Page 1


Вельмишановні колеги, Міністерство охорони здоров’я України, Національна академія медичних наук України, ВГО «Асоціація хірургів України», ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантологи імені О. О. Шалімова» HAMH України запрошують Вас взяти участь у роботі XXIV з’їзду хірургів України, присвяченого 100-річчю з дня народження академіка О. О. Шалімова, який відбудеться в Києві 2 6 – 2 8 вересня 2018 року. Сподіваємося, що з’їзд надасть можливість тісного наукового спілкування, професійного росту та соціальної взаємодії всіх його учасників. Три дні інтенсивної роботи передбачають оригінальні доповіді та повідомлення на пленарних й секційних засіданнях, сателітних симпозіумах, майстеркласах, а також неофіційні дискусії з колегами. Протягом цих днів спілкування делегатів і гостей конгресу обіцяє бути інформативним і цікавим.

З повагою, О. Ю. Усенко Голова Правління ВГО "Асоціація хірургів України", Директор ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантологи ім. О.О. Шалімова» НАМH України, чл.-кор. НАМН України, доктор медичних наук, професор

http://as-ukr.org/

3


XXIV з’їзд хірургів України

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ХХІV З’ЇЗДУ ХІРУРГІВ УКРАЇНИ, присвяченого 100-річчю з дня народження академіка О. О. Шалімова ПРЕЗИДЕНТИ З’ЇЗДУ Супрун У. Н. Цимбалюк В. І.

Богомолець О. В. Кличко В. В.

в. о. Міністра охорони здоров’я України Президент Національної академії медичних наук України, член-кореспондент НАН України, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор Депутат Верховної Ради України, голова комітету з питань охорони здоров’я Верховної Ради України Голова Київської міської державної адміністрації

ГОЛОВА Усенко О. Ю.

Голова Правління ГО «Асоціація хірургів України», директор ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» НАМН України, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор

СПІВГОЛОВИ Никоненко О. С.

Лазоришинець В.В.

Фомін П. Д.

Хоменко І. П.

Бойко В. В.

Лурін І. А.

Тронько М. Д.

Яриніч К. В.

4

ректор ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти» МОЗ України, член-кореспондент НАН України, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор директор ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», академік НАМН України, доктор медичних наук, професор завідувач кафедри хірургії № 3 ДЗ «Національний медичний університет імені О. О. Богомольця», академік НАН України, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор начальник Головного військово-медичного управління - начальник медичної служби ЗС України, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор директор ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева» НАМН України, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор керівник департаменту з питань охорони здоров’я Адміністрації Президента України, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, генерал-майор м/с віце-президент Національної академії медичних наук України, директор ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка НАМН України», академік НАМН України, доктор медичних наук, професор депутат Верховної Ради України; голова Підкомітету з питань медичної освіти та науки Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я

http://as-ukr.org/


Організаційний комітет ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ Березницький Я. С. Богуславський О. М. Бабін І. О.

Велігоцький М. М.

Вороненко Ю. В.

Галич С. П.

Гетьман В. Г.

Грубник В. В.

Полінкевич Б. С.

Данилов О. А.

Дзюбановський І. Я.

Дронов О. І.

Дудла І. Д. Захараш М. П.

Заруцький Я. Л. Іоффе І. В. Заболотний Д. І.

завідувач кафедри хірургії ДЗ «Дніпропетровська державна медична академія» МОЗ України, доктор медичних наук, професор завідувач хірургічного відділення Черкаської обласної лікарні головний спеціаліст за напрямком «Хірургія» Управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації, асистент кафедри хірургії та ендоскопії факультету післядипломної освіти ДЗ «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького» МОЗ України завідувач кафедри торакоабдомінальної хірургії ДЗ «Харківська медична академія післядипломної освіти» МОЗ України, доктор медичних наук, професор ректор ДЗ «Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика» МОЗ України, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор завідувач відділу мікросудинної, пластичної та відновлювальної хірургії ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» НАМН України, доктор медичних наук, професор завідувач кафедри торакальної хірургії та пульмонології ДЗ «Національна медична академія післядипломної освіти ім П.Л. Шупика» МОЗ України, доктор медичних наук, професор завідувач кафедри хірургії № 1 з післядипломною підготовкою ДЗ «Одеський державний медичний університет» МОЗ України, доктор медичних наук, професор професор кафедри хірургії та трансплантології ДЗ «Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика» МОЗ України, доктор медичних наук, професор завідувач кафедри дитячої хірургії ДЗ «Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика» МОЗ України, доктор медичних наук, професор завiдувач кафедри хірургії навчально-наукового інституту післядипломної освіти Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського, доктор медичних наук, професор завідувач кафедри загальної хірургії № 1 ДЗ «Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця» МОЗ України, доктор медичних наук, професор головний спеціаліст за напрямком «Хірургія» Управління охорони здоров’я Миколаївської обласної державної адміністрації професор кафедри хірургії № 1 ДЗ «Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця» МОЗ України, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор начальник кафедри військової хірургії Української військовомедичної академії МО України, доктор медичних наук, професор ректор ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ України, доктор медичних наук, професор віце-президент Національної академії медичних наук України, директор ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка» НАМН України, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор

http://as-ukr.org/

5


XXIV з’їзд хірургів України Коваленко А. Є.

Козинець Г. П.

Копчак В. М.

Костилєв М. В.

Котенко О. Г.

Кривченя Д. Ю.

Мішалов В. Г.

Лаврик А. С.

Лукавецький О. В.

Лупальцов В. І.

Левицький А. Ф.

Лавров О. С. Нікульніков П. І.

Полянський І. Ю. Притула В. П.

Пилипчук В. І. Русин В. І. Руденко А. В.

6

завідувач відділу хірургії ендокринних залоз ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка» НАМН України, доктор медичних наук завідувач кафедри комбустіології та пластичної хірургії ДЗ «Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика» МОЗ України, доктор медичних наук, професор завідувач відділу хірургії підшлункової залози та лапароскопічної хірургії жовчних протоків ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О.Шалімова» НАМН України, доктор медичних наук, професор заступник директора з наукової роботи ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова» НАМН України, завідувач відділу променевої та функціональної діагностики, доктор медичних наук завідувач відділу хірургії та трансплантації печінки ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова» НАМН України, доктор медичних наук професор кафедри дитячої хірургії ДЗ «Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця» МОЗ України, доктор медичних наук, професор завідувач кафедри хірургії № 4 ДЗ «Національний медичний університет імені О.О. Богомольця», доктор медичних наук, професор головний науковий співробітник хірургії відділу шлунковокишкового тракту ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова» НАМН України, доктор медичних наук, професор завідувач кафедри хірургії № 1 ДЗ «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького» МОЗ України, доктор медичних наук, професор завідувач кафедри хірургії № 3 ДЗ «Харківський національний медичний університет» МОЗ України член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор завідувач кафедри дитячої хірургії ДЗ «Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця» МОЗ України, доктор медичних наук, професор головний спеціаліст за напрямком «Хірургія» Департаменту охорони здоров’я Кіровоградської обласної державної адміністрації завідувач відділу хірургії магістральних судин ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова» НАМН України, доктор медичних наук завідувач кафедри хірургії ДЗ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України, доктор медичних наук, професор професор кафедри дитячої хірургії ДЗ «Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця» МОЗ України, доктор медичних наук, професор доцент кафедри хірургії № 2 та кардіохірургії ДЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», доктор медичних наук професор кафедри хірургічних хвороб Ужгородського національного університету, доктор медичних наук, професор заступник директора з наукової роботи ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова» НАМН України, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор

http://as-ukr.org/


Організаційний комітет заступник директора з лікувально-координаційної роботи ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова» НАМН України, доктор медичних наук Русак П. С. завідувач відділенням дитячої хірургії № 1 КЗ «Житомирська обласна дитяча лікарня», професор кафедри дитячої хірургії НМАПО ім. П. Л. Шупика, доктор медичних наук, професор Салютін Р. В. вчений секретар ГО «Асоціація хірургів України», заступник директора з організаційної та клініко-інноваційної роботи ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова» НАМН України, доктор медичних наук Скумс А. В. завідувач відділу хірургії поєднаної патології та захворювань заочеревинного простору ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова» НАМН України, доктор медичних наук Сипливий В. О. завідувач кафедра загальної хірургії № 2 ДЗ «Харківський національний медичний університет» МОЗ України, доктор медичних наук, професор Суходоля А. І. завідувач кафедри хірургії з курсом стоматології факультету післядипломної освіти ДЗ «Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова» МОЗ України, доктор медичних наук, професор Тодуров Б. М. директор ДЗ «Інститут серця МОЗ України», член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, Тодуров І. М. директор Державної наукової установи «Центр інноваційних медичних технологій» НАН України доктор медичних наук, професор Фуркало С. М. завідувач відділу ендоваскулярної хірургії та ангіографії ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова» НАМН України, доктор медичних наук Фелештинський Я. П. завідувач кафедри хірургії та проктології ДЗ «Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика» МОЗ України, доктор медичних наук професор Філіп С. С. професор кафедри загальної хірургії медичного факультету ДЗ «Ужгородський національний університет», кандидат медичних наук Шаповал С. Д. перший проректор ДУ «Запорізька медична академія післядипломної освіти» МОЗ України, доктор медичних наук, професор Шапринський В. О. завідувач кафедрою хірургії № 1 з курсами урології та анестезіології і реаніматології ДЗ «Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова» МОЗ України, доктор медичних наук, професор Шкробанець І. Д. начальник лікувально-організаційного управління Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор Яновський О. П. завідуючий хірургічним відділенням КУ «Херсонська обласна клінічна лікарня» Руденко К. В.

http://as-ukr.org/

7


XXIV з’їзд хірургів України НАУКОВИЙ КОМІТЕТ ГОЛОВА Ничитайло М. Ю.

головний науковий співробітник відділу хірургії підшлункової залози та жовчовивідних проток ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» НАМН України, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ Андрющенко В. П.

Василюк С. М. Білянський Л. С.

Ганжій В. В. Запорожченко Б. С. Дрюк М. Ф.

Дужий І. Д.

Макаров О. В.

Даценко Б. М.

Кондратенко П. Г.

Кашталян М. А.

Лігоненко О. В. Іоффе О. Ю.

Радзіховський А. П.

Сморжевський В. Й.

Саволюк С. І.

8

завідувач кафедри загальної хірургії ДЗ «Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького» МОЗ України, доктор медичних наук, професор завідувач кафедри хірургії ДЗ «Івано-Франківськийнаціональний медичний університет», доктор медичних наук, професор завідувач кафедри хірургії № 1 ДЗ «Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця» МОЗ України, доктор медичних наук завідувач кафедри хірургії та догляду за хворими ДЗ «Запорізький державний медичний університет» доктор медичних наук, професор професор кафедри хірургії № 2 ДЗ «Одеський державний медичний університет» МОЗ України, доктор медичних наук, професор головний науковий співробітник відділу мікросудинної, пластичної та відновлювальної хірургії ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова» НАМН України, доктор медичних наук, професор завідувач кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії ДЗ «Сумський державний університет», доктор медичних наук, професор професор кафедри торакальної хірургії та пульмонології ДЗ «Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика» МОЗ України, доктор медичних наук, професор професор кафедри хірургії та проктології ДЗ «Харківська медична академія післядипломної освіти» МОЗ України, доктор медичних наук, професор ректор ДЗ «Донецький національний медичний університет ім. М. Горького» МОЗ України, м. Краматорськ, доктор медичних наук, професор завідувач кафедри загальної та оперативної хірургії з топографічною анатомією ДЗ «Одеський державний медичний університет», доктор медичних наук, професор завідувач кафедри хірургії з доглядом за хворими ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», доктор медичних наук, професор завідувач кафедри загальної хірургії № 2 ДЗ «Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця» МОЗ України, доктор медичних наук, професор професор кафедри загальної та невідкладної хірургії ДЗ «Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика» МОЗ України, доктор медичних наук професор кафедри хірургії та трансплантології ДЗ «Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика» МОЗ України, доктор медичних наук, професор завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії ДЗ «Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика» МОЗ України, доктор медичних наук, доцент

http://as-ukr.org/


Науковий комітет Сидюк А. В.

Скиба В. В.

Петрушенко В. В.

Тутченко М. І.

Тамм Т. І.

Чернуха Л. М.

провідний науковий співробітник відділу хірургії шлунковокишкового тракту ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова» НАМН України, доктор медичних наук завідувач кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії Інституту післядипломної освіти ДЗ «Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця» МОЗ України, доктор медичних наук, професор завідувач кафедри ендоскопічної та серцево-судинної хірургії ДЗ «Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова» МОЗ України, доктор медичних наук, професор завідувач кафедри хірургії стоматологічного факультету ДЗ «Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця» МОЗ України, доктор медичних наук, професор завідувач кафедри хірургії та проктології  ДЗ «Харківська медична академія післядипломної освіти» МОЗ України, доктор медичних наук, професор провідний науковий співробітник відділу хірургії магістральних судин ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова» НАМН України, доктор медичних наук

http://as-ukr.org/

9


XXIV з’їзд хірургів України СЕКРЕТАРІАТ ГОЛОВА Костилєв М. В.

заступник директора з наукової роботи ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова» НАМН України, доктор медичних наук

ЧЛЕНИ СЕКРЕТАРІАТУ Андреєщев С. А.

Болгов М. Ю.

Василинчук В. В. Ратушнюк А. В.

Руденко Є. О.

Тивончук О. С.

Ткаченко О. А. Литвиненко О. М.

Запорожець В. В. Хомяк І. В.

Шкарбан П. О.

доцент кафедри хірургії та трансплантології ДЗ «Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика» МОЗ України, заступник головного редактора журналу «Клінічна хірургія», кандидат медичних наук головний науковий співробітник ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка» НАМН України, доктор медичних наук, професор завідувач хірургічним відділенням КЛПЗ «Чернігівська центральна районна лікарня», кандидат медичних наук старший науковий співробітник відділу хірургії магістральних судин ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова» НАМН України, кандидат медичних наук доцент кафедри дитячої хірургії ДЗ «Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця» МОЗУкраїни, доктор медичних наук головний науковий співробітник відділу хірургії шлунковокишкового тракту ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова» НАМН України, доктор медичних наук головний лікар Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги, кандидат медичних наук головний науковий співробітник відділу хірургії підшлункової залози та жовчовивідних проток ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова» НАМН України, доктор медичних наук, професор заступник головного лікаря з хірургії та інноваційних технологій Тернопільської Університетської лікарні головний науковий співробітник відділу хірургії підшлункової залози жовчовивідних проток ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова» НАМН України, доктор медичних наук, професор завідувач відділу науково-організаційної роботи ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова» НАМН України, кандидат медичних наук

СЕКРЕТАРІ Бензар І. М. Бицай А. М. Бубало О. Ф. Влайков Ю. Г. Габрієлян А. В.

10

доцент кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця старший науковий співробітник відділу хірургії магістральних судин ДУ «НІХТ імені О. О. Шалімова» НАМН України завідуючий відділом інтенсивної терапії гнійно-септичних хворих ДУ «НІХТ імені О .О. Шалімова» старший науковий співробітник відділу хірургії магістральних судин ДУ «НІХТ імені О. О. Шалімова» НАМН України завідуючий відділом трансплантації та хірургії серця ДУ «НІХТ імені О. О. Шалімова» НАМН України

http://as-ukr.org/


Секретаріат Гусєв А. В. Данилець А. О. Дейніченко А. Г. Дувалко О. В.

