Page 1

PROGRAMA ELECTORAL


TENIM UN MODEL DE MUNICIPI TENEMOS UN MODELO DE MUNICIPIO

SUMEM som la única força política que ha presentat un model integral de municipi. una proposta transversal de transformació de tots els nuclis de calafell: platja, segur, poble i urbanitzacions. UNA ESTRATÈGIA LLIGADA A LA CONSECUCIÓ D’UN LLOC A ON VIURE FELIÇOS

I COM ES FA? GARANTINT ELS EIXOS QUE DETERMINEN EL GRAU DE FELICITAT D’UN TERRITORI: CULTURA, SEGURETAT, ECONOMIA, ESPERANÇA DE VIDA SALUDABLE, MOBILITAT, LLIBERTAT, CONFIANÇA I TRANSPARÈNCIA

CULTURA Com a base de qualsevol projecte per al poble. Sense cultura no hi ha orgull de pertinença. Per això, des de SUMEM recuperarem la regidoria de cultura Como base para cualquier proyecto Sin cultura no hay orgullo de pertenencia. Por ello, desde SUMEM recuperaremos la concejalía de Cultura.

€ ECONOMIA

Parlem dels recursos amb els quals podem viure dignament. I de com l’Ajuntament hi pot col·labora. Des de SUMEM ajudarem els nous emprenedors, aplicarem mesures perquè els nostres joves trobin feina a Calafell –retenint el talent-, i ajudarem les famílies amb més dificultats econòmiques. Hablamos de los recursos con que vivir dignamente. Y de cómo el Ayuntamiento puede colaborar. Desde SUMEM ayudaremos a los nuevos emprendedores. Aplicaremos medidas para que nuestros jóvenes encuentren trabajo en Calafell –reteniendo el talento-, y ayudaremos a las familias con más dificultades económicas.

MOBILITAT SOSTENIBLE Aplicar un pla de mobilitat que permeti conviure pacíficament els vianants i la resta de vehicles: cotxes, transport públic, patinets… Creant carrils bici i redefinit el trànsit per fer-lo més efectiu. Amb millora dels carrers, voreres més amples, més aparcaments, més places i més espais públics per gaudir… Aplicar un plan de movilidad que permita convivir pacíficamente a los peatones con el resto de vehículos: coches, transporte público, patinetes… Creando carriles bici y redefiniendo el tráfico para hacerlo más efectivo: con mejora de las calles, aceras más anchas, más aparcamientos, más plazas y espacios públicos para disfrutar…

CONFIANÇA Acomplir allò que es promet. Oferir confiança al ciutadà. Escolta activa, per conèixer realment quin són els seus problemes i donar-los solució. Cumplir lo que se promete. Ofrecer confianza a la ciudadanía. Escucha activa. Para conocer, realmente, cuáles son sus problemas y darles soluciones.

VOLS UN CANVI POSITIU? VOTA

LA SEGURETAT

La ciutadania necessita sentir-se segura al lloc a on viu. I ara mateix, això és una mancança a Calafell. Des de SUMEM garantirem una seguretat social que permeti que el municipi sigui inclusiu per a tothom i reforçarem la seguretat ciutadana. La ciudadanía necesita sentirse segura en el lugar donde vive. En estos momentos, este factor es una debilidad en Calafell. Desde SUMEM garantizaremos una seguridad social que permita que el municipio sea inclusivo para todas y todos, y reforzaremos la seguridad ciudadana.

ESPERANÇA DE VIDA SALUDABLE

Es tenir cura la qualitat de vida d’una persona a totes les seves fases de la vida: infància, adolescència, maduresa i gent gran. Aplicant mesures dirigides a millora de la qualitat de l’educació dels més joves; dotar de més recursos esportius i socials la població; aplicar programes intergeneracionals, de relació entre joves i gent gran; cuidar de la nostra gent gran. Es cuidar la calidad de vida de una persona en todas las fases de la vida: infancia, adolescencia, madurez y personas mayores. Aplicando medidas dirigidas a la mejora de la educación de los más pequeños; dotar de más recursos deportivos y sociales a la población; aplicando programas intergeneracionales de relación entre jóvenes y personas mayores; cuidando de nuestras personas mayores.

LLIBERTAT

L’Ajuntament de Calafell ha de ser exemple de política honesta . El Ayuntamiento de Calafell ha de ser ejemplo de política honesta .

TRANSPARÈNCIA

Impulsar polítiques participatives de veritat. No polítiques d’aparador i missatges buits. Des de SUMEM volem que la ciutadania sigui la veritable protagonista del futur del seu municipi. Perquè s’ha de fer entre tots i totes. Impulsar políticas participativas de verdad. No políticas de escaparate y mensajes vacíos. Desde SUMEM queremos que la ciudadanía sea la verdadera protagonista del futuro de su municipio. Porque debe hacerse entre todas y todos.

VOLS MÉS DEL MATEIX? VOTA A ALTRES


ES L’HORA DE LES PERSONES El proper mandat ha d’estar protagonitzat per les persones. Per les dones i els homes que vivim a Calafell, a qualsevol dels seus nuclis: Poble, Platja, Segur o Urbanitzacions. És igual el lloc on vivim, hem d’aconseguir un municipi on s’apliqui el principi d’igualtat, en tots els seus eixos: s’ha acabat això de centrar-nos en quin nucli té menys, hem d’aconseguir sumar, en la diferència està la riquesa. Aplicar el principi d’igualtat no és el mateix que tractar a tothom per igual. Per aplicar el principi d’igualtat s’ha de conèixer les necessitats de cada un dels sectors, buscar una solució i aplicar-la. Donar la cara.

