Page 1


SIRA NO

FAO KOD

İSİM

MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Vücut yuvarlak ve büyüktür. Keskin çeneli, gaga şeklinde uzamış ağız vücudun ön tarafındadır. Ağzın etrafında 8 adet kol bulunur ve kolların iç kısımlarında yapışmaya yarayan 2 sıra vantuzlar vardır. Kolların uzunluğu vücut uzunluğunun 4-5 katıdır. İyi gelişmiş gözler ve koku alma organları ağzın etrafındadır. Renk koyu yeşilimtırak kahverengi olup, siyah ve gri lekeler vardır. Yaşam süreleri 1 yıl kadardır. O. macropos'tan kollarının kısalığı ve kolları arası zarın iyi gelişmiş olması; E. mochata'dan kollarında 2 sıra vantuz oluşu ile ayrılır.

Ahtapot

OCZ

F- Octopodidae L- Octopus vulgaris İ- Common octopus M-

M.U.= 300 cm. O.U.= 70-80 cm Üreme Zamanları: Nisan ve Mayıs aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Zıpkın, Olta, Trol, Trata, Manyat, Çömlekler.

1

Vücut iki eşit kabuktan yapılmıştır. Kabukların üzerindeki yatay ışınlar daha barizdir. Kabuğun iç kısmı altın sarısı renkte (karakteristik özelliği) olup, iki adet kapama kası bulunur. önde 3 adet kardinal diş bulunur. solunum ve boşaltım sifonları vardır. Ayakları gelişmiş olup toprağı kazmaya yarar. Zeminin 5-25 cm derinliğinde kumluk çakıllık ortamlarda yaşar.

Akivades CLV

F- Veneridae L- Tapes aureus İ- Golden carpet-shell M-

M.U.= 4cm. O.U.= 2-2,5 cm. Üreme Zamanlar Zamanları: ı: Haziran ve Temmuz aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Kürek, Çeşitli tip dreçleri

2 Morfolojik Özellikleri: Y.F.=D III, 10-11, A III-IV, 8-10, L.Lat. 110-118. Vücut mekik şeklinde ve yanlarında yassılaşmıştır. Kuyruk yüzgeci çatallı olup, sırt yüzgeci siyah lekelidir. Yan çizgi üzerinde küçük noktaların kümelenmesinden meydana gelen bir sıra 10-12 adet iri benek bulunur. Rengi siyahımsı gridir.

Alabalık

AMB

F- Salmonidae L- Salmo trutta macrostigma İ- Brown trout M- Büyük benekli alabalık, Dağ Alası, Mercan

M.U.= 100 cm. O.U.= 30 cm. M.A.= 25 kg. O.A.= 0,5-1 kg. Üreme Zamanları: Ocak, Şubat, Mart, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Uzatma Ağları, Serpme Ağları, Olta

3

Tek yüzgeçmiş gibi görünen iki karın yüzgeci, Dar sivri uçlu bir dil, Alt ve üst çenede eşit(4-6) sayıda sivri ama küçük dişler, Koyu sırt yüzgeçleri 9 ışınsal çizgili anal yüzgeci, Ve diğer salmo türlerine oranla daha kıvrık bir alt çene başlıca belirleyici özellikleridir. İğ şeklinde oldukça uzamış ve az veya cok basılmış bir vücudu vardır. Burun, oldukça ufak kafasına nispetle fazla uzamıştır.Sırtının rengi mavi-gri, yanları gümüş parıltılı, karnı parlak beyazdır. Üremeye hazır balığının vücudunda az sayıda siyah lekeler göze çarpar. Sırt yüzgecinde de siyah benekler dikkati çeker. Renkleri koyulaşır, yanlarında ve solungaç kapaklarında çok kere kırmızı lekeler belirir. Çok yaşlılarında karın erguvanı bir renk aldıktan başka, kafalarında kırmızı lekelerden zikzaklı çizgiler ortaya çıkar, yüzgeçlerinde de kırmızılıklar belirir. Sırtın ve yüzgeçlerin derisi ise kalınlaşır.

Atlantik somonu TRO Animalia, Chordata, Actinopterygii Salmoniformes, Salmonidae Salmo, Salmo salar 4

Üreme Zamanları: Ekim, Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Uzatma Ağları, Serpme Ağları, Olta

BULUNDUĞU YERLER


Aynalı Sazan

SAL

F- Cyprinidae L- Cyprinus carpio İ- Mirror carp M-

Büyükçe pullar vücuda tek tük serpilmiş durumda olduğundan aynalı sazan denmektedir. Pullar genellikle sırtın her iki tarafında ve sırt yüzgeci boyunca, karın ve göğüs yüzgeçlerinin vücuda bağlantı yerlerinin etrafında toplanmışlardır. Vücudun diğer kısımlarına serpilmiş pul miktarı fertler arasında çok değişiklik arz eder. Aynalı sazan bir kültür sazanıdır. Genel olarak doğa sazanı dediğimiz pullu sazanda vücut nispeten ince ve uzun olmasına rağmen, aynalı sazanda sırt yüksek ve daha geniştir. Yetiştiricilikte ve su kaynaklarının balıklandırılmasında en çok kullanılan balıktır. Üreme Zamanları: Nisan ve Mayıs aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Uzatma ağları, Iğrıp, Serpme ağlar, Olta

5

Morfolojik Özellikleri: Y.F.= D1 VIII-IX, D2I, 8, A 1-6, P 1-7, V 1-5 Vücut yanlardan basık, oval şekilde baş irice yandan görünüşü buruna doğru yuvarlak, alnı dikey, yüzgeçleri sarı, vücudu pembe-kırmızı, baş, vücut büyük, kolayca dökülebilen pullarla kaplı, alt çenenin altında uzunca iki bıyığı vardır. Alt çenede diş yoktur. Yan çizgisi aralıksız ve düzdür. Dorsal yüzgeç renksiz veya düz renklidir. Barbunya balığı Tekir balığından burnunun hemen dik oluşu, ağzın göz hizasına ulaşması, göz çukuru altında üç adet pul bulunması, vücudunun yanları, ilk sırt yüzgecinin bantsız oluşu ile ayrılır.

Barbunya

FCP

F- Mullidae L- Mullus barbatus İ- Striped mullet M- Asıl Barbunya, Kepez Barbunyası, Çalı Barbunyası, Sultan Balığı.

M.U.= 25 cm. O.U.= 13-15 cm. M.A.= 350 gr. O.A.= 50-75 gr. Üreme Zamanları: Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Barbunya ağları, Trol, Olta, Manyat, Uzatma ağları, Voli ağları

6

Karapax yarı silindirik şekilde olup, üzerinde çeşitli büyüklükte sayısız diken bulunur. gözlerin üzerinde öne bakan boynuz şeklinde iki kuvvetli dikeni ile boynuzlar arası dikenleri ve rostrumu teşkil eden orta dikeni vardır. Antenlerin uzunluğu vücut boyunu geçer. 1'inci segmentde kıskaç yoktur. Renk kahverengi kırmızımsı olup, koyu benekler vardır. Karın siyah noktalar ile örtülüdür. Alt taraf açık pembe renktedir. Yumurta açılım zamanı ilkbahar aylarıdır.

Böcek

MUT

7

F- Palinuridae L- Palinurus vulgaris İ- Spiny lobster M- Deniz böceği

M.U.= 50 cm. O.U.= 30-35 cm. Üreme Zamanları: Mart, Nisan ve Mayıs aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Uzatma ağları, Çeşitli tuzaklar


Morfolojik Özellikleri: Y.F.= D 16-17, A 19-20 Vücut yuvarlak füze şeklindedir. İri pulları gövdesine iyici intibak etmemiştir. Ağız küçük alt çene üst çeneye doğru kıvrıktır. Karın ve yan tarafları beyazımsı üst taraf yeşil ve mavimtıraktır. Dişleri yoktur. Yanal çizgi belirgindir. Sırt yüzgecinin karın yüzgecinin arka hizasından başlaması, kuyruk yüzgeci loplarında uzun modifieye pulların bulunması ve anüs yüzgeci ışınlarının farklı olmayışı ile sardalyadan ayrılır.

Çaça CRW

F- Clupeidae L- Sprattus sprattus (Clupea sprattus) İ- Sprat M- Papalina

M.U.= 16 cm. O.U.= 6-7 cm. Üreme Zamanları: Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarıdır Avlanma Yöntemleri: Gırgır, Iğrıp, Manyat, Tarlakoz

8

Morfolojik Özellikleri: Y.F.=D III, 9-10, A III, 24-28, P I, 15-17, V II, 8-9, L.Lat. 48-56 Vücut oldukça yüksek görünüşlü ve yanlardan iyice yassılaşmıştır. Baş boyu, vücut yüksekliğinden daha azdır. Ağız küçük ve başın alt kısmında hortum şeklinde öne doğru uzanır. Kuyruk yüzgeci derin, çatallı ve lopların ucu sivridir. Karın yüzgeçleri anüse kadar uzanır. Vücudun genel rengi sarı-kahverengi, göğüs yüzgeci kurşuni, diğer yüzgeçler siyah renklidir. Üreme döneminde ergin erkek Çapaklarda vücut, baş ve yüzgeçler üzerinde üreme işareti olan inci benzeri kabarcıklar oluşur. Anüs yüzgeci başlangıcı, sırt yüzgeci sonundan indirilen düşey hattın gerisinde bulunur. bu özelliği ile Eğrez balığından ayrılır.

Çapak

SPR

F- Cyprinidae L- Abramis brama İ- Bream M- Tahta

M.U.= 80 cm C.O.Y.= 3-5 Yaş O.U.= 30-50 cm. C.O.Y.= 24-25 cm. M.A.= 1-2 kg. O.A.= 6 kg. Üreme Zamanları: Mayıs, Haziran, Temmuz aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Uzatma ağları, Olta, Iğrıp

9 Morfolojik Özellikleri: Y.F.= D1I-VII, D2I, 20-21 AIII, 19-20 Vücut oval, yanlardan yassılaşmış, sırt mavi, kısmen yeşilimsi, karın gümüşi renktedir. Vücut ince yapılmış pullarla örtülü, kafada pul yoktur. Yanal çizgi karakteristik olup, solungaç kapağından başlar, göğüs ucuna kadar sırta paralel hat çizer, daha sonra karına doğru bir kavis yapıp, tekrar düz bir hat halinde kuyruğa uzanır. Yırtıcılığı lüfere benzediği için kofana irisi diye tanımlandığı olursa da, lüferlerden yanal çizginin solungaç kapağının ilerisinden düz bir hat halinde kuyruğa uzaması ile ayrılır.

Çıplak (Akya)

FBM

10

F- Lichiidae L- Lichia amia İ- Lear fish M- Çıplak balık, pulsuz, hanım balığı

M.U.= 100 cm. O.U.= 50-60 cm. M.A.= 60 kg. O.A.= 30-35 kg. Üreme Zamanları: Nisan, Mayıs, Haziran aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Dalyanlar, Iğrıp, Manyat, Parakete ve Olta.


Morfolojik Özellikleri: Y.F.= D1 VII-VIII, D2 I, 24-26, A III, 26-28, P 15-16 Füze şeklindeki vücut, küçük pullarla kaplanmıştır. Yan çizgi hemen hemen düz olup, pullarla örtülüdür. Yan çizgide pul sayısı 95-100 adettir. Keskin dişleri vardır. Sırt tarafı koyu mavi yeşilimtırak, alt tarafı gümüşidir. Büyüklüklerine göre isimlendirilirler. 10 cm'den küçüklere Defne yaprağı, 10-15 cm olanlara Çinekop, 15-20 cm arasındakilere Sarıkanat, 20-30 cm arasındakilere Lüfer, daha büyüklere kofana denir.

Çinekop, Sarıkanat

LEE

F- Pomatomidae L- Pomatomus saltator (Temnodon saltator) İ- Blue fish M- Büyüklüğüne göre isim alır. Defne yaprağı, Çinekop, Sarıkanat, Lüfer, Kofana

M.U.= 100 cm. O.U.= 20-30 cm. O.A.= 0,5-1 kg. Üreme Zamanları: Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Gırgır, Voli, Çevirme ağları, Olta

11

Morfolojik Özellikleri: Y.F.= D XI, 13-14, AII (III), 11 P 1-15, V 1-5 Hermafrodit olup, yaşına kadar erkek, 3-4 yaş arası geçiş, 4 yaş ve yukarısı dişidir. Vücut oval, yanlardan yassılaşmış, baş küt, dudaklar kalın, sırt gri, koyu gümüşi renktedir. Solungaç kapağında siyah ve kırmızımtırak bir leke vardır. İki gözün arasında V şeklinde altın renkli bant bulunur. Solungaç kapakçıklarının kenarı pas renklidir.

