Page 1

TOIMINTAKERTOMUS 2016


JOHTOKUNTA JA TOIMIHENKILÖT 2016 puheenjohtaja Emilia Weckman varapuheenjohtaja Pia Kuusiniemi sihteeri Elsi Lehto rahastonhoitaja Pauliina Korhonen tiedotusvastaava Oula Rahkonen jäsenrekisterin ylläpitäjä Lauri Axelsson (ja Sarianna Salminen) Koulutus- ja tutkimustyöryhmän puheenjohtaja Mari Ariluoma Ammatinharjoittaminen- ryhmän puheenjohtaja Ria Ruokonen Kilpailulautakunnan puheenjohtaja Pia Kuusiniemi

johtokunnan jäsenet Arto Kaituri, Sirpa Törrönen ja Jukka Jormola varajäsenet Elina Kataja, Jussi Luomanen Jouni Heinänen opiskelijaedustaja Antti Rantamäki IFLA edustaja Anna Levonmaa

JÄSENTIEDOT

JÄSENIÄ 189 KUNNIAJÄSENIÄ 10 ELÄKELÄISJÄSENIÄ 12 OPISKELIJAJÄSENIÄ 36 - Jäsenluettelo sekä toimistojen yhteisilmoitus julkaistiin perinteisesti Vihreässä Kirjassa. - Jäsenrekisterin ylläpitoon hankittiin uusi ohjelma.

Toimintakertomuksen taitto: Veera Tolvanen


TALOUS Yhdistys saa tulonsa pääosin jäsenmaksuista sekä Vihreän kirjan toimistoilmoitusten maksuista. Yhdistyksen menot jakautuivat juokseviin kuluihin, kotimaan toimintaan (mm. VYL:n jäsenmaksut ja AU-lehden tilauskulut) sekä ulkomaan toimintaan (IFLA:n jäsenmaksut sekä osallistuminen kokouksiin). KOKOUKSET Jäsenkokouksia pidettiin kaksi: - Kevätkokous 22.3.2016 KAISA- talossa Kaisaniemessä, Helsingissä. Kokouksen yhteydessä kuultiin kahden viime vuonna valmistuneen maisema-arkkitehtuurin diplomityön esittelyt. Hanna-Maria Piipponen kertoi Sustainable Sitesohjelman soveltamisesta maisemasuunnittelussa ja Hertta Ahvenainen Vallilan tehdaskortteleiden kehittämisestä ”kaupunkikesannoinnin” keinoin. - Syyskokous pidettiin 29.11.2016 Helsingin kaupungin Rakennusviraston uusissa tiloissa Vallilassa. Johtokunta kokoontui vuoden aikana 8 kertaa.

JÄSENYYS ERI JÄRJESTÖISSÄ Viherympäristöliitto ry:n hallitus Emilia Weckman, varajäsen Pia Kuusiniemi Viherympäristöliiton koulutuspolkutyöryhmä Emilia Weckman, Varpu Mikola ja Ulla Loukkaanhuhta Kestävä ympäristörakentaminen (KESY) työryhmä (Viherympäristöliiton perustama v. 2015) Emilia Weckman jatkoi puheenjohtajana myös vuoden 2016 MARK -edustaja työryhmässä Pia Kuusiniemi Kaavanlaatijoiden rekisteritoimikunta Seppo Mäkinen, varajäsen Kristiina Rinkinen Vuoden ympäristörakenne-kilpailun tuomaristo Jouni Heinänen ja Elina Kataja Pääsuunnittelijan pätevyyden toteava asiantuntijalautakunta Meri Mannerla-Magnusson Lappset-stipenditoimikunta Pia Kuusiniemi Ympäristöministeriön Vihervuoden 2016 johtoryhmä Jouni Heinänen ja varalla Emilia Weckman Landscape Observatory Finland- johtokunta Emilia Weckman ja varalla Arto Kaituri

Eri järjestöissä ja ryhmissä toimimisesta enemmän toimintakertomuksen loppuosassa.

MARK - Toimintakertomus 2016

3


T Y Ö RY H M Ä T TIEDOTUSTYÖRYHMÄ Yllä vuoden 2016 työryhmän keskeisiä tehtäviä

TYÖRYHMÄ perustettu v. 2015 pj Oula Rahkonen

FACEBOOK AKTIIVISESSA KÄYTÖSSÄ

MARKIN UUDISTUNEET NETTISIVUT VIHDOIN AUKI

Muut jäsenet 2016: Hanna Hannula, Sarianna Salminen, Kaisa Solin, Aapo Pihkala, Annaleena Puska, Hertta Ahvenainen, Sini Parikka, Maija Gulin, Lauri Axelsson Kokouksia v. 2016 3kpl

ARKKITEHTIUUTISISSA MARK-PALSTA

TYÖTEHTÄVÄT 2016 Viestintästrategia laatiminen ja ylläpitäminen Alan näkyvyyden ja tunnettuuden lisääminen Jäsentiedotus + jäsenrekisteri (sähköpostilista, jäsenkirjeet) Verkkosivut & sosiaalinen media Ulkoinen viestintä - alan koulutuksen markkinointi Julkaisut - lehdet: Au -uutiset

SEURAAVAKSI: TOIVEIKKAANA VUOTEEN 2017!

NETTISIVUILLA MARK-BLOGGAAJAT

+ hallitukseen lisättiin toisen tiedottajan pesti, johon valittiin Veera Tolvanen Koonnut Oula Rahkonen ja Veera Tolvanen

4

MARK - Toimintakertomus 2016


TYÖRYHMÄ

Perustettu v. 2015 pj Mari Ariluoma Muut jäsenet 2016: Jukka Jormola, Ulla Loukkaanhuhta, Mikla Koivunen ja Veera Tolvanen. Sihteerinä opiskelijajäsen Anni-Mari Anttola

KOULUTUS JA TUTKIMUSTYÖRYHMÄ Vuonna 2016 työryhmän keskeisiä tehtäviä olivat: Kannanotto maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelman kehittämiseen liittyen - Kannanotto osoitettiin Aalto- yliopiston rehtori Tuula Teerille, Aalto-ARTSin dekaanille Anna Valtoselle sekä arkkitehtuurin laitoksen maisema-arkkitehtuurin professuuriasiaa valmisteleva laitostyöryhmälle. - Kannanotossa ilmaistiin näkemys siitä, että kotimaassa on kasvava tarve ammattitaitoisille alan osaajille ja siksi käytännön suunnittelijuutta tulee jatkossakin vaalia koulutuksessa akateemisuuden ja kansainvälistymisen vaatimuksien rinnalla. Painotimme että tämä tulee huomioida ajankohtaisessa professuurivalinnassa sekä muissa koulutuksen kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa. - Dekaani Anna Valtonen lähetti vastauksen kannanottoon 29.8.2016.

