Page 1

Club Bulletin Special Edition สารสโมสรโรตารีบางเขนฉบับที่ พิเศษ “ชุมชนสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์โลก” “Building Communities – Bridging Continents” เดือนแห่งชนรุ่นใหม่ NEW GENERATION

21-27 กย. 53 Club Calendar

จากใจเราทุกคน

ตุลาคม / October (เดือนแห่งบริการอาชีพ) 23-25 อบรมผู้นาเยาวชน โรตารี (ไรลา) ศูนย์ ฝึกอบรมบางปะกง กฟผ. 27-30 ค่ายสร้างสรรค์ ปัน น้้าใจ เพื่อน้องผู้ห่างไกล : ตอนสนามเด็นเล่นของหนู โรงเรียนบ้านเนินสะอาด พิษณุโลก 31 เดิน-วิ่งเพื่อการขจัดภัย โปลิโอ

พฤศจิกายน / November (เดือนแห่งมูลนิธิโรตารี) 17-18 อบรมผู้ว่าการภาค โซน 6B, 7A, และ 10B 19-21 Bangkok Rotary Institute 2010. โรงแรม อิมพีเรียลควินส์พาร์ค 27 ประชุมกลุ่มนายก ณ ศูนย์ฝึกอบรมต้ารวจภูธรภาค ๑ จังหวัดสระบุรี 28 งานมหกรรมรณรงค์ ขจัดภัยโปลิโอ แม็คโครลาด พร้าว

“It's not what we eat but what we digest that makes us strong; not what we gain but what we save that makes us rich; not what we read but what we remember that makes us learned; and not what we profess but what we practice that gives us integrity.” Francis Bacon, Sr.

“มันไม่ใช่สิ่งที่เรากิน แต่คือสิ่งที่ถูกย่อยเท่านั้นที่ทาให้ร่างกายทีกาลัง มันไม่ใช่จานวนเงินที่เราหาได้ แต่จานวนเงินที่เราเก็บออมไว้ได้เท่านั้นที่จะทาให้เรามั่งคั่ง มันไม่ใช่สิ่งที่เราอ่าน แต่คือสิ่งที่เราจาได้เท่านั้นที่ทาให้เราเรียนรู้ มันไม่ใช่อาชีพของเรา แต่สิ่งที่เรากระทาเท่านั้นที่บอกว่าเราเป็นคนดี

เซอร์ฟรานซิส เบคอน ซีเนียร์


แสนอาลัย-จากบางเขน

แสน เศร้าใจ สุดบรรยาย เป็นคาพูด แสน อาดูร เพื่อนจากไป ไม่หวนกลับ แสน เสียดาย คนดี มาลาลับ แสน ระงับ ความโศก “นกจากไป” อาลัย อื่น มิเทียบเท่า อาลัยเพื่อน อาลัย เหมือน เดือนดับ อับแสงฉาย อาลัย เหลือ เมื่อขาด นิตินัย อาลัย ใน คุณความดี ศรีสโมสรฯ จากบางเขน เป็นเพื่อนกัน ร่วมสานฝัน จากบางเขน ท่านทุ่มเท มิย่อหย่อน

รทร. ดร. นิตินัย ตันพานิช

เกิดวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2504 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 พ.ศ. ศิริรวมอายุ 49 ปี จากบางเขน จากไปก่อน สุดถอนใจ เป็นสมาชิกสโมสรโรตารีบางเขนโดยการแนะน้าของ นยล. ผศ. สุภาวดี โพธิยะราช ได้รับการประดับเข็มจากผู้ว่าการ ภาคในขณะนั้นคือ อผภ. ชัยรัตน์ ประเสริฐล้้าเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2552 โรตารีแอนน์ ณัฐวัตรา เกิดสงกรานต์ ต้าแหน่งล่าสุดในสโมสรคือ ประธานคณะกรรมการ ประพันธ์ บริหารสโมสร และยังได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ้านวยการค่าย อบรมเยาวชนผู้น้าโรตารี 2553-54 ของภาค 3350

จากบางเขน จากเราไป ใจร้าวรอน

2


วันแห่งความสุข เมื่อได้รับการประดับเข็มจากผู้ว่าการภาคชัยรัตน์ ประเสริฐล้ํา เป็นโรแทเรียนของสโมสรโรตารีบางเขนอย่างเป็นทางการ

แด่...รทร. ดร. นิตินัย ตันพานิช ดิฉันได้รับทราบข่าวการเสียชีวิตของ รทร.ดร.นิตินัย ตันพานิช จาก อผภ.ยงวุฒิ จงกิตติพงศ์ ในช่วงเช้าของวันอังคารที่ 21 กันยายน 2553 ด้วยความตกใจและเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรโรตารี ของเราได้สูญเสียโรแทเรียนผู้มีความรู้ ความสามารถ มีมิตรภาพ และ เหนือสิ่งอื่นใดเป็นผู้มีจิตอาสาในการบําเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่าง สม่ําเสมอตลอดมา นอกจากการที่สโมสรโรตารีบางเขนจะสูญเสียโรแท เรียนที่ดีไปแล้วนั้น ก็ยังนับว่าประเทศชาติของเราได้สูญเสียบุคคลากร ที่มีคุณภาพไปด้วยเช่นกัน ดิฉันได้รับทราบว่า รทร.ดร.นิตินัย เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องชื่น ชมจากสมาชิกในสโมสร โรตารีบางเขนเป็นอย่างมากว่า เป็นผู้ที่ให้ ความร่วมมือในการทํากิจกรรมต่างๆของสโมสรอย่างดีตลอดมา และเมื่อดิฉันในฐานะ ผู้ว่าการภาคฯ ได้เรียนเชิญให้สโมสรโรตารีบางเขนเป็นประธานจัดการอบรมเยาวชน ผู้นําโรตารี (RYLA) โดยมี นยล. ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ได้รับมอบหมายให้เป็นประธาน ในการจัดอบรมสัมมนาดังกล่าว โดย รทร. ดร. นิตินัย ก็ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ จัดงานในฐานะรองประธานฯ และได้ช่วยจัดเตรียงานอย่างเข้มแข็ง การจากไปของ


