Page 1

NÄIN SUOMI ULKOILEE 2012 Rakastamme ulkoilua. Sen toki tiesimme jo tähän juttuun ryhtyessämme. Toimituksessa syntyi ajatus tutkia tarkemmin, mitä me oikein harrastamme ja millä tavalla. Tavoitteena ei ollut tieteen tekeminen, vaan kiinnostava lehtijuttu, joka syntyi silkasta uteliaisuudesta. Latu & Polku -lehden ulkoilubarometriin vastasi 2146 lukijaa, joista jokaiselle kuuluu iso kiitos. Tuloksena on viihteellinen, mutta vakavamminkin tarkasteltuna ainutlaatuinen katsaus siihen, kuinka suomalaiset ulkoiluihmiset eri lajeja harrastavat. Teksti Tapani Leppänen Kuvat iStockphoto Tilastot Latu & Polku -lehden työryhmä

Mitä ulkoilulajeja harrastat? Kävely Pyöräily Maastohiihto Retkeily Sauvakävely

34%

Juoksu Melonta Laskettelu Avovesiuinti Lumikenkäily Rullaluistelu Soutu Talviuinti Suunnistus Retkiluistelu Trailrunning Geokätköily Kiipeily

28 | Latu ja Polku 6/12

22% 22% 18% 18% 13% 13% 13% 11% 11% 9% 8% 3%

46%

73% 68% 65%

85%


”Olen laiska lähtemään hikiliikuntaan, joten työmatkojen tekeminen pyörällä tai hölkäten auttavat pitämään peruskunnon.”

N=2146 Vastaajien ikä alle 16 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 yli 75

0,5% 8% 18% 19% 24% 22% 8% 0,5%

”Olen retkeillyt jo ennen kuin osasin kävellä. Minut on vauvana kannettu metsään, kun perhe kävi marjastamassa ja sienestämässä.

Vastaajien sukupuoli

61% Suomen Ladun jäseniä

54%

39%

”Retkeily pitää sisällään monta eri lajia ja kattaa koko vuoden harrastukset. Reppuretkeily, rinkkavaellukset, hiihtoretkeily, ahkiovaellukset ja maastopyöräily ja melonta… Harrastan jatkuvasti jotain näistä. Lähes joka viikko.”

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Latu ja Polku 6/12 | 29


Jokainen terve suomalainen kävelee, ajatteleepa hän sitä harrastuksena tai ei. Muutkaan suosikit eivät yllättäneet, kun kysyimme, mitä ulkoilulajeja Suomi harrastaa. Kävelyn ohella pyöräily, maastohiihto, sauvakävely ja juoksu ovat vastaavien mittausten kestomenestyjiä. Näille kaikille voi toki omistautua, ja monet vastaajista niin myös tekevät. Silti etenkin kävelyn ja pyöräilyn suosio liittyy osaltaan siihen, että ne edustavat helppoa ja terveyden kannalta välttämätöntä arki- ja hyötyliikuntaa. Kymmenen kärjessä tai edes kaikkien 18 kysytyn lajin järjestyksessä ei tullut ilmi isompia yllätyksiä. Ehkäpä melonnan tai lumikenkäilyn yltäminen 20 prosentin tuntumaan on sitä. Toisaalta juuri näiden lajien suosion tiedettiin olevan nousussa. Entäpä seuraavat nousijat? Tämä kysely ei vastaa siihen, mutta potentiaalia voisi löytyä esimerkiksi retkiluistelusta tai geokätköilystä. Listan ulkopuolelta, vapaasta vastauskentästä, erottui kaksi lajia ylitse muiden: ratsastus ja golf. Tosin maila- ja pallopelit jätettiin tarkoituksellisesti tämän kyselyn ulkopuolelle. Yksi tärkeimmistä havainnoista liittyy siihen, että ulkoilulajeilla on taipumus kasaantua samoille ihmisille. Luonnossa tapahtuva liikunta ja retkeily on monelle elämäntapa, joka saa erilaisia muotoja monipuolisen lajivalikoiman kautta.

