Page 1

StorholmsGuiden

Innehåll Adressändring Allmänningar Ambulanshelikopter Ankringsförbud Avfall Avlopp Barn på Storholmen Bastu Bil på Mor Annas Brand Byggregler Båt och bryggor på Storholmen Båt på Mor Annas Dansbanan Eldning Fakta om Storholmen Fordon på ön Förskola Grund Hastighetsbegränsningar Hantverkare Hemsidan Hej Historia Hundar Information Isregler Kalender 2009 Kommunikationer till/från/på ön Krogen Lekplats Medlemsmatrikel Mor Annas samfällighetsförening Morgontidning Nöjeskommittén Post Skadegörelse Sotning Skolskjuts Storholmens Tomtägareförening Städning Städdag Traditioner Vatten Vaxholms kommun Vindskola Vintertelefonlista Vägar

Välkommen till

StorholmsGuiden Här hittar du som är ny eller gammal storholmsbo allt du behöver veta om ön, båtar och bryggor. Saknar du någott eller har du synpunkter är du välkommen att kontakta STÄF, gärna via mail: styrelsen.storholmen@gmail.com Klicka på en rubrik i innehållsföreteckningen här till vänster för att komma direkt till informationen i guiden

Praktiska telefonnummer Krogen Lidingö polis/brand Lotsarna Lottas båt/Lotta Lottas båt/Milan Mor Annas brygga Roslagens brand Roslagspolisen Sjöräddningen SOS Taxi Lidingö

08- 731 76 10 08-401 14 50 08-666 66 20 070-761 84 89 070-714 46 32 08-731 01 56 08-792 99 00 08-401 49 00 08-601 79 00 112 020-20 20 20112

Uppdaterad 11 augusti 2009


StorholmsGuiden

STORHOLMENS TOMTÄGAREFÖRENING Styrelsen: Bengt Rafstedt Ordförande Carl-Johan Bouveng Sekreterare Marie Sennermalm Ekonomi Jacob Hellner Vattenansvarig Kaj Gorosch Intendent E-post till Uppdaterad 2009-05-05 Amy Hjärthner Ledamot Carl-Johan Hayes Ledamot Ellen Gustafsson Suppleant Dolores Kandelin Mogård Suppleant

MOR ANNAS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Styrelsen: Eric Erfors Marie Sennermalm Kristofer Eklund Morgan Gedestam Per Kedland Katarina Novak Svante Yngrot Pelle Hagberg

Ordförande Kassör/Adressansvarig Hamnkapten Suppleant

Båtkontrollgrupp

ADRESSÄNDRING Har du flyttat? Har du sålt din fastighet? Anmäl ändringar till styrelsen för Storholmens Tomtägarförening (STÄF) och Mor Annas samfällighet (MAS): styrelsen.storholmen@gmail.com Mor Annas Samfällighet /Storholmens Tomtägareförening Mor Annas brygga 20 181 30 Lidingö

ALLMÄNNINGAR På Storholmen finns några ”allmänningar” som föreningen äger och som vi alla har tillgång till: • • • • • • • • •

Affärsbryggan Grusplanen vid krogen Norra badberget Planen vid dansbanan Strandremsan vid Norra bryggan Svartvikens strand Södra badstranden Tistelholmsbryggan Tratten

För allas trivsel får vi inte förvara privata saker på våra allmänningar eller gemensamma vägar, som till exempel byggmaterial eller båtar. Vi sköter gemensamt om öns allmänningar och tar med oss våra sopor hem. Det finns inte några allmänna papperskorgar. En gång per år kallar tomtägarföreningen till en städdag, vanligtvis i april eller maj. Det inte är tillåtet att fälla träd, ta ner buskar, gräva i marken, föra bort jord eller sand, uppföra någon typ av anläggning eller använda allmänningarna som uppställningsplats för privata ägodelar utan styrelsens tillstånd. Undantag är vinterförvaring av båtar mellan 1 oktober – 20 april, läs mer om vinterförvaring under rubriken Båt och brygga på Storholmen.

