÇ FTA Khj jJrJ~eVP†r ßxJjJrVÅJS CkP\uJr xJKhkMr ACKj~Pjr mJrVÅJS ßmKzmÅJi FuJTJ ßgPT IùJf FT KvÊr (12) m˜JmªL VuJTJaJ uJv C≠Jr TPr kMKuvÇ FTA KhPj lKrhkMr xhr yJxkJfJPur ßkZPj FTKa kKrfqÜ ßhJTJPjr KjPY ßgPT rPoªs k´xJh hJx jJPor FT TPu\ ZJP©r VuJTJaJ uJv C≠Jr TPr ßTJPfJ~JKu gJjJ kMKuvÇ Vf 21 \JjM~JKr rJ\iJjLr kj FuJTJ~ asJKlT kMKuv mqJrJPTr ZJPh @»Mu \Kuu jJjúM jJPo FT KmFjKk TotLr o˜TKmyLj uJv kJS~J pJ~Ç jJjúMr

F KmwP~ mJÄuJPhv ãMhs S TMKar Kv· TrPkJPrvPjr ßY~JroqJj vqJo xMªr KxThJr mPuj, ÈKxAKaKkr KjotJeTJP\ y~PfJ FTaM CKjvKmv yPmÇ fPm @orJ TJ\aJ (aqJjJKr ˙JjJ∂r) ÊÀ TPr KhPf YJAÇ'

LOANS l

Commercial loans l Secured loans l Unsecured Loans

LONDON MORTGAGES l

First Time Buyer l Buy to let l Council right to buy l Re-mortgages

Restaurant or Takeaway Purchase? COMMERCIAL LOAN SEPCIALISTS

Azim Iqbal: 07508 720 447

2 Heigham Road, London E6 2JG

FSA regulated broker. Mortgagematch Homeloans Ltd Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on your mortgage or any other debt secured on it.


UmrJUmr 17

SURMA m 21 - 27 February 2014

yu kMjÀ≠JPrr hJKmPf C•Ju \Km dJTJ, 19 ßlms∆~JKr - ßmhUu yS~J yu (ZJ©JmJx) C≠Jr FmÄ jfMj yu KjotJPer hJKmPf \JfL~ ßk´x TîJPmr xJoPjr xzT ImPrJi TPr KmPãJn KoKZu S xoJPmv TPrPZ \VjúJg KmvõKmhqJu~ ZJ©uLV ßjfJTotL xogtTrJÇ 18 ßlms∆~JKr yu @PªJuPjr kûo Khj ßmuJ 11aJr KhPT vJUJ ZJ©uLPVr ßjfíPfô TqJŒJPx FTKa KmPãJn KoKZu ßmr y~Ç KoKZuKa TqJŒJx k´hKãe ßvPw oNu laPTr xJoPj Im˙Jj ßj~Ç Fxo~ fJrJ aJ~JPr @èj \ôJKuP~ KmPãJn TPrÇ kPr KoKZuKa \JfL~ ßk´x TîJPmr IKnoMPU rSjJ y~Ç Fxo~ TP~T v' xJiJre KvãJgtL fJPf ßpJV ßh~Ç KoKZuKa ßmuJ xJPz mJPrJaJr KhPT ßk´x TîJPmr xJoPj FPu KmãM… KvãJgtLrJ ßk´x TîJPmr xJoPjr aJ~JPr @èj \ôJKuP~ k´J~ @zJA WµJ xzPT ImPrJi TPr rJPUÇ F xo~ k´Y§ pJj\a ‰fKr y~ FmÄ kj ßgPT vJymJVoMUL pJj YuJYu mº yP~ pJ~Ç Frkr ßmuJ @zJAaJr KhPT KmãM… KvãJgtLrJ ßxUJPj xÄK㬠xoJPmv TPrÇ xoJPmv ßgPT 19 ßlms∆~JKr, mMimJr KmvõKmhqJuP~r xTu TîJx-krLãJ m\tPjr TotxNKY ßWJweJ TrJ y~Ç xÄK㬠xoJPmPv ZJ©uLPVr xJiJre xŒJhT Fx Fo KxrJ\Mu AxuJo mPuj, @orJ vJK∂kNet @PªJuj TrKZÇ FrkrS pKh @oJPhr yu C≠JPrr hJKm oJjJ jJ y~ fJyPu @orJ ±ÄxJ®T TotxNKY KhPf mJiq yPmJÇ vJUJ ZJ©uLPVr xnJkKf Fl Fo vKrlMu AxuJo mPuj, ˝rJÓsoπL, VekNftoπL FmÄ nNKooπLr xPñ @oJPhr TgJ yP~PZÇ Kmw~Ka KjP~ k´iJjoπLr xPñ @uJk TrJr k´Kfv´∆Kf KhP~PZj fJrJÇ FrkrS pKh yuèPuJ C≠Jr jJ y~ fJyPu @orJ kMrJj dJTJ IYu TPr ßhPmJÇ yu C≠Jr jJ yS~J kpt∂ mMimJr ßgPT xm irPjr TîJx-krLãJ m\tPjr TotxNKYS YuPmÇ CPuäUq, xok´Kf xÄxPh ˝fπ FoKk yJ\L ßxKuo ZJ©uLVPT \KzP~ TaNKÜ TrPu fJr KmÀP≠ Kfæf jJPor FTKa ZJ©JmJx hUPur IKnPpJV FPj @PªJuPj jJPo \VjúJg KmvõKmhqJu~ vJUJ ZJ©uLVÇ Kfæf yu ZJzJS @»Mr ryoJj, vyLh @PjJ~Jr vKlT, vyLh vJyJmMK¨j, xJAhMr ryoJj, @mhMr rCl o\MohJr, vyLh @\ou ßyJPxj, m\uMr ryoJj, mJeL nmj, vyLh j\Àu AxuJo xy 12Ka ZJ©JmJx ßmhUPu rP~PZÇ FèPuJ f“TJuLj \VjúJg TPuP\r ZJ©JmJx KZuÇ 1985 xJPu ˙JjL~ mJKxªJPhr xPñ f“TJuLj \VjúJg TPuP\r ZJ©Phr FT xÄWPwtr kr ZJ©JmJxèPuJ ßmhUu yP~ pJ~Ç Frkr 2005 xJPu \VjúJg TPu\PT KmvõKmhqJu~ ßWJweJ TrJ yPuS FUj kpt∂ SA ZJ©JmJxèPuJ KmvõKmhqJuP~r hUPu @PxKjÇ Fr oPiq 2011 xJPur

IPÖJmr oJPx c. yJKmmMr ryoJj jJPor FTKa ZJ©JmJx KmvõKmhqJuP~r hUPu FPuS FUj kpt∂ ßxUJPj ßTJj ˙JkjJ ‰fKr TrPf kJPrKj TftíkãÇ Vf 17 ßlms∆~JKr Kfæf yu C≠JPrr hJKmPf ßrJmmJr aJ~JPr @èj \ôJKuP~ xzT ImPrJi S ˝rJÓs k´KfoπL @xJhMöJoJj UJjPT ˛JrTKuKk KhP~PZj ZJ©uLPVr ßjfJ-TotL S xogtPTrJÇ xJiJre KvãJgtLrJS F TotxNKYPf ßpJV ßhjÇ hJKm @hJP~ ßxJomJr xTJPu YfMgt KhPjr oPfJ TqJŒJPx KmPãJn KoKZu S kMrJj dJTJr rJ~xJPym mJ\Jr ßoJz ImPrJi TrPmj fJÅrJÇ FKhPT KvãJgtLPhr @PªJuPjr xPñ xÄyKf k´TJv TPrPZj \JfL~ oJjmJKiTJr TKovPjr ßY~JroqJj Ko\JjMr ryoJj, KmvõKmhqJu~ @S~JoL uLVxoKgtf KvãTPhr xÄVbj jLu hu, KmFjKkxoKgtf

KvãTPhr xÄVbj xJhJ hu S KmvõKmhqJu~ xJÄmJKhT xKoKfÇ KvãJgtLPhr IKnPpJV, KmvõKmhqJu~xÄuVú Kfæf yuKa hMA pMPVr ßmKv xo~ iPr hUPu ßrPUPZj ˝fπ xJÄxh yJK\ ßoJyJÿh ßxKuoÇ k´fqãhvtLrJ \JjJj, Kfæf yuKa C≠JPr Vf PrJmmJr xTJu xJPz 10aJr KhPT TqJŒJPx KmPãJn KoKZu ßmr TPrj ZJ©uLV S xJiJre KvãJgtLrJÇ kPr rJ~xJPym mJ\Jr ßoJPz kígT KfjKa ˙JPj k´J~ 20Ka aJ~JPr @èj \ôJKuP~ xzT ImPrJi TPrjÇ ImPrJi YPu hMkMr xJPz 12aJ kpt∂Ç FPf SA FuJTJxy xhrWJa ßgPT pJ©JmJzL S èKu˜Jj xzPT fLms pJj\Par xíKÓ y~Ç kPr KvãJgtLrJ @mJr TqJŒJPx KoKZu KjP~ KlPr pJjÇ F xo~ TqJŒJPxr k´iJj laPTr xJoPj @rS YJrKa aJ~JPr @èj ßhj KvãJgtLrJÇ kPr ßmuJ FTaJr KhPT oMKÜpMP≠r nJÛPptr xJoPj xÄK㬠xoJPmv TPrj fJÅrJÇ

mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr Kl∑ kJKTtÄP~r xMKmiJ IJPZ

IJoJPhr FUJPj rP~PZ ßl∑v oJZ, yJuJu oJÄx, fJ\J vJT-xK«xy VOy˙JuL xTu keqÇ mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr IJkjJr Kjfqk´P~J\jL~ kPeqr ßpJVJj KhP~ gJPTÇ All major Credit & Debit Card welcome

Bangla Town Cash & Curry Your right choice for grocery shopping

67-77 Hanbury Street, London E1 5JP Phone : 020 7377 1770


18 UmrJUmr

21 - 27 February 2014 m SURMA

mJ~Jjúr ßVJkj oJKTtj hKuu m Ko\JjMr ryoJj UJj m

dJTJ KmvõKmhqJuP~r ˝J~•vJxj mJKfPur ßYÓJ

FTMPv ßlms∆~JKrr krkrA dJTJ KmvõKmhqJuP~r ˝J~•vJxj mJKfu FmÄ KnKxPT xrTJPrr @ùJmy TrJr KmiJjxÄmKuf FTKa IiqJPhPvr UxzJ ‰fKr TrJr kKrT·jJ yP~KZuÇ oMUqoπL jNÀu @oLj FA UxzJ ‰fKr TrJr hJK~fô KhP~KZPuj dJTJ KmvõKmhqJuP~r TuJ IjMwPhr ImJXJKu Kcj c. @A FAY \MPmKrPTÇ 1952 xJPur 1 oJYt dJTJr @PoKrTJj TjxJu \j cKmäC mJCKuÄ S~JKvÄajPT SA fgq \JKjP~KZPujÇ IiqJkT KxrJ\Mu AxuJo ßYRiMrL VfTJu mPuPZj, ÈF fgq UMmA IKnjmÇ @oJPhr FaJ \JjJ KZu jJÇ fPm FaJ fUjA ÊPjKZuJo ßp, IiqJkT \MPmKr IiqJkT oMjLr ßYRiMrL S IiqJkT ßoJ\Jllr @yPoh ßYRiMrLPT ßV´¬JPrr KmwP~ nNKoTJ ßrPUKZPujÇ mJCKuÄ fJÅr SA k´KfPmhPj CPuäU TPrKZPuj ßp, ÈACxMl @Ku ßYRiMrL (oMxKuo uLV ßjfJ), dJTJ KmvõKmhqJuP~r TuJ IjMwPhr Kcj \MPmKrxy TP~T\j KmvõKmhqJuP~ TKoCKjˆ f“krfJ xŒPTt x\JV KZPujÇ fJÅrJ @Pmhj TrPZj ßp, xrTJPrr \jq k´go TJ\ yPm dJTJ KmvõKmhqJu~PT mº ßWJweJ TrJÇ ßxUJPj FTKa ÊK≠ IKnpJj YJuJPjJ FmÄ KmvõKmhqJu~PT kMjVtKbf TrJÇ vKjmJr xTJPu KnKx k´TJPvq ZJ©Phr k´Kf xogtj mqÜ TPrPZjÇ KfKj khfqJV TrPf kJPrj FA ßnPm jMÀu @oLj vKïf @PZjÇ fJA KfKj KnKxr FA @võJPx FTof yP~PZj ßp, dJTJ KmvõKmhqJu~ TKoCKjˆPhr Kj~πPe ßjAÇ jNÀu @oLj c. @A FAY \MPmKrr ßhS~J krJoPvtr xPñ FTof yj FmÄ fJÅPT dJTJ KmvõKmhqJuP~r ˝J~•vJxj fMPu ßjS~J FmÄ KnKx khPT xrTJPrr @ùJmPy kKref TrJr KmiJj FPj FTKa IiqJPhPvr UxzJ ‰fKr TrPf mPuPZjÇ FA IiqJPhv ‰fKrr CPhqJPVr kanNKoPf \MPmKr FmÄ IjqJjq TKoCKjˆKmPrJiLrJ KnKx c. ßyJPxjPT ßV´¬JPrr ÉoKT ßhjÇ FojKT KnKxr TJZ ßgPT FA @võJxS @hJ~ TPrj ßp, CØNf kKrK˙KfPf KfKj khfqJV TrPmj jJÇ KmvõKmhqJu~ mPºr k´˜JPmrS KmPrJKifJ TrPmj jJÇ mMimJr KjmtJyL kKrwPhr ‰mbPT KmvõKmhqJu~ mPºr k´˜Jm ßfJuJ yPmÇ' (Vf 7 ßlms∆~JKr KnKx c. Fx Fo ßyJPxjPT nMuâPo ImJXJKu CPuäU TrJ yP~KZu, KfKj mJXJKuÇ) dJTJr oJKTtj TjxJu fJÅr SA k´KfPmhPj @rS CPuäU TPrKZPuj ßp, ÈkMKuv AKfoPiq ZJ©JmJxèPuJPf mqJkT IKnpJj YJKuP~PZÇ fJrJ mÉ ZJ©PT ßV´¬Jr TPrPZ FmÄ ZJ©JmJxèPuJPf fuäJKv YJKuP~PZÇ pMmuLPVr xhr h¬PrS FTA irPjr kMKuKv f“krfJ YPuÇ kMKuv TotTftJrJ mPuPZj, ßpxm xJãqk´oJe C≠Jr TrJ yP~PZ fJPf ¸ÓfA ßlms∆~JKrr hJñJr xPñ TuTJfJr TKoCKjˆ kJKat Im AK¥~Jr xhr h¬r FmÄ kKÁo kJKT˜JPj ImK˙f TKoCKjˆ kJKatr xPñ ßpJVxJ\Pvr k´oJe kJS~J ßVPZÇ Z~\j IiqJkT FmÄ KvãTPT ßV´¬Jr TrJ yP~PZÇ Fr @PV oJKTtj KnxJ ßkPf @V´yL KZPuj, Foj FT\j KvãTPTS ßV´¬JPrr ßYÓJ TrJ y~Ç F irPjr kMKuKv f“krfJr hMmut fJ x÷mf xmPYP~ KmköjT TKoCKjˆ IiqJkT c. Fo F ÉhJPT ßV´¬Jr TrPf jJ kJrJÇ Fr TJre KfKj kJKT˜JPjr VekKrwPhr K¸TJPrr @®L~Ç Ijq FT\j ßV´¬JrTíf KvãTPT ßZPz ßhS~J yP~KZuÇ TJre ijL S rãevLu kKrmJPrr YJk KZuÇ KjmtJyL kKrwh ßgPT TKoCKjˆ KvãTPhr xKrP~ KhPf kJrPu IKjKhtÓTJPur \jq KmvõKmhqJu~ mº TPr ßhS~J FmÄ 24 WµJr oPiq ZJ©JmJx UJKu TrJr oPfJ k´˜Jm kJx TrJPjJ x÷m yPmÇ FnJPm pKh ZJ©Phr Z©nñ TrJ x÷m y~ fJyPu jfMj TPr xKyÄxfJ ZKzP~ kzJr x÷JmjJ ToPmÇ' SA k´KfPmhPjA ßhUJ pJ~, 5 oJPYt ÈvyLh Khmx' kJujTJPu kMjrJ~ hJñJ mJiJr @vïJ TPrKZPuj oJKTtj TjxJuÇ IiqJkT KxrJ\Mu AxuJo ßYRiMrL VfTJu mPuj, ÈmJ~Jjúr ßxP¡’Pr dJTJ KmvõKmhqJuP~ @Ko nKft yP~KZuJoÇ oJKTtj jKgPf ßpnJPm IiqJkTPhr TKoCKjˆ KyPxPm KYK€f TrJ yP~PZ fJ KbT j~Ç fJÅrJ k´VKfvLu KZPuj, TKoCKjˆ KZPuj jJÇ c. Fo F ÉhJ KyxJPm pJPT muJ yP~PZ, KfKj KZPuj Fo Fj ÉhJÇ fJÅPT ÍKmköjT TKoCKjˆ" KyPxPm CPuäU TrJ FPTmJPrA nMuÇ KfKj xrTJrk∫L KZPujÇ ßoJPjo UJPjr IgtoπL FojKT FT KhPjr \jq kNmt kJKT˜JPjr VnjtrS yP~KZPujÇ' (Fo F ÉhJ jJPor Ijq ßTJPjJ KvãT KZPuj KT jJ \JjJ pJ~ jJ, pJr TgJ oJKTtj TjxJu CPuäU TPrPZj)Ç

rmLªsjJPgr KmÀP≠ j\ÀuPT mqmyJr

mJÄuJ nJwJ, mJXJKu xÄÛíKf S mJXJKu \JfL~fJmJh ßbTJPf kJKT˜JKj xrTJr S oMxKuo KuPVr rajJKmPhrJ rmLªsjJg bJTMPrr KmÀP≠ mJXJKu oMxKuo TKm KmPmYjJ~ j\Àu AxuJoPT mqmyJr TPrKZPujÇ 1948 xJPu dJTJ~ rmLªs\~∂L ChqJkPjr xNYjJPT fJrJ xMj\Pr ßhPUKjÇ FA oJjKxTfJ ßgPTA dJTJ~ j\Àu FTJPcKo k´KfÔJ TrJ yP~KZuÇ 1967 xJPur 7 jPn’r dJTJr f“TJuLj oJKTtj TjxJu cKrx nJK\tKj~J ßoaTJl S~JKvÄaPj kJbJPjJ FT mJftJ~ SA o∂mq TPrKZPujÇ KfKj CPuäU TPrj ßp mJXJKuPhr KmÀP≠ oMxKuo KuPVr SA Kovj KZu CóJKnuJwLÇ TJre, KvKãf mJXJKurJ rmLªsjJgPT ßvéKk~Jr-S~JctxS~JgtAP~ax-PVqPar hunMÜ oPj TPrjÇ Ijq KhPT j\ÀuPT fJÅrJ oPj TPrj \\t Fo ßTJPyj FmÄ @rKnÄ mJKutjPhr (FA hM\jA oJKTtj ßuUT S VLKfTJr) hunMÜÇ pKhS j\Àu oMxuoJj yP~S kJKT˜Jj xogtj TPrjKjÇ KfKj fJÅr KyªM ˘LPT KjP~ kKÁomPñ mJx TPrjÇ oJKTtj TjxJPur metjJ~, 1 ßxP¡’r 1967 kJKT˜Jj xrTJr dJTJ~ mqJkT C¨LkjJ~ j\Àu FTJPcKo k´KfÔJ TPrÇ Fr CP¨vq KZu oMxKuo GKfyq S C•rJKiTJPrr KnK•Pf kJKT˜JKj xÄÛíKfr Cjú~j xJij TrJÇ 24 ßxP¡’Pr

oMxKuo KuPVr ßjfJ UJj F xmMrPT FTJPcKor k´iJj kíÔPkJwT TrJ y~Ç IgY KfKj ßTJPjJ xJÄÛíKfT mqKÜfô jj FmÄ xJKyPfq fJÅr IjMrJVS ßjAÇ PoaTJl fJÅr SA k´KfPmhPj CPuäU TPrKZPuj ßp UJj F xmMr mJXJKur @TJãJ S KmvõJPxr KmÀP≠ @âoe YJuJjÇ 16 @Vˆ UMujJ~ KfKj mPuPZj, hLWt 20 mZr kPr nJrf kNmt kJKT˜JPj FThu mMK≠\LmL KjP~JV TrPf xão yP~PZ, pJrJ TKfk~ TKmr \jì S oOfqM mJKwtTL kJuj TrPf KVP~ kJKT˜JPjr KmÀP≠ FTKa KmPhKv xÄÛíKfr Km\~ ßhUPf YJAPZÇ FA oMKÓPo~ mMK≠\LmL kJKT˜Jj xíKÓr @hvtVf ßpRKÜTfJPT jJTY TrJr ßYÓJ TrPZjÇ oJKTtj TjxJu CPuäU TPrj ßp È1948 xJPur 9 ßo mJÄuJPT kJKT˜JPjr Ijqfo rJÓsnJwJ TrJr kPã ßp \jof Vbj ÊÀ y~, fJPf CPuäUPpJVq nNKoTJ ßrPUKZPuj k´JPhKvT xrTJPrr oπL yJKmmMuJä y mJyJrÇ KfKj rmLªsjJPgr \jì\~∂L ChqJkPjr CPhqJV KjP~KZPujÇ fJÅr \jìKhj CkuPã @P~JK\f IjMÔJPjr oiq KhP~ mJXJKur nJwJ S xJÄÛíKfT GKfPyqr KmTJPvr xNYjJ WPaÇ FA IjMÔJPjr KmPrJKifJ TPr oMxKuo KuPVr ImJXJKu ßjfJrJ ßoRKUTnJPm @âoe TPrKZPujÇ @r FA WajJ KjP~ oMxKuo KuV ßjfJPhr oPiq k´go KYz iPrKZuÇ 1948 xJPur 9 ßor kr ßgPT dJTJ FmÄ kNmt kJKT˜JPjr jJjJ \J~VJ~ rmLªs \jì\~∂L kJKuf yP~ @xPZÇ' cKrx ßoaTJPlr nJwJ~, È1948 ßgPT 1952 xJPur 22 ßlms∆~JKr kpt∂ pUj mJok∫LPhr ßjfíPfô ZJ©rJ dJTJ~ hJñJ xíKÓ TPrKZu, fUj xrTJrPT fJrJ FTKa k´Kfv´∆Kf k´hJPj mJiq TPr ßp mJÄuJ yPm kJKT˜JPjr Ijqfo rJÓsnJwJÇ ßxA ßgPT mJXJKuPhr xJÄÛíKfT IjMÔJjèPuJ mJÄuJ nJwJPT \JfL~Tre TrJ FmÄ kNmt kJKT˜JKjPhr IKiTJr k´KfÔJr CkJ~ KyPxPm Veq yPòÇ' F k´xPñ oJKTtj TjxJu @rS o∂mq TPrj ßp È1955 xJPu fÀe rJ\jLKfT jMÀu ÉhJ mMumMu uKuf TuJ FTJPcKo (mJlJ) k´KfÔJ TPrjÇ KfKj nJwJ @PªJuPj ßpJV KhP~KZPujÇ ÉhJPT F TJP\ pJÅrJ @KgtT xyJ~fJ KhP~KZPuj yJKmmMuJä y mJyJr fJÅPhr IjqfoÇ 1948 xJPu rmLªs \jì\~∂L kJuj mJÄuJ nJwJ @PªJujPT ßmVmJj TPrKZuÇ' 1968 xJPur 25 ßxP¡’r dJTJ ßgPT @PrTKa mJftJ kJKbP~KZPuj f“TJuLj oJKTtj TjJxu Û~JxtÇ kNmt kJKT˜Jj xlrrf 24 ßxP¡’r @A~Mm UJj ßyJPau A≤JrTPj j\Àu FTJPcKo @P~JK\f xÄVLf S jífqxºqJ CkPnJV TPrjÇ KfKj 50 yJ\Jr ÀKk IjMhJj ßhjÇ oJKTtj TjxJu o∂mq TPrKZPuj ßp ÈFT mZr @PV @A~Mm xrTJr mJXJKu xJÄÛíKfT @PªJujPT k´Kfyf TrPf j\Àu FTJPcKo k´KfÔJ TPrKZPujÇ pKhS j\Àu KyªM KmP~ TPrPZjÇ KfKj mJXJKu TKoCKjˆ kJKatr kNmxt KN r xÄVbjPT xyJ~fJ KhP~PZjÇ ßhvnJPVr KmPrJKifJ TPrPZjÇ kJKT˜Jj xíKÓr kPr nJrPf ßgPT ßVPZjÇ FUj KTZMaJ IxM˙ Im˙J~ TuTJfJr TJPZ mxmJx TrPZjÇ TKm j\Àu @xPu ˙JjL~ oMxKuo KuPVr TJPZ Kmz’jJr C“xÇ TJre, KfKj xmthJA oMxKuo KuPVr KmPrJKifJ TPrPZjÇ

ÈmJÄuJ ßhv' jJPorS KmPrJKifJ TPrKZu \JoJ~Jf

\JoJ~Jf-A-AxuJoL 1971 xJPu ßTmu mJÄuJPhv InMqhP~r KmPrJKifJA TPrKj, 1969 xJPu mJXJKu rJ\jLKfPTrJ pUj ÈmJÄuJ ßhv' jJoTrPer hJKmPf ßxJóJr yP~KZPuj, fUj \JoJ~Jf Fr KmPrJKifJ TPrKZuÇ 1969 xJPur 31 KcPx’r dJTJr f“TJuLj oJKTtj TjxMqPua S~JKvÄajPT FTKa F~JrV´Jo mJftJ~ \oJ~JPfr FA ÈmJÄuJ ßhv' jJoTre KmPrJKifJr fgq \JKjP~KZuÇ oJKTtj TjxMqPuPar nJwqoPf, ßvU oMK\mMr ryoJj, oSuJjJ nJxJjL, @fJCr ryoJj UJj k´oUM mJXJKu rJ\jLKfT xo˝Pr ÈmJÄuJ ßhv' jJoTrPer hJKm fMPuPZjÇ @r \JoJ~Jf mJXJKu rJ\jLKfTPhr k´Kf AKñf TPr ChtrM kKrmPft mJÄuJ nJwJ k´YuPj fJÅPhr nNKoTJr xoJPuJYjJ TPrPZÇ CPuäUq, IiqJkT ßVJuJo @po mJÄuJ nJwJr @PªJuPj nNKoTJ ßrPUKZPuj mPu hJKm TPrjÇ KT∂á \JoJ~Jf xÄVbjVfnJPm mJÄuJPT jJTY TPr ßTmu ChtrM kPãA ßp ß\JrJPuJ nNKoTJ ßrPUKZu, oJKTtj TjxMqPuPar FA F~JrV´JoKa fJr xJãq myj TPrÇ @A~Mm UJjPT xKrP~ ß\jJPru A~JKy~J UJj xPm ãofJ~ FPxPZjÇ 28 jPn’Pr ßhS~J fJÅr FTKa nJwePT ßTªs TPr ÈmJÄuJ ßhv' jJoTrPer hJKm Cjx•Prr KcPx’Pr jfMj oJ©J ßkP~KZuÇ 7 KcPx’Pr kJKT˜Jj Im\JrnJrF @fJCr ryoJj UJPjr ÈmJÄuJ ßhPvr' kPã FTKa KmmOKf ZJkJ y~Ç Fr KmPrJKifJ TPr 1969 xJPur 15 KcPx’r kJKT˜Jj Im\JrnJr kK©TJ~A \JoJ~JPfr SA ÈmJÄuJ ßhv' S mJÄuJ nJwJKmPrJiL KmmOKfKa ZJkJ y~Ç oJKTtj TjxMqPua \JKjP~KZu, xJPmT FoKkF FmÄ mftoJPj TrJKY \JoJ~JfA-AxuJoLr pMVì xŒJhT oJyoMh @\o lJÀTL IKnPpJV TPrPZj ßp, ÈmJÄuJ ßhv' jJoTrPer hJKm kJKT˜JPjr IU§fJ FmÄ xÄyKfr k´Kf ÉoKT FmÄ Fr oPiq KmKòjúfJmJPhr IPhvPk´KoT xMr KjKyfÇ \JoJ~JPfr ßjfJ lJÀTL @rS pMKÜ ßhj ßp, ÈIfLPf KmKnjú hPur rJ\QjKfT ßjfímª O ÍnJwJr k´v"ú fMPuKZPujÇ fJÅrJ ChtrM KmPrJKifJ TPrKZPujÇ IgY \JfL~ nJwJ KyPxPm ChtM ÍxmtxÿKfâPo" VOyLf yP~KZuÇ SA ßjfJPhr nNKoTJr TJrPe kJKT˜JPjr hMA IÄPvr oPiq KmPnh @rS Km˜íf yP~PZÇ' uãeL~ ßp, \JoJ~JPfr ßjfJ ßp ÈKmKnjú hPur rJ\QjKfT ßjfímª O ' muPf kNmt kJKT˜JKjPhrA mMK^P~KZPuj, ßx TgJ KjKhtÓnJPm oJKTtj TjxMqPua S~JKvÄajPT ImKyf TPrKZuÇ oJKTtj TjxJu CPuäU TPr ßp, 1969 xJPur 28 jPn’r ßk´KxPc≤ A~JKy~J UJPjr FTKa nJwPer kr ßgPT kNmt kJKT˜JPjr jJoTre ÈmJÄuJ ßhv' TrJr Kmw~Ka dJTJr xÄmJhkP© xJŒ´KfTTJPu KmrJa èÀfô ßkP~PZÇ pJÅrJ kNmt

kJKT˜JPjr jJoTre ÈmJÄuJ ßhv' TrPf YJAPZj, fJÅPhr pMKÜr k´iJj KnK• yPuJ, ßpPyfM kKÁo kJKT˜JPjr FT ACKja ßnPX ßVPZ FmÄ k´vJxKjT ACKja KyPxPm Kxº, ßmuMKY˜Jj, kJ†Jm FmÄ C•r-kKÁo xLoJ∂ IûPur xJPmT k´JPhKvT jJo kMj\tLKmf yPòÇ fJA kJKT˜JPjr kJÅYKa k´PhPvr oPiq xmPYP~ kNPmt ImK˙f k´PhPvr jJo @r ÈkNmt kJKT˜Jj' rJUJ xÄVf yPm jJÇ oJKTtj TjxMqPua SA mJftJ~ \JjJ~, A~JKy~Jr mÜífJr krKhjA Fx ryofCuäJy kNmt kJKT˜JjPT ÈkNmt mJÄuJ' jJoTrPer @øJj \JjJjÇ fPm Fr @PV IjqPhr oPiq jJjJ CkuPã ßvU oMK\mMr ryoJj ÈmJÄuJ ßhv' jJoTrPer kPã of KhP~PZjÇ 1969 xJPur 5 KcPx’r ßvU oMK\mMr ryoJj FT ßxKojJPr mPuPZj, kJKT˜JPjr kNmJt Äv FUj ßgPT ÈmJÄuJ ßhv' KyPxPm kKrKYf yS~J CKYfÇ oMK\m CuäKxf \jfJr CP¨Pv mPuPZj, ÈmJÄuJ' vP»r xPñ FA oJKar hMA oyJj x∂Jj ßvr-A-mJÄuJ l\uMu yT FmÄ ßyJPxj vyLh ßxJyrJS~JhtLr WKjÔ xŒTt rP~PZÇ jqJPkr @iqJK®T èÀ oSuJjJ nJxJjL 7 KcPx’r k´TJvq \jxnJ~ kNmt kJKT˜JPjr kMj” jJoTre xogtj TPr mPuPZj, GKfyJKxT hOKÓPTJe ßgPT ÈmJÄuJ ßhv' jJoTreA yPm xKbT FmÄ pgJgtÇ KfKjS pMKÜ ßhj ßp, ßpPyfM FT ACKja ßnPX ßVPZ, fJA ÈmJÄuJ ßhv' jJoKa kMjÀöLKmf yS~J CKYfÇ

1958 ßgPT mJXJKu \JfL~fJmJPhr ßfJwJPoJKh

1958 xJPur IPÖJmr ßgPT kJKT˜JPjr ßTªsL~ xrTJr mJXJKu \JfL~fJmJPhr ßfJwJPoJKh FmÄ kNmt kJKT˜JPjr ÛMu-TPuP\ xrTJKrnJPm vyLh Khmx kJujPT C“xJKyf TrJr jLKf V´ye TPrKZuÇ CPuäUq, AÛJªJr Ko\tJPT C“UJf TPr ß\jJPru @A~Mm UJj @aJjúr IPÖJmPr ãofJ V´ye TPrKZPujÇ dJTJr f“TJuLj oJKTtj TjxJu KVKj TqJKk´S @A~Mm vJxjJoPur ßVJzJ ßgPTA ßTªsL~ xrTJPrr kNmt kJKT˜Jj jLKf fLãùnJPm kptPmãe TrKZPujÇ 1960 xJPur 24 ßlms∆~JKr S~JKvÄaPj kJbJPjJ FT k´KfPmhPj TqJKk´S SA o∂mq TPrjÇ xJoKrT vJxj \JKrr hMA mZr kPrr FTMPv kJuPj KTZMaJ KnjúfJ uã TPrKZPuj TqJKk´SÇ KfKj o∂mq TPrj, FmJPr kNmt kJKT˜JPjr TPu\ S KmvõKmhqJu~èPuJPf oJ© I· TP~T KhPjr k´˜KM fPf FTMPv ßlms∆~JKr kJKuf yP~PZÇ Tftk í ã FPf mJiJ ßh~KjÇ @mJr FPTmJPr oMÜnJPmS xnJ-xoJPmv TrPf ßh~KjÇ fhMkKr xrTJPrr IPkãJTíf jojL~fJ ßhPU IPjPTA KmK˛fÇ xrTJr oPj TPr ßp FUJjTJr rJ\QjKfT Im˙J FUj pPgÓ K˙KfvLuÇ fJA ¸vtTJfr mJXJKuPhr, TqJKk´Sr nJwJ~ È\JfL~fJmJhL FmÄ xÄTLet kãkJfoNuT' FTMPv ChqJkPj mJiJ ßhS~J KbT yPm jJÇ SA k´KfPmhPj TqJKk´S KuPUPZj, ÈmJXJKur xÄPmhjvLufJr k´Kf ßTPªsr xPYfjfJ rP~PZÇ k´PhPvr ÛMuèPuJPf vyLh Khmx kJujPT C“xJKyf TrJ ßTªsL~ xrTJPrr jLKfr xPñ xÄVKfkNeÇt TJre, 1958-Fr IPÖJmPr xJoKrT vJxj \JKr ßgPT ßTªsL~ xrTJr mJXJKu \JfL~fJmJPhr ßfJwJPoJKh ÊÀ TPrPZÇ mJXJKuPhr @˙JnJ\j yS~Jr \jq KfKj iJreJ KhP~KZPuj ßp hMA k´Phv xoJj FmÄ mJÄuJ xmthJ ChtrM xPñ FT xoJ∂rJPu YuPmÇ' SA mJftJ~ TqJKk´S @rS KuPUPZj, FaJ uãeL~ ßp vyLh Khmx (1960) kJuj TrPf KVP~ Tftk í ã Foj KTZMA TPrKj, pJPf kKrK˙Kf fJPhr Kj~πPer mJAPr ßpPf kJPrÇ KhjKaPf k´PhPvr ßTJgJS ßTJPjJ TMYTJS~J\ y~KjÇ KTÄmJ ßTJgJS yJAckJTt irPjr mÜífJS y~KjÇ xoV´ k´Phv\MPz FTMPvr TotxKN Y KZu Kj Js e S WPrJ~JÇ FaJS ßTRfNyPuJ¨LkT ßp dJTJr oJ© hMKa ‰hKjT xÄmJh S AP•lJT vyLh KhmPx xŒJhTL~ ßZPkPZÇ 1958 xJPur 26 KcPx’r Kfj KhPjr xlPr kNmt kJKT˜JPj FPxKZPuj @A~Mm UJjÇ FA xlr CkuPã dJTJr oJKTtj TjxJu I∂f hMKa mJftJ kJKbP~KZPujÇ 30 KcPx’r 1958 kJbJPjJ mJftJ~ oJKTtj TjxJu o∂mq TPrKZPuj, mJXJKuPhr @˙J I\tj TrPf @A~Mm pPgÓ xfTt S xPYÓ KZPujÇ fJrJ FojKT vKïf KZu ßp xrTJrKmPrJiL @PªJuj pKh fLmsfr y~, fJyPu hs∆fA fJPT mJXJKu \JfL~fJmJh S KmKòjúfJmJPhr xPñ FT TPr ßhUJ yPmÇ FaJ TrPf fJrJA IKf C“xJyL yP~ CbPm, pJrJ FUj @A~Mm xrTJPr ßjAÇ TjxJu TqJKk´S mPuj, ÈmJXJKu xÄÛíKf S GKfyq KjP~ @P~JK\f IPjT \JÅTJPuJ IjMÔJPj @A~Mm UJPjr k´Jem∂ CkK˙Kf uã TrJ pJ~Ç fJÅr xlrxñL ß\jJPru @po UJj (1960 xJPur FKkPu KfKj kNmt kJKT˜JPjr Vnjtr yj) F ßãP© IV´eL nNKoTJ kJuj TPrjÇ' FT IjMÔJPj KfKj mPuj, ÈmJXJKuPhr ßhvPk´o FmÄ fJÅPhr oJjmL~ èeJmKur oyP•ô KfKj VnLrnJPm oMêÇ' @A~Mm fJÅr mqKÜVf fyKmu ßgPT mJÄuJ FTJPcKoPT 10 yJ\Jr aJTJ IjMhJj ßhjÇ fJÅr dJTJ xlPrr IPjT @PV ßgPTA xrTJKr TotTftJrJ k´YJr YJuJPf ÊÀ TPrj ßp xrTJr mJÄuJ FTJPcKoPT FTKa xKâ~ S vKÜvJuL k´KfÔJj KyPxPm VPz fMuPf m≠kKrTrÇ @iMKjT KY∂J S KmùJjPT xoJP\ ZKzP~ KhPf mJÄuJ nJwJPT xoO≠ TrPf yPmÇ 1959 xJPur 7 \JjM~JKr kOgT FT mJftJ~ TqJKk´S \JKjP~KZPuj, È28 KcPx’r @A~Mm Y¢V´JPo Kj~J\ ߈Kc~JPo nJwe KhP~KZPujÇ ß\jJPru x÷mf \JfL~fJmJhL ßYfjJ~ ChtPM f nJwe ßhjÇ KfKj mJÄuJ \JPjj jJÇ fhMkKr \jfJ Kkjkfj jLrmfJr oiq KhP~ fJÅr mÜmq ÊPjPZ, fJÅr k´Kf fJrJ ‰mrL oPjJnJm ßhUJ~KjÇ'

AEROSPACE TRAVEL AGENTS LTD

mJÄuJPhv xy KmPvõr ßp ßTJj ßhPv x˜J~ IJTJv ÃoPer \jq IJorJ xm F~JruJAP¿r KaPTa KhP~ gJKTÇ Unit 4D, 63-65 Princelet Street, London E1 5LP

74437

IJoJPhr xJPg IJ\A ßpJVJPpJV Tr∆j

T: 020 7377 5767

We also do Money Transfer

www.aerospacetravel.co.uk E: info@aerospacetravel.co.uk

Mon-Fri: 10:00am to 6.00pm Sat: 10.00am to 3.00pm

IJorJ IKf To UrPY kKm© SorJr mMKTÄ KjKóZ Appointed Agent


UmrJUmr 19

SURMA m­ 21 - 27 February 2014

KYKT“xJ mq~ ßoaJPf 4 vfJÄv oJjMw hKrhs yPò dJTJ, 19 ßlms∆~JKr - ßhPvr oJjMPwr oJgJKkZM ˝J˙q mq~ ßmPz 27 oJKTtj cuJPr hJÅKzP~PZÇ mqP~r 64 vfJÄv mqKÜ KjP\r kPTa ßgPT UrY mPrÇ KYKT“xJ mq~ ßoaJPf KVP~ mZPr YJr vfJÄv oJjMw hJKrhsqxLoJr KjPY YPu pJPòÇ 18 ßlms∆~JKr, oñumJr xmt\jLj ˝J˙q xMrãJ KjP~ \JfL~ TotvJuJ~ FA fgq ßhS~J y~Ç rJ\iJjLr FTKa IKn\Jf ßyJPaPu ˝J˙q oπeJuP~r ßyug APTJjKoTx ACKja, Kmvõ ˝J˙q xÄ˙J S ßmxrTJKr k´KfÔJj K\@AP\c KhjmqJkL FA TotvJuJr @P~J\j TPrÇ Pyug APTJjKoTx ACKjPar oyJkKrYJuT ßoJ” @vJhMu AxuJo Ck˙JkjJ~ mPuj, ˝J˙q mq~ mJzPZÇ mJÄuJPhPvr oJjMPwr oJgJKkZM mJ“xKrT ˝J˙q mq~ FUj 27 oJKTtj cuJr (hMA yJ\Jr 160 aJTJ)Ç 2007 xJPu KZu 16 oJKTtj cuJr (FT yJ\Jr 280 aJTJ)Ç KfKj mPuj, oJgJKkZM ˝J˙q mq~ mJzPuS fJ k´KfPmvL ßhvèPuJr ßYP~ ToÇ kJKT˜JPj 30, ßjkJPu 33, nJrPf 59 FmÄ v´LuïJ~ 97 oJKTtj cuJrÇ @∂\tJKfT ChrJo~ VPmweJ ßTªs, mJÄuJPhv (@AKxKcKc@rKm) ßyug APTJjKoTx IqJ¥ KljJK¿Ä

KrxJYt hPur k´iJj \JyJñLr F Fo UJj mPuj, ˝J˙q mqP~r 64 vfJÄv mqKÜ KjP\ myj TPrÇ 26 vfJÄv mq~ myj TPr xrTJrÇ mJKT 10 vfJÄv mq~ ßmxrTJKr k´KfÔJj, FjK\S S mqmxJK~T KmoJ ßTJŒJKj myj TPrÇ KfKj mPuj, KYKT“xJ mq~ ßoaJPf KVP~ YJr vfJÄv oJjMw hJKrhsqxLoJr KjPY YPu pJ~Ç Kmvõ ˝J˙q xÄ˙Jr TotTftJ rmJat AP~ax mPuj, ˝J˙q UJPf xrTJKr mrJ¨ ßmKv yPm, jJ To yPm fJ rJ\QjKfT Kx≠JP∂r Kmw~Ç KfKj mPuj, ßpxm ßhv xmt\jLj ˝J˙q xMrãJr kPg IV´xr yP~PZ mJ KTZM xJluq I\tj TPrPZ fJ oNuf rJ\QjKfT k´Kfv´∆Kfr lPuÇ IjMÔJPjr KmPvw IKfKg ˝J˙q k´KfoπL \JKyh oJPuT mPuj, vyr FuJTJ~ ˝J˙q UJPf mqKÜ CPhqJV ßhUJ pJ~Ç mqKÜ CPhqJV V´Jo FuJTJPfS gJTJ hrTJrÇ KfKj mPuj, ˝J˙q UJPf mftoJj xrTJPrr xM¸Ó k´Kfv´∆Kf rP~PZÇ KmKnjú IKiPmvPj xrTJKr TotTftJrJ mPuj, k´KfmZr rJÓsL~ mJP\Pa ˝J˙q UJPf mrJP¨r yJr ToPZÇ 200910 IgtmZPr mJP\Par Z~ hvKoT 17 vfJÄv mrJ¨ KZu ˝J˙q UJPfÇ 2011-12 IgtmZPr KZu kJÅY hvKoT 43 vfJÄvÇ 2013-14 IgtmZPr YJr hvKoT 27 vfJÄvÇ

˝J˙q UJPf xrTJKr mrJ¨ ßmKv yPm, jJ To yPm fJ rJ\QjKfT Kx≠JP∂r Kmw~Ç ßpxm ßhv xmt\jLj ˝J˙q xMrãJr kPg IV´xr yP~PZ mJ KTZM xJluq I\tj TPrPZ fJ oNuf rJ\QjKfT k´Kfv´∆Kfr lPu IjMÔJPj IjqJPjqr oPiq mÜmq ßhj mJÄuJPhPv ßoKcPTu IqJPxJKxP~vPjr xnJkKf oJyoMh yJxJj, ˝J˙q xKYm Fo Fo Kj~J\CK¨j, @AKxKcKc@rKmr VPmwT fJjnLr ÉhJ S ˝J˙q oπeJuP~r kKrT·jJ vJUJr Ckk´iJj ßoJyJÿh UJ~Àu yJxJjÇ

xJÄmJKhT hŒKf yfqJ

fh∂ TotTftJPT 5 oJYt @hJuPf fum dJTJ, 19 ßlms∆~JKr - xJÄmJKhT hŒKf xJVr xrS~Jr S ßoPyÀj ÀKj yfqJ oJouJr fhP∂r IV´VKf xŒPTt \JjJPf fh∂ TotTftJPT @VJoL 5 oJYt @hJuPf yJK\r yPf KjPhtv KhP~PZj yJAPTJatÇ fh∂ TotTftJr CkK˙Kf KjKÁf TrPf rqJPmr oyJkKrYJuTPT (KcK\) muJ yP~PZÇ KmYJrkKf Fo AjJP~fMr rKyo S KmYJrkKf ßoJyJÿh CuäJyr xojõP~ VKbf yJAPTJat ßmû VfTJu oñumJr SA oJouJ~ Kfj @xJKor \JKoj @PmhPjr ÊjJKjTJPu F @Phv ßhjÇ 2012 xJPur 11 ßlms∆~JKr rJ\JmJ\JPrr Kj\ mJxJ ßgPT oJZrJXJ ßaKuKnvPjr mJftJ xŒJhT xJVr xrS~Jr S FKaFj mJÄuJr ß\qÔ k´KfPmhT ßoPyÀj ÀKjr uJv C≠Jr TrJ y~Ç SA WajJ~ 12 ßlms∆~JKr

rJ\vJyL KmvõKmhqJuP~r KvãJgtLPhr Skr èKu ßZJzJ KjP~ oJjmJKiTJr TKovPjr ßY~JroqJj Ko\JjMr ryoJj

rJ\iJjLr ßvPrmJÄuJ jVr gJjJ~ oJouJ TPrj ÀKjr nJA jSPvr @uoÇ @hJuf xN© \JjJ~, SA oJouJ~ mTMu Ko~J, rKlTMu AxuJo S TJoÀu yJxJj SrPl IÀePT 10 IPÖJmr ßV´¬Jr ßhUJPjJ y~Ç Kfj @xJKo Vf mZPrr ßxP¡’Pr yJAPTJPat \JKoPjr @Pmhj TPrjÇ F @PmhPjr ÊjJKjTJPu VfTJu @hJuf SA @Phv ßhjÇ @hJuPf \JKoPjr @PmhjTJrLr kPã KZPuj @Aj\LmL Fx Fo oJxMh ßyJPxjÇ rJÓskPã KZPuj xyTJrL IqJaKjt ß\jJPru VJ\L ßoJ. oJoMjMr rvLhÇ @Aj\LmL Fx Fo oJxMh ßyJPxj kPr mPuj, hMA mZPrS oJouJr IKnPpJVk© hJKUu TrJ y~KjÇ oJouJr fhP∂r Im˙J \JjJPf 5 oJYt

rqJPmr hJK~fôk´J¬ fh∂ TotTftJPT yJK\r yPf KjPhtv KhP~PZj @hJufÇ rqJPmr KcK\PT SA TotTftJr CkK˙Kf KjKÁf TrPf muJ yP~PZÇ @xJKoPhr \JKoPjr @Pmhj KmYJrJiLj rP~PZÇ k´gPo F oJouJr fh∂ ÊÀ TPrKZu dJTJ oyJjVr ßVJP~ªJ kMKuv (KcKm)Ç 62 KhPjr oJgJ~ (2012 xJPur 18 FKk´u) yJAPTJPat mqgtfJ ˝LTJr TPr KcKmÇ Frkr @hJuPfr KjPhtPv fh∂nJr ßj~ rqJmÇ fJrJ KnPxrJ krLãJr \jq xJVr-ÀKjr uJv Tmr ßgPT ßfJPuÇ WajJr FToJ© k´fqãhvtL Kjyf hŒKfr KvÊkM© oJyLr xrS~JrPT K\ùJxJmJh TrJ y~Ç xJVPrr Tot˙u oJZrJXJ ßaKuKnvj @r ÀKjr Tot˙u FKaFj mJÄuJr TJptJuP~ KVP~S ßUJÅ\JUMÅK\ yP~PZÇ K\ùJxJmJh TrJ yP~PZ vfJKiT mqKÜPTÇ

@AjvO⁄uJ mJKyjL xLoJ u–Wj TPrPZ

dJTJ, 19 ßlms∆~JKr - rJ\vJyL KmvõKmhqJuP~ @PªJujrf KvãJgtLPhr Skr yJouJr WajJ~ @AjvO⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr xhxqrJ ÈxLoJ u–Wj' TPrPZj mPu o∂mq TPrPZj \JfL~ oJjmJKiTJr TKovPjr ßY~JroqJj Ko\JjMr ryoJjÇ KfKj mPuPZj, @PªJuj TrJ rJ\QjKfT jJVKrT IKiTJrÇ ßxA IKiTJr xÄKmiJj KjKÁf TPrPZÇ ßxA IKiTJr ˜… TPr ßhS~Jr \jq IpJKYf S IxJo†xqkNet vKÜ k´P~JV TrPf kJPr jJÇ ßxKa oJjmJKiTJPrr u–WjÇ FaJ @AjvO⁄uJ rãJTJrL mJKyjL \JPjÇ jJ ß\Pj gJTPu fJPhr \JjJ hrTJr ßp fJrJ FUJPj xLoJ u–Wj TPrPZÇ 18 ßlms∆~JKr, oñumJr 2 ßlms∆~JKr rJ\vJyL KmvõKmhqJuP~r WajJr Skr KmvõKmhqJuP~rA xJPmT KvãJgtL oû TftíT VKbf ÈlqJÖ lJAK¥Ä TKoKa'r k´KfPmhj hJKUPur kr FT k´Pvúr \mJPm Ko\JjMr ryoJj Fxm TgJ mPujÇ \JfL~ oJjmJKiTJr TKovPjr TJptJuP~ k´KfPmhjKa ßhS~J y~Ç xPñ FTKa KxKcS ßhS~J y~Ç TKoKar xhxq @Krl ßr\J oJyoMh \JjJj, SUJPj FTirPjr k´JKfÔJKjT xKyÄxfJ WPaPZÇ IùJfjJoJ KhP~ oJouJ yP~PZÇ F Im˙J~ IPjPT yJxkJfJPu KYKT“xJ

KjPf kJrPZj jJÇ FTKa asgM TKovj Vbj TPr kMPrJ Kmw~Ka fh∂ TPr ßhJwL mqKÜPhr KmYJPrr oMPUJoMKU TrJr xMkJKrv fMPu iPrj KfKjÇ kPr TKovPjr ßY~JroqJj Ko\JjMr ryoJj mPuj, ÈWajJr kr mqKÜVfnJPm ˝rJÓs k´KfoπLPT KYKb KhP~KZÇ CPuäU TPrKZ, VeoJiqPo pJPhr ZKm ZJkJ yP~PZ, pJrJ I˘ CÅKYP~ iPr èKu TPrPZ, fJPf @Aj uK–Wf yP~PZÇ fJPhr KmÀP≠ TL mqm˙J ßjS~J yP~PZ, TJPT @aT TrJ yP~PZ, fJ TKovjPT \JjJPjJ ßyJTÇ ˝rJÓs oπeJu~ FUPjJ SA kP©r C•r ßh~KjÇ k´Kfv´∆Kf KhKò, @mJr KYKb ßhmÇ pJPhr I˘ yJPf ßhPUKZ, fJPhr KmÀP≠ ßTj mqm˙J ßjS~J y~Kj, fJ \JjPfÇ' TKovPjr ßY~JroqJj @rS mPuj, pJÅrJ WajJ WKaP~PZj, fJÅPhr vjJÜ S KmYJPrr @SfJ~ @jPf yPmÇ \JoJ~Jf-KvKmr TPrPZ mPu I\MyJf ßhKUP~ kJv TJKaP~ pJS~J pJPm jJÇ KfKj oPj TPrj, pJÅrJ @yf S ãKfV´˜ yP~PZj, fJÅPhr pJmfL~ UrY KmvõKmhqJuP~r ßhS~J k´P~J\jÇ TKoKar xhxqrJ \JjJj, SA k´KfPmhj 40 kOÔJrÇ 4 ßlms∆~JKr VKbf SA TKoKar xhxqxÄUqJ KZu @aÇ

yJAPTJPat Kra: rJ\vJyL KmvõKmhqJuP~ 2 ßlms∆~JKr @PªJujrf ÈxJiJre KvãJgtLPhr' Skr èKu YJuJPjJr ‰mifJ KjP~ VfTJu oñumJr FTKa Kra @Pmhj TrJ yP~PZÇ xMKk´o ßTJPatr xÄKväÓ vJUJ~ KraKa hJP~r TrJ y~Ç IiqJkT @Tou ßyJPxj, KjP\rJ TKrr xojõ~T UMvL TKmr, dJTJ KmvõKmhqJuP~r IiqJkT rKlT CuäJy UJj, \JyJñLrjVr KmvõKmhqJuP~r IiqJkT @jM oMyJÿhxy 14 \j KmKvÓ jJVKrT Kra @PmhjTJrLÇ @PmhjTJrLPhr ßTRÅxMKu ß\qJKfot~ mzM~J mPuj, xJiJre KvãJgtLPhr Skr èKumwtPer TJre \JjPf ßYP~ 11 ßlms∆~JKr @AKj ßjJKav kJbJPjJ y~Ç FPf 24 WµJr oPiq TJre \JjJPf muJ y~Ç KT∂á FUPjJ \mJm jJ @xJ~ oñumJr KraKa TrJ y~Ç KrPa ÈxJiJre KvãJgtLPhr' Skr èKumwte ßTj ßm@AKj ßWJweJ TrJ yPm jJ-F oPot Àu YJS~J yP~PZÇ ˝rJÓsxKYm, kMKuPvr oyJkKrhvtT, rJ\vJyL oyJjVr kMKuv TKovjJr S oKfyJr gJjJr SKxPT KmmJhL TrJ yP~PZÇ

We sell cheap airline tickets anywhere in the world Check for our latest fares: 0207 702 7399

Please ask for our

SPECIAL OFFER xÿJKjf y\ô S CorJ pJ©LPhr \jq IJorJ xTu k´TJr yPpJKVfJ TPr gJKTÇ CorJ mMKTÄ ßj~J yPòÇ IJorJ IJkjJr kJxPkJat, KnxJ, ßjJ-KnxJ AfqJKh TJ\ TPr gJKTÇ IJkKj KT mJÄuJPhv xy KmPvõr ßp ßTJj ˙JPj Ãoe TrPf YJj? fJyPu IJr ßhrL jJ TPr IJ\A IJoJPhr xJPg ßpJVJPpJV TÀjÇ IJorJ I· xoP~ mJÄuJPhPvr ßp ßTJj ˙JPj aJTJ kJbJPf xãoÇ IJorJ 1999 xJu ßgPT IJkjJPhr ßxmJ KhP~ IJxKZÇ

asJPnu Kx\j 62a Cleveland Way, London E1 4UF T: 0207 702 7399 F: 0207 702 7399

M: 07985 116 074

E:travelseason@msn.com www.travelseason.co.uk Retailer agent for ATOL HOLDER


20 UmrJUmr

21 - 27 February 2014 m SURMA

TMuJCzJr ßTvmkMPr mªMTpMP≠ Kjyf 2, kMKuPvr hJKm cJTJf

dJTJ, 17 ßlms∆~JKr - pPvJPrr ßTvmkMr S ßoRunLmJ\JPrr TMuJCzJ~ Vf vKjmJr rJPf kMKuPvr xPñ ÈmªMTpMP≠' hMA mqKÜ Kjyf yP~PZjÇ kMKuv \JKjP~PZ, hM\jA cJTJf hPur xhxqÇ F KjP~ Vf 5 \JjM~JKr hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYPjr kr ßgPT F kpt∂ rqJm-kMKuPvr xPñ mªMTpMP≠ ßoJa 31 \j Kjyf yPujÇ PTvmkMr: kMKuPvr nJwqoPf, ßVJkj xÄmJPhr KnK•Pf ßTvmkMr gJjJr FThu kMKuv vKjmJr rJf ßkRPj 11aJr KhPT K^TrVJZJ CkP\uJr mJÅTzJ FuJTJ ßgPT cJTJf r\m @uL KmvõJx (44) @aT TPrÇ Frkr kMKuPvr K\ùJxJmJPh KfKj \JjJj, ßTvmkMPrr Ko\tJjVr V´JPo fJÅr mJKzr C•r kJPv FTKa TmPrr oPiq I˘ @PZÇ I˘ C≠JPr kMKuv fJÅPT KjP~ rJf ßkRPj hMAaJr KhPT Ko\tJjVr V´JPo pJ~Ç F xo~ r\Pmr xyPpJVLrJ kMKuvPT uãq TPr èKu ZMzPu kMKuvS kJJ èKu YJuJ~Ç F xo~ r\m @uL èKuKm≠ yjÇ kMKuv ßxUJj ßgPT FTKa vJaJrVJj, KrnumJPrr hMKa èKu S FTKa ßZJrJ C≠Jr TPrÇ kMKuv r\m @uLPT ßTvmkMr CkP\uJ ˝J˙q ToPkäPé KjP~ ßVPu

KYKT“xPTrJ fJÅPT oOf ßWJweJ TPrjÇ FuJTJmJxL \JjJj, Ko\tJjVr V´JPor KmukJz oxK\Phr kJPv VnLr rJPf èKur v» ßvJjJ pJ~Ç xTJPu fJÅrJ \JjPf kJPrj r\m Kjyf yP~PZjÇ PTvmkMr gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) @mhMu \Kuu \JjJj, Kjyf r\m @uL cJTJf hPur xhxq KZPujÇ fJÅr KmÀP≠ ßTvmkMr, oKjrJokMr, pPvJr xhr, xJfãLrJr fJuJ, kJaPTuWJaJ S xJfãLrJ xhr gJjJ~ 23Ka oJouJ rP~PZÇ Fr oPiq YJrKa UMPjr oJouJ, KZjfJA S cJTJKfr 14Ka oJouJ FmÄ mJKTèPuJ ßmJoJ S I˘ oJouJÇ TMuJCzJ: kMKuv S ˙JjL~ xNP© \JjJ ßVPZ, kMKuPvr TJPZ Umr @Px TMuJCzJ gJjJr nJParJ ACKj~Pjr nJParJ rJmJrmJVJj FuJTJ~ FThu cJTJf xoPmf yP~PZÇ F Umr ßkP~ vKjmJr KhmJVf rJf ßkRPj FTaJr KhPT TMuJCzJ gJjJr kKrhvtT (fh∂) KhuLk TMoJr hJPxr ßjfíPfô kMKuPvr FTKa hu WajJ˙Pu pJ~Ç Frkr V´JomJxLr xyJ~fJ~ kMKuv cJTJfPhr @aPTr ßYÓJ TPrÇ F xo~ kMKuv S V´JomJxLPT uãq TPr cJTJPfrJ èKu ßZJPzÇ kMKuvS fUj kJJ èKu ßZJPzÇ FTkptJP~

cJTJPfrJ kJKuP~ pJ~Ç Frkr ˙JjL~ ßuJT\j KjP~ rJmJrmJVJj FuJTJ~ mqJkT fuäJKv YJKuP~ mJVJPjr 10 j’r ßxTvPjr WJVrJZzJ jJoT ˙Jj ßgPT èÀfr @yf Im˙J~ FT cJTJfPT @aT TrJ y~Ç kPr fJÅPT TMuJCzJ CkP\uJ ˝J˙q ToPkäP KjP~ pJS~J y~Ç yJxkJfJPur Tftmqrf KYKT“xT fJÅPT oOf ßWJweJ TPrjÇ yJxkJfJPu CkK˙f ßuJT\j Kjyf mqKÜPT cJTJf mJmMu Ko~J (30) KyPxPm vjJÜ TPrjÇ TMuJCzJ gJjJr SKx ßoJ. yJZJjMöJoJj \JjJj, cJTJfPhr xPñ mªMTpMP≠ kMKuPvr xhxq yJKmmMr ryoJj S m\uMu TKro @yf yjÇ fJÅPhr TMuJCzJ CkP\uJ ˝J˙q ToPkäP k´JgKoT KYKT“xJ ßhS~J yP~PZÇ WajJ˙u ßgPT cJTJfPhr ßlPu pJS~J FTKa FTjuJ mªMT, KfjKa fJ\J èKu, hMKa èKur ßUJxJ, hMKa mz rJohJ, hMKa ßZJa hJ S FTKa KV´u TJaJr C≠Jr TrJ yP~PZÇ SKx @rS \JjJj, Kjyf mJmMu Ko~Jr KmÀP≠ TMuJCzJ, rJ\jVrxy KxPua KmnJPVr KmKnjú gJjJ~ I∂f Iitc\j oJouJ rP~PZÇ rJ\jVPr FT cJTJf yfqJ oJouJrS KfKj @xJKoÇ

KxPuPa KmPhsJyL ßbTJPf @.uLV IqJTvPj mKyÏJr 7 KxPua, 17 ßlms∆~JKr - KxPuPa CkP\uJ kKrwh KjmtJYPj KmPhsJyL k´JgtL ßbTJPf oJbkptJP~ ÊÀ yP~PZ @S~JoL uLPVr IqJTvjÇ F KjmtJYPj huL~ KmnKÜr TJrPe KmFjKk pJPf lJ~hJ uMaPf jJ kJPr ßx \jq ßTPªsr KjPhtPv k´PfqT CkP\uJ~ hPur FTT k´JgtL rJUPf 7 KmPhsJyL k´JgtLPT hu ßgPT mKyÏJr TPrPZ ß\uJ @S~JoL uLVÇ @VJoL 19 ßlms∆~JKr IjMPÔ~ ß\uJr ßp 6Ka CkP\uJ~ KjmtJYj yS~Jr TgJ ßxxm CkP\uJr KmPhsJyL k´JgtLPhr mKyÏJPrr oiq KhP~ krmftL xoP~ IjMKÔf CkP\uJèPuJPf hPur Kx≠JP∂r mJAPr ßTC pJPf k´JgtL jJ y~ fJrA xfTtxÄPTf Khu @S~JoL uLVÇ vKjmJr rJPf ß\uJ @S~JoL uLPVr \ÀKr xnJ~ fJPhr mKyÏJr TrJ y~Ç mKyÏífPhr oPiq rP~PZj 3 \j ßY~JroqJj S 4 \j nJAx ßY~JroqJj k´JgtLÇ FZJzJ mKyÏíf k´JgtLPhr kPã ßpxm ßjfJTotL TJ\ TrPmj fJPhr KmÀP≠S xJÄVbKjT mqm˙J ßj~Jr Kx≠J∂ ßj~J yP~PZ xnJ~Ç mKyÏJPrr Kmw~Ka KjKÁf TPrPZj ß\uJ @S~JoL uLPVr Ck-hlfr xŒJhT \VuM ßYRiMrLÇ mKyÏíf ßY~JroqJj k´JgtLrJ yPuj : ßVJuJkV† CkP\uJr ßY~JroqJj khk´JgtL ß\uJ @S~JoL uLPVr xJÄVbKjT xŒJhT ÉoJ~Nj AxuJo TJoJu, FTA CkP\uJr CkP\uJ @S~JoL uLPVr hlfr xŒJhT @uL @Tmr lUr, \KTV† CkP\uJ @S~JoL uLPVr xhxq ACjNx @uLÇ FZJzJ ‰\∂JkMr CkP\uJ kKrwPhr KmPhsJyL ßY~JroqJj k´JgtL xJPmT ZJ©uLV ßjfJ TJoJu @yoPhr kPã huL~ ßTJPjJ ßjfJTotLPT TJ\ jJ TrJr @øJj \JjJPjJ yP~PZÇ mftoJPj TJoJu @yoPhr ßTJPjJ huL~ kh jJ gJTJ~ fJPT mKyÏJr TrJ x÷m y~Kj mPu xnJ xNP© \JjJ ßVPZÇ mKyÏíf

KxPua KmFjKkr hJK~fô ßgPT xrJPjJ yPò voPxr oKmjPT KxPua, 17 ßlms∆~JKr - KxPuPa AKu~Jx V´∆kPT hMmtu TPr KjP\r yJPf Tftífô KjPf KVP~ CPJ xmKTZM yJrJPf mPxPZj voPxr oKmj ßYRiMrLÇ KxPua xhr CkP\uJ~ ÈIkKrKYfPhr' KhP~ ÈkPTa' TKoKa VbPjr ß\Pr fJPT k´fqJyJPrr hJKmPf KxPuPa T'Khj iPr @PªJuj YuPZÇ T'Khj @PVA ßTªs ßgPT ÈKmfKTtf' SA @øJ~T TKoKa ˙KVPfr Kx≠J∂ yP~PZ mPu \JjJ ßVPZÇ hPur nJrk´J¬ oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLr KmPhPv gJTJ~ fJ“ãKeTnJPm F xÄâJ∂ KmùK¬ k´TJv TrJ y~KjÇ Ko\tJ lUÀu ßhPv ßlrJr kr FUj voPxr oKmj jJjJ aJumJyJjJ TPr Kx≠J∂ KmuK’f TrPf YJAPZj mPu xN© \JjJ~Ç FPãP© KxPua xhr CkP\uJ KjmtJYPjr flKxu ßWJweJ yP~ pJS~J~ Kmw~Ka dJu KyPxPm mqmyJr TrJ yPò mPu IKnPpJV CPbPZÇ Vf 4 ßlms∆~JKr KxPua xhr CkP\uJr 136 xhPxqr @øJ~T TKoKa VbPjr kr ßgPT voPxr oKmPjr KmÀP≠ ßãJn ßhUJ ßh~ KmFjKkPfÇ voPxr oKmPjr KmÀP≠ xhr CkP\uJr xhq xJPmT

TKoKa k´TJPvq KoKZu-xoJPmv TPr fJPT k´fqJyJPrr hJKm ßfJPuÇ fJrkrS @PV CkP\uJ KjmtJYPj hPur k´JgtL mJZJA KjP~ fJPT KjP~ KxPua KmFjKkPf IxP∂Jw ßhUJ ßh~Ç FZJzJ fJPrT ryoJPjr xPñ ßaKuxÄuJPkr Km˜JKrf k´TJv yP~ pJS~Jr ßkZPjS fJr yJf KZu mPu IKnPpJV rP~PZÇ Imvq kKrK˙Kf KjP\r Kj~πPe KjPf voPxr oKmj FUjS ßYÓJ TrPZj mPu fJr WKjÓ xN© \JKjP~PZÇ Fr IÄv KyPxPm ÈPTªsL~ ßjfJr KmÀP≠ TaNKÜr k´KfmJPh'r @zJPu hPur xyPpJVL xÄVbPjr KTZM ßjfJTotLPT oJPb jJKoP~PZjÇ ß\uJ KmFjKkr TP~T\j ßjfJ voPxr oKmPjr yP~ oJPb jJoPuS IKiTJÄv ßjfJA KjÁMk rP~PZjÇ F mqJkJPr jJo k´TJPv IKjòMT ß\uJ KmFjKkr FT ßjfJ mPuj, 5 \JjM~JKrr KjmtJYPjr @PV @PªJuPjr xo~ KxPua KmFjKkr hLWtKhPjr KmPnh âoJVf TPo @xKZuÇ k´J~ xmT'Ka V´∆k S Ck-V´∆k xJiqoPfJ GTqm≠nJPmA rJ˜J~ jJPoÇ xhr CkP\uJ TKoKa KjP~ ßlr KmPnh YJXJ yP~PZÇ oyJjVr KmFjKkr FT ßjfJ mPuj, KxPua-1 (xhr) @xPj KmFjKkr x÷Jmq k´JgtL KyPxPm fJr (voPxr oKmj) jJo rP~PZÇ F

ßoRunLmJ\Jr yJxkJfJu KjP\A ßrJVL KxPua, 19 ßlms∆~JKr - ßrJVL @PZ k´P~J\jL~ cJÜJr ßjA, uqJm @PZ-PaTKjKv~Jj ßjA, Foj Im˙J~ YuPZ ßoRunLmJ\Jr 250 vpqJ KmKvÓ yJxkJfJPuÇ mKyKmtnJV S @∂:KmnJPV k´KfKhj mJzPZ ßrJVLr YJkÇ mqJyf yPò KYKT“xJ ßxmJÇ ßTmuoJ© \jmu xÄTPa YJuM yPòjJ KxKxAC, @AKxAC xy IfqJiMKjT uqJmPraKrÇ k´KfKhj ßnJVJK∂ ßkJyJPf yPò KYKT“xJ KjPf @xJ ßrJVLPhrÇ 2012 xJPur KcPx’r oJPx jfMj nmPj 250 vpqJ KmKvÓ yJxkJfJPur @jMÔJKjT CPÆJij TPrj k´iJj oπL ßvU yJKxjJÇ Frkr ßgPT ß\uJmJxLr k´fqJvJ ßmPz pJ~ Cjúf KYKT“xJ ßkPfÇ k´KfKhj k´J~ kJÅY vf ßrJVL ßxmJr @vJ~ k´fq∂ Iûu ßgPT Knz TrPZj yJxkJfJPuÇ KT∂á kÅKYv \j cJÜJPrr oPiq mftoJPj Totrf

rP~PZj oJ© kJÅY\jÇ @r F ˝· xÄUqT cJÜJrPT KhP~ \ÀKr, mKyKmtnJV S @∂: KmnJPV ßrJVLPhr KYKT“xJ ßh~J Ix÷m yP~ kPzPZÇ IKnPpJV rP~PZ ßp xm cJÜJr rP~PZj fJrJS KbT oPfJ ÆJK~fô kJuj TrPZjjJÇ F TJrPe IPjPTA k´P~J\jL~ KYKT“xJ jJ ßkP~ mJzL KlrPf y~Ç IkrKhPT jJxt S IjqJjq \jmu xÄTPa rP~PZ yJxkJfJuÇ KT∂á yJxkJfJPu 86 \j jJPxtr kh gJTPuS, mftoJPj rP~PZj oJ© 28 \jÇ IKnPpJV rP~PZ ß\uJ KxKnu xJ\tPjr xojú~ jJ gJTJ~ yJxkJfJPu cJÜJrPhr @∂KrTfJ gJTJ xPfôS KYKT“xJ ßxmJ KhPf kJrPZjjJÇ xhq ßpJVhJjTJrL yJxkJfJPur f•ôJmiJ~T cJ” yKrkh rJ~ \JjJj,

nJAx ßY~JroqJj k´JgtLrJ yPuj - ‰\∂JkMr CkP\uJ @S~JoL uLPVr @AjKmw~T xŒJhT @ufJl ßyJPxj, SxoJjLjVr gJjJ @S~JoL uLPVr xyk´YJr xŒJhT ATmJu ßyJPxj o˜Jj, ßTJŒJjLV† CkP\uJ @S~JoL uLPVr CkPhÓJo§uLr xhxq vJoxMu AxuJo S FTA CkP\uJr xJPmT ZJ©uLPVr xnJkKf vJy\JyJj ßYRiMrLÇ FKhPT ß\uJ @S~JoL uLPVr \ÀKr xnJ~ ßj~J KmPhsJyL k´JgtLPhr mKyÏJrJPhv k´fqJUqJj TPrPZj ßVJuJkV† CkP\uJ kKrwPhr ßY~JroqJj k´JgtL S ß\uJ @S~JoL uLPVr xJÄVbKjT xŒJhT ÉoJ~Mj AxuJo TJoJuÇ ßrJmmJr KxPua ßk´x TîJPm FT xÄmJh xPÿuPj KfKj mPuj, fJPT mKyÏJPrr ãofJ KxPua ß\uJ TKoKar ßjAÇ KfKj mPuj, mKyÏJr TrPf yPu fJPT k´gPo ßvJT\ TrPf yPmÇ ßvJTP\r \mJm xP∂Jw\jT jJ yPu hPur ßTªsL~ TKoKa fJPT mKyÏJr TrPf kJPrÇ KfKj mPuj, fJPT xJÄVbKjT xŒJhPTr kh ßgPT mKyÏJr TrJ VbjfπmKyntNfÇ F mqJkJPr KfKj KvVKVrA huL~ xnJPj©L ßvU yJKxjJ S hPur ßTªsL~ TKoKar vreJkjú yPmjÇ TJoJu @rS mPuj, fJr mKyÏJrJPhv KjmtJYPj ßTJPjJ k´nJm ßluPm jJÇ Ikr FT k´Pvúr \mJPm KfKj mPuj, hPu IjMk´PmvTJrL Yâ huL~ xnJPj©LPT KWPr ßrPUPZÇ ßp TJrPe hPur fqJVL ßjfJTotLrJ KjptJKff yPòjÇ KjmtJYPj \P~r mqJkJPr @vJmJh mqÜ TPrj KfKjÇ xÄmJh xPÿuPj dJTJ hKãe ACKj~j @S~JoL uLPVr xnJkKf @mMu mvr xhr CuqJy ßYRiMrL, xJiJre xŒJhT vJyJm CK¨j S CkP\uJ ZJ©uLPVr xJiJre xŒJhT FoÀu CkK˙f KZPujÇ

Im˙J~ KfKj F @xPjr I∂ntMÜ oyJjVr S xhr CkP\uJ TKoKa KjP~ nJmPmj, FaJA ˝JnJKmTÇ FaJ TrPf KVP~ KfKj CPJ hPur fqJVL S KjPmKhf ßjfJTotLPhr hNPr ßbPu KhPujÇ F Im˙J~ fJr KmÀP≠ @PªJuPj hPur jLKfKjitJreL kptJ~ ßgPT ˙JjL~ kptJP~r IPjPTrA xÿKf rP~PZ mPu \JjJj SA ßjfJÇ ß\uJ S oyJjVr KmFjKkr FTJKiT ßjfJ \JjJj, hM'Khj @PV huL~ vLwt kptJ~ ßgPT KxPuPa hPur xJÄVbKjT TJptâo ßgPT hNPr xPr gJTPf voPxr oKmjPT KjPhtv ßhS~J yP~PZÇ FKhPT voPxr oKmPjr KmÀP≠ YuoJj k´TJvq @PªJuPj ßjfífôhJPjr \jq xhr CkP\uJr xhq xJPmT nJrk´J¬ xnJkKf vyLh @yoh S xJiJre xŒJhT fJPrT TJuJoPT ßvJ-T\ TrJ yP~PZ mPu \JjJ ßVPZÇ ß\uJ KmFjKkr kã ßgPT fJPhr ßvJ-T\ TPr KfjKhPjr oPiq \mJm KhPf muJ yP~PZÇ Fr oPiq Vf mOy¸KfmJr KmPTPu jVrLr ßTJat kP~P≤ xhr CkP\uJr KmPãJn xoJPmPv pgJrLKf CkK˙f ßgPT mÜmq ßrPUPZj fJrJ hM'\PjÇ pMÜrJ\q ßgPT KlPr FKhj xhr CkP\uJ KmFjKkr KmuM¬ TKoKar xnJkKf vJy \JoJu jMÀu ÉhJ F xoJPmPv xnJkKffô TPrjÇ Imvq Fr @PV kMKuKv kJyJrJ~ voPxr IjMxJrL xhr CkP\uJr jmVKbf @øJ~T TKoKa jVrLPf @jª KoKZu TPrÇ voPxr oKmj KmPrJiL KmuM¬ TKoKar ßjfJrJ muPZj, hPur hMKhtPjr krLKãf S oJouJ-yJouJ~ \\tKrf ßjfJTotLPhr mJh KhP~ KfKj mxP∂r ßTJKTu huZMa S xhPrr mJKxªJ j~ Foj mqKÜPhr xojõP~ kPTa TKoKa Vbj TPr huPT ±ÄPxr kPg ßbPu KhP~PZjÇ FPf @xjú CkP\uJ KjmtJYjxy xrTJrKmPrJiL @PªJuPj ßjKfmJYT k´nJm kzJr @vïJ~ hJK~fô kJuPj KjrPkã nNKoTJ kJuPj mqgtfJr IKnPpJV fMPu fJrJ ßlr voPxr oKmjPT KxPuPar hJK~fô ßgPT k´fqJyJPrr hJKm \JjJjÇ 100 vpqJ yJxkJfJPur \jmu KhP~A kKrYJKuf yPò 250 vpqJ KmKvÓ yJxkJfJu Fr TJptâoÇ fPm KfKj ß\uJr xoJ\TuqJe oπL ‰x~h oyxLj @uL S ÉAk ßoJ” vJyJm CK¨j FoKkr xyJ~fJ KjP~ IKYPrA kMjJñ nJPm 250 xpqJr yJxkJfJPur xTu k´TJr xMPpJV xMKmiJ KjP~ KYKT“xJ ßxmJ ßhS~Jr TJptâo YJKuP~ pJPòj mPu \JjJjÇ fPm KxKnu xJ\tj \JjJPuj 250 xpqJr yJxkJfJPu \jmu kOgT nJPm oπjJu~ ßgPT ßh~J y~Ç 250 xpqJ~ ÀkJ∂Krf yS~Jr kr ßgPT KfKj KYKT“xT S TotYJrL KhP~ xyPpJVLfJ TPr @xPZjÇ F yJxkJfJuKa \jmu xÄTa KjP~ 1984 xJPu 50 xpqJr yJxkJfJu KyPxPm pJ©J ÊÀ y~Ç Frkr 2012 xJPur KcPx’r oJPx jfMj nmPj 250 vpqJ KmKvÓ yJxkJfJPur @jMÔJKjT CPÆJij TPrj k´iJj oπLÇ mftoJPj cJÜJr, jJxt, ßaTKjKv~Jj xy IjqJjq \jmu xÄTa Kjrxj FmÄ yJxkJfJPur xTu KmnJPVr TJptâo YJuM TrPf xÄKväÓ TftíkPãr TJPZ hJmL ßoRunLmJ\JrmJxLrÇ


UmrJUmr 21

SURMA m 21 - 27 February 2014

hMA kJP\PrJr ryPxqr \a FUjS ßUJPuKj

KxPua, 17 ßlms∆~JKr - ß\uJ S oyJjVr hMA kMKuPvr UJfJPfA oJouJÇ ßhPvr xJmtPnRofô S k´KfrãJ mqm˙JPT ãKfV´˜ TrJr èÀfr IKnPpJVÇ fmMS hPojKj fJrJÇ CPJ kMKuvPTA YqJPu† ZMPz KhP~PZj, fJPhr KTZMA TrPf kJrPm jJ kMKuvÇ KxPua ß\uJ kMKuv ßx YqJPu† V´ye TrPuS ßoPasJ kMKuv kMPrJkMKr KjKmtTJrÇ rJÓsL~ KjrJk•J S xLoJjJ @Aj u–Wj TPr VJKz KjP~ ßhPv k´Pmv TrJ Kfj pMÜrJ\q k´mJxL KjP\Phr KjrJkh TPr FUj ßYÓJ~ @PZj kMKuPvr TJZ ßgPT @aT VJKz hM'PaJ KlKrP~ KjPfÇ Vf 31 IPÖJmr KxPuPar Km~JjLmJ\JPrr ßvSuJ AKoPV´vj ßYT ßkJPˆr fuäJKv ßYRKTPf hJK~fôrfPhr lJÅKT KhP~ hM'PaJ kJP\PrJ KjP~ k´Pmv TPrj Kfj @PrJyLÇ kKrY~ KjKÁf yP~ SA KhjA TJˆoPxr rJ\˝ TotTftJ @mhMu yJjúJj mJhL yP~ Ê‹ @APj Km~JjLmJ\Jr gJjJ~ oJouJ (jÄ 18) hJP~r TPrjÇ oJouJ~ @xJKo TrJ y~ Kfj pMÜrJ\q k´mJxL TJmMu Ko~J, @xTJr CK¨j S @ofr @uLPTÇ krKhj IjMk´PmPvr hJP~ Km~JjLmJ\Jr gJjJr FFx@A S~JKxo KmuäJyr hJP~r TrJ oJouJ~S @xJKo TrJ y~ F Kfj\jPTAÇ ÀkJKu S TJPuJ rPXr VJKz hM'PaJr j’rS xÄV´y TPr kMKuvÇ u¥j ßgPT nJrf yP~ @xJ KofxMKmKv ßvJVJj msqJP¥r F875 SFKn (ÀkJKu) FmÄ FuKn52 ß\c@rS (TJPuJ) j’Prr VJKz hM'PaJ KxPua jVrL ßgPT C≠Jr y~ SA rJPfAÇ ÀkJKu VJKzKa C≠Jr y~ TMoJrkJzJr FTKa VqJPr\ ßgPT, TJPuJ VJKzKa Ckvyr ßgPTÇ kMKuPvr xJluq muPf FfaMTMA @r ryPxqr ÊÀS fUjAÇ Km~JjLmJ\JPr TrJ hM'PaJ oJouJPfA VJKzr @PrJyLPhr KYK¤f TrJ yPuS KxPua ßoPasJ kMKuv Kmw~Ka ßYPk pJ~Ç KmPvw ãofJ @APj ßTJPfJ~JKu gJjJ~ hJP~r yS~J oJouJ~ fJrJ @xJKoPhr IùJf KyPxPmA KYK¤f TPrÇ IgY ÀkJKu rPXr VJKzKa ßp VqJPr\ ßgPT

C≠Jr TrJ y~ ßxUJjTJr rKvh mAP~ VJKzr oJKuT KyPxPm TJmMu Ko~JrA jJo CPuäU KZuÇ kMKuv jJKT yPjq yP~ UMÅ\KZu fJPhr! rJÓsL~ KjrJk•J S xLoJjJ @Aj u–Wj TPr ßhPv k´Pmv TrJ Kfj pMÜrJ\q k´mJxLr jJo-kKrY~ xm \JjJ gJTPuS KjP\rJ irJ ßh~Jr @V kpt∂ kMKuv fJPhr KaKTKarS jJVJu kJ~KjÇ IgY fJrJ ßhPvA KZPuj FmÄ kMKuvPT WMPo ßrPUA hMPaJ oJouJPfA yJAPTJat ßgPT \JKojS ßjjÇ kPr oJouJr \JKoPjr ßo~Jh mJzJPf ßVPu Kjoú @hJuPf KjP\Phr oJouJ~ ßx @Pmhj YqJPu† TPr ß\uJ kMKuvÇ @r ßoPasJ kMKuv YMkA rP~ pJ~Ç IkrJi ßp èÀfr fJ mM^Pf ßkPrA KjP\ ßgPTA yJAPTJPat yJK\r yP~KZPuj Kfj k´mJxLÇ Km~JjLmJ\JPr hJP~r yS~J oJouJ~ hMA k´mJxL TJmMu Ko~J S @xTJr CK¨j 19 jPn’r xMk´Lo ßTJPatr yJAPTJat KmnJPVr KmYJrkKf Fo FjJP~fMr rKyo S KmYJrkKf ßoJyJÿh CuäJyr ßmPû yJK\r yjÇ 18 KcPx’r kpt∂ I∂mtftL \JKoj uJn TPrjÇ FTA Khj Ikr k´mJxL @ofr @uL yJK\r yj KmYJrkKf ßr\JCu yT S KmYJrkKf ßVJKmª Yªs bJTMPrr ßmPûÇ \JKoj ßoPu 4 x¬JPyrÇ ßTJPfJ~JKu gJjJr oJouJ~ TJmMu Ko~J S @xTJr CK¨j 25 jPn’r @mJr yJK\r yj KmYJrkKf Fo FjJP~fMr rKyo S KmYJrkKf ßoJyJÿh CuäJyr ßmPûÇ F oJouJ~ I∂mtftL \JKoj ßoPu 30 KcPx’r kpt∂Ç ßTJPfJ~JKu gJjJr oJouJ~ I∂mtftLTJuLj \JKoPjr ßo~Jh ßvw yS~Jr @PVA TJmMu Ko~J S @xTJr CK¨j 10 KcPx’r KxPuPar KYl ßoPasJ kKuaj oqJK\Pˆsa @hJuPf yJK\r yjÇ @hJuf fJPhr \JKoj o†Mr TPrj FmÄ hs∆f \JKojjJoJ hJKUPur KjPhtv ßhjÇ 12 KcPx’r \JKojjJoJ hJKUu TPrj TJmMu Ko~J S @xTJr CK¨jÇ PTJPfJ~JKu gJjJr oJouJ~ ßTJj YqJPuP†r oMPU jJ kzPuS

Km~JjLmJ\JPr hJP~r yS~J oJouJ~ @aPT pJj TJmMu Ko~J S @xTJr CK¨jÇ 18 KcPx’r KxKj~r \MKcKv~Ju oqJK\Pˆsa @hJuf 4-F yJK\r yP~ \JKoj ßYP~KZPuj fJrJÇ KT∂á rJÓskPãr fMoMu KmPrJKifJr oMPU @hJuf fJPhr \JKoj jJo†Mr TPr ß\uyJ\Pf kJbJjÇ @PVr Khj FTA ßTJPat yJK\r yP~ \JKoj kJjKj @ofr @uLSÇ FrA oJP^ Km~JjLmJ\Jr gJjJr oJouJ~ fh∂ TotTftJ ß\uJ ßVJP~ªJ vJUJr Fx@A VJ\L Ko\JjMr ryoJj 10 KhPjr KroJ¥ ßYP~ @hJuPf @Pmhj TPrjÇ 22 KcPx’r hLWt ÊjJKj ßvPw @hJuf 2 KhPjr KroJ¥ o†Mr TPrÇ 28 KcPx’r fh∂ TotTftJ Kfj k´mJxLPT K\ùJxJmJPhr \jq fJr K\ÿJ~ ßjjÇ 30 KcPx’r KroJ¥ ßvPw @xJKoPhr @hJuPf kJbJjÇ k´J~ 1 oJx ß\u UJaJr kr ß\uJ \\ @hJuf ßgPT \JKoj uJn TPrj fJrJÇ fhP∂ ß\uJ kMKuv IPjT hNr FKVP~ ßVPuS ßoPasJ kMKuPvr WMo FUjS nJPXKjÇ FojKT VJKzr oJKuT xŒPTtS ßTJj iJreJ ßjA oJouJr fh∂TJrL TotTftJ KxPua ßTJPfJ~JKu gJjJr SKx (fh∂) vqJou TMoJr mKePTr! 10 ßlms∆~JKr oJjm\KoPjr xPñ @uJkTJPu KfKj \JjJj, VJKzr oJKuT kJKòj jJÇ fUj Kfj k´mJxLr jJo muPu fh∂ TotTftJr \mJm, ÈFrJ ßp oJKuT fJ ßfJ \JKj jJÇ' ßoPasJ kMKuPvr ßp @rS IPjT KTZMA ÈI\JjJ' fJ \JjJ ßVu Ck-TKovjJr F\J\ @yoPhr mÜmq ßgPTÇ KfKj oJjm\KojPT fgq ßhj, ßTJPfJ~JKu gJjJr oJouJ~ ßTCA \JKoj ßjjKjÇ KfKj mPuj, VJKzr oJKuTPhr kKrY~ xŒPTt FUjS KjKÁf yS~J pJ~KjÇ k´Tíf oJKuPTr kKrY~ \JjPf kMKuv ßyc ßTJ~JatJPrr oJiqPo KmPhPvr xPñ ßpJVJPpJV YuPZÇ AKfoPiq oJouJr fh∂ TotTftJS mhKu yP~PZjÇ jfMj TPr F oJouJr hJK~fô kJS~J Fx@A @vrJlMu AxuJo oJouJ xŒPTt FUjS mMP^ CbPf kJPrjKjÇ ÊÀ ßgPTA ßpj VJKzr oJKuTPhr mJÅYJPjJr xÄT· TPrKZu KxPua ßoPasJ kMKuvÇ jJo-kKrY~ \JjJ gJTJr krS fJrJ VJKz C≠JPrr kr @xJKoPhr IùJf KyPxPm KYK¤f TrJ~ F xPªy @rS ß\JrJPuJ y~Ç Km~JjLmJ\Jr gJjJ VJKz hM'PaJ KjP\Phr oJouJ~ \» ßhUJPf YJAPu ßoPasJ kMKuv fJPhrPT ßx xMPpJVS ßh~Kj Foj IKnPpJV fh∂ ToTftJ VJ\L Ko\JPjrÇ CPJ KjP\rJA FTKa oJouJ TPr F WajJ~Ç pKhS FTA F\JyJPr FTJKiT oJouJ @Ajf ‰mi j~Ç @r kMKuPvr F nMPur TJrPeA @APjr lJÅT VPu ßmÅPY ßpPf kJPrj IKnpMÜrJÇ Km~JjLmJ\JPrr oJouJr fh∂ TotTftJ VJ\L Ko\Jj VJKz hM'PaJ KjuJPor \jq @hJuPf @Pmhj TrPuS ßoPasJ kMKuv VJKz hM'PaJ @xJKoPhr K\ÿJ~ mMK^P~ ßh~Jr k´Kâ~J YJuJPò mPu IKnPpJV CPbPZÇ Km~JjLmJ\Jr gJjJr oJouJr fh∂ TotTftJ ß\uJ ßVJP~ªJ vJUJr Fx@A VJ\L Ko\JjMr ryoJj oJjm\KojPT mPuj, @xJKorJ k´nJmvJuLÇ ÊÀ ßgPTA @orJ YJPkr oPiq rP~KZÇ fPm D±tfj TotTftJrJ Iau @PZjÇ

\VjúJgkMr CkP\uJ KjmtJYj Kfj oJPxr \jq ˙KVf KxPua, 18 ßlms∆~JKr - \VjúJgkMr CkP\uJ kKrwh KjmtJYj ˙KVf TPrPZ yJAPTJPatr FTKa ßmûÇ VfTJu ßxJomJr yJAPTJPar KmYJrkKf xJuoJ oJxMh ßYRiMrL S yJKmmMu VKer @hJuf Kfj oJPxr \jq KjmtJYjL TJptâo ˙KVf rJUPf KjmtJYj TKovPjr KmÀP≠ Àu \JKr TPrjÇ Vf ßrJmmJr \VjúJgkMr CkP\uJ kKrwh ßY~JroqJj @Tou

ßyJPxj ˙KVfJPhv ßYP~ yJAPTJPat Kra KkKavj hJP~r TPrjÇ \JjJ pJ~, KjmtJYj TKovj TftíT YfMgthlJ ßWJKwf flKxu IjMpJ~L 92Ka CkP\uJr fJKuTJ~ \VjúJgkMr CkP\uJ kKrwPhr KjmtJYj IjMKÔf yS~Jr TgJÇ ßWJKwf flKxPu 23 ßlms∆~JKr oPjJj~j k© hJKUu 26 ßlms∆~JKr mJZJA S 6 oJYt k´fqJyJr FmÄ 23 oJYt ßnJa V´yPjr Khj

hKãe xMroJ~ IkÂf oJhsJxJ ZJ© 36 W≤Jr oPiq C≠Jr, 1 \j @aT KxPua, 17 ßlms∆~JKr - hKãe xMroJr ßru ߈vj FuJTJ ßgPT FT oJhsJxJ ZJ© KjPUJÅP\r 36 W≤Jr oPiq C≠Jr yP~PZÇ IkyrPer xJPg \Kzf FT pMmTPT @aT TPrPZ kMKuvÇ xÄKväÓ xNP© F fgq \JjJ ßVPZÇ Vf vKjmJr xTJu 10aJr KhPT ßru ߈vj FuJTJ ßgPT KjPUJÅ\ y~ ßUJ\JrUuJ oJhsJxJr ZJ© \JKou @yoh (11) ßx kJbJjaMuJ ßVJ~JmJzL oxK\Phr AoJo oJSuJjJ @yoh @uLr kM©Ç fJPhr mJzL ßoRunLmJ\JPrr TMuJCzJ CkP\uJr ZTrjZl V´JPoÇ F KhPT \JKou KjPUJÅ\ yS~Jr kr fJr KkfJ hKãe xMroJ gJjJ~ FTKa K\Kc FK≤s TPrjÇ F ßk´KãPf KjPUJÅ\ oJhsJxJ ZJP©r xºJPj jJPo kMKuvÇ 16 ßlms∆~JKr, ßrJmmJr xTJPu ßruPˆvj FuJTJ~ IKnpJj YJKuP~ @TJv jJPo FT pMmTPT @aT TPrÇ kPr fJr ˝LTJPrJKÜ IjMpJ~L TMuJCzJr kJA\J V´Jo ßgPT C≠Jr TrJ y~ IkÂf oJhsJxJ ZJ© \JKou ßTÇ Vf rJf 10aJr KhPT @aT S C≠JrTífPhr

KjP~ kMKuv xhxqrJ hKãe xMroJ gJjJ~ FPx ßkRPZjÇ F IKnpJPj ßjfífô ßhj KxPua ßoPasJkKuaj kMKuPvr ßVJP~ªJ vJUJr xyTJrL TKovjJr @yxJj oKuäT ZJKo, hKãe xMroJ gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ r†j xJo∂ FmÄ hKãe xMroJ lJKzr AjYJ\t Fx @A @\yJr CK¨jÇ F WajJ~ IkÂf oJhsJxJ ZJP©r KkfJ mJhL yP~ hKãe xMroJ gJjJ~ FTKa oJouJ hJP~r TPrPZjÇ gJjJ xNP© \JjJPVPZ IkyrPer WajJ~ @aT pMmT @TJv fJr mJzL aJñJAu mPu \JKjP~PZÇ VfTJu xTJPu kMKuv fJPT @aT TrPf ßVPu kJuJPf KVP~ @yf y~Ç fJPT KYKT“xJr \jq rJPfA SxoJjL ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPu nKft TrJ yP~PZÇ hKãe xMroJ gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ r†j xJo∂ KxPuPar cJTPT \JKjP~PZj, IkyrPer ßjkgq ßmr TrPf kMKuPvr ßYÓJ ImqJyf rP~PZÇ @aT pMmPTr xJPg \KzfPhr UMÅP\ ßmr TrJ yPm mPuS \JjJj KfKjÇ

KbT TrJ y~Ç Kra KkKavj hJP~rTJrL @Tou ßyJPxj \JjJj, 2011 xJPur 5 KcPx’r @Ko CkP\uJ kKrwh ßY~JroqJj KyPxPm KjmtJKYf yAÇ 2012 xJPur 12 \JjM~JKr kKrwPhr k´go xnJ TKrÇ hMA mZr FT oJx hJK~fô kJuPjr kr KjmtJYjL flKxu ßWJweJ TrJ~ @Ko @oJr xJÄKmiJKjT IKiTJr rãJ~ KjmtJKYf \jk´KfKjKi KyPxPm 5 mZr ßo~Jh kMrPjr \jq @hJuPfr vrjJkjú yAÇ @Tou ßyJPxPjr @Aj\LmL mqJKrˆJr ßoJ. AKhsZMr ryoJj \JjJj, yJAPTJPatr ßmû @VJoL 3 oJPxr \jq KjmtJYj ˙KVf rJUPf

KjmtJYj TKovjPT KjPhtv KhP~PZjÇ FA ÀPur oJiqPo mJKhr IKiTJr k´KfKÔf yP~PZÇ CPuäUq, 2009 xJPur 22 \JjM~JKr IjMKÔf KjmtJYPj CkP\uJ kKrwPhr ßY~JroqJj kPhr luJlu KjP~ CkP\uJ kKrwh ßY~JroqJj @Tou ßyJPxj S k´KfƪôL ßY~JroqJj k´JgtL @fJCr ryoJPjr oPiq @AKj uzJA ÊÀ y~Ç xmtPvw @hJuPfr rJP~ 2011 xJPur 5 KcPx’r CkP\uJr vJyJrkJzJ xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ ßnJaPTPªs CkKjmtJYPjr luJlPu @Tou ßyJPxj ßY~JroqJj KjmtJKYf yjÇ

SP~m Kc\JAj IJkjJr mqmxJ k´KfÔJj, ßp ßTJj xÄVbj IgmJ mqKÜVf ßk´JlJAPur SP~mxJAa ‰frLr \Pjq IJoJPhr xJPg ßpJVJPpJV Tr∆j:

Please Call us on

07507 293 904

85 Myrdle Street, London E1 1HL


hMA kJP\PrJr ryPxqr \a FUjS ßUJPuKj KxPua, 17 ßlms∆~JKr : ß\uJ S oyJjVr hMA kMKuPvr UJfJPfA oJouJÇ ßhPvr xJmtPnRofô S k´KfrãJ mqm˙JPT ãKfV´˜ TrJr èÀfr IKnPpJVÇ fmMS hPojKj fJrJÇ CP J kMKuvPTA YqJPu† ZMPz KhP~PZj, fJPhr KTZMA TrPf kJrPm jJ kMKuvÇ KxPua ß\uJ kMKuv ßx YqJPu† V´ye TrPuS ßoPasJ kMKuv kMPrJkMKr KjKmtTJrÇ rJÓsL~ KjrJk•J S xLoJjJ @Aj u–Wj TPr VJKz KjP~ ßhPv k´Pmv TrJ Kfj pMÜrJ\q k´mJxL KjP\Phr KjrJkh TPr FUj ßYÓJ~ @PZj kMKuPvr TJZ ßgPT @aT VJKz hM'PaJ KlKrP~ KjPfÇ Vf 31Pv IPÖJmr KxPuPar Km~JjLmJ\JPrr ßvSuJ AKoPV´vj ßYT ßkJPˆr fuäJKv ßYRKTPf hJK~fôrfPhr lJÅKT KhP~ hM'PaJ kJP\PrJ KjP~ k´Pmv TPrj Kfj @PrJyLÇ kKrY~ KjKÁf yP~ SA KhjA TJˆoPxr rJ\˝ TotTftJ @mhMu yJjúJj mJhL yP~ Ê‹ @APj Km~JjLmJ\Jr gJjJ~ oJouJ (jÄ 18) hJP~r TPrjÇ oJouJ~ @xJKo TrJ y~ Kfj pMÜrJ\q k´mJxL TJmMu Ko~J, @xTJr CK¨j S @ofr @uLPTÇ krKhj IjMk´PmPvr hJP~ Km~JjLmJ\Jr gJjJr FFx@A S~JKxo KmuäJyr hJP~r TrJ oJouJ~S @xJKo TrJ y~ F Kfj\jPTAÇ ÀkJKu S TJPuJ rPXr VJKz hM'PaJr j’rS xÄV´y TPr kMKuvÇ u¥j ßgPT nJrf yP~ @xJ KofxMKmKv ßvJVJj msqJP¥r F875 SFKn (ÀkJKu) FmÄ FuKn52 ß\c@rS (TJPuJ) j’Prr VJKz hM'PaJ KxPua jVrL ßgPT C≠Jr y~ SA rJPfAÇ ÀkJKu VJKzKa C≠Jr y~ TMoJrkJzJr FTKa VqJPr\ ßgPT, TJPuJ VJKzKa Ckvyr ßgPTÇ kMKuPvr xJluq muPf FfaMTMA @r ryPxqr ÊÀS fUjAÇ Km~JjLmJ\JPr TrJ hM'PaJ oJouJPfA VJKzr @PrJyLPhr KYK f TrJ yPuS KxPua ßoPasJ kMKuv Kmw~Ka ßYPk pJ~Ç KmPvw ãofJ @APj ßTJPfJ~JKu gJjJ~ hJP~r yS~J oJouJ~ fJrJ @xJKoPhr IùJf KyPxPmA KYK f TPrÇ IgY ÀkJKu rPXr VJKzKa ßp VqJPr\ ßgPT C≠Jr TrJ y~ ßxUJjTJr rKvh mAP~ VJKzr oJKuT KyPxPm TJmMu Ko~JrA jJo CPuäU KZuÇ kMKuv jJKT yPjq yP~ UMÅ\KZu fJPhr! rJÓsL~ KjrJk•J S xLoJjJ @Aj u–Wj TPr ßhPv k´Pmv TrJ Kfj pMÜrJ\q k´mJxLr jJo-kKrY~ xm \JjJ gJTPuS KjP\rJ irJ ßh~Jr @V kpt∂ kMKuv fJPhr KaKTKarS jJVJu kJ~KjÇ IgY fJrJ ßhPvA KZPuj FmÄ kMKuvPT WMPo ßrPUA hMPaJ oJouJPfA yJAPTJat ßgPT \JKojS ßjjÇ kPr oJouJr \JKoPjr ßo~Jh mJzJPf ßVPu Kjoú @hJuPf KjP\Phr oJouJ~ ßx @Pmhj YqJPu† TPr ß\uJ kMKuvÇ @r ßoPasJ kMKuv YMkA rP~ pJ~Ç IkrJi ßp èÀfr fJ mM^Pf ßkPrA KjP\ ßgPTA yJAPTJPat yJK\r yP~KZPuj Kfj k´mJxLÇ Km~JjLmJ\JPr hJP~r yS~J oJouJ~ hMA k´mJxL TJmMu Ko~J S @xTJr CK¨j 19Pv jPn’r xMk´Lo ßTJPatr yJAPTJat KmnJPVr KmYJrkKf Fo FjJP~fMr rKyo S KmYJrkKf ßoJyJÿh CuäJyr ßmPû yJK\r yjÇ 18A KcPx’r kpt∂ I∂mtftL \JKoj uJn TPrjÇ FTA Khj Ikr k´mJxL @ofr @uL yJK\r yj KmYJrkKf ßr\JCu yT S KmYJrkKf ßVJKmª Yªs bJTMPrr ßmPûÇ \JKoj ßoPu 4 x¬JPyrÇ ßTJPfJ~JKu gJjJr oJouJ~ TJmMu Ko~J S @xTJr CK¨j 25Pv jPn’r @mJr yJK\r yj KmYJrkKf Fo FjJP~fMr rKyo S KmYJrkKf ßoJyJÿh CuäJyr ßmPûÇ F oJouJ~ I∂mtftL \JKoj ßoPu 30Pv KcPx’r kpt∂Ç ßTJPfJ~JKu gJjJr oJouJ~ I∂mtftLTJuLj \JKoPjr ßo~Jh ßvw yS~Jr @PVA TJmMu Ko~J S @xTJr CK¨j 10A KcPx’r KxPuPar KYl ßoPasJ kKuaj oqJK\Pˆsa @hJuPf yJK\r yjÇ @hJuf fJPhr \JKoj o†Mr TPrj FmÄ hs∆f \JKojjJoJ hJKUPur KjPhtv ßhjÇ 12Pv KcPx’r \JKojjJoJ hJKUu TPrj TJmMu Ko~J S @xTJr CK¨jÇ PTJPfJ~JKu gJjJr oJouJ~ ßTJj YqJPuP†r oMPU jJ kzPuS Km~JjLmJ\JPr hJP~r yS~J oJouJ~ @aPT pJj TJmMu Ko~J S @xTJr CK¨jÇ 18A KcPx’r KxKj~r \MKcKv~Ju oqJK\Pˆsa @hJuf 4-F yJK\r yP~ \JKoj ßYP~KZPuj fJrJÇ KT∂á rJÓskPãr fMoMu KmPrJKifJr oMPU @hJuf fJPhr \JKoj jJo†Mr TPr ß\uyJ\Pf kJbJjÇ @PVr Khj FTA ßTJPat yJK\r yP~ \JKoj kJjKj @ofr @uLSÇ FrA oJP^ Km~JjLmJ\Jr gJjJr oJouJ~ fh∂ TotTftJ ß\uJ ßVJP~ªJ vJUJr Fx@A VJ\L Ko\JjMr ryoJj 10 KhPjr KroJ¥ ßYP~ @hJuPf @Pmhj TPrjÇ 22Pv KcPx’r hLWt ÊjJKj ßvPw @hJuf 2 KhPjr KroJ¥ o†Mr TPrÇ 28Pv KcPx’r fh∂ TotTftJ Kfj k´mJxLPT K\ùJxJmJPhr \jq fJr K\ÿJ~ ßjjÇ 30Pv KcPx’r KroJ¥ ßvPw @xJKoPhr @hJuPf kJbJjÇ k´J~ 1 oJx ß\u UJaJr kr ß\uJ \\ @hJuf ßgPT \JKoj uJn TPrj fJrJÇ

fhP∂ ß\uJ kMKuv IPjT hNr FKVP~ ßVPuS ßoPasJ kMKuPvr WMo FUjS nJPXKjÇ FojKT VJKzr oJKuT xŒPTtS ßTJj iJreJ ßjA oJouJr fh∂TJrL TotTftJ KxPua ßTJPfJ~JKu gJjJr SKx (fh∂) vqJou TMoJr mKePTr! 10A ßlms∆~JKr oJjm\KoPjr xPñ @uJkTJPu KfKj \JjJj, VJKzr oJKuT kJKòj jJÇ fUj Kfj k´mJxLr jJo muPu fh∂ TotTftJr \mJm, ÈFrJ ßp oJKuT fJ ßfJ \JKj jJÇ' ßoPasJ kMKuPvr ßp @rS IPjT KTZMA ÈI\JjJ' fJ \JjJ ßVu Ck-TKovjJr F\J\ @yoPhr mÜmq ßgPTÇ KfKj oJjm\KojPT fgq ßhj, ßTJPfJ~JKu gJjJr oJouJ~ ßTCA \JKoj ßjjKjÇ KfKj mPuj, VJKzr oJKuTPhr kKrY~ xŒPTt FUjS KjKÁf yS~J pJ~KjÇ k´Tíf oJKuPTr kKrY~ \JjPf kMKuv ßyc ßTJ~JatJPrr oJiqPo KmPhPvr xPñ ßpJVJPpJV YuPZÇ AKfoPiq oJouJr fh∂ TotTftJS mhKu yP~PZjÇ jfMj TPr F oJouJr hJK~fô kJS~J Fx@A @vrJlMu AxuJo oJouJ xŒPTt FUjS mMP^ CbPf kJPrjKjÇ ÊÀ ßgPTA ßpj VJKzr oJKuTPhr mJÅYJPjJr xÄT· TPrKZu KxPua ßoPasJ kMKuvÇ jJo-kKrY~ \JjJ gJTJr krS fJrJ VJKz C≠JPrr kr @xJKoPhr IùJf KyPxPm KYK f TrJ~ F xPªy @rS ß\JrJPuJ y~Ç Km~JjLmJ\Jr gJjJ VJKz hM'PaJ KjP\Phr oJouJ~ \» ßhUJPf YJAPu ßoPasJ kMKuv fJPhrPT ßx xMPpJVS ßh~Kj Foj IKnPpJV fh∂ ToTftJ VJ\L Ko\JPjrÇ CP J KjP\rJA FTKa oJouJ TPr F WajJ~Ç pKhS FTA F\JyJPr FTJKiT oJouJ @Ajf ‰mi j~Ç @r kMKuPvr F nMPur TJrPeA @APjr lJÅT VPu ßmÅPY ßpPf kJPrj IKnpMÜrJÇ Km~JjLmJ\JPrr oJouJr fh∂ TotTftJ VJ\L Ko\Jj VJKz hM'PaJ KjuJPor \jq @hJuPf @Pmhj TrPuS ßoPasJ kMKuv VJKz hM'PaJ @xJKoPhr K\ÿJ~ mMK^P~ ßh~Jr k´Kâ~J YJuJPò mPu IKnPpJV CPbPZÇ Km~JjLmJ\Jr gJjJr oJouJr fh∂ TotTftJ ß\uJ ßVJP~ªJ vJUJr Fx@A VJ\L Ko\JjMr ryoJj oJjm\KojPT mPuj, @xJKorJ k´nJmvJuLÇ ÊÀ ßgPTA @orJ YJPkr oPiq rP~KZÇ fPm D±tfj TotTftJrJ Iau @PZjÇ