รทร.ดร. นิตินัย ในครั้งนี้ จึงเป็นการจากไปอย่างกระทันหัน นําความเสียใจและอาลัย มาสู่มวลมิตรโรแทเรียนทุกคน หากดวงวิญญาณของท่านจะได้รับรู้ความรู้สึกของมิตร โรแทเรียนทั้งหลาย ก็ขอให้ท่านได้รับทราบว่าพวกเราทุกคนทราบซึ้งและขอบคุณใน ความร่วมมือ และไมตรีจิตที่ท่านมีต่อมวลมิ ตรโรแทเรียนและองค์กรโรตารีของเรา ขอให้บุญกุศลและคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้กระทํามา จงหนุนส่งให้ดวง วิญญาณของท่านสถิตอยู่ ณ สรวงสวรรค์ ในสัมปรายภพ เทอญ ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี ผวภ. สุชาดา อิทธิจารุกุล โรตารีสากล ภาค 3350

เป็นพิธีกรในกิจกรรมงานวันแม่ของสโมสรโรตารีบางเขน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2553 4


แด่...รทร.ดร.นิตินัย ตันพานิช

การจากไปของรทร.ดร.นิตินัย ตันพานิช เป็นเรื่องที่ไม่มี ใครคาดคิดมาก่อน โดยเฉพาะพวกเราสมาชิกสโมสรโรตารี บางเขนที่ไปร่วมประชุมเตรียมจัดงานไรล่าที่ท่านประธาน รทร.ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ประธานจัดงานเชิญประชุมที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๓ ซึ่ง รทร.ดร.นิตินัย ตันพานิช ในฐานะผู้อํานวยการ ค่ายไรล่า ๒๐๑๐ ได้ไปร่วมประชุมอยู่ด้วย และทานอาหาร ด้วยกันในตอนเย็น ท่านยังร่าเริงแจ่มใส สนุกสนานกับ เพื่อนๆอยู่ตลอดเวลา เช้าวันจันทร์ ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ ผมได้อ่านข่าวจาก อีเมล์ ด้วย ความไม่เชื่อสายตา จึงโทรศัพท์ไปหา รทร.ผศ. สุภาวดี โพธิยะราช ซึ่งไป ราชการที่จังหวัดอุตรดิตถ์ การจากไปของ รทร.ดร.นิตินัย ตันพานิช ไม่ได้เป็นเพียงการสูญเสียสามีของ ภรรยาที่ยังอยู่ในวัยสดชื่ น ไม่ได้เป็นเพียงการสูญเสียคุณพ่อของลูกๆ ๓ คน ที่ยังอยู่ในวัยเยาว์และน่ารัก และไม่ได้เป็นเพียงการสูญเสียโรแทเรียนที่มี ศักยภาพขององค์กรบําเพ็ญประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่อย่างโรตารีเท่านั้น แต่วงการ ศึกษาของชาติไทยต้องสูญเสียบุคลากรชั้นแนวหน้า ซึ่งกว่าจะสร้างขึ้นมาได้ ถึง จุดนี้ ครอบครัวและรัฐต้องทุ่มเทอย่างมหาศาล ด้วยความเป็นครู รทร.ดร.นิตินัย ตันพานิช แม้จะจากไป ก็ยังได้ให้สติแก่พวก เรา ที่อยู่ข้างหลังไว้ว่า “จงอย่าประมาท” ดังพระราชนิพนธ์ของ ร. ๕ ที่ว่า เห็นหน้ากันอยู่เมื่อเช้า

สายตาย

สายอยู่สขุ สบาย

บ่ายม้วย


บ่ายยังรื่นเริงกาย

เย็นดับ ชีพนา

เย็นอยู่หยอกลูกด้วย

ค่ําม้วย ดับสูญ

พวกเราสมาชิกสโมสรโรตารีบางเขนจะเข้มแข็ง จะรักสมัครสมานกัน จะ สานงานและปณิธานของ รทร.ดร. นิตินัย ตันพานิช ต่อไปให้สําเร็จ เพื่อ ประโยชน์สุขของชุมชน ขอให้ดวงวิญญาณของรทร.ดร.นิตินัย ตันพานิช จงไปสู่สุขคติ เสวยสุขใน สัมปรายภพ ชั่วนิรันดร อผภ. สมภพ สุขสิงห์ สมาชิกสโมสรโรตารีบางเขน โรตารีสากล ภาค 3350

6


สารแสดงความเสียใจ ผมได้ทราบข่าวการจากไปอย่างกะทันหันของ รทร. ดร.นิตินัย ตันพานิช รู้สึกตกใจ และเสียใจเป็นอย่างยิ่ง โร ตารีเราได้เสียบุคลากรที่สําคัญไปอีกคนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการจากไปอย่างกะทันหันของ รทร. ดร.นิตินัย ซึ่งนําความเศร้าโศกเป็นอย่างยิ่งมายังครอบครัว แต่ผู้ที่จากไป จากอย่างสงบและมิได้เป็นภาระให้แก่ภริยา และ ครอบครัวที่จะต้องมาดูแล นับว่า รทร.ดร.นิตินัยได้ทําบุญมา อย่างมาก ได้เสียสละกําลังกาย กําลังใจถ่ายทอดวิชาที่ได้ เรียนรู้ และสะสมมาให้แก่เยาวชนรุ่นหลัง เพื่อพวกเขาเหล่านั้นจะได้เติบโตขึ้น เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ ผมขอภาวนาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลก ขอให้รับดวงวิญญาณของ รทร.ดร. นิตินัย ตันพานิช ไว้อยู่ในเบื้องบนสวรรค์ ด้วยเถิด อผภ. วุฒิชัย หวั่งหลี โรตารีสากล ภาค 3350


