Page 1

Een vrije master Vanuit Bouwtechniek/ Uitvoeringstechniek


De algemene informatie Een student heeft de mogelijkheid tot het formeren van een vrije master in overleg met de examencommissie en een afstudeerbegeleider. Een vrije master moet uiteindelijk worden goedgekeurd door de examencommissie om het programma te mogen volgen. Het is gewenst het plan voor de vrije master voor het indienen te bespreken met de studieadviseur van de faculteit Bouwkunde. Het kan alleen worden aangevraagd door het indienen van het officiĂŤle formulier, natuurlijk ingevuld. Deze kan worden verkregen bij bureau Onderwijs op Vrt. vloer 2 en is tevens als bijlage 1 toegevoegd aan dit document. Zie voor de precieze regelgeving ook artikel 3.7 uit Education and Examination Regulations en artikel 2.3 uit the Examination Rules and Procedures. Het samengestelde vrije programma moet ten alle tijden worden ondersteund door, bij voorkeur, de docent waarbij je in de toekomst gaat afstuderen of een andere aan de Department of the Built Environment van de TU/e aangesloten docent. Daarnaast moet er inhoudelijke ondersteuning zijn van de andere universiteit, gezien de voorwaarden van een vrije master. Het programma van de vrije master dient namelijk minimaal 20 ECTS en maximaal 40 ECTS aan elementen van een master te bevatten die buiten de Faculteit Bouwkunde van de TU/e vallen. Verder, zoals aangegeven in het formulier, dienen de persoonlijke gegevens, een korte relevante cv, korte motivatie, tijdsplanning van het samengestelde masterprogramma en vakinformatie voor zowel de interne als externe vakken/projecten te worden bijgevoegd bij de aanvraag van de vrije master. In de bijlage zijn voorbeelden van dergelijke documenten toegevoegd ter indicatie. Het programma en uiteindelijk slagen voor een master is volledig onder de verantwoordelijkheid van de TU/e Department of the Built Environment.

De concrete inhoud Vereenvoudigd kan er worden gesteld dat bij een vrije master je de mogelijkheid hebt van het zelf indelen van de 120 ECTS die voor de master staan. In eerste instantie gaat het daarbij alleen om de vakken. In het master programma zullen sowieso 4 projecten moeten zitten, namelijk het M1, M2, M3 en afstudeerproject, gebruikelijk een voortzetting van het M3-project. Het is gebruikelijk om deze projecten te voltooien onder een andere richting aangeboden op de TU/e faculteit Bouwkunde. In overleg met de verantwoordelijke student is er dan nog de mogelijkheid binnen dat project het accent te verleggen naar de aard van je samengestelde programma. De verantwoordelijke docent zal hier echter het veto op hebben. Het is ook mogelijk, maar ongebruikelijker, om een project te betrekken bij de verplichte 20 tot 40 ECTS aan elementen van een master buiten de Department of the Built Environment van de TU/e. Die dient echter te gebeuren in goed overleg met de verantwoordelijke docent voor je project op de TU/e. Gezien dat feit zal een vrije master in te meeste gevallen 2 1/2 jaar bestrijken. Het projectwerk vertegenwoordigd normaliter 78 ECTS in de master. Dat houdt in dat het vrije master verder nog moet worden aangevuld met minimaal 42 ECTS aan vakken. Totale master

120

Masterproject 1 14 Masterproject 2 14 Masterproject 3 9 Learning portfolio 4 Final project 37 + 78 Totale master 120 Projectwerk 78 Vakken 42 3


De mogelijkheden betreft bouwtechniek/uitvoeringstechniek Gezien de afschaffing van de master Building Technology is het niet meer mogelijk via de gebruikelijke route bouwtechniek of uitvoeringstechniek te bestuderen. Echter blijven diverse vakken voorlopig nog in het curriculum , in de huidige of lichte aangepaste vorm. Daarom is het mogelijk om deze vakken nog te selecteren voor de vrije master. Vanuit de nieuw opgezette certificaten Building Design & Technology en Construction Technology zal een 5 ECTS project worden aangeboden. Voorlopig staan deze project gepland voor het 3de kwartiel. Echter dit is onder voorbehoud.

14 6 6 3 3 6 3 3

7R900

3

Time + Costs

Year 2, Semester A 7T545 Masterproject 3 7TT41 Learning portfolio Year 2, Semester B 7TT37 Final project (start in quarter 2)

8

-

9 4

37

6 6 6 3 3

8

-

-

15

15

3 3 4

-

4 1

Quarter 4

Year 1, Semester B 7TS25 Master Project 2 Project Building Technology-certificate Project Construction Technology-certificate 7S620 Sustainable building materials 2 7R730 Dimensional quality control 7T562 Design for manufacturing 7S910 Capita selecta building materials 7T665 Technology Transfer

6 3 3 3 -

Quarter 3

ECTS 14 3 6 6 3 4

Quarter 2

Year 1, Semester A 7TS15 Master project 1 7T647 Research methodologie for BT 7T770 Building product and process design 7T815 Integrated building technology 7R800 Building process design: methods and equipment 7T860 Building technology in extreme climates and conditions

Quarter 1

Building Technology / Construction Technology Courses

3 3 3

5 3

7

Courses in GREEN are part of the Construction Technology Certificate Courses in BLUE are part of the Building Design & Technology Certificate (minimal 9 ECTS on courses)

Building product and process design will disappear in the near future De vakken uit de bovenstaande tabel zijn dus selecteerbaar voor 2014-2015. Voor Building product and process design geldt dat het vak wordt uitgefaseerd en dus in de nabije toekomst zal vervallen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de overgang naar een systeem waarbij vakken 5 of 2,5 ECTS zullen zijn. Dit heeft invloed op het aantal ECTS en de vakinhoud. Informatie over deze overgang is momenteel nog niet aanwezig. Naast de vakken uit de voormalige Building Technology master is het natuurlijk ook mogelijk, mits een goede argumentatie, om vakken te volgen van andere richtingen. De vakken uit de andere master zijn te vinden in Education Guide: Master Architecture Building and Planning. Deze staat op de website van Bouwkunde van de TU/e. De wat oudere masterprogramma’s uit de gids van 2013/2014 zijn toegevoegd weergegeven op bijlage 2. In principe is de vrijheid er om een combinatie te maken uit vakken gefaciliteerd door de Department of the Built Environment van de TU/e. 4


Houdt hierbij echter rekening met de veranderingen in het curriculum. Mocht achteraf, na goedkeurig van je programma, blijken dat een deel van je samengestelde vrije master niet meer studeerbaar is, kan je via de studieadviseur van de faculteit Bouwkunde een aanvraag indienen bij de examencommissie tot een wijziging van de samengestelde programma. De TU/e er is verantwoordelijk voor dat je programma studeerbaar is. Een wijziging in de samengestelde programma, mits aantoonbaar onstudeerbaar, zal geen grote problemen opleveren.

