Page 1

ปีที่ 1 • ฉบับที่ 9 • พฤษภาคม 2552 • รายเดือน

Bus Buddy

สกูป ๊ พิเศษ

เคล็ดลับ “สุขภาพดี” จากเหล่าดารานักแสดง

เปิดประตูสู่...

ภูเก็ต

ชมสถาปัตยกรรม แบบชิโน-โปรตุกีส


สารบัญ

ปีที่ 1 • ฉบับที่ 9 • พฤษภาคม 2552 Bus Bud dy

ประธานทีป่ รึกษา นายวุฒชิ าติ กัลยาณมิตร รองประธานทีป่ รึกษา ระพิพรรณ วรรณพินทุ คณะทีป่ รึกษา เถลิงศักดิ์ จัน่ บำรุง จรณินท์ ศรีหยัดแย้ม ชนิดา สมานจิตร ธนวัฒน์ ศรีสกุล นันทิยา วรุณนั ต์ ปัญญา ใจสว่าง เคียงรัฐ มณีศรี ศิรชิ ยั ทิพสน พรทิพย์ ทองประเสริฐ สุดาพร ชุม่ อภัย เรวดี ช่วยดิษฐ์ ศศกร สันติกลู นิมนต์ พันกะหรัด ทะเล มีวฒ ุ สิ ม ณัฐมล ชูเชิด ธนัญญาณ์ ถิรธนาไพบูลย์ ฝ่ายบริหาร มณฑกาล คงมัน่ วรวุฒิ เลิศวิทย์วรเทพ สุรนิ ทร์ ทองห่อ กองบรรณาธิการ ชญานี อนุรกั ติพนั ธุ ์ กิตติ กิตติวฒ ุ กิ ลุ อำนาจ พรมลา บรรณาธิการศิลปกรรม สุรนิ ทร์ ทองห่อ ศิลปกรรมโฆษณา อำนาจ พรมลา ฝ่ายภาพ ธันวา หยาง, s88 ฝ่ายโฆษณาและการตลาด จิรฐา เพชรวารี วรวุฒิ เลิศวิทย์วรเทพ เสกสรร ชัยคำมา แยกสี บริษทั ล้านสตางค์ จำกัด พิมพ์ บริษทั ส.เจริญ การพิมพ์ เจ้าของ คูห่ เู ดินทาง บริษทั เอ็ม เจ มีเดีย จำกัด 293/304 ซอยรามอินทรา 119 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร. 0-2540-7914 ฝ่ายโฆษณา 08-1814-0028 ฝ่ายสมาชิก 08-4137-2765 แฟ็กซ์ 0-2540-7915 E-mail : mjmedia2008@yahoo.com

15 เคล็ดลับความงาม

• ปัญหาเรื่องเส้นขน • เข้าครัวทำครีมบำรุงผิวสวย ประหยัด คุ้ม!

12

16 20 22

16 9

คู่หูพาเที่ยว

เปิดประตูสู่...ภูเก็ต

คู่หูพาชิม

พาชิมร้านอาหาร ‘บ้านริมเล’

สกู๊ปพิเศษ

เคล็ดลับ “ดูแลสุขภาพดี” จากเหล่าดารานักแสดง

4 ทักทาย

คุณวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด

6 8 9 10 12

บขส.อัพเดท ข่าวรายทาง แบ่งฝันปันรัก

25 ดูหนังฟังเพลง 26 ไฮเทคอัพเดท

CONTENTS26 เอไอเอส สร้างกำลังใจให้น้องๆ

รอบรู้รอบโลก มุมสุขภาพ

27 14 บทความสุขภาพ 28 หมอแมะทางเลือกใหม่ของสาวยุคไอที 29 30

9

• พริก...พืชจิ๋วสารพัดประโยชน์ • โรคแพ้อากาศ

10

ภัยใกล้ตัว

ภัยหญิงเมื่อต้องเดินทางยามค่ำคืน

คู่หูดูดวง เก็บมาฝาก

สมัครสมาชิก

22

ต้นสายปลายทาง ร่วมสนุกท้ายเล่ม

20

15


ทักทาย สวัสดีครับ “การเมือง” ของทุกประเทศนั้นให้บทเรียนที่มีค่า..ควรแก่การติดตามเสมอ ในช่วง หลายๆ ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะช่วง 2-3 เดือนมานี้ ผมเชื่อว่าหลายๆ ท่าน คงจะได้ยินได้ฟัง คำว่า “การเมือง” แทบจะทุกนาทีก็ว่าได้ แต่ ณ เวลานี้ สิ่งที่เราได้ยินและเป็นห่วงรวมไปถึง ความวิตกกังวลมากๆ นั้นคือ เรื่องของ “ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่ 2009” ที่เราคุ้นกันอีกชื่อ ว่า “ไข้หวัดหมู” นั่นล่ะครับ ขณะนี้ ยอดติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์นี้ทะยานไปทั่วโลกแล้ว ครับ ท่ามกลางความสงสัยว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร และระบาดได้อย่างไร แทนที่จะ ถูกจำกัดอยู่แต่แค่ ในประเทศเม็กซิ โกเท่านั้น แต่อย่างไรก็ดีผมเชื่อว่าทุกเรื่องทุก ปัญหามีทางออกเสมอ โดยเฉพาะในเวลานี้ที่องค์การอนามัยโลกและผู้นำทุก ประเทศ กำลังรีบหาทางแก้ ไขและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ 2009 อย่างเร่งด่วนที่สุด แม้จะมีเรื่องวุ่นวายชวนให้เครียดอยู่บ้าง แต่ผมอยาก ให้ท่านมองเรื่องเหล่านี้ด้วยความมีสตินะครับ เพราะตราบใดที่เรามี “สติ” เมื่อนั้น “ปัญญา” ก็เกิดครับ พร้อมกับที่อยากจะแจ้งข่าวดี ให้ทราบว่าเวลานี้ บขส.ได้ รับใบรับรองมาตรฐานการบริการ ISO 9001 : 2000 ในเส้นทาง กรุงเทพฯ-ภูเก็ต เรียบร้อยแล้วครับ ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี และสร้างความภาคภูมิ ใจอย่างยิ่งสำหรับคนทำงานอย่าง เราๆ ครับ และทาง บขส. เองก็ขอสัญญากับผู้ ใช้บริการ ทุกท่านว่า เราจะพัฒนาองค์กรของเราเพื่อสร้างความพึงพอใจ ให้กับท่านให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับ

เราขอสัญญา

(วุฒชิ าติ กัลยาณมิตร) กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จำกัด

นายสถานี เค้าว่ากันว่าวันเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก ทุกคนมีเวลา 24 ชั่วโมงต่อวัน เท่าๆ กัน จะเป็นเด็ก เป็นผู้ ใหญ่ ผู้หญิง ผู้ชาย จะรวยหรือจน ทุกคนก็มีเวลาให้ ใช้ เท่าๆ กัน เค้าให้แบ่งเวลาออกเป็น 3 ช่วงๆ ละ 8 ชม. ช่วงแรกเป็นเวลาของการพักผ่อน นอนหลับ ช่วงที่ 2 เป็นเวลาของการทำงาน ส่วนช่วงที่ 3 เป็นเวลาส่วนตั๊ว..ส่วนตัว สำหรับการได้อยู่กับตัวเอง การอ่านหนังสือ ดูหนัง ฟังเพลง หรือการทำกิจกรรมงาน อดิเรกต่างๆ ที่คุณชื่นชอบ รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศ เปลี่ยน สถานที่ออกไปหาประสบการณ์ ใหม่ของชีวิต และถ้าคุณยังนึกไม่ออกว่าจะใช้เวลาช่วงที่ 3 นี้ทำอะไร ‘นิตยสารคู่หูเดินทาง’ ช่วยคุณได้ ฉบับนี้เราพาไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เมือง แห่งไข่มุกอันดามัน เป็นจังหวัดเล็กๆ ที่ มีครบทุกรส... เราเชื่อว่าคู่หูเดินทาง ฉบับนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการได้ ใช้ เวลาให้คุ้มค่าสำหรับคุณผู้อ่านไม่มาก ก็น้อย... วันนี้คุณใช้เวลาคุ้มแล้วหรือยัง? กองบรรณาธิการ

พบนิตยสาร “คูห ่ เู ดินทาง“ ได้แล้ววันนี!้ ทีร่ า้ น “คาเฟ ดิโอโร่”

ทุกสาขา ทัว่ ประเทศ


บขส.อัพเดท เรื่อง : กองบรรณาธิการ

บขส.จับมือช่อง 5 เปิดโครงการ “กลับบ้านปลอดภัยใส่ใจโลกร้อน” นายวุ ฒิ ช าติ กั ล ยาณมิ ต ร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด เป็นประธานในพิธเี ปิดโครงการ “กลั บ บ้ า นปลอดภั ย ใส่ ใจโลกร้ อ น” โดยมีคณะผู้บริหารจากสถานี โทรทัศน์ สีกองทัพบกช่อง 5 พิธกี รจากรายการ next station คุณพรหมพร และพิธจี ากรายการ “บุษบาบานเช้า” ร่วมพิธเี ปิด ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร) บขส.ร่วมกับมูลนิธเิ มาไม่ขบั จัดโครงการ “สงกรานต์สนุกได้ ไม่ดมื่ เพือ่ ความปลอดภัยบนท้องถนน” นายโสภณ ซารั ม ย์ รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานใน พิธีเปิดโครงการ “สงกรานต์สนุกได้ ไม่ ดื่ ม เพื่ อ ความปลอดภั ย บนท้ อ งถนน” เพือ่ รณรงค์ ให้ประชาชนระมัดระวังในการ เดินทาง ไม่ดมื่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ โดย มี นายวุฒชิ าติ กัลยาณมิตร กรรมการ ผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จำกัด ร่วม พิธเี ปิด บิก๊ บอสบขส.เผยแผนเตรียมความพร้อมรับมือ คลืน่ มหาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ นายวุฒชิ าติ กัลยาณมิตร กรรมการผูจ้ ดั การ ใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด ให้สัมภาษณ์รายการ “ชัว่ โมงทำกิน” ทางสถานีโทรทัศน์ทวี ี ไทย, รายการ “จับเงินชนทอง” ช่อง 9, รายการ “สถานีสนามเป้า” สถานีโทรทัศน์สกี องทัพบกช่อง 5, รายการ “เวทีสาธารณะ” สถานีโทรทัศน์ทวี ี ไทย และรายการ “สถานีประชาชน” ทาง สถานีโทรทัศน์ทวี ี ไทย เกีย่ วกับการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้กบั ผู้ โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์คู่หูเดินทาง

บอสบขส.พาสือ่ ทัวร์หมอชิต ตรวจความ พร้อมด้านการให้บริการ นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จั ด การใหญ่ บริ ษั ท ขนส่ ง จำกั ด นำคณะ สื่อมวลชนตรวจความพร้อมด้านการให้บริการช่วง เทศกาลสงกรานต์ ณ สถานี ข นส่ ง ผู้ โ ดยสาร กรุงเทพฯ (จตุจกั ร)

พิธปี ล่อยแถวระดมกำลังรักษาความสงบ เรียบร้อย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ นายศิริชัย มูนจินดา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษทั ขนส่ง จำกัด ร่วมพิธปี ล่อย แถวระดมกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแล ความปลอดภั ย ให้ กั บ ประชาชนช่ ว งเทศกาล สงกรานต์ ณ สถานีขนส่งผู้ โดยสารกรุงเทพฯ จตุจกั ร

พิธี “ปีใหม่ไทย มอบมาลัย ขอพรผูใ้ หญ่” นายวุฒชิ าติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด เป็นประธานในพิธี “ปี ใหม่ ไทย มอบมาลัย ขอพร ผู้ ใหญ่” เพื่อรดน้ำดำหัวขอพร ผู้ ใหญ่ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2552


บขส.จัดโครงการ “เทีย่ วสงกรานต์ สุดยอดปลอดภัย ไปกับบขส.” นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็น ประธานในพิธเี ปิดโครงการ “เทีย่ วสงกรานต์ สุดยอดปลอดภัย ไปกับบขส.” สร้าง ความเชื่ อ มั่ น และอำนวยความสะดวกให้ กั บ ประชาชนผู้ โ ดยสารช่ ว งเทศกาล สงกรานต์ โดยมี นายวุฒชิ าติ กัลยาณมิตร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จำกัด วงโปงลางสะออน ร่วมพิธเี ปิด บขส.ร่วมกับสหพันธ์แรงงาน รัฐวิสาหกิจจัดกิจกรรม “สงกรานต์ นี้ กลับบ้านปลอดภัย” นายวุฒชิ าติ กัลยาณมิตร กรรมการ ผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จำกัด เป็น ประธานในพิธเี ปิดโครงการ “สงกรานต์นี้ กลั บ บ้ า นปลอดภั ย ” เพื่ อ รณรงค์ ด้ า น ความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์

บขส.อบรมพนักงานต้อนรับ กองปฏิ บั ติ ก ารเดิ น รถภาค เหนื อ งานการตลาดและลู ก ค้ า สัมพันธ์ บริษทั ขนส่ง จำกัด จัด อบรมพนักงานต้อนรับ เพือ่ เพิม่ พูน ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้าน การบริ ก ารให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 30-31 มีนาคม 2552 บขส.ร่วมแสดงความยินดีกบั บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด คณะผูแ้ ทนจาก บริษทั ขนส่ ง จำกั ด มอบกระเช้ า แสดงความยิ น ดี เ นื่ อ งใน โอกาสวันสถาปนา ครบรอบ 61 ปี บริษทั วิทยุการบินแห่ง ประเทศไทย จำกัด บขส.ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 97 ปี กระทรวงคมนาคม นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รับ มอบกระเช้ า แสดงความยิ น ดี จากนายวุ ฒิ ช าติ กั ล ยาณมิ ต ร กรรมการผู้จัดการ ใหญ่ บริษทั ขนส่ง จำกั ด เนื่ อ งใน โอกาสวันสถาปนา ครบรอบ 97 ปี กระทรวงคมนาคม

บขส.เปิดโครงการ “บขส. รถร่วมปลอดภัย ตรวจสภาพก่อนใช้ มัน่ ใจทุกเทศกาล” นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการ “บขส. รถร่วมปลอดภัย ตรวจสภาพ ก่อนใช้ มั่นใจทุกเทศกาล” ตามนโยบายการ รณรงค์ลดอุบตั เิ หตุบนท้องถนน และหยุดการตาย ของประชาชนให้ ม ากที่ สุ ด ภายใต้ โ ครงการ “สงกรานต์ปลอดภัย ทุกทิศทัว่ ไทย ใส่ ใจทัง้ ตัวคน และตั ว รถ” ณ ศู น ย์ ซ่ อ มและบำรุ ง และตรวจ สภาพรถ รังสิต จ.ปทุมธานี

วางพวงมาลา นายวุฒิชาติ กัลยาณมิ ต ร กรรมการผู้ จัดการใหญ่ บริษทั ขนส่ง จำกั ด วางพวงมาลา เนื่องในวันสถาปนาครบ รอบ 97 ปี กรมทางหลวง บขส.จัดประชุมเตรียมความพร้อม เทศกาลสงกรานต์ปี 2552 นายวุฒชิ าติ กัลยาณมิตร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จำกัด เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเทศกาล สงกรานต์ ปี 2552 โดยมีหน่วยงานภาค รั ฐ และภาคเอกชน ร่วมประชุม

คู่หูเดินทาง
ข่าวรายทาง เรื่อง : กองบรรณาธิการ

เอไอเอส ชวนลูกค้าแลกแต้ม

ลุน ้ รางวัล ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน “เอไอเอส อุน่ ใจได้แต้ม” ตอบแทนการใช้งานโทรศัพท์มอื ถือ

ของลูกค้าผ่านการสะสมแต้ม โดยทุก 25 บาท รับ 1 แต้ม ไว้สะสมเพือ่ “แลก” ของรางวัล หรือ “ลุน้ ” รางวัลใหญ่ ทุกเดือนตลอดปี โดยตัง้ แต่ พ.ค. – ก.ค.นี้ เอไอเอสจะมอบ รถยนต์ฮอนด้า แจ๊ส 3 เดือน 3 คัน และ ทองคำมูลค่า 10,000 บาททุกสัปดาห์ ให้ลกู ค้าได้ลนุ้ กัน เพียงลูกค้ามีแต้ม ตัง้ แต่ 10 แต้มขึน้ ไป สามารถนำแต้มมาแลกสิทธิ (10 แต้มต่อ 1 สิทธิ) เพื่อลุ้นฮอนด้า แจ๊สและทองคำได้ทันที แค่กด *544*4# แล้วโทรออก (ฟรี) โดยจะประกาศผลทุกวันอาทิตย์ ในรายการ 07 โชว์ และทีเ่ ว็บไซต์ www.ais.co.th ตัง้ แต่วนั นีเ้ ป็นต้นไป สนใจสมัครเข้าร่วมแคมเปญ ง่ายๆ เพียงกด แล้วโทร ออก (ฟรี) ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.ais.co.th

