Issuu on Google+

OKナ、PKA I


SEE THE BEHIND THE AD VIDEO OF THIS SHOT AT SNOW.QUIKSILVER.COM

TRAVIS RICE


3,275JANOSZ %6$1'21,(3(/'(3+272

'&B612:3,275;LQGG


B L A C K

E D I T I O N

KLUCZOWE CECHY KAMERY 2.7K Cinema 30 / 1440p48 fps 1080p60 / 960p100 / 720p120 fps 12MP / 30 fps Burst Wbudowane Wi-Fi Wi-Fi Remote w zestawie Kompatybilna z GoPro App Także dostępna w wersjach White i Silver

Pro Low-Light Performance

Wear it. Mount it. Love it.™

LCD Touch BacPac™

Wi-Fi Remote

Zobacz więcej mocowań + akcesoriów na gopro.co

The Frame Mount

Chesty

Helmet Front Mount

Adhesive Mounts


m

Wyłączny dystrybutor: FreeWay OMT sp. z o.o. | ul. Wodna 1, 62-070 Dopiewiec | http://freeway.com.pl


+YVKa` Ja`[LSUPJ` MHZJ`UHJP aHWHSLljJ` ^PLSIPJPLSLP^`aUH^J`:56>)6(9+< 7YaLK >HTP RVSLQUH LK`JQH 7VSZRPLNV 2H[HSVN\:UV^IVHYKV^LNVPRVSLQUHKH^RH UL^Z}^UV^PULR^HǏU`JOPUMVYTHJQPWSV[LR PJPLRH^VZ[LRKV[`JaǃJ`JO[LNVJVRVJOHT` ¶IPHéLNVZaHé\UHKLZJL W tegorocznym wydaniu Katalogu nie przegapcie FILMOTEKI. Zebraliśmy dla Was 18 podsumowań najciekawszych produkcji od m.in. Pirate Movie Prod., Absinthe Films, czy Never Summer. Co pokaże Jeremy Jones czy Torstein Horgmo? Są też premierowo WhatWeWantFilms z  obrazem „Levity“. No i streszczenie największej produkcji w historii rosyjskich filmów snowboardowych – „Szto eto“. Zapowiada się bardzo ciekawie. Spójrzcie też koniecznie okiem fotografików pod banderą 360mag.pl. W galerii 360mag pojawią się m.in. Tomek Wolak, Kuba „Jamaj” Skrzypkowski, Mateusz „Zielony” Zielonka, Michał „Surdi” Surdej czy Wojtek Pająk. Branża snowboardowa rozwija się prężnie co roku przygotowując dla nas nową porcję technologicznych udogodnień. Bądźcie na bieżąco i przeczytajcie artykuł „Nowiny”, a w nim: opis najnowszych desek freerideowych i parkowych, najciekawsze snowboardowe grafiki, o rockerze i camberze, splitboarding, nowe pomysły konstrukcyjne butów i wiązań i wiele innych gadżetów. Chociaż sezon dopiero się rozpoczyna my już przetestowaliśmy najciekawsze deski. Wraz z  Kayo Travel stworzyliśmy BOARDROOM – nowy projekt mający na celu przedsezonowe testy sprzętu. Zobaczcie relację i wyniki wielkiego sprawdzianu, który odbył się w kwietniu 2012 w Livigno – polecamy tekst „Test Centrum”. Weźmiemy też „Pod Lupę” kamerki sportowe. Nie ma to jak autorska video-relacja z fajnego wyjazdu na deskę. Ale, w którą kamerę zainwestować? Ocenić to pomoże nasze zestawienie wiodących w tej dziedzinie producentów. Uzbrojeni w wiedzę o nowinach i nową kamerką na kasku jesteście gotowi do „Szkoły Tricku”, gdzie Waszymi trenerami będą Michał Alster, Jamaj i Piotrek Janosz. To tylko niektóre smaczki naszego tegorocznego PKS’u. Przeczytajcie wszystko dokładnie i… widzimy się na stokach i w snowparkach!

NIECH sNIEG BeDZIE Z WAMI!


:70:;9,NJ*0 *663;<9( 1. 2. 3.

FILMOTEKA SZKOŁA TRIKU FOTOGALERIA 360MAG

s.64 s.68 s.75

:79Adž; 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

NOWINY SPRZĘTOWE TRENDY ODZIEŻOWE TEST CENTRUM POD LUPĄ – KAMERY SPORTOWE BUTIK WE LIKE BANANAS PRZEWODNIK KUPUJĄCEGO

s.11 s.20 s.24 s.44 s.48 s.96 s.98

79,A,5;(*1, 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

DESKI MEN DESKI WMN BUTY MEN BUTY WMN WIĄZANIA MEN WIĄZANIA WMN ODZIEŻ MEN ODZIEŻ WMN AKCESORIA

s.106 s.142 s.156 s.166 s.174 s.186 s.194 s.200 s.206

05-694(*1,;,*/50*A5, 079(2;@*A5, 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

WAGA RIDERA A DŁUGOŚĆ DESKI ROZMIAR BUTA A ROZMIAR WIĄZANIA SPECYFIKACJA DESEK SŁOWNIKÓW WYRAZÓW OBCYCH LEGENDA DESKI LEGENDA BUTY LEGENDA WIĄZANIA LEGENDA ODZIEŻ LEGEDNDA AKCESORIA BEZPIECZEŃSTWO ADRESY DYSTRYBUTORÓW

s.223 s.224 s.226 s.269 s.270 s.274 s.276 s.278 s.281 s.283 s.286

REDAKTOR NACZELNY Rafał Nowakowski | rafal@pksnow.pl Z-CA RED. NACZELNEGO Dariusz Leśniak | darek@pksnow.pl REDAKTOR TECHNICZNY Tomasz Kiliszek | tomek@pksnow.pl KREACJA | STYLIZACJA Izabela Wojnowska | iza@pksnow.pl GRAFIKA | ILUSTRACJE | LAYOUT Mr. Brown - creative boutique | www.mrbrown.pl ILUSTRACJE DO ARTYKUŁÓW Bogusław Kruczewski REDAKTORZY Rafał Nowakowski, Izabela Wojnowska, Tomasz Kiliszek PROJEKT OKŁADKI | ILUSTRACJA Artur Augustyniak | www.mrbrown.pl rider: Steve Gruber/ Hoch-ybrig foto: Thomasstoeckli.com WSPÓŁPRACOWNICY Janek Dąbrowski, Rafał Dyakowski, Bogusław Kruczewski, Maciej Stanisz, Marcin Szpiglewski, Rafał Wielgus, Maciej Wroński. KOREKTA Joanna Lubiniecka, Łukasz Mackiewicz MATERIAŁY ŻRÓDŁOWE DO ARTYKUŁÓW artykuły: „Przewodnik kupującego” oraz wstęp do działu „Odzież” na podstawie tekstów: www.burton.com, www. boardology.co.uk, www.alpinus.waw.pl, www.cerrotorre.pl, www.sklep.iguana-poland.pl opracował Rafał Nowakowski artykuły: wstępy do działów „Deski”, „Wiązania”, „Buty”, „Bezpieczeństwo”, „Serwis”: na podstawie tekstów Macieja „Morgana” Stanisza opracował Rafał Nowakowski artykuł: „We like bananas”: na podstawie tekstów www.roninsnowboards.com oraz Kosmos’a opracowala Iza Wojnowska WYDAWCA PKS SPORT ul. Ostrobramska 75C 04-175 Warszawa e-mail: pks@pksnow.pl NR. INDEKSU 327352 NR. ISSN 1508-8405

Prawa do zamieszczonych w katalogu materiałów są zastrzeżone. Ich kopiowanie jest możliwe wyłącznie z pisemną zgodą redakcji. Zdjęcia zamieszczone na łamach katalogu wykorzystano za zgodą dystrybutorów poszczególnych firm. Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam. Sport propagowany na łamach katalogu może być niebezpieczny dla życia i zdrowia.


© Germain Ozer

SKOCZ NA WYŻSZY POZIOM

Enzo Nilo

(Q]R]QRZÄ&#x2021;GHVNÄ&#x2021;-LEVDZ 0DJWHNZ&KDWHO )ODWZHUHWLSLWDLOGDMHJHQLDOQ\ SUHVVLQJ5HZHODF\MQ\SRS WU]\PDQLHNUDZÄ&#x2022;G]L LPDQHZURZRÅ&#x2039;þG]LÄ&#x2022;NLSURÃ&#x20AC;ORZL $PSWHN)UHHVW\OHRUD]XQLNDOQHM NUDZÄ&#x2022;G]L0DJQH7UDFWLRQ6

www.pmsport.com.pl

JIBSAW


1

2

3

É> KaPZPLQZa`JO JaHZHJO I`SL QHRP ZWYaLJ[ UPL TH YHJQP I`[\ +UP ^`WLéUPVU`JO WPHURǃ WZL\KVZUV^IVHYK}^ ÄYT`_V^ǃ[WSP^LQQHRVNjJPQ\ǏTPULJé`¯^KVIPL[LJOUVSVNPJaULNVYVa^VQ\PWVZ[LJW\KYL^UPHU`YKaLljPZ[HSV^L RYH^LJKaPLZǃUVYTǃaHY}^UV^KLZRHJOaHR\WPVU`JO ^Z\WLYTHYRL[HJOZWVY[V^`JOQHRP^[`JOa[VWV^`JO ZHSVU}^+aPNj[LUHWYH^KLJKVIYLT\ZaǃZPLJWVZ[HYHDž HI`ZPLJ^`Y}ǏUPHDžUHY`UR\¹

4

5

Nowiny 2SPLUJP aYVa\TPLSP ǏL aHY}^UV ZWLJ`ÄJaUL TV KLSLMYLLYPKL»V^LQHRP[LWYaLaUHJaVULKVQHaK` ^ ZUV^WHYR\ Zǃ IHYKaV KVIYL SLJa PJO WYaL aUHJaLUPLQLZ[JHéRV^PJPLPUUL>PLKaǃ[HRǏLǏL WVKJaHZ ^`IVY\ KLZRP T\Zaǃ aKLJ`KV^HDž KV R[}YLNV Nj^PH[H UHSLǏǃ > UHKJOVKaǃJ`T ZLaV UPLY}ǏUPJLTPLJKa`[`TPK^VTHZ[`SHTPQHaK`aV Z[HUǃWVKRYLNjSVUL+VKH[RV^VUPLR[}YLTVKLSL WVKKHUV \SLWZaLUPVT ^ aHRYLZPL TH[LYPHé}^ ^`RVYa`Z[HU`JOKVPJOWYVK\RJQP

QHZR}éJa`TVNVULTBurton^`W\NjJPéUV^ǃSPUPLJ PUZWPYV^HUǃWYaLa;LYQLNV/HHRVUZLUHVUHa^PL -HTPS`;YLL^R[}YLQaUHSHaéZPLJTPUJLU[` TL[YV^` WV[^}Y ;OL 1\PJL >HNVU B-6; D DC JaHY\QL O`IY`KV^`T TVKLSLT +L]\UH >HSZOH B-6;D^R[}Y`TVK^Y}JVU`JHTILYaHZ[VZV ^HUVUHUVZPLPVNVUPLKLZRPHWéHZRǃJaLJNjDž^ NjYVKR\JVQLZ[RVTWYVTPZLTTPLJKa`Wé`UUVNjJPǃ PWYLJ`aQǃ>HY[V[HRǏLa^Y}JPDž\^HNLJUHa\WLé UPLUV^`TVKLSApo:\WYLTLB-6;DJa`SPMHU [HZ[`JaUPLKVRéHKUǃKLZRLJaSLRRǃRVUZ[Y\RJQǃ

6

7

NAJWAŻNIEJSZE NOWE MODELE: FREERIDE

-PYTHJones Snowboard^Z^VPTUV^`TTV KLS\*HYIVU-SHNZOPWB-6;D^`RVYa`Z[HéH^é}R UH^LJNSV^LVMLY\QǃJSLRRǃHTVY[`a\QǃJǃKLZRLJ Z[HUV^PǃJǃ HS[LYUH[`^LJ KV PZ[UPLQǃJLNV Q\Ǐ TV KLS\>é}RUH^LJNSV^LaVZ[Hé`[HRǏL\Ǐ`[LWYaLa Völkl ^ \HR[\HSUPVULQ ^LYZQP :V\SZ\YMLY *HYIVU B-6; D Lib Tech ^`W\NjJPé TVKLS /VYZLWV^LY :R\UR(WLB-6;D^R[}Y`TVKUV[V^HDžUHSLǏ` ^aYVZ[QHRVNjJP^HYZ[^`^PLYaJOUPLQQHRVNjJPYKaL UPHP¯JLU` 5H Y`ULR ^RYHJaH [HRǏL RPSRH JPLRH^`JO WYVÄS}^ MYLLYPKL»V^`JO 2Za[Hé[ WYV^VR\ QL JPLRH^VNjDž JPLRH^VNjDž UHWLJKaH PU[LYHRJQLJ H^ZW}éKaPHéHUPL[`JOK^}JOJa`UUPR}^WYaLRéH KHZPLJUHZWYaLKHǏ0UUV^H[VYa`aYES:UV^IV HYKZaHWYLaLU[V^HSPTVKLSB-6;DPUZWPYV ^HU`WYaLaY\JO5VIVHYKPUNQHaKLJUHKLZJLILa ^PǃaHljPRZa[Hé[aWVJaǃ[R\SH[-PYTHVenture WYaLKZ[H^PéH KLZRLJ ,\WOVYPH B-6; D R[}YH aV Z[HéHJHéRV^PJPLaYL^VS\JQVUPaV^HUHWYaLa1VOH UH6SVMZZVUH¶[VZUV^IVHYK[`W\YVJRLYaVK ^YV[U`T [HSPV^HUPLT VYHa JOHYHR[LY`Z[`JaU`T

Rossignol [HRǏL ^WYV^HKaPé aTPHU` 7YaLa SH[H PJONé}^UǃKLZRǃMYLLYPKL»V^ǃI`éH^`THNHQǃJH ,_WLYPLUJL! É:aJaLYaLT}^PǃJ\a`ZRHéHHWYVIH[LJ?H]PLYHKL SH9\LaQLKULNVWV^VK\!QLZ[[VIHYKaVZ[HIPS U` [VWVYU` TVKLS UH R[}Y`T UPL^PLSL VZ}I UH Nj^PLJPLTVǏLQLǍKaPDž¯¹¶^`QHNjUPHTLULKǏLYKZ WYVK\R[}^(YUH\K9LWH ;LYHaaHKIHUVPVUHZNjTPLY[LSUPR}^7YVK\JLU JP UH\JaLUP KVNj^PHKJaLUPLT ^aPLJSP WVK \^HNLJ VWPUPL\Ǐ`[RV^UPR}^PWYa`Z[VZV^HSP[LUaHH^HU ZV^HU`TVKLSKVWV[YaLIRSPLU[}^-PYTHaéHNV KaPéH ,_WLYPLUJL P UHa^HéH UV^ǃ KLZRLJ 2Y`W[V 4HN;LRB-6; D É7V ^WYV^HKaLUP\ aTPHU ,_WLYPLUJL WYV^HKaP ZPLJaUHJaUPLSLWPLQ>IYL^WVaVYVT\Za[`^UPLUPL ,_WLYPLUJL ZWYH^PéV ǏL QLZ[ aUHJaUPL TPLJRZaH VYHa WVWYH^PéV HTVY[`aHJQLJ aH JV KaPLJR\Qǃ QLQ TVQLZ[HYaLQǃJLZPLJQ\ǏUVNPPRVSHUH¹

8

9

10

11

11


12

NAJWAŻNIEJSZE NOWE MODELE: PARK / STREET / PIPE Życie snowboardzistów lubiących szaleć na skoczniach, przeszkodach i rurkach nabierze barw dzięki nowatorskim deskom freestyle’owym, które zostały opracowane wraz z wybitnymi riderami i zawodnikami.

13

„W nadchodzącym roku nasza uwaga jest zdecydowanie skupiona na jeździe w snowparku i na freestyle’u” – mówi Salomon.

14

„Sabotage [FOT. 10] został zaprojektowany z Jamiem Nichollsem i jest deską przeznaczoną do dalekich skoków na dużych skoczniach oraz wysokich lotów w pipie. Natomiast Villain [FOT. 11] to bardzo zwrotna terenowa deska jibbowa, przy tworzeniu której pomagał Louif Paradis”.

15 Warto zwrócić uwagę na The Public [FOT. 12], miejską deskę jibbową od YES, firmowaną przez Franka Aprila, która będzie dostępna tylko w krótszych długościach. Burton przygotował nowy

16

Marka Rome w swojej ofercie umieściła nową, ekscytującą, uniwersalną deskę Crossrocket [FOT. 18], którą cechuje funkowy profil typu 3D. Deska prezentuje się dobrze na zdjęciach, lecz jej możliwości nie zostały jeszcze sprawdzone… Wśród producentów przoduje firma K2, która rok po roku udoskonala swoją kombinację spójnego zakresu specyfiki z odlotową grafiką, przyciągającą kobiety. W nadchodzącym sezonie odnotujemy przeprojektowanie linii, która została opieczętowana znakiem rozpoznawczym Lite. Wszystko nabiera nowych kształtów i przybiera nową nazwę. Jones wypuszcza pełną linię sprzętu dla pań. Deski są wzorowane na modelach Mountain Twin i Flagship. Będą jednak węższe w talii, miększe i będą miały typowy żeński kształt. Wśród asortymentu warto wspomnieć o premierze Nikita Snowboards. Założycielka Heida Birgisdottir zapowiada:

17

18

19

20

21

12

„W kolekcji znajdziemy jeden freestyle’owy model deski all-mountain oraz snowboard przeznaczony do slopestyle’u o łagodniejszych krawędziach. Nie ma rockera, ponieważ korzystając z opinii naszych dziewcząt, postanowiliśmy zastosować płaski camber dla deski freestyle’owej i 4 mm pozytywnej wypukłości dla deski parkowej”. Trzy kolejne deski także wprawiają nas w zachwyt. Amplid wypuścił Liquorice [FOT. 19], smacznie brzmiący true twin. Dziewczęta z Roxy opracowały XOXO PTX [FOT. 20], deskę, która bazuje na GNU Park Pickle [FOT. 21]. Mają również Banana Smoothie EC2 [FOT. 22], w której wykorzystano

model o nazwie Parkitect [FOT. 13], natomiast bracia Helgasons drugi rok z rzędu wypuścili na rynek Lobstera pod fantazyjna nazwą Freestyle BAORD w kilku różnych szerokościach. NOWE NAJWAŻNIEJSZE MODELE DAMSKIE

AI`[ Ké\NV SLRJL^HǏVUL \TPLZaJaHUL ^ JPLTU`T RǃJPL ZRSLW\ NKaPLNj ^ WVISPǏ\ KLZLR KaPLJPLJJ`JO KHTZRPL KLZRP UH ZLaVU ^`NSǃKHQǃ ZL_` P WYV^HKaǃ ZPLJ aUHRVTPJPL Bataleon poinformował klientów o swoim nowym modelu Cameltoe [FOT. 15]. Deski firmy Forum Snowboards o niedorzecznej nazwie Kitchen Sink [FOT. 16] również zapowiadają się wspaniale. Wszystkie nowości technologiczne zapakowano w nowym freestyle’owym kształcie Grand Pops i ciekawym profilu Super Buttercup na nosie i ogonie. Natomiast firma Automaton wypuściła nową deskę freestyle’ową sprzedawaną pod nazwą Fork-It [FOT. 17].

technologię trickle-down, zaczerpniętą z Attack Banana [FOT. 23] od Lib Tech. Lepsza grafika, większy wybór i – wreszcie – wiele technicznych innowacji, które faceci zazwyczaj trzymali dla siebie, mogą przynieść sporo korzyści dla coraz bardziej wymagających pań oraz przyczynić się do poprawy wyników sprzedaży tego działu. NOWE NAJWAŻNIEJSZE MODELE MŁODZIEŻOWE Producenci samochodów wiedzą o tym od lat – jeśli chcesz resoraka Ferrari w wieku lat 13, to będziesz chciał prawdziwe, mając 30, 40 lub nawet 50. Można zauważać, że coraz więcej marek instaluje dużo nowinek technicznych – w większości przypadków także tę samą grafikę – w modelach juniorskich, aby później wykorzystać lojalność wobec marki. Arbor wypuścił na rynek Draft Mini [FOT. 24] i Element RX [FOT. 25], małe wersje swoich dwóch bestsellerów, które są wyposażone w pełen pakiet techniczny i klasyczny drewniany rdzeń. Imperium zaprezentowało deskę rockerową, przeznaczoną na rynek młodzieżowy, o nazwie… Stoked [FOT. 26]! Do tej pory tylko deski Burton Shaun White [FOT. 27] były modelami pro w rozmiarach mini. Jednak w tym roku również Travis Rice podpisze się pod serią T.Ripper [FOT. 28], która dostępna będzie w rozmiarach dla młodzieży. Wszystkie deski są wyprodukowane w technologii Lib Tech. Wprowadzono przetestowany, hybrydowy camber C2 i technologię Magne Traction.


Przedstawiciele nowej szkoły parku Eiki i Halldor Helgasonowie z Lobster wprowadzą na rynek The Youth Board: „Jestem bardzo zadowolony z tego powodu. Fajnie jest mieć w kolekcji deskę dla młodzieży, która nie została wykonana z chińskiego plastiku… prawdziwą deskę Lobster z TBT, która jest po prostu miększa, krótsza i węższa! To coś, co naprawdę by mnie uszczęśliwiło, kiedy byłem dzieckiem” – mówi Halldor.

Wypowiedź ta dobrze podsumowuje całą kwestię – rocker to funkcja, która była przesadnie promowana, krytykowana, a ostatecznie stała się elementem konstrukcji deski. Brenton Woo z Automaton nie zgadza się jednak z tą opinią:

23 „Klasyczny camber służył, służy i będzie służyć sektorowi zimowemu przez kolejne dziesięciolecia” – przekonuje. „Spośród wszystkich opinii klientów, które do nas dotarły, dosłownie dwie były prośbami o stworzenie deski w kształcie rocker”.

ROCKER CZY CAMBER? Jesteśmy chorzy w tej kwestii. Większość producentów, z którymi rozmawialiśmy na ten temat ma podobny pogląd: „Rocker jest kolejnym elementem konstrukcji deski” – odpowiada guru firmy YES Alex Warburton. „Tak jak długość, szerokość, profil, flex i materiały dobieramy do określonych potrzeb klientów, tak też podejmujemy decyzję o wyborze rockera”.

22

Camber spisuje się dobrze od lat. Teraz nawet zwolennicy profilu banana, w tym Lib Tech, sprawdzają ponownie camber. Ich klasyk Jamiego Lynna cechuje profil o nazwie C3BTX, w którym klasyczny camber zastosowano na nosie i ogonie deski a rocker jedynie pomiędzy wiązaniami . Klienci Flow coraz częściej upominają się o tradycyjne deski typu camber, podczas gdy Bataleon odrzuca całą koncepcję rockera, podsumowując: „Rocker? To już przeżytek…!”

24

25

Nowiny Jednak rocker jest nadal ważnym rozwiązaniem konstrukcyjnym. Dobrym pomysłem dla niezdecydowanych klientów będzie bezpieczny camber hybrydowy. W sezonie 2012/2013 Nitro wprowadza trochę płaskości do swojej oferty. Amplid będzie natomiast promował model LowBro [FOT. 30] z rockerem Hybrid-V, a Ride rozpocznie wprowadzanie Hybrid Rockera w pełnym zakresie. Rome zainspirowany technologią rocker 3D, która została zastosowana w deskach młodzieżowych, opracował technologię przypominającą TNT o nazwie NoHangUps, czyli rodzaj parabolicznego rockera biegnącego w poprzek pomiędzy krawędziami deski. „Różne profile desek typu rocker pasują różnym zawodnikom do różnych stylów jazdy” – mówi Scott Barbieri z Burtona. Nie zapominajmy, że największym zwycięzcą i przegranym postępu w technologii rocker jest zdezorientowany klient. Chłopaki z Icon zgadzają się z tą opinią. „Producenci powinni podawać dokładniejsze informacje dotyczące cambera, czyli faktyczne zalety i wady, zamiast przedstawiania niesamowitych właściwości każdego modelu”. GRAFIKA Nawet najlepsza na świecie deska snowboardowa przeleży w kącie sklepu, zbierając kurz, jeśli nie będzie miała świetnej grafiki na laminacie. Artystyczne trendy na rok 2012/2013 wydają się „głośne i proste”, przeważają jasne kolory, a potencjalnych klientów nie odstraszają dziwne znaki lub wzory.

Kolorowe bloki nadal pozostają w modzie, są wszędzie, na wszystkich pułapach cenowych i we wszystkich gatunkach. Pojawia się również mnóstwo czerni i szarości, łączonych z popowymi kolorami. Zdecydowanie na topie będzie fotografia, np. firma Venture proponuje zdjęcia makro kryształów śniegu. W niewielkich ilościach wprowadzane zostaną także ręczne rysunki, których celem będzie stworzenie wrażenia unikalności modelu. Na deskach Academy Bromodel [FOT. 31] widnieć będzie grafika inspirowana podróżą zawodników Jordana i Jonasa Michilotów do Ameryki Południowej. Linia Icon będzie wyglądała bardzo schludnie w przyszłym roku, na jej wyjątkowy charakter wpłyną detale i ciekawe grafiki. Zgodnie z oczekiwaniami wielu producentów nawiązało współpracę. K2 i Airblaster wypuszczają w sezonie 2012/2013 serię Happyhour [FOT. 32], a Burton wspólnie z kapelą The Grateful Dead linię Easy Living [FOT. 33]. Jednak jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach. Warto zwrócić uwagę na projekty eksponujące drewno i wnętrze deski. Greg Dacyshyn, projektant w firmie Burton, zauważa, że złożona budowa snowboardu jest ostatecznie ukrywana pod grafiką. Ich nowy pomysł ma na celu zwrócenie uwagi na materiały znajdujące się wewnątrz deski.

26

27

28

29

30

31

„Na pewno pomaga podczas sprzedaży deski to, że można dokładnie pokazać, co jest w środku”.

13


32

EKOKŁAMSTWO Kilka lat temu każdy podążał za zieloną modą. Teraz trend ten spowalnia, a podejście producentów do ekologii dojrzewa.

33

34

„Jest za dużo kłamstwa w tym wszystkim” – mówi Peter Bauer z Amplid, małej firmy produkującej deski snowboardowe, która nabywa wszystkie materiały do produkcji w promieniu 300 km od fabryki Elan. „Ludzie kłamią, aby wywrzeć pozytywne wrażenie na klientach – to jest gorsze niż nie bycie «zielonym». Nie marnujemy czasu i paliwa na importowanie tropikalnych odmian drewna lub ścianek bocznych bambusa drogą lotniczą, aby wyglądać na bardziej przyjaznych środowisku”. SPLITBOARDING

35

36

37

#38

39

40

41

14

Niegdyś był domeną wyłącznie dziwaków i drwali, obecnie splitboarding jest coraz bardziej ceniony. Nie ma wątpliwości, że zainteresowanie tym sportem bardzo wzrosło dzięki filmowi Deeper,

Dlaczego więc oferta w dziale splitboardów jest tak bogata? Völkl myśli, że to odpowiedź na starzenie się rynku. „Nie kręcisz się już tak często po parkach, lubisz być na łonie natury z kumplami poza wyznaczonymi trasami”. Model Cashew Split [FOT. 40] urósł do 167 cm i będzie dystrybuowany z osprzętem firmy Voilé. Połowa marek oferuje wiązania i zapięcia kanadyjskiej firmy Karakorum. Na rynku w końcu pojawi się kilka typowo kobiecych splitów. Powder Room [FOT. 41] firmy Rome będzie damską wersją deski White Room [FOT. 42], a Roxy y ujawni swój Banana Smoothie Split [FOT. 43] z agresywnym camberem C2 – takim samym jak ten wykorzystany w ich innych modelach z wypukłym kształtem. MECHANIKA BUDOWY Główny temat jest tutaj łatwy do zidentyfikowania – POP! „Spędziliśmy mnóstwo czasu, ulepszając naszą technologię popsterową” – mówi Salomon. „Kolejny etap w ewolucji to Popster Booster [FOT. 44], technologia w której przód i tył deski są połączone pasmami węgla, zapewniając lepszy wyskok i wybicie. Wysokie końce desek zawierają bambusowe elementy wewnątrz rdzenia, aby zapewnić jeszcze większą sprężystość i wydajność. Choć dodanie włókien węglowych pomaga, istnieje również kilka innych patentów, aby skoczyć wyżej niż inni. Marka K2 dodała funkcję o nazwie Tweekend, która zapewnia dodatkową

który ukazał się w zeszłym roku. Prace nad sprzętem także poszły naprzód. Nowy film Jonesa na rok 2012/2013 zapowiada utrzymanie dotychczasowego tempa. Najpierw marka Rome wprowadziła wersję splitową swojej bestsellerowej deski freestyle’owej Agent i tak powstał Double Agent [FOT. 34], przeznaczony do splitboardingu. Arborr także przywraca do życia model Abacus [FOT. 35] w wersji split. Burton pozostaje przy dotychczasowym modelu Freebird [FOT. 36] oraz wypuszcza nowy pod nazwą Spliff [FOT. 37]. Jones w sezonie 2012/2013 wypuści Hovercraft Split [FOT. 38] w dwóch długościach – 152 cm i 160 cm. Dupraz pracuje nad koncepcją całkiem nowego splitu, bazując na swoim gładko jeżdżącym modelu D1 z nosem zakończonym spiczastym czubkiem. Salomon skonstruował innowacyjne łączenie i dodał kilka kluczowych rozwiązań do modelu opracowanego przez Josha Dirksena – Sick Stick 166 [FOT. 39], tworząc pierwszy na świecie gotowy do rozdzielenia snowboard.

powierzchnię jazdy pozwalającą zwiększyć moc wybicia. Dzięki temu deski mogą być drastycznie krótsze. „Z tym nowym kształtem Tweekend nie ma problemów z jazdą po stołach ogródków piwnych” – twierdzą konstruktorzy. Efektem ubocznym rewolucji dokonanej przez odwrócony camber był awans technologii trzymania krawędzi. Kombinując z camberem, tracisz przyczepność, co trzeba nadrobić odpowiednim profilowaniem krawędzi. To wszystko ma bardziej techniczny aspekt: w dzisiejszych czasach istnieją nawet różne oceny Magna Traction. „Krawędzie Mag zazwyczaj występują w serii 7 uwypukleń (7M), które są równo rozmieszczone wzdłuż krawędzi” – wyjaśnia Arnaud Repa z Rossignola, który wykorzystuje tę technologię w większości swoich desek. „W ostatnim sezonie wprowadziliśmy opcję – 7S. W nadchodzącym sezonie 2012/2013 proponujemy 5S, czyli 5 uwypukleń między stopami. Jest to idealne rozwiązanie dla średnio zaawansowanego freestyle’owca”.


Kończąc przegląd nowości, warto wspomnieć o nowym prototypie firmy Burton o nazwie Mystery [FOT. 45], wzorowanym na flagowych modelach Feelgood [FOT. 46] oraz Custom X [FOT. 47]. Uwagę przyciąga również nowa technologia Ride THC-enhanced Hempbrain, która czerpie inspirację z topowych desek kolekcji oraz fantastycznej sprężystości dzięki konstrukcji Fresh Deck. Swoje innowacje wprowadzają również Flow, Stepchild oraz Elan.

44

-Oryginalne grafiki przyciągają uwagę jak co roku. Klienci są coraz lepiej zorientowani. Wiele desek zapowiada się bardzo obiecująco, co oznacza, że sprzedaż w supermarketach sportowych powinna zmaleć, a zainteresowanie wysokiej klasy sprzętem dostępnym w specjalistycznych salonach i kompleksach handlowych powinno wzrosnąć.

45

PODSUMOWANIE

46

42 Ekscytujących nowinek technologicznych jest mnóstwo i wreszcie pojawiły się one również w deskach z segmentu all-mountain. Dojrzewa użycie rockera. Na potrzeby szerokiej rzeszy klientów dostępny jest zróżnicowany zakres desek damskich oraz tych przeznaczonych dla młodszych snowboardzistów. Splitboard, którego popularność obserwujemy głównie na rynku zagranicznym, budzi coraz większe zainteresowanie.

47

43

Nowiny É6MLY[HI\[}^ZUV^IVHYKV^`JO^UHKJOVKaǃJ`TZLaVUPLWVZaLYaH ZPLJ>`I}YZWLJQHSPZ[`JaULNV VI\^PH UHKLZRLJILJKaPL VSIYa`TP AKLJ`KV^HU` YVa^}Q [LJOUVSVNPJaU` TH[LYPHé}^ aHWL^UPH RVTMVY[ WVK ^aNSLJKLT JPLWéH ^VKVVKWVYUVNjJP LSHZ[`JaUVNjJP P HTVY[`aHJQP :WYH^PH ǏL KaPZPLQZaL TVKLSL I\[}^ Zǃ aKLJ`KV^HUPL SLWZaL P WVaVZ[H^PHQǃ VJPLJǏHéL VSKZR\SV^L I\[`VKLZPNUPLNjUPLNV^J}^YVKLTa^`WYH^`UHUHQ^`ǏZaL ZaJa`[` N}YZRPL KHSLRV ^ [`SL +IHéVNjDž V ZaJaLN}é` UV^VJaLZULWH[LU[`VJOYVU`Z[}WPUPLZHTV^P[HLZ[L[`RH¶[V[`SRV UPLR[}YL a JLJO QHRPL WVZPHKHQǃ UV^VJaLZUL I\[` ZLY^V^HULUHTWYaLaUHQ^PLJRZaLTHYRPUHY`UR\4PUPLQLKUHR[YVJOLJ JaHZ\ aHUPT RSPLUJP aHWVaUHQǃ ZPLJ P WYa`a^`JaHQǃ KV UV^`JO Z`Z[LT}^ZaU\YV^HUPH¹ 48

NOWE NAJWAŻNIEJSZE MODELE Kolekcje poszczególnych firm idą ze sobą łeb w łeb, ustępując jedynie kilku wyróżniającym się na tle innych modelom butów. Niewątpliwie na szczycie znaleźć można kolekcję Zoom [FOT. 48] firmy Nike Snowboarding. To wysoko cenione, bogato wyposażone buty z całkowicie nowym systemem regulacji Dynamic Flex, który umożliwia dostosowanie sztywności buta na bieżąco. Firma Burton wypuściła na rynek Chloe [FOT. 49] i Jet [FOT. 50], dwa nowe modele z wkładką przymocowaną do zewnętrznej skorupy. System ten nazywa się Phantom, dzięki niemu wkładanie

15


49

50

51

i wyciąganie nogi jest bardzo wygodne i proste. Firma Deeluxe w oparciu o sukces tegorocznego modelu Spark, zatwierdzonego przez Xaviera de la Rue, przystąpiła do produkcji nowego modelu o nazwie Spark XV [FOT. 51], w którym zastosowanie znalazły tylne raki, przydatne, gdy podłoże jest mocno oblodzone. Firma zapowiedziała również produkcję nowego modelu dla Dana Brisse’a, czyli ekskluzywnej wersji butów freestyle’owych o wysokim poziomie regulacji miękkości i ciekawym designie. DC promuje buty Terrain [FOT. 52], model typu backcountry, w jego opracowywaniu udział brali Travis Rice i Torstein Horgmo. Warto zwrócić uwagę na nowe, dopracowane modele typu freeride firmy Flow oraz obuwie wyprodukowane przy współpracy firm 686 i New Balance. Buty noszą nazwę 1971 [FOT. 53] – są niewysokie, bardzo lekkie (dzięki zupełnie nowej wkładce) i niesamowicie wygodne! WZORY I KOLORY W sezonie 2012/2013 zapanuje skóra. DC, Northwave, Flow, K2, Deeluxe, Burton, Nike – prawie wszyscy producenci będą korzystać z tego sprawdzonego materiału, łącząc go w warstwy i nadając mu specyficzny wygląd.

52

53

54

55

Co więcej, widzimy, że kolekcja butów damskich została znacznie ograniczona, a jej barwy skłaniają się w kierunku słodkich, popowych odcieni – może swoim wyglądem mają przypominać końcówkę serii z roku 2011…? DOCISNĄĆ SYSTEM Podczas gdy tradycyjne sznurówki pozostają popularne w USA, europejskie preferencje skłaniają się ku systemom szybkiego wiązania – quick-lace. Coraz więcej producentów wychodzi naprzeciw naszej leniwej chęci, by zawiązać buta jednym ruchem ręki. „To prawda, tradycyjne sznurowanie zapewnia wspaniałe dopasowanie buta do stopy, jednak sam proces wiązania jest niewygodny” – mówi szef firmy Peter Wirthenstaetter.

„Styl powoli łagodnieje i powraca do klasycznych, prostych wzorów. Ogólnie rzecz biorąc, fascynacja latami 80. zbliża się ku końcowi lub zaczyna zajmować niższe półki cenowe” – wzdycha Holger Blomeier z ulgą.

Pojawiło się kilka bardzo innowacyjnych rozwiązań w zakresie sznurowania w tym sezonie. Nowy, intuicyjny system Sure Lock firmy Salomon zapowiada się niesamowicie interesująco, a dyrektor firmy Nina Eriksson mówi z entuzjazmem:

„Wystarczy jedno pociągnięcie ręką i jedno zatrzaśnięcie, by noga była całkowicie zablokowana. System ten jest łatwy w obsłudze, bezpieczny i wygodny”. Firma Vans wypuściła swój inteligentny system wiązania, zwany Hybrid, który w połączeniu z systemem Boa zapewnia doskonałą ochronę stopy. Znaleźć go można m.in w nowym modelu Infuse Boot [FOT. 54], przeznaczonym do wspinaczki górskiej. Head również zaskoczy nas nowym patentem o nazwie Speedlacing, którego trzon stanowić będzie solidne, metalowe urządzenie blokujące, znajdujące się na samym środku skorupy. Z kolei firma Ride stosuje nowoczesne systemy wiązania w coraz to większej ilości modeli. Burton udoskonala sprawdzony już SpeedZone o nowatorski pomysł Speed Dial, rozwiązanie zaprojektowane dla osób, które wolą dokręcać, zamiast dociągnąć.

sprawdzony materiał znalazł również zastosowanie w podeszwach niektórych modeli marki Northwave w połączeniu z unikalnym nylonowym wzmocnieniem włóknami węglowymi. Deeluxe korzysta z wiatroodpornej, wodoodpornej i oddychającej membrany Sympatex. W modelach męskich znajdziemy m.in. wkładki wykonane z węgla drzewnego z bambusa. Firma DC udoskonaliła siateczkowaty materiał w swoich butach i wprowadziła oddychający system Aerotech. Burton stawia na nowy system materiałowy Bombshell S4 (Start Strong, Stay Strong), umieszczony w cholewkach modeli SLX [FOT. 55], który zapewnia dodatkową elastyczność i trwałość.

Przy średnio 150 oddzielnych elementach (w jednym bucie!) możemy znaleźć wiele kawałeczków, które można poluzować, dokręcić i zamortyzować. W kwestii wykorzystania przestrzeni materiałowej sezon 2012/2013 ma sporo do zaoferowania. Vibram okazał się hitem w przypadku takich firm jak Burton, Deeluxe i K2. Teraz ten

16

Kolorystyka w tym sezonie skupi się na stonowanych, ciemnych odcieniach – szary, zielony, bordowy. Dyrektor ThirtyTwo Brian Cook potwierdza: „Stonowane, ciemne kolory, charakterystyczne dla butów na deskorolkę, są teraz na topie. Taka kolorystyka zawsze dobrze się sprzedaje”.

AMORTYZACJA I ABSORPCJA WSTRZĄSÓW

É>VILJU`JOJaHZHJOZUV^IVHYKYVa^PQHZPLJ ^ MLUVTLUHSU`T [LTWPL >YHa a [`T WVZ[LJWLT VIJPǃǏLUPH VYHa ^`ZPéLR UHZaLNV VYNHUPaT\ Z[HQǃ ZPLJ JVYHa ^PLJRZaL¹ ¶ T}^P )YPHU *VVRaÄYT`;OPY[`;^V Buty są po to, aby chronić nasze stawy, kości, ścięgna i mięśnie. Spójrzmy prawdzie w oczy – ludzie wymagają od siebie coraz więcej, a to napędza rozwój technologii wykorzystywanych do


zapewnienia amortyzacji. ThirtyTwo rozwiązuje ten problem za pomocą systemu Sole Tech G2 Gel, który w połączeniu z piankową wstawką EVA gwarantuje podwójną amortyzację pięt. Northwave również zainwestował sporo pieniędzy w badania w tej dziedzinie. Ich podeszwa Crossbow, jak określa główny projektant Michele Piazza, daje uczucie „podwójnego zawieszenia pięty”. W sezonie 2012/2013 do łask powraca również opatentowana podeszwa Glory Sole z technologią Simmer Down, która dzięki zawartości żelu FGel zapewnia stopie dodatkową amortyzację. Natomiast DC w swojej kolekcji z najwyższej półki umieszcza system Impact G gel, który zachowuje właściwości niezależnie od temperatury – we wkładce i podeszwach. SUPEREKOLOGIA Ekotrendy ostatnimi czasy zeszły na trochę dalszy plan. Konsumenci domagają się przyjaznych naturze produktów tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mogą sobie na nie pozwolić… Jednak na szczęście dla matki natury i tak doczekaliśmy bardziej „zielonych” czasów. Coraz więcej marek unika wykorzystywania PVC (chlorek winylu) i dobrze, ponieważ substancja ta jest bardzo nieekologiczna. Northwave np. używa droższego, ale bardziej przyjaznego naszej planecie poliuretanu w całej swojej kolekcji. Nike stosuje coraz więcej gumy pozbawionej nadtlenku organicznego, a Vans korzysta z kleju na bazie wody. Matthieu Perez z firmy Deeluxe ujmuje temat w następujący sposób: „Ogólnie rzecz biorąc, nie jesteśmy na etapie, w

którym moglibyśmy zakopać naszą starą deskę, buty i wiązania w ogrodzie niczym organiczne odpadki… Warto pamiętać, że nasza ekoświadomość zaczyna się w momencie wyjazdu w góry i zależy przede wszystkim od zachowania ludzi wobec natury”. ŁATWIEJ ZNACZY LEPIEJ Producenci obuwia snowboardowego zrozumieli, że im łatwiej będzie umieścić nogę w bucie, tym bardziej prawdopodobne jest to, że klient go kupi. Nike i Northwave oferują gładką wyściółkę wewnątrz, Forum system inSlick, Head zaś bardzo szeroki kołnierz u góry buta, a ThirtyTwo całkowicie nowy system zakładania. Ponadto uwagę przyciąga intuicyjny system wiązania buta wewnętrznego, który stosują firmy Salomon oraz K2. Takie rozwiązania coraz lepiej się sprzedają. PODSUMOWANIE Sezon 2012/2013 to więcej ciekawych, a wręcz szokujących barw. Zainteresowanie klientów mają budzić cukierkowo-popowe kolory, które teoretycznie zachęcą do zakupu butów. Nowe systemy sznurowania zrobią furorę, a jazda będzie przyjemniejsza niż kiedykolwiek dzięki technicznemu wytłumieniu wstrząsów innowacyjnymi systemami amortyzacyjnymi.

asortymentu. Idealnie wybrany model i rozmiar to podstawa do dalszych zakupów, czyli kompletowania deski i wiązań. Warto zadbać o profesjonalną obsługę i pomoc przy wyborze odpowiedniego typu obuwia snowboardowego. W sezonie 2012/2013 możemy spodziewać się nieznacznego wzrostu pułapu cenowego za sprawą Chin, w których produkowana jest większość wyposażenia: „Wcześniej argumentem była niska cena” – wyjaśnia David Fernandez z firmy Nidecker. „Dziś nie jest najistotniejszym. Chińczycy mają wiedzę na temat produkcji dobrego obuwia. Obecnie walczymy o utrzymanie cen na tym samym poziomie, ale ze względu na sytuację społeczno-gospodarczą w Azji jest to trudne. Nie są to do końca złe wieści, jednak większość konsumentów oczekuje więcej za mniej. To skłoniło firmy do inwestowania w nowe rozwiązania, systemy i funkcje, które ostatecznie ujrzą światło dzienne w sezonie 2012/2013. Kto wie, może mając na uwadze premiery tych wszystkich nowoczesnych butów, niektórzy klienci całkowicie zapomną o swoich starych śniegowcach schowanych w szafie i zdecydują się na zakup nowych…?”

W każdym sklepie dział z butami to miejsce, gdzie sprzedawca nawiązuje interakcję z klientem. Obuwie to kluczowy i najistotniejszy element

Nowiny 7YaLa RPSRH SH[ Y`ULR ^PǃaHlj ZUV^IVHYKV^`JO WVaVZ[H^Hé UPLaTPLUU` ;L ZHTL RVSVY` RZa[Hé[` RSHTY` WH[LU[` P[LVYPL¯UHZaJaLJNjJPL^YVR\ UHKJOVKaǃ ZWVYL aTPHU` 4HéL ÄYT` ILJKǃ KVRVU`^HDž YaLJa` ^PLSRPJO ¶ ^`RVYa`Z[\QǃJ UV^L TH[LYPHé` Z[VZ\QǃJ Nj^PLǏL P ZVJa`Z[L RVSVY` VYHa NLUPHSUL WVT`Zé` UH RVUZ[Y\RJQLJ ^PǃaHlj 0UUV^HJ`QUL YVa^PǃaHUPH IHYKaPLQ ^ZaLJOZ[YVUULSPUPLTUPLQ[HUKL[ULNV^`WLéUPHJaH

17


DWIE NAJISTOTNIEJSZE FIRMY

56

57

Dwie nowe firmy wiodą prym wraz ze swoimi rozreklamowanymi konstrukcjami wiązań. Now Snowboarding od JF Pelchata to projekt, nad którym pracował w swoim garażu-laboratorium przez ostatnie 10 lat. Należy spodziewać się wiązań w dużym stopniu zainspirowanych ośkami deskorolek, co sprawi, że jazda stanie się wygodna, bezbolesna i będzie dawać więcej frajdy. Spód będzie odporny na skręcanie, wygodny i miękki, w niczym nieustępujący tradycyjnym wiązaniom. Co więcej, charakterystyczne przemieszczenie obciążenia w tym urządzeniu jest tak wydajne, że konstruktor musiał zmniejszyć rozmiar łyżki wiązania i wprowadzić specjalny zawias, by odpowiednio dostosować kształt. Lasery? Zaczepy? Bajery? Jeszcze trochę, a sami się przekonacie. Z tego, co wiemy, wielu szanowanych snowboardzistów, jak Devun Walsh i Jeremy Jones, będzie korzystać właśnie z tego sprzętu. Na drugim miejscu plasuje się patent Switchback, dzieło pomysłowych konstruktorów firmy

58

59

60

Forum odwołali się do amerykańskiego postindustrializmu, używając tlenku żelaza (rdzy) przy lakierowaniu modelu Republic [FOT. 56]. Wiceprezes Hardgoods z firmy Burton Scott Barbieri zwraca uwagę na nowe grafiki oraz kolorystykę, zwłaszcza w flagowych modelach damskich Lexa [FOT. 57] i Lexa EST [FOT. 58]: „Wykorzystaliśmy tutaj wszystkie znane nam chwyty” – mówi z uśmiechem, nie kryjąc dumy. „Hydrografika, cieniowanie, wiele warstw bezbarwnego lakieru oraz inne ciekawe rozwiązania, by stworzyć jedne z najlepiej wyglądających wiązań damskich, jakie do tej pory zaprezentowaliśmy! A to dopiero początek…” Linia Flux z sezonu 2012/13 jest wisienką na torcie z okazji ich 20. rocznicy, więc należy spodziewać się odważnego i żywego wyglądu. Jeśli chcecie zaszaleć przy wyborze kolorów, warto przyjrzeć się również kolorystyce Fanken [FOT. 59] od firmy Ride. Wśród naszych faworytów znalazły się Roxy i K2, a także cała linia Drake: „W pełni popieramy powrót sprawdzonej palety barw oraz wyraźniejszych grafik do łask” – wypowiada się Davide Smania, menedżer ds. produktów, na temat stonowanych, jednolitych kolorów. „W tej chwili panuje moda na stosowanie czystych barw, by wiązania pasowały do jak największej ilości desek” – podkreśla.