ßT FA TJmMu KxPua, 18 ßlms∆~JKr : nJrPfr \S~JyruJu ßjyÀ xoMhs mªPr VJKzr kJPv TJmMu Ko~J u¥j ßgPT \JyJP\ TPr KofxMKmKv ßvJVJj msqJP¥r ÀkJKu rPXr hM'Ka FmÄ TJPuJ rPXr FTKa kJP\PrJ FPx jJPo nJrPfr oM’AP~r \S~JyruJu ßjyÀ xoMhs mªPrÇ FoKc51 KxKxFj, F875 SFKn FmÄ FuKn52 ß\c@rS jJ’JPrr VJKz KfjKa ßxUJj ßgPT V´ye TPrj pMÜrJ\q k´mJxL mJÄuJPhvL TJmMu Ko~JÇ nJrPfr oJK ku KnxJiJrL TJmMu Ko~J VJKz ßkRÅZJr @PVA 23Pv ßxP¡’r ßkRÅPZ KVP~KZPujÇ hJPo hPr mKjmjJ yS~J~ x÷mf k´go VJKzKa (ÀkJKu rPXr) nJrPfA KmKâ yP~ pJ~Ç hMA xyPpJVL @xTJr CK¨j FmÄ @ofr @uLPT xPñ TPr mJKT hM'Ka VJKz KjP~ TJmMu Ko~J mJÄuJPhPvr kPg rSjJ yjÇ k´Pmvkg KyPxPm kZª TPrj KxPuPar Km~JjLmJ\JPrr ßvSuJ (xMfJrTJKª) AKoPV´vj ßYTPkJˆÇ VJKz KjP~ KjKmtPWú ßYTPkJˆ ßkPrJPjJr mqm˙J @PV ßgPTA TrJ KZuÇ TJmMu Ko~J, @xTJr CK¨j S @ofr @uL VJKz KjP~ ßdJTJr @PV Kfj Khj SA xLoJP∂ oyzJ KhP~PZj mPu FTKa xNP© \JjJ ßVPZÇ 30Pv IPÖJmr KmTJPu mJÄuJPhPv k´PmPvr k´go k´PYÓJ YJuJj fJrJÇ nJrfL~ AKoPV´vj S TJˆoPx xm TJ\ xŒPjúr krS xmM\ xPïf jJ ßkP~ KlPr pJjÇ krKhj 31Pv IPÖJmr xTJPu nJrPfr TKroVP†r ßjJ~JVJÅ~ AKoPV´vj ßvPw ßvSuJ ßYTPkJPˆr TJPZ @xPfA TJmMu Ko~J mM^Pf kJPrj F KhjS KbT KZu jJ xJ\JPjJ ZTÇ KlPr pJS~JrS CkJ~ ßjAÇ hJK~fôrfPhr lJÅKT KhP~ fuäJKv ßYRKTr k´Pmv laPTr mJÅPvr UMÅKar cJj kJPvr lJÅTJ \J~VJ KhP~ hs∆f dMPT kPzj VJKz hM'Ka KjP~Ç rSjJ yj I\JjJ V∂PmqÇ fPm KxPua jVrLPfA ßp V∂mq KZu fJ \JjJ pJ~ rJPf VJKz C≠JPrr krÇ kMKuPvr nJwq IjMpJ~L, KxPua jVrLr Ck-vyr S TMoJrkJzJ ßgPT C≠Jr TrJ y~ VJKz hM'PaJÇ fPm oJjm\KojFr IjMxºJj muPZ Knjú TgJÇ FTKa xN© muPZ, VJKz hM'PaJ kMKuPvr K\ÿJ~ FPxKZu KhPjAÇ xN©Ka FS KjKÁf TPr @xTJr CK¨Pjr nJA FTKa ßmxrTJKr mqJÄPTr mqm˙JkPTr f•ôJmiJPjA VJKzèPuJr xºJj kJ~ kMKuvÇ ryxq\jTnJPm mJÄuJPhPv k´PmPvr kr VJKz hM'PaJr kJvJkJKv Fr ßnfPr KT gJTPf kJPr F KjP~S jJjJ \·jJT·jJ ÊÀ y~Ç FojKT VJKzPf TPr 65 uJU kJC¥ (k´J~ xJPz 82 ßTJKa aJTJ) oNPuqr ßxJjJ FPxPZ Foj UmrS k´YJKrf y~Ç kJvJkJKv

VJKzPf \Ju kJC¥ KZu \JjJ KVP~KZuÇ fPm kMKuv muPZ Foj UmPrr xfqfJ fJrJ UMÅP\ kJjKjÇ YKuäv mZr m~xL TJmMu Ko~Jr VJKz KjP~ mJÄuJPhPvr k´PmPvr WajJ FaJA k´go j~Ç Fr @PVS KfKj VJKz KjP~ FTJKiTmJr mJÄuJPhPv k´Pmv TPrPZj mPu hMA kJP\rJ @aPTr kr k©kK©TJ~ Umr k´TJKvf yP~KZuÇ fPm @PVr hlJèPuJPf ZT KbTbJT gJTJ~ xlufJrA ßhUJ ßkP~KZPujÇ @PVr xlufJ~ CöLKmf yP~ F hlJ xñL TPrj @rS hM'\jPTÇ pMÜrJ\q k´mJxL ßrˆMPr≤ mqmxJ~L ßoJ. TJmMu Ko~J SrPl ßoJ. TJmMu KxPuPar KmvõjJg CkP\uJr KjyJPur ßjJ~JVJÅS V´JPor @mhMu mJrL TuJAP~r ßZPuÇ mOKav kJxPkJatiJrL (jÄ Kk 454793356) TJmMu Ko~Jr mJxJ KxPua jVrLr Ck-vyPrÇ Fl-mäPTr 3 j’r ßrJPcr 77 j’r mJxJKa fJrÇ FTKa xN©oPf, TJmMu Ko~Jr @rS FTKa kJxPkJat @PZ @mhMr rm cqJKj jJPoÇ fJr xñL @xTJr CK¨j Km~JjLmJ\Jr CkP\uJr @ñMrJ V´JPor oOf yJKmmMr ryoJPjr ßZPuÇ mOKav kJxPkJPat (jÄ Kk 508898558) fJr jJo @xTJr CK¨j yPuS TKmr @uL FmÄ @\Vr @uL jJPoS KfKj KjTa\jPhr TJPZ kKrKYfÇ Ikr xñL mOKav kJxPkJatiJrL (jÄ 652491487) @ofr @uL SrPl @PjJ~Jr mJuJVP†r SxoJjLjVr gJjJr ßWJwVJÅSP~r oOf o\Kÿu @uLr ßZPuÇ fJrS FTJKiT jJo rP~PZ fPm ßmKv kKrKYKf YJªM SrPl mJK¢ YJªM jJPoAÇ fJrJ ßYJrJTJrmJrL hPur xhxq FmÄ Fr @PVS FnJPm KmKnjú ßYTPkJˆ KhP~ mJÄuJPhPv hJKo VJKz k´Pmv TKrP~PZj- fhP∂ Fr k´oJe ßkP~PZ mPu KroJ¥ @PmhPj CPuäU TPr kMKuvÇ mOPaPjr rP~u IPaJPoJmJAu TîJPmr xhxq KyPxPm TJmMu Ko~J S fJr xñLrJ VJKzèPuJ ÈTJrPja hq kqJPxP\r' @SfJ~ KjP~ @PxjÇ Èhq TJˆox TjPnjvj Ij hq ßaPŒJrJKr AoPkJPatvj Im k´JAPna ßnKyTqJux IqJ¥ ToJKvt~Ju ßrJc ßnKyTqJux' jJPo FTKa @∂\tJKfT @Aj @PZ, pJ ÈTJrPja hq kqJPx\' jJPoA xJrJ KmPvõ kKrKYfÇ F xMKmiJr @SfJ~ KlPr pJS~Jr xo~ KjP~ pJPmj Foj vPft ßTJj kptaT AòJ TrPu fJr KjP\r VJKzKa KjP~ KmjJ ÊP‹ ßp ßTJj ßhPv k´Pmv TrJr @AjVf IKiTJr rJPUjÇ TJrPjPar oJiqPo KjP~ @xJr TJrPe nJrf ßgPT ßmr TPr KjP~ @xPf ßTJj xoxqJ KZu jJÇ xoxqJ ßTmu mJÄuJPhPv VJKz KjP~ k´PmPvÇ TJrPjPar VJKzr ßãP© Ê‹ kKrPvJi TrPf jJ yPuS KlKrP~ ßj~Jr KjÁ~fJ KyPxPm k´PpJ\q Ê‹ (VJKzr oNPuqr 400 vfJÄv) \JoJjf KhPf y~Ç TJrPjPar IkmqmyJPrr TJrPe \JfL~ rJ\˝ ßmJct F vft @PrJk TPrKZuÇ Ê‹ lJÅKT KhPfA @PV ßgPT ZT ‰fKr TPr ßrPUKZPuj TJmMu Ko~JÇ TJrPja xÄâJ∂ \JKfxÄPWr ßTJj xjPh ˝Jãr jJ TrPuS mJÄuJPhvS FfKhj iPr F xMKmiJ KhP~ @xKZuÇ 2009 xJu ßgPT mJzPf gJPT TJrPja xMKmiJr IkmqmyJrÇ SA mZr TJrPja xMKmiJ~ @xJ 13Ka VJKzr oPiq 5KaA ßlrf pJ~KjÇ kPrr mZr F yJr @rS mJPzÇ 49Ka VJKzr oJ© 4Ka ÊiM ßlrf pJ~Ç TJrPjPar VJKz ßlrf jJ pJS~Jr k´gJ n~Jmy „k ßj~ 2011 xJPuÇ SA mZPrr FKk´u kpt∂ 66Ka VJKz FPuS fJr FTKa VJKzS ßlrf pJ~KjÇ TJrPjPar IkmqmyJr ßmkPrJ~J VKfPf mJzPf gJTJ~ 2011 xJPu k´PpJ\q Ê‹ Tr (VJKzr oNPuqr 400 vfJÄv) VqJrJK≤ KyPxPm rJUJr Kj~o TPr \JfL~ rJ\˝ ßmJctÇ fmMS uJVJo aJjPf jJ ßkPr ßvwPov 2013 xJPur ßvPwr KhPT mJÄuJPhv F xMKmiJKa mJKfu TPrÇ \JfL~ rJ\˝ ßmJPctr xJŒ´KfT FT k´KfPmhj IjMpJ~L 2013 xJu kpt∂ TJrPja xMKmiJ~ 315Ka VJKz mJÄuJPhPv FPxPZ pJr 118KaA ßlrf pJ~KjÇ @rS 70Ka VJKz UJuJPxr IPkãJ~ rP~PZ mªPrÇ oJjm\Koj-Fr IjMxºJPj ßhUJ ßVPZ, ßlrf jJ pJS~J VJKz pJPhr jJPo FPxPZ fJPhr ßmKvr nJVA KxPuPar mJKxªJÇ


22

Surma

21 - 27 February 2014

TJCK¿Pur IJxjú mJP\Pa aJS~Jr yqJoPuax ßumJr kJKatr 3 k´˜Jm

Wr ßkP~PZj 3 yJ\Jr SnJrâJSPcc kKrmJr

Kl∑ Ûáu Kou, CATFP¥ 24 W≤J jP~\ xJKntx, 3250Ka yJC\ KjotJe TrJ yP~PZ, KmÃJK∂ TJCK¿u Kj~πeJiLj ßuKaÄ FP\K¿ jJ ZzJPjJr IJymJj ßo~Prr aJS~Jr yqJoPuax ßumJr kJKat TJCK¿Pur IJxjú mJP\Pa kJPvr \jq ßmv KTZá èr∆fôkeN t k´˜Jm ßkv TPrPZÇ k´˜JmèPuJ yPò∏ k´JAoJrL ÛáPur xTu KvãJgLtPhr \jq Kl∑ Ûáu Kou, FK≤ ßxJvJu KmPyKn~Jr hoPjr \jq CATFP¥ 24 W≤J jP~\ xJKntx, IKfKrÜ Kl ßgPT oMKÜ FmÄ xPmtJó ßxmJ k´hJPjr uPãq TJCK¿Pur Kj~πeJiLj ßuKaÄ FP\K¿ YJuMÇ 11 ßlms∆~JrL, oñumJr FT xÄmJh xPÿuPj ßumJr ßjfímª O Fxm k´˜Jm ßWJwjJ TPrjÇ kNmt u¥Pjr Km\Pjx ßckuJkPo≤ ßx≤JPr IJP~JK\f FA xÄmJh xPÿuPj mÜmq rJPUj aJS~Jr yqJoPuax ßumJr kJKatr ßo~r khk´JgLt \j KmVx, ßumJr V´∆Pkr KucJr TJCK¿uJr KxrJ\Mu AxuJo, TJCK¿uJr rqJPYu xqJ¥Jxt, TJCK¿uJr TJPutJ KVmx k´oUM Ç k´˜JmèPuJ kJv yPu \Lmj pJ©Jr mq~ mOK≠r TJrPe TPÓr oPiq gJTJ mJrJr mJKxªJrJ mqJkTnJPm CkTíf yPmj mPu ßumJr ßjfímª O CPuäU TPrjÇ Fr IJPV 10 ßlms∆~JrL, ßxJomJr rJPf ßumJr TJCK¿uJrrJ fJPhr V´∆k KoKaÄP~ CkPrJÜ k´˜JmèPuJ xŒPTt FTof ßkJwj TPrj FmÄ ßo~r KjmJtKYf yPu \j KmVx F \JfL~ Kmw~èPuJPTA èr∆fô KhPmj mPu xJÄmJKhTPhr \JjJjÇ xÄmJh xPÿuPj ßumJr TJCK¿uJrrJ KoKu~j KoKu~j kJC¥ mq~ TPr ßyJ~JAaYqJPkPu jfáj aJCj yu KjotJPerS KmPrJKifJ TPrjÇ Fr kKrmPft TJCK¿u ˆJlPhr KmT· FmÄ x˜J~ mxmJPxr Kmw~Ka kptJPuJYjJr hJmL \JjJjÇ ßumJr V´∆Pkr lJAjqJ¿ Kmw~T oMUkJ© TJCK¿uJr TJPuJt KVmx mPuj, mJKxªJPhr YJKyhJPT KmPmYjJ~

ßrPU IJorJ Fxm Kmw~PT IV´JKiTJr KhP~KZÇ KjmtJKYf yPu \j KmVPxr ßjfífJô iLj ßumJr k´vJxj aJS~Jr yqJoPuaPx TL irPjr hã FmÄ jqJ~jLKf Kjntr ßjfífô YJuM TrPm FaJ fJrA KjPhtvjJÇ KfKj mPuj, TJCK¿u pUj Fr mJP\a k´e~Pj YqJPuP†r oMPUJoMKU gJPT, fUj mJKxªJrJ ßhUPf YJj ßp, rJ\jLKfKmhrJ fJPhr kJPv rP~PZjÇ ßumJr kJKatr ßo~r k´JgtL \j KmVx mPuj, mJKxªJPhr xyJ~fJr \jq IJoJPhr ßjfífPô T IJPrJ oPjJPpJVL yS~J CKY“Ç Kl∑ Ûáu Kou, FK≤ ßxJvJu KmPyKn~Jr hoj, Cjúf mJx˙JPjr mqm˙J FxmA FUJjTJr jJVKrTPhr YJKyhJÇ ßo~r KjmtJKYf yPu fJPhr \jq Foj xm èr∆fôkeN t Kmw~A IJKo mJ˜mJ~j TrPf YJAÇ ßumJr kJKatr ßo~r k´JgLt \j KmVx AKfkNPmt ßWJweJ ßhj ßp, KjmtJKYf yPu Igt xJv´~ S Cjúf ßxmJ k´iJPjr uPãq yJCK\Ä oqJPj\oqJ≤ xÄ˙J ÈaJS~Jr yqJoPuax ßyJox'-PT KmuM¬ TPr TJCK¿Pur WrmJzL oqJPj\PoP≤r hJK~fô TJCK¿Pur TJPZ KlKrP~ IJjPmjÇ FZJzJ 1 yJ\Jr mJzL KjotJPjr k´Kfv´∆KfS KfKj KhP~PZjÇ fJr Fxm ßWJweJr kr krA ßumJr TJCK¿uJrrJ CkPrJÜ k´˜JmèPuJ IJjPujÇ xÄmJh xPÿuPj IJPrJ CkK˙f KZPuj TJCK¿uJr oKfjCöJoJj, TJCK¿uJr IJ»Ju CuäJy, TJCK¿uJr ß\Pjg ryoJj, TJCK¿uJr rJK\m IJyoh, TJCK¿uJr khk´JgLt pgJâPo lJr∆T IJyPoh, xJjM Ko~J, IJKjxMr ryoJj, xJKmjJ IJUfJr, IJxoJ ßmVo, fJKrT UJj, oJoMj rKvh, KnPÖJKr~J SmJ\L k´oUM Ç - ßk´x KmùK¬Ç

KmvõjJg CkP\uJ KjmtJYPj nJAx ßY~JroqJj kPh KoZmJy CK¨jPT YvoJ k´KfPT ßnJa k´hJPjr IJymJj

KmvõjJg CkP\uJ KjmtJYPj nJAx ßY~JroqJj kPh pMÜrJ\q k´mJxL KoZmJy CK¨jPT YvoJ k´KfPT ßnJa k´hJPjr \jq CkP\uJ mJKxr k´Kf IJymJj \JKjP~PZj pMÜrJP\q mxmJxrf k´mJxL TKoCKjKa ßjfímª O Ç Vf 11 ßlms∆~JrL, oñumJr kNmt u¥Pjr oJAPâJ Km\Pjx ßx≤JPr KmvõjJg CkP\uJ KjmtJYPj nJAx ßY~JroqJj kh k´JgtL pMÜrJ\q k´mJxL TuPYÓJr KmFjKkr xJiJre xŒJhT KoZmJy CK¨Pjr xogtPj FT xnJ~ ßjfímª O F IJymJj \JjJjÇ KmvõjJg k´mJxL FcáPTvj asJPÓr xJPmT xnJkKf oJKjT Ko~Jr xnJkKfPfô IjMKÔf xnJ kKrYJujJ TPrj xJPmT ZJ©PjfJ IJTuMZ Ko~J S KmvõjJg FAc ACPTr xJiJre xŒJhT IJmMu yJxjJfÇ xnJ~ mÜmq rJPUj pMÜrJ\q KmFjKkr KxKj~r xy xnJkKf IJ»Mu yJKoh ßYRiMrL, ßV´aJr KxPua TJCK¿Pur xJPmT xJiJre xŒJhT Ko\tJ IJZyJm ßmV, A≤JrjqJvjJu ßxqJKxP~u asJPÓr ßk´KxPc≤ IJlZr Ko~J ßZJa, KmvõjJg ߸JKatÄ asJPÓr xnJkKf ohKrZ IJuL mJhvJ, FKaFj mJÄuJr KcPrÖr PoJ” xMKl Ko~J, ß\FoK\ F~Jr TJPVtJr x•ôJKiTJrL ßoJ” oKjr IJyoh, pMÜrJ\q KmFjKkr xJÄVbKjT xŒJhT \Kxo CK¨j ßxKuo, TKoCKjKa ßjfJ IJ»Mr rm, pMÜrJ\q pMmhPur xJPmT xJiJre xŒJhT IJ»Mu mJKZf mJhvJ, hvWr k´mJxL ßxJxJAKar xnJkKf IJ»Mu Tá¨ZM , KmFjKk ßjfJ

ßlrPhRw IJuo, KxPua ß\uJ ZJ©hPur xy xnJkKf Kj\Jo CK¨j, pMÜrJ\q KmFjKkr xy xJÄVbKjT xŒJhT FcPnJPTa UKuuMr ryoJj KmKvÓ mqmxJ~L ZJjJo Ko~J IJKfT, FjJoMu yT FjM, TKoCKjKa ßjfJ hMhM Ko~J, hvWr k´VKf asJPÓr PxPâaJrL TJoJu IJyoh, xJPmT ßxPâaJrL IJUuJTár ryoJj, KmvõjJg FAc Fr xy xnJkKf IJ»Mr rKyo r†M, ßas\JrJr PoJyJÿh ßZJmyJj, k´YJr xŒJhT vJy ßxJkJj, asJKÓ IJ»Mu yJKoh KakM, \JKTr ßyJPxj TP~Z, IJAj\LmL S~JKyh IJuL, ZJ©PjfJ lJyKohJ oK\h, xJAláu AxuJo KorJ\, fJKjo AjJo, SKuCr ryoJj lJKyo, oJxMhrM ryoJj, fJPrT TJ\u, rKl vKrláu AxuJ, TKoCKjKa ßjfJ jJKxr CK¨j IJyoh, TJSZJr IJyoh, F ßT Fo KxK¨Tár ryoJj, ßVJuJo rJæJjL, IJ»Mu UJKuT, ßoJ\JPÿu IJuL, o˜Jm IJuL, xJ\ Ko~J (xMPyu), ßoJ” IJ»Mu yJKoh, ßoJ: IJJ»Mu TJA~Mo, IJ»Mu Vlár, Ko\JjMr ryoJj, TJoJu IJyoh mJmMu, rKyo UJÅj, xMP~m ßyJPxj, yJKmmMr ryoJj, oJSuJjJ vJoLo IJyoh, IJyJh IJuL, Kj\Jo CK¨j IJyoh, IJKojMr ryoJj IJTrJo, KyrJ Ko~J, ßoJ: IJuo, IJKu IJTmr, uJP~Z Ko~J, IJ»Mu IJKuo, IJuL IJTmr KakM, IJPjJ~Jr ßyJPxj, ßxJPyu Ko~J, ojyr IJuL, ojZár UJÅj, ßyuJu Ko~J, IJñMr Ko~J, ojxMr Ko~J, ßZJmyJj Ko~J k´oUM Ç - ßk´x KmùK¬Ç

KjmtJyL ßo~r uMflár ryoJj yJCK\Ä Fr ßãP© \JfL~ nJPm ˝LTíf kKrxÄUqJj KjP~ KmÃJK∂ jJ ZzJPjJr \jq KmPrJiLPhr k´ K f IJymJj \JKjP~PZjÇ KfKj mPuj, k´Kf mZr 1 yJ\Jr Wr KjotJPjr k´Kfv´∆Kf IjMpJ~L aJS~Jr yqJoPuax-F Kfj mZPr 3250Ka ßxJxqJu ßrP≤c yJC\ KjotJj yP~PZÇ Pp ßTC aJS~Jr yqJoPuaPxr KmKnjú FuJTJ kKrhvtj TrPu mM^Pf kJrPm FAxm FuJTJ~ Tf Wr-mJzL ‰frL yP~PZÇ oJ© 15Ka yJCx ‰frL TPrPZj-PumJPrr Po~r k´JgtL \jKmVx-Fr Foj fPgqr xoJPuJYjJ TPr Po~r mPuj, IJoJPhrPT xrTJr xmPYP~ ßmvL ßxJxqJu yJC\ KjotJjTJrL KyPxPm Vf hM mZr ˝LTOKf KhP~PZ FmÄ F \jq KjCPyJo ßmJjJx KyPxPm Kfj mZPr k´J~ 50KoKu~j kJC¥ IJorJ ßkP~KZÇ FaJA xmPYP~ mz k´oJjÇ IJr Fr ßYP~ mz k´oJj yPYZj Vf Kfj mZPr k´J~ Kfj yJ\Jr SnJrâJCPcc kKrmJrPT KryJC\ TrJÇ yJCK\Ä TqJKmPja ßoomJr rJKmjJ UJj mPuj, PxJxqJu ßu¥uct Fr xJPg kJatjJrvLPkr oJiqPo

KjCyJo ßo~r mJ u¥j ßo~r ßpnJPm aJPVta ßWJwjJ TPrj ßrxToA k´Kfv´MKf KZPuJ ßo~r uMflár ryoJPjr, pJ KfKj mJ˜mJ~j TPr YPuPZj FmÄ YJr mZPr YJr yJ\Jr Wr KjotJPjr kPg rP~PZj KfKjÇ F ßãP© ßhPvr oPiq KfKj xmPmP~ FKVP~S rP~PZjÇ FZJzJ IfLPf aJS~Jr yqJoPuaPxr ßumJr k´vJxPjr yJCK\Ä TqJKmPja ßoomJrS KjKot f WPrr KyPxPm kJatjJrvLPk KjKotf WrèPuJPT pMÜ TPrPZjÇ fJA kJatjJr fgJ IJrFxFu Fr oJiqPo KjKotf Wr Po~Prr k´Kfv´∆Kf mJ˜mJ~j KyPxPm jJ irJ TrJ yJxqTrÇ TJrj ßo~r fJr kKuKx IjMpJ~L kJatjJrPhr xJPg TJ\ TrJ~ FmÄ ßmvL ßmvL Kfj S YJr ßmcr∆Por Wr KjotJPjr Kx≠J∂ ßj~J yJ\JPrJ kKrmJr CkTíf yPYZÇ FZJzJ TJCK¿Pur xrJxKr KjKotf Wr S IJr kJatjJrvLPk KjKotf Wr hMPaJA TJCK¿Pur yJCK\Ä ßrK\ˆJPr I∂nëÜ y~Ç pJ yJCK\Ä YP~Pxr oJiqPo mJxLªJrJ ßkP~ gJPTjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

KâKÁ~Jj ßkPasJu KjP~ ßpRg KmmOKf

fgJTKgf ßkPasJu TKoCKjKaPT TUjA KmnÜ TrPf kJrPm jJ TKfk~ mqKÜ Vf 31 \JjM~JrL KmsTPuj FuJTJ~ KjP\PhrPT KâKÁ~Jj PkPasJu KyPxPm kKrY~ KhP~ KulPua Kmfre TPrjÇ Kmw~Ka aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur j\Pr FPu TKoCKjKar KmKnjú kJatjJr FmÄ kMKuPvr xJPg ßpRgnJPm kKrK˙Kf kptPmãe TrPZ FmÄ F mqJkJPr pgJpg khPãk V´ye TrPmÇ FA V´∆kKa IJmJrS mJrJ~ IJxPf kJPr mPu KoKc~J~ KrPkJat ßmr yP~PZ FmÄ ˙JjL~ TKoCKjKaPT IJvõ˜ TrPf xÄKväÓ FuJTJèPuJPf kMKuvL ayu mJzJPjJ yPòÇ ßpPTJj irPjr CØáf kKrK˙Kf ßoJTJPmuJr uPãq IKlxJrrJ FrA oPiq ˙JjL~ mqmxJ~L FmÄ TKoCKjKa ßjfímOPªr xJPg TJ\ Êr∆ TrPZjÇ KjmtJyL ßo~r uM&lár ryoJj mPuj, pJrJ xoJP\ WOeJ ZzJ~ Fm'Ä TKoCKjKaPT KmnÜ TrJr yLj ßYÔJ YJuJ~ fJPhr k´fqJUJPj Aˆ FP¥r rP~PZ xMhLWtTJPu xoO≠ GKfyqÇ IJKo Kmvk Im ߈kjL ßrnJPr≤ FKcsP~j KjCPoj Fr KmmOKfPT xŒMjt xogtj TPr muPf YJA, aJS~Jr yqJoPuaPxr rJ˜J~ xfTt ayuhJPjr ßTJj xMPpJV ßjAÇ IJKo mJrJr xmt˜Prr \jxJiJrePT FA oPot IJvõ˜ TrPf YJA ßp, èKa TP~PTr FA f&krfJPT TJCK¿u, kMKuv FmÄ IJoJPhr xTu IÄvLhJrrJ UMmA èr∆Pfôr xJPg KjP~KZÇ PoPasJkKuaJj kMKuv xJKntPxr FT\j oMUkJ© mPuj, mJrJ~

xJŒsKf FTKa f“krfJr A≤JrPja KnKcS xŒPTt aJS~Jr yqJoPuax' kMKuv xŒNet S~JKTmyJu rP~PZÇ FUJPj mxmJxTJrL, Tot\LKm S ßmzJPf IJxJ ßuJT\Pjr \jq KjrJkh kKrPmv KjKÁf TrPf IJorJ IJoJPhr xTu xyPpJVLPhr xJPg KjP~ TJ\ TPr pJKòÇ ßoPasJkKuaJj kMKuv xJKntx FA WajJKaPT UMmA èr∆Pfôr xJPg KjP~PZ FmÄ TKoCKjKar oPiq CP•\jJ~ ZzJ~ Foj ßp ßTJj irPjr f&krfJ xfTtfJr xJPg kptPmãe TrJ yPmÇ aJS~Jr yqJoPuax A≤Jr ßlAg ßlJrJPor PY~Jr FmÄ YJYt Im AÄuqJP¥r mJrJ YqJkKuj, ßrnJPr¥ ßk´PmjcJKr FqJuJj V´Lj mPuj, FA mJrJ~ KmKnjú KmvõJxL xŒshJPjr PxRyJhtqkNet xyJm˙JPjr Ijjq k´fLT yPò aJS~Jr yqJoPuax A≤Jr ßlAg ßlJrJoÇ Fr oJiqPo IJorJ kr¸Prr k´Kf pgJpg xÿJj ßrPUA kr¸Prr KmvõJPxr kJgtTqèPuJ Pmr TrPf kKrÇ mJrJr mJAPr ßgPT IJxJ TKfk~ mqKÜ ßVJaJ oMxKuo KTÄmJ UOˆJj xŒshJP~r kPã ayu ßh~Jr ßp hJKm TrPZ fJ ßTJjnJPm IJoJPhr k´KfKjKifô TPr jJ FmÄ FUJPj fJPhr CkK˙Kf ßTJjnJPmA TJoq j~Ç Aˆ u¥j oÛ FmÄ u¥j oMxKuo ßx≤JPrr FKéKTCKam KcPrÖr, KhuS~Jr UJj mPuj, IJoJPhr TKoCKjKaPT n~ ßhUJPjJ FmÄ hNmtu TrJr ßYÔJ xm xo~A mqgt yP~PZÇ pJPyJT, IJorJ KmvõJxL S IKmvõJxL xTPuA IJoJPhr

TKoCKjKar xTu xyPpJVLPhr TJZ ßgPT ßp xyPpJKVfJ ßkP~KZ, fJPf TPr IJorJ IJvõ˜Ç mJrJr xTu ˜Prr oJjMw xm xo~A KmnKÜ S WOjJr Kmr∆P≠ GTqm≠nJPm hJKzP~PZjÇ oJjMPwr oPiq nLKf xûJr S ÉoTL ßmJi TrJr TKgf FA WajJr ßk´KãPf IJorJ TftOkPãr xJPg TJ\ TrKZÇ fgJTKgf ÈoMxKuo ßkPasJu' xŒPTt IJoJPhr k´KfKâ~J ßpoj KZPuJ ÆqgtyLj, ßfoKj irPjr k´KfKâ~J fgJTKgf FA ÈKâKÁ~Jj ßkPasJu' Fr k´KfSÇ IJoJPhr TKoCKjKaèPuJr oiqTJr Yo“TJr xŒTtPT ãKfV´˜ TrPf fgJTKgf FA xm ßuJTPhr WOeJ ZzJPf IJorJ ßhPmJ jJÇ aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿u Im oÛ Fr FT\j oMUkJ© F k´xPñ mPuj, TKfk~ CV´mJhLPhr ßTJj WOeq f“krfJA IJoJPhr TKoCKjKaPT KmnÜ TrPf kJrPm jJÇ mrÄ vJK∂kNet xyJm˙Jj KjKÁf TrPf IJoJPhrPT IJPrJ GTqm≠ TrPmÇ PrAjPmJ yqJoPuax Fr KcPrÖr, \qJT KVumJat mPuj, xTu irPjr CV´mJKhfJr Kmr∆P≠ IJorJ GTqm≠nJPm hJKzP~KZ xm xo~Ç aJS~Jr yqJoPuaPxr xTu KmvõJxLIKmvõJxL, xm m~x S Kuñ, vJKrKrT k´KfmºLfJ xŒjú xTu TKoCKjKa CV´mJh FmÄ WOeJr Kmr∆P≠ FT xJPg GTqm≠nJPm hÅJzJPjJr GKfyq rP~PZÇ - ßk´x KmùK¬Ç


23

Surma

21 - 27 February 2014

yKmV† ßxJxJAKa KocuqJ¥x Fr xJiJre xnJ IjMKÔf

oJP\hMu yT ßYRiMrL Ko≤M, xnJkKf

Fo F oMjfJKTo, xJiJre xŒJhT

yKmV† ßxJxJAKa KocuqJ¥x Fr TJptTrL kKrwh kMjVtKbf yP~PZÇ FPf xnJkKf KyPxPm KjmtJKYf yP~PZj oJP\hMu yT ßYRiMrL Ko≤á S xJiJre xŒJhT KyPxPm kMjrJ~ KjmtJKYf yP~PZj Fo F oMjfJKToÇ Vf 10 ßlms∆~JrL ˙JjL~ FT ßrˆáPrP≤ xÄVbPjr xJiJre xmJ IjMKÔf y~Ç FPf CkK˙f xhxqPhr xmtxÿKfâPo xÄVbPjr Vbjfπ xÄPvJij TPr Kfj xhxq KmKvÓ FTKa CkPhÓJ kKrwh Vbj ZJzJS xÄVbPjr mftoJj jJo yKmV† ßxJxJAKa KocuqJ¥x ßgPT kKrmft TPr yKmV† ßxJxJAKa, ACPT TrJ y~Ç xJiJre xnJ~ mÜJVe KmVf hv mZr pJmf ßxJxJAKar KmKnjú TotTJ¥f“krfJr TgJ kMjPrJPuäU TPr nKmwqPf F xÄVbPjr TJpâo mOK≠r oJiqPo yKmV† fgJ mJÄuJPhPu TuqJPe TJ\ TrJr IñLTJr mqÜ TrJ y~Ç xnJ~ xmtxÿKf âPo xÄVbPjr mftoJj xnJkKf rJjJ Ko~J ßYRiMrL, xy xnJkKf TJoJu ßyJPxAj S ßTJwJiqã voPvh mUf ßYRiMrLPT CkPhÓJ KyPxPm KjmtJYj TrJ y~Ç TJptTrL kKrwPhr kNetJñ fJKuTJ- xnJkKf oJP\hMu yT ßYRiMrL (Ko≤á), xy xnJkKf ‰x~h

KmvõjJg CkP\uJ ßY~JroqJj k´JgLt kÄKT UJPjr xogtPj u¥Pj xnJ

K\~J CK¨j fJuMThJr, xJ. xŒJhT

ATmJu, @fJCr UªTJr, xJiJre xŒJhT Fo F oMjfJKTo, pMVì xŒJhT F Fo ßYRiMrL oJxMh, ryof @uL, ßTJwJiqã oBjMu ßYRiMrL, xJÄVbKjT xŒJhT K\~J CK¨j fJuMThJr, oKyuJ Kmw~T xŒJKhTJ Qx~hJ @jS~JrJ KxK¨TJ, xy oKyuJ Kmw~T xŒJKhTJ lJryJjJ UJjo yqJkL, xhxq \MuKlTJr ßYRiMrL, ßyJPxAj ßlrPhRx, ÉoJ~Nj TKmr ßYRiMrL, j\Àu AxuJo, yJxJjMu mr ßYRiMrL, Záaj ßYRiMrL, m\uMu yJKTo, ‰x~h oM\JKÿu @uL, ßhS~Jj kJrPn\, oMKjo @yoh, ßoJ” oTxMh Ko~J, Kuaj VKj, F Km ßYRiMrL IkM, Kx\Mu Ko~J S SmJ~hMu TKmr ßUJTjÇ KmhJ~L xnJkKf rJjJ Ko~J ßYRiMrL xÄVbPjr hJK~fô kJuPj xyPpJKVfJr \jq TJptTrL kKrwPhr xTPur k´Kf TífùfJ k´TJv TPrjÇ jmKjmtJKYf xnJkKf oJK\hMu yT ßYRiMrL xÄVbPjr IfLf GKfyq iJre TPr xJoPjr KhPT KjP~ ßpPf xmtJ®T k´PYÓJ YJKuP~ pJmJr IñLTJr mqÜ TPrjÇ KfKj yKmVP†r TuqJPe TJptTr nëKoTJ rJUJr \jq fJr kKrT·jJr TgJ fáPu iPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ForJj IJyPoh ßYRiMrL S IJufJlár ryoJj Uxr∆r xogtPj pMÜrJ\q˙ xJPmT ZJ©hu ßjfímOPªr xnJ IjMKÔf

KmvõjJg CkP\uJ KjmJYPj ßY~JroqJj k´JgLt KmKvÓ rJ\jLKfKmh xoJ\ ßxmT kÄKT UJPjr xogtPj kNmu t ¥Pj oK≤KlCrL ßx≤JPr IjMKÔf y~Ç xnJ~ xnJkKffô TPrjJ KmvõjJg FcáPTvj asJPˆS xJPmT xJiJre xŒJhT mLr oMKÜPpJ≠J ßuJToJj ßyJPxjÇ xnJ kKrYJujJ TPrj pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr h¬r xŒJhT vJy vJoLo @yPohÇ xnJ~ mÜJrJ mPuPZj KmvõjJPgr Cjú~Pjr iJrJ InqJyf rJUPf kÄKT UJPjr oPfJ \jKk´~ TPotJPhqJVL mqKÜPT ßY~JroqJj KjmtJKYf TrJ @oJPhr hrTJrÇ mÜJrJ mPuj, KmvõjJg TPu\ k´KfÔJ ßgPT ÊÀ TPr KmvõjJg mJAkJx xzT, KmvõjJPg mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJj ߈Kc~Jo k´KfÔJxy IPjT KvãJ k´KfÔJj VPz CPbPZ FA \jKk´~ ßjfJr yJf iPr, KfKj FT\j k´mJxL yP~S Phv oJfíTJr aJPjS KmvõjJPgr Cjú~Pj TJ\ TrJr \jq mJÄuJPhPv ˙J~L nJPm mxmJx TPr KvãJ, âLzJ, PpJVJPpJV S ImTJbJPoJ Cjú~Pj èÀfôkjN t ImhJj ßrPU YPuPZj, @uPyrJ xKkÄ KxKaxy CPuäU TrJr oPfJ @PrJ IPjTk´KfÔJj VPz CPbPZ kÄKT UJPjr yJf iPrÇ mÜJrJ kÄKT UJjPT KjmtJKYf TrPf k´mJxLPhr ßhPv ßlJj TPr TJ\ TrJr \jq xTPur k´Kf @ymJj \JjJjÇ xnJ~ mÜOfJ TPrj pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr xy xnJkKf vJy @K\\Mr ryoJj, KmvõjJg FcáPTvj asJPˆr xnJkKf FPTFo ßxKuo, KmsTPuj \JPo oxK\h asJPˆr ßY~JroqJj @uyJ\ @fJCr ryoJj, KmvõjJg FcáPTvj asJPˆS xJPmT xJiJre xŒJhT ofKZr UJj, TKoCKjKa ßjfJ oKjr CK¨j mvLr, xJPmT TJCKj&xuJr KmsTPuj \JPo oxK\h asJPˆS xJiJre xŒJhT ßyuJu CK¨j @uL, TJCK¿uJr @K\\Mr ryoJj UJj, TKoCKjKa ßjfJ oJyoh

ßyJPxj, pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr oJjmJKiTJr xŒJhT xJrm @uL, u¥j oyJjVr @S~JoL uLPVr xnJkKf jMÀu yT uJuJ Ko~J, xJiJre xŒJhT @ufJlár ryoJj ßoJ\JKyh, FKaFj mJÄuJr cJAPrÖr xMKl Ko~J, ßkJatxoJCg @S~JoL uLPVr xnJkKf @xJm @uL, jgtJŒhj @S~JoL uLPVr xnJkKf Fo F rCl, TPnK≤ @S~JoL uLPVr xnJkKf oU¨MZ @uL, TKoCKjKa ßjfJ Kyrj UJj, ß\jJPru IPaJr cJAPrÖr oKjr @uL., mqmxJ~L @»Mu UJKuT, ZJ©uLV ßjfJ vJy AxuJo, xJPmT ZJ©PjfJ xMPyh @yoh, mJmÀu ßyJPxj mJmMu, @yPoh TKmr mJmMu, uMaj pMmuLPVr xnJkKf o\jM Ko~J, pMÜrJ\q pMmuLV ßjfJ \JoJu @yoh UJj, KmvõjJg \JfL~ kJKatS xJPmT xnJkKf @\o @uL mJmMu, @PjJ~Jr UJj, l~\Mu AxuJo, KZP¨T @uL, KmvõjJg gJjJ ZJ©uLPVr xJPmT xnJkKf @KvTár ryoJj @KvT S @xJhMr ryoJj @xJh, xJPmT ZJ©PjfJ @KfTár ryoJj @KfT , @S~JoL uLV ßjfJ xoxJhMr ryoJj rJKyj, pMmuLV ßjfJ mJmMu UJj, ßkJatx oJCg @S~JoL uLPVr xy xnJkKf xoM\ Ko~J S xJÄVbKjT xŒJhT @vrJl ßoJlJöu Kuaá, KmvõjJg FcáPTvj asJPˆS asJKˆ @»Mj jMr, @»Mu yJjúJj, @»Mu Vlár, xJPmT ZJ©PjfJ xMPyh @yoh, \JKou @yoh, rJ\M UJj, fárj Ko~J, AxuJo CK¨j, oJKjT Ko~J, Kj\Jo CK¨j, AxyJT @uL hMh,M rJ\M o∂r, KxrJ\Mu AxuJo ß\Kk, l~xu @yoh, Fo S~Jj TJr Fr cJAPrÖr Kj\Jo CK¨j, ojxMr ßYRiMrL, ßrJTj @uL, \JoJu @yoh, xJAhMr ryoJj, KxkJr UJj, IKTu UJj, mJmr UJj, @K\\Mr UJj rJ\M, ßyuJu Ko~J, rAZ @uL, ßoJyJÿh ßyJPxAj, Kakj CK¨j, @u @Koj Ko\MÇ - ßk´x KmùK¬Ç

\JfL~fJmJhL ß˝òJPxmThu FjKlPr TKoKa VbPjr uPãq xnJ IjMKÔf KxPua ß\uJ ZJ©hPur xJPmT xnJkKf ForJj IJyPoh ßYRiMrL S xMjJoV† ß\uJ KmFjKkr xJKyfq S k´TJvjJ xŒJhT S ßhJ~JrJ mJ\Jr gJjJr KmFjKkr xyxnJkKf xMmÜJ IJufJlár ryoJj Uxr∆r xogtPj pMÜrJP\q Im˙Jjrf KxPua S xMjJoV† ß\uJ ZJ©hPur xJPmT ßjfímOPªr CPhJPV FT KjmtJYKj ofKmKjo~ xnJ kMmtu¥Pjr pMÜrJ\q KmFjKkr TJptqJuP~ IjMKÔf y~Ç KxPua P\uJ ZJ©hPur xJPmT pMVì xŒJhT S pMÜrJ\q P˝óYJPxmT hPur IJymJ~T FohJh ßyJPxj KakMr xnJkKfPfô FmÄ xMjJoV† ß\uJ ZJ©hPur xJPmT xyxnJkKf S pMÜrJ\q KmFjKkr pMVú xŒJhT FcPnJPTa fJKyr rJ~yJj ßYRiMrL kJPmu Fr kKrYJujJ~ IjMKÓf xnJ~ mÜmq rJPUj PVJuJkV† CkP\uJ ZJ©hPur xJPmT xnJkKf S pMÜrJ\q KmFjKkr xyxnJkKf fJ\Mu AxuJo, KxPua oyJjVr ZJ©hPur xJPmT xJÄVbKjT xŒJhT KoxmJÉöJoJu ßxJPyu, KxPua ß\uJ ZJ©hPur xJPmT xyxnJkKf Kj\Jo CK¨j IJyoh, pMÜrJ\q KmFjKkr pMVì xŒJhT ßyuJu jJKxoMöJoJj, pMÜrJ\q KmFjKkr xJÄVbKjT xŒJhT \Kxo CK¨j ßxKuo, xJPmT IJAj Kmw~T xŒJhT S pMÜrJ\q KmFjKkr xyxJÄVbKjT FcPnJPTa UKuuMr ryoJj, k´YJr xŒJhT Fo F TJA~Mo, pMÜrJ\q pMmuLPVr xJiJrj xŒJhT IJ»Mu mJKZf mJhvJ, pMÜrJ\q ß˝óYJPxmT hPur xhxqxKYm PoJ: IJmMu ßyJPxj, KxPua ß\uJ xJPmT ZJ©hu ßjfJ FohJhMu yT kJPmu, UKuu IJyoh UJj, hKãj xMroJ ZJ©hPur xJPmT xJiJrj xŒJhT vKyhMu AxuJo TP~Z, FoKx

TPu\ ZJ©hPur xJPmT xnJkKf IiqJkT \JoJu CK¨j, FcPnJPTa Ku~JTf IJuL, KxPua ß\uJ ZJ©hu ßjfJ KxK¨Tár ryoJj vJKoo, KojyJ\Mr ryoJj KojyJ\, SmJ~hMu yT FoJh, ßxJ~JPuyLj TKro ßYRiMrL, ZJ©hu ßjfJ IJyPoh ßYRiMrL oKj, SucyJo KmFjKkr xJiJrj xŒJhT Ko\JjMr ryoJj Ko\Jj, KhrJA CkP\uJ ZJ©hPur xJPmT IJymJ~T ÉoJ~Mj xrhJr, KhrJA KcV´LTPu\ ZJ©hPur xJPmT xnJkKf l~Zu IJyPoh ßYRiMrL S IJmMu yJxjJf Krkj, KhrJA CkP\uJ ZJ©hPur PjfJ K\~JCr ryoJj, xJPmT ZJ©hu ßjfJ KxCu IJyPoh ßYRiMrL, KmKvÓ TKoCKjKa ßjfJ IJ»Mu IJuL, PxJP~m IJyoh, oJjPYÓJr TKoCKjKa ßjfJ oJSuJjJ IJ»Mu yJA, aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur A~Mg IKlxJr ßoJ: ßoJ˜JT IJyPoh, AK†Kj~Jr PoJvJrl ßyJPxj S ßoJ˜lJ TJoJu k´oNUÇ xnJ~ xJPmT ZJ©hu PjfímOªrJ mPuj KmFjKkr fíjoMPur xogtPj KxPua ß\uJ ZJ©hPur xJPmT xnJkKf S ßTªsL~ hPur xJPmT xy xnJkKf ForJj IJyPoh ßYRiMrL ßVJuJk† CkP\uJ PY~JroqJj kPh S xMjJoVP†r ßhJ~JrJ mJ\Jr CkP\uJ~ KmFjKk kKrmJPrr x∂Jj KmFjKk ßjfJ IJufJlár ryoJj Uxr∆PT nJAx ßY~JroqJj kPh KjmtJKYf TPr \JfL~fJmJhL hPur yJfPT vKÜvJuL TPr ßhvPj©L ßmVo UJPuhJ K\~J S ßhvjJ~T fJPrT ryoJPjr nKmwqf kKrT·jJPT ßVJuJkV† S ßhJ~JrJmJ\Jr CkP\uJ~ mJ˜mJ~j TrPf xmJAPT GTqm≠nJPm ßnJa ßh~Jr \jq IJymJj \JjJPjJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

Vf 5 \JjM~JrL fgJTKgf xJ\JPjJ KjmtJYj mJKfu FmÄ mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL ß˝òJPxmThu FjKlPr FTKa jfáj IJymJ~T TKoKa VbPjr uPãq IJPuJYjJ xnJ 19 ßlms∆~JrL mMimJr Fco≤Pjr FTKa yPu IjMKÔf y~Ç FjKlø ß˝òJPxmThPur xÄVbT pMmPjfJ KoxmJy CK¨Pjr xnJkKfPfô S xJPmT ZJ©hu ßjfJ oKjr∆öJoJPjr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj pMÜrJ\q ß˝òJPxmT hPur IJymJ~T FohJh ßyJPxj KakM, KmPvw IKfKf KZPuj pMÜrJ\q ß˝òJPxmT hPur pMVì IJymJ~T KoxmJÉöJoJj ßxJPym ACPT KmFjKkr k´YJr xŒJhT ßoJ” IJ»Mu TJA~Mo, SmJ~hMu yT ßYRiMrL FoJh, FjKl KmFjKk ßjfJ l~\Mu yT, xJPyh IJyoh ßYRiMrL, vSTf IJyoh, KojyJ\ UJj, ß˝òJPxmT hPur ßjfJ K\Fo IkM vJyKr~Jr, \JPmh ßyJPxj, uJKyj UJjÇ FZJzJ IJrS mÜmq rJPUj \Kyr∆u yT, \JyJñLr IJuo, Fo Fo yJxJj, yJKmm Ko~J, xMoj yJKohMuJä y, ßoJ” oJoMj, mJmM rJPxu UJj, xJUJS~Jf ßyJPxj, PoJ” rKmj, IJvrJl ßYRiMrL, xJAláu AxuJo UJj, yJKoh IJ»Mu yT, ojxMr IJuo, xJyJm IJuL, vJKyj Ko~J, ßoJ”

KhkM, yJKohMu yT, K\~JCK¨j xmM\, IJ»Mu IJyJh, vKlTáu Ko~J, IJ»Mu yJjúJj, \MPjh IJyPoh, fJ\Mu AxuJo Kobá, AoKf~J\ rJjJ S KhoJj vJyJ k´oUN Ç xnJ~ mÜJrJ mPuj, IJS~JoL uLV mJÄuJPhPv mJTvJu TJP~Por uPãq Vf 5 \JjM~JrL IQmi nJPm FThuL~ KjmtJYPj TPr mJÄuJPhPvr \jVPjr xJPg fJoJvJ TPrPZÇ \jVj IJS~JoL uLPVr FA IQmi TotTJP¥r fLms xoJPuJYjJ TrJ xP•ôS fJrJ fJPf TjtkJf TrPZjJÇ mÜJrJ mPuj IQmi KjmtJYPjr oJiqPo VKbf fgJTKgf oπL TJor∆u AxuJo, KmFjKkr KxKj~r nJAx ßY~JroqJj ßhv jJ~T fJPrT ryoJj xŒPTt Pp TaáKÜ TPrPZ fJ \JfL~fJmJhL hPur xTuToLt WOjJnPr k´fqJãJe TPrPZÇ mÜJrJ ßhvPj©L ßmVo UJPuhJ K\~J FmÄ fJPrT K\~J xŒPTt xrTJPrr oπL FoKkPhr TaáKÜr \mJm KhPf \JfL~fJmJPh KmvõJxL xTuPT GTqm≠nJPm IJPªJuPj ^JKkP~ kzJr IJymJj \JjJjÇ xnJr k´iJj IKfKg FohJh ßyJPxj KakM IKYPrA FjKlPr mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL ß˝òJPxmT hPur FTKa jfáj IJymJ~T TKoKa Vbj TrJ yPm mPu IJvõJx k´hJj TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç


24

Surma

21 - 27 February 2014

S~JrKhÄ mJÄuJPhvL ߸Jatx FPxJKxP~vPjr CAnJxt TKoCKjKa ßlJrJo Fr CPhqJPV 4gt ßmcKo≤j aájtJPo≤ xŒjú FéPkJ 2014 IjMKÔf

KmkMu xÄUqT KmsKav mJÄuJPhvL S jfáj k´\Pjìr hvtTPhr CkK˙KfPf xJPxPé S~JrKhÄ mJÄuJPhvL ߸Jatx FPxJKxP~vPjr CPhqJPV 4gtmJPrr oPfJ QÆf ßmcKo≤j k´KfPpJVLfJ Vf 17 ßlms∆~JrL, rKmmJr ˙JjL~ S~JrKhÄ ß¸Jxt ßx≤JPr IjMKÔf y~Ç KhjmqJkL IjMKÔf FA aMjtJPoP≤ vfJKiT ßUPuJ~Jz IÄvPjjÇ lJAjJu ßUuJ~ IJ\Jh IJuLAoM rJyoJj \MKa vJKyj S vJATáu \MKaPT I· mqmiJPj kKrKYf TPr YqJKŒ~Jj y~Ç ßUuJ~ fífL~ yj IJfr S oKjÀöJoJj \MKaÇ PUuJ~ oqJj Im hqJ aájtJPo≤ KjmtJKYf yj IJ\Jh IJuLÇ PUuJ ßvPw ßoJ” mUKf~Jr UJPjr kKrYJujJ~ S IJ»MuäJy oMTáPur xnJkKfPfô Km\~LPhr oPiq kMrÛJr fáPu Phj ˙JjL~ TKoCKjKa ßjfímOªÇ Fxo~ YqJKŒ~j \MKaPT asKk fáPu Phj asKk hJfJ oyJj ßrˆáPrP≤r IJZTr IJuL S ßmñu

ßrˆáPrP≤r IJK\\ Ko~JÇ rJjJtIJk \MKaPT asKk fáPuPhj asKk hJfJ KYuZJ ßrˆáPrP≤r ßoJ” IJ»Mu S~JKyh S ßmñu PV´JYJKrr ßvU rJ\M IJyohÇ fífL~ ˙Jj IKiTJrL \MKaPT asKk fáPuPhj \JlrJj ßrˆáPrP≤r AxoJAu IJuL S xJj ßrˆáPrP≤r IJ»Mu oJjúJjÇ oqJj Im hqJ aájtJPo≤ asKk fáPuPhj xKlT ßrˆáPrP≤r xKlT Ko~JÇ kMrÏJr KmfrjL IjMÔJPj KmPvw IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj IJ»Mu mJKZf mJhvJ láamu aMjtJPoP≤r kOÓPkJwT IJ»Mu mJKZf mJhvJÇ aájtJPoP≤ S~JrKhÄ mJÄuJPhvL ߸Jatx FPxJKxP~vPjr CkPhÔJ TKoKar xhxqPhr oPiq CkK˙f KZPuj jMÀu AxuJo, IJ\Jh IJuL, \JTJKr~J IJyPoh, AoM ryoJj, IJK\\ KvThJr, vKrl ßYRiMrLÇ - ßk´x KmùK¬Ç

kNmt u¥Pjr ßx≤ KyucJ TKoCKjKa ßx≤JPr TKoCKjKa P¸vJu FS~Jct 2014 Fr @P~J\j TPrKZu CAnJxt TKoCKjKa ßlJrJoÇ CAnJxt FuJTJr TuqJPj KjP~JK\f èKj\jPhr TJP\r ˝LTíKf KhPf k´gomJPrr of FKVP~ @Px ˙JjL~ F YqJKrKa xÄVbjÇ CAnJxt TKoCKjKa PlJrJPor Ijqfo k´KfÔJfJ ACxMl UJj S TKoCKjKa ßjfJ @»Mu oMKjo A~JKy~J Fr ßpRg kKrYJujJ~ IjMÔJPjr xnJkKffô TPrj PlJrJPor ßY~Jr @»Mu oJKuTÇ xJhJ, TJu S mJÄuJPhvL xy KmkMu xÄUqT CkK˙KfPf IjMÔJjKa KZu C“xmoMUrÇ ˙JjL~ YJPYtr Kk´ˆ S oxK\Phr AoJoxy FuJTJr KmKvÓ\jrJ mÜmq rJPUjÇ mÜJrJ F irPjr ˝LTíKf k´hJj oMuT IjMÔJj k´KfmZr TrJr IjMPrJi TPrjÇ CAnJxt TKoCKjKa ßlJrJPor ßY~Jr @»Mu oJKuT CkK˙KfPhr ijqmJh \JKjP~ mPuj, FKaA ßvw j~, @orJ nKmwqPf S F irPjr @PrJ IjMÔJj Fr @P~J\j TrmÇ PlJrJPor

k´KfÔJfJ ACxMl UJÅj @VJoLPf FTKa xoO≠ CAnJxt VPz fáuPf xTuPT KjP~ TJ\ TrJr hO| IKñTJr mqÜ TPrjÇ ACxMl UJÅj YqJKrKar KmKnjú TJptâo fáPu iPrj, FmÄ Fr xJluq metjJ TPrjÇ èKj\j ˝LTíf IjMÔJPj FuJTJr Kj˝Jgt, \jTuqJj oNuT TJP\r \jq pJPhr yJPf P∠fáPu ßh~J y~, \JPVJ FTvj V´MPkr Ko” msJc uTr, KxKa@rF ßY~Jr kuJ TPa\, xJPmT TJCK¿uJr @»Mu oKfj, GKfyJKxT mJjˆqJ¥ Fr VJPctjJr F¥sM

CAuKm, mJC¥JKr TKoCKjKa uP¥sa Fr oqJPj\Jr oqJKr ßVuJT, T≤JT ßx≤JPrr nJP~JPua \MKu~Jr, FmÄ ßjJ mJC¥JKr ACg V´∆kÇ FZJzJ CAnJxt TKoCKjKa ßlJrJPor KmKnjú k´Kvãe ßk´JV´JPo IÄvV´yjTJrL pMmT S KTPvJrPhr oPiq S xJKatKlPTa Kmfrj TrJ y~Ç IjMÔJPj CAnJxt TKoCKjKar GKfyJKxT C•rj S CAnJxt TKoCKjKa ßlJrJPor KmKnjú TJptâo KjP~ hMKa cTáPo≤JrL k´hKvtf y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

pMÜrJ\q jmLV† FcáPTvj asJˆ ACPTr ÈyJ\JPrJ vP»r ßYP~S FTKa ZKm KÆmJKwtT xnJ S KjmtJYj xŒjú

mÉèe vKÜvJuL'

ZKm TgJ mPu- yJ\JPrJ vP»r ßYP~S FTKa ZKm mÉèe vKÜvJuLÇ AKfyJx-GKfyq FmÄ WPa pJS~J WajJmKur Kmmre ßpoj ßuUT-VPmwTrJ KuUjLr oJiqPo fáPu iPrj KbT ßfoKj FT\j lPaJV´JlJr TqJPorJr oJiqPo IfLfPT nKmwqPfr \Pjq iPr rJPUjÇ Fo∂mq KxPuPar k´mLe lPaJ xJÄmJKhT @mMu ßuAZ vqJoPurÇ Vf 17 ßlms∆~JrL xºqJ~ AÓ u¥Pjr mJÄuJ aJCPjr TJPlV´Lu ßrÓáPrP≤ ÈKxPua vyr xKÿujL' ACPT @P~JK\f ofKmKjo~ xnJ~ u¥j xlrrf k´mLe FA lPaJV´JlJr mPuj oMKÜpMP≠r

IPjT I\JjJ TJKyjL TqJPorJ mKª TPr ßrPUPZjÇ 1967-68 xJu ßgPT ÊÀ TPr Fkpt∂ hMA uPãrS ßmvL ZKm fáPuPZjÇ KmPvw TPr, 7A oJPYrt \JKfr \jPTr GKfyJKxT nJwj xy 1971 xJPu oyJj oMKÜpMP≠r xo~ KxPua vyPr kJKT˙JjL yJjJhJr mJKyjLr KjvÄx yfqJ TJP¥r KY© TqJPorJ mKº TPrPZjÇ fJr hMun t FA ZKmèPuJ KjP~ @VJoL KcPx’Pr ˝JiLjfJ asJÓ ACPT u¥Pj FTKa KY© k´hvtjL S TqJkvj xy FqJumJo k´YJPrr mqJm˙J TrPm Ç KxPua vyr xKÿujL ACPTr @ymJ~T xJÄmJKhT VPmwT @jxJr

news@surmanews.com

@yPoh CuäJr xnJkKfPfô S ˝JiLjfJ asJÓ ACPTr ßxPâaJrL \~J ßTJPrvLr xûJujJ~ IjMKÔf ofKmKjo~ xnJ~ mÜmq rJPUj pMÜrJ\q oKyuJ @S~JoL uLPVr xnJkKf ÉxPj~JrJ oKfj, ˝JiLjfJ asJÓ ACPTr ßY~JrkJxtj \MKu ßmVo, xJÄmJKhT-VPmwT oKf~Jr ßYRiMrL, \JoJu UJj, Ve\JVre oPûr I\~∂J ßhmrJ~, oKyCK¨j KxK¨TL, xJÄmJKhT yJKoh ßoJyJÿh, @mMu yJxjJf xJP~o, oJymMmrM rm, @mMu yJxJj jJBo, oShMh UJj KoÊ, \MP~u rJ\, ßoJyJÿh ßxKuo k´oUM Ç - ßk´x KmùK¬Ç

TKoCKjKa xÄmJh kJbJPjJr APou

pMÜrJ\q jmLV† FcáPTvj asJˆ ACPTr 20142016 ßo~JPhr xnJ S KjmtJYj Vf 2 ßlms∆~JKr TPnK≤sr vJy\JuJu oxK\Phr mJÄuJPhv ßx≤JPr IjMKÔf y~Ç xnJ~ xnJkKffô TPrj asJPˆr ßY~JrkJxtj IJuyJ\ô IJmMu TJuJo IJ\Jh ßZJaj FmÄ kKrYJujJ TPrj xJiJre xŒJhT IJKojMr rvLh fJuMThJrÇ xnJr ÊÀPf kKm© TárIJj ßgPT ßfuJS~Jf TPrj asJKˆ oMlKf IJ»Mj jNrÇ xnJ~ ˝JVf mÜmq rJPUj xÄVbPjr ßY~JrkJxtj IJmMu TJuJo IJ\Jh ßZJajÇ xnJ~ asJPˆr mJKwtT KrPkJat Ck˙Jkj TPrj xJiJre xŒJhT IJKojMr rvLh fJuMThJr FmÄ IJKgtT KrPkJat Ck˙Jkj TPrj ßas\JrJr TJrL IJ»Mx xJuJoÇ xnJ~ xmtxÿKfâPo IJKgtT k´KfPmhj IjMPoJhj uJn TPrÇ IJPuJYjJ xnJ~ IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj ßhS~Jj jJKxoMöJoJj ßTJPrvL, IJ»Mu TJA~Mo, Fx Fo F oJKuT xShJVr, ßyuJu IJyPoh ßYRiMrL, ßoJ” IKZ Ko~J, IJ»Mu TKro, Ijr CK¨j, oBj C¨Lj, ßvU TKmr IJyoh, vJKoo Ko~J, oJoMj ßYRiMrL, oJSuJjJ IJ»Mu yJKuo, vJoxM¨Lj IJyoh FoKmA, vJy IJKmh IJuL k´oUM Ç xPÿuPj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj TJCK¿uJr oJ~J IJuL, rAZ IJuL, vJyjMr UJj, vJoxMu AxuJo ßxKuoÇ KjmtJYPj k´iJj KjmtJYj TKovjJr KyPxPm hJK~fô kJuj TPrj A~Jlr IJuL FmÄ pMVì TKovjJr KyPxPm CkK˙f KZPuj ofKxj IJuL Kxfá Ko~J S TJoJu \JyJñLr Ko~JÇ KjmtJYPj FTKaoJ© kqJPju gJTJ~ TKovjJrmOª 2014-16 xJPur \jq CÜ kqJPjuPT Km\~L ßWJweJ TPrj FmÄ xnJ~ 37 xhxq KmKvÓ kNeJt ñ

TKoKaPT kKrY~ TKrP~ ßhS~J y~Ç jfáj TKoKar ßY~JrkJxtj ßoJ” Ijr CK¨j \JKyh, nJAx ßY~Jr IJ»Mu TJA~Mo, vJoxM¨Lj IJyoh FoKmA, ßoJ” YMjMú Ko~J, ßoJ” ZMÀT Ko~J, Fo Fx F oJKuT xShJVr, ßyuJu IJyoh ßYRiMrL, oMlKf ßoJ” IJ»Mj jNr, ß\jJPru ßxPâaJKr IJ»Mu TKro, \P~≤ ßxPâaJKr IJmMu yJxjJf IJ\Jh ßxJyJj, ßoJ” TKmr Ko~J, ßas\JrJr TJrL IJ»Mx xJuJo, \P~≤ ßas\JrJr ßvU TKmr IJyoh, IrPVjJAK\Ä ßxPâaJKr l~Zu ßYRiMrL, \P~≤ IPVtjJAK\Ä ßxPâaJKr fJKyr CK¨j S ßoJ” xJKuT Ko~J, ßk´x S kJmKuKxKa ßxPâaJKr ßyJPxj IJyoh, ßo’JrvLk ßxPâaJKr ßoJ” IKZ Ko~J, \P~≤ ßo’JrvLk ßxPâaJKr IJfJCr ryoJj ßYRiMrL S yJKl\Mr ryoJjÇ TJptTrL kKrwPhr xhxq yPuj, IJmMu TJuJo IJ\Jh ßZJaj, vJy IJKmh IJuL, ßoJ” IJKojMr rKvh fJuMThJr, ßoJ” vJKoo Ko~J, ßhS~Jj jJKxoMöJoJj ßTJPrvL, ßoJ” oJoMj ßYRiMrL, oJSuJjJ IJ»Mu yJKuo, ßoJ” IJKul CK¨j, fJPum CK¨j IJyoh, IJ»Mu jJKxr S~JyJm, ßoJ” FUuJxMr ryoJj, ßoJ” IJ»Mu yT IJK\\, ßoJ” ßoJÜJr IJuL, vJoLo IJyoh, oMK\mMr ryoJj, ßoJ” oBj C¨Lj S IJmMu l~Zu IJ\Jh xMP~mÇ xnJ~ KmVf TKoKar xhxqmOªPT IfLPf xJlPuqr xJPg asJPˆr TJptâo kKrYJujJr \jq jfáj TKoKar ßY~JrkJxtj Ijr CK¨j \JKyh xTuPT ijqmJh \JjJj FmÄ IJVJoLPf asJPˆr TJ\ IJPrJ mqJkTnJPm kKrYJujJ~ xTPur xyPpJKVfJ TJojJ TPrjÇ - xÄmJh KmùK¬


25

Surma

21 - 27 February 2014

mJÄuJPhv ßUuJlf o\Kux aJS~Jr 7 ßlms∆~JrL ßgPT KmoJPj kJS~J pJPò yqJoPuax vJUJ kNjVtbj KmsKav mJÄuJPhvL k´TJvjJ ÈÉ\É'

xnJkKf yJKl\ o†MMÀu yT mJÄuJPhv ßUuJlf o\Kux aJS~Jr yqJoPuax vJUJ kNjVtbPjr uPãq o\KuPx ÊrJr FT xnJ Vf 1 ßlms∆~JrL kNmu t ¥Pj IjMKÔf y~Ç aJS~Jr yqJoPuax vJUJr xJiJre xŒJhT oJSuJjJ @u @KoPjr xnJkKfPfô IjMKÔf ÊrJr xnJ~ k´iJj IKfKg KyxJPm CkK˙f KZPuj mJÄuJPhv ßUuJlf o\Kux pMÜrJ\q vJUJr xy xJiJre xŒJhT oMlKf ZJPuy @yoh, KmPvw IKfKg KZPuj u¥j oyJjVrLr xnJkKf

xJ. xŒJhT oJSuJjJ @u @oLj

oJSuJjJ vJyjNr Ko~J, xy xnJkKf oJSuJjJ @mMu TJuJo @pJh, xJiJre xŒJhT oJSuJjJ oMxPuy CK¨j, xy xJiJre xŒJhT oJSuJjJ @K\\Mr ryoJjÇ xnJ~ CkK˙Kf o\KuPx ÊrJr xhxqPhr ofJoPfr KnK•Pf 2013-2014 xJPur \jq yJKl\ o†MÀu yT xnJkKf, oJSuJjJ oMKyCK¨j UJj, ‰x~h @r\Mu AxuJo xy xnJkKf, oJSuJjJ @u @oLj xJiJre xŒJhT, ßjJoJj yJKohL, oJSuJjJ yJKl\ AxuJo CK¨j xy xJiJre

xŒJhT, oMlKf j\oMu yT \JPyh xJÄVbKjT xŒJhT, oJSuJjJ yJÀj @u yJKjl xy xJÄVbKjT xŒJhT, yJKl\ oJSuJjJ SKuCr ryoJj mJ~fáu oJu xŒJhT, yJKl\ oJSuJjJ @mhMr ryoJj, yJKl\ @UuJT ßyJxJAj, oJSuJjJ ßyJxJAj @yoh S oJZáo @yoh ßT KjmtJyL xhxq TPr 15 xhxq KmKvÓ mJÄuJPhv ßUuJlf o\Kux aJS~Jr yqJoPuax vJUJ kMjVtbj TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

oJSuJjJ xJKhTár ryoJj v´LoñuL'r AP∂TJu KmvõjJg \JPo~J oJhJKj~J S oJhJKj~J SP~uPl~Jr Fr VnLr ßvJT KmvõjJg \JPo~J oMyJÿKh~J oJhsJxJr Kk´K¿kJu, oJSuJjJ xJKhTár ryoJj v´LoñuL (rJy:) Fr AP∂TJPu KmvõjJg \JPo~J oJhJKj~J oJhsJxJ FmÄ oJhJKj~J SP~u ßl~Jr asJPˆr ACPT'r kã ßgPT VnLr ßvJT k´TJv TrJ yP~PZÇ \JPo~J oJhJKj~J KmvõjJg Fr oMyfJKoo oJSuJjJ vJKær @yoh, oJSuJjJ rvLh @yoh, oJSuJjJ yJÀj Ir rKvh, oJSuJjJ xJPuy @yoh S oJhJKj~J SP~uPl~Jr asJˆ ACPT'r xnJkKf @uyJ\ô rAZ @uL, CkPhÓJ yJK\ ijJA Ko~J, ßxPâaJrL yJKl\ ÉxJAj @yoh KmvõjJgL, oJSuJjJ mKvr @yoh yJ~hrkMrL, xhxq yJK\ @KvTár ryoJj, yJKl\ @lPrJ\ @uL, oJSuJjJ vrLl UJj, oJSuJjJ lUÀK¨j, oJSuJjJ

vJoZáu, yJ\L AKhsx @uL, @\Jh UJj, yJ~hr @uL, yJKl\ @ZJh, oJSuJjJ vJoxMK¨j @yoh, yJ\L omKvõr @uL, yJ\L ßoJyJÿh @uL, xJAhMu AxuJo UJj, yJ\L KxrJ\ @uL, oJSuJjJ @KvTár ryoJj FT pMÜ KmmOPf @uäJoJ xJKhTár ryoJj v´LoñuL (rJy:) Fr of oyJj @PuPoÆLj, @iqJK®T k´KfnJ S xÄV´JoL xJKiT kMÀPwr AP∂TJuPT \JKfr FA âJK∂uPVú CÿJyr IxJiJre ãKf CPuäU TPr mPuj ßp, fJÅr AP∂TJPu \JKf FT xKfqTJr jJP~Pm jmL FmÄ AuPo SyLr FT Cöu jã© ßT yJKrP~PZÇ F InJm IkNreL~Ç ßjfímª O orÉPor ßvJT x∂¬ kKrmJrmPVtr k´KfS VnKr xoPmhjJ ùJkj TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

Vf 7 ßl∑ms∆~JrL ÊâmJr ßgPT mJÄuJPhv KmoJPj kJS~J pJPò ÈKmsKav mJÄuJPhvL É\É' k´TJvjJÇ KmsPaPj mJÄuJPhvL TKoCKjKar Ijqfo VeoJiqo mJÄuJ Korr V´∆k hLWt Z~ mZr iPr k´TJv TPr pJPòj ÈKmsKav mJÄuJPhvL É\É'Ç @r k´TJvjJ KmoJPj kzPf ßkPr ßmv @jKªf KmoJPjr pJ©LrJSÇ fJrJ oPj TPrj, KmoJPjr hLWt FA pJ©J kPg I∂f mOKav mJÄuJPhvL TKoCKjKar xlu mqKÜPhr \Lmj S Tot xŒPTt KmvJu iJreJ kJS~J pJPmÇ pJ ßgPT k´KfKa oJjMwA IjMk´JKef yPf kJPrjÇ KmoJPj pJ©LPhr \jq FA k´TJvjJ kzJr xMPpJV TPr ßhS~Jr lPu KmoJPjr C±tfj TftOkãS ßmv x∂áÓ mPu \JjJj KmoJPjr ACPT TJK≤s oqJPj\Jr @KfT ryoJj KYvfLÇ Vf 27 \JjM~JrL ßxJomJr u¥Pjr KmUqJf TqJjJrL S~JPltr cJAPrÖr ßmJct ÀPo IjMKÔf FT xÄmJh xPÿuPj KmoJj mJÄuJPhv F~Jr uJAP¿r u¥j-dJTJKxPua Fr @∂\JtKfT xm lîJAPa ÈÉ\É' Fr Ijjq k´TJvjJKa I∂ntNKÜr TgJ \JKjP~KZPuj ÈÉ\É' Fr xŒJhT mqJKrˆJr vJyJhJf TKroÇ CPuäUq, mOKav mJÄuJPhvL É\É pMÜrJP\q mxmJxrf

mJÄuJPhvLPhr KmKnjú KmwP~ CPuäUPpJVq ImhJj S C“TPwtr Kmmre KjP~ k´TJKvf y~ k´KfmZrÇ Vf mJPrr k´TJvjJ~ xÄpMKÜ yP~PZ jfáj jfMj k´KfnJ S xlufJr TgJÇ jfájfô xoO≠ TPrPZ F k´TJvjJPTÇ mOKavmJÄuJPhvLPhr fífL~ k´\jì pMÜ yP~ É\É TPumPr mOK≠ ßkP~PZ, @KñPTS ßvJKnf yP~PZ jfájPhr ImhJPjÇ É\É-r xlufJ kMrPjJ S jfáPjr xojõP~r oiq KhP~ FPxPZÇ Z~ mZr @PV mOKav-mJÄuJPhvLPhr É\É pJ©J ÊÀ TPrKZPuJ TKoCKjKar èeL\jPhr CPuäUPpJVq ImhJPjr TgJ KuKkm≠ TPr fJPhr ˛reL~ TPr rJUJ FmÄ kMrÛíf TrJr \jqÇ

É\É Kmvõ˜fJr xJPg ßx hJK~fô kJuj TPr pJPòÇ mOKav mJÄuJPhvL É\É-r k´iJj xŒJhT @»Mu TKro VKj mPuj, FA k´TJvjJ @oJPhr TKoCKjKar jmLjPhr C“xJy S C¨LkjJ \MKVP~ @xPZÇ mOKav mJÄuJPhvL É\É-r k´TJvjJ~ jmLjPhr TgJ rP~PZÇ nKmwqPf jmLjPhr ImhJj xMªrnJPm xÄPpJK\f yPmÇ KmoJPjr xJPg kJatjJrvLk yS~J~ FA k´TJvjJ @PrJ FTiJk FKVP~ ßVuÇ mJÄuJPhv KmoJj FmJPrA k´go mJPrr oPfJ ßmxrTJrLnJPm xŒJKhf k´TJvjJ fJPhr pJ©LPhr TJPZ ßkRPZ ßhS~Jr CPhqJV ßj~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

u¥Pj xJK\h oMyJÿPhr xogtPj ofKmKjo~ xnJ~ mÜJrJ

GKfyqmJyL mJuJVP†r Cjú~Pjr ßpJVq Pjfífô KhPf kJrPmj xJK\h oMyJÿh

VqJx-KmhMq& KmPu Igt xJv´P~r uPãq FjJ\tL

ßTJ-IPk ßpJV KhPf mJKxªJPhr k´Kf IJymJj xJv´~L hJPo VqJx-KmhMq& uJPnr uPãq xrmrJyTJrL kKrmftPjr ITvj mJ KjuJPor \jq PpxTu mJKxªJ KjP\Phr jJo fJKuTJnëÜ TPrPZj, fJrJS ßpJV ßhPmj ßxA xTu vf vf mJKxªJr fJKuTJ~, pJrJ FrA oPiq fJPhr mJKwtT FjJ\tL KmPu VPz 130 kJC¥ xJv´~ TPrPZjÇ \ôJuJjL-xJv´P~ aJS~Jr yqJoPuax' TJCK¿Pur CØJmjL ÛLo yPò Ka.FAY.A TKoCKjKa kJS~Jr, pJ 2012 xJPu YJuM TrJ y~Ç FA ÛLPor uãq yPò KTnJPm FjJ\tL xJv´~ TrJ pJPm ßxA xŒPTt krJovt ßh~Jr kJvJkJKv Igt xJv´P~ mJKxªJPhr \jq xMPpJV xOKÓ TrJÇ u¥j mqJKk xMAKYÄ TqJPŒAj hqJ ÈKmV u¥j FjJ\tL xMAY' F ßpJV ßh~Jr oJiqPo mJKxªJrJ fJPhr FjJ\tL ßk´JnJAcJrPhr TJZ ßgPT x÷Jmq jqJpq hJPo VqJx-KmhMqf pJPf uJn TrPf xão yj, ßx\jq FA ÛLo mJKxªJPhr xJyJpq TPr gJPTÇ ITvj-ˆJAu KxPˆo mqmyJr TPr FjJ\tL ßTJŒJjLèPuJ fJPhr xmtJKiT k´KfPpJKVfJkNet oNuq yJr Ck˙Jkj TPrÇ Fr oiq ßgPT xmPYP~ To hJPor FjJ\tL aqJKrl k´hJjTJrL ßTJŒJjLr TJZ ßgPT \ôJuJjL â~ TrPf xão yj fJKuTJnëÜ ßp

ßTCÇ 2013 xJPur jPn’r oJPx IjMKÔf yP~KZPuJ Pvw ITvj mJ KjuJoÇ aJS~Jr yqJoPuaPxr ßp xTu mJKxªJ ßk´JnJAcJr kKrmftPjr Kx≠J∂ KjP~KZPuj, fJrJ fJPhr mJKwtT VqJx-KmhMqf Kmu UJPf k´J~ 130 kJC¥ xJv´~ TrPf xão yP~PZjÇ IKiTJÄvA xJv´~ TPrPZj k´J~ 160 kJC¥Ç IJVJoL 18 ßlms∆~JrL IjMKÔf yPm krmftL ITvjÇ FUjS xo~ IJPZ FA ÛLPo KjP\Phr jJo fJKuTJnëÜ TrJrÇ 17 ßlms∆~JrL, ßxJomJr 11.59 aJr oPiq IjuJAPj KTÄmJ KmTJu 5aJr oPiq 0800 508 8364 jJ’JPr ßlJj TPr ßp ßTC KjP\Phr jJo PrK\ˆJr TrPf kJrPmjÇ F k´xPñ aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur KjmtJyL ßo~r, uM&flár ryoJj mPuj, VqJx-KmhMqPfr oNuq mOK≠ FmÄ \Lmj pJ©Jr mq~ PmPz pJS~J KjP~ mftoJPj mJKxªJrJ UMmA CKÆVúÇ IJkjJr IJV´y Kjmºj TrPf 0800 508 8364 jJ’JPr ßlJj Tr∆j IgmJ KnK\a Tr∆j www.towerhamletsgov.uk/energy FA SP~mxJAaÇ - ßk´x KmùK¬Ç

@xjú CkP\uJ kKrwh KjmJtYPj mJuJV† CkP\uJ jJVKrT TKoKa oPjJjLf k´JgLt KmKvÓ xoJ\PxmL S KvãJjMrJVL xJK\hMu @uo (xJK\h oMyJÿh)-Fr xogtPj FT ofKmKo~ xnJ Vf ßxJomJr kNmt u¥Pjr oK≤sKlCrL ßx≤JPr IjMKÔf y~Ç jJVKrT ßlJrJo ACPTr @P~J\Pj IjMKÔf ofKmKjo~ xnJ~ mÜJrJ mJuJV†-SxoJjLjVPrr xKfqTJPrr Cjú~Pjr ˝JPgt x“, ßpJVq FmÄ k´Kfv´∆KfvLu ßjfJ xJK\h oMyJÿhPT KjmJtKYf TrJr @øJj \JKjP~ mPuj, mJuJV†SxoJjLjVPrr KjmJtKYf \jk´KfKjKi jJ yP~S KvãJ S @ft xJoJK\T Cjú~Pj ßp nNKoTJ ßrPU ßVPZj ßxèPuJ KjmJtKYf ßTJj \jk´KfKjKir ßYP~S ßmvLÇ xJK\h oMyJÿPhr mqKÜfô FmÄ oJjMPwr k´Kf hJKpfôPmJi k´oJe TPr fJPT KjmJtKYf TrJ @oJPhr ‰jKfT hJK~fô yP~ ßVPZÇ mÜJrJ k´mJx ßgPT xJK\h oMyJÿPhr xogtPj TJ\ TrJr k´Kfv´∆Kf mqÜ TPrjÇ xoJ\PxmL @»Mu yT Fr xnJkKfPfô S xJPmT ZJ©PjfJ oyKxj @yoh ßoJyPjr kKrYJujJ~ xnJ~

k´iJj IKfKgr mÜmq rJPUj @A\LmL S xJPmT ZJ©PjfJ mqKrˆJr j\Àu AxuJoÇ mÜmq rJPUj xoJ\PxmL @»Ju ßyJPxj ßYRiMrL, oBjMu AxuJo ßYRiMrL, xJPmT ZJ©PjfJ F @r xMoj, ßoJ” oJyfJm CK¨j, @fJCr ryoJj, ßoJ” jNÀu AxuJo KouJh, ßoJ” UJPuh @oh, @»Mu oKfj k´oUM Ç k´iJj IKfKgr mÜPmq mPuj, mqJKrˆJr j\Àu AxuJo xJK\h oMyJÿhPT mJuJV†-SxoJjLjVPrr KvãJ FmÄ @gtxJoJK\T Cjú~Pj KfKj ßp ImhJj ßrPUPVPZj ßxèPuJ BwteL~Ç fJPT pKh \jk´KfKjKi KyPxPm ßnJa KhP~ KjmJtKYf TrPf xyPpJKVfJ TrJ y~ fPm xJiJre oJjMw CkTíf yPmÇ KfKj k´mJxL xJK\h oMyJÿhPT xyPpJKVfJ TrJr @øJj \JKjP~ mPuj, mñmLr SxoJjLr ˛OKfijq mJuJV† CkP\uJr Cjú~Pj ßpJVq Pjfífô KhPf kJPrj xJK\h oMyJÿhÇ - ßk´x KmùK¬Ç


26 KmPjJhj

21 - 27 February 2014 m SURMA

ÊKaÄP~ @yf oJiMrL hLKãf m~Pxr WKzaJr TJÅaJèPuJ @Ápt \JhMoπmPu ßpj @aPT ßrPUPZjÇ kíKgmLaJA mMKzP~ pJPò, fmM m~x mJzPZ jJ oJiMrL hLKãPfrÇ KmP~r kr mKuCPcr jJK~TJPhr Thr TPo, FA fP•ôS KmvõJx ßjA fJÅrÇ ßhz AvKT~Jr xJluq aJaTJ gJTPf gJTPfA @xPZ oJiMrLr jfMj ZKm èuJm VqJÄÇ 46 mZr m~xL oJiMrL mPuj, È@oJr TJPZ m~x ßTmuA FTaJ xÄUqJÇ @kjJr m~x 10 ßyJT KTÄmJ 100, k´KfnJ ßfJ @r mMKzP~ pJPm jJÇ m~Pxr xPñ xPñ k´KfnJ mrÄ @rS kKref y~Ç KmmJKyf jJK~TJPhr mqJkJPr ßp TgJ YJuM, ßxaJ KmvõJx TKr jJÇ vKotuJ bJTMr, rJUL-fJÅrJ KT∂á KmP~r krS YMKaP~ TJ\ TPrPZjÇ'

m~x oJiMrLr \Pjq ßxsl FTaJ xÄUqJ

\~J

mój khKm j~, nJPuJmJxJ IKnPwT mój S GvõKr~JIKnPwT mój S GvõKr~JKfKj YuKó© fJrTJ, mJmJS mKuCc KTÄmhK∂ IKofJn mójÇ FA hMA TJrPe IKnPwT ImvqA KZPuj xMkJ©Ç fPm \MKj~r móPjr hJKm, GvõKr~J fJÅPT fJÅr fJrTJUqJKf KTÄmJ jJPor ßvPw mój khKmaJr \jq KmP~ TPrjKjÇ @r GvõKr~JS KmPvõr xmPYP~ ßxrJ xMªrLPhr FT\jFf fgq oJgJ~ ßrPU IKnPwTS KmP~ TPrjKj

fJÅPTÇ mrÄ hM\j hM\jPT KmP~r TJre KZu FTaJA-nJPuJmJxJ! ˆJr S~JPtr ÈTKl CAg Trj' IjMÔJPjr jfMj kPmt yJK\r yP~ IKnPwT mPuj, ÈPx @oJr ßYJPU kíKgmLr xmPYP~ xMªr jJrLÇ fPm @oJPhr FTxPñ yS~Jr TJre mJKyqT ßxRªpt j~Ç YuKó© fJrTJ KTÄmJ jJPor ßvPw mój @PZ mPuA S @oJPT KmP~ TPrKjÇ'

rJPfr ßk´KoT jSvLj! @oJPhr IPjT xo~ nJPuJ uJPV xTJPur KvKvr ßn\J xTJu ßmuJÇ nJPuJ uJPV xTJu ßmuJ WMo ßgPT CPb ßiJÅ~J SbJ YJP~r TJPk YMoMT ßh~JÇ oJjMw ßnPh Fr oPiq KTZMaJ kJgtTqS gJPTÇ KT∂á IPjT nPÜr KmPvw ßTRfNyu gJPT Kk´~ fJrTJr Kk´~ xo~ ßTJjKa? Foj k´Pvúr C•r UMÅ\PfA kJS~J ßVu IKnPj©L jSvLPjr nJPuJuJVJr Knjú xo~Ç rJPfr „k hvtj TrJaJA yPò fJr Kk´~ oMyNftÇ xJrJ KhPjr mq˜fJr kr pUj KfKj mJKz ßlPrj, xm TJ\ ßvw TPr fUj ÊiM rJPfr „Pkr ßk´Po o• yP~ pJjÇ k´TíKf FPTmJPr KjÁMk, rJ˜J~ ßTJPjJ oJjMw gJPT jJÇ oJP^ oJP^ TP~TKa TMTMr rJ˜J KhP~ yJÅaJyJÅKa TPr, @r Kj˜…fJ ßnh TPr

oJP^ oPiq VVjKmhJrL KY“TJr TPr! rJPfr FA ßxRªptaJ UMm aJPj jSvLjPTÇ nJPuJuJVJr Kk´~ FA oMyNftKa k´xPñ KfKj mPuj, ÈKhPjr k´KfKa oMyNPftr Kj\˝ FTKa „k @PZÇ oJjMw ßnPh fJ kZPªr fJKuTJ~ @PxÇ @Ko rJfPT UMm nJPuJmJKxÇ xm TJ\ ßvw TPr WMKoP~ kzJ k´TíKfr „k ßhUPf @oJr nJPuJ uJPVÇ xJrJ KhPjr kKrv´Por kr rJPf @oJr oPj k´vJK∂ @PxÇ fJA rJfaJPTA UMm TJPZr oPj y~ fUjÇ' rJPfr jJKT Kj\˝ FTaJ nJwJ @PZÇ KpKj FA nJwJ mM^Pf kJPrj, fJr TJPZ rJf ßfJ nJPuJ uJVPmAÇ rJPfr FA nJwJ mM^Pf kJPrj mPuA y~PfJ rJPfr ßk´Po kPzPZj jSvLj!

KoCK\T KnKcSPf IKnPj©L @Ku~J nJa mKuCPcr ZKmPf Kj~Kof IKnj~ TrJr TgJ gJTPuS TrJ yP~ CbPZ jJ IKnPj©L @Ku~J nJParÇ ÈˆMPc≤ Im hq A~Jr' ZKmr oiq KhP~ ßmv xJzJ \JVJPuS Frkr @r fJPT \ôPu CbPf ßhUJ pJ~KjÇ FrA oPiq TP~TKa ZKmPf IKnj~ TrPuS fJr KjP\r ßoiJr kKrY~ rJUPf IPjTaJA mqgt yP~PZj FA fÀeL IKnPj©LÇ xŒ´Kf KoCK\T KnKcSPf TJ\ TPrPZjÇ ßvJjJ pJPò ßxUJPj xlu yP~PZj @Ku~JÇ F @r ryoJPjr VJS~J F VJjKaPf KfKj jJKT ‰ÆfnJPm T£S KhP~PZjÇ F KjP~ FrA oPiq

jJjJj TgJS CbPZÇ Fr @PV IKnj~ ßZPz KhP~ mqmxJ TrJr TgJ \JKjP~PZj @Ku~JÇ KjP\r Foj IPVJZJPuJ kgYuJ~ ßUJh mJmJ oPyw nJaS KYK∂f yP~ kPzjÇ FojKT KjP\r kKrYJKuf ZKmPf fJPT jJK~TJ KyPxPm ßjS~Jr xJyxS ßhUJjKjÇ FnJPm @r Tf „k ßhUJPmj @Ku~JÇ è†j rP~PZ, m~x IjMpJ~L kKrkÑfJ jJ @xJ~ jJKT @Ku~J Foj IPVJZJPuJ \Lmj pJkj TrPZjÇ fPm Foj TPr TfKhj YuPm? TfTJu IkKrkÑ ßgPT pJPmj @Ku~Ç ßx k´vAú CPbPZ xmJr oPjÇ

ÈV´qJKnKa'PT ÈPxrJ' muPZj mMuT xJP~¿ KlTvj oJPjA ßp iMºMoJr IqJTvj KTÄmJ KmùJPjr TkYJKj gJTPf yPm, Foj ßTJPjJ TgJ ßjAÇ mrÄ xJP~¿ KlTvjPT oJiqo TPrS mJjJPjJ ßpPf kJPr oJjKmT FTaJ ZKmr V·Ç Foj FTaJ ZKm V´qJKnKaÇ ßp ZKmPf TJ\ TrJr IKnùfJPT KjP\r ßxrJ IKnùfJ muPZj xqJ¥sJ mMuTÇ V´qJKnKaPf c. rJ~Jj YKrP© IKnj~ TPr IÛJr

oPjJj~j kJS~J mMuT mPuj, È@Ko FTVJhJ IxJiJre, Kmj~L, h~JuM @r ‰iptvLu oJjMPwr xPñ TJ\ TPrKZÇ IPYjJ k´pMKÜ KjP~ TJ\ TrJr lPu FKa @oJPhr \jq TKbj yPf kJrfÇ KT∂á xmJA ßmv xyPpJKVfJkrJ~e KZuÇ FaJ @oJr \LmPjr ßxrJ ÊKaÄP~r IKnùfJèPuJr FTKaÇ'

K\PrJ KcKV´ ZKmr ÊKaÄ TrPf KVP~ @yf yP~PZj \~J @yxJjÇ ZKmr kKrYJuT IKjPow @AY mPuj, ÈxŒ´Kf @orJ rJ\iJjLr KmoJjmªr ßruPˆvPjr kJPv ÊKaÄ TPrKZÇ fUj FTKa hs∆fVKfr ßasPjr xJoPj ßgPT ^JÅk ßhS~Jr híPvqr ÊKaÄP~ IÄv ßjj \~JÇ ßasjKa @xJr KTZMãe @PV ^JÅk ßhS~Jr KjPhtvjJ gJTPuS hívqKaPT KmvõJxPpJVq TrPf \~J oJ© TP~T ßxPT¥ @PV ^JÅk ßhjÇ SA xo~ \~Jr kMPrJ oPjJPpJV KZu IKnjP~r KhPTÇ xJmiJjfJ Imu’j jJ TrJ~ KfKj kJP~ oJrJ®T mqgJ kJj @r ßTJoPrr oJÄxPkKvPf aJj uJPVÇ Frkr \~J fLms mqgJ IjMnm TPrj FmÄ KYKT“xPTr krJovt ßjjÇ' IKjPow @AY \JjJj, FA mqgJ KjP~A \~J ÊKaÄ ImqJyf rJPUjÇ If”kr TJrS~Jj mJ\JPr ZKmr KTZM IqJTvj híPvq IÄv ßjS~Jr kr \~J @rS IxM˙ yP~ kPzjÇ \~Jr vJrLKrT Im˙Jr TgJ KmPmYjJ TPr cJKo mqmyJPrr Kx≠J∂ yPuS ÊKaÄP~ \~J KjP\A IÄv ßjjÇ F xo~ fJÅr xPñ KZPuj oLr rJKæÇ \~J \JjJj, KYKT“xT fJÅPT kNet Kmv´JPor krJovt KhP~PZjÇ K\PrJ KcKV´ ZKmr TJ\ FUj ßvw kptJP~Ç @r oJ© 10 KhPjr ÊKaÄ mJKT @PZÇ Fr oPiq kJÅY Khj ÊKaÄ yPm KxñJkMPrÇ ZKmPf IKnj~ TrPZj oJylM\ @yPoh, \~J @yxJj, ÀKy, oLr rJKæ k´oMUÇ


jNr∆öJoJj oKjr TKmfJ

FPxJ ßy oJjMw, \ôJPuJ \ôJPuJ vf IJPuJr kshLk

21 - 27 ßlms∆~JKr ÇÇ AxMq 1864 ÇÇ FTáPvr xÄUqJ 2014

1. FT ßhPv FT rJ\J KZuÇ fJr yJfLvJPu yJfL KZu, ßWJzJvJPu ßWJzJ; rJ\Jr oKªPr KZu UMKv @r @jPªr ßdC; ks\JkLzPjr ßTJPjJ ßhJwA fJPT ßkJzJPfJ jJÇ pUj fUj khJWJf ∏ uJKg kzPfJ ks\JPhr KkPb; ßx rJ\Jr UJx jJYWPr xJrJrJf ßvJjJ ßpPfJ YáKzr KvK†jL, WMXMPrr ßmJuÇ @XMPrr rx kJj TPr WsJe @fPrr VJP~ ßoPU o• gJTPfJ rJ\J ksJ~ xJrJrJf iPrÇ Foj VP·r ßhPv @oJPhr mxmJx; hu ßmÅPi V· ßvJjJ F ßp @oJPhr mPjKh ˝nJm, WPr gJT hM”U, ßyJT jJ pfA nJPfr InJm ∏ rJ\Jr TLKftr TgJ ÊPj oPj kJA vKÜ-muÇ KT∂á ßp oJjMw V· ßvJPj, fJr V· ßx ßfJ ßTC TPr jJ; ßx rP~ pJ~ oJjMPwr hOKÓr @zJPu ∏ ßxJjJr Kmyñ FPx TUPjJ mPx jJ fJr YJPu, @jPªr jhL fJr WPr TUPjJ ßfJPu jJ ßdCÇ KjrJPuJPT mxmJx fJr; nKmwq“ \JjJ ßjA, ßYJU kMPz pJ~ yJ~ @PuJPTr KhPT fJTJPuAÇ 2. IPjT hNPrr kg kJKz KhP~ FPxKZ FUJPjÇ FAUJPj jhL ßjA, ßjA oJK^Phr yJÅT, ßjA ßjRPTJr ZuJf-ZuÇ ‰vvPmr KhjèPuJ ßxA TfhNr @\; ßxA @ofuJ, FThJ ßpUJPj ßUufJo YKznJKf, ßxA KTPvJrL xJgLr oMU @P\J @PZ ÂhP~r kPa @ÅTJÇ ßx \JKj FUj ßTJj oMUr xÄxJPr CjMPj YzJ~ yJÅKz; oj fJr y~ KT Cjìj; fJr ßx cJVr ßYJU @P\J KT kP∞r oPfJ láPa gJPT K˙r IkuT, IKnoJPj ßx KT @P\J ZMÅPz oJPr ßUuJr kMfáu; IgmJ ßrJ¨MPr ßZJPa mJfJPx CKzP~ TJPuJ Yáu ∏ oJP~r IÅJYu iPr K˙r ßYJPU nJPfr muT hqJPUÇ @oJr mJuTPmuJ FUPjJ VKòf fJr TJPZ, ßpj @mJr C\Jj ßasPj fJr TJPZ KlPr

ßVPu ßx @oJr ßxA ˛OKfo~ uJu ^JÅKkKaPr xpPfú @oJr yJPf fáPu ßhPmÇ ßYJPU \u @r mMPTr Kj”võJx ßYPk ßrPU ßhPm kJuPTr ZJ~J @oJr hM'PYJPU ßuPV @PZ fJr ‰vvPmr oJ~JÇ 3. @oJr ÂhP~ @\ ßfJk±Kj y~, cJjJ ßoPu oj CPz pJ~ mJÄuJr @TJPvÇ mOPãr vJUJ~ mPx @jPª ßhJuJ~ ßu\; Tf láu ßhJu UJ~ ßdCP~r oPfJÇ ßrRhs ßpj rKXj ßkJˆJr ßlPu ßlPu pJ~ ‰xKjPTr VJ~, rJAPlPur cVJ~Ç oPj kPz FA Khj ßZPzKZu Wr hPu hPu WPrr oJjMwÇ nLÀ ßZPuaJS ßpj oπmPu mMPT Kju IKof xJyx; IºTJPr kJ~ kJ~ ZMPa pJ~ xLoJP∂r KhPTÇ mMPT oJP~r @vLw ßYJPU fJr @èPjr ZaJ, iojLPf CÌ UMj nJPfr yJÅKzr oPfJ muTJ~Ç ß˚yJfárJ ßmJj mPuKZu, ÈIÅJiJr TJKaP~ nJA ksnJf @Kjx'Ç ßxA nJA FPjKZu rJXJ ßnJr, rKXj @PuJTÇ hM”vJxPjr ksJYLr ßnPX jLu ˝JiLj @TJv ∏ ßx nJA ßlPrKj @r, \jjLr KrÜ mJÉkJv @P\J vNjq kPz @PZÇ fmM VKmtf oJP~r mMT kM©PvJT nMPu hqJPU vf kM© @jª CuäJPx CKzP~ kfJTJ ZMPa ZMPa fJr ßTJPu KlPr @PxÇ 4. FUPjJ ßfJ @Ko láKrP~ pJAKj xKU, @P\J @PZ mMPT fJ\J ßVJuJPkr WsJe, yuMh kJfJr lJÅPT FUPjJ fÀe kJKU fJr uJu ßbJÅa fáPu rJPU, ßfJoJr YáPur WsJe kJA KjTw rJPfr TJPZÇ jhL ßjA iJPr TJPZ fmM @Ko hã oJK^ ßpj, ‰mbJ yJPf WJPa mÅJiJ ßjRPTJr KhPT ßyÅPa pJA, @Å\uJ~ \u nPr jhLPTA KojKf \JjJA ∏ SPr jhL, xm ˛OKf fáA \Pu iMP~ KjKu ßTj? \JjJuJ~ ßYP~ ßhKU pMVu ‰Tfr ßbJÅPa ßbJÅa WPw, VuJ~ K\KTr ßfJPu mJT mJTáo mJTáo,

@orJS KT ßxA oPfJ lJÅKT KhP~ hMkMPrr WMo ßrJ¨MPr fáKuKj nPr láPu @oJPhr TrkMa? jhLr SkJPr pJPmJ mMPT ßrPU TktNPrr WsJe @oJr TxMr fáKo ãoJ TPrJ, ßnJPuJ IKnoJjÇ 5. FA kOKgmLr TfaáTá \JjJ yPuJ oJjMPwr KTÄmJ iPrJ FA oyJKmvõ, fJrA mJ TfaáTá \JKj? xNPptrs Chr ßgPT rJXJ ßrJh pfaáTá kJA, KTÄmJ YJÅh ßgPT pfaáTá @PuJT YJÅPhr ∏ Fr mJAPrS IxLo vNjqfJ khtJ KhP~ dJTJ ßxUJPj ßkRÅPZKj @P\J ßTJPjJ KmùJKjr hNrmLe, ßTJPjJ ßU~JpJj ßxA I\JjJ xoMPhs ßTJPjJKhj ßkRÅZPm KT ∏ jJKT ÊiM ryxqKY¤A rPm IÅJTJ? @Ko YJA C•rks\jì ß\Pj KjT, UMPu KjT ryxq-ßjTJm; láPaJ ßyJT pf KoPgqr lJjMxÇ FPxJ @\ Km\~Lr ßmPv, FPxJ ßy KhKVõ\~L oJjMw, TPrJ @\ @PuJToJuJr kPg KjP\PT vrLTÇ oyJTJu YPu ßVPZ, IjJVf Ij∂ xo~ jfáj xOKÓr kPg ßcPT @PjJ kso• ksu~Ç 6. TáÅYmre TjqJr TgJ mPuJ, hJS fJr TJPuJ ßoWmre ßTPvr KmmreÇ jro kJfJr oPfJ oMU fJr, ßpj ßxA oMU xTJPur @PuJ, ksgo ßksPor TKu ßlJaJ oj, Êà oj fJr ∏ TjqJ gJPT ßTJj ßhPv? F KT ßTJPjJ T·jJr ßhv, ßp ßhPv rJ\TMoJr fJr kãLrJ\ ßWJzJ KjP~ ßkKrP~ fJrJr Knz, kJPv ßlPu ßoPWr ksPhv @jPf kJPr jJ fJPT hJjPmr kJyJrJ FKzP~Ç ßx ßhPv oJjMw ßjA, ÊiM hJjPmr KmYre, xMªPrr @rJijJ ßTj \JKj ßx ßhPv KjPwi ∏ AKfyJx ßYP~ ßhPU oJjPmr Kmwo ore, oJjMPwr ßgPT oJjMPwr @\ Tf jJ ksPnhÇ ßx oJjMw TA, pJr cJPT oJjPmrJ mrJn~ kJPm, ßhsRkhLrJ @KXjJ~ FPx TázJPm TáxMo; ßkso ßhPm ßkso ßjPm, yPm ÂhP~r KmKjo~, TáÅYmre TjqJr oPj rPm mx∂ ßoRxMoÇ FPxJ ßy oJjMw, \ôJPuJ, \ôJPuJ vf @PuJr kshLk hNr ßyJT IºTJr, ßhv ßyJT @PuJr xoLkÇ

nJwJ oJPxr 62fo mZPr \JfL~ V´∫PouJ ZKzP~ kzu GKfyJKxT ßxJyrJhtL ChqJPjÇ KmÄv vfJ»Lr KmhJ~L mZr 1999 jPn’r \JfLxÄW (ACPjPÛJ) 21 ßlms∆~JrL fJKrU È@∂\tJKfT oJfínJwJ' ChpJkj Khmx ßWJwjJ TruÇ F fJKrPU oJfínJwJ ÈmJÄuJ' rãJPgt rJ\kPg mJXJKur rÜ ^PrKZuÇ nJwJ vyLhPhr oyJj @®fqJPVr ˝LTíKf ˝„k k´Kf mZr ÈFTáv' @∂\tJKfT oJfínJwJ Khmx KyxJPm xJrJ KmPvõ vs≠JnPr kJKuf yP~ gJPTÇ

fJ y Ko jJ ßyJ Px j

FTáPv :

ßxTJu FTJu ßh

UPf ßhUPf mwtkK†TJ~ mJPrJ oJx ßkKrP~ Wr-hr\J~ @mJPrJ ßlms∆~JrLr TzJ jJzJr v»Ç mJÄuJr AKfyJPx ßlms∆~JrL oJx mJTL FVJrKa oJPxr oPfJ ßTJPjJ oJoMuL oJx j~Ç FTáv oPj TKrP~ ßh~ mJyJjúr ßlms∆~JrLÇ rÜ^rJ ßlms∆~JrLÇ Efá kKrâoJ~ FPxPZ lJ›MjÇ KvoMu VJPZ láPaPZ ßgJTJ~ ßgJTJ~ rÜrJñJ KvoMuÇ @r dJTJr rJ\kg rJKñP~ Cbu frfJ\J vyLPhr rPÜÇ Fxm KkZPjr TgJÇ KT∂á ßxA KhjèPuJ IJorJ TLnJPm kJr-TruJo? ßTJPjJ WajJ pUj IfLf yP~ pJ~, ßxaJ hM”PUrA IJr xMPUrA ßyJT ∏ ßxaJ xmxo~ ßmhjJhJ~TÇ IJr mJXJKur AKfyJPxr kJvõPt lrJr oMyf N at J ßfJ

IJr VnLrnJPm ˛OKfr ßYRTJPb kMKff yP~ IJPZÇ Foj ˛OKf UMm xMªr mJ IPjT IJPV mJ kPrr mPu èr∆fôkeN t j~ ∏ FTKa jOPVJÔL \JKfr ß\PV CbJr oMyf N T t Ju mPuA FTáv xmthJ mJXJKur oPj Có IJxj hUu TPr IJPZÇ FKa FUj kOKgmLr ßp ßTJPjJ AKfyJPxr oMyf N T t Ju mPuS ˝LTífÇ IJ\ k´mJPx mPx FA KhjèPuJr TgJ IJorJ TLnJPm nJmKZÇ IJoJPhr ßZPuPoP~Phr oPj TLFxm AKfyJx TzJ jJPz? KTÄmJ IJorJ TL fJPhr oj\VPf Foj ßVRrmTJPur TgJ fáPu irPf ßkPrKZ? ßp \JKfPVJÔL AKfyJx kJPb E≠ j~ ßx \JKf IJfìxÿJjPmJi KjP~ hÅJzJPf kJPr jJÇ ßx xmxo~ oMUJPkKã y~Ç FA ãáhs KjmPº AKfyJPxr âJK∂TJPu IJoJPhr mqKÜVf ˛OKf mJ oMyf N t TLnJPm IKfmJKyf yP~KZu fJ xJoJjq IJPuJTkJf TruJoÇ

ßToj TPr xÄmJh Fu rJ\iJjL dJTJ ßgPT asJïTu FPxPZ @æJ\JPjr TJPZÇ PZJ¢ mèzJ vyrÇ k´iJj xzPTr kJPvA mJxJÇ k´v˜ Fu kqJaJPjtr mJrJªJ~ @æJ\Jj ÊiM kJAYJrL TrPZjÇ oMU ßZP~ ßVPZ @wJP|r ßoPWÇ TÅJYJ oPj ÈasJïTu' v»Ka UaTJ iKrP~KZuÇ IKniJPj ÈasJï' oJPj'f KÓPur ‰frL mJéÇ ßxTJPu oJjMw FirPjr mJPé TJkzPYJkr rJUfÇ FPyj mJé @mJr ßToj TPr ÈTu' (mJÄuJ~ pJr Igt hÅJzJ~ ÈcJTJ') TPrÇ

@ÿJ\JjPT muPZj, ÈoPj yPò, Pvw m~Px FPx YJTárLaJ yJrJPf yPm'Ç hLWt 31 mZr kMKuv KmnJPV YJTárL TPr @r oJ© mZr Kfj kr ImxPr pJPòj @æJ\JjÇ Ûáu kzá~J Z~ nJAPmJjÇ PxTJPur VjoJiqo KZu yJPfVjJ k´TJKvf KTZM xÄmJhk©Ç ßkJˆ TJct mJ UJPo ˆqJŒ mKxP~ KYKbr oJiqPo vyr ßgPT vyPr ßpJVJPpJV mqm˙JÇ Ifq∂ \ÀKrKnK•Pf ßkJÓ IKlPx KVP~ ßaKuV´Jo oJrlf hs∆f xÄmJh kJbJj yf pJ KZu Ifq∂ mq~mÉuÇ ÈasJïTu' k≠Kf IPjTaJ ßaKuV´JPor of ∏ FT vyr ßgPT Ijq vyPr xÄmJh ßk´reÇ dJTJr C±tfj kMKuv TotTftJ asJïTu kJKbP~PZj FoPot ßp, mznJA (c” ßoJ˜lJ jMÀu-Cu AxuJo, mJÄuJ xJKyPfq UqJKfoJj mqKÜfô) S oMTu á nJA (˝JiLj mJÄuJ ßmfJrPTªs ßgPT k´YJKrf ÈYrok© ßuUT S kJbT, Fo @r @UfJr oMTu á ), F hMA ßZPur jJPo ßV´lfJr krS~JjJ \JKr TrJ yP~PZÇ dJTJ KmvõKmhqJuP~r KvãJgtL FÅrJ hM\jAÇ ÈoJfínJwJ mJÄuJ YJA' F ßväJVJPj 144 iJrJ IoJjq TPr KoKZPu xJKou yP~KZPujÇ FA KZu fJPhr IkrJiÇ FKhPT, kMKuPvr FPuJkJgJrL èKu mwtPj oMyPN ft mrTf, xJuJo, rKlT ∏ @PrJ Tf I\JjJ pMmPTr frfJ\J rPÜ rJ\kg rJKXP~KZuÇ Fxm xÄmJh IJxJr kr hMA ßZPu \JPj ßmÅPY @PZ KTjJ F hMKÁ∂J~ @ÿJ\Jj KmKjhs rJf pJkj TrPZjÇ 55 kOÔJ~


21 - 27 February 2014

28-29 SURMA

xM r oJ xJ Ky fq xJ o K~ TL hNr y~ hMU IJr kPh kPh KjrJo~ IPjT IxMU...

k ∞ jJ n

I Ki TJ rL

@Ko ßx TgJr k´Kf±Kj TrPf YJA xPy xPy xyjL~J ßyJP~ CbPu (nJumJxPu) ßTC, Kj”v» WJfPTr TmPu kPz ßx-\z mMK≠ ßyJP~ pJ~! pUj ßxA oJjMw jJPor \LmKa mMKu ßvUJPjJ mMumMKu, ßp ˝JiLjfJ~ ßTJPjJ KTZMA mPu jJ- muPf nMPu pJ~, KbT ßxuMuJr ßlJPjr ßoPoJKr TJPctr oPfJ, YJuJPuA YPu- mPu KmrJoyLj! fUj ßx fJr nJuuJVJ-nJumJxJr xJgLKaPTS nJumJxJr-nJuuJVJr KT’J FTJ∂ pJ KTZM pπeJr, muPf jJ kJrJr pπ! ßpoj- FT\j rJ\jLKfT, pJr ßZh (ùJj) ßmJi'r KmuMK¬ WPa KjPmtJi, ÊiMA k´nMr FT KvTJrL mJ\...Ç F k´TíKfPf k´JTíKfT-oyJ\JVKfT'r ßTJPjJ KTZMPTA ßx TPr jJ KmvõJx, ÊiM k´nMr @Phv-KjPhtvKa ZJzJ! xMPruJ TP£ KT’J hM”PU, pfA ßcPT pJT fJr nJuuJVJ-nJumJxJr FTJ∂ xMU kJKUKa..., ßx xMr ßmxMPrJ mJP\ TJPj ∏ k´nMPhr IjMVf ßx nOPfqr, ãofJr ßjvJ~ KjP\r k´TíKf yJrJPjJ KnUJrL fUj...Ç ßpoj ∏ rJÓsxÄW S pMÜrJPÓsr rJÓs k´iJjrJ, @KikPfqr Iº ßVJuJo ßyJP~, ßhPvPhPv oJjmJKiTJPrr jJPo; oJjMw oJrJ IoJjKmT ßjfíPfôr TPr pJPò kOÔ ßkJwTfJ, ßp TgJ xmJr \JjJ KT∂á muPf oJjJ! fmMS rJÓs k´iJjrJ ˝kPh gJPTj myJu, KmjJ vJK˜Pf! FnJPm kOKgmL @r TPfJTJu YuPm ßfJoJr yJu? @Ko ßx TgJr k´Kf±Kj TrPf YJA nNPVJu \MPzÇ

vJ y vJ oL o IJ y Po h

lJ~Jr KmPV´c mPu IJèj IJèj ßfJoJr HrPx Ipg Kmkäm IgY k´xPmr ßmhjJ~ TîJ∂ \Let\jjL IJoJr mPx IJPZ ojxJr WPrÇ YJrKhT KWPr IJPZ xJPkr vrLr InáÜ ßhy KjP~ ßmPz CPb Kj”sJe KvÊ FTáv-\jjL fáKo ßTJgJ~ ßfJoJr x∂JPjrJ ßnPXPZ jLu TJrCKlC ßlˆáj CKzP~ ßVPZ ∏ ˝kú xJrKgrJ uJu WMKzr oPfJ ^uPx IJèj oJjMw IJèj ßUPuJ hJjPmr oPfJ hÅJKzP~ gJTJ ∏ ÊTPjJ UPzr ßlj oJKa ßWPw YuPZ ÊiM ßVKruJ IJèj! xJoPj hÅJzJPuJ jhL, xoMhs-kJyJz! rÜPxsJf VKzP~ pJ~ lJ~Jr KmsPVc mPu IJèj IJèj ...

l ~ xJ u IJ A ~N m

oJP~r oofJ ßWÅwJ oJPWr xTJu fUjS láPaKj xNpt Tá~JvJr vJKz kPr ßWJoaJ KhP~PZ oJPWr xTJu jJoJ\ IJhJ~ TPr oJP~r oofJ ßWÅPw kMTáPrr kJr iPr mJKzr xLoJjJ ZJKz KvKvPr ßVJxu TrJ VJPZPhr Yáu ßgPT fUjS ^rPZ \uTjJ IJoJPhr V´JoLj xzT FA akak \uTjJ ÊPw ÊP~PZ xaJj kJKUr TN\j ÊPj ÊPj yÅJaKZ hM'\j ßp KhPT hM'PYJU pJ~ ßhKU ÊiM oJ~Jr mÅJij... fUjS WMKoP~ IJPZ jJjJxMr ßTJuJyu r‡kJKu mJxj uJXu ß\J~Ju oTfPmr KvÊrJ hvKhPT ßxÅPa IJPZ ßk´Por krv ImJKrf xmMP\r oPfJ ßdC ßUPu KmWJ KmWJ xMU oJP~r oMPUr xJPg Foj xMPUr KYrJ~f Kou oJP~r ßhUJPjJ kPg ßyÅPa ßVPu kg kPgrJ xru kg KhPf TPr jJ Iof

xJ V r

r y oJ j

oJjMw ßmuJr VJj {pJmfL~ oOfNq yPf x∂ktPj ßjPo ßVPu kJrPuRKTT @TJv ßhKU ßuJmJj FmÄ nJVJPzr vxqWsJe FTÇ FmÄ IKnjúÇ}

ßTJPjJUJPj kPzJ kPzJ oJYJPjr lJÅPT lJÅPT FT ßVJZJ ß\JjJT CkPz gJPT, mJxTufJ ßuP¡ gJPT xMzTLr ßYJ~Ju ßWÅPwÇ TJo„k TJoJãJ yPf mMjPTJ ßiÅJ~J @Kz~Pur ßxsJPf cámPf gJPT, vìvìJj ßnPX ImuLuJ~ ßkKrP~ pJ~ YJÅhPmJ\J ßv~Juk´yrÇ aáTPrJ aMTPrJ x¬Kwto¥u fL㶠ßbÅJPa ßVÅPg ßj~ mjPkÅYJ ∏ ßkÅ\JfáPuJr oPfJ ßoPW TPm ßx nJKxP~ KhP~PZ VOy˙JuL, Km˜íf TotkJbÇ kJgr TáÅPh rJUJ oMPU ojMwquJv kMÅPf ßrPU oOK•TJVJP~ ∏ cJjJyLj oJjMPwrJ TJÅYJuÄTJ \unJPf ßoPf pJ~ ∏ xy\ InqJPx kKrkJKa vOÄUuJ~ ...

