Page 1

1 2

Secretarieel Jaarverslag Medische Faculteits Vereniging Nijmegen

3

4 5

6

2011-2012


Medische Faculteits Vereniging Nijmegen, secretarieel jaarverslag 2011-2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Inhoudsopgave Voorwoord

5

1. Beleidsaandachtsvelden 2011-2012 1.1 Continuïteit MFVN 1.2 Coschappers en stagelopers 1.3 Financiële veiligheid 1.4 Organisatie Lustrum 1.5 Services voor leden

6 6 6 6 6 6

2. Algemeen 2.1 Adviesraad 2.2 Algemene Leden Vergadering 2.3 Betrokkenheid andere verenigingen 2.4 Betrokkenheid alle leden 2.5 Communicatie binnen de vereniging 2.6 Contact met bestuurders en medewerkers binnen de faculteit en het UMC St Radboud 2.7 Contact met docenten 2.8 Coördinatoren 2.9 Commissies 2.10 Dies Natalis 2.11 Enquête 2.12 Fiscale zaken 2.13 Goed doel 2.14 Huur busje 2.15 Introductie 2.16 Kaartverkoop bij drukke activiteiten 2.17 Leestafel 2.18 Lidmaatschapsprijs (contributie) 2.19 MFVN-archief 2.20 Opbouw eigen vermogen 2.21 Planning activiteiten 2.22 Presentatie MFVN 2.23 Prijsverschil tussen leden en niet-leden

7 7 7 8 8 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12

3.

Bestuur 3.1 Algemeen 3.2 Communicatie binnen het bestuur 3.3 Decharge bestuur 3.4 Evaluatie functioneren bestuur 3.5 Presentatie bestuur 3.6 Werving en opvolging bestuursleden

13 13 14 14 14 14 14

4.

Externe contacten 4.1 Externen met secretariële ondersteuning 4.1.1 Biomedische wetenschappen en Geneeskunde Introductie Nijmegen (BeGIN) 4.1.2 Biomedisch Weekend Organisatie(BMWO)

15 15 15 15

2


Medische Faculteits Vereniging Nijmegen, secretarieel jaarverslag 2011-2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

4.1.3

Stichting International Federation of Medical Students’ Association Nijmegen (IFMSANijmegen) 4.1.4 Medisch interfacultair congres (MIC) 4.1.5 M.H.D. Ferus Ebrius 4.1.6 Stichting Activiteiten MFVN (SAMFVN) 4.1.7 Stichting Aesculaaf 4.1.8 Stichting MeGala 4.1.9 Student World Health Assembly Nijmegen (SWHAN) 4.1.10 Overige externen met secretariële ondersteuning 4.2 Externen zonder secretariële ondersteuning 4.2.1 International Federation of Medical Students’ Associations- Nederland (IFMSA-NL) 4.2.2 Landelijk Overleg Biomedische en Gezondheidswetenschappen (LOBEG) 4.2.3 Landelijk Overlegorgaan Geneeskundige Studenten Organisaties (LOGSO) 4.2.4 Nijmeegse faculteits-, studie-, sport- en studentenverenigingen 4.2.5 Ko-Raad 4.2.6 Nationaal Externen Overleg (NEO) 4.2.7 Raad van Bestuur, OSZ, OWI, Onderwijs Management Teams 4.2.8 Samenwerkings Overleg Faculteitsverenigingen (SOFv) 4.2.9 Status Co 4.2.10 StudentenOrganisatie voor Onderwijs en Studie (SOOS) 5.

Departement Lustrum 5.1 Lustrum 5.2 Lustrumcommissie 5.3 Almanakcommissie 5.5 Congrescommissie 5.6 Reünistencommissie

15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 20 20 20 20

6.

Departement Extern 6.1 Informeel sponsorcontact 6.2 Extern 6.2.1 ABN Amro 6.2.2 Studystore 6.2.3 Overige Sponsoren 6.2.4 Activiteiten in samenwerking met sponsoren 6.3 Nationaal Externen Overleg (NEO) 6.4 Carrièrecommissie 6.5 Promotiecommissie 6.6 Ouderdagcommissie

21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22

7.

Departement Faciliteiten & Internationalisering 7.1 Avondje Buitenland 7.2 Beheer 7.3 Boeken verkoop 7.4 Instrumentenverkoop 7.5 International Federation of Medical Students’ Asscociations-Nijmegen 7.6 Internationalisering 7.7 Medische Meeloopcommissie 7.8 Network Primary Health Care (NPHC) 7.9 Olympiade

23 23 23 23 24 24 24 24 24 24

3


Medische Faculteits Vereniging Nijmegen, secretarieel jaarverslag 2011-2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

7.10 Reiscommissie 7.11 StudentOrganisatie voor Onderwijs en Studie (SOOS) 7.12 Tentamentraining

25 25 25

8.

Departement Intern 8.1 @ccesscommissie 8.2 Activiteitencommissie 8.3 Agendacommissie 8.4 Fotocommissie 8.5 Interne promotie 8.6 Musicalcommissie 8.7 Prikcommissie 8.8 Website

27 27 27 28 28 28 29 29 29

9.

Departement Festiviteiten 9.1 Feestcommissie 9.2 Filmcommissie 9.3 Galacommissie 9.4 Muziekcommissie 9.5 Stichting Aesculaaf

30 30 30 31 31 31

10. Quaestoraat 10.1 Belasting 10.2 Coassistenten- en Stageloperscommissie 10.3 Cursuscommissie 10.4 CVSV 10.5 Kascontrolecommissie 10.6 Rentebeleid 10.7 Verzekeringen 10.8 Begroting 2012-2013 10.9 Debiteuren 10.10 Financieel Jaarverslag 10.11 Financieel Halfjaarverslag

33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34

11. Abactiaat 11.1 Secretarieel Jaarverslag 11.2 Ledenadministratie 11.3 Sportcommissie 11.4 Student-docentcommissie 11.5 Wetenschapsdagcommissie

35 35 35 35 35 35

12. Praesidiaat 12.1 Alumnibeleid UMC St Radboud 12.2 Blackboard 12.3 Discussiecommissie

36 36 36 36

Appendix I

37

4


Medische Faculteits Vereniging Nijmegen, secretarieel jaarverslag 2011-2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Voorwoord Nijmegen, 22 juli 2012 Waarde geïnteresseerde, beste lezer, Voor u ligt het Secretarieel Jaarverslag 2011-2012. Een document waarin beschreven staat wat het afgelopen jaar ons allemaal heeft gebracht. Een zeer belangrijk onderdeel van het afgelopen jaar was natuurlijk het twaalfde Lustrum. Wat een trots gevoel gaf dit Lustrum me. Eens in de vijf jaar wordt de verjaardag van de MFVN uitbundig gevierd en ik mocht daarbij zelf bestuurslid zijn en alles achter de schermen ook meemaken. Na een jaar vol gala’s van andere verenigingen kan ik met trots zeggen dat ons eigen XXIVe Gala er met kop en schouders bovenuit stak! Wat een prachtig feest hebben we gevierd in de Musis Sacrum in Arnhem! Daarnaast was er een superleuk rood Eindfeest en hierbij kwamen de rode Lustrumgadgets goed van pas. Eigenlijk zijn er teveel activiteiten geweest dit jaar die het noemen waard zijn. Deze activiteiten waren niet tot stand gekomen zonder hulp van alle enthousiaste commissieleden. Ik wil hen bij dezen graag bedanken voor de inzet die zij het afgelopen jaar hebben getoond. Zij zijn genoemd in het verslag en terug te vinden in Appendix I. Het is inmiddels vakantie en de werkzaamheden en activiteiten staan nu op een laag pitje. Na de vakantie gaat de tijd weer ontzettend snel en zullen er opvolgers gekozen worden. Nog elk jaar ben ik na de zomervakantie vol frisse energie aan een nieuw school- of studiejaar begonnen, maar dit jaar mag ik nog genieten van een paar weken bestuur voordat ik weer ga studeren. Ik kan gelukkig ook na mijn bestuursjaar nog terugdenken aan alle mooie activiteiten en genieten van alles wat we hebben meegemaakt. Ik wil graag Liselore van Westerop, Marlijn Hendrick en Anita de Breuk bedanken voor het mooie eerste halfjaar dankzij alle goede grappen en ervaren adviezen. Daarnaast wil ik Paul Mosselveld, Sylvia Cornelissen en Lisa Nijland bedanken voor de gezellig tijd en de voor mijn gevoel, frisse herstart en wens ik ze nog heel veel succes in hun verdere bestuursjaar. Tenslotte wil ik Sander van Lanen, Ayla Turan en Vivian Schreur bedanken voor een jaar lang lachen, gieren, brullen en alles wat we hebben mogen meemaken! Met vriendelijke groet,

Carin Lunenburg Ab Actis h.t. der MFVN

5


Medische Faculteits Vereniging Nijmegen, secretarieel jaarverslag 2011-2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1. Beleidsaandachtsvelden 2011-2012 1.1 Continuïteit MFVN De genoemde kabinetsplannen uit het Beleid 2011-2012 zijn aan verandering onderhevig geweest. Het Bestuur heeft daar waar mogelijk geanticipeerd op de plannen. Het blijft momenteel voor het MFVN-bestuur mogelijk om fulltime te besturen. 1.2 Coschappers en stagelopers De coschappers en stagelopers hebben de mogelijkheid gehad om bij diverse activiteiten hun kaartje ’s avonds te kopen. Dit is echter nog niet de meest ideale situatie, omdat veel coschappers en stagelopers alsnog verhinderd waren ten tijde van de kaartverkoop. 1.3 Financiële veiligheid Het gebruik van sealbags en machtigingen werkt goed. Het werken met machtigingen levert extra taken op voor de Quaestor en vraagt om extra controle. 1.4 Organisatie Lustrum Van vrijdag 1 juni tot en met vrijdag 15 juni heeft het XIIe Lustrum der MFVN plaatsgevonden. Het is niet gelukt om in oktober een extra Bestuurslid Lustrum aan te stellen. De functie Praeses en Lustrumpraeses zijn bij één persoon ondergebracht. Dit was een erg drukke combinatie. Hierdoor is de Almanakcommissie verplaatst van de Lustrumpraeses naar departement Intern en is de Congrescommissie verplaatst naar departement Faciliteiten & Internationalisering. Het Lustrum is goed verlopen. 1.5 Services voor leden De Tentamentraining is opgezet en het is een groot succes. Ook heeft het Avondje Buitenland plaatsgevonden. Beide activiteiten zullen verder worden uitgebreid en verbeterd.

6


Medische Faculteits Vereniging Nijmegen, secretarieel jaarverslag 2011-2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

2. Algemeen 2.1. Adviesraad De Adviesraad heeft één keer evaluatiegesprekken met de coördinatoren gevoerd en heeft daar waar nodig het Bestuur ondersteund met haar advies. Vanwege de drukte rondom het Lustrum is het niet gelukt de tweede ronde evaluatiegesprekken op te zetten. 2.2. Algemene Ledenvergadering Voor elke ALV zijn er uitnodigingen verstuurd naar de oud-bestuursleden, de ereleden, de beschermvrouwe, de commissieleden en leden die aanwezig waren bij de voorgaande ALV. Om de ALV’s nadrukkelijker onder de aandacht te brengen is er bij diverse ALV’s gebruik gemaakt van een kleurenposter ter promotie van de ALV. Tevens is de ALV genoemd in de e-mail bij de digitale MFVNieuwsbrief. In de brief die aan de eerstejaars is verstuurd, is duidelijk uitgelegd wat de intentie is van een ALV. In het verenigingsjaar 2011-2012 heeft het Bestuur zeven maal een Algemene Ledenvergadering bijeen geroepen. Op maandag 19 september 2011 werd de eerste ALV van het jaar gehouden in Grand Café Vivaldi. Tijdens deze ALV hebben zich drie geïnteresseerden voor een bestuursfunctie voorgesteld. Tevens is het Secretarieel Jaarverslag 2010-2011 goedgekeurd. Bij de ALV waren 57 personen aanwezig. Op maandag 17 oktober 2011 vond de Wissel-ALV plaats in Café de Aesculaaf. Tijdens deze ALV werden dhr. R Schambergen en mej. A. Scholte uit de Adviesraad der MFVN gedechargeerd en werden mej. J.P.A. Geldtmeijer en dhr. A.A. Lamberts geïnstalleerd in de Adviesraad der MFVN. Tijdens deze ALV is goedgekeurd dat de organisatie van het Lustrum en het Praesidiaat onder één persoon zal vallen en dat de Almanakcommissie naar het Departement Intern werd verplaatst. Verder zijn Toon Lamberts, Judith Geldtmeijer, Simon Hemelaar en Marjolein de Bont gedechargeerd als bestuurslid en Sander van Lanen, Carin Lunenburg, Ayla Turan en Vivian Schreur geïnstalleerd. Er waren 81 personen aanwezig. Op maandag 19 december 2011 vond een Spoed-ALV plaats in het Studiecentrum van het UMC St Radboud. Hierbij werd het Financieel Jaarverslag goedgekeurd. Er waren 23 aanwezigen. Op maandag 13 februari 2012 vond de Beleidsevaluatie-ALV plaats in Café Trianon. De gebruikelijke locatie Grand Café Vivaldi was in verbouwing. De locatie beviel goed, maar er waren problemen met de beamer. Tijdens deze ALV werd de Beleidsevaluatie besproken. Mej. G. Walraven werd uit de Kascontrolecommissie gedechargeerd en mej. L.F.J. van Overveld geïnstalleerd. Ook werd het voorstel om de Congrescommissie te verplaatsen naar het Departement Faciliteiten & Internationalisering goedgekeurd. Er hebben zich elf geïnteresseerden voor een bestuursfunctie voorgesteld. Er waren 54 aanwezigen. Op maandag 16 april 2012 heeft de Wissel-ALV plaatsgevonden in Café de Aesculaaf. Tijdens deze ALV is het Financieel Halfjaarverslag goedgekeurd. Mej. L.F.J. van Overveld en dhr. W. Venderink zijn uit de MFVN-Adviesraad gedechargeerd, waarop mej. A. de Breuk en mej. L.L.M. van Westerop zijn geïnstalleerd. Ook is er een voorstel gedaan tot het wijzigen van de Statuten. Liselore van Westerop, Marlijn Hendrik en Anita de Breuk zijn gedechargeerd als bestuurslid en Paul Mosselveld, Sylvia Cornelissen en Lisa Nijland zijn geïnstalleerd. Er waren 70 aanwezigen.

