Page 1


Unique Wooden Floors Unikátní Dřevěné Podlahy Catalogo Generale Princ parket


Princ parket


Content Obsah Contenuto

Princ parket - Your Free Choice / Vyberte si svobodně / Scegliete Liberamente Company / Společnost / La Società Our Philosophy / Naše Filozofie / La Nostra Filosofia Biofa & Princ parket - Colours of Your Heart / Barvy Vašeho srdce / I Colori del Vostro Cuore Specialization / Specializace / Specializzazione Product lines / Modelové řady / Tipologie - Legend / Legenda / Leggenda - Opus - Corpus - Divus Technology / Technologie / La Technologia

(9 ( 10 ( 14 ( 16 - 21 ( 22 - 23 ( 26 - 127 ( 28 - 29 ( 33 - 77 ( 79 - 111 ( 113 - 127 ( 134 - 135

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 - Page/Strana/Pagina


Forward for Wood Vývoj pro Dřevo Evoluzione del Legno


Princ parket


Your Free Choice Vyberte si Svobodně Scegliete Liberamente

Every human being has right of free choice. In Princ parket we do our best to let customers choose what suits them and even fully participate on product’s design to entirely meet expectations.

Každý člověk má právo svobodné volby. V Princ parket se snažíme, aby si každý náš zákazník mohl vybrat přesně to co mu vyhovuje. Nejenom vybrat, ale produkt si plně nahrhnout dle vlastní představy.

Con Princ parket potete giocare con tutte le combinazioni di colori e lavorazioni. Faremo tutto il possibile per accontentarvi. Scegliete il prodotto che meglio vi rappresenta.

Page/Strana/Paginae - 9


Company Společnost La Società

Our business is a small family firm with strong background. Twenty years of experience in wood processing that we decided to manufacturing products people would be delighted with as well as products that would provide our customers with long-term utility. Quality wooden floor parquets in addition to untraditional surface modifications are developed and produced with enthusiasm, passion and hard work. In order to provide our demanding customers with maximal flexibility plus high standard of customer care Princ parket produces custom-made orders based on clients’ specific requirements.

Naše společnost je malá rodinná firma se silným zázemím. Dvacetiletou zkušenost se zpracováním dřeva, k němuž máme osobní vztah, jsme se rozhodli investovat do výroby produktů, ze kterých budou mít lidé především radost a dlouhodobý užitek. S nadšením a usilovnou prací vyvíjíme a produkujeme dřevěné podlahy netradičních povrchových úprav. Abychom zajistili maximální flexibilitu a vysoký standard péče o klienta, každou podlahu vyrábíme zakázkově na základě požadavků náročných klientů.

La nostra azienda nasce da una piccola realtà familiare con un' esperienza ventennale nella lavorazione del legno, una realtà a portata di mano. Il nostro obiettivo, investire nel prodotto per dare sempre il meglio ai nostri clienti. Con entusiasmo e duro lavoro sviluppiamo e produciamo pavimenti in legno innovativi e sempre attenti alle tendenze. Assicuriamo la massima flessibilità assistendo la nostra clientela in tutte le possibili personalizzazioni e sempre con un elevato standard qualitativo.

10 - Page/Strana/Pagina


Since 2003


W21


Our Philosophy Naše Filozoe La Nostra Filosofia Wood is a renewable source of energy and easily accessible material that the mankind has been using since ever. It is live organism consisting of active cells and atoms full of energy. Also a great gift of the nature to human race, the gift we have the honour to work with. Our mission is to work with the wood to preserve its positive energy and to discover hidden beauty along with unique character.

Dřevo, obnovitelný zdroj energie a snadno dostupný přírodní materiál, lidstvo používá po celou dobu své existence. Je to živý organizmus, aktivní buňky, atomy nabité energií. Je to velký dar přírody člověku, dar s nímž máme tu čest pracovat. Naším posláním je dřevo zpracovávat tak, abychom zachovali jeho pozitivní energii a odhalili skrytou krásu a charakter.

Il legno, una fonte di energia rinnovabile di cui tutti possono disporne , un prodotto naturale, che ci accompagna per tutta la vita. Un organismo vivo che trasmette energia e vitalità. Un dono della natura, ci sentiamo onorati di poterlo trasformare. La nostra missione é lavorare questo materiale unico. Il nostro segreto; preservare la sua energia, la sua bellezza, il suo carattere.

