11 09

Page 1

BLADET FOR ALLE TILKNYTTET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET, SDU NUMMER 9 | Ã…RGANG 11 | 11. SEPTEMBER 2009 | WWW.SUNDOGHED.SDU.DK | GRATIS


INDHOLD Artikler Nyhed: Studerende vil ikke til Esbjerg Reportage: En festival-snylters bekendelser Fotoreportage: Sommerfest i sommerregn Reportage: 92 kandidater gav hånd på lægeløftet Baggrund: Bland dig i dit studie Reportage: Med anæstesilæger på kongres Filmanmeldelse: Headhunter Filmanmeldelse: Brudte favntag

Side 4-5 Side 6 Side 8-9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 32 Side 34

Opslagstavlen

Side 18

Opslag Diverse stillinger og studieinformation

Side 13-30

Sund & Heds sundhedsquiz: Diagnose søges!

Side 31

Info

Den sjove kalender Andre medier skriver Træffetider faglige vejledere Sund & Hed-kalenderen

Side 33 Side 34-35 Side 35 Bagsiden

KOLOFONEN Sund & Hed er bladet for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU. Bladet skrives og varetages af studerende. Alle studerende, undervisere og andre associerede kan skrive indlæg til bladet. Alle studerende har mulighed for at blive medlem af redaktionen. Sund & Hed udkommer hver 2. uge undtaget i ferier og eksamensperioder. Udgiver: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU • Adresse: J.B. Winsløwsvej 19, 3. sal - 5000 Odense C • Oplag: 3100 • Hjemmeside: www.sundoghed.sdu.dk • E-mail: sundoghed@health.sdu.dk • Redaktionen: Nadja Albertsen, Jørgen Guldberg-Møller, Louise Bjørkholt Andersen, Monja Katinka Mönnich, Christiane Bay, Henrik Andersen, Mahtab Chehri og Kristian Winther” ”Redaktionssekretær Anders Valen” ”Layout: Lizandra Pultz Nielsen” • Web: Christofer Herlin • Korrektur: Helle Karina Olesen • Tryk: Universitetstrykkeriet • Forsidefoto: Colros og Clavs Bo Christensen. Indlæg til bladet modtages i Word eller RTF-format. Indlæg må som udgangspunkt maksimalt fylde 8000 tegn inkl. mellemrum, svarende til ca. 1,5 A4-sider. Dog må indlæg fra organisationer, der ønsker at bringe meddelelser, som skønnes relevante for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, max fylde én A4-side pr. blad. Vi opfordrer på det kraftigste til, at der medsendes billeder til artiklen og af skribenten (vedhæftes separat som JPG/GIF og ikke inde i et word-dokument). Indholdet i kommentarer og debatindlæg er ikke nødvendigvis udtryk for Sund & Heds holdning, men udelukkende udtryk for skribentens egne holdninger. Indlæg sendes til sundoghed@health.sdu.dk. SUND & HED EFTERÅR 2009 Ved adresseændring får Sund & Hed automatisk besked fra Folkeregisteret, så det er ikke nødvendigt at melde flytning til os. Undervisere og ansatte på SDU skal dog melde flytning med angivelse af placeringen af kontor/dueslag til sundoghed@health.sdu.dk. Skriv til os, hvis du ikke modtager bladet.

Side 2

Deadline 18. september 9. oktober 30. oktober

Udkommer 2. oktober 23. oktober 6. november


LEDER

Når griseriet smitter Åh, hvilken sommer. Ti lange uger langt væk fra bøgerne, e-learn, studyguide og grupperummene i Winsløwsparken. Åh, hvor dejligt. At sige, jeg er kommet ned i gear vil være en underdrivelse. Jeg har helt koblet ud. Nu trænger et nyt studieår sig så på. For mit vedkommende nye moduler – for andre nye blokke eller fag. Heldigvis er pusten og gnisten genvundet oven på den megen fri, og lysten til at lære nyt og meget er igen ved at indfinde sig. En lang række nye studerende er også ved at indfinde sig – eller finde sig til rette – på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i Odense og Esbjerg. Måske lidt nervøse for hvad det egentlig er, de går ind til. Men også med forventningens glæde. Jeg håber, det sidste bliver indfriet. Vi vil i hvert fald på Sund & Hed gøre vores for at tage godt imod de kommende nye studerende, der jo bliver vores kommende kolleger. Den varme velkomst gælder både dem fra Danmark og den delegation fra vores nabolande, der igen i stigende grad er begyndt at indskrive sig på de danske medicinstudier. Og igen til politikernes utilfredshed, selv om vores broderfolk beriger studiemiljøet. Under alle omstændigheder kan de alle sammen glæde sig til et herligt liv som studerende. Et liv, som vi andre er i fuld gang med at nyde godt af. For selv om vi synes, sommerferien er tiltrængt, er den også en luksus, der følger med fakultetets pakke af sjov og ny viden, og med løbende eksamener som eneste malurt. Sommeren er dog ikke kun brugt på, at nye studerende er rykket mod Fyn. En række studerende har hen over sommeren også slået sidste søm i deres uddannelse. Og hvor det færdige eksamensbevis end fører dem hen, skal de her fra redaktørstolen have et stort tillykke med på vejen. Det er godt gået. Håber, I nyder fremtiden, som vi, tilbage, har nydt sommeren. At min sommer er gået helt uden at tænke på mit studie og kommende virke, er dog en sandhed med modifikationer. For i mediernes hungren efter brugbar fyldstof i sommervarmen er den berømte svineinfluenza med det stjernekrigsklingende navn H1N1 igen og igen dukket op i aviser og på TV-skærme. For hvor farlig er influenzaen fra Mexico egentlig? Hvor er den henne lige nu? Hvornår rammer den Danmark? Og ikke mindst – hvem skal vaccineres? Især det sidste spørgsmål har på det seneste kørt i ring. Indslag med smilende børns beretninger om sygdommens kortvarige og svage angreb er blevet efterfulgt af politikers krav om, at alle danskere skal vaccineres, sådan som de andre lande omkring os gør. Marius Kløvgaard Chefredaktør

Side 3


NYHED

Studerende vil ikke til Esbjerg Årets øgede optag på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er gået uden om folkesundhedsvidenskab. Studiet i Esbjerg har svært ved at tiltrække nye bachelorstuderende.

Marius Kløvgaard Chefredaktør, Sund og Hed Fem år på et studerekammer i Esbjerg er ikke lige det, der appellerer mest til landets ungdom i disse år. Folkesundhedsvidenskab på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet, SDU, har i hvert fald svært ved at tiltrække nye studerende. Selv på et år, hvor de unge ellers valfarter til sundhedsuddannelser som medicin, kiropraktik og idræt, må fakultetets studiet i Esbjerg kigge langt efter nye ansigter. Her efter sommerferien er der kun begyndt 12 studerende på folkesundhedsvidenskab. Det er godt nok fem flere end sidste år, men stadig langt fra de 31 studerende, som folkesundhedsvidenskab optog i 2007. »På vores bacheloruddannelse ligger vi stadig under vores niveau, og det er vi ikke glade for,« siger Christiane Stock, studieleder på folkesundhedsvidenskab. Hun håber, at øget annoncering i elektroniske medier som Facebook kan være med til at sikre flere studerende i fremtiden. International profil Studielederen på folkesundhedsvidenskab giver blandt andet byen Esbjerg en del af skylden for det lave optag. »Vi har spurgt vores bachelorstuderende, hvorfor det kun er halvdelen, der fortsætter på kandidatdelen her i Esbjerg. De fleste svarer, at der skyldes byen og livet på campus. Derfor har vi lige nu gang i mange aktiviteter, der skal udvikle campus i Esbjerg, så alle studierne her kan tiltrække flere studerende fremover,« siger Christiane Stock.

Side 4

Hun forklarer, at de studerende, der enlig svale, som skyldtes de ændrede adtrods alt netop er begyndt på folkesund- gangskrav og måske også de daværende hedsvidenskab, kommer til at få undervis- gode beskæftigelsesvilkår for uuddannede. ning med ældre studerende, da en årgang Dette håb har så vist sig at holde stik,« siger på 12 studerende er for lille. Ole Skøtt. Det er dog ikke alt, der ser sort ud for folIfølge Ole Skøtt skal de 35 ekstra studekesundhedsvidenskab i Esbjerg. Christiane rende på idræt i år ses som resultatet af en Stock har nemlig med stor tilfredshed note- længere proces. ret sig, at studiet er godt til at tiltrække studerende til maOptagelse på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet: ster-uddannelserne. Her starter der nemStudieretning 2009 2008 lig 55 i år mod bare 20 for et par år siden. Medicin 341 278 »Vi har en inKlinisk Biomekanik 69 31 ternational profil Idræt og Sundhed 111 76 på vores master12 7 Folkesundhedsvidenskab uddannelser. Der Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse 27 30 er internationale Kandidatuddannelsen 17 4 i Klinisk Farmaci programmer med 17 19 Master i Rehabilitering blandt andet global Masteruddannelse i Kvalitet og Ledelse 17 23 sundhed og udveksMaster i fitness og træning 11 13 ling med australske universiteter, og det tiltrækker studerende,« siger Christiane Stock.

I alt

622

481

2007 285 50 80 31 24 21 12 31 16 550

Tallene for 2007 og 2008 er de officielle optagelsestal, mens tallene for 2009 er det foreløbige tal fra 30. juli i år.

Fremgang på mange studier Trods tendenserne i Esbjerg har Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i alt optaget langt flere studerende i år sammenlignet med i 2008. Faktisk er der aldrig før startet så mange nye studerende på fakultetet. Medicin, idræt og kiropraktik er de store trækplastre, der gør, at omkring 620 nye studerende her efter sommerferien er begyndt på et af fakultetets studier. Det er 140 studerende mere end sidste år eller en fremgang på omkring 30 procent. Den fremgang glæder Ole Skøtt, dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Ikke mindst, fordi fakultetet sidste år oplevede et faldende antal nye studerende. »Vi håbede jo, at sidste års fald var en

»På idræt havde vi allerede sidste år gjort klar til at øge optaget, og dette bliver så virkelighed i år. Det betyder, at der oprettes ekstra hold,« lyder det fra dekanen. På samme måde blev det allerede i foråret meldt ud, at SDU ville optage 50 ekstra studenter på medicinstudiet. »Men jeg vil da forsat glæde mig over, at lægevidenskab er SDU’s mest populære uddannelse,« siger Ole Skøtt.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har rekord-optag i år. Foto: SDU