SANDRA SUÀREZ Cap de llista Sumem+

Així doncs, ni projectes faraònics, ni inversions en equipaments pensats en despatxos i sense consensuar-ho amb les persones que en faran ús. En el proper mandat hem NOTA: Aquest programa electoral de garantir l’equilibri ha estat elaborat a partir de les territorial perquè propostes concretes de les diferents tota la ciutadania pugui accedir als reunions, cafès i xerrades que s’han mateixos serveis i prestacions, simplificar dut a terme amb moltes persones i agilitzar l’administració local, apropardel municipi, tant d’entitats com la a la ciutadania que viu més allunyada a particulars. I segueix estan viu, dels nuclis urbans i no tenen accés a la amb les vostres aportacions, les de tecnologia. les persones que viviu, coneixeu i estimeu el nostre municipi fem L’ajuntament no només ha de ser un un programa més gran. A totes ens de prestació de serveis, ha de ser vosaltres, moltíssimes gràcies per un agent dinamitzador de l’economia, les aportacions. Una part d’aquest facilitador de l’accés a la cultura, procurar programa és vostre! per la seguretat de la ciutadania i prendre les mesures pertinents perquè els ajuntaments siguin administracions transparents en la gestió responsable dels recursos públics, interioritzant la cultura de l’avaluació i el rendiment de comptes. Una bona gestió financera, un model econòmic que vetlli per cobrir les necessitats més bàsiques de la ciutadania, així com adequar els mecanismes participatius a la nova realitat tecnològica de la societat sense obviar a les persones que no tenen accés a aquesta. Fomentar la participació REAL ciutadana: l’apoderament polític de la ciutadania. Aplicar mesures que incitin a sentir-se part del projecte de municipi, que la motivin a ser participativa. La implicació ciutadana és clau per la cohesió, senitment de pertinença i orgull de municipi. El canvi positiu és possible. Sumem+ és l’opció viable! Sandra Suàrez i Plana


INGRESOS - ECONOMIA PROMOCIÓ ECONÒMICA Accions destinades a la millora de la promoció econòmica i la generació de riquesa. L’ajuntament de Calafell no només ha de ser un ens prestador de serveis de proximitat, sinó també ha de ser un agent dinamitzador de l’economia social. PROPOSTES CONCRETES Crear un viver d’empreses vinculades a l’artesania a la zona del Poble. Eix Plaça Catalunya, carrer Jesús. Eliminar la zona taronja que perjudica al comerç i l’oci Captar i retenir talent. Crear una escola d’oficis per a joves que no vulguin continuar estudiant per a poder-se formar en un ofici ja no existent i amb possibilitats d’èxit d’ocupació posterior (aplicant en la formació la innovació, la certificació professional i les pràctiques en empreses). L’ajuntament més a prop: reforçar tota la vessant electrònica de l’ajuntament. Abocar el màxim de tràmits possibles que es puguin dur a terme des de casa i amb la connexió adequada i crear l’Oficina Mòbil de l’ajuntament perquè pugui desplaçar-se als nuclis més allunyats dels urbans. Construcció de dos passos soterrats a Segur de Calafell: un a l’alçada del carrer Rin i l’altre a l’alçada de l’avinguda França. Pla de dinamització del Port de Segur (l’ajuntament ha de provocar que s’estableixin activitats econòmiques en aquest espai i els seus voltants. Ha de ser un motor econòmic). Revisar el protocol per l’establiment d’un negoci al municipi. Facilitar al màxim els tràmits que s’han de dur a terme Reforçar el paper del VilarencZenit en la formació de persones emprenedores, aplicació de la creativitat i la innovació i l’assessorament i acompanyament de les noves persones emprenedores i aquelles que ja ho són, però necessiten consolidar-se. Segur Centre existeix: foment de l’activitat econòmica en aquest espai, crear un pla i aplicar-lo. Reformular la Fira de Sant Miquel convertint-la en un referent de la sostenibilitat i alternatives de consum. Aplicar un programa pilot, els caps de setmana, tancant l’avinguda Catalunya (des de la plaça Mediterrani fins a la plaça Pau Casals) tancant aquesta avinguda al trànsit rodat i fomentant activitats per a les famílies (tallers, xerrades, jocs).

TURISME Turisme 365. Fomentar activitats al llarg de l’any per descongestionar la temporada alta.

El turisme centrat en els eixos: Calafell és cultura - eix de la cultural i el patrimoni Calafell, destinació familiar – eix turisme familiar Calafell, municipi saludable – eix esportiu Calafell, estiu tot l’any - eix sol i platja Calafell, tasta’l - eix gastronòmic Crear experiències per atraure visitants que pernoctin i els que no Crear i senyalitzar diferents rutes atractives pel municipi vinculades als diferents eixos (esportiu, cultural, familiar i gastronòmic) Reforçar la marca de turisme familiar a través de campanyes potents i accions concretes en el municipi que siguin atractives pel públic objectiu; bona xarxa de gronxadors, activitats familiars potents amb la marca de “family weekend” al llarg de l’any. Revisar les accions vinculades al turisme gastronòmic i reforçar-ho amb accions potents que donin a conèixer la qualitat dels productes i la gastronomia que tenim Màxima qualitat en les places hoteleres i d’apartaments del nostre municipi. Acompanyar i assessorar a les empreses perquè ho aconsegueixin Creació del consell assessor de turisme (format per les entitats i empreses del municipi vinculades al turisme) per establir línies d’acció i aprovació de plans anuals.


