Page 1

Sommerkatalog 2011 • Sommertilbud på komplette kursus­forløb & certificeringer • Programmering af mobile enheder og sammenligning af udviklingsmiljøerne • 28 overskuelige sider

Tilbuddene gælder til og med 31/7 2011

SuperUsers på Sjælland

SuperUsers på Nettet

SuperUsers i Jylland

Karlebogaard • Karlebovej 91 3400 Hillerød Tlf. 48 28 07 06 • Fax 48 28 07 05

www.superusers.dk super@superusers.dk

Kampehøjgaard • Krajbjergvej 3 8541 Skødstrup Tlf. 87 49 07 06 • Fax 87 49 07 05


Praktiske oplysninger Kursussted:

Adresse:

Karlebogaard ved Hillerød SuperUsers a/s Karlebogaard, Karlebovej 91 3400 Hillerød Tlf. 48 28 07 06

Kampehøjgaard ved Århus SuperUsers a/s Kampehøjgaard, Krajbjergvej 3 8541 Skødstrup Tlf. 87 49 07 06

Kørsel i bil:

Se www.superusers.dk ”Hvordan finder jeg Karlebogaard & SuperUsers”

Se www.superusers.dk ”Hvordan finder jeg Kampehøjgaard & SuperUsers”

Togforbindelse:

S-togsforbindelse fra København hvert 10. minut. Se taxa-ordning herunder.

Nærbane-forbindelse fra Århus hver halve time. Se taxa-ordning herunder.

Taxa fra og til station: SuperUsers bor 10 minutters kør­sel fra Hillerød Station. Vi sørger gerne for gratis taxa fra og til sta­tionen. Husk forhåndstilmelding.

SuperUsers bor 5 minutters kørsel fra Løgten Sta­tion. Vi sørger ger­ne for trans­port fra og til stationen. Husk forhåndstilmelding.

Overnatning: På Karleboggard er ind­rettet flere flotte værelser i klassisk herregårdsstil. Selvfølgelig er der tv, dvd og internetforbindelse på værelset. Kom på kursus og bo på herregård. Fx Hotel Karlebogaard

Fx Den gamle kro i Hornslet

Taxa fra og til hotel:

Hvis du bor på Karlebogaard, er du allerede på kursusstedet.

Kursustilmelding:

Jan, Ernst og Bo sidder klar ved telefonen for at tage imod din kursus­til­mel­ding.

Morgenmad:

Morgenmaden står klar kl. 8:45 – et kvarter før kurset starter.

Kursustider:

Kurser starter alle dage kl. 9:00 og slutter kl. 16:00.

Forplejning:

Morgenmad, frokost samt kaffe og forfriskninger er inkluderet i prisen.

2

Vi sørger gerne for gratis taxa mellem Karlebogaard og nævnte hotel. Husk forhåndstilmelding.


Indholdsfortegnelse Praktiske oplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Indholdsfortegnelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Programmering på mobile platforme • Sammenligning af udviklingsmiljøer . . . . . . . . . 4 • iOS (iPhone/iPad) Programmering . . . . . . . . . . . 5 • Android Programmering . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 • Windows Phone 7 Programmering . . . . . . . . . . . 7 Microsoft Windows • Windows Server 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 • Windows 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Microsoft BackOffice • Exchange Server 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 • SQL og Database Design . . . . . . . . . . . . . . . . 14 • SQL Server 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Microsoft .NET 4.0 • C#, ASP.NET og ADO.NET . . . . . . . . . . . . . . . 18 • WCF og WPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Programmering • C, C++, Obj-C, C#, Java . . . . . . . . . . . . . . . . 20 CISCO • CCNA og CCNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 LINUX • Bruger- og administratorkurser . . . . . . . . . . . 24 Boot Camp • Windows Server 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Du kan blive certificeret efter 2 metoder hos SuperUsers Certificering via standardkurser

• Holdundervisning med maksimalt 8 deltagere. • Mulighed for at få en tæt dialog mellem dig og din instruktør. • Teori krydret med konkret praktisk erfaring og hands-on.

Certificering via Boot Camp

• Garanti for at bestå, hvis du følger det aftalte forløb. • Du får skriftligt materiale, der dækker alle emner i certificeringen. • Du får en fast mentor, der følger op og er din kontaktperson.

Rekvirer detaljerede kursusbeskrivelser

• T: 4828 0706 E: super@superusers.dk • www.superusers.dk 3


SU-899 iOS, Android og Windows phone 7 ‒ Sammenligning af udviklingsmiljøerne Forudsætning: Dette kursus er for it-ansvarlige, it-projektledere og it-udviklere, som ønsker et overblik og en forståelse for udviklingsmiljøerne på hhv. Android, iOS og Windows Phone 7. Forudsætninger: Dette kursus kræver en generel forståelse for systemudvikling, men der kræves ingen specifik forhåndsviden om de tre platforme. Beskrivelse: Instruktøren Brian Eberhardt sammenlig­ner iOS, Android og Windows Phone 7 med vurdering af respektive fordele/ulemper. De tre udviklingsmiljøer holdes op mod hinanden, og der udvikles apps på de tre platforme. Man opnår således viden til at kunne vurdere virksomhedens strategi på hhv. Android, iOS og Windows Phone 7. Brian præsenterer udviklingsmiljøerne og programmerer for åben storskærm på alle tre platforme, for at man kan danne sig sit eget indtryk af mulighederne på hhv. Android, iOS og Windows Phone 7. Brian Eberhardt er fra DTU med speciale i operativsystemer og programmering i relation hertil. Brian har fulgt smartphone/ tab­ let-operativsystemerne, fra de første SDK’er (Software Development Kits). Indhold: Præsentation af de tre platforme • Android fra Google (Open Source) • iOS fra Apple (iPhone/iPad) • Windows Phone 7 (Microsoft og partnere) Markedsvurdering af de tre platforme • Anvendelser - Udbredelse - Åbenhed • Integration med de facto standarder • Forventninger til fremtiden

Respektive udviklingsværktøjer, live-appprogramming • Vurdering og demonstration af de tre platforme • Android med Eclipse og Java • iOS med Xcode og Objective C • Windows Phone 7 m/Visual Studio og C# Smartphones versus tablets • Understøttelse af smartphone-programmering på de tre platforme • Understøttelse af tablet-programmering på de tre platforme • Udvikler man to separate eller en samlet App til hhv. smartphone og tablet? 3. parts værktøjer til udvikling • Findes der 3. parts værktøjer, som man kan bruge til udvikling på alle tre platforme? • Demonstration af et sådant fælles værktøj Distribution af Apps på de tre platforme • Mulighed for test af App i selve enheden • Distribution af Apps til de platformenes respektive App Stores • Distribution af Apps internt i virksomhed Brian Eberhardt uddeler undervejs kokkehuer til de tre platforme Varighed: Pris:

1 dag

Kr. 4.500,-

Videre forløb: • AP-901 iOS (iPhone/iPad) programmering grundkursus • LX-901 Android programmering grundkursus • MS-901 Windows Phone 7 programmering grundkursus

SU-899

iOS, Android, WP7 sammenligning

AP-901

iOS Progr. Side 5 4

LX-901

Android Progr. Side 6

MS-901

WP7 Progr. Side 7


AP-901 iOS (iPhone/iPad) Programmering

2-dages kursus inkl. iPad 2 kr. 8.900,Datoer: 1–2/9 • 17–18/11 AP-901

iOS (iPhone/iPad) Programmering Grundkursus

Vi vil gerne lære dig at udvikle apps til iPhone/iPad samt give dig et godt overblik over Apples iOS Developer Program (apps til iPhone/iPod). På kurset får du udleveret en iPad som en del af kursusmaterialet (den er din), og kurset består af både teori og praktiske øvelser. • Introduktion til iPhone/iPad programud-

SuperUsers & iOS Operativsystemet på iPhone/iPad/iPod Touch hedder iOS (”i” er typisk Apple, og OS betyder Operativ System). • iOS er UNIX, som vi i SuperUsers i al beskedenhed er Danmarksmestre i. • I 27 år har vi programmeret til UNIX, herunder også med Apples udviklingsværktøj/miljø på Mac OS X. • Siden iOS udviklingsmiljøet (SDK) blev frigivet fra Apple marts 2008, har vi arbejdet med iOS.

