Issuu on Google+

Соціальний капітал і політичний розвиток у Сумах: травень 2012 р.

Стать % Чоловіча 49,4 Жіноча 50,6 Вік % 18-29 22,2 30-44 25 45-59 26,1 60 + 26,7 Освіта Середня, ПТУ із середньою освітою Середня спеціальна Вища

% 11,1 35,6 53,3

Основний рід занять Робітник Службовець Працівник адміністративно-управлінського апарату Підприємець Працівник бюджетної сфери Студент Пенсіонер Безробітний Декретна відпустка

22,2 11,1 0,6 7,2 6,7 3,9 33,3 10,6 4,4

Соціологічне опитування проводилось аналітичним центром Центр досліджень регіональної політики (м. Суми) в рамках проекту "Створення інформаційного модулю Громадський простір Сумщини" на сайті медіаплатформи SumyNews за підтримки Проекту ПРООН "Розвиток громадянського суспільства". Польовий етап робіт був проведений з 24 по 30 травня 2012 року в м. Суми. Опитування було проведено за місцем проживання респондентів (квартири та приватні будинки), проводилось методом "face to face" та являється репрезентативним для всіх вікових і соціальних груп територіальної громади м. Суми. Всього було опитано 470 респондентів всіх вікових категорій. Відсоток досяжності респондентів складає приблизно 80-85% за результатами всіх проведених польових робіт Загальна можлива похибка не перевищує 2,5% (без дизайн-ефекту). Даний звіт включає зведені результати опитування по м. Суми, а також порівняльну таблицю з результатами попередніх досліджень, що дає порівняльну картину тенденцій електоральних настроїв у порівнянні 2010-2012 рр.


ЯКБИ ВИ ОЦІНИЛИ НИНІШНЮ ПОЛІТИЧНУ СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ? (респондентам пропонувалося назвати тільки один варіант відповіді) Сума відповідей дорівнює 100%

0

10

20

30

40

50

Всі відповіді наведено у % Важко відповісти

8,3

Вибухонебезпечна

15,6

Гостра й конфліктна

Спокійна і благополучна

26,7

6,1

Напружена

43,3

Напружена Спокійна і благополучна Гостра й конфліктна Вибухонебезпечна Важко відповісти

43,3 6,1 26,7 15,6 8,3


ЩО Є ВАЖЛИВИМ ДЛЯ УСПІШНОГО РОЗВИТКУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ СЬОГОДНІ І В МАЙБУТНЬОМУ? (респондентам пропонувалося назвати один варіант відповіді по кожному рядку) Всі відповіді наведено у %

0

20

Дотримання прав і свобод громадян

40

60

56,2

Боротьба зі зловживаннями та корупцією

25,8

72,8

Залучення іноземних інвестицій

33,9

85

Забезпечення свободи слова

42,2

Забезпечення свободи слова Створення нових робочих місць Залучення іноземних інвестицій Боротьба зі зловживаннями та корупцією Дотримання прав і свобод громадян

Важливо 42,2 85 46,1 72,8 56,2

18

7,2

20

7,8 7,2

36,1

Сума відповідей дорівнює 100% Не важливо

100

20

46,1

Створення нових робочих місць

Важливо

80

Важко відповісти

Не важливо Важко відповісти 36,1 21,7 7,8 7,2 33,9 20 20 7,2 25,8 18

21,7


ЯКІ ПРОБЛЕМИ У М. СУМИ ТУРБУЮТЬ ОСОБИСТО ВАС НАЙБІЛЬШЕ? (респондентам пропонувалося позначити один варіант відповіді по кожному рядку) Всі відповіді наведено у %

0

20

Недостатньо ефективна робота ЖЕКів Погана робота по благоустрою території

40

40,6

Наявність корупції на всіх рівнях Відсутність матеріальної стабільності Безробіття

80

34,4

26,7

Неможливість отримати якісну освіту

60

32,8

32,8

22,2 58,3

16,1

12,7

27,2

17,8 10,6 7,2

28,3

58,9

8,9

27,8

23,9

54,5

100

10

25,6

7,2

9,4 6,1

Високі тарифи на комунальні послуги

61,7

28,3

5 5

Погана якість медичного обслуговування

62,2

26,7

7,2 3,9

Низька оплата праці Високі ціни на продовольчі товари Дуже важлива

Скоріше важлива

73,9 62,8 Зовсім неважлива

18,9 30 Важко відповісти

5,61,6 3,93,3


ЯКІ ПРОБЛЕМИ У М. СУМИ ТУРБУЮТЬ ОСОБИСТО ВАС НАЙБІЛЬШЕ? (респондентам пропонувалося позначити один варіант відповіді по кожному рядку) Всі відповіді наведено у %

