Page 33

Onlara ani saldırılar yaparak yıpratmayı deneyecekti. Türk ordusu yardımcı kuvvetler ve yeniçerilerin desteğinde 55.000 kişiden oluşmaktaydı.Sırplar birkaç osmanlı saldırısına dayandı.Türk mevzilerine pekçok kez saldıran Sırplar,9 Osmanlı topunu elegeçirdiler.Osmanlı ordusu ikiye ayrılmaya başladı ve Pazvanoğlu'nun emrinin altında Türk kanadı çabucak,Mladen Milovanoviç tarafından yenilgiye uğratıldı.Bunun üzerine Türkler geri çekilmek zorunda kaldılar. Üstün Osmanlı kuvvetleri karşısında gösterilen kararlılık sonrasında kazanılan bu zafer sırp asilerine büyük moral kazandırdı.Büyük bir yenilgiden çekinen İbrahim Paşa Sırplar ile mütareke görüşmelerine başladı.

Niş kalesi İstanbul kapısı Deligrad Muharebesi(Aralık,1806) Sırbistan'daki ilk ayaklanma,bölgedeki ipleri tamamen elegeçiren ve İstanbul hükümetinin söz geçiremediği yeniçeri seçkin tabakasının kovulmaya başlandığı 1804 başlamıştı.İhtilalin lideri Kara Yorgi elde etmiş olduğu bir kaç ufak tefek başarıdan sonra hedefini Sırbistan'ın özğürlüğü olarak belirledi.

Deligrad’la Sırp özgürlüğünün askeri olarak başladığını da söyleyebiliriz. Siyasi olarak daha öncede belirttiğim gibi Karlofça anlaşması ile başlamıştır.

Sırbistan'da suların bir türlü durulmaması üzerine Osmanlı padişahı III. Selim bölgeye büyük bir ordu gönderdi.Sırplar Türk kuvvetlerini Deligrad'da karşılamaya karar verdiler.Sırpların sağ kanadı Bela Palanka'da Mladen Milovanoviç komutasında 6,000 askerden oluşmaktaydı.Merkez ise Kunovacı dağına yerleştirilmiş 18.000 kişilik bir kuvvetten oluşmaktaydı.Sol kanata 6.000 asker ile Voyvoda Milanko komuta etmekteydi.Ayrıca Niş tarafından gelebilecek beklenmedik bir Türk saldırısına karşı da fazladan o bölgede 4.500 yedek asker bulundurulmasına karar veridi.Stanoje Glavas ise emrindeki seçkin ve tecrübeli askerlerle Osmanlı ordusunun durumunu tesbit etmeye çalışacak ve ayrıca

Kelle kule, Niş - 33 -

Sultanlar Yolu Seyahatnamesi - 2009  
Sultanlar Yolu Seyahatnamesi - 2009  

Sultanlar Yolu Girişimi sürdürülebilir gelişmeye öncülük eden ve kültürel mirası koruyan bir kültür turizmi güzergâhıdır. İnsiyasifin amacı,...

Advertisement