C h ~ v ï r hM \t ~

nJP~JKuj mJP\ IKmrJo PfJoJPT oPj kzPu mMPTr oPiq nJP~JKuj mJP\ IKmrJo FTv'aJ ks\JkKf hu PoPu SPz, ßoPWrJ fMPuJr SzjJ \KzP~ oJPU @Kmr hM'yJPf fUj \MKrU vyPrr vJ∂ PuPT KYT KYPT @PuJ~ \jì jqJ~ TJÅPYr WrÇ

ßl

ms∆~JKr oJPxr @VoeL khvP» mJXJuLr Âh~JTJPv ßjPo @Px FT KmwJPhr Kmweú ZJ~JÇ @r oJxKa IjMk´Pmv TrPfA kuJv KvoMPur oPfJ oPjr VnLPr \ôPu \ôPu CPb ßmhjJr mK¤KvUJÇ TetPTJyPr mJ\Pf gJPT, \Lm∂ KTÄmh∂L @mhMu VJl&lJr ßYRiMrL'r ßxA TJu\~L VJPjr IoOf xMr, È@oJr nJAP~r rPÜ rJXJPj FTáPv ßlms∆~JJKr/ @Ko KT nMKuPf kJKr?/ ßZPu yJrJ vf oJP~r Iv´∆-VzJ F ßlms∆~JKr/ @Ko KT nMKuPf kJKr?' If”kr KhjKa xoJVf yPuA PnJPrr mJfJx nJrL TPr xKÿKuf TP£ xMPrr k´mJPy k´nJf ßlrLPT VJ÷Lpto~fJ~ @orJ nPr fáKuÇ vs≠Jmjf yA KojJr ßmhLoNPu, kMJ†uLPf k´eKf \JjJA, láPu láPu xJK\P~ fáKu xJrJ ßhPvr vyLh KojJPrr kJhPhvÇ TífùfJ @r nJPuJmJxJ~ iNPkr oPfJ Kj”vP» kMKz, oOjì~L KjrmfJ kJuj TKr, FmÄ xÿJj \JjJA ßxA Ior mLr vyLh nJAPhr k´Kf; pÅJrJ CKjv'v mJ~Jjú xJPur FTáPv ßlms∆~JKr'r rKÜo xTJPu fÅJPhr fJ\J k´JeèPuJ Kmx\tj KhP~KZPuJ rJÓsnJwJr \Pjq, mJÄuJ nJwJr \Pjq, oJfínJwJr \PjqÇ oKyoJmq†T FA oJxKa @xPuA, @orJ jfáj TPr FA KhmxKar èÀfô S fJ“kpt KjP~ @PuJYjJ TKrÇ @PuJYjJ TrPf hJK~fôPmJi fJKVh ßh~, @PuJYjJrf gJTPf nJPuJmJKxÇ KhjKaPT KjP~ @orJ IPjPT IPjT KTZáA \JKj, fJrkrS \Jj&Pf YJA, \JjJPf YJA FA TJrPe ßp, ßpPyfá ßTJj KTZár-A \JjJr ßvw PjAÇ @r @oJPhr xmJr \JjJ gJTPuS jfáj k´\jìPT KjP\Phr IKnùfJ ßgPT KmKnjú oJiqPo \JKjP~ ßh~J k´PfqT mqKÜr QjKfT kKm© hJK~fô mPu @Ko oPj TKrÇ @Ko @\ @xjú KhmxKaPT xJoPj ßrPU PmhjJ-KmiMr Âh~ ßgPT TPÓr KTZáaJ KjptJx Kj”xOf TrmJr k´~JPx Tuo KjP~KZ yJPfÇ KhmxKa @oJPTS IPjPTr oPfJ TPr mz PmvL kLzJ ßh~, ZKmr oPfJ ßYJU nPr ßnPx CPb IVKef ˛OKfJ Ilár∂ krJV ßreMÇ ßmJ≠J xoJP\r k´J~ xTPurA \JjJ @PZ nJwJr xùJaJÇ fmMS @PuJYjJr @P~J\Pj k´P~J\j yS~JPf CPuäU TrKZ, ÍoPjJnJm k´TJv TrJr \jq oJjMw T£, K\øJ, SÓ, jJKxTJ, h∂, fJuM AfqJKh mJV&pPπr xJyJPpq xMPTRvPu Igtmy ßpxm ±Kj CóJre TPr fJPT nJwJ mPuÇ @r oPjr nJm k´TJPvr k´iJj mJyj yPò nJwJÇ" @r oJfí nJwJ! ßx PfJ mzA Âh~¸vtL Kmw~ pJ \jìxNP© kJS~J IoNuq FT xŒhÇ SaJr xJPg ßTJj KTZár fáujJ KTÄmJ @kMxTJoLfJ YPu jJÇ @orJ mJXJuLÇ @oJPhr nJwJr jJo, mJÄuJ nJwJÇ kOKgmLr 195 Ka ßhPv 6,912Ka nJwJ @PZÇ @r fJr oPiq @orJ FTKar oJKuTÇ kOKgmLr k´iJj hvKa mÉu mqÜ k´YKuf nJwJr oPiq, @oJPhr mJÄuJ nJwJ ˝PVRrPm 6Ó ˙Jj hUu TPr @\ xJrJ KmPvõ fJr Kj\˝ oKyoJ KmKTre TrPZÇ VPmwT S kK¥f mqKÜPhr kaj-kJbj IjMxºJj @r IjMvLuj ÆJrJ pfhNr \JjJ yP~PZ fJPf ßhUJ pJ~, @oJPhr mJÄuJ nJwJr m~x yJ\Jr mZPrr TJZJTJKZÇ pKhS ßTC ßTC mJÄuJ nJwJPT TP~T yJ\Jr mZPr kMrJPjJ mPu CPuäU TPr gJPTj KT∂á fJ xKbT j~Ç mJÄuJ nJwJr \jì mJ C“kK• iJPkr k´JYLjfo ßp joMjJ

@ m hM u yJ Kx m

rÜ˚Jf @oJPhr metoJuJ

FA nJwJ @PªJuPjr kr ßgPTA mJXJuLr \LmPj ˝J\JfqPmJi, ˝JPhKvTfJ, \JfL~fJPmJi, ßhvPk´o, nJwJPk´o FxTu \jìVf IKiTJrèPuJ ßpj IKVú°áKuPñr oPfJ @PrJ @PrJ vKÜir yP~ SbPuJÇ mJ~JPjúJ'r FTáPv ßlms∆~JKr fJKrPU ßpUJPj èKu YJuJPjJ yP~KZPuJ, ßxUJPj KjKotf yPuJ ˙J~L vyLh KojJrÇ @r PxKhj ßgPT FA vyLh KojJr mJXJuLPhr TJPZ FTKa kKm© fLgt ˙JPj kKref y~Ç Frkr ßgPT mJXJKurJ fJPhr \JfL~ xTu @PªJuj SUJj ßgPTA k´Kfv´∆Kf KjP~ ÊÀ TPrÇ ßTmu fJA j~, mJXJuLPhr xmPYP~ k´iJj iotKjrPkã C“xm yPuJ ÈvyLh Khmx'Ç

mJ KjhvtjkJS~J PVPZ fJ YptJkPhÇ FmÄ ßxA YptJkPhr kpt∂ FTyJ\Jr mZr yP~PZ KT jJ fJ KjP~ KmfTt @PZ kK¥f mqKÜmPVtr oPiqÇ YptJkPhr \jì Kjhvtj kJS~J pJ~, x¬o S IÓo vfPTÇ YptJkPhr \bPr KT nJPm mJÄuJ nJwJr \jì yPuJ fJr FTKa joMjJ; TáÑárLkJPhr jJPo k´YKuf FTKa kPhr xJPg mJÄuJ nJwJr fáujJ KyxJPm FA khKa fáPu irJ pJ~,∏ÍxxMrJ Kjh ßVu mÉzL \JVI/ TJPja ßYJPr Kju TJ VA oJVIA/ KhmxA mÉzL TJCA cPr nJI/ rJKf nAPu TJoÀ \JI" xMTáoJr ßxj'r IjMmJPh YreèPuJr Igt hJzJ~,∏ÍvõÊr KjhsJ~ oVú mCzL \JKV~J/ ßYJr Kju TJj, kJ~ ßTJgJ~ oJKV~J/ KhPjr ßmuJ~ mCzL TJTPT crJ~/ rJK©TJu yAPu (miM) TJo„k kJ~Ç" kOKgmLPf FAnJPmA nJwJr xOKÓ y~Ç nJwJ ßgPT nJwJ~ nJwJ nJwJ∂Krf yP~ jfáj jfáj nJwJr \jì mJ „kJ∂r y~Ç hLPjvYªs ßxj'r nJwJ~ @PrJ muPf kJKr, ∏ÍnJwJ K\KjxaJ kK¥f mJ ßoJuäJr yJPfr ßoJræJ j~, ßhPvr \umJ~M S @PuJPT AyJ xOÓ yA~J gJPTÇ AyJ ˝L~ \Lm∂ VKfr kPg AòJ m\tj S V´ye TKr~J YKu~J pJ~, ˝L~ uuJaKuKkPf ßTJj KvãPTr ZJk oJKr~J kKrKYf yAPf YJ~ jJÇ" kOKgmLPf IPjT KTZáA FT KhPj hMA KhPj mJ KTZá KhPj oPiqA \jì KjPuS, PTJj nJwJ KT∂á I·KhPj \jì uJn TrPf kJPr jJAÇ ßTJj nJwJ fJr Kj\˝ IK˙f QmKvÓ KjP~ hÅJzJPf yPu IPjT IPjT Khj oJx mZr IKfâJ∂ TPr IPjT IPjT YzJA C“rJA kJr yP~ mÉoMUL xÄTPar xÿMULj yP~ fPmA Kj\˝ ˝TL~ KmKvÓfJ~ ˝Jãr S ˝LTíKf kJ~Ç

kOKgmLr ßTJj AKfyJPx Foj ßTJj k´JoJKeT hKuu mJ xJãq ßjA ßp, KjP\r oMPUr nJwJr \Pjq, oJfínJwJr \Pjq, mMPTr fJ\J rÜ KhPf yP~PZÇ pJ ßTmuoJ© @oJPhr mJXJuL \LmPjr AKfyJPx rÜJãPr KuUJ @PZÇ @orJ @oJPhr Ij∂ k´Jem∂ FA nJwJr \Pjq rÜã~L nJwJ @PªJuj TPrKZÇ fJA ßfJ @oJPhr FA metoJuJ YptJkh ßgPT k´JTíf, k´JTíf ßgPT xÄÛíf @r xÄÛíf ßgPT mJÄuJ~ „kiJre TPr FPTmJPr xyP\A oMPU CPb @PxKj; KTÄmJ FA mJÄuJ nJwJ ßTmu k´TíKfVf KvKvr˚Jf j~, FA nJwJ rÜ˚Jf S mPaÇ kJKT˜JPjr \jì x÷JmjJr ßk´ãJkPa, kJKT˜Jj k´KfÓJuPVúr ImqmKyf kNPmt, KmPvw TPr @uLVz oMxKuo KmvõKmhqJuP~r f“TJuLj nJAx YqJP¿ur c” K\~JCK¨j ChMtPT kJKT˜JPjr FToJ© rJÓsnJwJ TrJr k´˜Jm TPrjÇ kNmtmñ yPf @mMu ojxMr @yPoh, TJ\L ßoJfJyJr ßyJPxj, @mhMu yT, oJyoMhMr ryoJj \JPyhL, lrÀU @yoh FmÄ c” oMyÿh vyLhMuäJy F k´˜JPmr KmPrJKifJ TPrj FmÄ rJÓsnJwJ KyxJPm mJÄuJ nJwJr hJKm C™Jkj TPrj (11A vsJme, 1354 mñJ»)Ç fJrkr @VÓ oJPx ßhv KmnÜ yP~ kJKT˜Jj VKbf yS~Jr kr muJ pJ~ k´J~ xPñ xPñA FA KmfTt @rS k´mu yP~ CbPuJÇ 1947 Fr ßxP¡’r dJTJ KmvõKmhqJuP~r TP~T\j ZJ© S KvãT KoPu @mMu TJPvo'r ßjfíPfô Èfo¨Mj o\Kuv' Vbj TPrj FmÄ mJÄuJ'PT kNmt kJKT˜JPjr rJÓsnJwJ TrJr hJKmPf FTKa kMK˜TJ k´TJv TPrjÇ Fr I·Khj kPr ‰x~h oM\fmJ @Ku KxPuPa FT xnJ~ KuKUf nJwPe mPuKZPuj ßp, FTKa ßhPvr FTJKiT nJwJ gJTPf kJPr FmÄ

ßfJoJPT nJmPu PxJjJoJUJ ßZPuPmuJ ßYJPUr xJoPj FPx hJÅzJ~, FA nJñJ r˜Jr ßoJPz @`JrJ ß\PV SPb kMrPjJ IÄPTr UJfJ~ KTZM I¸Ó jJo ∏ KTZM IKnoJj ˛OKf Km˛OKfr Kmjos ksòhÇ fPm KT jJo iPr cJTJ y~Kj ßx xNptJP˜r xLoJ∂ PrUJ~Ç

F oJPxr V·

\J KT ~J xM u fJ jJ

ßfJoJPT nJmPu FT T·TJu mJ˜mfJ~ ß\PV SPb ßmAKu PrJPcr rJKv rJKv @PuJ~ fMoMu TgJr iMPo rJf VnLr y~Ç Tïe xMr nJKxP~ jqJ~ kMrPjJ jJY WPrÇ

xMU hM”PUr 25

ßfJoJPT nJmPu oMKjU vyPrr xm KjPn pJS~J mJKfrJ \ôPu SPb \Let VJPZrJ kPr jqJ~ \JohJKj vJKz kPTPa rJUJ nJÅ\ TrJ KYKb ÂhKkP§ mJzJ~ ¸ª, P\PV SPb ksgo @PuJr Tgj, nr TPr \JjJuJ~ PrRhs hMkMrÇ Foj TPr ßnPm ßhPUPZJ KT Foj TPr TPrPZJ KT KmwkJj? @oJPT nJmPu ßfJoJr oPiqS oqJaJryPjtr \oJa mrl VPu pJPm, xNptJP˜r ßvPw KYuj TqJxPur xJoPj FPx KjP\PT UMÅP\ kJS~Jr APòrJ ß\PV CbPmÇ

oM yJ ÿJ h

v rL lá öJ oJ j

oñu @PuJ FUj @TJPur TJu IvJ∂ IoJKjv xo~ @PZ ÊiM oJjKmT ^†Ju oJjMPwr ßnhJPnh ˝kúPYJrJPhr ßhRrJ®q pJrJ KjrPm YJuJ~ YájKfr mMPT jOvÄxfJr TrJf ßbPu ßh~ ±ÄPxr VnLr UJPhÇ @\ IjMóJKrf IKñTJr \ôuPZ KyÄxJr @èPj ßk´o ßjA @PZ ÊiM ßk´Por TJjúJ fJA mJfJx nJrL YJÅkJfuJr TJjúJ~ fmMS mMT ßmPÅi @KZ ITîJ∂ @vJ~ pKh hM”PUr KfKoPr \ôPu oñu @PuJr Cöu mJKfÇ

x

TJu ßgPTA \K~fJ oyJ mq˜Ç FA u¥j vyPr xmJAPTA mq˜ gJTPf y~, fPm \K~fJr oJP^ oJP^ oPj y~, ßx ß\PjJ FTaá ßmKvA mq˜Ç FA ßhPvr ksiJjoπLr oPj y~ FPfJ TJ\ TrPf y~ jJÇ FA KY∂Jr oJP^ ßWJr TJau mJmMAr cJPT, oJoKj @oJr ßoJ\JaJ kJKò jJ ßTJgJ~ ßrPUPZJ? mJmMAr m~x xJPr YJr, FA ßxP¡’Pr kJÅPY krPmÇ pPgÓ mz yP~PZ, fJrkrS KTZM yJKrP~ ßVPuA oJoKjA fJr FT oJ© @vs~Ç mJmMAPT ÛMu-Fr \jq ‰frL TrPf TrPf yJÅT ZJzu \K~fJr ˝JoL, FqA fMKo ßrKc yP~Z? AvKf~JT \K~fJr ˝JoLÇ u¥Pjr mqJÄPT YJTKr TrPZj, mJÄuJPhv ßgPT YJTKr KjP~ FPxPZj fJA u¥Pj YJTKr ßUJÅ\Jr TÓaJ fJPT ßkJyJPf y~KjÇ @r FA \jqA @YJr @YJrPe kMPrJh˜ mJXJKu ˝JoLr oPfJÇ \K~fJr xTJPu jJ˜J ‰frL TPr, ˝JoL-x∂JjPT èKZP~ KhP~ KjP\r \jq xo~ kJS~J oMvKTu yP~ pJ~Ç \K~fJr ksJ~A oPj y~, Khj-rJf YKæv WµJ jJ yP~ @aYYKuv WµJ yPuA nJu yPfJÇ @~jJ~ KjP\r ßYyJrJaJ ßhUPuJ

\K~fJ, ßTJgJ~ ßpPjJ yJKrP~ ßVPZ ßxA \K~fJÇ ACKjnJKxtKaPf kzJr xo~ TfA jJ xJoJK\T TotTJP§ \Kzf KZu ßxÇ dJTJ ACKjnJKxtKa jmLjmre VJPjr TîJPx AvKf~JPTr xJPg kKrY~Ç AvKf~JT fUj, TfAjJ Còu KZuÇ ßxA TJ\tjyPur @`J @\S ÂhP~ ßhJuJ ßh~Ç xJP~P¿r ZJ© yP~S AvKf~JT FUj mqJïJr, @r \K~fJr KZu TuJnmPjr A≤JrjqJvjJu KrPuvPjr ZJ©LÇ UMm @jªo~ KZu KhjèKu, pKhS xJÄxJKrT \LmPj pfA mq˜ gJTáT jJ ßTj \K~fJ KjP\PT xMUL oPj TPr ∏ FA mq˜, Àã u¥j vyPrÇ AvKf~JT mJmMAPT KjP~ YPu ßVPZ ÛMPuÇ \K~fJ mJxaPk\ F hÅJKzP~ @PZ ßxA uJu rPXr kÅKYv jJ’Jr mJxKar \jqÇ \K~fJrJ gJPT AuPlJct, @r Sr TJ\ IéPlJct xJTtJx ßpaJPT xmJA ßx≤sJu u¥j mPu gJPTÇ ßx≤sJu uJAj, u¥Pjr hs∆ffo ßruVJKz @\ mº fJA \K~fJ mJiq yP~ kÅKYv jJ’Jr mJPx CbJÇ pKhS \K~fJ UMm F†~ TPr FA mJxaJPTÇ FaJr FTaJ TJre @PZ, \K~fJr FA mJxaJPf CbPu oPj y~ ßx ßpj mJÄuJPhPv @PZÇ

kÅKYv jJ’Jr mJxaJ oNuf Aˆ u¥jKnK•TÇ @r IPkãJ TrPf yPm jJ, uJu mJx ßhUJ pJPò, FUj Kxa ßkPuA y~ mxJr \jqÇ pKhS FA ßhPv ßoP~PhrPT IPjT xÿJj ßhUJ~Ç A~JÄ ßZPurJ mJ ßoP~rJ m~ÛPhrPT fJPhr mxJr Kxa ßjmJr \jq IjMPrJi TPrÇ mJPx CPb ßVPZ \K~fJ, CkrS~JuJr h~J~ KxaS ßkP~ ßVu ßxÇ KjP\PT èKZP~ mxPuJ \K~fJ, kJPv mPxPZ m~Û mJXKu jJrL, m~x @jMoJKjT x•r yPmÇ FA m~Px mJÄuJPhPvr jJrLrJ KjP\PT IPjT m~Û oPj TPr YJrPh~JPur oPiq KjP\PT mªL TPr \Lmj kJr TPr ßh~Ç @r ßxA jJrL u§Pj mJPx YPz pJPò UMm x÷mf mJ\Jr TrPfÇ @xPu \K~fJ mM^Pf kJPr jJ, @xPu ßTJjaJ ßmKv xJZªqo~, u¥Pj xJoJK\T mºjyLj E\M vrLPr nJrL nJrL mJ\JPrr mqJV mP~ KjP~ pJS~J jJKT mJÄuJPhPvr xJoJK\TfJr @zJPu oOfMr ksyr ßVJjJ, \LmjaJ mzA KmKY©Ç I¸Ó nJmjJr @zJPu FPTr kr FT mJxaPk\ kJr yP~, TUj ßp \K~fJ oJAuF¥ ߈vPj YPu FPxPZ

ßar kJ~KjÇ oJAuF¥ ߈vj @r mJxaPk\ FTA \J~VJPf fJA mJx gJoPu xm xo~A Ff Knz y~ ßp, oJP^ oJP^ \K~fJ KmrÜ yP~ pJ~Ç @\ KnPzr oPiq mPx mPx oJjMw ßhUPZ ßx, @r nJmPZ Tf oJjMw FPhPv @Px KmKnjú ßhv ßgPTÇ FA ßhPvr xrTJr IPjT ßmKv VefπojJÇ fJjJyPu Ff ßhv, Ff iPotr, Ff mPetr oJjMw FTPhPv gJTJaJ TÓTr yP~ ßpfÇ KY∂Jr ßrv TJaPf jJ TJaPfA ybJ“ ßYJU @aPT ßVPuJ \JjJuJr KhPT, rJ˜Jr kJPv hJÅKzP~ gJTJ FT kKrKYfP\r oJP^Ç FKT! TJPT ßhUPZ \K~fJ FA u§PjÇ KTZMPfA KjP\r ßYJUPT KmvõJx TrPf kJrPZ jJÇ IPjT Khj kr, @xPu TgJaJ nMu, IPjT m“xr kr, ßxA ßYJU,PxA ˛JatPjv xmA ßpj oMyNPft xKfq yP~ irJ KhuÇ KY∂Jr ßrPvr oPiqA mJxaJ ßZPz KhuÇ Cl&, @r nJu uJVPZ jJ \K~fJr, KT yu FaJ! IPjT ksvú, IPjT ksPvúr CSr \JjPf AòJ TrPZ fJrÇ kÅKYv ßx ßfJ ßpRmPjr @PrT jJoÇ fJA kÅKYv jJ’Jr mJxaJS FKVP~ pJPò \K~fJr \LmPjr of kKrkNetfJr KhPTÇ @xPuA KT kNetfJ? ÊÃ, yqJÅ ßxA kKrKYf oMUÇ Êà KZu \K~fJr TPu\ KaYJPrr ßZPu, ßxA ßgPTA kKrY~Ç TPuP\r TîJx ßvw TPr oqJcJPor mJxJ~ hu ßmÅPi mJºmLPhr xJPg APTJjKoé kzPf pJS~J TfA jJ o\J KZu KhjèPuJÇ \K~fJr nLwe nJu uJVPZ ßxA KhjèPuJr TgJ nJmPfÇ KjP\PT ßpj @mJr ßxA @bJPrJ CKjPvr KTPvJrL oPj yPòÇ ßp m~Px xmKTZM nJu uJPV, xm KTZMA nJu uJVJPf AòJ TPrÇ mOKÓ KhPj, FojKT ^z yJS~JPf FPuJPoPuJ YMPu @joPj kg YuJPfA IPjT ßmKv @jªo~ oPj y~Ç ÊÃ, \K~fJPT nLwe kZª Trf, KmKnjúnJPm fJ mMK^P~ KhPfJÇ KT∂á \K~fJ fUj kzJPvJjJPTA ßmKv ksJiJjq KhP~PZÇ mJmJ-oJr ˝kú kNrPer TJPZ KjP\r \LmPjr

kNmtmJÄuJr Skr ChtM nJwJ YJKkP~ KhPu FTKhj nJwJPT ßTªs TPr kJKT˜JPjr IU¥fJ KmjÓ yPf kJPrÇ muJ pJ~, F KZPuJ @oJPhr nJwJ @PªJuPjr xMã¶fo xNYjJÇ mJÄuJr KvKãf ˝PYfj xMvLu xoJP\r FTJÄv pUj ¸Ó nJPmA ßhUPf kJKòPuj ßp, mJÄuJ nJwJr k´Kf ImPyuJ TPr mrÄ ChtM nJwJr k´Kf kOÓPkJwTfJ TrJ yPòÇ xrTJrL TJ\TPot Ppoj, oKj-IctJr lPot, cJTKaKTPa, oMhsJ~ IgJt“ xrTJrL TJP\ AÄPr\Lr kJvJkJKv ChtMS mqmÂf yKòPuJ, KT∂á mJÄuJ j~Ç Foj KT FT xo~ @rKm yrPl mJÄuJ ßuUJrS k´˜Jm @xPu mJÄuJr xM˙ xPYfj xoJ\ fJ ßoPj KjPf kJPr jJAÇ kJKT˜JPjr KmÀP≠ mJÄuJnJwL oMxuoJjPhr ßãJn k´gPo hJjJ mÅJPi nJwJr k´vúPT ßTªs TPrÇ F xŒPTt rJ\QjKfT KmPrJPir xN©kJf y~ 1948 xJPur ÊÀPfÇ F mZPrr ßlms∆~JKr oJPx kJKT˜JPjr VekKrwPh TJP\r nJwJ KyPvPm mJÄuJr mqmyJPrr k´˜Jm ßhj iLPrªsjJg h•Ç KT∂á ßx k´˜Jm kJKT˜JPjr k´KfÓJfJ K\júJy& FmÄ k´iJj oπL Ku~JTf @uL UJPjr KmPrJKifJ~ jJTY yP~ pJ~Ç mJÄuJ nJwJ KmPrJiL oPjJnJm ßhPU pJÅrJ xmPYP~ ãá≠ yP~KZPuj, fÅJrJ yPuj dJTJ KmvõKmhqJuP~r ZJ©rJÇ fÅJrJ mJÄuJ nJwJr hJKmPf rLKfoPfJ @PªJuj @r÷ TPrj FmÄ fÅJrJ ZJ©Phr xm hu KoPu Vbj TPrj ÈrJÓsnJwJ xÄV´Jo kKrwh'Ç fJrkr 1948 xJPur 11A oJYt fJKrPU FA kKrwh @PªJuPjr IÄv KyPvPm ÈrJÓsnJwJ Khmx' kJuj TPrÇ IkrkPã, xrTJr GKhj @PªJuj hoj 30 kOÔJ~

˝kúPT IgtyLj oPj yP~PZÇ fJrkrS Êà IPjT ßYÓJ TPrPZ \K~fJr xJPg KjP\r \LmjaJPT \zJPfÇ xoP~r xJPg xJPg xmKTZMA kKrmftj yP~ pJ~Ç TPu\ ßvw TPr \K~fJ nKft y~ dJTJ ACKjnJKxtKaPf @r Êà YPu pJ~ Cófr KcKVsr \jq ßhPvr mJAPrÇ hLWt mJr mZr kr ßhUPuJ ßxA ÊÃPTÇ \K~fJ nJmPZ Êà pKh fJPT ßhUf fPm KT ßxA @PVr of IjMnm Trf, TL \JKj Trf KTjJÇ KTZMãPer \jq yPuS \K~fJr ojaJ ßToj ßpj yP~ ßVuÇ fJyPu ßx KT ÊÃPT @PVr of IjMnm TrPZÇ KZ”, TL nJmPZ FèPuJ ßx, \K~fJ KjP\PT xJoPu ßjS~Jr ßYÓJ TruÇ FaJPT KT mJ˜mfJ mPu jJKT oJjMw fJr IjMnNKfèPuJPT oPjr I\JP∂ YJÅkJ KhP~ rJPUÇ xm FPuJPoPuJ nJmjJr mJÅi nJXPV \K~fJÇ xKrxOPkr oPfJ FÅPT ßmÅPT YuPZ mJxaJ, Tf oJjMw CbPZ, Tf oJjMw jJoPZ, xmJrA TL oPjr I\JP∂ IPjT TgJ rP~PZÇ mJxaJ FUj ßgPoPZ KmsPaPjr mJXJKuPhr xmJr Kks~ ßYjJ\JjJ ßyJ~JAaYqJPku ߈vPjÇ ßpaJPT \K~fJ ßZJ¢ mJÄuJPhv mPu oPj TPrÇ mJPx TPr xTJPu ßZJ¢ ßZJ¢ mJóJrJ ÛMPu pJPò hu ßmÅPi, ybJ“ TPr ßYJPU kzu ßZJ¢ ßoP~Kar KhPT, yqJÅ SPT ßfJ ßYjJ ßYjJ uJVPZ \K~fJrÇ ßoP~KaPT \K~fJ K\Pùx Tru AÄPrK\Pf ÈyJA yJKj' @r AC xJmKrjJ? ßoP~Ka yqJÅ xNYT oJgJ ßjPz Yák TPr rAuÇ oPj y~ \K~fJPT KYP∂ kJrPZ jJÇ KYjPmA mJ TLnJPm? ksJ~ hM-mZr @PVr WajJ fUj ßfJ xJmKrjJ m~Px @PrJ ßZJ¢ KZuÇ xJmKrjJrJ KZu \K~fJPhr ksKfPmvL fUj \K~fJrJ u§Pjr ßrJoJj ßrJPc gJTPfJÇ mJmJ-oJ @r ßZJ¢ xJmKrjJPT KjP~ KZu SPhr TL xMªr ßZJ¢ xÄxJrÇ @a hvaJ mJXJKu kKrmJPrr YJAPf IPjT nJu KZu SPhr Im˙JÇ xJmKrjJr mJmJ yJxJj xJPym KZPuj mqmxJK~, oJS nJu YJTKr TrPfjÇ ksJ~A \K~fJrJ CAPT§ FPu hJS~Jf ßkPfJ xJmKrjJPhr mJxJ~Ç TJre, yJxJj xJPym UMmA IKfKgkrJ~j oJjMw KZPujÇ AvKf~JPTr xJPg \of nJu, @r SrJS nLwe kZª Trf yJxJj xJPyPmr kKrmJrPTÇ KmiJfJ oPj y~ oJjMwPT xmxo~ KmKnjú krLãJr oPiq rJPUj, pJPf oJjMw fJr Totpù nJunJPm TrPf kJPrÇ ybJ“ TPrA FT Khj xmKTZM mhPu ßVuÇ kMKuv

FPuJ yJxJj xJPymPT UMÅ\Pf, CKj jJKT mqmxJPf TL hMjtLKf TPrPZj fJA kMKuv fJPT UMÅ\PZÇ FT xo~ yJxJj xJPym ßVslfJr yPuj, ßYR¨ mZr ß\u yPuJ fJrÇ xJmKrjJPT KjP~ ITëu xJVPr kzPuj xJmKrjJr oJÇ @®L~˝\j,kJzJksKfPmvL xmJA ßToj ßpj @zPYJPU ßhUJ ÊÀ Tru fJPhrÇ xJmKrjJrJ mJxJ ßZPz KhP~ YPu ßVu Ijq© Ç IPjT Khj kr \K~fJ \JjPf kJPr xJmKrjJr oJ KmP~ TPrPZj, ßxUJPj xJmKrjJr bÅJA y~KjÇ xJmKrjJr jfMj mJmJ fJPT KjPf rJK\ yjKj, fJA kPr xJmKrjJr bÅJA KoPuPZ lˆJr oJhJrFr TJPZÇ ßp mJóJaJ mJmJ-oJr @hPr mz yKòu @\ fJr mJmJ-oJ hMA\jA hMA ksJP∂r oJjMwÇ KmiJfJr KmYJr UMmA xNç, \K~fJ nJmPZ, @orJ mJmJ-oJrJ IPjT xo~ KjP\Phr nMu TPotr \jq KjP\rJ ßpoj vJK˜ kJ~ ßfoKj ßmKv TÓ ßnJV TPr FA TouoKf mJóJrJÇ \K~fJr nLwe mMT mqgJ TrPZ, mJmMAr \jq nLwe UJrJk uJVPZÇ @r nJmPf nJu uJVPZjJ, @PVr ofA mJxaJ FKVP~ YuPZÇ mJxaJ r~qJu u§j yxKkaJPur xJoPj FPx gJouÇ FA yxKkaJuKa u§Pjr jJoTrJ yxKkaJPur oPiq FTKaÇ FUJPjA mJmMA yP~PZ, fJA pUjA FA yxKkaJuKar xJoPj KhP~ pJ~ \K~fJ, fUjA IjqrTo FT IjMnMKf IjMnNf y~ fJr, Tf ˛íKf, oJ yS~Jr ksgo IjMnMKfÇ mJmMA ßp Khj yu, ßx Khj, jJxt mJmMAPT \K~fJr ßTJPu KhP~ muu ÈAC @r F uJTL oJo, ACr m~ uMT uJAT AC'Ç ksY§ mqgJ~ AvKf~JPTT iPr KT TJjúJA TPrKZu ßxKhj \K~fJÇ mJmMAPT ßhPU xm TÓ FT kuPTA oMPZ KVP~KZuÇ FA xTu nJmPf nJmPf ybJ“ TPr KjP\PT IPjT ßmKv xMKU oJjMw oPj Tru KjP\PT \K~fJÇ kÅKYv jJ’Jr uJu mJxKa, @kj oPj ßyPuhMPu YPu pJPò FT ˆk ßgPT Ijq ˆPk, jJo jJ \JjJ IPjT ˛OKfr I∂rJPuÇ WKzaJ ßhPU Kju \K~fJ, xo~ @aaJ ßmP\ kPjPrJ KoKja, FTaá KY∂J~ kPr ßVu ßxÇ @\PT TJP\ FTaá @PV pJS~J hrTJr, TJrj mz TftJrJ A¿PkTxPj @xPmjÇ FA xJhJ rPXr oJjMwèPuJ xo~ ùJPjr mqJkJPr UMmA xPYfjÇ ybJ“ TPrA xm KY∂J oMPZ ßluu \K~fJ,@\PT ßTJPjJKTZMPfA oj mxJPf kJrPZ jJ ßxÇ 30 kOÔJ~


xM r oJ xJ Ky fq xJ o K~ TL xMU hM”PUr 25 @\PT ßpj ÊiMA nJmjJr KhjÇ @\PT ßTj ßpj ÊiMA nJmPf nJu uJVPZÇ ojaJ @\ ßmKv ChJxLj yP~ ßVPZÇ mJxaJ FUj vyLh @ufJl@uL kJPTtr xJoPj FPx gJouÇ FA kJTtaJ ßhUPu \K~fJr KjP\PT mJñJuL KyPxPm nLwe VmtPmJi y~Ç KmPvõr @r ßTJgJS Foj ˙J~L vyLh KojJr @PZ KTjJ \K~fJr \JjJ ßjAÇ fJA u¥Pjr mJñJuL TKoCKjKaPT oPj oPj ijqmJh KhPuJ \K~fJ, ksmJPx ßgPTS mJÄuJ nJwJPT, mJÄuJPhvPT Foj xMªr TPr iPr rJUJr \jqÇ mJxaJ IPjãe ßgPo @PZ IuPVAa ˆPkP\Ç KT yu, fJ CÅKT KhP~ ßhUPfA \K~fJ ßhUPf ßku AxrJf @kJPTÇ FKT! @kJr ßYyJrJr FA Im˙J ßTj? „kmfL jJrL muPf pJ mM^J~ AxrJf @kJ KZu fJAÇ csJAnJPrr xJPg KT KjP~ ßpj mJTKmf§J YuPZÇ AxrJf @kJ FrToA, IjqJP~r xJPg ßTJj @PkJw ßjA fJrÇ UMmA mJ˜mmJhL oKyuJÇ pJT, mJx YuPf ÊÀ TPrPZÇ @kJr xJPg TgJ muJ yu jJ, hr\Jr TJPZ hJKzÅP~ @PZ, oPj y~ ßjéa ˆPkP\ ßjPo pJPmjÇ @kJPT ßcPT TgJ muJr @Vsy yPò jJ \K~fJrÇ KT \JKj APòr oPj y~ @\PT @uPxKoPf ßkP~ mPxPZÇ @\PT ÊiMA YJrkJPvr oJjMwPhr KjP~r nJmPf nJu uJVPZÇ AxrJf @kJr xJPg kKrY~ ßxA ACKjnJKxtKaPf kzJr xo~Ç xMhvtjJ, kzJPvJjJ~ fMPUJz, ¸ÓnJwL, oMÜoPjr oJjMw F AxrJf @kJÇ nJKxKatPf kzJr xo~ @kJ KZPuj \K~fJr Kfj TîJx CkPrÇ Tf ßZPu ßp kJVu KZu @kJr \jq, KT∂á ßTJPjJ KTZMA fJPT ¸vt Trf jJÇ TqJKrP~Prr mqJkJPr UMmA xPYfj KZPuj KfKjÇ Frkr ACKjnJKxtKar kzJ ßvw TPrj, fJrkr \K~fJr xJPg IPjT Khj ßhUJ y~ jJAÇ ImPvPw u¥Pj FPx @mJr ßxA kMrJPjJ @kJr xJPg kMrJPjJ ˛íKfPT ^JuJA TPr ßj~JÇ @kJr xJPg jfáj TPr kKrY~, F ßpPjJ FT jfMj AxrJf @kJÇ u¥Pj FPxKZPuj Cófr KcKVsr @vJ~, \K~fJ ÊPjKZu @kJ jJKT ÛuJrKvkS ßkP~KZPujÇ fJrkr ßxA KcKVs @r ßj~J y~KjÇ mJÄuJPhPv fJr lqJKoKu âJAKxx, u§Pj KnxJ mJzJPjJr \KaufJ, \Lmj iJrPjr \jq TJ\ TrJ, xmKTZM @r FTxJPg yP~ CPbKjÇ @r uJu kJxPkJPatr @TJ–ãJ ßfJ rP~A ßVPZÇ \LmPjr ßmuJ ßp iLPr iLPr ßvw yP~ pJ~, ßxaJ @kJr mM^Pf IPjT ßhrL yP~ KVP~KZuÇ ßxA\jq fJPT oiq m~Px KmP~ TrPf yP~PZ Foj ßuJTPT ßp fJr ßpJVqfJ~ IPjT Umt mJ ãáhsÇ IgY ACKjnJKxtKar mJWJ mJWJ ßZPurJ fJr oj kJS~Jr \jq Tf WMPrPZÇ \LmjaJ @xPu KT? oiqm~Px \LmPjr oJPj ßUJÅ\J KT @xPuA IKf\ÀKr jJKT \LmjaJPT \LmPjr oPfJ TPr mP~ ßjS~JA \LmPjr CP¨vqÇ nJmjJr \JjJuJaJPT mº TrPf AòJ TrPZ jJ \K~fJrÇ nLwenJPm jfMj TPr \LmjPT ßhUPZ, KmKnjú kKrKYf oJjMPwr ˛OKfPT KWPrÇ kg YuPZ kPgr of TPr, ßxA xJPg kÅKYv jJ’Jr mJxaJS FKVP~ YuPZ FTKa KjKhtÓ xLoJjJ kpt∂Ç \LmjaJS kÅKYv jJ’Jr mJPxr of xMU, hM”U, yJKx, TJjúJ \LmPjr IjMnëKfèPuJPT x’u TPr FKVP~ YuPZ FTKa KjhOtÓ xLoJjJ kpt∂, ßp xLoJjJ xOKÓTftJ KjitJre TPr ßrPUPZjÇ \K~fJ fJr V∂Pmq FPx ßVPZ, mJx ßgPT ßjPo ßVPZ ßxÇ nLwe nJu uJVPZ @\PTr xTJuaJÇ nJmjJr cJukJuJèPuJPT vLPfr xTJPur vLfu ÊÃfJ~ ZKzP~ KhPf nLwe AòJ TrPZ \K~fJrÇ FA xNpt SbJ ßnJPr xJhJ, TJPuJ, mJhJKo oJjMPwr KnPz yJKrP~ pJ~ \K~fJÇ ßx FKVP~ YuPZ fJr \~pJ©Jr KhPTÇ @r fJr ßkZPj kPz rP~PZ jJo jJ \JjJ IPjT oJjMPwr IjMnNKfÇ

rÜ˚Jf @oJPhr metoJuJ TrJr \Pjq ZJ©Phr Skr kMKuvL \MuMo YJuJ~, fPm SrJ xlu yPf kJPr jJA, mrÄ nJwJ @PªJuPjr Knf muJ pJ~ ßx Khj ßgPT @PrJ hO| yP~KZPuJÇ FnJPmA kJKT˜Jj k´KfÔJr ImqmKyf kNPmtA rJÓsnJwJ k´Pvú KmfPTtr xN©kJf j~ ÊiM, TotxNYLS vÀ yP~KZuÇ FmÄ 1948 xJPur 11A oJPYtr kr 21Pv oJPYtr FT \jxnJ~ FmÄ TJ\tj yPu dJTJ KmvõKmhqJuP~r xoJmftj IjMÓJPj ZJ©-KvãTPhr xnJ~ kJKT˜JPjr f“TJuLj TetiJr ßoJyJÿh @uL K\júJy& pUj FToJ© rJÓsnJwJ KyxJPm ChtMr TgJ ÆqgtyLjnJPm ßWJweJ TrPuj; fUj Cn~ xnJ~ ãLe ˝Pr yPuS IPjPT Fr k´KfmJh TPrKZPujÇ Foj KT ZJ©rJ ˛JrTKuKk KjP~ fÅJr xPñ ßhUJS TPrjÇ ZJ©Phr xJPg F KjP~ fTtS y~Ç FnJPmA nJwJPT ßTªs TPr FTaJ rJ\QjKfT @PªJuj ÊÀ yP~KZPuJÇ 1948 xJPu kNmt kJKT˜JPjr k´iJj oπL UJ\J jJK\o C¨Lj ZJ©Phr xPñ FTaJ xoP^JfJ~ ßkRPZ KZPujÇ KfKj mPuKZPuj ßp, kNmt kJKT˜JPj xrTJrL TJP\r \Pjq mJÄuJ mqmÂf yPmÇ KvãJr oJiqoS yPm mJÄuJÇ IgY 1952 xJPu kJKT˜JPjr k´iJj oπL KyPvPm \JjM~JKr oJPx dJTJ xlPr FPx KfKj KjP\A FT \jxnJ~ mPuj Pp, k´JPhKvT nJwJ KT yPm, fJ KbT TrPmj k´PhPvr ßuJPTrJÇ KT∂á ßhPvr rJÓsnJwJ yPm ChtMÇ mJÄuJr \JV´f \jfJ FA QxrJYJrL Kx≠J∂PT ßoPj KjPf kJPrKjÇ FA mÜmq k´TJPvr xPñ xPñ dJTJ KmvõKmhqJuP~r ZJ©Phr CPhqJPV, Fr k´KfmJPh 30ßv \JjM~JKr FmÄ 4bJ ßlms∆~JKr dJTJ~ ZJ© iotWa kJKuf y~Ç 11A ßlms∆~JKr xJrJ k´PhPv @PªJuPjr k´˜MKf Khmx kJKuf y~Ç FmÄ ZJ©Phr xmthuL~ TKoKa Kx≠J∂ ßj~ ßp, 21Pv ßlms∆~JKrPf IjMKÓfmq k´JPhKvT kKrwPhr IKiPmvjPT xJoPj ßrPU

21 - 27 February 2014 m SURMA

xJrJ ßhPv mJÄuJ nJwJr optJhJ k´KfÓJr hJKmPf iotWa kJKuf yPmÇ IgtJ“ 21ßv ßlms∆~JKr xJrJ ßhPv yrfJu S KmPãJn kJuj TrJ yPmÇ FA Kx≠J∂ ÊPj ‰˝rJYJrL xrTJr 20ßv ßlms∆~JKr fJKrPU dJTJ~ 144 iJrJ \JKr TPr ßh~Ç xnJ-xKoKf FmÄ KoKZu KjKw≠ TPrÇ ãáKhrJo, mJWJ pfLj, KfPfJoLr, xNptPxj, T·jJ h• S k´LKfufJr C•rxMrL dJTJ KmvõKmhqJuP~r ZJ©-ZJ©LrJ Kx≠JP∂ Iau gJTPuJÇ fÅJrJ, 21ßv ßlms∆~JKr xTJPu KjPwiJùJ IoJjq TPr, FmÄ ßxUJPj @PªJujTJrL ZJ©-ZJ©LrJ xoPmf y~Ç xrTJPrr Foj IÊn Ik´fqJKvf IjqJ~ IfqJYJPrr k´KfmJPh fÅJrJ 144 iJrJ nñ TPr PmuJ FVJPrJaJr KhPT k´KfmJh KoKZu Pmr TPrÇ FmÄ TuJ nmPjr hr\J KhP~ ZJ©-ZJ©LrJ YJr\j TPr rJ˜J~ ßmr yPf @r÷ TPr, pJPf 144 iJrJ xrJxKr nñ jJ y~Ç FA KoKZu ßoKcPTu TPuP\r k´Pmv kPgr xJoPj ßkRÅZPuA kMKuv ZJ©Phr mJiJ ßh~ FmÄ xJPg xJPg ZJ© kMKuPv xÄWwt ÊÀ y~Ç FT xo~ kKrK˙Kf Kj~πPer mJAPr YPu pJ~ FmÄ KmTJu 3:00 aJr KhPT kMKuv ZJ©Phr Skr ßmkPrJ~JnJPm xrJxKr èKumwte TPrÇ pJr lPu vyLh yPuj mJÄuJr xNpt x∂JjrJÇ ZJ©Phr oPiq rKlT, mrTf, \æJr @r xJiJre oJjMPwr oPiq xJuJo S j~ mZPrr IKyCuäJy& jJPo FT\j mJuTS oJrJ pJjÇ oJrJ pJj jJo jJ \JjJ @PrJ IPjTÇ FA xÄmJh ßhPvr xmt© ZKzP~ kzPu ßãJPnr @èj \ôPu CPb xJrJ ßhPv k´fq∂ Iûu kpt∂Ç Foj KT kPrr Khj 22 Plms∆~JKr ZJ©-\jfJr PpRg CPhqJPV KmvJu KoKZu ßmr yPu, kMKuv FmÄ KjrJk•J mJKyjLr PuJPTrJ FA KoKZPur SkrS èKu YJuJ~ FmÄ fJPf xKlCr ryoJj xy TP~T\j Kjyf yP~KZPujÇ fÅJPhr FA @fúhJj @oJPhr \JfL~ \LmPj yP~ ßVPuJ KYr ß\qJKfÚJj, KYr IŸJj, KYr ßVRrmJKjõf FmÄ VKroJoK¥fÇ ßxA ßgPT ÈFTáPv ßlms∆~JKr' FA KhjKa yP~ ßVPuJ FTJ∂ @oJPhrÇ rÜ˚Jf metoJuJ èPuJ yP~ ßVPuJ @oJPhr TJPZ @PrJ @PrJ Kk´~ FmÄ @f¬ @Khs~oJeÇ @Ko @oJr ZzJr nJwJ~ muPf kJKr,∏ ÈmMPua KhP~ ˜… TrPf ßYP~KZu ßmJTJ,/ @èj yP~ \ôPu KZu oJP~r IKVú ßUJTJ/ yJKx oMPU @fúJÉKf KhP~KZu fÅJrJ,/ Ij∂TJu ˛re TrPmJ ßmÅPY gJTPmJ pJrJÇ' KTÄmJ ßfJ muPf kJKr,∏ ÈfJ\J rPÜ KuUJ yu/ FTáPv ßlms∆~JKr,/ Kmvõ ßhUPuJ fLã¶iJr/ mJXJuLr frmJrLÇ' @oJPhr TP£ @PrJ ±Kjf yPuJ, ÈPoJPhr Vrm, ßoJPhr @vJ/ @ oKr mJÄuJ nJwJ!/ ßfJoJr ßTJPuJ ßfJoJr ßmJPu,/ TfA vJK∂ nJumJxJ!' @orJ vyLPhr rPÜr Skr vyLh KojJr VPz fáuuJoÇ Q˝rJYJrL xrTJr @r fJr ßhJxrrJ rJPfr IºTJPr fJ ßnPñ ßluPu; TKm @uJCK¨j @u @pJh'r TP£ fUj CóJKrf yPuJ,∏È˛OKfr KojJr ßnPXPZ ßfJoJr? n~ KT mºá @orJ/ FUjS YJrPTJKa kKrmJrÇ UJzJ rP~KZPfJÇ/ ßp Knf TUPjJ ßTJPjJ rJ\jq kJPrKj nJñPfÇ' yÅqJ ßTJj hM”vJxjA @oJPhr Knf nJXPf kJPr jJA mPuA, vyLh KojJr @mJr @orJ @PrJ vÜ TPr KjotJe TPrKZ mJÄuJr oJKaPf FmÄ k´PfqTKa mJXJuLr ÂhP~r Pkum k´PuPkÇ Px Khj ßxA rÜ^rJ KhPj, oJ fÅJr mMPTr oJKeT yJKrP~; oJ @r oJfínJwJ'PT FTA xMPfJ~ ßmÅPi ßVÅPg KhPuJ mJXJuLr mMPTr kJ\Prr oKiqUJPjÇ fJA ßfJ TKm vJoxMr rJyoJj'r TÀe TP£ Kj^tKrf yPuJ, ∏ÈPfJoJr oMPUr KhPT @r pJ~ jJ fJTJPjJ,/ metoJuJ, @oJr hM”KUjL metoJuJÇ' FA nJwJ @PªJuPjr kr ßgPTA mJXJuLr \LmPj ˝J\JfqPmJi, ˝JPhKvTfJ, \JfL~fJPmJi, ßhvPk´o, nJwJPk´o FxTu \jìVf IKiTJrèPuJ ßpj IKVú°áKuPñr oPfJ @PrJ @PrJ vKÜir yP~ SbPuJÇ mJ~JPjúJ'r FTáPv ßlms∆~JKr fJKrPU ßpUJPj èKu YJuJPjJ yP~KZPuJ, ßxUJPj KjKotf yPuJ ˙J~L vyLh KojJrÇ @r PxKhj ßgPT FA vyLh KojJr mJXJuLPhr TJPZ FTKa kKm© fLgt ˙JPj kKref y~Ç Frkr ßgPT mJXJuLrJ fJPhr \JfL~ xTu @PªJuj SUJj ßgPTA k´Kfv´∆Kf KjP~ ÊÀ TPrÇ ßTmu fJA j~, mJXJuLPhr xmPYP~ k´iJj iotKjrPkã C“xm yPuJ ÈvyLh Khmx'Ç 1952 xJPur rÜã~L Plms∆~JKr'r kr ßgPT nJwJ @r ˝JiLjfJ ShM'PaJ ßpj @oJPhr I\tj TrmJr FToJ© Kmw~ yP~ ßYJPU mMPT \ôPu \ôPu CbPf ÊÀ TrPuJÇ fJrkr @PrJ AKfyJx yPuJ 54, 58, 65, FmÄ 66Ç FmÄ 1966 xJPur 7A \Mj vsKoT @PªJuPj dJTJr ßf\VÅJS Fr KoKZPur IV´nJPV KZPuj ojM Ko~J jJPor pMmT, KpKj kMKuPvr èKuPf WajJ˙PuA Kjyf yjÇ FmÄ fÅJr uJv èo TrJ y~Ç FA PxA vyLh ojM Ko~Jr mJKz KxPua ß\uJr Km~JjLmJ\JPrr ßkRr FuJTJr j~JV´JPoÇ FnJPm IPjT hMVto kg ßyÅPa FPx 1969 Fr VeInNq™Jj WPbÇ ImPvPw pJr YázJ∂ pmKeTJ aJjPf IKn˛reL~ IV´eL nNKoTJ rJUPuj yJ\Jr mZPrr ßvsÓ kMÀw, IKmxÄmJKhf ßjfJ, \JKfr KkfJ mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJjÇ 1971 xJPur 7A oJYt fJKrPU pÅJr m\sKjjJh IKjÀ≠ mJeL, ßxA GKfyJKxT cJT, ∏ÍFmJPrr xÄV´Jo oMKÜr xÄV´Jo/ FmJPrr xÄV´Jo ˝JiLjfJr xÄV´JoÇ" PrxPTJxt o~hJPjr ChJ• FA @øJPj mJXJuLr xJyxL mMPT ßxKhj KmkämL @PVú~KVKrr IPVúJ“kJf WPaKZPuJÇ FmÄ 1971 xJPur 26ßv oJPYtr TJPuJrJK© ßgPT vÀ TPr 9Ka oJxmqJkL rPÜr käJmj mAP~ KVP~KZPuJ FA mJÄuJ xmM\ oJKar mMPT; rPÜr iJrJ k´mJKyf yP~KZPuJ mJÄuJr ßfr'v jhLr mMT KhP~Ç oyJoNuqmJj FTKa oMKÜpMP≠r ßnfr KhP~ 16 A KcPx’r @orJ @oJPhr ˝JiLjfJPT I\tj TPrKZuJoÇ K©vuã vyLPhr @fúKmx\tj @r hM'uã oJ ßmJPjr AöPfr KmKjoP~ @orJ ßx Khj ßkP~KZuJo xmMP\r mMPT uJu xNpt UKYf FTUJjJ Km\~ Qm\∂LÇ @r ßxKhj ßgPTA KmPvõr mMPT @orJ yP~ ßVuJo FT ˝LTíf ˝JiLj \JKfÇ VKmtf PxA \JKfr jJo yPuJ ÈmJXJuL' \JKfÇ @r ßhPvr jJoaJ jJ y~ @Ko @oJr ZzJr nJwJ~A mKu, ∏ ÍrÜPxsJPfr Ckr KhP~/ ˝JiLj yPuJ @oJr ßhv,/ KmvõmJxL mJftJ ßku/ jJoKa AyJr ÈmJÄuJPhv'Ç" pKhS KmPhvL vKÜ mJr mJr mJÄuJPT khJjf TPrPZ, KT∂á hM\t~-hMhto ˝JiLjfJKk´~ mJXJuL

30

ßTJjKhj krJnm ßoPj ßj~KjÇ F Kmw~aJ I∂f ßoJVu, kJbJj, KmsKav, @r kJKT˜JjL hMmOt•rJ mMP^ KjP~KZPuJ ßp,∏ÈmJÄuJr oJKa hM\t~ WÅJKaÇ' FUJPj mxf x÷m j~Ç FTáPv ßlms∆~JKr ZJzJS @oJPhr @PrJ KTZá \JfL~ S GKfyJKxT Khmx @PZ ßpoj ∏ 7 oJYt, 26 oJYt, 16 KcPx’r, 15 @VÓ, 7 jPn’rÇ @r FxTu k´PfqTKa KhmPxr KkZPj @PZ rÜJÜ AKfyJxÇ k´PfqTKar \Pjq @oJPhr ßhPvr ßxJjJr ßZPuPhr IkKrxLo fqJV S mMPTr fJ\J rÜ mq~ TPr \Lmj C“xVt TrPf yP~PZÇ pÅJrJ @oJPhr oJfínJwJr \Pjq, PhPvr ˝JiLjfJ S xJmtPnRoPfôr \Pjq k´Je KhP~ Ior Iã~ yP~ @PZ; fJPhr k´Kf @oJPhr @PZ IVJi nJPuJmJx @r VnLr vs≠JPmJiÇ @r Pp xTu IVKef mJXJuL mJÄuJ nJwJ KmvõJ~Pj InJmjL~ ImhJj rJUPZj, fÅJPhr k´KfS KmKjf vs≠J \JjJAÇ Foj KT @\PTr KhPj KmPvw TPr fÅJPhr TgJ ˛re S vs≠J TKr,∏ TJjJcJ'r nqJjTánJrmJxL rKlTáu AxuJo, @mhMx xJuJo FmÄ @PrJ IjqJjq mJÄuJPhvL TJjJcL~ pÅJrJ, ÈVz”pm“ wiyoÅiom zn ”pm Kz“wlí jJPo FTKa xÄVbj QfrL TPr, 21 ßlms∆~JKr'PT È@∂\tJKfT oJfínJwJ Khmx' KyxJPm ˝LTíKf @hJP~r ßp ITîJ∂ vso hJj TPrPZjÇ FmÄ @PrJ TífùfJ S k´vÄxJ \JjJA kqJKrPx ImK˙f mJÄuJPhv hNfJmJPxr xMPTRvuL TNaQjKfT f“krfJrÇ fÅJPhr PpRg k´PYÓJr lxu KyxJPm 2000 xJPu \JKfxÄPWr ACPjPÛJ 21 ßlms∆~JKrPT, È@∂\tJKfT oJfínJwJ Khmx' KyxJPm kJuj TrJr Kx≠J∂ ßWJweJ TPrPZÇ vyLhPhr rÜ mOgJ pJ~ jJAÇ fJrkr ßgPT kOKgmLr 189Ka ßhPv 21 ßlms∆~JKr kJKuf yPòÇ fgqxN© : yJ\Jr mZPrr mJXJKu xÄÛíKf∏PVJuJo oMrKvh FmÄ mqKÜVf IjMxºJju… xÄV´yÇ

ßuUT : TJjJcJ k´JmJxLÇ

A o j x r S ~J r

r‡kKYP© FTKa oMU FTKhj kg IJVPu KZu kMPrJaJ fUjS ßhUJ y~KjÇ KTÄmJ IJzJuaJA KZu TJr∆o~ TqJjnJx FnJPm FTKa FTKa TPr k´KfKm’ hÅJKzP~ pJ~Ç pUj nJPX, IJmJr jfáj TPr FTKa ßxsJf ‰fKr y~Ç y~ jJKT? FA mPu k´vúKa IJ\S I\JjJA ßgPT ßVPuJÇ náPur Êv´∆xJ ßvPw T'VJKZ ßrUJKYP©r xrufJr ßnfr FTKa oMUÇ IKmTu jJ ßhUJ S ßhUJr IJhPuA nJxKZu nJxJ-nJxJ IJnJPxÇ FKa TJPrJA j~Ç FKa IJoJPhr oUoPur TáarLPf ßmPz CbJ IhOvqoJj ZJ~JoMUÇ FojA y~ TKm mJ TKmoJjPxrÇ fgJKk kJVu TrJ hMkMrPT xJñ TPr IKfKg kJKUr oPfJ fáKo FPuÇ FPuJ TP~T rTo ßrJPhr IJÅYÇ ßp pJr oPfJA muMT, IJKoS KYPjKZ fJPr ∏ kJPz kJPz ß\PV CbJ iMfrJr mjÇ SPVJ mPjuJWJx, SPVJ ßrJPhuJhMkMr FA KhPj láPaKZu v» S nJwJr IJ~JfÇ F TgJ fáKoS \JPjJ IJr \JPj IJoJr x~JuÇ ßxA ßgPT mMPjJj yPuJ V· S TgJrTxoÇ IJKvtPf nJPx ßYJU, nJPx oMPUr IJhuÇ F xJyx KTPjKZu pJrJ, fJrJ IJ\ mÉhNrÇ


˝J˙q 31

SURMA m 21 - 27 February 2014

Âhpπ nJPuJ rJUPf mqJ~Jo KTZM KTZM TgJ @PZ ßp Kmw~ ‰hKjT muJ y~, xmJA \JPjj KT∂á fJrkrS IPjPTA ßfoj èÀfô ßhj jJÇ FrTo FTKa Kmw~ yPuJ mqJ~JoÇ ‰hKjT mqJ~JPor k´P~J\jL~fJ xŒPTt K\ùJxJ TrPu ßp ßTC F KmwP~ xMªr TgJ muPf kJrPmjÇ Fr èÀPfôr Skr Yo“TJr TPr mMK^P~ KhPf kJrPmjÇ KT∂á KjP\ FA ‰hKjT mqJ~Jo TPrj jJÇ xM˙ gJTJr \jq mqJ~Jo k´P~J\j, FTA xPñ IxM˙ Im˙J ßgPT oMKÜ kJS~Jr \jqS mqJ~JPor k´P~J\jÇ yKík§ nJPuJ rJUJr \jq mqJ~JPor k´P~J\j, FTA xPñ ÂhPrJPV @âJ∂ ÂhpπPT xM˙ rJUJr \jq mqJ~JPor k´P~J\jÇ 1991 xJPu Iu AK¥~J TJKctSuK\ IqJPxJKxP~vPjr xnJkKf KyPxPm hJK~fô kJuj TPr @xJ S 4 mZr FKv~J kqJKxKlx TJKctSuK\ ßxJxJAKar nJAx ßk´KxPcP≤r hJK~fô kJuj TrJ TuTJfJr yJxkJfJu KmFo KmuäJy yJat KrxJYt ßx≤JPrr ÂhPrJV KmPvwù cJ. ßTPT yJ~hJr KxK¨T mqJ~JPor k´P~J\jL~fJr TgJ muPf KVP~ k´gPoA muPuj, mqJ~Jo jJ TrJr oJPj yPuJ ^MÅKT ßmPz pJS~JÇ ßoJmJAu ßlJj, ßaKuKnvjxy @iMKjT \LmPjr IPjT CkJYJr mftoJjTJPur oJjMwPhr FoKjPfA Iux TPr fMPuPZÇ FZJzJ fJPhr UJPhqr ßãP© FPxPZ ^MÅKTkNet UJmJr V´ye IgtJ“ IfqKiT ßfupMÜ UJmJr V´yPer k´mefJÇ @r Im˙J~ mqJ~Jo jJ TrJ yPu ˝JnJKmTnJPmA oJjMPwr ˝JP˙qr k´Kf ^MÅKT mOK≠ kJ~Ç

mqJ~Jo xTJPu TrJ nJPuJ mPu FTaJ TgJ mqJkTnJPm k´YKuf @PZÇ cJ. ßTPT yJ~hJr KxK¨T ßx TgJr ¸Ó nJwJ~ KmPrJKifJ TPrjÇ KT∂á ßTj? TJre rJPf WMoJPjJr kr xTJPu ßhPy TqJaJTMuJoJAj jJPor FTKa yrPoJPjr kKroJe ßmPz pJ~Ç ßx TJrPe F xo~ rÜYJPkr kKroJeS mOK≠ kJ~Ç fJ TUjS TUjS 50 nJV ßmPz pJ~Ç xTJPu mqJ~Jo TrPu fJr TMk´nJm ßp ßhPy kPz ßx mqJkJPr @iMKjT Kmvõ S~JKTmyJuÇ pMÜrJPÓs IKuKŒT YJrKa ˝et Km\~L ß\J ßlîJPuJ jJPor FT\j oKyuJ âLzJKmh xTJPu \KVÄ TrPf KVP~ IT˛J“ oífMqmre TrJr oiq KhP~Ç o~jJfhP∂ irJ kPr fJ yKíkP§r KfjaJ rÜjJuLA mäT KZuÇ KfKj jJoJP\r TgJ fMPu iPrjÇ mPuj, xTJPu oJ© YJr rJTJf jJoJP\r TgJ muJ yP~PZÇ jmL TKro (xJ.) FA jJoJP\r TgJ Foj xo~ mPuPZj pUj kOKgmL ßVJu-YqJ¡J ßx Kmw~S oJjMw KTZMA \Jjf jJÇ IgtJ“ KfKj ßmKv jJoJ\ kPz ßpj oMxKuär ßhPyr Skr YJk xOKÓ jJ y~ ßxaJ KfKj \JjPfjÇ F \jqA xTJPu KhPjr Ijq xoP~r ßgPT jJoJ\ ysJx TrJ yP~PZÇ xTJPu mqJ~Jo ˝JP˙qr \jq nJPuJ yPu É\MPr kJT (xJ.) xTJPu FTv' rJTJf jJoJP\r TgJ muPfjÇ cJ. ßTPT yJ~hJr KxK¨T @rS mPuj, TJP\A mqJ~Jo TrPf yPm KmTJPuÇ ÂhPrJV pJr @PZ fJPT FA mqJ~Jo oJPj @iWµJ yJÅaPf yPmÇ FZJzJ @r KTZM TrJr hrTJr ßjAÇ KmTJPu 30 KoKjKa ßgPT 45 KoKja yJÅaJA

vrLPrr \jq nJPuJÇ KmTJPuA oJjMw ßaKjx ßUPu mJ xJÅfJr TJPaÇ xTJPu xJiJrenJPm ßaKjx ßUPu jJÇ 40 mZPrr kr k´KfKa oJjMPwr x¬J~ 5 Khj yJÅaJ CKYfÇ F yJÅaJr xo~ KmTJu ßgPT rJf 11aJr oPiq ßp ßTJPjJ xo~ yPf kJPr mPu KfKj \JjJjÇ KmPvwù S k´mLe FA KYKT“xT @rS \JjJj, xTJPu rPÜ TqJaJTMuJoJAPjr kKroJe ßmKv gJPT mPu ßxxo~ xTJPur KhPT ßmKvrnJV kqJrJuJAKxPxr WajJ WPaÇ ÂhPrJPV @âJ∂ yS~Jr WajJS xTJPu ßmKv y~Ç KfKj FTA xPñ \JjJj, TqJaJTMuJoJAj F irPjr yrPoJjÇ xTJPu rPÜ Fr kKroJe k´Y§nJPm ßmPz pJ~Ç IjqKhPT xJrJKhj TJ\ TrJr kr rPÜ FA yrPoJPjr kKroJe ˝JnJKmT yP~ @PxÇ cJ. ßTPT yJ~hJr KxK¨T @rS \JjJj, 9 mZr ßgPT ßTJPuPˆru \oPf ÊÀ TPrÇ KfKj mPuj, KnP~fjJo pMP≠r xo~ 50 yJ\Jr oJKTtj ‰xjq Kjyf yP~KZuÇ fJPhr xmJAPT o~jJfh∂ TrJ yP~PZÇ ßx xo~ ßhUJ ßVPZ, 95 vfJÄv oJKTtj ‰xPjqr hMPaJ TPr @atJKr mäT rP~PZ S 5 vfJÄv ‰xjq pMP≠ jJ ßVPuS FoKjA ÂhPrJPVr TJrPeA oJrJ kzfÇ ßx xo~ ajT jPz S ßmJ^Jr ßYÓJ TrJ y~ ßTj Ff I· m~Px @atJKr mäT yPòÇ @r ßx VPmweJ xN© iPr irJ kPz, 9 mZr m~x ßgPT ßTJPuPˆru \oPf gJPTÇ KfKj @rS mPuj, ßx \jq rJxMu (xJ.) mPuPZj, 9 mZr m~x ßgPT jJoJ\ kzÇ oJPj mqJ~Jo TrÇ IgtJ“ Kj~Kof jJoJP\r oJiqPo ßhPyr k´P~J\jL~ mqJ~Jo yP~ pJPòÇ

oJ S KvÊr pfú : xMªr nKmwq“ oJfífô jJrLr \LmPjr xmPYP~ èÀfôkNet IiqJ~Ç oJfífôTJuLj jJrLr vrLr-oPj k´nNf kKrmftj xJKif y~Ç fJA VntTJuLj ßgPT x∂Jj \Pjìr kr kpt∂ FT\j jJrLPT kKrK˙Kf ßoJTJKmuJ TrPf ßmv ßmV ßkPf y~Ç F xo~ jJrLr oj gJPT ¸vtTJfr; vrLr fJr ˝JnJKmT ßrJV-k´KfPrJi ãofJ iPr rJUPf kJPr jJÇ fJA F xo~ jJrL KmweúfJxy jJjJ oJjKxT \KaufJ~ ßpoj @âJ∂ y~, ßfoKj ßTJor mqgJ, yJf mqgJ, kJ lMPu pJS~J, kJ nJKr uJVJ, jzJYzJ TrPf IxMKmiJ yS~J AfqJKh vJrLKrT \KaufJ~ nMVPf kJPrjÇ fJA jJrLr vrLr-ojPT YJñJ rJUPf ßmKv ßmKv iotL~ k´JgtjJ, vrLrYtYJ, nJPuJ mA kzJ, KmKnjú @YJr-IjMÔJPj IÄvV´ye UMm \ÀKrÇ oJP~Phr KjP~ xJŒ´KfT VPmweJèPuJ muPZ, VntJm˙J~ FPTmJPr ÊP~-mPx TJaJPjJ jJrLPhr ßYP~ ˝JnJKmT TJ\TPot oVú gJTJ jJrLrJ vJrLKrT \KaufJ S k´xmTJuLj xoxqJ~ To nMPV gJPTjÇ IgtJ“ KmPvw TJremvf IgmJ KYKT“xPTr krJovt ZJzJ Fxo~ jJrLPhr ˝JnJKmT TJ\Tot myJu rJUJA nJPuJÇ fPm nJKr TJ\, IKfKrÜ vJrLKrT S oJjKxT v´o ImvqA kKryJr TrPf yPmÇ xPñ kMKÓTr UJmJr S kJjL~ V´ye TrPf yPmÇ VntiJrPer wÔ oJx ßgPTA ßhPyr @TíKfPf kKrmftj S S\j mJzPf gJPTÇ F xoP~ ßTJor mqgJ\Kjf xoxqJèPuJ ßmKv y~Ç TJre F xo~ vrLPrr S\j 8-12 ßTK\ ßmPz pJ~Ç ßoÀh§ fJr ˝JnJKmT mJÅTKa iPr rJUPf kJPr jJÇ lPu fLms ßTJor mqgJ mJ xJ~JKaTJ yS~J I˝JnJKmT j~Ç FPãP© KmKnjú irPjr ߈sKYÄ, mqJ~Jo, @xj S APuTPasJPgrJKk ßpoj APuTKasT jJnt KˆoMPuvj mqgJ Kj~πPe xJyJpq TPrÇ ßvw Kfj oJPx vrLPr kJKjr kKroJe ßmPz pJS~J~ YJk\Kjf TK« mqgJ mJ KxKaFPx @âJ∂ yPf kJPrjÇ yJPf mrPlr ßxT, @uasJxJC¥ ßgrJKk S KmPvw K¸≤ mqgJ KjrJo~ TPrÇ mqgJ Kj~πe ˝JnJKmT k´xPm xyJ~fJ mJ k´xm-krmftL vJrLKrT ßxRªpt iPr rJUPf KmPvwJK~f mqJ~Por ßTJPjJ KmT· ßjAÇ IP˘JkYJPrr (Kx\Jr) kPr oJ jJjJ vJrLKrT xoxqJ~ @âJ∂ yPf kJPrjÇ FPãP©S ßkuKnT ßlîJr S IqJmPcJKojJu oJxPur mqJ~JoèPuJ ßTJor mqgJ\Kjf \KaufJ S ßkPar @TJr Kj~πPe KmPvw nNKoTJ rJPUÇ ßrxKkPraKr FJrxJA\ vrLr-ojPT xPf\ TPr @r hsNf ãf xJrJPf xJyJpq TPrÇ ˝JnJKmT k´xmPT xy\fr TrPfS KlK\SPgrJKk KmPvw nNKoTJ rJPUÇ KmPvw irPjr mqJ~Jo S @xj ßkPar mJóJr Im˙JjPT xKbT rJUPf xJyJpq TPrÇ kJzJ mJ oyuäJr VntmfL oKyuJrJ KoPu

߈sx ToJPjJr @PZ ßpxm CkJ~ hM”KÁ∂J mJ CPÆV @\PTr KhPj Foj xoxqJ pJ k´PfqT oJjMPwr \LmPj mftoJjÇ ßˆsx ßjA Foj oJjMw FUjTJr KhPj y~PfJ kJS~J hMÏrÇ Fr k´nJm iLPr iLPr @oJPhr oj @r oK˜PÏr Skr kzPf gJPTÇ Fr lPu vrLr FmÄ oj Cn~ ßãP© kK\Kan S ßjPVKan k´nJm kPzÇ kK\Kan k´nJm @oJPhr KTZM TPr ßhUJPf CÆM≠ TPr ßfJPu @r ßjPVKan k´nJm @oJPhr xm KhT ßgPT ãKf TPr gJPTÇ fJA ߈sx To TrJ FTJ∂ k´P~J\jÇ KT∂á TLnJPm @kKj @kjJr ߈sx ßgPT KjP\PT hNPr rJUPf kJrPmj fJr TP~TKa CkJ~ @kjJPT \JjJPjJ yPuJkKroJeof UJS~J-hJS~J TÀj @oJPhr iJreJ @PZ IqJuPTJyu V´ye TrPu mJ ßmKv kKroJPe UJS~J-hJS~J TrPu ߈sx ßgPT oMKÜ kJS~J pJ~Ç KT∂á UMm ßmKv kKroJPe UJS~J-hJS~Jr InqJx ߈sx ToJPjJr mhPu fJ mJKzP~ ßfJPuÇ fJA ߈sx ßmKv yPu kKroJeof UJmJr UJjÇ UMm ßmKv UJmJr UJS~Jr k´P~J\j ßjAÇ KjP\r AòJPT èÀfô Khj @kKj oPj rJUMj, IkPrr AòJ kNet TrJ mJ IPjqr \jq IPkãJ TrJA @kjJr FToJ© TJ\ j~Ç @kjJr oPjr oPfJ Kmw~ mJ mÜmq jJ yPu ßxA k´xPñ jJ muJr IKiTJr @kjJr @PZÇ IjqPhr AòJ kNre TrJ ßgPT KjP\r AòJ IjMxJPr YuMjÇ KjP\r AòJPT èÀfô KhjÇ @kjJrS Kj\˝ KTZM AòJ @PZ FmÄ fJ kNre TrJ mJ ßxA AòJ IjMxJPr \Lmj iJre TrJr IKiTJr @kjJr @PZÇ @kKj KjP\r IKiTJr xŒPTt S~JKTmyJu gJTMjÇ UJrJk InqJx fqJV TÀj Pˆsx-Kl∑ yPf KVP~ UMm ßmKv YJ mJ TKl kJj mJ KxVJPra UJS~Jr oPfJ mh IPnqPx Inq˜ yPmj jJÇ Fr oPiq ßp KjPTJKaj gJPT fJ ߈sx mJKzP~ ßfJPuÇ Kj~Kof mqJ~Jo TÀj UMm TKbj j~ Foj KTZM mqJ~Jo ‰hKjT YYtJ TÀjÇ ßoKcPavj mJ iqJj, ßpJVmqJ~Jo mJ IqJPrJKmPr YYtJr lPu vrLr ßgPT ÈFP¥JKlj' KjVtf y~ pJ ߈sx To TPr FmÄ kK\Kan KY∂JnJmjJ \JKVP~ ßfJPuÇ Kj~Kof kzJPvJjJ TÀj KjP\PT KruqJ rJUMjÇ KruqJPvPjr KmKnjú k´Kâ~J ß\Pj KjjÇ Kj~Kof kzJPvJjJ TÀjÇ Imxr xo~ jÓ jJ TPr KmKnjú KmwP~ ùJj mJzJPjJr \jq Kj~Kof kzJPvJjJr YYtJ TÀjÇ ßˆsPxr TJre To TrJr ßYÓJ TÀj k´PfqT mqKÜ oPj TPrj \LmPj YJKyhJr ßTJPjJ ßvw ßjAÇ @r xm YJKyhJ kNre TrJr \jq FA \LmjTJu pPgÓ j~Ç aJAo oqJPj\Po≤ ßvUJ~ TLnJPm To xoP~r oPiq @kjJr xm k´P~J\jL~ TJ\ @kKj ßvw TrPf xão yPmjÇ @kjJr oMUq TJ\ TL, Kj~oJjMmKftfJr ÆJrJ TLnJPm xm TJ\ xŒjú TrJ pJ~ fJ ßoPj TJ\ TPr ßhUMj xm TJ\ xŒjú TrJr xPñ xPñ @kKj @kjJr kKrmJr FmÄ KjP\r \jqS IKfKrÜ xo~ ßkP~ pJPmjÇ

FA KmPvw irPjr @xj @r mqJ~JoèPuJ IjMvLuj TrPf kJPrj, pJ VntmfLr vJrLKrT S oJjKxT Im˙JPT YJñJ TrPm S TKoP~ @jPm Kx\JPrr x÷JmjJÇ oPj rJUPmj, k´xm\KaufJ oJ S KvÊr \Lmj Kmkjú TrPf kJPrÇ k´xm \KaufJ ßgPTA ßmKvrnJV k´KfmºL KvÊr \jì y~Ç fJA hLWtxo~ k´xm ßmhjJr kr mJóJ \jì KjPu, \Pjìr kr mJóJ jJ TJÅhPu mJ \Pjìr @PV mJóJr oJ S kPr mJóJ fLms \K¥Px @âJ∂ yPu ImvqA KmPvw xfTtfJ V´ye TrPf yPmÇ fJA k´xNKf oJP~r S KvÊr pfú k´KfKa jJVKrPTr TftmqÇ xPYfjfJ @r xMInqJx \JKfPT InLÓ uPãq ßkRÅPZ KhPf kJPrÇ PuUT : kKrYJuT S KYl TjxJuaqJ≤ yJxjJ ßyjJ ßkAj IqJ¥ KlK\SPgrJKk KrxJYt ßx≤Jr, mJKz-21, ßrJc-10/F, ßxÖr-11, C•rJ, dJTJÇ - cJ. ßoJyJÿh @uL

@kjJr èÀfô CkuK… TÀj @kjJr TJP\ @kjJr KY∂JiJrJ mJ KmYJr mMK≠r mJ˜m „k fMPu iPrÇ @kKj TfaJ mq˜ fJ TJrS TJPZ UMm ßmKv èÀfôkNet ßTJPjJ mqJkJr j~Ç fJA @kjJr èÀfô FmÄ ãofJ IjMpJ~L TJ\ TÀjÇ KjP\PT xmJr TJPZ èÀfôkNet TPr fMuMjÇ @kKj KjP\PT èÀfô KhPu fPmA IjqrJ @kjJPT èÀfô ßhPmÇ KjP\r uãq K˙r TÀj pKh xm KTZM KbT gJPT fmMS oPj rJUPmj, FTv' vfJÄv xlufJ ßTC kJ~ jJÇ uãq KbT ßrPU xKbT KY∂J-nJmjJ IjMxJPr KjP\r TJ\ TPr pJjÇ KjP\r \jq TJ\ TÀj @kjJr pUjA oPj yPm @kjJr Skr UMm ßmKv TJP\r YJk kzPZ, fUj ßnPm ßhUMj TL TrPu @kjJr nJPuJ uJVPmÇ pJ TrPf @kjJr nJPuJ uJVPZ fJA TÀjÇ


32 AxuJo iot

21 - 27 February 2014 m SURMA

xJ ãJ “ TJ r

AKfyJxKnK•T CkjqJx IjMmJh TrJ hrTJr - @mhMu oJjúJj fJKum @mhMu oJjúJj fJKumÇ ßuUT, VPmwT, @PuPoÆLjÇ VPmweJiotL S xí\jvLu V´P∫r rYK~fJ S IjMmJhTÇ kKrYJuT, mJÄuJ xJKyfq kKrwhÇ Vf 2009 xJPur 13 ßlms∆~JKr fJr FTKa xJãJ“TJr k´TJKvf yP~KZuÇ KfKj 22 ßxP¡’r 2011 AP∂TJu TPrjÇ fJr ˛rPe nJwJr oJPx SA xJãJ“TJrKa kMj”k´TJv TrJ yPòÇ xJãJ“TJrKa KjP~KZPuj vrLl oMyJÿh AxuJPor xPñ mJÄuJnJwJr xŒTt TfaJ VnLr? pKh ÊiM mJÄuJnJwJr TgJ muJ pJ~ fJyPu muPf y~, F nJwJr xPñ AxuJo S oMxuoJPjr xŒTt Ifq∂ VnLrÇ TJre oMxuoJPjr @PV mJÄuJnJwJr ßp „kKa kJS~J pJ~ fJPf ßhUJ pJ~, mJÄuJA ßxUJPj To, xÄÛíKfr Im˙Jj k´muÇ KT∂á oMxKuo @oPu mJÄuJnJwJ KmTKvf S xoí≠ y~Ç oMxuoJj vJxT S \jxJiJre F IûPu BoJPjr @PuJ KjP~ @xJr TJrPe FmÄ KjP\Phr xoí≠ xÄÛíKf S fJSKyhmJhL \LmjYYtJ KjP~ Im˙Jj TrJr TJrPe mJÄuJnJwJr Skr fJr xMªr F AKfmJYT FTKa k´nJm Cöôu yP~ SPbÇ mJÄuJnJwJ~ AxuJPor KmKnjú KmwP~ KT kptJ¬ VPmweJ TJ\ xŒjú yP~PZ? AxuJPor ßTJPjJ Kmw~A mJÄuJnJwJ~ ßfoj ßTJPjJ VPmweJ y~KjÇ k´KfPmvL nJwJ ChtMPf mÉ VPmweJ yP~PZÇ F KmwP~ ßoRKuT VPmweJr vNjqfJ ßx TJrPe KmrJa∏ FaJ hM”U\jTÇ FaJ jJ yS~Jr TJre TL? FaJ jJ yS~Jr FTKa TJre yPò, rJ\QjKfT K˙Kfr InJm, aJjJkPzj FmÄ VnLr oPjJKjPmv KjP~ YYtJ YJKuP~ pJS~Jr kKrPmPvr k´KfTNufJÇ KÆfL~ TJre yPò, F IûPu ÆLj k´YJPrr k´iJj oJiqo KZPuj xMlLxJiTrJÇ fJrJ Kj~ofJKπT fJKuo-frKm~f AfqJKhr oiq KhP~A ÆLj k´YJPrr TJ\ TPrPZjÇ ÆLjPTKªsT k´ùJ, YYtJ S VPmweJr iJrJmJKyTfJ ßxnJPm fJA VPz SPbKjÇ

mJÄuJ nJwJr xPñ AxuJo S oMxuoJPjr xŒTt Ifq∂ VnLrÇ TJre oMxuoJPjr @PV mJÄuJnJwJr ßp „kKa kJS~J pJ~ fJPf ßhUJ pJ~, mJÄuJA ßxUJPj To, xÄÛíKfr Im˙Jj k´muÇ KT∂á oMxKuo @oPu mJÄuJnJwJ KmTKvf S xoí≠ y~Ç mJÄuJnJwJ~ mqJkTnJPm AxuJoL \LmjPmJPir ZJkpMÜ TgJxJKyfq VPz jJ SbJr ßkZPj TL TJre rP~PZ? mJÄuJ TgJxJKyPfqr CPjìw S KmTJv WPaPZ AÄPr\ @oPuÇ fUj oMxKuo xJKyfqPxmLrJ KZPuj ßTJ£JxJÇ TuTJfJr ßlJat CAKu~Jo TPu\PT ßTªs TPr xÄÛíKfPWÅwJ TgJxJKyfq KjKotf y~ FmÄ ßxaJA k´KfKÔf y~Ç fUj oJjxŒjú TgJxJKyPfqr oJkTJKbKa KZu KyªM TgJ xJKyKfqTPhr yJPfÇ fJPhr nJwJ S @KñT pgJpgnJPm IjMxíf yPuA ßxaJ KaTPf kJrfÇ oLr ovJrrl ßyJPxj xŒPTt fJA muJ yPfJ ßp, fJr ßuUJ fJPhr oPfJ yPf ßkPrPZÇ IgtJ“ oJjxŒjú yP~PZÇ F iJrJKa k´go nJPXj j\ÀuÇ TJ\L j\Àu AxuJo kNmtfj xÄÛíKfPWÅwJ mJÄuJr xPñ k´go KmPhsJy TPrjÇ xJyxL yP~ nJwJ S KmwP~r iJrJ~ kKrmftj @PjjÇ KÆfL~f, xJŒ´KfT TgJxJKyPfqr ˆJAu S Kmw~ @xPZ kJÁJfq ßgPTÇ ßxA kKÁoJ @KñTPT lPuJ TrJr TJrPeS FUJjTJr TgJxJKyPfq oMxKuo \LmjPmJPir k´nJm IjMkK˙fÇ @PrTaJ mqJkJr yPò, TuTJfJr ßuUTPhr mz IÄvKa ßxTMquJr yPuS fJPhr ßvPrKT xÄÛíKfaJPT fJrJ iot KyPxPm jJ @jPuS xÄÛíKf KyPxPm TgJxJKyPfq KbTA

KjP~ @PxjÇ KT∂á FT\j oMxKuo TgJxJKyKfqT fJr fJSKyhmJhL \LmjPT ßTj TLnJPm TfaMTM TgJxJKyPfq KjP~ @xPmj ßxaJ mM^Pf kJPrj jJ KTÄmJ Kx≠J∂ KjPf kJPrj jJÇ AxuJoL KmwP~ IjMmJh xJKyPfq TreL~ @r TL TL @PZ mPu oPj TPrj? AxuJoL KmwP~r IjMmJh muJ pJ~ oJ© ÊÀ yP~PZÇ kJKT˜Jj yS~Jr kr Fr xNYjJ WPaPZÇ mJÄuJPhv ˝JiLj yS~Jr kr Fr oJ©J KTZMaJ ßmPzPZÇ fJlKxr yJKhPxr fr\oJ S mqJUqJV´∫èPuJr mÉ IjMmJh k´TJKvf yP~PZÇ AKfyJxKnK•T CkjqJx ChtM-@rKmPf yJ\JrUJPjT rP~PZ, ßpèPuJr IjMmJh hrTJrÇ FPf FTA xPñ oMxKuo AKfyJx FmÄ TgJxJKyPfqr ˝Jh hMPaJA kJbT xoJ\ ßkPf kJPrjÇ KTZM ChtM CkjqJPxr IjMmJh yP~PZ mJÄuJ~Ç KT∂á k´TJvTPhr FTaJ k´mefJ ßhUJ pJ~, FTaJ V´P∫rA KfjKa-YJrKa IjNKhf TKk fJrJ k´TJv TPrjÇ QfKr mJ\Jr irJr \jq FojKa TrJ y~Ç jfMj mA IjMmJh TrJr KhPT ßpPf YJ~ jJÇ IgY jfMj jfMj mAP~r IjMmJh yPu kJbTrJ AKfyJPxr jfMj @PrTKa IiqJP~r xPñ kKrKYf yS~Jr xMPpJV ßkPf kJPrjÇ

