Page 1

Nummer 1

Våren 2014

FÖRSAMLINGSBLADET SUNDBORNS KYRKA Utdelas till alla hushåll i Sundborns församling.

VA D D Ö L J S I KYRKANS FÖRRÅD?

Carl-Axel avtackades

Kyrkokören på turné i Ovansjö

Vad döljs i kyrkans förråd?

Stilla veckans dagar

Efter 28 år som kyrkvärd i Sundborns församling avtackades Carl Axel Axelsson. Läs mer på sidan 3.

Det var kändistätt i Ovansjö när Sundborns kyrkokör medverkade i två konserter. Se sidan 3.

På vinden i kyrkans förråd kan man hitta allt möjligt. Läs mer på sidan 2.

Vi följer dagarna i Jesu liv fram till långfredagens död och sedan vidare till påskdagen, uppståndelsedagen. Läs mer på sidan 2.


PÅSKENS MYSTERIUM OCH STILLA VECKAN

DEN KRISTNA FASTAN HANDLAR OM JESU VÄG SOM FÖLJER KÄRLEKENS MÖNSTER, ATT GE OCH ATT TA EMOT. Den kristna fastetiden är förberedelsetiden för påsken. Under fastetiden följer vi vägen Jesus går, genom lidandet, döden, mot uppståndelse och nytt liv. Den kristna fastan handlar om att påminnas om Jesu väg som följer kärlekens mönster, att ge och att ta emot. Att kunna ge av sig själv och det liv man fått, utan tanke på vinst. Att kunna ta emot utan att det kräver prestation. Det var den väg Jesus gick, och som är vårt uppdrag att följa. Under fastan får vi ha påskens drama för ögonen om hur Jesus går genom döden till livet före oss. Allt för att vi ska kunna gå kärlekens väg med frimodighet utan att gå under i våra misslyckanden. Välkommen att dela gemenskapen i våra gudstjänster under våren! Camilla Nyberg, kyrkoherde

Påsken är kyrkans största helg. Vi firar att Jesus har besegrat döden och med den allt som står livet emot. Kristen tro är en tro på uppståndelsen, vändpunkten. Veckan före påsk kallas stilla veckan och börjar med palmsöndag. Under stilla veckan följer vi dagarna i Jesu liv som leder fram till långfredagens död och sedan vidare till påskdagen, uppståndelsedagen. Dramat som också kallas passionsdramat. Palmsöndagen inleder veckan före påsk, stilla veckan. Då berättar vi om det som också inleder adventstiden, när Jesus red in i Jerusalem på en åsna för att fira den judiska påsken med sina lärjungar och togs emot som kung av det jublande folket. Skärtorsdagen firas till minne av den kväll när Jesus för sista gången äter tillsammans med sina lärjungar och instiftar nattvarden. Senare på

natten när Jesus och hans lärjungar samlats i Getsemane trädgård grips han av de romerska soldaterna. Judas har mot 30 silvermynt avslöjat för dem var Jesus finns och givit honom en kyss som tecken på vem som är Jesus. Långfredag förs Jesus till förhör hos Pontius Pilatus som fattar beslutet att han ska dömas till döden för att han kallat sig judarnas kung. Han blir piskad och sedan dödad genom att hängas på avrättningsredskapet korset. Påskdagens morgon, den tredje dagen efter Jesus dött, uppstår han från döden. När kvinnorna kommer till graven är stenen bortrullad och Jesus är inte där. Annandag påsk visar sig Jesus för lärjungarna. Och därmed är kristendomen född. Läs gärna mer på www.svenskakyrkan.se

VAD DÖLJER SIG PÅ VINDEN? En predikstol och ett altare söker sin historia. Var har de funnits förut? Och varför kom de hit? Kan du hjälpa oss att berätta?

Text: Marie Rönnerholm Bild: Henrik Murmester

På vinden i kyrkans förråd finns mycket. Bland annat uttjänta delar av en predikstol, ett altare med knäfall samt andra snickerier. Men det är inte föregångarna till de som nu finns i kyrkan. Kyrkan byggdes 1755 men fick sin nuvarande predikstol hundra år senare. Enligt församlingens inventarieförteckning finns altare och predikstol från 1957 bevarade. från Korså kyrksal. Troligtvis är det dessa som nu ligger och vilar på vinden. Det vore intressant att veta om någon i församlingen känner till någon historia kring dessa snickerier eller har gamla bilder från kyrksalen i Korså. Hör i så fall gärna av er till vår vaktmästare Henrik på tel: 602 43


K Y R KO KÖ R E N PÅ T U R N É I O VA N S J Ö Text: Åsa Åberg Bild: Lovisa Englund

Lördagen den 14 december deltog Sundborns kyrkokör i ”I juletid 2013” vid två konserter i Ovansjö kyrka i Kungsgården. Medverkande var den kände trumpetaren Magnus Johansson och Marcos Ubeda, känd från bland annat Doobidoo och Bingolotto. Gästartister i år var Uno Svenningsson och Maria Knutsson, (sångerska i Candela). Det var uppskattade konserter, både av medverkande körsångare och en fulltalig publik som gav stående ovationer.

Åsa Åberg dirigerar den stora kören bestående av sångare från Sandviken och Sundborns kyrkokörer. I förgrunden Magnus Johansson.

UTBILDNING FÖR F Ö R T R O E N D E VA L D A

Elsa Bergsten, Barbro Norman, Mats Andersson, Leif Hedenström och Erik Larsson samtalar kring sitt uppdrag.

