Page 1

SMK LEMBAH BIDONG, 21010 SETIU RANCANGAN MENGAJAR TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2 TAHUN 2014 M

TARIKH

STANDARD PEMBELAJARAN

1

0203/01/2014

TAKLIMAT PBS

2

0610/01/2014

3

1317/01/2014

B1 Mengenali dan mengetahui unsur seni dalam Asas Seni Reka

4

2024/01/2014

Unit / tajuk pembelajaran

DISKRIPTOR Di akhir pengajaran murid dapat:

AKTIVITI P &P

INSTRUMEN /EVIDEN PBS

ASR UNSUR SENI:

B1D1 Menyatakan dan mengetahui unsur seni dalam Asas Seni Reka

• pengukuhan konsep dan jenis –jenis unsur seni • fungsi unsur seni • menyatakan fungsi garisan ,jalinan, rupa, bentuk, warna dan ruang pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni visual (teori)

B1D1E1 Menyatakan unsur seni -garisan -jalinan -rupa -bentuk -warna -ruang

GARISAN JALINAN

5

2731/01/2014

6

0307/02/2014

B2 Mengetahui dan memahami tentang unsur seni dalam ASR melalui pengamatan dan pemerhatian terhadap sumber alam, benda buatan manusia dan hasil seni visual

RUPA BENTUK

B2D1 Mengenalpasti fungsi serta peranan unsur seni dalam ASR pada sumber alam, benda buatah manusia dan hasil seni visual

WARNA RUANG

B2D1E1 Fungsi unsur seni -garisan -jalinan -rupa -bentuk -warna -ruang B2D1E2 Fungsi & peranan unsur seni pada hasil karya seni halus B2D1E3 Fungsi & peranan unsur seni pada hasil karya komunikasi visual B2D1E4 Fungsi & peranan unsur seni pada hasil karya kraf tradisional

11

1014/03/2014

12

1721/03/2014

13 14

31/0304/04/2014 07-

B3 Mengetahui , memahami dan meneroka ASR menerusi penerokaan pelbagai media dan teknik dalam penghasilan seni halus B4 Menghasilkan karya seni halus dengan

SENI HALUS: LUKISAN; • Istilah • Teknik dan media lukisan • Penghasilan lukisan

• •

Mengetahui dan memahami tentang lukisan: definisi, Mengaplikasi ASR dalam penghasilan karya lukisan menerusi proses penerokaan pelbagai media dan teknik Mengalikasikan ASR

kajian fungsi ASR dalam penghasilan lukisan kajian media dan teknik dalam penghasilan lakaran idea

Rujuk penghasilan eviden DSP PBS PSV T2 B3D1E1/ B3D2E1 B4D1E1/ B4D2E1 B5D1E1/ B5D2E1 B6D1E1 / B6D2E1

CATATAN nota latihan

lukisan


SMK LEMBAH BIDONG, 21010 SETIU RANCANGAN MENGAJAR TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2 TAHUN 2014 11/04/2014 15

1418/04/2014

mengaplikasikan melalui penggunaan media yang sesuai dan teknik yang betul serta dapat menerangkan tentang hasil kerja sendiri, di samping mengamalkan nilai baik

B5 Menghasilkan karyaseni halus dengan mengaplikasikan ASR melalui penggunaan media yang betul, mengikut proses penghasilan serta dapat membuat apresiasi terhadap hasil kerja sendiri dengan menggunakan istilah seni di samping mengamalkan nilai baik

• •

B6 Menghasilkan karya seni halus dengan mengaplikasikan ASR dengan mempunyai elemen nilai tambah melalui penggunaan media dan teknik yang betul dan kreatif serta dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dengan menghubung kaitkan sumber alam, warisan seni visual tanah air dan luar Negara , di samping mengamalkan nilai baik

dalam penghasilan karya lukisan berdasarkan tajuk dan tema Menggunakan media yang sesuai dan teknik yang betul di dalam penghasilan karya lukisan Menghasilkan lakaran karya lukisan yang kreatif dengan mengaplikasikan ASR melalui penggunaan media dan teknik yang betul dan sesuai mengikut prosedur secara manual /TMK Menghasilkan karya Membuat apresiasi terhadap hasil kerja sendiri dan hasil kerja rakan

penghasilan lukisan

B6D3E1 pamer dan buat apresiasi dan rakan hasil sendiri B6D4E1 sediakan portfolio hasil kerja sendiri B6D5E1 amal sikap baik & jadi contoh kepada rakan sebaya B6D5E2 menjadi PRS sewaktu menjalankan aktiviti

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 22/03/2014 - 30/03/2014 16

2125/04/2014

17

28/0402/05/2014

B3 B4

18

0509/05/2014

B5 B6

SENI HALUS: CATAN • Istilah • Teknik dan media catan • Aliran catan • Tokoh catan • Penghasilan