AxuJPo x∂Jj uJujkJuj KmKi l

oj\Mr ßyJPxj UJj l

oJjmTJjPjr xmPYP~ TJKéf S xMrKnf kM yPò KvÊÇ xÄxJr\LmPjr @jª-PmhjJ, xMU-hM”U xm KTZM @mKftf y~ KvÊPT ßTªs TPrÇ KvÊr yJKx ßpoj oJP~r pJmfL~ hM”U hNr TPr ßh~, ßfoKj IjMk´JKef TPr mJmJPT xÄxJrpMP≠ ^JÅKkP~ kzPfSÇ m˜Mf xÄxJr FTKa pM≠Pã©Ç FPf \~L yS~Jr k´iJj ßk´reJ yPò oJjmKvÊÇ fPm F TgJ ˛re rJUJ YJA, xÄxJPrr kNetfJ ßpoj KvÊr @VoPj, ßfoKj xÄxJPrr xJgtTfJ yPò KvÊr pgJpg kKrYptJ S ßhUnJu TrJr oPiqÇ TJre KvÊ ÊiM KkfJoJfJr @K®T k´vJK∂rA TJre j~; mrÄ Ay S krTJuLj xMUvJK∂r mz FmÄ TJptTr oJiqoSÇ fJA KvÊPT xpPfú S xMÔM kKrYptJ~ KmTKvf TPr fMuPf y~Ç KvÊr nKmwq“ xlufJ-mqgtfJr oNu KnK•A KT∂á IKnnJmTPhr pfú S kKrYptJÇ ßTjjJ @uäJy fJ~JuJ KvÊPT KjJk FmÄ nKmwq“ xlufJr pJmfL~ CkTre xKjúKyf TPr hMKj~J~ kJbJjÇ xíKÓVf ßTJPjJ ßpJVqfJ S WJaKf KvÊ fJr oJP~r ßka ßgPT KjP~ @Px jJ, mrÄ oJP~r ãMhs Vnt ßgPT kíKgmL jJoT F KmvJu VPnt híKÓ ßouJr kr fJr kJKrkJKvõtT Im˙J, oJ-mJmJ, xoJ\-xÄxJr S KvJu~ ßgPT k´J¬ KvãJhLãJ fJr nKmwq“ \LmPjr VKfkg Kjet~ TPr ßh~Ç KjJk KvÊPT AxuJo ßpoj ß˚y-oofJ KhP~ @VPu rJUJr @Phv TPrPZ, fhs∆k nKmwqPf xMªr jJVKrT S krTJuLj CkpMÜ kJPg~ KyPxPm VPz ßfJuJr \jq fJPT ví⁄uJ S vJxPjr oPiq @aPT rJUJrS @Phv TPrPZÇ yJKhPx ÆqgtyLj nJwJ~ KvÊr KmkgVJKofJr \jq KkfJoJfJr nNKoTJPT oNu TJre mPu IKnKyf TrJ yP~PZÇ FT yJKhPx FrvJh yP~PZ, Èk´KfKa x∂Jj AxuJPor Skr \jìV´ye TPrÇ KT∂á fJr KkfJoJfJ fJPT AÉKh, KUsÓJj KTÄmJ ßkR•KuT IgtJ“ KmkgVJoL mJjJ~Ç' (KfrKoK\)Ç @PrTKa ueL~ Kmw~ yPò, ÊiM KkfJoJfJA FTKa KvÊr KvJ\LmPjr IKnnJmT jj, mrÄ fJPhr xJPg xJPg kKrmJr S xoJP\r IjqrJS KvÊ\LmPj KmrJa nNKoTJ rJPUÇ fJA fJPhrS KvÊr nKmwq“ \Lmj S xMÔM KmTJPv xPYfj yPf yPm FmÄ TJptTr nNKoTJ KjPf yPmÇ xmJr ßpRg k´~JPxA ÊiM FTKa KvÊ k´Tíf IPgt xMªr jJVKrT S krTJuLj oMKÜr ßpJVq

mqKÜ yP~ VPz SPbÇ fPm IKnnJmTPfôr nNKoTJ ßpA kJuj TÀT jJ ßTj, fJPhr TreL~ yPò \JVKfT KvJhLJr xJPg xJPg x∂JjPT Auo KvJ ßh~J, @oJjfhJKr, xffJ, kPrJkTJPrr oy•ô, TuqJeTJKofJ, k´ùJ-KmYefJ AfqJKh èe I\tj S ßuJnuJuxJ, KyÄxJKmPÆw k´níKf KjTíÓ ˝nJm ßgPT xmtJ®T k´PYÓJ~ hNPr rJUJÇ KvÊr VJPu ßpoj ß˚y-oofJr YM’j FÅPT KhPf y~, ßfoKj nKmwq“ xlufJr \jqA fJPT TPbJr ví⁄uJ, j\rhJKr S vJxPjr oPiq rJUPf y~Ç vJxj ZJzJ FTKa x∂Jj TfaJ ßhCKu~J yPf kJPr x÷mf fJr mz ChJyre GvLÇ fJA KvÊPhr F ßhCKu~Jfô ßgPT mJÅYJPf yPu ImvqA AyTJuLj \LmPjr e˙JK~fô S krTJuLj \LmPjr ˙JK~Pfôr hLJ ßh~J \ÀKrÇ F èeJmKuxŒjú KvÊ TUPjJA KmkgVJoL y~ jJÇ IPjPTr iJreJ, @PUrJPfr nJmjJ~ VPz fMuPu KvÊrJ QmrJVL KTÄmJ hMKj~JKmoMU yPf kJPrÇ F TgJ KjfJ∂A nMuÇ ßTjjJ AxuJo KvÊPT QmrJVq KvãJ ßh~Jr kkJfL j~Ç yJKhPx mrÄ SA xm ßuJPTr k´vÄxJ TrJ yP~PZ, pJrJ hMKj~J S @PUrJPfr K\PªKV Kj\ ˙JPj ßrPU \Lmj kKrYJujJ TPrÇ yJKhPx FrvJh yP~PZ∏ ÈPfJoJPhr oPiq ßxA mqKÜ C•o j~, ßp @PUrJPfr \jq hMKj~J kKryJr TPr FmÄ ßxS C•o j~, ßp @PUrJPfr \jq hMKj~J (FPTmJPrA) ßZPz ßh~Ç mrÄ Cn~aJ yJKxu TrJA mJ˜mfJÇ ßTjjJ hMKj~J yPò @PUrJPfr rJ˜JÇ @r ßfJorJ IPjqr VuV´y yP~ ßgPTJ jJÇ' (\JPo xKVr)Ç xMfrJÄ QmrJVq yS~Jr @vïJ~ KvÊPT KmkgVJoL TrJr xMPpJV @PZ KT? Kj\ x∂JjPT @hvt oJjMw KyPxPm Vbj TrPf kJrJA KkfJoJfJr \LmPjr xJgtTfJÇ @r k´KfKa KvÊPT ßhPvr ßpJVq jJVKrT KyPxPm VPz ßfJuJ FTKa ßhPvr xmtJKiT èÀfôkNet Kmw~Ç @r ßx \jqA kíKgmLPf F pJm“ ˝JKrf xjhèPuJr oPiq KvÊ IKiTJr xjh IKiT èÀfô ßkP~PZ FmÄ jK\rKmyLj GTofq uJn TPrPZÇ kíKgmLr xm ßhv KvÊ IKiTJr xjPh ˝Jr TPrPZ FmÄ mJÄuJPhvxy 70KarS ßmKv ßhv xjPhr iJrJèPuJr KnK•Pf @Aj k´e~j TPrPZÇ AxuJo oJjmKvÊr xJKmtT KmTJPvr \jq ßp IKiTJr k´hJj TPrPZ, ßxèPuJ xÄre TrJ ßVPu FmÄ ßp jLKfoJuJ k´e~j TPrPZ, ßxèPuJ pgJpg

mJ˜mJ~j TrJ ßVPuA ÊiM KvÊ IKiTJr rJ TrJ x÷mÇ AxuJo KvÊr \Pjìr @PV ßgPTA fJr IKiTJr xÄrPer fJKVh KhP~PZÇ TJre ßoiJyLj, KmTuJñ FTKa KvÊ \Pjìr kr pfA fJr kKrYptJ TrJ ßyJT jJ ßTj ßhv S xoJ\ fJr ÆJrJ CkTíf yS~Jr kKrmPft KfV´˜ yPm ßmKvÇ fJA oJP~r VntiJrPer Khje KjitJre ßgPT ÊÀ TPr KvÊ nNKoÔ yS~J kpt∂ oJP~r k´P~J\jL~ UJhq S kKrYptJS Ifq∂ èÀfôkNet FmÄ KvÊ IKiTJPrr I∂ntMÜÇ kKm© TMr@Pj ArvJh yP~PZ, È@r KkfJr hJK~fô yPuJ VntiJKreLr ßUJrPkJPwr C•o mqm˙J TrJÇ' (xNrJ mJTJrJ : 233)Ç KvÊrJ @uäJyr ßh~J ßvsÔ Kj~JofÇ fJrJ ÊiM oJP~r ßTJuPTA @jPª nKrP~ ßh~ jJ; oJjm\LmPjr ßxRªpt S xJgtTfJ~ ZªS ß\JVJ~Ç F Kj~JoPfr xMlu hMKj~J S @PUrJf Cn~ \VPfA ßnJV TrJ pJ~Ç fPm xKbTnJPm VPz fMuPf mqgt yPu fJrJ @mJr krLJr m˜MPfS kKref yPf kJPrÇ ßpoj∏ @uäJy mPuj, ÈP\Pj rJPUJ, ßfJoJPhr ijxŒh S x∂Jj-x∂Kf @uäJyr ßh~J FT krLãJÇ' (xNrJ @jlJu : 28)Ç fJA KvÊx∂Jj k´KfkJuPjr mqJkJPr AxuJPor ˝fπ S xfTt híKÓ rP~PZÇ rJxNuMuäJy xJ: mPuj, Èk´KfKa KvÊA KlfrJPfr (AxuJo) Skr \jìV´ye TPrÇ fJrkr fJr KkfJoJfJ fJPT AÉKh, KUsÓJj IgmJ IKVúkN\T mJjJ~Ç' (mMUJKr)Ç KvÊ \Pjìr kr C•o„Pk ßVJxu TKrP~ fJr cJj TJPj @\Jj S mJo TJPj ATJof KhPf y~Ç AmPj @æJx rJ: mPuj, ÈyJxJj AmPj @uL rJ:-Fr \jìV´yPer Khj rJxNuMuäJy xJ: fJr cJj TJPj @\Jj S mJo TJPj ATJof KhP~KZPujÇ' (mJ~yJKT)Ç jm\JfPTr fífL~ xMjúf TJ\ yPuJ ÈfJyKjT' TrJ, IgtJ“ ßU\Mr KYKmP~ ßx YKmtf ßU\MPrr KTZM IÄv jm\JfPTr oMPU uJVJPjJ, pJPf Fr KTZM rx fJr ßkPa ßkRÅPZ pJ~Ç ßU\Mr jJ ßkPu KoKÓhsmq KhP~S fJyKjT TrJ pJ~Ç @xoJ rJ: mPuj, È@oJr ßZPu \MmJAr nNKoÔ yPu @Ko fJPT rJxNuMuäJy xJ:-Fr TJPZ KjP~ FPx fJÅr ßTJPu rJUuJoÇ rJxNuMuäJy xJ: ßU\Mr KYKmP~ KTZM rx fJr oMPU KhPujÇ' (mMUJKr)Ç If”kr KvÊPT oJP~r mMPTr vJuhMi kJj TrJPf y~Ç @uäJy mPuj, È@Ko oMxJr oJPT KjPhtv KhuJo∏ fJPT hMi kJj TrJSÇ' (xNrJ @u TJxJx :

7)Ç AxuJo KvÊPT oJP~r hMi kJj TrJPjJr mqJkJPr KmPvw èÀfôJPrJk TPrPZÇ @uäJy fJ~JuJ mPuj, ÈoJP~rJ fJPhr KvÊPT kNet hMA mZr hMi kJj TrJPmÇ' (xNrJ @Pu AorJj : 233)Ç oJfíhMê hJPjr k´Kf C“xJKyf TPr rJxNuMuäJy xJ: mPuj, È@uäJy ˜jqhJjTJrL S VntmfL oKyuJPhr ßgPT ro\JPjr ßrJ\J rJUJr mJiqmJiTfJS CKbP~ KhP~PZjÇ' (@mM hJCh)Ç jm\JfPTr \jq KkfJoJfJr @PrJ FTKa KmPvw Tftmq yPuJ I∂f \Pjìr x¬o KhmPx fJr \jq FTKa vsMKfoiMr S IgtPmJiT jJo rJUJÇ F k´xPñ rJxNuMuäJy xJ:-Fr mJeL∏ ÈKkfJr Skr jm\JfPTr yT yPuJ fJr \jq xMªr jJo rJUJÇ' (TJj\Mu CÿJu)Ç Frkr F KhPjA fJr oJgJ oM§j TPr YMPur xokKroJe S\Pj ßrRkq mJ ˝et xhTJ TrPm FmÄ @KTTJr kÊ \mJA TrPmÇ F xŒPTt y\rf @uL rJ: mPuj, ÈrJxNuMuäJy xJ: yJxJPjr k ßgPT FTKa ZJVu ÆJrJ @KTTJ TPrPZj, @r mPuPZj∏ ßy lJPfoJ! yJxJPjr oJgJ oMKzP~ hJS FmÄ fJr YMPur xokKroJe ßrRkq xhTJ TPr hJSÇ (@uL mPuj) fJrkr @Ko yJxJPjr TKftf YMu S\j TPr ßhUuJo, ßxèPuJr S\j KZu FT ßhryJo mJ IjM„kÇ' (KfrKoK\)Ç KkfJoJfJr k´Kf KvÊr \jq @PrJ FTKa xMjúf TJ\ yPuJ CkpMÜ m~Px fJr UfjJ TrJÇ rJxNuMuäJy xJ: mPuj, ÈKlfrJf fgJ ˝nJm\Jf TJ\ kJÅYKaÇ fjìPiq FTKa yPuJ UfjJ TrJÇ' (mMUJKr)Ç KvÊ pUj TgJ muPf ÊÀ TPr fUj fJPT xmtk´go È@uäJy' S ÈoMyJÿh'; Frkr ÈuJ AuJyJ AuäJuäJy' S ÈoMyJÿJhMr rJxNuMuäJy' AfqJKh KvJ ßh~J CKYfÇ pJPf ßx \LmPjr DwJuPVúA Kj\ xíKÓTftJ S AxuJoL xÄÛíKfr xJPg kKrKYf yP~ ßmPz CbPf kJPrÇ FPãP© rJxNuMuäJy xJ: mPuj, ÈPfJorJ Kj\ Kj\ KvÊPT xmtk´go TgJ ßvUJPm ÈuJ AuJyJ AuäJuäJy'Ç (mJ~yJKT)Ç If”kr âoJjõP~ fJPT @uäJyr IK˜fô, fJÅr FTfômJh, fJÅr Skr BoJj @jJr k´P~J\jL~fJ S ßpRKÜTfJ KvJ KhPf y~Ç xMªr S @TwteL~ nKñoJ~ KvÊPT \JjJPf y~∏ F KmvJu jLu @xoJj, Km˜íf \Koj, Tf xMªr YJÅh, xNpt KTnJPm xJrJ kíKgmLPT @PuJKTf TPr, IVKef V´y-j© @TJPv ßnPx ßmzJPò, Fxm KTZM ßT xíKÓ TPrPZj? FT @uäJyÇ Frkr kptJ~âPo fJPhr 33 kOÔJ~


AxuJo iot 33

SURMA m 21 - 27 February 2014

oJP~r nJwJ~ Tot oJP~r nJwJ~ iot l

oMyJÿh lKrh CK¨j UJj l

ÈoJfínJwJ mJÄuJ nJwJ ßUJhJr ßxrJ hJj'Ç TKmr F CKÜ TKm oPj CØJKxf jNrJKj AuyJo yPuS Fr oot mJeL @xoJKj @~JPfr oPfJA @oJPhr TJPj S oPj ^ïíf y~ FmÄ @xj ßVÅPz mPxÇ ßfoj yS~JA @PuJ-mJfJPxr oPfJ ˝JnJKmTÇ TJre FxPmrA C“x ˝~Ä kro ßoPyrmJj rJyoJjMr rJKyoÇ oJPTS KfKj xíKÓ TPrPZj FmÄ \JjúJfMu ßlrhJCx˝„k F oJP~r Âh~ TMbKM rPf KfKjA oJP~r lxu KvÊ x∂JjPT xíKÓ TPrPZjÇ PmPyvf˝„k F oJP~r VPnt, mMPT S ßTJPu F KvÊr ÀmMKm~Pfr fgJ uJuj-kJuPjr pJmfL~ xMiJ TMj-lJA~JTMPjr oPfJA xrmrJy TPrPZj h~Jo~ oJmMh oJSuJÇ KvÊPT oMPU muPfS y~ jJ TMj! KvÊr jzJYzJ S IgtyLj @S~J\ mJ vP»A lJA~JTMj yP~ pJ~ ßmPyvPfr xrmrJy xJoV´LÇ @mJr F KvÊ x∂JPjr TJPjr ßTJou khtJ~ Ijmrf ^ïJr fMuPf gJPT ß˚yo~L oJP~r @hMPr mMKu oJfínJwJÇ oJP~rxo \JjúJf ßTJPu ßhJPuA KvÊ mMPTr xMiJ kJPjr xPñ xPñ KVuPf gJPT oJP~r mMKuÇ mMPTr ij @r oMPUr mMKu xoJj fJPu YPu KvÊr uJuPjÇ ßmPyvPfr oJKuT h~Ju rJyoJj ßp mMKurS oJKuTÇ KfKjA @uäJoJÉu mJ~JjÇ oJP~r oMPUr oiMr m~JjA oJfínJwJÇ KjÁ~A fJ ßUJhJr ßxrJ hJjÇ xNrJ @r-rJyoJPjr ÊÀPfA h~Jo~ ryoJj ßWJweJ KhP~PZj : ßTJr@j, AjxJj @r m~Jj KfKjA

xíKÓ TPrPZjÇ FA ßTJr@jA iot S TotÇ AjxJjA ßk´okNet oJjMw pJr ßxrJ oJÇ @r m~Jj yu oJP~r nJwJ- oJfínJwJÇ fJA ßfJ @oJPhr TKm ˝VtL~ @jPª ßVP~ SPbj : ÈoJfínJwJ mJÄuJ nJwJ ßUJhJr ßxrJ hJj'Ç F xfqPT ßT I˝LTJr TrPf kJPr? Ff mz ßj~JofPT KT I˝LTJr TrJ YPu? lJKm @AK~ @uJK~ rJKæTMoJ fMTJKömJj! rJæMu @uJoLPjr ßk´Krf ßTJPjJ jmL-rJxNuS fJ TPrjKjÇ mrÄ oJfínJwJ~ fJrJ Kj\ Kj\ ßVJ© S \JKfPT iot S TPotr @xoJKj KvãJ S hLãJ hJj TPrPZjÇ @oJPhr jmL\L rJyoJfMKuäu @uJoLj xPmtJ•onJPm oJfínJwJ KvPUPZj FmÄ KvãJ KhP~PZjÇ oJfíPTJPu S oJfíVPí y x∂Jj ßp nJwJ KvPU fJ fJr I∂r oPot xm xoP~r \jq ßVÅPg pJ~Ç F oJfínJwJPfA pJrJ WPrr-mJAPr S KvãJ-k´KfÔJPj C•onJPm KvPU fJrJA yPf kJPr IPjT mz oJjMwÇ oJfínJwJr oJiqPo pJrJ oJfíPTJu ßgPTA iot S TotPT nJPuJnJPm r¬ TPr ßj~ fJrJA y~ \JKfr vKÜ, ßoÀh§, kMKÅ \ S YJuTÇ @r oJfínJwJr ßj~JoPf xlu yP~A \JKf y~ Kmvõ oJjxŒjú S Kmvõ ijqÇ mzA @lPxJPxr Kmw~ ßp, @oJPhr oJfínJwJ mJÄuJr k´Kf pf èÀfô ßh~J @mvqT S \ÀKr KZu fJ ßoJPaS TrJ y~KjÇ pKh xJoJjqfo èÀfôS oJfínJwJr k´Kf @oJPhr iotL~ ßjfJrJ ÊÀ ßgPTA k´hvtj TrPfj fJyPu mJ~JPjú FmÄ FTJ•Pr \JKfr pMmT S fÀePhr mMPTr fJ\J rÜ FnJPm dJuPf yPfJ jJÇ @\ ßp iot S TPotr oJP^

oJrJ®T KmnJ\j S QmKrfJ ßhUJ KhP~PZ fJr \jq ÆLKj KvãJ k´KfÔJPjr hJK~fôvLurJ S iotL~-@iqJK®T ßjfJrJ To hJ~L jjÇ IgY ßpxm \JKfr oJfínJwJ @rKm S lJKxt fJPhr iotL~ S @iqJK®T ßjfJrJ \V“KmUqJf yP~ @PZj Kj\ Kj\ oJfínJwJ YYtJ TPrÇ fJPhr Tot S iot oJfínJwJPfA xPmtJ•onJPm kJKuf yP~PZÇ yJKl\, xJhL, @•Jr, „oL, \JoL, Kj\JoL, VJöJuL, KmÀjL, AmPjKxjJ, AmjMu @rJKm, ßlrPhRxL k´oUM TJu\~L oyJkMÀwrJ Kj\ Kj\ oJfínJwJ~ ImhJj ßrPUA ßfJ Kmvõ xŒh yP~PZjÇ fJyPu @oJPhr oJfínJwJ mJÄuJ~ ßTj Ff n~Jmy ImPyuJ TrPuj @oJPhr oMrKærJ? pKhS mftoJj fÀe S pMm @PuoPhr ßnfr oJfínJwJ YYtJr f“krfJ ÊÀ yP~PZ fgJKk FUjJ ÆLKj KvãJ ßTªsèPuJ IPjT KkKZP~ rP~PZÇ oJfínJwJr k´Kf F \Wjq @Yre ÆLj, iot, ßkvJ, Tot, \JKf S CÿJyr k´KfA IùfJkNet \JPyuL hMmu t fJ, pJ \JfL~ BoJj S @oPur Yro ãKfxJij TPrPZÇ oJP~r kJP~r fuJ~ ßmPyvf gJTJr Ij˝LTJpt yJKhPxr oot ßfJ oJP~r nJwJPfA k´TJKvf S k´YJr yPf kJrfÇ pJr lPu @oJPhr oJfínNKoaJS ßmPyvPfr mJKVYJ~ kKref yPfJ FmÄ @orJS mJÄuJ oJP~r x∂JPjrJ iot-TPotr xKbT KhvJ ßkP~ h~Jo~ oJmMPhr ß˚yijq yS~Jr ßxRnJVq uJn TrfJo KjKÁP∂Ç hMjtLKf, kJkJYJr, kÁJ“khfJ, IKmvõJx S yJjJyJKj FnJPm @oJPhr KWPr irf jJÇ

oJjmfJ S nJPuJmJxJr iPot l

\JmLj yJKoh l

@u-@\yJr KmvõKmhqJuP~r IiqJkT c. ßxRh AmrJyLo xJPuy mPuj : AxuJo vJK∂, oJjmfJ S nJPuJmJxJr iotÇ @uäJy mPuj : oMKojVe FPT IPjqr nJA nJA; xMfrJÄ ßfJorJ nJAPhr oPiq vJK∂ ˙Jkj Tr S @uäJyPT n~ Tr pJPf ßfJorJ IjMVy´ k´J¬ yS (xNrJ É\MrJf; 49:10)Ç iotL~nJPm pJ pJ Qmi, ßxnJPm nJPuJmJxJr k´TJv WaJPf yPmÇ xmPYP~ ßmvL VNÀfô kJPm @uäJy S fJr rJxNPur k´Kf nJPuJmJxJÇ PxA≤ nqJPu≤JAj S FA C“xPmr oPiq xŒTt : xj&• nqJPujaJAj xŒPTt muJ y~, iotL~ KmvõJPxr \jq 296 KUsˆJP» KfKj VKgT ßjfJ TîKc~JPxr IfqJYJPr ßrJPo ÈvyLh' yjÇ fJr ˛íKfPT KYr˙J~L TrPf KfKj ßpUJPj oJrJ pJj ßxUJPj 350 KUsˆJP» FTKa KV\tJ mJjJPjJ y~Ç PrJoJjrJ pUj KUsˆ iot V´ye TPr fUj fJrJ FA C“xmPT È@iqJK®T' nJPuJmJxJr mhPu ÈvyLPhr k´Kf nJPuJmJxJ' KyPxPm kJuj TrJ ÊÀ TPrÇ fJrJ oPj Trf xj&• nqJPujaJAj vJK∂ S nJPuJmJxJr \jq @®fqJV TPrPZjÇ FA KhjPT ßk´KoT-Pk´KoTJPhr C“xm KyPxPmS KYK¤f TrJ yuÇ FKhj KmmJyPpJVqJ jJrLPhr jJo TJVP\ KuPU ßaKmPur Skr rJUJ yPfJÇ Frkr fÀePhr cJTJ yPfJ jJo mJZJAP~r \jqÇ Pp ßZPu ßp ßoP~r jJo ßuUJ TJV\ fMuf, kPrr FT mZr ßxA ßoP~r k´Kf ßx KjPmKhf gJTfÇ FnJPm FT mZr ßouJPovJr kr y~ ßxA \MKa KmP~ Trf , j~ ßfJ kPrr mZr @mJr jfMj xJgL mJZJA TrJr \jq nJPuJmJxJr C“xPm ßpJV KhfÇ

AxuJPo x∂Jj (32 kOÔJr kr) rJxNu, KTfJm, ßlPrvfJ, Tmr, yJvr, @PUrJf AfqJKh KmwP~ KvJ KhPf y~Ç BoJPjr ùJj IK\tf yPu BoJPjr kNetfJr \jq @oPur fJKuo KhPf y~Ç FPãP© ÊiM @Phv j~; mrÄ fJPhr xJPg KjP~ KjP\rJ @ou TrPu fJrJ ßhPU ßhPU @oPu Inq˜ yPf kJPrÇ FPP © y\rf ßuJToJj fJr ßZPuPT ßp k≠KfPf ÆLj KvJ KhP~PZj fJ CPuäUPpJVqÇ PuJToJj fJr ßZPuPT mPuj, ÈPy Kk´~ kM©! @uäJyr xJPg KvrT ßTJPrJ jJÇ KjÁ~A KvrT yPò xmPYP~ mz \MuMoÇ' (xNrJ ßuJToJj :

IPjT KUsˆJj iotpJ\T FA GKfPyqr KjªJ TPrPZj, ßTjjJ FaJ fÀe-fÀeLPhr QjKfT YKr© jÓ TPrÇ lPu ßrJPo FA k´gJ mº TrJ y~Ç fPm kPr FKa @mJPrJ YJuM y~ pUj kKÁoJ KTZM ßhPv ÈnqJPujaJAPjr mA' jJPo ßZJa ßZJa TKmfJr mA KmKâ ÊÀ y~ Ç Fxm mAPf gJTf ßk´Por TKmfJ pJ ßgPT kZªoPfJ ßmPZ KjP~ ßk´KoT-Pk´KoTJ FPT IjqPT ÊPnòJ KyPxPm kJbJfÇ KTnJPm ßk´Por KYKb KuUPf yPm, FA mAèPuJPf ßxxmS ßvUJPjJ yPfJÇ nJPuJmJxJr KhjPT xmJr TJPZ V´yePpJVq TrJr \jq @\TJu muJ yPò FaJ ÊiM ßk´KoTßk´KoTJPhr \jq j~, mrÄ oJ-mJmJ, nJA-PmJj, @®L~˝\j S mºMPhr \jqSÇ KT∂á mJ˜Pm @orJ TL ßhKU? FA Khmx fÀe-fÀeLrJ KTnJPm kJuj TPr? ßp pJr ßk´KoT-Pk´KoTJPT ÊPnòJ TJct ßh~, hJKo CkyJr ßh~, TUjS hM'\Pj KoPu Kj\tPj, TUjS hu ßmÅPi kJPTt, ßrP˜JrJÅ~ @`J, ßTT ßTPa FPT IjqPT UJAP~ ßh~, ßTJPjJ kJKatPf KVP~ jJrLkMÀPwr FTxPñ jJY-VJj TPr, ßjvJ TPr IgtJ“ kKÁoJ xÄÛíKfr UJrJk pJ pJ @PZ, fJ ChÃJP∂r oPfJ FKhj jTu TrJ y~Ç FTmJPrr \jqS KT FA fÀe-fÀeL S fJPhr IKnnJmTPhr oPj nJmjJ @Px ßp, AxuJPo jJrLkMÀPwr FA ImJi ßouJPouJ Qmi j~? FA KjutöfJ fJPhr ßTJPjJ TÀe kKreKfr KhPT KjP~ ßpPf kJPr? @uäJy mPuPZj, ßfJorJ k´TJPvq mJ ßVJkPj ßyJT, IvJuLj TJP\r TJPZS ßpS jJ (xNrJ @j'@o; 6

: 151)Ç nJPuJmJxJ KhmPx ßk´KoT-Pk´KoTJ pUj k´TJPvq mJ Kj\tPj WKjÔ yPm, fUj FA KjutöfJPT C“xJy KhPf fJPhr xñL yPm v~fJjÇ KjutöfJ @\ oMxuoJjPhr oPiq n~JmynJPm ZKzP~ kPzPZÇ @uäJyr rJxNu mPuPZj, ÈvJuLjfJ BoJPjr IÄvÇ xm iPotrA ßTJPjJ jJ ßTJPjJ QmKvÓq @PZ, AxuJPor QmKvÓq vJuLjfJPmJi'Ç @orJ ßpj FaJ nMPu jJ pJA S nJPuJmJxJ KhmPx KjutöfJr k´KfPpJKVfJ~ ßoPf jJ CKb Ç 24/365 : xKfq pKh oJ-mJmJ, @®L~˝\Pjr \jq KTZM TrPf YJj, fJ TrPf yPm x¬JPyr xJf mJ mZPrr k´KfKa Khj; KjKhtÓ ßTJPjJ Khj-fJKrU KyxJm TPr j~Ç fJZJzJ, xmPYP~ ßpaJ nP~r mqJkJr fJ yu FA nJPuJmJxJ mJ nqJPu≤JA¿ ßc'r oNPu rP~PZ KvrT- pJ AxuJPo xmPYP~ mz kJkÇ @uäJy mPuj : ßp ßTC @uäJyr vKrT TrPu KjÁ~A @uäJy fJr \jq \JjúJf KjKw≠ TrPmj S fJr @mJx \JyJjúJo (xMrJ oJK~hJy : 5 : 72)Ç rJxNu mPuPZj : ßTC pKh @kj oJP~r xPñ mqKnYJr TPr, fJyPuS ßx FTKhj ßmPyvPf pJPm pKh KvrPTr kJk jJ TPrÇ TMlrL KmvõJx S IvJuLjfJ~ nrJ nJPuJmJxJr Khj oMxuoJjPhr \jq ßTJPjJ C“xm yPf kJPr jJÇ @uäJyr rJxNu mPuPZj, oMxuoJjPhr C“xm hMAKa- Bh-Cu-Klfr S Bh-Cu @\yJ Ç nJPuJmJxJr Khj kJuPjr jJPo ßTJPjJ IvJuLj TJP\ @orJ ßpj \KzP~ jJ kKz, ßx \jq AjvJ@uäJy Kj\ Kj\ krTJPur ˝JPgtA xmJA xfTt gJTmÇ

13)Ç ÈPy Kk´~ kM©! xJuJf TP~o TPrJÇ' (xNrJ ßuJToJj : 17)Ç xm @oPur oNu yPuJ xJuJfÇ fJA KvÊTJu ßgPT jJoJ\ TJP~Po Inq˜ yS~Jr CP¨Pvq rJxNuMuäJy xJ: mPuj, ÈPfJorJ ßfJoJPhr x∂Jj-x∂KfPT jJoJ\ @hJ~ TrPf @Phv TPrJ, pUj fJrJ xJf mZPr khJkte TPrÇ @r jJoJP\r \jq fJPhr vJxj TPrJ, pUj fJrJ hv mZr m~Px CkjLf y~Ç' (@mM hJCh)Ç È(Py ßZPu) x“ TJP\r @Phv ßhPm, Ix“ TJP\ mJiJ ßhPm FmÄ Kmkh@kPh QiptiJre TrPmÇ FaJA hí| xïP·r TJ\Ç' (xNrJ ßuJToJj : 17)Ç ÈIyïJrmvf fMKo oJjMwPT ImùJ TrPm jJ FmÄ kíKgmLPf C≠fnJPm KmYre TrPm jJÇ TJre @uäJy

ßTJPjJ C≠f, IyïJrLPT kZª TPrj jJÇ' (xNrJ ßuJToJj : 18)Ç ÈfMKo khPk TrPm xÄpfnJPmÇ FmÄ fMKo ßfJoJr T£˝r KjYM TrPm, ˝Prr oPiq VJiJr ˝rA xmtJPkJ Ik´LKfTrÇ' (xNrJ ßuJToJj : 19)Ç x∂JjPhr Qvvm ßgPTA xJoJK\T rLKfjLKf KvJhJPjrPP © y\rf ßuJToJPjr F 9Ka jKxyPfr èÀfô IkKrxLoÇ kJKrmJKrTnJPm pKh @orJ FèPuJr KnK•Pf fJPhr KvKf TPr VPz fMuPf kJKr, fJyPu fJrJ FTKhj KkfJoJfJr ßYJU \MzJPm, ßjfífô-TftíPfô, ùJPjèPe S jLKf-@hPvt KmPvõr ßVRrmo~ @xj uJn TrPf xo yPmÇ PuUT : k´mºTJr

F x¬JPyr

jJoJPpr xo~xNYL IJu IJTxJ oxK\h

21 ßlms∆~JrL, ÊâmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

05-47 KoKja 12-18 KoKja 03-36 KoKja 05-31 KoKja 06-48 KoKja

22 ßlms∆~JrL, vKjmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

05-45 12-18 03-37 05-33 06-50

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

23 ßlms∆~JrL, rKmmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

05-43 12-18 03-39 05-35 06-52

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

24 ßlms∆~JrL, ßxJomJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

05-41 12-18 03-40 05-37 06-54

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

25 ßlms∆~JrL, oñumJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

05-39 12-18 03-42 05-38 05-56

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

26 ßlms∆~JrL, mMimJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

05-37 12-18 03-44 05-40 06-58

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

27 ßlms∆~JrL, mOy¸KfmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

05-35 12-17 03-45 05-42 06-59

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja


34 IJ∂\tJKfT

21 - 27 February 2014 m SURMA

@AKj k´KfÔJPjS ßVJkj kMKfPjr jfMj mC jfMj Wr? j\rhJKr YJuJ~ FjFxF 17 ßlms∆~JKr - oJKTtj \JfL~ ßVJP~ªJ xÄ˙J FjFxF FmÄ Fr IPˆsuL~ xyPpJVL xÄ˙JèPuJr ßVJkj j\rhJKr TotxNKY ßgPT ßryJA kJ~Kj @AKj k´KfÔJjSÇ FTKa k´nJmvJuL xÄmJhkP© Vf vKjmJr k´TJKvf FT k´KfPmhPj Foj fgqA \JjJPjJ yP~PZÇ Imvq j\rhJKrr KvTJr SA oJKTtj @AKj k´KfÔJPjr kKrY~ k´TJv TrJ y~KjÇ FjFxFr xJPmT YMKÜKnK•T TotL FcS~Jct ß˚JPcPjr lJÅx TrJ ßVJkj FT jKgr mrJf KhP~ hq KjCA~Tt aJAox mPuPZ, pMÜrJPÓsr xPñ mJKe\qKmPrJi KjP~ FTKa KmPhKv xrTJPrr xPñ @uJk-@PuJYjJ YuJr xo~ @AKj k´KfÔJjKar Skr SA j\rhJKr YJuJPjJ y~Ç Fr

Skr j\rhJKr YJuJ~ FjFxFr xyPpJVL ßVJP~ªJ xÄ˙J IPˆsKu~Jj KxVjqJu cJAPrÖPraSÇ 2013 xJPur ßlms∆~JKrPf ßVJkj jKgr mrJf KhP~ k´KfPmhPj muJ y~, APªJPjKv~Jr xrTJr SA mJKe\q @PuJYjJ~ @AKj xyJ~fJ ßkPf k´KfÔJjKar vreJkjú yP~KZuÇ

IPˆsKu~Jr ßVJP~ªJ xÄ˙JKa APªJPjKv~J S oJKTtj @AKj k´KfÔJPjr TotTftJPhr TPgJkTgjxy kMPrJ mJKe\q @PuJYjJ~ fJr IQmi j\rhJKr YJuJPjJr Kmw~ FjFxFPT @PVnJPVA \JjJ~Ç F ZJzJ xÄ˙JKa xÄVíyLf fgq KmKjoP~rS k´˜Jm ßh~Ç P˚JPcPjr lJÅx TrJ ßVJkj jKgPf @AKj k´KfÔJjKar kKrY~ k´TJv TrJ y~KjÇ fPm KvTJPVJ-KnK•T FTKa @AKj k´KfÔJPjr TotTftJ ßo~Jr msJCj mJKe\q KjP~ ßxA xo~ APªJPjvL~ xrTJPrr krJovtT KyPxPm TJ\ TrKZPujÇ Imvq fJÅr oMUkJ© @Aj\LmL cMP~j ßuaj FA Umr KjP~ ßTJPjJ o∂mq TrPf rJK\ yjKjÇ

rJ\jLKf ßgPT xPr hJÅzJPuj oMTfJhJ 17 ßlms∆~JKr - oMTfJhJ @uxhr ArJPTr Kv~J xŒ´hJP~r k´nJmvJuL ßjfJ oMTfJhJ @uxhr rJ\jLKf ßgPT xPr hJÅzJPjJr ßWJweJ KhP~PZjÇ xJPmT ßk´KxPc≤ k´~Jf xJ¨Jo ßyJPxPjr vJxjJoPur ImxJPjr kr ArJPTr rJ\jLKfPf èÀfôkNet nNKoTJ rJPUj @uxhrÇ @u-xhPrr FTKa KuKUf KmmOKf Vf ßrJmmJr k´TJKvf y~Ç FPf KfKj mPuj, FUj ßgPT KfKj xm irPjr rJ\jLKf ßgPT xPr hJÅzJPjJr ßWJweJ KhPòjÇ xrTJPrr mJAPr mJ ßnfPr FmÄ kJutJPoP≤r ßTJPjJ TJptâPo KfKj pMÜ gJTPmj jJÇ

ßoJKh TUjS YJ S~JuJ KZPuj jJ : kqJPau 17 ßlms∆~JKr - KmP\Kkr k´iJjoπL khk´JgtL jPrªs ßoJKh TUjS YJ S~JuJ KZPuj jJ, KfKj ßTJgJS YJ KmKâ TPrjKjÇ ybJ“ TPr fJr F YJ-KmPâfJ kKrY~ ßnJa xÄV´Pyr jJaT ZJzJ Ijq KTZM j~Ç fJr @xu kKrY~ yPò TqJK≤j KbTJhJrÇ vKjmJr FT KmmOKfPf F TgJ mPuj TÄPV´Pxr ß\Ôq ßjfJ ßxJKj~J VJKºr rJ\QjKfT xKYm @yPoh kqJPauÇ ˝rJ\ TMY rqJKuPf jJVKrT IKiTJr TotL uJuK\ ßhvJA Fr ßjfíPfô vfJKiT oJuiJrL xŒ´hJP~r ßuJT TÄPV´Px ßpJVhJj TrPf FPu KfKj ßoJKhr KjmtJYj-kNmt @YrPer xoJPuJYjJ TPrjÇ KfKj mPuj, KjmtJYPjr @PV \jxogtj uJPnr \jq ßoJKh Fxm jJaT TrPZjÇ FZJzJ KfKj ßoJKhr è\rJa oPcPu xoJPuJYjJ TPrjÇ ßoJKhr kã ßgPT xrhJr kqJPaPur KmvJu nJÛpt ‰fKrr mqJkJrKaPTS k´iJjoπL yS~Jr KxÅKz KjotJe KyPxPm @UqJK~f TPrj KfKjÇ

@r fJÅr rJ\QjKfT @PªJuPjr xm TJptJu~S mº TPr ßhS~J yPmÇ fPm xoJ\TuqJe, VeoJiqo S KvãJKnK•T TJptâo ImqJyf gJTPmÇ ArJPTr kJutJPo≤ KjmtJYPjr hMA oJx @PV @u-xhr rJ\jLKf fqJPVr ßWJweJ KhPujÇ fJÅr rJ\QjKfT huKa mftoJPj oKπxnJ~ Z~Ka kPh rP~PZÇ 325 xhPxqr kJutJPoP≤ fJÅr hPur 40 xhxq rP~PZjÇ @uxhPrr ßWJweJKa xJoK~T jJKT ˙J~L fJ I¸ÓÇ fJÅr ßjfífôJiLj @PªJuPjr TotL-xogtPTrJS F ßWJweJ~ KmK˛f yP~PZjÇ @u-xhPrr rJ\QjKfT \LmPjr

mqJK¬ FT hvPTr KTZM ßmKvÇ 2003 xJPu ArJPT oJKTtj ßjfífôJiLj hUuhJr mJKyjLr yJouJr TPbJr xoJPuJYjJ TPr @PuJYjJ~ FPxKZPuj KfKjÇ oMTfJhJ kPr rJ\jLKfPf ßpJV ßhj FmÄ kJutJPo≤ S oKπxnJ~ fJÅr k´nJm k´KfÔJ TrPf xogt yjÇ

17 ßlms∆~JKr - rJKv~Jr ßk´KxPc≤ näJKhKor kMKfPjr jfMj KmP~ KjP~ \·jJ-T·jJr yJS~J FUjS ImqJyf rP~PZÇ FrA oPiq fJr mJºmL K\ojqJˆ FKujJr yJPf ÈKmP~r @ÄKa' ßhUJ ßVPZÇ FTKa KaKn IjMÔJPj fJr yJPf F @ÄKa ßhUJ pJ~Ç Umr ßcAKu ßoAu'rÇ FmJr vLfTJuLj IKuKŒT yPò rJKv~Jr ßvJKYPfÇ SUJPj KvÊPhr FTKa APn≤ CkPnJV TrKZPuj YqJKŒ~j K\ojqJˆ FKujJ TJmJP~nJÇ fUj 30 mZr m~xL FA xMªrLr yJPf @ÄKa irJ kPz KaKn TqJPorJ~Ç FPf @PuJYjJr ^z CPb A≤JrPja hMKj~J~Ç FKhPT, kMKfPjr yJPfS KmP~r @ÄKa ßhUJ pJ~Ç Vf x¬JPy KoxrL~ k´KfrãJ oπLr xPñ @PuJYjJr xo~ fJr yJPf @ÄKa ßhUJ KVP~KZuÇ Vf \MPj ˘L uMiKouJ KcPnJxt ßhj 61 mZr m~xL FA ßuRy oJjmPTÇ fUj FTaJ ßmsT@k kJKatrS @P~J\j TPrKZPuj fJrJÇ Fr @PV Vf ßxP¡’Pr K\ojqJˆ TJmJP~nJr xPñ Imvq KmP~r TgJ I˝LTJr TPr ßâoKujÇ fUj kMKfPjr xmPYP~ TKbj k´Kfkã TqJKrxoqJKaT ßjfJ @PuPéA jJnJujJA aMAa TPrKZPuj, È@oJPT muJ

yP~PZ @\PT jJKT kMKfj S TJmJP~nJ KmP~ TrPf pJPòjÇ @AnJr oPb F KmP~ yPm...Ç' KT∂á fUj kMKfPjr oMUkJ© KhKoK© ßkxTn FaJ I˝LTJr TPrjÇ kMKfj rJ\jLKfKmh FmÄ xJÄmJKhTPhr KjP~ FTKa @∂\tJKfT TjlJPr¿ TrKZPujÇ fJr xyTotLrJ Imvq mJrmJr FA xŒPTtr TgJ I˝LTJr TPr FPxPZjÇ

KmvõmJxLr k´Kf \j ßTKrr @øJj

\umJ~M kKrmftPjr KmÀP≠ uzJAP~ xKâ~ ßyJj

17 ßlms∆~JKr - \j ßTKr\umJ~M kKrmftPjr KmÀP≠ uzJAP~ ImhJj rJUJr \jq Kmvõ xŒ´hJP~r k´Kf @øJj \JKjP~PZj APªJPjKv~J xlrrf pMÜrJPÓsr krrJÓsoπL \j ßTKrÇ Vf ßrJmmJr \JTJftJ~ FT nJwPe KfKj mPuPZj, FaJ FUj ‰mùJKjTnJPm k´oJKef, \umJ~M kKrmftj ÊiM kKrPmPvr \jq ÉoKT yP~ hJÅzJ~Kj, fJ Kmvõ IgtjLKfr \jqS ÉoKTÇ \j ßTKr mPuj, \umJ~M kKrmftPjr xmPYP~ n~Jmy kKreJo ßrJi TrJr xo~ FUPjJ @PZÇ fPm ßxA xo~ lMKrP~ @xPZÇ \umJ~M kKrmftPjr \jq xmPYP~ ßmKv hJ~L KV´jyJCx VqJxÇ @r FA VqJx KjVtoj TrJ ßhPvr fJKuTJ~ xmJr SkPr pMÜrJÓs S YLjÇ ßhv hMKa Vf vKjmJr FT ßpRg KmmOKfPf FA VqJx KjVtoj TKoP~ @jJr \jq @rS ßmKv ßYÓJ TrJr k´Kfv´∆Kf KhP~PZÇ oJKTtj krrJÓsoπL mPuj, FA hMKa ßhPvr k´Kfv´∆Kf ßhS~Jr Igt FA j~, IjqPhr @r KTZM TrJr hrTJr ßjAÇ KV´jyJCx VqJx To KjVtojTJrL ßhvèPuJ IfLPf ßp nMu TPrPZ, ßxA nMu ßpj fJrJ @r jJ

TPrÇ Vf mOy¸KfmJr hKãe ßTJKr~J KhP~ FKv~Jr FA IûPu xlr ÊÀ TPrj \j ßTKrÇ ßxUJj ßgPT KfKj pJj YLPj, Fr kr APªJPjKv~JÇ ACPrJk S oiqk´JPYqr Skr èÀfô TKoP~ FKv~Jr FA IûPur KhPT ßmKv j\r ßhS~Jr krrJÓsjLKf 2012 xJPu ÊÀ TPrj oJKTtj ßk´KxPc≤ mJrJT SmJoJÇ ßxA jLKfr IÄv KyPxPmA SmJoJ k´vJxPjr krrJÓsoπLr FA xlrÇ Vf PrJmmJr \JTJftJ~ ßhS~J nJwPe \j ßTKr \umJ~M kKrmftPjr lPu FKv~Jr ßhvèPuJr KmkPhr KmwP~ ß\Jr ßhjÇ FTA xPñ Kmvõ IgtjLKfPf Fr k´nJm S Kmvõ xrmrJymqm˙Jr Skr x÷Jmq n~ÄTr k´nJm KjP~S KfKj TgJ mPujÇ @VJoL mZr \umJ~M kKrmftjKmPrJiL FTKa @∂\tJKfT YMKÜPf oiq˙fJ TrJr AòJr TgJ \JjJj oJKTtj krrJÓsoπLÇ SA YMKÜPf pMÜrJÓsxy Ijq ßhvèPuJr \LmJvì \ôJuJKjr hNwe ToJPjJr IñLTJr gJTPf kJPrÇ

TJPYr UJÅYJ~ oMrKxPT @hJuPf @jJ~ k´KfmJh @Aj\LmLr, ÊjJKj ˙KVf 17 ßlms∆~JKr - TJPYr UJÅYJ~ TPr KoxPrr ãofJYMqf ßk´KxPc≤ ßoJyJPoh oMrKxPT @hJuPf @jJ~ @Aj\LmLPhr k´KfmJPhr oMPU ˙KVf TrJ yP~PZ fJr KmÀP≠ @jJ xπJxmJh S è¬YrmOK•r oJouJr ÊjJKjÇ ßrJmmJr oMrKxPT TJPYr KjrJk•J mJPx TPr @hJuPf yJK\r TrJr k´KfmJPhA oMrKxr @Aj\LmLrJ @hJuf ßgPT S~JT@Ca TPrjÇ FrkrA KmYJr ˙KVf TrJ y~Ç ßumJjj S KlKuK˜Pjr AxuJok∫L xv˘ V´∆Pkr xPñ KoKufnJPm KoxPrr Inq∂Pr xπJxL yJouJ YJuJPjJ FmÄ wzpPπr IKnPpJPV KmYJPrr \jq oMrKxPT FKhj @hJuPf yJK\r TrJ y~Ç FKhPT ÊjJKj YuJr KhPjA KxjJAP~ FTKa aMqKrˆ mJPx ßmJoJ yJouJ~ Kfj ßTJrL~xy YJr\j Kjyf yP~PZjÇ fgqxN© : KmKmKx, @u-\JK\rJ, r~aJxt, ßk´xKaKn msJhJrÉc ßjfJ oMrKxPT ßrJmmJr KoxPrr mMÀ\ @u-@rJm TJrJVJr ßgPT TzJ KjrJk•Jr oiqKhP~ ßyKuT¡JrPpJPV TJ~PrJr kMKuv FTJPcKoPf ˙JKkf @hJuPf yJK\r TrJ y~Ç fJr xPñ IKnpMÜ @PrJ 35 msJhJrÉc ßjfJPTS FTxPñ yJK\r TrJ y~Ç fJPhr KmÀP≠

è¬YrmOK• S xπJxL yJouJr wzpPπr IKnPpJPV KmYJr IjMKÔf yPòÇ ÊjJKjr ÊÀPfA oMrKxr @Aj\LmLrJ xm IKnpMÜPT TJPYr ‰fKr xJC¥k´Ml UJÅYJ~ mKª TPr rJUJ~ @kK• ßfJPujÇ fJrJ mPuj, FPf fJrJ (oMrKx) @hJuPfr TJptâo ÊjPf kJrPmj jJ, pJ @Aj KmÀ≠Ç KT∂á @hJuf \JjJ~, fJPhr ßycPlJPj KmYJrTJpt ßvJjJPjJr mqm˙J TrJ yP~PZÇ KT∂á oMrKxr @Aj\LmLrJ TJPYr UJÅYJ~ @xJKo ßrPU ÊjJKjPf IÄv KjPf rJK\ jJ yP~ S~JT@Ca TPrjÇ Frkr ßrJmmJPrr ÊjJKj ˙KVf ßWJweJ TPr @hJufÇ ßrJmmJr oMrKxr KmÀP≠ 2012 xJPur KcPx’Pr xrTJrKmPrJiL KmPãJPn 10 KoxrL~ Kjyf yS~Jr IKnPpJPVr ÊjJKj IjMKÔf yS~Jr TgJ KZuÇ IKnPpJV k´oJe yPu oMrKxxy xÄKväÓ msJhJrÉc ßjfJPhr oOfMqh§ S ßh~J yPf kJPrÇ KoxPrr ßxjJ xoKgtf I∂mtftL xrTJr xJPmT FA ßk´KxPcP≤r KmÀP≠ ßoJa YJrKa IKnPpJPV KmYJr IjMÔJj TrPZÇ mftoJj oJouJKaPf yfqJ S xKyÄxfJ~ Aºj ß\JVJPjJr kJvJkJKv fJr KmÀP≠

KmPhKv xv˘ ßVJÔLr xPñ KoxPrr KmÀP≠ wzpPπr IKnPpJV rP~PZÇ FA KmPhKv xÄVbjèPuJ yPò ßumJjPjr Ky\mMuäJy& S KlKuK˜Pjr VJ\J CkfqTJ vJxjTJrL yJoJxÇ F ZJzJS KoxrL~ @hJuf oMrKxPT @hJuf ImoJjjJ TrJ, yJoJPxr xPñ KoPu ß\u nJXJr wzpπ S 2011 xJPu ßoJmJrTKmPrJiL @PªJuPjr xo~ FT TJrJ-TotTftJ yfqJr IKnPpJPV IKnpMÜ TPr KmYJPrr oMPUJoMKU TPrPZÇ Fr @PVS TP~TmJr oMrKxPT Ijq oJouJ~ @hJuPf yJK\r TrJ yP~KZuÇ oMrKx @hJuPf KjP\PT FUPjJ KoxPrr ‰mi ßk´KxPc≤ hJKm TPr @hJuPfr ‰mifJ KjP~ k´vú fMPuPZjÇ KfKj Fr @PVr yJK\rJr xo~ mPuj, ÈPk´KxPc≤PT ßTj FTKa ßjJÄrJ WPr mKª TPr rJUJ yPm?' oMrKxr KmÀP≠ Fxm IKnPpJVPT fJr xogtTrJ mrJmrA rJ\QjKfT CP¨vqk´PeJKhf KyPxPm IKnKyf TPr @xPZjÇ ßrJmmJr fJr KmÀP≠ FA KmYJrPT rJ\QjKfT CP¨vqk´PeJKhf mPu IKnKyf TPrj @PoKrTJr \K\t~J KmvõKmhqJuP~r AKfyJPxr IiqJkT

@mhMuäJy @u-@Kr~JjSÇ fJr oPf, KoxPrr FA xo~aJ UMm ßmKv rJ\QjKfTnJPm KmnÜ FmÄ FA IKnPpJVèPuJS rJ\QjKfTÇ KfKj @u\JK\rJPT mPuj, F\jqA FUj kpt∂ fJA ßTJPjJ k´oJe Ck˙Jkj TrJ y~KjÇ oMrKxr KmYJrTJpt ˝JnJKmT KmYJr S @Ajk´P~JPVr k´Kâ~Jr I∂ntMÜ j~ mPu o∂mq TPr @Kr~Jj mPuj, ÈÊjJKjPf KoxrL~ xrTJr YJJAPm, @PVr xrTJrPT IQmi TPr ßhUJPf FmÄ KoxrL~Phr oPiq FTKa vKÜvJuL \JfL~fJmJh k´YJr TrPfÇ' CPuäUq, KoxPr msJhJrÉPcr ßk´KxPc≤ oMrKxPT Vf mZPrr 3 \MuJA ãofJYMqKfr kr ßgPTA huKar Skr ßxjJxoKgtf I∂mtftL xrTJr mqJkT hoj-kLzj YJKuP~ @xPZÇ yJ\JPrr ßmKv ßuJT Kjyf yS~Jr kJvJkJKv yJ\Jr yJ\Jr msJhJrÉc ßjfJTotLPT ßV´¬Jr TrJ yP~PZ FmÄ xÄVbjKaPT KjKw≠ TrJ yP~PZÇ oMrKx xogtTPhr IKnPpJV, xrTJr hPur ßjfJPhr KogqJ IKnPpJPV KmYJr TPr msJhJrÉPcr @PªJujPT hoJPf YJAPZÇ


xJãJ&TJr 35

SURMA m 21 - 27 February 2014

v´LuÄTJr pM≠JkrJi gJAuqJP¥ xÄTa fhP∂ rJKv~Jr ßnPaJ @PªJuj YJKuP~

16 ßlms∆~JKr - v´LuÄTJ~ 26 mZPrr VíypMP≠r ßvw KhPT xÄWKaf pM≠JkrJPir KmwP~ @∂\tJKfT fhP∂r ßp @øJj \JKjP~PZ kKÁoJ Kmvõ fJPf xJzJ jJ ßh~Jr TgJ xJl \JKjP~ KhP~PZ rJKv~JÇ 2009 xJPu v´LuÄTJr xrTJKr mJKyjL SA pMP≠ \~uJn TPrÇ v´LuÄTJr oJjmJKiTJr kKrK˙Kf KjP~ pMÜrJÓs S pMÜrJP\qr CPÆPVr oPiq rJKv~Jr FT ß\qÔ TNajLKfT mPuj, pMP≠r xoP~r VeyfqJ KjP~ @∂\tJKfT fhP∂r CPhqJV KjPu ßxaJ kr¸rKmPrJiL yPf kJPrÇ rJKv~Jr krrJÓs oπeJuP~r oJjKmT xyJ~fJ S oJjmJKiTJr KmnJPVr kKrYJuT @jJPfJKu KnPÖJPrJn ÊâmJr hMKhPjr TuP’J xlr ßvPw F TgJ mPujÇ pMÜrJÓs S pMÜrJ\q \JKjP~PZ, oJPYt fJrJ \JKfxÄPWr oJjmJKiTJr TJCK¿Pur TJPZ F mqJkJPr FTKa fh∂ TrJr @øJj \JjJPf kJPrÇ VíypMP≠ ßp xm ßxjJ xhxq VeyfqJr xPñ \Kzf KZPuj fJPhr vJK˜ ßh~Jr \jq \JKfxÄW Fr @PV hMmJr v´LuÄTJ xrTJrPT @øJj \JKjP~PZÇ FKhPT oJjmJKiTJr kKrxÄUqJj KjP~ pMÜrJPÓsr xoJPuJYjJr \mJPm F oJPxr ÊÀPf v´LuÄTJ FPT FPTmJPrA nJrxJoqyLj mPu CKzP~ KhP~PZÇ \JKfxÄPWr FTKa hu muPZ, VíypMP≠r ßvw TP~T oJPx k´J~ 40 yJ\Jr oJjMwPT yfqJ TrJ yP~PZ, pJPhr IKiTJÄv KZPuj fJKoPur ßmxJoKrT oJjMwÇ pKhS SA xo~ Cn~kãA VeyfqJ YJKuP~PZÇ fPm ßxjJmJKyjLr ßVJuJmwtPe IKiT oJjMw Kjyf yP~PZÇ fhP∂r KmwP~ KnPÖJPrJn mPuj, @∂\tJKfT fh∂ yPu ßxUJj ßgPT nJPuJ KTZM ßmKrP~ @xPm jJÇ IKiTJÄv ßãP©A ßhUJ ßVPZ VíypMP≠r xo~ xÄWKbf VeyfqJr \jq KbT ßTJj kã hJ~L ßxaJ ßmr TrJ UMmA TKbjÇ FZJzJ oPÛJ oPj TPr \JKfxÄPWr oJiqPo F KmwP~r xoJiJj ßUJÅ\J v´LuÄTJr Inq∂rLe mqJkJPr y˜PãPkr vJKou yPf kJPrÇ YLjS F x¬JPyr ÊÀPf \JKjP~ KhP~PZ fJrJ oJjmJKiTJr KmwP~ CPÆPVr I\MyJf fMPu v´LuÄTJr Inq∂rLe KmwP~ y˜PãPkr KmPrJKifJ TrPmÇ

AKgSKk~Jr KmoJj KZjfJA, ß\PjnJ~ Imfre

18 ßlms∆~JKr - xMA\JruqJP¥r ß\PjnJ~ KmoJjmªPr AKgSKk~Jr KZjfJA yS~J CPzJ\JyJP\r pJ©LPhr jJKoP~ @jPZj kMKuv xhxqrJÇ F xo~ pJ©LrJ hMA yJf SkPr fMPu CPzJ\JyJ\ ßgPT ßjPo @Pxj Ç FFlKkAfJKur ßrJoVJoL AKgSKk~Jr pJ©LmJyL FTKa CPzJ\JyJ\ KZjfJA yP~PZÇ kPr 17 ßlms∆~JKr, ßxJomJr ß\PjnJ KmoJjmªPr SA CPzJ\JyJ\ ImfrPe mJiq TPrPZ xMA\JruqJP¥r kMKuvÇ F WajJ~ CPzJ\JyJP\r xyTJrL kJAuaPT ßV´¬Jr TrJ yP~PZÇ xMA\JruqJ¥ kMKuPvr oMUkJ© KâPˆJKl ßlJKatx \JjJj, AKgSKk~J xrTJPrr CPzJ\JyJ\ xÄ˙J AKgSKk~Jj F~JruJAjPxr lîJAa AKa702 AKgSKk~Jr rJ\iJjL @K¨x @mJmJ ßgPT AfJKur ßrJPo pJKòuÇ kPg CPzJ\JyJ\Ka KZjfJAP~r TmPu kPzÇ xMAx kMKuv ß\PjnJr ˙JjL~ xo~ ßxJomJr xTJu Z~aJ~ ßxA CPzJ\JyJ\ ImfrPe mJiq TPrÇ KZjfJATJrLPTS ßV´¬Jr TrJ y~Ç KfKj @rS \JjJj, KZjfJA yS~J CPzJ\JyJ\ ImfrPer xPñ xPñ KmoJjmªr mº ßWJweJ TrJ y~Ç FUj kKrK˙Kf kMPrJkMKr Kj~πPe rP~PZÇ P\PjnJ KmoJjmªPrr k´iJj KjmtJyL TotTftJ (KxAS) rmJat Kcuj \JjJj, xyTJrL kJAua CPzJ\JyJ\ KZjfJAPYÓJr TgJ ˝LTJr TPrPZjÇ oNu kJAua ßvRYJVJPr ßVPu xyTJrL kJAua mJAPr ßgPT ßvRYJVJr mº TPr ßhjÇ kPr KfKj CPzJ\JyJP\r Kj~πe ßjjÇ xMA\JruqJP¥ ÈrJ\QjKfT @v´~ ßkPfA' KmoJj KZjfJAP~r ßYÓJ TPrj mPu hJKm TPrj xyTJrL kJAuaÇ AKgSKk~Jj F~JruJAjPxr kã ßgPT ßhS~J FT KmmOKfPf \JjJPjJ y~, CPzJ\JyJP\r xm pJ©L xM˙ S KjrJkPh @PZjÇ KmmOKfPf muJ y~, ßmJK~Ä 767 CPzJ\JyJ\Ka ˙JjL~ xo~ rJf xJPz 12aJ~ ßrJPor CP¨Pv rS~JjJ y~Ç ßnJr xJPz YJraJ~ FKa ßrJPo ßkRÅZJPjJr TgJ KZuÇ k´fqãhvtL mqKÜrJ \JjJj, ß\PjnJ~ CPzJ\JyJ\Ka Imfre TKrP~ rJjSP~r FTk´JP∂ ßjS~J y~Ç kMKuv Fr YJrKhPT KWPr ßlPuÇ KmKnjú \ÀKr KmnJPVr TotLrJ VJKz KjP~ CPzJ\JyJP\r @vkJPv Im˙Jj ßjjÇ KTZMãe kr pJ©LPhr ßmKrP~ @xPf muJ y~Ç pJ©LrJ hMA yJf fMPu FPT FPT CPzJ\JyJ\ ßgPT ßmKrP~ @PxjÇ KasKmCj hq ß\PjnJ kK©TJr UmPr muJ y~, xMhJPjr @TJvxLoJ ßkKrP~ pJS~Jr xo~ CPzJ\JyJ\Ka KZjfJA TrJ y~Ç KZjfJAP~r TJre \JjJ pJ~KjÇ P\PjnJ KmoJjmªPrr SP~mxJAPa \JjJPjJ y~, 17 ßlms∆~JKr xTJPu KmoJjmªr ßgPT ßpxm lîJAa ZJzJr TgJ KZu, fJ mJKfu TrJ yP~PZÇ @r ßpxm lîJAa KmoJjmªPr Imfre TrJr TgJ KZu, fJ Ijq KmoJjmªPr ImfrPer KjPhtv ßhS~J yP~PZÇ

16 ßlms∆~JKr - gJAuqJP¥r xrTJrKmPrJiLrJ rJ\iJjL mqJÄTPT KmPãJn ImqJyf rJUJr mqJkJPr Ij|Ç kMKuv fJÅPhr yKaP~ KhPf k´˜MKf ÊÀ TrPuS 15 ßlms∆~JKr, vKjmJr fJÅrJ YuoJj TotxNKY k´fqJyJPr I˝LTíKf \JKjP~PZjÇ Imvq ÊâmJr FTKa xrTJKr h¬r ßgPT KmPãJn-TJrLPhr yKbP~ ßh~ kMKuvÇ k´iJjoπL AÄuJT KxjJS~J©Jr khfqJPVr hJKmPf Kfj oJPxr ßmKv xo~ iPr KmPãJn YuPZÇ KmPãJn hoPj Ff Khj xrTJr vKÜk´P~JV ßgPT Kmrf KZuÇ fPm FUj ImÀ≠ èÀfôkNet xrTJKr h¬rèPuJ ßgPT KmPãJnTJrLPhr yKaP~ ßhS~Jr khPãk KjPò kMKuvÇ ÊâmJr VnjtPo≤ yJCx ßgPT KmPãJnTJrLPhr CPòh TPr kMKuvÇ F xo~ kMKuvPT xJoJjq mJiJr oMPU kzPf y~Ç fPm mz irPjr ßTJPjJ xÄWwt y~KjÇ TJCPT ßV´¬Jr KTÄmJ @aT TrJ y~KjÇ Fr @PV yJCxKa k´J~ hMA oJx KmPãJnTJrLPhr Kj~πPe KZuÇ TP~T x¬Jy iPr ÈmqJÄTT vJacJCj' TotxNKYr IÄv KyPxPm rJ\iJjLr èÀfôkNet xÄPpJV xzT ImÀ≠ TPr ßrPUPZj KmPãJnTJrLrJÇ Fr @PV ßgPTA xrTJKr ßmv TP~TKa èÀfôkNet h¬r ImÀ≠ KZuÇ kMKuv FPT FPT ßxxm h¬r oMÜ TrPZÇ xrTJrKmPrJiL @PªJuPjr oMUkJ© @TJjJf

pJPmj AÄuJTKmPrJiLrJ

ßk´JolJj mPuj, È@oJPhr Ve-@PªJuj YuPZ, YuPmÇ kMKuKv IKnpJPj @orJ nLf jAÇ FUPjJ k´J~ xm TKa KmPãJnPTªs @oJPhr hUPu rP~PZÇ' 15 ßlms∆~JKr C•r mqJÄTPTr YJP~Ä S~J•JjJ FuJTJ~ FTKa xrTJKr ToPkä ßgPT KmPãJnTJrLPhr yKaP~ KhPf I∂f FT yJ\Jr 200 kMKuv FKVP~ pJ~Ç kPr hMA kPãr oPiq @\ ßrJmmJr xoP^JfJ ‰mbPT mxJr k´Kfv´MKfPf IKnpJj ßgPT Kmrf gJPT kMKuvÇ KmPrJiL @PªJuPjr ßjfJ xMPgk gJVxMmJPjr mrJf KhP~ mqJÄTT ßkJˆ-Fr FT UmPr muJ yP~PZ, AÄuJT khfqJV jJ TrJ kpt∂

xrTJPrr xPñ @r ßTJPjJ @PuJYjJ j~Ç Vf ÊâmJr xMPgk mPuj, È@Ko FTaJ Kmw~ ¸ÓnJPm \JKjP~ KhPf YJA, I∂mtftL xrTJPrr xPñ xoP^JfJr ßTJPjJ xMPpJV ßjAÇ @orJ y~ Km\~L ym, jJ y~ krJK\fÇ' gJAuqJP¥ KjmtJYjL k´Kâ~J xÄÛJPrr hJKmPf Vf mZPrr jPn’r ßgPT YuJ F KmPãJPn kOgT xÄWPwt AKfoPiq 10 \j Kjyf S vfJKiT mqKÜ @yf yP~PZjÇ KmPãJnTJrLPhr vJ∂ TrPf Vf KcPx’Pr kJutJPo≤ ßnPX @VJo KjmtJYPjr ßWJweJ KhP~KZPuj AÄuJTÇ 2 ßlms∆~JKr IjMKÔf SA KjmtJYj m\tj TPr KmPrJiLrJÇ

@PuJYjJ mqgt y~Kj - S~JKuh 18 ßlms∆~JKr - KxKr~Jr KmPrJiL hPur xPñ xrTJKr hPur KÆfL~ hlJ vJK∂ @PuJYjJ mqgt yP~PZ F TgJ ßhvKar krrJÓsoπL S~JKuh oM~JPuäo ßrJmmJr I˝LTJr TPr ß\Jr KhP~ mPuPZj, ß\PjnJ~ IjMKÔf @PuJYjJ~ ÈèÀfôkNet IV´VKf' yP~PZÇ Umr FFlKk'rÇ xMA\JruqJ¥ ßgPT ßhPv ßlrJr kr oM~JPuäo mPuj, ÈKÆfL~ hlJr F @PuJYjJ mqgt y~KjÇ fPm F mqJkJPr KmKnjú xÄmJh oJiqPor KmPväwe FmÄ l∑J¿ S KmsPaPjr krrJÓsoπLPhr o∂mq ßgPT KbT Fr KmkrLf @nJx kJS~J pJ~Ç' P\PjnJ~ KxKr~J xrTJr S KmPrJiL hPur oPiq KÆfL~ hlJ vJK∂ @PuJYjJ vKjmJr ßnPX pJS~J~ fífL~ hlJr @PuJYJr \jq ßTJPjJ fJKrU KjitJre TrJ pJ~KjÇ KxKr~Jr xrTJKr mJftJ xÄ˙J xJjJ kKrPmKvf KmmOKfPf oM~JPuäo mPuj, ÈKÆfL~ hlJr vJK∂ @PuJYjJ xŒjú TrJ FPãP© FTKa èÀfôkNet kP~≤Ç' KfKj mPuj, F @PuJYjJr oiq˙fJTJrL uJUhJr msJKyKo k´˜JKmf FP\¥J KxKr~J IjMPoJhj TPrPZÇ fJr k´˜JKmf FP\¥JKa KZu xKyÄxfJ S xπJxmJPhr KmÀP≠ pM≠ KmwP~Ç KfKj @rS \JjJj, @PuJYjJ mqgt y~KjÇ F

mqJkJPr @orJ ImqJyfnJPm ßp TgJ mPuKZ fJ I\tj TPrKZÇ @VJoLPf ß\PjnJ~ F FP\¥J KjP~ @PuJYjJ TrJ yPmÇ \JKfxÄW@rm uLV hNf msJKyKo @PuJYjJ ßnPX pJS~J~ hM”U k´TJv TPrjÇ fPm vKjmJr FT xÄmJh xPÿuPj KfKj ˝LTJr TPrj, Cn~ kã x÷Jmq nKmwq“ @PuJYjJr \jq FTKa FP\¥J KmwP~ xÿf yP~PZÇ KfKj \JjJj, x÷Jmq krmftL @PuJYjJ~ fJrJ k´gPo xKyÄxfJ S xπJxmJh KjP~ @PuJYjJ TrPmjÇ kPr fJrJ kptJ~âPo I∂mtftLTJuLj kKrYJujJ xÄ˙J (KaK\Km), \JfL~ k´KfÔJj FmÄ YNzJ∂ kptJP~ \JfL~ GTq S \JfL~ KmfTt KjP~ @PuJYjJ TrPmjÇ FKhPT KmsPaj, l∑J¿ S pMÜrJÓs @PuJYjJ ßnP˜ pJS~Jr \jq KxKr~J xrTJrPT hJ~L TPrÇ CPuäUq, fJrJ KxKr~J xrTJPrr KmÀP≠ F @PªJujPT xogtj \JKjP~ @xPZ FmÄ ßk´KxPc≤ mJvJr @u @xJhPT Kj~KofnJPm khfqJPV @øJj \JjJPòÇ fPm oM~JPuäo mPuj, ßTC pKh nJPm ßp KxKr~Jr oPfJ FTKa \Kau xoxqJ hs∆f xoJiJj yP~ pJPm fJyPu FKa yPm FTKa ÈÃJ∂' iJreJÇ mJvJrPT ãofJ~ rJUJ~ rJKv~JPT ßhJwJPrJk

P\PjnJ vJK∂ @PuJYjJ mqgt yS~Jr kr ßk´KxPc≤ mJvJr @u @xJhPT ãofJ~ gJTPf xyJ~fJ TrJr \jq rJKv~JPT hMPwPZj oJKTtj krrJÓsoπL \j ßTKrÇ APªJPjKv~Jr rJ\iJjL \JTJftJ~ FT xlrTJPu oñumJr xJÄmJKhTPhr F TgJ mPuj KfKjÇ vJK∂ @PuJYjJ ß\PjnJ-2 ÊÀ yP~KZu pMÜrJÓs S rJKv~Jr oJiqPoÇ pMÜrJÓs ßxUJPj KxKr~Jr KmPrJiL ß\JPar kPã @r rJKv~J xrTJPrr kPã KZuÇ KT∂á FA @PuJYjJr KÆfL~ kptJP~ fJ nKmwq“ xoP^JfJr kgPT IKjKhtÓ ßrPUA ßvw y~Ç Kl∑ KxKr~Jj @Kotr xJoKrT k´iJj mrUJ˜ KxKr~Jr mJvJr KmPrJiL KmPhsJyL Kl∑ KxKr~Jj @Kotr (FlFxF) xJoKrT k´iJj ß\jJPru ßxKuo AKhsxPT mrUJ˜ TrJ yP~PZÇ xrTJKr mJKyjLr KmÀP≠ YuoJj uzJAP~ xJŒ´KfT mqgtfJ S ßjfíPfôr IhãfJr TJrPe fJPT xKrP~ ßhS~J yP~PZ mPu hJKm TPrPZ KmPhsJyL xÄVbjKaÇ PrJmmJr A≤JrPjPa k´YJKrf FT KnKcS mJftJ~ muJ y~, FlFxF'r xJoKrT kKrwh ßxKuo AKhsPxr mhPu KmsPVKc~Jr @P»u @u AuJy @u mJKxrPT xJoKrT k´iJj KyPxPm KjP~JV KhP~PZÇ

ßTKj~J~ jJrLr KmKjoP~ oJZ! 18 ßlms∆~JKr - kKÁo ßTKj~Jr KnPÖJKr~J ysPhr fLPr ßjJñr TrJr \J~VJ ßkPf ßbuJPbKu TrPZ IPjT TJPbr ßjRTJÇ ßjRTJèPuJ ßfuJKk~J, oJèr IgmJ kJYt oJPZ nrkMrÇ fLms ßrJPhr oPiq ß\PurJ oJZ ßTjJr \jq xJKr ßmÅPi gJTJ IPkãoJe ßuJTPhr xPñ hrTwJTKw TrPZÇ ßâfJPhr ßmKvrnJVA jJrLÇ FrJ ß\PuPhr TJZ ßgPT oJZ KTPj UMYrJ mJ\JPr KmKâ TPr KTZMaJ uJn TPrÇ fPm ßTKj~Jr Inq∂Pr hKrhs IûuèPuJPf ß\Pu S jJrL ßâfJPhr oPiq oJZ ßTjJPmYJ~ xJiJref aJTJr ßujPhj y~ jJÇ FUJPj KmKjo~ oNuq yPò (jJrLr vrLr)Ç jJrLrJ oJPZr KmKjoP~ fJPhr vrLr KmKâ TrPZÇ FA mqm˙JKa ÈPxé lr Klx (oJPZr KmKjoP~ ßxé)' jJPo kKrKYfÇ ˙JjL~ nJwJ~ FPT muJ y~ È\JPmJ~J'Ç uMKx IKi~JP’J jJPor 35 mZr m~xL FT jJrL oJZ KTPj fJ TJaKZPujÇ KmimJ FmÄ 5 x∂JPjr \jjL FA jJrL mPuj, FUJPj jJrLPhr yJf-kJ mJÅiJÇ ÈoJPZr KmKjoP~ @oJPT ßxPé mJiq TrJ y~Ç TJre @oJr @r ßTJPjJ CkJ~ ßjA,' mPuj

uMKxÇ Èk´Kf x¬JPy @Ko xJiJre FT\j IgmJ hM'\j ß\Pur xPñ rJK© TJaJAÇ @oJr ßrJV yPf kJPr KT∂á @oJr ßfJ @r ßTJPjJ CkJ~ ßjAÇ @oJr x∂JjPhr ÛMPu kJbJPf yPòÇ \JPmJ~J FTKa UJrJk InqJxÇ' uMKxr FA FuJTJKaPf ßrJVmqJKi oyJoJrLr @TJPr ZKzP~ kzPZÇ FUJPj FAY@AKn xÄâoPer yJr k´J~ 15 vfJÄv, pJ \JfL~ Vz yJPrr k´J~ KÆèeÇ F\jq hJ~L ßxé lr Klx mJ \JPmJ~JÇ fJ xP•ôS FUJPj \JPmJ~J UMmA xJiJre mqJkJrÇ FUJPj IPjT ß\Pu @PZj pJrJ FnJPm KmKjo~ oNuq KjP~A UMKvÇ 26 mZr m~xL ßlKué IKYP~Ä mPuj, KfKj fJr KkfJr TJZ ßgPT C•rJKiTJr xNP© \JPmJ~J ßkP~PZjÇ KmmJKyf FA fÀe oJPZr KmKjoP~ x¬JPy Kfj jJrLr xPñ rJK© TJaJ~Ç KfKj \JjJj, IPjT xo~ jJrL ßâfJrJ oJZ KTPj 500 ßTKj~Jj KvKuÄ (480 aJTJ) jVh ßh~ FmÄ mJKT 500 KvKuÄ kKrPvJi TPr ßhy hJj TPrÇ ßlKué mPuj, È@Ko FA mqm˙JKa @oJr KkfJr TJZ ßgPT KvPUKZÇ KfKjS FTA TJ\ TrPfjÇ'


36 ßUuJiMuJ

21 - 27 February 2014 m SURMA

fLPr KVP~ cámPuJ frL ! oMyJÿJh vrLláöJoJj

mMmTJr ßrTct nJXPuj

uJKnPuKj 17 ßlms∆~JKr - ßrPjJ uJKnPuKjAjPcJr-@CaPcJr Ff Khj hMPaJ Kmvõ ßrTctA KZu ACPâKj~Jj ßkJu n KTÄmhK∂ xJK\tS mMmTJr hUPuÇ ImPvPw AjPcJPrr Kmvõ ßrTctKa yJfZJzJ yPuJ fJÅrÇ krÊ mMmTJr ßYJPUr xJoPjA fJÅr 21 mZPrr kMPrJPjJ ßrTctKa ßnPX KhPuj ßrPjJ uJKnPuKjÇ uJKnPuKjr TLKftr oJyJ®qaJ ßmPz pJPò @rS FTaJ TJrPeÇ lrJKx ßkJu nJr ßp ßrTctaJ ßnPX KhPuj mMmTJr ßhJPj“PÛAÇ 1993 xJPu FA ßhJPj“PÛA mMmTJ ßkKrP~KZPuj

6.15 KoaJrÇ mMmTJr CkK˙KfPf ßxA ßhJPj“PÛA uJKnPuKj k´go k´PYÓJPfA ßkPrJPuj 6.16 KoaJrÇ ßrTct yJfZJzJ yS~Jr xJãL ÊiM jj, jfMj ßrTctiJrLPT k´go IKnjªjS \JKjP~PZj @∂\tJKfT IKuKŒT TKoKar xhxq 50 mZr m~xL mMmTJA, È@orJ @jKªf, ßrTctaJ yPuJ FUJPjA, ßhJPj“PÛÇ @Ko FA ßZPuaJPT kZª TKrÇ @Ko KjKÁf FaJA ßvw j~, ßx @rS CÅYMPf ßkRÅZJPm FmÄ @rS IPjT IxJiJre xJluq fJr \jq IPkãJ TrPZÇ'

mMmTJr ßrTct ßnPX KhP~ ˝JnJKmTnJPmA uJKnPuKj CòôKxfÇ KT∂á k´go k´PYÓJPfA mJraJ 6.16 KoaJr CÅYMPf fMuPf muPuj ßTj? IKuKŒT ßxJjJ\~L uJKnPuKjr CòôKxf C•r, È@Ko 6.16 KoaJr fMuPf mPuKZ, TJre FaJA KZu xJK\tS mMmTJr ßrTct ßnPX ßhS~Jr \jq xmPYP~ nJPuJ \J~VJÇ' kPr mJraJ 6.21 KoaJr fMPu ßYÓJ TrPuS kJPrjKjÇ FTaM yfJvJS @PZÇ yJÅaMPf ßYJa kJS~J~ @VJoL oJPx ßkJuqJP¥r AjPcJr KmvõYqJKŒ~jKvk KoxS TrPf kJPrjÇ

@AKkFPur APo\ C≠JPr vYLj ßxRrn 17 ßlms∆~JKr - IPgtr ßlJ~JrJPZJaJ AK¥~Jj Kk´Ko~Jr uLPVr (@AKkFu) wÔ @xPr xmPYP~ mz ¸a-KlKéÄ ßTPuÄTJKrr WajJ KâPTaKmvõPT jJKzP~ KhP~KZuÇ ¸a-KlKéÄP~r TJrPe nJmoNKft pPgÓ ãMeú yP~PZ @AKkFPuÇ nJmoNKft kMjÀ≠JPr nJrfL~ KâPTa ßmJct ßYÓJr ßTJPjJ ToKf rJUPZ jJÇ APo\ C≠JPr nJrfL~ ßmJct FmJr xJPmT IKijJ~T ßxRrn VJñMuL FmÄ xhq ImxPr pJS~J ÈnJrfrfú' vYLj ßa¥MuTJPrr ÆJr˙ yP~PZÇ YuKf mZr IjMKÔf yPf pJS~J @AKkFu'r x¬o @xPrr @PV nJrfL~ ßmJct ÈKTîj @AKkFu' jJPo FTKa k´YJrJKnpJj ÊÀ TrPf pJPòÇ FPf

ßxRrn S vYLPjr oPfJ kKrÏJr APoP\r KâPTaJrPhr xŒíÜ TrJr ßYÓJ YJuJPjJ yPòÇ nJrfL~ ßmJPctr FT TotTftJ mPuj, È@orJ YJAKZ @AKkFu'r èÀfôaJ ßmJ^JPjJr \jq fJrTJ KâPTaJrrJ fJPhr @ûKuT nJwJ~ KaKn KmùJkPj IÄv KjTÇ @orJ ÊiM KyKª FmÄ AÄPrK\Pf KjP\Phr @aPT rJUm jJÇ FA k´YJrJKnpJPj nJrPfr KmKnjú @ûKuT nJwJ~ TgJ muPmj fJrTJ KâPTaJrrJÇ' kK©TJKar KrPkJat IjMpJ~L vYLj ßa¥MuTJr oJrJKb nJwJ~ FmÄ ßxRrn VJñMuL mJÄuJ nJwJ~ @øJj \JjJPmj KaKn KmùJkPjÇ

\P~r KTjJrJ~ hJÅKzP~ S hM'KaÅ -ßaJP~K≤Pf k´fqJKvf \~ yJfZJzJ yS~J~ FaJA k´oJe TPr mJÄuJPhPvr Ka-PaJP~K≤ ß\fJr \jq @r S TPbJr IjMvLuj hrTJrÇ Ka-PaJP~K≤Pf @oJPhr v&a ßxPuPTvPj k´Yár WJaKf pJ hOvqoJjÇ @oJPhr mqaxoqJjrJ mz va ßUuJr \jq IPkãJ TPrj pJr \jq ßpUJPj hM'FT rJj xyP\ ßj~J pJ~ fJ ßgPT mKûf gJPTjÇ @oJPhr KxPñuPx @PrJ FqJPV´Kxn yPf yPmÇ YJr-Z~ YJAPuA oJrJ pJ~ jJ, ßxUJPj VqJk mJKyr TPr hM'FT rJj xyP\ ßj~J pJ~Ç @r Foj TPr rJj KjPf kJrPu k´PfqT SnJr k´Kf 7/8 rJj xyP\ ßj~J pJ~ @r YJk S To gJPT FmÄ 160 käJx rJj TrJ xy\ yP~ CPbÇ v´Luj&TJr oPfJ hPur KmkPã YJr Z~ oJrJ PpUJPj TKbj ßxUJPj KxPñuPxr CkPr ß\Jr KhP~ mJP\ mPu KmV va ßUuJr käqJj TPr ßUuJA oñuo~Ç fUj IpgJ mqJaxoqJjPhr CAPTa KmKuP~ KhPf yPm jJÇ Imvq CAPTa KmKuP~ ßh~J @oJPhr mqJaxoqJjPhr InqJPx kKrefÇ fJPhr CAPTa KmKuP~ ßh~J ßhUPu oPj y~ nNu TPr PTJj èÀfôkNet KTZá ßcsKxÄÀPo ßrPU YPu FPxPZj pJ KVP~ kJyJrJ KhPf yPm IjqgJ~ Ijq PTC ßhUPu mJ KjP~ ßVPu ßTJKa ßTJKa aJTJr ãKf yP~ ßpPf kJPrÇ IgmJ fJPhr ßTJj mqJrJo @PZ PmKvãe CAPTPa gJTPu fJPhr yJf Zala TPr @r oPj IK˙rfJ @PxÇ PTJj ßTJj xo~ ßhUJ pJ~ FT mqJaxoqJj hM'hMmJr \Lmj kJS~Jr kr S IpgJ mJP\ va ßUPu @Ca yP~ gJPTjÇ ßxUJPj k´Kfkã mqJaxoqJj ßTJj âPo FTmJr uJAl ßkPu ßxaJPT mz AKjÄPxr KhPT ßaPj KjP~ pJjÇ fPm @oJPhr KjmtJYTPhr S @PrJ xfTt yPf yPm Kao KjmtJYPjÇ k´go Ka-PaJP~K≤Pf Kobáj @uL S ÀPmu ßyJxJAjPT ßj~Jr ßTJj k´P~J\j KZPuJ jJÇ fJr mhPu oJyoMhMuäJy S @u@KojPT ßj~J ßpPfJÇ Koaáj @uLr \J~VJ~ oJyoMhMuäJyPT KjPu mqJKaÄ S ßmJKuÄ hMPaJA kJS~J ßpPfJÇ Km\~ ßpUJPj @PZ ßxUJPj Koaáj @uLPT KTKkÄ Fr \jq hrTJr KZPuJ

^MÅKTr oMPU oMvKlTMr dJTJ, 17 ßlms∆~JKr - Aj\MKr KjP~ ßUPu pJPòj IKijJ~T oMvKlTMr rKyoÇ Y¢V´JPo KÆfL~ ßaPˆ mJÅyJPfr TKjÔ @XMPu ßYJa kJj KfKjÇ FA irPjr ßYJa kMPrJkMKr KbT yPf k´J~ 5-6 x¬Jy xo~ uJPVÇ Aj\MKr FUjS kMPrJkMKr ßxPr SPbKjÇ fPm mqJKaÄ TrPf ßTJPjJ xoxqJ yPm jJ mPu \JjJj KfKjÇ Ka 20 KxKrP\ ßUPujKjÇ SKc@A KxKrP\ ßjfífô ßhPmj

jJÇ @r Ka-PaJP~K≤r \jq ÀPmu ßyJxJAj nJPuJ ßmJuJr jJÇ k´go Ka-PaJP~K≤Pf S ßTJj CAPTa kJ~Kj @r KÆfL~ Ka-PaJP~K≤Pf 8.50 VPz rJj KhP~ 1 CAPTa KjP~PPZÇ ßp UJPj @u@Koj ßaPÓ Kj~Kπf ßmJKuÄ TPr fJÅr ßpJVqfJr k´oJe KhP~PZÇ FKhPT mqJKaÄ ßmJKuÄ KjP~ TgJ gJTPuS FA KaPaJP~K≤ KxKrP\ @oJPhr KlKÄ KZPuJ ßYJPU kzJr oPfJ pJ FT TgJ~ IxJiJreÇ Km\~ S jJKZr ÉxJAjrJ \JjJj KhPuj fJPhr KlKÄ KmvõoJPjr hr\J~ FUj TzJ jJzPZÇ FUj @oJPhr FA KlKÄPT iPr rJUPf yPm @r kJvJkJKv mqJKaÄ S ßmJKuÄ Fr oJj Cjú~Pj oPjJPpJKV yPf yPmÇ ßhUJ pJ~ @orJ KlKÄ xJ\JA FT KhPT @r ßmJKuÄ TKr @PrT KhPTÇ pJ KmvõkptJP~ ßUuJr xJPg FTho ßmoJjJjÇ hMKa oqJPYA @orJ ßyPrKZ mqJKaÄ S ßmJKuÄ F hNmtufJr TJrPeÇ Km\P~r ßp ßvw muaJ k´J~ ßTJor xoJj FPxKZu FaJPT @ŒJ~Jr ßjJ mu cJTPf kJrPfjÇ KT∂á pJ IPjqr yJPf PxKhPT @Ko pJKò jJ fJr ßYP~ KjP\r yJPfr oMPbJ~ pJ KZPuJ fJr KhPT YJS~J @Ko ßv´~ oPj TKrÇ nJPuJnJPm aJAKoÄ yPu Km\~ FA muaJPT IjJ~JPx mJC¥Kr xLoJjJr mJKyPr kJbJPf kJrPfJ ßpUJPj ßx xy\ TqJY fáPu KhP~PZÇ KÆfL~ oqJPY lryJh ßr\J ßp ßvw muaJ TPrPZ fJ KZPuJ FTaJ xJiJre oJPjr muÇ FA pJ~VJ~ S pKh mqJaxoqJPjr oMnoqJ≤ ßmJP^ mu TrPf kJrPfJ fJ yPu TJ\ yPfJÇ ßpaJ v´Luj&TJj PmJuJr TPrKZPuJ Km\P~r KmkKrPfÇ KT∂á F kpJtP~ ßpPf yPu fJPhr @PrJ TPbJr IjMvLuj TrPf yPmÇ Kmvõ KâPTPa ßUPu @oJPhr nJVqPT PhJPw vJ∂jJ ßUJÅ\Jr xMPpJV ßjAÇ @orJ pKh TPbJr kKrv´oL yA fJyPu nJVq FPx @PoJPhr TJPZ @®xotkj TrPmÇ kKrPvPw mum \P~r TJZJTJKZ KVP~S KlPr @xJr Pp IfOK¬ fJ S~JjPc KxKrP\ \P~r \jq @oJPhrPT @®KmvõJxL TPr fáuPm @r xJPg YasV´Jo ßaPˆr cs TrJr ˛OKf ßfJ @PZAÇ fJA FTgJ FUj @r muJr IPkãJ rJPUjJ @oJPhr KnfPr FUj FA KmvõJx \Pjì ßVPZ ßp v´Luj&TJPT Pp ßTJj xo~ yJrJPjJr ãofJ @orJ rJKUÇ ßuUT : xhxq, AKxKm ßTJPYx FPxJKxP~vj

KfKjAÇ fPm @\ CAPTaKTKkÄ TrPmj jJ oMvKlTÇ fJr kKrmPft FjJoMu yT mJ vJoxMr ryoJj CAPTPar ßkZPj hJÅzJPf kJPrjÇ ßrJmmJr @rS FTaJ n~ÄTr TgJ muPuj oMvKlT, @oJr ßfJ @rS FTaJ AjM\Kr rP~PZÇ ßxaJ KjP~A ßfJ ßUuJ YJKuP~ pJKòÇ @r ^MKÅ T mPu KTZM ßjAÇ xoxqJ TUjS mPu-TP~ @Px jJÇ KfKj mPuj, @Ko oPj TKr, KmvõTJPk ßTJPjJ TJrPe @oJr oPfJ KâPTaJr ßUuPf jJ kJrPuS mJÄuJPhPvr \~ @aPT gJTPm jJÇ @Ko jJ ßUuPuA mJÄuJPhv oqJY ßyPr pJPm Foj j~Ç @Ko ßnPmKZ mPx gJTJr ßYP~ ßUuJr oPiq gJTJA nJPuJÇ

KrS SPkj ßaKjPx @lVJjPhr CKzP~ Khu mJÄuJPhv KlrPZj jJhJu 16 ßlms∆~JKr - KkPbr Aj\MKr TJKaP~ @VJoL x¬Jy ßgPT ÊÀ yS~J jfMj aMjtJPoP≤ KrS SPkj ßaKjPx KlPr @xPZj KmPvõr FT j’r ßaKjx fJrTJ rJlJP~u jJhJuÇ Aj\MKrr TJrPe Vf oJPx IPˆsKu~Jj SPkPjr lJAjJPu mqgt yP~KZPuj ¸qJKjv fJrTJ jJhJuÇ ßouPmJPjt Vf oJPx IjMKÔf mZPrr k´go V´qJ¥ xäqJPor lJAjJPu xMAx fJrTJ ˆqJKjxuJx S~JKrïJr oMPUJoMKU yP~KZPuj jJhJuÇ TqJKr~JPrr 14fo V´qJ¥ xäqJo KvPrJkJr uPãq ßTJPat jJoJ jJhJu Aj\MKrr TJrPe ßvw kpt∂ S~JKrïJr TJPZ krJ˜ yPf mJiq yjÇ KrS aMjtJPoP≤ Ijqfo mz fJrTJ KyPxPm jJhJu IÄvV´ye TrPZjÇ ßaKjx TqJPu¥JPr FA aMjtJPo≤Ka ßooKlPx IjMKÔf yS~Jr TgJ KZuÇ KT∂á fJr mhPu k´gomJPrr oPfJ hKãe @PoKrTJj vyPr IjMKÔf yPf pJPòÇ Aj\MKr ßgPT kMPrJkMKr xM˙ yP~ SbJr uPãq jJhJu Vf x¬JPy mMP~¿ @~Jxt SPkj ßgPT jJo k´fqJyJr TPr KjP~KZPujÇ ßTî ßTJat ßoRxMPo KjP\PT @mJr k´oJPer \jq KrS aMjtJPo≤KaPT k´go khPãk KyPxPm KmPmYjJ TrJ yPòÇ ßTî ßTJat KmPvwù jJhJu FmJr ßl∑û SPkPjr jmo KvPrJkJr uPãq ßTJPat jJoPmjÇ msJK\Pu ßhz KoKu~j oJKTtj cuJPrr FA APnP≤ jJhJPur k´iJj k´Kfkã ¸qJKjv xfLgt ßcKnc ßlrJrÇ msJK\Ku~Jj ßaKjx AKfyJPx hMA KTÄmhK∂ KfjmJPrr CA’ucj FmÄ YJrmJr ACFx SPkj YqJKŒ~j oJKr~J mMP~PjJ FmÄ KfjmJPrr ßl∑û SPkj YqJKŒ~j è˜JPnJ TMP~Pftj FA aMjtJPoP≤r CPÆJijL KhPj CkK˙f gJTPmj mPu @P~J\TrJ @vJmJh mqÜ TPrPZjÇ aMjtJPo≤PT xJoPj ßrPU jJhJu @vJmJh mqÜ TPr mPuPZj, @vJ TrKZ xM˙nJPmA aMjtJPoP≤ IÄv KjPf kJrmÇ

dJTJ, 16 ßlms∆~JKr - @lVJKj˜JjPT KjP~ nP~r KTZM ßjA! mzPhr FA mJftJA KhP~ rJUu TJu mJÄuJPhv IjN±t-19 huÇ KaPaJP~K≤ KmvõTJPk mJÄuJPhPvr k´go oqJPYr k´Kfkã @lVJKj˜JjÇ ßxA oqJY KjP~ FTaM yPuS UYUYJKj mJÄuJPhPvr k´J~ xmJr oPjÇ KT∂á @mMiJKmPf IjN±t-19 KmvõTJPk KjP\Phr k´go oqJPY @lVJKj˜JjPT 10 CAPTPa CKzP~ KhP~A vKÜr mqmiJjaJ mMK^P~ KhPuj mJÄuJPhPvr pMmJrJÇ

ax K\Pf KlKÄ, Frkr @lVJKj˜JjPT 212 rJPj èKaP~ KhP~ 45 mu yJPf ßrPUA uPãq ßkRÅZJPjJÇ V´∆k kmt ßkPrJPjJr ˝kúaJ ßmv CöôuA yPuJ mJÄuJPhPvrÇ ßxûMKr ßkP~PZj mJÅyJKf SPkjJr xJhoJj AxuJoÇ 142 mPu 14 YJr S 1 ZÑJ~ 126 rJj TPr IkrJK\f gJPTj xJhoJjÇ IjN ± t - 19 S~JjPcPf 18 mZr m~xL SPkjJPrr FaJA k´ g o ßxûM K rÇ IjN ± t - 19 Kmvõ T JPkr AKfyJPx KÆfL~ xPmtJó CPÆJijL \MKar

@PrT IÄvLhJr \~rJ\ ßvU IkrJK\f gJPTj TqJKr~Jr xPmtJó 81 rJPjÇ FA cJjyJKfr 114 mPur AKjÄxKa xJ\JPjJ 11Ka YJPrÇ @lVJKj˜JPjr ÊÀaJ nJPuJA KZuÇ 15.5 SnJPr CPÆJijL \MKa fMPu ßlPuKZu 69 rJjÇ Frkr Kj~Kof KmrKfPf CAPTa fMPu mJÄuJPhPvr ßmJuJrrJ ßmÅ P i rJPUj @lVJjPhrÇ Il K¸jJr ßoJxJP¨T ßyJPxj 3Ka, mJÅyJKf K¸jJr rJyJfMu ßlrPhRx KjP~PZj 2 CAPTaÇ @VJoLTJu jJKoKm~Jr KmkPã KÆfL~ oqJY ßUuPmj mJÄuJPhPvr pMmJrJÇ TJu FA jJKoKm~JPTA (141) 101 rJPj yJKrP~PZ ÈKm' V´∆Pkr @PrT hu IPˆsKu~J (242/7)Ç IjqKhPT ÈF' V´∆Pk TJu kJKT˜JjPT (222) 40 rJPj yJKrP~PZ nJrf (262/7)Ç xÄK㬠ßÛJr @lVJKj˜Jj IjN±t-19: 50 SnJPr 212 (oM\fmJ 47, yJvofMuäJy 43, jJKxr 41; oM˜JKl\Mr 0/42, yJ~hJr 1/41, ßoPyhL 0/37, rJyJfMu 2/38, KjyJhMöJoJj 0/31, ßoJxJP¨T 3/19)Ç mJÄuJPhv IjN±t-19: 42.3 SnJPr 216/0 (xJhoJj 126*, \~rJ\ 81*)Ç lu: mJÄuJPhv IjN±t-19 hu 10 CAPTPa \~LÇ oqJj Im hq oqJY: xJhoJj AxuJoÇ


SURMA m 21 - 27 February 2014

xrTJPrr xlufJ S KmlufJr kptJPuJYjJ c. @mhMu yJA fJuMThJr ßuUT : k´Plxr, hvtj KmnJV S Kcj, TuJ IjMwh, rJ\vJyL KmvõKmhqJu~

2009 xJPur 6 \JjM~JKr @S~JoL uLV xrTJr Vbj TPrÇ oJjMw @S~JoL uLPVr ãofJ k´JK¬Pf FT mMT @vJ KjP~ KhjmhPur k´TíKf S k≠Kfr KhPT fJKTP~ KZuÇ xmJA @vJ TPrKZu hsmqoNuq â~ãofJr oPiq gJTPmÇ ßoJaJ nJf S ßoJaJ TJkz kPz oJjMw KjKÁP∂ WMoJPf kJrPmÇ KjmtJYjL k´Kfv´∆Kf kNrPe xrTJr @∂KrT gJTPm-F rTo k´fqJvJ TPr oJjMw @S~JoL uLVPT nNKoix Km\~ CkyJr ßh~Ç KT∂á kûo mZPr kJ KhPuS oJjMPwr k´fqJvJ S k´JK¬r oPiq rP~PZ @TJv-kJfJu kJgtTqÇ rJ\jLKf FTKa YJfMptkNet ßTRvuÇ KjmtJYPjr @PV ãofJr IKfKrÜ k´Kfv´∆Kf rJ\QjKfT huèPuJ oJjMwPT ßh~Ç YJkJmJK\ TPr VJuV√ TPr oJjMwPT nMKuP~ ßnJa @hJ~ TrJ y~Ç F k´xPñ mMKz S Ca ßTJrmJKjr V·Ka @Ko kJbTPT ˛re TKrP~ KhPf YJAÇ mJóJ k´xPm mMKzr ZJVLr ßkPrvJj yPf ßhPU mMKz mPu, È@uäJy, @oJr ZJVLKa nJPuJnJPm mJóJ k´xm TrPu @Ko Ca ßTJrmJKj ßhmÇ' F TgJ ÊPj FT hMotMU mPu, ÈS mMKz, CPar hJo \Jj? FTKa Ca KTjPf ßfJoJr 40Ka ZJVL uJVPmÇ' mMKz C•Pr mPu, ÈYMk Tr, @PV ZJVLKa mJóJ KhT, kPr ßhUJ pJPmÇ' IgtJ“ ZJVL mJóJ ßh~Jr kr mMKz @r Ca ßTJrmJKj ßhPm jJÇ @uäJy ßfJ @r mMKzPT irPf @xPm jJÇ @oJPhr xrTJPrr Im˙J yP~PZ mMKzr ßh~J S~JhJr oPfJÇ 10 aJTJ ßTK\ YJu, WPr WPr YJTKr, KmjJ oNPuq xJr, WMw-hMjtLKf mº, oJjmJKiTJr xoMjúf rJUJÇ KT∂á xrTJPrr ßo~Jh kûo mZPr khJkte TrPuS @Ajví⁄uJr CjúKf, K\KjxkP©r oNuq ToJPjJ, VeoJiqPor ˝JiLjfJ KjKÁfTre, xMvJxj k´KfÔJ, KmhMq“k´JK¬r KjÁ~fJ-Fxm k´Kfv´∆Kfr ßTJPjJKaA xrTJr kNre TrPf kJPrKjÇ mMKzr oPfJ TJPptJ≠JPrr k´Kfv´∆Kf TJVP\-TuPo xLKof rP~PZÇ 10 aJTJ ßTK\Pf YJu, KmjJ oNPuq xJr, WPr WPr YJTKr k´níKf ImJ˜m S @TJv-TMxMo k´Kfv´∆Kf oJjMwPT k´uM… TPrKZuÇ Fxm k´Kfv´∆Kf kNre ßTmu ImJ˜mA j~, Ix÷m mqJkJrÇ mJÄuJPhv WjmxKfkNet ßhvÇ WPr WPr YJTKr KhPf yPu I∂f Kfj ßTJKa TotxÄ˙Jj TrPf yPfJÇ mftoJPj mJÄuJPhPv Kfj ßTJKar ßmKv ßmTJrÇ Ff IKiT xÄUqT ßmTJPrr TotxÄ˙Jj TrPf ßVPu xrTJPrr frl ßgPT KmvJu TotxÄ˙JPjr k´T· @mvqT, pJ xrTJr Vf YJr mZPr KTZMA TrPf kJPrKjÇ vf vf TuTJrUJjJ mº yP~PZ, jfMj KmKjP~JV yPò jJ, oiqk´JYq ßgPT uJU uJU v´KoT ßlrf @xPZÇ Imvq @vJr TgJ yPuJ oJuP~Kv~J kJÅY uJU v´KoT kJÅY mZPr KjPf ßYP~PZÇ ßhPv oNuq°LKf ßmPzA YPuPZÇ jfMj mZPr xrTJr KcP\u, ßTPrJKxj, ßkasu S ITPaPjr hJo kJÅY-Z~ aJTJ KuaJrk´Kf mJKzP~ \jVPer Skr ozJr Skr UJÅzJr WJ YJKkP~ KhP~PZÇ kKrmyj nJzJ, Kv·hsPmqr oNuqmOK≠ AfqJKh ßãP© k´nJm ßluPmÇ oJjMPwr hMhtvJ CPkãJ TPr YJKyhJPT khhKuf TPr, @TMKfPT IV´Jyq TPr xrTJr xŒNet huL~ híKÓnKñ KjP~ FTèÅP~Ko TPr ßfu, VqJx, KmhMq“ S \ôJuJKjr hJo mJKzP~ YPuPZ, pJr IKjmJpt kKreKf hsmqoNPuqr D±tVKfÇ oJjMw xŒNet IxyJ~ S KjÀkJ~ yP~ nJVqPT ßhJwJPrJk TrPZ, @r KjmtJYPjr KhPT fJKTP~ @PZÇ ßUPa UJS~J S xLKof @P~r oJjMPwr \LmjKjmtJy hM”xJiq yP~ kPzPZÇ jfMj mZPr KcP\u, ßTPrJKxj, ßkasu, ITPaPjr oNuq mJzJr k´nJm xrJxKr TíwT S ßUPa UJS~J oJjMPwr Skr kzPmÇ mJÄuJPhPv FUjS vf

vf yJ\Jr yJ\Jr V´Jo KmhMqfôKûfÇ V´JPor oJjMwPT ßTPrJKxPjr ßYrJV \ôJKuP~ rJf TJaJPf y~Ç 68 aJTJ KuaJr ßfu KTPj ßYrJV \ôJuJPjJ fJPhr IPjPTr kPã x÷m yPm jJÇ FPf mÉ hKrhs, IxyJ~ S Kj”x’u oJjMwPT KjshLk rJK© pJkj TrPf yPmÇ KcP\Pur oNuqmOK≠ @VJoL ßxY ßoRxMPo YJwJmJhPT hJÀenJPm KmKWúf TrPmÇ Kfj yJ\Jr aJTJ KmWJk´Kf kJKj ßxPY mq~ TPr TíwT lfMr yP~ kzPmÇ FoKjPf fJrJ ßuJTxJj KhP~ IPjJjqkJ~ yP~ YJwJmJh TrPZÇ ßxPYr oNuqmOK≠ fJPhr xKfqA Kmkjú TrPmÇ xrTJr F ßhPvr VKrm oJjMPwr k´Kf ßTj ßp Ff KjÔMr S IoJjKmT @Yre TrPZ, @oJPhr ßmJiVoq j~Ç xmtmqJkL WMw, hMjtLKf, uMakJa, hUumJKe\q, ßa¥JrmJK\, C“Ta huL~TrPe oJjMw FoKjPf fqÜKmrÜ, fJr Skr FA oNuqmOK≠r YJPk oJjMw FPTmJPr xrTJPrr TotTJP§r Skr mLfv´≠ yP~ CbPmÇ KjmtJYjL k´Kfv´∆Kf S ßhPvr xJoKV´T Imqm˙JkjJ, IhãfJ S IxffJr KY© oJjMwPT xrTJPrr KhT ßgPT oMU KlKrP~ KjPf C“xJKyf TrPmÇ Tf KmKu~j Kr\Jnt fJ ßhPU VKrPmr ßka nrPm jJÇ fJPhr TJPZ kNKetoJr YJÅh ßpj ^uxJPjJ ÀKaÇ kJPf pJ kPz, fJPfA fJPhr @jªÇ xrTJPrr xm ßãP© mqgtfJr oJP^ TíKwPãP© ßpaMTM xlufJ KmhqoJj KZu, KcP\u-PTPrJKxPjr oNuqmOK≠Pf fJS ŸJj yPf YPuPZÇ @Ajví⁄uJr Yro ImjKf oJjMw ˝YPã ImPuJTj TrPZÇ KhPjhMkMPr oJjMwPT KkKaP~ oJrJ, UMj, \Uo, èo, KjptJfj, Ikyre, iwte KjfqKhPjr WajJÇ mzJAV´JPo KhPj-hMkMPr KjmtJKYf ßo~r mJmM yfqJ @Ajví⁄uJr Yro ImjKfr KjTíÓ ChJyre, KnKcS lMPa\ ßhPU @xJKo vjJÜTrPer TgJ muJ yPuS kPr KjPn ßVPZÇ ßYRiMrL @uo, AKu~Jx @uL AfqJKh èPor ryxq ChWJaPj xrTJr YronJPm mqgtÇ mz mz rJ\QjKfT ßjfJ èo-UMPjr ryxq kJS~J hM”xJiqÇ oJjMw ImJT Km˛P~ KmPrJiLhuL~ ßjfJ, TotL, xogtPTr èo-UMj Vf YJr mZPr k´fqã TrPZÇ FA YJr mZPr KmPrJiL hPur mÉ ßjfJTotL èo S UMPjr fJKuTJ~ I∂ntMÜ yP~PZÇ oJjmJKiTJr u–Wj, Knjúof huj-kLzj, jVú huL~Tre AfqJKh TotTJP§r xPñ KmPrJiLhuL~ ßjfJTotLPhr KmÀP≠ yJ\Jr yJ\Jr oJouJ, yJouJ, KroJP¥ KjP~ KjptJfj xMvJxjPT oJrJ®TnJPm k´vúKm≠ TPrPZÇ Tf rJ\QjKfT ßjfJTotLr xPñ xJiJre oJjMw, xJÄmJKhT ßTCA rãJ kJPò jJÇ xJVr-ÀjLr yfqJTJP§r ryxq ChWJaPj mqgtfJ @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr IxyJ~Pfôr TÀe KY© fMPu irPZÇ F YJr mZPr 14 xJÄmJKhT UMPjr WajJ xÄmJhkP©r ˝JiLjfJr Skr oJrJ®T ÉoKT KyPxPm KmPmYjJ TrJ yPòÇ oJjMw ßhPvr @Ajví⁄uJ kKrK˙KfPf YronJPm yfJv S CKÆVúÇ ßhv-KmPhPvr oJjmJKiTJr xÄ˙JèPuJ xrTJPrr TotTJP§r KY© Kj~Kof k´TJv TrPuS xrTJPrr frl ßgPT @vJjM„k xJzJ kJS~J pJPò jJÇ rqJPmr kKrYP~ irJ yPò, kPr uJv kJS~J pJPòÇ TJrS uJvS kJS~J pJPò jJÇ TP~TKhj @PV dJTJ KxKa TrPkJPrvPjr 56jÄ S~JPctr KmFjKkr xJiJre xŒJhT rKlTMu AxuJoPT rqJPmr kKrYP~ Ikyre TrJ y~Ç VfTJu (05.01.2013) TMKÓ~Jr TMoJrUJuL ßgPT yqJ¥TJl krJ Im˙J~ fJr uJv kJS~J ßVPZÇ rJ\QjKfT mqKÜrJ IPjTUJKj vKÜvJuLÇ fJPhr F irPjr TÀe oOfMqPf xJiJre oJjMw KYK∂f S CKÆVúÇ xnq ßhPv F irPjr TÀe oOfMq IT·jL~ S InJmjL~ Kmw~Ç Phv-KmPhPvr xoJPuJYjJr oMPU rqJPmr KmjJ KmYJPr oJjMw yfqJ KTZMaJ ToPuS èo-UMj @vïJ\jTnJPm ßmPzPZ mPu KyCoqJj rJAax S~JY \JKjP~PZÇ Vf YJr mZPr yJ\Jr yJ\Jr UMj, TP~Tv' ßuJT èo, VeKkaMKjPf mÉ ßuJPTr k´JeyJKj, VeiwtPe TP~T c\j jJrL Kjij xrTJPrr mqgtfJr Yro KjhvtjÇ lKrhkMPr iwtPer kr YŒJPT yfqJ, aJñJAPu ÛMuZJ©LPT iwte, xJnJPr TPu\ZJ©LPT iwte S KnKcSKY© iJre, mJPVryJPa oJ-PoP~PT iwte S yfqJ, lMumJzLPf VíymiNPT FmÄ dJTJ~ YfMgt ßv´eLr ZJ©LPT iwtPer kr yfqJ TrJ y~Ç iwtT kJw§ jrkÊPhr uJuxJr KvTJr yP~ IPjPTA FnJPm oOfMqmre TPrÇ YJr hvPT 25 @xJKoPT rJÓskKf ãoJ TPrPZj, pJr oPiq @S~JoL uLV oJ© YJr mZPr 21 \jPT ãoJ TPr @APjr vJxjPT mqñ TPrPZÇ UMPjr @xJKoPT ãoJ TPr xπJxLPhr C“xJy ßh~J yPò mPu IPjPT oPj TPrjÇ xv´o TJrJh§k´J¬ vLwt xπJxL KmTJv TMoJr rJ~PT ßVJkPj TJrJVJr ßgPT ßZPz ßh~J yP~PZÇ F KjP~ Km˜r

oMÜKY∂J 37

KvãJPãP© KTZMaJ xJluq ßhUJ ßVPuS VnLrnJPm KY∂J TrPu KvãJmqm˙Jr ‰hjq irJ kPzÇ xo~of kJbqkM˜T ßZPuPoP~Phr yJPf ßkRÅZJPjJ yP~PZ xfq, fPm fJPf KvãJr èeVf oJj mJzPZ jJÇ k´JgKoT krLãJ~ 30 uãJKiT ZJ©ZJ©L IÄvV´ye TrPuS ß\FxKxPf 14 uJPU ßjPo @xPZ, pJ ßhPvr @gtxJoJK\T ‰hjq hvJr AKñfmyÇ hJKrPhsqr TvJWJPf \\tKrf IKnnJmTrJ k´JgKoT KvãJr kr @r ßZPuPoP~Phr ÛMPu kJbJPf kJrPZ jJÇ xoJPuJYjJ yPuS xrTJr KjKmtTJrÇ hJKV @xJKoPhr oMÜ TPr KmPrJiLhuL~ ßjfJTotL KhP~ ß\uUJjJ~ vNjq˙Jj kNre TrJ yPòÇ ß\uUJjJ~ iJreãofJr Kfj-YJr èe mKªPT rJUJ~ fJrJ oJjPmfr \LmjpJkj TrPZÇ IkrJi TPr xJ\Jr mhPu kMrÛíf yS~J~ IkrJiLrJ KÆèe C“xJPy TMTot TrPm, FaJ ˝JnJKmTÇ IkrJiLPT vJK˜ KhP~ kMrÛíf TrJ y~Ç vJK˜ kJS~J~ ßx fJr IkrJPir lu S kKreKf ßnJV TPrÇ FPf TífTPotr \jq fJr IjMPvJYjJ y~ FmÄ Kj\PT ßvJirJPjJr ßYÓJ TPrÇ fJZJzJ IkrJi TPr vJK˜ ßkPu IjqrJ KjÀ“xJKyf y~Ç KmYJrPTr mJeL, ÈPnzJ YMKr TrJr \jq j~, @r pJPf ßnzJ YMKr jJ y~ ßx TJrPe vJK˜ ßh~J y~Ç' FPãP© IkrJiLPT CkJ~ KyPxPm mqmyJr TrJ yPuS IkrJi KjmJrPe vJK˜ KmrJa nNKoTJ rJPUÇ mJÄuJPhPv @APjr vJxPjr k´Y§ InJm kKruKãf y~Ç k∞J ßxfM KjmtJYjL AvPfyJPrr IjqfoÇ FA ßxfM KjotJPer @PV KbTJhJr KjP~JPV 35 KoKu~j cuJPrr hMjtLKfr IKnPpJPV hMKj~Jr TJPZ mJÄuJPhv KmvõPYJPrr CkJKi uJn TPrPZÇ IPjT iJjJA-kJjJA TrJr kr xJf\jPT @xJKo TPr ßp oJouJ yP~PZ, fJPf jJPar èÀ xJPmT ßpJVJPpJVoπLPT mJh ßh~J yP~PZÇ oJjMw KmvõJx TPr, F hMjtLKfr xPñ ßpJVJPpJVoπLr xÄKväÓfJ rP~PZÇ oJjMw @rS KmvõJx TPr, oπLPT @xJKo TrPu IPjT rJWm-PmJ~Ju \KzP~ pJPm, ßp TJrPe xrTJPrr vLwt oyPur AKñPf oπL-k´KfoπL mJh kPzPZjÇ FaJ Ifq∂ hM”U\jTÇ ˝Pkúr ßxfM mJ˜mJ~j TP~T\Pjr hMjtLKfr TJrPe mJiJV´˜ yS~J~ ßhPvr oJjMw Ifq∂ IUMKvÇ ßTJPjJ mz k´T· jJ KjP~ ßZJa ßZJa k´T·S hMjtLKfr TJrPe oJrJ®TnJPm mqJyf yPòÇ Y¢V´JPor my¨Jr yJPa lîJASnJr KjotJe ßvw jJ yPf ßnPX kPz 10-15 \j oJjMw oJrJ ßVPZÇ FPf xJrJ ßhPvr KjotJeTJP\r ˙JK~fô KjP~ \joPj vïJ rP~PZÇ Fxm ßa¥JrmJK\r IÊn lu mPu oJjMw KmvõJx TPrÇ KvãJPãP© KTZMaJ xJluq ßhUJ ßVPuS VnLrnJPm KY∂J TrPu KvãJmqm˙Jr ‰hjq irJ kPzÇ xo~of kJbqkM˜T ßZPuPoP~Phr yJPf ßkRÅZJPjJ yP~PZ xfq, fPm fJPf KvãJr èeVf oJj mJzPZ jJÇ k´JgKoT krLãJ~ 30 uãJKiT ZJ©ZJ©L IÄvV´ye TrPuS ß\FxKxPf 14 uJPU ßjPo @xPZ, pJ ßhPvr @gtxJoJK\T ‰hjq hvJr AKñfmyÇ hJKrPhsqr TvJWJPf \\tKrf IKnnJmTrJ k´JgKoT KvãJr kr @r ßZPuPoP~Phr ÛMPu kJbJPf kJrPZ jJÇ muJ y~, oJjMPwr IgtQjKfT ‰hjq hvJ ßTPa ßVPZ, pJ xQmtm KogqJÇ V´JPo TotxÄ˙JPjr k´Y§ InJmÇ IKnnJmTrJ KmjJ oNPuq mA ßkPuS KvãJTJptâo InJPmr TJrPe oJrJ®TnJPm KmKWúf yPòÇ hsmqoNPuqr D±tVKfPf oJjMw KhPvyJrJÇ UJhq, m˘, mJx˙Jj ß\JVJz TrPfA fJrJ KyoKvo UJPòÇ x∂JjPhr ßuUJkzJr mhPu fJPhr TotxñL KyPxPm ßmPZ ßj~J kZª TrPZÇ kJmKuT KmvõKmhqJu~èPuJ~ xrTJKr ZJ©xÄVbj KnjúoPfr ZJ©Phr IPjT @PVA ßmr TPr KhP~ FTò© @Kikfq Km˜Jr TPrPZÇ KjP\Phr oPiq ßTJªPu IPjT k´Je ^Pr ßVPZÇ KmvõKmhqJu~èPuJPf IP˘r ^j^jJKj KvãJPãP© xlufJr ˝Jãr myj TPr jJÇ C“Ta huL~Tre YuPZ ImJPiÇ C“Ta huL~Tre TrPf KVP~ È73 xJPur IiqJPhv oJrJ®TnJPm KmKWúf yPòÇ KmvõKmhqJu~èPuJPf huL~ @jMVPfqr KnK•Pf KvãT KjP~JV TPr lqJÖKr mJjJPjJ yPòÇ ßoiJPT KjmtJxPj kJKbP~ huL~

@jMVfqPT k´JiJjq ßh~J~ KvãJr èeVf oJj oJrJ®TnJPm KmKWúf yP~PZÇ FèPuJ KvãJPãP© xlufJr Kjhvtj j~Ç xLoJP∂ ßluJjLr uJv ßhPU oJjMw yfmJT S KmK˛f yPuS KT∂á ßluJjLKjij mº y~KjÇ xLoJP∂ vf vf uJv kzPf ßhPUS xrTJr TJptTr CPhqJV, FojKT ß\JrJPuJ k´KfmJh kpt∂ TrPf kJPrKjÇ mJÄuJPhPvr ˝rJÓsoπL pUj nJrPfr ˝rJÓsoπL xJP\j S ßxnJPm TgJ mPuj, fUj oPj y~ iKr©L KÆiJ ySÇ TNajLKfPf YronJPm mqgt F xrTJr \Lmj S xŒPhr ßTJPjJ KjrJk•J KhPf kJPrKjÇ Kf˜J kJKjmµj YMKÜ, KakJAoMU mJÅiKjotJe mº, xLoJP∂ yfqJ mº AfqJKh ßTJPjJ ßãP© xrTJr xlufJ ßhUJPf kJPrKjÇ ßTJPjJ ßhv KjP\r ßhPvr jhLPf mJKur m˜J ßlPu jhL mº TPr Ijq ßhPvr pJjmJyj YuJYu TrPf KhP~PZ, Foj AKfyJx KmruÇ @orJ @ÊVP† jhL mº TPr nJrfPT KmjJ ÊP‹ asJjK\a KhP~KZÇ asJjK\a, ˙umªr, jhLmªr, xoMhsmªr AfqJKh mqmyJPrr xMPpJV ßkPuS nJrf KT∂á @oJPhr ßTJPjJ hJKm mJ˜mJ~Pj FKVP~ @PxKjÇ mºMPfôr ßTJPjJ joMjJ nJrf ßhUJ~KjÇ jmmPwtr k´go YJr KhPj YJr\jPT xLoJP∂ yfqJ TrJ yP~PZÇ IPjTPT iPr KjP~ pJS~J yPòÇ FnJPm mºMPfôr mhPu ‰mKrfJ k´hvtj TPr YuPuS xrTJKr frl ßgPT k´KfTJPrr CPhqJV hívqoJj j~Ç k´Kf ACKja KmhMqPfr C“kJhj UrY 14-15 aJTJ KjitJre TPr TMAT ßr≤Ju ˙Jkj TrJ yP~PZÇ YJrkJÅY aJTJ UrY TPr ˙J~L KmhMq“PTªs KjotJPe xrTJr YJr mZPr ßTJPjJ TJptTr CPhqJV ßj~KjÇ FojKT kMrPjJ KmhMq“ ßTªsèPuJ ßorJof jJ TPr huL~ híKÓnKñPf TMAT ßr≤Ju ˙Jkj TPr xrTJr KmhMqPfr YJKyhJ kNre TrJr ßYÓJ TPr pJPòÇ FPf KmkMu kKroJe aJTJ nftMKT KhPf yPòÇ TMAT ßr≤JPu FT yJ\Jr ßoVJS~Ja KmhMq“ C“kJhj TrPf 28 yJ\Jr ßTJKa aJTJ nftMKT KhPf y~ mPu IKnPpJV rP~PZÇ KmPvwù S xJiJre oJjMPwr k´mu xoJPuJYjJ S @kK• IV´Jyq TPr xrTJr FTèÅP~nJPm TMAT ßr≤Ju ßgPT KmhMq“ KTPj huL~ ßuJT\jPT uJnmJj TrPZ, lfMr yPò xJiJre ßnJÜJrJÇ KmkMu kKroJe nftMKT ßh~Jr TJrPe hlJ~ hlJ~ KmhMqPfr oNuq mOK≠ TPr xrTJr \jVPer kPTa ßTPa nftMKT ßoJTJKmuJ TrPZ, pJ Ifq∂ IjqJpq S IQjKfTÇ xrTJr hsmqoNuq K˙KfvLu ßrPU oJjMwPT ˝K˜ ßh~Jr mhPu k´Y§ I˝K˜ S TPÓ ßlPuPZÇ mz mz IgtQjKfT hMjtLKf S uMakJa mJÄuJPhPvr IgtjLKfPT ßlJTuJ TPr ßlPuPZÇ @orJ Fr fJ“ãKeT k´KfKâ~J IjMnm TrPf jJ kJrPuS hLWt ßo~JPhr Fxm hMjtLKf uMakJPar n~Jmy k´KfKâ~J IgtjLKfr Skr kzPf mJiqÇ ßv~JrmJ\Jr ßgPT 80 yJ\Jr ßTJKa aJTJr uMakJPar ßTJPjJ KmYJr mJ xMrJyJ y~KjÇ rJWm ßmJ~JurJ xrTJPrr TJPZr ßuJT mPu fh∂ TKoKa TJVP\-TuPo KyoWPr mº rP~PZÇ yuoJTt ßTPuïJKr, ßcxKaKj V´∆k, ßxJjJuL mqJÄT, ßruSP~ ßTPuïJKr AfqJKh ßãP© mOy“ mOy“ Igt ßTPuïJKr oJjMwPT CKÆVú TrPZ S nJKmP~ fMPuPZÇ ßcxKaKj V´∆Pkr TftJmqKÜPT \JKoPj oMKÜ ßh~J~ Igt C≠Jr KjP~ vïJ ßhUJ KhP~PZÇ @PV FT yJS~J nmj KjP~ ßpxm T·TJKyjL ZzJPjJ yPfJ mftoJPj mÉ yJS~J nmj ßhPv mftoJj rP~PZÇ 97 vfJÄv FoKkr hMjtLKfV´˜fJr KrPkJatA xrTJPrr YJr mZPrr 55 kOÔJ~


Surmanews

38 Restaurant, Businesses & Property For Sale + Restaurant Services

WWW.

