Page 1

Gelişimini Fakülte ile Planla


İçindekiler

Fakülte Nedir?

03

Fakültenin Yararları

04

Farklı Yöntemler ile Gelişin!

05

Geliştikçe Seviyenizi Yükseltin!

06

Kredilendirme Kriterleri

07

Gelişiminizi Kolayca Takip Edin!

08

Satış ve Pazarlam Fakültesi

10

Kredi Fakültesi

12

Yatırım Fakültesi

14

Genel Bankacılık Fakültesi

16

Liderlik Fakültesi

20


Fakülte Nedir? Çalışanların, bireysel gelişim planlarını oluşturabilecekleri; kariyer planlamaları kapsamında çapraz konularda eğitim alabilecekleri bir sistemdir.

Satış ve Pazarlama

Kredi

Yatırım

03

Genel Bankacılık

Liderlik


Fakültenin Yararları

Çeşitlendirilmiş eğitim yöntemleri

Sürekli gelişimi destekleyen müfredat

Gelişimin ölçüldüğü ve ödüllendirildiği bir sistem

Kişisel gelişim planı oluşturabilme imkanı

Kolay takip edilebilen ve sade bir yapı

04

Kariyer haritaları ile entegrasyon gelişimi


Farklı Yöntemler ile Gelişin!

Yaşayarak Öğrenme

Kitap Özeti

Dijital Kitap

Makale

Araştırma

Bilgi Bankası GET TV

GET Sınıf

GET Kurs

GET Mobil

İş Başı / Rotasyon

GET Video

Garanti Eğitim Teknolojileri Bire Bir Koçluk / Mentorluk Eğitim

Simülasyon

Konferans / Seminer / Zirve

Workshop

Power Hour

Sohbet Toplantısı

Sınıf İçi

05


Geliştikçe Seviyenizi Yükseltin!

Uzman

Profesyonel

Kimdir?

Kimdir?

Kimdir?

İlgili alanda temel bilgiye sahiptir.

Alanı ile ilgili sertifikalara sahiptir.

İşinin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazandıracak başlangıç düzeyinde eğitim ve sınavlara katılır.

Talep ettiği alanlarda uzmanlaşmak için orta ve ileri düzeyde eğitim ve sınavlara katılır.

Ne Kazanır? Tebrik Mesajı

Master

Ne Kazanır?

İlgili alanda bilgisini paylaşır. Uzman olduğu konularda başkalarının gelişimine destek olur. Güncel trend ve uygulamalar ile ilgili eğitim/konferanslara katılır.

Ne Kazanır?

Masaüstü Ödülü

06

En yüksek krediye sahip 10 kişiye spot ödülü


Kredilendirme Kriterlerini Öğrenin!

Gelişimler, yöntemleri ve / veya süreleri göz önünde bulundurularak kredilendirilmiştir. Zorunlu ve seçmeli eğitimlerin kredilendirilmesi aynıdır. Katılımcılar üst seviyeden ders alabilir ve kredi kazanabilir. Her fakültenin seviyeler arası kredi baremi farklılık gösterebilmektedir.

Kredi verilmeyecek durumlar

2.kez alınan eğitimler (yasal zorunluluk olarak atanan, yıldızdan seçilen vb.) Alt seviyelerden alınan eğitimler Programlar bitirme sınavları - sunumları

07


Gelişiminizi Kolayca Takip Edin! Seviyeler arası geçiş için gereken toplam kredi miktarı, fakülte bazında müfredatlara bağlı olarak farklılık göstermektedir.

Satış ve Pazarlama Kredi

Yatırım Genel Bankacılık Liderlik

08


Fak端lteler


Satış ve Pazarlama Fakültesi Fakültenin Amacı Satış kültürümüzü daha etkin uygulayabildiğimiz, günümüz rekabet ortamında satış gücümüzü öne çıkaran, yeni uygulama ve stratejileri içerisinde barındıran, güncelliğini koruyan ve geleceğe hazırlayan gelişim çözümleri sunmaktır.

Yetkinlikler

Bireysel Gelişim Başarılı bir satışçı olmak için sahip olunması gereken doğru tutum ve ifade biçimlerini benimseten beceriler kazandıracak gelişim konularını içermektedir.

• Etkileme & İkna • İletişim

Teknik Gelişim

• Analitik Düşünme • Sonuç Odaklılık • Kurumsal ve Etik Prensiplere Uyma

Satış ve pazarlama model ve stratejilerini doğru ve etkin yönetebilmek için gerekli olan teknik bilgileri içermektedir.

