Page 1

Studiereis SUPport Costa Rica 2013 Studievereniging verbonden aan de capaciteitsgroep Building Technology faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Eindhoven Toelichting op vereniging en studiereis Costa Rica 2013 Eindhoven, 18 januari 2013


Studievereniging SUPport

Costa Rica 2013:

Costa Rica 2013:

Support a Happy

reisprogramma

Planet

Case studies

Praktische gegevens


SUPport SUPport is de studievereniging die verbonden is aan de capaciteitsgroep Building Technology binnen de faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. In 1977 werd de vereniging opgericht. In de loop der tijd is SUPport uitgegroeid tot een grote, levendige studievereniging gericht op bouwkundestudenten die grote affiniteit hebben met techniek en de bouwpraktijk. Door de jaren heen is het ledenbestand

uitgegroeid tot circa 400 leden. Gedurende het collegejaar zet SUPport zich volledig in om een bijdrage te leveren aan het onderwijs. Doelstellingen Eén van de belangrijkste doelstellingen van studievereniging SUPport is het in contact brengen van de bouwkundestudent met de bouwpraktijk, naast het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. Om dit te bereiken organiseert SUPport activiteiten die het onderwijs ondersteunen en aanvullen. Activiteiten SUPport organiseert gedurende het collegejaar veel activiteiten, uiteenlopend van excursies, bouwplaatsbezoeken, lezingen, tot workshops zoals de jaarlijks terugkerende gevelworkshop.

Bij deze activiteiten ligt de nadruk vooral op de bouwpraktijk. Verder organiseert SUPport de projectweek “Innovatie op locatie”, welke is uitgegroeid van een eenmalig initiatief tot een officieel erkend vak op de TU/e. SUPporter SUPport heeft een magazine ´SUPporter´, dat drie keer per jaar in een oplage van vijfhonderd stuks verschijnt. zie www.support.tue.nl


Studievereniging SUPport • Doelen van de vereniging:

- brug slaan tussen het universitaire onderwijs en de bouwpraktijk; - bewaken van de kwaliteit van het onderwijs.

• Verbonden aan capaciteitsgroep Building Technology • Opgericht in 1977, faculteit Bouwkunde TU/e • Inmiddels ruim vierhonderd leden • Jaarlijks veel workshops, excursies, bouwplaatsbezoeken, lezingen • Grootste jaarlijkse activiteit: studiereis ... - ... ondersteunt het onderwijs. - ... vult het onderwijs aan. Eindhoven, 18 januari 2013 Toelichting op vereniging en studiereis Costa Rica 2013


Helsinki, Tallinn & Riga

Kameroen

India

India


Geschiedenis studiereizen SUPport • 2005

Athene & Istanbul

• 2009

Moskou & Sint Petersburg

• 2006 Dubai

• 2010

Tokyo, Kyoto & Osaka

• 2007 Beijing & Shanghai

• 2011

Kameroen (SUPport support)

• 2008

Ghana (SUPport support)

• 2011

(New) Delhi, Agra & Mumbai

• 2008

Montreal, Ottawa & Toronto

• 2012

Helsinki, Tallinn & Riga

Tijdens de studiereizen van SUPport staan vakgerelateerde excursies centraal. Hierbij valt te denken aan bouwplaatsbezichtigingen en bezoeken aan universiteiten, interessante projecten en bedrijven voor Building Technology. Ook wordt er tijd besteed aan de culturele activiteiten ter plekke. De link met onderzoek en onderwijs heeft er ieder jaar toe geleid dat het Universiteitsfonds Eindhoven hoofdsponsor van de reizen is geweest. Eindhoven, 18 januari 2013 Toelichting op vereniging en studiereis Costa Rica 2013


EĂŠn van de belangrijkste jaarlijkse activiteiten van SUPport is de studiereis. In de loop der tijd is een indrukwekkende lijst met bestemmingen ontstaan, waaraan we ook dit jaar weer ĂŠĂŠn zullen toevoegen! Met circa dertig deelnemers, bestaande uit studenten, docenten en externen, worden bouwplaatsen, universiteiten en bijzondere gebouwen en projecten bezocht. De nadruk bij de samenstelling van het

programma ligt evenals de voorgaande jaren op het organiseren van excursies naar interessante projecten en bedrijven voor Building Technology. Culturele activiteiten en vrij indeelbare tijd zullen worden inbegrepen in het reisprogramma. De studiereis vormt een uitstekend middel om de doelen van de vereniging te verwezenlijken: er wordt een brug geslagen tussen het universitaire onderwijs en de bouwpraktijk. Verder wordt het gezichtsveld van studenten verruimd door het contact met andere culturen dan de eigen.

aan een duurzame bouw en omgeving krijgen in Nederland echter maar weinig aandacht. Het streven voor de studiereis is dan ook die onderwerpen centraal te stellen, die in het Nederlandse onderwijs en in de Nederlandse bouw onderbelicht zijn.