Pihasuunnittelun tehtäväluettelon PIHA16 (RTS 16:59) laatiminen Rakennustiedon kanssa. Tehtäväluettelo oli lausuntokierroksella joulukuussa 2016. Luettelo julkaistaan samaan aikaan Arkkitehtisuunnittelun päivitetyn tehtäväluettelon ARK16 kanssa kevään 2017 aikana. Kokoonnuttu Rakennustietosäätiössä yhteensä 6 kertaa vuonna 2016. FISE pätevyys: osallistuttiin Viherympäristöliiton Fise-työryhmän toimintaan koskien Maisemasuunnittelun vaativuusluokittelua ja pätevyysvaatimuksia. Kokouksia oli vuonna 2016 yhteensä 3 kertaa. Keskusteltu täydennyskoulutuksen järjestämisestä liittyen FISE-pätevyyksien ylläpitoon.

Tutkintokoulutusasiat (Aalto, VYL Koulutusyhteistyö) Täydennyskoulutus (seminaarit ja eksursiot – Maisema-arkkitehtipäivällä on oma työryhmänsä)

Kokouksia v. 2016 2 kpl Muita ajankohtaisia alan koulutukseen liittyviä aiheita, joista työryhmän kesken käytiin keskustelua, olivat: Keskustelu uuden kaupunkiakatemian maisteriohjelman valmistelusta, jonka yhteydessä on käsitelty mahdollisuutta valmistua maisema-arkkitehdiksi myös tästä ohjelmasta. Loppuvuodesta 2016 keskustelua jatkettiin mm. valmistelussa mukana olevan professori Juanjo Galan-Vivasin kanssa. Todettiin että uusi Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston monialainen maisteriohjelma avaa mahdollisuuksia kehittää alan koulutusta, mutta ensisijaisesti sen tulisi täydentää nykyistä maisteriohjelmaa. MARKin näkökulmasta uuden maisteriohjelman tulisi täyttää IFLAn akreditointikriteerit, mikä olisi käytännössä vaikeaa.

TYÖRYHMÄ

AMMATINHARJOITTAMISEN TYÖRYHMÄ Vuonna 2016 työryhmän keskeisiä tehtäviä olivat:

TYÖTEHTÄVÄT 2016

Väläytykset mahdollisesta maisteriohjelman muuttamisesta kokonaan englannin kieliseksi: MARK otti asiaan epäsuorasti kantaa professuurikannanoton muodossa, jossa painotettiin että suomen kieltä ja ammattisanastoa taitaville ammattilaisille on kova kysyntä. Muuta: - Aalto-yliopiston uuden maisema-arkkitehtuurin professuurin virantäyttötyöryhmässä MARKia edusti Ria Ruokonen. - Maisema-arkkitehtiopiskelijoiden ja MARKin yhteinen tapahtuma ”Vista meets MARK” järjestettiin WSP:n tiloissa 4.10.2016. Alustuksia pitivät maisema-arkkitehtitoimistot WSP, MA-arkkitehdit ja Maanlumo - lisäksi niissä työskentelevät opiskelijat valottivat, millaista on olla töissä toimistossa opiskelun ohella. Teksti Mari Ariluoma

perustettu v. 2015 pj Ria Ruokonen Muut jäsenet 2016: Pia Kuusiniemi, Meri Mannerla-Magnusson, Marja Oittinen, Outi Palosaari ja Kajsa Sjöholm. Kokouksia v. 2016 1 kpl

TYÖTEHTÄVÄT 2016 Tehtäväluettelo ja pätevyysvaatimukset RT korttitarpeet, Infa RYL yms.

Kaupunkien puitesopimuksien sisältöjen seuraaminen ja kommentoiminen osana maisema-arkkitehtitoimistojen edunvalvontaa yhdessä ATL:n kanssa.

Säännölliset jäsenkyselyt Alan ohjeet ja toimintamallit (mm. eettiset ohjeet)

Toimikunta kokoontui vuoden aikana 1 kerran. Kokouksessa oli kutsuttuna alustajana ATL:n toiminnanjohtaja Vesa Juola kertomassa FISE-pätevyyksistä ja tehtäväluetteloiden päivittämisestä. Teksti Ria Ruokonen

MARK - Toimintakertomus 2016

5


TA PA H T U M AT MARK 70V. JUHLAVUOSI Vuonna 2016 tuli kuluneeksi 70 vuotta MARKin edeltäjän Suomen Puutarha-arkkitehdit Ry:n perustamisesta. Maisema-arkkitehtiliiton 70-vuotista taivalta juhlistettiin juhlaseminaarin ohella erillisen illallisjuhlan merkeissä Teurastamon Kellohallissa. Illallisvieraita oli paikalla 200 henkeä. Juhlavuonna allekirjoitettiin myös Memorandum of Understanding (MoU) for the “Consortium for the creation of a Landscape Observatory in Finland”. Tämä aloite Suomen ”maisemaobservatorion” perustamiseksi on lähtenyt Aalto-yliopistosta. Mukana MARKin lisäksi: Ympäristöministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Museovirasto Suomen ympäristökeskus Luonnonvarakeskus Aalto korkeakoulusäätiö sr Helsingin yliopisto Jyväskylän yliopisto Turun yliopisto Kulttuuriympäristötutkimuksen Seura Teksti Emilia Weckman

MAISEMAARKKITEHTIPÄIVÄ “RESILIENT” MARK on järjestänyt jäsenistölleen ja alasta kiinnostuneille seminaareja joka toinen syksy vuodesta 2010. Työryhmä on koottu vuosittain vapaaehtoisista jäsenistä, joita on koordinoinut kulttuurituottaja Sini Parikka. Työskentelyä on rytmittänyt säännölliset tapaamiset, itsenäiset vastuutehtävät sekä johtokunnan kokoukset. Työryhmää on ohjannut MARK johtokunta, joka on vastuussa ohjelman ja talouden kokonaisuudesta. Edelliset seminaarit: Maisema 3.0, Bio Rexissä 10.10.2014, FinnScapes, Bio Rexissä 12.10.2012 ja Mikä *** maisema? Tapahtumatila G18 3.9.2010. Neljäs seminaari järjestettiin teemalla Resilient osana MARK 70v juhlavuoden sekä Vihervuoden 2016 ohjelmaa perjantaina 28.10.2016 Finlandia-talon Helsinki-salissa. Kestävän maiseman haasteet ovat globaaleja, joten seminaariteemaksi nostettiin esiin keskeisiä kysymyksiä ja kestävyysteemaa tarkasteltiin kansainvälisten asiantuntijoiden avulla. Lisätietoja: http://www.m-ark. fi/2016/09/22/maisema-arkkitehtipaivat-2016/ Teksti Sini Parikka

