Page 1

Thank you all photographers @Noom @Korakot @raew @ Kae


ตามธรรมเนียมไทย เมื่อทำพิธีหรืองานมงคล ใดๆ ก็ตาม ย่อมต้องทีการทำบุญสร้างกุศลมา เกี่ยวข้องเสมอ เพื่อเป็นการสร้างสิริมงคล และ นี้ก็เช่นกันการร่วมทำบุญตักบาตรของ คู่บ่าว สาว โดอเจ้าภาพจะเป็นผู้นิมนต์พระมาสวด เจริญพุทธมนต์และรับอาหารบิณฑบาต ปัจจุบันนิยมให้ตักทัพพีเดียวกัน ตักบาตร พร้อมกัน ต่อไปชาติหน้าจะได้เกิดมาคู่กันอีก เกี่ยวกับการนิมนต์พระมาสวด แต่ก่อนนิยม มาเป็นคู่ เช่น 4 หรือ 8 องค์ แต่ปัจจุบันนิยม 9 องค์ เพราะคนไทยเชื่อถือ เกี่ยวกับตัวเลข 9 ว่าเป็นเลขมงคล หมายถึง ความเจริญก้าวหน้า โดยนับพระประธานเป็นองค์ที่ 10 ครบจำนวน คู่พอดี


เสียงโห่ร้องพร้อมขบวนกลองยาวมีชายหนุ่มที่กำลังจะกลายเป็น เจ้าบ่าวเดินนำ ตามด้วยขบวนแห่เงินทองของหมั้นและอาหารคาวหวาน เป็นสัญญาณการมาถึงของขบวนขันหมากขบวนใหญ่ที่มาสู่ขอแต่งงาน กับลูกสาวบ้านนี้ การยกขันหมากนั้นเป็นหนึ่งในขั้นตอนประเพณี การหมั้นและการแต่งงานของไทยที่ยึดถือปฏิบัติกันมาช้านาน


อีกหนึ่งจุดไคลแม็กซ์ที่มีความสนุกสนานของประเพณีแต่งงานแบบไทยนั้นก็คือประเพณีพิธีการกั้นประตูเงินประตูทองนั้นเอง

เมื่อเจ้าบ่าวทำการยกขบวนขันหมากมาถึงบ้านเจ้าสาวสิ่งที่ต้องเจอด่านแรกก่อนจะไปถึงตัวเจ้าสาวก็คือการกั้นประตูเงินประตูทอง จัดว่าเป็นประเพณีที่สร้างสีสันมีแต่ความสนุกสนานให้กับแขกที่มาร่วมในงานพิธี


การนับสินสอดทองหมั้น เฒ่าแก่ของทั้งสองฝ่ายจะเจรจา ดำเนินพิธีการ นับสินสอดทองหมั้น และพิธีเปิดเครื่องสินสอด โดยญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายจะมีการเอาข้าวเปลือก ข้าวตอก งาดำ ให้ญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายโรยบนสินสอด เพื่อให้มีความ เจริญเติบโต งอกงามอย่างข้าวเปลือกและงา หากมีแหวน หรือสร้อยกำไล เฒ่าแก่ทั้งสองฝ่ายจะเรียก ให้ฝ่ายชายหรือว่าที่เจ้าบ่าวทำการสวมให้ฝ่ายหญิง หรือว่าที่ เจ้าสาวของตน


เมื่อคู่บ่าวสาวสวมแฝดมงคลและนั่งพนมมือคู่กันในที่จัดไว้แล้ว จะมีคนคอยตักน้ำพระพุทธมนต์เติมในสังข์เพื่อส่งให้ผู้ที่จะรดน้ำอ วยพรอวยพรให้คู่บ่าวสาวประสบความสุขความเจริญอยู่ด้วยกั นจนแก่เฒ่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรมีลูกเต็มบ้านมีห ลานเต็ม เมือง โดยเริ่มจากพ่อแม่ของคู่บ่าวสาวหรือญาติ ผู้ใหญ่ตามลำดับ


wedding_morning  
wedding_morning  

wedding pic