De vrije master aangeraden door Support Om een richting te geven aan de vrije master, is er vanuit Support een gestandardiseerde vrije master opgesteld voor studenten die zich willen verdiepen in Bouwtechniek of Uitvoeringstechniek. Op deze wijze ontstaat er als ware een mastertrack onder de naam van een vrije master, die zich zal toe spitsen op bouwtechniek of uitvoeringstechniek. De verantwoordelijkheid voor de overige benodigdheden, waar je volgens de voorwaarden aan moet voldoen blijft echter bij de student. Hetzelfde geldt voor de invulliing van de 20 tot 40 ECTS buiten de faculteit Bouwkunde van de TU/e. Voor beiden aangeraden studieprogramma’s geldt dat er indien er meer dan 20 ECTS buiten de TU/e worden gedaan, vakken gegeven op de TU/e uit het programma kan worden weggelaten. Echter is zijn er ook certificaten opgesteld. Voor Bouwtechniek genaamd Building Design & Technology en voor Uitvoeringstechniek heeft het de naam Construction Technology gekregen. Deze certificaten zorgen ervoor dat de zichtbaarheid bij het bedrijfsleven toeneemt. Gezien deze positieve zichtbaarheid wordt er aangeraden de vakken/projecten die benodigd zijn voor het behalen van een dergelijk certificaat ten alle tijden in het programma aanwezig te laten zijn. Voor beiden certificaten geldt dat er 9 ECTS aan vakken moeten worden ingevuld. Voor Building Design & Technology houdt dat dus in dat er eventueel gekozen kan worden tussen verschillende vakken. Quarter 4

8

4

6 6 3 3

8

3 4

14 6 6 3 3

Year 2, Semester A 7T545 Masterproject 3 7TT41 Learning portfolio

9 4

Year 2, Semester B 7TT37 Final project (start in quarter 2)

37

Elements of a university master course external to the Department of the Built Environment of the TU/e

6 3 3

Quarter 3

Year 1, Semester B 7TS25 Master Project 2 Project Building Technology-certificate 7T562 Design for manufacturing 7S620 Sustainable building materials 2 OR 7S910 Capita selecta building materials

ECTS 14 3 6

Quarter 2

Year 1, Semester A 7TS15 Master project 1 7T647 Research methodologie for BT 7T815 Integrated building technology OR 7T860 Building technology in extreme climates and conditions

Quarter 1

Building Technology

20

3

3

4 1

-

5 3

7

15

15

-

-

-

(Minimal amount of ECTS)

Total: 120/122 ECTS

5


7R900

3

Time + Costs

Year 2, Semester A 7T545 Masterproject 3 7TT41 Learning portfolio

8 -

-

9 4

Year 2, Semester B 7TT37 Final project (start in quarter 2)

-

4 1

20

7

-

6 6 3 -

8 3 2

-

-

15

15

-

-

5 3

37

Elements of a university master course external to the Department of the Built Environment of the TU/e

Quarter 4

14 6 6 3 2

6 -

Quarter 3

Year 1, Semester B 7TS25 Master Project 2 Project Construction Technology-certificate 7T562 Design for manufacturing 7R730 Dimensional quality control 7R999 Innovation on location

Quarter 2

ECTS 14 3

Year 1, Semester A 7TS15 Master project 1 7R800 Building process design: methods and equipment

Quarter 1

Construction Technology

-

(Minimal amount of ECTS)

Total:

121 ECTS

Noot: Voor de vakken Building process design: methods and equipment (7R800), Dimensional quality control (7R730) en Time + Costs (7R900) is het momenteel onduidelijk welke periode het wordt gegeven.

De vakinformatie van de aangeraden vakken is bijgevoegd in de bijlage zodat er een idee kan worden verkregen wat de vakinhoud is. Echter voor de vakken masterprojecten, projecten in kader van de certificaten en time + costs is momenteel geen vakinformatie beschikbaar. Betreft de masterprojecten kan wel worden gemeld dat er voor de bouwtechniek een project zal worden aangeboden door Dhr. A. Pronk. Dit geldt bij een minimale aanmelding van 2 a 3 personen. Voor uitvoeringstechniek is hier momenteel nog geen voornemen toe. Echter is de verwachting dat de docenten, die in het verleden uitvoeringstechniek hebben gegeven, het voorbeeld van Dhr. A. Pronk gaan volgen mochten er enkele aanmeldingen zijn. Dit dient echter gecommuniceerd te worden met de desbetrefde docent. Aangeraden wordt de interesse in een uitvoeringstechniekproject tijdig kenbaar te maken bij Support, zodat er ge誰nventariseerd hoeveel interesse er is. Op deze manier is het gemakkelijker de interesse van diverse studenten kenbaar te maken, zodat er sowieso een project geven gaat worden.