*544#คู่หูเดินทาง


แบ่งฝันปันรัก

1

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

2

เอไอเอส สร้างกำลังใจให้นอ ้ งๆ

ณ ศูนย์ฝก ึ และอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9 จ.สงขลา “ถ้าเราทำดี ก็จะได้ดต ี ลอด ทุกคนมีสท ิ ธิท ์ จ ี่ ะทำสิง่ ทีผ ่ ด ิ พลาด แต่เมือ ่ ผิด ครัง้ แรกแล้วก็ตอ ้ งบอกตัวเองว่าจะไม่มค ี รัง้ ทีส ่ องครัง้ ทีส ่ ามอีกต่อไป เพียงแต่ ทุกคนต้องมีความตัง้ ใจจริง และพร้อมทีจ ่ ะกลับตัวเป็นคนดีของสังคม เป็นลูกที่ น่ารักของพ่อ แม่” คำพูดที่เต็มเปี่ยมไปด้วยกำลังใจของเด็กคนหนึ่งที่ชีวิตไม่เหลือใคร ต้องฝ่าฟันอุปสรรคที่ ถาโถมเข้ามาในชีวิตเพียงลำพัง แต่ก็ ไม่เคยย่อท้อต่อโชคชะตา น้องกอล์ฟ วัฒนา แกมนิล เยาวชนจากโครงการสานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง จาก จ.สุโขทัย ที่ ได้มาร่วมพูดคุยแลกเปลีย่ น ประสบการณ์ในการต่อสูช้ วี ติ ในโครงการสานรัก คนเก่งหัวใจแกร่งสัญจร ครัง้ ที่ 8 ทีบ่ ริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส จัดขึน้ โดยมีนอ้ งๆ จากศูนย์ฝกึ และอบรมเด็ก และเยาวชน เขต 9 จ.สงขลา กว่า 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม น้องกอล์ฟ เล่าว่า “ทุกวันนีผ้ มต้องใช้ชวี ติ อยูเ่ พียงลำพัง เพราะพ่อทิง้ ไปตัง้ แต่ยงั เล็ก และ แม่ก็เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ ไตและนิ่ว ตั้งแต่เรียนอยู่ชั้น ป.4 ส่วนพี่ชายคนโตก็แยกไปมี ครอบครัวอยูท่ ี่ จ.พิษณุโลก และพีช่ ายคนรองก็ถกู จำคุกคดีคา้ ยาเสพติด ผมจึงต้องอยูเ่ พียงลำพัง และทำงานหาเลีย้ งตนเอง และเก็บเงินส่วนหนึง่ ไว้เป็นค่าเล่าเรียน ด้วยการรับจ้างแบกไม้ แบกปูน และเป็นเด็กปัม๊ ฯลฯ แม้ชวี ติ ผมจะไม่มคี รอบครัวเหมือนคนอืน่ ๆ แต่ก็ไม่เคยคิดว่าสิง่ เหล่านีเ้ ป็น ปมด้อยและพร้อมที่จะต่อสู้ต่อความยากลำบาก และมีความใฝ่ฝันที่จะเรียนให้สูงถึงปริญญาเอก เพราะผมเชื่อมั่นว่าการศึกษาจะทำให้ชีวิต ความเป็นอยูข่ องผมดีขนึ้ และเป็นทรัพย์ทตี่ ดิ ตัวเราไปตลอดชีวติ ซึง่ เป็นสิง่ ทีแ่ ม่ผมหวังไว้กอ่ นจะเสียชีวติ และตอนนีผ้ มก็ ได้ทำสำเร็จไปแล้ว ระดับหนึ่ง เพราะผมเพิ่งเรียนจบ ปวช. และกำลังจะเรียนชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น จ.เชียงใหม่” เรื่องราวชีวิตของน้องกอล์ฟ ได้สร้างความประทับใจและให้ข้อคิดในการ ต่อสูช้ วี ติ เพียงลำพังท่ามกลางอุปสรรคมากมายแก่นอ้ งๆ ซึง่ แม้ ในวันนีช้ วี ติ จะก้าว ผิดพลาด แต่หากมีวธิ คี ดิ ทีแ่ ตกต่างและยืนหยัดเพือ่ ต่อสูก้ บั อุปสรรคทีผ่ า่ นเข้ามา ชีวติ ก็จะสามารถเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ี ซึง่ หากน้องๆ นำข้อคิดที่ได้ไปปรับใช้ ก็จะทำให้สามารถก้าวไปสูอ่ นาคตทีส่ ดใสในวันข้างหน้า 1. เยาวชนในโครงการฯ ร่วมพูดคุยแลกเปลีย่ นประสบการณ์ในการต่อสูช้ วี ติ 2. เอไอเอสมอบซีดรี ายการสานรัก คนเก่งหัวใจแกร่งให้แก่ศนู ย์ฝกึ ฯ เพือ่ ใช้เป็นสือ่ การสอนด้านคุณธรรมและจริยธรรม 3. นายวัฒนา แกมนิล หรือน้องกอล์ฟ 4. น้องๆ จากศูนย์ฝกึ ฯ ขอคำแนะนำจากกอล์ฟ

คู่หูเดินทาง
รอบรู้รอบโลก เรื่อง : ชญานี

งานที ด ่ ท ี ส ่ ี ด ุ ในโลก ปิดรับสมัครกันไปตั้งแต่เดือน

กุมภาพันธ์ แต่กว่าจะคัดเลือกหาผู้สมัครกว่า 34,000 คนจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อให้ ได้ผู้ที่มี คุณสมบัติเหมาะสม คนสุดท้ายที่จะได้ ทำงานที่ดีที่สุดในโลกนี้ นั่นก็คือ งานดูแล เกาะเล็กๆ แห่งหนึ่งในออสเตรเลีย พร้อมกับ ค่าจ้างอันงดงาม ผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบ 16 คนสุดท้าย เดินทางถึงเกาะแฮมมินตันเพื่อ เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกรอบสุดท้าย และ จะเซ็นสัญญาในวันที่ 1 กรกฎาคม โดยผู้สมัครที่เข้ารอบสุดท้ายนี้มา จาก 15 ประเทศ มีตั้งแต่อายุ 20-38 ปี เป็นชาย 10 คน หญิง 6 คน ในหลากสาขาอาชีพ ทั้งนักเรียน นักหนังสือพิมพ์ ช่างภาพ พนักงาน ต้อนรับ ดีเจ ครู และนักแสดง สำหรับหน้าที่ที่ผู้ดูแลเกาะจะต้อง ปฏิบัติตลอดระยะเวลา 6 เดือน คือ ให้อาหารปลา ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ และคอยส่งวิดี โอและบล็อกใน แต่ละสัปดาห์ เพื่อรายงานความ คืบหน้าว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่เกาะ บ้าง โดยผลตอบแทนที่จะได้รับ เป็นค่าจ้างแบบเหมาจ่าย คือ 100,000 ดอลล่าห์ หรือประมาณ 3,495,000 บาท นอกจากนี้ยังได้ รับสิทธิพิเศษอื่นขณะอยู่บนเกาะ ด้วย เช่น บ้านริมหาด 3 ห้องนอน โดยไม่เสียค่าเช่า พร้อมสรรพด้วย สระว่ายน้ำ และรถกอล์ฟ กิจกรรมสันทนาการภายในเกาะ ค่ายาน พาหนะบนเกาะ ค่าเครื่องบินในการเดินทางไปยังเมืองใกล้ๆ แล้วในที่สุด ก็ ได้ผู้ชนะ นั่นคือ ‘เบน เซาธอล’ นักระดมทุนเพื่อการกุศลชาวอังกฤษ ที่สามารถเอาชนะคู่แข่งขัน 15 คน คว้าตำแหน่งงานที่ดีที่สุดในโลกไป ครองได้สำเร็จ ช่างน่าอิจฉาจริงๆ

ว่าด้วยเรื่อง ของคนดั ง ท่ามกลางความวุ่นวายของการเมือง คู่หูเดินทางชวน

คุณมาหลบลี้จากเรื่องวุ่นๆ มาดูเรื่องดีๆ กันบ้างดีกว่า ฉบับ นี้เรามีเรื่องดีๆ ของคนดังมาฝากกัน เริ่มต้นที่ ‘กวินเน็ธ พัลโทรว์’ สาวฮอลลีวูดคนสวยที่ขึ้นชื่อว่า สวย รวย เก่ง ตอนนี้นอกจากเว็บไซต์ของเธอ www.goop.com ที่มี เรือ่ งราวสารพันครบครันตัง้ แต่ตำราอาหาร เทคนิคการแสดง การดูแลความสวยความงามและสุขภาพ เธอยังออกไลน์ เสื้อการกุศลร่วมกับแบรนด์ดังของประเทศ ฝรั่งเศส Zoetee เพื่อสมทบทุน The Charity London’s Kids Company อีกด้วยนะ ส่วนท่าน ‘เซอร์ เอลตัน จอห์น’ ผู้นำโรง รณรงค์เรื่องภัยของโรค เอดส์มาเป็นเวลานาน ล่าสุดท่านเซอร์ออกแบบ ไอพอดนาโนรุ่นพิเศษออกมา โดย หักรายได้ 12.5% จากการขายเข้าสมทบทุนโรค เอดส์ แล้วก็ต้องเป็นไอพอดรุ่นพิเศษจริงๆ เพราะ สีทองอร่ามและประดับด้วยคริสตัลสวารอฟกี้ทั่ว ตัวเครื่อง อีกรายพ่อหนุ่มสุดหล่อ ‘คอลิน เฟิร์ท’ รู้ ไหมว่าพ่อ หนุ่มคนนี้เป็นเจ้าของร้าน สินค้ามากมาย สไตล์เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ชื่อว่า Eco ด้วย

รั กนีษ์่คือกิโจลก รักสันติภาพ กรรมที่น่ารักท่ามกลางความวุ่นวายของโลก

การจับมือต่อกันเป็นโซ่มนุษย์ล้อมรอบมหาพีระมิดเชเฟรน ซึ่งตั้งอยู่ ในบริเวณเดียวกับมหาพีระมิดกีซ่ากรุงไคโร ประเทศ อียิปต์ ใช้ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง กว่า 1,500 คน จาก 50 ประเทศ ร่วมกันล้อมเป็นวงกลม ตามสัญลักษณ์ แห่ง สันติภาพของโลก

10

คู่หูเดินทาง


เจ้ าหญิงอังกฤษถูกจี้ กลุ่มคนร้ายในกัมพูชาก่อเหตุอุกอาจ พยายามจี้ชิงทรัพย์

นักท่องเทีย่ วต่างชาติ ซึง่ ปรากฏว่าเป็นเจ้าหญิงยูจนี ี วัย 19 ชันษา พระราชนัดดาในสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 แห่งราชวงศ์ อังกฤษ พระธิดาในเจ้าฟ้าชายแอนดรูว์ กับซาราห์ ดัชเชสแห่ง ยอร์ค เจ้าหญิงยูจีนีทรงดำรงฐานันดรศักดิ์เป็นเจ้าหญิงแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ กับกลุ่มพระสหาย ขณะออกท่องราตรีกรุง พนมเปญ โชคดีที่หน่วย อารักขาสามารถเข้าช่วย เหลือไว้ ได้ทัน เหตุเกิดขึ้น เมื่อหัวขโมยรายหนึ่ง พยายามเข้าแย่งชิงกระเป๋า จากพระสหายเจ้าหญิง ในช่วงที่พระองค์กับพระ สหายกำลังท่องราตรี ใน เมืองหลวงกัมพูชาโดย ไม่ทันระวังตัว ในขณะที่ เจ้าหน้าที่หน่วยคุ้มกัน เจ้าหญิงยูจีนี กำลังตาม จับโจรกลับถูกหัวขโมยอีก รายขว้างปาก้อนหินเข้าใส่ โจรอีกคนก็พยายามจะชิง กระเป๋าอีก ทำให้เจ้า หน้าที่ทั้งสองจำเป็นต้องปล่อยโจร เพื่อทำหน้าที่คุ้มกันเจ้าหญิง และพระสหายให้ออกจากพื้นที่ ไปอยู่ ในที่ที่ปลอดภัยแทน

ความไม่ เท่าเทียมกันยังมีอยู ่ กีฬาสปอร์ตคลับและยิม สำหรับสตรีที่กำลังได้รับความนิยม อย่างมากในซาอุดิอาระเบีย กำลังเผชิญกับการถูกปิดตัว เพราะว่า รัฐบาลอนุญาตให้เปิดบริการแต่เฉพาะสปอร์ตคลับสำหรับผู้ชาย เท่านั้น ซึ่งส่งผลให้สปอร์ตคลับสำหรับผู้หญิงต้องปิดตัวเองลง มิเช่น นั้นจะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย สาวซาอุได้ แต่คร่ำครวญว่า พวกเธอไม่มสี ถานที่ เอาไว้ออกกำลังกายนอกบ้านอีก แล้ว เพราะไม่สามารถไปเล่น กีฬาที่คลับของผู้ชายได้ ก็ยัง ไม่รู้ว่าผลสรุปจะเป็นอย่างไร ก็ ได้แต่ภาวนาให้สิทธิสตรี ใน ประเทศแถบตะวันออก มีมาก ขึ้นในโลกปัจจุบันเท่านั้นเอง

เมื อ ่ ‘มาดอนน่ า ’ ถู ก ปฏิ เ สธ ชายชาวมาลาวีคนหนึ่ง ที่เชื่อว่าเป็นพ่อของเด็กหญิงวัย 3 ขวบ ที่มาดอนนา นักร้องและนักแสดงชื่อดังต้องการขอไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม ออกมาปฏิเสธ ความต้องการของมาดอนน่า โดยนายเจมส์ คัมเบวา บอกว่า เขาต้องการดูแลลูก ด้วยตัวเอง เขาสามารถดูแลเธอได้เป็นอย่างดี เขาต้องการให้ลูกเติบโตขึ้นมาเป็น คนมาลาวี โดยปกตินั้น ชาวต่างชาติที่ต้องการนำเด็กในมาลาวี ไปเลี้ยงเป็นบุตร บุญธรรม จะต้องอาศัยอยู่ ในประเทศดังกล่าวไม่น้อยกว่า 18 เดือน เห็นไหมว่า บางครั้งดาราดังก็ยังถูกปฏิเสธได้เหมือนกัน

คู่หูเดินทาง

11


มุมสุขภาพ เรื่อง : ชญานี

พริก...

พืชจิว๋ สารพัดประโยชน์

เจ้าพริกเม็ดสีแดงเล็กๆ ที่สามารถทำให้เราน้ำหู น้ำตาไหลได้นั้น เชื่อไหมว่ามีสรรพคุณดีๆ ต่อร่างกาย มากมาย มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง • ช่วยบรรเทาอาการไข้หวัด ช่วยให้ระบบการหายใจ สะดวกสบายยิ่งขึ้น สารแคปไซซินที่อยู่ ในพริกมีคุณสมบัติช่วยลดน้ำมูก หรือลดปริมาณสารที่ขัดขวางระบบการหายใจ ในผู้ป่วยที่เป็น ไข้หวัด ไซนัส หรือโรคภูมิแพ้ต่างๆ ช่วยบรรเทาอาการไอ สารแคปไซซินเป็นส่วนประกอบทีส่ ำคัญของตัวยาหลายๆ ชนิด นอกจากนั้นสารเบตาแคโรทีนในพริกช่วยป้องกันการติดเชือ้ ต่างๆ ในบริเวณเนือ้ เยือ่ บุผนังช่องปาก จมูก ลำคอและปอด • ช่วยลดการอุดตันของเส้นเลือด การบริ โภคพริกเป็นประจำจะช่วยลดอัตราความเสี่ยง จากการอุดตันของเส้นเลือด นับเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิด โรคหัวใจล้มเหลว เนื่องจากพริกช่วยให้การไหลเวียนของเลือด ดีขึ้นและช่วยลดความดัน เพราะว่าในพริกมีสารจำพวกเบตาแคโรทีนและวิตามินซี ซึ่งช่วยเสริมสร้างผนังหลอดเลือดให้ แข็งแรงเพิ่มการยืดตัวของผนังหลอดเลือด ทำให้ปรับตัวเข้ากับ แรงดันระดับต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น • ช่วยลดปริมาณสารคอเลสเตอรอล สารแคปไซซินช่วยป้องกันมิ ให้ตับสร้างคอเลสเตอรอล ชนิดไม่ดี (LDL-Low density lipoprotein) ในขณะ เดียวกันก็ส่งเสริมให้มีการสร้างคอเลสเตอรอลชนิดดี (HDLhigh density lipoprotein) มากขึ้น ทำให้ปริมาณของ ไตรกลีเซอไรด์ ในกระแสเลือดต่ำลง • ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง เนื่องจากพริกเป็นพืชผักที่มีวิตามินซีสูง

12

ถ้าต้องการบรรเทาความเผ็ดของอาหารในปาก ควรดื่มแอลกอฮอล์ หรือรับประทานอาหารที่มี ไขมันเป็น ส่วนประกอบมากกว่าการดื่มน้ำ เพราะการดื่มน้ำมีผล เพียงช่วยบรรเทาอาการแสบร้อนได้เท่านั้น แต่ความเผ็ด ก็ยังไม่ ได้ลดลง เนื่องจากว่า ‘น้ำ’ ละลายสารดังกล่าวได้ ไม่ดีนั่นเอง คู่หูเดินทาง

การบริ โภคอาหารที่มีวิตามินซีมากๆ จะช่วยปกป้องการเกิดโรคมะเร็งได้ วิตามินซียับยั้งการสร้างไนโตรซามีน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งในระบบ ทางเดินอาหาร วิตามินซีช่วยเสริม สร้างคอลลาเจนซึ่งเป็นส่วน ประกอบของกระดูกอ่อน รวมถึงเป็น ส่วนประกอบของผิวหนัง กล้ามเนื้อและ ปอด คอลลาเจนเป็นโปรตีนที่สามารถหยุด การแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้ นอกจากนี้ วิตามินซียังเป็นสารต้าน อนุมูลอิสระ (antioxidant) คือสามารถยุติหรือขัดขวางบทบาทของ อนุมูลอิสระ (free radicals) ที่จะก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์จน เป็นเซลล์มะเร็งในที่สุด สารเบตาแคโรทีนในพริกช่วยลดอัตราการเสี่ยง ของโรคมะเร็งในปอด และในช่องปาก • ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวด เช่น ลดอาการปวดฟัน บรรเทาอาการเจ็บคอ และการอักเสบของ ผิวหนัง เป็นต้น ในปัจจุบันมีการใช้สารแคปไซซินเป็นส่วนประกอบของ ขี้ผึ้ง ใช้บรรเทาอาการปวดอันเนื่องมาจากผดผื่นคันและอาการผื่นแดง บริเวณผิวหนัง รวมทั้งอาการปวดที่เกิดจากเส้นเอ็น โรคเกาต์ หรือโรคข้อ ต่ออักเสบ เป็นต้น นอกจากนีผ้ ลการทดลองใหม่ๆ ยังบ่งชีว้ า่ สารแคปไซซิน ช่วยลดอาการปวดศีรษะและไมเกรนลงได้ • ช่วยเสริมสร้างสุขภาพและอารมณ์ดี เนื่องจากสารแคปไซซินมีส่วนในการส่งสัญญาณให้ต่อมใต้สมอง สร้างสารเอนดอร์ฟิน (endorphin มาจากคำว่า endogenous morphine) ขึ้น สารเอนดอร์ฟินเป็นเปปไทด์ขนาดเล็ก (โปรตีนสาย สั้นๆ) มีคุณสมบัติคล้ายมอร์ฟีน คือ บรรเทาอาการเจ็บปวด ในขณะ เดียวกันก็สร้างอารมณ์ ให้ดีขึ้น ยิ่งรับประทานเข้าไปมากเท่าใด ร่างกายก็ จะสร้างเอนดอร์ฟินขึ้นมามากขึ้นเท่านั้น ปกติร่างกายของคนเราจะสร้าง สารเอนดอร์ฟินขึ้นภายหลังการออกกำลังกาย ดังนั้นการออกกำลังกายแม้ จะทำให้ร่างกายเมื่อยล้า แต่ผู้ออกกำลังกายจะรู้สึกสดชื่นแจ่มใส รู้แบบนี้แล้วอยากกินอาหารเผ็ดๆ กันบ้างหรือยังล่ะ