DEKANENS HJØRNE

Rekordoptag på fakultetet Ole Skøtt Dekan Her efter sommerferien er det en stor fornøjelse at byde velkommen til de nye studerende inden for fakultetets mange studieretninger. Vi har kunnet glæde os over markant fremgang i søgningen over hele linjen, både i Odense og i Esbjerg. Samtidig fik vi jo øget optaget på medicineruddannelsen med 50 per år, og det betyder samlet set, at der aldrig er begyndt flere studenter på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet end i år. Det betyder også, at vi opretter flere hold på de forskellige studier, og da fakultetets indtægter stiger i takt med, at de studerende består deres eksamener, betyder det også, at fakultetets økonomi forbedres, således at vi kan håndtere de ressourcemæssige udfordringer – såsom mere lokaleplads og flere undervisere – der følger af det større optag. Den samlede omsætning på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet forventes i år at ligge på cirka en halv milliard kroner. Den danske statsøkonomi har heldigvis været bedre klædt på til at modstå finanskrisen end så mange andre lande. Når man taler med dekaner på fx amerikanske universiteter, er de derfor noget misundelige på det danske system, hvor der jo er tilkoblet faste STÅ-takster, STudenterÅrsværk, til studiepladserne, og hvor vi som følge af globaliseringsforliget får tilført flere penge til universiteterne. I Californien har kombinationen af finanskrise og krise i statens økonomi fx betydet, at der på University of California er skåret 813 millioner US Dollars af statsbevillingerne. Mange er derfor blevet fyret, undervisningsprogrammer skåret væk, de ansatte

går ned i løn, og humøret er ikke for højt. I en sådan sammenhæng er det ikke så dårligt at bo i Danmark, selvom der jo altid er et eller andet, man kunne ønske anderledes. På uddannelsessiden er en let revision af lægeuddannelsens kandidatuddannelse under planlægning, et program for elitekandidatspecialer i kirurgi er etableret, et udkast til revision af kiropraktorernes kandidatuddannelse er netop blevet positivt vurderet i Sundhedsstyrelsen, og udrulningen af den reviderede idrætsuddannelse i Odense er i fuld gang. I Esbjerg forøges samarbejdet om folkesundhedsuddannelsen med UC-Vest, ligesom der indledes et samarbejde om idræt, der forventes at føre til etablering af en eliteidrætsuddannelse i Esbjerg. Masteruddannelsen i medicinsk billeddiagnostik er netop påbegyndt. På tegnebrættet er derudover flere helt nye uddannelser, som blandt andet planlægges i samarbejde med de øvrige fakulteter ved SDU. Hvis alt falder på plads, vil vi til næste år kunne byde velkommen til endnu flere glade nye ansigter. Til overvågning af universitetsuddannelserne har regeringen etableret en akkrediterings-institution. Dette betyder, at alle uddannelser med tiden skal gås gennem med en tættekam og leve op til en række definerede parametre. Det samme gælder, hvis man ønsker at oprette en ny uddannelse. Det giver en hel del administrative udfordringer at sætte et så stort maskineri i gang, men det vil for-

modentlig ændre tænkemåden omkring uddannelse. Organiseringen af vores forskeruddannelsesprogrammer, Ph.d., er ligeledes under revision. I en årrække har forskeruddannelsesprogrammer været finansieret af centrale midler fra Videnskabsministeriet, men nu er disse midler tørret ud, og det er derfor besluttet at udvide vore egne Ph.d.-uddannelsesprogrammer og styrke sekretariatsbetjeningen, således at vi også i fremtiden vil råde over en bred palet af forskeruddannelsesprogrammer af høj kvalitet. En stor del af disse programmer vil fortsat være koblet sammen med nationale programmer i samarbejde med landets øvrige universiteter, hovedsagelig Århus og København. Så atter engang: Velkommen til de nye studerende! Og til de gode gamle studerende: Velkommen tilbage fra en forhåbentlig god sommerferie!

NYHED Efter ti år som studieleder for medicin ved Det Sundhedsvidenskabelige har overlæge Svend Stenvang Pedersen valgt at stoppe. Svend Stenvang blev tidligere på året forfremmet til administrerende overlæge ved infektionsmedicinsk afdeling på Odense Universitetshospital, OUH. Igennem de seneste ti år har Svend Stenvang blandt andet været med til at indføre den nye studieordning på bachelordelen i 2006, ligesom han har været fortaler for multiple choice-eksamener på kandidatdelen. Svend Stenvang bliver afløst af dr. med. Steen Walther fra urologisk afdeling OUH. Læs et interview med den nye studieleder på medicin i næste nummer af Sund & Hed. Side 5


REPORTAGE

Glade festivalgæster stormer ind på pladsen. Foto: Thomas Arnbo, Roskilde FestivalRoskilde Publikum:

En festival-snylters bekendelser

Louise Bjørkholt Andersen Stud.med. og Roskilde-korrespondent, Sund & Hed Jeg har en bekendelse: Jeg er en snylter. En Roskilde-snylter, altså. Selvom jeg er garvet Roskilde Festival-gæst med fem års erfaring på bagen, har jeg aldrig været med til at ligge i kø for at sætte telt op som de første – eller slet og ret vælte hegnet, som er den mere realistiske beskrivelse af, hvad der foregår. Men i år skulle være det første. Teoretisk set åbnes Roskilde Festivals campingområde kl. 08.00 søndag morgen, for at de første besøgende kan gå ind og slå deres lejr op. Jeg skriver teoretisk. For i praksis bliver hegnet fra venteområdet ind til campingarealet væltet adskillige timer før. Det er sket sådan cirka hvert eneste år til stor fortrydelse for festivalledelsen, samt svenskere, efterskoleelever og andre, der stoler på de officielle tidspunkter. Hemmeligheden bag at få en prime location til sin lejr er derfor at komme allerede lørdag aften og ligge i kø hele natten i venteområdet, indtil hegnet falder. Nu synes du, kære læser, muligvis, at det lyder som voldsomt meget besvær for en campingplads, men det drejer sig jo om at få de bedst tænkelige omgivelser til otte dages abefest. Farvel til snylteren Nogle år har jeg haft helt reelle undskyldninger såsom arbejde, og andre år har det snarere været en stærk antipati for Side 6

konceptet: »Stå i kø i regn til kl. 5 om morgenen belæsset med telte og presenninger, og kast dig derefter ud i en sprint med fuld oppakning, idet folkemasserne vælter hegnet«. Uanset grunden har jeg hvert år været i stand til at undvige ansvaret for at sætte lejren op og er kommet dalrende senere på ugen med stort overskud og nyvasket hår uden at høre et ondt ord for det. Men i år skulle det forme sig anderledes. Allerede tidligt i Facebook-planlægningen af vores lejr stod det klart, at der skulle bruges flere hænder til at sætte det hele op, og jeg meldte mig selv og kæresten frivilligt. Derfor pakkede vi vandrerygsækkene med overlevelsesrationer – Nutella, toastbrød og øl – tog teltet under armen og drog til Roskilde lørdag den 27. juni. Velkommen til kaos Fra Roskilde station til festivalen var en mindre folkevandring i gang, og der var allerede en før-før-fest i gang i venteområdet. Udstyret med en håndbajer fik vi de grundlæggende instrukser om, hvad der skulle foregå af de to hegnvæltnings-veteraner. Klokken var 20.40, vi var fire mand og ti telte, og alt åndede fred og ingen fare. Jeg var lige begyndt at slappe af og tænke, at det da egentlig nok skulle blive meget hyggeligt, når de resterende hegnvæltere fra vores camp dukkede op. Vores to campfæller forsvandt ned mod toiletterne, og jeg begyndte at tage lidt billeder. Og så væltede lokummet. Lige pludselig satte alle bare i løb hen over bagage, sovende mennesker og forbløffede campingvagter. Hegnet var væltet, og jeg kastede posen med presenninger og mit otte kilogram tunge telt over skulderen, og satte kursen mod klumpen af mennesker, telte og hvirvlende støv. Det tog ikke mange minutter, før jeg og de 10.000 mennesker havde klemt os igennem et ti meter bredt hul, og de orange

veste kunne ikke andet end at se målløst til. På magisk vis lykkedes det os fire at finde hinanden igen samt beslaglægge et rimeligt stort teltområde uden andre tab end et enkelt ydertelt og en skadet finger. Sådan cirka hvert femte minut genlød en blanding af et neanderthalråb og en fællesskål på hele område Øst. Det var den mest primitive måde at slå fast, at vi endnu en gang havde sejret over hegnet og ventetiden. Så langt man kunne se, var der telte til alle sider, festen var i de fleste lejre allerede startet, og selv Kvickly havde foretaget en lynåbning med alt fra kolde øl til kanelsnegle. Kort og godt; festivalens første fest var godt i gang ti timer før den officielle åbning. May the Force be with You! For mit vedkommende kom festen til at vare til kl. 4 næste morgen, da fuglene begyndte at synge, og det blev uforskammet lyst. Selv om jeg føler med dem, der måtte lede forgæves efter en god teltplads dagen efter, synes jeg stadig, at oplevelsen var overraskende god. Og selv om næste års hegnvæltning måske bliver anderledes, er jeg i hvert fald med på at prøve det igen! Indtil da er der kun at sige: »May the Force be with You«, og hvis du vil have en teltplads næste år, handler det om at komme tidligt lørdagen inden. Sund & Hed på Roskilde Igen i år har Sund & Hed haft udsendte på Roskilde Festivalen, og det er der blandt andet kommet en serie om sundhedspersonalet på festivalen ud af. Vi har besøgt personalet på Roskilde Skadestue, mødt lægen, der er ansvarlig for hele festivalen, og været ude på en tur med festivalens ambulancer. Disse artikler kan læses i de kommende numre af Sund & Hed. Vi lægger dog ud med en beretning om selve åbningen af festivalen.


REPORTAGE

Side 7


FOTOREPORTAGE

Sommerfest i sommerregn Mange trodsede regnen, da FADL holdt sin traditionsrige sommerfest på Travbanen. Omkring 200 medicinstuderende var på plads. Efter maden underholdt bandet Starlight. Tekst: Martin Bagger FADL’s kommunikationsudvalg Foto: Brit Eva Andersen Fotograf, Sund & Hed Sommerfesten løb af stablen fredag den 12. juni. Omkring 200 glade medicinstuderende i højt festhumør mødte op i det fineste kluns for at fejre både eksamenerne og den kommende sommerferie. Dog ikke alle havde overstået eksamenerne, men det stoppede ikke mange fra at feste med deres medstuderende. Festen kom desværre til at ligge på et dårlig

tidspunkt for mange især på 1. del med hensyn til eksamenerne. Dette var nok grunden til, at opbakningen omkring sommerfesten var lidt lavere, end det var tilfældet tidligere år. Fest- og arrangementsudvalget skal nok tænke over dette til næste sommerfest. Men en god fest blev det alligevel. Der var mere plads til folk under middagen og mad nok til at mætte alles maver. Forretten, som bestod af en lakseanretning, var stillet an, da festens gæster blev lukket ind i salen. Hovedretten bestod af et kæmpe tag-selv-bord med alverdens kød, kartofler samt diverse salater. Til sidst kom desserten på bordet bestående af forskellige kager samt ostebord og kaffe. Da folk havde stillet sulten og fået opdateret hinanden på sommerens kommende

Fra venstre: Louise, Katrine, Lena, Kristina, Helene, Anne Katrine, Mia, Mette, Ditte og Anette

Fra venstre: Andreas, Jesper, Kristian, Max, Jesper, Tur og Arvid

Side 8

Fra venstre: Torill, Maja, Matilda og Valeria

bedrifter, lokkede DJ Striker gæsterne ud i festsalen og på dansegulvet til et mix af tidens hotte toner. Der blev sat yderligere gang i folks fest- og dansehumør, da bandet Starlight senere kom på scenen. Der blev efterfølgende festet og drukket igennem resten af aftenen og natten. Folk skulle selvfølgelig heller ikke gå glip af årets højdepunkt, nemlig nøgenløbet på travbanen, hvilket en masse snartkommende doktorer sørgede for. Se flere billeder fra festen på: www.sundoghed.sdu.dk

Christina (t.v.) og Mette (t.h.)

Fra venstre: AnneSofie, Louise, Mahtab, Anne-Mette, Lene og Lena

Fra venstre: Sofia, Annika, Helena, Agnes, Rikke og Rasmus


REPORTAGE

Jens og Rie i regntøj Fra venstre: Stefan, Anders, Henrik og Anders Anette (t.v.) og Ditte (t.h.)

Fra venstre: Frederik, Michael, Kristoffer, Louise, Sara og Sanne

Fra venstre: Julia, Lina og Gry

Fra venstre: Annika, Pamela og Rikke

Fra venstre: Søren, Martin, Morten og Martin

Fra venstre: Amira, Christina og Olav

Fra venstre: Louise og Anders

Fra venstre: Manan, Jon, Morten, Jens og Sebastian

Fra venstre: Peter, Heidi, Krestina, Katrine, Gitte og Mathias

Mads (t.v.) og Jon (t.h.) er klar til fest

Magnus, Troels, Poul og Olav

Side 9


REPORTAGE

92 KANDIDATER GAV HÅND PÅ LÆGELØFTET Smilene var mange og brede, da sommerens lægekandidater aflagde lægeløftet. Marius Kløvgaard Chefredaktør, Sund & Hed Foto: Brit Eva Andersen Fotograf, Sund & Hed Nationaldragter, gallakjoler og jakkesæt dukkede sammen med masser af smil op, da 92 medicinstuderende i slutningen af juni aflagde lægeløftet oven på en veloverstået embedseksamen. Et halvt års flid og intensiv læsning blev endelig belønnet. Rammerne var et formeldt arrangement i Teknikums festsal – byens største, så der var plads til samtlige kandidater og deres medbragte pårørende. Den højtidelige formiddag begyndte med Ole Skøtt, dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, på talerstolen. Han gav blandt andet et historisk rids over lægerollen. En rolle, der altid har givet læger en særlig status i samfundet, men også et særligt ansvar. Som for eksempel i Hammurapis Lov fra tiden i Babylon om-

Nationaldragterne blev luftet til lægeløftet.