6


De 20 tot 40 ECTS buiten de Department of the Built Environment van de TU/e Zoals eerder vermeldt is een voorwaarde aan het samengestelde programma voor de vrije master, dat minimaal 20 ECTS en maximaal 40 ECTS aan elementen van een master te bevatten die buiten de Faculteit Bouwkunde van de TU/e vallen. Dit kan een andere faculteit van de TU/e zijn, bijvoorbeeld Industrial Design, of een andere binnenlandse universiteit, bijvoorbeeld Technische Universiteit Delft of Universiteit Twente. Echter is er ook de mogelijkheid om deze ECTS in te vullen doormiddel van een uitstap naar een buitenlandse instanties. Daarvoor komen diverse universiteiten in aanmerking en zijn vergoedingen te verkrijgen om het mede te financieren. Het aantal ECTS dienen ingevuld te worden met vakken / projecten, die alle in één bepaalde semester vallen. Dus of te wel Semester A of Semester B. Het is dus niet mogelijk om vakken/projecten te combineren die in kwartiel 2 en 3 vallen. Het is ook mogelijk de 20 tot 40 ECTS in één kwartiel te plaatsen, zodat je een kwartiel bij de andere universiteit verblijft. Dit dient in overleg te gebeuren en is zeer ongebruikelijk. De kans is aanwezig dat het niet wordt toegestaan. Verder is het per universiteit verschillend of het gekozen programma onder één bepaalde faculteit moeten vallen. Hierover dien je informatie in te winnen bij de contactpersoon van de buitenlandse universiteit. Bij de universiteiten buiten de landsgrenzen zijn ook diverse opties mogelijk betreft bouwtechniek en uitvoeringstechniek. De universiteiten die vak(ken) en/of project(en) aanbieden die betrekking hebben op bouwtechniek en uitvoeringstechniek zijn weergegeven in de bijlage. Het volledige schema met alle informatie is te verkrijgen via de contactpersoon betreft Erasmus op de TU/e: Contact TU/e betreft Erasmus: Mevr. Henny Houben h.a.m.houben@tue.nl In dit schema staat ook in hoever het vakkenpakket van een bepaalde universiteit aansluit met elke mastertrack van de faculteit Bouwkunde op de TU/e. Verder is informatie weergegeven met betrekking tot de voertaal, contactpersoon van de gekozen universiteit, van wanneer tot wanneer een bepaald semester loopt, etc. Om informatie in te winnen van een bepaalde universiteit wordt aangeraden contact te leggen met de weergegeven contactpersoon. Deze kan je direct van de juiste informatie voorzien en kan tevens dienen als contactpersoon van de buitenlandse universiteit, die aangegeven dient te worden op het officiële formulier. Verder is het aan te raden contact te leggen met de studenten die al een gedeelte van hun studie bij de desbetrefde universiteit hebben gedaan. Voor de jaargangen 2011/2012, 2012/2013 en 2013/2014 zijn ook weergegegeven in het schema. De mogelijkheid tot het volgen van vakken / projecten is alleen mogelijk bij de universiteiten, waarmee de TU/e een bilaterale overeenkomst heeft. Het totale schema is verkrijgbaar via Mevr. Henny Houben. Het schema in bijlage 3 is in dat kader niet compleet. Mocht de gewenste instelling er niet bij staan en is het gewenst ergens anders een project uit gaan voeren, dan kun je eventueel in aanmerking komen voor een Erasmus stagebeurs. Met deze beurs kun je helaas geen vakken volgen aan een buitenlandse instelling voor hoger onderwijs, maar is het wel mogelijk om een (research)project of afstudeerproject te doen in het kader van je opleiding aan een buitenlandse instelling. Voorwaarde hiervoor is dat je voor dit project ECTS krijgt als onderdeel van je curriculum aan de TU/e. Uiteraard is het met deze beurs ook mogelijk om op externe stage in het buitenland te gaan. Je dient dan zelf een stagebedrijf te benaderen. Verder moet er rekening worden gehouden met de aanmeldingstermijnen voor een bepaalde universiteit. Deze liggen vaak al een 1/2 a 3/4 jaar voor de startdatum van het desbetrefte semester. Wees er dus op tijd bij. Er is in sommige gevallen de mogelijkheid tot een verlate inschrijving. Dit dient echter nagevraagd te worden bij de contactpersoon van de desbetreftde universiteit. Naast het inschrijftermijn is het rekening houden met eventuele aanvullende eisen ook van groot belang. Vele universiteiten stellen bijkomende voorwaarden om de programma op hun universiteit uit te voeren. Houdt dit dus ook scherp in de gaten. 7


De voertaal verschilt ook per universiteit en is niet altijd Engels, wat je misschien wel zou verwachten. Om een taalbarrière te voorkomen let dan goed op de voertaal. In de meeste gevallen is het zelfs geen Engels. De voertaal is ook in het schema in de bijlage weergegeven. Dit kan eventueel afwijken, dus doe altijd nog navraag bij de contactpersoon van de buitenlandse universiteit. In sommige gevallen zal de voertaal wel Engels worden, mocht er een Erasmus-student het vak volgen. Per universiteit is er plaats voor een x-aantal buitenlandse studenten. Controleer dus of er nog plaats is bij de gekozen universiteit. Dit kan door de informeren bij het contact van de TU/e, Mevr. Henny Houben, of de contactpersoon van de gekozen universiteit.

Financiële ondersteuning Als je een deel van je programma invult met vakken/projecten bije en buitenlandse universiteit kan je financiële ondersteuning aanvragen. Ook als je geen studiefinanciering meer krijgt, kun je deze beurzen aanvragen. Voor meer info over de voorwaarden: http://www.wilweg.nl/financiering/beurzen/erasmus-plus/beursvoorwaarden-erasmus-plus Betreft het een universiteit binnen Europa, kom je in aanmerking voor een Erasmusbeurs. De beurs kun je bij STU aanvragen nadat de faculteit je buitenlandse studieperiode heeft goedgekeurd. Voor de aanvraag is het aan te raden eerst te overleggen met de contactpersoon betreft Erasmus, de al eerder genoemd Mevr. Henny Houben. De vergoeding van de Erasmusbeurzen gaan niet per studiepunt. Het bedrag dat je krijgt per inschrijvingsmaand aan de buitenlandse universiteit is nog niet bekend voor 20142015. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast en ligt normaliter rond de € 200 per maand. Is het echter buiten Europa, dan kan je een beroep doen op het Fonds ECTS-punten buitenland van de TU/e. Dit fonds keert (tot een max. aantal studiepunten) een bepaald bedrag uit per behaald studiepunt. Ook deze beurs kun je bij STU aanvragen nadat de faculteit je buitenlandse studieperiode heeft goedgekeurd. Betreft huisvesting verschilt het per universiteit,of en hoe er via de universiteit huisvesting geregeld wordt. In alle gevallen is er begeleiding van het international office van de TU/e en van de partner. In vele gevallen is er namelijk huisvesting van de universiteit gereserveerd voor Erasmus / buitenlandse studenten. Vandaar ook de restrictie in de hoeveelheid buitenlandse studenten die in een semester kunnen studeren aan een bepaalde universiteit.

Overige opmerkingen Wat zijn de consequenties als je vakken die je volgt bij een buitenlandse universiteit niet haalt? Om de continuÏteit van de contracten met onze partners, en daarmee de uitwisselingsmogelijkheden voor onze studenten in de toekomst te kunnen blijven waarborgen, is het belangrijk dat onze studenten een positieve indruk achterlaten bij onze buitenlandse partners. Daarom wordt er de voorwaarde gesteld aan het pakket om minimaal 20 ECTS aan studiepunten bij de buitenlandse partner te genereren. Als je hier niet aan voldoet, dan zijn daar (op dit moment) nog geen restricties aan verbonden. Natuurlijk dien je het tekort aan ECTS op te vullen met een andere vak/project. Dit kan via een aanvraag tot wijziging van de vrije master. Het is echter belangrijk dat je je er als uitwisselingsstudent van bewust bent dat je in feite een ambassadeurspositie bekleedt.