แด่... อ.นก : รทร ดร. นิตินัย ตันพานิช คําอาลัย ยิ่งกว่าคําว่า อาลัย ยิ่งกว่าคําว่า สูญเสีย ยิ่งกว่าคําว่า เสียใจ ยิ่งกว่าคําว่า เสียดาย เมื่อทราบข่าว การจากไปไม่มีวันกลับ อาจารย์ ดร.นิตินัย ตัน พานิช ผมแทบช๊อกตายตามอาจารย์ไปด้วยคนดี มีการศึกษา ทุ่มเทงาน เพื่อผู้ยากไร้ และเยาวชนของชาติ โดยบุคคลิก

รักครอบครัว รักเพื่อนฝูง จริงใจต่อทุกคน

อ่อนน้อมถ่อมตน

เป็นที่รักใคร่ของผู้ใหญ่และเพื่อนๆ เป็นที่เคารพรักของน้องๆ ลูกศิษย์และผู้ใกล้ชิด เห็น ได้ชัดเจนในวันรดน้ําศพ หลับให้สบายนะครับ พวกเราสมาชิกสโมสรโรตารีบางเขน จะช่วยดูแล ครอบครัวของท่าน เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน พฤษก ผกาสร โททนเสน่ห์คง นรชาติสิวางวาย สถิตย์ทั่วแต่ชั่วดี

อีกกุญชรอันปลดปลง สําคัญหมายในกายมี มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ ประดับไว้ในโลกา อผภ.ยงวุฒิ จงกิตติพงศ์ ภาค 3350 โรตารีสากล 8


เรียน อาจารย์ นก (รทร ดร. นิตินัย ตันพานิช) ที่เคารพ

เมื่อบ่ายวันเสาร์ (18 กันยายน) ที่ผ่านมา

อาจารย์สุภาวดี ( ผศ. สุภา วดี โพธิยะราช )ได้เชิญการประชุมการจักการอบรมผู้นาเยาวชนโรตารี หรือ RYLA ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผมได้ฟังอาจารย์นก นาเสนอ แผนการจัดอบรมผู้นาเยาวชน Rotary Youth Leadership Award (RYLA) ที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคม โดยมีสโมสรโรตารีบางเขนเป็นเจ้าภาพ ซึ่ง อ.นกก็เป็นสมาชิกของสโมสรโรตารีบางเขนแห่งนี้ด้วย และเมื่อตอน ประขุม อ.สุภาวดี ถาม อ.นก ว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมสาหรับการจัด งาน อ.นก ส่ายหัวเหมือนบอกพวกเราว่าไม่มี เพราะความสมบูรณ์ของ การเตรียมงานRYLA ได้ครบถ้วนในความพร้อมและได้วางแผนมาอย่างดี ยิ่ง ผมและ อ.นก เรายังคุยกันนอกรอบว่า งานนี้ สโมสรโรตารีบางเขนเป็น เจ้าภาพ อ.นก ขอทุม่ เทให้สุดตัวเลยครับ ผมพบและทักทาย อ.นกหลายครั้งทั้งจากการไปเยี่ยมสโมสรโรตารีบางเขน และจากการที่ อ.นก เป็น MC บ้าง เป็นพิธีกร บ้าง อ.นกจาได้ไหมครับ เมื่อวันที่สโมสรโรตารีบางเขน จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ผมยังชม อ. นก ว่าทาหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยม อ.นก ครับ เมื่อผมได้มีโอกาสคุยกับ นย. เวชประสิทธิ์ อผภ. ยงวุฒิ อผภ. สมภพ อน.วัลย์ลดา อน.เอ อน. สุรกิจ อน. อาจณรงค์ อน. ชูพงษ์ นยล.อ. สุภาวดี นยล. วิไล อน. ณัฏฐ์ รทร. ประวิทย์ และอีกหลายหลายคน ทุก คนต่างบอกผมด้วยเสียงแบบเดียวกันว่า สโมสรโรตารีบางเขน นั้นโชคดี หนักหนาทีม่ ีสมาชิกมีคุณภาพดีแบบ อ.นก ที่มีหัวใจเต็มเปี่ยมของการเป็น ผู้ให้และการมีใจของโรแทเรียนอย่างแท้จริง กิจกรรมการอบรมผู้นา เยาวชน RYLA อ.นก มีความคาดหวัง มีความมุ่งมั่น มีความรับผิดชอบสูง มาก และ มีความตั้งใจที่จะทาให้งาน RYLA มีผลงานออกมาดีให้เป็นที่ ประจักษ์วา่ อ. นก คือส่วนหนึ่งของความสาเร็จครั้งนี้ และ อ.นก ภูมิใจที่ ตนเองเป็นสมาชิกของสโมสรโรตารีบางเขน


กว่าจดหมายฉบับนี้ไปถึงมือ อ.นก น่าจะช้าเกินไปที่ อ.นก คงไม่มีโอกาศที่ จะได้อ่าน หรือ ได้ยินเรื่องราวดีดีของ อ.นก อีกต่อไป ผมได้ทราบข่าวว่า อ.นก ได้จากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับ ความเสียใจความเศร้าใจต่อการ จากไปของ อ.นก ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้สาหรับคนที่รักกันชอบกัน ด้วยจิตอันเป็นกุศลของ อ.นก ขอให้ดวงวิญญาณของ อ.นก จากไปอย่าง สงบสู่สรวงสวรรค์ สิ่งที่ยังเหลืออยู่คือ "ความดี ความงาม ความทรงจา" ของ อ.นก ที่จะอยู่กับพวกเราตลอดไป ด้วยความเคารพรัก อผภ. ดร.ไกร ตั้งสง่า

