Page 1

SEB | SUPERO Promotion

hennes hemland, Polen, för att studera ekonomi. – Jag kommer från en familj med akademisk bakgrund och det var därför naturligt att utbilda sig. I och med att det hade gått några år sedan gymnasiet hade jag fått en bättre uppfattning om vad jag ville studera istället för att bara hoppa på något.

Att jobba med internationella affärer och

TRAINEE PÅ SEB – EN NYCKEL lyxigt modelliv via traineeprogram till en viktig IN I BRANSCHEN Från roll på en av Sveriges ledande affärsbanker. På SEB Text: Elin Liljero Eriksson Foto: Rickard L Eriksson

G

abriel Lundström trycker på kaffeautomatsknappen i den trevliga loungen. – Det var egentligen här på SEB mitt hållbarhetsintresse tog fart på riktigt, säger han medan porslinskoppen fylls. – Jag och en traineekollega stod här och skulle ta kaffe en dag då vi såg alla pappmuggar upptravade och tänkte att det måste både kosta pengar och påverka miljön. Vi började räkna på det och tog kontakt med alla möjliga för att få fram en kalkyl. Sedan presenterade vi resultatet för SEB:s hållbarhetschef. Gabriel rör sig vant i SEB:s stora lokaler på Sergels torg i Stockholm. Här har han varit 14

får Gabriel Lundström utlopp för det han brinner för – att jobba för något större än sig själv.

sedan han kom in på SEB:s internationella traineeprogram 2013. Idag har han titeln Corporate Sustainability Manager och driver hållbarhetsfrågor utifrån ett erbjudandeperspektiv inom SEB:s division för privatkunder, samt små och medelstora företag.

Innan Gabriel började som trainee på SEB studerade han på Handelshögskolan i Stockholm. – I annonsen för min traineeroll beskrevs avdelningens arbete som en resa, där man försökte tänka mer utifrån kunden och dennes behov för att sedan leverera lösningar på bästa sätt. Jag kände direkt att det skulle vara otroligt spännande att få vara med på denna resa. Det

kanske kan låta banalt, men jag drivs verkligen av att jobba för att alltid leverera värde för kunden i första hand. Men så har det inte alltid varit. Som ung hade han ett stort musikintresse och drömde om ett rockstjärneliv. När han under en spelning i tonåren blev upptäckt som modell, fanns det därför ingen tvekan om att prova på det livet.Under fyra år jobbade han som modell i storstäder som New York och Sydney. Fester, glamour och pengar blev en del av vardagen. – Jag upplevde mycket av det jag trodde att jag ville ha i livet. Jag drevs av yttre motivatorer och externa drivkrafter, men upptäckte att det inte var så tillfredsställande som jag hade trott. Tillsammans med sin flickvän flyttade han till

diplomatdrömmar låg i fokus. – Jag har alltid varit lite av en karriärist med stora mål, om jag ska vara ärlig, säger Gabriel. Efter att ha tagit sin kandidatexamen i Polen sökte han sig till Handelshögskolan i Stockholm för att ta sin master. Vid studiernas slutskede fanns för de allra flesta av studenterna bara tre olika alternativ: investment banking, management consulting eller något av de mer prestigefyllda traineeprogrammen. – När jag själv sökte jobb försökte jag dock tänka på vad jag drevs av. Valet av SEB:s traineeprogram var snarare ett resultat av att rollen som utannsonserades matchade bra med det jag brinner för, än att jag så gärna ville gå ett bra traineeprogram. Gabriel berättar att det är väldigt utvecklande att vara en del av SEB:s internationella traineeprogram. – SEB investerar mycket i traineerna. Förutom att du lär dig affären kopplad till den specifika roll du sökt, deltar du i olika utbildningar, erbjuds praktik på andra avdelningar och får därmed se många olika delar av SEB. – Att få börja arbetslivet som trainee är otroligt värdefullt. Det är ett år när du kan ägna tid åt att knyta många kontakter, bygga nätverk,

Att få börja arbetslivet som trainee är otroligt värdefullt. skaffa dig erfarenhet och samtidigt utbilda dig.