14 - Page/Strana/Pagina


Biofa & Princ parket Princ parket and Biofa provide natural surfaces that guarantee excellent aesthetic experience as well as quality and durability of the surface. Biofa is a company providing oils and colors of pure nature origin. That is why you will be enjoying pleasant touch and easy maintenance of the floor.

Přírodní povrchy Princ parket & Biofa jsou zárukou maximálního estetického zážitku a vysoce odolného a kvalitního povrchu. Biofa jsou oleje a barvy původem čistě z přírodních látek. Proto si budete užívat ten příjemný pocit při doteku a vděčit snadné údržbě povrchu.

Il binomio Princ parket e Biofa sono la garanzia di un eccellente risultato estetico e un elevata resistenza nel pieno rispetto della natura. Biofa sono oli e colori di origine naturale. Biofa protegge nel tempo tutta la naturalezza del legno garantendone una facile manutenzione nel corso degli anni.

16 - Page/Strana/Pagina


Colours of Your Heart Barvy Vašeho srdce I colori del vostro cuore


Colours of Your Heart Barvy Vašeho srdce I colori del vostro cuore

The entire world around us is shining colors. Each of them radiates its own energy and impress deeply human’s soul. Everyone has a favourite color and it’s only up to him which one is chosen. Princ parket & Biofa bring various color range from BCC (Basic Color Colection) or almost unlimited selection from NCS or RAL color schemes.

Celý svět kolem nás hraje barvami. Každá barva vyzařuje svoji vlastní energii a působí do hloubi lidské duše. Každý člověk má svoji oblíbenou barvu a je pouze na něm, jakou si vybere. Princ parket & Biofa přináší velký výběr barev ze standardního vzorkovníku BCC (Basic Color Colection), nebo prakticky neomezený výběr podle vzorkovníků NCS nebo RAL.

Il mondo è pieno di colore, scegli il tuo! Ogni colore ha la sua energia, quell’energia che agisce nel profondo dell’anima. Princ parket e Biofa mettono a disposizione un vasto campionario di colori BCC (Basic Color Collection), oppure una scelta illimitata di varianti secondo i campionari NCS e RAL.

18 - Page/Strana/Pagina


Biofa & Princ parket


Colours of Your Heart Barvy Vašeho srdce I colori del vostro cuore

20 - Page/Strana/Pagina


Page/Strana/Paginae - 21


Listoncino

Two Layer Parquet Dvouvrstvá Parket Parquet a Due Strati Are modern type of wooden floor designed for full-area adhering on base. Thanks to low constructional height these are ideal combination for use with under-flooring heating.

22 - Page/Strana/Pagina

Jsou moderním typem dřevěných podlah určených k celoplošnému lepení k podkladu. Díky nízké konstrukční výšce 10 mm jsou ideální pro použití na podlahové vytápění.

Soluzione moderna ideale per tutti gli ambienti . Parket da incollare. Con uno spessore di 10 mm è consigliato nei pavimenti riscaldati, nelle ristrutturazioni ed in tutte le soluzioni che non permettono un consistente innalzamento del pavimento.


Specialization Specializace Specializzazione Largeness Velikosti Dimensione 1 2

ree Layer Parquet Třívrstvá Parket Parquet a Tre Strati Robust board parquets are exclusive and popular products at the same time. Thanks to constructional height it is possible to install the parquets in the way of either glue-down or glueless method. Their size allows full discovery of refined structure and wood’s drawing.

3 4 Robustní selská prkna jsou exklusivním a přitom velice oblíbeným produktem. Díky konstrukční výšce je možné i pokládat plovoucím způsobem nebo pevným přilepením k podkladu. Jejich velikost umožňuje plně odhalit propracovanou strukturu a kresbu dřeva. Zajímavou možností je také výběr z několika šířek parket, které lze na podlaze snadno kombinovat.

Le robuste tavole a tre strati rappresentano il meglio della nostra produzione, un prodotto esclusivo per intenditori. Possono essere posate libere (posa galleggiante) oppure incollate alla base. Le svariate misure permettono di scoprire a pieno l’esclusività delle venature di ogni singola tavola, per donare al vostro parket un disegno unico ed irripetibile.

