Page 1

VINDSURF GUIDE

2018.1


VÄLKOMMEN TILL VINDSURFINGENS VÄRLD! Kul att du är intresserad av vindsurfing! Med denna guide vill vi hjälpa dig att hitta rätt utrustning. Som ny inom vindsurfing är det lätt att man hamnar fel och köper fel utrustning som gör det svårt för att inte säga omöjligt att lära sig,inte då att man blir lurad av en försäljare utan av att man själv inte har kunskapen och förståelsen för varför en viss utrustning är mer lämplig än en annan, vad det är för skillnader på utrustning och vilken betydelse det gör för mig. Där hoppas vi att du efter denna guidning vet vad du vill ha och behöver.

Förutsättningar - var ärlig mot dig själv Om man aldrig provat på vindsurfing eller gått en kurs och då lärt sig grunderna har man i princip samma förutsättningar. Den som aldrig stått på en vindsurfingbräda kommer med egen utrustning snabbt utvecklingsmässigt ikapp en som provat på några gånger tidigare. Så behovet av utrustning är detsamma när det kommer till att köpa eget. Den utrustningen vi rekommenderar skiljer sig från den vi använder i vår skola eftersom kursverksamheten går ut på att under en kort tid lära våra gäster grunderna för vindsurfing och att de ska få uppleva hur kul det är. Den utrustningen vi använder i vår skola är mer nybörjaranpassad och den växer man snabbt ifrån om man använder den mer frekvent.

Det första att tänka på när man ska köpa sin första bräda är att vara ärlig mot sig själv. Det är viktigt för att du ska få så roligt som möjligt. -Vilka är mina förutsättningar, vart kommer jag att vindsurfa oftast? -Hur ser mina fysiska förutsättningar ut, Ung och vältränad kan ofta välja ett lite djärvare paket. -När kommer jag att vindsurfa och vilka förhållanden är vanligast vid den tidpunkten på året där jag troligen kommer att ge mig ut? Ta hänsyn till dessa faktorer när du väljer din utrustning.


De sju komponenterna i ett vindsurfingpaket. 1. Brädan

Vindsurfingbrädan där fena, centerbord och även fotstroppar ofta ingår. Form och volym är av stor betydelse för hur en vindsurfingbräda upplevs i vattnet. Volymen i vindsurfingbrädan ger bärighet så att den flyter när du står på den, volymen påverkar även hur förlåtande den är att segla. Precis lika viktigt som att ha tillräcklig volym i brädan är att volymfördelningen och formen är rätt. Förenklat påverkas en vindsurfingbrädas egenskaper av tre delsignalement som alla samverkar och ger brädan olika egenskaperna.

Outline

Brädans form. Formen och bredden på brädan påverkar stabiliteten. En bredare bräda är stabilare och mer förlåtande. En rundare outline ger bättre manöveregenskaperna i både planing och icke planing. En rakare outline med parallella kanter har bättre fartegenskaper.

Bottenkurvan

Bottenkurvan är det andra elementet och är undersidan av brädans profil sett från sidan och den påverkar hur vindsurfingbrädan beter sig i vattnet. Hur lätt den glider genom vattnet, hur enkelt brädan planar upp och hur den upplevs i sjön under segling. Den påverkar hur tekniskt krävande brädan är och hur manöverbar brädan upplevs.

Kanterna

Den tredje är vindsurfingbrädans kanter. Tjockleken på kanten och formen påverkar både stabiliteten och manöveregenskaperna samt hur snabb brädan är i planing. Så beroende på typ av bräda och vilka egenskaper man eftersträvar ser vindsurfingbrädor lite olika ut och ibland kan två till utseende lika brädor bete sig helt olika.


Vilken brädstorlek skall jag som nybörjare välja?

1.

