Page 1

"Соціальний капітал і політичний розвиток у Сумах: стан розвитку громадянського суспільства-2012" Центр досліджень регіональної політики [м. Суми] 5-12 травня 2012 року провів серед лідерів та активістів сумських неурядових організацій експертне опитування, метою якого було вивчення стану інституційного розвитку організацій, визначити потреби, зібрати та проаналізувати рекомендації активістів стосовно співпраці з органами місцевої влади, просканувати основні проблеми, з якими стикаються неурядові організації, оцінити стан демократичних свобод і процедур у Сумах. Усього було опитано 25 експертів [В.Івченко, В.Бобиренко, К.Елішевич, І.Стегній, О.Хоруженко, Є.Положій, О.Медуниця, В.Діброва, С.Алещенко, О.Беленецька, Н.Лучанінова, А.Федорина, А.Ярова, А.Попов, А.Товстуха, В.Левченко, В.Мурич, В.Студент, О.Геренко, О.Захарченко, О.Такул, Р. Атаманюк, С.Малюк, С.Литовченко, М. Чернотицький]

- Абсолютна більшість експертів зазначила, що м. Суми сьогодні характеризується певним уповільненням розвитку організацій громадянського суспільства, а їх вплив на процеси прийняття рішень в регіоні є опосередкованим - Порівняно навіть із 2010 роком, насамперед стало менше свободи слова; експерти наголошують на наявності цензури; встановлюється "керована та дозована" свобода слова, можливості доступу опозиційних політиків, та навіть незалежних експертів, до медіа у Сумах суттєво зменшилися; відсутня об’єктивна політична аналітика - Вразливим місцем демократичних практик у Сумах є відсутність ефективного діалогу між громадськими активістами та органами влади; відбувається концентрація органів влади та місцевого самоврядування на формуванні власного іміджу, натомість довіра замінюється гучними заявами про співпрацю та збільшення прозорості, за якими як правило нічого не стоїть - Спостерігається зниження легітимізації влади як суспільної інституції, скочування до згортання демократії та встановлення диктатури; очевидним є падіння рівня довіри до влади з боку громадян; а також спроби чинної влади зберегти повноваження на невизначений період


Як би Ви оцінили рівень розвитку громадянського суспільства у Сумах? (експертам пропонувалося назвати тільки один варіант відповіді)

Дуже високий Загалом високий Середній Загалом низький Дуже низький Важко відповісти

0 відповідей 2 відповіді 16 відповідей 7 відповідей 0 відповідей 0 відповідей

Загалом низький 28

Переважна більшість опитаних експертів зазначила, що сьогодні у Сумах рівень розвитку громадянського суспільства знаходиться на середньому рівні

Загалом високий 8

Середній 64

Сума відповідей дорівнює 100%

Наскільки сьогодні є ефективним вплив таких організацій, як ваша - на вирішення нагальних проблем в Сумській області та м. Суми? (експертам пропонувалося назвати тільки один варіант відповіді) Цілком ефективний Переважно ефективний Переважно не ефективний Зовсім не ефективний Важко відповісти

0 відповідей 7 відповідей 13 відповідей 2 відповіді 3 відповіді

На жаль, лідери сумських громадських об’єднань констатують сьогодні проблеми з ефективним впливом своїх організацій на вирішення нагальних проблем територіальної громади м. Суми

Зовсім не ефективний 8

Переважно не ефективний 52

Важко відповісти 12

Переважно ефективний 28

Сума відповідей дорівнює 100%


Чи зросли за останні два роки [2010-2011] можливості громадських організацій у Сумах впливати на ухвалення рішень влади? (експертам пропонувалося назвати тільки один варіант відповіді)

Так, зросли, й істотно Певною мірою зросли Залишилися такими ж Дещо зменшилися Істотно зменшилися Важко відповісти