Side 10

kring år 1800 før Kristus. I loven stod der både, hvor godt en adelsmand skulle betale en læge, hvis denne reddede mandens liv, og at lægens hånd skulle hugges af, hvis adelsmanden døde. Efter talen overlod Ole Skøtt talerstolen til Rasmus Duus, holdformand for de færdige kandidater. Konger og dronninger »Vi har flere gange følt os som konger og dronninger af uni,« begyndte Rasmus Duus sin tale. Han hentydede til tiden efter førsteårsprøven, og da bacheloren var i hus. Hver gang havde han følt sig som noget særligt på Syddansk Universitet. Og hver gang havde han måtte sande, at han efterfølgende skulle begynde på noget nyt, hvor han igen var nederst i hierarkiet. Nu følte han sig igen som en konge af uni, der netop havde fuldført den længste uddannelse på Syddansk Universitet. »Men i morgen er vi landets yngste læger,« sluttede Rasmus Duus sin pointe til stort bifald og jubel blandt tilhørerne. Men selv om de nye kandidater er landet yngste læger, var de studerendes repræsentant ikke sen til at sige, at han er sikker på, at de nye kandidater ikke kun er gode læger,

men også vil blive gode kolleger. Kolleger, der vil hjælpe hinanden, og ikke kæmpe med spidse albuer for at komme forrest. Vigtige ting, der gør det mindre svært at komme ud i den virkelige verden, hvor der skal reddes liv. Tak til broderfolket Rasmus Duus havde også en speciel tak til de studerende, der havde engageret sig gennem studietiden, om det så havde været i Sund & Hed, fredagsbaren eller noget andet. Og i tider, hvor der igen fyger beskyldninger om, at der er for mange svenskere og nordmænd på de danske medicinstudier, havde Rasmus Duus også en tak til det nordiske broderfolk. Alle sammen studerende, han havde nydt at læse sammen med, og som nu – især for kvindernes vedkommende – sad i flotte nationaldragter og ventede på lægeløftet og eksamensbeviset. Begge dele kom kort tid efter, da klapsalverne efter holdformandens tale havde lagt sig. Dekan Ole Skøtt læste det gamle lægeløfte op. Og kandidaterne gav efterfølgende hånd på løftet, da de én efter én kom op til dekanen og modtog deres bevis på, at den afsluttende eksamen var i hus.

Sund & Heds tidligere chefredaktør, Anne Marie Jelsig, var blandt de 92 kandidater, der blev færdig i sommer.


BAGGRUND Slagtøj Inden den afsluttende tale underholdt to slagtøjsstuderende fra Det Rytmiske Konservatorium i Odense de mange fremmødte. Og selv om slagtøjsnummeret lå langt fra Safri Duos superhit, var det stadig imponerende, hvor mange forskellige lyde der kan frembringes ved at slå på ting. Ceremonien med lægeløftet sluttede med en gæsteforelæsning af Morten Sodemann, Syddansk Universitets ekspert inden for global sundhed, der netop i disse år har vundet stor bevågenhed. Foredraget var et kalejdoskopisk kig på emnet, og handlede både om ændrede risici ude i verden og herhjemme. Forelæsningen var i sig selv ganske interessant, men om kandidaterne var lydhøre efter den endte embedseksamen, var måske et andet spørgsmål. For når man skal ud og være basislæge, er der måske andre ting end globale tendenser, der presser sig mest på i tankerne.

Festklædte medicinske kandidater var klar til at aflægge lægeløfte

Bland dig i dit studie

Medicinerrådet byder alle studerende velkommen til et nyt semester, og informerer her om deres arbejde og det kommende års mange projekter, til dem, der er interesserede i at vide, hvad et fagråd laver. Laila Füchtbauer, Medicinerrådsmedlem Medicinerrådet er en gruppe af aktive studerende, der hygger sig med at blande sig i studiet og forholdene omkring det. Udover arbejdet med pladsproblemerne for de større semestre og de sammenklappende borde i det store auditorium, har vi for eksempel endelig haft succes med at få udvidet kantinen i Winsløwparken. Studenterpolitik Det er studerende fra medicinerrådet, der har været med til at planlægge og udføre den nye studieordning på bachelordelen. De fleste moduler er afprøvet et par gange, og vi vender os nu mod kandidatdelen, som skal revideres. Til dette projekt mangler vi flere aktive studerende. Studienævnet Vores repræsentanter i studienævnet arbejder med mere konkrete problemer. De er blandt andet med til at lave overgangsordninger mellem studieordningerne, behandle dispensationsansøgninger samt gøre studiet bedre egnet til at man kan

komme på udlandsophold. Konkrete henvendelser fra studerende kan diskuteres på medicinerrådsmøderne, og derefter tages op til møderne med studienævnet hver måned. Derudover er der selvfølgelig også kageordning, sommerudflugt, julefrokost og masser af muligheder for spas og ballade med ens medstuderende. Det nationale medicinerråd Det nationale medicinerråd har i de seneste år været det eneste redskab for kommunikation vedrørende medicinstudiet mellem landets universiteter. Vi mødes med studerende fra fagrådene i de andre byer hvert semester og diskuterer emner, som vedrører os alle på nationalt plan. Sidste år lykkedes det at samle studielederne og studienævnene fra landets tre fakulteter, til at diskutere bl.a. overflytning fra ét universitet til et andet, og muligheden for et fælles pensum på bachelordelen. Internationale møder Der er et hav af internationale konferencer om medicinsk uddannelse og studenterpolitik, og vi sender hvert år studerende ud. Medlemmerne af det nuværende medicinerråd har bl.a. været i Italien, Chile, Prag og Trondhjem, og i skrivende stund er vi ved at gøre klar til en konference i Malaga. Det kommende år bliver spændende

Lige nu har medicinerrådet gang i mange forskellige projekter, og vi mangler repræsentanter fra alle semestre. Hovedpunkterne for det kommende år er: Vi vil kæmpe for flere klinikophold • til de studerende på den nye studieordning • Vi har både fået en ny dekan, Ole Skøtt, og en ny studieleder, Steen Walter, og vi håber at få et lige så godt samarbejde i gang med den nye ledelse, som vi havde med den gamle. Studieophold i udlandet skal gø• res lettere, og dette samarbejder vi med studienævnet om. Et fælles kernepensum for bache• lordelen, som vil gøre ekstern overflytning imellem de danske universiteter lettere. Forslag fra studerende er altid vel• komne og vil blive taget op til vores månedlige møder. Kontakt medicinerrådet, hvis du er interesseret i at engagere dig i dit studie. Næste møde er mandag d. 5. oktober kl. 15:15, og alle er velkomne! Med venlig hilsen Medicinerrådet mediciner@health.sdu.dk Side 11


REPORTAGE

Med anæstesilæger på kongres Hundredvis af anæstesilægers faglige rendezvous gjorde i juni Odense til epicenter for årets skandinaviske anæstesiologikongres – den 30. SSAI kongres. unik. »For mig var det af særlig betydning at være tilbage i Odense, hvor jeg læste medicin i 70’erne,« fortæller Søren Søfelt.

Christiane Bay Stud.med. Der herskede en intens og behagelig anæstesiologisk atmosfære blandt de mere end 900 deltagende til dette års nordiske anæstesiologikongres. H. C. Andersens kongrescenter udgjorde rammerne og kombinationen af et vidtspændende videnskabeligt og socialt program med Carl Nielsen koncert, lækker buffet med vin ad libitum på rådhuset, ølsmagning og festlig kongresmiddag gjorde det til en markant succes. »Det var det bedste SSAI møde til dato,« fastslår speciallæge i anæstesiologi og erfaren kongresdeltager Søren Søfelt. Afholdelse af parallelle sessioner, foredrag og posterpræsentationer inden for anæstesi, intensiv medicin, smertebehandling og akut medicin – hvilket netop er de fire søjler i SSAI – gjorde kongressen fagligt velafbalanceret. »Sammensætningen af det videnskabelige program var velkomponeret, og jeg tror, alle var enige i, at alle anæstesiologiens subspecialer var tilgodeset,« beretter Søren Søfelt. Med engelsk som officielt sprog og repræsentation fra 20 lande blev kongressen bragt op i internationalt format. Samtidig gjorde byens hyggelige charme oplevelsen

Side 12

Nye metoder Workshop i ultralydsteknikker var blandt de mest overtegnede punkter på programmet. Ultralyd kan være med til at visualisere de anatomiske strukturer ved anlæggelse af epiduralkatetre i vanskelige situationer. Eksperter med klinisk erfaring demonstrerede teknikkerne på medicinske studenter, som velvilligt stillede deres krop til rådighed. Det drejede sig om ultralyd til anlæggelse af perifere nerveblokader, transthorakal ekkokardiografi til kardiopulmonal monitorering af intensiv patienter og anlæggelse af neuraxial blokade. Her opnåede de deltagende specialister ved ultralydscanning af ryggen et langt bedre klinisk anvendeligt billede af dura med paramedian teknik frem for den typisk anvendte mediane teknik. Det lykkes nemlig herved at undgå slagskygger fra knoglerne. Specialisterne kan dermed lokalisere det optimale indstikssted, orientere sig om retningen og måle afstanden til det epidurale rum og spinalkanalen – alt sammen noninvasivt og uden ubehag for patienten. Denne ultralydsvejledte metode til at lægge neuraxial blokade anvendes i dag kun af ganske få anæstesiologer i Norden og er derfor endnu ikke rutine. Da et stigende antal patienter er så adipøse, at det er umuligt at mærke hoftekamme og torntappe, kan indgrebet normalt tage lang tid og medføre øget risiko for ubehag og komplikationer. Derfor ville denne metode være et fremskridt.

Aktualiteten blev manifesteret af TV2 Fyn, som bragte et indslag fra workshoppen i regionalnyhederne. Siden da har der været stigende efterspørgsel fra patienter, og OUH’s anæstesiafdeling har nu fået bevilget to nye up-to-date scannere. Smerte – men smukt hjerte Æren for de vellykkede dage tilfalder i høj grad de lokale kræfter med professor, overlæge, dr. med. Palle Toft som præsident for denne 30. SSAI kongres samt organisationskomiteen, sponsorere, udstillere og Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. En af de frivillige medhjælpere, stud. med. Steffen Kløve Albæk, sagde ved afslutning af kongressen: »Jeg havde lidt ondt, efter jeg i fem timer havde fået mast et ultralydshoved ned lige under min processus xiphoideus, men jeg fik at vide, at jeg havde et smukt hjerte«.

SSAI står for Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine. SSAI kongres afholdes hvert andet år. Den 31. kongres afholdes i Bergen i juni 2011. Se ssai2011.com. TV2 Fyns reportage fra ultralydsworkshoppen kan ses på tv2fyn.dk med titlen »For fed til bedøvelse«. Neuraxial blokade dækker over epidural analgesi og anæstesi samt spinal anæstesi.


INFO

FADL INFORMERER FADL semesterstartskampagne for FADL’s medlemmer – bøger til foræringspriser Som et nyt tiltag i FADL Medicinsk Boghandel, har vi i dette semester valgt at sætte priserne på pensumtitlerne ned, så de matcher de priser, du kan finde andre steder. Her er en liste over de bøger, som i perioden 26.08.09 til 01.10.09 kan købes til fordelagtige priser. Dette tiltag er lavet, så du kan købe bøger , så billigt som muligt i din egen boghandel.