En lördag i februari träffades alla förtroendevalda för att samtala kring de förtroendevaldas roll. De förtroendevalda/styrelsen och arbetsorganisationens ledning har olika uppdrag och ansvarsområden. En styrelse tar ansvar för långsiktig inriktning och fastställer mål för en verksamhet, VAD som ska göras. Ledningen ansvarar för att målen förverkligas, HUR det ska utföras. Medarbetarna ansvarar för att det utförs. Text: och bild: Camilla Nyberg

CARL LARSSONS TAV L O R T I L L FRANKRIKE

CARL-AXEL AVTACKADES EFTER 28 ÅR Carl-Axel Axelsson, som varit kyrkvärd i Sundborns församling sedan 1986, avtackades den 26 januari i Sundborns kyrka. Han avtackades av kyrkoherde Camilla Nyberg och kyrkorådets ordförande Inger Wahlman och fick som avskedsgåva en litografi för förtjänstfullt arbete. Kyrkvärden är församlingens förtroendevalda, kyrkans representant på byn, på arbetsplatsen och bland vänner. Kyrkvärden är en ambassadör som förväntas företräda kyrkans tro och liv, vilket Carl-Axel gjort på ett förtjänstfullt sätt.

På Musée du Petit Palais i Paris pågår under våren en utställning om Carl Larsson. Fyra av tavlorna från församlingens porträttsal är utlånade dit tillsammans med tavlor från Carl Larssongården samt Nationalmuséet. För mer information om utställningen: http://www.petitpalais.paris.fr/ Bild: Christian Askö Guselius


KALENDARIUM MARS 2 Fastlagssöndagen

18.00

4

18.30

8 9 1 i fastan 12 16 2 i fastan

14.30 11.00 13.00 11.00

23 Jungfru Marie beb.dag 26 30 Midfastosöndagen APRIL 5 6 5 i fastan 9 10

11.00 13.00 11.00 14.30 11.00 13.00 18.30

13 Palmsöndagen 17 Skärtorsdagen 18 Långfredagen

18.00 19.00 11.00

20 Påskdagen 23 27 2 i påsktiden MAJ 4 3 i påsktiden 7 11 4 i påsktiden 14 17 18 5 i påsktiden 25 Bönsöndagen 29 Kristi him.dag

11.00 13.00 11.00 11.00 13.00 11.00 18.30 11.00 11.00 11.00 11.00

Musikgudstjänst ”Sånger på kärlekens väg” Personalorkestern spelar. ”Samtal som berör”- Via DolorosaLidandets väg. Ett samtal kring en fotoutställning om mobbing av Elisabeth Ohlson Wallin. Andakt på Risholnsgården. Mässa Arbetskretsen träffas i Klockargården. Familjegudstjänst, m. bibelutdelning, barnkören. Mässa Arbetskretsen träffas i Klockargården. Mässa Andakt på Risholnsgården. Mässa Arbetskretsen träffas i Klockargården. ”Samtal som berör”- Skapelseteologi och kristen tro, ett samtal med prästen Joel Ludvigson. Gudstjänst, barnkören. Skärtorsdagsmässa, kyrkokören. Långfredagsgudstjänst, Marie Rönnerholm, sång. Påskdagsmässa, kyrkokören. Arbetskretsen träffas i Klockargården. Mässa Gudstjänst Arbetskretsen träffas i Klockargården. Mässa, Sundbornskören. Musikcafé i Klockargården. Konfirmationsmässa Mässa Gudstjänst Gudstjänst vid Toftans strand. Tornmusik. Stig Bergkvist, trumpet.

Det kan alltid bli fel och ändringar i kalendarier. Ursäkta!

DOP?

HÄR NÅR NI OSS

Det är många som döper sina barn i vår vackra kyrka. För den som inte har någon egen dopklänning har församlingen fina dopklänningar att låna ut. Välkommen att döpa ditt barn!

Församlingskansliet 600 15 (träffas säkrast må & tors kl.10-12) Präst 601 43 Kyrkvaktmästare 602 43 Kantor 070-3979828 Församlingspedagog 070-5930126 Barnverksamheten 601 26, 070-5722100 Kyrktaxi 600 59

Foto: Magnus Aronsson

Sundborns församling Kyrkvägen 20, 790 15 Sundborn www.svenskakyrkan.se/sundborn

FÖRSAMLINGENS AKTIVITETER After school För dig som vill ha lite lugn och ro efter skoldagen. Vi bakar och säljer för kyrkans internationella arbete. Tors 13.30–15.30 start 27/3 slut 22/5. För barn i åk 3-5. Anmälan krävs: mia.soderlund@svenskakyrkan.se Bara vara & våga fråga För ungdomar åk 6-7. Start 21/1, slut 29/4. Tis 16.00–18.30. Ingen anmälan. Kom som du är! Öppna förskolan För vuxna med barn i åldern 0-6 år. Tisdagar 9.00–11.00 och fredagar 9.00–12.00. Ingen anmälan. Kom som du är! Barnkör Ons 14.00–14.45 För barn åk 1-2 Ons 15.00–15.45 För barn åk 3-5 Info och anmälan: asa.aberg@svenskakyrkan.se Musikgruppen För skolbarn åk 5-7. Startas under vårterminen. Håll koll på vår hemsida! Kyrkokören För vuxna. Ons kl. 19.00 Anmälan och info: asa.aberg@svenskakyrkan.se Samtal som berör För vuxna. Se vårens teman i annonsering och på vår hemsida. Arbetskretsen För daglediga. Ons udda veckor kl. 13.00. Samvaro över en kopp kaffe. Handarbeta om du vill. Ingen anmälan. Alla välkomna! Andakt på Risholnsgården 8/3 och 5/4 Alla välkomna!

REDAKTION Ansvarig utgivare: Camilla Nyberg Text och layout: Marie Rönnerholm Tryck: Printeliten Distrubition: Posten

Församlingsblad vår 2014  
Advertisement