หาวกันทำไม

อาการหาว น้ำตาไหล น้ำมูกไหล เกิดจากปฏิกิริยาการตอบสนองของ ร่างกาย อาจมาจากการที่สมองขาด ออกซิเจนไปชั่วขณะ หรืออาจได้รับก๊าซ คาร์บอนมอนน๊อกไซต์มากเกินไป หาก ไม่อยากหาวบ่อยๆ ก็ลองพยายามหา เวลาพักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการ ทำกิจกรรมที่เคร่งเครียด หลีกเลี่ยงจาก มลพิษ และอยู่ ในบริเวณพื้นที่ที่มี อากาศถ่ายเทได้สะดวก รับรองอาการ หาวของคุณจะค่อยๆ ลดลง แต่หากลองแล้วยังไม่ ได้ผล ยังหาวอยู่เรื่อยๆ วันละไม่ต่ำกว่า 30 ครั้งล่ะก็ แนะนำให้ ไปพบแพทย์ตรวจร่างกายดีกว่า เพราะการหาวบ่อยๆ แบบนี้ เป็นสัญญาณเตือนว่าคุณอาจมีปัญหาเกี่ยว กับลักษณะการนอนและระบบทางเดินหายใจ


โรคแพ้อากาศ

เป็นโรคภูมิแพ้อีกอย่างหนึ่งที่พบมากในบ้าน เรา โรคนี้เกิดจากการที่ร่างกายได้รับสารก่อภูมิแพ้ ทางการหายใจ จนเกิดอาการน่ารำคาญต่างๆ ตามมา อาการเด่น คันจมูก คันรอบดวงตาหรือแสบตาร่วมด้วย มีน้ำมูกใส จามบ่อยๆ แน่นจมูก รู้สึกแน่นจมูกใน ช่วงเช้า บางครั้งรู้สึกเจ็บคอในช่วงเช้าๆ เช่นกัน สารก่อภูมิแพ้ที่พบบ่อย ฝุ่น นุ่น ซากแมลงสาบ ละอองเกสรพืช ไรฝุ่น ในที่นอนในบ้าน ขนสัตว์ เชื้อราในอากาศ เชื่อว่าเป็นโรคที่เกี่ยวข้อง กับกรรมพันธุ์ โดยพบว่า ถ้าพ่อแม่เป็น ลูกมี โอกาสที่จะเป็นด้วยถึง 75% สิ่งกระตุ้นให้ โรคเป็นมาก คือการได้รับสัมผัส การเปลี่ยนแปลง ของอากาศ สุขภาพอ่อนแอ ความเครียด อาการที่พบร่วมบ่อย อาจพบ หอบหืด ลมพิษ แพ้อาหาร คันตา ตาอักเสบ ร่วมกัน การดูแลรักษา • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกาย

อย่าบดยากิน... อันตรายถึงชีวติ

หลายคนคงเคยเจอปัญหาว่ายาเม็ดโต เกินไป จะเคี้ยวจะกลืนก็แสนลำบาก อย่า กระนั้นเลย บดเสียก่อนกินน่าจะสะดวก แต่หารู้ ไม่ ว่าความสะดวกนั้นอาจทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ เพราะ มันมีผลต่อฤทธิ์ ในการปล่อยยาสู่ร่างกาย ผู้เชี่ยวชาญใน อังกฤษกล่าวเตือนว่า การบดยาเม็ดเพื่อให้ทานง่ายขึ้นอาจ ก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายถึงชีวิต เพราะไป ทำลายสารเคลือบเม็ดยาที่มีผลต่อการปล่อยยาในร่างกาย ยาที่ ไม่ควรบด ได้แก่ ทาม็อกซิเฟน ที่ ใช้รักษามะเร็ง เต้านม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีมีครรภ์ ในขณะที่ มอร์ฟีน ไม่ควรบดเพราะอาจทำให้ยาถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเร็วถึงขั้น เป็นอันตรายต่อชีวิต ส่วน ไนเฟดิพีน ที่ ใช้รักษาความดัน โลหิตสูงหากบดจะทำให้มึนงง ปวดศีรษะ เพิ่มความเสี่ยง เป็นโรคหัวใจหรือหลอดเลือดสมอง นอกจากนี้ ยาเม็ดยังมี สารเคลือบพิเศษที่ช่วยให้ยาถูกดูดซึมในเวลาที่นานขึ้น ผู้ ป่วยจึงกินยาเพียงวันละ 1 เม็ด ไม่ต้องกินวันละหลายครั้ง หากยาถูกบดก็จะถูกดูดซึมเร็วกว่าที่ต้องการ วิธีที่ถูกแพทย์ ควรสอบถามผู้ป่วยก่อนสั่งจ่ายยาว่ามีปัญหาในการกินยา เม็ดหรือไม่ เพื่อสั่งจ่ายยาในรูปแบบอื่นแทน เช่น ยาน้ำ แผ่นแปะ หรือยาที่ ใช้สูดดม

สม่ำเสมอทุกวัน รับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ • หลีกเลี่ยงความเครียด ใช้ยาตามที่แพทย์สั่ง ไม่ควรใช้ยาเอง • ดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัว กำจัดฝุ่นละอองและตัวไรในห้องนอน ทำความสะอาดห้องนอนทุกวัน จัดห้องนอนให้ โล่ง มีเครื่องตกแต่ง น้อยชิ้นที่สุด • หลีกเลี่ยงวัสดุที่ทำจากขนสัตว์ นุ่น หลีกเลี่ยงการใช้พรม • ที่นอน หมอน ควรนำออกตากแดดทุกสัปดาห์ ผ้าคลุมที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม มุ้ง ผ้าคลุมเตียง ควรทำความสะอาดอย่างน้อย เดือนละ 2 ครั้ง • เก็บหนังสือและเสื้อผ้าในตู้ที่ปิดมิดชิด ใช้วัสดุที่เป็นใยสังเคราะห์ หรือฟองน้ำ กำจัดแหล่งทีอ่ ยูข่ องแมลงสาบ และแมลงอืน่ ๆ ในบ้าน • ลดปริมาณละอองเกสรดอกไม้ หญ้า หลีกเลี่ยงการนำดอกไม้ สดหรือต้นไม้ ไว้ ในบ้าน • ตัดหญ้าและวัชพืชออกไม่ควรคลุกคลี ใกล้ชิดหรือนำสัตว์เลี้ยงมา ใว้ ในบ้าน กำจัดเชื้อรา อย่าให้เกิดความชื้นหรืออับทึบ

ระดับของไข้หวัดเม็กซิโก วัดกันยังไงนะ

ตอนนี้ ‘ไข้หวัดเม็กซิ โก’ ที่ เปลี่ยนชื่อเป็น ‘ไข้หวัดใหญ่สาย พันธุ์ ใหม่ 2009’ กำลังระบาดโด่ง ดังไปทั่วโลก องค์การอนามัยโลก ได้ออกมาประกาศถึงระดับของโรค อยู่ตลอด หลายคนอาจสงสัยว่า ระดับที่ว่านี้มีมาตรวัดอย่างไร แล้ว เราต้องระมัดระวังป้องกันโรคนี้กัน แค่ ไหน เราลองมารู้จักระดับต่างๆ ของการระบาด หรือ pandemic level กันดีกว่าว่าเป็นอย่างไร ระดับ 1 การระบาดจำกัดเฉพาะ ในสุกร (หมู) เป็ด ไก่ เท่านั้น ระดับ 2 มีการระบาดเฉพาะผู้ สัมผัสสัตว์อย่างใกล้ชิด แต่ ไม่มี การระบาดไปจากคนสู่คน ระดับ 3 เริ่มมีการระบาดจากสัตว์ สู่คนมากขึ้น แต่ยังไม่มีหลักฐานว่า ระบาดจากคนสู่คน ระดับ 4 เริ่มการระบาดจากคนสู่ คน แต่ยังจำกัดวงอยู่ ในบริเวณ

เขตประเทศหรือทวีปหนึ่งๆ ระดับ 5 เริ่มมีการระบาดข้ามทวีป หรือประเทศ แต่ยงั ไปไม่หมดทัว่ โลก ระดับ 6 หรือ full blown pandemic กระจายไปทั่วโลก หลังจากช่วงนี้ การติดเชื้อ จะกระจายลดลง เนื่องจากส่วน หนึ่งติดเชื้อไปแล้ว ส่วนหนึ่งตาย หรือประชากรโลกลดลง และส่วนที่ ติดเชื้อก็จะมีภูมิแล้ว และในที่สุด ก็จะกลายเป็นไข้หวัดใหญ่ที่มีการ ระบาดเป็นฤดูกาลเหมือนไข้หวัด ใหญ่ที่เราคุ้นเคย คู่หูเดินทาง

13


บทความสุขภาพ เรื่อง : ฟ้าใส

หมอแมะ

ทางเลือกใหม่ ของสาวยุคไอที คำโบราณเค้าว่าไว้ “ขาดพ่อเหมือนถ่อหัก ขาดแม่ เหมือนแพแตก” ผู้หญิงจึงต้องหมั่นดูแลรักษาสุขภาพของ ตนเองให้ดี เพราะการที่ผู้หญิงเจ็บป่วย จะส่งผลไปถึง คนในครอบครัว เนื่องจากสมัยนี้ผู้หญิงต้องออกไปทำงาน ช่วยครอบครัวหารายได้และยังต้องทำหน้าที่แม่บ้าน หาก ล้มป่วยลงคงวุ่นวายไม่น้อย ยิ่งโรคภัยไข้เจ็บสมัยนี้คร่าชีวิต เราแบบไม่ทันตั้งตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคร้ายของอวัยวะ สืบพันธุ์ที่เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของผู้หญิง ดังนั้น ผู้หญิงจะต้องไปพบแพทย์ เพื่อตรวจสุขภาพประจำปีและ ตรวจภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมไปถึงพบแพทย์เพื่อ ตรวจรักษาทันทีเมื่อมีอาการผิดปกติ หรือหากจะลองไป ตรวจสุขภาพกับแพทย์แผนจีนหรือทีเ่ รียกกันว่า “หมอแมะ” ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สาวๆ ยุคใหม่ ก็นิยมไปตรวจไม่ น้อย หมอแมะเป็นแพทย์ทางเลือกที่ต้องใช้ความรู้ทาง วิทยาศาสตร์แผนปัจจุบันบวกกับศาสตร์ดั้งเดิม และ ประสบการณ์จากการฝึกฝนในการรักษาผู้ป่วย ซึ่งการ วินิจฉัยเบื้องต้นของหมอแมะจะคล้ายกับแพทย์แผนปัจจุบัน ที่ ใช้การจับชีพจรและอุปกรณ์หูฟัง โดยหมอแมะจะใช้การ สัมผัสที่ข้อมือของคนไข้ด้วยนิ้วชี้และนิ้วกลางที่เรียกว่า “การแมะ” จากนั้นก็ซักถามอาการของคนไข้ เพื่อนำข้อมูล

มาประกอบการพิจารณา ก่อนจะบำบัดรักษาตามกรรมวิธีของแพทย์แผนจีน ซึ่งหมอแมะรับปรึกษาปัญหาโรคความดัน โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคไต โรคตับ โรคปอด เครียด นอนไม่หลับ ปวดหลัง ปวดเอว ฯลฯ นอกเหนือ จากการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ แล้ว ผู้หญิงยังฝากความหวังให้หมอแมะ ช่วยเรื่องการมีบุตรยาก เพราะหลายๆ คนไปปรึกษาหมอแผนปัจจุบันและ ทำตามคำกระบวนการที่หมอแนะนำสารพัด ไม่ว่าจะเป็นการฉีดเชื้อ ทำกิ๊ฟท์ หรือทำอิ๊กซี่ แต่ก็ยังไม่สมหวัง จึงหันไปพึ่งหมอแมะ ซึ่งก็มีหลายรายที่ ประสบความสำเร็จเพราะเชื่อกันว่า ยาจีนเป็นยา ที่ช่วยปรับสมดุลย์ร่ายกายให้แข็งแรง ทำให้ระบบต่างๆ ภายในร่างกาย ทำงานได้เต็มที่ ส่งผลให้สุขภาพ ร่างกายแข็งแรงและมีบุตรได้ง่ายขึ้น หมอแมะจึงเป็นแพทย์ทาง เลือกหนึ่งของสาวยุคใหม่ ซึ่งไม่ว่า คุณผู้หญิงจะเลือกปรึกษากับแพทย์แผน ปัจจุบันหรือแพทย์แผนจีน ก็ต้องหมั่นตรวจ สุขภาพร่างกายเป็นประจำทุกปี และอย่าลืม สังเกตถึงความผิดปกติต่างๆ ของร่างกายด้วย นะคะ เพราะหากเกิดความเจ็บป่วยจะได้ รักษาได้ทันถ่วงที

ข้อมูลหมอแมะ โรงพยาบาลหัวเฉียว ถ.กรุงเกษม ใกล้ตลาดโบ้เบ้ โทร. 0-2223-1111 แพทย์แผนจีนฉั่วซุยค้ายและชัยณรงค์เวชกรรม ถ.ทรงวาด (ข้างร.ร.เผยอิง) โทร. 0-2222-4722 สถานพยาบาลเกษมเวชกรรม (หมอแมะเมืองนนท์) ถ.รัตนาธิเบศร์ โทร. 0-2527-1289, 0-2968-0642 เจริญเวช ถ.ปทุมสัมพันธ์ จ.ปทุมธานี โทร. 0-2581-6031 สวนกวางตุ้งคลีนิค (ใกล้วงเวียน 22) โทร. 0-2222-7359

14

คู่หูเดินทาง


ปัญหาเรือ่ งเส้นขน

แม่สาวขนดกไม่ต้องกลุ้มใจไป ไม่ต้องกลัวว่า ชาตินี้ทั้งชาติคุณจะไม่ ได้ โชว์เรียวขาสวยหรือใส่เสื้อ แขนกุดเหมือนคนอื่น เค้า เพราะการกำจัด ขนนั้นมีมากมายหลาย วิธี ให้คุณเลือกสวยได้ ตามใจ มาดูวิธีที่ เหมาะกับคุณกันเถอะ 1. การโกน เป็นวิธีที่ง่าย สะดวก ราคาถูกและ รวดเร็ว เหมาะกับขน บริเวณขา รักแร้ และ แนวบิกินี่ ควรเลือก ใช้ ใบมีดโกนที่สะอาด คม เป็นมีดโกนสำหรับ ผู้หญิงโดยเฉพาะ ก่อนโกนควรทำให้เส้นขนเปียก โดยการแช่น้ำและใช้สบู่ ไม่ควรโกนขนก่อนออก กำลังกาย เล่นน้ำทะเล หรืออาบแดด เพราะจะทำ ให้ผิวหนังที่เพิ่งผ่านการโกนเกิดการระคายเคือง หลังการโกนแนะให้ทาโลชั่นและตามด้วยแป้งเด็ก เพื่อช่วยให้ผิวหนังบริเวณนั้นไม่อักเสบระคายเคือง 2. ใช้ขี้ผึ้งดึงขน หรือการแวกซ์ มี ให้เลือกทั้งแบบร้อน แบบเย็น และแบบ แผ่น ใช้สารเหล่านี้ตรึงขนแล้วดึงย้อนทิศทางของขน เหมาะกับขนที่ขา แนวบิกินี่และขนคิ้ว ข้อดีของการ ใช้ขี้ผึ้งคือผิวจะนุ่มกว่าการโกน และอยู่ ได้นานกว่า คือ 6-8 สัปดาห์ 3. การใช้สารเคมีถอนขน สารเคมีสามารถสลายโปรตีนในเส้นขน ทำให้ เส้นขนบวม หัก ควรใช้เฉพาะบริเวณแขนและขา เท่านั้น ไม่ควรใช้บริเวณใบหน้า โดยทาทิ้งไว้ 4-15 นาที จึงล้างออก ข้อสำคัญก่อนใช้ควรทดสอบ อาการแพ้สารเคมีนั้นก่อน ด้วยการป้ายครีมนั้นบน ท้องแขนทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง หากมีอาการระคายเคือง บวมแดง ไม่ควรใช้ครีมนั้น 4. ทำลายรูขุมขนโดยการจี้ ไฟฟ้า เป็นวิธีการที่ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะ อาจก่อให้ เกิดการระคายเคืองของผิวหนังได้ ดังนั้นจึงต้องให้ผู้ เชี่ยวชาญเป็นผู้ดูแล 5. เปลี่ยนสีขนให้ดูบางลง โดยเลือกเป็นสีทองหรือสี อ่อนให้เข้ากับผิว โดยเลือก ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและไม่ เป็นอันตรายต่อผิว รวมถึงเลือก สถาบันที่ ให้บริการเปลี่ยนสีขนที่ น่าเชื่อถือด้วย

เคล็ดลับความงาม เรื่อง : ชญานี

รังแคจ๋า อย่ามากวนใจ

หนุ่มสาวที่มีปัญหารังแค รังควานเชิญทางนี้เลยจ้า เรา มี 7 วิธีแสนง่าย ที่จะทำให้คุณ หมดปัญหากวนใจจากรังแค มาบอกกัน 1. สระผมด้วยน้ำเย็นดีที่สุด น้ำอุ่นจะไปละลายชั้นไขมัน บนหนังศีรษะออก ส่งผลให้หนัง ศีรษะแห้งและลอกเป็นขุย เกิดรังแค ในที่สุด รู้แบบนี้แล้วเลิกสระผมด้วย น้ำอุ่นเสียนะ 2. หลีกเลี่ยงแดดจัดจ้า แสงแดดคือตัวการทำลายผม ทำให้ผมชี้ฟู ขาดน้ำหนักและไม่เงา งาม แสงแดดจะเข้าไปทำลายโปรตีน ในเส้นผม ทำให้ผมหยาบแห้ง ควร หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับแสงแดด จ้าโดยไม่กางร่มหรือสวมหมวก ควร เลือกใช้ผลิตภัณฑ์แชมพูที่ช่วยบำรุง เส้นผมอย่างล้ำลึกเป็นประจำด้วย 3. เลิกสูบบุหรี ่ เพราะควันบุหรี่จะเกาะบน เส้นผมทำให้ผมขาดความมันเงาและ ส่งผลให้สภาพศีรษะแห้งกว่าปกติ 4. นวดบำบัด ขจัดรังแค ทุกครั้งที่สระผม ควรนวดหนัง ศีรษะเบาๆ เพื่อช่วยผ่อนคลาย ความเครียดและขจัดเซลล์หนังศีรษะ ที่ตายให้หลุดลอกได้ง่ายขึ้น 5. เลือกแชมพูที่เหมาะสมกับ สภาพเส้นผมและหนังศีรษะ เพื่อดูแลเส้นผมได้อย่างตรงจุด และควรล้างแชมพูออกให้สะอาดทุก

ครั้งหลังสระผมเพื่อขจัดสารเคมีที่ตกค้าง 6. หลังสระผมใช้ผ้าขนหนูที่แห้งสะอาด ซับหนังศีรษะและเส้นผม หลีกเลี่ยงการใช้ผ้าที่เปียกชื้นและไม่ ใช้ผ้าร่วมกับผู้อื่นเพื่อป้องกันเชื้อแบคทีเรีย และหลีกเลี่ยงการเกาศีรษะอย่างรุนแรงที่ ทำให้หนังศีรษะเกิดแผลอักเสบ ระคายเคือง 7. อย่าสระผมแล้วเข้านอน การที่คุณสระผมตอนกลางคืนแล้วเข้า นอนโดยผมไม่แห้งสนิทนั้น จะทำให้หนัง ศีรษะเกิดความอับชื้น เมื่อสะสมบ่อยครั้งจะ ทำให้หนังศีรษะลอกร่อนเป็นแผ่นจนกลาย เป็นรังแคในที่สุด

Hot Trends ผมยืดไดร์ตรงหลบไป ตอนนี้กระแส แฟชั่นกำลังนิยมผมที่พองเงางามแบบมี น้ำหนัก หรือผมมวยลุ่ยๆ สบายๆ พร้อม การเผยผิวที่ดูเป็นธรรมชาติ ลองเลือก เมคอัพเบสหรือรองพื้นเนื้อบางเบามาใช้ จะทำให้ผิวของคุณดูสดใสสุขภาพดียิ่งขึ้น ส่วนดวงตาลองใช้อายแชโดว์สีสดใสอย่าง เขียว ฟ้าอ่อน ม่วงไลแลค เหลืองมาแต่ง แต้มจะทำให้ดวงตาดูสดใส กลมโตชวนมอง รู้ ไหมว่าลิปกลอสสี ม่วงอ่อนๆ จะทำให้ฟันดู ขาวสดใสขึ้น ไม่เชื่อลองดูส ิ

คู่หูเดินทาง

15


คูห่ ูพาเที่ยว เรื่อง : กองบรรณาธิการ ภาพ : s88,

เปิดประตูส.ู่ ..