Vi rekommenderar dig som aldrig vindsurfat förut att köpa en bräda med en volym mellan 180 och 200 liter och en bredd mellan 80 och 85cm för att vara så allround som möjligt. Vi rekommenderar en bräda med ett riktigt centerbord som är infällbart. Välj inte en bräda med så kallad centrumfena då de är en dålig kompromiss. Centerbordet ger brädan bättre kryssningsegenskaper i lättare vindar och ökar brädans stabilitet. Till lättare personer, barn och ungdomar rekommenderar vi att man väljer en bräda med volym runt 160liter och en bredd av 75 till 80cm beroende på brädans form för att ha en bräda att utvecklas med en lite längre tid.

Tabell för vägledning vid köp av startpaket. Din vikt - 65 kg 55-90 kg 80- kg

Volym 160 liter 180 liter 200 + liter

Startsegel 3.0-4.0 kvm 4.0-5.0 kvm 5.0-6.0 kvm

Freeridesegel -5.3 kvm 5.0-6.5 kvm 5.5-7.2 kvm

En bra startbräda skall ha rätt längd, bredd och volym då blir det lättare att lära sig grunderna. En startbräda skall även vara utrustad med ett infällbart centerbord. Fotstropparna skall kunna gå att placera på en mängd olika positioner - så att man bitvis kan lära sig att använda dessa.

2. Seglet

Seglet är en viktig del av riggen, det är seglet som fångar vinden och driver igång hela ekipaget. Segel finns i en stor variation av både kategorier och modeller med olika egenskaper. Till att börja med rekommenderar vi våg-, start- eller freeridesegel. De är mest allround och passar de flesta bäst. Även freeridesegel finns i stor variation med olika egenskaper och som är anpassningsbara till användarens behov och önskemål i olika utsträckning. Storleken på seglet har stor betydelse och det är viktigt att det blir rätt, så där hjälper vi dig självklart i butiken ifall du är osäker. Det är individuellt och det är skillnad beroende på typ och modell vad som är rätt för just dig. Ifall man väljer att köpa mer än ett segel, kanske ett par eller tre segel för att täcka av ett större vindspann kan man generellt sett säga att det bör vara runt 1 kvadratmeter mellan storlekarna. Vi rekommenderar att storleksskillnaden mellan seglen i en linje bör vara större mellan stora segel och ju mindre seglen blir måste storleksskillnaden bli mindre då vindens kraft ökar i kvadrat mot dess hastighet. Som en liten guidning kan vi säga att för nybörjare ska en vuxen man väja ett segel runt 5,5 kvm och en kvinna runt 4,5-5kvm och ett barn runt 2,5 till 3,5 kvm beroende på fysik. Vid köp av de så kallade skolriggarna rekommenderar vi att man väljer en halv till en hel kvadratmeter mindre segel än de i det dyrare riggpaketet då den typen av segel är mer lättvindsanpassade och blir då mer lätthanterliga.


2.

3. 6.

5.

4.

7. Ett freeridesegel/vågsegel eller en startrigg är bäst i början.

3. Masten

Dagens master är delbara och anpassas i längd och styvhet efter seglets specifikationer. Dagens master är utvecklade för att vara så lätta som möjligt då mastens reflexhastighet påverkas av dess vikt. Desto högre carbonhalt desto lättare och snabbare blir masten. Med en snabbare mast blir seglet både mer effektivt och lätthanterligt då seglet har rätt form en större del av tiden. Masten är riggens motor skulle man kunna säga. Master finns i två olika diametrar, std och rdm. Båda typerna av master fungerar i våg och freeridesegel.

4. Bommen

Bommen är utrustad med snabbkoppling mot masten, isärtagbara för att kunna montera hängseletamp, utrustade med integrerade block och cleat för uthalet och möjliga att använda på både RDM- och SDM-mast. Känslan i riggen är viktig och påverkas av hur styv bommens konstruktion är och hur stadig kopplingen mellan mast och bom är.

5. Upphalstamp

En tamp som fästs på bomfronten och runt mastfoten. Utan denna kan man inte dra upp seglet.

6. Mastförlängare/Mastfotsadapter

Ofta krävs en mastförlängare för att masten ska räcka till för det seglet. Segel designas utefter en mast med en viss längd och styvhet och för att kunna rigga seglet på rätt sätt behöver man förlänga masten till rätt längd. Det står ofta omnämnt som LUFF, vilket är masten och förlängarens sammanlagda längd. En mastförlängare kan aldrig göra en mast styvare, bara längre.

