Page 1

23

NiSAN ÇOCUK

Meclis'e mektup var!İŞ Ç

BU

Ğ

OCUK OYUNCA

23 İ

Ğİ

I DE

N SAN

L

şç ğ

ocuk i

ili

ş

ş

ü

ğ

2012

ğ

ı De

ş

ç ğ ti

ımız Bu

ocuk

alı

r

t

ç ş alı

öğ

Bu

ğ

itim deste

ç

ocuklarla oyunlar oynadık ki

i faaliyetleri yaptık.

ç ş alı

ocuklar oyun oynamanın tadını hatırlasın. Karadeniz’de

şç

ocuk i

ilerin

ç

bilin

lendirme

ç ş ğ alı

alı

ını sadece

ç

ö

şç

ocukların i

ini anlattık. Ailelere

ş

ocuk geli

ç

imi konusunda bilin

lendirme

ü

lyeleri d

ü

rkiyeli

ç ş alı

an

ç

ocuklara psikolojik, sosyal ve

İş Ç şç

ocuk i

ğ

ı De

il ekibi olarak

23

Nisan’da

ş

iyle konu

ç

in yeniden yola

alı

an

ehir’de

ç

ocuklarla, Urfa

ç ş

lerinde

alı

ü

an T

ç

rkiyeli ve Suriyeli

ö üş ü

ocuklarla g

ü

bulamayan, okula gidemeyen, g

11

12

r

t

k,

ç

ç ş alı

mak

u bir senedir annesiyle evlere

ğ

lerine gitti

İ

ini anlattı bize.

ncecik parmaklarının

ğ

temizlik yapmaktan nasıl yıprandı

ğ

ö

ini s

amlarını dinledik.

ğ

ocu

yleyen bu kız

ö ü

ını g

ç

rd

k. Avukat

ğ

ocu

ü ç

unun bir g

ğ

haklarını savunan bir avukat olmasını sa

n

ocuk

ç

lamak i

12

ş

ya

ç

ğ

alı

ğ

ırdı

ng

s

n

ğ

tirece

iz?

ç

kırmak i

ü ü ü

u y

ş

ğ

am eve geldi

m

ze bakarak “nasıl?”

ç

inden

ıkamadıkları yoksulluk

ş

ç

ebilmeleri i

ğ ç

i de

il

in,

ç

ocuk olabilmeleri i

in

ş

ne yapmalı? Hangi kurum, hangi sorumlu ki

23

i ne yapmalı?

ç

Nisan’da

ocuklar size

ç

hikayelerini anlatmak i

in mektuplar yazdılar. Duyulmayan

hikayelerini duyurmak, seslerini Meclis’e yani size

ç

tırmak i

in kalemi ellerine aldılar. Sizden onların

ş

ko

ş

ullarını iyile

ç

tirmenizi istediler, onlar i

ç

ç

ger

in harekete

ö

menizi ve mektuplarında s

ş

ekle

z ettikleri hayallerini

ç

tirebilmeleri i

ğ

in gere

inin yapılmasını arz

23

ettiler. Size bu mektupları iletiyoruz.

ç

ç

ocukların hayallerinin ger

ö

Nisan bu

ş

ekle

ş

tirmeye ba

ç

lamak i

in en

ğ ü

nemli adımın atıldı

ı g

ğ

adımları ataca

ınıza ve

n olabilir. Bu konuda gerekli

ç

ğ

ocukların e

ş

gibi haklarına eri

ü ç m

İŞ Ç

ğ

itim, sa

ğ

ebilmelerini sa

ö

abayı g

Ğ

OCUK OYUNCA

lık ve oyun

ç

lamak i

ğ

sterece

in elinizden

ü

inize g

veniyoruz

çü ü nk

Ğİ

I DE

L!

Saygılarımızla

ini,

inde

z

itim haklarına eri

ğ

ını anlattı. Ak

ında mevsimlik

ğ

in, e

ocuk

ını ve okula gidemedi

ek

ş

ya

İç

ç

hendisi olmak isteyen bir

ç ş ğ

durmadan

ustasının ona ba

ş

ekle

ö ü ü ü

d

BU

ü

ında elektronik m

saat hi

ğ

ocu

ç

. Hayallerinin ger

te bu soruyu biz size iletiyoruz: Nasıl ? Onların hayallerini

gelen t

in

yetkililere seslenmeye karar verdik.

