Page 9

Kumppaneita alusta asti

Vuyo Lufele halusi lääkäriksi, mutta joutui elättämään perhettään isoveljen sairastuttua. Hän meni telakkatyöhön ja toimii nyt metalliliiton piirisihteerinä.

populisti. Hänellä menevät sekaisin omat ja valtion varat, mutta uusi puolue on raikastanut Etelä-Afrikan poliittista ilmapiiriä ja tuonut eduskuntaan karnevalistista menoa. Se on luonut uskoa puoluekentän uusiutumiseen ja puhaltanut puhtia poliittiseen keskusteluun. Moni poliittinen kommentaattori uskoo, että myös protestiliike New Frontin piirissä syntyy pian uusi puolue. Samaa sanoo metalliliiton piirisihteeri Lufele. – Uusi puolue vapauttaa työläiset köyhyydestä, kapitalismista ja uusliberalistisesta politiikasta, Lufele visioi. Mikä on ay-liikkeen rooli? Tutkija Leonard Gentle tapailee toisenlaisia kehityskulkuja. Hän ei usko New Frontista tulevan puoluetta ainakaan vuoden 2016 paikallisvaaleihin, mutta arvelee sen jäsenten ryhtyvän muiden puolueiden ehdokkaiksi.

Gentleä kiehtovat uudenlaiset politiikan tekemisen ja ammatillisen järjestäytymisen muodot. – Politiikassa ja ay-liikkeessä on kehkeytymässä jotakin aivan uutta. Sitä ei pidä yrittää tulkita vanhasta käsin, Gentle sanoo. Hän pohtii, onko ammattiyhdistysliike tänä aikana paras tapa puolustaa työläisten oikeuksia. Hän viittaa kaivostyöläisten lakosta vuonna 2012 alkaneeseen liikehdintään. Lakossa tapettiin kymmeniä kaivostyöläisiä, eikä valtapuolue ottanut siihen selvästi kantaa. Etelä-Afrikassa on sen jälkeen ollut lukuisia lakkoja, joita ammattiyhdistysliikkeen johto ei ole tukenut. Platinakaivosten työläiset saivat kuitenkin huomattavan palkankorotuksen kolme kuukautta jatkuneella laittomalla lakollaan. Gentlen mukaan laiton lakkoilu onkin kaivoslakosta lähtien ollut työmarkkinoiden tehokkain keino saada tavoitteensa läpi. TM

/////////////////////////////////// ”Politiikassa ja ay-liikkeessä on kehkeytymässä jotakin aivan uutta.”

COSATU on ollut SASKin tärkeimpiä yhteistyökumppaneita alkuvuosistaan lähtien. Hankeyhteistyö COSATUn ja sen jäsenliittojen kanssa on jatkunut monin eri muodoin myös vuonna 1994 tapahtuneen rotusortohallinnon kaatumisen jälkeen, 2000-luvun alkuvuosiin saakka. Useat SASKin jäsenliitot ovat rahoittaneet COSATUn kanssa toteutettuja koulutus- ja tutkimusohjelmia. Keskusjärjestö oli viimeksi mukana yhteistyöohjelmassa, jota toteutettiin sen alaisuudessa toimineen tutkimuslaitoksen NALEDIn kanssa. Ohjelmassa tehtiin selvitykset muun muassa Metso-konsernin toiminnasta Etelä-Afrikassa sekä eteläafrikkalaisten kauppaketjujen työsuhdepolitiikasta Afrikan maissa. NALEDI oli mukana myös afrikkalaisen tutkimusverkoston ALRN:n vuonna 2009 julkaisemassa raportissa ”Chinese Investments in Africa”. Maineikas tutkimushanke selvitti Kiinan tekemien investointien vaikutuksia työoloihin kymmenessä eri Afrikan maassa. COSATUa pidetään koko Afrikan mantereen vahvimpana ammattijärjestönä, joka on ollut eteläisen Afrikan heikommille veljesjärjestöille esikuva, mutta myös liiaksi määräilemiseen taipuvainen isoveli. Jukka Pääkkönen

TYÖMAANA MAAILMA 1/2015

9

Profile for SASK

Työmaana maailma 1/2015  

Ajateltavaa kaiken maailman pomoille ja duunareille. Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK.

Työmaana maailma 1/2015  

Ajateltavaa kaiken maailman pomoille ja duunareille. Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK.