Page 21

2 5

m Pů Se i t P h Se c vý ot o k živ n i n ěLý É v tr Sk o Pr

SNACKS & TIPS

brit PŘedStavuJe nový trÉninkový PamLSek Jedinečný: „one bite“ na míru váhovým kategoriím

Chutný / vhodný pro motivaci

Kaloricky vyvážený a vysoce stravitelný

Bez zátěže organismu

Bez negativních účinků na aktivitu během tréninku

ZakouPením Produktu brit training SnackS ZíSkáte Zdarma PŘíStuP do výcvikovÉho Programu brit training tiPS, doStuPných na těchto mÉdiích: web / facebook / mobiLní aPLikace www.trainingtiPS.eu

SUPER ZOO | Leták na říjen, listopad a prosinec  

Prohlédněte si zbrusu nový leták, pojatý v duchu magazínu. Nyní jsme pro vás kromě zajímavých akcí připravili také zajímavé čtení.

SUPER ZOO | Leták na říjen, listopad a prosinec  

Prohlédněte si zbrusu nový leták, pojatý v duchu magazínu. Nyní jsme pro vás kromě zajímavých akcí připravili také zajímavé čtení.

Advertisement