Page 1

1

Paigaldus/kasutusjuhend+garantiitingimused

Dušikabiin Palermo Kallis klient: Täname teid, et valisite Schönberg´i dušikabiini. Teie enda turvalisuse huvides palun lugege hoolikalt läbi järgnev instruktsioon. Teadmiseks: 1.

Dušikabiini mõõt: 900x900x2100

2.

Tootele on garantii 2 aastat (v.a. paigaldus). Paigaldusele pakume 2 aastast garantiid juhul, kui

3.

Hoidke head ühendust äravoolutoru ja kanalisatsioonitoru vahel.

4.

Toodet ei ole lubatud kasutada väljaspool ruume ning kohti, mis ei ole ette nähtud selle toote

dušikabiini paigaldab Lintman Eesti AS

kasutamiseks. Komplektses pakendis on: 1.

4 klaasi. (2 seinaklaasi ja 2 ukseklaasi)

2.

2 kaart

3.

2 seinaliistu

4.

Tihendid

5.

2 käepidet

6.

Alus

7.

Komplekt kruvisid, tüübleid ja muid kinnitusvahendid.

Paigaldusjuhend: Üldteave: 1.

Silikoonita (sanitaarne silikoonin „neutral sanitary silicone”) kõik pinnad kust võib hakata vesi läbi imbuma. Näiteks aluse ja seinte vaheline pind; seinte omavaheline kokkupuute pind; katuse ja seinte vaheline pind jne jne.

2.

Puurige üle augud, kui need ei kattu.

3.

Kui paigaldate iseseisvalt, siis Lintman Eesti AS paigaldusele garantiid ei anna.

4.

Toodete paigaldamiseks on ettenähtud paigaldusruum, mis on toote igast küljest vähemalt 0,5 m ja ülevalt vähemalt 0,3 m.

5.

Kui paigalduse tellite Lintman´ist, siis peate arvestama järgnevate paigaldustingimustega.

Paigaldustingimused.

ww w.lintman.ee

Dušikabiini paigaldus hõlmab: 

Toote transporti maja eest tööasendisse, kui selle jaoks ei ole vaja dušikabiini dekomplekteerida ega uste avasid suurendadaToote komplekteerimist tehasepakendist tööasendisseToote ühendamist taha/alla eelnevalt paigaldatud veevärgigaToote

ühendamist

toote

äravooluaugust,

kanalisatsiooni. 

Toote asendamist tööasendisse ja loodimist

mitte

kaugemal

kui

50cm

asuvasse


2

Paigaldus/kasutusjuhend+garantiitingimused

Dušikabiini paigaldus Ei sisalda järgnevaid ehitus-, sanitaartehnilisi; elektri- ega viimistlustöid: 

Usteavade või läbipääsuavade suurendamistRikkevoolukaitsme(te), kaitselülitite paigaldamist ega muid elektritöid jaotuskilbisElektritöid, juhtmete vedamist seadmeniSeinte ja põranda lõhkumist ja avade tegemist paigalduse võimaldamiseksPealetuleva vee ja kanalisatsioonitorude vedamist vanni alla.VentilatsioonitöidUsteavade jt. Läbipääsuavade taastamistVanni ei paigaldata teostusjärgus ruumi

PAIGALDUSJUHEND 1. Aluse paigaldamine

Aseta dušialus paigale ning ühenda äravool. Loodi alus. Vastavalt vajadusele keera paika aluse jalad. Vajadusel silikoonita aluse ja seina kokkupuutepind.

2. Kaare paigaldamine seinaliistu külge

Võta kaar ja seinaliist. Kinnita kaar seinaliistu külge kruvidega (nagu näidatud joonisel).

Kui Sa tegid kõik õigesti, peaks Sul esiseinaraam selline

ww w.lintman.ee

välja nägema nagu joonisel.


3

Paigaldus/kasutusjuhend+garantiitingimused

3. Küljeklaaside paigaldus.

Võta küljeklaasid ja kinnita need esiseinaraami külge. Lükka klaas seinaliistu koos tihendiga (ära kasuta liigset jõudu, mis võib viia klaasi purunemiseni). Kinnita klaas klaasikinnitustega. Kui klaasikinnitus auk ei klapi, siis vaata kas küljeklaas on kindlasti seinaliistus. Kui on siis vajadusel puuri auke täpsemaks. Vajadusel silikoonita sanitaarse silikooniga seinaliistu ja küljeklaasi kokkupuutepind. Nüüd tõsta esisein aluse peale ja silikoonita sanitaarse silikooniga aluse ja esiseina kokkupuutepind.