ANKRINGSFÖRBUD På grund av sjölagda ledningar för el, tele och kommunalt vatten är ankringsförbud utfärdat för följande områden:


StorholmsGuiden

• • • •

Sundet mellan Tallholmen och Äggholmen från gamla sjömärket fram till Tistelholmen Mellan östra föreningstomten (vid Krogen) och Bastuholmen Från slottets badstrand förbi Tallholmens östra udde vidare till Kyttinge på Lidingö Utanför Bryggeriets brygga

AMBULANSHELIKOPTER Ambulanshelikoptern larmas via larmnumret 112. Inga båtar får läggas på grusplanen nära krogen eftersom räddningshelikoptern måste ha plats att landa. Landningsställen för ambulanshelikoptern finns på: • •

grusplanen vid Östra, krogen framför vänstra slottsflygeln

AVFALL Hushållsopor hämtas av Jörgen Karlsson, som arbetar på uppdrag av SITA. Tänk på att glödlampor, glas och andra vassa föremål inte får läggas i hushållssoporna.

Hushållssopor • • •

Under sommaren sker soptömning varje vecka. Övriga tider töms tunnorna varannan vecka (för åretruntboende). Det finns ingen insamling av glas och papper/tidningar/kartong på ön, dessa sopor måste medlemmarna själva frakta bort. Närmaste sopstation för glas och tidningar finns vid bensinmacken i Islinge och vid affären i Sticklinge.

Kompostering •

Du kan kompostera ditt hushållsavfall och få en mindre sophämtningsavgift. Anmäl och ansök om kompostering till: Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, telefon 08-578 663 00. Klicka här så hittar du mer information och blanketter.

Grovsopor • •

Två gånger om året lägger en återvinningspråm till vid Södra mellan kl 9-13. Pråmen tar emot sorterat grovavfall som: förbrukade husgeråd, gamla möbler, kasserade cyklar, barnvagnar, elektronikavfall, metallskrot, träavfall, kyl- och frysskåp, kläder, färgrester, småbatterier, tidningar samt förpackningar av glas, papper, plast och metall Byggavfall mottas ej

AVLOPP Slam- och tanktömning sker på våren och/eller hösten. Från 1 april 2009 har Roslagsvatten AB ansvar för slam- och tanktömning och Ragn-Sells AB blir entreprenör. Schema för tömningen av slam och tankar är inte klar ännu.

Har du frågor om tömning kan du kontakta Roslagsvattens kundservice på telefon 08- 540 835 41.


StorholmsGuiden

BARN PÅ STORHOLMEN Det blir fler och fler barn på Storholmen. 1984 fanns 3 barn som gick i skolan. Hösten 2007 gick 23 barn i skolan, 25 barn var på dagis och två barn var på väg.

Förskola – Margareta Rosén, tel 541 70 800 Du har rätt att ställa ditt barn i kö för en förskoleplats på Lidingö. Vaxholms kommun har avtal med Lidingö stad.

Grundskola – Lisbeth Grunditz, tel 541 70 800 Alla barn har rätt att gå i skola på Lidingö, från 6-årsverksamheten till och med årskurs nio. Rätt till skolfritis har barn från 6-årsverksamheten och till och med årskurs fem.

Gymnasiet – Sara Schildt, tel 541 70 800 Om ditt barn går på gymnasiet måste du söka särskilt avtal för skolskjuts. Du söker individuellt.

Skolskjuts – Lottas skolbåt, tel 070-761 84 89/070-714 46 32 Alla barn från sex-års – t o m nionde klass har rätt till skolbåt och skoltaxi, både till och från skolan. Skolskjutsen gäller inte om ditt barn går på skolfritis.

BASTU Bastun vid Södra drivs av en privat ekonomisk förening. Som medlem kan man boka och använda bastun som man vill enligt bastuföreningens föreskrifter. Att bli medlem kostar 2000 kr, (engångsavgift) och alla hjälps åt med underhållsarbete. Vill du veta mer kan du kontakta Sara Mandorff, 731 96 24.

BIL PÅ MOR ANNAS Under sommarhalvåret finns inga personliga, reserverade bilplatser på Mor Annas, förutom en plats för restaurangen.

Sommartid • •

är 16 april - 30 september parkeringskort gäller på hela parkeringen

Vintertid • • •

är 1 oktober - 15 april har vissa sina motorvärmarplatser parkeringstillstånd behövs inte

Datumparkering på Trolldalsvägen Mellan den 1 december och 14 maj får du parkera på: • norra sidan av vägen under udda dygn mellan kl 0 -16 • södra sidan av vägen under jämna dygn mellan kl 0 -16


StorholmsGuiden

Mellan den 15 maj och 30 november får du parkera på: • valfri sida, max ett dygn. • dag före helg och under helgen på valfri sida. Undvik parkera i terrängen. Om du parkerar bilen i terrängen, får bilen en lapp direkt. Det är ok att parkera på den grusade ytan bredvid asfalten.