É>PǃaHUPL QLZ[ QHR VWVUH ZHTVJOVK\ :é\Ǐ` KV WYaLRHaHUPH LULYNPP VK \Ǐ`[RV^UPRH KV KLZRP2VYa`Z[HUPLaRPLWZRPJO^PǃaHljQLZ[QHR QHaKHUHZÅHJaHéLQVWVUPL;YaLIH^éVǏ`DžK\ǏV ^PLJJLQ^`ZPéR\I`VZPǃNUǃDž[LUZHTLMLR[¹¶ -LYUHUKLa5PKLJRLY

18

Bataleon. Ogólnie rzecz biorąc, chodzi o modny, niewymagający narzędzi system, składający się z osobnych komponentów, który korzysta z tysięcy gotowych opcji kolorystyki i sztywności. Wygląda to trochę jak Nike ID czy garnitur szyty na miarę, co podoba się wszystkim zainteresowanym. Jak to ujął menedżer ds. produktów Cleay Perham: „Kiedyś człowiek sam składał swoje wiązania, jak dr. Frankenstein, łyżka marki X, klamry marki Y, a płyta marki Z. Stąd wziął się nasz pomysł. Oferujemy możliwość złożenia za jednym razem wiązania o unikalnym wyglądzie i dostosowanego do naszego stylu jazdy już w sklepie”. Konstruktorzy zaproponowali także innowacyjne bezpodporowe łyżki wiązań, kompletując zestaw i wieńcząc swe oryginalne dzieło. NOWA ESTETYKA Rewolucyjne pomysły zastosowane w wiązaniach nie przekładają się na sprzedaż. Dla klientów istotne jest także, aby wiązania dobrze wyglądały i były atrakcyjne wizualnie. W 2012/13 branża szykuje pewne ciekawe rozwiązania. Projektanci

DOPASOWANIE CZY JEGO BRAK? Szczęśliwy zbieg okoliczności polegający na tym, że deski jednej firmy pasują do wiązań innej, zdarza się z roku na rok coraz rzadziej. Sprzęt produkowany przez daną firmę powinien do siebie pasować, prawda? Cóż, nie zawsze tak jest. Wypowiada się specjalista od sprzedaży i marketingu Flow Jens Hartmann: „Zawsze projektujemy nasze wiązania tak, by pasowały do desek znajdujących się w naszej ofercie. Rzadko jednak z tym przesadzamy, bo czasami wygląda to dziwnie”. To prawda, jednak grube ryby branży typu Salomon, GNU, K2, Burton, Völkl i Head będą tworzyć podobne, pasujące do siebie nawzajem produkty, by wyglądały na części jednego zestawu, aby zwiększyć sprzedaż. NOWE POMYSŁY KONSTRUKCYJNE Na szczęście nie tylko kolory decydują o sprzedaży wiązań. Genialnie ujmuje to specjalista od wiązań Nidecker David Fernandez: „Wiązanie jest jak opona samochodu. Służy do przekazania energii od użytkownika do deski. Korzystanie z kiepskich wiązań jest jak jazda na sflaczałej oponie. Trzeba włożyć dużo więcej wysiłku, by osiągnąć ten sam efekt”. Ulepszając wiązania, producenci stosują nowe, pomysłowe technologie. Na przykład coraz częściej korzystają z uretanu. Przez lata materiał ten był lansowany przez cwanych projektantów marki


Flux, a w zeszłym roku został przyjęty przez K2 i pojawił się w ich łyżkach typu Tweakback. W nadchodzącym sezonie Drake również zastosuje uretan, wykorzystując niezwykłą elastyczność materiału, który świetnie sprawdza się podczas jazdy w snowparku. Salomon wprowadza nową technologię zwaną Shadow Fit. Ten specjalnie zaprojektowany elastyczny system obrotu pięty lepiej rozkłada wagę oraz pomaga w uzyskaniu bocznej elastyczności, zapewniającej poprawę kontroli nad deską. Znajdziemy go w wysokiej klasy wiązaniach freestyle’owych. Warto również zerknąć na system amortyzacji pięt Airbed w nowym sprzęcie Hologram. Flow natomiast zaprezentuje całkowicie nową konstrukcję wiązań, które cechują się wygodą, łatwością wkładania i zdejmowania oraz zapewnią wydajność na wysokim poziomie. Kierownik produkcji Lucien Vink i jego ekipa stworzyli nową konfigurację pasków trzymających stopę oraz całkowicie nowy system pompek. Producenci Rome skoncentrowali się na umacnianiu drob-

nych cech konstrukcyjnych. Współzałożyciel i dyrektor Paul Maravetz powiedział: „Skupiliśmy się na zwiększaniu wydajności i trwałości. W górnych paskach trzymających kostki wprowadziliśmy nowe, przyjemniejsze w dotyku wewnętrzne materiały wypełniające, które zwracają więcej energii i wytrzymają wiele sezonów intensywnej jazdy. Dopracowaliśmy konstrukcję pompki, a także stworzyliśmy nowy projekt szytych wiązań z serii 390i Mob z otwartymi miejscami na palce”. Liczą się drobiazgi. ŁYŻKI I POMPKI

61

62

Nic tak nie zachęca do zakupu jak świetnie wyglądające wiązanie. Puszysty, komfortowy pasek oraz klamry wydające głośne kliknięcie to podstawa. Forum Keeper [FOT. 60] wprowadza m.in. takie produkty jak łyżka wiązań oraz plastikowa płyta wiązania ROCK-it ROLL od Roxy. Warto zwrócić uwagę na nowe klamry w ofercie K2, paski na palce Thin Fit w konstrukcji wiązań GNU, nowe strapy w wiązaniach Drake, nowe płyty i małe klamry od SP oraz asymetryczne łyżki od Völkl.

Nowiny Uwagę przyciągają również hi-backi w wiązaniach dla mężczyzn Contact od Union oraz w damskim modelu Milan [FOT. 61]. Jeśli chodzi o włosko-amerykańskich speców od wiązań, w sezonie 2012/13 wprowadzą nowy model premium zwany the Charger [FOT. 62]: „Jest najsztywniejszy w ofercie i najlepiej nadaje się dla tych, którzy lubią sztywne, zaokrąglone deski i jazdę na pełnym gazie” – twierdzi spec od marketingu George Kleckner. Burton wprowadza nowy model zwany Bootlegger [FOT. 63] wraz z nowym paskiem na palce Smackdown. Ten projekt klamry zaciskowej i paska pozwala na usunięcie efektu zsuwania się paska, dzięki czemu uzyskujemy większą efektywność jazdy na krawędzi frontside. Jest też nowa łyżka Kick Back Hammock. To ulepszona wersja Heel Hammock, którą widzieliśmy w zeszłym roku, z wbudowaną lepszą amortyzacją. Ludzie z fabryki Burton udostępniają klientom także płyty z dyskami typu Re:flex, które umieszczają w średniej klasy modelach Custom [FOT. 64] i Stiletto [FOT. 65]. DODATKOWE GADŻETY Zastawiona wiązaniami półka, gdzie znajdziemy różne modele w barwnej kolorystyce, to pierwszy krok w stronę klienta. To jednak nie wystarczy, by je sprzedać. Firmy produkujące wiązania będą dwoić się i troić, by sprzedawać więcej! Na przykład K2 wprowadza do sklepów wyświetlacze LCD z filmami objaśniającymi funkcje ich wiązań. Przy wiązaniach Flow znajdziemy markowe

63

wywieszki informacyjne, działające jak dyskretni sprzedawcy. Pozostali producenci szykują jeszcze wiele innych ciekawostek, które mają zachęcić klientów do wyboru właśnie ich wiązań. PODSUMOWANIE Kolekcja wiązań wygląda nieźle. Pomimo zwyczajowych narzekań na coraz wyższe ceny surowców firmy dalej inwestują. Rozwijają technologie oraz umacniają swoją pozycję dzięki wykorzystaniu nowych, ciekawych pomysłów konstrukcyjnych. W sezonie 2012/2013 pojawią się również nowe firmy oferujące rewolucyjne metody zastosowane w poszczególnych elementach. Towarzyszący temu rozgłos może odświeżyć zainteresowanie wiązaniami i sprawić, że klienci pomyślą o zakupie nowych modeli. Możliwe, że mniej znane firmy odzyskają należną im pozycję – tam gdzie o zakupie decydują właściwości jezdne, a nie na wygląd czy niska cena. Ciekawe, jak to będzie wyglądać z punktu widzenia konsumenta. Najprawdopodobniej podczas zakupów w tym roku zachowana zostanie równowaga między sprzętem nowym i starszym. Po stabilizacji oferty przez ostatnie lata być może czas już znów podjąć ryzyko i zdecydować się na coś nowego!

64

65

5HWVKZ[H^PL[LRZ[\ ;VTH>PSZVUH5VY[OH ^;OL:V\YJL4HNHaPUL VWYHJV^Hé4HJPLQ>YVljZRP

19


TRENDY 1

MĘSKA KOLEKCJA SNOW

TKANINY >`KHQL ZPLJ ǏL RSPLUJP VJaLR\Qǃ [RHUPU [LJOUPJaU`JO HSL a KY\NPLQ Z[YVU` VIH^PHQǃ ZPLJ ǏL ILJKǃ ^`NSǃKHDž QHR YVIV[ +SH[LNV PJO \^HNLJ a^YHJHT` UH UPLR[}YL ^`RVljJaLUPH a^`ǏZaLQW}éRP\RY`[L ^R\Y[RHJOPZWVKUPHJO ÄYT` ;OPY[`;^V MV[ aLZ[H^

OGÓLNE TENDENCJE 5HKJOVKaǃJ`ZLaVUILJKaPLaKVTPUV^HU`WYaLa K^H [YLUK`  \IP}Y \SPJaU` Z[YLL[^LHY P VKaPLǏ YVIVJaǃ^VYR^LHY 7VUHK[V ^PLSL WYVQLR[}^ aVZ[HéV Z[^VYaVU`JO a T`NjSǃ I` TVNé` Zé\Ǐ`Dž UH [YHZPL P WVaH UPǃ UH \SPJHJOS\IUHZ[VRHJO (JVNé}^UPLQLZ[UH[VWPL&4VǏLJPLZWVKaPL^HDž ZPLJZR}YaHU`JO^`RVljJaLljS\Ia^VZRV^HULNV IYLaLU[\ éH[LR UHRVSHUUPR}^ 4UPLQ ^PKVJaUL ILJKǃK\ǏLSVNH¶UHa^`S\IWVW\SHYULKV[ǃKJHéL \RéHK`SP[LYILJKǃWYH^PLUPLaH\^HǏHSUL*V^PLJJLQRVSVY`Z[`RHILJKaPLK\ǏVIHYKaPLQZ[VUV^HUH >VKUV[V^HDžILJKaPLTVǏUHY}^UPLǏ WV^Y}[KVRS\JaV^`JOLSLTLU[}^aSH[ 6aUHJaH[VǏLKVéHZR^YHJHQǃTPUQLKUVJaLJNjJPV^L kombinezony. MUSISZ TO MIEĆ > UHKJOVKaǃJ`T ZLaVUPL QLKU`T a RPLY\UR}^ TVKV^`JO ^ RVSLRJQHJO ZUV^ ILJKaPL Z[`S TPSP[HYU`>PLSLTHYLRaKLJ`KV^HéV ZPLJ ZPLJNUǃDž WV Z^VQLKH^ULKVIYLWYVQLR[`[HRQHRUW)VUÄYLa R\Y[Rǃ-PYLTHUWVYHaWPLY^Za`I`éH^ZWYaLKHǏ`^ YVR\MV[

4 Firma Dakine, guru od pokrowców snowboardowych, super plecaków i innych akcesoriów po YHaWPLY^Za`^`W\NjJPéHUHY`ULRRVSLRJQLJ\IYHlj aPTV^`JO;VUHWYH^KLJKé\NVVJaLRP^HUHWYLTPLYHPK\Ǐ`RYVRUHWYa}KKSHTHYRP4`a^Y}JPSPNjT` \^HNLJ UH IHYKaV MHQUǃ R\Y[RLJ +YPM[ +V^U MV[2VSLQU`TÉT\Z[OH]L¹QLZ[WPRV^HUHR\Y[RH VKÄYT`/VSKLUMV[ 3 2

1HRV JaLJNjDž Z[YLL[^LHYV^LQ MHSP KǏPUZ VKNY`^H ^HǏUǃ YVSLJ JV QLZ[KSHUHZaYVa\TPHéL +ǏPUZV^L [LJOUPJaUL spodnie snowboardo^LWVQH^PHQǃZPLJWYH^PL ^L ^Za`Z[RPJO RVSLRJQHJO:a[Y\RZPIYLaLU[ Y}^UPLǏ Zǃ ^ZaLJOobecne. DOPASOWANIE I KSZTAŁTY 5V^L TVKV^L YLN\é` Zǃ IHYKaV WYVZ[L 2\Y[RP ZǃJVYHaKé\ǏZaLHZWVKUPLJVYHaZaJa\WSLQZaL Ja`SP^LJǏZaL ¸2\Y[RPVKé\NVNjJPZPLJNHQǃJLQUPǏLQIPVKLYYaǃKaǃ¹

20


¶T}^P:PTVU>HYYLUa(UPTHS<2É7VTPTVMHR[\ ǏL aYLa`NUV^HSPNjT` a IHYKaV Ké\NPJO R\Y[LR aVZ[H[UPLNVZLaVU\^Za`Z[RPLUHZaLZ[HUKHYK` ^`Ké\Ǐ`é`ZPLJ¹1LK`U`TPKVNjDžRY}[RPTPR\Y[RHTP ^WYa`Zaé`TYVR\ILJKǃIHQLJaULWPSV[RP^`WYVK\RV^HULTPUWYaLaMV[ :WVKUPL[HRǏL\SLNé`VKJO\KaLUP\5H^L[S\ǍU` \IP}YWV^PUPLUUHKHSWVKRYLNjSHDžRZa[Hé[Z`S^L[RP 5

PALETA KOLORÓW

/P[LTQLZ[[HRǏLaLZ[H^PLUPLIéLJRP[}^[^VYaǃJ`JO Z^LNV YVKaHQ\ aVYaLJ WVSHYUǃ VYHa VKJPLUP JaLY^VULNVWYLaLU[V^HULTPUWYaLaÄYTLJ6HRSL` MV[ 4VǏL Z[HYaLQǃJ` ZPLJ Y`ULR ZUV^IVHYKV^` ǏǃKH KVQYaHéLQWHSL[`RVSVY}^HTVǏLS\KaPLTHQǃQ\Ǐ KVNjDž^`KH^HUPHMVY[\U`UHR\Y[RLJPZWVKUPLR[}YL WV \Wé`^PL QLKULNV ZLaVU\ ^`NSǃKHQǃ QHR éHKU`aLZaéVYVJaU`Z[Y}Q

4HYRH VWYHJV^HéH UV^` VJaLR\QǃJ` UH VWH[LU[V^HUPL Z`Z[LT Death Grip Zé\ǏǃJ` KV YLN\SHJQP THURPL[\ >Za`Z[RPL QLQ R\Y[RP Zǃ Q\Ǐ ^`WVZHǏVUL^RSPWZ`TL[HSV^LaHILaWPLJaLUPH V[^VY}^ P RPLZaLUPL UH RS\Ja`RP >WYV^HKaVUV [\[HQUH^L[[LJOUVSVNPLJRVTWYLZQP¶Z[VZV^HUǃ^ VKaPLǏ`KSH\WYH^PHQǃJ`JOQVNNPUNPYV^LYa`Z[}^ HI`WVWYH^PDžRYǃǏLUPLWV^PL[YaHHJVaH[`T PKaPLVKK`JOHSUVNjDžTLTIYHU 9}ǏUVYVKULKVKH[RPKVR\Y[LRPZWVKUPZǃ[LYHa WYH^PL Z[HUKHYKLT ^ VKaPLǏ` ZUV^IVHYKV^LQ 1LKUHR -HKL Z`Z[LT UV^VNjDž THYRP 5VTPZ ^`Ké\ǏH NjUPLNVéHW` ^ [HSPP R\Y[RP [HR ǏL Z`Z[LT ZWPUHUPHQLQaLZWVKUPHTP^JLS\SLWZaLQVJOYVU` WYaLKNjUPLNPLTPaPTULTQLZ[Q\ǏaILJKU` =HUZ ^`RVYa`Z[Hé WVSHY :OLYWH KV VJPLWSLUPH RHW[\Y}^ H 5PRL ^`W\NjJPéH UH Y`ULR a\WLéUPL UV^ǃR\Y[RLJaZLYPP.VYL;L_^R[}YLQW\JO\RY`[`QLZ[ZaJaLSUPL^L^ULJ[Ya\+aPLJRP[LT\UPLILJKaPLT`^`NSǃKHSPWVKJaHZ^`RVU`^HUPHQHRPLNVNj [YPJR\QHRSPZ^R\YUPR\ EKO 5PLZHT^`NSǃK\IPVY\KLJ`K\QLVILJUPLV[`T Ja`ZPLJKVIYaLZWYaLKH;VJa`R\Y[RHaVZ[HéH^`RVUHUH^LRVWYa`QHaU`ZWVZ}IQLZ[[HRǏL^HǏUL KSH^PLJRZaVNjJPRSPLU[}^>PLSLTHYLRWYa`QLJéVRPLY\ULR¸LRV¹QHRVZ[YH[LNPJaU`+LJ`aQLKV[`JaǃJL RS\JaV^`JO KVZ[H^J}^ TH[LYPHé` \Ǐ`^HUL ^ VWHRV^HUPHJO WVa`ZRP^HUPL a ISPZRVTVU[HǏV^`JOǍY}KLé^`Z`éRPKYVNǃTVYZRǃUPLWV^PL[YaUǃ

6

2VSVY`Z[`RH a WHJaRP :RP[[SLZ}^ [V Q\Ǐ WYaLZaéVNjDž :UV^IVHYKaPNjJP a^Y}JPSP ZPLJ ^ Z[YVULJ ^`JPZaVU`JO RVSVY}^ aPLTP P KLSPRH[U`JO [VUHJQP IHY^0UZWPYHJQǃZǃSH[H VYHaTVKHKLZRVYVSRV^HWVSV^HUPHPNj^PH[WYa`YVK`a[HT[LNVVRYLZ\ 5H ZaJaLJNjJPL UPL ^PǃǏL ZPLJ [V [`SRV a IéV[UPZ[VIYǃaV^`TP P RVTWVZ[V^VaPLSVU`TP [LUKLUJQHTP ^RVSVY`Z[`JL1HZULRVSVY`ZǃQLZaJaLUHY`UR\ SLJaVILJUPLN}Y\QǃNYHUH[`VKJPLUPLYKa`PROHRP

1LZ[ RPSRH UHWYH^KLJ MHQU`JO LRVYaLJa` R[}YL [YHÄǃ UH Y`ULR ^ WYa`Zaé`T YVR\ 4` ZaJaLN}SUPLWVS\IPSPNjT`SPUPLJ.SVIHSTHYRP9PWaVUL;\[HQ aL^ULJ[YaUHWV^éVRHR\Y[LRaVZ[HéH^`RVUHUHa WYaL[^VYaVU`JOWSHZ[PRV^`JOI\[LSLR7,;HPJO ^ULJ[YaL Z[HUV^Pǃ JHéRV^PJPL UH[\YHSUL WVSPTLY` R\R\Y`KaPHULALU[YHKVIYLKSHWSHUL[`^WYaLJP^PLljZ[^PLKVWYH^PL^Za`Z[RPJOPUU`JOPaVSHJQP R[}YLZǃ^`RVUHULaYVW`UHM[V^LQaéLKSHWSHUL[`6»5LPSS^ZLYPP1LYLT`»LNV1VULZH \Ǐ`éWVSPLZ[Y\aYLJ`RSPUN\aVNYHUPJaVU`TULNH[`^U`T^Wé`^LTUHNjYVKV^PZRVH[HRǏLaHZ[VZV^HéIHYKaVK\ǏǃPSVNjDžUV^PULR[LJOUPJaU`JO WNIOSKI ;HR ^PLJJ UHSLǏ` a^Y}JPDž \^HNLJ UH Z[YLL[^LHY VYHa ^VYR^LHY (SL Ja` ILJKǃ ZPLJ ZWYaLKH^Hé`& *a`[LǏWV^PUUPNjT`WVWYVZ[\Z[HDžaIVR\JaLRHQǃJHǏ[YLUKZHT\SLNUPLYVaWHKV^PP^`WHSLUP\&7YaLRVUHT`ZPLJQ\ǏUPLIH^LT

7

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE .HKǏL[QLZ[Ja`TNjJVILJKaPLWVTHNHéV^ZWYaLKHǏ` R\Y[LR WVUPL^HǏ QLZ[ PU[LYLZ\QǃJ` ^ \Ǐ`[RV^HUP\KVTVTLU[\^R[}Y`TZPLJWVWZ\QL *OVJPHǏ JLJO` JOHYHR[LY`Z[`JaUL KHULQ THYRP P WYa`^PǃaHUPLKVUPLQZǃY}^UPLǏRS\JaV^`TWV^VKLT ^aYVZ[\ ZWYaLKHǏ` VKaPLǏ` ^PVKǃJ`JO ÄYTZUV^

DAMSKA KOLEKCJA SNOW INSPIRACJE ;YLUK` JaLYWHUL a \SPJ` P Nj^PH[H TVK` VKIPé` ZPLJ ZPSU`T LJOLT UH [LJOUPJaU`JO Z[YVQHJO KSH RVIPL[ (a[LJRPL NYHÄRP S\I N^PHǍKaPZ[L ^aVY` WYaLZaé`KVKHTZRPJORVSLRJQPZUV^^WYVZ[a^`IPLN}^^4LKPVSHUPLJa`7HY`Ǐ\0JOVJPHǏLSLTLU[`PUZWPYV^HULTLJZRǃVKaPLǏǃ\SPJaUǃZ[YLL[^LHY¶[HRPLQHRKé\NPLR\Y[RPaRHW[\YLT¶Zǃ ^ZaLJOVILJUL [V QLKUHR WVUV^UPL aUHJaLUPL RVIPLJVNjJP aVZ[HUPL WVKRYLNjSVUL H Z[`S \UPZL_ aLWJOUPLJ[`UHKHSZa`WSHU7HZ[LSV^LRVSVY`WPLJJPVRPLZaLUPV^LKǏPUZ`R[}YLI`é`[HRWVW\SHYUL^ VRYLZPLSL[UPTZǃUHKHSWVa`[`^UPLWVZ[YaLNHUL QLZ[[HRǏLTU}Z[^VUV^`JOTH[LYPHé}^Z[Y\R[\YHSU`JOQHR[L^PKaPHUL^RVSLRJQP=PJ[VYPP)LJROHT¶[^VYaǃJ`JOWPLJRULRVTIPUHJQL TRENDY >ZaLJKaPL TVǏUH ZWV[RHDž WéHZaJaL ^ NYVZaRP Ké\NPL R\Y[RP a RHW[\YLT P ^ǃZRPL KǏPUZ` 5H ZaJaLJNjJPL THYRP \aUHé` ǏL UPL RHǏKH RVIPL[H QLǏKǏǃJHUHKLZJLJOJL\IPLYHDžZPLJ[HRQHR^VRHSPZ[RH ^ \UKLYNYV\UKV^`T aLZWVSL ^PLJJ aHVMLYV^HUV [HRǏL IHYKaPLQ RSHZ`JaU` [`W Z[YVQ}^ 1LKUHRǏLR\Y[RPaRHW[\YLTP\IYHUPHNjJPNjSLKVWHZV^HULKVZ`S^L[RPJa`OHQǃaHRHǏK`TYVNPLT É+aPL^Ja`U`JOJǃR\Y[RLJ^R[}YLQTVNǃQLǍKaPDž JHé` KaPLlj P ^`NSǃKHDž ^ UPLQ Nj^PL[UPL UH^L[ UH Ké\NPJaHZWVaHTRUPLJJP\^`JPǃN}^¹T}^P*PUdy Taylor z Powder Room.

21


2\Y[RP^PLSVM\URJ`QULVMLY\Qǃ^ZWHUPHéǃQHRVNjDž^ UPZRPLQJLUPLKVIYHUV^PUHUHJPLJǏRPLJaHZ`> [LQRH[LNVYPPKVIYaLWYLaLU[\QLZPLJ5PRP[H

[HS\PJVQLZ[Ié`ZaJaǃJLQLZ[[LYHa[YLUK`¹¶WV[^PLYKaH*HYVS`U:PTVUZa=VSJVT MUSISZ TO MIEĆ

É1LZ[LNjT` QLZaJaL IHYKaPLQ WVK ^Wé`^LT \SPJ` UPǏWVKJaHZVZ[H[UPLQRVSLRJQP¹¶T}^PaHéVǏ`JPLSRH/LPKH)PYNPZKV[[PYMV[ >THYRPZPLJNHQǃKVZ^VPJOIVNH[`JO RVYaLUP WV^YHJHQǃJ KV SVN}^LR RVSVY}^ P RYVQ}^6SKZR\SV^LKL[HSLZǃ^ZaLJOVILJUL 4VKU`QLZ[[LǏWYaLW`JO5V^HSPUPH^`W\ZaJaVUH WYaLa THYRLJ 7YV[LZ[ WYaLZaéH aUHJaUPL WVaH NYHUPJL LSLNHUJQP )VNH[L [RHUPU` KVWHZV^HUL R\Y[RPPZWVKUPLWVKRYLNjSHQǃJLÄN\YLJ¶KV^`IVru, do koloru.

2VSLQU`T LSLTLU[LT UH R[}Y` ^HY[V a^Y}JPDž \^HNLJ [V a^LJǏHUH R\ KVéV^P R\Y[RH ;O\UKLYZ[VYTY}^UPLǏVK9V_`MV[ 1LZ[QLK^HIPNjJPL TPLJRRH P JPLWS\[RH H M\[YV ^VR}é RHW[\YH KH ZPLJ VKWPǃDžIǃKǍWYa`WPǃDž¶^LKSLN\Z[\

:[HYLKVIYLRVTIPULaVU`WV^YHJHQǃ 6Ja`^PNjJPL Zǃ [HRǏL [YHK`J`QUL VWJQL a R\Y[Rǃ P ZWVKUPHTP2\Y[RH9V_`=HSSL`/VVKPLQLZ[[HRPT ^éHNjUPL RSHZ`RPLT >`NSǃKH QHR Ké\NH R\Y[RH a RHW[\YLTUHWLéLUZ\^HRRPLZaLlj[`W\RHUN\YRH ZaU\YV^HU` RHW[\Y >`Y}ǏUPH ZPLJ [RHUPUǃ V ^YaVZV^`T ^aVYaL VYHa ^VKVVKWVYUVNjJPǃ UH WVaPVTPL2MV[ 9

8

;`TJaHZLT^VQZRV^`Za`RaHQT\QL[LǏWPLY^ZaL ZaLYLNP ^NjY}K [LNVYVJaU`JO KHTZRPJO [YLUK}^ 1LZ[^PKVJaU`UPLTHS^ZaLJKaPL¶RVSVY`VSP^RV^L PROHRPVWHZRPZR}YaHULUHZa`^RPPLTISLTH[`

>ZLaVUPL Dakine po raz pierwZa`WVQH^PHZPLJaRVSLRJQǃ ZUV^ R\Y[RP ZWVKUPL Y}^UPLǏ UH Y`UR\KHTZRPLQZUV^IVHYKV^LQ VKaPLǏ` 2S\JaV^`T WYVK\R[LT QLZ[ [\[HQ R\Y[RH 2LUZPUN[VU a IHYKaV ^`ZVRǃ TLTIYHUǃ R[}YH aVZ[HéH ^`WLéUPVUH W\JOLT aNLJZPJOWP}YMV[

10

-PYTH5PRLWVUV^UPL^`W\ZaJaH)LSSL]\LWVéǃJaLUPLILaYLJRH^UPRHPR\Y[RP^RPSR\RVSVYHJO

É+SHKaPL^Jaǃ[^Za`Z[RVJVQLZ[^`RVUHULaTL-

TRENDY 11

=PVSL[ [V R\Y[RH ÄYT` =VSJVT 1LZ[ KVWHZV^Hna zarówno w YLJRH^HJOQHRPKV JHéLNVJPHéHP^`konana z bardzo wygodnego, elaZ[`JaULNV TH[LYPHé\MV[

TKANINY ;^}YJ` [RHUPU THQǃ [Y\KUL aHKHUPL 4H[LYPHé` UPL [`SRV T\Zaǃ ^`NSǃKHDž Nj^PL[UPL HSL Y}^UPLǏ JOYVUPDžWYaLK^PH[YLTP^VKǃ;RHUPU`LSHZ[`JaULZǃJVYHaJaLJNjJPLQ^`RVYa`Z[`^HULAUHQKaPLZa QLTPU^RVSLRJQHJO9PW*\YS)Y\UV[[P=VSJVT )PSSHIVUN;YHH2HYPSPZ[HQLZ[Ké\NH KROJE I KSZTAŁTY 2\Y[RPZ[HQǃZPLJIHYKaPLQHZ`TL[Y`JaUL1LNjSPJOVKaP V N}YLJ Zǃ IHYKaPLQ ^`WYVÄSV^HUL P SLWPLQ KVWHZV^HUL ^ RSH[JL WPLYZPV^LQ H PJO YLJRH^` ZǃKé\ǏZaL:WVKUPLVN}SUPLWVaVZ[HQǃ^ǃZRPLa marszczeniami i przeszyciami w okolicy kolan, by zapobiec wypychaniu.

TPLZaHQǃ ZPLJ a QHZU`TP VKJPLUPHTP 6HRSL` [HRǏLWVZ[H^PéUHTPLZaHURLJ[`JOK^}JO[LUKLUJQP RVSVY`Z[`JaU`JOéǃJaǃJaPLSLljaM\RZQǃ^Z^VPJO WYVTVKLSHJOaZLYPP.YL[JOLU)SLPSLYMV[ 1HZUL IHY^` TVNǃ ZPLJ NVYaLQ P [Y\KUPLQ ZWYaLKH^HDžHSLWHZ[LSV^LRVSVY` aWL^UVNjJPǃZWLéUPǃZ^VQL aHKHUPL >PKHDž QL ^ RVSLRJQP =VSJVT 9V_` 5PRP[H ¶ NYHUH[V^` VSP^RV^` W\YW\YH P HTHYHU[ a KVKH[RHTPZaVR\QǃJLNVY}Ǐ\ aNUPéLQaPLSLUPVYHaVNUPZ[LQ czerwieni.

12

NADRUKI +aPL^Ja`U`aKLJ`KV^HUPL^JPǃǏZa\RHQǃUHKY\R}^>YHJHQǃR^PH[`PZa[\RHL[UPJaUH;VKVIYH ^PHKVTVNjDžIPVYǃJWVK\^HNLJMHR[ǏLUHY`UR\ TLJZRPJOR\Y[LRQ\ǏVKRPSR\ZLaVU}^UHKY\RPUPL NVZaJaǃ>RVSLRJQP5PRP[H WVQH^PéZPLJWYPU[PUZWPYV^H13 ny wzorem islandzkiego OHM[\ RYa`Ǐ`RV^LNV ;V UHZa RVSLQU` RHUK`KH[ UH ILZ[ZLSSLYMV[

NOWE TRENDY KOLORYSTYCZNE 1LNjSP JOVKaP V RVSVY` [V [\ [YLUK QLZ[ YHJaLQ WV Z[YVUPLQHRVNjJPHUPLPSVNjJP)HY^WVKZ[H^V^`JO VYHa WVéǃJaLlj RVSVYV^`JO ISVR}^ QLZ[ aUHJaUPL TUPLQHSLaH[VZǃJPLRH^ZaL2VSVY`aPLTPJaLJZ[V

22

6KYHKaH ZPLJ MV[VKY\R :WVYH SPJaIH THYLR a R[}Y`TP YVaTH^PHSPNjT` \Ǐ`^H[LQ[LJOUPRP*aLJZ[V KY\R\QL ZPLJ UH [RHUPUPL

R[}YH Q\Ǐ WVZPHKH QH- 14 RǃNj Z[Y\R[\YLJ JLSLT \a`ZRHUPH NéLJIP 5H WYPU[` QLZ[ aH^ZaL TPLQZJL [HR Ké\NV QHR ILJKǃ VUL KVIYaL ^`RVU`^HUL .KaPL PUKaPLQ aUHQKaPLZa UHKY\RP WP}Y P R^PH[}^ 9V_` KYaL^H VYHa UH\[PRHSUL N^PHaKRP )VUÄYL M\URV^L VW[`JaUL PS\aQL6_IV^MV[ NOWOŚCI > WYa`Zaé`T YVR\ UH Y`ULR [YHÄ RPSRH UV^`JO YVa^PǃaHlj^VKaPLǏ`[LJOUPJaULQWYaLKZ[H^PH WH[LU[ V WYaLYHǏHQǃJLQ UHa^PL +LH[O .YPW R[}Y`aTPLUPHZWVZ}I\ZaJaLSUPLUPHR\Y[RP^VR}é UHKNHYZ[RHHI`aHWVIPLJKVZ[H^HUP\ZPLJNjUPLN\ [HT NKaPL UPL WV^PUPLU 9V_` ^KYVǏ`éH Nj^PL[U` WVT`ZéUHRHW[\Y`WVKUHa^ǃ;VW7VW[VZWY`[UPL\RY`[LYVaZaLYaLUPLR[}YLWVa^HSHUHJPǃNUǃDž RHW[\YUHN}YUǃWV^PLYaJOUPLJRHZR\5H[VTPHZ[ 5PRP[HKVKHQLWVKZaL^RP:OLYWHHI`I`éV>HT QLZaJaLJPLWSLQ WNIOSKI 5PNK`UPL^PKaPLSPNjT`[HRRVIPLJVWYLaLU[\QǃJ`JO ZPLJRVSLRJQPR\Y[LRPZWVKUPQHR^UHKJOVKaǃJ`T ZLaVUPL+aPL^Ja`U`ILJKaPL^Ja`T^`IPLYHDž Na podstawie tekstu Toma Wilsona-Northa w The SourJL4HNHaPULVWYHJV^HéH0aH>VQUV^ZRH


BOARDROOM - TEST DESEK 2013 )VHYK Y YV Y VT [V UHQ H UV^Za` WYV YVQLR[ Z[^VYaV a U` WYa` ^ZW}éWYH Y J` UHZaLQ L YL Y KHRJ RJQP ^YH Y a a LRPWǃ 2H` H V ;Y ;YH]LS THQ H ǃJ ǃ ` UH JLS\ WYaL[LZ[V^HUPL QHR UHQ H ^PLJRZ R aLQ L PSVNjJP KLZLR WYaLa TVǏSP^PL QHR UHQ H ^PLRZ R aǃ SPJaILJ YPKLY} Y ^ > [`T ZLaV a UPL TPLQ L ZJLT R[}YL Y Z[Hé H V ZPL KSH UHZ WYaLa KUP PZ[U`T WVSPNVULT[LZ[V^`T I`é ` V3P]PNUV Podczas jednego wyj y azdu zgromadziliśmy grupę kilkunastu riderów o różnych stylach jazdy i upodobaniach. Przez cały tydzień dosłownie zajeżdżaliśmy testowane dechy. Był park, jibbing i jazda all mountain, czyli wszystko dzięki czemu można było w pełni ocenić możliwości i potencjał każdego z testowanych snowboardów. Wszystkie wybrane deski zostały poddane ocenie w kilku kategoriach w skali od 1 do 6, gdzie 6 oznaczał wynik naj a lepszy.

24

Kategorie, które wzieliśmy pod uwagę przy ocenie każdego z modeli: t sprężystość wybicia t stabilność lądowania t trzymanie krawędzi t jazda na wprost t pop t jibbing t freestyle t zabawa na stoku, pressy

Mamy nadziej e ę, że dzięki Boardroom‘owi łatwiej e Wam będzie dokonać trafnego wyboru podczas kupna tak byście w pełni mogli cieszyć się swoją dechą każdego dnia jazdy! PKS Team


BATALEON EVIL TWIN 157 SNOWPARK

TRASA

POZA TRASĄ

SKOKI

JIBBING

5

5

WYBICIE

LĄDOWANIE

4

5

FREESTYLE

JIBBING

4

4

TRZYMANIE KRAWĘDZI

DYNAMIKA

4

6 JAZDA NA WPROST

ZABAWA I PRESSY

BATALEON FEELBETTER 149 SNOWPARK

TRASA

POZA TRASĄ

SKOKI

JIBBING

4

5

WYBICIE

LĄDOWANIE

5

5 FREESTYLE

JIBBING

3

4

TRZYMANIE KRAWĘDZI

DYNAMIKA

5 JAZDA NA WPROST

6 ZABAWA I PRESSY

¸:\WLYKLZRHUHaHIH^LJUHZ[VR\HSLUPLZWYH^KaHZPLJaI`[KVIYaLUHSVKaPLPTVJUVaTYVǏVU`TNjUPLN\¹ Y 2H[HYa`UH.YHIV^ZRH

25


BATALEON WHATEVER TRASA

POZA TRASĄ

SKOKI

JIBBING

4

5 WYBICIE

LĄDOWANIE

5

5 FREESTYLE

JIBBING

5

5

TRZYMANIE KRAWĘDZI

DYNAMIKA

6

5

JAZDA NA WPROST

ZABAWA I PRESSY

¸1HYHTZPLJIHYKaVTPLRRHKLZRHPKLHSUHKVaHIH^`UH[YHZPL KVIYHUHMYLLYPKLVNVSUPLZPLJQHYHT¹ ;VTLR9H[[LY

CAPITA INDOOR 154 SNOWPARK

TRASA

POZA TRASĄ

SKOKI

4

2

WYBICIE

LĄDOWANIE

3

3

FREESTYLE

JIBBING

3

5 TRZYMANIE KRAWĘDZI

4 JAZDA NA WPROST

26

DYNAMIKA

1 ZABAWA I PRESSY

JIBBING


ADRIAN DMOCH

michal ciok

CAPITA STAIRMASTER 152 TRASA

POZA TRASĄ

SKOKI

JIBBING

5

5

WYBICIE

LĄDOWANIE

5

4 FREESTYLE

JIBBING

2

2

TRZYMANIE KRAWĘDZI

3 JAZDA NA WPROST

DYNAMIKA

5 ZABAWA I PRESSY

¸7Ya`QHaUHKLZRHWHYRV^HQLKUHRKVZa`IRPLQQHaK`WVZ[VR\aI`[TPLJRRHTPLJKa`^PǃaHUPHTP>W\JO\[LǏI`éV ` THSV^`NVKUPLWL^UPLaL^aNSLJK\UHKS\NVNjDž¹ ;VTLR>`[YLJIV^PJa

27


ENDEAVOR COLOR SERIES 152 SNOWPARK

TRASA

POZA TRASĄ

SKOKI

5

JIBBING

5

WYBICIE

LĄDOWANIE

4

B.D.

FREESTYLE

JIBBING

3

3

TRZYMANIE KRAWĘDZI

DYNAMIKA

5

5

JAZDA NA WPROST

ZABAWA I PRESSY

FOR M yO NGBLOOD 156 SNOWPARK

TRASA

5 WYBICIE

POZA TRASĄ

SKOKI

3 LĄDOWANIE

4

4 JIBBING

3 TRZYMANIE KRAWĘDZI

3 JAZDA NA WPROST

28

FREESTYLE

3 DYNAMIKA

3 ZABAWA I PRESSY

JIBBING


GN PARK PICKLE 156 SNOWPARK

TRASA

POZA TRASĄ

5

SKOKI

JIBBING

3

WYBICIE

LĄDOWANIE

4

4

FREESTYLE

JIBBING

3

3

TRZYMANIE KRAWĘDZI

DYNAMIKA

3

3

JAZDA NA WPROST

ZABAWA I PRESSY

¸+LZRHNj^PL[UPLZPLJZWYH^V^HéH^L^Za`Z[RPJO^HY\URHJO[LJOUVSVNPH4HNUH; S ;YHJ[PVUKHQLUHWYH^KLJNj^PL[Uǃ[YHRJQLJ aHIH^LJUH[YHZPLPZ[HIPSUVNjDž^WHYR\PUHOVWHJO¹ 4HYJPU>YaVKLR

GN STREET SERIES 152 SNOWPARK

TRASA

POZA TRASĄ

SKOKI

5

JIBBING

5

WYBICIE

LĄDOWANIE

6

B.D. FREESTYLE

JIBBING

4

5

TRZYMANIE KRAWĘDZI

DYNAMIKA

6

6 JAZDA NA WPROST

ZABAWA I PRESSY

¸4PLJRRHKLZRH[`WV^VQPIIV^H^`IHJaHQǃJHIéLJK` K`aHKaP^PHQǃJVKVIYaLZWYH^\QLZPLJWVaH[YHZǃ¹ 4PJOHé*PVR

29


LIB TECH SKATE BANANA 156 SNOWPARK

TRASA

POZA TRASĄ

SKOKI

4

JIBBING

4

WYBICIE

LĄDOWANIE

6

5 FREESTYLE

JIBBING

6

6

TRZYMANIE KRAWĘDZI

DYNAMIKA

6

5 JAZDA NA WPROST

ZABAWA I PRESSY

LOBSTER FREESTYLE 157 SNOWPARK

TRASA

POZA TRASĄ

SKOKI

5

JIBBING

5

WYBICIE

LĄDOWANIE

6

4 FREESTYLE

JIBBING

6 TRZYMANIE KRAWĘDZI

5 DYNAMIKA

6 JAZDA NA WPROST

6 ZABAWA I PRESSY

¸:\WLYKLZRHZRVRPWVWMYLLYPKLMYLLZ[`SL+LZRHKV^Za`Z[RPLNVPKLHSUHRVU[YVSH P (SLRZHUKLY3HUNL

30


LOBSTER GIRL BOARD 146 SNOWPARK

TRASA

POZA TRASĄ

SKOKI

JIBBING

4

3 WYBICIE

LĄDOWANIE

4

B.D.

FREESTYLE

JIBBING

4

4

TRZYMANIE KRAWĘDZI

DYNAMIKA

5

5

JAZDA NA WPROST

ZABAWA I PRESSY

¸-HQUHKLZRH^`IHJaHQǃJHJaHZLTIéLJK` K`Nj^PL[UPLZWYH^KaPéHZPLJUHWéHZRPJO[YHUZMLYHJO¹ 2H[HYa`UH.YHIV^ZRH

LOBSTER PARKBOARD 154 SNOWPARK

TRASA

POZA TRASĄ

SKOKI

JIBBING

5

4 WYBICIE

LĄDOWANIE

5

5 FREESTYLE

JIBBING

3

4

TRZYMANIE KRAWĘDZI

DYNAMIKA

5 JAZDA NA WPROST

6 ZABAWA I PRESSY

¸+LZRHIHYKaVK`UHTPJaUHaHY}^UVUHRPJRLY`PQPIIPUN+VI Y Y Y`WVWZ\WLY^`IHJaHSUVNjDž¹ (SLRZHUKLY3HUNL

31


NIKITA SIDEWAY 149 SNOWPARK

TRASA

POZA TRASĄ

4

SKOKI

JIBBING

4

WYBICIE

LĄDOWANIE

5

B.D. FREESTYLE

JIBBING

5

5

TRZYMANIE KRAWĘDZI

DYNAMIKA

6

5

JAZDA NA WPROST

ZABAWA I PRESSY

NITRO LECTRA 149 SNOWPARK

TRASA

POZA TRASĄ

SKOKI

5

JIBBING

5

WYBICIE

LĄDOWANIE

5

6 FREESTYLE

JIBBING

4

6

TRZYMANIE KRAWĘDZI

6 JAZDA NA WPROST

32

DYNAMIKA

5 ZABAWA I PRESSY


ANtonina stamm

feliks stamm

RIDE BARETTA 151 TRASA

POZA TRASĄ

SKOKI

5 WYBICIE

JIBBING

5 LĄDOWANIE

6

5 FREESTYLE

JIBBING

5 TRZYMANIE KRAWĘDZI

6 DYNAMIKA

5 JAZDA NA WPROST

6 ZABAWA I PRESSY

33


RIDE B CKWILD 155 SNOWPARK

TRASA

POZA TRASĄ

SKOKI

4

JIBBING

5

WYBICIE

LĄDOWANIE

B.D.

B.D.

JIBBING

FREESTYLE

4

5 TRZYMANIE KRAWĘDZI

DYNAMIKA

5

5

JAZDA NA WPROST

ZABAWA I PRESSY

RIDE DH 155 SNOWPARK

TRASA

POZA TRASĄ

SKOKI

3

5

WYBICIE

LĄDOWANIE

3

B.D.