7. Mastfot

Mastfoten är det som kopplar ihop hela riggen med brädan. Det är viktigt att de ska vara av samma system som mastfotsadaptern eller mastförlängaren. En bra mastfot ska gå lätt att sätta ihop och ta isär utan att den löser ut av misstag.


VINDSURFINGBRÄDOR

Det finns en mängd olika kategorier av vindsurfingbrädor på marknaden. De är framtagna för att fungera så bra som möjligt i vissa specifika förhållanden. För dig som är ny i vindsurfing så är det framförallt startbrädor och stora freeridebrädor som är aktuellt för dig. Men som ren orientering går vi igenom de vanligaste kategorierna nedan.

Start/nybörjarbrädor.

Så fort du ställer dig på en vindsurfingbräda så kommer du att inse att det handlar om stabilitet. Om du kan stå stabilt på brädan så slipper du att vara en tepåse och kan koncentrera dig på att faktiskt lära dig att segla brädan. Att börja på en stor och modern startbräda är väldigt viktigt om du vill lära dig fort och göra steget till “riktig” vindsurfing så litet som möjligt. En kurs de första timmarna på riktiga skolbrädor rekommenderas. När man talar om storleken på vindsurfingbrädor så talar man idag oftast om volymen i brädan. En nybörjarbräda har allt mellan 220 och 160 liters volym. Den stora volymen gör att även fullvuxna har tillräkligt med volym för att ha stabil plattform. Lättare personer klarar sig bra med 160 liter medans tyngre behöver 200 liter. Utan tillräcklig volym i brädan så kommer det att bli svårt och frustrerande att lära sig att vindsurfa. Desto mer volym desto stabiliare bräda får du. En start och nybörjarbräda skall ha ett centerboard. Det ger extra stabilitet och gör att man kan kryssa mot vinden även i lite vind. En start/nybörjarbräda är oftast klädd med EVA på däcket (typ liggunderlag) detta är behagligt att stå på samt att du slipper skavsår/trasig våtdräkt när du krälar upp på brädan när du trillat av.

Se våra start/nybörjarbrädor >>> Freeridebrädor.

När du lärt dig grunderna så kommer du antagligen att tycka att din startbräda är lite långsam, livlös och tung. Missuppfatta oss inte, du kan lära dig massor på en stor och stabil startbräda. På startbrädan kan du lära dig allt från att dra upp seglet och komma iväg, till strandstart, hängsele och tom plana med fötterna i fotstropparna. Men du kommer till en punkt när du vill ha ut lite mer av din bräda så som fart och manöverbarhet. En freeridebräda är det naturliga steget efter en start/nybörjarbräda. En freeridebräda är framtagen för att vara kul och sportig att fräsa omkring på samtidigt som den är förlåtande att manövrera och gippa med. En freeridebräda kommer att kännas mycket snabbare och lekfullare eftersom de har lägre vikt och en rundare outline. Beroende på din vikt och nivå så kan din första freeridebräda vara allt mellan 135 och 180 liter i volym. Vanligtviss är en volym på 145-160 liter en bra kompromiss mellan stabiliet och roligt. De senaste modellerna av freeridebrädor är breda, korta och tunna. Detta ger dom en bra stabilitet, tidig planing och en väldigt sportig känsla. Freeridebrädor finns från 100 liter upp till 180 liter. Skillnaden på prestanda och användarvänlighet är såklart stor på de mindre jämnfört med de större.

Se våra freeridebrädor >>>


Freestylewave brädor.

Dessa brädor är en bra kombination av en freeride och en vågbräda (ett mer logiskt namn skulle vara freeride/wave). En freestylewavebräda har en volym mellan 90 och 120 liter och är kort och gott en snabb freeridebräda som även fungerar fint att köra vågor med.

Se våra freestylewavebrädor >>>

Slalom och tävlingsbrädor.