Високі ціни на продовольчі товари Низька оплата праці Погана якість медичного обслуговування Високі тарифи на комунальні послуги Безробіття Відсутність матеріальної стабільності Наявність корупції на всіх рівнях Неможливість отримати якісну освіту Погана робота по благоустрою території Недостатньо ефективна робота ЖЕКів

Дуже важлива

Скоріше важлива

Зовсім неважлива

Важко відповісти

62,8 73,9 62,2 61,7 58,9 54,5 58,3 32,8 26,7 40,6

30 18,9 26,7 28,3 25,6 28,3 23,9 22,2 32,8 34,4

3,9 5,6 7,2 5 9,4 10 10,6 27,2 27,8 16,1

3,3 1,6 3,9 5 6,1 7,2 7,2 17,8 12,7 8,9


ЯК ВИ ОЦІНЮЄТЕ ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ НАСТУПНИХ ПОСАДОВИХ ОСІБ? (респондентам пропонувалося позначити один варіант відповіді по кожному рядку) 0

Всі відповіді наведено у %

10

Геннадій Мінаєв, міський голова м. Суми

Геннадій Михайленко, голова Сумської обласної ради

30

40

23,9

4,4

Юрій Чмирь, голова Сумської облдержадміністрації Дуже добре

20

Ні добре, ні погано

26,7

50

60

70

80

47,8

7,8

13,9

90

100

14,4

61,1

30

42,8

6,1

Дуже погано

Важко відповісти

21,1

Сума відповідей дорівнює 100% Дуже добре Юрій Чмирь Геннадій Михайленко Геннадій Мінаєв

30 4,4 23,9

Ні добре, ні погано 42,8 26,7 47,8

Дуже погано 6,1 7,8 13,9

Важко відповісти 21,1 61,1 14,4


ЧИ ВВАЖАЄТЕ ВИ СЕБЕ ПАТРІОТОМ? (респондентам пропонувалося позначити тільки один варіант відповіді) 0

5

10

15

20

25

30

35

Всі відповіді наведено у % Важко відповісти

7,8

Однозначно ні

23,9

Навряд чи Залежно від обставин Так, доки це не зачіпає мої інтереси

11,1 8,9 17,2

Так, навіть якщо це шкодить моїм інтересам

31,1

Так, навіть якщо це шкодить моїм інтересам Так, доки це не зачіпає мої інтереси Залежно від обставин Навряд чи Однозначно ні Важко відповісти

31,1 17,2 8,9 11,1 23,9 7,8

Сума відповідей дорівнює 100%


В РАЗІ ПОРУШЕННЯ ВАШИХ ПРАВ, ЯКІ ЗАХОДИ ВИ ВВАЖАЄТЕ ЕФЕКТИВНИМИ Й САМІ ГОТОВІ ВЗЯТИ УЧАСТЬ ДЛЯ ЇХ ВІДСТОЮВАННЯ? (респондентам пропонувалося позначити тільки один варіант відповіді) Вважаю ефективним 0

Всі відповіді наведено у %

10

20

Всі заходи вважаю ефективними

30

16,9

Захист себе зі зброєю в руках

25

Голодування

25,6

Бойкот (відмова виконувати рішення…

22,8

Пікетування державних установ

22,2

Законні мітинги та демонстрації

20,6

Готовий взяти участь 0

10

20

Захист себе зі зброєю в руках Голодування Бойкот (відмова виконувати рішення органів влади) Пікетування державних установ Законні мітинги та демонстрації

