Issuu on Google+

Think tank ‘Центр досліджень регіональної політики’

Суми: Політика та суспільство Жовтень 2010 р.


Результати соціологічного опитування по м. Суми, проведеного з 2 по 10 жовтня 2010 року Центром досліджень регіональної політики Дослідження проводилось аналітичним центром Центр досліджень регіональної політики (м. Суми) в рамках інституційної підтримки з боку Think Tank Foundation Інституту відкритого суспільства (м. Будапешт) у жовтні 2010 року. Опитування було проведено за місцем проживання респондентів (квартири та приватні будинки), проводилось методом “face to face” та являється репрезентативним для всіх вікових і соціальних груп територіальної громади м. Суми. Всього було опитано 700 респондентів всіх вікових категорій. Відсоток досяжності респондентів складає приблизно 80-85% за результатами всіх проведених польових робіт. Загальна можлива похибка не перевищує 2,5% (без дизайн-ефекту). Даний звіт включає зведені результати опитування по м. Суми, а також порівняльні таблиці та діаграми з результатами попереднього досліджень (травень 2010 р.), що дає порівняльну картину тенденцій суспільних настроїв сумчан протягом 2010 року. Основний рід занять Вік Робітник Стать 25,7 Службовець 11,3 18-29 30-44 45-59 60+ Жін. 52,3 Працівник адміністративно-управлінського апарату 1,0 22,3 26,0 25,7 26,0 Чол. 47,7 Підприємець 4,7 Працівник бюджетної сфери 5,7 Рівень освіти: Студент 5,3 Середня загальна (школа, ПТУ) 21,7 Пенсіонер 32,3 Середня спеціальна (технікум, коледж) 34,7 Безробітний 11,0 Вища (неповна вища) 43,7 Декретна відпустка 3,0


1. ЯКИМ ЧИНОМ ПРОТЯГОМ 2010 РОКУ ЗМІНИЛАСЯ СИТУАЦІЯ В КРАЇНІ В ЦІЛОМУ? (респондентам пропонувалося назвати тільки один варіант відповіді) Всі відповіді наведено у % Змінилась на краще

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

51,3

Не змінилась

33,7

6,7

Змінилась на краще Змінилась на гірше Не змінилась Важко відповісти Сума відповідей дорівнює 100%

60,0

8,3

Змінилась на гірше

Важко відповісти

50,0

8,3 51,3 33,7 6,7


2. НАСКІЛЬКИ ВИ ЗАДОВОЛЕНІ ТИМ, ЯК ПРАЦЮЄ ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ (респондентам пропонувалося позначити тільки один варіант відповіді) Всі відповіді наведено у % Повністю задоволений

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

4,3

Переважно задоволений

24,3

Переважно не задоволений

30,7

Зовсім не задоволений Важко сказати

Сума відповідей дорівнює 100%

35,0

28,0 12,7

Повністю задоволений Переважно задоволений Переважно не задоволений Зовсім не задоволений Важко сказати

4,3 24,3 30,7 28,0 12,7


3. Якою мірою Ви довіряєте чи не довіряєте наступним посадовим особам?(респондентам пропонувалося позначити тільки один варіант відповіді) Всі відповіді наведено у % 0%

Юрій Чмирь, голова Сумської ОДА Володимир Токар, голова Сумської облради

20%

20,0

7,0

30,7

16,0

Геннадій Мінаєв, Сумський міський голова Скоріше довіряю

40%

12,3

52,7

Наскільки довіряю, настільки й не довіряю

Юрій Чмирь, голова Сумської ОДА Володимир Токар, голова Сумської облради Геннадій Мінаєв, Сумський міський голова

Скоріше не довіряю

60%

80%

18,0

22,3

100%

9,0

57,0

7,7

24,3

17,0

Не знаю такого політика

Наскільки довіряю, Скоріше настільки й не Скоріше не довіряю довіряю довіряю 20,0 30,7 18,0 7,0 16,0 12,3 52,7 24,3 17,0

1,05,0

Важко відповісти

Не знаю такого політика 22,3 57,0 1,0

Важко відповісти

9,0 7,7 5,0


3.1. Якою мірою Ви довіряєте чи не довіряєте наступним посадовим особам?(респондентам пропонувалося позначити тільки один варіант відповіді) Порівняльна діаграма

Всі відповіді наведено у % Скоріше довіряю 60,0

квітень 2010р.