17

11

rd

İş

ge

ş

ş

olmak istedi

saat

ocukların hikayelerini, ya

ındaki bir kız

temizlik i

nde

ç

ş

ya

ç

ld

diye sordu. “Nasıl?”

ula

i

onları dinledik, onlarla oyun oynadık. Oyuna vakit

zorunda kalan

an bir kız

ş

ç

ve Hatay’da sanayide, mobilyacıda, markette ve ev i

ş

g

imizde,

ç ş alı

n

ğ

yledi

ocukların bayramı olan

m

ş

ıktık. Viran

ç ş

ailesiyle birlikte mevsimlik tarımda

i

ö

ini s

z

Ç

ü

up onların sesini sizlere ve t

ç

topluma duyurmak i

ylediler. Onlara bir de tatil, mutluluk,

şç

ğ

ocuk Oyunca

23 ç

hendis, doktor olmak

oyun oynayabilmeleri ve i

itim destek verdik.

Ve biz Bu

mak zorunda olmasalardı

ü ü ü ü ü ü

nasıl ger

ıyla

ğ

e

alı

ü

anlatmak bile onların y

ç

ğ

zenledik. Toplum merkezlerimiz aracılı

Suriyeli ve T

mak zorunda

ö

tarımda

i

ğ

ocuk olabilece

ç

ocuk hakları ve

at

ç

alı

ç ş

retmen, m

istediklerini s

olabilece

nelik

ç

maları yaptık; onlara

ını

ç ş

k hayaliyse yazları

öğ

ğ

ö

e sahiplerine y

ç ş

ğ

olamayaca

ç

ı bah

ğ

ok yaktı

bayram nedir diye de sorduk. Hepsini anlattılar. Hayallerini

mak zorunda olan

ç ç

y

u,

rmek istiyordu bir de.

okula gidip

renmeye devam

ğ

etmelerini hedefleyen e

ü ü

yledi. Onun en b

ç

ında ellerini

ğ

ocu

neler yapmak istediklerini. Oyun oynamak istediklerini,

ocuklarla toplanma alanlarında okullarından erken

ocukların

ğ

inesinin yaz sıca

Onlara hayallerini sorduk;

an

ç

ç

ç

ın re

unu

ç

ittik. Fıstık toplamaya giden bir kız

ö

s

g

erisinde mevsimlik tarımda

ayrılmak zorunda kalan

ğ

in mutsuzlu

ö

yoruz.

ç

rt yıl i

ı i

olmadan Antalya’da tatil yapabilmekti. Annesini mutlu

üüü

malar y

ğ ç

ey yapamadı

ş

fıstı

İş Ç

ş

ka bir

haykırmasını i

ğ

ntemlerini

lattı

ç ş

ö

imiz d

turmak ve

il kampanyamız kapsamında

’den beri

Ge

ö ğ

cadele y

tirmek amacıyla ba

Oyunca

ş

i alanında farkındalık olu

bu yakıcı sorunla m geli

2016

OCUK

uyumaktan ba

Sayın Milletvekilim,

Ç

23 Ç

Bu

23 İş Ç

Nisan’da

23 Ç ğ

ocuk Oyunca

ocuk Adına

ğ

ı De

il Ekibi


Abdürezzak

İlhan

Judi

Halil

Beşşar

Emin

Muhammed

Büşra

İbrahim Halil

Ramazan

Merve

Veysel

Muhammed

Diyar

Rabia

Ferhad

Kasim

Ömer Faruk

Halil

Ahmet

Mahmut

Esma

Yunus


Abdürrezzak 13 yaşında Hatay

Hikayesini izlemek için fotoğrafa tıklayın.

Ben Suriyeli bir çocuğum, okula gidiyorum. Okula gitmeyen çocukların okula gitmelerini istiyorum. Bazı öğretmenlerimiz bize kötü davranıyor. Onların bize iyi davranmalarını istiyorum. Ben çok üzülüyorum. Benim hayatım güzel değil, çünkü ben ülkemden ayrı yaşıyorum.