Зінич П. П.

Кучерук В. В. Манойло М. В. Метленко О. В. Перерва Л. О.

Ратушняк А. В. Руденко Є. О. Сидюк А. В. Таращенко Ю. М.

Тивончук О. С. Ткач О. С. Ткаченко А. Є. Федоров Д. О. Хом’як І. В.

Циганков В. П. Янчій І. Р.

старший науковий співробітник відділу трансплантації та хірургії печінки ДУ «НІХТ імені О. О. Шалімова» науковий співробітник відділу хірургії магістральних судин ДУ «НІХТ імені О. О. Шалімова» НАМН України лікар-хірург відділення рентген-ендоваскулярних та ендобіліарних методів лікування ДУ «НІХТ імені О. О. Шалімова» НАМН України старший науковий співробітник відділу хірургії печінки, підшлункової залози та жовчовивідних проток ДУ «НІХТ імені О. О. Шалімова» старший науковий співробітник відділу хірургії ендокринних залоз Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України ДУ «НІХТ імені О.О.Шалімова» НАМН України відділу шлунковокишкового тракту ДУ «НІХТ імені О. О. Шалімова» НАМН України старший науковий співробітник відділу шлунково-кишкового тракту ДУ «НІХТ імені О. О. Шалімова» НАМН України асистент кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця науковий співробітник відділу хірургії печінки, підшлункової залози та жовчовивідних проток ДУ «НІХТ імені О. О. Шалімова» НАМН України старший науковий співробітник відділу хірургії магістральних судин ДУ «НІХТ імені О. О. Шалімова» НАМН України доцент кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця провідний науковий співробітник відділу шлунково-кишкового тракту ДУ «НІХТ імені О. О. Шалімова» НАМН України старший науковий співробітник відділу хірургії ендокринних залоз Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України головний науковий співробітник відділу шлунково-кишкового тракту ДУ «НІХТ імені О. О. Шалімова» НАМН України асистент кафедри хірургії та комбустіології НМАПО імені П. Л. Шупика старший викладач кафедри військової хірургії Української військовомедичної академії старший науковий співробітник відділу трансплантації та хірургії печінки ДУ «НІХТ імені О. О. Шалімова» головний науковий співробітник відділу хірургії печінки, підшлункової залози та жовчовивідних проток ДУ «НІХТ імені О. О. Шалімова» НАМН України доцент кафедри хірургії та комбустіології НМАПО імені П. Л. Шупика старший науковий співробітник відділу хірургії ендокринних залоз Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ФІНАНСОВО-РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ З’ЇЗДУ Толубко І. Є.

заступник директора з економічних питань ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова» НАМН України

http://as-ukr.org/

11


ȿɛɭɛ

26 ɝɠɫɠɬɨɺ, ɬɠɫɠɟɛ

12

˓̞̣̖̜̦̖̪̣̖̦̬̦̖̭̞̦̦͕̏̌̌̔̌́̚ ̸̛̪̬̭̖̦̖̏́ϭϬϬͲ̸̸̬̞̀ ̨̦̦̬̙̖̦̦̔́̌̔́̚ ̡̡̖̥̞̌̌̔̌ʽ͘ʽ͘ˌ̨̣̞̥̌̏̌

ϭϭ͘ϬϬͲ ϭϮ͘ϬϬ

http://as-ukr.org/

ϭϴ͘ϯϬ

ϭϲ͘ϯϬͲ ϭϴ͘ϬϬ

ϭϲ͘ϬϬͲ ϭϲ͘ϯϬ

ϭϰ͘ϯϬͲ ϭϲ͘ϬϬ

ϭϯ͘ϯϬͲ ϭϰ͘ϯϬ

ϭϮ͘ϯϬͲ ϭϯ͘ϯϬ

ʿ̣̖̦̬̦̖̭̞̦̦̌̌̔̌́̚ ͨˁ̸̨̛̱̭̦̞̪̬̣̖̥̌̍ ̡̨̨̞̜̭̏̽̏Ͳ̵̨̨̨̪̣̟̞̬̱̬̞̟̽̏̐ͩ

ʿ̣̖̦̬̦̖̭̞̦̦̌̌̔̌́̚ ʿ̨̨̨̬̬̥̦̞̪̞̞̐̌̔̏̔

ʽ̶̬̦̞̞̜̖̭̞̦̦̐̌̌̌̔̌́̚̚ ʧʽͨʤ̶̶̵̨̭̞̞̞̬̱̬̞̌́̐̏˄̡̛̬̟̦̌ͩ ʦ̨̛̛̬̪̬̣̞̦̦̍̌̏́

ʦ̡̛̞̬̯̯̟̱͖̞̯̦̦̔́͛̔̏̌́̚̚

ϭϬ͘ϬϬͲ ϭϭ͘ϬϬ

ϭϮ͘ϬϬͲ ϭϮ͘ϯϬ

Ʌɩɨɱɠɫɭɨɛ ɢɛɦɛ I-ɣ ɩɨɜɟɪɯ

ɒɛɬʶ̌̏̌Ͳ̡̬̖̜̍˃̸̨̡̛̬̭̖̖̬̏̌̽̌̏́

ʿ̣̖̦̱̥ʿ̬̣̞̦̦͖̌̏́ ʦʧʽͨʤ̶̶̨̭̞̞̌́ ̵̞̬̱̬̞̐̏˄̡̛̬̟̦̌ˁ̛̯̖̣̞̯̦̜̌ ̨̛̭̥̪̞̱̥̚ ̨̨̨̨̨̨̭̦̦̭̪̦̭̬̏̐̌ ˃ʽʦͨʤ̣̥̖̔̌ ˄̡̬̟̦̌̌ͩ

ʶ̌̏̌Ͳ̡̬̖̜̍

ɇɛɦɛ ɝɣɬɭɛɝɥɩɝɛ ɢɛɦɛ II-ɣ ɩɨɜɟɪɯ

ʽ̞̦̪̖̬̖̬̍̔́̏̌

ˁ̶̡̖̞̜̦̖̭̞̦̦̌̔̌́̚ ͨʤ̡̛̯̱̣̦̞̪̯̦̦̌̽̌́ ̸̨̨̨̨̦̖̭̯̖̞̣̞̦̌̐̐̚ ̸̖̪̖̖̦̦̌̍́̚̚ ̵̨̛̛̪̖̬̯̦̌̏ ̸̯̬̱̦̏̌̽ͩ

Ƚɠɦɣɥɛ ɝɣɬɭɛɝɥɩɝɛ ɢɛɦɛ II-ɣ ɩɨɜɟɪɯ

ˁ̛̯̖̣̞̯̦̜̌ ̨̛̭̥̪̞̱̥̚ ̨̨̨̨̨̨̭̦̦̭̪̦̭̬̏̐̌ ˃ʽʦͨʥ͘ʥ̬̱̦̌Ͳ ʺ̡̛̖̣̔̌˄̡̬̟̦̌̌ͩ

Ʌɩɜɢɛɫɬɷɥɛ ɬɝʀɭɦɣɱɺ III-ɣ ɩɨɜɟɪɯ

ʻ̸̨̣̦̌̏̌̽Ͳ ̸̨̛̥̖̯̦̦̬̔̌̌̌̔̌ ̸̵̵̛̛̯̞̬̱̬̞̔́̐̏

ʯ̭̞̦̦̌̔̌́ʿ̛̬̖̞̟̔̚ ʦ̡̡̨̭̖̱̬̟̦̭̟̌̽ ʤ̶̶̸̵̨̛̛̭̞̞̟̯̌̔́ ̵̞̬̱̬̞̐̏

ˁ̛̯̖̣̞̯̦̜̌ ̨̛̭̥̪̞̱̥̚ ̨̨̨̨̨̨̭̦̦̭̪̦̭̬̏̐̌ ͨʪ̨̨̙̦̭̦Θ ʪ̨̨̙̦̭̦ͩ

ɂɛɦɛ ɪɫɠɢɠɨɭɛɱʀɤ V-ɣ ɩɨɜɟɪɯ

XXIV з’їзд хірургів України


Схема проведення засідань з'їзду

ˋ̭̌

ʶ̶̨̦̖̬̯̦̣̌̌̌̚ /Ͳ̵̨̜̪̖̬̏

ʦ̡̡̨̛̛̖̣̭̯̌̏̌̏̏̌ ̣̌̌̚ //Ͳ̵̨̜̪̖̬̏

ʺ̡̨̛̣̭̯̌̌̏̌̏̏̌ ̣̌̌̚ //Ͳ̵̨̜̪̖̬̏

ˁ̶̡̖̞̜̦̖̭̞̦̦̌̔̌́̚ ͨˈ̸̡̞̬̱̬̞̦̖̣̞̱̦̦̐̏̌́ ̸̡̨̛̛̬̯̦̟̞̹̖̥̞̟ ̵̶̡̨̡̛̦̙̦̞̞̦̞̏ͩ

ʶ̶̨̡̛̬̭̭̞̯̣̍̌̽̌̏́̚ ///Ͳ̵̨̜̪̖̬̏

ˁ̶̡̖̞̜̦̖̭̞̦̦̌̔̌́̚ ͨ˃̨̡̨̨̬̥̞̦̣̦̌̌̍̔̌̽̌ ̵̸̨̨̡̛̞̬̱̬̞̯̞̱̐́̔́̐̏ͩ

ʯ̶̣̪̬̖̖̦̯̞̜̌̌̌̚ sͲ̵̨̜̪̖̬̏

ˁ̶̡̖̞̜̦̖̭̞̦̦̌̔̌́̚ ͨʺ̵̛̞̦̞̞̦̦̞̬̱̬̞̏̌̏̌̐́̚ ̸̨̨̡̛̯̞̱̔́̐̏ͩ

ʿ̨̨̬̙̖̦̦̔̏́ ̶̡̨̨̭̖̞̜̦̭̞̦̦̐̌̔̌́̚ ͨ˃̨̡̨̨̬̥̞̦̣̦̌̌̍̔̌̽̌ ̵̸̨̨̡̛̞̬̱̬̞̯̞̱̐́̔́̐̏ͩ

ˁ̶̡̖̞̜̦̖̭̞̦̦̌̔̌́̚ ͨʤ̡̛̯̱̣̦̞̪̯̦̦̌̽̌́ ̡̨̡̣̞̱̦̦̪̞̞̏̌́̏ ̯̬̦̌̌ͩ ʶ̌̏̌Ͳ̡̬̖̜̍ ʿ̨̨̬̙̖̦̦̔̏́ ̶̡̨̨̭̖̞̜̦̭̞̦̦̐̌̔̌́̚ ͨʤ̡̛̯̱̣̦̞̪̯̦̦̌̽̌́ ̡̨̡̣̞̱̦̦̪̞̞̯̏̌́̏̌ ̬̦̌ͩ ʽ̞̦̪̖̬̖̬̍̔́̏̌ ˁ̶̡̖̞̜̦̖̭̞̦̦̌̔̌́̚ ͨʫ̸̛̭̯̖̯̦̯̌̌ ̡̨̡̛̬̖̦̭̯̬̱̯̦̏̌ ̵̸̨̨̨̞̬̱̬̞̥̣̦̟̐́ ̨̛̣̌ͩ̚̚

ˁ̶̡̖̞̜̦̖̭̞̦̦̌̔̌́̚ ͨʦ̨̛̬̙̖̦̞̭̱̦̦̞̔̔ ̴̶̨̥̣̬̥̞̟̌̽̌͘ ʦ̨̛̖̦̦̜̚ ̨̨̨̯̬̥̖̥̣̞̥̍̍ͩ̚

ˁ̶̡̖̞̜̦̖̭̞̦̦̌̔̌́̚ ͨˈ̨̛̞̬̱̬̞̬̯̐́̌ ̨̡̯̟̟̞̣̌̐ͩ

ˁ̶̡̖̞̜̦̖̭̞̦̦̌̔̌́̚ ͨʤ̡̛̯̱̣̦̞̪̯̦̦̌̽̌́ ʦʿˈ̶̛̛̛̯̥̖̦̌̔ ̴̡̨̯̭̯̬̌̌ͩ

ʿ̨̨̬̙̖̦̦̔̏́ ̶̡̨̨̭̖̞̜̦̭̞̦̦̐̌̔̌́̚ ͨʤ̡̛̯̱̣̦̞̪̯̦̦̌̽̌́ ʦʿˈ̶̛̛̛̯̥̖̦̌̔ ̴̡̨̯̭̯̬̌̌ͩ

ˁ̶̡̖̞̜̦̖̭̞̦̦̌̔̌́̚ ͨʿ̨̛̬̣̖̥̍ ̡̨̨̡̨̣̬̖̯̣̦̟̌̽ ̵̞̬̱̬̞̟̐ͩ

ʶ̌̏̌Ͳ̡̬̖̜̍ ˁ̶̡̖̞̜̦̖̭̞̦̦̌̔̌́̚ ͨʤ̡̛̯̱̣̦̞̪̯̦̦̌̽̌́ ̸̵̨̛̪̣̭̯̦̟̞̬̱̬̞̟̌̐ͩ

ˁ̶̡̖̞̜̦̖̭̞̦̦̌̔̌́̚ ͨ˃̬̥̱̞̯̖̜̌̏̌̔͘ ˀ̡̨̡̨̛̖̦̭̯̬̱̯̦̏Ͳ ̸̵̛̪̣̭̯̦̞̬̱̬̞̌̌̐́ͩ

ˁ̶̡̖̞̜̦̖̭̞̦̦̌̔̌́̚ ͨʿ̵̨̛̬̣̖̥̞̬̱̬̞̟̍̐ ̵̨̨̡̭̯̬̱̯̹̣̱̦̌̏̔̌̌ͩ

ʿ̨̨̬̙̖̦̦̔̏́ ̶̡̨̨̭̖̞̜̦̭̞̦̦̐̌̔̌́̚ ͨʿ̵̨̛̬̣̖̥̞̬̱̬̞̟̍̐ ̵̨̨̡̭̯̬̱̯̹̣̱̦̌̏̔̌̌ͩ

ˁ̶̡̖̞̜̦̖̭̞̦̦̌̔̌́̚ ͨˈ̸̡̛̞̬̱̬̞̪̖̞̦̐́ͩ

ʿ̨̨̬̙̖̦̦̔̏́ ̶̡̨̨̭̖̞̜̦̭̞̦̦̐̌̔̌́̚ ͨʿ̨̡̨̨̛̬̣̖̥̣̍ ̵̡̨̬̖̯̣̦̟̞̬̱̬̞̟̌̽̐ͩ

ˁ̶̡̖̞̜̦̖̭̞̦̦̌̔̌́̚ ͨʿ̨̛̬̣̖̥̍ ̵̸̨̨̡̞̬̱̬̞̦̣̞̱̦̦̐̐̏̌́ ̸̨̨̛̛̞̖̯̦̟̭̯̪̔̌̍ͩ

ϵ͘ϬϬͲ ϭϬ͘ϯϬ ϭϬ͘ϯϬͲ ϭϭ͘ϬϬ ϭϭ͘ϬϬͲ ϭϯ͘ϬϬ ϭϯ͘ϬϬͲ ϭϰ͘ϬϬ ϭϰ͘ϬϬͲ ϭϱ͘ϯϬ

ϭϱ͘ϯϬͲ ϭϲ͘ϬϬ ϭϲ͘ϬϬͲ ϭϴ͘ϬϬ

ˁ̶̡̖̞̜̦̖̭̞̦̦̌̔̌́̚ ͨˈ̞̬̱̬̞̐́ ̸̵̵̨̨̛̛̙̞̦̹̣̞̏̏̏̔́̏ͩ

13

http://as-ukr.org/

ʪ̯̌̌

27 ɝɠɫɠɬɨɺ, ɲɠɭɝɠɫ
ʪ̯̌̌

28 ɝɠɫɠɬɨɺ, ɪ’ɺɭɨɣɱɺ

14

http://as-ukr.org/

ϭϲ͘ϬϬͲ ϭϳ͘ϬϬ

ϭϱ͘ϯϬͲ ϭϲ͘ϬϬ

ϭϰ͘ϬϬͲ ϭϱ͘ϯϬ

ϭϯ͘ϬϬͲ ϭϰ͘ϬϬ

  ϭϭ͘ϬϬͲ ϭϯ͘ϬϬ

ʿ̶̨̛̬̜̦̯̯̬̖̣̞̟́́̀̚͘ ʯ̡̛̬̯̯̟̱̌́͛̔̚̚

ˁ̶̡̖̞̜̦̖̭̞̦̦̌̔̌́̚ ͨʿ̨̛̛̖̬̯̦̞̯͕̭̖̪̭̭̯̌ ̴̶̡̨̞̦̖̞̟͕̪̦̞̏͛́̌̚̚ ̸̨̛̦̦̦̥̥̖̦̟̌̔̌́̔ ̨̨̨̛̪̥̔̐ͩ

