Page 1


Overzicht commissies VEGO Bestuur

Rob de Vries, Tel: 5414889 Jennie Berner Tel, 06-27266797

Voorzitter voorzitter@tvvego.nl Jan de Jong Westenenkerweg 44 7335 CX Apeldoorn Tel: 5415218

Vicevoorzitter vice-voorzitter@tvvego.nl Gert Methorst Rakkersveld 8 7327 GC Apeldoorn Tel: 5332251

Penningmeester penningmeester@tvvego.nl Guido Eggermont 1e Johannastraat 49 7331 CB Apeldoorn Tel: 5348009

Secretariaat secretariaat@tvvego.nl Antoon Goes Mendelssohnlaan 75 7333 ES Apeldoorn Tel:5430090

Voorzitter TC Elly Verhoef-du Chatenier, Tel: 5427761

Afgevaardigde JC

Competitieleiding comp.wedstrijdcie@tvvego.nl Peter Bosch, Tel: 06 – 51298464 Rob de Vries, Tel: 5414889

Trainers Marko van Teeffelen, Tel: 06-12059035 m.teeffelen2@kpnplanet.nl Joost Galenkamp Tel: 06-51625262 info@jgtennis.nl Sylvia Steur (rolstoeltennissers) Tel: 3556462

Parkzaken parkzaken@tvvego.nl Peter Bosch, Tel: 06 – 51298464 Rinus Peters, Tel: 5412729 Peter Hartung Rob de Vries Wouter van den Brink, Tel: 5412898

Jeugdcommissie jeugdcie@tvvego.nl Voorzitter: Vacant Voorzitter a.i., Penningmeester: Yvonne Hafkamp, Tel: 06 – 11300904 Secrataresse:Petra Kloosterboer, Tel: 06-13780087 Sabine Oolbekkink, Tel: 055-5411030 Danny de Harder, Tel: 5420576 06-36424040 Ariel Zwier Edith Brink Inge Gammauf

Petra Kloosterboer

Algemene zaken algemenezaken@tvvego.nl Henk Bonestroo, Tel: 06-52446661

Barcommissie Paul Omta, Tel: 06-14303540

Beleidszaken

Clubhuis/Barcommissie barcie@tvvego.nl Voorzitter: vacant Marianne Raayman, Tel: 06 - 45742887 Brigida Salvagno, Tel: 5428295 Hanneke Ruiter, Tel: 5422221 Janet Bark, Tel: 06 - 50487039 Ineke Morsink, Tel: 06-18642963 Alma Westerhof, Tel: 3552995

Hans Turlings Tel: 5422047

PR en Sponsoring

Technische Commissie technischecie@tvvego.nl Elly Verhoef-du Chatenier, Tel: 5427761 Peter Bosch, Tel: 06 – 51298464

sponsorcie@tvvego.nl Voorzitter± Vacant Attie de Harder, Tel: 5420576 Greetje van Woudenberg, Tel: 5339294 Jeffry Belt, Tel: Hans ter Weele, Tel: 055-5415774


COLOFON Inleveren kopij nr. 2-2013 voor 10 maart 2013. Verschijningsdatum 2-2013: eind maart.

Druk: Copy Point Didam

VEGOband is een uitgave van: Tennisvereniging VEGO, Tennispark Malkenschoten, Dubbelbeek 10, 7333 NJ Apeldoorn Telefoon: 055 – 5331398

Redactieadressen redactie@tvvego.nl Jan Westerhof, Schuttersweg 68, 7314 LH Apeldoorn j.westerhof@chello.nl Berend van de Sande berendvandesande@gmail.com Arend van den Esschert a.esschert@chello.nl

Verspreiding Fam. Buurman, Tel 055-5336216

Oplage: 400 stuks Internet www.tvvego.nl Gebruikersnaam vego Wachtwoord: lid Redactie Jan Westerhof, Tel: 3552995 Arend van den Esschert, Tel:5429482 Berend van de Sande, Tel: 5428997 Anneke Buitenhuis (website), Tel: 0622372274

Ledenadministratie Renate Lindner-Beekman Van Roekelweg 75 7335 HC Apeldoorn Tel: 055-5431534 of 06-38722298 e-mail:ledenadministratie@tvvego.nl Banknummer VEGO: 3933.67.797

Inleveren van kopij voor de VEGOband Een paar regeltjes 1. Tekst inleveren als Word bestand, dus .doc of eventueel .docx. en geef het een naam die de inhoud aanduidt.

2. Gewoon zogenaamde platte tekst, bijvoorbeeld in een mailtje mag ook. 3. Foto’s of plaatjes apart aanleveren als bijlage bij een mailtje bij voorkeur in jpg formaat.

4. Files in .pdf formaat zijn door de redactie niet meer te bewerken, dus moeten precies

5. 6. 7.

Van de redactie

passend zijn op het formaat zoals ze in de VEGOband moeten komen. Zo niet, dan leggen we ze op de scanner om er een .jpg file van te maken. Dit kan kwaliteitsverlies opleveren. Foto’s en plaatjes moeten een resolutie hebben van minimaal 300 dpi, dus een plaatje van een website plukken is niet voldoende. Tekst graag aanleveren zonder opmaak, in bijna alle gevallen moeten we die opmaak er weer uit sleutelen om het passend te krijgen voor de VEGOband. Alle bijdragen zijn welkom, maar plaatsing kan alleen als er ruimte is en na beoordeling van de redactie.

Weer een nieuw jaar en de eerste VEGOband van dit jaar. Niet alleen een nieuw jaar, ook een nieuw bestuur voor VEGO en meteen laaide de discussie weer op, kan de VEGOband niet digitaal en per mail verstuurd worden naar de leden? Natuurlijk kan dat, want ik maak hem op de PC, dus het resultaat is een digitaal bestand dat vervolgens naar de drukker gaat om aan het papier toevertrouwd te worden. Maar dat brengt de nodige (of onnodige, dat is de vraag) kosten met zich mee. Voorlopig gaan we op oude voet verder. Deze keer trouwens geen groene jeugdhoek pagina’s, omdat er een overlapping is met de gewone pagina’s. Door al deze discussies en aanpassingen op het laatste

moment is deze VEGOband ongeveer een week vertraagd. Dat is natuurlijk voornamelijk mijn schuld, maar ik had ook een drukke tijd en dan moet je prioriteiten stellen. Die prioriteit is dus onder andere naar de verjaardagen in mijn familie gegaan, waaronder mijn eigen verjaardag. Voor mij dus ook weer een nieuw jaar! De laatste weken hebben de banen van VEGO onder een stevige laag sneeuw gelegen waardoor er niet veel getennist kon worden. Dat er toch nog beperkt gespeeld kon worden is te danken aan een aantal vrijwilligers die de kunstgras banen tot twee keer toe hebben schoon gemaakt. Hulde daarvoor! Nu maar hopen op beter weer! Zoals altijd: Veel tennisplezier gewenst! Jan Westerhof


VEGO KALENDER 2013

Sponsoroverzicht Accord Auto Bakkenes Autoschadebedrijf Hagen BrinQer Verzuim-en Reïntergratie Management De Bloemensteeg De Bestrater Bloemenmagazijn Margriet BMMW Verhuur Brood en banket bakkerij Broer Digital Dynamics Groep Garagebedrijf de Eendracht Garagebedrijf Koldewijn Gereedschapmakerij Vink Henk van Tongeren Installatietechniek Intersport Jonker Koppe hypotheken en verzekeringen Marcel’s Kaas Martin Steneker Reclame Mas Surabaya Indonesisch eethuis Max Tak Boom- en tuinverzorging Molenbroek Lingerie Mulder Elektrotechniek Notariskantoor van Dooren Opisop voordeelshop Oranjewoud Oudbier gereedschappen Physical Vision Reinders Makelaardij Rouwcentrum Rouwenhorst Shanghai Chinees Indisch en wokrestaurant Signdirect Starink Schoenen en Tassen Supporters Feyenoord Technorette Reparatie – Service Tira Praktijk voor massage De Vakman Arie de Hoop Vigilat beveliging Warsteiner Weijtec Installatie Techniek

Koop bij onze adverteerders zij steunen uw vereniging!!! Ook sponsor worden van VEGO? Neem dan contact op met onze sponsorcommissie of kijk op www.tvvego.nl

Datum

Omschrijving

Tijd

Aanspreekpunt

Februari 2013 3 Stamppottoernooi 10.00 uur 8 Klaverjascompetitie 20.00 uur 23 Jeugd uitwisseling Beekbergen-Ugchelen-VEGO 24 Wintercompetitie 10.30 Maart 2013 1 Tennis thema avond 1 (?) Infoavond jeugdcompetitie 5 Algemene Leden Vergadering 10 Inleveren kopij VEGOband 8 Klaverjascompetitie slotavond 9 Vechtparencompetitie 11 t/m 17 Open Brinqer VEGO toernooi 23 Pasjesmiddag en open dag 23 Vechtparencompetitie 23 Openingstoernooi jeugd ? Wintercompetitie Finale 24 Gré Reezigt toernooi 29 Tennis Thema avond 31 Pasen April 2013 1 Pasen 4 Donderdagcompetitie 1e dag 5 Jeugd mini & ¾ competitie 6 Zaterdagcompetitie 1e dag 7 Zondagcompetitie 1e dag 11 Donderdagcompetitie 2e dag 12 Jeugd mini & ¾ competitie

19.30-20.30 uur 19.30

Bijzonderheden

TC beperkt vrij spelen Gert Methorst JC Bij? TC

Trainers JC Bestuur

19.00 uur 18.00 uur

Gert Methorst Leuverman/Wiggers TC beperkt vrij spelen 15.30 uur – 18.00 uur Lindner, plus bestuur aanwezig 18.00 uur Leuverman/Wiggers 09.00-15.00 uur JC beperkt vrij spelen 10.30 TC beperkt vrij spelen 10.00 uur (aanwezig) beperkt vrij spelen Trainers

10.00 uur 16.30 uur 09.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 16.30 uur

TC JC TC TC TC JC

beperkt vrij spelen beperkt vrij spelen

Begin de zondag fit en gezond. Kom rommelpotten vanaf 9.30 uur.