Dessa brädor är endast för dig som tävlar. De är som dopade freeridebrädor. Lätta, ömtåliga och ruskigt bra på sin specifika grej. Inget för dig som är ny till sporten.

Se våra slalom/racebrädor >>>

Freestylebrädor

Freestyle kan bäst jämnföras med skateboard på vatten. Freestyle handlar idag bara om att göra trick. Brädorna är framtagna för att göra rotationstrick på plattvatten och glidda både framlänges och baklänges. När freestyle kom som en “gren” inom vindsurfing såg brädorna annorlunda ut mot vad dom gör idag. Tidigare var dom mer förlåtande och mer allround än vad dom är idag. Därav att det finns en kategori som kallas freestylewave. En modern freestylebräda kan endast rekommenderas för den som vill segla freestyle idag. Brädornas speciella form och utveckling gör att vi idag ser helt galna manövrar som man för itiden inte ens kunde drömma om skulle vara möjiga att göra.

Se våra freestylebrädor >>>

Vågbrädor

Japp, dessa brädor är framtagna för att seglas i vågor. Dessa brädor har anpassats för att fungera så bra som möjligt att svänga på vågor med. De är inte så snabba och planar inte lika tidigt som en freestylewavebräda men de svänger bättre och har mer kontroll. Vågbrädor har idag oftast möjlighet att köras med tre eller fyra fenor. Vågbrädor används generellt när det blåser ganska mycket. Volymen på en vågbräda ligger på mellan 70 till 110 liter. Storleken väljs som vanligt beroende av seglarens vikt, kunskap och vindstyrka.

Se våra vågbrädor >>>

Startbräda. 180-220 liters volym 80-100 cm bred

Freeridebräda. 100-160 liters volym 65-85 cm bred

Freestyle/wave 85-120 liters volym 55-65 cm bred


Hängsele, våtdräkt och annan personlig utrustning.

Utrustning som inte ingår i våra kompletta paket men som vi rekommenderar är hängseletampar, hängsele och våtdräkt. Vi brukar kalla det för den personliga utrustningen, det man har på kroppen. Där ingår även skor, flytväst, hjälm och eventuellt boardbag. Varför de inte ingår är för att de är väldigt individuellt anpassade och finns i mycket stor variation på marknaden. Allt från hur långa hängseletampar man vill ha, till vilken modell, märke och storlek på våtdräkt, sele eller skor. Det är svårt att säga vad som är rätt för just dig, och det kan vara bra att pröva lite olika modeller och fabrikat för att hitta det som passar bäst. Det är lika individuellt med våtdräkt och skor som modell och storlek på hängsele. Men vi rekommenderar att så snabbt som möjligt börja använda en hängsele för att du ska kunna vara ute så mycket som möjligt då du spar mycket styrka på att använda selen. Om man är osäker på vilken längd på hängseletamparna man ska ha så rekommenderar vi att man väljer ett par justerbara tampar. Ett par så kallade variotampar då det blir billigare än att köpa fel innan man hittar sin längd. Det är också många som gillar att använda variotampar då de kan ändra längden på hängseletamparna utefter vilka förhållanden de vindsurfar i. För att vindsurfa i Sverige så måste man ha en våtdräkt, det är både för din komfort och för din säkerhet. Det är viktigt att hålla kroppen varm och att svalka sig är inget stort problem när det kommer till vindsurfing. För att hitta rätt våtdräkt så finns vår våtdräktsguide som vägledning.


Rekommenderas fรถr dig.


Utvalda start och freerideprodukter.