жовтень 2010р. 52,7

50,0 35,4

40,0 30,0 20,0 20,0 10,0

9,3 3,9

7,0

0,0 Юрій Чмирь, голова Сумської ОДА

Володимир Токар, голова Сумської облради

Геннадій Мінаєв, Сумський міський голова

Юрій Чмирь, голова Сумської ОДА Володимир Токар, голова Сумської облради Геннадій Мінаєв, Сумський міський голова

Скоріше не довіряю

жовтень 2010р. 32,9

35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0

27,9

25,7 18,0

17,0 12,3

Юрій Чмирь, голова Сумської ОДА

Скоріше довіряю квітень жовтень 2010р. 2010р. 9,3 20,0 3,9 7,0 35,4

квітень 2010р.

52,7

Володимир Токар, голова Сумської облради

Скоріше не довіряю квітень жовтень 2010р. 2010р. 27,9 18,0 25,7 12,3 32,9

17,0

Геннадій Мінаєв, Сумський міський голова

Не знаю такого політика квітень жовтень 2010р. 2010р. 33,6 22,3 43,2 57,0 1,4

1,0


4. ЧОГО ВИ БОЇТЕСЬ СЬОГОДНІ НАЙБІЛЬШЕ?

(респондентам пропонувалося позначити не більше двох варіантів відповіді) Всі відповіді наведено у %

0,0

10,0

Загалом нічого не боюся

20,0

30,0

40,0

11,7

Масових вуличних безладів

13,0

Корупції

15,3

Згортання демократії в країні

12,0

Відчуття невпевненості в завтрашньому дні

43,7

Безробіття

31,0

Неможливості самореалізації погіршення життя, здоровя Важко відповісти Сума відповідей дорівнює 100%

50,0

4,7 0,3 5,7


5. ЯК БИ ВИ ОЦІНИЛИ НИНІШНІЙ РІВЕНЬ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ? (респондентам пропонувалося позначити один варіант відповіді) Всі відповіді наведено у %

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

Дуже високий

49,3

Високий

35,7

Невисокий Зовсім незначний

4,7 2,3

Важко сказати Не відповіли

50,0

6,7 1,3

Сума відповідей дорівнює 100%

Дуже високий Високий Невисокий Зовсім незначний Важко сказати Не відповіли

49,3 35,7 4,7 2,3 6,7 1,3

60,0


6. В РАЗІ ПОРУШЕННЯ ВАШИХ ПРАВ, ЯКІ ЗАХОДИ ВИ ВВАЖАЄТЕ ЕФЕКТИВНИМИ Й САМІ ГОТОВІ ВЗЯТИ УЧАСТЬ ДЛЯ ЇХ ВІДСТОЮВАННЯ (респондентам пропонувалося позначити до трьох варіантів відповіді)

?

Всі відповіді наведено у %

Законнi мiтинги та демонстрації Пікетування державних установ Бойкот (відмова виконувати рішення органів влади) Голодування Захист себе зі зброєю в руках Всі заходи вважаю ефективними Всі заходи вважаю не ефективними Важко відповісти

Вважаю ефективними 25,0 5,3 1,3 0,7 8,3 15,3 40,7 9,7

Готовий взяти участь 31,3 4,3 1,0 0,3 6,3 4,3 41,3 15,7


6.1. В РАЗІ ПОРУШЕННЯ ВАШИХ ПРАВ, ЯКІ ЗАХОДИ ВИ ВВАЖАЄТЕ ЕФЕКТИВНИМИ Й САМІ ГОТОВІ ВЗЯТИ УЧАСТЬ ДЛЯ ЇХ ВІДСТОЮВАННЯ (респондентам пропонувалося позначити до трьох варіантів відповіді) Всі відповіді наведено у %

Вважаю ефективними 0,0

5,0

10,0

15,0

Законнi мiтинги та демонстрації

Бойкот (відмова виконувати рішення…

Захист себе зі зброєю в руках

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

5,3 1,3 0,7 8,3

Всі заходи вважаю ефективними

15,3

Всі заходи вважаю не ефективними Важко відповісти

20,0

25,0

Пікетування державних установ

Голодування

?