Takeaway For Sale Mitcham Surrey Open kitchen Takeaway With equipment for long lease for sale. Lease £15,000 rent £12,000. Shepu: 07956 41 8826 14/02/14

Takeaway For Sale

Located in West Drayton on a busy parade and close to Heathrow. Rent £10,000 pa. No rates. 10 years open lease. Loyal client base and continually increasing. Huge potential for further success with the right management. Takings £3,000+. Price £40,000 ono. No accommodation. Genuine buyers only please. Contact: M. Reza on 07957 149 426. 18/04/14

21 February 2014 m SURMA

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property Takeaway For Sale

WITH 3 BEDROOM FLAT. In Southampton, good location. Ten years open lease. Very good business (£5,500 plus per week) please call for more information. Highly recommend viewing. Please call Mr Chowdhury on 07956 531928

Restaurant & Takeaway For Sale 21/03/14

In Finsbury Park, north London N4 area, near Emirates stadium, 9 years open lease, rent £13,500, rates £6,000. Good takings, can increase takings with right management, selling due to other business comitments. No time wasters please. Price negotiable. T: 0207 690 0216 or Md. Moshud on 07951 80 76 78 or Abdul Wahid on: 07956 814 359 21/02/14

Takeaway for sale or To Let

In East Dulwich, south east London, next to station, great location, 14 years open lease, rent £1,100 p/m, no rates. Two bedroom flat with separate entrance plus garden, rental income from flat is £1,200 p/m. Price negotiable. Contact S.Ali on 07944 204 061 0208 299 0917 28/02/14

käa KmKâ yPm

dJTJ IJÊKu~J yJAPrJc xÄuVú, AÓJjt yJCK\Ä Fr kÅJY TJbJ \Ko KmKâ yPmÇ VqJx, kJKj, KmhMq“ xrmrJy IJPZÇ A¥JKˆs~Ju yJm, lqJ≤JxL KTÄcPor IPkJK\Pa, FUjA mJzL TrJr CkPpJVL, TJV\k© FUJPjA IJPZÇ käPar Kmmre: Kh~JUJKu 1, mäT Km, käa jÄ 55Ç oNuq k´Kf TJbJ 16 uJU aJTJÇ IJV´yLrJ ßpJVJPpJV TÀj: IJ»Mr rvLh 0208 341 2491 PoJmJAu - 07903 552208 07903 542 825 14/02/14

KxunJrKxKa-1 S ßjZJrJmJh IJmJKxT FuJTJ~ \J~VJ KmKâ KxPua vyPrr CkTP£ 100 láa k´˙ SxoJjL A≤JrjqJvjJu F~JrPkJat mJAkJx ßrJPc FcPnûJr S~Jøt kJTt, KxPua kptaj ßoJPau, KjotJeJiLj 3 Star Silver Palace Hotel & Restaurant S Saiful Complex xÄuVú KxunJrKxKa-1 IJmJKxT FuJTJ~ VqJx, KmhMq& k´v˙ kJTJ rJ˜J, ßcsPj\ xMKmiJ S KjrJk•J ßmÓjLr xMKmiJxy EU Standard, FUjA mJzL TrJr CkPpJVL KjhtJ~ KjÏ£T 10 ßcKxPoPur 1Ka (mJC¥JrL S~Juxy) 8.15 ßcKxPoPur 1Ka, 7 ßcKxPoPur 2Ka, 5 ßcKxPoPur 2Ka (mJC¥JrL S~Juxy), 4 ßcKxPoPur 1Ka S 3.25 ßcKxPoPur 1Ka käa Kmâ~ yPmÇ k´Kf ßcKxPoPur oNuq 350,000 aJTJÇ C•r ßjZJrJmJh IJ/F ßoPyr∆PjúZJ ßrJPcr Ckr käa jÄ S4-6.20 Dec, S7-9.11 Dec, S8-8.01 Dec, S9-6.67 Dec, S16-5.62 Dec, S175.28 Dec, S18-5.86 Dec and S21-6.30 Dec. k´Kf ßcKxPoPur oNuq 300000 aJTJÇ k´Tíf ßâfJVe ßpJVJPpJV Tr∆jÇ mJC¥JrL S~JPur oNuq IJuJhJnJPm KhPf yPmÇ UK Contact : ‰x~h ßoJÎ lryJf, k´JÜj oqJK\PÓsa, (mJÄuJPhv) Mob: 07588 416014 / 07908 686727 Bangladesh Contact : ßoJÎ Z~láu ßyJPxj ßYRiMrL (A member of London Landlord Accreditation Scheme & British Bangladesh Chamber of Commerce UK) Mob : 01675 015680 / 01776 111486 / 01715 126653

Restaurant For Sale

07/03/14

Elachi Restaurant, Crook, Co. Durham, DL15 9HT. 60 setters fully licensed restaurant.Business is very good and in the heart of the town center.Open lease, very low rent (£5,000 pa) & rate (£1,200 pa or FREE). Newly refurbished, Excellent potential to further increase.No competition within 10 miles of radios. Reason for sale: Family relocation for kids education. Price £45,000 o.n.o

Contact Mr Uddin on 07400 559 939

ex: 28/03/14

1 Takeaway & Two Restaurants

For Sale

No accomodation, please call Shoeil on: 07442 494 125 No timewasters. 14/03/14

Takeaway For Sale In Stevanage, Hertfordshire. Takings £1,800 + p/w, rent £11,500 + vat, rates £3,400, 5 years open lease remaining. Asking price £30,000, can be turned into a large restaurant. Contact Joynal on: 07535 696 325

Restaurant For Sale

Well established, 24 years reputable fully licensed restaurant & takeaway based in the town centre of Kettering, Northamptonshire. The only Indian restaurant in the dinning quarter of Kettering. Very profitable business. Same owner since opened 23 years. Recently refurbished to high standard, air conditioned, detached building with 70 seats, party/function room, 3 bedrooms, in converted loft area, own loading /unloading area. New 20 years lease. Rent £25,000, rates £1,431. Premium £130,000,may sell freehold, offers invited for quick sale. Ill health forces sale. T: 07900 320 382

DEADLINE WEDNESDAY 4.00 PM Call: 0207 377 9787 07/03/14

28/02/14

Restaurant For Sale

A reputable well established 80 seats restaurant in affluent location in Wolverhampton with a free large car parking facilities. For details please contact Mr.Chowdhury on 07814671275 or Mr.Rahman on 07957004046

Restaurant & Takeaway For Quick Sale 04/04/14

In Hertfordshire, 60 covers, reasonable business, fully licensed and air conditioned, open lease, rent £14,500, rates £7,800, sale due to other business interest. First reasonable offer will be accepted, no time wasters please, price negotiable. T: 07968 593 837

Restaurant For Sale 11/04/14

Same owner for last 32years. Located Buntingford, Hertfordshire. No competition, only Indian in town. Staffaccommodation included plus 2 units rent out. Selling for lease or freehold with seating capacity of 80. 11 years lease. Rent £1000 weekly. Lease price £200,000. Freehold £700,000. Pls contact AM Chowdhury 07828 169 015

Sunny Shopfront Shutters ex: 07/03/14

24 HOUR EMERGENCY REPAIR & SERVICES RESTAURANT & TAKEAWAY SPECIALISTS

WE CARRY OUT ALL WORKS ON SHOP FRONTS, GARAGE SHUTTERS, DOOR REPAIRS, ELECTRIC REMOTE, GRILLES, BLINDS AND GLASS REPLACEMENT visit: www.shopfrontsandshutters.co.uk

T: 07584 023 969 or 07950 921 868


SURMA m 21 February 2014

WWW.

Surmanews

.com

CLASSIFIED SECTION 39

Over 25% of readers are looking to buy your property

Building Works

We carry out: Full Renovations Full Decoration. Specialists in restaurants, takeaways and houses home and abroad. Large or small projects undertaken.

FULL PROJECT MANAGEMENT IN BANGLADESH T: 07405 845 200 (Anytime) Reliable & cost effective, finance option available for projects.

Rates For Classified

1 week £50 2 weeks - £80 3 weeks - £120 4 weeks - £130 *6 weeks - £150 *12 weeks - £200 *Free six months newspapers

T: 020 7377 9787 F: 020 7377 9717 www.surmanews.com

Restaurant For Sale 21/03/14

Restaurant lease for sale Bilston, Wolverhampton 70 Seater. Modern Setting, Air Conditioned. Fully Licensed Established business last 10 years. Very good potential for area and is on main road, close to Town Centre. Two bedrooms, self contains flat with separate entrance. Open lease, Rent £14000 (Negotiable) Council Tax £5,275 Please contact: Mr Sad Uddin Tel: 0121 5555573 Mr Badar Uddin. Mob: 07428616383 04/04/14

Takeaway For Sale In Rayleigh, Essex. Weekly takings between £3000 £3500. Rent & rates only £120 a week. Brand new 15 years lease will be issued. Price £55000 ONO. Contact Shomsul on 07931 377 181

Restaurant For Sale 28/02/13

In East London - (Bow). Established 1989, very large with basement, ground floor & first floor. Densely populated busy area with market nearby. Large seating capacity and fully equipped. New 14 years secure & open lease, £26,000 rent pa with 3 years rent review. Rates £9,000. Good business. Rent & rate can be reduced by 50% by the right investor. Asking price - £120,000 viewing & offers are welcome. Only serious buyers and no time wasters please. Contact Abul – 07930412291 or Ashuk 07961790570 21/03/14

LEASE FOR SALE Cash & Carry GROCERY BUTCHERS FISH BAZAAR

Large Busy Halal Shop With 5 Bedroom Flat in Southend on Sea, Westcliff, Essex. In good location. Established over 10 years, selling due to management problems, about 2500 sq ft. Automatic sliding doors to shop. Vegetables & Grocery sales area with 196 Shelves at 1.25 metres, 2 Multidech Fridge displays, 1 Drinks display, 4 Large Freezer Display, Separate area for fish Bazaar 9 large freezers, Butchers 2x3 metre Arneg Display Counter, Bone saw, butcher boy 7.5hp. Industrial mincer, Butcher Block. 2 Coldrooms For Meat, Vegetable and 1 ex large coldroom for Frozen fish meat prawns chicken restaurant supplies, Large store and back entrance for deliveries. Kitchen, Office & Toilet. Rental income from flat 12,000 per annum. One room used for staff. 25 years lease 15 years remaining renewable. Rates £2,300,

Rent £20,000 - £12,000 (Rental income) = £8,000 very cheap. Price £149,000 (or nearest offer) for quick sale. Good area to supply restaurants.

Contact: 07448 610 957

Freehold Apartments for Sale 21/2/13

Location: Airportside Housing Project, Airport Area, 2 minutes from the Sylhet Airport. Airportside Mansion is a beautiful new 4 storey building comprising two units of two bedrooms and one bedroom apartments in each floor. The apartments are of high quality built for luxurious living style. Its ready for moving in from March 2014. Mainline Gas, underground drainage, Electricity, internet and all modern facilities are available. Viewings available, Rate:4000 taka per sft Contact: Ali 07956910139 21/02/4

Takeaway for sale

In Surbiton, Surrey. Rent £11000 rate £1000, lease over 10 years. Weekly taking £2200 + no accommodation genuen buyers only for sale £30,000. Please call Alom for more details 07846 466 572

Restaurant 28/03/14

For Sale

Established since 1985, 56 seater, next to the Goodmayes station, Illford, Essex, 17 years lease remaining, £20,000 rent p.a. rates £4,300 p.a. Rental income from flat £11,400 p.a. Good business, takings £4,000£4,500 p/w. Asking price £95,000 ono for good will, fixture and fittings. Contact Mr Chowdhury on: 07956 094 181 or 07533 453 133

Restaurant For Sale 21/03/14

Willesden London NW10, high street location with good flow of passing trade. 15 year open iease 40 covers inside with front and back garden ideal for shisha which will add 30 more cover once developed. £150.k annual taking £16 .k annual rent £5.8k annual rate price £35.k ono contact:I.Hoque 07838478926 :A.Rahman 020.84594525

Large Oriental Restaurant

In Upminister, Essex, over 20 years open lease, rent £32,000, 2/3 bedroom maisonette with separate entrance, rental income achievable £24,000. Takings between £4k - £5k p/w currently trading as an oriental restaurant. Reason for sale: owner going abroad. Seating 100+ Price: £120,000 o.n.o. Best price cash offer. T: 07957 240 241 21/03/14

Takeaway For Sale

Poppadom express established takeaway, 40 mins from Cardiff & Newport,Merthyr Tydfil prime location with parking and 3 bedroom accommodation, taken £2500 to £3000, 11year open lease, £850pm rent and no rates, only 1 takeway in the town,very good business with excellent potential to do more, £31,000 ono no time wasters plz contact Shahin 07506044725

Indian Restaurant For Sale 14/3/14

For sale Indian restaurant and takeaway newton abbot in devon (saffron) 20 years open lease rent 25,000, rates 7,000 P.A. 4 bedroom living Accommodation above, newly refurbished, 90 seats very good condition. Please call Mr miah 07939 429273 Price negotiable

DEADLINE WEDNESDAY 4.00 PM Call: 0207 377 9787 21/02/14

28/03/13

Takeaway For Sale

In Sutton, North Cheam area, 20 years lease from 2005, 4 yearly review, rent £210 a week, no rates (exempt). Very busy main road position, very spacious, can turn into a restaurant, has A3 permission, weekly takings around £1,500. Price subject to viewing and offers invited. Contact: Md. A. Tahid 07903 565 695

Restaurant For Sale 28/02/14

In Gosport, Portsmouth. 40 seats,prime town center location free car parking. self contained 4 bed room flat above fitted kitchen with separate entrance to the flat. turnover £3500£4000/week room for improvement. 18 years open lease,sealing due to management problem. Price £35,000, quick sale required. serious buyer call Jafor 07824531675 or Sohir 07956619683

Restaurant For Sale 21/03/13

Established over 20 years, fully licensed, based in Surrey, Sutton Borough in Beddington. Profitable business with an average takings of £6,000 per week. Same owner for the past 20 years, recently refurbished to a high standard with air condition and 45 seats. The property also comes with a 4 bedroom accommodation. Freehold sale, offers in the region of £350,000 o.n.o. Contact Mr Ali on: 07947 574 501

Freehold Land for Sale 23/04/14

On Sylhet Airport Road front of Airport Gate next to Gazi Empire, Greenland and Grand Sylhet hotels 1 minute from the Biman Bandar. 86 Decimals plot suitable for 5 star hotel or apartments. 11 Lak taka per decimals. Contact: Mr Ali - 07956910139

21/02/4


40

Jobs, Training & Public Information

21 February 2014 m SURMA

Job Opportunity

A high calibre Group Head of Finance required by an international food manufacturer and supplier based in South Wales. Must have first-class technical accounting skills, strong qualifications (ACA) with good commercial acumen and minimum 5 years’ experience. Applicant will be responsible for all financial aspects of the Group’s business and provide strategic leadership. Position full time. Travelling necessary (UK and aboard). Salary negotiable on experience . Please forward CV and detailed cover letter to shahid@eurofoods.co.uk. Closing date 31 January 2014.. For Further Information please contact Shahid Gafor, Eurofoods Group Ltd, Head Office, Langlandland Way, Reevesland Park Ind Estate Newport Gwent NP19 4PT T: 01633 636000 W: www.eurofoods.co.uk

IMMIGRATION

Masud & Co.

Legal & Immigration Law Practitioners KjÕKuKUf KmwP~ IJorJ KmPvwù

w AKoPV´vj w KxKaP\jvLk w S~JTt kJrKoa w FxJAuJo w FK≤s KTî~JPr¿ w ˆqJaJx kKrmftj w KuVqJu xJKntPxx w ßyJo IKlx w xm irPjr Kccku w jJo kKrmftj

w KyCPoj rJAax w kJS~Jr Im FaKjt w ¸¿rvLk KcTîJPrvj w xJAj mJ KuVqJu cTáPoP≤vj w ACPrJPk ˙J~L mxmJPxr IJPmhj w xm irPer ßxJxqJu KxKTCKrKar IJPmhj w ßmAu FKkäPTvj w asJ¿Puvj FmÄ A≤JrKk´KaÄ w AKoPV´vj IJKku

AKoPV´vj IJKku

A quality Service approved by OISC R: F200200067

h~J TPr FkP~≤Po≤ TPr Kjj IKlPxr xo~: xTJu 9.30-KmPTu 6.30 KxPuKa/mJÄuJ~ IJoJPhr xJPg TgJ muMj \ÀrL IgmJ ZMKar KhPj ßpJVJPpJPVr \jq 07958 615 904

Masud Chowdhury BA (Hons), Law LLPGD(London)

37 New Road (1st Floor), Whitechapel, London E1 1HE

T/F: 020 7377 5280 E:masudandco@googlemail.com

Job

Opportunity AN INDIAN RESTAURANT IN SWEZERLAND EXPERIENCED CHEF URGENTLY REQUIRED. CANDIDATE HAS TO BE EUROPIAN CITIZEN. CONTACT DETAILS :

SANGITA SARKAR SRI KRISHNA RESTAURANT 1005 LAUSANNE Tel : 0041217113746 Mail : Krishna.kripa723 @gmail.com Web : srikrishnakripa.com 14/2/14

aJaTJ oJZ, fKrfrTJrL, yJuJu oJÄx S WPrr Kjfq ksP~J\jL~ K\KjPxr \jq IJu AxuJ FTKa Kmvõ˙ ksKfÔJjÇ

Subscribe to.........

IJkKj pKh cJTPpJPV xJ¬JKyT xMroJ ßkPf YJj, fPm AÄPr\LPf jJo S KbTJjJxy YÅJhJ mJmh CkpMÜ kKroJe IPgtr S ‘SURMA’ jJPo ßYT mJ ßkJÓJu IctJr xPñ KhP~ kJbJjÇ kJbJmJr KbTJjJ yPóZ :

SURMA UNIT B, 10 QUAKER ST. LONDON, E1 6SZ UK - 1 year £40.00 [ ] Six months £30.00 [ ] Europe - 1 year £70.00 [ ] Six months £45.00 [ ] International - 1 year £100 [ ] Six months £60.00 [ ]

Mr/Mrs/Miss: _______________________________________________________________ Address:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Post Code:___________________Telephone:____________________________

l IJoJPhr ßhJTJPj Ifq∂ xMun oNPuq mJÄuJPhvL oJZ, fJ\J frTJrLxy Kjfq k´P~J\jL~ K\KjPwr FToJ© k´KfÔJj l IJ\A IJxMj S oNuq pJYJA Tr∆j l ßrÓMPrP≤r \Pjq KmPvw ßrAa Fr xMPpJV rP~PZ l ßcKunJrLr mqm˙J rP~PZÇ


oMÜKY∂J 41

SURMA m 21 - 27 February 2014

V´JPor ßoP~Phr CóKvãJ~ mOK• \JlÀuäJy ßYRiMrL ßuUT : asJKˆ, VeKmvõKmhqJu~

V´Jo S jVPrr KvãJ S ˝J˙qPxmJ~ ‰mwoq KjrxPjr \jq mJÄuJPhPvr xÄKmiJPjr 16 S 19 iJrJ~ KjoúKuKUf KjPhtvjJ @PZÇ V´JPor S ol˝Pur IKiTJÄv KvãJk´KfÔJPj KmùJj, VKefvJ˘ FmÄ KÆnJKwT mJÄuJ S AÄPrK\ KvãT ßjAÇ ol˝Pur TPuP\ mJÄuJ S Iï KvãT gJTPuS IKiTJÄv ßãP© fJÅrJ y~ ol˝Pu KvãTfJ TrPf @V´yL jj mJ @iMKjT KvãJk≠Kfr xPñ fJÅrJ kKrKYf jjÇ nJPuJ KvãJ S kKrKYKfr InJPm TotPãP©S V´JPor ßZPuPoP~rJ xMKmiJ TrPf kJrPZ jJÇ V´JPor x∂JPjrJ hs∆f KkKZP~ kzPZÇ F ‰mwoq nKmwqPf ßhPvr xoNy ãKfr TJre yPf kJPrÇ nJPuJ TotxÄ˙Jj jJ gJTPu kKrmJr nJPuJ mJx˙JPj gJPT jJÇ KmhMq“ gJPT jJ, ßZPuPoP~rJ nJPuJ ÛMPu kzJr xMPpJV kJ~ jJ FmÄ kptJ¬ kMKÓTr UJmJr ßgPT mKûf y~Ç FPf xJoJK\T hKrhsfJ mOK≠ kJ~Ç Qmwoq kKrmftPj TreL~ V´JPor ÛMu-TPuP\ KvãJmqm˙Jr CjúKf yPu xrTJKr TotTftJ, KYKT“xT, TíKwKmh, k´PTRvuL S IjqJjq ßkvJ~ KjP~JK\f mqKÜrJ fJÅPhr ˘L-kKr\jxy ßxUJPj KjitJKrf Tot˙Pu mxmJx TrPf C“xJyL yPmjÇ YJTKr\LmLPhr hMKa mJx˙Jj FmÄ Tot˙Pu

x∂JjPhr nJPuJ KvãJr kptJ¬ xMPpJPV S ˝J˙qPxmJr InJm TotTftJPhr hMjtLKfr Ijqfo ßyfM mPaÇ kKrmJr KjP~ ACKj~j S CkP\uJ kptJP~ xrTJKr Tot\LmLrJ Im˙Jj TrPu ˙JjL~ rJ\QjKfT ßjfJrJ xkKrmJPr Im˙JPj C“xJyL yPmjÇ FPf xMªr kKrPmv xíKÓ yPmÇ jVPrr Knz ToPmÇ KvãJ xmJr ßãP© (TíKw, Kv·, xoJ\PxmJ S ˝J˙qPxmJ) C“kJhjvLufJ mJzJ~Ç ßkJvJTKvP·r jJrL v´KoPTrJ ßp ßTmu ßhPvr IgtQjKfT v´LmOK≠ TPrPZj fJ j~, fJÅrJ k´VKfvLu xm rJ\QjKfT hPur ßYP~ IPjT ßmKv xJoJK\T rãevLufJPT k´Kfyf TPrPZjÇ è¬ S xM¬ k´JKfÔJKjT ßoRumJPhr k´xJr mº TrPf yPu jJrLKvãJr @rS IV´VKf FmÄ V´JPor xm ÛMuPT xYu TPr KmùJjKvãJr k´xJr k´P~J\jÇ VeKmvõKmhqJuP~r FTKa CPhqJV x•Prr hvPT k´iJjoπL mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJPjr xKYm c. Fo F xJ•JPrr ˘L c. FPuj xJ•Jr YJÅhkMPrr vJyrJK˜ FuJTJr yJAÛMPu ßoP~Phr IKfKrÜ mOK• KhP~ FuJTJr Cjú~Pjr kg ßhKUP~KZPujÇ VeKmvõKmhqJu~ 2013-14 KvãJmZr ßgPT V´JPor 300 \j hKrhs ZJ©Lr KmjJ ßmfPj VKefvJ˘, mJÄuJ, AÄPrK\, KmùJj (KlK\, ßTKoKˆs) FmÄ KlK\SPgrJKkPf ˚JfT xÿJj kptJP~ YJr mZr Iiq~Pjr xMPpJV KhPòÇ FA 300 \Pjr oPiq hKrhsfo 100 ZJ©L Kj\ UrYJ~ ßyJPˆPu gJTJ S UJmJPrr xMPpJVS kJPmÇ mOK•k´J¬ xm ZJ©Lr Kj~Kof KvãJ TJptâPo IÄvV´ye ZJzJS vrLrYYtJ, xJÅfJr, xJAPTu YJuJPjJ, ßUuJiMuJ FmÄ xJÄÛíKfT TotTJP§ IÄvV´ye mJiqfJoNuTÇ KvãJgtLrJ pJPf FTA xPñ fJK•ôT ùJPjr kJvJkJKv k´JP~JKVT ùJj I\tj TrPf kJPr, ßx \jq V´JoLe IKvKãf IxyJ~ oJjMwPT KvãJhJPjr xMPpJV rJUJ yP~PZÇ VeKmvõKmhqJu~ k´gJVf FTT Kmw~oMUL KmPvwù-Kj~Kπf KmnJPVr kKrmPft @∂KmnJVL~ xojõ~, xyPpJKVfJ S VPmweJiotL KmnJPVr k´mftj TPrPZÇ FPf KvãJ V´ye, KvãJhJj S jfMj VPmweJr xMPpJV CjìMÜ yP~PZÇ

kKrmJr KjP~ ACKj~j S CkP\uJ kptJP~ xrTJKr Tot\LmLrJ Im˙Jj TrPu ˙JjL~ rJ\QjKfT ßjfJrJ xkKrmJPr Im˙JPj C“xJyL yPmjÇ FPf xMªr kKrPmv xíKÓ yPmÇ jVPrr Knz ToPmÇ CKuäKUf kJÅYKa KmnJPV Iiq~jrf xm ZJ©ZJ©L Iiq~Pjr KÆfL~ mZr ßgPT k´KfmZr hMA oJx V´JPo Im˙Jj TPr ˙JjL~ FTKa CóoJiqKoT ÛMPu jmo S hvo ßv´eLPf mJÄuJ, AÄPrK\, IïvJ˘, KmùJj Kmw~ FmÄ ˝J˙qKmw~T TîJx kKrYJujJ TrPmÇ hMA oJx ßvPw ˙JjL~ TKoKar xyJ~fJ~ KvãJgtLPhr oNuqJ~j yPm FmÄ kPrr mZr kMjrJ~ hMA oJx ÈP˝òJPxmL KvãT' KyPxPm ZJ©rJ TJ\ TrPmÇ ÛMPu KvãTfJTJPu KvãJgtLrJ V´JPor kKrPmv Cjú~Pj IÄv ßjPmÇ CKuäKUf kJÅYKa ßTJPxtr KvãJgtLPhr xÄKväÓ KmwP~ kMPrJ @a ßxKoˆJr KvãJhJj ZJzJS mJÄuJ, AÄPrK\ S KlK\SPgrJKk KmnJPVr ZJ©Phr hMA ßxKoˆJr TKŒCaJr k´PTRvu KvãJhJj TrJ yPmÇ Iï, KmùJj S KlK\SPgrJKk KmnJPVr xm ZJ©ZJ©L AÄPrK\ S mJÄuJ nJwJ S xJKyfq Iiq~j TrPm hMA ßxKoˆJrÇ mJÄuJ KmnJPVr xm ZJ©ZJ©Lr hMA ßxKoˆJr @rKmPf TPgJkTgj KvUPf y~Ç FPf oiqk´JYq S \JKfxÄPWr KmKnjú k´TP· YJTKrr xMKmiJ yPmÇ mJÄuJ KmnJPVr KvãJgtLrJ YJr ßxKoˆJr AÄPrK\ nJwJ S TPgJkTgj KvUPmÇ IkrkPã AÄPrK\ KmnJPVr xm ZJ©ZJ©L YJr ßxKoˆJr iPr mJÄuJ nJwJ S xJKyfq Iiq~j TPrÇ CKuäKUf kJÅY KmnJPVr xm ZJ©ZJ©Lr hMA ßxKoˆJr

oJiqKoT ÛMPu KvãJhJj k≠Kf xŒPTt ùJj I\tj mJiqfJoNuTÇ VeKmvõKmhqJu~ YfôPr KvãJhJj y~, pJPf KvãJgtLrJ krmftL xoP~ V´JPor ÛMPu KvãJhJj TrPf kJPr xMÔMnJPmÇ CPuäUq, VeKmvõKmhqJuP~r xm KcKV´ ßTJPxt mJiqfJoNuT IKfKrÜ Kmw~ KyPxPm oMKÜpM≠, jJrL-kMÀw ‰mwoq S kKrPmvKmùJj KmwP~ FT-hMA ßxKoˆJr Iiq~j TPr krLãJ~ kJx TrPf y~Ç YJA xmJr IÄvV´ye: IKfKrÜ @rS 200 \j V´JPor hKrhs ZJ©Lr ˚JfT kptJP~ Iiq~Pj xMPpJV ßhS~Jr \jq xm xyNh~ mqKÜ ßgPT IjMhJj V´ye TrJ yPmÇ ßpPTJPjJ Kk´~\Pjr jJPo mOK• k´hJPjr xMPpJV rP~PZÇ @vJjM„k xJzJ ßkPu VeKmvõKmhqJuP~r FA kKrT·jJ ImvqA xlu yPmÇ FT\j ZJ©Lr gJTJ S UJS~J UrY mJmh mZPr uJVPm oJ© 60 yJ\Jr aJTJ IgtJ“ 750 cuJrÇ F mqJkJPr @kKj xrJxKr VeKmvõKmhqJuP~r CkJYJpt IiqJkT ßoxmJyCK¨j @yoh (01711595665) IgmJ ßrK\ˆsJr ßhuS~Jr ßyJPxPjr (01714067185) xPñ ßpJVJPpJV TrPu fJÅrJ UMKv yPmjÇ @kKj @kjJr Kk´~\Pjr jJPo kJÅY uJU aJTJr FTKa Klc KcPkJK\a TPr FT\j V´JPor jJrL KvãJgtLPT oJKxT mOK• KhPf kJrPmjÇ V´JPor ßoP~Phr CóKvãJr \jq hLWtPo~JKh Klc KcPkJK\a TrPu Ve˝J˙q xomJ~ ßâKca ßxJxJAKa 15% yJPr uJPnr xMKmiJ ßh~Ç

@˙J TPo pJS~J IvKjxÄPTf rJPvhJ ßT ßYRiMrL ßuUT : xJPmT f•ôJmiJ~T xrTJPrr CPhÓJ

KkKk@rKx ßp VPmweJ k´KfPmhj k´TJv TPrPZ, fJ UMmA k´P~J\jL~ TJ\Ç fPm ßTJPjJ VPmweJA kNetJñ jJÇ ßTJPjJ FTKa VPmweJ ßgPT xm k´Pvúr C•rS @vJ TrJ pJ~ jJÇ xm VPmweJr KTZM vKÜvJuL KhT gJPT, KTZM xLoJm≠fJS gJPTÇ FUJPj ßxA vKÜr KhT ßpoj @PZ, ßfoKj KTZM hMmtufJS KjÁ~A kJS~J pJPmÇ F irPjr VPmweJPT \mJmKhKy KjKÁf TrJr FTaJ k´~Jx KyPxPm ßhUJ pJ~Ç oJjMw TL oPj TPr ßxA fgqèPuJ @oJPhr \JjJ hrTJr; ßxaJ \JjJPjJ yP~PZÇ FaJ ÊÀ, nKmwqPf KjÁ~A F irPjr TJ\ @rS yPmÇ FA VPmweJ k´KfPmhPj rJ\QjKfT ßjfíPfôr k´Kf @˙Jr InJm ß\JrJPuJnJPm ßhUJ ßVPZÇ rJ\QjKfT ßjfíPfôr k´Kf jfMj k´\Pjìr IjLyJ \jìJPjJ FTaJ IvKjxÄPTfÇ @oJPhr TJP\r IKnùfJ FmÄ IjqJjqnJPm \JKj ßp FPf xPfqr k´Kfluj WPaPZÇ rJ\QjKfT ßjfífô pKh ‰jrJ\q

xíKÓ TPrj mJ ‰jrJ\q mº TrPf mqgt yj, fJyPu oJjMPwr @˙J iJÑJ UJPmÇ mJÄuJPhPvr oPfJ Cjú~jvLu ßhPv F irPjr Im˙J KmrJ\ TPr IPjPTr iJreJÇ KT∂á F rTo Im˙J hLWtTJu iPr YuPf kJPr jJÇ rJ\QjKfT ßjfífô hJ~m≠, VeoMUL S ˝ò nNKoTJ kJuj TrPu ßpPTJPjJ KTZM TPr kJr ßkP~ pJS~J mJ kJr TPr ßhS~Jr xÄÛíKfr ImxJj yPmÇ Fr \jq ßp IñLTJr hrTJr, fJ rJ\QjKfT ßjfíPfôr KhT ßgPTA @xPf yPmÇ @PrTaJ KmköjT k´mefJ yPuJ, ßhPvr ßYP~ hu mz yP~ pJPòÇ FA TJrPeA ßfJ vfTrJ 70 nJPVr oPfJ oJjMPwr rJ\QjKfT ßjfíPfôr k´Kf @˙J TPo pJPòÇ rJÓsL~ k´KfÔJjèPuJr rPºs rPºs huL~ rJ\jLKf k´Pmv TrJPjJ yP~PZÇ KmYJrmqm˙J KjP~ muJr ßãP© @oJPhr KTZM xLoJm≠fJ gJPTÇ ßp rLKf S mqm˙J ‰fKr TrJ yP~PZ, fJr oiq ßgPT ßmKv KTZM muJ pJ~ jJÇ KT∂á F mqJkJPr TreL~ KjitJrPer k´P~J\j, fJ FA VPmweJ ßgPT CkuK… TrJ pJ~Ç rqJPmr mqJkJPr pJ muJ yP~PZ, fJPTS kNetJñ muJ pJ~ jJÇ IPjT WajJr ßfJ UmrA y~ jJÇ ßoJa WajJr vfTrJ 20 nJV ßpUJPj Umr y~, ßxUJPj xMvJxj KjKÁf TrJr hrTJPr xŒNet KY©aJ \JjPf S \JjJPf yPmÇ k´KfÔJjèPuJr \mJmKhKy KjKÁf TrJ~ FaJ \ÀKrÇ FA \mJmKhKy \jVPer TJPZ, hPur TJPZ jJÇ fPm k´KfPmhPj \jVPer TJPZ \mJmKhKy KjKÁf TrJr xMkJKrv KmPvw ßjAÇ \mJmKhKy KjKÁf TrJ~ rJÓsL~ k´KfÔJPjr nNKoTJ gJTJ hrTJr KZuÇ IgY k´JgtLPhr yuljJoJ k´TJPvr mqJkJPr KjmtJYj TKovj KjP\A uMPTJYMKr ßUuPZÇ KjmtJYj TKovPjr Kj~o IjMpJ~L fgq \JjJr IKiTJr @oJPhr @PZÇ AKx pUj ßxA fgq KhPò jJ mJ KhPf YJAPZ jJ, fUj IjqJjq k´KfÔJPjr TJ\ TrJr KZuÇ KT∂á F mqJkJPr fgq IKiTJr TKovPjrS ßTJPjJ nNKoTJ @orJ ßhKUKjÇ F mqJkJPr @rS @PuJTkJf TrJ hrTJrÇ

@Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr TJptTuJk ßpoj rqJPmr KmwP~, KmYJrmKyntNf yfqJr KmwP~ @rS @PuJTkJf TrPf yPmÇ \jVPer IPgtA fJrJ k´KfkJKuf y~Ç fJPhr ßhJw-©∆Kar TgJ pKh @rS @xf fJyPu \jVeS xPYfj yPfJ FmÄ rqJm-kMKuvS y~PfJ fJPhr \mJmKhKyr WJaKfr \J~VJèPuJ KYK¤f TrPf kJrfÇ F TJrPe k´KfÔJjKnK•T VPmweJr TgJ nJmJ ßpPf kJPrÇ kMKuPvr KmwP~ âoJVfnJPm oJjMPwr @˙J ToPZÇ FaJ jfMj jJ, k´KfaJ hvPT FA @˙J ToPZÇ fPm @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjL ßp rJ\QjKfT ßjfíPfôr TJrPe, xrTJPrr YJPkr TJrPe hJK~fô kJuPj mJiJ kJ~, ßxA Kmw~aJ VPmweJ~ IjMkK˙fÇ fJPhr Skr rJ\QjKfT k´nJm Km˜JPrr \jqS fJrJ pgJpgnJPm TJ\ TrPf kJPr jJÇ Fr mJAPr dJuJSnJPm huL~ KjP~JPVr mqJkJr ßfJ rP~PZAÇ @orJ ßhPUKZ ßp CókptJP~r KjPhtPv fJrJ hJKV @xJKoPTS ßZPz KhP~PZÇ @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLPf KjP~JV ßhS~Jr ßãP© mJKe\q S huL~Tre VnLr yP~PZÇ Fxm Kmw~ pUj \jVPer híKÓr oPiq @Px, fUj ßfJ fJrJ @˙J yJrJPmAÇ @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr TJptTuJk ßpoj rqJPmr KmwP~, KmYJrmKyntNf yfqJr KmwP~ @rS @PuJTkJf TrPf yPmÇ \jVPer IPgtA fJrJ k´KfkJKuf y~Ç fJPhr ßhJw-©∆Kar TgJ pKh @rS @xf fJyPu \jVeS xPYfj yPfJ FmÄ rqJmkMKuvS y~PfJ fJPhr \mJmKhKyr WJaKfr

\J~VJèPuJ KYK¤f TrPf kJrfÇ F TJrPe k´KfÔJjKnK•T VPmweJr TgJ nJmJ ßpPf kJPrÇ ZJ©rJ\jLKfr oPiq ßp Tuï @orJ ßhUPf kJA, ßxaJ KjrxPj rJ\QjKfT ßjfíPfôr mJeL ÊKj, KT∂á xoJiJPjr ßTJPjJ nNKoTJ~ fJÅrJ ßjAÇ xπJxLPhr mKyÏJr TrJ yPuS @AKj vJK˜ yPf ßhUKZ jJÇ mKyÏíf mqKÜrJ KTZMKhj kPr @mJr hPu KlPr @PxjÇ nKmwqPf ßp ßjfJrJ @xPmj, fJÅPhr YKr© ßfJ @orJ ZJ©rJ\jLKfr KhPT fJTJPuA mM^Pf kJKrÇ FKhPTS @vJ TrJr xMPpJV ToÇ xm ßãP©A Foj yPòÇ xMvLu xoJP\r KmKnjú IÄv ßp k´fqã S kPrJã YJPkr oPiq gJPT, ßxaJ CPb jJ @xJ FA VPmweJr @PrTKa xLoJm≠fJÇ k´fqãnJPm ßfJ VeoJiqo mºA TPr ßhS~J y~, kPrJãnJPm jJjJ rTo YJPkr TJrPe KoKc~J ßp \mJmKhKyr YJk ‰fKr TrPm, ßxaJS TrPf mqgt y~Ç F irPjr VPmweJ oJjMPwr iJreJr Skr KnK• TPr TrJ y~Ç fJrkrS FA k´~JxaJ èÀfôkNetÇ F irPjr VPmweJ ßYJU UMPu ßhS~Jr \jq pPgÓÇ


42 oMÜKY∂J

21 - 27 February 2014 m SURMA

ßT\KrS~JPur 49 Khj ßxRoq mPªqJkJiqJ~ ßuUT : j~J KhKuä k´KfKjKi, k´go IJPuJ

IrKmª ßT\KrS~JunJrPfr hKuf-PhmL oJ~JmfL jæAP~r hvPT hMA hlJ~ xJoJjq xoP~r \jq C•r k´PhPvr oMUqoπL yP~KZPujÇ k´gomJr oMUqoKπfô YPu pJS~Jr kr xJãJ“TJPrr xo~ fJÅPT k´vú TPrKZuJo, ãe˙J~L yPm ß\PjS ßTj KfKj FA ^MÅKT KjPuj? KfKj kJJ k´vú TPr \JjPf ßYP~KZPuj, @Ko msJ¯e KT jJÇ @Ko ÈyqJÅ' muJ~ CKj \mJm KhP~KZPuj, È24 WµJr \jq hJK~fô ßkPuS @Ko fJ V´ye TrfJoÇ TJre, SA xoP~r oPiqA @Ko Foj KTZM TrfJo, pJ @kjJPhr oPfJ CómVtL~ oJjMw @oJPhr hKuf xoJP\r \jq TUPjJ TPrKj, @r TrPmS jJÇ' FTaM ßgPo KfKj ˝VPfJKÜ TPrKZPuj, ÈKfuT, frJ\M Hr fPuJ~Jr, AjPTJ oJPrJ \MPf YJr'Ç hKuf C™JPj FA ßxäJVJjKa oJ~JmfLr rJ\QjKfT \jìhJfJ TJÅKxrJo ßxA xo~ ßmÅPi KhP~KZPujÇ KfuT oJPj msJ¯e, frJ\M oJPj mqmxJ~L mJ ßmKj~J, @r fPuJ~Jr oJPj ãK©~Ç FPhr ßhUPuA YJr-YJrmJr \MfJ oJPrJÇ oJ© 49 Khj KhKuär oMUqoπL ßgPT KmhJ~ ßjS~Jr k´JÑJPu @o @hKo kJKatr (FFKk) cJTJmMTJ ßjfJ IrKmª ßT\KrS~Ju KmiJjxnJ~ hJÅKzP~ KmhJ~L nJwPe SA oJ~JmfLr oPfJA fJÅr rJ\QjKfT uzJAP~r IKnoMUKa \JKjP~ ßVPujÇ ¸Ó mPu KhPuj, TÄPV´x S KmP\Kk-hMA huA fJÅPhr rJ\QjKfT k´KfkãÇ TJre, hMA huA ßhPvr FT j’r Kv·kKf oMPTv @’JKjr TíkJijqÇ @’JKjr aJTJ~ fJÅPhrA ˝JPgt FrJ rJ\jLKf TPrÇ fJÅr xrTJr ßpPyfM oMPTv @’JKjr KmÀP≠ oJouJ TPrPZ, ßx \jq \j ßuJTkJu KmuPT fJrJ KTZMPfA @xPf jJ KhP~ fJÅr KmhJP~r kg k´v˜ TrPZÇ xJiJre ßUPa UJS~J oJjMPwr ˝JPgt Fxm ijTMPmr S fJÅPhr mvÄmhPhr KmÀP≠ @o @hKo kJKatr uzJA ImqJyf gJTPmÇ 49 KhPjr vJxjPT ßT\KrS~Ju KT∂á IjJ~JPxA hLWtJK~f TrPf kJrPfjÇ TJre, Ff fJzJfJKz @o @hKo kJKat kJffJKz ßVJaJT, ßuJTxnJr

xPñ KhKuä KmiJjxnJr ßnJaS yP~ pJT, TÄPV´x fJ YJ~KjÇ TÄPV´x Kmuãe \JPj, k´iJjf fJPhr S KTZMaJ KmP\Kkr ßnJPa nJV mKxP~A @o @hKo kJKatr C™JjÇ ßp k´Kfv´∆Kf \JKVP~ fJrJ ãofJ~ mPxKZu, k´fqJvJoPfJ fJ fJrJ kNet TrPf kJPrKjÇ xJiJrePhr \jq KTZM \jKk´~ Kx≠J∂ KjPuS xmJr oPj hJÀe ßTJPjJ hJV fJrJ ßluPf kJPrKjÇ mrÄ k´vJxKjT ßãP© ybTJKrfJ S ‰jrJ\q xíKÓr k´mefJ~ mÉ KvKãf oJjMw fJPhr k´Kf yfJvÇ F Im˙J~ @mJr ßnJa yPu KmP\KkrA mrÄ @bJPrJ @jJ uJnÇ TÄPV´x fJA xogtj k´fqJyJPrr TgJ nJmjJPfA @PjKjÇ KT∂á ßT\KrS~JuS jJjJ Tro Iï TPwA o~hJPj ßjPoPZjÇ j\Pr fJÅr ßuJTxnJ ßnJaÇ xffJr k´fLT ßxP\ Ix“Phr KmÀP≠ K\yJh ßWJweJ TPr xJiJre S IKfxJiJre oJjMPwr xogtPj nr TPr KfKjS ßTuäJ lPf TrPf @V´yLÇ fJA TÄPV´x TPm xogtj fMPu ßjPm mJ TÄPV´Pxr KTPx nJPuJ yPm, fJPf @ou jJ KhP~ KfKj KjP\r jJT KjP\A TJaPujÇ xPªy ßjA, xJŒ´KfT TJPu nJrfL~ rJ\jLKfPf xmPYP~ @PuJKYf jJo IrKmª ßT\KrS~Ju S fJÅr @o @hKo kJKatÇ oJjMPwr ßãJn-KmPãJn-InJmIk´JK¬r TJreèPuJr KhPT @PuJ ßlPu hMjtLKfr KmÀP≠ @kxyLj xÄV´JPor IñLTJr TPr xffJr k´KfoNKft ßxP\ ßT\KrS~JPurJ FT IØMf ˝kú ßlKr TPrPZj FA T~ oJPxÇ FA k´go ßhUJ ßVu, KhKuär oJjMw \Jf-iot-met-k´JPhKvTfJ mJ IgtQjKfT ßnhJPnh nMPu @o @hKo ßxP\ fJÅPhr ßnJa KhPujÇ xoJP\r mÉ ùJjL-èeL-xÿJjL~ oJjMw KTZM TrJr @vJ KjP~ FA hPu ßpJV KhPujÇ PT\KrS~JPur hJKm, fJÅr KmÀP≠ k´vJxjyLjfJr IKnPpJV @jJ yPuS FA TKhPj fJÅr xrTJr mÉ Kx≠J∂ KjP~PZ, pJ xJiJre oJjMw FpJm“ ßhPUKjÇ KmhMqPfr KmPu KmrJa ZJz, KmjJ k~xJ~ KhPj 600+ KuaJr kJjL~ \u, hMjtLKfr KmÀP≠ uzJAP~r \jq ßy·uJAj ßUJuJ, KmhMqPfr TJrYMKk ßbTJPf ßTJŒJKjèPuJr KyxJPmr xrTJKr IKca TrJPjJr KjPhtv, kMKuPvr y~rJKjr yJf ßgPT IPaJYJuTPhr rãJ S fJÅPhr IPjT hJKm kNre, IÀeJYPur ZJ© KjPcJ fJKj~J yfqJr oqJK\Pˆsa fhP∂r KjPhtv, \u-oJKl~JPhr KmÀP≠ mqm˙J V´ye, lMakJfmJxLr \jq rJfpJkPjr @mJPxr mqm˙J TrJ ßxèPuJr IjqfoÇ xrTJKr ßpJVxJ\Pv VqJPxr hJo mJzJPjJr Kx≠JP∂r KmÀP≠ Kv·kKf oMPTv @’JKjxy mftoJj S xJPmT ßTªsL~ ßfu-VqJxoπL pgJâPo mLrJ√J oAKu S oMrKu ßhSrJr KmÀP≠ IKnPpJV hJP~rS hMjtLKf ßrJPi FTaJ mz khPãkÇ Fxm mqm˙J xJiJre oJjMwPT FaJ ßmJ^JPf KjÁ~ xJyJpq TPrPZ ßp KfKj fJPhrA FT\jÇ KT∂á ßpnJPm KfKj rJ\q vJxj TrKZPuj, ßpnJPm FTaJr kr FTaJ l∑≤ UMPu KfKj uzJAP~r ßã© mOK≠ TrKZPuj, ßpnJPm rJ˜J~ ÊP~-mPx ImJKüf S IjgtT KmfTt xíKÓ TPr oNu uãq ßgPT xPr pJKòPuj, fJPf k´vJxKjT KhT ßgPT KfKj ßp KmrJa FTaJ nrxJ˙u, ßxA @˙J xmt˜Pr ß\JVJPf kJrKZPuj jJÇ fJÅrA oπL rJfKmrJPf ayuhJKrr nNKoTJ~ ßjPo @Kl∑TJr FTJKiT ßhPvr xPñ IjKnPk´f TNaQjKfT xÄTaS xíKÓ

V´Jo mJÄuJ ßrÓáPr≤ ˝PhvL UJmJPrr ksTíf ˝Jh KjPf VsJo mJÄuJ~ IJxMj... IJoJPhr GKfyqmJyL KmKr~JjL, ßVJvf, TKuK\ nájJ, oV\ nájJ, nJf, oJZ, vJT-xK«, ÊaKT, Kyhu-YJajL, oJZ nájJ, ßZJa oJZ, xJfTzJr frTJrLxy ßhPvr UJmJPrr ˝Jh KjjÇ KmP~, VJP~ yuMh, \jìKhj, ßxKojJr, ßksxTjlJPr¿ xy ßp ßTJj kJKatPf IJorJ CjúfoJPjr UJmJr UMm To xoP~ xrmrJy TPr gJKTÇ

ßT\KrS~JPur hJKm, fJÅr KmÀP≠ k´vJxjyLjfJr IKnPpJV @jJ yPuS FA TKhPj fJÅr xrTJr mÉ Kx≠J∂ KjP~PZ, pJ xJiJre oJjMw FpJm“ ßhPUKjÇ KmhMqPfr KmPu KmrJa ZJz, KmjJ k~xJ~ KhPj 600+ KuaJr kJjL~ \u, hMjtLKfr KmÀP≠ uzJAP~r \jq ßy·uJAj ßUJuJ, KmhMqPfr TJrYMKk ßbTJPf ßTJŒJKjèPuJr KyxJPmr xrTJKr IKca TrJPjJr KjPhtv, kMKuPvr y~rJKjr yJf ßgPT IPaJYJuTPhr rãJ S fJÅPhr IPjT hJKm kNre, IÀeJYPur ZJ© KjPcJ fJKj~J yfqJr oqJK\Pˆsa fhP∂r KjPhtv, \u-oJKl~JPhr KmÀP≠ mqm˙J V´ye, lMakJfmJxLr \jq rJfpJkPjr @mJPxr mqm˙J TrJ ßxèPuJr IjqfoÇ TPr ßluPuj, pJ ßoaJPf krrJÓs oπTPT oJgJr WJo kJP~ ßluPf yPuJÇ k´vJxT IrKmª ßT\KrS~Ju ÈPmˆ APŒ´vj'-Fr ZJk @o\jfJr \jq rJUPuS xmt˜Prr xm oJjMPwr \jq KT∂á rJUPf kJPrjKjÇ k´vú yPuJ, ßT\KrS~JPur khfqJV @VJoL KjmtJYPj TL k´nJm ßluPf kJPrÇ hMKa ßã© rP~PZÇ KhKuä S xmtnJrfL~Ç KhKuäPf KmiJjxnJ K\AP~ rJUJ yP~PZÇ Fr Igt KmT· xrTJr VbPjr hr\JaJ ßUJuJÇ KmP\Kk FUjA YJAPu fJPhr 32 xhPxqr xPñ @rS Kfj\Pjr xogtj ßkP~ aJ~aJ~ VKrÔfJ KjP~ xrTJr VzPfA kJPrÇ KT∂á fJrJ FUjA fJ TrPf rJK\ j~ ÈAPo\' UJrJk yS~Jr @vïJ~Ç TÄPV´Pxr kPã KTZM TrJr CkJ~ ßjAÇ ßx ßãP© ßuJTxnJr ßnJPar xPñA KhKuä KmiJjxnJr ßnJa yS~Jr x÷JmjJ ßmKvÇ KmKnjú \KrPk jPrªs ßoJKhr k´Kf nrxJ rJUJr FTaJ k´mefJ ßhUJ pJPòÇ ßoJKhr ÈPjJ jjPx¿' nJmoNKft, fJÅr IKnjm mJYjnKñ, k´vJxKjT ßrTct, hPur xJÄVbKjT hãfJ, k´YJroJiqPor FTaJ mz IÄv S T¢r KyªMfômJhLPhr xogtj fJÅPT IjqPhr fMujJ~ FKVP~ ßrPUPZÇ KT∂á FKVP~ rJUPuS KjrïMv VKrÔfJ KmP\Kk mJ fJPhr ß\JPar kPã FUPjJ ßhUJ pJPò jJÇ @o @hKo kJKat KhKuäPf KmP\Kkr KmT· yPuS yPf kJPrÇ KT∂á FA 49 KhPjr vJxj fJPhr xogtTPhr FTaJ mz IÄPvr ßoJy S ˝kúnPñr TJreS yP~PZÇ K˙KfvLu xrTJPrr \jq fJrJ KT @rS FTmJr ßT\KrS~JuPhr \jq mJK\ irPm? ßT\KrS~JPurJ @vJmJhL yPuS ß\Jr KhP~ muJ TKbjÇ xmtnJrfL~ ßãP© FFKkr CkK˙Kf FUPjJ krLKãf j~Ç KmKòjúnJPm KTZM vyPr KTZM ßTPªs fJPhr CkK˙Kf y~PfJ rP~PZ, KT∂á k´KfKÔf huèPuJr Igtmu, ßuJTmu FmÄ mJÉmPur ßoJTJKmuJ TPr @o @hKo kJKatr hJÅf ßlJaJPjJ UMmA TKbjÇ F KmwP~ xPªy ßjA, nJrPf FFKk FTaJ jfMj iJrJr rJ\jLKfr \jì KhP~PZÇ ßhPvr KmKnjú IÄPv

J~ V´Jo mJÄu mJÄuJr .. ˝Jh Kjj.

fJrJ nJPuJoPfJ xJzJS ßlPuPZÇ ßxA xJzJ~ nr KhP~ fJrJ ßhPvr 350 ßuJTxnJ @xPj uzJAP~r Kx≠J∂ KjP~PZÇ FaJS ßvw kpt∂ @rS FTaJ ybTJrL Kx≠J∂ jJ yP~ pJ~Ç TJre, TgJ~ mPu, ffaJA TJozJPjJ CKYf pfaJ KYmJPjJ pJ~Ç 350 @xPj hJÅKzP~ 20-25Ka ß\fJr ßYP~ 50Ka @xj ßmPZ KjP~ xmtvKÜ KjP~JV TrJA mMK≠oJPjr TJ\ yPm mPu hPurA FTJÄPvr IKnofÇ ßT\KrS~Ju fJ oJjPf rJK\ yjKjÇ fJÅPT ‰˝rfπL fToJ KhP~ AKfoPiqA ßTC ßTC hu ßZPzPZjÇ xrTJr VzJr xo~ VefπL ßT\KrS~Ju @o\jfJr hrmJPr KVP~ rJ~ KjP~KZPujÇ xrTJr ZJzJr rJ~ KjPf KfKj KT∂á fJ TPrjKjÇ KhKuär xrTJr ßgPT xPr pJS~Jr Kx≠J∂ fJÅPhr ß˝òJ~ ßjS~JÇ hJK~fô ßZPz ßhS~Jr \jq KT∂á KhKuär oJjMw fJÅPhr ßnJa ßh~KjÇ ßnJa KhP~KZu xrTJr VzJ S KaPT ßgPT pf ßmKv x÷m @o\jfJr ˝JPgt Kx≠J∂ ßjS~Jr \jqÇ fJ jJ TPr xPr FPx IPjPTr TJPZA ßT\KrS~Ju ÈFxPTKkˆ' mJ kuJ~j oPjJmOK•r KmPvwe kJPòjÇ KmP\Kk S TÄPV´x AKfoPiqA muPf ÊÀ TPrPZ, pJrJ kJKuP~ mJÅYPf YJ~, fJPhr Skr nrxJ TrJ CKYf j~Ç PT\KrS~Ju ßp hJKmA TÀj, Vf FT oJPx fJÅPhr \jKk´~fJr V´Jl KT∂á KjoúoMULÇ @o @hKo kJKat fyKmPu ßhv-KmPhv ßgPT ßp Igt ‰hKjT \oJ y~, fJr KyxJPmA F fgq k´oJKefÇ Vf mZPrr 8 ßgPT 27 KcPx’r kpt∂ huL~ fyKmPu ‰hKjT YJÅhJ kPzPZ k´J~ @a uJU ÀKk, 28 KcPx’r ßgPT 11 \JjM~JKr kpt∂ fJ ßmPz hJÅzJ~ 19 uJPU, IgY 12 \JjM~JKr ßgPT 8 ßlms∆~JKr xoP~ ‰hKjT YJÅhJ TPo yP~PZ oJ© YJr uJU 82 yJ\Jr ÀKk! oJ~JmfLr xPñ IrKmª ßT\KrS~JPur kJgtTq IPjTÇ oJ~JmfLr IKniJPj kJuJPjJ v»Ka VryJK\rÇ IrKmª ßT\KrS~Ju jLKfr I\MyJPf hJK~fô ZJzPf ‰fKrÇ KhKuä S ßhPvr oJjMw TfaJ fJÅPT @ÅTPz iPr rJUPf mqV´, ßo oJPxA fJ ßmJ^J pJPmÇ

ßp ßTJj irPjr KoKaÄ IgmJ ßksx TjlJPrP¿r \jq ßrÓáPrP≤r CkPr rP~PZ 40 IJxj KmKvÓ KoKaÄ ÀoÇ

68 Brick Lane, London E1 6RL | Tel: 020 7377 6116


SURMA m 21 - 27 February 2014

@PV ßhPvr mJKe\q ˝Jgt ßhUPf yPm ßoJyJÿh ßmuJP~f ßyJPxj ßuUT : rJ\QjKT KmPväwT

nJrfPT asJjK\a-TKrPcJr ßh~Jr mqJkJrKa mJÄuJPhPvr rJ\QjKfT IñPj mqJkT @PuJKYfÇ nJrf fJr C•r-kNmtJûuL~ rJ\qèPuJr xPñ mqmxJ-mJKe\q S IjqJjq ßpJVJPpJV xy\ TrPf mJÄuJPhPvr TJPZ ˙J~L S hLWtPo~JKh asJjK\aTKrPcJr xMKmiJ ßYP~ @xPZ, pJ mftoJPj xLKof @TJPr YJuM @PZÇ nJrf ßTj mJÄuJPhPvr TJPZ asJjK\a-TKrPcJr xMKmiJ YJ~, FKa mJÄuJPhv xrTJrPT Ifq∂ èÀPfôr xPñ IjMiJmj TrPf yPmÇ èÀfô KhPf yPm FPãP© \jofPTSÇ nJrPfr C•r-kNmtJûuL~ rJ\qèPuJ~ ßnRPVJKuT mJ˜mfJr TJrPe mJÄuJPhPvr mqmxJ-mJKeP\qr xMPpJV C•PrJ•r mJzPZÇ nJrPfr @xJo, ßoWJu~, oKekMr, KoP\JrJo, IÀeJYu k´Phv, jJVJuqJ¥, kKÁomñxy ßmvTKa rJP\qr oJjMPwr TJPZ mJÄuJPhPvr KmKnjú msqJP¥r keq UMmA \jKk´~Ç nJrPfr CKuäKUf rJ\qèPuJ~ mJÄuJPhPvr mJKeK\qT k´nJm Khj Khj mJzPZ, pJ nJrfPT nJKmP~ fMuPZÇ fJA nJrf fJr Cjúf rJ\qèPuJ ßgPT mJÄuJPhPvr ßnfr KhP~ C•r-kNmtJûuL~ rJ\qèPuJ~ xyP\ keq kKrmyj TrPf mJÄuJPhPvr TJPZ asJjK\a-TKrPcJr YJ~Ç nJrf F xMKmiJ ßkPu mqmxJ-mJKeP\qr kJvJkJKv hKãe-kNmt FKv~Jr rJ\jLKfPf ßTRvuVf KhT ßgPTS FKVP~ pJPm- FPf ßTJPjJ xPªy ßjAÇ IjqKhPT mJÄuJPhv kzPm YqJPuP†r oMPUÇ F YqJPu† mJÄuJPhPvr ßmxrTJKr UJfPT ãKfV´˜ TrPm

Kj”xPªPyÇ mJÄuJPhPvr ßmxrTJKr UJPf mqJkT kMÅK\r KmTJv WPaPZ, pJ T·jJfLfÇ fJZJzJ rlfJKj @~ S ßrKoPaP¿r yJ\Jr yJ\Jr ßTJKa cuJr \oJ yPò mJÄuJPhv mqJÄPT, pJ rJÓsL~ kMÅK\ KyPxPm VeqÇ Fxm kMÅK\ Kv· KmTJv S C“kJhjoMUL UJPf TJP\ uJVJPu mJÄuJPhPvr mqmxJK~T ßjaS~JTt híKÓxLoJr mJAPr xŒ´xJKrf TrJr pPgÓ xMPpJV S x÷JmjJ rP~PZÇ FT TgJ~, mJÄuJPhv fJr C“kJKhf keq ßkRÅPZ KhPf kJPr hKãe S kNmt FKv~Jr IVKef oJjMPwr ßhJrPVJzJ~Ç kKÁoJ KmPvõr oJjMPwr TJPZ mJÄuJPhv FTKa KjntrPpJVq msqJP¥r jJoÇ mJÄuJPhPvr F xMjJo hKãe S kNmt FKv~Jr oJjMPwr TJPZS ZKzP~ kzJr x÷JmjJ @PZÇ TJP\A mJÄuJPhvPT Fxm ßaTKjTqJu KhT YMuPYrJ KmPväwe TrPf yPmÇ kKrmKftf KmPvõ mJÄuJPhPvr ˙u S \uxLoJr èÀfô mqJkT, FKaS mJÄuJPhvPT mM^Pf yPmÇ mM^Pf yPm CkoyJPhPv mJÄuJPhPvr ˆsqJPaK\T Im˙JjÇ fJZJzJ @VJoLPf hKãe S kNmt FKv~Jr ßhvèPuJ IgtQjKfTnJPm xoO≠ yPm- FKaS mJÄuJPhPvr nJmjJ~ gJTPf yPm FmÄ ßxnJPmA mqmxJmJKeP\qr ˆsqJPaK\ ‰fKr TrPf yPmÇ mJÄuJPhPvr mqmxJK~T xMKmiJèPuJ Ijq ßhv mqmyJr TrPm, fJ yPf kJPr jJÇ xJrJ ßhvPTA FTKa mªr KyPxPm mqmyJr TrJ pJ~Ç dJTJ, Y¢V´Jo, jJrJ~eV†, ‰nrm mJ\Jr, @ÊV† S YJÅhkMr jhLmªr ßgPT FTKa keqmJyL \JyJ\ KmPvõr ßp ßTJPjJ ˙JPj pJfJ~Jf TrPf kJPrÇ FKa mJÄuJPhPvr \jq FTKa KmrJa ˆsqJPaK\T xMPpJVÇ F xMPpJV mJÄuJPhvPT TJP\ uJVJPf yPmÇ fJr xm ßoKvjJKr\ mftoJPj mJÄuJPhPvr rP~PZÇ \u, ˙u S ßnRPVJKuT xMKmiJ TJP\ uJKVP~ oMÜ mJKeP\qr KmPvõ FTKa rlfJKjoMUL ßhv KyPxPm mJÄuJPhv fJr ˝TL~fJ lMKaP~ fMuPm- FKaA xmJr k´fqJvJÇ F k´fqJvJ kNrPe xmJAPTA FKVP~ @xPf yPm, kJuj TrPf yPm hJK~fôvLu nNKoTJ, pJPf mJÄuJPhv FTKa xoO≠ S ˝Kjntr ßhPv kKref y~Ç @VJoL KhPj pJrJ KmvõvKÜ yP~ @KmntNf yPm, fJr oPiq ßmv TP~TKa rJÓs hKãe-kNmt FKv~J~ ImK˙fÇ F rJÓsèPuJr fJKuTJ~ mJÄuJPhvPTS I∂ntMÜ TrPf yPmÇ KT∂á Ijq ßhvPT mqmxJ TrJr xMPpJV TPr KhPu mJÄuJPhPvr jJo F fJKuTJ~ I∂ntMÜ TrJ x÷m yPm jJ mPu KmPväwTrJ oPj TPrjÇ nJrf kNmtJûuL~ rJ\qèPuJ~ KmKnjú keq @jJ-Pj~J TrPf mJÄuJPhPvr jhLmªrèPuJ mqmyJr TrPm, KmPvw TPr @ÊV† mªrÇ FPf fJPhr xo~ S

UrY Cn~A To uJVPmÇ TJre nJrPfr TuTJfJ xoMhsmªr ßgPT K©kMrJ rJP\qr hNrfô ßpUJPj 1700 KTPuJKoaJr ßxUJPj @ÊV† mªr ßgPT oJ© 45 KTPuJKoaJrÇ TuTJfJ mªr ßgPT KoP\JrJPor hNrfô k´J~ 1600 KTPuJKoaJr, @ÊV† ßgPT oJ© 400 KTPuJKoaJrÇ TuTJfJ mªr ßgPT @xJPor hNrfô 1100 KTPuJKoaJr, @ÊV† ßgPT 450 KTPuJKoaJrÇ TuTJfJ ßgPT oKekMr rJP\qr hNrfô k´J~ 1750 KTPuJKoaJr, @ÊV† ßgPT 550 KTPuJKoaJrÇ TuTJfJ ßgPT jJVJuqJP¥r hNrfô 1520 KTPuJKoaJr, @ÊV† ßgPT 675 KTPuJKoaJrÇ TuTJfJ ßgPT IÀeJYu k´PhPvr hNrfô 1320 KTPuJKoaJr @r @ÊV† ßgPT 580 KTPuJKoaJrÇ hNrPfôr FA mJ˜mfJr lPu nJrPfr kNmtJûu ßgPT kKÁoJûPu FTKa oJumJyL asJT pJfJ~Jf TrPf xo~ uJPV TokPã 8-10 Khj @r mJÄuJPhPvr Skr KhP~ ßVPu xo~ uJVPm oJ© FTKhjÇ ßjRkPg poMjJ KhP~ ßoWjJ yP~ nJrf keqmJyL \JyJ\ @ÊV† mªPr KjP~ @xPmÇ FPf TuTJfJ mªr ßgPT nJrPfr kNmtJûuL~ rJ\qèPuJr hNrfô ToPm k´J~ 800-900 KTPuJKoaJrÇ nJrf @ÊV† ßgPT xzTkPg kNmtJûuL~ rJP\qr KmKnjú kP~P≤ keq kJbJPm (pJ FrA oPiq ÊÀ yP~ ßVPZ), fJPf kKrmyj UrY xJv´~ yPm TuTJfJ mªPrr ßYP~ YJr ßgPT kJÅY èe ToÇ lPu Cjúf rJ\q ßgPT ßxPnj KxˆJr mPu UqJf IjMjúf rJ\qèPuJ~ To mqP~ keq xrmrJy TrPf kJrPm nJrfÇ fJPf nJrPfr F rJ\qèPuJ~ mJÄuJPhPvr kPeqr ßp YJKyhJ ‰fKr yP~KZu fJ mJiJV´˜ yPmÇ fJZJzJ @ûKuT, @∂\tJKfT S Inq∂rLe rJ\QjKfT TJrPe mJÄuJPhv FTKa xKºãPe hJÅKzP~Ç VeYLPjr IgtQjKfT S rJ\QjKfT C™Jj pMÜrJPÓsr oJgJmqgJr TJreÇ nKmwqPf YLj krJvKÜr nNKoTJ~ @KmntNf yPu pMÜrJPÓsr k´KfƪôL yP~ CbPmÇ fJA FKv~J~ YLPjr mqmxJmJKeP\qr uJVJo ßaPj irJr FUjA pgJpg xo~Ç FKa TrPf pMÜrJPÓsr k´P~J\j nJrPfr xJyJpqÇ KbT F \J~VJKaPf nJrf-oJKTtj ˝JPgtr FTaJ Kou rP~PZÇ fJA fJrJ mJÄuJPhv k´Pvú FT S IKnjú jLKf V´ye TPrPZÇ IjqKhPT AxrJAPur uãq yu, CkoyJPhPv AxuJPor k´nJm hKoP~ rJUJÇ TJre CkoyJPhPv k´J~ 50 ßTJKa AxuJo iotJmu’Lr mxmJxÇ FKa AÉKh rJÓs AxrJAPur oJgJmqgJr TJreÇ fJA CkoyJPhPv AxuJPor IV´pJ©J hKoP~ rJUPf AxrJAPurS nJrPfr xJyJPpqr k´P~J\jÇ IjqKhPT KYr k´KfƪôL YLj S kJKT˜JPjr rJ\QjKfT k´nJm hKoP~ rJUPf nJrPfr k´P~J\j

oMÜKY∂J 43

pMÜrJÓs S AxrJAPur xJyJpq-xogtjÇ Fxm \Kau rJ\jLKfr KyxJm ßouJPf CkoyJPhPvr FA Kfj vKÜr uãq-CP¨vq IKnjúÇ fJPhr ßVJP~ªJ xÄ˙JèPuJS uãq I\tPj FTPpJPV TJ\ TrPZ mPu k´fL~oJj y~Ç TJP\A ßTJPjJ ßhvPT asJjK\a mJ TKrPcJr ßh~Jr @PV rJ\jLKfr Fxm \Kau Kmw~ mJÄuJPhPvr KY∂J~ gJTPf yPmÇ nJrfPT TKrPcJr fgJ asJjK\a xMKmiJ KhPu mJKeK\qT KhT ßgPT mJÄuJPhv xMhNrk´xJrL ãKfr xÿMULj yPmÇ mJÄuJPhPvr ßmv TP~TKa mqmxJr Kj~πe YPu pJPm nJrPfr yJPfÇ Fr oPiq kJgr S KxPoP≤r mqmxJ, ßrKcPoc ßkJvJT, rqJTKxj S YJozJr ‰fKr \MfJ, \Mx S APuTasKjT hsmqJKh IjqfoÇ mJÄuJPhv mZPr k´J~ 8 uJU aj kJgr rlfJKj TPr nJrPfr K©kMrJ S kKÁomñ rJP\qÇ nJrf asJjK\a xMKmiJ ßkPu FA kJgr mJÄuJPhv ßgPT jJ KjP~ ßoWJu~ ßgPT mJÄuJPhPvr ßnfr KhP~ xrJxKr KjP~ pJPm K©kMrJ~Ç fJZJzJ ßrKcPoc ßkJvJT, rqJTKxj S YJozJr ‰fKr \MfJxy @rS IPjT kPeqr fJ“ãKeT mJ\Jr yJrJPm mJÄuJPhvÇ fJPf dJTJr ßTrJjLV†, jJrJ~eV†, jrKxÄhL, ‰nrm mJ\Jr, msJãemJKz~Jxy ßhPvr KmKnjú IûPur ßmKvrnJV ãMhs S oJ^JKr Kv· mº yP~ pJS~Jr Ckâo yPm mJ mº yP~ pJPmÇ FPf ßmTJr yP~ kzPm yJ\Jr yJ\Jr oJjMwÇ FTJKiT mqmxJK~T xÄVbj mJÄuJPhPvr ãKfr KhTKa xÄmJh xPÿuj TPr \JKfPT ImKyf TPrPZÇ k´vú yu, ãKfr KvTJr yP~ mJÄuJPhv Ijq ßhvPT ßTj TKrPcJr mJ asJjK\a xMKmiJ ßhPm? FPf mJÄuJPhPvr uJn TL? FTKa rlfJKjoMUL ßhv mqmxJ-mJKe\q TrJr \jq Ijq FTKa ßhvPT fJr ßhPvr ßnfr KhP~ pJfJ~JPfr xMPpJV ßTj TPr ßhPm? FaJ ßfJ @®WJfL TJ\Ç fJZJzJ \jVe xrTJrPT FA oqJP¥a ßh~KjÇ xrTJr ßTj \jVPer KmkPã Im˙Jj ßjPm? PhPvr xzT ImTJbJPoJ Ijq FTKa ßhPvr pJjmJyj YuJYPur \jq CkPpJVL j~Ç Inq∂rLe pJjmJyj YuJYPuA k´KfKhj @∂”xzTèPuJPf hLWt pJj\a ßuPV gJPTÇ F Im˙J~ Ijq ßhPvr asJTuKr YuJYu ÊÀ TrPu kKrK˙Kf ßTJgJ~ KVP~ hJÅzJPm, fJ xyP\A IjMPo~Ç FT TgJ~, mJÄuJPhPvr ßpJVJPpJV ImTJbJPoJ S kKrmyj UJf FPTmJPr ßnPX kzJr Ckâo yPmÇ xMfrJÄ ß\PjÊPj mJÄuJPhv Foj ^JPouJ~ \zJPf kJPr jJÇ ßoJ¨JTgJ ßhPvr oJjMPwr ˝Jgt @PV ßhUPf yPm, ßhUPf yPm ßhPvr mqmxJ-mJKeP\qr xoOK≠Ç KÆiJ-ƪô S KmPnh nMPu rJ\jLKfTPhr FT yPf yPm ßhPvr ˝JPgtÇ

Kra @Pmhj fjì~ yT ßuUT : TuJKoÓ

jJjJ KmwP~ Kra @Pmhj KhP~ Có @hJuPfr ÆJr˙ yPòj @Aj\LmLrJÇ xMKk´o ßTJPatr yJAPTJat KmnJVS KrPar kKrPk´KãPf ofJof k´hJj TrPZj, ßã©KmPvPw Àu \JKr TrPZjÇ 16 ßlms∆~JKr KfjKa KrPar mqJkJPr xÄmJhoJiqo ßgPT \JjJ ßVPZÇ Fr oPiq hMKa KrPa @hJuf Àu \JKr TPrPZj, IjqKaPf ÊjJKj yPmÇ xÄxhL~ @xPj KmjJ k´KfÆKªôfJ~ FTT k´JgtLPT KjmtJKYf TrJr Vek´KfKjKifô @PhPvr 19 iJrJ ßTj xÄKmiJj kKrk∫L ßWJweJ TrJ yPm jJ, fJ \JjPf ßYP~ Àu \JKr TPrPZj yJAPTJat KmnJPVr FTKa ßmûÇ 10 KhPjr oPiq \mJmS YJS~J yP~PZÇ IjqKhPT

käJKˆPTr ßmJfu C“kJhj, mqmyJr S kMjmqtmyJr TPr kJKj, ßTJou kJjL~, SwMixy IjqJjq UJhqhsmq xÄrãe S mJ\Jr\JfTre mº S k´fqJyJPrr KjPhtv ßTj ßhS~J yPm jJ, fJ \JjPf ßYP~ Àu \JKr TPrPZj yJAPTJat KmnJPVr @PrTKa ßmûÇ F ßãP© \mJm ßhS~Jr \jq YJr x¬JPyr xo~ ßhS~J yP~PZÇ käJKˆPTr ßmJfu C“kJhj, mqmyJr S mJ\Jr\JfTre mPº FTKa fhJrT ßxu Vbj TrPf ßTj KjPhtv ßhS~J yPm jJ, fJ ÀuKaPf \JjPf YJS~J yP~PZÇ F ZJzJ FKhj @hJufxy xm ßãP© mJÄuJ nJwJ mqmyJPr TJptTr mqm˙J k´mftPjr KjPhtvjJ ßYP~ FTKa Kra TrJ yP~PZÇ Fxm KrPar oJiqPo jJVKrPTr CkTíf yS~Jr jK\r rP~PZÇ F ßãP© Imvq KmYJr KmnJPVr xKâ~fJ èÀfôkNet nNKoTJ ßrPUPZÇ fPm xÄmJhoJiqPorS pPgÓ nNKoTJ rP~PZÇ @Aj\LmLrJ jJjJ KmwP~ Kra TrPZj, KmYJr KmnJV Àu \JKr TrPZj, ßxèPuJ jJVKrTPT \JjJPjJr oJiqPo xPYfj TrJ~ èÀfôkNet nNKoTJ kJuj TrPZ VeoJiqoÇ fPm KrPar ßãP© ßp xÄTaKa kPr ‰fKr y~ fJ yPuJ, kNetJñ ÊjJKj jJ yS~JÇ KTZM k´JgKoT khPãk kpt∂A Kra @Pmhj xLoJm≠ gJPTÇ KrPar KjPhtvjJ mJ˜mJ~j fhJrT TrPf xMKk´o ßTJat ßgPT FTKa TKoKa TPr ßhS~Jr Kx≠J∂ yP~KZu TP~T mZr @PVÇ KT∂á ßp ßTJPjJ TJrPeA ßyJT ßxA TKoKa TJ\ ÊÀ TPrKjÇ lPu vf vf KrPar luJlu @hPf TL yPuJ fJ jJVKrPTr kPã \JjJ

@Aj\LmLrJ jJjJ KmwP~ Kra TrPZj, KmYJr KmnJV Àu \JKr TrPZj, ßxèPuJ jJVKrTPT \JjJPjJr oJiqPo xPYfj TrJ~ èÀfôkNet nNKoTJ kJuj TrPZ VeoJiqoÇ fPm KrPar ßãP© ßp xÄTaKa kPr ‰fKr y~ fJ yPuJ, kNetJñ ÊjJKj jJ yS~JÇ KTZM k´JgKoT khPãk kpt∂A Kra @Pmhj xLoJm≠ gJPTÇ KrPar KjPhtvjJ mJ˜mJ~j fhJrT TrPf xMKk´o ßTJat ßgPT FTKa TKoKa TPr ßhS~Jr Kx≠J∂ yP~KZu TP~T mZr @PVÇ x÷m y~ jJÇ rJ\jLKfr jJjJ KmwP~ Kra TrJr FTaJ k´mefJ ßhUJ pJ~Ç \jVPer xPñ rJ\QjKfT Kx≠J∂èPuJr k´fqã ßpJVJPpJV rP~PZÇ lPu \jVPer IKiTJr rãJ~ rJ\jLKfr KTZM KTZM Kmw~ KmYJr KmnJPV yJK\r TrJ ßpPfA kJPrÇ KT∂á rJ\jLKfr UMÅKajJKa Kmw~ KjP~ Kra TrJ ÊÀ yPu fJ KmYJr KmnJV, FojKT KjmtJyL KmnJPVr \jq xMUTr Kmw~ yPm jJÇ jJVKrPTr IKiTJr rãJ~ nNKoTJ rJUJ KmYJr KmnJPVr \jq ßpoj \ÀKr, ßfoKj k´P~J\j rJPÓsr xm KmnJPVr nJrxJoq rãJ~ nNKoTJ rJUJÇ rJPÓsr xMÔM kKrPmPvr ˝JPgt @Aj KmnJV, KjmtJyL KmnJV S KmYJr KmnJPVr TJP\r oPiq nJrxJoq gJTPf yPmÇ

ÈkKuKaTqJu ßTJP~PÁj' jJPor FTKa cTKasj KmYJrJñPj k´KfKÔf jLKf KyPxPm TJ\ TPr gJPTÇ Fr oNu fJ“kpt yPuJ, @AKj k´vú KmYJr k´Kâ~Jr oJiqPo xoJiJj TrJ x÷m, rJ\jLKfr k´vúPT xoJiJj TrJ x÷m j~Ç oJrmMKr mjJo oqJKcxj (1803) oJouJ~ pMÜrJPÓsr f“TJuLj k´iJj KmYJrkKf \j oJvtJu FA cTKasPjr ImfJreJ TPrKZPujÇ FA GKfyJKxT ßk´ãJkaKa Kra @PmhjTJrL @Aj\LmLPhr KmPmYjJ~ gJTJ \ÀKrÇ Kra @Pmhj k´JgKoT kptJP~ jJVKrTPT @vJKjõf TPr fMuPf kJPr, fPm hLWtPo~JPh fJr ßgPT xMlu jJ ßkPu jqJ~KmYJr KjKÁf x÷m j~Ç