Sådan bestiller du 1) Send en mail til 6815@bogpost.dk 2) Erstat _ _ med xx ud for kampagneprisen, på de bøger du vil bestille. 3) Skriv mobil-nummer og navn, så sender vi en sms, når bøgerne står klar til dig i boghandlen i Klinikbygningen, OUH.

1. & 2. semester Titel

Vejl.uds.pris

Anatomi flashcards Kr. 345,00 Netter’s Atlas der anatomie Kr. 698,00 Bevægeapparatets anatomi Kr. 848,00 Langmans embryologi Kr. 598,00 Histologi Kr. 998,00 Medicinske fagudtryk Kr. 299,00 Anatomiens navne Kr. 179,00 Essential Cell Biology Kr. 550,00 Førstehjælp Kr 90,00 Documenta Physiologica Kr. 48,50 Cell Physiology Kr. 225,00 Medical Biochemistry Kr. 475,00 Emery’s Kr. 299,00 Krise og udvikling Kr. 268,00 Epidemiologi og evidens Kr. 298,00 Medical Statistics Kr. 348,00 Miljø- og arbejdsmedicin Kr. 550,00 Medical Physiology Kr. 425,00 Boron Kr. 560,00 Color Atlas Physiology Kr. 329,00 3.semester Medicinsk biofysik Kr. 498,00 Menneskets ernæring Kr. 528,00 Hovedets, halsens & de indre organers anatomi Kr. 878,00 4. & 5.semester Patologipakken Kr. 1.400,00 Farmakologipakken Kr. 813,75 Sentralnervesystemet Kr. 898,00 Netter’s Atlas Neuroscience Kr. 375,00

Kampagnepris Kr. 310,50__ Kr. 525,00__ Kr. 689,00__ Kr. 495,00__ Kr. 799,00__ Kr. 250,00__ Kr. 151,00__ Kr. 440,00__ Kr. 81,00__ Kr. 41,25__ Kr. 202,50__ Kr. 298,00__ Kr. 269,00__ Kr. 241,25__ Kr. 248,00__ Kr. 313,25__ Kr. 430,00__ Kr. 382,50__ Kr. 498,00__ Kr. 296,00__ Kr. 385,00__ Kr. 425,00__ Kr. 710,00__ Kr. 1160,00__ Kr. 690,00__ Kr. 675,00__ Kr. 337,50__

6. semester Kompendie-Samling Subjektivt Objektivt 7.semester Basisbog i medicin og kirurgi Clinical Medicine EKG Let at se Klinisk EKG atlas Ortopædisk kirurgi 8.semester Øre-, næse-, halssygdomme FADL’s oto-rhino-laryngologi 9.semester Klinisk Dermatologi og venerologi Praktisk oftalmologi FADL’s øjensygdomme Psykiatri Børne- & ungdomspsykiatri Praktisk pædiatri Gynækologi Obstetrik Obstetrik og gynækologi 10.semester Klinisk socialmedicin Klinisk neurologi og neurokirurg Andre gode tilbud til Medicinstudiet Retsmedicin Skizofreni Medicinsk Kompendium Kirurgisk Kompendium Kirurgisk lommekomp. Medicinsk lommekomp. Akutte Med. tilstande Forbehold for trykfejl.

Kr. 238,00 Kr. 348,00

Kr. 202,50__ Kr. 293,00__

Kr. 978,00 Kr. 259,00 Kr. 218,00 Kr. 240,00 Kr. 798,00

Kr. 763,00__ Kr. 233,00__ Kr. 196,25__ Kr. 204,25__ Kr. 718,25__

Kr. 598,00 Kr. 363,00

Kr. 558,00__ Kr. 308,00__

Kr. 548,00 Kr. 520,00 Kr. 325,50 Kr. 304,00 Kr. 406,75 Kr. 598,00 Kr. 648,00 Kr. 698,00 Kr. 426,00

Kr. 450,00__ Kr. 430,00__ Kr. 265,00__ Kr. 246,00__ Kr. 330,00__ Kr. 538,20__ Kr. 534,00__ Kr. 628,20__ Kr. 355,00__

Kr. 443,00 Kr. 879,25

Kr. 50,00__ Kr. 747,50__

Kr. 531,75 Kr. 245,00 Kr. 3.995,00 Kr. 3.995,00 Kr. 599,00 Kr. 599,00 Kr. 320,25

Kr. 478,50__ Kr. 50,00__ Kr. 3.350,00__ Kr. 3.400,00__ Kr. 466,00__ Kr. 466,00__ Kr. 272,25__

Side 13


STILLINGSOPSLAG

Faglig vejleder på Medicin Stilling som faglig vejleder på bachelor- og kandidatuddannelsen i medicin er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2009, eller snarest herefter. Stillingen er normeret til 9 timer ugentligt. Arbejdsopgaver. Som faglig vejleder skal du: Være en del af de fag• lige vejlederes team og indgå i samarbejde med de studieadministrative medarbejdere Du skal evne at arbejde selvstændigt ud fra et fælles udgangspunkt. • Vejlede studerende omkring den formelle tolkning af studieordningen, planlægning af studieforløb, meritoverførsel, konvertering, studieskift, udenlandsophold, eksamenstilmelding og diverse dispensationer. • Deltage i arbejdet omkring studienævnet. • Vejlede potentielle studerende omkring studieform, krav og indhold. • Medvirke ved uddannelsesorienterende arrangementer som Åbent Hus, Studievalgsdage og lign. Vi forventer, at du: Har indgående kendskab • til uddannelsen i medicin og er generelt interesseret i de sundhedsvidenskabelige uddannelser på Syddansk Universitet. Er udadvendt og engage• ret i dit arbejde. Har en positiv livsindstil• ling og er god til at kommunikere. Er villig til at deltage i • efteruddannelse for studievejleSide 14

dere. • Ideelt set er på bachelordelen, men det er ikke et krav – så søg alligevel, måske er det dig, vi leder efter. Da en faglig vejleder også skal være rede til at lytte og støtte op omkring mere personlige problemstillinger, er dit personlige engagement det vigtigste i stillingen. Tidligere erfaring med studievejledning er en fordel, men ikke en forudsætning for at søge stillingen. Indsend en motiveret ansøgning, hvori du beskriver dig selv, dine kvalifikationer og kvaliteter i forhold til at være faglig vejleder, samt hvordan du forestiller dig, at du passer ind som faglig vejleder. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Rikke Tolstrup, det Sundhedsvidenskabelige fakultet, eller til de faglige vejledere på medicin, e-mail. fv@health. sdu.dk Ansøgning, løn og ansættelsesforhold mv. Ansættelse finder sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund. Universitetet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge. Ansøgning mærket stilling nr. 09135 vedlagt CV, udskrift

af eksamensprotokol samt evt. referencer skal være Personalekontoret, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M eller pr. mail: pers@sdu.dk i hænde senest den 15. september 2009 kl. 12.00. Til ansættelse den: 1.oktober 2009 Ansøgningsfrist: 15. september 2009 kl. 12:00 Tjenestested: Odense Ansøgning mærket Stilling nr. 09135 sendes til: Personalekontoret Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M eller pr. e-mail: pers@sdu.dk


STILLINGSOPSLAG

Faglig vejleder på Folkesundhedsvidenskab Stillingen som faglig vejleder på bachelor- og kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2009, eller snarest herefter. Stillingen er normeret til 3 timer ugentligt. Arbejdsopgaver. Som faglig vejleder skal du: • Vejlede studerende omkring den formelle tolkning af studieordningen, planlægning af studieforløb, meritoverførsel, konvertering, studieskift, udenlandsophold, eksamenstilmelding og diverse dispensationer. • Deltage i arbejdet omkring studienævnet. • Vejlede potentielle studerende omkring studieform, krav og indhold. • Medvirke ved uddannelsesorienterende arrangementer som Åbent Hus, Studievalgsdage og lign. Vi forventer, at du: • Har indgående kendskab til uddannelsen i folkesundhedsvidenskab og er generelt interesseret i de sundhedsvidenskabelige uddannelser på Syddansk Universitet. Er udadvendt og engage• ret i dit arbejde. • Har en positiv livsindstilling og er god til at kommunikere. • Er villig til at deltage i efteruddannelse for studievejledere. Ideelt set er på bachel• ordelen, men det er ikke et krav – så søg alligevel, måske er det dig, vi leder efter.

Da en faglig vejleder også skal være rede til at lytte og støtte op omkring mere personlige problemstillinger, er dit personlige engagement det vigtigste i stillingen. Tidligere erfaring med studievejledning er en fordel, men ikke en forudsætning for at søge stillingen. Indsend en motiveret ansøgning, hvori du beskriver dig selv, dine kvalifikationer og kvaliteter i forhold til at være faglig vejleder, samt hvordan du forestiller dig, at du passer ind som faglig vejleder. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Rikke Tolstrup, det Sundhedsvidenskabelige fakultet eller til den faglige vejleder på folkesundhedsvidenskab, email. fv-fsv@post.sdu.dk

de senest den 15. september 2009 kl. 12.00. Til ansættelse den: 1.oktober 2009 Ansøgningsfrist: 15. september 2009 kl. 12:00 Tjenestested: Esbjerg Ansøgning mærket Stilling nr. 09134 sendes til: Personalekontoret Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M eller pr. e-mail: pers@sdu.dk

Ansøgning, løn og ansættelsesforhold mv. Ansættelse finder sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund. Universitetet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge. Ansøgning mærket stilling nr. 09134 vedlagt CV, udskrift af eksamensprotokol samt evt. referencer skal være Personalekontoret, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M eller pr. mail: pers@sdu.dk i hænSide 15


OPSLAG

EKSKURSIONSKONTOEN FOR MEDICIN- OG BIOMEKANIKSTUDERENDE Der indkaldes hermed ansøgninger til ekskursionskontoen for medicin-, klinisk biomekanikog masteruddannelserne. Projekt- og specialestuderende scient’er tilknyttet de sundhedsvidenskabelige institutter kan også søge om midler fra denne konto. Der kan kun søges om dækning af udgifter til og med 31. december 2009. Der skal anvendes et ansøgningsskema, som kan hentes på fakultetets hjemmeside under ansøgningsskemaer. Ved prioritering af ansøgningerne lægges der vægt på det faglige udbytte, den studerende kan forventes at få af arrangementet. Støtten uddeles i portioner af maximalt kr. 3.000. Som bilag for ansøgningen kræves: En udførlig begrundelse for ansøgningen • Regnskabsoverslag • Der kan kun søges om dækning til transportudgifter. Det skal oplyses, om der er søgt andetsteds. Den samlede opnåede støtte må ikke overstige de faktiske omkostninger. Husk, at der IKKE må indsendes originale bilag med ansøgningen, da disse skal bruges som dokumentation i forbindelse med afregningen, når bevillingen er givet. FRIST FOR ANSØGNING: 1. Oktober 2009. Ansøgningen mærkes “Ekskursionskontoen” og sendes til: Syddansk Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Uddannelse og Kvalitet Att. Anette Bladt J.B. Winsløws Vej 19, 3. 5000 Odense C Syddansk Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Side 16


OPSLAG Ansøgning om støtte fra Ekskursionskontoen Navn: Adresse: Postnr:

By:

Cpr.nr.: Telefon: Hvilket semester befinder du dig på: Studieretning: Der søges støtte til: Bestemmelsessted: Kort beskrivelse af rejsens formål: _____________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ Afrejsetidspunkt:_________________________Varighed:__________________________________________ Der søges om: Rejseudgifter (arten angives) _________________________________________________________________ ______________________________________________________ kr.________________________________ Husk: Bilag i form af udførlig begrundelse og regnskabsoverslag (originale rejsebilag skal ikke vedlægges ansøgningen). Følgende bilag er vedlagt ansøgningen: ________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ Har du søgt andetsteds: ______________________________________________________________________ Har du fået bevilget et beløb fra andetsteds og i givet fald, hvor meget: _______________________________ Indgår det ansøgte i studieordningen:___________________________________________________________ ______________________ ___________________________________________________________________ Dato: Underskrift:

Side 17


OPSLAG

Gudrun Krauses Mindelegat Der indkaldes hermed ansøgninger til Gudrun Krauses Mindelegat. Fonden har til formål at yde støtte til lægelig forskning. Legatet kan tildeles læger ved Syddansk Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet eller Odense Universitetshospital. Der er i alt kr. 12.000 til uddeling. Ansøgningsskema kan afhentes på Studiekontoret på Campustorvet på Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, eller rekvireres ved e-mail til: ill@sdu.dk, Ingerlise Lund, Campusledelsen, Syddansk Universitet, Alsion 2, 6400 Sønderborg. Ansøgningsskema kan ligeledes rekvireres ved Syddansk Universitet i henholdsvis Kolding (Studieservice); Esbjerg, Niels Bohrs Vej 9 (Campusledelsen); Sønderborg (Campusledelsen) og i Flensborg (Studieservice). Yderligere information om fonde og legater findes på universitetets hjemmeside www.sdu.dk. Ansøgning med bilag skal fremsendes i 4 eksemplarer for at komme i betragtning. Ansøgninger indsendes/afleveres til: Syddansk Universitet, Campustorvet i postkassen benævnt ”Legater”, Campusvej 55, 5230 Odense M. eller kontorfuldmægtig Ingerlise Lund, Campusledelsen, Syddansk Universitet, Alsion 2, 6400 Sønderborg. Ansøgningsfrist: 18. september 2009.