40,7 9,7


6.2. В РАЗІ ПОРУШЕННЯ ВАШИХ ПРАВ, ЯКІ ЗАХОДИ ВИ ВВАЖАЄТЕ ЕФЕКТИВНИМИ Й САМІ ГОТОВІ ВЗЯТИ УЧАСТЬ ДЛЯ ЇХ ВІДСТОЮВАННЯ (респондентам пропонувалося позначити до трьох варіантів відповіді) Всі відповіді наведено у %

?

Готовий взяти участь

0,0

10,0

20,0

Законнi мiтинги та демонстрації

30,0

40,0

50,0

31,3

Пікетування державних установ

4,3

Бойкот (відмова виконувати рішення органів… 1,0 Голодування Захист себе зі зброєю в руках В усіх заходах готовий взяти участь

0,3 6,3 4,3

В жодному заході не готовий брати участь Важко відповісти

41,3 15,7


6.3. В РАЗІ ПОРУШЕННЯ ВАШИХ ПРАВ, ЯКІ ЗАХОДИ ВИ ВВАЖАЄТЕ ЕФЕКТИВНИМИ Й САМІ ГОТОВІ ВЗЯТИ УЧАСТЬ ДЛЯ ЇХ ВІДСТОЮВАННЯ (респондентам пропонувалося позначити до трьох варіантів відповіді) Всі відповіді наведено у %

Порівняльна таблиця Вважаю ефективним

Законнi мiтинги та демонстрації Пікетування державних установ Бойкот (відмова виконувати рушення органів влади) Голодування Захист себе зі зброєю в руках Всі заходи вважаю ефективними Всі заходи вважаю не ефективними Важко відповісти

?

Готовий взяти участь

квітень 2010 р. жовтень 2010 р. квітень 2010 р. жовтень 2010 р. 25,0 31,3 36,8 34,6 5,3 4,3 16,1 10,4 1,3 1,0 5,0 4,3 2,1 11,1 11,4 24,6 9,3

0,7 8,3 15,3 40,7 9,7

1,1 9,6 5,0 29,3 16,4

0,3 6,3 4,3 41,3 15,7


6.4. В РАЗІ ПОРУШЕННЯ ВАШИХ ПРАВ, ЯКІ ЗАХОДИ ВИ ВВАЖАЄТЕ ЕФЕКТИВНИМИ Й САМІ ГОТОВІ ВЗЯТИ УЧАСТЬ ДЛЯ ЇХ ВІДСТОЮВАННЯ ? (респондентам пропонувалося позначити до трьох варіантів відповіді) Порівняльна діаграма Всі відповіді наведено у % 45,0 40,0

Вважаю ефективними

40,7

36,8

35,0

квітень 2010р.

30,0

жовтень 2010р.

25,0

24,6

25,0 20,0

16,1

15,3

15,0

11,4

11,1

9,3 9,7

8,3

10,0

5,3

5,0

5,0 1,3

2,1

0,7

0,0 Законнi мiтинги та демонстрації

Пікетування державних установ

Бойкот (відмова Голодування виконувати рушення органів влади)

Захист себе зі зброєю в руках

Всі заходи вважаю ефективними

Всі заходи вважаю не ефективними

Важко відповісти


6.5. В РАЗІ ПОРУШЕННЯ ВАШИХ ПРАВ, ЯКІ ЗАХОДИ ВИ ВВАЖАЄТЕ ЕФЕКТИВНИМИ Й САМІ ГОТОВІ ВЗЯТИ УЧАСТЬ ДЛЯ ЇХ ВІДСТОЮВАННЯ (респондентам пропонувалося позначити до трьох варіантів відповіді)

Порівняльна діаграма

Всі відповіді наведено у % 45,0

Готовий взяти участь

40,0 35,0

?

34,6

квітень 2010р.

30,0

29,3

жовтень 2010р.