FREESTYLE

JIBBING

4

4

TRZYMANIE KRAWĘDZI

5 JAZDA NA WPROST

34

JIBBING

DYNAMIKA

3 ZABAWA I PRESSY


Gustaw lange

Aleksander lange

ROME AGENT 156 SNOWPARK

TRASA

POZA TRASĄ

SKOKI

JIBBING

5

6

WYBICIE

LĄDOWANIE

3

2

FREESTYLE

JIBBING

5

6

TRZYMANIE KRAWĘDZI

6 JAZDA NA WPROST

DYNAMIKA

2 ZABAWA I PRESSY

¸+LZRH[^HYKHZ[HIPSUHWYa`K\Ǐ`JOWYLKRVNjJPHJO+VZRVUHSL[Ya`THRYH^LJKǍ2PJRLY a Y`MYLLYPKLPW WV[YHZHJOKV[LNVQLZ[[HKLZRHQPIIPWYLZZ`aKLJ`KV^HUPL UPL¹ 7YaLTLR:H^UVY

35


ROME TO R 159 SNOWPARK

TRASA

POZA TRASĄ

SKOKI

JIBBING

4

5 WYBICIE

LĄDOWANIE

5

4 FREESTYLE

JIBBING

6

6

TRZYMANIE KRAWĘDZI

DYNAMIKA

4

5

JAZDA NA WPROST

ZABAWA I PRESSY

ROXY EMINENCE 146 SNOWPARK

TRASA

POZA TRASĄ

SKOKI

5

JIBBING

5

WYBICIE

LĄDOWANIE

5

4 FREESTYLE

JIBBING

6 TRZYMANIE KRAWĘDZI

6 JAZDA NA WPROST

36

6 DYNAMIKA

5 ZABAWA I PRESSY


ROXY OLLIE POP 145 SNOWPARK

TRASA

POZA TRASĄ

SKOKI

JIBBING

5

6

WYBICIE

LĄDOWANIE

5

6 FREESTYLE

JIBBING

6

6

TRZYMANIE KRAWĘDZI

DYNAMIKA

4

6 JAZDA NA WPROST

ZABAWA I PRESSY

ROXY XOXO 146 SNOWPARK

TRASA

POZA TRASĄ

SKOKI

5

4

WYBICIE

LĄDOWANIE

4

6

FREESTYLE

JIBBING

6

6 TRZYMANIE KRAWĘDZI

4 JAZDA NA WPROST

JIBBING

DYNAMIKA

3 ZABAWA I PRESSY

37


SALOMON GYPSY 147 SNOWPARK

TRASA

POZA TRASĄ

SKOKI

JIBBING

5

5

WYBICIE

LĄDOWANIE

4

5

FREESTYLE

JIBBING

4

4

TRZYMANIE KRAWĘDZI

DYNAMIKA

4

6 JAZDA NA WPROST

ZABAWA I PRESSY

SALOMON SABOTAGE 154 SNOWPARK

TRASA

POZA TRASĄ

SKOKI

JIBBING

5

6

WYBICIE

LĄDOWANIE

5

5 FREESTYLE

JIBBING

5

5

TRZYMANIE KRAWĘDZI

DYNAMIKA

6 JAZDA NA WPROST

6 ZABAWA I PRESSY

¸)HYKaV^ZaLJOZ[YVUUHKLZRHaLYVJHTILYWYaLZaRHKaHUHQPIIHJOHSLP[HRKLZRHUHWYH^KLJKHQLJYHKLWVKJ (SLRZHUKLY1HUJaL^ZRP

38


SALOMON THE VILLAIN 153 SNOWPARK

TRASA

POZA TRASĄ

SKOKI

JIBBING

6 WYBICIE

6 LĄDOWANIE

6

4 FREESTYLE

JIBBING

5

6 TRZYMANIE KRAWĘDZI

DYNAMIKA

4 JAZDA NA WPROST

5 ZABAWA I PRESSY

ANTONI SZCZEK

Tomek wytrebowicz

39


SANTA CR Z HOMER 151 SNOWPARK

TRASA

POZA TRASĄ

SKOKI

6 WYBICIE

JIBBING

5 LĄDOWANIE

5

6 JIBBING

2 TRZYMANIE KRAWĘDZI

FREESTYLE

3 DYNAMIKA

2 JAZDA NA WPROST

6 ZABAWA I PRESSY

(SLRZHUKLY3HUNL

40


STEPCHILD FTW 157 SNOWPARK

TRASA

POZA TRASĄ

SKOKI

JIBBING

5

5

WYBICIE

LĄDOWANIE

6

6 FREESTYLE

JIBBING

5

4

TRZYMANIE KRAWĘDZI

DYNAMIKA

5

5

JAZDA NA WPROST

ZABAWA I PRESSY

`IZaLQQLǍKaPLWVUPLY}^U`T[LYLUPLTPHéLT WYVISLTa\[Ya`THUPLTRYH^LJKaP¹ ;VTLR>`[YLJIV^PJa

STEPCHILD PMS 146 SNOWPARK

TRASA

POZA TRASĄ

SKOKI

5 WYBICIE

JIBBING

5 LĄDOWANIE

4

5 JIBBING

FREESTYLE

4 TRZYMANIE KRAWĘDZI

4 JAZDA NA WPROST

4 DYNAMIKA

3 ZABAWA I PRESSY

41


STEPCHILD SIMON CHAMBERLAIN 155 SNOWPARK

TRASA

POZA TRASĄ

SKOKI

4

B.D.

WYBICIE

LĄDOWANIE

B.D.

B.D.

JIBBING

FREESTYLE

5

5

TRZYMANIE KRAWĘDZI

6 JAZDA NA WPROST

42

JIBBING

DYNAMIKA

3 ZABAWA I PRESSY


YES THE BASIC 157 SNOWPARK

TRASA

POZA TRASĄ

SKOKI

JIBBING

6

6 WYBICIE

LĄDOWANIE

6

6 FREESTYLE

JIBBING

6

6

TRZYMANIE KRAWĘDZI

DYNAMIKA

6

6 JAZDA NA WPROST

ZABAWA I PRESSY

YES TRO BLE 154 SNOWPARK

TRASA

POZA TRASĄ

SKOKI

6

6 WYBICIE

JIBBING

LĄDOWANIE

6

6 FREESTYLE

JIBBING

5

6

TRZYMANIE KRAWĘDZI

DYNAMIKA

6

6 JAZDA NA WPROST

ZABAWA I PRESSY

¸1LKUHaSLWZa`JOKLZLRUHQHRPJOQLǍKaPéLTWVaH[`T[VKLZRH TVQLNV\S\IPVULNVWYVYPKLYH;Q(UKYL^¹ .\Z[H^3HUNL

43


firma nazwa cena pln waluta cena eur waluta soczewka przysłona pole widzenia

iON AIR PRO 999 PLN 230 EUR Fixed Focus (0.5m - ∞), szklana f/2.8 (high performance in low-light situations) 170° ultra szeroki kąt przy 720p i WVGA, 127° szeroki kąt przy 1080p

video

1080p: 1920x1080 pixels (16:9), 30 fps 720p: 1280x720 pixels (16:9), 60 fps 720p*: 1280x720 pixels (16:9), 30 fps WVGA*: 848x480 pixels (16:9), 30 fps WQVGA: 432x240pixels (16:9), 30fps (Dual)

sensor type czułość video format kontrola ekspozycj balans bieli microphone format dźwięku rozdzielczość zdjęcia tryb zdjęć pamięć średni czas nagrywania połączenie pc tv out wifi gps wyświetlacz czujnik ruchu bateria czas praCy baterii ładowanie czas ładowania wodoszczelość budowa ilość mocowań oferowana przez producenta kompatybilność pc język wymiary (Wxszxg) waga uwagi podwójne nagrywanie plików wsparcie app wskaźnik słabej baterii opakowanie akcesoria w zestawie

1/2.5" HD CMOS, 2.2μm pixels Super low-light sensitivity (>1.4 V/lux-sec) H.264 compression, zapisuje jako plik MPEG4 (.mp4) TAK TAK Wbudowany, mono z AGC (automatyczne sterowanie wzmocnieniem) ADPCM 16MP*, 5MP, 3MP*, VGA* Pojedyncze zdjęcie, Seryjne (10 zdjęć)*, Time Lapse (5/10/30/60s)* MicroSD card, do 32GB pojemności (Nie zawiera) 1080p: 8min/GB 720p: 15min/GB (30 fps), 8min/GB (60fps) WVGA: 15min/GB USB 2.0 (przesyłanie danych oraz ładowanie) HDMI + Composite work w/ GO (Nie zawiera) N/A N/A Gyro Ladowalna 1200 mAh Lithium-Ion ok. 2.5 godz. Poprzez USB z komputera lub przez zasilacz 80% pojemności baterii po 2 godz. przez zasilacz lub 2 godz.przez USB IPX8(15 metrów) Metal + Plastic 1 Windows® Vista i 7; Mac OS® X 10.4.11 oraz starsze English 40x40x107.5mm 123g * to be changed by software Tak iON (need GO) Tak Tinbox Type with Clear Display kabel USB, kabel AV, USB adapter CD, Przewodnik, Pokrowiec, Mini-statyw, pasek zabezpieczający, Cam locker

44


iON

iON

AIR PRO PLUS

AIR PRO WiFi

1249

1499

PLN

PLN

290

350

EUR

EUR

Fixed Focus (0.5m - ∞), szklana

Fixed Focus (0.5m - ∞), szklana

f/2.8 (wysoka jakość przy słabym świetle)

f/2.8 (wysoka jakość przy słabym świettle)

170° ultra szeroki kąt przy 720p i WVGA, 127° szeroki kąt przy 1080p

170° ultra szeroki kąt przy 720p i WVGA A, 127° szeroki kąt przy 1080p

1080p: 1920x1080 pixels (16:9), 30 fps 720p: 1280x720 pixels (16:9), 60 fps

1080p: 1920x1080 pixels (16:9), 30 fps 720p: 1280x720 pixels (16:9), 60 fps

720p*: 1280x720 pixels (16:9), 30 fps WVGA*: 848x480 pixels (16:9), 30 fps

720p*: 1280x720 pixels (16:9), 30 fps WVGA*: 848x480 pixels (16:9), 30 fps

WQVGA: 432x240pixels (16:9), 30fps (Dual)

WQVGA: 432x240pixels (16:9), 30fps (D Dual)

1/2.5” HD CMOS, 2.2μm pixels

a1/2.5” HD CMOS, 2.2μm pixels

Super low-light sensitivity (>1.4 V/lux-sec)

Super low-light sensitivity (>1.4 V/lux-se ec)

H.264 compression, zapisuje jako plik MPEG4 (.mp4)

H.264 compression, zapisuje jako plik MPEG4 (.mp4)

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

Wbudowany, mono z AGC (automatyczne sterowanie wzmocnieniem)

Wbudowany, mono z AGC (automatyczzne sterowanie wzmocnieniem)

ADPCM

ADPCM

16MP*, 5MP, 3MP*, VGA*

16MP*, 5MP, 3MP*, VGA*

Pojedyncze zdjęcie, Seryjne (10 zdjęć)* Time Lapse (5/10/30/60s)*

Pojedyncze zdjęcie, Seryjne (10 zdjęć)** Time Lapse (5/10/30/60s)*

MicroSD card, do 32GB pojemności (Nie zawiera)

MicroSD card, do 32GB pojemności (N Nie zawiera)

1080p: 8min/GB 720p: 15min/GB (30 fps), 8min/GB (60fps) WVGA: 15min/GB

1080p: 8min/GB 720p: 15min/GB (30 fp ps), 8min/GB (60fps) WVGA: 15min/GB

USB 2.0 (przesyłanie danych oraz ładowanie)

USB 2.0 (przesyłanie danych oraz łado owanie)

HDMI + Composite

HDMI + Composite

work w/ GO (Nie zawiera)

TAK

N/A

Brak

N/A

przez aplikację ION na Smartfony

Gyro

Gyro

Ladowalna 1200 mAh Lithium-Ion

Ladowalna 1200 mAh Lithium-Ion

ok. 2.5 godz.

ok. 2.5 godz.

Poprzez USB z komputera lub przez zasilacz

Poprzez USB z komputera lub przez za asilacz

80% pojemności baterii po 2 godz. przez zasilacz lub 2 godz.przez USB

80% pojemności baterii po 2 godz. przzez zasilacz lub 2 godz.przez USB

IPX8(15 metrów)

Metal + Plastic

7 (akcesoria zawarte w zestawie)

7 (akcesoria zawarte w zestawie)

Windows® Vista i 7; Mac OS® X 10.4.11 oraz starsze

Windows® Vista i 7; Mac OS® X 10.4.11 oraz starsze

English

English

40x40x107.5mm

40x40x107.5mm

123g

123g

* to be changed by software

* to be changed by software

Tak

Tak

iON (need GO)

iON (need GO)

Tak

Tak

Tinbox Type with Clear Display

Tinbox Type with Clear Display

kabel USB, kabel AV, USB adapter CD, Przewodnik, Pokrowiec, Mini-statyw,

kabel USB, kabel AV, USB adapter CD D, Przewodnik, Pokrowiec, Mini-statyw,

pasek zabezpieczający, Cam locker, Ball joint - short, Zestaw na rower, Ball

pasek zabezpieczający, Cam locker, Ba all joint - short, Zestaw na rower, Ball

joint - L shape, Zestaw na kask, Dwustronna naklejka do montażu na kask x 3,

joint - L shape, Zestaw na kask, Dwusttronna naklejka do montażu na kask x 3,

naklejka na kask x 2, strap mocujący - krótki, strap mocujący - średni, Fitting

naklejka na kask x 2, strap mocujący - krótki, strap mocujący - średni, Fitting

piece, dwustronna naklejka, naklejka (zestaw na kask)

piece, dwustronna naklejka, naklejka (zzestaw na kask)

45


firma nazwa cena pln waluta cena eur waluta soczewka przysłona pole widzenia

GoPro

CONTOUR

HERO3: Black Edition

ROAM

1899

899

PLN

PLN

449

199,99

EUR

EUR

szklana 6-elementowa asferyczna

szklana 6-cio elementowa

stała przysłona f/2.8

f/2.8

kąt widzenia 170 stopni ( na wszystkich rozdzielczościach ); kąt widzenia 127

170°

stopni ( przy 1080p i 720p za wyjątkiem 120 fps);kąt widzenia 90 stopni ( przy 1080p i 720p za wyjątkiem 120fps)

video sensor type czułość video format kontrola ekspozycj balans bieli microphone format dźwięku

4Kp-15, 12.5, 12 / 2.7Kp- 30, 25, 24 / 1440p-48, 30, 25, 24 / 1080p-60, 50, 48,

Full HD-1920x1080 @ 30 fps Tall HD-1280x960 @ 30 fps Action HD - 1080x

30, 25, 24 / 960p-100, 48 / 720p-120, 100, 60, 50 / WVGA-2401440p-48

@ 30 fps

Wysokiej klasy matryca CMOS o wielkości 1 /2.3”

CMOS

Pro Low Light Performance

H.264 codec, format .mp4

H.264, .MOV

TAK

AUTO

TAK + tryb manualny

AUTO

Mono, 48kHz z AGC / opcjonalnie zewnętrzny mikrofon stereo 3.5mm

wbudowany mikrofon

AAC

AAC

12, 7, 5MP

rozdzielczość zdjęcia tryb zdjęć

Photo 12, 7, 5MP, Burst Continuous Photo 3/sec, 5/sec,10/sec, 12MP @ 30

2592 x 1944

fps, Time-lapse interwały 0.5, 1, 2, 5, 10,30, 60s, Simultaneous video + Photo: zdjęcie co 3, 5, 10, 30, 60 s 1080p24/1080p30/720p60/1440p24

pamięć średni czas nagrywania

Na kartach SDHC: do 64 GB

karta MicroSD 0GB (max 32GB)

na karcie 32GB: 1080p 30klatek/s.: 4 godziny; 960p 30 klatek/s.: 6 godziny;

720p 60 klatek/s.: 4 godziny; 720p 30 klatek/s.: 6 godziny; WVGA 120 klatek/s.: 4.5 godziny

połączenie pc tv out wifi gps wyświetlacz czujnik ruchu bateria czas praCy baterii ładowanie czas ładowania wodoszczelość budowa

USB 2.0 (przesyłanie danych oraz ładowanie)

USB 2.0

MicroHDMI

wbudowane

wbudowany sensor 1Hz

Tak - ekran dotykowy (dodatkowe akcesorium)

Bateria Litowo-ionowa 1050mAh

Bateria litowo-Jonowa (wbudowana)

ok. 2.5 godziny

do 3 godz

Poprzez USB z komputera

Przez USB lub za pomocą ładowarek (opcja)

Brak - wymaga dodatkowej obudowy

Tak do 1m.

Plastik / metal

Aluminium

ilość mocowań oferowana przez producenta

15 + akcesoria (14)

kompatybilność pc język wymiary (Wxszxg) waga uwagi podwójne nagrywanie plików wsparcie app wskaźnik słabej baterii opakowanie akcesoria w zestawie

Microsoft Windows® Vista, 7 i późniejsze Mac OS® X 10.5 i późniejsze

Kompatybilny z Mac-iem (10.4, 10.5, & 10.6) & Windows (XP, Vista, Window

41mm x 59mm x 21mm

100 mm x 55 x 34

73,7g z baterią

145 gr

Tryb ProTune do profesjonalnej postprodukcji filmów

video + foto

GoPro App (iOS + Android)

PC/Mac/iOS/Android

Tak

Tak

Papierowe opakowanie+ PCV

HERO3: Black Edition Camera 197’/ 60m Waterproof Housing* Wi-Fi Remote

mocowanie do obrotowe, mocowanie profilowane, kabel USB

+ Key Ring Remote Charging Cable Rechargeable Li-ion Battery QR Buckle J-Hook Buckle 3-Way Pivot 1 Curved Adhesive Mount 1 Flat Adhesive Mount Assorted Mounts and Hardware USB Charging Cable

46


x720

ws 7)

CONTOUR

DRIFT

PLUS 2

DRIFT HD

1799

1199

PLN

PLN

399,99

EUR

EUR

szklana 6-cio elementowa

Fixed Focus (0.5m - ∞), szklana

f/2.8

f/2.8 (wysoka jakość przy słabym świetle)

170°

170° dla 1080p, 130° dla 60 fps 720p

Full HD-1920x1080 @ 30 fps Tall HD-1280x960 @ 30 fps Action HD-1280x720 @

1080p, 720p & WVGA; 25 / 30 / 50 / 60fps dla a 720p oraz 25 / 30fps w jakości 1080p

30/60 fps Slow Motion-854x480 @ 30-120 fps CMOS

Wysokiej klasy matryca CMOS

H.264, .MOV

H.264, .MOV

AUTO / MANUAL

TAK

AUTO / MANUAL

TAK

wbudowany mikrofon / wej. na zew.

wbudowany mikrofon

AAC

9MP

2592 x 1944

zdjęcie co 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60 s

zdjęcie, automatyczne wykononywanie zdjęć w interwałach czasowych (do wyboru 2,3,5,10,30, 60 s.)

karta MicroSD 4Gb (max 32GB)

obsługa kart microSD do 32GB

2 godziny materiału 1080p na każde 16GB

USB 2.0

USB 2.0 (przesyłanie danych oraz ładowanie)

hdmi

miniHDMI

wbudowany sensor 1Hz

wbudowany kolorowy ekran LCD screen: 1.5 TFT

Bateria litowo-Jonowa (wymienna)

Bateria Litowo-ionowa 1110mAh

do 2,5 godz

2,5 godziny

Przez USB lub za pomocą ładowarek (opcja)

Poprzez USB z komputera lub przy użyciu op pcjonalnej ładowarki samochodowej/ściennej

okokoło 2,5 godziny do pełnego naładowania a

Tak do 60m.

Tak

Aluminium

plastik/guma

15 + akcesoria (14)

około 30 produktów dodatkowych

Kompatybilny z Mac-iem (10.4, 10.5, & 10.6) & Windows (XP, Vista, Windows 7

Windows XP, Windows VISTA, Windows 7, Ma ac OS X 10.4.11 i starsze

polski, angielski, hiszpański, portugalski, włosski, niemiecki, czeski i inne

98 mm x 60 x 34

104.14 mm x 50 x 33

155 gr

119.91g

stnieje również młodszy brat - model HD720, który został ograniczony: w rozdzielczości do 720,

wyjścia mikrofonowego, video oraz photo do 5MP P, cena: 799 zł

PC/Mac/iOS/Android

Tak

zamykane opakowanie z wysokiej jakości plastik ku, oferujące przegródki dla wszystkich elementów

bateria, obudowa wodoszczelna, mocowanie do obrotowe (2szt), mocowanie

pilot zdalnego sterowania (do 5m), dodatkowa a klapka tylna, mocowanie do gogli, mocowanie

profilowane, kabel USB , kabel hdmi

do powierzchni płaskich, mocowanie do pow wierzchni obłych, uniwersalny clip, akumulator, kabel USB

47


bUTIK sztuka kamuflażu Bandana AirHole Standard 2

129zł

Pokrowiec na snowboard DC Claimer

Gogle Oakley Kazu Signature Series Crowbar

Spodnie DC Code Kurtka DC Form

Słuchawki Skullcandy Uprock

48

489zł

699zł Rękawice Rome Duke-Mitt

699zł

Deska Salomon Man’s Board 165

139zł

469zł

279zł

2049 zł

Kominiarka ROME Camo Mask

119zł

Buty Salomon Savage

869zł


BUTIK sztuka kamuflażu

Kask POC sinuse axel

Kurtka Special Blend Utility

799.99zł

999zł

Kurtka Foursquare Pation

Gogle POC Iris Bug

429.99zł

Spodnie Special Blend Annex

799zł

Kurtka Ride Shacket

Buty Burton Rampant

799zł

205EUR

Deska Burton Honcho

449zł

369.99EUR

49


BUTIK kosmiczna rewolucja

Gogle Oakley A Frame

199zł

Rękawice Roxy Snowbunny

Skarpety Roxy Diamond Sock

80zł

Kurtka Roxy JETTY

Bluza Femi Pleasure Grenada Zegarek SlapWatch

699zł

Kask Poc Fornix

599.99zł

259zł

159zł

Spodnie Roxy Evolution

Deska Nikita Chickita

50

809zł

1499zł

489zł

Wiązania Salomon Rhythm

519zł


BUTIK kosmiczna rewolucja

Deska Bataleon Feelbetter

1390zł

Słuchawki Skullcandy HESH 2.0

299zł

Kurtka Dc Gamut

Gogle Spy platoon

Wiązania Salomon Rhythm

519zł

Rękawice Roxy Butterfly

189zł

Kask Poc Synapsis Ducroz

739zł

689zł

1099.99zł

Spodnie DC Martock

739zł

51


BUTIK flower power ma power

Bluza Special Blend Cipher

Wiązania Salomon Rhythm

Deska DC Ply

519zł

1399zł

Kurtka Special Blend Spark

99zł

279zł

1499zł Gogle SPY bias flower power

52

Czapka Roxy Shooting Star

999zł

Rękawice Roxy Torah Frosted Printed Mitt

Deska Nikita Chickita

349zł

525zł

Spodnie Roxy Sunny

649zł


BUTIK flower power ma power

Deska Bataleon Violenza

Bielizna Roxy Tree Top

1690zł

199zł Kurtka Roxy Torah Bluff

Wiązania Switchback

Bluza Femi Pleasure Zuza

Bielizna Roxy Tree Trunk

999zł

239zł

199zł T-shirt Femi Pleasure Estera

Zegarek SlapWatch Limited

1229zł

139zł

169zł Spodnie Roxy Torah Printed Pt

859zł

53


BUTIK flower power ma power

Buty Salomon Kiana

Gogle Spy platoon scribe

Czapka Roxy Daybreak

Wiązania Salomon Rhythm

54

609zł

Czapka Femi Pleasure Bronx

109zł

Spodnie Dc Gallary

779zł

119zł

519zł

Kurtka Roxy Jet Ski

Deska Roxy sugar banana

979zł

1385zł

569zł


BUTIK flower power ma power 119zł

Air Hole standard

Słuchawki Skullcandy uprock

139zł

Kurtka Quiksilver Next Mission Printed Ins

Deska Burton Family Tree Spliff

699zł

700EUR

Kurtka Quiksilver Next Mission Printed Ins

Plecak Dakine Mission

319zł

Spodnie DC Banshee

619zł

Spodnie DC Banshee

Czapka Dakine Lester

699zł

619zł

79zł Wiązania Ride EX

789zł

55


BUTIK ognia panowie

Czapka Forum All Day

Rękawice Forum Rail

Spodnie Bonfire Ballistic

239zł

Bluza Forum Destroyer

799zł

Kurtka Foursquare Uprise

56

1899zł

269zł

999zł

Plecak Dakine Heli Pro DLX Deska K2 Happy Hour

99zł

489zł


BUTIK ognia panowie

Buty Snow 32 Lashed

999zł Czapka Special Blend Fclc

99zł

Gogle Oakley Seth Morrison Signature Series

Kurtka Foursquare Crew

1029zł

Wiązanie Burton Mission EST

599zł

Longsleeve Forum Werdmark

139zł

Deska Salomon Sabotage

Spodnie DC Banshee

225EUR

619zł

Rękawice Forum Fair

1619zł

199zł

57


BUTIK ognia panie

Gogle Oakley XS O-Frame Shaun White

Deska Nitro Cheryl Mass Pro

2199zł

Kurtka DC Riji 13

Rękawice Dakine Comet

58

319zł

99zł

T-Shirt Forum Logo

119zł

779zł

339zł

Spodnie DC Martock

Słuchawki Skullcandy Fix in air

Czapka Roxy Moss

739zł

229zł


BUTIK sport i szyk

Czapka Roxy Shooting Star

99z��

Kurtka Roxy Reflection

329zł

Rękawice Roxy Lunar

Buty Burton Sterling

305EUR

Rękawice Dakine Targa

Słuchawki SKULLCANDY Aviator Roc Nation

Wiązania Salomon Rhythm

899zł

519zł

649zł

Deska Salomon XLT

399zł

Spodnie Roxy Torah Birch Printed

2639zł

859zł

Kurtka Femi Pleasure Mara

369zł

59


BUTIK niebiańskie klimaty

Rekawice Roxy Meadow Mitt

Gogle POC cornea

779,99zł

Wiązanie Ride DVA

475zł

165EUR

Wiązania Burton Stiletto

Bluza Foursquare Shelter

Kurtka Roxy Blizzard JK

Czapka DC Tayce

249zł

1429zł

99zł

Spodnie DC Viva

60

149zł

699zł

Buty Burton Emerald

225EUR


BUTIK niebiańskie klimaty

89zł

Skarpety Special Blend Midweight

Słuchawki Skullcandy 2.0 cassette

Bluza Special Blend Binge

279zł

Kurtka Quiksilver Highrise Ins

Rękawice Dakine Cobra

Gogle SPY Zed Brooklyn Blue

219zł

449zł

439zł

Kask POC Frontal

Buty Forum Bebop

1059zł

699,99zł

519zł Deska DC Biddy Deska Stepchild Latchkey

1166zł

1579zł

61


BUTIK za mundurem panny sznurem

Kurtka Foursquare Uprise

999zł

Kurtka Foursquare Victory Kurtka Foursquare Code

Spodnie Foursquare Gasket

699zł

799zł

Buty Forum Booter

Buty 32 The Maven By Joe Sexton

62

879zł

899zł

899zł

Plecak Dakine Heli Pro

399zł


BUTIK za mundurem panny sznurem

Rękawice Burton Combo

85EUR

Kurtka Special Blend Blow

Kurtka Ride Wallingford

619zł

Kurtka Special Blend Crank

Rękawice Rome Stranger

1099zł

279zł

Czapka Special Blend Traverse

999zł

79zł

Spodnie Special Blend Gutter

799zł

63


FilmotekA

64

People Films – „Pretty Wise”

Pirate Movie Productions – „Unique 8”

Absinthe Films – „Resonance”

People Films w 2012 roku z dumą prezentuje nową ekipę w „Pretty Wise”. Jedenastu utalentowanych żółtodziobów i trzech weteranów, których popisy na pewno pozostawią niezapomniane wrażenia u widzów zainteresowanych światem snowboardu. Na ekranie można zobaczyć takich riderów jak: Jason Robinson, Rusty Ockenden, Robbie Walker, Shayne Pospisil, Jake Koia, Lonnie Kauk, Elias Elhardt, Johnny Lazz, Scot Brown, Marco Smolla, Mark Carter, Jason Dubois, Will Lavigne, Shaun McKay. Film powstał dzięki Arnette, Transworld Snowboarding, K2 Snowboarding, Dakine, Monster, Rip Curl, Flow Snowboarding, Head Snowboards, The North Face, Oakley, iNi Cooperative, Rome SDS, Plant A Seed Project, Red Bull, Billabong, Distortion Boarding, KidsKnow Distribution.

Piratów chyba nie trzeba nikomu przedstawiać – są klasą samą w sobie, tym bardziej że ich tegoroczna produkcja „Unique 8” jest rzeczywiście unikalna, bo w całości nakręcona kamerami Red Digital Cinema. Pokazuje innowacyjną jazdę ośmiu ściśle wyselekcjonowanych snowboardzistów. A są to: Gigi Rüf, Marco Feichtner, Arthur Longo, Nicolas Müller, Kalle Ohlson, Teo Konttinen, Chris Sörman i Werni Stock. Ty zdecydujesz, czy to mało czy dużo… Film będzie dostępny na iTunes oraz jako DVD – w tym przypadku wraz ze stustronicową książką z niesamowitymi zdjęciami takich fotografów jak: Carlos Blanchard (ESP), Matt Georges (FRA), Tobias Ludescher (AUT), Jerome Tanon (FRA), Cole Barash (USA), Daniel Rönnbäck (SWE) i Rip Zinger (JAP), którzy udokumentowali to, co działo się podczas sezonu u Piratów.

Jedna z największych i najbardziej znanych wytwórni filmowych na rynku snowboardowym – Absinthe Films i ich najnowsza produkcja filmowa na 2012 rok – „Resonance”. To jak zawsze niesamowite miejsca, tony puchu i snowboarding w wykonaniu legend i najlepszych prosów takich jak Nicolas Müller, Gigi Rüf, dwukrotny srebrny medalista olimpijski Danny Kass i dobrze znany Scotty Lago oraz dziewięciu kolejnych najznamienitszych riderów. Premiera odbyła się 27 sierpnia w Zurychu i powiązana była z koncertem światowej sławy wokalistki – Santigold. Dwa tygodnie później wystartowała pełna trasa promocyjna filmu i jak sami twórcy mówili, to istna impreza na kółkach. Nagrody posypały się od sponsorów, czyli firm Anon, Dakine, Nike. Do wygrania w całym zamieszaniu również skipassy do Laax i główna nagroda, czyli dwutygodniowa wycieczka do Vancouver, sponsorowana przez Absinthe Films… duży może więcej.


lata z jego „normalnego” życia zawodowego. Wideo, zrealizowane przez Tobiasa Frøystada, pozwala nam zapoznać się bliżej z Torsteinem oraz jego życiowymi wzlotami i upadkami (nawet tymi najbardziej bolesnymi). http://www.torstein.net

Never Summer Industries – „Days of Chunder Teamowe video od Never Summer pokazuje, że choć poprzedniej zimy większość ekip narzekała na brak śniegu, oni go znaleźli. A jeżeli nie było go akurat tam, gdzie byli, to i tak bawili się dobrze… to są właśnie „Days of Chunder”. Riderzy: Austin Gibney, Brady Farr, Jason Hindman, Cooper Hoffmeister, Russian, Jake Williams, Chris Lynch, Brock Butterfield, Justin Henigin, Chris Corning, Colby Sears, Chris „Chach” Chance, Nick Larson, Jacob „Cub” Carey, Rajat Bhayani, Jason Elms, Ryan Stephens, Darell Miller, Byron Bagwell, Andrew Buergin, Ryan Cruze, Tony Pavlantos, Charlie Hoch.

Isenseven – „Fools Gold” Kolejna ekipa, która ma już ugruntowaną pozycję w świecie snowboardu i produkcji filmowych. W ciągu tych kilku lat istnienia Isenseven dochodziło do przetasowań w składzie – wiele osób odeszło, pojawiły się nowe twarze – zrobili przegrupowanie i powstała mieszanka najlepszych riderów... Jak sami mówią – pokochacie ich i ich jazdę oraz triki, jakie pokazują… Alex Tank, Benny Urban, Tobi Strauss, Fips Strauss, Peter König, Tom Klocker, Luka Jeromel, Marco Smolla, Colin Frei, David Bertschinger Karg, Kevin Bäckström, Ludwig Lejkner, Wojtek Pawlusiak, Dani Rajcsanyi, Christophe Schmidt. Oczywiście wszystko to dzięki Pleasure Snowboard Magazin, Head Snowboards, Burton, Forum, Nitro, Nike, Oakley, Airblaster, Zimtstern, Ride, Vans, Planet-Sports.com, DC, Volcom, Bataleon i Snowstyle. http://www.isenseven.tv

Burton Snowboards – „13” Na sezon 2012/13 Burton przygotował filmik pod prostym tytułem „13”. Tytuł nawiązuje zarówno do ich logo (tak podobnego do numeru 13), jak i do sezonu 2013. Co roku „Burek” nas czymś zaskakuje, czy tak samo będzie i tym razem? Team ten sam co w „Standing Sideways” – Danny Davis, Mikkel Bang, John Jackson, Mark Sollors, Mikey Rencz, Jussi Oksanen, Terje Haakonsen, Jeremy Jones, Zak Hale, Ethan Deiss, Seppe Smits, Werni Stock, Roope Tonteri. To zacny skład, ale czy na miarę hitu? Na pewno hitem są miejscówki: Whistler, Alaska, Lake Tahoe, Northstar-at-Tahoe, Heavenly, Sun Valley i wiele równie ciekawych w Europie…

WhatWeWantFilms – „Levity” To ich pierwsze wideo, ale ekipa, która się zebrała przy kręceniu ujęć i całego filmu, jest naprawdę mocna. Nazwiska mówią same za siebie: Gérome Mathieu, Tyler Chorlton, Valérian Ducourtil, Johann Baisamy, Ethan Morgan, Kevin Backstrom, Kareem El Rafie, Martin Gallant, Gaetan Chanut, Mati Radaelli, Christian Weber, a i miejsca do zdjęć wybrali doskonałe: Szwajcaria, Francja, Austria, Turcja, Japonia, Kanada i USA. Całe przedsięwzięcie nie miałoby szans, gdyby nie Apo, Vans, Nike, Burn, Vonzipper i partnerzy medialni – Method, Onboard i Fluofun.

DC Snowboarding – „Must Be Nice”

Torstein Horgmo – „Horgasm – A Love Story” Tego pana przedstawiać nie trzeba – Torstein is Torstein. Najbardziej rozpoznawalny osobnik młodego pokolenia – setki trików, setki zawodów i megazajawka na deskę. „Horgasm – A Love Story” to film dokumentalny, który przedstawia prawie dwa

Minęło trochę czasu od 2008 roku, kiedy to DC wypuściło swoje ostatnie teamowe wideo „Mtn Lab 1.5”, i wszyscy zachodzą w głowę, czym grupa zajmowała się przez ten okres. A działo się u nich na pewno wiele i właśnie zwieńczeniem tych poczynań jest tegoroczna produkcja „Must Be Nice”, w której udział wzięły zarówno legendy takie jak Devun Walsh, jak i żółtodzioby jak Anto Chamberland. Znając podejście DC do tematu, możemy być pewni, że będzie miło, biało, szybko i – jak to u DC bywa – z dużą dozą szaleństwa.

65


Chcą znaleźć odpowiedź na kilka pytań: Jaka jest kondycja filmów snowboardowych? W jakim kierunku zmierzają? Jaki będą miały wpływ na snowboard i na całą kulturę? Oczywiście podstawą tych rozważań jest jak zwykle progresywny freestyle snowboarding w wykonaniu gwiazd oraz tych, którzy dopiero pragną stać się znanymi snowboardzistami. W dobie portali społecznościowych nie zapominajcie o Sztuce przez wielkie S! Występują: Jesse Burtner, Scott Stevens, Ted Borland, Chris Beresford, Sean Black, Sam Hulbert oraz nowi w ekipie Think Thank: Curtis Woodman, Ryan Paul, Nial Romanek, Brandon Hammid, Kyle Lopiccolo, Brandon Reis, Jaeger Bailey.

Givin – „Too”

Jeremy Jones – „Further”

W zeszłym roku swoją pierwszą produkcją ekipa Givin śmiało weszła do grona liczących się filmowców. Teraz potwierdza, że zasługuje na to miejsce. Ich drugi film jest jeszcze bardziej dopracowany i zawiera wszystko, co powinien: długie rury, duże dropy, zjawiskowe backcountry i techniczną maestrię streetowych riderów. Jest to film, który z pewnością naładuje was energią przed sezonem. No i oczywiście musicie obejrzeć zamykającą scenę w wykonaniu Fresta Baileya.

Kolejna część trylogii Jeremy’ego Jonesa. Już sam tytuł sugeruje, że tym razem zapuścimy się w najdalsze zakątki świata, by eksplorować niezdobyte dotąd szczyty i wyznaczyć pierwsze linie na nieskalanym puchu. Film kręcony w Alpach Japońskich, w górach Atomfjella w Norwegii, austriackim Karwendel, Wrangell Mountains na Alasce oraz Sierra Mountains w Kalifornii prezentuje najbardziej progresywny big mountain riding. Dodajcie do tego wspaniałe zdjęcia ekipy Teton Gravity oraz snowboardową śmietankę, jeśli chodzi o skład, i mamy kolejny hit. Nie do przegapienia!

Występują: Keegan Valaika, Wyatt Stasinos, Forest Bailey, Alex Stathis, E-Man Anderson, Forrest Burki, Layne Treeter, Doran Laybourn, Chris Bradshaw, Alex Tank, Timmy Ronan, Nick Russell.

Występują: Jeremy Jones, Terje Haakonsen, Ryland Bell, Lucas Debari, Forrest Shearer, Josh Dirksen, Mitch Toelderer, Bibi Pekarek.

YES Snowobards – „YES. It’s a Movie II” Poszukiwanie puchu trwa, w tym celu DCP, Romain De Marchi, JP Solberg, Tadashi Fuse i pozostali członkowie ekipy YES Snowboards krążą po całym świecie – od Japonii po Alaskę, od Kolumbii Brytyjskiej do Chile, odkrywając, imprezując i polując na najlepsze tereny, jakie tylko można znaleźć.

Bald E-Gal Productions – „E-Gal Eye” „E-Gal Eye” to produkcja niskobudżetowa. Chłopaki nie mają dostępu do niesamowitej kasy i najlepszych zabawek, ale mają to, czego czołówka producentów filmowych może im pozazdrościć – zmotywowanych riderów, gotowych podejmować potężne wyzwania. I właśnie dzięki temu ten niskonakładowy film znajduje się w czołówce. Chłopaki bowiem podnoszą poprzeczkę z roku na rok coraz wyżej. Występują: Austin Young, Randy Vannurden, Dan Brisse, Shane Ruprecht, Yusaku Horii, Matthew Boudreaux, Cody Beiersdorf, Seth Huot, Krister Ralles i przyjaciele: Tommy Young, Erik Zimmerman, Ryan Barker, Charlie Fenton, Peter Limberg, Nate Lavik, Drew Poganski, Bjorn Leines.

Występują: DCP, Romain De Marchi, JP Solberg, Tadashi Fuse, Frank April, Clint Allan, Benji Ritchie, Mikey Pederson, Helen Schettini, Colin Spencer, Madison Ellsworth, Mads Jonsson, Stian Solberg i inni.

Think Thank – „Mind The Video Man” To już dziewiąta produkcja ekipy Think Thank, która tym razem postawiła sobie ambitny cel.

66


Występują: Mathieu Crepel, Frederik Kalbermatten, Gulli Gudmundsson, Ethan Morgan, Xavier De Le Rue, Tim Humphreys, Nils Ardvisson, Kimmy Fasani, Victor De Le Rue, Chas Guldemond, Anne-Flore Marxer. Ujęcia kręcono na Islandii, w Norwegii, Austrii, Szwecji, Waszyngtonie, Red Mountain, Whistler, Alpine Meadows, Northstar, Mammoth Mountain, Haines.

LIP Production we współpracy z Freeride.cz, największym czeskim portalem traktującym nie tylko o snowboardzie, wypuścił najnowszą produkcję „Snowporning 2012 – Life Is Porno”. Jak widać, sąsiedzi zza naszej południowej granicy nie zasypiają gruszek w popiele. Za zdjęcia odpowiedzialni są Radek „Karkys” Karko, Martin „Bob” Hausner i Mike Straka.

Szto eto? Quiksilver, Nokia Lumia i Unity Films przedstawiają swoje dzieło „Szto eto?”. Jest to najnowszy film o snowboardzie, mający na celu ukazanie jego różnorodności. Zaproszono najlepszych rosyjskich snowboardzistów, prezentujących najróżniejsze style jazdy – od backcountry, przez jibbing do slopestyle’u. Cechą wspólną wszystkich uczestników projektu jest świetne panowanie nad deską i zajawka, którą się chcą dzielić.

W „Snowporning 2012” zobaczyć będzie można – jak na największą czeską produkcję przystało – ich najlepszych riderów w składzie: Honza Nečas, Roman Dlauhý, Darek Bergmann, Štěpán Rokos, Pepé Samek, Jakub Šimůnek, Honza Zajíc, Ondra Bauer, Petr Horák, Martin Matoušek, Dušan Kříž, Honza Havlíček, David Čonka, Martin Kolařík.

Poza gwiazdami rosyjskiego snowboardu, takimi jak bracia Teymurov, Maxim Balakhovsky, Mikhail Ilyin, Dmitry Koltsov, Osokin Alexander, Konstantin Kokorev, Eugene Ivanov, Artem Sheldovitsky, będziemy mogli również zobaczyć JP Solberga, DCP oraz wymiatającego na noboardzie Johana Olofssona. Obraz ma pokazać snowboarding w szerokim ujęciu i jest największą produkcją w historii rosyjskich filmów snowboardowych. Zdjęcia kręcone były w Patagonii, Helsinkach, Norwegii, Kanadzie, Moskwie, Krasnej Polanie, Alpach i na Kamczatce.

„Snowporning 2012 Life Is Porno”

Car Danchi 6” „Car Danchi 6 – D. I. Y.” to najnowsza część japońskiej historii o snowboardzistach, którzy poświęcają wszystko, aby realizować swoją pasję. Ekipa Car Danchi specjalnie przystosowuje swoje samochody, by móc w nich mieszkać i nieustannie odkrywać nowe rejony obfite w biały puch. Tytuł filmu nawiązuje do ich samowystarczalności i smykałki do spraw technicznych. Większość ujęć nakręcono z perspektywy ridera i trzeba przyznać, że właśnie takie kadrowanie najlepiej pokazuje jazdę w głębokim śniegu. Występują: Kazushi Yamauchi, Shinya Nakagawa, Yoshinari Uemura, Yuusuke Mino, Ken Shibuya, Yuta Kobayashi, Masanori Takeuchi, Haruki Takeuchi, Tomoki Takaku, Makoto Yamada, Motoki Shimomura, Hirofumi Ishikawa, Hayato Doi, Takaharu Nakai, Kenji Ishikawa.

Standard Films – „2112” To już 21. film najdłużej funkcjonującej ekipy, która zawsze pokazuje snowboard na najwyższym poziomie. Przyszłość jest właśnie tu. Mimo kryzysu priorytety pozostają niezmienione – nowi riderzy, nowe miejsca, nowe pomysły na jak najlepsze przestawienie idei snowboardu. Od Alaski po ciemne i zamarznięte ulice Skandynawii – Standard Films pokaże wam pełne spektrum snowboardu.

67


FS 3 cork by Michał Alster

foto: rafalwielgus.com

>P[HQJPL^KaPHSL:aRVéH;YPR\;`TYHaLTYVaIPLYHT`UHJaLJNjJPWPLY^ZaL -:JVYR)HJRZPKL[HPSNYHIP-:0UK`4VǏLUHaKQLJJPHJO ^`KHDžZPLJ>HT[VKaPLJPUUPLWYVZ[LHSL\^PLYaJPLUHTUPLVILJKaPL ZPLJILaNSLIPILJKaPLIVSHéV;VQLKUHRUPJ^WVY}^UHUP\aVNYVTLT ZH[`ZMHRJQPQHRHUH>HZZWé`UPL^TVTLUJPLRPLK`aYVIPJPL^Za`Z[RV aNVKUPLa[`TJVWPZaǃUHZPWYVZP¶4PJOHé(SZ[LY1HTHQP7PV[YLR1HUVZa ¶P[YPR^`QKaPL*a`^PKaPJPLQ\ǏVJaHTP^`VIYHǍUPaHaKYVZULZWVQYaLUPH R\TWSPP\^PLSIPLUPL^NjY}KKHTZRPLQJaLJNjJP\Ǐ`[RV^UPR}^ZUV^WHYR\& 7VWYVZ[\¯ILaJLUUL5V[VKVKaPLéH 68


Deska: Travis Rice HP 161.5 Kurtka: Quiksilver Travis Rice Gore-Tex Spodnie: Quiksilver Travis Rice Gore-Tex Gogle: Quiksilver Hubble Travis Rice Edition

Najazd

W powietrzu

Lądowanie

Istotne jest to by nie najeżdżać szeroko na skocznie. To nie jest płaska rotacja i nie potrzeba energii pochodzącej z najazdu łukiem na krawędzi deski. Ten trick można wykonać wybijając się prawie całkowicie z płaskiej deski.

Po pierwszej 180ce powinniście znajdywać się z deską przed sobą, ustawioną na sztorc czyli pod kątem prostym w stosunku do stołu skoczni. W tym momencie wyciągnijcie muta prostując tylną nogę. Gdy zrobicie to z impetem, rotacja stanie się jeszcze bardziej zcorkowana i będziecie mieć uczucie że nakrywacie się deską. W końcowej fazie skoku obrót o 360 stopni jest już ukończony, ale musicie jeszcze wyjść z rotacji Cork bo lecicie brzuchem równolegle do lądowania. Trzymajcie graba najdłużej jak możecie, a przekonacie się, że ciało ustawi się odpowiednio czyli z powrotem z deską na dole.

Nie szukajcie lądowania patrząc przez ramie tak jak robicie to przy płaskiej trójce. Jeśli odpowiednio mocno zcorkujecie ten trick, wystarczy, że cały czas będziecie patrzeć przed siebie, i ani na chwile nie zniknie Wam z pola widzenia lądowanie. Ponieważ w końcówce skoku znajdujecie się brzuchem równolegle do lądowania powinniście samoczynnie wylądować na palcach. Zwłaszcza gdy będziecie trzymać graba do samego końca, nie powinniście mieć problemów z revertowaniem.

Wybicie Znaczną część rotacji fs 3 cork inicjujecie tak naprawdę już po wyjściu z progu. Jadąc lekko na piętach wybijcie się dynamicznie tak jak do płaskiej trójki. To jest siłowy trick i nie możecie pozwolić na to by wyjść z progu bezwładnie bo zabraknie Wam energii by zcorkować rotację. Po wybiciu wyrzućcie deskę przed siebie przechylając lekko brodę do przedniego ramienia. Gdy poczujecie, że rotacja została już nadana sięgnijcie przednią ręką mute graba.

69


Backside 540 tail grab by Jamaj

rafalwielgus.com

)Z QLZ[ [V IHYKaV WYa`QLTU` [YPJR KV R[} YLNV éH[^V KVYa\JPDž [HPSH 7V^VK\QL[VǏLZa[\JaRH YVIP ZPLJ JHéRPLT Z[`SV^H P[LJOUPJaUH )Z YVIPJPL [HR QHR a^`RSL ;HRH ZHTH YV 70

[HJQH WYHR[`JaUPL [HRH ZHTHWVa`JQH[`SLǏLKV Ya\JHJPL NYHIH 7Ya` [LQ YV[HJQPIHJZRPKLQLZ[LNjJPL WYaLJO`SLUP [\éV^PLT SLR R RVKV[`é\PHI`JO^`JPDž [HPS ^`Z[HYJa` ^`JPǃNUǃDž [`SRVYLJRLJ


Deska: DC Tone 154 Wiązania: Union Force Buty: DC Status Boa Travis Rice Spodnie: DC Donon Bluza: bezrękawnik DC Rękawiczki: Czapka DC Gogle: Quiksilver Hubble Travis Rice edition

Najazd Najeżdżacie lekkim łukiem w tym samym kierunku co będzie wykonywana rotacja, oczywiście na lekko ugiętych nogach . Gdy dojeżdżacie do końca skoczni lekko skręcacie tułów w stronę rotacji i prostujecie nogi, czyli po prostu wybijacie się.

Obróciliście głowę, widzicie co przed nami, więc zaczynacie powoli uginać nogi tak by dogoniły skręcony tułów, który nadał rotacji. Łapiecie deskę najlepiej za sam tail. Starajcie się trzymać graba jak najdłużej, żeby był jak najbardziej stylowy.

Lądowanie W powietrzu Jesteście w powietrzu. Pierwsza faza lotu jest tyłem do lądowania, więc musicie obrócić głowę dalej za rotacją, żeby widzieć gdzie lecicie i lądujecie. Wyjście jest najważniejsze, bo od tego jak wyjdziecie z progu zależy jaki będziecie mieć lot.

Rotacje dokręcacie samymi nogami. Puszczacie graba i skręcacie się w biodrach tak by ustawić deskę przodem do kierunku odjazdu. Lądujecie lekko na krawędzi na ugięte nogi i zajarani odjeżdżacie .