Kontortid på IMCC kontoret Der vil være Lukket på IMCC kontoret i ugerne 36 og 37. Men der vil være åbent Tirsdag fra 12-14 i ugerne 38-41. Jeg tjekker mail 1-2 gange om ugen. Så skriv en mail til: secretary-odense@imcc. dk Med venlig hilsen Sara Munk Jensen, sekretær i IMCC

OPSLAGSTAVLEN

Opslagstavlen nr. 9 Español! Si, señor! Privat undervisning i spansk tilbydes af studerende fra Guatemala. Jeg har megen erfaring med at undervise på alle niveauer, og jeg tilbyder både grammatik og konversation. Eventuelt kan jeg også undervise grupper. Kontakt Alejandro på telefonnummer 60 63 29 97, så vi kan aftale pris m.m.

Har du et opslag til opslagstavlen – så send en mail til sundoghed@health.sdu.dk

Har du et opslag til opslagstavlen? så send en mail til sundoghed@health.sdu.dk

Side 18


OPSLAG Ebrietas byder alle de nye studerende på SUNDHEDSVIDENSKAB velkommen til SDU Frygter du også den grå, triste, trivielle hverdag som uundgåeligt VIL komme efter rustiden og sommerferien?? Netop nu søger vi nye medlemmer til at gøre resten af studieåret til en fest, samt nogle til at dele vores overdådige frynsegoder med - - - - - - -

Fodboldbilletter Jule- og påskefrokoster VIP-billetter til Grøn koncert Sommerfest Hytteture Zoologisk have (Drik Dus med Dyrene) Samt utallige andre interne arrangementer

Udvid dit netværk med folk uden for dit eget semester/studie Send en mail til ebrietas@live.dk, hvis du har lyst til at være med. Vi er ligeglade med, om du har været frivillig i en børnehavne, skriv hellere, hvor hurtigt du kan drikke en øl. Deadline for ansøgning 1/10

Side 19


STILLINGSOPSLAG

Prisopgave i klinisk psykiatri for medicinstuderende

I 2008 indstiftede Danske Regioner i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri en årlig prisopgave for medicinstuderende. Nu udloddes prisopgaven for anden gang. Formålet er at fremme medicinstuderendes interesse for specialerne børne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri.

Opgaverne indsendes senest torsdag den 1. oktober 2009 kl. 12.00 til: Danske Regioner Dampfærgevej 22 2100 København Ø regioner@regioner.dk Mærket: Prisopgave i psykiatri

Prisen anerkender en særlig indsats på et højt fagligt niveau. De tre bedste opgaver præmieres med henholdsvis 25.000 kr., 15.000 kr. og 10.000 kr. Prisopgaven skal have relevans for de psykiatriske specialer og opgavebesvarelsen bør eksplicit forholde sig hertil. Dette vil blive tillagt vægt i bedømmelsen. Prisopgaven bør desuden indeholde forskningsmetodiske overvejelser og demonstrere, at man kan mestre disse. Alle studerende indskrevet ved Det Medicinske Fakultet ved henholdsvis Århus, Odense og Københavns universiteter, kan deltage. For at ligestille studerende fra alle tre medicinske fakulteter stilles der intet krav om, at prisopgaven skal være universitetsbedømt. Opgavens omfang må ikke overstige 15 normalsider 1.

Vinderen kontaktes direkte. Der må påregnes op til 3 måneders bedømmelsestid. Vinderopgaverne offentliggøres i relevante faglige tidsskrifter/nyhedsmedier og på Danske Regioners hjemmeside.

Bedømmelsesudvalget: Professor, ledende overlæge dr.med. Poul Videbech Professor, dr.med. Per Hove Thomsen Professor, ledende overlæge ph.d. Merete Nordentoft Kontorchef Tommy Kjelsgaard

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø

Side 20 1

De 15 sider er inklusive alt (forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste, noter, bilag m.v. Der dispenseres ikke)

T 35 29 81 00 F 35 29 83 00 E regioner@regioner.dk www.regioner.dk


Lær den blide indføring til rektaleksploration for dit og patientens bedste Ekstra færdighedstræning i Laboratoriet for Kliniske Færdigheder betaler sig Laboratoriet for Kliniske Færdigheder tilbyder frivillig færdighedstræning, som understøtter den obligatoriske færdighedstræning på uddannelserne i Klinisk Biomekanik og Medicin. • Der tilbydes undervisning ca. 2 gange pr. uge af studenterinstruktorer. • Undervisningen er et supplement til den obligatoriske færdighedstræning, hvilket vil sige, at du skal have deltaget i den obligatoriske færdighedstræning, før du kan benytte dig af den supplerende færdighedstræning. Undervisningskalender kan ses på: http://www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Din_uddannelse/Medicin_kandidat/ Professionssporet/Faerdighedstraening/Supplerende%20tilbud%20om%20faerdighedstraening.aspx . • Tilmelding sker via lister på tavlen v. LKF • Husk at afmelde dig på listen, hvis du bliver forhindret. Pladsen kan ikke gives til en medstuderende, men går til en fra ventelisten. • Henvendelser vedr. holdbytte på obligatorisk færdighedstræning sendes til labkf@health.sdu.dk. Kontakt evt. Pia Juul & Jette Næsvang Koordinatorer, LKF Mail: labkf@health.sdu.dk, Tlf. 6541 4248 / 6011 4248

Brug for en økonomisk håndsrækning – tjek hjemmeside med legater og fonde

Glemte du også at søge legatet om økonomisk støtte til den trængende studerende, bare fordi du ikke lige havde set det? Eller gik du glip af støtten til en studietur eller opslaget om en Ph.D.-stilling, fordi du ikke vidste noget om det? For at færre kan svare ja til disse spørgsmål har Ny Viden, Syddansk Universitets magasin, samlet en lang række opslag på sin hjemmeside. Her finder du løbende opdatede opslag om blandt andet økonomisk støtte, forskningsprojekter og stillinger. Opslagene kan ses på: http://www1.sdu.dk/Adm/rubrik/

Side 21


CENTER FOR GLOBAL SUNDHED Arrangerer

GLOBAL HEALTH RISK GAMES 2009 EN 24-TIMERS ØVELSE I KATASTROFEHÅNDTERING

Akut epidemi

Hvem kontakter du?

Hvordan finder du de smittede?

Hvad vil du fortælle pressen? Kommentarer fra tidligere deltagere: ”Vi blev presset ud på dybt vand og skulle træffe beslutninger i et kaos.”

”Det var også godt at blive stillet over for problemstillinger, som man ikke umiddelbart kunne løse med den faglige viden, vi har fra studiet. Jeg blev udfordret langt ud over min forventning.” ”… fået en forståelse for hvor kompleks en situation er og hvor mange instanser som er indblandet og skal kommunikere sammen… hvordan beslutninger bliver taget i en gruppe. Hvem der leder bliver synligt.”

”…det lykkedes rigtig godt. Det virkede realistisk. Fyldt med overraskelser. Virkelig imponeret.”

Har dette fanget din interesse, så tilmeld dig Global Health Risk Games 2009 Hvornår: fredag d. 18.september 2009 fra kl. 13.00 – lørdag d. 19. september kl. 11. Bindende tilmelding: nalbertsen@health.sdu.dk senest fredag d. 11. september 2009 med information om semester og telefonnummer. Spørgsmål kan rettes til hovedansvarlige, klinisk lektor Morten Sodemann på msodemann@health.sdu.dk Deltagerkrav: Min. 7. semester. Egen computer med trådløst internet skal medbringes.


OPSLAG

Vind bøger fra Munksgaard Danmark til resten af dit medicinstudie! Fortæl os hvordan du bliver en del af vores netværk, der f.eks. skal give os ideer til lærebøger, foreslå forfattere og fortælle om nye tiltag på studiet. Giv os dit bud på f.eks.: • hvilke medier du vil bruge for at få fat i os • hvor vi bedst kan møde dig F2F og høre dine ideer • hvordan vi fastholder dialogen fremover For at deltage i konkurrencen skal du sende os dine besvarelser senest d. 1. oktober 2009.

Klik ind på: munksgaarddanmark.dk

DANMARKS STØRSTE FORLAG PÅ MEDICINOMRÅDET Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.munksgaarddanmark.dk

Side 23


UDDANNELSESTEMADAG 2009 DANSK KIROPRAKTOR FORENING INVITERER TIL TEMADAG OM

KVALITET OG SAMMENHÆNG - NU OG I FREMTIDEN tirsdag den 15. september 2009 kl. 13-17 Syddansk Universitet/Odense – auditorium O100 Som de fleste andre sundhedsuddannelser ændrer også kiropraktorernes uddannelseslandskab sig markant i disse år. Studieordningerne for bachelor- og kandidatuddannelsen er revideret, de kiropraktorstuderendes kliniske undervisning får nye rammer på nyt rygcenter i Middelfart, specialuddannelse for hospitalskiropraktorer etableres i Region Syddanmark og efteruddannelsesaktiviteterne udvikles fortsat på Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB). Bliv opdateret om de nyeste tiltag i kiropraktorernes uddannelseslandskab og deltag i debatten om udviklingen af og visionerne for fremtidens sundhedsuddannelse - meld dig til Dansk Kiropraktor Forenings uddannelsestemadag senest 1. september 2009. Deltagelse er gratis, og alle er velkomne.

• Nyt i kiropraktorernes præ- og postgraduate uddannelse I temadagens første del præsenterer oplæg fra præ- og postgraduate kiropraktoruddannelsesinstitutioner nye tiltag samt skitserer, hvilke muligheder og udfordringer tiltagene indebærer.

• Hvordan sikre uddannelseskvalitet og sammenhæng nu og i fremtiden? Temadagens anden del består af oplæg fra eksterne parter som Lægeforeningen og Danske Regioner, der fra hver deres perspektiv forholder sig til uddannelseskvalitet, udviklingstendenser og fremtidens sundhedsuddannelser.

Program og tilmelding Programmet er i støbeskeen og vil blive offentliggjort på DKF’s hjemmeside i august. Tilmelding til Pia Ravn i Dansk Kiropraktor Forenings sekretariat: pr@kiropraktor-foreningen.dk eller 3337 6097.