İlhan 10 yaşında Viranşehir

Hikayesini izlemek için fotoğrafa tıklayın.

Sayın Bakan'ım, ben yarın köye gidiyorum. Orada bir sürü tarla var ama ben İstanbul'a gitmek istiyorum. Ben orada İstanbul'a, denize gitmek istiyorum. Ben köye gidince anneme ve babama yardım ediyorum. Babam eşya taşıyınca ben de ona yardım ediyorum. Annem köyde iş yapınca ben de ona yardım ediyorum. Ben okulumuzda havuz olsun istiyorum. Kütüphaneye gitmemize hiç izin vermiyorlar. Okulumuzda bilgisayar olsun istiyorum.


Judi 11 yaşında Urfa

Hikayesini izlemek için fotoğrafa tıklayın.

Benim adım Judi. Hayalim büyümek ve avukat olmak. 11 yaşındayım hayalim çalışmamak ve okula devam etmek. Anneme evlerde temizlik işlerinde yardımcı oluyorum. Ama küçük olduğum için bu iş bana çok zor geliyor. Ama anneme yardımcı olmaya mecburum. İşi sevmiyorum. Okulu seviyorum. Ama maddi durumumuz çok kötü olduğu için işsiz yapamıyorum. Onun için ben avukat olmak istiyorum, insanlara yardımcı olmak ve onları korumak için. Dünyadan tek istediğim bir şey var, haklarım ve arkadaşlarımla oynamak. Sadece çocukluğumu istiyorum fazla bir şey değil.


Halil 11 yaşında Viranşehir

Hikayesini izlemek için fotoğrafa tıklayın.

Benim adım Halil. 11 yaşındayım. Viranşehir, Şanlıurfa’da yaşıyorum. Yazın ailemle Yozgat’a çapaya gidiyorum. İnternet kafeye gidiyorum. Orada esrar ve sigara içen benim yaşımdaki çocuklar beni de içmem için zorluyor. Sayın Bakan'ım, ben tarlaya gitmek yerine okula gitmek ve gezmek istiyorum. Arz ederim.


Beşşar 16 yaşında Urfa

Hikayesini izlemek için fotoğrafa tıklayın.

Sabah kalkıyorum, yüzümü yıkıyorum, kahvaltı hazırlıyorum ve yapıyorum. Sonra işe gidiyorum. 12 saat çalışıyorum ve çok yoruluyorum. Ama Pazartesi ve Çarşamba günleri çalışmıyorum ve okula gidiyorum. Saat 17.30’da okuldan dönüp işime gidiyorum. Saat 21.00’e kadar çalışıyorum. Sonra evime geri geliyorum çok yorgun bir halde. Derslerime iyi hazırlanamıyorum. Umarım buradaki çalışanlar bize yardımcı olsun ve bu çocuklara yardımcı olsun sadece okula gitsinler, çalışmasınlar. Babamın bir psikolojik sorunu var savaş dolayısıyla. Ona yardımcı olmasını diliyorum.


Emin 11 yaşında Viranşehir

Hikayesini izlemek için fotoğrafa tıklayın.

Sayın Bakan’ım, Yazın fındığa gidiyoruz. Ama ben yazın İstanbul’a denize gitmek istiyorum. Fındığa gitmem lazım çünkü bize para lazım ama ben gitmek istemiyorum. İstanbul’a denize gitmek istiyorum. Fındıkta çok yoruluyorum ve gücüm yetmiyor. Ankara’ya Anıtkabir’e gitmeye gücüm yetiyor. Yazın fındığa gidip fındık topluyoruz ve orada çok zorlanıyoruz. Çünkü orada akrep, yılan ısırgan otu var. Güneşin altında ter içinde kalıyoruz ve hastalanıyoruz. Çadırlarımız su altında kalıyor. Fındıkta tuvaletimiz ve banyomuz yok. Tuvaleti ve banyomuzu kendimiz yapıyoruz. Bazen suyumuzda yok. Fındıkta oyun oynayamıyoruz. Okulumuz çok eski ve okulumuzda tabletimiz, havuzumuz ve parkımız yok. Öğretmenlerimiz çok kızgın. Kütüphaneye girmemize izin vermiyorlar. Paralı öğretmenler gidip geliyor. Tostlarımız çok pahalı. Sayın Bakan’ım, ben okumanın hastasıyım. Sayın Bakan'ım ben okumayı çok seviyorum. Okulumuz ve eğitimimiz iyi olsun. Ailelerimiz bizi okutabilsin. Arz ederim.