7


Medische Faculteits Vereniging Nijmegen, secretarieel jaarverslag 2011-2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Op maandag 23 april 2012 heeft een Spoed-ALV plaatsgevonden in het Studiecentrum van het UMC St Radboud om het voorstel tot het wijzigen van de Statuten te bekrachtigen. Er waren 16 aanwezigen. Op maandag 25 juni 2012 heeft de Beleids-ALV plaatsgevonden in Café de Aesculaaf. Tijdens deze ALV werd het concept Beleidsplan besproken dat tijdens het Beleidsweekend in mei is opgesteld. Het concept Beleidsplan werd uitgebreid besproken en bediscussieerd. Ook de opgestelde conceptbegroting is uitvoerig besproken. Het Beleidsplan en de Begroting 2012-2013 werden met inachtneming van de gemaakte opmerkingen goedgekeurd. Pepijn Krielen uit de Lustrumcommissie is tot Commissielid-Van-Het-Jaar benoemd, het nieuwe goede doel voor de MFVN is “Students for Students” geworden, er is een Weekendcommissie opgericht en er zijn twee commissies van vorm veranderd. De Discussiecommissie zal de Syposiumcommissie worden en de Medische Meeloopcommissie zal de Medische Oriëntatiecommissie worden. Er waren 44 aanwezigen. 2.3 Betrokkenheid andere verenigingen Op donderdag 16 februari heeft de Activiteitencommissie in samenwerking met Cultuur op de Campus het Cabaret georganiseerd. Zie 8.2. 2.3.1 G4 Op woensdag 7 december heeft het G4-feest “Shine in the dark” plaatsgevonden in Café Van Buren in samenwerking met de TFVN, JFVN en Synergy. 2.3.2 Zusterverenigingen Op donderdag 15 december 2012 heeft een Geneeskunde Olympiade plaatsgevonden in samenwerking met de Medische Faculteitsvereniging van de Vrije Universiteit. Zie 7.9. 2.4 Betrokkenheid alle leden De MFVN heeft een grote variëteit aan activiteiten aangeboden aan haar leden. Hiermee heeft de MFVN getracht een zo groot mogelijk deel van haar leden aan te spreken. 2.4.1 Eerstejaarsstudenten Op maandag 22 augustus heeft de Introductiemarkt plaatsgevonden waarbij de vereniging en de commissies zich hebben geprofileerd onder de eerstejaarsstudenten. Hierbij werden tevens kortingsbonnen uitgedeeld. Speciaal voor de eerstejaarsstudenten is er een activiteit georganiseerd, namelijk bowlen in bowlingcentrum Olround. In april 2012 hebben alle eerstejaars een brief met MFVolder ontvangen met inhoudelijke informatie over de MFVN. De Kom-Is-Zien heeft plaatsgevonden op woensdag 7 februari. De opkomst van deze activiteit was prima en er is ook aandacht besteed aan de tweedejaarsstudenten. Er zijn broodtrommeltjes uitgedeeld met het logo van de MFVN erop. Ook is de MFVN-handdoek met korting verkocht. 2.4.2 Tweede- en derdejaarsstudenten In april 2012 hebben alle tweede en derdejaarsstudenten een brief met inhoudelijke informatie over de MFVN ontvangen. 2.4.3 Masterstudenten De coassistenten en BMW-masterstudenten die onderwijs volgen hebben speciale edities van het MFVNieuws ontvangen. Tevens ontvangen de coschappers aan het begin van hun coassistentschappen een pakket met hierin onder meer deze MFVNieuwsbrief en een brief met informatie over de mogelijkheden van de MFVN tijdens die fase van hun studie. De activiteiten die op dat moment voor hen interessant waren, werden genoemd. Daarnaast zorgde de Coschappers-en Stageloperscommissie voor het betrekken van de ouderejaarsstudenten bij de vereniging door activiteiten voor hen te organiseren.

8


Medische Faculteits Vereniging Nijmegen, secretarieel jaarverslag 2011-2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

2.5. Communicatie binnen de vereniging 2.5.1. Boodschappenkrant De Boodschappenkrant bestaat uit twee versies, zodat alle vier de organisaties genoeg ruimte hebben voor hun ludieke promotie. 2.5.2. E-mail Alle commissies zijn op de hoogte van de ~@mfvn.nl adressen. Er zijn nog geen computeraccounts verwijderd. 2.5.3. Interne promotie Het promotiebeleid is onder organisaties buiten de faculteit niet bekend, waardoor de MFVN soms moet ingrijpen door hen op de regels te attenderen. Verder wordt het beleid goed gehandhaafd. 2.5.4. Flyerbeleid Het Flyerbeleid wordt gehandhaafd. Er is veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te flyeren, ondanks dat er getracht is het flyeren zoveel mogelijk te beperken. 2.5.5. Ludieke promotie Er is tweemaal gebruik gemaakt van de ludieke promotie. Eenmaal door de Activiteitencommissie bij Gotcha! en eenmaal door het Bestuur voor de Sinterklaasactie. Tevens hebben Sander van Lanen, Carin Lunenburg, Ayla Turan en Vivian Schreur zich als f.t. ers geprofileerd door op het MFVN-feest in oktober iedereen, en vooral zichzelf, te laten beplakken met “Vind ik leuk”-stickers. Paul Mosselveld, Sylvia Cornelissen en Lisa Nijland hebben zich op het MFVNfeest in april geprofileerd door met iedereen op een matras op de foto te gaan. Dit sloot aan bij het thema van de avond: “Jasje, dasje, ben jij vanavond het corpsmatrasje? Bof jij of bof ik?” 2.5.6. MFVNieuws Het MFVNieuws is elke maand door bestuursleden uitgedeeld voorafgaand aan het eerste college van elk nieuw blok. Het MFVNieuws bevatte de activiteiten van de betreffende maand, advertenties van externen en advertenties van sponsoren. De MFVNieuwsbrief had een oplage van 1100 stuks. Naarmate het jaar vorderde ging deze oplage omlaag. Er werd gekeken naar de hoeveelheid MFVNieuwsbrieven die overbleven om te bepalen hoeveel de oplage omlaag kon. Tevens is de MFVNieuwsbrief iedere maand digitaal verspreid onder alle leden. Verder hebben de coassistenten en BMW-masterstudenten een speciale editie van het MFVNieuws ontvangen, met hierin een selectie van de voor hen interessante activiteiten. 2.5.7. Posterborden De Posterborden zijn gevuld met aankondigingen van activiteiten van de MFVN, sponsoren, maandplanningen en vacaturelijsten. 2.5.8. Promotie in Café de Aesculaaf Er is afgelopen jaar vrijwel geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid om te promoten. Tijdens het Galalaafje heeft de Galacommissie een promotiefilmpje vertoond, er heeft een Almanakborrel plaatsgevonden om de Almanak te onthullen en er werden merchandisers voor het Lustrum verkocht. 2.5.9. Promotie in de collegezaal Er is door externen van de MFVN en commissies goed gebruik gemaakt om te promoten op het rechterkrijtbord van de Lammerszaal. Ook zijn in het afgelopen verenigingsjaar door de MFVN een enkele keer collegepraatjes gehouden. Tevens hielden externen soms collegepraatjes. 2.5.10. Promotie in de kantine Er is goed gebruik gemaakt van de Tafelkaartjes. De Flatscreen is vrijwel het gehele collegejaar buiten werking geweest. Vanaf juni was deze weer werkzaam. 2.5.11. MFVNieuws Er is goed gebruikt gemaakt van de mogelijkheden om de MFVNieuwsbrief te gebruiken voor promotie. 2.5.12. Promotie op het studieplein 9


Medische Faculteits Vereniging Nijmegen, secretarieel jaarverslag 2011-2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Er is daar waar nodig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om activiteiten te promoten via de prikborden op het studieplein. 2.5.13. Social media Er is geen Twitter-account aangemaakt, omdat de aandacht eerst naar het verbeteren van de Facebook en de MFVN-website is gegaan. De mogelijkheden van Facebook zijn beter benut en hier zijn, naast de activiteiten, ook wetenswaardigheden op geplaatst. 2.5.14. Website De MFVN-website is vaak up-to-date, maar er zijn nog verbeterpunten. De activiteiten waren niet altijd op de MFVN-website vermeld, maar de foto’s zijn zeer snel geplaatst. 2.6. Contact met bestuurders en medewerkers binnen de faculteit en het UMC St Radboud Om de contacten met bestuurders en medewerkers binnen de faculteit te bevorderen heeft het Bestuur eenmaal een medewerkersactiviteit georganiseerd. De tweede medewerkersactiviteit is verzet wegens te weinig aanmeldingen. Op dinsdag 6 december heeft het Bestuur samen met een aantal personen van het kantinepersoneel en de OWI-medewerkers geborreld in Café Trianon en hierbij is een quiz georganiseerd. Helaas was er geen grote opkomst, maar het Bestuur heeft alsnog goed contact met de medewerkers. Er heeft geen lunch plaatsgevonden met de Raad van Bestuur en het MFVN-bestuur. Wel heeft de Praeses de contacten goed onderhouden met onder andere de decaan via een lunch. 2.7. Contact met docenten Het contact met de docenten is goed op de georganiseerde activiteiten. 2.8. Coördinatoren Er zijn 45 Beleidsboekjes gedrukt. De coördinatoren hebben allen een exemplaar van het Beleid en de Begroting 2011-2012 ontvangen. De Coördinatorenhandleiding is ook gemaakt. Op dinsdag 6 december heeft er een Coördinatorenoverleg plaatsgevonden ter voorbereiding op het Beleidsevaluatieweekend. Het Bestuur heeft onderwerpen besproken zoals de ALV’s, het Lustrum, het gebruik van de gmail-account en penningmeesters van commissies. Hierna zijn er nog diverse drankjes gedronken in de stad. Er heeft geen tweede Coördinatorenoverleg plaatsgevonden. Het Coördinatorenuitje heeft plaatsgevonden op maandag 6 februari. Het Bestuur is met de Coördinatoren uit eten gegaan. 2.9. Commissies 2.9.1. Bezetting commissies Bijna alle commissies hebben hun ideale bezetting en een evenredige presentatie van studenten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen en bestaan uit meerdere jaarlagen. Het is moeilijker gebleken om commissieleden te vinden en studenten te enthousiasmeren voor commissiewerk. 2.9.2. Functieverdeling commissies Binnen sommige commissies wordt een functieverdeling gehanteerd, zoals bij de Ouderdagcommissie, Wetenschapsdagcommissie en de Sportcommissie. 2.9.3. Samenwerking commissies Er heeft dit jaar een samenwerking plaatsgevonden tussen de Activiteitencommissie en de Sportcommissie. De voetbalwedstrijd tussen NEC en AJAX is bezocht. Zie 8.2. Ook heeft een samenwerking plaatsgevonden tussen de Filmcommissie en de Lustrumcommissie tijdens het Lustrum en de Activiteitencommissie en de Fotocommissie hebben samen de Valentijnsactie georganiseerd. 2.9.4. Werving commissieleden Er is getracht om tweemaal een sollicitatieperiode te houden voor commissieleden. Helaas is dit niet altijd gelukt en zijn er ook buiten deze twee momenten om sollicitaties geweest. Momenteel zijn alle 10


Medische Faculteits Vereniging Nijmegen, secretarieel jaarverslag 2011-2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

commissies volledig of bijna volledig bezet. De commissies die niet volledig bezet zijn ondervinden hier geen hinder van. 2.10. Dies Natalis Er heeft dit jaar geen andere promotieactie plaatsgevonden, naast het Diesfeest, voor het promoten van de Dies Natalis. 2.11. Enquête Er is geen enquête afgenomen. 2.12. Fiscale zaken De hulp van Fiscaal Economische Zaken (FEZ) van het UMC St Radboud wordt gewaardeerd en er is op tijd belastingaangifte gedaan. 2.13. Goed doel Er zijn diverse activiteiten georganiseerd voor het goede doel, zoals het jaarlijks terugkerende feest. Er is € 2.211,75 opgehaald door de MFVN en dit is overhandigd aan prof. dr. Han van Krieken van het RUCO op woensdag 13 juni voor de uitreiking van de Lustrumloterij. 2.14. Huur busje Er is tweemaal van deze mogelijkheid gebruik gemaakt door de Sportcommissie, namelijk voor de Batavierenrace en het Zeilweekend. Ook heeft de Galacommissie gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. 2.15. Introductie Op donderdag 18 augustus heeft de MFVN in samenwerking met de BeGIN een introductiefeest georganiseerd. Zie 9.1. Op maandag 22 augustus heeft de Promotiecommissie de Intromarkt georganiseerd, met aansluitend in samenwerking met de Filmcommissie een Film. (zie 6.5) Tijdens de Introductie heeft de MFVN gedurende twee dagen de eerstejaars ingeschreven, witte jassen verkocht en de Agenda uitgedeeld. 2.16. Kaartverkoop bij drukke activiteiten Bij de kaartverkoop voor de Ouderdag mochten leden per persoon maximaal drie kaarten aanschaffen. Hierbij is geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om een lokaal te reserveren. Bij het Zeilweekend heeft de kaartverkoop in de Hippocrateszaal plaatsgevonden, omdat er grote drukte werd verwacht. Uiteindelijk verliep de verkoop rustig, maar het was fijn om een lokaal te hebben gereserveerd. De Cursuscommissie heeft ook gebruik gemaakt van een lokaal voor de kaartverkoop voor de Hechtcursus. Dit was goed ingeschat. Ook de Reiscommissie heeft gebruik gemaakt van een lokaal bij de kaartverkoop voor de Studiereis. De Galacommissie en de Feestcommissie hebben ook van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. 2.17. Leestafel Er zijn geen veranderingen geweest in de abonnementen die op de Leestafel liggen. Het abonnement op de Quest bevalt goed. 2.18. Lidmaatschapsprijs (contributie) De vastgestelde lidmaatschapsgelden zijn gehandhaafd. Aftredende bestuursleden hebben een MFVN-goldcard ontvangen na hun decharge, waarmee een levenslang lidmaatschap verleend wordt. 11


Medische Faculteits Vereniging Nijmegen, secretarieel jaarverslag 2011-2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2.19. MFVN-archief Belangrijke stukken zijn zowel digitaal als op papier gearchiveerd. Om het verloren raken van belangrijke bestanden te voorkomen hebben de bestuursleden voor een regelmatige back-up gezorgd. Aftredende bestuursleden hebben zorg gedragen voor een adequate archivering van relevante bestanden. 2.20. Opbouw eigen vermogen De begroting is positief afgesloten. Er is opnieuw positief begroot. 2.21. Planning activiteiten Het afgelopen jaar zijn de activiteiten goed verspreid over het jaar. In verband met de vele activiteiten tijdens het Lustrum heeft er geen vierde CoStaCie-feest plaatsgevonden en is het Zeilweekend naar mei verplaatst. Een enkele keer hebben activiteiten op dezelfde dag plaatsgevonden, maar deze waren voor verschillende doelgroepen. De activiteiten van de Activiteitencommissie en de Sportcommissie zijn goed afgewisseld. 2.22. Presentatie MFVN De commissies hebben zich niet aan de huisstijl hoeven houden bij het maken van de posters en dat is ook niet gebeurd. Er wordt een klein logo gemaakt om toch de MFVN meer terug te laten komen op de posters. 2.23. Prijsverschil tussen leden en niet-leden De prijsverschillen tussen MFVN-leden en niet-leden werden gehandhaafd. Bij activiteiten werd goed gecontroleerd op het bezit van een persoonlijk lidmaatschapspasje.