İlişkilerin Gelişimi Satış sürecinde iç ve dış müşteriler ile ilişkilerin yönetimini etkinleştirecek araç ve yöntemleri sunan konuları içermektedir.

10

• • • • •

Etkileme & İkna Müşteri Odaklılık İşbirliği ile Çalışma İletişim Koçluk Verme


Profesyonel

0 - 40 Kredi Seviyeyi tamamlamak için

Uzman

41 - 95 Kredi

Master

> 96 Kredi

Seviyeyi tamamlamak için

Zorunlu eğitimleri tamamlamak ön koşulu ile 40 kredi almak,

Zorunlu eğitimleri tamamlamak ön koşulu ile en az 95 kredi almak,

Diğer fakültelerden görevin gerektirdiği ürün eğitimlerini almış olmak

Seçilen 3 alan ile ilgili verilen görev / ödevleri tamamlamak gereklidir.

gereklidir.

Seviyeyi korumak için 2 yıllık periyotlarda aşağıdakilerden en az biri gerçekleştirilmelidir;

1 kişiye satış konusunda koçluk yapmak ve koçluk yapılan kişinin satış performansında 6 ay içinde artış sağlamak, En az 3 kez vaka sunumuna aktif katılımda bulunmak, Eğitimlerde kullanılacak vaka yazımlarına destek vermek, Farklı eğitim yöntemleri ile deneyim paylaşmak. (Örneğin satış taktikleri konusunda GETTV’de video çekimi)

11


Kredi Fakültesi Fakültenin Amacı Kredi riskinin, geçmişe dönük analiz edilebilmesini ve ileriye yönelik öngörülebilmesini sağlayarak, bankamızın “en iyi kredi portföyüne sahip olma” amacını destekleyen gelişim çözümleri sunmaktır.

Yetkinlikler

Teknik Bilgi Kredi ürün ve süreç bilgisi, mevzuat, muhasebe, temel analiz konularını içermektedir.

Analiz Bilgisi Risk analiz bilgisini derinlemesine artıracak, ‘kredi değerlendirme, finansal analiz, piyasa analizi, finans bilgisi’ konularını içermektedir.

Risk Algısı Teknik ve analiz konuları dahilinde bulunan risk unsurlarını ortaya koyabilecek risk algısını detaylı ve farklı gelişim çözümleri ile üst düzeye çıkaracak konuları içermektedir.

12

• Banka Uygulamaları ve Ürün Bilgisi • Finans Bilgisi • Mevzuat ve Hukuk Bilgisi • Piyasa Analizi • Kredi Değerlendirme • Finansal Analiz • Risk Bilgisi


Profesyonel

0 - 40 Kredi

Uzman

41 - 85 Kredi

> 86 Kredi

Seviyeyi tamamlamak için

Seviyeyi tamamlamak için

Zorunlu eğitimleri tamamlamak koşulu ile 40 kredi almak,

Zorunlu eğitimleri tamamlamak koşulu ile 85 kredi almak,

Kredi yeterlilik sınavından en az 70 puan almak,

Bu seviyedeki seçmeli eğitimlerden 2 adet sektörel, 2 adet analiz, 1 adet ürün eğitimi seçmek,

MHT görevindeki kişiler için Temel Firma Analizi eğitimini aldıktan sonra, 6 ay içinde 6 adet FAR yapmak gereklidir.

Master

Kredi Yetkinlik Ölçme Simülasyonu’ndan en az 80 puan almak gereklidir.

Seviyeyi korumak için 2 yıllık periyotlarda aşağıdakilerden en az biri gerçekleştirilmelidir; Tercihe ve kişisel yetkinliğe bağlı olarak yarı zamanlı eğitici desteği vermek, Görev aldığı lokasyonda “Kredi Koçu” desteği vermek, Farklı eğitim yöntemleri ile deneyim paylaşmak, (Örneğin kredi ürünü anlatımı ile ilgili GETTV’de video çekimi) Eğitimlerde kullanılacak vaka yazımlarına destek vermek, Kredi derecelendirme sınavında geçer not almak, Kredi Yetkinlik Ölçme Simülasyonu kapsamında yer alan farklı versiyonlardan en az birini başarıyla tamamlamak gereklidir.

13


Yatırım Fakültesi Fakültenin Amacı Ekonomik gelişmeleri takip etmeye ve yorumlamaya, piyasanın nabzını tutmaya, müşteri ihtiyaçlarını doğru analiz ederek müşterileri ürünlerle ilgili doğru ve şeffaf bilgilendirmeye ve böylece etkin ve karlı portföy yönetimi yapmaya destek olacak gelişim alanları sunmaktır.

