Page 1

Geef jouw statement over de zorg in 2040! Wat is jouw visie op de toekomst van de zorg? Allerlei partijen in de samenleving geven regelmatig hierover hun mening. Maar hoe kijken jongeren zoals jij naar de zorg van later? Het gaat tenslotte ook om jouw zorg in de toekomst! Jouw visie willen we gebruiken voor “ Met de kennis van later. Advies voor een toekomstbestendig zorgbeleid” van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). Dit advies beoogt inzicht te geven in de grote veranderingen die op de gezondheidszorg afkomen, en maatregelen te adviseren om de zorg toegankelijk, kwalitatief en betaalbaar te houden.

De zorg in 2040? In 2040 zal een kwart van de bevolking ouder zijn dan 65 jaar. Als er niets verandert zullen we 40% van ons inkomen aan zorg besteden. Maar er zijn ook vragen. Welke technologieën zullen echt tot een doorbraak leiden en het zorglandschap veranderen? Ouderen willen meer zelfstandig blijven wonen maar hoe zal hun zorg georganiseerd zijn? De zorg zal meer digitaal en op afstand geregeld kunnen worden, maar hoe gaat het ziekenhuislandschap eruit zien? Hoe kunnen we aan de ene kant de kwaliteit zo hoog mogelijk houden en aan de andere kant de kosten in de zorg beperken en de solidariteit behouden? Zomaar een greep uit de vele vragen die te stellen zijn..

Schrijfopdracht

Heb jij een duidelijke visie over de zorg schrijf dan jouw statement van maximaal 1000 woorden waarin je de volgende vragen beantwoordt: 1. Hoe denk jij dat de zorg in 2040 eruit ziet? 2. Hoe wens jij dat jouw zorg in 2040 eruit ziet? We beoordelen jouw bijdrage op hoe origineel en geloofwaardig, visionair en realistisch deze is. Wil je jouw verhaal ook vertellen in de vorm van een interview dan kun je dit aangeven bij je inzending op papier. Als je hiervoor wordt geselecteerd zullen we dit interviewgesprek met jou opnemen op video.

Wat krijgt de beste inzending? 1. De schrijver van het beste verhaal nodigen wij uit om tijdens de aanbieding van het advies aan de minister of staatssecretaris van VWS eind 2013 zijn/haar verhaal te presenteren. 2. De drie beste statements worden opgenomen in het advies. 3. Alle verhalen publiceren we op de website van de RVZ. 4. We vermelden de namen van alle inzendingen in het advies en nodigen iedereen uit om aanwezig te zijn bij de aanbieding van het advies aan de minister of staatssecretaris van VWS in november 2013.

De deadline is 15 mei 2013.

Stuur voor die tijd je verhaal op naar: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, t.a.v. mw. Ilona de Prieëlle, i.deprieelle@rvz.net

De uitslag zullen wij eind juni 2013 bekend maken.

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, Rijnstraat 50, 2515 XP Den Haag, www.rvz.net 070-3405060

Flyer  

Flyershdhdhd

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you