Page/Strana/Paginae - 23


W59


Product lines Modelové řady Tipologie

Opus

Classical wood of natural character Klasické dřevo přírodního charakteru Legno classico dal carattere naturale

Corpus Divus Smoked oak wood of colder dark tones Kouřované dubové dřevo chladnějších tmavých odstínů Legno sfumato da tonalità più scure

Thermically modified wood of warmer dark tones Termicky upravené dřevo teplejších tmavých odstínů Legno trattato con un procedimento termico che ne conferisce un tono marcatamente scuro e avvolgente


Ha nd

d

pa et s/

Ru čn ě

á

pa

y/

ra

tu

la

el

ss

Bi

ra

tu

la

el

ra

tu

la

el

ss

bi

ss

Bi

rk et

y/

a

nz

Se

pa

rk et

hr an a

hr an a

sr až en

á

ra že n

a

di

)c on

o

an

m

no

ica

st

a

nz

se

ru

k(

Ro c

sic

as

Cl

ta

Sc el

ta

ce l

ti

tra

es

i

)/

ky

/S

ra t

st

du

tre

et a

a

zf áz e/

be

/P ar qu

ke t

ar

rk et a

et

/P ar qu

se su

uk ů)

be zs

eo

ře vo

ní d

tik ál

rk et a

pa

Fá ze s

ed ge

s/

ed ge

rq u

's

pa

Eu ro p

eo

(d ře vo

o

ic

la ss

k( ru s

/C

tré hr an yp

Os

rs t

Dv ou v

ge s/

ed

et

rq u

te d

pa

's

et

rq u

cr af

le

ve l

Be

pa

et /

rq u

tv á

rs

d)

/R oc

w oo

d)

Tř ív

w oo

et /

rq u

in g

ng

ki

in

/F ra ss

/R ov er eE ur op

Ev ro ps

Ev ro ps

an

oo

el

ok

pa

ub

as

/J

/D

fre

lo

pa

la ye r

la ye r

ar p

Sh

Tw o

Th re e

ic

st

ot

(k n

ru

Ro ck (

sic

an

Eu ro pe

as

Cl

h

As

an

Oa kE ur op e

no di

Legend Legenda Leggenda


Page/Strana/Paginae - 29

-fi

nd re d

ed

im

le

oi

rfa

su

ur

ok s

Ba

ta

Po s en ýp

to

De

or at o

co l

é

e

ra l

tu

ca p

o

an

m

na

é/

to

lia

ca p

lia

/O

De

ga to

se

at o

az zo l

/O

ov rc h

ov rc h

ov rc h

ov rc h

le jo va ný p

re vn ěo

le jo va ný p

dn ío

Sp

a

cie

rfi

pe

su

to

Pi al la

io

sc

Li

et to

Eff

ah y/

dl

ah y/

dl

ah y/

dl

ah y/

dl

po

po

po

ur ov an ýp

kt

St ru

Př íro

fa ce /

ce /

rfa

ce /

rfa

su

su

lo

d

d

ce /

rfa

su

po

ov rc h

ov rc h

čo va ný p

ov rc h

ov rc h

ce po /R dl Su uč ah ně ita y/ Vh bl op Eff e o al et Id dn for o to va ea é p u an ný le ro nd tic pe p er p ov at r r od flo r o o isc la r ch al ho he / Eff da vé a et m vy tin to en tá g br to pě uc a ní pa ia to vi m en to

Ha

la

Re c

or ly

Co l

le

oi

ur ed

ct

tru

Ka r

lo va ný p

ně ho b

ký p

ad

Hl

Ka tro va ný p

ce /

rfa ce /

és

rfa ce /

su

/R uč

rfa

ed

nd ed

su

su

d

ra ly

tu

Na

ca p

ed

ill

De

M

sa

an

pl

he

nd -

us

Br

Ha

th

oo

Sm


W16


Opus


W01

Oak Popline / Opus / Oil Dub Popline / Opus / Olej Rovere Popline / Opus / Olio

34 - Page/Strana/Pagina


W05 Ash / Opus / Oil Jasan / Opus / Olej Frassino / Opus / Olio

36 - Page/Strana/Pagina


W06

Ash / Opus / Alpine oil Jasan / Opus / Alpine olej Frassino / Opus / Alpine olio

38 - Page/Strana/Pagina


W10 Oak / Opus / Oil Dub / Opus / Olej Rovere / Opus / Olio

40 - Page/Strana/Pagina


W11

Oak / Opus / Cherry oil Dub / Opus / Cherry olej Rovere / Opus / Cherry olio

42 - Page/Strana/Pagina


W12

Oak / Opus / Brushed / Graphite oil Dub / Opus / Kartáč / Graphite olej Rovere / Opus / Spazzolato / Graphite olio