Yetkinlikler

Ürünler ve Risk Yatırım çatısı altında yer alan ürünleri ve bu ürünlerin taşıdıkları riskleri içermektedir.

Ekonomi ve Piyasalar Dünya’da ve Türkiye’deki güncel ekonomik & sektörel gelişmeleri ve bunların piyasalara yansımalarını içermektedir.

Analiz ve Portföy Yönetimi Analiz etme, değerlendirme ve etkin portföy yönetimi stratejilerini içermektedir.

14

• Banka Uygulamaları ve Ürün Bilgisi • Risk Bilgisi

• Piyasa Analizi • Fiyatlama

• Piyasa Analizi • Finans Bilgisi


Profesyonel

0 - 30 Kredi Seviyeyi tamamlamak için

Uzman

31 - 90 Kredi

Master

> 91 Kredi

Seviyeyi tamamlamak için

Zorunlu eğitimleri tamamlamak şartıyla 30 kredi almak,

Zorunlu eğitimleri tamamlamak şartıyla toplamda 90 kredi almak,

En az SPF Temel Düzey Müşteri Temsilciliği lisansına sahip olmak

SPF İleri Düzey / Türev Araçlar lisansına sahip olmak

gereklidir.

gereklidir.

Seviyeyi korumak için 2 yıllık periyotlarda aşağıdakilerden en az biri gerçekleştirilmelidir; Yatırım eğitimleri ile ilgili yapılan sınavlarda soru bankasına katkı sağlamak, Farklı eğitim yöntemleri ile deneyim paylaşmak, (Örneğin DCD ürünü konusunda GETTV’de video çekimi) Eğitimlerde kullanılacak vaka yazımlarına destek vermek, SPK sınavlarına katılacak kişilere sınava hazırlık desteği vermek gereklidir.

15


Genel Bankacılık Fakültesi Fakültenin Amacı Odaklanılmak istenilen alan / alanlarda, mevcut ve bir üst göreve ilişkin bilgi ve becerilere sahip olmaya, uzmanlaşılan alanlarda başkalarının gelişimine katkı sağlamaya ve öneri getirebilmeye destek olan gelişim çözümleri sunmaktır.

Yetkinlikler

Ürünler ve Süreçler Banka ürün, süreç ve iş akışları ile ilgili konuları içermektedir.

Mevzuat, Hukuk & Vergi Banka işleyişindeki mevzuat bilgisi, yasal işleyiş ve vergi düzenlemeleri ile ilgili konuları içermektedir.

16

• Banka Uyg. ve Ürün Bilgisi • Süreç Uyg., Org. Bilgisi ve Sistem Altyapısı • Piyasa Analizi • Software Bilgisi • Raporlama ve Data Analiz Teknikleri • Proje Yönetimi

• Mevzuat ve Hukuk Bilgisi


Yetkinlikler

Muhasebe & Finans Banka finansal tablolarının analizi ve muhasebe uygulamalarına ilişkin konuları içermektedir.

Risk Bilgisi Bankacılık uygulamalarındaki mevzuata uyum, operasyonel riskler ve iş etiği konularını içermektedir.

• Finansal Analiz • Finans Bilgisi

• Risk Bilgisi • İnceleme Teknikleri

Yabancı Dil & Sağlık İş performansına olumlu yönde katkı sağlayacak sağlık ve yabancı dil bilgisine ait tüm konuları içermektedir.

6 17


Uzman

Profesyonel

0 - 120 Kredi Seviyeyi tamamlamak için

121 - 160 Kredi Seviyeyi tamamlamak için

Master

> 161 Kredi Seviyeyi korumak için

Zorunlu eğitimleri tamamlamak

Zorunlu eğitimleri tamamlamak

Master seviyedeki eğitimlere

ön koşulu ile 120 kredi almak,

ön koşulu ile 160 kredi almak,

katılmak ve kredi kazanmaya

Seçilen en az 2 alana (yabancı dil & sağlık hariç) ilişkin yapılacak sınavdan 70 ve üzeri puan almak (Seçilen alanlarda derslere katılım zorunlu değildir) gereklidir.

Üç ayda bir tüm alanlarda

devam etmek,

(yabancı dil & sağlık hariç)

2 yıllık periyotlarda

bilgiyi ölçmek için yapılacak

aşağıdakilerden en az birini

sınavlardan 4’üne katılmak,

gerçekleştirmek;

(140 kredinin tamamlandığı tarih

- Soru bankası için soru

itibari ile sınavlara girilmeye başlanabilir) 4 sınav katılımını ilk sınava girilen tarih itibari ile 2 senelik dönemde tamamlamak, Girilen sınavlardan en yüksek puan alınan 3 tanesinin ortalamasının 70 ve üzeri olması

oluşturmak, - Farklı eğitim yöntemleri ile deneyim paylaşmak, (Örneğin belirlenen bir konuda GETTV’de video çekimi) - Eğitici desteği vermek, - ÖNERSEN’de kabul edilmiş öneri iletmek

gereklidir.

gereklidir.