Rekvirer detaljerede kursusbeskrivelser

• • • • • • • •

vikling – begreber og teknologier iOS-dokumentation Programmering Udviklingsmodel Udviklingsværktøjer Livscyklus for en iPhone/iPad-App Layout-komponenter (Views) Interaktion med Controller-delen Hvordan designer man en reel App?

Apple AATC SuperUsers a/s er Danmarks eneste Apple Authorized Training Center og holder en række kurser inden for Mac OS X systemadministration.

• T: 4828 0706 E: super@superusers.dk • www.superusers.dk/apple_ios.htm 5


LX-901 Android Programmering

2-dages kursus inkl. Android Tablet kr. 8.900,Datoer:

8–9/6 • 22–23/8 • 14–15/11

LX-901 Android Programmering Grundkursus Vi vil gerne lære dig at udvikle apps til Android samt give dig et godt overblik over de førende udviklingsværktøjer. På kurset får du udleveret en Android Tablet som en del af kursusmaterialet (den er din), og kurset består af både teori og praktiske øvelser.

SuperUsers & Android Android, verdens i øjeblikket mest sælgende smartphone operativ­system, er baseret på Linux fra Google • Linux er UNIX, som vi i SuperUsers i al beske­denhed er Danmarksmestre i. • Udviklingsværktøjet Eclipse har vi erfaring med igennem 10 år. • Vi har arbejdet med Android Linux, siden Android udviklingsmiljøet (SDK) blev frigivet i 2008. • Vi glæder os til at videregive vores Androidprogrammeringserfaringer.

Rekvirer detaljerede kursusbeskrivelser 6

• Introduktion til Android programudvikling – begreber og teknologier • Android-dokumentation • Udviklingsværktøjer inkl. Eclipse • Programmering på Android • Livscyklus for en Android-App • Udviklingsmodel, Activities/Intents samt Callback • Layout-komponenter (Widgets) • Samspil med Linux-kernen og JVM • Hvordan designer man en reel App?

• T: 4828 0706 E: super@superusers.dk • www.superusers.dk/google_android.htm


MS-901 Windows Phone 7 Programmering

2-dages kursus inkl. Windows Phone 7 Smartphone kr. 8.900,Datoer: 12–13/9 • 6–7/10 • 21–22/11 MS-901 Windows Phone 7 (WP7) Programmering Grundkursus Vi vil gerne lære dig at udvikle apps til Windows Phone 7 (WP7) samt give dig et godt overblik over de førende udviklingsværktøjer.

SuperUsers & Windows Phone 7 Windows Phone 7 (WP7) er Microsofts nye smartphoneoperativsystem, og det er et stort fremskridt i forhold til det tidligere Windows Mobile.

• Windows Phone 7 er baseret på

.NET, som vi i SuperUsers i al beskedenhed er Danmarksmestre i. • SuperUsers har arbejdet med og undervist i .NET siden 1999. • Vi glæder os til at videregive vores WP7-programmeringserfaringer.

Rekvirer detaljerede kursusbeskrivelser

På kurset får du udleveret en WP7 som en del af kursusmaterialet (den er din), og kurset består af både teori og praktiske øvelser. • Det store overblik over WP7 systemudvikling • WP7 dokumentation • WP7 og .NET • WP7 udviklingsværktøjer • Brugergrænseflade (Silverlight/XAML) • WP7 udviklingsmodel • WP7 livscyklus (MVVM) • WP7 libraries • WP7 Marketplace (deploy/submit) • Hvordan designer man en reel App?

• T: 4828 0706 E: super@superusers.dk • www.superusers.dk/windows_phone_7.htm 7


MS Windows Server 2008 Vi har arbejdet med Windows Server 2008 fra de tidligste betaversioner og har derudover stor Windows-erfaring, både mht. undervis­ning og implementering. MCTS (1 test) – teknisk ekspertise En Microsoft Certified Technology Specialist inden for MS Windows Server 2008 er en person, som har opnået stor teknisk ekspertise inden for dette område. MCTS-titlen opnås ved at bestå 1 obligatorisk test. MCITP: Server Administrator (3 tests) – drift og support En Microsoft Certified IT Professional inden for MS Windows Server 2008 Server Administration (SA) er en person, som har taget en overbygning til MCTS for at kunne stå for drift og support. MCITP-titlen opnås ved at bestå 3 obligatoriske tests (for MCSA og MCSE kun 2 tests). MCITP: Enterprise Administrator (5 tests) – design og arkitektur En Microsoft Certified IT Professional inden for MS Windows Server 2008 Enterprise Administration (EA) er en person, som har taget en overbygning til MCTS for at kunne stå for design af infrastruktur. MCITP-titlen opnås ved at bestå 5 obligatoriske tests (for MCSA og MCSE kun 4 hhv. 3 tests).

Udgangspunkt Ingen 2003-certificering

Udgangspunkt MCSA 2003-certificering MS-6416 (5 d)

MS-6420 (5 d)

Net MS-6421 (5 d)

MCTS

AD

Appl. Platform

MS-6425 (5 d) MS-6426 (3 d)

MS-6427 (3 d) MS-6428 (2 d)

TEST: 70-642

TEST: 70-640

MCITP Server Administrator

Udgangspunkt MCSE 2003-certificering MS-6416 (5 d)

MS-6417 (3 d)

TEST: 70-643

MCTS

MCITP Server Administrator

MCITP Enterprise Administrator

TEST: 70-648

MCTS

MCITP Enterprise Administrator

MCITP Server Administrator

TEST: 70-649

MCITP Enterprise Administrator

MS-6427 (3 d) MS-6428 (2 d) TEST: 70-643

MCITP SA

MS-6292 (3 d)

MS-6292 (3 d)

MS-6292 (3 d)

TEST: 70-680

TEST: 70-680

TEST: 70-680

MS-6430 (3 d)

MS-6435 (5 d) MS-6436 (5 d) MS-6437 (3 d)

TEST: 70-646

TEST: 70-647

MCITP EA

MCITP SA

MS-6430 (3 d)

MS-6435 (5 d) MS-6436 (5 d) MS-6437 (3 d)

TEST: 70-646

TEST: 70-647

MCITP EA

MCITP SA

MS-6430 (3 d)

MS-6435 (5 d) MS-6436 (5 d) MS-6437 (3 d)

TEST: 70-646

TEST: 70-647

MCITP EA

Opdateringskursus til Windows Server 2008 R2: se MS-0159 nederst på næste side 8


MS Windows Server 2008 Nr.

Titel

Dg.

Pris

ex.moms

Kort beskrivelse

SU508

MS Win Server 2008 Systemadministration Grundkursus

2d

7.400,-

SU509

MS Win Server 2008 Systemadministration Videregående

3d

11.100,-

Adm. af Win Server 2008 med fokus på Active Directory og Group Policy, som er vigtige for org. af ressourcer + systemets sikkerhed.

MS6292

Installing and Configuring Windows 7 Client

3d

11.100,-

Kurset giver viden om, hvordan man installerer og admini­strerer Windows 7. Kurset kommer også omkring LAN, WLAN + security.

MS6416

Updating your Active Directory Technol. Skills to Win Server 2008

5d

18.500,-

Om netværksinfrastruktur og over­blik/for­ståelse for, hvordan AD fungerer på Win 2008 (styrer fortsat ressourcer). Mange prakt. øvel.

MS6417

Updating your Application Platform Technol. Skills to Win Server 2008

3d

11.100,-

Deltagere med MCSE 2003 certificering får opdat. deres viden om web og application platform teknologier fra Win 2003 til 2008.

MS6418

Deploying Win Server 2008

3d

11.100,-

Kurset henvender sig til teknikkere der skal i gang med at udrulle windows server 2008 eller opgradere tidligere versioner af servere.

MS6419

Config., Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers

5d

18.500,-

Kurset er en kombination af SU-508 og SU-509 (se ovenfor).

MS6420

Fundament of Win Server 2008 Net­work Infrastruct. & Appl. Platform

5d

18.500,-

Giver deltageren viden til at kunne konfigurere netværksinfrastruk­ turen på et MS Win Server 2008-baseret netværk.