8


Belangrijke gegevens / personen op een rij Studieadviseur Bouwkunde: drs. W.J. (Willem) Buurke W.J.Buurke@bwk.tue.nl VRT 2.12 Studieadviseur Bouwkunde: J.H. (Hanneke) Steetskamp j.h.steetskamp@bwk.tue.nl VRT 2.12 Contactpersoon Erasmus: H.A.M. (Henny) Houben - Verhees h.a.m.houben@tue.nl VRT 2.12 Studievereniging Support: support@bwk.tue.nl Vertigo vloer 7 Contactpersoon studievereniging: Dhr. L. van Beers l.j.p.v.beers@student.tue.nl Contactpersoon studievereniging: Dhr. G. Pennings glennpennings@hotmail.com

9


Bijlage 1 Het officiĂŤle formulier


 

 

           

 

      

 



   

  

  


  

          

                              



  

 

   



 


  

                                       











 

 




                                           

 

                 


Bijlage 2 Vakken van andere mastertracks


For the ABP 2013 intake academic year 2013-2014

Year 1, semester B 7X865 Seminar 7X500 Architectural Engineering 7XS25 Masterproject 2 Year 2, semester A 7X545 Masterproject 2nd year 7X811 Methodology in Architectural history and theory 7XX41 Learning portfolio Year 2, semester B 7XX37 Final project (starts in quarter 2) Compulsory course elements Optional course elements Optional course elements 7X655 Morphology stereotomic (max. 50 students) 7X886 Theory of architecture 1 (max. 25 students) 7X900 Architectural analysis (max. 25 students) 7XX07 Handdrawing: Panamarenko (in dutch, max 50 students) 7X660 Product presentation (max. 12 students) 7X840 Theory of architecture 2 (max. 25 students) 7X651 Vormstudie B (in dutch, max. 50 students) 7XX81 Drawing: the thinking eye (max. 25 students)

ABP Masters Education Guide 2013/2014

6 14

9 3 4

37 102 18

3 3 6 3 2 2 3 3

17 |

Quarter 4

Quarter 3

ECTS 6 3 6 14

Quarter 2

Year 1, semester A 7X600 Strategies & places 7X700 Philosophy and Architecture 7X865 Seminar 7XS15 Masterproject 1

Quarter 1

Architecture


For the ABP 2013 intake academic year 2013-2014

Year 1, semester B 7S690 Architectural Acoustics or 7Y320 Building safety 7S620 Sustainable Building 2/Building materials 3 7S632 Lighting technology, exercises or 7Y415 Intelligent buildings 7SS25 Masterproject 2 PBE (research, design, consultancy) Year 2, semester A 7S545 MasterprojectPBE (preperation final graduation project) 7SS41 Learning portfolio Year 2 semester B 7SS37 Final project (start in quarter 2) Compulsory course elements Optional course elements Optional course elements 7N500 Practicum bouwkundewinkel 7S812 Meetexcursie 7S820 Basic building performance simulation 7Y700 Sustainable building systems modeling 7S810 Computational modeling for building physics and systems 7Y400 Design methodology 7S910 Capita Selecta Building Materials

ABP Masters Education Guide 2013/2014

5 3 3 1 4 14

9 4

37 108 12

3 3 2 3 3 3

self study self study self study

19 |

Quarter 4

Quarter 3

ECTS 5 3 1 3 2 3 14

Quarter 1

Year 1, semester A 7S532 Heat and moisture transfer in building envelopes & exercise 7S750 State of the art in building performance simulation for integrated solutions 7S801 Computational building physics and systems using matlab 7S815 Design of sustainable energy systems for the built environment 7S630 Lighting technology (or 7Y415 in sem. B) 7S892 CFD for building engineering 7SS15 Masterproject 1 PBE (research, design, consultancy)

Quarter 2

Building physics and services


For the ABP 2013 intake academic year 2013-2014

Year 1, semester B 7U772 Corporate Real Estate strategy 7U972 7U973 7U991 7US25

Urban strategies Real estate literature Capita Selecta REMD Masterproject 2nd year

Year 2, semester A 7U855 Research methods for the built environment 7U545 Masterproject 2nd year 7UU41 Learning portfolio Year 2 semester B 7UU37 Final project starts in quarter 2 Compulsory course elements Optional course elements Optional course elements 7M860 Urban systems: Analyses & Modeling 0Z150 Urban development law 7U950 Real estate finance for engineers 7U734 Analyseren, programmeren, evalueren 7U995 Urban strategies and finance 0E501 Privaatrechtelijk bouwrecht voor MA 7U890 Research skills

ABP Masters Education Guide 2013/2014

5

3 3 3 14

3 9 4

37 98 24

3 3 5 3 3 6 6

20 |

Quarter 4

Quarter 3

ECTS 3 14

Quarter 2

Year 1, semester A 7U971 Housing strategies 7US15 Masterproject : Asset & portfoliomanagement

Quarter 1

Real Estate Management and Development


For the ABP 2013 intake academic year 2013-2014

Year 1, semester B 7P505 Stability of structures 7P642 Steel structures 3 + exercise 7P632 Concrete structures 3 + exercise 7P672 Lightweight structures 7P770 Material aspects of structural stability (mech. 7b) 7PS25 Structural Design project 1 贸r 7PS35 Research project* Year 2, semester A 7P545 Preparation for final graduation project 7PP41 Learning portfolio

3 3 3 3 1 14

9 4

Year 2 semester B 7PP37 Graduation project (start in quarter 2)

37

Compulsory course elements Optional course elements

105 15

Optional course elements 7P882 Aluminium structures + exercise 7P725 Masonry structures + exercise 7P890 Structural design of high-rise structures 7P690 Prestressed & Prefabricated concrete structures 7P660 Experimental modeling of structures 7P830 Structural design: safety, reliability, loadings 7P870 Nonlinear finite element method nieuw Glass structures * compulsory: one Design- and one Research project (in random order)

ABP Masters Education Guide 2013/2014

3 3 2 3 3 2 3 2

21 |

Quarter 4

Quarter 3

ECTS 3 3 3 2 3 14

Quarter 2

Year 1, semester A 7P930 Geotechnics 7P840 The finite element method for building structure analyses 7P865 Energy principles of structures 7P900 Structural design 8, capita selecta 7P575 Timber structures 3 + exercise 7PS15 Structural Design project 1 贸r 7PS35 Research project*

Quarter 1

Structural Design


For the ABP 2013 intake academic year 2013-2014

Year 1, semester B 7W265 Urbanistic concepts 7WS25 Masterproject 2 7W600 Green strategies Year 2, semester A 7W545 Masterproject 7WW41 Learning portfolio Year 2, semester B 7WW37 Final project starts in quarter 2 Compulsory course elements Optional course elements Optional course elements 7M860 Urban systems: Analyses & Modeling 7M834 Advanced techniques for urban modeling and planning 7U972 Urban strategies 7W700 History of housing 7W750 Urban analysis and design techniques 7X600 Strategies and places

ABP Masters Education Guide 2013/2014

5 14 5

9 4

37 103 15 5 3

3 3 6 self study 6

22 |

Quarter 4

Quarter 3

ECTS 5 5 5 14

Quarter 2

Year 1, semester A 7W580 Urban theory and design of urban space 7W565 Urban analysis 7W640 Research methods in architecture and urbanism 7WS15 Masterproject 1

Quarter 1

Urban Design & Planning


1. Graduating at Design Systems Students with interest in Computer Aided Design (CAD) and Building Information Models (BIM) can graduate at the chair of Design Systems. Because CAD/BIM plays an important role in all disciplines of Architecture, Building and Planning, students may graduate in this field within any master specialization. By combining the newest insights and theories of the master specializations and those of Design systems innovative solutions can be found and developed. Graduating at Design systems happens within the normal ABP course. Students should meet a number of extra conditions which are mentioned here: (See also: annex 5 of the Education and Examination Regulations for the ABP master courses 2013-2014) •

Students should choose one of the following master specializations: Architecture, Building Technology, Building Physics and Services, Real Estate Management and Development, Structural Design and Urban Design and Planning.