ภูเก็ต

คำขวัญ : ไข่มก ุ อันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม ‘ภูเก็ต’ ได้ชอื่ ว่าเป็นไข่มกุ แห่งอันดามัน เมืองท่องเทีย่ วทีม่ ชี อื่ เสียงไปทัว่ โลก ในด้านความสวยงามของทิวทัศน์ และหาดทราย น้ำทะเล สีฟา้ ใส พร้อมด้วยสิง่ อำนวยความสะดวกทางการท่องเทีย่ วครบครัน เป็นเกาะใหญ่ทสี่ ดุ ของประเทศไทย มีฐานะเป็นจังหวัดหนึง่ ในภาคใต้ ตัง้ อยูท่ างชายฝัง่ ทะเลตะวันตกของประเทศไทยในน่านน้ำทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย มีพนื้ ทีป่ ระมาณ 543 ตารางกิโลเมตร ความยาว สุดของเกาะภูเก็ตวัดจากทิศเหนือถึงทิศใต้ประมาณ 48.7 กิโลเมตร และส่วนกว้างทีส่ ดุ วัดจากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกประมาณ 21.3 กิโลเมตร ภูเก็ตแบ่งออกเป็น 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอถลาง และอำเภอกะทู้ ภาคใต้ของประเทศไทยเรือ่ งของอากาศได้ชอื่ ว่า ฝน 8 แดด 4 คือมีฤดูฝน 8 เดือน และฤดูรอ้ น 4 เดือน ไม่มฤี ดูหนาว หากใครอยากไปเทีย่ วจังหวัดภูเก็ตและต้องการเห็นน้ำทะเลสีฟา้ ใสก็ ไม่ควร ทีจ่ ะเดินทางไปในหน้าฝน ส่วนเสือ้ ผ้าทีจ่ ะนำติดตัวไปก็ตอ้ งเตรียมให้เหมาะกับสภาพของอากาศด้วย และทีส่ ำคัญทุกครัง้ ก่อนออกเดินทาง อย่าลืมโทรเช็คกรมอุตนุ ยิ มวิทยาเรือ่ งลม ฟ้า อากาศ ก่อนเป็นดีแน่ทเี่ บอร์โทร.1182

16

คู่หูเดินทาง


แหล่งท่องเทีย่ วทีน่ า่ สนใจของจังหวัดภูเก็ต ประตูเมืองสูภ่ เู ก็ต (Phuket Gateway)

สร้างโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เนือ่ งในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในปี 2550 เพือ่ ให้การต้อนรับนักท่องเทีย่ วทีจ่ ะเดินทางเข้ามาท่องเทีย่ ว ที่จังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาโดยทางรถยนต์ ผ่านสะพาน ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร เพื่อข้ามจากแผ่นดิน ใหญ่มายังเกาะภูเก็ต ประตูเมืองภูเก็ตก่อสร้างบนพืน้ ที่ 25 ไร่ ตำบล ไม้ขาว อำเภอถลาง มีจดุ เด่น คือ เสาประติมากรรมเรียงรายเป็นแนว ยาว 29 ต้นทีม่ กี ารก่อสร้างขึน้ ตามแนวคิดว่า เลข 2 คือ ท้าวเทพ กระษัตรี-ท้าวศรีสนุ ทร สองวีรสตรีของชาวภูเก็ต ส่วนเลข 9 มีนยั ถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติ จะได้เรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ความเป็นมา ศิลปวัฒนธรรม ต่างๆ ของภูเก็ต ผ่านข้อมูลทีจ่ ารึกอยูบ่ นเสาศิลา 29 ต้น ซึง่ ได้เรียง ร้อยเรื่องราวต่างๆ ของภูเก็ต ตั้งแต่ยุครุ่งเรืองจากการทำเหมือง แร่ดบี กุ การทำเกษตรกรรม จนถึงยุคอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว จุด เด่นอีกอย่างหนึง่ คือ ประติมากรรมเต่าทะเลกับไข่เต่าขนาดใหญ่ดา้ น หน้าอาคาร โดยฝีมอื ของศิลปินเอก ศาสตราจารย์ธนะ เลาหกัยกุล ซึง่ เป็นงานศิลปทีเ่ ล่าเรือ่ งหาดไม้ขาว สถานทีว่ างไข่ของเต่ามะเฟืองซึง่ อยู่ ในจังหวัดภูเก็ต นอกจากประตูเมืองภูเก็ตจะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่แล้ว ยังมีศูนย์ ให้บริการข้อมูลด้านการ ท่องเทีย่ ว มีหอ้ งประชุมเล็ก และ mini theatre สำหรับแวะเยีย่ ม ชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับภูเก็ต สารคดี ท่องเทีย่ ว พร้อมหาซือ้ ของทีร่ ะลึก ผลิตภัณฑ์ดีไซน์ของภูเก็ต ผ้าบาติก ไข่มกุ อาหารแปรรูป และชิน้ งาน ศิลปะต่างๆ เปิดบริการทุกวันเวลา 9.00 - 17.00 น. สอบถาม

รายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โทร. 0-7621-1877, 0-7621-1866

ตึกโบราณสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกสี

นอกจากภูเก็ตจะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติอันสวยงาม แล้ว ยังมีอาคารรุน่ เก่าในตัวเมืองภูเก็ต ทีเ่ ป็นทัง้ บ้านเรือน ร้านค้า สถานทีร่ าชการ ธนาคารและอืน่ ๆ อีกมากมาย อาทิ อาคารปัจจุบนั ทีท่ ำการศาลากลางจังหวัด ศาลจังหวัด ป้อมตำรวจตรงสีแ่ ยกชาร์เตอร์ ส่วนใหญ่เป็นตึกซึง่ สร้างขึน้ เมือ่ สมัยเกือบร้อยปีมาแล้ว เมือ่ ครัง้ กิจการ เหมืองแร่เริม่ เจริญใหม่ๆ ลักษณะของตัวอาคารมีสว่ นลึกมากกว่าส่วน กว้าง หน้าต่าง ประตู เป็นไม้ฉลุลาย ลักษณะสถาปัตยกรรมเหล่านี้ ในยุคแรก มีอิทธิพลของจีนอยู่ มาก การก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นตึกแถว 2 ชัน้ หรือชัน้ เดียว กำแพง หนา เพราะใช้ตวั กำแพงรับน้ำหนัก กระเบือ้ งหลังคาเป็นกระเบือ้ งโค้ง แบบจีน รูปทรงหลังคา ตลอดจนประตูหน้าต่างและส่วนต่างๆ ล้วน เป็นแบบจีนทัง้ สิน้ สมัยต่อมาจึงเริม่ มีการผสมผสานกับสถาปัตยกรรม แบบยุโรป เรียกว่า สถาปัตยกรรมแบบ “ชิโน-โปรตุกสี ” (Chinois Postugess)

คู่หูเดินทาง

17


ปัจจุบันสามารถพบเห็นสถาปัตยกรรมแบบชิ โน-โปรตุกีสได้ ทั่วไปบริเวณถนนถลาง ถนนดีบุก ถนนพังงา ถนนเยาวราชและ ถนนกระบี่ ซึง่ ถนนเหล่านีแ้ สดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของเมืองภูเก็ต และบอกเล่าวัฒนธรรมของเมืองภูเก็ตในอดีตได้เป็นอย่างดี เมือ่ เดินตรงตามถนนถลางไปเรือ่ ยๆ ประมาณกลางทางจะพบ ซอยแยกทางขวามือมีชอื่ ว่า “ซอยรมณีย”์ เป็นซอยหอนางโลมสมัย ก่อนแต่ปจั จุบนั ไม่มแี ล้ว ตามตัวอาคารได้มกี ารตกแต่งทาสีอาคารให้ มีสสี นั สวยสะดุดตานักท่องเทีย่ วผูม้ าเยือน ความสวยสะดุดตานีเ้ องที่ ทำให้ซอยนี้ ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในฉากหนัง ฉากละครหรือแม้แต่ กระทัง่ ภาพยนตร์โฆษณา และทีน่ เี่ ค้าก็มรี า้ นกาแฟเก๋ๆ ร้านอาหาร รสเด็ดและร้านขายผ้าพืน้ เมืองไว้คอยให้บริการนักท่องเทีย่ วเช่นกัน

วัดพระทอง (วัดพระผุด)

18

อยูห่ า่ งจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 21 กิโลเมตร ไปตามถนน เทพกษัตรีผา่ นสีแ่ ยกอำเภอถลาง ถึงทีว่ า่ การอำเภอถลางทางด้านขวา จะมีทาง แยกเข้าวัดพระทอง วัดนี้มีพระพุทธรูปผุดขึ้นจากพื้นดิน เพียงครึง่ องค์ เมือ่ คราวศึกพระเจ้าปะดุง ยกพลมาตีเมืองถลาง พ.ศ. 2328 ทหารพม่าพยายามขุดพระผุดเพื่อ นำกลับไปพม่า แต่ขดุ ลงไปคราวใดก็มฝี งู แตนไล่ตอ่ ยจนต้องละความพยายาม ต่อ มาชาวบ้านได้นำทองหุม้ พระพุทธรูปทีผ่ ดุ จากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ ดังปรากฏอยู่ จนถึงปัจจุบนั สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนปลาย นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของ “พิพธิ ภัณฑสถานวัดพระทอง” เป็นทีเ่ ก็บ รวบรวมโบราณวัตถุข้าวของเครื่องใช้ของ คู่หูเดินทาง

ชาวภูเก็ต เช่น “จังซุย่ ” เสือ้ กันฝนชาวเหมืองแร่ดบี กุ รองเท้าตีนตุก ของสตรีเชือ้ สายจีน ทีต่ อ้ งมัดเท้าให้เล็กตามค่านิยมของสังคมสมัยนัน้ พิพธิ ภัณฑ์เปิดให้เข้าชมฟรีทกุ วัน เวลา 07.00 น. – 17.00 น.

วัดฉลอง (วัดไชยธาราราม)

อยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 8 กิ โลเมตร ออกจาก ตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 4021 ผ่ า นสามแยกบริ เ วณสนามกี ฬ าสุ ร กุ ล เลีย้ วซ้ายไปทางห้าแยกฉลอง วัดฉลองจะ อยู่ ท างซ้ า ยมื อ ก่ อ นถึ ง ห้ า แยกฉลอง ประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นวัดทีม่ ชี อื่ เสียง ของภูเก็ต มีรูปหล่อของหลวงพ่อแช่ม และหลวงพ่ อ ช่ ว ง ซึ่ ง เป็ น ที่ เ คารพ สักการะของชาวภูเก็ต

หาดป่าตอง

ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 15 กิโลเมตร ตามเส้นทางถนนวิชติ สงคราม หรื อ ทางหลวงหมายเลข 4020 ไป 9 กิ โ ลเมตร เลี้ ย วซ้ า ยเข้ า สู่ ท างหลวง หมายเลข 4029 ไปอีก 6 กิโลเมตร เป็น อ่าวที่มีความโค้งมาก หาดทรายงดงาม เป็นแนวยาว 9 กิ โลเมตร น้ำทะเลใส สะอาด เหมาะแก่การเล่นน้ำ บริเวณ หาดมีที่พัก บริษัทนำเที่ยว ศูนย์การค้า แหล่งบันเทิง บริการนักท่องเทีย่ วอย่างครบครัน


การเดินทางท่องเทีย่ วเกาะต่างๆ รอบภูเก็ตและในทะเลอันดามัน

แหลมพรหมเทพ

เป็นจุดชมวิวทีส่ วยงามของภูเก็ต อยูห่ า่ งจากหาดราไวย์ ประมาณ 2 กิ โลเมตร เป็นแหลมที่อยู่ตอนใต้สุดของเกาะภูเก็ต ชาวบ้านเรียกว่าแหลม เจ้า จากริมหน้าผามีแนวต้นตาลลาดลงสูป่ ลายแหลมทีเ่ ป็นโขดหิน สามารถ เดินไปจนถึงปลายแหลมได้ มองเห็นน้ำทะเลสีเขียวมรกต และสามารถเห็น เกาะแก้วอยู่ด้านหน้าแหลม ทางขวาจะเห็นแนวหาดทรายของหาดในหาน แหลมพรหมเทพนับเป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง นอกจากนัน้ ยังมี “ประภาคารกาญจนาภิเษก แหลมพรหมเทพ” สร้างขึน้ ใน วโรกาสทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ 50 ปี มีขนาด ความกว้างทีฐ่ าน 9 เมตร สูง 50 ฟุต และแสงไฟจากโคมไฟจะมองเห็นไกล ถึง 39 กิ โลเมตร ใช้เป็นเครื่องหมายในการเดินเรือเนื่องจากภูเก็ตถือเป็น ศูนย์กลางเส้นทาง คมนาคมในทะเลอันดามันทีส่ ำคัญ ภายในประภาคารมี การแสดงนิทรรศการเกีย่ วการสร้างประภาคาร การรักษาเวลามาตรฐาน การ คำนวณ และแสดงเวลาดวงอาทิตย์ขนึ้ และตก เรือหลวงจำลองพร้อมประวัติ เรือแต่ละลำ จากบนยอดของประภาคารยังเป็นจุดชมทิวทัศน์บริเวณแหลม พรหมเทพโดยรอบ

อนุสาวรียว์ รี สตรี

อนุสาวรียท์ า้ วเทพกษัตรีและท้าวศรีสนุ ทร ตัง้ อยู่ ที่สี่แยกท่าเรือ ห่างจากตัวเมืองภูเก็ต 12 กิ โลเมตร เป็นอนุสาวรียท์ ชี่ าวภูเก็ตร่วมกันสร้างขึน้ เมือ่ ปี 2509 เพือ่ เชิดชูเกียรติวรี สตรีผกู้ ล้าหาญแห่งเมืองถลาง

การเดินทางไปจงั หวัดภูเก็ต

รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายธนบุร-ี ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข 35) แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรขี นั ธ์ ชุมพร ระนอง พังงา ข้ามสะพานท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรี สุนทร (ขาเข้า) และข้ามสะพานสารสิน (ขาออก) เพราะเป็นทางวันเวย์ ระยะทาง 862 กิโลเมตร รถโดยสารประจำทาง จากสถานีขนส่งหมอชิต มีรถโดยสารให้บริการกรุงเทพฯ-ภูเก็ต ทั้งรถ ธรรมดาและรถวี ไอพี สอบถามโทร. 0-2422-4400-1, 0-2984-6122 หรือ เว็บไซต์ www.transport.co.th จากสถานีขนส่งสายใต้ มีรถโดยสารให้บริการกรุงเทพฯ-ภูเก็ต ทั้งรถ ธรรมดาและรถวีไอพี สอบถามโทร. 0-2894-6122 ช่องจำหน่ายตัว๋ โทร. 0-2422-4444 รถไฟ ไม่มบี ริการรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปภูเก็ตโดยตรง หากต้องการเดินทาง โดยรถไฟต้องไปลงทีส่ ถานีรถไฟพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วต่อรถประจำ ทางเข้าจังหวัดภูเก็ต สอบถามรายละเอียดได้ที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690 หรือ www.railway.co.th