RESILIENT 4. SEMINAARI OSANA MARK 70V. JUHLAVUOTTA OSALLISTUJIA ENNÄTYSMÄÄRÄ, 270 KPL

6

MARK - Toimintakertomus 2016

TYÖRYHMÄ Koordinaattori Sini Parikka Emilia Weckman, Pia Kuusiniemi, Oula Rahkonen, Sirpa Törrönen, Sanna Sarkama, Maija Gulin, Jussi Virta, Pauliina Korhonen, Veera Tolvanen, Jouni Heinänen, Lauri Axelsson, Sanni Aalto ja Kaisa Solin


Tunnelmia Maisema-arkkitehtipäiviltä ja Kellohallilla järjestetyst’ Illallisjuhlasta

Seminaaritauolla

Juontamassa Elisa Lähde ja Elina Kataja.

SLA:n Rasmus Astrup luennoimassa.

Illallisella Kellohallin johtaja kertoo ”kokoa oma maisemasi” -jälkiruoasta.

Kokkareiden tunnelmia.

SEURAAVAKSI: VUODEN 2018 TAPAHTUMAN SUUNNITTELU, OTA YHTEYTTÄ JA TULE MUKAAN!

Illallispöydästä.

MARK - Toimintakertomus 2016

7


KOTIMAINEN EDUSTUS VIHERYMPÄRISTÖLIITTO

KAAVANLAATIJOIDEN REKISTERI

Viherympäristöliitto ry on viheralan valtakunnallinen keskusjärjestö sekä viheralan kehittämisen ja ammattialan tunnetuksi tekemisen kattojärjestö. MARK on jäsenenä Viherympäristöliitossa yhdessä yhdeksän muun alan järjestön kanssa. Vyl hallituksessa MARKia edusti vuonna 2016 Emilia Weckman ja varajäsenenä Pia Kuusiniemi.

Maisema-arkkitehtiliitto osallistuu järjestönä kaavan laatijoiden rekisterin toimintaan. Se koostuu asiantuntijalautakunnasta ja itse rekisteriä ylläpitävästä elimestä, joka on FISE Oy. Muut rekisteriin kuuluvat järjestöt ovat Suomen arkkitehtiliitto SAFA, Suomen kaavoitusinsinöörien yhdistys SKI sekä Rakennusinsinöörit ja –arkkitehdit RIA.

Olemme hallitustyöskentelyn ohella mukana työvaliokunnassa valmistelemassa asioita hallituksen käsittelyyn. Lisäksi Emilia Weckman on Kestävä ympäristörakentaminen- työryhmän puheenjohtaja ja Pia Kuusiniemi vetää Hanketyöryhmää. Emilia Weckman on myös edustanut Vyl:liä Rakennustietosäätiön edustajistossa.

Vapaaehtoinen rekisteröinti perustuu maankäyttö- ja rakennuslain 10 §:ään, jossa todetaan että ”kaavan laatijan tulee olla pätevä tehtävään” sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 3 §:ään, jossa määrätään kaavan laatijan pätevyydestä seuraavasti: ”Kaavan laatijalla tulee olla suunnittelutehtävään soveltuva korkeakoulututkinto ja tehtävän vaativuuden edellyttämä riittävä kokemus.”Lautakunnan tehtävänä on varmistaa suunnittelutehtäviin pätevyyden toteamista hakevan henkilön pätevyys, eli koulutuksen ja kokemuksen riittävyys ko. suunnittelutehtäviin.

MARK hallituksen jäsen Jussi Luomanen on VYL Julkaisutyöryhmän puheenjohtaja, ja lisäksi MARK in jäsen Mervi Vallinkoski on vetänyt MaMa-työryhmää (Maankäytön huomioiminen maankäytön suunnittelussa) sekä aloitti v. 2016 uuden YM:n rakennusjärjestys-uudistusta sekä MRL:n kokonaisuudistusta seuraavan Maankäyttö- ja rakennuslaki-työryhmän puheenjohtajana. Vyl järjestää joka vuosi järjestöpäivät, jossa suunnitellaan tulevien vuosien toimintaa. Vuonna 2016 järjestöpäivät suuntautuivat Nurnbergiin, GalaBau – messujen aikaan. MARKin edustuksena paikalla olivat Emilia Weckman, Pia Kuusiniemi ja Jussi Luomanen. Nurnbergissä aloitettiin Vyl strategiatyö. Jatkossa strategiatyöryhmässä meitä edustaa Jussi Luomanen. Vuosi 2016 oli Vihervuosi ja siihen liittyen Viherympäristöliitolla oli paljon toimintaa. Viherpäivät siirtyivät Tampereelta Jyväskylään vuonna 2016. Lisää Viherympäristöliitosta: http://www.vyl.fi Teksti Emilia Weckman

Asiantuntijalautakunnan kokouksia järjestetään neljä kappaletta vuodessa. Hakemuksia kaavanlaatijan pätevyydeksi on tullut viime aikoina keskimäärin joka kokoukseen noin 10 kappaletta. Näistä uusia hakemuksia sekä jo aikaisemmin myönnettyjen pätevyyksien uusimisia on ollut varsin tasaisesti puolet molempia. Pätevyys on voimassa kerrallaan seitsemän vuoden ajan ja sen uusiminen edellyttää aktiivista ammattitaidon ylläpitoa ja riittävää täydennyskoulutusta. Pätevyyden uusimisen yhteydessä tulee molempien osalta esittää lautakunnalle pyydetyt tiedot ammattikokemuksen karttumisesta sekä täydennyskoulutukseen osallistumisesta. Ensimmäiset kaavanlaatijan rekisterin mukaiset jäsenyydet on myönnetty 2000-luvun alussa maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen voimaantulon sekä rekisterin perustamisen ja järjestäytymisen jälkeen. Tällä hetkellä voimassa olevia pätevyyksiä on reilu 250. Jäsenyys pitää sisällään kaavanlaatijan eettiset säännöt, joihin jokainen rekisteriin hyväksytty sitoutuu. Rekisteröinti on maksullinen. Linkki: http://fise.fi/ Teksti Seppo Mäkinen

8

MARK - Toimintakertomus 2016


Kuvassa yllä johtoryhmä kokouksessa. Kuva: Seppo Närhi.