ˁ̶̡̖̞̜̦̖̭̞̦̦̌̔̌́̚ ͨˈ̸̡̞̬̱̬̞̦̖̣̞̱̦̦̐̏̌́ ̡̨̨̛̪̦̬̖̯̯̱̯̜̌̌̌̐ ̡̱̭̣̦̖̦̌̔̽ͩ

 

ʦ̶̨̡̞̖̭̖̞̔́

ʿ̨̨̬̙̖̦̦̔̏́ ̶̡̨̨̭̖̞̜̦̭̞̦̦̐̌̔̌́̚ ͨʿ̨̨̛̬̣̖̥̱̬̖̦̯̦̟̍̐ ̵̞̬̱̬̞̟̯̐̌ ̶̵̨̛̪̖̬̞̪̖̬̞̜̦̌ ̡̱̭̣̦̖̦̌̔̽ͩʶ̌̏̌Ͳ̡̬̖̜̍

ʿ̨̨̬̙̖̦̦̔̏́ ̶̡̨̨̭̖̞̜̦̭̞̦̦̐̌̔̌́̚ ͨˈ̵̨̡̛̛̞̬̱̬̞̖̦̬̦̦̐́̔ ̨̬̦̞̐̌̏ͩ

ʽ̞̦̪̖̬̖̬̍̔́̏̌

ʿ̨̨̬̙̖̦̦̔̏́ ̶̡̨̨̭̖̞̜̦̭̞̦̦̐̌̔̌́̚ ͨˈ̵̨̡̛̛̞̬̱̬̞̖̦̬̦̦̐́̔ ̨̬̦̞̐̌̏ͩ

ʶ̌̏̌Ͳ̡̬̖̜̍

ˁ̶̡̖̞̜̦̖̭̞̦̦̌̔̌́̚ ͨˈ̵̨̡̛̛̞̬̱̬̞̖̦̬̦̦̐́̔ ̨̬̦̞̐̌̏ͩ

ˁ̶̡̖̞̜̦̖̭̞̦̦̌̔̌́̚ ͨʿ̨̨̛̬̣̖̥̱̬̖̦̯̦̟̍̐ ̵̞̬̱̬̞̟̯̐̌ ̶̵̨̛̪̖̬̞̪̖̬̞̜̦̌ ̡̱̭̣̦̖̦̌̔̽ͩ

ˁ̶̡̖̞̜̦̖̭̞̦̦̌̔̌́̚ ͨˈ̵̛̞̬̱̬̞̪̱̣̦̐́ ̡̨̨̨̛̪̞̹̣̱̦̟̣̔̏̌ͩ̚̚

ϵ͘ϬϬͲ ϭϬ͘ϯϬ

ϭϬ͘ϯϬͲ ϭϭ͘ϬϬ

ʺ̡̨̛̣̭̯̌̌̏̌̏̏̌ ̣̌̌̚ //Ͳ̵̨̜̪̖̬̏

ʦ̡̡̨̛̛̖̣̭̯̌̏̌̏̏̌ ̣̌̌̚ //Ͳ̵̨̜̪̖̬̏

ʶ̶̨̦̖̬̯̦̣̌̌̌̚ /Ͳ̵̨̜̪̖̬̏

ˋ̭̌ʿ̨̨̬̙̖̦̦̔̏́ ̶̡̨̨̭̖̞̜̦̭̞̦̦̐̌̔̌́̚ ͨ˃̨̨̬̦̭̪̣̦̯̣̞̌̌̐́͗ ̸̡̛̣̞̦̞̦̞̪̯̦̦̌́ͩ

ˁ̶̡̖̞̜̦̖̭̞̦̦̌̔̌́̚ ͨ˃̨̨̬̦̭̪̣̦̯̣̞̌̌̐́͗ ̸̡̛̣̞̦̞̦̞̪̯̦̦̌́ͩ

ˁ̶̡̖̞̜̦̖̭̞̦̦̌̔̌́̚ ͨ˃̨̨̬̦̭̪̣̦̯̣̞̌̌̐́͗ ̶̨̛̬̦̞̞̜̦̞̪̯̦̦̐̌̌̌́ͩ̚

ʶ̶̨̡̛̬̭̭̞̯̣̍̌̽̌̏́̚ ///Ͳ̵̨̜̪̖̬̏ʶ̛̬̱̣̜̭̯̞̣̐ ͨʿ̨̛̬̣̖̥̍ ̨̨̖̬̦̞̣̞̟̐̐ͩ

ʿ̨̨̬̙̖̦̦̔̏́ ̶̡̨̨̭̖̞̜̦̭̞̦̦̐̌̔̌́̚ ͨʤ̡̨̛̯̱̣̦̞̪̬̣̖̥̌̽̍ ̵̡̨̬̞̞̬̱̬̞̟̌̔̐ͩ

ˁ̶̡̖̞̜̦̖̭̞̦̦̌̔̌́̚ ͨʤ̡̨̛̯̱̣̦̞̪̬̣̖̥̌̽̍ ̵̡̨̬̞̞̬̱̬̞̟̌̔̐ͩ

ʯ̶̣̪̬̖̖̦̯̞̜̌̌̌̚ sͲ̵̨̜̪̖̬̏

XXIV з’їзд хірургів України


Наукова програма з’їзду 26 вересня 2018, середа 10.00

Концертна зала

УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ З’ЇЗДУ Вступне слово голови організаційного комітету.

Вітання від: Президента України Верховної Ради України Кабінету Міністрів України Президії НАМН України МОЗ України Київської міської державної адміністрації інших державних та громадських організацій

Ювілейне пленарне засідання, присвячене 100-річчю з дня народження О.О. Шалімова Олександр Олексійович Шалімов: творчий шлях ученого, хірурга, учителя, громадського діяча Усенко О.Ю. (Київ) Харківський період діяльності академіка О.О.Шалімова, рішення проблем загальної та ургентної хірургії Бойко В.В. (Харків) 12.00-12.30 Кава-брейк

12.30-13.30 Організаційне засідання ГО "Асоціація хірургів України" Головують:

Голова Правління ВГО Усенко О.Ю. академік НАМНУ , чл.-кор. НАНУ Никоненко О.С. академік НАМНУ Лазоришинець В.В. академік НАМНУ Фомін П.Д. чл.-кор. НАМНУ Бойко В.В. чл.-кор. НАМНУ Ничитайло М.Ю. чл.-кор. НАМНУ Захараш М.П.

Відповідальний секретар: д.мед.н. Салютін Р.В. Звіт про роботу Асоціації хірургів України Звіт ревізійної комісії Звіт про роботу редакції журналу «Клінічна хірургія» Вибори Правління Асоціації хірургів України Вибори ревізійної комісії 13.30-14.30 Обідня перерва

http://as-ukr.org/

15


XXIV з’їзд хірургів України 14.30-16.00

Пленарне засідання Головують:

Відповідальний секретар:

академік НАМНУ , чл.-кор. НАНУ Цимбалюк В.І. академік НАМНУ , чл.-кор. НАНУ Никоненко О.С. академік НАМНУ Тронько М.Д. академік НАМНУ Лазоришинець В.В. професор Колесник О.О. д. мед. н. В. П. Шкарбан

Досвід установ НАМНУ в наданні хірургічної допомоги пораненим та постраждалим під час бойових дій Цимбалюк В.І. (Київ) 15 хв. Сучасний стан кардіохірургії в Україні Лазоришинець В.В. (Київ) 15 хв. Стан та перспективи розвитку органної трансплантації в Україні Никоненко О.С.(Запоріжжя) 15 хв. Роль академіка О.О.Шалімова в становленні ендокринної хірургії в Україні та її розвиток на сучасному етапі Тронько М.Д. (Київ) 15 хв. Сучасні підходи до хірургічного лікування раку товстої кишки Колесник О.О. (Київ) 15 хв. 16.00-16.30 Кава-брейк

16

http://as-ukr.org/


Наукова програма з’їзду 16.30-18.00 Пленарне засідання

"Сучасні проблеми військово-польової хірургії" Головують:

Відповідальний секретар:

академік Цимбалюк В.І., член-кореспондент Усенко О.Ю., член-кореспондент Хоменко І.П., член-кореспондент Лурін І.А. к.мед.н.Ткаченко А.Є.

Сучасні підходи до хірургічного лікування поранень і травм живота. Хоменко І.П., Гибало Р.В, Герасименко О.С., Макаров Г.Г. (Київ) 20 хв. Воєнно–польова хірургія: проблеми та перспективи розвитку. Заруцький Я. Л., Савицький О. Ф, Ткаченко А. Е., Мусенко О. Я. (Київ) 15 хв. Особливості хірургічного лікування постраждалих з абдомінальною бойовою травмою на етапі спеціалізованої медичної допомоги. Кутовий О. Б., Снісар А. В., Пелех В. А. ( Дніпропетровськ) 15 хв. Стандартизована система оцінки тяжкості травми та стану постраждалого внаслідок сучасної мінно–вибухової травми. Гур’єв С. О., Кравцов Д. І., Ордатій А. В. (Київ, Вінниця) 10 хв. Лікувальна тактика при ускладненнях та наслідках бойової травми грудної клітки. Гетьман В. Г., Сафонов В. Є., Кравченко К. В., Худа М. Ю., Дудла Д. І. (Київ) 15 хв. Особливості формування та хірургічного лікування післяопераційних вентральних гриж у поранених з бойовою травмою живота. Хоменко І. П., Гибало Р. В. 15 хв. Обговорення доповідей та пропозицій до проекту рішення проблеми

18.30 Товариська вечеря

http://as-ukr.org/

17


XXIV з’їзд хірургів України 26 вересня 2018, середа, 12.30-13.30

Велика виставкова зала

Секційне засідання "Актуальні питання анестезіологічного забезпечення оперативних втручань" Головують:

д. мед. н. Мазур А.П. д. мед. н. Лісний І.І. професор Ткаченко Р.О.

Відповідальний секретар: Сидюк О.Є. Увага анестезіолога до питань безпеки. Мазур А. П.( Київ) 15 хв. Порівняльна фармакономіка інгаляційного та внутрішньовенного наркозу. Науменко О. В.(Київ) 12 хв. Післяопераційний парез кишечника: анестезіологічні та неанестезіологічні методи його лікування. Лісний І. І.( Київ) 12 хв. Профілактика та терапія післяопераційної крововтрати: що нового? Огляд міжнародних рекомендацій 2017 року. Ткаченко Р. О. (Київ) 12 хв. Обговорення доповідей та проекту рішення проблеми

14.30-16.00 Пленум Правління ВГО "Асоціація хірургів України"

18

http://as-ukr.org/


Наукова програма з’їзду 26 вересня 2018, середа, 12.30-13.30

Мала виставкова зала

Сателітний симпозіум основного спонсора ТОВ "Альмеда Україна" 26 вересня 2018, середа, 12.30-13.30

Кобзарська світлиця

Сателітний симпозіум основного спонсора "Б. Браун–Медикал Україна" 26 вересня 2018, середа, 12.30-13.30

Зала презентацій

Сателітний симпозіум основного спонсора "Джонсон & Джонсон" 13.30-14.30 Обідня перерва

14.30-16.00 Засідання Президії Всеукраїнської Асоціації дитячих хірургів 16.30-16.30 Кава-брейк

16.30-18.00 Засідання Президії Навчально–методична нарада дитячих хірургів

http://as-ukr.org/

19


XXIV з’їзд хірургів України 27 вересня 2018, четвер, Концертна зала 9.00-10.30 Секційне засідання « Проблеми хірургії стравоходу та шлунка» Головують:

Відповідальний секретар:

член-кореспондент Усенко О.Ю., член-кореспондент Бойко В.В., академік Фомін П.Д., професор Березницький Я.С. д.мед. н. Сидюк А.В.

Становлення хірургії стравоходу в Україні: від історії до сучасних технологій. Усенко О. Ю. , Сидюк А. В. (Київ) 15 хв. Гіперваскуляризація кишкового трансплантату в хірургії післяопераційних рубцевих стриктур стравоходу. Воробей А.В., Візіліс Е.І., Чепик Д.А., Махмудов А.М. (Мінськ, Білорусь) 15 хв. Езофагоколопластика в хірургічному лікуванні післяопікових рубцевих стриктур стравоходу. Бойко В.В., Савві С.О., Королевська А.Ю., Жидецький В.В. (Харків ) 15 хв. Тораколапароскопічна езофагектомія у хворих на рак стравоходу. Клименко А.В., Білай А.І. (Запоріжжя) 10 хв. Пластика стравоходу реваскуляризованим товстокишковим трансплантатом в онкології. І.А. Ільїн, В.Т. Малькевич, А.В. Подгайський (Мінськ, Білорусь) 10 хв. Висока езофагогастропластика при ураженні грудних відділів стравоходу. Велігоцький М.М., Горбулич А.В., Урсол Г.Н., Тесленко І.В.(Харків) 10 хв. Комплексне лікування синдрому Бурхаве. Бойко В.В., Лихман В.М., Меркулов А.О., Гуляєва Д.Ю., Меркулова О.В. (Харків) 10 хв. 10.30-11.00 Кава-брейк

20

http://as-ukr.org/


Наукова програма з’їзду 11.00-13.00 Секційне засідання «Проблеми хірургії стравоходу та шлунка» (продовження) Ендовідеохірургічні втручання на стравоході та шлунку. Усенко О. Ю., Тивончук О. С., Дмитренко О. П., Згонник А. Ю. (Київ) 15 хв. Ендоскопічні особливості стравоходу при ахалазії. Фомін П. Д., Курбанов А. К., Малиновський А. В., Боярська М. Г. (Київ, Одеса) 15 хв. Порівняльний аналіз метаболічного ефекту шунтування шлунка та мінішунтування шлунку. Усенко О. Ю., Тивончук О. С., Москаленко В.В. 15 хв. Лапароскопічні антирефлюксні операції. Грубник В. В., Ільяшенко В. В., Грубник В.В., Параняк Н.Р. (Одеса) 10 хв. Результати хірургічного лікування гастроезофагеальної рефлексної хвороби. Гайдарджи Є. І., Никоненко О.С., Никоненко А.О., Підлужній А.А. (Запоріжжя) 10 хв. Хірургічне лікування гриж стравохідного отвору діафрагми. Матвійчук Б.О., Гураєвський А. А., Стасишин А. Р. (Львів) 10 хв.