44 oMÜKY∂J

21 - 27 February 2014 m SURMA

FTKa ±Äx˜NPkr Kjoto xfqTgj jJ\oJ ßoJ˜lJ ßuUT : rJ\QjKfT KmPväwT

muJ YPu @orJ xfqpMPVr UMm TJZJTJKZ Im˙Jj TrKZÇ mÉ KhPjr ßVJkj IPjT ^JÅKkPf ßdPT rJUJ IkTotS KhmJPuJPTr oPfJ @PuJPf FPx kPzÇ Fxm FTKmÄv vfPTr xfqpMPVr YuoJj mJ˜mfJ muPf yPmÇ ßvU ßxKuPor KnKcS lMPaP\ lMPa SPb rJ\jLKfPf IPpJVq \P~r yK’fK’, pJ yJKxjJkMP©r rJ\jLKfr ÊÀ ßgPT IPjT ßmUJ√J k´Pvúr ßoJTJKmuJ fJPhr rJ\jLKfTPhr TrPf yP~PZÇ fJrJ mJrmJr \JjJj KhP~PZj, FPhPvr rJ\jLKfr xPñ \~ ßmoJjJjÇ fJPhr híKÓPf FKa KZu yJKxjJr rJ\jLKfr IPjT mz nMuÇ È80 xJPu yJKxjJr ãofJ V´yPer xo~ IPjT CJKxiJ TgJ CPbPZ hPur oJP^Ç ß\@AKx'r KnKcS lMPaP\r TPgJkTgPj IPjT fgqA ßmKrP~ @Px KhmJPuJPTr oPfJ ¸Ó yP~Ç oNu ßgPT mJÄuJPhvL \LmPjr xPñ ßmUJ√J \P~r IPjT fgq ßpoj FPxPZ, ßfKoj FPxPZ VJj kJCcJr KhP~ mJPx oJjMw KjiPjr Kmw~KaS, KhmJPuJPTr oPfJ ˝òfJ KjP~Ç Im˙Jr ßk´KãPf Fxm mÜmq KjP~ xrTJPrr UMm TJPZr \j ßvU ßxKuoPT mftoJj xrTJrTíf SA xo~TJr ßVJkj wzpPπr xm CPjìJYj TrPf y~Ç ßxKhj pMmuLVTíf SA mJx ßkJzJPjJr kKrT·jJPf \KzfPhr TgJS @PuJYjJr IÄv y~Ç KfKj ßmv T'\Pjr jJoS k´TJv TPrjÇ FKaS xM¸Ó TPr mPuj, Fxm kJKatr \jq UJrJk yAPZÇ k´Pvúr \mJPm KfKj mPuj, ßxKhj FnJPm mJx ±ÄPxr kNmk t KrT·jJ TPr FKa WaJPjJ y~Ç FKaS xM¸Ó y~ FrTo FTKa WajJr krS pMmuLVPT ßTJPjJ ßvJT\ mJ KfrÛJrS TrJ y~KjÇ TJre ßT KfrÛJr TrPmj? KpKj KfrÛJr TrPmj fJr KjPhtPvA FKa WPaPZÇ @S~JoL ±Pxr \jq ßj©L KjP\ mzoJPk hJ~L, FKa ßvU ßxKuo ˝LTJr TPrjÇ ÈKfKj TgJ To muPu nJPuJ KZu, KfKj xm xo~ ßmlJÅx TgJ mPuj,' FKa KZu fJr mJYKjT o∂mqÇ ßVJaJ ßhv \JPj fJr ßmlJÅx TgJ S ßmlJÅx TJP\r oJP^ ßVJaJ \JKf yJmMcmM M UJPòÇ 1986-F \JfL~ ßmBoJPj „kJ∂Krf yS~J ßgPT ÊÀ TPr uJuhLKWr o~hJPj ßj©L mPuj, pJrJ APuTvj TrPm fJrJ yPm \JfL~ ßmBoJjÇ If”kr KfKj KjP\ ßx ßmBoJPjr oJuJ ßxPi VPu kPr ßjjÇ Fxm mPu ßj©L @mJr APuTvj TrPujÇ Fxm KZu @PrT @S~JoLhuL~ oπL S ßjfJ SmJ~hMu TJPhPrr \mJjmKªÇ KfKj FKaS kKrÏJr TPrj ßp, È86-Fr APuTvj KZu kJfJPjJ APuTvjÇ oNuf Fxm KZu ãofJ S aJTJr ßuJnÇ Cn~ TífTotA UMm UJrJk I\tj, fJJr ãofJr ßuJnaJ ßmKv KZuÇ KfKj FKaS xM¸Ó TPrj ßp, È86 xJPur IPjT ßTPªs ßTJPjJ ßnJaJrA pJ~KjÇ UMm ßUJuJPouJnJPm KfKj Fxm VnLr ßVJkj TgJ ITkPa k´TJv TPrj FmÄ FKaS mPuj ßp, @kjJPhr xPñ @oJr ßp ßl∑¥Ku KrPuvj yP~ ßVPZ, ßxKa nKmwqPfr \jqS rJUPmjÇ ßxKhPjr KjmtJYjL aJTJr ZJuJaJ FPxKZu mÉ KhT ßgPTÇ FKaS KfKj xM¸Ó TPrj ßp, \JfL~ kJKatr FrvJh 10 ßTJKa aJTJr F kJfJPjJ ßUuJPf F aJTJaJ yJKxjJPT ßhjÇ oNu ßgPT IkTPot hã FrvJh IPjT jJaTL~fJr krS IPjT IkTPotr k´fqã ß\JVJjhJfJÇ K\~J yfqJr YJPu KfKj xrJxKr \Kzf KZPujÇ Fr xN© iPr fKzWKz o†Mr yfqJr jJ~T KfKj KjP\Ç jJaMPT TKm S TkafJ~ nrJ iJKotTfJr jTu @uPUuäJ VJP~ KhP~ KfKj @\S \JfL~ ßmBoJj S KmvõPmyJ~Jr Im˙Jj ßgPT xPr @xPf kJPrjKjÇ nJrPfr ˝JPgt fJrJ hM'\jJA, FrvJh S yJKxjJ nJrPfr KjoTPUJrÇ fJA FmJr mJÄuJPhPvr hMPir SkPr ßnPx gJTJ xraMTM

nJrPfr kJPf fMPu KhP~ xÄTLetnJPm KjP\Phr ßnJV TrJ KjoT yJuJu TrPf fJrJ mq˜ xo~ TJaJPòÇ @zJAv' mZr @PV AÄPrP\r TJrxJK\Pf mJÄuJr ˝JiLjfJr xNpt I˜Kof yP~KZu KjoTyJrJPor TJrxJK\PfÇ FTA ZPur jJaT xJ\JPf fJrJ mq˜ xo~ TJaJPòj, fJA F hMA ßv~JPur oMPU FTA rJÇ nJrf ßp mJÄuJPhPvr rJ\jLKfPf wzpPπ \Kzf xm Khj, ßxKa @orJ IPjPT To @ÅY TrPuS FUj xmJA FKa \JjPZj S oJjPZjÇ fJrJS @r uMKTP~ rJUPf kJPrKj, irJ kPz ßVPZÇ Fxm IkTPot rJ\jLKfr ßTJPjJ @hvt fJrJ mJKT rJPUjKj, FKaS xM¸Ó y~ CkK˙f ˝huL~ mÜJr TgJPfÇ ßVJaJ \JKf \JPj, yJKxjJ xoJPjA KmPrJiL kãPT ITgq VJuJVJu TPrj, KT∂á KmPrJiL ßjfJr ßTJPjJ oπL mJ ßjfJ IväLufJr @âoPe Foj xm IKnPpJPV xm KhjA TJÅYJÇ SA kJbvJuJPf fJrJ k´KvKãf jjÇ rJ\jLKfr rJ\PYJr VuJmJK\ TPr TUPjJA k´KfÔJ ßkPf kJPr jJÇ SkPr mKetf fgqJmKuPf k´oJKef, ßpUJPj fJr Kj\ hPur ßjfJrJ yJKxjJPT ßmBoJKjPf S kJfJPjJ KjmtJYPjr hJ~ KhPò, ßxUJPj F ßj©L Tf KjPYr ˜Pr ßjPoPZj ßxKa UMm xyP\ IjMPo~Ç yJKxjJr Im˙J Foj kptJP~ ßVPZ ßp, KfKj xoJPjA rJ˜Jr mUJPar oPfJ VuJmJK\Pf UJPuhJPT kJKT˜JPj kJbJPf AòMT pKhS fJr kJKT˜Jj pJS~Jr ßTJPjJ CPuäUPpJVq TJre kJS~J pJ~ jJ, mrÄ nJrPf yJKxjJr YPu pJS~JA CKYf ßpUJPj FKaS k´oJKef ßp FPhPvr 5 vfJÄv oJjMwS fJPT YJ~ jJÇ nJrPfr jMj UJS~Jr hJ~ ÊiM \P~r FTJrA j~, yJKxjJ S FrvJh SA KvTPu mKªÇ ÊiM KjmtJYj TKovj S fJr KTZM xÄTLet huhJx ZJzJ YzJVuJPf xJrJ ßhPvr xPYfj KmPvwùxy KmPhPvr @∂\tJKfT IñPjS FTA xfqfJ k´TJv ßkP~PZÇ SA ßUh dJTPfA mJPr mJPrA AhJjLÄ ZumJ\ KjÀkJ~ IQmi xrTJrPT SA kJKT˜JPjr KUK˜ aJjPf y~Ç m˜Mf oNu TgJKa yPò, SA @kxyLj ßj©L UJPuhJ K\~Jr TJrPeA fJr pf ^JPouJ ßkJyJPf yPòÇ fJrkrS KfKj ß\Jr TPr \mrhUuhJr xJ\Pf YJPòjÇ FrvJPhr oPfJ xmtjJvL ‰˝rvJxTS xoP~ jMP~ kPz TJre Cn~ rJ\PYJrA \JPj FPT IkPrr IPjT UJjJUªPTr ßYJrJVKur UmrÇ KT∂á KmPrJiL ßjfíPT ßTJPjJ ßaJk KhP~A mJVJPjJ pJ~ jJÇ fJA SA TPÓr nJPr fJr oMU ßgPT Fxm ImJTq-TMmJTq ßmr y~Ç oMUrJ mÜJ FTKhPT mqKÜVf Tka ßuJPn nJrfPT xJyJpq TrPf C“xJyL, @mJr mJTvJPur oPfJ xJPmT kJKT˜JPjr vJxTmPVtr kKuKx r¬ TrPf hãfJ ßhKUP~ YPuPZjÇ fJr oJPj ßnfPr-mJAPr KfKjA nJrf-kJKT˜Jj Cn~ rJPÓsr k´fqã S kPrJã IjMxreL~ IjMTreL~ hJuJu yP~ KYK€f yP~ @PZjÇ FKa fJr hPur IjMxJrLrJS I˝LTJr TrPm jJÇ @VJPVJzJ xm @uJof \JKf Fr oJP^ yJPfjJPf ¸Ó ßhUPf kJPòÇ IfLPf Èr' ßYP~PZ oMKÜPpJ≠J ToJP¥r ßnfPr KmnKÜ @jPf KT∂á mqgt y~, kJPrKjÇ nJrfL~ jJVKrT mJÄuJPhPvr mJK~Ä yJCPxr mqmxJ~ \Kzf @PZjÇ VJPot≤PT KWPr Tf irPjr ßUu yPò, fJS ßhvmJxL To-PmKv ßhUPZÇ yJCx S VJPot≤ TJrUJjJ KoPu IQmi nJrfL~ jJVKrPTr xÄUqJ 20 yJ\JPrrS ßmKv yPmÇ fJPhr ßmfj 40 yJ\Jr ßgPT 2 uJU aJTJ kpt∂Ç TJP\r ‰mifJ gJTJ~ xrTJrS rJ\˝ ßgPT mKûf gJTPZÇ mJÄuJPhPv mJK~Ä yJCPxr xÄUqJ k´J~ FT yJ\JrÇ Fr 80 ßgPT 90 nJV nJrfL~ Kj~πPeÇ fJrJ Ãoe KnxJPf FPx ßgPT pJj, @r pJj jJÇ xÄUqJuWMrJ @S~JoL KâPor nJVS kJ~ @mJr KTPur nJVS kJ~, FKa @r TJrS I\JjJ j~Ç mJÄuJPhPvr xJiJre mJ Ijq xm huA xÄUqJuWMPT oJjMPwr oNuq ßh~Ç FUJPj fJPhr ImPyuJ ßTC TPr jJÇ hrTJPr xrTJrA fJPhr mqmyJr TPr fJPhr Kj\ ˝JPgtÇ FKa nJrfS nJPuJ TPrA \JPjÇ xŒ´Kf TuTJfJr ÈTuo'-Fr k´KfPmhPjS fJ CPb FPxPZ ßp, @S~JoL uLPVr ˙JjL~ ßjfJrJA xÄUqJuWMKmPrJiL KoKZPu ßjfífô KhPòj S CP•\T mÜmq rJUPZjÇ TJre mJ˜mfJ yPò, IjqrJ KjmtJYPjS ßjA, IK˜fô rãJPfA xo~ kJr TrPZjÇ fJ ZJzJ mJÄuJPhPv AKfyJPx Foj iJrJr IjJYJPrr k´oJe IfLPfS k´oJKef y~Kj, mrÄ SA @S~JoL WrJjJr xJ\JPjJ Zu KyPxPmA KmPhKv Ku≤JrrJ IfLPfS irJ kPzjÇ @mJr KTZM huhJxrJ xo~ xo~ nJrPf KVP~ Fxm KogqJYJPr nrJ T·TgJ k´TJv TrPf VmtPmJi TPrjÇ fJrJ Fxm KogqJYJPrr IPjT Umr ßxUJPjr KoKc~JPf ZJkJPf FTaM ßmKv oJ©J~ C“xJyLÇ fJPhr KTZM\Pjr jJoS xŒ´Kf KoKc~J~ FPxPZÇ fJPhr ChJyre yPòj vJyKr~Jr TKmr S oMjfJKxr oJoMjÇ fJrJ k´Tf í A ßTJj ßhPvr hJuJu, ßxKa \JKf KYK€f TrPf kJrPmj nJPuJÇ

yJKxjJ mPuj, FA oJKaPf kJKT˜JPjr hJuJuPhr bJÅA yPm jJÇ fJr oJPj, KfKj Fr oJP^ xJyx yJKrP~ mPx @PZjÇ SA xJyPxr InJPm @xu TgJKa VuJPfA @aPT pJPòÇ jJ yPu @\PTr Foj \Kau kKrK˙KfPf fJr muJ CKYf KZu F oJKaPf nJrf-kJKT˜Jj ßTJPjJ hJuJPurA bJÅA yPm jJÇ fJr oJPj TJÅkJ TJÅkJ VuJPf KfKj muPf YJPòj, F oJKa ÊiM @oJr oPfJ KTZM nJrPfr hJuJPur \jqA @Ko uJXu KhKò S YJPwr CkPpJVL TPr fMuKZÇ @kjJrJ \JKfr xPYfjrJA ßhPvr k´Tf í kJyJrJhJrÇ KTZM ZumJ\ TL muu @r Ku≤JrrJ KT Tru, fJ kKrÏJr TrJr hJ~S @kjJPhrÇ k´KfKa KmwP~ Fxm kKrÏJr jJ TrPu fJrJ mJPrmJPrA ßWJuJ \Pu oJZ KvTJPr f“kr gJTPmÇ @kjJPhr oJgJPf fJrJ TJÅbJu ßnPX UJPmÇ Pmv T mZr @PV oJKatj Ku≤Jr KmsPaPjr YqJPju ßlJr-Fr xJÄmJKhT KZPuj TJrS nJzJ TrJ xÄUqJuWMr KjptJfPjr @PrT kJfJPjJ ßUPuJ~JrÇ oPj kPz SA xo~TJr xŒJhT vKlT ßryoJPjr ÈpJ~pJ~Khj'-F xŒPTtr @rS IPjT kJa CPjìJYj TPr ßhUJ~Ç IPjT pMKÜPf kJS~J pJ~ KmPrJiLr Skr hJ~ YJkJPf 2004-Fr 21 @VPˆ KjP\Phr rqJKuPf fJrJ KjP\rJA ßV´Pjc IqJaJT TPrÇ ßxKhj 23 \j oJrJ pJ~Ç fJPhr oJP^ KjP\Phr TJPZr VK§Pf gJTJ FT\j oJ© K\uärM ryoJPjr ˘L @AKn ryoJj oJrJ pJjÇ xmJA ߈P\ @r KfKj nJPVqr ßlPr KZPuj oJKaPf ßlîJPrÇ IPjT ßuUJPf kPzKZ pKh ßxKa TJTJfJuL~ yPfJ fPm IPjT @AKn ryoJjPTA orPf yPfJÇ KkuUJjJ~ yJKxjJrS @âJ∂ yS~Jr TgJ KZu, pKhS KfKj ßTRvPu xPr kPzjÇ FKaS \JjJ pJ~, SA ßmJoJ KmP°JrPer kr KmPhKv kptPmãTrJ FPu yJKxjJr VJKzKa kpt∂ ßYT TrPf ßh~J y~Kj, KT∂á ßTj? iJreJ y~, ßxUJPj IPjT rxh uMKTP~ KZu mPuA fJ fuäJKv TrPf ßh~J y~KjÇ Fxm IPjT ßdPT rJUJ UmrA SPkj yS~J Umr xPYfjrJ kPzPZj, ß\PjPZjÇ KTmKr~J yfqJr ßTJPjJ TNuKTjJrJ y~ jJ ßTj? SA xo~ F UmrS YJCr yP~KZu, kK©TJr kJfJPTS FPxKZu ßp, KTmKr~J ßTJPjJ TJrPe SA Khj WajJ˙Pu ßpPf YJjKj, KT∂á fJPT UMm ßTRvPu xrTJrk´iJj ß\Jr TPrA fJr WajJ˙Pu kJbJ~Ç fJr jJ pJS~Jr AòJr KmÀP≠ fJPT kJbJPjJr UmPrS SA xo~ To-PmKv YJCr yP~KZuÇ Fxm xN© CPuäU TrKZ TJre xrTJPrr IfLf xm TotTJ§A 1994 xJPur yrfJPur Khj UJPuhJ K\~Jr kfj WaJPfÇ ßxPâaJKrP~Par ßxA KhV’r TrJr WajJS KZu yJKxjJr KjPhtKvf FT @Phv, pJ fJr è§JrJ kJuj TPrKZu FnJPm ßVJaJ \JKfPT IºTJPr ßrPUÇ ßxKhj fJr ZJ©uLV ßjfJPhr k´Kf KjPhtv KZuÈPfJorJ xKYmPhr TJkzPYJkz UMPu jqJÄaJ TPr ßluPmÇ' @\ ßUJuJ kJfJPf CVPu ßmr yP~ pJS~J xm UmrA \JKf \JjPZÇ KZy! FTKa \JKf TfhNr kPY ßVPu Foj kptJ~ kJr TPr, fJ KmPvwùrJ ßnPm ßhUPf kJPrjÇ FKa mftoJj xrTJPrr oJgJr kYj ßrJV, F ßrJV ßgPT oMKÜ mqKfPrPT \JKfr xJoPj ßTJPjJ TuqJe ßjAÇ oPj yPf kJPr Fxm muKZ FTKa ˝JiLj ßhPvr T·TJKyjLÇ xÄKmiJPjS 7 oJPYtr nJwe ßdJTJPjJ yP~PZÇ mÜífJ TUjS xÄKmiJPjr IÄv yPf kJPr jJÇ KT∂á ImJT Km˛P~r TgJ, yJKxjJr oPfJ IkTotLr yJPf kPz xm yPf ßkPrPZÇ xÄKmiJPjr 15 xÄPvJijL FT CJjLKfr ßVJ\JKoPu FTKa xÄKmiJj, pJ hMKj~JPf @r ßTJPjJ \JKf Foj TJ\ TPrKjÇ Kk~Jx TKro mPuj, FKa xÄKmiJPjr 43-Fr IjMPòPhr @APjr u–WjÇ xmJA pMKÜ ßhUJ~, oJyoMhrM ryoJPjr xfq CPjìJYPj xrTJr Foj ßãPk CPb oJyoMhrM ryoJjPT ß\Pu kMPr, KT∂á yJKxjJ xrTJr mÉèe ßmKv IkrJPiS KjP\ xJiM xJ\Jr ˝Pkú KmzJu fk˝L ßxP\ mPx @PZÇ KmPrJiL ßj©LPT SPkj TrPf pJS~Jr wzpPπ \JKfr TJPZ mJPr mJPr irJ ßUPuS KfKj oMÜ ˝JiLjÇ Fr FToJ© TJre ß\Pur YJKm S ãofJr xMfJjJfJ ßmKvrnJV xo~ fJr hJkMPa yJPfr fuJKjPf gJTPZÇ KjmtJYj TKovj ßVJuJo xrTJPrr IiLj˙ ßVJuJKoPf myJu @PZÇ KmYJr KmnJVS ioKTr oJP^ oJgJ KjYM TPrA \MuPM or xo~ kJr TrPZÇ È71-Fr mJÄuJoJP~r oMKÜPpJ≠J ßZPuPhr rPÜ rK†f ßhvKa @\ ßlr È71-kNmt Im˙JPj KlPr ßVPuS F TPÓr

nJr xJoJu KhPf @Vf k´\jì TL nJmPm? @\ TLnJPm KfKj FToJ© oMKÜPpJ≠Jr kPãr hu? fJr oMKÜpMP≠r kã vKÜr uMParJ nJAP~rJ ßxKhj ßTj pMP≠ pJ~KjÇ krmftL yKruMPa ßfJ KbTA IÄv KjP~KZuÇ Fr jJoA mMK^ oMKÜpMP≠r kPãr vKÜÇ \JKfPT Kj\ CPhqJPV \JjPf yPm k´Tf í ˝JiLjfJr AKfyJxÇ \JjPf yPm TJrJ pM≠ TPrPZ @r TJrJ k´Tf í ßhvPk´KoT @r TJrJ k´Tf í xMKmiJPnJVL oMKÜpM≠ KmKâ TPr UJPòÇ ßhPvr ßnfPr ßgPTS IPjPT oMKÜPpJ≠Jr nNKoTJ ßrPUPZÇ @\ k´Tf í pM≠ KZKjP~ ßj~Jr IiqJ~ YuPZ mÉpMV ßgPTÇ ˝JiLjfJr krKhj ßgPTA oPj yPò FKa ÊÀ yP~ pJ~Ç fJA @\ 42 mZPrS pM≠ ßvw yPò jJÇ È71-krmftL fÀPer oV\PT Tm\J TrJ yP~PZ ßTRvPur KogqJYJr KhP~Ç @\PTr fÀePT \JVPf yPm KlrPf yPm IfLPfr k´Tf í xPfqÇ mJÅYPf yPu SA KogqJr ßUJux ßgPT ßmKrP~ @xPfA yPmÇ mJÄuJPhPvA ‰fKr TrPf yPm mJÄuJPhPvr k´Tf í hJuJuÇ yJKxjJ mPuj, FA oJKaPf kJKT˜JPjr hJuJuPhr bJÅA yPm jJÇ fJr oJPj, KfKj Fr oJP^ xJyx yJKrP~ mPx @PZjÇ SA xJyPxr InJPm @xu TgJKa VuJPfA @aPT pJPòÇ jJ yPu @\PTr Foj \Kau kKrK˙KfPf fJr muJ CKYf KZu F oJKaPf nJrfkJKT˜Jj ßTJPjJ hJuJPurA bJÅA yPm jJÇ fJr oJPj TJÅkJ TJÅkJ VuJPf KfKj muPf YJPòj, F oJKa ÊiM @oJr oPfJ KTZM nJrPfr hJuJPur \jqA @Ko uJXu KhKò S YJPwr CkPpJVL TPr fMuKZÇ xPYfj \jfJrJ ßxKa mMP^ ßjPmj, mMP^ KjP~PZjS Fr oJP^Ç fJA ßfJ fJr nJPV @\ 5 vfJÄPvrS To ßnJa \PoPZÇ è§JKo \JuPnJa ZumJK\ TPrS F kpt∂, ßnJa mJzJPjJ pJ~KjÇ mJÄuJPhv-kJKT˜JPjr hNrfô Foj mz oJPk ßp kJKT˜Jj ßTJPjJ xo~A ˝JiLj mJÄuJPhPvr \jq vïJr Kmw~ j~Ç KT∂á VJPWÅPw hJÅKzP~ gJTJ nJrf h§ ßWJrJPò @r xoJPjA mctJPr oJjMw Kjij TrPZÇ muJ YPu rKxP~ rKxP~ ßhvKaPT KYKmP~ KYKmP~ UJPò, k´KfmJPhr nJwJ yJKrP~ mPx @PZ mftoJPjr hJx xrTJrÇ KmPhPvS @oJPhr nJrPfr mºMrJ muPZj, ßxUJPj nJrPfS FTA Umr KoKc~JPf kK©TJPf xmt© YJCr yPò ßp, hNr ßgPT kJKT˜Jj fJr KjP\r ßhv ßrPU mJÄuJPhv TP≤sJu TrPZÇ Fxm yPò xm KhjA nJrfL~ rJ\jLKfr IÄvÇ mJÄuJPhPv mJx TrJ k´iJjoπLr FTA nJrfL~ xMPr TgJ muJ fJr ˝nJm yP~ hJÅKzP~PZÇ fJA @\ UJPuhJr xPñ kJKT˜JPjr hJxfô jJ gJTPuS nJrPfr hJx xrTJrPT @\ Fxm IjJYJrL TgJ IQmi xrTJPrr IK˝fô rãJr UJKfPr ZumJK\ TPr mqmyJr TrPf yPòÇ fJr TgJr mqJPrJKoaJr KhP~A xrTJPrr hJxUf Tf xKâ~ S f“kr, fJ kKroJk TrJ UMm xy\Ç mftoJj xoP~ mJÄuJPhPv yfqJ izkJTz ZJzJ @r nJPuJ ßTJPjJ Umr ßjAÇ FTKhPT Kj\ ßhPvr oJjMwPT yfqJ TrPZ k´KfmKº xrTJr, @mJr xLoJP∂S ßhvmJxL uJv yPò k´KfPmvLr yJPfÇ xJŒ´KfT xJfãLrJr \jVe xrTJPrr ChJyreL~ UMPjr KvTJr, FUJPj k´KfmJh TrJr ßT gJTPm? Kjr˘ oJjMwPT rJPfr IºTJPr xrTJKr Z©ZJ~J~ KmjJKmYJPr yfqJ, IKVúxÄPpJV, uMakJa mMuPcJ\JPr ßpRgmJKyjLr èÅKzP~ ßh~Jr Foj k´mefJr xPñ FToJ© KlKuK˜KjPhr \Kau \LmPjrA Kou kJS~J pJ~Ç oπLrJ @\ ßaKuPlJPj KmYJrkKfPT fhKmr TPrj, F iJrJ~ oπLrJ @hJuf ImoJjjJ TPrjÇ ßpUJPj xrTJrA KmfKTtf, ßxUJPj xoP~ xoP~ @hJufS FnJPm k´vKú m≠Ç ßhv @\ ßWJr hMKmtkJPTÇ ßVJaJ ßhPv Kjutö nJrfL~ nPrr KmwmJ ZzJPò YJrKhPT, xrTJr fJr IkTot KhP~ oJjMwPT nJrf x’Pº @rS ßmKv xKªyJj TPr fMuPZÇ F yPò SA ±Äx˜NPkr oJP^ kzJ mJÄuJPhv jJPor ãMhs oJjKYP©r ßhvKar k´Tf í Kjoto xfqTgjÇ


oMÜKY∂J 45

SURMA m 21 - 27 February 2014

FTJ•Prr ßYfjJ k´xñ vJy @yoh ßr\J ßuUT : xJÄmJKhT S AKfyJx VPmwT

k´iJjoπL ßvU yJKxjJ Vf mZPrr 14 \JjM~JKr rJKv~J KVP~KZPujÇ fJr F xlrPT KWPr hM-FTKa KmPvw TJrPe rJ\QjKfT IñPj \·jJ-T·jJ S IPuJYjJ FUjS YuPZÇ FTKa TJre Fr xPñ ÈFTJ•Prr ßYfjJ'PT \MPz ßh~JÇ krrJÓsoπL hLkM oKjr TgJaJ pPgÓ ßTRfMPTr xíKÓ TPrPZÇ TJre, 1971 xJPu mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ pMP≠r xo~ rJKv~J jJPor ßTJPjJ rJÓs KZu jJÇ KZu TKoCKjˆ rJÓs ßxJKnP~f ACKj~j, pJ VKbf yP~KZu rJKv~JPT ßTªs TPrÇ oJKTtj pMÜrJPÓsr k´iJj k´Kfkã KyPxPm 1980-r hvT kpt∂ ßxJKnP~f ACKj~j KZu KmPvõr KÆfL~ ãofJir rJÓsÇ ßxJKnP~f ACKj~j mJÄuJPhvPT xogtj KhP~KZuÇ 1990 hvPTr ÊÀPf ßxJKnP~f ACKj~j ßnPX ßVPZ, k´KfKÔf yP~PZ TP~TKa ˝JiLj rJÓsÇ F rJÓsèPuJr oPiq oMxKuok´iJj YJrKa @mJr AxuJoL xPÿuj xÄ˙J S@AKx'r xhxqS yP~PZÇ fJZJzJ kJroJeKmT I˘xy xJoKrT KhT ßgPT pMÜrJPÓsr k´iJj k´KfƪôLr Im˙JPj IKiKÔf gJTPuS rJKv~J IPjT @PVA xoJ\fπ S TKoCKj\oPT kKrfqJV TPrPZÇ fJyPu ßTJj rJPÓsr xPñ ÈFTJ•Prr ßYfjJ'~ xŒTt VnLr TrJr TgJ mPuPZj krrJÓsoπL? KjP\Phr xÄKmiJPj jJoTJS~JP˜ xoJ\fπ KlKrP~ @jPuA rJKv~J UMKvPf jífq TPr CbPm, FojaJA mJ KfKj nJmPuj ßTJj pMKÜPf? mJ˜Pm KT∂á ßTJPjJ ÈPYfjJ~' j~, k´iJjoπL ßVPZj @xPu Ijq KTZM CP¨vq KjP~Ç FxPmr oPiq FTv' ßTJKa oJKTtj cuJPrr xorJ˘ ßTjJ FTKa k´iJj CP¨vqÇ k´iJjoπLr xlrPT KWPr \·jJT·jJ S @PuJYjJ \Po SbJr k´iJj TJreS ßxaJAÇ ßTjjJ, mftoJj rJKv~Jr xPñ ßTJPjJ rJÓs mºMPfôr xŒTt VnLr TrPf ßVPuA iPr ßj~J y~, SA rJÓsKar xPñ oJKTtj pMÜrJPÓsr xŒTt y~ UJrJk yP~ ßVPZ, jJ yPu xŒTt I∂f mºMfôkNet ßjAÇ k´iJjoπL ßvU yJKxjJr rJKv~J xlrPT ßTªs TPrS FTA irPjr k´YJreJ vKÜvJuL yP~ CPbPZÇ Fr ßkZPj Imvq mJ˜m KTZM TJre rP~PZÇ muJ yPò, V´JoLe mqJÄPTr k´KfÔJfJ S ßjJPmu Km\~L c. oMyJÿh ACjNxPTKªsT WajJk´mJPy @S~JoL uLV xrTJPrr xPñ pMÜrJPÓsr xŒPTt ßp aJjJkPzPjr xíKÓ yP~KZu fJ FUjS YuPZAÇ oJKTtj krrJÓsoπL KyuJKr KTîjaj Kmw~Ka KjP~ k´iJjoπLPT mÉmJr TPbJr TgJ ÊKjP~PZjÇ pM≠JkrJiLPhr KmYJPrr k´Pvú oJKTtj xrTJPrr k≠KfVf @kK•S jfMj Umr j~Ç F mqJkJPr pMÜrJPÓsr pM≠JkrJi Kmw~T rJÓshNf KˆPlj ß\ ptJPkr TJZ ßgPT KrPkJat kJS~Jr kr 2011 xJPur \JjM~JKrPf KyuJKr KTîjaj k´iJjoπLPT xfTt TPrKZPujÇ ßaKuPlJPjr SA xÄuJPk KyuJKr KTîjaj ˛re TKrP~ KhP~KZPuj, TLnJPm nJrPfr CPhqJPV kNmtKjitJKrf FTKa KjmtJYPjr oJiqPo ßvU yJKxjJPT ãofJ~ @jJ yP~PZ FmÄ nJrPfr IjMPrJPi pMÜrJÓs TLnJPm SA KjmtJYjPT xMÔM S KjrPkã mPu xogtj \JKjP~KZuÇ KyuJKr KTîjaPjr TgJr oPiq k´iJjoπLPT ioT ßh~Jr FmÄ xfTt TrJr CP¨vq ßVJkj gJPTKjÇ FnJPmA SmJoJ xrTJPrr xPñ @S~JoL uLV xrTJPrr xŒPTtr ImjKf WaPf ÊÀ TPrKZuÇ F\jqA oPj TrJ yPò, k´iJjoπL ßvU yJKxjJ x÷mf S~JKvÄajPT FTyJf ßhKUP~ ßh~Jr CP¨Pvq rJKv~Jr xPñ xMxŒTt k´KfÔJr ßTRvu KjP~PZjÇ Foj KTZMA ßp WaPm IgtJ“ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ ßp rJKv~Jr KhPT ^MÅPT kzPmj, F mqJkJPr Imvq Ijq FTKa KmPvw TJrPe @PV ßgPT iJreJ ß\JrhJr yKòuÇ TJreKa xrTJPrr ßnfPr xJPmT ÈoPÛJk∫L'xy mJok∫LPhr vKÜvJuL

Im˙JjÇ muJ pJ~, k´iJjoπLPT ÈoPÛJk∫L'rJ KWPr ßlPuPZjÇ ChJyre ßh~Jr \jq k´nJmvJuL YJr oπL oKf~J ßYRiMrL, xMrK†f ßxjè¬, jMÀu AxuJo jJKyh S mqJKrˆJr vKlT @yPoh FmÄ k´KfoπL @mhMu oJjúJj UJPjr jJo CPuäU TrJ pJ~Ç FPhr xmJA FT xo~ xrJxKr ÈoPÛJk∫L' rJ\jLKf TPrPZjÇ ZJ© ACKj~j FmÄ TKoCKjˆ kJKat S jqJPkr ßjfífô KhP~PZjÇ KvãJoπL jMÀu AxuJo jJKyh FmÄ VekNft k´KfoπL @mhMu oJjúJj UJj ZJ© ACKj~Pjr xnJkKf KZPujÇ k´iJjoπLr ˝J˙q Kmw~T CkPhÓJ ‰x~h ßoJhJPòr @uLS ÈoPÛJk∫L' WrJjJ ßgPTA FPxPZjÇ fJPhr xPñ \MPaPZj KhuLk mzMM~J S yJxJjMu yT AjMr oPfJ TKoCKjˆ S mJok∫LrJÇ FTTJPur KkKTÄk∫L ßjfJ rJPvh UJj ßojjS xJPmT oPÛJk∫LPhr xPñA yJf KoKuP~PZjÇ xJŒ´KfT xoP~ ZJ© ACKj~Pjr @PrT xJPmT xnJkKf jNyCu @uo ßuKjj @S~JoL uLPVr ßk´KxKc~JPo dMPT kPzPZjÇ ßfJlJP~u @yPoPhr oPfJ TKoCKjˆ KmPrJiL ßjfJrJ xMPpJV jJ ßkPuS jNy-Cu-@uo ßuKjj FTJ jj, FmJPrr TJCK¿Pur oiq KhP~ @S~JoL uLPVr ßjfíPfô FPxPZj @rS IPjT mJok∫LÇ muJ yPò, KxKkKm S jqJkxy xJPmT oPÛJk∫LrJ oKπxnJ~ S xrTJPrr èÀfôkNet KmKnjú ˙Jj hUu TPr KjP~PZjÇ oPÛJk∫LrJ Imvq kMÅK\ KmKjP~JV TPrPZj IPjT @PV ßgPTÇ ßpoj mqJKrˆJr vKlT @yPoh ßxjJ xoKgtf IxJÄKmiJKjT xrTJPrr xo~ ßvU yJKxjJr kPã oJouJ YJKuP~ fJr @˙J I\tj TPrPZjÇ Ijq oPÛJk∫LrJS jJjJ ßTRvPu ßvU yJKxjJr TJPZ ÈnJPuJ' ßxP\PZjÇ FnJPmA xMKYK∂f kKrT·jJr KnK•Pf k´iJjoπLPT ßfJ mPaA, xrTJrPTS KWPr ßlPuPZj xJPmT oPÛJk∫LrJÇ rJ\QjKfT kptPmãTrJ ÊiM jj, @S~JoL uLV ßjfJPhrS IPjPT oPj TPrj, xJPmT TKoCKjˆ S ÈoPÛJk∫L'xy mJok∫LrJA k´iJjoπLr @xjú rJKv~J xlPrr ßkZPj k´iJj nNKoTJ kJuj TPrPZjÇ oPÛJk∫LPhr mqJkJPr ßTj @kK• CPbPZ, FUJPj fJr TJreS \JKjP~ rJUJ hrTJrÇ kJKT˜Jj pMPV jqJk FmÄ TKoCKjˆ kJKat jJPo hMKa hu gJTPuS oPÛJk∫LrJ xm xo~ @S~JoL uLPVr ßu\MzmOK• TPrPZjÇ @S~JoL uLPVr ßnfPr ßuJT\jS fUj ßgPTA fJrJ IjMk´Pmv TKrP~PZjÇ fJPhr uãq KZu oPÛJr fgJ ßxJKnP~f ACKj~Pjr xJyJPpq TKoCKjˆ rJÓs k´KfÔJ TrJÇ FTA TJrPe mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ pMP≠S fJPhr nNKoTJ k´vúJfLf yPf kJPrKjÇ pMP≠r k´J~ xŒNet xo~1971 xJPur @Vˆ-PxP¡’r kpt∂S fJrJ oPÛJr KhPTA fJKTP~ ßgPTPZjÇ SKhPT kJKT˜Jj ßpPyfM pMÜrJPÓsr xogtT S VeYLPjr mºMrJÓs KZu, ßx TJrPe ßxJKnP~f ACKj~j kJKT˜JPjr ãKf S ±Äx ßYP~KZu xfq, KT∂á k´gPoA mJÄuJPhPvr kã ßj~KjÇ nJrfPT FTKa xJoKrT YMKÜPf @m≠ TrJr ßTRvu KyPxPm ßxJKnP~f ACKj~j mrÄ nJrPfr xPñ hrTwJTKw ÊÀ TPrKZuÇ 1969 xJPu xÄWKaf YLj-PxJKnP~f pMP≠r kr ßgPTA F\jq ßYÓJ YJKuP~ @xKZu ßxJKnP~f ACKj~jÇ KT∂á nJrf xÿf y~KjÇ mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ pMP≠ nJrf \KzP~ kzJr kr SA xJoKrT YMKÜPT xogtPjr kNmtvft mJKjP~KZu ßxJKnP~f ACKj~jÇ nJrPfrS fUj kJv TJaJPjJr xMPpJV KZu jJÇ lPu 1971 xJPur 9 @Vˆ ˝JãKrf yP~KZu 25 mZr ßo~JKh nJrf-PxJKnP~f ÈQo©L YMKÜ'Ç FA YMKÜ KZu nJrPfr Skr ßxJKnP~f TNajLKfr KmrJa Km\~Ç FaJ ˝Jãr TrJ~ nJrf IPjTJÄPv KjntrvLu rJPÓsS kKref yP~KZuÇ mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ pM≠ KZu I∂rJPur k´iJj KjitJrTÇ CPuäUq, ÈQo©L YMKÜ'r @PV kpt∂ ßxJKnP~f ACKj~j mJÄuJPhvPT ÈkNmt kJKT˜Jj' mPuPZ, ˝JiLjfJ pM≠PT ÈkJKT˜JPjr Inq∂rLe Kmw~' KyPxPm KYK¤f TPrPZ FmÄ ÈvJK∂kNet rJ\QjKfT xoJiJPjr' \jq fJKVh KhP~PZÇ ßxJKnP~f oPjJPnJPm kKrmftj WPaKZu ÈQo©L YMKÜ'r krÇ mJÄuJPhPvr kPã ßhvKa k´iJj nNKoTJ kJuj TPrKZu \JKfxÄPWÇ KcPx’Pr YNzJ∂ pMP≠r KhjèPuJPf pMÜrJÓs pUj mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ pM≠PT ÈnJrf S kJKT˜JPjr pM≠' KyPxPm KYK¤f TrJr ßYÓJ TrKZu, ßxJKnP~f ACKj~j fUj KjrJk•J kKrwPh ßnPaJr kr ßnPaJ k´P~JV TPrPZÇ Fr lPu mJÄuJPhPvr Km\~ S ˝JiLjfJ I\tj TrJ xy\ yP~KZuÇ FKhPT oPÛJk∫LPhr nNKoTJS KZu k´vúxJPkãÇ k´iJj ßjfJ ßvU oMK\mMr ryoJPjr KhT ßgPT xMKjKhtÓ ßTJPjJ KjPhtvjJ jJ gJTJ~ k´JPhKvT fgJ kNmt kJKT˜Jj @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT fJ\CK¨j @yoh FTT Kx≠JP∂ xrTJr Vbj TPrKZPujÇ fJ\CK¨j @yoPhr FA Kx≠J∂PT YqJPu† TPrKZPuj IPjPTAÇ ßvU l\uMu yT

xm ß\Pj-mMP^S k´iJjoπL Ioj FTKa rJPÓsr TJZ ßgPTA xorJ˘ ßTjJr khPãk KjP~PZjÇ mÉu @PuJKYf ÈTKovj mJKeP\qr' k´xñ FKzP~S muJ hrTJr, Fr oiq KhP~ k´TífkPã VeYLPjr mºMfô yJrJPjJr ^MÅKTA KjP~PZj KfKjÇ SKhPT oJKTtj pMÜrJPÓsr xPñ xŒPTtr ImjKf ßfJ WaPZAÇ muJ mJÉuq, xm KTZMr ßkZPj xrJxKrnJPm nNKoTJ kJuj TPr YPuPZj ßxA oPÛJk∫LrJÇ Kmw~KaPT oPÛJk∫LPhr xJluq jJ mPu CkJ~ ßjAÇ oKj, UªTJr ßoJvfJT @yoh, FFAYFo TJoJÀöJoJj S Ko\JjMr ryoJj ßYRiMrLxy TP~T\j ßjfJ k´iJjoπL yS~Jr hJKm fMPuKZPujÇ Ijq ßjfJrJS jJjJnJPm fJ\CK¨Pjr KmÀP≠ ßgPTPZj CPb-kPzÇ fJPhr xPñA CÛJKjhJfJr nNKoTJ~ ßjPoKZPuj ßxTJPur ÈoPÛJk∫L'rJÇ KT∂á FTKhPT fJ\CK¨j @yoPhr KjP\r KjÔJ, xffJ S KjUJh ßhvPk´o FmÄ IjqKhPT \JfL~ ßjfJ oSuJjJ nJxJjLr xogtj fJPT rãJ TPrKZuÇ KmPrJKifJ S wzpπ TrPuS nJrPfr k´iJjoπL AKªrJ VJºLr AKñPf oMK\mjVr xrTJrPT ßxP¡’Pr VKbf CkPhÓJ kKrwPh oPÛJk∫LPhr hMA k´iJj ßjfJ oKe KxÄy S ßoJ\Jllr @yohPT I∂ntMÜ TrPf yP~KZuÇ AKªrJ VJºL Fr oJiqPo ßxJKnP~f ACKj~jPT UMKv TrPf ßYP~KZPuj, pJPf nJrPfr k´Kf ßxJKnP~Pfr oPjJnJPm kKrmftj WPaÇ ßxaJ WPaKZu, KT∂á nJrf 25 mZr ßo~JKh ÈQo©L YMKÜ' ˝Jãr TrJr krÇ ˝JiLjfJr krkr oPÛJk∫LrJ k´iJjoπL ßvU oMK\mMr ryoJjPT KWPr ßlPuKZPujÇ Fr k´oJe, @\Lmj xÄxhL~ VefPπr \jq ß\u-\MuMo ßUPa @xJ ßjfJ ßvU oMK\Pmr kPã xoJ\fπPT @hvt KyPxPm ßoPj ßj~JaJ ßoJPaA ˝JnJKmT KZu jJÇ KT∂á oPÛJk∫LrJ xMPTRvPu ßvU oMK\mPT xoJ\fPπr ßx ÈaqJmPua'A KVKuP~KZPujÇ lPu ßhPvr xÄKmiJPj xoJ\fπ dMPT kPzKZuÇ mz mz f•ôTgJ ÊKjP~ k´iJjoπL ßvU oMK\mPT FThuL~ vJxj mqm˙Jr KhPTS oPÛJk∫LrJA FKVP~ KjP~KZPuj-pJ xmtPfJnJPm KZu TKoCKjˆPhr rJ\QjKfT mqm˙JÇ IgY ßvU oMK\m oPj-k´JPe mÉhuL~ VefPπ KmvõJx TrPfjÇ muJ y~, Fr oiq KhP~ oPÛJk∫LrJ @xPu FTKa ÈoiMr' k´KfPvJi KjP~KZPujÇ TJre, 1973 xJPu k´iJjoπL ßvU oMK\mMr ryoJj kj o~hJPjr FT \jxnJr nJwPe oPÛJk∫LPhr k´Kf ÈxJAjPmJct' kJJPjJr @øJj \JKjP~KZPujÇ Fr Igt KZu, oKe KxÄPyr TKoCKjˆ kJKat FmÄ IiqJkT ßoJ\Jllr @yoPhr oPÛJk∫L jqJvjJu @S~JoL kJKat pJPf fJPhr IK˜fô KmuM¬ TPr FmÄ hu hMKar ßjfJTotLrJ pJPf @S~JoL uLPV ßpJV ßhjÇ 1975 xJPur \JjM~JKrPf oKe-PoJ\JllrrJ xKfqA fJPhr ÈxJAjPmJct' kJP ßlPuKZPujÇ KT∂á fJA mPu fJrJ @S~JoL uLPV ßpJV ßhjKjÇ fJrJ mrÄ IkoJPjr mhuJ KjP~KZPuj FmÄ ßvU oMK\mPT KhP~A @S~JoL uLPVr ÈxJAjPmJct' kKrmftj TKrP~ ßZPzKZPujÇ oKe KxÄPyr krJoPvtA @\Lmj mÉhuL~ VefPπr \jq xÄV´Jo TPr @xJ ßvU oMK\m FThuL~ mJTvJu k´KfÔJ TPrKZPujÇ FnJPmA mºMPfôr Z∞JmrPe ßx TJPur oPÛJk∫LrJ ßvU oMK\mPT iLPr iLPr VefπKmPrJiL Im˙JPj KjP~ ßpPf xogt yP~KZPujÇ mftoJPjS oPÛJk∫LrJ ÈKmkPhr mº'M S ÈnJPuJ oJjMw' xJ\Jr FTA ßTRvu KjP~ FPVJPòjÇ KkfJr oPfJ TjqJ ßvU yJKxjJPTS fJrJ ßp k´nJKmf S KmÃJ∂ TrPf ßkPrPZj, fJr k´oJe k´gPo kJS~J ßVPZ oKπxnJ S xrTJPr fJPhr vÜ Im˙Jj ßgPTÇ FmJr kJS~J pJPò k´iJjoπLr rJKv~J xlr ßgPTÇ ßmJ^JA pJPò, @S~JoL uLV xrTJrPT ßfJ mPaA, k´iJjoπL ßvU yJKxjJPTS fJrJ pPgÓ TPwA AòJiLj mJKjP~ ßlPuPZjÇ @kK• S @vïJr xíKÓ yP~PZ KTZM KmPvw TJrPeÇ rJKv~J ßgPT FTv' ßTJKa oJKTtj cuJPrr xorJ˘ ßTjJ FrTo FTKa k´iJj TJreÇ @vïJr xíKÓ yP~PZ F\jq ßp, rJKv~Jr xJyJPpq j~, mJÄuJPhPvr xv˘ mJKyjL VPz CPbPZ VeYLPjr @∂KrT xogtj S xyPpJKVfJ KjP~Ç VJ\LkMPrr xorJ˘ TJrUJjJ~ I˘ ‰fKrr oJiqPo ßfJ mPaA,

aqJï ßgPT pM≠ KmoJj kpt∂ mJÄuJPhPvr IKiTJÄv xorJ˘ FPxPZ VeYLj ßgPTÇ FUjS VeYLjA mJÄuJPhPvr xorJP˘r k´iJj ß\JVJjhJfJÇ IjqKhPT VeYLPjr xPñ rJKv~Jr xŒTt ßoJPaS oiMr j~Ç ßx TJrPe rJKv~Jr TJZ ßgPT xorJ˘ ßTjJr Kmw~KaPT YLj xy\nJPm jJS KjPf kJPrÇ KjP\r xorJP˘r ßVJkjL~fJ rãJr mqJkJPr YLPjr xfTtfJS FTKa mz TJre yP~ CbPmÇ YLj nJmPfA kJPr, @S~JoL uLV xrTJPrr oJiqPo rJKv~J YLPjr xJoKrT k´pMKÜ YJuJj TPr KjP~ pJPm-pJ YLPjr oPfJ kJroJeKmT vKÜir FTKa rJPÓsr \jq Ifq∂ ^MÅKTkNetÇ Fr lPu mJÄuJPhPvr xPñ YLPjr xŒPTtr ImjKf WaPf kJPrÇ ßfoj Im˙J~ mJÄuJPhvPT FTKhPT nJrPfr FmÄ IjqKhPT rJKv~Jr Skr KjntrvLu yPf yPmÇ mJÄuJPhPvr k´Kf nJrPfr oPjJnJm xŒPTt jfMj TPr muJr k´P~J\j kPz jJÇ SKhPT rJKv~JS ßp KjP\r ˝Jgt ZJzJ KTZMA ßmJP^ jJ, fJr k´oJe kJS~J ßVPZ KmPvw TPr nJrPfr xPñ xŒPTtr ßãP©Ç Kmw~Ka IjMiJmj TrJr \jq 1971 xJPur ‰o©L YMKÜr TgJ ˛re TrJ hrTJrÇ nJrPfr oPfJ KmrJa FTKa rJÓsPTS ßp rJKv~J rLKfof ÈPWJu UJAP~' ßZPzPZ, ßx rJKv~Jr xPñ mJÄuJPhv ßp ßTJPjJnJPmA ßkPr CbPm jJ ßxTgJ KjÁ~A jJ muPuS YPuÇ KT∂á xm ß\Pj-mMP^S k´iJjoπL Ioj FTKa rJPÓsr TJZ ßgPTA xorJ˘ ßTjJr khPãk KjP~PZjÇ mÉu @PuJKYf ÈTKovj mJKeP\qr' k´xñ FKzP~S muJ hrTJr, Fr oiq KhP~ k´TífkPã VeYLPjr mºMfô yJrJPjJr ^MÅKTA KjP~PZj KfKjÇ SKhPT oJKTtj pMÜrJPÓsr xPñ xŒPTtr ImjKf ßfJ WaPZAÇ muJ mJÉuq, xm KTZMr ßkZPj xrJxKrnJPm nNKoTJ kJuj TPr YPuPZj ßxA oPÛJk∫LrJÇ Kmw~KaPT oPÛJk∫LPhr xJluq jJ mPu CkJ~ ßjAÇ oPÛJk∫Lxy mJok∫LrJ IPjT KyxJm TPwA kJ mJKzP~PZjÇ kJgtTq yPò, ßvU oMK\mMr ryoJPjr xo~ ßxJKnP~f ACKj~j KZuÇ mMK≠krJoPvtr xPñ IgtS @xf oPÛJ ßgPTÇ FUj ßxJKnP~f ACKj~j ßjA, oPÛJS @r @PVr oPfJ aJTJ-k~xJ ßh~ jJÇ KT∂á FPf ßTJPjJ xoxqJA yPò jJ oPÛJk∫Lxy mJok∫LPhrÇ TJre, k´TJPvq jJjJ f•ôTgJ ßvJjJPuS k´iJj CP¨vq fJPhr oPÛJr @zJu KjP~ nJrPfr ˝Jgt yJKxu TPr ßh~J, nJrPfr ˝JPgt nNKoTJ kJuj TrJÇ ßvU oMK\Pmr xo~S FaJA fJPhr k´iJj uãq KZu, KT∂á IKnj~ TrPfj Ijq rToÇ fUj fJrJ KhKuä yP~ oPÛJ ßpPfjÇ FUj @r TÓ TPr oPÛJ kpt∂ ßpPf y~ jJ, ÊiM kJPvr mJKz KhKuär TgJ ÊjPuA YPuÇ ßx TJrPe k´iJjoπLr KmkhS KkfJ ßvU oMK\Pmr fMujJ~ IPjT ßmPz ßVPZ mPu oPj TPrj kptPmãTrJÇ iJreJ TrJ yP~KZu, k´iJjoπL y~PfJ KjP\A mM^Pf kJrPmj FmÄ k´P~J\jL~ xfTtfJoNuT mqm˙J ßjPmjÇ IjqKhPT ßfoj ßTJPjJ Ên uãeA ßhUJ pJPò jJÇ oPjA yPò jJ, k´iJjoπL ßvU yJKxjJ fJr KkfJr IKnùfJ ßgPT ßTJPjJ KvãJ KjP~PZj mJ KjPf kJrPmjÇ Fr kKreKf oª ZJzJ Ên yS~Jr x÷JmjJ ßjAÇ FUj ßhUJr Kmw~, k´iJjoπLr xlPrr oiq KhP~ rJKv~Jr xPñ xŒTt TfaJ VnLr y~ FmÄ Fr lPu YLj S pMÜrJPÓs xPñ xŒTt ãKfV´˜ y~ KT-jJÇ mftoJj kptJP~ ÊiM FaMTM mPu rJUJA pPgÓ ßp, oPÛJk∫LPhr krJoPvt YLj S pMÜrJPÓsr xPñ xŒTt jÓ TrJr kKreKf k´iJjoπLr \jq ßfJ mPaA, mJÄuJPhPvr \jqS Ifq∂ ãKfTr yP~ CbPf kJPr-Pp ãKf ßTJPjJnJPmA kNre TrPf kJrPmj jJ k´iJjoπLÇ [@ÄKvT xÄPvJijLxy kMjotMKhsf]


46 oMÜKY∂J

21 - 27 February 2014 m SURMA

WajJr ßYP~ ßYfjJA k´iJj Qx~h @mMu oTxMh ßuUT : ßuUT : VPmwT, k´JmKºT S TuJo ßuUT

KmsKav HkKjPmKvT vJxTPhr YPu pJS~Jr @PV ßgPTA nJrf S kJKT˜JPjr xrTJKr nJwJ TL yPm fJ KjP~ @PuJYjJ yPf gJPT hMA ßhPvrA rJ\jLKfT S mMK≠\LmLPhr oPiqÇ oyJ®J VJºL S fJÅr IjMxJrLPhr k´˜Jm KyKª yPm ßx ßhPv xrTJKr nJwJÇ oMyÿh @uL K\júJyr AòJ ChtM yPm kJKT˜JPjr rJÓsnJwJÇ hMKaA mÉ nJwJnJwL oJjMPwr ßhvÇ KyKª S ChtM ßTJPjJ ßhPvrA xmt\jLj nJwJ j~Ç xÄUqJVKrÔ ßfJ j~A, KxKT oJjMPwr oMPUr nJwJS j~Ç nJrPf KyKªPT FToJ© IKlKv~Ju nJwJ TrJr KmÀP≠ k´KfmJh yP~PZÇ mJÄuJ, ChtM S fJKoPur kPã STJuKf yP~PZÇ fPm ßTJPjJ @PªJuj y~Kj, ßpojKa yP~PZ kJKT˜JPjr kNmt mJÄuJ~Ç 1965 xJPu nJrPfr k´\Jfπ KhmPx ˝rJÓsoπL èu\JKruJu jªJ @TJvmJeL ßgPT mPuKZPuj, @\ ßgPT xrTJKr nJwJ KyPxPm AÄPrK\r kKrmPft KyKª YJuM yPuJÇ fJÅr FA mÜPmq I-KyKªnJwL

rJ\qèPuJPf k´KfmJPhr ^z SPbÇ ßYjúJAP~ (oJhsJ\ KZu fUjTJr jJo) 12 \j fJKou nJwJr hJKmPf vrLPr ßkasu ßdPu @èj uJKVP~ @®JÉKf ßhjÇ kKrK˙Kf xJoJu KhPf hM\j oπL khfqJV TPrjÇ k´iJjoπL uJu mJyJhMr vJ˘L kKrK˙Kf xJoJu KhP~ KaPT pJjÇ k´J¬ hKuukP© ßhUJ pJ~, kNmtmJÄuJr huofKjKmtPvPw ßjfJrJ S mMK≠\LmL xoJ\ mJÄuJPTA kNmt kJKT˜JPjr xrTJKr nJwJ FmÄ kJKT˜JPjr Ijqfo rJÓsnJwJ TrJr hJKm \JKjP~PZÇ dJTJr jmJm kKrmJPrr ßTC ßTC FmÄ hM-YJr\j ßoRumJhL hJuJu ßVJPZr ßuJT ZJzJ mJÄuJr kPã KZu ßVJaJ kNmt mJÄuJÇ kKÁo kJKT˜JPjr nJwJ ChtM yPm jJ Kyms∆ yPm, kJ†JKm yPm jJ KxKº yPm-fJ KjP~ mJXJKuPhr ßTJPjJ oJgJmqgJ KZu jJÇ fUjTJr TJV\k© ßhPU oPj y~, ßTªsL~ xrTJr mJ K\júJy pKh muPfj, kJKT˜JPjr rJÓsnJwJ yPm mJÄuJ, ChtM, kJ†JKm, KxKº, ßmuMY S kJUfMj-fJPfS mJXJKurJ @kK• TrPfj jJÇ fJÅPhr hJKm KZu fJÅPhr nJwJr IKiTJr rKãf ßyJT, SkJPrr hM’J mJ CPar fJÅrJ VuJ TJaPmj jJ ßu\ TJaPmj, fJ fJÅPhr mqJkJrÇ KmkK• mJiJPuj K\júJyÇ UMmA mMK≠oJj oJjMw, KT∂á KjmtMK≠fJr kKrY~ KhPujÇ SA è\JrJfL S ßUJ\J oMxKuo ßjfJr xMKjú S xMKlmJhL oMxuoJjPhr ßhv mJÄuJ S mJXJKu xÄÛíKf xŒPTt ßTJPjJ iJreJ KZu jJÇ ßx \jq fJÅPT KmPvw ßhJwS ßhS~J pJ~ jJÇ KfKj KZPuj xmtnJrfL~ ßjfJÇ VJºLK\ ZJzJ xmJr xPñA TgJ muPfj AÄPrK\PfÇ mJXJKu ßjfJrJ mrÄ fJÅr xPñ TgJ muPfj ChtMPfÇ fJPf fJÅr iJreJ yP~ gJTPm ßp kNmt mJÄuJr xmJA mJÄuJ-aJÄuJ KTZM FTaJ muPuS ChtM ßmJP^ FmÄ muPf kJPrÇ fJÅr mJÄuJ xŒPTt nMu iJreJ S H≠Pfqr TJrPe kPrJãnJPm mJXJKur CkTJrA yP~PZ: \jì ßj~ mJXJKu \JfL~fJmJhL ßYfjJÇ K\júJyr FTKa C≠íKf nMunJPm mqmyNf yPò mÉKhj iPrÇ fJ yPuJ fJÅr ßxA TMUqJf CóJre: ChtM IqJ¥ ChtM vqJu Km hq...Ç oNu nJweKa @oJr ßhUJr xMPpJV yP~PZÇ fJÅr TgJKa KZu F rTo: ÈPua Ko

mJXJKu \JKfr hMntJVq ßp oy“ ßTJPjJ KTZMrA ßx xÆqmyJr TrPf kJPr jJÇ fJ ßgPT mqKÜVf xMKmiJ KjPf KVP~ \JKfVfnJPm kJ~ jJ KmPvw KTZMÇ mJXJKur FT FTKa Ckuã FT FTKa CkxVt yP~ ßhUJ ßh~Ç ßxA CkxPVtr iJÑJ YPu mÉKhjÇ ßxA iJÑJ~ WajJKaA mz yP~ SPb, fJr ßnfPrr @xu K\KjxKa yJKrP~ pJ~Ç pKhS WajJ j~, ßYfjJA @xuÇ ßau AC Aj hq KTî~JPrˆ uqJñMP~\,... @uKaPoaKu Aa A\ lr AC, hq Kkku Im Khx k´Kn¿, aM KcxJAc ßyJ~Ja vqJu Km hq uqJñMP~\ Im ASr k´Kn¿Ç mJa ßua Ko ßoT Aa ßnKr KTî~Jr aM AC hqJa hq ߈a uqJñMP~\ Im kJKT˜Jj A\ ßVJK~Ä aM Km ChtM IqJ¥ ßjJ @hJr uqJñMP~\Ç' TgJaJr Igt Imvq FTA hJÅzJ~, fPm C≠íKf KyPxPm nMuÇ KfKj mPuKZPuj: xM¸Ó nJwJ~ @Ko ßfJoJPhr muKZ,...Pvw kpt∂ ßxaJ ßfJoJPhr Kmw~, FA k´PhPvr oJjMPwr Kmw~ ßp ßfJoJPhr nJwJ TL yPmÇ KT∂á @Ko ßfJoJPhr kKrÏJr TPr muPf YJA ßp kJKT˜JPjr rJÓsnJwJ yPm ChtM FmÄ Ijq ßTJPjJ nJwJ j~Ç IgtJ“ KfKj mPuKZPuj, mJÄuJPT Ijqfo rJÓsnJwJ TrJ pJPm jJ, mJÄuJ k´JPhKvT nJwJ yP~ gJTPf kJPrÇ FKa KZu FTKa hJK~fôùJjyLj CKÜÇ fJÅr @vkJPv pJÅrJ gJTPfj fJÅPhr K\Pùx TrJ CKYf KZu: oJjjL~ TJP~Ph @\o, @kKj ßp mÜífJaJ TrPuj ßxaJS ßfJ ChtMPf TPrjKj, TPrPZj

AÄPrK\PfÇ @kjJPT ChtMPf TUPjJ KTZM ßuUJPuKU TrPf ßhKUKjÇ fJyPu @V mJKzP~ ChtM ChtM TrPZj ßTj? K\júJy ßp @èPjr °MKuñ \ôJKuP~KZPuj, fJPf ßvw kpt∂ ßTJPjJ mz rTPor IKVúTJ§ Waf jJÇ KT∂á fJPf KW ßdPu ßhj UJ\J jJK\oCK¨j, pJr lPu xJrJ kNmt mJÄuJ~ hJmJjPur xOKÓ y~Ç pKhS oMUqoπL jNÀu @oLj ßgPT uLPVr xm ßjfJA KZPuj mJÄuJr kPãÇ jNÀu @oLj 14 @VPˆr TP~T x¬Jy @PVS TuTJfJ~ FT @PuJYjJ xnJ~ kNmt kJKT˜JPjr xrTJKr nJwJ mJÄuJ TrJr kPã of KhP~ mÜífJ TPrjÇ mJÄuJPT rJÓsnJwJ TrJr @PªJuj rÜkJf kpt∂ VzJ~ ßTªsL~ vJxTPVJÔLr ybTJKrfJr TJrPe, KT∂á fJr hJ~hJK~fô mftJ~ oMUqoπL jNÀu @oLPjr xrTJPrr SkrÇ mJ~Jjúr FTMPv ßlms∆~JKrr @PVS kMKuPvr èKuPf FUJPj v´o\LmL oJjMw Kjyf yP~PZj, KT∂á ßx oOfMq @r FTMPvr vJyJhf FT 54 kOÔJ~

mJÄuJPhvLr nJwJ IJPªJuj S nJwJ mqmyJPrr mftoJj mJ˜mfJ oMyJÿJh \JuJuM¨Lj TJuJr∆TL ßuUT : xJPmT xMkJr, TJuJr∆TJ oJhsJxJ

mJÄuJnJwJr AKfyJx KjP~ VPmweJ TrPu IJoJPhr IPjT KTZMA \JjJr IJPZÇ ßxKhPT jJ KVP~ IJ\PTr kKrxPr ÊiM mJ~Jjú'r nJwJ IJPªJuPjr pMVxN© ßaPj mftoJj xoP~ mJÄuJPhvL oJjMPwr mJÄuJnJwJ mqmyJr KjP~ KTZá TgJ muJr AòJ rJUKZÇ IJorJ FTgJ KjKhtiJ~ muPf kJrPmJ ßp, 1952 xJPur 21 ßlms∆~JrL oMfJKmT 1358 mJÄuJr 8 lJ›Mj mOy¸KfmJr KhPj f&TJuLj kNmt kJKT˜JPjr dJTJ~ kMKuPvr èKuPf vyLh yS~J mJÄuJr nJwJQxKjTPhr IJfìfqJPVr mPhRuPf kJKT˜Jj xrTJr 1956 xJPu mJÄuJnJwJPT Ijqfo rJÓsnJwJ ßWJweJ TPrjÇ TJPur kKrâoJ~ fJ \JKfxÄW TfítT È21 ßlms∆~JrL' KhmxKa oJfínJwJ KhmPxr optJhJ uJn TPrÇ ßxA ßgPT FPT FPT 62 mZr ßkKrP~ pJPò; KT∂á k´Kf mZrA oPj y~ ßpPjJ 21 ßlms∆~JrL jfáj FT Khj; FaJ IKf ˝JnJKmTÇ fJA muJr IPkãJ rJPU jJ ßp, nJwJQxKjTPhr ImhJj KYr˛reL~, fÅJPhr ßxA Ee ßvJi TrJ IJoJPhr \jq x÷m j~Ç mJÄuJPhv ˝JiLj yP~PZ 1972 xJPuÇ kJKT˜Jj

IJoPu rJPÓsr k´iJj nJwJ ChtM gJTPuS kNmtkJKT˜JPjr IKimJxLrJ (mJÄuJPhvL) mqmyJPrr KhT KhP~ mJÄuJnJwJPT ImvqA optJhJ KhP~ IJxPZjÇ IJorJ FUj Vmt TPr mKu ßp, mJÄuJ-A IJoJPhr FToJ© rJÓsnJwJÇ fJA ßuUJPuKU S TgJ muJr oiq KhP~ mJÄuJ nJwJr ˝TL~fJ KaPT IJPZÇ mftoJj xoP~ IJorJ ßhUPf kJA rJPÓsr Có kptJP~ mJÄuJ nJwJr oNuqJ~j mqJkT j~Ç F KjP~ pPgÓ KmfTt mJ KÆof ßhUPf kJS~J pJ~Ç ßTC y~PfJ KjP\PT KjP~ nJmPf kJPrj ßp, Knjú nJwJ xÄKov´e jJ TrPu KjP\r KvãJr èr∆fô k´oJe TPr jJ, F TJrPe y~PfJ IPjPTA TgJ~ TgJ~ mJÄuJr xJPg IKfoJ©J~ Knjú nJwJ k´P~JV TPrjÇ KmPvw TPr AÄKuv mqmyJPrr TJrPe IJoJPhr oNu KnK•Ka yJKrP~ pJS~Jr oPfJ oPj yPòÇ Kj\˝ Iãr mJ mqJTre ßjA kOKgmLr Foj IPjT nJwJ rP~PZ KT∂á mJÄuJ nJwJ xKfqA IjqJjq kNetJñ nJwJr oPfJ FTKa ojjvLu nJwJÇ fJA IJoJPhr hNmtufJr TJre ßjA ßoJPaSÇ IJ\PTr FA xÄK㬠kKrxPr mJÄuJPhPv mJÄuJ nJwJ mqmyJPrr TP~TKa ßã© fáPu irPf YJAÇ ßpUJPj k´oJe TrPmJ ßp, mJÄuJ nJwJr ˝TL~ optJhJ kMPrJkMKr rãJ kJPóZ jJÇ fJA F \jq kKrmftj IJjJr k´P~J\jÇ rJPÓsr Có kptJP~ mJ IJhJuPf mJÄuJnJwJ mqmyJr AhJKjÄ ßvJjJ pJPò mJÄuJPhPvr IJhJufèPuJPf mJÄuJnJwJ mqmyJPr \jq Có oyu xPYfj yPòj, pJPf TPr xrTJr TfítT IJAPj kKref TrJ pJ~Ç IJorJ muPf YJA pKh IJhJuPfr KmYJrèPuJ xŒNet ßhPvr yP~ gJPT fJyPu fJ mJÄuJ~ yPu IxMKmiJ ßjAÇ IJorJ xy\nJPm pJ mMK^ fJ yPuJ IJ∂\tJKfT oJPjr KmYJr IJ∂\tJKfT ßpPTJPjJ nJwJ~ mJ AÄKuv nJwJ~ yPfA kJPrÇ fPm ßhPvr IJnq∂rLe KmYJrèPuJr mqmÂf nJwJ KjP\r ßhPvr nJwJ~ yPu ÊiM nJwJr optJhJ rãJ kJPm jJ, xJPg xJPg mJhL KmmJhL FmÄ fJPhr xÄKväÓrJS xyP\ G jKgk© kzPf S mM^Pf xão yPmjÇ

hKuukP© mJÄuJnJwJ mqmyJr IJorJ \JKj xrTJrL Kj~Po \J~VJ \Ko y˜J∂Prr \jq hKuu mJ ßrK\KÓs TrJ y~Ç mftoJj xoP~ mJÄuJPhPv \J~VJ \Ko ßrK\KÓs TrPf ßp hKuu TrJ y~ fJPf mJÄuJr xJPg IJPVr pMPVr mqmÂf Knjú nJwJr xÄKov´e rP~PZÇ lPu Kjoú KvKãf oJjMw FojKT FxFxKx kJv TPrS hKuPur nJwJ mMP^ jJ Foj ßuJPTr InJm ßjAÇ IJoJPhr muPfS uöJPmJi y~ ßp, kzJPuUJ TPr \J~VJ \Kor hKuu mM^Jr \jq hKuuKmh TJPrJ xyJ~fJ KjPf y~Ç muJ y~ hKuPur nJwJ mJÄuJ KT∂á KTZá v» mqKfâoL yS~J~ fJ Kov´mJÄuJ~ r‡k KjP~PZÇ IJorJ hKuPur nJwJ xMªr S xy\ mJÄuJ yS~J YJAÇ oyJKmhqJu~ mJ KmvõKmhqJuP~ mJÄuJnJwJ mqmyJr xJiJref FxFxKx kptJP~ ßhPvr ßTJgJS IJûKuT nJwJ k´P~JPVr oJiqPo KvãJhJj YJuMM gJTPuS oyJKmhqJu~ (TPu\) S KmvõKmhqJu~èPuJPf (ACKjnJKxtKa) pJrJ KvãT KyPxPm mÜmq k´hJj TPrj fJrJ xJiJref mJÄuJ nJwJ k´P~JV TPrj mPu iJreJ rJKUÇ FPf k´J~ ßvJjJ pJ~ KvãTrJ k´JenPr KmPhvL nJwJ fgJ AÄKuv nJwJ Kov´e TPr KvãJ hJj TPrjÇ FPf KvãJgLt mJ k´KfÔJj Tftk O ãS IJkK• TPrj jJÇ lPu F' irPer Kov´e CóoJPjr ßUJrJT mPu oPj y~ TJPrJ TJPZÇ F oJ©J Khj Khj ßmPzA YuPZÇ xMfrJÄ KvãT, KvãJgLt FmÄ k´KfÔJj Tftk O ã S xrTJr pKh oPj TPrj ßp, KjP\r ßhPvr nJwJr mqmyJr xPmtJó kptJP~S myJu rJUJ Tftmq fUj fJrJ nKmwqf k´\Pjìr \jq UMmA nJPuJ TrPmj mPu IJorJ oPj k´JPe KmvõJx TKrÇ FPf KvãJgLtr KmhqJyLjfJr kKrY~ myj TrPm jJ ßoJPaSÇ S~Jp jKxyPf mJÄuJnJwJ mqmyJr pJrJ S~J\ jKxyf TPrj fÅJrJ xJiJref IJKuo ßv´eLr ßuJTÇ mftoJj pMPVr CóKvKãf FT\j

IJKuo xJiJref mJÄuJr xJPg IJrmL ChMt \JjPmj fJ ˝JnJKmTÇ IûKuT kptJP~ pJrJ S~Jp TPrj fÅJrJ IJûKuT nJwJ~ TgJ mPuj xJiJrefÇ fPm pJrJ ßhPvr k´fq∂ IûPu hJS~JKf TJP\ xo~ mq~ TPrj fÅJrJ k´J~ xTuA mJÄuJ (\JfL~) nJwJ mqmyJr TPrjÇ mftoJj xoP~ IJ∂\tJKfT UqJKfxŒjú ßTJPjJ ßTJPjJ mJÄuJnJwL mÜJ mJÄuJr xJPg ˝JòPª AÄKuv v» k´P~JV TrPf YJj, lPu To KvKãf ßv´JfJ jJ mM^PuS mÜJr k´Kf x∂áKÓ k´TJv TPrj ßp, IoMT mÜJ UMm nJPuJ KvKãfÇ Kmw~Ka ßrS~JP\ kKref yS~Jr kNPmt IJoJPhr mÜJVPer xPYfj yS~Jr k´P~J\j mPu oPj y~Ç FUJPj CPuäU TrPf y~ ßp, mJÄuJPhPv ßTJPjJ FT IrJ\QjKfT AxuJoL xÄVbPjr yJ\Jr yJ\Jr xogtT mJ xhxq ßuJT IJPZÇ fÅJrJ pKh hJS~JKf TJP\r oPiqS mJÄuJ nJwJr YYtJr k´Kf xPYÓ gJPTj fJyPu hJS~JKf TJP\ ßTJPjJ KmWú WaPm jJ mPu KjKÁf TPrA muPf kJKrÇ aT ßvJ ßf mJÄuJnJwJ mqmyJr aT ßvJ yPò KcK\aJu pMPVr Ijqfo IJPuJYjJr oJiqoÇ APuTPasJKjT KoKc~Jr mPhRuPf A≤JrPjPa IKf xyP\ IJorJ ßhPvr UqJKfoJj mqKÜmPVtr pMPVJkPpJKV IJPuJYjJ ÊjPf kJAÇ fÅJPhr IJPuJYjJ ÊjPf nJPuJ uJPV KT∂á ßhUJ pJ~ IKfoJ©J~ KmPhKv fgJ AÄKuv v» k´P~JPVr TJrPe fJ“ãKeT mM^Pf TÓ y~Ç lPu Kjr∆kJ~ yP~ IKniJj UMPÅ \ xoxqJ uJWm TKrÇ IJorJ YJAPmJ IJoJPhr mÜJVe ßpPjJ mJÄuJ nJwJr xoOK≠r \jq fÅJrJ fÅJPhr KmhqJr ß\JPr mJÄuJ mqmyJPrr oJ©J mOK≠ TPrjÇ F ZJzJS mJÄuJ nJwJ mqmyJPrr IPjT ßã© rP~PZ, pJ xmaáTá muJ y~KjÇ kKrPvPw muPmJ mJÄuJ nJwJr oNuqJ~j pgJpg yS~Jr KjKoP• mJÄuJnJwLrJ ßpPjJ xTu ßãP© KjP\r nJwJr YYtJr k´Kf xPYfj gJPTj FaJ xoP~r hJmLÇ


SURMA m 21 - 27 February 2014

KÆfL~ \jjL FTMPvr nMmj\~L vKÜ I\~ hJvè¬ ßuUT : xJÄmJKhT

FTMPv ßlms∆~JKr mJXJKur KÆfL~ \jjL, nJwJyJrJ oJjMPwr KhPT fJTJPuA Fr èÀfô ßmJ^J x÷mÇ KT IkKrxLo ãofJ @r Höôuq fJrÇ mJ~Jjú xJu Tf kMrPjJ @r xJPmKT @ouÇ jJ KZu ˝JiLjfJ jJ ßTJj oMKÜ, k´KfKâ~JvLu rJÓs kJKT˜JPj oMÜmMK≠ mPu KTZM ßjA, fUPjJ KZu jJÇ fJPhr kZª cJ§Jfπ @r uJKb~JKu, TP~T mZr kr kr FPTT ß\jJPrPur @KmntJm @r iot KjP~ rJ\jLKfr TJrPe k´Kfv´∆KfvLu ßhvKar ßYyJrJ @\ \rJ\LetÇ mJAPrr hMKj~Jr ßYJPU xπJxL o˜JjL @r fJPumJjL FA ßhPvr xJPg ßp gJTJ YPu jJ, mJ~Jjú mZr @PVA fJ mMP^KZPuj @oJPhr vyLPhrJÇ xJuJo, rKlT, mrTf, \æJr ßp xm ßhPvr jJo \JjPfj jJ mJ ßvJPjjKj @\ ßxxm ßhPvS mJÄuJr FTMPv ˝LTíf nJmPf VJP~ TJÅaJ ßh~Ç \JKfxÄPWr of KmvõxÄ˙J~S FPhr @®hJj optJhJ ßkP~PZÇ oMKÜpMP≠r C“x S kJKT˜Jj ßgPT oMÜ

ymJr ßk´reJ ßpJVJPjJ FTMPv @oJPhr @∂\tJKfT kKrY~Ç uãq TÀj, oMKÜpMP≠ IK\tf mJÄuJPhvS fJr CöôufJ KjP~ Kmvõ rJ\jLKfr ßoJzurJ yYkY mJ VqJ†JPo @V´yL yPuS FTMPvr ßmuJ~ fJPhr ßoPj ßj~Jr ßTJj KmT· ßjAÇ FA ßp xmt\jV´Jyq @∂\tJKfT ßVRrm fJr ßkZPj ßTmu @PmV @r ßhvL~ mAPouJ TJ\ TrPu FT xo~ fJ KgKfP~ kzPmÇ mAPouJKa ßhPvr jmLj k´mLe S YuoJj ßuUTPhr \jq @vLmtJhÇ fJPhr Km˜Jr, k´KfnJ k´TJv S mqJK¬r \jq Fr YYtJ S kKrYptJ \ÀKrS mPaÇ fPm FaJA ßvw TgJ j~, KmvõJ~Pjr jJPo UMPu pJS~J ImJi fgqk´mJy @r APuTasKjT KoKc~Jr roroJ \VPf oJjMPwr xM¬ AòJèPuJS @r IkNreL~ KTZM j~, ßp ßTC YJAPuA ßp ßTJj KTZM ymJr ßYÓJ TrPf kJPr, ßUuJiMuJ, KmùJj, KYKT“xJ mJ Ijq ßTJj k´JP~JKVT KmhqJ~ fJ“ãKeT k´oJe TrPf y~ mPu ßx KhPT ß^JÅTJr x÷JmjJ ãLeÇ Kv· xJKyPfq ßpPyfM fJ“ãKeT KmYJr mPu KTZM ßjA @r KmYJPrr oJjh§S vJK˜yLjÇ F FuJTJ~ ^JÅPT ^JÅPT jfMj S kMrJfj oMU WMPr ßmzJ~Ç AhJjLÄ ßpJV yP~PZ KmPvõr KmKnjú ßhPv mxmJxrf xòu mJXJKur xM¬ APò mJ UJP~vÇ ßU~Ju TÀj k´Kf mAPouJ~ KmPhPv mxmJxrf mJÄuJPhKvPhr Tf mA ßmr y~ hMA-YJr \j k´KfKÔf ßuUT pJrJ KmPhPv mxmJx TPrS oNuf oNuiJrJ IjMVJoL S xmthJ xYu- fJPhr mJh KhPu mJTLPhr k´TJv k´TJvjJ ßoRxMoL TJPrJ APò kNre, TJPrJ pv-UqJKfr Kmz’jJ, TJPrJ ßUh mJ ß\Phr mKy”k´TJPv @r pJA ßyJT FTMPvr uJnJuJn mPu KTZM ßjAÇ FPhr IÄvV´ye mqfLf FTMPvr @∂\tJKfT CòôJx Ix÷mÇ @\TJu oJjMw ßTJj FTKa ßhv FT \JKf mJ FT nJwJr mO•mªL KTZM j~Ç fJr KmYre hMKj~J \MPz nJwJPT Kj\˝ TPr CzJu ßh~Jr kKrmPft

oMÜKY∂J 47

ßxaJ kíKgmLr ßTJeJ~ ßTJeJ~ ZKzP~ gJTJ mJÄuJPhKv fJÀPeqr ßYJPU fJPhr CöôufJ @r ˝kú Ç @Ko UMm TJZ ßgPT ßhUKZ nJwJ met Vº kZPª Kmvõ\jjL ymJr krS FrJ oNuf mJXJKu, KköJ, ßTFlKx, oqJT ßcJjJP ChrkNKftr kr cJu nJf S ßmèj nJK\r TJXJuÇ FPhr ßvw ˝kú k∞JkJPzr I\tj S C“xm oMUr oJfJ KkfJr ˝Phv mJ KjP\r \jìnNKor C™JjÇ FUj ßx yrPmJuJÇ ßxaJS @oJPhr nJwJ vyLhPhr CöôufJr @PrT KjhvtjÇ FrJ oJfínJwJr xÿJj S optJhJ~ k´Je KjP~ ßhKUP~ ßVPZj KTnJPm fJ rãJ TrPf y~Ç muJmJÉuq xMrKãf nJwJA kJPr IjqPT C\Jz TPr k´Je ßdPu KjP\r oJiMpt hJj TPr oy“ yP~ CbPfÇ mJÄuJnJwJr ßx \J~VJaJ kNre TrPm k´mJxL k´\jìÇ ßhPvr fJÀPeqr xJPg yJu iPr kíKgmLr jJjJ ßhv S \JKfr ‰mKYP©q KjP\Phr fMPu irJr ãofJ @PZ fJPhrÇ @PZ ßpRmPjr ˝kú S k´KfùJ, KT∂á mAPouJ~ FrJ ßjAÇ ßp TJrPe FTMPvr ßVRrm mJ ˝Pkúr Kmvõk´KflujaJ @xPu Ijq©Ç PxaJ kíKgmLr ßTJeJ~ ßTJeJ~ ZKzP~ gJTJ mJÄuJPhKv fJÀPeqr ßYJPU fJPhr CöôufJ @r ˝kú Ç @Ko UMm TJZ ßgPT ßhUKZ nJwJ met Vº kZPª Kmvõ\jjL ymJr krS FrJ oNuf mJXJKu, KköJ, ßTFlKx, oqJT ßcJjJP ChrkNKftr kr cJu nJf S ßmèj nJK\r TJXJuÇ FPhr ßvw ˝kú k∞JkJPzr I\tj S C“xm oMUr oJfJ KkfJr ˝Phv mJ KjP\r \jìnNKor C™JjÇ @Ko FaJ hí|nJPm

KmvõJx TKr, FTMPvr ßYfjJ S @∂\tJKfTfJ oiqm~xL mJ m~Û\jPhr ÆJrJ k´KfÔJ kJPm jJÇ @orJ rJ\QjKfT huJhKu ßVJÔL k´LKf @r yJomzJ nJPm IºÇ FToJ© fJÀeqA nrxJ, FaJ ßpj nMPu jJ pJAÇ nJwJr \jq pJrJ \Jj KhP~KZPuj fJrJ KZPuj mJ~Jjúr fÀeÇ pMmJ mJÄuJPhPvr mftoJj mJ˜mfJ @r nKmwq“ muPZ, fJÀPeqr C™Jj ZJzJ oMKÜ jJAÇ ßVJzJPfA muKZuJo- FTMPv @oJPhr KÆfL~ \jjL, oJfínNKor xoJ∂rJu FA oJPT KmvõxnJ~ kKrKYf TrJPm KÆfL~ k´\jìÇ ßhPvr pf oª S IxffJ hNr TPr FrJA mJÄuJnJwJr optJhJ ßhPvr xÿJj k´KfÔJ TrPmÇ xmJA ßpj FaJ \JPjj, ßp uPãq mAPouJ ßgPT Kmvõ \P~r @øJj fJ kNrPe FPhr pMÜ ymJr KmT· ßjAÇ @oJPhr \jjLr oMU oKuj yPu @orJ j~j \Pu nJKx, FTMPvr TJZ ßgPT ßvUJ nJwJ~ TJÅKh, yJKx @r CóKTf yA, Fr @jª S ßVRrm ßpj xLoJm≠ jJ y~Ç FTMPv pf mz yPm fJr ZJ~JS ff hLWt yPmÇ mJ~Jjú mZPr hJÅzJPjJ mJ~Jjúr vKÜ ZKzP~ kzMT nMmjo~Ç

xÄUqJuWM-xÄUqJèÀ k´xPñ S~JKuCu yT ßuUT : TuJKoÓ

AhJjLÄ xÄUqJuWM xŒ´hJ~ KjP~ ßrKcS, ßaKuKnvj, k©kK©TJ, yJa-mJ\JPr k´YMr @PuJYjJ yPòÇ k´gPoA mMP^ ßj~J hrTJr ÈxÄUqJuWM' muPf @xPu TL ßmJ^J~Ç IPlJct KcTvjJKr S IjqJjq IKniJj IjMpJ~L FTKa oJjm xÄVbj, xoJ\ mJ rJPÓsr ãáhs IÄvA yPò xÄUqJuWMÇ IgtJ“ FTKa xÄVbj, xoJ\ mJ rJÓs pJPhrPT KjP~ VKbf fJPhr oPiq pKh FTJKiT hu mJ Ckhu gJPT fJyPu xÄUqJr KhT ßgPT pJrJ ãáhs fJrJA yPò xÄUqJuWMÇ @r xÄUqJ~ pJrJ ßmKv, fJrJ xÄUqJèÀÇ ßx KhT ßgPT KmPmYjJ TrPu muJ pJ~, xÄUqJèÀ oJjMw ßgPT pJrJ Knjú, fJrJA xÄUqJuWMÇ xoJ\KmùJjL uMA S~Jgt xÄUqJuWM TgJaJr xÄùJ KhP~PZj FnJPm∏ FThu oJjMwPT pUj fJPhr ‰hKyT S xJÄÛíKfT ‰mKvPÓqr TJrPe xoJP\r IjqPhr ßgPT @uJhJnJPm ßhUJ y~ FmÄ fJPhr xJPg ‰mwoqkNet @Yre TrJ y~ FmÄ SA hPur xhxqrJS KjP\Phr ‰mwoqkNet @YrPer KvTJr mPu oPj TPrj fUj fJPhrPT xÄUqJuWM muJ pJ~Ç @PrT xoJ\KmùJjL KlKVPjr oPf, kJÅYKa ‰mKvPÓqr oJiqPo xÄUqJuWM xŒ´hJ~PT ßYjJ pJ~Ç ‰mKvÓqèPuJ yPò : 1. ‰mwoqkNet @Yre S mvqfJr KvTJr yS~J, 2. ‰hKyT mJ xJÄÛíKfT KnjúfJ, pJ fJPhrPT xoJP\r IjqPhr ßgPT kígT TPr rJPU FmÄ ßmKvr nJV oJjMw fJ UJrJk ßYJPU ßhPU, 3.

FTKa IKnjú kKrY~ S xJoJK\T hJ~nJPrr IjMnNKf, 4. TJrJ xÄUqJuWM xŒ´hJP~r I∂ntMÜ, TJrJ j~, ßx mqJkJPr k´KfKÔf xJoJK\T KmKiKmiJPjr IK˜fô S 5. KjP\Phr oPiq KmP~vJKhr k´mefJÇ CAKTKkKc~Jr oPf, mftoJj kíKgmLPf ÈxÄUqJuWM' v»Ka hM'nJPm mqmÂf yP~ gJPTÇ FTKa yPuJ, xÄUqJr KnK•Pf; IkrKa ãofJr KnK•PfÇ ßpUJPj xÄUqJr KnK•Pf xÄUqJèÀ-xÄUqJuWM KjitJKrf y~ ßxUJPj SA KmnKÜr KnK• yP~ gJPT iot-met-nJwJrJ\QjKfT ofJhvt, jífJK•ôT ‰mKvÓq k´níKfÇ @r ßpUJPj ãofJr KnK•Pf xÄUqJèÀ-xÄUqJuWM KjitJKrf y~, ßxUJPj ßhUJ y~ ßTJj hu mJ CkhPur yJPf TfaMTM rJ\QjKfT ãofJ rP~PZ KTÄmJ xrTJr kKrYJujJr ßãP© fJPhr TfaMTM k´KfKjKifô rP~PZÇ kíKgmLr KmKnjú ßhPv KmKnjú rTo xÄUqJuWM xŒ´hJ~ rP~PZÇ ßTJgJS mPetr KnK•Pf, ßTJgJS iPotr KnK•Pf, ßTJgJS nJwJr KnK•Pf, ßTJgJS jífJK•ôT ‰mKvPÓqr KnK•Pf, ßTJgJS rJ\QjKfT ofJhPvtr KnK•Pf Fxm xÄUqJuWM xŒ´hJ~PT KYK€f TrJ yP~ gJPTÇ mJÄuJPhPvr k©kK©TJ kzPu, IPjT ßãP© oPj y~ FToJ© KyªMrJA F ßhPv xÄUqJuWM xŒ´hJ~Ç @xPu fJ ßfJ j~Ç pKh iPotr KnK•Pf xÄUqJuWM xŒ´hJ~PT KYK¤f TrJ y~ fJ yPu ßmR≠KUsÓJjxy IjqPhrS xÄUqJuWM KyPxPm KmPmYjJ TrPf yPmÇ @PrJ ßmv KTZM irPjr xÄUqJuWM xŒ´hJ~ rP~PZÇ ßpoj : jífJK•ôT ‰mKvÓq KmPmYjJ TrPu YJToJ, oJroJ, oMrÄ, xJÅSfJu, rJUJAjrJ xÄUqJuWM xŒ´hJ~Ç mPetr KnK•Pf F ßhPv ßTJPjJ xÄUqJuWM xŒ´hJ~ jJ gJTPuS nJwJr KnK•Pf xÄUqJuWM xŒ´hJ~ rP~PZÇ ChJyre KyPxPm ChtMnJwL KmyJKr, KyKªnJwL oJPzJ~JKr S ßfPuènJwL iJñr xŒ´hJP~r TgJ CPuäU TrJ pJ~Ç rJ\QjKfT ofJhPvtr KnK•Pf xÄUqJuWMr ChJyre yPò, KmKnjú AxuJKo rJ\QjKfT hu ßpoj : \JoJ~JPf AxuJoL, AxuJoL @PªJuj, ßUuJlf o\Kux k´níKfÇ TKoCKjˆ kJKatPTS rJ\QjKfT xÄUqJuWM KyPxPm KmPmYjJ TrJ pJ~Ç FUJPj FTKa Kmw~ ueL~, iotL~ S jífJK•ôT xÄUqJuWMPhr Skr ßTJPjJrTo KjptJfj mJ

CAKTKkKc~Jr oPf, mftoJj kíKgmLPf ÈxÄUqJuWM' v»Ka hM'nJPm mqmÂf yP~ gJPTÇ FTKa yPuJ, xÄUqJr KnK•Pf; IkrKa ãofJr KnK•PfÇ ßpUJPj xÄUqJr KnK•Pf xÄUqJèÀ-xÄUqJuWM KjitJKrf y~ ßxUJPj SA KmnKÜr KnK• yP~ gJPT iot-met-nJwJ-rJ\QjKfT ofJhvt, jífJK•ôT ‰mKvÓq k´níKfÇ @r ßpUJPj ãofJr KnK•Pf xÄUqJèÀ-xÄUqJuWM KjitJKrf y~, ßxUJPj ßhUJ y~ ßTJj hu mJ CkhPur yJPf TfaMTM rJ\QjKfT ãofJ rP~PZ KTÄmJ xrTJr kKrYJujJr ßãP© fJPhr TfaMTM k´KfKjKifô rP~PZÇ KjkLzPjr WajJ WaPu fJ KjP~ ßhvL-KmPhvL IPjPT ßxJóJr yPuS nJwJVf xÄUqJuWM mJ rJ\QjKfT xÄUqJuWMPhr Skr Yro KjptJfj mJ KjkLzPjr ßTJPjJ WajJ WaPuS ßhPvr ßnfPr mJ mJAPr fJ KjP~ ßfoj ßTJPjJ CómJYq y~ jJÇ KjmtJYPjr kr KyªM xŒ´hJP~r oKªr S mJKzWPr @èj ßh~Jr WajJ~ ßhPv S KmPhPv KjªJr ^z mP~ pJ~ FmÄ xrTJrS ˝JnJKmTnJPmA KfV´˜ mJKzWr kMjKjtotJe TPr KhP~PZÇ IgY KjmtJYjPT ßTªs TPr xÄWKaf xKyÄx WajJr \jq ybJ“ TPr ChtMnJwLPhr mK˜PT (pJ ß\PjnJ TqJŒ KyPxPm kKrKYf) ßmJoJ mJjJPjJr WJÅKa KyPxPm KYK©f TrJr ßYÓJ u TrJ pJ~Ç ChtMnJwLPhr oPiq hM-FT\j pKh ßmJoJ mJjJPjJr xJPg \Kzf gJPT fJyPu fJr \jq kMPrJ ß\PjnJ TqJŒmJxLPT hJ~L TrJ KbT j~Ç KyªMPhr xŒK• fJPhr yJPf KlKrP~ ßh~Jr \jq IKktf xŒK• mJKfPur hJKm CbPuS ChtMnJwLPhr hUu yP~ pJS~J mJKzWr S mqmxJ~mJKe\q KlKrP~ ßh~Jr \jq ßTC ßTJPjJ TgJ mPu jJÇ IgY dJTJr KorkMr-PoJyJÿhkMrxy mJÄuJPhPvr KmKnjú ß\uJ~ kJKT˜Jj @oPu ChtMnJwLPhr \jq KjKotf mJKzWrèPuJ @\ IPjqr hUPuÇ @r rJ\QjKfT xÄUqJuWMPhr mqJkJPrS FTA TgJ k´PpJ\qÇ kJKT˜Jj @oPu TKoCKjˆPhr ßpnJPm TgJ~ TgJ~ irkJTz S KjptJfj TrJ yPfJ, FUj mJÄuJPhPv FTAnJPm AxuJok∫L huèPuJr xhxqPhr irkJTz S KjptJfj TrJ y~Ç ß©KmPvPw

KmjJKmYJPr èKu TPr yfqJ TrJ y~Ç xmPYP~ ImJT TJ§ yPò, KvKmr xPªPy ZJ©uLPVr ßZPurJ pKh ßTJPjJ ßZPuPT oJrir TPr fJyPu k´PnJˆ FPx ßxA KjptJKff ßZPuPTA kMKuPvr yJPf fMPu ßhj, KjptJfjTJrLPhr j~Ç @r kMKuvS KjptJKff ZJ©KaPTA iPr gJjJ~ KjP~ pJ~; KjptJfjTJrLPhr j~Ç FmJr ßhUJ pJT, ãofJr KnK•Pf mJÄuJPhPv TJrJ xÄUqJuWM @r TJrJ xÄUqJèÀÇ Vf 5 \JjM~JKr IjMKÔf KjmtJYPj Tf kJPxt≤ ßnJa kPzPZ fJ KjP~ KmfTt rP~PZÇ KmPrJiL hPur oPf 10 vfJÄPvr To, KjmtJYj kptPmTPhr oPf 20 vfJÄPvr oPfJ @r xrTJPrr IjMVf KjmtJYj TKovPjr oPf 40 vfJÄPvr ToÇ Fxm ofJofPT KmPmYjJ~ KjP~ F TgJ KjKÆtiJ~ muJ pJ~, mJÄuJPhPvr xÄUqJVKrÔ oJjMw KjmtJYPj IÄv jJ ßj~J~ FA xrTJr yPò \jVPer xÄUqJuWM IÄPvr k´KfKjKiÇ metmJhL vJxjTJPu hKãe @Kl∑TJ~ F irPjr xrTJr ßhUJ ßpfÇ ßpPyfM xÄUqJVKrÔ TJPuJ oJjMPwr ßTJPjJ ßnJaJKiTJr KZu jJ, ßx TJrPe xÄUqJuWM ßvõfJñrJA KZu rJ\QjKfT ãofJYYtJr KhT ßgPT xÄUqJèÀÇ KxKr~Jr mJvJr @u @xJPhr xrTJrS SA rTo FTKa xrTJrÇ FUj ßhUJ pJPò mJÄuJPhPvr xÄUqJuWM oJjMPwr k´KfKjKi @S~JoL uLV yP~ hJÅKzP~PZ rJ\QjKfTnJPm xÄUqJèÀ @r KjmtJYPj ßnJa jJ ßh~J xÄUqJVKrÔ oJjMw yP~ ßVPZ xÄUqJuWMÇ


48 UmrJUmr

21 - 27 February 2014 m SURMA

@uM YJwLr ßYJPU \u oM\JKyhMu AxuJo ßxKuo ßuUT : rJ\jLKfKmh S TuJKoÓ

PhPvr @uM YJwLPhr FUj ÈoJgJ~ yJf' Im˙JÇ @uM luJPf \Kor nJzJ S mqKÜVf-kJKrmJKrT v´Por hJo mJPhA fJPhr UrY kPzPZ ßTK\k´Kf 6 ßgPT 7 aJTJÇ FKa xrTJKr KyPxmÇ FUJPj IPjT Ihívq UrYPT KyPxPm irJ y~KjÇ fmMS pKh iPr ßj~J y~ ßp, ßTK\k´Kf @uMr C“kJhj UrY 6/7 aJTJA yP~PZ, fJyPuS ßhUJ pJPò ßp, @uM YJwLPT ßx @uM mJ\JPr ßmPY KhPf yPò oJ© ßhz ßgPT hM'aJTJ ßTK\ hPrÇ IgtJ“ ßTK\k´Kf fJPT ßuJTxJj èePf yPò 4 ßgPT 5 aJTJÇ IPjPT muPmj, F @r KT Foj mz rTo Kmw~? oJouJPfJ oJoMKu 4/5 aJTJrÇ F KjP~ @uM YJwLr ÈoJgJ~ yJf kzJr' mJ fJPf fJr hMPntJPVr TgJ fMPu oJ~JTJjúJ mJ ßfJukJz TrJr KT Foj gJTPf kJPrÇ 2 uã ßTJKa aJTJr mJP\Par FA ßhPv FA xJoJjq aJTJr FKhT-SKhT yS~J KjP~ hJkJhJKkr KT @PZ? KT∂á Kmw~Ka ßoJPaS oJoMKu 4/5 aJTJr j~Ç ßhPv FmJr ßoJa k´J~ 90 uJU aj, IgtJ“ ßoJa k´J~ 90 ßTJKa ßTK\ @uMr mJŒJr luj yP~PZÇ ßTK\k´Kf 4/5 aJTJ TPr ßuJTxJj iPr KyPxm TwPu hJÅzJ~ ßp, ßhPvr @uM YJwLPhr FmJPrr ßoRxMoL ßuJTxJPjr kKroJe yPuJ k´J~ 400 ßTJKa aJTJÇ F FT KmvJu kKroJe, ßoJPaS ÈrJKmv' mPu CKzP~ ßh~Jr Kmw~

j~Ç @uM YJPwr ßãP© ßp Im˙J fJ pKh IjqJjq k´iJj lxPur ßãP©S xfq y~, fPm TíwPTr ßoJa ßuJTxJPjr kKroJe mÉ yJ\Jr ßTJKa aJTJ ZJKzP~ pJPmÇ Kmw~Ka fJA Kj”xPªPy èÀfrÇ IPjPT Imvq FA KyPxm KjP~ @kK• fMPu muPf kJPrj F TgJ mPu ßp, FPãP© iPr ßj~J yP~PZ ßp, C“kJKhf xm @uM FUjTJr kJKjr hJPo KmKâ yP~ pJPmÇ FTgJ ßfJ xKbT j~Ç IPjT YJwLPfJ fJr luJPjJ @uM FUjTJr kJKjr hPr KmKâ jJ TPr ßxKa mJKzPf IgmJ ßTJ ߈JPrP\ xÄrãe TPr, hJo IPjTaJ YzPu, fUj KmKâ TrPmÇ FnJPm ßx uJn\jT hJo jJ ßkPuS UrY kMKwP~ ßj~Jr oPfJ hJo kJPmÇ ßxPãP© ßfJ ßuJTxJj gJTPm jJÇ IgY, kPr KmKâ TrJ yPm ßp @uM, ßxA @uMPTS KyPxPm iPr ßuJTxJPjr kKroJe KYK¤f TrJ KT xKbT yPò? xMfrJÄ, 400 ßTJKa aJTJ ßuJTxJPjr KyPxm yPuJ lJÅkJPjJ KyPxmÇ KT∂á @uM FUj KmKâ jJ TPr iPr ßrPU kPr KmKâ TrPf ßVPu hJo ßpoj ßmKv kJS~J pJPm, ßfoKj fJ TrPf ßpP~ KTZM @uM jÓ yP~ KmKâr IPpJVq yP~ kzPmÇ ßxA xJPg Kj\ mJKzPf oJYJ ‰fKr TPr IgmJ ßTJ ߈JPrP\ xÄrãe TrPf yPu fJr ßkZPj mJzKf UrY yPmÇ fJZJzJ, C“kJhj TJP\ ßp Igt S v´o mq~ yP~PZ fJr hJo pfKhj jJ CKbP~ @jJ yPò, ffKhj fJr oNuq @aPT gJTPZÇ FrS FTKa hJo @PZÇ Fxm ÈuMTJPjJ UrY' xyP\ IjMnNf y~ jJ, KTÄmJ ßYJPU kPz jJÇ Fxm pJmfL~ mJzKf UrY AKfkNPmtTJr C“kJhj mqP~r xJPg pMÜ yPmÇ FPãP© ßvw kpt∂ mJ˜Pm pJ WaPm fJ yPuJ, mJzKf C“kJhj UrPYr KmKjoP~ KTZM mJzKf hJPo @uM KmKâ TrJ pJPmÇ lPu ßuJTxJPjr kKroJPe KTZMaJ DKjv-Kmv WaPm oJ©, KT∂á @uM YJwL ßuJTxJPjr yJf ßgPT mJÅYPf kJrPm jJÇ @uM YJwLPhr F„k ÈoJgJ~ yJf' Im˙J FA k´go j~Ç ßhUJ pJ~ ßp, WMPr-KlPr mJrmJr F„k ÈoJgJ~ @TJv ßnPñ kzJr' kKrK˙KfPf fJrJ KjK㬠y~Ç @uM YJwLr oPfJ IjqJjq vxq, xmK\, lxu C“kJhjTJrL TíwTPhr ßãP©S kKrK˙Kf FTA rTo IgmJ ßã©KmPvPw fJr ßYP~ UJrJkÇ TíwTrJ lxPur uJn\jT hJo ßgPT âoJVf mKûf yPòÇ KmKâ TrPf ßVPu fJrJ hJo kJ~ jJ, KT∂á KTjPf ßVPu xm KTZMr hJo âoJVf mJzPZ ßfJ mJzPZAÇ FA Im˙J KT ßTmu KmKòjú S @TK˛TnJPm CKhf yS~J ßTJPjJ WajJ? F kKrK˙Kf KT KjZT TíwPTr mMK≠yLjfJ, IhãfJ, mqmxJ-mMK≠r InJm mJ V´Joq

IPjT hvT iPrA ßhv kKrYJKuf yPò kMÅK\mJhL mJ\Jr IgtjLKfr hvtPjr KnK•PfÇ @uM YJwLPhr fgJ C“kJhjTJrL TíwTPhr \LmPjr FA âoJVf mûjJ S yJyJTJPrr TJre KT kMÅK\mJhL mJ\JPrr ÈI∂Vtf iPotr' TJrPe, jJ KT fJ ÈmJ\Jr mqm˙Jr' k´P~JPV ©∆Ka mJ WJaKfr TJrPe? Fxm k´Pvúr \mJm xKbTnJPm KjitJre TrPf kJrJr Skr Kjntr TPr xoxqJr xoJiJjÇ fJr CkPrA Kjntr TPr TíwPTr ßYJPUr \u gJoJPjJr k´~JPxr xlufJÇ xrufJr TJrPe WaPm mPu oPj TPr mPx gJTJ pJ~? jJKT ImiJKrfnJPm FA Im˙J âoJVfnJPm WaPZ ßhPvr k´YKuf IgtQjKfT mqm˙Jr I∂KjtKyf ‰mKvPÓqr TJrPe? IPjT hvT iPrA ßhv kKrYJKuf yPò kMÅK\mJhL mJ\Jr IgtjLKfr hvtPjr KnK•PfÇ @uM YJwLPhr fgJ C“kJhjTJrL TíwTPhr \LmPjr FA âoJVf mûjJ S yJyJTJPrr TJre KT kMÅK\mJhL mJ\JPrr ÈI∂Vtf iPotr' TJrPe, jJ KT fJ ÈmJ\Jr mqm˙Jr' k´P~JPV ©∆Ka mJ WJaKfr TJrPe? Fxm k´Pvúr \mJm xKbTnJPm KjitJre TrPf kJrJr Skr Kjntr TPr xoxqJr xoJiJjÇ fJr CkPrA Kjntr TPr TíwPTr ßYJPUr \u gJoJPjJr k´~JPxr xlufJÇ PTj FmJr @uM YJwLPT kJKjr hJPo @uM ßmYPf yPò? k´vú CPbPZ mÉ oyu ßgPTÇ ßhPvr KmKnjú FuJTJr @uM YJwLrJ KmPãJn TPrPZÇ KxKkKm, mJxh k´níKf mJokK∫ hu F KjP~ jJjJ k´KfmJh TotxNKY kJuj TPrPZÇ rJPÓsr TftJ-mqKÜrJ F k´Pvúr Ckr nJwJ S ßaJaTJ KTZM ÈPrKc ßoAc' \mJm KhP~ xmJAPT x∂áÓ rJUPf YJAPZÇ ßTfJmL kJK§fq k´hvtj TPr fJrJ xJl xJl mPu KhPò ßp- @uMr hJo ßfJ ToPmA, TJre @uMr YJKyhJr ßYP~ fJr xrmrJy I˝JnJKmT kKroJPe ßmPz ßVPZÇ KTZMKhj ßhPv ßpnJPm yrfJu-ImPrJi YPuPZ fJPf TPr ßTJ ߈JPr\ ßgPT @uM ßmr TPr YJuJj ßh~J x÷m

y~KjÇ FUPjJ KmKnjú ßTJ ߈JPrP\ 15 ßgPT 20 uJU aj kMrPjJ @uM rP~ ßVPZÇ ImPrJi kKrK˙Kf ßvw yS~J~ nrJa ßTJ ߈JPr\èPuJ ßgPT @uM FPx mJ\Jr x~uJm TPr KhP~PZÇ @mJr, FUjA FTA xoP~ mJ\JPr jfMj @uM @xPf ÊÀ TPrPZÇ ßx jfMj @uMr @ohJKjS FmJr ßmKvÇ TJre, FmJr @uMr mJŒJr luj yP~PZÇ YuKf mZr 4 uJU 40 yJ\Jr ßyÖr \KoPf @uM YJw yPm mPu iJreJ TrJ yP~KZuÇ KT∂á fJrS IKfKrÜ 44 yJ\Jr IgtJ“ ßoJa 4 uJU 84 yJ\Jr ßyÖr \KoPf FmJr @uM YJw yP~PZÇ lPu, C“kJhj uãqoJ©J 86 uJU 50 yJ\Jr aj KjitJre TrJ yPuS mJ˜KmTkPã FmJr C“kJhj 90 uJU aj ZJKzP~ pJPm mPu IjMKof yPòÇ IfFm, mJ\JPr YJKyhJr ßYP~ xrmrJy ßmKv yS~J~ @uMr I˝JnJKmT hrkfj yP~PZÇ ÈmJ\JPrr TJ\ mJ\Jr TPrPZ', fJPf xrTJPrr KT TrJr @PZ? @uM YJwLPhr xmtjJPvr TÀe kKrK˙Kf xŒPTt FrToA xrTJPrr \mJm! Imvq xrTJr kMPrJkMKr fPfJaJ IoJjKmT j~Ç xrTJr ßgPT ÈPmKv TPr @uM UJS~Jr' \jq \jVePT krJovt ßh~J yPòÇ IKf C“xJyL KTZM oyu ßväJVJj fMPuPZ, ÈnJf ZJz, @uM ir'Ç Víy˙ mJKzPf oJYJ ‰fKr TPr fJr KjY KhPT mJuM ßlPu fJr CkPr @uM ßrPU, WPr kptJ¬ mJfJx k´mJPyr mqm˙J TPr 54 kOÔJ~

IKfrK†f Umr k´TJv TPrÇ KjmtJYPjr Umr k´YJPrS jJjJ fgqKmÃJa ßhUJ pJ~Ç KaKnèPuJ xTJu ßgPT hMkMr kpt∂ ßnJaPTªsèPuJr ßp hívq ßhUJu, fJPf oPj yPuJ ßnJPar yJr 10 vfJÄvÇ KmPTPuA ßhUJ ßVu ßxA ßnJPar yJr 40 vfJÄvÇ Ff ßnJaJr ybJ“ FPuJ ßTJP™PT, fJ ßTC \JPj jJÇ KjmtJYj KjP~ hMA kPãr hMA ofÇ FTkã mPu, xMÔM KjmtJYj yP~PZÇ @PrT kã mPu, \jVe kMPrJkMKr ßnJa k´fqJUqJj TPrPZÇ FA hMA kãA Kj\ Kj\ KmvõJPx CV´k∫LÇ F TJrPe xrTJKr S KmPrJiL hu kr¸rPT v©∆ nJPmÇ laTM oJoJ oJKTtj k´vJxjPT ßp fgq KhP~PZj, fJ rLKfoPfJ CPÆV\jTÇ KfKj mPuPZj, hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYPj ßhPvr oJjMPwr AòJr k´Kfluj WPaKjÇ IKmuP’ xm hPur IÄvV´yPe @PrTKa KjmtJYj yS~J hrTJrÇ fJ jJ yPu VefPπr YYtJ yPm jJÇ FTjJ~TfJKπT vJxj @xj ßVPz mxPmÇ ßhv ßpnJPm YuPZ fJPf Khj KhjA UJrJPkr KhPT pJPmÇ oJjMw FTxo~ lMÅPx CbPmÇ @r mJXJKu FTmJr ß\PV CbPu fJPT @r gJoJPjJ pJ~ jJÇ kJvJkJKv laTM oJoJ @PrTKa xfTtmJftJ KhP~PZj oJKTtj k´vJxjPTÇ mJftJ~ KfKj mPuPZj, ßhvKaPf \KñmJPhr C™JPjr @vïJ k´muÇ xrTJr kKrmftPjr xPñ xPñ ßxUJPj \KñmJh oJgJYJzJ KhP~ CbPmÇ \KñmJh hoPjr \jq pPgÓ k´˜MKf gJTJ hrTJr oJKTtj k´vJxPjrÇ fJ jJ yPu FA ßhvKaS @lVJKj˜JPjr oPfJ FTKa TMÀPãP© kKref yPmÇ \KñmJPhr Kmw~Ka oJgJ~ ßrPUA @PrTKa KjmtJYPjr @P~J\j TrPf yPmÇ laTM oJoJ mJÄuJPhPvr oJjMPwr YKr© KmPväwe TPr

mPuPZj, mJXJKu IKf @PmVk´me @r IKf hs∆f nMPu pJS~J \JKfÇ nMPu pJ~ rJ\JTJr-@umhr mJKyjLr jívÄxfJ, FrvJPhr oPfJ KmvõPmyJ~Jr KjÔMrfJr TgJ! nMPu pJ~ xrTJPrr IjqJ~ IkTPotr TgJ! ChJyre˝„k muJ pJ~, iÀj, ßTC mz irPjr hMjtLKf TruÇ ßxA hMjtLKf k´oJKefS yPuJÇ hMjtLKfr hJP~ IKnpMÜ mqKÜr 20 mZPrr ß\u S \KroJjJ yPuJÇ Frkr oJjMw muPm, Ff mZPrr ß\u ßhS~Jr TL hrTJr KZu? kJÅY mZPrr xJ\J KhPuA ßfJ pPgÓ! @mJr iÀj, ßTC UMj TruÇ mJÄuJPhPvr @Aj IjMpJ~L UMPjr xJ\J yPò oOfMqh§Ç fJA TrJ yPuJÇ fJr krS oJjMw muPm, oOfMqh§ yS~Jr TL hrTJr KZu! TP~T mZPrr xJ\J KhPuA ßfJ yPfJ! F irPjr oJjKxTfJr TJrPeA IjqJ~, IkrJioNuT TJ\ ßmKv y~Ç xrTJr kJÅY mZr iPr hMjtLKf, IjqJ~, IkTot TPrS pKh ßnJPar xo~ hMKa @PmVk´me TgJ mPu, fJyPu @PVr xm KTZM nMPu pJ~Ç @mJr ßxA xrTJrPT ßnJa KhP~ ãofJ~ @PjÇ F FT KmKY© ßhv! FA ßhPvr xPñ UMm xJmiJPj Kcu TrPf yPmÇ fJ jJ yPu ßhvKa oJKTtj k´vJxPjr yJfZJzJ yP~ pJPmÇ @r Fr xMPpJV ßjPm nJrf S YLjÇ FA Kmk“xÄPTfKa mJÄuJPhv, pMÜrJÓs, nJrf S YLj- xmJr \jqA xoJjnJPm k´PpJ\qÇ F Kmw~Ka KjP~ xmJAPT nJmPf yPmÇ xm hPur IÄvV´yPe hs∆ffo xoP~r oPiq @PrTKa KjmtJYj jJ TrJr ßpoj Kmkh, ßfoKj KjmtJYPjr oiq KhP~ \KñmJh ßcPT @jJr Kmkh! hMA KhT xJoPu oJ^UJj KhP~ ßmKrP~ pJS~Jr ßTRvu UMÅP\ ßmr TrPf yPmÇ ImvqA TrPf yPmÇ fJ jJ yPu xJoPj KT∂á 10 j’r oyJ Kmk“xÄPTf!