Students should do the compulsory subjects of the master specialization chosen

Students have to choose from the elective subjects from a list with a minum of 10 creditpoints (ECTS)

Students should participate in one master project of the master specialization chosen (M1/2)

Students should participate in one masterproject of the chair of Design Systems (7M515)

Students should participate in the M3 project of the chair of Design Systems (7M545; preliminary to the final project)

The Graduation Supervision Committee should be composed as follows: chairman = chairholder Design systems, second member = examinator of the master specialization chosen, third member = to be determined furthermore

Students should write a research proposal in consultation with the chairholder of Design Systems and the member of the graduation supervision committee who is examinator of the master specialization chosen. (7MM41)

Students should participate in the final project which contains a combined theme of Design Systems and the master specialization chosen.

List of elective subjects: 7M836 Animation and Rendering (3 ECTS) 7M842 Advanced free-form design using parametric & generative modeling strategies (3 ECTS) 7M900 Fundamentals of Building Information Modeling (5 ECTS) 7M880 Collaborative Design and Engineering (8 ECTS) 7M840 Decision Support for Planning and Design( 3 ECTS) Students are advised to gain the following subjects in the bachelor program: 7AT05 Generatief Ontwerpen project (12 ECTS) (in Dutch) 7M690 Stedenbouwkundig Ontwerpen met CAD (3 ECTS) (in Dutch) For more specific Information please contact : Prof. dr. ir. Bauke de Vries (room VRT9.10) Tel.: 0031 40 2472388 E-mail mailto:B.d.Vries@tue.nl ABP Masters Education Guide 2013/2014

23 |


Bijlage 3 Universiteiten met bouwtechniek / uitvoeringstechniek vakken


Land

Universiteit

Faculteit

AUSTRIA

Technische Universität Graz

AUSTRIA

Universität Innsbrück (v/hLeopoldFranzens-Universität Innsbrück)

BELGIUM

Katholieke Universiteit Leuven

CZECH REPULIC

Czech Technical University in Prague Faculty of Architecture

PRAGUE

CZECH REPULIC

Czech Technical University in Prague Faculty of Civil Engineering

CZECH REPULIC FRANCE GERMANY GERMANY ITALY ITALY ITALY

Aanmel

gitte.cerjak@tugraz.at

vnl duits. Deels engels

1 juni

Institut für Experimentelle Architektur

INNSBRÜCK

Duits, klein deel Engels

31 juli

Faculty of Engineering Science

LEUVEN

Engels

14 april

bilova@vc.cvut.cz

Grotendeels Engels. Bieden Tsjechische taalcursussen aan.

15 mei

PRAGUE

bilova@vc.cvut.cz

Engels

15 mei

Czech Technical University in Prague Faculty of Mechanical Engineering

PRAGUE

bilova@vc.cvut.cz

Grotendeels Engels. Bieden Tsjechische taalcursussen aan.

15 mei

École Nationale Supérieure d'Architecture de Montpellier Brandenburgische Technische Universität Cottbus

MONTPELLIE francoise.gomes@montpellier frans (projecten soms Engels) R .archi.fr duits/engels (Volledig Engelstalig zijn: MSc "World Heritage Studies" COTTBUS en MSc "Environmental and Resource Management"

Politecnico di Milano Universita degli Studi di Roma "la Sapienza" Universita degli Studi di Roma "la Sapienza" TU Poznan

PORTUGAL

Universidade de Coimbra

PORTUGAL

Universidade de Lisboa

PORTUGAL

Universidade Técnica de Lisboa

PORTUGAL

Universidade Técnica de Lisboa

Department of Architecture, Civil Engineering and Urban Planning FB06: Architektur, Stadtplanung, Landschaftsplanung

KASSEL

Scuola di Architetettura Civile

MILANO

Faculty of Architecture "Valle Giulia"

ROME

Faculty of Engineering

ROME

Faculty of Civil and Environmental Engineering Faculty of Science and Technology, Dept. Of Civil Eng. Faculty of Science

POZNAN

marta.lipinska@put.poznan.pl Engels (en Pools)

31 mei

vnl. portugees, beperkt engels aanbod

1 juni

15 juni

Faculty of Architecture

LISBOA

voornamelijk portugees (ook projectwerk). Heel klein deel Engels.

30 juni

Escola Técnica Superior de Arquitectura SEVILLA

SPAIN

Universidad Politécnica de Valencia

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia

VALENCIA

SPAIN

Universidad de Alicante

Polytechnic School

SPAIN

Universidad Politécnica de Madrid

Yildiz Technical University

10 mei

engels

Universidad de Sevilla

TURKEY

italiaans niveau B1 (vakken) engels (proj.werk)

LISBOA

SPAIN

Istanbul Technical University

10 juni

Instituto Superior Técnico

SPAIN

TURKEY

italiaans niveau B1

30 juni

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Chalmers University of Technology

spi@uniroma1.it

Engels

University of Pretoria

SWEDEN

15 juli

italiaans. Master Mantua Campus volledig Engelstalig. Bovisa Campus: 14 juni italiaans (vakken) en engels (projecten - lopen over 1 heel jaar !)

internacional@fc.ul.pt

SOUTH AFRICA

Chalmers University of Technology

15 juli

cristina.sousa@ist.utl.pt; paula.lopes@ist.utl.pt

National University of Singapore

SWEDEN

vnl. duits (en beetje engels).