Fanatic Viper Startbräda

Köp >>>

Gecko HRS 156+ centerbord Startbräda

Fanatic Gecko HRS 2017 Freeride Köp >>>

Köp >>>

275 x 75 cm, 160 liter 252 x 85 cm, 156 liter 280 x 80 cm, 190 liter 285 x 85 cm, 220 liter

13.999:Fotstroppar, Centerbord & fena ingår

13.999:Fotstroppar, Centerbord & fena ingår

239 x 73 cm, 112 liter 242 x 76 cm, 120 liter 246 x 78 cm, 133 liter 250 x 83 cm, 146 liter 252 x 85 cm, 156 liter O.P 11.999:9.999:Fotstroppar & fena ingår

Fanatic Gecko HRS 2018 Freeride Köp >>> Bic Beach D Tough Tec Startbräda Köp >>> 255 x 82 cm, 160 liter 293 x 79 cm, 185 liter 9.999:Fotstroppar, Centerbord & fena ingår

239 x 73 cm, 112 liter 242 x 76 cm, 120 liter 246 x 78 cm, 133 liter 250 x 83 cm, 146 liter 252 x 85 cm, 156 liter 12.499:Fotstroppar & fena ingår

JP Magic Ride ES Freeride Köp

>>>

240 x 72 cm, 112 liter 240 x 75 cm, 119 liter 242 x 78 cm, 130 liter 249 x 81 cm, 142 liter 12.999:Fotstroppar & fena ingår


JP Magic Ride FWS Freeride Köp

>>>

RRD Firemove V3 E-Tech Freeride Köp >>>

240 x 68,5 cm, 103 liter

236 x 74 cm, 110 liter

240 x 72 cm,

112 liter

236 x 79 cm, 120 liter

240 x 75 cm,

119 liter

240 x 85 cm, 135 liter

242 x 78 cm,

130 liter

12.499:Fotstroppar & fena ingår

16.499:Fotstroppar & fena ingår

RRD Firemove V3 LTD Freeride

Köp >>>

236 x 68 cm, 100 liter 236 x 74 cm, 110 liter 236 x 79 cm, 120 liter 240 x 85 cm, 135 liter Fr. 18.999:Fotstroppar & fena ingår

RRD Firemove V3 Wood Freeride

Fanatic Blast LTD 2018 Freeride

236 x 74 cm, 110 liter

231 x 62 cm, 100 liter

236 x 75 cm, 110 liter

236 x 79 cm, 120 liter

232 x 66 cm, 115 liter

236 x 80 cm, 120 liter

Fr. 15.999:Fotstroppar & fena ingår

233 x 70 cm, 130 liter

Simmer Freemove DS Freeride Köp >>>

O.P 15.999:13.999:Fotstroppar & fena ingår

Köp >>>

Köp >>>

234 x 77 cm, 145 liter 17.999:Fotstroppar & fena ingår


Köp >>> Simmer Novex 2017 Freeridesegel Från 4.7 till 7.9 kvm Fr. 4.999:-

Köp >>> RRD Xtra MKIV Freeridesegel Från 5.0 till 7.0 kvm O.P 5.299:Fr. 4.199:-

Köp >>> Neil Pryde Ryde 2018 Freeridesegel Från 6.0 till 7.5 kvm Fr. 7.099:-

Köp >>> RRD Move MKIV Freeridesegel Från 5.7 till 6.7 kvm O.P 5.799:Fr. 4.599:-

Köp >>> Neil Pryde Fusion 2017 Freeridesegel Från 5.0 till 6.5 kvm O.P 6.799:Fr. 5.699:-

Köp >>> Simmer Enduro 2018 Freeride performance Från 5.4 till 7.8 kvm Fr. 5.999:-

FÖR ATT SE HELA SORTIMENTET OCH AKTUELLA DEALS. WWW.SURFERS.SE


Simmer Quest V2 riggpaket

Komplett vindsurfingrigg från Simmer. Questriggen är framtagen för att det skall vara enkelt att lära sig att vindsurfa. Riggen är extremt lätt samtidigt som du känner trycket i seglet och hittar balans och fart. I paketet ingår segel, delbar mast samt fast bom, mastadapter och upphalstamp. Finns i storlekarna 1,5-5,5