L

atu & Polku -lehden kyselyyn vastasi yhteensä 2 146 lukijaa, joista 61 % oli naisia. Kertooko se naisten aktiivisuudesta ulkoilijoina vai vastaajina? Ainakin prosentit vastaavat Suomen Ladun jäsenprofiilia. Toisaalta Ladun jäseniä oli vain 54 % eli juuri ja juuri puolet kaikista vastaajista. Yli 2 000 vastaajaa on kattava otos missä tahansa tutkimuksessa. Ulkoilubarometrin vastaajat eivät edusta koko väestöä, vaan sitä osaa, joka todella harrastaa ulkoilua. Kun mitataan ulkoliikunnan ja outdoor-lajien harrastajia ja kurkistetaan yksittäisten lajien sisälle, kysely lienee ainoa laatuaan. Ulkoilubarometri ei kerro trenditietoa, koska vastaavaa kyselyä ei ole toteutettu aiemmin. Tähän liittyen voidaan lainata muutama huomio TNS Gallupin toteuttamasta Kansallisesta liikuntatutkimuksesta. Ensinnäkin aikuisväestö liikkuu enemmän kuin koskaan – samalla kuilu liikkumattomiin on syventynyt. Toiseksi liikunnan intensiteetti näyttää kasvavan. Esimerkiksi juoksun harrastajamäärä kasvaa kävelyn kustannuksella. Mikäli koko väestöä koskeva ulkoilu- ja liikuntatutkimus kiinnostaa, kannattaa tutustua Metlan teettämään Luonnon virkistyskäytön tutkimukseen (metla.fi) sekä Kansalliseen liikuntatutkimukseen (slu.fi).

S

ukupuolten välisiä eroja tarkasteltaessa huomio kiinnittyy naisten merkittävästi suurempaan osuuteen kaikista vastaajista. Mikään olemassa oleva tutkimus ei kuitenkaan anna viitteitä siitä, että naiset harrastaisivat ulkoilua enemmän kuin miehet. Tässä jutussa eri sukupuolten aktiivisuutta on tarkasteltu prosentteina vastanneista naisista ja prosentteina vastanneista miehistä.

30 | Latu ja Polku 6/12

JUOKSU 34%

32% 38%

Juoksijat ovat kyselyn aktiivisinta ainesta. He harrastavat huomattavan paljon myös muita kestävyyslajeja kuten hiihtoa, suunnistusta ja pyöräilyä sekä hieman keskivertoa enemmän myös retkeilylajeja. Miehet juoksevat enemmän ja ovat maratontilastojen mukaan suorituskeskeisempiä.

Juoksetko mieluiten

8%

Asfaltilla

43% 49%

Päällystämättömällä tiellä Maastossa Yksin Kaverin kanssa Isommassa porukassa

24% 2%

74%

25 % juoksijoista ilmoitti kyselyssä harrastavansa trail runningia. Silti jopa puolet juoksijoista halajaa maastoon. Polku- ja maastojuoksun käsitteissä on varmasti kysymys tulkinnasta. Epäselväksi ei kuitenkaan jää se, että yli yhdeksän kymmenestä pyrkii pois asfaltilta.

”Voin lähteä juoksemaan kotiovelta. Varusteet eivät vaadi suurempaa huoltoa ja kulkevat helposti myös ulkomaille.” Juoksetko ympäri vuoden?

45%

55% Kyllä

En

Oletko juossut puolimaratonin?

41%

24%

Oletko juossut maratonin?

27%

12%

Lukijoiden keskimääräinen ennätysaika on 1:54. Miesten keskiarvo on 1:49, naisten 2:02.

Lukijoiden keskimääräinen ennätysaika on 4:01. Miesten keskiarvo on 3:50, naisten 4:14.

01:54

04:01


SAUVA- 46% KÄVELY

HIIHTO 68%

Hiihto on kolmanneksi suosituin ulkoilulaji heti kävelyn ja pyöräilyn jälkeen. Tässä joukossa hiihdon arvoa nostaa se, että tämän päivän Suomessa se on hyvin harvoille hyöty- tai työmatkaliikuntaa. Hiihtoa todella harrastetaan. Kyselyyn vastanneet hiihtäjät ovat keskimääräistä aktiivisempia retkeilijöitä – ja sitähän hiihto voi itsessäänkin olla.