0 відповідей 3 відповіді 5 відповідей 7 відповідей 10 відповідей 0 відповідей

Істотно зменшилися 40

Певною мірою зросли Залишилися 12 такими ж 20

Дещо зменшилися 28

Які основні проблеми, на Вашу думку, стоять на шляху взаємовідносин НДО з владою у Сумах? (експертам пропонувалося зазначити усе, що вони вважали за найбільш істотні перешкоди) Небажання влади йти на співпрацю, упереджене ставлення до НДО Непрозорість влади, відсутність інформації про її рішення Відсутність правових механізмів контролю громадськості за владою Юридична неграмотність НДО, незнання чинного законодавства Відсутність тісних зв’язків та взаємопідтримки НДО Упередженість НДО, нездатність до діалогу і компромісів Пасивність та байдужість населення Неавторитетність НДО у суспільстві Невміння НДО працювати зі ЗМІ, формувати громадську думку Інше: Влада створила свої приручені організації, з якими і працює, щоб мати видиму підтримку громадськості, а решта організацій просто ігноруються

Сума відповідей дорівнює 100% 19 відповідей 10 відповідей 6 відповідей 6 відповідей 6 відповідей 1 відповідей 11 відповідей 7 відповідей 3 відповіді 1 відповідь


Наскільки ефективним для впливу НДО на владу у Сумах став ухвалений в 2011 році Закон про доступ до публічної інформації? (експертам пропонувалося назвати тільки один варіант відповіді) Цей Закон справді дав громадськості істотний важіль впливу на владу Цей Закон дещо розширив можливості громадськості впливати на владу Насправді цей закон нічого істотного не дав Інше: - Цей закон мав значення для ГО до ухвалення закону про захист персональних даних - Цей Закон розширив можливості отримати інформацію, але мало хто з НДО використовує цю можливість для впливу на прийняття рішень Важко відповісти Інше 8

Насправді цей закон нічого істотного не дав 20

Сума відповідей дорівнює 100%

Важко відповісти 4

3 відповіді 14 відповідей 5 відповідей 2 відповіді

1 відповідь

Цей Закон справді дав громадськості істотний важіль впливу на владу 12

Цей Закон дещо розширив можливості громадськості впливати на владу 56


Які чинники, на Вашу думку, за останній рік у Сумах протидіяли ефективності Закону про доступ до публічної інформації (експертам пропонувалося зазначити найбільш істотні) Ігнорування органами влади інформаційних запитів Формальні відписки органів влади Відсутність досвіду у посадовців роботи з запитами громадськості Надто велике навантаження на органи влади, недостатня кількість працівників для обробки запитів Відсутність досвіду у громадській організацій – як писати запити, які і кому Відсутність практичних наслідків від цієї роботи, навіть у разі належних відповідей влади Байдужість суспільства до витребуваної інформації Інше: [що саме] Вважаю, що ніякі чинники не завадили ефективності Закону про доступ до публічної інформації

5 відповідей 17 відповідей 4 відповідей 1 відповідь 9 відповідей 8 відповідей 8 відповідей 0 відповідей 0 відповідей

На нашу думку, враховуючи ці відповіді, громадські активісти у Сумах повинні робити не лише відкрите звернення, а й через прокуратуру, суд вимагати скасування чи перегляд цих переліків, відповідно до яких фактично вся інформація - перш за все розпорядження бюджетними коштами, комунальним майном відповідно до цих переліків стала інформацією з обмеженим доступом. В противному випадку, є ймовірність, що органи влади зроблять загальноприйнятою практикою відносити будь-яку інформацію про діяльність органів місцевого самоврядування до службової. А це буде означати, що громадськість потерпіла повне фіаско і не змогла реалізувати потенціал, закладений у Законі України "Про доступ до публічної інформації". Й фактично погодитись, що принцип верховенства права є звичайною фікцією у Сумах.


За допомогою яких механізмів громадські організації можуть найбільш ефективно впливати на владу у Сумах? (експертам пропонувалося назвати ті, які вони вважають найбільш ефективними) Публічне обговорення (круглі столи, слухання) нагальних суспільних проблем та вироблення власних пропозицій для їх вирішення

18 відповідей

Робота у громадських радах при органах влади Вивчення та оприлюднення громадської думки населення Активна взаємодія з засобами масової інформації Утворення сильних об’єднань громадських організацій Співпраця з політичними партіями Лобіювання через політиків необхідних рішень Організація мітингів, демонстрацій Моніторинг виконання депутатами виборчих обіцянок і ухвалених рішень Звернення до вищих владних інстанцій Звернення до судових інстанцій Звернення до світової спільноти, міжнародних організацій Залучення позитивного досвіду взаємодії з інших регіонів України та інших країн