ภูเก็ตมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวทางทะเล บริการอย่างพร้อมมูล ทำให้เมืองภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการท่อง เที่ยวในน่านน้ำทะเลอันดามัน ไม่ว่าจะเป็นการดำน้ำดูปะการัง เล่นน้ำตามแนวหาดทราย การตกปลา ชมธรรมชาติปา่ เขา และ โขดหินบนเกาะ ภูเก็ตมีเกาะบริวารทัง้ หมด 39 เกาะ ส่วนใหญ่ อยูท่ างทิศตะวันออกของเกาะภูเก็ต เกาะทีน่ า่ สนใจ ได้แก่ เกาะราชาใหญ่ เป็นเกาะทีม่ หี าดทรายขาวสะอาด มี หาดทางด้านตะวันตกอยู่ระหว่างหุบเขาเป็นรูปคล้ายเกือกม้า เรียกว่า “อ่าวน้ำตาตก” หรือ “อ่าวบังกะโล” มีหาดทรายขาว ละเอียด น้ำทะเลใสสะอาดลักษณะคล้ายทะเลแถบหมูเ่ กาะสิม-ิ ลัน ใช้เวลาเดินทาง 2 ชัว่ โมง เกาะราชาน้ อ ย อยู่ ห่ า งจากเกาะราชาใหญ่ 11 กิโลเมตร เป็นเกาะทีเ่ กิดจากทับถมของหินปะการัง จึงมีโขดหิน มากกว่าหาดทราย ทางด้านตะวันตกมีอา่ วเล็กๆ สำหรับจอดเรือ น้ำทะเลใสสีเขียวมรกต ไม่เหมาะสำหรับเล่นน้ำ เกาะเฮ เป็นเกาะที่มีหาดทรายสวยงาม และมีปะการัง สมบูรณ์ นัง่ เรือจากหาดราไวย์ เป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร บน เกาะมีทพี่ กั บริการนักท่องเทีย่ ว เกาะโหลน พื้นที่เกาะเป็นภูเขามีที่ราบริมทะเล มีเรือ โดยสารออกจากอ่าวฉลอง ใช้เวลาเดินทางเพียง 20 นาที มีทพี่ กั บริการนักท่องเทีย่ วบนเกาะ เกาะตะเภาใหญ่ ใช้เวลาเดินทางโดยทางเรือจากอ่าว มะขามเพียง 10 นาที บนเกาะมีนกเงือกอาศัยอยู่ มีรา้ นอาหาร และทีพ่ กั บริการ เกาะรังใหญ่ อยูท่ างทิศตะวันออกของเกาะภูเก็ต เป็น เกาะเล็กๆ เงียบสงบ มีบริษัทนำเที่ยวจัดนำเที่ยวชมฟาร์มมุก พายเรือแคนู ขีจ่ กั รยานรอบเกาะ เกาะมะพร้าว อยูท่ างทิศตะวันออกของเกาะภูเก็ต เดิน ทางด้วยเรือโดยสารจากท่าเรือแหลมหินใช้เวลาประมาณ 15 นาที บนเกาะมีหมูบ่ า้ นประมง ทีย่ งั มีวถิ ชี วี ติ แบบชาวบ้านเดิมๆ เกาะนาคาน้อย เป็นเกาะเล็กๆ ตัง้ อยูท่ างทิศตะวันออก เฉียงเหนือของเกาะภูเก็ต เป็นเกาะที่มีชื่อเสียงด้านการเลี้ยงมุก นักท่องเที่ยวสามารถซื้อทัวร์ชมฟาร์มมุกดูการสาธิตวิธีเลี้ยงมุก บนเกาะ มีรา้ นขายมุกและร้านอาหารทะเลไว้บริการ เกาะไข่นอก เป็นเกาะเล็กๆ ทีอ่ ยูห่ า่ งจากเกาะภูเก็ตไม่ มากนัก มีชายหาดสวยงามทรายละเอียดขาวรอบเกาะ เล่นน้ำได้ บนเกาะไม่มบี ริการทีพ่ กั เกาะบอน เป็นเกาะเล็กๆ ทางตอนใต้ของเกาะภูเก็ต มี หาดทรายขาว สามารถเล่นน้ำได้ เดินทางไปเทีย่ วชมได้ แบบเช้า ไปเย็นกลับ โดยเช่าเรือจากหาดราไวย์หรือแหลมกา ใช้เวลาเพียง 10 นาที ไม่มที พี่ กั บริการ

ห้ามพลาด!

เมนูเด็ดของจังหวัดภูเก็ต โกตีห่ มีฮ่ กเกีย้ น อาหารประจำท้องถิน่ อยูต่ รงข้ามห้องสมุด ประชาชน จ.ภูเก็ต

คู่หูเดินทาง

19


คูห่ ูพาชิม

เรื่อง : กะทิ ภาพ : s88

ร้านอาหาร บ้านริมเล

ร้านอาหารบ้านริมเล ตัง้ อยูบ่ ริเวณหาดราไวย์ ทางไปแหลมพรหมเทพ บรรยากาศภายในร้าน จัดแบบเรียบง่าย เป็นกันเอง เน้นการได้อยู่ ใกล้ชิด ธรรมชาติ ฟังเสียงคลืน่ ลม ทะเล พักสายตา ณ เส้น ขอบฟ้าอันแสนไกล พร้อมอิม่ ท้องไปกับเมนูเด่นของทางร้าน อาทิ ปลาริมเลหรือ ปลากะพงทอดกรอบราดด้วยซอสสูตรของทางร้าน ซึ่งรสชาติเข้ากันเป็นอย่างดี เมนูถดั มา หมูชาวสวน คล้ายๆ ปลาช่อนลุยสวนนัน่ เองแต่เปลีย่ นจากปลามาเป็น หมูกอ็ ร่อยไปอีกแบบแถมได้คณ ุ ค่าจากสมุนไพรด้วย ถัดไปเป็น พิซซ่ามาการิตต้า เป็นพิซซ่าสูตรต้นตำรับเพราะเป็นฝีมอื ของชาวอิตาลีแท้ๆ แต่ปรับรสชาตินดิ หน่อย เพือ่ ให้ถกู ปากคนไทย แป้งบาง กรอบกำลังดี...อัม้ ...อร่อย ต่อด้วยเมนูของหวาน ไอศกรีมริมเล โดยนำกล้วยหอมและสับปะรดไปผัด กับเนยใส่ ไวน์ขาวแล้วโรยด้วยอบเชยเล็กน้อยเสิรฟ์ พร้อมกับไอศกรีม อร่อยอย่าบอกใครเชียว ตบท้าย ด้วย ค็อกเทลน้ำโมฮีโต้ เป็นเหล้ารำสูตรพิเศษ ของทางร้าน โรยหน้าด้วยใบสะระแหน่ ดืม่ พอให้ หน้ามีสเี ลือดฝาดเล็กน้อย นอกจากเมนูที่กล่าวมาข้างต้นแล้วทางร้าน ยังมีอาหารเมนูเด็ด ไว้คอยต้อนรับคุณผู้อ่านอีก มากมาย การั น ตี ด้ ว ยความยาวนานของร้ า นนี้ เพราะเค้าเปิดให้บริการมาตัง้ แต่สมัยคุณแม่ รวมๆ ดูแล้วก็กว่า 30 ปี ทีล่ กู ค้ายังแวะเวียนมาเยือนไม่ ขาดสายนั่นเอง กองทัพเดินได้ด้วยท้องฉันท์ ใด ก่อนออกเดินทางทุกครัง้ อย่าลืมตุนเสบียงให้พร้อม ฉันท์นนั้ ติดต่อสำรองทีน่ งั่ ได้ทเี่ จ้าของหนุม่ นามว่า คุณระวิน เบิรน์ บาม โทร. 08-5108-3336 เค้าพร้อมทีจ่ ะให้สว่ นลด 10% สำหรับคุณผูอ้ า่ นนิตยสาร คูห่ เู ดินทางทุกท่าน

20

คู่หูเดินทาง


เทีย่ วเมืองไทยไปได้ทงั้ ปีกบั Changbooking

ลายคนเคยพูดว่าการท่องเทีย่ วและพักผ่อนทีแ่ ท้จริง ไม่จำเป็นต้อง เดินทางโดยเครือ่ งบิน พักโรงแรมหรือรีสอร์ทระดับ 5 ดาว ทานอาหาร หรูๆ นีก่ ค็ อื หนึง่ แนวคิดทีท่ ำให้เราได้จดั นำเทีย่ วในรูปแบบทีเ่ ป็นตัวตนของ เราเอง เราเริม่ ต้นง่ายๆ ด้วยใจรักการท่องเทีย่ วในสไตล์ของเรา เรียบง่าย เป็นกันเอง เราบอกกับลูกค้าเสมอว่า เมืองไทยมีที่เที่ยวที่สวยงามที่คุณ สามารถเดินทางไปได้ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายแพง แต่ละทริปของ changbooking มีรปู แบบการเดินทางและพักผ่อนทีห่ ลากหลาย ไม่วา่ จะเดินทางโดยรถตู้ รถโค้ช รถ บขส. รถไฟ เรือ ทีพ่ กั ก็มตี งั้ แต่ระดับนอน เต๊นท์สำหรับคนทีช่ นื่ ชอบธรรมชาติอย่างแท้จริง หรือคนที่อยากเที่ยวสบายๆ เราก็มีรีสอร์ทที่ราคาไม่สูงมากแต่ ได้ บรรยากาศไว้บริการ เราเข้าใจการท่องเทีย่ วอย่างแท้จริงจึงสร้างบรรยากาศ ความเป็นกันเอง และความอิสระให้ลูกค้าเสมือนเป็นเพื่อนเดินทาง เรา มีทริปทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ถ้าอยากได้บรรยากาศสดชืน่ โรแมนติก

นีเ่ ลย สวรรค์ของการพักผ่อน ปาย-ปางอุง๋ แม่ฮอ่ งสอน ทีร่ ะหว่างทาง ยังมีทเี่ ทีย่ วให้เราได้แวะอีกตลอดทาง ทริปภูเรือ ภูทบั เบิก เขาค้อ ก็นา่ สนใจไม่แพ้กนั สำหรับคนไม่ชอบเดินทางไกลเราก็มที ริปทะเลปราณบุรี เต็มอิม่ กับอาหารทะเล ขากลับก็แวะอัมพวาชมวัฒนธรรมและเสน่หเ์ มือง ไทยต่อ หากชื่นชอบการดำน้ำเป็นชีวิตจิตใจเราก็มี ให้เลือกหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็น เกาะเต่า เกาะนางยวน ตะรุเตา หลีเป๊ะ เกาะกูด และถ้า คุณเป็นคนที่ชื่นชอบวัฒนธรรมอย่างแท้จริงนี่เลย หลวงพระบางเมือง มรดกโลก ทีล่ าวคุณยังได้แวะวังเวียงหรือปายเมืองไทยเรานีเ่ อง นอกจาก นีเ้ รายังมีทริปและบริการอีกมากมายที่ www.changbooking.com ทำไมต้องเป็น “ช้าง” บุค๊ กิง้ ตอบไม่ยาก เพราะทุกท่านที่ได้ ร่วมแบกเป้เดินทางไปกับเราในทุกๆ ปี เราก็จะนัดหมายกันกลับมา เพื่อร่วมกันนำรายได้ส่วนหนึ่งไปมอบให้มูลนิธิช้างต่างๆ เพื่อช่วย กันอนุรกั ษ์พนั ธุช์ า้ งไว้นนั่ เองค่ะ

ช้างบุค๊ กิง้ รับสมัครผูร้ ว่ มเดินทางด่วน!

โทร 0-2489-3001, 08-1821-2287, 08-1830-9915

www.changbooking.com email : reservation@changbooking.com

โปรโมชัน ่ พิเศษจาก

(THAILAND) พิเศษสำหรับลูกค้าคูห ่ เู ดินทางเท่านัน ้ • ดืม่ ด่ำกับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกกับ

คนทีค่ ณ ุ รักไปกับเรือเจ้าพระยาครุยซ์ กับ ดินเนอร์ราคาพิเศษ จากปกติราคา 1500 บ. จองวันนีเ้ พียง บ. เท่านัน้

950

• ล่องเรือและทานอาหารแสนอร่อยใน

บรรยากาศไทยๆ ไปกับเรือแว่นฟ้า ในราคา เพียง บ. สำหรับอาหารไทยและ บ. สำหรับอาหารซีฟดู้

900 950

• ดินเนอร์สดุ พิเศษไปกับ เรือเจ้าพระยาปริน้ เซส ในราคาพิเศษเพียง

850 บ.

• ชมโชว์สดุ อลังการ และบุฟเฟต์อาหารที ่ สยามนิรมิตเพียง บ.

1200

• บัตรสวนสนุก ดรีมเวิลด์ ราคาเพียง บ.

320

• สนุกสนานไปกับโชว์ทคี่ ณ ุ จะต้องประทับใจไปกับ - Tiffany show ในราคาเพียง - Alcazar show ในราคาเพียง

นอกจากนีเ้ รายังมีบริการรับจองโรงแรมและตัว๋ เครือ่ งบินในราคาพิเศษ ** หมายเหตุ โปรโมชัน่ นี้ ใช้ได้ถงึ 31 ตุลาคม 2552

450 บ. 450 บ.

โปรดแสดงคูปอง

เพือ่ รับราคาพิเศษนี ้ ที่ KBB สนใจสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ บริษทั เคบีบี (ไทยแลนด์) * หมายเหตุ ราคาอาจเปลีย่ นแปลงโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทีอ่ ยู่ 11 สุขมุ วิท 64 บางจาก พระโขนง กทม. โทร. 0-2741-6710–6 แฟกต์ 0-2311-5104 อีเมล์ sales@kbbairfare.com


หล่อสวย...ซะให้เข็ด

สกู๊ปพิเศษ เรื่อง : หนูแดงต้อย

01 ภาพจากนิตยสาร VOLUME

ไผ่-พาทิศ พิสฐิ กุล เสริมหล่อ..ฟิตกล้าม “เรื่องของการดูแลผิว ผมจะเน้นที่ ‘ความสะอาด’ ครับ ต้องล้างหน้าให้สะอาดทีส่ ดุ หลังจากเสร็จจากการทำงานแล้ว ไม่ ว่าจะเป็นการแต่งหน้าถ่ายละครหรือถ่ายแฟชัน่ และสิง่ ทีส่ ำคัญ คือ การพักผ่อนให้เพียงพอ วันไหนนอนไม่พอตืน่ ขึน้ มารู้ ได้ทนั ที เลยครับ เพราะจะรู้สึกเพลียและจะไม่ค่อยรู้สึกสดชื่นเท่าไร.. เรือ่ งของอาหารการกินก็เป็นสิง่ สำคัญ ผมทานทุกอย่างครับ แต่ จะเลื อ กทานอาหารให้ ค รบหมู่ ใน ปริมาณที่พอเหมาะ และเน้นการ ออกกำลังกาย ซึ่งแต่ก่อนมีเวลา ก็จะไปเข้าฟิตเนส ออกกำลังกาย บ่อยมากๆ เพราะผมเน้นฟิต กล้ า มท้ อ ง อก แขนและขา แต่ ช่ ว งนี้ ถ่ า ยละครแทบจะ ทุ ก วั น มี เ วลาออกกำลั ง กาย น้อยมากครับ”

เคยสงสัยกันบ้างมั้ยคะว่าเหล่าดารานักแสดงทั้งหญิงและชาย ทำไม..ใบหน้าของพวกเขาถึงได้ผุดผ่องเป็นยองใย หน้าใสไร้สิวซะ ขนาดนัน้ รูปร่างของดาราหญิงก็ลว้ นแล้วแต่อรชรอ้อนแอ้น แต่ถา้ เป็น ดาราชายก็จะอุดมไปด้วยกล้ามซิกซ์แพ็ค อกล่ำบึกบึน โอว..น่าซบมัก่ ๆ ไม่ ใช่เรือ่ งยาก หากเราใส่ ใจในเรือ่ งของสุขภาพ เมือ่ “สวย-หล่อจาก ภายใน” แล้วก็จะนำพาความสดใสสดชืน่ มาสูภ่ ายนอกเองล่ะค่ะ เหล่าดารานักแสดงเหล่านีม้ เี คล็ดลับ “ดูแลสุขภาพดี” มาแบ่งปัน กันค่ะ

นุน่ -วรนุช วงษ์สวรรค์ ผิวสวยด้วย “น้ำส้มคัน้ ”

“นุ่ น จะให้ ค วามสำคั ญ กั บ การล้ า งหน้ า ให้ สะอาดมากกว่า เพราะการล้างหน้าให้สะอาดจะทำให้สงิ่ ตกค้างบนใบหน้าของเราไม่มี จะเรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานเบื้องต้น ของความสะอาดก็ ได้คะ่ ทำให้ ใบหน้าเราดูสดใส ไม่หมองและน่ามอง และเวลาที่เราทาครีมบำรุงผิวบใบหน้า ถ้าใบหน้าเราสะอาด มันจะ ทำให้ผิวหน้าดูดซึมครีมบำรุง ได้ดีนะ ..สำหรับในเรื่องของ การพั ก ผ่ อ น นุ่ น พยายาม นอนให้เพียงพอค่ะ และเรือ่ ง ของการทานอาหาร นุ่นจะ เน้นเรือ่ งการทานผักและผลไม้ นุ่นจะชอบทานผลไม้มากๆ ดืม่ น้ำผลไม้เป็นประจำ โดย เฉพาะ “น้ำส้มคัน้ ” ทีม่ กั จะ ถู ก ล้ อ อยู่ เ รื่ อ ยๆ ว่ า เป็ น นางเอกแล้ ว ยั ง ดื่ ม “น้ ำ นางเอก” อีก แต่ยนื ยันค่ะ ว่าน้ำส้มคั้นนั้นมีประโยชน์ มากนะคะ”

วุน้ เส้น-วิรฒ ิ พิ า ภักดีประสงค์ ผิวหน้าต้องสะอาด

03

“เพราะความที่เราทำอาชีพในวงการบันเทิง ใบหน้าต้องเจอกับ เครือ่ งสำอาง แสงไฟ และแสงแดดแรงๆ อยูต่ ลอดเวลา สิง่ ทีว่ นุ้ ให้ความ สำคัญและคำนึงถึงเป็นอันดับแรกๆ คือเรือ่ งผิวพรรณค่ะ ซึง่ สิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ คือ การพักผ่อน และการทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ ที่สำคัญ..ต้อง ดืม่ น้ำสะอาดให้มากๆ ค่ะ ..ส่วนเรือ่ งการบำรุงผิวหน้านัน้ ปกติแล้ววุน้ จะ เน้นพวกครีมบำรุงผิว กลุม่ มอยส์เจอร์ ไรเซอร์และครีมกันแดด ซึง่ วุน้ เป็น คนผิวผสม บางครัง้ ผิวหน้าจะรูส้ กึ แห้งและมันเกินไป เป็นเพราะสภาพ อากาศและการพักผ่อนที่ ไม่เพียงพอ แต่สิ่งที่จำเป็นที่สดุ ของวุน้ ก็คือการ ทำความสะอาดผิวหน้าก่อนนอนทุกครัง้ และตามด้วยครีมบำรุงค่ะ”


05

ภาพจากนิตยสาร COSMETIC

บี-้ สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว ดืม่ น้ำวันละ 8 แก้ว “ผมจะเน้นดืม่ น้ำวันละ 8 แก้ว ทานผัก ผลไม้ เยอะๆ แค่นี้ก็พอแล้วครับ สำหรับการดูแลสุขภาพ ของผม ส่วนเรือ่ งของการดูแลรูปร่าง ผมจะเน้นการ ออกกำลังกายครับ จะเข้าฟิตเนสอาทิตย์ละ 2-3 ครัง้ ในส่วนของเรือ่ งการดูแลผิวพรรณจะนอนอย่าง เดียวครับ บางครัง้ นัง่ รถตู้ ไปทำงานก็จะงีบหลับแล้ว ผมจะไม่เน้นเรื่องของครีมบำรุงผิว แต่ถ้ามีปัญหา เกีย่ วกับเรือ่ งของผิวพรรณ สิวขึน้ ผมก็จะไปหาหมอ ที่คลินิกประจำตัวให้ฉีดยาแก้สิวและดูแลเรื่องผิว พรรณให้ ซึง่ เมือ่ ก่อนผมจะทานวิตามินเสริมนะ แต่ บางทีลืมครับ เพราะผมกลับถึงบ้านตอนกลางคืน ได้แต่อาบน้ำสระผม แต่งตัว แล้วก็นอนเลยครับ”