Voor iedereen die al wat geoefend is, elke zondagochtend vanaf 9.30 uur rommelpotten. De hele dag nog voor je hebben en toch gezond bezig zijn geweest.


Datum

Omschrijving

April 2013 (vevolg) 13 Zaterdagcompetitie 2e dag 14 Zondagcompetitie 2e dag 18 Donderdagcompetitie 3e dag 19 20 21 25 26 27 30 Mei 2013 4 5 5 9 10 11 12 14 15 16 18 19, 20 22 23 24 25 26 29 29

Jeugd mini & ¾ competitie Zaterdagcompetitie 3e dag Zondagcompetitie 3e dag Donderdagcompetitie 4e dag Jeugd mini & ¾ competitie Zaterdagcompetitie 4e dag Koninginnedag

Park gesloten Bevrijdingsdag Zondagcompetitie 4e dag Hemelvaartsdag Jeugd mini & ¾ competitie Zaterdagcompetitie 5e dag Zondagcompetitie 5e dag Dames vlinderdag Woensdagavondcompetitie 1e dag Donderdagcompetitie 5e dag Vechtparencompetitie Pinksteren Woensdagavondcompetitie 2e dag Donderdagcompetitie 6e dag Uitwisseling VEGO - TEPCI Zaterdagcompetitie 6e dag Zondagcompetitie 6e dag Woensdagavondcompetitie 3e dag Jeugd Mini 3-4 toernooi

Tijd 09.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 16.30 uur 10.00 uur 09.00 uur 10.00 uur 16.30 uur 09.00 uur

18.00 uur

Vechtparencompetitie Ouder / kind toernooi Inleveren kopij VEGOband Vechtparencompetitie

TC TC TC

Bijzonderheden

beperkt vrij spelen beperkt vrij spelen

JC TC TC TC

beperkt vrij spelen5 beperkt vrij spelen

TC

beperkt vrij spelen

vanwege Dodenherdenking

09.00 uur

TC

beperkt vrij spelen

16.30 uur 09.00 uur 10.00 uur 09.00 uur 19.00 uur 10.00 uur 18.00 uur

JC TC TC

beperkt vrij spelen beperkt vrij spelen

19.00 uur 10.00 uur 19.00 09.00 uur 10.00 uur 19.00 uur 13.00 uur

TC TC TC TC TC TC JC

juni 2013 09.00 uur 1 Zaterdagcompetitie 7e dag 2 Zondagcompetitie 7e dag 10.00 uur 3 t/m 9 Clubkampioenschappen volwassenen 4 Uitwisseling VEGO- Quick 10.00 uur 5 Woensdagavondcompetitie 4e dag 19.00 uur 10 t-m 16 jeugd clubkampioenschappen 14 Jeugd BBQ 12 Woensdagavondcompetitie 5e dag 19.00 uur 15 Vechtparencompetitie 18.00 uur 17 t/m 23 Open VEGO toernooi 19 Woensdagavondcompetitie 6e dag 19.00 uur 26 Slotavond woensdag- en donderdagcompetitie juli 2013 6 7 10 27

Aanspreekpunt

18.00 uur

18.00 uur

TC beperkt vrij spelen TC Leuverman/Wiggers

TC TC TC

beperkt vrij spelen bij VEGO beperkt vrij spelen beperkt vrij spelen beperkt vrij spelen beperkt vrij spelen

beperkt vrij spelen beperkt vrij spelen beperkt vrij spelen Bij VEGO beperkt vrij spelen

TC JC JC TC beperkt vrij spelen Leuverman/Wiggers TC TC beperkt vrij spelen

Leuverman/Wiggers JC beperkt vrij spelen Leuverman/Wiggers

Datum

Omschrijving

augustus 2013 1 50+ rommelpotdag voor VEGOleden ? Jeugd tennis vierdaagse 12 t/m 18 Handicap toernooi 24 Vechtparencompetitie 26 t/m 1 sept. VEGO Open Jeugdtoernooi

Tijd

Aanspreekpunt 10.00 uur Trainers 18.00 uur

september 2013 t/m 1 VEGO Open Jeugdtoernooi 2 t/m 15 Apeldoornse Tennis Kampioenschappen 10 Inleveren kopij VEGOband 14 Najaarscompetitie 1e dag 15 Najaarscompetitie Jeugd 1e dag 21 Vechtparencompetitie 18.00 uur 21 Najaarscompetitie 2e dag 22 Najaarscompetitie Jeugd 2e dag 28 Najaarscompetitie 3e dag 29 Najaarscompetitie Jeugd 3e dag oktober 2013 5 Najaarscompetitie 4e dag 6 Najaarscompetitie Jeugd 4e dag 11 Klaverjascompetitie 20.00 uur 12 Najaarscompetitie 5e dag 13 Najaarscompetitie Jeugd 5e (vroeg begin ivm Vechtp slotdag) 13 Slotdag Vechtparencompetitie 19 Najaarscompetitie 6e dag 20 Najaarscompetitie Jeugd 6e dag 25 Tennis Thema avond 26 Najaarscompetitie 7e dag 27 Najaarscompetitie jeugd 7e dag 27 Slotdag tenniskids 10.00 – 14.00 uur 27 Slotdag jeugd 14.00—17.00 uur 9.30 aanw. 27 31e Uitwisseling Beekbergen - VEGO november 2013 3 Snerttoernooi 8 Klaverjascompetitie 10 Inleveren kopij VEGOband 23 Tennis Thema avond

december 2013 13 Klaverjascompetitie 25 1e Kerstdag 26 2e Kerstdag 28, 29 Koppeltoernooi januari 2014 5 Nieuwjaarsreceptie

09.30 uur 20.00 uur

TC

Bijzonderheden beperkt vrij spelen

TC beperkt vrij spelen Leuverman/Wiggers JC beperkt vrij spelen

JC

beperkt vrij spelen

TC beperkt vrij spelen TC beperkt vrijspelen Leuverman/Wiggers TC beperkt vrij spelen TC beperkt vrij spelen TC beperkt vrij spelen TC beperkt vrij spelen

TC beperkt vrij spelen TC beperkt vrij spelen Gert Methorst TC beperkt vrij spelen TC beperkt vrij spelen Leuverman/Wiggers TC beperkt vrij spelen TC beperkt vrij spelen Trainers TC beperkt vrij spelen TC beperkt vrij spelen JC beperkt vrij spelen JC beperkt vrij spelen Bij Beekbergen

TC beperkt vrij spelen Gert Methorst Trainers

20.00 uur

Gert Methorst

Peter Bosch beperkt vrij spelen

16.00-18.00 uur

Bestuur


Van de voorzitter Beste VEGOleden, Een nieuw jaar, een nieuw bestuur en dus een nieuwe voorzitter voor VEGO.

De eerste algemene ledenvergadering is al achter de rug, dus veel in’s en out’s van VEGO begin ik al te kennen. De afgelopen weken ben ik zo veel mogelijk bij de huidige commissies langs gegaan om een totaal beeld van de vereniging te krijgen. De Nieuwjaarsreceptie was gezellig en nu kan het nieuwe tennisjaar beginnen. In dit boekje verschijnt een interview met mij van Berend van de Sande waarin ik mijn ambities, verwachtingen en doelstellingen vertel. Als een van de eerste aandachtspunten overweegt het bestuur deze VEGOband in 2013 volledig digitaal te maken en per

email te verspreiden. De verminderde kosten zijn behoorlijk en kunnen de verminderde subsidiebijdragen van de gemeente opvangen. Dit houdt wel in dat we alle emailadressen moeten actualiseren en ik vraag alle leden dit door te geven aan de ledenadministratie. De nieuwe speelpasjes kunnen op zaterdag 23 maart opgehaald worden en voor nieuwe leden is dit de kans om kennis te maken met de club. Alle commissies en tennisleraren zijn dan present voor vragen, aanmelding van tennisles, en het invullen van de bardiensten. En als je niet hebt gespeeld in de wintermaanden, is dit een goed moment om je sportvrienden weer te spreken na lange tijd. De deur staat altijd open voor het bespreken van nieuwe uitdagingen en gewenste veranderingen. Namens het bestuur wens ik iedereen heel veel tennisplezier toe in 2013! Jan de Jong