VIHERVUOSI MARKilla oli kunnia tulla kutsutuksi mukaan vuoden 2016 valtakunnallisen Vihervuoden järjestämiseen. Teemavuoden tavoitteena on innostaa ihmiset, yhteisöt, järjestöt ja yritykset toimimaan oman lähiympäristönsä hyväksi. Tarkoituksena on edistää rakennetun ympäristön viihtyisyyttä ja sitä kautta ihmisten hyvinvointia . Ympäristöministeriö nimesi vuoden johtoryhmän, jossa oli mukana yli 10 valtakunnallista toimijaa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimi ympäristöministeriön ylijohtaja Timo Tanninen ja varapuheenjohtajana VYL:n hallituksen puheenjohtaja, europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen. Johtoryhmä vastasi vuoden teemoista, päätapahtumien sisällöistä, lausunnoista ja aloitteista. Jury kokoontui kaikkiaan 12 kertaa vuosien 2015–2017 aikana. MARKin nimettynä jäsenenä ryhmässä toimi Jouni Heinänen, joissakin kokouksessa edusti Emilia Weckman. Useimmilla kokouksilla oli erityisteema ja lisäksi asiantuntijavieraita avaamassa sitä ja omaa työtään siihen liittyen. Johtoryhmä kävi innostuneita keskusteluja ja edustetut tahot olivat teemavuoteen vahvasti sitoutuneita. Hyvin toiminutta yhteistyötä on tarkoitus jatkaa myös Vihervuoden jälkeen. MARK toi ryhmään erityisesti näkemystä urbaanin viherympäristön merkityksestä, kulttuuri- ja luonnonympäristön ohella. Teemavuoden sloganiksi valittiinkin ”Minun maisemani – maalla ja kaupungissa”. Vihervuoteen kuului yli 400 tapahtumaa liki 70 paikkakunnalla. MARKin pienuus toki näkyi järjestelyresurssien puutteena verrattuna isoihin kansalaisjärjestöihin, keskusliittoihin ja viranomaistahoihin. Vihervuoden päätöstapahtuman kanssa koordinoidusti järjestetty Maisema-arkkitehtipäivä oli MARKin suurin panos vuoden tapahtumatarjontaan. MARK näkyi myös vah-

vasti vuoden alateemoihin kuuluneen kestävän ympäristörakentamisen edistämisessä. Vuoden aikana valmisteltiin viheralalle Kestävän ympäristörakentamisen kriteeristöä. Projektia johti Emilia Weckman. Jouni Heinänen osallistui myös Instagramissa järjestetyn #ympäristönvärit -valokuvauskilpailun tuomaristoon. Vihervuosi oli onnistunut konsepti, joka näkyi mediassa, innosti ihmisiä ympäri maan ja herätti kansainvälistäkin kiinnostusta. Vuoden aikana syntyi myös ajatus eurooppalaisen vihervuoden järjestämisestä. Aloitetta vuoden 2020 eurooppalaisen teemavuoden nimeämisestä eurooppalaiseksi vihervuodeksi vie nyt hyvässä myötätuulessa eteenpäin Euroopan viherrakentajien järjestö ELCA. http://www.vihervuosi.fi/ Teksti Jouni Heinänen.

VIHERVUOSI

Ympäristöministeriön nimeämä teemavuosi 5. kertaa järjestetty (2008, 2000, 1995, 1985) 400 tapahtumaa, 70 paikkakunnalla SEURAAVAKSI EUROOPPALAINEN VIHERVUOSI 2020 (teemavuotta vie eteenpäin Euroopan viherrakentajien järjestö ELCA)

MARK - Toimintakertomus 2016

9


KANSAINVÄLINEN EDUSTUS IFLA WORLD COUNCIL Torino, Italia, huhtikuu 2016 edustamassa Anna L. ja Emilia W. MARK mukana IFLA Europessa ja sitä kautta IFLA:ssa. Kokouksen sisältö painottui maailman kattojärjestömme talousongelmiin. Viime vuosina organisaation taloudellinen tila on heikentynyt selvästi. Järjestön johtokunta on tehnyt toimenpiteitä asian korjaamiseksi, muttei kuitenkaan tarpeeksi tilanteen saamiseksi jälleen kestävälle tasolle. Palkatulta toiminnanjohtajalta, Ben Robertsilta on pyydetty enemmän läpinäkyvyyttä ja avoimuutta järjestön tilanteesta. IFLA World- työryhmät ovat olleet aktiivisia projektiensa suhteen ja pyrkivät kiteyttämään ja kehittämään toimintaansa jatkuvasti. Viime vuosina painopistealueita ovat olleet viestinnän kehittäminen sekä järjestön kehittäminen palveluna vanhoille jäsenilleen ja uusille yhteistyökumppaneille (ks. IFLA Friends) monin tavoin. Uusia työryhmiä perustettiin työskentelemään mm. ilmastonmuutoksen kanssa ja kehittämään organisaation sisäistä asiantuntijaryhmää. Vastasimme viime vuonna osaltamme maailmanlaajuiseen IFLA Global Survey on Professional Standards – kyselyyn, jonka tulosten avulla pystymme ymmärtämään alamme globaalia luonnetta ja kehittämään ammattimme standardeja kansainvälisesti. Lisätietoa: http://iflaonline.org/

10

IFLA - World työryhmätyöskentelyä Torinossa, kuva Anna Levonmaa

POHJOISMAISTEN MAISEMA-ARKKITEHTI LIITTOJEN KOKOUS Kööpenhamina, syyskuu 2016 edustamassa Anna L. ja Emilia W. Pohjoismaiden maisema-arkkitehtiliittojen yhteisessä kokouksessa Kööpenhaminassa syyskuussa 2016 vaihdettiin perinteiseen tapaan kuulumisia ja ideoita sekä vertailtiin toimintatapoja. Naapurimaissamme on viime vuosina haettu uudistumista ja pienten resurssien tehokkaampaa hyödyntämistä erityisesti verkostoitumisen kautta, muiden yhdistysten kanssa yhteistyötä tiivistämällä ja Mm. ruotsalaiset laativat ”Framtidens Arkitekt”-ohjelman. Pohjoismaiset IFLA-delegaatit ovat tehneet yhteistyötä sen eteen, että IFLA world- tason raportointi jäsenyhdistyksilleen saataisiin johdonmukaiselle ja säännölliselle tasolle. Lisäksi aloitimme uuden yhteistyöprojektin, jonka tavoitteena laatia “Nordic coast developing strategy” vaalimaan pohjoismaista rantamaisemaa, sen monimuotoisuutta, merkitystä, saavutettavuutta, ominaispiirteitä ja kulttuuria. Vetoomus on reaktio erityisesti Tanskan ja Islannin kasvavalle turismille ja sen haittavaikutuksille, mutta koskettaa kaikkia pohjoismaita.