ชมพู-่ อารยา เอ ฮาร์เกต “นอน” เพิม่ “ความสวย”

“เคล็ดลับความสวยสำหรับชมไม่มีอะไรมากเลยค่ะ ชมพยายามทีจ่ ะให้ความสำคัญกับการนอนมากทีส่ ดุ ต้องนอนให้ ได้อย่างน้อยวันละ 8 ชัว่ โมง แต่ความทีเ่ ราทำงานไม่เป็นเวลา ชมก็เลยจำเป็น ต้องสะสมเวลาพักผ่อนให้ ได้มากทีส่ ดุ รวมไปถึงเรือ่ งของการทานอาหารให้เพียง พอครบห้าหมู่ ชมทานทุกอย่างนะคะ เพราะเราถือว่าวันๆ หนึง่ เราต้องใช้กำลัง กายและสมองในการทำงาน ..ส่วนเรื่องการออกกำลังกาย ชมกำลังพยายาม จัดสรรเวลาไปเอ็กเซอร์ ไซส์ค่ะ เพราะมีเวลาน้อย แต่ส่วนใหญ่ถ้ามีเวลาชมจะ ทุม่ เทกับการบำรุงผิวค่อนข้างเยอะนิดนึง ทำทรีทเมนท์ นวดหน้า รวมไปถึงเรือ่ ง ของครีมบำรุงผิวทัง้ ตอนเช้าและก่อนนอน รวมไปถึงเครือ่ งสำอางด้วยค่ะ ซึง่ ชมจะ เน้นเรือ่ งของคอนซีลเลอร์ ใต้ตามากทีส่ ดุ เพราะชมเป็นคนใต้ตาคล้ำ แต่ชมจะไม่ ค่อยแต่งหน้ามากเท่าไร ลิปสติกทีท่ าปากจะเน้นสีออ่ นมากๆ แต่ทงั้ นี้ ชมพยายาม ทีจ่ ะเลือกสรรผลิตภัณฑ์ทดี่ ที เี่ หมาะกับผิวหน้าและผิวกายค่ะ”


นิว-ชัยพล พูพาร์ต ไม่ผดิ ..ทีผ่ ชู้ ายจะสำอาง “ผมเป็นคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอครับ ผมจะเข้า ฟิตเนสเป็นประจำ แต่ถา้ วันไหนว่างๆ ผมก็ออกมาเล่นกีฬากลาง แจ้ง วิง่ ทีส่ นามบ้าง นอกจากจะทำให้รา่ งกายเราแข็งแรงแล้ว เรายัง ได้อากาศทีบ่ ริสทุ ธิอ์ กี ด้วย.. แต่ถา้ จะให้ออกกำลังกายอย่างเดียวคงไม่พอแน่ๆ เราต้องได้ รับสารอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ดว้ ย ผมจะทานอาหารให้ครบห้าหมู่ ในปริมาณทีเ่ หมาะสมกับ ร่างกายครับ ..ส่วนเรื่องของครีมบำรุง ผู้ชายยุคนี้ต้องดูแลเรื่องผิวพรรณด้วยนะครับ ไม่ ใช่เรือ่ งผิดทีผ่ ชู้ ายจะสำอางบ้าง ผมจะเน้นเรือ่ งครีมบำรุงทีท่ ำให้ผวิ เราชุม่ ชืน้ ไม่แห้ง จนเกินไป ถ้าผิวเราแห้งเราจะกังวล จะทำให้สขุ ภาพจิตเราแย่ ไปด้วย ทีส่ ำคัญคืออย่า เครียดนะครับ”

กัส-วีรดิษฐ์ ศรีมาลัย “ตีแบด” เพิม่ ความแข็งแรง

เกล้า ด้วยเศียรเกล้า 07 เกรซ-กาญจน์ ต้องพก “ครีมกันแดด” ติดตัว

“พยายามทีจ่ ะพักผ่อน เยอะๆ ครับ ถ้าว่างก็จะไป ออกกำลังกาย เข้าฟิตเนส บ้ า ง หรื อ ไม่ ก็ จ ะไปวิ่ ง ประมาณครึ่ ง ชั่ ว โมง ถ้ า เบื่อๆ ก็ ไปตีแบด เคยใช้ เวลาตี แ บดตั้ ง แต่ ส องทุ่ ม กว่าจนเลิกตีหนึ่ง แต่ ไปตี กั น ห ล า ย ค น น ะ ค รั บ สำหรั บ ข้ อ เสี ย ของผมใน เรือ่ งของสุขภาพนัน้ ผมจะ ไม่ค่อยทานอาหารมื้อเช้า ครับ ทัง้ ๆ ทีร่ มู้ าว่าอาหาร มือ้ เช้าเป็นมือ้ ทีส่ ำคัญมาก เพราะกว่าผมจะตื่นนอน ขึ้นมาก็เที่ยงวันแล้ว แต่ อาหารมื้อแรกของวันนั้น ผมจะเน้ น ทานผั ก นะ เพราะหากจะไปทาน อาหารหนั ก ๆ เดี๋ ย วจะ ปวดท้อง ผมจะเน้นผัก ผลไม้ ส่ ว นอาหารมื้ อ กลางวันค่อยทานเนื้อสัตว์ และทานมากหน่อย ส่วนเรื่องของครีมบำรุง ผิว ก็จะเน้นที่ ไนท์ครีมและครีมกันแดด มากกว่า การทีผ่ มออกกำลังกายไม่ ใช่ เพราะอยากจะหล่อหรืออยากจะเท่ แต่ผมอยากมีสุขภาพและร่างกายที่ แข็งแรงมากกว่าครับ”

24

คู่หูเดินทาง

06

“การดูแลสุขภาพผิวของเกรซนั้น จะชอบมากๆ เป็นที่ โปรด ปลืม้ ค่ะ เพราะผิวของเกรซค่อนข้างเซ็นซิทฟี ก็เลยอาศัยว่าเราไม่ควร ออกแดดบ่อยๆ เพราะมันจะทำให้ผวิ เราเสีย เกรซจะพกครีมกันแดด ติ ด ตั ว ตลอดเวลา แต่ ถ้ า วั น ไหนไม่ ไ ด้ ท า จะรู้ สึ ก แปลกๆ ในเรือ่ งของการดูแลส่วนอืน่ ๆ นานๆ เกรซ ถึงจะไปนวดหน้าสักครั้งหนึ่ง แต่จะไม่นวดบ่อยๆ เพราะเกรซรูส้ กึ ว่าการนวดหน้า ขัดหน้าบ่อยๆ นัน้ จะ ทำให้ ผิ ว หน้ า เราบางลงได้ ค่ ะ จะไปนวดหน้ า ประมาณ 2 เดือนต่อครั้งเท่านั้น การดูแลสุขภาพ นอกเหนือจากนี้ เกรซจะทานอาหารให้ครบห้าหมูค่ ะ่ โดยจะทานผักและผลไม้ ให้เยอะๆ”

08


หนัง

ฉบับนีข้ อเอาใจคนทีร่ กั การดูหนังทีบ่ า้ น มีหนังแผ่นมาแนะนำ พร้อมแจก vcd ภาพยนตร์ ไปชมกันฟรีๆ ติดตามกันเลย...

Underworld : Rise of the Lycans สงครามโค่นพันธุอ์ สูร 3 ปลดแอกจอมทัพอสูร

Defiance วีรบุรษ ุ ชาติพยัคฆ์

แนวหนัง : WARS ผูก้ ำกับ : เอ็ดเวิรด์ ชวิค แสดงนำ : แดเนียล เครก, ลีฟ ชเรเบอร์, เจมี่ เบลล์ แดเนียล เครก พักจากการเป็น เจมส์ บอนด์ ชัว่ คราวเมือ่ ต้อง รับบททหารในสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เรือ่ งราวของชาวยิวจากฝัง่ ยุโรปตะวันออก ถูกพรรคนาซีฆา่ ล้างเผ่าพันธุเ์ ป็นจำนวนมาก สามพี่ น้องตระกูลเบียลสกี้ ทูเวีย (แดเนียล เครก), ซุส (ลีฟ ชเรเบอร์) และ เอซาเอล (เจมี่ เบลล์) หนีตายจากการกระทำอันป่าเถือ่ นครัง้ นีส้ ปู่ า่ ลึก ทีค่ นุ้ เคยเป็นอย่างดี ทีน่ เี่ องทีท่ งั้ สามพีน่ อ้ งเริม่ ต้นปักหลักและเริม่ ทีจ่ ะ ต่อสูเ้ พือ่ เอาชีวติ รอด รวมไปถึงปกป้องและล้างแค้นให้กบั พวกพ้อง ชาวยิวทีถ่ กู ฆ่าตายในสนามรบ ทว่า หนทางทีท่ งั้ สามเลือกนัน้ เป็นการ ปกป้องหรือเป็นหนทางสูห่ ายนะกันแน่! เพียงคุณบอกชือ่ ‘คอลัมน์’ ทีช่ นื่ ชอบและอยากติดตามมากทีส่ ดุ ในนิตยสารคูห่ เู ดินทาง พร้อมเขียนชือ่ ทีอ่ ยู่ และเบอร์โทรติดต่อกลับ แล้ว ส่งมาที่ บริษทั เอ็ม เจ มีเดีย จำกัด 293/304 ซอยรามอินทรา 119 แขวง มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 สำหรับ 10 ท่านผูโ้ ชคดีจะได้รบั VCD เรือ่ ง TEETH จำนวน 5 รางวัล VCD เรือ่ ง MACHINE GIRL 5 รางวัล สนับสนุนของรางวัลโดย บริษทั เอ็ม วี ดี จำกัด www.mvd.co.th

เรื่อง : เคน บูรพาไม่แพ้

คอนเสิรต ์ คาราบาว 3 ช่า สามัคคี “เลือ่ นวัน”

คาราบาวและพีน่ อ้ งผองเพือ่ น ไม่วา่ จะ เป็น สามรุน่ น้องจากบ้านเอเอฟ อ๊อฟ-ตุย้ พัดชา, สามพลังลูกทุง่ กระแต-หลิว อาจารียาสาวมาด เมกะแดนซ์ หรือว่า ปู คำภีร,์ อ้อย กะท้อน และสีเผือก คนด่านเกวียน พร้อม แขกรับเชิญสุดพิเศษอีกมากมาย เตรียมพร้อมขึน้ เวทีเต็มที่ กับ คอนเสิรต์ “คาราบาว 3 ช่า สามัคคี ตอนลูกทุง่ แฟนเทเชีย” ซึง่ เลือ่ น เป็นวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคมนี้ ทีอ่ มิ แพ็ค อารีนา่ บัตรยังคงมีขาย ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทกุ สาขา ราคาเดิม เหมือนเดิมทุกอย่าง

คอนเสิรต ์ “ดวงจันทร์ กลางดวงใจ พุม่ พวง ดวงจันทร์”

เพลง

แนวหนัง : แอ็คชัน่ /แฟนตาซี ผูก้ ำกับ : แพทริค ทาโทพูลอส แสดงนำ : ไมเคิล ชีน, บิล ไนท์ฮ,ี โรนา มิทรา กำเนิดวีรบุรษุ จุดเริม่ แห่งตำนาน สูป่ ฐมบทแห่งมหาสงคราม ใน ภาคที่ 3 ของภาพยนตร์แอ็คชัน่ สุดระทึก “สงครามโค่นพันธุอ์ สูร” เล่า เรือ่ งย้อนกลับไปสูจ่ ดุ เริม่ ต้นเมือ่ หลายศตวรรษก่อนของสงครามระหว่าง แวมไพร์ผสู้ งู ศักดิก์ บั เหล่าไลแคน ทีค่ รัง้ หนึง่ เคยเป็นทาสของพวกเขา! ในยุคแห่งความมืดมิด ไลแคนหนุม่ นาม ลูเชียน (ไมเคิล ชีน) ลุกขึน้ เป็นผูน้ ำทีแ่ ข็งแกร่งปลุกเร้าเหล่ามนุษย์หมาป่าให้ตอ่ ต้าน วิคเตอร์ ราชาแวมไพร์ผอู้ ำมหิต (บิล ไนท์ฮ)ี ทีก่ ดขี่ ไลแคนให้ตกเป็นทาส ซึง่ ครัง้ นีล้ เู ชีย่ นได้รบั ความร่วมมือจากซอนย่า (โรนา มิทรา) คนรักลับๆ ของเขาในการทำศึกกับกองทัพแวมไพร์ เพือ่ ปลดแอกเผ่าพันธุม์ นุษย์ หมาป่าให้เป็นอิสระ

ดูหนัง ฟังเพลง

พูดถึงพุม่ พวง ดวงจันทร์ อดจะพูดถึงคอนเสิรต์ ใหญ่ทชี่ อื่ ว่า ดวงจันทร์...กลางดวงใจ พุม่ พวง ดวงจันทร์ ทีส่ ดุ ยอดก็คอื นำเอา 8 ศิลปินหญิงลูกทุง่ แห่ง ยุค มาร่วมร้องเพลงของแม่ผงึ้ กัน นำโดย สุนารี ราชสีมา, คัฑลียา มารศรี, ฝน ธนสุนทร, แมงปอ ชลธิชา, หลิว อาจารียา, เอิรน์ เดอะสตาร์, ต่าย อรทัย, ตัก๊ แตน ชลดา ตอนนีพ้ วก เธอทัง้ 8 คน พร้อมแล้วทีจ่ ะมาร่วมกันขับขานบทเพลงในดวงใจของ พวกเธอ ในวันอาทิตย์ ที่ 7 มิถนุ ายน ณ หอประชุมใหญ่ศนู ย์วัฒนธรรม หาซือ้ บัตรได้แล้ววันนีท้ ี่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทกุ สาขา

แนะนำหนังสือ

ธรรมะคลายร้อน

โดย : พระอาจารย์เผด็จ ติสโร ราคา 135 บาท หนังสือเล่มนีเ้ ป็นเสมือนยาทีร่ กั ษาใจให้มี ความสงบเย็นมากขึน้ ถ้าเราเข้าใจธรรมะ เรา ปฏิบตั ธิ รรมะ ธรรมะก็จะรักษาผูป้ ฏิบตั ิ ไม่ ให้เดือดเนือ้ ร้อนใจ ไม่ อยูร่ อ้ น นอนทุกข์ พบสุขได้งา่ ยๆ ด้วยการปฏิบตั ธิ รรม ท่ามกลาง สถานการณ์บา้ นเมืองทีว่ นุ่ วาย ทัง้ สภาวะโลกร้อน ซึง่ ส่งผลให้คน ร้อนทัง้ กายและใจอยูน่ ี้ หนังสือเล่มนี้ จะช่วยสอนให้ทา่ นผูอ้ า่ นรูส้ กึ เย็นใจและเป็นสุขได้

ทางออกชีวต ิ ...Exit for life

โดย : สราวุธ สิงห์ลา / ราคา 159 บาท โลกนี้ ไม่เคยขาดแคลนความสุข เพียงแค่ เราอย่าหยิบความทุกข์มาใส่ ไว้ ในใจ เราอาจจะ เจ็บเพราะ ‘ความคิด’ ของตัวเอง มากกว่าเจ็บ เพราะ ‘คิดว่า’ คนอืน่ คิดกับเราอย่างไร หากเราคิดว่าตัวเองไร้คา่ เราก็จะกลายเป็นคนไร้คา่ แต่หากเราคิดว่าตัวเองมีคา่ ก็ ไม่มี ใคร หน้าไหนบนโลกใบนีต้ ตี ราเราได้วา่ ไร้คา่ หนังสือเล่มนีอ้ าจช่วยให้ คุณทีก่ ำลังเศร้าและท้อแท้หาทางออกของชีวติ จนเจอ... คู่หูเดินทาง

25


ไฮเทคอัพเดท เรื่อง : O-B1

Nikon D5000

มาแล้วครับ Nikon D5000 หลังจากที่ค่าย Canon ได้ปล่อย EOS 500D ออกมา ทางค่าย Nikon ก็ออกรุ่น Nikon D5000 ที่มี ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นจากรุ่นก่อนๆ ออกมาชนตลาด Nikon D5000 เป็นกล้อง D-SLR ขนาดตัวกล้องกระทัดรัดน้ำหนักเบา มีฟังก์ชั่นที่คล้ายกับ Nikon D90 ครับ D5000 ใช้ CMOS sensor ความละเอียด 12.9 megapixel (effective pixels: 12.3 million) จอ LCD (230,000 dots) ขนาด 2.7” หมุนได้ (tilt and swivel) บันทึกภาพเคลื่อนไหว 1280 x 720 (720p) 24 fps พร้อมเสียง Live View พร้อมระบบโฟกัสจับใบหน้า (face detection) และโฟกัสตาม วัตถุ (subject tracking) ระบบทำความสะอาดเซ็นเซอร์ D5000 มีโฟกัส 11 จุด (3D tracking) มากกว่า D60 ซึ่งมีแค่ 3 จุด ปรับ IS0 ได้ 200-3200 (100-6400 expanded) เหมือนกับ D90 ถ่ายภาพต่อเนื่อง 4 ภาพต่อวินาที (buffer: 7 RAW, 25 JPEG fine, 100 JPEG Normal) ตัวประมวลผล Expeed มีฟังก์ชั่นตกแต่งภาพใน ตัวกล้องรองรับอุปกรณ์เสริม GPS ได้ (ต่อกับ hotshoe) แบตเตอรี่รุ่นใหม่ EN-EL9a ความจุสูงขึ้น วางจำหน่ายเดือนพฤษภาคม ราคาเปิดตัว ชุด kit ประมาณ 34,900 บาท

Tonium 60GB Pacemaker

ชุดดีเจพกพาเครื่องแรกของโลก เพราะมีขนาด แค่ ไม่เกินฝ่ามือ เท่านั้น... Tonium 60GB Pacemaker ได้เริ่มวางจำหน่ายใน สหรัฐฯ แล้ว โดยมี เนื้อที่เก็บไฟล์เสียงได้ 60GB และมีตัว Turn Table ในตัว รวมถึง มี Mixer ติดตั้งมาด้วย นอกจากนี้ยังจะมีซอฟท์แวร์ ตัดต่อเสียงมาในชุดทั้งเวอร์ชั่น Mac และ PC ซึ่งผู้ที่ นิยมการเป็นดีเจเป็นชีวิตจิตใจสามารถสั่งซื้อ Tonium 60GB Pacemaker ได้แล้วในราคา 499 ดอลลาร์ สหรัฐฯ ผ่านทางเว็บไซต์ Amazon.com ถ้าสนใจ ก็ เข้าไปดูที่เว็บ Sanukgadget.com ครับ