ESPERANÇA DE VIDA SALUDABLE

Cuidar la qualitat de vida de totes les fases d’una persona: primera infància, infància, adolescència, joventut, adult i gent gran. I totes les seves vessants. Calafell, municipi saludable; aconseguir ser certificats com a municipi saludable que treballi en global la salut des de les diferents vessants (psíquica, física i mental). Resoldre les problemàtiques de la TDT. Fomentar, a través de diferents accions, la cobertura total de la fibra òptica al nostre municipi. Gratuïtat de l’autobús urbà per a les persones empadronades al municipi majors de 65 anys. Bonus mensual per a joves i persones aturades per moure’s a molt baix cost amb l’autobús urbà. Recuperar la Masia de la Sínia per a ubicar-hi una residència i pisos tutelats per a persones dependents. Establir mecanismes en contra de la publicitat sexista. Mapa d’instal·lacions cíviques per a tot el territori donant servei a totes les urbanitzacions.

ESPORTS Construcció i posada en funcionament d’una Pista d’atletisme. Senyalització dels camins rurals per la seva cura i per la pràctica activa del running, marxa nòrdica i BTT. Convertir l’antiga rambla de les torres elèctriques en un espai esportiu a l’aire lliure amb diferents parcs per a la pràctica esportiva per a totes les edats i el trasllat de la nova pista d’skate davant del camp de futbol per evitar molèsties als veïns i integrar-la en un complex esportiu. Acondicionar les pistes de petanca del Calafell per la pràctica federada i pràctica d’escola de petanca. Suport i acompanyament a les entitats esportives. Construcció d’un camp de futbol 7 al camp de futbol Juan Ríos de Calafell. Estudiar la viabilitat de fomentar i promocionar una residència per a acollir infants que practiquin esport. Renovació del camp de futbol de Segur de Calafell. Suport a la pràctica esportiva de base. (vinculada, també, a programa d’activitats extraescolars. Multiesports). Foment de l’activitat física per a la gent gran i la creació de programes intergeneracionals per a la vinculació infants-gent gran. Revisar el MIEM i incloure la creació d’una pista de futbol per la pràctica a l’aire lliure a la zona de Segur. Incloure, en la pista poliesportiva del Port de Segur, porteries. Desenvolupar el projecte paralitzat del camp de futbol de la zona de Valldemar.


CULTURA I ENSENYAMENT Foment de la cultura tradicional a les escoles municipals i a les biblioteques públiques. Recuperació de les TRES festes majors del municipi. Cada nucli té les seves festes i s’han de fomentar i respectar. Això, independentment i paral·lelament, amb les activitats de dinamització que durant la temporada alta es puguin dur a terme. Donar suport i promocionar les activitats que s’organitzin des de les entitats locals que facin créixer les festes. Tenir en compte la voluntat de la ciutadania per poder vehicular les festes fins l’hora de finalització. Escola de música i arts escèniques ubicada al Carrer Andalusia, al costat de l’escola El Castell de Calafell. Creació de l’espai d’innovació artesana i espai polivalent en la Masia de Cal Rion. Creació d’un viver d’empreses, aprofitant els locals buits del nucli històric del Poble, per a persones artesanes. Recuperació de la denominació de la “Fira del Terròs” per poder crear una fira que promocioni el que es destaqui de la zona del nucli històric: artesania/artesans + patrimoni històric + vi. Maridatge dels tres components per donar a conèixer el nucli antic i els artesans instal·lats en la zona. Aprofitar el llegat Barral per crear la marca “Calafell, municipi literari”. Ubicar, en la zona de la platja, un Punt de lectura i de creació literària que amb les posades en marxa i funcionament de les biblioteques de la zona del Poble i de la zona de Segur crearan una xarxa potent territorial. Calafell, plató de cinema: Realitzar un catàleg d’espais patrimonials del municipi per a poder disposar d’un banc d’espais per poder oferir i donar a conèixer. Tenir cura de tots els espais patrimonials històrics del municipi. Valorar l’entorn, cuidar el patrimoni i senyalitzar-lo. Museïtzar la vila romana del Vilarenc. Crear l’Oficina de Suport a les Entitats tant físicament, com virtual. Potenciar els estudis d’altres cicles formatius al municipi per a joves, com podria ser algun relacionat amb la branca de l’esport, del turisme o del sector serveis. Crear l’Escola d’Oficis per a joves que no vulguin estudiar cicles formatius o graus. Programa formatiu complementari per a persones grans. Aula d’estudis universitaris per a la gent gran. Escola de formació d’Adults. Programa intergeneracional joves/infants amb gent gran. Acompanyar i donar suport a les propostes culturals de particulars i entitats per a generar riquesa pel nostre municipi. Dissenyar diferents rutes patrimonials que recorrin el municipi i la línia històrica: prehistòria, ibers, romans, medieval, indians, guerra civil, entre d’altres més específiques per a conèixer els nuclis del municipi i la seva història. Crear un programa de formació del patrimoni històric i de la cultura tradicional per als infants a través del Pla Educatiu d’Entorn o similar. Donar a conèixer les entitats del municipi a través d’una trobada anual.