MARK - Toimintakertomus 2016

IFLA EUROPE GENERAL ASSEMBLY Brysseli, lokakuu 2016 edustajana Anna L. Maanosajärjestömme nykyisen puheenjohtajan, Tony Williamsin myötä IFLA Europen toiminta on keskittynyt yhä enemmän projektien kautta vaikuttamiseen, työryhmien itsenäiseen toimintaan ja jäseniensä aktiivisuuteen. Meneillään on useita EU-rahoitustakin saaneita hankkeita kuten PQD ammattimme säännöstelystä sekä ”maisemaobservatoriot”. Euroopassa tehdään lisäksi paljon työtä uusien jäsenjärjestöjen ja koulujen akreditoinnissa erityisesti Itä-Euroopan alueella sekä työvoiman liikkuvuuden helpottamiseksi. Euroopan sektorissamme on talous, toiminta sekä yhteydet, että yhteistyö muihin alan järjestöihin kestävällä pohjalla. Teksti Anna Levonmaa

SEURAAVAKSI IFLA Europe General Assembly 3.-4.6.2017 Bucharest, Romania Pohjoismaisten maisema-arkkitehtiliittojen kokous, 31.8.-1.9. 2017, Suomi IFLA World Council, lokakuu 2017 Montreal, Kanada


LAUSUNNOT Tärkeä osa MARK:n johtokunnan työskentelyä on lausuntojen valmistelu. Tähän työhön voi osallistua jäsenistä kuka vain, ja yleensä pyydetäänkin useita tahoja mukaan perehtymään aineistoihin ja kertomaan näkemyksensä – joukkoäly on voimaa. Lausuntotyössä otetaan kantaa mm. valmisteilla olevaan lainsäädäntöön, ohjeistukseen ja oppaisiin. Lausuttava kohde voi vaihdella detaljityyppisestä RT-ohjekortin muutoksesta laajaan inventointiin. 2016 lausunto:

LAUSUNTO YM:N VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAISTA MAISEMA-ALUEISTA Vuonna 2016 laadimme laajan kannanoton ympäristöministeriölle, liittyen valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointiin. Päivitysinventoinnissa tarkistettiin Valtioneuvoston päätöksen 1995 mukaiset valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, jotka oli inventoitu vuosina 1986–1992. Aluksi kokosimme yhteen henkilöitä, joilla voisi olla työnsä puolesta tietämystä ja mielenkiintoa tutustua uuteen inventointiin, sillä läpikäytävää aineistoa oli hyvin paljon. Tämän jälkeen teimme työnjakoa ja kävimme sähköpostin välityksellä keskustelua uuden inventoinnin lähtökohdista, tavoitteista, perusteluista ja arviointikriteereistä sekä vanhan ja uuden inventoinnin suhteesta. Lausunnon laatimisen yhteydessä todettiin, ettei kovin yksityiskohtaiselle tasolle ollut tarpeen eikä mahdollistakaan mennä; erityisesti määritellyt kriteerit ja ohjausvaikutus, inventoinnin suhde nykykäytäntöihin ja muihin inventointeihin todettiin tärkeimmiksi näkökulmiksi. MARK toi lausunnossaan esille mm. maisema-alueisiin kohdistuvia uhkia, tärkeiden ominaispiirteiden huomioon ottamista käytännön suunnittelutyössä sekä maiseman ymmärtämistä hallintorajojen ulkopuolelle jatkuvana kokonaisuutena. Lisäksi poimittiin esiin muutamia alueita/maakuntia, joihin jollakin yksittäisellä lausujalla saattoi olla tarkempi kommentti tai huomio. Lausunnon johtopäätöksenä totesimme YM:lle, että valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnissa on ollut kyseessä tärkeä ja mittava työ, jolle oli selkeä tarve. Maisemien vaaliminen on tehtävä, joka edellyttää laajaa osallistumista ja osaamista, tietoa ja tiedottamista sekä eri toimijoiden yhteystyötä. Kannattaa ehdottomasti tutustua lausuntopyyntöaineistossa olevaan SYKE:n kehittämään uuteen helppokäyttöiseen karttapalveluun, joka havainnollistaa nopeasti ja selkeästi maisema-alueiden rajaukset eri mittakaavoissa sekä helpottaa alueiden tarkastelua suhteessa toisiinsa ja muihin inventointeihin. http://syke.maps.arcgis.com/apps/PublicInformation/index. html?appid=0b4ebad1b3a440d89bed0218bca3ea7b Lausunnon valmisteluun osallistuivat MARK:n jäsenet Anna Bergman, Anni Järvitalo, Elina Kalliala ja Elina Kataja. Lisätietoa lausuntopyynnöstä mm. täältä: http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uutiset/Ymparistoministerio_kuulee_ehdotuksista_(37446) Teksti Elina Kataja

MARK - Toimintakertomus 2016

11


PA L K I N N O T UUSI PERINNE: VUODEN MAISEMAARKKITEHTUURITEKO Juhlavuonna MARK päätti aloittaa uuden perinteen, Vuoden maisema-arkkitehtuuriteon palkitsemisen. Vuonna 2016 jaettiin kaksi palkintoa alan toimijoille, toinen niistä on vuoden maisema-arkkitehtuuriteko- ja toinen vuoden nuori maisema-arkkitehti -palkinto. Palkinnot myönnettiin Ranja Hautamäelle ja Janne Saariolle. Palkinnosta: Vuoden maisema-arkkitehtuuriteko on suomalaista maisema-arkkitehtuuria tai maisema-arkkitehtuurikulttuuria edistävä teko. Teko voi olla yksityishenkilön, yrityksen, yhdistyksen, yhteisön tai vapaan ryhmän alaa kehittävä teko. Se voi olla alan toimintamahdollisuuksien vahvistamista, alan arvostusta tai näkyvyyttä edistävä. Yhteiskunnallinen, yksityinen, kaupallinen tai etua tavoittelematon, pitkäjännitteinen prosessi, tulosta saavuttamaton ponnistelu, keskustelun avaus tai vaikka yksittäinen tapahtuma. Käytännössä mikä tahansa asia, jolla on merkittävää vaikutusta suomalaisen maisema-arkkitehtuurin kehityksessä. Teko voi olla useammalle vuodelle ajoittuva tai palkitsemisvuonna ajankohtainen tai sille tai edellisvuodelle ajoittuva. Oleellista on, että teolla on huomattavaa merkitystä alan kannalta palkitsemishetken kontekstissa.