• •

Mengetahui dan memahami tentang catan: definisi, aliran catan Mengaplikasi ASR dalam penghasilan karya catan menerusi proses penerokaan pelbagai media dan teknik

kajian fungsi ASR dalam penghasilan catan kajian media dan teknik dalam penghasilan catan

Rujuk penghasilan eviden DSP PBS PSV T2 B3D1E2 / B3D2E2 B4D1E2 / B4D2E2 B5D1E2 / B5D2E2


SMK LEMBAH BIDONG, 21010 SETIU RANCANGAN MENGAJAR TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2 TAHUN 2014 19

1216/05/2014

20

1923/05/2014

21

2627/05/2014

catan

• •

Mengalikasikan ASR dalam penghasilan karya catan berdasarkan tajuk dan tema Menggunakan media yang sesuai dan teknik yang betul di dalam penghasilan karya catan Menghasilkan lakaran karya catan yang kreatif dengan mengaplikasikan ASR melalui penggunaan media dan teknik yang betul dan sesuai mengikut prosedur secara manual /TMK Menghasilkan karya Membuat apresiasi terhadap hasil kerja sendiri dan hasil kerja rakan

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 22

1620/06/2014

23

2327/06/2014

B3 B4

24 25

30/0604/07/2014 0711/07/2014

B5 B6

SENI HALUS: ARCA • Istilah • Jenis • Bahan • Proses • tokoh • Penghasilan artifak

• •

• •

B6D1E2 / B6D2E2 B6D3E2 pamer dan buat apresiasi dan rakan hasil sendiri B6D4E2 sediakan portfolio hasil kerja sendiri B6D5E1 amal sikap baik & jadi contoh kepada rakan sebaya B6D5E2 menjadi PRS sewaktu menjalankan aktiviti

28/05/2014 -

Mengetahui dan memahami tentang arca: definisi, jenis, tokoh arca Mengaplikasi ASR dalam penghasilan karya arca menerusi proses penerokaan pelbagai media dan teknik Mengalikasikan ASR dalam penghasilan karya arca berdasarkan tajuk dan tema Menggunakan media yang sesuai dan teknik yang betul di dalam penghasilan karya arca Menghasilkan lakaran karya arca yang kreatif dengan mengaplikasikan ASR melalui penggunaan media dan teknik yang betul dan sesuai mengikut prosedur secara manual /TMK Menghasilkan karya Membuat apresiasi terhadap hasil kerja sendiri

lakaran idea penghasilan catan

15/06/2014 kajian fungsi ASR dalam penghasilan arca kajian media dan teknik dalam penghasilan arca lakaran idea penghasilan arca

Rujuk penghasilan eviden DSP PBS PSV T2 B3D1E3 / B3D2E3 B4D1E3 / B4D2E3 B5D1E3 / B5D2E3 B6D1E3 / B6D2E3 B6D3E3 pamer dan buat apresiasi dan rakan hasil sendiri B6D4E3 sediakan portfolio hasil kerja sendiri B6D5E3 amal sikap baik & jadi contoh kepada rakan sebaya B6D5E2 menjadi PRS sewaktu menjalankan aktiviti


SMK LEMBAH BIDONG, 21010 SETIU RANCANGAN MENGAJAR TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2 TAHUN 2014 dan hasil kerja rakan 26

1418/07/2014

27

2125/07/2014

B3 B4

28 29

28/0701/08/2014

B5 B6

SENI HALUS: CETAKAN • Istilah • Jenis • Bahan • Proses Penghasilan artifak

0408/08/2014

• •

30

1115/08/2014

SEJARAH DAN APRESIASI SENI

Mengetahui dan memahami tentang arca: definisi, jenis, tokoh cetakan Mengaplikasi ASR dalam penghasilan karya cetakan menerusi proses penerokaan pelbagai media dan teknik Mengalikasikan ASR dalam penghasilan karya cetakan berdasarkan tajuk dan tema Menggunakan media yang sesuai dan teknik yang betul di dalam penghasilan karya cetakan Menghasilkan lakaran karya cetakan yang kreatif dengan mengaplikasikan ASR melalui penggunaan media dan teknik yang betul dan sesuai mengikut prosedur secara manual /TMK Menghasilkan karya Membuat apresiasi terhadap hasil kerja sendiri dan hasil kerja rakan