71


FS 5 Indy by Piotrek Janosz

foto: rafalwielgus.com

-Z [V RSHZ`JaU` [YPJR R[}Y` WV ^PUPLU \TPLDž RHǏK` ZaHU\QǃJ` ZPLJ ZUV^IVHYKLY 4VǏUH NV éH[^V aYV IPDž a ^PLJRZaVNjJPǃ NYHI}^ WHZ\QL KV RHǏKLNV YVaTPHY\ ZRVJaUP P QLZ[ W\UR R [LT ^`QNjJPH KV ^PLJRZa`JO VIYV[}^ PYV[HJQPJVYR

72


Deska: DC Ikka Pro 154 Czapka: DC Yepa Rękawiczki: DC Zao Buty: DC Judge Bluza: DC Dryden Spodnie: DC Donon Gogle: Quiksilver Hubble Akcesoria: Hektolitry Monster Energy Drink!

Najazd

W powietrzu

Sprawdźcie prędkość straight airem i zróbcie parę frontside 180 i 360 na skoczni, na której pewnie się czujecie. Starajcie się jak najmniej skręcać, by nie stracić za dużo pędu. W momencie, kiedy znajdziecie się na tranzycji skoczni, przejdźcie na palce. Gdy zaczniecie się zbliżać do końca progu, oprzyjcie delikatnie ciężar ciała na piętach, cały czas jadąc pod kątem 90 stopni do wybicia.

Lecicie – gratulacje. Po pewnym, dynamicznym odbiciu, kontynuujcie rotację, obracając ciało w kierunku frontside. Patrzcie za przednie ramię, ponieważ za głową podąży cała reszta. Po 90 stopniach złapcie graba (tutaj Indy) i trzymajcie go jak najdłużej – w ten sposób rotacja będzie płynna i ustawicie się idealnie do lądowania.

Wracając do tricku – po obróceniu się o 450 stopni, puśćcie graba i przechylcie ciężar ciała na swoją switch’ową nogę, dopasowując deskę do kąta nachylenia lądowania. Musicie sobie zaufać – pierwsze próby front 5 często kończą się niepowodzeniem wynikającym z braku wiary we własne możliwości. Ugnijcie kolana i przygotujcie się do absorbcji uderzenia. Odjedźcie i cieszcie się nowym trickiem!tt

Lądowanie Wybicie W momencie, gdy przednia noga zacznie opuszczać próg skoczni, odbijcie się energicznie z pięt i obróćcie głowę, ramiona i korpus w lewo (prawo dla jeżdżących goofy). Starajcie się nie skręcić deską w ostatnim momencie – rotacja nie powinna się zacząć z nóg. Jeśli tak by się stało, stracilibyście prędkość, wysokość i opanowanie w locie.

Tu pojawia się dobra i zła wiadomość. Dobra to ta, że będziecie bardzo długo widzieć miejsce, gdzie macie wylądować, co czyni ten trik łatwiejszym od frontside 360. Zła wiadomość natomiast, to fakt, że musicie odjechać na switch – więc zanim zaczniecie uczyć się piątki, upewnijcie się, że bardzo dobrze opanowaliście jazdę tyłem.

73


GALERIA

360

mAg

Tome e ek k Wolak, sspucha, Ris Riissoul, Franc cja. Zawszzze chciałłem em zrobić zdjęcie od odcinających d dcinającyc ch się koste ek ś i u podczas śniegu d ostrych t h wiraży wi ż w puchu pu uchu. hu foto: Marek M rek Og g gień

75


GALERIA

360

Narzę ędzie dzie tortur w we francusk francuskich kich Alpach i Kuba „Jam „J maj” m Skrzyp pkowski, któ który óry wykonu wykonuje je handplan handplant nt 666 lub ja ak kto wo oli, o stójkę be ez e trzymank trzymanki ki w imię zła. foto: rafalwielgu ra us s.com

76

mAg


Mateu usz sz „Zielony „Zielony”” Zielonka świetnie ś jeźd jeździ dzi na desk desko orolce, więc ja a tylko poja ak pojawia awia się w snowparku s pierwsze tr triki są oczyw wiście ście skate’owe, skate’owe, na przykład przzykład takie jak ten fron fr ntside n 180 na a zdjęciu. fo oto: to: rafalw rafalwie e elgus.com

77


GALERIA

360

W ubie egłym sezo sezonie nie zima w Warszawie W trwała zaled dwie kilka d dni. ni. Michał „„Surdi” Surdi” Surd dej wykorzy ystał stał ją na m ma axa, rozdzie ewiczając m miejscówkę na Powiślu Powiślu.. Stylowe 5 5--0 na łam mańcu. foto:: rafalwielg rafalwielgu us.com

78

mAg


79


GALERIA

80

360

mAg


Snowpark DC Area 43 to perełka w resorcie Meribel. Park obejmuje w zasadzie obszar kilku stoków, mamy do dyspozycji pipe, kilka gigantycznych pro kickerów, kilka linii skoczni, jib parki dla początkujących i pro, do tego tereny freeride’owe i oczywiście deskorolkowa rampa. Mateusz „Zielony” Zielonka już tam jest, wskoczył sobie stylowym ollie. foto: rafalwielgus.com

81


Wielkim m plusem p pipe’u w szw szwajcarskim wajcarskim Davos są ju upitery, które pozwalają p na na jazdę do późnych godzin go odzin nocnyych. Michał ałł „Brelok” L Ligocki gocki to za zawodnik, wodnik, któ który óry pierwszy y przych hodził i ostat ostatni tni schodził z miejscówki. miejsców wki. Alley oop oop indy z lekkim powiewe em chłodu. foto: f rafalw rafalwielgus.com wielgus.com m

82


GALERIA

360

mag mAg

83


Tomek e Wolak, sspucha, Ris Risoul, Francja. Zawszze chciałem łe zrobić ć zdjęcie od dcinającyc ch h się koste ek ś i u podczas śniegu d ostrych t h wiraży wi ż w pu puchu. uchu. h foto: Marek Og gień

84


GALERIA

360

mAg

85


GALERIA

86

360

mAg


Micha ałł Ligocki, no o ose grab, F Frrancja, Les s Deux Alpe ess. Spędzziłem z łem z Brelo okiem cały sezon, s robilliśmy zdjęc cia po kilka ra a w miesią azy ącu w prze eróżnych mie ejscach. Do o pajpu chciałe e em dotrzeć ć już na sam m począttk mym ku sezonu, udało się to dopiero d w lip lipcu. foto: Marek M Ogiie eń

87


GALERIA 88

360

mAg


Niewie elu odważyło odważyło się na skok sko ok z tej monstrualnej mon nstrualnej sk koczni, jakby nie n e liczyć pr prawie awie 30 me metrów etrów lotu. J Jeśli zawod zawo nicy n przyjeżżdżają ż do M Mottaret ttaret to znaczy, z że będzie b skaka skakane. Piotr Janosz Ja i luźn ne fs 540 ind d foto: raffalwielgus. dy. f lwielgus.c com

89


GALERIA

Micha ałł Pieszka w drodze po powrotnej wrotnej z ho hopy na skrrzyczeńskim zyczeńskim m backcountry backcountry relaksuje relaksuje się romantycznym nt po owderturne em. foto: Paweł Kara asiński

90

360

mAg


91


GALERIA

360

Michał ał Pieszka ro obi dropa. Je Jest minus m milion stopn ni. W takich ic warunka ach ciężko p przekonać własne dło dłon nie, żeby z cieplutkich h majtek przemieściły przzemieściły się s na lodow waty korpuss aparatu fo oto: Paweł Karasińsk ki

92

mAg


93


94


Wojtek k Pająk, tail grab, tajna miejscówk ka a, Szczyrk.. Uwielb biam robić zdjęcia z z Wo Wojtkiem, dla a niego prak k ktycznie nie ma a czegoś takiego takiego jak lim limit mit na d desc sce. e. Te Tego o dni dnia a zrobił wysok k ego i masywnego kiego masyywnego tail graba, a ja a nie mogłem m uwierzzyć że leci ta tak ak wysoko. wysok . foto: Mare ek Ogień

GALERIA

360

mAg 95


We LIKE W BANANA BANANAS BANA A rys. 1

rys. 2

Ĺ YK HISTORII Pierwsze deski snowboardowe, ktĂłre pojawiĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; w latach 80. w niczym nie przypominaĹ&#x201A;y dzisiejszych konstrukcji. Jazda na nich wymagaĹ&#x201A;a nie lada wysiĹ&#x201A;ku poniewaĹź byĹ&#x201A;y pĹ&#x201A;askie i nie miaĹ&#x201A;y ani krawÄ&#x2122;dzi ani taliowania. Wraz ze wzrostem mody na snowboard zaczÄ&#x2122;to stosowaÄ&#x2021; coraz to nowsze rozwiÄ&#x2026;zania i technologie. M.in. wprowadzono Reverse Camber, czyli wygiÄ&#x2122;cie deski podobne do tego, jakie moĹźemy zaobserwowaÄ&#x2021; w nartach wodnych (rys. 3). MiaĹ&#x201A;o to uĹ&#x201A;atwiÄ&#x2021; jazdÄ&#x2122; w gĹ&#x201A;Ä&#x2122;bokim Ĺ&#x203A;niegu, poniewaĹź wypornoĹ&#x203A;Ä&#x2021; dynamiczna takiej konstrukcji byĹ&#x201A;a wiÄ&#x2122;ksza od wypornoĹ&#x203A;ci klasycznej, pĹ&#x201A;askiej deski.

DLA KAĹťDEGO COĹ&#x161; NOWEGO Obecnie w kolekcji kaĹźdej szanujÄ&#x2026;cej siÄ&#x2122; marki znajdziecie modele z odwrĂłconym camberem, o proďŹ lu odpowiadajÄ&#x2026;cym konkretnym zadaniom, do jakich stworzono deskÄ&#x2122;. Tak wiÄ&#x2122;c inny proďŹ l znajdziesz na desce freestyleâ&#x20AC;&#x2122;owej, jeszcze inny na desce freerideâ&#x20AC;&#x2122;owej. - Camber, Positive Camberr â&#x20AC;&#x201C; klasyczny proďŹ l Ĺ&#x203A;lizgu (hol) (rys.1). - Reverse Camber, V-Rocker, Skate Banana, Pres-Sure Rocker, Reverse Free Camberr wygiÄ&#x2122;cie Ĺ&#x203A;lizgu w ksztaĹ&#x201A;cie litery â&#x20AC;&#x17E;Vâ&#x20AC;? (rys.2). Jest to najpopularniejsza odmiana odwrĂłconego camberu, stosowana przez wiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;Ä&#x2021; ďŹ rm. W tej konstrukcji pomiÄ&#x2122;dzy wiÄ&#x2026;zaniami Ĺ&#x203A;lizg jest od-

96

dopĂłki po wprowadzeniu taliowania deski nie pojawiĹ&#x201A; siÄ&#x2122; klasyczny Camberr (rys. 2), ktĂłry z kolei lepiej sprawdzaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; w jeĹşdzie na krawÄ&#x2122;dzi po przygotowanych trasach. Reverse Camber odszedĹ&#x201A; na jakiĹ&#x203A; czas w zapomnienie. PowrĂłciĹ&#x201A; do niego dopiero Marvin MFG (Lib Tech, Gnu) wprowadzajÄ&#x2026;c na rynek rewolucyjny model Skate Banana. SpecjaliĹ&#x203A;ci z Lib Techa porĂłwnali rozkĹ&#x201A;ad siĹ&#x201A; dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;cy na nartÄ&#x2122; z tym, ktĂłry wystÄ&#x2122;puje w desce snowboardowej. OkazaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122;, Ĺźe krawÄ&#x2122;dĹş narty jest dociÄ&#x2026;Ĺźona tuĹź pod butem, czyli prawie na Ĺ&#x203A;rodku. DeskÄ&#x2122; snowboardowÄ&#x2026; wygiÄ&#x2122;to wiÄ&#x2122;c w ksztaĹ&#x201A;t litery â&#x20AC;&#x17E;Vâ&#x20AC;?, aby poprawiÄ&#x2021; dociÄ&#x2026;Ĺźenie krawÄ&#x2122;dzi pomiÄ&#x2122;dzy wiÄ&#x2026;zaniami. Rynek szybko zaakceptowaĹ&#x201A; ten wynalazek, a do gry wkroczyĹ&#x201A;y

Gdy kilka sezonĂłw temu na rynku WVQH^PĂŠ` ZPÇ&#x2021; WPLY^ZaL UV^L KLZRP a VK^Y}JVU`T JHTILYLT WYVĂ&#x201E;SLT Ç&#x2039;SPaN\ UPR[ UH^L[ UPL aHRĂŠHKHĂŠ Ç?L[H[LJOUVSVNPH^`^VKaÇ&#x192;JHZPÇ&#x2021;a RVYaLUPMYLLZ[`SLÂť\HÇ?[HR^WĂŠ`UPLUH ^ZW}ĂŠJaLZU` ZUV^IVHYK H IHUHUV^`[YLUKWYaLPZ[VJa`ZPÇ&#x2021;^WYH^KaP^Ç&#x192;IHUHUV^Ç&#x192;YL^VS\JQÇ&#x2021; +aPÇ&#x2039; ^ RVSLRJQHJO ^Za`Z[RPJO WYVK\JLU[}^ TVÇ?UH aH\^HÇ?`Ç&#x2026; ^`Z`W desek z rockerem o konkretnym WYaLaUHJaLUP\ ^PÇ&#x2021;J UPL^HÇ?UL Ja` QLÇ?KaPZa^WHYR\ZWÇ&#x2021;KaHZaKaPLÇ&#x2030;UH [YHZHJOJa`WVaHUPTP^Ç&#x2039;Y}KWYVWVzycji producentĂłw desek znajdziesz banana dla siebie.

rys. 3

nowe ďŹ rmy - najpierw K2 ze swoim Gyratorem, zaĹ&#x203A; później Signal z Park Rockerem, przy czym to K2 jako pierwsza wprowadziĹ&#x201A;a pojÄ&#x2122;cie â&#x20AC;&#x17E;Rockerâ&#x20AC;? w odniesieniu do zastosowanego patentu. UĹ&#x203A;ciĹ&#x203A;lijmy, Ĺźe chodzi oczywiĹ&#x203A;cie o V-rocker, gdzie wgiÄ&#x2122;cie wystÄ&#x2122;puje na ksztaĹ&#x201A;t litery V i zaczyna siÄ&#x2122; pomiÄ&#x2122;dzy wiÄ&#x2026;zaniami. Z kolei Signal wprowadziĹ&#x201A; na rynek 3 Stage Rocker. r TrĂłjstopniowy Rocker charakteryzuje siÄ&#x2122; zachowaniem pĹ&#x201A;askiej powierzchni miÄ&#x2122;dzy wiÄ&#x2026;zaniami i dwustopniowym podgiÄ&#x2122;ciem, ktĂłre zaczyna siÄ&#x2122; dopiero od skrajnych insertĂłw.

wrĂłcony, natomiast od Ĺ&#x203A;rodka lub od skrajnych wewnÄ&#x2122;trznych insertĂłw do nose/tail Ĺ&#x203A;lizg jest pĹ&#x201A;aski.

odwrĂłcony wrĂłcony camber cambe zaczyna siÄ&#x2122; w zaleĹźnoĹ&#x203A;ci od ďŹ rmy od skrajnych zewnÄ&#x2122;trznych bÄ&#x2026;dĹş wewnÄ&#x2122;trznych insertĂłw (rys. 5).

- Power Banana, Reverse Mtn Pop Camber Ca râ&#x20AC;&#x201C; w tej konstrukcji pomiÄ&#x2122;dzy wiÄ&#x2026;zaniam mi za zastoso astosowano odwrĂłcony camber, natomiastt od wiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; do nose/tail â&#x20AC;&#x201C; klasyczny (rys. 3).

- S-rocker, Snake Rocker, Pow Rockerr â&#x20AC;&#x201C; to tak zwana â&#x20AC;&#x17E;najnowsza nowoĹ&#x203A;Ä&#x2021; nowoĹ&#x203A;Ä&#x2021;â&#x20AC;?,, konstrukcja przeprze znaczona dla desek do jazdy w puchu posiada rocker lub pĹ&#x201A;aski odcinek na tailu, natomiast przĂłd deski ma camber lub odcinek pĹ&#x201A;aski z rockerem (rys.6).

- Wavelenght, Hybrid Camberr â&#x20AC;&#x201C; to odw od dwrotnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; poprzedniej konstrukcji. PomiÄ&#x2122;dzy wiÄ&#x2026;z iÄ&#x2026;zaniaiÄ&#x2026;z mi zastosowano klasyczny camber, natomias miast mias od wiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; do nose/tail camber jest odwrĂłcony (rys.4). - Flat Rocker, Flatline, Flat Kick, 3 Stage Rocker, Rocker, Reverse Jib Camberr â&#x20AC;&#x201C; w tej konstrukcji deska pomiÄ&#x2122;dzy wiÄ&#x2026;zaniami jest pĹ&#x201A;aska, a

JeĹ&#x203A;li chcecie zdecydowaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; na deskÄ&#x2122; z Rockerem, musicie konkretnie wskazaÄ&#x2021;, do czego ma Wam W sĹ&#x201A;uĹźyÄ&#x2021;. Producenci oczywiĹ&#x203A;cie podajÄ&#x2026; ogĂłlne ne przeznaczenie prz pr danego modelu, jednak warto podsumowaÄ&#x2021; mowaÄ&#x2021; owaÄ&#x2021; zzalety i wady Rockera.


DESKI Z ROCKEREM + łatwiej prowadzą się w głębokim śniegu (puch) + łatwiej zainicjować skręt, dzięki już „naładowanemu” camberowi + wybaczają więcej błędów, trudniej „złapać” na nich krawędź + dają więcej możliwości, jeżeli chodzi o zabawę na stoku (buttering*) czy na boxach* + jazda na nich daje wrażenie zbliżone do jazdy na deskorolce, dają dużą swobodę i poczucie lekkości - wymagają pewnego przyzwyczajenia się do jazdy na nich, zwłaszcza jeżeli chodzi o jazdę na krawędzi (inicjacja skrętu oraz prowadzenie w skręcie) - przy lądowaniu na dużych skoczniach (deski o dużym podgięciu) mają tendencje do „wyjeżdżania” spod ridera – z tego powodu szczególnie ważne jest poprawne lądowanie na dwie nogi.

rys. 4

KOMU BANANA Dla kogo są więc przeznaczone deski z odwróco dwróco dwróconym profilem camberu? ozpo+ osoby początkujące – dla osób dopiero roz czynających przygodę ze snowboardem desk ski z rockerem będą łatwiejsze w prowadzeniu, dzię ięki już „naładowanemu” camberowi, czyli będą ba arr dziej wybaczać błędy

+ backc country – powyższe cechy desek z odwróconym m camberem to tylko efekt uboczny, to właśnie z myślą m o głębokim śniegu powstał Rocker.

+ rekreacja – dla osób jeżdżących rekreacyjnie – odwrócony profil pozwala szybciej wprowadzać ć deskę na krawędź i wykonywać pięknie wycięte e półokręgi na stoku – jest to świetne rozwiązaniie dla instruktorów, ponieważ pozwala znaczn nie e skrócić odcinek, na którym demonstruje się dan aną technikę

Jak widać powy wyżej, zastosowanie bananów jest wy dość szerokie, a ce cel jeden – łatwiejsza jazda i jeszcze więcej funu! Nie wszystkim jednak takie t pójście na łatwiznę może przypaść do gustu..

+ zaawansowani jibberzy – oni na pewno docenią łatwość dociskania pressów oraz stab bilność na przeszkodach, jaką oferuje płaski profil fil deski

W przypadku kiedy Wasz styll to ciągłe dążenie do szybszej, bardziej agresywnej ja jazdy i wyższych lotów, zdecydowanie polecamy W Wam sprawdzoną na przestrzeni lat konstrukcję cam am amberową.

rys. 5

rys. 6

rys. 7

BANAN TU, BANAN TAM... O tym, jak głęboko w snowboard wdarła się idea odwróconego camberu najlepiej świadczą nowe rozwiązania w wiązaniach i butach. Te kategorie zostały również poddane redefinicji po wybuchu bananowej rewolucji. By podążać za naturalnym wygięciem deski oraz nie ograniczać naturalnego flexu deski, producenci minimalizują kontakt podstawy wiązania z deską, zastępując twarde e tw tworzywa bardziej elastycznymi. Bardzo powszechpow nym rozwiązaniem stało się również wnież podginanie krawędzi wiązania, co ma również ró za zadanie ułatwić desce ugięcie. ęcie.

Wiązania z kanało ałowym system emem montażu również mają za za zadanie umożli żliwić naszej desce barr dziej natural ralne zachowani nie dzięki dwóm punktom montażu ażu na zewnątrz. rz. Innym systemem, który poma maga „uwolnić” wiązanie od sztywnego montażu, są dzielone ta e dyski. d Dysk podzielono na osi, by umożliwić mu lekkie ugięcie wraz z insertami (rys.7).

Wraz z szerokim zastosowani waniem snowboardów z odwróconym lub b płaskim płas profilem zauważono, że deska a została zost pozbawiona „amortyzatora”, którym był camber. Tak więc niech nas nie dziwi to, że to właśnie w dziedzinie podkładek amortyzujących oraz wyściółek bazy wiązania obecnie znajdziemy wiele udoskonaleń i innowacji. Od grubych i bardzo miękkich podkładek z pianki EVA, przez wieloskładnikowe wyściółki z pianki oraz tworzyw, do amortyzatorów oraz dużych poduszek powietrznych. Wszystko po to, by zadbać o Wasze pięty. Warto o tym pamiętać, wybierając zestaw z odwróconym profilem i także przy wyborze buta pamiętać o odpowiednim poziomie amortyzacji.

* Wszystkie modele zaprezentowane w katalogu, a posiadające jeden z wyżej wymienionych, alterr natywny camber oznaczyliśmy ikonką www.roninsnowboards.com

97


PRZEWODNIK 2\W\QǃJVKWV^PLKUPZWYaLJ[KSHZPLIPLT\ZPJPL^aPǃDžWVK\^HNLJ RPSRHPZ[V[U`JOZaJaLN}é^R[}YLWVa^VSǃ>HTKVRVUHDžUHQSLWZaLNV ^`IVY\7VTVǏLT`>HTKVIYHDžZWYaLJ[KVZ[VZV^HU`KV>HZa`JO WYLK`ZWVa`JQP[HRI`NjJPLTVNSPJPLZa`DžZPLJaUPLNV^RHǏKLQJO^PSP QHaK`<Z[HSHQǃJQHRPLQKLZRP^PǃaHljPI\[}^WVZa\R\QLJPLWV^PUUPNjJPL ^aPǃDžWVK\^HNLJ!>HZa^aYVZ[^HNLJYVaTPHYI\[H^PLRWéLDžZ[`S PWVaPVTQHaK`5HZaWYaL^VKUPRWVKWV^PL>HTQHRaUHSLǍDž[V JaLNVZa\RHJPL

98


MÓJ STYL JAZDY

FREESTYLE

FREERIDE

Na samym y początku p ą spróbujcie p j określić styl y jaz jazdy, jaki najbardziej Wam odpowiada. Stosując pewne uproszczenie, możemy wyróżnić cztery podstawowe style jazdy i odpowiednio pasujące do nich grupy sprzętu:

Deski Freestylowe y to świetne rozwiązanie ą dla l tych, którzy poza jazdą w dół szukają jeszcze lekk kiego zastrzyku adrenaliny. Deski freestyle’owe najłatwiej rozpoznać po symetrycznym kształcie Twin Tip oraz średnim flexie. Hopy*, raile*, boxy*, pajp*, naturalne przeszkody, jazda na switch* – to wszystko stanie się o wiele łatwiejsze i bardziej naturalne do pokonania przy użyciu sprzętu z tej grupy.

Naturalne przeszkody, ostre stromizny i łagodn łagodne stoki na przygotowanych, jak i dziewiczych trasach, dadzą Wam na desce freeride’owej jeszcze więcej satysfakcji. Sprzęt tej grupy pozwala zarówno na ostre skręcanie po przygotowanym stoku lub w specjalnie do tego przygotowanych torach (boardercross*), jak i umożliwia pokonanie wszelkich naturalnych przeszkód, które napotkacie na swojej drodze poza wyznaczonymi trasami. Górskie stopnie, klify*, hopy*, naturalne rynny czy powalone drzewa na sprzęcie z kategorii freeride – to sama przyjemność. Najważniejsze przed decyzją zakupową jest wiedzieć, czego się oczekuje od sprzętu i jak zamierza się z niego korzystać. Znając odpowiedzi na te pytania można śmiało ruszyć na zakupy.

ALL MOUNTAIN Deski ALL MOUNTAIN przeznaczone są dla osó osób ób dopiero rozpoczynających swoją przygodę ze snowboardem lub tych, które jeżdżą rekreacyjnie e. Wyróżnia je miękka charakterystyka flexu, kszta ałt kierunkowy lub twin kierunkowy co przekłada się ię na łatwe prowadzenie. Takie deski dają szeroki wachlarz możliwości. Może nie są najlepsze w puchu, na hopach czy railach... ale w zupełności wystarczą, by wszystkiego spróbować.

JIBB Sprzęt tej kategorii skierowany jest z kolei do tych tyc z Was, którzy lubią zabawę, skoki oraz ślizgi po najróżniejszych powierzchniach. Na deskach jibbowych pokonywanie raili*, boxów*, rynien*, korr nerów* oraz innych przeszkód typowych dla każdego snowparku* czy miejskiego streetu będzie jeszcze łatwiejsze.

99


PRAWIDŁOWO

ŹLE

ŹLE

rys. 2

PRZEWODNIK WYBÓR DESKI PRZEDZIAŁ WAGOWY Nasza waga to najbardziej podstawowy parametr w trakcie doboru deski. Większość producentów podaje przedziały wagowe, w których powinni niście się zmieścić, aby dany model pracował na ajefektywniej. efektywniej

DŁUGOŚĆ W sytuacji, kiedy informacja o przedziale wagoo wym nie jest dostępna trzeba ustalić jaka długość deski będzie dla Was odpowiednia. Niestety nie ma prostego wzoru, który byłby w stanie to określić. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że gdy stawiamy deskę przed sobą, ą, jej nose* powinien znajdować się pomiędzy Wa aszą dolną częścią szyi a nosem (rys. 1). Jest to jednak bardzo duże uogólnienie, bo prawidłow wy wynik jest tak naprawdę wypadkową: Waszego wzrostu, wagi, umiejętności, stylu, jakim zamierzacie jeździć. Te czynniki mają bezpośredni wpływ na wybór odpowiedniej długości deski, a co za tym idzie, sposobu, w jaki będzie się ona zachowywać podczas jazdy.

100

Jeśli macie wątpliwości, zwróćcie się o radę do specjalistycznego sklepu lub zapytajcie zaprzy yjaźnionego instruktora. Zanim to jednak zrobicie e, zapoznajcie się z podstawowymi właściwościami związanymi z długością wybieranej deski. Te informacje z pewnością pomogą Wam w podjęciu właściwej decyzji. decyzji

DESKI DŁUGIE: + są bardziej stabilne przy dużych prędkościach h, lepiej spisują się na skoczniach podczas lądowania, doskonale prowadzą się w świeżym, głębokim śniegu, dobrze trzymają krawędź podczas skrętu. - są trudniejsze w manewrowaniu, potrzeba dużo żo więcej siły, aby je kontrolować, trudniej wykonujje się na nich triki* z obrotami. obrotami

DESKI KRÓTKIE: + są łatwiejsze w manewrowaniu, doskonale naa dają się do ewolucji z obrotami i jibbingu*. - są mniej stabilne przy dużych prędkościach oraz na skoczniach podczas lądowania, słabiej trzymają krawędź podczas skrętu (nie jest to regułą przy najnowszych konstrukcjach desek), trudniej prowadzą się w świeżym, głębokim śniegu.

SZEROKOŚĆ TALII To kolejny bardzo istotny parametr przy prawidłoo wym doborze deski. Jest on bezpośrednio związany z wielkością buta, w którym zamierzacie jeździć. Jeżeli Wasze stopy są duże (rozmiar >46), będziecie potrzebowali deski szerokiej, oznaczonej przez producentów jako model Wide (W). Kilka firm produkuje również modele Mid Wide (MW) dla osób ze średnio dużymi stopami oraz Narrow (N) dla riderów z małymi stopami, którzy szukają desek węższych w talii. Szerokość deski należy wybrać tak, by but przy żądanych kątach wiązań mieścił się w obrysie deski delikatnie poza niego wystając – nie więcej niż 1 5 – 2 cm z przodu 1,5 d i z tyłu t ł (rys. ( 2) 2).

DESKI ZA SZEROKIE: – są trudniejsze w manewrowaniu, wolniej reagują reaguj przy zmianie krawędzi, słabiej skręcają, ciężej docisnąć na nich krawędź. DESKI ZA WĄSKIE: – uniemożliwiają jazdę na krawędziach i ustawienie niskich kątów wiązań, zwiększają ryzyko zawadzania butami o stok i upadku podczas hamowania.


rys. 3

SZTYWNOŚĆ PODŁUŻNA (FLEX) Od tego, g , jjakiejj twardości deskę ę wybierzecie, y , zależy, w jaki sposób będzie zachowywać się ona podczas jazdy. Sztywność podłużną określamy w naszym katalogu liczbowo w skali od 1 do 10, gdzie cyfra 10 oznacza deskę bardzo sztywną. Ponieważ każdy z producentów stosuje własną skalę, należy pamiętać o tym, że deska firmy „x” o sztywności 5 może nie być tak samo sztywna jak deska firmy „y” oznaczona tym samym stopniem twardości. Sztywność podłużną deski można zmierzyć szacunkowo, stawiając ją przed sobą i dociskając jej środek (rys. 3). Znając własne preferencje, przed podjęciem de ecyzji powinniście wiedzieć, że: DESKI MIĘKKIE: + są łatwiejsze w manewrowaniu, doskonale na adają się dla początkujących oraz do jibbingu* i butter’ów*. - są mniej stabilne przy dużych prędkościach, gorzej spisują się na skoczniach podczas lądowania (miękki tył deski), słabiej trzymają krawędź w trakk

rys. 4

Wiedząc, że będziecie je nosić przez cały dzień ń, warto aby były również wygodne i ciepłe. Dopasowanie i sztywność to dwie najważniejszze cechy, którymi powinniście się kierować podczas as kupna butów snowboardowych. SZTYWNOŚĆ (FLEX) Jest to parametr mówiący o przeznaczeniu danego modelu, określany przez producentów liczbowo. W naszym katalogu użyliśmy w tym celu skali od 1 do 10, gdzie 10 oznacza but bardzo twardy. Ponieważ każdy z producentów stosuje własną skalę, należy pamiętać o tym, że but firmy „x” o sztywności 5 może nie być tak samo sztywny jak but firmy „y” oznaczony tym samym stopniem twardości. Sztywność buta możecie zmierzyć szacunkowo po założeniu go na stopę, w trakcie zginania jego górnej części do przodu (rys.4). Wybór odpowiedniej twardości butów zależy przede wszystkim od poziomu Waszych umiejętności, ale również pref ferencji. ji

BUTY TWARDSZE: + dają lepszą kontrolę nad deską, precyzyjniej i szybciej przenoszą Wasze siły i ruchy na krawędzie deski, lepiej chronią staw skokowy i śródstopie przed ewentualnymi urazami. - nie wybaczają błędów, dlatego polecane są dla średniozaawansowanych i zaawansowanych riderów.

cie agresywnego skrętu, trudniej prowadzą się w świeżym, głębokim śniegu. DESKI SZTYWNE: + są bardziej stabilne przy dużych prędkościach, lepiej spisują się na skoczniach podczas lądowania (sztywny tył deski), doskonale prowadzą się w świeżym, głębokim śniegu, dobrze trzymają krawędź podczas skrętu. - są trudniejsze w manewrowaniu na mniejszych prędkościach, potrzeba dużo więcej siły, aby je kontrolować. Nie polecamy ich początkującym (za wyjątkiem osób bardzo ciężkich i tych, które są sprawne fizycznie).

WYBÓR BUTÓW Buty snowboardowe przenoszą energię z nó nóg óg bezpośrednio na deskę. Z tego powodu powinny być dobrze dopasowane i twarde, aby zapewnić Wam prawidłową kontrolę nad deską oraz zabezpieczyć stopy i kostki przed przeciążeniami, na jakie będą narażone w trakcie jazdy.

BUTY BARDZIEJ MIĘKKIE: + wybaczają błędy, pozwalają na większą swoo bodę ruchu, dlatego polecane są dla początkujących, ale również średniozaawansowanych i zaawansowanych riderów lubiących jazdę freestyle’ową. - są trudniejsze w kontrolowaniu deski, słabiej chronią staw skokowy i śródstopie przed ewentualnymi urazami. DOPASOWANIE Najważniejszą cechą butów jest to, by dobrze trzymały nogę, a więc by były prawidłowo do niej dopasowane. 1. Mierzcie buty w skarpecie snowboardowej albo w takiej, w której będziecie jeździć na desce. 2. Wybierajcie buty idealne rozmiarowo, nie za duże i nie za ciasne, tak żeby po ich zawiązaniu palce stopy dochodziły do końca wkładki bez nadmiernego ucisku (każdy but snowboardowy po kilku dniach jazdy rozbija się, czyli układa do stopy). Pamiętajcie, że to, co w trakcie mierzenia wydaje się lekkim uciskiem, na stoku w trakcie jazdy może spowodować duże utrudnienia w jeździe i ból. 3. Zaobserwujcie, czy po zawiązaniu buta, pięta w momencie klękania czy stawania na palcach jest zablokowana, bez możliwości ruchu w górę i przesuwania w bok. Jeżeli pięta się przesuwa czy podnosi przy robieniu podstawowych ruchów,

101


poszukajcie innego modelu, bo możecie mie eć pewność, że na stoku będziecie mieć duży pro obl blem z utrzymaniem t i k t li nad kontroli d deską. d k

WYBÓR WIĄZAŃ Wiązania to część sprzętu odpowiedzialna alna zza a przenoszenie sił z nóg na deskę, mająca wpływ na precyzję, komfort jazdy oraz bezpieczeństwo. Od ich właściwości uzależnione będą Wasze wrażenia podczas jazdy, dotyczące szybkości reakcji deski oraz poczucia pewności przy większych prędkościach, czyli kontroli. Najważniejszymi cechami odpowiednio dobranych wiązań jest ich precyzyjne dopasowanie do butów oraz sztywność związana z Waszymi pref ferencjami. j i

SZTYWNOŚĆ (FLEX)

rys. 4

Tak jak przy określaniu deski, czy butów, również równie przy wiązaniach jest to parametr mówiący o przeznaczeniu danego modelu. Producenci określają ją stopień sztywności liczbowo w skali od 1 do 10 0, gdzie 10 oznacza wiązania bardzo twarde. Ponie eważ każdy z producentów stosuje własną skalę ę, pamiętajcie o tym, że wiązania firmy „x” o sztyw wności 5 mogą nie być tak samo sztywne jak wiązania firmy „y” oznaczone tym samym stopniem twardości.

Sztywność wiązania uzależniona jest od budowy górnego strapa oraz wysokości i konstrukcji łyżki. Wybór odpowiedniej twardości wiązań, tak jak w przypadku butów, zależy przede wszystkim od poziomu i W Waszych h umiejętności i j t ś i i preferencji. f ji

WIĄZANIA TWARDSZE: + dają lepszą kontrolę nad deską, precyzyjniej i szybciej przenoszą Wasze siły i ruchy na krawędzie deski. - nie wybaczają błędów, dlatego polecane są dla średniozaawansowanych i zaawansowanych rid ó derów.

WIĄZANIA BARDZIEJ MIĘKKIE + wybaczają błędy, dlatego polecane są dla popo o czątkujących, ale również średniozaawansowanych i zaawansowanych riderów do jazdy freestyle’owej oraz na raile*/boxy*. - są trudniejsze w kontrolowaniu deski. deski

DOPASOWANIE I MONTAŻ

rys. 5

102

DOPASOWANIE BUTÓW DO WIĄZAŃ Zwróćcie szczególną uwagę na to, by w pierwszej kolejności wybierać odpowiednio pasujące buty, a następnie dobierać do nich wiązania. Robiąc zakupy w odwrotnej kolejności, możecie narazić się na nieoczekiwane problemy. Poniżej kilka uwag, które pozwolą Wam odpowiednio dopasować buty do wiązań. A. Trzeba wykorzystywać wszelkie możliwe regulacje dostępne w wiązaniach: cofnięcie piętki, przesunięcie pasków, przesunięcia klamer, pochylenie i rotację łyżki. B. Po włożeniu buta w wiązanie nie powinno być żadnych większych luzów, zarówno po bokach, jak i w okolicach pięty. C. But powinien wchodzić w wiązanie swobodnie, bez używania dużej siły. D. Paski wiązania po zapięciu powinny być usytuowane centralnie na bucie (rys. 5). E. But powinien symetrycznie wystawać poza płytę wiązania, zarówno z przodu, jak i z tyłu (rys. 6 6a, 6, 6 6b). 6b)

DOPASOWANIE WIĄZAŃ DO DESKI Większość wiązań z łatwością dopasujecie do d każdej deski dostępnej na rynku (wyjątek stanowią deski firmy Burton, do których pasują wyłącznie wiązania mające otwory w dyskach w syste-

mie 3D). Prawidłowe ustawienie wiązań na desce jest procesem prób i błędów. Testując różne konfiguracje, dojdziecie w końcu do tej najbardziej dla Was komfortowej, którą powinniście powtarzać przy każdej kolejnej desce, na której będziecie jeździć. Najważniejsze podczas montażu jest to, by przy ustalonych kątach wiązania mieściły się symetrycznie (przód i tył oddalone podobnie od krawędzi deski) w obrysie deski lub delikatnie poza niego wystając (do 1 cm z przodu i z tyłu) (rys. 7, 7a, 7b).

LEWA CZY PRAWA NOGA Z PRZODU (REGULAR CZY GOOFI)? Zanim przystąpicie do jazdy, jazdy musicie zadecydo zadecydować, czy będziecie jeździć lewą (regular*: rys. 8) czy prawą (goofi*: rys. 9) nogą z przodu. Mając za sobą przygodę z deskorolką, surfingiem czy wakeboardem, ustawcie sobie z przodu tę samą nogę, której używaliście w trakcie uprawiania tych sportów.


ŹLE

ŹLE

PRAWIDŁOWO

rys. 6

PRZEWODNIK

ŹLE

ŹLE

PRAWIDŁOWO

rys. 7

103


NOSE

TAIL

TAIL

NOSE

REGULAR

GOOFY

rys. 8

rys. 9

Jeśli nie mieliście takiej okazji, poślizgajcie się po prostu w skarpetkach po podłodze. Noga, którą ustawicie automatycznie z przodu, będzię tą, która powinna być prowadzącą na desce.

JAKA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY WIĄZANIAMI (STANCE)? Ustalenie prawidłowego rozstawu pomiędzzy wiązaniami (rys.10) to przede wszystkim kwestia ia komfortu i stylu, jakim zamierzacie jeździć. Szerr szy rozstaw spowoduje obniżenie środka ciężkości, co w konsekwencji ułatwi Wam skręcanie

FREERIDE: przód: +21° do +27° / tył: +3° do +9°° CARVING: przód: +24° do +30° / tył: +9° do +15° ALL MOUNTAIN FREESTYLE: przód: +15° do +21° / tył: -3° do -12° PARK: przód: +6° do +15° / tył: -6° do -15°

WIĄZANIA COFNIĘTE CZY WYCENTROWANE (SET BACK)? Deski kierunkowe (Directional) są zaprojektowan zaprojektowane specjalnie po to, aby jeździć na nich z cofniętymi wiązaniami. W modelach symetrycznych (TwinTip) wiązania ustawia się centralnie lub z delikat-

Umiejętne dobranie ubranie ma za zadanie zzapewnienie Wam na stoku optymalnych warunków do uprawiania sportu, a zatem musi zagwarantować przede wszystkim ciepło. Jeśli będziecie marznąć, nie ma mowy o przyjemności z jazdy. Bez wątpienia każdy nowoczesny strój snowboarr dowy jest w stanie to zapewnić, pod warunkiem, że zastosujecie się do dwóch podstawowych zasad: 1. Właściwego doboru parametrów technicznych odzieży względem poziomu Waszej aktywności

ŚRODEK ROZSTAWU WIĄZAŃ

TAIL

NOSE

TAIL

ROZSTAW WIĄZAŃ

NOSE

WYBÓR ODZIEŻY

ŚRODEK KRAWĘDZI EFEKTYWNEJ

i lądowanie trików*. Jeżeli jednak rozstaw będzie zbyt szeroki, skręcanie czy szybkie rotacje mogą sprawić więcej problemów problemów.

JAKIE KĄTY WIĄZAŃ? Podobnie jak w przypadku rozstawu, tak przzy ustawianiu kątów, komfort i styl jazdy mają decy ydujące znaczenie. Możliwości jest sporo, dlatego warto poświęcić trochę czasu na wypróbowanie różnych opcji i znalezienie tej najbardziej dla Was optymalnej. Poniżej kilka wytycznych, które z pewnością pomogą początkującym w dokonaniu prawidłowego wyboru:

104

nym przesunięciem do tyłu (rys 11). W każdym przypadku wielkość tego parametru jest zależna od przeznaczenia deski i stylu, jakim zamierzacie jeździć:

na stoku. 2. Trójwarstwowego sposobu ubierania się ( na tak zwaną cebulkę) : warstwa zewnętrzna, warr stwa wewnętrzna ę – ocieplenie, p bielizna termiczna.

ALL MOUNTAIN FREESTYLE POCZĄTKUJĄCY:

WARSTWA ZEWNĘTRZNA: PARAMETRY TECHNICZNE

cofnięcie wiązań: 0 – 3cm PARK: cofnięcie wiązań: raczej 0 FREERIDE / CARVING: cofnięcie wiązań: 2 – 4cm GŁĘBOKI PUCH: cofnięcie wiązań: 4 – 7cm

Do podstawowych cech ubioru snowboardowesnowboardowe go, którymi powinniście się kierować przy jego wyborze, należą: oddychalność i nieprzemakalność. Są to parametry, które określają stopień ochrony ciała przed czynnikami zewnętrznymi, a zatem mają w ogromnej mierze wpływ na komfort termiczny.


ODDYCHALNOŚĆ Jest to zdolność materiału do transportowan transportowania wilgotnego powietrza parującego z ciała na zewnątrz. Jednostka określająca poziom oddychalności (g/m2/24h), informuje o tym, ile gramów pary wodnej jest w stanie przepuścić płat materiału o powierzchni 1 metra kwadratowego w ciągu 24 godzin. Większość kurtek czy spodni snowbo oardowych posiada oddychalność w granicach: 2 000 – 20 000g/m2/24 h. Najwyższą wartość teg go parametru ma GORE-TEX® – w granicach ok. 30 000g/m2/24 h. Szukając konkretnego modelu kurtki czy spodni o odpowiednich parametrach powinniście wiedzieć, że:

spowoduje przemoknięcie tkaniny. Większośść kurtek czy spodni snowboardowych posiada nie eprzemakalność w granicach: 5000 – 25 000 mm m. Najwyższą wartość tego parametru ma GOREETEX®: 80 000 mm. Zasada wyboru odpowiedniego dla siebie modelu kurtki czy spodni jest tutaj podobna, jak w przypadku oddychalności:

ODZIEŻ O WYSOKIEJ NIEPRZEMAKALNOŚCI: (10 000 – 25 000 mm) – jest polecana jeżdżącym m bardziej dynamicznie oraz początkującym, którzzy mają zdecydowanie częstszy kontakt ze śniegiem m i potrzebują stroju o większej odporności na przemakanie.

ODZIEŻ O WYSOKIEJ ODDYCHALNOŚCI:

ODZIEŻ O NIŻSZEJ NIEPRZEMAKALNOŚCI:

(8 000 – 20 000g/m2/24 h) – polecamy jeżdżą jeżdżżżą ącym dynamicznie oraz początkującym, którzy rozgrzewają się znacznie szybciej i intensywniej

(5000 – 10 000 mm) – jest polecana dla jeżdżą jeżdżących spokojniej, mających mniejszy kontakt ze śniegiem. śniegiem

od swoich doświadczonych kolegów. Tej grupiie użytkowników przyda się strój lepiej odprowadza ający dużą ilość pary wodnej, powstającej w trak kcie wysiłku fizycznego.

OCIEPLENIE

ODZIEŻ O NIŻSZEJ ODDYCHALNOŚCI: (2 000 – 8 000 g/m2/24 h) – polecamy jeżdżącym spokojniej, dla których słabiej oddychający ubiór, a zatem lepiej trzymający ciepło, jest bardziej odpowiedni. odpowiedni

NIEPRZEMAKALNOŚĆ Określa, w jakim stopniu materiał ochroni Wa as przed deszczem i śniegiem. Jest mierzona w metrach słupa wody, którego nacisk przez 1 godzinę

Kurtki i spodnie snowboardowe bardzo częst często mają warstwę ociepliny. Może ona występować w postaci niezależnej podpinki lub dodatkowej warstwy zintegrowanej z materiałem zewnętrznym i membraną. Ocieplina charakteryzuje się wysoką izolacyjnością i odpornością na wchłanianie wilgoci, co sprawia, że bardzo dobrze utrzymuje stałą temperaturę. Ma za zadanie gromadzenie i utrzymywanie ciepła oraz transportowanie wilgoci na zewnątrz do warstwy wierzchniej. Warstwa ocieplająca jest bardzo istotna, gdyż zmarznięty organizm zużywa mnóstwo energii na ogrzanie ciała, co z kolei powoduje spadek wydolności.

FUNKCJONALNOŚĆ Na dobrą funkcjonalność danego modelu kurtki kurt czy spodni wpływa szereg elementów, w które odzież snowboardowa powinna być wyposażona. Wiele z nich w większym lub mniejszym stopniu będzie Wam przydatnych podczas dnia na stoku. Szczegółowy opis niektórych przedstawiliśmy w dziale: Informacje techniczne / Odzież.

BIELIZNA TERMICZNA Jej zadaniem jest pochłanianie całej nagroma nagromadzonej wilgoci, jaką wydychamy i wypacamy przez skórę oraz przeniesienie jej na powierzchnię zewnętrzną. Najlepiej sprawdza się tutaj oddychająca bielizna termiczna, która nie gromadzi wody jak bawełna i inne włókna roślinne. Bawełna wchłania wilgoć, tworząc przy skórze tzw. zbiorr niki z wodą, przez co organizm traci energię cieplną na ich wysuszanie.

Z tego t powodu d zdecydowanie d d i radzimy d i W Wam uży ż wanie bielizny termicznej wykonanej z dzianiny, a nie bawełnianych T-shirtów i legginsów. Mamy nadzieję, że zawarte w tym tekście wskazówki okażą się dla Was pomocne w dokonaniu prawidłowego wyboru podczas kupna sprzętu, tak by móc w pełni cieszyć się z niego w każdej chwili jazdy...