12


Medische Faculteits Vereniging Nijmegen, secretarieel jaarverslag 2011-2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

3. Bestuur 3.1. Algemeen 3.1.1. Bestuurssamenstelling Gedurende het verenigingsjaar 2011-2012 heeft het bestuur der MFVN de volgende constituties gekend: 12 april 2011 tot 17 oktober 2011 Praeses Ab Actis Quaestor Bestuurslid Festiviteiten Bestuurslid Intern Bestuurslid Faciliteiten & Internationalisering Bestuurslid Extern

Toon Lamberts Judith Geldtmeijer Liselore van Westerop Marlijn Hendrick Simon Hemelaar Marjolein de Bont Anita de Breuk

17 oktober 2011 tot 16 april 2012 Praeses Ab Actis Quaestor Bestuurslid Festiviteiten Bestuurslid Intern Bestuurslid Faciliteiten & Internationalisering Bestuurslid Extern

Sander van Lanen Carin Lunenburg Liselore van Westerop Marlijn Hendrick Ayla Turan Vivian Schreur Anita de Breuk

16 april 2012 tot 15 oktober 2012 Praeses Ab Actis Quaestor Bestuurslid Festiviteiten Bestuurslid Intern Bestuurslid Faciliteiten & Internationalisering Bestuurslid Extern

Sander van Lanen Carin Lunenburg Paul Mosselveld Sylvia Cornelissen Ayla Turan Vivian Schreur Lisa Nijland

3.1.2. Constitutierecepties Na de bestuurswissel in oktober is er een constitutiereceptie gehouden waarbij besturen van (half)zusterverenigingen, studieverenigingen, sportverenigingen en gezelligheidsverenigingen werden uitgenodigd, maar ook commissieleden, familieleden, oud bestuur, ereleden en externe contacten van de MFVN. Deze constitutieborrel vond plaats op woensdag 16 november in de sociëteit van N.S.V. Carolus Magnus. Het Bestuur werd bijgestaan door de volgende pedels: Roel Schambergen, Marten Damsma, Barry Thonen en Joris Uijt de Haag. De couveuse was kapot en is gerepareerd voor aanvang van deze constitutieborrel. Helaas is tijdens deze constitutieborrel het gastenboek op onofficiële wijze ontvreemd. Deze is nooit meer teruggezien. De tweede constitutiereceptie werd gehouden op maandag 21 mei 2012 in de sociëteit van N.S.V. Carolus Magnus. Tijdens deze receptie fungeerden Glenn van Wigcheren, Peter Schmitz, Jedda Eppink en Toon Lamberts als pedel. Tijdens deze constitutiereceptie zijn er geen spullen van de MFVN ontvreemd. Er is een nieuwe couveuse gebruikt op de constitutiereceptie. Deze couveuse heeft de MFVN gekregen van de ouders van Ton Jansen. 13


Medische Faculteits Vereniging Nijmegen, secretarieel jaarverslag 2011-2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

3.2. Communicatie binnen het bestuur Afgelopen verenigingsjaar hebben de bestuursleden elkaar op de hoogte gehouden door eenmaal per week een Bestuursoverleg (BO) te houden. Tevens is er voorafgaand aan de zes Algemene Ledenvergaderingen een Voorbereiding ALV (VALV) gehouden. Tijdens deze VALV werd de agenda van de ALV bepaald. Ook het Secretarieel, Financieel (Half)Jaarverslag en concept Beleidsplan en Begroting 2012-2013 werden hier besproken. Het Beleid 2011-2012 werd tijdens het Beleidsevaluatieweekend op 13, 14 en 15 januari 2012 uitgebreid geëvalueerd nadat er een Coördinatorenoverleg en een Adviesraadgesprek hadden plaatsgevonden. Gekeken werd er in hoeverre het Beleid gehaald werd en welke punten extra aandacht verdienen. Het Beleidsplan en de Begroting van 2012-2013 werden opgesteld tijdens het Beleidsweekend op 17, 18 en 19 mei 2012. Het conceptbeleidsplan werd voorgedragen aan de Adviesraad. Het Beleidsplan en de Begroting zijn goedgekeurd op de Beleids-ALV op maandag 25 juni 2012. De beleidsaandachtvelden van het opgestelde Beleidsplan zijn: commissieleden, continuïteit MFVN, coschappers en stagelopers, onderwijs en studie, digitalisering en profilering der MFVN. 3.3. Decharge bestuur Als dank voor hun inzet gedurende hun bestuursperiode hebben gedechargeerde bestuursleden een zilveren Esculaap-speldje, een MFVN-goldcard en een fles MFVN-wijn ontvangen tijdens de WisselALV’s. Tevens hebben gedechargeerde bestuursleden het gebruikelijke Afscheid Oud-bestuur aangeboden gekregen. 3.4. Evaluatie functioneren bestuur De coördinatoren hebben in overleg met de Adviesraad het betreffende bestuurslid geëvalueerd en dit is teruggekoppeld naar de bestuursleden. Tijdens het Beleidsevaluatieweekend en het Beleidsweekend heeft een persoonlijke evaluatie plaatsgevonden, daarnaast is het aantal bestuursleden, de invulling per functie en de halfjaarlijkse wissel geëvalueerd. 3.5. Presentatie bestuur Het Bestuur heeft getracht om tijdens activiteiten frequent in bestuurskleding te verschijnen om het Bestuur bekend te maken onder haar leden. 3.6. Werving en opvolging bestuursleden Vacatures binnen het Bestuur zijn kenbaar gemaakt aan alle leden door middel van onder andere Posters en het MFVNieuws. Er is een informatiefolder samengesteld. Tevens zijn er twee borrels georganiseerd voor geïnteresseerden en oud-bestuursleden in Café de Aesculaaf. Om de bestuurswissel extra te promoten zijn er voor het tentamen van september energiedrankjes uitgedeeld en zijn er bij het tentamen van december 2011 en juni 2012 flyers uitgedeeld. Er hing bij de tentamens een vlag met de volgende tekst: ‘Volgend jaar geen tentamenstress?! Word MFVNBestuur! Interesse? Meld je aan via mfvn@mfvn.umcn.nl’.

14


Medische Faculteits Vereniging Nijmegen, secretarieel jaarverslag 2011-2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

4. Externe contacten 4.1. Externen met secretariële ondersteuning De hieronder genoemde externe organisaties hebben in het verenigingsjaar 2011-2012 gebruik gemaakt van secretariële ondersteuning. Met de organisaties zijn overeenkomsten opgesteld over deze ondersteuning, naast afspraken met betrekking tot promotie op de faculteit en planning van activiteiten. 4.1.1.Biomedische wetenschappen en Geneeskunde Introductie Nijmegen (BeGIN) De MFVN heeft in samenwerking met de BeGIN tijdens de introductie een introductiefeest gegeven. Tevens heeft de MFVN een artikel in het intromagazine van de BeGIN geplaatst die via de post aan alle aankomende eerstejaars werd gestuurd. 4.1.2. Biomedisch Weekend Organisatie (BMWO) Deze organisatie is niet meer actief en het account zal verwijderd worden. 4.1.3. International Federation of Medical Students’ Assosciations-Nijmegen (IFMSA-Nijmegen) Het bestuur 2011-2012 bestond uit Geert van der Veer, Isha Crossley, Liz Leenders en Jitske Slagmeulen. De samenwerking is goed verlopen. Er is onder andere een film georganiseerd. Het bestuur 2012-2013 bestaat uit Nadine Smit, Marjolein Bergman, Silke Rabelink en Lara de Graaf. 4.1.4. Medisch Interfacultair Congres (MIC) Op zaterdag 17 maart 2012 heeft het Medisch Interfacultair Congres plaatsgevonden in de Jaarbeurs in Utrecht. Het thema was “Welvaarts Paradox”. Elvira Buys fungeerde als bestuurslid vanuit Nijmegen. Het contact met het bestuur van het MIC verliep alleen via het LOGSO. Er was weinig contact met het bestuurslid uit Nijmegen. Michelle Brouwer is verkozen tot nieuw bestuurslid vanuit Nijmegen. 4.1.5. M.H.D. Ferus Ebrius Op dinsdag 13 december heeft een congres van M.H.D. Ferus Ebrius plaatsgevonden. 4.1.6. Stichting Activiteiten MFVN (SAMFVN) In het verenigingsjaar 2011-2012 is er veelvuldig samengewerkt met SAMFVN, aangezien deze stichting primair is opgericht voor de organisatie van het Lustrum. De betalingen van het Lustrum zijn via SAMFVN gegaan. 4.1.7. Stichting Aesculaaf De samenwerking tussen Stichting Aesculaaf en de MFVN is erg prettig verlopen. Er hebben vier Grote-MFVN-Aesculaaf-Activiteiten plaatsgevonden welke allen verbonden waren aan een mooi thema, waarin Café de Aesculaaf werd versierd. Tijdens deze Grote MFVN-Aesculaaf-Activiteiten heeft er een goede integratie tussen het MFVN-bestuur en het bestuur van Stichting Aesculaaf kunnen plaatsvinden. Net als voorgaande jaren heeft een bestuurslid van de MFVN zitting in het bestuur van Café de Aesculaaf. In het begin van het verenigingsjaar bestond het bestuur van Stichting Aesculaaf uit Franka Verdijk, Marinelle Schout, Esther van der Heijden, Pleun Hemelaar, Rosan Weber en Marlijn Hendrick. In april is dit bestuur opgevolgd door Inge Schepens, Nadine Antwerpen, Pepijn de Vries, Roel Peelen, Iris Levink en Sylvia Cornelissen. 4.1.8. Stichting MeGala Dit verenigingsjaar heeft er een spetterend MeGala plaatsgevonden. Maarten van der Doelen was het bestuurslid vanuit Nijmegen voor het MeGala 2012. Hij was penningmeester en heeft de functie goed uitgevoerd. Het MeGala vond plaats in “Hart van Holland” te Nijkerk. 4.1.9. SWHAN Dit jaar is een poging gedaan om een nieuwe commissie op te zetten die het SWHAN-congres gaat organiseren, maar dit is niet gelukt. Ook is de samenwerking met United Netherlands helaas op niets uitgelopen. 4.1.10. Overige externen met secretariële ondersteuning De overige organisaties die secretariële ondersteuning ontvingen, waren Stichting Hippocrates, Stichting Tropico en de Werkgroep Sekse Specifieke Geneeskunde (WSSG). 15


Medische Faculteits Vereniging Nijmegen, secretarieel jaarverslag 2011-2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

4.2. Externen zonder secretariële ondersteuning Met de volgende organisaties is samengewerkt tijdens het verenigingsjaar 2011-2012, maar de organisaties hadden geen secretariële ondersteuning van de MFVN. 4.2.1. International Federation of Medical Students’ Associations-The Netherlands (IFMSA-NL) De contacten tussen de MFVN en IFMSA-NL verliepen via IFMSA-Nijmegen en het LOGSO. 4.2.2. Landelijk Overleg Biomedische en Gezondheidswetenschappen (LOBEG) De MFVN heeft het afgelopen jaar een adviserende rol gespeeld in het landelijk overleg, wat ongeveer eens in de acht weken plaatsvond. Er werd met de aanwezige besturen informeel contact onderhouden door middel van gezamenlijke etentjes en borrels. 4.2.3. Landelijk Overlegorgaan Geneeskundige Studenten Organisaties (LOGSO) Bij het LOGSO waren, behalve zusterbesturen, ook bestuursleden van Stichting MeGala, Stichting MIC en IFMSA-NL aanwezig. Het overleg vond eenmaal in de zes weken plaats. De vergaderingen hebben de mogelijkheid geboden om problemen binnen de verenigingen voor te leggen en op te lossen. Op deze manier werden de MFV’s op de hoogte gehouden van zaken die speelden bij andere MFV’s, Stichting MIC, Stichting MeGala en IFMSA-NL. 4.2.4. Nijmeegse faculteits-, studie-, sport- en studentenverenigingen Het contact met andere Nijmeegse verenigingen werd goed onderhouden door het bezoeken van (constitutie)borrels, gala’s en het houden van gezamenlijke activiteiten. Een samenwerking met de Juridische Faculteits Vereniging heeft plaatsgevonden in een gezamenlijk pokertoernooi. 4.2.5. Ko-Raad De samenwerking met de Ko-Raad verliep via de Coassistenten- en Stageloperscommissie en via het Bestuurslid Extern. De Ko-Raad heeft met financiële middelen bijgedragen aan de Coschap-Van-HetJaar-Verkiezing, die werd georganiseerd op vrijdag 22 juni 2012. Tevens was de Ko-Raad bereid om diverse activiteiten (onder andere de Coschap-Van-Het-Jaar-Verkiezing van de MFVN) op hun website en tijdens haar ALV’s onder de aandacht te brengen. 4.2.6. NEO (Nationaal Externen Overleg) Dit overleg heeft in het verenigingsjaar 2011-2012 eenmaal plaatsgevonden. 4.2.7. Raad van Bestuur, OSZ, OWI, Onderwijs Management Teams De samenwerking met diverse medewerkers van de faculteit verliep erg prettig. Daarnaast werden al dan niet formele contacten aangehaald tijdens de Medewerkersactiviteit. Verder contact verliep via de Praeses, bijvoorbeeld in de Alumniraad van de Faculteit der Medische Wetenschappen. 4.2.8. Samenwerkings Overleg Faculteitsverenigingen (SOFv) De MFVN heeft de vergaderingen van het SOFv bijgewoond. 4.2.9. Status Co De samenwerking met de Status Co verliep prima. De communicatie verliep via het bestuurslid Extern, dit ging goed. De verdeling van de sponsorgelden voor het plaatsen van een advertentie in de Status Co was 55:45 ten voordele van de MFVN. 4.2.10. Studenten Organisatie voor Onderwijs en Studie (SOOS) De vergaderingen van het SOOS werden bijgewoond door het bestuurslid Faciliteiten & Internationalisering. De informele contacten met het SOOS en de Studentassessor werden onderhouden door een aantal onderlinge activiteiten en acties op de MFVN- en SOOS-kamer.