INTERVIEW Den seneste kritik af FADL har overskygget mange af fagforeningens andre tiltag. Formand Anders Kirkegaard havde dog ikke været debatten foruden. Marius Kløvgaard (tekst og foto) Chefredaktør, Sund & Hed Faktisk havde han gået og håbet på det – altså at medlemmerne af FADL ville rejse en debat. Og som formand for FADL var Anders Kirkegaard sådan set også klar til at stå for skud. Men selv om han sådan set havde ønsket det, kom det alligevel som en overraskelse, at den seneste kritik af vedtægterne og vagtsituationen i Foreningen af Danske Lægestuderende og dennes tilhørende vagtbureau har været så intens og vedholdende. For når nu ikke de medicinstuderende plejer at skyde på alt og alle, er det jo heller ikke forventeligt, at de hiver den helt store kaliber frem, når de endelig skal have afløb for deres frustrationer. Trods overraskelsen over omfanget af den seneste kritik vil Anders Kirkegaard dog gerne stå ved, at han efter lidt over et år som formand for de medicinstuderendes fagforening i Odense havde længtes efter at høre medlemmernes mening.

»Nu har jeg jo gået og brokket mig over det stumme flertal af medicinstuderende,« siger Anders Kirkegaard og uddyber: »Medicinstuderende er normalt ikke politisk engagerede. Så længe de får dækket deres vagtbehov og kan få en billig forsikring, så mener de, at de er ”home safe”. Så det var rart endelig at få feedback.« Ikke forgæves At Anders Kirkegaard i den grad har fået feedback, hersker der næppe den store tvivl om. Siden november sidste år er det fløjet med hvæsse argumenter og beskyldninger på kryds og tværs mellem en lille skare vedholdende kritikere og FADLs folkevalgte. »Diskussionen er blevet til en bred diskussion. Fra et være en diskussion om lovligheden af vores vedtægter er den nu kommet til at handle om utilfredsheden med vagtsituationen. Det var også de meldinger, der kom frem på vores debatmøde,« siger Anders Kirkegaard. Samtidig har det været lærerigt. »Og så er jeg imponeret over engagementet hos kritikkerne. Selv om VidarAndré Wøien er blevet ekskluderet af foreningen på grund af andre forhold, så synes jeg ikke, hans kritik har været forgæves. Vi har fået påpeget nogle pro-

Spørgeskema I løbet af juni bliver konklusionerne fra det spørgeskema, som FADL for nyligt sendte ud til medlemmerne for at høre om deres holdning til foreningen, lagt ud på FADLs hjemmeside. blemer i vores vagthåndtering, som vi nu tager hånd om. Det skal han have,« siger Anders Kirkegaard, der snart har siddet på formandsposten i to år. Med et smil tilføjer han, at det så godt nok har kostet en del penge til advokater for at få afklaret lovligheden af vedtægterne – hvilket jo netop var det spørgsmål, den seneste debat begyndte med. Døve ører Men selv om FADLs formand havde ønsket en diskussion og efterfølgende er blevet benovet over den energi, medlemmerne trods alt er i stand til at lægge for dagen, synes han efterhånden, at debatten og kritikken har trukket rigeligt ud. »Ting er efterhånden blevet sagt flere gang. Og nogle gange har jeg følt, at jeg har skrevet for døve øre, når jeg har svaret på kritikken,« siger Anders Kirkegaard og fortsætter: »Jeg synes også, kritikkerne er kommet længere og længere ud af én tangent for at finde nye argumenter til deres synspunkter. Her til sidste er det nærmest blevet til ren ideologi. Og det er svært at argumentere imod. På samme måde har der nogle gange været rejst påstande, der ikke har været fakta for. Det har været irriterende at skulle tilbagevise.« I det store hele har Anders Kirkegaard dog haft det fint nok med kritikken. »Det har været en kritik af vedtægterne. Og de er jo ikke nogle, jeg har fundet på eller står som personlig garant for,« siger han. Som formanden er det bare loddet, at man risikerer at stå for skud. »Jeg vil dog godt slå fast, at jeg ikke personligt vinder noget ved ikke at tale medlemmernes sag. Men i den her sag har vi vurderet, hvad der er de fleste medlemmernes bedste, og så må enkeltpersoners synspunkter nogle gange lide,« siger Anders Kirkegaard. Trods den heftige debat har han nemlig stået fast. Han har ikke haft lyst til at Anders Kirkegaard Læser medicin på 10. semester. Har været formand for FADL i snart to år. Sad i repræsentantskabet et år inden, han blev formand.

Sammen med resten af FADL arbejder Anders Kirkegaard på at løse problemerne med vagtsituationen i FADLs vikarbureau. Foto: Marius Kløvgaard

Side 25SATS inviterer dig til et spændende foredrag:

AV… Akut smertebehandling

Tirsdag d. 15. 09. 2009, kl. 16:15 i Emil Aarestrup

Anæstesilæge
Thomas
Enggaard
er
efterårets
første
foredragsholder.
 Dagens
emne
er
behandling
af
akutte
smerter.
 Det
at
give
patienten
en
god
smertebehandling
er
en
vigtig
lægeopgave,
ikke
 mindst
når
det
gælder
de
akutte
patienter.
Kom
og
hør
mere
om
de
forskellige
 typer
af
akutte
smerter
og
de
muligheder
for
smertebehandling
man
har,
både
 som
yngre
læge,
og
som
anæstesilæge.

 Det koster 30 kr pr. semester at være medlem af SATS, Indmeldelse kan ske umiddelbart før foredraget! (da det er semesterets første foredrag så kom i god tid). ALLE semestre er velkomne!

www.SATS-Odense.dk


Så har FADL og SATS igen slået pjalterne sammen og varsler med endnu et traumekursus.

LØRDAG DEN 14. OG SØNDAG DEN 15. NOVEMBER fra kl 8-16. Kurset består af teoretisk undervisning og talrige praktiske stande. Alle undervisere er erfarne traumelæger fra anæstesien, ortopædkirurgien, gastro-intestinal kirurgi og neurokirurgien. Deltagere får lejlighed til at intubere og fungere som traumeleader. Lægelig koordinator på kurset er anæstesioverlæge George Michagin Sidste år var der i første tilmeldingsuge dobbelt så mange tilmeldte, som der var pladser, så skynd dig at melde dig til. Vi prioriterer folk efter semester og indenfor hvert semester efter først til mølle. Kursusafgiften dækker undervisning, kaffe, kage og frokost begge dage. Du kan læse mere om kurset på www.sats-odense.dk , www.fadl.dk, og i Sund & Hed. Tilmelding sker fra den 28. september til den 9. oktober. Deltagerne får besked pr mail efter sidste tilmeldings frist. For at kunne søge kurset skal du være medlem af SATS eller FADL og have bestået den kliniske hjerte-, lungeog ortopædkirurgiske blok (2.del). Kursusafgiften er 350 kr og indbetales til FADL’sekretariat. Deltagerne får yderligere instruks og program pr. mail. Tilmeld dig til Anne Marie på amn@fadl.dk fra den 28. september til den 9. oktober kl. 12. Husk at anføre: Navn, Semester, SDU mail, Mobil tlf nr, Medlem af SATS og/eller FADL

www.SATS-Odense.dk


OPSLAG

Kunne du tænke dig at være en del af et udvalg, hvor man får mulighed for at blande sig i kiropraktik på internationalt plan? Synes du, det kunne være sjovt, at arbejde for, at SDU kan sende en delegation afsted til World Congress of Chiropractic Students, ved at lave proposals, fundraising og skabe internationale kontakter, så er WCCSudvalget noget for dig. Hvis du kunne tænke dig at vide mere om udvalget, kan du komme til vores eget lille foredrag torsdag d. 24. september. Hold øje med kalenderen på fnks.org for yderligere informationer angående tid og sted for møder og andre arrangementer. SYDDANSK MEDICINHISTORISK SELSKAB EFTERÅRET 2009 Det overordnede tema for efterårets foredrag i den medicinhistoriske forening er: MENNESKETS OG SYGDOMMES UDVIKLINGSHISTORIE Foredrag den 22. september 2009 HVORDAN DEN MOLEKYLÆRE GENETIK KAN BIDRAGE TIL AT BELYSE MENNESKETS EVOLUTION Formål og indhold: Mens den fysiske antropologi rekonstruerer udviklingshistorien ved hjælp af ligheder og forskelle i morfologi og adfærd, anvender den molekylære antropologi ligheder og forskelle i genomet. Den molekylære genetik har især leveret væsentlige bidrag til afklaring af slægtskabsforholdet mellem mennesket og de store menneskeaber og til oprindelsen og udviklingen af det moderne menneske Homo sapiens. Især mutationer på Y-kromosomet og i mitokondrie-DNA har vist sig velegnede til at afdække menneskets forhistoriske migrationer og fx afgøre, hvornår vore forfædres veje skiltes, og hvornår de mødtes. Foredraget vil omhandle spredte træk af udviklingshistorien og belyse, hvordan den moderne DNA-teknologi har influeret på vores forståelse af menneskets udvikling og dets plads i naturen. Efter foredraget er der lejlighed til at stille spørgsmål til Peter K. A. Jensen Målgruppe: Alle interesserede. Form: Foredrag. Underviser: Overlæge Peter K. A. Jensen. Kursusledelse: Claus Fenger. Tid: Tirsdag den 22. september 2009, kl. 19.30. Sted: Torben With auditoriet, Odense Universitetshospital.

Faglig vejleder - Klinisk biomekanik Træffetider efteråret 2009 - Tirsdage kl. 09.15-11.15 - Torsdage kl. 15.15-17.15 Adresse: Winsløwparken 17, 1. sal., vejlederkontoret. Telefonnummer: 6550 2978 E-mailadresse: fvkb@health.sdu.dk Vi besvarer mails uden for træffetiderne. Venlige hilsner Side 29


OPSLAG

DANMARK - SVERIGE

rets arvefjendeopgør mellem Danmark og Sverige i Parken lørdag d. 10. oktober, skal styrkeforholdet mellem dansken og svensken på medicin og biomekanik nu endelig afgøres. Derfor indbydes spillere fra begge nationer nu til at kontakte de nationale landstrænere, i håb om en plads på holdet til denne fantastiske storkamp. Matchen er programsat til fredag d. 9. oktober klokken 17.30, dagen inden kampen i København. Til at holde styr på løjerne har vi fundet to upartiske dommere fra vort norske broderfolk: Nicolai Klem (9. Sem., biomek.) og Eirik Bremnes (7. Sem., biomek.) Alle, der har lyst til at iføre sig den danske nationaldragt, og forhåbentlig gentage det stockholmske blodbad, bedes kontakte den danske landstrænerduo Frederik Cold (7. Sem., med.) og Kasper Rosenberg Andersen (5. Sem., med.) på følgende mail: frcol06@student.sdu.dk. Spillere fra alle semestre er velkomne. Husk selv at skaffe en landholdstrøje! På svensk: Kära blågula bröder! Nu är det dags att ställa ordningen till rätta. Mikael Nilsson är bänkad och Daniel Andersson inte ens med i laguppställningen. Däremot behöver vi nytt friskt blod i de blågula dräkterna. Är Du sugen och har en svensk landslagströja hängandes på väggen eller liggandes i garderoben ska Du höra av dig till någon av oss coacher: Olle Fridholm (5.sem. med.) olfri07@student.sdu.dk eller Einar Heinberg (7. sem. med.) eihei06@student.sdu.dk På återseende! Side 30


Peter Juncker

Sund & Heds sundhedsquiz Som studerende kan man let føle sig langt væk fra virkelighedens verden. Nogle gange føler man endda, at det, man lærer, slet ikke kan bruge uden for universitetets betonmure. Vi fortsætter derfor Sund & Heds sundhedsquiz, hvor vi bringer virkeligheden ind i spalterne. I hvert nummer bringer vi en sygehistorie i form af en case. Den kan du som læser prøve at løse inden næste nummer, hvor svaret bringes sammen med næste case. Svarene kan inden da sendes til Sund & Hed på sundoghed@health.sdu.dk Blandt de rigtige svar trækker vi lod om et gavekort til universitetets kantiner. Dette nummers case bliver stillet af professor, overlæge, dr.med. Peter Junker: Som nyuddannet læge har du nu været ansat i knap fire måneder på en travl medicinsk afdeling. Du er så småt ved at få rutine i behandling af akutte medicinske tilstande. En tidlig aften modtager du en 31-årig mand under diagnosen mononukleose. Patienten er selvstændig vognmand, gift og har to børn. Han har boet i Danmark i 20 år, men kommer fra Irak. Han har aldrig været indlagt, men oplyser, at han gennem nogle år har haft hyppige halsbetændelser og forkølelsessår på læberne samt periodisk svie og rødme af øjnene. Vagtlægen indlægger ham på grund af feber, svære synkesmerter og hovedpine trods Primcillinbehandling i tre dage. Han har feber, 40 grader, og kan hverken indtage vådt eller tørt på grund af synkesmerter. Det er der en god forklaring på, idet du finder belægninger på tonsiller og flere, 2-3 cm store, hvidligt belagte ulcerationer på bløde gane og i larynx (se foto – der kan ses i bedre opløsning på www.sundoghed.sdu.dk). Der er let injektion af conjunctiva på begge øjne.