105


77PROJECTNATURAL TRANSPA

77PROJECTYAMAY BLACK

PLN1995 EUR495 SIZE: 157, 166

PLN1695 EUR450 SIZE: 146, 151, 156, 161

77PROJECTBOB BLACK

77PROJECTYAMAY WHITE 7

PLN1545 EUR425 SIZE: 146, 151, 156, 161

PLN1495 EUR400 SIZE: 146, 151, 156, 161

77PROJECTBOB WHITE

ADAPTLOGIC A

PLN1345 EUR375 SIZE: 146, 151, 156, 161

PLN1099 EURND SIZE: 148, 151, 154, 155W, 157, 159W, 160, 163W, 167

ADAPTICON

ADAPTORGANIC A

PLN1099 EURND SIZE: 144, 147, 149, 151, 153, 155, 158, 161

PLN999 EURND SIZE: 149, 153, 156, 159

APOAPOCALYPSE

APOSUPREME A

PLN2399 EUR599 SIZE: 186

PLN2319 EUR579 SIZE: 156, 159W, 160

APOTYLER

APOCOINCOIN A

PLN1879 EUR469 SIZE: 156W, 159W

PLN1839 EUR459 SIZE: 155, 158

APOSPRAY

APOMTD A

PLN1799 EUR449 SIZE: 160, 164

PLN1719 EUR429 SIZE: 153, 155W, 156, 158W, 159, 161W

108


APOLINE

APODRAGON

PLN1599 EUR399 SIZE: 154, 157, 158W, 160, 161W, 164W, 167W

PLN1599 EUR399 SIZE: 155, 156W, 158, 159W

APOSELEKTA

APOCRUISER A

PLN1479 EUR369 SIZE: 147, 150, 153, 156

PLN1439 EUR359 SIZE: 158, 162

APOSEED

APOBLEND A

PLN1199 EUR299 SIZE: 155, 158, 159W, 161, 163W

PLN1199 EUR299 SIZE: 151, 154, 157, 158W, 160W

ARBORABACUS

ARBORWASTELAND A

PLN2999 EUR719 SIZE: 156, 160, 164

PLN2949 EUR699 SIZE: 157, 161, 165

ARBORA-FRAME

ARBORROUNDHOUSE CX A

PLN2599 EUR599 SIZE: 158, 162, 166, 170

PLN2399 EUR569 SIZE: 159W, 163W, 167W

ARBORELEMENT CX

ARBORELEMENT RX A

PLN2399 EUR569 SIZE: 155, 158, 161, 165

PLN2399 EUR569 SIZE: 153, 155, 157, 159, 161, 165

ARBORROUNDHOUSE RX

ARBORCODA A

PLN2399 EUR569 SIZE: 158MW, 162MW, 166MW

PLN2199 EUR499 SIZE: 153, 155, 157, 159, 161, 165

109


ARBORRELAPSE

ARBORBLACKLIST

PLN1879 EUR399 SIZE: 151MW, 155MW, 159MW

PLN1879 EUR399 SIZE: 154, 157, 160

ARBORDRAFT

ARBORWESTMARK A

PLN1879 EUR399 SIZE: 143, 147, 150, 153, 155, 158

PLN1879 EUR399 SIZE: 150, 153, 156, 159

ARBORDEL REY

ARBORFORMULA A

PLN1499 EUR359 SIZE: 150, 153, 155, 158

PLN1259 EUR299 SIZE: 148, 152, 155, 158

ARTECFIGMENT

ARTECCIPHER A

PLNND EUR429 SIZE: 151, 155, 158

PLNND EUR399 SIZE: 148, 152, 155, 157, 159

ARTECHAZE

ARTECPHENOM A

PLNND EUR359 SIZE: 155W, 159W, 163W

PLNND EUR359 SIZE: 155W, 159W, 163W, 167W

ARTECPOP ROCKER

ARTECHYPERFUZZ A

PLN1290 EUR399 SIZE: 152, 154, 156

PLN1090 EUR359 SIZE: 148, 152, 154, 156, 159

ARTECTITAN

ARTECALT ROCKER A

PLN1090 EUR359 SIZE: 147, 151, 155, 159, 163

PLN999 EUR329 SIZE: 146, 152, 156, 158, 162

110


ARTECNOVUS

BATALEONENEMY +++

PLN999 EUR329 SIZE: 146, 150, 154, 158, 158W, 162W

PLN4290 EUR1019 SIZE: 157, 160, 163

BATALEONUNDISPUTED

BATALEONTHE JAM B

PLN2590 EUR619 SIZE: 163, 167

PLN2190 EUR529 SIZE: 156, 159, 161W, 162

BATALEONRIOT

BATALEONGLOBAL WARMER B

PLN2190 EUR529 SIZE: 151, 154, 157, 159W

PLN1890 EUR479 SIZE: 148, 151, 154, 156W, 157

BATALEONGOLIATH

BATALEONOMNI B

PLN1790 EUR449 SIZE: 150, 153, 156, 157W, 158, 160W, 161, 163W

PLN1790 EUR449 SIZE: 155, 158, 161, 164

BATALEONEVIL TWIN

BATALEONCAMEL TOE B

PLN1790 EUR449 SIZE: 149, 152, 154, 156W, 157, 159W

PLN1690 EUR399 SIZE: 158, 162

BATALEONAIROBIC

BATALEONWHATEVER B

PLN1590 EUR399 SIZE: 148, 151, 154, 156W, 157

PLN1590 EUR399 SIZE: 150, 153, 156, 158W, 159

BATALEONDISASTER GULLI EDITION

BATALEONFUN.KINK B

PLN1499 EUR379 SIZE: 151, 153

PLN1490 EUR369 SIZE: 148, 151, 154, 157, 159W

111


BATALEONDISASTER

BURTONMYSTERY

PLN1399 EUR359 SIZE: 145, 148, 151, 153, 154W, 156

PLNND EUR1550 SIZE: 155, 158, 162

BURTONVAPOR

BURTONCUSTOM X B

PLNND EUR1050 SIZE: 155, 157, 159, 162W

PLNND EUR660 SIZE: 152, 156, 158, 159W, 160, 162W, 164, 164W

BURTONANTLER

BURTONFISH/FISHCUIT B

PLNND EUR660 SIZE: 151.5, 154.5, 157.5, 160.5

PLNND EUR610 SIZE: 150, 156, 160

BURTONCUSTOM RESTRICTED

BURTONTWC PRO B

PLNND EUR560 SIZE: 151, 154, 156, 158, 158W, 160, 162W, 163

PLNND EUR560 SIZE: 156

BURTONCUSTOM

BURTONCUSTOM FLYING V B

PLNND EUR560 SIZE: 151, 154, 156, 158, 158W, 160, 162W, 163, 165w, 169w

PLNND EUR560 SIZE: 148, 151, 154, 155W, 156, 158, 158W, 160, 162W, 163, 163W

BURTONEASY LIVIN

BURTONJOYSTICK B

PLNND EUR540 SIZE: 152MW, 155MW, 158MW

PLNND EUR510 SIZE: 150MW, 154MW, 156W, 157MW, 159W, 161MW, 163W

BURTONBARRACUDA

BURTONMR. NICE GUY B

PLNND EUR510 SIZE: 149, 153, 157, 161, 165, 169

PLNND EUR510 SIZE: 150MW, 152MW, 155MW, 157W, 158MW, 160MW

112


BURTONHARVEST

BURTONROOT

PLNND EUR500 SIZE: 143, 147, 151

PLNND EUR500 SIZE: 144, 148, 152

BURTONSHERLOCK

BURTONPARKITECT B

PLNND EUR490 SIZE: 154, 157, 158W, 160, 162W, 163

PLNND EUR480 SIZE: 150MW, 154MW, 157MW, 160MW

BURTONAFTERMATH

BURTONSUPER HERO B

PLNND EUR460 SIZE: 152, 155, 158, 161

PLNND EUR460 SIZE: 145MW, 148MW, 151MW, 151W, 154MW, 154W, 157MW, 158W W

BURTONNUG

BURTONWHAMMY BAR B

PLNND EUR410 SIZE: 142, 146, 150

PLNND EUR410 SIZE: 150MW, 153MW, 155MW, 157MW

BURTONPROCESS FLYING V

BURTONPROCESS B

PLNND EUR410 SIZE: 152MW, 155MW, 157MW, 159MW, 162MW

PLNND EUR410 SIZE: 152MW, 155MW, 157MW, 159MW, 162MW

BURTONHONCHO

BURTONBLUNT B

PLNND EUR370 SIZE: 152MW, 154MW, 155W, 157MW, 158W, 159MW, 161MW, 162W, 166W

PLNND EUR370 SIZE: 142, 147, 151, 153W, 155, 156W, 158, 159W, 162W

BURTONHATE

BURTONBULLET B

PLNND EUR350 SIZE: 148, 152, 155, 157

PLNND EUR330 SIZE: 154W, 157W, 160W, 164W

113


BURTONCLASH

BURTONRATION

PLNND EUR330 SIZE: 139, 145, 151, 155, 158, 160

PLNND EUR300 SIZE: 148, 152, 155, 157

BURTONTWC STANDARD

CAPITATHE BLACK SNOWBOARD OF DEATH C

PLNND EUR300 SIZE: 145MW, 150MW, 154MW, 156W, 157MW, 158W, 159MW

PLN2299 EUR549 SIZE: 156, 159, 162, 165

CAPITADBX

CAPITATOTALLY FK'N AWESOME C

PLN2199 EUR529 SIZE: 157

PLN1999 EUR469 SIZE: 153, 155, 157, 159, 161

CAPITASTAIRMASTER EXTREME

CAPITACHARLIE SLASHER FK C

PLN1899 EUR449 SIZE: 148, 152, 152W, 156, 156W, 159

PLN1799 EUR449 SIZE: 154, 158, 164

CAPITAINDOOR SURVIVAL FK

CAPITAOUTDOOR LIVING C

PLN1799 EUR429 SIZE: 150, 152, 154, 156, 158, 160

PLN1799 EUR429 SIZE: 152, 154, 156, 158, 160

CAPITAMID LIFE ZERO

CAPITADEFENDERS OF AWESOME FK C

PLN1699 EUR399 SIZE: 151MW, 155MW, 158MW

PLN1699 EUR399 SIZE: 152, 154, 156, 158, 160

CAPITANORMAL ASS SNOWBOARD

CAPITAHORRORSCOPE FK C

PLN1669 EUR399 SIZE: 153, 156, 157W, 159, 160W, 162, 163W

PLN1499 EUR349 SIZE: 145, 147, 149, 151, 151W, 153, 155, 155W, 157

114


CAPITASTAIRMASTER

CONTRACTSWELL

PLN1399 EUR329 SIZE: 144, 148, 152, 152W, 156, 156W, 159

PLN1899 EUR499 SIZE: 146MW, 152MW, 158MW, 164MW

CONTRACTYETI

CONTRACTCODE C

PLN1699 EUR450 SIZE: 149W, 159W

PLN1599 EUR410 SIZE: 147W, 152W, 157W, 163W

CONTRACTTURBO-COBRA

CONTRACTCOBRA C

PLN1499 EUR410 SIZE: 152, 156

PLN1499 EUR410 SIZE: 142, 146, 152, 156, 161

CONTRACTCIRCUS

DCDEVUN PRO D

PLN1199 EUR330 SIZE: 135, 141, 147, 151, 154, 155MW, 158, 160MW

PLN1999 EUR529 SIZE: 154, 157, 162

DCDEVUN PRO

DCMLF - IKKA PRO D

PLN1999 EUR529 SIZE: 154, 157, 162

PLN1949 EUR499 SIZE: 154, 158

DCMLF - IKKA PRO

DCMLF D

PLN1949 EUR499 SIZE: 154, 158

PLN1899 EUR479 SIZE: 150, 154, 158

DCMEGA

DCMEGA D

PLN1749 EUR449 SIZE: 147.25, 150.5, 153.75, 156.5, 159.25

PLN1749 EUR449 SIZE: 147.25, 150.5, 153.75, 156.5, 159.25

115


DCMEGA

DCLAURI PRO

PLN1749 EUR449 SIZE: 147.25, 150.5, 153.75, 156.5, 159.25

PLN1649 EUR419 SIZE: 149, 153

DCLAURI PRO

DCTONE D

PLN1649 EUR419 SIZE: 149, 153

PLN1599 EUR399 SIZE: 149, 153, 154W, 156, 157W, 159

DCPLY

DCPLY D

PLN1399 EUR349 SIZE: 147.25, 150.5, 153.75, 156.5, 159.25

PLN1399 EUR349 SIZE: 147.25, 150.5, 153.75, 156.5, 159.25

DCPLY

DCPBJ D

PLN1399 EUR349 SIZE: 147.25, 150.5, 153.75, 156.5, 159.25

PLN1199 EUR299 SIZE: 144, 149, 153, 155W, 157, 159W

DCPBJ

DCFOCUS D

PLN1199 EUR299 SIZE: 144, 149, 153, 155W, 157, 159W

PLN1199 EUR299 SIZE: 144, 149, 153, 155W, 157, 159W

DRAKEDF1

DRAKEGREEN BATTLE D

PLN1979 EUR499 SIZE: 154, 156, 158

PLN1779 EUR449 SIZE: 156, 159, 162, 165

DRAKERISTO PRO

DRAKEDF2 D

PLN1739 EUR439 SIZE: 153, 155, 157

PLN1539 EUR389 SIZE: 148, 152, 154, 155W, 156, 157W, 159, 159W

116


DRAKELOWDOWN

DRAKEURBAN FLAT

PLN1459 EUR369 SIZE: 150, 155

PLN1389 EUR349 SIZE: 149, 153, 156, 158

DRAKEURBAN

DRAKEREGENT D

PLN1389 EUR349 SIZE: 149, 153, 156, 158

PLN1229 EUR309 SIZE: 148, 152, 155W, 156, 159W, 160

DRAKEDESCENT

DRAKEEMPIRE D

PLN1229 EUR309 SIZE: 148, 152, 155W, 156, 159W, 160

PLN1069 EUR269 SIZE: 146, 149, 152, 155, 158, 158W, 161W

ELANR.A.M.

ELANWAVE RIDER E

PLNND EUR299 SIZE: 147, 151, 155, 158, 162

PLNND EUR499 SIZE: 159, 164, 169

ELANPRODIGY R

ELANELEMENT E

PLNND EUR359 SIZE: 152, 154, 156, 159

PLNND EUR559 SIZE: 147, 151, 155

ELANPRODIGY R WIDE

ELANPRODIGY E

PLNND EUR359 SIZE: 154W, 156W, 159W

PLNND EUR359 SIZE: 148, 152, 154, 156, 159

ELANVERTIGO

ELANEL GRANDE E

PLNND EUR549 SIZE: 158, 162, 168

PLNND EUR399 SIZE: 159, 163, 167, 171

117


ELANAERO

ELANERAGON

PLN1099 EUR379 SIZE: 155, 159, 163, 167, 171

PLN849 EUR279 SIZE: 140, 145, 150, 155, 160, 165

ENDEAVORB.O.D

ENDEAVORHIGH5 E

PLN2099 EUR519 SIZE: 149, 152, 155, 158, 161

PLN1999 EUR499 SIZE: 151, 153, 155, 157, 159

ENDEAVORNEXT

ENDEAVORLIVE Rev E

PLN1999 EUR499 SIZE: 154, 157, 159, 159RC, 162, 165

PLN1899 EUR459 SIZE: 148, 151, 153, 156, 157W, 159, 161W, 163

ENDEAVORLIVE Reg

ENDEAVORNEW STANDARD E

PLN1899 EUR459 SIZE: 148, 151, 153, 156, 157W, 159, 161W, 163

PLN1749 EUR399 SIZE: 145, 148, 151, 154

ENDEAVORCOLOR

ENDEAVORGUERILLA E

PLN1599 EUR399 SIZE: 144, 147, 149, 152, 155, 158

PLN1499 EUR379 SIZE: 149, 151, 153, 154W, 155, 156W, 157, 158W, 159, 160W

FLOWMAVERICK

FLOWRUSH F

PLN2499 EUR595 SIZE: 160, 164, 169

PLN2099 EUR499 SIZE: 153, 156, 159, 159W, 163W

FLOWSOLITUDE

FLOWQUANTUM F

PLN1999 EUR475 SIZE: 158, 161, 164, 169

PLN1759 EUR418 SIZE: 152, 155, 158, 162, 159W

118


FLOWDRIFTER

FLOWERA

PLN1699 EUR404 SIZE: 153, 156, 159, 159W, 162, 163W

PLN1599 EUR380 SIZE: 150, 153, 155, 155W, 158

FLOWSHIFTY

FLOWVERVE F

PLN1559 EUR371 SIZE: 151, 154, 157, 161

PLN1399 EUR333 SIZE: 149, 152, 154, 154W, 157, 158W

FLOWMERC

FLOWVIPER F

PLN1299 EUR309 SIZE: 150, 153, 156, 156W, 159, 159W, 162W

PLN1099 EUR261 SIZE: 151, 154, 155W, 158, 159W

FORUMTHE HOLY MOLY II

FORUMTHE KITCHEN SINK FO

PLN2099 EUR510 SIZE: 152, 155, 158

PLN1949 EUR470 SIZE: 154.5, 157.5, 160.5

FORUMTHE DESTROYER

FORUMTHE DESTROYER DOUBLEDOG FO

PLN1899 EUR460 SIZE: 152, 154, 156, 158

PLN1899 EUR460 SIZE: 148, 152, 154, 154W, 156, 156W, 158, 158W

FORUMTHE BULLY

FORUMTHE YOUNGBLOOD DOUBLEDOG FO

PLN1649 EUR400 SIZE: 151, 155, 158

PLN1649 EUR400 SIZE: 148, 150W, 152, 154, 155W, 156, 157W, 159W

FORUMTHE YOUNGBLOOD GRANDPOPS

FORUMFROM THE HONEYPOT FO

PLN1649 EUR400 SIZE: 152, 154, 155W, 156

PLN1649 EUR400 SIZE: 151.5, 154.5, 157.5

119


FORUMTHE DECK

FORUMTHE SCALLYWAG

PLN1599 EUR390 SIZE: 151, 154, 157

PLN1549 EUR380 SIZE: 151, 155, 158

FORUMTHE MANUAL

FORUMTHE CONTRACT FO

PLN1499 EUR360 SIZE: 147, 150, 153, 156, 159

PLN1449 EUR350 SIZE: 146, 148, 150, 152

FORUMTHE RECON

FTWO3 DECADES FT

PLN1249 EUR299 SIZE: 146, 149, 153, 156, 156W, 158, 158W, 161

PLNND EUR999 SIZE: 152, 157, 162W

FTWORANDOM

FTWOT-RIDE FT

PLNND EUR449 SIZE: 149, 153, 156, 160

PLNND EUR429 SIZE: 148, 153, 157, 159W

FTWOWHITEDECK

FTWOBLACKDECK FT

PLNND EUR399 SIZE: 152, 157, 162W

PLNND EUR379 SIZE: 148, 152, 157, 157W, 162W

FTWOBLACKDECK ROCKER

FTWOTNT FT

PLNND EUR379 SIZE: 148, 152, 157, 157W, 162W

PLNND EUR279 SIZE: 144, 147, 150, 153, 156, 159

FTWOREVERSE

FTWOAIR FT

PLNND EUR259 SIZE: 141, 144, 149, 153, 156W, 163W

PLN956 EUR239 SIZE: 141, 146, 150, 154, 157W, 162W

120


GNUBILLY GOAT SPLIT

GNUIMPOSSIBLE

PLN3569 EUR849 SIZE: 159, 162

PLN3359 EUR799 SIZE: 152, 155, 159

GNUECO-GENETICS

GNUDANNY KASS G

PLN2499 EUR599 SIZE: 155, 159, 162

PLN2299 EUR549 SIZE: 153, 155, 158

GNURIDERS CHOICE

GNUBILLY GOAT G

PLN2199 EUR539 SIZE: 151.5, 154.5, 157.5, 158W, 161.5, 162W, 166W

PLN2149 EUR539 SIZE: 156, 159, 162, 165

GNUDIRTY PILLOW

GNUSTRANGE TRIP G

PLN2099 EUR499 SIZE: 156, 159, 162

PLN2049 EUR499 SIZE: 150, 153, 156

GNUPICKLE

GNUMETAL GURU G

PLN1999 EUR489 SIZE: 147, 150, 153, 156, 156W, 159, 159W

PLN1849 EUR449 SIZE: 152, 155, 158, 162

GNUSTREET SERIES

GNUCARBON CREDIT SERIES G

PLN1749 EUR429 SIZE: 149, 152, 154, 157

PLN1649 EUR399 SIZE: 147, 150, 153, 153W, 156, 156W, 159, 159W, 162, 162W, 165W

HEADAK SC I.

HEADDEFY I. KERS H

PLN1999 EUR499 SIZE: 155, 159, 163, 167

PLN1799 EUR449 SIZE: 139, 143, 147, 152, 155, 158, 161

121


HEADTHE EVIL KERS

HEADFORCE I. KERS

PLN1799 EUR449 SIZE: 149, 152, 155, 158, 161

PLN1799 EUR449 SIZE: 149, 153, 156, 159, 162

HEADHOLSTER I .

HEADIGNITION I. H

PLN1599 EUR399 SIZE: 151W, 155W, 159W, 163W, 167W

PLN1399 EUR349 SIZE: 150, 153, 156, 159, 162

HEADTRIBUTE I.