30

40

17,2 11,1 16,1 23,3 35


В РАЗІ ПОРУШЕННЯ ВАШИХ ПРАВ, ЯКІ ЗАХОДИ ВИ ВВАЖАЄТЕ ЕФЕКТИВНИМИ Й САМІ ГОТОВІ ВЗЯТИ УЧАСТЬ ДЛЯ ЇХ ВІДСТОЮВАННЯ? (респондентам пропонувалося позначити один варіант відповіді по кожному стовпчику) Всі відповіді наведено у % Цього року протестний потенціал у Сумах зріс значною мірою. Цей протестний потенціал ще не набув резонансу. Він спалахує в різних вікових групах, серед різних категорій людей – професійних і непрофесійних. Якщо влада в терміновому порядку не розпочне широкий суспільний діалог з громадянським суспільством, цей протестний потенціал набуде резонансного характеру в майбутньому. Можливо, наступного року, можливо, ще через рік. Але те, що це станеться – з такими темпами не викликає сумнівів. Сьогодні 35% опитаних сумчан готова взяти участь в мітингах та демонстраціях, 23,3% готові до пікетування державних установ , а 16,1% - готовий і до бойкоту. Навіть захищати себе зі зброєю готові сьогодні 17,2% опитаних сумчан; при цьому в 2010 році – на такий крок були готові тільки 6.3%. Радикалізація громадських настроїв є очевидною. До радикального способу протесту у формі голодування готові 11% опитаних респондентів, а в 2010 році – тільки 0,3%.

Законні мітинги та демонстрації Пікетування державних установ Бойкот (відмова виконувати рішення органів влади) Голодування Захист себе зі зброєю в руках Всі заходи вважаю ефективними

Вважаю ефективним 20,6 22,2 22,8 25,6 25 16,9

Готовий взяти участь 35 23,3 16,1 11,1 17,2 0

Важко відповісти 44,4 54,5 61,1 63,3 57,8 83,1


В РАЗІ ПОРУШЕННЯ ВАШИХ ПРАВ, ЯКІ ЗАХОДИ ВИ ВВАЖАЄТЕ ЕФЕКТИВНИМИ Й САМІ ГОТОВІ ВЗЯТИ УЧАСТЬ ДЛЯ ЇХ ВІДСТОЮВАННЯ? (респондентам пропонувалося позначити один варіант відповіді по кожному стовпчику) Всі відповіді наведено у % 2010 рік Вважаю ефективним

2012 рік Вважаю ефективним

45

40,7 40

Порівняння з результатами опитування в жовтні 2010 року, проведеного ЦДРП за підтримки Think tank fund

35 30 25

25,6

25 22,8

22,2

20,6

25

20

16,9

15

8,3

10

5,3 5

1,3

0,7

0 Законні мітинги та Пікетування Бойкот (відмова демонстрації державних установ виконувати рішення органів влади)

Голодування

Захист себе зі зброєю в руках

Всі заходи вважаю ефективними


В РАЗІ ПОРУШЕННЯ ВАШИХ ПРАВ, ЯКІ ЗАХОДИ ВИ ВВАЖАЄТЕ ЕФЕКТИВНИМИ Й САМІ ГОТОВІ ВЗЯТИ УЧАСТЬ ДЛЯ ЇХ ВІДСТОЮВАННЯ? (респондентам пропонувалося позначити один варіант відповіді по кожному стовпчику) Всі відповіді наведено у % 2010 рік Готовий взяти участь

2012 рік Готовий взяти участь

40

35 35

Порівняння з результатами опитування в жовтні 2010 року, проведеного ЦДРП за підтримки Think tank fund

31,3 30

25

23,3

20

17,2

16,1 15

11,1 10

6,3 4,3

5

1

0,3

0

Законні мітинги та демонстрації

Пікетування державних установ

Бойкот (відмова виконувати рішення органів влади)

Голодування

Захист себе зі зброєю в руках


ЩО МОЖЕ СПОНУКАТИ ОСОБИСТО ВАС ВИЙТИ НА ВУЛИЦЮ З ВИЯВОМ ПРОТЕСТУ? респондентам пропонувалося позначити не більше трьох варіантів відповіді) 0

Всі відповіді наведено у % Важко відповісти

5

10

15

20

25

4,1

Ніщо не спонукає мене вийти на протест

28

Якщо будуть сфальсифіковані парламентські вибори

11

Якщо в будинках зникне гаряча вода і опалення Якщо я втрачу всі заощадження

9,5 7,2

Зростання цін на продукти харчування Переслідування опозиції, інші утиски демократії Різке погіршення рівня життя, або втрата роботи