Çipura

BLU1

F- Sparidae L- Sparus auratus İ- Sea bream M- Çipura, Alyanak, Mendik küçüklerine Lidaki denir.

M.U.= 60 cm. C.O.Y.= 2 yaş (erkek) O.U.= 25-30 cm .C.O.Y.= 3-4 yaş (Geçiş) M.A.= 7 kg. C.O.Y.= 4 yaş yukarısı (dişi) O.A.= 300-350 gr. Üreme Zamanları: Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Gırgır, Iğrıp, Olta, Manyat, Tarlakoz

12

Morfolojik Özellikleri: Y.F.= D1 VIII-X, D2 I, 14, A III, 10-12 Vücut füze şeklinde olup, yan çizgide 65-80 adet pul bulunur, omur sayısı 12-13 adettir. Solungaç kapağı üzerinde dikenimsi çıkıntı bulunur. Renk üste koyu gri esmer, altta beyazdır. Vücut pullarla kaplıdır.

Deniz Levreği SBG

13

F- Serranidae L- Dicentrarchus labrax İ- Sea bass M- İspendek (Yavru levrek)

M.U.= 100 cm. O.U.= 50-60 cm. M.A.= 3-4 kg. O.A.= 3 Yaş Üreme Zamanları: Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Dalyan, Kaldırma (çökertme) ağları, Olta


Morfolojik Özellikleri: Y.F.= D 57-62, A 33-44, P 9-12, V 6. Vücut üstten ve alttan yassılaşmıştır. Gözler vücudun sağ tarafında olup, gözlerin bulunduğu sırt yeşilimsi veya sarımsı kahverengi lekelerle kaplıdır sırt yüzgeci başta gözden, kuyruk yüzgeci kaidesine kadar devam eder, kuyruk yüzgeciyle birleşmez. Üst kısmının rengi esmer, kısmen kahverengi, koyu noktalı, alt tarafı ise beyazdır. Vücut küçük pullarla kaplıdır. Yan çizgi gözün bulunduğu tarafta göğüs yüzgeci etrafında kıvrımlıdır. Sırt ve anüs yüzgeçleri kuyruk yüzgecine ulaşmaz.

Dere Pisi BSS2

F- Pearomectidae L- Pleuronectes flesus İ- Flounder M- Dere pisisi, pisi

M.U.= 50 cm. O.U.= 20-25 cm. Üreme Zamanları: Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Trol, Olta, Iğrıp, Manyat.

14

Morfolojik Özellikleri: Y.F.= D 67-76, A 53-59, P 8-10, V 5 Vücut oval, çok fazla yassılaşmış, ağız küçük ve asimetrik, gözleri sağ tarafta, gözlü taraf, kahverengi yeşil, ya da kahverengi siyah beneklerle süslü, sağ göğüs yüzgecinin ucunda siyah benek var, genellikle 20-40 metre derinliklerde, kumlu çamurlu zeminlerde yaşar. Kışın 100 metre derinliğe iner. Üst tarafındaki göğüs yüzgecinin üstü başlangıç noktasına kadar ulaşan siyah lekelidir.

Dil

UNK

F- Soleidae L- Solea solea İ- Commen sole M- Eğri ağızlı, Uzun burunlu balık.

M.U.= 50 cm. O.U.= 30-35 cm. M.A.= 600 gr. O.A.= 300-350 gr. Üreme Zamanları: Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Dalyan, Uzatma ağları, Olta, Fanyalı ağlar, Trol

15

Morfolojik Özellikleri: Y.F.= D X (21) 23-24, A IV (V) 21-22, P 13, V 17 Vücudu yassı ve yüksek, ağız derinliği geniş, vücut ve yanaklar ufak pullarla örtülü, genç bireylerin vücutları şeffaf, göğüs yüzgeçleri uzun ve ikinci anal yüzgecin başına kadar uzanır. Vücudun her bir yanında yuvarlak siyah leke bulunur. Rengi başta ve sırtta açık kahverengi, arkaya doğru ve yanda sarımtırak, karında beyazdır, dibe yakın yerlerde bulunur.

Dülger SOL

16

F- Zeidae L- Zeus faber İ- John dory M- Güneş balığı, Peygamber balığı

M.U.= 50 cm. O.U.= 25-30 cm. M.A.= 2 kg. O.A.= 300-500 gr. Üreme Zamanları: Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Trol, Manyat, Olta, Tarlakoz


Morfolojik Özellikleri: Y.F.= D1 X-XI, D2 (22-25), A II, 7 (6-8), P II(13-14), V 1-5 Vücut yanlardan basık olup, bir tanesi kısa olmak üzere iki sırt yüzgeci bulunur. İlk sırt yüzgeci kısa ve 10-11 ince dikenli, ikinci sırt yüzgeci uzun ve 23-25 yumuşak ışınlıdır. Anüs, karın ve göğüs yüzgeci dikenleri bariz beyazdır. Çenede bıyık bulunmayıp alt çene üst çeneden kısa, vücudun üst tarafı koyu kahverengi, alt tarafı metal parıltısındadır. Kuyruk yüzgeci yuvarlak olup kenarları siyahtır.

Eşkina

JOD

F- Scianidae L- Corvina umbra (Sciaena umbra) İ- Brown meagre M- İskine, Eşkine, Karakoza balığı

M.U.= 50 cm. O.U.= 30-40 cm. M.A.= 4 kg. Üreme Zamanları: Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Uzatma ağları, Parakete, Olta

17

Morfolojik Özellikleri: Y.F.= D XIII, 11-12, A III, 9-10, P 15, V 1-5 Vücut oval, dorsal yüzgeçler yüksek, vücut pullarla kaplı, renk sırtta koyu, yanlarda açık pembe, karın beyaz, baş kısmı ve yüzgeçlerde hafif pembemsi lekeler vardır. Genel görünümü pembe renklidir. İyi gelişmiş gözler, kafanın sırt bölgesine yakın yerleşmiştir. Göğüs yüzgeci çok uzun olup, anüs seviyesinin ötesine geçer. Kuyruk yüzgecinin arka kenarları merkezde siyah, uçta beyaz renklidir. Derinliği 60m. kadar olan suların taşlık, yosunluk bölgeleri üzerinde ve kaya aralarında yaşar.

Fangri CBM

F- Sparidae L- Sparus pagrus (Pagrus pagrus) İ- Common Sea Bream M- Yabani balık, Mercan

M.U.= 75 cm. O.U.= 20-50 cm. M.A.= 5 kg. M.A. O.A.= 2 kg. Üreme Zamanları: Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Olta, Parekete, Trol, Iğrıp, Manyat

18

Morfolojik Özellikleri: Y.F.= D1 III D211-13, A 9-11, P 13, VI 5, C 8 Vücut koni şeklinde olup arkaya doğru küçülmektedir. Gözleri gövdesinin yarısından fazlasını oluşturan kafanın üzerindedir. Ağız çok geniş ve yukarı doğru kalkık olup, içinde kesici, tutucu ve batıcı dişler sıra halinde oluşmuştur. Baş üstten yassılaşmıştır. Sırt yüzgecinin önünde 2 tane büyük diken vardır. Vücut ince pullarla kaplıdır. Sırt yüzgeci iki tanedir. 1'incisi anten durumundadır. Yan yüzgeç gelişmiştir. Renk sırtta koyu esmer, karında beyazdır. 300-350 m. kadar derinliklerde, kırma taşlık yerlerde ve dipte yaşarlar.

Fener RPG

19

F- Lophidae L- Lophius piscatorius İ- Angler fish M- Fener

M.U.= 150 cm. O.U.= 40-60 cm. Üreme Zamanları: Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Manyat, Trol, Olta, Uzatma ağları


Morfolojik Özellikleri: Y.F.= D2 51-60, A 44-50, P 16-18 Vücudun ön kısmı yuvarlak, kuyruk kısmı yandan yassıdır. Vücut küçük pullarla kaplıdır. İki sırt yüzgecinden birincisi daha az gelişmiştir. Balığın sırtında bulunan bir oyuk içindedir. Hem dorsal 2, hem de anal yüzgeç kuyruğa kadar uzar. Alt çenede kısa iki bıyık bulunur. Ventral yüzgeç ince ve uzundur. Yanlarında ve sırtında siyah gri benekler taşır. Karnı sarımsı, krem rengindedir. Üst çene alt çeneden daha uzundur.

Gelincik MON

F- Gadidae L- Gaidropsarus meditteraneus İ- Shore rockling M- Üç bıyıklı deniz gelinciği

M.U.= 75 cm. O.U.= 30-45 cm. Üreme Zamanları: Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Trol, Iğrıp, Olta, Manyat ve Sepet tuzaklar

20

Morfolojik Özellikleri: Y.F.=D112-14, D2 12-14, D3 22-26, A1 33-39, A2 24-27 Vücudu uzun ve incedir. 3 tane sırt yüzgeci bulunup, ilk iki yüzgeci kısa, üçüncüsü uzundur. 2 anüs yüzgeci vardır, yine ilki uzun ikincisi kısadır. Başta bıyık yoktur. Vücudun üst tarafı gümüşi mavi, yanlar ve karın açık renktedir.

Göçmen GGD F- Gadidae L- Micromesistius poutassau İ- Blue whitting M- Mavi mezgit

M.U.= 50 cm. O.U.= 25 cm. Üreme Zamanları: Şubat, Mart ve Nisan aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Trol, Serpme ağları, Olta

21

Morfolojik Özellikleri: Y.F.= D1 VII, D2 II, 9-12, A II, 11-13, P II, 13-14, V I, 5 Vücut yanlardan hafif yassılaşmış, ince uzun bir şekildedir.Baş uzunluğu vücut yüksekliğine eşittir. Ağız büyük, hafif yukarıya doğru uç durumludur. Yanaklar ve solungaç kapaklarının üzeri pullarla kaplıdır. Vücut iri yuvarlak pullarla örtülüdür. Çenelerde, damak üzerinde kıl şeklinde ince dişler mevcuttur. Yan çizgi bulunmaz. Göğüs yüzgeçlerinin serbest ucu karın yüzgeçlerine kadar uzanır. Rengi parlak beyaz, sırtı zeytini yeşil, yan taraflarının alt yarısı gümüşi beyaz, üst yarısı grimsi sarıdır. Küçük sahil formu olup, sıcak deniz ve deniz bağlantılı göllerde yaşar. Deri ve pulları şeffaf olduğu için ışığa tutulduklarında sindirim organları görülebilir.

Gümüş GAD

22

F- Atherinidae L- Atherina boyeri İ- Silverside M- Gümüş

M.U.= 18 cm. O.U.= 13-15 cm. Üreme Zamanları: Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Manyat, Çökeltme, Dalyanlar


Morfolojik Özellikleri: Y.F.= D 12-15, A 17 Vücut iğ şeklinde hafif yassılaşmış olup yanlarda yuvarlaktır. Alt dudak mevcut değildir, üst çene ise uzun olup, sırt rengi koyu mavi siyahımsı, alt taraf açık renklidir. Yan tarafları parlaktır. Ortalama 40.000 yumurta yumurtlarlar, ömürleri 4 yıl kadardır.

Hamsi SIL

F- Engraulidae L- Engraulis encrasicolus İ- Anchovy M- Platika, Çatal kuyruk, Trina

M.U.= 18 cm. O.U.= 9-13 cm.

C.O.Y.= 1 + C.O.U.= 9-12 cm.

Üreme Zamanları: Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Gırgır, Manyat, Tarlakoz, Voli ağları

23

Morfolojik Özellikleri: Y.F.= D X(XI), 14-15, A 17-18, P I, 13-14, V 1-5 Vücut oval, hafifçe basık olup boy yüksekliğinin 3-3,5 katı kadardır. Solungaç kapaklarında yatay çizgiler bulunur. Renk kırmızımsı, karın kısmı açıktır. Denizlerin kırma taşlık ve ilişkenli kıyılarında yaşarlar. Renk değiştirip ortamlarına kolaylıkla uyum sağlarlar.