HEADTHE GOOD H

PLN1399 EUR349 SIZE: 149, 152, 155, 156W, 158, 160W, 161, 164W

PLN1199 EUR299 SIZE: 149, 152, 152W, 155, 155W, 158, 158W, 161

HEADRUSH

HEADTRUE H

PLN1099 EUR279 SIZE: 150, 153, 156, 156W, 159, 159W, 162, 162W

PLN1099 EUR279 SIZE: 142, 148, 151, 154, 155W, 157, 159W, 163, 163W

ICONMOVEMENT RC

ICONMOVEMENT IC

PLNND EUR488 SIZE: 153, 156, 159, 162

PLNND EUR488 SIZE: 153, 156, 159, 162

ICONMDS

ICONLICK RC IC

PLNND EUR454 SIZE: 149, 152, 155, 158, 161

PLNND EUR387 SIZE: 149, 152, 155, 158, 161

ICONLICK

ICONWALLPAPER RC IC

PLNND EUR370 SIZE: 149, 152, 155, 158, 161

PLNND EUR331 SIZE: 147, 150, 153, 156, 159, 162

122


ICONWALLPAPER

IMPERIUMTAKE-OUT

PLNND EUR331 SIZE: 139, 143, 147, 150, 153, 156, 159, 162

PLNND EUR299 SIZE: 145, 149, 153, 156, 159

IMPERIUMCITY SERIES

IMPERIUMCLASSIC IM

PLNND EUR399 SIZE: 151, 154, 157

PLNND EUR399 SIZE: 155W, 1577, 158W, 160, 161W

IMPERIUMMADNESS

IMPERIUMNO CONTROL IM

PLNND EUR449 SIZE: 153, 156

PLNND EUR449 SIZE: 156, 159

IMPERIUMMONTANA II

IMPERIUMMISTRESS IM

PLNND EUR499 SIZE: 155, 158, 161, 163W

PLNND EUR499 SIZE: 152, 155, 160W

IMPERIUMBULLS'N SKULLS

JONESCARBON SOLUTION JO

PLNND EUR549 SIZE: 156, 159

PLN4999 EUR1099 SIZE: 161, 164, 163W

JONESCARBON FLAGSHIP

JONESSOLUTION JO

PLN3599 EUR799 SIZE: 161, 164, 163W

PLN3599 EUR799 SIZE: 154, 158, 161, 164, 163W, 168W

JONESMOUNTAIN TWIN SPLIT

JONESHOVERCRAFT SPLIT JO

PLN3399 EUR749 SIZE: 157, 160

PLN3199 EUR749 SIZE: 152, 156, 160

123


JONESFLAGSHIP

JONESMOUNTAIN TWIN

PLN2399 EUR529 SIZE: 154, 158, 161, 164, 163W, 168W

PLN1999 EUR479 SIZE: 151, 154, 157, 158W, 160, 161W, 164W

JONESHOVERCRAFT

K2PANORAMIC K

PLN1799 EUR399 SIZE: 152, 156, 160

PLN3399 EUR959 SIZE: 154, 158, 162, 168

K2PEACE KEEPER

K2SLAYBLADE K

PLN2299 EUR599 SIZE: 159, 162, 165

PLN2149 EUR579 SIZE: 153, 156, 158, 159W, 161, 163W, 164, 166W

K2ULTRA DREAM

K2FASTPLANT K

PLN2099 EUR559 SIZE: 158, 159W, 161, 164, 165W, 168

PLN2099 EUR559 SIZE: 151, 154, 156W, 157, 159W, 160, 162W

K2TURBO DREAM

K2HAPPY HOUR K

PLN1999 EUR539 SIZE: 153, 156, 157W, 159, 160W, 161, 164W, 165, 167W

PLN1899 EUR499 SIZE: 151, 157, 161

K2PARKSTAR

K2LIFELIKE K

PLN1849 EUR479 SIZE: 149, 152, 154W, 155, 157, 157W, 159, 160W, 163W

PLN1599 EUR429 SIZE: 149, 152, 154W, 155, 157W, 158, 160W, 161, 163W

K2WORLD WIDE WEAPON

K2RAYGUN K

PLN1549 EUR399 SIZE: 142, 147, 148W, 151, 152W, 154, 155W, 157, 158W

PLN1449 EUR379 SIZE: 150, 153, 156, 157W, 159, 160W, 161, 164W

124


K2PLAYBACK

K2BRIGADE

PLN1249 EUR349 SIZE: 145, 148, 152, 153W, 155, 156W, 158, 159W

PLN1149 EUR289 SIZE: 147, 152, 155, 155W, 158, 159W, 161, 163W

LIB TECHCYGNUS X-1 BTX

LIB TECHT.RICE PRO SPLITS C2-BTX HP L

PLN10999 EUR2699 SIZE: 157, 161

PLN3999 EUR969 SIZE: 161.5, 164.5

LIB TECHBIRDMAN FD BTX HP

LIB TECHT.RICE PRO C2-BTX HP L

PLN2899 EUR696 SIZE: 160, 170, 180

PLN2899 EUR549 SIZE: 153, 157, 161.5, 164.5

LIB TECHT.RICE PRO C2-BTX HP

LIB TECHSKUNK APES C2-BTX HP L

PLN2899 EUR549 SIZE: 153, 157, 161.5, 164.5

PLN2899 EUR559 SIZE: 161W, 165W, 169W

LIB TECHBANANA MAGIC BTX

LIB TECHDARK SERIES C2-BTX L

PLN2899 EUR696 SIZE: 152, 154, 157, 158W, 161, 162W

PLN2749 EUR666 SIZE: 155, 158, 158W, 161, 161W, 164, 164W

LIB TECHT.RICE BANANA HAMMOCK

LIB TECHATTACK BANANA EC2-BTX L

PLN2769 EUR659 SIZE: 160, 164

PLN2399 EUR579 SIZE: 153, 156, 159, 159W, 161, 161W

LIB TECHLANINA MC C1BTX

LIB TECHPHOENIX CLASSIC SERIES C3BTX L

PLN2349 EUR569 SIZE: 156, 159, 162, 164

PLN2299 EUR559 SIZE: 157W, 160

125


LIB TECHTRS C2BTX

LIB TECHTRS C2BTX

PLN2299 EUR559 SIZE: 148N, 151N, 154, 157, 159, 162, 167

PLN2299 EUR559 SIZE: 148N, 151N, 154, 157, 159, 162, 167

LIB TECHSKUNK APES C2-BTX

LIB TECHT.RICE PRO C2-BTX L

PLN2299 EUR559 SIZE: 157W, 161W, 165W, 169W, 172W, 180W

PLN2299 EUR549 SIZE: 150, 153, 157, 161.5, 164.5

LIB TECHPHOENIX SERIES C2BTX LANDVIK

LIB TECHPHOENIX SERIES C2BTX L

PLN2249 EUR539 SIZE: 154, 157W, 160

PLN2249 EUR559 SIZE: 151, 154, 157, 157W, 160

LIB TECHSKATE BANANA BTX

LIB TECHSKATE BANANA BTX L

PLN1999 EUR489 SIZE: 145, 148N, 149, 151N, 152, 153W, 154, 156, 156W, 159, 159W

PLN1999 EUR489 SIZE: 145, 148N, 149, 151N, 152, 153W, 154, 156, 156W, 159, 159W

LIB TECHBURTNER BOX SCRATCHER BTX

LIB TECHBURTNER BOX SCRATCHER BTX L

PLN1899 EUR456 SIZE: 143, 147, 151, 154, 157

PLN1899 EUR456 SIZE: 143, 147, 151, 154, 157

LOBSTERFREESTYLE BAORD

LOBSTERPARK BAORD SPECIAL EDITION LO

PLN1999 EUR449 SIZE: 152, 154, 156W, 157

PLN1699 EUR399 SIZE: 148, 151, 154, 156W

LOBSTERPARK BAORD

LOBSTERJIB BAORD LO

PLN1699 EUR399 SIZE: 148, 151, 154, 156W

PLN1649 EUR389 SIZE: 144, 148, 151, 153, 154W

126


LOBSTERJIB BAORD SPECIAL EDITION

NEVER SUMMERRAPTOR X

PLN1649 EUR389 SIZE: 144, 148, 151, 153, 154W

PLN2150 EUR699 SIZE: 161W, 165W, 169W

NEVER SUMMERRAPTOR

NEVER SUMMERCOBRA N

PLN2150 EUR699 SIZE: 156, 159, 164, 169

PLN1999 EUR699 SIZE: 153, 155, 158, 161, 164

NEVER SUMMERCOBRA X

NEVER SUMMERHERITAGE N

PLN1999 EUR699 SIZE: 159W, 161W, 163W

PLN1999 EUR699 SIZE: 155, 158, 160, 162

NEVER SUMMERHERITAGE X

NEVER SUMMERPROTO CT N

PLN1999 EUR699 SIZE: 159W, 163W, 166W

PLN1950 EUR699 SIZE: 152, 154, 157, 160

NEVER SUMMERPROTO CTX

NEVER SUMMERLEGACY N

PLN1950 EUR699 SIZE: 152W, 155W, 158W, 160W

PLN1850 EUR649 SIZE: 156MW, 159MW, 161MW, 163MW, 166MW, 170MW

NEVER SUMMERPREMIER F1

NEVER SUMMERSL N

PLN1850 EUR649 SIZE: 159, 161, 163, 165, 170

PLN1850 EUR649 SIZE: 151, 153, 155, 158, 161

NEVER SUMMERREVOLVER

NEVER SUMMEREVO N

PLN1750 EUR649 SIZE: 149MW, 152MW, 155MW, 158MW, 160MW

PLN1750 EUR649 SIZE: 147, 150, 152, 154, 157

127


NEVER SUMMERSL SPLIT

NEVER SUMMERSUMMIT SPLIT

PLNna zam贸wienie EUR999 SIZE: 154, 158, 161, 163W

PLNna zam贸wienie EUR999 SIZE: 156, 160, 164, 169

NEVER SUMMERSUMMIT

NIDECKERULTRALIGHT N

PLNna zam贸wienie EUR729 SIZE: 161, 167, 172

PLN4699 EUR999 SIZE: 158, 163, 163W, 167W

NIDECKERMEGALIGHT SC

NIDECKERPLATINUM SC N

PLN2899 EUR599 SIZE: 158, 163, 163W, 167W

PLN2399 EUR499 SIZE: 154, 158, 161, 164, 165W

NIDECKERADVANCED SC

NIDECKERAA PRO N

PLN2159 EUR449 SIZE: 153, 155, 157, 157W, 159, 159W, 163W

PLN2059 EUR429 SIZE: 152, 154, 157, 158W, 161W

NIDECKERPLATINUM

NIDECKERRANDOM N

PLN1999 EUR399 SIZE: 154, 158, 161, 164, 165W, 167W

PLN1899 EUR399 SIZE: 151, 151W, 154, 156, 157W, 160W

NIDECKERESCAPE

NIDECKERADVANCED N

PLN1799 EUR379 SIZE: 156, 159, 161, 164W

PLN1699 EUR329 SIZE: 150, 154, 156, 159W, 162W, 165W

NIDECKERMINIMAL

NIDECKERAXIS N

PLN1699 EUR349 SIZE: 152, 154, 156, 158

PLN1429 EUR299 SIZE: 152, 156, 158W, 160W, 163W

128


NIDECKERSCORE

NIDECKERPLAY

PLN1399 EUR279 SIZE: 147, 149, 152, 154, 156, 159W, 163W

PLN1279 EUR249 SIZE: 146, 151, 156, 159, 162W

NITROULTIMATE

NITROFACTORY SERIES N

PLN3449 EUR899 SIZE: 156MW, 159MW, 162MW

PLN3249 EUR799 SIZE: 156, 159, 163

NITROBLACKLIGHT

NITROBLACKLIGHT GULLWING N

PLN2849 EUR599 SIZE: 157MW, 160MW, 163MW

PLN2849 EUR599 SIZE: 157MW, 160MW, 163MW

NITROPANTERA

NITROTHIEF N

PLN2649 EUR549 SIZE: 160MW, 163MW, 163W, 166MW, 166W, 169W

PLN2399 EUR499 SIZE: 155, 158, 161, 163

NITROEERO ETTALA PRO

NITROMAGNUM N

PLN2399 EUR549 SIZE: 155, 157, 159

PLN2299 EUR499 SIZE: 159W, 161W, 165W, 168W, 171W

NITROROOK

NITROTEAM SERIES N

PLN2299 EUR499 SIZE: 152MW, 154MW, 156MW, 158MW

PLN2199 EUR419 SIZE: 152, 155, 157, 157W, 159, 159W, 162, 162W, 165W

NITROTEAM SERIES GULLWING

NITROPRO SERIES T1.5 N

PLN2199 EUR439 SIZE: 152, 155, 157, 157W, 159, 159W, 162, 162W, 165W

PLN2149 EUR439 SIZE: 153, 156, 156, 159

129


NITROPRO SERIES T1

NITROT1

PLN2149 EUR439 SIZE: 149, 149, 149, 153, 153

PLN2099 EUR399 SIZE: 149, 153, 153W, 156, 156W, 159, 159W

NITROT1.5

NITROSLASH N

PLN2099 EUR399 SIZE: 153, 156, 159

PLN1899 EUR449 SIZE: 157, 161, 166, 171

NITROSUBZERO

NITROSWINDLE N

PLN1749 EUR419 SIZE: 147, 149, 151, 153, 155, 157

PLN1699 EUR379 SIZE: 142, 145, 148, 152, 155, 157

NITROCINEMA

NITROHAZE N

PLN1599 EUR349 SIZE: 151MW, 153MW, 153W, 156MW, 156W, 159MW, 159W, 162W

PLN1449 EUR319 SIZE: 149, 153, 156, 159W, 162W

PATHRONDRAFT

PATHRONPOWDER TOY PA

PLN999 EUR249 SIZE: 154, 158, 161

PLN939 EUR229 SIZE: 154, 158, 161

PATHRONLEGEND

PATHRONSENSEI PA

PLN929 EUR229 SIZE: 156, 161, 159W, 164W

PLN929 EUR229 SIZE: 151, 154, 158, 155W, 158W, 161W

PATHRONCHILL STICK

RAVENRASTA R

PLN899 EUR219 SIZE: 147, 151, 154, 155W, 158W

PLN799 EUR189 SIZE: 147, 151, 154, 157, 160, 155W, 161W

130


RAVENELEMENT

RAVENRVN

PLN799 EUR189 SIZE: 147, 151, 154, 157, 160, 161W

PLN739 EUR179 SIZE: 146, 150, 154, 158, 161W

RAVENPULSE

RAVENSHAPE BLACK R

PLN739 EUR179 SIZE: 154, 158, 162, 165, 159W, 164W, 168W

PLN729 EUR179 SIZE: 151, 154, 157, 160, 155W, 161W

RAVENBASTARD

RAVENJIBMASTER R

PLN719 EUR179 SIZE: 147, 151, 154, 157

PLN719 EUR179 SIZE: 147, 151, 154, 157, 155W

RIDESLACKCOUNTRY UL

RIDEHIGHLIFE UL R

PLN2499 EUR615 SIZE: 157, 161, 164, 168

PLN2199 EUR539 SIZE: 155, 158, 159W, 161, 163W, 164, 167, 168W, 172W

RIDEMACHETE GT

RIDEDH2 R

PLN1999 EUR499 SIZE: 151, 154, 155W, 157, 158W, 160, 161W

PLN1999 EUR499 SIZE: 149, 152, 154W, 155, 157W, 158, 160, 161W

RIDEBERZERKER

RIDEBUCKWILD R

PLN1899 EUR479 SIZE: 155, 158, 159W, 161, 162W, 164, 165W, 167, 168W

PLN1819 EUR469 SIZE: 151, 153, 155, 156W, 157, 159, 159W, 161, 162W

RIDEDH

RIDEMACHETE R

PLN1819 EUR469 SIZE: 151, 153, 153W, 155, 156W, 157, 159, 159W, 162W

PLN1799 EUR449 SIZE: 149, 152, 154W, 155, 157W, 158, 160, 161W, 162, 164W

131


RIDEWILD LIFE

RIDECRUSH

PLN1699 EUR419 SIZE: 151, 155, 158, 159W, 161, 163W, 164, 167W

PLN1549 EUR389 SIZE: 147, 152, 153W, 155, 156W, 158, 159W

RIDEKINK

RIDEMANIC R

PLN1499 EUR369 SIZE: 143, 147, 149W, 152, 153W, 155, 156W, 159W

PLN1349 EUR329 SIZE: 152, 154W, 155, 157W, 158, 160W, 161, 164W

RIDEAGENDA

ROMETHE MOD R

PLN1249 EUR309 SIZE: 142, 147, 152, 153W, 156, 157W, 159, 161W

PLN2599 EUR649 SIZE: 154, 156, 158, 160, 162

ROMETHE MOD ROCKER

ROMETHE DOUBLE AGENT R

PLN2599 EUR649 SIZE: 150, 153, 156, 158W, 159, 161W

PLN2599 EUR649 SIZE: 154

ROMETHE WHITEROOM

ROMETHE NOTCH R

PLN2599 EUR649 SIZE: 158, 162, 165

PLN2479 EUR619 SIZE: 158, 162, 164S

ROMETHE ANTHEM

ROMEADDICTIVE COLLECTION AGENT ROCKER R

PLN2399 EUR599 SIZE: 157, 159, 161, 163

PLN2279 EUR569 SIZE: 155

ROMETHE AGENT

ROMETHE AGENT ROCKER R

PLN2199 EUR549 SIZE: 146, 149, 152, 154, 156, 156W, 158, 158W, 160, 160W

PLN2199 EUR549 SIZE: 151, 153, 154W, 155, 156W, 157, 158W, 159, 160W, 162W

132


ROMETHE CROSSROCKET

ROMETHE POSTERMANIA

PLN1999 EUR499 SIZE: 152, 154, 156, 158

PLN1879 EUR469 SIZE: 144, 147, 150, 152W, 153, 155W, 156, 158W, 159

ROMETHE REVERB

ROMETHE SHANK R

PLN1799 EUR449 SIZE: 149, 151, 153, 155, 155W, 158, 158W, 160, 161W

PLN1799 EUR449 SIZE: 145, 149, 153

ROMETHE REVERB ROCKER

ROMETHE BUTTERKNIFE R

PLN1799 EUR449 SIZE: 148, 150W, 151, 153W, 154, 155W, 157, 158W, 160, 161W

PLN1699 EUR429 SIZE: 149, 152, 155

ROMEADDICTIVE COLLECTION ARTIFACT ROCKER

ROMETHE ARTIFACT ROCKER R

PLN1699 EUR429 SIZE: 153

PLN1599 EUR399 SIZE: 144, 147, 150, 152W, 153, 155W, 156, 158W

ROMETHE ARTIFACT

ROMETHE HAMMERHEAD R

PLN1599 EUR399 SIZE: 142, 144, 147, 150, 153, 156

PLN1599 EUR399 SIZE: 147, 153

ROMETHE TOUR

ROMETHE FACTORY ROCKER R

PLN1399 EUR349 SIZE: 150, 153, 155W, 156, 158W, 159, 161W

PLN1349 EUR339 SIZE: 149, 152, 155, 158, 161

ROMETHE GARAGE ROCKER

ROSSIGNOLEXPERIENCE MAGTEK R

PLN1199 EUR299 SIZE: 148, 151W, 152, 154, 154W, 156, 157W, 159, 160W

PLN1799 EUR519 SIZE: 159, 163, 164MW, 167, 168MW

133


ROSSIGNOLJIBSAW MAGTEK

ROSSIGNOLKRYPTO MAGTEK

PLN1599 EUR449 SIZE: 153, 155, 157, 158MW, 159, 160MW

PLN1559 EUR449 SIZE: 156, 159, 153, 154MW, 167, 168MW

ROSSIGNOLONE MAGTEK

ROSSIGNOLANGUS R

PLN1359 EUR399 SIZE: 153, 156, 157MW, 159, 161MW, 163

PLN1359 EUR399 SIZE: 153, 155, 157, 158MW, 159, 161, 162MW

ROSSIGNOLRETOX

ROSSIGNOLTEMPLAR MAGTEK R

PLN1279 EUR399 SIZE: 147, 150, 153

PLN1219 EUR359 SIZE: 153, 155, 156MW, 158, 159MW

ROSSIGNOLDISTRICT

ROSSIGNOLTRICKSTICK CYT R

PLN1199 EUR289 SIZE: 146, 151, 155, 156MW, 159, 161MW

PLN1099 EUR299 SIZE: 151, 151MW, 154, 154MW, 158

ROSSIGNOLTAIPAN

ROSSIGNOLCIRCUIT R

PLN1099 EUR319 SIZE: 153, 156, 158, 158MW, 160

PLN859 EUR289 SIZE: 145, 150, 155, 156MW, 160, 161MW, 166MW

SALOMONXLT

SALOMONSICK STICK SA

PLN2639 EUR649 SIZE: 150, 153, 156, 159

PLN2349 EUR599 SIZE: 153, 156, 160, 163, 166

SALOMONBURNER

SALOMONOFFICIAL CLASSICKS SA

PLN2249 EUR549 SIZE: 160, 163, 166, 171

PLN2249 EUR569 SIZE: 148, 152, 155, 158

134


SALOMONOFFICIAL

SALOMONMAN'S BOARD

PLN2249 EUR549 SIZE: 144, 148, 152, 155, 158, 161

PLN2049 EUR499 SIZE: 153, 156, 159, 162, 165

SALOMONGRIP

SALOMONTHE VILLAIN CLASSICKS SA

PLN1859 EUR449 SIZE: 151, 154, 157, 158W, 160, 162W

PLN1819 EUR449 SIZE: 150, 153, 155, 155W, 158

SALOMONTHE VILLAIN

SALOMONPOWDER SNAKE SA

PLN1819 EUR449 SIZE: 147, 150, 153, 155, 155W, 158, 158W

PLN1659 EUR399 SIZE: 147MW, 153, 156, 160, 163, 166

SALOMONSABOTAGE CLASSICKS

SALOMONSABOTAGE SA

PLN1659 EUR419 SIZE: 152, 154, 156, 158W, 159

PLN1619 EUR399 SIZE: 148, 152, 154, 156, 158W, 159, 161W

SALOMONEFFECT

SALOMONSALOMONDER SA

PLN1559 EUR389 SIZE: 147, 150, 153, 156, 159, 162

PLN1469 EUR369 SIZE: 145, 148, 151, 154, 156

SALOMONDRIFT ROCKER

SALOMONDRIFT ROCKER CLASSICKS SA

PLN1429 EUR349 SIZE: 148, 152, 154, 154W, 156, 158W, 159, 162W

PLN1429 EUR369 SIZE: 148, 152, 154, 154W, 156, 158W, 159, 162W

SALOMONSALVATORE SANCHEZ

SALOMONSIGHT SA

PLN1329 EUR329 SIZE: 147, 148W, 151, 153W, 154, 156W, 158

PLN1169 EUR299 SIZE: 147, 150, 153, 155W, 156, 158W, 159, 162W, 166W

135


SALOMONPULSE

SANTA CRUZPOWERLYTE

PLN979 EUR249 SIZE: 139, 142, 145, 149, 152, 156, 158W, 160, 162W, 163

PLN1899 EUR469 SIZE: 148, 151, 154, 158, 161

SANTA CRUZTARGET

SANTA CRUZWEBOOT SA

PLN1749 EUR449 SIZE: 152, 155, 158, 161

PLN1599 EUR399 SIZE: 151, 153, 156, 159, 163

SANTA CRUZSMOKE

SANTA CRUZWITCH DOCTOR SA

PLN1599 EUR399 SIZE: 153, 156, 159

PLN1599 EUR399 SIZE: 143, 147, 150, 153

SANTA CRUZHEXFLOWER

SANTA CRUZSTRIP SA

PLN1599 EUR399 SIZE: 149, 151, 154, 157

PLN1499 EUR379 SIZE: 138, 142, 147, 150, 153, 158, 162

SANTA CRUZGREMLIN TRAIL BLAZER

SANTA CRUZDISCO SA

PLN1299 EUR339 SIZE: 143, 147, 150, 154, 156, 159

PLN1299 EUR339 SIZE: 145, 150, 154, 157, 160

SANTA CRUZGRAFFITI

SANTA CRUZHOMER SA

PLN1199 EUR279 SIZE: 139, 142, 147, 152, 154, 158, 160, 163

PLN1699 EUR419 SIZE: 138, 140, 142, 145, 148, 151, 153, 155, 157

SANTA CRUZBART

SANTA CRUZDUFF SA

PLN1699 EUR419 SIZE: 138, 140, 146, 149, 151, 154, 157

PLN1699 EUR419 SIZE: 143, 147, 150, 154, 156, 159

136


SIGNALEPIC

SIGNALOMNI WAVELENGTH

PLN1999 EUR489 SIZE: 152, 156, 160, 166

PLN1789 EUR439 SIZE: 150, 153, 156, 156W, 159, 159W, 162, 162W

SIGNALOG

SIGNALROCKER S

PLN1789 EUR439 SIZE: 151, 153, 155, 155W, 157, 159, 159W, 163, 163W

PLN1639 EUR399 SIZE: 148, 150, 152, 154, 156, 158

SIGNALPARK

SMOKINKYLE CLANCY S

PLN1399-1569 EUR339-379 SIZE: 146, 150, 152, 154, 156, 158

PLN1749 EUR499 SIZE: 149, 154, 159

SMOKINLANE KNAACK

SMOKINPINNER S

PLN1749 EUR499 SIZE: 150, 153, 157

PLN1729 EUR559 SIZE: 152, 156, 159

SMOKINTEAM SERIES

SMOKINBUCK FERTON S

PLN1649 EUR494 SIZE: 148, 152, 156, 159

PLN1599 EUR519 SIZE: 147, 151, 155, 158

SMOKINSUPERPARK WIDE

SMOKINSUPERPARK LTD. S

PLN1595 EUR494 SIZE: 152W, 156W, 159W, 162W

PLN1535 EUR519 SIZE: 148, 152, 156, 159

SMOKINBIGWIG

SMOKINSUPERPARK S

PLN1529 EUR479 SIZE: 150, 153, 157, 162

PLN1499 EUR519 SIZE: 148, 152, 156, 159, 162

137


SMOKINMIP

SMOKINHOOLIGAN

PLN1449 EUR469 SIZE: 147, 151, 155, 158

PLN1449 EUR449 SIZE: 144, 148, 152, 156

SMOKINKT-22

STENCHRADM HOVAD S

PLN1386-1460 EUR519 SIZE: 156, 159, 159W, 162W, 162, 166, 166W, 172

PLN1666 EUR400 SIZE: 147, 150, 153

STENCHSLAVA KING

STENCHSLAVA DEATH S

PLN1666 EUR400 SIZE: 150

PLN1666 EUR400 SIZE: 158

STEPCHILDFTW

STEPCHILDSIMON CHAMBERLAIN S

PLN2099 EUR509 SIZE: 151, 154, 157, 161

PLN1999 EUR499 SIZE: 148, 152, 155, 157

STEPCHILDJP WALKER

STEPCHILDSLEAZY RIDER S

PLN1999 EUR499 SIZE: 147, 151, 154, 157

PLN1949 EUR469 SIZE: 152, 156, 158, 162

STEPCHILDJIBSTICK

STEPCHILDJOE SEXTON S

PLN1919 EUR469 SIZE: 143, 148, 153, 156

PLN1899 EUR499 SIZE: 147, 150, 153, 156

STEPCHILDJIBSLIM

STEPCHILDWIDE GLIDE S

PLN1859 EUR459 SIZE: 146, 149, 152

PLN1799 EUR419 SIZE: 153W, 156W, 159W

138


STEPCHILDPOWDER SUCKS

STEPCHILDPOWDER SUCKS ROCKER

PLN1699 EUR399 SIZE: 143, 146, 149, 152, 155, 158

PLN1699 EUR399 SIZE: 143, 146, 149, 152, 155, 158

STEPCHILDLATCHKEY

STEPCHILDTHE DIRTBAG S

PLN1579 EUR359 SIZE: 144, 148, 153, 156

PLN1419 EUR319 SIZE: 144, 148, 153, 156

STEPCHILDSTREET RECESSION

TRANSC1 T

PLN999 EUR229 SIZE: 148, 152

PLN1449 EUR345 SIZE: 154, 157, 159W, 164W, 168W

TRANSTWISTBOARD MAN

TRANSC1 VARIOROCKER T

PLN1799 EUR428 SIZE: 152, 159

PLN1449 EUR345 SIZE: 141, 146, 152, 156, 159

TRANSPIRATE VARIOROCKER

TRANSFR FULLROCKER T

PLN959 EUR228 SIZE: 141, 146, 152, 156, 159

PLN950 EUR226 SIZE: 146, 151, 154, 154MW, 157MW, 163MW

TRANSCU FULLROCKER

TRANSCU T

PLN929 EUR221 SIZE: 148, 151, 154, 158, 161

PLN929 EUR221 SIZE: 145, 150, 155, 158, 163MW, 168MW

TRANSFR

TRANSPREMIUM VARIOROCKER T

PLN905 EUR215 SIZE: 146, 152, 157, 157MW, 162MW, 167MW

PLN869 EUR207 SIZE: 141, 146, 152, 156, 159

139


TRANSSTYLE

TRANSFE

PLN849 EUR202 SIZE: 146, 152, 155W, 157, 159W, 163, 163W, 167W

PLN809 EUR193 SIZE: 141, 146, 151, 154MW, 155, 159, 159MW, 163MW, 168MW

TRANSFE FULLROCKER

TRANSLTD 2 T

PLN809 EUR193 SIZE: 146, 151, 154MW, 155, 157MW, 159, 163MW

PLN719 EUR171 SIZE: 140, 145, 150, 155, 156W, 160, 160W, 165W

TRANSLTD

YESPICK YOUR LINE Y

PLN719 EUR171 SIZE: 140, 145, 150, 155, 156W, 160, 160W, 165W

PLN2299 EUR499 SIZE: 156, 159, 161, 161W, 164W

YESTHE GREATS

YESTDF Y

PLN2199 EUR479 SIZE: 150, 152, 154, 156, 158, 160W

PLN2099 EUR479 SIZE: 147, 150, 154, 155MW, 157, 157MW

YESTROUBLE

YESTHE 420 Y

PLN2099 EUR469 SIZE: 154, 158

PLN2099 EUR420 SIZE: 146

YESJACKPOT

YESTHE BASIC Y

PLN1959 EUR429 SIZE: 146, 149, 152, 154, 156, 158

PLN1799 EUR399 SIZE: 143, 146, 150, 152, 155, 157, 157W, 159, 159W, 163W

YESTHE PUBLIC

VÖLKLCASHEW SPLIT V

PLN1699 EUR379 SIZE: 147, 151, 152W, 154

PLNND EUR959 SIZE: 162, 167W

140


VÖLKLSELECTA

VÖLKLCOAL RACE

PLN2999 EUR719 SIZE: 158, 163, 168, 175W

PLN2999 EUR719 SIZE: 159

VÖLKLCOAL

VÖLKLSQUAD ROCKER V

PLN2499 EUR619 SIZE: 158, 163, 168

PLN2299 EUR549 SIZE: 152, 155, 156W, 158, 159W

VÖLKLSQUAD PRIME

VÖLKLSOUL SURFER V

PLN2299 EUR549 SIZE: 152, 155, 156W, 158, 159W

PLN2099 EUR499 SIZE: 163, 167W

VÖLKLCASHEW

VÖLKLVICE V

PLN1999 EUR479 SIZE: 157, 162W, 167W

PLN1749 EUR419 SIZE: 153, 156, 159

VÖLKLJIBSTER SQD

VÖLKLRIOT ROCKER V

PLN1589 EUR379 SIZE: 152, 156W

PLN1589 EUR379 SIZE: 149, 152, 155, 156W, 158, 159W

VÖLKLRIOT

VÖLKLDICE V

PLN1589 EUR379 SIZE: 149, 152, 155, 156W, 158, 159W

PLN1499 EUR359 SIZE: 154W, 158W, 162W

VÖLKLSPADE

VÖLKLDASH V

PLN1339 EUR319 SIZE: 148, 151, 154, 157, 159, 162

PLN1169 EUR279 SIZE: 149, 152, 155, 156W, 159, 160W, 163, 164W

141


ADAPTDREAM

ADAPTSTUDIO

PLN999 EURND SIZE: 138, 142, 144, 147, 152

PLN999 EURND SIZE: 144, 147, 151

APOSTARLET

APOISIS A

PLN1479 EUR369 SIZE: 145, 148, 151

PLN1199 EUR299 SIZE: 145, 148, 152, 155

ARBORPUSH

ARBORSWOON A

PLN1929 EUR459 SIZE: 144, 148, 152, 156

PLN1929 EUR459 SIZE: 147, 151, 155

ARBORCADENCE

ARBORPOPARAZZI A

PLN1879 EUR399 SIZE: 139, 143, 147, 151

PLN1259 EUR299 SIZE: 145, 149, 153

ARTECBIRD

ARTECVENUS A

PLNND EUR359 SIZE: 144, 148, 152

PLN899 EUR299 SIZE: 141, 145, 149, 152

BATALEONVIOLENZA

BATALEONDISTORTIA B

PLN1690 EUR399 SIZE: 146, 149, 151, 154

PLN1590 EUR379 SIZE: 143, 146, 149, 152

BATALEONFEELBETTER

BURTONFEELGOOD B

PLN1390 EUR359 SIZE: 143, 146, 149, 152

PLNND EUR560 SIZE: 144, 149, 152, 155

144


BURTONFEELGOOD FLYING V

BURTONLIP-STICK

PLNND EUR560 SIZE: 140, 144, 149, 152, 155

PLNND EUR460 SIZE: 141, 145, 149, 152, 154

BURTONBLENDER

BURTONNUGGET B

PLNND EUR430 SIZE: 141, 145, 148, 151, 154

PLNND EUR410 SIZE: 134, 138

BURTONDEJA VU

BURTONDEJA VU FLYING V B

PLNND EUR410 SIZE: 141, 146, 149, 152

PLNND EUR410 SIZE: 141, 146, 147, 152

BURTONSOCIAL RESTRICTED

BURTONLUX B

PLNND EUR370 SIZE: 142, 147, 151

PLNND EUR370 SIZE: 139, 134, 147, 150, 154

BURTONSOCIAL

BURTONFEATHER B

PLNND EUR370 SIZE: 138, 142, 147, 151

PLNND EUR330 SIZE: 140, 144, 148MW, 149, 152MW, 153, 156

BURTONGENIE

CAPITABIRDS OF A FEATHER FK C

PLNND EUR300 SIZE: 140, 145, 150, 155

PLN1699 EUR399 SIZE: 142, 144, 146, 148

CAPITASPACE METAL FANTASY

CAPITASATURNIA C

PLN1499 EUR349 SIZE: 140, 143, 145, 147, 149

PLN1399 EUR329 SIZE: 140, 143, 146, 149, 152

145


CONTRACTCOBRA WMN

CONTRACTCIRCUS WMN

PLN1399 EUR389 SIZE: 141, 146, 151

PLN1099 EUR310 SIZE: 135, 141, 147, 151

DCWOMEN'S PLY

DCWOMEN'S BIDDY D

PLN1399 EUR349 SIZE: 145.75, 149.5, 153.25

PLN1199 EUR299 SIZE: 143, 147, 151

DRAKEDFL

DRAKEMISTY D

PLN1579 EUR399 SIZE: 146, 148, 151

PLN1389 EUR349 SIZE: 142, 146, 149

DRAKEVENICE

DRAKECHARM D

PLN1229 EUR309 SIZE: 143, 146, 149, 152

PLN1069 EUR269 SIZE: 141, 143, 146, 149, 152, 155

ELANSENSE

ELANLEELOO E

PLNND EUR359 SIZE: 141, 145, 149, 154, 157

PLNND EUR349 SIZE: 138, 142, 146, 150, 154

ELANLEELOO R

ELANAURORA E

PLN849 EUR349 SIZE: 138, 142, 146, 150, 154

PLN799 EUR299 SIZE: 138, 142, 146, 150, 154

ENDEAVORDIAMOND

ENDEAVORDIAMOND E

PLN1799 EUR449 SIZE: 143, 146, 149, 152, 155

PLN1799 EUR449 SIZE: 143, 146, 149, 152, 155

146


ENDEAVORBOYFRIEND

ENDEAVORBOYFRIEND

PLN1599 EUR399 SIZE: 142, 145, 148, 151

PLN1599 EUR399 SIZE: 142, 145, 148, 151

F2TWISTBOARD GLAM

FLOWCANVAS F

PLN1880 EUR449 SIZE: 144, 151

PLN1999 EUR475 SIZE: 148, 152

FLOWJEWEL

FLOWVELVET F

PLN1499 EUR356 SIZE: 143, 146, 149, 152

PLN1399 EUR333 SIZE: 139, 143, 146, 149

FLOWVENUS

FLOWSILHOUETTE F

PLN1299 EUR309 SIZE: 139, 143, 147, 151, 155

PLN1099 EUR261 SIZE: 140, 144, 147, 151

FORUMTHE SPINSTER

FORUMTHE STAR FO

PLN1649 EUR400 SIZE: 143, 146, 148, 151

PLN1549 EUR380 SIZE: 142, 146, 149, 152

FORUMTHE SAUCE

FORUMTHE AURA FO

PLN1449 EUR360 SIZE: 142, 147, 151

PLN1199 EUR299 SIZE: 143, 146, 149, 152

FTWOBLOOM

FTWOWHITEDECK WOMAN FT

PLNND EUR429 SIZE: 144, 148, 149, 151, 154

PLNND EUR399 SIZE: 145, 152

147


FTWOBLACKDECK WOMAN

FTWOGIPSY

PLNND EUR379 SIZE: 145, 149, 152, 155

PLNND EUR259 SIZE: 143, 146, 150, 154

FTWOFREEDOM

GNUB-PRO SPLITS G

PLNND EUR239 SIZE: 141, 143, 147, 151

PLN3569 EUR849 SIZE: 152, 155

GNUB-PRO SERIES

GNULADIES CHOICE G

PLN2299 EUR549 SIZE: 146, 149, 152, 155

PLN2199 EUR539 SIZE: 145.5, 148.5, 151.5, 153.5

GNULADIES PICKLE

GNUVELVET GURU G

PLN1999 EUR489 SIZE: 140, 144, 148, 152

PLN1849 EUR449 SIZE: 143, 147, 150, 153

GNUB-STREET SERIES

GNUB-NICE SERIES G

PLN1749 EUR429 SIZE: 141, 145, 149, 153

PLN1649 EUR399 SIZE: 145, 148, 151, 154

HEADSHE'S EVIL KERS

HEADGLAM I. H

PLN1799 EUR449 SIZE: 138, 142, 146, 148, 152

PLN1399 EUR349 SIZE: 139, 143, 147, 151

HEADSHE'S GOOD

HEADPRIDE H

PLN1199 EUR299 SIZE: 138, 142, 146, 150, 152

PLN1099 EUR279 SIZE: 138, 142, 147, 152, 157

148


HEADSTELLA

IMPERIUMCOLIBRI

PLN1099 EUR279 SIZE: 139, 143, 147, 151

PLNND EUR349 SIZE: 143, 146, 149

IMPERIUMLONITA

JONESSOLUTION JO

PLNND EUR349 SIZE: 146, 149, 152

PLN3599 EUR799 SIZE: 152, 156

K2HIGH LITE

K2ECO LITE K

PLN1999 EUR539 SIZE: 145, 148, 152, 155

PLN1899 EUR499 SIZE: 145, 148, 152, 155

K2LIME LITE

K2BRIGHT LITE K

PLN1549 EUR399 SIZE: 138, 142, 146, 149, 153

PLN1449 EUR379 SIZE: 138, 142, 146, 149, 151, 154

K2SKY LITE

K2FIRST LITE K

PLN1249 EUR349 SIZE: 135, 139, 143, 148, 152

PLN1149 EUR289 SIZE: 138, 142, 146, 150, 154

LOBSTERGIRL BAORD

NEVER SUMMERINFINITY N

PLNND EUR399 SIZE: 143, 146, 149

PLN1750 EUR649 SIZE: 142, 145, 147, 149, 151, 154

NEVER SUMMERLOTUS

NEVER SUMMERPANDORA N

PLN1750 EUR649 SIZE: 146, 149, 151, 154, 157

PLN1699 EUR649 SIZE: 140, 143, 146, 149

149


NIDECKERPRINCESS

NIDECKERDIVINE

PLN2399 EUR499 SIZE: 148, 153, 158

PLN1699 EUR349 SIZE: 143, 146, 149, 152, 154

NIDECKERANGEL

NIDECKERELLE N

PLN1499 EUR299 SIZE: 142, 145, 148, 151, 154

PLN1329 EUR259 SIZE: 140, 143, 149, 152, 155

NIKITASIDEWAY SISTA

NIKITANIKITA CHICKITA N

PLN1699 EUR399 SIZE: 138, 141, 145, 149, 153, 156

PLN1499 EUR349 SIZE: 135, 139, 142, 146, 150, 152

NITROWOMENS FACTORY SERIES

NITROCHERYL MAAS PRO N

PLN3299 EUR799 SIZE: 150

PLN2199 EUR479 SIZE: 142, 146, 149, 153

NITROFATE

NITROFATE ZERO CAMBER N

PLN2049 EUR419 SIZE: 144, 147, 150, 153, 156

PLN2049 EUR419 SIZE: 144, 147, 150, 153, 156

NITRORUNAWAY

NITROSPELL N

PLN1749 EUR399 SIZE: 142, 146, 149, 153

PLN1649 EUR379 SIZE: 142, 145, 148, 151

NITROMYSTIQUE

NITROLECTRA NEON N

PLN1599 EUR349 SIZE: 142, 146, 149, 152, 155

PLN1299 EUR289 SIZE: 142, 146, 149, 152, 155

150


RAVENSHAPE WHITE

RAVENQUEEN

PLN729 EUR179 SIZE: 141, 146, 151

PLN699 EUR169 SIZE: 141, 146, 151

RAVENSLIDE

RAVENINFINITY R

PLN699 EUR169 SIZE: 141, 146, 151

PLN699 EUR169 SIZE: 141, 146, 151

RIDEFARAH

RIDEOMG R

PLN1899 EUR499 SIZE: 140, 144, 147, 150, 153

PLN1849 EUR479 SIZE: 140, 144, 147, 151, 153

RIDEBARETTA

RIDECOMPACT R

PLN1699 EUR419 SIZE: 142, 145, 148, 151, 154, 157

PLN1349 EUR329 SIZE: 139, 143, 147, 150, 153

RIDERAPTURE

ROMETHE GOLD R

PLN1249 EUR309 SIZE: 138, 143, 147, 151, 154

PLN2099 EUR529 SIZE: 144, 147, 151, 155

ROMETHE LO-FI ROCKER

ROMETHE VINYL ROCKER R

PLN1879 EUR469 SIZE: 143, 146, 149, 152, 154

PLN1599 EUR399 SIZE: 142, 145, 148, 151, 153

ROMETHE DETAIL ROCKER

ROMETHE POWDER ROOM R

PLN1599 EUR399 SIZE: 140, 143, 146, 149

PLN2599 EUR649 SIZE: 153

151


ROMETHE LO-FI

ROMETHE ROMP

PLN1879 EUR469 SIZE: 140, 144, 147, 150, 153, 155

PLN1299 EUR329 SIZE: 141, 144, 147, 150

ROSSIGNOLDIVA MAGTEK

ROSSIGNOLJUSTICE R

PLN1359 EUR399 SIZE: 144, 148, 152, 156

PLN1279 EUR379 SIZE: 145, 149, 153

ROSSIGNOLFRENEMY MAGTEK

ROSSIGNOLTESLA CYT R

PLN1199 EUR349 SIZE: 144, 147, 150, 153

PLN959 EUR279 SIZE: 136, 139, 143, 148

ROSSIGNOLMYTH

ROSSIGNOLGALA R

PLN859 EUR289 SIZE: 139, 144, 149, 154

PLN859 EUR289 SIZE: 142, 146, 150, 154

ROXYBANANA SMOOTHIE EC2 SPLIT

ROXYEMINENCE C2 BTX R

PLN3569 EUR849 SIZE: 152, 155

PLN2199 EUR539 SIZE: 143, 146, 149, 152, 155

ROXYXOXO ptx

ROXYBANANA SMOOTHIE EC2 R

PLN1999 EUR489 SIZE: 143, 146, 149, 151

PLN1949 EUR499 SIZE: 142, 146, 149, 153

ROXYOLLIE POP C2 BTX

ROXYALLY BTX R

PLN1849 EUR449 SIZE: 141, 145, 148, 151, 154

PLN1649 EUR399 SIZE: 139, 143, 147, 151MW, 155MW

152


ROXYSILHOUETTE BANANA

ROXYSUGAR BANANA

PLN1449 EUR349 SIZE: 141, 146, 151

PLN1349 EUR329 SIZE: 142, 147, 152

SALOMONIDOL

SALOMONGYPSY SA

PLN2059 EUR499 SIZE: 140, 144, 148, 152, 155

PLN1819 EUR449 SIZE: 138, 143, 147, 151

SALOMONWONDER

SALOMONOH YEAH SA

PLN1569 EUR399 SIZE: 139, 143, 146, 150, 154

PLN1469 EUR349 SIZE: 138, 143, 147, 151

SALOMONSPARK

SALOMONLOTUS SA

PLN1169 EUR299 SIZE: 136, 139, 143, 148, 151, 154

PLN979 EUR249 SIZE: 135, 138, 142, 146, 151, 155

SIGNALVITA

SMOKINViXEN S

PLN1569-1699 EUR389-419 SIZE: 143, 147, 151, 153

PLN1599 EUR479 SIZE: 144, 148, 153, 156

SMOKINPYT

STENCHSLAVA QUEEN S

PLN1449 EUR449 SIZE: 139, 143, 147, 152

PLN1666 EUR400 SIZE: 143, 147

STEPCHILDJIBSLIM

STEPCHILDPMS S

PLN1859 EUR469 SIZE: 146, 149, 152

PLN1729 EUR399 SIZE: 146, 149, 152

153


TRANSTWISTBOARD WOMAN

TRANSC1 VARIOROCKER

PLN1799 EUR428 SIZE: 146, 151

PLN1449 EUR357 SIZE: 141, 146, 152, 156

TRANSFE VARIOROCKER

TRANSPOWDER FORCE VARIOROCKER T

PLN929 EUR221 SIZE: 141, 146, 152, 156

PLN905 EUR215 SIZE: 141, 146, 152, 156

TRANSPOWDER FORCE

TRANSPREMIUM FULLROCKER T

PLN905 EUR215 SIZE: 134, 139, 145, 151, 156

PLN869 EUR207 SIZE: 138, 143, 149, 153

TRANSCU

TRANSLTD FULLROCKER T

PLN849 EUR202 SIZE: 134, 139, 145, 151, 156

PLN809 EUR193 SIZE: 136, 139, 143, 147, 150, 153

TRANSLTD

TRANSSTYLE T

PLN809 EUR193 SIZE: 138, 142, 146, 152, 156

PLN719 EUR171 SIZE: 136, 141, 146, 151, 156

VÖLKLYAVANA

VÖLKLIMPRESS V

PLN1749 EUR419 SIZE: 149, 153

PLN1589 EUR379 SIZE: 141, 145, 148

VÖLKLFLAVOR

VÖLKLMELODY V

PLN1339 EUR319 SIZE: 142, 146, 150, 154

PLN1169 EUR279 SIZE: 139, 143, 147, 151, 155

154


SANTACRUZSNOWBOARDS.COM


158

BURTONSLX

BURTONION

BURTONDRIVER X

BURTONIMPERIAL

PLNND EUR445 SIZE: 37-45

PLNND EUR335 SIZE: 37-45

PLNND EUR325 SIZE: 37-45

PLNND EUR285-345 SIZE: 37-45

BURTONOX

BURTONHAIL

BURTONRAPTOR

BURTONAMBUSH

PLNND EUR285 SIZE: 37-45

PLNND EUR255 SIZE: 37-45

PLNND EUR245 SIZE: 37-47

PLNND EUR245 SIZE: 37-47

BURTONRULER

BURTONRAMPANT

BURTONWESTFORD

BURTONMOTO

PLNND EUR225 SIZE: 36-47

PLNND EUR205 SIZE: 37-47

PLNND EUR185 SIZE: 37-46

PLNND EUR165 SIZE: 36-47

BURTONROVER RESTRICTED

BURTONHAIL RESTRICTED

DCTERRAIN

DCKUSH

PLNND EUR325 SIZE: 38-46

PLNND EUR255 SIZE: 38-46

PLNND EUR329 SIZE: 39-47

PLNND EUR259 SIZE: 39-47

DCGIZMO

DCSTATUS

DCJUDGE

DCSCOUT

PLNND EUR269 SIZE: 39-47

PLNND EUR379 SIZE: 39-47

PLNND EUR299 SIZE: 39-47

PLNND EUR189 SIZE: 39-47


DCCEPTOR

DCUNIT

DCPARK

DCROGAN

PLNND EUR259 SIZE: 39-47

PLNND EUR269 SIZE: 39-47

PLNND EUR229 SIZE: 39-47

PLNND EUR199 SIZE: 39-47

DCPHASE

DEELUXESPARK XV

DEELUXETHE BRISSE

DEELUXEROUGH DIAMOND

PLNND EUR159 SIZE: 39-47

PLN1599-1679 EUR379-399 SIZE: 37,5-47

PLN1089-1179 EUR259-279 SIZE: 37,5-47

PLN1009-1089 EUR239-259 SIZE: 37,5-47

DEELUXEINDEPENDENT

DEELUXESTREET

DEELUXEDEL MAR

DEELUXEFELEM

PLN1009-1089 EUR239-259 SIZE: 37,5-46,5

PLN1089 EUR259 SIZE: 37,5-47

PLN919 EUR219 SIZE: 37,5-49

PLN759 EUR189 SIZE: 37,5-49

DEELUXESHUFFLE ONE

DEELUXEEMPIRE

DEELUXEID

DEELUXESTAGE

PLN669 EUR179 SIZE: 35,5-49

PLN1179-1259 EUR279-299 SIZE: 37,5-47

PLN799-939 EUR219-249 SIZE: 37,5-47

PLN749 EUR189 SIZE: 37,5-47

ELANVECTOR

ELANUNION

ELANPACE

FLOWTALON

PLNND EUR219 SIZE: 40-47

PLNND EUR189 SIZE: 40-47

PLNND EUR149 SIZE: 39-48

PLN1599 EUR380 SIZE: 41-48

159


160

FLOWHYLITE

FLOWRIFT BOA H3

FLOWRIFT QUICKFIT

FLOWRIVAL BOA H3

PLN1499 EUR356 SIZE: 41-48

PLN1199 EUR285 SIZE: 41-48

PLN1099 EUR261 SIZE: 41-48

PLN999 EUR237 SIZE: 41-48

FLOWRIVAL QUICKFIT

FLOWANSR BOA H3

FLOWANSR QUICKFIT

FLOWVEGA

PLN899 EUR214 SIZE: 41-48

PLN799 EUR190 SIZE: 41-50

PLN759 EUR180 SIZE: 41-50

PLN559 EUR156 SIZE: 41-50

FLOWVEGA BOA H3

FORUMTHE FORUMULA

FORUMTHE KICKER

FORUMTHE BOOTER

PLN659 EUR133 SIZE: 41-50

PLN1099 EUR285 SIZE: 39-47

PLN999 EUR255 SIZE: 39-47

PLN899 EUR235 SIZE: 39-47

FORUMTHE TRAMP

FORUMTHE MUSKET

FORUMTHE KULT

FORUMTHE FASTPLANT

PLN799 EUR205 SIZE: 39-47

PLN699 EUR185 SIZE: 39-47

PLN629 EUR165 SIZE: 39-47

PLN519 EUR135 SIZE: 39-47

FTWOAGENT

FTWOAIR

FTWOCONCEPT

HEADTEAM BOA HYBRID

PLNND EUR199 SIZE: 39-49

PLNND EUR169 SIZE: 39-49

PLNND EUR139 SIZE: 39-49

PLN1199 EUR299 SIZE: 37,5-47,5


HEAD5-STAR BOA INSTEP GRASP

HEADPREMIUM SSL HYBRID

HEADPREMIUM BOA IPS

HEADCLASSIC

PLN1199 EUR299 SIZE: 37,5-47,5

PLN799 EUR199 SIZE: 37,5-47,5

PLN799 EUR199 SIZE: 37,5-47,5

PLN599 EUR149 SIZE: 37,5-47,5

HEADCLASSIC BOA

HEADSCOUT

K2UFO

K2T1

PLN699 EUR179 SIZE: 37,5-47,5

PLN499 EUR129 SIZE: 37,5-47,5

PLN1449 EUR359 SIZE: 38-47

PLN1349 EUR319 SIZE: 38-47

K2MAYSIS

K2DARKO SPDL

K2DARKO

K2RYKER

PLN1299 EUR299 SIZE: 38-47

PLN1249 EUR289 SIZE: 38-47

PLN1199 EUR269 SIZE: 38-47

PLN1049 EUR239 SIZE: 38-49

K2RAIDER

K2DATA

K2OUTLIER

NIDECKERABSOLUTE HYBRID

PLN849 EUR199 SIZE: 38-49

PLN749 EUR189 SIZE: 38-49

PLN699 EUR159 SIZE: 38-49

PLN1099 EUR249 SIZE: 39-47,5

NIDECKERVEGAS BOA FOCUS

NIDECKERCHARGER EZLACE

NIDECKERCHARGER

NIDECKERTRANSIT BOA

PLN1329 EUR299 SIZE: 39-47,5

PLN849 EUR179 SIZE: 38-47,5

PLN699 EUR149 SIZE: 38-47,5

PLN1059 EUR229 SIZE: 38-47,5

161


162

NITROTEAM TLS

NITROREDUCER TLS

NITROULTRA

NITROULTRA TLS

PLN1449 EUR319 SIZE: 38-48

PLN1399 EUR299 SIZE: 38-48

PLN1199 EUR259 SIZE: 38-48

PLN1299 EUR279 SIZE: 38-48

NITROANTHEM TLS

NITROREVERB TLS

NITRORIOT

NITRORIOT TLS

PLN1099 EUR239 SIZE: 38-48

PLN999 EUR199 SIZE: 38-48

PLN849 EUR159 SIZE: 38-49

PLN949 EUR179 SIZE: 38-49

NORTHWAVEPROPHECY SL

NORTHWAVEDOMAIN SL

NORTHWAVEDECADE SL

NORTHWAVEZERO

PLN1169 EUR299 SIZE: 39-47

PLN999 EUR259 SIZE: 39-47

PLN899-979 EUR249 SIZE: 37,5-47

PLN779 EUR199 SIZE: 39-47

NORTHWAVELEGEND SL

NORTHWAVECALIBER

NORTHWAVEFREEDOM SL

NORTHWAVESUPRA

PLN779-819 EUR209 SIZE: 39-49

PLN699 EUR189 SIZE: 37,5-49

PLN629 EUR169 SIZE: 37,5-47

PLN569 EUR139 SIZE: 34-47

RIDEINSANO FOCUS BOA

RIDERFL SPDL

RIDEHI-PHY

RIDEFUL SPDL

PLN1499 EUR329 SIZE: 38-48

PLN1299 EUR309 SIZE: 38-48

PLN1259 EUR269 SIZE: 38-48

PLN1089 EUR259 SIZE: 38-48


RIDEFUL LACE

RIDEJACKSON BOA COILER

RIDETRIAD SPDL

RIDETRIAD

PLN1039 EUR249 SIZE: 38-48

PLN1039 EUR239 SIZE: 38-48

PLN969 EUR229 SIZE: 38-48

PLN949 EUR219 SIZE: 38-48

RIDEANTHEM BOA

RIDEFLIGHT

RIDEORION

RIDEBIG FOOT

PLN869 EUR199 SIZE: 38-48

PLN699 EUR169 SIZE: 38-48

PLN699-899 EUR149 SIZE: 38-48

PLN1299 EUR279 SIZE: 51-55

ROMETHE FOLSOM

ROMETHE LIBERTINE

ROMETHE LIBERTINE PUREFLEX

ROMETHE BODEGA

PLN1119 EUR279 SIZE: 40-48

PLN959 EUR239 SIZE: 40-48

PLN999 EUR249 SIZE: 40-48

PLN879 EUR219 SIZE: 40-48

ROMEBODEGA PUREFLEX

ROMETHE SMITH

ROMETHE SMITH PUREFLEX

SALOMONF4.0

PLN919 EUR229 SIZE: 40-48

PLN759 EUR189 SIZE: 40-48

PLN799 EUR199 SIZE: 40-48

PLN1569 EUR399 SIZE: 40-47

SALOMONPLEDGE

SALOMONMALAMUTE

SALOMONTRIUMPH

SALOMONSYNAPSE FOCUS BOA

PLN1369 EUR349 SIZE: 40-47

PLN1349 EUR339 SIZE: 40-47

PLN1179 EUR299 SIZE: 40-47

PLN1179 EUR299 SIZE: 40-47

163


164

SALOMONF3.0

SALOMONSYNAPSE

SALOMONF2.0

SALOMONDIALOGUE

PLN1179 EUR299 SIZE: 40-47

PLN979 EUR249 SIZE: 40-47

PLN979 EUR269 SIZE: 40-47

PLN979 EUR249 SIZE: 40-47

SALOMONSAVAGE BOA STR8JKT

SALOMONSAVAGE

SALOMONOUTSIDER

SALOMONFACTION BOA

PLN979 EUR249 SIZE: 40-47

PLN869 EUR219 SIZE: 40-47

PLN759 EUR199 SIZE: 40-47

PLN759 EUR199 SIZE: 40-47

SALOMONFACTION

SALOMONECHELON

32PRIME

32FOCUS BOA

PLN639 EUR169 SIZE: 40-47

PLN519 EUR139 SIZE: 40-47

PLN1369 EUR350 SIZE: 38-47

PLN1369 EUR350 SIZE: 38-47

32TM-TWO

32BINARY BOA

32LASHED

32LASHED FT

PLN1129-1169 EUR290-300 SIZE: 38-47

PLN1169 EUR300 SIZE: 38-47

PLN999 EUR245-255 SIZE: 37-48

PLN1039 EUR255-265 SIZE: 37-48

32JP WALKER LIGHT

32STW BOA

3286 FT

32THE MAVEN BY JOE SEXTON

PLN879 EUR225 SIZE: 37-48

PLN919 EUR235 SIZE: 37-48

PLN839 EUR215 SIZE: 37-48

PLN879 EUR225 SIZE: 37-48


32PRION

32PRION FT

32EXUS

32SUMMIT

PLN759 EUR195 SIZE: 37-48

PLN839 EUR215 SIZE: 37-48

PLN719 EUR175 SIZE: 37-48

PLN639 EUR155 SIZE: 37-48

TRANSPARK

TRANSTEAM

TRANSRIDER

TRANSPROFILE

PLN609 EUR145 SIZE: 38-48

PLN569 EUR135 SIZE: 38-48

PLN529 EUR125 SIZE: 38-48

PLN469 EUR112 SIZE: 38-48

TRANSBASIC

VANSINFUSE

VANSCIRRO

VANSREVERE BOA

PLN419 EUR100 SIZE: 30-48

PLN1449 EUR390 SIZE: 39-48

PLN1399 EUR360 SIZE: 39-48

PLN1199 EUR290 SIZE: 39-48

VANSANDREAS WIIG

VANSAURA

VANSV-66

VANSMATLOCK

PLN1149 EUR280 SIZE: 39-48

PLN1099 EUR270 SIZE: 39-48

PLN1049 EUR250 SIZE: 39-48

PLN999 EUR240 SIZE: 39-48

VANSENCORE

VANSHI-STANDARD

VANSEXTENT

VANSMANTRA

PLN899 EUR220 SIZE: 39-48

PLN749 EUR200 SIZE: 39-48

PLN799 EUR210 SIZE: 39-48

PLN649 EUR170 SIZE: 39-48

165


168

BURTONEMERALD RESTRICTED

BURTONSAPPHIRE RESTRICTED

BURTONSUPREME

BURTONSTERLING

PLNND EUR225 SIZE: 35-42

PLNND EUR205 SIZE: 35-42

PLNND EUR335 SIZE: 35-42

PLNND EUR305 SIZE: 35-42

BURTONFELIX

BURTONAXEL

BURTONMEMENTO

BURTONEMERALD

PLNND EUR285 SIZE: 35-42

PLNND EUR245 SIZE: 35-43

PLNND EUR235 SIZE: 35-42

PLNND EUR225 SIZE: 35-42

BURTONSAPPHIRE

BURTONBOOTIQUE

BURTONMINT

BURTONCHLOE

PLNND EUR205 SIZE: 35-43

PLNND EUR195 SIZE: 35-43

PLNND EUR165 SIZE: 34-43

PLNND EUR155 SIZE: 34-42

BURTONCOCO

DCMORA

DCSWEEP

DCSWEEP

PLNND EUR135 SIZE: 34-42

PLN1169 EUR299 SIZE: 36-42

PLN999 EUR259 SIZE: 36-42

PLN999 EUR259 SIZE: 36-42

DCSEARCH

DCSEARCH

DCSEARCH

DCMISTY

PLN739 EUR189 SIZE: 36-42

PLN739 EUR189 SIZE: 36-42

PLN739 EUR189 SIZE: 36-42

PLN779 EUR199 SIZE: 36-42


DCMISTY

DCKARMA

DCKARMA

DCKARMA

PLN779 EUR199 SIZE: 36-42

PLN599 EUR159 SIZE: 36-42

PLN599 EUR159 SIZE: 36-42

PLN599 EUR159 SIZE: 36-42

DEELUXEVELVET LARA

DEELUXEEMPIRE LARA

DEELUXEID LARA

DEELUXERAY LARA

PLN599 EUR159 SIZE: 35-44

PLN1179-1259 EUR279-299 SIZE: 36-44

PLN799-939 EUR219-229 SIZE: 34-44

PLN669 EUR169 SIZE: 34-44

DEELUXECOCO LARA

ELANBETTY

ELANAXIS

FLOWLUXE

PLN599 EUR149 SIZE: 34-44

PLNND EUR189 SIZE: 35-41

PLNND EUR149 SIZE: 35-41

PLN999 EUR237 SIZE: 37-42

FLOWLOTUS QUICKFIT

FLOWLOTUS BOA H3

FLOWLOTUS BOA H3

FLOWVEGA

PLN759 EUR190 SIZE: 36-42

PLN799 EUR180 SIZE: 36-42

PLN799 EUR180 SIZE: 36-42

PLN659 EUR156 SIZE: 36-42

FORUMTHE GLOVE

FORUMTHE SCRIPT

FORUMTHE MIST

FORUMTHE BEBOP

PLN899 EUR225 SIZE: 36-41

PLN699 EUR185 SIZE: 36-41

PLN649 EUR165 SIZE: 36-41

PLN519 EUR135 SIZE: 36-41

169


170

FTWOGLAM

FTWOAURA

FTWOGIPSY

HEADJINX

PLNND EUR199 SIZE: 36-42

PLNND EUR169 SIZE: 36-42

PLNND EUR139 SIZE: 36-42

PLN899 EUR229 SIZE: 35-43

HEADJADE BOA IPS

HEADJADE SSL HYBRID

HEADZORA BOA

HEADZORA

PLN799 EUR199 SIZE: 35-43

PLN799 EUR199 SIZE: 35-43

PLN699 EUR179 SIZE: 35-43

PLN599 EUR149 SIZE: 35-43

HEADGALORE BOA

HEADGALORE SSL

HEADGALORE

K2CONTOUR

PLN639 EUR159 SIZE: 35-43

PLN599 EUR149 SIZE: 35-43

PLN499 EUR129 SIZE: 35-43

PLN1299 EUR299 SIZE: 35-42

K2SAPERA

K2HAVEN

K2SCENE

K2SENDIT

PLN1049 EUR239 SIZE: 35-42

PLN849 EUR219 SIZE: 35-42

PLN749 EUR189 SIZE: 35-42

PLN699 EUR179 SIZE: 35-42

K2PLUSH

NIDECKERDONNA HYBRID

NIDECKEREVA EZLACE

NIDECKEREVA

PLN649 EUR169 SIZE: 35-42

PLN1099 EUR249 SIZE: 36,5-41,5

PLN849 EUR179 SIZE: 36,5-41,5

PLN699 EUR149 SIZE: 36,5-42


NIDECKEREDEN BOA

NITROFAINT TLS

NITROCROWN TLS

NITROFADER TLS

PLN1059 EUR179 SIZE: 36,5-41,5

PLN1249 EUR279 SIZE: 36-43

PLN1049 EUR239 SIZE: 36-43

PLN949 EUR199 SIZE: 36-43

NITROAXIS

NITROAXIS TLS

NORTHWAVEDEVINE SL

NORTHWAVEOPAL SL

PLN849 EUR159 SIZE: 36-43

PLN899 EUR179 SIZE: 36-43

PLN939 EUR239 SIZE: 34-42,5

PLN779 EUR199 SIZE: 34-42,5

NORTHWAVEGRACE

NORTHWAVEDAHLIA SL

NORTHWAVEDIME

RIDECADENCE FOCUS BOA

PLN699 EUR189 SIZE: 34-42,5

PLN629 EUR169 SIZE: 34-42,5

PLN569 EUR139 SIZE: 34-42,5

PLN1269 EUR299 SIZE: 36-43

RIDESASH BOA COILER

RIDESASH BOA COILER

RIDESAGE BOA

RIDESAGE BOA

PLN999 EUR229 SIZE: 36-43

PLN999 EUR229 SIZE: 36-43

PLN869 EUR199 SIZE: 36-43

PLN869 EUR199 SIZE: 36-43

RIDEMODE

RIDEMODE

RIDEDONNA

RIDEDONNA

PLN699 EUR169 SIZE: 36-43

PLN699 EUR169 SIZE: 36-43

PLN649 EUR149 SIZE: 36-43

PLN649 EUR149 SIZE: 36-43

171


172

ROMETHE BASTILLE PUREFLEX

ROMETHE MEMPHIS

ROMEMEMPHIS PUREFLEX

ROMEWOMEN'S SMITH

PLN999 EUR249 SIZE: 36-42

PLN879 EUR219 SIZE: 36-42

PLN919 EUR229 SIZE: 36-42

PLN759 EUR189 SIZE: 38-43

ROMETHE WOMEN'S SMITH PUREFLEX

SALOMONOPTIMA

SALOMONF3.0

SALOMONLILY

PLN799 EUR199 SIZE: 38-43

PLN1179 EUR299 SIZE: 39-46

PLN1179 EUR299 SIZE: 39-46

PLN1159 EUR289 SIZE: 39-46

SALOMONF2.0

SALOMONF2.0

SALOMONKIANA

SALOMONKIANA

PLN1079 EUR269 SIZE: 39-46

PLN1079 EUR269 SIZE: 39-46

PLN979 EUR249 SIZE: 39-46

PLN979 EUR249 SIZE: 39-46

SALOMONIVY BOA STR8JKT

SALOMONIVY

SALOMONIVY

SALOMONPEARL BOA

PLN979 EUR249 SIZE: 39-46

PLN869 EUR219 SIZE: 39-46

PLN869 EUR219 SIZE: 39-46

PLN679 EUR169 SIZE: 39-46

SALOMONPEARL

SALOMONPEARL

SALOMONLINEA

32TM TWO

PLN639 EUR159 SIZE: 39-46

PLN639 EUR159 SIZE: 39-46

PLN519 EUR129 SIZE: 39-46

PLN1169 EUR300 SIZE: 35-41,5


32BINARY BOA

32LASHED

32LASHED FT

32STW BOA

PLN1169 EUR300 SIZE: 35-41,5

PLN999 EUR245 SIZE: 35-41,5

PLN1039 EUR255-265 SIZE: 35-41,5

PLN919 EUR235 SIZE: 35-41,5

3286 FT

32PRION FT

32EXUS

32SUMMIT

PLN839 EUR215 SIZE: 35-41,5

PLN839 EUR215 SIZE: 35-41,5

PLN719 EUR175 SIZE: 35-41,5

PLN639 EUR155 SIZE: 35-41,5

TRANSPARK WOMAN

TRANSTEAM WOMAN

TRANSRIDER

TRANSPROFILE WOMAN

PLN609 EUR145 SIZE: 36-43

PLN569 EUR135 SIZE: 36-43

PLN529 EUR125 SIZE: 36-43

PLN469 EUR112 SIZE: 36-43

TRANSBASIC

VANSFERRA

VANSAURA

VANSKIRA

PLN419 EUR100 SIZE: 30-48

PLN1149 EUR280 SIZE: 34-44

PLN1099 EUR270 SIZE: 34-44

PLN999 EUR240 SIZE: 34-44

VANSENCORE

VANSHI-STANDARD

VANSEXTENT

VANSMANTRA

PLN899 EUR220 SIZE: 34-44

PLN699 EUR200 SIZE: 34-44

PLN799 EUR210 SIZE: 34-44

PLN599 EUR170 SIZE: 34-44

173


176

APOTEAM

ARTECGUS

ARTECCODE

ARTECMATRIX

PLN799 EUR199 SIZE: L

PLNND EUR159 SIZE: SM, ML

PLNND EUR179 SIZE: SM, ML

PLNND EUR139 SIZE: SM, ML

BENT METALTHE VENOM

BENT METALTHE MORTAL

BENT METALSPLIT TAIL HUNTER

BURTONDIODE EST

PLN839 EUR199 SIZE: S/M, M/L

PLN715 EUR169 SIZE: S/M, M/L

PLN2899 EUR699 SIZE: S, M, L

PLNND EUR375 SIZE: S, M, L

BURTONGENESIS EST

BURTONDIODE

BURTONGENESIS

BURTONMALAVITA EST RESTRICTED

PLNND EUR345 SIZE: S, M, L

PLNND EUR335 SIZE: S, M, L

PLNND EUR325 SIZE: S, M, L

PLNND EUR285 SIZE: S, M, L

BURTONMALAVITA EST

BURTONMALAVITA RESTRICTED

BURTONMALAVITA

BURTONCARTEL EST RESTRICTED

PLNND EUR285 SIZE: S, M, L

PLNND EUR265 SIZE: S, M, L

PLNND EUR265 SIZE: S, M, L

PLNND EUR255 SIZE: S, M, L

BURTONCARTEL EST

BURTONCARTEL RESTRICTED

BURTONCARTEL

BURTONMISSION EST

PLNND EUR255 SIZE: S, M, L

PLNND EUR235 SIZE: S, M, L

PLNND EUR235 SIZE: S, M, L

PLNND EUR225 SIZE: S, M, L


BURTONMISSION EST RESTRICTED

BURTONBOOTLEGGER

BURTONMISSION

BURTONMISSION RESTRICTED

PLNND EUR225 SIZE: S, M, L

PLNND EUR205 SIZE: S, M, L

PLNND EUR205 SIZE: S, M, L

PLNND EUR205 SIZE: S, M, L

BURTONCUSTOM EST RESTRICTED

BURTONCOBRASHARK!