Фіксовані виступи:

Березницький Я.С., Тодуров І.М., Шапринський В.О., Беденюк А.Д., Ратчик В.М., Кебкало А.Б.

Обговорення доповідей та проекту рішення проблеми 13.00-14.00 Обідня перерва

14.00-15.30 Секційне засідання «Хірургія печінки» Головують:

член-кореспондент Бойко В.В, професор Котенко О.Г., член-кореспондент НАНБ Руммо О.О., професор Сипливий В.О.

Відповідальний секретар: ст. наук. співр. Гусєв А.В. Інноваційні технології в хірургічному лікуванні перихілярної холангіокарциноми. Котенко О.Г., Попов О.О., Гриненко О.В., Гусєв А.В., Коршак О.О., Федоров Д.О., Григорян М.С., Остапишен О.М. ( Київ)

http://as-ukr.org/

15 хв.

21


XXIV з’їзд хірургів України Хірургічне лікування альвеококкозу печінки. Руммо О.О., Щерба О.Є., Єфімов Т.Ю. ( Мінськ) 15 хв. Роль ендоваскулярних втручань на ворітній вені в підготовці пацієнтів з вогнищевими захворюваннями печінки до радикального хірургічного лікування. Кондратюк В.А. (Київ) 10 хв. Хірургічне лікування абсцесів печінки. Шапринський В.О., Макаров В.М. (Вінниця) 10 хв. Лікування непаразитарних кист печінки. Ярешко В.Г., Отарашвілі К.Н., Живица С.Г. (Запоріжжя) 10 хв. Жовчовитікання після резекцій печінки. Бойко В.В., Лихман В.М., Волченко І.В., Ткач С.В., Ханько Є.В.( Харків) 10 хв. Хірургічне лікування хворих на цироз печінки та його ускладнення. Сипливий В.О., Петюнін О.Г., Євтушенко О.В., Гузь А.Г., Робак В.І. (Харків) 10 хв Перший досвід трансплантації печінки. Баймаханов Б.Б. (Алма- Ата) 10 хв.

Обговорення доповідей та проекту рішення проблеми 15.30-16.00 Кава-брейк

16.00-18.00 Секційне засідання «Хірургія жовчовивідних шляхів» Головують: Відповідальний секретар:

член-кореспондент Ничитайло М.Ю., професор Хотіняну В.Ф., член-кореспондент НАНБ Воробей О.В. к.мед.н. Дейніченко А.Г.

Ятрогенні пошкодження і рубцеві стриктури жовчних протоків: невирішені аспекти та спірні питання. Ничитайло М. Ю. (Київ) 15 хв. Рубцеві стриктури жовчних протоків. Воробей О.В., Візіліс Є.І., Лагодич Н.А., Орловський Ю.Н. (Білорусь) 15 хв. Сучасний стан проблеми рубцевих стриктур гепатохоледоха. Хотіняну В.Ф., Твердохліб О.Г., Хотіняну О.В. (Молдова) 15 хв. Покази і особливості техніки резекції печінки у хворих з рубцевими стриктурами жовчних протоків. Котенко О.Г., Гріненко О.В., Коршак О.О. (Київ) 15 хв.

22

http://as-ukr.org/


Наукова програма з’їзду Сучасні підходи в лікуванні холедохолітіазу. Ничитайло М.Ю., Огородник П.В., Дейніченко А.Г., Єрмак Н.А., Литвин О.І. ( Київ) 15 хв. Вибір методу біліодегестивного анастомозування та профілактика стенозів співустій у хворих з механічною жовтяницею непухлинного ґенезу. Каніковський О.Є., Карий Я.В., Бабійчук Ю.В. (Вінниця) 15 хв.

Обговорення доповідей та проекту рішення проблеми.

27 вересня 2018, четвер,

Велика виставкова зала

9.00-10.30 Секційне засідання «Актуальні питання військово-польової хірургії та медицини катастроф» Головують:

член-кореспондент Хоменко І.П., член-кореспондент Бойко В.В., член-кореспондент Лурін І.А., професор Білий В.Я.

Відповідальний секретар: к. мед. Ткаченко А.Є. Сучасні принципи хірургічної доктрини при серцевих ушкодженнях. Бойко В.В., Замятін П.М., Замятін Д.П. ( Харків) 15 хв. Ізольовані, множинні та поєднанні поранення серця. Гур’єв С.О., Воробей О.В., Допіряк О.В., Знахарчук В.М., Кушнір В.А. (Київ) 15 хв. Результати надання ангіохірургічної допомоги пораненим із ушкодженням магістральних судин нижньої кінцівки та брахіоцефальної ділянки в умовах проведення бойових дій. Роговський В.М., Круль Ю.П., Бондаревський А.О., Щепетов М.В. (Київ) 15 хв. Аналіз поєднаних переломів кісток у військовослужбовців з ампутацією кінцівок в зоні бойових дій. Бур’янов А.А., Беспаленко А.А., Цема Є.В., Батюк А.І., Дінець А.В. (Київ) 15 хв. Можливості реконструктивної мікрохірургії в лікуванні наслідків мінно– вибухових та вогнепальних поранень. Галич С.П., Резніков О.В., Огородник Я.П., Дабіжа О.Ю., Гиндич О.А. (Київ) 15 хв. Система відновлювального лікування постраждалих з бойовою травмою кінцівок. Ярмолюк Ю.О., Бурянов А.А., Борзих О.В., Савка І.С., Бородай О.Л., Лось Д.В., Клапчук Ю.В. (Київ) 15 хв.

http://as-ukr.org/

23


XXIV з’їзд хірургів України 10.30-11.00 Кава-брейк

11.00-13.00 Секційне засідання «Актуальні питання військово-польової хірургії та медицини катастроф» (продовження) Головують:

Відповідальний секретар:

член-кореспондент Бойко В.В., член-кореспондент Хоменко І.П., член-кореспондент Лурін І.А., професор Грубнік Ю.В., професор Гур'єв С.О. к.мед.н.Ткаченко А.Є.

Принципи застосування хірургічної тактики “Damage control” у лікуванні потерпілих із тяжкою абдомінальною травмою. Польовий В.П., Паляниця А.С., Волянюк П.М., Кнут Р.П., Лепкалюк Д.Д. (Чернівці) 15 хв. Лапароскопічні операції у постраждалих з поєднаною абдомінальною травмою. Грубнік Ю.В., Плотніков А.В., Юзвак О.М. (Одеса) 15 хв. Особливості реконструктивно–відновних операцій при пораненнях товстої кишки під час АТО. Уманець О.І., Давидчук Д.С., Оссовський О.В., Цема Є.В., Нечай В.С., Палієнко Р.К, Біба О.П. ( Київ) 15 хв. Особливості діагностики і лікування некротизуючої інфекції м’яких тканин. Трутяк І.Р., Борзих О.В, Лось Д.В., Трутяк Ю.І. (Львів) 15 хв. Іригаційно–ін’єкційна вакуумна терапія гнійних ран м’яких тканин. Асланян С.А., Заруцький Я.Л., Сапа С.А., Компанієць А.О., Сидорук Д.П., Гончарук В.С., Мусенко О.Я., Дмитрук Є.П., Вовк М.С., Лавренчук О.А. (Київ) 15 хв.

Обговорення доповідей та проекту рішення проблеми 13.00-14.00 Обідня перерва

24

http://as-ukr.org/


Наукова програма з’їзду 14.00-15.30 Секційне засідання «Проблеми колоректальної хірургії» Головують:

член-кореспондент Усенко О.Ю., член-кореспондент Захараш М.П., член-кореспондент Бойко В.В., професор Кучер М.Д.

Відповідальний секретар: д. мед. н. Тивончук О.С. Лапароскопічна хірургія товстої кишки. Недоліки та переваги. Усенко О.Ю., Тивончук О.С. (Київ) 15 хв. Хірургічне лікування неспецифічного виразкового коліту. Кучер М. Д., Криворук М.І. ( Київ) 10 хв. Хірургічний аспект лікування дивертикулярної хвороби товстої кишки. Білянський Л.С., Кучер М. Д., Криворук М. І., Жельман В.О., Дубовий В.А., Федорчук А.В. (Київ) 10 хв. Хірургічне лікування ускладнених місцеворозповсюджених пухлин органів малого тазу. Бойко В. В., Криворотько І.В., Чикин А.В. (Харків) 10 хв. Вибір методу хірургічного лікування хворих на рак прямої кишки. Милиця М.М., Постоленко М.Д., Милиця К.М., Ангеловський І.М. (Запоріжжя) 10 хв. Відновна хірургія товстої кишки. Мельник В.М., Пойда О.І., Абдулрахман А. (Київ) 10 хв. Реконструктивно-відновні операції при раку товстої кишки. Тамм Т.І., Даценко Б. М., Шакалова О.А., Даценко О.Б. (Харків) 7 хв. Проктектомія в комплексному лікуванні хворих на рак нижньоампулярного відділу прямої кишки. Гордійчук П.І. (Київ) 7 хв. Результати трансанальних мініінвазивних втручань (TAMIS) при доброякісних новоутвореннях прямої кишки. Саволюк С.І., Лисенко В.М., Крестянов М.Ю., Глаголєва А.Ю. (Київ) 7 хв. 15.30-16.00 Кава-брейк

http://as-ukr.org/

25


XXIV з’їзд хірургів України 16.00-18.00 Секційне засідання «Проблеми колоректальної хірургії» (продовження) Малоінвазивні втручання в лікуванні новоутворень товстої кишки. Бойко В.В., Лихман В.М., Шевченко О.М., Меркулов А.О. (Харків) 10 хв. Тактичні та технічні особливості лапароскопічної резекції прямої та сигмовидної кишки Клименко А. В., Кононенко І.Є. (Запоріжжя) 7 хв. Хірургічне лікування пацієнтів з поєднаною патологією анального каналу та прямої кишки. Захараш М.П., Балицький В.В., Сідорук С.С., Керничний В.В. (Київ,Вінниця) 7 хв. Оптимізація операцій на товстій кишці SILS методом. Ганжій В.В., Драгулов Р.В., Ганжий І.Ю., Гроздєв С.І.(Запоріжжя) 7 хв. Перший досвід флюоресцентної ангіографії для оцінки кровопостачання при лапароскопічній правобічній геміколектомії. Малиновський А.В., Майоренко М.М., Сергієва А.С. (Одеса) 7 хв. Шляхи уникнення інтраопераційних ускладнень при латеральній екстрамезоректальній лімфодисекції. Суходоля А.І., Керничний В.В., Сич О.О., Балицький В.В., Козак І.О. (Хмельницький) 7 хв. Ентеральна недостатність у хворих із синдромом короткої кишки. Усенко О.Ю., Кучерук В.В., Лаврик А.С., Пустовіт А.А., Кондратенко Б.М., Савенко Г.Ю. (Київ) 7 хв. Порівняльна антибактеріальна стійкість електрозварного з’єднання живих тканин. Подпрятов С.С., Подпрятов С.Є., Гичка С.Г., Корбут С.М., Маринський Г.С. (Київ) 7 хв.

Фіксовані виступи:

Жельман В.О., Господарський А.Я., Прокопович М.Б., Грубник Ю. В.

Обговорення доповідей та проекту рішення проблеми

26

http://as-ukr.org/


Наукова програма з’їзду 27 вересня 2018, четвер,

Мала виставкова зала

9.00-10.30 Секційне засідання «Актуальні питання лікування опіків та ран» Головують:

професор Козинець Г.П., член-кореспондент Бойко В.В., професор Слесаренко С.В., професор Олійник Г.А.

Відповідальний секретар: доцент Циганков В.П. Хірургічне лікування постраждалих з поширеними механічними дефектами м’яких тканин в опіковому стаціонарі Козинець Г.П., Воронін А.В., Циганков В.П., Назаренко В.Н., Солодкий Ю.А. (Київ) Методи ревіталізації зони паранекрозу при опіках. Бойко В.В., Кравцов А.В., Ісаєв Ю.І., Козин Ю.І. (Харків) Інноваційні методи в лікуванні опіків і ран. Слесаренко С.В. (Дніпро) Об'єктивна інтраопераційна оцінка об'єму висічення некрозу при проведенні ранньої некректомії у обпечених. Самойленко Г.Є., Колесник А.І. ( Краматорськ) Хірургічне лікування дермальних опіків Коваленко О.М., Коваленко А.О. (Київ) Вірусно-бактеріальна пневмонія і респіраторний дистрес-синдром у тяжко обпечених Нагайчук В.І., Зеленько А.М., Поворозник Р.М., Чорнопищук М.Б. (Вінниця ) Тактика хірургічного лікування тяжкообпечених дітей. Перцов В.І. (Запоріжжя)

15 хв. 15 хв. 15 хв. 10 хв. 10 хв.

10 хв. 10 хв.

10.30-11.00 Кава-брейк

http://as-ukr.org/

27


XXIV з’їзд хірургів України 11.00-13.00 Секційне засідання «Актуальні питання лікування опіків та ран» (продовження) Головують:

Відповідальний секретар:

професор Жернов О.А., професор Коваленко О.Н., професор Нагайчук В.І., професор Перцов В.І. доцент Циганков В.П.

Хірургічне лікування великих гнійно-некротичних дефектів м’яких тканин склепіння черепа. Жернов О.А., Стаскевич С.В. (Київ) 10 хв. Роль та місце аутогенних клітин кістковомозкового та адіпогенного походження у лікуванні трофічних виразок та хронічних ран. Кірімов В.І., Дрюк М.Ф., Барна І.Є. (Київ) 10 хв. Уніфікована класифікація деформацій та контрактур після термічних уражень. Жернов О. А., Козинець Г.П. (Київ) 15 хв. Особливості закриття дефектів покривних тканин різної етіології . Пономаренко О.В. (Запоріжжя) 10 хв. Лікування рубців шляхом застосування аутоліпографтингу та збагаченої тромбоцитами плазми. Слесаренко С.В., Баранов І.В., Нор Н.М. (Дніпро) 10 хв. Ефективність інтрамаргінального висічення обширних післяопікових рубців обличчя і шиї. Самойленко Г.Є., Андрєєв О.В., Касрашвіли Г.Г. (Краматорськ) 10 хв. Передньо-боковий клапоть стегна – універсальний пластичний матеріал для реконструктивної хірургії. Бадюл П.А., Слесаренко С.В., Жорняк С.А., Руденко О.І., Корпусенко Є.І. (Дніпро) 10 хв. Критерії прогнозування розвитку ускладнень в гострому періоді опікової хвороби. Сорокіна О.Ю., Філіпп Ж.В. (Дніпро) 10 хв.

Обговорення доповідей та проекту рішення проблеми 13.00-14.00 Обідня перерва

28

http://as-ukr.org/


Наукова програма з’їзду 14.00-15.30 Секційне засідання «Естетична та реконструктивна хірургія молочної залози» Головують: Відповідальний секретар:

професор Галич С.П., професор Пінчук В.Д., Різник А.Б. к.мед.н. Ткач О.С.