10 j’r Kmk“xÄPTf ßoJ˜lJ TJoJu ßuUT : TgJxJKyKfqT S xJÄmJKhT

FTKa TJ·KjT V· rñmqñ kJbTPhr \jq fMPu irKZÇ laTM oJoJ @PoKrTJj ßVJP~ªJÇ KfKj mJÄuJPhKv mÄPvJØNf @PoKrTJjÇ oJKTtj ßVJP~ªJ xÄ˙J FlKm@AP~r cJTxJAPa TotTftJ KfKjÇ KfKj pJ mPuj, oJKTtj k´vJxj fJ-A xfq mPu iPr ßj~Ç fJÅr k´Kf FA IVJi KmvõJPxr TJreS @PZÇ KfKj KmPvõr KmKnjú @PuJKYf WajJ xŒPTt oJKTtj k´vJxjPT ßp fgq KhP~KZPuj, fJ xfq k´oJKef yP~KZuÇ FUj oJKTtj k´vJxPj laTM oJoJr Im˙Jj IPjT CÅYMPfÇ KfKj ßp fgq ßhj, fJ ßTJPjJ rTo âx ßYT ZJzJA xfq iPr ßj~ fJrJÇ PfJ, oJKTtj k´vJxj mJÄuJPhPvr KjmtJYj, oJPj

hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYj KjP~ ßmv CKÆVúÇ fJrJ KmKnjú xN© ßgPT Umr ßkP~PZ, KmFjKkPT mJh KhP~ xrTJr FTfrlJnJPm ßp KjmtJYj TPrPZ fJ xMÔM y~Kj FmÄ V´yePpJVqfJS kJ~KjÇ IgY SA KjmtJYPj xÄUqJVKrÔ hu IgtJ“ @S~JoL uLVA @mJr xrTJr Vbj TPrPZÇ FTKhPT fJrJ jfMj xrTJPrr xPñ TJ\ TrJr IñLTJr TPrPZ, IjqKhPT KjmtJYPjr KmwP~ xKbT fgq \JjJr \jq laTM oJoJPT fJrJ mJÄuJPhPv kJKbP~PZÇ oJKTtj k´vJxj mPuPZ, laTM oJoJ pKh mPuj KjmtJYj ImJi S KjrPkã yP~PZ, fJyPu xrTJr @VJoL kJÅY mZPrr \jq KaPT ßVu! @r pKh KfKj mPuj KjrPkã y~Kj, fJyPu UMm hs∆fA @PrTKa KjmtJYPjr @P~J\j TrPf yPmÇ mqx, ÊÀ yP~ ßVu IjMxºJjÇ laTM oJoJ IjMxºJPj mJÄuJPhPv FPujÇ KfKj dJTJxy xm KmnJVL~ vyPr WMrPujÇ ßTJgJS ßTJgJS V´JPor oJjMw\Pjr xPñ TgJ muPujÇ ÊiM fJ-A j~, ßhPvr KÆiJKmnÜ mMK≠\LmL, k´vJxjxy KmKnjú ßv´eL-PkvJr oJjMPwr xPñ TgJ muPujÇ laTM oJoJ ßhUPuj, xmtPãP©A KÆiJKmnKÜÇ ßTJPjJ AxMqPfA KfKj FTrTo mÜmq ßkPuj jJÇ fJÅr iJreJ KZu, ßhPvr mMK≠\LmLrJ xm irPjr huoPfr DP±tÇ IgY fJÅrJA humJK\Pf xmJr ßYP~ FKVP~Ç humJK\ TPr fJÅrJ jJjJ khT uJn TPrjÇ KmPhPv pJjÇ \JfL~ IiqJkT, KmvõKmhqJuP~r KnKx, rJÓshNf Fxm yjÇ @S~JoL uLV S KmFjKkr FA IKf humJK\ ßhvPT VnLr xÄTPar KhPT ßbPu KhPòÇ laTM oJoJ @PrJ ßhUPuj, mJÄuJPhPvr VeoJiqoS KÆiJKmnÜÇ ßTC xfq YJKkP~ rJPU, @mJr ßTC


SURMA m 21 - 27 February 2014

KmFjKk-\JoJ~Jf ß\Ja Km\~L 18 huL~ ß\Ja m\tj TrPuS ˙JjL~ F KjmtJYPj fíeoNuPT iPr rJUPf fJrJ F KjmtJYPj IÄv ßj~Ç ˙JjL~ F KjmtJYjPT ßTªs TPr rJ\QjKfT IK˙rfJr oPiqS KTZáaJ yPuS C”xPmr IJPo\ KmrJ\ TPr kMPrJ ßhv \MPzÇ ßTªs hUu, ßnJa KZjfJA, \Ju ßnJPar IKnPpJVxy ßTJgJS ßTJgJS KmPrJiLhPur KjmtJYj m\tj FmÄ \JKu~JKfr IKnPpJPV yrfJu IJymJPjr oiqKhP~ ßTJPjJ irPjr k´JeyJKj ZJzJA ImPvPw xŒjú y~ k´go hlJr 97Ka CkP\uJr KjmtJYjÇ YfMgt hlJ KjmtJYPjr ksgo hlJ~ 19 ßlms∆~JrL mMimJr 97Ka CkP\uJ kKrwh KjmtJYPj PY~JroqJj kPh PmxrTJKr luJlPu KmFjKk xoKgtf PY~JroqJj ksJgtL \~L yP~PZj 42KaPfÇ @S~JoL uLV xoKgtf ksJgtLrJ \~L yP~PZj 34Ka CkP\uJ~Ç \JoJ~Jf xoKgtf ksJgtL \~L yP~PZj 12KaPfÇ \JfL~ kJKat 1Ka CkP\uJPf \~L yP~PZÇ FZJzJ IjqJjqrJ 7Ka CkP\uJ~ PY~JroqJj KyxJPm \~L yP~PZjÇ CuäJkJzJ CkP\uJr hM'Ka PTPªsr lu ˙KVf rJUJ yP~PZÇ fPm FUJPj @S~JoL uLV ksJgtL FKVP~ rP~PZjÇ PmxrTJKrnJPm KjmtJKYfrJ yPujyKmVP†r oJimkMPr KmFjKk xoKgtf Qx~h PoJyJÿh vJy\JyJjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL mftoJj CkP\uJ kKrwPhr PY~JroqJj \JKTr PyJPxj IxLoÇ KTPvJrVP†r mJK\fkMPr @S~JoL uLPVr xJPrJ~Jr @uo 51,460 PnJa PkP~ KjmtJKYf yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL KmFjKkr TJA~Mo UJj PyuJu PkP~PZj 42,391 PnJaÇ KjTKuPf @S~JoL uLPVr TJrJr xJAlMu AxuJo 19,918 PnJa PkP~ KjmtJKYf yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆKj&Æ KmFjKkr FcPnJPTa mhÀu PoJPoj KobM PkP~PZj 14,747 PnJaÇ TKroVP† KmFjKkr xJAlMu AxuJo xMoj 34,690 PnJa PkP~ KjmtJKYf yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL @S~JoL uLPVr jJKZÀu AxuJo UJj PkP~PZj 30,560 PnJaÇ kJmjJr @aWKr~J~ \JoJ~Jf xoKgtf oJSuJjJ \ÉÀu AxuJo \~L yP~PZjÇ KfKj PkP~PZj 40,994 PnJaÇ KjTafo ksKfÆj&ÆL @S~JoL uLPVr vKyhMu AxuJo rfj PkP~PZj 36,538 PnJaÇ oJKjTVP†r PhRufkMPr KmFjKkr PfJ\JPÿu yT PfJfJ 45,146 PnJa PkP~ PmxrTJKrnJPm KjmtJKYf yP~PZjÇ KjTafo ksKfÆj&ÆL @S~JoL uLPVr jMÀu AxuJo rJ\J PkP~PZj 29,874 PnJaÇ KvmJu~ CkP\uJ~ KmFjKkr @uL @Tmr 41,549 PnJa PkP~ PmxrTJKrnJPm KjmtJKYf yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL @S~JoL uLPVr @mhMr rKyo UJj PkP~PZj 33, 565 PnJaÇ rÄkMPrr fJrJVP† KjmtJKYf yP~PZj ˝fπ ksJgtL @KjxMr ryoJj KuajÇ KfKj PkP~PZj 24,497 PnJaÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL @S~JoL uLPVr xJoZMu TJPhr xrTJr PkP~PZj 15,759 PnJaÇ UMujJr T~rJ CkP\uJ~ \JoJ~JPfr oJSuJjJ fKo\CK¨j 53,782 PnJa PkP~ KjmtJKYf yP~PZjÇ KjTafo ksKfÆj&ÆL @S~JoL uLPVr K\Fo oyKxj Pr\J PkP~PZj 34,127 PnJaÇ KhWKu~J CkP\uJ~ @S~JoL uLPVr UJj j\Àu AxuJo 30,817 PnJa PkP~ KjmtJKYf yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL KmFjKkr xJAlMr ryoJj Ko≤M PkP~PZj 28,861 PnJaÇ K^jJAhPyr PTJaYJÅhkMPr \JoJ~JPfr oJSuJjJ fJ\Mu AxuJo 26,495 PnJa PkP~ KjmtJKYf yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL KmFjKkr KxrJ\Mu AxuJo PkP~PZj 21,264 PnJaÇ TMKÓ~J xhr CkP\uJ~ KmFjKkr ksPTRvuL \JKTr PyJPxj xrTJr 106295 PnJa PkP~ KjmtJKYf yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL @S~JoL uLPVr cJ. FFlFo @KojMu yT rfj PkP~PZj 63,300 PnJaÇ jrKxÄhLr kuJv CkP\uJ~ @S~JoL uLPVr Qx~h \JPmh PyJPxj 32,741 PnJa PkP~ KjmtJKYf yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL KmFjKkr @mM mÑr PkP~PZj 31,686 PnJaÇ pPvJPrr In~jVPr KmFjKk xoKgtf jNÀu yT PoJuäJ 69,283 PnJa PkP~ KjmtJKYf yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL rKmj IKiTJrL PkP~PZj 41,809 PnJaÇ TMKÓ~Jr PnzJoJrJ~ KmFjKkr FcPnJPTa IKyhMu AxuJo @uo 38,294 PnJa PkP~ KjmtJKYf yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL @S~JoL uLPVr @mM mTr KxK¨T 25,426 PnJa PkP~PZjÇ Y¢VsJPor KorxrJAP~ KmFjKkr jMÀu @Koj 56179 PnJa PkP~ KjmtJKYf yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL @S~JoL uLPVr @uyJ\ KV~Jx CK¨j PkP~PZj 42,953 PnJaÇ yKmVP†r mJÉmPu @S~JoL uLPVr @mhMu yJA 28,714 PnJa PkP~ PmxrTJKrnJPm KjmtJKYf yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL KmFjKkr @TJ¨x Ko~J mJmMu PkP~PZj 17,862 PnJaÇ hKãe xMjJoV† CkP\uJ~ @S~JoL uLPVr yJ\L @mMu

TJuJo 28,556 PnJa PkP~ KjmtJKYf yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL KmFjKkr lJÀT @yPoh PkP~PZj 22096 PnJaÇ TMKzVsJPor lMumJzL CkP\uJ~ KmFjKkr PoJ. jK\r PyJPxj 32,135 PnJa PkP~ \~L yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL @S~JoL uLPVr F\JyJr @uL PkP~PZj 18007 PnJaÇ K^jJAhPyr QvuTNkJ~ @S~JoL uLV xoKgtf PxJjJ KvThJr 1,29,367 PnJa PkP~ KjmtJKYf yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL KmFjKkr rKTmMu AxuJo KhkM PkP~PZj 23,191 PnJaÇ oJèrJr vsLkMPr KmFjKk xoKgtf mhÀu @uo KyPrJ 37,373 PnJa PkP~ KjmtJKYf yP~PZjÇ KjTafo ksKfÆj&ÆL @S~JoL uLPVr ÉoJ~Mj Cr oMKyf PkP~PZj 33,011 PnJaÇ K^jJAhy xhPr KmFjKkr FcPnJPTa @mhMu @uLo 1,05,077 PnJa PkP~ KjmtJKYf yP~PZjÇ KjTafo ksKfÆj&ÆL @S~JoL uLPVr TjT TJK∂ hJx PkP~PZj 66,327 PnJaÇ KhjJ\kMPrr TJyJPrJPu KmFjKk xoKgtf oJoMjMr rvLh 30,368 PnJa PkP~ KjmtJKYf yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL @S~JoL uLPVr KmPhsJyL ksJgtL PVJPkv Yªs rJ~ PkP~PZj 24,471 PnJaÇ UJjxJoJ CkP\uJ~ KmFjKkr vyLhMöJoJj vJy 37,241 PnJa PkP~ Km\~L yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL S~JTtJx kJKars oJylM\Jr ryoJj PkP~PZj 26,729 PnJaÇ vrL~fkMPrr \JK\rJ CkP\uJ~ @S~JoL uLV xoKgtf PoJmJrT @uL KvThJr 42,720 PnJa PkP~ KjmtJKYf yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL KmFjKkr jMÀu AxuJo @u @\Jh PkP~PZj 1239 PnJaÇ cJoMcqJ CkP\uJ~ @S~JoL uLPVr @uoVLr PyJPxj oJK^ 21,117 PnJa PkP~ KjmtJKYf yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL KmFjKkr l\uMu TKro PkP~PZj 13068 PnJaÇ PnhrV† CkP\uJ~ KmFjKkr @PjJ~Jr PyJPxj 42,415 PnJa PkP~ KjmtJKYf yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL @S~JoL uLPVr @ufJl PyJPxj PkP~PZj 35,334 PnJaÇ PVJxJAryJa CkP\uJ~ @S~JoL uLPVr Qx~h jJKxr CK¨j 44,622 PnJa PkP~ KjmtJKYf yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL KmFjKkr xJPyh kJrPn\ @æJx PkP~PZj 12,330 PnJaÇ jrKxÄhLr PmuJm CkP\uJ~ KmFjKkr KmPhsJyL ksJgtL PoJ. @yxJj yJKmm Kmkäm 38,083 PnJa PkP~ KjmtJKYf yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL @S~JoL uLPVr xoPxr \JoJj PkP~PZj 26,722 PnJaÇ rJ\vJyLr PoJyjkMPr KmFjKk xoKgtf ksJgtL Iiqã @mhMx xJoJh 47,345 PnJa PkP~ KjmtJKYf yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL @S~JoL uLPVr @mhMx xJuJo PkP~PZ 42,812 PnJaÇ TMKzVsJPor nMÀñJoJrL CkP\uJ~ @S~JoL uLPVr PoJ. jMÀjúmL PYRiMrL 49,450 PnJa PkP~ KjmtJKYf yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL \JoJ~JPfr @K\\Mr ryoJj ˝kj PkP~PZj 22,966 PnJaÇ kJmjJr xM\JjVPr @S~JoL uLV xoKgtf ksJgtL @mMu TJPvo Km\~L yP~PZjÇ KfKj PkP~PZj 80,586 PnJaÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL KmFjKkr \JKTr PyJPxj YMjúM PkP~PZj 15,105 PnJaÇ TMKzVsJPor CKukMPr KmFjKkr yJ~hJr @uL Km\~L yP~PZjÇ KjTafo ksKfÆj&ÆL @S~JoL uLPVr @mhMu oK\hÇ mèzJr hMkYJÅKY~J~ \JoJ~JPfr @mhMu VKe o§u 58,608 PnJa PkP~ KjmtJKYf yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL ˝fπ ksJgtL TuqJe ksxJh PkJ¨Jr PkP~PZj 26,348 PnJaÇ jªLVsJPo \JoJ~JPfr jNÀu AxuJo o¥u 45,740 PnJa PkP~ KjmtJKYf yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL KmFjKkr vJoLo PYRiMrL PkP~PZj 21,750 PnJaÇ PvrkMPr \JoJ~JPfr hKmmMr ryoJj 86,165 PnJa PkP~ KjmtJKYf yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL @S~JoL uLPVr oK\mMr ryoJj o\jM PkP~PZj 45,951 PnJaÇ xJKr~JTJKªPf KmFjKkr oJxMhJr ryoJj KyÀ o§u 52,325 PnJa PkP~ Km\~L yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL @S~JoL uLPVr @uoVLr vJy xMoj PkP~PZj 25,425 PnJaÇ iMjPa KmFjKkr KmPhsJyL ksJgtL PfRKyhMu @uo oJoMj 57,246 PnJa PkP~ KjmtJKYf yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL KmFjKkr vJy\JyJj @uL PkP~PZj 35,802 PnJaÇ PxJjJfuJ~ KmFjKkr @yxJjMu yT \~L yP~PZjÇ KfKj PkP~PZj 49,930 PnJaÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL @S~JoL uLPVr K\~JCu TKro vqJŒM PkP~PZj 28,183 PnJaÇ oJKjTVP†r xJaMKr~J CkP\uJ~ KmFjKkr mKvr CK¨j 33,595 PnJa PkP~ KjmtJKYf yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL @S~JoL uLPVr FcPnJPTa oK\h lPaJ PkP~PZj 31,267 PnJaÇ Pj©PTJjJr PTªM~J~ KmFjKk xoKgtf PhPuJ~Jr PyJPxj nMÅA~J hMuJu 61,633 PnJa PkP~ \~L yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL @S~JoL uLPVr @xJhMu yT PkP~PZj 59,693 PnJaÇ xMjJoVP†r PhJ~JrJmJ\JPr @S~JoL uLV

xoKgtf Iiqã AKhsx @uL mLrksfLT Km\~L yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL \JoJ~JPfr cJ. @mhMu TM¨MxÇ rÄkMPrr KobJkMTMPr \JoJ~JPfr PVJuJo ræJjL Km\~L yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL @S~JoL uLPVr \JKTr PyJPxj xrTJrÇ kûVPzr PhmLVP† @S~JoL uLPVr yJxjJf \JoJj PYRiMrL \\t 37,938 PnJa PkP~ Km\~L yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL KmFjKkr @mhMu VKe mxMKj~J PkP~PZj 23,190 PnJaÇ PmJhJ CkP\uJ~ \JoJ~JPfr vKlCuäJy vKl 50,804 PnJa PkP~ \~L yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL @S~JoL uLPVr lJÀT @uo PkP~PZj 38,546 PnJaÇ @PaJ~JKr CkP\uJ~ KmFjKkr @mhMr ryoJj @mhJr 30,839 PnJa PkP~ KjmtJKYf yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL @S~JoL uLPVr PfRKyhMu AxuJo PkP~PZj 20,851 PnJaÇ kûVz xhr CkP\uJ~ @S~JoL uLPVr @PjJ~Jr xJhJf xosJa 37,365 PnJa PkP~ Km\~L yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆKj&Æ KmFjKkr @mM hJCh ksiJj PkP~PZj 33,607 PnJaÇ xJfãLrJ @vJÊKjPf @S~JoL uLPVr FKmFo PoJóJKTo 51,265 PnJa PkP~ Km\~L yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL \JoJ~JPfr PVJuJo oftM\J PkP~PZj 50,164 PnJaÇ dJTJr PhJyJPr KmFjKkr ˝fπ ksJgtL TJoÀu ÉhJ 38,754 PnJa PkP~ KjmtJKYf yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL @S~JoL uLPVr KmPhsJyL ksJgtL AK†Kj~Jr PoPymMm TKmr PkP~PZj 26,585 PnJaÇ oJKjTVP†r KxñJAPr KmFjKkr @KmhMr ryoJj ÀoJ 61,947 PnJa PkP~ \~L yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL @S~JoL uLPVr oMvKlTMr ryoJj yJjúJj PkP~PZj 50,949 PnJaÇ oJèrJ xhr CkP\uJ~ KmFjKk xoKgtf jJK\o CK¨j @yPoh 72,334 PnJa PkP~ KjmtJKYf yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL @S~JoL uLPVr kï\ TMoJr PkP~PZj 53,346 PnJaÇ kJmjJr xJJÅKg~J~ \JoJ~JPfr PoJUPuZMr ryoJj 54,598 PnJa PkP~ KjmtJKYf yP~PZjÇ KjTafo ksKfÆj&ÆL @S~JoL uLPVr o†Mr FuJKy PkP~PZj 35,225 PnJaÇ jLulJoJrLr \udJTJ~ \JoJ~JPfr Qx~h @uL 66,662 PnJa PkP~ KjmtJKYf yP~PZjÇ KjTafo ksKfÆj&ÆL @S~JoL uLPVr vyLh PyJPxj PkP~PZj 46,706 PnJaÇ Qx~hkMPr @S~JoL uLPVr \JS~JhMu yT xrTJr 52,435 PnJa PkP~ \~L yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL KmFjKkr @mhMu VlMr PkP~PZj 46,321 PnJaÇ KcouJ~ @S~JoL uLPVr fKmmMu AxuJo 38,443 PnJa PkP~ KjmtJKYf yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL \JoJ~JPfr oJSuJjJ @mhMx xJ•Jr PkP~PZj 36,377 PnJaÇ rJñJoJKar oJKarJXJ CkP\uJ~ KmFjKkr fJ\Mu AxuJo 16,943 PnJa PkP~ KjmtJKYf yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL @S~JoL uLPVr vJoxMu yT PkP~PZj 15,167 PnJaÇ KxrJ\VP†r rJ~VP† KmFjKkr @AjMu yT 72,050 PnJa PkP~ KjmtJKYf yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL @S~JoL uLPVr @uyJKh @uoJK\ PkP~PZj 49,669 PnJaÇ KxPuPar PVJuJkVP† \JoJ~JPfr yJKl\ j\oMu AxuJo, KmvõjJPg KmFjKkr xMPyu @yoh PYRiMrL, PVJ~JAjWJPa KmFjKkr @mhMu yJKTo PYRiMrL, PTJŒJjLVP† @S~JoL uLPVr mJKZr Ko~J, Q\∂JkMPr \JoJ~JPfr \~jJu @PmhLj, \KTVP† KmFjKkr ATmJu @yoh \~L yP~PZjÇ PoRunLmJ\JPrr TMuJCzJ~ @S~JoL uLPVr TJoÀu yJxJj PmxrTJKrnJPm KjmtJKYf yP~PZjÇ UJVzJZKz xhPr ACKkKcFPlr Y†MoKj YJToJ 13,424 PnJa PkP~ \~L yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL KmFjKkr TÄYJAKr oV PkP~PZj 13,262 PnJaÇ kJjZKzPf ACKkKcFPlr xPmtJ•o YJToJ 10,798 PnJa PkP~ \~L yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL KmFjKkr IKjPow YJToJ PkP~PZj 8391 PnJaÇ rJoVPz KmFjKkr vKyhMu AxuJo nNÅA~J lryJh 10,454 PnJa PkP~ KjmtJKYf yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL @S~JoL uLPVr YJAPgJ~JA PkP~PZj 5162 PnJaÇ oJKjTZKzPf @S~JoL uLPVr osJVq oJroJ 11,512 PnJa PkP~ KjmtJKYf yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL KmFjKkr KmPhsJyL ksJgtL FxFo rKmCu lJÀT PkP~PZj 8376 PnJaÇ oyJuZKzPf \jxÄyKf xKoKfr (FoFo uJroJ) Kmou TJK∂ YJToJ 8893 PnJa PkP~ Km\~L yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL @S~JoL uLPVr jLPuJ“ku ULxJ PkP~PZj 4,383 PnJaÇ jzJAPur TJKu~J~ \~L yP~PZj @S~JoL uLPVr UJj vJKooMr ryoJj SKZ, jSVJÅr oyJPhmkMPr KmFjKkr @mhMx xJ•Jr, rJeLjVPr KmFjKkr @u lJÀT, jmJmVP† KmFjKkr @mM @vlJT, rJ\mJzLPf KmFjKkr FoF UJPuT, \JoJukMPr KmFjKkr @o\Jh PyJPxj Km\~L yP~PZjÇ PVRrjhL CkP\uJ~ @S~JoL uLPVr

UmrJUmr 49

AK†Kj~Jr vJy @uo 68,018 PnJa PkP~ KjmtJKYf yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL KmFjKkr @mMu PyJPxj PkP~PZj 3216 PnJaÇ PVJkJuVP†r oTxMhkMPr @S~JoL uLPVr KmPhsJyL ksJgtL @vrJlMu @uo Km\~L yP~PZjÇ VJAmJºJr xJWJaJ~ \JfL~ kJKars PVJuJo vyLh r†M, PVJKmªVP† KmFjKkr lJÀT @yPoh PmxrTJKrnJPm KjmtJKYf yP~PZjÇ Pj©PTJjJr hMVtJkMPr @S~JoL uLPVr FohJh UJj \~L yP~PZjÇ TJuKTKjPf @S~JoL uLPVr PfRKlTMöJoJj, Y¢VsJPor yJayJ\JKrPf KmFjKkr oJymMmMu @uo, \JoJukMPrr xKrwJmJKzPf KmFjKkr lKrhMu TmLr fJuMThJr KjmtJKYf yP~PZjÇ xMjJoVP†r ZJfPT @S~JoL uLPVr IKuCr ryoJj oMTMu KjmtJKYf yP~PZjÇ rJ\mJzLr kJÄvJ~ @S~JoL uLPVr lKrh PyJPxj, PVJkJuVP†r TJKv~JKjPf @S~JoL uLPVr KmPhsJyL ksJgtL \JPj @uo, YJÅkJA jmJmVP†r jJPYJPu @S~JoL uLPVr @mhMu TJPhr, VJ\LkMPrr TJkJKx~J~ KmFjKkr @K\\Mr ryoJj KjmtJKYf yP~PZjÇ K^jJAhPyr TJuLVP† @S~JoL uLPVr \JyJñLr KxK¨T \~L yP~PZÇ rJ\mJzLr mJKu~JTJKªPf @S~JoL uLPVr @mMu TJuJo KjmtJKYf yP~PZjÇ PnJuJr uJuPoJyPj @S~JoL uLPVr Iiqã KV~Jx CK¨j @yPoh Km\~L yP~PZjÇ PoPyrkMr xhPr KmFjKkr FcPnJPTa oJÀl @yPoh Km\j KjmtJKYf yP~PZjÇ KxrJ\VP†r TJ\LkMPr @S~JoL uLPVr PoJ\JPÿu yT mTMu Km\~L yP~PZjÇ xhr CkP\uJ~ KjmtJKYf yP~PZj @S~JoL uLPVr Kr~J\CK¨jÇ CuäJkJzJ~ 121 PTPªsr oPiq 119Kar lPu @S~JoL uLPVr ksJgtL oJÀl Kmj yJKmm 8 yJ\Jr PnJa PmKv PkP~ FKVP~ rP~PZjÇ hM'Ka PTPªsr lu ˙KVf rJUJ yP~PZÇ PVJkJuVP† @S~JoL uLPVr KmPhsJyL ksJgL \~L PVJkJuV† ksKfKjKi \JjJj, PVJkJuV† P\uJr hMA CkP\uJr hM'KaPf @S~JoL uLPVr KmPhsJyL ksJgtL \~L yP~PZjÇ TJKv~JjL CkP\uJ~ @S~JoL uLV xotKtgf ksJgtL xMmsf bJTMrPT yJKrP~PZj hPur KmPhsJyL ksJgtL \JPj @uo mLÀÇ \JPj @uo PkP~PZj 31983 PnJaÇ @r xMmsf PkP~PZj 28189 PnJaÇ oMTPxhkMr CkP\uJ~ KmPhsJyL ksJgtL @vrJlMu @uo KvoMu 42864 PnJa PkP~ @S~JoL uLV xoKgtf vqJou TJK∂ PmJxPT krJK\f TPrPZjÇ PTªs hUu, mqJua PkkJr KZjfJA 9 CkP\uJ~ PnJa m\tj, yrfJu kJmjJ S Pj©PTJjJ~ @yf hMA PkJKuÄ FP\≤ PTªs hUu, mqJua PkkJr KZjfJA, PTPªs @xPf PnJaJrPhr mJiJr IKnPpJV FPj PoPyrkMr xhr, K^jJAhPyr QvuTNkJ, mKrvJPur PVRrjhL S mJPTrV†, PnJuJr uJuPoJyj, kJmjJr xM\JjVr, vrL~fkMPrr PVJxJAryJPa KjmtJYj m\tj TPrPZj KmFjKk xoKgtf ksJgtLrJÇ IjqKhPT jJPaJPrr KxÄzJ~ @S~JoL uLPVr KmPhsJyL ksJgtL PTªs hUu TPr fJr FP\≤Phr Pmr TPr Ph~Jr IKnPpJV TPrPZjÇ FZJzJ KmKnjú ˙JPj yP~PZ xÄWwtÇ QvuTNkJ, PVRrjhL S mJPTrVP† @\ xTJu-xºqJ yrfJu @øJj TPrPZ ˙JjL~ KmFjKkÇ KTPvJrVP†r TKroVP† pMmuLV PjfJr PjfíPfô PTªs hUPur WajJ WPaPZÇ F xo~ mJiJ Ph~J~ kMKuPvr FT Fx@APT TMKkP~ @yf TPrPZ @S~JoL uLV xoKgtf ksJgtLr xogtTrJÇ FZJzJ UMujJr KhWKu~J~ KmFjKk S @S~JoL uLV xoKgtf ksJgtLr xogtTPhr oPiq iJS~J-kJJ iJS~Jr WajJ WPaPZÇ T~rJ~ PkJKuÄ FP\≤PT KkKaP~ @yf TrJ yP~PZÇ PoPyrkMr PgPT xÄmJhhJfJ \JjJj, PnJa PTªs hUu, PnJa PTPªs @xPf mJiJ S PjfJTotLPhr Ckr yJouJr IKnPpJV FPj PoPyrkMr xhr CkP\uJ KjmtJYPjr luJlu m\tPjr PWJweJ KhP~PZj 19 huL~ P\JPar ksJgtLrJÇ VfTJu KmTJu xJPz YJraJr KhPT P\uJ KmFjKk TJptJuP~ FT xÄmJh xPÿuPj F PWJweJ Phj P\JPar PY~JroqJj ksJgtL FcPnJPTa oJÀl @yPÿh Km\jÇ KfKj xÄmJh xPÿuPj @rS mPuj, Vf TP~TKhj iPr KjmtJYjL FuJTJr KmFjKk S \JoJ~JPfr PjfJTotLPhr Ve-PVs¬Jr TrJ y~Ç @\ PnJa VsyPer ÊÀPfA rJ\jVr xrTJKr ksJgKoT KmhqJu~ S TMumJzL~J oJiqKoT KmhqJu~ PTªs hUPu KjP~ FP\≤Phr Pmr TPr Ph~ ãofJxLj hPur PuJT\jÇ kPr xTJu hvaJr kr PgPT fJrJ KmKnjú PTPªs P\JPar ksJgtLPhr PnJa KhPf mJiJ xíKÓ TPr FmÄ PjfJTotLPhr Skr yJouJ TPr @yf TPrÇ FPhr oPiq 21/22 \j PoPyrkMr P\jJPru yJxkJfJu xy KmKnjú ˙JPj KYKT“xJiLj rP~PZjÇ FPf nLKfTr kKrK˙Kf xíKÓ y~Ç ksvJxjPT \JjJPuS ãofJxLj hPur ksJgtLr FP\P≤r oPiq TP~T\Pjr \KroJjJ ZJzJ @r PTJj khPãk Pj~J y~KjÇ 50 kOÔJ~


50 UmrJUmr

KmFjKk-\JoJ~Jf ß\Ja Km\~L

(49 kOÔJr kr) KmTJu KfjaJ PgPT ãofJxLj hPur PjfJTotLrJ 19huL~ P\Ja ksJgtLr FP\≤Phr PTªs PgPT Pmr TPr KhP~ PTªs hUPu Pj~Ç \Ju PnJa kshJj TPr @S~JoL uLPVr ksJgtLPhr kPãÇ PY~JroqJj ksJgtL oJÀl @yPÿh Km\j, nJAx PY~JroqJj ksJgtL oJSuJjJ oJymMmMu @uo S oKyuJ nJAx PY~JroqJj ksJgtL ÀoJjJ @yPÿh- F Kfj \jA PnJPar luJlu m\tj TPrjÇ xÄmJh xPÿuPj Kfj ksJgtL S KmFjKkr xJPmT FoKk oJxMh IÀexy KmFjKk PjfJTotLrJ CkK˙f KZPujÇ K^jJAhy ksKfKjKi \JjJj, PTªs hUu TPr mqJua PkkJr KZjfJA, PkJKuÄ FP\≤ S PnJaJrPhr oJrir, xÄWwt, iJS~J-kJ J iJS~J FmÄ PmJoJmJK\xy ãofJxLj hPur xπJxL TotTJP§r oiq KhP~ VfTJu K^jJAhPyr YJrKa CkP\uJ~ PnJaVsye xŒjú yP~PZÇ F WajJ~ @yf yP~PZj I∂f 30 \jÇ PkJKuÄ IKlxJr S FT\j ACKk PY~JroqJjxy @aT yP~PZj 5 \jÇ xπJx, mqJua PkkJr KZjfJA, xJÄmJKhTPhr oJrir, PnJaJrPhr oJrir, PnJa PTªs hUPur ksKfmJPh QvuTMkJ~ KmFjKk xoKgtf ksJgtL rJKTmMu yJxJj KhkM KjmtJYj m\tj TPrPZjÇ @\ QvuTMkJ CkP\uJ~ xTJuxºqJ yrfJu @øJj TPrPZ KmFjKkÇ Kmw~Ka KjKÁf TPrPZ CkP\uJ KmFjKkr xnJkKf xŒJhT @»Mu SyJmÇ K^jJAhy xhr CkP\uJr VJjúJ mJ\Jr, rWMjJgkMr, oJoMjKv~J S K^jJAhy vyPrr UJ\MrJ VsJPo mMimJr xTJPu CkP\uJ KjmtJYjPT PTªs TPr KmFjKk S @S~JoL uLPVr oPiq xÄWPwt I∂f 20 \j @yf yjÇ @yfPhr oPiq 7 \jPT K^jJAhy xhr yJxkJfJu S TJuLV† CkP\uJ ˝J˙qPTPªs nKft TrJ yP~PZÇ mJKTrJ ksJgKoT KYKT“xJ KjP~PZjÇ QvuTMkJ CkP\uJr ogMrJkMr S iJSzJ xrTJKr ksJgKoT KmhqJuP~ yJouJ YJKuP~ @S~JoL uLV TotLrJ mqJua PkkJr KZjfJA TrJr TJrPe PxUJPj PnJaVsye ˙KVf TrJ yP~PZ mPu QvuTMkJ CkP\uJ KjmtJyL TotTftJ PoJyJÿh Kks¿ KjKÁf TPrPZjÇ QvuTMkJ CkP\uJ~ KmFjKk ksJgtL rJKTmMu yJxJj PnJa PTªs hUu S PnJaJrPhr PnJa PTPªs @xPf mJiJ Ph~Jr TJrPe KjmtJYj m~Ta TPr míy¸KfmJr QvuTMkJ CkP\uJ~ xTJu-xºqJ yrfJu @øJj TPrPZÇ kMKuv S ksfqãhvtL xNP© \JjJ PVPZ, mMimJr xTJu 9aJr KhPT K^jJAhy xhr CkP\uJr VJjúJ mJ\JPr PnJaPTPªs @xJr xo~ @S~JoL uLPVr TotLrJ KmFjKk xogtTPhr Skr yJouJ TPrÇ F xo~ Cn~ hPur oPiq iJS~J-kJ J iJS~J S xÄWPwt oJimkMr VsJPor @S~JoL uLV TotL @uL @\Vr, FTA VsJPor oKl\, YJPªrPkJu VsJPor rKlTMu, kMPzJPmfJA VsJPor @vJhMu, KmFjKk TotL jJKZr C¨Lj, jJ\oMu S @mMu TJuJo @yf yjÇ FTA xo~ VJjúJ ACKj~Pjr rWMjJgkMr PTPªs KmFjKk TotLPhr Skr @S~JoL uLV xogtTrJ yJouJ YJuJPu hMVtJkMr VsJPor KTfJmKh, PfJ~J\ C¨Lj, @»Mu yJjúJj, xMksJh @uL, @mhMu \æJr S mJmuM Ko~J @yf yjÇ mMimJr xTJu 10aJr KhPT xhr CkP\uJr oJoMjKv~J VsJPo KmK\Km'r ayu hPur xJoPj @S~JoL uLV TotLPhr yJouJ~ lJÀT S @mhMu TM¨Mx @yf yjÇ SA PTPªs hMkMr kpt∂ FuJTJr KYK f xπJxL KmFjKk S \JoJ~Jf xoKgtf PnJaJrPhr PnJa PTPªs @xPf Ph~KjÇ xTJu xJPz 10aJr KhPT K^jJAhy vyPrr UJ\MrJ PnJa PTPªs PnJa KhPf @xJr xo~ pMmhu PjfJ PuJToJj PyJPxj S oñu Ko~JPT KkKaP~ @yf TrJ y~Ç K^jJAhy PTKx TPu\ PnJa PTPªs KmFjKk xoKgtf ksJgtLr KjmtJYjL IKlPx yJouJ YJKuP~ nJXYMr S PnJaJr fJKuTJ PTPz Pj~J y~Ç F xo~ P\uJ KmFjKkr PjfJ vJy\JyJj @uL @yf yjÇ YJTuJkJzJ~ PnJaPTPªsr mJAPr PmJoJmJK\ TPr xπJx xíKÓ TrJ y~Ç xhr CkP\uJr TuojUJuL, yJaPVJkJukMr, hMVtJkMr, nMKa~JrVJKf, Ch~kMr, TJfuJoJrL, oJoMjKv~J, xJVJjúJxy I∂f 50Ka PnJa PTPªs rJóJ~ kJyJrJ mKxP~ KmFjKk S \JoJ~Jf xoKgtf PnJaJrPhr mJiJ Ph~J y~Ç xr\Koj PhUJ PVPZ, K^jJAhy vyr S xhr CkP\uJr kKÁoJûPur VJjúJ, xJVJjúJ S oiMyJKa ACKj~Pjr PmKvr nJV PnJaPTPªs PnJaJPrr CkK˙Kf ToÇ KmPvw TPr K^jJAhy vyPrr ksJ~ xmT'Ka PnJaPTPªs TqJcJr KjP~JV TPr PnJaJrPhr PnJa KhPf mJiJ kshJj TrJ y~Ç KmFjKkr kã PgPT IKnPpJV TrJ yP~PZ @S~JoL uLPVr TotLrJ PnJaPTPªs PnJaJrPhr @xPf KhPò jJÇ KmKnjú PTPªs I˘ S uJKb yJPf oyzJ Ph~J y~Ç F KmwP~ K^jJAhy xhr gJjJr nJrksJ¬ TotTftJ ATmJu mJyJr PYRiMrL \JjJj, xhr CkP\uJr VJjúJ S oiMyJKa ACKj~Pjr TP~TKa PTPªs xÄWwt WaPuS kKrK˙Kf kMKuv Kj~πPe @PjÇ IjqKhPT TJuLV†

21 - 27 February 2014 m SURMA

S PTJaYJÅhkMr CkP\uJ~ Pfoj PTJj IksLKfTr WajJr Umr kJS~J pJ~KjÇ K^jJAhy xhr S TJuLV† CkP\uJ KjmtJYPj ãofJxLjrJ jK\rKmyLj xπJx xíKÓr oJiqPo PnJaPTPªs @fï ZKzP~ Ph~ mPu P\uJ KmFjKkr kã PgPT IKnPpJV TrJ yP~PZÇ CPuäUq, ksgo iJPk IjMKÔf K^jJAhy xhr, TJuLV†, QvuTMkJ S PTJaYJÅhkMr CkP\uJ~ mMimJr KjmtJYj IjMKÔf y~Ç FKhPT xºqJ~ K^jJAhy P\uJ KmFjKkr TJptJuP~ K^jJAhPyr 50Ka PnJa PTªs hUu TPr ksvJxPjr xyJ~fJ~ \Ju PnJa kshJj TrJr ksKfmJPh FT xÄmJh xPÿuPjr @P~J\j TrJ y~Ç xÄmJh xPÿuPj K^jJAhy P\uJ KmFjKkr xnJkKf S PTªsL~ xJÄVbKjT xŒJhT PoJ. oKxCr ryoJj IKnPpJV TPrj ksvJxPjr xyJ~fJ~ @S~JoL uLPVr ksJgtL TjT TJK∂ hJPxr xogtTrJ K^jJAhy vyrxy P\uJr kNmtJûu S kKÁPor ksJ~ 50Ka PTPªs PnJa cJTJKf TPrPZÇ F xo~ oKyuJxy KmFjKkr 20 PjfJTotLPT KkKaP~ \Uo TrJ yP~PZÇ KfKj mPuj, KmFjKk @PVA mPu @xPZ FA Q˝rJYJrL xrTJPrr IiLPj PTJj xMÔM KjmtJYj yPm jJÇ CkP\uJ KjmtJYPj @S~JoL uLV fJA ksoJe TrPuJÇ oKxCr ryoJj PTªs hUPur ksoJe fMPu iPr mPuj, PnJa VejJr xo~ K^jJAhy PkRrxnJr Ch~kMr PTPªs 150 mqJua PkkJPrr yKhx kJ~KjÇ jJPaJr ksKfKjKi \JjJj, ksgPo C“xmoMUr kKrPmPv ÊÀ yPuS PTªs hUu, FP\≤Phr PTªs PgPT Pmr TPr KhP~ \Ju PnJa kshJj S oJrKkPar IKnPpJPVr oiq KhP~ xŒjú yP~PZ KxÄzJ CkP\uJ kKrwPhr KjmtJYjÇ VfTJu PnJa YuJTJPu KmTJu 3aJ~ Kj\ mJxnmPj xÄmJh xPÿuj TPr KmPhsJyL ksJgtL \JPyhMu AxuJo PnJuJ @S~JoL uLPVr ksJgtL mftoJj nJAx PY~JroqJj vKlTMu AxuJo vKlr KmÀP≠ Fxm IKnPpJV TPrjÇ F ZJzJ KfKj KfjKa PTªs PnJa ˙KVf TPr kMj”PnJa Vsye S @S~JoL uLV xoKgtf ksJgtLr PuJT\j fJr hMA PnJaJrPT PoPr oJgJ lJKaP~ KhP~PZj mPuS KfKj hJKm TPrjÇ FKhPT KuKUf IKnPpJV kJS~Jr Kmw~Ka KjKÁf TrPuS xyTJrL KraJKjtÄ TotTftJ mPuPZj, PxUJPj pPgÓ kKroJe @Ajví⁄uJ mJKyjLr PuJT\j KZPuj, F irPjr PTJj WajJr xfqfJ PjAÇ @S~JoL uLV KmPhsJyL PY~JroqJj ksJgtL \JKyhMu AxuJo xÄmJh xPÿuPj hJKm TPrj, @S~JoL uLV xoKgtf PY~JroqJj ksJgtL vKlTMu AxuJPor IjMxJrL @xJh S ^À CkP\uJr TJKujVr xrTJKr ksJgKoT KmhqJu~, jJKZ~JrTJKª xrTJKr ksJgKoT KmhqJu~ S @jªjVr xrTJKr ksJgKoT KmhqJu~ PTPªs fJr FP\≤Phr Pmr TPr KhP~ mqJua PkkJr KjP~ FPTr kr FT Kxu PoPr mqJua mJPé KhP~PZÇ KfKj F KfjKa PTPªsr PnJa ˙KVPfr hJKm \JjJjÇ KfKj F mqJkJPr xyTJrL KraJKjtÄ TotTftJPT KuKUf IKnPpJV KhP~PZj mPu \JjJjÇ IjqKhPT KmTJPu KfKj hJKm TPrj, mJuM~J-mJPxJ~J FuJTJ~ rKyoMK¨j mJKuTJ KmhqJu~ PTPªs @S~JoL uLV ksJgtL vKlTMPur PuJT\j fJr IjMxJrL hMA PnJaJr \MP~u S KmkämPT PoPr oJgJ lJKaP~ KhP~PZÇ F mqJkJPr xyTJrL KraJKjtÄ TotTftJ xJuoJ UJfMj \JjJj, KfKj KuKUf IKnPpJVKa PkP~PZjÇ fPm fJr @PV KmKnjú xNP© IKnPpJPVr Kmw~Ka \JjJr krA KfKj PTªs KfjKaPf oqJK\Pˆsa S KmK\Km PoJfJP~j TPrPZjÇ KfKj \JjJj, KfKj xÄKväÓ PTPªsr Kks\JAKcÄ IKlxJPrr xPñ PpJVJPpJV TPr P\PjPZj, \JKyhMu AxuJPor FP\≤rJ hMkMPrr UJmJPrr \jq Kj~omKyntNfnJPm PTPªsr mJAPr KVP~KZPujÇ fPm Px xo~ PTJj \Ju PnJPar WajJ WPaKjÇ fmMS IKnPpJPVr Kmw~Ka UKfP~ PhUJ yPòÇ fh∂ PvPw @AjJjMpJ~L khPãk Vsye TrJ yPmÇ Fr @PV hMkMr 12aJ~ Fxm PTPªs KVP~ @S~JoL uLV ZJzJ @r TJrS PkJKuÄ FP\≤ PhUPf kJS~J pJ~KjÇ @jªjVr PTPªsr Kks\JAKcÄ IKlxJr @mhMr rvLh fJr PTPªs Ijq PTJj FP\≤ jJ gJTJr TgJ ˝LTJr TPr mPuPZj, fJr xJoPj TJCPT PTªs PgPT Pmr TPr Ph~J y~Kj, mrÄ PTPªsr mJAPr xoxqJr TJrPe y~PfJ fJrJ @xPfA kJPrjKjÇ TJKujVr S jJKZ~JrTJKª PTPªs xJiJre PnJaJrrJ mPuPZj, xoksKf UMj yS~J @S~JoL uLV xoKgtf ˙JjL~ ACKk PY~JroqJPjr xoKgtf PuJT\j KjP\rJA ksJ~ xmJr PnJa KhP~ Ph~J~ fJPhr @r PTPªs PnJa KhPf PpPf y~KjÇ IjqKhPT CkP\uJr rJoJjª UJ\MrJ ACKj~Pjr fJuyJzJ xrTJKr ksJgKoT KmhqJu~ PTPªs xTJPu @S~JoL uLPVr hMA ksJgtLr TotL-xogtTPhr oPiq iJS~J-kJ JiJS~J S KxÄzJ xrTJKr PVJu-A-@lPrJ\ TPu\ PTPªs ZJ©uLV S ZJ©hu PjfJTotLPhr oPiq CP•\jJ YuPf PhUJ PVPZÇ F xo~ KfKj IKnPpJV TPr mPuj, @oJhL, VsJ\MP~a ÛMuxy TP~TKa PTªs PgPT @oJr PkJKuÄ FP\≤Phr Pmr TPr Ph~J yP~PZÇ oJrir TrJ yP~PZÇ FojKT PTªs PgPT PkJKuÄ FP\≤Phr

dMTPfS Ph~J y~KjÇ hMkMr 12aJ kpt∂ 30 nJV PnJa TJˆ y~Ç ˆJl KrPkJatJr, kJmjJ PgPT \JjJj, kJmjJr xM\JjVr, xJÅKg~J S @aWKz~J CkP\uJ kKrwh KjmtJYj xrTJKr hu xoKgtf ksJgtLPhr mqJkT PnJa TJrYMKk, PnJaJrPhr mJiJ, P\JrkNmtT mqJua PkkJPr Kxu, PkJKuÄ FP\≤Phr oJrKka TPr Pmr TPr Ph~Jr IKnPpJV FPj PnJa m\tPjr oiq KhP~ Pvw yP~PZÇ IKj~o S TJrYMKkr ksKfmJPh VfTJu hMkMPr xÄmJh xPÿuj TPrPZ xM\JjVr CkP\uJ KmFjKk xoKgtf PY~JroqJj ksJgtL yJ\JrL \JKTr PyJPxj YMjúMÇ FA xÄmJh xPÿuPj KjmtJYj m~TPar kJvJkJKv @\ míy¸KfmJr CkP\uJ~ xTJu-xºqJ yrfJPur PWJweJ Phj KfKjÇ \jJTLet FA xÄmJh xPÿuPj P\uJ KmFjKkr h¬r xŒJhT \ÉÀu AxuJo, TíKwKmh yJxJj \JKlr fMKyj, AK†Kj~Jr PoJyJÿh @uL K\júJyxy ACKj~j, CkP\uJ S P\uJ KmFjKk S Iñ xÄVbPjr PjfJTotL S xogtTrJ CkK˙f KZPujÇ xM\JjVr PY~JroqJj ksJgtLr ksiJj KjmtJYjL FP\≤ TíKwKmh yJxJj \JKlr fMKyj mPuj, yJ\JrL \JKTr PyJPxj YMjúMr \jKks~fJ~ BwtJKjõf yP~ @S~JoL uLV xoKgtf PY~JroqJj ksJgtL @mMu TJPvPor xogtT @S~JoL uLV, pMmuLV, ZJ©uLPVr jJoiJrL xπJxL mJKyjLr kJvJkJKv ksJgtLr @a x∂Jj xπJxL TJ~hJ~ CkP\uJr FTKa PkRrxnJ, 10 ACKj~j kKrwPhr 63Ka PTPªsr oPiq 40Ka PTªs PgPT KmFjKk xoKgtf ksJgtLr PkJKuÄ FP\≤Phr oJrKka TPr P\JrkNmtT Pmr TPr Ph~Ç F xo~ xπJxL mJKyjL SA xm PTPªs P\JrkNmtT mqJua PkkJPr Kxu PoPr mqJua mJé nPr Ph~Ç KfKj @rS mPuj, KmFjKk xoKgtf xJiJre PnJaJrPhr mJKzPf mJKzPf KVP~ ÉoKT-ioKT FmÄ fJPhr mJKz PgPT Pmr yPf Ph~J y~KjÇ xM\JjVr PkRr, nJ~jJ, fJÅKfmª, rJjLjVr, @yPohkMr, yJaUJuL, xJfmJKz~J, KYjJUzJ, vJK∂kMrxy TokPã 20 PTªs PgPT PkJKuÄ FP\≤Phr oJrKka TPr Pmr TPr Ph~J yP~PZÇ xrTJrhuL~ ksJgtLr xπJxLPhr yJouJ~ j\Àu, A~JKZj, @xuJo, KrlJf xy TokPã 50 \j èÀfr @yf yP~PZÇ FKhPT @aWKz~J CkP\uJ PY~JroqJj 19 hu xoKgtf ksJgtL P\uJ \JoJ~JPfr jJP~Pm @oLr oJSuJjJ \ÉÀu AxuJo IKnPpJV TPrj, IKnrJokMr, KvmkMr, mJAPTJuJ, VÀuL, mJuMWJaJ S PVJkJukMr PnJa PTPªs fJr FP\≤Phr ksPmv TrPf Ph~J y~Kj FmÄ P\JrkNmtT Kxu oJrJ yP~PZ mPu KfKj mPujÇ PVJkJukMr PTPªs hMkMr 2aJ~ KVP~ PhUJ PVu, FA PTPªsr PTJj mMPg 19 hu xoKgtf ksJgtLr PTJj FP\≤ jJAÇ PTPªsr Kks\JAKcÄ IKlxJr @TrJoMöJoJj mPuj, PTj fJPhr FP\≤ jJA KfKj \JPjj jJÇ vrL~fkMr ksKfKjKi \JjJj, xrTJrhuL~ ksJgtLr xogtTrJ PnJa TJrYMKk S FP\≤Phr Pmr TPr Ph~Jr IKnPpJPV vrL~fkMPrr PVJxJAryJa CkP\uJ KmFjKkr xoKgtf PY~JroqJj ksJgtL S CkP\uJ KmFjKkr xJiJre xŒJhT vJPyh kJrPn\ @æJx PoJuqJ KjmtJYj m\tj TPrPZjÇ VfTJu hMkMr PkRPj 12aJ~ CkP\uJ KjmtJyL IKlxJr TJoÀjúJyJPrr TJPZ F IKnPpJPV KhP~ KfKj KjmtJYj m\tPjr PWJweJ PhjÇ F xo~ KfKj mPuj, xrTJrhuL~ xogtTrJ KmKnjú PTªs PgPT @oJr FP\≤Phr Pmr TPr KhP~ PnJa TJrYMKk TrPZÇ fJA Phv S \jVPer IKiTJ~ KZKjP~ Pj~J xrTJPrr F ksyxPjr KjmtJYj m\tj TruJoÇ P\uJ KmFjKkr xJÄVbKjT xŒJhT Ka@AFo oKyfMu VKj Ko≤M xrhJr xJÄmJKhTPhr mPuj, xrTJrhuL~ ksJgtLr xogtTrJ KmFjKkr ksJgtLr FP\≤Phr oJrir TPr PTªs PgPT Pmr TPr KhP~ PnJa TJrYMKk TrPZÇ FPfA PmJ^J pJ~ huL~ xrTJPrr IiLPj xMÔM KjmtJYj x÷m j~Ç F ZJzJ P\uJr cJoMcqJ CkP\uJr KxcqJ ACKj~Pjr FTKa PTPªs @S~JoL uLV xogtTPhr yJouJ~ 6 \j KmFjKk xogtT @yf yjÇ IjqKhPT PnhrV† CkP\uJ~S KmFjKkr xogtTPhr Skr yJouJ TPrPZ @S~JoL uLV xogtTrJÇ IKj~Por mqJkJPr P\uJ ksvJxT rJo Yªs hJx mPuj, IKnPpJV @xJ oJ© PUJÅ\Umr KjP~ hs∆f mqm˙J Pj~J yP~PZÇ PnJuJ ksKfKjKi \JjJj: FP\≤Phr Pmr TPr KhP~ @S~JoL uLV CuäJx TPrPZÇ Km\~ KoKZu KjP~ PTªs kshKãe TPrÇ kPr @S~JoL uLPVr PjfJTotLrJ fJPhr xogtTPhr KjP~ nNKrPnJ\ TPrÇ F WajJ WPa VfTJu uJuPoJyj nJSrLyJa oJiqKoT KmhqJu~ PTPªsÇ KjmtJYPjr F PUuJ~ FTT nJPm Km\P~r ÆJrksJP∂ @S~JoL uLV xoKgtf PY~JroqJj ksJgtL KV~JxCK¨jPT KjP~ PjfJTotLrJ TP~T lxuJ Km\~ KoKZuS TPrÇ xTJu PgPT PnJaJrPhr CkK˙Kf KZu UMmA To kPr mhrkMr ACKj~Pjr xTu PTªs PgPT KmFjKk xoKgtf ksJgtLr FP\≤Phr Pmr TPr KhP~PZ PnJa ÊÀr @PVAÇ ksJ~ xm T'Ka PTPªs KmFjKk ksJgtLr FP\≤PhrPT oJrir S ÉoKT

KhP~ Pmr TPr Ph~J yP~PZÇ uJuPoJyj CkP\uJr @S~JoL uLV xoKgtf ksJgtLr KmÀP≠ mqJkT \Ju PnJa kshJj, PnJaJrPhr PTPªs PpPf mJiJ, PTªs PgPT FP\≤ mKyÏJr, TotLPhr KkKaP~ \Uo, yJouJnJXYMr, @aT S ksvJxPjr kãkJKfPfôr IKnPpJV fMPu KmFjKk xoKgtf ksJgtL xKlTMu AxuJo mJmMu S KmFjKkr KmPhsJyL ksJgtL @ÜJÀöJoJj Kaam xÄmJh xPÿuj TPr KjmtJYj m\tj TPrPZjÇ KjmtJYj mJKfPur hJKmPf KmFjKk @\ uJuPoJyj CkP\uJ~ xTJu-xºqJ yrfJu @øJj TPrPZÇ IjqKhPT uJuPoJyj CkP\uJ @S~JoL uLV kJ J xÄmJh xPÿuj TPr KmFjKkr IKnPpJV I˝LTJr TPr mPuj, fJPhr ksJgtLr \~ KjKÁf P\Pj KmftKTf TrJr \jq Fxm IKnPpJV TPrPZÇ FKhPT \Ju PnJa Ph~Jr IKnPpJPV 1 \jPT FT mZPrr TJrJh§ kshJj TrJ yP~PZÇ xr\Koj S ˙JjL~ FTJKiT xN© \JKjP~PZ, KmFjKkr KmPhsJyL PY~JroqJj ksJgtLr TotL oMrJh Po’JrPT rqJm lrJvV† ACKj~Pjr oKywUJuL PTPªs KkKaP~ \Uo TPrÇ yJ\LV† oJiqKoT KmhqJu~ PTPªs KmFjKkr PY~JroqJj ksJgtL xKlTMu AxuJo mJmMPur FP\≤ \Kxo CK¨j, \MP~u, rJPxuPT CPzJ\JyJ\ S @S~JoL uLV xoKgtf PY~JroqJj ksJgtLr PuJT\j KkKaP~ Pmr TPr Ph~Ç FP\≤Phr Pmr TPr KhP~ mqJuPa Kxu: Fr @PV hMhlJ xÄmJh xPÿuPj Kr\nL @yPoh xrTJr huL~ ksJgtLPhr KmÀP≠ IKj~Por jJjJ IKnPpJV TPrjÇ TJrYMKkr wzpPπr IKnPpJV TPr KfKj mPuj, Ppxm PTPªs PnJa IjMKÔf yPò Pxxm PTPªs PnJa VejJ jJ TPr CkP\uJ KjmtJyL IKlxJPrr TJptJuP~ PnJa VejJ TrJr wzpπ yPòÇ pJPf fJrJ fJPhr oPfJ TPr TJrYMKk TrPf kJPrÇ KjmtJYPjr @PV KmFjKkr PnJa cJTJKf yS~Jr Pp @vïJ @\ fJ mJóPm ksKflKuf yP~PZÇ Kr\nL @yPoh mPuj, xrTJKr hu xoKgtf ksJgtLPhr kPã xπJxLrJ ksvJxPjr Z©ZJ~J~ PkJKuÄ IKlxJrPhr xJoPjA \JuPnJa KhPòÇ KmFjKkr xoKgtf ksJgtLrJ IKnPpJV TrPuS khPãk KjPò jJ ksvJxjÇ KfKj mPuj, xπJxLrJ fJ§m YJKuP~ KmFjKk xoKgtf ksJgtLPhr TotLPhrPT oJrir TrPZÇ PnJaJrPhr mJKzPf mJKzPf KVP~ PnJaPTPªs jJ pJS~Jr \jq ÉoKT KhP~ @xPZÇ oJKjTVP†r PhRufkMr CkP\uJ~ 13Ka PTPªs xrTJr huL~ xπJxLrJ yJouJ YJKuP~ KmFjKk xoKgtf ksJgtLr PkJKuÄ FP\≤Phr oJrir TPr Pmr TPr KhP~ ImJPi \Ju PnJa KhP~PZÇ KxrJ\VP†r CuäJkJzJ CkP\uJ~ T~rJ S xrJ ACKj~Pj jrxºqJ PnJa PTªsxy 11Ka IKiT PTPªs pMmuLV, ZJ©uLPVr xv˘ xπJxLrJ KmFjKk xoKgtf PkJKuÄ FP\≤ S PjfJ-TotLPhr oJrir TPr Pmr TPr KhP~ PTªs hUu TPrPZÇ VJAmJºJr xJWJaJ CkP\uJ~ PckMKa K¸TJr l\Pu rJKæ KmFjKk xoKgtf ksJgtLr PuJT\j FmÄ KjmtJYj xÄKväÓ TotTftJPhr ÉoKT-ioKT KhP~ PTPªs ksnJm xíKÓ TPrPZÇ jJPaJPrr KxÄzJ CkP\uJ~ jJKx~JrTJKª, TJuLjVr, @jªjVr ACKj~Pjr 16Ka PTPªs @S~JoL xπJxLrJ yJouJ YJKuP~ KmFjKkr xoKgtf FP\≤Phr Pmr TPr KhP~ PTªs hUu TPrPZÇ KTPvJrVP†r mJK\fkMr CkP\uJ PkRrxnJ S KmKnjú ACKj~Pj 30Kar IKiT PTªs xrTJr huL~ xv˘ xπJxLrJ hUu TPr KjP~PZÇ PoPyrkMr xhr CkP\uJ~ xrTJr huL~ xπJxLrJ ksJ~ xm T'Ka PTªs hUu TPr KjP~PZÇ Fr ksKfmJPh ˙JjL~ KmFjKk míy¸KfmJr xTJu-xºqJ yrfJu PcPTPZÇ mKrvJPur mJPTrV† CkP\uJ~ @S~JoL huL~ ksJgtLr TqJcJrrJ xTu PTªs hUu TPr KjP~PZÇ Fr ksKfmJPh ˙JjL~ KmFjKk @\ xTJu-xºqJ yrfJu PcPTPZÇ KxPuPar KmvõjJg CkP\uJr xJjTMukx ACKj~Pjr 3Ka PTªs @S~JoL uLV TqJcJrrJ hUu TPr KjP~ ImJPi \Ju PnJa KhP~PZÇ vKr~fkMPrr cJoMcqJ CkP\uJ~ v÷MTJKb, KvThJr, kKÁo m~rJ, @mJxj, xJKg~JjL, kNmtKvThJr kJzJ, TMuTKr xrTJKr ksJgKoT KmhqJu~xy 16Kar IKiT PTªs @S~JoL uLPVr PjfJTotLrJ yJouJ YJKuP~ hUu TPr Pj~Ç F yJouJ~ ZJ©hu PjfJ rJK\mxy 12 \Pjr IKiT PjfJTotL @yf y~Ç Pj©PTJjJr PTªM~J CkP\uJ~ 18Ka PTPªs Pj©PTJjJ 3 @xPjr FoKk AlPfUJr CK¨j fJuMThJr Kk≤Mr PjfíPfô @S~JoL TqJcJrrJ KmFjKk xoKgtf ksJgtLr FP\≤Phr Pmr TPr KhP~ hUu TPr Pj~Ç FZJzJ mJK\fkMr CkP\uJr ksJ~ xm PTªs @S~JoL uLPVr PjfJTotLrJ hUu TPr KjP~ \Ju PnJa KhP~PZÇ 51 kOÔJ~


UmrJUmr 51

SURMA m 21 - 27 February 2014

KmFjKk-\JoJ~Jf ß\Ja Km\~L (50 kOÔJr kr) \JKu~JKfr IKnPpJV KmFjKkr ksgo hlJ CkP\uJ KjmtJYPj KmKnjú \J~VJ~ xrTJr xoKgtf ksJgtLPhr KmÀP≠ PnJa \JKu~JKfr IKnPpJV TPrPZ KmFjKkÇ huKar kã PgPT muJ yP~PZ, KmFjKk xoKgtf ksJgtLr FP\≤Phr Pmr TPr KhP~ xrTJr huL~ ksJgtLr PuJT\j FTfrlJ mqJuPa Kxu KhP~PZÇ FaJ IPaJPoKaT xÄxPhr ˝~ÄKâ~ ksiJjoπLr IØMf KjmtJYjÇ PnJa \JKu~JKfr IKnPpJPV 7Ka CkP\uJ~ @\ xTJu-xºqJ yrfJu @øJj TPrPZ KmFjKkÇ VfTJu rJ\iJjLr j~Jk Pjr PTªsL~ TJptJuP~ xJrJ PhPvr KjmtJYPjr KY© fMPu iPr KmFjKkr h¬Prr hJK~fôkJs ¬ pMVì oyJxKYm Kr\nL @yPoh Fxm IKnPpJV TPrjÇ KfKj mPuj, CkP\uJ kKrwh KjmtJYj Pp 5A \JjM~JKrr KjmtJYPjrA iJrJmJKyTfJ, fJ @\ ksoJKef yPuJÇ Vf 5A \JjM~JKr KjmtJYPj KmFjKk IÄv KjPu Pp KT kKreKf yPfJ, fJ @\ ksoJKefÇ FZJzJ KjhtuL~, KjrPkã xrTJPrr IiLPj KjmtJYj Pp TfaJ PpRKÜT S VsyePpJVq, fJ @mJrS ksoJKef yPuJÇ xJrJPhPvr CkP\uJ KjmtJYPj PnJaYMKr S PTªs hUPur ksKfmJPh míy¸KfmJr PhPvr 7Ka CkP\uJ~ xTJu-xºqJ yrfJu @øJj TPrj Kr\nL @yPohÇ CkP\uJèPuJ yPuJ- PoPyrkMr xhr, mKrvJu PVRrjhL S mJPTrV† CkP\uJ, kJmjJr xM\JjVr, KxrJ\VP†r TJ\LkMr, K^jJAhPyr QvuJTNkJ S xhr CkP\uJÇ KxPuPa KllKa-KllKa KxPua KmnJPV 12Ka CkP\uJr oPiq @S~JoL uLV, KmFjKk S \JoJ~Jf xoKgtf ksJgtLPhr oPiq yJ`JyJK` uzJA yP~PZÇ 12 CkP\uJ~ KmFjKk-\JoJ~Jf P\JPar Z~ ksJgtL S @S~JoL uLPVr Z~ \j KjmtJKYf yP~PZjÇ Fr oPiq KxPuPar Z~ CkP\uJ~ KmFjKk 3, \JoJ~Jf 2 S FTKaPf @S~JoL uLV xoKgtf ksJgtL \~ PkP~PZjÇ xMjJoVP†r KfjKaPf Km\~L yP~PZj @S~JoL uLV xoKgtf ksJgtLÇ yKmVP† @S~JoL uLV S KmFjKk FTKa TPr PkP~PZÇ PoRunLmJ\JPrr TMuJCzJ~ @S~JoL uLPVr ksJgtL Km\~L yP~PZjÇ KxPuPar Q\∂JkMPr \JoJ~JPfr \~jJu @PmKhj 23061 PnJa PkP~ Km\~L yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL @S~JoL uLPVr KmPhsJyL TJoJu @yoh PkP~PZj 19389 PnJaÇ PTJŒJjLVP† @S~JoL uLPVr mJKZr Ko~J 25320 PnJa PkP~ Km\~L yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆKj&Æ @S~JoL uLPVr KmPhsJyL \JyJñLr @uo PkP~PZj 20077 PnJaÇ PVJ~JAjWJPa KmFjKkr @mhMu yJKTo PYRiMrL 48246 PnJa PkP~ @S~JoL uLPVr uM“lr ryoJj PumMPT krJK\f TPrPZjÇ KmvõjJPg PxJPyu @yoh PYRiMrL 32974 PnJa PkP~ KjmtJKYf yP~PZjÇ fJr KjTafo @S~JoL uLPVr KlPrJ\ UJj kÄKT 26301 PnJa PkP~PZjÇ FZJzJ F CkP\uJ~ nJAx PY~JroqJj kPh KmFjKkr @yPoh jMÀK¨j S ˝kúJ vJyLj Km\~L

yP~PZjÇ \KTVP† KmFjKkr ATmJu @yoh 27294 PnJa PkP~ Km\~L yP~PZjÇ PVJuJkVP† \JoJ~JPfr yJKl\ j\oMu AxuJo 24369 PnJa PkP~ @S~JoL uLPVr ATmJu @yoh PYRiMrLPT yJKrP~PZjÇ ATmJu PkP~PZj 23602 PnJaÇ yKmVP†r mJÉmPu @S~JoL uLV xoKgtf @mhMu yJA 28714 PnJa PkP~ PmxrTJKrnJPm Km\~L yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆj&ÆL KmFjKkr @TJ¨x Ko~J mJmMu PkP~PZj 17862 PnJaÇ oJimkMPr KmFjKk xoKgtf ksJgtL FxFo vJy\JyJj @S~JoL uLPVr \JKTr PyJPxj IKxoPT krJK\f TPrPZjÇ PoRunLmJ\JPrr TMuJCzJ~ @S~JoL uLPVr @ x o TJoÀu AxuJo 28448 PnJa PkP~ Km\~L yP~PZjÇ KjTafo ksKfÆj&ÆL KmFjKkr FTJÄv xoKgtf vSTfMu AxuJo vTM PkP~PZj 22338PnJaÇ xMjJoVP†r ZJfPT @S~JoL uLPVr IKuCr ryoJj oMTu M Km\~L yP~PZjÇ PhJ~JrJ mJ\JPr @S~JoL uLPVr AKhsx @uL 27105 PnJa PkP~ Km\~L yP~PZjÇ fJr KjTafo ksKfÆKj&Æ \JoJ~JPfr cJ. @mhMu TM¨x M PkP~PZj 21881 PnJaÇ hKãe xMjJoVP† @S~JoL uLPVr yJ\L @mMu TJuJo 28528 PnJa PkP~ \~L yP~PZjÇ KmFjKkr IKnPpJV KogqJ: @.uLV CkP\uJ kKrwPhr ksgo hlJ KjmtJYPj KmFjKk xoKgtf ksJgtLPhr PkJKuÄ FP\≤Phr Pmr TPr Ph~J S \JKu~JKfr IKnPpJV ksfqJUqJj TPr @S~JoL uLV mPuPZ, KjmtJYj ˝ò S xMÔM yP~PZÇ mMimJr PnJa PvPw @S~JoL uLPVr KjmtJYj kKrYJujJ TKoKar PTJ-PY~JroqJj FAY Ka AoJo FT xÄmJh xPÿuPj kJJ IKnPpJV TPrj, ÍIPjT

\J~VJ~ @oJPhr xogtPhr KmFjKk-\JoJPfr PuJPTrJ Pmr TPr KhP~PZÇ KjmtJYj TKovPj @orJS ksYrM IKnPpJV TPrKZÇ KT∂á FèPuJ xm KmKòjú WajJÇ" Fr @PV PnJa YuJTJPu hMkPM r FT xÄmJh xPÿuPj KmFjKkr pMVì oyJxKYm ÀÉu TKmr Kr\nL mPuj, Í5 \JjM~JKrr PnJaJrKmyLj KjmtJYPj C“xJKyf yP~ ãofJxLj hPur ksJgtLrJ KmKnjú PnJa PTªs hUu TPr FTfrlJ mqJPua PkkJPr Kxu KhPòÇ" CkP\uJ KjmtJYPjr xo~ ÈPpRg mJKyjL KhP~' KmFjKk S vKrTPhr Skr hoj-kLzj YJuJPfA ksiJjoπL ˝rJÓs oπeJu~ KjP\r yJPf PrPUPZj mPuS IKnPpJV TPrj KfKjÇ Fr \mJPm iJjoK§Pf @S~JoL uLV xnPj©Lr rJ\QjKfT TJptJuP~ FAY Ka AoJo mPuj, ÍKmFjKkr \jìuVú PgPT FTKa uJA K¸KjÄ Kou @PZÇ PxUJPj KogqJr \Ju PmJjJ y~Ç xTJu PgPT xºqJ kpt∂ Kr\nL xJPym ÊiM KogqJ, KogqJ @r KogqJ muPZjÇ" KfKj mPuj, K^jJAhPyr QvuTMkJ~ @S~JoL uLV xogtT FT ACKk PY~JroqJjPT PnJa PTPªs PpPf mJiJ Ph~Jr IKnPpJPV Kfj oJPxr P\u S 50 yJ\Jr aJTJ \KroJjJ TPrPZ ÃJoqoJe @hJufÇ xrTJr Pp PnJa ksnJKmf TrPZ jJ- FaJA fJr ksoJeÇ ÍKmFjKk PVJP~muxL~ jLKf PoPj YPuÇ KogqJ mJrmJr muPf muPf fJrJ PxaJPT xfq TPr PluPf YJ~Ç" FAY Ka AoJo mPuj, KxrJ\VP†r CuäJkJzJ~ FTKa PTªs \JoJ~JPfr PuJPTrJ @èj iKrP~ KhP~PZÇ KTZM \J~VJ~ mqJua KZjfJA yP~PZÇ @S~JoL uLV xogtTPhrS @Aj-ví⁄uJ mJKyjL Pmr TPr KhP~PZÇ mKrvJu, jLulJoJrLPfS F irPjr WajJ WPaPZÇ KmFjKkr krJovt KjmtJYj TKovj oJjPZ jJ- Foj IKnPpJPVr \mJPm FAY Ka AoJo mPuj, ÍkrJovtPfJ krJovtAÇ KjmtJYj TKovj PxaJ oJjPf kJPr jJS oJjPf kJPrÇ oJjPf yPm Foj- PTJPjJ TgJ @PZ jJKTÇ" KjmtJYj xMÔM yP~PZ hJKm TPr FAY Ka AoJo mPuj, ÍKjmtJYj TKovj xMÔn M JPm TJ\ TPrPZÇ xrTJr xÄKmiJj IjMpJ~L fJPhr xyJ~fJ TPrPZÇ xP∂Jw\jT KjmtJYj yP~PZÇ xJrJPhPv ˝JnJKmT Im˙J KmrJ\ TrPZÇ FA K\KjxaJA @orJ PYP~KZuJoÇ \jVPer PnJaJKiTJr KlKrP~ Ph~JA @oJPhr uãqÇ" fJrkrS PTJPjJ ©MKa gJTPu @VJoLPf fJ xÄPvJij TrJ yPm mPu o∂mq TPrj KfKjÇ FmJPrr CkP\uJ KjmtJYj KjP~ KmPhKv kptPmãTPhrS @Vsy rP~PZ CPuäU TPr @S~JoL uLPVr CkPhÓJ kKrwPhr FA xhxq mPuj, ÍoJKTtj rJÓshf N cqJj o\LjJ rJ\vJyLPf ksJ~ 50 \j kptPmãT KjP~ KjmtJYj PhPUPZjÇ fJrJ x∂áÓÇ KmPhKvPhr @Vsy To j~Ç Í@r FaJ @orJ (@S~JoL uLV) TrPf kJKrÇ FaJA @oJPhr xJluqÇ"

18 ßgPT 24 mZPrr ßp xo˜ fr∆e 1 mZr iPr ßmTJr ßumJr kJKat fJPhrPT 6 oJPxr oPiq k´Tf O YJTáKrr VqJrJK≤ KhP~ gJPTÇ F mqJkJPr ßumJr uLcJr Fc KoKumqJ¥ Fr kKrÏJr mÜmq yPóZ A~Mg \m VqJrJK≤A yPóZ F ßgPT oMKÜr k´Tf í kgÇ

\j KmVPxr KmÀP≠ Po~r uM“lár ryoJPjr V´∆k aJS~Jr yqJoPuax lJˆt Fr kPã FA jJKuv hJKUu TPrPZj TJCK¿uJr @Kumr ßYRiMrLÇ Vf mZPrr 22 ßxP¡’r KmKmKxPT ßhS~J SA o∂Pmqr kr ATáP~KuKa\ F¥ KyCoqJj rJAax TKoPvPj IKnPpJV hJKUu yS~J~ jfájnJPm YJk xOKÓ yPuJ \j KmVPxr CkrÇ PumJr kJKatPf KmrJ\oJj k´JKfÔJKjT metmJh (A¿KaKaCvjJu ßrKx\o) xÄâJ∂ FTKa IKnPpJV U¥j TrPf KVP~ \j KmVx KmKmKxPT mPuKZPuj: ÈÈßo~Prr (uM“lár ryoJj) ßTKmPjPar xTu xhxqA mJÄuJPhvL FmÄ jLKf KjitJrPer ßãP© fÅJr k´JgKoT oPjJPpJV gJPT FTKa TKoCKjKar Ckr, @r fJ yPò mJÄuJPhvL TKoCKjKaÇ'' \j KmVPxr o∂Pmqr \mJPm TJCK¿uJr @Kumr ßYRiMrL KfjKa KmwP~r Ckr @PuJTkJf TPrPZjÇ k´gof: ßumJr kJKatr IxyPpJKVfJr jLKfr TJrPeA ßo~Prr ßTKmPja FAnJPm Vbj TrJ yP~PZ mPu o∂mq TPrPZj KfKjÇ @Kumr ßYRiMKr mPuj: ÈÈ\j KmV&x @oJPT FT\j KmPhvL KyPvPm ßhUPf kJPrj, KT∂á @oJr \jì FUJPjA FmÄ @Ko fJr oPfJA FT\j KmsKavÇ'' @Kumr @rS mPuj, Kl∑ ßyJo ßT~Jr ImqJyf rJUJ, mº yP~ pJS~J FcMPTvj ßoAP≤jqJ¿ FuJSP~¿ KlKrP~ @jJ FmÄ kMPrJ ßhPvr oPiq xPmtJó xÄUqT FPlJPctmu ßyJo KjotJPer jLKfr xMlu ßTmu mJÄuJPhvLrJ j~, ßnJV TrPZj mJrJ~ mxmJxrf xTPuAÇ ßumJr kJKatr ßo~r k´JgtL \j KmV&x iJrJmJKyTnJPm metmJhL o∂mq TPr @xPZj IKnPpJV TPr ßo~r uM“lár ryoJPjr oMUkJ© mPuj, 1998 xJPu mJÄuJaJCj S~Jct k´KfÔJr KmÀP≠ TqJPŒAj TPrKZPuj \j KmVx FmÄ 2013 xJPu \j KmVPxr yJCK\Ä Kmw~T Ikk´YJrPT kÅKM \ TPr AÄKuv KcPl¿ uLV aJS~Jr yqJoPuaPx xoJPmv TPrÇ @r oPjJj~jmKûf @PjJ~Jr UJPjr k´Kf AKñf TPr ßo~Prr oMUkJ© mPuPZj, xŒ´Kf ¸ÓnJwL mJÄuJPhvL xyTotLPhr xJPg \j KmVPxr xoxqJ yPò oPot IKnPpJV fáPuPZj fJrA FT xyTotLÇ TJCK¿uJr @Kumr ßYRiMrL mPuPZj: ÈÈ\j KmVPxr ßväJVJj ÈACjJAKaÄ Kh AˆF¥'; IgY CV´ cJjk∫LrJ pUj @oJPhr rJ˜J~ ayu KhPò FmÄ aJCj yu S Aˆ u¥j oxK\Ph ßmJoJ yJouJr ÉoKT KhPò, fUj \j KmVPxr Foj o∂mq fJr ßväJVJjPT KogqJ k´oJe TrPZÇ FuJTJr mJKxªJrJ fJr o∂Pmqr mqJUqJ kJS~Jr ßYÓJ TPrPZj KT∂á fJ FKzP~ pJPòj \j KmVxÇ fJA fJr KmÀP≠ ATáP~KuKa\ F¥ KyCoqJj rJAax TKoPvPj jJKuv TrJ ZJzJ CkJ~ KZujJÇ

kJutJPoP≤ k´iJjoπLr

8 cJAPrÖrPT mJAPr ßrPU

\JKjP~PZjÇ Vf 12 ßlms∆~JrL yJCx ToP¿r IKiPmvPj ‘k´iJjoπLr k´PvúJ•r’ kPmt PcKnc TqJPor∆Pjr k´Kf KfKj FA IJymJj \JjJjÇ r∆vjJrJ IJuL k´iJjoπLr TJPZ \JjPf YJj ‘mftoJPj k´J~ 1 KoKu~Pjr oPfJ fr∆e ßmTJr, FPãP© xrTJPrr khPãkPT ˝~Ä YqJP¿urA pUj muPZj pgJpgnJPm TJ\ TrPZ jJ, fUj k´iJjoπL ßumJPrr A~Mg \mx VqJrJK≤ k´T· YJuMr Kmw~Ka KY∂J TrPZj TL jJ’Ç \mJPm k´iJjoπL TqJPor∆j mPuj, \jVjPT TJP\ KlKrP~ IJjPf FPãP© xrTJPrr khPãk nJPuJnJPmA TJ\ TrPZ FmÄ IJPVr ßYP~ FUj IPjT ßmvL ßuJT TJP\ KjP~JK\fÇ k´PvúJ•r kmt ßvPw r∆vjJrJ IJuL mPuj, k´iJjoπLr C•rA mPu KhPóZ FKmwP~ mJ˜mfJ ßgPT KfKj TfhNPrÇ KmPvw TPr IJoJr KjmtJYjL FuJTJ ßmgjJu V´Lj F¥ ßmJ FuJTJxy xJrJ ßhPvr fr∆e ßmTJrPhr pUj ßhKU fUjA Kmw~Ka ¸Ó y~Ç FPhPvr Pp 1 KoKu~PjrS ßmvL fr∆e KvãJ, YJTárL FmÄ ßasKjÄ ßgPT mKûf fJPhr TJPZ k´iJjoπLr FA mÜmq FPTmJPrA IV´yePpJVqÇ xrTJPrr khPãk mqgt yS~Jr TJrPj fJPhr ßoiJ TJP\ uJVPZ jJ mPuS KfKj o∂mq TPrjÇ r∆vjJrJ mPuj, k´iJjoπLr oNuqyLj IJvõJPxr KmkrLPf fr∆ePhr k´fqJvJ kNrPe ßumJPrr A~Mg \m VqJrJK≤ k´T·A yPóZ k´Tf í khPãkÇ

lPu xÄVbjKar cJAPrÖrPhr oPiq Ix∂áw ßhUJ ßh~Ç FT kptJP~ fJ k´TJPvq r‡k uJn TPr FmÄ hM&’Ka IÄPv KmnÜ yP~ kPzÇ PYÍJPrr xJPmT ßk´KxPc≤ ATmJu IJyoPhr ßjfíPfôr FTKa IÄv xJÄmJKhT xPÿuj TPr xhq xJPmT ßk´KxPc≤ oMKTo IJyoPhr ßjfífJô iLj IÄPvr Kmr∆P≠ fJPhr Ix∂áKÓ FmÄ IVefJKπTfJr IKnPpJV C™Jkj TPrjÇ oMKTo IJyoPhr ßjfífJô iLj IÄvS Ikr IÄPvr Kmr∆P≠ IKj~ofJKπTfJr IKnPpJV ßfJPujÇ xÄVbjKar vLwt ßjfímPO ªr oiqTJr FA ƪô FT kptJP~ TKoCKjKaPf vLwt IJPuJYjJ~ ˙Jj kJ~Ç xJÄmJKhT xPÿuPj C™JKkf Fxm IKnPpJPVr ßTJPjJ xMrJyJ jJ TPr ImPvPw vLwt kptJP~r 8 \j cJAPrÖrPT mJAPr ßrPUA xŒj y~ KjmtJYjÇ IJr FA I∂ÆtPªôr oPiqA 18 ßlms∆~JrL oñumJr hMkPM r u¥j oMxKuo ßx≤JPr IjMKÔf y~ KjmtJYj S 23fo KÆmJKwtT xPÿujÇ fPm CÜ KjmtJYPj KmkMu ßuJT xoJVo yPuS xÄVbPjr IjJrJKr ßk´Kxc≤, ßoÍJr KTÄmJ ßkasj S KuVqJu FcnJA\Jrxy xÄVbPjr xJPg \Kzf ßmv TP~T\j èr∆fôkeN t mqKÜmVt CkK˙f KZPuj jJÇ KjmtJYPjr oJiqPo Fxm \·jJ T·jJr IJkJf ImxJj WaPuS KmKnjú IKnPpJV FPj khfqJVTJrL Fxm xhxqPhr xJPg ßTJPjJ xoJiJj mJ xoP^JfJ~ ßpPf kJPrKj KmsKav mJÄuJPhvL mqJmxJ~LPhr k´KfKjKifôTJrL FA xÄVbjKaÇ KmKmKxKx’r xhq k´JÜj ßk´KxPc≤ oMKTo IJyPoh

oñumJPrr KÆ mJKwtT xPÿuj S KjmtJYPj IÄv ßjjKjÇ fPm jfáj TKoKar k´Kf fJr xŒNet xogtj \JKjP~ mPuj, KfKj ßYP~KZPuj xoP^JfJr oJiqPo FTKa xoJiJPj IJxJrÇ xJ¬JKyT xMroJr xJPg IJuJkTJPu oMKTo IJyoh mPuj, pJ ymJr yP~ ßVPZ, FUj IJr ßkZPj fJTJmJr xo~ ßjAÇ fPm KfKj ßYP~KZPuj KjmtJYj KkKZP~ KhP~ yPuS xmJAPT KjP~ AKx KoKaÄP~r oJiqPo GTqm≠ yP~ TJ\ TrJr fJA KfKj AKx KoKaÄ ˙KVf TrJr kPã KZPuj mPuS CPuäU TPrjÇ APfJkNPmt KmKmKxKx’r xJPmT ßk´KxPc≤ ATmJu IJyoPhr ßjfíPfô IjMKÔf xÄmJh xPÿuj k´xPñ KfKj mPuj, FA xÄmJh xPÿuj xmKTZá jÓ TPrPZÇ xÄmJh xPÿuPj ATmJu IJyoh TftT O fJr Kmr∆P≠ C™JKkf KmKnjú IKnPpJV I˝LTJr TPr KfKj mPuj, ATmJu IJoJr mºá oJjMw, fJr xJPg IJoJr xŒTt xmxo~A nJPuJ KZPuJ, IJVJoLPfS Iaáa gJTPmÇ KfKj IfLPfr xmKTZá náPu mqmxJ~L S TKoCKjKar Cjú~Pj GTqm≠ yP~ TJ\ TrJr IjMPrJi \JjJjÇ FKhPT, KmKmKxKxr Ijqfo xJPmT cJAPrÖr FmÄ KmKxF’r xJPmT ßk´KxPc≤ m\uMr rvLh FA KjmtJYjPT FTKa ‘Pmc FéJoláu’ mJ UJrJk hOÓJ∂ KyPxPm o∂mq TPr mPuj, IJorJ Ixyq yP~ xÄmJh xPÿuj TPrKZuJoÇ IJvJ TPrKZuJo FPf TPr kKrmftj yPm hOvqoJj xoxqJ xoNPyr xoJiJj yPmÇ KT∂á FPfS TJPrJ ßmJPiJh~ y~KjÇ KfKj mPuj, IJorJ IJPVA uãq TPrKZuJo ßp, fUjTJr ßjfíPfô ßTJPjJ k´PlvjJKu\o ßjA, fJA ßTJPrJ IKnPpJV KTÄmJ khfqJPV fJPhr ßTJPjJ oJgJ mqJgJS ßjAÇ oñumJPrr FK\Fo F 10/15 \Pjr ßmvL xhxq CkK˙f KZPuj KTjJ xPªy k´TJv TPr k´vú rJPUj, TL TPr FTKa xÄVbPjr FK\Fo F CÜ xÄVbPjr k´Tf í ßoÍJr mqKff ßlPoKu ßoÍJr mJ mJAPrr ßuJT\j gJTPf kJPrj? IgY KmKmKxKx’r IjJrJKr ßk´KxPc≤ IJPjJ~Jr ßYRiMrL, IjJrJKr ßoÍJr mqJPrJPjx kuJ CK¨j, ßkasj u¥j˙ mJÄuJPhPvr yJATKovjJr KTÄmJ IjJrJKr KuVqJu FcnJA\Jr mqJKrˆJr IJKjx ryoJj ßTCA CkK˙f KZPuj jJÇ ßY’JPrr xJPmT KcK\ @mxJr Fo SP~PZr xûJujJ~ oñumJr IjMKÔf xPÿuPjr ÊÀPf kKm© ßTJr@j ßgPT ßfuJSf TPrj nJAx ßk´KxPc≤ xJh VJ\LÇ IjMÔJPj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur KjmtJyL ßo~r uM“lár ryoJj S mJÄuJPhv KmoJPjr TJK≤ oqJPj\Jr @KfT ryoJj KYvKfÇ IjMÔJPjr ÊÀPf ˝JVf mÜmq rJPUj KxKj~r nJAx ßk´KxPcµ Fo Fo jNrÇ mÜmq rJPUj jmKjmtJKYf ßk´KxPcµ Fo @r ßYRiMrL oJyfJm, u¥j oMxKuo ßx≤JPrr KcPrÖr ßhuS~Jr ßyJPxj UJj, jmKjmtJKYf KcPrÖr ß\jJPru oKym ßYRiMrL, KljJ¿ KcPrÖr xJAhMr ryoJj ß\Kk, u¥j KrK\SPjr ßk´KxPcµ mKvr @yoh, KocuqJ¥ KrK\SPjr ßk´KxPcµ @K\\Mr ryoJj, jgt AÓ KrK\SPjr ßk´KxPcµ oJyfJm Ko~J, xJPmT ßk´KxPcµ IiqJkT vJyVLr mUf lJÀT, KcPrÖr S FcnJA\Jr FjJo @uL FoKmA, oKyuJ KcPrÖr oofJ\ UJj k´oUM Ç KjmtJYj TKovjJr KyPxPm hJK~fô kJuj TPrj aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur ßckMKa ßo~r IKyh @yoh, TJCK¿uJr @»Mu @xJh S ßV´aJr KxPua TJCK¿u ACPTr ßY~JroqJj jNr∆u AxuJo oJymMmÇ ßY’JPrr xhxqxy KmkMu xÄUqT IKfKgr CkK˙KfPf Kfj KjmtJYj TKovjJr 2014 2016 xJPur FKéKTCKan TKoKa S IKlx ßm~JrJrPhr jJo ßWJwjJ TPrjÇ jmKjmtJKYf TKoKar xhxqrJ yPuj k´KxPc≤ Fo @r ßYRiMrL oJyfJm, nJAx ßk´KxPcµ xJh VJ\L, KcPrÖr ß\jJPru oKym ßYRiMrL, KljJ¿ KcPrÖr xJBhMr ryoJj ßrjM ß\Kk, ßckMKa KcPrÖr ß\jJPru @»Mu ßoJyJAKoj Ko~J, KcPrÖr Im ßk´x F¥ kJmKuKxKa xJÄmJKhT vKlTáu AxuJo, ßo’JrvLl KcPrÖr oKjr @yoh, KcPrÖr A≤JrjqJvjJu FqJPl~Jxt @uL Fo \JTJKr~J, KcPrÖr Im TKoCKjKa FqJPl~Jxt Fo F TJA~Mo, ßk´KxPc≤ u¥j KrK\Sj mKvr @yoh, ßk´KxPcµ KocuqJ¥ KrK\Sj @K\\Mr ryoJj, ßk´KxPc≤ jgt AÓ KrK\Sj oJyfJm Ko~J, ßk´KxPcµ mJÄuJPhv KrK\Sj TmLr ßr\J, KcPrÖr F¥ KxKj~r FcnJA\Jr vJyVLr mUf lJÀT, KcPrÖr F¥ KxKj~r FcnJA\Jr c. S~JuL fZr CK¨j FoKmA, FoFo jNr KcPrÖr F¥ FcnJA\Jr, KcPrÖr F¥ FcnJA\r FjJo @uL FoKmA, KcPrÖr F¥ FcnJA\Jr @mxJr Fo SP~ZÇ xnJ~ FA k´go mJPrJr oPfJ KmKmKxKx hM\j oKyuJ KcPrÖPrr jJo ßWJwJjJ TPr jmKjpMÜ oKyuJ KcPrÖrrJ yPuj oofJ\ UJj S xJmKrjJ ßyJPxjÇ


52 UmrJUmr

KmrJ\oJj xoxqJ KjP~

mqJkJPr ACPrJkL~Jj kJutJPo≤ xhxqrJ TqJaJrJrxtPhr xoxqJ KjrPjr \jq KmsKav ßyJx IKlPxr xJPg @PuJYjJr @võJx kshJj TPrjÇ F xo~ AAC ßo’JrJ ksKfKjKi huPT msJPxuPx FTKa lMc lqJKˆnqJu TrJr krJovt kshJj TPrjÇ ACPrJkL~Jj kJutJPoP≤r kã ßgPT ßxKojJPr IÄv ßjj \\t ÓJAuPjJ, \JKou xJKTmÇ AAC Fr TotTftJ KjTMuJx KxojKxKj, ksKfKjKi hPur xTu xhxqPhrPT ACPrJkL~Jj kJtutJPoP≤ PY’Jr kKrhvtj TrJj FmÄ ACPrJkL~Jj ACKjp?j nNÜ ßhvèPuJr ßnJKaÄ KxPÓo S KcPmAa xŒPTt ImKyf TPrj Ç KmKxF xqJPr KrK\~Pjr ksKfKjKi hPur PjfíPfô KZPuj u¥j mJrJ Il â~cPjr ßckMKa ßo~r TJCK¿uJr mJhvJ TJKhr, KmKxF ßTªsL~ TKoKar KxKj~r xyxnJkKf vJy @»Mu oJKuT @\Jh, KmKxF xqJPr KrK\~Pjr ßxPâaJrL ßyuJu oJKuT S ßas\JrJr ‰x~h yJxJj @yPohÇ ACPrJKk~Jj kJutJPoP≤ kKrhvtPj @PrJ CkK˙f KZPuj- TJCK¿uJr \JyJKñr yT, @PmhMr ryoJj mJmMu, ßoJ” jJKZr CK¨j, vJKyj@yPÿh, oBj CK¨j, @»Mu oKfj fJuMThJr, S~JKyh ryoJj mMuM, @»Mu yT, @»Mu mJrL, oBj CK¨j, ßoJ: @KojMr rKvh ßxKuo, vJKyj PyJPxj, mJKZh Ko~J, xJKoCu @uo ßYRiMrL, l~Zu @yÿh ßYRiMrL, ßhPuJ~Jr ßyJPxj, KxrJ\ @yPÿh, xJPuy @yPÿh FmÄ \JP~h @uLÇ

aJS~Jr yqJoPuax kNmt u¥Pjr ToJKvt~Ju PrJPcr asKé yPu Ifq∂ ^JÅT \oTkNet FA IjMÔJPj aJS~Jr yqJoPuaPxr KjmtJyL ßo~r uM&lár ryoJj, FS~Jct Km\~L xy xTu xÄVbjPT IKnjªj S fJPhr oNuqmJj ImhJPjr \jq TífùfJ \JKjP~ mPuj, gJct ßxÖr IPVtjJAP\vjèPuJ ˙JjL~ \jxJiJrPer \LmjoJj Cjú~Pj Kjr∂r k´PYÔJ YJKuP~ pJPóZÇ fJPhr FA k´PYÔJ~ xyPpJKVfJ TrPf IJorJ 400Ka xÄVbjPT k´J~ 8 KoKu~j kJC¥ IjMhJj KhP~KZÇ KfKj mPuj, YuoJj IgtQjKfT xÄTPar ßk´KãPf ßpUJPj ßhPvr IjqJjq mJrJ F irPjr UJPf Igt mrJ¨ k´J~ mº TPr KhP~PZ, ßxUJPj IJorJ IJoJPhr gJct ßxÖr xÄVbjèPuJPT xyPpJKVfJ KhP~ pJKóZ FA TJrPe ßp, fJrJ mJrJr Cjú~Pj IxJoJjq ImhJj ßrPU YPuPZjÇ KfKj mPuj, IJorJ xMKmiJmKûf TKoCKjKa xy xm TKoCKjKaPT xoJjnJPm xyPpJKVfJ TPr pJKóZÇ Pp xTu IoMjJlJPnJKV xÄVbj mJrJ FmÄ mJrJmJKxr TuqJPj KmPvw ImhJj ßrPU YPuPZj, fJPhr TJP\r ˝LTíKf KhPf aJS~Jr yqJoPuax' TJCK¿u FA gJct ßxÖr FPéPu¿ FS~Jct k´hJj TPr gJPTÇ gJct ßxÖr IPVtjJAP\vjèPuI IJmJxj, Kv*-xÄÛíKf, ˝J˙q, ßxJvqJu ßT~Jr, TKoCKjKar vJK∂kNet xyJm˙Jj AfqJKh jJjJ ßãP(c) TJ\ TPr pJPóZÇ gJct ßxÖr IPVtjJAP\vjèPuJPT 12Ka TqJaJVKrPf fJPhr jKoPjvj xJmKoa TrPf IJy±Jj \JjJPjJ yP~KZPuJÇ aJS~Jr yqJoPuax' TJCK¿u FmÄ u¥j TJCK¿uèPuJr IKlxJrPhr xojõP~ VKbf FTKa ˝JiLj kqJPju Km\~L xÄVbjèPuJPT mJZJA TPrÇ Po~r uM&lár ryoJj FS~Jct Km\~L xÄVbjèPuJPT IKnjªj \JKjP~ mPuj, IJ\PTr FA IjMÔJPj y~PfJ TP~TKa xÄVbj FS~Jct uJn TPrPZÇ KT∂á IJKo gJct ßxÖPrr xTu xÄVbjPT ijqmJh \JjJPf YJA, pJrJ aJS~Jr yqJoPuaPx mxmJxTJrL xTPur \Lmj oJj Cjú~Pj IJoJPhr uãq S CP¨vq mJ˜mJ~Pj TPbJr kKrv´o TPr pJPóZÇ PTKmPja ßoÍJr lr KrPxJPxtx', TJCK¿ur IJKumr ßYRiMrL mPuj, ß˝óZJPxmL xÄVbjèPuJ IJoJPhr TKoCKjKar \jq ßpnJPm èr∆fôkNet TJ\ TPr pJPóZ, fJrA ˝LTíKf yPóZ IJ\PTr FA FS~Jct KmfreL IjMÔJjÇ IjMÔJPj FS~Jct KmfrPer kJvJkJKv ACPrJkL~Jj ßxJvqJu lJ¥ (AFxFl) TKoCKjKa V´qJ≤ ßk´JV´JPor KÆfL~ rJC¥ 2Km FmÄ rJC¥ 3 IKlKx~JuL uû TrJ y~Ç AFxFl V´qJP≤ aJS~Jr yqJoPuax' TJCK¿u FmÄ u¥j TJCK¿ux' xoJjnJPm fyKmu ß\JVJPóZ FmÄ pJrJ TotxÄ˙JPjr ßãP(c) xMKmiJmKûf yPóZ, fJPhr \jq FA IjMhJj mq~ TrJ yPmÇ KmPvw TPr pJrJ hLWt Khj iPr ßmTJr rP~PZ, KTÄmJ pJPhr KcP\KmKuKa rP~PZ, xÄUqJuWM xŒshJ~, IKnnJmJKx Foj xm ßuJTPhr TotxÄ˙JPj ßp xTu xÄVbj TJ\ TrPZ, fJrJ xPmtJóY 12,500

21 - 27 February 2014 m SURMA

kJC¥ kpt∂ IjMhJj ßYP~ IJPmhj TrPf kJrPmÇ FmJPrr gJct ßxÖr FPéPu¿ FS~Jct Km\~LrJ yPóZ„ ßcKunJKrÄ yJCK\Ä F¥ ßyJoPuxPjx xJKntPxx TqJaVrLPf Km\~L yP~PZ aJS~Jr yqJoPuax' ßxJoJKu SPVtjJAP\vjx' ßjaS~JTt, rJjJr IJk yP~PZ SPxj ßxJoJKu TKoCKjKa FPxJKxP~vj; ßcKunJKr IJatx' FqJKÖKnKa\„ Km\~L - CKhKY Kv·L ßVJKÓ, rJjJr IJk - oqJK\T Ko; ߸Jatx' F¥ KrKâP~vj FKÖKnKa\„ Km\~L mJÄuJPhv láamu FPxJKxP~vj (ACPT), rJjJr IJk - cTuqJ¥x ßxKuÄ F¥ S~JaJr ߸Jax't ßx≤Jr; AŒMsKnÄ FjnJ~rjPo≤„ Km\~L hqJ oMxKuo CAoqJj TJPuKÖn, rJjJr IJk - IJu AvrJy; Fokä~Po≤ F¥ KÛux'„ Km\~L - hqJ r∆Pac ßlJrJo, rJjJr IJk - ßxJxJAKa Kuïx'; xJKntPxx' lr A~JÄ Kkku„ Km\~L - IJu AvJrJy', rJjJr IJk - SuVJ FcáPTvj F¥ ßasKjÄ k´P\Ö; ßxJvqJu SP~uPl~Jr FcnJAx xJKnPxx'„ Km\~L - aJS~Jr yqJoPuax' KxKaP\j FcnJAx mMqPrJ, rJjJr IJk - uJAoyJC\ k´P\Ö; IJKuÄ A~Jxt xJKntPxx„ Km\~L - IJKut A~Jrx' ßjaS~JTt aJS~Jr yqJoPuax', rJjJr IJk \JPVJjJKr ßx≤Jr; xJPkJKatÄ nJuPjrJmu Kkku„ Km\~L - hqJ IJrmJr, rJjJr IJk - IJuP\AoJrx' ßxJxJAKa aJS~Jr yqJoPuax'; AŒMsKnÄ ßyug F¥ SP~uKmK~Ä„ Km\~L - Px≤ KyuhJx' Aˆ TKoCKjKa ßx≤Jr, rJjJr IJk - FA\ ACPT Aˆ u¥j; AŒsMKnÄ TKoCKjKa ßTJP\xj F¥ KucJrvLk„ Km\~L - IJu AvJrJy', rJjJr IJk - PoJjJTJ oPjJS~Jr SP~uPl~Jr lJCP¥vj FmÄ AŒMsKnÄ ßxJvqJu Aj'Tîá\j F¥ cJAnJrKxKa„ Km\~L kP\Kan Aˆ S rJjJr IJk - PoJjJÑJ oPjJS~Jr SP~uPl~Jr lJCP¥vjÇ

kKrYJuTxy dJTJ KrP\K¿ IJyPoh, fJr mqmxJ~L kJatjJr IJKrl ßoJfJyJr S ßyJPauKar oqJPj\Jr TJP~x oMK¿Ç oñumJr xºqJ xJPz 6aJr KhPT ßyJPau r‡kxL mJÄuJr xJoPj ßgPT fJPhr ßV´lfJr TrJ y~Ç \JjJ ßVPZ, dJTJ KrP\K¿r oJKuTxy fJr 4 mqmxJ~LT kJatjJPrr Kmr∆P≠ Igt \JKu~JKfr IKnPpJV FPj l~xJu jJPor FT mqKÜ oJouJ hJP~r TPrjÇ Ikr kuJfT IJxJoL pMÜrJ\q k´mJxL TKmr ßr\JÇ APfJkNPmt hMjtLKf hoj TKovj (hMhT)-F u¥j k´mJxLPhr k´J~ 50 ßTJKa aJTJ IJfìxJf FmÄ Igt kJYJPrr (oJKj u¥JKrÄ) IKnPpJV hJP~r TrJ y~Ç FrA KnK•Pf fJPhr ßV´lfJr TrJ yP~PZ mPu iJrjJ TrJ yPóZÇ FKhPT, u¥j k´mJxL ßv~Jr ßyJøJrPhr TP~T\j xJ¬JKyT xMroJr xJPg IJuJkTJPu fJPhr KmKnjú IKnPpJV ßfJPu iPrjÇ fJPhr FT\j IJKojJ \jJj, mOKav mJXJKuPhr CPhqJPV Êr∆ yS~J FA k´P\PÖr ßv~Jr ßyJøJr yP~ KfKj bPTPZjÇ Kfj mZr kPr unqJÄv ßrKrP~ IJxPm cJAPrÖPhr Foj IJvõJPx KfKj FmÄ fJr ˝JoL 50 yJ\Jr kJC¥ KmKjP~JV TPrKZPujÇ hLWt IJa mZPr KfKj KraJjt ßkP~PZj oJ© 3 ßgPT 4 yJ\Jr kJC¥ oJ©Ç KfKj IJPrJ mPuj, k´gPo KfKj rKXj ßmsJxJr, KulPua oPjJPuJnJ FcnJat FmÄ KTZá Kmvõ˙, fr∆e S ßYRTw ßuJTPhr ßhPU KmKjP~JV TPrKZPujÇ oPj TPrKZPuj FPf KjP\Phr uJnJuJPnr kJvJkJKv ßhPvrS Cjú~j yPmÇ KT∂á hLWtKhj kr ßhPUj ÊiM TP~T\j cJAPrÖrA fJPf uJnmJj yPóZjÇ fJPhr FPTT\j oJKæ-KoKu~Kj~Jr yPóZjÇ TémJ\Jr, kNmtJYPu käa KTjPZj, mJÄuJPhv mqJÄT ßgPT ßTJKa ßTJKa aJTJ ßuJj KjPóZjÇ IgY FPfJKhPj KmKjP~JVTJrLPhr ßTJPjJ ßmJct Vbj y~KjÇ FojKT xKbT ßTJPjJ KyxJm-KjTJv fJrJ kJPóZj jJ mPuS hJmL IKnPpJV TPr KfKj mPuj, Fxm \JjPf ßVPu xhMP•Jr kJS~Jr kKrmPft fJrJ jJjJ irPjr ÉoKTxy ßoRKUTnJPm jJP\yJPur KvTJr yP~PZjÇ IJKojJ IJPrJ \JjJj, FxPmr k´KfTJr ßYP~ xrTJr KTÄmJ oπL-FoKkPhr TJZ ßgPT ßTJPjJ irPjr xyJ~fJ kJjKj fJrJÇ ImPvPw mOKav mJXJKu FoKk, vqJPcJ FcMPTvj KoKjˆJr ßrJvjJrJ IJuL FmÄ K\o ßl\ kqKaTx FoKkr oJiqPo uKnÄ TPr dJTJ ˆT FTPYP† \Kzf yPf Kmrf rJUPf xão yjÇ KfKj IJPrJ mPuj, fJPhr 9 \j ßv~JrPyJøJr c. TJoJu ßyJPxPjr xyJ~fJ~ 4 mZr iPr IJAjL uzJA TPr pJPóZjÇ KfKj IJVJoLPf ßTJPjJ irPjr KmKjP~JPVr IJPV k´mJxLPhr fJ ßnPm KYP∂ TrJr IjMPrJi \JjJjÇ FKhPT, dJTJ KrP\K¿r Ijqfo cJAPrÖr, xŒsKf mJÄuJPhv xrTJPrr TJZ ßgPT KxIJAk xMKmiJk´J¬ KmKvÓ mqmxJ~L TKmr ßr\J 3 \Pjr ßV´lfJr k´xPñ mPuj, kMKuvPT k´nJKmf TPr fJ TrJ yP~PZÇ ßV´lfJTíPhr FT\jPT(TJP~x oMK¿) oqJPj\Jr

