Page 20

laajasti ja  näin  luotiin  yhteistä  ymmärrystä  siitä  miten  huomattavaa  joustavuutta   vaativat  prosessit  saadaan  käytännössä  toimimaan.    

Palvelujen toteutumisen  seuranta     Tuotteistaminen  on  osa  joustavaa  kehittämistä.  Kun  se  toteutetaan  ensimmäisen   kerran,  se  on  kertaluontoinen  ponnistus,  mutta  sen  jälkeen  kyseessä  on   enemmän  jatkuva  kehittäminen.  Tärkeää  on  että  tavoitteet  ja  käytäntö  vastaavat   toisiaan  ja  ovat  jatkuvassa  vuorovaikutuksessa:  tavoitteet  ohjaavat  käytäntöä,   mutta  niitä  voidaan  myös  muuttaa,  jos  käytäntö  osoittaa  ne  elämälle  vieraiksi   joissain  suhteissa.    Keskeinen  haaste  on  arjen  kiireiden  keskellä  kiinnittää   huomiota  siihen  ollaanko  menossa  siihen  suuntaan  mikä  tavoitteeksi  on  asetettu.   Tavoitteiden  asettaminen  yhdessä,  ei  ylhäältä  annettuna,  on  välttämätöntä  jotta   henkilöstöllä  olisi  motivaatiota  kiinnittää  huomiota  niiden  toteuttamiseen.   Toteutumisen  seurannassa  olennaista  on  asiakasrajapinnassa  syntyvän  tiedon   jatkuva  virtaaminen  kehittäjille  ja  vastaavasti  kehittämistyössä  kiteytyvien   ajatusten  nopea  vieminen  käytännön  asiakastyöhön.      

Kuvio 8:  Jatkuva  tiedonkulku  asiakastyön  ja  kehittämistyön  välillä   (lähde:  Tuominen,  2010)      

    Tuotteistaminen  helpottaa  palvelun  onnistumisen  seurantaa:  kun  on  olemassa   selkeä  käsitys  siitä  mistä  osista  ja  millaisesta  prosessista  palvelu  muodostuu,   voidaan  sitä  koskeva  palaute  liittää  tiettyihin  yksittäisiin  kysymyksiin.     Palautetta  palveluista  voidaan  hankkia  erillisillä  kyselyillä,  mutta  tärkeä  on  myös   edellä  mainittu  asiakasrajapinnassa  syntyvä  päivittäinen  kokemus.  Kyselyihin   olisi  hyvä  sisällyttää  kysymyksiä,  jotka  houkuttelevat  asiakkaita  miettimään   hieman  perusteellisemmin  palvelun  laatua,  eivät  vain  kirjaamaan  ”rastia   Opas  museopalveluiden  asiakaslähtöiseen  tuotteistamiseen  

19

Profile for Suomen museoliitto

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen  

Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille ESR-hankkeen tuottama opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen (2013)

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen  

Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille ESR-hankkeen tuottama opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen (2013)

Advertisement