VUODEN MAISEMA-ARKKITEHTUURITEKO RANJA HAUTAMÄKI Ranja Hautamäki on ensimmäinen maassamme maisema-arkkitehtuurin alalta väitellyt maisema-arkkitehti. Maisema-arkkitehtuurin soveltavana tutkimuksena toteutettu väitöskirja liittää käytännön suunnittelun akateemiseen ajatteluun ja kuroo umpeen tiedon ja käytännön suunnittelutyöhön liittyvää problematiikkaa, mikä on erityisesti maisema-arkkitehtuurissa selkeä haaste. Väitöskirjassaan Kartanot kaupungissa Ranja valottaa niitä mekanismeja, intressejä ja ihanteita, jotka ovat vaikuttaneet kartanoympäristöjen kohteluun kaupungin kasvaessa ja rakentamisen levitessä arvokkaiden kulttuuriympäristöjen reviirille. Väitöskirja lisää ymmärrystämme kulttuurimaisemien asemasta ja roolista kaupunkisuunnittelussa sekä ennen muuta valottaa monia maisema-arkkitehtuurin alan kulmakiviä kaupunki- ja maisemakehityksen historiassa.

Vuoden maisema-arkkitehtuuritekoa voi ehdottaa kuka tahansa. Ehdotukset tulee toimittaa maisema-arkkitehtiliiton johtokunnalle palkitsemisvuoden elokuun loppuun mennessä. Teko julkistetaan vuorovuosina Maisema-arkkitehtipäivillä ja Viherpäivillä.

VUODEN NUORI MAISEMA-ARKKITEHTI JANNE SAARIO Maisema-arkkitehti Janne Saario on ennakkoluulottomalla toiminnallaan ja osaamisellaan pystynyt luomaan kansainvälisen suunnittelijauran, ja samalla lisännyt suomalaisen maisema-arkkitehtuurin tunnettavuutta maailmalla. Jannen näyttävissä suunnittelukohteissa yhdistyvät luontevalla tavalla paikan antamat lähtökohdat, vuorovaikutteinen suunnittelu käyttäjien kanssa sekä Jannen oma näkökulma viihtyisästä, kestävästä ja toimivasta ympäristöstä.

12

MARK - Toimintakertomus 2016


PUUTARHALIITON ANSIOMERKIT:

Huomionosoituksina aktiivisesta toiminnasta alan ja yhdistyksen hyväksi luovutettiin Puutarhaliiton kultaisia ja hopeisia ansiomerkkejä seuraaville MARKin pitkäaikaisille puheenjohtajille tai muuten aktiivisille jäsenille:

RIA RUOKONEN

CAMILLA ROSENGREN Camilla on vuosien varrella toiminut Suomen maisema-arkkitehtiliiton hyväksi ja muun muassa pitkäaikaisena taloudenhoitajana sekä myöhemmin toiminnantarkastajana ja siten huolehtinut yhdistyksen toimintaedellytyksistä. Yhdistystoiminnassa Camilla edustaa kokemusta ja pitkää perspektiiviä; häneltä voi aina kysyä hyviä neuvoja ja tietoja toiminnan taustoista ja hän onkin liiton kävelevä historiankirja.

JUKKA JORMOLA Jukka on vuosikymmeniä toiminut maisema-arkkitehtiliiton ja alan kehittämisen hyväksi Suomessa ja kansainvälisesti. Pitkän johtokuntatoimintansa aikana hän on omalla toiminnallaan ja hyvällä asenteella vaikuttanut merkittävästi liiton kehitykseen sekä linkittänyt ammattikunnan eri ikäpolvia yhteiseen toimintaan.

MERI MANNERLA MAGNUSSON JOUNI HEINÄNEN Jouni on toiminut yhdistyksemme varapuheenjohtajana, ja ollut aktiivisesti mukana kehittämässä liiton toimintaa. Jounin rauhallinen, rakentava, analyyttinen ja argumentoiva tapa toimia on monessa tilanteessa muokannut yhdistyksen lopullisen linjan. Jouni on käytännössä ollut taustatukena kaikissa liiton merkittävissä aikaansaannoksissa viime vuosina.

Meri on yhdistyksemme pitkäaikainen puheenjohtaja, joka myös puheenjohtajuuskautensa jälkeen on pitkään toiminut aktiivina johtokunnassa, edustaen yhdistystä useissa eri toimikunnissa kuten esim. Fisen Pääsuunnittelijan pätevyyslautakunnassa. Merin positiivinen ja diplomaatinen asenne sekä huolellinen asioihin perehtyminen on edistänyt liiton asemaa maassamme suhteessa alan viiteryhmiin ja toimintakenttään.

Ria on yhdistyksemme pitkäaikaisin puheenjohtaja, jonka rauhallisen ja sydämellisen persoonan myötä liitto hitsautui yhteen ja siirtyi 2000-luvulle. Rian rauhallinen ja rakentava tyyli on valttia mm. edunvalvontatehtävissä ja hän onkin ansiokkaasti toiminut useissa ammattikuntaa edustavissa luottamustehtävissä. Rian panos maisema-arkkitehtiliitolle on mittaamaton ja työ jatkuu edelleen. Viimeisimpänä mainittakoon suuri panos maisema-arkkitehtuurin tehtäväluettelotyön loppuunsaattamisessa.

ARTO KAITURI Arto on toiminut yhdistyksemme puheenjohtajana ja on johtokunnan pitkäaikainen jäsen. Puheenjohtajuutensa jälkeen Arto on edelleen mukana johtokuntatyöskentelyssä ja ollut mm. aktiivisesti saattamassa käytäntöön maisema-arkkitehti liiton ja Tekniikan akateemisten liiton vuosia kaavailtua yhteistyötä. Artolla on syvä ymmärtämys maisema-arkkitehdin ammatin ja ammattikuvan kehityksestä ja historiasta Suomessa.

MARK - Toimintakertomus 2016

13


PA L K I N N O T VIHREÄ KAUPUNKI MITALIT Vihervuoden “Vihreä kaupunki” mitalilla palkittiin vuonna 2016 viisi jäsentämme. Gretel Hemgårdille ja Jukka Jormolalle mitaleita ehdotti MARK, Mervi Vallinkoski, Marketta Nummijärvi ja Emilia Weckman palkittiin Viherympäristöliiton esityksestä. Mitalilautakunnan puheenjohtajana toimi presidentti Tarja Halonen.

GRETEL HEMGÅRD Gretel Hemgårdin esimerkillinen toiminta monipuolisesta suunnittelijatyöstä ja laadukkaasta arkiympäristön luomisesta palkittiin Vihervuoden Vihreä Kaupunki-mitalilla. Gretel on työskennellyt pitkään suunnittelijana oman praktiikkansa kautta ja luonut erityisesti laadukasta kaupunkiympäristöä; puistoja, julkisten rakennusten ympäristöjä ja asuinpihoja. Hän on keskittynyt erityisesti historiallisten ympäristöjen suunnitteluun, mutta moni suunnittelutoimiston kohteista on myös uudisrakentamiseen liittyvää. Laaja-alaisuus, ymmärrys ympäristön ominaispiirteitä ja arvoja sekä käyttäjien toiveita kohtaan sekä laadukas suunnittelu ovat yhdistelmä jonka myötä Gretel Hemgårdin ja hänen tiiminsä suunnittelutyö nousee esimerkilliseksi Suomessa.

14

JUKKA JORMOLA

EMILIA WECKMAN

Pitkäaikaisen ja monipuolisen työn, sekä oman erityisalansa kehittämisen johdosta Jukka Jormola palkittiin Vihervuoden Vihreä Kaupunki -mitalilla. Jukan pitkä ura Suomen ympäristökeskuksessa vesiensuojelun, hulevesien luonnonmukaisen hallinnan ja vesitalouteen liittyvien kysymysten parissa on ollut merkittävää.

Maisema-arkkitehti Emilia Weckman on vetänyt Vihervuoden keskeistä ammatillista hanketta, kestävän ympäristörakentamisen kriteerien valmistelutyötä. Hän oli kestävän ympäristörakentamisen pilottihankkeen, Kaurialan Liikennepuiston pääsuunnittelija. Hän on mukana kansainvälisessä maisema-arkkitehtien yhteistyössä ja on nyt IFLA Europen varapuheenjohtaja.

Hän on jakanut tietotaitoaan pitkään niin oppilaitoksissa luennoimalla kuin käytännön suunnitteluprojekteissa. Hänen työskentelynsä useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä tutkimusja suunnitteluhankkeissa on luonut erittäin tärkeää pohjaa maisema-arkkitehtuurin alan kehitykselle Suomessa.

MARKETTA NUMMIJÄRVI Maisema-arkkitehti Marketta Nummijärvi on erityisesti ansioitunut Kauhajoen Hyypänjokilaakson maisemanhoitoalueen perustamisen ja hoidon keskeisenä vastuuhenkilönä. Hän on osallistavalla ja näkemyksellisellä otteellaan edistänyt vuonna 2009 perustetun Hyypänjokilaakson maisemanhoitoalueen suunnittelua. Marketta on Kauhajoen kaavoittajana ansiokkaasti toteuttanut teemaa Kestävä suomalainen maisema, erityisesti Hyypänjokilaakson maisemanhoitoalueella.

MARK - Toimintakertomus 2016

MERVI VALLINKOSKI Maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoskella on ollut merkittävä rooli laadittaessa Jyväskylän kaupungin viherpolitiikkaa. Hän on edistänyt aktiivisesti kaupunginvaltuuston hyväksymän viherpolitiikan periaatteiden ja toimenpiteiden toteutumista kaupungin viherryhmän puheenjohtajana. Mervi on mukana Jyväskylän yleiskaavan laadinnassa vastualueena erityisesti virkistys, maisema, kulttuuriympäristö ja ekologiset verkostot. Uusista hankkeista hän on Kankaan kehittämishankkeessa, erityiskohteena Tourujoen ennallistaminen. Kuva Pirkko Flinkman.


VUODEN DIPLOMITYÖ

KUNNIAJÄSENET Vuonna 2016 kutsuttiin kolme uutta kunniajäsentä. Painotus oli alan koulutuksen järjestämisessä mukana olleiden henkilöiden muistamisessa. Kunniajäsenet julkistettiin 70-vuotis juhlaillallisella 28.10. 2016.

TOM SIMONS

MAIJA RAUTAMÄKI Maija Rautamäki kutsuttiin kunniajäseneksi kiitoksena työstään maisema-arkkitehtuurin alan hyväksi. Suomen ensimmäisenä maisemansuojelun ja -hoidon professorina Maija on luonut pohjan ja suuntaviivat maisema-arkkitehtikoulutuksen luonnon prosessien ja maiseman syvään ymmärtämiseen perustuvalle maisemansuojelun ja -hoidon opetukselle. Maija on ollut myös uranuurtaja kestävän kehityksen näkökulmien esiin tuomisessa maankäytön suunnittelussa jo ennen kuin niistä tuli valtavirtaa. 20-vuotisen professorikautensa aikana Maija on ehtinyt opettaa suurinta osaa maamme nykyään ammatissa toimivista maisema-arkkitehdeista.

Tom Simons kutsuttiin kunniajäseneksi kiitoksena työstään maisema-arkkitehtuurin alan hyväksi. Maamme ensimmäisenä maisema-arkkitehtuurin professorina hän on pitkän uransa aikana laajojen kansainvälisten suhteidensa myötä liittänyt suomalaisen maisema-arkkitehtuurin ja sen toimijat osaksi alan kansainvälistä kontekstia. Professorikautensa aikana hän on edistänyt ja opettanut suomalaista maisema-arkkitehtuurin käsitteellistä ja filosofista ajattelua. Maisema-arkkitehtuurin ilmaisun ymmärtäminen ilman rajoja, maisemataiteen ja arkkitehtuurin välimaastossa, on ollut Tomille rakas toimintakenttä, johon perustaen hän on haastanut alaa kehittämään suomalaista maisema-arkkitehtonista ilmaisua yksinkertaisen pragmaattisen suunnittelukulttuurin yläpuolelle.

PIRKKO HJORT AF ORNÄS Pirkko Hjort af Ornäs kutsuttiin kunniajäseneksi kiitoksena työstään maisema-arkkitehtuurin alan hyväksi. Maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelman pitkäaikaisena sihteerinä hän on tinkimättömästi koko tarmollaan ja sydämellään huolehtinut maisema-arkkitehtuurikoulutuksen puitteista ja luonut jatkuvuutta alan sisälle, niin ihmisten kuin koulutuksenkin osalta.

Lappset -stipendi on palkinto parhaasta maisema-arkkitehtuurin diplomityöstä, joka myönnetään vuosittain Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelman ansiokkaalle diplomityön tekijälle. Palkinnon lahjoittaa Lappset Group Oy. MARK on stipenditoimikunnassa mukana ammattikunnan edustajana.