4. Uste paigaldamine.

Kui esisein alusel, siis paigalda uksed. Tõsta uksed dušikabiini sisse ja tõsta nad ette. Paigalda uks kaarte külge rullikutega. Loodi uks ja keera rullikud kinni. Kui uksed ees, siis kinnita kruvidega

ww w.lintman.ee

stopperid kaartesse. Kõige lõpetuseks pane magnettihendid, tavatihendid, ukse käepidemed,


4

Paigaldus/kasutusjuhend+garantiitingimused

KASUTUSJUHEND 

Toodet ei tohi kasutada ebakaines oleksu isikud.Olge toote kasutamisel ettevaatlik. Traumade vältimiseks püüdke vältida libisemist ja komistamist. Pidage meeles, et toote vanniosa on põrandapinnast kõrgem.Toote pakendis väljavõtmise järel tuleb klaaspaneele hoida vertikaalselt, seina vastu toetatult. Horisontaalasendisse paigutatud klaaspaneelid võivad hõlpsasti puruneda. Vältige hoolikalt klaaspaneelide nurkade vastu puutumist.Toote põhjal jääb sageli seebivahtu – olge ettevaatlik, vältimaks libisemist ja kukkumist.Kui toote hooldamine peaks hõlmama mingite detailide vahetust, võib kasutada ainult vastavaid varuosi, vastasel juhul ei kanna firma vastutust ükskõik milliste sellega seoses tekkida võivate probleemide eest.Puhastage alust regulaarselt äravooluava võõrkehadega ummistumise vältimiseks.Kui aluse pinnale peaksid ilmuma katlakivijäägid, kandke nende peale väike kogus spetsiaalset puhastusvahendit ja pühkige pind pehme lapiga puhtaks.Toote pealispindade (puit, plastmass- ja alumiiniumdetailid, kroomitud vms. kattega detailid) puhastamiseks on rangelt keelatud kasutada tugevatoimelisi happelisi või leeliselisi pesuvahendeid (nt. piiritus, lahustid, nuuskpiiritus, atsetoon vms.). Kasutage toote valmistajafirma poolt soovitatavaid neutraalseid puhastusvahendeid.Kroomkattega detailide pealispindu võib puhastada ainult flanellist lapiga – pühkige pind ettevaatlikult, survet avaldamata üle. Karedast riidest lappide kasutamine ja pindade hõõrumine on keelatud.Pisikriimustuste või sigaretijälgede tekkimisel toote pinnale poleerige kahjustatud kohti niiske poleerlihvpaberiga nr. 1200, hõõruge need üle lihvpaberiga nr. 2000 ja poleerige poleerpasta või hambapasta ning pehme lapiga.Dušikabiini kasutamise järel jätke lükanduks kabiini tuulutamiseks kindlasti lahti, vastasel juhul kogunevad aur ja kasutatud vesi dušikabiini ning põhjustavad hallituse teket või ebameeldivat läppunud lõhna.Veekindlust tagava hermeetiku väljapudenemise korral võib vesi kabiinist lekkima hakata. Niisugusel tuleb hermeetik välja vahetada.

Garantiitingimused Garantiiandja annab tootele garantii vastavalt käesolevale garantiitingimusele Eesti Vabariigi territooriumil. Garantiiandjaks on käesolevas tingimustest välja toodud toote müüja. Käesolevast garantiitingimustest tulenev garantii ei välista tarbijal mistahes kehtivatest

ww w.lintman.ee

õigusaktidest tulenevate õiguste kasutamist. Garantiitähtaeg on aurusauna, massaažikabiini ja massaaživanni (eelnimetatud seadmed edaspidi eraldi nimetatud ka toode või koos nimetatud tooted) puhul 24 kuud. Garantiitähtaeg tootele hakkab kulgema arve-saatelehe/müügikviitungi väljastamisest ja toote üleandmisest tarbijale. Toote parandamise puhul garantiitähtajal pikeneb garantiitähtaeg garantiiremondi teostamise aja võrra. Lisaks käesolevast garantiitingimustest tulenevatele õigustele on tarbijal ka muud seadusest tulenevad õigused.


5

Paigaldus/kasutusjuhend+garantiitingimused

Garantii ulatus Garantiiga on hõlmatud garantiitähtajal tootel ilmunud toote valmistamise-, materjali- ja konstruktsioonipuuduste kõrvaldamine garantiitalongil märgitud volitatud töökojas võimaldamaks tarbija ostetud toote sihtotstarbelist kasutamist. Toote garantii hõlmab vaid defektsete detailide vahetust või remonti ja ei laiene muudele otsestele ja/või kaudsetele kuludele ja/või kahjudele, mida on põhjustanud toote defekt või rike. Garantii alusel väljavahetatud defektsed osad saavad garantiiandja omandiks. Garantiikorras asendatud detailidele ja seadmetele kehtib garantii toote garantiiaja lõpuni kuid mitte vähem, kui 6 kuud arvates detaili või seadme asenduse kuupäevast. Garantii alla ei kuulu 

