Page 1

10.54.33.67 - Generat in: Fri Jul 8 08:25:00 2011

38168 Contorizare incepand cu 01.07.2005

Judetul HUNEDOARA - Locuri de munca vacante dupa data de 2011-07-08 Nr.crt Cod_cor Calificare

TOTAL Deva Hunedoara Petrosani Lupeni Vulcan Simeria Orastie Brad Calan Hateg Ilia Petrila Aninoasa Uricani

C.F.P. C.F.P. Deva Petrosani

1

512303 ajutor ospatar

2

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 3

421401 amanetar 932001 ambalator manual

1 27

0 0

1 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 20

0 0

0 6

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

4

322101 asistent medical generalist

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

512301 barman

2

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

741201 brutar

4

0

1

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

512201 bucatar

5

1

1

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 9

514201 camerista hotel 828602 confectioner-asamblor articole din textile

2 28

0 6

0 7

2 0

0 0

0 15

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

10

241604 consilier vanzari asigurari

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

712304 constructor structuri monolite

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

241512 consultant bancar

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

743301 croitor

2

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

826607 cusator piese din piele si inlocuitori

3

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

15 16

823117 cusator piese la incaltaminte din cauciuc 347104 designer industrial

15 1

0 0

2 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3 1

0 0

0 0

10 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

17

413201 dispecer

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

724507 electrician de intretinere si reparatii

4

1

1

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

19

724501 electrician exploatare centrale si statii electrice

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

20

913201 femeie de serviciu

2

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

611203 florar-decorator

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 23

214204 inginer cai ferate, drumuri si poduri 214201 inginer constructii civile, industriale si agricole

1 1

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

24

214509 inginer mecanica fina

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

214725 inginer mineralurg

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

26

914101 ingrijitor cladiri

3

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

713602 instalator apa, canal

6

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

713604 instalator incalzire centrala si gaze

16

11

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 30

713609 instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze 721407 lacatus constructii metalice si navale

1 16

0 0

1 16

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


31

721410 lacatus mecanic

25

18

6

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

32

913203 lucrator bucatarie (spalator vase mari)

6

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

522006 lucrator comercial

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

lucrator la amenajare teren sportiv(amenajator 931201 baza sportiva)

6

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

933005 manipulant marfuri

4

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

721420 masinist la confect.tuburilor de aluminiu

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

723103 mecanic auto

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 39

828701 montator subansamble 713203 mozaicar (exclusiv restaurator)

10 1

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

10 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

40

921103 munc.necal.in agricultura

12

0

0

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

932005 munc.necal.la amb.prod.solide si semisolide

16

1

0

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

932004

munc.necal.la amb.prod.sub forma de praf si granule

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

931301

munc.necal.la 7 demol.cladiri,zidarie,mozaic,faianta,gresie,parchet

0

2

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

931203 munc.necal.la intret.drumuri,sosele,poduri,baraje 5 munc.necal.la spargerea si taierea materialelor de 931302 2 constructii

0

0

0

0

1

0

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

932006 muncitor necalificat in industria confectiilor

13

0

2

0

1

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

932007

muncitor necalificat la asamblarea,montarea pieselor

36

0

2

0

0

0

0

34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

823209 operator mase plastice

5

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

825103 operator masini electronice de gravat

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 51

512302 ospatar (chelner) 741203 patiser

12 6

1 4

0 2

7 0

0 0

0 0

0 0

3 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

52

512202 pizzar

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

826606 pregatitor piese incaltaminte

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

413104 primitor-distribuitor materiale si scule

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

214207 proiectant inginer instalatii

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

349201 receptioner de hotel

2

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 58

832401 sofer autocamion/masina de mare tonaj 832201 sofer de autoturisme si camionete

2 3

0 0

1 3

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

59

721207

sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil n mediu 8 de gaz protector

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 61

721208 sudor in mediu protector 721203 sudor manual cu arc electric

14 1

12 0

2 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

62

721202 sudor manual cu flacara de gaze

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

63

721209 Sudor

2

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45


64

743202 tricotor manual

3

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

721113 turnator formator

7

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

66

522004 vinzator

10

5

2

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

911101 vinzator ambulant de produse alimentare

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 69

712203 zidar pietrar 712206 zidar restaurator

7 1

3 0

2 1

0 0

0 0

0 0

0 0

2 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

70

712205 zidar rosar-tencuitor

8

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

402

78

94

16

6

30

0

141

6

18

12

0

1

0

0

0

0

TOTAL

88_Hunedoara  
88_Hunedoara  

Nr.crtCod_corCalificare TOTALDevaHunedoaraPetrosaniLupeniVulcanSimeriaOrastieBradCalanHategIliaPetrilaAninoasaUricaniC.F.P. Deva 38168 Conto...