Page 1

Samuel Gxxxx Sxxxxx Ens Orientem 1.Què són els punts cardinals? É s un sistema de referència cartesià per a representar l'orientació en un mapa. 2.Quín nom tenen? Nord,Sud,Est,Oest. 3.Quants són? 4. 4.Per a què creus que poden servir? Per a orientarnos al mapes. 5.Cerca una foto

Ens Orientem  
Ens Orientem