toote regulaarsest sihtotstarbelisest kasutamisest tekkinud normaalne kulumine (sealhulgas ka massaažipaneeli segistilifti, dušikõri või -käpa ja dušinurga uste konksude vahetus)puudused, mis on tekkinud peale toote üleandmist tarbijale ning on tingitud: toote ebaõigest või mittesihtotstarbelisest kasutamisest, samuti ebaõigest hooldamisest, paigaldamisest või ühendamisest; tootel kasutatakse abrasiivseid tugevaid sööbivaid aineid.toote ühendamisest sobimatusse või ajutisse elektri-, vee- või kanalisatsioonisüsteemi;halbadest kasutamistingimustest, samuti välgust, korrosioonist või elektrolüüsistpuudused, mis on peale toote üleandmist tarbijale:kui toodet on remonditud teenindusasutuses, mis ei ole garantiitalongil toodud Volitatud töökodade loetelus;tarbija süülisest tegevusest või tegevusetusest tekkinud puudused.transpordi kahjude likvideerimine, mille on tootele tekkinud toote transpordil tootjale mittekuuluva transpordivahendiga.Kahjude likvideerimisega, mis on tekkinud toote ostjapoolse mittenõuetekohase ladustamise ja hoidmisega.Paigaldusel ilmnevate kahjustuste likvideerimine juhul, kui ostu ja paigalduse vaheline periood on üle 3 kuud.teenindamiseks mõeldud töötsooni (0,5m tootest) vabastamisega seonduvad tööd.garantiiremondi korras ei teostata toote kasutusjuhendis soovitatud hooldustöid (toote puhastamine, reguleerimine jne.)Muude detailide ja sõlmede rikete likvideerimine, mis on põhjustatud toote

ww w.lintman.ee

paigaldus-ja kasutusjuhendi nõuete ja juhiste ning igasuguste kohalike nõuete eiramisest. 

Garantii alla ei kuulu vee halvast kvaliteedist tekkinud defektid tootel.Vee jäätumisest tekkinud defektidToitepinge kehtivatele standartitele mittevastavusest tingitud rikked.Toote kommertskaubandusel garantii ei kehti.Õhupumba garantii on 1 aastaToote omavoliline ümberehitus


6

Paigaldus/kasutusjuhend+garantiitingimusedToodet kasutatakse, kuid see ei ole ühendatud veega või kui vett ei tule tootesse (veepump või aurugeneraator põleb kuivkasutusel läbi).kui erapooletu ekspertiis teeb kindlaks, et puudus ei kuulu garantii alla.

 Garantii ei laienda tootega mitteseotud kuludele või kahjule, mis on tekkinud seoses toote rikke või seiskumisega

Tarbija õigused Tarbijal on õigus nõuda ostetud toote käesolevates garantiitingimustes ettenähtud tingimustel tasuta parandamist või väljavahetamist, kui parandamine ei anna soovitud tulemusi. Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel nõuda toote parandamise asemel toote tagasivõtmist ja ostuhinna tagastamist üksnes juhul, kui tegemist on olulise puudusega, mille parandamine ei annaks soovitud tulemust või garantiiremonti ei teostata korduvalt nõuetekohaselt. Toote tagasivõtmisel hüvitatakse toote ostuhind tarbijale täies ulatuses. Tarbijal on õigus saada vahetatud tootele või toote osale algse müügigarantiiga sama kestvusega uus garantii. Tarbija õiguste teostamise kord Toote puuduse ilmnemisel tuleb koheselt lõpetada toote kasutamine ja pöörduda 5 päeva jooksul mõne garantiitalongil nimetatud volitatud töökoja poole. Käesolevates garantiitingimustes toodud õiguste teostamiseks peab tarbija volitatud töökojale esitama; a) nõuetekohase originaalmüügidokumendi Garantiiremont teostatakse mõistliku aja jooksul pärast volitatud töökoja poole pöördumist. Garantiiremondi teostaja võib nõuda toote omanikult/valdajalt vaba töötsooni olemasolu (vähemalt 0,5m laiusega ala toote ümbruses) garantiiremondi teostamiseks.

Paigalduse või garantii korral võtke ühendust ametliku maaletoojaga:

ww w.lintman.ee

LINTMAN EESTI AS Lauliku 2b, 10919 Tallinn Telefon 677 64 70 Faks 677 74 71 Paigaldus ja garantii: garantii@lintman.ee Kodulehekülg: www.lintman.ee

/Palermo  

http://www.sansan.ee/juhend/Palermo.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you