Page 1

SUPER_INFO_PM06_10__16str_210x297_Sestava 1 21.6.2010 15:36 Stránka 1

25. června 2010 60 000 výtisků

Netahejte vodu sami ZAVOLEJTE DO FONTANY! X Netahejte vodu z obchodu

X Nechte si ji dovézt

X Nedávejte lahve do ledničky

X Nechte si vodu vychladit

X Neztrácejte čas u varné konvice

X Nechte si vodu ohřát

X Neplňte koše prázdnými lahvemi

X Nechte si je odvézt

X Neztrácejte čas

X Šetřete

PŘÍRODNÍ PRAMENITÁ VODA

ZE SRDCE ČECH www.fontana.cz

377 429 132 Akce:

plzen@ifontana.cz Tento servis poskytujeme po celé ČR

Čím více pijete, tím méně platíte!


inzertní noviny SUPER INFO, Tylova 57 I. brána, 316 00 Plzeň, nebo na e-mail: plzen@superinfo.cz. Třem vylosovaným výhercům bude zaslána věcná cena.

SUPER KŘÍŽOVKA O VĚCNÉ CENY

Tajenku zasílejte (včetně vaší adresy) na korespondenčním lístku do 10. 7. 2010 na adresu:

SUPER_INFO_PM06_10__16str_210x297_Sestava 1 21.6.2010 15:36 Stránka 2

ZÁBAVA PRO VAŠE DĚTI Coby chytré děti musíte mít dobrý postřeh. Najdětě na obrázcích vlevo PĚT rozdílů. Aby to nebylo tak lehké, zkuste si změřit čas a rozdíly najděte do třiceti sekund.

SUDOKU Doplňte mřížky tak, aby všechny řady, sloupce a také všechny čtverce obsahovali číslice 1 až 9.


SUPER_INFO_PM06_10__16str_210x297_Sestava 1 21.6.2010 15:36 Strรกnka 3


SUPER_INFO_PM06_10__16str_210x297_Sestava 1 21.6.2010 15:37 Stránka 4

Bolí to? Zcela jistě se již každý z nás setkal s bolestí. Je součástí našeho života tak, jako je narození, smrt, láska…. A všechny tyto osudové zlomy provází. Co to však bolest je? Je bolest zbytečná a má se vždy a za všech okolností odstranit, nebo má bolest v životě člověka nějaký smysl, nějakou funkci? To je hodně otázek najednou. Na každou je odpověď složitá a i když víme všechno teoreticky, nikdy dopředu nevíme, jak ji budeme snášet, jak budeme reagovat. Podle známé a všeobecně uznávané definice, je bolest psychický stav či pocit většinou spojený s aktuálním, nebo potenciálním poškozováním živé tkáně organizmu. Nejčastěji vzniká v důsledku poškozujících účinků na organizmus, ohrožujících jeho existenci nebo celistvost, či jako příznak poruchy normálního průběhu fyziologických procesů, může však mít i čistě psychické příčiny. Má velký význam pro ochranu organismu před poškozením, neboť upozorňuje, že k takovému poškozování dochází nebo by v nejbližší době mohlo dojít; je stimulem pro obranné reakce zaměřené na odstranění vnějších nebo vnitřních podnětů, které ji vyvolaly. Bolest tedy může být jak psychická, tak i fyzická a tolerance různých jedinců ke každé složce bolesti může být různá, někdo lépe snáší fyzickou, jiný psychickou bolest. Pocit fyzické bolesti začíná v receptorech

kůže, nebo vnitřních orgánů a odtud se nervovými vlákny dostávají do mozku, kde se připojuje složka psychická, která často rozhoduje o míře snesitelnosti bolesti. Mozek na bolest samozřejmě reaguje nejen obrannou reakcí, ale i změnou dýchání, pocením, změnou krevního tlaku a srdeční frekvence, jako na každý jiný stresový podnět. Bolest rozlišujeme také na akutní a chronickou podle toho, jak dlouho trvá. Chronická (dlouhodobá) bolest nemusí přímo souviset s poraněním či nějakým jiným poškozením tkáně a často je vzhledem k příčině neúměrně velká. Trvá déle než tři měsíce. Chronická bolest se stává sama o sobě nemocí. Vedle tělesného utrpení zahrnuje i problémy duševní, duchovní, sociální a existenční. Na její léčení se specializuje poměrně nový lékařský obor, zvaný algeziologie. Chronickou bolest doprovázejí i psychické změny, jako jsou úzkostné stavy, deprese a někdy i změna osobnosti. Na takovou bolest jsou již samotné léky proti bolesti málo účinné a léčba se musí doplnit i léky pro léčbu těchto