Особливості та хірургічна корекція вторинного птозу після збільшувальної мамопластики. Пінчук В.Д., Замковський В.В., Ткач О.С. (Київ) 15хв. 3D моделювання «Crisalix» при плануванні операцій на молочній залозі. Бадюл П.А., Слесаренко С.В. (Дніпро) 15хв. Поліакриламідний маммарний синдром. Наш досвід і тактика хірургічного лікування. Родін В.В., Децик Д.А., Тропешко В.В. (Запоріжжя) 15хв. Реконструкція грудей при ускладнених формах ПААГ-синдрому. Дабіжа О. Ю., Боровик Д. В. (Київ) 15хв. Ускладнення після ендопротезування грудей. Усов С.М. (Київ) 15хв. Поліуретанові імпланти: попередження ускладнень. Різник А.Б. (Львів) 15хв.

Обговорення доповідей та проекту рішення проблеми 15.30-16.00 Кава-брейк

16 00-18 00 Секційне засідання «Актуальні питання пластичної хірургії» Головують: Відповідальний секретар:

професор Цепколенко В.О., професор Компанієць О.А., професор Слесаренко С.В. Дабіжа О.Ю.

Сучасні підходи до реконструктивно-відновлювальних операцій в області голови. Галич С.П., Дабіжа О.Ю., Гиндич О.А. (Київ) 15хв. Досвід застосування аутофібробластів в естетичній хірургії обличчя. Цепколенко В.А. (Одеса) 15хв.

http://as-ukr.org/

29


XXIV з’їзд хірургів України Сучасні підходи при виконанні закритої ринопластики. Компанієць О.А. (Київ) 15хв. Пластика ротоносових нориць клаптем з язика. Вишпінський І.М. (Житомир) 15хв. Аутотрансплантація жиру – не липофілінг. Бородько А.В. ( Київ) 15хв. Методи швидкого відновлення пацієнтів після довготривалих операцій. Сорокіна О.Ю., Буряк Т.О. (Дніпро) 15хв.

Обговорення доповідей та проекту рішення проблеми 27 вересня 2018, четвер,

Кобзарська світлиця

9.00- 10.30 Секційне засідання «Хірургічне лікування критичної ішемії нижніх кінцівок» Головують: Відповідальний секретар:

академік Никоненко О.С., професор Нікульніков П.І., професорМішалов В.Г. к.мед.н. Бицай А.М.

Хірургічна тактика при травматичних пошкодженнях магістральних судин. Перцов І.В., Никоненко О.С., Єрмолаєв Є.В., Губка В.А. (Запоріжжя) 10 хв. Ендоваскулярна реваскуляризація нижніх кінцівок при поширених оклюзійно-стенотичних ураженнях в стегно-підколінно-дистальному сегменті на тлі критичної ішемії. Гощинський В.Б., Луговий О.Б., Ольховик В.В., Сулимка М.Я., Гончарук О.А. (Тернопіль) 7 хв. Нові технології в діагностиці та лікуванні критичної ішемії нижніх кінцівок. Мішалов В.Г., Черняк В.А., Літвінова Н.Ю., Музиченко П.Ф., Голінко В.М., Дубенко Д.Є. (Київ) 10 хв. Ортоградна аутовенозна реконструкція стегно-підколінного сегменту як метод вибору. Сергєєв О.О., Попова О.М. (Дніпро) 10 хв. Реперфузійний синдром в лікуванні хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок. Пиптюк О.В., Гончар М.Г., Телемуха С.Б., Пиптюк В.О. (Івано-Франківськ) 10 хв. Реваскуляризації нижніх кінцівок у пацієнтів із ризиком розвитку реперфузійно – реоксигенаційних ускладнень. Венгер І.К., Костів С.Я., Колотило О.Б., Вайда А.Р., Романюк Т.В., Гусак М.О. (Тернопіль) 7 хв.

30

http://as-ukr.org/


Наукова програма з’їзду Хірургічні втручання в лікуванні критичної ішемії нижніх кінцівок. Шапринський В.В., Гупало Ю.М., Швед О.Є., Шамрай-Сас А.В., Наболотний О.І., Шаповалов Д.Ю. (Київ) 7 хв. Використання ротаційної тромбектомії в лікуванні артеріальних тромбозів Хребтій Я.В., Петрушенко В.В., Скупий О.М., Мітюк О.І., Чешенчук С.А., Мельничук М.О. (Вінниця) 7 хв. Віддалені результати ендоваскулярних методів лікування пацієнтів з атеросклеротичним ураженням стегново-підколінного сегменту. Волошин О.М., Никоненко А.О., Матерухін А.М., Губка В.О., Мачуський С.М. (Запоріжжя) 7 хв. Трансплантація аутологічних стовбурових клітин, виділення із жирової тканини в комплексному лікуванні хронічної ішемії нижніх кінцівок. Літвінова Н.Ю., Черняк В.А., Кафелі-Яновська О.Ю., Дубенко Д.Є. (Київ) 7 хв.

Обговорення доповідей та проекту рішення проблеми 10.30-11.00 Кава-брейк

11.00-13.00 Секційне засідання «Хірургія аорти та її гілок» Головують:

академік Никоненко О.С., професор Нікульніков П.І., професор Мішалов В.Г.

Відповідальний секретар: ст. наук. співр. Ратушняк А.В. Тактика хірургічного лікування хворих з мультифокальним атеросклеротичним ураженням артерій. Усенко О.Ю., Нікульніков П.І., Ратушнюк А.В., Фуркало С.М., Габріелян А.В., Ліксунов О.В., Белейович В.В. (Київ) 15 хв. Нестандартні ситуації в хірургії аневризм черевної аорти. Никоненко О.С., Єрмолаєв Є.В., Никоненко А.О., Перцов І.В. (Запоріжжя) 10 хв. Тактика ведення хворих з розшаруванням грудної аорти. Лазоришинець В.В., Кравченко В.І., Кравченко І.М., Жеков І., Третяк О.А., Дуплякіна В.Є., Осадовська І.А, Писаренко С.П ( Київ) 10 хв. Відкрита хірургія аневризм черевної частини аорти. Шляхи покращення результатів лікування. Нікульніков П.І., Ратушнюк А.В., Ліксунов В.В., Бицай А.М., Данилець А.О., Чебурахін М. В., Северин В.Л (Київ) 10 хв. Динаміка розмірів аневризматичного мішка після протезування черевного відділу аорти: результати 10-річного спостереження. Фуркало С.М., Сморжевський В.Й., Хасянова І.В., Власенко О.А. (Київ) 10 хв.

http://as-ukr.org/

31


XXIV з’їзд хірургів України Досвід перкутанного ендопротезування аневризм інфраренального відділу аорти. Власенко О. А., Хасянова І.В., Фуркало С. М. (Київ) 10 хв. Вплив структури атеросклеротичної бляшки при стенозі внутрішньої сонної артерії на ймовірність розвитку гострого ішемічного порушення мозкового кровообігу. Кополовець І.І., Штефаніч П. (Cхідно-Словацький ІССХ, Кошице) 10 хв. Вибір оптимального методу хірургічної корекції атеросклеротичних уражень сонних артерій. Кобза І.І., Кобза Т.І., Мота Ю.С. (Київ) 10 хв. Інтраопераційний сонографічний моніторинг при каротидній ендартеректомії. Ніконенко О.С., Єрмолаєв Є.В., Якименко В.В. (Запоріжжя) 10 хв.

Обговорення доповідей та проекту рішення проблеми 13.00-14.00 Обідня перерва

14.00-15.30 Секційне засідання «Проблеми хірургічного лікування діабетичної стопи» Головують:

професор Дрюк М.Ф., д. мед.н., доцент Свірідов Н.В., професор Шаповал С.Д.

Відповідальний секретар: к.мед. н. Данилець А.О. Комплексне лікування обширних раньових дефектів у хворих з діабетичною стопою. Свірідов Н.В ( Київ) 15 хв. Корекція деформацій при нейропатичній формі ускладненого синдрому діабетичної стопи. Шаповал С. Д., Савон І.Л., Бєлінська В.О., Максимова О.О. (Запоріжжя) 15 хв. Вакуумна терапія в лікуванні ран у хворих на синдром діабетичної стопи. Герасимчук П.О., Фіра Д.Б., Павлишин А.В. (Тернопіль) 10 хв. Остеокорегувальна хірургія у хворих синдромом діабетичної стопи в умовах сучасних реалій. Косульніков С.О., Бєсєдін О.М., Тарнапольський.О., Кравченко К.В., Баранов І.В., Малюк Ю.Ю., Карпенко С.І., Кудрявцев А.С. (Дніпро) 10хв. Використання субатмосферного тиску при лікуванні остеоміеліту у пацієнтів з синдромом діабетичної стопи. Казименко О.О., Ляховський В.І., Краснов О.Г., Немченко І.І., Городова-Андрєєва Т.В., Люлька О.М. (Полтава) 7 хв.

32

http://as-ukr.org/


Наукова програма з’їзду Аналіз летальності хворих за ускладненого синдрому діабетичної стопи з проявами сепсису в сучасних умовах. Трибушний О.В. (Запоріжжя) 7 хв. Клініко-анатомічне обгрунтування економних ампутацій в хірургічному лікуванні гнійно-некротичних ускладнень при синдромі діабетичної стопи. Шулик М.Б., Цуркан К.Л., Сопілка В.В. (Донецьк) 7 хв. Ангіосомна реваскуляризація стопи у хворих на цукровий діабет. Гупало Ю.М., Шаповалов Д.Ю., Швед О.Є., Наболотний О.І., Шапринський В.В., Шамрай-Сас А.В. ( Київ) 7 хв. Комплексне лікування гнійно-некротичних ран у пацієнтів з цукровим діабетом та хронічною ішемією нижніх кінцівок. Гончаренко О.В., Жмур А.А., Мазур В.П. (Вінниця) 7 хв.

Обговорення доповідей та проекту рішення проблеми 15.30-16.00 Кава-брейк

16.00-18.00 Секційне засідання «Вроджені судинні мальформації. Венозний тромбоемболізм» Головують:

професор Русин В.І., професор Мішалов В.Г., професор Чернуха Л.М., професор.Черняк В.А.

Відповідальний секретар: к.мед.н. Влайков Ю.Г. Вроджені судинні мальформації: сучасні стратегії в діагностиці і лікуванні. Чернуха Л.М., Каширова О.В., Гуч А.О., Влайков Г.Г., Власенко О.А., Кондратюк В.А. (Київ) 15 хв. Хірургічна профілактика венозного тромбоемболізму. Никоненко А.О., Буга Д.А., Єрмолаєв Є.В., Перцов І.В. (Запоріжжя) 10 хв. Модифікації ендовазальних термічних методик в лікуванні варикозу. Усенко О.Ю., Артеменко М.О. (Київ) 10 хв. Хірургічне лікування тромбозів глибоких вен нижніх кінцівок. Русин В.І., Корсак В.В., Попович Я.М. (Ужгород) 10 хв. Трансфасціальний тромбоз малої підшкірної вени у хворих з важкими стадіями хронічної венозної недостатності. Болдіжар П.О., Кочмарь О.М., Попович Я.М. (Ужгород) 10 хв. Наш досвід комплексного лікування хворих на варикозне розширення вен нижніх кінцівок. Самойленко Г.Є., Пилипенко Р.В., Жаріков С.О. (Лиман) 10 хв.

http://as-ukr.org/

33


XXIV з’їзд хірургів України Визначення оптимальних параметрів великої підшкірної вени в хірургічному лікуванні вертикальних рефлюксів із застосуванням радіарного світловоду. Кузьменко О.В., Миргородський Д.С., Маркулан Л.Ю., Бурка А.О. (Київ) 10 хв. Хірургічне лікування венозних трофічних виразок нижніх кінцівок . Носенко О.А., Русин В.В., Попович Я.М., Кочмарь О.М. (Ужгород) 10 хв. Застосування місцевої вакуум-терапії та клітин аутоліпоаспірату в комплексному лікуванні трофічних виразок нижніх кінцівок венозної етіології. Кітченко С.С., Дехтярук І.А. (Харків) 10 хв. Застосування ендоскопічного субфасціального електрозварювання неспроможних перфорантних вен в лікуванні посттромботичної хвороби нижніх кінцівок. Черняк В.А., Заруцький Я.Л., Мішалов В.Г., Музиченко П.Ф., Король С.О., Карпенко К.К. (Київ) 10 хв.

Обговорення доповідей та проекту рішення проблеми

27 вересня 2018, четвер, Зала презентацій 9.30-10.30 Секційне засідання «Торакоабдомінальна хірургія дитячого віку» Головують: Відповідальний секретар:

професор Кривченя Д.Ю., професор Погорілий В.В., професор Боднар О.Б. к.мед.н. Руденко Є.О.

Н-фістула у дітей. Сучасні підходи до діагности та хірургічного лікування. Кривченя Д.Ю., Дубровін О.Г., Руденко Є.О., Притула В.П., Метленко О.В., Синельникова З.О. (Київ) 7 хв. Діагностика та лікування рубцевого стенозу стравоходу у дітей. Лойко Є.Є., Конопліцький Д.В., Сасюк А.І.,.Моравська О.А, Скакун З.А., Ордак Г.І., Мельник В.М. (Вінниця) 5 хв. Досвід хірургічного лікування гнійно-деструктивних захворювань бронхолегеневої системи . Дігтяр В.А., Барсук О.М., Галаган А.А., Хомяков В.Г., Жушман Ю.Ф. (Дніпро) 7 хв. Результати хірургічного лікування вродженої кишкової непрохідності у дітей, що внутрішньоутробно інфіковані. Веселий С.В., Кліманський Р.П. (Лиман) 5 хв.

34

http://as-ukr.org/


Наукова програма з’їзду Залежність відновлення моторної функції шлунково-кишкового тракту у оперованих новонароджених з гастрошизисом від стану евентерованого кишечника Слєпов О.К., Мигур М.Ю., Пономаренко О.П., Табачникова Є.Є. (Київ) 7 хв. Hydrocephalus in spina bifida - the outcome of treatment and it’s impact for the intellectual - educational outcome Maria Boczar, Ewa Sawicka, Orest Szczygielski (Варшава) 7 хв. Природжений стеноз анального каналу, як варіант аноректальної вади розвитку Джам О.П., Сорока В.П. (Київ) 5 хв. Постнекротичний стеноз товстої кишки у дітей. Горбатюк О.М. (Київ) 5 хв. Ефективність хірургічного лікування низької кишкової непрохідності у новонароджених дітей. Слєпов О.К., Мигур М.Ю., Сорока В.П. (Київ) 5 хв. Ілеостома та резекція термінального відділу клубової кишки у дітей: способи хірургічного лікування та заходи реабілітації. Боднар О.Б., Ватаманеску Л.І., Бочаров А.В., Хащук В.С., Боднар Б.М., Хома М.В. (Чернівці) 5 хв. Хирургическое лечение промежностных дисфункций у детей с патологией невральной трубки. Гончар В.В., Данилов А.А. (Київ) 7 хв. Прямой илеоректальный анастомоз в хирургическом лечении тотального толстокишечного аганглиоза. Горбатюк О.М. (Київ) 5 хв.

Обговорення доповідей та проекту рішення проблеми 10.30-11.00 Кава-брейк

11.00-13.00 Секційне засідання «Торакоабдомінальна хірургія дитячого віку» (продовження) Головують:

професор Дубровін О.Г., професор Веселий С.В., професор Боднар Б.М., доцент Конопліцький В.С., професор Рибальченко В.Ф.