Hani ANE

F- Serranidae L- Serranus scriba İ- Painted comber M- Taş Hanisi, Yazılı Hani

M.U.= 30 cm. O.U.= 15-20 cm. M.A.= 0,5 kg. O.A.= 0,3 kg. Üreme Zamanları: Haziran, Temmuz Haziran Temmuz, Ağustos Ağustos, Eylül ve Ekim aylarıdır aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Bırakma ağları, Olta, Parakete, Iğrıp, Trol

24

Morfolojik Özellikleri: Y.F.= D1 V, 8-9, A I-II, 8(9), P 12-12, V 1-5 Vücut uzun, kalın ve yuvarlaktır. Sırt tarafı esmer yeşil, karın tarafı parlak gümüşimsi renktedir. Başı uzun, burnu sivridir. Vücut küçük pullarda kaplıdır. Ağızdaki dişler büyük ve oldukça belirgindir. Alt çenesi üst çenesine oranla daha ileride olup, ucu yukarı doğru kıvrıktır. İrili ufaklı sivri ve keskin dişleri vardır.

İskarmoz, Baraküda SRK

F- Sphyraenidae L- Sphyraena sphyraena İ- Barracuda M-

M.U.= 100 cm. O.U.= 60-70 cm. Üreme Zamanları: Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Uzatma ağları, Olta

25

Morfolojik Özellikleri: Y.F.= D(11-12). Kafa büyük olup, vücudun yarısı kadardır. Kafasında sayısız diken ile girinti ve çıkıntı vardır. Vücut rengi koyu kırmızıdan, açık pembeye kadar değişme gösterir. Göğüs yüzgeci fazla geniş ve yuvarlaktır. Birinci sırt yüzgecinin onbir, anüs yüzgecinin üç, karın yüzgecinin bir dikeni zehir taşır.

İskorpit

YRS

26

F- Scorpaenidae L- Scorpaena scrofa İ- Red Scorpion fish M- Dikenli balık, Çorba balığı, Sokan balık, Vuran balık, Lipsoz

M.U.= 100 cm. O.U.= 60-70 cm. M.A.= 5 Kg Üreme Zamanları: Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Iğrıp, Trol, Uzatma ağları, Olta


Morfolojik Özellikleri: Y.F.= D X-XI, 12-14, AIII, 10-12, P I(13-14), V 1-5 Vücut yanlardan yassılaşmış oval şekilde olup, iri pullarla kaplıdır. Karın yüzgeci sarı renktedir, vücut gümüşi ve bariz enine ışınlar bulunmaktadır. Yanlar ve karın kısmı beyaz renktedir. Kuyruk yüzgecinin ortasında kendi karakteristik özelliği olan siyah yuvarlak bir nokta bulunur.

İspari

BBS

F- Sparidae L- Diplodus annularis İ- Annular bream M- İspari, İsparya, Tarak balığı, Deniz sazan balığı

M.U.= 25 cm. O.U.= 10-15 cm. Üreme Zamanları: Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Uzatma ağları, Iğrıp, Manyat, Trol, Gırgır, Olta

27

İstakozlarda karapax düzgün ve arkası iki çift dikenlidir.Rostrum 4 veya 5 dişlidir. Karapaxın ortasında bulunan yarık rostrumun ucuna kadar devam eder. Abdomen segmentleri düzgün ve dişsizdir. Bacaklardan birincisi fazla gelişmiş ve ucu kıskaç halini almıştır (Karakteristik özellik) Anten uzun olup vücut boyuna eşittir. Vücudun üst tarafı mavimsi siyah, alt tarafı açık renklidir. Yumurta açılım zamanı Mayıs - Temmuz aylarıdır.

İstakoz

ANN

p p F- Nephropsidae L- Homarus gammarus İ- Common lobster M- Adi istakoz

M.U.= 75 cm. O.U.= 30-40 cm. M.A.= 4 kg. O.A.= 1kg . Üreme Zamanları: Mayıs May ıs, haziran ve Temmuz aylarıdır aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Uzatma ağları, Pinter, Sepetler

28

Morfolojik Özellikleri: Y.F.= D1 VI-II (IX), D2 I 27-34, A II (III), 23-30, P 19-21 V I Vücut yandan hafifçe yassı ve uzuncadır. Yan çizgi kuyruktan vücudun yarısına kadar düz olup, sonra yukarıya doğru eğik olarak devam eder. Renk sırtta grimsi açık kahverengi, yanlarda mavimsi gümüşi, karında ise beyazdır. Yan çizgi boyunca 69-79 arasında değişen kemiksi pul bulunur. Yan çizginin üst kolunun daha uzun olması ile Karagöz istavritten ayrılır. Yanal çizginin üzerinde bulunan ikinci bir çizgi kuyruğa doğru yanal çizginin üzerinden uzanır.

İstavrit LBE

29

F- Carangidae L- Trachurus trachurus İ- Horse mackerel M- Sarıkanat istavrit (küçüklerine) kraça

M.U.= 40 cm. O.U.= 15-20 cm. M.A.= 400 gr. Üreme Zamanları: Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Gırgır, İstavrit ağları, Uzatma ağları, Olta


Vücut yandan hafifçe yassı ve uzuncadır. Yan çizgi plakaları daha ince, vücudun yarısına kadar düz olup, sonra yukarıya doğru eğik olarak devam eder. Başın üzerinden solungaç kapağının hizasından başlayarak yan çizginin eğrildiği yere kadar devam eden ve burada biten ikinci bir çizgi bulunmakta olup karakteristiktir. Bu çizgi Trachurus trachurus istavritinde vücut sonuna kadar devam etmektedir. Karagöz istavrit, istavritten yan çizgi üst kolunun kısaldığı ve yan çizgi pullarının küçüklüğü ile ayrılır. Yan çizgi boyunca 78-92 arasında değişen kemiksi pul bulunur.

İstavrit (karagöz) HOM

F- Carangidae L- Trachurus mediterraneus İ- Scad M- Karagöz

M.U.= 60 cm. O.U.= 30-40 cm. M.A.= 400 gr. Üreme Zamanları: Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Gırgır, İstavrit ağları, Uzatma ağları, Olta

30

Yatay iki kabuktan meydana gelmiştir. Alttaki kabuk kalın ve dışa doğru konkav, üst kabuk daha muntazam bir yapı göstermekle birlikte kabuklar düzensiz yapıdadır. Sağlam kaslarla birbirine bağlanmış kabuklarda yatay halkalar mevcuttur. Kabuk sıramsı kahve renktedir, içi parlak beyaz ve sedefsi yapıdadır. Genelde 1-5 m derinlerde ve bir mesnete yapışarak yaşarlar. Geç ilkbahar ve yaz aylarında yumurtlar. Hermafrodittirler.

İstiridye HMM

F- Ostreidae L- Ostrea edulis İ- Oyster M-

M.U.= 12 cm. O.U.= 7-8 cm. Üreme Zamanları: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Dreçlerle avlanır.

31

Morfolojik Özellikleri: Y.F.= D XI, A III, 9-10, P I, 15, V 1-5 Vücut yanlamasına yassı ve genişçedir, iki sırt yüzgeci birleşmiştir. Vücudun her iki yanında kare şeklinde siyah leke mevcuttur. Renk sırtta dalgalı kahverengi yanlarda ve karında beyazdır. Üreme devresinde yanlarında şerit halinde lacivert ve mavi lekeler belirir. 10-12 yıl yaşarlar.

İzmarit, Menekşe MAC2

32

F- Maenidae L- Maena smaris (Smaris alceda) İ- Piceral M- Papuç, Kancur, Papya

M.U.= 25 cm. O.U.= 15-24 cm. M.A.= 75-80 gr. C.O.Y.= erkek 4 yaş, dişi 3 yaş Üreme Zamanları: Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Uzatma ağları, Trol, Iğrıp, Manyat, Olta


Rostrumu hemen hemen düz ve uzundur. Rostrumun üst kenarı 7 (5-8), alt kenarı 3 dişlidir. Sefalotoraksın üst kısmının ortasında sefalotoraksın sonuna kadar ulaşan tek bir oluk bulunur. bu oluk kapaksın sonuna kadar ulaşan tek bir oluk bulunur. bu oluk karapaksın 1/3 uzunluğundadır. I.antenlerin kaide pulları rostrum boyunca ve uçlarında eşit ince iki flagellum ihtiva ederler. II.antenler vücut boyundan biraz daha uzun olup, kaide pulları rostrum boyundadır. Renkleri sarımtıraktır. İlk üç yürüme bacağı çifti zayıf pensli, diğerleri ise sivri tırnaklıdır.

Jumbo Karides

BPI

F- Penaeidae L- Penaeus semisulcatus İ- Green tiger prawn M- Kanal karidesi, Jumbo, Yeşil kaplan karidesi

M.U.= 25 cm. O.U.= 15-17 cm. Üreme Zamanları: Yılın oniki ayı boyunca üreme yapabilirler. Avlanma Yöntemleri: Trol

33

Morfolojik Özellikleri: Y.F.=D III-IV, 8-9 A III, 6-8, P I, 16-18 V II, 8-9, L.Lat. 87-115 Vücudu oldukça kalın ve yüksektir. Kuyruk sapı kısa ve yüksek, ağız küçük ve yukarı doğru, alt dudak ucu gözün alt kenarı veya orta hizasındadır. Bir çift kısa bıyıkların uzunlukları göz çapından küçüktür. Çok küçük olan pulların yarıdan fazlası vücut içine gömülüdür. Yüzgeçlerin hepsi yuvarlaktır. Erkeklerde karın yüzgecinin ikinci dallanmamış şuası kalınlaşmıştır. Dişilerde ise karın yüzgeçleri göğüs yüzgeçlerinden daha kısadır. Vücut rengi bulunduğu ortama göre değişir. Yan taraflar koyu kahverengi, yeşilimsi-kahve veya parlak yeşilimsisarıdır. Akıntılı sularda açık renkli, küçük göllerle gölgelik bölgelerde siyaha yakın renktedirler. Bütün yüzgeçler koyu renkli, sırtta koyu yeşildir.

Kadife

FTE

F- Cyprinidae L- Tinca tinca İ- Tench M- Yeşil sazan, Doktor, Nil balığı.

M.U.= 60-70 cm. O.U.= 20-40 cm.

M.A.= 3-4 kg. O.A.= 500-600 gr.

Üreme Zamanları: Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Uzatma ağları, Serpme ağlar, Olta

34

Vücut uzamış, arka tarafı yuvarlaktır. Yüzgeçleri üçgen şeklinde olup, mantonun geriden 2/3'ünü teşkil eder. Başta, ikisi diğerlerinden daha uzun 10 adet kol üzerinde vantuzlar bulunur. rengi kırmızımtırak ve üzeri kahverengimsi koyu renkli noktalıdır. Erkekler 13, dişiler 16 cm manto boyunda cinsel olgunluğa ulaşır. 50-100 adet yumurtalar jelatin kılıflar içinde kumlu ve çamurlu zeminlerdeki sert zeminlere tespit edilir. Bir dişi 50-60 civarında jelatin kılıf bırakır. Erkekler dişilerden daha hızlı büyür. Temmuz başında derin sulardan sahillere göç eden 7-8 cm boyundaki bireyler, aralık ayında 15-16 cm boya ulaşır.

Kalamar, Bülbüliye SQR

35

F- Loliginidae L- Loligo vulgaris İ- Long-finned squid M- Kalamarya, Bülbüliye, Kalamerya

M.U.= 50 cm. O.U.= 20-30 cm. Üreme Zamanları: Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Olta, Trol, Iğrıp, Manyat


Vücut yuvarlak, gözler vücudun sol tarafında yerleşmiştir. Sırt yüzgeci gözlerin önünden başlar, derisi pulsuz, küçük kemiksi yumrularla kaplıdır. Vücudun üst tarafı kahverengimsi renkli olup siyah ve beyaz noktalar vardır. Vücudun alt tarafı beyazdır. Dip balığıdır, erkeklerde, kemiksi yumrular daha az, dişilerde ise daha fazladır. 25-30 yıl yaşarlar. Yumurtadan çıkan larvalar sonbaharda 7-10 cm'ye, bir yıl sonra da 15 cm boya ulaşırlar.