psychických stavů. Při správném postupu je bolest zvládnutelná až 95% případů.

níme, bolest ustává a my již nepotřebujeme podávat analgetika – léky proti bolesti.

Bolesti pohybového ústrojí

Podobné je to i u bolesti v zádech. Bolest nás velmi důrazně upozorňuje na to, že náš způsob života a pohybu není pro pohybové ústrojí optimální, že některé části pohybového aparátu přetěžujeme a jiné zase zatěžujeme málo. Tím vzniká nerovnováha a z nerovnováhy zase svalové spazmy kloubní blokády úponové bolesti a další funkční poruchy pohybového ústrojí, které jsou bolestivé. Dlouhodobé přetěžování zase vede ke vzniku tak zvaných degenerativních změn, jako jsou například známé kostní výrůstky a poruchy meziobratlových plotének. Dlouhodobé podávání léků proti bolesti zde samozřejmě nemůže být správným způsobem léčení a jen zhoršuje celou situaci. Pacient, místo aby opravil své pohybové stereotypy a životní návyky, spolkne pilulku, na chvíli se zbaví bolesti a tím velmi úspěšně pokračuje ve zhoršování celého stavu a vytváření chronických změn, které často vedou až k operacím.

I zde je bolest v první řadě signálem, že se děje něco, co poškozuje organismus. Nejlépe je to pochopitelné u běžných poranění končetin. Jestliže si například zlomíte stehenní kost, vznikne téměř okamžitě velmi silná bolest, která vám většinou zabrání v dalším pohybu. Tato bolest není samoúčelná. Kdybyste se dále pohybovali, hrozilo by riziko poranění stehenní tepny a tedy vykrvácení, poranění nervů a případně i protržení kůže a tím i vznik tak zvané otevřené zlomeniny s obávanými infekčními komplikacemi v ráně. I v období hojení je bolest ochranným mechanismem a zaručuje klid pro hojení zlomeniny. Jestliže končetin dostatečně znehyb-

Jako u každé jiné bolesti, i u bolesti pohybového ústrojí je třeba se zamyslet nad tím, proč vzniká, jak jí předcházet a když už vznikla, jak proti ní bojovat. O tom si však můžeme povědět příště.

Na další povídání se čtenáři SUPERINFA se těší MUDr. Karel PITR


SUPER_INFO_PM06_10__16str_210x297_Sestava 1 21.6.2010 15:37 Strรกnka 5


SUPER_INFO_PM06_10__16str_210x297_Sestava 1 21.6.2010 15:37 Stránka 6

S mláďaty puštíků spadl strom Na nedostatek práce si v těchto dnech rozhodně nemohou stěžovat rokycanští ochránci přírody. Je doba mláďat a tak není divu, že jich v rokycanském záchranném centru neustále přibývá. A nejinak tomu není ani v ostatních záchranných stanicích, tak např. v pražských Jinonicích, které patří k nejstarším zařízením svého druhu u nás, denně přijímají kolem dvaceti mláďat nejrůznějších druhů. I v rokycanské záchranné stanici můžete nyní spatřit druhy, které se tu objevují jen zřídka. Velkou pozornost návštěvníků poutají mladí jezevci, lišky či sele divokého prasete. Spatřit zde však můžete i celkem „ obyčejné „ druhy, se kterými mají rokycanští ochránci přírody bohaté zkušeností. Mezi ně v současné době patří dvě mláďata puštíka obecného, se kterými se na Berounsku při vichřici zřítil strom. Ptáci naštěstí byli včas nalezeni a předáni do záchranného zařízení v centru Roky-