Köp >>>

Paketpris fr: 2.999:Riggpaket Simmer Novex

Freeriderigg från Simmer. En toppenrigg för all typ av freeridesegling. Lätt riggat segel med bra balans och planingsegenskaper. I paketet ingår Simmer Novex segel, Simmer SX-4 mast med 30% carbon samt Simmers SX-6 bom. Paketpris: 4.7 kvm 7.299:- 5.3 kvm 7.499:- 5.9 kvm 7.599:- 6.5 kvm 7.699:- 7.2 kvm 7.799:- 7.9 kvm 7.999:-

o.p 8.297:8.497:8.597:8.697:8.797:8.997:-

Köp >>>

Paketpris fr: 7.299:-

Riggpaket RRD Xtra

X-tra mkIV är ett bra freeridesegel som är både lättriggat och har ett stort vindregister. De större storlekarna är mer fartorienterade med en latta mer för ökad stabilitet och har ett lägre skuret underlik så man enklare täpper till mot brädan. De mindre storlekarna har en högre skärning och lägre vikt för bästa manövrerbarhet. I paketet ingår Simmers mast SX-4 samt Simmers SX-4 bom Paketpris: 5.0 kvm 6.699:- 5.5 kvm 6.899:- 6.0 kvm 6.999:- 6.5 kvm 7.099:- 7.0 kvm 7.299:-

o.p 7.497:7.697:7.797:7.897:8.097:-

Köp >>>

Paketpris fr: 6.699:-


PAKET!

BIC Beach med Simmer Questrigg. Start/nybörjarpaket.

Vårt billigaste och tåligaste vindsurfingpaket för dig som vill lära dig att vindsurfa. Bic Beach är en väldigt slagtålig bräda som fungerar jättebra i lätt vind men som även fungerar bra i planing när det blåser på lite mer. Det är en bra bräda att lära sig grunderna på och sedan utvecklas med till ett attraktivt pris. Bic Beach finns i storlekarna 160 och 185 liter. Simmers skolrigg Quest är en mycket bra startrigg. Det är lätt att lära sig vindsurfa med den eftersom hanterbarheten i riggen och den låga vikten gör det enkelt att dra upp den ur vattnet. Seglets stora vindregister ger dig möjlighet att effektivt använda det redan i lätt vind och sedan använda det för att lära sig planande vindsurfing i hårdare vindar. Questriggen finns i storlekarna 1,5 till 5,5kvm.

Bräda: Bic Beach. Rigg: Simmer Quest Mastfot: Local Spirit

Köp >>>

Paketpris fr: 11.999:-


Fanatic Viper med Simmer Questrigg. Start/nybörjarpaket.

Fanatic Viper är en bräda vi alltid säljer bra av. Det vi gillar extra mycket med den är att Viper är väldigt lätt att få fart på. Oavsett hur mycket det blåser så glider den på fint genom vattnet. Manövrerbarheten och fartresurserna är inte något vi kan klaga på. Fanatic Viper finns flera storlekar med volym mellan 160 och 210 liter. I detta paket med Simmers skolrigg Quest får man ett paket att utvecklas med. Riggen är med sin hanterbarhet lätt att lära sig vindsurfa med och den låga vikten gör det enkelt att dra riggen ur vattnet. Seglets stora vindregister ger dig möjlighet att effektivt använda det redan i lätt vind och sedan använda det för att lära sig planande vindsurfing i hårdare vindar. Questriggen finns i storlekarna 1,5 till 5,5kvm. Bräda: Fanatic Viper Rigg: Simmer Quest Mastfot: Local Spirit

Köp >>>

Paketpris fr: 15.999:-


PAKET!

Fanatic Viper med RRD X-tra rigg Nybörjare/Familjefreeride

Fanatic Viper är som sagt en bräda vi alltid säljer många av. Det som är speciellt med den är att Vipern är väldigt lätt att få fart på och gippar riktigt bra. Oavsett hur mycket det blåser så är det en kul och utvecklande bräda att vindsurfa med på alla nivåer. Fanatic Viper finns flera storlekar med volym mellan 160 och 210 liter. I detta paket erbjuder vi en rigg med segel från RRD och där övriga riggkomponenter kommer från Simmer. Seglet X-tra mkIV från RRD är ett bra freeridesegel som är lättriggat och har ett stort vindregister. De större storlekarna är mer fartorienterade med en latta mer för ökad stabilitet och lägre skuret underlik så man enklare täpper till mot brädan, medans de mindre storlekarna har en högre skärning och lägre vikt för bästa manövrerbarhet. RRD X-tra mkIV finns i storlekarna 5,0 till 7,0kvm. Bom och mast anpassas efter seglets storlek.