1 mei

LISBOA

SINGAPORE

KTH -Kungliga Tekniska Högskolan (The Royal Inst. of Techn.) KTH -Kungliga Tekniska Högskolan (The Royal Inst. of Techn.)

sabineernst@uni-kassel.de

COIMBRA

School of Design & Environment (Depts SINGAPORE "Building" & "Real Estate") School for the Built PRETORIA Environment+School of Engineering Escola Tecnica Superior d'Arquitectura BARCELONA del Valles (ETSAV)

SWEDEN

Taal van het onderwijs

nina.ederhaslehner@uibk.ac.at

POLAND

SWEDEN

Contactpersoon e-mail

GRAZ

Universität Kassel

Faculty of Architecture

Woonplaats

engels. Instellingscontract voor uitw bachelor stud. Uitw ma ster studs 15 april alleen mog indien NUS faculteit akkoord gaat engels

31 maar

Catalaans, Spaans (slechts een paar vakken Engelstalig)

15 mei

rel.int.arq@upvnet.upv.es

spaans

30 mei

ALICANTE

student.mobility@ua.es

spaans

1 juni (n (applica

ETS Arquitectura

MADRID

intercambio.arquitectura@up spaans m.es

10 juni

School of the built environment

STOCKHOLM

engels

15 april

School of Architecture

STOCKHOLM incomings@arch.kth.se

engels

15 april

Department of Architecture

GÖTEBORG

engels

1 mei

engels

1 mei

erasmus@itu.edu.tr

Engels

1 juli

incoming@yildiz.edu.tr

turks / engels (30%)

30 juni

Department of Civil and Environmental GÖTEBORG Engineering Architecture Fac- Environmental ISTANBUL Control & Construction Technology Faculty of Architecture

ISTANBUL


udies"

Aanmeldingsdeadline 1e sem Aanmeldingsdeadline 2e sem

2011-2012 uitgaand

2012-2013 uitgaand

2013-2014 uitgaand

Contactpersoon

1 juni

1 november

31 juli

31 december

14 april

1 oktober

15 mei

30 november

15 mei

30 november

15 mei

30 november

1 mei

ook 1 mei ??

15 juli

15 januari

Ana Pereira

15 juli

15 januari

Jos Bosman

1: Judith Everaers (UDP)

1: Ilse Kampers (A)

Tom Veeger ? Arno Pronk

1: Velika Iliev (A)

2: Jorg de Bie (A), Joeri Bollen (A)

Jan Hensen

1: Tom Wijnen (BPS)

Jan Hensen Jan Hensen

1: Michiel van Steenbergen (A)

ampus: 14 juni !)

17 december

10 juni

15 November

Irene Curulli

10 mei

15 oktober

Faas Moonen

31 mei

ook 31 mei !!

Jan Hensen

1 juni

1 november

30 juni

31 oktober

15 juni

16 november

3: Welmoed Vollers (CME), Manuella van Baar (CME), Carsten Faber (CME)

3: Jeffrey Verburg (REMD), Guido Litjens (A), Thomas Verheijen (REMD)

30 juni

30 november

1: Tim de Graag (A)

2: Iris Jansen (A), Vincent van Haaren (A)

15 april

1 oktober

2: NĂŠnĂŠ Barry (CME), Ruud van Beek (CME)

31 maart

30 september

1: Tim Donkers (A)

15 mei

15 november

els.

er studs

I.Curulli, A.Pronk, J.Bosman

1: Geertjan Wolfs (UDP)

2: Evelien van de Riet (A), Nadine Huids (A)

Jan Hensen Bert Blocken (Jan Hensen) 4: Stefan Laro (CME), Bob van Thiel (CME), Mark van Swam (CME), Jakko Heinen (CME)

4: Ruud van den Bosch (CME), Rosanne 4: Reinier Simons (A), Jet Tillmann (A), Marieke Bouw (SD), Bart-Jan Brouwer (REMD), Tim Oosterbaan (CME), Peter Tuijtelaars (SD) Span (BT) 3: Malco van den Eijnde (CME), Bram 1: Geert Kanters (CME) Botterman (BPS), Remco Mulder (CME)

Anneroos Dijkhuis, STU

-Irene Curulli

30 mei

15 oktober

2: Luc van de Boom (REMD), Emma Lubbers (A)

1: Thomas Henry (A)

1 juni (nomination) en 15 juni 1 november (nomination) en (application) 15 november (application) 10 juni

1 december

2: Jasper Massink (UDP), Wouter van Niel (A)

1: Frank van Kessel (A)

15 april

15 oktober

15 april

15 oktober

4: Niels van der Windt (REMD), Lennart Gerritsen (REMD), Ruben Bartelink (REMD), Mitchel Janmaat (BT) 1: Mick Heijkens (A)

1 mei

15 november

1: Pieter Wackers (BPS), Finn Vossen (BPS)

1 mei

15 november

1 juli

1 november

30 juni

1 januari

1: Stefan Janssen (REMD)

3: Elena Tron (A), Marinde van Rooij (UDP), Mike van de Kar (REMD),

--

1: Tom Steegh (A)

--

1: Jasper van Rossum (A) 1: Bas van der Beek (UDP)

Henk Schellen, Maarten Hornikx Jan Hensen


Bijlage 4 Voorbeeld 1


Bijlage 3. Tijdsplanning  2013‐2014 Dimensional Quality Control Capita Selecta Building Materials Sustainable Building Materials 3 Sustainable Building Materials 3  Academische Vorming Glass Structures Building Safety

Semester B Kw 3 7R730

2014‐2015 M1 (BT) Research Methodology  Building Product and Proces Design Heat and Moisture 

Semester A Kw 1 M1 7T647 7T770 7S532

Semester A Kw 2 M1

2014‐2015 2014 2015 M2 EXTREME (DELFT) Technoledge Façade Design Technoledge Climate Design Intelligent Buildings 

Semester Semester B Kw 3 BK 3 M2 XXX1

Semester Semester B Kw 4 BK 4 M2

2015‐2016 M3 Vooronderzoek afstuderen Academic Skills in English

Semester A Kw 1  M3 9ST14

Semester A Kw 2 M3

2015‐2016 M4 Af d M4 Afstuderen

Semester B Kw 3 M4

Semester B Kw 4 M4

7S620 ????