can, které kromě prohlídky zařízení nabízí i celou řadu propagačních materiálů představující ochranářskou činnost. Zájemci si mohou v rámci podpory tohoto ojedinělého zařízení na Rokycansku zakoupit trička, polokošile, mikiny, vesty, ale i pexesa, hrnečky, tužky a další zajímavé a potřebné věci. Puštík obecný s rozpětím kolem 100 centimetrů osidluje kulturní krajinu, přičemž v některých oblastech dává přednost parkům a okrajům měst před souvislými lesy. Je to pták s noční aktivitou, který se živí především hraboši. V zimě při nedostatku hrabošů může lovit i drobné ptáky. Hnízdění probíhá v dutinách stromů nebo milovníky přírody vyvěšených budkách. Samička snáší ve dvoudenních intervalech 3 až 5 vajec, na nichž sedí 28 až 30 dnů. Městští puštíci hnízdí často již začátkem března a mláďata zhruba po měsíci opouštějí hnízdní dutinu. I přes poměrně

dobrou obratnost mláďat se občas tito jedinci dostávají do záchranných stanic, neboť je lidé při procházce parkem najdou a chtějí pomoci. Pokud však mládě není zraněné, je dobré je dát na větev stromu, kde je rodiče naleznou a nakrmí a postupně dojde k osamostatnění. Naši puštíci ještě nějakou dobu stráví ve stanici, naučí se létat i lovit a budou vypuštěni zpět do přírody. Rokycanská záchranná stanice každoročně přijme kolem 300 až 350 exemplářů nejrůznějších živočišných druhů, z nichž převažují ptáci. Z nich jsou nejčastěji nalezeni a předáváni dravci, sovy a velcí ptáci – především labutě, volavky či čápi. Ze savců pak převažují zajíci, kuny, srnčata a v podzimním období ježci. V poslední době přibývá i případů, kdy ochránci přírody řeší úniky exotických druhů – zejména papoušků a hadů. I v těchto případech se snažíme pomoci. Vzhledem k tomu, že finanční nároky neustále vzrůstají, obracíme se na Vás se žádostí o pomoc. Máte-li alespoň trochu možnost a chuť

pomoci, odešlete dárcovskou sms zprávu ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY na telefonní

číslo 87777 / cena DMS je 30,- Kč, příjemce Vaší pomoci obdrží 27,- Kč / nebo zašlete finanční dar na číslo účtu 33553322/0800, variabilní symbol 29/01. Pomůžete tak zkvalitnit činnost naší záchranné stanice živočichů, která své aktivity realizuje na území Berounska, Hořovicka a Rokycanska. Kromě záchrany volně žijících živočichů se věnujeme i ekologické výchově veřejnosti a aktivitám s dětmi a mládeží, pro které v současné době intenzivně připravujeme přírodovědné soustředění o letních prázdninách, které je již v pořadí patnácté. ZO ČSOP Rokycany


SUPER_INFO_PM06_10__16str_210x297_Sestava 1 21.6.2010 15:37 Strรกnka 7


SUPER_INFO_PM06_10__16str_210x297_Sestava 1 21.6.2010 15:37 Stránka 8

SUPERINFO Vám přináší K létu neodmyslitelně patří slunce, voda, lesy, dovolená a také křupavé maso z grilu. V letních měsících opouští elektrické nebo plynové sporáky zhruba 90% naší populace, aby oprášila a nažhavila své grily. Ten, kdo má zahradu, má velkou výhodu, ale na druhé straně grilování někde v přírodě má také své velké kouzlo a s vhodným grilem lze grilovat i na balkoně.

Grilování O této gurmánské kratochvíli bylo již napsáno mnoho článků a uděleno plno rad na různých blozích a asi nemá smysl psát o tom, jaký typ grilu je dobré koupit, jak správně rozdělat oheň nebo kdy je ten správný okamžik pro vložení masa na rošt. Spíš se chci zaměřit na to, jak je možné si ještě lépe na jídle pochutnat a co vše je možné na grilovacím roštu upravit.

další nezdravé látky.