Gästparkering Gästparkering finns på den övre parkeringen. Gäster kan även parkera på Trolldalsvägen. Be dina gäster att parkera så att bilarna inte hindrar utryckningsfordon. Lidingö stad tillämpar också en 24-timmarsregel och bötfäller.

Motorvärmare Det finns ett begränsat antal p-platser med motorvärmare för åretruntboende att hyra. Platserna är personliga och får inte överlåtas eller hyras ut i andra hand. Kölista administreras av Marie Sennermalm, e-post sennermalm@swipnet.se. Elkostnaden betalas av användarna.

P-böter Mor Annas har avtal med Länsparkering som också utfärdar p-böter. Frågor och klagomål om böter ska ställas till företaget: Länsparkering tel 08-735 60 20, hemsida: www.lansparkering.se

P-kort Parkeringskort skickas efter betald årsavgift. Kortet är en värdehandling och placera det på synlig plats i vindrutan på bilen. Avgift tas ut för borttappat/stulet kort. Kontakta Mor Annas samfällighet om du har förlorat ditt kort:

Samåkning Ge gärna din granne skjuts. Vid nedre parkeringen finns en röd skylt märkt med LIFT, en motsvarande skylt sitter vid förbudsstolpen vid golfklubben.

Skräp Papperskorg finns inte på Mor Annas. Glöm inte att plocka med dig emballage och annat skräp från parkeringen och kajen.

Stöld Tänk på att inte förvara värdesaker i din båt eller bil. Om du skulle bli bestulen berätta det för någon i styrelsen.

Vi vaktar Tack vare att vi går nattvakt så har antalet båt- och bilstölder reducerats kraftigt. Vaktgången, ett nattpass per år, är frivillig. Instruktioner finns i loggboken i kuren.

BRAND Vi rekommenderar att alla har brandvarnare och brandsläckare i sina fastigheter. Det tar ca 1,5 timme innan brandkåren kommer ut till Storholmen. •

Vid brand, ring larmnummer 112.


StorholmsGuiden

Brandstationen (ligger vid Stallet) är utrustad med kärra och slangar. Kontaktperson för instruktion är Hans och Solveig Johansson tel: 767 54 65, 070-660 52 76 eller 070-583 82 27.

BYGGREGLER För att få information om aktuella byggregler kan du kontakta Vaxholms kommun på tel 08-541 708 00 eller via hemsidan www.vaxholm.se.

BÅT OCH BRYGGOR PÅ STORHOLMEN På Storholmen finns tre bryggor som angörs av Waxholmsbåt. Bryggorna tillhör STÄF. Det finns också ett antal bryggor som är bekostade och bedrivs av privata bryggföreningar. Alla medlemmar har tillgång till den föreningsmark som ligger invid bryggorna.

Föreningsbryggor – som angörs av Waxholmsbåt • • • •

Östra Norra Södra Affärsbryggan – utsidan är för krogens gäster och insidan tillhör betalande medlemmar

Privata bryggföreningar • • • • • •

Bryggeriet - ankringsförbud Askrikebryggan Södra vinterbryggan - insidan Svartviken Djupviken Norra stenstranden

Läs mer på hemsidan om regler, avgifter och ansökan om medlemskap till Storholmens Södra Bryggförening (Södra vinterbryggan).

Vinterförvaring Vintertid, 1 oktober – 20 april, kan privata båtar förvaras på föreningens mark. Upplagda båtar skall tydligt märkas med ägarens namn och tomtnummer. Övrig tid på året får inga båtar läggas på föreningens mark. Förvaringsplatser är: • • • • •

Östra föreningstomten, nära infiltrationsanläggningen – inga båtar får läggas på grusplanen nära krogen eftersom räddningshelikoptern måste kunna landa Södra badstranden Norra badberget Askrikebryggan, båda sidor av vägen ned till vattnet Svartvikens brygga, båda sidor av vägen ned till vattnet


StorholmsGuiden

BÅT PÅ MOR ANNAS Ditt medlemskap på Mor Annas innebär en båtplats per fastighet. Vi har inga personliga, reserverade platser vid bryggorna. Nyckel till Mor Annas får du av hamnkapten, Kristoffer Eklund,e-post: Kristofer.Eklund@itt.com

Mor Annas brygga Vi har tre pontonbryggor på Mor Annas, A, B och C. • A-bryggans utsida är för korttidsparkering – ett dygn gäller. • Tre handikapplatser • Om du inte pendlar, välj insidan på A-bryggan eller hela B och C-bryggan. • De innersta platserna på varje brygga passar bättre mindre båtar. • Betongkajen nedanför kuren är avsedd för snabb urlastning. Det betyder att byggmateriel och annat inte får långtidsparkeras där. Fordon får heller inte parkeras på kajen.