Kalkan TUR

F- Scophthalmidae L- Scophthalmus maximus İ- Turbot M- Sofra balığı

M.U.= 100 cm. O.U.= 50-60 cm.

M.A.= 9 kg. O.A.= 1-2 kg.

Üreme Zamanları: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Uzatma ağları, Trol, Parakete, Olta

36

Kısa kuvvetli ve uç kısmı hafifçe yukarıya doğru kalkık olan Rostrum gözlerin önüne kadar uzanır. Genellikle üst kenarda 10, alt kenarda 1 diş bulunsa da bu sayı üstte 9-11, altta 0-2 arasında değişebilir. Son dişin gerisinde karapaks ikiye ayrılarak aralarında dar bir oluk meydana getirir. Bu oluk sefalotoraxın (baş) sonuna kadar erişir. I. antenlerin kaide pulları flagellumlarından (kamçı) uzundur. II. antenlerin boyu vücut uzunluğundan fazladır. Karındaki birinci segmentte 3 koyu leke vardır. Pensli olan ilk iki çift yürüme bacağı kaidelerinin iç yüzeyinde (biri koksa, diğeri basis üzerinde) 2 diken bulunur; üçüncü çift yürüme bacağı tek dikenlidir. Dişide thelycum (cinsiyet organı) iki plaka halindedir.

Karabiga (Karides) CTB

F- Penaeidae L- Peaneus kerathurus İ- Caramote prawn M- Karabiga, kuruma karidesi

M.U.= 20cm. O.U.= 11-15 cm. Ü Üreme Zamanları: Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Trol, Uzatma ağları

37

Morfolojik Özellikleri: Y.F.= D XI, 12-13, AIII, 11, PI, 13-14, V 1-5 Vücut oval ve yanlardan yassılaşmıştır. Sırt ve yanlar gri renklidir. Vücutta baştan kuyruğa doğru 7-8 adet koyu renkli bant, kuyruk sapında ve solungaç kapağının arkasında koyu siyah leke bulunur.

Karagöz TIP

F- Sparidae L- Diplodus vulgaris İ- Two banded bream M- Karakulak, Kaçıkorya

M.U.= 25 cm. O.U.= 15-20 cm. Üreme Zamanları: Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Uzatma ağları, Dalyanlar, Iğrıp, Olta

38 Morfolojik Özellikleri: Y.F.= D2 13-14 A 12-13 (10-13) Vücudu silindirik bir şekilde olan kömürcü kaya balıklarının birinci sırt yüzgeci ikincisinden yüksektir. Vücudu gri kahverengi olup, düzensiz koyu lekeler vardır. Gözler başın en üst kısmında yer almıştır. Vücut pullarla kaplıdır. 6-8 yıl yaşarlar.

Kaya TGS

39

F- Gabiidae L- Gobius niger İ- Black goby M- Kömürcü kaya, Karakaya

M.U.= 18 cm. O.U.= 12-15 cm. C.O.Y.= 1 Yaş. Üreme Zamanları: Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Uzatma ağları, Trol, Manyat, Iğrıp, Olta


Kayış

PEN

Ophidion barbatum Linnaeus Ophidion Barbatum, Bartmännchen, Abadech, yılansı balık

Denizlerimizde seyrek rastlanan, 2 - 3 m'den 150 m'ye kadar derinliklerde üstü bitkilerle örtülü kumsal, çakıllı diplerde fazla göç etmeden yaşayan bir balıktır. Yumuşakçalar, kabuklular ve küçük balıklarla beslenir.Demersaldir ve 150m derinliğe kadar rastlanır. Boyu 30cm kadar olabilir. Bahar - yaz sonu üreme yapıp 15.000 - 18.000 yumurta döker. Eti lezzetlidir. Fakat seyrek bulunduğu için ekonomik değeri yoktur. Üreme Zamanları: Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Trol, Iğrıp, Manyat ve Sepet tuzaklar, olta.

40 Morfolojik Özellikleri: Y.F.= D1 IV, D2 8-9, A III, 8-9, P 17, V 15. Vücut füze şeklinde olup yanlardan hafif basıktır. Üst dudak ince yumuşak ve pürüzsüzdür. Gözler bir perde ile kapalıdır. Vücudun sırt kısmı gri,yanları mavimsi bantlar ihtiva eder. Kör bağırsak iki kısımlıdır. 10-15 yıl yaşarlar. Diğer kefallerde göz üzerinde kalın yağ kapakçığı ve anüs ışın sayısının azlığı ile ayrılırlar.

Kefal GOB

F- Mugilidae L- Mugil cephalus İ- Striped mullet M- Has kefal

M.U.= 120 cm. O.U.= 30-60 cm. C.O.Y.= 6-8 Yaş C.O.U.= 31-34 cm. C.O.A.= 400-500 gr. Üreme Zamanları: Mayıs,Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Uzatma ağları, Dalyan, Olta, Voli ağları, Serpme

41

Altı ve üstü yassı köpek balıklarındandır. Vücut koni şeklindedir, göğüs yüzgeçleri (pektoral) yana doğru genişlemiştir. Karın yüzgeçleri sırt yüzgeçlerine ulaşmıştır. Geniş kafalı olup, sırt gri kahverengidir. Alt tarafı beyazdır. Ömrünün büyük kısmını vücudunu kuma ve çamura gömerek geçirir.

Keler OPH

F- Squatinidae L- Squatina squatina İ- Angel shark (Monk fish) M- Kolya, Deniz melekleri

M.U.= 200 cm. O.U.= 100 cm. Üreme Zamanları: Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Olta, Trol ve Uzatma ağları ile

42

Vücut kitin denilen bir kabukla örtülüdür. Kabuk düz olup, diken yoktur. Birinci yüzme bacağındaki kıskaçlar kuvvetlidir. Renk açık sarı ve portakal sarısı pembe renktedir. Alt tarafı ise daha açık renklidir. Antenler uzun olup vücudun boyuna erişmez. M.U.= 25 cm. O.U.= 12-16 cm.

Kerevit (deniz) MUL

43

F- Nephropsidae L- Nephrops norvegicus İ- Norway lobster M- Deniz kereviti

Üreme Zamanları: Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Trol, Uzatma ağları


Vücut, başla birleşmiş göğüs (sefalotoraks) ve karın (Abdomen) olarak iki kısımdır. Sefalotoraks tek parça sert bir kabuk (Karapax) ile örtülüdür. Bu sert kabuğun başta ileriye doğru uzanan ve iki göz arasında oluşan çıkıntısına Rostrum adı verilir. Yine başta bir çift birleşik göz ile bir çift uzun anten ve bir çiftte antencik (duyu organı) bulunur. karın tarafından bakıldığında sefalotoraksın bölümlerinin her birinden 1 çift olmak üzere 5 çift yürüme bacağının çıktığı görülür. Bunlardan birinci çiftin uçları fevkalade gelişmiş ve uçları makas şeklini almıştır. Bunu avlarını yakalamada da kullanırlar. Altı bölümden oluşan karının her bölümünden birer çift yüzme bacağı çıkar. Vücudun son bölümünde ise, yanlarda iki çift ve ortada 1 adet olmak üzere, yüzmeyi kolaylaştıran kuyruk yelpazesi vardır. Canlı, taze, donmuş ve konserve edilerek değerlendirilirler. EkimKasım'da çiftleşir, Kasım-Aralık'ta yumurtlar, Kasım-Temmuz'da yumurta gelişir, Nisan-Temmuz'ta yumurta açılır. M.U.= 20 cm. O.U.= 10 cm. M.A.= 30 gr. O.A.= 15 gr.

Kerevit (Tatlı Su) ASK

F- Astaciade L- Astacus leptodactylus İ- Crayfish M-Tatlı Su İstakozu, Göl İstakozu

C.O.Y.= 3-4 yaş C.O.U.= 8-9 cm. C.O.A.=10 gr.

Üreme Zamanları: Yılın sadece Ağustos ayı hariç olmak üzere 11 ay boyunca üreyebilirler. Avlanma Yöntemleri: Pinter(Kerevit sepeti),Tuzak

44

Büyük ve yuvarlak bir vücuda sahiptir. Burun uzun ve yassı olup bir kılıç görünümündedir. Karın yüzgeci yoktur. Sırt ve yanları kahverengimsi siyah, karnı açık kahverengidir. Kuyruk yüzgeci orak şeklinde olup, çok gelişmiş ve güçlüdür. Genellikle tek dolaşırsa da, bazen çift olarak da dolaşır.

Kılıç NEP

F- Xiphiidae L- Xiphias gladius İ- Sword fish M-

M.U.= 5 m. O.U.= 1-2 m. O.A.= 150-200 kg. Üreme Zamanları: Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Zıpkın, Parakete, Özel kılıç ağları, Olta.

45

Morfolojik Özellikleri: Y.F.= D1 IX, D2 15-18, A 14-17, P 10-3, V 1-5. Vücut konik yapılıdır. Burun iki loplu ve ileriye fırlamış olup, üst yüzeyi dikenlidir. Kafanın arkasında ve yan yüzgeci hemen üstünde geniş bir diken bulunur. Sırt ve yanları koyu kırmızı veya kırmızımsı kahverengidir. Yan yüzgeçlerinin içinde dairevi siyah leke bulunur. Kafası dikenli kemiksi plakalarla örtülüdür.

Kırlangıç SWO

46

F- Triglidae L- Trigla lucerna (Trigla hirunda) İ- Tub gurned M- Kırmızı kırlangıç

M.U.= 70 cm. O.U.= 25-30 cm. M.A.= 8-10 kg. C.O.Y.= 3-4 Yaş Üreme Zamanları: Haziran ve Temmuz aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Trol, Manyat, Uzatma ağları, Olta.


Vücudu ince uzun olup, karapaxsı çok kısa ve çok zor görülen tüylerle kaplıdır. Gözün arkasından itibaren karapaksı uzunlamasına kesen dikvari bir çizgi vardıdr. Rostrum (dikensi çıkıntı) yılankavi ve üst kenarında 7-8 diş bulunur, alt kenarda ise diş bulunmaz. Karapaxın her iki yanında kuvvetli bir diken bulunur. gözlerin sapları kısadır. I antenler eşit olmayan iki kısa flagellum ihtiva eder. II. antenler ise vücut boyundadır. Telson ucu ortadaki uzun olan 3 diş taşır. Karapasın tüm yüzeyini kat eden postorbiter uzun bir çizgi bulunur.

Kırmızı Karides GUX F- Penaeidae L- Metapenaeus longirostris İ- Deep water, Pink shrimp M- Derinsu pembe karidesi

M.U.= 14 cm. O.U.= 8-12 cm. Üreme Zamanları: Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Trol, Algarma

47

Kocagöz SBR Pagellus Bogaraveo, Graubarsch, Pageot Rose Lekeli Mercan

(Toplam) sırta ait omurgalar: -12; (Toplam) sırta ait yumuşak ışınlar: 1011 11; Anal omurgalar: 3; Anal yumuşak ışınlar: 8. kırmızımsı vücut ve yüzgeçler; Anal yüzgeç, ve alt, beyazla kenar yapılan kuyruk sokumuyla ilgili yüzgeçten ayırır.Mandagöz Mercan da denir. Ege ve Akdenizde yaygındır. 100-300 m'ye varan derinliklerde sahile yakınlarda kabuklular, omurgasızlar ve sualtı bitkileriyle beslenerek yaşar. Boyu 30-50 cm. olabilir. Hermafrodit bir balıktır. Hem erkeklik, hem de dişilik karakteri gösterir. Suların ısısına bağlı olarak bahar aylarında üreme yapar. Eti beyaz, gevrek ve lezzetlidir. Ekonomik değeri yüksektir. Üreme Zamanları: Nisan Mayıs aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Uzatma ağları, ağları, IIğrıp, ğrıp, Manyat, Trol, Gırgır, Gırgır, Olta

48

Morfolojik Özellikleri: Y.F.= D1 VII-X D2I 11-12, A I+I 11-12, P 21, V 1-5. Vücut uzun, yuvarlak, füze şeklindedir. Başın üzeri açık olduğundan beyin gözükür. Sırtı mavi renkte enine dalgalı hatlı, karına doğru ise gümüşi sarıdır. Sayısız miktarda benekler vardır. Birinci sırt yüzgecinin daha dik bir üçgen şeklinde, kuyruk yüzgecinin ucunun daha sivri ve hava kesesi olmayışı ile uskumrudan ayırt edilirler.