Semester B Kw 4 7R730 7S910 ???? NIEUW

7Y320

7Y415

7T770 7S532

XXX2 7Y415

ECTS Totaal

6 3 3 3 2 3 20

14 3 6 5 28

12 6 6 4 28

9 3 12

37 125

Building Physics and Services  (voormalig) Building Technology Academic R&D Skills Structural Design Building Technology TU/d


Bijlage 5 Voorbeeld 2


Vrije Master 2014-­‐2015 Kwartiel  1

Kwartiel 2

Kwartiel 3

Kwartiel 4

Vakcode 7MS15 7M900 7R800 7MS15 7M900 7R800 7MS25 7M885 7R750 7MS25 9ST12

Vaknaam Masterproject 1  (deel  1) Fundamentals  of  BIM  (deel  1) Building  process  design:  methods  and  equipment  (deel  1) Masterproject  1  (deel  2) Fundamentals  of  BIM  (deel  2) Building  process  design:  methods  and  equipment  (deel  2) Masterproject  2  (deel  1) Collaborative  design  and  engineering Culture  in  construction Masterproject  2  (deel  2) English  skills  1

ECTS Intern ECTS  Extern 14 5 6 0 0 0 14 8 3 0 3 53

0

2015-­‐2016 Kwartiel 1 Kwartiel  2 Kwartiel  3

Kwartiel 4

Vakcode 7M545 9ST13 195800200 195820600 195810600 201000095 7MM37

Vaknaam Masterproject 2e  year English  skills  2 Project  Management Integrated  Global  Project  Management Project  Control  &  Risk  Management Procurement  Strategies  &  Tendering Afstudeerproject  (deel  1)

ECTS Intern ECTS  Extern 9 3 7,5 7,5 7,5 Een  van  deze  twee 7,5 Een  van  deze  twee 37 49

22,5

2016-­‐2017 Kwartiel 1 Kwartiel  2

Vakcode 7MM37 7MM37

Vaknaam Afstudeerproject (deel  2) Afstudeerproject  (deel  3)

Totaal Intern Totaal  Extern Totaal

ECTS Intern ECTS  Extern 0 0 0 102 22,5 124,5

0


< Vorige

Help

Print

Zoek cursus > Selecteer cursus > Onderwijscatalogus > Cursus: 195810600

195810600

Project Control & Risk Management Cursus informatie

Rooster

Cursus

195810600

Aanvangsblok

2A

Studiepunten (ECTS)

7,5

Aanmeldingsprocedure

Zelf aanmelden via OSIRIS Student

Cursustype

Cursus

Inschrijven via OSIRIS

Ja

Voertaal

Engels

Contactpersoon

dr. S.H.S. Al-Jibouri

E-mail

s.h.s.al-jibouri@utwente.nl

Docenten dr. S.H.S. Al-Jibouri

Docent Cursusdoelen

Verplicht materiaal Studiemateriaal Reader

- techniques to control project plans; the focus is primarily on the construction phase - time and cost tradeoffs - the need, objective and value of risk management - development of risk management strategy and use of tools for identifying and analyzing risks in construction

Studiemateriaal Hand outs

The course aims at teaching students

Inhoud

The context of this course is the construction industry. The construction industry is vital for the development of any country and in many ways it is a measure of the pace of the economic growth of any nation. Construction is project-based and project development usually involves numerous parties, various processes, different phases and stages of work and a great deal of input from many public and private stakeholders. By nature it is also inherently fragmented, complex and risky industry. The combination of these factors has created some serious problems for the efficiency with which the construction industry operates compared to other sectors. As a result of this too many projects fail to achieve their objectives within the original budget and time or able to satisfy their customers. They are considered by many from within or outside the industry as failures. For this reason planning and control of projects in construction play an important management function to ensure that projects are accomplished within minimal deviations from the duration and budget agreed upon. In general construction is rewarding for all stakeholder involved in it. However risk is also inherent in this industry. There is a variety of sources for risks in construction; some are technical or organizational whilst others are financial or environmental. The management of risks in construction is fundamental achieving project objectives. Course content: - overview of project planning techniques - resource planning and scheduling - control process - risk management & techniques Assessment of the course is carried out on the basis of two assignments and the final written exam as follows: 1. Assignment 1: The tank farm case This is a large assignment that spans of several weeks and it is to be carried out by a group of 2 students. 2. Assignment 2: The steel factory case This is relatively a smaller assignment that is also to be carried out by a group of 2 students. 3. Final written exam: This is meant to assess individual student and covers all the materials that have been included by the reader and the lectures. Competenties Voorkennis DEELNEMENDE OPLEIDING M-CEM DEELNEMENDE OPLEIDING M-CME

< Vorige

Help

Print

Aanbevolen materiaal Werkvormen Hoorcollege Opdracht Zelfstudie geen begeleiding

Toetsen Tentamen


< Vorige

Help

Print

Zoek cursus > Selecteer cursus > Onderwijscatalogus > Cursus: 195800200

195800200

Project Management Cursus informatie

Rooster

Cursus

195800200

Aanvangsblok

1B

Studiepunten (ECTS)

7,5

Aanmeldingsprocedure

Zelf aanmelden via OSIRIS Student

Cursustype

Cursus

Inschrijven via OSIRIS

Ja

Voertaal

Engels

Contactpersoon

dr. S.H.S. Al-Jibouri

E-mail

s.h.s.al-jibouri@utwente.nl

Docenten Docent

dr. S.H.S. Al-Jibouri

Docent

drs.ing. J. Boes

Docent

dr.ir. W. Tijhuis

Cursusdoelen

This course provides students with the theoretical knowledge necessary to understand how projects can be effectively and efficiently managed. Assembling the proper team, defining the project scope, managing priorities and controlling the process are essential elements to achieving project objectives. The course provide insight into the different roles in a project (team), the project processes & dynamics. Practical information of projectmanagement is provided by lectures, excursions, reports and DVD's, mainly focusing on large construction projects and the dynamics of the process. Upon successful completion of this course, students should be able to: - understand how projects are organized - understand the different roles and interests in a project - understand various project management skills, competencies & tasks - understand the dynamics of the process - understand the tension/balance between safety, costs, time, scope and quality in projects Inhoud

This course is intended for students to complete a graduate course in the project management of construction. Projects, in all contemporary industry sectors and specifically in construction, are becoming increasingly complex and challenging with the accelerated advances in technology, new business models, forms of collaboration, availability requirements, and an augmented demand to deliver economic value and a competitive advantage. Managing projects in this environment requires strong leadership skills and proficiency in project management knowledge and practice to be able to achieve the project and organizational objectives safely, on time, on budget and to the satisfaction of stakeholders. The course is designed to provide students with knowledge in the practice of managing construction projects in order to enhance their career options and prepare them to move into management roles by developing their professionalism, versatility and leadership in an environment of constant change. Course content: The curriculum follows the competencies required to move a project through its various stages. The course material provides a exploration of project management processes and tasks. These include: - project organisation & control- staffing and coordination of project teams - contracts and procurement methods - communication and Inter-relationships between project stakeholders - leadership skills This project management course is related to the process management course which runs parallel to it, but has a different focus. The course on project management will focus mainly on the design & realisation phase. Competenties Voorkennis DEELNEMENDE OPLEIDING M-CEM DEELNEMENDE OPLEIDING M-CME

< Vorige

Help

Print

Verplicht materiaal Studiemateriaal Articles and reports t.b.a. Studiemateriaal book: "Managing construction projects", G. Winch, Blackwell Publishing, latest version. Approx. â&#x201A;Ź 50,- a â&#x201A;Ź 55,Aanbevolen materiaal Werkvormen Excursie(s) Hoorcollege Opdrachten Overig onderwijs Presentatie(s) Zelfstudie geen begeleiding