30

11,4 6,8 22


ЩО МОЖЕ СПОНУКАТИ ОСОБИСТО ВАС ВИЙТИ НА ВУЛИЦЮ З ВИЯВОМ ПРОТЕСТУ? респондентам пропонувалося позначити не більше трьох варіантів відповіді) Всі відповіді наведено у % Серед причин, які м��жуть спонукати сумчан вийти на вулицю з протестами, на першому місці ми зафіксували різке погіршання рівня життя, або втрата роботи – 22%; на другому місці зростання цін на продукти харчування – 11,4% опитаних респондентів; ще 9,5 назвали якщо в будинках зникне гаряча вода і опалення. Можливість фальсифікацій восени на парламентських виборах-2012 можуть стати причиною виходу на вулицю з протестом тільки 11% опитаних сумчан. 28% сумчан категорично заявили, що їх ніщо не спонукає вийти на протестні акції. На підтримку політичної опозиції потенційно готові вийти ще 6,8% сумчан; 7,2% - вийдуть якщо втратять усі свої заощадження, а 4,1% опитаних респондентів вагалися з відповіддю. Різке погіршення рівня життя, або втрата роботи Переслідування опозиції, інші утиски демократії Зростання цін на продукти харчування Якщо я втрачу всі заощадження Якщо в будинках зникне гаряча вода і опалення Якщо будуть сфальсифіковані парламентські вибори Ніщо не спонукає мене вийти на протест Важко відповісти

22 6,8 11,4 7,2 9,5 11 28 4,1


ЧОГО ВИ БОЇТЕСЬ СЬОГОДНІ НАЙБІЛЬШЕ? респондентам пропонувалося позначити не більше трьох варіантів відповіді) 0 5 10 15 20 25 Всі відповіді наведено у % Інше: 1,3 Погіршення рівня життя, здоров’я

27,7

Неможливості самореалізації

2,9

Безробіття

17,4

Відчуття невпевненості у завтрашньому дні

18,6

Згортання демократії в Україні

4,9

Корупції

10,9

Масових вуличних безладів Загалом нічого не боюся

30

14,3 2 Загалом нічого не боюся Масових вуличних безладів Корупції Згортання демократії в Україні Відчуття невпевненості у завтрашньому дні Безробіття Неможливості самореалізації Погіршення рівня життя, здоров’я Інше: Важко відповісти

2 14,3 10,9 4,9 18,6 17,4 2,9 27,7 1,3 0


ЧОГО ВИ БОЇТЕСЬ СЬОГОДНІ НАЙБІЛЬШЕ? респондентам пропонувалося позначити не більше трьох варіантів відповіді) Всі відповіді наведено у %

2010 рік

2012 рік

50

Порівняння з результатами опитування в жовтні 2010 року, проведеного ЦДРП за підтримки Think tank fund

43,7

45 40 35

31 30

27,7

25

18,6

20 15

13

11,7

14,3

13,3 10,9

17,4

12

10 5

4,9 2

4,7

5,7 2,9 0,3

1,3

0 Загалом нічого не боюся

Масових вуличних безладів

Корупції

Згортання Відчуття Безробіття Неможливості Погіршення демократії в невпевненості самореалізації рівня життя, Україні у здоров’я завтрашньому дні

Важко відповісти


ЧИ ГОТОВІ ВИ ЗАХИЩАТИ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ І В ЯКИЙ СПОСІБ? респондентам пропонувалося позначити тільки один варіант відповіді) 0

5

10

15

20

25

30

35

40

Всі відповіді наведено у % Не готовий до будь-яких протестів

33,9

Важко відповісти

15,6

Готовий до всього

17,2

Готовий до протестів через страйк

4,4

Готовий захищати незалежність зі зброєю в руках

3,9

Готовий до мирних протестів через участь у мітингах

25

Готовий до мирних протестів через участь у мітингах Готовий захищати незалежність зі зброєю в руках Готовий до протестів через страйк Готовий до всього Важко відповісти Не готовий до будь-яких протестів

Сума відповідей більше ніж 100%

25 3,9 4,4 17,2 15,6 33,9


ЧИ БЕРЕТЕ ВИ УЧАСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ЯКОЇСЬ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ? (респондентам пропонувалося позначити один варіант відповіді) Так Ні

Всі відповіді наведено у %

9,4 90,6

ЯКЩО ВИ НЕ БЕРЕТЕ УЧАСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ТО ЧОМУ? (респондентам пропонувалося позначити не більше двох варіантів відповіді) За віком Я боюся 5,6 переслідувань з боку влади 2 Я не довіряю громадським організаціям 10,8

У мене немає часу на таку безоплатну роботу 18,5

Інше 9,7

Мене взагалі не цікавить подібна дiяльнiсть 16,4 Я вважаю, що моя участь нічого не змінить 22,6

Я не знаю, як це реально зробити, менi ніхто цього не пропонував 14,4


ЧИМ, НА ВАШУ ДУМКУ, ПОВИННI ЗАЙМАТИСЯ У ПЕРШУ ЧЕРГУ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ У СУМАХ? (респондентам пропонувалося позначити варіанти відповіді, які найбільше підходили) Всі відповіді наведено у %