Båtar på Mor Annas brygga • • • • • •

Maxmått: 6 meter x 2,2 meter Maxvikt: 800 kilo, inklusive motor Förtöj din båt med gummifjädringar. Mer information finns på Informationstavlan på bryggan. Märk din båt med fastighetsnummer, 1:xxx och med giltigt Mor Annas båtkort. Lås på båten och/eller motorn gör det svårare för tjuven. Ju fler svårstulna båtar som ligger vid våra bryggor, desto mindre attraktiv blir MAB för stöldförsök. Stöldmärk din båt och motor.

DANSBANAN Dansbanan hyrs endast ut till föreningens medlemmar. Lokalen omfattar dansbana med kök, scen och toalett. Porslin, glas och bestick finns för 70 personer. Städning av dansbanan och toalett utförs av den som hyr lokalen – du lämnar lokalen som du själv vill finna den. Obs! Nya avgifter från och med hösten 2009. • • • •

dagtid - 1000 kronor kvällstid - 2000 kronor barnkalas dagtid – kostnadsfritt hyra stol, bord och/eller tält – 500 kronor

Med hänsyn till grannarna avslutar tillställningar fredagar och lördagar senast kl 01.00. För vardagar och söndag gäller 23.00. Boka dansbanan hos Sussi Bjurvén på tel 765 00 17 eller via mail: sussibjurven@bredband.net.

ELDNING Elda försiktigt och lämna aldrig elden obevakad - det tar tid för brandkåren att ta sig till Storholmen vid en eventuell eldsvåda. Glöm inte heller att ta hänsyn till grannar, som kan störas av röken vid eldning. Till valborg samlar vi vanligtvis kvistar och grenar till en majbrasa. Styrelsen informerar i god tid.


StorholmsGuiden

• • • • •

Eldning är förbjuden från 2 maj till 30 september enligt Vaxholms kommun Löv, gräs och annat skräp får inte eldas upp. Respektera när totalt eldningsförbud utfärdas av meteorlogerna sommartid. För aktuellt brandriskvärde ring på brandförsvarets telefonsvarare tel 08792 99 39. För mer information om eldning, ring Miljö och hälsa i Vaxholms kommun, 08-541 708 00.

FAKTA OM STORHOLMEN Storholmen, eller rättare sagt Storholmarna består egentligen av sex öar; Storholmen, Tallholmen, Tistelholmen, Bastuholmen, Äggholmen och Svanholmen. Tillsammans är det ca 40 ha, varav Storholmen och Tallholmen utgör ca 36 ha. På öarna finns 300 fastigheter, varav 230 är bebyggda. Av dem är 160 sommarfastigheter och 70 är permanentbostäder. Drygt 150 personer (varav 50 är barn) bor på ön året runt och inflyttningen ökar med ca 5-6 familjer per år.

FISKERÄTT Det är tillåtet att fiska med metspö och kastspö. För att fiska med fisknät krävs fiskekort som kostar 250 kronor. Fiskekort köper du på Turistbyrån eller genom Bill Blomqvist, Vaxholms Fiskevårdsområdesförening och Vaxholms Sportfiskare, tel 541 372 86.

FORDON PÅ ÖN Inga motordrivna fordon får köras på föreningens vägar, allmänningar och bryggor, Undantaget är skoter som får köras utan särskilt tillstånd under vintern. Reglerna gäller för att skydda vårt vattensystem som ligger mycket grunt. Kör sakta – tänk på öns barn och djur.

Styrelsen kan i undantagsfall: •

ge tillstånd för mopeder, minitraktorer och liknande fordon för näringsverksamhet. Endast personer som godkänts av styrelsen får köra fordonen.

ge dispens för arbetsfordon som sätts i land på föreningens bryggor och transporteras på vägarna. Med hänsyn till vägar, broar och bryggor måste frågan om dispens avgöras från fall till fall. Vid skada som uppkommer på grund av transport debiteras aktuell tomtägare.

FÖRSKOLA Det finns inte något dagis på Storholmen, men du har rätt att ställa ditt barn i kö för en förskoleplats på Lidingö. Vaxholms kommun har avtal med Lidingö stad. Kontakta Margareta Rosén, Vaxholms kommun, på telefon 541 70 800.