Toetsen Opdracht + Tentamen


< Vorige

Help

Print

Zoek cursus > Selecteer cursus > Onderwijscatalogus > Cursus: 201000095

201000095

Procurement Strategies & Tendering Cursus informatie

Rooster

Cursus

201000095

Aanvangsblok

2A

Studiepunten (ECTS)

7,5

Aanmeldingsprocedure

Zelf aanmelden via OSIRIS Student

Cursustype

Cursus

Inschrijven via OSIRIS

Ja

Voertaal

Engels

Contactpersoon

drs.ing. J. Boes

E-mail

j.boes@utwente.nl

Docenten Docent

drs.ing. J. Boes

Docent

prof.dr.ir. A.G. Doree

Cursusdoelen

Verplicht materiaal Studiemateriaal Rijlaarsdam (1988) Het kan best anders in de bouw

Inhoud

This course focuses on an important trend in the Dutch construction industry: the increased use of integrated procurement routes by clients, in particular by large public clients like Rijkswaterstaat, Prorail and Rijksgebouwendienst. Until recently, Design Bid Build was by far the most used procurement route in the Netherlands and other western countries. In a Design Bid Build project design and construction are procured separately. In other words, a client first contracts a company to design the structure, and when the design is finished, the client contracts another company to build the structure. However, due to several bad experiences with Design Bid Build projects, things are changing. Clients have now started to use also other, more integrated, procurement routes. These integrated procurement routes range from Design Build, in which the responsibility for design and construction are unified, to DBFMO and Public Private Partnerships, in which the responsibility for design, construction, finance, operation and maintenance are unified. However, the availability of a variety of procurement routes also brings in a new dilemma for clients. Imagine you are a client who is in need of a new road, bridge of building. What procurement route should you choose for your specific construction project? And for what reasons? But this is not the only dilemma you are confronted with. Besides choosing a procurement route that fits your situation, you also need to choose a tendering procedure that fits the procurement route you chose. Reality shows us this isnâ&#x20AC;&#x2122;t an easy task. The goal of this course is to teach you to tackle these dilemmas. Course content The course consists of two stages, each examined separately. The first stage comprises a series of lectures about procurement literature and underlying theories. The first stage is concluded with a written examination. During the second stage of the course you will work on a group assignment and attend guest lectures with experts from industry. The group assignment consists of a role playing game in which you will consult a (fictitious) client who has to choose a procurement route and tendering procedure for a construction project. The guest lectures by practitioners will provide insights into practice and will help you in making the assignment. The second stage is concluded with a presentation of the advisory reports. Competenties Voorkennis Bachelor Civiele Techniek; Projectmanagement, en Legal & Governance is een pre. DEELNEMENDE OPLEIDING M-CME

Studiemateriaal DoreĂŠ (1996), Gemeentelijk Aanbesteden de hstn VIII en XI Studiemateriaal Pietroforte & Miller (2002), Procurement methods for US infrastructure: historical perspectives and recent trends Studiemateriaal Bouwend Nederland (2009) "Veilig langs de kust of ondernemend door de storm" Studiemateriaal Winch "Managing Construction Projects" (2012) part III de hstn 5 & 6 Studiemateriaal RegieRaadBouw (2006) Sleutelpublicatie Beter aanbesteden Studiemateriaal Boes & (2008), Public procurement of local authorities in the Netherlands. A case of breaking tradition for a more strategic approach?! Studiemateriaal Priemus (2009), Do Design & Construct contracts for infrastructure projects stimulate innovation? The case of the Dutch high speed railway Studiemateriaal Aanbestedingswet e.a. Aanbevolen materiaal Blackboard Zie Blackboard Werkvormen Groepsopdracht (Verplicht) Werkcollege (Verplicht)

Toetsen Toets

< Vorige

Help

Print


< Vorige

Help

Print

Zoek cursus > Selecteer cursus > Onderwijscatalogus > Cursus: 195820600

195820600

Integrated Global Project Management Cursus informatie

Rooster

Cursus

195820600

Aanvangsblok

2A

Studiepunten (ECTS)

7,5

Aanmeldingsprocedure

Zelf aanmelden via OSIRIS Student

Cursustype

Cursus

Inschrijven via OSIRIS

Ja

Voertaal

Engels

Contactpersoon

ir. T. Hartmann

E-mail

t.hartmann@utwente.nl

Docenten ir. T. Hartmann

Docent Cursusdoelen

The main objective of the class is to explore current technological possibilities to integrate project management data with state of the art information technologies. This exploration will help students to understand non-technological related problems of integrated project management and its relation to overall project costs. Due to the exploratory character of the class students will learn to use new technologies within a practical learning by doing context. Learning goals - explore current technological possibilities to integrate project management data; - understand non-technological related problems of integrated project management and its relation to overall project costs; - learn to use new technologies. Inhoud

Background: In previous classes students learned about different approaches to project management, such as risk management, supply chain management, accounting methods, cost-benefit analysis, or design management. While all these skills are very valuable in isolation, the increasing necessity to work together within multi-cultural and globally dispersed project teams requires a closer integration of the above project management approaches and their respective information. Course context: This class will, teach how information from different project management aspects can be integrated to enable multi-cultural dispersed project teams to work together. The class assumes that modern information and communication technologies are required to enable a seamless integration. Therefore, a major focus of the class will be to explore state of the art methods to store, integrate, and communicate information using building information models (BIM). The highlight of the class will be a class project during which students need to develop an integrated project plan within a global project team with students from the Indian Institute of Technology in Madras. Competenties Voorkennis Gewenst: 195800200 Project management DEELNEMENDE OPLEIDING M-CEM DEELNEMENDE OPLEIDING M-CME

< Vorige

Help

Print

Verplicht materiaal Studiemateriaal a number of suggested reading material from which students can choose Studiemateriaal several BIM applications Aanbevolen materiaal Werkvormen Hoorcollege Opdracht Project Zelfstudie geen begeleiding

Toetsen Opdrachten


Bijlage 6 Vakinformatie


Vakken: 



       



  

    

  

  

  

   

  

  

 

          





       



  

    

  

  

  

   

  

  

   

 








       



  

    

  

  

  

   

  

  

   

 

• • •

   



  

 

  



 

• • • •

   

             






         

 

   

  

    

  

   

  

     

   

  

                      


                                   

 

• •





 






    

     



  

    

  

  



   

   

  

  

   

       






       



 



 



  

    

  

  

   

  

   

   

   

    

           






       



 



  

    

  

   

   

   

  

  

 

        






     



 

 

   

  

   



  

  

  

   

  

  

                 


Handleiding vrije master