TC Nieuws 2013 -

1

Het verhaal binnen VEGO gaat dat de weergoden ons vaak goed gemutst zijn, dit geldt

wedstrijdjes gespeeld op de grasbanen en aan het eind van de middag met een wijntje het tennisseizoen 2012 met een goed gevoel afgesloten. Volgend jaar versie 5 van het koppeltoernooi????? Stamppottoernooi. Of het nu komt omdat de stamppot zo heerlijk is of omdat het bij VEGO altijd gezellig is of omdat het leuk is om in deze periode te tennissen, feit is dat er nu al veel animo is voor deelname aan het 2e Stamppottoernooi op zondag 3 februari 2013.

waarschijnlijk alleen voor de zomermaanden, want voor het X-e achtereenvolgende jaar kon er GEEN volledig koppeltoernooi worden gespeeld. Ondanks een groot aantal aaneengesloten “vrije” dagen was de deelname gering. Het toernooi ingekort naar 1 dag, t.w. zondag 30 december. Op zaterdag 29 december schitterend tennisweer/zonnetje. Alleen Pluvius had nog wat water over op de een na laatste dag van 2012. Banen onder water, geen koppeltoernooi, vervolgens met een aantal diehards een paar

Brinqer VEGO toernooi Het volgende grote tennisevenement is natuurlijk het a.s. BrinQer VEGO toernooi van 11 t/m 17 maart 2013. ( inschrijven via www.tvvego.nl ) Daarna volgt het openingstoernooi voor de jeugd en het Gré Reezigttoernooi, dit allemaal nog voor het begin van de voorjaarscompetitie. Zaterdag Op zaterdag 6 april start de voorjaarscompetitie. Dit jaar hebben we een bezetting van 10 senioren teams. Er zijn 3 teams gestopt, t.w. het gemengde team van Danny de Harder, het


herenteam van Joost Galenkamp en het damesteam van Anneke Buitenhuis. Joost Galenkamp heeft zich met een gemengd team weer opgegeven. De zaterdag is dus wederom goed gevuld.

dubbelpartijen en, zeker niet onbelangrijk, er wordt ingedeeld op speelsterkte. Het is nog mogelijk hiervoor in te schrijven tot uiterlijk 18 februari 2013.

Zondag De animo voor de zondagcompetitie is wat afgenomen. We doen mee met 4 teams. Ook hier hebben zich 3 teams afgemeld, t.w. het gemengde team van Dick van Asselt, het damesteam van Alma Westerhof en het herenteam van Danny de Harder. Een gemengd team van Margriet Vunderink heeft zich nieuw aangemeld. De jeugd speelt op deze dag met 2 teams, zodat het totaal voor de zondag komt op 6 competitieteams, kortom het wordt wederom een gezellige drukte op ons park.

Pasjes De traditionele pasjesmiddag zal dit jaar gehouden worden op zaterdag 23 maart 2013 van 15.30 uur tot 18.00 uur in het clubhuis.

Donderdag Deze competitie stabiliseert, ook dit jaar doen we wederom met 1 team mee. Succes dames. Woensdagavond Dit jaar doen we mee met 7 teams. Er is nog speelruimte voor 1 extra team. Dit is de mogelijkheid om mee te doen aan competitietennis. Promotie of degradatie is niet mogelijk. Je speelt op een woensdagavond 2

Rommelpot Het “rommelpotten” is zoals gebruikelijk NIET gestopt in oktober. Nog steeds kan er op dinsdagavond vanaf 19.00 uur onder deskundige leiding worden “gerommelpot” . Een goede gelegenheid voor de beginnende speler en voor hen die het leuk vinden om nieuwe tenniscontacten op te doen binnen VEGO. Verder is er op dinsdag, en donderdagochtend voor de 50+ gelegenheid om de tennisrackets met elkaar te kruisen. De TC wenst alle VEGO-leden een bijzonder goed tennisjaar toe. Namens de TC Peter Bosch


Gré Reezigt toernooi op zondag 24 maart 2013 Dit toernooi is de start van het nieuwe tennisseizoen. Evenals de afgelopen jaren wordt het toernooi gespeeld onder de naam “Gré Reezigt toernooi”. De leukste manier voor nieuwe leden om kennis te maken met en ingeburgerd te raken bij Vego is door in te schrijven voor dit toernooi. Dit geldt ook voor de leden met speelsterkte 8 of 9. En natuurlijk voor de “oude” leden geldt dit als kans om de nieuwe leden te leren kennen. Aan het toernooi kunnen alle senioren meedoen, ongeacht hun speelsterkte. Ook jeugdleden van 14 jaar en ouder, met enige tenniservaring, kunnen zich inschrijven.

Het toernooi begint om 9.30 uur. Mocht het toernooi door de weersomstandigheden NIET doorgaan, dan gaat de lunch WEL door! Gré zal weer garant staan voor een voortreffelijke lunch en de toernooiorganisatie wordt gevormd door Rob en Elly. Deelname aan het toernooi kost €2 en de prijs van de lunch €5. Inschrijven kan t/m zaterdag 16 maart.

Opgave en inlichtingen: Elly Verhoef tel: 5427761 of per email: verhoef.elly@gmail.com, Ovv naam, tel.nr/emailadres, speelsterkte dubbel en wel/geen lunch. Of in de gang van het clubhuis op de lijst.


Competitiedata 2013 ( wijzigingen voorbehouden) Zaterdag Zondag

Woensdag Donderdag ZOMER AJAAR middag AVOD

6 april

7 april

3 april

4 april

15 mei

13 april

14 april

10 april

11 april

22 mei

20 april

21 april

17 april

18 april

29 mei

25 april

5 juni 12 juni 19 juni 26 juni

27 april 11 mei 25 mei 1 juni Inhalen 4 mei 9 mei 18 mei

5 mei 12 mei 26 mei 2 juni

8 mei 15 mei 22 mei

16 mei 23 mei 30 mei

Inhalen 9 mei 20 mei

Inhalen 24 april 29 mei

Inhalen 2 mei 9 mei 30 mei 6 juni

14- 15 sept 21- 22 sept 28- 29 sept 5- 6 okt 12- 13 okt 19- 20 okt 26- 27 okt

De bovenstaande competitiedata voor het jaar 2013 zijn na zorgvuldige besluitvorming tot stand gekomen. Daarbij is gedacht aan feestdagen, vrije dagen en de meivakantie. +amens de TC, Peter Bosch


Nieuwe voorzitter van VEGO: Jan de Jong ,,Ik ga niet in een gat vallen.’’ Voor Jan de Jong was dat het uitgangspunt na het beëindigen van zijn loopbaan bij het Kadaster. En dus kwam de vraag of hij voorzitter van VEGO wilde worden op een goed moment. ,,Ik wil lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk actief blijven. En ik denk dat ik wat te bieden heb. Ik ben 25 jaar lid en ken de club dus

voorzitterschap. Jan was net even thuis aan de Westenenkerweg in Apeldoorn, waar hij in die periode maar weinig was. Ook bij VEGO zagen we hem zelden. Dat kwam door zijn werk bij de Wereldbank in Washington. Het Kadaster had hem voor een jaar uitgeleend om projecten in Oost-Europa op te zetten. Als landadministratiespecialist hielp hij mee om de administratie in voormalige

goed. Via de ATF en ATK ken ik ook het tenniswereldje in Apeldoorn.’’

Oostbloklanden op orde te krijgen. Een prachtige manier om zijn carrière af te sluiten. Ver weg in Washington dacht Jan na over het voorzitterschap van die gezellige

Al in de lente van 2012 vroeg de vorige voorzitter Arie Leendertse aan Jan of hij in was voor het


tennisvereniging in ApeldoornZuid.

het eerste team moest blijven stoppen.’’

Dat zwarte gat wilde hij in ieder geval niet in. ,,Ik tennis en ik golf graag, maar dat geeft geen voldoening’’, besefte hij. Jan zocht een grotere uitdaging, ook al omdat hij zich met 62 veel te jong voelt om maatschappelijke verplichtingen uit de weg te gaan. Het voorzitterschap van Vego paste wonderwel.

In die tijd was Jan penningmeester van VEGO. Financiën zijn nu ook nog ‘een uitdaging’. Tussen uitgaven en inkomsten moet een beter evenwicht komen. ,,We moeten aan wat knoppen draaien’’, weet Jan. ,,Ik vermoed dat we met de contributie aan de lage kant zitten en ook de barprijzen kunnen denk ik iets omhoog.’’ Besluiten daarover zal hij overigens niet snel nemen en zeker niet alleen. Eerst wil hij een benchmark uitvoeren, waarbij hij VEGO vergelijkt met andere verenigingen. Verder wil hij overleg met bijvoorbeeld de barcommissie als het om de prijzen gaat. ,,Ik ben niet voor een hiërarchisch bestuur dat alles bepaalt, maar streef naar een collegiaal bestuur, een breed bestuur met representatie vanuit alle commissies. Dat bevordert de communicatie binnen de vereniging.’’