StorholmsGuiden

GRUND Här kan du se var det finns grund runt Storholmen. Grunden är markerade med x. Karta: Ulf Jerneflo.

HANTVERKARE Jörgens Maskinservice Utför gräv- och schaktarbeten, avloppsanläggningar, husrivningar, materialtransporter, bojutläggning, flyttransporter mm. Kontakta Jörgen Karlsson, tel 070-722 02 55 eller e-postadress maskinservice@vattnet.com

Sommarbutik Keramik, kläder och inredningsprylar säljs i en liten butik under juni, juli och augusti, när öppetskylten hänger framme. Drejskivan står framme för dig som vill prova på. Välkomna hälsar Sanna & Marie.

Storholmens kapell- och segelmakeri För kapell, segel, markiser, soltak eller dynor ring Storholmens Segelmakeri: Marie Berg/Johan 08-765 74 39 eller 070-418 52 59 Hemsida: www.storholmenkapellosegel.se

Storholmens larmteknik Installerar larm, galler och kameror för privatpersoner och företag. Innehar Polismyndighetens tillstånd för larminstallationsverksamhet. Kontakta Thorbjörn Finskas, tel 08-767 00 44 eller 070-349 69 44.


StorholmsGuiden

HASTIGHETSBEGRÄNSNINGAR OCH FÖRBUD PÅ SJÖN Fem knop och förbud mot vattenskidor och vattenskoter gäller i följande område: • • • • • • •

Sunden mellan Tallholmen och Tistelholmen Sundet mellan Tistelholmen och Äggholmen Sundet mellan Tallholmen och Äggholmen Hela Storholmssundet mellan Storholmen och Tallholmen Djupviken Svartviken Mor Annas – 3 knop

HEJ Här på Storholmen har vi som tradition att alltid hälsa på varandra, även om vi inte känner den vi möter.

HEMSIDAN Hemsidan www.storholmen.nu innehåller praktisk information som tidtabeller, information från styrelserna, vägbeskrivningar, debattsida, privatannonser och skvaller. Hemsidan tillhör Tobias Heldt, och har du önskemål och synpunkter på innehållet kan du kontakta Tobias via mail: tobias.heldt@mailbox.swipnet.se

HISTORIA Storholmen kantas av historia ända från 1743, då Charles Emil Lewenhaupt, som blev utsedd till syndabock för Sveriges nederlag i ryska kriget och dömd till döden, lyckades fly och gömma sig i en koja på Storholmen. Sedan dess har bland annat punchkungen Edward Cederlund, bankir Kassman, ryska ambassaden med Madame Kollonthay satt sin prägel på ön på olika sätt. Läs gärna mer om Storholmens ö-historia på hemsidan, www.storholmen.nu

HUNDAR Hundar ska vara kopplade året om på allmän plats, enligt Vaxholms kommuns regler.

INFORMATION Information om beslut, protokoll och kallelser mm skickar båda styrelserna ut flera gånger under året. Information läggs även ut på hemsidan, www.storholmen.nu och sätts upp på olika anslagstavlor:

Mor Annas Mor Annas informationstavla sitter på gallergrinden vid bryggorna och en anslagstavla som alla får använda finns på vaktkuren.

Storholmen Anslagstavlorna på Storholmen är till för alla. Om du sätter upp privata anslag på tavlorna – kom ihåg att ta ner dem när de blivit inaktuella. Anslagstavlorna hittar du på:


StorholmsGuiden

• • • • •

avtagsvägen ner till norra bryggan fyrvägskorset krogen trevägskorset på Tallholmen trevägskorset i Epa-dalen

E-post Har du en e-postadress? Anmäl den till Storholmens Tomtägareförening och Mor Annas. Det underlättar både kommunikationen och informationen, e-post: styrelsen.storholmen@gmail.com.

Bra och dåligt Vad tycker du är bra eller dåligt? Saknar du något eller kan det bli bättre? Tveka aldrig att kontakta styrelserna, som arbetar på ditt uppdrag och för Mor Annas och Storholmens bästa. Se e-post ovan.

ISREGLER Vi har kommit fram till gemensamma isregler när det gäller isbrytning, körning i isrännan, tilläggning av båtar samt is-vett och is-etikett. Läs gärna mer om våra isregler på hemsidan.