0

2

Важко сказати

1,1

Вважаю, що діяльність таких органiзацiй взагалі не потрібна

0,9

Інше

4

6

8

10

8

Об'єднувати людей за спільними інтересами

7,6 5

Захищати природне середовище, екологiю

11

Боротися з незаконними забудовами Організовувати культурне дозвiлля людей Допомагати соціально уразливим соціальним групам (інвалідам, багатодітним сім’ям) Брати участь у виробленні державних рішень, надавати пропозиції для влади Надавати людям юридичну та іншу допомогу в обстоюваннi своїх прав Контролювати діяльність влади

14

1,6

Організовувати акцiї протесту, якщо рішення влади будуть наносити шкоду Проводити незалежнi аналітичні дослідження та пропонувати способи вирішення проблем

12

9,8 7 12,9 10,8 11,5 12,8


ЧИМ, НА ВАШУ ДУМКУ, ПОВИННI ЗАЙМАТИСЯ У ПЕРШУ ЧЕРГУ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ У СУМАХ? (респондентам пропонувалося позначити варіанти відповіді, які найбільше підходили) Всі відповіді наведено у % Контролювати діяльність влади Надавати людям юридичну та іншу допомогу в обстоюваннi своїх прав Брати участь у виробленні державних рішень, надавати пропозиції для влади Допомагати соціально уразливим соціальним групам (інвалідам, багатодітним сім’ям) Організовувати культурне дозвілля людей Боротися з незаконними забудовами Захищати природне середовище, екологiю Проводити незалежнi аналітичні дослідження та пропонувати способи вирішення проблем Об'єднувати людей за спільними інтересами Організовувати акцiї протесту, якщо рішення влади будуть наносити шкоду Інше Вважаю, що діяльність таких органiзацiй взагалі не потрібна Важко сказати

12,8 11,5 10,8 12,9 7 9,8 11 5 7,6 8 1,6 0,9 1,1

Двигуном будь-якої демократії є громадянське суспільство. Демократію не можна насадити згори, вона проростає знизу, із зростання рівня свідомості, із активності громадян, із діяльності громадянських організацій. Якщо у суспільстві відсутній достатній рівень демократичної свідомості, будь-які спроби насадити демократію приречені вироджуватись у складні анархічні або авторитарні гібриди. В кожному з цих випадків суть політичної системи відмінна від декорацій в світлі яких її виставляє влада. Таким чином, швидкий відкат демократії свідчить не тільки про якість і суть нової влади, а, в тому числі, про слабкість громадянського суспільства. За даними Інституту соціології НАН, кількість членів громадських об'єднань в Україні коливається в межах 12-17% .


9,4% СУМЧАН БЕРУТЬ УЧАСТЬ В РОБОТІ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ Із всіх опитаних респондентів на членство в громадських організаціях вказало всього 9,4% сумчан. Низький рівень членства найбільше позначається на спроможності громадських організацій. За даними дослідження творчого центру "Каунтерпарт", надзвичайно низький відсоток вихідців з громадянського суспільства в українській політичній еліті - 2,8%. І, нарешті, дані, які остаточно змушують задуматись на перспективами громадянського суспільства у Сумах: 10,8% сумчан не довіряє громадським організаціям, 16,4% опитаних не цікавить діяльність громадських організацій, а 22,6% переконані в тому, що їхня активність не може змінити ситуацію на краще. 18,5% поскаржилися, що не мають достатньо часу на таку роботу, а 2% - бояться переслідування влади за громадську діяльність. Опитані нами сумчани вважають, що громадські організації у Сумах повинні займатися переважно допомогою соціально-вразливим групам населення [інваліди, багатодітні сім’ї] – таких найбільше 12,9%; контролювати діяльність влади пропонують ще 12,8% опитаних сумчан; 8% радять НДО організовувати акції протесту, якщо рішення влади будуть наносити шкоду суспільству; 9,8% - пропонують боротися з незаконними забудовами; 11,5 – займатися правозахисною діяльністю; ще 10,8% пропозицій стосуються переважно аналітичної роботи якто: розробка пропозицій для влади, допомога у виробленні державних рішень та ін. Тільки 0,9% опитаних сумчан вважають, що діяльність таких організацій не потрібна.