Jan is geboren in Assendelft (Noord-Holland). In Noordwijk kwam hij voor het eerst in aanraking met de tennissport. 1100 mensen tennisten daar bij een club die niet eens aangesloten was bij de KNLTB. ,,Ik had eerst gebadmintond, maar wilde graag buiten sporten. Tennis vond ik erg leuk om te doen.’’ Toen hij vijf jaar later met Hilda en de kinderen naar Apeldoorn verhuisde, om bij het Kadaster te gaan werken, was de stap naar VEGO dan ook logisch. Jan herinnert zich nog dat VEGO in die tijd tot de top van Apeldoorn behoorde. ,,Nu zijn we een puur recreatieve vereniging, maar 25 jaar geleden speelde het eerste team op een hoog niveau. We kochten zelfs mensen in. De publieke belangstelling voor de wedstrijden liep echter terug en je kon je afvragen of je zoveel geld in

Jan prijst zich gelukkig met de zeer actieve vrijwilligers die VEGO kent, mensen die zich enorm inzetten voor de club. Tegelijk is dat ook een punt van zorg. Het is een kleine groep actievelingen die ook nog eens vergrijst. ,,Ik zou graag zien dat meer leden zich verantwoordelijk voelen voor de club. Probleem is ook dat we in een vergrijzende wijk zitten, met

maar weinig nieuwbouw.’’ Streven naar verjonging van de club is ook al ‘een uitdaging’ voor de nieuwe voorzitter. In dat kader vindt hij het fantastisch om te zien hoe het kindertennis de afgelopen jaren een impuls heeft gekregen. Als mentor van een jeugdlid draagt Jan daar zelf overigens ook een steentje aan bij. Het bestuur en de commissies moeten volgens Jan goed zichtbaar zijn binnen de vereniging. ,,Je moet er zijn, jezelf

laten zien.’’ Dat betekent niet dat bestuursleden er zijn om alle problemen op te lossen. ,,Ik vind het belangrijk dat leden hun eigen verantwoordelijkheid dragen’’, herhaalt hij nog maar eens zijn oproep. ,,Als je een probleem ervaart moet je eerst kijken wat je zelf kunt doen. Als bestuur zijn we er om de grote lijnen uit te zetten en zaken te coördineren, niet om alles op te lossen.’’

Berend van de Sande


Bedankt Het jaar 2012 was nu niet direct het prettigste jaar van mijn (ons) leven. Een nare ziekte en een vervelende, langdurige behandeling waren mijn deel. Gelukkig zijn de meeste behandelingen achter de rug: de verwachtingen zijn gunstig. Tijdens deze periode hebben wij erg veel belangstelling ontvangen in de vorm van telefoontjes, kaarten met bemoedigende teksten en bezoekjes. Ook van de kant van VEGO. Hartelijk dank hiervoor. Het is niet doenlijk om iedereen persoonlijk te bedanken. Daarom maar op deze manier. Ik hoop spoedig weer aan de VEGO (en andere) activiteiten te kunnen deelnemen. Wij wensen u een voorspoedig en gezond 2013! Hartelijke groet, Gerda en Jan Bockweg

Verkrijgbaar bij VEGO op de Pasjesmiddag! ToegangsKaarten slechts 10 euro voor Familiepretpark Koningin Juliana Toren Het leukste dagje uit beleef je bij familiepretpark Koningin Juliana Toren in Apeldoorn! In de meer dan te gekke attracties raak je niet uitgespeeld. Met deze toegangskaart kun je je een hele dag vermaken in Familiepretpark Koningin Juliana Toren. Ook Leuk EN Voordelig voor een verjaardagsfeestje als kadootje !Voor meer info: sponsorcommissie

60

of


Bardiensten 2013 Dit jaar staan we weer voor een mooie uitdaging, namelijk met zijn allen zorgen voor een goede bezetting van de bar. De bar van VEGO voorziet in gezelligheid, een breed aanbod van drankjes en hapjes en een ontmoetingsplaats voor spelers, ook van andere clubs. Een niet onbelangrijk doel is een goede omzet te draaien voor de vereniging! Dit betekent dat VEGO haar leden nodig heeft om dit doel te bereiken. Een oproep bij deze om je bijdrage te leveren door je in te schrijven op www.jiba-afhangbord.nl. In het voor- en najaar worden de competitieteams ingedeeld om bardiensten te draaien. In die periode zullen er beperkt bardiensten worden opengesteld. Vooral tijdens competities en toernooien is een goede bezetting van de bar en de keuken heel belangrijk. En‌‌. voldoende bezetting geeft gegarandeerd meer plezier in het werk dat je met elkaar verricht.

inlogproblemen bij het plannen. Eventuele vervanging voor je eigen ingeplande diensten dien je zelf te zoeken. Nog even in het kort over het inplannen van de bardiensten: - log in met je knltb nummer en/of e-mailadres dat bij de ledenadministratie bekend is. - ga naar bardiensten 2013 en zoek de mogelijkheden om in te schrijven. - klik op de gewenste datum en kies voor inschrijven. Is de datum rood gekleurd, dan is al maximaal ingeschreven / groen biedt nog mogelijkheden / blauw betekent inschrijven niet mogelijk in verband met ingeplande teams teams of bijzondere feestdagen zoals 1ste Paas-, Pinkster-, Kerstdag. Een beschrijving voor inplannen van de bardiensten staat ook op de VEGO website. Heb je vragen bel dan 0618642963 of mail naar imorsink@hotmail.com WEES ER SNEL BIJ !!!

De barcommissie zal zich bezighouden met de controle van de planning, en verhelpen van

Namens de barcommissie, Ineke Morsink


“Wat het gravel fluistert” STORING

TIRA Praktijk voor sport- en ontspanningsmassage Touch for Health Tel. 06-20375883 www.tira.nl

Wij hebben bij onze club een lid die van zichzelf vindt dat hij handig is met draadjes en stekkertjes. Of dit zo is weet ik niet, maar hij zegt het. Hij zorgt dat de TV in het clubhuis goed is afgesteld, sluit hier en daar een kabeltje aan en meer van dat soort zaken. Kortom, een waardevol lid. Als dan ook op een bepaald moment een PC het begeeft, neemt hij deze mee naar huis, bekijkt het ding en krijgt hem zowaar weer aan de praat. Het enige wat op die PC nog niet werkt, is een of ander display. Dat blijft zwart. Ook hebben we bij VEGO ene Jan die in zijn werkzame leven computerdeskundige was bij een groot bedrijf. Volgens zijn visitekaartje vervulde hij daar de functie van Senior Field Support Engineer Operations Systems. Kijk, dan komt er wel even iets binnen. Van zo'n man mag je verwachten dat hij echt verstand van zaken heeft. Onze techneut wist dit en besloot te vragen of deze Jan even naar het display wilde kijken. Hij spreekt met Jan af om half twee die middag bij VEGO. Tegen enen gaat de techneut vrolijk op weg naar het clubhuis met de PC

onder de arm en installeert het apparaat alvast. Hij steekt de stekker in het stopcontact met rampzalige gevolgen. De stroom in het hele clubhuis valt uit. Alles valt stil. Links en rechts wordt er geschreeuwd naar onze techneut wat hij toch wel aan het doen is. Deze kijkt verbouwereerd naar de PC waarvan hij dacht die toch zo goed te hebben gerepareerd. Hij loopt alles nog eens na en kijkt in de meterkast. Alles lijkt in orde. Maar geen stroom. Ten einde raad belt hij Wouter van den Brink. Deze komt met spoed en samen bekijken ze de zaak nog eens grondig. De hele meterkast wordt zowat uit elkaar gehaald. Maar al deze inspanningen leiden tot niets. Ook Wouter moet toegeven dat hij er niet uit komt. “Wat heb je toch in vredesnaam gedaan” vraag hij aan onze techneut, die timide zegt dat hij alleen maar de stekker in het stopcontact stak. “Ja, ja” mompelt Wouter en vertrekt ten einde raad weer naar huis met de opmerking dat de NUON maar gebeld moet worden. Net als hij het hek uit gaat komt hij Jan tegen en Wouter vertelt hem wat er allemaal is aangericht door


de techneut. “Het hele clubhuis zonder stroom?” reageert Jan, “ heel Zuid zit zonder stroom. Alle verkeerslichten zijn ook uitgevallen. Hoe krijg hij het voor elkaar.” Ze kijken elkaar verbijsterd aan en dan zien ze ineens het licht. Er is een stroomstoring in de wijk en die viel precies samen met het moment dat de PC werd aangesloten. Ze besluiten lachend om onze techneut nog eens even flink op de pot te beuren. Met een ernstig gezicht gaat Jan naar binnen en vertelt de techneut dat door zijn toedoen heel Zuid zonder stroom zit. Normaal zit die niet om een woordje verlegen,

maar hij valt nu totaal stil en net voordat hij aan het AED apparaat moet besluit Jan hem uit zijn lijden te verlossen en verteld hem van de stroomstoring. U wilt misschien nog even weten hoe het afliep met het display waar het allemaal om te doen was. Wel, toen de stroomstoring na een poosje was opgeheven keek Jan even, deed iets met een draadje en ziedaar, het display lichtte weer op als vanouds. Je bent Senior Field Suypport Engineer Operations Systems of je bent het niet. Arend van den Esschert