10


จากใจพี่ภา....ถึงคุณความดี....อ.นก (รทร.ดร.นิตินัย ตันพานิช) ในความทรงจําของพี.่ ....พี่เริ่มทํางานร่วมกับ อ. นก ตอนที่พี่เป็นผู้อํานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน อ. นก ให้เกียรติเป็นวิทยากรในโครงการ Academic Fresh up และ Relationship with Employer นอกจาก การถ่ายทอดความรู้ทาง วิชาการแล้ว อ.นกยังมีศิลปในการนํากิจกรรมและเกมมาใช้ ประกอบการบรรยายจนเป็น ที่พึงพอใจแก่ผู้บริหารและ บุคลากรของสถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมยิ่งนัก อ.นกได้รับการชมเชย ยกย่องและมีผลการ ประเมินในอันดับต้นๆ.. พี่เองยังอดภาคภูมิใจในฐานะ ตัวแทนของ มหาวิทยาลัยไม่ได้....ทุกครั้งที่ทํางานวิชาการร่วมกัน..อ.นก จะมีกรอบแนวคิด ทํางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นอย่างมาก.. อ.นก ปรารภให้พี่ฟังถึงเรื่องลูกๆ และครอบครัวเสมอๆ สรุปแล้ว อ.นก ตั้งใจที่จะสร้างครอบครัว สร้างแนวทางที่ดีให้แก่ลูกชายทั้ง 3 คน อ.นก หมั่น ติวและอ่านหนังสือให้ลูกฟัง จัดเวลาและกิจกรรมสําคัญให้ลูกๆ หมั่นพาลูกไป ร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ สนใจความถนัดและความสามารถพิเศษของ ลูกๆทุกคน ..เมื่อเช้า วันเสาร์ที่ 18 ก.ย. 2553 ก็ยังทําหน้าที่ของ “คุณพ่อ” โดยการพาลูกๆไปทดสอบความถนัดกับคุณหมอที่มีชื่อเสียง..พี่ได้ฟังเรื่องราว ความรัก ความตั้งใจของอ.นกบ่อยๆก็รู้สึกดีใจแทนคุณปุ๋ม และหลานๆ ..และ มั่นใจว่าหลานชายทั้ง 3 คน จะเดินตามแนวทางที่ดีของคุณพ่อนก. ในช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2553 คณะกรรมการไรล่าประชุม เตรียมความพร้อม ครั้งที่ 3 ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม..อ.นก ในฐานะ


ผู้อํานวยการค่ายไรล่า ปี 2553 ได้นําเสนอหลักสูตรและการเตรียมกิจกรรม ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ..เป็นที่ชื่นชมของกรรมการทุกท่าน..หลังจากการประชุม พวกเรา 20 คน ได้ไปทานข้าวเย็นร่วมกันที่ร้านอาหารบางบัว อ.นก.ร่วม ทานอาหารกับพวกเรา...และแยกจากกันในเวลาใกล้ 5 ทุ่ม ..โดยไม่คาดคิดว่า วันนั้นจะเป็นวันสุดท้ายที่พวกเราได้เห็น อ.นก.. เช้าวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2553 เวลา 7.37 น. พี่เห็น miss call ของอ. นก แต่ก็ยังไม่ได้โทรกลับ และตอน 9.00 น. อ.นกโทรหาพี่ซึ่งได้ยินเสียงตาม สายที่คอยกังวลเรื่องงานที่สโมสรรวมถึงงานไรล่า ....พี่ครับ..วันอังคารพี่จะ กลับกรุงเทพฯกี่โมงครับ ทันประชุมสโมสรหรือเปล่า..ผมจะเอาสารสโมสรไปให้ แล้วจะรีบกลับบ้าน เพราะวันพุธลูกจะสอบ ผมต้องกลับไปอ่ านหนังสือ (ภาษาอังกฤษ)ให้ลูกฟัง ...และอีกหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไรล่า …เราคุยกัน นานร่วม 20 นาท๊ ช่วงบ่ายวันนั้น..เวลา 15.45 ขณะที่พี่กําลังเดินทางโดยรถตู้ ...สายอ.นกเข้ามาอีกครั้ง...พี่ครับ..ผมติดต่อที่พักให้เด็กโรทาแรคท์แล้ว ได้ สถานที่ฝึกอบรมเยาวชนของกทม. ข้างๆ ม.มหานคร ค่าที่พักคนละ 150 แต่ ผมขอให้พี่ทําหนังสือในนามโรตารี เขาจะลดครึ่งราคาให้ครับ ผมกับเวช (อ.นพ เวช) คุยกันว่าเราควรจัดค่ายให้โรทาแรคท์ และให้เขาฝึกลงชุมชน เวลาไปเป็นพี่ เลี้ยงน้องไรล่า เขาจะได้มีประสบการณ์ แล้วตรงกับเป้าหมายของโรตารีด้วยนะ พี.่ .. พี่ครับ..ผมจะชวนพี่ไปดูสถานที่วันพุธนี้ (22 กันยายน 2553) ...เราต้อง รีบหน่อยเพราะเวลาใกล้เข้ามาแล้วครับ .คุยเรื่องงานไรล่ากับพี่ครั้งสุดท้ายนี้ นานราว 15 นาที ..เนื้อหาสาระมากจนพี่ต้องมานั่งเรียบเรียง.. ชั่วเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากรับสายครั้งสุดท้ายของอ.นก พอพี่ประชุม กับสร.วังจันทน์ตอน 21.30 น. พี่ได้รับแจ้งจากอาจารย์ (รศ.ดร.ศรัณย์) ว่า "ภา..นก นิตินัยตายแล้ว..” พี่หูดับ.. เรียบเรียงถ้อยคําบอกเล่านี้ไม่ถูก ขณะนั้น พี่จิ๋ว(อ.นิตยา) โทรมายืนยันอีกครั้ง พี่ไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ ร้องไห้ไม่ออก รู้แต่ ว่ามันจุกที่คอ...อน.รุ่งรานี และเพื่อนๆสร.วังจันทน์ช่วยกันปลอบใจ..และคน 12