BURTONCUSTOM EST

BURTONCUSTOM RE:FLEX RESTRICTED

PLNND EUR185 SIZE: S, M, L

PLNND EUR185 SIZE: S, M, L

PLNND EUR185 SIZE: S, M, L

PLNND EUR165 SIZE: S, M, L

BURTONCUSTOM

BURTONFREESTYLE

DRAKERADAR

DRAKESUPERSPORT A+

PLNND EUR165 SIZE: S, M, L

PLNND EUR135 SIZE: S, M, L

PLN1099 EUR269 SIZE: L, XL

PLN939 EUR229 SIZE: L, XL

DRAKESUPERSPORT

DRAKERELOAD LTD

DRAKERELOAD

DRAKEFIFTY LOBSTER

PLN899 EUR219 SIZE: L, XL

PLN779 EUR189 SIZE: M, L, XL

PLN699 EUR179 SIZE: M, L, XL

PLN649 EUR169 SIZE: M, L, XL

DRAKEFIFTY

DRAKEKING

ELANNEON

ELANARGON

PLN619 EUR159 SIZE: M, L, XL

PLN499 EUR129 SIZE: M, L, XL

PLNND EUR199 SIZE: S/M, M/L

PLNND EUR159 SIZE: S/M, M/L

177


178

ELANKRYPTON

ELANXENON

ELANXENON X

ENDEAVORS1

PLNND EUR139 SIZE: S/M, M/L

PLNND EUR109 SIZE: S/M, M/L

PLNND EUR99 SIZE: S/M, M/L

PLN499 EUR149 SIZE: Unisize

ENDEAVORS2

ENDEAVORS3

FLOWNX2 GT

FLOWNX2 RS

PLN899 EUR189 SIZE: Unisize

PLN899 EUR199 SIZE: Unisize

PLN1499 EUR356 SIZE: M, L, XL

PLN1399 EUR333 SIZE: L, XL

FLOWNX2 SE

FLOWNX2 SE

FLOWNX2 AT

FLOWM9 SE

PLN1299 EUR309 SIZE: M, L, XL

PLN1299 EUR309 SIZE: M, L, XL

PLN1199 EUR285 SIZE: M, L, XL

PLN1099 EUR261 SIZE: M, L, XL

FLOWM11

FLOWM9

FLOWFIVE SE

FLOWFIVE SE

PLN999 EUR237 SIZE: M, L, XL

PLN999 EUR237 SIZE: M, L, XL

PLN899 EUR214 SIZE: M, L, XL

PLN899 EUR214 SIZE: M, L, XL

FLOWTHE FIVE

FLOWQUATTRO

FLOWQUATTRO

FLOWFLITE 2

PLN799 EUR190 SIZE: M, L, XL

PLN699 EUR166 SIZE: M, L, XL

PLN699 EUR166 SIZE: M, L, XL

PLN649 EUR154 SIZE: M, L, XL


FLOWFLITE

FLUXDMCC

FLUXDMCC LIGHT

FLUXDS30

PLN549 EUR130 SIZE: M, L, XL

PLN1699 EUR389 SIZE: S, M, L

PLN1599 EUR369 SIZE: S, M, L

PLN1249 EUR289 SIZE: S, M, L

FLUXSF45

FLUXRK30

FLUXTT30

FLUXSE30

PLN1199 EUR269 SIZE: S, M, L

PLN999 EUR234 SIZE: S, M, L

PLN899 EUR219 SIZE: S, M, L

PLN799 EUR189 SIZE: S, M, L

FLUXPR15

FORUMTHE SHAKA

FORUMTHE REPUBLIC

FORUMTHE FACTION

PLN599 EUR149 SIZE: S, M, L

PLN999 EUR255 SIZE: M, L

PLN849 EUR205 SIZE: M, L

PLN749 EUR185 SIZE: M, L

FORUMTHE RECON

FTWOS-PREMIUM

FTWOPREMIUM

FTWOT-RIDE

PLN549 EUR135 SIZE: M, L

PLNND EUR249 SIZE: M, L, XL

PLNND EUR219 SIZE: M, L, XL

PLNND EUR199 SIZE: S, M, L

FTWOGRATE

FTWOPS-PREMIUM

FTWOD-VISION

FTWOAIR

PLNND EUR199 SIZE: S/M, L/XL

PLNND EUR199 SIZE: M, L, XL

PLNND EUR169 SIZE: M, L, XL

PLNND EUR169 SIZE: M, L, XL

179


180

FTWOVISION

FTWOPIPE

GNUAGRO

GNUMUTANT

PLNND EUR139 SIZE: M, L, XL

PLNND EUR119 SIZE: M/L, L/XL

PLN1199 EUR285 SIZE: M, L, XL

PLN1089 EUR259 SIZE: M, L, XL

GNUCHOICE

GNUPSYCH

GNUWEIRD

GNUSTREET

PLN1009 EUR239 SIZE: M, L, XL

PLN865 EUR205 SIZE: M, L, XL

PLN799 EUR189 SIZE: S, M, L

PLN715 EUR169 SIZE: S, M, L

GNUBACKDOOR

HEADNX TEAM DF

HEADNX FIVE DF

HEADNX THREE

PLN615 EUR149 SIZE: S, M, L

PLN799 EUR229 SIZE: M, L, XL

PLN799 EUR199 SIZE: M, L, XL

PLN679 EUR169 SIZE: M, L, XL

HEADNX TWO

HEADNX ONE

IMPERIUMSNOW PANTERS

IMPERIUMBLACK PANTERS

PLN599 EUR149 SIZE: M, L, XL

PLN499 EUR129 SIZE: M, L, XL

PLNND EUR179 SIZE: S/M, L/XL

PLNND EUR179 SIZE: S/M, L/XL

K2COMPANY IPO

K2COMPANY

K2CINCH CTX

K2NATIONAL

PLN1149 EUR299 SIZE: M, L, XL

PLN1049 EUR229 SIZE: M, L, XL

PLN999 EUR249 SIZE: M, L, XL

PLN949 EUR249 SIZE: M, L, XL


K2CINCH CTS

K2FORMULA

K2CINCH CTC

K2HURRITHANE

PLN899 EUR239 SIZE: M, L, XL

PLN859 EUR219 SIZE: M, L, XL

PLN799 EUR209 SIZE: M, L, XL

PLN759 EUR199 SIZE: M, L, XL

K2INDY

K2SONIC

NIDECKERCARBON

NIDECKEREVOL

PLN719 EUR189 SIZE: M, L, XL

PLN629 EUR169 SIZE: M, L, XL

PLN1549 EUR329 SIZE: S/M, L/XL

PLN1189 EUR249 SIZE: S/M, L/XL

NIDECKEREVOL

NIDECKERNEXT

NIDECKERIGNITION

NIDECKERIGNITION

PLN1189 EUR249 SIZE: S/M, L/XL

PLN1099 EUR249 SIZE: S/M, M/L, L/XL

PLN949 EUR199 SIZE: S/M, L/XL

PLN949 EUR199 SIZE: S/M, L/XL

NIDECKERBACK-IN 1.0

NIDECKERTEAM

NIDECKERTEAM

NIDECKERPLAY

PLN779 EUR169 SIZE: S/M, M/L, L/XL

PLN699 EUR149 SIZE: S/M, M/L

PLN699 EUR149 SIZE: S/M, M/L

PLN569 EUR119 SIZE: M, L, XL

NOWIPO

RAIDENTHE MACHINE

RAIDENTHE PHANTOM

RAIDENTHE BLACKHAWK

PLN1299 EUR289 SIZE: M, L

PLN1449 EUR349 SIZE: M, L

PLN1349 EUR269 SIZE: M, L

PLN1199 EUR219 SIZE: M, L

181


182

RAIDENTHE ZERO

RAIDENTHE PUSHER

RAIDENTHE STAXX

RAVENS700

PLN1099 EUR199 SIZE: M, L

PLN999 EUR189 SIZE: M, L

PLN649 EUR149 SIZE: M, L

PLN429 EUR119 SIZE: S/M, M/L

RAVENS750

RAVENS600

RAVENS380

RAVENS400

PLN399 EUR129 SIZE: M/L

PLN399 EUR99 SIZE: S/M, M/L

PLN349 EUR89 SIZE: M/L

PLN329 EUR89 SIZE: S/M, M/L

RAVENS250

RAVENS200

RIDEEL HEFE

RIDEMAESTRO

PLN299 EUR79 SIZE: S/M, M/L

PLN239 EUR69 SIZE: S/M, M/L

PLN1399 EUR349 SIZE: M, L, XL

PLN1149 EUR279 SIZE: M, L, XL

RIDECAPO

RIDECAPO

RIDERODEO

RIDERODEO

PLN1099 EUR269 SIZE: M, L, XL

PLN1099 EUR269 SIZE: M, L, XL

PLN999 EUR249 SIZE: M, L, XL

PLN999 EUR249 SIZE: M, L, XL

RIDERODEO

RIDEREVOLT SEBASTIEN TOUTANT PRO

RIDEREVOLT

RIDEEX

PLN999 EUR249 SIZE: M, L, XL

PLN889 EUR209 SIZE: M, L, XL

PLN859 EUR209 SIZE: M, L, XL

PLN789 EUR199 SIZE: M, L, XL


RIDEEX

RIDELX

ROMETHE TARGA

ROMETHE 390 BOSS

PLN789 EUR199 SIZE: M, L, XL

PLN689 EUR169 SIZE: M, L, XL

PLN1199 EUR279 SIZE: S/M, L/XL

PLN999 EUR249 SIZE: S/M, L/XL

ROMETHE 390

ROMETHE MOB BOSS

ROMETHE MOB

ROMETHE ARSENAL

PLN959 EUR239 SIZE: S/M, L/XL

PLN919 EUR229 SIZE: S, M, L

PLN879 EUR219 SIZE: S, M, L

PLN799 EUR199 SIZE: S/M, L/XL

ROMETHE UNITED

ROMETHE SHIFT

ROSSIGNOLEXPERIENCE

ROSSIGNOLCUDA

PLN759 EUR189 SIZE: S, M, L

PLN559 EUR139 SIZE: S, M, L

PLN899 EUR199 SIZE: M/L

PLN839 EUR199 SIZE: M/L

ROSSIGNOLCOBRA

ROSSIGNOLCAGE

ROSSIGNOLBATTLE

SALOMONCALIBER

PLN679 EUR169 SIZE: M/L

PLN499 EUR119 SIZE: M/L

PLN399 EURND SIZE: M/L

PLN1179 EUR300 SIZE: S, M, L

SALOMONHOLOGRAM

SALOMONDISTRICT

SALOMONCHIEF

SALOMONCYPHER

PLN1079 EUR269 SIZE: S, M, L

PLN909 EUR229 SIZE: S, M, L

PLN909 EUR229 SIZE: S, M, L

PLN779 EUR199 SIZE: S, M, L

183


184

SALOMONARCADE

SALOMONTHE BOSS

SALOMONTACTIC

SALOMONTACTIC

PLN619 EUR159 SIZE: S, M, L

PLN589 EUR149 SIZE: S, M, L

PLN589 EUR149 SIZE: S, M, L

PLN589 EUR149 SIZE: S, M, L

SALOMONRHYTHM

SALOMONRHYTHM

SALOMONPACT

SANTA CRUZPLASMA

PLN519 EUR129 SIZE: S, M, L

PLN519 EUR129 SIZE: S, M, L

PLN439 EUR119 SIZE: S, M, L

PLN689 EUR189 SIZE: M, L, XL

SANTA CRUZMAGMA

SPMOUNTAIN

SPsLAB.ONE

SPTEAM

PLN689 EUR189 SIZE: M, L

PLN1199 EUR300 SIZE: M, L, XL

PLN1199 EUR300 SIZE: S, M, L, XL

PLN1099 EUR270 SIZE: S, M, L, XL

SPBROTHERHOOD

SPCORE

SPRAIL

SPCAST

PLN999 EUR250 SIZE: S, M, L, XL

PLN899 EUR220 SIZE: S, M, L, XL

PLN799 EUR200 SIZE: S, M, L

PLN699 EUR170 SIZE: S, M, L

SPSPORT

SPPRIVATE

SWITCHBACK=Ĭ<ş.ò

SWITCHBACK=Ĭ<ş.ò

PLN579 EUR140 SIZE: S, M, L

PLN499 EUR120 SIZE: S, M, L

PLN999-1099 EUR210 SIZE: ONE SIZE

PLN999-1099 EUR210 SIZE: ONE SIZE


SWITCHBACK=Ĭ<ş.ò

SWITCHBACK=Ĭ<ş.ò

SWITCHBACK%(=Ĭ<ş.,

SWITCHBACK%(=Ĭ<ş.,

PLN999-1099 EUR210 SIZE: ONE SIZE

PLN999-1099 EUR210 SIZE: ONE SIZE

PLN359 EUR89 SIZE: ONE SIZE

PLN359 EUR89 SIZE: ONE SIZE

TRANSPYTHON S-PREMIUM

TRANSPYTHON PREMIUM

TRANSFASTEC LTD PRO

TRANSPYTHON PS

PLN849 EUR202 SIZE: M, L, XL

PLN769 EUR183 SIZE: M, L, XL

PLN699 EUR166 SIZE: S, M, L

PLN679 EUR162 SIZE: M, L, XL

TRANSTEAM

TRANSFASTEC LTD

TRANSFREESTYLE

UNIONMC-METAFUSE

PLN629 EUR150 SIZE: M, L

PLN619 EUR147 SIZE: S, M, L

PLN459 EUR109 SIZE: M, L, XL

PLN1599 EUR431 SIZE: M/L, L/XL

UNIONCHARGER

UNIONSL

UNIONATLAS

UNIONCONTACT PRO

PLN1299 EUR329 SIZE: M/L, L/XL

PLN1099 EUR269 SIZE: M/L, L/XL

PLN999 EUR239 SIZE: M/L, L/XL

PLN899 EUR219 SIZE: S/M, M/L, L/XL

UNIONFORCE

UNIONCONTACT

UNIONFLITE

UNIONDLX

PLN799 EUR199 SIZE: M/L, L/XL

PLN729 EUR179 SIZE: S/M, M/L, L/XL

PLN659 EUR159 SIZE: S/M, M/L, L/XL

PLN549 EUR139 SIZE: M/L, L/XL

185


188

APOTEAM

ARTECPHASE

BURTONESCAPADE EST

BURTONLEXA EST

PLN799 EUR199 SIZE: S/M

PLNND EUR139 SIZE: S, M

PLNND EUR275 SIZE: S, M, L

PLNND EUR225 SIZE: S, M, L

BURTONSCRIBE EST

BURTONSTILETTO EST

BURTONESCAPADE

BURTONLEXA

PLNND EUR205 SIZE: S, M, L

PLNND EUR185 SIZE: S, M, L

PLNND EUR255 SIZE: S, M, L

PLNND EUR205 SIZE: S, M, L

BURTONSCRIBE

BURTONSTILETTO

BURTONCITIZEN

BURTONLEXA RESTRICTED

PLNND EUR185 SIZE: S, M, L

PLNND EUR165 SIZE: S, M, L

PLNND EUR135 SIZE: S, M, L

PLNND EUR205 SIZE: S, M, L

BURTONSTILETTO RESTRICTED

DRAKEDL

DRAKEJADE

DRAKEQUEEN

PLNND EUR165 SIZE: S, M, L

PLN739 EUR179 SIZE: M, L

PLN619 EUR159 SIZE: M, L

PLN499 EUR129 SIZE: M, L

ELANRUBY

ELANDAISY

FLOWPRIMA

FLOWMINX-SE

PLNND EUR129 SIZE: S, S/M

PLNND EUR159 SIZE: S/M

PLN1199 EUR285 SIZE: M, L

PLN899 EUR214 SIZE: M, L


FLOWMINX-SE

FLOWMINX

FLOWGEM

FLOWGEM

PLN899 EUR214 SIZE: M, L

PLN799 EUR190 SIZE: M, L

PLN699 EUR166 SIZE: M, L

PLN699 EUR166 SIZE: M, L

FLOWFLITE 2W

FLOWHAYLO

FLUXGU15

FLUXGM30

PLN649 EUR154 SIZE: M, L

PLN549 EUR130 SIZE: M, L

PLN999 EUR234 SIZE: XS,SM

PLN899 EUR229 SIZE: XS,SM

FLUXGE15

FORUMTHE JOURNAL

FORUMTHE KEEPER

FORUMTHE AURA

PLN799 EUR199 SIZE: XS,SM

PLN849 EUR205 SIZE: S, M

PLN749 EUR185 SIZE: S, M

PLN549 EUR135 SIZE: S, M

FTWOS-PREMIUM WOMEN

FTWOPREMIUM WOMEN

FTWOBLOOM

FTWOPS-PREMIUM WOMEN

PLNND EUR249 SIZE: S, M, L

PLNND EUR219 SIZE: S, M, L

PLNND EUR199 SIZE: S/M, M/L

PLNND EUR199 SIZE: S, M, L

FTWOD-VISION WOMEN

FTWOGIPSY

FTWOVISION WOMEN

FTWOPIPE WOMEN

PLNND EUR169 SIZE: S, M

PLNND EUR169 SIZE: S, M

PLNND EUR139 SIZE: S, M

PLNND EUR119 SIZE: S, M

189


190

GNUB-FAMOUS

GNUB-FREE

GNUB-HERE

GNUB-REAL

PLN1009 EUR239 SIZE: S/M, M/L

PLN865 EUR205 SIZE: S/M, M/L

PLN799 EUR189 SIZE: S/M, M/L

PLN715 EUR169 SIZE: S/M, M/L

GNUB-TRUE

HEADNX FAY FIVE DF

HEADNX FAY THREE

HEADNX FAY TWO

PLN615 EUR145 SIZE: S/M, M/L

PLN799 EUR199 SIZE: S, M

PLN679 EUR169 SIZE: S, M

PLN599 EUR149 SIZE: S, M

HEADNX FAY ONE

K2CINCH TRYST

K2AGOGO

K2YEAH YEAH

PLN499 EUR129 SIZE: S, M

PLN899 EUR229 SIZE: S, M

PLN899 EUR229 SIZE: S, M

PLN759 EUR179 SIZE: S, M

K2CASSETTE

K2CHARM

NIDECKERFANCY

NIDECKERFANCY

PLN719 EUR179 SIZE: S, M

PLN629 EUR159 SIZE: S, M

PLN1189 EUR249 SIZE: S/M

PLN1189 EUR249 SIZE: S/M

NIDECKERGLAM

NIDECKERGLAM

NIDECKERELLE

RAIDENTHE ERIS

PLN699 EUR149 SIZE: S/M, M/L

PLN699 EUR149 SIZE: S/M, M/L

PLN569 EUR119 SIZE: S, M

PLN1099 EUR219 SIZE: S, M


RAIDENTHE LYNX

RAIDENTHE RYTHM

RAVENS350

RAVENS400

PLN849 EUR179 SIZE: S, M

PLN649 EUR149 SIZE: S, M

PLN349 EUR89 SIZE: S/M

PLN329 EUR89 SIZE: S/M, M/L

RAVENS250

RAVENS300

RAVENS200

RIDEFAME

PLN299 EUR79 SIZE: S/M, M/L

PLN279 EUR79 SIZE: S/M

PLN239 EUR69 SIZE: S/M, M/L

PLN999 EUR249 SIZE: S, M

RIDEFAME

RIDEDVA

RIDEDVA

RIDEVXN

PLN999 EUR249 SIZE: S, M

PLN879 EUR219 SIZE: S, M

PLN879 EUR219 SIZE: S, M

PLN789 EUR199 SIZE: S, M

RIDEVXN

RIDELXH

ROMETHE MADISON BOSS

ROMETHE RUNWAY

PLN789 EUR199 SIZE: S, M

PLN689 EUR169 SIZE: S, M

PLN999 EUR249 SIZE: S, M

PLN879 EUR219 SIZE: S, M

ROMETHE STRUT

ROMETHE W'S SHIFT

ROSSIGNOLDIVA

ROSSIGNOLJUSTICE

PLN799 EUR199 SIZE: S, M

PLN559 EUR139 SIZE: S, M

PLN759 EUR189 SIZE: S/M

PLN679 EUR189 SIZE: S/M

191


192

ROSSIGNOLFRENEMY

ROSSIGNOLTESLA

ROSSIGNOLMYTH

ROSSIGNOLGALA

PLN499 EUR119 SIZE: S/M

PLN499 EUR119 SIZE: S/M

PLN399 EURND SIZE: S/M

PLN399 EURND SIZE: S/M

ROXYTEAM BRIGHT EDITION

ROXYTEAM

ROXYCLASSIC

ROXYCLASSIC

PLN715 EUR169 SIZE: S/M, M/L

PLN669 EUR159 SIZE: S/M, M/L

PLN525 EUR124 SIZE: S/M, M/L

PLN525 EUR124 SIZE: S/M, M/L

ROXYROCK-IT POWER

ROXYROCK-IT ROLL

ROXYROCK-IT ROLL

ROXYROCK-IT BLAST

PLN905 EUR215 SIZE: S, M, L

PLN799 EUR189 SIZE: S/M, M/L

PLN799 EUR189 SIZE: S/M, M/L

PLN715 EUR169 SIZE: S/M, M/L

ROXYROCK-IT DASH

SALOMONABSOLUTE PREMIUM

SALOMONABSOLUTE PURE

SALOMONSTELLA

PLN615 EUR145 SIZE: S/M, M/L

PLN909 EUR229 SIZE: S, M

PLN779 EUR199 SIZE: S, M

PLN689 EUR179 SIZE: S, M

SALOMONRHYTHM W

SALOMONRHYTHM W

SALOMONSPELL

SANTA CRUZSIGMA

PLN519 EUR139 SIZE: S, M

PLN519 EUR139 SIZE: S, M

PLN459 EUR119 SIZE: S, M

PLN559 EUR139 SIZE: S, M, L


SPSISTARR

SPSTRIPEZ

SPSTARR

SWITCHBACK=Ĭ<ş.ò

PLN999 EUR250 SIZE: S, M, L

PLN799 EUR200 SIZE: S/M, M/L

PLN699 EUR170 SIZE: S/M, M/L

PLN899 EUR210 SIZE: ONE SIZE

SWITCHBACK=Ĭ<ş.ò

SWITCHBACK=Ĭ<ş.ò

SWITCHBACK%(=Ĭ<ş.,

SWITCHBACK%(=Ĭ<ş.,

PLN899 EUR210 SIZE: ONE SIZE

PLN899 EUR210 SIZE: ONE SIZE

PLN359 EUR89 SIZE: ONE SIZE

PLN359 EUR89 SIZE: ONE SIZE

TRANSPYTHON S-PREMIUM WOMAN

TRANSPYTHON PREMIUM WOMAN

TRANSFASTEC LTD PRO WOMAN

TRANSPYTHON PS WOMAN

PLN849 EUR202 SIZE: S, M, L

PLN769 EUR183 SIZE: S, M, L

PLN699 EUR166 SIZE: S/M, M/L

PLN679 EUR162 SIZE: S, M, L

TRANSFASTEC LTD WOMAN

TRANSFREESTYLE WOMAN

TRANSECO WOMAN

UNIONLEGACY

PLN619 EUR147 SIZE: S/M, M/L

PLN459 EUR109 SIZE: S, M

PLN379 EUR90 SIZE: S, M

PLN959 EUR229 SIZE: S, M

UNIONTRILOGY

UNIONMILAN

UNIONROSA

UNIONFLITE LADY

PLN829 EUR199 SIZE: S, M

PLN729 EUR179 SIZE: S, M

PLN659 EUR159 SIZE: S, M

PLN539 EUR129 SIZE: S, M

193


196

BONFIREFIREMAN

BONFIREBALLISTIC JACKET

BONFIRESITKA JACKET

BONFIREBANKS

PLN1399 EUR333 SIZE: XS, S, M, L, XL, XXL

PLN1299 EUR309 SIZE: S, M, L, XL, XXL

PLN1199 EUR285 SIZE: S, M, L, XL, XXL

PLN999 EUR238 SIZE: XS, S, M, L, XL, XXL

BONFIREBLUR JACKET

BONFIRETANNER

BONFIREBAKER

BONFIREARC

PLN999 EUR238 SIZE: S, M, L, XL, XXL

PLN899 EUR214 SIZE: XS, S, M, L, XL, XXL

PLN899 EUR214 SIZE: XS, S, M, L, XL, XXL

PLN879 EUR209 SIZE: XS, S, M, L, XL, XXL

BONFIRERADIANT

BONFIRETRAPPER

BONFIREBALLISTIC OVERALLS

BONFIREBRIGHTON

PLN829 EUR197 SIZE: XS, S, M, L, XL, XXL

PLN799 EUR190 SIZE: XS, S, M, L, XL, XXL

PLN1199 EUR285 SIZE: S, M, L, XL, XXL

PLN799 EUR190 SIZE: S, M, L, XL, XXL

BONFIREBALLISTIC

BONFIREBANKS

BONFIRESPECTRAL

BURTONAK 2L STAGGER

PLN799 EUR190 SIZE: S, M, L, XL, XXL

PLN649 EUR155 SIZE: XS, S, M, L, XL, XXL

PLN599 EUR143 SIZE: XS, S, M, L, XL, XXL

PLNND EUR360 SIZE: XS, S, M, L, XL, XXL

BURTONAK 2L CYCLIC

BURTON2L HELLBROOK

BURTONHACKETT

BURTONSQUIRE

PLNND EUR320 SIZE: XS, S, M, L, XL, XXL

PLNND EUR260 SIZE: XS, S, M, L, XL

PLNND EUR240 SIZE: XS, S, M, L, XL, XXL

PLNND EUR240 SIZE: XS, S, M, L, XL, XXL


BUTRONARCTIC

BURTONSENTRY

BURTONGROUCHO

BURTONPOACHER

PLNND EUR230 SIZE: XS, S, M, L, XL, XXL

PLNND EUR200 SIZE: XS, S, M, L, XL, XXL

PLNND EUR180 SIZE: XS, S, M, L, XL, XXL

PLNND EUR170 SIZE: XS, S, M, L, XL, XXL

BURTONAK 2L STAGGER

BURTONAK 2L CYCLIC

BURTONHELLBROOK

BURTONCARGO

PLNND EUR300 SIZE: XS, S, M, L, XL, XXL

PLNND EUR280 SIZE: XS, S, M, L, XL, XXL

PLNND EUR220 SIZE: XS, S, M, L, XL

PLNND EUR200 SIZE: XS, S, M, L, XL, XXL

BURTONPOACHER

RIDEDELRIDGE

RIDERAINIER

RIDEGOERGETOWN

PLNND EUR170 SIZE: XS, S, M, L, XL, XXL

PLN1129 EUR279 SIZE: S, M, L, XL

PLN959 EUR239 SIZE: XS, S, M, L, XL, XXL

PLN959 EUR239 SIZE: XS, S, M, L, XL, XXL

RIDEWEDGWOOD

RIDELAURELHURST

RIDEKENT

RIDEALKI

PLN839 EUR209 SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN789 EUR199 SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN759 EUR189 SIZE: XS, S, M, L, XL, XXL

PLN969 EUR239 SIZE: S, M, L, XL

RIDEBELLTOWN

RIDEWESTLAKE

RIDEPHINNEY

686PHASER

PLN839 EUR209 SIZE: XS, S, M, L, XL, XXL

PLN799 EUR199 SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN669 EUR169 SIZE: XS, S, M, L, XL, XXL

PLN1479 EUR329 SIZE: S, M, L, XL

197


198

686STATIC

686STORM THERMAGRAPH

686COMMAND

686HAVOC

PLN1339 EUR319 SIZE: S, M, L, XL

PLN1199 EUR259 SIZE: S, M, L, XL

PLN1099-1179 EUR249 SIZE: XS, S, M, L, XL, XXL

PLN1039 EUR229 SIZE: S, M, L, XL

686SNAGGLEFACE

686CAMOTOOTH

686MIX

686FORECAST

PLN979 EUR219 SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN919 EUR199 SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN849 EUR199 SIZE: XS, S, M, L, XL, XXL

PLN829 EUR199 SIZE: S, M, L, XL

686ICONIC

686ORIGINAL

686INFINITY

686DATA

PLN699 EUR169 SIZE: XS, S, M, L, XL, XXL

PLN1039-1139 EUR219-244 SIZE: XS, S, M, L, XL, XXL

PLN719 EUR159 SIZE: XS, S, M, L, XL, XXL

PLN599 EUR139 SIZE: XS, S, M, L, XL, XXL

32DELTA

32SHAKEDOWN INS

32SHILOH 2 INS

32SHILOH 2

PLN999 EUR250-260 SIZE: S, M, L, XL

PLN939 EUR205 SIZE: S, M, L, XL, XXL

PLN939 EUR230 SIZE: S, M, L, XL, XXL

PLN819-899 EUR210-220 SIZE: S, M, L, XL, XXL

32SHAKEDOWN

32LOWDOWN 2

32CONQUEST

32BLAHZAY

PLN759 EUR185 SIZE: S, M, L, XL, XXL

PLN759 EUR185 SIZE: S, M, L, XL

PLN819-859 EUR200-210 SIZE: S, M, L, XL

PLN759-859 EUR185-210 SIZE: S, M, L, XL


32SLAUSON

32BASEMENT

QUIKSILVERSCOPE

QUIKSILVERNOMAD

PLN739-779 EUR180-190 SIZE: S, M, L, XL

PLN649 EUR160 SIZE: S, M, L, XL

PLN1229 EUR292 SIZE: S, M, L, XL

PLN999 EUR238 SIZE: S, M, L, XL

QUIKSILVERTOUCH DOWN

QUIKSILVERDRIFT INS

QUIKSILVERNEXT MISSION PRINTED

QUIKSILVERBOUNDARY

PLN799 EUR190 SIZE: S, M, L, XL

PLN799 EUR190 SIZE: S, M, L, XL, XXL

PLN699 EUR166 SIZE: S, M, L, XL, XXL

PLN979 EUR233 SIZE: S, M, L, XL

QUIKSILVERPORTER

QUIKSILVERPLAN

QUIKSILVERHIGH LINE

VOLCOMLANDVIK T.D.S

PLN599 EUR142 SIZE: S, M, L, XL, XXL

PLN569 EUR135 SIZE: S, M, L, XL

PLN499 EUR119 SIZE: S, M, L, XL

PLN3049 EUR789 SIZE: S, M, L, XL

VOLCOMTHREE'S INS

VOLCOMIRON

VOLCOMEKIN

VOLCOMDISCOURSE INS

PLN1369 EUR349 SIZE: XS, S, M, L, XL, XXL

PLN1279 EUR329 SIZE: XS, S, M, L, XL, XXL

PLN889 EUR229 SIZE: XS, S, M, L, XL, XXL

PLN769 EUR199 SIZE: XS, S, M, L, XL, XXL

VOLCOMCONSTRUCT

VOLCOMGIGI RUF T.D.S

VOLCOMRURAL

VOLCOMBASE

PLN729 EUR189 SIZE: XS, S, M, L, XL, XXL

PLN1219 EUR309 SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN949 EUR249 SIZE: XS, S, M, L, XL, XXL

PLN899 EUR239 SIZE: XS, S, M, L, XL, XXL

199


202

BONFIRESAFARI

BONFIREIVY

BONFIREARENA

BONFIRECINDER

PLN999 EUR238 SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN959 EUR228 SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN959 EUR228 SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN949 EUR225 SIZE: XS, S, M, L, XL

BONFIREKISO

BONFIREHEAVENLY

BONFIRERADIANT

BONFIREPRISM

PLN759 EUR180 SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN699 EUR166 SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN699 EUR166 SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN599 EUR143 SIZE: XS, S, M, L, XL

BURTON2L EMBARK

BURTONASTER

BURTONPROWESS

BURTONTABLOID

PLNND EUR360 SIZE: XS, S, M, L, XL

PLNND EUR260 SIZE: XS, S, M, L, XL

PLNND EUR230 SIZE: XS, S, M, L, XL

PLNND EUR200 SIZE: XXS, XS, S, M, L, XL

BURTONDELIRIUM

BURTONMETHOD

BURTONTHE JEANS

BURTON2L STRATUS

PLNND EUR200 SIZE: XS, S, M, L, XL

PLNND EUR170 SIZE: XXS, XS, S, M, L, XL

PLNND EUR260 SIZE: S, M, L

PLNND EUR260 SIZE: XS, S, M, L, XL

BURTONFLY

BURTONSOCIETY

FOURSQUAREEASEL

FOURSQUAREFIXTURE

PLNND EUR190 SIZE: XS, S, M, L, XL

PLNND EUR140 SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN999 EURND SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN899 EURND SIZE: XS, S, M, L, XL


FOURSQUARECRUSH

FOURSQUAREARTISAN

FOURSQUARESTRUT

FOURSQUARECRAFT

PLN699 EURND SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN649 EURND SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN599 EURND SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN549 EURND SIZE: XS, S, M, L, XL

RIDESEWARD

RIDESEWARD

RIDEMAGNOLIA

RIDEFREMONT

PLN899 EUR219 SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN899 EUR219 SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN869 EUR219 SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN769 EUR179 SIZE: XS, S, M, L, XL

RIDEFREMONT

RIDEBRIGHTON

RIDEBRIGHTON

RIDEBEACON

PLN769 EUR179 SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN649 EUR159 SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN649 EUR159 SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN769 EUR189 SIZE: XS, S, M, L, XL

RIDELESCHI

RIDEEASTLAKE

686LATTICE

686RADIANT

PLN729 EUR179 SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN599 EUR149 SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN1229 EUR285 SIZE: XS, S, M, L

PLN1069 EUR199 SIZE: XS, S, M, L

686LUSTER

686TENDER

686NECTAR

686LOOP

PLN939 EUR219 SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN829 EUR179 SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN829 EUR179 SIZE: XS, S, M, L

PLN749 EUR175 SIZE: XS, S, M, L

203


204

686HALO

686ORIGINAL

686ORIGINAL

686MESA

PLN729 EUR159 SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN999-1079 EUR219 SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN999-1079 EUR219 SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN579-619 EUR129 SIZE: XS, S, M, L, XL

686MISSION

ROXYBLIZZARD

ROXYBLIZZARD

ROXYKJERSTI SPARROW

PLN869 EUR199 SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN1429 EUR340 SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN1429 EUR340 SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN999 EUR238 SIZE: XS, S, M, L, XL

ROXYMERIDIAN

ROXYTORAH ORCHARD

ROXYLILLY PAD

ROXYLILLY PAD

PLN999 EUR238 SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN999 EUR238 SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN899 EUR214 SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN899 EUR214 SIZE: XS, S, M, L, XL

ROXYVISTA

ROXYVISTA

ROXYSUNLIGHT

ROXYARTIC CIRCLE

PLN899 EUR214 SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN899 EUR214 SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN569 EUR135 SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN899 EUR214 SIZE: XS, S, M, L, XL

ROXYARTIC CIRCLE

ROXY CANYON

ROXYSHRED

ROXYPROGRESSION

PLN899 EUR214 SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN779 EUR185 SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN739 EUR176 SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN569 EUR135 SIZE: XS, S, M, L, XL


SPECIAL BLENDSPARK

SPECIAL BLENDtrue

SPECIAL BLENDJOY

SPECIAL BLENDHUSH

PLN999 EURND SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN899 EURND SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN749 EURND SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN599 EURND SIZE: XS, S, M, L, XL

SPECIAL BLENDGRACE

SPECIAL BLENDDASH

32SHILOH 2 INS

32SHAKEDOWN INS

PLN699 EURND SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN599 EURND SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN819 EUR230 SIZE: S, M, L, XL

PLN759 EUR205 SIZE: S, M, L, XL

32WOODERSON

VOLCOMTHREAT INS

VOLCOMCHANTERELLE

VOLCOMGENERA

PLN739 EUR180 SIZE: S, M, L, XL

PLN1279 EUR199 SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN1079 EUR279 SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN899-929 EUR239 SIZE: XS, S, M, L, XL

VOLCOMCLOVE

VOLCOMCREMINI

VOLCOMMELEA

VOLCOMWILD INS

PLN899-929 EUR229 SIZE: XXS, XS, S, M, L, XL

PLN869 EUR229 SIZE: XXS, XS, S, M, L, XL

PLN749 EUR199 SIZE: XS, S, M, L, XL

PLN899 EUR239 SIZE: XS, S, M, L, XL

VOLCOMLINK INS

VOLCOMZOOMER

VOLCOMZOOMER

VOLCOMBOOM INS

PLN749-779 EUR209 SIZE: XXS, XS, S, M, L, XL

PLN719 EUR179 SIZE: XXS, XS, S, M, L, XL

PLN719 EUR179 SIZE: XXS, XS, S, M, L, XL

PLN619 EUR169 SIZE: XS, S, M, L, XL

205


ANONCOMRADE

ANONSOLACE

ANONINSURGENT

ANONREALM

PLNND EUR130

PLNND EUR120

PLNND EUR130

PLNND EUR120

ANONHAWKEYE

ANONMAJESTIC

ANONFIGMENT

ANONHELIX

PLNND EUR110

PLNND EUR90

PLNND EUR90

PLNND EUR60

ANONM1

ANONSOMERSET

ANONHAVEN

OAKLEYAIRBRAKE

PLNND EUR200

PLNND EUR130

PLNND EUR110

PLN999-1139 EUR249-259

OAKLEYSPLICE

OAKLEYCANOPY

OAKLEYCANOPY

OAKLEYCROWBAR

PLN499-989 EUR129-249

PLN559-859 EUR139-189

PLN559-859 EUR139-189

PLN459-919 EUR115-235

OAKLEYELEVATE

OAKLEYSTOCKHOLM

OAKLEYA FRAME

OAKLEYAMBUSH

PLN459-919 EUR115-235

PLN399-859 EUR99-179

PLN399-859 EUR99-179

PLN299-479 EUR79

208


OAKLEYTWISTED

OAKLEYCATAPULT

OAKLEYO FRAME

POCLOBES

PLN279-459 EUR69

PLN279-379 EUR69

PLN239-419 EUR59

PLN779-949 EUR156

POCCORNEA

POCIRIS X

POCRETINA

POCRETINA NXT PHOTO

PLN649-1099 EUR150

PLN519-799 EUR120

PLN519-599 EUR130

PLN799 EUR190

POCIRIS 3P

POCRETINA WO

POCIRIS COMP

POCIRIS COMP THE SWEDES

PLN799 EUR190

PLN559 EUR130

PLN469 EUR110

PLN469 EUR115

POCIRIS BUG

ROXYTORAH BRIGHT

ROXYKJERSTI BUAAS

ROXYISIS

PLN429 EUR100

PLN469 EUR112

PLN469 EUR112

PLN579-599 EUR137-142

ROXYROCKFERRY

ROXYMIST

ROXYSUNSET ART

ROXYSUNSET

PLN459-559 EUR109-133

PLN369-519 EUR88-123

PLN329-339 EUR78-81

PLN239-279 EUR57-66

209


ROXYTHE LOOLA

SPYPLATOON

SPYPLATOON

SPYMARSHALL

PLN149-169 EUR35-40

PLN569-729 EUR135-174

PLN569-729 EUR135-174

PLN419-569 EUR99-135

SPYBIAS

SPYZED

SPYTREVOR

SPYTARGA 3

PLN419-569 EUR99-135

PLN379-479 EUR90-114

PLN269-379 EUR64-90

PLN229-269 EUR55-64

QUIKSILVERFREDDY AUSTBO

QUIKSILVERIOURI PODLADTCHIKOV

QUIKSILVERTRAVIS RICE

QUIKSILVERHUBBLE

PLN569 EUR135

PLN569 EUR135

PLN599 EUR143

PLN579-649 EUR138-154

QUIKSILVERQ2

QUIKSILVERMATHIEU CREPEL

QUIKSILVERFACET ORBICULAR

QUIKSILVERFACET

PLN499-689 EUR119-164

PLN469 EUR112

PLN399-559 EUR95-133

PLN369-519 EUR88-123

QUIKSILVERFENOM ART

QUIKSILVERFENOM

QUIKSILVEREAGLE

QUIKSILVERCANDIDE THOVEX

PLN329-339 EUR78-80

PLN239-279 EUR57-66

PLN149-169 EUR35-40

PLN559 EUR133

210


BERNBAKER

BERNBAKER

BERNWATTS

BERNMACON

PLN359-419 EUR85-100 SIZE:S, M, L, XL, XXL

PLN359-419 EUR85-100 SIZE:S, M, L, XL, XXL

PLN359-419 EUR85-100 SIZE:S, M, L, XL, XXL

PLN359-419 EUR85-100 SIZE:S, M, L, XL, XXL, XXXL

BERNLENOX

BERNMUSE

BERNBERKELEY

DCDRIFTER

PLN399 EUR95 SIZE:XS, S, M

PLN359-419 EUR85-100 SIZE:S, M, L

PLN389-419 EUR93-100 SIZE:XS-S, S-M, M-L

PLN389 EUR93 SIZE:54, 56, 58, 60, 62

DCUNLEASHED

KALIAKALA

KALIDEVA

KALISIMA

PLN299 EUR71 SIZE:54, 56, 58, 60, 62

PLN549 EUR130 SIZE:XS, S, M, L, XL

PLN419 EUR100 SIZE:XS, S, M, L, XL

PLN329 EUR79 SIZE:S, M, L, XL

KALIMAULA

POC RECEPTOR BUG

POCRECEPTOR BACKCOUNTRY

POCSYNAPSIS 2.0

PLN229 EUR55 SIZE:XXS, XS, S, M, L, XL

PLN559 EUR130 SIZE:XS-XXL

PLN949 EUR220 SIZE:S-XL

PLN849 EUR200 SIZE:S-XL

OPCJA O P PCJA CJA CJ JA A

POCRECEPTOR+

POCSKULL LIGHT WO

POCFRONTAL

POCFRONTAL

PLN849 EUR200 SIZE:S-XL

PLN699 EUR170 SIZE:XS-S, S-M

PLN699 EUR170 SIZE:S-XL

PLN699 EUR170 SIZE:S-XL

OPCJA O P PCJ CJA JA A

211


POCFORNIX

PRO-TECVIGILANTE

PRO-TECSCANDAL BOA

PRO-TECRIOT BOA

PLN599 EUR150 SIZE:XS-S, M-L, XL-XXL

PLN479-619 EUR114-147 SIZE:S, M, L, XL, XXL

PLN409-479 EUR97-114 SIZE:S, M, L, XL, XXL

PLN409-479 EUR97-114 SIZE:S, M, L, XL, XXL

OPCJA O P PCJ CJA JA A

OPCJA O OP PCJA CJ JA A

OPCJA O P PCJ CJA JA A

PRO-TECSCANDAL

PRO-TECRIOT

PRO-TECB2

PRO-TECB2

PLN349-409 EUR83-97 SIZE:S, M, L, XL, XXL

PLN349-409 EUR83-97 SIZE:S, M, L, XL, XXL

PLN259-389 EUR62-93 SIZE:S, M, L, XL

PLN259-389 EUR62-93 SIZE:S, M, L, XL

OPCJA O OP PCJA CJ JA A

OPCJA O OP PCJA CJ JA A

OPCJA O OP PCJA CJ JA A

OPCJA O OP PCJA CJ JA A

PRO-TECREGULATOR

PRO-TEC CLASSIC

PRO-TECCLASSIC WMN

QUIKSILVERSKYLAB

PLN249-309 EUR59-73 SIZE:S, M, L, XL

PLN219-289 EUR52-69 SIZE:S, M, L, XL

PLN219-289 EUR52-69 SIZE:S, M, L, XL

PLN469 EUR111 SIZE:56-62

OPCJA O P PCJ CJA JA A

OPCJA O P PCJ CJA JA A

OPCJA O P PCJ CJA JA A

OPCJA O P PCJ CJA JA A

QUIKSILVERGRAVITY ZF

QUIKSILVERGRAVITY ZF

QUIKSILVERBUENA VISTA

QUIKSILVERWILD CAT

PLN429 EUR102 SIZE:54-62

PLN429 EUR102 SIZE:54-62

PLN429 EUR102 SIZE:56-62

PLN389 EUR92 SIZE:54-62

OPCJA O P PCJ CJA JA A

OPCJA O P PCJ CJA JA A

OPCJA O OP PCJA CJ JA A

OPCJA O P PCJ CJA JA A

QUIKSILVERFUSION

QUIKSILVERTHE GAME

QUIKSILVERONYX

REDHIFI MIPS

PLN339 EUR81 SIZE:56-62

PLN299 EUR71 SIZE:52-56

PLN299 EUR71 SIZE:52-56

PLNND EUR150 SIZE:S-XL, XXL- tylko czarny

OPCJA O P PCJ CJA JA A

212

OPCJA OPCJ OPCJA JA A

OPCJA O P PCJ CJA JA A


REDDRIFT

REDFORCE

REDALETTA

REDTHEORY

PLNND EUR150 SIZE:XS, S, M, L

PLNND EUR150 SIZE:S, M, L, XL, XXL

PLNND EUR120 SIZE:XS, S, M, L

PLNND EUR120 SIZE:S, M, L, XL, XXL

OPCJA O OP PCJA CJ JA A

OPCJA O P PCJ CJA JA A

OPCJA O PCJ P CJA JA A

OPCJA O P PCJ CJA JA A

REDHI-FI

REDPARAGON

REDCADET

REDASYLUM

PLNND EUR100 SIZE:XXS, XS, S, M, L, XL, XXL

PLNND EUR100 SIZE:XS, S, M, L

PLNND EUR100 SIZE:XS, S, M, L

PLNND EUR100 SIZE:XS, S, M, L

OPCJA O P PCJ CJA JA A

OPCJA O PCJ P CJA JA A

OPCJA O P PCJA CJ CJA JA A

REDMUTINY

REDPURE

REDAVID

REDTRACE

PLNND EUR90 SIZE:XS, S, M, L, XL

PLNND EUR80 SIZE:XS, S, M, L

PLNND EUR80 SIZE:S, M, L, XL, XXL

PLNND EUR60 SIZE:S, M, L, XL

OPCJA O P PCJ CJA CJA A

OPCJA O P PCJ CJA JA A

OPCJA O PCJ P CJA JA A

OPCJA O P PCJ CJA JA A

REDCOMMANDER

ROXYORA

ROXYGRAVITY WOMEN

ROXYLOVE IS ALL

PLNND EUR100 SIZE:XS, S, M, L, XL

PLN469 EUR111 SIZE:54-60

PLN429 EUR102 SIZE:54-62

PLN389 EUR92 SIZE:54-60

OPCJA O OP PCJA CJA CJ A

OPCJA O PCJ P CJA JA A

OPCJA O OP PCJ CJA JA A

ROXYPOWER POWDER

ROXYAVERY

ROXYCATSKILL

ROXYTHE MISTY GIRL

PLN389 EUR92 SIZE:54-60

PLN339 EUR81 SIZE:54-60

PLN299 EUR71 SIZE:52-56

PLN299 EUR71 SIZE:52-56

OPCJA O P PCJ CJA JA A

OPCJA O P PCJ CJA JA A

OPCJA O PCJ CJA JA A

213


BURTON[AK] 23L PACK

BURTON[AK] 31L PACK

BURTONDAY HIKER

BURTONDAY HIKER

PLNND EUR125 /.)$,-.øÅ23

PLNND EUR160 /.)$,-.øÅ31

PLNND EUR65 /.)$,-.øÅ20

PLNND EUR65 /.)$,-.øÅ20

BURTONDAY HIKER WMN

BURTONDAY HIKER WMN

BURTONDISTORTION

BURTONDISTORTION

PLNND EUR65 /.)$,-.øÅ20

PLNND EUR65 /.)$,-.øÅ20

PLNND EUR65-75 /.)$,-.øÅ29

PLNND EUR65-75 /.)$,-.øÅ29

BURTONRIDER'S PACK

BURTONRIDER'S PACK

BURTONDAY HIKER

DAKINEPRO II

PLNND EUR85 /.)$,-.øÅ22

PLNND EUR85 /.)$,-.øÅ22

PLNND EUR55 /.)$,-.øÅ12

PLN639 EUR119 /.)$,-.øÅ26

DAKINEPRO II

DAKINEHELI PRO DLX

DAKINEHELI PRO DLX

DAKINEHELI PRO DLX

PLN639 EUR119 /.)$,-.øÅ26

PLN489 EUR99 /.)$,-.øÅ20

PLN489 EUR99 /.)$,-.øÅ20

PLN489 EUR99 /.)$,-.øÅ20

DAKINEHELI PRO

DAKINEHELI PRO

DAKINEMISSION TEAM TANNER HALL

DAKINEMISSION

PLN399 EUR79 /.)$,-.øÅ20

PLN399 EUR79 /.)$,-.øÅ20

PLN389 EUR84 /.)$,-.øÅ25

PLN319 EUR74 /.)$,-.øÅ25

214


DAKINEMISSION

DAKINEMISSION

OGIONEWT II

OGIONEWT II

PLN319 EUR74 /.)$,-.øÅ25

PLN319 EUR74 /.)$,-.øÅ25

PLN439-499 EUR104-119 /.)$,-.øÅ22

PLN439-499 EUR104-119 /.)$,-.øÅ22

OGIORENEGADE RSS

OGIOSQUADRON RSS II

OGIOSQUADRON RSS II

OGIOBANDIT II

PLN639 EUR152 /.)$,-.øÅ31

PLN599 EUR143 /.)$,-.øÅ30

PLN599 EUR143 /.)$,-.øÅ30

PLN399 EUR95 /.)$,-.øÅ28

OGIOMETRO II

OGIOMETRO II

OGIOPHANTOM

OGIOOPERATIVE

PLN359 EUR85 /.)$,-.øÅ29

PLN359 EUR85 /.)$,-.øÅ29

PLN399 EUR95 /.)$,-.øÅ33

PLN299 EUR71 /.)$,-.øÅ28

OGIOREBEL

QUIKSILVERHABIT

QUIKSILVERTRAVIS DAMAGE

QUIKSILVERTRAVIS DAMAGE

PLN259 EUR62 /.)$,-.øÅ33

PLN649 EUR154 /.)$,-.øÅ28

PLN399 EUR95 /.)$,-.øÅ16

PLN399 EUR95 /.)$,-.øÅ16

QUIKSILVEROXYDIZED

QUIKSILVEROXYDIZED

ROXYPOWDER DAYS

ROXYSCENERY

PLN279 EUR66 /.)$,-.øÅ17

PLN279 EUR66 /.)$,-.øÅ17

PLN399 EUR95 /.)$,-.øÅb.d

PLN269 EUR64 /.)$,-.øÅb.d

215


BURTONWHEELIE LOCKER

BURTONWHEELIE LOCKER

BURTONWHEELIE GIG BAG

BURTONWHEELIE GIG BAG

PLNND EUR235 #Š4&.øÅ156, 166, 181

PLNND EUR235 #Š4&.øÅ156, 166, 181

PLNND EUR110 #Š4&.øÅ146, 152, 156, 166, 181

PLNND EUR110 #Š4&.øÅ146, 152, 156, 166, 181

BURTONSPACE SACK

BURTONSPACE SACK

DAKINELOW ROLLER

DAKINELOW ROLLER

PLNND EUR40 #Š4&.øÅ129, 146, 156, 166, 181

PLNND EUR40 #Š4&.øÅ129, 146, 156, 166, 181

PLN469-509 EUR94 #Š4&.øÅ157, 165, 175

PLN469-509 EUR94 #Š4&.øÅ157, 165, 175

DAKINETOUR

DAKINEFREESTYLE

DAKINEFREESTYLE

DAKINEPIPE

PLN319-379 EUR64 #Š4&.øÅ157, 165, 175

PLN259-279 EUR54 #Š4&.øÅ157, 165

PLN259-279 EUR54 #Š4&.øÅ157, 165

PLN199-219 EUR39 #Š4&.øÅ145, 157, 165

DAKINEWOMENS LOW ROLLER

DAKINEWOMENS TOUR

DAKINEWOMENS FREESTYLE

DAKINEWOMENS PIPE

PLN469-509 EUR89 #Š4&.øÅ157

PLN319-379 EUR64 #Š4&.øÅ157

PLN259-279 EUR49 #Š4&.øÅ157

PLN199-219 EUR39 #Š4&.øÅ148, 157

DCCLAIMER

DCDAYLUGGER

QUIKSILVER TOW

ROXYWINTER DAYS

PLN469 EUR111 #Š4&.øÅOS

PLN289 EUR69 #Š4&.øÅOS

PLN199 EUR47 #Š4&.øÅ170

PLN489 EUR116 #Š4&.øÅ159

216


BURTONWHEELIE SUB

BURTONWHEELIE SUB

BURTONWHEELIE CARGO

BURTONWHEELIE CARGO

PLNND EUR220 /.)$,-.øÅ121

PLNND EUR220 /.)$,-.øÅ121

PLNND EUR185 /.)$,-.øÅ63

PLNND EUR185 /.)$,-.øÅ63

BURTONWHEELIE FLYER

BURTONWHEELIE FLYER

DAKINESPLIT ROLLER LG

DAKINESPLIT ROLLER LG

PLNND EUR145 /.)$,-.øÅ29

PLNND EUR145 /.)$,-.øÅ29

PLN819 EUR179 /.)$,-.øÅ100

PLN819 EUR179 /.)$,-.øÅ100

DAKINESPLIT ROLLER SM

DAKINESPLIT ROLLER SM

DAKINEOVER UNDER

DAKINEOVER UNDER

PLN699 EUR169 /.)$,-.øÅ65

PLN699 EUR169 /.)$,-.øÅ65

PLN669 EUR149 /.)$,-.øÅ49

PLN669 EUR149 /.)$,-.øÅ49

DAKINECARRY ON ROLLER WMN

OGIONAVIGATOR

OGIOINVADER

OGIOEMISSARY MESSENGER

PLN489 EUR119 /.)$,-.øÅ36

PLN739-899 EUR176-214 /.)$,-.øÅ22”, 26”, 30”