25,0 20,0

16,4

15,0

10,4

9,6

10,0

5,0

4,3

5,0

1,1

0,0 Законнi мiтинги та демонстрації

Пікетування державних установ

Бойкот (відмова виконувати рішення органів влади)

Голодування

Захист себе зі В усіх заходах зброєю в руках готовий взяти участь

В жодному заході не готовий брати участь

Важко відповісти


7. ЧИ ГОТОВІ ВИ ЗАХИЩАТИ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ ЯКЩО БУДЕ ТАКА ПОТРЕБА І В ЯКИЙ СПОСІБ? (позначте один варіант відповіді) Всі відповіді наведено у % 0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Готовий до мирних протестів через участь у мітингах Готовий до протестів через страйк

35,0

40,0 37,7

3,7

Готовий захищати незалежність України зі зброєю в руках

12,0

Не готовий до будь-яких протестів Важко відповісти

38,0 8,7

Готовий до мирних протестів через участь у мітингах Готовий до протестів через страйк Готовий захищати незалежність України зі зброєю в руках Не готовий до будь-яких протестів Важко відповісти

37,7 3,7 12,0 38,0 8,7


8.ЩО МОЖЕ СПОНУКАТИ ОСОБИСТО ВАС ВИЙТИ НА ВУЛИЦЮ З ВИЯВОМ ПРОТЕСТУ? (респондентам пропонувалося позначити не більше 3-х варіантів відповідей)

Всі відповіді наведено у %

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

Різке погіршення рівня життя

43,7

Втрата роботи

12,3

Зростання цін на продукти харчування та…

23,7

Утиски демократії Переслідування полiтикiв, яких я підтримую

7,0 2,0

Якщо згорять у банках мої внески

4,3

Якщо у будинках відключатимуть опалення Якщо політики вирішать вiдмiнити місцеві…

16,3 2,3

Нiщо не спонукає мене вийти на… Важко відповісти

50,0

31,7 6,0


8.1. ЩО МОЖЕ СПОНУКАТИ ОСОБИСТО ВАС ВИЙТИ НА ВУЛИЦЮ З ВИЯВОМ ПРОТЕСТУ? (респондентам пропонувалося позначити не більше 3-х варіантів відповідей)

Всі відповіді наведено у %

Різке погіршення рівня життя Втрата роботи Зростання цін на продукти харчування та предмети першої необхідності Утиски демократії Переслідування полiтикiв, яких я підтримую Якщо згорять у банках мої внески Якщо у будинках відключатимуть опалення Якщо політики вирішать вiдмiнити місцеві вибори Нiщо не спонукає мене вийти на демонстрації протесту Важко відповісти

43,7 12,3 23,7 7,0 2,0 4,3 16,3 2,3 31,7 6,0


9. ЯКБИ РЕФЕРЕНДУМ ЩОДО ПРОГОЛОШЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ ВІДБУВАВСЯ СЬОГОДНІ, ТО ЯК БИ ВИ НА НЬОМУ ПРОГОЛОСУВАЛИ? (респондентам пропонувалося позначити тільки один варіант відповіді) Всі відповіді наведено у %

0,0

10,0

20,0

Підтримав би незалежність України 13,0

Не брав би участі в референдумі

12,7

Підтримав би незалежність України Не підтримав би незалежність України Не брав би участі в референдумі Важко відповісти

64,3 13,0 12,7 10,0

40,0

50,0

60,0

70,0 64,3

Не підтримав би незалежність України

Важко відповісти

30,0

10,0


10. ЧИ ВВАЖАЄТЕ ВИ УКРАЇНУ ДІЙСНО НЕЗАЛЕЖНОЮ ДЕРЖАВОЮ ЗАРАЗ, ЧЕРЕЗ 20 РОКІВ ПІСЛЯ ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ? (респондентам пропонувалося позначити тільки один варіант відповіді) Всі відповіді наведено у % Важко відповісти 10,7

Ні 45,3

Так 44,0

Так 44,0

Ні 45,3

Важко відповісти 10,7


11. ОЦІНІТЬ ЗА П’ЯТИБАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ ІНІЦІАТИВИ НОВОЇ ВЕРТИКАЛІ ВЛАДИ НА ЧОЛІ З ПРЕЗИДЕНТОМ ВІКТОРОМ ЯНУКОВИЧЕМ, ЯКІ РЕАЛІЗОВУВАЛИСЯ ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ ПІВРОКУ (де “1” - це найгірший бал, а “5” - це найкраща оцінка) Всі відповіді наведено у % №

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ініціативи

Підтримка закону й порядку Боротьба з корупцією Стимулювання економічного росту Впровадження необхідних країні реформ Забезпечення доступу громадян до об’єктивної інформації Забезпечення безпеки та незалежності України Гарантування дотримання Конституції Розвиток демократії, можливість людей впливати на владу Реформування правоохоронних органів та судової системи Просування до вступу України у НАТО Турбота про розвиток української мови та культури Турбота про розвиток російської мови та культури в Україні