Kennismaking met de nieuwe penningmeester Toen ik in apeldoorn kwam wonen (ruim 10 jaar geleden), ben ik snel op zoek gegaan naar een tennisvereniging en kwam bij VEGO terecht. Ik ben vanaf het

begin gaan rommelpotten en na een paar jaar ben ik met de woensdag avond competitie mee gaan doen. Ook mijn dochter is bij VEGO gaan spelen. Heerlijk om af en toe samen te spelen! In de

eerste jaren heb ik ook les genomen. Zou ik eigenlijk weer moeten doen... In de eerste jaren in Apeldoorn heb ik vooral veel energie gestoken in het opknappen van mijn huis. Het is een oud huis en we hebben het in een aantal stappen verbouwd. Naast het verbouwen, gaan we graag met z'n allen op vakantie in onze mini camper. Lekker toeren en ons laten verrassen door de omgeving en de mensen is echt heerlijk. VEGO is een prettige vereniging en ik ben elke keer weer verbaasd over de inzet van zoveel leden. Tot nu heb ik af en toe meegeholpen. Leuk om nu wat steviger bij te dragen aan de vereniging. De wat slechtere financiĂŤle situatie brengt wel meteen extra werk met zich mee. Daar had ik niet echt op gerekend. Gelukkig doet Jan kool op dit moment ook nog heel veel en dat helpt ons enorm. Ik heb er alle vertrouwen in dat we dit jaar, met de hulp van alle leden, weer een financieel gezonde vereniging zullen zijn. Guido Eggermont


Competitieteams senioren 2013 Zaterdag Senioren 1e Gemengd, 1e klasse Inge Gammauf, Nienke v Hulst, Nico Brouwer,Joost Galenkamp@, Danny de Harder e

e

2 Gemengd, 2 klasse Ellen Konijn @, Monique Schepers, Marcel Berendsen, Egon Hoppe. 2e Gemengd, 3e klasse Olga van Baaren, Jolanda Duits, Annelies van Halteren, Louise Lindeman, Peter van Halteren, Edwin Joosten @, Patrick van de Vlag. e

e

1 Dames, 2 klasse Jaqueline Kok @, Marianne Raayman, Inge Slot, Marieke Slot, Esther van Zeist.

Eric v Bruggen, Gerald Buurman, Paul Damming, Bert Grit @, Peter v d Meer, Jan Teekens. 4e Heren 35+, 3e klasse Paul Balk, Hans Bosch @, Norbert Dolstra, Henk Rouwenhorst, Richard Wieland. 5e Heren 35+, 3e klasse Wilfred Boering, Arjan Donker @, Sjaak Doornheim, Jos Hoexum, Erik van de Houten, AndrĂŠ van Luttikhuizen. 6e Heren 35+, 3e klasse Alex Pieter, Gerard Ribbink, Henk van der Sluis @, Hans ter Weele, Cor Wetters, Jasper Zweers. Zondag Senioren

1e Heren 35+, Hoofdklasse Ben Demmer, Peter Hartung, Frank Lampenscherf, Guus Mulder, Walter Nazaire, Jan W v d Scheur @, Marco v Teeffelen, Christiaan Wallet 2e Heren 35+, 1e klasse Peter Bosch @, Ger Derks, Bram Ploeg, Wim Udink, Theo Wolven. 3e Heren 35+, 2e klasse

1e Gemengd, 6e klasse Daisy Bouwmeester, Ryanne Burghart, Simone v Pomp, Raymond Gerritsen, Simon Oudbier @, Yari Urdjel. 1e Gemengd 35+, 1e klasse Anja Prins, Greetje v Woudenberg, Raymond Loth, Richard Oudbier @.


2e Gemengd 35+ 3e klasse Miriam v Hennik, MiekeVink, Margriet Vunderink@, Erik v Amersfoort, Paul Omta.

3e Gemengd Jennie Berner @, Biella Boesveld, Carin Turlings, Holger Lampenscherf, Jasper Zweers.

3e Gemengd 35+, 3e klasse Ria de Harder @, Hanneke Ruiter, Willibrord Bonekamp, Berry de Harder, Arjan Jacobs,

4e Gemengd Marianne Kloosterboer, Diana Vos, Bennie de Hoop, Arie de Hoop, Hans Kloosterboer @.

Dames donderdag 1e team, 1e klasse Tiny Bosz, Riet Jansen,Wil Rutenfrans, Elly Verhoef, Tonnie van Vliet @.

5e Gemengd Janet Bark@, Brigida Salvagno, Paul Omta, Bob Schoor.

Woensdagavond 1e Gemengd Thea Hoedeman, Irene Straathof, Marcel v Maanen, Berend v d Sande. 2e Gemengd Annemarie Leuverman, Esther Hendrikse, , Guido Eggermont @, Hans Turlings.

5e Gemengd Ria Hendriksen, Janke Methorst@, Alma Westerhof, Atti de Harder, Guus Jansen, Cor Wetters. 1e Heren Rien Broer, Gerard Eijkholt, Teun Kempenaar, Sjoerd Mulder @, Albert Ruiter.

Winkel: Koninginnelaan 79-A 7315 BN Apeldoorn Tel: 055 – 5221895

Markten:

Bovenstaand tafereel kwam Wilco Raayman tegen bij VEGO

Tel: 06 - 19150236 Woensdagmorgen en Zaterdag: Centrum Apeldoorn Donderdagmiddag: Centrum Vaassen Vrijdagmorgen: Schubertplein Apeldoorn


Lekker wijntje voor de sponsoren Als blijk van waardering hebben de sponsoren van T.V. Vego opnieuw een kleine attentie mogen ontvangen met de Feestdagen. De sponsorcommissie heeft hen een heerlijk flesje wijn overhandigd voor de prettige samenwerking en trouwe sponsoring. Het kan niet genoeg benadrukt worden dat we erg blij zijn met onze adverteerders en bedrijven die ons op materieel en financieel gebied ondersteunen. Het flesje wijn ging gepaard met een mooi kerstkaartje van Gerrit Roerdink: een bijzonder mooie sneeuwfoto van ons park. Met trots hebben we deze dan ook rondgebracht. Wat hebben we toch een mooi park! Gerrit ook zeer bedankt voor deze vorm van actieve ondersteuning. Duidelijk is dat we streven naar behoud en plezierige voortzetting van alle sponsorafspraken en dat we graag in gesprek gaan met bedrijven die overwegen om een gezellige, actieve tennisclub een steuntje in de rug te geven. Ondersteuning kunnen we dan ook zeker in de commissie zelf gebruiken, gezien het vertrek van onze voorzitter. Mocht je interesse hebben, kom dan eens aanschuiven bij een vergadering en ervaar hoe gezellig en uitdagend het kan zijn. Weet je stiekem iemand??? Dan tip je ons toch even?!

En dan nog even voor de wijnliefhebbers: Ben je nieuwsgierig naar de kwaliteit van het flesje wijn? Koop er dan nog eentje voor 5 euro aan de bar. Dan heb je een heerlijk wijntje en ben jij ook even een spronsor van VEGO. Een hartelijke groet van de sponsorcommissie en graag tot ziens. Jeffrey, Attie, Greetje en Hans

Nieuwe leden Senior: Tugba Arslaner Diederik Bos Nico Brouwer Mijke Hoppe-Janssen Nienke van Hulst Minke Versluis-de Baan Marieke Zwijnenberg

Junior: Imre Blijleven Jarno Kamstra Tenniskids: Noor Hoppe

Sudoku oplossingen


Tip van de trainer Onderwerp: positie “ partner van de ontvanger “ van dichtbij een bal naar u toe krijgt. Een moeilijke situatie is vaak, als u DIT O.A. IS HET GEHEIM VAN de partner van de ontvanger bent. GOEDE DUBBELSPELERS, DUS Als het goed is, staat schuin POSITIEBEPALING!!! tegenover u, de partner van de Bij het ontvangen van de tweede serveerder redelijk dicht bij het service door uw partner gaat het net. Deze persoon staat tactisch verhaal uiteraard in mindere mate nu eenmaal dichterbij in de op. opstelling, in de veronderstelling Mocht u dit bijvoorbeeld als dat hij/zij een grotere scoringskans competitievoorbereiding eens gaat krijgen doordat zijn/haar willen doornemen, geef dit dan partner met de service de bal in even door aan mij. het spel gaat brengen. Zeker als dit Het is echt een heel belangrijk en met de eerste service gebeurt, is leuk onderdeel. de kans op een wat zwakkere Heel veel plezier ermee!! return van uw partner redelijk aanwezig. Marko van Teeffelen Dus als er flink wordt geserveerd aan de overkant, zou u er goed aan doen wat verder dan de opstelling net achter de servicelijn te gaan staan. Let op: als de return van uw partner eenmaal langs de netspeler heen is, en deze is ook nog lekker diep, komt u gewoon naar voren omdat dan de rollen tussen de partner van de serveerder en u als partner van de ontvanger zijn omgedraaid. De partner van de ontvanger moet in dat geval net zover naar achteren als dat u naar voren komt. Oftewel er zit een denkbeeldig “touw” tussen u en de partner van de serveerder van ongeveer 10 meter, zodat u nooit