Deze verruiming zal centraal staan tijdens de reis en reageren op de wereldwijde trend van groeiende aandacht voor duurzaamheid. Veel aspecten die bijdragen

Aan de studiereis worden case studies gekoppeld, waardoor verdieping in de cultuur en bouwwijze van de reisbestemming in relatie tot vraagstukken van Nederlandse bouwbdrijven ontstaat.


Studiereis 2013: Support a Happy Planet • Bouw is wereldwijd een van de grootste milieuvervuilers • Reisdoel studiereis 2013: integrale benadering van duurzaamheid

- High-tech versus low-tech: high-tech en hoogbouw zijn - vooral in San José - in

opkomst. Hoe gaat een land als Costa Rica hiermee om?

• Veel aandacht voor hergebruik en recycling tijdens reis en studieopdrachten

- Wat voor technieken worden er gebruikt om te recyclen?

- Welke materialen spelen daarbij een belangrijke rol?

- Wat zijn de grootste verschillen met de Nederlandse praktijk?

• Aandacht voor invloed van extreem klimaat op de bouw tijdens studieopdrachten

- Hoe wordt omgegaan met extreme klimatologische omstandigheden zoals

aardbevingen, orkanen en extreme regenval?

Eindhoven, 18 januari 2013 Toelichting op vereniging en studiereis Costa Rica 2013


Costa Rica 2013: reisprogramma • Juan Robles Architecten Dit is een leidinggevend bureau met betrekking tot duurzaam bouwen in Centraal Amerika. Hun projecten passen dan ook uitstekend binnen het thema van de reis. De projecten zijn variërend van commerciële projecten tot woningen. • Eco Bloques: technische verwerking van afvalproducten tot hoogstaande bouwmaterialen De blokken zijn kosten- en energie-efficiënt en bieden een grote mate van ontwerpvrijheid. Ze worden gemaakt van een niet-toxische, goed beschikbare grondstof: vuil en gecomprimeerde aarde. Dit gebeurt op de bouwplaats, om grote milieu-effecten door transport te voorkomen middels een techniek, die dit bedrijf hiervoor heeft ontwikkeld. • Costa Verde Hotel: een oud vliegtuig gerenoveerd tot hotel De uitvoeringstechniek en de bouwtechniek om het vliegtuig gereed voor verblijf te maken, zijn zeer interessant. • Invenio University of Science and Technology De visie van de universiteit is het ontwikkelen van een onderwijsmodel voor de vorming van professionals met sociale en ecologische verantwoordelijkheid op het gebied van o.a. techniek. Daartoe is de universiteit bezig met de ontwikkeling van een zelfvoorzienende campus, waarvoor ze veel onderzoek doen en samenwerken met DHBW University in Karlsruhe.

Eindhoven, 18 januari 2013 Toelichting op vereniging en studiereis Costa Rica 2013


Costa Rica 2013: reisprogramma • Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos: het college waarbij alle ingenieurs in Costa Rica zijn aangesloten Het grote enthousiasme van deze organisatie voor onze reis heeft ertoe geleid dat er een compleet dagprogramma voor ons wordt voorbereid met veel afwisseling: het overkoepelende college, waarbij alle ingenieurs van Costa Rica zijn aangesloten (CFIA), een bouwbedrijf (Van der Laat & Jiménez), een architectenbureau (Bruno Stagno), een nieuw, innovatief certificeringsprogramma (RESET) en een bouwplaatsbezoek (Fudeu) staan al op het programma. • Rancho Mastatal: centrum voor duurzame ontwikkeling De samenwerking met universiteiten in Costa Rica, de Verenigde Staten van Amerika en Canada leidt tot programma’s met betrekking tot duurzame ontwikkeling op vele terreinen, waaronder het implementeren en gebruiken van duurzame energie-systemen en verschillende technieken om bamboe te verwerken tot een geschikt bouwmateriaal. • Dominical: een duurzaam dorp door de Technische Universiteit in Cartago Verdrongen van de kustlijn door het toerisme, was een nieuw onderkomen nodig voor de lokale bevolking in dit dorp. In samenwerking met de Technische Universiteit is dit iets meer landinwaarts gerealiseerd. Er lag een uitgebreid programma van eisen, waarin vele eisen ten aanzien van duurzame ontwikkeling zijn opgenomen.