Muhammed 17 yaşında Hatay

Hikayesini izlemek için fotoğrafa tıklayın.

Birincisi, Sayın Bakan’ım, Ben her gün sabah uyanıyorum, yüzümü yıkıyorum, işe gidiyorum. Sabah 07.00’den akşam 19.30’a kadar durmadan çalışıyorum. Ben mutlu değilim bu durumdan. Tüm vaktim çalışarak geçiyor. Eve döndüğümde çok yorgun oluyorum. Arkadaşlarımla görüşemiyorum, oyun oynayamıyorum. İkincisi, yardımınızı istiyorum çünkü ben hayatımdan hiç mutlu değilim. Evden işe işten eve gidiyorum, başka bir şey yapamıyorum. Ben okumayı çok seviyorum. Maddi durumumuz kötü olduğu için okula gidemiyorum. Bana destek olun. Bana destek olun. Okulumu tamamlamak ve hayalimi gerçekleştirmek için desteğinize ihtiyacım var.


Büşra 10 yaşında Viranşehir

Hikayesini izlemek için fotoğrafa tıklayın.

Sayın Bakan’ım, Yazın ben köye gidiyorum. Ama Antalya’ya gitmek isterdim. Orada eğlenmek isterdim. Biz yazın ailemle Paşa köye gidiyoruz. Yengemle kalıp ev işlerini yapıyoruz ve yoruluyoruz. Ben Büşra, okulumuzda tablet, park, şifon ve kütüphane yok. Sayın Bakan’ımız lütfen okulumuz ve eğitimimiz iyi olsun. Arz ederim.


İbrahim Halil 11 yaşında Viranşehir

Hikayesini izlemek için fotoğrafa tıklayın.

Sayın Bakan’ım, Ben yazın Malatya’ya, orada kayısı toplamaya gidiyorum. Abimin yanına Antalya’ya gitmek istiyorum. Ben yazın Manisa’ya gidiyorum. Orada tarlada çalışıp hasta oluyorum. Güneş altında kalıyoruz. Okulumuzda park ve tablet yok. Okulumuzda bilgisayar yok. Bilgisayar olsun. Sayın Bakan’ımız okulumuz ve eğitimimiz. Arz ederim.


Ramazan 10 yaşında Viranşehir

Hikayesini izlemek için fotoğrafa tıklayın.

Sayın Bakan’ım, Ben ailemle yazları köye gidiyorum ve orada tahta üzerinde yatıyorum. Ve bazen çalışırken yılanlar ve köpekler oluyor ve bizi ısırıyorlar. Ben yazın İstanbul’a gitmek istiyorum. Deniz kenarında oyun oynamak istiyorum. Yazları tarlada adamlara su dağıtıyorum. Bizin evde su kalmadığı için amcam göle su almaya gidiyor. Okuldaki bazı öğretmenlerim beni seviyor. Okulda ödevlerimizi yapamıyoruz. Sayın Bakan'ım, okulumuz ve eğitimimiz iyi olsun. Arz ederim.


Merve 11 yaşında Viranşehir

Hikayesini izlemek için fotoğrafa tıklayın.

Sayın Bakan’ım, Ben yazın köye pamuk ve Antep fıstığı toplamaya gidiyorum. Ama ben Karadeniz’de yüzmek istiyorum. Ben Antep fıstığı toplamaya gidince anneme ve yengeme yemek, su ve ev işlerinde yardım ediyorum. Okulumuzda havuz, kütüphane, bale odası, park ve bilgisayar odası yok. Piyano odası, sinema odası ve bilgisayar ve havuz odası olsun. Sayın Bakan’ım, okulumuz ve eğitimimiz iyi olsun. Arz ederim.