Kolyos Kolorit MAS

F- Scombridae L- Scomber japonicus İ- Chub mackerel M-

M.U.= 50 cm. O.U.= 15-25 cm. Üreme Zamanları: Ağustos ve Eylül aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Uzatma ağları, Gırgır ağları, Olta.

49

Dikensiz, iki sırt yüzgeçli, sırtı tek düze gri ve küçük siyah benekli, karın tarafı beyazdır. Muyurtasını karın boşluğunda olgunlaştırıp canlı fert olarak dışarıya bırakır. Çiftleşme ilkbaharda olup, 1,5 yıl sonra canlı fert meydana gelir.

Köpekbalığı RSK

50

F- Mustelidae L- Mustelus mustelus İ- Smooth hound M- Asıl köpek balığı

M.U.= 200 cm. O.U.= 100 cm. Üreme Zamanları: Mart, Nisan ve Mayıs aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Trol ağları, Olta


Morfolojik Özellikleri: Y.F.= DXIV-XV, A III-15-16, P I, 16-17, V 1-5 Vücut uzun ve torpil şeklindedir. Pullar küçük gözler iridir. Ağız küçük olup öndedir. Renk sırtta gri-mavi karında ise gümüşidir. Yan çizgide 70-80 adet pul bulunur.

Küpez BOG

F- Sparidae L- Boops boops İ- Bogue M- Kupez

M.U.= 35 cm. O.U.= 15-25 cm. M.A.= 1 kg. Üreme Zamanları: Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Trol, Trata, Manyat, Gırgır, Uzatma ağları, Olta

51

Morfolojik Özellikleri: Y.F.= D X-XI, A III, 8-9 Vücut ovaldir. Kuyruk yüzgeci yuvarlak olup, solungaç kapağı üzerinde küçük dikencikler mevcuttur. İki sırt yüzgeci birleşmiş olup, ön kısmı dikenlidir. Rengi üstte kahverengi, altta açık sarıdır. Baş ve operculum üzerinde zehirsiz dikenleri vardır.

Lahoz GPW

F- Serranidae L- Epinephelus aeneus İ- Waker M- Lagos, g , Kaya y hanisi

M.U.= 80 cm. O.U.= 60 cm. M.A.= 3-4 kg. Üreme Zamanları: Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Trol, Uzatma ağ ağları, ları, Olta

52

Ilık ve sıcak denizlerimizin yosun ve bitkilerle kaplı taşlıkların 2 - 30 m. derinliklerinde yaşar. Dişi ve erkekleri arasında boy ve renk farkları görülür. Boyları 30 - 40, en çok 60 cm. (dişilerde) olabilir. Yumuşakçalar ve kabuklularla beslenir. Dişleri çok kuvvetlidir. Üremeye yakın erkekleri deniz bitkileriyle dişiye yuva hazırlar. Mayıs - Ağustos ayında da yumurta verir. Eti lezzetlidir. Ayrıca 'Sportif Avcılığı' değerlidir.

USI

Lapin Labrus Berggylta, Gefleckter Lippfisch, Vieille

Üreme Zamanları: Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Iğrıp, Trol, Uzatma ağları, Olta

53

Morfolojik Özellikleri: Y.F.= D1 VIII-X, D2 I, 14, A III, 10-12 Vücut füze şeklinde olup, yan çizgide 65-80 adet pul bulunur, omur sayısı 12-13 adettir. Solungaç kapağı üzerinde dikenimsi çıkıntı bulunur. Renk üste koyu gri esmer, altta beyazdır. Vücut pullarla kaplıdır.

Levrek BSS

54

F- Serranidae L- Dicentrarchus labrax İ- Sea bass M- İspendek (Yavru levrek)

M.U.= 100 cm. O.U.= 50-60 cm. M.A.= 3-4 kg. O.A.= 3 Yaş Üreme Zamanları: Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Dalyan, Kaldırma (çökertme) ağları, Olta


50 - 60 cm'ye ve 4 - 5 kg'a kadar büyüyebilen Lipsos Balıkları, sıcak ve ılık denizlerimizin sahil kıyılarından 1.000 m'ye kadar inen derinliklerde, bitkilerle örtülü taşlık, çakıllı ve kumlu düzeylerde yaşar. Özellikle Marmara ve Ege'de çok rastlanır. Eti çok lezzetli ve yararlıdır. Et yiyen bir balık olan Lipsos ilkbahar aylarında ürer. Yaklaşık 3.000 yumurta döker. Dikenleri çok zehirlidir.

Lipsoz RSE Scorpaena Scrofa, Roter Drachenkopf, Rascasse Rouge

Üreme Zamanları: Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Iğrıp, Trol, Uzatma ağları, Olta

55

Morfolojik Özellikleri: Y.F.= D1 VII-VIII, D2 I, 24-26, A III, 26-28, P 15-16 Füze şeklindeki vücut, küçük pullarla kaplanmıştır. Yan çizgi hemen hemen düz olup, pullarla örtülüdür. Yan çizgide pul sayısı 95-100 adettir. Keskin dişleri vardır. Sırt tarafı koyu mavi yeşilimtırak, alt tarafı gümüşidir. Büyüklüklerine göre isimlendirilirler. 10 cm'den küçüklere Defne yaprağı, 10-15 cm olanlara Çinekop, 15-20 cm arasındakilere Sarıkanat, 20-30 cm arasındakilere Lüfer, daha büyüklere kofana denir.

Lüfer, Kofana

BLU2

F- Pomatomidae L- Pomatomus saltator (Temnodon saltator) İ- Blue fish M- Büyüklü Bü üklüğü ğüne göre ö isim alır. Defne D f yaprağı, Çinekop, Sarıkanat, Lüfer, Kofana

M.U.= 100 cm. O.U.= 20-30 cm. O.A.= 0,5-1 kg. Üreme Zamanları: Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Gırgır, Voli, Çevirme ağları, Olta

56

Benzerliğinden ötürü kırlangıcın küçüğü sanılır. Aynı soydan fakat ayrı balıklardır. Ortalama 20 – 25 Akdeniz de yaşayanları 40 cm. ye ulaşabilir. Bütün Kırlangıç türleri gibi ılık denizlerin Kumlu zeminlerinde yaşar. Biyolojik yapısı Kırlangıçla eşittir. Taze olarak tüketilen eti Kırlangıç gibi yararlı ve lezzetlidir. M.U.= 60 cm. O.U.= 25-30 cm. M.A.= 4 Kg. O.A.=1-2 Kg.

GUY

Mazak Trigloporus Lastoviza, Gestreifter Knurhahn, Grondin Camard

Üreme Zamanları: Haziran ve Temmuz aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Trol, Manyat, Olta ve Uzatma ağları

57

Morfolojik Özellikleri: Y.F.= D XI, 14, A III, 13, P 15, V 1-5 Vücut yanlardan hafifçe basıktır. Yan çizgide 68-72 pul bulunur. Ağız küçüktür, kuyruk yüzgecinin sağ kısmının her iki tarafında koyu siyah bir leke bulunur. vücudun üzerinde boyuna 7-8 tane siyah bant vardır. Vücudun üst tarafı siyah, alt tarafı gümüşidir.

Melanur SBS

58

F- Sparidae L- Oblada melanura İ- Saddled seabream M- Melanurya, Melani, Melanar

M.U.= 30 cm. O.U.= 20-25 cm. Üreme Zamanları: Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Uzatma ağları, Trol, Iğrıp, Manyat, Olta


Morfolojik Özellikleri: Y.F.= D XII, 9-10, A III, 9-10, P 1-13, V 1-5 Vücut yanlardan basık, yan yüzgeç sivri olup, anüs yüzgecinin hizasını geçmektedir. Yan yüzgecinin kaidesinde siyah bir leke bulunur (büyük formlarda). Vücudunun üst tarafı pempe, alt tarafı gümüşi beyaz renktedir. Sırt ve yanlarında ölünce hemen kaybolan kırmızı diken bantlar bulunur. Ağız içi solungaç kapakçıklarının iç tarafı siyah renklidir.

Mercan PAC

F- Sparidae L- Pagellus erythrinus İ- Pandora M- Kırma mercan

M.U.= 50 cm. O.U.= 15-25 cm. M.A.= 500 gr. Üreme Zamanları: Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Uzatma ağları, Trol, Iğrıp, Manyat, Olta

59

Morfolojik Özellikleri: Y.F.= D 13-36, A 22-32 İstiridyemsi Pul Sayısı: Sırtta 9-15, Karında 9-12, Yanlarda 24-36. Gövdesinde biri sırtta, ikisi yan tarafta, ikisi de karın üzerinde uzunluğuna 5 kalın yekpare kemik levhacıklar serisi vardır. Alt kısımlı ağzı karşıya bakar. Burnu sivrileşmiş ve uzamış, alt kısımda 4 tane bıyıkla örtülmüştür. Burnunun uzun ve noktalı, bıyıklarının burun ucu ile ağız ortasına yerleşmiş olması ile diğer Mersin balıklarından ayrılır. Alt dudağın ortası yoktur. Göğüs yüzgecinin dikeni çok kuvvetlidir. Kuyruk uçlarından üstteki alttakinden daha uzundur. Sırt rengi mavimsi kurşuni veya zeytuni kurşunidir. idi Karın kısmı b beyaz ve yer yer güm ü üş gibi ibi parlamakta kt dır. M.U.= 4 m. C.O.Y.= 9-16 Yaş (erkek) O.U.= 1,5-2,5 m. C.O.Y.= 17-18 Yaş (dişi) M.A.= 350 kg. C.O.A.= 42-47 kg. (erkek) O.A.= C.O.A.= 42-43 kg. (dişi)

Mersin STU

F- Acipenseridae L- Acipenser sturio İ- Sturean M- Karadeniz Alman Mersin balığı, Kolan

Üreme Zamanları: Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Koruma altında olup, avcılığı tamamen yasaktır.

60

Morfolojik Özellikleri: Y.F.=D1 13-17, D2 16-20, A1 17-22, A2 19-22 Üç tane sırt yüzgeci bulunan bu balıkta anüs yüzgeçleri arasında mesafe yoktur. Çene altında genellikle küçük bıyık bulunur. Sırt mavimsi veya gümüşimsi renkli, karın beyaz veya gümüşi beyazdır. Yan çizgi göğüs yüzgeci üzerinde kavis yapar.

Mezgit WHG

61

F- Gadidae L- Merlangius merlangus İ- Whitting M-

M.U.= 60 cm. O.U.= 15-25 cm. Üreme Zamanları: Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Trol, Serpme ağları, Olta


Yılan balıkları grubundan olmakla birlikte, sadece denizlerde yaşar. Vücut uzun silindir şeklinde olup, yılana benzer. Derisi kaygan ve vücut küçük pullarla örtülüdür. Rengi yaşadığı ortamın rengine uygundur. Sırt ve yanları gri, sarı ile karışık yeşilimtırak, karın kısmı ise kirli beyazdır. Sırt ve anüs yüzgeci kuyruk yüzgeci ile birleşmiştir. Yan çizgi sırtına paralel olarak kuyruğa kadar uzanır. Yılan balıkları gibi bir defa yumurta döker ve sonra ölür.

Mığrı COX F- Congridae L- Conger conger İM- Mıgri, Mıngır, Deniz yılan balığı

M.U.= 300 cm. O.U.= 100 cm. M.A.= 65 Kg. Üreme Zamanları: Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Manyat, Pinter ağları, Olta

62

Morfolojik Özellikleri: Y.F.= D19-11, D235-40, A35-40, P12-14, V7 Vücut uzundur, birinci sırt yüzgeci kısa ve diğerinden yüksektir.İkinci sırt yüzgeci uzun ve kuyruk yüzgecine kadar yaklaşır, ortasında girinti bulunur. Anüs yüzgecinde de aynı girinti mevcuttur. Çene altında bıyık yoktur, sırt gri, yanlar ve karın açık renklidir. Yüzgeç ışınlarında diken yoktur, yan çizgi düzdür. Karın yüzgeçleri göğüstekilerden daha önde olup, bütün yüzgeçlerin kenarı siyahtır.