53% 36% Viimeisten vuosikymmenten aikana sauvakävely nousi nollasta koko kansan lajiksi. Latu & Polku -lehden lukijoiden kohdalla se tarkoittaa vuonna 2012 lähes joka toista vastaajaa. Kaikista ulkoilubarometrin lajeista sauvakävely on selvimmin naisvaltainen. Yli puolet vastanneista naisista ilmoittaa harrastavansa sauvakävelyä.

Hiihtotyylini on

Asfaltilla Päällystämättömällä tiellä

9%

50% 41%

Yksin Kaverin kanssa Isommassa porukassa

3%

45% 52%

Sauvakävely on juoksuun verrattuna selvästi sosiaalisempaa. Joka toinen kävelee mieluiten kaverin kanssa. Kummassakin lajissa ryhmäliikunnan merkitys on marginaalinen.

”Harrastan sauvakävelyä jossain muodossa lähes joka päivä. Sauvakävelyä voi harrastaa lähes missä tahansa paikkakunnasta ja maasta riippumatta. Se on edullista ja siinä yhdistyy kävely ja toimistotyöntekijälle erinomainen niska-hartiajumppa.” Harrastatko sauvakävelyä ympäri vuoden?

57% Kyllä

59%

Perinteinen

Käveletkö mieluiten

Maastossa

66% 72%

43%

Vapaa

8%

Molemmat

33%

Suomessa perinteisen hiihtotavan suosio on vankkumaton. Luisteluhiihtäjissä korostuvat miehet, joista puolet hiihtää vapaata vähintään perinteisen rinnalla. Naisten kohdalla vastaava osuus on 35 %.

”Lumiaikaan hiihdän lähes päivittäin 7–15 km lenkin. Tekniikkani on ihan retuperällä, mutta hiki valuu ja saan olla ulkona raittiissa ilmassa.” Kuinka paljon hiihdit viime talvena? Alle 100 km 100–200 km 200–500 km 500–1000 km Yli 1000 km

6%

14%

24% 25%

31%

Miehet hiihtävät selvästi enemmän tai ainakin pidempiä matkoja. Yli 500 kilometriä talvessa keräävistä harrastajista miesten osuus on kaksinkertainen. Miehet ovat aktiivisempia osallistumaan myös massahiihtotapahtumiin.

68%

En

80%

hiihtäjistä asuu alle kilometrin päässä lähimmästä ladusta. 27 % pääsee suksille alle 100 m päässä kotioveltaan.

sauvakävelijöistä harrastaa talvisin maastohiihtoa.

Oletko osallistunut massahiihtoon / laturetkelle?

41% Kyllä

59% En

Latu ja Polku 6/12 | 31


RETKEILY

65% 67%

65 %

Oletko käynyt? Lapissa Lähimmässä kansallispuistossa

43% 40% 28% 19% 8%

Urho kekkosen kansallispuistossa Karhunkierroksella Yli 2000 metrin korkeudessa Haltin huipulla Kungsledenillä (Ruotsi)

75% 71%

60%

retkeilyn harrastajista kertoi tekevänsä yön yli retkiä. Heistä 82 % harrastaa vaelluksia. Kaikista ulkoilubarometrin vastaajista vaelluksia tekee 32 %. Nämä ihmiset vastasivat seuraaviin kysymyksiin.

Oletko yöpynyt?

”Olen retkeillyt Lapissa ja Etelä-Suomen kansallispuistoissa koko ikäni. Vanhempani ovat Lapinhulluja ja hulluudella on tapana tarttua... Lapissa tunnen olevani kotona ja tunturimaisemia katsellessa löytyy sisäinen rauha. Vaellukselle on päästävä vähintään kerran vuodessa, lyhyempiä yhden yön retkiä tulee tehtyä useita.” Oletko retkeillyt ulkomailla?

57%

Retkeily on käsitteenä laaja ja sisältää koko joukon muita ulkoilubarometrissa tutkittuja lajeja. Vastausten valossa se on hyvin tasa-arvoinen: naiset ja miehet retkeilevät käytännössä yhtä paljon. Yöretkiä ja vaelluksia harrastavat vastasivat tarkentaviin kysymyksiin. Tässä joukossa miesten osuus on hieman suurempi.