MS6421

Config. and Troubleshooting a Win Server 2008 Network Infrastructure

5d

18.500,-

Giver deltageren viden til at kunne konfigurere netværksinfrastruk­ turen på et MS Win Server 2008-baseret netværk på prakt. niveau.

MS6422

Implementing and Managing Server Virtualization in Win Server 2008

3d

11.100,-

Primært til teknikere, som foretager server-konsolidering. Win ser­ ver 2008 kommer indbygget m. løsning til, hvordan det kan gøres.

SU6422

SAN & Windows Server 2008 R2 Hyper-V Implementation & Config.

2d R2

9.900,-

Hyper-V R2 hands on i et SAN-baseret cluster-miljø med Storage Box, fiber-switche, hostbus-adapters etc. Man opnår god forståelse.

MS6425

Configuring Win Server 2008 Active Directory Domain Services

5d

18.500,-

Giver deltageren viden til at kunne konfigurere et MS Win Server 2008 Active Directory i et MS Win Server 2008-baseret netværk.

MS6426

Config. Identity & Access Solut­ions with Win Server 2008 Active Direct.

3d

11.100,-

Viden om funktioner og nye features omkring Identity and Access solutions med Win Server 2008 Active Directory.

MS6427

Config. & Troublesh. Internet Info Services 7.0 in Win Server 2008

3d

11.100,-

Viden om funktioner og nye features omkring Internet Information Services 7.0, IIS på Win Server 2008.

MS6428

Config. and Troublesh. Win Server 2008 Terminal Services Servers

2d

7.400,-

Giver en god forståelse af MS Terminal Server Service på Win Server 2008 med gennemgang af opsætning og brugen af produktet.

MS6429

Config. and Managing Windows Media Services for Win Server 2008

2d

7.400,-

Konfiguration og support af Windows Media Services i Win Server 2008, som anvendes til at sende lyd og video via nettet.

MS6430

Planning and Administering Windows Server 2008 Servers

3d

11.100,-

Planlægning, konfigurering og vedligeholdelse af Win Server 2008: Migrering, Sikkerhed, Tilgængelighed, Monitorering og fejlfinding.

MS6431

Manag. and Maintaining Win Server 2008 Network Infrastructure Servers

2d

7.400,-

Vedligehold. af infrastruktur, DNS og DHCP og admini­strere på den nye måde med netværkspolitikker samt Remote Access.

MS6432

Manag. and Maintaining Win Server 2008 Active Directory Servers

2d

7.400,-

At sætte deltageren i stand til at vedligeholde Active Directory i et Win Server 2008-miljø.

MS10325

Automating Administration with Windows PowerShell 2.0.

5d R2 R2

18.500,-

At sætte deltageren i stand til at benytte sig af Microsoft nye Power­ shell 2.0 til Microsoft Server-produkter, inklusive Server 2008 R2.

MS0159

Update your Windows Server 2008 Technology Specialist Skills to R2

3d R2 R2

11.100,-

Gennemgang af de nye funktioner og tilføjelser i Windows Server 2008 R2. Målrettet tidligere MCTS’er eller personer med tilsvarende viden.

MCTS: NETWORK Infrastructure Kurser: MS-6420, 6421 Test: 70-642

Rekvirer detaljerede kursusbeskrivelser

Administration, oprettelse og konfiguration af brugere, computere og ressourcer i et Win Server 2008 netværk med henblik på drift.

MCTS: Server 2008 Configuring AD Kurser: MS-6420, 6425, 6426 Test: 70-640

• T: 4828 0706 E: super@superusers.dk • www.superusers.dk/windows_server_2008.htm 9


Windows 7 Vi har arbejdet med Windows 7 fra de tidligste beta-versioner og har derudover stor Windows XP- og Vista-erfaring, både fra undervis­ning og implementering.

MCTS: Windows 7, Configuring (1 test) MCTS er en grundlæggende certificering: En Microsoft Certified Technology Specialist i Windows 7 har viden og færdigheder til at forstå funktioner og fordelene ved Windows 7, samt til at fejlfinde på netværksforbindelser og programmer. MCTS-titlen opnås ved at bestå 1 obligatorisk test: 70-680.

MCITP: Windows 7, Enterprise Desktop Administrator (2 tests) MCITP er en overbygning på MCTS: En Microsoft Certified IT Professional i Windows 7 har

viden og færdigheder til at kunne udrulle operativsystemet og desktop-programmer samt vedligeholde klient-livscyklussen. MCITP-titlen kræver, at man er MCTS samt består 1 yderligere obligatoriske test: 70-686.

Win 2007 Systemadministration MS-6292 (3 dg)

Windows 7, Install & Config

MCTS

TEST 70-680

MS-6294 (5 dg)

Win 2007 Udvikling MS-50219 (1 dg)

Windows 7, Deploy & Manage

Windows 7 Developer I

TEST 70-686

Windows 7, Developer II

MCITP

MS-50218 (4 dg)

Vigtigste forbedringer i Windows 7: • Forberedt sikkerhed (bl.a. Nedtonet User Account Control, Windows Defender, Firewall, BitLocker-2-go) • Gør det nemt og ensartet at få vist og oprettet forbindelse til alle dine netværk • Installation og udrulning (via image) • Mere fleksible muligheder for søgning og visning af informationer • Mulighed for at defragmentere flere diske på en gang • Mulighed for at mounte VHD-filer og brænde ISO-filer direkte i Windows 7 • Forbedret proformance og GUI

10


Windows 7 Nr.

Titel

Dage

Pris

Kort beskrivelse

3

11.100,-

Hvis man har baggrund i Windows XP, får man her en overskuelig præsentation af de nye muligheder i Windows 7, hvor nye features i forhold til Windows XP behandles. Vi arbejder med desktop konfiguration, remote access, sikkerhed, udrulning og fejlfinding. Kurset er en kombination af teori og praktiske øvelser.

ex.moms

Opgradering fra Windows XP MS-6291

Updating Your Technology Knowledge of Microsoft Windows XP to Windows 7

Administration MS-6292

Installing and Configuring Windows 7 Client

3

11.100,-

Deltageren får på dette kursus en overskuelig indføring i Windows 7. Vi arbejder med desktop konfiguration, remote access, sikkerhed, udrulning og fejlfinding. Kurset er en kombination af teori og praktiske øvelser.

MS-6294

Planning and Managing Win­ dows 7 Desk­top Deploy­ments and Environments

5

18.500,-

Kurset er rettet mod IT-folk, som gerne vil specialisere sig inden for Windows 7 udrulning og vedligeholdelse. På kurset vil der bl.a. blive gennemgået, hvordan man udruller Windows 7 og migrerer brugere vha. User State Migration Tool 4.0.

Troubleshooting and Supporting Windows 7 in the Enterprise

3

11.100,-

Kurset er rettet imod Superbrugere/Supportere, hvor der gås i dybden med, hvordan man vedligeholder og troubleshooter Windows 7.

Supporting MS-6293

MCITP: Windows 7

Kurser: MS-6292, 6294 Test: 70-680, 70-686

Rekvirer detaljerede kursusbeskrivelser

• T: 4828 0706 E: super@superusers.dk • www.superusers.dk/windows_7.htm 11


MS Exchange Server 2010 Vi har arbejdet med MS Exchange Server fra de tidligste beta-versioner og har derud­over stor erfaring fra tidligere versioner, både mht. undervis­ning og implementering.

Vigtigste nyheder i MS Exchange Server 2010: • Exchange Control Panel (web-baseret værktøj, MailTips, Gruppehåndtering) • Exchange Store-forbedringer (ny arkitektur i ESE, højere ydeevne, nye arkiverings­muligheder samt høj tilgængelighed vha. DAGs) • Fjernelse af storage groups • Role Based Administrative Control (RBAC) • Transport & Routing Functionality (shadow redundancy, HTML disclaimers) • Konversationsvisning MCTS er en grundlæggende certificering: En Microsoft Certified Technology Specialist inden for MS Exchange Server 2010 har viden og fær­digheder til at fungere som mailbox-operatør og messaging-administrator. Andre MCTS-opgaver: installation, konfiguration og administration af et enter­prise messaging-miljø (inkl. messaging-sikkerhed). MCTS-titlen opnås ved at bestå den obli­ gato­riske test: 70-662.