9,4% СУМЧАН БЕРУТЬ УЧАСТЬ В РОБОТІ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ Багато сумських громадських активістів володіють високим інтелектуальним рівнем, досвідом закордонних поїздок, офісом, але, водночас, вони маргіналізовані і віртуалізовані. Для більшості з них громадська діяльність носить локальний проектний характер. Відповідно, такі організації не можуть жити без зовнішніх вливань, і ні зростання сум, ні час не збільшують їх організаційну спроможність. Єдиним, що робить громадянське суспільство сильним і є самі громадяни. Жодна зовнішня фінансова допомога і державне замовлення не зрівняється з підтримкою, яку можуть надати громадяни своїми коштами чи участю. Залучення громадян та формування довіри у суспільстві мали і мають бути основними пріоритетами розвитку громадянського суспільства. Від самого початку свого створення громадські організації мали формувати солідарність між громадянами, активізувати їх у відстоюванні власних прав, у здійсненні тиску і контролю за владою. Організація і мережа - це основні форми існування активних громадян. Тільки за таких умов можна перетворити суспільне невдоволення у громадянський тиск, а, відповідно, викликати політичні зміни. Зміна пріоритетів - обов'язкова умова виживання громадянського суспільства у Сумах. Новими пріоритетами, зокрема, мають стати: виникнення великої кількості локальних організацій, розбудова громадянських структур, зростання членства, охоплення значної кількості громадян проектами, організація довгострокових кампаній та участь у коаліціях.


НА ВАШУ ДУМКУ, ЯК ПРОЙДУТЬ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ В ЖОВТНІ 2012 Р.? (респондентам пропонувалося назвати один варіант відповіді) Всі відповіді наведено у % Важко відповісти 8,3

Впевнений, що обов’язково все буде сфальсифіковано 51,7

Пройдуть чесно, без фальсифікацій 1,7

Будуть окремі порушення, але вони істотно не вплинуть на загальний результат 11,7

Припускаю, що результати можуть бути перекручені 26,6

Пройдуть чесно, без фальсифікацій Будуть окремі порушення, але вони істотно не вплинуть на загальний результат Припускаю, що результати можуть бути перекручені Впевнений, що обов’язково все буде сфальсифіковано Важко відповісти

1,7 11,7 26,6 51,7 8,3


ЯК, НА ВАШУ ДУМКУ, ПРОЙДУТЬ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ В ЖОВТНІ 2012 Р.? (респондентам пропонувалося назвати один варіант відповіді) В той час, коли експерти ламають голову над тим, як достукатися до громадян, щоб переконати, що тільки вони, прийшовши на вибори і проголосувавши, можуть зробити країну більш демократичною, розвиненою і цивілізованою, більшість жителів м. Суми взагалі не вважає вибори ефективним механізмом впливу на владу, і так само скептично оцінює свої можливості впливати на прийняття рішень органами влади. У будь-якій книжці з теорії демократії ви прочитаєте, що вибори є "альфою" і "омегою" демократичного суспільства, що саме через них громадяни мають змогу обирати не лише тих, хто буде ними керувати, а й шлях розвитку країни, сперечатися про різні методи і форми вирішення суспільних проблем, але у нас це, на жаль, не так. Виходячи з результатів опитування, вважаємо, що більш ніж актуально не те, хто буде при владі, як те, як відбуватиметься виборчий процес, який не менш важливий, ніж результат. Якщо поглянути на дані опитування, то вони досить сумні. Ми бачимо, що люди заздалегідь не вірять, що вибори пройдуть чесно. У те, що вони пройдуть чесно вірять лише 1,7% жителів м. Суми. Решта вважає, що результати або будуть перекручені, або впевнені, що все обов’язково буде підтасовано – 51,7% опитаних сумчан вважає, що результати виборів обов’язково будуть сфальсифіковано. Це вже стало стереотипним баченням. Оцей песимізм, який глибоко вкоренився у наших людях, відчуття власної неспроможності, на нашу думку, можливо, основний чинник, який заважає просуванню країни і заважає тому, щоб щось змінити на краще.