44 - Page/Strana/Pagina


W15

Ash / Opus / Decapé Graphite Jasan / Opus / Decapé Graphite Frassino / Opus / Decapé Graphite

46 - Page/Strana/Pagina


W17

Oak / Opus / Decapé Alpine Dub / Opus / Decapé Alpine Rovere / Opus / Decapé Alpine

48 - Page/Strana/Pagina


W20

Oak / Opus / Brushed / Brown Olive oil Dub / Opus / Kartáč / Brown Olive olej Rovere / Opus / Spazzolato / Brown Olive olio

50 - Page/Strana/Pagina


W22

Oak / Opus / Decapé Antic Dub / Opus / Decapé Antic Rovere / Opus / Decapé Antic

52 - Page/Strana/Pagina


W23

Oak / Opus / Brushed / Milky oil Dub / Opus / Kartáč / Milky olej Rovere / Opus / Spazzolato / Milky olio

54 - Page/Strana/Pagina


W25

Oak / Opus / Hand-planed / Alpine oil Dub / Opus / HoblovanĂ˝ / Alpine olej Rovere / Opus / Piallato a mano / Alpine olio

56 - Page/Strana/Pagina


W26

Oak / Opus / Hand-planed / Decapé Alpine Dub / Opus / Hoblovaný / Decapé Alpine Rovere / Opus / Piallato a mano / Decapé Alpine

58 - Page/Strana/Pagina


W28

Oak / Opus / Milled / Chocolate oil Dub / Opus / Katr / Chocolate olej Rovere / Opus / Effetto segato / Chocolate olio

60 - Page/Strana/Pagina


W41

Oak / Opus / Brushed / Cappuccino oil Dub / Opus / Kartáč / Cappucino olej Rovere / Opus / Spazzolato / Cappuccino olio

62 - Page/Strana/Pagina


W42

Oak / Opus / Decapé Graphite / Milky oil Dub / Opus / Decapé Graphite / Milky olej Rovere / Opus / Decapé Graphite / Milky olio

64 - Page/Strana/Pagina


W43

Oak / Opus / Milled / Milky oil Dub / Opus / Katr / Milky olej Rovere / Opus / Effetto segato / Milky olio

66 - Page/Strana/Pagina


W57

Oak / Opus / Hand-planed / Walnut oil Dub / Opus / HoblovanĂ˝ / Walnut olej Rovere / Opus / Piallato a mano / Walnut olio

68 - Page/Strana/Pagina


W61

Oak / Opus / Milled / Decapé Graphite Dub / Opus / Katr / Decapé Graphite Rovere / Opus / Effetto segato / Decapé Graphite

70 - Page/Strana/Pagina


W62

Oak / Opus / Milled / Decapé Graphite / Milky oil Dub / Opus / Katr / Decapé Graphite / Milky olej Rovere / Opus / Effetto segato / Decapé Graphite / Milky olio

72 - Page/Strana/Pagina


W67

Oak / Opus / Milled / Graphite oil Dub / Opus / Katr / Graphite olej Rovere / Opus / Effetto segato / Graphite olio

74 - Page/Strana/Pagina


W70

Oak / Opus / Hand-fired / Brushed / Oil Dub / Opus / Ručně opalovaný / Kartáč / Olej Rovere / Opus / Effetto bruciato / Spazzolato / Olio

76 - Page/Strana/Pagina


Corpus


W02

Oak Popline / Corpus / Oil Dub Popline / Corpus / Olej Rovere Popline / Corpus / Olio

80 - Page/Strana/Pagina


W08

Oak / Corpus / Hand-planed / Alpine oil Dub / Corpus / HoblovanĂ˝ / Alpine olej Rovere / Corpus / Piallato a mano / Alpine olio

82 - Page/Strana/Pagina


W09

Oak / Corpus / Intensely hand-planed / Oil Dub / Corpus / Silně Hoblovaný / Olej Rovere / Corpus / Piallato a mano / Olio

84 - Page/Strana/Pagina


W16

Oak / Corpus / Decapé Alpine Dub / Corpus / Decapé Alpine Rovere / Corpus / Decapé Alpine

86 - Page/Strana/Pagina


W16

Oak / Corpus / Decapé Alpine Dub / Corpus / Decapé Alpine Rovere / Corpus / Decapé Alpine

88 - Page/Strana/Pagina


W18

Oak / Corpus / Hand-planed / Decapé Graphite Dub / Corpus / Hoblovaný / Decapé Graphite Rovere / Corpus / Piallato a mano / Decapé Graphite