MCITP certificeringen er en overbyg­ning på MCTS: En Microsoft Certified IT Professional i MS Exchange Server 2010 har endvidere viden og færdigheder inden for design, udrulning, opgradering/migrering og tilgængelighed. MCITP-titlen kræver, at man er MCTS og består den obligatoriske test: 70-663

Udgangspunkt: Ingen Exchangeviden MS-10135 (5 dg)

Exch. 2010: Config & Manage

MCTS

MS-10233 (5 dg)

Exch. 2010: Design & Deploy

MCITP

12

TEST 70-662

TEST 70-663


MS Exchange Server 2010 Nr.

Titel

Dage

MCTS:

Teknisk ekspertise

MS10135

Configuring, Man­ aging and Trouble­ shooting Microsoft Exchange Server 2010

MCITP:

Design og arkitektur

MS10233

Designing and De­ ploying Messaging Solutions with Microsoft Exchan­ ge Server 2010

Pris

Kort beskrivelse

5

18.500,-

Kurset giver kursisten den nødvendige viden til at kunne installere og administrere en MS Exchange 2010 Server, samt hvordan man kommer tilbage til normal drift igen, hvis uheldet har været ude.

5

18.900,-

Kurset giver viden om udvikling og design af en stor og kompliceret messaging-infrastruktur. Derudover giver kurset også viden om deploying af Exchange Server 2010.

ex.moms

Nyt Opdateringskursus -- forventes klar 27/6 MS10165

Updating Your Skills from MS Exchange Server 2003 or 2007 to 2010 SP1

5

18.500,-

Kurset gennemgår og forklarer de ændringer, der er i Exchange 2010 i forhold til 2003- og 2007-versionerne. Kurset gennemgår også migrering til 2010-versionen.

Hvad er Exchange Server? Microsoft Exchange Server er et client/server mail/ database/samarbejdssoftwareprodukt udviklet af Microsoft. Det indgår i rækken af server-produkter (populært kaldet BackOffice) i the Windows Server System. Det er meget udbredt i virksomheder, der benytter sig af Microsofts infrastrukturløsninger. MS Exchange Servers vigtigste features er elektronisk mail, delte kalendere og opgaver, understøttelse af mobil og webbaseret adgang til information samt understøttelse af lagring af data.

MCTS: Exchange Server 2010 Kursus: MS-10135 Test: 70-662

Rekvirer detaljerede kursusbeskrivelser

• T: 4828 0706 E: super@superusers.dk • www.superusers.dk/exchange.htm 13


SQL- og Database Design SQL (Structured Query Language) er et database-script-sprog. SQL blev defineret af IBM i 1970’erne og er stadig database-script-sproget, som alle database-leverandører anvender. SQL er grundlæggende enkelt at anvende til simple forespørgsler og opdateringer. Men når det kommer til mere sammensatte operationer bliver det kompliceret. Database Design-forståelsen er væsentlig, for at kunne anvende SQL korrekt: På kurserne fokuseres på, hvorledes databasen er opbygget, relationer imellem de forskellige tabeller og felter, indexes, normalisering af data m.m.

SU-240 (3 dage) SQL Programmering

SU-239 (2 dage)

SU-241 (3 dage)

SU-242 (3 dage)

Database Design

SQL Programmering

Transact SQL (T-SQL)

De tre nederste kurser kan tages i vilkårlig rækkefølge SuperUsers SQL- og Database Design-kurser: Vi har arbejdet med database de­sign og SQL siden 1984. Vi har undervist rigtig mange i disse emner, og de ovenfor nævnte kurser er nogle af vores mest populære og hyppigst afholdte. Vi har opdelt kurserne i to faser: • Grundlæggende kursus: Her formidler vi overblik og forklarer hvilke elemen­ter, der indgår i en database-struktur samt forståelsen for SQL-sproget for at tilgå databasen. • Videregående kurser: Her videregiver vi erfaringer og best practices. Hvilke database design-metoder anvendes til hvilke formål, og hvorledes bruges SQL-sproget optimalt i disse sammenhænge. Vi forsøger virkelig at få tingene ned på jorden, og der er masser af hands-on på Super­ Users SQL- og Database Design-kurser. Instruktørerne : Alle vore instruktører er erfarne praktikere. Vi lægger stor vægt på, at instruktørerne udover et teoretisk grundlag, også har erfaringer fra opgaveløsning i “det virkelige liv”. Dette sikrer vi ved, at vores instruktører også fungerer som konsulenter på databaseopgaver.

Rekvirer detaljerede kursusbeskrivelser 14

• T: 4828 0706 E: super@superusers.dk • www.superusers.dk/sql.htm


SQL- og Database Design Nr.

Titel

Dage

Pris

SU-240

SQL Programmering Grundkursus

3

11.100,-

SQL er blevet standardsproget for tilgang af databaser, både på PC’er, på lokalnet og Internettet. Vi gennemgår sprogets struktur og syntaks. Kurset gennemgår, hvor­ledes man skriver “god SQL” til forespørgsler, opdate­ring og vedligeholdelse af SQLdatabaser. Kurset om­handler standard ANSI SQL samt nogle af de gængse udvidelser.

SU-241

SQL Programmering Videregående

3

11.100,-

Praktisk anvendelse af SQL. Komplekse forespørgsler, hvor tankegangen bag SQL er i centrum. Kurset fokuserer på praktisk anvendelse af SQL. Vi søger at formidle tankegangen bag SQL og arbejder med mere komplekse SQL-konstruktioner. Undervejs gennemgås og demonstreres syntax i dialog med kursis­terne. Der gennemgås kun syntax, som er produktuaf­hængig. Kurset tager udgangspunkt i forskellige cases, og kursisterne opnår færdighed i velegnet SQL ved at løse opgaver til de enkelte cases.

2

7.400,-

Kurset fokuserer på grundlæggende begreber som ræk­ker, kolonner, tabel­design, nøgler og normalisering, der er essentielle for at forstå og arbejde med databaser. Da baggrunden for et database-design ofte udspringer af forretningsregler, tager kurset udgangspunkt i prak­tiske cases. Der vil indgå eksempler fra Excel regneark samt tabel­ler og grafik på papir m.v.

3

11.100,-

På vores grundlæggende SQL kursus møder vi ofte spørgsmål om MS Transact SQL, derfor har vi oprettet dette kursus. Kurset er rettet mod brug af Microsofts SQL server 2000 hhv. 2005 og giver en introduktion til TransactSQL programmeringssproget. Der er udelukkende lagt vægt på de mest efterspurgte dele af T-SQL, såsom Dato-/Tidshåndtering, Variable og parametre, Stored Procedures og UserDefined Functions (UDF).

ex.moms

Kort beskrivelse

SQL

Database Design SU-239

Database Design Grundkursus

Transact SQL SU-242

Transact SQL (T-SQL) Programmering

SQL Programmering Kurser: SU-240, 241, 242

15


SQL Server 2008 Database Server Developer

Database Server Administrator SU-240 (3 dg)

SQL Programmering Grund

SU-239 (2 dg) Fordel

SU-240 (3 dg)

SQL Programmering Grund

SU-239 (2 dg)

Database Design Grund

Database Design Grund

SU-241 (2 dg) Fordel

SU-241 (2 dg)

Business Intelligence SQL Server 2008 SU-240 (3 dg)

SQL Programmering Grund

SU-239 (2 dg)

Database Design Grund

SU-241 (2 dg) Fordel

SQL Programmering Videre

SQL Programmering Videre

SU-242 / MS-2778 (3 dg)

SU-242 / MS-2778 (3 dg) T-SQL Programmering

T-SQL Programmering Fordel

SQL Server 2008

SQL Server 2008

SQL Server 2008

T-SQL Programmering Fordel

SQL Programmering Videre

SU-242 / MS-2778 (3 dg)

MS-6234 (3 dg)

SQL 2008 Analysis Services

MS-6232 (5 dg)

MS-6231 (5 dg)

SQL 2008 Maintaining

SQL 2008 Implementing

MS-6232 (5 dg) Fordel

MS-6231 (5 dg) Fordel

SQL 2008 Implementing

MCTS

TEST 70-432

MS-50400 (5 dg)

MCTS

SQL 2008 Design, Opt, Maint.