16


Medische Faculteits Vereniging Nijmegen, secretarieel jaarverslag 2011-2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

5. Departement Lustrum 5.1. Lustrum Gedurende het collegejaar 2011-2012 is de organisatie van het XIIe Lustrum verder uitgevoerd. De Stichting Activiteiten der MFVN had een viertal subcommissies onder zich, te weten: de Almanakcommissie, Congrescommissie, Lustrumcommissie en Reünistencommissie. Het bestuurslid Lustrum was het verantwoordelijke bestuurslid van de Lustrumcommissie en de Reünistencommissie. Het bestuurslid Intern was de verantwoordelijke van de Almanakcommissie en het bestuurslid Faciliteiten & Internationalisering was de verantwoordelijke van de Congrescommissie. De lustrumcommissies hebben ook deelgenomen aan het CLuitje. Het XIIe Lustrum der MFVN is groots gevierd van vrijdag 1 juni tot en met vrijdag 15 juni 2012. Het thema was ‘Cirque du Medique, MFVN op stelten’. 5.1.1. Programma Donderdag 10 mei -Start kaartverkoop & Merchandising op de Medische Faculteit Woensdag 16 mei -Lustrumborrel in Café de Aesculaaf Vrijdag 1 juni -Openingsfeest in ‘de Vasim’ Zaterdag 2 juni -Reünistendag op de Medische Faculteit Maandag 4 juni -Circus Night in het Auditorium -Afterparty in Café de Fuik Dinsdag 5 juni -Congres ‘Mysteries of Medicine’ op de Medische Faculteit Woensdag 6 juni -Congres ‘Mysteries of Medicine’ op de Medische Faculteit -Eindejaarsbarbecue in de kantine van de Medische Faculteit Donderdag 7 juni -Grote-MFVN-Aesculaaf-Activiteit ‘Once upon a time in the West’ Vrijdag 8 juni -Lustrumgala der MFVN ‘Different is the Standard’ in Concertgebouw Musis Sacrum te Arnhem. -Afterparty in Café de Fuik Zondag 10 juni -Mystery Activity ‘Survivallen op 8 meter hoogte’ te Omnivents in Valburg Maandag 11 juni -Medisch Diner à la Vesalius B te N.S.V. Carolus Magnus -Afterparty in Café de Fuik Dinsdag 12 juni -Forum ‘Jongleren met organen, doneren of betalen’ in de Lammerszaal -Vuurspuwcursus te SSHN Complex Hoogeveldt -Afterparty in Café de Fuik Woensdag 13 juni -Lustrumloterij in de kantine van de Medische Faculteit Donderdag 14 juni -Fright Night. Film vertoond in UMC St Radboud en spooktocht in Park Brakkesteijn Vrijdag 15 juni -Eindfeest in de kantine van de Medische Faculteit 5.1.2. Promotie Op woensdag 8 februari is het thema van het XIIe Lustrum feestelijk onthuld tijdens het MFVN-feest in Poppodium Doornroosje. Zie 9.1. Op woensdag 16 mei heeft een lustrumborrel plaatsgevonden in Café de Aesculaaf. Er was een suikerspinmachine aanwezig en er konden kaarten worden gekocht en Lustrummerchandisers worden besteld. Voor het Lustrum zijn posters, programmaflyers, programmaboekjes, stickers, en prijslijsten gedrukt. Daarnaast is er een algemene Lustrumbanner gedrukt om op te hangen voor de faculteit tijdens het Lustrum. 17


Medische Faculteits Vereniging Nijmegen, secretarieel jaarverslag 2011-2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Ook is gebruik gemaakt van de posterborden, krijtborden in de Lammerszaal, nieuwsbrieven en collegepraatjes. Voor de promotie van het XIIe Lustrum is veel gebruik gemaakt van de Lustrumwebsite www.mfvnlustrum.nl. Deze was geruime tijd online voor het Lustrum en zag er goed uit. Helaas is deze site niet up-to-date gehouden, zowel voor als tijdens het Lustrum ontbrak informatie. Dit door lastige communicatie met de websitemaker. Er is veel gebruik gemaakt van Facebook en dit is goede promotie geweest. Tijdens alle bovenstaande promotie is gebruik gemaakt van de Lustrum huisstijl. De promotie voor de Reünistendag bleek een struikelblok te zijn. Het was erg lastig reünisten te bereiken. Dit is in samenwerking met PAOG Heyendael gebeurd. De samenwerking verliep moeizaam. 5.1.3. Kaartverkoop De kaarten tijdens het XIIe Lustrum hadden een Paspoort-uitstraling. Het was een boekje met ruimte voor een stempel bij elke activiteit. Bij aanschaf werd een persoonsgebonden boekje verkregen met daarin de stempels voor de aangeschafte activiteit. Deze stempels zijn online besteld in de vorm van het Lustrumlogo. Voor elke activiteit is geturfd hoeveel mensen aanwezig waren. Dit was veel werk, maar uiteindelijk een goed systeem. 5.1.4. Openingsfeest Op vrijdag 1 juni is het XIIe Lustrum der MFVN van start gegaan met het Openingsfeest. Met als locatie ‘De Vasim’ was dit feest vernieuwend. Ondanks een tegenvallend bezoekersaantal van 408 bezoekers was het feest wel een succes. 5.1.5. Reünistendag Op zaterdag 2 juni heeft de Reünistendag plaatsgevonden. Zie 5.5. 5.1.6. Circus Night Op maandag 4 juni heeft de Circus Night plaatsgevonden. In het Auditorium werden de leden verbaasd met acts van het Medisch Studenten Cabaret, een turnvereniging en hypnotiseur Jos Claus. Met 160 bezoekers was dit een zeer geslaagde Lustrumactiviteit. Ook de turnvereniging werd goed ontvangen en dr. Jan Koloos was deze avond ‘nachtvoorzitter’. 5.1.7. Congres “Mysteries of Medicine, van fenomeen tot rariteit” Op dinsdag 5 juni en woensdag 6 juni heeft het Congres plaatsgevonden. Zie 5.4. 5.1.8. Eindejaarsbarbecue Op woensdag 6 juni heeft de Eindejaarsbarbecue plaatsgevonden. Zie 8.2. 5.1.9. Grote MFVN-Aesculaaf-Activiteit Op donderdag 7 juni heeft een Grote-MFVN-Aesculaaf-Activiteit plaatsgevonden. Zie 9.5. 5.1.10. Lustrumgala “Different is the Standard” Op vrijdag 8 juni heeft het XXIVe gala der MFVN plaatsgevonden. Zie 9.3. 5.1.11. Mystery Activity ‘Survivallen op 8 meter hoogte’ Op zondag 10 juni heeft de Mystery Activity: ‘Survivallen op 8 meter hoogte’ plaatsgevonden. Met 26 deelnemers kwam na een actieve klim het uitrusten op het strand als zeer gelegen. Met als afsluiting een bittergarnituur was dit een geslaagde activiteit. 5.1.12. Diner á la Vesalius B Op maandag 11 juni vond het Medisch Diner plaats. Met 36 bezoeker in witte jas was dit artsendiner prima bezocht. Op mooie wijze wisten Dirk van den Hoven, Olivier Wilkens en Joris Aarts de bezoeker heerlijke, medisch gerelateerde gerechten te serveren. 5.1.13. Forum “Jongleren met organen, doneren of betalen” Op dinsdag 12 juni heeft een Forum plaatsgevonden. Zie 12.3. 5.1.14. Vuurspuwcursus Op dinsdag 12 juni heeft een Vuurspuwcursus plaatsgevonden. Zie 10.3. 5.1.15. Lustrumloterij 18


Medische Faculteits Vereniging Nijmegen, secretarieel jaarverslag 2011-2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Op woensdag 13 juni vond de Lustrumloterij plaats. Het geld van de loten van de Lustrumloterij heeft een goede bijdrage geleverd aan alle opbrengsten voor het RUCO van het jaar 2011-2012. Alle prijzen werden met veel plezier in ontvangst genomen. Er zijn ongeveer 350 loten verkocht. 5.1.16. Fright Night Op donderdag 14 juni vond de Fright Night plaats. De Filmcommissie presenteerde deze avond een spannende film in een onderwijslokaal van de afdeling Interne Geneeskunde. Na deze film werden de deelnemers geblinddoekt naar Park Brakkesteijn gereden waar ze een spooktocht liepen. De activiteit werd zeer goed ontvangen door alle 60 deelnemers. 5.1.17. Eindfeest Op vrijdag 15 juni heeft het Eindfeest plaatsgevonden. Zie 9.1. 5.1.18. Almanak Er is een prachtige Almanak gemaakt. Zie 5.3. 5.1.19. Afterparty’s in Café de Fuik De Afterparty’s in Café de Fuik waren geen groot succes. Er waren in totaal vier afterparty’s in Café de Fuik. Alleen de avond na het Lustrumgala was een goed bezochte afterparty. De rest van de dagen waren deze afterparty’s slecht bezocht. Het blijkt dat de leden hier geen behoefte aan hebben. 5.1.20. Merchandising Er waren tijdens het XIIe Lustrum verschillende Merchandisers te bestellen. Zo waren er een Lustrumtrui, Lustrumshirt voor man/vrouw, Lustrumzwembroek en een Lustrumhanddoek. Deze Merchandisers zijn besteld bij DressMe Clothing. Er is gekozen om leden eerst bij de Lustrumcommissie te laten bestellen, waarna pas besteld wordt bij DressMe Clothing. Dit systeem werkte goed. Het was alleen zeer jammer dat de truien maat S pas na het Lustrum geleverd konden worden. Hiervoor hebben de leden een korting van € 6,- ontvangen. Deze korting is gegeven door DressMe Clothing. Verder konden leden een Lustrumzonnebril, Lustrumslippers en een Lustrumdas aanschaffen. Voor deze Merchandisers is een voorraad ingekocht. Helaas zijn alle drie de Merchandisers niet uitverkocht. 5.1.21. Sponsoring De sponsoring van het XIIe Lustrum is grotendeels via het bestuurslid Extern verlopen. Vaste sponsoren van de MFVN zijn aangeschreven door het bestuurslid Extern. Daarnaast hebben de Lustrumcommissie en Reünistencommissie lokale sponsoren benaderd. Het totaalbedrag dat aan sponsoring is binnengekomen, komt neer op € 6.187,90. Het begrote bedrag van € 4.500,- is hiermee gehaald. 5.1.22. Commissiestructuur Een totaal aantal leden van negen blijkt een goed aantal leden voor de commissie te zijn. De structuur van de commissie was erg fijn, alhoewel uit de evaluatie naar voren gekomen is dat een nog meer specifieke functieverdeling gewenst is. Het is belangrijk dat de penningmeester van de commissie goed contact onderhoudt met de Quaestor van de MFVN. Het idee van een contactpersoon vanuit de Lustrumcommissie in de subcommissies van het Lustrum bleek onnodig te zijn. Het contact via het desbetreffende bestuurslid bleek voldoende. Het is gewenst om meer communicatie vanuit de commissie richting het Bestuur te bewerkstelligen. Dit kan gerealiseerd worden door volgend Lustrum meer bestuursleden te betrekken bij vergaderingen van de Lustrumcommissie of eventueel de coördinator van de Lustrumcommissie verslag te laten doen bij de Bestuursvergaderingen.

19


Medische Faculteits Vereniging Nijmegen, secretarieel jaarverslag 2011-2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

5.2. Lustrumcommissie De commissie heeft het Lustrum georganiseerd en heeft samengewerkt met de Almanakcommissie, Congrescommissie, Discussiecommissie, Filmcommissie, Reünistencommissie, Activiteitencommissie en Cursuscommissie. Zie 5.1.22. 5.3. Almanakcommissie De Almanakcommissie had 9 leden. Dit was voldoende en nodig. Na verschillende offertes te hebben aangevraagd, is toch besloten om ook de Almanak te laten drukken bij drukkerij Van den Bosch&Fikkert. Zij bood namelijk een aantrekkelijke korting in combinatie met het drukken van de MFVN-agenda. Voor deze Lustrumalmanak is gekozen om het formaat van 200mmx200mm van de vorige twee Almanakken aan te houden. De Almanak is gedrukt in kleur, afgezien van het Smoelenboek welke in zwart-wit afgedrukt is. Op maandag 4 juni heeft een Almanakonthullingsborrel plaatsgevonden in Café de Aesculaaf, wat een groot succes was, alsmede een mooie start van de verkoop. De Almanak is te koop voor slechts € 5,-. Er wordt gewerkt aan een gedetailleerd en compleet draaiboek, waar de volgende Almanakcommissie over vijf jaar op terug kan vallen. 5.4. Congrescommissie De Congrescommissie bestond het afgelopen jaar uit 7 leden. Op dinsdag 5 en woensdag 6 juni heeft een Lustrum Congres plaatsgevonden met het thema “Mysteries of Medicine: van fenomeen tot rariteit”. Op beide dagen hebben ongeveer 100 studenten deelgenomen. Op dinsdag was er een middag- en avondprogramma met drie lezingen en een diner. Het dagprogramma op woensdag omvatte twee lezingen, zes workshops en de vertoning van een operatie. Beide dagen waren een succes en vooral op de woensdag werden de lezingen en workshops al zeer interessant ervaren. De dagvoorzitter op beide dagen was Erwin Kompanje, schrijver van het boek “De Penisverkorter”. 5.5. Reünistencommissie De Reünistencommissie had 6 leden en dit waren allemaal oud-bestuursleden van de MFVN. Op zaterdag 2 juni heeft de Reünistendag plaatsgevonden. Helaas heeft op het laatste moment een aanpassing plaats moeten vinden in het programma, omdat te weinig deelnemers zich hadden aangemeld. Hierdoor konden de workshoprondes geen doorgang vinden. De dag was met drie sprekers en ongeveer 40 deelnemers erg geslaagd. De borrel in Café de Aesculaaf en het diner in Restaurant Valdin zijn erg goed bevallen.