5 відповідей 7 відповідей 20 відповідей 13 відповідей 3 відповіді 9 відповідей 12 відповідей 11 відповідей 2 відповіді 3 відповіді 4 відповіді 6 відповідей

Використання особистих знайомств Інші: [вкажіть які саме] Реально таких форм не існує

4 відповіді 0 відповідей 0 відповідей

Як бачимо, активна взаємодія сумських громадських активістів з медіа, утворення сильних громадських платформ, а також просування практик публічної політики, як-то: круглі столи, слухання, вироблення спільних підходів до проблемних питань – це шлях, на яких варто звернути основну увагу сумським НДО


Які з перелічених нижче проблем, є найбільш актуальними для Вашої організації на даний час? (експертам пропонувалося назвати не більше трьох варіантів відповіді) Труднощі і проблеми з офіційною реєстрацією Інші правові проблеми, пов’язані з недоліками чинного законодавства Розмір оподаткування фінансових операцій організації Слабкий менеджмент організації Недостатня увага до діяльності організації з боку ЗМІ Напружені стосунки з органами влади Недостатній професійний рівень членів організації Недостатня інформованість про програми та проекти фондів Недостатнє фінансування, забезпеченість матеріальними ресурсами Невміння написати проект чи заявку Слабка координація з іншими громадськими організаціями Недостатня підтримка населення, пасивність громадян Інше: не толерантне, упереджене ставлення суспільства до ВІЛ-інфікованих осіб

0 відповідей 2 відповіді 1 відповідь 9 відповідей 3 відповіді 8 відповідей 4 відповіді 2 відповіді 10 відповідей 0 відповідей 3 відповіді 12 відповідей 2 відповіді

Яке головне джерело надходжень Вашої організації? (експертам пропонувалося назвати всі варіанти відповіді, які підходили) Донорське фінансування Бюджетне фінансування Пожертви приватного бізнесу Пожертви приватних осіб Комерційна діяльність Проведення благодійних заходів Членські внески

14 відповідей 1 відповідь 4 відповіді 7 відповідей 2 відповіді 1 відповідь 6 відповідей


На вашу думку, громадянське суспільство в Україні - це: (експертам пропонувалося назвати відповіді, які вони вважали найбільш правильними)

Сукупність неприбуткових організацій Багаторівнева прозора система взаємовідносин між громадянином та державою Стан взаємовідносин між суспільством та державою Ідеалістична філософська ідея Це просто високий відсоток відповідальних громадян Інше: [вкажіть що саме] Важко відповісти

5 відповідей 8 відповідей 6 відповідей 6 відповідей 9 відповідей 0 відповідей 0 відповідей

У чому полягає основна причина недостатньої співпраці громадських організацій з бізнесом у Сумах? (експертам пропонувалося зазначити усе, що вони вважали за найбільш істотні причини) НДО не знаходять правильних мотивацій бізнесу підтримувати їхню діяльність

16 відповідей

Сумський бізнес недостатньо поінформований про третій сектор і його учасників

5 відповідей

Для НДО значно простіше отримати донорську підтримку Об`єктивно відсутні точки дотику інтересів бізнес-НДО Така співпраця вже активно розвивається у Сумах Інше: - НДО не надають повної і прозорої інформації про свою діяльність, за що отримують недовірливе ставлення до себе з боку бізнесу. - бізнес не готовий підтримувати аналітичні інституції, а підтримує зрідка лише соціально спрямовані організації - жлобський характер бізнесу Важко відповісти

9 відповідей 7 відповідей 0 відповідей 3 відповіді

1 відповідь


На Вашу думку, "третій сектор" як основа громадянського суспільства сьогодні набув оптимальної форми розвитку у Сумах, чи ні? (експертам пропонувалося назвати тільки один варіант відповіді) Так, посилено відчуття громадянськості серед сумчан Не всі складові "третього сектору" працюють однаково ефективно На жаль, позитивні зрушення трохи хаотичні Без сильної стратегії розвиток сектору малоефективний Оптимальний розвиток вже давно закріплено у Сумах Інше: [вкажіть що саме] Важко відповісти

2 відповіді 6 відповідей 12 відповідей 9 відповідей 0 відповідей 0 відповідей 1 відповідь