PLN699-899 EUR166-214 /.)$,-.øÅ18”, 22”, 26”

PLN439 EUR105 /.)$,-.øÅ22

OGIOPAGODA

OGIOHAMTONS

OGIOMANHATTAN

ROXYLANDSCAPE

PLN389-499 EUR92-119 /.)$,-.øÅ19-27

PLN289 EUR69 /.)$,-.øÅ18

PLN279 EUR66 /.)$,-.øÅ14

PLN619 EUR147 /.)$,-.øÅ100

217


BURTONPODIUM

BURTONAPPROACH MITT

BURTONAPPROACH UNDER

BURTONPYRO MITT

PLNND EUR70 SIZE:XS, S, M, L, XL

PLNND EUR55 SIZE:XS, S, M, L, XL

PLNND EUR55 SIZE:XS, S, M, L, XL

PLNND EUR50 SIZE:XS, S, M, L, XL

BURTONPROFILE UNDER MITT

BURTONPIPE

BURTONAPPROACH UNDER MITT

BURTONPELE MITT

PLNND EUR45 SIZE:XS, S, M, L, XL

PLNND EUR50 SIZE:XS, S, M, L, XL

PLNND EUR55 SIZE:XS, S, M, L, XL

PLNND EUR50 SIZE:XS, S, M, L, XL

BURTONPROFILE UNDER MITT

DAKINECOBRA

DAKINESABRE

DAKINEBRONCO

PLNND EUR45 SIZE:XS, S, M, L, XL

PLN449 EUR89 SIZE:S, M, L, XL

PLN389 EUR79 SIZE:S, M, L, XL

PLN329 EUR79 SIZE:S, M, L, XL

DAKINENOVA WRISTGUARD

DAKINEFRONTIER

DAKINEMUSTANG

DAKINEIMPREZA

PLN299 EUR49 SIZE:XS, S, M, L, XL

PLN279 EUR64 SIZE:S, M, L, XL

PLN269 EUR69 SIZE:S, M, L, XL

PLN259 EUR69 SIZE:S, M, L, XL

DAKINEIMPREZA SAMMY CARLSON

DAKINESCOUT

DAKINEOMEGA

DAKINEVIPER

PLN319 EUR74 SIZE:S, M, L, XL

PLN229 EUR59 SIZE:XS, S, M, L, XL

PLN179 EUR59 SIZE:S, M, L, XL

PLN169 EUR49 SIZE:XS, S, M, L, XL

218


DAKINEVIPER

DAKINEWRISTGUARD DLX

DAKINETARGA

DAKINECOMET

PLN169 EUR49 SIZE:XS, S, M, L, XL

PLN119 EUR19 SIZE:XS, S, M, L, XL

PLN399 EUR89 SIZE:XS, S, M, L, XL

PLN339 EUR79 SIZE:XS, S, M, L, XL

DAKINECOMET

DAKINESEQUOIA

DAKINEOMNI

DAKINECAMINO

PLN339 EUR79 SIZE:XS, S, M, L, XL

PLN329 EUR89 SIZE:XS, S, M, L, XL

PLN279 EUR69 SIZE:XS, S, M, L, XL

PLN239 EUR59 SIZE:XS, S, M, L, XL

DAKINESIENNA

DAKINELYNX

DCMIZU

DCLEAR

PLN209 EUR59 SIZE:XS, S, M, L, XL

PLN169 EUR39 SIZE:XS, S, M, L, XL

PLN229 EUR55 SIZE:S, M, L, XL

PLN199 EUR47 SIZE:S, M, L, XL

DCSEGER

DCSEGER OVER

DCANTUCO

DCVENTRON

PLN199 EUR47 SIZE:S, M, L, XL

PLN199 EUR47 SIZE:S, M, L, XL

PLN159 EUR38 SIZE:S, M, L, XL

PLN139 EUR33 SIZE:S, M, L, XL

DCOLOS

DCMIZU W

DCSEGER W

DCLEAR W

PLN119 EUR28 SIZE:S, M, L, XL

PLN229 EUR55 SIZE:S, M, L, XL

PLN199 EUR47 SIZE:S, M, L, XL

PLN199 EUR47 SIZE:S, M, L

219


DCANTUCO W

POWASSAULT

POWASSAULT

POWSTEALTH GTX

PLN159 EUR38 SIZE:S, M, L, XL

PLN459 EUR109 SIZE:S, M, L, XL

PLN459 EUR109 SIZE:S, M, L, XL

PLN419 EUR99 SIZE:S, M, L, XL

POWFEVA GTX MITT WMN

POWTANTO

POWCHASE

POWASTRA WMN

PLN369 EUR89 SIZE:XS, S, M, L, XL

PLN299 EUR70 SIZE:S, M, L, XL

PLN259 EUR62 SIZE:XS, S, M, L, XL

PLN239 EUR59 SIZE:XS, S, M, L, XL

POWASTRA WMN

QUIKSILVERPIKE

QUIKSILVERCOPPER

QUIKSILVERCOPPER

PLN239 EUR59 SIZE:XS, S, M, L, XL

PLN449 EUR107 SIZE:S, M, L, XL

PLN199 EUR47 SIZE:S, M, L, XL

PLN199 EUR47 SIZE:S, M, L, XL

QUIKSILVERMETRO

QUIKSILVERMETRO

QUIKSILVERBRANCH

QUIKSILVERHUB

PLN189 EUR45 SIZE:S, M, L, XL

PLN189 EUR45 SIZE:S, M, L, XL

PLN189 EUR45 SIZE:S, M, L, XL

PLN189 EUR45 SIZE:S, M, L, XL

ROXYLUNAR

ROXYTORAH FROSTED PLAIN

ROXYAURORA

ROXYBUTTERFLY

PLN329 EUR78 SIZE:S, M, L, XL

PLN279 EUR66 SIZE:S, M, L, XL

PLN249 EUR59 SIZE:S, M, L, XL

PLN189 EUR45 SIZE:S, M, L, XL

220


AIRHOLEBACALAVA MASKS DRIPS

AIRHOLEBACALAVA VIGILANTE

AIRHOLESTAND2. PARTY PANDA

AIRHOLESTAND2. DEFENCEMAN

PLN149 EUR35 SIZE:S/M, L/XL

PLN149 EUR35 SIZE:S/M, L/XL

PLN129 EUR31 SIZE:S/M, L/XL

PLN119 EUR28 SIZE:S/M, L/XL

AIRHOLESTAND2. HANDLEBARS

AIRHOLESTAND2. WOMENS Series

AIRHOLESTAND1. G-UNIT

AIRHOLETIE UP GIGANTIC LOGO

PLN119 EUR28 SIZE:S/M, L/XL

PLN119 EUR28 SIZE:S/M, L/XL

PLN119 EUR28 SIZE:S/M, L/XL

PLN99 EUR24 SIZE:S/M, L/XL

POCSPINE VPD 2.0 JKT

POCHIP VPD 2.0 SHORTS

POCSPINE ERGO

POCSPINE ERGO BUG

PLN1499 EUR350 SIZE:S, M, L

PLN499 EUR120 SIZE:S, M, L

PLN779 EUR180 SIZE:XS-S, M, L-XL

PLN429 EUR100 SIZE:XS-S, M, L-XL

SKULLCANDYMIX MASTER MIKE PRO DJ

SKULLCANDYAVIATOR ROC NATION

SKULLCANDY2.0 FIX IN EAR

SKULLCANDYHESH 2.0

PLN1190 EUR283

PLN649 EUR154

PLN319 EUR76

PLN299 EUR71

SKULLCANDYHESH 2.0

SKULLCANDY2.0 CASSETTE

SKULLCANDY2.0 CASSETTE

SKULLCANDYINKD

PLN299 EUR71

PLN219 EUR52

PLN219 EUR52

PLN119 EUR28

221


WAGA A DL L GOSC ´´ DESKI Po tym jak zdecydujesz jaki rodzaj deski pasuje do Twojego stylu jazK` ^HY[V ZPLJ aHZ[HUV^PDž UHK [`T QHRHWV^PUUHI`DžQLQKé\NVNjDž1LZ[ [VIHYKaV^HǏUHYaLJaR[}YHILJKaPL ZPLJ ILaWVNjYLKUPV WYaLRéHKHDž UH ;^VQLVJaLRP^HUPH^VILJQHaK`> WYa`WHKR\VZ}IWVJaǃ[R\QǃJ`JOǍSL KVIYHUH KLZRH ILJKaPL WV^VKLT KV Za`IRPLNV aUPLJOLJJLUPH Q\Ǐ UH Z[HYJPL(SLKVYaLJa`5PLTHVRYL-

NjSVULNV^aVY\UH[VQHRǃKé\NVNjDž ^`IYHDž 1LZ[ [V ILaWVNjYLKUPV aHSLǏULVK;^VPJOWYLK`ZWVa`JQPVYHa \TPLQLJ[UVNjJP0Z[UPLQLQLKUHRWL^UH ÈYLN\éH» Z[VZV^HUH WYa` KVIVYaL IHa\QǃJHUH;^VQLQ^HKaL^aYVNjJPL PJOHYHR[LYaLKLZRP>[HILSJLWVUPǏLQ WVRHa\QLT` >HT \WYVZaJaVU` ZJOLTH[ R[}Y` a WL^UVNjJPǃ WVTVǏL>HT^KVRVUHUP\WYH^PKéV^LNV^`IVY\Ké\NVNjJPKLZRP

> R^LZ[PP KVIVY\ TVKLSP MYLLYPKL»V^`JO H ^ ZaJaLN}SUVNjJP [`JO WYaLaUHJaVU`JO KV QHaK` ^`ZVRV ^N}YHJOWVaH^`aUHJaVU`TP[YHZHTPYHKaPT`\KHDžZPLJKVZ^VQLNV SVRHSULNVZRSLW\

WAGA

< 3 tygodnie na desce

KATEGORIA

JIB

ALL MOUNTAIN

WOMEN'S

WZROST

<49 kg

50-59 kg

60-69 kg

70-79 kg

80-89 kg

90-95 kg

< 150 cm

146-148

147-149

150-152

153-155

154-156

157-159

155cm-169cm

147-149

149-151

151-153

154-156

155-157

158-160

170cm-183cm

149-151

150-152

153-155

155-157

158-160

159-161

185cm-196cm

150-152

151-153

154-156

157-159

158-160

161-163

198cm <

151-153

153-155

155-157

158-160

159-161

162-164

< 150 cm

145-147

146-148

149-151

151-153

153-155

155-157

155cm-169cm

146-148

147-149

150-152

153-155

154-156

157-159

170cm-183cm

147-149

149-151

151-153

154-156

155-157

158-160

185cm-196cm

149-151

150-152

153-155

155-157

157-159

159-161

198cm <

150-152

151-153

154-156

157-159

158-160

161-163

< 150 cm

11/4/12

150-152

152-154

155-157

156-158

159-161

155cm-169cm

150-152

151-153

154-156

156-158

158-160

160-162

170cm-183cm

151-153

152-154

156-158

158-160

159-161

162-164

185cm-196cm

152-154

154-156

156-158

159-161

160-162

163-165

198cm <

154-156

155-157

158-160

160-162

162-164

165<

< 150 cm

146-148

147-149

150-152

152-154

154-156

156-158

155cm-169cm

147-149

148-150

151-153

154-156

155-157

158-160

170cm-183cm

148-150

150-152

152-154

155-157

156-158

159-161

185cm-196cm

150-152

151-153

154-156

156-158

158-160

160-162

198cm <

151-153

152-154

155-157

158-160

159-161

162-164

223


ROZMIAR B TA mondo SW SM E RO ARTEC S/M ARTEC M/L BENT METAL S/M BENT METAL M/L B RTON MEN S B RTON MEN M B RTON MEN L B RTON WMN S B RTON WMN M B RTON WMN L DRAKE MEN M DRAKE MEN L DRAKE MEN XL DRAKE WMN M DRAKE WMN L ELAN S/M ELAN M/L FLOW NXT SERIES M FLOW NXT SERIES L FLOW NXT SERIES XL FLOW M, H, FLITE SERIES M FLOW M, H, FLITE SERIES L FLOW M, H, FLITE SERIES XL FL X S FL X M FL X L FOR M MEN M FOR M MEN L FOR M WMN S FOR M WMN M FTWO M FTWO L FTWO XL FTWO WMN S FTWO WMN M FTWO WMN L FTWO S/M FTWO M/L GN M GN L GN XL GN FT S GN FT M GN FT L GN WMN S/M GN WMN M/L HEAD MEN PX S HEAD MEN PX M HEAD MEN PX L HEAD MEN NX M HEAD MEN NX L HEAD MEN NX XL HEAD WMN PX S HEAD WMN PX M HEAD WMN NX S HEAD WMN NX M K2 MEN S K2 MEN M K2 MEN L

224

22.5 5 4.5 36

23 5.5 5 37

23.5 6 5.5 37.5

24 6.5 6 38

24.5 7 6.5 38.5

25 7.5 7 39

25.5 26 26.5 8 8.5 9 7.5 8 8.5 40 40.5 41

27 9.5 9 42

27.5 28 28.5 10 10.5 11 9.5 10 10.5 42.5 43 43.5

29

29.5

30

30.5

31

31.5

32

32.5

33

11 44

11.5 12 12.5 45 45.5 46

13 47

13.5 47.5

14 48

14.5 49

15 50


A WIAZANIA mondo 22.5 SW 5 SM 4.5 E RO 36 K2 MEN XL K2 WMN S K2 WMN M NIDECKER FWD S/M NIDECKER FWD M/L NIDECKER BACK-IN S/M NIDECKER BACK-IN M/L NIDECKER BACK-IN L/XL NIDECKER ACT S/M NIDECKER ACT L/XL RAVEN S/M RAVEN M/L RAIDEN MEN CHARGER M RAIDEN MEN CHARGER L RAIDEN MEN M RAIDEN MEN L RAIDEN WMN S RAIDEN WMN M RIDE MEN M RIDE MEN L RIDE MEN XL RIDE WMN S RIDE WMN M ROME HYBRID S/M ROME HYBRID L/XL ROME NIBODY S ROME NIBODY M ROME NIBODY L ROSSIGNOL S/M ROSSIGNOL M/L ROXY S/M ROXY M/L ROXY S ROXY M ROXY L SALOMON S SALOMON M SALOMON L SP sLAB MEN S SP sLAB MEN M SP sLAB MEN L SP sLAB MEN XL SP sLAB WMN S SP sLAB WMN M SP sLAB WMN L SP FT3/FT4 MEN S SP FT3/FT4 MEN M SP FT3/FT4 MEN L SP FT3/FT4 WMN S-M SP FT3/FT4 WMN M-L SWITCHBACK M SWITCHBACK L NION MEN M/L NION MEN L XL NION MEN S M NION MEN S M CONTACT PRO NION WMN S NION WMN M

23 5.5 5 37

23.5 6 5.5 37.5

24 6.5 6 38

24.5 7 6.5 38.5

25 7.5 7 39

25.5 26 26.5 8 8.5 9 7.5 8 8.5 40 40.5 41

27 9.5 9 42

27.5 28 28.5 10 10.5 11 9.5 10 10.5 42.5 43 43.5

29

29.5

30

30.5

31

31.5

32

32.5

33

11 44

11.5 12 12.5 45 45.5 46

13 47

13.5 47.5

14 48

14.5 49

15 50

225


FIRMA

NAZWA

cena

waluta

nowy model

kategoria

długość (cm)

promień skrętu (m)

krawędż efektywna (cm)

szerokość talii (cm)

setback (mm)

waga jeżdżca (kg) min max

77PROJECT

NATURAL TRANSPA

1995

PLN

FR

157W

8.7

ND

26.7

ND

ND

77PROJECT

NATURAL TRANSPA

1995

PLN

FR

166W

9.5

ND

27

ND

ND

ND

77PROJECT

YAMAY BLACK

1695

PLN

FS

146

7.3

ND

23.5

ND

ND

ND

77PROJECT

YAMAY BLACK

1695

PLN

FS

151

7.7

ND

24.5

ND

ND

ND

77PROJECT

YAMAY BLACK

1695

PLN

FS

156

8.1

ND

26

ND

ND

ND

77PROJECT

YAMAY BLACK

1695

PLN

FS

161

8.5

ND

26.6

ND

ND

ND

77PROJECT

BOB BLACK

1545

PLN

AM

146

7.3

ND

23.5

ND

ND

ND

77PROJECT

BOB BLACK

1545

PLN

AM

151

7.7

ND

24.5

ND

ND

ND

77PROJECT

BOB BLACK

1545

PLN

AM

156

8.1

ND

26

ND

ND

ND

77PROJECT

BOB BLACK

1545

PLN

AM

161

8.5

ND

26.6

ND

ND

ND

77PROJECT

YAMAY WHITE

1495

PLN

FS

146

7.3

ND

23.5

ND

ND

ND

77PROJECT

YAMAY WHITE

1495

PLN

FS

151

7.7

ND

24.5

ND

ND

ND

77PROJECT

YAMAY WHITE

1495

PLN

FS

156

8.1

ND

26

ND

ND

ND

77PROJECT

YAMAY WHITE

1495

PLN

FS

161

8.5

ND

26.6

ND

ND

ND

77PROJECT

BOB WHITE

1345

PLN

AM

146

7.3

ND

23.5

ND

ND

ND

77PROJECT

BOB WHITE

1345

PLN

AM

151

7.7

ND

24.5

ND

ND

ND

77PROJECT

BOB WHITE

1345

PLN

AM

156

8.1

ND

26

ND

ND

ND

77PROJECT

BOB WHITE

1345

PLN

AM

161

8.5

ND

26.6

ND

ND

ND

ADAPT

ICON

1099

PLN

FS

144

7.2

110.8

23.8

0

49

63

ADAPT

ICON

1099

PLN

FS

147

7.3

113.8

24

0

51

65

ADAPT

ICON

1099

PLN

FS

149

7.4

115

24.2

0

54

67

ADAPT

ICON

1099

PLN

FS

151

7.5

112

24.2

0

56

70

ADAPT

ICON

1099

PLN

FS

153

7.6

118

24.6

0

58

72

ADAPT

ICON

1099

PLN

FS

155

7.8

120

25

0

63

76

ADAPT

ICON

1099

PLN

FS

158

7.8

123

25.3

0

67

85

ADAPT

ICON

1099

PLN

FS

161

8

125

25.6

0

72

90

ADAPT

LOGIC

1099

PLN

AM

148

8.1

112.4

24.4

10

54

67

ADAPT

LOGIC

1099

PLN

AM

151

8.2

115.2

24.6

10

58

67

ADAPT

LOGIC

1099

PLN

AM

154

8.3

118

24.8

10

58

76

ADAPT

LOGIC

1099

PLN

AM

157

8.4

120.8

25

10

67

81

ADAPT

LOGIC

1099

PLN

AM

160

8.5

123.6

25.2

10

72

90

ADAPT

LOGIC

1099

PLN

AM

167

8.7

129.2

25.6

10

72

94

ADAPT

LOGIC

1099

PLN

AM

155W

7.9

119

26.2

10

72

90

ADAPT

LOGIC

1099

PLN

AM

159W

8.5

122.6

26.4

10

72

90

ADAPT

LOGIC

1099

PLN

AM

163W

8.6

121.6

26.6

10

72

94

ADAPT

ORGANIC

999

PLN

FS

149

8.2

117

25.1

0

49

72

ADAPT

ORGANIC

999

PLN

FS

153

8.3

117

25.2

0

54

81

ADAPT

ORGANIC

999

PLN

FS

156

8.5

121

25.3

0

58

85

ADAPT

ORGANIC

999

PLN

FS

159

8.6

123

25.4

0

63

90

APO

SUPREME

2319

PLN

TAK

AM

156

8.8

111.8

25

5

ND

ND

APO

SUPREME

2319

PLN

TAK

AM

160

9.2

113.2

25.2

5

ND

ND

APO

SUPREME

2319

PLN

TAK

AM

159W

9.2

114.8

26

5

ND

ND

APO

APOCALYPSE

2399

PLN

FR

186

12

131

25.4

0

ND

ND

APO

COINCOIN

1839

PLN

FS

155

8.5

111.8

25.1

0

ND

ND

APO

COINCOIN

1839

PLN

FS

158

8.6

114.8

25.2

0

ND

ND

APO

TYLER

1879

PLN

FS

156W

8.2

110

25.7

0

ND

ND

APO

TYLER

1879

PLN

FS

159W

8.4

112.6

25.9

0

ND

ND

APO

DRAGON

1599

PLN

FS

155

8.2

99.6

25.1

0

ND

ND

APO

DRAGON

1599

PLN

FS

158

8.7

101.6

25.3

0

ND

ND

APO

DRAGON

1599

PLN

FS

156W

8.4

100.6

25.8

0

ND

ND

APO

DRAGON

1599

PLN

FS

159W

8.4

112.6

25.9

0

ND

ND

APO

MTD

1719

PLN

FS

153

7.4

117.5

24.8

0

ND

ND

APO

MTD

1719

PLN

FS

156

7.6

120.5

25

0

ND

ND

APO

MTD

1719

PLN

FS

159

7.8

123

25.2

0

ND

ND

APO

MTD

1719

PLN

FS

155W

7.5

111.75

25.6

0

ND

ND

APO

MTD

1719

PLN

FS

158W

7.7

120.5

25.8

0

ND

ND

APO

MTD

1719

PLN

FS

161W

7.9

123

26

0

ND

ND

APO

SPRAY

1799

PLN

FR

160

8.8

108

25.7

60

ND

ND

APO

SPRAY

1799

PLN

FR

164

9.2

111

25.7

60

ND

ND

APO

LINE

1599

PLN

AM

154

7.8

115.5

24.7

10

ND

ND

APO

LINE

1599

PLN

AM

157

7.8

118.5

24.9

10

ND

ND

APO

LINE

1599

PLN

AM

160

8.2

121

25.1

15

ND

ND

APO

LINE

1599

PLN

AM

158W

8.2

118.5

26

15

ND

ND

APO

LINE

1599

PLN

AM

161W

8.04

121

26.2

15

ND

ND

APO

LINE

1599

PLN

AM

164W

8.6

123.5

26.4

15

ND

ND

APO

LINE

1599

PLN

AM

167W

8.8

126.5

27.1

20

ND

ND

APO

SELEKTA

1479

PLN

JB

147

7.7

106.5

23.8

0

ND

ND

APO

SELEKTA

1479

PLN

JB

150

7.8

110.1

25.2

0

ND

ND

APO

SELEKTA

1479

PLN

JB

153

8.1

112.8

25.3

0

ND

ND

APO

SELEKTA

1479

PLN

JB

156

8.2

115.5

25.5

0

ND

ND

226

ND


FIRMA

NAZWA

cena

waluta

nowy model

kategoria

długość (cm)

APO

BLEND

1199

PLN

TAK

FS

151

APO

BLEND

1199

PLN

TAK

FS

154

APO

BLEND

1199

PLN

TAK

FS

157

APO

BLEND

1199

PLN

TAK

FS

APO

BLEND

1199

PLN

TAK

APO

CRUISER

1439

PLN

APO

CRUISER

1439

PLN

APO

SEED

1199

APO

SEED

APO

promień skrętu (m)

krawędż efektywna (cm)

szerokość talii (cm)

setback (mm)

waga jeżdżca (kg) min max

7.7

111.06

24.9

0

ND

ND

7.8

113.3

25.1

0

ND

ND

8

116

25.2

0

ND

ND

158W

8.1

117

25.8

0

ND

ND

FS

160W

8.2

119

26.2

0

ND

ND

TAK

AM

158

8.7

100.5

25.3

20

ND

ND

TAK

AM

162

8.9

103.5

25.5

20

ND

ND

PLN

AM

155

7.6

114.8

25

10

ND

ND

1199

PLN

AM

158

7.8

117.5

25.2

10

ND

ND

SEED

1199

PLN

AM

161

7.9

120.2

25.4

10

ND

ND

APO

SEED

1199

PLN

AM

159W

8

118

25.9

10

ND

ND

APO

SEED

1199

PLN

AM

163W

8

121.8

26.4

10

ND

ND

ARBOR

WASTELAND

2949

PLN

AM

157

8,8/7,9/8,8

120

25.2

0

55

92

ARBOR

WASTELAND

2949

PLN

AM

161

8,9/9/8,9

123.6

25.4

0

59

95

ARBOR

WASTELAND

2949

PLN

AM

165

9,2/8,3/9,2

127.2

25.6

0

63

99

ARBOR

ABACUS

2999

PLN

FR

156

8,7/7,8/8,7

119

25.1

0

55

92

ARBOR

ABACUS

2999

PLN

FR

160

8,9/8/8,9

122.6

25.3

0

59

95

ARBOR

ABACUS

2999

PLN

FR

164

9,1/8,2/9,1

126.2

25.5

0

63

99

ARBOR

ROUNDHOUSE RX

2399

PLN

AM

158

8,7/7,8/8,7

122

26.1

0

56

93

ARBOR

ROUNDHOUSE RX

2399

PLN

AM

162

8,9/8/8,9

125.6

26.3

0

62

98

ARBOR

ROUNDHOUSE RX

2399

PLN

AM

166

9,1/8,2/9,1

129.2

26.5

0

64

100

ARBOR

ELEMENT RX

2399

PLN

AM

153

8,6/7,7/8,6

116.4

25

0

52

88

ARBOR

ELEMENT RX

2399

PLN

AM

155

8,7/7,8/8,7

118.2

25.1

0

54

91

ARBOR

ELEMENT RX

2399

PLN

AM

157

8,8/7,9/8,8

120

25.2

0

55

92

ARBOR

ELEMENT RX

2399

PLN

AM

159

8,9/8/8,9

121.8

25.3

0

58

94

ARBOR

ELEMENT RX

2399

PLN

AM

161

8,9/8/8,9

123.6

25.4

0

59

95

ARBOR

ELEMENT RX

2399

PLN

AM

165

9,2/8,3/9,2

127.2

25.6

0

63

99

ARBOR

CODA

2199

PLN

AM

153

8,6/7,7/8,6

116.4

25

0

52

88

ARBOR

CODA

2199

PLN

AM

155

8,7/7,8/8,7

118.2

25.1

0

54

91

ARBOR

CODA

2199

PLN

AM

157

8,8/7,9/8,8

120

25.2

0

55

92

ARBOR

CODA

2199

PLN

AM

159

8,9/8/8,9

121.8

25.3

0

58

94

ARBOR

CODA

2199

PLN

AM

161

8,9/8/8,9

123.6

25.4

0

59

95

ARBOR

CODA

2199

PLN

AM

165

9,2/8,3/9,2

127.2

25.6

0

63

99

ARBOR

FORMULA

1259

PLN

AM

148

8,2/7,3/8,2

113.4

24.8

0

48

84

ARBOR

FORMULA

1259

PLN

AM

152

8,4/7,5/8,4

116.6

24.9

0

51

87

ARBOR

FORMULA

1259

PLN

AM

155

8,5/7,6/8,5

119.3

25.1

0

54

90

ARBOR

FORMULA

1259

PLN

AM

158

8,7/7,8/8,7

122

25.2

0

56

93

ARBOR

FORMULA

1259

PLN

AM

161

8,8/7,9/8,8

124.7

25.4

0

59

95

ARBOR

BLACKLIST

1879

PLN

FS

154

8,6/7,7/8,6

120.3

25.9

0

52

88

ARBOR

BLACKLIST

1879

PLN

FS

157

8,8/7,9/8,8

123

26

0

54

91

ARBOR

BLACKLIST

1879

PLN

FS

160

8,9/8/8,9

125.7

26.2

0

57

93

ARBOR

WESTMARK

1879

PLN

FS

150

8,4/7,5/8,4

116.9

24.8

0

48

84

ARBOR

WESTMARK

1879

PLN

FS

153

8,6/7,7/8,6

119.6

25

0

51

87

ARBOR

WESTMARK

1879

PLN

FS

156

8,7/7,8/8,7

122.3

25.1

0

54

90

ARBOR

WESTMARK

1879

PLN

FS

159

8,9/9/8,9

125

25.3

0

56

93

ARBOR

DRAFT

1879

PLN

JB

143

8,2/7,3/8,2

109.8

23.4

0

41

77

ARBOR

DRAFT

1879

PLN

JB

147

8,4/7,5/8,4

113.4

23.6

0

44

81

ARBOR

DRAFT

1879

PLN

JB

150

8,9/8/8,9

117.3

24.8

0

47

83

ARBOR

DRAFT

1879

PLN

JB

153

9,0/8,1/9,0

120.5

25

0

50

86

ARBOR

DRAFT

1879

PLN

JB

155

9,1/8,2/9,1

122.3

25.1

0

52

88

ARBOR

DRAFT

1879

PLN

JB

158

9,3/8,4/9,3

125.5

25.2

0

54

91

ARBOR

A-FRAME

2599

PLN

FR

158

9,0/8,1/9,0

121

24.9

20

57

93

ARBOR

A-FRAME

2599

PLN

FR

162

9,2/8,3/9,2

124.6

25.1

20

61

97

ARBOR

A-FRAME

2599

PLN

FR

166

9,4/8,5/9,4

128.2

25.3

20

64

101

ARBOR

A-FRAME

2599

PLN

FR

170

9,6/8,7/9,6

131.8

25.5

20

68

104

ARBOR

ROUNFHOUSE CX

2399

PLN

AM

159

9,0/8,1/9,0

122

26.6

20

62

98

ARBOR

ROUNFHOUSE CX

2399

PLN

AM

163

9,2/8,3/9,2

125.6

26.8

20

65

102

ARBOR

ROUNFHOUSE CX

2399

PLN

AM

167

9,4/8,5/9,4

129.2

27

20

69

105

ARBOR

ELEMENT CX

2399

PLN

AM

155

8,5/7,6/8,5

118.3

25.1

20

54

90

ARBOR

ELEMENT CX

2399

PLN

AM

158

8,7/7,8/8,7

121

25.2

20

56

93

ARBOR

ELEMENT CX

2399

PLN

AM

161

8,8/7,9/8,8

123.7

25.4

20

59

95

ARBOR

ELEMENT CX

2399

PLN

AM

165

9,0/8,1/9,0

127.3

25.6

20

63

99

ARBOR

RELAPSE

1879

PLN

FS

151

8,8/7,9/8,8

115.8

25.7

0

48

80

ARBOR

RELAPSE

1879

PLN

FS

155

9,0/8,1/9,0

119.4

25.9

0

52

83

ARBOR

RELAPSE

1879

PLN

FS

159

9,2/8,3/9,2

123

26.1

0

55

87

ARBOR

DEL REY

1499

PLN

FS

150

8,7/7,8/8,7

114.9

24.9

0

48

84

ARBOR

DEL REY

1499

PLN

FS

153

8,9/8/8,9

117.6

25

0

51

87

ARBOR

DEL REY

1499

PLN

FS

155

9,0/8,1/9,0

119.3

25.2

0

53

89

ARBOR

DEL REY

1499

PLN

FS

158

9,1/8,2/9,1

122

25.3

0

55

92

ARTEC

FIGMENT

ND

PLN

FS

151

6.3

112.8

25

0

ND

ND

227


FIRMA

NAZWA

cena

waluta

ARTEC

FIGMENT

ND

ARTEC

FIGMENT

ND

ARTEC

POPROCKER

ARTEC

kategoria

długość (cm)

promień skrętu (m)

krawędż efektywna (cm)

szerokość talii (cm)

setback (mm)

waga jeżdżca (kg) min max

PLN

FS

155

6.7

116.1

25.4

0

ND

ND

PLN

FS

158

7

118.5

25.6

0

ND

ND

1249

PLN

FS

152

6.9

112.7

24.7

0

ND

ND

POPROCKER

1249

PLN

FS

154

7.4

115.3

24.9

0

ND

ND

ARTEC

POPROCKER

1249

PLN

FS

156

7.6

116.9

25.1

0

ND

ND

ARTEC

CIPHER

ND

PLN

FS

148

6.6

109.3

24.4

0

ND

ND

ARTEC

CIPHER

ND

PLN

FS

152

6.9

112.7

24.7

0

ND

ND

ARTEC

CIPHER

ND

PLN

FS

155

7.4

115.3

24.9

0

ND

ND

ARTEC

CIPHER

ND

PLN

FS

157

7.6

116.9

25.1

0

ND

ND

ARTEC

CIPHER

ND

PLN

FS

159

7.8

118.6

26.9

0

ND

ND

ARTEC

HYPERFUZZ

999

PLN

FS

148

6.6

109.3

24.4

10

ND

ND

ARTEC

HYPERFUZZ

999

PLN

FS

152

6.9

112.7

24.7

10

ND

ND

ARTEC

HYPERFUZZ

999

PLN

FS

154

7.4

115.3

24.9

15

ND

ND

ARTEC

HYPERFUZZ

999

PLN

FS

156

7.6

116.9

25.1

15

ND

ND

ARTEC

HYPERFUZZ

999

PLN

FS

159

7.8

118.5

25.2

15

ND

ND

ARTEC

TITAN

899

PLN

FS

147

6.6

107.7

24.4

10

ND

ND

ARTEC

TITAN

899

PLN

FS

151

7

111

24.6

10

ND

ND

ARTEC

TITAN

899

PLN

FS

155

7.4

114.4

24.7

10

ND

ND

ARTEC

TITAN

899

PLN

FS

159

7.9

117.5

25.2

10

ND

ND

ARTEC

TITAN

899

PLN

FS

163

8.3

121.1

25.4

10

ND

ND

ARTEC

HAZE

ND

PLN

FS

155

6.9

113

26

10

ND

ND

ARTEC

HAZE

ND

PLN

FS

159

7.4

116.6

26.2

10

ND

ND

ARTEC

HAZE

ND

PLN

FS

163

7.9

120.2

26.5

10

ND

ND

ARTEC

ALTROCKER

1099

PLN

FS

146

6.6

107.7

24.4

0

ND

ND

ARTEC

ALTROCKER

1099

PLN

FS

152

7

111

24.6

0

ND

ND

ARTEC

ALTROCKER

1099

PLN

FS

156

7.4

114.4

24.7

0

ND

ND

ARTEC

ALTROCKER

1099

PLN

FS

158

7.9

117.5

25.2

0

ND

ND

ARTEC

ALTROCKER

1099

PLN

FS

162

8.3

121.1

25.4

0

ND

ND

ARTEC

PHENOM

ND

PLN

AM

155

8.1

115.9

27.5

20

ND

ND

ARTEC

PHENOM

ND

PLN

AM

159

8.5

119

27.7

25

ND

ND

ARTEC

PHENOM

ND

PLN

AM

163

8.6

122

28

30

ND

ND

ARTEC

PHENOM

ND

PLN

AM

167

9.2

125.5

28.4

30

ND

ND

ARTEC

NOVUS

ND

PLN

FS

146

6.6

107.7

24.2

15

ND

ND

ARTEC

NOVUS

ND

PLN

FS

150

7

111

24.4

20

ND

ND

ARTEC

NOVUS

ND

PLN

FS

154

7.4

114.3

24.5

20

ND

ND

ARTEC

NOVUS

ND

PLN

FS

158

7.9

117.5

25

25

ND

ND

ARTEC

NOVUS

ND

PLN

FS

158W

7.4

116.6

25.7

20

ND

ND

ARTEC

NOVUS

ND

PLN

FS

162W

7.9

120.2

26

25

ND

ND

BATALEON

DISASTER

1399

PLN

FS

145

7.25

110

24.8

0

ND

ND

BATALEON

DISASTER

1399

PLN

FS

148

7.35

114

25

0

ND

ND

BATALEON

DISASTER

1399

PLN

FS

151

7.45

117

25

0

ND

ND

BATALEON

DISASTER

1399

PLN

FS

153

7.55

119

25.2

0

ND

ND

BATALEON

DISASTER

1399

PLN

FS

154W

7.6

119

26.3

0

ND

ND

BATALEON

DISASTER

1399

PLN

FS

156

7.7

121

25.5

0

ND

ND

BATALEON

DISASTER GULLI EDITION

1499

PLN

TAK

FS

151

7.45

117

25

0

ND

ND

BATALEON

DISASTER GULLI EDITION

1499

PLN

TAK

FS

153

7.55

119

25.2

0

ND

ND

BATALEON

AIROBIC

1590

PLN

FS

148

7.45

113

25

0

ND

ND

BATALEON

AIROBIC

1590

PLN

FS

151

7.6

116

25

0

ND

ND

BATALEON

AIROBIC

1590

PLN

FS

154

7.7

118

25.2

0

ND

ND

BATALEON

AIROBIC

1590

PLN

FS

156W

7.8

120

26.4

0

ND

ND

BATALEON

AIROBIC

1590

PLN

FS

157

7.85

120

25.5

0

ND

ND

BATALEON

G.W.

1890

PLN

TAK

FS

148

7.45

113

25

0

ND

ND

BATALEON

G.W.

1890

PLN

TAK

FS

151

7.6

116

25

0

ND

ND

BATALEON

G.W.

1890

PLN

TAK

FS

154

7.7

118

25.2

0

ND

ND

BATALEON

G.W.

1890

PLN

TAK

FS

156W

7.8

120

26.4

0

ND

ND

BATALEON

G.W.

1890

PLN

TAK

FS

157

7.85

120

25.5

0

ND

ND

BATALEON

EVIL TWIN

1790

PLN

FS

149

7.65

112

24.6

0

ND

ND

BATALEON

EVIL TWIN

1790

PLN

FS

152

7.8

114

24.9

0

ND

ND

BATALEON

EVIL TWIN

1790

PLN

FS

154

7.9

116

25.1

0

ND

ND

BATALEON

EVIL TWIN

1790

PLN

FS

156W

8.05

118

26.4

0

ND

ND

BATALEON

EVIL TWIN

1790

PLN

FS

157

8.1

119

25.5

0

ND

ND

BATALEON

EVIL TWIN

1790

PLN

FS

159W

8.15

120

26.6

0

ND

ND

BATALEON

RIOT

2190

PLN

FS

151

7.8

114

24.9

0

ND

ND

BATALEON

RIOT

2190

PLN

FS

154

7.9

116

25.1

0

ND

ND

BATALEON

RIOT

2190

PLN

FS

157

8.1

119

25.5

0

ND

ND

BATALEON

RIOT

2190

PLN

FS

159W

8.15

120

26.6

0

ND

ND

BATALEON

FUN.KINK

1490

PLN

FS

148

7.45

113

24.5

0

ND

ND

BATALEON

FUN.KINK

1490

PLN

FS

151

7.6

115

24.8

0

ND

ND

BATALEON

FUN.KINK

1490

PLN

FS

154

7.75

117

25.1

0

ND

ND

228

nowy model


FIRMA

NAZWA

cena

waluta

BATALEON

FUN.KINK

1490

BATALEON

FUN.KINK

1490

BATALEON

FUN.KINK

BATALEON BATALEON

nowy model

kategoria

długość (cm)

promień skrętu (m)

krawędż efektywna (cm)

szerokość talii (cm)

setback (mm)

waga jeżdżca (kg) min max

PLN

FS

157

7.85

118

25.3

0

ND

PLN

FS

159W

7.95

120

26.6

0

ND

ND

1490

PLN

FS

160

8

121

25.6

0

ND

ND

WHATEVER

1590

PLN

FS

150

7.55

113

24.6

0

ND

ND

WHATEVER

1590

PLN

FS

153

7.7

115

24.9

0

ND

ND

BATALEON

WHATEVER

1590

PLN

FS

156

7.8

117

25.1

0

ND

ND

BATALEON

WHATEVER

1590

PLN

FS

158W

7.9

118

26.3

0

ND

ND

BATALEON

WHATEVER

1590

PLN

FS

159

7.95

119

25.4

0

ND

ND

BATALEON

GOLIATH

1790

PLN

FS

150

7.55

113

24.6

0

ND

ND

BATALEON

GOLIATH

1790

PLN

FS

153

7.7

115

24.9

0

ND

ND

BATALEON

GOLIATH

1790

PLN

FS

156

7.8

117

25.1

0

ND

ND

BATALEON

GOLIATH

1790

PLN

FS

157W

7.9

118

26.3

0

ND

ND

BATALEON

GOLIATH

1790

PLN

FS

158

7.95

119

25.4

0

ND

ND

BATALEON

GOLIATH

1790

PLN

FS

160W

8

120

26.5

0

ND

ND

BATALEON

GOLIATH

1790

PLN

FS

161

8.05

121

25.6

0

ND

ND

BATALEON

GOLIATH

1790

PLN

FS

163W

8.15

123

26.8

0

ND

ND

BATALEON

THE JAM

2190

PLN

AM

156

8.05

117

25.1

0

ND

ND

BATALEON

THE JAM

2190

PLN

AM

159

8.2

119

25.4

0

ND

ND

BATALEON

THE JAM

2190

PLN

AM

161W

8.25

121

26.5

0

ND

ND

BATALEON

THE JAM

2190

PLN

AM

162

8.35

122

25.7

0

ND

ND

BATALEON

ENEMY+++

4290

PLN

FS

157

8.05

117

25.1

20

ND

ND

BATALEON

ENEMY+++

4290

PLN

FS

160

8.2

119

25.4

20

ND

ND

BATALEON

ENEMY+++

4290

PLN

FS

163

8.35

122

25.7

20

ND

ND

BATALEON

OMNI

1790

PLN

FR

155

8.3

115

25

20

ND

ND

BATALEON

OMNI

1790

PLN

FR

158

8.45

117

25.3

20

ND

ND

BATALEON

OMNI

1790

PLN

FR

161

8.55

119

25.5

20

ND

ND

BATALEON

OMNI

1790

PLN

FR

164

8.7

121

25.8

20

ND

ND

BATALEON

UNDISPUTED

2590

PLN

FR

163

8.7

121

25.8

20

ND

ND

BATALEON

UNDISPUTED

2590

PLN

FR

167

8.85

125

26.2

20

ND

ND

BATALEON

CAMEL TOE

1690

PLN

FR

158

9.1

126

26.1

20

ND

ND ND

TAK

ND

BATALEON

CAMEL TOE

1690

PLN

TAK

FR

162

9.3

128

26.3

20

ND

BURTON

MYSTERY

1550

EUR

TAK

AM

155

7.66

119.25

24.7

12.5

61

79

BURTON

MYSTERY

1550

EUR

TAK

AM

158

7.85

122.25

25

12.5

66

84

BURTON

MYSTERY

1550

EUR

TAK

AM

162

8.12

126.25

25.5

12.5

75

93

BURTON

VAPOR

1050

EUR

AM

155

7.66

119.25

24.8

12.5

61

79

BURTON

VAPOR

1050

EUR

AM

157

7.79

121.25

25

12.5

61

79

BURTON

VAPOR

1050

EUR

AM

159

7.91

123.25

25.2

12.5

66

84

BURTON

CUSTOM X

660

EUR

AM

152

7.58

117.25

24.4

25

57

75

BURTON

CUSTOM X

660

EUR

AM

156

7.97

121.25

24.8

25

61

79

BURTON

CUSTOM X

660

EUR

AM

158

8.09

123.25

24.9

25

66

84

BURTON

CUSTOM X

660

EUR

AM

160

8.19

125

25

25

70

88

BURTON

CUSTOM X

660

EUR

AM

164

8.46

128.5

25.2

25

77

95

BURTON

CUSTOM X

660

EUR

AM

159W

8.09

123

25.9

25

66

84

BURTON

CUSTOM X

660

EUR

AM

162W

8.3

126

26

25

75

93

BURTON

CUSTOM X

660

EUR

AM

164W

8.44

128

26.1

25

77

95

BURTON

ANTLER

660

EUR

TAK

AM

151.5

7.39

114.5

24.7

0

57

75

BURTON

ANTLER

660

EUR

TAK

AM

154.5

7.58

117.5

24.9

0

59

77

BURTON

ANTLER

660

EUR

TAK

AM

157.5

7.8

120.5

25.1

0

61

79

BURTON

ANTLER

660

EUR

TAK

AM

160.5

8

123.5

25.3

0

70

88

BURTON

FISH/FISHCUIT

610

EUR

FR

156

7.86

120

25.5

75

59

82

BURTON

FISH/FISHCUIT

610

EUR

FR

160

8.24

123.5

25.8

75

68

91

BURTON

FISH/FISHCUIT

610

EUR

FR

150

7.53

114.5

25.7

75

59

82

BURTON

TWC PRO

560

EUR

FS

156

7.87

120.2

24.6

12.5

61

79

BURTON

CUSTOM

560

EUR

AM

151

7.52

115.2

24.8

10

57

75

BURTON

CUSTOM

560

EUR

AM

154

7.73

118.2

25.2

10

59

77

BURTON

CUSTOM

560

EUR

AM

156

7.87

120.2

25.3

10

61

79

BURTON

CUSTOM

560

EUR

AM

158

8.01

122.25

25.4

10

66

84

BURTON

CUSTOM

560

EUR

AM

160

8.14

124.25

25.5

10

70

88

BURTON

CUSTOM

560

EUR

AM

163

8.31

126.75

25.7

10

75

93

BURTON

CUSTOM

560

EUR

AM

158W

8.01

122

25.8

10

66

84

BURTON

CUSTOM

560

EUR

AM

162W

8.25

125.5

26

10

75

93

BURTON

CUSTOM

560

EUR

AM

165W

8.42

128

26.2

10

77

95

BURTON

CUSTOM

560

EUR

AM

169W

8.66

131.5

26.4

10

79

98

BURTON

CUSTOM FLYING V

560

EUR

AM

148

7.32

112.25

24.5

10

50

68

BURTON

CUSTOM FLYING V

560

EUR

AM

151

7.52

115.25

24.8

10

57

75

BURTON

CUSTOM FLYING V

560

EUR

AM

154

7.73

118.25