šťavnatý a nechte ho pak dojít na teplém místě po straně grilu. Pro zaCo a jak grilovat chování výborné rybí chuti to nepřehánějte s Kuřecí maso je u nás asi marinováním. Úplně stačí nejpopulárnější. Doporučuji raději kousky celý pepř, citron a třeba bez kosti. Prsa je nejlepší větvička čerstvého rozmarýnu. grilovat i s kůží tak, že maso obrátíte kůží dolů, Všechna masa by měla mít necháte propéct, pak ho před úpravou pokojovou otočíte a jen krátce teplotu, což dopečete. A jestli jste veplatí i pro likými milovníky křídel, ostatní dopřejte jim na grilu alespoň 20 až 30 minut a opékejte je velmi pomalu, aby byla ve výsledku křehoučká a křupavá. Vepřové maso je také lepší grilovat bez kosti, protože se rychleji a lépe propeče. Nejvhodnější je krkovice, kotleta, kýta nebo plec nakrájená na plátky.

Hovězí maso u nás není tak populární a je to docela škoda. Takový steak z grilu je opravdová lahůdka. Zase První pravidlo tedy zní, že platí, že je nutné koupit pokud chcete kvalitní opravdu kvalitní minjídlo, je nutné použít kval- utkové maso, které pak itní suroviny. Ke grilování propečete podle libosti. je nejvhodnější méně Grilování tučné a mladé maso. Nedoporučuji kupovat Jehněčí maso a ryby jsou balíčky marinovaného také výbornou obměnou. masa v supermarketech, Z ryb se na gril hodí protože maso většinou tučnější, například losos, není velmi dobré kvality, makrela, hejk, kapr, štika což přes silný nános mar- nebo candát. Pstruh je inády jen těžko při koupi vhodný spíš na pánev, na rozpoznáte. Samotná mar- grilu se moc vysuší. Rybí ináda obsahuje zase plno maso opékejte zprudka, "éček", glutaman sodný a aby střed zůstal růžový a

kuchyňské úpravy, nejen grilování. Maso nikdy nenaklepávejte paličkou, protože byste porušili jeho strukturu. Pokud máte pevnější plátky vepřového, tak stačí, když je naklepete hranou dlaně.

Čarujeme s bylinkami Z čerstvých bylin, koření a panenského olivového oleje můžeme vyčarovat ty nejúžasnější marinády. Lze použít tymián, estragon, šalvěj, mátu, oregano, bazalku, saturejku, čerstvé chilli, koriandr, kopr nebo petrželku.


SUPER_INFO_PM06_10__16str_210x297_Sestava 1 21.6.2010 15:37 Stránka 9

léto vonící po grilování Čerstvé byliny dávají jídlu výraznější chuť, a proto je dobré být při dávkování opatrnější. Bylinky rozdrťte v hmoždíři nebo je můžete natrhat či rozmělnit paličkou na maso nebo jiným nástrojem, který máte po ruce. Hned nato je pak zalijte olejem, aby neztratily svou chuť. Takováto marináda bohatě stačí, ale kdo chce, může ještě přidat

například česnek, cibuli, sojovou nebo worcestrovou omáčku, citrónovou šťávu, hořčici a

odstranit klíček z jeho středu, protože tak za-

vat, nelze položit na rošt. V tom případě ho stačí zabalit do alobalu, který před tím potřete olejem. Tímto způsobem lze připravit i výborné brambory na americký způsob. chováte pikantní chuť, ale Grilování nikoli následný zápach z úst. Maso nikdy před grilováním nesolte a totéž platí i pro zeleninu. Zelenina se pro změnu griluje na sucho a až následně ji můžete potřít olejem s bylinkami nebo nějakou omáčkou či majonézou. Papriku je lepší před úpravou oloupat, aby teplem

nezhořkla.

podobně. Jestliže použijete česnek, je zase dobré

V oblibě začínají být i grilované sýry. Z těch jsou nejvhodnější ty, které mají plíseň na povrchu, například camembert nebo hermelín, protože při úpravě na grilu nevytečou. Může se stát, že nějaký kousek, který chcete grilo-

Na rošt dejte s odvahou i ovoce a vytvoříte tak výborný dezert! Skvělé

jsou banány, jablka, hrušky, broskve nebo meruňky. Ovoce nakrájejte na plátky nebo překrojte na půlky, posypte kořením (skořice, zázvor, badyán, vanilka apod.) a vložte na gril. Ovoce můžete také marinovat v medu se směsí koření.