Eindhoven, 18 januari 2013 Toelichting op vereniging en studiereis Costa Rica 2013


Costa Rica 2013: reisprogramma • Bouwbedrijf Van der Laat & Jimenez Dit bouwbedrijf werkt veel samen met vastgoedbureau Grupo Roble. Vooral commerciële bouw is hun specialiteit: kantoorpanden, industrieterreinen, hotels, fabrieken en ziekenhuizen behoren tot hun portfolio van de afgelopen jaren. Ook met andere bouwbedrijven is contact en zullen bouwplaatsbezoeken worden georganiseerd. • Holcim Productos de Concreto: internationaal leider in de cementindustrie Holcim Costa Rica behoort tot Holcim Ltd, wereldspeler op het gebied van cement, grondstoffen en hieraan verbonden producten en diensten. Omdat ze deel uitmaken van een internationale organisatie, beschikken ze over een uitgebreid relatienetwerk. Hierdoor kunnen kennis en ervaring worden gedeeld én in een vroeg stadium worden uitgewisseld. Die kennis en ervaring geven op elk terrein een voorsprong en resulteren in innovatieve en duurzame oplossingen. • Grupo ICE: de beheerder van het elektriciteitsnetwerk van Costa Rica Grupo ICE beheert alle vormen van elektrische energie-opwekking, transmissie en distributie in Costa Rica en is verantwoordelijk voor 80% van de energie-opwekking. Momenteel wordt er gewerkt aan een grote, nieuwe waterkrachtcentrale nabij de oostkust, waarvoor een tunnel van de zee tot de bouwplaats moet worden gegraven.

Eindhoven, 18 januari 2013 Toelichting op vereniging en studiereis Costa Rica 2013


Case studies • Staal (in samenwerking met Bouwen met Staal) Hoe worden stalen constructies toegepast in Costa Rica? o

Wat voor type bouwwerken worden in Costa Rica met een staalconstructie uitgevoerd?

o

Wat en hoe groot is de invloed van temperatuurwisselingen op stalen constructiedelen?

o

Hoe wordt er omgegaan met grote temperatuurswisselingen (tussen zomer/winter,dag/nacht, etc.) in het

bezochte land met betrekking tot de montage van staalconstructies?

o

In welke mate en hoedanigheid wordt er rekening gehouden met grote temperatuurswisselingen bij de productie

van staalconstructiedelen gedurende het jaar, met name gelet op aansluitingen en stelmogelijkheden?

• Extreem klimaat (in samenwerking met BAM of Heijmans) Welke bouwkundige maatregelen worden er getroffen om zich te beschermen tegen het extreme klimaat? o

Hoe wordt er omgegaan met extreme regenval gedurende het regenseizoen in ontwerp en uitvoering?

o

Hoe wordt omgegaan met aardbevingen, tropische stormen

Eindhoven, 18 januari 2013 Toelichting op vereniging en studiereis Costa Rica 2013


Case studies • Hoogbouw (in samenwerking met Stichting Hoogbouw) Hoe gaat de bouwsector van Costa Rica om met hoogbouw? o

Waarom wordt er relatief weinig hoogbouw gepleegd?

o

Hoe wordt omgegaan met orkaanschokken en aardbevingen? (koppeling met bevindingen ‘extreem klimaat’)

• Hergebruik van materialen (in samenwerking met BAM of Heijmans) In welke mate kan Nederland lering trekken uit hergebruik en recycling van materialen in het bezochte land? o

Welke materialen worden er hergebruikt?

o

Welke technieken worden er toegepast om hergebruik/recycling mogelijk te maken?

o

Wat is de reden van het recyclen/hergebruik?

o

Welke materialen worden in Nederland hergebruikt/gerecycled en hoe?

Begeleidend docent bij alle case studies is ir. Hajo Schilperoort. Hij is docent aan de TU/e en bouwkundig ingenieur bij A-Studio. Dit bedrijf ontwerpt op basis van jarenlang vooruitziend onderzoek mooie, duurzame, betaalbare bouwwerken.

Eindhoven, 18 januari 2013 Toelichting op vereniging en studiereis Costa Rica 2013


zie onze website www.support.tue.nl voor meer informatie


Praktische gegevens Studievereniging SUPport Postbus 513 Vertigo vloer 7 5600 MB Eindhoven E support@bwk.tue.nl T 040-2472658 W www.support.tue.nl KVK 17188474 Contactpersoon Anna Vanderveen (Commissaris Studiereis) E a.w.vanderveen@student.tue.nl T + 31 (0) 6 57 35 37 04

Eindhoven, 18 januari 2013 Toelichting op vereniging en studiereis Costa Rica 2013

Studiereis SUPport - Costa Rica  

Een informatieboekje voor de toelichting op vereniging en studiereis Costa Rica 2013

Studiereis SUPport - Costa Rica  

Een informatieboekje voor de toelichting op vereniging en studiereis Costa Rica 2013

Advertisement