MCITP

TEST 70-450

Rekvirer detaljerede kursusbeskrivelser 16

SQL 2008 Maintaining

TEST 70-433

MS-50401 (5 dg)

SQL 2008 Design, Optimize.

MCITP

TEST 70-451

MS-6235 (3 dg)

SQL 2008 Integration Services

MS-6236 (3 dg)

SQL 2008 Reporting Services

MCTS

TEST 70-448

MS-50399 (5 dg)

SQL 2008 Design BI solution

MCITP

TEST 70-452

• T: 4828 0706 E: super@superusers.dk • www.superusers.dk/sql_server_2008.htm


SQL Server 2008 Nr.

Titel

Dg.

Pris

ex.moms

Kort beskrivelse

Forudsætningsgivende SQL-programmeringskurser SU-239

Database Design Grundkursus

2

7.400,-

Introduktion til grundlæggende begreber og teori. Fokus på praktiske cases.

SU-240

SQL Programmering Grundkursus

3

11.100,-

SQL er standardsproget for tilgang af data­baser. Vi gennemgår strukturen/syntaksen.

SU-241

SQL Programmering Videregående

3

11.100,-

Praktisk anvendelse af SQL. Komplekse forespørgsler. Tankegangen bag SQL.

SU-242

Transact SQL (T-SQL) Programmering

3

11.100,-

Programmering i T-SQL samt brug af de mest alm. objekter i MS SQL Server 2005.

MS-2778

Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL

3

11.100,-

Generelt overblik over Transact-SQL mod SQL Server 2008.

MCTS SQL Server 2008 – 3 forskellige MS-6231

Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 Database

5

18.500,-

Giver viden om, hvordan man installerer og konfigurerer en SQL Server 2008.

MS-6232

Implementing a Microsoft SQL Server 2008 Database

5

18.500,-

Giver viden om at implementere et SQL Server 2008-data­basesystem

MS-6234

Implementing and Maintaining MS SQL Server2008 Analysis Services

3

11.100,-

Adm./implem. af Analysis Service løsn. i en org. + værktøj til ASD og OLAP cube.

MS-6235

Implementing and Maintaining MS SQL Server 2008 Integrat. Services

3

11.100,-

Integration Services: værktøjer til at samle data fra mange kilder.

MS-6236

Implementing and Maintaining MS SQL Server 2008 Reporting Services

3

11.100,-

Implem. af Reporting Services, udvikling af rapporter og vedligehold af løsningen.

MCITP SQL Server 2008 – 3 forskellige MS50399

Designing a Business Intelligence Solution by using Microsoft SQL 2008

5

18.500,-

Se superusers.dk, når Microsoft frigiver. Venligst kontakt SuperUsers på: super@superusers.dk eller 48 28 07 06

MS504000

Designing, Optimizing and Maintaining a Database Administrative Solution for Microsoft SQL Server 2008

5

18.500,-

Se superusers.dk, når Microsoft frigiver. Venligst kontakt SuperUsers på: super@superusers.dk eller 48 28 07 06

MS50401

Designing and Optimizing Database Solutions with Microsoft SQL Server 2008

5

18.500,-

Se superusers.dk, når Microsoft frigiver. Venligst kontakt SuperUsers på: super@superusers.dk eller 48 28 07 06

Forudsætninger De rødlige kurser er en for­del eller direkte nød­vendige for at kunne følge med på SQL Server 2008-kurserne. De giver forudsætningerne for at hånd­tere SQL-serve­ren og databaserne, herun­der at tilgå dem. NB. SU-240 er nød­ven­digt for efterfølgende kurser.

For at du får størst muligt udbytte af kur­serne MS-6231 og MS-6232, supplerer vi det officielle kursus­pensum med SuperUsers’ egne erfaringer, scripts, slides og anbefa­linger til videre læsning...

MCTS: Database Administrator Kursus: MS-6231 Test: 70-432

MCITP: SQL 2008 Developer

Kursus: MS-6232, 50401 Test: 70-433, 451

17


MS .NET 4.0 Vi har arbejdet med MS .NET helt fra start (version 1.0 i 1999), og vi har opnået en stor og alsidig erfaring, både inden for undervisning og implementering med .NET.

MCTS (1 test) – teknisk ekspertise En Microsoft Certified Technology Specialist inden for MS .NET Framework 4.0 er en person, som har opnået stor teknisk ekspertise inden for et af nedenstående 4 områder (se diagram). MCTS-titlen opnås ved at bestå 1 test. MCPD: WEB DEVELOPER 4 (i alt 4 tests) – Arkitekt og udvikler En Microsoft Certified Professional Developer Web Developer 4 har viden og ekspertise til at designe og udvikle Web Applications ved brug af Microsoft .NET Framework 4. MCPD Web Developer 4-titlen opnås ved at bestå 4 tests. MCPD: Windows DEVELOPER 4 (i alt 4 tests) – Arkitekt og udvikler En Microsoft Certified Professional Developer Windows Developer 4 har viden og ekspertise til at designe og udvikle Windows Applications ved brug af Microsoft .NET Framework 4. MCPD Windows Developer 4-titlen opnås ved at bestå 4 tests.

MS-10266

(5 dg) Programming C# Visual Studio 2010 .NET 4.0

MS-10267 MS-10264

MS-10265

MS-10263

(10 dg) Web Applications

(3 dg) Windows Communication Foundation

Windows Applications

MCTS .NET Framework 4: Web Applications

MCTS .NET Framework 4: Data Access

MCTS .NET Framework 4: Service Communication Applications

MCTS .NET Framework 4: Windows Applications

TEST 70-515

TEST 70-516

TEST 70-513

TEST 70-511

MCTS

MCTS

MCPD: Web Developer 4 MCPD

18

MS-10262

(5 dg) Data Access Solutions

TEST 70-519

(5 dg)

MCTS

MCPD: Windows Developer 4 TEST 70-518

MCPD

MCTS


MS .NET 4.0 Nr.

Titel

Dg.

Pris

Kort beskrivelse

5

18.500,-

Dette er C# sprogkurset over dem alle. C# er ISO-standardiseret og defacto standard på .NET platformen. I dette kursus præsenterer vi sprogets objekt- og komponent-orienterede struktur, metodik og syntaks. Det er en fornøjelse at videregive vores 10 års erfaringer med C#.

ex.moms

Programming / Framework MS10266

Programming in C# with Microsoft Visual Studio 2010

MCTS Web Applications MS10267

Introduction to Web Deve­lopment with Microsoft Visual Studio 2010

5

18.500,-

Rigtigt godt “kom igang med ASP.NET”-kursus: Web-forms med funktionalitet, master pages, user controls, validering af user-input, debug, LINQ, AJAX, WCF og sikkerhed.

MS10264

Developing Web Applica­tions with Microsoft Visual Studio 2010

5

18.500,-

Vores videregående Web-applikationskursus: Vi udvikler avancerede ASP.NET MVC (Model View Controller) og Web Forms applikationer med .NET 4. Fokus på forbedring af web-applikationers performance og skalerbarhed.

5

18.500,-

Vores ADO.NET-kursus: Lær at optimere design og opnå bedre data performance ved brug af ADO.NET Entity Framework, LINQ, WCF Data Services, Sync Framework og ADO.NET.

MCTS Data Access MS10265

Developing Data Access Solutions with Microsoft Visual Studio 2010

MCTS Service Communication Applications MS10263

Developing Windows Communication Foun­dation Solutions with Micro­soft Visual Studio 2010

3

11.100,-

Kursus i distribuerede .NET-applikationer: Vi udvikler distribuerede applikationer med WCF 4 (Windows Communication Foundation) og Visual Studio 2010. Service-orienteret arkitektur med WCF, service contracts, data contracts og message contracts. Service-pålidelighed med transactions og message queues m.m.