Tahu dan kenal pelukis dan karya tempatan Boleh membuat apresiasi karya

31

1822/08/2014

32

2529/08/2014

B3 B4

33 34

0105/09/2014 0812/09/2014

B5

KOMUNIKASI VISUAL ILUSTRASI: KULIT BUKU/ KULIT MAJALAH

• •

B6 •

Mengetahui dan memahami tentang ilustrasi: definisi, jenis Mengaplikasi ASR dalam penghasilan karya ilustrasi menerusi proses penerokaan pelbagai media dan teknik Mengalikasikan ASR dalam penghasilan karya ilustrasi berdasarkan tajuk

kajian fungsi ASR dalam penghasilan cetakan kajian media dan teknik dalam penghasilan cetakan lakaran idea penghasilan cetakan

Rujuk penghasilan eviden DSP PBS PSV T2 B3D1E4 / B3D2E4 B4D1E4 / B4D2E4 B5D1E4 / B5D2E4 B6D1E4 / B6D2E4 B6D3E4 pamer dan buat apresiasi dan rakan hasil sendiri B6D4E4 sediakan portfolio hasil kerja sendiri B6D5E4 amal sikap baik & jadi contoh kepada rakan sebaya B6D5E2 menjadi PRS sewaktu menjalankan aktiviti

perbincangan tentang: pelukis, hasil karya dan sumbangan ke a rah perkembangan seni halus di Malaysia apresiasi seni p&p berbantukan komputer •

kajian fungsi ASR dalam penghasilan ilustrasi kajian media dan teknik dalam penghasilan ilustrasi lakaran idea penghasilan

Rujuk penghasilan eviden DSP PBS PSV T2 B3D1E5 / B2D2E5 B3D2E5 / B4D1E5 B4D2E5 / B5D1E5 B5D2E5 / B6D1E5


SMK LEMBAH BIDONG, 21010 SETIU RANCANGAN MENGAJAR TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2 TAHUN 2014 •

• •

dan tema Menggunakan media yang sesuai dan teknik yang betul di dalam penghasilan karya ilustrasi Menghasilkan lakaran karya ilustrasi yang kreatif dengan mengaplikasikan ASR melalui penggunaan media dan teknik yang betul dan sesuai mengikut prosedur secara manual /TMK Menghasilkan karya Membuat apresiasi terhadap hasil kerja sendiri dan hasil kerja rakan

ilustrasi

B6D3E5 pamer dan buat apresiasi dan rakan hasil sendiri B6D4E5 sediakan portfolio hasil kerja sendiri B6D5E1 amal sikap baik & jadi contoh kepada rakan sebaya B6D5E2 menjadi PRS sewaktu menjalankan aktiviti

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 13/09/2014 35

2226/09/2014

36

29-30/0903/10/2014

B3 B4

37 38 39 40

0610/10/2014 1317/09/2014

B5 B6

KRAF TRADISIONAL TEKAT UKIRAN KAYU • Sejarah • Jenis • Alatan & bahan • Proses • Penghasilan artifak

2024/10/2014 2731/10/2014

Mengetahui dan memahami tentang tekat/ukiran kayu: definisi, jenis, tokoh tekat/ukiran kayu Mengaplikasi ASR dalam penghasilan karya tekat/ ukiran kayu menerusi proses penerokaan pelbagai media dan teknik Mengalikasikan ASR dalam penghasilan karya tekat/ukiran kayu berdasarkan tajuk dan tema Menggunakan media yang sesuai dan teknik yang betul di dalam penghasilan karya tekat/ ukiran kayu Menghasilkan lakaran karya tekat/ ukiran kayu yang kreatif dengan mengaplikasikan ASR melalui penggunaan media dan teknik yang betul dan sesuai mengikut prosedur secara

B6D2E5

21/09/2014 kajian fungsi ASR dalam penghasilan tekat/ ukiran kayu kajian media dan teknik dalam penghasilan tekat/ ukiran kayu lakaran idea penghasilan tekat/ukiran kayu

Rujuk penghasilan eviden DSP PBS PSV T2 B3D1E6 / B2D2E6 B3D2E6 / B4D1E6 B4D2E6 / B5D1E6 B5D2E6 / B6D1E6 B6D2E6 B6D3E6 pamer dan buat apresiasi dan rakan hasil sendiri B6D4E6 sediakan portfolio hasil kerja sendiri B6D5E6 amal sikap baik & jadi contoh kepada rakan sebaya B6D5E2 menjadi PRS sewaktu menjalankan aktiviti


SMK LEMBAH BIDONG, 21010 SETIU RANCANGAN MENGAJAR TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2 TAHUN 2014 • •

4143

0321/11/2014

manual /TMK Menghasilkan karya Membuat apresiasi terhadap hasil kerja sendiri dan hasil kerja rakan KEMAS KINI FAIL PBS

CUTI AKHIR TAHUN

22/11/2014 -

04/01/2015

Rph t2 psv 2014 smk lembah bidong  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you