Mırlan HKE

F- Gadidae L- Merluccius merluccius İ- Hake M- Bakalorya, Berlam, Tavuk

M.U.= 100 cm. O.U.= 30-35 cm. M.A.= 2 kg. O.A.= 300-500 gr. Ü Üreme Zamanları: Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Trol, Tarlakoz, Manyat, Uzatma ağları ve Olta

63

Morfolojik Özellikleri: Y.F.= D XI, 12-13, A III, 10 P II-14, V 1-5 Vücut hafif uzamış ve yanlardan basıktır. Yan çizgide 55-62 pul bulunur. Üst tarafı esmer alt tarafı gümüşi renktedir. Hermafrodizm vardır. Belde kaybolan enine 10-12 siyah bant bulunur. Kuyruk yüzgeci bağlantı yerinde siyah leke yoktur.

Mırmır

SSB

F- Sparidae L- Pagellus mormyrus (Lithognathus mormyrus) İ- Striped bream M- Mırmır, Çizgili mercan

M.U.= 30 cm. O.U.= 15-20 cm. Üreme Zamanları: Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Dalyanlar, Trol, Iğrıp, Manyat, Uzatma ağları, Olta

64

İki eşit parçadan oluşmuş, koyu siyahımsı mor renkteki kabuk, dışa doğru bombelidir. Umbosu kabuğun karın kenarına doğru gaga şeklinde uzamış ve nokta şeklini almıştır. Kabuğun ön ve arkası arasında bir paralellik vardır. Ön tarafı ince uzun olup, arkaya doğru genişler. Kabukların ön (alt) kenarı düz, arka kenarı yuvarlaktır. Yatay çizgiler gelişmiştir. Kabukların içi düzgün olup, sırt ve geri bölgeleri arasında uzanan geniş leke bulunur. Bissus denen ipliklerle kendilerini bir mesnede tespit ederler. Menteşe 3-4 dişten oluşur.

Midye COB

65

F- Mytilidae L- Mytilus galloprovincialis İ- Mediterranean mussel M- Kara midye

M.U.= 10 cm. O.U.= 5-7 cm. Üreme Zamanları: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Dreçlerle avcılığı yapılır.


Morfolojik Özellikleri: Y.F.= D1 X-XI, D2 I, 22-23, A II-III, 6-8 P1 16-17, V 1-5. Vücut hafif basık, sırtı kamburcadır. Yan çizgide 48-50 pul bulunur. Alt çenede küçük bir bıyık olup, pulları iridir. Burun kısmen küttür, çenede derin bir çıkıntı bulunur. Karın açık renklidir. Yumurtaları demersaldir. Kafasının içinde ve her iki yanında gözlerin arkasına doğru iki küçük beyaz taş bulunur.

Minekop

GPX

F- Scianidae L- Umbrina cirrosa İ- Corb M- Karakulak, Minekop, Deniz gözlü, Han balığı, Elma balığı, Kötek

M.U.= 75 cm. O.U.= 30-35 cm. Üreme Zamanları: Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Trol, Olta, Uzatma ağları, Iğrıp, Manyat, Ortasu trolü

66

Morfolojik Özellikleri: Y.F.=D XI, 13-16, A III, 8-9 Vücut yandan yassı ve ovaldir. Baş ve ağız büyüktür. Deri kalın olup ufak pullarla kaplıdır. 1'inci sırt yüzgeci daha yüksek olup, 2'inci sırt yüzgeci ile birleşmiştir. Kafa, sırt ve yanlarında canlı iken görülen, ölünce kaybolan yeşilimsi, sarı lekeler ve dikey bantlar bulunur. alt tarafı daha açık renklidir. Solungaç kapakları açık ve dikenlidir. Kuyruk yüzgeci yuvarlaktır.

Orfoz BFT

F- Serranidae L Epinephelus guaza Lİ- Gouper, Dusky, Perch M- Sarı Hani

M.U.= 140 cm. O.U.= 60 cm. M.A.= 50 kg. O.A.= 15 kg. Üreme Zamanları: Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Uzatma ağları, Olta

67

Morfolojik Özellikleri: Y.F.=Y.F.= D1 13-14, D2 11-14+8, A 12-14+7 İki sırt yüzgeci arasında küçük bir aralık vardır. İkinci yüzgeç birinci yüzgeçten daha kısadır. Sırt yüzgeci ile kuyruk yüzgeci arasında 7-9, anüs yüzgeci ile kuyruk yüzgeci arasında 7 adet yalancı yüzgeci vardır. Vücudu koyu mavi renkte v arka kısımları benekli olup, karın ve göğüs yüzgeçleri arasında karakteristik siyah lekeler bulunur. Kafa arkası ve göğüs yüzgeci çevresi ile yan çizgi pullu, diğer kısımlar pulsuzdur.

Orkinoz GUN

68

F- Scombridae (Thunidae) L- Euthnus alletteratus İ- Little thunny-bonito M- Yazılı orkinoz, Akdeniz orkinozu

M.U.= 90 cm. O.U.= 50-60 cm. M.A.= 15 kg. Üreme Zamanları: Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Gırgır, Olta


Morfolojik Özellikleri: Y.F.=D1IX-X, D2 (16) Vücut konik şekilde olup, arkaya doğru incelmektedir. Baş büyüktür. Burnunun ileriye fırlamış iki lobu vardır. Solungaç kapağı ve başta dikenler, yan yüzgecin altında 3 adet serbest ışın bulunur. Renk sırtta kırmızı olup yanlar pembe, karında ise gümüşi beyazdır. Diğer kırlangıç balıklarından burnunun ileri fırlamış iki loplu oluşu ve lopların iki çentik ile ayrılmış olması ile ayırt edilebilir.

Öksüz BON1

F- Triglidae L- Trigla Lyra İ- Piper M- Öksüz oğlan

M.U.= 60 cm. O.U.= 25-30 cm. M.A.= 4 kg. Üreme Zamanları: Haziran ve Temmuz aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Trol, Manyat, Uzatma ağları

69

Morfolojik Özellikleri: Y.F.=D1 XXI-XXIV, D2 13-15, A II, 11-13(14),P II, 21-22, V I, 5 Vücudu uzun ve muntazamdır. Kafanın arka kısmı ve göğüs yüzgecinin etrafı iyi gelişmiş pullarla, vücudu ise küçük pullarla kaplıdır. İki sırt yüzgeci birleşmiştir. Kuyruk yüzgeci ince ve çatallıdır. İkinci sırt yüzgeci, anüs yüzgeci ve kuyruk yüzgeci arasında altlı üstlü 7-10 adet yalancı yüzgeç bulunur. Rengi sırtta koyu, yan ve karında daha açıktır. Boylar büyüklüğe göre adlandırılır. (Vonoz, Çingene palamutu, Palamut, Torik, Sivri, Peçuta) Ağzı oldukça geniş olup, üst çene göz arasına veya daha ilerisine kadar ulaşır. ulaşır. Sı Sırtları rtları koyu mavi, yanlar yanlarıı gümü gümüşi şi ve karınları karınları beyazdır. Yaşlarına göre gövdelerinde arkadan önem sırttan karın hizasına doğru meyilli veya dikine siyahımsı çizgi ve bantlar bulunur. 400 bin - 600 bin yumurta bırakırlar. Kuluçka süresi dört gündür. Yumurtadan çıkan larvalar önce planktonlarla, daha sonra küçük balıklarla beslenirler. Hızla büyüyüp, Eylül-Ekim başında 5-15 cm olurlar. 8-9 yıl yaşarlar.

Palamut, Vanoz XYN

F- Bcombridae L- Sarda sarda İ- Atlantic bonito, Pelamid M- Torik, Altıparmak, Peçuta

M.U.= 100 cm. M.A.= 7-10 kg. O.U.= 50 cm. O.A.= 500-1000 gr. Üreme Zamanları: Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Gırgır, Uzatma ağları, Dalyan, Olta

70

Egede seyrek, Doğu Akdenizde yaygın bulunan, fazla göçler yapmadan sıcak denizlerin sığ, taşlık ve bol bitkili, bazen de acısu bölgelerinde yaşayan, çok çeşitli ve güzel renkleri olan bir balıktır. Iskaroz Balığı da denir. Temmuz ayında çiftleşen İskaroz aile yaşantısı olan bir balık türüdür. Sürüde erkek başı çeker. Arkada ise yetişmiş diğer bir erkek İskaroz ve onu takip eden dişiler bulunur. En büyük özelliği ise kıskançlığıdır. Deniz yosunlarıyla beslenir. Yaz aylarında üreme yapar ve 8.000 - 12.000 yumurta verir. Sert ve yavan eti yenmez. Doğa değeri yönü ile korunmalıdır.

CRE

Papağan Sparisoma Cretense, Seepapagei,Perrequet İskaroz

71

Üreme Zamanları: Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Uzatma ağları, Iğrıp, Manyat, Trol, Gırgır, Olta


Karapax altıgen şeklinde, üst tarafı düz ve hafif kıllıdır. Ön kısmı, yan lopları beşer dişli olan üç bölüme ayrılmıştır. 1'inci bacak kıskaç halini almıştır ve kuvvetlidir. Vücudun üst tarafı koyu yeşil, alt tarafı sarı ve kırmızıdır. M.U.= 7 cm. O.U.= 3-5 cm.

Pavurya PLE

F- Xanthidae L- Eriphia verrucosa İM- Zağana

Üreme Zamanları: Mayıs ve Haziran aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Kepçe, Trol, Manyat.

72

Morfolojik Özellikleri: Y.F.= D 57-62, A 33-44, P 9-12, V 6. Vücut üstten ve alttan yassılaşmıştır. Gözler vücudun sağ tarafında olup, gözlerin bulunduğu sırt yeşilimsi veya sarımsı kahverengi lekelerle kaplıdır sırt yüzgeci başta gözden, kuyruk yüzgeci kaidesine kadar devam eder, kuyruk yüzgeciyle birleşmez. Üst kısmının rengi esmer, kısmen kahverengi, koyu noktalı, alt tarafı ise beyazdır. Vücut küçük pullarla kaplıdır. Yan çizgi gözün bulunduğu tarafta göğüs yüzgeci etrafında kıvrımlıdır. Sırt ve anüs yüzgeçleri kuyruk yüzgecine ulaşmaz.

Pisi PIL F- Pearomectidae L- Pleuronectes flesus İ- Flounder M- Dere pisisi, pisi

M.U.= 50 cm. O.U.= 20-25 cm. Ü Üreme Zamanları: Şubat, Mart, Nisan, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Trol, Olta, Iğrıp, Manyat.

73

Vücut tek parçalı kabuktan ibaret olup, ağız kısmındaki dudak sifon şeklini almıştır. Sifonlu çıkıntı, orta boyda, genellikle geniş ve kanal boydan boya açıktır. Kanal üzerinde bariz tüberküller vardır ve her kıvrımda bir sıra halinde dizilmişlerdir. Kabuk dışta kirli beyaz, kirli sarı olup, iç kısmi açık sarı ve dışa doğru parlak kırmızı görümündedir.

Salyangoz SLM F- Muricidae L- Rapana bezoar İ- Sea snail M- Tokalak 74

M.U.= 12 cm. O.U.= 7-8 cm. Üreme Zamanları: Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Algarna, Dalgıç


Morfolojik Özellikleri: Y.F.=D III, 14-15, A II, 17-19 Vücut yuvarlak, yanlardan hafif basık, solungaç kapakları dalgalı görümündedir. Vücudun yanlarında ve sırta yakın bölgelerde siyah noktalar bulunur. Vücut üst tarafta yeşilimsi, Yanlarda gümüşi beyazdır. Vücut hemen dökülebilen pullarla kaplıdır. Solungaç kapakçıklarının kiremitvari dalgalı gümüşlü olması ve vücudunun yanlarında sıra halinde siyah noktaların bulunması karakteristik özelliğidir.

Sardalya DEC

F- Clupeidae L- Sardina pilchardus İ- Pilchard M- Akdeniz sardalya, Avrupa sardalya balığı

M.U.= 25 cm. O.U.= 10-15 cm. Üreme Zamanları: Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, ve Ekim aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Gırgır, Manyat, Olta, Tarlakoz, Iğrıp, Uzatma ağları

75

Morfolojik Özellikleri: Y.F.=DXI-XII (12-15), A III, 13-14, P 1-5, V 1-5 Vücut yuvarlak, yanlardan basık, üzeri muntazam pullarla örtülüdür. Baş küçük olup sırt yüzgeci bir tanedir. Vücudun üst tarafı sarı renkli, göğüs ve yanlar sarımsı beyaz, karın açık sarı renklidir. Vücudun yanlardan geniş, muntazam ve koyu renkli bantlar mevcuttur. Kuyruk yüzgecinin sapı üzerinde, kuyruk yüzgeci ile sırt yüzgeci arasında uzanan siyah bantlar bulunur.

