Page 1

YRITYKSENÄ 2011

© Lähdemäki 2011


LÄHDEMÄKI YRITYKSENÄ 2011

40 VUODEN KOKEMUKSELLA Jo neljä vuosikymmentä liikeideamme on ollut markkinoilla olevien apuvälineiden palveluhenkinen markkinointi ja myynti sekä niiden muutostyöt ja huollot Suomessa. Tästä alkaen työtä on tehty täydellä sydämellä asiakkaittemme parhaaksi.

25/03/2011

www.lahdemaki.com

2


LÄHDEMÄKI YRITYKSENÄ 2011

Myös tänään yrityksemme ydinarvoja ovat vastuuntunto ja lämminhenkisyys asiakkaitamme sekä heidän erilaisia tarpeita kohtaan.

25/03/2011

www.lahdemaki.com

3


LÄHDEMÄKI YRITYKSENÄ 2011 OSA SUOMIMEDIA-KONSERNIA 26.11.2010 toteutuneen yrityskaupan myötä Lähdemäki tuli osaksi Suomimedian viestintäkonsernia, jonka ydinosaamista ovat tuotesuunnittelu, brändinhallinta ja tietojohtaminen. Konsernin liikevaihto kuluvalla tilikaudella on n. 1,45 milj. euroa. Työntekijöitä kolmen yhtiön konsernissa on 12, joista noin puolet on tuotesuunnittelijoita, teollisia muotoilijoita tai mainosalan ammattilaisia. 25/03/2011

www.lahdemaki.com

4


LÄHDEMÄKI YRITYKSENÄ 2011

Muutos tuo voimaa erityisesti Lähdemäen tuotekehitykseen. Näin voimme tulevaisuudessa palvella asiakkaitamme entistä paremmin.

25/03/2011

www.lahdemaki.com

5


LÄHDEMÄKI YRITYKSENÄ 2011 MALLIA YHTEISKUNNALLISESTA YRITYKSESTÄ

Yhteiskunnallinen yritys on liiketoimintamalli, jonka tavoitteet ovat yhteiskunnallisia tai ympäristöllisiä. Yhteiskunnallinen yritys tavoittelee voittoa, mutta suurin osa voitosta käytetään yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi joko itse yrityksessä tai lähiyhteisössä.

25/03/2011

www.lahdemaki.com

6


LÄHDEMÄKI YRITYKSENÄ 2011 KOLME TAVOITETTAMME 1.

Ensisijaisena tavoitteenamme on tuottaa ihmisläheisiä, toimivia ja laadukkaiksi todettuja ratkaisuja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten ja heidän perheidensä tarpeisiin.

2.

Elämää helpottavien laitteiden tai välineiden hankkiminen ei saa tulevaisuudessa olla kustannus – vaan tahtokysymys.

3.

Palvelumme tulee ulottaa kaikkien saataville helposti.

25/03/2011

www.lahdemaki.com

7


LÄHDEMÄKI YRITYKSENÄ 2011

Vastuullinen ajattelu, näkemys kokonaisuudesta sekä voimakas laatu- ja ympäristöajattelu ovat oleellinen osa yrityskuvaamme.

25/03/2011

www.lahdemaki.com

8


LÄHDEMÄKI YRITYKSENÄ 2011 VIHREÄT ARVOT OSA KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ Meille ympäristön huomioiminen ja vihreät arvot tarkoittavat laadukkaiden tuotteiden ja palveluiden suunnittelemista sekä tuottamista ympäristöä säästäen. Laadukas ja hyvinsuunniteltu tuote on pitkäikäinen, huoltovapaa ja energiatehokas. Yrityksemme on mukana toteuttamassa ISO 14001:2004 – standardin mukaisia ympäristövaatimuksia.

25/03/2011

www.lahdemaki.com

9


LÄHDEMÄKI YRITYKSENÄ 2011 ERIKOISTUOTTEISTA PÄIVITTÄISTUOTTEIKSI! Asiakkaillemme tuotteet eivät ole enää vain apuvälineitä – vaan jokapäiväisiä käyttöesineitä jokapäiväisiin tarpeisiin. Tuotteiden esittely ja myynti on yhtä mahdollista ja arkipäiväistä niin omassa myymälässä kuin markettien ja liikenneasemien hyllyillä. Erityisosaamista vaativat tuotteet, kuten pyörätuolit, vaativat toki jatkossakin ammattilaisen läsnäolon ja asianmukaisen sovituksen. 25/03/2011

www.lahdemaki.com

10


LÄHDEMÄKI YRITYKSENÄ 2011

Muutos kapeasti segmentoidusta asiakasryhmästä ”koko kansan palveluyhtiöksi” on merkittävä sekä asiakkaillemme että meille.

25/03/2011

www.lahdemaki.com

11


www.lahdemaki.com

25/03/2011

www.lahdemaki.com

12

Lähdemäki yritysesittely  

Lähdemäki Yhtiöt Oy:n yritysesittely 2011