LEDENPAS 2013 Dit jaar kunnen de nieuwe ledenpassen opgehaald worden op Zaterdag 23 maart van 15:30 – 18:00 uur

clubhuis. Vraag het aan degene die bardienst heeft. Het komt regelmatig voor dat we leden niet kunnen bellen omdat het telefoonnummer in onze administratie niet meer klopt. En ook adressen en e-mail adressen blijken soms verouderd te zijn! E-mail adressen zullen een grotere rol gaan spelen als we in de nabije toekomst meer informatie en waarschijnlijk ook de VEGOband digitaal gaan versturen. Vergeet dus niet om adreswijzigingen, naamswijzigingen, wijzigingen in telefoonnummers, wijziging in e-mailadressen, opzeggingen e.d. aan mij door te geven! Bij voorkeur via het e-mailadres: ledenadministratie@tvvego.nl

Je ontvangt de ledenpas alleen wanneer de contributie voldaan is of wanneer de eerste 2 termijnen geïncasseerd zijn. Ben je niet in staat om op deze dag je pas af te halen? Je pas ligt dan, mits de contributie voldaan is vanaf 23 maart in het

Mijn gegevens: Renate Lindner Van Roekelweg 75 7335 HC APELDOORN 055-5431534 06-38722298 ledenadministratie@tvvego.nl


Oproep voor nieuwe TC leden De Technische Commissie van VEGO bestaat op dit ogenblik uit 4 personen: Elly Verhoef (voorzitter en lid an het dagelijks bestuur), Peter Bosch, Rob de Vries en Jennie Berner. De TC is verantwoordelijk voor alle zaken die gericht zijn op wedstrijdtennis, in samenwerking met andere commissies zoals: bestuur, barcommissie, jeugdcommissie en trainers. Tot de specifieke taken van de TC behoren: • •

• •

Aanmelden bij de KNLTB, coördineren en samenstellen van de diverse competities. Het organiseren van toernooien: 1. KNLTB toernooien: Brinqer 25+ toernooi, het open VEGO toernooi en ATK. 2. Clubkampioenschappen 3. Eendags toernooien: Gré Reezigt toernooi, stamppot toernooi, Vlinderdag, 50+ rommelpotdag, snerttoernooi, koppel toernooi. 4. Uitwisselingen met andere verenigingen: dames Vego-Quick, Vego-Tepci en Vego-Beekbergen Organisatie rommelpotten: dinsdagavond, woensdagmorgen voor dames, donderdagmorgen voor 50 plussers. Het contact en overleg met de trainers.

Indrukken van de ALV op 12-12-2012 Op woensdag 12 december 2012 werd de VEGO Algemene Ledenvergadering gehouden in het clubhuis van VEGO. Enkele redactieleden waren daarbij aanwezig, en wat hieronder volgt zijn hun persoonlijke indrukken en dus geen officieel verslag. 1. Opening Gert Methorst opende de vergadering als ad interim voorzitter. Hij heeft de volgende mededelingen: – Arie Leenderts kan om gezondheidsredenen niet

Interesse om ons team te komen versterken?Neem contact met ons op via het onderstaande mailadres. verhoef.elly@gmail.com

Met vriendelijke groet, namens de TC, Elly Verhoef

aanwezig zijn. – Het officiele afscheid van hem wordt doorgeschoven naar de ALV van Maart 2013

– 1e kerstdag en nieuwjaarsdag is het park gesloten 2. Goedkeuring van het verslag van de vorige ALV. Het verslag werd goedgekeurd. 3. Ingekomen stukken. Er is een ingekomen stuk van Peter Hartung betreffende “ronsel”praktijken van een andere tennisvereniging. Het betreft hier de nieuw opgerichte tennisvereniging “Berg & Bos” die leden van andere tennisverenigingen zouden hebben gemaild met de vraag of ze lid willen worden. Bekend is dat leden van Quick, De Maten en enkele VEGO-leden zijn benaderd. Jan de Jong zal dit opnemen met de ATF omdat het tegen gemaakte afspraken binnen de ATF is. Er is een “gentleman’s agreement” dat de Apeldoornse clubs niet actief zullen werven binnen de andere verenigingen. Het is overigens volkomen normaal dat mensen van


vereniging wisselen, dat is geen probleem. 4. Begroting De kosten zijn redelijk in de hand gehouden. Maar‌. De inkomsten zijn achtergebleven, enerzijds vanwege minder aanwas van nieuwe leden, maar voornamelijk door de tegenvallende bar-inkomsten. Daardoor is voor dit jaar een negatief saldo ontstaan. De begroting voor 2013 wordt gepresenteerd en deze zal nader belicht worden op de ALV van maart 2013. Dan zijn ook de eindcijfers van 2012 bekend. Het is duidelijk dat de barexploitatie verbeterd moet worden. Bertus Kruitbosch vraagt wat de verhouding van inkoop en resultaat is. Het antwoord van Paul Omta is dat dat nog niet helemaal duidelijk is. De inkoop is marginaal duurder geweest dan vorig jaar en de omzet lager. De marge moet beter, er wordt nog uitgezocht wat hier verbeterd kan worden, sommige resultaten zijn ondoorzichtig in verband met de ATK. Ook zijn de geldstromen onvoldoende duidelijk.

Er ontstaat een levendige discussie over dit onderwerp. Guus Mulder merkt op dat de begroting voor 2013, gezien deze resultaten, te positief is opgesteld. 5. Terugblik Als vereniging kunnen we spreken van een goed jaar. De bardienst planning is goed verlopen, ook de toernooien waren goed bezocht. Toch zijn de inkomsten hieruit tegengevallen. Dit ondanks een betere barbezetting en het ATK weekend. Het bestuur zou meer midden in de vereniging moeten staan zodat eerder duidelijk is als er een probleem dreigt te ontstaan. Met de jeugd gaat het goed, ook voldoende aanwas. Er zijn nu +/- 15 rolstoel-leden. Vergrijzing is binnen de vereniging duidelijk zichtbaar. Verder werd er stilgestaan bij het overlijden van Martin de Harder. Ook oud lid en oud-bestuurslid Jan Stelwagen is in 2012 overleden.

We hebben een groot deel van 2012 gewerkt met een interim bestuur. Bezuinigingen van de Gemeente wat betreft subsidies zullen vooral vanaf 2014 effect hebben op de begroting. Naar vewachting zullen vooral de jeugdsubsidies getroffen worden. 6. Commissies Er wordt een beroep gedaan op de leden om bij te dragen aan de commisies. De TC heeft nog een vacature, de BC is op zoek naar mannelijk leden, de redactie zoekt stukjesschrijvers, bij de sponsorcommissie gaat de voorzitter stoppen en er is nog geen opvolger, bij parkzaken is Jan Goossen weg, naar een opvolger wordt gezocht en het bestuur kent een minimale bezetting. Bij de JC gaat onder andere de voorzitter stoppen, Richard Oudbier heeft een oproep gedaan naar de ouders van jeugdleden en er hebben zich twee moeders gemeld. Daarmee zal verder overlegd worden. Er werd met een bloemetje afscheid genomen van Richard Oudbier, Jan Scherpenzeel en Jan Goossen.

Bij het bestuur stopten Arie Leendertse en Jan Kool. Ook zij kregen een bloemetje. Arie was niet aanwezig vanwege ziekenhuisopname. Nieuw in het bestuur zijn Guido Eggermont(penningmeester), Jan de Jong (voorzitter) en Antoon Goes (secretaris). Hun benoeming werd door de vergadering goedgekeurd. Voorzitter Jan de Jong wil een betere representaie van de commissies in het bestuur. Van alle commissies zal er iemand lid of aanspreekpunt van het bestuur zijn. Jan noemde de volgende namen. Gert Methorst: Vicevoorzitter, vooral belast met zaken rondom de rolstoel tennissers. Antoon Goes: Secretariaat Guido Eggermont: Penningmeester Elly Verhoef: Technische Commissie Petra Kloosterboer: Aanspreekpunt naar de JC Paul Omta : Aanspreekpunt naar de BC Greetje van Woudenberg: Aanspreekpunt naar de SC Jan Westerhof: Aanspreekpunt naar de redactie Peter Bosch: Aanspreekpunt voor parkzaken


Henk Bonestroo: Algemene zaken Renate Lindner: Ledenadministratie, zal meer betrokken worden bij de vereniging Anneke Buitenhuis: Aanspreekpunt vooor de website Hans Turlings: In overleg adviseur voor beleidszaken. Er wordt afscheid genomen van het interim bestuur.

