Page 1

2013 Budowa Komputera

Michał Majchrzak, Mateusz Koźlik i Damian Helm RumciaUmcia 10/14/2013


Spis Treści Budowa komputera ................................................................ 3 Dysk twardy ............................................................................ 4 Płyta główna. .......................................................................... 5 Procesor .................................................................................. 6 Karta graficzna ........................................................................ 7 Karta dźwiękowa ..................................................................... 8 Pamięć RAM ............................................................................ 9 Bibliografia.............................................................................10

2


Budowa komputera 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Dysk twardy Płyta główna Procesor Karta graficzna Karta dźwiękowa Pamięć RAM DVD/CD-ROM Klawiatura Myszka Monitor

3


Dysk twardy służy do trwałego przechowywania danych. Pojemność dysku twardego mierzona jest w gigabajtach (GB). Zbudowany jest najczęściej z 2 do 8 talerzy umieszczonych w specjalnej obudowie chroniącym je przed kurzem itp. Za pomocą specjalnego silnika są one obracane 5400 lub 7200 razy na 1 minutę. Na powierzchni talerzy znajdują się głowice odczytująco - zapisujące. Partycja jest to wydzielony z fizycznego obszaru dysku spójny fragment, z punktu widzenia logiki komputera, traktowany jest jako osobne narzędzie.

4


Płyta główna najczęściej zielona, prostokątna płyta na której umieszcza się następujące układy elektroniczne komputera: Pamięć RAM, Pamięć ROM, BIOS, Chipset, Procesor, Gniazdo procesora i Gniazda rozszerzeń PCI. Na krawędzi płyty głównej znajdują się łącza portów szeregowych, równoległego portu klawiatury, myszy oraz portu USB. BIOS jest to program zapisany w pamięci ROM. Testuje on sprzęt po włączeniu komputera, uruchamia system operacyjny, kontroluje transfer danych pomiędzy komponentami tj. dysk twardy, procesor czy napęd CD-ROM. Za pomocą wbudowanego w BIOS programu SETUP można zmieniać standardowe ustawienia BIOSu np. parametry podłączonych dysków twardych lub zachowanie komputera po jego włączeniu. Gniazda rozszerzeń PCI (Peripherial Components Interconnect) ówczesny standard gniazd rozszerzeń przeznaczonych do kart rozszerzeń wykonanych w tej architekturze. PCI spełnia normy standardu Plug and Play, obsługuje bus mastering i może przesyłać dane w porcjach po 32 jak i 64 bity. Przez PCI urządzenie może przesyłać dane z prędkością do 132 MB/s. W gnieździe rozszerzeń montuje się takie karty rozszerzeń jak: Karta graficzna, Karta muzyczna, Karta telewizyjna, Karta sieciowa.

5


Procesor

jest to centralna jednostka obliczeniowa, a więc serce każdego komputera. To właśnie on zajmuje się wykonywaniem uruchamianych programów i przetwarzaniem danych. Tak naprawdę na mikroprocesor składa się wiele zintegrowanych układów scalonych. Procesor centralny składa się z trzech części: arytmometru, czyli jednostki arytmetyczno-logi - cznej (ALU-ang. Arithmetic and Logic Unit), jednostki sterującej oraz rejestrów.

6


Karta graficzna często określana też mianem akcelerator grafiki - element komputera tworzący sygnał dla monitora. Podstawowym zadaniem karty graficznej jest przechowywanie informacji o tym jak powinien wyglądać obraz na ekranie monitora i odpowiednim sterowaniu monitorem. Pierwsze karty graficzne potrafiły jedynie wyświetlać znaki alfabetu łacińskiego ze zdefiniowanego w pamięci karty generatora znaków - tryb tekstowy. Kolejna generacja kart graficznych potrafiła już wyświetlać w odpowiednim kolorze poszczególne punkty (piksele) - tryb graficzny. Nowoczesne procesory graficzne udostępniają wiele funkcji ułatwiających i przyśpieszających pracę programów. Możliwe jest narysowanie odcinka, trójkąta, wieloboku, wypełnienie ich zadanym kolorem lub wzorem, tzw. akceleracja 2D. Większość kart na rynku posiada również wbudowane funkcje ułatwiające tworzenie obrazu przestrzeni trójwymiarowej, tzw. akceleracja 3D. Niektóre posiadają zaawansowane algorytmy potrafiące na przykład wybrać tylko widoczne na ekranie elementy z przestrzeni.

7


Karta dźwiękowa umożliwia rejestrację, przetwarzanie i odtwarzanie dźwięku. Najbardziej znaną grupą kart dźwiękowych jest seria Sound Blaster firmy Creative Labs. Obecnie karty dźwiękowe wystarczające do zastosowań amatorskich często wbudowywane są w płytę główną. Pojawiły się również zewnętrzne karty dźwiękowe podłączane do komputera przez jeden z portów np. USB.

8


Pamięć RAM podstawowy rodzaj pamięci cyfrowej. Chod nazwa sugeruje, że oznacza to każdą pamięd o bezpośrednim dostępie do dowolnej komórki pamięci (w przeciwieostwie do pamięci o dostępie sekwencyjnym, np. rejestrów przesuwających), nazwa ta ze względów historycznych oznacza tylko te rodzaje pamięci o bezpośrednim dostępie, które mogą byd też zapisywane przez procesor, a wyklucza pamięci ROM (tylko do odczytu), pomimo iż w ich przypadku również występuje swobodny dostęp do zawartości. W pamięci RAM przechowywane są aktualnie wykonywane programy i dane dla tych programów oraz wyniki ich pracy. Zawartośd większości pamięci RAM jest tracona kilka sekund po zaniku napięcia zasilania, niektóre typy wymagają także odświeżania, dlatego wyniki pracy programów muszą byd zapisane na innym nośniku danych.

9


Bibliografia  http://www.budowakomputera.kgb.pl/index.htm  https://www.google.pl/imghp?hl=pl&tab=wi&ei=pwlcUo nRPMPasQbJ_4DIBw&ved=0CAQQqi4oAg  http://www.budowakomputera.konin.lm.pl/

10

Budowa komputera z helmem