90 - Page/Strana/Pagina


W19

Oak / Corpus / Hand-planed / Decapé Alpine Dub / Corpus / Hoblovaný / Decapé Alpine Rovere / Corpus / Piallato a mano / Decapé Alpine

92 - Page/Strana/Pagina


W21

Oak / Corpus / Oil Dub / Corpus / Olej Rovere / Corpus / Olio

94 - Page/Strana/Pagina


W21

Oak / Corpus / Oil Dub / Corpus / Olej Rovere / Corpus / Olio

96 - Page/Strana/Pagina


W24

Oak / Corpus / Brushed / Alpine oil Dub / Corpus / Kartáč / Alpine olej Rovere / Corpus / Spazzolato / Alpine olio

98 - Page/Strana/Pagina


W27

Oak / Corpus / Milled / Oil Dub / Corpus / Katr / Olej Rovere / Corpus / Effetto segato / Olio

100 - Page/Strana/Pagina


W29

Oak / Corpus / Milled / Milky oil Dub / Corpus / Katr / Milky olej Rovere / Corpus / Effetto segato / Milky olio

102 - Page/Strana/Pagina


W32

Oak / Corpus / Decapé Red Dub / Corpus / Decapé Red Rovere / Corpus / Decapé Red

104 - Page/Strana/Pagina


W38

Oak / Corpus / Decapé Graphite Dub / Corpus / Decapé Graphite Rovere / Corpus / Decapé Graphite

106 - Page/Strana/Pagina


W40

Oak / Corpus / Hand-planed / Oil Dub / Corpus / HoblovanĂ˝ / Olej Rovere / Corpus / Piallato a mano / Olio

108 - Page/Strana/Pagina


W40

Oak / Corpus / Hand-planed / Oil Dub / Corpus / HoblovanĂ˝ / Olej Rovere / Corpus / Piallato a mano / Olio

110 - Page/Strana/Pagina


Divus


W04

Ash / Divus / Brushed / Oil Jasan / Divus / Kartáč / Olej Frassino / Divus / Spazzolato / Olio

114 - Page/Strana/Pagina


W30

Ash / Divus / Decapé Alpine Jasan / Divus / Decapé Alpine Frassino / Divus / Decapé Alpine

116 - Page/Strana/Pagina


W30

Ash / Divus / Decapé Alpine Jasan / Divus / Decapé Alpine Frassino / Divus / Decapé Alpine

118 - Page/Strana/Pagina


W14

Ash / Divus / Decapé Graphite Jasan / Divus / Decapé Graphite Frassino / Divus / Decapé Graphite

120 - Page/Strana/Pagina


W31

Ash / Divus Light / Brushed / Oil Jasan / Divus Light / Kartáč / Olej Frassino / Divus Light / Spazzolato / Olio

122 - Page/Strana/Pagina


W53

Ash / Divus / Brushed / Alpine oil Jasan / Divus / Kartáč / Alpine olej Frassino / Divus /Spazzolato / Alpine olio

124 - Page/Strana/Pagina


W59

Ash / Divus / Brushed / Graphite oil Jasan / Divus / Kartáč / Graphite olej Frassino / Divus / Spazzolato / Graphite olio

126 - Page/Strana/Pagina


W16


Your Free Choice Vyberte si SvobodnÄ› Scegliete Liberamente


W18


Technology Technologie La Tecnologia

Mature technologies, sophisticated control and management systems of production together with high skilled team ensure superior quality and individual care for every single order.

134 - Page/Strana/Pagina

Vyspělé strojní technologie, systém řízení výroby a zkušený pracovní kolektiv zajišťují vysokou kvalitu a individuální přístup ke každé zakázce.

Sempre all’avanguardia nella costruzione del parket con attrezzature di ultima generazione, per garantire sempre un elevato standard qualitativo ed una notevole capacità produttiva.


Page/Strana/Paginae - 135


W21


Unique Wooden Floors Unikátní Dřevěné Podlahy Catalogo Generale


Princ parket s.r.o.

Telnice u Brna 427, 664 59 Telnice, Czech Republic

Profile for Dr. Lukas Brezak

Unique Wooden Floors  

Unique Wooden Floors by Princ parket (Czech Republic) 2010

Unique Wooden Floors  

Unique Wooden Floors by Princ parket (Czech Republic) 2010

Advertisement