CPuäU TrJ yPuS KfKj fJPT fJPhr IKlx TîJTt KyPxPm xjJÜ TPrjÇ fJPhr mqJkJPr hMhPT IKnPpJV hJP~r yPuS FUPjJ hMhT fJ IjMxºJj TPrKj KTÄmJ FmqJkJPr hMhPTr TJZ ßgPT fJrJ KTZáA \JjPf kJPrjKjÇ ßv~Jr ßyJøJr Fxm IKnPpJV I˝LTJr TPrPZjÇ fJr xJPg ßpJVJPpJV TrJ yPu KfKj mPuj, Pv~Jr ßyJøJrPhr xm ßujPhj kMÄUJPjJkMÄUnJPm mMK^P~ ßh~J yPóZÇ KfKj 20 ßlms∆~JrL u¥Pj ßv~Jr ßyJøJrPhr KjP~ KoKaÄ TrJr TgJS \JjJjÇ CPuäUq 2005 xJPu pMÜrJ\q˙ KxÄynJV k´mJxLPhr IgtJ~Pj dJTJ~ dJTJ KrP\K¿ ßyJPau F¥ KrPxJat KuKoPaPcr pJ©J Êr∆ y~Ç mftoJPj pJ kJmKuT KuKoPac ßTJŒJjL FmÄ pMÜrJP\q pJr 120 \j ßv~Jr ßyJøJr rP~PZjÇ

kLr yKmPmr xmtnJrfL~ KmKnjú xo~ \JfLr \jT mñmºMrS xoJPuJYjJ TrPfj KfKj xJojJxJoKjÇ rJ\jLKfPf hMA\Pjr hMA hPu Im˙Jj yPuS fJPhr mqKÜVf xŒTt KZu UMmA WKjÓÇ oMKÜpM≠ krmftL xoP~ Phv kKrYJujJ~ @S~JoL uLPVr PTRvu KjP~ mñmºMr xJPg KmKnjú xo~ fJÅr ofKmPrJi yPfJ, KfKj mñmºMPT KmKnjú KmwP~ krJovt KhPfj, Fr PTJjKa mñmºM rJUPfj, PTJjKa rJUPfj jJÇ fPm fJPhr mqKÜmVt xŒPTt TUjS lJau iPrKjÇ mJÄuJPhPvr ksVKfvLu rJ\jLKfr KTÄmh∂L PjfJ, oMKÜpMP≠r Ijqfo vLwt xÄVbT, nJwJ QxKjT FmÄ jqJk S VefπL kJKars xJPmT vLwt PjfJ kLr yKmmMr ryoJPjr 10o oífqímJKwTtLr @PuJYjJ~ oNu @PuJYPTr mÜmq rJUPf KVP~ \jJm @mhMu VJl&lJr PYRiMrL CkPrJÜ o∂mq TPrjÇ rKmmJr kNmt u¥Pjr oK≤KlCKr Px≤JPr kLr yKmmMr ryoJj lJCP¥vj @P~JK\f FA @PuJYjJ xnJ~ IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj KmsPaPj KjpMÜ mJÄuJPhPvr yJATKovjJr PoJyJÿh Ko\JÀu TJP~xÇ lJCP¥vPjr xnJkKf xJÄmJKhT Qx~h @jJx kJvJr xnJkKfPfô S \~jJu @yPoh UJPjr kKrYJujJ~ IjMKÔf FA @PuJYjJ~ KmPvw @PuJYT KyPxPm IÄv Vsyj TPrj @S~JoL uLPVr PTªsL~ PjfJ, KmKvÓ oMKÜPpJ≠J Po\r P\jJPru (Im) xMKmh @uL nNA~J FoKk, KmsPaPj oMKÜpMP≠r Ijqfo xÄVbT xMufJj oJyoMh vrLl, KmsPaPjr \P~≤ TJCK¿u Im hqJ SP~uPl~Jr Im AKoPVs≤x (P\ Kx cKmäC @A) Fr YLl FKéKTCKan S kLr yKmmMr ryoJPjr FT xoP~r WKjÓ rJ\QjKfT xyTotL yJKmm ryoJj, kLr yKmmMr ryoJj ˛íKf xÄxh ACPT'r xnJkKf oJyoMh F rCl S KmKvÓ xJÄmJKhT, KmsPaPj mJÄuJPhv yJATKovPjr xJPmT Pksx KoKjÓJr @mM oMxJ yJxJjÇ @PuJYjJ~ IjqJPjqr oPiq IÄvVsyj TPrj pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT Qx~h lJÀT, pMVì xJiJre xŒJhT @PjJ~JÀöJoJj PYRiMrL, fÀe KmsKavmJÄuJPhvL Qx~h oJyJKgr kJvJ S lJCP¥vPjr Pas\JrJr, fÀe KmsKav-mJÄuJPhvL ojxMr PyJPxAjÇ IjMÔJPjr ÊÀPf kKm© PTJr@j PfuJS~Jf S ks~Jf \jPjfJr ˛rPe FT KoKja KjrmfJ kJuj TrJ y~Ç IjMÔJPj kLr yKmmMr ryoJjPT KjPmKhf ZzJ kJb TPr jJKy~Jj kJvJÇ ksiJj IKfKg @»Mu VJl&lJr PYRiMrL mPuj, mñmºMr ÊnJTJKï S xMÂh FA PjfJ Phv ˝JiLj yS~Jr kr mñmºMr KjrJkfôJ KjP~ mqJkT CKÆVú KZPujÇ UMm Wj Wj KfKj ZMPa PpPfj mñmºMr TJPZÇ rJ\jLKfr VKf ksTíKf KmPväwj TPr mñmºMPT xfTt TrPfj KfKjÇ mJTvJu TrJr CPhqJV KjPu mñmºMr FA CPhqJPVr KmPrJiLfJ TPrKZPuj kLr yKmm, Foj o∂mq TPr VJl&lJr PYRiMrL mPuj, kLr yKmm mñmºMPT mPuKZPuj mJTvJu TrJr xKbT xo~ FKa j~, FKa TrPu ˝JiLjfJ KmPrJiL vKÜ FA AxqMPT mqmyJr TPr xJoKrT-PmxJoKrT wzpPπr oJiqPo ãofJ hUu TrPmÇ Fxo~ KfKj mñmºMr TJPZ mJTvJPur KmT· Ck˙Jkj TrPuS kPr Imvq fJ ksfqJyJr TPr PjjÇ VJl&lJr PYRiMrL mPuj, mJo PjfJPhr IPjPT @\ mPuj fJÅrJ mJTvJu TrPf mñmºMPT KjPwi TPrKZPuj, KT∂á mJ˜mfJ yPuJ FToJ© kLr yKmm ZJzJ @r PTCA xJojJ xJoKj mñmºMPT KjPwi TrJr G x“ xJyx PhUJjKjÇ KfKj mPuj, mñmºMr oífqMr kr IPjT mJokK∫A mñmºMPT fqJV TPrKZPuj, KT∂á kLr yKmmMr ryoJj S mÀj rJP~r of PjfJrJ @oífqM mñmºMr @hvtPT fMPu iPrPZjÇ ksiJj IKfKgr mÜPmq yJATKovjJr Ko\JÀu TJP~x mPuj, \JfLr PvsÓ x∂JjPhr ksKfKa ks\Pjìr xJoPjA @oJPhr Ck˙Jkj TrJ CKYfÇ FPf KjP\Phr PVRrPmJöu IfLf xŒPTt Ppoj jm ks\jì \JjPf kJPr, KbT PfoKj FA Ck˙Jkj PvsÓ

x∂JjPhr oiq PgPT KjP\Phr PrJu oPcu UMP\ PkPfS fJPhr \Pjq xyJ~T nNKoTJ kJuj TPrÇ yJATKovjJr mPuj, kJKT˜JPjr PvJxj KmPrJiL ˝JKiTJr @PªJuj PgPT ÊÀ TPr @oJPhr oMKÜpM≠ krp∂ FA hLWt mºMr pJ©JkPg \JfLr \jT mñmºM PvU oMK\mMr ryoJj kLr yKmmMr ryoJjPhr of x“, IxJŒ´hJK~T S PhvPksKoT KTZM PjfJPT xyPpJ≠J KyPxPm PkP~KZPuj mPuA mJÄuJPhv jJPor FTKa rJÓs @oJPhr \Pjq PrPU PpPf PkPrPZj KfKjÇ ks~Jf PjfJr ˛íKf iPr rJUPf kLr yKmmMr ryoJj lJCP¥vPjr TKfk~ ks˜Jm xrTJr mrJmPr Pksre TrJr @võJx KhP~ yJATKovjJr mPuj, kLr yKmPmr ksKf nJPuJmJxJ~ @käMf yP~ Pp ksJmèPuJ @\ ksmJxLrJ PrPUPZj, @Ko KjKÁf FKa mftoJj xrTJrS xMKmPmYjJ~ PjPmjÇ CPuäUq, 16A Plms∆~JrL, rKmmJr KZu kLr yKmmMr ryoJPjr 10o oífqMmJKwtTLÇ 2004 xJPur FA KhPj KfKj KxPuPa Pvw KjvõJx fqJV TPrjÇ kJKT˜JjL vJxjJoPu FmÄ mJÄuJPhPvr VefJKπT ksVKfvLu @PªJuPjr Ijqfo kMPrJiJ rJ\jLKfKmh \jPjfJ kLr yKmmMr ryoJj 1927 xJPur 9 IPÖJmr KxPuPar \JuJukMr ACKj~Pjr mJPVr UuJ VsJPo \jì Vsyj TPrjÇ kLr yKmmMr ryoJj KZPuj VrLm hM˙ S KmkhVs˙ oJjMPwr @kj\j, KmkPhr xyJ~Ç oJjMw TftíT oJjMwPT PvJwe, iPotr jJPo n¥JoL S xJŒ´hJK~TfJPT KfKj oPj ksJPe WíjJ TrPfjÇ oJfínNKo S PhPvr oJjMPwr TuqJj S oñu xJijJA KZu fJÅr \LmPjr msfÇ IxJŒ´hJK~T, VefJKπT S ksVKfvLu rJ\jLKfr kMPrJiJ kLr yKmm fJÅr xJrJKa \LmjA C“xVt TPrPZj Phv S PhPvr oJjMPwr \PjqÇ kJKT˜JjL IºTJr pMPV ksVKfvLu rJ\jLKfr AKfyJPx KfKj KZPuj FT KTÄmh∂L kMÀwÇ kJKTóJj xíKÓr kr FfhûPu IxJŒ´hJK~T ksVKfvLu rJ\jLKfr PVJzJk•Pj FmÄ oMxKuo uLV S vJxT PVJKÔr iotJºfJ S xJŒ´hJK~T rJ\jLKfr KmkKrPf yJPf èjJ PpT\j pMmT IxJŒ´hJK~T rJ\jLKfr ^J¥J fMPu iPrj kLr yKmmMr ryoJj fJPhr IjqfoÇ KxPuPa @S~JoL uLV ksKfÔJr ksgo CPhqJÜJ yPuj kLr yKmmMr ryoJjÇ oMxuLo uLV PjfJ Fo F mJrLr KjTa FT KYKb KuPU oJSuJjJ nJxJjL KxPua @VoPjr APò mqÜ TrPu FA KYKbPT Ckuã TPr kLr yKmm nJxJjLPT KxPuPa @xJr @oπe \JjJjÇ FA kanNKoPf kûJPvr ÊÀr KhPT oJSuJjJ nJxJjL KxPua xlr TPrj FmÄ FUJj PgPTA KxPuPa @S~JoL uLPVr KjCKTî~Jx xíKÓ y~Ç kPr 1956 xJPu IjMKÔf P\uJ xPÿuPj kLr yKmmMr ryoJj KxPua P\uJ @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT KjmtJKYf yjÇ ˝JiLj krrJÓsjLKf FmÄ xJosJ\qmJh KmPrJiLfJr ksPvú 1957 xJPu TJVoJrL xPÿuPj @S~JoL uLV PnPñ jqJvjJu @S~JoL kJKat (jqJk) ksKfÔJTJPu KfKj Fr Ijqfo CPhqJÜJ KZPujÇ kLr yKmmMr ryoJj 1957 xJPu KxPua xhPrr FTKa @xPjr CkKjmtJYPj kNmt kJKT˜Jj @AjxnJr xhxq FmÄ mJÄuJPhPv 1986 xJPur \JfL~ xÄxh KjmtJYPj @a hPur ksJKgt KyPxPm KxPua-3 @xj PgPT xÄxh xhxq KjmtJKYf yjÇ fqJVL, KjPutJn, @kJho˜T PhvPksKoT FA oy“ mKÜr \LmPjr FT CPuäUPpJVq IÄv 1954 xJPu S 60 Fr hvPT TJrJksJYLPrr I∂rJPu PTPaPZÇ hLWtKhj fJÅPT @®PVJkj TPr gJTPf yP~PZÇ 1968 xJPu ksVKfvLu S mqKfâoiotL xJÄÏíKfT xÄVbj ChLYLr \jìuPVú kLr yKmm QjKfT xogtj KhP~ ksKfÔJfJ rPjv hJvè¬ S PVJuJo PoJyJÿh AhM ksoMPUr xKñ KZPujÇ dJTJ~ fUj kLr yKmm Pp WPr gJTPfj Px WrA ChLYLr @ÅfMr WrÇ FTxo~ ChLYLr IK˙fô rãJr hM”xoP~ kLr yKmm ChLYLPT dJTJ~ fJPhr @mJx˙Pu KryJPxtPur xMPpJV TPr PhjÇ

kNmt u¥Pj oKyuJ IKnPpJV C™Jkj TPrÇ ßx FUPjJ kMKuKv ßylJ\Pf rP~PZÇ 18 ßlms∆~JrL fJPT Sø ßmAKuPT yJK\r TgJ gJTPuS kJKrmJKrT xNP© \JjJ ßVPZ IxM˙fJr TJrPe GKhj fJPT ßxUJPj yJK\r TrJ x÷m y~KjÇ Vf 12 ßlms∆~JrL ßrJoJj ßrJc˙ xqJP¥u yJCP\r Kj\ WPr jOvÄxnJPm UMj yj 5 x∂JPjr \jjL SA oKyuJÇ ‰kvJKYT yfqJTJP¥r xJPg \Kzf xPªPy jMr∆u IJuoPT WajJ˙u ßgPT kMKuv ßV´lfJr TPrÇ CPuäUq, Kjyf lJPfoJ ßmVPor mJmJr mJKz KxPuPar KmvõjJg gJjJr ijkMPr FmÄ ˝JoLr mJKz FTA gJjJr AuJPor VJÅS-FÇ lJPfoJ ßmVPor ˝JoL k´J~ 10 mZr IJPV mJÄuJPhPvA oJrJ pJjÇ Frkr x∂JPjr oMPUr KhPT ßYP~ KfKj IJr KmmJy mºPj IJm≠ yjKjÇ


SURMA m 21 - 27 February 2014

IJKikfqmJh S mJÄuJPhv ßjfíPfô KmkMu xÄUqT KmsKav mJÄuJPhvL S TKoCKjKa ßjfímOª hMkMr 12 aJr ßgPT kNmt u¥Pjr IJuL kJPTt FPx \PzJ yjÇ kPr ßxUJj ßgPT ßx≤sJu u¥Pjr SP~ÓKoKjÓJPr nJrfL~ yJATKovj AK¥~J yJCPxr xJoPj KVP~ hMkMr 1aJ ßgPT KmPTu 4aJ kpt∂ KmKnjú irPer ßväJVJj xÍKuf mqJjJr, käqJTJct KjP~ mJÄuJPhPvr Kmr∆P≠ nJrfL~ wzpπ mPºr hJKmPf KmPãJn k´hvtj S k´KfmJh xoJPmv TPrÇ jJVKrT IJPªJuPjr IJymJ~T Fo F oJPuPTr xnJkKfPfô FmÄ IJKojMr ryoJj IJTrJo S vyLh oMxJr kKrYJujJ~ IjMKÔf KmPãJn xoJPmPv F oJPuT mPuj, nJrf mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ, xJmtPnRofô FmÄ IU¥fJr KmÀP≠ VnLr wzpπ TrPZÇ KfKj mPuj, mJÄuJPhv TJPrJ h~J KTÄmJ IjMV´Py k´KfKÔf y~KjÇ oMKÜpMP≠ xyPpJKVfJr I\MyJPf mJÄuJPhPvr IU¥fJr KmÀP≠ wzpπ, ßhvPk´KoT \jVe TUPjJ ßoPj ßjPm jJÇ nJrf xrTJr mJÄuJPhPvr Inq∂rLe KmwP~ IpJKYf y˜Pãk TrPZ pJ mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ S xJmtPnRoPfôr \jq KmrJa ÉoKTÇ KfKj IKnPpJV TPrj, ÊiMoJ© IJS~JoLuLPVr IJv´~ k´v´~ S xyPpJKVfJ~ FTKa ˝JiLj S xJmtPnRo ßhPvr Inq∂rLj KmwP~ fJrJ jVú y˜Pãk TrPZ Ç KfKj mPuj, ˝JiLjfJr kr ßgPT IJS~JoLuLV nJrPfr jJjJ krJoPvt mJÄuJPhPvr ˝TL~fJPT i±Äx TrPf jJjJ rTo ßYÓJ TrPZ pJ ßhvPk´KoT jJVKrT KyPxPm ßoPj ßj~J pJ~ jJÇ Fo F oJPuT IJrS mPuj, nJrf TáaQjKfT KvÓJYJr u–Wj TPr ÊiM mJÄuJPhPvr Inq∂rLe KmwP~ y˜Pãk TrPZ jJ fJPhr kZPªr hu IJS~JoLuLVPT ãofJ~ mxJPjJr \jq jJjJ kKrT·jJ TPrPZÇ KakJAoNU, lJrJÑJ mÅJi, fJukK¢, KfjKmWJ TKrPcJr, KZaoyu, IKnjú jhLr kJKjr jJpq KyxqJ KmwP~ mJÄuJPhPvr xJPg nJrf ßTJj k´KfPmvL xNun IJYre TrPZ jJ CPuäU TPr mJÄuJPhPvr Kmr∆P≠ nJrPfr xTu Ikf&krfJ r∆PU hÅJzJmJr IJymJj \JjJj KfKjÇ oMlKf vJy xhr∆K¨j mJÄuJPhv xrTJrPT nJrf ßfJwe ßgPT Kmrf gJTJr IJymJj \JKjP~ mPuj, mJÄuJPhPvr IU¥fJr Kmr∆P≠ pJrJ Im˙Jj ßj~ FPhr xJPg pJrJ IJÅfJf TPr ãofJ IJTPz gJTPf YJ~ \jVe FPhr mJÄuJPhv KmPrJiL IkvKÜ KyPxPm KYK¤f TPr rJUPmÇ mÜJrJ ÉKv~JrL \JKjP~ mPuj, mºáPfôr jJPo pJrJ ßVJkPj v©∆fJ TPr FPhr Kmr∆P≠ r∆PU hJÅzJPf ßhvPk´KoT \jVe k´˜MfÇ Ikf&krfJ mº FmÄ IJoJPhr jqJ~ xñf hJmL jJ oJjPu kOKgmLr xm \J~VJ~ mJÄuJPhPvr \jVe nJrPfr Kmr∆≠ k´KfPrJi TotxNKY KhPf mJiq yPmÇ mÜJrJ ãofJxLj IJS~JoLuLVPT nJrPfr xJPg mJÄuJPhPvr IU¥fJr Kmr∆P≠ wzpπTJrL CPuäU TPr mPuj, Vefπ, xJoq, xJoJK\T jqJ~ KmYJr S oJjKmT opJthJPT nNuK£f TPr pJrJ xoJ\fπ, iot KjrPkãfJPT k´KfKÔf TrPf YJ~ FrJ TUPjJ ßhv S \JKfr mºá yPf kJPr jJÇ pJrJ Kj\ ßhPvr ˝JgtPT i±Äx TPr k´KfPmvLPhr IjqJ~ TrJr xMPpJV QfrL TPr, oJjmfJr \jq FrJ ßpoj v©, ßfoKj Vefπ yreTJrL KyPxPmS KYK¤f yP~ gJTPmÇ xoJPmPv IJPrJ mÜmq rJPUj xJÄmJKhT IKu CuäJy ßjJoJj, TKoCKjKa ßjfJ IJÜJr ßyJPxj, vrLlMöJoJj PYRiMrL fkj, k´Plxr lKrh CK¨j, jJKxo IJyPoh ßYRiMrL, IJKfTár ryoJj ßYRiMrL kJ√M, vJoxMr ryoJj oJfJm, fJ\ CK¨j, mqJKrÓJr yJKohMu yT IJKlKª Kuaj, IJPmh rJ\J, Uxr∆öJoJj Uxr∆, rJ\j IJuL xJBh, TJoJu CK¨j, Fo F TJKhr, rKyo CK¨j, jJ\oMu ßyJPxj ßYRiMrL, ßxKuo IJyPoh, FoJhMr ryoJj FoJh, mqJKrÓJr fKo\ CK¨j, mqJKrÓJr IJPjJ~Jr IJyPoh ßYRiMrL, mqJKrÓJr oShMh IJyPoh, mqJKrÓJr ATmJu ßyJPxj, FoJh CK¨j rJjJ, IJ»Mu oJKuT TáKa, IJmM mÑr, ßoRuJjJ ßyuJu CK¨j, IJlxJr CK¨j, jJKyh IJyPoh, ßoJÎ vJy\JyJj, ßoJÜJr IJyPoh, oJxMh rJjJ, j\r∆u AxuJo UJj, oMlKf \JPmr CK¨j, ßrláu Ko~J ßY~JroqJj, IJ»Mu IJyJh, AorJj, vJoLo, fáKyj, \JyJñLr IJuo, vrLláu AxuJo xmM\, vKlTáu AxuJo KrmuM, rJK\m IJyPoh UJj, lJyKohJ oK\h, oMKymMu AxuJo Krkj, IJmM jJPxr ßvU, xJAláu AxuJo KorJ\, AoKf~J\ FjJo fJKjo, vJyKr~Jr TKmr rJPxu, IJKojMu AxuJo, Fo UJPuh kJPmu, \JKyh ßyJPxj VJ\L, Fx ßT jJKxr, ÉoJ~Mj TKmr, oKjr∆u IJyPoh, IqJcPnJPTa KryJjMu TKmr, IJxJhMöJoJj oMTáu, KvKvr, oAj CK¨j, jJKyh ßyJPxj rJjJ, oJKjT IJyPoh, \Mu IJlPrJ\, vqJou, vJ∂ k´oMUÇ

CPuäU, nJrfL~ yJATKovPjr xJoPj jJVKrT IJPªJuj 18 ßlms∆~JrL KmPãJn S k´KfmJh xoJPmv TrJr k´˜áKf \JKjP~ APfJkNmt jJVKrT IJPªJuj FT xJÄmJKhT xPÿuPjr IJP~J\j TPrÇ FPf KuKUf mÜmq kJb FmÄ xJÄmJKhTPhr KmKnjú k´Pvúr C•r ßhj xÄVbPjr IJymJ~T Fo F oJPuTÇ Fxo~ oMlKf vJy xhr∆K¨jxy IjqJjq ßjfímOª CkK˙f KZPujÇ FPf Fo F oJPuT CÜ TotxNYLPf ßhvPk´KoT xTu jJVKrTPT IÄvV´yPer IJymJj \JKjP~KZPujÇ

KxPuPa ˝Petr ßhJTJPj ryoJj Fr xfqfJ KjKÁf TPr mPuj, F WajJ~ csJAnJrxy YJr\j @aT yP~PZÇ KxPuPa cJTJKfr TJP\ mqmÂf oJAPâJmJxS C≠Jr yP~PZÇ KfKj \JjJj, fJrJ cJTJfPhr VqJÄP~r xºJj ßmr TrPf xão yP~PZjÇ Vf mZPrr 4 ßxP¡’r xºqJ rJPf KxPua jVrLr K\ªJmJ\Jr ßjyJr oJPTtPa hMitwt cJTJKfr WajJ WPaÇ cJTJfrJ kr kr 10Ka TTPau-yJf ßmJoJr KmP°Jre WKaP~ oJPTtPar KfjKa ßhJTJPj cJTJKf xÄWKaf TPrÇ fJrJ TouJnJ¥Jr, @u mJrJTJ S kroJ \MP~uJPxt yJjJ KhP~ k´J~ Kfj yJ\Jr nKr ˝et uMa TPrÇ cJTJfPhr èKuPf oJPTtPar mJhvJ Ko~J(50) jJPor FT KjrJk•JrãL Kjyf y~Ç F WajJ~ KxPuaxy xJrJPhPv ßfJukJz xOKÓ y~Ç kMKuPvr FTKa xN© \JjJ~, KxPuPar IkJPrvj xlu yS~Jr kr FTA Yâ xJrJPhPv kr kr YJrKa \J~VJ~ FTA TJ~hJ~ cJTJKf xÄWKaf TPrÇ FuJTJèPuJ yPò-TMKouäJ , dJTJ, VJ\LkMr S xmtPvw ßljLÇ xN© \JjJ~, Vf 8 ßlms∆~JKr ßljLPf cJTJKf xÄWKaf TPr ßlrJr kPg TMKouäJr ßYR¨V´Jo FuJTJ~ fJPhr myjTJrL oJAPâJmJxPT YqJPu† TPr kMKuv Ç KT∂á, cJTJf Yâ kMKuvPT lJÅKT KhP~ ßTRvPu kJuJPjJr ßYÓJ TPrÇ F xo~ kMKuv èKu TPr oJAPâJmJxKaPT gJoJ~Ç @aT TrJ y~ oJAPâJmJPxr YJuT oJxMh Ko~JPT (28)Ç oJxMh ßnJuJ ß\uJr TuJTJPkJ V´JPor jMÀjúmLr kM©Ç F WajJ~ ßx TMKouäJr @hJuPf ˝LTJPrJKÜoNuT \mJjmªL ßh~Ç mftoJPj ßxUJPj fJr KroJ¥ YuPZÇ ßmKrP~ @xPf gJPT xJrJPhPv ˝Petr ßhJTJPj cJTJKfr YJûuqTr fgqÇ oJ\Jr K\~JrPfr oJiqPo KxPua Kovj ÊÀ @hJuPf ßh~J ˝LTJPrJKÜPf csJAnJr oJxMh oJ\Jr K\~JrPfr oJiqPo KxPuPa cJTJKfr Kovj ÊÀ TPr mPu \JKjP~PZÇ ˝LTJPrJKÜoNuT \mJjmKªPf ßx @PrJ \JjJ~, C•rJ 8 jÄ ßxÖr FuJTJ~ oJAPâJmJx YJuJ~ ßxÇ Vf mZPrr 4 ßxP¡’r ÈoKjr oJoJ' jJPor FT mqKÜ KxPuPa @xJr \jq xJPz 7 yJ\Jr aJTJ nJzJ~ fJr ßjJyJ oJAPâJmJx nJzJ TPrÇ Frkr SA Khj ßnJPr rJ\iJjLr vKjr @UzJ ßgPT fJrJ KxPuPar CP¨Pvq pJ©J TPrÇ xm KoKuP~ 7 \j ßuJT fJPhr xJPg KZuÇ fJrJ ßcorJ msL\ yP~ KxPuPar CP¨Pvq pJ©J TPrÇ KxPuPa @xJr kPg oJimkMPr oyJxzPTr @rFPT KxrJKoTx FuJTJ~ fJPhr oJAPâJmJPxr FTKa YJTJ kJÄYJr yP~ pJ~Ç Fr FKa ßorJof TPr fJrJ @mJr KxPuPar CP¨Pvq pJ©J TPrÇ xºqJr KhPT fJrJ KxPua FPx ßkRÅPZÇ Frkr fJrJ xrJxKr vJy\JuJu (r.) oJ\JPr pJ~Ç oJ\Jr K\~JrPfr kr fJrJ hrVJy ßgPT ßmr yP~ ßYRyJ¢JyJS~JkJzJ yP~ kNmt K\ªJmJ\JPr @PxÇ ßxUJPj @xJr kr mJÀfUJjJ oxK\Ph fJPhr hM'\j ßuJT jJoJ\ @hJ~ TPrÇ ßx(csJAnJr) FmÄ @PrJ FT\j ßuJT oJAPâJmJx kJTt TPr kNmt K\ªJmJ\Jr FuJTJ~ Im˙JjÇ Frkr xºqJ xJPz 7aJr KhPT 5 cJTJf 10Ka TTPau lJKaP~ ßjyJr oJPTtPa fJPhr Kovj ÊÀ TPrÇ F xo~ jVrLPf k´Y¥ mOKÓ yKòuÇ KZu jJ KmhMq“SÇ FA lJÅPT fJrJ xlunJPm IkJPrvj TPr @mJr oJAPâJmJxPpJPV dJTJ~ YPu pJ~Ç ˝LTJPrJKÜPf oJxMh @PrJ \JjJ~, KxPuPar Kovj xJTPxx yS~Jr kr fJrJ ßhPvr YJrKa ˙JPj kr kr IkJPrvj YJuJ~ FmÄ xlu y~Ç KxPuPar IkJPrvj xlu yS~Jr kr 5 ßxP¡’r oKjr fJPT 50 yJ\Jr aJTJ ßh~ mPu oJxMh ˝LTJPrJKÜPf CPuäU TPrÇ KxPua ßoPasJkKuaj kMKuv TKovjJr Ko\JjMr ryoJj KxPuPar cJTPT \JjJj, @aT oJxMPhr ßh~J ˝LTJPrJKÜ IjMpJ~L Kx@AKc kMKuv @PrJ Kfj\jPT @aT TrPf xão yP~PZÇ fJrJ yPò\\ Ko~J, Aoj S oJKjTÇ KfKj \JjJj, F WajJr xJPg \Kzf IjqPhrS ßV´lfJPrr ßYÓJ YuPZÇ kMKuv TKovjJr \JjJj, KxPuPa IkJPrvPjr hM'Khj @PV cJTJfrJ FTKa k´JAPna TJrPpJPV ßjyJr oJPTta FuJTJ~ ÈPrKT'(xPr\Koj kptPmãe) TPr pJ~Ç Fr hM'Khj kr fJrJ oNu IkJPrvj ÊÀ

TPrÇ KfKj \JjJj, @aTTífPhr ˝LTJPrJKÜ IjMpJ~L dJTJ FTKa ßhJTJj ßgPT uMa yS~J ˝et FrA oPiq C≠Jr yP~PZÇ KfKj \JjJj, TMKouäJ~ @aTTífPhr KroJ¥ ÊjJjL YuPZÇ ßxUJPj KroJ¥ ßvw yPu fJPhrPT KxPuPa @jJ yPmÇ @aT csJAnJr oJxMPhr ˝LTJPrJKÜr mrJf KhP~ kMKuv TKovjJr \JjJj, FA VqJÄP~r xmJA dJTJPTKªsT cJTJfÇ ßjyJr oJPTtPa cJTJKfr xJPg KxPuPar ˙JjL~ TJPrJ xÄKväÓfJr Kmw~Ka oJxMh I˝LTJr TPrPZÇ oJxMPhr ßh~J ˝LTJPrJKÜ IjMpJ~L Ijq cJTJfPhr ßV´lfJPr IKnpJj YuPZÇ KvVKVrA ßrKTPf mqmÂf k´JAPna TJrS fJrJ C≠Jr TrPf xão yPmj mPu @vJmJh mqÜ TPrj kMKuv TKovjJrÇ xN© \JjJ~, ßjyJr oJPTtPa cJTJKfr Kmw~Ka Kx@AKcr ÈIVtJjJA\c âJAo' KmnJV fh∂ TrPZÇ Fr @AS yPuj A¿PkÖr vKlT jJPor FT kMKuv TotTftJÇ F mqJkJPr VfrJPf Kx@AKc KxPuPar AjYJ\t S KxKj~r xyTJrL kMKuv xMkJr ßoPyÀj ßjZJ kJÀPur xJPg ßpJVJPpJV TrJ yPu KfKj F mqJkJPr xÄ˙Jr IVtJjJA\c âJAo KmnJPVr xJPg ßpJVJPpJPVr krJovt ßhjÇ rJPf ßpJVJPpJPVr ßYÓJ TrJ yPuS F mqJkJPr xÄKväÓ TotTftJr xJPg TgJ muJ x÷m y~KjÇ k´xñf, ßjyJr oJPTtPar cJTJKfr WajJ~ KxPuPar ßyPrJAj TKmr, ZJ©hu ßjfJ jJKyhMu AxuJo jJKyh, ZJ©hu ßjfJ ßlJTzJ \Kuu, cJTM Sor @uL FmÄ oJKjT jJPor FT pMmuLV ßjfJPT ßV´lfJr TPr kMKuvÇ fJPhrPT KroJP¥ KjP~S K\ùJxJmJh TrJ y~Ç KT∂á, fJPhr TJZ ßgPT ßfoj ßTJj èÀfôkNet fgq ChWJaj TrPf mqgt y~ @Aj-vOÄUuJ rãJTJrL mJKyjLÇ ImPvPw csJAnJr oJxMh @aPTr oJiqPo ßmKrP~ @xu F cJTJKfr @xu ryxqÇ

mJKotÄyJPor ˛u yLg mJKotÄyJo KxKa TJCK¿Pur IjMPoJhj KjP~ I˙J~L vyLh KojJr KjotJe TPr oyJj vyLh Khmx S IJ∂\tJKfT oJfínJwJ Khmx 2014 ChpJkPjr CPhqJV ßj~J yP~PZÇ F CkuPã VKbf FTáv ChpJkj kKrwh Vf 17 ßlms∆~JrL FT xÄmJh xPÿuPjr oJiqPo Km˜JKrf TotxNYL ßWJweJ TPrPZÇ FPf KuKUf mÜmq kJb TPrj jJaqJKnPjfJ oMrJh UJjÇ Fxo~ xJÄmJKhTPhr KmKnjú k´Pvúr C•r ßhj oMrJh UJj S TKoCKjKa ßjfJ ToPrc oxMh IJyohÇ FTáv ChpJkj TKoKar xhxq xJKyhMr ryoJj xMPyPur kKrYJujJ~ IjMKÔf F xÄmJh xPÿuPj mJKotÄyJPo Totrf KmKnjú Kk´≤ S APuÖsKjé KoKc~Jr xÄmJhTottLVe CkK˙f KZPujÇ KuKUf mÜPmq oMrJh UJj mPuj, FTáv ChpJkj kKrwh ∏ IJoJPhr k´JPer hJmL ˛uyLg kJPTt FTáv ChpJkPjr \jq ßmvKTZáKhj pJmf TJ\ TPr pJKóZuÇ kJTt Tfíkã FPfJKhj IJoJPhr hJmL jJTY TPr IJxKZuÇ KfKj \JjJj, Vf hMx¬Jy IJPV kJTt TfOkã IJoJPhr hJmL ßoPj KjPf mJiq y~Ç fJrJ fJPhr k´gJVf Kj~o ßnPñ IJoJPhr TKoCKjKar ksJPer hJKm, FTáv ChpJkPjr \jq oiqrJPf Ior FTáPv ChpJkPjr \jq IJoJPhr vftxJPkPã IjMoKf k´hJj TPrPZÇ KfKj IJPrJ mPuj- GKfyJKxT xŒOÜfJr TJrPe mJKotÄyJPo oJfínJwJ Khmx kJuPjr ˙Jj KyxJPm ˛uyLg kJTt IJhvt ˙Jj, KT∂M hMÎU\jT yPuS xfq kJTt Tfíkã IJoPhr TKoCKjKar FA k´JPer hJmLPf FPfJKfhj xJzJ ßh~ jJAÇ TKoCKjKa ßjfJ \JPj IJuoxy pJrJ ˛uyLg kJPTt nJwJ Khmx kJuj FmÄ vyLh KojJr ˙JkPjr \jq IJPªJuj TPrPZj; FTáv ChpJkj kKrwPhr kã ßgPT fJPhr vs≠J \JjJPjJ y~Ç mJKotÄyJPo FTKa ˙J~L vyLh KojJr gJTJ xP•ôS IJPrTKa vyLh KojJr KjotJe- TKoCKjKaPf KmPnh irJPjJ j~ KT? xÄmJhToLtPhr FirPer k´Pvúr C•Pr fJrJ mPuj, IJˆj oJKækJktJx ßx≤JPr KjKotf ˙J~L vyLh KojJr TftOkPãr xJPg IJoJPhr ßTJj KmPrJi ßjAÇ IJorJ KmVf T’mZr ˙J~L ßxA vyLh KojJPr láu KhP~ nJwJ vyLhPhr ˛re TPrKZÇ oyJj ˝JiLjfJ xÄV´JPo k´mJxLPhr IJPªJuj-xÄV´JPor ˛OKfGKfyqPT krmKft k´\Pjìr TJPZ ßkRÅPZ ßh~Jr \jqA ˛u yLg kJPTt FTKa ˙J~L vyLh KjotJPer k´PYÓJÇ FA iJrJmJKyTfJ~ F mZr I˙J~L vyLh KojJr KjotJe TPr FTáv ChpJkj TrJ yPmÇ mJÄuJPhv oJKækJrkJx ßx≤JPrr IJKXjJ~ vyLh KojJr ˙Jkj TPr pJrJ nJwJ Khmx kJuj TrPZj, IJoJPhr FA kKrwh fJPhrS v´≠J \JjJ~ mPu KfKj CPuäU TPrjÇ ˛uyLg kJPTt k´gomJPrr FTáv ChpJkj TotxNYLPf rP~PZ- xJÄÛíKfT IjMÔJj- 20 ßlms∆~JrL xºqJ 9aJ PgPT 11.30, ˙Jj: ÓáKcS S~Jj, 485-487, TPnK≤s ßrJc, ˛uyLg, ˜mT Iktj: rJf 12:01 KoKjPa GKfyJKxT ˛uyLg kJTtÇ (TPnK≤s ßrJc xÄuVú

UmrJUmr 53

ßVAa)Ç vyLh KojJPr láu KhPf IJV´yL xTu xJoJK\T, xJÄÛíKfT S rJ\QjKfT huxoNyPT jJo fJKuTJnNÜ TrJr \jq kKrwPhr kã ßgPT IjMPrJi \JjJPjJ y~Ç F mqJkJPr Km˜JKrf fPgqr \jq 07432716868 IgmJ 07951412595 FA jJÍJr xoNPy ßpJVJPpJV TrJr \jq IjMPrJi \JjJPjJ yP~PZÇ

oJKj u¥JKrÄP~r È^MÅKTkNet' KmsKlÄP~ IgtoπL @mMu oJu @mhMu oMKyf F fgq \JKjP~PZjÇ mJÄuJPhv mqJÄPTr Vnjtr @KfCr ryoJj, ßckMKa Vnjtr @mM ßyjJ ßoJyJ. rJ\L yJxJj, mqJÄT S @KgtT k´KfÔJj KmnJPVr xKYm Fo @xuJo @uo, IKfKrÜ xKYm IoPuªM oMUJK\t KmsKlÄP~r xo~ CkK˙f KZPujÇ FlFKaFl yPuJ 34Ka Cjúf ßhv S hMKa @ûKuT xÄ˙J KjP~ VKbf @∂rJKÓsT xÄ˙J, pJ oJKj u¥JKrÄ S xπJPx IgtJ~j k´KfPrJPi @∂\tJKfT oJjh§ KjitJre S mJ˜mJ~j KjKÁf TPrÇ FlFKaFPlr FA oJjh§ \JKfxÄPWr KmKnjú xjh S k´PaJTPur Skr KnK• TPr rKYf, pJ KmPvõr 180Ka ßhv mJ rJPÓsr \jq kKrkJujL~Ç 2010 xJPur IPÖJmr ßgPT kJKT˜Jj, v´LuïJ, gJAuqJ¥, KnP~fjJo, APªJPjKv~J S Ko~JjoJPrr xPñ mJÄuJPhvS FlFKaFPlr kptPmãPe KZuÇ Fr oPiq v´LuïJ S gJAuqJ¥ TJPuJ fJKuTJnMÜ yP~S Vf IPÖJmPr @mJr ßmKrP~ pJ~Ç @r F hlJ~ KnP~fjJo TJPuJ fJKuTJ ßgPT S mJÄuJPhv iNxr fJKuTJ ßgPT ßmr y~Ç mftoJPj FlFKaFPlr TJPuJ fJKuTJnMÜ ßhvèPuJ yPò kJKT˜Jj, C•r ßTJKr~J, ArJj, Ko~JjoJr, APªJPjKv~J, @uP\Kr~J, ATMP~cr, AKgSKk~J, KxKr~J, fMrÛ S AP~PojÇ @r 19Ka ßhv iNxr fJKuTJnMÜÇ l∑JP¿r kqJKrPx 9-14 ßlms∆~JKr IjMKÔf FlFKaFPlr @∂\tJKfT xyPpJKVfJ S kptJPuJYjJ hPur (@AKx@rK\) xnJ~ iNxr fJKuTJ ßgPT mJÄuJPhvPT ßmr TPr KjP~ @xJr kPã k´˜Jm ßh~ pMÜrJÓsÇ k´˜JPm Ijq xm xhxq ßhv xogtj ßh~Ç IgtoπL mPuj, È2009 xJPu @orJ pUj ãofJ~ FuJo, fUj ßgPTA FlFKaFPlr j\rhJKrr oPiq KZuJoÇ ßxKa ßgPT oMÜ yuJo FUjÇ @Ko oPj TKr, FaJ FT KmrJa I\tjÇ' KmsKlÄP~ \JjJPjJ y~, TJPuJ fJKuTJnMÜ ßhPvr mqJÄPTr xPñ Cjúf ßhPvr ßTJPjJ mqJÄT xŒTt rJUPf YJ~ jJÇ rJUPuS EekP© (FuKx) ßmKv oJÊu ßj~Ç Cjú~j xyPpJVL xÄ˙JèPuJS xyJ~fJ KhPf YJ~ jJÇ @KfCr ryoJj mPuj, TJPuJ mJ iNxr fJKuTJ~ gJTPu mqmxJP~r mq~ mJPz, r¬JKj mJiJV´˜ y~, ‰mPhKvT xJyJpqS To kJS~J pJ~Ç FUj @r Fxm vïJ TrPf yPm jJÇ F k´xPñ @mM ßyjJ ßoJyJ. rJ\L yJxJj mPuj, Ijq ßhPvr \jq EekP©r oJÊu ßpUJPj hvKoT 25 vfJÄv ßgPT hvKoT 50 vfJÄv KZu, iNxr fJKuTJr TJrPe mJÄuJPhPvr \jq fJ KZu 1 vfJÄPvr ßmKvÇ @AjTJjMj k´e~j TPr iNxr fJKuTJ ßgPT ßmKrP~ FPuS ßxA @APjr k´P~JV jJ yPu mJ KmPvw TPr ßTªsL~ mqJÄT xfTt jJ gJTPu @mJrS iNxr mJ TJPuJ fJKuTJnMÜ yP~ ßpPf kJPr mJÄuJPhvÇ F KmwP~ \JjPf YJAPu IgtoπL mPuj, mJÄuJPhv mqJÄTxy KjÁ~A xmJA xfTt gJTPmÇ Fo @xuJo @uo mPuj, ÈFKa pgJgt k´xñÇ yJfkJ èKaP~ gJTPu yPm jJÇ ßU~Ju rJUPf yPm, @oJPhr ßpj ßkZPjr KhPT ßpPf jJ y~Ç'

K¸Kra Im ßxPnK≤ S~JPjr msJcPlJct, KmKc8 7P\Fx) IjMKÔf yPm VeksKfmJh xoJPmvÇ FPf oNuiJrJr rJ\jLKfKmh, u¥j Ve\JVre oPûr Pjfímíª xy KmKnjú nJwJxÄÛíKfr TetiJrmíª CkK˙f ypP? xoJPmPvr xPñ FTJ®fJ PWJwjJ TrPmj mPu @vJ TrJ pJPòÇ xÄK㬠@PuJYjJ kPmrs PvPw gJTPm u¥j KnK•T KgpP?aJr hu IjMvLuj ksPpJK\f FmÄ rJ\j PYRiMrL kKrYJKuf FTKa KmPvw FTJKïTJ FmÄ ˙JjLp? KmKnjúnJwL Kv·LPhr VJSp?J \JVrPer VJjÇ xoJPmv YuPm KmTJu 3aJ kpt∂Ç KmóJKrf fPgqr \Pjq PpJVJPpJV TÀj j\Àu AxuJo, ksiJj xojõp?T, K¸Kra Im PxPnK≤ Sp?Jj 07983646125, VLKfTJr KhuJCr ryoJj oMK\m,07949085631, xMK\f PYRiMrL 07460578714, Ior Qmhq 07809769736.


54 UmrJUmr

WajJr ßYP~

(46 kOÔJr kr) rTo j~Ç FTMPvr \LmjhJj kNmt mJÄuJr oJjMPwr xJÄÛíKfT kMjÀöLmPjr TJ\Kar xNYjJ WaJ~Ç ÊiM xJÄÛíKfTS j~, mJXJKu \JKfr rJ\QjKfT S IgtQjKfT IKiTJr, fJr VefJKπT IKiTJr I\tPjr IjMPk´reJ KyPxPm TJ\ TPr FTMPvr rÜJÜ WajJÇ mJXJKu \JKfr hMntJVq ßp oy“ ßTJPjJ KTZMrA ßx xÆqmyJr TrPf kJPr jJÇ fJ ßgPT mqKÜVf xMKmiJ KjPf KVP~ \JKfVfnJPm kJ~ jJ KmPvw KTZMÇ mJXJKur FT FTKa Ckuã FT FTKa CkxVt yP~ ßhUJ ßh~Ç ßxA CkxPVtr iJÑJ YPu mÉKhjÇ ßxA iJÑJ~ WajJKaA mz yP~ SPb, fJr ßnfPrr @xu K\KjxKa yJKrP~ pJ~Ç pKhS WajJ j~, ßYfjJA @xuÇ mJ~Jjú ßgPT FTJ•r kpt∂ FTMPv ßlms∆~JKr xJÄÛíKfT TotLPhr ÊiM j~, xJiJre oJjMPwr oPiq ßp @PmPVr xOKÓ Trf, ˝JiLjfJr kr ßgPT fJ yJKrP~ pJ~Ç xJrJ ßhv ßgPT FTMPvr xÄTuj k´TJKvf yPfJÇ ßxxm xÄTuPjr ßuUJ~ KmòMKrf yPfJ \JfL~fJmJhL ßYfjJÇ mJXJKur ˝JKiTJr I\t P jr xzT ‰fKrPf ßxxm xÄTuPjr ßuUJ KmrJa nN K oTJ ßrPUPZÇ mJXJKu \JfL~fJmJhL ßYfjJ ÊiM rJ\jLKfTPhr xOÓ j~, IVKef I\JjJ xJÄÛíKfT TotLr ImhJj fJPf xmPYP~ ßmKvÇ @orJ @K\okMr ßvU xJPym mJ\Jr FuJTJ~ KZuJo mPu ßhPUKZ kûJv S wJPar hvPT FTMPv ßlms∆~JKrr nJmVJ÷LptÇ ßxA kKrPmv FUj metjJ TrJ x÷m j~Ç fUj oJjMPwr mJyJKr TJkzPYJkz KZu jJÇ 20 ßlms∆~JKr xºqJ ßgPTA ßjPo @xf xJrJ ßhPv ßvJPTr ZJ~J-TíK©o j~, @xu ßvJTÇ k~uJ ßlms∆~JKr ßgPTA xJrJ ßhPvr IKlx S ßhJTJjkJPar xJAjPmJPctr ßpèPuJ AÄPrK\Pf ßuUJ fJr Skr y~ TJV\ ßxÅPa ßhS~J yPfJ, j~PfJ TJkPz mJÄuJ~ ßuUJ yPfJÇ ßxaJ TrJ yPfJ vyLhPhr k´Kf xÿJj k´hvtj TrPfÇ KmPv ßlms∆~JKr oiqrJPfr kr ßgPT jVr FT jfMj „k iJre TrfÇ l\Prr @\JPjr xo~ ßgPT \JKf-iotmet - m~xKjKmt P vPw jJrL-kM À w UJKu kJP~ ßpf @K\okMr vyLhPhr TmPr v´≠J \JjJPfÇ ßTJPjJ v» ßjA, iJÑJiJKÑ ßjA, KkÅkzJr oPfJ uJAj iPr xmJA pJPò @K\okMr Tmr˙JPjÇ ßxUJj ßgPT vyLh KojJPrÇ fUj lMPur YJw yPfJ jJÇ vyPr lMu KmKâ yPfJ I· TP~TKa \J~VJ~ FmÄ UMmA xJoJjqÇ @orJ lMu ß\JVJz TrfJo mzPuJTPhr mJKzr mJVJj ßgPTÇ ßxKhj fJÅrJS ChJrnJPm ChqJj CjìMÜ TPr KhPfjÇ pJÅrJ vyLh KojJr mJ Tmr˙JPj ßpPfj jJ, fJÅrJS rJ˜J~ ßmr yPfj UJKu kJP~-fJ KfKj pf xo&ÃJ∂ S Km•mJjA ßyJjÇ vyLhPhr k´Kf v´≠J \JjJPf UJKu kJP~ yJÅaJr ßp xMU, fJ FUjTJr oJjMwPhr ßmJ^JPjJ x÷m j~Ç FTMPv ßlms∆~JKrPf xmJr \JoJ~ S vJKzPf FT aMTrJ TJPuJ TJkz xJÅaJ gJTfÇ @\ vyLh KojJPr Knz y~ ßmKv, VJ÷Lpt ToÇ @Kvr hvT ßgPT FT jfMj CkxVt ÊÀ yP~PZÇ ßlms∆~JKr FPuA ‰hKjTèPuJr FT ßTJjJ~ FT TuJPo È@-oKr mJÄuJ nJwJ' mJ ÈPoJPhr Vrm ßoJPhr @vJ' \JfL~ KvPrJjJPo FTMPv ßlms∆~JKrr mO•J∂ metjJÇ ßxA FTA mqJkJrÇ WajJKaA k´JiJjq kJ~-PYfjJ j~Ç Fr oPiq ÈnJwJQxKjT' IKniJKa CØJKmf y~Ç ÊÀ y~ fJÅ P hr \jJ TP~PTr ˛í K fYJreJ S xJãJ“TJrÇ ßxTJPur TJV\kP© 1947 ßgPT 1956 kpt∂ nJwJr \jq pJÅrJ xÄV´Jo TPrPZj fJÅPhr jJo rP~PZÇ fJÅrJ ßTC jj, ßxTJPur pJÅPhr TJV\kP© jJo KZu jJ, ˛íKfYJreJ~ ImfLet yPf ßhUJ pJ~ fJÅPhrÇ @aKa mZr mJÄuJ nJwJr IKiTJr I\tPjr \jq pJÅrJ KjptJfjKjkLzj xyq TPrPZj, fJÅPhr jJo @orJ nMPu ßVKZÇ FUjTJr oJjMw ßhUPf kJPò, mJÄuJ nJwJr \jq fqJV ˝LTJr TPrPZj oJ© TP~T\jÇ IPjT uzJA-xÄV´JPor kr kJKT˜JPjr k´go xÄKmiJPj 1956 xJPur 29 ßlms∆~JKr mJÄuJ ˝LTíKf kJ~Ç xÄKmiJPjr 214(1) IjMPòPh ßuUJ y~: ÈkJKT˜JPjr rJÓsnJwJ yPm ChtM S mJÄuJ'Ç 1962 xJPur 1 oJYt @A~Mm UJj ßp xÄKmiJj k´mftj TPrj, fJr 215(1) IjMPòPh ßuUJ y~: ÈkJKT˜JPjr \JfL~ nJwJ mJÄuJ S ChtM'; KT∂á FA IjMPòhPT Ijq ßTJPjJ nJwJ mqmyJPrr k´ K fmºT„Pk TJP\ uJVJPjJ pJPm jJ, KmPvwf AÄPrK\-nJwJ kKrmftPjr mqm˙J jJ yS~J kpt∂ FA nJwJ xrTJKr S IjqJjq CP¨vq k´KfkJuPjr \jq mqmyNf yPf kJrPmÇ' @\ nJwJ @PªJuPj IÄvV´yPer TíKffô ßjS~J oJjMPwr xÄUqJ âomitoJjÇ KT∂á FTKa Kmw~ @orJ @zJu TPr rJUKZÇ mJÄuJPT Ijqfr xrTJKr nJwJ TrJr \jq ßuUT-mMK≠\LmLrJ ßuUJPuKU S @PuJYjJ TrKZPujÇ fJÅPhr ßx nNKoTJr oNuq rP~PZÇ KT∂á @PuJYjJr Kmw~PT FTKa @PªJuPjr KmwP~ kKref TPrj v´o\LmLrJÇ kJKT˜Jj k´KfÔJr TP~T x¬JPyr oPiq pUj ßkJˆJKkx k´níKfr KmKnjú TPot AÄPrK\r xPñ ChtM

21 - 27 February 2014 m SURMA

ßuUJ yPuJ fUjA YfMgt ßv´eLr xrTJKr TotYJrLrJ mM^Pf kJPrj ChtM jJ \JjPu fJÅPhr YJTKr gJTPm jJÇ dJTJr APcj KmKÄ mJ k´JPhKvT xKYmJuP~r YfMgt ßv´eLr TotYJrLrJA k´go xrTJKr TJVP\ ChtM mqmyJPrr k´KfmJh TPrj FmÄ xNYjJ WaJj nJwJ @PªJuPjrÇ fJÅPhr ßxA @PªJuPjr xPñ xÄyKf \JjJj dJTJ KmvõKmhqJuP~r KvãJgtLrJÇ fJÅPhr xPñ ßpJV ßhj mJAPrr KvKãf ßmTJr pMmxoJ\Ç @PªJuj FTKa KoKuaqJ≤ „k KjPf gJPTÇ ßTj mMK≠\LmLrJ jj, v´o\LmL S ZJ©-pMmxoJ\ @PªJuj ÊÀ TPrj? TJre Kmw~Ka ÊiM xJÄÛíKfT j~, IgtQjKfT ˝JgtxÄKväÓÇ ÊiM ChtM xrTJKr nJwJ yPu I· KvKãf mJXJKurJ xrTJKr YJTKr kJPmj jJ, xm YJTKr kJPmj Cht M n JwL ßoJyJP\rrJÇ FTMPvr vyLhPhr ßv´eLYKr© ßhUPuA nJwJ @PªJuPjr fJ“kpt CkuK… TrJ x÷mÇ nJwJ @PªJuj \JKfPT CkyJr KhP~PZ mJXJKu \JfL~fJmJhL ßYfjJ, pJ ßgPT @orJ ßkP~KZ ˝JiLjfJÇ KT∂á nJwJ @PªJuj ßp mKuÔ \JKf VbPjr hLãJS KhP~KZu, ßx hLãJr xÆqmyJr TrPf kJKrKjÇ @orJ @jMÔJKjTfJr oPiq @aPT ßrPUKZ WajJPTÇ UMm mz IjMÔJPjr oPiq WaJ TPr FTMvPT ChqJkj TrKZ ßhPvr oPiq ÊiM j~ ßhPvr mJAPrS, KT∂á FTMPvr ßYfjJ mJ˜mJ~Pjr CPhqJV IKf ToÇ pKhS ßYfjJA k´iJjÇ

@uM YJwLr ßYJPU \u (48 kOÔJr kr) Kj~Kof mJZJAP~r oJiqPo kPY pJS~J @uM xKrP~ ßluJr mqm˙J TPr KTnJPm @uM xyP\ xÄrãe TrJ pJ~TíwTPhr oJP^ ßx KvãJ k´YJr TrJ yPòÇ @uM k´Kâ~J\JfTrPer KvP·JPhqJV mJzJPjJr èÀPfôr TgJS muJ yPòÇ Fxm TgJ ßoJPaS ßlPu ßh~Jr oPfJ j~Ç Fxm krJovt èÀfô myj TPrÇ KT∂á FPf xoxqJr KTZMaJ Ckvo yPuS xoxqJr C“x fJPf hNr yPm jJÇ fJr mJ˜m k´oJe yPuJ, @uM YJwLrJ S xKfq TgJ muPf xoV´ TíwT xoJ\, Fxm mqJUqJ S krJoPvtr ß\J~JPr k´KfKj~f käJKmf yS~J xP•ôS @r ÈlxPur IuJn\jT hJPor' lJÅh ßnPñ ßmKrP~ @xPf kJrPZ jJÇ TJre, xoxqJr C“x KjKyf rP~PZ k´YKuf IgtQjKfT-xJoJK\T mqm˙Jr oPiqÇ IgtjLKfr kK§frJ fP•ôr rÄ YJKkP~ mqJUqJ ßhj ßp, TíKw kPeqr ßãP© lxPur hJPo ßoRxM o L CbKf-jJoKf ImiJKrfÇ ßTJPjJ ßoRxMPo mJ\JPr FTKa lxPur hJo nJu yPu TíwTrJ kPrr ßoRxMPo uJPnr @vJ~ ßxA lxu luJPjJr KhPT ^MÅPT kPzÇ @PrJ ßmKvxÄUqT TíwT S @PrJ ßmKv kKroJe \KoPf ßp lxu luj TrJ~ luj ßmKv y~Ç IgY, YJKyhJ ßoJaJoMKa FTA rTo gJPTÇ lPu, krmftL ßoRxMPo mJ\JPr YJKyhJr fMujJ~ ßx lxPur xrmrJy °Lf yP~ SPbÇ F TJrPe hJo kPz pJ~Ç hJo kPz pJS~Jr FA WajJ k´fqã TPr IPjT TíwT kPrr mZr ßx lxu luJPjJ ßgPT xPr @PxÇ Fr lPu FmJr mJ\JPr ßx lxPur YJKyhJr fMujJ~ xrmrJy yrJx kJ~Ç FPf TPr ßx mZr nJu hJo kJS~J pJ~Ç nJu hJo ßhPU TíwTrJ kPrr mZr @mJr luj mJKzP~ ßh~J~ fUj kMjrJ~ oNuq kfj WPaÇ FnJPm ßoRxMoL mqmiJPj lxPur kptJ~âKoT yrJx-mOK≠ WaPf gJPTÇ IgtjLKf vJP˘ FKaPT ÈoJTzvJr \JPur' (kzjKmj) kKrK˙Kf mPu @UqJK~f TrJ y~Ç 'nJf ZJz, @uM ir' ßväJVJjKa FPTmJPr jfMj j~Ç IitvfJKiT mZr @PV @ACm-PoJjJP~Por kJKT˜JKj \JoJjJr xo~TJu ßgPT KmKnjú xrTJr FA ßväJVJj k´YJr TPrPZÇ F irPjr k´YJreJr ÆJrJ TíwPTr lxPur hJo KjP~ ßnJVJK∂ KmªMoJ© hNr y~KjÇ Fxm k´~JPxr oJiqPo ßTmu ãM… TíwT S ßhvmJxLPT vJ∂ rJUPf @võ˜fJr k´Puk k´hJPjr ßYÓJ yP~PZÇ F k´xPñ @Kvr hvPTr FTKa WajJr TgJ oPj kzPZÇ @Ko fUj vKÜvJuL ßãfo\Mr @PªJuPjr FT\j vLwt ßjfJÇ @Kvõj-TJKftPTr n~Jmy oñJr xoP~ IjJyJPr oOfMqr WajJ WaPf ÊÀ TPrPZÇ @orJ ÈnJf hJS-TJ\ hJS' hJKmPf xmt© ß\JrhJr @PªJuj ÊÀ TPrKZÇ xrTJPrr TJPZ F KmwP~ hJKm-hJS~J ßkv TrJr \jq f“TJuLj oπLr TJPZ ßckMPavj KjP~ ßVKZÇ oπLPT muuJo, ÈIm˙J UMm UJrJkÇ ßhPvr IPjT FuJTJ~ IjJyJr-IitJyJPrr kKrK˙Kf YuPZÇ TotyLj ßãfo\MrrJ KjÀkJ~ yP~ TYM-PWYM ßUP~ @iorJ yP~ Khj TJaJPòÇ fJPhrPT TJ\ Khj, nJPfr mqm˙J TPr Khj, I˙J~L uñrUJjJ YJuM TÀj'Ç oπL KTZM muJr @PVA kJPv mxJ xKYm oPyJh~ mPu CbPuj, ÈmPujKT! TYM-PWYM ßUP~ Khj TJaJPjJ ßfJ UMm nJu TgJÇ TYMPf k´YMr @~rj @PZÇ' IjúyLj oJjMPwr \jq KfKj @~rj WJaKf kNrPer hJS~JA KhPuj! ßmfqKo\LrS FTKa xLoJ gJTJ CKYfÇ ßTj fJr VJPu ßxKhj FTKa Yz KhP~ ‰mbT ßgPT CPb @KxKj, ßx IjMPvJYjJ FUPjJ pJ~KjÇ @uM YJwLPhr TJZ ßgPT mJ\JPrr TJrxJK\Pf FmJr 400 ßTJKa aJTJ kJYJr yP~ pJPòÇ ßx KyPxm @PVA

ßhKUP~KZÇ @uMr TJrmJPr FmJr KT∂á ÊiM @uM YJwLrJA j~, @uM ßâfJrJS KmkMu @TJPrr k´fJreJ S mûjJr KvTJrÇ fJPhrS kPTa TJaJ yPòÇ @uM YJwL ßp @uM ßTK\k´Kf ßhz-hM'aJTJ~ ÈC“kJhT ˜Prr' mJ\JPr FUj KmKâ TrPZ, ßxA @uMA xJiJre oJjMwrJ UMYrJ ÈPnJÜJ ˜Prr' mJ\JPr KTjPZ 8 aJTJ ßgPT 10/12 aJTJ kpt∂ hPrÇ IgtJ“, ÈC“kJhT ˜Prr' mJ\Jr hr S ÈPnJÜJ ˜Prr' mJ\Jr hPrr oPiq mqmiJj yPuJ 6 ßgPT 10 aJTJ kpt∂Ç iPr KjuJo fJ VPz 8 aJTJÇ FA aJTJ pJ~ oiq˝fôPnJVLPhr TJPZÇ F TgJ Imvq xfq ßp, mJ\Jr\Jf TrPf fJPhrS UrY TrPf y~Ç KT∂á fJr kKroJe Tf @r yPf kJPr? UMm ßmKv yPu 1 aJTJÇ ImKvÓ 6/7 aJTJ ÈIjMkJK\tf @~' KyPxPm YPu pJPò oiq˝fôPnJVLPhr kPTPaÇ ßoJa 90 ßTJKa ßTK\ C“kjú @uMr ßãP© FA IPgtr kKroJe hJÅzJ~ 600 ßTJKa aJTJr oPfJÇ oiq˝fôPnJVLPhr yJf yP~ FA IPgtr FTKa mz IÄv ßvw kpt∂ FPx \oJ y~ ßhPvr uMParJ iKjTPhr yJPfÇ fJA ßhUJ pJPò ßp, FmJr @uM ßoRxMPo @uM C“kJhj S mJ\Jr\JfTrPer xJoKV´T k´Kâ~J~ FTKhPT C“kJhT @uM YJwL S IjqKhPT xJiJre ßnJÜJ- Cn~k´JP∂r xJiJre oJjMPwr KjTa ßgPT ÈxMPTRvPu' 400 ßpJV 600 IgtJ“ ßoJa 1 yJ\Jr ßTJKa aJTJr xokKroJe oNuq ßmyJf yP~ pJPòÇ xŒPhr ÈxMPTRvuL' ˙JjJ∂r WPa YPuPZ FT-hM ' \Pjr KmPvw ÈPm@AjL' cJTJKfr TJrmJr mqKfPrPTAÇ fJ WaPZ kMÅK\mJhL mJ\Jr mqm˙Jr È@AjL' TuJ-PTRvPur oJiqPoÇ kMÅK\mJhL mJ\JPrr FA TJrxJK\ ˝f°Nft, AòJ KjrPkã S ImiJKrfÇ F yPuJ FT irPjr È@AjxÄVf' Ihívq cJTJKfÇ FKa kMÅK\mJhL mJ\Jr IgtjLKfr j~J-ChJrmJhL mqm˙Jr FTKa I∂KjtKyf IjMwñÇ kMÅK\mJhL mqm˙JPT uJuj TrJr \jq ßp xŒPhr ßTªsLnmj TrJ IkKryJpt, ßm@AjL uMakJPar kJvJkJKv fJr mqm˙J TPr ßh~ kMÅK\mJhL mJ\Jr jJPor FA Ihívq ÈxŒh ˙JjJ∂Prr pπKa'Ç @uM YJwLr ßYJPU ßkJTJ kPzPZÇ ßx ßkJTJ yPuJ uMParJ kMÅK\mJhL mqm˙Jr mJ\Jr TJrxJK\r ßkJTJÇ FA ßkJTJPT hoj TPr fJ ßgPT oMÜ yPf jJ kJrPu @uM YJwL S TíwPTr ßYJPUr \u ÊTJPm jJÇ

FlFKaFl-Fr ˝LTíKf ßkPuJ mJÄuJPhPvr UrYS ToPmÇ @r Fr lPu @∂\tJKfT mJKeP\q mJÄuJPhPvr ßujPhj @r FlFKaFl'r kptPmãPer @SfJ~ gJTPm jJÇ Fr @PV Vf 13A ßlms∆~JKr kqJKrPx aJÛPlJPxtr xnJ~ muJ y~, oMhsJ kJYJr S xπJPx IgtJ~j k´KfPrJPir khPãk ßj~Jr ßãP© mJÄuJPhv ßp IV´VKf ßhKUP~PZ FlFKaFl fJPT ˝JVf \JKjP~PZÇ 2010 xJPu ßTRvuVf ßp WJaKf KYK¤f TrJ yP~KZu fJ KoKaP~ mJÄuJPhv AKfoPiq FTKa @AKj S Kj~πeoNuT TJbJPoJ ‰fKr TrPf xão yP~PZÇ Fr lPu mJÄuJPhvPT FUj ßgPT @r FlFKaFl-Fr kptPmãe mqm˙Jr @SfJ~ gJTPf yPm jJÇ 17 Plms∆~JrL ßxJomJr xKYmJuP~ FT xÄmJh xPÿuPj IgtoπL @mMu oJu @mhMu oMKyf mPuj, FA ˝LTíKfr lPu oMhsJ kJYJr S xπJxmJPh IgtJ~j k´KfPrJi xŒKTtf \JKfxÄPWr KmKnjú TjPnjvj-k´ P aJTu, KjrJk•J kKrwPhr KmKnjú ßr\MPuvj S FlFKaFl-Fr oJjh§ kKrkNetnJPm mJ˜mJ~jTJrL ßhPvr optJhJ I\tj TrPuJ mJÄuJPhvÇ FA ˝LTíKfr lPu @ohJKj-r¬JKjr UrY ToPmÇ FfKhj KuPˆ gJTJr TJrPe FuKx ßUJuJr ßãP© mJÄuJPhPvr FT vfJÄv kpt∂ YJ\t (FuKx TjlJPotvj YJ\t) KhPf yPfJÇ FUj FA YJ\t hvKoT 25 ßgPT hvKoT 5 vfJÄv KhPf yPmÇ mJÄuJPhv mqJÄPTr ßckMKa Vnjtr @mM ßyjJ ßoJyJÿh rJK\ yJxJj mPuj, Vf IgtmZPr 27 KmKu~j cuJPrr r¬JKj TPrPZ mJÄuJPhvÇ FA r¬JKjr KmkrLPf FT vfJÄv yJPr FuKx TjlJPotvj YJ\t KhPf yP~PZÇ FUj FaJ hvKoT 5 vfJÄv KhPuA YuPmÇ Vf xJPz 3 mZPr mJÄuJPhv xrTJr oJKj u¥JKrÄ k´KfPrJi @Aj k´e~j, xπJx k´KfPrJi @Aj xÄPvJij, IkrJi xŒKTtf kJr¸KrT xyJ~fJ @Aj k´e~j FmÄ Fxm @APjr KmKioJuJ ‰fKr TPrPZ mPu xÄmJh xPÿuPj \JjJPjJ y~Ç F ZJzJ oJKj u¥JKrÄ S xπJPx Igt J ~jPT rJÓs P hs J y @APjr flKxunMÜ TrJ, oJKj u¥JKrÄ S xπJPx IgtJ~j k´KfPrJPi \JfL~ ßTRvuk© k´e~j, ÈjqJvjJu KrÛ IqJPxxPo≤' ßvw TrJ, @KgtT UJPfr k´J~ xm xÄ˙JPT \mJmKhKyr @SfJ~ @jJxy KmKnjú khPãk ßj~J yP~PZ mPu KfKj \JjJjÇ mJÄuJPhv mqJÄPTr Vnjtr @KfCr ryoJj mPuj, FA xJluq I\tPj @orJ xlu jJ yPu ^MÅKTkNet ßhPv kKref yfJoÇ fUj ßTC @oJPhr xPñ mqmxJ-mJKe\q TrPf YJAPfJ jJÇ mqJÄT S @KgtT k´KfÔJj KmnJPVr xKYm @xuJo @uo, mJÄuJPhv mqJÄPTr Vnjtr @KfCr ryoJjxy mJÄuJPhv mqJÄT S Igt oπeJuP~r vLwt TotTftJrJ F xo~ xÄmJh xPÿuPj CkK˙f KZPujÇ

KmoJPj

u¥j -KxPua ÀPa IJoJPhr ßxmJ V´ye TÀj

Our telephone services 24 hours from 1st of May IJorJ 1 ßo ßgPT 24 W≤J ßaKuPlJj xJKntx KhKò

Biman Approved

79162

xMun hJPo SorJr mMKTÄ ßj~J yPóZ oqJjPYÓJr S jPgtr pJ©LPhr \jq KmPvw xMPpJV rP~PZÇ

Book with us for any destiation in the world Save money and time Km. hs: VsJyTPhr xMKmiJPgt vKjmJr KmPTu 4 aJ kpt∂ ßUJuJÇ

HILLSIDE TRAVELS Unit-3

388 Green Street London E13 9AP Tel:

0208 552 2033 0208 552 9888 Fax : 0208 552 7538 sales@hillsidetravels.com www.hilsidetravels.com


SURMA m 21 - 27 February 2014

IlTo IJAj ßnPXA YPuPZ k´Kf W≤J~ 12 KoKja KmùJkj k´YJPrr IjMoKf rP~PZÇ @r xÄmJPhr ˙JK~fô TokPã 30 KoKja yPu FTKa KmrKf ßjS~J pJPmÇ 44 KoKja kpt∂ ˙J~L xÄmJPhr ßãP© FTKa KmrKfA IjMPoJKhfÇ IgY Fxm TPbJr Kj~oPT CkPãJ TPr @orJ ßhUPf kJKò FKaFj mJÄuJ ACPTr u¥j ˆáKcS ßgPT xrJxKr k´YJKrf xÄmJPhr ˙JK~fô TUjS 30 KoKjPar To @mJr TUjS 30 KoKjPar KTZá ßmvL yPòÇ KT∂á k´KfKhjA fJrJ @Aj ßnPñ hMAmJr KmùJkj KmrKf KjPòÇ FKaFj mJÄuJ ACPTr @hPu Vf TP~T oJx iPr KxFAYFx KaKnS (YqJPju Fx) FTA kg iPrPZÇ ThJKY“ 45 kNet TPr hMKa KmùJkj KmrKf ßjS~Jr Kj~o oJjPuS k´J~ k´Kf KhjA @Aj nJXPZ YqJPju FxÇ FZJzJ xJrJKhjA KmKnjú xoP~ k´YJKrf xÄmJPh IjMPoJKhf xoP~r ßYP~ ßmvL xÄUqT KmùJkj KmrKf KjPò FKaFj mJÄuJ ACPT, KxFAYFx KaKn (YqJPju Fx), YqJPju @A ACPrJk, YqJPju jJAj ACPT FmÄ FjKaKnÇ mJÄuJPhv ßgPT ‰frL yP~ @xJ xÄmJPh ßpnJPm KmrKf xJ\JPjJ y~ ßxnJPm KmrKf KjPf ßVPu ACrJkL~ @Aj S KmsKav @APjr xJPg xÄWJf yPmA-FA KvãJ S xPYfjfJKa ßaKuKnvPjr TftOkãèPuJr @PZ mPuA iPr KjPf yPmÇ fJrkrS ßTj Kj~KofnJPm fÅJrJ @Aj ßnPñ pJPòj-fJ fÅJrJA muPf kJrPmjÇ PTmu mJÄuJPhv ßgPT ‰frL yP~ @xJ xÄmJh IjMÔJjA j~, u¥Pjr ˆáKcSèPuJPf ‰frL TrJ xÄmJhèPuJPfS FTA WajJ WaPZÇ TKoCKjKa KjC\, @oJPhr Umr, ACPrJPkr Umr k´nOKf jJPo ßp xTu ˙JjL~ xÄmJh k´YJKrf y~ ßxèPuJr IKiTJÄPvr ˙JK~fôA K©v KoKja y~jJÇ KT∂á ßxèPuJPf IQminJPm KmùJkj KmrKf ßjS~J yPòÇ ACPrJkL~Jj ACKj~j IKcS-Kn\M~Ju KoKc~J xJKntPxx (FKnFoFx) cJAPrKÖnx Fr 20 S 23 j’r @KatPTuPT KmsPaPjr ÈßTJc Ij hqJ KvKcCKuÄ Il ßaKuKnvj FcnJatJAK\Ä(KxSFxKaF)' F I∂ntNÜ TPr 16 Fr ÈF' iJrJ~ muJ yP~PZ : “news programmes may only include one advertising or teleshopping break for each scheduled period of at least 30 minutes’’ ßTAx ˆJKc : ÈßTJc Ij hqJ KvKcCKuÄ Il ßaKuKnvj FcnJatJAK\Ä (KxSFxKaF) ßT FA @PuJYjJ~ xÄPãPk ÈTˆJ' KyPvPm CPuäU TrJ yPuJÇ KmsPaPjr ßaKuKnvj S ßrKcSèPuJ ÈTˆJ' @Aj ßoPj YuPZ KTjJ-fJ Kj~KofnJPm oKjaKrÄ TPr IKlx Il TKoCKjPTv¿; xÄPãPk IlToÇ oKjaKrÄ Fr FT kptJP~ 2013 xJPur nqJPu≤JA¿ ßc IgtJ“ 14 ßlms∆~JKrPf u¥j KnK•T mJÄuJ nJwJr ßaKuKnvjèPuJPT oKjar TrJr Kx≠J∂ ßj~ IlToÇ FTKhPjr oKjaKrÄP~A ßhUJ pJ~, KxFAYFx KaKn(YqJPju Fx), FKaFj mJÄuJ ACPT, YqJPju @A ACPrJk, YqJPju jJAj ACPT FmÄ FjKaKn k´PfqTKa ßaKuKnvjA TˆJ @Aj ßnPñPZÇ FjKaKn : 2013 xJPur 14 ßlms∆~JKr FjKaKnr hMKa KjC\ ßk´JV´Jo oKjar TPr IlToÇ 30 KoKja S 45 KoKjPar SA hMKa IjMÔJPjA hMKa TPr KmùJkj KmrKf ßj~ FjKaKn; pJ TˆJ @APjr 16(F) iJrJ~ IjMPoJKhf KmùJkj KmrKfr ßYP~ FTKa TPr ßmvLÇ @Aj nJñJr Kmw~Ka fh∂ TrPf KVP~ FjKaKn TftOkPãr mqJUqJ \JjPf YJ~ IlToÇ FjKaKn fJPhr nMu ˝LTJr TPr \JjJ~, SA Khj nqJPu≤JA¿ ßc'r oPfJ èÀfôkNet Khj yS~J~ FojaJ yP~PZÇ fPm Foj @r yPm jJ mPuS IlToPT @võ˜ TPr FjKaKnÇ KT∂á IlTo FjKaKn'r \mJPm x∂áÓ y~KjÇ nqJPu≤JA¿ ßc'PT èÀfô KhPf KVP~ FjKaKn TftOkPãr @Aj nñ

TrJr pMKÜPT pPgJkpMÜ KyPvPm V´ye TPrKj IlToÇ If”kr SA KhPjr hMKa xÄmJh IjMÔJPj hMA mJr KmrKf ßjS~Jr lPu TˆJ @APjr 16(F) iJrJ nñ yP~PZ oPot rJ~ ßh~ IlToÇ TˆJ @APjr 4 j’r iJrJ : TˆJ @APjr 4 j’r iJrJ~ muJ yP~PZ, ÈÈtime devoted to television advertising and teleshopping spots on any channel in any one hour must not exceed 12 minutes’’ IgtJ“ k´Kf W≤J~ 12 KoKjPar ßmvL xo~ KmùJkj mJ ßaKuvKkÄP~r \jq mrJ¨ TrJ pJPm jJÇ 2013 xJPur 14 ßlms∆~JKr xºqJ 6aJ ßgPT rJf 10aJ kpt∂ FKaFjmJÄuJ ACPT'r 5 W≤Jr IjMÔJj oKjar TPr IlToÇ k´PfqTKa W≤J~ KjitJKrf 12 KoKjPar ßmvL xo~ KmùJkj k´YJr TPrKZu FKaFj mJÄuJ ACPTÇ Kmw~Ka fh∂ TPr ßhUPf FKaFj mJÄuJ ACPT'r mqJUqJ \JjPf YJ~ IlToÇ fPm FKaFj mJÄuJ ACPT ßTJPjJ \mJmA ßh~KjÇ ImPvPw TˆJ @APjr 4 j’r iJrJ uÄKWf yP~PZ oPot Kx≠J∂ ßh~ IlToÇ FTA KhPj xºqJ 6aJ ßgPT rJf 10aJ kpt∂ YqJPju @A ACPrJPkr IjMÔJj oKjar TPr IlToÇ IlTo ßhUPf kJ~ xºqJ 6aJ ßgPT ÊÀ TPr krmftL FT W≤J~ YqJPju @A KmùJkj k´YJr TPrKZu 24 KoKja 35 ßxPT¥ (IjMPoJKhf xoP~r ßYP~ 12 KoKja 35 ßxPT¥ ßmvL)Ç krmftL kÅJY W≤J~ IjMPoJKhf xoP~r ßYP~ pgJâPo 6 KoKja 17 ßxPT¥, 4 KoKja 45 ßxPT¥, 2 KoKja 45 ßxPT¥, FmÄ 12 KoKja 40 ßxPT¥ ßmvL xo~ KmùJkj k´YJr TPrKZu YqJPju @A ACPrJkÇ IlTPor KYKbr \mJPm YqJPju @A ACPrJPkr ˝•ôJKiTJrL k´KfÔJj Èk´JAo mJÄuJ' IlToPT \JjJ~, PaKuKnvjKaPf Totrf \QjT asJ¿Kovj TotLr mqgtfJr TJrPe SA WajJ WPaPZÇ WajJr \jq hM”U k´TJv TPr YqJPju @A ACPrJk TftOkã @rS \JjJ~, WajJr \jq hJ~L mqJKÜr KmÀP≠ k´JKfÔJKjT mqm˙J V´ye TrJ yP~PZÇ ÊiM fJA j~, asJ¿KovPjr TJ\Tot fhJrT TrJr \jq hMA xhxq KmKvÓ FTKa Kao Vbe TrJ yP~PZ mPuS \JjJ~ YqJPju @A ACPrJkÇ YqJPju @A Fr mqJUqJ oNuqJ~j TrJr kr IlTo fJPhr Kx≠JP∂ \JKjP~ ßh~ ßp, YqJPju @A ACPrJk TˆJ @APjr YJr j’r iJrJ nñ TPrPZÇ Vf mZPrr 14 ßlms∆~JKr IlTo @rS ßp hMKa mJÄuJ nJwJr ßaKuKnvPjr IjMÔJj oKjar TPrKZu fJPhr oPiq KZu KxFAYFx KaKn(YqJPju Fx) FmÄ YqJPju jJAj ACPTÇ hMKa ßaKuKnvjA IjMPoJKhf xoP~r ßYP~ ßmvL xo~ KmùJkj k´YJr TPrKZu mPu k´oJe kJ~ IlToÇ Cn~ ßaKuKnvPjr TftOkãA TˆJ @Aj nñ yS~Jr TJre mqJUqJ TPrjÇ fPm ßTJPjJ mqJUqJ~A x∂áÓ jJ yP~ TˆJ @Aj nñ yP~PZ mPuA hMKa ßaKuKnvjPT \JKjP~ ßh~ IlToÇ ßvw TgJ : KhPjr kr Khj u¥j ßgPT k´YJKrf mJÄuJ ßaKuKnvj YqJPjuèPuJ xPYfjnJPmA IlTo @APjr u–Wj TPr pJPòÇ ßpPyfá k´KfKa ßaKuKnvjPTA APfJkNPmt FA KmwP~ xfTt TPrPZ IlTo, ßxPyfá IùfJr TJrPe fJrJ @Aj nñ TrPZ-Foj TgJ IKmvõJxqÇ hvtT KyPvPm @oJPhr FTKa Kmw~ CkuK… TrPf yPm ßp, ßTJPjJ ßaKuKnvPjr TftOkãA KjP\Phr Igt KhP~ YqJKrKar KnK•Pf ßaKuKnvj kKrYJujJ TPrj jJÇ IPgtr KmKjoP~ ßaKuKnvjèPuJ ßp xTu KmùJkj k´YJr TrPZ PxA IPgtr ßpJVJj kPrJãnJPm @orJ hvtTrJA KhKòÇ xMfrJÄ mJKeK\qT xMKmiJ uJPnr \jq IKfKrÜ KmùJkj k´YJPrr oJiqPo hvtTPhr \Lmj ßgPT oNuqmJj xo~ KZKjP~ ßjS~Jr IKiTJr @AjVfnJPm ßaKuKnvjèPuJPT ßhS~J y~KjÇ xMfrJÄ @oJPhr IKiTJr @oJPhrPTA @hJ~ TPr KjPf yPmÇ fgqxN© : IlTo mscTJˆ mMPuKajÇ AxMq 235Ç 5 IVJˆ 2013Ç

ßxTJu FTJu (30 kOÔJr kr) oJx hMA kPrr TgJÇ FT TJT cJTJ ßnJPr oMTáunJA mJxJ~ FPx yJK\rÇ oPj kPz, CPÛJUMPÛJ YáuÇ oMPU FTVJu hÅJKzÇ krPj o~uJ TJkzÇ vLjt ßhyÇ jJ˜Jr ßaKmPu ßxKhj ßpj BPhr @jªÇ Imxr xoP~ oMTáunJA @oJPhr TJPZ SjJr hMoJx uJkJ•J yS~Jr TJKyjL muKZPujÇ ßZJa m~xÇ Z~ pMV @PVr TgJÇ ˛OKfPf ^JkxJ KTZM oPj kzPZÇ FTáPvr rJPf kMKuPvr fJzJ ßUP~ oMTMunJA S mºá oKfj (UMm x÷m KhjJ\kMPrr ßZPu) ßhRPz kJKuP~ yPur KkZPj FT kMTáPr ^ÅJk KhP~KZPujÇ ÈIu KTî~Jr' @ªJ\ TPr rJPfr IºTJPrA ßn\J TJkPz hMA mºá xaJj ßf\VJÅ ßruPÓvPjÇ mctJr ßkKrP~ nJrPfÇ FTrTo CÆJ˜M yP~A Khj TJKaP~KZPuj k´KfPmvL ßhPvÇ oMTáunJAP~r oMPU ÊPjKZuJo, KcV´L krLãJ KhP~KZPuj dJTJ ßTªsL~ ß\uUJjJ ßgPTÇ x÷mf” kMKuKv hJVL UJfJ ßgPT jJo oMPZ ßluPf kJPrjKjÇ mJyJjúr ßlms∆~JrL oMTáunJAPT Pvw kpt∂ ß\Pur nJf UJAP~ ßZPzKZuÇ @r mznJA! y~fmJ kMKuPvr TJPZ oMYJKuTJ KhP~ ß\uyJ\f ßgPT ßryJA ßkP~KZPuj ßxpJ©J~Ç

@u-TJP~hJr ÉoKT oMxuoJjPhr ÈAxuJPor KmÀP≠ âMPxPc ImfLet iotKjrPkãfJmJhL S jJK˜TPhr KmÀP≠ VeInMq™Jj (AjKflJhJ) WaJmJr @øJj \JKjP~PZjÇ' FA mJftJ @PhR @u TJP~hJr kã ßgPT FPxPZ KTjJ fJ FUjS ßTC KjKÁf TPr muPf kJrPZj jJÇ krrJÓs k´KfoπL S ˝rJÓs k´KfoπL hM'\jA \JKjP~PZj Fr xfqfJ pJYJAP~r \jq ßYÓJ TrPZjÇ hM'\jA ß\Jr KhP~ mPuPZj, mJÄuJPhPv ßTJj @u TJP~hJ ßjaS~JTt ßjAÇ fPm fJrJ F TgJS mPuPZj ßp, FA KnKcS mJftJr mÜPmqr xMr \JoJ~JPf AxuJoL, ßylJ\Pf AxuJo S KmFjKkr mÜPmqr IjM„kÇ fJ ßgPT Fr xPñ Fxm hPur ÈxŒíÜfJ k´oJKef y~'Ç mJÄuJPhPvr 90% oJjMw oMxuoJjÇ ßxRnJPVqr Kmw~, FPhPvr oMxuoJjrJ iotk´Je yPuS xJiJrenJPm fJrJ Ijq iotJmu’LPhr xPñ xyJm˙JPj Inq˜ ÈChJr VefπL' KyPxPm kKrKYfÇ fPm FTgJS oPj rJUPf yPm ßp FPhPv ßVJÅzJ ßoRumJhLrS InJm ßjAÇ fJA F irPjr KmwP~ xrTJr mJ KmKnjú rJ\QjKfT huPT hJK~fôvLu @Yre TrPf yPmÇ xrTJPrr kã ßgPT Kmw~KaPT rJ\QjKfT CP¨Pvq mqmyJr TrJr ßYÓJ yPu KyPf KmkrLf WaJr @vïJ rP~PZÇ mJftJr ßTJgJS mJÄuJPhPvr ßTJj hPur jJo CPuäU ßjAÇ fJ xP•ôS Fr xPñ TP~TKa KmPrJiL huPT \KzP~ ßpnJPm mÜífJ-KmmOKf ßh~J yPò fJ ßoJPaA hJK~fôvLufJr kKrYJ~T j~Ç mJftJKar xfqfJ xŒPTt xŒNet KjKÁf jJ yP~ xÄmJhkP© vLwt xÄmJh TrJS n~ïr CÛJKjoNuTÇ

xrTJPrr xlufJ (37 kOÔJr kr) TotTJP§r hKuuÇ aJTJ ZJzJ ßTJgJS ßTJPjJ TJ\ y~ jJÇ WMw, hMjtLKf xJoJK\T YKr©PT TuMKwf TPrPZÇ Fxm mz ßTPuïJKrr ßp ßTJPjJ FTKa xnq VefJKπT ßhPvr xrTJr kfPjr \jq pPgÓÇ @orJ k´fqãnJPm CkuK… TPrS y\o TrKZÇ Ka@AKm KrPkJPat muJ yP~PZ, 2012 xJPu ßTmu ßxmJ UJPf WMw ßujPhj yP~PZ 22 yJ\Jr ßTJKa aJTJÇ FKa mº TrPf kJrPu k´mOK≠ 2.4 vfJÄv mJzfÇ @r mz mz hMjtLKf mº TrPf kJrPu k´mOK≠ mJzf Kfj vfJÄvÇ @r fJPf 10 vfJÄv k´mOK≠ I\tj x÷m yPfJÇ muJ y~, \KñmJh S xπJxPT xrTJr xlunJPm ßoJTJKmuJ TPrPZÇ \KñmJPhr C“kK• YJrhuL~ ß\Ja xrTJPrr xo~ WaPuS ßxA xrTJrA FxmPT k´v´~ jJ KhP~ hoPj TJptTr CPhqJV V´ye TPrKZuÇ ß\Ja xrTJrA vJP~U @mhMr ryoJj, mJÄuJnJA k´oMU \KñPhr ßV´lfJr TPr KmYJr TPrPZÇ FPhr TJCPT huL~ KmPmYjJ~ rJÓskKf ãoJ TPr ßhjKjÇ rJoMr WajJ \JfL~ uöJÇ ˙JjL~ k´vJxj S kMKuv mJKyjLr mqgtfJ k´oJKefÇ \JKfxÄPWr KrPkJPat ßhUJ pJPò, mZPr 300 ßTJKa cuJr KmPhPv kJYJr yPòÇ uMakJa, kJYJPrr oPyJ“xm YuPZÇ fPm FTKa TgJ

ßToj KZu FTáv ChpJkj? ßxTJPu FTáv kJKuf yf FTáPvr ßnJPr UJKu kJP~ láu yJPf k´nJf ßlrLPf xJKou yP~ vyLh KojJPr pJS~JÇ rJóJr hM kJPv ßouJ mxfÇ xJiJrj ßouJr ofA mJyJKr xJoV´Lr kvJr xJK\P~Ç KZaJ ßlJaJ mAP~r ßhJTJjÇ kZPªr K\Kjw KTjPf xm m~xL oJjMPwr nLzÇ hMkMr VKzP~ KmTJuÇ ßouJr ‰y QY KgKfP~ @PxÇ TîJ∂ oJjMPwr du YPu KlrKf kPgÇ FTKhPj ÊÀÇ FTKhPjA ßvwÇ FTJPur FTáv ßmv Knjú oJ©J~ kJKuf yP~ @xPZÇ ˝JiLj mJÄuJr xNYjJ TJu ßgPT ßlms∆~JrL kKrKYKf kJ~ nJwJr oJx KyxJPmÇ ßlms∆~JrL oJx mJXJKur AKfyJPx ßvJPTr oJxÇ kJKT˜JjL v©∆r T«J ßgPT orj TJoz ßoPr oJP~r oMPUr mMKu ßTPz KjP~ FPxKZu mJÄuJr hJoJu ßZPuPoP~rJ FA oJPxÇ KmKjoP~ KhPf yP~KZu IPjT rÜÇ 2014 xJuÇ nJwJ oJPxr 62fo mZrÇ kPyuJ fJKrPU @jMÔJKjTnJPm ÊÀ yS~J FTáPvr IjMÔJjoJuJ xJrJ oJxmqJkL oyJ @z’Pr C“xm oMUr kKrPmPv ChpJKkf yP~ @xPZ mZr mZr iPrÇ xMU hM”U xojõP~ oJjMPwr \LmjÇ fJA ßvJT @yJ\JKrr kJPv kJPv mJÄVJuL jJrL kMÀw KvvM xmJA FA ßvJPTr oJPxS @jª C“xPm ßoPf CPbÇ ßhJTJPj ßhJTJPj jfáj mAP~r ßoR ßoR VºÇ F C“xm Knjú oJ©JrÇ oNuf” mA PTjJr C“xmÇ ˝JiLjfJr k´go mZr 1972-

UmrJUmr 55

\JS~JKyKrr TKgf mJftJKar C“x UMÅ\Pf KVP~ \JjJ pJ~, FKa S~JKvÄaj KnK•T ÈK\yJPhJuK\' jJoT SP~mxJAa ßgPT ACKaACPm ZJzJ yP~PZÇ K\yJPhJuK\ fJ ßkP~PZ ÈTM~JuJuJokMr KnK•T' Ijq FTKa xJAa ßgPT, pJ k´J~ FT oJx @PV ßkJˆ TrJ yP~KZuÇ Ff kMrPjJ FTKa ßkJˆ KjP~ FfKhj kr oJfJoJKf TrJ IPjT k´Pvúr \jì ßh~Ç Fr ßkZPj mJÄuJPhvPT IK˙KfvLu TrJ KTÄmJ mJÄuJPhPvr xJok´KfT WajJmuLPT Knjú UJPf k´mJKyf TrJr k´~Jx gJTPf kJPrÇ FA xPªPyr fLr KmPvw ßTJj KmPrJiL hu mJ xrTJr CnP~r KhPTA Kjm≠ yPf kJPrÇ K\yJPhJuK\ SP~mxJAa xŒPTt ßUJÅ\Umr KjPf KVP~ \JjJ pJ~, Fr oJKuT @rj S~JA ß\Kuj jJoT FT\j AÉKhÇ KfKj ÈS~JKvÄaj AjKˆKaCa Im Kj~Jr Aˆ kKuKx'-r FT\j ßlPuJÇ mftoJPj u¥Pjr KTÄx TPuP\ KkFAYKc VPmweJrfÇ KfKj c. \JS~JKyKrr FT \JoJfJr xPñ ßpJVJPpJPVr xMmJPh KjP\PT @u TJP~hJ KmwP~ KmPvwù KyPxPm fMPu iPr gJPTjÇ K\yJPhJuK\ xJAaKa AxuJo iot, K\yJh, KmPvw TPr ÈxJuJKl' ofmJh AfqJKh ßãP© fgq xÄV´y TPr fJ k´YJr TPr gJPTÇ FPT A clearing house for jihadi source material KyPxPm hJKm TrJ y~Ç FKa oJKTtj ßVJP~ªJ xÄ˙J Kx@AF'r yP~ TJ\ TPr mPu IPjPTr iJreJÇ SP~mxJAaKar ÈK\yJPhJuK\' jJoTre ¸ÓfA mqJñJ®TÇ FKa ÈK\yJh S~JY', ÈAxuJo S~JY' mJ IjM„k xJAaèPuJr oPfJA AxuJo S oMxuoJjKmPrJiL k´YJreJr FTKa yJKf~JrÇ ˝LTJr TrPfA yPm, xrTJPrr kMKuv mJKyjL KmPrJiL hu hoPj kJrhvtLÇ yJS~J~ kJS~J IKnPpJPVr KnK•Pf kMKuv mJKyjL KmPrJiL hPur ßjfJTotLPhr KjKmtYJPr ßV´lfJr, KjptJfj S KroJP¥ KjP~ KkKaP~ \Uo TrPf Kx≠y˜Ç KjptJfPj FrA oPiq IPjT ßjfJTotL oJrJ ßVPZÇ èo, UMj, Ikyre AfqJKh k´KfPrJi mJ ryxq ChWJaPj kMKuvmJKyjL mqgt yP~PZÇ Vf YJr mZPr xrTJPrr xlufJ FTmJPr ßjA fJ mum jJÇ fPm KmvJu KmvJu hMjtLKf, Imqm˙JkjJ, IhãfJr ßZJa-UJPaJ Cjú~j TotTJ§èPuJ dJTJ kzPZÇ xJÄmJKhT KjptJfj, VeoJiqPor k´TJvjJ mº TPr ßh~J, aTPvJ KjP~ TaM o∂mq S aTPvJPf IÄvV´yeTJrLPT ßfPz oJrPf pJS~J S ITgq nJwJ~ VJuJVJu, KmPrJiL hPur ßjfJTotLPhr oJouJ KhP~ y~rJKj, KjptJfj, rJ\kPg KmPrJiLhuL~ ßjfJTotLPhr KjptJfj, 144 iJrJ KhP~ KmPrJiL hPur xnJ-xoJPmv k§ TrJ, xLoJP∂ oJjMw yfqJ KZu KjfqKhPjr Kmw~, pJr k´KfmJh xrTJPrr frl ßgPT TrJ yP~PZ IKf xJoJjqÇ F xoP~ mzJAV´Jo CkP\uJr ßY~JroqJj mJmM S KmvõKP\T KhPj-hMkMPr TMKkP~ yfqJ TrPf ßhPU oJjMw KmK˛f S yfmJT yP~PZÇ hM”vJxj, hMjtLKf S uMakJa xrTJPrr xJluqPT ŸJj TPrPZÇ oJjMw @S~JoL uLPVr vJxjPT mMKzr ZJVLr mJóJ k´xPmr xPñ fMujJ TPrÇ

r FA KhPj mJÄuJ FTJPcoLr ßVPa ßoP^r Ckr käJKÓT KmKZP~ mA KmKâ ÊÀ TrPuj kÅMKgWr k´KfÔJPjr k´JjkMÀw KY•r†j xJyJÇ kPrr mZr rJóJ ßgPT mA KmKâ CPb @Px FTJPcoL k´JñPjÇ mZr mZr ßuUT, k´TJvT S kJbTPhr ˝f”°áftfJ ßhPU FTJPcoL Tfítkã xrJxKr IÄv V´yj TrPf @V´yL yPujÇ 1978 xJPu Ior FTáPv V´∫PouJ @®k´TJv TruÇ nJwJ oJPxr 62fo mZPr \JfL~ V´∫PouJ ZKzP~ kzu GKfyJKxT ßxJyrJhtL ChqJPjÇ KmÄv vfJ»Lr KmhJ~L mZr 1999 jPn’r \JfLxÄW (ACPjPÛJ) 21 ßlms∆~JrL fJKrU È@∂\tJKfT oJfínJwJ' ChpJkj Khmx PWJwjJ TruÇ F fJKrPU oJfínJwJ ÈmJÄuJ' rãJPgt rJ\kPg mJÄVJuLr rÜ ^PrKZuÇ nJwJ vyLhPhr oyJj @®fqJPVr ˝LTíKf ˝„k k´Kf mZr ÈFTáv' @∂\tJKfT oJfínJwJ Khmx KyxJPm xJrJ KmPvõ vs≠JnPr kJKuf yP~ gJPTÇ Kj”xPªPy, FTáv @r @\ mJÄVJuLr ßvJPTr oJx j~Ç ßvJT kKrjf yP~PZ FT mOy“ vKÜPfÇ mJyJjúr FTáv mJÄuJr oJKaPf mkj TPrKZu ˝JiLjfJr mL\Ç @r '71Fr KcPx’r FPjKhu ßxA lxPur ˝JhÇ Kmvõ oJjKYP© ˙Jj ßku ˝JiLj mJÄuJPhvÇ nJwJ @PªJuPj oyJj vyLPhr k´Kf vs≠J \JKjP~ mJÄVJuL ßVP~ CPbnMum jJ ,nMum jJ, nMum jJ ßxA FTáPv ßlms∆~JrLÇ' ßuUT : KvãT, TuJKoˆÇ


SURMA

SURMA 36th Year Issue 1864 Friday 21 - 27 February 2014

Britain's Highest Circulated Bangla Newsweekly

oJKj u¥JKrÄP~r È^MÅKTkNet' fJKuTJ oMÜ mJÄuJPhv

u¥j˙ nJrfL~ yJATKovPj jJVKrT IJPªJuPjr KmPãJn S ˛JrTKuKk k´hJj

IJKikfqmJh S mJÄuJPhv KmPrJiL wzpPπr k´KfmJh

u¥j, 19 ßlms∆~JrL - IJKikfqmJhL nJrPfr ßvõfxπJx, mJÄuJPhPvr Inq∂rLe rJ\jLKfPf y˜Pãk S xLoJP∂ mJÄuJPhvL jJVKrTPhr yfqJ mº, KakJAoNU, lJrJÑJ mÅJi, fJukK¢, KfjKmWJ TKrPcJr, KZaoyu, IKnjú jhLr kJKjr jJpq KyxqJ k´hJPjr

hJmLPf u¥j˙ nJrfL~ yJ&ATKovPjr xJoPj Vf 18 ßlms∆~JrL FT KmPãJn S k´KfmJh xoJPmPvr TPr jJVKrT IJPªJuj ACPTÇ jJVKrT IJPªJuPjr IJymJ~T Fo F oJPuPTr 53 kOÔJ~

dJTJ, 19 ßlms∆~JKr - oJKj u¥JKrÄ S xπJPx IgtJ~j k´KfPrJPi KjP~JK\f @∂\tJKfT xÄ˙J lJAjqJK¿~Ju IqJTvj aJÛPlJPxtr (FlFKaFl) ÈiNxr' mJ ^MÅKTkNet fJKuTJ ßgPT ßmKrP~ FPxPZ mJÄuJPhvÇ xKYmJuP~ 17 ßlms∆~JrL ßxJomJr IjMKÔf FT xÄmJh 53 kOÔJ~

mJKotÄyJPor ˛u yLg kJPTt k´gomJPrr oPfJ FTMPv ChpJkPjr CPhqJV KxPuPa ˝Petr ßhJTJPj I˙J~L vyLh KojJr KjotJPer IjMPoJhj uJn

u¥Pj oífMqmJKwtTLr @PuJYjJ~ @mhMu VJl&lJr PYRiMrL

ÈkLr yKmPmr xmtnJrfL~ ßjfJ yS~Jr ßpJVqfJ KZu' u¥j, 19 ßlms∆~JKr - KmKvÓ xJÄmJKhT S xJKyKfqT @mhMu VJl&lJr PYRiMrL mPuPZj ks~Jf \JfL~ PjfJ kLr yKmmMr ryoJPjr KZPuj Foj FT rJ\jLKfT, KpKj xmtnJrfL~ PjfJ yS~Jr PpJVqfJ rJUPfjÇ KT∂á KjP\r oJKa S oJjMwPT ZJzPf kJPrjKj mPu 50 Fr hvT PgPTA FT\j UqJKfoJj PjfJ yS~J

xPfôS KfKj kNmt mJÄuJ S fJÅr \jì˙Jj KxPuaPTA rJ\jLKfr oJa KyPxPm PmPZ PjjÇ VJl&lJr PYRiMrL mPuj, KfKj KZPuj Foj FT rJ\jLKfT, KpKj KjP\ pJ KmvõJx TrPfj fJ ITkPa muJrS x“ xJyx rJUPfjÇ rJ\QjKfT KmKnjú PTRvu KjP~ 52 kOÔJ~

@u-TJP~hJr ÉoKT : n~ïr CÛJKjoNuT

dJTJ, 18 ßlms∆~JKr - TP~TKhj iPr ßhPvr k©kK©TJ~ @u TJP~hJ ßjfJ @~oJj @u \JS~JKyKrr FTKa TKgf IKcS mJftJ KjP~ Km˜r ßuUJPuKU yPòÇ FPf muJ yPò, \JS~JKyKr mJÄuJPhPvr 55 kOÔJ~

cJTJKfr ßjkPgq rJ\iJjLr 7 cJTJf

mJKotÄyJo ßgPT ‰x~h jJKxr IJyoh u¥j, 19 ßlms∆~JrL - 1971 xJPur 28ßv oJYt mJÄuJPhPvr oMKÜpMP≠r xkPã IjMKÔf vkg IjMÔJj S kfJTJ CP•JuPjr ˛OKf Km\Kzf mJKotÄyJPor TPnK≤s ßrJc˙ ˛uyLg kJTtÇ F kJPTt ˙J~L FTKa vyLh KojJr KjotJPer mJKotÄyJo k´mJxLPhr hLWtKhPjr ˝kúÇ FA ˝kú mJ˜mJ~Pjr iJrJmJKyTfJ~ k´gomJPrr of 53 kOÔJ~

FlFKaFl-Fr ˝LTíKf ßkPuJ mJÄuJPhv dJTJ, 19 ßlms∆~JKr - oMhsJ kJYJr S xπJPx IgtJ~j k´KfPrJPir TJrPe @∂”xrTJr xÄ˙J lJAjqJK¿~Ju IqJTvj aJÛPlJxt (FlFKaFl)-Fr ˝LTíKf ßkP~PZ mJÄuJPhvÇ fJA FUj @ohJKj S r¬JKj mJKeP\q 54 kOÔJ~

KxPua, 19 ßlms∆~JKr - KxPuPar ßjyJr oJPTtaxy xJrJPhPvr 5Ka ˙JPj ˝Petr ßhJTJPj ßmJoJ-TTPau lJKaP~ cJTJKfr WajJr ryxq ChWJaPj xão yP~PZ kMKuvÇ cJTJKfr WajJ~ @aT FT csJAnJr TMKouäJr FTKa @hJuPf ˝LTJPrJKÜoNuT \mJjmKª KhP~PZÇ oJ\Jr K\~JrPfr oJiqPo cJTJfrJ KxPuPa cJTJKfr Kovj ÊÀ TPr mPu ßx \JKjP~PZÇ KxPua ßoPasJkKuaj kMKuv TKovjJr ßoJ” Ko\JjMr 53 kOÔJ~

KmrJ\oJj xoxqJ KjP~ AAC kJutJPoP≤ TqJaJrJxtPhr ßxKojJr

K¸Kra Im ßxPnK≤ S~JPjr CPhqJPV msJcPlJPct VeksKfmJh xoJPmv xJŒ´KfTTJPu mJÄuJPhPv xÄWKaf xJŒ´hJK~T @VsJxj S xKyÄxfJr ksKfmJPh pMÜrJP\qr K¸Kra Im PxPnK≤ S~JPjr CPhqJPV @VJoL 1 oJYt PrJ\ vKjmJr xTJu FVJPrJaJ~ msJcPlJct vJkuJ TKoCKjKa yPu (21 TjtS~Ju PaPrx, 53 kOÔJ~

l\uMu yT” míPaPj TqJaJKrÄ A¥KÓsr KmrJ\oJj xoxqJ S mJÄuJPhv TqJaJrJrxt FPxJKxP~vj (KmKxF'r) TotTJ¥PT xoVs ACPrJk mqJkL ksxJKrf TrJr uPã ACPrJkL~Jj kJutJPoP≤ ßxKojJr TPrPZ KmKxF xqJPr KrK\SjÇ xŒ´Kf xJBh TJoJu

FoAKk'r @oπPj 22 xhPxqr xqJPr KmKxF ksKfKjKi hu msJPxuPx AAC ßo’JrPhr xJPg ßxKojJPr míPaPj TqJaJrJxtPhr xoxqJ S x÷JmjJr TgJ fMPu iPrjÇ KmPvw TPr ßrÓMPrP≤ ÓJl xÄTa 52 kOÔJ~

SURMA News Group Ltd - Unit B, 10 Quaker Street, London E1 6SZ. Tel: 020 7377 9787, Fax: 020 7377 9717, for NEWS email: news@surmanews.com, for ADVERTISING : sarzahmed@surmanews.com, www.surmanews.com Registered as a Newspaper at the Post Office. Distributed throughout the E.U.

Surma issue 1864  
Surma issue 1864  
Advertisement