Page 1


2

เชือกที่ผูกคอตายม


มันแก้ง่ายกว่าใจที่ผูก

3


4 tweet ข้อความที่ ทำ�ให้ อ.อายจดจำ�เราได้ หนูเหมือนเงาะ

ฉากโรแ ประ

เรื่อง สิ่งเล็ก ฉากที่นางเอกเปิดส

ท่อน เพลงที่ร้อนตอนอาบน้ำ� อาจจะมีดวงดาวตั้งมากมาย ที่ช่างมีความหมาย ให้เธอมอง แต่จะมีดวงใหนที่ลอยล่อง มาประคองข้างกาย อย่างเช่นฉันคนนี้ที่รักเธอ แค่ลองมองซัก ครั้งจะได้ไหม


วีรกรรม สุดฮ่าในวัยเด็ก ใส่หมวกกันน๊อคตกบันได

แมนติกสุด ะทับใจ

กที่เรียก..ว่ารัก สมุดลับที่พระเอกทำ�ให้

โต ขึ้นอยากเป็นอะไร อยากเป็นคนดีของเธอ

5


6


7 กราบสวัสดี ชื่อ - นามสกุล น.ส. มณฑิกานต์ ซันใจ ชื่อเล่น วา วันเกิด 6/03/37 ศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัยสยาม คณะ นิเทศศาสตร์ สาขา สื่อดิจิทัล


8

เป็นสิ่ง


งที่ฉันชอบ

9


10

การทำ� Photoshop งานชิ้นนี้เป็น ชิ้นแรกของที่เรียน เป็นจินตนาที่ ไม่มีกรอบ


11


12


13 Animetion งานชื้นที่ 2 เป็นการทำ�งาน Animetion เป็น การเคลือนไหว http://uppicthai.com/image/dUJ


14

งานชิ้นนี้เป็นการทำ�โลโก้ชื่อตัวเอง


น า ้ ร อ ่ ื แบบช

ก อ อ ร า ้ของก

ก โ ล โ อ ื ค ้ ี น งานชิ้น

15 ที่


16

วิช มีความรู้สึกว่า ที่ได้มาเรียนว ศึกษา ทำ�ให้ได้ความรู้เรื่อง Pho สามารถทำ�ให้ไปประก ได้ทดลองสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยได้ป ในวิชา


ชานี้ วิชาคอมพิวเตอร์นิเทศเพื่อการ otoshop , Illustratou , Indesign กอบอาชีพได้ในอนาคต ปฎิบัติทำ�ให้เราได้ความรู้มากมาย าเหล่านี้

17


18

montikan  
montikan  

bookindesing