MOBILITAT SOSTENIBLE Pla integral de mobilitat sostenible. La mobilitat individual i col·lectiva. Harmonia entre els vianants, bicis, vehicles elèctrics i cotxes. Transformació de la mobilitat col·lectiva: aplicació del transport a demanda a les zones allunyades dels centres i reconversió de les línies en llançaderes de punt d’interès a punt d’interès, augmentant la freqüència diària, reforçant els festius i introduint un transport col·lectiu nocturn pels caps de setmana. Aplicar accions de limitació del trànsit rodat en dies concrets per a fomentar l’aprofitament de l’espai a la ciutadania en diferents zones del municipi: Prova pilot aplicada en dies concrets al llarg de l’any a través del reforç de la via peatonal de Segur centre per atraure famílies amb infants. Tancar al trànsit rodat l’avinguda Catalunya des de la plaça Mediterrani fins a la Plaça Pau Casals organitzant activitats al carrer per fomentar l’atracció dels veïns i veïnes. Redissenyar els circuits de trànsit del municipi per adaptar-los a les necessitats reals Dignificar les entrades a tot el municipi (diferents nuclis i urbanitzacions) Pla de carrers: carrers nets, voreres amples, habilitació d’aparcament, places i zones públiques per a tothom. Tenir en compte totes les pre-instal·lacions necessàries per només haver d’obrir el carrer un cop. Posar en funcionament el Projecte “Camins segurs” per als infants que van a l’escola caminant.

CALAFELL AL DIA Calafell, vila florida. Accions encaminades a visualitzar la bellesa del municipi a través de la cura de les rotondes, les flors, el projecte “apadrina una planta”, entre d’altres. Manteniment i planificació de zones d’oci i de joc infantil per a totes les edats. Manteniment de les fonts i de les papereres. Estudiar les parades d’autobús que hi ha i senyalitzar aquelles que encara no ho estan. Revisar les marquesines existents.

MEDI AMBIENT I BENESTAR ANIMAL Aplicació dels objectius de desenvolupament sostenible 2030 pel medi ambient. Estudi i immersió d’un Pesi pel foment de la vida aquàtica (fons marí). Senyalització i cura dels camins rurals. Creació d’horts urbans. Programa d’activitats cíviques pel foment del reciclatge. Programa d’educació mediambiental per a tota la ciutadania. Campanyes per a la reforestació dels camins rurals. Estudi de la recollida porta a porta a algunes zones específiques del municipi. Revisió del protocol de gossos perillosos. Formació per a tot el personal de l’ajuntament vinculat amb una municipi “Pet Friendly” (amic dels animals). Creació d’àrees d’esbarjo pels animals de companyia. Campanyes de conscienciació per a les persones propietàries d’animals de companyia i aplicació de sancions, quan correspongui. Creació d’un canal d’informació ciutadana per a la cerca i l’acollida d’animals de companyia.


SEGURETAT La ciutadania necessita sentir-se segura pel que a la protecció dels seus drets i béns ÀMBIT SOCIAL Garantir els drets socials a totes les persones que viuen al municipi. Línia d’ajuts pel pagament de l’aigua. Calafell, municipi inclusiu: tenir en compte les necessitats especials en qualsevol activitat organitzada o promoguda per l’ajuntament. Incloure, en el pla de carrers, la supressió de barreres arquitectòniques. Les activitats de lleure que es realitzin des de l’ajuntament (o tinguin el suport d’aquest) hauran de tenir en compte tots aquests ítems. Ajuts adequats a les famílies del municipi amb una campanya de comunicació potent perquè tothom s’assabenti. Foment de l’habitatge social (lloguer o construcció) a través de diferents vies: impostos, ajuts, convenis amb entitats financeres, cessions d’ús, entre d’altres.

ÀMBIT SEGURETAT CIUTADANA Millora de la política preventiva i dissuassòria. Aprofitar la tecnologia per a aplicar-la a la prevenció: lectura de matrícules i instal·lació de càmares amb un seguiment per part del cos policial. Potenciar les patrulles de proximitat, atenent les urbanitzacions, però també els nuclis del municipi. Combatre, amb campanyes específiques dissuassòries i campanyes sancionadores el fenomen Top Manta. Campanya contra l’incivisme i l’ús no adequat de les vivendes. Acabar amb l’efecte crida. Obertura de la Comissaria de la Policia Local a Segur de Calafell.


LLIBERTAT, TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ Creació d’una brigada d’intervenció urgent per atendre les necessitats del dia a dia de l’espai urbà. Creació d’una borsa de treball de persones autònomes a través de la qual s’ofertarà qualsevol contractació que hagi de fer l’ajuntament. Creació d’una Xarxa de Punts d’informació Multicanal Ciutadana. Creació del departament de Seguiment i Control de les empreses contractades per l’ajuntament (seguiment de les contractes). Posada en funcionament REAL dels consells de participació ciutadana. Creació del consell d’infància, de promoció econòmica i el de patrimoni Pressupostos participatius REALS aprovant un reglament de funcionament i aplicant-lo fins al final del projecte. Revisió de les ordenances municipals per adaptar-les i fer-les més eficients. Redactar un reglament d’honors i reconeixements de la ciutadania. Incorporar la transversalitat de la perspectiva de gènere, a nivell de discurs i de pràctica, per part de tot el consistori. Elaborar un informe anual sobre la incorporació d’aquesta transversalitat de gènere. Incorporar, en la mesura del possible, noms de dones al nomenclàtor del municipi per tal de fer un reconeixement a dones històricament menystingudes Incorporar clàusules d’igualtat en la contractació pública