43%

Kyllä

En

60,4l Vaellusrinkan koko on keskimäärin 60 litraa. Naisilla 54 ja miehillä 69.

Teltassa

71% 53%

Autiotuvassa (Suomi) Avolaavussa Varaustuvassa (Suomi) Teltassa tai laavussa talvella Taivasalla Palvelumajassa (esim. Ruotsi) Lumiluolassa

41% 35% 26 % 15 % 10 %

Kuinka monta yötä vietit makuupussissa viimeksi kuluneen vuoden aikana?

9,73

8,62

”Retkeillessä saan elää hetken siinä illuusiossa, että olen osa luontoa. En tarvitse suihkua, jääkaappia, televisiota. Retkeillessä elämän tarkoitus loksahtaa kohdalleen.” Teetkö vaelluksia Yksin

27%

Puolison tai perheen kanssa Ryhmässä Oppaan kanssa Viikon vaelluksella rinkan paino on naisilla keskimäärin 18 kg, miehillä 22 kg. Kaikkien vastaajien keskiarvo oli

19,6kg

11%

55% 56%

Kaksi kolmasosaa yksin liikkuvista vaeltajista on miehiä. Siitä ja retkeilyharrastuksen selvästi sosiaalisesta luonteesta huolimatta joka viides nainenkin on ainakin joskus tehnyt taivalta yksin. Opastettuja vaelluksia Suomalaiset tekevät melko vähän. Opastetussa ryhmässä naisia on kaksi kertaa enemmän kuin miehiä.

Jalkineesi kesän tunturivaellukselle?

94% Vaelluskengät

32 | Latu ja Polku 6/12

93%

6% Kumisaappaat


LASKETTELU 22% 19% 26% Rinnelajien harrastajat ovat aktiivisia talvi-ihmisiä, jotka harrastavat keskivertoa enemmän myös maastohiihtoa. Miehet ilmoittavat harrastavansa laskettelua hieman enemmän kuin naiset. Rinteiden ulkopuolella miehiä on yli kaksi kertaa enemmän kuin naisia.

Millä välineillä? Alppisukset Lumilauta Telemarkit

23% 11%

78%

Alppisukset ovat ylivoimaisesti suosituimmat välineet. Vain harva hallitsee tai ainakaan ilmoittaa laskevansa useammilla kuin yksillä välineillä. Ovatko juuri telemarkit toisten välineiden rinnalla? Ainakin numeroiden valossa alppisukset ja lumilauta voisivat olla toistensa vaihtoehdot.

”Nautin laskettelusta ja luonnossa olemisesta. Off-pisteellä voi itse valita omat urat, eikä tarvitse jonottaa hissille. Pään on oltava mukana koko ajan. Muuten voi käydä köpelösti.” Lasketteletko merkittyjen rinteiden ulkopuolella?

75%

25% Kyllä

En

Käytätkö laskettelukypärää?

42%

58% Kyllä

En

Näin tarkasteltuna kävely, sauvakävely ja uinti ovat selvästi naisvaltaisia lajeja, kun taas kaikki muut lajit ovat niukasti miesvaltaisia. Miesten kiinnostus näyttää lisääntyvän vauhdin ja haasteiden kasvaessa. Korvaavatko miehet rauhallisen terveysliikunnan vauhdikkaammalla vaihtoehdolla? Ainakin niin tekevät tähän kyselyyn vastanneet miehet. Toinen sukupuolieroihin liittyvä havainto koskee miesten tavoitteellisuutta ja kilpailuhenkisyyttä. Miesten ja naisten tavat harrastaa eroavat jonkin verran myös yhden lajin sisällä. Pyöräily on yksi esimerkki tästä. Naisten kohdalla se on enemmän hyötyliikuntaa, miehillä selkeämmin harrastustoimintaa. Juoksussa ja hiihdossa taas maraton- ja massahiihtotilastot ovat selvästi miesvaltaisia.