På ekstremiteterne ses spredte follikulitlignende hudelementer og lidt større, væskende sår på scrotum. Vagtanalyser viser følgende: Hæmoglobin 8,1 mmol/liter (8,0-11,0 ), leukocyttal 15,1 x 109/liter (3,0-10,0), heraf neutrofile granulocytter 9,97 x 109/liter, CRP 117 mg/liter (< 10). Normal nyreog leverfunktion, elektrolytter, urinsediment, ingen proteinuri. Monospot, ANCA og ANA negativ. I samråd med din bagvagt iværksætter du bredspektret, antimikrobiel behandling i form af Cefuroxim, Metronidazol og Aciclovir i.v. I stedet for at gå direkte hjem næste morgen vælger du at gå forbi AMA for at se, hvordan behandlingen har virket. Sygeplejersken fortæller, at patienten har været meget klagende i nattens løb, og at synkesmerterne har været så voldsomme, at han har fået Morfin s.c. to gange. Han er uændret febril, men kredsløbsstabil. Da du kommer ind på stuen, ser du straks, at tilstanden er forværret. Patienten er forpint og klagende, og han har svært ved at tale på grund af smerter. Mens du opholder dig på stuen, bemærker du gentagne fjernhedstilfælde. Du tænker, at det nok skyldes den Morfin, han har fået, og selv om han ikke er nakkestiv, beslutter du dig for at lumbalpunktere ham. Spinalvæsken indeholder 111 x 106 celler/liter, alle mononukleære. Protein og glukose er normale. Spinalvæsken sendes til bakteriologisk og virologisk undersøgelse. Der er ikke fremvækst af bakterier i de første bloddyrkninger. I samråd med flere morgenfriske kolleger fremlægger du en række differentialdiagnostiske muligheder. En af disse får førsteprioritet, hvorefter behandlingen suppleres med endnu et lægemiddel. To dage senere har du dagvagt og tilser på ny patienten. Han har det meget bedre, hovedpinen er svundet, og de smertefulde sår i svælget er næsten væk. Der er svar på en række undersøgelser: HIV-test, HSV-1 og -2 PCR og WR samt yderligere blod- og urindyrkninger: Negative. Hvad er diagnosen? Hvilken supplerende behandling blev der givet?

I sidste nummer blev opgaven i Diagnose søges stillet af Ove B. Schaffalitsky. Opgaven handlede om en ung kvinde med udspilet abdomen – se casen på www.sundoghed.sdu.dk Patienten har Budd-Chiaris syndrom (levervenetrombose). Spider nævi er normalt fund ved graviditet og svinder først efter et par måneder. Ved portal hypertension på grund af cirrose og deraf følgende splenomegali er der trombocytopeni. Da hun har trombocytose, må man mistænke en kronisk myeloproliferativ sygdom og deraf følgende trombofili. Ved cirrose er ascites-protein typisk lavt. Højt proteinindhold tyder på en inflammation, carcinose eller postsinusoidal portal hypertension. Den relevante undersøgelse er ultralydscanning af vv hepaticae med Dopplerundersøgelse af leverveneflow.

De første vindere Svaret på den første quiz i Diagnose søges, som blev bragt i Sund & Hed nr. 6, var Haemosuccus pancreaticus. Den diagnose havde fire læsere gættet og af dem blev Manan Pareek fra 11. se mester på medicin den heldige vinder af et gavekort til universitetets kantiner. Svaret på den anden quiz i Diagnose søges, som blev bragt i Sund & Hed nr. 7, var Aorta-aneurisme. Den diagnose havde én læser gættet og Erland Flaget vandt dermed et gavekort til universitetets kantiner.

Sidste nummers quiz: Side 31


FILMANMELDELSE

Headhunter Anmeldt af Inger Schiel-Madsen Stud.med. og filmanmelder, Sund & Hed

Martin (Lars Mikkelsen) er tidligere jægersoldat og journalist, men har lagt det bag sig og er nu en succesfuld headhunter for det danske erhvervsliv. Han bliver kontaktet af koncernchefen for Danmarks største rederiog olieimperium Sieger for i hemmelighed at finde et alternativ til sønnen Daniel (Flemming Enevold) som arvtager af virksomheden. Martin påtager sig opgaven og bliver derefter viklet ind i et hæsblæsende magtspil, hvor alle tilsyneladende har skjulte hensigter. Martins privatliv hænger i laser, og han har sin største støtte i vennen Nina (Charlotte Munch), som selv kæmper for at få familien til at fungere. På en intensiv afdeling ligger Martins søn Jakob. Hn har umiddelbart ikke udsigt til forbedring og bliver et middel til afpresning af Martin i et stort spil om magt og moral.

***** (5 ud af 6 stjerner) forholdet far og søn imellem. Koncernchefen N.F. Sieger (Henning Mouritzen) ønsker, at sønnen Daniel var en anden, og ønsket er skam også gensidigt. Martin havde selv intet forhold til sin far, og nu har han store problemer med at skulle forholde sig til sin syge søn og ønsker egentlig, at morens nye mand skal adoptere ham. Ud over hovedrollerne er der også en del interessante biroller, bl.a. Jakobs mor og hendes nye mand spillet af Charlotte Fich og Troels Lyby og ikke mindst N.F. Siegers højre hånd spillet af Preben Harris. Alt i alt en god film, hvor man sidder spændt filmen igennem og prøver at gennemskue plottet. Gang på gang bliver man overrasket og ser derfor først i sidste scene den fulde sammenhæng. Er du til dansk thriller og var vild med Kongekabale, så vil Headhunter også være en film, du vil synes om.

Filmen har et gennemgående tema om

A Fantastisk filmfestival i Odense Et mangfoldigt udvalg af filmperler begejstrede filminteresserede. Kristian Winther Stud.med. og filmanmelder, Sund & Hed I en lilla filmby indrammet af Brandts Klædefabrik, Kulturmaskinen og Magasinet foregik Odense International Film Festival for 24. gang. 200 forskellige dokumentar-, kort- og animationsfilm blev vist på fem dage fra den 17. til den 22. august for begejstrede, filminteresserede odenseanere. Programmet startede hver morgen kl. 9 i Café Biografens tre sale og i Magasinet. Det var rart at komme med morgenmaden i frisk erindring, eller i lommen, og lade sig underholde. Fornøjelsen blev ikke mindre af, at det var gratis at sætte sig til samtlige visninger. Det trykte festivalprogram gav et fint overblik over, hvilke film der vistes hvor og hvornår, så det eneste, man brugte energi på, var at vælge film. Dokumentarperler Vi dykkede især ned i det danske konkurrenceprogram, og højdepunkterne blev dokumentarerne. Især gjorde Anders Østergaards »Burma VJ« om illegale reportere i Burma, som smugler informationer ud af det militærstyrede land, indtryk. Den tog festivalprisen som bedste dokumentarfilm. En anden bemærkelsesværdig dokumentar, »De Vilde Hjerter«, om 12 fyre fra Odense, som kører til Pommern på knallert for at finde sig selv eller en brandert, modtog Publikumsprisen. Udover filmvisningerne i biografsale, var der en VideoBar, hvor man kunne reservere en af fire skærme i et tidsrum for at se eller gense samtlige af festivalens film. Den brugte vi en formiddag på, og vi nåede lige præcis ikke at se Christian Sønderbys kortfilm »Side Om Side«, om nabokrig, som vi ellers havde fået anbefalet. Den vandt festivalens Grand Prix. Side 32

Imp o nerende rammer Foto: Bjørn Bertheussen/Nordisk Film Næste år erstatter Mikkel Munch-Fals, som har bestyret filmprogrammet Premiere på DR2, Cecilia Lidin som kunstnerisk leder for festivalen. Han bebuder mere albuerum til de utilpassede, og her tror jeg, han mener kompromisløse og grænsesøgende filmskabere. Linjerne ovenfor skal illustrere, at selve filmprogrammet var drejet af en kompetent snedker. Udbuddet var imponerende mangfoldigt. Imidlertid var rammerne en næsten ligeså stor tilfredsstillelse som selve filmene. Så mange daskede rundt kl. 9.00 en torsdag morgen og drømte om at se det internationale animationsprogram, at vi blev afvist i døren på grund af pladsmangel. Det summede simpelthen af liv og især af ungdom, eftersom byens gymnasieklasser fyldte meget de tidlige timer. Man kan vel kalde det en opløftende pest. Amfiscenen ved Brandts Klædefabrik blev hver aften fra onsdag til lørdag omdannet til Open Air Bio, som viste film udenfor konkurrencerne. Der var flere end 500 til »Mine aftener i Paradis« om onsdagen, og nok ikke færre til »Rejsen Til Saturn« lørdag. I det hele taget var der fyldt op på pladsen mellem Café Biografen,

Alibi, Klædefabrikken og Musikbiblioteket med ekstra borde, stole og folk i det lune og langsomme sensommervejr.

På festivalprogrammets sidste side står der OFF10 – 23. – 28. AUG, 2010. SEE YOU NEXT YEAR! NOW F*CK OFF. Jeg vil forsøge at følge det råd.


Sund & Hed tager forbehold for fejl i datoer/ĂŚndringer, og med hensyn til yderligere info henvises der til et klik indenom netudgaven af Sund & Hed: www.sundoghed.sdu.dk Kender du et kulturarrangement, der skal med i Sund & Heds nye kulturkalender, sĂĽ send en mail til: sundoghed@health.sdu.dk


FILMANMELDELSE

B r u d t e Favntag ****

Historien leveres i et væld af klare farver og suppleres af blærede øjeblikke, som når kameraet fanger en tåre i sin flugt nedover en tomat, eller når kærlighedsakten i en sofa fejres med originalitet. Filmen er behageligt selskab og er endnu en opløftende dækning af tungt stof, denne gang dog ikke helt så tungt, fra Almodóvars hænder. Oplevelsen begrænses af det omfang af forudsigelighed og gentagelse, filmen indeholder, når man tænker på, at den er spansk, instrueret af Almodóvar, og når man har set hans sidste film »Volver«.