26

คู่หูเดินทาง

HTC Touch Pro 2 สัมผัสใหม่สำหรับมืออาชีพเช่นคุณ

กลับมาอีกครั้งกับตัวเครื่องแบบ Aside Design ที่มี QWERTY Keyboard ในตัวเหมือนในรุ่นแรกพร้อมหน้าจอ แสดงผลขนาดใหญ่ถึง 3.6 นิ้ว (480 x 800 พิกเซล) ความ ละเอียด 65 สี บนระบบปฏิบัติการ Windows Mobile 6.1 Professional Edition และหน่วย ประมวลผลแบบ Qualcomm MSM7200A; 528 MHz การเชื่อม ต่อครบครันทั้งในส่วนของ HSDPA, EDGE, WLAN 802.11 b/g, Bluetooth, USB รวมไปถึง ส่วนของการเชื่อมต่อแบบ TVOUT ด้วย

G-Net G302

G-Net เอาใจลูกค้าที่ ใช้งานโทรศัพท์มือถือระบบ CDMA (Hutch, CAT) ออกโทรศัพท์มือถือ CDMA Moblile รุ่นใหม่ล่าสุด “G302” รองรับการใช้งานระบบ CDMA ด้วยขนาดที่เล็กกะทัดรัด พกพาสะดวก 2 สีคลาสสิค ขาวและดำ, รับฟังวิทยุ FM และฟังเพลง MP3 อย่างจุใจ, รองรับหน่วยความจำภายนอก Micro SD 8 GB, บันทึก รายชื่อในตัวเครื่องได้สูงถึง 1,000 รายชื่อ และสำหรับลูกค้าที่ ซื้อเครื่องภายในวันที่ 30 มิ.ย.นี้ รับซิม Hutch แบบเติมเงิน ฟรีๆ พร้อมรับโปรโมชั่นค่าโทรฟรีสูงถึง 1,500 บาท คุ้มค่า และครบครันขนาดนี้ ไม่ควรพลาดที่จะเป็น เจ้าของ


ภัยใกล้ตัว

ภัยหญิง เมื่อต้องเดินทาง ยามค่ำคืน เรื่อง : ‘เดือนเต็ม’

ก่อนอืน ่ คงต้องขอสวัสดีทม ี งาน ‘คูห่ เู ดินทาง’ และผูอ ้ า่ นทุกๆ ท่านค่ะ ดิฉน ั ติดตามคอลัมน์ ‘ภัยใกล้ตวั ’ อยูเ่ สมอๆ อ่านแล้วรูส ้ ก ึ มี ประโยชน์ดเี หมือนคอยช่วยเตือนให้เราไม่ตกอยูใ่ นความประมาท เพราะ ทุกวันนี้ภัยสังคมรอบๆ ตัวเรามันมีอยู่มากมายหลายรูปแบบเหลือ เกิน แต่ยงั ไงดิฉน ั ก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้มโี อกาสเปลีย ่ นสถานะจาก ผู้อ่านมาเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ (ที่ไม่สู้จะดีนัก) แต่ก็อย่างว่า แหล่ะค่ะ.. ใครจะไปรูว้ า่ เมือ ่ ไหร่ความโชคร้ายจะมาเยือนเรา

ดิฉันคิดว่าหลายท่านคงมี โอกาสได้รับจดหมายส่งต่อหรือที่เรียกว่า ฟอร์เวิรด์ เมล์ (Forward mail) เกีย่ วกับการมอมยาหรือป้ายยาเพือ่ ชิง ทรัพย์ หรือหวังทำมิดมี ริ า้ ยกันมาบ้างแล้ว ก่อนอืน่ ต้องบอกว่าตัวดิฉนั เอง ได้รับฟอร์เวิร์ดเมล์ลักษณะนี้เยอะมากค่ะ ทั้งจากเพื่อนฝูงและคนที่รู้จัก บอกตามตรงว่าแม้อ่านแล้วจะรู้สึกกลัวอยู่บ้าง แต่อีกใจหนึ่งกลับตั้งข้อ สงสัยอยูเ่ สมอว่ามันเป็นเรือ่ งจริงหรือ? เพราะดิฉนั เคยลองถามเพือ่ นทีเ่ ป็น พยาบาลบางคนเขาบอกว่า ยาประเภทที่ป้ายปุ๊บแล้วสลบปั๊บหรือสะลึม สะลืออย่างรวดเร็วขนาดที่ ใครสั่งให้ทำอะไรก็ทำจนจำความไม่ ได้เลยนั้น ไม่น่าจะมีอยู่จริง เพราะในทางการแพทย์ที่ต้องวางยาสลบเพื่อทำการ รักษาผูป้ ว่ ยนัน้ ก็ยงั ต้องใช้เวลาชัว่ ระยะหนึง่ เพือ่ รอให้ยาออกฤทธิ์ บางครัง้ เมื่ออ่านฟอร์เวิร์ดเมล์ประเภทที่บอกว่าโดนป้ายยาหรือดมยา แล้วสั่งให้ ปลดทรัพย์สนิ ให้กบั วายร้ายพวกนัน้ ดิฉนั จึงคิดไปว่าจริงๆ แล้วคน(เหยือ่ ) เหล่านั้นโดนแก๊งตกทองเล่นงานเข้าให้ โดยเสนอเงิน-ทองหรือเสนอผล ประโยชน์ที่แบบฟังแล้วตาลุกโชนหรือเปล่า รายไหนก็รายนั้นดิฉันเห็น แล้วตายน้ำตื้นเพียงเพราะความโลภของตัวเองแทบทั้งสิ้น ครั้นพอตั้งสติ ได้วา่ โดนหลอกแน่กร็ สู้ กึ อับอายไม่กล้าเปิดเผยความจริงกับใครโดยเฉพาะ เจ้าหน้าทีต่ ำรวจ อ้างว่าโดนมอมยาบ้าง โดนป้ายยาสัง่ บ้าง ข้อสันนิฐาน เหล่านี้คือสิ่งโต้แย้งที่ทำให้ดิฉันยังไม่ปักใจเชื่อว่าพวกป้ายยา-มอมยานั้น เป็นเรือ่ งจริง จนเมือ่ ไม่กวี่ นั ทีผ่ า่ นมานีน้ นั่ แหล่ะทีด่ ฉิ นั โดนเข้ากับตัวเองจริงๆ ถึง มัน่ ใจว่าเรือ่ งพรรค์นนี้ า่ จะมีอยูจ่ ริง เรื่องของเรื่องคือ.. เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาดิฉันนัด หมายกับเพื่อนสนิท 3–4 คน ไปนั่งทานข้าวกันตอนช่วงหลังเลิกงาน (โดยไม่ มี เ ครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ใ ดๆ) เรานั่ ง คุ ย นั่ ง ทานกั น จนเกื อ บ ประมาณห้าทุม่ ก็แยกย้ายกันกลับบ้านตามปรกติ โดยดิฉนั เรียกแท๊กซีจ่ าก ราชประสงค์ ให้ไปส่งทีค่ อนโดมิเนียมแถวย่านสำโรง ช่วงแรกๆ ทีร่ ถแท็กซี่ ยังวิง่ อยู่ ในเขตเมืองเหตุการณ์กด็ เู หมือนจะปรกติดี ไม่มอี ะไรเกิดขึน้ และ ตัวดิฉนั เองก็ ไม่ ได้รสู้ กึ ง่วงหรือเพลียแต่อย่างใด ส่วนคนขับก็ชวนดิฉนั พูด คุยบ้างตามประสา จนเมือ่ รถแท๊กซีแ่ ล่นออกนอกเขตเมืองไปได้สกั พักรถ ราบนถนนก็เริ่มบางตาขึ้น จังหวะนี้เองที่ดิฉันสังเกตเห็นคนขับลอบมอง มาทีก่ ระจกส่องหลังบ่อยขึน้ และแถมยังทำทีปรับระดับกระจกทีด่ เู หมือน จะทำให้เขาสามารถมองเห็นตำแหน่งที่ดิฉันนั่งอยู่ ให้ชัดเจนขึ้น ตอนนั้น ดิฉนั ยังไม่ ได้วา่ อะไรออกไปเพราะคิดว่าไม่นา่ จะมีเรือ่ งอะไร เพียงแต่แอบ สังเกตการณ์อยูเ่ งียบๆ โดยไม่ ได้พดู คุยอะไรกับเขาอีก อีกครัง้ หนึง่ ทีด่ ฉิ นั เห็นว่าค่อนข้างผิดสังเกตก็คือ คนขับรถแท๊กซี่พยายามเอื้อมมือมาปรับ ช่องแอร์ตรงกลางคอนโซลทัง้ สองช่องให้เป่าตรงมาทางตำแหน่งทีด่ ฉิ นั นัง่

(เบาะหลังด้านซ้าย) เขาทำเช่นนีอ้ ยู่ 2-3 ครัง้ โดยอ้างว่าแอร์เย็นและมันหันไปทางเขาแค่ ฝัง่ เดียว ดิฉนั ก็เลยบอกกลับไปว่าอย่างนัน้ ก็ ให้เบาแอร์ลงมาหน่อยก็ได้ เพราะไม่ได้รสู้ กึ ร้ อ นอะไร -- แต่ เ ขาก็ ยั ง ปรั บ แอร์ ม าที่ ตำแหน่งเดิมทีด่ ฉิ นั นัง่ เพียงไม่กอี่ ดึ ใจ.. ต้องเรียนด้วยความสัตย์ จริงว่าดิฉันรู้สึกง่วงและมึนขึ้นมาอย่างกระทันหัน! เป็นความง่วงชนิดที่ว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยรู้สึกง่วงได้มากมายขนาดนี้มา ก่อน หนังตาทัง้ สองข้างมันหนักอึง้ จนแทบจะปิดลงมาให้ได้ทงั้ ๆ ทีเ่ มือ่ ไม่ กีว่ นิ าทีทผี่ า่ นมาดิฉนั ยังรูส้ กึ เป็นปรกติอยูเ่ ลย วินาทีนนั้ ดิฉนั คิดว่าน่าจะมี อะไรผิดปรกติแน่ ถ้าไม่เพราะร่างกายของดิฉนั เองก็ตอ้ งเป็นเพราะสาเหตุ อื่น?!? เสี้ยววินาทีหนึ่งดิฉันคิดถึงฟอร์เวิร์ดเมล์ต่างๆ ที่ว่านั้นขึ้นมา.. ลักษณะอาการและพิรธุ ของคนขับแท๊กซี่ ทีด่ ฉิ นั กำลังประสบกับเนือ้ หาใน ฟอร์เวิร์ดเมล์ต่างๆ พวกนั้นมันคล้ายกันมาก เท่าที่สติยังเหลืออยู่ดิฉัน พยายามทำทุกอย่างตามทีข่ อ้ มูลในฟอร์เวิรด์ เมล์พวกนัน้ แนะนำคือ ให้กนิ น้ำเยอะๆ และทำอย่างไรก็ได้ทจี่ ะไม่ ให้ตวั เองเผลอหลับลงไป ทัง้ หยิกเนือ้ ตัวเองบ้าง กัดลิ้นตัวเองบ้างเพื่อที่จะให้รู้สึกตัวและได้สติ โชคดีที่ปรกติ ดิฉนั มักมีขวดน้ำติดกระเป๋าไว้ดว้ ยเสมอก็เลยรีบยกขึน้ มาดืม่ จนหมดจึงพอ ช่วยให้รสู้ กึ สดชืน่ ขึน้ บ้าง และจังหวะทีย่ กขวดน้ำขึน้ ดืม่ นีเ่ องทีด่ ฉิ นั สังเกต เห็นคนขับแท๊กซีร่ ายนัน้ พยายามจ้องมองมาทีด่ ฉิ นั ตลอด ใจมันก็เลยพาล คิดว่าใช่แน่แล้ว ดิฉนั คงต้องโดนอะไรเข้าสักอย่างแน่ จากนัน้ ดิฉนั ก็รบี กด โทรศัพท์มอื ถือทัง้ ๆ ทีย่ งั ง่วงและมึนอยูส่ ดุ ขีดเข้าไปเครือ่ งของน้องสาวซึง่ พักอยู่ที่เดียวกัน ดิฉันบอกให้เธอรีบลงมารอที่ลานจอดรถและให้เรียก รปภ. มาด้วยเพราะตอนนีร้ สู้ กึ ผิดปรกติมาก โชคดีทนี่ อ้ งสาวดิฉนั นึกขึน้ ได้ เลยถามกลับมาว่ารถแท๊กซีค่ นั ทีด่ ฉิ นั นัง่ มาหมายเลขอะไร ดิฉนั ก็เลยตอบ กลับไปและนั่นคงทำให้คนขับแท๊กซี่ ได้ยินว่าดิฉันได้บอกหมายเลขรถของ เขาให้คนอื่นรู้แน่แล้ว เขาจึงทำทีเหมือนถามว่าดิฉันเป็นอะไรหรือเปล่า จะให้เขาพาไปส่งโรงพยาบาลใกล้ๆ ไหม -- ดิฉนั ฝืนตอบกลับไปว่า.. ไม่ เป็นไรและเมือ่ กีน้ ี้ ได้โทรไปบอกน้องและรปภ. ให้มารับทีล่ านจอดรถแล้ว นั่นล่ะถึงทำให้เขาดูลดอาการลุกลี้ลุกลนลง หลังจากที่น้องสาวและรปภ. ช่วยกันปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นให้คอ่ ยยังชัว่ ขึน้ ดิฉนั ก็ลากสังขารขึน้ ไปนอน สลบไปจนถึงช่วงสายของอีกวัน แบบงงไม่หายว่าเกิดอะไรขึน้ เมือ่ ช่วงคืนที่ ผ่านมา สิง่ เดียวทีด่ ฉิ นั อยากเขียนมาเพือ่ บอกแก่บรรดาเพือ่ นผูห้ ญิงทัง้ หลาย ที่จำเป็นต้องเดินทางในช่วงค่ำคืน หรือจำเป็นต้องอาศัยรถยนต์รับจ้าง ประเภทต่างๆ ไม่วา่ จะแท๊กซี่ รถตู้ หรือรถโดยประเภทอืน่ ๆ สิง่ ทีค่ ณ ุ ต้อง ระลึกไว้อยูเ่ สมอก็คอื เราผูห้ ญิงมีโอกาสตกอยู่ ในสายตาของเหล่ามิจฉาชีพ หรือบุคคลผู้ ไม่หวังดีกับเราอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่จะช่วยให้รอดพ้นจากเหตุ อันวิกฤตเหล่านัน้ ได้มเี พียงอย่างเดียว คือ ‘สติ’ เท่านัน้ ความมีสติจะช่วย ให้เราคิดหาหนทางในการแก้ ไขปัญหาเหล่านั้นได้ ไม่ทางใดก็อย่างหนึ่ง ซึง่ ดีกว่าการตกเป็นเหยือ่ โดยไม่มที างต่อสู้ ใดๆ เลย คู่หูเดินทาง

27


คูห่ ูดูดวง อ.กรหริศ บัวสรวง

โทร. 08-5098-5262

ราศีเมษ (13 เม.ย. – 14 พ.ค.) ครึ่งเดือนแรกระวังในเรื่องของความใจร้อนอาจมีปาก เสียงกับญาติๆ หรือเพื่อนสนิท การเงินซบเซาหาได้ ไม่พอใช้ ถ้าฐานะดีอยู่แล้วจะมีเรื่องทำให้ต้องเสียเงิน การงานยัง คงวุ่นวายอยู่แต่ธุรกิจด้านบันเทิงเริงรมย์ยังส่งผลดี รวมถึงผู้ที่ ทำงานเกี่ยวข้องกับต่างชาติ ส่วนเรื่องของความรักยังไม่สมหวัง ที่รักกันอยู่แล้วก็อาจต้องจบลง ถ้ามีการเดินทางจะมี โชคลาภ ราศีพฤษภ (15 พ.ค. – 14 มิ.ย.) การงานมีความก้าวหน้ามากขึ้นไม่ต้องกลัวตกงาน แต่ ถ้าประกอบธุรกิจต้องระวังในเรื่องข้อตกลงที่จะเป็น ฝ่ายเสียเปรียบ การเงินไม่ติดขัดเพราะคุณจะขยันมากกว่าปรกติ แต่ ไม่ควรให้ ใครกู้ยืมเงินหรือนำไปลงทุนที่เสี่ยงต่อการขาดทุน ความรักยังมีบรรยากาศของความขัดแย้งอยู่บ้าง ภายในบ้านที่อยู่ อาศัยไม่สุขสงบทำให้คุณอยากหาทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลง ราศีเมถุน (15 มิ.ย. – 15 ก.ค.) การงานดี ไ ปตลอดทั้ ง เดื อ นก็ จ ริ ง แต่ มี ข้ อ ควรระวั ง ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด ซึ่งจะกระทบไปถึงการ เสียเงินหรือทรัพย์สิน การเงินโดยทั่วไปอยู่ ในเกณฑ์ดี การติดต่อ ต่างๆ ราบรื่นและประสบความสำเร็จเหมาะแก่การลงทุนหรือ ขยายกิจการ ส่วนความรักยังแนบแน่นไม่น่าหนักใจ ผู้ที่ยังโสด อยู่จะพบความรักในระหว่างการเดินทาง ราศีกรกฎ (16 ก.ค. – 16 ส.ค.) เรื่องของการประกอบอาชีพไม่ โดดเด่น การขอความ ช่ ว ยเหลื อ วิ่ ง เต้ น มี อุ ป สรรค ไม่ ค วรคิ ด เปลี่ ย นงาน เพราะโอกาสที่ดียังมาไม่ถึง การเงินมีปัญหาติดขัดคุณจะรู้สึกว่า รายได้ ไม่พอใช้จ่าย แต่ถ้าได้เปลี่ยนที่อยู่อาศัยชั่วคราวก็อาจทำให้ มี โชคลาภได้ ด้านความรักมีส่วนทำให้คุณกลุ้มอกกลุ้มใจไม่มี ความสุข จะตัดขาดกันไปเสียเลยก็ทำไม่ ได้อย่างที่คิด ราศีสิงห์ (17 ส.ค. – 16 ก.ย.) เดือนนี้สภาพจิตใจของคุณดีขึ้นเพราะหน้าที่การงาน ความรับผิดชอบผ่อนคลายลง ผลงานที่ทำไว้ส่งผลดี ได้ รับความสำเร็จหรือได้บำเหน็จรางวัล การเงินไม่มีปัญหาแม้ว่า รายจ่ายจำเป็นจะมีมากก็ตาม สุขภาพเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ ได้อาจ เจ็บป่วยกะทันหัน สถานการณ์เกี่ยวกับความรักมีความสัมพันธ์ที่ ดีขึ้น แต่ภายในครอบครัวอาจมีเรื่องขัดแย้งกัน ราศีกันย์ (17 ก.ย. – 16 ต.ค.) ช่วงนี้คุณจะมีความสุข รู้สึกสดชื่นและมีเสน่ห์ต่อเพศ ตรงข้าม ความรักจึงหวานชื่นสมหวังรวมไปถึงการเงิน ที่ดีเพราะมีคนช่วยเหลือจุนเจือตลอด ไม่ ได้ทางโน้นก็ทางนี้ แต่ เรื่องอาชีพการงานอาจต้องโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะผู้ ที่ ท ำมาค้ า ขาย ถ้ า ทำราชการอาจเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาร้ า ยแรง นอกจากนี้บริวารหรือลูกหลานอาจก่อเรื่องให้คุณต้องเดือดร้อน