Оцінка впливу на Важко ефективний відповісти розвиток країни (від 1 до 5) 2,6 7,3 2,4 8,7 2,5 7,3 2,6 7,7 2,8 11,0 2,7 9,0 2,5 8,0 2,6 7,7 2,6 12,0 2,8 16,7 2,7 8,0 3,3 9,7


2,7

Турбота про розвиток української мови та культури

2,8

Просування до вступу України у НАТО

2,4 2,6

Реформування правоохоронних органів та судової системи

2,6

Розвиток демократії, можливість людей впливати на владу

2,5

Гарантування дотримання Конституції

2,7

Забезпечення безпеки та незалежності України

2,8

Забезпечення доступу громадян до об’єктивної інформації

2,6

Впровадження необхідних країні реформ

2,5

Стимулювання економічного росту

Боротьба з корупцією

2,6

Підтримка закону й порядку

11.1. ОЦІНІТЬ ЗА П’ЯТИБАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ ІНІЦІАТИВИ НОВОЇ ВЕРТИКАЛІ ВЛАДИ НА ЧОЛІ З ПРЕЗИДЕНТОМ ВІКТОРОМ ЯНУКОВИЧЕМ, ЯКІ РЕАЛІЗОВУВАЛИСЯ ПРОТЯГОМ

ОСТАННІХ ПІВРОКУ (де “1” - це найгірший бал, а “5” - це найкраща оцінка) Всі відповіді наведено у % 2,9

2,8 2,7

2,6

2,5

2,4

2,3

2,2


12. ОЦІНІТЬ СТУПІНЬ ВПЛИВУ ПРЕДСТАВНИКІВ СУМСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ НА ПОЛІТИЧНИЙ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ (респондента пропонувалося позначити тільки один варіант відповіді по кожному запропонованому прізвищу) Всі відповіді наведено у % Вплив позитивний

Вплив Не впливає негативний

Не знаю такого

Важко відповісти

1 2 3 4 5

Юрій Чмирь Геннадій Мінаєв Володимир Токар Андрій Деркач Анатолій Єпіфанов

35,0 71,7 12,0 5,7 30,3

5,0 7,0 3,0 3,3 6,7

15,0 8,3 11,7 12,3 29,7

19,7 1,0 58,7 66,0 7,7

25,3 12,0 14,6 12,7 25,6

6 7 8

Євген Положій Павло Качур Володимир Стельмах

11,0 20,3 6,7

2,7 2,3 3,3

14,3 21,0 18,0

58,3 36,0 53,7

13,7 20,4 18,3

9

Дмитро Лук’янець

3,3

1,3

17,3

67,0

11,1

10 Віктор Федорченко

34,7

4,0

20,0

23,0

18,3


12.1. ОЦІНІТЬ СТУПІНЬ ВПЛИВУ ПРЕДСТАВНИКІВ СУМСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ НА ПОЛІТИЧНИЙ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(респондента пропонувалося позначити тільки один варіант відповіді по кожному запропонованому прізвищу) Всі відповіді наведено у % Вплив позитивний

80,0 60,0 40,0 20,0 0,0

71,7 35,0

34,7

30,3 12,0

Юрій Чмирь Геннадій Мінаєв

Володимир Токар

11,0

5,7 Андрій Деркач

Анатолій Єпіфанов

20,3

6,7

3,3

Євген Павло Качур Володимир Дмитро Віктор Положій Стельмах Лук’янець Федорченко

Вплив негативний 8,0 7,0

6,7

6,0 5,0 4,0 3,0

3,3

2,7

2,0

4,0

3,3 2,3 1,3

0,0 Юрій Чмирь Геннадій Мінаєв

Володимир Токар

Андрій Деркач

Анатолій Єпіфанов

Євген Павло Качур Володимир Дмитро Віктор Положій Стельмах Лук’янець Федорченко


14. ЯК ЧАСТО ВИ РОЗМІРКОВУЄТЕ ПРО ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ?