Anmeldt af Kristian Winther Stud.med. og filmanmelder, Sund & Hed

En blind forfatter lever under pseudonymet Harry Caine på 14. år. I sin lejlighed forfører han en smuk kvinde, som egentlig bare følger ham over vejen. Tidligere var han filminstruktør og hed Mateo Blanco. Et altændrende traume har skubbet ham fra den ene identitet til den anden. Hvad er der sket? Historien om Blanco/Caine er spansk og fortalt af Pedro Almodóvar. Ud fra ovenstående oplysninger forestiller jeg mig en svulstig, lidenskabelig og veldrejet fortælling med en skøn, stærk kvinde (muligvis Penélope Cruz) i en central rolle. Og sådan er det også. Harry Caine bliver opsøgt af den mystiske filminstruktør Ray X og mødet river op i fortiden, som Caine genfortæller for sin agents søn Diego. Herved genvinder han i sidste ende sin identitet som Mateo Blanco. Foto: Sandrew Metronome

Andre medier skriver... Hash måske fremtidens medicin mod prostatacancer Ifølge forskning offentliggjort i British Journal of Cancer, har aktive kemikalier i cannabis vist sig at hæmme vækst i prostatacancerceller. Der er tale om cannabinoider, der, når de binder til specifikke receptorer på de undersøgte cancercellelinier, har vist sig at hæmme celledelingen effektivt. Når de særlige receptorer, der binder cannabinoiderne, deaktiveres, fortsætter celledelingen igen. Cannabinoiderne har altså en reel indvirkning på cancercellevæksten. Dog frarådes det at starte op med et profylaktisk forbrug af hash, da forskningen på området stadig er noget mangelfuld. Om hash bliver receptpligtig cancermedicin fremover, må tiden vise. 21. august 2009, Cancer Research UK Kommende læger skal lære mere om naturmedicin, hvis de læser i København eller Århus Naturmedicin er blevet så almindeligt i befolkningen, at lægerne ikke længere kan se bort fra effekter og konsekvenser af medicinen. 45 procent af den voksne befolkning har på et tidspunkt valgt alternativ medicin. For kommende læger fra Århus og København bliver området nu en del af uddannelsen, men ikke i Odense. I efteråret 2007 tilbød SDU de lægestuderende et valgfrit kursus i alternativ medicin, men kurset blev aldrig afholdt, da der var for få tilmeldte. Til efteråret begynder undervisningen i naturmedicin på Aarhus Universitet, der skal give de studerende viden om den mest anvendte slags naturmedicin, kontrol og bivirkninger ved medicinen samt måden medicinen virker på sammen med traditionel medicin. Til foråret 2010 bliver undervisning i naturmedicin en obligatorisk del af medicinstudiet på Københavns Universitet. 14. august 2009, Dagens Medicin Gamle p-piller giver lavest risiko for blodpropper Side 34

De nyeste generationer af p-piller giver 80 % større risiko for venøse blodpropper i forhold til de ældre 2. generations p-piller, ifølge studier lavet i både ind- og udland. Medicinalfirmaerne nægter dog at markedsføre de sikreste piller på det danske marked. Det viser sig, at det er det lave indhold af østrogen i de ældre p-piller, der mindsker risikoen for blodpropper. Risikoen mindskes især i den overvægtige del af befolkningen, da de allerede er i risikogruppen for venøse blodpropper. P-pillen Miranova lavet af Bayer Schering Pharma har lavt østrogenindhold, men markedsføres ikke i Danmark da medicinalfirmaets nye flagskib Yaseminelle er på markedet. P-pillerne af ældre generation har ifølge medicinalfirmaet flere bivirkninger, hvorfor der satses på de nyeste generationer af pillerne. 14. august 2009, Dagens Medicin Flere svenske læger skal uddannes i Sverige Videnskabsminister Helge Sander (V) vil bede sin kollega hinsidan om at uddanne flere læger. Trods strammede regler uddannes stadig et stort antal svenske læger på de danske universiteter. Siden 2006 er antallet af pladser på medicinstudiet i Sverige øget med 23 procent, men dette er ikke nok, mener Helge Sander. I Danmark blev 26 studerende per 100.000 indbyggere optaget på medicinstudiet i 2009, mens der i Sverige kun blev optaget 15 nye medicinstuderende per 100.000 indbyggere. »Selvom vi er glade for at modtage dygtige svenske studerende, så bør der rettes op på denne ubalance,« siger Helge Sander. På grund af generel lægemangel i Danmark, blev det besluttet, at der fra foråret skulle optages sammenlagt 200 ekstra studerende på medicinstudierne i København, Århus og Odense. Det er endnu uvist om svenskerne vil følge det danske eksempel. 13. august 2009, Dagens Medicin


INFO

Træffetider - faglige vejledere Den sundhedsfaglige supplerings- og kandidatuddannelse

Susanne Nicolaisen: Telefon: 6550 2975 eller e-mail: snicolaisen@ health.sdu.dk Vicestudieleder Christine Dalgaard: Telefon: 6550 3074 eller e-mail cdalgaard@health.sdu.dk

Folkesundhedsvidenskab Karina Linnrose Onsdag klokken 8.30 - 10.00 Sted: Esbjerg Telefon: 65 50 15 63 E-mail: fv-fsv@post.sdu.dk

Biomekanik

Mari og Christofer Tirsdag kl. 9.15-11.15 Torsdag kl. 15.15-17.15 (Christofer) Sted: Winsløwparken 17, 1. sal. Basislægernes førstevalg er Århus Til efteråret starter de nye basislæger på deres nye job, og statistikken for, hvor de har valgt at arbejde, samt i hvilket speciale, foreligger nu. Det mest populære sted er igen i denne runde Århus Sygehus på Nørrebrogade, hvor alle pladser var optaget, da kun cirka en tredjedel af basislægerne havde valgt. Mest populære specialekombination var intern medicin/ortopædisk kirurgi, hvor alle pladser var taget da kun 6 procent af basislægerne havde valgt pladser. Pladserne på Aabenraa og Sønderborg Sygehus blev først taget til allersidst, ligesom sygehusene i Holstebro, Hjørring og Esbjerg heller ikke hittede hos de nyuddannede læger. Geografien lader til at betyde mest, hvorefter valget af specialekombination er med til at afgøre, hvor man ender, siger Jan Greve, der er sekretariatschef for Lægers Videreuddannelse. Derudover evalueres hjemmesiden, www.basislaege.dk, hvor pladserne fordeles, godt af brugerne. Brugerne er forberedte, og bruger kun cirka ét minut på at klikke deres valg af. Top 5 over hurtigst valgte forløb geografisk er: 1. Århus Sygehus (Nørrebrogade), 2. Amager Hospital, 3. Frederiksberg Hospital, 4. Køge Sygehus, 5. Gentofte Hospital 17. august 2009, www.ugeskriftet.dk Traditionel genoplivning redder flest liv I tilfælde af hjertestop findes metoder til genoplivning med adskillige trin og retningslinjer, men ny forskning viser, at den traditionelle brystkompression er klart mest effektiv. Forskningen viser, at kontinuerlige og uafbrudte brystkompressioner er langt mere vigtigt end ventilationen. Det estimeres at under en tredjedel af de, der får hjertestop, modtager nogen som helst form for genoplivning. Grunden til dette bunder i, at folk simpelthen er bange for at lave fejl, og derfor glemmer hvilke trin, der skal udføres for effektiv genoplivning, mener professorer og forskere ved Georgetown University School of Medicine i Washington, D.C. Mange er usikre på, hvordan mund-til-mund-metoden skal udføres, og det kan koste dyre-

Telefon: 65 50 29 78 E-mail (fælles): fvkb@health.sdu.dk

Medicin

Lene Christensen, Nivethitha Ilangkovan, Bo Morberg, Kari HøstMadsen, Anne Cathrine Haug Mandag - torsdag 11.15-15.15 Sted: Winsløwparken 17. 1 sal. Telefon: 65 50 38 18 E-mail: fv@health.sdu.dk

Idræt og Sundhed

Kristian og Rune Tirsdage 10:15 – 12:00 Fredage 10:15 – 12:00 Sted: For enden af B1913-gangen, ned mod bevægelsessalen Telefon: 65 50 34 45 E-mail: Fælles: fagligvejleder_idraet@health.sdu.dk Rune: reie@health.sdu.dk Kristian: kmunksgaard@health.sdu.dk

bar tid. Det handler om at få cirkulationen i gang igen, og derfor anbefaler forskerne nu, at genoplivning udføres udelukkende med kompressioner midt på brystet med 100 kompressioner i minuttet, eller, ironisk nok, i samme rytme som Bee Gee’s Staying Alive. 23. august 2009, HealthDay.com Asparges mod tømmermænd og skrumpelever Asparges er kendt både for sin kræftforebyggende, antifungale, antiinflammatoriske og diuretiske effekt, samt selvfølgelig sin gode smag ved indtag og sjove duft ved udskillelse. Men nu har koreanske forskere også påvist et stof i asparges, der modvirker tømmermænd og leverskader som følge af alkoholindtag. Det er særlige aminosyrer og mineraler i asparges, der er med til at nedsætte den cellulære toksisitet efter alkoholindtag. 16. august 2009, www.medicalnewstoday.com Blå M&M’s og Gatorade reducerer neurale skader som følge af rygskader Det samme blå farvestof, som bruges til at farve de blå M&M’s og sportsdrikken Gatorade, viser sig at kunne mindske nerveskader som følge af brud på rygsøjlen. Forskere fra University of Rochester Medical Center injicerede det blå farvestof Brilliant Blue G (BBG) ind i rotter med skader på rygmarven, og det viste sig at rotterne herefter kunne bevæge sig, dog haltende. Eneste bivirkning var at rotterne blev blå af behandlingen. Det er den danskfødte forsker Maiken Nedergaard, der står i spidsen for projektet. Hun forklarer, at skader udløser et øget flow af ATP til det skadede område, hvilket forværrer den skade, der er sket, da neuroner i det skadede områder dør som følge af metabolisk stress. Det blå farvestof kan hæmme denne reaktion, hvis det indgives umiddelbart efter, skaden er sket, og dermed kunne rotter, der fik stoffet, gå på trods af skaderne, imens rotterne, der ikke fik stoffet, aldrig genvandt førligheden. 28. juli 2009, cnn.com/health Side 35


Maskinel Magasinpost ID-nr. 42474

-kalenderen September Møde, studienævn for medicin Dansk Kiropraktor Forening, udd.temadag Møde, studienævn for idræt Ansøgningsfrist for stillinger som faglig vejleder på medicin og folkesundhedsvidenskab SATS foredrag Global Risk Games 2009, katastrofehåndteringsøvelse Deadline for Sund & Hed nr. 10 Ansøgning til Gudrun Krauses Mindelegat Ebrietas-fest FNKS foredrag

14. 15. 15.

Ansøgningsfrist mandag 7. september Kl. 13-17 i auditorium O100 på Campus Ansøgningsfrist to uger før mødet

15. 15.

Se stillingsopslag i Sund & Hed Se opslag i Sund & Hed

18.-19. Tilmeldingsfrist 11. sept. (min. 7. semester 18. Indlægindsendestilsundoghed@health.sdu.dk 18. Se mere om legater og fonde på sdu.dk 18. Fest for alle på fakultetet 24. Se www.fnks.org for tid og sted

Oktober Generalforsamling Frist for indsendelse af prisopgave indenfor psykiatri Frist for ansøgning om midler til ekskursionskontoen Frist for ansøgning til Ebrietas Årsfest Sund & Hed nr. 10 udkommer Møde, studienævn for klinisk biomekank

1.

Forslag indsendes to uger før mødet

1.

Se mere om opgaven i Sund & Hed

1. 1. 2. 2. 5.

Se ansøgningsskema i Sund & Hed Se opslag i Sund & Hed Se mere på sdu.dk www.sundoghed.sdu.dk Ansøgningsfrist er en uge før mødet

November Traumekursus

14.-15. Tilmelding fra 28. sept. - 9. okt

Yderligere praktisk info: - IMCC-kontoret har kontortid alle tirsdage i ugerne 38-41 i tidsrummet kl. 12-14 - For eksamensdatoer for bachelor på medicin og klinisk biomekanik henvises til følgende links: o Medicin: http://kortlink.dk/6vym o Klinisk Biomekanik: http://kortlink.dk/6vyp

Yderligere information kan fås på www.sundoghed.sdu.dk Kender du et arrangement til kalenderen så lad os vide det! Sund & Hed er DIT blad. Har du noget på hjerte, så send det til os!

sundoghed@health.sdu.dk

Afsender: Sund & Hed Franzen PortoService Postboks 9490 9490 Pandrup


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.