7. Rondvraag Jennie Berner heeft vorig jaar een voorstel gedaan om obligaties uit te geven. Wat is ermee gebeurd? Het bestuur heeft hier over gepraat, maar de administratieve rompslomp hierom heen wordt momenteel als onwenselijk beschouwd. Ben Demmer bedankt namens de leden van verdienste alle

bestuursleden en reikt samen met Gré Reezigt aan hen een fles wijn uit. Peter Hartung wenst in het bijzonder Antoon Goes welkom in het bestuur en heeft een paar vragen: Is het mogelijk een 30 of 40+ toernooi te organiseren, daar is altijd veel belangstelling voor. Antwoord van de TC is, dat dit moeilijk is in te plannen in de zeer drukke KNLTB planning in de regio. Is het mogelijk dat de tennismuur terug komt, daar is vraag naar vanuit de jeugd. Antwoord is dat afgezien van de financiën er geen ruimte meer voor is na de aanleg van de minibaan. Jan Scherpenzeel zou in het vervolg bij de ALV graag een minuut stilte in acht willen nemen voor de leden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Dat voorstel wordt positief beoordeeld. 8. Sluiting De nieuwe voorzitter sluit de vergadering. Jan Westerhof Arend van den Esschert

Goed bezochte nieuwjaarsreceptie Zondag 6 januari heeft weer de traditionele nieuwjaarsreceptie plaatsgevonden. Het clubhuis was hiervoor

binnenkomers een glas champagne. Aldus uitgerust kon een ieder zijn beste wensen kwijt richting het nieuwe bestuur en medeleden. En dat er hier en daar nogal wat wensen waren maakte onze nieuwe voorzitter Jan de Jong duidelijk in zijn vlotte nieuwjaarsspeech. Naast nog een aantal punten werd door hem de aandacht gevestigd op het vele werk wat er nog te doen staat voor het kersverse bestuur inzake de benarde financiële situatie. Ook stond hij samen met de de leden stil bij het overlijden van de partner van Marcel Berendse en de dochter van Hans Kramer.

geopend vanaf 4 uur. Ondanks dat de weersomstandigheden goed waren, was de opkomst matig. Enkele leden van de barcommissie overhandigden de


De voorzitter besloot zijn speech met een heildronk. Het glas werd geheven met de wens dat het voor ieder een goed, gezond en sportief jaar mocht worden.

Uiteraard waren er volop oliebollen en voor de liefhebbers een appelflap. De rondgedeelde consumptiebonnen, die vergezeld gingen van de nodige borrelhapjes, zorgden vervolgens voor de juiste sfeer. Arend van den Esschert.

V(EGO)echtparencompetitie 2013 Tot en met 17 februari a.s. kunnen gemengd dubbels zich nog bij ons aanmelden voor de VEGO echtparencompetitie van 2013. Hoewel de naam anders doet vermoeden, staat deze competitie al jaren open voor in principe elk gemengd dubbel, mits beiden lid zijn van VEGO. Gezelligheid staat voorop, hoewel het er op de baan fanatiek aan toe kan gaan. We spelen op een tiental zaterdagavonden, uitgesmeerd van maart tot en met oktober, waarbij een team per avond maximaal twee wedstrijden speelt. De teams, die vorig jaar mee hebben gedaan, willen we graag verzoeken om het aan te geven,

als ze niet meer mee willen doen (voor zover dat nog niet was aangegeven). Ook een vriendelijk verzoek om langere periodes van afwezigheid (bijv. in verband met vakantie) door te geven, zodat we daar in de planning zo veel mogelijk rekening mee kunnen houden. De eerste avonden zijn gepland voor 9 en 23 maart, dus noteer deze vast in de agenda. Zie voor alle data de VEGOkalender elders in deze VEGOband. Annemarie Leuverman en Peter Wiggers 055-5338861 Pb.wiggers@planet.nl

Sudoku’s


Oproep mentoren

Tennis thema-avonden In de maanden oktober tot en met maart organiseer ik samen met Joost tennisthema-avonden. Dit is in principe iedere laatste vrijdagavond van de maand met telkens 1 of 2 heel leuke onderwerpen op de tennisbaan. De onderwerpen die al een tijdje in de TIP van de trainer staan, probeer ik terug te laten komen in de wedstrijdvormen.

muziek en de leuke sfeer nog nooit ontbrak!! In oktober 2011 is de eerste tennisthema-avond geweest. In 2012 is er een vervolg aan gegeven.

Nadat je jezelf hebt aangemeld bij mij per mail, krijg je nog een definitieve bevestiging over het doorgaan van de avond.

De laatste vrijdag van januari lag er nog teveel sneeuw op de baan.

De indeling van de avond is van 20.00 – 22.30 uur tennisles vanuit de rally over een van tevoren aangegeven onderwerp. Vanuit de rally wil zeggen dat u bijvoorbeeld de volley’s doorneemt tijdens een slagenwisseling en niet vanuit de “kar”, waarbij je telkens een nieuwe bal krijgt. Dit omdat we uitgaan van wat grotere groepen. (max. 18/20 personen). Bij minder dan 12 personen zal ik de avond zelf organiseren. Let op: omdat dit nogal een “dorstig” gebeuren is voor een aantal, nemen we de bardienst ook nog een uurtje over waarbij de

Wil je meer informatie of jezelf opgeven, mail mij dan op m.teeffelen2@kpnplanet.nl. De kosten bedragen 17,50 euro voor de hele avond.

Dat betekent dat vrijdag 1 maart, (de vrijdag ervoor is het nog vakantie) we de volley’s vanuit de rally gaan doornemen met aansluitend het toepassen ervan in wedstrijdjes met eventuele wissels. Vrijdag 29 maart de backhand vanuit de rally. Deze data zijn hiervoor gereserveerd daar wij onze lessen ervoor moeten verplaatsen.

Mocht je meer info willen mail de dan svp. even Groet, Marko van Teeffelen

Beste tennissers, Hier een oproep voor alle senior-leden die het leuk lijken om met een jeugdlid te gaan tennissen. Dit wordt naast de tennislessen gehouden om de jeugd meer te laten tennissen en zodoende spelenderwijs beter te worden. Het gaat om 1 x in de week een balletje overslaan met een jeugdlid van de leeftijdscategorie 1217jaar. Als het u leuk lijkt om met een jeugdlid te tennissen zou dit heel erg fijn zijn! Want de jeugd heeft de toekomst op Tv VEGO! Geef wel zelf aan welke dag(en) je beschikbaar bent! Aanmelden kan via: Danny_de_harder@hotmail.com Of mobiel bereikbaar:06-36424040.

Afscheid Anita Na een aantal jaren stop ik als vrijwilliger/lid van de JeugdCommissie van VEGO. Ik wens iedereen, met name de nieuwe jeugdcommissieleden , veel sportief tennisplezier voor de toekomst, tot ziens op het park, Anita Burghart


Interview met de ATKATK-winnaars

Competitieteams junioren 2013

Bas ter Weele, Simone van Pomp en Kirsten Pedersen. Bas werd kampioen in de categorieën Jongensenkel t/m 14 en t/m 17. Deze prestatie is erg bijzonder, want het komt niet vaak voor dat iemand van 14 zowel in de klasse t/m 14 en t/m 17 jaar kampioen wordt. Toen mijn vraag kwam of hij verwacht had in beide categorieën kampioen te worden antwoordde hij met ja en nee. T/m 14 heeft hij al eerder toernooien in Apeldoorn gewonnen en wist dus dat hij een grote kans zou maken. T/m 17 waren er andere goede tegenstanders van zijn niveau, waardoor hij de kans niet groot achtte. Bas vindt de ATK een leuk toernooi en wil dit jaar bij de senioren kampioen worden. Simone deed mee aan de Meisjesdubbel t/m 17 en bij de senioren Damesenkel 7.Haar prestatie is erg knap, omdat zij als jonkie tussen de volwassenen de titel pakte. De verwachtingen voor het toernooi waren dat zij lekker vrijuit kon spelen tegen senioren en zodoende ervaring op zou doen. Des te mooier is het dat zij in de OPEN categorie DE 7 heeft gewonnen.

Dit jaar gaat ze weer in de OPEN categorie spelen en wil ze haar titel in de DE 7 verdedigen. Simone vindt de ATK ook een erg leuk en gezellig toernooi, ze kijkt al uit naar de kampioenschappen van dit jaar! Kirsten deed mee aan 1 onderdeel en dat was ook bij de senioren, namelijk in de categorie Damesenkel 8. Kirsten had de eer om als eerste van het jaar 2012 zich Apeldoorns Kampioen te mogen noemen. Kirsten heeft al eerder toernooien gespeeld bij de senioren, hierdoor heeft ze al wat meer ervaring dan menig ander jeugdlid. Misschien is dit wel het verschil geweest, waardoor zij kampioen is geworden, wie zal het zeggen? Ze weet nog niet of ze dit jaar mee gaat doen, want afgelopen jaar was ze al heel snel uitgespeeld. Het lijkt haar leuk om ook in het finaleweekend te spelen, zodat je met een scheidsrechter speelt, dit is toch wat spannender dan zonder scheidsrechter. Kirsten vindt de ATK een leuk toernooi, alleen vond ze het jammer dat ze al in de eerste week klaar was. Danny de Harder

. Zondag junioren 1e Jongens t/m 14 Stefan Boone, Fons v Eldik, Arend Heus, Justin Jansen, Robin Oolbekkink. 1e Meisjes t/m 17 Imre Blijleven, Amber Meijer, Kirsten Pedersen, Anouk Raayman, Lisanne Roomer.

Woensdag junioren 1e Jongens t/m 10 Thymo Lindner, Thorben Pedersen, Sandro Swabedissen, 1e Gemengd t/m 12 Imre Damming, Sophie Kolk, Thomas Jeths, Laurence Meijer.