Under åren innan

SEB hade Gabriels

drivkrafter förändrats. – Jag är uppvuxen på landet i Östergötland, nära natur och djur. Efter att ha rest och sett mycket av människans negativa påverkan på miljön blev jag mer och mer engagerad i dessa frågor. Möjligheten att kunna påverka samhället i en positiv riktning när det gäller hållbarhet växte och blev en drivkraft. Det jag gör ska på något sätt tjäna till det bättre, säger han och fortsätter: – När jag kom in på SEB insåg jag hur stor möjlighet vi har att påverka samhället. Det triggar mig. Ta till exempel Gröna obligationer

och de investeringar vi möjliggör genom dem. SEB var för övrigt först i världen, tillsammans med Världsbanken, att ta fram den typen av obligationer. Att vara en av de omkring 20 traineer som SEB tar in varje år är få förunnat. – Jag var överlycklig. SEB:s traineeprogram är bland de mest sökta i Sverige bland ekonomer, så konkurrensen är tuff. I början kände jag viss förvirring. Även om du kanske är på en liten avdelning är det en stor arbetsplats och du blir exponerad för allt. – Som trainee får du inblick i väldigt mycket. Du får lära känna SEB:s olika affärsområden och får möta väldigt många människor. Det är lyxigt. 15


SUPERO promotion | SEB

SEB | SUPERO Promotion

chefen, som frågar om jag vill bli projektledare för SEB:s hållbarhetskonferens – en konferens med fokus på bankens nuvarande och framtida hållbarhetsarbete. Totalt närvarade runt 250 personer och bland dem var bankens högsta chefer och självklart Annika Falkengren själv. Jag blev överraskad av att få frågan då jag bara varit trainee i sju månader. Gabriel tog sig an uppgiften och lyckades med bravur. När konferensen var avklarad blev han inbjuden till att sitta med i en hållbarhetskommitté. Han blev dessutom invald till styrelsen för ett branschforum som driver hållbara investeringar i Sverige.

MED FOKUS PÅ HÅLLBARHET För SEB är det en självklarhet att ta ansvar. SUPERO tog kontakt med Cecilia Widebäck West, hållbarhetschef på SEB, för att höra mer om hur banken arbetar utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Text: Elin Liljero Eriksson Foto: Rickard L Eriksson

Idag är Gabriels roll på SEB mångfasetterad.

Den påverkan jag gör i mitt jobb på SEB är oerhört belönande. Det känns bra i magen. Gabriel berättar att det framför allt innebär en möjlighet att skapa betydelsefulla relationer. – Traineetiteln är en nyckel som öppnar dörrar i banken till att knyta kontakter. Det är lätt att kontakta chefer och be dem berätta lite om hur de jobbar, exempelvis över en kopp kaffe. Samtidigt påpekar Gabriel att traineeåret blir vad du gör det till. – Du får mycket serverat, men det är upp till dig att plocka det som finns på fatet. Det finns också en förväntan på dig att visa på proaktivitet. – Det som händer efter året beror väldigt mycket på dig, din chef och de behov som finns. Generellt är den roll du sökt till i traineeprogrammet ofta den du landar i. Gabriel blev hållbarhetsansvarig inom den del av SEB som job16

bar med affärsutveckling av SEB:s spara- och investeringserbjudanden mot privatpersoner. – Jag fick vara med och utveckla min tjänst eftersom det inte fanns någon sådan roll tidigare. Jag hade uttryckt ett intresse om att få jobba med hållbarhet och såg ett behov. Gabriel gjorde stort intryck på SEB under sitt traineeår, inte minst genom de olika sidoprojekt han och hans traineekollega tog initiativ till. Han var engagerad och satte upp mål för sig själv som han ville uppnå innan årets slut. Ett av dem var att komma in på någon av de hållbarhetskommittéer som varje division på SEB har.

Vägen dit började

med ett samtal när han var i Frankfurt på praktik. – Plötsligt blir jag uppringd av hållbarhets-