Vid risk för isläggning: • •

lägg båten vid Södra i tid - det är allas ansvar att lyssna till väderprognoser den som chansar på att ha båten vid hemmabryggan får låta den ligga kvar om isen lägger sig

Södra •

pontonbryggan vid Södra är för betalande vinter/åretruntmedlemmar, övriga får lägga till vid Södra stenbryggan

Isbrytning och isränna • •

• • •

Isbrytning i ränna gäller endast mellan Södra och Mor Annas frivilliga krafter gör en isränna till Södra kör SAKTA i isrännan tänk på att du syns i rännan - använd alltid lanterna eller ficklampa ha en lång förtöjningstamp i båten så att den räcker till bryggan. Det är inte populärt att förtöja i någon annans båt

Ispromenad •

påbörjas och avslutas endast vid allmänna bryggor, t ex Askrikebryggan, Östra föreningstomten, vid Tallholmsbron etc. Promenader får inte påbörjas och avslutas vid andra än egna tomter.

Isvarning •

när varning har gått ut om att isen är farlig och ränna brutits bör denna varning respekteras. Att utsätta sin granne för risker och obehag pga att någon går över tunn is är inte acceptabelt


StorholmsGuiden

KALENDER 2009 9 april 1 maj 10 maj 14 juni 17 augusti 18 augusti 22 augusti 6 september

Waxholmsbåten börjar köra enligt vårtidtabellen Årsstämma - Mor Annas samfällighetsförening Grovsopor, Södra mellan kl 9-13 Årsstämma - Storholmens tomtägarförening Waxholmsbåten börjar köra enligt hösttidtabell Skolskjutsen startar Tala personligt med styrelsen i STÄF Grovsopor, Södra mellan kl 9-13

KOMMUNIKATIONER TILL/FRÅN/PÅ STORHOLMEN Det finns idag inte någon året-runt-trafik till och från Storholmen, du behöver egen båt, men Waxholmsbåten trafikerar Storholmen-Ropsten under den isfria perioden, april-december. En arbetsgrupp jobbar aktivt med frågan på uppdrag av STÄF.

Waxholmsbåt Du kan åka till och från Ropsten med Waxholmsbåt morgon och kväll från torsdag den 9 april och fram till mitten av december, 2009. På sommaren utökas turerna. Aktuell tidtabell kan du få av Waxholmsbolaget, tel 08-679 58 30 eller på www.vaxholmsbolaget.se. Tidtabellen finns också på hemsidan; www.storholmen.nu.

Ö-kort Du som är skriven på Storholmen kan ansöka om ö-kort. Kortet kostar 500 kronor per år och gäller på alla Waxholmsbolagsbåtar.

Ansök om ö-kort Skicka ditt personbevis och skriv att du önskar inbetalningskort till: Waxholms Ångfartyg AB, Box 74 22, 103 91 Stockholm.

Bygg- och materialtransporter Jörgens Maskinservice Kontakt: Jörgen Karlsson, tel 070-722 02 55 eller e-post: maskinservice@vattnet.com

Skol- person- och byggtransport Lottas båt Kontakt: Lotta Raud, tel 070-761 84 89 eller Milan Raud, tel 070-714 46 32.

KOMMUNTILLHÖRIGHET Storholmen tillhör Vaxholms kommun, men just nu pågår diskussioner om vilken kommuntillhörighet Storholmen ska ha, Vaxholm eller Lidingö Stad. Beslut om vilken kommun det blir kommer regeringen att ta i slutet av 2009.

KROGEN Storholmens Krog & Handelsbod har öppet alla dagar under sommarmånaderna samt varannan helg övrig tid på året. Öppettider står på anslagstavlorna och på Storholmens hemsida.


StorholmsGuiden

LEKPLATS På planen utanför dansbanan finns en sandlåda. Tänk på att städa upp efter lek.

MEDLEMSMATRIKEL Storholmens matrikel innehåller alla medlemmars namn, adress och telefonnummer. Meddela ändrade uppgifter till styrelsen vid flytt och försäljning. Beställning av matrikeln och ändringar kan du göra via styrelsens e-postadress: styrelsen.storholmen@gmail.com

MOR ANNAS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Mor Annas Samfällighetsförening är en separat samfällighetsförening och lyder inte under Tomtägareföreningen. Medlemmar och styrelsen jobbar ideellt och det innebär att det alltid finns gott om saker som behöver göras. Kan du inte medverka på städdagarna så finns det möjlighet att bidra vid andra tillfällen. Information om Mor Annas finns också på Storholmens hemsida; www.storholmen.nu. Endast fastighet på Storholmen med tillhörande öar kan vara medlem i Mor Annas Samfällighet

Föreningens årsstämma 1 maj på Dansbanan

Årsavgift Mor Annas medlemsavgift, enligt extra stämmobeslut 12 oktober 2008: • • •

Avgiften är 1 999 kronor och lika för alla medlemmar Medlem som går vakt på Mor Annas ersätts med 999 kronor för ett vaktpass Parkeringskort för bil och båt skickas endast ut till den som betalt årsavgiften.