ЧИ ГОТОВІ ВИ БУДЕТЕ ПРОДАТИ СВІЙ ГОЛОС ЗА ГРОШІ? (респондентам пропонувалося позначити тільки один варіант відповіді) 0 10 20 30 40 50 60 70

80

90

Всі відповіді наведено у % Важко сказати

2,8

Так, якщо я все рівно збирався голосувати за цього кандидата (партію)

2,8

Так, але якщо буде влаштовувати сума

Безумовно, так – за будь-кого і за будь-які гроші

9,4

1,1

Безумовно, ні

Безумовно, ні Безумовно, так – за будь-кого і за будь-які гроші Так, але якщо буде влаштовувати сума Так, якщо я все рівно збирався голосувати за цього кандидата (партію) Важко сказати

83,9

83,9 1,1 9,4 2,8 2,8


А ЗА ЯКУ САМЕ РЕАЛЬНУ СУМУ ВИ ГОТОВІ ПРОДАТИ СВІЙ ГОЛОС НА ВИБОРАХ? (респондентам пропонувалося позначити тільки один варіант відповіді) 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Всі відповіді наведено у % Важко відповісти

6,6

За 500 гривень і більше

6,1

За 300-400 гривень

0

За 200-300 гривень

0,6

За 100-200 гривень

2,2

За 50 гривень

0,6

Мій голос не продається в принципі

Мій голос не продається в принципі За 50 гривень За 100-200 гривень За 200-300 гривень За 300-400 гривень За 500 гривень і більше Важко відповісти

83,9

83,9 0,6 2,2 0,6 0 6,1 6,6


Сумчани не вірять у чесність парламентських виборів-2012, але голосувати все одно підуть І все ж таки люди хочуть брати участь у виборах. Цього року, за даними Фонду демократичних ініціатив, готовність прийти на вибори і проголосувати висловили 77.6% українців, із них 43.1% – обов’язково і ще 34.5% – скоріше за все. Головний мотив цих активних людей, за словами соціолога, полягає в тому, що треба брати участь у виборах – бо це обов’язок. На другому місці впродовж усього часу, доки проводяться вибори, стоїть мотив – не хочу, аби моїм голосом скористався хтось інший. Проте цей цинізм водночас породив таку якість, як підкуп виборців і купівлю голосів. Згідно з опитуванням, у Сумах ми зафіксували цікаву ситуацію на те, за скільки респонденти готові продати свій голос на виборах. 83,9,% заявили, що його голос не продається в принципі, за 50 грн готові продати свій голос 0,6%, від 100 до 200 грн вже готові продати свій голос 2,2% і більшість із тих, хто готовий продати свій голос на виборах (6,1%), можуть погодитися на це за суму понад 500 грн. Очевидно, що як і раніше, головний недолік виборчого процесу люди вбачають у тому, що обрані ними депутати не виконують своїх обіцянок, але саме в нинішньому опитуванні зросли ще й такі чинники, як невідповідність проведення виборів демократичним стандартам. Раніше ця позиція набирала набагато менше відсотків. Недовіра до інституту виборів зросла, і зросла така позиція, як зовсім не впливаю на центральну владу – 90,5% опитаних сумчан.


Сумчани не вірять у чесність парламентських виборів-2012, але голосувати все одно підуть Коментуючи той рівень скептицизму до виборів, який посвідчили жителі Сум в травневому опитування Центру досліджень регіональної політик, варто зауважити, що це – не якась особливість цих виборів, а ментальна ознака українського виборця. На відміну від європейського чи американського виборця, рівень довіри українського стартує з нуля, тоді як, скажімо, європейського зі 100%. В Європі він зменшується відповідно до кількості інформації про порушення, самої виборчої кампанії. Наш же виборець на самому початку кампанії практично глибинно не довіряє тим результатам, які можуть виникнути. Вже сьогодні можна відзначити кілька загроз виборчої кампанії парламентських виборів-2012. Перша – вибіркове застосування законодавства до окремих кандидатів – суб’єктів виборчого процесу. Це може виявлятися у вигляді податкового, адміністративного чи кримінального та іншого тиску, який тією чи іншою мірою впливатиме на виборчу кампанію окремих кандидатів чи взагалі на результати виборів в округах або Україні в цілому. Другий аспект – це підкуп виборців. У мажоритарному окрузі куплених тисяча, дві тисячі, три тисячі голосів – це вже той показник, який реально може вплинути на результат. Третє – вибіркове застосування законодавства на користь чи проти того чи іншого кандидата.


ЧИ КОРИСТУЄТЕСЬ ВИ МЕРЕЖЕЮ ІНТЕРНЕТ? (респондентам пропонувалося позначити тільки один варіант відповіді) Всі відповіді наведено у %

Ні 40

Так 60

ЯКЩО КОРИСТУЄТЕСЬ, ТО З ЯКОЮ МЕТОЮ ЗАХОДИТЕ НА СТОРІНКИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ? 0 5 Купувати товари через інтернет

10

15

20

6,2

Для навчання

7,1

Для роботи

12,3

Для отримання новин Керувати банківським рахунком (інтернет-банкінг) Для спілкування в соціальних мережах, наприклад Facebook, Вконтакте та ін. Для користування електронною поштою Для дозвілля і пошуку розваг (фільми, музика, розважальні шоу та ін.)