V

astaajien ikä näkyy kyselyssä melko lailla odotetusti. Nuoremmat harrastavat vauhdikkaampia lajeja, esimerkiksi juoksua, kun taas sauvakävelijöiden määrä kasvaa iän myötä. Juoksijoista maratoonarit ovat keskivertoa iäkkäämpiä. Rajojen etsiminen näyttää liittyvän keski-ikäistyvän miehen riitteihin. Hiihtokärpänen puraisee selvästi kolmenkympin tienoilla. Parikymppisistä hiihtää vain viidennes, kolmekymppisistä jo puolet. Tästä eteenpäin suosio kasvaa tasaisesti. Eläkeikään ehtineistä hiihtää yhdeksän kymmenestä. Myös ruuhkavuodet näkyvät tilastoissa. Työikäiset keräävät vähiten kilometrejä. Minne lähtisit mieluiten ulkoilemaan? Metsään Tunturiin Vuorille Lenkkipolulle Merelle Järvelle Joelle

8,05

Viime talven aikana laskettelun harrastajat viettivät rinteessä keskimäärin 8,05 laskupäivää.

11% 9% 7% 6% 1%

34% 32%

”Metsä on minun temppelini, paikka jossa kaikki huolet unohtuvat ja mieli voimaantuu! Tulee ilmeisesti verenperintönä ja vetää luonnostaan puoleensa. Kunnon metsissä käyn nykytilanteessa liian harvoin mutta piipahdukset kaupungin luontoalueillakin elähdytävät hyvin.” Latu ja Polku 6/12 | 33


PYÖRÄILY

72% 73%

73%

61%

Pyöräily on suosituin ulkoilulaji heti kävelyn jälkeen. Yhdelle se on hyötyliikuntaa, toiselle harrastus ja aika monelle niitä molempia. Jopa kolmannes kaikista ulkoilubarometrin vastaajista ilmoittaa käyttävänsä polkupyörää työmatkoihin.

pyöräilijöistä ilmoittaa käyttävänsä pyöräilykypärää aina. 15 % ei käytä kypärää koskaan.

Minkälaisia pyöriä omistat?

46%

Peruspyörän Hybridin Maastopyörän Maantiepyörän Retkipyörän Fixin/sinkulan Sähköpyörän Tandemin Nojapyörän

25%

Joka neljännellä pyöräilyn harrastajalla on lukkopolkimet.

Mitä seuraavista harrastat? Arjen hyötyajo Työmatkapyöräily Maantiepyöräily/lenkkeily Pyöräretkeily Maastopyöräily Pyörämatkailu

11% 8%

45 % 43% 37%

69%

Koska monilla vastaajilla on useita polkupyöriä, kysyttiin vaihteiden määrää siitä pyörästä, jolla on eniten käyttöä. Keskimäärin vaihteita on 14. Yleisimpiä pyöriä ovat 7- ja 21-vaihteiset. 7 vaihdetta

70% En

”Maastopyöräilyssä yhdistyy hienosti luonnossa liikkuminen ja liikunta, vauhti ja jännitys. Laji on osa identiteettiäni, ei ainoa lajini ollenkaan, mutta selvästi se, joka tuntuu kuvaavan minua parhaiten.” 34 | Latu ja Polku 6/12

Pyöräkauppa on pirstoutunut lukuisiin alalajeihin. Siitä huolimatta peruspyörät ja hybridit pärjäävät monikäyttöisyytensä ansiosta. Maastopyöräkin hoitelee edelleen käyttöpyörän virkaa. Niitä on selvästi enemmän kuin maastopyöräilijöitä. Listan ulkopuolella, kohdassa joku muu, mikä, erottui cyclocross-pyörä, josta oli mainintoja vajaan kahden prosentin edestä.

Kuinka monta vaihdetta?

Pyöräiletkö ympärivuotisesti?

30%

27%

”Pyöräillen pääsen paikasta paikkaan, sillä en omista enkä tahdokaan omistaa autoa.”

Pyöräilyä voi harrastaa monella tavalla. Naisten osuus korostuu hyöty- ja työmatkapyöräilyssä sekä pyöräretkeilyssä, siinä missä miehet ovat enemmistönä urheilullisemmassa ajossa. Esimerkiksi maastopyöräilijöissä miehiä on yli kaksi kertaa enemmän kuin naisia.

