Page 1

Contoh Rancangan Mengajar Berasaskan Model Konstruktivisme Bidang

: Nombor dan Operasi

Tajuk

: 2. Tambah dalam lingkungan 1000

Masa

: 2 masa (60 minit)

Standard Kandungan

: Murid dibimbing untuk : 2.1 Menambah sebarang 2 nombor

Standard Pembelajaran

: Murid berupaya untuk : 2.1(ii). Menambah sebarang 2 nombor hingga 3 digit dengan mengumpul semula dari : c) Sa ke puluh dan puluh ke ratus Hasil tambahnya hingga 1000

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

1. Persediaan Orientasi idea Tunjukkan pembaris kepada murid Apa yang kamu lihat? berasaskan pengetahuan sedia ada Minta murid menyebut nombor yang ada pada pembaris Sebutkan nombor yang ada pada pembaris

Contoh : 1,2,3,4,5,‌‌.. 10,20,30,40,50,‌‌

2. Imaginasi

Aktiviti Mencari nombor yang disebut guru dengan cepat pada pembaris


Penstrukturan idea

Meneroka

Menjelas

Papar kepada murid beberapa keping kad imbasan operasi tambah

12 + 7

24 + 5

35 + 24

73 + 26

Murid diminta mencari jawapan kepada Apakah hasil tambah yang operasi tambah di atas diperolehi Murid diminta menganggar hasil operasi yang terlibat Apakah bentuk jawapan -semakin banyak atau semakin sedikit kamu? Semakin banyak semakin sedikit?

atau

Konstruk idea baru 112 + 14

210 + 45

33 + 143

64 + 314

Tuliskan operasi tambah dengan menggunakan bentuk lazim.

3. Perkembangan Penjelasan lanjut

Guru membekalkan kertas mahjong, pen marker dan dua batang pembaris kepada setiap kumpulan. i. Murid diagihkan kepada 5 kumpulan dan murid menulis operasi tambah 2 nombor hingga 3 digit yang diberi tadi. ii. Murid diminta mencari jawapan dengan Dapatkan jawapan dengan menggunakan kedua-dua pembaris yang menggunakan pembaris dibekalkan yang dibekalkan

Aplikasi idea

iii. Guru menerangkan bagaimana mencari jawapan menggunakan dua batang pembaris. iv. Murid diminta menyelesaikan operasi


tambah yang telah diberikan. v. Edarkan lembaran kerja kepada murid. a. Operasi tambah 2 nombor hingga 3 digit. 4. Tindakan Penilaian

Bincangkan hasil kerja murid

Pentaksiran

Berdasarkan keupayaan murid menjawab soalan dalam lembaran kerja

Nilai dan sikap

Terapkan nilai sikap bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti.

Selesaikan tugasan yang diberi


Lampiran 1 Selesaikan operasi tambah yang di beri. 1.

1

2 3 + 7 8 ___________________ ___________________

2.

2 4 8 + 3 7 ___________________ ___________________

3.

5 2 7 + 7 2 ___________________ ___________________

4.

4 8 3 + 1 1 7 ___________________ ___________________

5.

7 2 3 + 2 7 7 ___________________ ___________________

6.

6 3 2 + 2 8 ___________________ ___________________

7.

8 2 7 + 1 2 3 ____________________


____________________

NOMBOR BULAT --TAMBAH  
NOMBOR BULAT --TAMBAH  
Advertisement