20


Medische Faculteits Vereniging Nijmegen, secretarieel jaarverslag 2011-2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

6. Departement Extern 6.1. Informeel sponsorcontact Hoofdsponsoren zijn uitgenodigd voor het XXIVe Gala der MFVN op vrijdag 8 juni. Deze avond waren beide hoofdsponsoren niet aanwezig. Het bestuurslid Extern heeft de contacten met de sponsoren onderhouden. 6.2. Extern De sponsorinkomsten zijn in het verenigingsjaar 2011-2012 toegenomen. De vaste contracten met de twee hoofdsponsoren, ABN Amro en Studystore, maken een substantieel deel uit van de totale sponsorinkomsten. Er zijn een aantal nieuwe sponsoren bijgekomen. 6.2.1. ABN Amro Afgelopen jaar is er een prettige samenwerking geweest tussen de MFVN en de ABN Amro. Er is een contract afgesloten voor twee jaar ter waarde van € 10.000,- per jaar, hiermee blijft ABN Amro hoofdsponsor van de MFVN. De ABN Amro vergoedt ook het MFVN briefpapier. Het is eventueel mogelijk voor de MFVN om een samenwerking met een zorgverzekeraar aan te gaan, mits dit wordt overlegd met ABN Amro. 6.2.2. Studystore Er is weinig contact geweest met Studystore via het bestuurslid Extern, omdat de communicatie vooral via het bestuurslid Faciliteiten & Internationalisering gaat. Er heeft een oriënterend gesprek plaatsgevonden met een andere boekhandel. Het contract loop af op 1 april 2013. 6.2.3. Overige sponsoren De sponsorbijdragen van KNMG, Landmacht, Café Van Buren en Me-doc zijn hoger uitgevallen dan verwacht. De sponsorbijdrage van Tempo Team Medisch Professionals is dit jaar ongeveer € 250,lager uitgevallen dan verwacht. Helaas zijn er in het verenigingsjaar 2011-2012 ook een aantal vaste sponsoren geweest waarmee geen nieuw contract is afgesloten. Het Deventer Ziekenhuis en GlaxoSmithKline hebben besloten de samenwerking niet door te zetten. Er waren ook nieuwe sponsoren, zoals Pro Persona en ViaMedica. Met beide nieuwe sponsoren is een behoorlijk contract getekend met een gezamenlijke waarde van € 5.450,- exclusief BTW. Daarnaast zijn er eenmalige samenwerkingsovereenkomsten aangegaan met onder andere Grow/Work, Marketresponse Research & Consultancy en Bureau Sportgeneeskunde Nederland. 6.2.4. Activiteiten in samenwerking met sponsoren Op donderdag 13 oktober heeft BKV Artsen Intermediair een Sollicitatieworkshop gegeven. Tevens was BKV Artsen Intermediair aanwezig tijdens de Carrièredag met een stand en heeft BKV Artsen Intermediair de plenaire sessie verzorgd. Op woensdag 18 maart is een Hechtcursus gegeven door Tempo-Team Medisch Professionals. Er waren 40 deelnemers op deze succesvolle avond aanwezig. Op dinsdag 8 mei, woensdag 16 mei en woensdag 23 mei 2012 hebben Gipscursussen plaatsgevonden. Deze zijn in samenwerking met de Cursuscommissie georganiseerd door TempoTeam Medisch Professionals. Per avond konden acht studenten deelnemen. De workshop van UWV op dinsdag 24 april over ‘Persoonskernwaarden’ heeft geen doorgang gevonden wegens te weinig aanmeldingen. Op dinsdag 15 mei heeft er een informatieavond van KKIKK plaatsgevonden over ‘Werken in Duitsland’. Er waren op deze avond zeven deelnemers aanwezig. 6.3. Nationaal Externen Overleg (NEO) Er heeft sinds drie jaar weer een NEO plaatsgevonden. Er wordt naar gestreefd om een dergelijk overleg twee keer per jaar plaats te laten vinden. 6.4. Carrièrecommissie Op woensdag 15 februari heeft de Carrièredag plaatsgevonden. Het thema van de dag was ‘Carrière onder de loep’. Met 270 deelnemers was de dag uitstekend bezocht. Bezoekers en sponsoren waren 21


Medische Faculteits Vereniging Nijmegen, secretarieel jaarverslag 2011-2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

zeer tevreden over de invulling van de dag. Dit jaar is er een website voor de inschrijvingen en het programma van de Carrièredag online gegaan. Dit werkte erg goed. Verbeterpunten voor de volgende Carrièredag zijn evaluatieformulieren toevoegen aan het congrestasje, het handhaven van een ruilbord, drinken verzorgen voor tijdens het diner en eventueel het forum verplaatsen of schrappen in het programma. In het jaar 2012-2013 zal de commissie blijven bestaan uit idealiter zes leden. In begin 2013 zal er een informele activiteit met verschillende specialismen worden georganiseerd door de Carrièrecommissie voor bachelorstudenten. 6.5. Promotiecommissie Op maandag 22 augustus heeft de Introductiemarkt plaatsgevonden. Met 460 verkochte kaarten, mooi weer en enthousiaste eerstejaars studenten was het een geslaagde middag. FleXwerk en ABN Amro waren tijdens deze markt aanwezig. Tijdens de markt zijn er kortingsbonnen en gratis Knaeks uitgedeeld. De Eerstejaarsactiviteit heeft plaatsgevonden op woensdag 2 november in Bowlingcentrum Olround. Met 64 deelnemers was de activiteit uitverkocht. Op dinsdag 7 februari heeft de Kom-Is-Zien plaatsgevonden. Tijdens de Kom-Is-Zien is de nieuwe Merchandiser onthuld, namelijk de MFVN-(sport)handdoek. De eerste 25 exemplaren werden ter promotie voor € 5,50 verkocht. Daarna kosten de MFVN-(sport)handdoeken € 7,50 per stuk. De joggingbroek is € 5,- duurder geworden en kost nu € 20,-, vanwege het feit dat de MFVN verlies draaide op de Merchandisers. De Promotiecommissie heeft het Commissieledenbedankje verzorgd tijdens het Commissieledenuitje van maandag 14 mei. Het bedankje was een biermenu, in samenwerking met Café de Aesculaaf, bestaande uit twee speciaalbiertjes. Daarnaast zijn er waardebonnen uitgedeeld voor een hippe zonnebril, deze waren op te halen op de MFVN-kamer. Een aantal keer heeft de commissie een stukje voor de Boodschappenkrant geschreven. De overige stukjes voor de Boodschappenkrant waren afkomstig van het SOOS, de IFMSA-Nijmegen en Café de Aesculaaf. De lay-out is verzorgd door het bestuurslid Intern. 6.6. Ouderdagcommissie Op zaterdag 12 november heeft de Ouderdag 2011 plaatsgevonden met als thema: ‘Een dag niet geprikkeld, is een dag niet geleefd’. De dagvoorzitters waren dr. Kooloos voor Geneeskunde en mw. de Vegt voor Biomedische Wetenschappen. De dag was uitverkocht met 390 bezoekers en was een groot succes. Beide groepen bezochten een plenaire sessie, verzorgd door de dagvoorzitters. Hierna werden er verschillende workshoprondes aangeboden met tussendoor een geheel verzorgde lunch. De dag werd afgesloten met een borrel in Café de Aesculaaf. Uit de evaluatie is een aantal punten naar voren gekomen. Het was lastig dat er tijdens de Ouderdag nog een aantal andere activiteiten plaatsvond op de faculteit, waardoor bepaalde onderwijsruimten bezet waren. Daarnaast was het vervelend dat een docent niet kwam opdagen.

22


Medische Faculteits Vereniging Nijmegen, secretarieel jaarverslag 2011-2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

7. Departement Faciliteiten & Internationalisering 7.1. Avondje buitenland Op woensdag 21 mei heeft het Avondje Buitenland plaatsgevonden. De avond was bedoeld voor tweede- en derdejaars studenten Biomedische Wetenschappen en Geneeskunde en had tot doel om de studenten te informeren over de mogelijkheden van studeren in het buitenland. Tot de sprekers behoorden onder andere het International Office, IFMSA-Nijmegen, Stichting Tropico en het Nijmegen Institute for International Health. Daarnaast hebben enkele studenten verteld over hun eigen ervaringen in het buitenland. Met ongeveer 20 deelnemers was deze avond helaas niet zo goed bezocht als gehoopt. 7.2. Beheer Dit jaar is er een nieuwe MFVN-wijn ingekocht, de Cabernet Sauvignon van Gato Negro. In totaal heeft de MFVN 100 flessen gekocht, waarvan er 58 zijn weggegeven bij verschillende gelegenheden. 7.2.1. MFVN-kamer Er zijn elf nieuwe computers geïnstalleerd op de MFVN-kamer op kosten van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek (IWOO). Daarnaast heeft de MFVN zes tweedehands bureaustoelen ontvangen van het IWOO. 7.2.2. Spellen Er zijn nieuwe poolkeus aangeschaft voor de pooltafel. 7.2.3. Stencilcentrale Het IWOO heeft besloten om van de vergaderruimte van de MFVN en het SOOS een kantoorruimte te maken. De MFVN en het SOOS hebben de ruimte die eerder diende als BHV-kamer tot hun beschikking gekregen. Hierdoor is de stencilcentrale nog steeds voor het MFVN-bestuur toegankelijk. 7.3. Boekenverkoop 7.3.1.Bestellen De levering van de boeken is dit jaar voor de studenten moeizaam verlopen. Veel pakketten werden te laat geleverd en hadden een incomplete of verkeerde samenstelling. Het merendeel van de studenten heeft hier hinder van ondervonden. De problemen zijn toe te schrijven aan storingen in de webshop en in de betalingssystemen van Studystore. Studystore heeft de studenten een compensatie aangeboden in de vorm van een geldbedrag. Omdat zij iedere bestelling apart wilden gaan bekijken om zo de hoogte van het bedrag te kunnen bepalen, heeft het enige tijd geduurd voordat Studystore met een compensatievoorstel kwam. Er is over nagedacht om naast het aantal dagen dat de boeken te laat geleverd werden ook andere factoren mee te nemen, zoals: de grootte van het pakket, of de boeken voor aanvang van het collegejaar geleverd zijn en een compensatie voor de MFVN als vereniging. Deze factoren zijn uiteindelijk niet meegenomen in de overweging, omdat ongeacht deze factoren, de boeken op tijd geleverd hadden moeten worden en de MFVN een compensatie voor de studenten belangrijker achtte. Na onderhandeling met de MFVN is een consensus bereikt over de volgende bedragen: - Boeken op tijd geleverd: € 0,- compensatie voor 219 studenten; - Boeken 8 – 15 dagen te laat geleverd: € 10,- compensatie voor 287 studenten; - Boeken 16 – 23 dagen te laat geleverd: € 20,- compensatie voor 447 studenten; - Boeken 23 – 30 dagen te laat geleverd: € 35,- compensatie voor 142 studenten; - Boeken meer dan 30 dagen te laat geleverd: € 45,- compensatie voor 85 studenten. In totaal komt deze compensatieregeling neer op € 20.605,-. Deze bedragen zijn overgemaakt naar de betreffende studenten. Om deze onwenselijke situatie in de toekomst te voorkomen is er door Studystore en de MFVN een Service Level Agreement opgesteld, waarin afspraken en deadlines duidelijk zijn vastgelegd. Ook is 23


Medische Faculteits Vereniging Nijmegen, secretarieel jaarverslag 2011-2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

hierin een boeteclausule opgenomen, zodat er meteen een duidelijke compensatieregeling klaarligt, mocht er zich weer een dergelijke situatie voordoen. 7.3.2. Boekenlijsten In mei 2012 zijn de nieuwe boekenlijsten vastgesteld en vanaf 1 augustus 2012 was het mogelijk om boeken te bestellen via de online webshop. 7.4. Instrumentenverkoop Dit jaar is er een nieuw product in het assortiment gekomen, namelijk de stethoscoophoes, welke door de studenten goed ontvangen is. Het financieel jaarverslag is dit jaar voor het eerst gemaakt door de Quaestor van de MFVN, Liselore van Westerop. Hierdoor is wat de financiën van de Stichting Inkoop MFVN betreft orde op zaken gesteld. 7.5. International Federation of Medical Students’ Associations-Nijmegen (IFMSA-Nijmegen) In augustus 2011 is er een contract getekend tussen de IFMSA-Nijmegen en de MFVN, waarin de samenwerking tussen beide partijen nader wordt beschreven. IFMSA-Nijmegen heeft aangegeven geen gebruik meer te willen maken van de mogelijkheid om zitting te houden op de MFVN-kamer. Op woensdag 16 mei heeft de Filmcommissie in samenwerking met Movies & Medicine de film “My Sisters Keeper” vertoond. Zie 9.2. 7.6. Internationalisering 7.6.1. Commissie Internationalisering Deze commissie heeft dit jaar niet in actie hoeven komen. 7.6.2.SWHAN Het Bestuurslid Faciliteiten en Internationalisering heeft zitting in het bestuur van het Student’s World Health Assembly Nijmegen (SWHAN). Dit jaar is getracht een nieuwe commissie op poten te zetten, maar zover is het helaas nog niet gekomen. 7.7. Medische Meeloopcommissie Op woensdag 25 januari heeft een Workshopavond plaatsgevonden met het thema ‘Klinische Genetica’, welke door 23 studenten is bezocht. Het was een interessante en interactieve avond. 7.7.1. Meelopen Op dinsdag 15 mei heeft de commissie een rondleiding georganiseerd over de afdeling Chirurgie, waaraan tien studenten hebben deelgenomen. Op donderdag 24 mei heeft een rondleiding plaatsgevonden over de afdeling Radiologie, waaraan zeven studenten hebben deelgenomen. 7.7.2. Zwangerschapsproject Tijdens de zitting in oktober hebben zich 22 deelnemers aangemeld voor het Zwangerschapsproject. Hiermee had het project haar maximale capaciteit bereikt. Helaas hebben zich gedurende de rest van het jaar geen nieuwe mensen meer kunnen opgeven voor het project, omdat er zich geen zwangere vrouwen meer hebben aangemeld. Later bleek dit te komen doordat de verantwoordelijken bij de ziekenhuizen het project niet meer goed onder de aandacht brachten bij de vrouwen. Dit heeft de commissie besproken met de contactpersonen en loopt nu weer goed. 7.8. Network Primary Health Care (NPHC) Hier is dit jaar vrijwel niets mee gedaan. De MFVN wordt ingeschakeld waar nodig om promotie te maken. Verdere zaken worden via mw. drs. Sivirsky geregeld. 7.9. Olympiade Op donderdag 15 december heeft de IIe Geneeskunde Olympiade plaatsgevonden, waarvan de eerste keer in Nijmegen. 145 studenten hebben deelgenomen aan de Olympiade. Hiervan kwamen 24


Medische Faculteits Vereniging Nijmegen, secretarieel jaarverslag 2011-2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

54 deelnemers uit Nijmegen en 91 deelnemers uit Amsterdam. Het was een leuke middag en er waren gratis broodjes voor de deelnemers vooraf. Voor de jaarlagen 1, 2, 3 en de masterfase apart waren er drie prijzen beschikbaar, namelijk een iPad, een exemplaar van Harrison’s Principles of Internal Medicine en Oxford Handbook of Clinical Medicine and Oxford Handbook of Clinical Practice. 7.10. Reiscommissie 7.10.1. Skireis Van vrijdag 30 december tot en met zondag 8 januari is met de reisorganisatie Bizztravel een groep van 60 personen afgereisd naar St. François Longchamp in Frankrijk. De reis is goed verlopen, al was de reisleiding van Bizztravel vaak onduidelijk in hun communicatie en slecht bereikbaar. Helaas heeft de groep twee dagen niet kunnen skiën of snowboarden in verband met het slechte weer. Dit jaar heeft de Reiscommissie voor het eerst ter plaatse verschillende activiteiten georganiseerd, zoals een etentje, een Pubquiz, een MFVN-feest en een diner rouler. Dit bevorderde het contact bij de deelnemers onderling en werd door hen ook goed ontvangen. Op donderdag 16 februari heeft de Skireisreünie plaatsgevonden, die helaas matig is bezocht. 7.10.2. Studiereis Van zaterdag 28 april tot en met zondag 6 mei heeft de Studiereis naar Moskou plaatsgevonden. Voor het eerst heeft de Reiscommissie de reis niet via een reisorganisatie geboekt, maar de reis en de accommodatie zelf geregeld. Hoewel dit meer werk met zich meebrengt, is dit goed bevallen, omdat hiermee ook bestemmingen aangedaan kunnen worden die niet aangeboden worden door reisorganisaties. Een bijkomstigheid bij de reis naar Moskou was dat er ook visa aangevraagd moesten worden voor alle deelnemers, dit heeft voor veel extra werk gezorgd voor de Reiscommissie. Op donderdag 12 april heeft een informatieavond plaatsgevonden in Café Trianon. In totaal zijn 39 deelnemers, vergezeld door dr. Albert Lemmens en drs. Jan Bulte, afgereisd naar Moskou. Via de IFMSA-Rusland was geregeld dat de groep een academisch ziekenhuis, een onderzoeksinstituut en een universiteit zou bezoeken, maar de contactpersoon heeft het ter plekke helaas af laten weten, waardoor de groep alleen het ziekenhuis bezocht heeft. De rest van het programma is goed verlopen en het verblijf in Moskou is goed bevallen. Op woensdag 21 juni heeft de reünie van de Studiereis plaatsgevonden bij Restaurant La Pasta en afsluitend hebben de deelnemers kunnen borrelen bij Café De Fiets. Alle deelnemers hebben een goodiebag ontvangen, met onder andere een foto van de reis en een verhalenboekje. 7.11. StudentenOrganisatie voor Onderwijs en Studie (SOOS) Het contact met het SOOS is het afgelopen jaar goed geweest. Er hebben twee SOOS-MFVN-battles plaatsgevonden. Het SOOS heeft de MFVN-kamer eenmaal laten ondersneeuwen met papiersnippers, waarop de MFVN de SOOS-kamer eens goed in het sop heeft gezet. 7.12. Tentamentraining Dit jaar is begonnen met het organiseren van tentamentrainingen voor eerstejaarsstudenten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen. Het doel van deze avonden was om de moeilijkste onderdelen van het blok nog eens uit te leggen en verschillende tentamenvragen te behandelen, met name gericht op de manier van aanpak. De tentamentrainingen werden verzorgd door ouderejaarsstudenten die zelf een powerpoint-presentatie voorbereidden. Elke begeleider ontving per keer € 50,- als beloning, waarvan de helft afkomstig uit het IWOO en de andere helft vanuit de MFVN. Voor de deelnemers was de avond gratis te bezoeken en werden er door de MFVN in de pauze limonade en koekjes ter beschikking gesteld. Op woensdag 29 februari heeft de Tentamentraining plaatsgevonden bij het blok ‘ Celbiologische Processen’ en was met 38 deelnemers een succes. Op woensdag 28 maart heeft de Tentamentraining bij het blok ‘Circulatie & Respiratie 1’ plaatsgevonden met 25 deelnemers. 25