18


1

2

3 4 5

6

7

8


Liderlik Fakültesi Fakültenin Amacı Bulunduğu görevden bağımsız olarak her seviyedeki Garantili’yi, etkin iletişim becerilerine sahip, sürekli kendisini geliştiren, değişen koşullarda hem kendisi hem kurumu için stratejiyi belirleyen, kaynakları sonuca yönelik harekete geçirebilen, büyük resimde topluma da hizmet eden iş liderleri seviyesine çıkarmaya yönelik gelişim çözümleri sunmaktır.

Yetkinlikler

Kişisel Liderlik Kişinin hedeflerine ulaşırken en önemli güç kaynağı kendini tanıması ve yönetmesidir. Kişisel liderlik boyutu ile kişileri kısıtlayan engelleri ve motive eden değerleri ortaya çıkartmak, yenilikçi bakış açısına sahip olma, proaktif olarak katkı sağlama ve gerekli durumlarda insiyatif alma becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır..

Ekibe Liderlik Ekip yöneticilerinin, liderlik tarzlarını keşfetmeleri, motivasyon, geribildirim, delegasyon, koçluk gibi liderlik becerilerini etkin bir şekilde kullanmaları, birlikte çalıştıkları ekip arkadaşlarının motivasyonlarını, bağlılıklarını ve performanslarını başarılı bir şekilde yönetmeleri amaçlanmaktadır.

20

• • • • • • •

İletişim İşbirliği ile Çalışmak Değişime Açık Olmak Yenilikçilik Çatışmayı Yönetmek Motive Etmek Etkileme ve İkna

• • • • •

Yetki Vermek Koçluk Vermek Motive Etmek Çatışmayı Yönetmek Yön Göstermek ve Koordine Etmek


Yetkinlikler

İşte Liderlik Planlama, önceliklendirme, stratejik düşünme ve karar alma araçlarını kullanarak işlerini etkin bir şekilde sonuçlandıran, değişimleri yönetebilen, yaratıcı bir bakış açısı ile işlerini sürekli olarak geliştiren liderler yaratmak amaçlanmaktadır.

Toplumsal Liderlik Garantili’lerin sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk gibi kavramları hem özel hem de iş hayatlarında yaşatan bireyler olmaları amaçlanmaktadır.

• • • • •

Büyük Resmi Görmek Analitik Düşünme Karar Vermek Yenilikçilik Planlama ve Zaman Yönetimi • Sonuç Odaklılık

• • • • •

İletişim İşbirliği ile Çalışmak Çatışmayı Yönetmek Etkileme ve İkna Planlama ve Zaman Yönetimi • Yön Göstermek ve Koordine Etmek

6 21


Profesyonel

0 - 60 Kredi Seviyeyi tamamlamak için

Uzman

61 - 160 Kredi Seviyeyi tamamlamak için

Zorunlu eğitimleri tamamlamak

Zorunlu eğitimlerini

ön koşulu ile 60 kredi almak,

tamamlamak ön koşulu ile 160 kredi almak,

Diğer fakültelerden görevinin gerektirdiği eğitimleri almış olmak

Seçilen bir konuda

gereklidir.

deneyim paylaşımında

GETVideo’da yayınlanması için bulunmak ya da belirlenen bir konuda vaka çözmek, Seçilen bir kişiye koçluk yapmak

Master

> 161 Kredi Seviyeyi korumak için Master seviyedeki eğitimlere katılmak ve kredi kazanmaya devam etmek, 2 yıllık periyotlarda aşağıdakilerden en az birini gerçekleştirmek; Farklı eğitim yöntemleri ile deneyim paylaşmak, (Örneğin GETTV’de video çekimi) Konu uzmanı ve eğitici desteği vermek, Seçilen bir kişiye koçluk yapmak, Eğitimlerde kullanılacak vaka yazımlarına destek vermek,

gereklidir.

360° envanteri sonucunda tüm yetkinliklerde 4,5 ve üzeri puan almak, İKE endeksinden B not almak gereklidir.

22


1 2

4

3

5

6


Gelişimini Fakülte ile Planla


Garanti fakülte uygulama 03 12 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you