Veysel 10 yaşında Viranşehir

Hikayesini izlemek için fotoğrafa tıklayın.

Sayın Bakan’ım, Yazın fındığa ben de ailemle gidiyorum. Tatile yazın İstanbul’a gitmek istiyorum. Fındığa gidiyorum ve aileme yardım ediyorum. Okulumuzda park ve havuz yok. Öğretmenimin kızgın olmasını istemiyorum. Okulumuz iyi olsun. Arz ederim.


Muhammed 10 yaşında Hatay

Hikayesini izlemek için fotoğrafa tıklayın.

Ben okula gidiyorum. Öğretmenler de çok iyi. Ben bir bakkalda çalışıyorum.


Diyar 15 yaşında Urfa

Mektup yazma etkinliklerini izlemek için fotoğrafa tıklayın.

Benim adım Diyar. Markette çalışıyorum. Günde 12 saat çalışıyorum. Okula gidemiyorum. En sevmediğim şey iştir. Hayalim petrol mühendisi olmak. İşi sevmiyorum çünkü eğitimimin zamanını alıyor. Çok yoruluyorum. Ödevlerimi yapmak için zaman bulamıyorum. Türk devletinden koruma istiyoruz. Maddi destek. Çünkü çalışırsak bizim geleceğimiz gider. Güzel bir geleceği hayal edemeyiz.


Rabia 8 yaşında Viranşehir

Hikayesini izlemek için fotoğrafa tıklayın.

Sayın Bakan’ım, Ben yazın fındığa gidiyorum. Ankara’ya ve eski arkadaşımın yanına gitmek isterdim. Yazın herkes fındığa gidince çadırda tek başıma kalıyorum. Anneme yemek hazırlıyorum. Bulaşıkları yıkıyorum. Dizlerim ağrıyor.


Ferhad 10 yaşında Urfa

Mektup yazma etkinliklerini izlemek için fotoğrafa tıklayın.

Okula gidiyorum. Okuldan sonra terzilik yapıyorum. Kardeşlerimin diktiği elbiselerin fazlalığını kesiyorum. Çok yoruluyorum. Çok geç saatlerde ödevlerimi yapabiliyorum. İşi sevmiyorum ama mecburum. Anneme ve babama yardım etmek için çalışıyorum. Çünkü maddi durumumuz çok kötü. Ben büyümek istiyorum. Büyüdüğüm zaman da Hayata Destek ekibi gibi insanlara yardım etmek istiyorum. Benim tek istediğim ailemin durumunun iyi olması ve okula gidebilmek.


Kasim 13 yaşında Urfa

Hikayesini izlemek için fotoğrafa tıklayın.

Suriyeliyim. Deyr ez-zor’dan geliyorum. İnşaatta çalışıyorum. Tuğlaları kaldırıyorum. İş çıkışında okula gidiyorum. İş çok zor ama çalışmaya mecburum. Aileme yardım etmek için ve ekmeğimizi kazanmak için çalışıyorum. Evde tek çalışan benim ve işi de bırakamam. Sabah 06.00’da çıkıyorum. Akşama kadar eve dönemiyorum. Hakkımı herhangi bir işçi gibi alamıyorum. Bana bir mola bile vermiyorlar. Nadir olarak bana günde 10 lira veriyorlar. Gücümün yeteceğinden fazla iş yaptırıyorlar. Dileğim evime geri dönmek ve çalışmamak. Sadece okula gitmek, ailemle oturmak. Çünkü benim çocukluğumu elimden aldılar.


Ömer Faruk 10 yaşında Viranşehir

Hikayesini izlemek için fotoğrafa tıklayın.

Sayın Bakan’ım, Ben yazın ailemle pamuğa gidiyorum. Orada çadırda kalıyoruz. Bazen elektriğimiz var bazen yok. Çok çalışınca çok yoruluyorum. Yılanlar bazen var bazen yok. Hasta olduğumuz zaman hastaneye gidemiyoruz. Ben yazın Nevşehir’e gitmek istiyorum. Orada peri bacalarını görmek istiyorum. Yazın pamuğa gidiyorum. İşçilere su dağıtıyorum. Başka bir yaz Malatya’ya kayısı toplamaya gittik. Annem çok çalışınca hastalanıyordu. Okulumuzda tablet yok. Okulumuz eskidir. Sinirli öğretmenimizi sevemiyorum. Çünkü bizi gebertiyor ve dövüyor. Okulumuzun duvarları çok çatlak. Orada sıkılıyorum. Çocuklar bizi dövüp para istiyor. Okula gelince biraz sıkılıyorum. Sayın Bakan’ım, ben pamuğa gitmek yerine okula gitmek ve gezmek istiyorum. Arz ederim.