Medische Faculteits Vereniging Nijmegen, secretarieel jaarverslag 2011-2012

1 2 3 4 5

Op woensdag 25 april heeft de Tentamentraining plaatsgevonden bij het blok ‘Stofwisseling & Wateren Zouthuishouding 1’ en was met 90 deelnemers een succes. Op dinsdag 26 juni heeft de Tentamentraining plaatsgevonden bij het blok ‘Regulatie & Integratie 1’ met 88 deelnemers.

26


Medische Faculteits Vereniging Nijmegen, secretarieel jaarverslag 2011-2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

8. Departement Intern 8.1. @ccesscommissie De commissie heeft een ondersteunende rol gehad tijdens de Wetenschapsdag, Ouderdag, het Lustrumcongres en de ‘Kom-Is-Zien’ commissieledenmarkt. Er wordt niet vaak een beroep op hen gedaan, maar zodra alles is opgestart geven de betreffende commissies aan hun ondersteuning als prettig te ervaren. De commissie zal ook in de toekomst aanwezig zijn bij deze grote dagen. Op woensdag 25 januari heeft de Game-avond plaatsgevonden. Met 11 bezoekers en een aantal nieuwe gezichten was dit een succes op maat. Met deze activiteit heeft de commissie zich toch op een goede manier kunnen profileren, ondanks dat de LAN-party dit jaar door een gebrek aan aanmeldingen geen doorgang heeft gevonden. De @ccesscommissie heeft haar advies uitgesproken bij de aanschaf van een nieuwe telefoon. Voor hard- of softwareproblemen en storingen van het netwerk werd doorgaans de servicedesk ICT van het UMC St Radboud ingeschakeld. In november heeft de commissie de medische applicatie IQHealthcare beoordeeld. Hierna zijn geen applicaties meer beoordeeld en deze taak van de commissie is in overleg met het Bestuur tot nader orde komen te vervallen. 8.2. Activiteitencommissie De Activiteitencommissie heeft in het verenigingsjaar 2011-2012 weer een aantal mooie activiteiten georganiseerd. Vanaf maandag 4 oktober heeft gedurende drie weken het moordspel, Gotcha! plaatsgevonden met dit jaar extra spectaculaire prijzen. Het spel begon met 249 deelnemers. Op 21 oktober werd als afronding van het spel een spannende shoot-down gehouden op de faculteit tussen Liz Leenders en Stephan Kops. De winnaar was Stephan Kops en hij ontving tijdens de uitreiking in Café de Aesculaaf de hoofdprijs, namelijk een parachutesprong. De prijs voor de meeste moorden, lasergamen voor tien personen, ging naar Nadine Antwerpen en de prijs voor de origineelste moord, blokarten voor twee personen, ging naar Floris Leenders. Op zondag 27 november heeft de commissie, in samenwerking met de Sportcommissie, een uitstapje georganiseerd naar het Goffertstadion om de wedstrijd NEC-AJAX te bezoeken. Met 37 deelnemers was deze activiteit goed bezocht. Op woensdag 15 december vond de Kerstbrunch plaats. Met 80 deelnemers was de activiteit dit jaar extra groot opgezet. Het was een groot succes. Voor volgend jaar wordt gekeken naar een grotere locatie. Op maandag 14 februari heeft de Valentijnsactie plaatsgevonden in samenwerking met de Fotocommissie. Voorbijgangers konden met hun geliefde(n) op de foto, omlijst door een groot hart. De foto’s werden op de MFVN-website geplaatst en de actie is erg goed bevallen. Op donderdag 16 februari heeft in samenwerking met Cultuur op de Campus het Cabaret plaatsgevonden met optredens van René van Meurs en Peter Pannekoek van de Comedytrain. Hoewel het aantal bezoekers van 100 beneden verwachting was, viel dit van de show zelf niet te zeggen. Op zaterdag 14 april heeft de Liftwedstrijd naar Brussel plaatsgevonden. Tien koppels streden om de snelste tijd en de orginaliteitsprijs. Vivian Schreur en Xander Staal mochten zich met trots het winnende koppel noemen. Chaienna Morel en Michiel van Rens hadden de meest spraakmakende outfit. Op maandag 14 mei heeft het Commissieledenuitje plaatsgevonden. Ongeveer 120 commissieleden hebben de stad onveilig gemaakt tijdens het stadsspel ‘Crazy 88’. Ook het uitgebreide lopend buffet en de pubquiz bij Café Van Buren waren een groot succes. Op woensdag 6 juni heeft de Eindejaarsbarbecue weer plaatsgevonden, ditmaal in Restaurant de Haardt op de faculteit en op het terras. Door de locatie en doordat de commissie zelf achter de barbecues stond, ontstond een gezellige sfeer. De drankjes werden verzorgd door Café de Aesculaaf 27


Medische Faculteits Vereniging Nijmegen, secretarieel jaarverslag 2011-2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

en deze samenwerking is zeer goed bevallen. Het overgebleven vlees is naar een opvangtehuis voor daklozen en verslaafden gebracht. 8.3. Agendacommissie De MFVN-agenda 2012-2013 is drie weken verlaat naar de drukker gestuurd. Doordat de Lustrumweken hier echter tussen vielen, kon de MFVN-agenda nu slechts één week later verkocht worden dan gepland. De verkoop verliep goed, maar aangezien de commissie slechts één week verkoop heeft kunnen houden voor de vakantie, wordt er erg gehoopt dat de verkoop na de vakantie ook goed zal verlopen. De MFVN-agenda kost € 3,50 en zal tijdens de Introductie gratis worden verstrekt aan de eerstejaarsstudenten. De MFVN-agenda is in een oplage van 750 stuks gedrukt bij drukkerij Van den Bosch&Fikkert. Dit jaar is weer voor dezelfde drukker als voorheen gekozen vanwege de goede samenwerking in voorgaande jaren. Dit jaar heeft de MFVN-agenda niet alleen opnieuw een hardcover omslag, ook is ze gescheiden van het Smoelenboek. Het zijn nu twee aparte boekjes, welke aan elkaar te koppelen zijn met klittenband. De MFVN-agenda is in kleur en het Smoelenboek is ook dit jaar weer zwart-wit gedrukt om binnen de begroting te blijven. Het thema van de MFVN-agenda 2012-2013 is ‘Drank’; een thema dat voor studenten als erg actueel geacht werd. Hoewel het een gewaagd thema is, heeft de commissie haar op een hele nette en representatieve manier in weten te vullen, wat heeft geleid tot een mooi boekwerk. 8.4. Fotocommissie Tijdens de Introductie heeft de Fotocommissie bijna elke mentorgroep op de foto gezet. De Fotocommissie heeft in het verenigingsjaar 2011-2012 alle fotocollages voor de Prik op een professionele en aantrekkelijke manier gemaakt. De Fotocommissie was in het verenigingsjaar 20112012 op veel activiteiten aanwezig om foto’s te maken en de foto’s stonden zo snel mogelijk daarna op de MFVN-website. Wanneer de Fotocommissie wegens omstandigheden niet aanwezig kon zijn, nam het Bestuur deze taak over. In mei heeft de commissie een Fotowedstrijd georganiseerd met als thema ‘MFVN around the world’, waarbij leden mooie prijzen konden winnen door leuke vakantiefoto’s op te sturen met het logo van de MFVN erin verwerkt. Dit leidde tot een aantal leuke inzendingen en een selectie van de inzendingen was te zien in Prik 49. 8.5. Interne promotie De promotie op de faculteit heeft vele studenten bereikt. Door middel van het MFVNieuws, Tafelkaartjes, de Maandplanner, Posters, Flyers, prikborden op het studieplein, ludieke promoties, het rechter krijtbord in de Lammerszaal, de Ko-Raad, de Prik, en de MFVN-website zijn de leden geïnformeerd over het plaatsvinden van activiteiten. Naast de MFVolder is dit jaar ook een speciale Bestuurswervingsfolder ontworpen met daarin meer specifieke informatie voor geïnteresseerden in een jaar MFVN-bestuur. Verder is naarmate het jaar vorderde beter gekeken naar de verdere mogelijkheden van de MFVNwebsite en Facebook. Er bestaat een Facebook-groep, waar mensen lid van kunnen worden en zelf dingen aan elkaar kunnen posten. Ook bestaat een Facebook-pagina, welke mensen kunnen “liken”, waarna ze op de hoogte gehouden worden van activiteiten en evenementen die de MFVN post. Deze combinatie wordt als prettig ervaren. Toch wordt in de toekomst gekeken naar het nut van de Facebook-groep. Na bijna een jaar buiten werking te zijn geweest is de Flatscreen in de kantine weer gerepareerd. De kapotte kaartlezer is vervangen voor een vernieuwde versie met een nieuw systeem, welke geheel vergoed is door de verzekering. De reden dat dit zo lang heeft geduurd, is een miscommunicatie tussen het reparatiebedrijf Houben Mediatechniek, de Verzekering Meeús en het bestuurslid Intern. Nadat dit opgehelderd was, vertoonde de Flatscreen vóór het einde van het collegejaar weer diverse slides. 28


Medische Faculteits Vereniging Nijmegen, secretarieel jaarverslag 2011-2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

In samenwerking met de opleiding Biomedische Wetenschappen en oud-studentassessor David Grim heeft de MFVN dit jaar een Filmwedstrijd georganiseerd. Degene(n) die het beste promotiefilmpje voor de opleiding Biomedische Wetenschappen inzendt, zal bij de prijsuitreiking in oktober niet alleen een geldbedrag ontvangen, maar ook zal het winnende filmpje vertoond worden op de voorlichtingsdagen op de faculteit. 8.6. Musicalcommissie Dit jaar is hard gewerkt aan de voorbereidingen van de Musical die in juni 2013 zal plaatsvinden. De Musical is uitgebreid van twee naar drie avondvoorstellingen, welke wederom in het Lux zullen plaatsvinden. Dit jaar heeft de commissie gekozen voor de Elvis-musical ‘Blue Suede Shoes’, waar zowel het script als de bladmuziek en de CD al voor is aangeschaft. Hopelijk vindt er volgend jaar weer een samenwerking plaats met de MFVN-band ‘Tachycardia’, wanneer deze opnieuw geformeerd is. Een blazer zal de MFVN-band bij hun muzikale ondersteuning versterken. In samenwerking met regisseuse Simone de Graaff zal gewerkt worden aan een eigen interpretatie van het stuk. Naomi Schouten zal de danscoach zijn van de cast en Sherryl Careman zal de taak van zangcoach op zich nemen. 8.7. Prikcommissie Afgelopen jaar zijn er vijf Priks uitgekomen. Tijdens de introductie in augustus is Prik 45 verschenen. Dit was een speciale introductie-editie, gericht op eerstejaars studenten. Zowel het bestuur als alle commissies hebben zich in deze Prik aan de nieuwe leden geïntroduceerd. Prik 46 ‘Living on the Edge’ is uitgekomen in november, Prik 47 ‘Jeugdsentiment’ in januari, Prik 48 ‘Pecunia non olet’ in april en Prik 49 ‘Cirque du Médique’, de Lustrum-Prik, is uitgekomen tijdens de 2e Lustrumweek in juni. Dit jaar is extra gelet op de promotie van het faculteitsblad onder de eerstejaars. Zo is elke Prik uitgedeeld na colleges en tijdens het Lustrum heeft de commissie haar uitgedeeld aan voorbijgangers voor de kantine. Ook is het blad nu online op de MFVN-website te lezen. Door er af en toe een poll in te verwerken, wordt getracht de Prik persoonlijker te maken. Ook is er geprobeerd haar professioneler te maken door wetenschappelijkere artikelen te publiceren, zonder de lay-out aan te veel regels te binden; de combinatie van professionaliteit en ongedwongenheid van het blad is namelijk juist wat de Prik zo uniek en aantrekkelijk maakt. Deze koers wordt volgend jaar aangehouden. De deadlines worden nog steeds vaak gemist en te veel werk is vaak nog weggelegd voor het bestuurslid Intern. Dit is met de commissie geëvalueerd en hier zal volgend jaar verder aan gewerkt worden. De drukker is dit jaar dezelfde gebleven, namelijk Van den Bosch&Fikkert. Dit is prima bevallen. 8.8. Website Nu de MFVN-website eindelijk helemaal afgebouwd is zoals was afgesproken in de overeenkomst tussen Jasper Heeffer, de beheerder van de MFVN-website, en de MFVN, is ze officieel opgeleverd. Het contact met Jasper Heeffer is goed verlopen en er zijn afspraken met hem gemaakt om de professionaliteit van dit contact in de toekomst te waarborgen. Er zijn nieuwe plannen gemaakt voor de lay-out van de website en deze zijn reeds verwerkt in een offerte. De aanpassingen zullen begin volgend collegejaar doorgevoerd worden.