แรกที่พี่ขอความช่วยเหลือในการส่งข่าวร้ายนี้ให้แก่เพื่อนสมาชิกโรตารี ก็คือ คุณสุรกิจ.... อ.นก...พี่เสียใจมาก..ยามที่พี่ทุกข์ใจเรื่องงาน..อ.นก หมั่นให้กําลังใจพี่..ยามอ. นกมีเรื่องยุ่งใจบ้าง..อ.นก กลับบอกพี่ว่า..ไม่เป็นไรพี่..ช่างเถอะพี่..พี่เสียดาย เวลาที่พี่เองยังไม่ได้ทําอะไรตอบแทนคุณความดีที่อ .นก ทําให้พี่และวงการโรตารี เลย อ.นกรู้ว่าพี่เหนื่อย และกําลังทํางานแข่งกับเวลา ก็พยายามช่วยแบ่งปัน งานจากพี่ ...พี่ครับ..ผมติดสอน..ผมไปงานสมาชิกภาพกับพี่หยง พี่ภาที่ ลพบุรีไม่ได้...แต่เมื่อพี่วิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ..ผมจะช่วยเขียนกลยุทธ์ การเพิ่ม สมาชิกภาพและสร้างแผนการตลาดให้นะครับ....พี่ครับ..ผมจะเสนอแผนเดอะ สตาร์..โดยสร้างแรงจูงใจให้โรแทเรียนมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้เ พื่อนใน


สโมสรและต่างสโมสรฟัง ซึ่งน่าจะเป็นการเมนเทน สมาชิกได้ดีนะครับ ..พี่ว่า เราจะทําได้มั๊ยครับ..และอ.นก ก็ได้ช่วยพี่ทําในสิ่งที่ตั้งใจนี้จนสําเร็จไปแล้ว โดยพี่ ส่งกลยุทธ์นี้ให้คณะกรรมการสมาชิกภาพ ปี 2553 (ท่าน อผภ.วุฒิชัย อผภ. ยงวุฒิ และอผภ.สมภพ) ในวันนั้นเลย และเรานัดกันว่าจะทํารายงานต่อให้ สมบูรณ์ที่สุด .... พี่ครับ.. พี่ช่วยท่านนายกเวชประสิทธิ์ทําแกนท์ชาร์ทเสร็จ หรือยังครับ..ผมว่าจะดีสําหรับการวางแผนและติดตามงานนะครับ ..พี่จะไปพม่า กับคุณเอมั๊ย..ผมว่าจะไปกับคุณพ่อ....แล้วเรา (พี่ดําเกิง+ อ.นก+คุณเอ+คุณ ประวิทย์) จะได้ดูลู่ทางการจัดทัวร์นาเมนต์กอล์ฟ....พี่ครับ... ผมจะชวนพี่ไปดู สวนนงนุชที่กบินทร์บุรี ..น่าสนใจจัดไรล่านะ..พี่ครับ..ไม่ต้องห่วงงานไรล่านะ ครับ...ผมจะเอาปอมปอมจากชลบุรีมาเปิด...ผมจะเอาลูกศิษย์ที่เป็นดารามา พูดคุยประสบการณ์ให้เด็กฟัง ....พิธีเปิดผมจะทําให้ดูครึกครื้น.. พี่หาธงโรตารี ธงไรล่าให้ผมด้วยนะครับ....ผมจะจะชวนพี่ไปพบชุมชน...ผมว่าจะจัดประชุม ทีมงานเร็วๆนี้ครับ (อ. นพเวช ดร. ทวิช อ. อัศวและ อ. ณัฐธยาน์ ) .. งบประมาณขาดเหลืออะไรพี่บอกผมนะครับ ... และอีกนานัปการที่พี่ได้รับน้ําใจ จาก อ. นก...พี่โทรแจ้งข่าวอ.นกกับคุณสุรกิจ.. พี่ดําเกิง..พี่ยงวุฒิ..พี่วัลย์ลดา .. คุณประวิทย์.. อ. พรทิพย์...ทุกคนช๊อกกับข่าวการจากไปอันรวดเร็วและ อย่างไม่มีวันกลับของอ.นก กลางดึกคืนนั้น..พี่โทรเข้ามือถืออ.นก อีกครั้งเจอปังปอนด์รับสาย..คุณพ่อยัง อยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจครับ รอการชันสูตร.....นับเป็นความสูญเสียบุคลากร สําคัญของมหาวิทยาลัย ศรีปทุม และวงการศึกษารวมทั้งองค์กรโรตารี ..อ. นกจะรับเป็นโฮสต์ให้เยาวชนแลกเปลี่ยนจาก สโลวาเกีย (YE ไซม่อน)..ในอีก 2 เดือนข้างหน้านี้..อ.นก...เป็น "ผู้ให้" ที่ไม่หวังสิ่งใดๆตอบแทน... อ.นก ตั้งใจให้ลูกชายคนโต (ปังปอนด์) เข้าค่ายไรล่าในเดือนตุลาคมนี้ ..ในฐานะที่พี่ เป็นประธานคณะกรรมการไรล่า ปี 2553 โรตารีสากล ภาค 3350 .. ขอให้ อ. นก อย่ากังวลใจเรื่องไรล่าหรืองานอื่นใดเลย ..หลับเถิด อ.นก. พี่สัญญาว่า..พี่ จะสืบสานปณิธานของอ.นก ..ปังปอนด์ จะเป็นเยาวชนไรล่าในรุ่นนี้..และพี่จะ 14