Vaktpass Vi går vakt på Mor Anna sedan ett antal år, från och med 2008 är det frivilligt. Om du väljer att gå ett vaktpass en gång per år, ersätts du med 999 kronor av Mor Annas och din årsavgift blir då 1 000 kronor. Vaktåret är mellan 1 januari – 31 december. Sedan vi har börjat gå vakt på Mor Annas har brottsligheten och inbrottsstatistiken i våra bilar och båtar sjunkit dramatiskt, både sommar som vinter.

Samfällighet Samfällighet är en egen organisationsform som oftast används för att äga gemensamma anläggningar och bryggor. Till skillnad från en ideell eller en ekonomisk förening kan man inte välja om man vill vara med. När Lantmäteriet fastställt att den fastighet man äger är medlem i en samfällighet är man skyldig att delta enligt samfällighetens regler och beslut. En fastighet kan inte uteslutas ur samfällighet.

MORGONTIDNING Under högsäsong kan du få din morgontidning levererad av Waxholmsbåten till någon av tidningslådorna vid bryggorna på Norra, Östra och Södra. Leverans beställs via respektive tidning. Glöm inte att ange brygga.


StorholmsGuiden

NÖJESKOMMITTÉN Kommittén arrangerar tillsammans med ideella insatser av öns medlemmar valborgs- och midsommarfirande samt Storholmsdagen. En förutsättning för att evenemangen skall leva vidare är alltså att så många som möjligt bidrar. Vill du vara med i Nöjeskommittén, kontakta: Suzanne Bjurvén på tel 765 00 17 eller e-post: sussibjurven@bredband.net

POST Permanentbor får sin post utdelad i postbox som finns i stugan på Mor Annas. På parkeringen finns även en postlåda för utgående post.

SKADEGÖRELSE Du är som medlem ekonomiskt ansvarig för skadegörelse på Storholmen – utöver normalt slitage. Det gäller dig och din familj, gäst eller hyresgäst.

SKOLSKJUTS Vaxholms stad vill dra in skolbåten till Mor Annas brygga från och med 1 augusti 2009, men vi får behålla skolskjutsen tills det är bestämt vilken kommun Storholmen kommer att tillhöra. Fram till dess har alla barn från sexårsverksamheten t o m nionde klass, rätt att åka skolbåt och skoltaxi, till och från skolan. Skolskjutsen gäller inte om ditt barn går på skolfritis. Inför varje termin fyller du i en blankett som skolans kommun skickar. Om ditt barn går på gymnasiet måste du söka särskilt avtal för skolskjuts. Du söker individuellt. Lottas båt – Lotta och Milan Raud kör skolbåten telefon 070-761 84 89/070-714 46 32

SOTNING Sotning görs beroende på vilken sorts eldstad du har och hur du utnyttjar den. För aktuell information kan kontakta Södra Roslagens Brandförsvarsförbund eller gå in på deras webbplats: www.srb.brand se.

STORHOLMENS TOMTÄGAREFÖRENING Nästan allt arbete som utförs inom ramen för STÄF, (Storholmens Tomtägareförening) sker ideellt, ett fåtal arbeten sker mot betalning (t ex vid ombyggnader och vattenledningsarbete). Tomtägarföreningens styrelse består av fem till sju ordinarie ledamöter och två suppleanter. Aktuell styrelse och kontaktinformation hittar du på hemsidan: www.storholmen.nu

Föreningsstämman Varje söndag före midsommar hålls Storholmens Tomtägareförenings årliga stämma dit samtliga medlemmar kallas. Det gångna året avrapporteras, ny styrelse väljs och beslut fattas avseende styrelseförslag och inkomna motioner. Stämman hålls på dansbanan. Stadgar finns på hemsidan att ladda ned.


StorholmsGuiden

Årsavgift Årsavgiften är nu 1 600 kronor Avgiften går bland annat till vägar, allmänna bryggor, underhåll av krogen, dansbanan, Norra väntkuren och vattensystemet.