Bräda: Fanatic Viper Segel: RRD X-tra mkIV Mast: Simmer SX-4 Bom: Simmer SX-4 Mastförlängare: Simmer SX-4 Mastfot: Simmer Pin Upphalslina: Simmer

Köp >>>

Paketpris: 19.999:-


Fanatic Gecko 156+ HRS med Simmer Novex rigg Fortsättningspaket/ lättvindsfreeride

Detta paket är lämpligt både för dig som har vindsurfat tidigare och vill ta upp sporten igen och dig som fått känna på att plana lite och börjat använda hängsele och fotstroppar. Du kanske sätter gippar och slag utan större problem på en nybörjarbräda i lättare vind och vill ta steget till en riktig planande freeridebräda. Detta hybridpaket är en helt perfekt plattform att utvecklas på. Det är lätt att lära sig planade vindsurfing på denna bräda då det är enkelt att lära sig fotstyra brädan i planing, lära sig att segla snabbt, lära sig att kryssa på bara fenan. Om sedan inte vinden räcker till för att man ska kunna plana finns centerbordet där för att ge dig både trygghet och hjälp. Så med denna bräda kan man vara på vattnet och finslipa sin teknik oavsett hur mycket det blåser. Fanatic Gecko 156 CB är exakt samma bräda som den vanliga Gecko 156+ HRS men med ett infällbart centerbord som ger brädan mycket bättre stabilitet och höjdtagningsegenskaper i lätt vind då man inte kan plana. Denna bräda går att lära sig vindsurfa på, men den är i första hand tänkt för den som redan kan då den bara har pads vid fotstropparna och ett vanligt halkskydd. Nybörjaren klättrar upp på brädan och drar rigg väldigt mycket och halkskyddet sliter på både segel och våtdräkt, så vi rekommenderar denna bräda till de som i första hand står lite mer på brädan än den som inte gör det. Den är ett utmärkt alternativ till dig som vill ha möjlighet att låta andra prova på att vindsurfa men som i första hand köper den till dig själv. I detta paket har vi satt ihop en rigg från Simmer med seglet Novex i valfri storlek. Bom och mast anpassas efter seglets storlek. Novex är ett mycket bra freeridesegel som är snudd på oförändrat sedan det lanserades. Novex överraskade oss rejält första gången vi prövade det. Med ett bottendrag, stabilitet och fartresurser som många betydligt dyrare segel inte kan matcha. Att det sedan är både lättriggat och har ett stort vindregister gör seglet bara ännu bättre. En stor fördel med Simmers Novex är att alla storlekar utom 4,7 och 7,9 är designade för att användas på en 430-mast. Fördelen är ju då att man kan använda flera segelstorlekar utan att behöva köpa flera master. Bräda: Fanatic Gecko 156+ CB Segel: Simmer Novex 2017 Mast: Simmer SX-4 Bom: Simmer SX-4 Mastförlängare: Simmer SX-4 Mastfot: Simmer Pin Upphalslina: Simmer

Köp >>>

Paketpris: 21.499:-


PAKET!