5

18.500,-

Kursus i WinForms (den klassiske .NET Windows programmeringsmodel) og WPF (den nyere Windows Presentation Foundation) modellerne. Fordele og ulemper ved de to modeller. Hvornår bruger man hvad? …

MCTS Windows Applications MS10262

Developing Windows Applications with Micro­soft Visual Studio 2010

MCTS: .NET Framework Web App. Kurser: MS-10266, 10267, 10264 Test: 70-515

Rekvirer detaljerede kursusbeskrivelser

MCTS: .NET Windows Applications Kurser: MS-10266, 10262 Test: 70-511

• T: 4828 0706 E: super@superusers.dk • www.superusers.dk/dotnet.htm 19


Programmering Vi elsker programmeringskurser. Det er dejligt afgrænsede emner, hvor man som instruktør virkelig kan gøre en forskel. Alle vore instruktører er erfarne praktikere med stort teoretisk grundlag. Vi forsøger virkelig at få tingene ned på jorden, og der er masser af hands-on på SuperUsers’ programmeringskurser.

Vores programmeringskurser er som regel opdelt i to (eller flere) faser:

Grundlæggende kurser: Her får man et overblik over sproget og lærer at forstå og anvende sprogets datastruktur, flow og evt. objektorienterede metoder. Videregående kurser: Her videregiver vi erfaringer og best practices. Hvilke elementer i sproget anvendes i hvilke sammenhænge. Hvad bruger man hvornår.

Nogle af vore programmeringskurser: Nr.

Titel

Dg

Pris

Kort beskrivelse

ex.mo.

Basisviden og forståelse SU-199

Introduktion til Programmering

5

18.500,-

Har du ikke programmeret med C-familien (C/C++/C#/Java/Perl ...), er dette kursus det rigtige: Procedurer, loops, betingelser …

SU-202

Obj. Grundkursus for C++/C#/Java

5

18.500,-

Fundamentale principper i den objektorienterede tænkemåde – med specielt henblik på analyse og design af klasser og objekter.

C# og VB.NET SU-207

C# / VB.NET Programmering Introduktion

3

Dette er et rigtigt godt ”C# / VB.NET starter-kursus” for personer 11.100,- uden erfaring med Visual Studio eller tung objektorienteret programmeringserfaring.

MS10266

Programming in C# with MS Visual Studio 2010

5

Dette er C# sprogkurset over dem alle. C# er ISO-standardiseret 18.500,- og defacto standard på .NET platformen. Her præsenteres sprogets objekt- og komponent-orienterede struktur, metodik og syn

Obj-C (under iOS på iPhone/iPad) AP-901

inkl. iPad

20

iPhone/iPad Programmering Grundkursus

2

iOS er UNIX fra Apple! Du lærer at programmere apps til 7.900,- iPhone/iPad med iPhone SDK og Cocoa Touch. Programmerne afvikles på din nye iPad, som er inklusive i kursusprisen.


Programmering Nr.

Titel

Dg

Pris

Kort beskrivelse

ex.mo.

Obj-C (under iOS på iPhone/iPad) -- fortsat iPhone/iPad Programmering Workshop

2

SU-203

C++ Program. Grundkursus

5

18.500,-

Grundlæggende objektorienteret progr. med C++, hvor vi også fokuserer på OOA/OODs anvendelse i implementeringen.

SU-204

C++ Program. Videregående

5

18.500,-

Vi gennemgår de mere avancerede faciliteter i C++ og fortæller, hvorledes man anvender C++ til ofte forekommende opgaver.

SU-210

Java Program. Grundkursus

5

18.500,-

Om Javas objektorient. struktur og syntaks samt applet-begrebet, threads, synkronisering og JDBC database interface.

SU-211

Java Program. Videregående

5

18.500,-

Praktisk design og implementering med Java. Vi videregiver erfaring fra vores anvendelse af Java i store udviklingsprojekter.

SU-213

Java Program.: Client/Server

5

18.500,-

Om Java enterprise-begreber: Flerlagsmodellen J2EE, navne og directory-begrebet, servlets og JSP samt RMI, CORBA og EJB.

SU-214

Java webudvikl: Servlets og JSP

5

18.500,-

Java-kode i webserver-miljøer: Java Server Pages, Servlets, JavaBeans, 2/3-tier architectures, databaser vha. JDBC, tomcat o.m.a.

SU-218

Java og XML Development

4

14.800,-

Kurset ser på samspillet mellem Java og XML, DOM og SAX parsere og Java API for XML Processing.

AP-902

iOS er UNIX fra Apple. På denne workshop udarbejder vi første 7.400,- dag en fælles app. Andendagen bruger vi, på at hjælpe dig godt i gang med din helt egen app.

C++

Java

UML og Design Patterns SU-205

UML (Unified Model. Lang.)

3

11.100,-

UML er en standard inden for objektorienteret udvikl. og dækker udviklingsprocessen fra brugerkrav til implementering/test.

SU-255

Design Patterns

2

7.400,-

Design Pat. fokuserer på ensartethed og genbrug i objektoriente projekter, m. overordn. systemat. identifikation af funktionalitet.

SU-200

C Programm. Grundkursus

4

14.800,-

Sproget C er nok verdens mest anvendte programmeringssprog. Vi gennemgår design og syntaks mhp. praktiske anvendelser.

SU-201

C Programm. Videregående

3

11.100,-

Om de mere avancerede faciliteter i C. Vi ser på, hvordan man anvender C til ofte forekommende komplekse opgaver.

SU-220

Perl Program. Grundkursus

4

14.800,-

Perl er C kombineret med C-shell – et kraftfuldt sprog. Om kontekster, flow-control, regulære udtryk, moduler, klasser/obj. ...

SU-221

Perl Program. Videregående

4

14.800,-

I dybden med Perl. Vi bruger Perl til database-access, client/server-programmering, CGI-scripts og web-access.

SU-239

Database Design Grundkursus

2

7.400,-

Rækker, kolonner, tabeldesign, nøgler og normalisering er essentielle for at forstå og arbejde med databaser. Praktiske cases.

SU-240

SQL Programm. Grundkursus

3

11.100,-

SQL er standardsproget for tilgang af databaser på PCer, lokalnet og Internettet. Vi gennemgår sprogets struktur og syntaks.

SU-241

SQL Programm. Videregående

3

11.100,-

Praktisk anvendelse af SQL. Komplekse forespørgsler, hvor tankegangen bag SQL er i centrum.

SU-242

T-SQL Programmering

3

11.100,-

At sætte deltageren i stand til at programmere MS Transact SQL samt bruge de mest almindelige objekter i MS SQL Server 2005.

C

Perl

SQL

Rekvirer detaljerede kursusbeskrivelser

• T: 4828 0706 E: super@superusers.dk • www.superusers.dk/programmering.htm 21


CISCO SuperUsers a/s har siden 1984 afholdt TCP/IP kurser, og CIS­ CO-teknologi har tilsvarende været en del af vores hverdag i mange år. Vore instruktører er meget erfarne inden for routing- og switch-teknologier, og de er selvfølgelig CISCOcertificerede.

CI-099 (5 dg) CCENT/INCD1

CCENT

CI-130 (5 dg) CI-kurserne: IUWNE - wireless CI-kurserne dæk­ker tilsammen den viden, en CIS­CO system- og netværksadmini­ CCNA TEST strator skal have – lige fra wireless 640-721 grund­læggende viden om TCP/IP, LAN/WAN og vi­dere til planlæg­ning, dimensione­ ring og imple­mentering af mel­lemstore og sto­re net­værk samt tilsvarende fejl­finding. Kurserne fokuserer på at give deltageren forståelse og vi­ CI-140 (5 dg) den til efterføl­gende at kunne DESGN - design ad­ministrere CISCO-baserede net­værk i virk­somheden.

CI-certificering: CCDA Til hvert af CI-kurserne findes en tilhø­ren­de test. CCNAcerti­fice­ringen op­nås med de tests, der er knyttet til de ”gule” kurser. Den nye CCNPcertifice­ring (fra jan. 2010) opnås med de tests, der hører til de grønne kurser: CI-101, CI-103 og CI-105.