Sargoz SLZ

F- Sparidae L- Diplodus sargus İ- White bream M- Deniz sazan balığı, Çırpıntı, Sıçan, Tahta balığı, Karagöz

M.U.= 40 cm. O.U.= 25 cm. Ü Üreme Zamanları: Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Uzatma ağları, Iğrıp, Tarlakoz, Dalyan, Manyat, Olta

76

Morfolojik Özellikleri: Y.F.=D1 IX-X, D2 I, 27-29, A II, 7-8 Vücut uzun ve pullarla kaplıdır. İlk sırt yüzgeci dikenli, diğer sırt yüzgeci yumuşak ışınlıdır. Kafa ve vücut iridir. Yan çizgi muntazam olup vücudun üt tarafı kahverengi, yanlar parlak; altınımsı pırıltılı, karın ise gümüşi renktedir. Göğüs ve anüs yüzgeçleri bariz beyaz lekelidir. Ağzı büyük olup, içi sarıdır.

Sarıağız FPP F- Scianidae L- Argyrosomus regius İ- Meagre M- Halili, Halile, Lut

M.U.= 200 cm. O.U.= 30-60 cm. Üreme Zamanları: Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Uzatma ağları, Olta

77

Bu balıklar tropik ve mutedil olan denizlerde pelajik olarak sahillerden itibaren açıklara kadar yayılmışlardır. Ege ve Akdeniz’de de yaşayan bu balıkların ortalama boyları 75 cm., azami boylan ise 120 cm.’i bulur. Ağız ve gözler kafa ile orantılı büyüklüktedir. Yanal çizgisi belirgin olup solungaç kapağının üstünden başlar, aşağı doğru hafif bir eğim yaparak kuyruk yüzgecinin sonuna kadar ulaşır. Pulları tamamen düzdür ve gövdesine iyice intibak etmiştir.

CTC

78

Sarıkuyruk

Üreme Zamanları: Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarıdır.

Percifonnes Carangidae Seriola dumerili

Avlanma Yöntemleri: Dalyanlar, Iğrıp, Manyat, Parakete ve Olta.


Morfolojik Özellikleri: Y.F.=D XI-14, A III-14, P 15, VI 5 Vücut oval, üst çene alt çeneden biraz daha uzundur. Yan çizgide 70-90 adet pul bulunur. Vücut gri mavimsi, karın beyaz gümüşi renkte olup, yanlarda 10-16 adet portakal veya sarımsı altın renginde bant bulunur. Bazı çizgiler başa kadar uzanır. Göğüs yüzgecinin dipleri siyah noktalıdır.

Sarpa MUR F- Sparidae L- Boops salpa, Salpa salpa İ- Sauppe M- Çitari, Sarpan, Lapa, Sarya

M.U.= 45 cm. O.U.= 25-30 cm. Üreme Zamanları: Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Trol, Manyat, Olta, Iğrıp, Uzatma ağları

79

Morfolojik Özellikleri: Y.F.= D III-V, 16-22, A III, 5-6, P I, 15-17, V II/7-8 L.Lat. 35-40. Vücudu yüksek ve yanlardan yassılaşmıştır. Genellikle büyük pullarla örtülüdür. İkisi kısa ikisi uzun dört bıyık bulunan ağız, uç konumlu ve dişsizdir. Sırt ve anüs yüzgeçlerinin sonuncu dallanmamış şuaları kemikleşmiş olup, arka kenarları testere şeklinde küçük dişçikler ihtiva eder. Dudaklar iyi gelişmiş ve etlidir. Vücudun yan tarafları sarımsı, sırt siyahımsı, anüs ve kuyruk yüzgeçleri portakal sarısı rengindedir. Sırt yüzgeci gayet uzundur, kuyruk yüzgecine çok yaklaşır. Kuyruk yüzgeci iki çatallı olup, loplarının ucu hafif yuvarlaktır.

Sazan TSD F- Syprinidae L- Cyprinus carpio İ- Carp M- Pullu sazan, Adi sazan

M.U.= 100 cm. O.U.= 25-75 cm M.A.= 12 kg O A = 2 kg O.A.=

C.O.Y.= 3-4 yaş (erkek) C.O.Y.= 4-5 yaş (dişi)

Üreme Zamanları: Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Uzatma ağları, Iğrıp, Serpme ağlar, Olta

80

Morfolojik Özellikleri: Y.F.=D X-XII, 11, A III, 8, P I, 14, V I, 5 Vücut uzun ve yanlardan hafif basıktır. Yanlar parlak mavimsi renkli ve koyu mavi beneklidir. Sırt yüzgeci tek olup uzundur, kuyruk yüzgecine erişmez. Vücut geniş pullarla kaplıdır. Yan yüzgecin uzunluğu anüs yüzgecine kadar erişir. Yan çizgideki pul sayısı 60-65 adettir.

Sinarit BLT F- Sparidae L- Dentex dentex İ- Dentex M- Tongaba 81

M.U.= 100 cm. O.U.= 35-45 cm. M.A.= 15 Kg. Üreme Zamanları: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Uzatma ağları, Manyat, Olta


Morfolojik Özellikleri: Y.F.=D IV, 9-10, A III, 10-11, L.Lat. 120-150 Pasifik kıyılarındaki tatlı sularda yaşar. Denizlere giren alt türleri vardır. Doğal olarak ülkemizde bulunmaz. Ancak ülkemizde su ürünleri yetiştirme tesislerinde üretimi yapılmaktadır. Vücut diğer türlere göre daha tıknaz ve çok sayıda siyah nokta ile kaplı olup, ortası gökkuşağı renginde bantlıdır. Kuyruk ve yağ yüzgeçleri beneklidir. Yumurtlama mevsiminde erkekler parlak grimsi siyah, dişiler ise daha soluk renklidir. 20-26 cm olanlar 120250 gr gelmektedir. Doğal şartlarda maksimum 1000 gr.kadar yakalanmıştır. Ülkemizde Akua Kültür Sistemlerinde yetiştiriçiliği yapıldığından; Denizde yetiştiricilikten 1000 gr.'dan daha büyük ağırlıklara ulaşabilmektedir. Balık Marketlerde SOMON olarak satılmaktadır. Bu nedenle Atlantik Somonundan ayrı tutulmalıdır.

Gökkuşağı Alabalığı (Kültür Somon Balığı) BON2

M.U.= 70 cm. C.O.Y.= 2-3 Yaş O.U.= 25-45 cm. M.A.= 1000 gr. O.A.= 250 gr. Üreme Zamanları:

F- Salmonidae Ocak, Şubat ve Mart aylarıdır. L- Oncahorynchus myciss (Salmo gairdneri) İ- Rainbow trout Avlanma Yöntemleri: MHavuzlarda ve ağ kafeslerde yapılır. 82

Morfolojik Özellikleri: Y.F.= D1 XIII-XV, D2 II-III, 19-24 A II-III, 11-14, P 15-17, V I, 5, L.Lat. 8095. Vücudu ince uzun olup, sırtı koyu renkte, yan tarafları gri-gümüşimsi renktedir. Bilhassa genç fertler üzerinde sırttan renktedir sırttan karına karına doğru doğru 8-10 adet koyu renkli enine bantlar bulunur. bu çizgiler yaşlı balıkta soluklaşır, sırtta birbirini küçük bir ara ile takip eder. Kuyruk ve sırt yüzgeçleri üzerindeki ışınları birbirine bağlayan şeffaf zarlar üzerinde sıralanmış siyah benekler vardır. Yanakları umumiyetle çıplaktır. Ağız uç durumlu, ağız açıklığı ise geniştir. Alt ve üst damakta iri ve bunlar arasına serpilmiş küçük ve yumuşak dişler vardır.

Sudak WEG F- Percidae L- Lucioperca lucioperca İ- Pike perch M- Dişli balık, Uzun levrek

M.U.= 125 cm. O.U.= 40-70 cm. M.A.= 15 kg O.A.= 1-2,5 kg

C.O.Y.= 3 - 5 yaş C.O.U.= 37 -50 cmyaş C.O.A.= 650 - 1200 g

Üreme Zamanları: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Uzatma ağları, Parakete, Olta

83

Baş ve gövdeden meydana gelen vücut oval ve üstten basıktır. Ağız bacakların arasında gaga şeklindedir. Gözler başın iki yanında ve iridir. Başta iki tanesi diğerlerine göre uzun 10 adet ayak mevcuttur. Uzun ayaklarda 4 sıralı vantuz bulunur. Renk donuk beyazımsı koyu lekeli olup, alt tarafı beyazdır. Cinsi olgunluğa ulaşmak üzere kışın derin sulara göçerler. İlkbaharda çiftleşmek ve yumurtlamak üzere yosunlu kıyılara gelir, yaz sonunda yumurtladıktan sonra genellikle ölürler. Yumurtalar yosunlara veya sert zeminlere bir kapsül içinde yapışır, yaz sonunda çıkarlar, yavrular sonbaharda derin sulara göçerler.

Sübye FPI F- Sepiidae L- Sepia officinalis İ- Sepia, cuttle fish M- Supya, Sepya 84

M.U.= (erkek) 30 cm., (dişi) 25 cm. O.U.= (erkek) 15-20 cm., (dişi) 10-18 cm. Üreme Zamanları: Mart, Nisan ve Mayıs aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Uzatma ağları, Dip Trolü, Manyat


Morfolojik Özellikleri: Y.F.=D1 VIII, D1, I, 8, A II, 6 Vücut yuvarlak olup, başın altında bir çift bıyık bulunur. Büyük olan başın uzunluğu, yüksekliğinden fazladır ve baş profili eğimlidir. Birinci sırt yüzgecinde boyunca sarı ve kırmızımsı renkli bantlar bulunur. Vücut rengi kırmızı veya pembemsidir. Barbunyadan burnunun oval, kafasının daha uzun, ağzın göz hizasına ulaşmayışı, göz çukuru altında sadece iki adet pul bulunuşu, vücudun alt yanından uzunlamasına sarı bantlar ve birinci sırt yüzgecinde siyah noktalar olması ile ayrılır.

Tekir MAC F- Mullidae L- Mullus surmuletus İ- Red mullet M- Çuka tekiri

M.U.= 40 cm. O.U.= 15-25 cm.

M.A.= 200 gr. C.O.Y.= 2 Yaş

Üreme Zamanları: Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Trol, Iğrıp, Manyat, Olta, Uzatma ağları

85

Morfolojik Özellikleri: Y.F.=D IV, 14-15, A III, 19-20 Vücut yuvarlak ve yanlardan basık olup, yan çizgide 56-60 ade pul vardır. Solungacın birinci galsamasında 34-36 diken bulunur. Vücudun yanlarında tek sıra halinde siyah lekeler vardır. (6-7 adet) Renk üst tarafta koyu, alt tarafta beyazdır. Üremek için tatlı sulara geçerler.

Tirsi RAJ F- Clupeidae p L- Alosa fallax nilotica, Alosa finta İ- Twaite shad M- Dişli tirsi

M.U.= 70 cm. O.U.= 25-30 cm. M.A.= 3-4 Yaş Üreme Zamanları: Mayıs May ıs ve Haziran aylarıdır aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Gırgır, Manyat, Trata, Tarlakoz, Uzatma ağları, Olta

86

Vücut füze şeklindedir. İki sırt yüzgeci olup, aralarında büyük mesafe bulunur, yüzgeçlerin birbirine birleşmemesi karakteristik özelliğidir. Pinnul (yalancı yüzgeç) sayısı 7-8 adettir. Vücut pulsuz olup sırt tarafı koyu, yan ve alt tarafları açık renklidir. Yan çizgi gayri muntazamdır. Eti siyah ve kanlıdır.