Halil 10 yaşında Viranşehir

Hikayesini izlemek için fotoğrafa tıklayın.

Sayın Bakan’ım, Ben yazın Çorum'a tarlaya çalışmaya gidiyorum. Ama ben İstanbul’a gitmek istiyorum. Çalışmaya gücüm yetmiyor. Ama denize girmeye gücüm yetiyor. Ben işte pamuk topluyorum ve güneşin altında çok yoruluyorum. Çok yorulmadığımda anneme yardım ediyorum. Tarlaya ve hastaneye gidiyorum. Okulumuzun havuzu yok. Kütüphane çok eskimiş ve okulumuzun duvarları çatlamış. Sürekli paralı öğretmenler paralı geliyor.


Ahmet 12 yaşında Urfa

Mektup yazma etkinliklerini izlemek için fotoğrafa tıklayın.

Kuyumcuda çalışıyorum. Yazları çalışıyorum, günde 10 saat. Çalışmak istemiyorum. Sadece okula gitmek istiyorum. Hayalim doktor olmak. İşçi olmak istemiyorum. Çünkü işçinin hayatı iyi değil, çok zor. Türk devletinden bizi korumasını istiyoruz ve maddi durumumuza destek olmalarını diliyoruz, okulumuza devam etmek için. Çünkü biz ya doktor, ya mühendis, ya avukat olmak, cahil olmak istemiyoruz. Savaş istemiyoruz, silah istemiyoruz. Sadece çocuk haklarımızı istiyoruz.


Mahmut 16 yaşında Urfa

Mektup yazma etkinliklerini izlemek için fotoğrafa tıklayın.

Sabah kalkıyorum, okuluma gidiyorum. Yazın sanayide marangoz olarak çalışıyordum. 12 saat çalışıyordum günde. Ev malzemelerini almak için. Çok yoruluyordum. Hayalim mühendis olmak. Ve ailemle hep beraber yaşamak. Ama olmuyor çünkü çalışmak zorundayım. Benim istediğim tek şey var. Okuluma devam etmek ve bu yaşta çalışmamak.


Esma 11 yaşında Viranşehir

Hikayesini izlemek için fotoğrafa tıklayın.

Sayın Bakan’ım, Yazın biz kayısıya gideriz. Ama ben İstanbul’a gitmek istiyorum. Oranın havuzuna girmek istiyorum. Ben kayısıya gidince anneme yardım ederim ve yatakları toplarım. Annemle yemek yapar, tarlaya su ve çay götürürüm ve bulaşıkları yıkarım. Çok güzel oyunlar oynarız. Benim okulumda bale odası, oyun parkı, tablet, bilgisayar odası, piyano odası ve sinema odası yok. Kötü insanlar olmasın. Sayın Bakan'ım okulumuz ve eğitimimiz iyi olsun. Arz ederim.


Yunus 9 yaşında Viranşehir

Hikayesini izlemek için fotoğrafa tıklayın. Sayın Bakan’ım, Ben yazın Antalya’ya gidiyorum. Orada çadırımızda elektrik yok. Orada çok yoruluyorum. Yılanlar ısırıyor, hasta oluyorum. Ben yazın köye gitmek istiyorum. Anneme yardım ediyorum, su getiriyorum. Çadırlar çok karanlık. Bazen suyumuz yok. Okulumuzda tablet yok. Öğretmenim beni dövüyor. Çocuklar panomuzu çaldılar. Öğretmenim değişiyor. Yeni öğretmenimin dersine çalışıyorum. Sayın Bakan’ım, ben okula gitmek istiyorum.


Ä°brahim Halil, ViranĹ&#x;ehir


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.