Vřele doporučuji ugrilovat ananas, který dokáže krásně eliminovat nepříjemné tlačení v břiše, pokud toho člověk sní víc, než dovede strávit. Stačí, když plod oloupete, nakrájíte na silnější plátky, potřete medem (na jeden ananas stačí 3 lžíce medu), hodinu necháte odležet a pak po obou stranách opečete na grilu. Jako třešničku na závěr si můžete udělat i výborný koktejl z právě dozrávajících třešní. Asi 200 gramů třešní vypeckujte, rozmixujte se šťávou z 2 citrónů a přidejte 80 ml griotky a 80 ml rumu. Do čtyř sklenic nadrťte led a nápoj na něj nalijte. Obsah sklenic dolijte pomerančovou šťávou a osvěžující lahodný nápoj je hotový. Tak dobrou chuť, na zdraví a příjemné grilování přeji.


SUPER_INFO_PM06_10__16str_210x297_Sestava 1 21.6.2010 15:38 Stránka 10

ESC: Může vám zachránit život

Vybavení vozidel systémem ESC stále není považováno za standardní vybavení a výrobci si za tento „nadstandard“ účtují částky, které výrazně převyšují skutečné náklady. Někteří, například Ford, Hyundai, Mazda nebo Mitsubishi, montují ESC stále více jako součást základního vybavení svých vozidel. Jiní výrobci, jako Opel nebo Kia počet modelů s ESC v základní výbavě nezvýšili. A to i přesto, že zmínění výrobci rozšířili počet modelů, u nichž

nabízí možnost vybavení Při nákupu nového auta, nejúčinnějších systémů pokud se zajímáme o primární bezpečnosti je ESC doplňkově. I když systém ESC – elektrontechnika je mocná, není jeho bezpečnost, vyhická kontrola stability (u zázračná. Tím, kdo ledáváme hodnocení nás známý spíše pod prvků sekundární dokáže nejlépe předejít zkratkou ESP). Ten dopravní nehodě, je vždy bezpečnosti, které dokáží posádku ochránit v dokáže zamezit ztrátě zodpovědný řidič! případě, že již došlo k do- kontroly nad vozidlem ve Protijedoucí vozidlo v pravní nehodě. Mezi ně většině případů, které by jinak skončily smykem. nepřehledné zatáčce, dítě patří především hodnocení bezpečnosti vběhnuvší před auto, prostřednictvím náhle otevřené dveře parkujícího auta či na nárazových zkoušek českých silnicích tak Euro NCAP. Vedle nich však existují i běžné vyjeté koleje plné prvky tzv. primární vody… Musíte se co nejrychleji vyhnout, či se bezpečnosti, které podle situace pokusit za- mají za úkol předejít chovat směr. V takových dopravní nehodě. Investice do jejich případech – zejména na vývoje a rozšiřování sněhu, vlhké vozovce nebo při vysoké rychlosti jsou jednou z priorit institucí zabývající – hrozí podklouznutí se bezpečnosti některého z kol a smyk. A automobilů a otázka pro řidiče: absolvovali jste školu silničního provozu. Jedním z smyku? zdroj: dtest.cz