ทําให้ค่ายไรล่ามีความสมบูรณ์แบบ.. สมดั่งความมุ่งมั่นตั้งใจของอ.นก ..พี่ๆ และเพื่อนๆทุกคนในสโมสรโรตารีบางเขนจะคอยดูแลคุณปุ๋มและหลานๆให้นะคะ … ท้ายที่สุดนี้...พี่ขอกราบอาราธนาบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และหลวงพ่อพระราชพรหมยาน โปรดสงเคราะห์รับ ดวงวิญญาณของ ดร.นิตินัย ตันพานิช สู่สุคติภพและเข้าถึงซึ่งพระนิพพาน ด้วยเทอญ... ด้วยรักและอาลัยยิ่ง นยล. ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช (พี่ภา - พี่ดําเกิง ) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


สุดเสียดาย รทร.ดร.นิตินัย ตันพานิช ผมทราบข่าวอ.นก จากพี่ภา...ผมตกใจไม่น้อยกว่าพี่ภา หรือแม้เพื่อนคนอื่น ๆ ในสโมสร ดร.นิตินัยไม่ใช่ คนที่เพื่อนๆใน สโมสรโรตารีบางเขนหรือเพื่อนๆที่ทํางาน โดยเฉพาะคนใน ครอบครัวของท่านพร้อมที่จะให้จากไปในเวลาที่รวดเร็วอย่าง นี้ เป็นการยากที่จะทําใจได้จริง ๆ ท่านเป็นคนดีที่ผมสัมผัสได้ เมื่อเวลาผ่านไป ยิ่งคบก็ยิ่งรู้ว่าความดีที่ ดร.นิตินัย ดํารงอยู่และ ตั้งใจจะกระทํามีมากกว่าที่เรารู้ๆกันอีกมากมาย ที่เป็นห่วงคือ ลูก ๆ ทั้ง 3 คน ที่ยังเล็กอยู่และมาขาดผู้นําครอบครัวไปเช่นนี้ พวกเราชาว สโมสรโรตารีบางเขนคงต้องหมั่นรักษาการสื่อสารกับครอบครัว ดร.นิตินัยไป เรื่อย ๆ และคิดเสมอว่าทุกท่านก็เป็นครอบครัวเดียวกับพวกเราใน สร .บางเขน… ขอดวงวิญญาณ ดร. นิตินัย ตันพานิช จงไปสู่สุขคติ ...ภพ-สถานที่อันทุกข์ใด ๆ ไปไม่ถึง ด้วยรักและอาลัย อน. สุรกิจ เกิดสงกรานต์

16


แด่ ดร. นก ด้วยความรู้ ความดี ความมุ่งมั่น ร่วมสานฝัน กับบางเขน อย่างแข็งขัน ทุ่มเทแรง กายใจ จิตผูกพัน มาจากกัน ได้อย่างไร ไม่ล่ําลา พิธีกร งานบรรยาย ไม่เคยเกี่ยง บ้างส่งเสียง ชวนเพื่อน ร่วมหรรษา ชาวบางเขน แสนอบอุ่น ได้เฮฮา อนิจจา เพื่อนด่วนพราก จากพวกเรา ขอพรพระ ส่งท่านสู่ สุขคติ คุณความดี ที่สั่งสม ดุจขุนเขา จงคุ้มครอง ปุ๋มและลูก ตราบนานเนาว์ บางเขนเรา จะคอยเอื้อ เกื้อกูลไว้ หากภพหน้า ถ้ามี ขอพบท่าน ร่วมสานฝัน โรตารี ให้ยิ่งใหญ่ หลับเถิดหนา ดอกเตอร์ นิตินัย ร้อยดวงใจ ส่งท่านสู่ สัมปรายภพเอย

โรตารีแอนน์ ณัฐวัตรา เกิดสงกรานต์


สุดอาลัย..รทร.ดร.นิตินัย ตันพานิช แด่ท่านโรแทเรียนดร.นิตินัย ตันพานิช บุคคลผู้เป็นที่รัก ยิ่งของสมาชิกสโมสรโรตารีบางเขน ท่านได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ที่ดียิ่งจนถูกจดจําและชื่นชมในการบริการเหนือตน อัน ประกอบด้วยการสร้างคุณความดี การบําเพ็ญประโยชน์ การ ช่วยเหลือผู้อื่นในทุกๆครั้งที่มีโอกาส โดยมิได้หวังประโยชน์ตอบ แทนใด ๆเลย ท่านจากเราไปในเวลาอันรวดเร็ว จนยากที่จะทําใจ ได้ ท่านทิ้งไว้แต่คุณความดีที่ทุกคนยกย่อง ผมและเพื่อนๆสมาชิกสโมสรโรตารีทุกๆท่านขอตั้ งจิต อธิษฐานให้ท่านโรแทเรียน ดร.นิตินัย ตันพานิช หรือ อ.นก ของ พวกเราจงประสบความสุข ความสงบในสัมปรายภพตลอดชั่วกาล นาน นย.เวชประสิทธิ์ ตุ้มมงคล นายกสโมสรโรตารีบางเขน ภาค 3350 โรตารีสากล ปีบริหารงาน 2553-2554