Експерти зазначили, що хоча ситуація зі свободами і можливостями для громадських активістів ефективно впливати на прийняття політичних рішень, погіршилася, однак це не означає повне зникнення таких можливостей. Очевидним є те, що якщо після 2005 року Україна поступово рухалася у демократичному руслі, то за нового уряду почалося згортання демократичних свобод. Наразі діють всі основні права людини і громадянина. Але якість їх дотримання не відповідає зобов’язанням, взятим на себе державою. Відтак, більшість опитаних експертів [12 чол.] зазначила, що позитивні зрушення в цьому напрямку сьогодні є хаотичними; і що без сильної стратегії розвиток сектору у Сумах є малоефективним [9 чол.]. Адже попри негативні тенденції, які спостерігаються у медіа-просторі (тиск на редакції, спроба визначати інформаційний порядок дня банальною джинсою), все-таки у Сумах залишається вільний простір, насамперед – це інтернет. Багато сумських НДО сьогодні активно розвиваються і виконують важливі соціальні завдання, і не зважають на відсутність будь-якого діалогу з органами влади, натомість зосереджуються на формуванні громадської думки, коментують політичні події, надсилають запити на доступ до публічної інформації, проводять моніторингові кампанії, навіть ефективно працюють міжнародні зв’язки і розробляються цікаві стратегії розвитку на багато років наперед.


Чи є у Вашої організації досвід тісного партнерства з іншими НДО, або іншими установами й організаціями і наскільки він був якісним: Досвід був вдалим і мету було досягнуто Малоефективний досвід, бо працювали ситуативно Працювали на конкурентній протидії Працювали на неідейному єднанні Немає такого досвіду Працювали на неідейному єднанні Працювали на 8 конкурентній протидії 4

Малоефективний досвід, бо працювали ситуативно 24

Сума відповідей дорівнює 100%

15 відповідей 6 відповідей 1 відповідь 2 відповіді 1 відповідь

Немає такого досвіду 4

Досвід був вдалим і мету було досягнуто 60


Якщо Ваш досвід був вдалим і Ви досягнули мети, то:

З якими організаціями ви співпрацювали? (експерти могли обрати всі можливі варіанти відповідей) □ інститути громадянського суспільства 16 відповідей □ органи виконавчої влади 6 відповідей □ органи місцевого самоврядування 14 відповідей □ політичні партії та блоки 5 відповідей □ ЗМІ 15 відповідей □ бізнес-структури 7 відповідей □ наукові заклади 4 відповідей

Чи приймали Ви основні принципи діяльності (спільні цінності та норми) Вашої партнерської коаліції? (експерти могли обрати 1 варіант відповіді) □ так 14відповідей □ ні 4відповіді □ інше 1відповідь

Як Ви оцінюєте ефективність відповідної співпраці? (експерти могли обрати 1 варіант відповіді) □ ефективна 2 відповіді □ в основному ефективні 9 відповідей □ скоріше ефективна 7 відповідей □ скоріше не ефективний 1відповідь □ неефективний 1відповідь


На яких, на Вашу думку, першочергових завданнях має нині зосередитися громадськість у Сумах? (експертам пропонувалося назвати не більше трьох варіантів відповіді) Пріоритети реформ та їх реальне здійснення Тотальний контроль та моніторинг влади, аналіз та коментування дій влади Боротьба з корупцією Професійне покращення менеджменту громадських організацій Розбудова іміджу НДО як надійного та професійного представника інтересів громади Консолідований вплив на політиків і владу з метою реалізації кращих стратегій суспільного розвитку Залучення широких кіл суспільства до громадської активності Трансформація влади Моніторинг за чесністю та прозорістю парламентських виборів-2012 Повна прозорість та доступ до інформації, використання сучасних Інтернеттехнологій Самоорганізація громадян на територіальній, професійній основі та просто за інтересами Боротьба і захист за економічні і соціальні права Сприяння створенню справжнього місцевого самоврядування Боротьба різними методами проти прийняття ВРУ деяких законопроектів Інше: -боротьба в самих НДО с тупим "відмиванням бабла" та "показуха"

4 відповіді 16 відповідей 8 відповідей 6 відповідей 6 відповідей 11 відповідей 11 відповідей 0 відповідей 8 відповідей 4 відповіді 8 відповідей 2 відповіді 8 відповідей 3 відповіді 1 відповідь


