Page 13

SL I/M

INA LJOKKO KR

ISTI

Luonto

Vasemmalla: Ympäristöluotsi auttaa tarkastelemaan luontoa uusin silmin.

Minustako ympäristöluotsi?

R E E TA R Ö N K K Ö / M S L

lusalkkuja tai matkalaukkuja, joilla näyttely- tai ympäristökokemus tuodaan luotsattavan luo. Luotsitoiminta risteilee yleisötyön, vapaaehtoistoiminnan ja kansalaisvaikuttamisen välimaastossa. Se on osallistavaa yleisötyötä, jota luotsit tekevät itselleen ja toisilleen. Museoille kulttuuri- ja ympäristöluotsaus tarjoaa uusia matalan kynnyksen kohtaamisia ja yleisöjä. Museoilta toiminta vaatii Turpeisen mukaan lähinnä vain ajallista panostusta. ”Toivoisin, että museot näkisivät luotsitoiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten valtavan potentiaalin ja osaamisen. Museoiden nä­kökulmasta toiminnan ei tulisi olla rasite, vaan valtava voimavara”, Turpeinen sanoo. Jyväskylässä museot ovat ottaneet ympäristöluotsit lämpimästi vastaan. Alvar Aalto -museossa ympäristöluotsien perehdyttäminen rakennettuun maisemaan ja rakennusperintöön on vasta alkamassa, mutta odotukset ovat korkealla. ”Uskon, että Aallon tuotanto tarjoaa hedelmällisen aiheen pohtia ihmisen, luonnon sekä rakennetun ympäristön välisiä suhteita ja merkityksiä. Luotsit tekevät vertaiskulkijoina työtä omalla persoonallaan, aiempaan kokemukseensa ja tietoonsa pohjautuen. Se tuo oman sävynsä ja lisänsä toimintaan”, museolehtori Mirkka Vidgrén Alvar Aalto -museosta kertoo. m

Vapaaehtoisiksi ympäristöluotseiksi on lähtenyt mukaan laajasti ympäristö- ja kulttuuriasioista kiinnostuneita henkilöitä, joilla on yleensä jo valmiiksi paljon aiheeseen liittyvää tietoa ja harrastuneisuutta. Sitä ei kuitenkaan edellytetä, vaan luotsitoiminta sopii kaikille. ”Luotseja yhdistää ajatus siitä, että omaa kotiseutua, lähiluontoa ja etenkin niiden kestävää käyttöä tai suojelua tulisi tuoda paremmin esille”, Maaseudun Sivistysliiton ympäristöluotsitoiminnan hankekoordinaattori Reeta Rönkkö sanoo. Retkeilyä harrastava jyväskyläläinen ympäristöluotsi Pirita Korpivaara sopii kuvaukseen hyvin. Hänen mukaansa ympäristöluotsitoiminta on vapaaehtoistyötä oman ympäristön hyväksi, yhdessä tekemällä ja oppimalla. ”Luotsina olen vapaaehtoinen kanssakulkija ja vertaisihmettelijä, luontoelämysten mahdollistaja”, Korpivaara kertoo. Ympäristöluotsikoulutuksen aikana Korpivaara on saanut uutta tietoa ympäristökasvatuksesta, kulttuuriympäristöistä, kestävästä kehityksestä ja erilaisista vaikutusmahdollisuuksista. Ympäristöluotsaus on avannut hänelle näkökulmia ympäristön havainnoimiseen uudella tavalla arjessakin. ”Juoksulenkillä kaverin kanssa voi pysähtyä hetkeksi tuttuun paikkaan, josta tavallisesti kulkee ohi. Jos onnistuu pysäyttämään ajan ja jää havainnoimaan ympäristöä kaikessa rauhassa, voi yllättyä siitä, millaisiin kokemuksiin se saattaa johtaa. Aina ei tarvitse mennä metsään, vaan löytöretkiä lähiympäristöön voi tehdä missä vaan. Kokemuksen jakaminen jonkun toisen kanssa tekee siitä vielä paremman”, Korpivaara vinkkaa.

Maaseudun Sivistysliitto järjestää ympäristöluotsikoulutusta erilaisten ryhmien ja paikkakuntien tarpeiden mukaan Suosituimmat teemat ovat: • Jokamiehenoikeudet, myös urbaanit jokamiehenoikeudet • Jokamiehen vastuu ja kestävä kehitys, epäpaikkojen haltuun ottaminen • Luontosuhteen tarkastelu yhteisötaiteen ja kansalaisvaikuttamisen keinoin • Kuuluuko kauneus kaikille? Kehitetään yhdessä kauneutta ja hyvinvointia

omassa ympäristössä edistäviä menetelmiä • Ympäristöluotsaus kotoutumisen keinona Lisätietoja: Maaseudun Sivistysliitto, www.msl.fi

Sanna Lipponen MUSEO 2/2016

13

Museo-lehti 2/2016  
Museo-lehti 2/2016  
Advertisement