29


Medische Faculteits Vereniging Nijmegen, secretarieel jaarverslag 2011-2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

9. Departement Festiviteiten 9.1. Feestcommissie Op donderdag 18 augustus heeft tijdens de Introductie het BeGIN-MFVN-feest plaatsgevonden. Veel eerstejaars studenten maakten hier kennis met het MFVN-feest. Met ongeveer 1300 bezoekers was het een erg drukbezocht feest. Op woensdag 7 september heeft het eerste MFVN-feest van het collegejaar plaatsgevonden in Café Van Buren en Boogie Wonderland. Er waren ongeveer 1200 bezoekers. Op woensdag 5 oktober heeft het MFVN-feest plaatsgevonden in Café Van Buren en Boogie Wonderland met als thema “The Dirty Sixties”. Er waren ongeveer 1000 bezoekers. Op woensdag 2 november heeft het MFVN-feest plaatsgevonden in De Drie Gezusters. Vanwege de drukte zijn de Groote Griet en de Heidi’s Skihut ook open gegaan. Er waren ongeveer 1200 bezoekers. Op woensdag 30 november heeft het MFVN-feest plaatsgevonden in Café Van Buren en Boogie Wonderland, met als thema ‘’Nimma in tha hood, party hard en kom een ander tegemoet’’. Deze avond werd het goede doel RUCO verbonden aan het feest. Per bezoeker ging er € 1,- naar het goede doel. Er waren 1100 bezoekers en dit betekent dat er een bedrag van € 1.100,- is opgehaald. Op woensdag 11 januari heeft het MFVN-feest plaatsgevonden in De Drie Gezusters. Met ongeveer 800 bezoekers was dit feest redelijk bezocht. Op woensdag 8 februari heeft het MFVN-feest plaatsgevonden in Poppodium Doornroosje. Het thema van deze avond was “Angels and Demons, look like an angel, act like a devil”. Tevens werd op deze avond het lustrum thema bekend gemaakt. Met ongeveer 600 bezoekers was het weer een geslaagde avond. Op woensdag 7 maart heeft de Soundmixshow plaatsgevonden tijdens het MFVN-feest in Café Van Buren en Boogie Wonderland. De presentatoren van deze avond waren Liselore van Westerop en Roel Schambergen. De jury bestond uit Marc Vorstenbosch, Denise Doormenik, Roel Kengen en Sander van Lanen. De Soundmixshow duurde wat langer dan normaal vanwege de battle die tussen de finalisten Maarten van Beek en Laurens, Twan & Celeste werd gehouden. Uiteindelijk heeft Maarten van de Beek gewonnen. Na afloop hiervan begon het MFVN-feest. Met 900 bezoekers was het een geslaagde avond. Op woensdag 4 april heeft het MFVN-feest in Café Van Buren plaatsgevonden. Het thema van deze avond was: “Jasje, dasje ben jij vanavond het corps matrasje? Bof jij, of bof ik?”. Het was een vrij rustig MFVN-feest, maar wel heel gezellig. Op woensdag 9 mei heeft het MFVN-Diesfeest plaatsgevonden met als thema “Cirque du Médique – Doe eens gek, je leeft maar een keer, laat je gaan en kom in de circussfeer”. Er waren rond de 800 feestgangers aanwezig. Er waren optredens van de DJ’s Gelazer! en Jay Sunday. Er werden gratis hotdogs en een welkomstdrankje uitgedeeld. Op vrijdag 15 juni heeft het jaarlijkse Eindfeest plaatsgevonden. Het thema was dit jaar ‘RED de nacht’. De band ‘Duck 4 Cover’ werd door de gasten goed ontvangen. Ook de DJ Grooveservice en Jasper van Damme zorgden voor een leuke sfeer op het feest. Er waren 800 bezoekers. 9.2. Filmcommissie Op donderdag 18 augustus werd tijdens de Introductie aansluitend op de Intromarkt de film ‘Love and other drugs’ getoond. Er waren ongeveer 170 bezoekers. Op woensdag 14 september werd de film ‘The Bucket List’ vertoond. Er waren ongeveer 40 bezoekers. Op woensdag 12 oktober is de film ‘Inception’ vertoond. De film was goed bezocht met 65 bezoekers. Op woensdag 14 december heeft de Bioscoopactiviteit plaatsgevonden. De film ‘Contagion’ werd deze avond vertoond in JT-bioscoop Calypso. Met 52 bezoekers is deze film prima bezocht. 30


Medische Faculteits Vereniging Nijmegen, secretarieel jaarverslag 2011-2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Op woensdag 18 januari heeft de Filmcommissie ‘The Hangover 2’ vertoond. Met 80 bezoekers was deze film zeer goed bezocht. Op woensdag 15 februari heeft de Cinema-Aesculaaf-Activiteit plaatsgevonden. De film ‘Tirza’ werd vertoond nadat er een drankje werd genuttigd in Café de Aesculaaf en een stamppot maaltijd werd gegeten in de kantine. Op woensdag 14 maart is de film ‘Crazy, Stupid Love’ gedraaid. Deze romantische komedie trok 50 bezoekers. Op woensdag 11 april zou de film ‘Never Let Me Go’ vertoond worden. Deze film heeft helaas geen doorgang gevonden in verband met te weinig bezoekers. Op woensdag 16 mei heeft er een samenwerking plaatsgevonden tussen de Filmcommissie en Movies & Medicine van IFMSA-Nijmegen. De film ‘My Sisters Keeper’ was niet heel druk bezocht, desondanks was het een geslaagde avond. Op donderdag 14 juni heeft in samenwerking met de Lustrumcommissie de Fright Night plaatsgevonden. De film ‘Grave Encounters’ werd getoond. De film en de locatie waren door de Filmcommissie verzorgd, dit is allemaal prima verlopen. 9.3. Galacommissie Op donderdag 10 mei heeft in samenwerking met Café de Aesculaaf het Gala-laafje plaatsgevonden. Het galafilmpje werd tijdens dit laafje voor het eerst vertoond. Tevens startte de kaartverkoop voor het Gala tijdens dit laafje. Op vrijdag 8 juni heeft het XXIVe Gala der MFVN plaatsgevonden in de Musis Sacrum te Arnhem. Met 600 bezoekers was het een heel erg geslaagd gala. De begroting was gemaakt op 800 bezoekers, maar toen de kaartverkoop niet zo hard ging als gewenst is dit aantal omlaag gehaald naar 600 bezoekers. De band The Feelings Crew was helaas niet zo goed als werd verwacht, maar daarentegen maakte de DJ’s het helemaal goed. DJ La Fuente draaide fenomenaal goed en ook DJ’s Bo en Marvin draaiden goed. De locatie was erg mooi en hier werd dan ook positief op gereageerd. 9.4. Muziekcommissie Op dinsdag 24 januari heeft MFVN-live plaatsgevonden in Universiteitscafé Piecken. Het was een mooie avond waarbij zes geweldige optredens werden verzorgd. Met 150 bezoekers was deze avond zeer goed bezocht. De band Tachycardia heeft op woensdag 7 maart de Soundmixshow geopend en gesloten, dit was hun laatste optreden in die formatie. Op dinsdag 19 juni heeft het Zomeravondconcert plaatsgevonden. Het was een zeer geslaagde avond waar onder het genot van heerlijke muziek en een lekker drankje bijgekomen kon worden van het Lustrum. 9.5. Stichting Aesculaaf Het nieuwe contract tussen de MFVN en Café de Aesculaaf voor het collegejaar 2011 – 2012 is in september getekend door Toon Lamberts, Praeses der MFVN en Franka Verdijk, voorzitter der Stichting Aesculaaf. Op donderdag 20 oktober heeft de Grote-MFVN-Aesculaaf-Activiteit plaatsgevonden met als thema ‘Kedeng Kedeng’. Als hapjes waren er broodjes frikadel en broodjes kroket. De aanbieding was Malibu-Cola voor € 1,20. Het was een zeer gezellige middag. Op donderdag 10 november heeft een samenwerking plaatsgevonden met Café de Aesculaaf en de Muziekcommissie in de vorm van een Jamsessie. Op zaterdag 12 november heeft de Ouderdag plaatsgevonden. Hierbij kon er na afloop geborreld worden in Café de Aesculaaf. 31


Medische Faculteits Vereniging Nijmegen, secretarieel jaarverslag 2011-2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Op woensdag 11 januari heeft de Wetenschapsdag plaats gevonden. Hierbij verzorgde Café de Aesculaaf de drankjes tijdens het eten. Op donderdag 26 januari heeft de Grote-MFVN-Aesculaaf-Activiteit ‘Apres ski 8.0’ plaatsgevonden. Met 3600 flesjes flügel en twaalf Dirndls was het een enorm succes. Op dinsdag 13 maart 2012 heeft de Cocktailmixcursus plaatsgevonden. Met 30 deelnemers was het een geslaagde avond. Op woensdag 14 maart 2012 heeft een Pubquiz plaatsgevonden in Café de Aesculaaf. Het was quiz met verschillende vragen en zoals altijd is het Aesculaaf bestuur op een haartje na als laatste geëindigd. Op donderdag 22 maart 2012 heeft de Grote-MFVN-Aesculaaf-Activiteit plaatsgevonden met als thema ‘Olympisch spelen: lekker zweten met atleten’. De aanbieding deze middag was een tennisracketje voor € 1,20 en als hapjes werden er broodjes kroket en broodjes frikadel uitgedeeld. Op donderdag 12 april 2012 heeft de bestuurswissel van Café de Aesculaaf plaatsgevonden waarbij het bestuur 2011-2012 plaats heeft gemaakt voor een nieuwe lichting. Het bestuur van 2012-2013 is als volgt geconstitueerd. Inge Schepens als voorzitter, Nadine Antwerpen als secretaris, Pepijn de Vries als penningmeester, Roel Peelen als bestuurslid beheer & activiteiten, Iris Levink als bestuurslid extern en Sylvia Cornelissen als bestuurslid MFVN. Op dinsdag 17 april 2012 heeft in samenwerking met de StuDoCo de Pubquiz plaatsgevonden. Dit is goed verlopen. Op donderdag 24 mei 2012 heeft in samenwerking met de Feestcommissie het Mystery-Color-laafje plaatsgevonden. De kleur van het Eindfeest werd tijdens dit laafje bekend gemaakt. Tijdens het XIIe Lustrum der MFVN hebben er na de Reünistendag en het Congres borrels in Café de Aesculaaf plaatsgevonden. Op woensdag 6 juni 2012 heeft in samenwerking met de Activiteitencommissie de Eindejaarsbarbecue plaatsgevonden. De deelnemers konden aan de buitenbar heerlijke frisse drankjes bestellen. Op donderdag 7 juni 2012 heeft de Grote-MFVN-Aesculaaf-Activiteit plaatsgevonden. Het thema van deze avond was ‘Once Upon A Time In The West’. De kroeg werd omgetoverd tot een ware saloon. Het was een gezellige geslaagde avond waar alle bad guys opgepakt zijn door de sheriffs. De aanbieding was Goldstrike voor € 1,-. Als hapjes waren er broodjes kroket en broodjes kaassoufflé.

32


Medische Faculteits Vereniging Nijmegen, secretarieel jaarverslag 2011-2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

10. Quaestoraat 10.1. Belasting Op 28 oktober is er € 425,- belasting ontvangen. Op woensdag 11 april is er € 2.850,- belasting afgedragen. Op donderdag 26 april is er € 5.597,- belasting afgedragen. Op 23 juli is er € 567,afgedragen. 10.2. Coassistenten- en Stageloperscommissie Op vrijdag 30 september heeft het CoStaCie-feest met als thema “Beauty and the Nerd” plaatsgevonden in N.S.V. Ovum Novum. Met zo’n 300 bezoekers was het feest een succes. Op zaterdag 29 oktober heeft de CoStaCie-activiteit plaatsgevonden naar Walibi. Met 26 deelnemers was dit een geslaagde activiteit. Op vrijdag 25 november heeft het CoStaCie-feest plaatsgevonden met als thema “Boer zoekt bier” in de sociëteit van N.S.V. Ovum Novum. Het feest was met ongeveer 300 bezoekers bezocht. De Wijnproeverij van Me-doc is hieraan voorafgegaan, wat goed bevallen is. Op vrijdag 13 januari heeft de CoStaCie-nieuwjaarsborrel plaatsgevonden in Café de Aesculaaf. Het Bestuur kon hierbij niet aanwezig zijn in verband met het Beleidsevaluatieweekend. Bij deze borrel werden oliebollen en glazen Prosecco uitgedeeld. De samenwerking met Stichting Aesculaaf is goed verlopen. Op vrijdag 2 maart heeft het CoStaCie-feest plaatsgevonden. Het feest vond plaats in de sociëteit van N.S.V. Ovum Novum en het thema was “The Muppets”. In verband met het Lustrum van de MFVN in juni heeft de Coschappers- en Stageloperscommissie geen vierde feest kunnen organiseren. Op vrijdag 30 maart heeft de Coschappers- en Stageloperscommissie Cantus plaatsgevonden. Ook de Cantus heeft plaatsgevonden te N.S.V. Ovum Novum. Met ruim 60 deelnemers is de avond goed verlopen. Op vrijdag 22 juni heeft de Coschap-van-het-Jaarverkiezing met het thema ‘Groei’ plaatsgevonden. De winnaars waren: Coschap: Kindergeneeskunde CWZ; Huisarts: Prakijk Hoogsteder ’s-Heerenberg; CKOv: CKOv 7. 10.3. Cursuscommissie Op dinsdag 20 september heeft de Bandenplakcursus bij Jos van Hees plaatsgevonden, met zeven deelnemers was het erg rustig, maar het is prima verlopen. Op maandag 10 oktober heeft de Kookcursus plaatsgevonden. Er waren zestien deelnemers en de samenwerking met de kantine en de kok waren erg goed. Op donderdag 23 februari heeft de Massagecursus plaatsgevonden. Met twintig deelnemers was de cursus uitverkocht. Op dinsdag 13 maart heeft de Cocktailmixcursus in Café de Aesculaaf plaatsgevonden. De samenwerking tussen Café de Aesculaaf en de Cursuscommissie is goed verlopen. Op woensdag 18 april heeft in samenwerking met Tempo-Team Professionals de Hechtcursus plaatsgevonden. Met 40 bezoekers was de activiteit uitverkocht. Op dinsdag 8 mei, woensdag 16 mei en woensdag 23 mei hebben de Gipscursussen plaatsgevonden in het CWZ. Deze cursus had in totaal 24 deelnemers en was daarmee ook uitverkocht. Op dinsdag 12 juni heeft tijdens het Lustrum de Vuurspuwcursus plaatsgevonden op het grasveld bij Hoogeveldt. Met 30 bezoekers was dit een geslaagde activiteit. 10.4. CVSV De Quaestor van de MFVN heeft in het collegejaar 2011-2012 zitting genomen bij de vergaderingen van de Commissie Verdeling Studenten Voorzieningen. 33


Medische Faculteits Vereniging Nijmegen, secretarieel jaarverslag 2011-2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

10.5. Kascontrolecommissie In het verenigingsjaar 2011-2012 kende de Kascontrolecommissie de volgende constituties: Kascontrolecommissie der MFVN 2011:, Dhr. B.R.R.Z. Aaldering, mej. G Walraven en dhr. T. Blom. Kascontrolecommissie der MFVN 2012: Dhr. B.R.R.Z. Aaldering, mej. L.F.J. van Overveld en dhr. T. Blom. 10.6. Rentebeleid De Quaestor van de MFVN heeft in het collegejaar 2010-2011 gezorgd voor een optimaal rentebeleid. 10.7. Verzekeringen De MFVN heeft een verzekering voor de flatscreen in de kantine op de faculteit. Daarnaast heeft de MFVN een aansprakelijkheidsverzekering. Dit jaar is er voor de flatscreen een beroep gedaan op de verzekering. De verzekering heeft het gehele bedrag voor een nieuwe kaarlezer vergoed. 10.8. Begroting 2012-2013 Op maandag 25 juni is de conceptbegroting voor het verenigingsjaar 2012-2013 gepresenteerd aan de ALV. Na een aantal adviezen uit de ALV ter harte genomen te hebben is de Begroting 2012-2013 met de aangebrachte aanpassingen goedgekeurd. 10.9. Debiteuren Op zaterdag 14 augustus 2011 was er een bedrag van â‚Ź 11.317,- aan debiteuren. Op dinsdag 14 augustus 2012 bedroeg dit XXXX. 10.10 Financieel Jaarverslag Op maandag 19 december 2011 is het Financieel Jaarverslag 2010-2011 gepresenteerd aan de ALV. Zowel de Kascontrolecommissie als de ALV hebben het verslag goedgekeurd. 10.11. Financieel Halfjaarverslag Op maandag 16 april is het Financieel Halfjaarverslag 2011-2012 gepresenteerd aan de ALV. De Kascontrolecommissie heeft geopperd vaker de boekhouding te controleren, na het sluiten van het kwartaal. Dit verslag is door zowel de Kascontrolecommissie als de ALV goedgekeurd.