28

คู่หูเดินทาง

ราศีตุล (17 ต.ค. – 15 พ.ย.) คุ ณ จะมี เ รื่ อ งทุ ก ข์ ใ จเกี่ ย วกั บ หนี้ สิ น จนเกิ ด ความท้ อ ถอย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ก็ตาม ส่วนการงานยังเอา อะไรแน่นอนไม่ ได้คงจะต้องหางานใหม่ ให้ดีกว่าเดิม ถ้าค้าขายก็ต้อง ปรับปรุงให้ถูกอกถูกใจลูกค้าจึงจะเอาตัวรอดได้ การเงินไม่คล่องตัวกว่า จะได้มาต้องลงทุนลงแรง ส่วนความรักมีปัญหาต่อกันเนื่องมาจากคำ พูด และความใจร้อนของทั้งสองฝ่าย ราศีพิจิก (16 พ.ย. – 15 ธ.ค.) การงานยั ง คงทำให้ คุ ณ เหน็ ด เหนื่ อ ยมี ค วามวิ ต กกั ง วลอยู่ ตลอดเวลา แต่รับรองว่าเดือนนี้มีส่วนที่ดีขึ้น ใครที่ว่างงาน อยู่ก็จะได้งานทำอย่างแน่นอน แต่ถ้าทำธุรกิจหรือค้าขายก็จะมีปัญหา เรื่องสภาพคล่องทางด้านการเงิน โดยทั่วไปแล้วคุณน่าจะมีความสุขกับ ครอบครัว และได้รับความช่วยเหลือในเรื่องเงินจากญาติพี่น้อง ส่วน ความรักคงต้องประคับประคองให้ดี ราศีธนู (16 ธ.ค. – 14 ม.ค.) อาชีพการงานกำลังก้าวหน้าอย่าปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์ คิดจะทำอะไรก็ลงมือได้เลยส่วนรายจ่ายมีประดังเข้ามามาก จนหมุนเงินแทบไม่ทัน จะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันในครอบครัวเกี่ยวกับ ทรัพย์สินเงินทอง ช่วงนี้จะมีผู้ ใหญ่ ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ความ รักมีส่วนช่วยให้คุณมีกำลังใจมากขึ้น คนใกล้ชิดที่ทำงานร่วมกันจะ กลายเป็นความรัก ราศีมังกร (15 ม.ค. – 12 ก.พ.) คุณจะรู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมากในเรื่องการเงิน เพราะช่วงนี้ กระแสของเงิ น ตรากำลั ง เข้ า มื อ แม้ จ ะมี เ รื่ อ งต้ อ งใช้ จ่ า ย เนื่องจากปัญหาเก่าๆ ก็ ไม่กระทบกระเทือนต่อสภาพคล่อง การงานจะ มี โอกาสที่ดีขึ้นทุกอาชีพ ระยะนี้ถ้ามีการติดต่อซื้อขายทรัพย์สินจะส่งผล ดี ด้านจิตใจยังสับสนวุ่นวายในเรื่องของความรักที่ ไม่รู้ว่าจะลงเอยแบบ ใด แต่คุณต้องระวังความหลงผิด ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. – 14 มี.ค.) ดวงชะตาของคุณดีขึ้นมากจะพบแต่เรื่องดีๆ มี โชคลาภหรือ ประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังไว้ มีการเงินเข้ามามากจึง เหมาะแก่การนำมาลงทุนที่จะเกิดประโยชน์ ในภายหน้า เพราะจังหวะ ของการงานสัมพันธ์เป็นอย่างดีกับรายได้หรือผลกำไร ทุกอาชีพมีความ ก้าวหน้าส่งผลดีอย่างมากยิ่งขยันยิ่งได้เงิน แต่เรื่องร้ายของคุณคือความ รักที่แก้ ไขได้ยาก ราศีมีน (15 มี.ค. – 12 เม.ย.) ในเดือนนี้จะต้องตั้งสติ ให้ดี ทำอะไรอาจพลาดพลั้งได้ถ้า ประมาทเลินเล่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการงาน ที่อาจพบ กับภาวการณ์ขาดทุนหรือตกงานได้ แม้ว่าคุณจะมุมานะและไม่ย่อท้อ แต่ก็ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงชะตากรรมได้ แต่เรื่องการเงินของคุณยังคล่อง ตัวอยู่ รวมทั้งการได้ความรักความอบอุ่นจากคนรักและครอบครัวจึง ทำให้คุณพ้นจากวิกฤตได้


เก็บมาฝาก เรื่อง : กองบรรณาธิการ

เทสโก้ โลตัส เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ เนื่องในวันฉัตรมงคล พันตรีสเุ ทพ โพธิสวุ รรณ เลขาธิการสมาคมนักวิง่ เพือ่ สุขภาพแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สาวฟาง เอกลักษณ์รจุ ี ผูจ้ ดั การอาวุโสกิจการบริษทั -กิจการ สาธารณะ เทสโก้ โลตัส แถลงข่าวจัดงาน “เทสโก้ โลตัส เดิน-วิง่ เพือ่ สุขภาพ เนือ่ งในวันฉัตรมงคล” ภายใต้โครงการ “สุขภาพดี ชีวติ ดี กับเทสโก้ โลตัส ปีที่ 3” ซึง่ จัดขึน้ ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2552 เวลา 04.00 น. ทีส่ วนลุมพิน ี

ร่วมแสดงความยินดี ทิพาภรณ์ โชควัฒนา กรรมการบริหาร บริษทั ใน เครือสหพัฒน์ฯ และ อ.พรรณอร แสงอาทิตย์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เมคอัพเทคนิคอินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด (MTI) และผูอ้ ำนวยการ โรงเรียน สอนศิลปการแต่งหน้า MTI ร่วมแสดงความยินดีกบั มยุรี สลาเวศม์ ผู้ได้รบั รางวัลสาขา เทคนิคการแต่ง หน้ายอดเยีย่ ม จากงานประกาศรางวัลภาพยนตร์ แห่งชาติ สุพรรณหงส์ทองคำ ครัง้ ที่ 18 โดยมี คณะ กรรมการบริหาร บริษทั MTI ให้เกียรติรว่ มแสดงความ ยินดี ณ ร้านอาหารเจ้าคุณมด ถ.แจ้งวัฒนะ

ฟิตเน่ คอฟฟี่ แจกโชคทองเป็นโล ย้ำความรวยให้ผู้โชคดีถึงที่บ้าน ฟิตเน่ คอฟฟี่ กาแฟควบคุมน้ำหนักและสุขภาพ ตอกย้ำความรวยให้ลกู ค้าผูม้ อี ปุ การคุณประจำเดือน เมษายน 2552 ด้วยการมอบโชคทองคำกิโลกรัมที่ 2 ในกิจกรรม “ฟิตเน่ คอฟฟี่ แจกโชคทองเป็นโล” โดยมีพรีเซ็นเตอร์สาวสวย รูปร่างฟิต คุณชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต มาเป็นผูม้ อบโชครางวัลที่ 1 ให้ คุณลาวัลย์ หิรญ ั วงษ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้ รับรางวัลที่ 1 ทองคำหนักครึง่ กิโลกรัม (เทียบเท่า ทองคำหนัก 33 บาท) โดยงานนีท้ มี งานฟิตเน่ ได้ไป มอบกันให้ถงึ บ้านของผู้โชคดี เพือ่ ยืนยันว่า “ฟิตเน่ คอฟฟี”่ แจกทองกันจริงๆ

เอ็ม วี ดี แจกฟรี VCD Box Set “ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน” ภายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติทผี่ า่ นมา สำหรับผู้โชคดี 2 ท่านทีซ่ อื้ นวนิยายแปลจาก ภาพยนตร์เกาหลีชอื่ ดัง “ลีซาน จอมบัลลังก์พลิก แผ่นดิน” ครบทัง้ 5 เล่ม และสำหรับแฟนซีรสี่ เ์ รือ่ ง นี้ เตรียมพบกับบทสรุปทีซ่ าบซึง้ ระหว่างพระเจ้า จองโจ กับ ซอนซงยอนได้ ในรูปแบบ วีซดี ี ชุดที่ 4 เริม่ ตัง้ แต่เมษายนเป็นต้นไป ตามร้านจัดจำหน่าย และศูนย์เช่าวีดีโอชัน้ นำทัว่ ประเทศ จาก MVD ดูรายละเอียด วีซดี ี และดีวดี เี พิม่ เติมที่ www.pacificmeg.com

สมัคร สมาชิก

เสริมบุคลิกเรียบหรูแต่ดูดีด้วย นาฬิกาโพมา (POMAR) รุน่ PM13136 สำหรับสุภาพบุรษุ และ PM23136 สำหรับสุภาพสตรี ทีม่ ี ให้ เลือกทัง้ ตัวเรือนสีทอง และสตีล หน้าปัดทรงกลมโดดเด่นด้วยตัวเลข โรมันทีต่ ำแหน่งสิบสองและหก นาฬิกา พร้อมช่องบอกวันที่ (เฉพาะ รุน่ สุภาพบุรษุ ) เทีย่ งตรงด้วย กลไกควอต์ซ คุณภาพมาตรฐานญีป่ นุ่ ฝาหลังขันเกลียวแน่น รับประกันการ กันน้ำได้ลกึ ถึง 30 เมตร เลือกชม นาฬิกาโพมาได้ทแี่ ผนกนาฬิกาห้าง สรรพสินค้าโรบินสัน เดอะมอลล์บางกะปิ ท่าพระ โคราช และร้านนาฬิกาชัน้ นำทัว่ ไป สอบถามเพิม่ เติม ได้ที่ สหกรุงทอง เทรดดิง้ โทร. 0-2255-8822

ทานฟรี สุดคุ้ม สูงสุด 220 บาท กับ “แบล็คแคนยอน” บริษทั แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด จัด โปรแกรม สุดพิเศษ ในช่วงสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ในชือ่ รายการ สะสม...สะใจ ทานฟรีสดุ คุม้ สูงสุด 220 บาท กับ แบล็คแคนยอน เพือ่ เอาใจลูกค้านักสะสม โดยมีหลักการสะสมดังนี้ -เมือ่ ลูกค้ามาใช้บริการครบ ทุก 300 บาท รับสติกเกอร์ 1 ดวง –สะสมครบทุก

5 ดวง สามารถใช้แทนเงินสด 120 บาท –สะสมครบ 7 ดวง ใช้แทนเงินสด 180 บาทและสะสมครบ 8 ดวง ใช้แทนเงินสดสูงสุดถึง 220 บาท เริม่ วันนี้ - 31 กรกฎาคม 52 ทีร่ า้ นแบล็คแคนยอน และร้านคาเฟ เนโร บายแบล็คแคนยอนทุกสาขา

ชือ่ ..................................................สกุล..................................................วัน/เดือน/ปี เกิด........../........./.......... อายุ.............ปี เลขที.่ ................ ซอย................................... ถนน............................................... แขวง/ตำบล................................................ เขต/อำเภอ........................................จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย.์ ..................................................... โทรศัพท์....................................... มือถือ.......................................อีเมล...............................อาชีพ.........................................

สมัครสมาชิกใหม่ 1 ปี (12 ฉบับ) จ่ายเพียงค่าจัดส่ง 240 บาท สำหรับ 10 ท่านแรก ทีส่ มัครสมาชิก ในเดื อ นพฤษภาคมนี้ ท่ า นจะได้ รั บ ของ สมนาคุณ เป็นเสือ้ เชิต้ ‘สุขภาพดี ชีวติ ดี กับ เทสโก้ โลตัส’ จากเทสโก้ โลตัส

วิธีการชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชี ในนาม บริษัท เอ็ม เจ มีเดีย จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสำนักรัชโยธิน ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 111-291870-5 กรุณาส่งใบสมัคร และใบโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์. 0-2540-7915 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2540-7914, 08-4137-2765


ต้นสายปลายทาง เรื่อง : อ้ายลี่ผู้ชำนาญทาง

“เดินทางกับ บขส. ปลอดภัย อุน่ ใจมีประกันภัยทุกเส้นทาง” ตารางเวลาเดินรถไปยังจังหวัดภูเก็ต จากสถานีขนส่งหมอชิต

ตารางเวลาเดินรถปรับอากาศ ม.1 (ก) VIP ชั้นเดียว 24 ที่นั่ง กรุงเทพฯ-ภูเก็ต (ข) Bangkok-Phuket เวลาต้นสาย 07.30,17.30,18.00,18.30,19.00 เวลาปลายทาง 07.30,16.00,17.00,18.00 ตารางเวลาเดินรถปรับอากาศชั้น ม.1 (พ) 32 ที่นั่ง กรุงเทพฯ-ภูเก็ต (ข) Bangkok-Phuket เวลาต้นสาย 19.45 เวลาปลายทาง 18.20 ตารางเวลาเดินรถปรับอากาศ ม.2 สองชั้น 50 ที่นั่ง กรุงเทพฯ-ภูเก็ต Bangkok-Phuket เวลาต้นสาย 18.30,19.15 เวลาปลายทาง 17.00,17.30 สวัสดีคุณผู้อ่านทุกท่าน พบกันเช่นเคยในการร่วม สนุกตอบคำถามกับ ‘นิตยสารคู่หูเดินทาง’ และของรางวัลที่ท่านจะได้รับในฉบับเดือนพฤษภาคมนี้ คือ ‘ผ้าขาวม้า’ จาก บขส. จำนวน 10 รางวัล สำหรับ 10 ท่าน ผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้อง

คำถามประจำฉบับเดือนพฤษภาคม คือ ‘หาดป่าตอง’ ตั้งอยู่ที่จังหวัดใด ? 1.ภูเก็ต 2.กระบี่ 3.พังงา เลือกคำตอบที่ถูกต้อง พร้อม เขี ย นชื่ อ ที่ อ ยู่ และเบอร์ โ ทร ติดต่อกลับ แล้วส่งมาที่ บริษัท เอ็ม เจ มีเดีย จำกัด 293/304 ซอยรามอินทรา 119 แขวงมี น บุ รี เขตมี น บุ รี กรุ ง เทพฯ 10510 วงเล็บมุมซองว่า “ร่วมสนุกท้ายเล่ม ฉบับเดือนพฤษภาคม” ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ใน ฉบั บ เดื อ นถั ด ไป... ขอให้ ทุ ก ท่ า นๆ โชคดี แ ละเดิ น ทาง ปลอดภัย

30

(*เจ้าหน้าที่ บขส. รวมถึงบุคคลในครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนิตยสารคู่หูเดินทาง ไม่มีสิทธิ์ร่วมสนุกตอบคำถามท้ายเล่ม)

คู่หูเดินทาง

เดินทางทัว่ ไทยเรียกใช้ Thaiticketmajor ทางเลือกใหม่ของการซือ้ ตัว๋ สะดวก รวดเร็ว ! สอบถามโทร.0-2262-3456 www.thaiticketmajor.com

ติดต่อสอบถามข้อมูล บขส.

Call Center 1490 ศูนย์วิทยุ 24 ชม. โทร. 0-2936-2963 กองคุ้มครองผู้ โดยสาร โทร. 0-2936-2834 • ภาคเหนือ - ภาคกลาง โทร. 0-2936-2841-48, 0-2936-2852-66 ประชาสัมพันธ์ ต่อ 442, 311 ช่องจำหน่ายตั๋ว ต่อ 614 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โทร. 0-2936-2841-48, 0-2936-2852-66 ประชาสัมพันธ์ ต่อ 448, 611 ช่องจำหน่ายตั๋ว ต่อ 605 เบอร์ตรงช่องจำหน่ายตั๋ว 0-2936-0657 • ภาคตะวันออก (สถานีขนส่งฯ เอกมัย) ประชาสัมพันธ์ โทร. 0-2391-2504, 0-2391-8097 ช่องจำหน่ายตั๋ว โทร. 0-2391-6846 • ภาคใต้ (สถานีขนส่งฯ สายใต้) ประชาสัมพันธ์ โทร. 0-2894-6122 ช่องจำหน่ายตั๋ว โทร. 0-2422-4444 วิธีเดินทางอย่างปลอดภัย จากใจ บขส.

1. ซื้อตั๋วโดยสารจากช่องจำหน่ายตั๋วเท่านั้น 2. อย่าหลงเชื่อบุคคลที่มาชักชวนให้ ไปซื้อตั๋ว 3. ขึ้นรถโดยสารตามจุดที่กำหนดไว้ อย่าเชื่อบุคคลที่มาชักจูงใดๆ 4. ตรวจสอบรายละเอียดเรื่องที่นั่ง เวลา ชานชาลาที่รถออกทุกครั้ง 5. นำสิ่งของมีค่าติดตัวไว้ตลอดเวลา 6. ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด เขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง ใส่กระเป๋าเสื้อเด็กไว้ 7. อย่ารับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มจากบุคคลแปลกหน้า

ภาพทีค่ ณ ุ ผูอ้ า่ น ส่งมาร่วมแบ่งปันความรูส้ กึ ดีๆ ทีไ่ ด้รบั รางวัล ชื่อภาพ “รักลูกต้องรักเพื่อนของลูกด้วย” จาก คุณปลื้ม คำนอก จ.นครราชสีมา


ท่ อ งเที่ ย ว ปลอดภั ย

อุ่ น ใจตลอดเส้ น ทาง

ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

เลขที่ 3 ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2281-1611 www.glo.or.th


ปีที่ 1 • ฉบับที่ 9 • พฤษภาคม 2552 • รายเดือน

Bus Buddy

สกูป ๊ พิเศษ

เคล็ดลับ “สุขภาพดี” จากเหล่าดารานักแสดง

เปิดประตูสู่...

ภูเก็ต

ชมสถาปัตยกรรม แบบชิโน-โปรตุกีส

busbuddy  

free magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you