Page 1

Зміна пріоритетів в освіті викликає необхідність реформування бібліотек освітянської галузі, оновлення змісту їх діяльності, що вимагає від бібліотекарів переосмислення своєї ролі в даному процесі. https://sites.google.com/site/krivorizkaschool69/ Сучасний підхід до моделювання ефективного бібліотечного простору вимагає від бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів високо рівня майстерності, що включає знання з фаху, фонду, а також володіння основами комп'ютерної грамотності й сучасними інформаційно-комунікативними технологіями , навичками аналітикосинтетичної переробки інформації й передачі її користувачам, уміння створити в бібліотеці комфортне середовище для користувача й сформувати в нього позитивну мотивацію до читання. Важливо, також, й оволодіння фахівцем технологією моніторингу всіх бібліотечних процесів з метою їх удосконалення, максимального наближення до користувача.

Обмінявшись семінару-практикуму, рекомендують:

думками учасники

за

темою семінару

1.Втілювати кращі ідеї В.Сухомлинського щодо розвитку читацького інтересу школярів, формування естетичного смаку. 2. Використовувати у практиці роботи досвід провідних бібліотекарів .

5.2. Провести моніторинг читацької активності за 5 років. 5.3. Використовувати для аналітико-синтетичної переробки інформації графічні методи. 5.4. Застосовувати мережу Інтернету для залучення користувачів до читання. 5.5. Організувати “Клуб шанувальників журналів”.

3. Впроваджувати у практиці роботи досвід провідних бібліотекарів. 4. Інтегрувати інформаційно-бібліотечні технології у навчально-виховний процес для забезпечення розвитку інноваційної особистості: 4.1. Пропагувати серед читацької аудиторії школи проведення різних форм бібліотечної роботи: літературних дискусій, ігор, клубних годин. 4.2. Залучати учнів до обговорення новинок літератури у рамках клубної діяльності. 4.3. Ініціювати організацію творчих письменниками та поетами Криворіжжя.

зустрічей

з

5. Створювати умови для формування та реалізації креативності школяра шляхом розвитку стійкого читацького інтересу, залучення до роботи з різними джерелами інформації: 5.1. Проводити бібліотечну гру “Знайди свою зірку!”.

5.6. Створювати презентації новинок літератури в електронному вигляді. 5.7. Пропагувати досвід кращих літераторів Криворіжжя. 6. Постійно підвищувати фаховий рівень засобами Інтернету, періодичних видань, курсів, семінарів. 7. Залучати учнів до роботи з різноманітною літературою з метою формування критичного мислення, як важливого фактору розвитку інноваційної особистості. 8. Використовувати перспективний досвід роботи бібліотекаря КЗШ І-ІІІ ступенів №69 Виноградової В.М.

Рекомендації семінару-практикуму для бібліотекарів_продовження  

продовження "Рекомендацій семінару для бібліотекарів"