st.cz

SUPER_INFO_PM06_10__16str_210x297_Sestava 1 21.6.2010 15:38 Strรกnka 11


SUPER_INFO_PM06_10__16str_210x297_Sestava 1 21.6.2010 15:38 Stránka 12

Na dovolenou si uzavřete cestovní pojištění V zemích Evropské unie vám v rámci veřejného zdravotního pojištění poskytnou nutnou a neodkladnou péči za podmínek platných pro místní občany. Rozhodně si ale nezapomeňte uzavřít i cestovní zdravotní pojištění. Necestujete-li sami, vyplatí se vám sjednat pojištění pro skupinu osob. Chystáte-li se na dovolenou do zahraničí, je na místě se zajímat o to, jak se chránit proti výdajům v případě nečekaných událostí. Cesta je jednoduchá uzavřít pro sebe i své blízké cestovní pojištění. I přesto, že úraz, onemocnění či ztráta zavazadel dokážou pokazit příjemné zážitky, máte s pojištěním jistotu, že finanční dopad bude minimální. Bude mi stačit modrá kartička zdravotní pojišťovny? Mnozí turisté cestující do zemí Evropské unie se domnívají, že není potřeba uzavírat cestovní zdravotní pojištění, že jim v případě nutnosti vyhledat lékaře bude stačit kartička jejich zdravotní pojišťovny, tzv. Evropský průkaz zdravotního pojištění. V některých případech to stačit bude. Záleží však na

Je však třeba pamatovat na to, že veřejné zdravotní pojištění pokryje v zahraničí pouze výdaje za nezbytnou zdravotní péči. V Ve státech, kde průkaz platí, mají občané - v zemích Evropského případě, že vás ošetří v soukromém zdravotČeska stejné podmínky hospodářského prospro čerpání zdravotní toru: Island, lichtenšte- nickém zařízení, nepočítejte s úhradou péče jako místní jnsko, Norsko nákladů, které vám zde občané v rámci povinvzniknou. Zároveň v ného zdravotního - ve švýcarsku je rámci Evropského pojištění. Bude jim tedy průkaz EHIC akcepprůkazu zdravotního poskytnuto ošetření ve tován na základě doveřejných zdravotnick- hody o volném pohybu pojištění nebude uhrazen převoz nemocých zařízeních a v osob mezi EU a švýného domů sanitkou či případě, že si místní carskem, která od 1. občané jsou nuceni za dubna 2006 platí i vůči repatriace ostatků zemřelého. ošetření, léky či pobyt v novým členským nemocnici připlatit, vz- státům Cestovní zdravotní tahuje se tato povinpojištění představuje nost i na naše občany. - v Chorvatsku a od 1. jistotu Pojistkou proti nepříjemným výdajům je uzavření komerčního cestovního zdravotního pojištění, které zahrnuje pojištění léčebných výloh v zahraničí jak v případě náhlého onemocnění, tak úrazu, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění zavazadel a mnohé 6. 2008 i v Makedonii je další. EVROPSKý PRůKAZ průkaz EHIC akcepZároveň máte k disZDRAVOTNíHO tován na základě dopozici nepřetržité POJIšTěNí (EHIC) JE hody mezi českým asistenční služby, kdy PlATNý Centrem mezistátních vám pověření pracov- v zemích Evropské úhrad a Chorvatským níci v cizině pomohou s unie: Belgie, Bulharsko, úřadem zdravotního řešením vašeho Dánsko, Estonsko, Fin- pojištění, resp. Makezdravotního problému, sko, Francie, Irsko, donským fondem s komunikací s lékaři, Itálie, Kypr, litva, lozdravotního pojištění Zdroj: Všeobecná zdravotní případně s transportem tyšsko, lucembursko, pojišťovna zpět domů. Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, ZDROJ:idnes.cz podmínkách pro místní občany konkrétní země, ve které se budete nacházet.

Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, španělsko, švédsko, Velká Británie


.cz

SUPER_INFO_PM06_10__16str_210x297_Sestava 1 21.6.2010 15:38 Strรกnka 13


SUPER_INFO_PM06_10__16str_210x297_Sestava 1 21.6.2010 15:39 Strรกnka 14


SUPER_INFO_PM06_10__16str_210x297_Sestava 1 21.6.2010 15:39 Strรกnka 15


SUPER_INFO_PM06_10__16str_210x297_Sestava 1 21.6.2010 15:40 Strรกnka 16

SUPER_INFO_PM06_10__16str_210x297pre  

25. června 2010 60000 výtisků

SUPER_INFO_PM06_10__16str_210x297pre  

25. června 2010 60000 výtisků