PROGRAMA ELECTORAL


TENIM UN MODEL DE MUNICIPI TENEMOS UN MODELO DE MUNICIPIO

SUMEM som la única força política que ha presentat un model integral de municipi. una proposta transversal de transformació de tots els nuclis de calafell: platja, segur, poble i urbanitzacions. UNA ESTRATÈGIA LLIGADA A LA CONSECUCIÓ D’UN LLOC A ON VIURE FELIÇOS

I COM ES FA? GARANTINT ELS EIXOS QUE DETERMINEN EL GRAU DE FELICITAT D’UN TERRITORI: CULTURA, SEGURETAT, ECONOMIA, ESPERANÇA DE VIDA SALUDABLE, MOBILITAT, LLIBERTAT, CONFIANÇA I TRANSPARÈNCIA

CULTURA Com a base de qualsevol projecte per al poble. Sense cultura no hi ha orgull de pertinença. Per això, des de SUMEM recuperarem la regidoria de cultura Como base para cualquier proyecto Sin cultura no hay orgullo de pertenencia. Por ello, desde SUMEM recuperaremos la concejalía de Cultura.

€ ECONOMIA

Parlem dels recursos amb els quals podem viure dignament. I de com l’Ajuntament hi pot col·labora. Des de SUMEM ajudarem els nous emprenedors, aplicarem mesures perquè els nostres joves trobin feina a Calafell –retenint el talent-, i ajudarem les famílies amb més dificultats econòmiques. Hablamos de los recursos con que vivir dignamente. Y de cómo el Ayuntamiento puede colaborar. Desde SUMEM ayudaremos a los nuevos emprendedores. Aplicaremos medidas para que nuestros jóvenes encuentren trabajo en Calafell –reteniendo el talento-, y ayudaremos a las familias con más dificultades económicas.

MOBILITAT SOSTENIBLE Aplicar un pla de mobilitat que permeti conviure pacíficament els vianants i la resta de vehicles: cotxes, transport públic, patinets… Creant carrils bici i redefinit el trànsit per fer-lo més efectiu. Amb millora dels carrers, voreres més amples, més aparcaments, més places i més espais públics per gaudir… Aplicar un plan de movilidad que permita convivir pacíficamente a los peatones con el resto de vehículos: coches, transporte público, patinetes… Creando carriles bici y redefiniendo el tráfico para hacerlo más efectivo: con mejora de las calles, aceras más anchas, más aparcamientos, más plazas y espacios públicos para disfrutar…

CONFIANÇA Acomplir allò que es promet. Oferir confiança al ciutadà. Escolta activa, per conèixer realment quin són els seus problemes i donar-los solució. Cumplir lo que se promete. Ofrecer confianza a la ciudadanía. Escucha activa. Para conocer, realmente, cuáles son sus problemas y darles soluciones.

VOLS UN CANVI POSITIU? VOTA

LA SEGURETAT

La ciutadania necessita sentir-se segura al lloc a on viu. I ara mateix, això és una mancança a Calafell. Des de SUMEM garantirem una seguretat social que permeti que el municipi sigui inclusiu per a tothom i reforçarem la seguretat ciutadana. La ciudadanía necesita sentirse segura en el lugar donde vive. En estos momentos, este factor es una debilidad en Calafell. Desde SUMEM garantizaremos una seguridad social que permita que el municipio sea inclusivo para todas y todos, y reforzaremos la seguridad ciudadana.

ESPERANÇA DE VIDA SALUDABLE

Es tenir cura la qualitat de vida d’una persona a totes les seves fases de la vida: infància, adolescència, maduresa i gent gran. Aplicant mesures dirigides a millora de la qualitat de l’educació dels més joves; dotar de més recursos esportius i socials la població; aplicar programes intergeneracionals, de relació entre joves i gent gran; cuidar de la nostra gent gran. Es cuidar la calidad de vida de una persona en todas las fases de la vida: infancia, adolescencia, madurez y personas mayores. Aplicando medidas dirigidas a la mejora de la educación de los más pequeños; dotar de más recursos deportivos y sociales a la población; aplicando programas intergeneracionales de relación entre jóvenes y personas mayores; cuidando de nuestras personas mayores.

LLIBERTAT

L’Ajuntament de Calafell ha de ser exemple de política honesta . El Ayuntamiento de Calafell ha de ser ejemplo de política honesta .

TRANSPARÈNCIA

Impulsar polítiques participatives de veritat. No polítiques d’aparador i missatges buits. Des de SUMEM volem que la ciutadania sigui la veritable protagonista del futur del seu municipi. Perquè s’ha de fer entre tots i totes. Impulsar políticas participativas de verdad. No políticas de escaparate y mensajes vacíos. Desde SUMEM queremos que la ciudadanía sea la verdadera protagonista del futuro de su municipio. Porque debe hacerse entre todas y todos.

VOLS MÉS DEL MATEIX? VOTA A ALTRES


ES LA HORA DE LAS PERSONAS El próximo mandato ha de estar protagonizado por las personas. Por las mujeres y los hombres que vivimos en Calafell, en cualquiera de sus núcleos: Poble, Platja, Segur o Urbanizaciones. Es igual el lugar donde vivimos: debemos conseguir un municipio donde se aplique el principio de igualdad, en todos sus vertientes. Se ha acabado centrarnos en qué núcleo tienen menos. Se trata de sumar; en la diferencia está la riqueza. Aplicar el principio de igualdad no es lo mismo que tratar a todos por igual. Para aplicar el principio de igualdad deben conocerse las necesidades de cada uno de los sectores, buscar una solución y aplicarla. Dar la cara.