(респондентам пропонувалося позначити тільки один варіант відповіді) Дуже часто 8,2

Всі відповіді наведено у % Важко відповісти 14,7

Практично ніколи 30,1

Дуже часто 8,2

Часто 13,7

Часто 13,7

Рідко 33,3

Рідко 33,3

Практично ніколи 30,1

Важко відповісти 14,7


15. ЧИ ПІДТРИМУЄТЕ ВИ РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПРО СУТТЄВЕ ЗБІЛЬШЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА ВІКТОРА ЯНУКОВИЧА І ПОВЕРНЕННЯ ДО КОНСТИТУЦІЇ ЗРАЗКА 2004 Р.? (респондентам пропонувалося позначити тільки один варіант відповіді) Скоріше ні 33,3

Всі відповіді наведено у %

Зовсім ні 15,4 Важко відповісти 1,0

Цілком так 14,3

Скоріше так 36,0 Цілком так

Скоріше так

Скоріше ні

Зовсім ні

14,3

36,0

33,3

15,4

Важко відповісти 1,0


13. ЯК ВИ ОЦІНЮЄТЕ ЕПОХУ ЕКС-ПРЕЗИДЕНТСТВА ВІКТОР ЮЩЕНКА НА ПОСАДІ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В 2005-2010 РР.

(респондентам пропонувалося позначити тільки один варіант відповіді) Важко відповісти Всі відповіді наведено у % 4,7 Дуже негативно 37,0 Дуже позитивно 1,3

Скоріше, негативно 40,3

Дуже позитивно 1,3

Скоріше, позитивно 16,7 Скоріше, позитивно 16,7

Скоріше, негативно 40,3

Дуже негативно 37,0

Важко відповісти 4,7


15. ЧИ ПІДТРИМУЄТЕ ВИ ІДЕЮ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО ВІЙСЬКОВОГО АЛЬЯНСУ (НАТО)? (респондентам пропонувалося позначити тільки один варіант відповіді) Всі відповіді наведено у %

Зовсім ні 31,0

Важко відповісти 17,0

Цілком так 14,3

Скоріше ні 22,0 Цілком так

Скоріше так

Скоріше ні

Зовсім ні

14,3

15,7

22,0

31,0

Важко відповісти 17,0

Скоріше так 15,7


15.1. ЧИ ПІДТРИМУЄТЕ ВИ ІДЕЮ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО Порівняльна діаграма ВІЙСЬКОВОГО АЛЬЯНСУ (НАТО)? (респондентам пропонувалося позначити тільки один варіант відповіді)

35,0

квітень 2010р.

жовтень 2010р.

30,4

31,0

30,0 25,0

22,1

20,0

16,8 15,0

15,0

14,3

22,0

15,7

15,7

17,0

10,0 5,0 0,0

Цілком так

Скоріше так

Квітень 2010р. Жовтень 2010р.

Скоріше ні

Зовсім ні

Цілком так Скоріше так Скоріше ні 15,0 16,8 22,1 14,3 15,7 22,0

Зовсім ні 30,4 31,0

Важко відповісти Важко відповісти 15,7 17,0


16. ЯКА ВАША ДУМКА ЩОДО СТАТУСУ ОСНОВНИХ МОВ В УКРАЇНI? (респондентам пропонувалося позначити тільки один варіант відповіді) Всі відповіді наведено у % 0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

Українська мова має бути єдиною державною (як зараз), а російська вільно використовуватися

60,0

54,0

Українська мова – єдина державна, а у регіонах компактного проживання росіян російська мова може бути визнана офіційною

10,7

В Українi має бути двi державнi мови – українська та росiйська Важко сказати

50,0

34,7

0,7


17. ЯКОЮ МІРОЮ ВИ ВПЛИВАЄТЕ НА ХІД СВОГО ЖИТТЯ ТА ВЛАДУ?

(за шкалою, де “1” означає, що Ви зовсім не впливаєте, а “5”— що Ви сильно впливаєте) Місцеву владу 1,7

Хід свого життя 3,5

Центральну владу 1,5

Всі відповіді наведено у %

Зовсім не впливаю (1)

Сильно впливаю (5) Важко відповісти Середнє значення

2 3 4

Хід свого життя 9,0 9,3 32,7 25,0 16,7 7,3 3,5

Місцеву владу Центральну владу 65,3 79,3 17,7 8,0 10,7 5,0 1,0 0,7 0,7 0,7 4,7 6,3 1,7 1,5


Політика та суспільство жовтень 2010 р