18


ขอสดุดีความดีและคุณประโยชน์… แด่ รทร.ดร.นิตินัย ตันพานิช (อ.นก) ผมในฐานะนายกสโมสรโรตารี บางเขนคนหนึ่ง ขอกล่าวชื่นชม และสดุดีจากใจจริงในความดีและ ความเสียสละ การบําเพ็ญประโยชน์ เหนือตนเองตามแนวทางของโรตารี โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ในการเป็นอาสาสมัคร และเป็นสมาชิกของสโมสรโร ตารีบางเขน ผมเป็นสมาชิกมาเกินกว่า 10 ปีแต่สามารถกล่าวได้อย่างชัดเจนว่าท่าน ดร.นิตินัย นั้นเป็นสมาชิกแห่งสโมสรบางเขนที่ยอดเยี่ยม และมีคุณค่าต่อสโมสร บางเขน และองค์โรตารีเป็นอย่างยิ่ง โดยเห็นได้จากผลงานและความเสียสละ ต่อสโมสร ในการรับอาสาทํางานในหน้าที่ต่างๆอย่างเข้มแข็งและสมบู รณ์อย่าง ยิ่ง ดังเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านได้กล่าวสดุดีไว้ในอีเมล์ในหลายๆฉบับ ผมขอกล่าวสดุดีในความดีของท่าน ดร.นิตินัย ตันพานิช อีกครั้ง ด้วย คุณความดีที่ท่านได้ทําต่อสโมสร องค์กร และประเทศชาติ ทั้งในด้านการศึกษา และสังคม พวกเราทุกคนซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งในการเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่า ยิ่งต่อสังคม และประเทศชาติของท่าน การจากไปของท่านนั้นทําให้พวกเรารู้สึกสูญเสียบุคคลที่เรารักและเคารพ ไปหนึ่งท่าน แต่สิ่งที่ท่านได้มอบแก่พวกเราทุกคนไว้คือ บุคคลตัวอย่างที่ ปฏิบัติตนด้วยอุดมการณ์แห่งการให้ และมีน้ําใจต่อทุกๆคน ซึ่งเชื่อเหลือเกิน ว่าท่านจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผม และสมาชิกทุกๆคนสืบไป


พวกเราคงอาลัยถึงท่านเป็นอย่างยิ่ง ขอขอบคุณสําหรับสิ่งดีๆที่ท่านได้ เสียสละ และมอบไว้แก่สโมสรและสมาชิกของโรตารีบางเขนทุกคน ขอให้ดวง วิญญาณของท่านสู่สุขติด้วยพระบารมีแห่งองค์พระรัตนตรัย และบุ ญกุศล ความดีที่ท่านสร้างไว้ ด้วยไมตรีจิต และความเคารพยิ่ง อน.จตุรงค์ เกิดรัตน์ นายกสโมสรโรตารีบางเขน ปีบริหาร 2551-52 ปีสานฝันให้เป็นจริง

แด่ ดร.นิตินัย ตันพานิช อาจารย์นก เป็นน้องผู้น่ารัก เราได้ร่วมเป็นวิทยากร ให้กับศูนย์วิทยบริการ ของมหาวิทยาลัยหลายครั้ง อาจารย์นกเป็นคนมีน้ําใจดี พูดคุยสนุกสนาน เมื่อเรา ได้พบปะกัน จะมีเสียงหัวเราะ เฮฮา มีความสุขทุกครั้ง เมื่อพบกันบางครั้งมีปัญหา เราก็จะปรึกษาหารือกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอด ได้ใจถึงใจกัน แม้เราจะอยู่ มหาวิทยาลัยเดียวกัน แต่เราก็มีเวลาพบกั นค่อนข้างน้อย แต่พี่ระลึกถึงอาจารย์นก เสมอ ยามใดที่พี่เอ่ยปาก ขอให้อาจารย์นกช่วย อาจารย์นกไม่เคยปฏิเสธ (หรือ ปฏิเสธไม่เป็นก็ไม่รู้) พี่ประทับใจมาก เมื่อเราได้คุยกันถึงบรรพบุรุษ นกเคยบอกกับ พี่ว่า “พี่ดารา เราเหมือนเป็นเครือญาติ กันเลยนะ ” พี่ดีใจมากที่พี่ได้เป็นเครือญาติ กับอาจารย์นก เพราะในใจพี่ “อาจารย์นก คือน้องชายของพี่” มีอยู่ครั้งหนึ่ง พี่ยืนมองนก ขนของกับน้องๆศูนย์วิทยบริการ ใส่ท้ายรถ ของนกจนแน่นเนื่องจากรถตู้ของมหาวิทยาลัยเต็ม พี่ถามว่า “ของอะไร เยอะแยะ ขนาดนี้” นกบอกว่า อุปกรณ์ของศูนย์วิทยบริการ และยังจัดที่นั่งให้พวกเรานั่งกัน อย่างอบอุ่นในรถนก (7-8 คน) ถ้าเป็นคนอื่นคงทําไม่ได้ อาจารย์นกทํางานด้วย 20


ความทุ่มเท และเสียสละ ทีมเราทุกคนรักอาจารย์นก พอรถออกอาจารย์นกก็จะ เริ่มคุย พี่ดารารับมุข ส่งต่อกันในรถ ทุกคนมีรอยยิ้ม เสียงหัวเราะและมีความสุข มากๆ ถึงแม้พวกเราจะเหนื่อยจากการเดินทาง จากการบรรยาย แต่พวกเรา ทํางานเป็นทีมที่มีความสุขมากๆ เราแทบไม่มีความทุกข์ใดๆเลย เพราะเรา ช่วยเหลือกันทุกอย่างด้วยใจ อย่างอื่นไม่ใช่ปัญหาสําหรับพวกเราเลย ความทุกข์ใจของพี่เกิดขึ้นเมื่อได้ทราบข่าวการจากไปของอาจารย์นก อาจารย์ภาโทรบอกพี่ พี่คิดว่าเป็นเรื่องล้อเล่น อาจารย์นกยังโทรคุยกับพี่ เมื่อไม่กี่ วัน แต่บังเอิญพี่ยุ่งมาก พี่ไม่รู้เลยว่าวันที่นกโทรหาพี่ (15 ก.ย.2553) เป็นวันเกิด ของนก ..นกชวนพี่คุย..แต่พี่ติดสอนจึงบอกยนกไปว่าเดี๋ยวพี่จะโทรกลับและคิดว่า จะโทรหานกในวันรุ่งขึ้น พี่พูดอะไรไม่ออก เหมือนมีอะไรมาจุกที่คอ น้ําตาเริ่มคลอ เบ้า ลูกสาวมานั่งปลอบใจ พี่นอนไม่หลับมา 2-3 คืนแล้ว วันรดน้ํานก พี่เข้าไปให้ กําลังใจปุ๋ม เพราะอาจารย์นกเคยเล่าให้พี่ฟังว่า วางแผนไว้ว่าจะให้ลูกไปเรียนต่อ ต่างประเทศ ซึ่งพี่เชียร์เต็มที่ พี่กอดปุ๋ม ปุ๋มบอกพี่ว่า “ขอบคุณพี่ดารามากที่ เราไม่ทอดทิ้งกัน” พี่มองตาปุ๋มด้วยความเข้าใจกัน พูดไม่ออกอีกเช่นเคย เพราะ ปุ๋มร้องไห้ จงร้องไห้เถอะปุ๋ม.. ร้องให้สมกับที่อาจารย์นกมีความรัก ความ ผูกพันให้กับภรรยาและลูกๆ “ครอบครัวแห่งความรัก” ที่อาจารย์นก มีความ ภาคภูมิใจตลอดมา และพี่ก็หวังว่า ครอบครัวของนกจะมีแต่ความสุข ความ เจริญก้าวหน้า ตามที่อาจารย์นกคาดหวังไว้ สุดท้ายนี้ พี่ขอให้ความดี บุญกุศลที่อาจารย์นกได้สร้างสมมาในชาตินี้ จงดล บันดาลให้ดวงวิญญาณของอาจารย์นก น้องรักของพี่จงสู่สุคติภพ อย่าได้มีความ ห่วงใยใดๆเลย ขอให้อาจารย์นก น้องรักของพี่จงหลับให้สบายอย่างมีความสุข ตลอดกาล ด้วยอาลัยรัก อาจารย์ดารา พงษ์สมบูรณ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