Fanatic Gecko HRS med Simmer Novex rigg Freeridepaket

Gecko är Fanatics freeridebräda i den populära Firemoveklassen. Det är vår mest sålda bräda de senaste åren. Det är en modern och rolig vindsurfingbräda som både är förlåtande och väldigt utvecklande att segla på och det är en bräda som ger dig bättre självförtroende. Gecko är enkel att segla snabbt med, planar tidigt och är lätt att ta höjd med. Geckon gippar väldigt bra, den är enkel att ha bra fart genom hela gippen och känns väldigt lugn även i tuffare förhållanden även i mycket hög fart. Det är skillnader i design och användaranpassningar mellan de olika storlekarna i Geckolinjen. Genomgående är att alla brädor är lätta att plana med, tar bra höjd och enkla att segla snabbt på. Skillnaden mellan de mindre och större brädorna är enkelt förklarat att de mindre lämpar sig bättre för en duktigare seglare och de större för den mindre avancerade seglaren som inte är lika aktiv på brädan. De stora storlekarna är mindre krävande och mer förlåtande så de passar mycket bra till den som börjar segla på en centerbordslös bräda och eftersträvar att plana hela tiden och då inte har samma kunskaper och erfarenheter som en mer rutinerad vindsurfare har. Novex är ett mycket bra freeridesegel med bra bottendrag, stabilitet och fartresurser som är bättre än många betydligt dyrare segel från andra märken. Alla storlekarna (förutom 4,7 och 7,9) på Novex är designade för att användas på en 430-mast. Man kan använda flera segelstorlekar utan att behöva köpa flera master. Och i många fall klarar man sig på en bom också. Vi rekommenderar att inte välja ett allt för litet segel till denna bräda för med ett större segel får man fler dagar på vattnet med planing. Du kommer få både roligare och bli duktigare snabbare då fler timmar på vattnet är det viktigaste. Bräda: Fanatic Gecko HRS 2017 Segel: Simmer Novex 2017 Mast: Simmer SX-4 Bom: Simmer SX-4 Mastförlängare: Simmer SX-4 Mastfot: Simmer Pin Upphalslina: Simmer

Köp >>>

Paketpris: 18.499:-


RRD Firemove V3 E-tech med RRD X-tra rigg. Freeridepaket

Firemove V3 från RRD har precis det som man söker. Det är en stabil och lättseglad freeridebräda med tidig planing som samtidigt är sportig, lättgippad och snabb. RRDs Firemove är brädan som förändrade hela freeridescenen och blev snabbt väldigt populär. V3 är den senaste modellen med en bredare nos, ny outline där kanterna är lite mer parallella, bottenkurvan är något flackare och en något mindre akter. Tillsammans gör de så att brädan planar tidigare, är lättare att segla snabbt på och man får kontroll i gipparna. Vilket märks mest i hög fart. Sammanfattningsvis är Firemove V3 lika lättseglad och rolig som tidigare men små förändringar har gjort det ännu enklare att boosta sitt självförtroende. Vi kompletterar Firemoven med RRDs segel X-tra mkIV och matchande riggkomponenter från Simmer. X-tra mkIV är ett bra freeridesegel som är både lättriggat och har ett stort vindregister. De större storlekarna är mer fartorienterade med en latta mer för ökad stabilitet och har ett lägre skuret underlik så man enklare täpper till mot brädan. De mindre storlekarna har en högre skärning och lägre vikt för bästa manövrerbarhet. RRD X-tra mkIV finns i storlekarna 5,0 till 7,0kvm. Bom och mast anpassas efter seglets storlek.

Bräda: RRD Firemove V3 E-tech Segel: RRD X-tra mkIV Mast: Simmer SX-4 Bom: Simmer SX-4 Mastförlängare: Simmer SX-4 Mastfot: Simmer Pin Upphalslina: Simmer

Köp >>>

Paketpris: 19.499:-


700 KVM SURFBUTIK MITT I VARBERG KUNSKAP & 30 ÅRS ERFARENHET

GILLA OSS! www.facebook.com/Surfersvarberg

SURFSTÄLLEN I VARBERG @surfersvarberg

www.surfaivarberg.se

SURFERS PARADISE: SÖDERGATAN 22, 432 44 VARBERG TEL: 0340-67 70 55 WWW.SURFERS.SE

VINDSURF GUIDE FRÅN SURFERS PARADISE  

Köpguide för vindsurfing. Hitta rätt bräda och segel för dig.

VINDSURF GUIDE FRÅN SURFERS PARADISE  

Köpguide för vindsurfing. Hitta rätt bräda och segel för dig.