SANDRA SUÀREZ

Cabeza de lista Sumem+

Queda claro que no habrá proyectos faraónicos, ni tampoco inversiones en equipamientos pensados en despachos sin antes consensuarlos con las personas que los utilizarán. En el próximo mandato garantizaremos el equilibrio territorial para que toda la ciuadadanía pueda acceder a los mismos servicios y prestaciones; simplificaremos NOTA: Este programa electoral y agilizaremos la administración local, ha sido elaborado a partir de acercándola a la ciuadadanía que vive más las propuestas concretas de las alejada de los núcleos urbanos y que no diferentes reuniones, cafés y charlas tienen acceso a la tecnología. realizadas con muchas personas del municipio, tanto de entidades El Ayuntamiento no ha de ser solo un como de particulares. Con vuestras ente de prestación de servicios, ha de ser aportaciones, las de las personas un agente dinamizador de la economía; que vivís, conocéis y queréis a facilitador del acceso a la cultura; que nuestro municipio hemos hecho procure por la seguridad de la ciudadania un programa más grande. A tod@s y adopte las medidas pertinentes para vosotr@s, muchísimas gracias por que sean administraciones transparentes las aportaciones. ¡Una parte de este en la gestión responsable delos recursos programa es vuestro! públicos, interiorizando la cultura de la evaluación y de rendir cuentas. Una buena gestión financera, un modelo económico que vele por cubrir las necesidades más básicas de la ciudadanía, asi como adecuar los mecanismos participativos a la nueva realidad tecnológica de la sociedad sin obviar a las personas que no tienen acceso a la misma. Fomentar la participación REAL ciudadana: empoderar políticamente a la ciudadanía. Aplicar medidas que inciten a sentirse partícipes del proyecto de municipio, que la motiven a ser participativa. La implicación ciudadana es clave para la cohesión, el sentimiento de pertinencia y el orgullo de municipio. El cambio es posible. ¡Sumem+ es la opción viable! Sandra Suàrez i Plana


INGRESOS - ECONOMÍA PROMOCIÓN ECONÓMICA Acciones destinadas a la mejora de la promoción económica y la generación de riqueza. El ayuntamiento de Calafell no sólo ha de ser un ente prestador de servicios de proximidad, también tiene que ser un agente dinamizador de la economía social. PROPUESTAS CONCRETAS Crear un vivero de empresas vinculadas a la artesanía en la zona del Pueblo. Eje Plaza Cataluña, calle Jesús. Eliminar la zona naranja que perjudica el comercio y el ocio. Captar y retener talento. Crear una escuela de oficios para jóvenes que no quieran continuar estudiando para poderse formar en un oficio no existente y con la posibilidad de éxito de ocupación posterior (aplicándose en la formación, la innovación, la certificación profesional y las prácticas en empresas). El ayuntamiento más cercano: reforzar toda la vertiente electrónica del ayuntamiento. Habilitar el máximo de trámites posibles que se puedan hacer desde casa y con la conexión adecuada y crear la Oficina Móvil del ayuntamiento para que pueda desplazarse a los núcleos más alejados de los centros urbanos. Construcción de dos pasos subterráneos en Segur de Calafell: uno a la altura de la calle Rin y el otro a la altura de la avenida Francia. Plan de dinamización del Puerto de Segur (el ayuntamiento ha de posibilitar que se establezcan actividades económicas en este espacio y en sus alrededores. Tiene que ser un motor económico). Revisar el protocolo para instalar un negocio en el municipio. Facilitar al máximo los trámites que se deben llevar a cabo. Reforzar el papel del VilarencZenit en la formación de personas emprendedoras; aplicación de la creatividad y la innovación y el asesoramiento y acompañamiento de las nuevas personas emprendedoras y de aquellas que ya lo son pero necesitan consolidarse. Segur Centro existe: fomento de la actividad económica en este espacio: crear un plan y aplicarlo. Reformular la Fira de Sant Miquel convirtiéndola en un referente de la sostenibilidad y alternativas de consumo. Aplicar un programa piloto, los fines de semana, cerrando al tráfico la avinguda Catalunya (desde la plaza Mediterrani hasta la plaza Pau Casals) y fomentando actividades para las familias (talleres, charlas, juegos).

TURISMO Turismo 365. Fomentar diferentes actividades a lo largo del año para descongestionar la temporada alta. El turismo centrado en los ejes: Calafell es cultura - eje cultural y el patrimonio Calafell, destino familiar – eje turismo familiar Calafell, municipio saludable – eje deportivo Calafell, verano todo el año – eje sol y playa Calafell, tasta’l - eje gastronómico

Crear experiencias para atraer visitantes que pernocten y para los que no. Crear y señalizar diferentes rutas atractivas por el municipio, vinculadas a los diferentes ejes (deportivo, cultural, familiar y gastronómico).

Reforzar la marca de turismo familiar a través de campañas potentes y acciones concretas en el municipio que sean atractivas para el público objetivo; buena red de columpios, actividades familiares potentes con la marca de “family weekend” a lo largo del año... Revisar las acciones vinculadas al turismo gastronómico y reforzarlas con actuaciones que den a conocer la calidad de los productos y la gastronomía que tenemos. Máxima calidad en las plazas hoteleras y de apartamentos de nuestro municipio. Acompañar y asesorar a las empresas para que lo consigan. Creación del consejo asesor de turismo (formado por las entidades y empresas del municipio vinculadas al turismo) para establecer líneas de acción y aprobación de planes anuales.