34


Medische Faculteits Vereniging Nijmegen, secretarieel jaarverslag 2011-2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

11. Abactiaat 11.1. Secretarieel Jaarverslag Het Secretarieel Jaarverslag 2010-2011 werd op maandag 19 september 2011 aangeboden en goedgekeurd door de ALV. 11.2. Ledenadministratie Rond november zijn inschrijvers die hun lidmaatschap nog moesten betalen benaderd met de vraag of zij hun lidmaatschap alsnog wilden betalen. Leden die niet betaalden zijn uit het actuele ledenbestand verwijderd. Het inschrijfsysteem via de MFVN-website wordt direct doorgelinkt aan het content management system en dit systeem bevalt zeer goed. Al zeer vroeg tijdens de zomervakantie 2012 waren er nieuwe inschrijvingen via de MFVN-website. 11.3. Sportcommissie Op woensdag 21 september heeft het MFVN-hockeytoernooi plaatsgevonden op het Universitair Sportcentrum. Er waren 72 deelnemers en het was een zeer geslaagd toernooi. Op dinsdag 8 november heeft de commissie de activiteit Mountainbiken georganiseerd. Met 14 deelnemers was deze activiteit niet druk bezocht, maar het was wel gezellig. Op zondag 27 november is de wedstrijd NEC-AJAX bezocht in het NEC-stadion. Zie 8.2. In het weekend van 27 april tot en met zondag 29 april heeft de jaarlijkse Batavierenrace plaatsgevonden. Het MFVN-team is geëindigd op de 167e plaats. In het weekend van 11 mei tot en met 13 mei heeft het Zeilweekend plaatsgevonden in het plaatsje Oudega in Friesland. Er is goed gezeild op zaterdag en zondag en het was een zeer geslaagd weekend. 11.4. Student-Docent-Commissie Op dinsdag 17 april heeft de Student-Docent-Commissie een Student-Docent-Pubquiz georganiseerd in Café de Aesculaaf. Het OMT-team werd winnaar. Er waren tien enthousiaste teams en het was een geslaagde avond. Op dinsdag 15 mei heeft de commissie de Docent-Van-Het-Jaarverkiezing georganiseerd. De winnaars van Geneeskunde waren Ineke van der Zee, Michel Holla en het duo Harry van Goor & Fokko Nagengast. De winnaars van Biomedische Wetenschappen waren Ineke van der Zee, Diederick de Bruijn en Toine van Kuppevelt. De uitreiking vond plaats in Café de Aesculaaf. Er waren ongeveer twintig docenten aanwezig en het was gezellig druk. Dit kwam waarschijnlijk doordat de uitreiking tijdens de reguliere openingstijden van Café de Aesculaaf was. Het was een geslaagde activiteit. De commissie is voor de vaste rubriek in de Prik “Thuis bij…” langs geweest bij prof. dr. Eva Morava, prof. dr. Toin van Kuppevelt, prof. dr. René Bindels en prof. dr. Paul Smits. 11.5. Wetenschapsdagcommissie Op woensdag 11 januari heeft de Wetenschapsdag plaatsgevonden. Deze dag stond in het teken van ‘Plastische Chirurgie’. Er waren 187 aanmeldingen, maar uiteindelijk ongeveer 130 deelnemers. Hiermee was het een zéér rustig bezochte dag. De dag bood wel diverse invalshoeken van de Plastische Chirurgie aan, maar dit was niet duidelijk bij alle studenten. Vier studenten hebben een powerpointpresentatie gegeven en maar één studente heeft haar poster gepresenteerd. Van de studentpresentaties heeft Nicolas Slater de juryprijs gewonnen en Svenja Mennens de publieksprijs. Hilde van Munster heeft de posterprijs gewonnen. De nieuwe commissie is na de “Kom-Is-Zien” opgericht.

35


Medische Faculteits Vereniging Nijmegen, secretarieel jaarverslag 2011-2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

12. Praesidiaat 12.1. Alumniraad UMC St Radboud De alumniraad van het UMC St Radboud heeft op 4 november in samenwerking met de MFVN en Café de Aesculaaf de ‘Class of 2001’ georganiseerd. Deze reünie, die bedoeld was voor alle afgestudeerden van 2001, was uiteindelijk toegankelijk voor alle alumni van het UMC St Radboud. De band THUNK! werd goed ontvangen. Het was een succesvolle avond met ongeveer 150 bezoekers. 12.2. Blackboard Blackboard is gebruikt om het MFVNieuws te verspreiden in de laatste week van elk onderwijsblok. Er is gebleken dat de Praeses vaak e-mails ontvangt van leden die geen gebruik meer willen maken van deze dienstverlening. Helaas heeft de MFVN niet het beheer over de adresgegevens op Blackboard en kan de MFVN geen leden verwijderen uit het adresbestand. Tevens staat er informatie over de MFVN op Blackboard, maar hier wordt weinig gebruik van gemaakt. 12.3. Discussiecommissie Bij elke Mediscussie was de Praeses der MFVN gespreksleider en ging in discussie met enkele sprekers en het publiek. De discussies zijn dit jaar om de twee maanden gegeven in Café de Aesculaaf op een tijdstip dat er zo min mogelijk overlap was met het onderwijs. De eerste drie Mediscussies hebben in het thema gestaan van het drieluik ‘De gevaren van het studentenleven’. Daarnaast is er gebruik gemaakt van een veranderde opzet. Om het publiek meer te betrekken bij de discussie is gebruik gemaakt van een ronde met stoelen. Hier zitten de sprekers ook tussen. Op dinsdag 18 oktober heeft een Mediscussie plaatsgevonden met het eerste thema in het drieluik, namelijk ‘SOA’s en meer’. Er waren ongeveer 20 personen aanwezig. Op dinsdag 13 december heeft een Mediscussie plaatsgevonden met het tweede thema in het drieluik, namelijk ‘Alcoholgebruik’. Met ongeveer 20 bezoekers was deze discussie wederom matig bezocht. Op dinsdag 14 februari heeft een Mediscussie plaatsgevonden met het derde thema in het drieluik, namelijk ‘Rood staan’. Er waren ongeveer 20 personen aanwezig. Op dinsdag 10 april heeft in samenwerking met de Geneeskundige Kring het Symposium ‘Arts in Oorlog’ plaatsgevonden. Met meer dan 100 bezoekers was dit een succes. Op dinsdag 22 mei heeft een Discussie, Geschiedenis & Pizza plaatsgevonden. Het thema was ‘Kinderdoding’. Met ongeveer 10 bezoekers was deze niet goed bezocht. Op dinsdag 12 juni vond het Forum “Jongleren met organen, doneren of betalen” plaats in de Lammerszaal. Met ongeveer 40 bezoekers en een panel van zes personen was het een geslaagde discussie.

36


Medische Faculteits Vereniging Nijmegen, secretarieel jaarverslag 2011-2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Appendix I: Commissieleden 2011-2012 Departement Extern Ouderdagcommissie 2011-2012 Marjon van den Bemt (coördinator) Lonneke van Wijnhoven (coördinator) Lisanne van Diepen Marjolein Linders Noortje Kooijman Esmee Hulst Caroline van Kernebeek Karlijn Ganzeboom Anne Aarts Eline Goverde Eva-Leonne Gottgens Jolien Freriksen

Promotiecommissie 2011-2012 Mylou Tijsma (coördinator) Jolijn van der Zande (coördinator) Sille Pelser Emma Pluymen Laura Meddens Dieuwke Engels Marit Arkenbout Sophie Lecluse Carrièrecommissie 2011-2012 Lisa Smits Fanny Vuik Judith den Ouden Manon Bolmer Marieke Nijsten Simone Rottier Svenja Mennens Charlotte Bekker Departement Faciliteiten & Internationalisering Congrescommissie Bianca van der Velden (coördinator) Jacqueline Vos Tessa Kouwenhoven Femke Wessels Maarten Janssen Lok Milou Strik Marloes Thijssen 37


Medische Faculteits Vereniging Nijmegen, secretarieel jaarverslag 2011-2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Medische Meeloopcommissie Maureen Rijken (coördinator) Fleur van den Bogaart (coördinator) Leanne Fleuren Kim Maessen Lieke Koggel

49

Almanakcommissie

Reiscommissie Milou van Meerendonk (coördinator) Roel Geilleit (coördinator) Sophie Lecluse Iris Cramer Anika Olthuis Christiana Schoemaker Nadine Smit Lisa Huisman Birgit Govers Thomas Bolhuis Departement Intern @ccesscommissie Karsjan Schakel (coördinator) Kevin Jenniskens (coördinator) Niels de Haas Barry Thonen Activiteitencommissie Margot Gerritse (coördinator) Lars Didden (coördinator) Fedor Hageman Ayla Turan Fleur Berbers Hannah Donkers Christopher Geven Martine van Zoest Indi Snepvangers Melissa Arron Lieke Winnemuller Agendacommissie Glenn Sie (coördinator) Eline Kooijmans Viola Klück Milad Fahim Corina van den Heuvel Susanne Auwens Jeremy Guijt

38


Medische Faculteits Vereniging Nijmegen, secretarieel jaarverslag 2011-2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Senja Mensink (coördinator) Eline Kooijmans Kelly Rombauts Layla Teunissen Lucas Bernts Marieke Lekkerkerk Marieke Nijsten Willemien Zomers Fotocommissie Charlotte Pauwels (coördinator) Nadine Antwerpen (coördinator) Chantal Franken Laura Gijsen Dave van Opstal Lisanne Martens Eva Huethorst Pauline Geuijen Musicalcommissie Lidian Kromhof (coördinator) Nienke van Engelen (coördinator) Nicole van Lochem Anke van Mil Roel Weijer Emma van Erp Evelien Hendriks Kim van Ulsen Prikcommissie Joëlla Bomgaars (coördinator) Laura Schipper Tijko Schook Esther Simons Kim van Ulsen Kirsten van Heugten Talitha Kunneman Sjef Stribos Eline Kooijmans Departement Festiviteiten Feestcommissie Lara van der Schoot (coördinator) Chaienna Morel (coordinator) Amy Fila Anne Gudde Bram Teunissen Laura Gijsen Jedda Eppink 39


Medische Faculteits Vereniging Nijmegen, secretarieel jaarverslag 2011-2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Barry Thonen Teuntje Zwinkels Filmcommissie Dipti Rao (coördinator) Dianne Blom Michelle van Peperstraten (coördinator) Dide den Hollander Carlijn van der Zanden Galacommissie Paul Mosselveld (coördinator) Danice Smetsers (coördinator) Esmee Bakker Marlijn Meijers Renee Ramakers Femke Wessels Claudia Wouters Iris Geomini Muziekcommissie Lucas Weerheijm (coördinator) Luc Evers Thom Rondeel Maurits Tankink Anissa Tsonas Roel Peelen Ferry Wetzels Quaestoraat Coschappers en stageloperscommissie Joyce Hellegering (coördinator) Mark van Boxtel (coördinator) Joris Bulte Simon Cornelissen Simon Kasper Lotte Verschuren Myrthe de Vrijer Rosalie Lubbers Ran Troost Cursuscommissie Joëlle Mooren (coördinator) Jeroen Hol Leonie Nijenhuis Sille Pelser Laura van de Weerdenburg Ilvy Leemans 40


Medische Faculteits Vereniging Nijmegen, secretarieel jaarverslag 2011-2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Kascontrolecommissie Bryan Aaldering Tim Blom Lydia van Overveld Grietje Walraven Abactiaat Sportcommissie Steffie Beijnsberger (coördinator) Inge Schepens (coördinator) Ellemiek Koenders Jill Meijs Dave van Opstal Maud Verscheijden Emma van Rooijen Carmen de Jong Giel Verhagen Nadine Antwerpen Student-docentcommissie David Wolthuis (coördinator) Annewyke Appels Vivian Schreur Yvo Kuça Iris Klaver Wetenschapsdagcommissie 2011-2012 Roselie Wijnhoven (coördinator) Betty Hornix Iris Geomini Marlijn Aalbers Mylou Tijsma Wetenschapsdagcommissie 2012-2013 Betty Hornix (coördinator) Kelly Elfrink Daisy Ermers David Wolthuis Lieke de Wit Agnieke Broos Marlijn Aalbers Praesidiaat Discussiecommissie Tina Klerken (coördinator) Sanne Wubbels Joost Schouwstra Sander Groen in 't Woud 41


Medische Faculteits Vereniging Nijmegen, secretarieel jaarverslag 2011-2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Martine van de Loo Ellyze van Asbeck Jaap Steensma Lustrumcommissie Pauline Maassen (coördinator) Sander van Lanen (coördinator) Tim Blom Pepijn Krielen Marloes Thijssen Amy Fila Sander Ranke Glenn van Wigcheren Bram van Bakel Larissa Ruczynski Jolijn van der Zande Reünistencommissie Lotte Sondag (coördinator) Yoen van der Linden Ireen Feenstra Anouk Scholte Lydia van Overveld Sharon Kessels Dennis Kienhuis

42

Secretaireel jaarverslag  

Secretaireel jaarverslag

Secretaireel jaarverslag  

Secretaireel jaarverslag

Advertisement