Page 1

1 NÝSAN 2014 • SALI

YIL: 44 • SAYI: 3946 • 25 Kr.

ÝÞTE ADAYLARIN ALDIÐI OYLAR ungurlu'da kesin olmayan resmi sonuçlara göre 83 sandýkta 22 bin 765 seçmenden 20 bin 100’ü oy kullandý. 19 bin 195 oyun geçerli, 905 oyun ise geçersiz sayýldýðý seçimde; “MHP 8 bin 910, Ak Parti 8 bin 521, CHP bin 331, SP 189, BBP 165, DP 64, ve BTP ise 15 oy aldý.

S

ÝL GENEL MECLÝSÝ SONUÇLARI Sarýyüce, Ramazan Kelepircioðlu ve Ünal BELEDÝYE MECLÝSÝ ÜYELÝÐÝ SONUÇLARI Sungurlu'da kesin olmayan resmi sonuçlara Cevizci asil olarak seçilirken, MHP'den ise Sungurlu'da kesin olmayan resmi sonuçlara göre Belediye Meclisi Üyeliði için 83 sandýkta göre Ýl Genel Meclisi Üyeliði sonuçlarý açýk- Celal Güngör asil olarak seçildi. 22 bin 765 seçmenden 20 bin 095 seçmen oy landý. MAHALLE MAHALLE, Buna göre; kullandý. Ak Parti 14 bin 553 oy 19 bin 184 oyun geçerli, 911 oyun ise geçerSANDIK SANDIK MHP : 7 bin 276 oy siz sayýldýðý seçimde Ak Parti 8 bin 509, MHP SEÇÝM SONUÇLARI CHP : 531 oy aldý 8 bin 311, bin 717, BBP 370 , SP 215, BBP 165, ÝP 28, BTP 22 ve TKP 12 oy aldý. Bu sonuçlara göre Ak Parti'den Aziz Sayfa : 2,3,4,5,6,7,8,9,10

Evrak Kaçýrýldý Ýddiasý Ortalýðý Karýþtýrdý eçim akþamý Sungurlu Belediyesi'nden evrak kaçýrýldý iddiasý S ortalýðýn biranda gerilmesine sebep oldu. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu Belediyesi'nden seçim sonuçlarýnýn açýkladýðý 29 Mart akþamý, belediyeden çok sayýda evraðýn bir otomobilin bagajýna konulduðu

ihbarý üzerine, Belediye önüne çok sayýda partili ve polis ekibi geldi. Ortalýðýn bir anda karýþtýðý Belediye önünde partililer bagaja konmak istenen çantalarýn ve araç bagajýnýn incelenmesini istedi. Polis ekipleri tarafýndan Çarþý Merkez Karakolu'na götürülen evraklarýn tutanaðý tutularak savcýlýða gönderildi. Olayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.

Þahiner Gazetemizi Ziyaret Etti ungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner ekibiyle birlikte gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Yazý Ýþleri Müdürümüz Serdar Özel, seçimi kazanmasýndan dolayý Abdulkadir Þahiner ve ekibini kutlayarak, çalýþmalarýndan baþarýlar diledi.

S

Sungurlu’nun En Ýyi Haber Sitesi www.sungurlu.tv Geliþmelerden Anýnda Haberiniz Olsun


1 NÝSAN 2014 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

2

BELEDÝYE BAÞKANLIÐI SEÇÝM SONUÇLARI

Ýmtiyaz Sahibi Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Muhabirler Muammer ÖZEL

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Serkan ÞANSEVER Yusuf Bahri YÜCEL H. Mustafa SARIYÜCE - Ýsmail KABAKDERE

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi (st/cm) Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,40 TL. : 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 100 TL. : 8,40 TL. 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


1 NÝSAN 2014 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

Sizin Sayfanýz www.sungurlu.tv Geliþmelerden Anýnda Haberiniz Olsun.

3


1 NÝSAN 2014 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

Bugün

-

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

4


1 NÝSAN 2014 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

Sizin Sayfanýz www.sungurlu.tv Geliþmelerden Anýnda Haberiniz Olsun.

5


1 NÝSAN 2014 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

6

BELEDÝYE MECLÝS ÜYELÝÐÝ SONUÇLARI


1 NÝSAN 2014 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

7

Sizin Sayfanýz www.sungurlu.tv Geliþmelerden Anýnda Haberiniz Olsun.


1 NÝSAN 2014 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

8

Sizin Sayfanýz www.sungurlu.tv Geliþmelerden Anýnda Haberiniz Olsun.


1 NÝSAN 2014 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

Sizin Sayfanýz www.sungurlu.tv Geliþmelerden Anýnda Haberiniz Olsun.

9


1 NÝSAN 2014 • SALI

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

10

iL GENEL MECLÝS ÜYELÝÐÝ SONUÇLARI


SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

11

Sungurlu’nun En Ýyi Haber Sitesi www.sungurlu.tv Geliþmelerden Anýnda Haberiniz Olsun

1 NÝSAN 2014 • SALI

S.S.REK.279

S.S.REK.278


1 NÝSAN 2014 • SALI

S.S.REK.277

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

12

1nisan  
1nisan  
Advertisement