TEST

640-822

CI-100 (5 dg) ICND2

CCNA

TEST

640-816

CI-120 (5 dg) IINS - security

CCNA

security

TEST

640-553

CI-101 (5 dg) SWITCH

TEST

TEST

640-863

642-813

CI-103 (5 dg) ROUTE

TEST 642-902

Firmatilpasset CI-kursus: Vi har igennem årene afholdt mange specielt tilpas­sede CISCO kurser for danske og uden­landske virksomheder. Vi hjælper gerne med at sammen­sætte et CISCO-kursus, som dæk­ker de områder, jeres virk­somhed har brug for. Det er gratis at få et oplæg fra SuperUsers til jeres uddannelse inden for CISCO.

CI-105 (5 dg) TSHOOT

CCNP

TEST 642-832

På alle CISCO-kurser hos SuperUsers anvendes original CISCO-hardware, d.v.s. ikke software-emulerin­ger af CISCO-udstyr. Hver kur­sist eller kursistpar råder over ”sit eget private” og ægte CIS­CO-udstyr: Routere, Swit­che og WIFI-sæt. 22


CISCO Nr.

Titel

Dage

Pris

Kort beskrivelse

ex.moms

CCENT : CISCO Certified Entry Networking Technician CI-099

Interconnecting Cisco Network Devices (CCENT/ ICND1) V2.0

5

18.500,-

Overblik over bl.a. OSI-modellen, TCP/IP og andre protokolstakke. Brug af netværksmodeller i praksis på LAN- og WAN-baserede net.

CCNA: CISCO Certified Network Associate CI-100

Interconnecting Cisco Network Devices (ICND2) v2.0

5

18.900,-

I alt 1 test

I alt 2 tests Overblik over netværkstermer og regler således at man kan opsætte, konfigurere og vedligeholde min­dre netværk med routere og switche.

CCNA: CISCO Certified Network Associate (Wireless/Security)

I alt 3 tests

CI-120

Implementing Cisco IOS Network Security (IINS)

5

19.900,–

This five-day course focuses on the necessity of a comprehensive security policy and how it affects the posture of the network.

CI-130

Implementing Cisco Uni­fied Wireless Networking Essentials (IUWNE)

5

19.900,–

The goal of the IUWNE v1.0 is to provide students with information and practice activities to prepare them to work with CISCO WLANs

CCDA: CISCO Certified Design Associate CI-140

Designing for Cisco Internetwork Solutions (DESGN) v2.0

5

I alt 3 tests

19.900,–

In addition to general approaches and technologies for network design, it promotes Cisco solutions in designing and implementing scalable internetworks.

CCNP: CISCO Certified Network Professional (nye linie indført fra 1/1-2010)

I alt 5 tests

CI-101

CCNP Switch

5

19.900,–

Giver viden til at kunne planlægge, dimensionere og implementere mellemstore og store netværk med avanceret switch-teknologi.

CI-103

CCNP Route

5

19.900,–

Planlægning, dimensionering og implementering af mellemstore og store netværk med avanceret rout­ning udført på LANs og WANs.

CI-105

CCNP Troubleshoot

5

19.900,–

På kurset kommer du omkring fejlsøgning af routere, switche samt VLAN. Du lærer forskellige fejlsøg­ningsmetoder herunder OSI-modellen.

CCNA: Cisco Certified Network Associate Kurser: CI-099, 100 Test: 640-802

Rekvirer detaljerede kursusbeskrivelser

• T: 4828 0706 E: super@superusers.dk • www.superusers.dk/cisco.htm

23


LINUX

(med valgfri mulighed for senere LPI-certificering)

SuperUsers er Danmarks største UNIX-kursuscenter, og vi har afholdt Linux-kurser siden 1996. Kurserne i denne brochure er 3. generation af Linux-kurser hos SuperUsers, og de er baseret på kursusmaterialer udviklet i sam­arbejde med LPI (Linux Profes­sional Insti­tute – www.lpi.org). LPI er en international ikke-kommerciel organisation, som arbejder med standardisering af Linux-viden for systemadmini­stratorer.

LX-099 (1 dg)

Linux Introduktion

LX-100 (5 dg)

Linux Grundkursus

LX-101 (4 dg) Install & use

LX-kurserne: De fire LX-kurser (svarende til de fire LPI-tests) dækker tilsammen den viden, en Linuxsystemadmini­strator skal have – fra installation og grundlæggende brug af Linux til videregående system- og net­værkskonfiguration. LPI-certificering: Der er to niveauer inden for LPI-certifice­ring: Basic Level Administration (opnås ved at bestå to tests) og Advanced Level Administration (opnås ved at bestå to tests). De enkelte tests kan tages alene eller i kombination med en BX 1-dags boot camp.

Install & Use

LX-102 (4 dg)

Admin & Network

LPIC-1

BX-102 (1 dg)

TEST 117-102

Admin & Network

LX-201 (3 dg)

BX-201 (1 dg)

TEST 117-201

Admin Advanced

LX-202 (3 dg)

Network Advanced

LPIC-2

BX-202 (1 dg)

TEST 117-202

Network Advanced

Linux: Kurser: LX-101, 102, 201, 202 Test:

Rekvirer detaljerede kursusbeskrivelser 24

LPIC-1

Admin Advanced

BX boot camps: For hvert LX-kursus findes en BX boot camp, som er en koncentreret dag med fokus på den tilhørende LPI-test (inkluderet i prisen). Firmatilpasset Linux-kursus: Vi har igennem årene afholdt mange specielt tilpassede Linux-kurser for danske og uden­landske virksomheder. Vi hjælper gerne med at sam­men­ sætte et Linux-kursus, som dæk­ker de områder, jeres virksomhed har brug for. Det er gratis at få et oplæg fra SuperUsers til jeres uddannelse inden for Linux.

BX-101 (1 dg)

TEST 117-101

BX-101, 102, 201, 202

• T: 4828 0706 E: super@superusers.dk • www.superusers.dk/linux.htm

LPIC-2


LINUX Nr.

(med valgfri mulighed for senere LPI-certificering)

Titel

Dage

Pris

Kort beskrivelse

LX-099

Linux Introduktion

1

3.700,-

Hvis man ikke har arbejdet med andre operativsyste­ mer, er dette kursus et godt kursus til at komme i gang med Linux og netværk.

LX-100

Linux Grundkursus

5

18.500,-

En grundlæggende og praktisk orienteret indføring i brug af Linux. Efter kurset kan du bruge Linux og det tilhørende netværk.

ex.moms

LPIC-1: Linux Professional Institute level 1

I alt 2 tests

LX-101

Linux Install and Use

4

14.800,–

Kurset gennemgår grundlæggende installation, konfigu­ration og administration af en standalone Linux-client. • System Architecture • Linux Installation and Package Management • Devices, Linux Filesystems, Filesystem Hierarchy Standard • GNU and Unix Commands

LX-102

Linux Admi­ ni­stra­tion and Networking

4

14.800,–

Kurset gennemgår installation og konfiguration af en Linux netværks-client og simple netværks-services på en Linux netværks-server. Kurset er en kombination af teori og øvelser: • Shells and Scripting • SQL data management • User Interfaces and Desktops • Administrative Tasks • Essential System Services and Networking Funda­mentals • Security

LPIC-2: Linux Professional Institute level 2

I alt 4 tests

LX-201

Linux Admi­ nistra­tion Advanced

3

11.100,–

Konfiguration af kerne, filsystemer og hardware, filde­ling med hhv. NFS og SAMBA, logning samt automa­tisering af systemopgaver. Kurset er en kombination af teori og øvelser: • Linux Kernel • System Startup • File System and Devices • Advanced Storage Device Administration • Networking Configuration • System Maintenance • Domain Name Server

LX-202

Linux Networking Advanced

3

11.100,–

Konfiguration af netværk, email og news, DNS, Web Services, DHCP, NIS, LDAP, PAM, Linux System Security, routerkonfiguration, … Kurset er en kombi­nation af teori og øvelser: • Web Services • File Sharing • Network Client Management • E-Mail Services • System Security • Troubleshooting

4 BX boot camps Nr. BX-101 BX-102 BX-201 BX-202

Titel 4 Linux LPI Boot Camp kurser svaren­de til de 4 LXniveauer

Dage

(testfokuserede 1-dags kurser inkl. én test pr. kursus) Pris

ex.moms

1

5.500,–

1

5.500,–

1

5.500,–

1

5.500,–

Kort beskrivelse Formålet med disse boot camps er at sætte deltageren i stand til at bestå den test, der svarer til teori-indholdet i de enkelte LX-kurser. Vi gennemgår vægtninger i LPI-testen, vigtigste emner, spørgs­ målenes form og tager en LPI-prøvetest. Dagen afsluttes med LPI-testen.