Tombik CIL - Scombridae L- Auxis thazard İ- Frigate mackerel M- Gobene, Uskumru orkinosu 87

M.U.= 50 cm. O.U.= 30-35 cm. Üreme Zamanları: Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Gırgır, Uzatma ağları, Dalyan, Olta


Morfolojik Özellikleri: Y.F.=D1 XXI-XXIV, D2 13-15, A II, 11-13(14), P II, 21-22, V I, 5 Vücudu uzun ve muntazamdır. Kafanın arka kısmı ve göğüs yüzgecinin etrafı iyi gelişmiş pullarla, vücudu ise küçük pullarla kaplıdır. İki sırt yüzgeci birleşmiştir. Kuyruk yüzgeci ince ve çatallıdır. İkinci sırt yüzgeci, anüs yüzgeci ve kuyruk yüzgeci arasında altlı üstlü 7-10 adet yalancı yüzgeç bulunur. Rengi sırtta koyu, yan ve karında daha açıktır. Boylar büyüklüğe göre adlandırılır. (Vonoz, Çingene palamutu, Palamut, Torik, Sivri, Peçuta) Ağzı oldukça geniş olup, üst çene göz arasına veya daha ilerisine kadar ulaşır. Sırtları koyu mavi, yanları gümüşi ve karınları beyazdır. Yaşlarına göre gövdelerinde arkadan önem sırttan karın hizasına doğru meyilli veya dikine siyahımsı çizgi ve bantlar bulunur. 400 bin - 600 bin yumurta bırakırlar. Kuluçka süresi dört gündür. Yumurtadan çıkan larvalar önce planktonlarla, daha sonra küçük balıklarla beslenirler. Hızla büyüyüp, Eylül-Ekim başında 5-15 cm olurlar. 8-9 yıl yaşarlar.

Torik SOM F- Bcombridae L- Sarda sarda İ- Atlantic bonito, Pelamid M- Palamut, Altıparmak, Peçuta

M.U.= 100 cm. O.U.= 50 cm.

M.A.= 7-10 kg. O.A.= 500-1000 gr.

Üreme Zamanları: Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Gırgır, Uzatma ağları, Dalyan, Olta

88

LTA Trakonya Trachinus Draco, Grosses Petermanchen, Grand Vive

Denizlerimizde yaşayan en zehirli balıklardandır. Ortalama 17 - 18, en çok 35 - 40 cm. boya erişir. Hareketsiz bir balıktır. Fakat deniz dibinde avlarına karşı kar şı çok süratlidir. Zehiri (kendi vücut proteini) bir insanı insanı sakat bırakabilir. bırakabilir. Çare: çarpılan yere 40 derecenin üzerinde ısı uygulanması ve proteinyapısının parçalanmasının sağlanmasıdır. (Balıkçı ayağını egzos amyantına dayar) Bu nedenle dikkat edilmelidir. Denizden çıktıktan, hatta öldükten sonra dahi zehirliliği devam eder. Özel olarak avcılığı yapılmaz. Aynı zamanda Çarpan Balığı olarak adlandırılan Trakonya, küçük balık ve kabuklularla beslenir. Kış aylarında derinlere çekilir. Eti lezzetli olmakla beraber, avcılığı yetersizdir.

89

Morfolojik Özellikleri: Y.F.= D V-IX, 13-16, A III-VI/ 13-15, L.Lat. 120-138. Vücut uzayarak torpil şeklini almıştır. Küçük ve düz pullarla örtülü baş büyüktür. Burun oldukça uzun ve yassılaşmıştır. Ağız büyük ve dişli olup alt çene öne doğru uzamış ördek gagası şeklini almıştır. Solungaç kapaklarının üst kısmı ve yanakları tamamen ince pullarla örtülüdür. Çok süratli yüzebilirler. Baş kısmında sayıları 10 civarında bulunan ve çıplak gözle görülebilen deliksi duyu organları mevcuttur. Vücudun genel rengi sarımsı yeşil görünürse de sırt kısmı zeytin yeşili yansımalar arz eder. Genç balıklarda vücudun yan taraflarında yeşil renkli enine bantlar varken, olgunluğa erişmiş bireylerde bu bantlar yuvarlağımsı kahverengi lekelere dönüşürler. Karın bölgesi daima açık sarı veya kirli beyazdır.

Turna ELE

90

F- Esocidae L- Esox lucius İ- Pike M- Dişli balık, Canavar balığı, Ördek balığı.

M.U.= 90-100 cm. O.U.= 30-120 cm. M.A.= 5-8 kg. O.A.= 4-5 kg. C.O.A = 500 g (erkek)

C.O.Y.= 2-3 Yaş (erkek) C.O.Y.= 3-4 yaş (dişi) C.O.U.= 25-30 cm (erkek) C.O.U.= 40-45 cm (dişi) C.O.A.= 500 - 1000 g (dişi)

Üreme Zamanları: Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Uzatma ağları, Parakete, Zıpkın, Pinter, Olta.


Morfolojik Özellikleri: Y.F.=D1IX-XIV, D2 I, (9) 10-12(14), AI+I 9-13, P I-II, 17-19, V I, 5 CI, 9 Vücut iğ şeklindedir. Sırtta aşağıya doğru inen açık veya koyu yeşilimsimavi, üzeri lekeli bantlar vardır. Başta beyin görünmez, karın tarafı açık gümüşi renktedir. Bütün yüzgeçler yumuşak ışınlı olup, gözler kolyoza göre daha ufaktır. Kolyozdan kafada ve vücutta bulunan pulların tek düze, sırt yüzgecindeki dikenleri daha çok sayıda (11-13), pulları ve yanlarının altında koyu esmer lekeler ve hava kesesi olmayışı ile ayrılır. 8-10 yıl yaşarlar.

Uskumru MSP F- Scobridae L- Scomber scombrus İ- Atlantic mackerel, Mackerel M- Çiroz, Kırma çiroz

M.U.= 50 cm. O.U.= 30-35 cm. O.A.=100-125 gr. Üreme Zamanları: Mart, Nisan ve Mayıs aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Gırgır, Uzatma ağları, Olta

91

Vücut kare şeklinde olup, üstten ve alttan yassılaşmıştır. Yan fazla gelişmiştir. Vücudun üst tarafı sarımsı kahverengi, alt beyazdır. Kuyruğu oldukça kısa olup, üzerinde iki sırt yüzgeci bulunur. Üst tarafı genellikle kaba dikenlerle kaplıdır. Engin erkeklerin üst tarafında, dişilerin alt ve üst tarafında kıvrık dikenli geniş plakalar bulunur.

Vatoz GAR F- Rajidae L- Raja clavata İ- Thomback ray M- Dikenli vatoz

M.U.= erkek 70 cm, dişi 120 cm. O.A.= O A = 3-4 kg Üreme Zamanları: Nİsan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Dip trolü, Olta, Uzatma ağları

92

Morfolojik Özellikleri: Y.F.= D I, 3-5 A I, 85-95, P I, 14-17, V I, 10-13. Vücudu uzun ve çıplaktır. Baş üst taraftan yassılaşmıştır. Baş genişliği, yüksekliğinden daha fazladır. Gözleri küçüktür. Bıyıkları üç çifttir, bunların bir çifti üst çeneden diğer iki çifti ise alt çeneden çıkar. Üstteki uzun bıyıklar sırt yüzgecine kadar uzar. Burun delikleri dört tanedir. Alt çene üst çeneden daha uzundur. Anüs yüzgeci uzun olup kuyruk yüzgeci ile birleşmiştir. Göğüs yüzgeçlerindeki dallanmış şualar kemikleşmiştir. Karın yüzgeci anüs yüzgecine kadar uzanır. Renk, çok değişik olmakla birlikte, genellikle karın tarafları kirli beyaz veya sarımtırak, sırtı siyahımsı gri veya kül rengidir. Bazen sırt tarafında yeşilimsi kahverengi yansımalar görülür. Genç bireylerde vücudun yan tarafları alacalı bir desene sahiptir. Yayın eti lezzetli, kılçığı az olan kaliteli bir balıktır.

Yayın ASP F- Siluridae L- Silurus glanis İ- Wels M- Et balığı, Canavar balığı 93

M.U.= 3-5 cm. C.O.Y.= 2-3 Yaş (erkek) O.U.= 100-150 cm. C.O.Y.= 3-4 yaş (dişi) M.A.= 250-30 kg. C.O.U.= 25-35 cm (erkek) O.A.= 10 kg. C.O.U.= 45-60 cm (dişi) C.O.A = 1 kg (erkek) C.O.A.= 2 kg (dişi) Üreme Zamanları: Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarırıdır. Avlanma Yöntemleri: Uzatma ağları, Dip ağları, Iğrıp, Parakete, Olta


Morfolojik Özellikleri: Y.F.=Y.F.= D1 13-14, D2 11-14+8, A 12-14+7 İki sırt yüzgeci arasında küçük bir aralık vardır. İkinci yüzgeç birinci yüzgeçten daha kısadır. Sırt yüzgeci ile kuyruk yüzgeci arasında 7-9, anüs yüzgeci ile kuyruk yüzgeci arasında 7 adet yalancı yüzgeci vardır. Vücudu koyu mavi renkte v arka kısımları benekli olup, karın ve göğüs yüzgeçleri arasında karakteristik siyah lekeler bulunur. Kafa arkası ve göğüs yüzgeci çevresi ile yan çizgi pullu, diğer kısımlar pulsuzdur.

Yazılı Orkinoz CRD F- Scombridae (Thunidae) L- Euthnus alletteratus İ- Little thunny-bonito M- Orkinoz, Akdeniz Orkinozu

M.U.= 90 cm. O.U.= 50-60 cm. M.A.= 15 kg. Üreme Zamanları: Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Gırgır, Olta

94

Morfolojik Özellikleri: Y.F.=D 145-275, A 176-249, P 15-21, C 7-12 Vücut uzun yılan şeklinde, yanlarda hafif yassı olup küçük pullarla kaplıdır. Renk üreme zamanına kadar kahverengimsi sarı, üreme zamanı gelince gümüşidir. Ömürlerinin büyük kısmını (6-20 yaşa kadar) tatlı sularda geçirirler. Yumurtlamak üzere tatlı suları terk ederek denize açılırlar. Üremelerini Meksika Körfezinde gerçekleştirirler. Hayatlarında bir defa yumurta kaparlar. Yumurtlayan yılan balıkları ölür. Çıkan yavrular 3 yaşında, 65-70 mm boyuna geldiklerinde karasularımıza ulaşırlar. 20-60 yıl yaşarlar.

Yılan MSM F- Anguillidae L- Anguilla anguilla İ- Eel M-

M.U.= 1-5 m. O.U.= 65-70 cm. M.A.= 10 kg. Üreme Zamanları: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Pinter, Çeşitli tuzaklar, Çevirme ağları, Olta

95

Morfolojik Özellikleri: Y.F.=D 10-12+5-6, A 12-14+6-7 Vücut uzun olup çene yapısı gaga şeklindedir. Yalancı yüzgeçleri bulunur. renk sırtta yeşile çalıp, yanlar açık, alt ise beyazdır.

Zurna RPN F- Scombrisocidae L- Scombresox saurus İ- Sauric M-Zargan, Marlin, Yelken,

M.U.= 45 cm. O.U.= 20-30 cm. Üreme Zamanları: Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Iğrıp, Uzatma ağları, Olta

96

Morfolojik Özellikleri: Y.F.=D 16-18, A 20-21 Vücut ince uzun bir yapıdadır. Her iki çene gaga gibi uzamıştır. Alt çene üst çeneden daha uzundur. Pullar ince olup vücuttan kolayca ayrılır. Renk üstte yeşilimsi olup, siyah uzun bir çizgi vardır. Yan tarafları gümüşidir. Omurga kemikleri yeşilimsi yapıdadır. 18-20 yıl yaşarlar.

Zargana, SWA F- Belonidae (Scombrisocidae) L- Belone belone İ- Gav fish M- Sargan, İğne balığı, Deniz çulluğu 97

M.U.= 90 cm. O.U.= 60 cm. M.A.= 1 kg. O.A.= 200-300 gr. Üreme Zamanları: Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarıdır. Avlanma Yöntemleri: Manyat, Iğrıp, Uzatma ağları, Dalyanlar, Olta

Avlanma Sezonunda Gelen Su Ürünleri  

Avlanma Sezonunda Gelen Su Ürünleri

Avlanma Sezonunda Gelen Su Ürünleri  

Avlanma Sezonunda Gelen Su Ürünleri

Advertisement