Відповідальний секретар: к.мед.н.Бензар І.М. Тактика ведення гострого панкреатиту у дітей. Русак П.С., Шевчук Д.В., Стахов В.В. (Житомир)

http://as-ukr.org/

7 хв.

35


XXIV з’їзд хірургів України Мікробіологічний пейзаж ускладнених форм гострого апендициту на зламі тисячоліть. Боднар Б.М., Боднар О.Б., Хома М.В (Чернівці) 7 хв. Гострий апендицит: рівень надання допомоги. Пащенко Ю.В. (Харків) 7 хв. Діагностика деструктивних форм гострого апендициту у дітей. Ксьонз І.В., Хмілевський Д.В. (Полтава) 7 хв. Современые аспекты лечения аппендикулярнорго абсцесса у детей. Дегтярь В.А., Барсук А.М., Коваль С.В., Бондарюк Л.Н. (Дніпро) 7 хв. Прогнозування результатів та оптимізація тактики лікування гострого неспецифічного мезаденіту у дітей. Юдін О.І., Веселий С.В. (Лиман) 7 хв. Генетичний фактор ризику спайкоутворення у дітей. Мельниченко М.Г., Квашніна А.А. (Одеса) 7 хв. До питання діагностики та лікування злукової кишкової непрохідності у дітей. Русак П.С. (Житомир) 7 хв. Злукова кишкова непрохідність у дітей. Якименко О.Г., Погорілий В.В. (Вінниця) 7 хв. Профілактика та лікування спайкової непрохідності кишечника у дітей – в чому резерв? Рибальченко В.Ф. (Київ) 7 хв.

Обговорення доповідей та проекту рішення проблеми 13.00-14.00 Обідня перерва

14.00- 15.30 Секційне засідання «Травма у дітей. Реконструктивно-пластична хірургія» Головують:

професор Ксьонз І.В., професор Пащенко Ю.В.

Відповідальний секретар: д.мед.н. Метленко О.В. Організація і тактика допомоги дітям з політравмою в багатопрофільному хірургічному відділенні ЦРЛ. Костюкевич В.М., Токарчук О.В., Фічук Ю.Г., Коломийчук В.М., Зозуляк В.Л., Середюк В.В. (Коломия) Епідеміологія дитячих опіків в Україні. Коваленко О.М. (Київ) Щодо питання зменшення периопераційного болю. Данилова В.В. (Харків)

36

http://as-ukr.org/

7 хв. 7 хв. 7 хв.


Наукова програма з’їзду Допустимі межі лікувальної тактики при травмі нирки. Ксьонз І.В., Волошин О.М., Багрій Є.П. (Полтава) 7 хв. Комбіновані і генералізовані судинні мальформації у дітей: принципи діагностики, потенційні ризики. Бензар І.М., Жумік Д.В. (Київ) 7 хв. Зменшення агресивності росту гемангіом у новонароджених і дітей раннього віку. Вівчарук В.П. (Харків) 7 хв. До питання класифікації гастрошизису. Слєпов О.К., Пономаренко О.П., Грасюкова Н.І. (Київ) 7 хв. Вибір методу хірургічної корекції гастрошизісу і омфалоцеле в залежності від рівня внутрішньочеревного тиску. Берцун К.Т., Горбатюк О.М. (Вінниця, Київ) 7 хв. Рідкісні випадки пахвинних гриж у дітей. Грижа Amiyand та грижа Littre Ксьонз І.В., Гриценко М.І., Овчар О.В., Максименко О.С. (Полтава) 7 хв. Шлях покращення лікування гіпоспадії з використанням гемостатичного матеріалу "Surgicel Fibrillar". Ксьонз І.В., Волошин О.М., Максименко О.С. (Полтава) 7 хв. Діагностика і лікування парапроктитів у дітей. Барсук О.М., Садовенко О.Г., Камінська М.О., Сушко В.І., Хомяков В.Г., Царьова І.В., Лук’яненко Д.М., Сушко А.В. (Дніпро) 5 хв. Хірургічне лікування гнійного лімфаденіту в дітей. Талько М.О. (Київ) 5 хв. Оцінка лікування гнійних ран у дітей з урахуванням здатності мікроорганізмів до формування біоплівок. Спахі О. В., Пахольчук О. П., Кокоркін О.Д. (Запоріжжя) 5 хв. Сучасна тактика лікування гострого гематогенного остеомієліту у дітей. Кисіль Н.П., Ярославська С.М., Мельник Є.А., Корнійчук О.С., Кисіль Д.О. (Київ) 7 хв. Зміни в відхідниково-куприковій зв'язці при застарілій травмі куприка. Конопліцький В.С., Лукіянець О.О., Шавлюк Р.В. (Вінниця) 5 хв. Скринінговий моніторинг ранньої профілактики розвитку ортопедичних ускладнень у дітей після перенесеного гострого гематогенного остеомієліту. Лебедевич О.Б., Кулик О.М., Карпів А.І. (Львів) 5 хв. Клінічне застосування імплантаційного кісткового біоматеріалу у вигляді порошку-крихти «ОМС-А» у дитячій ортопедії. Воронцов П.М., Хмизов С.О., Баєв В.В., Гусак В.С., Сльота О.М. ( Харків) 5 хв. Визначення етапів реабілітації хворих, котрі перенесли метаепіфізарний остеомієліт. Дігтяр В.А., Лук’яненко Д.М., Камінська М.О., Савенко М.В., Садовенко О.Г. (Дніпро) 5 хв.

Обговорення доповідей та проекту рішення проблеми

http://as-ukr.org/

37


XXIV з’їзд хірургів України 15.30-16.00 Кава-брейк

16.00-18.00 Секційне засідання «Мініінвазивна хірургія дитячого віку» Головуючі:

професор Русак П.С., доцент Кузик А.С.

Відповідальний секретар: к.мед.н. Руденко О.Є. Аналіз 10-річного виконання лапароскопічної апендектомії в умовах ЛОДКЛ «Охматдит». Дворакевич А.О. (Львів) 7 хв. Досвід використання ендоскопічної хірургії при наданні планової та ургентної допомоги дітям Вінницької області. Калінчук О.О., Конопліцький Д.В., Паламарчук Ю.П., Гончарук В.Б. (Вінниця) 7 хв. Органозберізаючі оперативні втручання при метастазах в легені у дітей з використанням високочастотного електрозварювання. Сокур П.П., Гетьман В.Г., Багіров М.М., Макаров А.В., Білоконь О.В., Кравчук Б.О. (Київ) 7 хв. Торакоскопія в реконструктивно-пластичній хірургії стравоходу у дітей. Перший досвід . Метленко О.В., Дубровін О.Г., Притула В.П., Руденко Є.О., Гончаренко А.В.(Київ) 5 хв. Можливості лапароскопічного лікування кіст селезінки у дітей. Притула В.П., Кривченя Д.Ю., Кузик А.С., Хуссейні С.Ф., Сільченко М.І., Янович Л.Є., Міньковська О.М., Тимошенко Т.І., Петри С.М. (Київ, Львів) 5 хв. Мініінвазивне лікування непаразитарних кист паренхіматозних органів у дітей. Фофанов О.Д., Зіняк Б.М., Фофанов В.О., Баб'як Б.Д. (Івано-Франківськ) 5 хв.

Лапароскопічна корекція шлунково-стравохідного рефлюкса у дітей.

Метленко О.В., Дубровін О.Г., Притула В.П., Кондратенко О.А., Гончаренко А.В. , Малінецька В.Т. (Київ) Перевага малоінвазивних втручань у дітей з післяопераційними інтраабдомінальними інфільтратами. Антонюк В.В., Мельниченко М.Г. (Одеса) Корекція лійкоподібної деформації грудної клітки у дітей. Дігтяр В.А., Камінська М.О.,Мохов О.І., Коваль С.В., Харитонюк Л.М. (Дніпро) Сучасні методи комбінованого лікування кілеподібної деформації грудної клітки у дітей. Заремба В.Р., Данилов О.А., Доценко М.О (Житомир, Київ)

38

http://as-ukr.org/

5 хв. 5 хв. 7 хв. 7 хв.


Наукова програма з’їзду Малоінвазивна корекція кілеподібної деформації грудної клітки у дітей. Дігтяр В.А., Шульга Д.І., Камінська М.О., Мохов О.І. (Дніпро) 5 хв. Можливості застосування мініінвазивного обладнання в хірургічному лікуванні нервово-м'язової дисфункції сечового міхура у дітей. Данилов О.А., Шевчук Д.В. (Київ, Житомир) 7 хв. Використання малоінвазивних методів лікування інвагінації кишечнику у дітей. Дігтяр В.А., Барсук О.М., Савенко М.В., Коваль   С.В., Гладкий О.П. (Дніпро) 5 хв. Лапароскопічна санація черевної порожнини при перитонітах апендикулярного походження. Русак П.С. (Житомир) 7 хв. Мініінвазивні технології в лікуванні сечокам’яної хвороби у дітей. Наконечний А.Й., Наконечний Р.А. (Львів) 7 хв. Перекрут додатків матки; клініка, діагностика, лікування. Гаврилова І.В., Бачинська І.В. (Київ) 5 хв.

Обговорення доповідей та проекту рішення проблеми.

http://as-ukr.org/

39


XXIV з’їзд хірургів України 28 вересня 2018, п’ятниця, Концертна зала 9.00-10.30 Секційне засідання "Хірургія пухлин підшлункової залози" Головують:

професор Велігоцький М.М., професор Баймаханов Б.Б., професор Копчак В.М., професор Запорожченко Б.С.

Відповідальний секретар: к.мед.н.Перерва Л.О. Шляхи покращення результатів панкреатодуоденальної резекції. Велігоцький М.М., Арутюнов С.Є., Авдосьєв Ю.В., Тесленко І.В.( Харків) 15 хв. Розширені резекції в лікуванні хворих з місцево розповсюдженими пухлинами підшлункової залози. Копчак В.М., Перерва Л.О., Хомяк І.В., Дувалко О.В., Ханенко В.В., Шевколенко Г.Г., Давиденко Н.Г., Андронік С.В. (Київ) 15 хв. Мультимодальна програма прискореного відновлення при панкреатодуоденальній резекції. Скумс А.В., Мазур А.П., Шеламова Р.О., Ганжа В.О. ( Київ) 10 хв. Лапароскопічні оперативні втручання при пухлинах підшлункової залози. Копчак К.В., Квасівка О.О., Шудрак А.А., Сікачов С.С., Чевердюк Д.О. (Київ) 10 хв. Хірургічне лікування нефункціонуючих нейроендокринних пухлин. Шкарбан В.П., Ничитайло М.Ю. ( Київ) 10 хв. Діагностика та хірургічне лікування об'ємних уражень проксимального сегменту підшлункової залози. Запорожченко Б.С., Горбунов А.А., Колодій В.В. (Одеса) 10 хв. Гастропанкреатодуоденальна резекція при пухлинах периампулярної зони. Баймаханов Б.Б, Канієв Ш.А., Баймаханов Ж.Б., Досханов М.О. Алма-Ата) 10 хв. Кріохірургічні технології в комплексному лікуванні пілородуоденальних пухлин. Дронов О.І., Земсков С.В. ( Київ) 10 хв.

Обговорення доповідей та проекту рішення проблеми. 10.30-11.00 Кава-брейк

40

http://as-ukr.org/


Наукова програма з’їзду 11.00-13.00 Секційне засідання «Хірургічне лікування панкреатиту та його ускладнень» Головують:

член-кореспондент Усенко О.Ю. професор Кондратенко П.Г. професор Копчак В.М. професор Дронов О.І.

Відповідальний секретар: д.мед.н.Хом'як І.В. Ендовідеоскопічні технології лікування гострого інфікованого некротичного панкреатиту. Дронов О.І., Ковальська І.А., Гарлач А.І., Бурміч К.С, Задорожня К.О. (Київ) 15 хв. Сучасне індивідуалізоване покрокове хірургічне лікування гострого некротичного панкреатиту. Копчак В.М., Хом'як І.В., Ротар О.В., Дувалко О.В., Перерва Л.О., Андронік С.В., Хом'як А.І., Малик А.В. (Київ) 15 хв. Хірургічна тактика при флегмонах заочеревинної клітковини при гострому інфікованому панкреонекрозі. Кондратенко П.Г., Конькова М.В. ( Краматорськ) 10 хв. Малоінвазивні хірургічні втручання – етап в лікування важких форм некротичного панкреатиту. Кебкало А.Б., Парацій З.З, Бондарчук Б.Г., Тисельський В.В. (Київ) 10 хв. Прогнозування перебігу гострого панкреатиту. Максим’юк В.В., Полянський І.Ю. (Чернівці) 10 хв. Клінічна оцінка сучасної панкреатичної інфекції в обґрунтуванні тактики хірургічного лікування гострого ускладненого панкреатиту. Андрющенко Д.В., Магльований В.В. (Львів) 10 хв. Панкреатичні нориці: проблеми та їх вирішення. Усенко О.Ю., Суходоля А.І., Суходоля С.А., Підмурняк О.О., Мосійчук В.П. (Київ, Вінниця, Хмельницьк) 10 хв. Сучасні технології ендоскопічного лікування ускладнених псевдокіст підшлункової залози. Криворучко І.А., Гончарова Н.М., Перерва Л.О., Андреєщев С. А. (Харків, Київ) 10 хв. Тенденції хірургічного лікування хворих на хронічний панкреатит з перспективою створення нового консенсусу. Клименко В. М., Клименко А.В., Стешенко А.В., Никоненко А.О. (Запоріжжя) 10 хв. Мініінвазивне лікування хронічного панкреатиту з транспапілярного доступу. Огороднік П.В., Дейніченко А.Г., Єрмак Н.А. (Київ) 10 хв.

Обговорення доповідей та проекту рішення проблеми 13.00-14.00 Обідня перерва

http://as-ukr.org/

41


XXIV з’їзд хірургів України 14.00-15.30 Секційне засідання «Перитоніт, сепсис та інфекції, що пов’язані з наданням медичної допомоги» Головують:

академік Фомін П.Д., член-кореспондент Ничитайло М.Ю., професор Андрющенко В.П., професор Мазур А.П.

Відповідальний секретар: к. мед. н. Бубало О.Ф. Абдомінальний сепсис. Мультидисциплірний підхід. Ничитайло М.Ю., Мазур А.П. (Київ) 20 хв. Антибактеріальна терапія нозокоміальних ускладнень у ВІТ. Дубров С.О. (Київ) 15 хв. Гострий гнійний поширений перитоніт: концептуальні аспекти сучасної хірургічної тактики. Андрющенко В.П. (Львів) 15 хв. Досвід застосування VAC-терапії у хворих на гострий вторинний перитоніт. Білянський Л.С., Кальченко А.Д., Тишко Р.О., Дубенко Є.М. (Київ) 10 хв. Особливості гуморальних біомаркерів у прогнозуванні летальності при абдомінальному сепсисі. Лукавецький О.В., Матвійчук Б.О., Федоров В.Ю. (Львів) 10 хв. Розвиток сепсису при некротичному панкреатиті. Ярешко В.Г., Марусій А.І. ( Запоріжжя) 10 хв. Оментектомія в комплексному лікуванні хворих на абдомінальний сепсис. Десятерик В.І., Шаповалюк В.В. (Дніпро) 10 хв.