Як би Ви оцінили стан свободи слова в Сумській області за наведеною 10бальною шкалою, де "1" – "дуже погано ", а "10" – "дуже добре"? 0 ___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 Середнє арифметичне: 5,2 бали Чи існує, на Вашу думку, в сумських ЗМІ цензура? (експертам пропонувалося назвати тільки один варіант відповіді) Так, існує цензура у прямому розумінні Формально цензури немає, але реально вона існує Ніякої цензури в сумських ЗМІ немає Важко відповісти Важко відповісти 21 Ніякої цензури в сумських ЗМІ немає 4

Сума відповідей дорівнює 100%

4 відповіді 14 відповідей 1 відповідь 5 відповідей Так, існує цензура у прямому розумінні 17

Формально цензури немає, але реально вона існує 58


Які тенденції, на Вашу думку, визначатимуть політичний розвиток України у 2012 році? (експертам пропонувалося назвати ті варіанти відповідей, які вони вважали правильними)

1. Згортання демократії, встановлення авторитарного режиму 2. Концентрація влади навколо Президента Віктора Януковича 3. Нездатність влади провести ефективні реформи 4. Активізація протестних рухів населення 5. Кримінальне переслідування опозиційних політиків 6. Перерозподіл власності та фінансових потоків на користь осіб, наближених до влади 7. Падіння рівня довіри населення до влади 8. Слабкість політичної опозиції 9. Посилення тиску Росії 10. Згортання базових прав і свобод 11. Намагання балансувати між Росією та ЄС 12. Зростання корупції 13. Намагання чинної правлячої команди зберегти владу на невизначений період 14. Посилення залежності судової системи від влади 15. Інше

15 відповідей 6 відповідей 11 відповідей 6 відповідей 10 відповідей 14 відповідей 14 відповідей 10 відповідей 11 відповідей 12 відповідей 5 відповідей 11 відповідей 14 відповідей 10 відповідей 0 відповідей


Які тенденції та події Ви передбачаєте в економічному житті України у 2012 році? (експертам пропонувалося назвати ті варіанти відповіді, які вони вважали правильними) 1. Посилення кризових явищ в економіці 2. Девальвація гривні 3. Подальший наступ на малий і середній бізнес 4. Переділ власності на користь осіб, наближених до влади 5. Посилення залежності України від зовнішньоекономічної кон’юнктури 6. Високий рівень інфляції 7. Збільшення зовнішнього боргу України 8. Можливий перехід газотранспортної системи під контроль Росії 9. Зростання дефіциту бюджету 10. Зростання рівня соціальної нерівності 11. Збереження нинішньої ситуації 12. Інше

12 відповідей 10 відповідей 10 відповідей 14 відповідей 3 відповіді 7 відповідей 10 відповідей 7 відповідей 12 відповідей 14 відповідей 0 відповідей 0 відповідей


Як Ви оцінюєте ситуацію із залученням прямих іноземних інвестицій в Сумську область (за наведеною 10-бальною шкалою, де "0" – "дуже погано", а "10" – "дуже добре"?(експертам пропонувалося відзначити той бал, який вони вважали найбільш правильними)

0 (дуже погана) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (дуже добра)

1 відповідь 1 відповідь 7 відповідей 3 відповіді 5 відповідей 4 відповіді 2 відповіді 1 відповідь 0 відповідей 0 відповідей 1 відповідь

Відповіді експертів на це запитання свідчать, перш за все, про провал інформаційної кампанії з боку Сумської облдержадміністрації сформувати віртуальну громадську думку, яка базувалась би на успіхах по залученню прямих іноземних інвестицій, а з іншого боку - низький рівень політичної культури, свідомості громадян, що дозволяють відкрито маніпулювати собою економічними даними, які по суті або не існують, або є перебільшеними. До того ж, на політику інвестиційної привабливості з її гаслом Зняття обмежень для стрімкого зростання, сильний негативний вплив має високий рівень корупції на всіх рівнях влади у Сумах. Як важливу складову боротьби за демократичні процедури і створення стійкого позитивного інвестиційного іміджу у Сумах, на першому місці повинна бути боротьба з корупцією, яка має стати спільною справою громадян, громадянського суспільства і влади. У першу чергу йдеться про введення у дію антикорупційного законодавства , жорсткий контроль за його виконанням, а також запровадження механізмів публічних комунікацій між організаціями громадянського суспільства, бізнесом та органами влади.

Результати експертного опитування 5 червня 2012 р  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you