VEERA TOLVANEN Tolvasen diplomityö ”Tulevaisuuden urbaanit olohuoneet puistoissa - uusia rahoituskeinoja Helsingin puistoille” on soveltava tutkimus Helsingin puistojen uusista resursointi- ja rahoituskeinoista. Työssä etsitään ratkaisuja puistojen nykyiseen niukkaan rahoitukseen ja esitellään esimerkkikohteiden avulla toimintamalleja, jotka edistäisivät elävää puistokulttuuria. Lappset-toimikunta toteaa, että Tolvanen on tarttunut tärkeään ja samalla laajaan, monialaiseen ja haastavaan aihepiiriin, joka on edellyttänyt myös liiketalouden osaamista ja soveltavan tutkimuksen menetelmien tuntemista. Työ on sisällöltään ansiokas kokonaisuus, josta heijastuu tekijän oma innostus aihetta kohtaan. Opinnäytteen tulokset ovat Helsinkiä laajemmin sovellettavissa ja työ voikin toimia käsikirjana, joka välittää tietoa puistojen kehittämisestä uusien resursointi- ja rahoitusmallien avulla.

MARK - Toimintakertomus 2016

15


K I L PA I L U T O I M I N TA Toimintavuonna 2016 järjestettiin Jyväskylän kaupungin ja Suomen Rakennusinsinöörien liiton (RIL) ja MARK yhteistyönä Jyväskylän Kankaanpuiston sekä Kankaanrannan sillan suunnittelukilpailu kutsukilpailuna. Kilpailussa kilpailijoiden valitsemana tuomarina toimi maisema-arkkitehti MARK Ranja Hautamäki. Kilpailun voitti Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy ehdotuksellaan ”Where the wild things grow” Lisäksi huhtikuussa 2016 ratkesi Vantaan kaupungin ja Suomen Rakennusinsinöörien liiton (RIL) ja MARK:n yhteistyönä vuonna 2015 kutsukilpailuna järjestetty Tikkurilan jokirannan maisema-arkkitehtuurikilpailu. Kilpailussa kilpailijoiden valitsemana tuomarina toimi maisema-arkkitehti MARK Ria Ruokonen. Kilpailun voitti LOCI maisema-arkkitehdit ehdotuksellaan ”Keidas”. Lisäksi toimikunta on keskustellut tulevista kilpailuista mahdollisten järjestäjien kanssa ja tehnyt taustatyötä uusien kilpailujen, erityisesti yleisten kilpailujen järjestämiseksi. Teksti Pia Kuusiniemi

Kuvassa Jyväskylän Kankaan kilpailun voittanut työ “Where the wild things grow”. Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy.

Kuvassa Tikkurilan jokirannan maisema-arkkitehtuurikilpailun voittanut työ “Keidas”. LOCI maisema-arkkitehdit Oy.

16

MARK - Toimintakertomus 2016

KILPAILUTOIMIKUNTA 2016 Perustettu v. 2015

puheenjohtaja Pia Kuusiniemi Muut jäsenet 2016: Johanna Ristimäki, Jouni Heinänen, Riikka Äärelä + Emilia Weckman yhteyshenkilönä

TEHTÄVÄT MAISEMA-ARKKITEHTIKILPAILUTOIMINNAN EDISTÄMINEN KILPAILUJEN KEHITTÄMINEN

NYT TOIMIKUNTA KESKUSTELEE TULEVISTA KILPAILUISTA MAHDOLLISTEN JÄRJESTÄJIEN KANSSA


VUODEN YMPÄRISTÖRAKENNE -TUOMARISTON TYÖSKENTELY Vuoden Ympäristörakenne -kilpailun tavoitteena on tehdä tunnetuksi tasokkaita ympäristökokonaisuuksia, joissa hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella on luotu esteettisesti ja toiminnallisesti kestävä, hyvä ympäristö. Tuomaristossa ovat MARK:n kahden edustajan lisäksi Rakennustuoteteollisuus RTT:n, Puutarhaliiton, Kiviteollisuusliiton, Viherympäristöliiton, Suomen Arkkitehtiliiton, ympäristöministeriön ja lehdistön edustajat. MARK:n edustajina toimivat vuonna 2016 Jouni Heinänen ja Elina Kataja. Kilpailu julkistetaan yleensä keväällä ja kohteita perusteluineen voi ehdottaa kilpailuun kesän aikana. Kohteen tulee olla valmistunut viimeisen viiden vuoden aikana, ja sama kohde voidaan ehdottaa kilpailuun kahdesti. Tuomariston järjestäytymiskokous pidettiin elokuussa 2016; tällöin käytiin läpi ja analysoitiin saapuneet ehdotukset sekä tehtiin valinnat jatkoon pääsevistä kohteista. Lisäksi sovittiin jatkoon päässeiden kohteiden tutustumiskäynnit, jotka pidetään yleensä syyskuussa. Tuomariston jury-kokous pidettiin marraskuussa, jolloin analysoitiin jatkokohteet maastokäyntien perusteella ja ratkaistiin voittaja. Palkinto jaettiin nyt 26. kerran, ja vuoden ympäristörakenteeksi 2016 valittiin Hiljentymisen piha Helsingin Arabiassa. Kohteen suunnittelijana oli maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo, Teresa Rönkä. Tuomariston työskentely ja uusiin kohteisiin tutustuminen on antoisaa, mukavaa ja vaikeaakin. On hienoa nähdä uusia ansiokkaita kohteita; toisaalta toivoisi, että kilpailuun tulisi entistä useampia ehdokkaita – vuonna 2016 ehdotuksia saatiin seitsemästä kohteesta. Joskus voittajan valinta on selkeä ja varsin yksimielinen, mutta usein tuomaristo käy vilkasta ja monivivahteistakin keskustelua siinä vaiheessa, kun kohteita arvioidaan. Tässä luonnollisesti eri alojen edustajat painottavat omia näkökulmiaan liittyen mm. rakennusmateriaalien ja kasvillisuuden käyttöön, ylläpitoon ja tietysti varsinaiseen suunnitteluun. Toivommekin MARK:n jäseniltä aktiivista osallistumista kilpailuun, siten saadaan alan hyviä kohteita entistä paremmin esiin ja keskustelua aktivoiduksi. Teksti ja kuvat Elina Kataja

JÄSENET, OSALLISTUKAA AKTIIVISESTI KILPAILUUN! VIIMEVUONNA EHDOTUKSIA TULI 7KPL

HILJENTYMISEN PIHA Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo, Teresa Rönkä Voittajan valinnan keskeisimpänä perusteluna oli toimiva kokonaisuus, jossa yhdistyvät taideteokset, pihan toiminnot ja rakenteelliset ratkaisut. Kasvivalikoima on monipuolinen ja tuo hyvin esille Arabianrannan merellistä ilmettä. Tuomaristo arvioi, että Hiljentymisen piha on hienoimpia kerrostalopihoja Suomessa.

Lisätietoa kilpailusta mm. täältä: http://www.puutarhaliitto.fi/index.php?section=104 http://www.taimistoviljelijat.fi/tiedotteet/vuoden-ymparistorakenne-2017-kilpailu-kaynnissa

MARK - Toimintakertomus 2016

17Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.