Обговорення доповідей та проекту рішення проблеми 15.30-16.00 Кава-брейк

16.00-17.00 Прийняття резолюції ЗАКРИТТЯ З'ЇЗДУ

42

http://as-ukr.org/


Наукова програма з’їзду 28 вересня 2018, п’ятниця, Велика виставкова зала 9.00-10.30 Секційне засідання "Проблеми ургентної хірургії та періопераційних ускладнень" Головують:

член-кореспондент Бойко В.В. академік Фомін П.Д. професор Березницький Я.С. професор Полінкевич Б.С.

Відповідальний секретар: ст.наук.співр.Кучерук В.В. Стан та проблеми хірургічної допомоги хворим на гострі-кишкові кровотечі. Бойко В.В., Сушков С.В., Криворотько І.В. (Харків) 15 хв. Хірургічна тактика при кровотечах та інших гострих ускладненнях злоякісних пухлин шлунка. Фомін П.Д., Шепетько Є.М., Іванчов П.В., Пруднікова О.Б. (Київ) 15 хв. Питання діагностики та лікування пацієнтів з кровотечею із варикозно змінених вен стравоходу. Березницький Я.С., Ярошенко К.О. (Дніпро) 10 хв. Лікування хворих з портальною гіпертензією, ускладненою кровотечею з варикозно розширених вен стравоходу. Петрушенко В.В., Хитрук С.В., Скупий О.М., Радьога Я.В., Мельничук М.О., Чешенчук С.А. (Вінниця) 10 хв. Превентивна тактика до розвитку гострих виразкових гастродуоденальних кровотеч у постраждалих з тяжкою черепномозковою травмою. Шевченко В.П., Дмитренко О.П., Бережний С.Є., П'ятикоп Г.І., Шевченко В.В., Кравець О.В., Барсук В.І. (Суми) 10 хв. Пізні післяопераційні ускладнення у хворих із грижами стравохідного отвору діафрагми. Методи хірургічного лікування та профілактики. Лукавецький О.В., Гавриш Я.І., Плахтін О. Д. (Львів) 10 хв. Заочеревинні ушкодження дванадцятипалої кишки. Білянський Л.С., Бекмурадов А.Р., Дубенко Є.М. (Київ) 10 хв. 10.30-11.00 Кава-брейк

http://as-ukr.org/

43


XXIV з’їзд хірургів України 11.00-13.00 Секційне засідання «Проблеми ургентної хірургії та періопераційних ускладнень» (продовження) Сучасні принципи лікування гострої кишкової непрохідності Бойко В.В. (Харків) 15 хв. Нові підходи у комплексному лікуванні пацієнтів з гангреною Фурньє. Білий В.Я., Заруцький Я.Л., Асланян С.А., Сотников А.В., Горелов С.В., Сапа С.А., Савицький О.Ф., Компанієць А.О., Пендраковський К.В., Сидорук Д.П., Дмитрук Є.П., Лавренчук О.А. (Київ) 20 хв. Оптимізація хірургічного лікування хворих на гостру непрохідність тонкої кишки. Дзюбановський І.Я., Бенедикт В.В. (Тернопіль) 10 хв. Надання хірургічної допомоги хворим на гостру кишкову непрохідність пухлинного генезу. Грубнік В.В., Міщенко В.В., Пустовойт П.І., Горячий В.В. (Одеса) 10 хв. Місце лапароскопічних операцій в ургентній абдомінальній хірургії. Тутченко М.І., Ткаченко О.А., Слонецький Б.І., Рощін Г.Г., Щур І.В., Вербицький І.В. (Київ) 10 хв. Релапаротомія як ефективний метод корекції ускладнень у хірургії гострих захворювань органів черевної порожнини. Андрющенко В.П., Андрющенко Д.В., Федоренко С.Т. (Львів) 10 хв. Прогнозування розвитку ранніх післяопераційних запальнодеструктивних ускладнень в абдомінальній хірургії. Гринчук Ф.В., Преутесей В.В., Іванчук М.А. (Чернівці) 10 хв. Антибактеріальна терапія у хворих на піопневмоторакс. Лопатенко Д.Е. (Харків) 10 хв.

Фіксовані виступи:

Мамчич В.І., Даценко Б.М., Грубник Ю.В., Крижевський В.В., Чубар І.В.

Обговорення доповідей. Прийняття рішень проблеми 13.00-14.00 Обідня перерва

44

http://as-ukr.org/


Наукова програма з’їзду 14.00-15.30 Відеосекція Головують: Відповідальний секретар:

професор Литвиненко О.М., д. мед. н. Тивончук О.С., професор Кучер М.Д. к. мед. н. Дувалко О.В.

Лапароскопічна поздовжня панкреатоєюностомія при хронічному панкреатиті: перший досвід виконання. Міхєєв Ю. О. (Запоріжжя) 10 хв. Лапароскопічна ПДР . Копчак К.В. ( Київ) 10 хв. Лапароскопічна дистальна резекція підшлункової залози за Kimura. Литвиненко О.М., Лукеча І.І., Назарко Л.Р., Юсупов Т.А. (Київ) 7 хв. Трансплантація лівої долі печінки від живого родинного донора з кавапортальною транспозицією і мультивісцеральною резекцією при нерезектабельній гепатобластомі з опухолевим тромбозом воротної вени. Котенко О.Г.,. Григорян М. С (Київ) 10 хв. Технічні особливості виконання лапароскопічних анатомічних резекцій печінки. Котенко О.Г.,.Федоров Д.А ( Київ) 10 хв. Резекція печінки з резекцією позапечінкових жовчних протоків, біфуркації воротної вени і печінкової артерії (лігаментектомія при хілярній холангіокарциномі. Котенко О.Г., Попов А.О. (Київ) 10 хв. Мультидисциплінарний підхід в хірургічному лікуванні пухлин наднирників. Скумс А.В. , Гулько О.М., В.А. Кондратюк В.А., Симонов О.М. (Київ) 7 хв. Технічні аспекти лапароскопічного міні шунтування шлунка. Тивончук О.С., Москаленко В.В. (Київ) 10 хв. Хірургічна корекція синдрому Прадера – Віллі лапароскопічним доступом. Лаврик О.С., Згонник А.Ю., Дмитренко О.М., Виноградов Р.І. (Київ) 7 хв. Відеоендохірургія доброякісних захворювань верхніх відділів шлунково-кишкового тракту. Усенко О.Ю., Тивончук О.С., Дмитренко О.П., Москаленко В.В. (Київ) 10 хв. Окремі технічні аспекти мініінвазивної хірургії ободової та прямої кишок. Усенко О.Ю., Тивончук О.С., Войтів Я.Ю., Виноградов Р.І. (Київ) 10 хв. Лапароскопічна корекція синдрому Мірізі Ничитайло М.Ю., Булик І.І. (Київ) 7 хв.

http://as-ukr.org/

45


XXIV з’їзд хірургів України Ангіопластика та стентування ниркової артерії у пацієнтів після трансплантації нирки від живого родинного донора. Фуркало С. М., Хасянова І.В. ( Київ) 10 хв. Кольпоез фрагментом сигмоподібної кишки лапароскопічним доступом. Кучер М.Д., Жигулович В.Г.,Яроцький М.Є. ( Київ) 10 хв.

Обговорення доповідей 28 вересня 2018, п’ятниця, Мала виставкова зала 9.00-10.30 Секційне засідання "Хірургія ендокринних органів" Головують:

академік НАНУ Тронько М.Д., д. мед. н. Коваленко А.Є.

Відповідальний секретар: к. мед. н. Таращенко Ю.М. Доцільність виконання експрес-гістологічних досліджень вузлових утворень щитовидної залози залежно від різних висновків тонкоголкової аспіраційної пункційної біопсії. Богданова Т.І., Зурнаджи Л.Ю., Дегтярьова Т.Д., Божок Ю.М., Болгов М.Ю., Бурко С.В., Чернишов С.В., Тронько М.Д. (Київ) 15 хв. Можливості радіонуклідної терапії в комплексному лікуванні медулярного раку щитоподібної залози. Солодянникова О.І, Сукач Г.Г., Саган Д. Л., Даниленко В.В. (Київ) 15 хв. Аналіз результатів хірургічного лікування вторинного та третинного гіперпаратиреозу в Вінницькій області. Майструк С.Б., Притуляк Л.В., Півоварова Н.І. , Паламарчук А.В. (Вінниця) 15 хв. Вдосконалення післяопераційного лікування пацієнтів на вузловий зоб на фоні автоімунного тиреоїдиту. Шеремет М.І., Шідловський В.О., Гирла Я.В. (Тернопіль) 15 хв. 99m Сцинтиграфія з Tc-MIBI в плануванні паратиреоїдектомії у пацієнтів з гіперпаратиреозами. Новерко І.В., Кундін В.Ю., Сатир М.В. (Київ) 15 хв. 10.30-11.00 Кава-брейк

46

http://as-ukr.org/


Наукова програма з’їзду 11.00-13.00 Секційне засідання "Хірургія ендокринних органів" (продовження) Головують:

член-кореспондент Бойко Н.І., д. мед. н. Кваченюк А.М.

Відповідальний секретар: д. мед. н. Зінич П.П. Синдром гіперкортицизму в хірургічній ендокринології: тактика ведення хворих. Кваченюк А.М., Таращенко Ю.М., Зінич П.П., Омельчук О.В., Негрієнко К.В., Луценко Л.А., Галузинська О.І. (Київ) 15 хв. Адренокортикальний рак: хірургічні тренди та аналіз безпосередніх результатів лікування в одному центрі. Васильєв О.В., Копецький В.І., Дорожинський В.І., Бабак Л.В., Копчак К.В. (Київ) 15 хв. Первинний гіперальдостеронізм: діагностика та методи лікування. Бойко Н.І., Новак О.З., Довгань Ю.П (Львів) 15 хв. Результати хірургічного лікування первинного гіперальдостеронізму. Зубрик І.В., Ніконенко А.О., Подлужний О.О., Русанов І.В., Матерухін А.М., Макаренков А.Л. (Запоріжжя) 15 хв. Технічні аспекти селективного забору крові з усть надниркових вен. Підлужний О.О. (Запоріжжя) 15 хв. Оптимальний доступ при лівосторонній лапароскопічній адреналектомії. Грубнік В.В., Парфентьєв Р.С., Бурлак А.С., Ільяшенко В.В. (Одеса) 15 хв. Особливості перебігу післяопераційного періоду у хворих з альдостеромою наднирника. Жмуренко Е.В., Дейнеко І.В., Краснов О.О. (Дніпро) 15 хв. Перший досвід проведення трансоральної ендовідеохірургічної резекції щитоподібної залози. Омельчук О.В., Зінич П.П. , Янчій І.Р. (Київ) 15 хв. 13.00-14.00 Обідня перерва

http://as-ukr.org/

47


XXIV з’їзд хірургів України 14.00-15.30 Секційне засідання "Хірургія ендокринних органів" (продовження) Головують:

професор Шідловський В.О., д.мед.н. Болгов М.Ю.

Відповідальний секретар: к.мед. Янчій І.Р. Інтраопераційна ідентифікація нервів гортані при операціях на щитоподібної залози. Шідловський В.О., Дивак М.П, Шідловський О.В., Дивак А.М., Тимець В.І., Комар П.В. (Тернопіль) 10 хв. Молекулярно-біологічні та генетичні маркери агресивності високодиференційованого раку щитоподібної залози. Гуда Б.Б., Пушкарьов В.М., Пушкарьов В.В., Таращенко Ю.М. (Київ) 10 хв. Ультразвукова діагностика реґіонарних метастазів раку щитоподібної залози. Шелковой Є.А., Болгов М.Ю. (Київ) 10 хв. Клінічний випадок множинної форми первинного гіперпаратиреозу. Таращенко Ю.М., Кваченюк А.М., Болгов М.Ю., Гуда Б.Б., Остафійчук М.В., Мельник М.Д. (Київ) 10 хв. Фенотипічні особливості тиреоцитів радіойодрезистентних метастазів папілярного раку щитоподібної залози в їх доопераційному прогнозуванні. Зелінська Г.В. (Київ) 10 хв. Функціональний стан паращитовидних залоз після тиреоїдектомії. Люткевич О.В. (Київ) 10 хв. Вплив радикальної тиреоїдектомії та радіойодтерапії на репродуктивну функцію чоловіків, хворих на рак щитоподібної залози. Лучицький В.Є., Лучицький Є.В., Зубкова Г.А., Рибальченко В.М., Складанна І.І., Гулевати С.В. (Київ) 10 хв.

Обговорення доповідей та проекту рішення проблеми

48

http://as-ukr.org/


Наукова програма з’їзду 28 вересня 2018, п’ятниця, Кобзарська світлиця 9.00-10.30 Секційне засідання "Трансплантологія: організаційні питання та перспективи розвитку" Головують:

академік Цимбалюк В.І., академік Никоненко О.С., професор Котенко О.Г., член-кореспондент НАНБ Руммо О.О.

Відповідальний секретар: к.мед.н. Федоров Д.О. Сучасні світові тенденції та напрямки розвитку органної трансплантації. Котенко О.Г. (Київ) 15 хв. Нейротрансплантація, можливості та перспективи. Цимбалюк В.І. (Київ) 15 хв. Проблеми та перспективи розвитку клітинної трансплантації. Салютін Р.В. (Київ) 15 хв. Біоетичні та правові питання органної трансплантації. Костенко А.А. (Київ) 10 хв. Сучасна біоімплантологія. Алещенко І.Є. (Київ) 10 хв. 10.30-11.00 Кава-брейк

11.00-13.00 Секційне засідання «Трансплантологія: клінічні питання» Головують :

академік Никоненко О.С., професор Котенко О.Г., член-кореспондент НАНБ Руммо О.О., професор Кобза І.І., професор Баймаханов Б.Б.

Відповідальний секретар: к. мед. н. Федоров Д.О. Трансплантація печінки при фульминантній печінковій недостатності. Руммо О.О., Щерба А.Е., Дзядзько А.М., Коротков С.В. (Мінськ, Білорусь) 15 хв. Родинна трансплантація печінки: проблемні питання. Баймаханов Б.Б. (Алмати) 15 хв. Досвід трансплантації печінки від живого родинного донора. Котенко О.Г. (Київ) 15 хв.

http://as-ukr.org/

49


XXIV з’їзд хірургів України Актуальні проблеми трансплантаційної нефрології. Никоненко О.С., Никоненко Т.М., Траілін А.В., Остапенко Т.І., Якименко В.В (Запоріжжя) 15 хв. АВО – несумісна трансплантація нирки від живого родинного донора. Зограб’ян Р.О., Закордонець В.Ф, Малик А.І., Закрутько О.В., Шелест В.В. (Київ) 15 хв. Аутотрансплантація нирки з екстракорпоральною реконструкцією судин. Кобза І.І., Жук Р.А. (Львів) 15 хв. 13.00-14.00 Обідня перерва

14.00-15.30 Секційне засідання «Трансплантологія: клінічні питання» Мініінвазивні методи донорської нефректомії. Кутовий О.Б. (Дніпро) 15 хв. Морфологічна діагностика дисфункції ниркового трансплантата. Никоненко Т.М., Траілін А.В. (Запоріжжя) 15 хв. Сучасні методи хірургічного та трансплантаційного лікування хронічної серцевої недостатності. Тодуров Б.М. (Київ) 15хв. Діагностика смерті мозку як головна складова посмертного донорства Мазур А.П., Корольов А.Е. (Київ) 15 хв. Профілактика, діагностика і лікування хірургічних ускладнень трансплантації нирки. Никоненко А.О., Русанов І.В., Якименко В.В. (Запоріжжя) 10 хв. Ангіопластика та стентування ниркової артерії у пацієнтів після трансплантації нирки від живого родинного донора. Фуркало С.М., Хасянова І.В. (Київ) 10 хв. Лікування хворих з дилатаційною кардіоміопатією методом трансплантації стовбурових клітин пуповинної крові. Габрієлян А.В. (Київ) 10 хв.