25

20,1 5,2 17 16,3 15,8


ЯКЩО КОРИСТУЄТЕСЬ, ТО З ЯКОЮ МЕТОЮ ЗАХОДИТЕ НА СТОРІНКИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ? Всі відповіді наведено у % Для дозвілля і пошуку розваг (фільми, музика, розважальні шоу та ін.) Для користування електронною поштою Для спілкування в соціальних мережах, наприклад Facebook, Вконтакте та ін. Керувати банківським рахунком (інтернет-банкінг) Для отримання новин Для роботи Для навчання Купувати товари через інтернет

15,8 16,3 17 5,2 20,1 12,3 7,1 6,2

Сумчани заходять в інтернет з певними цілями — поспілкуватися з друзями у соцмережах або по "Скайпу", дізнатися новини, завантажити фільм або музику. Жителі міста шукають у "всесвітній павутині" перш за все розваги. При цьому для більшої половини жителів міста [60%] інтернет вже доступний. На сьогоднішній день найчастіше сумські користувачі використовують "всесвітню павутину" для дозвілля [15,8%], з метою спілкування [17%], для отримання новин [20,1%], а також під час користування електронною поштою [16,3%]. У той же час менша половина опитаних (40%) зазначили, що взагалі не користуються інтернетом. Сума відповідей дорівнює 100%


ЧИ ПІДТРИМУЄТЕ ВИ ІДЕЮ ПРО ВСТУП УКРАЇНИ ДО ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО ВІЙСЬКОВОГО АЛЬЯНСУ (НАТО)? (респондентам пропонувалося позначити тільки один варіант відповіді)

Всі відповіді наведено у %

Важко відповісти 21,1

Цілком так 17,8 Скоріше так 18,3

Зовсім ні 29,5

Скоріше ні 13,3

Цілком так

17,8

Скоріше так

18,3

Скоріше ні

13,3

Зовсім ні

29,5

Важко відповісти

21,1


ЧИ ПІДТРИМУЄТЕ ВИ ІДЕЮ ПРО ВСТУП УКРАЇНИ ДО ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО ВІЙСЬКОВОГО АЛЬЯНСУ (НАТО)? (респондентам пропонувалося позначити тільки один варіант відповіді)

Всі відповіді наведено у % 35

2010 рік

2012 рік

Порівняння з результатами опитування в жовтні 2010 року, проведеного ЦДРП за підтримки Think tank fund

31 29,5

30 25 22 20

21,1

18,3

17,8

17

15,7 15

14,3

13,3

10 5 0 Цілком так

Скоріше так

Скоріше ні

Зовсім ні

Важко відповісти


ЯК ВИ ОЦІНЮЄТЕ ВАШ ОСОБИСТИЙ ВПЛИВ НА ХІД СВОГО ЖИТТЯ ТА НА ДІЇ ВЛАДИ? (за шкалою, де "1" означає, що Ви зовсім не впливаєте, а "5" - що Ви сильно впливаєте) Всі відповіді наведено у %

Центральну владу 1,2

Хід свого життя 4

Місцеву владу 1,2

Зовсім не впливаю (1) 2 3 4 Цілком впливаю (5) Важко відповісти Середнє значення

Хід свого життя

Місцеву владу

Центральну владу

8,9 1,1 17,2 26,7 42,2 3,9 4

85,6 8,9 3,8 0,6 0 1,1 1,2

90,5 6,1 1,7 0 0 1,7 1,2


ЯК ВИ ОЦІНЮЄТЕ ВАШ ОСОБИСТИЙ ВПЛИВ НА ХІД СВОГО ЖИТТЯ ТА НА ДІЇ ВЛАДИ? (за шкалою, де "1" означає, що Ви зовсім не впливаєте, а "5" - що Ви сильно впливаєте) Всі відповіді наведено у % 2010 рік 4,5 4 3,5

2012 рік

4 3,5

3 2,5 2

1,7

1,5

1,5 1,2

1,2

1 0,5 0 Хід свого життя

Місцеву владу

Середнє значення Хід свого життя Місцеву владу Центральну владу

Центральну владу

2010 рік 3,5 1,7 1,5

2012 рік 4 1,2 1,2


Результати соціологічного опитування 5 червня 2012 р