STÄDDAG En gång per år kallar tomtägarföreningen till en städdag, vanligtvis i april eller maj. På Mor Annas har vi två städ- och arbetsdagar per år, vanligen en lördag i maj och oktober.

STÄDNING PÅ TOMTEN Om du har en tomt som vetter mot en väg, måste du städa området mellan din tomtgräns och vägens mitt. Att städa innebär: • • • •

att sköta och ansa eventuella häckar och staket som löper längsmed vägen räfsa, föra bort löv och ris samt att hålla fritt från sly och missprydande eller besvärande växtlighet. Hänger det grenar över vägen från träd på din egna tomt på lägre höjd från marken än 2,5 meter, måste du ta bort dem. Vi hjälps även åt med att hålla efter skräp på både ön och på Mor Annas genom några städ- och arbetsdagar per år.

TRADITIONER PÅ STORHOLMEN Nöjeskommittén arrangerar olika evenemang under året då vi samlas för att vara tillsammans och fira. En förutsättning för att evenemangen kan leva vidare är att så många som möjligt bidrar vid förberedelser samt under och efter firandet. Vi firar bland annat:

Valborg På grusplanen vid krogen tänder vi en stor brasa och sjunger in våren. Information om evenemanget anslås i god tid på anslagstavlorna.

Midsommar Vi inleder vårt traditionella midsommarfirande med musik, sång och fanbärare. Musiktåget avgår från Brandstationen och går vidare upp till dansbanan för dans kring midsommarstången. Information om evenemanget anslås i god tid på anslagstavlorna.

Storholmsdagen I början av augusti firar vi Storholmsdagen, öns egen dag med aktiviteter som kan variera från år till år. Vanliga aktiviteter är loppis, femkamp och Storholmsmaran.

VATTEN Vi får kommunalt vatten från Lidingö. För att få tillgång till kommunalt vatten måste fastigheten ha ett godkänt avlopp.

Kommunalt vatten • •

STÄF läser av din vattenförbrukning i juni varje år. Om du vid ägarbyte vill/behöver reglera vattenskulden mellan säljare och köpare, får du själv läsa av din vattenmätare.


StorholmsGuiden

• • •

Vattenmätaren måste sitta frostfritt eller monteras bort före första frosten. Tänk på att även tömma vattenledningarna innan frost. Vattenskador som uppkommer pga oaktsamhet debiteras tomtägaren.

Sommarvatten På ön finns ett antal lokala brunnsföreningar, som förser medlemmarna med vatten ur lokala brunnar under sommarhalvåret. För närvarande finns Norra och Östra brunnsföreningarna. • •

Norra brunnsföreningen: Hasse Johansson tel 767 54 65 eller 640 70 02. Östra brunnsföreningen: Jörgen Wallgren tel 767 57 34 eller 031/13 73 59.

VAXHOLM KOMMUN Kommunen kontaktas på tel 08-541 708 00 eller via hemsidan www.vaxholm.se. På hemsidan finns bland annat information om byggregler, miljöregler och kommunal service.

VINDSKOLA På land

Vindhastighet m/s

Till sjöss

Lugnt Svag vind Måttlig vind Frisk vind Hård vind Storm Orkan

0-0,2 0,3-3,3 3,4-8,9 9,0-13,8 13,9-20,7 20,8-32,5 Mer än 33

Stiltje Nästan stiltje Bris Frisk bris Kuling Storm Orkan

VINTERTELEFONLISTA Varje år uppdaterar vi och mailar ut en vinterlista med telefonnummer och e-post till alla åretruntboende. Listan är bra att ha om vi behöver göra telefonkedja för att informera varandra om svag is. Kontakta Lotta Raud angående listan på tel 070-761 84 89 eller lotta.raud@bostream.nu

VÄGAR Vägarna på ön ägs av Storholmens Tomtägareföreningen, dvs alla medlemmar. Underhållsarbete utförs och betalas av föreningen.


älkomme StorholmsGuiden n till Storholm sGuiden.

Adressändring Allmänningar Ankringsförbud Ambulanshelikopter Avfall Avlopp Barn på Storholmen Bastu Bil på Mor Annas Brand Byggregler Båt på Storholmen Båt på Mor Annas Dansbanan Eldning Fakta om Storholmen

Storholmsguiden  

Storholmsguiden

Storholmsguiden  

Storholmsguiden

Advertisement