Обговорення доповідей та проекту рішення проблеми.

50

http://as-ukr.org/


Наукова програма з’їзду 28 вересня 2018, п’ятниця, Зала презентацій 9.00-10.30 Секційне засідання «Актуальні проблеми кардіохірургії» Головують:

академік Лазоришинець В.В., академік Никоненко О.С, професор Фуркало С.М., професор Сморжевський В.Й.

Відповідальний секретар: к. мед. н. Габрієлян А.В. Раптова серцева смерть - погляд кардіохірурга на лікування та профілактику. Лазоришинець В.В., Руденко К.В., Невмержицька Л.О., Чижевська О.О., Крикунов О.А., Руснак А.О. (Київ) 15 хв. Гібридна операція як метод повної реваскуляризації міокарду атеросклеротичним ураженням коронарних судин Габрієлян А.В., Доманський Т.М., Миронюк О.І. (Київ) 15 хв. Хірургічне лікування ускладненних форм ІХС. Руденко С.А. (Київ) 15 хв. Аортокоронарне шунтування на працюючому серці: минуле,сучасне , майбутнє. Руденко А.В., Сморжевський В.Й. (Київ) 15 хв. Визначення тактики хірурічного лікування хворих на ішемічну хворобу серця на основі даних мультидетекторної спіральної комп΄ютерної коронарографії Макаренков А.Л.,.Никоненко О.С, Никоненко А.О., Чмуль К.О., Осауленко В.В. (Запоріжжя) 10 хв. Місце внутрішньосудинної візуалізації при імплантації біорезорбуючих коронарних стентів у хворих ІХС. Безпосередні та віддалені результати. Фуркало С.М., Хасянова І.В., Гиндич П.А (Київ) 7 хв. Екстренна хірургічна коронарна реваскуляризація у пацієнтів з гострим інфарктом міокарду. Бицадзе А.Г. (Київ) 7 хв. Дослідження рівнів гомоцистеїну та вітаміну D у хворих ІХС та мультифокальним атеросклерозом та їх прогностичне значення. Чмуль К.О., Никоненко А.С, Никоненко А.А., Осауленко В.В. (Запоріжжя) 7 хв. 10.30-11.00 Кава-брейк

http://as-ukr.org/

51


XXIV з’їзд хірургів України 11.00-13.00 Секційне засідання «Актуальні проблеми кардіохірургії» (продовження) Гібридна операція в лікуванні патології грудної аорти. Чепак Б.В., Дідківський І.О., Кравченко В.І., Ратушнюк А.В., Лексунов О. В. (Київ) 15 хв. Досвід кардіохірургічного лікування вагітних з кардіальною патологією. Лазоришинець В.В., Сіромаха С.О., Кравченко В.І., Огородник А.О. ( Київ) 15 хв. Хірургічне лікування недостатності отріовентрикулярних клапанів у хворих на ДКМП. Буряк Р.В., Крикунов О.А. 15 хв. Морфологічні особливості лівого шлуночка при синдромі гіпоплазії лівих відділів серця. Захарова В.П., Савчук Т.В., Лазоришинець В.В., Труба Я.П. ( Київ) 15 хв. «Операція «Лабіринт» в хірургії набутих вад серця. Лазоришинець В.В., Попов В.В., Красняков І.Д. 15 хв. Застосування VAC-системи у лікуванні у кардіохірургічних хворих із стерномедіастинітом. Белейович В.В., Габрієлян А.В., Кудлай І.В., Романова С.В., Слободян В.В. (Київ) 10 хв. Проміжні результати ультразвукової декальцифікації аортального клапану. Марковець А.В. (Київ) 10 хв.

Обговорення доповідей та проекту рішення проблеми 13.00-14.00 Обідня перерва

52

http://as-ukr.org/


Наукова програма з’їзду 14.00-15.30 Круглий стіл "Проблеми герніології"

Головують:

член-кореспондент Усенко О.Ю., професор Лаврик А.С., професор Фелештинський Я.П.,

Відповідальний секретар: к. мед. н. Манойло М.В. Сучасні принципи хірургічного лікування грижі передньої черевної стінки. Усенко О.Ю., Лаврик А.С., Манойло М.В., Пустовіт А.А. (Київ) 15 хв. Адекватний підхід до вибору методики герніопластики у хворих на пахову грижу. Фелештинський Я.П. (Київ) 15 хв. Імплементація протоколу Fast Track Surgery в амбулаторну хірургію пахвинних гриж. Саволюк, В.М. Лисенко С.І., Крестянов М.Ю., Глаголєва А.Ю., Завертиленко Д.С. (Київ) 10 хв. Особливості герніопластики у хворих складних категорій. Лаврик А.С., Манойло М.В, Згонник А.Ю., Кондратенко Б.М., Лаврик О.А. (Київ) 10 хв.

Фіксовані виступи:

Грубник В.В., Іоффе О.Ю., Каніковський О.Є., Булик І.І., П'ятикоп Г.І., Піотрович С.М., Ставицький В.В., Пекарь М.І.

Обговорення доповідей та проекту рішення проблеми

http://as-ukr.org/

53


XXIV з’їзд хірургів України Стендові доповіді з проблеми "Хірургія стравоходу" Мініінвазивні технології в лікуванні хворих з пілородуоденальним стенозом виразкової етіології. Ратчик В.М., Тарабаров С.О., Пролом Н.В. (Дніпро) Можливості рентгенендоскопічних методів в лікуванні патології стравоходу. Велігоцький М.М., Горбулич А.В., першин В.А., Тесленко І.В.(Харків) Двохетапне хірургічне лікування пацієнтів з протяжними рубцевими стриктурами стравоходу. Бойко В. В., Савві С. О., Королевська А. Ю., Жидецький В. В., Голобородько М.М. (Харків) Досвід ендоскопічного лікування ускладнень після операцій на стравоході та шлунку. Бурий О.М., Терешкевич І.С., Тивончук О.С., Сидюк А.В., Клімас А.С., Раздобудько Ю.М. (Київ) Аналіз значення рівня С-пептиду та шкали DIAREM для прогнозування повної ремісії цукрового діабету 2 типу після виконання лапароскопічного шлункового шунтування у хворих на морбідне ожиріння. Іоффе О.Ю., Цюра Ю.П., Кривопустов М.С., Стеценко О.П., Тарасюк Т.В. (Київ) Шляхи поширення інфекції та аналіз летальності у хворих на низхідний гнійний медіастеніт. Шевчук І. М., Сніжко С. С., Шевчук М. Г. (Івано–Франківськ) Реконструктивна одномоментна та двохмоментна єюногастропластика - шлях до поліпшення якості життя пацієнтів після гастректомії при гострокровоточивому раку шлунка. Шепетько Є.М., Гармаш Д.О., Янюк С.В., Козак Ю.С., Кошман І.С., Азаренков А.В.(Київ) Оперативне лікування хворих на ускладнений місцеворозповсюджений рак шлунка. Бойко В.В., Лазирський В.О., Криворотько І.В., Савві С.О., Лихман В.М. (Харків) Можливість використання зварювальних технологій в лікуванні шлунково-кишкових кровотеч. Опарін С.О., Дядик О.О., Фелештинський Я.П., Сорокін Б.В.,  Пироговський В.Ю.,  Племянник С.В.,  Козлова К.С., Луценко Д.В., Грузинський О.В. (Київ)

54

http://as-ukr.org/


Наукова програма з’їзду Стендові доповіді з проблем "Гепатопанкреатобіліарної хірургії" Транспапілярні втручання в лікуванні захворювань підшлункової залози. Шкварковський І.В., Москалюк О.П., Бриндак І.А. (Чернівці) Одномоментне біліодигести- та гастродигестивне шунтування при паліативному хірургічному лікуванні хворих на рак головки підшлункової залози, ускладнений механічною жовтяницею. Безродний Б.Г., Колосович І.В., Слободяник В.П., Філатов М.С. (Київ) Досвід виконання панкреатодуоденальних резекцій та їх результати. Кутовий А.Б., Денисова К.О., Снісар А.В., Балик Д.В.(Дніпро) Хірургічні аспекти мультимодального підходу до лікування хворих з поєднаною хірургічною патологією. Солдусова В.В., Милиця М.М., Постоленко М.Д., Ангеловський І.М (Запоріжжя) Місце ALPPS в сучасній хірургії печінки. Васильєв О.В, Копецький В.І., Чевердюк Д.О., Дорожинський В.І., Квасівка О.O., Сікачов С.С.(Київ) Інтраопераційні морфологічні ознаки ураження різних сегментів підшлункової залози при гострому міліарному панкреатиті. Федорченко В.М., Василюк С.М., Іванина В.В., Шевчук А.Г., Гудивок В.І.( ІваноФранківськ) Лікувальні лапароскопічні втручання у постраждалих з травматичним панкреонекрозом. Капшитар О.В. (Запоріжжя) Сучасні можливості профілактики ускладненого перебігу гострого панкреатиту біліарної етіології у хворих з цукровим діабетом. Томашевський Я.В., Саволюк С.І. (Київ) Оцінка тяжкості стану, прогнозування та рання діагностика ускладнень у хворих на гострий некротичний панкреатит. Хомяк І.В., Ротар О.В., Ротар В.І., Хомяк А.І. (Київ, Чернівці) Застосування протеолітичних ферментів у комплексному лікуванні гнійних скупченнь при гострому панкреонекрозі. Чукла Р. О., Посівнич М. М., Лопушанська Г. Р., Зубачик Р. Р. (Львів) Перебіг респіраторних ускладнень при тяжкому гострому панкреатиті. Федорків М.Б., Бойчук І.В., Вацеба А.О., Галіпчак І.М., Дирів О.Л., Збірак І.М., Попов А.З., Осташ Р.С., Хруник А.Д., Яновський В.Р. (Івано-Франківськ) Імунний дефіцит як предиктор ускладненого перебігу гострого панкреатиту. Десятерик В.І., Крикун М.С., Мальцев Д.В., Шаповалюк В.В. (Дніпро, Київ) Результати лікування гострого некротичного панкреатиту в ранній фазі із застосуванням різних методик плазмафорезу. Матвеєв Р.М., Маркулан Л.Ю., Гонза Р.В., Кузьменко О.В. (Київ)

http://as-ukr.org/

55


XXIV з’їзд хірургів України Стендові доповіді з проблеми "Колоректальна хірургія" Мультимодальне лікування місцево-поширеного раку прямої кишки. Гордійчук П.І., Кошель К.В., Манжура А.О., Клюсов А.О. (Київ) Особливості стану тканин товстої кишки в морфогенезі формування неспроможності товстокишкового звустя. Милиця М. М., Казаков В. С.(Запоріжжя) Трансанальні ендоскопічні операції при лікуванні пухлин прямої кишки. Грубнік В.В., Дегтяренко С.П., Загороднюк О.Н., Воротинцева К.О. (Одеса) Результати проведення хірургічної реабілітації хворих з зовнвшнвми товсто кишковими норицями. Ставицький В.В. (Знаменка) Доступ для відновлення цілісності товстої кишки на тлі спайкової хвороби очеревини у хворих після обструктивної резекції товстої кишки. Бойко В.В., Євтушенко Д.О., Криворотько І.В. (Харків) Еволюція технологій оперування хворих на рак дистальних відділів прямої кишки, сучасні критерії вибору способу втручання. Кучер М.Д., Ткаченко Ф.Г., Орлов О.Л. (Київ) Шляхи підвищення ефективності ендоскопічного лікування великих LST-аденом прямої кишки. Орлов О.Л., Олійник Д.С. (Київ) Малоінвазивні технології в лікуванні геморою. Бродовський С.П. (Чернівці) Колектомія як метод вибору хірургічного лікування важких повільно транзитних закрепів. Лещишин І.М., Мішалов В.Г., Маркулан Л.Ю., Бик П.Л., Охоцька О.І., Панчук О.В. (Київ)

Стендові доповіді з проблеми "Ургентна хірургія" «Відкриті» методи декомпресії травного каналу у хворих на гостру непрохідність тонкої кишки. Бенедикт В.В. (Тернопіль) Методика лапароскопічної апендектомії в ургентному лікуванні гострого апендициту. Воронич В.М., Воронич М.В. (Ужгород) Гострий холецистит – актуальна проблема абдомінальної хірургії з позиції патогенетичної класифікації. Мамчич В.І., Бондаренко Н.Д., Чайка М.А. (Київ)

56

http://as-ukr.org/


Наукова програма з’їзду Сучасні аспекти хірургічного лікування перфоративних виразок дванадцятипалої кишки з урахуванням ступеню тяжкості перитоніту. Товбин Ю.В., Ангеловський І.Н., Солдусова В.В., Писаренко Ю.Л., Мосейко Т.А., Жердєв А.А. (Запоріжжя) Удосконалення методики інтубації тонкої кишки у хворих на гостру кишкову непрохідність. Польовий В.П., Райляну С.І., Сидорчук Р.І., Карлійчук О.О., Паляниця А.С., Плегуца О.М. (Чернівці) Застосування малоінвазивних операцій в лікуванні обтураційної кишкової непрохідності. Нетков А.Д., Грубник Ю.В., Крижановський В.В.(Одеса) Сучасні принципи хірургічного лікування гострого апендициту. Балацький Р.О., Саволюк С.І., Лисенко В.М., Зубаль В.І., Крестянов М.Ю. (Київ) Результати лапароскопічної герніопластики у хворих на защемлену пахову грижу Кудрявцев А.В. (Дніпро) Інноваційний підхід в бар’єрній профілактиці спайкової хвороби очеревини Борисенко В.Б., Ковальов А.М., Придатько М.В.(Харків) Проблеми надання ургентної хірургічної допомоги потерпілим із полі травмою на тлі ожиріння Хіміч С.Д., Чемерис О.М. (Вінниця, Львів)

Стендові доповіді з проблеми «Ендокринна хірургія» Ефективність радіойоддіагностики в післяопераційному веденні пацієнтів з високодиференційованими карциномами щитоподібної залози. Рощева О.Ю., Болгов М.Ю., Гулеватий С.В., Шелковий Є.О., Янчій І.Р., Таращенко Ю.М., Кобринська Н.Я. (Київ) Порівняльний аналіз двох 10-річних періодів (1996-2005 та 20062015 р.р.) щодо виконання органозберігаючих операцій з приводу папілярного раку щитоподібної залози. Янчій І.Р., Болгов М.Ю. (Київ) Поєднане використання склеротерапії та лазеріндукованої інтерстиціальної термотерапії у лікуванні вузлового зоба. Шідловський О.В., Квач С.І. (Тернопіль) Віддалені метастази в легені при диференційованому раку щитоподібної залози у пацієнтів молодого віку. Гулеватий С.В., Совенко Т.К., Волинець І.П. (Київ) Використання інтраопераційної гістологічної діагностики при операціях на щитоподібній залозі. Маріна В.Н., Коломійцев В.І., Лукавецький О.В. (Львів)

http://as-ukr.org/

57

Program of the 24th Congress of Ukrainian Surgeons  
Program of the 24th Congress of Ukrainian Surgeons  
Advertisement