SYOpress 1-2020

Page 4

PK-yrityksen kehittämisessä on tärkeää mitoittaa toimenpiteet oikein Teksti ULLA HAUKIJÄRVI Kuva ULLA HAUKIJÄRVI

Pk-yritys ei välttämättä tarvitse isoja investointeja innovaatioiden toteuttamiseen. Erityisesti tämä pätee muiden kuin teknisten innovaatioiden kohdalla. Yritysten neuvontaa tekevä Suomen Yrittäjäopiston yrityspalvelupäällikkö Tapio Vuorenmaa toteaa, että jo pienillä parannuksilla esimerkiksi prosesseihin tai johtamiseen voi saada aikaan toivottuja muutoksia. - Usein pk-yrityksissä kehittämisen tai innovoinnin haasteena ovat rajalliset resurssit, esimerkiksi yrittäjän aika tai rahoitusmahdollisuudet. Kehittämisessä on kuitenkin tärkeää mitoittaa toimenpiteet yrityksen voimavarojen mukaan. Neuvonnasta näkökulmia kehittämiseen Ulkopuolinen neuvonta voi tuoda uusia näkökulmia kehittämiseen ja innovointiin. Suomen Yrittäjäopisto on kumppanina kansainvälisessä SNOwMan-hankkeessa*, joka paneutuu omistajavetoisten pk-yritysten innovaatio-osaamisen vahvistamiseen. Vuorenmaa kertoo hankkeen kehittävän parhaillaan omistajayrittäjille suunnattua neuvontatyökalua. Työkalua on ollut mukana testaamassa Jalasjärvellä toimivan Lennol Oy:n toimitusjohtaja Pirjo Pystykoski-Sopanen. Omistajayrittäjänä Pystykoski-Sopanen panostaa yrityksen kehittämiseen ja hyödyntää ahkerasti ulkopuolista apua: ELY-keskuksen palveluita, investointi- ja hankerahoitusta sekä konsultaatioita.

Pystykoski-Sopasen mielestä SNOwMan-hankkeen kehittämän Spider Web Toolin vahvuus on sen visuaalisuus. – Visuaalisen raportin avulla yritys voi hahmottaa nykytilan ja tulevaisuuden välisiä kehittämiskohteita paremmin kuin pelkästään verbaalisesti. Se auttaa käymään asioita läpi myös omassa organisaatiossa. Innovaatioita asiakkaita kuunnellen Innovaatiot Lennolissa syntyvät asiakkaiden tarpeita ja ympäröivää yhteiskuntaa tarkkaan kuuntelemalla, kertoo Pystykoski-Sopanen. – Avainasemassa on myös oma into kehitellä uusia asioita. Kansainvälisiltä messuilta haetaan ideoita, joita suomalaistamme ja lennolilaistamme. Vuorenmaan mukaan sama pätee missä tahansa kehittämisessä, neuvontaprosessit vain tukevat niitä ja tarjoavat sopivat raamit etenemiselle. – Yrittäjän oma sitoutuminen kehittämiseen on avainasemassa tulosten saavuttamisessa. Snowman-hankkeen kehittämä kuusivaiheinen neuvontaprosessi voi parhaimmillaan tukea yrittäjää kehittämistoimenpiteiden toteutuksessa, esimerkiksi tuotekehityksessä. Innovatiivista eettisyyttä Lennolin tuotekehityksessä on erottamattomasti mukana eettisyys. Yritys tähtää tuotteiden pitkäikäisyyteen ja raaka-aineiden vastuullisuuteen. Vastuullinen toimintatapa on toisaal4

ta strateginen valinta ja tapa erottua mutta toisaalta ehdoton edellytys tämän päivän yritykselle. Se näkyy esimerkiksi tuotannon raaka-aineissa ja materiaalien uudelleen hyödyntämisessä. Esimerkiksi Pouta-sarjan täytteenä käytetään PET-pulloista valmistettua pehmustetta. Uuden elämän ovat saaneet pehmusteena tyynyssä 25 pulloa ja peitteessä 45 pulloa. Lennolin tuotantoteknologia ja vastuullisuus kiinnostavat maailmalla. Yhteydenottoja yritykseen on tullut Euroopasta. Verkostoitumisesta ideoita kehittämiseen Verkostoissa toimiminen on Pystykoski-Sopasen mukaan kaikkia osapuolia rikastuttava asia. Hän näkee sen kaksisuuntaisena suhteena. – Jos on jotain annettavaa, saa myös itse. Pystykoski-Sopanen vaikuttaa monessa verkostossa: hän on Suomen tekstiili ja muoti ry:n hallituksen jäsen, EK:n yrittäjävaltuuskunnan jäsen, Etelä-Pohjanmaan Kauppakamarin elinkeinovaliokunnan varapuheenjohtaja ja Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan hallituksen jäsen. Kestävä kehitys ja yrityskulttuuri Lennol on toiminut alusta asti kierrätysperiaatteiden mukaan, vaikka aiemmin se kulki toimitusjohtaja Pirjo Pystykoski-Sopasen mukaan nimellä maalaisjärki. Materiaalit on käytetty hyväksi, mitään hukkaa ei ole haluttu tehdä. Toi-