ESPERANZA DE VIDA SALUDABLE Cuidar la calidad de vida de todas las fases de una persona: primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultos y personas mayores. Y todas sus variantes. Calafell, municipio saludable; conseguir ser certificados como municipio saludable que trabaje en global la salud desde las diferentes vertientes (psíquica, física y mental). Gratuidad del autobús urbano para las personas empadronadas en el municipio mayores de 65 años. Bono mensual para jóvenes y personas desempleadas para moverse a bajo coste con el autobús urbano. Recuperar la Masía de la Sínia para ubicar una residencia y pisos tutelados para personas dependientes. Establecer mecanismos contra la publicidad sexista. Resolver las problemáticas de la TDT. Fomentar, a través de diferentes acciones, la cobertura total de la fibra óptica en nuestro municipio. Mapa de instalaciones cívicas para todo el territorio dando servicio a todas las urbanizaciones.

DEPORTES Construcción y puesta en marcha de una pista de atletismo. Señalización de los caminos rurales para su cuidado y para la práctica activa del running, marcha nórdica y BTT. Convertir la antigua rambla de las torres eléctricas en un espacio deportivo al aire libre, con diferentes parques para la práctica deportiva para todas las edades y el traslado de la nueva pista de skate -ubicada frente al campo de fútbol- para evitar molestias a los vecinos e integrarla en un complejo deportivo. Acondicionar las pistas de petanca del Calafell para la práctica federada y práctica de escuela de petanca. Apoyo y acompañamiento a las entidades deportivas. Construcción de un campo de fútbol 7 en el campo de fútbol Juan Ríos de Calafell. Estudiar la viabilidad de fomentar y promocionar una residencia para acoger niños y niñas que practiquen deporte. Renovación del campo de fútbol de Segur de Calafell. Apoyo a la práctica deportiva de base (vinculada, también, a programa de actividades extraescolares. Multideporte). Fomento de la actividad física para las personas mayores y la creación de programas intergeneracionales para la vinculación infancia-personas mayores. Revisar el MIEM e incluir la creación de una pista de fútbol para la práctica al aire libre en la zona de Segur. Incluiremos porterías en la pista polideportiva del Puerto de Segur. Desarrollar el proyecto paralizado del campo de fútbol de la zona de Valldemar.


CULTURA Y EDUCACIÓN Fomento de la cultura tradicional en las escuelas municipales y en las bibliotecas públicas. Recuperación de las TRES fiestas mayores del municipio. Cada núcleo tiene sus fiestas y todas deben fomentarse y respetarse, independientemente y en paralelo a las actividades de dinamización que puedan organizarse durante la temporada alta. Apoyar y promocionar las actividades que se organicen desde las entidades locales que hagan crecer la fiesta. Tener en cuenta la voluntad de la ciudadanía para poder vehicular las fiestas hasta su hora de finalización. Escuela de música y artes escénicas ubicada en la calle Andalusia, junto a la escuela El Castell de Calafell. Creación del espacio de innovación artesana y espacio polivalente en la Masía de Cal Rion. Creación de un vivero de empresas, aprovechando los locales vacíos del núcleo histórico del Poble, para personas artesanas. Recuperación de la denominación de la “Fira del Terròs” para crear una feria que promocione lo que se destaque de la zona del núcleo histórico: artesanía/artesanos + patrimonio histórico + vino. Fusión de los tres componentes para dar a conocer el núcleo antiguo y los artesanos instalados en la zona. Aprofitar el llegat Barral per crear la marca “Calafell, municipi literari”. Ubicar, en la zona de la Platja, un punto de lectura y de creación literaria que con la puesta en marcha de las bibliotecas del Poble y de Segur crearán una red territorial potente. Calafell, plató de cine: realizar un catálogo de espacios patrimoniales del municipio para disponer de un banco de espacios que ofrecer y dar a conocer. Cuidar todos los espacios patrimoniales históricos del municipio. Valorar el entorno, cuidar el patrimonio y señalizarlo. Museizar la vila romana del Vilarenc. Crear la Oficina de Apoyo a las Entidades, tanto física como virtualmente. Potenciar los estudios de otros ciclos formativos en el municipio para jóvenes: por ejemplo, alguno relacionado con el ámbito deportivo, del turismo o del sector servicios. Crear la Escuela de Oficios para jóvenes que no deseen estudiar ciclos formativos o grados. Programa formativo complementario para personas mayores. Aula de estudios universitarios para personas mayores. Escuela de formación de adultos. Programa intergeneracional jóvenes/infancia con personas mayores. Acompañar y dar apoyo a las propuestas culturales de particulares y entidades para generar riqueza para nuestro municipio. Diseñar diferentes rutas patrimoniales que recorran el municipio y su línea histórica: prehistoria, íberos, romanos, medieval, indianos, guerra civil, además de otras más específicas para conocer los núcleos del municipio y su historia. Crear un programa de formación del patrimonio histórico de la cultura tradicional para la infancia, a través del Pla Educatiu d’Entorn o similar. Dar a conocer las entidades del municipio, a través de un encuentro anual.