25


Boot Camp Konceptet: Ideen er simpel, og den fungerer i praksis. Du starter med en vurderingstest af dit startniveau, og derefter følger studieforløbet med ma­terialer, web-forum og en personlig vejleder. Når parathedstesten viser, at du er klar, kommer du på intense 2-dages Boot Camps hos SuperUsers, som afsluttes med Microsoft-eksamen. Kompetencer: Som MCITP SA (Microsoft Certified IT Professional Server Administrator) inden for Windows Server 2008 kan du klare hver­dagens udfordringer: fx ændringer af Active Directory og fil-strukturen samt overvågning af server- og log-filer fra firewallen. Dette kan bruges i dit job som Windows Server supporter, systemadmini­ strator eller net­værksadministrator. Du har kun 4-6 dages fravær fra dit job og skal bestå 2-3 tests.

Udgangspunkt Udgangspunkt Udgangspunkt Ingen 2003-certificering MCSA 2003-certificering MCSE 2003-certificering Varighed 6 dage

Netværk

TEST: 70-642

MCTS

Varighed 4 dage

Varighed 4 dage

AD

TEST: 70-640

MCTS

TEST: 70-648

MCTS

TEST: 70-649

Begge tests er nødvendige MCITP Server Administrator

MCITP

TEST: 70-646

Pris: 45.000kr. ekskl. moms

MCITP Server Administrator

MCITP

TEST: 70-646

Pris: 30.000kr. ekskl. moms

MCITP Server Administrator

MCITP

TEST: 70-646

Pris: 30.000kr. ekskl. moms

SuperUsers og Windows Server 2008 • Vi har arbejdet med Windows Server 2008 og samtlige andre Windows-versioner fra de tidligste betaudgaver og har derudover eksper­tise fra undervisning og implementering.

Boot Camp = Certificeringsgaranti + Få dage + Lav samplet pris Rekvirer detaljerede kursusbeskrivelser 26

• T: 4828 0706 E: super@superusers.dk • www.superusers.dk/bootcamp.htm


Windows server 2008 MCITP SA Boot Camps hos SuperUsers 70-640. Windows Server 2008 Active Directory, Configuring

Giver deltageren viden om: konfiguration af DNS zoner, DNS server settings, Zone transfer og replication, forest eller domain, trusts, sites, AD replication, global katalog, operations masters, AD LDS, AD RMS, RODC, AD FS, AD accounts, GPO, GPO tem­ plates, software deployment GPO, account policies, backup and recovery AD, offline maintenance, Active Directory Certi­ficate Services, CA server settings, certificate tem­ plates, certificate revoca­tions, enrollments.

70-642. Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuring

Giver deltageren viden om: konfiguration af IPv4, IPv6, DHCP, routing herunder RIP og OSPF, IPsec, DNS server, DNS zoner, DNS records, DNS replication, host filen, remote access, NAP, netværksgodkendelse, trådløs adgang, Firewall settings, fil server, DFS, shadow copy, Backup og gendannelse, disk kvota, print sevices, WSUS samt overvåg­ning af netværk og event log.

70-648. Upgrading Your MCSA on Windows Server 2003 to Windows Server 2008, Technology Specialist

Opgradering af deltagerens viden inden for: remote access, NAP, network authenti­cation, data trans­mission protocols, trådløs adgang, DHCP, IPv4, IPv6, routing, DNS zone, DNS klient settings, DHCP og WINS for DNS, WDS, udrul WDS, windows acti­vation, Virtuel computer, ADLDS, ADRMS, AD server core, RODC, ADFS, backup og gendannelse, AD DS auditing, GPO, AD authentication.

70-649. Upgrading Your MCSE on Windows Server 2003 to Windows Server 2008, Technology Specialist

Opgrader deltagerens viden inden for: AD LDS, AD RMS, RODC, ADFS, remote access, NAP, network authentication, trådløs adgang, firewall settings, WSUS, overvågning af eventlog, WDS, windows activation, storage, Terminal Services (TS) RemoteApp, TS Gate­way, TS load balan­cing, TS resources, TS licensing, TS client connections, TS server options, FTP, SMTP, IIS, SSL.

70-646. Windows Server 2008, Server Administrator

Giver deltageren viden om: • Planning for Server Deployment: Plan server installations and upgrades, automated server deployment, infrastructure services server roles, application servers and services, file and print server roles. • Planning for Server Management: Plan server management strategies, delegated admini­stration, Plan and implement group policy strategy • Monitoring and Maintaining Servers: Implement patch management strategy, Monitor servers for performance evaluation and optimization, Monitor and maintain security and policies. • Planning Application and Data Provisioning: Provision applications, Provision data. • Planning for Business Continuity and High Availability: Plan storage, Plan high availa­ bility, Plan for backup and recovery.

27


SOMMERTILBUD Alle tilbud i dette katalog gælder til og med 31. juli 2011 Betingelser for sommerpriser:

Hvornår og hvor afholdes kurserne:

• • • •

Alle nævnte kurser/Boot Camps holdes løbende hen over efteråret, så vi kan til­ passe en studie­plan til dine/jeres ønsker.

Bestilling senest 31. juli 2011 Samlet fakturering Priser er ekskl. moms SuperUsers’ generelle salgs- og leverings betingelse

SuperUsers’ kursussteder findes ved Hillerød og Århus. Se side 2.

Tilmelding på telefon 48 28 07 06 SuperUsers a/s SuperUsers a/s, en 100% danskejet virksomhed med ca. 50 medarbejdere, har mange års erfaring inden for åbne netværk, operativsystemer og programmeringssprog: • • • •

UNIX/Linux, Windows & NetWare Internet, TCP/IP, IPv6, VoIP, VPN ... HTML/XHTML, XML, XSLT, CSS … OOA/OOD, C/C++/C#/Java/Perl/PHP, VB, SQL.. • ORACLE og andre åbne databaser

SuperUsers a/s leverer viden og løsninger i form af undervisning og konsulentydelser inden for systemnære områder: • • • • •

System System System System System

Drift Support Management Integration Udvikling

Kurser

Konsulentydelser

Åbne kurser: SuperUsers a/s afholder løbende mere end 200 forskellige kurser inden for internet, åbne netværk, operativsystemer og programmeringssprog.

SuperUsers a/s har konsulenter indenfor: • Drift: Support og konfiguration • Udvikling: Analyse, design, programmering og test

Specialkurser: Derudover tilbyder vi at afholde kurser tilpasset efter kundens individuelle ønsker. Ved at plukke dele af eksisterende kurser og sammensætte disse, kan næsten ethvert behov opfyldes.

Faste opgaver: Konsulenter til udførelse og styring af drift i større installationer.

Kursusforløb: Vi hjælper gerne med at vurdere og sammensætte flere kurser, således at der opnås et sammenhængende forløb.

Tilkald: Et af specialerne er udrykning med sekunders varsel til hasteopgaver – ofte opgaver, hvor alle andre har givet op. Telefonsupport: Endelig tilbyder vi pakkeløsninger inden for “online support”.

Sylvan Prometric Testcenter SuperUsers a/s er autoriseret Sylvan Prometric Testcenter og afholder alle tests som fører frem til Microsoft certificeringer (MCP, MCSE, MCSA, MCDBA og MCSD), Novell certificeringer (CNA, CNE og Master CNE) samt Linux (LCP, LCE, Master LCE).

VUE Test Center SuperUsers a/s er autoriseret VUE Test Center. VUE er verdens næststørste udbyder af test. Eksempel på områder, hvor VUE tilbyder test: Microsoft, SUN Microsystems og Cisco. Med kombinationen Sylvan Prometric og VUE kan vi opfylde de fleste ønsker om test.

28

SuperUsers Sommerkatalog 2011  
SuperUsers Sommerkatalog 2011  

Her kan du læse SuperUsers' sommerkatalog online.

Advertisement