Kyllä

20% 18% 13% 0,5% 0,5% 0,5% 0,2%

21 vaihdetta 3 vaihdetta 24 vaihdetta 1 vaihde 27 vaihdetta 18 vaihdetta 8 vaihdetta

5% 4% 4% 3%

13% 11%

23% 21 %

Keskimäärin lukijoiden pyörissä on vaihteita

13,99


Omistatko?

MELONTA 19% 22%

Gore-Tex -takin tms. Vaelluskengät Kävelysauvat

26%

Maastohiihtosukset Sykemittarin Rinkan GPS-laitteen Lumikengät

Yli 90 % melojista ilmoittaa harrastavansa retkeilyä – varmasti muutakin kuin melontaretkeilyä, mutta ennen kaikkea juuri sitä. Vastauksista voidaan päätellä, että useimmille harrastajille melonta on nimenomaan retkeilyä ja luonnossa liikkumista. Se on monipuolista liikuntaa, mutta aika harvalle pelkkää kuntoilua.

Kanootin tai kajakin Retkiluistimet Ahkion Nousukarvat

Missä harrastat? Järvi Joki

39%

Meri Koski

11%

51%

78%

52% melonnan harrastajista omistaa kajakin tai kanootin.

Millä välineillä harrastat? Meri-/retkikajakilla Avokanootilla Kuntokajakilla Koskikajakilla

11% 5%

36%

69%

”Melonta tarjoaa uuden näkökulman retkeilyyn. Veneilijä menee minne pääsee, melamies minne haluaa. Penkkiurheilua parhaimmillaan.” Harrastatko yön yli retkiä?

41% Kyllä

59%

30%

”Minulla on hokkarit, kaunoluistimet, retkiluistimet, fitness-rullaluistimet, pikarullaluistimet ja pikaluistimet.” Ikäjakauma näkyy myös lajien sisällä. Nuoremmat hiihtävät enemmän vapaata, iäkkäämmät perinteistä. Maastopyöräilijät ja lumilautailijat ovat nuorempia, maantiepyöräilijät ja alppihiihtäjät vanhempia. Retkeilylajeissa ikäjakauma on melko tasainen. Nuoret aikuiset ovat ahkerimpia yöretkeilijöitä. Iäkkäämmät ihmiset tekevät pidempiä vaelluksia.

S

”Melonta on kuin meditointia. Pääsee tutustumaan luontoon aivan uudesta perspektiivistä ja lipumaan niin kovin lähelle kaikkea. Kaikki muu unohtuu.”

18% 13% 11% 6% 4%

67% 65% 64% 63% 54% 51%

anotaan, että se ei ole harrastus, jos se ei vie kaikkia rahojasi. Ja vaikkei se ihan niinkään olisi, niin tavaraa on, kun kysyimme muutamista tutuista ja vähän erikoisemmistakin va-

rusteista. Tavallisimpia välineitä löytyy tasaisesti. Kävelysauvoja on suomalaisissa kodeissa jopa enemmän kuin sauvakävelijöitä. Kertoneeko lajin suosion taittumisesta? Kun tarkastellaan vähän erikoisempia ja teknisempiä välineitä, miehet varustautuvat naisia enemmän. Iäkkäämmät ovat omaksuneet uutta tekniikkaa siinä missä nuoremmatkin. Lähes kaikkien varusteiden määrä lisääntyy iän myötä. Dramaattisin viiva piirretään noin 25 ikävuoden kohdalle. Sitä nuoremmilla on selvästi vähemmän omia varusteita.

Latu & Polku -lehden Ulkoilubarometri toteutettiin avoimena verkkokyselynä 23.10.–11.11.2012. Kyselyyn otti osaa 2 146 vastaajaa, joiden kesken arvottiin Skike-maastorullaluistimet, 3 kpl Trekin lahjakortteja ja 3 kpl Startin voidepaketteja. Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

En

Pyörähtääkö eskimo?

12% Kyllä

88% Ei

Latu ja Polku 6/12 | 35

Ulkoilubarometri 2012  

Suomen Ladun ulkoilubarometri kartoittaa, mitä ja millä tavoin suomalaiset ulkoiluihmiset harrastavat. Ykköslajeja ovat kävely, pyöräily, ma...