MOVILIDAD SOSTENIBLE Plan integral de movilidad sostenible. La movilidad individual y colectiva. Harmonía entre los peatones, bicis, vehículos eléctricos y coches. Transformación de la movilidad colectiva: aplicación del transporte a demanda en las zonas alejadas de los centros y reconversión de las líneas en lanzaderas -de punto de interés a punto de interés-, aumentando la frecuencia diaria, reforzando los festivos e introduciendo un transporte colectivo nocturno los fines de semana. Aplicar acciones de limitación del tráfico rodado en días concretos para fomentar el aprovechamiento del espacio para la ciudadanía en diferentes zonas del municipio: prueba piloto aplicada en días concretos a lo largo del año a través del refuerzo de la vía peatonal de Segur centro para atraer familias con niños. Cerrar al tráfico rodado la avenida Catalunya desde la plaza Mediterrani hasta la plaza Pau Casals, organizando actividades en la calle para fomentar la atracción de las vecinas y vecinos. Rediseñar los circuitos de tráfico del municipio para adaptarlos a las necesidades reales. Dignificar las entradas de todo el municipio (diferentes núcleos y urbanizaciones). Plan de mejora de las calles: calles limpias, aceras anchas, habilitación de aparcamiento, plazas y zonas públicas para todos. Tener en cuenta todas las preinstalaciones necesarias para no tener que abrir dos veces una calle. Poner en funcionamiento el Proyecto “Caminos seguros” para los menores que van caminando a la escuela.

CALAFELL AL DIA Calafell, vila florida. Acciones encaminadas a visualizar la belleza del municipio a través del cuidado de las rotondas, las flores, el proyecto “apadrina una planta”, entre otros. Mantenimiento y planificación de zonas de ocio y de juegos infantiles para todas las edades. Mantenimiento de las Fuentes y de las papeleras. Estudiar las paradas del autobús existentes y señalizar aquellas que aún no lo están. Revisar las marquesinas existentes.

MEDIO AMBIENTE I BIENESTAR ANIMAL Aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible 2030 para el medio ambiente. Estudio e inmersión de un Pesi para el fomento de la vida acuática (fondo marino). Señalización y cuidado de los caminos rurales. Creación de huertos urbanos. Programa de actividades cívicas para el fomento del reciclaje. Programa de educación medio ambiental para toda la ciudadanía. Campañas para la reforestación de los caminos rurales. Estudio de la recogida de residuos puerta a puerta en algunas zonas específicas del municipio. Revisión del protocolo de perros peligrosos. Formación para todo el personal del ayuntamiento, vinculado con un municipio Pet Friendly (amigo de los animales). Creación de áreas de juego para los animales de compañía. Campañas de concienciación para las personas propietarias de animales de compañía y aplicación de sanciones, cuando corresponda. Creación de un canal de información ciudadana para la búsqueda y acogida de animales de compañía.


SEGURIDAD La ciudadanía necesita sentirse segura en lo que se refiere a sus bienes y derechos. ÁMBITO SOCIAL Garantizar los derechos sociales a todas las personas que viven en el municipio. Línea de ayudas para el pago del recibo del agua. Calafell, municipio inclusivo: tener en cuenta las necesidades especiales en cualquier actividad organizada o promovida por el ayuntamiento. Incluir, en el plan de calles, la supresión de barreras arquitectónicas. Las actividades de ocio que se realicen desde el ayuntamiento (o tengan su apoyo) deberán tener en cuenta estas condiciones. Ayudas adecuadas a las familias del municipio, con una campaña potente de comunicación para que sea conocida por todos. Fomento de la vivienda social (alquiler o construcción) a través de diferentes vías: impuestos, ayudas, convenios con entidades financieras, cesiones de uso, entre otros.

ÁMBITO SEGURIDAD CIUDADANA Mejora de la política preventiva y disuasoria. Aprovechar la tecnología para aplicarla en la prevención: lectura de matrículas e instalación de cámaras con un seguimiento por parte de la policía. Potenciar las patrullas de proximidad, atendiendo a las urbanizaciones, pero también a los núcleos del municipio. Combatir, con campañas específicas disuasorias y campañas sancionadoras el fenómeno Top Manta. Campaña contra el incivismo y el uso no adecuado de las viviendas. Acabar con el efecto llamada. Ubicar una comisaría de la Policía Local en Segur de Calafell.


LIBERTAD, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN Creación de una brigada de intervención urgente, para atender las necesidades del día a día del espacio urbano. Creación de una bolsa de trabajo para personas autónomas a través de la cual se ofertará cualquier contratación que vaya a hacer el ayuntamiento. Creación de una Red de Puntos de información Multicanal Ciudadana. Creación del departamento de Seguimiento y Control de las empresas contratadas por el ayuntamiento (seguimiento de los contratos). Puesta en marcha REAL de los consejos de participación ciudadana. Creación del consejo de infancia, de promoción económica y el de patrimonio. Presupuestos participativos REALES, aprobando un reglamento de funcionamiento y aplicándolo hasta el final del proyecto. Revisión de las ordenanzas municipales para adaptarlas y hacerlas más eficientes. Redactar un reglamento de honores y reconocimientos de la ciudadanía. Incorporar la transversalidad de la perspectiva de género, a nivel de discurso y de práctica, por parte de todo el consistorio. Elaborar un informe anual sobre la incorporación de esta transversalidad de género. Incorporar, en la medida de lo posible, nombres de mujeres en el nomenclátor del municipio para reconocer a mujeres históricamente menospreciadas. Incorporar cláusulas de igualdad en la contratación pública.


Profile for sumemmes

PROGRAMA ELECTORAL SUMEM MÉS  

Programa electoral Sumem Més en català i castellà

PROGRAMA ELECTORAL SUMEM MÉS  

Programa electoral Sumem Més en català i castellà

Profile for sumemmes
Advertisement