Page 1

Jordan B. Peterson: 12 szabály az élethez (Így kerüld el a káoszt!) A cím keltette látszat ellenére ez nem egy százegyedik amerikai sikerkönyv, amely azzal foglalkozik, hogyan válhatunk könnyen és gyorsan tespedő, kudarckerülő, tévét bámuló alakból céljait rendre elérő korunk hősévé. Hanem egy jelentős mű, amely egy sikeres élet és tudományos karrier mások számára is tanulságos esszenciáját adja. Az író ráadásul évek munkájával fogyaszthatóvá kalapálta a szöveget. Persze csak nagy odafigyeléssel, elszánással fogyaszthatóvá. (A 12 szabály felsorolását lásd a Mellékletben.) A könyvnek három alapvető rétege van, ezek folytonosan egymásba fonódnak. Van egy önjobbító réteg, amely azt magyarázza meg nagy beleélő erővel, hogy a világ káosz, szenvedés, és ha mi, olvasók nem a sors rángatásainak kitéve, szenvedve akarjuk leélni az életet, akkor hogyan kell élnünk (a szüntelen jobbítás igézetében, olyanokkal barátkozva, akik felfelé húznak minket, a gyerekeinknek nem kiszolgáltatva, hanem őket okosan szocializálva, mindig igazat mondva, mindig pontosan fogalmazva stb). Az egyes, leegyszerűsítőnek tűnő szabályok mellett nagy terjedelmű esszék magyarázzák el a szabályok mögött meghúzódó tudás- és életanyagot. Elég sokat idéz klinikai szakpszichológusként megélt eseteiből. A második réteg a társadalom működésének magyarázata. Peterson egy konzervatív, pesszimista gondolkodó. Úgy érzi, hogy a társadalmi változásnak mindig csak szűk ösvénye kínálkozik, a túlságos előre szaladásnak mindig rémes mellékhatásai vannak, ezt a feminizmus vadhajtásainak példáján mutatja be, hogy az amerikai férfias értékek elleni sok évtizedes, kitartó támadások miként vezettek el Trump megválasztásáig (nagyon leegyszerűsített összefoglalás). De ne tessenek azt hinni, hogy ez egy prédikátori hevülettel megírt térítő jellegű könyv. A szerző mindig szívósan, csendesen érvel, hangját alig-alig emeli fel.


A harmadik bámulatos réteg a saját magánélete. Egy kanadai kisvárosban nőtt fel, amely nem idilli, inkább ingerszegény, devianciára sarkalló, pokoli hely volt, a borzalmas, hosszú, sötét telekkel, amikor a serdülők nem tudtak mit kezdeni magukkal. A könyvben nyomon követhetjük az ő és néhány közeli barátja élettörténetét. Aztán a nagyon fontos gyereknevelési fejezetben a házasságáról és a gyerekeiről beszél. A lánya drámai sorsa az utolsó fejezetben váratlanul a középpontba kerül. („Simogassuk meg az utunkba kerülő macskákat!”) Elsősorban azoknak való ez a könyv, — akik sohase tudtak igazán beilleszkedni, de a saját útjuk (eddig) sikeres volt; — akik nem irtóznak a direkt érzelmességtől és a Biblia szövegmagyarázatát nem tartják ördögtől valónak; — akik baloldali vagy liberális buborékban élnek, és régóta szeretnének egy értelmesen konzervatív nézetrendszerben megmerítkezni, mert jól tudják, hogy egy társadalomnak sokféleképpen lehet jót akarni; — és persze minden olyan kitartó olvasónak, aki jobbítani szeretné magát. (És ki nem?) Ha lehet, a könyvet angol eredetiben olvassunk el, mert a magyar fordítás bizony néhány fontos ponton nemigen tudott megbirkózni a nehéz szöveggel. Anélkül, hogy összevetettem volna az eredetivel, számomra nyilvánvaló volt, hogy amikor a Renddel szembeállított Káosz szinonimájaként a fordító sok tucatszor a „korrupció” szót használja, ez magyarul egyszerűen nem működik. (Talán a „romlás”, vagy a „bomlás”, „szétesés” szavakat kellene használnia, az egyes szövegkörnyezetek szerint.) A Nyitány című fejezetben Peterson részletesen elmagyarázza, hogyan született ez a könyv a Quora.com portálra írott népszerű cikkeiből


kiindulva. Hogy mi is a Quora.com? Az internet egyik legérdekesebb fejleménye, arról lásd e szám utolsó posztját. (12 Rules for Life: An Antidote to Chaos, Random House Canada, 2018, magyar kiadás: XXI. Századi Kiadó, 2018, az előszót írta Norman Doidge, az illusztrációkat rajzolta Ethan van Sciver, fordította Horváth M. Zsanett, 430 o., ára 4490 Ft.)

Melléklet Jordan B. Peterson 12 szabálya az élethez angolul és Horváth M. Zsanett fordítása szerint Rule 1 / Stand up straight with your shoulders back Rule 2 / Treat yourself like someone you are responsible for helping Rule 3 / Make friends with people who want the best for you Rule 4 / Compare yourself to who you were yesterday, not to who someone else is today Rule 5 / Do not let your children do anything that makes you dislike them Rule 6 / Set your house in perfect order before you criticize the world


Rule 7 / Pursue what is meaningful (not what is expedient) Rule 8 / Tell the truth – or, at least, don't lie Rule 9 / Assume that the person you are listening to might know something you don't Rule 10 / Be precise in your speech Rule 11 / Do not bother children when they are skateboarding Rule 12 / Pet a cat when you encounter one on the street 1. szabály / Hasat be, mellet ki (Magyarul: Ki a mellet, be a hasat – a szerk megjegyzése)! 2. szabály / Segítsünk önmagunkon! 3. szabály / Barátkozzunk azzal, aki a javunkat akarja! 4. szabály / A saját múltunkhoz hasonlítsuk magunkat, ne mások jelenéhez! 5. szabály / Ne hagyjuk, hogy a gyerekeink megutáltassák magukat velünk! 6. szabály / Tegyünk rendet a magunk háza táján, mielőtt a világot kritizáljuk! 7. szabály / Adjunk értelmet az életünknek (megalkuvás helyett)! 8. szabály / Mondjunk igazat – vagy legalább is ne hazudjunk! 9. szabály / Gondoljuk azt, hogy a másik ember tud valamit, amit mi nem! 10. szabály/ Fogalmazzunk pontosan! 11. szabály / Hagyjuk gördeszkázni a gyereket! 12. szabály / Simogassuk meg az utunkba kerülő macskákat!

Profile for Summa Artium

Jordan B. Peterson 12 szabály az élethez_691  

Jordan B. Peterson 12 szabály az élethez_691  

Advertisement