แด่...พี่นก.... วันจันทร์ที่ 20 ก.ย.2553 หนูไปจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง" (สําหรับผู้บริหารสาย สนับสนุน) รุ่นที่ 2 ที่มหาวิทยาลัแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ..ตอนสามทุ่มได้ ทราบข่าวการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของพี่นกจาก ดร.ศรัณย์ ..หนูช๊อกและ ร้องไห้ด้วยความเสียใจยิ่ง ..ใจหนูปฏิเสธที่จะยอมรับทราบข่าวร้ายนี้ .. หนูรีบโทรศัพท์เช็คกับคนใกล้ชิด ทุกคนยืนยันว่าเป็นเรื่องจริง กลางดึก .. พี่ภาโทรมาปลอบใจ.. หนูก็ยังรู้สึกว่าพี่นกจะต้องฟื้นขึ้นมาอีก หนูรู้จักพี่นกและครอบครัวของพี่นกมานาน จนล่วงรู้ได้ว่า พี่นกเป็นคนรัก ครอบครัว และเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดียิ่ง ..หนูเองก็สามารถพูดคุยและ ปรึกษาพี่นกได้ทุก ๆ เรื่อง พี่นกจึงเปรียบเสมือนเป็นพี่ชายที่แสนดีคนหนึ่ง .. น้อง ๆ และทีมงานในศูนย์วิทยบริการต่างชื่นชมความตั้งใจ ความทุ่มเท ความเอาใจใส่ในการทํางานของพี่นก ที่สําคัญคือหน่วยงานต่างๆ ได้ ประเมินผลและพึงพอใจในการเป็นวิทยากรที่มีคุณภาพของพี่นกยิ่งนั ก ..จน ทําให้พี่นก.. ดร.นิตินัย ตันพานิช กลายเป็นเดอะสตาร์ของศูนย์วิทย บริการ..หนูในฐานะผู้จัดก็อดภาคภูมิใจไม่ได้ หนูและคุณโน้ต รวมทั้งน้องๆในศูนย์วิทยบริการขอให้พี่นกหลับให้ สบาย และ สู่สุคตินะคะ รักและอาลัยยิ่ง รทร.ผศ.ดร.นิลุบล ศิวบวรวัฒนา - สุภาพบุรุษ วรพจน์ วุฒิอําพล ผู้อํานวยการศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 22


ถึงครอบครัว "ตันพานิช" ดิฉันและครอบครัวขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อการจากไปของรทร. ดร.นิตินัย ตันพานิช พวกเรารู้จักกันที่สโมสรโรตารีบางเขน และรู้จักกันเป็น ครอบครัว จึงทําให้เรารู้จักกันหลายมุม ทราบว่า รทร.ดร.นิตินัย เป็นคนรัก ครอบครัวเนื่องจากทุกครั้งที่พบและพูดคุยกับน้องแนน รทร.ดร.นิตินัยจะสอบถาม เรื่องการเรียนสถาปัตย์ และเรื่องการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS เพราะ รทร.ดร.นิติ นัย เห็นแววของลูกชายคนหนึ่งของตนเอง การไปเที่ ยวประเทศไต้หวัน รทร.ดร. นิตินัย พาคุณพ่อไปด้วย พวกเราได้เห็นความสนิทสนมและความสัมพันธ์ที่ดีของ พ่อลูกผูกพันคู่นี้ ที่สโมสรโรตารีบางเขน รทร.ดร.นิตินัย แสดงให้เห็นถึง ความสามารถ มีความรับผิดชอบสูง มีความคิดสร้างสรรค์ มีวุฒิภาวะ และที่ สําคัญที่สุดมีความเป็นมิตรต่อคนรอบข้าง รทร.ดร.นิตินัยได้ "เป็นเพื่อนที่ดี" ต่อ ครอบครัวดิฉันสมบูรณ์แล้ว "รทร.ดร.นิตินัย ตันพานิช จะอยู่ในความทรงจําของพวกเราตลอดไป"

รักและอาลัย นยล.วิไล หาญสวัสดิ์ สุภาพบุรุษโรตารี ไชยรัตน์ วงค์จตุพร นิศารัตน์ วงค์จตุพร(แนน)


Tribute to Dr. Nitinai  

a special edition tribute to passing away of Dr. Nitinai Tanpanish, a Rotarian who sacrificed so much to RC Bangkhen. He passed away on Sep...