– Sparaorganisationen som jag tillhör beaktar hållbarhetsaspekter såsom vad våra investeringsprodukter investerar våra kunders pengar i och vilken typ av produkter vi erbjuder. I arbetet ingår bland annat att föra dialog med kapitalförvaltningen och att se till att vår personal har kunskap i ämnet. I min roll ingår också att på olika sätt stötta och utbilda våra medarbetare i hur vi jobbar med hållbarhet i våra investeringar. Vid sidan av jobbet har Gabriel tillsammans med en kollega tagit fram ett föreläsningskoncept kring hållbarhet som de presenterar för studenter. – Vi vill få studenter att tänka till, ”Varför gör de som de gör?” Få dem att våga ifrågasätta, för att sedan kunna landa i det som de brinner för. Jag är övertygad om att det är den inre drivkraften som får oss att orka gå ”den extra milen” över tid. Det som driver mig nu är verkligen att jag vill förändra världen till en bättre plats. Karriärmässigt strävar Gabriel efter en roll där han kan vara med och påverka så mycket som möjligt utifrån ett hållbarhetsperspektiv. På SEB finns möjligheterna. – Den påverkan jag ser att jag gör i mitt jobb på SEB ser jag som oerhört mycket mer belönande än allt annat jag har jobbat med. Jag ser att jag kan påverka i en positiv riktning och det känns bra i magen. n

Vilken roll ser du att SEB har i samhället när det gäller hållbarhet? – Som bank är SEB en viktig del i samhället. Vi förmedlar betalningar, hanterar risker, bidrar med finansiering och olika sparformer samt förvaltar kapital. Det är självklart att vi tar ansvar för hur vi bedriver vår verksamhet och hur vi påverkar kunder, medarbetare, ägare och samhället i stort. Ett viktigt område gäller vårt ansvar för att motverka penningtvätt och annan brottslig verksamhet. Vår roll handlar även om att göra medvetna val om vilka företag och projekt vi finansierar och investerar i, vilka leverantörer vi väljer att samarbeta med, hur vi engagerar oss i samhället och så klart att vår egen personal mår bra. Varför är det viktigt för SEB som bank att ha hållbara perspektiv och att vara engagerad i dessa frågor? – Dagens sociala och miljörelaterade utmaningar kräver att alla organisationer och individer bidrar för att hitta lösningar. Det är en fråga om riskhantering och nya möjligheter. Vi är övertygade om att företag som inkluderar hållbarhet i sin verksamhet är mer framgångs-

rika på lång sikt. Vi vill bidra till att bygga och utveckla samhället. Vi vet att vi kan göra skillnad och för oss är det en självklarhet att ta vara på den möjligheten. På vilket sätt arbetar SEB med hållbarhetsfrågor? – Min roll som hållbarhetschef handlar i stort om att driva hållbarhetsfrågorna framåt, att vi utmanar oss själva, och se till att vi uppfyller de mål vi har satt upp. Hållbarhetsarbetet är en del av allt vi gör – ingenting vid sidan om – det är en del av våra affärsbeslut och processer. Alla bankens verksamheter är därför representerade på hög nivå i koncernens hållbarhetskommitté, som är en operativ styrgrupp med delegerat ansvar från vår vd. Hållbarhetsfrågorna rapporteras regelbundet till såväl koncernledning som styrelse. Genom att engagera alla delar av banken och följa upp arbetet i mätbara mål får vi både igång en diskussion och ser tydliga resultat. – SEB:s hållbarhetsstrategi riktar in sig på tre områden: l Ansvarsfulla affärer innefattar både vilka affärer och investeringar vi gör och på vilket

sätt. Vi talar med våra kunder, främst företag och institutioner, och leverantörer om frågor som rör till exempel affärsetik, socialt ansvar, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, miljöpåverkan och korruption. Genom våra mikrofinansfonder bidrar vi till att miljontals människor, ofta kvinnor, i tillväxtländer kan få tillgång till grundläggande finansiella tjänster som lån och bank- och sparkonton – tjänster som de annars skulle leva utan. l Området Människor och samhälle handlar om hur vi tar hand om våra anställda, till exempel vad gäller jämställdhet, mångfald och utvecklingsmöjligheter, men också våra engagemang i samhället och entreprenörssamarbeten. Exempelvis delar vi tillsammans med Universum ut utmärkelsen Årets sociala entreprenör, där fokus ligger på att hitta en person som brinner för entreprenörskap med sociala förtecken och med en idé som kan förverkligas. l Miljöområdet berör vår direkta miljöpåverkan, till exempel energi- och pappersförbrukning samt tjänsteresor. Sedan 2008 har vi minskat SEB:s koldioxidutsläpp med 42 procent, framförallt genom energieffektivisering och övergång till förnyelsebar el. n 17

Seb supero[1]  
Seb supero[1]  
Advertisement