Voorzitter Jeugdcommissie treedt af Ouders en Jeugdleden zijn in 2012 per mail al op de hoogte gesteld, dat ik mijn functie binnen de JC beëindig per 1 januari 2013. Ik heb ruim zes jaar, met veel plezier tijd en energie gestopt in de Jeugd van TV VEGO. We hebben een Plan van Aanpak geschreven, activiteiten bedacht, uitgevoerd en met wisselend succes afgerond. Draaiboekjes gemaakt, trainersafspraken vastgelegd. Een van de speerpunten in het beleidsplan van de JC was om te komen tot een aantal jeugdleden van 20%

van het totale ledenbestand in 2013. Een ambitieuze doelstelling want dit betekende dat VEGO in 2013 ongeveer 100 jeugdleden zou moeten hebben. Deze doelstelling hadden we begin 2012 al gehaald. Nu deze uitdaging weg is, moeten er nieuwe doelstellingen geformuleerd worden. Anders zou het al gauw iets hebben van op de winkel passen. Zoek je het in de kwaliteit, betere prestaties van de jeugd, het deelnemen van activiteiten bevorderen, kortom genoeg stof tot nadenken.


Mijn gevoel was en is dat dit het beste kan met een frisse wind. Nu er meerder JC leden stoppen, is dit een uitgesproken kans om de JC van nieuw elan en inspiratie te voorzien. Dit kan denk ik dan ook het beste met een nieuwe kapitein die nu misschien aan de wal staat te popelen om het roer over te nemen. Een oproep aan ouders om meer te participeren in de JC, heeft er voor gezorgd dat Inge Gammauf, Edith Kolk, en Ariel Zwier zich beschikbaar hebben gesteld voor de JC. Dames mijn dank is groot. Voorlopig wordt de JC voorgezeten door Yvonne Hafkamp. Op het laatst heeft Simon Oudbier (jawel zoon van ondergetekende ) zich opgeworpen om ook in de JC plaats te nemen. Stiekem ben ik toch wel erg trots dat Simon een deel van mijn taken overneemt. En

TROTS dat daarmee de JC weer op volle sterkte is in 2013. Het was mooi, leuk plezierig en een waardevolle ervaring om samen te werken met oude en nieuwe JC leden, de Jeugd van VEGO, trainers, TC, bestuur,barcie, webmaster, parkzaken, Ouders, KNLTB, en 1 naam wil ik hier zeker genoemd hebben Peter Bosch.(heb ontzettend veel van je geleerd) Allen bedankt. Ik wens iedereen en de JC en jeugdleden in het bijzonder veel gezondheid, geluk, sportiviteit, en succes voor 2013.

Groetjes , en tot ziens ik hoop jullie natuurlijk vaak op de tennisbaan te zien.

Richard Oudbier.

Vacature Voorzitter Jeugdcommissie Wij zijn per direct op zoek naar een voorzitter voor de jeugdcommissie. Taken: - Aanspreekpunt voor ouders, kinderen, overige commissies en verenigingen - Sturing geven aan de jeugdcommissie (± 8 personen) - Coördineren van de taken binnen de JC - Vertegenwoordigen van de JC binnen het bestuur en binnen vergaderingen met andere jeugdcommissies - Houd zich bezig met beleidsmatige zaken - Voorzitten van de JC vergaderingen (± 6 per jaar) - Bijstaan bij activiteiten waar nodig Profiel: -

Verbonden met de jeugd Iemand die het gezicht wil zijn van een leuke commissie Iemand die leiding kan geven aan 8 gezellige commissieleden Communicatief vaardig Besluitvaardig

Heb je interesse of vragen? Neem gerust contact op met Yvonne Hafkamp (jeugdcie@tvvego.nl of bel 06-11300904)


Nieuw in de Jeugdcommissie Ariel Zwier Hallo allemaal, Er is mij gevraagd om even een stukje voor de VEGOband te schrijven. Ik, Ariel Zwier, heb me aangemeld voor de Jeugdcommissie. Ik ben 44 jaar en ben getrouwd met Jaap en heb 3 kinderen. Siemen is 16 jaar, Thijmen is 13 en ik heb ook een dochter Mirle van 9 jaar. Mirle heeft ongeveer 2 jaar tennisles bij Joost. Ze heeft ook mentor les van Richard. Richard heeft me al een paar keer gevraagd of ik niet in de jeugdcommissie wilde. Ik heb dat afgehouden omdat ik helemaal geen verstand heb van tennis. Ik tennis zelf niet. Toen er weer een oproep kwam dacht ik, ik ga het gewoon proberen en we zien wel. Komt vast wel goed. Groetjes, Ariel Zwier


email: joostgalenkamp@gmail.com .

Tennislessen junioren TV VEGO 2013

Probeer uzelf zoveel mogelijk als (gedeeltelijke) groep op te geven. Als u kiest voor een groep van 4 personen, dit alleen te doen als uzelf met nog 3 anderen inschrijft. O groep van 4 personen 15 x 50 minuten € 135 O groep van 3 personen

15 x 40 minuten

€ 135

O groep van 2 personen

15 x 25 minuten

€ 135

O prive-les

15 x 25 minuten

€ 270

Vul hieronder zoveel mogelijk beschikbare tijden in en eventueel een voorkeurtijd. Naam: ……………………………

Tel.:………………..

Leservaring:

Speelsterkte

jaar

Inschrijfformulier Tennislessen Senioren Marko en Joost zijn dit seizoen de trainers bij VEGO Marko geeft les op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 15.30 uur tot 23.00 uur. Op dinsdag vanaf 15.30 uur tot 18.30 uur Joost geeft les op maandag t/m woensdag vanaf 9.00 uur tot 19.00 uur en dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 9.00 uur tot 23.00 uur. Daarnaast geeft Joost vanaf juni ook les op zaterdag. De lessen beginnen in april. Geef in het schema op de achterkant alle tijden aan die je kunt. De trainer belt je voor de eerste les. Bij de eerste les wordt ook meteen het gehele bedrag voor de lessen betaald. Een trainingscyclus bestaat uit 10 lesweken. Tijdens schoolvakanties/feestdagen is er geen les.

Ik wil graag tennisles ontvangen van O Marko O Joost O Geen voorkeur Mijn voorkeur gaat uit naar

dag vanaf

uur

Mijn voorkeur gaat uit naar

dag vanaf

uur

Spelregels bij slecht weer: privéles wordt altijd ingehaald; groepslessen van 2 pers.: 1e en 2e les worden ingehaald, 3e niet, 4e en 5e les wel, etc. groepslessen van 3 en 4 pers.: 1e les wordt ingehaald, 2e niet, 3e wel, etc.

Ik kan niet op: Vul de achterzijde van dit formulier zo volledig mogelijk in en stuur het op naar één van de trainers Dit inschrijfformulier zenden naar: dhr. M. van Teeffelen, Merwedestraat 26, 7333 MJ Apeldoorn Tel. 06- 12059035 email: m.teeffelen2@kpnplanet.nl dhr. J. Galenkamp, Richtersweg 42, 7339 AB Ugchelen of 06- 51625262

(z.o.z.)


Tennislessen senioren TV VEGO 2013 Probeer uzelf zoveel mogelijk als (gedeeltelijke) groep op te geven. Als u kiest voor een groep van 4 personen, dit alleen te doen als uzelf met nog 3 anderen inschrijft. O groep van 4 personen 15 x 50 minuten € 135 O groep van 3 personen

15 x 40 minuten

€ 135

O groep van 2 personen

15 x 25 minuten

€ 135

O prive-les

15 x 25 minuten

€ 270

Vul hieronder zoveel mogelijk beschikbare tijden in en eventueel een voorkeurtijd. Naam: ……………………………

Tel.:………………..

Leservaring:

Speelsterkte

jaar

Inschrijfformulier Tennislessen Jeugd Marko en Joost zijn dit seizoen de trainers bij VEGO Marko geeft les op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 15.30 uur tot 23.00 uur. Op dinsdag vanaf 15.30 uur tot 18.30 uur Joost geeft les op maandag t/m woensdag vanaf 9.00 uur tot 19.00 uur en dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 9.00 uur tot 23.00 uur. Daarnaast geeft hij vanaf juni ook les op zaterdag. De lessen beginnen in april. Geef in het schema op de achterkant alle tijden aan die je kunt. De trainer belt je voor de eerste les. Bij de eerste les wordt ook meteen het gehele bedrag voor de lessen betaald. Een trainingscyclus bestaat uit 15 lesweken. Tijdens schoolvakanties/feestdagen is er geen les.

Ik wil graag tennisles ontvangen van O Marko O Joost O Geen voorkeur Mijn voorkeur gaat uit naar

dag vanaf

uur

Mijn voorkeur gaat uit naar

dag vanaf

uur

Spelregels bij slecht weer: privéles wordt altijd ingehaald; groepslessen van 2 pers.: 1e en 2e les worden ingehaald, 3e les niet, 4e en 5e les wel, etc. groepslessen van 3 en 4 pers.: 1e les wordt ingehaald, 2e niet, 3e les wel, etc.

Ik kan niet op:

Dit inschrijfformulier zenden naar: dhr. M. van Teeffelen, Merwedestraat 26, 7333 MJ Apeldoorn of 0612059035 email: m.teeffelen2@kpnplanet.nl dhr. J. Galenkamp, Richtersweg 42, 7339 AB Ugchelen Tel. 06- 51625262 email: joostgalenkamp@gmail.com

Vul de achterzijde van dit formulier zo volledig mogelijk in en stuur het op naar één van de trainers

(z.o.z.)

Vegoband 01 2013  
Vegoband 01 2013  

Vegoband 01 2013

Advertisement